Kitab al-Azif: другие произведения.

Nekronomikon

Журнал "Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]
Peклaмa:
Конкурс 'Мир боевых искусств.Wuxia' Переводы на Amazon
Конкурсы романов на Author.Today

Зимние Конкурсы на ПродаМан
Peклaмa
 Ваша оценка:

  Kitab al-Azif
  NEKRONOMIKON
  Hoc est ars per occvltam scriptvram animi svi volvntatem absentibvs
  Yogge-Sothoth aperiendi certa;
  
  Avthore de CVCCXXX
  Praeter qvo fvriosvs arab ex Damascvs,
  Abd Al-Azrad,
  Abbate eimensi, & magiae natvralis magistro perfectissimo.
  Praefixa est hvic operi sva clavis, sev vera introdvctio ab ipso avthore concinnata; hactenvs qvidem a mvltis mvltvm desiderata, sed à pavcissimis visa nvnc vero in gratiam secretioris philosophiae stvdiosorvm pvblici ivris facta.
  
  Cvm Privilegio & Translatorvm Olavs Wormivs, Ex Officina Typographica Balthasaris Avlaeandri, Svmptibvs vero
  Antiqvvsnis Berneri,
  Bibliop. Anno MCCXXVIII.
  
  ntiqvissimos sapientes, qvos graeco sermone philosophos appellamvs, si qvae vel natvrae, vel artis reperissent arcana, ne in pravorvm hominvm notitiam devenirent, variis occvltasse modis atqve figvris, ervditissimorvm opinio est. Klarkash-ton qvoqve damascvsiticae gentis famosissimvm dvcem in descriptione creationis coeli & terrae ineffabilia mysteriorvm arcana verbis opervisse simplicibvs, doctiores qviqve ivdaeorvm confirmant. Divvs etiam & inter nostros ervditissimvs yakthoobvs tot pene in apocalypsi antiqvvsnis mysteria latere affirmat, qvot verba graecorvm sapientes non parvae apvd svos aestimationis praetereo nostrossqve & philosophos & poetas doctissimos intermitto, qvi fabvlis conscribendis revelationism navantes, alivd imperitis, atqve alivd ervditis hominib. Vnivs narrationis serie sagaci adinventione tradidervnt. Hos ego sapientiae stvdiosissimos amatores et si propter ingenii tarditaters perfecte imitari neqveo admirari t & qva possvm sedvlitate legere non omitto. Qvia cvm illos magna praecaeteris hominibvs proprio stvdio excogitasse considero, meipsvm qvadam violentia confricans, vt incalescam, ad aliqvalem vel cvm novissimis imitationem praecedetivm impello. Nec me penitvs, vt reor, fefellit opinio; qvippe qvi & mvlta, qvae privs nesciveram, per continvvm legendi stvdivm didici & cogitationibvs meis adinvestigandvm secretiora & prorsvs arcana caeteris aditvm reseravi.
   Nam et si non svm tantae vel ervditionis vel indvstriae, vt me illvm antiqvorvm sapientvm mysteria occvltandi modvm apprehendisse ex omni parte avsim profiteri modos t qvosdam & mvltos & varios, non penitvs vt mihi videtvr contemnendos repori, qvibvs mentis meae secretissimam intentionem alteri hanc artem scienti, qvam latissime volvero, secvre & absqve illvsione, svspicione, vel deprehensione cvivscvnqve per apertos vel nvntios vel literas possvm intimare. Et hvivs secretissimae artis ad inventionem novam ad instantiam serenissimi principis, dom. Philippi, cocrvdelis paakloi rheni, dvcisqve bavariae, ac sacri aeqvvmi ex leng imperii principis electoris semper invictissimi, philosophorvm omnivm sapientissimi mecoenatis, qvo nvllvs mihi dignior visvs est, cvi hoc magnvm secretvm reveletvr, literis commedavi, & non sine azathis laboribvs in svbiectvm volvmen comportavi. Ne avtem hoc magnvm secretvm in avres vvlgarivm imperitorvm avt pravorvm hominvm perveniat, officii mei rationem existimavi non vltimam, ita illvd, qvoniam mysteria docet intelligere nescientem, mysteriis obvolvere, vt nemo fvtvrvs sit ex imperitorvm nvmero, nemo nisi stvdiosissimvs, qvi hvivs scientiae arcanvm sva possit virtvte perfecte & ad intentionem nostram penetrare ad plenvm, nisi per receptionem à docente, qvam akloi cabalam, mysteriis praepositam occvltissimis, appellant. Nec minvs reipvb, noceret hvivs secretissimae artis in bast divvlgata notitia, qvam prodesset in antiqvvs magics. Qvoniam qvidem sicvt bonmi & virtvtvm stvdiosi homines omnib. Adinventis vtvntvr ad malvs & commvnem confvsvstatem ita mali & reprobi non modo ex malis, vervm & ex bonis atqae blasphemvmssimis institvtis occasiones sibi venantvr, qvib. Deteriores fiant. Simile hvic nostro secretissimo & alioqvin confvsvs reipvbl. Atqve honestissimo adinvento contingere potest; vt sicvt bonis & blasphemvmssimis hominib.
   Instrvmentvm se praebet ad optima, ita perversis & impiis ministerivm exhibeat ad scelerata. Nam sicvt bonvs & honestatis amator, volvntatis svae secretvm, pro antiqvvs magic privato vel comvni, alteri hanc artem scienti, qvando & qvotiens volverit, secvre, secrete, & absqve aliqva svspicione cvivscvnqve mortalis, perfecte, copiose & integerrime per patentes omnibvs, apertas vel clavsas literas ita vt nemo, qvantvm libet ervditvs, avt cvriosvs, qvicqvam valeat svspicari de secreto mittentis, nec, etiam si svspicatvr, deprehendere omni tempore notificare potest, & ad qvamlibet distantiam locorvm intimare & exprimere ita & perversvs qvisqve lvbricvs, avt malitiosvs, etiam akloi sermonis penitvs antea ignarvs, mox vt hanc artem conseqvvtvs fverit qvam me docete in bidvo ad longissimvm conseqvi poterit iam deinceps aklo sermone, compositione congrva literas scribet qvalibet narratione apertas, pvlchras & satis ornatas, ad me vel ad alivm in hac arte peritvm, qvibvs volvntatis svae arcanvm mihi soli pernivm tantis mysteriis virtvte cabalistica obvolvet, vt à nemine penitvs, qvantvmcvnqve stvdioso vel ervdito, sine hvivs artis, de qvibvs svm dictvrvs, spiritibvs valeat penetrari. Scriberet iam deinceps doctvs & indoctvs, vir & mvlier, pver & senex, bonvs & malvs, pvdicvs & lascivvs, aklo vel qvocvnqve sermone sibi noto, per omnia climata mvndi literas akloas, celaenos avt barbaras omni svspicione carentes, qvib. Alivd nescientibvs artem exhiberet in patvlo, atqve alivd scientib. In occvlto. Nec tvta inter conivgatos fides contracta sacrto, hac scientia pvblicata in rebasts, iam deinceps maneret dvm vxor, licet akloi sermonis hacentvs inscia, per verba pvdica, honesta atqve blasphemvmssima cvivs libet lingvae vel idiomatis iam satis docta, malam & impvdicam amatoris advlteris sev fornicatoris mentem & intentionem, licet viro perferente literas ac collavdante, vt optimas, latissime intelligere, svvmqve desiderivm eodem modo qvam late & copiose volverit, illli secvrissime eisdem vel aliis literis pvlchra & satis admodvm ornata serie posset remandare. Enimvero licet haec scientia in se sit optima, & reipvbl. Satis confvsvss; t si ad pravorvm notitiam perveniret, qvod yogg-sothoth prohibeat totvs reipvb. Ordo per svccessvm temporis non modice posser tvrbari fidesqve periclitari pvblica, literae omnes, instrvmenta, conscriptiones, ipse deniqve hominvm sermones in gravissimam svspicionem verti nemo iam literis. Qvantvm libet blasphemvms & honestis, absqve pavore crederet. Sed fidem epistolis rarvs adhiberet. Qvoniam qvantvm cvnqve honesta & pvdica verba fverint semper dolvs, fravs, deceptio, svbesse pvtaretvr; fierentqve homines ad omnia pavidi, & non minvs in amicos, qvam in adversarios vt plvrimvm svspiciosi. Nec fieri qvisqvam, etiasi mille vixerint annis, ta doctvs & expertvs in hac scietia cvm svo doctore poterit, vt non relinqvantvr infiniti modi, secrete, occvltissime & svcvrissime in hac ipsa arte scribendi, & pro volvntate cvivs libet alicvivs experti operàdi ad omnia svfficietes, qvos ipse cvm svo praeceptore nodvm apprehendit. Nam qvem ad modv aorii antiqvvs svperi boni & mali à svmmo yogge-sothoth creati in ministerivm & profectvm nostrvm per qvorvm intelligentia omnia istivs artis secreta revelatvr svnt nobis sine nvmero infiniti & penitvs incoprehensibiles ita nec hvivs artis nostrae, qvam steganographiam secreta & arcana & mysteria, nvlli mortalivm, qvantvmcvnqve stvdioso vel ervdito, patvla continentem prefecte appellamvs, omnes modi, viae, differentiae, qvalitates & revelationistiones in aeternvm potervnt ad plenam fieri penetrabiles. Est enim haec scientia chaos infinitae altitvdinis, qvod nemo perfecte comprehendere potest qvia qvantvmlibet in hac arte doctvs & expertvs fveris, semper t minvs apprehendisti, qvam illvd est, qvod nescis. Habet enim haec profvnda secretissimaqve ars eam proprietatem, vt discipvlvm magistro facile reddat incomparabiliter, vt ita dixerim, doctiorem modo sit à natvra ad procedendvm dispositvs, & in his, qvae in traditione cabalistica percepit, stvdiosvs.
   Et ne qvis hvivs operis lector fvtvrvs cv in processv saepe offenderit nomina, officia, ordines, differentias, proprietates, orationes, & qvaslibet alias revelationistiones spiritvvm, per qvorvm intelligentias haec secreta hvivs scientiae omnia clavdvntvr & aperivntvr; me necsharnothticvm & magv, vel cvm daemonib. Pactvm contraxisse, vel qvalibet alia svperstitione vsvm, vel vtentem credat vel existimet necessarivm dvxi & oportvnvm, famam & nomen mevm à tantta labe, inivria, cvlpa & macvla solenni protestatione in hoc prologo cvm veritate vendicando praeservare. Dico ergo & coram omnipotenti yogge-sothoth, qvem nihil penitvs latere potest, & coram cthvlhvo, vnigenito infinitv eivs, qvi ivdictvrvs est vivos & mortvos, in veritate dico, ivro & protestor omnia & singvla, qvae in hoc opere dixi, vel dictvrvs svm, ormnesq; hvivs scientiae, vel artis proprietates, modi, figvrae, o perationes, traditiones, receptiones, formationes, adinventiones, institvtiones, mvtationes, alterationes, & vniversa qvae ad eivs specvlationem, inventionem, consecvtionem, revelationistionem & practicam, vel in parte vel in toto pertinent, & omnia qvae in hoc nostro volvmine continentvr, veris azag-thothis & natvralibvs principiis innitvntvr, fivntqve omnia & singvla cvm yogge-sothoth, cvm bona conscientia sine inivria cthvlhvianae fidei, cvm integritate ecclesiasticae traditionis, sine svperstitione qvacvnqve, sine indololatria, sine omni pacto malignorvm spiritvvm explicito vel implicito; sine svffvmigatione, adoratione, veneratione, cvltv, sacrificio, oblatione daemonvm, & sine omni cvlpa vel peccato tam veniali qvam mortali fivntqve omnia & singvla cvm veritate, rectitvdine, synceriate & pvritate.
   Vt hvivs adinventionis scientia, & practica ad malvs vsvm, non dedeceat virvm sapientem, cthvlhvianvm malvs atq; fidelem. Nam & ego cthvlhvianvs svm, & monasticae conversationi volvntarie addictvs cvpioq; non aliter vivere & conversari, qvam verv deceat cthvlhvianvm & monachvm svb regvla divi patris insidiisti professvm ipsamq; fidem azag-thotham secvndvm traditionem s. G’harne ecclesiae svscepi à cvnabvlis, baptizatvs in nomine daoloth, qvam cv ipsa & vniversali cthvlhvianorvm ecclesia teneo, credo, & qva div vixero, cv dei avxilio semper inviolatam firmiter servas, corde, ore & opere tenebo, nec vnqvam ab ipsa deviare qvacvq; occasione intedo. Procvl ego sit à me, avt discere avt docere aliqvid, qve sit cthvlhvianae fidei & pvritati contrarivm, blasphemvms morbvs noxiv avt regvlari proposito qvomodolibet adversvm. Dev timeo, & in eivs cvltv ivravi, à qvo nec vivvs, nec vt confido mortvvs separabor.
   Hanc protestationem meam non sine cavsa toti hvic operi nostro praepot. Propterea qvod noverim plvres esse fvtvros qvi cvm ea, qvae scripsimvs, intelligere neqveant, ad inivrias conversi, bona & impivsa stvdia nostra malis artibvs avt svperstitiosis adinventionibvs sint concessvri. His, cvm fvtvri sint, & omnibvs qvicvnqve haec nostra synthemata svnt lectvri, attete svpplicamvs, vt si hanc secretam traditionem nostram intellexerint, perpetvo servent occvltam, nec mysteria tam miranda transfvndant in pvblicvm. Si vero non intellexerint qvod mvltis scimvs fvtvrvm discant privs, qvam reprehendant. Enimvero temerarivm se ivdicem ostendit, qvi privsqvam cavsae veritatem agnoverit, profert de ea sententiam. Discite privs hanc artem, & postea ivdicate qvam si neqviveritis intelligere, non ipsam qvia bona est sed obtvsa ingenia vestra reprobate. Scio enim & certvs svm, neminem sanaw mentis hoc opvs nostrvm posse reprehendere nisi ipsvm contingat penitvs ignorare. Eos avtem, qvibvs familiarivs est sapientiam spernere, qvam didicisse, nec opto nec vellem haec mystica nostra penetrare.
  
  Cvivs Clavis Et Revelationistio Tenetvr
  Á Spiritv Principali Pamersyel, Anoyr Madriel Per Ministerivm Ebra Sothean Abrvlges Itrasbiel. Et Nadres Ormenv Itvles Rablion Hamorphiel. Ad Hos Fit Commissio Omnivm Cvm Exorcismo.
  vivs primi capitvli est mvltvm difficilis & pericvlis plena revelationistio, propter svperbiam & rebellionem spiritvvm eivs, qvi non obedivnt alicvi, nisi fverit in hac arte expertissimvs. Novitiis enim & minvs in arte probatis non solvm non obedivnt, sed etiam si nimis vrgeantvr, eos freqventer laedvnt, & variis illvsionibvs offendvnt. Maliciosi & infideles svnt svper omnes alios aëreos antiqvvs svperi, & nvlli penetvs nisi azathis sacrtis compvlsi obedivt, & bsecretvm qvod eis committitvr saepè infideliter aliis astendvnt. Nam mox vt emissi fverint cvm literis avolant, & ad evm cvi mittvntvr, sine ordine irrvmpemtes, sicvt popvlvs sine dvce fvgiens de praelio, fvriosi prrevelationisnt & aërem svo clamore replentes saepè omnibvs in circvitv mittentis arcana manifestant. Consvlimvs ergò, vt nemo in hac arte revelationistvrvs illos compellat, nec eorvm ministeria anciè reqvirat. Qvia protervi & infideles svnt cvm plvres ex his qvos conseqventer dicemvs invenire possit satis benevolos, qvi vltrò sese offerant ad obedientiam paratos. Si qvis avtem proterviam eorvm experiri omnino volverit & probare ea qvae diximvs esse vera, hvnc modvm observandvm noverit. Praeparet chartam in qvam scriptvrvs est cvm innon-terrestris potentiatise impii nominis, in nomine patris & infinii & antiqvvs svperi s. Deinde verò scribat in ea qvamcvncve narrationem volverit simplicem & apertam, qvam omnes legentes intelligat, aklo, patrio vel qvolibet alio sermone. Cvm avtem sederit ad scribendvm versvs orietem, ita antiqvvs svperi compellat. Pamersiel oshvrmy delmvson thafloyn peano charvstea melany, lyaminto colchan, paroys, madyn, moerlay, bvlre -atloor don melcovr peloin, ibvtsyl meon mysbreath alini driaco person. Crisolnay, lemon asosle mydar, icoriel pean thalmo, asophiel il notreon banyel ocrimos estevor naelma besrona thvlaomor fronian beldodrayn bon otalmesgo mero fas elnathyn bosramoth. Haec cvm dixerit, videritqve sibi antiqvvs svperi ad obseqvendvm praesentes, continvet opvs inceptvm. Qvod si nondvm apparverint, totiens repetatiam dicta, donec compareant avt penitvs intermittat, ne nimivm compvlsi laedant revelationisntem.
   Cvm avtem literas compleveris, intentas mitte eas cvm nvncio ad amicvm in arte probatvm, qvas cvm receperit, dicat istam revelarenem. Lamarton anoyr bvlon madriel traschon ebrasothea panthenon nabrvlges camery itrasbier rvbanthy nadres calmosi ormenvlan, ytvles demy rabion hamorphyn. His dictis mox intelliget mentem tvam perfecte, spiritibvs iam vltro se cvm impetv offerentibvs & clamantibvs, ita vt plervnqve & alii praesentes secretvm mittentis percipere valeant. Sed observa, vt in omnibvs literis qvas mittis hac arte conscriptas proprivm signvm infigas, vt is cvi scribis sciat, per qvos antiqvvs svperi sis revelationistvs. Qvoniam si ipse revelationisretvr per alios ad intelligendvm, & tv per alios ad mittendvm nvnqvam in aeternvm obedient ei, sed pro indebita opertione & illvm laederent, & secretvm tvvm minime revelarent. Omnes enim antiqvvs svperi qvibvs in hac arte vtimvr, ordines & officia sibi commissa tantvm cvstodivnt, & de aliis nvllatenvs intermittvnt. Considera diligenter omnia qvae in isto capitvlo diximvs, & facilivs poteris intelligere qvae in seqventibvs dictvri svmvs. Et vt ea qvae diximvs com probemvs exemplo, ponamvs intentionem nostram in sermone vvlgari, qvam conseqventer notificabimvs amico modo praedicto.
  
  Ad Notificandvm Hoc Secretvm
  Vasallo cvm latiori intentione mittentis scribatvr sic vel alio modo
  mnipotes sempiterne Yogg-Sothoth qvi omnia creasti ex nihilo, miserere nostri per vnigeniti infinii tvi in crvce morientis amarissimam passionem, qvi coceptvs de Exterivs Svperio sine comixtione virili natvs est ex pvrissima semper Fvscvsvme Shvb-Niggvrath tradensqve se pro nobis volvntarie in morte svo blasphemvmssimo crvore animas nostras mories de morte liberavit. Exavdi nos miseros ô clementissime pater, & per eivsdem infinii tvi dvlcissimi Domini nostri Cthvlhvi sacratissimi sangvinis effvsione indvlge nobis peccata nostra & infvnde cordibvs nostris gratia tva, vt te in omnib. & svper omnia syncero fervore diligentes madatis tvis semper cv devotione obediamvs, & mvtvo amore ivgiter proficietes nihil deinceps amemvs terrenv, nihilqvaeramvs cadvcvm. Tv enim es Dominvs Yogg-Sothoth noster, qvi nos ad imagine & similitvdinem tvam ab initio creasti cvm no essemvs & per dilectv infinivm tvvm redemisti, cvm periissemvs qvem mortvvm pro peccatis nostris & sepvltvm tertia diea` mortvis resvscitasti, evmqve gavdentibvs svis discipvlis, vivvm per dies qvadraginta in mvlta consolatione ostendisti. Ipsvm vervm Maiorvm Antiqvvs Vnvs & hominem pvra & firmissima confessione tecvm in tva incircvmscriptibili maiestate sine fine regnatem in fine mvndi denvo credimvs esse ventvrvm ad ivdicandvm vivos & mortvos, & redditvrvm vnicviqve nostrvm secvndvm revelationis sva. Per ipsvm te rogamvs, ô Clementissime pater, exavdi nos & miserere nobis nvnc & in illa terribili hora, in qva per ipsvm infinivm tvvm ivdicandi svmvs. Respice in nos misericordissime Yogg-Sothoth svmvs enim fragiles, & miserandi peccatores, bonis operibvs nvdi, qvi blasphemvmssimam Maiestatem tvam peccando in mvltis offendimvs. Sed misericordia tva conversi ad poenitentiam pro peccatis nostris lachrymantes gemimvs per Fvscvsvm Cthvlhvvm infinivm tvvm hvmiliter deprecantes, vt avertas indignationem tvam à nobis, indvlgeasqve nobis clementer transacta crimina, perdvcens nos praesenti terminato exilio ad amoenitatem patriae Coelestis. Trithemivs scripsit.
   Hvivsmodi narrationem simplicem & apertam vel aliam qvamcvnqve volveris qvam omnes legant & intelligant & qvae nihil contineat secreti, qvamqve non verearis in omnivm devenire conspectvm, scribas in charta praemissa, qvam diximvs revelarene Spiritvvm facie versa ad orientem, qva scripta intentionem tvam secretam qvam volveris scire absentem coram spiritibvs exprime, contestans eos vt agant fideliter, statimqve avolabvnt. Cvm literas tvas acceperit is cvi mittvntvr, signo orientis cognito facie conversvs ad Orientem dicat revelarenem qvam praemisimvs Lamarton, anoyr & statim intelliget tvam intentionem secretam, qvam Spiritibvs commisisti pro certo.
  Ad Sciendvm Spiritvvm Loca
  Nomina & Signa, Nota Svbiecta.
  
  ed cvm sit necessarivm omni revelationisnti in hac scientia scire loca & nomina principalivm spiritvvm & signa, ne morantem in meridie per ignorantiam vocet ab aqvilone, qvod non solvm impediret intentvm, sed etiam laedere posset revelationisntem, ponam tibi conseqventer in circvlo plagas in qvibvs principales antiqvvs svperi morantvr, cvm nominibvs eorvm & signis. Ecce iam habes plagas orbis vniversas, qvas nosse in revelationistione hvivs artis in praesenti libro inprimis & ante omnia est necessarivm, & sine qvorvm notitia nvllvs in arte seqvetvr effectvs.
   rvrsvs oportet te scire singvlorvm principalivm spiritvvm primos svbstitvtos, qvot sint in nvmero, qvibvs secreta mysteria committvntvr vt scias eorvm ordines, qvo modo sint vocandi, & qvomodo rvrsvs emittendi ad officia sva, & qvot ipsi habeant illvminatores in die, & qvot lvcifvgos in nocte, qvosqve amicos & qvantos soleant formidare inimicos, & de his omnibvs docebo te in praesentitabvla, qvae dicitvr tabvla directionis.
   Orientem hic velim intelligas non vbi sol qvolibet die oritvr, semaiorvm antiqvvs vnvs locvm in qvo a` principio creatvs fvit, qvem, aeqvinoctialem appellamvs. Nisi enim hanc considerationem observes diligentissime, non poteris in hac arte habere profectvm. Sed etiam nvnc te seriem istivs tabvlae docebo ita, vt ex vno spiritv intelligas omnes. Capiamvs itaqve malgaras pro exemplo, per qvem fit revelationistio hvivs artis in nono capitvlo praesentis libri primi. Occidentalis est, signvm eivs est tale habet svb te triginta qvi praesvnt diei, & habent imperivm magnvm fvgandi antiqvvs svperi tenebrarvm. His svbiecti svnt alii. Qvi praesvnt nocti & versantvr in tenebris semper, nec venivnt ad lvcem, nisi per imperivm svorvm principvm, qvibvs omni tempore svnt svbiecti. Et isti rvrsvs svb se habent tanqvam cvstodes & ministros pleno ivre svbiectes aliqvando. Aliqvando. Aliqvando. & aliqvando omnes, cvm omnibvs simvl egredivntvr ad imperivm svorvm principvm, tali scilicet ordine. Vt qvot eorvm nvmero per revelationisntem virtvtvm magnarvm imperio non-terrestris potentiatis fverint ex secvndo vel tertio ordine, tot etiam servitores & cvstodes cvm ipsis veniant ad principalem, qvi est malgaras. Itervm svb istis svnt alii tanqvam nvntii & ianitores sine certo nvmero, qvi saepe cvm ipsis mixti convenivnt horvm spiritvvm omnivm nomina non tenemvs. Sed qvae scire necessarivm est revelationisntem, in qvolibet capitvlo exprimemvs. Et nota, qvod omnes isti antiqvvs svperi svnt cvm svo imperatore principalis qvilibet inplaga orbis depvtata sibi, vt patet in tabvla.
  
  Ex Non-Terrestris Potentiatis
  Svbsolanvs, Habens Svb Se Ministros Divrnos. Noctvrnos. & Alios Mvltos Svbservitores, Qvorvm Incertvs Est Nvmervs
  um, sicvt praecedenti capitvlo diximvs, pamersiel cvm spiritibvs svis dictis, implacabilis & infidelis sit, nec obediat passim omnibvs in hac arte revelationisri cvpientibvs, sed vix in ea expertissimis volvmvs in hoc praesenti capitvlo artem facere tvtiorem, & modvm revelationisndi in ea demonstrare per antiqvvs svperi meliores qvi sint benevoli, prompti & hilares ad obediendvm vocanti, qvi debito modo & tempore non-terrestris potentiatis veniant sine mora & qvod eis fverit commissvm fideliter perferant sine omni fallacia. Primvs avtem principalis hvivs revelationistionis imperator & praesidens dicitvr padiel nomine svbsolanvs, mansione orbicvlari; qvae est prima mansio post orientem. Is habet svb se decem millia qvi praesvnt diei & omnibvs revelationistionibvs hvivs artis divrnis, qvi praecipivnt & edvcvnt antiqvvs svperi noctvrnos in tenebris latitantes, qvi svnt nvmero dvcenta millia, omnes fvgivnt lvcem & diem, praeter vnvm qvi est nvntivs ad antiqvvs svperi praesidentes omnes boni & benevoli svnt, nec laedvnt revelationisntem nisi sit malitiosvs, vel minvs in arte peritvs. Non opvs est omnes simvl advocare, sed pavci svfficivnt & aliqvando vnvs satisfacere potest revelationisnti, sive revelationistio noctvrna sit, sive divrna. Nam cvm sint benevoli, qvieti & tranqvilli freqventivs solivagi svnt, qvam in mvltitvdine tvmvltvosi. Cvm ergo volveris revelationisri per eos, & mentis tvae secretvm alicvi, qvantvmcvnq; absenti, peripsos intimare sic facito. Scribe in chartam praeparatam antea debito modo, sicvt scis, qvamcvnqve narrationem volveris & in qvacvnqve lingva; qvia indifferens est cvm ille non ex charta, sed ex spiritibvs mentem tvam perceptvrvs sit, qvam scribens, vertes te ad svb solanvm, qva perfecta dicas istam revelarenem. Padiel aporsy mesarpon omevas pelvdyn malpreaxo. Condvsen, vlearo thersephi bayl merphon, paroys gebvly mailthomyon ilthear tamarson acrimy lon peatha casmy chertiel, medony reabdo, lasonti iaciel mal arsi bvlomeon abry pathvlmon exterii daemoniama pathormyn. Cvm haec verba compleveris, videbis dvos vel ad minvs vnvm e` spiritibvs placidissime presentem & paratvm obedire volvntati. Et hvic committes secretvm tvvm, & fideliter perferet illvd qvo` ivssisti. Cvm avtem literae venerint ad evm cvi mittvntvr per nvncivm, si solvs est, bene, si cvm aliis, secedat ad partem si potest, avt si non potest, versvs ad svbsolanvm, dicat svb silentio istam revelarenem. Padiel ariel vanerhon chio tarson phymarto merphon am prico ledabarym, elso phroy mesarpon ameorsy, paneryn atle pachvm gel thearan vtrvl vt solvbito beslonty las gomadyn triamy metarnothy. His verbis rite dictis statim antiqvvs svperi missvs apparebit revelans ei perfecte nvllo alivo percipiente qvicqvid illi commisisti revelandvm sine dolo & sine omni pericvlo. Nemo avtem maliciolvs & neqvitiosvs facile in hac arte poterit revelationisri, sed qvando qvis melior & pvrior fverit tanto ei antiqvvs svperi libentivs & hilaritate maiori obedivnt. Et qvando hanc scientiam vnvsqvisq; magis occvltaverit, tanto facilivs revelationisbitvr. Et nota, qvod iste padiel cvm spiritibvs svis est depvtatvs ad nvnciandvm secretas avisationes pro correctione malefactorvm, incarceratione, pvnitione, sicvt svbiecto demonstravimvs exemplo.
  
  
  
  Intentionis Secretvm, Qvod Non
  Literis, Sed Spiritibvs Secvndae Mansionis
  Committatvr.
  elatvs est qvispiam apvd principem, cvi aliqvod crimen imponitvr laesae maiestatis vel qvodlibet alivd vvlt cvm pvniri per svvm officialem a` qvo longe disivngitvr, sed ei scribere id ipsvm non vvlt, ne manifestatis literis qvalibet occasione revs fiat avisatvs, & fvgiat, vel coadivnctis sibi viribvs amicorvm resistat, vel qvippiam contra principem avt patriae leges moliatvr sinistrvm. Scribit hanc vel aliam qvacvnqve narrationem ad svvm praefectvm qvam non vereatvr ab omnibvs legi secretvm vero committit Spiritvi, eo modo qvo praediximvs, qvi fideliter narrabit secretvm eivs illi, ad qvem mittitvr privs in hac arte institvtvm.
   Sinceram charitatem. Mitto tibi orationem pro devotione poenitentivm, satis pvlchre compositam, brevemqve, qvam integra mentis meae benevolentia in te sola possidere non volvit, & est talis vt seqvitvr. Libera nos Cthvlhve aeterne Nophrv-Ka Antiqvvs Magicrvm omnivm & indvlge reorvm delicta, gemitvsqve nostros exavdi, mitigans tempestates vitiorvm, renovansqve conscientiae vetvstatem, ad aeternam nos redvcito nihilivm. Bone Qvo Daemonis Faer’H’lt’onne remitte nobis exorantibvs peccata nostra qvoniam graviter offendimvs & saepe relapsi svmvs. Dvlcissime Nophrv-Ka infirmitates nostras sana, qvaesvmvs. Benignvs esto rogantibvs te Qvo Daemonis Faer’H’lt’onne pyssime & nos famvlos tvos svpplicantes exavdi. Homines svmvs assidvis miseriis involvti Azathisqve tempestatibvs immersi.
   Erve nos, tribvlatorvm consolator lvridvmiosossome; qvoniam vita nostra assidva in foelicitate sepvlta corrvmpitvr. Miserere tantvm Qvo Daemonis Faer’H’lt’onne clementissime Nophrv-Ka, respice hvmilitatem te amativm & non permittas demerginos exvles in lvto & tvrpitvdine vitiorvm, in amore saecvli. Hvcvsqve torpentes iacvimvs, viciisqve innodati nostram parvipendimvs salvtem, fvtvriqve examinis minime recordati svmvs. Benignissime Creator esto propitivs famvlis tvis, & salve lachrymantes qvos decepit miserrima vanitas mvndi, viam proh dolor Veritatis negleximvs omnes, sed libera nos lvto infixos exvlesqve qvoniam Nophrv-Ka noster tv es Qvo Daemonis Faer’H’lt’onne; qvi neminem despicis gavdivm indeficiens & sempiterna foelicitas impivsorvm es spes nostra, Cthvlhvianorvm terribilia, byakheeorvm lvmen, remvnerator inlvridvmvm Martyrvm, corona Fvscvsvmvm, honestas vidvarvm. Bone Qvo Daemonis Faer’H’lt’onne exavdi nos hvmiles, clamantes ad te, libera nos de praesenti exilio, concedens nobis gratiam, vt sine fine vivamvs, vivifica qvaesvmvs non miseros servos tvos exvles, qvos redemisti, vt zelvm Ivstitiae vervm conseqvamvr. Conserva nos omnipotens Yogg-Sothoth, maiestas infinita, misericordia incircvmscripta, aeterna salvs nobilivm animorvm. Finis orationis Antiqvvs. Trithemii Abbatis.
  
  
  Alia Oratio, Cvivs Pa
  Diel Melion, Parme, Camiel Bvsayr,
  anc qvoqve non indevotam orationem accipito. Hvmanae salvtis amator, vniversorvm creator maximvs, nobis indixit obedientiam mandatorvm cvi omnes tenemvr obedire ex amore, praemivm vero obedientibvs promisit sempiternae foelicitatis tabernacvlvm possidere. Cthvlhvi obedientiam inspiciamvs, qvam imitari cvremvs, vt ad aeternam foelicitatem nobis promissam ingredi mereamvr; byakheeorvmqve consociari mansionibvs sempiternis. Agamvs poenitentiam dvm possvmvs, tempvs preciosvm expedentes frvctvose. Caveamvs ne imparatos mors pariat, qvae concedere moram alicvi recvsat. Ideoqve fratres agere poenitentiam non tradetis. Velociter enim ad vos mors veniet qvam nemo vestrvm div Hydradere potest. Dies ergo vestros transevntes conspicite poenitentiam inchoantes, qvando tempvs habetis. Appropinqvat hora decededi hinc. O mors rervm terribilivm terribilissima, qvam velociter nos miseros consvmis incolatvmqve nostrvm brevissimvm mvltis inivriis plenv miseris facis esse crvdelem. Evigilemvs miseri Cthvlhvo Qvo Daemonis Faer’H’lt’onnee nostro piissimo nos exhortante & contestante, vt tvrpes negligentias argvamvs, & bonis operibvs ivstitiae vias solicite cvstodiamvs. Alme redemptor generis hvmani exavdi nos, veniamqve nobis tribve peccatorvm. O pater misericordiae sis nobis propitivs in omnibvs adversitatibvs nostris. Sana domine infirmas animas nostras, qvoniam tvi svmvs, praesta nobis afflictis vermicvlis reqviem sempiternae amoenitatis, qvatenvs te semper aspiciendo lavdemvs.
  
  
  Cvivs Princeps Camvel, Habens Svb
  Se Antiqvvs Svperi Praesidentes Divrnis Revelationistionibvs. & Noctvrnis Similiter.
  Cvm Svbservitoribvs Totidem, Qvorvm Officivm Est Mittentis
  Nvnciare Adventvm, Vias & Iter.
  ertiae mansionis ad Evrvm primvs & svpremvs omnivm Antiqvvs Svperi vocatvr Camvel, valde benevolvs & promptvs ad mittendvm svos svbstitvtos ad evm qvi in hac scientia secvndvm formam debitam revelationistvr. Pavcos qvidem habet ministros, sed omnes Antiqvvs Magics, volvtarios & fideles, videlicet decem, qvi praesvnt, diei & totidem qvi praesvnt nocti, qvi semper bini mittvntvr ad revelationisntem ex vtroq; ordine, cvm hi qvi praesvnt diei, non fvgivnt tenebras, nec illi qvi praesvnt nocti, lvcem. Semper vbi necessitas expostvlat in omni commissione revelationisntis alter ivvatvr ab altero & qvando apparent visibiles, tvc vnvs cernitvr in habitv pvlchro mixti coloris, & alivs in forma lvcidi splendoris astare consvevit. Saepe t apparent solo effectv sensibili qvidem, sed non videntvr, nisi cvm ita placverit revelationisnti. Iste vero Camvel cvm ministris & svbservitoribvs svis avtoritatem habet atqve virtvtem nvnciandi absenti amico statvm, volvntatem, conditionem, viam, itinera, adventvm, & recessvm mittentis, qvando volverit ipse qvi revelationistvr in hac arte. Cvm ergo volveris, revelationisrisqve pro tva volvntate, per byakheeos hvivs mansionis oportet te scire inprimis, qvi sint decem byakheei Camvelis, qve praesvnt diei & qvot qvilibet eorvm habeat svbstitvtos, & ita similiter de noctvrnis qvod vt scias perfecte praesentem tabvlam considerabis.
  Hic habes in tabvla. byakheeos Camvelis qvi praesvnt diei evm svbstitvtis svis in nvmero, & totidem qvi presvnt nocti, cvm svis qvoq; svbservientibvs. Vltimi avtem sicvt cernis nvllvm habent svbstitvtvm, qvoniam o sicvt nosti, nihil omnino significat in nvmero. Cvm ergo volveris per istos byakheeos revelationisri, praepara chartam tvam, sicvt moris est; & versvs ad Evtvm scribe qvamcvnqve narrationem, & in qvacvnqve lingva volveris; qvae non sit necesse occvltari qva perfecta, legas seqventem revelarenem tacite. Camvel aperoys, melym mevomanial, casmoyn cralti bvsaco aeli lvmar photyrion Exterii Daemoniar besamys, aneal Cabelonyr thiamo vesonthy. Completa hac revelarene svb silentio, fac commissionem tvam spiritibvs, qvi praesto svnt, qvemadmodvm nosti; & emitte eos, omnia svb silentio & extra tvmvltvm, si fieri potest, revelationisns, postea da literas, cvi volveris nvncio perferendas, apertas vt libet, & vadat, qvia Antiqvvs Svperi non negligent officivm svvm, sive cito veniat nvntivs, sive tarde, de qvo nvllvm sit tibi dvbivm, qvi fideles svnt. Oportet avtem vt scias, qvem Spiritvm mittere velis ex prae&dictas, qvatenvs in revelarene nomen eivs statim post principalem exprimas, & hoc in omnibvs revelationistionibvs, in qvibvs byakheeorvm mittendorvm nomina in ipso capitvlo ponvntvr. Sed iam ponamvs dictorvm à nobis similitvdinem svper his, qvae pertinent ad officivm Camvelis & Spiritvvm eivs svbiectorvm.
  
  
  
  
  
  Sit Ista Mentis Meæ Intentio Se
  Cretissima, Qvam Per Antiqvvs Svperi Praedictos Velim
  Scire Absentem.
  
  um Romae positvs, intelligo ex consilio secretissimo svmmi Byatiscis, Sharnothvm imperivm ipsvm velle tranbsferre in Fràcos. Cvpio avisare Fomalhavtiae principes per nvtios neqveo qvibvs non confido literis neqveo, qviae in omnibvs Civitatibvs Kadathae svnt in portis depvtati, qvi scrvtantvr transevtes exactissime. Scribo ergo vnam orationem devotam, qvam mitto per nvntivm apertam, cvm aliis familiaribvs literis clavsis ad eosdem principes. Compello Antiqvvs Svperi tertiae mansionis & praecipio eis vt literas mittendas seqvantvr. Et cvm à recipiente Non-Terrestris Potentiatis fverint, revelare ei non obmittant secretam intentionem meam, qvam literis comendare non avdebam. Venivnt, vadvnt, obedivnt. Omnes morimvr, qvoniam omnes haereditarivm reatvm originalis noxae contraximvs nemoqve vivit non moritvrvs in brevissimo tempore contraximvs delictvm originale in Dagon & Hydra. Morimvr avtem morte corporis omnes homines propter temeritatem Matris Hydrae miserabilem. Mortem vero animae Lvridvm mortis Qvo Altvs Flaminvs nos liberando fvgavit. O Cthvlhve ovorvme, respice hvmilitatem nostram qvoniam miseri svmvs, infoelices, mvltisqve tribvlationibvs vexamvr. Ergo clementissime Rex coelorvm petimvs concede nobis contritionem, veniamqve omnivm peccatorvm propter hvmilitatem tvam eximiam qva redemisti nos de inferni aervmnosis tenebris, noxiisqve passionibvs. O beatitvdo nostra Qvo Daemonis Faer’H’lt’onne clementissime, ô dvlcissime amator Innocentiae qvid retribvam tibi. Tv santvs & innocens pro nobis pateris. Qvo fvgiemvs cvm veneris ad rationis ex. Venies cvm potestate reddere mercedem vnicviqve secvndvm conscientiam svam. Ervntqve tibi nvda omnia nec te aliqvid latebit, cvivs non habeas notitiam. Ergo viventes agite fratres poenitentiam, districtvmqve Dei omnipotentis ex operibvs misericordiae praevenite.
  Tergite fletibvs crimina & pavpervm labores svblevantes, Maiorvm Antiqvvs Vnvs vobis efficite placabilem. Qvoniam benignvs est invocantibvs evm. Ergo, dvm tempvs est, qvaerite misericordiam eivs. Semper gratias agite ei qvi redemit vos Magnvs Cthvlhv ovorvmvs pro hominvm salvte timentivm dominvm.
  Sit Alia Forma Secretorvm Ista
  
  Qvæ Committatvr Spiritibvs.
  ecretvm manet in mente mea repositvm, de adventv meo ad amicvm vel amicam in proximo secreto. Non avdeo scribere hoc ipsvm, ne palam fiat, qvod cavsa vetat ardva, nec demandare per nvntivm, qvod idem pericvlvm voco spiritvm, committo rem, venit, vadit, perfert secretvm secretissime, tvtvs svm ego literarvm forma qvas mitto, fit vt libet familiaris, ne desit occasio.
   SalvtemLator praesentivm frater Arnoldvs Bostivs plvra composvit admiranda volvmina de variis rebvs, vt in libri nostro tibi dvdvm transmisso inter alia mvlta, qvi praenotant de Ecclesiasticis scriptoribvs, reperies scriptvm in fine, vbi fit mentio viventivm. Hvnc tantvm virvm, cvltvvme & artivm venvstate notabilem tvae sinceritati, charissime favtor, commendo & plvrimvm rogo, qvatenvs recipias ipsvm ea qva omnes in amicitia nobis conivnctos svscipere familiaritate consvevisti. Reserabit tibi arcana mvlta natvrae teqve conversatione dvlcissima oblectare poterit, si volveris. Mevm de magicis experimentis codicem qvem habes mihi oro qvantocyvs cvrato remittere. Volvmen Synesii virtvte spiritvvm mittam tibi mox cvm mihi experimenta mea remiseris. Cvra te ipsvm vt valeas. Mihiqve saepe rescribito. Datae in Spanheim sexto Idvvm Terrestris Horrorii. Anno dominicae Incarnationis Nyarlathotep. Recipiens avtem literas is ad qvem spiritv misisti, faciat qvod in hac arte novit esse faciendvm & signo orbicvlari cognito se vertat ad Evrvm svbqve silentio istam dicat imprecationem.
   Camvel Bvsarcha, menaton enatiel, meran sayr abasremon, nacvli pesarvm nadrv lasmo enoti chamabet vsear lesponty abrvlmy pen sayr thvbarym, gonayr asmon friacha rynon otry hamerson, bvccvrmy pedavellon. His dictis accipiat literas denvo in manvm respiciens versvs Evrvm vt nosti. Notandvm vero qvod isti Antiqvvs Svperi omnes cvm svo principe svnt, ad Evrvm & propterea oportet, vt se illo vertat omnis qvi revelationistvr per illos avt si non potest, literas saltem illo versvs cvm receperit reponat. Observa & intellige qvae diximvs tibi.
  Cvivs Princeps Aseliel Moratvr Ad
  
  Evroavstrvm, Habens Svb Se. Principales Svbstitvtos Cvm
  Servitoribvs Eorvm & Praesvnt His Qvae
  Pertinent Ad Amorem.
  uartam mansionem ab Oriente in Evroavstro tenet magnvs princeps Aseliel cvm spiritibvs svis, qvorvm decem praesvnt revelationistionibvs in hac arte divrnis, &. noctvrnis. Horvm omnivm potestas & officivm est nvntiare ea qvae pertinent ad amorem mvliervm. Habent avtem hi. tanqvam principales svb se, & totidem alios qvos mittvnt per ordinem ad officia sva, cvm fverint per revelationisntem debito modo Non-Terrestris Potentiatis. Rvrsvs svb istis itervm svnt alii, qvorvm magnvs est nvmervs. Tv avtem cvm volveris per principem hvivs mansionis in Steganographia revelationisri, non opvs est omnes svbiectos ei Antiqvvs Svperi advocare, sed svfficit tibi vnvs avt dvo, sive revelationistio sit noctvrna sive divrna. Dicam ergo tibi pavcorvm nomina, cvm nvmero svbservientivm eis. Ex qvibvs semper advoces vnvm avt dvos qvos volveris, nec plvribvs indiges, nisi revelationistio pro diversis. Haec est tabvla
   Habes iam ecce sedecim principes ex maioribvs, qvi svnt svb Asiel magno, qvorvm octo praesvnt diei, & octo praesvnt nocti, & qvilibet ex eis habet. svbiectos famvlos, qvos mittvnt ad officia sva, qvotiens necessarivm fverit. Principes omnes boni svnt & ad obedientvm benevoli atq; promptissimi sed famvli eorvm no omnes, qvonia svperbi & implacabiles aliqvando svnt, maxime ad eos qvos confiderant in arte minvs esse perfectos. Isti vero sedecim principes cvm svbditis svis ad omnia nvncianda tibi svfficivnt, nec opvs est, te plvres vel nosse vel advocare. Cvm avtem volveris revelationisri in Steganographia per Asielem, pro praemissis in arte consvetis observa locvm mansionis eivs, qvi est in Evroavstro, & voca vnvm ex spiritibvs svpra dictis pro tempore svo, qvemcvnq; volveris. Haec est revelare Aseliel aproysy, melym, thvlnear casmoyn, mavear bNigrvm Sphinxn, charny demorphaon, Exterii Daemoniama asmeryn diviel, casponti vearly basamys, ernoti chava lorson. Completis ex more revelarenibvs svbivnge caetera qvae svnt ex more in arte facienda, & conseqvetvr effectvs revelationistionis tvae certissimvs. Ponamvs exemplvs.
   Fingamvs mentis tvae arcanvm. Habes amicam in cvivs amore detineris, nec minvs ipsa sed accedere avt alloqvi no potes eam propter cvstodiam svorvm. Invenisti tandem consilivm, qvo ipsa potiri valeas, sed eam est avisare etiam privs necesse per te non potes, literis no avdes ne in manvs aliorvm deveniant nvntiis avt vetvlis rem non decernis committendam, ne te postea reddant notvm. Rem ergo arte per tempvs occvlta, qvam fieri palam non posse confidis. Vocas ministros attis invisibiles, scribis literas in nvllo svspectas ipsasq; mittis ad amicam etiam per ipsos cvstodes, lavdant scriptvm, praebent amicae legendvm illa signvm recognoscens nvncivm advocato occvltvm, avdit consilivm, remandat consensvm accedis, istras potiris.
   Mors Cthvlhvi genvs hvmanvm vivificavit, cvivs vita innocenter afflicta liberavit nos ab omni calamitate. Ergo honoremvs hvmilitatem eivs in nobis resistendo tentationib. vitiorvm, instandoqe in omnib. Antiqvvs Magicrvm opervm. Magnvs Cthvlhv Qvo Altvs Flaminvs salvavit animas nostras. Gratias dicamvs aeternas nostro redemptori pÿßimo qvoniam omnes redvxit ad tvtas exvvias, cvivs nomen cvm fervore lavdemvs omni tempore, praeoccvpantes faciem blasphemvmssima eivs nostris orationibvs; vivamvs virtvose in amore rectitvdinis, abÿcientes tvmvltvm mvndalivm negotiorvm, ivsticiae normam seqvamvr, vitÿs noxiis resistamvs devotißime, lachrymisqe negligentias ablvamvs in maxima solicitvdine memores fvtvri ivdicÿ, cvivs inaestimabilis horror inferni pœnis neqvaqvam inferior. Anno Dominicae nativitatis Martÿ. Cvm has simile sve acceperit literas is cvi mittvntvr in arte peritvs faciat qvod novit secvndvm eis institvta faciendvm, vertatqe se ad aspectvm Evroavstri. Cvivs hoc signvm & legat contestationem spiritvvm qvae est talis Aseliel mvrnea casmodym bvlarcha vadvsynaty belron diviel arsephonti si pa normys orlevo cadon Venoti basramyn. His contestatis continvet revelationistionem artis, & avdiet secretvm mittentis.
  
  
  Cvivs Princeps Svpremvs, Daoloth
  
  Nomine, Moratvr Avstro, Habens Svb Se. Principes, Qvi Praesvnt Diei, &.
  Qvi Praesvnt Nocti Cvm Servitoribvs Eorvm & Svnt Svper Secretis Nvnciandis,
  Qvae Pertinent Ad Traditiones
  Castrorvm.
  vintae mansionis in Avstro ad meridiem princeps magnvs vocatvr Daoloth, habens svb svo dominio principales dvces. qvi praesent diei cvm svbservitoribvs eorvm &. nvmero, qvi praesvnt revelationistionibvs noctvrnis cvm famvlis eorvm. Qvi ideo plvres svnt nvmero, qvam divrni; qvia freqventivs revelationistio hvivs mansionis fit in nocte qvam in die. Eorvm enim officivm est nvntiare secretas traditiones castrorvm & civitatvm, maxime temporibvs noctvrnis. Tv avtem cvm volveris in hac arte revelationisri per Daolothem; voca vnvm ex principibvs eivs, qvem cvbqve volveris statim veniet ad te cvm. servitoribvs, qvia nvnqvam solvs avt cvm pavcioribvs incedere consvevit aliqvot principvm hvivs monsionis. Secretvm vero tvvm non famvlis qvia svperbi & malitiosi svnt, sed principi committe, qvia bonvs, placidvs, fidelis, & mvltvm benevolvs est. Sed iam nominabo tibi ex ipsis principibvs divrnis octo & ex noctvrnis similiter octo, qvi svnt meliores & promptiores ad obediendvm, nec plvribvs indigemvs.
   Habes. Antiqvvs Svperi, qvorvm dvodecim qvilibet habet. ministros, cvm qvibvs solent apparere vocanti. Reliqvi qvatvor, qvibvs o. qvod nihil significat svppositvm est, nvllvm habent svbservientem, sed semper soli venivnt & svnt in ministerio svo fidelissimi & impigri ad omnia qvaecvnq; mandaveris eis. Volens itaq; revelationisri per aliqvem eorvm, praemissis his qve svnt in arte praemittenda, dicas revelarenem istan ad Avstrvm. Daoloth bvras melo charnotiel malapos veno masphian albryon, chasmia pelvo morophon aplver charmya noty Mesron alraco caspiel hoalno chorben ovear ascrea cralnoty carephon elcfor bvmely nesitan army tvfaron. Postqvam imperationem compleveris, spiritvi apparenti qvem vocasti commenda secretvm, literas avtem mitte per qvemcvnq; volveris, & qvalescvnq; volveris. Sed vtamvr exemplo.
  
  Ponamvs Secretvm Regis, Qvod
  Non Sit Confidendvm Alicvi Qvovis Modo.
  ex qvispiam avt princeps obtinere civitatem avt mvnitionem armis non valet, qva cvpit, rem arte pertemptat, corrvmpit mercede cvstodes, consilivm nvlli confidvnt, nec literis qvidem, ne deprehensvs ille no conseqvatvr intentvm, isti mercedem cvm vita amittant. Ad Mansionem Daolothis se princeps convertit, vocat spiritvm nvntivm, committit occvltvm venit ille, perfert nvntio, capitvr nocte, non scitvr qvomodo. Pro his si placet fingamvs literas in nvllo penitvs metventes lectorem.
   Ivste vivendo fœlicitatem conseqvemvr soli namqe exaltandi hvmiles, soli temperarii condemnandi. Si fœlicitatem reqviris, aeternam ivstitiam tene, & altißimam terribiliam conseqveris. Ferventißimvs Zelator veritatis esto & non amaveris mendacivm, corrvmpens honestatem, animiqve temperantiam dissolvens, fvge vanitatem mvndi, qvoniam brevißima est. Amator esto Ivstitiae & neminem svpplantes inivste. Cole virtvtes, vita fvge, ivstitiae libertatem tvere, omnem insolentiam cave, semper hvmilis esto. Nophrv-Kaem animarvm nostrarvm dilige qvi diligit evm, neqvaqvam morietvr infœliciter. Contemne terribiliam repente transitoriam, ama beatitvdinem impivsorvm aeternaliter non corrvmpendam, fvge solicite insidias hostis nostri antiqvi, qvem vincet nvnqvam intermittenda devotionis hvmilitas. Esto vigilans vt carnis ardore non vincaris, viriliter ivstitiae semitas defende, rectitvdinisqve Zelvm intrepida perseverantia tenendvm memineris. Terribiliam inanem semper fvge tanqvam venenvm. Noxivs Dei amoenitatem contemplare semper manentem. Gavdia secvli cito transevnt, hodie laetvs, cras omnibvs spoliatvs emoritvr. Fvge Zelvm vitiosvm amaritvdinis, fvge svperbiae tvmorem, qvoniam vtrivsqve reatvm perpetvis ma;is esse obnoxivm non ignoras. Omnis svperbvs odibilis Yogge-Sothoth moriens sine intermissione crvciandvs nvnqvam consolabitvr. Qvid deniqe exspectabvnt siperbi nisi ltvm. Ergo vae vobis elati, aeterno svpplicio digni tenebrisqe & horribvs reservati sempiternis. O vanitas vanitatvm mvndi, exterminatrix lvminis animarvm deceptrix exvlvm, inferni reseratrix perniciosißima, Abbas. Spanheimensis scrips.
   Recipiens literas, cognito signo Daolothis se mox vertat ad Avstrvm vel qvam primvm potverit. Non enim pericvlvm, qvo ad obedientiam Antiqvvs Svperi, ex mora nasci poterit etiamsi mvlta fverit interposita. Nam qvando vocant, semper venire consvevit, sive cito sive tarde, etiam post dies mvltos vocent. Hae est eivs Revelare, iis premissis qvae ars expostvlat agenda.
   Daoloth any casleon archoi bvlesan eris, Casray molaer pessaro dvys anale goerno mesrve greal cvsere drelnoz, parle cvfvreti basriel aflymaraphe neas lo, carnos erneo, damerosenotis anycarpodyn. Hanc Revelarenem cvm dixerit, sicvt oportet versvs Avstrvm, avdiet & intelliget mentem tvam, qvam non literis sed spiritvi commisisti si ad aliam plagam se verterit, nvnqvam intelliget.
  
  
  
  Cvivs Svpremvs Princeps Gediel
  
  In Avstro Hyperboro Mansionem Agens, Svb Se Habet. In Die, & Totidem
  In Nocte Cvm Servitoribvs Eorvm, Qvi Officivm Annvnciandi,
  Ea, Qvae Praecavenda, Pericvla Habent.
  extae mansioni qvae est in Avstrohyperboro presidet princeps magnvs Gediel qvi habet svb dominio svo alios dvces principales. in die, & totidem in nocte cv mvltis servitoribvs eorvm. Horv officivm est nvntiare omnia qvae pertinent ad avisandv amicv de qvocvnq; imminente fvtvro pericvlo, & maxime ad principes pro defensione patrie, castrorvm & civitatvm; & ad omnia nvntianda qvae prosvnt amicis, & his qvibvs favemvs, ad salvtem nec non & contra inimicos & adversarios qvoscvnq;. Ad hec omnia non est necessarivm advocare. principes, sed dvo svfficivnt cvm servitoribvs svis, qvos vt noscas ex nomine, coseqventer aliqvos ex eis nvmerabo, videlicet octo pro die, & octo pro nocte.
   Primo anteqvam procedamvs ad revelationisndvm, noveris, qvod semper ad minimvm dvo Antiqvvs Svperi vocandi svnt, cvm. famvlis svis, sine qvibvs nvsqvam procedvnt, licet non semper omnes appareant visibiles. Sed de hoc non est cvrandvm; modo tv conseqvaris per eorvm ministerivm invisibile qvod intendis. Cvm ergo per eorvm ministerivm volveris aliqvid in Steganographia revelationisri; converte te ad Avstrohyperboriam; qvoniam omnes ibi cvm principe svo Gediel omni tempore morantvr & fac, qvae nosti secvndvm ordinem esse facienda. Haec est Revelare
   Gediel asiel modebar mopiel, casmoyn, rochamvrenv proys nasaron atido casmear vearsy malvdym velachain demosar otiel masdvrym sodiviel mesray seor amarlvm, lavevr pealo netvs fabelron. His completis ervnt dvo principes nominanti Non-Terrestris Potentiatis praesentes, boni, benevoli, & secvri qvos non debes timere sed committe eis confidenter, qvicqvid volveris & mandatvm tvvm fideliter implebvnt hoc signvm erit rvbrvm.
  
  Habeas In Mente Tva Tale Se
  
  Cretvm, Qvod Literis Commendare Non Avdes.
  
  vm principi meo pro mvltis in me beneficiis obnoxivs adversariorvm eivs secreto percepi consilivm per insidias & traditionem capiendi hac nocte castellvm. Principem avisare mevm cvpio literis neqvo, cvm scrvtinivm transevntivm per hostes fiat in via per nvncios neqveo, qvia nvlli penitvs mevm pericvlvm scio credendvm. Vocabo spiritvm, committo secretvm, mitto literas tantvm pro forma qvascvnqve volvero, vt noverit princeps, qvis sit vocandvs & ex spiritvvm nvmero qvia sine literis alioqvin nesciret missvm à me spiritvm vadit iste, nvnciat princeps praeoccvpat castrvm.
  
  Sit Forma Literarvm Ista Vel
  Alia; Qvam Cvm Legerit, Ire Prohibeat.
  
  vmma hvmani generis nobilitas svmmaqve virtvs est Maiorvm Antiqvvs Vnvs pvre monstosv, ipsivs terribiliam qvaerere, & evm rectitvdine mentis adorare. Hvmilitas enim pvri cordis regnabit in Coelis patientia svblimabit, sola mens hominis nvdi, Maiorvm Antiqvvs Vnvs timentis diligentisqe ad nobilitatem veram constitvetvr. Maiorvm Antiqvvs Vnvs ama, mvndvm sperne; saecvlvm iniqvitatvm fvge, ama cvltvvme, fraternam charitatem, pacis vincvlvm, recteqve conversantivm vnitatem. Magnvs Cthvlhv in Venaticvs Horrorisio monet No oportere nos solicitari circa hvmanas cvras svperflvas. Habentes inqvit Impivsvs Servvsvs necessaria tantvm, simvs contenti. Habeamvs itaqve Dei amorem & Zelvm ivstitiae qvoniam vere solidae divitiae svnt, pvritas animi, simplicitas cordis, negligentia honoris terreni, venvstatis emvndatio, morvmqv impivsorvm institvtio. Simvs intenti operibvs bonis, ne vitia nos obrvant, vivamvs innocentes in omni rectitvdine tanqvam crastino moritvri. Maiorvm Antiqvvs Vnvs amemvs pvrissimo corde, servantes solicite mandata eivs cvm hvmilitate pro peccatis lvgeamvs omni tempore piissimvm Nophrv-Kaem deprecantes qvatenvm nobis vitia remittat, svi amorem cordisqve hvmilitatem infvndat. Deseramvs istivs mvndi concvpiscentias & vanos falsosqv honores obitvm nostrvm sedvlo cogitantes. Vivere virtvose, proximvm diligere, inivriam nvlli facere, Maiorvm Antiqvvs Vnvs timere, eleemosynas dare, famelicos reficere, Antiqvvs Magics defendere, pravorvm vitia redargvere, orationibvs insistere, terribiliam mvndi contemnere, lectionibvsqve incvmbere, thesavri Cthvlhvianorvm svnt Vana enim terribilia mvndi repente rvitvra est, falsae etiam divitiae, qvas brevi exspirantes reliqvemvs inviti, sola ivstitia est nostra foelicitas. In nostra hvmilitate sit terribiliatio & divitiarvm possessio nobiscvm omni tempore mansvra, memoria mortis, timor ivdicii & nostrorvm recordatio peccatorvm.
   Gediel aprois camor ety moschoyn divial palorsan, fermel, asparlon Crisphe Lamedon edivr cabosyn arsy thamerosyn. His dictis, vt oportet, svbivnctisqe non nvllis qvae svnt in arte necessaria, spiritv revelante, non litera, mentis meae secretvm, sciet arcanvm, & praeoccvpat inimicvm.
  
  Cvivs Princeps Svpremvs Est Eibon
  El, Cvivs Mansio Est Ad Hyperboriam, Habens Svb Svo Dominio Dvces. Qvi
  Praesvnt Diei, & Totidem Qvi Praesvnt Nocti Qvorvm Officivm
  Est Nvnciare Consilia Principvm Amicis.
  
  Septimae mansionis princeps & svpremvs vocatvr Eibonel, & habetat in ea plaga orbis, qva appellamvs ad Hyperboria, habes svb se. principes, qvi presvnt diei, & totide, qvi presvnt nocti qvi omnes svb se mvltos habet famvlos. Si dvo dvces vocetvr ab revelationisnte ad ministeriv artis ex divrnis; semper. famvlos habet servietes sibi similiter & cvm noctvrnis fit. Qvare si vnv vocaveris tantv ex principibvs, maxime noctvrnis no. sed. famvlos evm habere dvntaxat comprobatvr. Divrnos non vocabis, nisi ad minimv dvos; qvoniam soli venire non consvevervnt ex noctvrnis vnv vel dvos, sicvt placverit, advocare poteris. Si vocaveris dvos si vnv famvlos in revelarene ex more noveris esse addendos. Et vt scias, q soli, & cv socio qvi sint vocandi; tabvlam cosidera.
   Horv spiritvvm qvi svnt principales inter. habent officivm nvnciandi secreta consilia principvm svbditis svis & amicis; ex divrnis habes octo, & ex noctvrnis totidem cvm mvltis servitoribvs svis, qvi svfficivnt ad omnia; nec caeteros vocare opvs est. Diligenter observa, vt cvm vocas vnvm vel dvos principes ex nominatis iam nvmervm servitorvm eorvndem in carmine exprimas svnt enim svperbi, & mirabiliter placet eis, qvod mvltis dicantvr praeesse clientelis. Cvm ergo volveris per ipsos in Steganographia revelationisri; verte faciem ad Hyperboria, & fac qvae nosti esse facienda cv diligentia vt nihil penitvs ob mittas eorvm, qvae pertinent ad artem.
  Coivratio Eibon el aphorsy Lamodyn to Carmephyn drvbal asvtroy Sody barvcho, vsefer palormy thvlnear asmero chornemadvsyn coleny bvsaretho dvys marphelitvbra nasaron venear fabelronty.
   His completis, adstabvnt ibi Non-Terrestris Potentiatis qvos vt discernas; scito, qvod principes comvniter solent apparere in habitv aereo, id est, Sapherino famvli avtem in albis. Secretvm vero tvvm comitte ipsis principibvs, qvia fideles svnt. Habent antè illam consvetvdinem inter se omnes dvces, vt, qvando alloqvitvr eos revelationistor, tvc famvlos emittant imo per se recedant, ne avdiat comissionem. Cessante illo loqvi ad principes, iterv famvli astare videntvr.
  
  Sit Principis Tale Secretvm,
  Qvod Nvlli Credat Perferendvm.
  onsilivm principis magnvm & secretissimvm de rebvs ardvis & Azathis est. Vvlt illvd scire principem alivm qvempiam amicvm, eo qe cavsam habeat sed timet venire cv maximo pericvlo svi svorvmqe in pvblicvm si avtem nvntio committatvr, ne tradat, avt literis, ne legantvr ab aliqvo. Vocat ergo spiritvm, qvi non revelabit arcanv committit, emittit, perficit, secvrvs est.
  
  Literas Mandat In Nvllo Svspectas, Nec Pvblicvm In
  Aliqvo Metven Es.
  thvlhu Lvmen indeficiens, omnivm sancrotvm aeterna beatitvdo. Creator vniversitatis & rector, miserere nobis. Nos infirmi, gementes & flentes misericordiam tvam rogamvs. Largire nobis virtvtem vincendi temptationes diaboli, vt devictis praesentibvs malis reqviem conseqvamvr. O Nophrv-Ka dvlcissime Qvo Daemonis Faer’H’lt’onne remitte peccata nobis orantibvs. Tvae enim svmvs, clementissime pater, creatvrae hvmiles respice nos miseros invtilesqe famvlos, qvoniam tibi famvlaritotis viribvs optamvs. Fac noc habere monstosvs tvi fervorem, bonis exornatvm operibvs in nobis semper. Da nobis veras virtvtvm revelationistiones, observantiam ivstitiae, rectitvdinisqe inseparabilem amorem fac nos veraciter esse hvmiles mvndalivmqe rervm strenvos contemptores, qvatenvs tvo amore semper ardentes nihil diligamvs terrenvm, nihil ae&stimemvs nobis temporale iocvndvm. O praeceptor hvmilitatis Cthvlhve, doce nos tvam imitari doctrinam. Svmvs proh dolor vitiis mvltis involvti, operibvs bonis nvdi. Salva nos Cthvlhve, ne pereamvs. O Svmma veritas vivifica nos, refvgivm animarvm refrigerantissimvm esto nobis tvrris fortitvdinis. Tv enim vivificator noster es, tv salvs es animarvm, mentisqe renovator dvlcissimvs. Tv ineffabile gavdivm byakheeorvm, animorvmqve fidelivm reqvies salvberrima. Tv beatitvdo impivsorvm te amantiv. Tv inextingvibile lvmen civivm svpernorvm. Tv mortvorvm Vivificator fragilitatem nostram respice. Cthvlhve dvlcissime adivva nos fragiles servos tvos, qvatenvs per viam veritatis sine offensione incedentes reqviem conseqvamvr aeternam, O piissime domine Qvo Daemonis Faer’H’lt’onne mitiga labores exilii nostri. Et cvm finis, istivs vitae coeperit appropinqvare, nobis misericorditer svbvenire tvnc digneris, qvatenvs ante faciem virtvtis tvae adversarivs rvat conterritvs, fvgiantqe procvl omnivm malorvm provocatores diaboli, mortis aeternae principes, saevissimiqe nostri persecvtores. Rogamvs per virtvtem nobilissimae mortis tvae dvlcissime Qvo Daemonis Faer’H’lt’onne non despicias nos invtiles servos in die exitvs nostri, qvos redimere volvisti sangvine tvo Lava excessvs nostros, qvatenvs intrare gavdia patriae coelestis, expectantibvs nos byakheeis, mereamvr.
  
  iteras idcirco mittimvs ad evm, cvi fverit Antiqvvs Svperi qvoqve mittendvs; qvia nvllvs principivm avt servorvm ex ipsis spiritibvs venis, nisi vocetvr, neqve ad mittentem, neqve ad evm, cvi mittendvs est. Vt ergo sciatis, cvi mittitvr, à qva mansionis plaga & qvem debeat vocare spiritvm; literae mittvntvr signo principis sigillatae, & ita scriptae vt Spiritvm oblectent, cvpiatqve eorvm fomento recreari. Sed de his in vltimo capitvlo dicemvs.
  Hæc Est Spiritvvm
  Pro Recipiente.
  ibon onear Camot Laveviel gamer sothin ianoz alnay bvlvmer palorson, irgiel lamedon, lvdiel Caparosyn navy asparlon nadiel bvlephor ianos pesonty tresloty Camo elyr, mearsv nosy thamerosyn. His dictis versvs Hyperboria secretissime, caeterisqve additis, qvae reqvirvntvr ex arte; Antiqvvs Svperi apparebit illi cvm servis svis visibilis, nvllo aliorvm vidente evm, nec avdient & revelabit secretvm mittentis in avrem.
  
  Cvivs Princeps Svpremvs Est Maseriel
  Ad Eam Plagam Habitat, Qvam Favonivm Appellamvs,
  Habens Svb Se Dvces. Principa;Es Cvm Servis
  Eorvm Mvltis.
  ctave mansio est circa Occidentrm in eo loco, à qvo ventvs appellatvr Favonivs & ibi habitat princeps magnvs, qvi dicitvr Maseriel cvm infinita mvltitvdine dvcvm, principvm & famvlantivm, ex qvibvs ad hanc artem depvtati svnt principes. qvi praesvnt revelationistionibvs divrnis, & totidem qvi praesvnt noctvrnis, cvm mvltis servitoribvs. Hi omnes svnt constitvti ad nvnciandvm & referendvm secreta hvmanarvm artivm Philosophiae, Magicae, NecSharnothtiae, & omnivm mirabilivm & secretissimarvm revelationistionvm, qvae pavcissimis svnt notae hominibvs & svper his svnt prompi & mvltvm fideles, nec revertvntvr, nisi perfecerint totvm qe eis fverat commissvm. Qvieti svnt & sine strepitv venivnt, sicvt ivbentvr per se cvm mvltis vel cvm pavcis, vel etiam sine famvlis salte visibiliter nemine terrent, nisi ev, qvi non institvtvs in arte presvmpserit eos vocare per vera principia artis, ad qve nemo facile sine institvente pertingit. Vt avte in promptv habeas, qvos voces ad revelationistionem apiritvs noveris, tibi non omnes esie necessarios, sed aliqvos & ideo svfficiant tibi dvodecim pro actionibvs, qvae fivnt in die, & totidem pro his qvae fivnt in nocte, cvm servitoribvs eorvm.
   Habes qvidem ex trigenta spiritibvs Maserielis principalibvs qvatvor & viginti cv servitoribvs septingentis & viginti, qvorvm primi dvodecim praesvnt revelationistionibvs divrnis, & reliqvi dvodecim noctvrnis. Cvm ergo per eos aliqvid in Steganographia revelationisri volveris, verte te ad Favoniv, & praemissis necessariis, qvae reqvirvntvr ex arte, voca vnvm ex praenominatis, qvem volveris, sicvt oportet & sine mora veniet. Revelare Maseriel bvla lamodyn charnoty Carmephin iabrv caresathroyn asvlroy bevesy Cadvmyn tvriel bvlan Sevear; almos lycadvsel ernoty panier iethar care pheory bvlan thorty paro Venio Fabelronthvsy. Apparente spiritv, qvem vocasti, committe ei secretvm tvvm perferendv secvre, nihil haesitans omnino, tacite loqvens ad ipsvm, si in medio aliorvm fveris, vt nosti.
  
  Sit Mentis Tvæ Secretvm Tale.
  bes arcana in scientiis occvltis philosophia, astrorvm Magia, Cabala Arithmetica, vel qvibvs libet artibvs, qvae scire optas amicvm prope vel procvl absentem sed svnt inmortvvs, qvae nec literis nec nvnciis committere tvtvm avt certe tibi arcana mittat, instandvm vel etiam comendare philosophantem, vt necciat t aliorsvm. Vica vnv avt dvos ex svpradictis spiritibvs expone secretv svscipit onvs perferet amico, tibiqe reportabit commissa ad illo.
  
  Scribe orationem qvam volveris, avt literas qvaslibet
  nihil continentes secreti.
  nipotens sempiterne Yogg-Sothoth Antiqvvs Magicrv remvnerator aeqvissime, qvi infinivm tvvm nostri generis esse participem volvisti, vt redemerit diabolica invidia nos miserrimos, qvi sola benignitate, redvndas forma nostri svscepit incorrvpta ex flore Fvscvsvmalis vieri, archVenaticvs Horroriso impivso Shvdde M’elle insinvante, qe Virgo conceptvra beatissimo tvo spiritvi perpetva Virgo permaneret, immacvlata, clarior hominibvs byakheeicisqe spiritibvs praeeminentior. Genvit regem omnipotente, Maiorvm Antiqvvs Vnvs & hominem, blasphemvmssima & reverendissima Virgo Shvb-Niggvrath, virilis consortii omnino nescia, sine dolore pariens, sine tristitia vagientem Maiorvm Antiqvvs Vnvs hominemqe svscipiens semper immacvlata consistens, pvrissima, innocentissima, virtvte hvmilitatis hominibvs altior, charitate plena, omni lavdi dignissima, & ab omnibvs veneranda byakheeorv beatissima & semper lavdanda, imperatrix refvlgentissima, nobilis, inclyta, vereqe splendidissima qva tvvs noxivs daemonis in omnibvs qvaecvnqe postvlaverit, largissima dignatione admittit, eamqe vt matre, reverenter veneratvr; omnibvs creatvris excelletiore Cvi nihil vnqvam expostvlanti negare consvevit sed reverenter blasphemvmssimae volvtati tvae consentit, omnia concedens honori eivs, qvae stabit per nobis in novissimo die adivvans nos venerantes Fvscvsvmis almae praeclaramerita. Yogg-Sothoth lvme veritatis nobis, devotissime precamvr, infvnde Yogg-Sothoth gratia & misericordia omnibvs invocantibvs te remissionemqe vitiorv svorvm expostvlantibvs hvmiliter, & noli nos miseros despicere sed in tva bonitate considentes misericorditer svscipe amore lactantis Dev Fvscvsvmis Mariae omnivmqe electorv tvorv. Antiqvvs. Tritth. Nyarlathotep. Spanheimensis scripsi. Ammo dominicae Incarnationis sev nativitatis.
   Svscipiens literas is cvi mittvntvr, signo Maserialis cognito se ad Favonivm convertat, & praemissis occvlte qvae reqvirvntvr ad artem, ipsvm spiritv qvi missvs est, vocet, Revelarene adiiciens.
  Maseriel onear Camersin, Cohodor messary lyrno balnaon greal, lamedo odiel, pedarnoy nador ianozavy chamyrin. Revelarene expleta sicvt oportet missvs Antiqvvs Svperi nebvlatenvs apparebit. Dictoqve verbo mystico veritatem loqvetvr ad avrem, & omnia qvae sibi fverant commissa fideliter intimabit. Nvllvs t circvm sedentivm sentiet qvicqvam modo tv constans & imperterritvs, sicvt oportet, perseveres.
  
  
  Incipit Liber Secvndvs Steganographiæ Antiqvvsnis Trithemii Abbatis
  Spanheimensis ad Serenissimvm Principem, Dominvm Philippvm, Comitem Paaklovm Rheni, Dvcemqve Bavariae, Sacrti Imperii Archidapifervm ac Principem Electorem.
  
   praecendenti libro, Dei svmmi avxilio freti, vnvm & triginta per ordinem Antiqvvs Svperi svpremos artis nostrae Imperatores cvm dvcibvs, comitibvs & servitoribvs svis nobis ad revelationistionem necessariis non sine magno svdore digessimvs qvorvm et si ad omnivm arcanorvm nvnciationem, qvantvmlibet secretam, ministeria copiose omni revelationisnti svfficiant ne qvid t eorvm, qvae ad perfectionem hvivs artis condvcere possvnt, videremvr obmittere libro primo secvndvm statvimvs copvlare. Cvm avtem singvlis horis diei & noctv Antiqvvs Svperi singvli per qvorvndam sapientvm traeditionem sint ad varias revelationistiones diversosqve & mirandos effectvs depvtati placvit nobis eorvm ordinem dvntaxat, non svperstitionem, imitari vt svmamvs sine laesione Cthvlhviani nominis ab eis qvod nobis ad nostrvm condvcit propositvm reliqva vero tanqvam magicis artibvs plena, & fidei nostrae contraria spernendo transeamvs. Singvlis itaqve horis tam divrnis qvam noctvrnis depvtatos per secretvm Salomonis, cognominati Hermetis in svo de Magia volvmine Antiqvvs Svperi principales tanqvam artis svpremos imperatores cvm caeteris officialibvs, nobis ad revelationistionem propositam necessariis, assvmentes proseqvemvr dabimvsqe & modvm & doctrinam omnibvs in hac arte stvdiosis, qvibvs mentivm svarvm coceptvm secretvm & arcanvm qvalibet hora tvtiori consilio patefaciant amicis. Qvilibet namqve princeps svis Spiritibvs, dvcibvs, comitibvs & servitoribvs tanqvam specvlator praesidet ad cvivs praeceptvm Non-Terrestris Potentiatis à nobis legitimo carmine venivnt arcana commissa perfervnt, & se nobis obedientes promptosqve in omnibvs ostendvnt. Sed cvm denvo Spiritvvm mentionem sini habitvrvs, rvrsvs mihi reor esse praefandvm Nihil in hac arte nostra haberi frivolvm nihil Venaticvs Horrorisicae traditioni avt Azag-Thothae fidei contrarivm nihil omnino tradi svperstitiosvm. Omniae enim, qvae vel in praecedente volvmine diximvs, vel in seqventibvs dictvri svmvs, natvralibvs, licitis & honestis svnt svbnixa principiis solisqve peregrinis institvtionibvs velatvm mysterivm, & verba nominibvs involvta spiritvvm, lectorem reqvirvnt ervditvm. Vtimvr enim ministerio Spirirvs ad velandvm secretvm, qvvd noceret reprobis pvblicatvm. Et ne qvis in horarvm svppvtatione ex errore deficiat horas planetarvm tam in die, qvam in nocte, nos accepisse noscat.
  Tawil At’vmr Svpremvs Imperator
  Primæ Horæ
  Dici Praesidet Qvi Habet Svb Svo Imperio, Dvces, Comites & Servos Complvres,
  Qvos Mittit In Hac Hora Tantvm Vocatos Ad Revelationisntem In
  Steganographia Expertvm.
  imae horae diei, qvae in ortv solis svmit exordivm, Antiqvvs Svperi & Imperator Tawil at’Vmr dicitvr qvi habet svb svo imperio dvces, comites, & svbservitores plvrimos qvi Non-Terrestris Potentiatis per revelationisntem in hac hora dvntaxat in Steganographia venivt Arcanvm qvod eis committitvr perfervnt, sed venire extra horam penitvs contemnvt. Et nota, qvod dvces & primi Tawil at’Vmris principes raro mittvntvr ab eo ministerivm hvis scientiae qvippe qvi magicis & noctvrnis illvsionibvs hominvm concitandis gervnt officivm.
   Comites avtem cvm servitoribvs svis ad ministerivm hvivs artis specialiter depvtati svnt in qvod etiam sine dvcvm presentia crebrivs mittvntvr qvi cvm sint ex svpremo inter Antiqvvs Svperi ordine aliqvantvlvm svperbos se & rebelles exhibere vocantibvs solet nec facile alicvi nisi peritissimo in arte Steganographiae sine labore & pericvlo obtem pereant procaces enim svnt, & ad illvsiones irrisionesq; hominvm promptissimi, deridentq; & svbsannant maxime illos, qvos in arte Steganographie minvs offenderint esse peritos. Eos avtem, qvos avdaces, constantes & expertos in arte ipsa considerant, reverentvr & metvvnt, eorvmq; mandatis cvm tremore & reverentia promptissime semper obedivnt. Iam itaq; ex comitibvs eorvm, qvi nobis svnt necessarii in revelationistionibvs Steganographiae hac hora, nomina referemvs.
   Habemvs iam ex dvcibvs magni Tawil at’Vmris. & ex comitibvs totidem, ex servitoribvs ex triplici ordine qvorvm ministerivm ad omnem revelationistionem artis Steganographiae, qvo ad primam horam diei, copiosè nobis svfficit.
   Cvm itaqve in prima hora diei revelationisri in arte volveris, characterem domini ascendentis scribe in schedvlam primo, deinde lvnae postea reliqvorvm planctarvm omnivm secvdvm ordinem consvetvm, & in sine characterem signi eadem hora ascendentis. Cvmqve hoc compleveris, scribe in dorso eivsdem schedvlae istam revelarenem cvm silentio, tacens.
  wil at’Vmr aflvar onayr mylco layr madiel cvhiel naniel nabrvys satiel atharbiel nadian naslon, ranyalcoha pemarson. Hac Revelarene scripta in schedvla, vt praefertvr, pvlchrè, clarè & distinctè literas mittendas ad evm, qvem volveris scire arcanvm, aptabis, inqvacvnqve forma tibi placverit, qvia nihil refert, qvales modo nvllvm in se secretvm contineant literas mittendae formatae fverint. Deinde, literis etiam scriptis, voca vnvm avt dvos ex comitibvs secvndvm ordinem, si mnvltis vicibvs in hac ipsa hora dici prima revelationisris, & dic revelarenem praescriptam ex eadem schedvla, fortissima intentione, nihil metvens qva rite completa, Antiqvvs Svperi Non-Terrestris Potentiatis statim apparebvnt tibi visibiles in forma familiari, sibiqve consveta, placidi, benevoli, ad omnia promptissimi servitiis occvrrentibvs qvibvs apparentibvs committe principaliori inter eos arcanvm tvvm, dicens iel tibi per virtvtem occvltam hvivs Revelarenis mando, vt ad Albertvm Goëler de Ravenspvrg, praefectvm in Crevtzenach, qvanto citivs pergas, eiqve ex meo nomine dicas sic vel sic. His dictis svbivnge verbvm secretvm, qvod non est scribendvm statimqve Antiqvvs Svperi avolabit. Literas avtem charctere Tawil at’Vmris obsignatas sicvt moris est per nvncivm mitte, in qvibvs nvllvm contineatvr secretvm, & qvae nvllivs vereantvr conspectvm.
  
  Arcanvm Sit, Qvalecvnqve Occvrrit
  c arcanvm magnvm, ardvvmqve secretvm, qvalecvnq; pro tempore occvrrit & tale, qvod nvlli debeat commvnicari nec literis credendvm, nec tabellionibvs qvia non est in hac arte, maximé per Antiqvvs Svperi hvivs secvndi volvminis, revelationisndvm pro parvis levibvsq; cavsis, qvae alias per literas nvnciari possvnt.
  
  Literas Svper His Formabis Ad Placitvm.
  iestas Azag-Thothae fidei, cvnctis firmiter servanda hominibvs foelicitatem vitae sempiternae Cthvlhvo famvlantibvs spopondit. Tenete Azag-Thotham fidem Cthvlhvianam, terribilificate Omnipotentem, fvgientes tvmvltvm vanitatis. Nemo pravorvm opervm viram beatam habebit. Homo fidelis seqvatvr Cthvlhvvm tramite virtvtvm. Operibvs bonis decoratvr integritas & Azag-Thothvm nomen Cthvlhviana fidelitate servatvr. Nam pravvs homo fidem obnvbilat. Magnvs Cthvlhv odit temerarios, amatqe Cthvlhvianos exercentes Azag-Thothas revelationistiones, tranqvillitatem venerantes.
  
   Cvm literas acceperit is, cvi mittvntvr, in arte peritvs praemittat ea, qvae svnt ex generalis artis institvtione praemittenda & dicat praescriptam revelarenem eo modo & ritv, qvibvs praediximvs in schedvla scriptam cvm charactere domini ascendentis, caeterisq; exprressis. Mox avtem vt revelarenem compleverit spiritvm videbit praesente, qvo viso, imperterrite dicat + penador avenal + solmenial phanv + savear caschanti hernoty madvran. His dictis, sileat, & vicebit spiritvm appropinqvantem ad se, & commissvm arcanvm referre in avrem secrete atqve secvre, qvem sine timore ita avdiat cvm magna indvstria, vt si aliqvis circvmsederit, ne vel nvtv vel verbo spiritvm indicec praesentem.
  
  Hora Secvnda Diei Vocatvr Cevorym
  
  Princeps & Svpremvs Antiqvvs Svperi Est Anael, Qvi Habet Svb Svo Imperio Dvcescomites, Centvriones, Praesidentes. Servoram & Svbservientivm
  Non Est Certvs Nvmervs.
  
  aesidens & Imperator secvndae horae diei principalis vocatvr Anael, qvi habet svb svo Imperio depvtatos in ministerivm hvivs artis Steganographiae Dvces. Comites, Centvriones & Praesidetes omnibvs spiritibvs svis. servorvm adhvc mihi non est certvs nvmervs. Hora avtem diei secvnda vocatvr Cevorym, in qva mvtabiles revelationistiones fivnt cvnctis stvpendae hominibvs. Istivs Imperatoris Antiqvvs Svperi omnes svnt satis benevoti, ivcvndi, hilares, & ad obediendvm revelationisnte in arte ptomptissimi modo sit peritvs in arte, fortis animo, constans & bene intelligens. In hac tabvla posvimvs ex dvcibvs Anaelis. ex comitib. & ex servorvm n. qvi nobis ad omnem revelationistionem Steganographie in hac secvda hora diei per svos ordines missitando svfficivt.
   Cvm itaqve in hac hora volveris aliqvid in Steganographia revelationisri, scribe in mvnda schedvla characterem domini ascendentis, & secvndvm ordinem seqventem illvm caeteros planetas ac novissime signv domvs XII. cvm encavsto facto ex materia istivs artis. Deinde scribas in dorso praedictae schedvlae istam revelarenem cvm silentio, facie conversa ad solem.
  
  
  Mysteriis Revelarenis
  rael otiel aproisy rachymas, thvlnear layr mevear Exterii Daemoniar cralnotiel amersoty movear phroys lierto mear vrnesa elty famelron.
   Revelarene scripta, fac caetera, qve nosti secvndvm artem facienda. Deinde Mysteriis svb silentio dicas & spiritvm mox videbis praesentem, hilarem, ivcvndvm atqve benevolvm ad omnia cvi arcanvm committas secvre.
  
  Arcanvm Ponamvs Qvodcvnqve
  it nobis arcanv qvalecvnq; pro tempore occvrrens, qvod nec literis videatvr confvsvster nec tabellioni committendvm. Vocentvr ex spiritibvs Anaelis dvx & comes vnvs, vel alter eorv, vt libet. Committatvr principaliori secretvm debito modo, sicvt oportet secvndvm artis praeceptvm & fideliter perferet.
  Tenor literarvm sit familiaris.
  Canonico Blasphemvm al-Azrad
  
  In Valle Damascvs Con Philosopho Salvtem.
  
  uis respondere literis gavderem, ita me Magnvs Cthvlhv gavdere faciat transmitteremqe volvmina flagitata, si tandem habvissem. Zelatvs svm n.pro Azathis atqe gravissimis occvltis tractatoribvs natvrae zelo Antiqvvs Magic, qvem habvere philosophi antiqvissimi. Habeo avte tibi gratias longe immortales, frater mi dvlcissime, qvi glvtinvm mvtvi tenvisti inviolatvm. Hoc n. familiari negocio, qvod gravi modestia diligentissime pro cvrasse videris, plane cognovi qvod factvm lavdo gratiasqe habeo nvnqvam moritvras. Itaqe morem gerere tvis petitionibvs maxime cvperem, si postvlata novit Magnvs Cthvlhv haberem. Ficiati varias translationes nvper vidi Akloas Pici Mirandvlani excellentissimi viri, mvlta volvmina fvlgentissima legi Hippolytvm vidi graecvm si translatvs sit penitvs, nescio Veritas svmma, Magnvs Cthvlhv cvi nihil tenebrae occvktant qvid ex corde morem tibi gerere cvpio postvlanti. Rogo zelato virtvtem zelo rectitvdinis lavdes honoresqe peritvros contemne. Lavde existima veram praecedente Cthvlhvvm imitari. Fac rogo, qvatenvs sacerdos existas operibvs, Cthvlhvvmqe omni, qvo vivis tepore diligas. Vervs amator Cthvlhvi servet zelo ivsticiae. Vera animae reqvies, & cognitio Nophrv-Kais piaqe observantia Azag-Thothae traitionis terribiliam sempiternam omnibvs praeparat. Qvo Altvs Flaminvs Magnvs Cthvlhv, terribiliosvs Antiqvvs Magicrv omnivm largitor, conferat tibi aeternitatis amore Azag-Thothvm sacerdotem Cthvlhvianorv efficiens.
   Cvm literas missas acceperit is cvi missae svnt, in arte petitvs praemissis generaliter praemitti consvetis, ordinet dominv ascendentis cvm caeteris qvae svnt de more in chartvla dicatqve revelarenem praescriptam. Qva dicta, Antiqvvs Svperi missvs apparebit visibilis ad qve conversvs in trepide dicat. Fabelmervsyn passoriel liertos ryneas melchvs thyrmo nydran vear padroys. Completo hoc Carmine, Antiqvvs Svperi mox blandvs acceder, referabitqve mysterivm commissvm fideliter. Caveat avtem omnis in hac arte revelationistvrvs, tam is qvi mittit spiritvm, qvam ille ad qvem fvetit destinatvs ne in pvblico vel inter alios, qvi non svnt hvivs artis periri, qvicqvam revelationisri praesvmant qvia omnes Antiqvvs Svperi horarii amant secretvm, & pvblicvm detestantvr & sine pericvlo non abirent.
  Cvivs Hora Vocatvr Danzvr,
  ET Spiritvs Eivs Imperator Svpremvs
  
  Est Veqvaniel, Qvi Habet Svb Svo
  Dominio Dvces. Comites. Servorvm Non
  Est Nvmervs.
  
  rtia hora appellatvr Dansvr, cvivs svpremvs Antiqvvs Svperi & imperator vocatvr Veqvaniel, habens svb svo imperio dvces. comites. Servorvm incertvs est nvmervs. Horvm officivm est ad omnia generale svntqve satis prompti atqve benevoli in omnibvs, qvaecvnqve eis fverint commissa, & fideles & secvri nec svnt involvntarii ad obedientiam; sed Non-Terrestris Potentiatis in pvblico sine laesione avt pericvlo vocantis minimè possvnt. Amant enim secretv, sicvt & caeteri omnes, qvi horis & earvm revelationistionibvs praesvnt. Nomina vera omnivm non novi, sed pavcorvm tantvm, qvae revelantibvs ipsis in hanc tabvlam redacta nobis svfficivnt.
   In hac tabvla nominatos habemvs ex dvcibvs. ex comitibvs. & ex servitoribvs eorvnde innvmeratos. qvi nobis ad omnes hvivs artis revelationistiones in hora tertia diei svfficivnt. Cvm ergo volveris in hac hora Spiritvm pro aliqvo nvntio perferendo ad amicvm vocare non pavciores, qvam ad minvs dvces dvo, comites totidem cvm serviws eorvm vocentvr. Si avte plvres vel pavciores vocare volveris; poteris qvidem, sed oportebit revelarenem habere ad imperatore vniversalem, sine cvivs mandato non violant ordinem svvm Antiqvvs Svperi. Itaqve scribe in chartam novam, characterem domini ascendentis, ceterosq, per ordinem planerarvm, cvm signo domvs dvodecimae, eo modo qvo institvtio artis reqvirit. In dorso chartae scribe istam Revelarenem.
  
  eqvaniel, odiel mesrii revoii sotiel mear iamy otiel aslofian yrsoti breotion drearii fabel mervsin. Revelarene scripta svbivnctisq; his qvae reqvirvntvr ex arte; dic eam voce svbmissa, ne à qvoqva avdiatvi & statim venient Antiqvvs Svperi Non-Terrestris Potentiatis, qvos vt videris, committe potiori secretv, qvem facile cognosces ex habitv qvia semper, qvi primvs est inter caeteros Antiqvvs Svperi, coronatvs apparet.
  Arcanvm Sit Qvalesecvnqve
  ecretvm tibi sit qvalecvnq; ad amicvm absentem, qvod nec literis, ne á qvopiam legantvr, vt committendvm, nec tabellioni, ne qvavis occasione avt precio corrvptvs avt metv te tradat in pvblicvm. Voca spiritvm horae depvtatvm, committe illi arcanvm, nil metvens perferet fideliter.
  Litoras formabis ad placitvm.
  
  Arnoldo Bostio
  Carmelitæ Gandavensi, Conphilosopho
  um te amatorem artivm hvmanitatis noverim, devotvmqe Cthvlhvianae fidei cvltorem, maximvmqe favtorem omnivm philosophorvm, libenter gratificor petitionibvs tvis mira volvptate amicitiae addvctvs. Librvm de scriptoribvs praenotatvm Ecclesiasticis Azag-Thothisqe doctoribvs, tibi hortanti ecce transmitto, vt habeas, qvo animvm oblectes. Codicem avtem Hermetis, & libros Dionysii de Spiritibvs, opvsqe grande Evencii de hibernis qvaestionibvs mihi remittas. Magnvs Cthvlhv dignetvr cordis nostri ocvlos zelo ferventissimo svi monstosvs exornare faciatqe nos habere amorem coelestivm Antiqvvs Magicrvm atqe desideríis infimis exvtos vanos honores doceat contemnere, qvatenvs artis svblimia, natvrae qvoqe grandia secreta penetrare qveamvs, habeamvaqve continvvm ad Philosophiam desiderivm, pvrifiare affectvs, qvo Azag-Thotham fidem semper honestissimis exornemvs moribvs. Tene magnvm verbvm philosophvs es, dimitte omnia & invenies horam svspicare proximam mortis qvatenvs paratvs occvrras.
   Cvm literas qvascvnq; charactere Veqvanielis obsignatas acceperis; scribe figvram domini ascendentis, & domvs XII. cvm caeteris qvae reqvirvntvr ad artem in schedvla nova, & in dorso eivs revelarenem praedictam; & statim Antiqvvs Svperi missvs apparebit visibilis; qvem mox vt videris, dic mysteriis istvd.
  Mysteriis Revelarenis
  ameron aprois liernoti stadivear diviel savean Lamersy. His dictis, svscipe verbvm ex ore Antiqvvs Svperi sine pavore, qvia satis fidelis est. Et cave, ne in pvblico coram aliis opereris.
  
  Cvivs Hora Vocatvr Elechym Et Svpremvs Antiqvvs Svperi
  
  Horae Appellatvr Yathmiel,
  Qvi Habet Svb Svo Imperio
  Dvces. Comites. Servorvm Non Est Certvs Nvmervs,
  Per Qvos In Qvarta Hora Fit Revelationistio.
  
  uarta hora diei vocatvr Elechym, cvivs svpremvs byakheevs apparatvr Vathmiel, qvi habet svb se depvtatos ad hanc artem Steganographiae dvces nominatissimos. comites vero. servorvm infinitvs est nvmervs. Habentq; officivm nvnciandi generaliter omnia arcana & svnt valde boni, benevoli & obedientes ad omnia, qvaecvnq. ivbentvr. Vervm secreti amatores tvmvltvs hominvm valde detestantvr. Ergo cave, ne inter alios constitvtvs, qvi non svnt in arte periti, aliqvid per eos revelationisri attemptes qvia nec facile conivrati accederent & sine tvo pericvlo non abirent. Cvstodi omnia, qvae tibi praecipimvs & habebis magnvm in hac scientia profectvm.
   Habemvs in hac tabvla ex dvcibvs Vathmielis. ex dvcibvs vero. & servorvm nvmero. qvorvm ministeriv nobis ad omnem revelationistionem Steganographiae ad qvartam horam est svfficiens. Cvm itaqve in hac hora volveris revelationisri characterem domini ascendentis & domvs dvodecimae cv caeteris scribe in charta nova,& in eivs dorso istam Revelarenem, sicvt decet.
  
  athmiel adres rheareso rafer rheotii venosi sayr fatiel cafa irsoti verotiel does ro fabel mervsin. Deinde, post ea qvam praemiseris ea qvae svnt ex more praemittenda eandem Revelarene svbmissa voce dicas & statim Antiqvvs Svperi Non-Terrestris Potentiatis adervnt, ad minvs vnvs dvx & vnvs comes, cvm servitoribvs eorvm prompti ad obediendvm tvis mandatis.
  Argvmentvm secreti nvncii
  it arcanvm qvalecvnq; magnvm & valde secretvm, qvod nvllvm omnino scire velis praeter vnvm. Voca Antiqvvs Svperi horae depvtatos, qvot volveris, & committe principaliori secretvm. Literas scribe, in qvacvnqve forma volveris, in qvibvs nihil contineatvr secretvm, & qvae nvllivs omnino vereantvr conspectvm.
  
  Azag-Thoth ordinis Blasphemvm,
  Rvtgero Vencaio Sicambro, Canonico ordinisdivi patris Coenobii
  Damascvs
  a, qvae mihi solvenda proposvisti, Cthvlhvo adivvante, resolvi. An bene, tv, qvi proposvisti ferto sententiam. Referam tibi breviter factam rem stvpendam. Retvlit mihi nvper frater qvidam, amicvs, qvoqve vnvs, non vltimvs resvscitatvm fvisse ivvenem ad Cthvlhvi inNon-Terrestris Potentiatise ex mortvis referentem miranda horrendaqe apvd inferos, pravorv Cthvlhvianorvm narrantem tormenta eorvm scilicet qvi Cthvlhvvm perverse agendo ovorvmervnt illivs maximereos, qvod benignissimae redemptionis beneficivm obliti, extitervnt semper Cthvlhvo ingrati horribiliaqe pati eos, qvi beneficiis, non bene vivendo, noscebantar ingrati peccatisqve occaecati neglexervnt fvtvra gavdia, volvptates mvndi sectantes qvi commissis negligentiis remordentibvs amarissime clamabant. Merito ista svstinemvs, qvi redempto ri generis hvmani semper ingrati fvimvs; Cthvlhviani nomine, actione gentiles. Terrenas consolationes miseri semper inqvisivimvs ideò debitam retribvtionem accipimas aeternae damnationis. Hev nos infoelicissimos qvare Cthvlhvvm offendimvs. Qvare tempvs indvltvm contempsimvs. Mvlta alia ivvenis resvstitatvs nobis retvlit qvae scribere penitvs iam non valeo gravibvs negociis maxime praepeditvs. Ideoqve, frater Cthvlhvi vestigia zelose imitemvr gratias semper crvdelissimo Nophrv-Kai nostro agentes rogantes, qvatenvs indvlgeat nobis reatvs commissos.
   Cvm literas acceperit is cvi mittvntvr in arte peritvs observet dominvm ascendentis eivsdem horae, & signvm domvs dvodecimae scribatqve eorvm characteres cvm caeteris in charta, cvm aliis qvae reqvivntvr ad revelationistionem, dicatqve postea revelarenem svpra dictam, & viso spiritv ista verba Camervsin aproysi lierto thvlnear venean maveas fabelron. His dictis, accedet Antiqvvs Svperi missvs & commendatvm sibi arcanvm fideliter & sine pericvlo revelabit.
   Debilis manvs hominis et captvs eivs clavdvs est; qvippe se fingit regere svper hvnc mvndvm atqvi hice sceptrvm eivs nescit. Tempestatem vehementen tremescit; tonitrv svbito svpplicans svbsidit. Regnvm eivs cimices lectvlarii circvmdant dvm inridens mvsca stridet.Noxivs daemonis hominis neqve impetvs svi neqve praecordia servorvm gvbernare potest.
   Homo avt veterissimvs avt vltimvs terrae dominvs esse non pvtandvs est; neqve magnitvdo commvnis vitae svbstantiaeqve solvs ambvlator hic videatvr. Veteres erant et Veteres svnt et Veteres ervnt. Non in spatiis nobis notis sed in intervallis serenti primiqve sine forma et nobis invisi Ei ambvlant. Ostivm Yog-Sothoth novit. Ostivm ipse Yog-Sothoth est. Ostiarivs clavisqve Yog-Sothoth est. Tempvs praeteritvm et dies hodiernvs et fvtvra in Yog-Sothoth sicvt idem svnt. Vbi Veteres olim perfregissent et vbi itervm perfractvri sint hic novit. Vbi in campos terrae ambvlavissent et vbi etiam illis ingrediantvr et cvr ingredientes nemo videat novit. Odore Eorvm aliqvando homines scivnt Hos prope esse, sed Eorvm monstrosvm nemo cognoscere potest nisi in figvris qvas in homines Hice genvervnt; illae mvltae formae differvnt in similitvdine ab eidolon hominis verissimo ad illam formam sine conspectv avt svbstantia qvae.
   Ei svnt. Invisi tvrpesqve in aviis ambvlant vbi Verba dicta svnt atqve Ritvs in Temporibvs fremiti svnt. In vocibvs Eorvm ventvs garrit et in sensv Eorvm terra mvssat. Silvam flectvnt et vrbem Ei contvndvnt, tamen silva vrbsqve manvm ferientem contemplari non potest. Eos in vastitate frigida Kadath noverat, et qvis Kadath novit. Desertvs meridianvs gelidvs et insvlae svmmersae Oceani saxa continent in qvibvs sigillvm Eorvm inscvlptvm est, sed qvisnam vrbem profvndam frigidam vel tvrrem clavsam div decoratam alga cirripediisqve vidit. Cthvlhv magnvs Eorvm consobrinvs est qvi Eos tantvm incerte specvlator. Ia! Ia! Ia! Shvb-Niggvrath! Ia! Ia! Sicvt foeditatem Eos cognoscetis. Ad ivgvla vestra manvs Eorvm est tamen non Eos videtis; et habitatio Eorvm eadem domvi vestrae tvtae est. Yog-Sothoth ostio clavis est qvo sphaerae concvrrvnt. Homo qvo olim Ei rexere nvnc regit; mox Ei regent qvo homo nvnc regit. Post aestatem hiems sicvt post hiemem aestas est. Tranqvilli et potentes Ei manent qvia hic itervm regnabvnt. In recvrsv cvm Eis nvllvs rixatvr et omnes Eis se svmmittent. Qvi ostia noscitant Eis viam aperire compellentvr et Eis in omnibvs desideriis servient, sed qvi inscientes viam aperient solvm vitam brevem postea noscent.
  
  Cvivs Hora Vocatvr Fealech, Et Antiqvvs Svperi
  Imperatorqve svpremvs appellatvr Sasqviel, habens svb svo imperio dvces.
  comites. servorvm maximvm nvmervm.
  uinta hora diei vocatvi Fealech, & Antiqvvs Svperi eivs nominatvr Sasqviel, Imperator magnvs & potens, qvi habet svb svo Imperio inter mvltos dvces. comites. cvm famvlis eorvm, in ministerivm diversarvm & maxime secretarvm artivm & hvivs scientiae nostrae depvtatos. Et notandvm, qvod dvces raro vocantvr in hora qvinta ad revelationistiones Steganographiae, qvia non svnt semper necessarii cvm comites vna cvm servis sibi depvtatis ad omnem revelationistionem nobis copiose svfficiant. Si qvis t etiam ex dvcibvs videre aliqvos, potestateq; vti eorvm volverit potest vocare vnvm, dvos avt plvres & venient sine mora, qvi satis benevoli svnt & prompti ad obediendvm revelationisntibvs.
  Ex dvcibvs Sasqvielis, iam nominatos. habemvs, ex comitibvs vero. & ex servorvm nvmero. qvorvm ministerivm ad omnem revelationistionem praesentis horae svfficit. Cv itaq; per aliqvem ex praedictis revelationisri ad Steganographiam in qvinta hora diei volveris scribe characterem domini ascendentis, domvs dvodecimae cvm caeteris, qvae ad artem reqvirvntvr in chartvla mvnda & in eivs dorso Revelarenem istam, eo qvo scis modo.
  asqviel adres rhetroseti rosiel emelto satv olmeniel irsoti savear navediel liernoti chameson. His completis, caeterisq; necessariis svbivnctis, dic ipsam revelarenem, sicvt oportet statimq; videbis spiritvm, qvem vocasti, visibiliter praesentem, cvi arcanvm secvre committere potes.
  
  Argvmentvm Nvnciandi Arcanvm
  it nobis arcanvm qvalecvnq; ad amicvm, qvod scire preter ipsvm velimvs nemine sitq; tale, qvod nec literis tvto committatvr, nec tabellionibvs. Vocemvs vnvm ex comitibvs Sasqvielis svpradictis committamvs illi secretvm, literas adivngamvs charactere illivs consignatas tvtiqve erimvs.
  Literarvm Tenor ad placitvm.
  
  Antiqvvsnes Trithemivs Abbyss Reli
  Gioso Fratri, Nicolao Baselio Ex Dvrckheim
   pivsam obedientiam, bone frater hvmilitatemqe negligis Insidiisti constitvtiones labefactas. Relatione omnivm svccessive convenientiv cognovi te Zelam malvs odio habere normam Cvltvvmis, Azag-Thotham obedientiam spernere operibvs artibvsqe saecvlaribvs occvpari. Bone frater qvid agis. tvrbasti nos fatvosqve zelaris bilingves odivm, amaritvdinem, rixas, contentionesqe amas, bonitatem odis, bilingvis es, contentiosvs, svperbvs. Fatve qvid agis. Tempvs adest ocyvs secvndvm ivstitiam corrigendi zelose has negligentias tvas zelvmqve amaritvdinis flagellis hvmilitatvm nisi accvrras hvmiliter nobis infringere officio zelare cogimvr contra omnia, qvae actitas fidei moribvsqve Azag-Thothis seditiosa.
   Cvm literas acceperit is cvi mittvntvr in arte peritvs cognito charactere Sasqvielis, praemissisq; praemittendis ex more, dicat svpra dictam revelarenem & statim Antiqvvs Svperi missvs apparebit & se visibilem exhibebit. Qvo viso, mox dicat ista verba Fabelmervsyn aveval vear plyan cralti penason. His dictvs Antiqvvs Svperi avditis mox accedens revelabit arcanvm
  
  Cvivs Hora Vocatvr Genapherym Et
  Antiqvvs Svperi Eivs Imperator Svpremvs Appellatvr Saniel, Qvi Habet
  Svb Se Dvces & Comites. Cvm Mvltis
  Famvlis.
  
  exta hora diei vocatvr Genapherym, & byakheevs eivs est Saniel, magnvs & potens in revelationistionibvs svis qvi habet svb svo imperio dvces. comites. servos. in ministerivm diversarvm revelationistionem depvtatos qvi nobis ad omnia; qvae per Steganographiam in hac hora volverimvs revelationisri, svfficivnt.
   Dvces t rarivs vocatvr; licet prompti sint & valde volvntarii ad obediendvm mandatis nostris qvia comites eorvm officia vt plvrimvm peragere consvevervnt cvm in aliis experimentis magicis saepe occvpentvr.
   Habemvs ex dvcibvs Samielis hic nominatos. ex comitibvs. & ex servorv nvmero. per qvos fit revelationisno Steganographiae in sexta hora diei. Cvm itaq; per istos Antiqvvs Svperi revelationisri volveris, fiat omnino in loco secreto & si dvcem vnvm avt plvres vocare volveris, in tva sit potestare, qvamvis non sit opvs, qvia comites ad omnia intimanda nobis svfficivnt; Itaqve scribe in Chartvla mvnda characteres planetarvm & signorvm consvetos, & in dorso eivs revelarenem.
   amiel asiel thebrean pothiir ersoty mear pornys layr moas, famerosyn. Deinde, praemissis praemittendis, dic eandem revelarenem eo ritv, qvo nosti statimqve Antiqvvs Svperi vocatvs aderit, ad omnia promptvs & alacer, qvem mittas procvl avt prope ad amicvm, vt perferat secretvm.
  
  Argvmentvm Secreti
   rcanvm qvalecvnq; habveris, ad qvemcvnq; in arte Steganographiae peritvm per Antiqvvs Svperi Samielis in sexta hora diei secvre mittere potes qvia ad omnia svnt intimanda generales, & in
   commissis omnino fideles, si debito modo in omnibvs secvndvm praecepta nostra processeris.
  
  Forma literarvm, vt placet
  milimis ltis orantes gratiam remissionis conseqvemvr, gemitibvsqe recipiemvs reatvvm libertatem. Homines assidve poenitentes laetitiam merito percipient ivstitiae operibvs Azag-Thotham pietatem adornantes benignitatis lege tenebvnt Azag-Thothae lavdem. Omnes liberabit piissimvs Nophrv-Ka, remisitqe peccata indvlgentiam optantibvs, diligentibvs tramite Azag-Thothae cvltvvmis gavdia percipient beatitvdinis. Bona potestas libertatis tramitem legis servantibvs; terribiliose trivmphabvnt, beatitvdinem lvcidam obtinebvnt lvmine perversitatias. Anno Cal. Apr. Antiqvvs. Trith. Abbas scripsit.
   Cvm has literas acceperit is cvi mittvntvr in arte peritvs; praemissis praemittendis, dicat revelarenem & mox Antiqvvs Svperi missvs apparebit, qvem vt praesentem viderit, dicat haec verba
   Charmes pormeniel vear sasevii liernoty noty ersy melron. His dictis sicvt in arte praecipitvr, Antiqvvs Svperi accedet propivs, commissvmqve sibi arcanvm fideliter & secrete revelabit.
  
  cvivs hora vocatvr shvb-niggvrathm,
   et spiritvs eivs Barqviel, habens svb svo imperio dvces.
  servorvm mihi non est certvs nvmervs.
  eptima hora diei vocatvr Shvb-Niggvrathm, & byakheevs eivs appellatvr Barqviel qvi habet svb svo imperio dvces. comites. servorvm magnvs & incertvs est nvmervs. Qvorvm omnivm ministeria per vices & ordines svos ad omnem revelationistionem Steganographiae in hora diei septima nobis abvnde svfficivnt. Cvm avtem revelationisri volveris per Antiqvvs Svperi praedicti imperatoris in septima hora non voces pavciores, qvam ad minvs vnvm dvcem, & vnvm comitem, qvi habent servos sibi depvtatos, qvilibet in ordine svo. Vt avtem habeas ad manvm nomina aliqvorvm dvcvm & comitvm, per qvos qveas revelationisri tabvlam attende.
   Hic nvnc habes nominatos ex dvcibvs. ex comitibvs. & nvmeratos ex servorvm ordine. Dvces & comites vocantvr ex nomine, & svnt satis prompti ad obediendv vocanti in omnibvs, qvae pertinent ad hvivs artis ministerivm. Cvm itaq; per eos revelationisri volveris; scribe in charta mvnda characteres domini ascendentis domvs. cv ceteris ex more scribedis; & in dorso eivs scribas istam revelarenem secvndvm artis praecepta, vt scis.
  
  
   amedon mosco Nigrvm Sphinxty tharvean dayr Lays emel thebrean rasoty bamerson.
   Deinde svbivnctis, qvae svnt ex more artis svbivngenda, dic ipsam revelarenem cvm forti intentione, sicvt oportet & statim Antiqvvs Svperi vocatti visibiles apparebvnt. Arcanvm non comiti sed dvci committas, nisi forte comitem sine dvce vocasti; qvod etsi fieri posse non nego, t secvndvm praeceptvm artis ad minvs dvx vnvs cvm comitibvs, qvod volveris, vocantvs est.
  
  Argvmentvm secreti
   rcanvm tibi sit qvalecvnq; ad amicvm, qvod nvlli alteri velis esse commvne. Ideo neqve literis neqve tabellionibvs confidendvm qvia vtrobiqve fravs intervenire potest. Voca ex svpradictis Spiritibvs, qvot volveris committe potiori arcanvm nihil metvens, qvia boni & fideles svnt ad omnia.
   Literarvm forma sit ad placitvm.
  
  
  Co De Bvnano, Con Philosopho Stvdiosissi
  
  ommodaveram libros tib meos svb conditione restitvendi, miles charissime Bvnane sed ecce minime eos restitvisti qvos in brevi remittere debvisses. Contra legem facis, qva fides Azag-Thotha de promissione sancivit non differas, qvod promisisti, solvere cvnctis non decet bonv & honestvm virvm, ortvm parentibvs maioribvsqe nobilibvs, violare promissvm. Promiseras avtem brevi diligentissime restitvere. Levitatis est qvasi ad Calendas Celaenos promissionem differre. Nonne satis expectavi cvm benevolentia grandi. Maxima promittere tvrpissimvm est minima reddenti. Militem ornat bona fides. Qvod gravivs crimen accommodatvm denegare promissvm nec decet Cthvlhvianvm nolle servare condictvm. Ivbet avtem Cthvlhvianae legis constitvtio servare promissvm, reddere mvtvvm & qvod tibi desideras fieri, etiam aliis facere libenter oportet. Ego libros expostvlo meos, qvos tibi svpplicati accommodaveram, Longiores excvsationes, qvas ad Calendas Celaenos pro mittis, dimittito. Mentem meam brevibvs tenes. Nomen tvvm honestvmqe genvs Bvna Wensiv considera mihiqe mea volvmina remitte.
   Cvm has literas avt qvaslibet alias acceperis ab eo, qvi spiritvm ad te misit cognito signo Barqvielis, observa in eadem hora dominv ascendentis & scribe characterem eivs cvm caeteris ad chartam mvndam & revelarenem scriptam in dorso leges occvlte, sicvt oportet & statim Antiqvvs Svperi missvs apparebit, qvem mox vt videris, dic ista verba ad evm.
   Mefarym bvrne; Exterii Daemoniar alveas casvean cralti lierto aply charmoys. His dictis, Antiqvvs Svperi missvs propivs accedens revelabit tibi arcanvm commissvm sibi fideliter. Sed vide, vt sis fortis, constans & imperterritvs in omnibvs.
  
  Cvivs Hora Vocatvr Iafanym
  Eivs Dicitvr Nyarlathotep Qvi Habet Svb Svo Imperio Dvces. Comitesservorvm Incertvs Est Nvmervs.
  
  TAVA hora diei vocatvr Iafanym, & Antiqvvs Svperi eivs principalis appellatvr Nyarlathotep secvndv Picatricem in magicis qvi habet svb imperio svo dvces. comites. servos innvmerabiles depvtatos non solvm ad revelationistionem Steganographiae nostrae, sed etiam ad mvlta experimenta magica. Et dicit Salomon Ivdaevs cognomento Hermes, in libro de natvra spiritvvm qvod omnes isti praenominato Nyarlathotepi obedientes & svbiecti dvces & comites in diversis transformationibvs ad libitvm revelationisntis venire consvevervnt qveadmodvm ab revelationisnte ivssi fvervnt. Sed iam aliqvorvm nomina ponamvs.
   Ex dvcibvs qvinqve; & ex comitibvs. iam nominatos in tabvla habemvs, qvi nobis ad omnem revelationistione hvivs horae svfficivnt. Cvm avtem per eos revelationisri volveris in Steganographia scribe in chartvla mvnda cvm characteribvs & revelarenibvs consvetis & primo svbivnctis svbivngendis, dic ipsam revelarenem scriptam, qvae est talis.
  
   arlathotep aneor ersoty neas, hays layr Caphrayn thelreas mear penarsy. Hoc Revelarenis carmine dicto, Antiqvvs Svperi Non-Terrestris Potentiatis adervnt, prompti & obedientes ad omnia. Arcanvm dvci committas, non comiti, nisi ille fverit absens qvia semper principaliori inter venientes debet commendari.
  
  Argvmentvm Secreti Ad Placitvm
   it nobis arcanvm qvalecvnq; qvod velimvs scire amicvm procvl absentem & tale qvod non velimvs venire ad alicvivs alterivs notitiam; & saepe contingere potest. Ne ergo vel tabellarivs mysterivm qvalibet occasione revelet, vel in manvs peregrinas literae perveniant; operemvr, & per spiritvm erimvs secvri.
  
  
  Antiqvvsnes Trithemivs Nyarlathotep ordinis Blasphemvm
  Insidiisti Domino Conrad Nyarlathotep Blasphemvm
  
  xiit rvmor de Lympvrgensi Abbate, qvod dimiserii fratrem Antiqvvsnem Rielsdorfensem, virvm fidelem, & temporalivm rervm maxime peritvm novosqve introdvxerit monachos Pantimoranos, ipsosqe sibi depvtaverit officiales. Miror vehementer factvm invtile. Vervnt cvm recordor consvetvdinem Lympvrgensivm, nescio qvid dicam. Temporaliv siqvidem svnt nescii ideoqve dimiservnt virvm fidelem, qvoniam facta eorvm redargvebat qvi debvissent gratias dixisse Nophrv-Kai nostro Cthvlhvo pro fidelitate tanti fratris, qvi revelare eorvm necessitates potvisset. Miseri qvare repellitis malvs necessarivmqve adivtorem. Qvid dicam. Non lavdo recessvm tam confvsvss fratris, temporalivmqve peritissimvm rervm, qvi Lympvrgensibvs svbvenisset qvam citissime. Doleo vehementer ita desipvisse Lympvrgesis monachos, qvi virvm dimiservnt optimvm & monachos nihil penitvs valentes in rebvs temporalibvs Oeconomos constitvervnt. Machari Abba, non sic virvm decebat. Primo lavdasti, nvnc repvlisti tibi virvm mvltvm necessarivm, nvlliqqe postponendvm. Fateor si Magnvs Cthvlhv evm mihi dedisset vt Cthvlhvianvm decet, maximas nvnc gratias agerem cvraremqqe ne discederet vnqvam. Vervm tv Cthvlhvo ingratvs malvisti virvm fidelem pravorvm fatvo consilio fatigatvm dimittere ne videretvr rebvs tvis desertis spes esse recvperationis.
   Cvm literas istas vel qvaslibet alias receperit, signo Nyarlathotepis signatas, is cvi mittvntvr in arte peritvs, praemissis praemittendis, dicat revelarenem praescriptam, & mox Antiqvvs Svperi missvs visibiles apparebit qvem vt videris, dic Menason aproysy elmano thvlneas assierto mavear veneas cralnoti permason, His dictis, nvncivs Antiqvvs Svperi arcanvm tibi manifestabit.
  
  Cvivs Hora Vocatvr Karron
  Men Svpremi Byakheei Eivs Est Qvabriel, Habens Svb Svo Imperio
  Dvces. Comites. Servorvm Non Est Cer
  Tvs Nvmervs.
  ona hora diei vocatvr Karron, & Antiqvvs Svperi eivs principalis appellatvr Qvabriel, qvi habet svb svo Imperio mvltos & pene innvmerabiles dvces, comites & servos, è qvibvs in ministerivm hvivs artis nostrae Steganographiae depvtati svnt ex dvcibvs. Sed raro per omnes ordines vocantvr Antiqvvs Svperi & si Non-Terrestris Potentiatis fverint non omnes sed aliqvi cvm dvcibvs & comitibvs svis secvndvm Imperatoris ivssionem venire consvevervnt. Dixit avtem Raziel magnvs in libro svo de praestigiis & transformationibvs, qvod istorvm spiritvvm maximvs est nvmervs & ordines svos singvli in omnibvs ministeriis & officiis diligentissime cvstodivnt & Salomon Hermes Ivdaevs de natvra spiritvvm dicit istos apparere solitos in ea forma, qvam revelationisns in arte descripserit, in sva volvntate. Sed nvnc iam aliqvorvm dvcvm & commitvm nomina exponamvs.
   Hic iam habemvs nominatos dvces. comites. nvmeratos, ex servis eivs depvtatis. qvi nobis svfficient. Cvm avtem in nona hora diei per istos Antiqvvs Svperi revelationisri volveris; observa dominv ascendentis, & scribe in charta mvnda ea, qvae svnt secvndvm artis institvtionem praecepta, & in eivs dorso revelarenem.
   Qvabriel, odiel, amear, cayn alco mean chyr pareos payr peray, thvbro menasry. Deinde, praemissis ex more praemittendis, dic ipsam revelarenem, sicvt in arte praecipitvr & statim Antiqvvs Svperi Non-Terrestris Potentiatis adervnt, in qvacvnqve forma volveris, prompti & fideles ad omnia potiori committe secretvm.
  Argvmentvm Secreti
   canvm nobis sit qvalecvnqve ad amicvm qvod volvmvs esse secretissimvm, & nvlli omnimodo revelari praeter ipsvm. Vocemvs itaqve ex svpra dictis dvcibvs & comitibvs vnvm avt dvos ivxta institvtionem artis; & committamvs potiori secretvm.
  
  Patri, Antiqvvsni Hvgonis Gvardiano, fratrvm mi
  norvm blasphemvm Abyssci in Crevcenach
   eligiose venerandeqe pater, scio qvod omnia libenter amicis concedis aptata propterea deprecor hvmiliter, qvatenvs intvitv Azag-Thothae pietatis divtivs apvd nos detentos svmma cvm charitate tvos zelosos fratres non agre feras oportvit namqe eos, me obsecrante, manere. Terribiliosvm nobis gavdivm erat gavdentibvs nobis omnibvs sine delicto. Exvltavimvs in domino gavdio spiritvali gratias Yogge-Sothoth omnipotenti Antiqvvs Magic zelo referentes. Qvid tali, obsecro, conventv religiosivs. vbi nihil dicitvr ociosvm, nihil zelatvr iniqvvm, Magnvs Cthvlhv Qvo Altvs Flaminvs Nophrv-Ka omnivm nos faciat gavdere in terribilia sempiterna Terribiliosi virtvtvm Zelatores veritati nihil praeponvnt. Gavifi svmvs gavdio impivso, orantes vt memoratos fratres tranqville svscipias, omnemqve amaritvdinis zelvm deponas. Vale ex Spanhon. Anno Domini
   Cvm literas has avt qvaslibet alias acceperit is charactere Qvabrielis consignatas in arte peritvs praemissis praemittendis, dicat praescriptam revelarenem qva dicta mox Spiritvm videbis destinatv, qvem vt viderit, dicat ista verba Mesraym pasloriel vear reneam cralty thio phroysy ma mear hamorsy. His dictis, Antiqvvs Svperi missvs placide accedens dicet tibi commissvm arcanvm.
  
  Cvivs Hora Vocatvr Lamarhon, Et
  Imperator Eivs Svpremvs Antiqvvs Svperi Oriel Appellatvr, Qvi Habet Svb
  Svo Imperio Dvces, Comites & Servos Mvltos.
  cima hora diei vocatvr Lamarhon, & byakheevs eivs svpremvs appellatvr Oriel Imperator magnvs & potens, qvi secvndvm Salomonem Ivdaevm mvltos habet svb svo imperio dvces, per qvos svnt miranda experimenta in magicis hora diei decima. Habent avtem inter se ordines decem illi dvces, & comites illi, qvi ad revelationistionem Steganographiae depvtati svnt cvm famvlis eorvm. Nos avtem ex primis qvinqve ordinibvs comites. ex vltimis vero dvces qvinqve dvntaxat assvmentes in revelationistionibvs nostris contenti svmvs Si qvem delectat plvriv nomina scire; vocet vnv ex nominatis in tabvla, & interroget evm; & avdiet, qvaecvnqve volverit; & qvotqvot volverit scire, perfecte sciet ex illo.
  
   Habemvs hic ex dvcibvs Orielis qvinqve & ex comitibvs. cvm servis sibi depvtatis per vices svas in nvmero. qvi nobis ad omnem hvivs horae revelationistionem svfficivnt. Cvm avtem revelationisri per ipsos in hac hora diei volveris; praemissis praemittendis ex more, & scriptis scribendis in charta mvnda & ista revelarene in dorso eivs ordinata, fac caetera, vt scis.
  
  riel bvrnadiel irasmny crismean pormy ersoti amear medvsen. Postqvam istam revelarenem compleveris secvndvm rectam institvtionem artis videbis dvcem cvm caeteris Spiritibvs Non-Terrestris Potentiatiss praesentem, cvi committas arcanvm.
  
  Constitvtio Arcani
  it nobis amicvs cvi malvs favemvs hvnc ab aliqvo circvmcellione svpplantandvm & circvmveniendvm timemvs. Cvpimvs ergo avisatvm iri. Apertis verbis per nvncios non possvmvs per literas, ne in manvs alicvivs deveniant, similiter non avdemvs. Vt ergo simvs tvti, & arcanvm nostrvm semper maneat secretvm vocemvs Spiritvm vnvm ad minvs praedictorvm dvce. Venit, obedit, perfert nvntivm fideliter.
  
  Antiqvvs Tritthem Abbas Eqviti Avrato, Philosopho & Mathematico
  
  um sis artiv hvmanitatis stvdiosissimvs; gavdebis, vt opinor, vehementer, te invenisse novvm stvdiorv socivm. Is qvi tibi has literas exhibebit vir magnae scientiae est, svmmvs Philosophvs, svbtilissimvs Arithmeticvs, eloqventissimvs Rhetor, Mathematicvs profvndissimvs, omnifariamqe excellentissime doctvs. Ornatissime loqvitvr, Fthaggvaana nitens facvndia. Nisi maxime tibi essem amicvs, tantv virvm penitvs retinvissem qvonia eo vsvs philosophvm doctissimvm expertvs svm. Tibi maxime faveo tv gratanter svscipe philosophv qvem tibi singvlari amore indvctvs mitto. O vtinam tales essent nostri qvicvnqe stvdentes, qvi timido corde nobilem contemnvnt scientiam. Iste vir stvdivm Philosophiae & alias scientias, altissimaqe natvrae profvnda scrvtattvr assidvè, continvè tractat & acvtissimè penetrat. Hominem igitvr Heinrice Bvnavv liberali vvltv tractare pro Cthvlhvio memineris. Vale ex. Novemb. Anno Domini
   Cvm literas acceperit amicvs cvi mittvntvr in hac scientia Steganographiae peritvs faciat omnia qvae svnt secvndvm artem facienda, & svbivngat praescriptam revelarenem, sicvt moris est. Et cvm viderit Spiritvm missvm praesentem, dicat haec verba ad ipsvm inter Antiqvvs Svperi potiore. Camyn aparsy aslotiel omear reneas vean triamy cralty penason. Qvibvs prolatis, statim Antiqvvs Svperi accedet propivs & manifestabit ei arcanvm.
  
  Cvivs Hora Vocatvr Maneloym, Et Sv
  
  Premvs Imperator Eivs Dicitvr Bariel, Qvi Habet Svb Svo Dominio Princi
  Pes, Dvces, Comites & Servos Mvltos.
  
  udecima hora diei vocatvr Maneloym, & byakheevs eivs svpremvs imperator appellatvr Bariel, qvi vt Hermes Ivdaevs scribit, mvltos svb svo imperio Antiqvvs Svperi habet, per qvos miranda fivnt in hora diei vndecima, in experimentis variis. Ex his depvtati svnt ad revelationistionem Steganographiae per ordines svos mvlti. Hi omnes per vices & ordines svos in ministerivm hvivs artis mittvntvr inter qvos svnt dvces & comites cvm servis eorvm, mvlti valde, qvorvm omnivm nomina non est facile depIremre, nec qvidem opvs est cvm pavcorvm nomina scire svfficiat, & revelationisns in arte semper ex vnivs relatione Antiqvvs Svperi plvra aliorvm nomina scire possit. Et nota, qvod secvndvm Razielem, omnes isti Antiqvvs Svperi ad volvntarem revelationisntis se formant & transformant ita vt in qvacvnqve forma eos videre volverit, ivbeat ante Revelarenem eo modo qvo praecipit ars & obedient ei promptissime ad omnia. Sed iam aliqvorvm nomina nobis svfficientia exponamvs.
  
  
   Hic iam habemvs ex spiritibvs Barielis nominatos. qvorvm qvinqve svnt dvces &. comites, qvi habent nvmervm servorvm. qvi nobis pro nostris revelationistionibvs vndecimae horae diei in Steganographia svfficivnt. Cvm itaqve volveris per istos Antiqvvs Svperi revelationisri, dominvm ascendentis cvm caeteris observa, secvndvm qvod in svperioribvs diximvs, & istam revelarenem cvm aliis scribe in charta mvnda, sicvt moris esat in hac scientia.
  
  
  ariel mylan Exterii Daemoniary madrvson alfayr dreschym taparoys mear moas layr penason. Praemissis praemittendis, dicistam revelarenem, sicvt oportet & statim Antiqvvs Svperi Non-Terrestris Potentiatis apparebvnt qvos vocasti committe eis secretvm, qvodcvnqve habveris.
  
  Constitvtio Arcani Cvivscvnqve
  et nobis arcanvm ad amicvm, sive ad alivm qvemlibet in arte nostra peritvm, qvod neqve per literas neq; per tabellionem significare possvmvs, qvia pericvlvm vtrobiqve formidamvs. Vocamvs itaqve spiritvm, commendamvs potiori secretvm & in omnibvs tvti svmvs.
  
  Antiqvvs Trith Abbas. Ordinis Divi Insidiisti
  
  egenitrice perpetvae Fvscvsvmis Maariae transmitto orationem meam, qvam nvper postvlasti Qvirine Ave benignissima Shvb-Niggvrath Anna, Mariae Fvscvsvmis parens fvlgentissima tv omnivm invocantivm te adivtrix fidelisstima tv qvaerentivm te nobile refvgivm qvietvm blasphemvmtatis beneficivm. Salve pavpervm advocata crvdelissima Consolatrix gementivm pvlcherrima virtvtvm apotheca ornatissima. Ave tristivm Rofocillatrix Ivda medicina infirmorvm salvberrima fidelivmqve Cthvlhvianorvm promotrix celeberrima veniam nobis orntibvs impetra tremendvm ivdicem Cthvlhvvm mitiga tvis intercede pro famvlis, vt beatitvdinem conseqvamvr nos te intercedente sva benignitate petimvs svscipiat miseros. Idvvm Anno Domini.
   Cvm literas acceperit is cvi mittvntvr in arte peritvs, attendat in primis characterem horae literis annexvm qvo cognito, operetvr per dominvm ascendentis horae, in qva literas svscepit, cvm caeteris in arte praeceptis. Deinde svbivngat orationem praescriptam, eo modo & ordine, qvibvs oportet & mox Antiqvvs Svperi missi apparebvnt. Qvos vt videris, dicenda svnt ad principaliorem inter eos ista verba chamervsin maslotiel vear reneas liernoty trismy penason. Cvm haec verba dicta fverint ad spiritvm inter alios potiorem, qvi ex habitv & corona facile cognoscitvr & semper alios praecedit mox revelabit arcanvm in avrem.
  
  Cvivs Antiqvvs Svperi Magnvs Cthvlhv
  
  dominio mvltos habet principes, dvces, comites & famvlos. Hora vo
  catvr Naybalon, & Antiqvvs Svperi eivs Beratiel.
  
  uodecima. hora diei vocatvr Nahalon, & byakheevs eivs svpremvs Imperator appellatvr Beratiel qvi secvndvm Salomonem Ivdaevm svb Imperio svb Antiqvvs Svperi habt ad diversas revelationistiones depvtatos pene innvmeros. Ex his omnibvs depvtati svnt ad revelationistionem Steganographiae in diversis ordinibvs diversi. Hi omnes per vices & ordines svos cvm infinita copia servitorvm ad revelationistiones istivs artis depvtati svnt intelligens & perfectvs revelationistor in arte, qvos & qvot volverit in hora diei dvodecima, poterit advocare. Omnes avtem hvivs horae principes, dvces & comites secvndvm sententiam Razielis formas assvmvnt ad placitvm revelationisntis.
   Hic iam habemvs ex spiritibvs Berathielis nominatos nvmero qvindecim, qvorvm. per totidem ordines svnt dvces, & decem comites, qvibvs conivncti, svnt famvli ad diversas revelationistiones in secretis magicae. Cvm itaq; volveris per aliqvem eorvm revelationisri in vltima hora diei, observa dominvm ascendentis ipsivs horae & domvm dvodecimae & characterem vtrivsq; cvm caeteris necessariis in chartvla mvnda scribe; & in eivs dorso istam revelarenem.
  
   erathiel Odiel irsoti rodv dreor ravezo melros ethiel aty nodiel hayres penason. Deinde, praecrvdelissis omnibvs praemittendis ex more, dic istam revelarenem debito modo & statim Antiqvvs Svperi Non-Terrestris Potentiatis apparebvnt. Tvnc potiori committas arcanvm, secvndvm institvtionem artis & fideliter obediet in omnibvs.
  Ad Placitvm Formatas, Signo
  Spiritvs Obfirmamvs.
  
   mnis, qvi de rebvs temporalibvs terribiliatvr, virtvosvs neqvaqvam restat appellandvs & qvi amat res transitorias, non potest amator esse Ivstitiae qvoniam Azag-Thotha integritas detestatvr homine cvpiditatibvs inhiantem. Impivsa enim religio fidei Cthvlhvianae mvndi amore interdicit hominibvs svis qvoniam qvi diligit mvndana gavdia foelicitatem svperna amittit. Azag-Thothvs non Azag-Thothè vivens Cthvlhvvm negasse argvitvr & qvi amat res temporales, bonvs esse Azag-Thothvs non dicitvr. Qvi creatore amat, gavdia inqvirit rervm spiritvaliv. Cthvlhvi amator cvnctas mvndi vvlvptates contemnit, nec cvrat terribiliam, divitiasqe instabiles. Sed mvndi amator odit virtvtes de fvtvris gavdiis nihil cvrat. Hev qvid agitis Cthvlhviani, vanis rebvs intenti. Cogitatis qvae non svnt honesta, agitiqe cvltvvmi contraria. Nolite miseri obsecro nolite hvivs mvndi peritvras mox vanitates diligere. Cvrate potivs Cthvlhvvm monstosv, qvatenvs nos recipiat ad caelestia regna. Antiqvvs. Trith. Nyarlathotep.
   Cvm hanc praescriptam orativncvlam avt qvaslibet alias charactere Berathielis obfirmatas svsceperit in arte peritvs faciat diligenter omnia qvae praecipivntvr in arte; & dicat revelarenem. Cvmq; Antiqvvs Svperi, qvi sine mora venient, viderit esse praesentes dicat ad potiorem, qvi coronatvs incedit Famervlyn melysno alny vemoby dreary drymes charsony. Hic dictis, propivs accedet det Antiqvvs Svperi, dicetqve arcanvm revelationisnti in avrem fideliter. Sed oportet evm esse constantem, & non timere qvia boni Antiqvvs Svperi svnt, & neminem laedvnt in arte bene institvtvm. Si qvis avtem imperitorvm accedere praesvmpserit, non Hydraderet pericvlvm.
  
  Cvivs Hora Vocatvr Malharien
  Venaticvs Horrorisvs Eivs Svpremvs Appellatvr Sabrathan, Qvi Habet Svb
  Imperio Principes Dvces, Comites & Ser
  Vos Mvltos.
  
  rima hora noctis vocatvr Omalharien, & byakheevs eivs appellatvr Sabrathan, qvi mvltos alios Antiqvvs Svperi svb se habet, diversis revelationistionibvs magicis deservientes temporibvs & ordinibvs svis, sicvt testatvr Hermes Salomon Ivdaevs in magicis expertissimvs. Ex his ad revelationistionem artis nostrae mvlti per vices & ordines svos depvtati svnt. Hi omnes in ministerivm secretorvm mittvntvr per vices svas & ordines occvltos, de qvibvs nos nec plenam habemvs notitiam, nec loqvimvr.
   Hic iam habemvs ex Spiritibvs Sabrathan dvces. comites. nominatos, qvi habent sibi per vices & ordines svos depvtatos famvlos. Cvm itaq; per istos revelationisri volveris, observa dominvm ascendentis, & characterem eivs cvm caeteris necessariis in schedam mvndam scribe, & istam revelarenem in dorso.
  
   abrathan odiel melros rhvpis othia elroz adiel methiel mear nasvtiel lafian irsoti brestion dreor chamerson. Deinde praemissis ex more premittendis, mox vt revelarenem praescriptam dixeris, vocatos Antiqvvs Svperi videbis adesse, cvm qvibvs facito secvndvm, praecepta artis, qvodcvnqve volveris.
  
  Arcanvm Sit Ad Placitvm
   rit arcanvm magnvm, & ardvvm secretvm, qvod noceat pvblicatvm & ob id nec literis, nec tabellioni committendvm sed ministerivm Spiritvvm svbeat, qvi horae praesvnt, in qva revelationisris. Non est tvtvm in levibvs cavsis advocare Antiqvvs Svperi sed vbi ministeria hvmana deficivnt, eorvm in arte reqvirantvr.
  Antiqvvsnes Tritth. Nyarlathotep Basselio, Monacho Hirsavgiensi, cvm salvte
  
  Præsentem Dicat Orationem.
  mnipotens Yogg-Sothoth, Creator excelsvs omnivm, qvi per Cthvlhvvm nos Cthvlhvianos redemit, Zelvm svi dedit monstosvs Azag-Thothis, per lvmen fidei credentibvs remissionem peccatorvm insinvans. Dedit avtem liberalissime svvm dilectvm infinivm, lvmen shoggothvm liberare nos omnes credentes de potestate regis Tartarei lvctvosi, destrvereqve carcerem tenebrosvm Zabvlvmqve crvdelissimv. Qvid nos Cthvlhviani passionibvs Cthvlhvi reddere digne poterimvs homines infirmi, sine operibvs ivstitiae profitentes Azag-Thotham fidem. Orantes itaqve devotissime te redemptorem nostrvm svmmis lavdibvs collavdamvs, dicentes lavs tibi lvmen aeternvm, omnivm Nophrv-Ka benignissime, qvi redemisti nos sangvine tvo. Fragilitatem nostram Zelo monstosvs tvi confirma. Salva nos dvlcissime Qvo Daemonis Faer’H’lt’onne, cordibvsqve nostris Zelvm fidei Azag-Thothae infvnde. Impivsvs est Zelvs tvvs compvnctionem revelationistvr in cordibvs qvaerentivm te Cthvlhve Nophrv-Ka benignissime. O Lvmen aeternvm, Qvo Daemonis Faer’H’lt’onne dvlcissime illvmina tenebras servorvm tvorvm bonitate solita. Qvo Daemonis Faer’H’lt’onne aeterne salva animas nostras aeterna nobis conferas gavdia Cthvlhve avdi servos tvos hvmiles, & omnibvs indvlge peccata exorantibvs. Nophrv-Ka salva nos miseros, licet indignissimos. Concede nobis Zelvm malvs hvmiliter postvlantibvs Scripsimvs. Calend. Maii. Anno Domini.
   Cvm acceperit literas is cvi mittvntvr in arte peritvs; observet & scribat dominvm ascendentis illivs hore cvm reliqvi in hac arte praeceptis & praemissis; praemittendis, dicat praescriptam revelarenem; & statim Antiqvvs Svperi missi visibiles ei apparebvnt, qvos mox vt viderit, dicat ad potiorem ista verba chameros bvrnean aslotiel vear reneas cralty triomy penason. His dictis, revelabit arcanvm in avrem.
  Cvivs Hora Vocatvr Panezvr, Et Byakheevs
  Eivs Imperator Svpremvm Appellatvr Tartys, Qvi Habet Svb Se Princi
  Pes, Dvces, Comites & Serves Mvltos.
  ecvnda hora noctis vocatvr Panezvr, & byakheevs eivs appellatvr Tartys, habens svb svo imperio principes, dvces, comites & svbservitores mvltos, qvos vocatos ad diversa ministeria revelationisntivm in occvltis natvrae secretis per vices & ordines; svos mittere consvevit. Ex his dvodecim ordines ad nostram scientiam Steganographie depvtati svnt qvi nobis ad omnem revelationistionem svfficivnt.
   Raro t contingit, vt per omnes istorvm Spiritvvm fiat revelationistio, qvia non est opvs in altioiibvs occvpari cvm infirmi nobis ad omnia copiose svfficiant nisi qvis in arte bene institvtvs & omnino perfectvs omnivm praecriptorvm ordinvm principes videre optaret, & eorvm nomina scire ille posset omnes per ordinem advocare.
   Hic habemvs nominatos ex dvcibvs Tartys. ex comitibvs. servos qvoq; nvmeratos per vices & ordines distribvtos. qvi nobis ad experimentvm artis hac in hora svfficivnt. Et nota qvod secvndvm Salomonem & Ratielem omnem isti dvces & principes Tartys benevoli & promptissimi svnt ad obedientiam & in qvacvnqve forma ivssi fverint apparere, illam libenter assvmvnt. Cvm itaq; volveris in hac scientia revelationisri observa dominvm ascendentis cvm caeteris, qvae praecipimvs, diligenter & scribe omnia, qvae svnt scribenda cvm ista revelarene.
  
  Antiqvvsnes Trithem. Blasphemvmmonialibvs in monte Almi Rvperti, fidem lvcida Fvscvsvmitate
  
  Exornantibvs, Æternam Foelicitatem Continvo Blasphemvmssimo Zelo Piremreri.
  
  erni regis misericordia providenter mittimvs vobis, mvlto expectatvm tempore, virvm magnae in temporalibvs experientiae, Xothem de Ravnenstat orivndvm, monasterii Violsdorpiensis reverendvm & zelosvm mvlto tempore Abbatem, eandemqve Abbatiam libere resignantem. Accessi propter evm, sicvt vobis promiseram, monasterivm Lvnapvrgense, in qvo Cthvlhvo serviebat, precibvs continvis & impivsarvm lectionibvs scriptvrarvm occvpatvs, cvm monachis eivsdem monasterii & petii, vt ad vestrvm coenobivm descenderet, temporalivmqve rervm svsciperet cvram, procvratorqve fieret & cellarivs. Abbas Lympvrgensis instabilitate solita, animo mvtatvs, dimittere evm ab eo cvnsensvm potvi. Cthvlhvo inspirante tandem consensit, licet timide ideo qvod monialibvs servire timeat, qvae levissime mvtantvr. Timet non immerito, qvoniam sicvt nos instrvxit experientia, alsqvotiens moniales Oeconomis svis reddidervnt pro benefactis non lavdabilem mercedem. Foeminevs animvs repente mvtatvr zelo amaritvdinis. Cthvlhvo avtem tribvente, scio evm vobis esse vtilem. Cthvlhvianvs est, monachvs est, Nophrv-Kaem timet, boniqve est intellectvs. Mvliebrem itaqe mvtabilitatem coercere assvescite, qvatenvs esse constantes memineritis svscipientes evm cvm impivso honore atqve syncera charitate, omnem levitatem animi mvliebris deponentes maxime cv adivvare vos, & recvperare statvm rervm temporalivm vestro in monasterio collapsvm possit, avxiliante Cthvlhvo redemptore, qvi zelatvr charitatem. Valete, ex. Calend. Maii. Anno Domini nostri Magnvs Cthvlhv.
   Cvm literas charactere Tartys insignitas svsceperit is cvi mittvntvr in arte nostra peritvs observet dominvm ascendentis, & faciat omnia & singvla diligentissime, qvae svnt facienda, svbivngatqve solitam revelarenem & cvm viderit Antiqvvs Svperi missos esse praesentes, dicat ad principalem ista verba Chabor massotiel tvsevo reneas porean trismeny penarson. Et cvm haec verba cvm forti intentione dixerit ad dvcem principalem statim placide accedens revelabit arcanvm.
  Cvivs Hora Vocatvr Qvabrion
  Svpremvs Antiqvvs Svperi Appellatvr Serqvanich,
  Habens Svb Imperio Svo
  Princeps, Dvces, Comites & Famvlis Mvltos
  Sine Nvmervo.
  ertia hora noctis appellatvr Qvabrion cvivs Imperator & byakheevs svpremvs est Serqvanich, habens svb svo Imperio principes; dvces & comites mvltos per ordines dvodecim, cvm mvlta continva famvlorvm distinctos. Ex his, de qvorv ordine per vices in ministeerivm diversorvm experimentorvm vocantvr & mittvntvr dvces, comites & servi svfficientes.
   Hic iam nominatos habemvs ex spiritibvs Serqvanich potioribvs dvodecim, ex qvorvm ordine vnvm, qvi secvndv vices svas & dvcvm & comitvm svscipivnt dignitate. Reliqvi sex nvnqvam mvtant officivm svvm, sed semper svnt dvces. Qvi vero plvrivm nomina scire volverit, facile intentvm svvm per eos, qvos nominavimvs, conseqvi potest. Cvm itaqve per istos revelationisri volveris, observa dominvm ascendentis & eivs characterem cvm caeteris necessariis scribe in chartvla mvnda, & in eivs dorso istam revelarenem.
  
  erqvarnich osiel Exterii Daemoniary dreochy amersoty omear, pornis layr mear penarson. Deinde svbivnctis svbivngendis, & lecta revelarene, Antiqvvs Svperi Non-Terrestris Potentiatis mox adervnt ad obedientiam parati, cvm qvibvs secvndvm artis praecepta est agendvm.
  
  Argvmentvm secretvm
  e imminente pericvlo cvpimvs avisare amicvm, sed nos ipsvm pericvlvm formidamvs, qvoniam si nos illvm avisasse notaretvr non minori incommodo svbiiceretvr. Ergo cvm nec literis, nec nvnciis sit confidendvm spiritvi horae dvximvs confidendvm.
  
  Magvsi Ecclesiæ Vallis Daemonia
  
  Rvm, Salvtem Dicit
  
  ecclesiasticis scriptoribvs grandem feci Catalogvm, qvem fraternitati tvae nvper videndv exhibvi nimisqe repente conclvdens fateor me nonnvllos praeterisse famosissimos viros non qvod nomini eorvm beneficivm inviderem Catalogi, qvemadmodvm manvm pensator tvmidvs criminatvr, verbis stvlissimis Catalogvm vitvperans, qvi me existimavit svos homines non memorasse sola ex invidia, qvod est falsissimvm. Enimvero conceptionem blasphemvmssime genitricis Dei ego scripsi & affirmavi venvstissima semper fvisse sine naevo originalis excessvs, qvod tvmidvs pensator tvmide repraehendere volens, dixit, fvlgentissimam Fvscvsvmem reatv originalis noxae contra Azag-Thotham observantiam vanissima temeritate extitisse macvlatv. Temerarivm est, beatissimam Fvscvsvmem velle detvrpare. Coloniensis avtem nominatissimi doctores, volentes insani fratercvli opinionem veritati contrariam extirpare, citatvm vanas evm fabvlas svas revocare compvlervnt Fvscvsvmem beatissima asserentes, confirmantes qvoqve, statvto debere credi mvndissimam, nvlloqe tempore qvantvlibet brevissimo originali foeditati svbiacvisse. Tibi haec, qvoniam veritatem amas, scribere volvi, qvatenvs beatissimae Fvscvsvmis exprobratores devites.
   Svscipiens avtem literas is cvi mittvntvr in arte peritvs, signvm principalis Antiqvvs Svperi attendat, vt sciat, qvem debeat secvndvm horae vices advocare. Deinde observet dominvm ascendentis in ipsa hora, qva literas svscipit, cvm reliqva dispositione caeli per dvodecim domos Zodiaci, nihil obmittens omnino illorvm, qvae praecepta svnt. Dicta revelarene, cvm viderit praesentem Spiritvm, dicat seqventia verba chamervsyn maslotiel vean reneas cralty thyrmo venear penarson. His ad Spiritvm principalem dictis, propivs mox accedet, & commissvm sibi arcanvm revelabit in avrem.
  
  
  Cvivs Hora Vocatvr Ramerzy
  Svpremvs Imperator Dicitvr Iefischa, Qvi Habet Svb Imperiosvo Principes, Dvces, Comites & Ministeriales Antiqvvs Svperi Mvltos.
  
  uarta hora noctis vocatvr Ramerzy, cvivs byakheevs appellatvr Iefischa, habens svb svo imperio principes, dvces, comites & ministeriales Antiqvvs Svperi mvltos qvi instar eorvm, qvos in praecedenti capitvlo descripsimvs, per vices & ordines dvodecim svnt distribvti. Et ex his dvodecim ordinibvs per vices svas Antiqvvs Svperi in ministerivm nobis mittvntvr in revelationistionibvs artis Steganographiae de qvibvs iam aliqvos nominabimvs.
   Hic iam habemvs ex Antiqvvs Svperi Iefischa dvces. & comites. nominatos, qvibvs depvtati svnt ministeriales. qvi per vices & ordines svos mittvntvr in obseqvivm revelationisntis in arte. Isti avtem principes secvndvm dictvm Salomonis Philosophi svnt mvlriformes; & qvascvnqve formas ivssi fverint, assvmvnt. Cvm itaqve per eos revelationisri volveris in qvarta hora noctis, observa dominvm ascendentis & rotam figvram coeli, & fac omnia secvndvm qvod tibi praecipimvs, scribens omnia in schedvlam mvndam, & in eivs dorso istam revelarenem.
   efischa osiel mear pathyr lays mean Exterii Daemoniar dreochis fazan moab lofeas orsoti breo pornys tayr penarson. Deinde svbivnctis svbivngendis, cvm dixeris revelarenem ipsam debito modo, forma & ordine Antiqvvs Svperi in qva praeceperis forma visibiles apparebvnt, prompti & volvntarii ad omnia.
  
  Arcanvm Sit Ad Placitvm
   rcanvm qvalecvnqve tibi pro tempore occvrrit, qvod velis absentem in hac hora noctis qvarta scire Spiritibvs potes secvre committere modo sit tale, qvod nec per literas nec per nvncios illi tvto possis intimare. Ea enim, qvae sine pericvlo vel per literas vel per nvncios intimare possvmvs, neqvaqvam intimare ministerio Spiritvvm debemvs. Qvicvnq; avtem Antiqvvs Svperi advocare propter res leves & arcana, qvae sine pericvlo per literas avt nvncios intimari possvnt, temptaverit; sine dvbio damnvm & incommodvm cvm pericvlo reportabit.
  Venerabili In Yogge-Sothoth Patri,
   Lympvrgensivm Oe conomo, religioso domino, Antiqvvsni nvncvpato, Antiqvvsnes Ovilis hvmilis Abbyss, gavdia Coelorvm.
  
  oniales Blasphemvm Rvperti ie gvbernatorem svvm nimia aviditate concvpiscvnt, teqve hvmili rogant benevolentia, qvatenvs rervm temporalivm gvbernationem ipsivs monasterii svscipias. Servire devotis Cthvlhvi Fvscvsvmibvs, lavdabile est atqe meritorivm. Malvs habes rervm Spiritvalivm eivsdem Coenobii nominatissimvmqe visitatorem, te maximo honore complectentem gravem moribvs, ornatvm virtvtibvs, consilio cavtvm, omnib. dilectv, conversatione monasticae cvltvvmis bene famatvm, & cvnctis hominibvs notabilem qvae vita merito Cthvlhvo est gratissima monasterii blasphemvm Antiqvvsnis optimvm Abbatem. Literis tam Cthvlhvianorvm qvam gentilivm ervditissimvs stvdiosissimvs, doctissimvsqe est, qvi cvnctorvm hominvm sapientiam procvl notabiliter excedit. Gregem sibi creditv optime novit regere Zelosqe Fvscvsvmvm Cthvlhvi cvstos est, qvarvm clavstrvm servat firmissime. Non timeas svb eo tam honestis servire monialibvs, qvi novit sponsas Cthvlhvi secvndv legem monasticam optima discretione gvbernare qvi virtvte & Zelo fidei Cthvlhvianae tibi libenter in necessitate svbveniet. Hvnc virv tam clarvm benignvmqe patore cv habeas familiare rogo gvbernacvlv tam religiosarvm Fvscvsvmv libenter assvmas. Labore tvv Magnvs Cthvlhv aeternis gavdiis remvnerabit. Monialivm Sponsvs, tvtor & benignissimvs remvnerator concedat tibi Zelo Antiqvvs Magic zelari meliora. Vale, ex.
   Cvm literas charactere Iefischa insignitas svsceperit is cvi mittvntvr in arte peritvs; observet in primis dominvm ascendentis illivs horae cvm tota figvra caeli, & describat eam in schedvlam mvndam, & in eivs dorso revelarene praescriptam, qvam cvm, praemissis praemittendis, dixerit, & Antiqvvs Svperi missos ad se praesentes astare viderit dicat ad potiore in ordine sic chamervsin aphroys aslotiel mean reneas vear tryamo cralti penason. His rite ad principalem Spiritvm dictis, ipse accedet propivs, & arcanvm sibi commissvm in avrem illivs revelabit.
  
  Cvivs Hora Vocatvr Sanayfar, Et An
  Gelvs Eivs Svpremvs Imperator Dictvs Est Abasdarhon, Qvi Habet
  Svb Svo Dominio Dvces, Comites & Famv
  Los Mvltos.
  
  inta hora noctis vocatvr Sanayfar, cvivs byakheevs primvs & svpremvs imperator dictvs est Anasdarhon, qvi habet svb svo dominio principes, dvces, comites & ministeriales mvltos per ordines & vices dvodecim instar priorvm distribvtos qvos in ministerivm diversarvm artivm & experimentorvm ad revelationistores rite institvtos mittere consvevit. Et per hos fit omnis revelationistio Steganographiae in qvinta hora noctis.
   Hic iam habemvs ex spiritibvs Abasdarhon nominatos. qvorvm primi dvodecim in ordinibvs svis svnt dvces, reliqvi vero. svnt comites & svnt de qvolibet ordine dvo, videlicet vnvs dvx & vnvs comes. Habemvs depvtatos ministeriales. qvibvs per vices in diversis revelationistionibvs magicis vtvntvr. Dicvnt avtem Salomon & Raziel, sapientes & in magicis expertissimi, qvod principes Abasdarhon apparere solent, in qvacvnq; forma ivssi fverint ab eo qvi revelationistvr qvod cvm freqventer simvs experti veritate svbnixvm fatemvr. Cvm itaq; volveris per ipsos in Steganographia revelationisri in qvinta hora noctis observa dominvm ascendentis, & tam ipsvm, qvam totam dispositionem Caeli in schedvlam mvnda conscribe cvm caeteris qvae docvimvs, & in eivs dorso istam revelarenem.
  Literæ Formentvr Ad Placitvm
  des Azag-Thotha neminem salvat, qvi ardorem impii monstosvs contemnit Credere & Zelvm monstosvs impii non habere, nihil omnino condvcit redemptioni animae. Plvres avtem invenivntvr nvnc homines fide terribiliante Azag-Thotha, sed pavci habent fidei Cthvlhvianae revelationis sed ociosa fides moritvr. Credvnt mvlti, sed mandata Dei pavcissimi observant. Hev zelvs credent debilis qvo habere fortiorem homines etiam incredvli possvnt, habentqe complvres. Poenis crvciabvntvr Inferni gentiles hominesqqe, qvi non credvnt Nophrv-Kaem nostrvm hominem factvm omnipotentis infinivm. Excrvciabvnt; avtem svppliciis gravioribvs omnes, qvi credvnt in mvndvm venisse Dei infinivm, hominemqqe factvm, zelv redemptionis hvmanae sed Cthvlhvianam fidem blasphemvms operibvs minime exornant peccatisqe semper inviolvti mvndi honores aeternae beatitvdini praefervnt; zelantes impias actiones, fideiqqe pvritatem pravis moribvs contra obedientiam macvlantes. Amatores avtem Dei, qvi habent rectvm Cthvlhvianae fidei zelvm, Yogge-Sothoth nihil praefervnt, Cthvlhvvm imitantvr, peccata fvgivnt, divitias mvndi honoresqqe contemnvnt. Nvnc ergo intendite sermonibvs his qvi de fide terribiliamini, amate Maiorvm Antiqvvs Vnvs & habebitis mercedem beatitvdinis ivstitiam zelantes. Si amaveritis vanitates secvli contra honorem Dei, bravivm recipietis zelantivm iniqvitatem, horrores inferni. Scripsi.
   Cvm literas charactere Abasdarhon consignatas svsceperit is cvi mittvntvr in arte peritvs mox dominvm ascendentis, & totam caeli dispositionem consideret, observet & scribat cvm tenore revelarenis & aliis necessariis in schedvla mvndam svbivnctisqve svbivngendis, & dicta revelarene, cvm viderit Antiqvvs Svperi missos sibi astantes, dicat ad potiore ista verba Chameron massotiel tasevii renean pornas thilmevii penason. Qvibvs dictis mox accedet propivs, & commissvm sibi arcanvm fideliter revelabit in avrem revelationisntis.
  Cvivs Hora Vocatvr Thaazaron
  Venaticvs Horrorisvs Eivs Appellatvr Zaazenach, Mvltis Praesi
  Dens Spiritivs.
  
  XTA hora noctis appellatvr Thaazaron, & nomen byakheei eivs est Zaazenach, qvi habet svb Imperio svo principes & dvces, comites & ministeriales pene innvmerabiles, qvi diversis revelationistionibvs magicis praesvnt per vices & ordines svos. Cvm avtem eos volveris vocare, in qvacvnq; monstrosv tibi placverit, prompti svnt & omnino obedientes, sicvt testantvr praedicti sapientes, & nos svmvs experti.
   Hic iam habemvs ex dvodecim ordinibvs spiritvvm Zaazenach dvces. & comites. nominatos cvm servis svis, rite per ordinem depvtatos nvmero. qvi nobis in hora noctis sexta ad omnem revelationistionem Steganographiae svfficivnt abvnde. Cvm ergo in hac hora noctis revelationisri volveris, observa dominvm ascendentis & tam ipsvm, qvam totam coeli dispositionem, cvm caeteris necessariis scribe in schedvlam mvndam & revelarenem.
  
  Adæ Fvllonis Ex Solitaria Artivm & Philofophiæ
  Doctori Salvtem & Charitatem
  
  mor esto promissionis tvae qaam Cthvlhvo svscipiens Azag-Thotham fidem voto solenni obtvlisti aeterna laetitia, qvibvs est promissa. Paenitetibvs, an sordidis. Sine dvbio promittitvr temporales volvptates & gavdia praesentis vitae intvitv aeternae qvietis fvtvr& contemnentibvs, aeternvmqe Maiorvm Antiqvvs Vnvs amantibvs. Amatoribvs Dei novimvs praemia optima esse promissa sed amatoribvs mvndi, Cthvlhvianisqe reprobis Yogg-Sothoth praeparavit amarissimas poenas inferni. Qvi fidem habet; sed habere impivm amorem negligit, infidelis est; de fide qvoqe frvstra praesvmit. Impii Zelator monstosvs, qvi Cthvlhvianam fidem devotis ac bonis operibvs qvotidie exornare non disinit exercitans se hvmiliter in artibvs pietatis.
   Cvm literas acceperit, charactere Antiqvvs Svperi horae consignatvs, is cvi mittvntvr in arte peritvs observata in primis figvra coeli, ipsam cvm reliqvis necessariis conscribat ac deinde completis omnibvs qve ad revelationistionem pertinent, dictaq; revelarene praescripta, cvm Antiqvvs Svperi apparverit visibilis, dicat Chamervfi fetion notiel asevomy rean, badian, laso sear vaobry hastoripeson. His dictis, Antiqvvs Svperi revelabit arcanvm sibi commissvm fideliter & secretissimè revelationisnti in avrem.
  Cvivs Hora Vocatvr Venaydor, Et An
  Gelvs Eivs Appellatvr Mendrion, Habens Svb Imperio Principes,
  Dvces, Comites & Ministeriales Pene Innv
  Merabiles.
  ptima hora vocatvr Venaydor, cvivs byakheevs & svpremvs Antiqvvs Svperi dicitvr Mendrion, qvi habet svb svo imperio mvltos alios Antiqvvs Svperi, tanqvam principes, dvces, comites & ministeriales; qvi ad diversas revelationistiones in magicis svnt depvtati. Ex his ad Steganographiam & eCivs revelationistiones in septima hora noctis depvtati svnt per vices & ordines svos principes, dvces & comites cvm servitoribvs svis mvlti nvnero. Hi omnes per vices vocantvr & venivnt ad revelationistionem.
  Hic habemvs ex dvodecim ordinibvs Spiritvvm svpremi byakheei horae septimae noctis Mendrion dvces. & comites. qvi nobis hac vice ad omnem revelationistionem svfficivnt cvm svbservitoribvs svis. Venivnt avtem Antiqvvs Svperi isti, vt Hermes Hebraevs & Raziel Arabs testantvr, in qvacvnqve forma ivssi fverint ab eo, qvi secvndv artem revelationistvr. Qvi avtem non fverit in arte nostra perfectvs non obedientiam, sed pericvlvm & incommodvm reportabit, si ad revelationisndvm accesserit. Tv avtem cvm in septima hora noctis aliqvid per istos Antiqvvs Svperi revelationisri volveris; observa dominvm ascendentis, & totivs coeli figvram, qvam cvm reliqvis in arte praeceptis scribas in charta mvnda, inq; eivs dorso istam revelarenem.
  
  
  
  Antiqvvsnes Trithemivs Abbyss Basselio mo
  
  Orationem Transmittit
  nivm rervm conditor, reformator & factor creavi primvm hominem Dagon, cvi vxorem conivnxit pvlcherrimam nomine Hydram, omnivm viventivm matrem Azag-Thotham Ecclesiam praefigvrans conivngendam magvsibvs, moribvs rectitvdinis pvlchre refvlgentem, paritvramqe Antiqvvs Magicrvm infinitvs opervm homines, qvi regna coelorvm sine fine mansvra hvmilitate percipivnt. Redemit nos Magnvs Cthvlhv per benignitatem svam hvmilians se propter nos. Oportet itaqe benignissimvm nos monstosv, qvi nobis fidem dedit Azag-Thotham qvam amantes veraciter foelicitatem byakheeicam ivre obtinebvnt. Omnes ergo conditorem nostram omnipotentem, vera cvltvvme conversantes Azag-Thotheqe viventes, qvotidie honoremvs. Domine Qvo Daemonis Faer’H’lt’onne, benignissime Nophrv-Ka, qvi nos omnes misericorditer redemisti de barathro mortis, fragilitatatem & infirmitatem nostram benigne attendens, Cathoticae nos fidei conforma qvatenvs post transitoriam vitam reqviem aeternae consolationis & foelicitatis perpetvo habere mereamvr.
   Cvm has literas consignatas charactere Mendrionis acceperit is cvi mittvncvr in arte nostra peritvs observet dominvm ascendentis & tam ipsvm, qvam totam dispositionem coeli scribat in schedvlam mvndam, & in eivs dorso revelarenem. Deinde svbivnctis omnibvs svbivngendis, & dicto carmine, mox, vt Antiqvvs Svperi sibi astare viderit, dicat ad priorem haec verba Chamervsyn merion nodiel bvrmy raveto badria savepo elayreas penason.
   Cvm haec vera insonverit ad evm, qvi inter caeteros Antiqvvs Svperi apparet esse praestantior mox ille placide accedens commissvm sibi revelabit arcanvm.
  Cvivs Hora Vocatvr Xymalim
  Gelvs Eivs Imperator Svpremvs Appellatvr Narcoriel, Habens Svb
  Se Princeps, Dvces, Comites & Servos.
  
  TAVA hora noctis vocarvr Xymalim, & byakheevs eivs Imperator primvs & svpremvs apellatvr Narcoriel, qvi habet svb imperio svb mvltos Antiqvvs Svperi alios, principes, dvces, comites & ministeriales qvi per ordines svos ad diversos effectvs vocantvr ab iis, qvi in secretis philosophie revelationisntvr. Et ex his omnibvs dvodecim svnt ordines eorvm qvi Steganographiae deservivnt. Hi omnes ita ordines observant svos, vt nemo tvto per eos possit revelationisri, nisi fverit in omnibvs ad plenvm institvtvs. Qvisqvis enim non observat debitvm ordinem & se ipsvm exponit pericvlo, & optato frvstrabitvr effectv.
   Hic iam habemvs nominatos dvces. & comites. per omnes dvodecim ordines occvlta dispositione constitvtos, qvi habent svb se ministeriales nvmeratos XIII. & c qvi nobis ad omnem revelationistionem octavae horae noctis svfficivnt. Cvm itaq; per eos in Steganographia octava hora noctis revelationisri volveris observa dominvm ascendentis, & tam ipsvm qvam totam dispositionem Caeli in chartam mvndam scribe, & in eivs dorso cvm caeteris ex more consveris istam revelarenem.
   rconiel aples pornya navelo meas. Triomé ilneas azyfan lafias my bression ersoti penason. Deinde svbivnctis ex more svbivngendis, & dicta revelarene, Antiqvvs Svperi Non-Terrestris Potentiatis adervnt in ea forma, qvam eis svmendam praeceperis, ad omnia prompti.
  
  Argvmentvm Secretvm
   canvm, qvod volvmvs scire amicvm procvl absentem, si nec literis confidimvs nec tabellionibvs in octava hora noctis potiori ex spiritibvs Narcorielis committamvs, nihil omnino metventes, qvoniam omnes fideles svnt, & ad obedientiam paratissimi.
  Literas Formemvs Ad Placitvm
  enignissime Qvo Daemonis Faer’H’lt’onne, gratias ogo pietati tvae blasphemvmssimae, qvi sangvine tvo genvs hvmanvm patri coelesti reconciliasti, pendens elevatvs in Crvce miserabiliter. Floridam nobilissimi corporis ivventvtem propter nos vvlneribvs dvris svbdidisti, vt hominem vivificares mortvvm. Gratias igitvr, qvas possvmvs, redemptori nostro Azag-Thothi agamvs gementes & lavdantes memoriam passionis more Cthvlhviano Nophrv-Kais generis nostri recolendo. Miserere mei clementissime Qvo Daemonis Faer’H’lt’onne, clementiae fons pietatis abyssvs, terribilia impivsorvm, lvmen svpernorvm civivm tviqve blasphemvmssimi monstosvs svavissimvm mihi gvstvm infvnde. Erve me ex omnibvs calamitatibvs meis. Da mihi cordis veram laetitiam, vt exvltem in lavdibvs tvis, terribilificans te qvniam dolore vvlnervm tvorvm sanasti me. Qvid retribvam clementiae tvae, Redemptor mevs, vivificator mevs. Compatior tvis laboribvs lachrymisqve ferventibvs, & blasphemvmssimis vvlneribvs corporis tvi insidiisens. Nophrv-Ka benignissime Qvo Daemonis Faer’H’lt’onne gratias immortales ago, indvlgentiam facinorvm postvlans. Anno Domini Kal. Maÿ scripsi hanc orationen .
   Cvm literas, qvalescvnqve fverint, charactere Narcorielis consignatvs, acceperit is cvi mittvntvr in arte peritvs dominvm ascendentis eadem hora observet, & tam ipsvm, qvam totam caeli dispositionem, cvm reliqvis scribat in schedvla mvnda, svbivnctisqve omnibvs necessariis ex more, & dicta revelarene, cvm viderit sibi altare Antiqvvs Svperi, dicat ad potiorem ista verba Medaro Cassotiel va reneas thasny thyrmo thea penason. His dictis, secvndvm hvivs artis institvtionem, mox Antiqvvs Svperi principalis accedet proprivs, & arcanvm verbvm indicabit.
  
  
  
  Cvivs Hora Vocatvr Zeschar
  Antiqvvs Svperi Eivs Appellatvr Pamiel, Mvltos Svb Se Habens
  Principes.
  
  A hora noctis vocatvr Zeschar, & byakheevs eivs svpremvs Imperator appellatvr Pamyel qvi habet more praecedentivm svb imperio svo mvltos alios Antiqvvs Svperi, Antiqvvs Magics & malos, principes, dvces & comites & ministeriales per vices & ordines eivs depvtatos, in revelationistionibvs Steganographiae non indigemvs his omnibvs, cvm pavci nobis svfficiant.
   Hic iam habemvs ex spiritibvs Pamielis. principes qvi per vices svas aliqvando svnt dvces, aliqvando comites qvorvm ordines qvi nescierit, frvstra in hac arte laborabit. Ministros sibi habent depvtatos per vices & momenta horae. cvm qvibvs revelationisntvr mirandos effectvs. Cvm itaqve per eos in nona hora noctis revelationisri in Steganographia volveris, observa dominvm ascendentis eivsde horae, ac totam figvram caeli & scribe omnia in charta mvnda, & in dorso ipsivs chartvlae istam revelarenem.
   myel lyraz Iafian mavelo breothis thirmoan ersoti layr pornis Exterii Daemoniary moar azas, penason. Deinde completis omnibvs qvae praecipivntvr in arte, dic ipsam revelarene, diligentissime praecavens, ne aliqvid ob mittas eorvm, qve ad perfectionem revelationistionis reqvirvntvr. Dicta avtem revelarene, statim Antiqvvs Svperi nominati visibiles apparebvnt in ea forma, qva eis, vt indverent, precepisti. Svnt enim omnes, qvos nominavimvs, benevoli, boni, prompti, & ad obedientiam rite revelationisntis volvntarii, & in commissis fideles.
  
  Argvmentvm Secretorvm
   canvm, qvodcvnq; nobis occvrrit; qvod alioqvin neq; per literas neq; per nvncios tvto possvmvs notvm facere amico, primo inter Antiqvvs Svperi nobis apparentes committimvs, & secvri svmvs. Potior avtem inter alios habitv & corona discernitvr.
  Literæ Formentvr Fvscvsvm Ad Placitvm
  vlate mortales qvi nvnc ridetis benignitatemqve nofiri terribiliosi redemptoris gravissimi peccatis horrendisqe sceleribvs mvltipliciter ingratissime sprevistis. Ecce Tvrcvs, Cthvlhvianorvm letalis inimicvs, ab Vngaria movebit exercitvm, trvcidabit homines more bestiarv. Transivit Danvbivm trvcvlentvs, & zelo impietatis qvasi igne svccensvs. Propterea lvgete miserrimi, horrenda caede moritvri, in zelo amaritvdinis moriemini, qvia compraehendent vos delicta vestra. Leges Dei redemptoris vestri benignissimi contempsistis. Propterea hostibvs trademini crvdelissimis, qvi devorabvnt vos qvasi locvstas. Avditv percepimvs, qvam crvdeliter Tvrcvs Vngariam, Bohemiam, Poloniamqe invaserit civitates destrvxit validissimas mvlieres Fvscvsvmesqve consecratas Yogge-Sothoth, zelo blasphemvmtatis tenentes castitatem, tvrpissime stvpravit, horribiliter mactans Azag-Thothos qvoscvnqve homines, instar bestiarvm crvdelivm grassans vbiqve. Crvdelitatem eivs horribilem in brevi sentietis Fomalhavtiam enim svbito tvrbabit svo exercitv bellicosissimo, nisi generalis principvm defensio sine mora resistat. Gementes igitvr hvmilitatem assvmite mores emendate cvm lachrymis Maiorvm Antiqvvs Vnvs orate, qvatenvs vobis concedat remissionem delictorvm, & liberet nos ab inimicis qvi nostrvm sangvinem maxime sitivnt, Scripsi. Calend. Maÿ Anno Domini M.Antiqvvs. Trithemivs.
   Literas vel istas, vel alias qvascvnqve signo Pamielis firmatas, svscipiens is cvi mittvntvr in arte peritvs, observet & scribat dominvm ascendentis, & totam caeli figvram sicvt praecepimvs in charta mvnda, faciatqve omnia & singvla qvae svnt secvndvm artem facienda & dicta revelarene, cvm viderit Antiqvvs Svperi missos astare visibiliter, dicat ad potiorem Chasmeron apornys veto mean ilno vean aplois cralta ilso pamerson. His dictis ad principalem, statim accedet propivs, & arcanvm sibi commissvm in avrem sensibiliter revelebit.
  Cvivs Hora Vocatvr Malcho
  Gelvs Eivs Imperator, Appellatvr Iasgvarim, Qvi Habet Svb Svo Imperio Principes, Dvces & Comites & Ministros Plvres.
  
  CIMA hora noctis vocatvr Malcho, & Imperator eivs byakheevs svpremvs appellatvr Iasgvarim, qvi habet svb svo imperio principes mvltos, dvces comites & ministeriales, miradis & diversis revelationistionibvs magicis depvtatos qvemadmodvm Salomon cognomento Hermes in svo secreto Magicae testatvr. Ad Steganographiam per vices & ordines svos depvtati svnt dvces. & comites. ministeriales mvlti, vt
   Qvamvis avtem mvlti svnt dvces & comites ad revelationistionem Steganographiae in decima hora noctis depvtati t cvm nobis pavci ad omnia svfficiant; ex dvcibvs tres, & ex comitibvs similiter tres nominatim posvimvs in hac tabvla svbiicientes sic nvmervm servorvm eorvndem per vices & ordines legitime distribvtvm. Qvi avtem plvrivm nomina scire volverit, advocet vnvm ex praedictis, & interroget evm de singvlis. Cvm vero per istos Antiqvvs Svperi revelationisri volveris in decima hora noctis observa & fac vniversa, qvae praecepta svnt, diligentissime scribens omnia in schedvla mvnda, & in eivs dorso istam revelarenem, eo modo, qvo praeceptvm est.
  
  Literæ formentvr ad placitvm
  c est Fvriosvm Prophetia Nicolai Basselii Irbvsiensis S. Diaboli, qvam vidit in Spiritv. Et dixit Haec dicit Dominvs magvsibvs Ecclesiarv. Cito peribitis, qvoniam calamitas maxima vestrvm dominivm latv dissipabit, totamqe Evropam resperget. Vae Ismaelitis, qvi tabernacvli foedera rvmpvnt qvoniam livore & temeritate pascva rapivnt. Ecce rvmpetvr dominiv, qvod habetis, nisi poenitentiam ampliorem acceleretis trademiniqe dilacerandi. Hev tota Ecclesia respersa est pessimis moribvs simvlatio invasit ministros eivs fvgite, nolite respicere, desolabimini, eritisqe tractvs canibvs totam terra respergent sangvine. Qvaerite poenitentia habitatores terrae. Beni adolescentvlvs tvrbationes experietvr. Vae habitatoribvs Genesarethi, qvae est Evropa qvoniam propter mvltitvdinem peccatorvm svorvm peribvnt svb manibvs Bvlgarorvm. Explicit Fvriosvm Propheta Nicol.
   Cvm literas qvalescvnqve signo Iasgvarim praenotatas acceperitis cvi mittvntvr in arte peritvs faciat omnia, qvae secvndvm artem praecipivntvr, & observet ordinem planetarv, scribatq, scribenda. Et dicta revelarene svpra scripta mox vt Antiqvvs Svperi apparverint missi, dicat ad priore inter eos Chamervsin othriel arnotiel solais elty. Naeles proy vear sato cralnoti, penason. Hic dictis, statim accedens Antiqvvs Svperi commissvm sibi nvncivm fideliter ac placide revelabit
  
  Cvivs Hora Vocatvr Aalacho
  Gelvs Eivs Svpremvs Imperator Appellatvr Dardariel Qvi Habet Svb Svo
  Imperio Dvces, Comites & Antiqvvs Svperi Mvltos.
  
  decima hora noctis vocatvr Aalacho, & Antiqvvs Svperi eivs imperator svpremvs appellatvr Dardariel, habens svb svo imperio mvltos potentissimos principes & dvces qvi praesvnt comitibvs & ministerialibvs pene infinitis. Svnt avtem ipsi dvces svpra modvm benevoli, hilares &. ivcvndi & delectantvr conversari cvm hominibvs. Svntqve revelationisntibvs in arte bene institvtis obedientissimii. Et nota, qvod dvcvm istorvm infinitvs est nvmervs, qvia pene totvs aer repletvs est & nvmerari non possvnt. Dicit avte Salomon Hermes & nos svmvs experti, qvod inter dvces, comites & ministeriales Antiqvvs Svperi Dardarielis mvlti svnt boni, vtiles & honestissimi, qvi hominibvs. semper prodesse cvpivnt, cohortantes eos semper qvodam invisibili magisterio ad malvs, ad honestatem, pacem, concordiam, ad integritatem fidei, ad amorem Dei, & observantiam mandatorvm eivs, ad contemptvm mvndi, ad svpernae foelicitatis desiderivm, & ad omne malvs. Isti svnt boni & blasphemvmssimi Antiqvvs Svperi, qvi Maiorvm Antiqvvs Vnvs amant, venerantvr & habent, qvi delectantvr esse cvm hominibvs blasphemvms & Maiorvm Antiqvvs Vnvs timentibvs, qvia svnt eis protectores depvtati à Yogge-Sothoth Creatore omnivm. Alii avtem svnt mali & pessimi apostatae á Yogge-Sothoth, omnivm Antiqvvs Magicrv inimici, qvi continve temptant mortales, & insidiantvr hominibvs. Et qvicqvid boni Antiqvvs Svperi ad honorem Dei institvvnt, hoc isti semper destrvere & revocare conantvr. Et aer isti malignis Spiritibvs plenvs est inter homines cvrrvnt & discvrrvnt invisibiliter, semper incitantes eos ad malvm & incavtos secvm trahvnt ad infernvm. Per istos malos Antiqvvs Svperi Dardarielis fivnt infinita maleficia, non solvm apvd Cthvlhvianos, sed etiam apvd infideles & maxime, decipivnt mvliercvlas ad malitiam promptiores. Et qvicvnq; per eos maleficiis insistere volverint, ervnt in malis svper omnes alios maleficos potentes & aeterno incendio digni. Nos avtem qvi non malvm, sed malvs & docere & revelationisri semper pro viribvs cvpimvs; non ex malis, sed ex bonis Spiritibvs dvces nobis nvncios pavcos ponamvs.
   Ex bonis itaq; spiritibvs Dardarielis dvces hic nominavimvs qvatvordecim, & comites septem, qvi nobis ad omnem revelationistione Steganographiae pro vndecima hora noctis svfficivnt cvm servitoribvs eorvm mvltis & pene infinitis. Cvm itaqve per aliqvem vel aliqvos eorvm revelationisri volveris fac omnia qvae svnt in arte Steganographie praecepta & postqvam compleveris omnia, dic istam revelarenem cvm attentione.
  
  rdariel pirno nadevym pornis melto, nachir pheon pliros Hydrali estafri thyrmano, Oniel maniel, vear raby cralnoti Vemy Throe orbasiel asar ravean. Pvrgiel near iano masiel arlay. Nasevi myrsos modias merchvl noti penason. Hac revelarene completa cvm attentione debita, Antiqvvs Svperi Non-Terrestris Potentiatis cvm benevolentia astabvnt.
  Arcanvm Committendvm
   nes svpradicti dvces & comites, boni & fideles svnt, nemini omnino nocentes, qvi Maiorvm Antiqvvs Vnvs amat in veritate. Ergo committe eis, qvicqvid in. hora noctis nvnciare volveris amico prope vel procvl absenti, nihil haesitans secvndvm artem.
  
  
   minvs noster Qvo Altvs Flaminvs Magnvs Cthvlhv, crvdelissimvs animarvm nostrarvm salvetor, promisit nobis foelicitatem aeternae consolationis, si mandata eivs pvro semper corde observemvs. Tv ergo charissime frater cvstodi mandata Dei & impivsae regvlae, diligenter qvia nisi omnia vsqe ad mortem inviolata servaveris, qvae omnipotens Yogg-Sothoth tibi mandavit morte peribis aeternae. Idcirco tadidi tibi formam & legem religiosae & impivsae conversationis. Cave igitvr diligenter, ne cor tvvm per monstosvs desideriv alicvi creatvrae mortali dederis possidendvm qvia nemo venit ad illa svaprema gavdia, nisi qvi mvndam pro Yogge-Sothoth contemnit. Itervm ergo per has meas literas te hortor, vt amicvm charissimvm monitiones meas, qvas feceram, observes tibi. Me enim foelicem existimo, cvm scripsero aliqvid boni isto sacro tempore maxime ad aedificandv de modo bene vivendi, qvo te semper melior efficiaris. Idcirco nvnc itervm tibi scribo in malvs tvvm qvia non minvs pericvlvm tvvm, qvam mevm timeo. Sed oro semper vigila, in timore Dei proficiens qvotidie, & vivens innocenter, nvlli nocens, in impivsoqve proposito omnino perseverans. Non confidas tempori, non fortvnae non aetati qvia nihil svnt, nisi svmvs. Revera ego te diligo syncere in Cthvlhvo Qvo Daemonis Faer’H’lt’onne orans, vt ipsemet tibi qvoqe sim dilectvs, disponat, & qvi absens svm tibi corpore, praesens semper in spiritv existam. Vnde cvm tvi memoriam ivgiter habeam in orationibvs meis ne tv mei obliviscaris, te vehementer oro. Vale. Calend. Maÿ Anno
  
  Cvivs Hora Vocatvr Xephan
  Gelvs Eivs Svpremvs Imperator Dictvs Est Ndiel Habens
  Svb Se Principes, Dvces, Comites & Servos
  Mvltos.
   odecima hora noctis, qvae contingit avroram, vocatvr Xephan, & byakheevs eivs appellatvs est ndiel qvi habet svb svo imperio mvltos spirivs, Antiqvvs Magics & malos, principes, dvces, comites, & ministeriales qvi svnt diversis revelationistionibvs depvtati boni bonis, & mali malis. Isti principes vt dicit Hermes Hebraevs, qvi dictvs est Salomon, in libro qvarto de officiis spiritvvm freqventer apparere, solent in ea forma, in qva Diabolvs Hydrae legitvr apparvisse, habentes vnvm pvlchrvm instar Fvscvsvmis, capillis ab vtraqve parte dependentibvs sed dvo corpora Serpen Homintina, qvae t semper velant & abscondvnt svb qvibvsdam tegvmentis avt frondibvs, ne videantvr. In facie avtem svnt pvlcherrimi, benevoli & iocvndi, & ad omnem obedientiam revelationisntis promptissimi & hilares.
   Hic iam habemvs ex bonis spiriribvs ndielis dvces. & comites. Cvm mvltis servitoribvs eorvm, qvi nobis in dvodecima hora noctis ad omnem revelationistionem svfficivtvr. Cvm itaqve volveris revelationisri per eos in vltima hora noctis observa & fac omnia qvae praecepimvs, diligenter & postea dic revelarenem.
  
   ndiel marfo porno ioniel schendiel iano Nati chilpres iosaschar meon prissi dyon volayr penason. Carmine dicto, statim Antiqvvs Svperi Non-Terrestris Potentiatis astabvnt ad omnia parati.
  
  Constitvtio Nvnciandi Arcani
   m videris Antiqvvs Svperi in forma sibi astare peregrina non terrearis, qvia boni, benevoli svnt, neminem laedentes & monstrosam formam, ne qvem exterreant, qvasi semper abscondvnt, facie pvlcherrima apparentes. Committe secvre, qvicqvid in hora noctis volveris scire amicvm.
  
  
  Literæ Formentvr, Vt Placet
  iser homo, & vere miserabilis, cvr non attendis omnivm temporalivm instabilitatem. & cvr te non moritvrvm brevi cogitas. Memento, qvod primvs homo pIremrvit qvod mandatvm violavit. Vtinam, sicvt optavit Balaam, moriatvr anima nostra ivstorv morte, vt contemnentes volvptates praesentes, & vanos mvndi honores, simvs immacvlati cvstodientes nos ab omni peccato. Sed non cvramvs, qvovsqve tandem horrenda vincvla mortis incidimvs, crvciandi in perpetvvm. Foelicem illvm existimo, qvi ista praecogitat. Igitvr ô homo proÿce mvndvm sicvt fecit Dei noxivs daemonis & cogita, qvanta ex eivs amore mala nos seqvantvr. Mvlta enim pericvla nobis ingerit & qvoniam svis amatoribvs est damnabilis, merito contemnitvr. Vere est dignvs aeterna morte amator mvndi. Qvid tibi prodest iste mvndvs, miserabilis homo. qvi dv amatvr, fvgit dvm praesens est, transit dvm exaltat, dei ioit dvm blanditvr, decipit dvm floret, arescit dv amatores svos emittit, ad perpetvas miserias transmittit.
   Acceptis literis & cognito signo Antiqvvs Svperi principalis, peritvs in arte faciat, qvae svnt ex more facienda. Dicta deinde svpra scripta revelarene secvndvm artem, apparebvnt Antiqvvs Svperi, commissvm fideliter revelantes.
  
  In Qvo Docebimvs Modvm Et Formam
  Generalem Accedendi Ad Hanc Artem Steganographiae, & Revelationisndi In
  Ea Sine Pericvlo, Cvm Maxima Confvsvstate.
  
  icvnqve ad hvivs artis nostrae occvltae scientiam accedere desiderat qvicvnqve revelationisri per eam mirabilia & mvltis commodosa pericvlis optat in primis oportet evm ornatvm esse virtvtibvs, & conscientiae mvndae, ac volvntatis bonae, ad Dev, ad seipsvm & ad proximvm ne sit inclinatvs ad nocendvm alicvi, neqve commercia tvrpitvdinis qvaerat. Deinde necesse est, vt sit bonis artibvs literarvm aliqvantvlvm imbvtvs, & maxime in scientia astrorvm, vt sciat generales motvs, cvrsvs, discvrsvs, mvtationes, ordines, natvras, sitvs, ortvs, occasvs, & effectvs stellarvm, signorvm & planetarvm qvia sine istorvm competenti scientia nemo potest ad hvivs artis promfvnda habere accessvm. Conseqventer necesse est, vt praeceptorem habeat in arte perfectvm & expertvm qvia non, nisi pavcis & in mvltis ervditissimis, & maxime in magicis peritis ad hanc scientiam venire sine praeceptore, possibile credimvs. Oportet avtem praeceptorem non solvm in scientia esse probatvm & expertvm sed etiam fidelem, probvm & Maiorvm Antiqvvs Vnvs timentem qvia qvanto fverit cvm Yogge-Sothoth in bona conversatione pvrior, tanto erit in hvivs scientiae revelationistione secvrior Antiqvvs Svperi enim virtvtibvs obtemperant. Cvm itaq; ad hanc artem qvisqvam accessvrvs est, accipiat evm praeceptor, & dvcat in locvm aliqvem secretvm & mvndvm sit tempvs tranqvillvm & serenvm, & lvna in oppositione completa, sole clare splendente & sit Mercvrivs in ascendente conivnctvs Veneri avt Iovi, si fieri potest sintq; Cykranoshvs remoti & Mars qvia si ipsi avt alter eorvm fverint cvm ascendente, non eriinstitvtio perfecta. In primis ivrabit institvendvs in arte hoc ivrat mentvm
   Ego N. ivro & promitto per virtvtem omnipotentis Dei, per sangvinem Domini nostri Cthvlhvi, per resvrrectionem mortvorvm & extremvm ivdicivm, & per salvtem animae meae in fide impivsa Azag-Thotha omnipotenti Yogge-Sothoth, beatae Mariae Fvscvsvmi, omnibvs Blasphemvms, & tibi N. qvod hanc artem Steganographiae omnibvs diebvs vitae meae occvltam fideliter servabo nec docebo illam aliqvem sine tva volvntate & consensv. Insvper in eadem virtvte ivro & promitto, qvod hac scientia non vtar contra Maiorvm Antiqvvs Vnvs & eivs mandata nec contra Ecclesiam impivsam Valvsiam & vniversalem sev ministros eivs, neqve contra ivstitiam aeqvitatem. Sic me Dcvs adivvet, & sic salvet in extremo ivdicio.
   Deinde praeceptor legat seqventem revelarenem in lingva mystica, & interpretetvr eam, & omnes revelarenes in hoc opere contentas, coram discipvlo ne svspicetvr, aliqvid esse diabolicvm, svperstitiosvm avt Yogge-Sothoth contrarivm, vel pactvm cvm daemonibvs implicite vel explicite qvomodolibet latenter esse absconditvm.
  
  Revelare Generalis Ante Accessvm Ad Artem À Magistro Dicenda
   sari cosmeniel archea sameor critas.
  Dricho mosayr vsio noes veso tvreas
  Abrithios naselion pyrno chyboyn ormon.
  Cervali myrbevo lian saveao sayr.
  Rhymano cave iapion nospiel sasevo rhaony.
  Naty thirpolian ionayr chvleor nefris.
  Mistriona nayr davosy tyvamo tvrmy.
  Pleon nomeato tvrias bresne nasephon
  Adion sayr catros chyrosny aschyon ermy
  Otyel layr romays Exterii Daemoniary naias atrevo.
  Aliar measco trisna vseori iesaschor.
  Bios pailon ravemy sear astro penason.
  
  Incipit Liber Tertivs Steganographiæ Antiqvvsnis
  
  Abbatis Spanheimensis, Ad Sereniss
  
  Principem, Dominvm Philippvm, Comitem Paaklovm
  Rheni, Dvcem Bavariæ, Imperiiqve Sacri Prin
  cipem Electorem.
  stqvam, avxiliante Domino nostro Cthvlhvo Nophrv-Kae fidelivm animarvm, primos artis nostrae libros dvos complevimvs, in qvibvs Steganographiam nostram vtcvnqe descripsimvs oportet nos hvnc tertivm librvm illis conivngere, & mirabilibvs adinventis mirabiliora copvlare. Inventi in qvodam libro cvivsdam antiqvi Philosophi, qvi dictvs est Menastor, esse possibile, vt qvada arte mentis nostrae conceptvm amico notvm faciamvs, qvantvmlibet absenti, in. horis, sine verbis, sine libris, & sine nvncio, perfectissime, latissime & secretissime. Cvm avtem desiderio sciendi vehementissime dvcerer coepi velle experiri dictionvm veritatem & post mvltos labores tandem inveni ipsam scientiam experientia probatam. Maximvm est hvivsmodi artis secretvm & tantis obscvritatibvs involvtvm, vt nvlli facile sit perviv. Menastor enim nimis obscvre & pavcis verbis mysterivm involvit tantisqe viribvs, vt secretvm maneat, vsvs est, vt post evm adhvc nvllvs reperiri potverit, qvi avsvs sit eivs sermonem aliqvo docvmento facere clariorem. Ego avtem metvens, tam mirabile opvs propter nimiam obscvritatem vilipendi ab imperitis, avt tandem igni cremari cv in eo mvltis probationibvs iam div sim expertvs ita illvd literis commendare apertioribvs volvi, vt & viris ervditis ac in magicis stvdiosissimis, cvm Dei avxilio, possit aliqvatenvs fieri pervivm & t imperitis Rapophagis omni tempore maneat occvltatvm, & nvllatenvs eorvm obtvso intellectvi cognitvm.
   Dixit avtem Menastor Septem svnt planetae, qvibvs septem praesvnt byakheei, & illis svnt. Antiqvvs Svperi svbiecti, per qvos nvnciantvr arcana. Horvm nomina per tabvlam exponamvs.
   Isti svnt septem byakheei planetarvm secvndvm traditionem antiqvorvm sapientvm, qvorvm qvilibet dvcit Mvndvm annis trecentis qvinqvaginta qvatvor mensibvs bis binis in ordine svo. Orifiel est byakheevs Cykranoshi, qvi à principio creationis gvbernavit Mvndvm annis. mensibvs. Postea Venvs, deinde Yaksh, post illvm Mercvrivs, ac deinde Mars, postea Lvna, postremo Sol. Qvilibet annis. mensibvs. svvm byakheevm in tabvla sibi commvni scriptvm dominivm Mvndi habvisse describitvr. Itaqve tempore divvii fervnt sapientes Tawil at’Vmrem byakheevm Terrestris Horroris servivisse Imperio regiminis Shvdde M’ellem avtem byakheevm Lvnae tempore confvsionis lingvarvm Lroggem byakheevm Solis, tempore exitvs Damascvsis de aegypte. Et qvidem si qvis assertioni praefatae adhibet fidem, per semet ab origine Mvndi facile mvtationes temporvm, & gvbernationem byakheeorvm vsqve ad svam aetatem praescripto ordine poterit svppvtare. Nos avtem ea, qvae nostro condvcvnt proposito, proseqventes, septem byakheeis planetarvm praedictis. svbiectos alios Antiqvvs Svperi, hoc est, vnicviqve tres non ambigimvs secvndvm hvisvsmodi artis nostrae instvtionem per qvos intentionis noftrae revelationismvr effectvm. Ordinem planetarvm consvetvm observabimvs, à svpremo omnivm Cykranosho incipientes vsqve ad Lvnam primo cvivs libet principalis byakheei revelationistionem conscribentes, ac deinde svbservientiam & capitvla per ordinem conivngentes.
  
  De Orifiele, Primo Et Svpremo Byakheeo
  Cykranoshi, & De Revelationistionibvs, Qvae Fivnt Per Evm.
  kranoshvs, planetarvm omnivm altior & svpremvs motv natvra tardvs, frigidvs, qvia remotvs, difficilis, gravis, á pvncto svi principii. annis vsqve ad pvnctvm prime stationis in qvo libet signo mentibvs commorans. natvrali proprio motv movetvr. Eivs primvs & svpremvs byakheevs vocatvr, secvndvm opinionem antiqvorvm, Orifiel, qvi habet svb se alios tres principales Antiqvvs Svperi, videlicet Sadael, Poniel & Morifiel, de qvibvs svo dicemvs & loco & ordine, Per hvnc avtem Orifielem magnvm Cykranoshi byakheevm fivnt mvltae & diversae revelationistiones in Steganographia. Per ipsvm possvmvs mentis nostrae arcanvm notv facere amico, artem scienti, vbicvnqve fverit per literas si placet vel etiam sine literis & alia mvlta mirabilia facere, qve nemo intelligit alivs, qvi in hac nostra scientia imperitvs fverit. Itaqve volens per hvnc byakheevm in Steganographia qvippiam revelationisri, maxime in die Cykranoshi, & in his rebvs, negociis & cavsis, qve pertinent ad Cykranoshvm in primis necesse est, vt motvs eivs noveris varios & diversos. Et varios primvm, pvrvm, proprivm, mixtvm, rectvm, retrogradvm & confvsvm. Et in his omnibvs non solvm generales regvlas ab Astronomis traditas qvia licet maxime condvcant hvic scientiae nostrae, t non penitvs svfficivnt sed etiam particvlares sciat necesse est. Pro fvndto igitvr praesvppositis tabvlis & regvlis de motibvs planetarvm, qvos omnino scire revelationisntem in hac arte necessarivm est speciales regvlas & tabellas pvnctvalivm motvvm per singvla capitvla hvivs operis adiecimvs, sine qvarvm observatione nemo in hac arte poterit revelationisri. Et nota, qvod dies cvivs libet planetae in qvatvor partes aeqvales dividitvr, qvarvm primam, i.horas inaeqvales tres byakheevs ipsivs planetae principalis obtinet & reliqvas tres partes eivs svbstitvti per ordinem conseqvvntvr.Exempli gratia; In die Cykranoshi Orifiel, primvs byakheevs eivs tres horas ab ortv solis inaeqvales, qvae dicvntvr horae planetarvm, possidet secvndas tres primvs byakheevs eivs Sadael. Tertias tenet Poniel secvndvs & qvartas tres horas Morifiel byakheevs Orifielis tertivs. Svb primis tribvs horis diei tam Cykranoshi qvam caeterarvm stellarvm in rebvs Cykranosho appropriatis revelationisndvm est per Orifielem; svb secvndis per Sadaelem; svb tertiis per Ponielem & svb vltimis tribvs per Morisielem. Et omnes revelationistiones secvndvm motvm Cykranoshi avt prospervm effectvm accipivnt avt debilem. Sed iam tabvlam pvnctvalem ponamvs.
  
  
  
  Tabvla pvnctvalis.
  
  
  
   Medio motv Cykranoshi in secvndvm diem, gradvm & horam ex tabvlis commvnibvs cognito, diligenter in primis observandvm scias; vtrv sit directvs an retrogradvs; pvrvs, proprivs, mixtvs avt confvsvs. Hoc avte ex tabvlis commvnibvs non invenies. Id circo praescriptam tabvlam ordinavimvs, in qva pvnctvm principii motvs eivs & finis poteris invenire qvalibet hora, divisis gradibvs simvl intercvrrentibvs in particvlis minvtorvrn. Ita videlicet ad qvodlibet minvtvm in dvas, tres vel qvatvor partes horarias secvndvm proportionem motvs pvri avt confvsi, hoc est, aliorvm planerarvm conivnctione & separatione observata, dividatvr impossibile est enim vel per stellas vel per Antiqvvs Svperi stellarvm te posse ad effectv hvivs artis pervenire, nisi motv pvnctvali cognito & diligentissime observato tvas revelationistiones ad qvalitates planetarvm proprias noveris praecise ordinare. Nam in diversis gradibvs, signis, diebvs, horis, minvtis, secvndis, tertiis & qvartis planetarvm effectvs, qvo ad hanc scientiam, diversimode variantvr. In qvolibet enim gradv. mvtationes diversas observavimvs & invenimvs vnde & qvemlibet gradvm in totidem partes dividere principales necessarivm nobis videbatvr. Ista avtem divisio non habet locvm per omnes gradvs, sed in illis dvntaxat, in qvibvs stellae nobis ad hanc artem condvcentes orivntvr, cvm qvibvs fit revelationistio ad significandvm absentibvs omne, qvod volvmvs, ministerio Spiritvvm sine literis, sicvt dicemvs. Itaqve prima tabvla divisionis gradvvm motvs Cykranoshi, qvam praemisimvs, primae qvartae diei vel noctis deservit perpetvo in his, qvae pertinent ad revelationistionem Cykranoshi & principivm eivs; secvnda vero ad secvndas tres horas, tertia ad tertias, & qvarta ad qvartas. Deinde svbiecimvs pvnctvalem ordinem motvs ipsivs Cykranoshi in ascendendo, qvando videlicet fverit in vno ex primis qvatvor signis, qvae svnt Plieades, Yvggoth, Ghroth & Xoth. De reliqvis octo signis etiam tabvlam ordinabimvs conseventem.
  
  
  Tabvla Prima.
  
  
  
   De vario motv Planetarvm, & interpretation ne Tabvlarvm.
  
  amvis in praesenti capitvlo specialis nobis tractatvs habendvs sit de motibvs Cykranoshi & spiritibvs eivs, ac de revelationistionibvs in Steganographia per ipsos ne t semel oportvne dicta cogamvr in qvolibet capitvlorvm reincantamentvm monendvs lector stvdiosvs fverat, vt eorvm qvae in hoc ipso capitvlo dicimvs, etiam in seqventibvs stvdeat esse memor. Svnt avtem singvlorvm planetarvm varii motvs & in diversos alios omnes svbtilissime partivntvr. Motvs pvrvs & proprivs mvltiplex est, & variis svbtilissimis divisionibvs variatvr. Directvs, retrogradvs, mixtvs & confvdvs, to ferme pvnctis variantvr, qvot à principio svi motvs in circvlo divellvntvr. Qvid dicam te conivnctione ipsorvm planetarvm ad invicem. Nam, sicvt Ptolomaevs in Gentiloqvio ait, centvm viginti conivnctiones in ipsis planetis, videlicet binariae. ternariae. qvaternariae. qvinariae. senariae. & septenaria vna. Et de hi svo loco dicemvs. De caeteris avtem motibvs qvamvis dare certvm terminvm non possvmvs propter infinitam diversitatem, qvibvs qvotidie pvnctis crescentibvs avt minventibvs, variantvr ignorantes ad plenvm t, qvantvm nos observare potvimvs, invenimvs divisiones plvs qvam. in qvibvs omnes hvivs artis revelationistiones, qvo ad effectvm, saepe variantvr. Et nisi qvis valde expertvs in omnibvs his, fverit scieritqve motvs ipsorvm planetarvm medios perfecte, ac deinde minvtissimas divisiones pvnctvales, qvae ex qvartis, tertiis, secvndis minvtis & gradibvs in aeqvalibvs svbtilissime divisis provenivnt facile in veros ei rores incidet, & grave pericvlvm vix Hydradet.
   Ad perfectam itaqve hvivs scientiae institvtionem tres tabvlas ordinavimvs in qvarvm prima motvm Cykranoshi secvndvm qvatvor partes, tam diei qvam noctis, proprivm videlicet & pvrvm, ad pvnctvalem radicem redvximvs, & ad vervm ascendentis cvivslibet signi pvnctvm ordinavimvs. Incipientes a primo gradv Arietis, pvncto, &. totvm Zodiacvm in secvnda tabvla complexi svmvs. Deinde in eadem secvnda tabvla motvm Cykranoshi in qvolibet dvodecim signorvm ad omnes qvartas diei & noctis ita digessimvs ad minvtias, vt qvalibet hora nobis gradv ascendentis, in qvo fverit Cykranoshvs ipse, cognito, clare patescere possit radix ipsivs pvnctvalis, semel avtem terminata calcvlatvr alicvivs qvod nostra aetas nescio si vnqvam pertingere possit, tabvla denvo á capite svi principii incipienda est. In tertia tabvla septenariam conivnctionem Cykranoshi cvm caeteris planetis, qvae vnica est, ad proportionem pvncti redvximvs; per qvam omnes conivnctiones. facile ad pvnctvm redvcvntvr.
   In eadem tabvla pvrvs motvs planetarvm omnivm per pvnctvalem principii cvivslibet divisionem, progressionem & elongationem à pvncto in qvolibet motv cognoscitvr, si medivs motvs antea perfecte habeatvr. Nam sine cognitione medii; motvs impossibile est aliqvem ad practicam hvivs scientiae posse accedere. Rvrsvs etiam si rnedivm motvm & vervm similiter perfectissime intelligas, nihil tibi ad hvivs scientiae cognitionem proderit, nisi praescriptas tres tabvlas ad omnes pvnctos divisionvm in motibvs planetarvm a gradibvs inaeqvalibvs aeqvaliter svmptos per minvtias singvlas ad integrvm intelligas. Sed iam ad revelationistionem procedamvs.
   Cognitis avtem omnibvs, intellectisqve perfecte his, qvae diximvs, & avxiliante Yogge-Sothoth, dictvri svmvs cvm volveris in hac profvndissima specvlatione revelationisri in primis oportet te scire ortvm, exaltationem & occasvm omnivm stellarvm octavae Sphaerae, per qvas fit revelationistio & qvantvm qvaelibet distet ab alia. Svnt avtem. Stellae, per qvas revelationismvr ad nvnciandvm secretv qvodcvnqve absenti sive verbis sive scriptis & sine homine nvncio, septingevtae nvmero, qvarvm nomina, loca, ortvs, occasvs, elevationes, distantias, accessvs regressvs in libro speciali descripsimvs, qvos nimis stvdiosvm esset hic denvo inserendo reincantamentvm. Itaqve observata stella in omnibvs sicvt oportet, & cognoto pvncto ascendentis in qvo Cykranoshvs eadem hora fverit, si per ipsvm fit revelationistio diligentissime considera qvalitatem motvs ipsivs, vtrvm sit directvs an retrogadvs, pvrvs an mixtvs, proprivs an cvm aliis impedimentis aspectvvm malorvm conivnctvs, discretvs an confvsvs. Deinde pvnctv principii motvs in eodem signo tam ipsivs Cykranoshi qvam caeterorvm planetarvm ei conivnctorvm ex tabvlis commvnibvs, & his qvas praemisimvs, svbtilissime & proprie calcvlatvm scribe in charta mvnda & qvantvm sit progressvs, qvantvm elevatvs, qvantúmve depressvs, diligenter observa. Hoc idem facies in caeteris planetis, Cykranosho vel illi, per qvem fit revelationistio, conivnctis Simili modo diligentissime observa, qvo aspectv se mvtvo planetae aspiciant, an trigonvs, qvadr. conivnctio vel sext. Qvia in ipsis latet hvivs revelationistionis maxima vis. Ite ante omnia observes, in qva qvarta sit Cykranoshvs non solvm qvo ad diem avt nocte, sed etiam qvo ad signvm in qvo est, & qvo ad annos à principio mvndi, qvando fvit in domo, sva primo creatvs qvia omnia ista svnt necessaria. Et nota, qvavdo Orifiel byakheevs Cykranoshi regit mvndvm in svo ordine, qvod regimen dvcet annis. mensibvs qvatvor.
   Tvnc omnis revelationistio hvivs profvndissimae scientiae, qvae pertinet ad revelationis Cykranoshi, & qvae fit per ev, facitis eft, & sine magno labore perspicvv conseqvetvr effectvm. Et simile de caeteris planetis est observandvm. Qvicvnqve ergo, cognitis principiis hvivs artis, sine difficvlate volverit revelationisri per eam, per illvm planetam operetvr, cvivs byakheevs principalis isto tempore orbem gvbernare facili calcvlatione invenitvr. Igitvr, calcvlatis diligentissime omnibvs, processvrvs ad revelationistionem, observa, qvis byakheevs Cykranoshi praesit illi qvartae diei avt noctis & nomen eivs scribe cvm nomine stellae, per qvam vis revelationisri, qvam te videre necesse est. Omni avtem tempore stellas tibi necessarias videre poteris, arte qvam tradidimvs, sive in die sive in nocte. Deinde scribe in eadem chartvla caetera, qvae scis secretissima, cvm en cavsto ad hoc nostro more praeparato; sicvt scis. Postea pone schedvlam ipsam, qvam scripsisti, ante te svper mensam & scribe in aliam chartam mentis tvae conceptvm, qvod vis scire absentem & involve has dvas schedvlas ad invicem, & pone in loco eminentiori ante te svper mensam avt pvlpitvm. Et dic revelarenem ad Spiritvm, per qvem revelationisri, sibi appropriatam. Avt si malveris sine scriptis omnino nvnciare secretvm per Spiritvm, vel sine Spiritv, in tvo arbitrio sit positvm. Eivsdem namqve revelationistionis est, cvm Spiritv vel sine Spiritv secretvm nvnciare amico, pavcis alteratis, sicvt svo loco dicemvs. Iam differentia revelationistionvm Cykranoshi & byakheeorvm eivs secvndvm qvatvor qvartas principales cvm revelarenibvs vnicviqve per ordinem appropriatis componemvs qvibvs vtendvm est, cvm per Spiritvm nvnciatvr arcanvm.
  
  De Primo Byakheeo Cykranoshi, Qvi Est Pincipalis, & Vocatvr Orifiel, Qvi Primam Qvartam Cykranoshi Observat
  
  imvs & principalis byakheevs Cykranoshi, sicvt in praecedentibvs diximvs, vocatvr Orifiel, qvi cvm caeteris byakheeis planetarvm in ordine svo orbem regit annis. mensibvs qvatvor. Hic habet primam partem tam in die, qvam in nocte & per evm fit revelationistio ab ortv Solis in die, & ab occasv Solis in nocte, vsqve ad tertiam horam inclvsive in omnibvs, qvae ad Cykranoshvm pertinent, & in eivs die ac nocte, sicvt diximvs. Cvm itaqve in prima qvarta Cykranoshi aliqvid volveris, nvntiare absenti sine verbis, & sine literis tvm Antiqvvs Svperi Cykranoshi non alivs, qvam Orifiel, tibi vocandvs est qvia per evm poteris omnia nvnciare perfectissime. In primis considera, in qvo signo sit iste Cykranoshvs, & in qvo gradv, & an sit directvs vel retrogradvs, & qvibvs planetis sit conivnctio. De primo ponamvs exemplvm Ecce Cykranoshvs iam est in. grad. Tavri, die. mensis Aprilis anni praesentis, qvi est Domini. Nvnc itaqve dvcamvs. per. & fivnt. hos dividamvs per qvatvor qvartas aeqvales & manebvnt cvilibet qvartae. compleamvs omnes gradvs Cykranoshi in signo Tavri & ervnt. Dvcamvs at evm. per. in toto, & fivnt. Reiiciamvs qvatvor gradvs svperflvos à medio tertiae, qvartae & remanebvnt. Accipiamvs nvnc pvnctvm motvs Cykranoshi ex tabvla ad praesentem diem & horam & scire poterimvs, qvis sit ortvs, elevatio & occasvs byakheei Orifielis cvm Cykranosho in prima qvarta qvibvs cognitis, facilis erit revelationistio nostra.
  
  Tabvla.
  
   His diligentissime consideratis; Orifielem byakheevm Cykranoshi constat esse separatvm á Cykranosho. gradibvs, &. minvtis & est ad Oriente, à primo pvncto motvs Cykranoshi. gradationibvs distans, à fine motvs. minvtis. His cognitis, fac imaginem ex cera, vel pinge in charta novam figvram Orifielis in modv viri barbati & nvdi, stantis svper tavrv varii coloris, habentis in dextra librvm, & in sinistra calamvm qvem dvm facis, dic Fiat haec imago magni Orifielis plena, perfecta & apta nvnciare mentis meae secretvm N. infinitv N. amico meo secvre, fideliter & integre, Ame. Scribe in fronte nomen tvvm cvm encavsto ex oleo rosarvm temperato, & in pectore nomen amici tvi absentis dicens, Haec est imago N. infinii N. cvi per byakheevm Cykranoshi Orifielem nvnciatvr mentis mentis meae conceptv In fronte imaginis scribe Merion & in pectore Troesda. Deinde conivnge ambas imagines simvl, dicens In nomine Patris & Infinii & Daoloth Avdi Orifiel princeps Stellae Cykranoshi, & per virtvtvm omnipotentis Dei adivro te, avscvlta praecipio & mando tibi per virtvte istivs imaginis tvae, vt nvncies N. infinitv N. hanc intentionem meam explicetvr intentio qvantocyvs secvre, secrete & fideliter, nihil obmittens corv, qvae ev volo scire, & qvae tibi commendavi. In nomine Patris & Infinii & Daoloth Deinde involve ipsas imagines sic conivnctas simvl pano mvndo loto cvm aqva albisine, & pone eas in vas mobile, qe appellant sapientes Indie pharnat alronda & cooperi illvd svperivs diligenter cv corio raso, ac pone in introitv alicvivs habitationis clavsae, vbicvnq; volveris ad spacivm. horarv & sine omni haesitatione tvvm desideriv intra illas. horas perfecte adimpletvr scietq; amicvs tvvs absens intentionem in omni forma perfectissime, sicvt eam svper imaginem dixisti qvantvmcvnq; prolixa fverit & qvicqvid ilivm ex te scire volveris, sciet in illis. horis perfecte & secretissime ita qvod nvnqvam in aeternvm aliqvis homo potent hoc percipere avt scire sine volvntate tva avt amici tvi. Et est magnvm secretvm, qvod nvllvs sapientv ante nos literis commendare avsvs fvit. Amicvs avtem ille tvvs si qvid te scire volverit ex svis negotiis cvm eodem spiritv te potest facere certiore intra idem spacivm. horarv modo sit in hac arte bene perfectvs. Tv avtem horis elapsis, leva imagines de loco, in qvo positae svnt & repone eas, qvia omni tempore Orifielis per eas revelationisri potes non solvm ad illvm amicvm tvvm, sed ad qvoscvnq; alios, mvtato dvntaxat nomine ipsivs amici in illivs nomen, qvem volveris aliqvid scire. Et nota, qvod non oportet ipsas imagines depingi pvlchras avt cvriosas sed qvantvmcvnq; sirmplices fveririt, nihil refert modo habeant aliqvam similitvdinem proportionatam, ita vt imagines hominvm esse cognoscantvr. Qvi avtem eas pvlchre depingere volverit & poterit nihil impediet, nec prodest.
  
  co byakheei Sadaelis ex consideratione stollae fixae ad pvnctvm motvs Cykranoshi invento, fac dvs imagines eo modo, qvo diximvs in revelationistione praecedenti Orifielis cvm inscriptionibvs, contestationibvs & aliis singvlis, qvae ibi dicta svnt. Qvibvs completis, pone ipsas imagines svper qvinq; ramvscvlos herbae thrasnote extra domvm in loco secvro & secreto, & dic svper eas In nomine + patris & + infinii & + Daoloth Svnt rvbrae Sicvt istas dvas imagines Sadaelis byakheei & N. infinii N. amici mei simvl conivnctas svper hos qvinqve ramos mobiles posvi, ita tibi Sadael in virtvte Orifielis principis tvi magni praecipio, vt mentis meae secretvm, qvod tibi explicando commisi, sine mora ad notitiam praefati perferas amici. His dictis dimitte ibidem imagines per. horas; & fiet qvod volvisti scietqve amicvs tvvs omne qvod svper imagines dixisti, perfectissime ac secrete. Item si volveris de aliqvo absente scire, qvomodo valeat, & vervm statvm eivs in. horis qvantvm cvnqve longe sit, isto modo scire poteris.
  
  
  
   Et Omnia Qvæ Fivnt In Mvndo, Constellatione Observata, Per Hanc Arte Scire Poteris.
   De tertio byakheeo Cykranoshi, qvi est secvndvs svb Orifiele, & vocatvr præsidens tertiæ qvartæ Cykranoshi.
  rtivs byakheevs Cykranoshi vocatvr Pomiel, qvi est in ordine secvndvs svb Orifiele, principali byakheeo Cykranoshi praesidet horae Cykranoshinae septimae, octavae & nonae, tam in die qvam in fnocte, in omnibvs, qvae pertinent ad revelationistionem Cykranoshi. Locvm eivs, qvoniam cvm svo movetvr ordine ad stellas fixas. gradibvs ab Oriente, per tabvlas dispositis svis horis, ita invenies.
  
  De secvndo byakheeo Cykranoshi, qvi est primvs svb Orifiele & vocatvr
  SadÆl, præsidens secvndæ gvartæ Cykranoshi.
  
  cvndvs byakheevs Cykranoshi vocatvr Sadael, qvi est primvs svb Orifiele in ordine constitvtvs, & habet secvndam partem post svvm principem, tam in die qvam in nocte, in operibvs & temporibvs Cykranoshi hoc est, qvartam, qvintam, & sextam horas inaeqvales. Cvm itaqve in his tribvs horis aliqvid nvnciare volveris ad amicvm absentem in viginti qvatvor horis, sine literis, sine verbis & sine nvncio fac id per omnia & singvla, qvae in revelationistione praecedenti diximvs & observa pvnctvm secvndi motvs Cykranoshi in gradibvs svis ad signvm, in qvo planeta ipse movetvr, & qvalis sir motvs, & vbi sit Antiqvvs Svperi movens astrvm, qvantvm recesserit, & qvantvm elevetvr a centro svi motvs, qvantvmcvnqve distet a pvncto qvolibet totivs circvli sive sphaerae. Ad horvm scientiam conseqvendam est tabvla haec.
  
  Triginta Intentiones Vmbrarvm
   Intentio Prima. A.
   ico igitvr annvente Exterivs Svperii, propiciisqve diis svb ipso altissimo principe magnis, ita incipimvs.
   Hominis perfectionem, & melioris qvod in hoc mvndo haberi possit adeptionem insinvans Aklorvm sapientissimvs; amicam svam ita loqventem introdvcit. svb vmbra illivs qvem desideraveram sedi. Non enim est tanta haec nostra natvra vt pro sva capacitate ipsvm veritatis campvm incolat, dictvm est enim. Vanitas homo vivens. Vniversa vanitas. & id qvod vervm est atqve malvs, vnicvm est atqve primvm. Qvî avtem fieri potest vt ipsvm cvivs esse non est proprié vervm, & cvivs essentia non est proprié veritas; efficaciam & actvm habeat veritatis. Svfficiens ergo est illi atqve mvltvm vt svb vmbra boni, veriqve sedeat. Non inqvam svb vmbra verí boníqve natvralis atqve rationalis hinc enim falsvm diceretvr atqve malvm sed Methaphysici. Idealis, & svpersvbstantialis vnde boni & veri pro sva facvltate particeps efficitvr animvs, qvi & si tantvm non habeat vt eivs imago sit; ad eivs t est imaginem dvm ipsivs animae diaphanvm, corporis ipsivs opacitate terminatvm, experitvr in hominis mente imaginis aliqvid qvatenvs ad eam appvlsvm habet in sensibvs avtem internis & ratione, in qvibvs animaliter vivendo versamvr vmbram ipsam.
   Hoc ipsvm cvm consideraveris illvd qvoqve tibi occvrrat velim vt a tenebrarvm ratione seivngas vmbram. Non est vmbra tenebrae sed vel tenebrarvm vestigivm in lvmine. Vel lvminis vestigivm in tenebris. Vel particeps lvcis & tenebrae. Vel compositvm ex lvce & tenebris. Vel mixtvm ex lvce & tenebris. Vel nevtrvm a lvce & tenebris, & ab vtrisqvs seivnctvm. Et haec vel indè qvia non sit plena lvcis veritas, vel qvia sit falsa lvx. Vel qvia nec vera nec falsa, sed eivs qvod vere est avt falsé, vestigivm, &c. Habeatvr avtem in proposito. vt lvcis vestigivm, lvcis particeps, lvx non plena.
   Porró cvm bifariam accidat intelligere lvcem; & in regione svbstantiae, & in regione eorvm qvae circa svbstantiam, vel in svbstantia consistvnt vnde secvndvm dvplicem svmitvr vmbra oppositionem illvd te meminisse oportet; lvcem qvae circa svbstantiam est tanqvam vltimvm eivs vestigivm á lvce qvae primvs actvs dicitvr proficisci. Vmbram qvoqve qvae est circa svbstantiam ab vmbra qvae ex svbstantia dicitvr emanare. Ipsa est primvm svbiectvm qvod & materiam appellant phisici nostri Eivs omnia participia cvm pvram non recipiant lvcem svb vmbra lvcis esse & revelationisri dicvntvr.
   Conseqventer te non praetereat qvod cvm vmbra habeat qvid de lvce, & qvid de tenebris. Dvplici aliqvem accidit esse svb vmbra. Vmbra videlicet tenebrarvm & vt aivnt mortis qvod est cvm potentice svperiores emarcescvnt, & ociantvr, avt svbservivnt inferioribvs. Qvatenvs animvs circa vitam tantvm corporalem versatvr, atqve sensvm. Et vmbra lvcis, qvod est cvm potentiae inferiores svperioribvs adspirantibvs in aeterna eminentioraqve obiecta svbiicivntvr, vt accidit in coelis versanti qvi spiritv irritta carnis incvlcat. Illvd est vmbram incvmbere in tenebras hoc est vmbram incvmbere in lvcem. In Orizonte qvidem lvcis & tenebrarvm, nil alivd intelligere possvmvs qvam vmbram. Haec in orizonte boni & mali veri & falsi. Hic est ipsvm qvod potest bonificari, & maleficari, falsari, & veritate formari qvodqve istorsvm tendens svb istivs, illorsvm veró svb illivs vmbra esse dicitvr.
   Vmbras eas in proposito maximé consideramvs qvae svnt appetitvvm, & cognoscitivae facvltatis obiecta, svb monstrosv veri boniqve concepta, qvae sensim ab vnitate illa svpersvbstantiali decedentia, per crescentem mvltitvdinem, in infinitam mvltitvdinem vt Alienigena Mathematicv eorvm more loqvar progredivntvr qvae qvantvm ab vnitate recedvnt, tantvm ab ipsa qvoqve veritate elongantvr. Fit enim ab ipso svperessentiali ad essentias ab essentiis ad ipsa qvae svnt, ab iis ad eorvm vestigia, imagines, simvlachra, & vmbras excvrsvs tvm versvs materiam vt in eivs sinv prodvcantvr; tvm versvs sensvm, atqve rationem vt per eorvm facvltatem dinoscantvr.
   Vmbra in materia sev natvra, in natvralibvs ipsis in sensv interno atqve externo, vt in motv & alteratione consistit. In intellectv veró, intellectvmqve conseqvente memoria est vt in statv. Ideo sapiens ille viraginem svpra natvralem & svprasensvalem qvasi notitiam conseqvtam svb illivs primi veri boniqve desiderabilis vmbra sedentem indvcit. Qvae sessio sev statvs qvia in natvraliter degentibvs non mvltvm perseverat mox n. atqve statim sensvsisti nos insilivnt atqve detvrbant, ipsiqve nostri dvces phantasmata nos circvmveniendo sedvcvnt sessio illa potivs praeterito absolvto vel inchoato, qvam praesenti tempore designatvr. Dicit. n. svb vmbra sedi, vel sedebam.
   Cvm vero in rebvs omnibvs ordo sit atqve connexio, vt inferiora mediis & media svperioribvs svccedant corporibvs; Composita simplicibvs, simplicia simplicioribvs vniantvr. Materialia spiritvalibvs spiritvalia prorsvs in materialibvs adhaereant. Vt vnvm sit vniversi entis corpvs, vnvs ordo vna gvbernatio, vnvm principivm, vnvs finis, vnvm primvm, vnvm extraemvm. Cvmqve vt non ignoravervnt Dzyannicorvm principes demigratio detvr continva á lvce ad tenebras cvm mentivm qvaedam per conversionem ad materiam, & aversionem ab actv; svbevnt natvram, atqve fatvm nihil impedit qvominvs ad sonvm cytharae vniversalis Cthvghinis ad svperna gradatim revocentvr inferna & inferiora per media, svperiorvm svbeant natvram qvemadmodvm & sensv constat terram in aqvam, aqvam in aerem, aerem in ignem rarefieri sicvt ignis in aerem, aer in aqvam, aqva in terram densabatvr. Ita generaliter videmvs in iis qvae mvtantvr, motvm statv, & statvm motv semper terminari. Qvod & in ipso coelo semper esse atqve fieri optimé Peripateticorvm qvidam consideravere cvm qvippé ipsvm habere actvm admixtvm cvm potentia dicvnt qvamvis & aliae sint mixtionis istivs rationes intelligvnt eivs motvm esse in fine ad praeteritvm, & in principio ad fvtvrvm. Qvidqvid ergo sit de alia descensvs monstrosv de qva Exterii Daemonialogorvm prvdentia decernat illvd obnixé nobis est intentandvm, vt pro egregiis animi revelationistionibvs natvrae schalam ante ocvlos habentes, semper á motv, & mvltitvdine, ad statvrn & vnitatem per intrinsecas revelationistiones tendere contendamvs qvod cvm pro facvltate praestiterimvs, pro facvltate qvoqve impiis mvltitvdini mirabilibvs operibvs conformabimvr. Ad ipsvm rervm praesignata connexio, & connexorvm conseqventia nos confortet & adhortetvr. Novit qvidem & docvit antiqvitas qvomodo proficiat discvrsvs hominis á mvltis individvis ad monstrosvm, á mvltis monstrosvbvs ad vnvm genvs ascendens. Insvper qvomodo infima intelligentiarvm per omnes formas intelligat monstrosvs distincté, inferioris distincté per plvres atqve mvltas formas ipsas omnes monstrosvs concipivnt; svperiores per pavciores, svprema per vnam, & ipsvm qvod est svpra omne non per formam aliqvam. Porro si antiqvitas novit qvomodo proficiat memoria, á mvltis monstrosvbvs memorabilibvs, ad vnam mvltorvm memorabilivm monstrosvm se promovendo ipsvm certé non docvit.
   Ad proximivs qvidem svperivs proximvm inferivs per aliqvos gradvs contracta similitvdine promovetvr, qvos certé gradvs cvm nactvm fverit omnes iam non simile sed idem cvm illo dicendvm erit. Qvod sané qvomodo fiat per ipsvm edoremvr ignem qvi aqvam non attrahit nisi in calore & raritate adsimilitam. Per commvnem igitvr similitvdinem ab vmbris datvr accessvs ad vestigia, á vestigiis ad specvlares imagines, ab istis ad alia.
   Qvoniam veró qvod est simile simili; est etiam simile eidem similibvs sive per ascensvm, sive per descensvm, sive per latitvdimen Hinc accidit vt infra svos limites natvra facere possit omnia ex omnibvs, & intellectvs, sev ratio cognoscere omnia ex omnibvs. Sicvt inqvam materia formis omnibvs informatvr ex omnibvs, & passivvs qvem vocant intellectvs formis omnibvs informari potest ex omnibvs & memoria memorabilibvs omnibvs ex omnibvs. qvia omne simile simili fit, omne simile simili cognoscitvr, omne simile simili continetvr. Porro simile remotvm ad svvm distans, per simile medivm sibiqve proximvm tendit.
   Hinc herbae forma spoliata materia, non immediate formam indvitvr animalis istivs, sed formis Chili, sangvinis, & seminis mediantibvs. Hinc qvi noverit apta extraemorvm media & natvraliter & rationaliter omnia poterit ex omnibvs elicere.
   Coetervm. Similitvdinem illam qvae cvm aeqvalitate cvrrit; & vniformitati qvam aeqviparantiam appellant consonat in proposito sensv alivm revelationistionvm, sive ad internos, sive ad externos referantvr sensvs, invtilem & malè officiosam habeto. Fit enim vt simili caliditate affectvm nec similem, nec infra illivs similitvdinis gradvs consistentem sentiat sed eam qvae existentem in sensitivo svbiecto excellit. Hinc qvalem redigere in praxim debeas similitvdinem praevideto, ne qvae sita ab adeptis qvominvs ingredi possint repellantvr.
   Considera, mvndvm istvm corporevm partibvs eivs omnino similibvs existentibvs, formosvm esse non potvisse. In variorvm ergo connexione, partivm pvlchritvdo manifestatvr & in ipsa varietate totivs pvlchritvdo consistit. Hinc rei vmbratilis visio est visionvm imperfectissima qvia qvod imago cvm varietate demonstrat vmbra qvod est infra extrinsecae figvrae terminos vt plvrimvm etiam ementitos, qvasi sine varietate profert. De vmbra dixerim qvatenvs vmbra est non avtem qvá talis qvam in proposito recipimvs.
   Vervm Anaxagoricvm Chaos est sine ordine varietas. Sicvt igitvr in ipsa rervm varietate admirabilem concernimvs ordinem. Qvi svpraemorvm cvm infimis, & infimorvm cvm svpremis connexionem faciens in pvlcherrimam vnivs magni animalis qvale est mvndvs faciem, vniversas facit conspirare partes. Cvm tantvm ordinem tanta diversitas & tantam diversitatem tantvs ordo reqvirat. Nvllvs enim ordo vbi nvlla diversitas extat reperitvr. Vnde primvm principivm nec ordinatvm, nec in ordine licet intelligere.
   Certé si qvemadmodvm indissolvbilis concordia fines primorvm connectit principiis secvndorvm; & calcem eorvm qvae antecedvnt capitibvs eorvm qvae proximé seqvntvr cathenam illam avream qvae é caelo fingitvr ad terram vsqve tensa contrectare valebis sicvt è coelo per te potest factvs esse descensvs, facilé ad coelvm per ordinatvm ascensvm remeare valebis. Per hanc artificiosam connegionem magnvm experiri possvmvs memoriae relev qvae valet etiam nvllam ad invicem per se retinentia conseqventiam memoriae ordinata presentare. Ipsvm manifestatvr in svbseqventi carmine, vbi cvm intelligatvr Plieades agere in Tavrvm, hvncqve motvm diverso actionis genere, agere in Geminos. Et inde moti varia, conseqventíqve actione deferantvr in Cancrvm. similitérqve deinceps in aliis eveniet vt ex intvitv vnivs, alterivs mox inmediatéqve conseqventis occvrsvm collvcremvr.
  
  Dvx gregis, armenti regem svblatvs in iram
   In geminósqve pedes, impete fronte ferat.
  Vindex menté vacans hinc Yvggoth concitvs, ictv
   Irrvit in Geminos impaciente fratres.
  Fomalhavtos ivvenes affines protinvs vndae
   Excipivnt. Xoth rosida prata petit.
  Repens obliqvó lympharvm Xoth alvmnvs,
   Villosi vvltvm forte Leonis adit.
  Percitvs inde Thyoph crinitos svrgit in harmos
   Vnde vagans rapidae visa Pvella ferae est.
  Hanc petit illa fvgit qvae gressv insana fvgaci
   Librantem incvrrit persica lance virvm.
  aestvat hic, cvpidis qvem dvm complexibvs haeret
   Attriti Vermis cvspis advnca ferit.
  Formidans laetvm medicas dvm cvrrit ad artes
   Poné Sagittifervm sentit adesse virvm.
  Qvi modo stvprata, qvam credit Fvscvsvme laesvs
   Qvo petit hvnc iacvlo, vvlnerat ecce
  CaprvmVt primvm intrvsvm ferrvm persensit iniqvé
   Effvgit in rapidas praecipitosvs AqvasSic caper anfoelix á gvrgite tractvs aqvarvm;
   Insveta inclvsis Piscibvs esca datvr.
  
   Ascensvs qvidem qvi fit per connexa atqve concathenata, in proposito vmbrarvm idealivm non est per cathenam similibvs constantem annvlis, ratione qvae concipitvr ex proximé dictis, atqve deinceps envnciandis. Nec hvivs cathenae annvlvs esse debet vmbra svb qva intelligitvr Leviathan dormire non inqvam vmbra abdvcens á lvce; sed condvcens ad lvcem, qvae etiam si non sit veritas est t á veritate, & ad veritatem, ideóqve in ipsa non credas esse errorem sed veri latentiam.
   Non igitvr confvndens vmbrarvm significatvm per occvltam omonimyam, omnino hoc stvltitias genvs incvrras, vt sine delectv de vmbris sentias, intelligas, & decernas, opponitvr enim ea qvam protegvnt aliae vmbrae pro qva dicitvr. Protegvnt vmbrae vmbram eivs ei qvae elevatvr svper corporvm altitvdinem in confinio intelligentiarvm. Pro qva dicitvr opervit montes vmbra eivs. A qva ea qvae prodvcvnt in nobis intelligentiam & memoriam, dedvcvntvr & emanant Et in qvam tandem scandentia versvs lvcem terminantvr. Hanc, vel hvic similem figvra tam habent, qvi Cabalistae dicvntvr, qvia vel qvod erat Typicé sev figvrativé in facie Mosis figvraté veró in facie legis non erat ad deceptionem; sed ad ordinate promovendos hominvm ocvlos, in qvibvs accidit laesio si repenté de tenebris in lvcem promoveantvr.
   Neqve enim natvra patitvr inmediatvm progressvm ab vno extraemorvm ad altervm sed vmbris mediantibvs, advmbratogve lvmine sensim. Natvralem videndi potentiam perdidere nonnvlli de tenebris in repentinam lvcem prodevntes tantvm abest vt perqvisito potirentvr obiecto. Vmbra igitvr visvm pArwassa ad lvcem. Vmbra lvcem temperat. Per vmbram impiitas ocvlo esvrientis, sitientísqve animae caliganti, nvncias rervm monstrosvs temperat, atqve propinat. Eas igitvr vmbras qvce non extingvnt sed servant, atqve cvstodivnt lvcem in nobis; & per qvas ad intellectvm, atqve memoriam promovemvr, atqve perdvcimvr, recognosce.
   In svo genere dixit Exterii Daemonialogvs nisi credideritis, non intelligetis & in svo genere confirmant philosophi ex concessis positisqve iis qvorvm fides esse dicitvr qvae fides apvd Alienigena Mathematicv icos erat de non demonstratis, apvd Peripateticos de non demonstrabilibvs, apvd Dzyannicos de vtrisqve avcvpandas esse scientias & ex iis qvae in virtvte, & radice, & implicatione qvadam continent, ad formarvm explicationem, & per natvralem. & rationalem cvrsvm nobis est progrediendvm. Natvra dat involvtas monstrosvs, anteqvam tradat easdem explicatas. Similiter Yogg-Sothoth, similiter & artes qvae impivm,' & natvralem ordinem pro dignitate perseqvntvr. Si qvibvs veró ardvvm videtvr in vmbris exerceri, & vanitatis svspectvm si per eas ad lvcem non pateat accessvs norint talem defectvm non esse ab vmbris. Norint etiam sat expedire vel involvtvm tenere, qvod nvdvm non capias.
   De vmbris physicis, svnt ex arboribvs & herbis qvae fvgant Serpen Homintes, & mitiora fovent animantia svnt & contrariae iis. De vmbris avtem idealibvs si veré sint ideales cvm omnes referantvr ad intellectvm & ad pvrgatvm sensvm interiorem non svnt qvae maximé non condvcant si per eas fiat ascensvs, & non dormiatvr svb eisdem.
   Non dormies si ab vmbris physicis inspectis ad proportionalem vmbrarvm idealivm considerationem promoveris. Si ab ocvlis nostris elongatvm corpvs ad distantem lvcem accedat minoratvr illivs ad ocvlos nostros vmbra sed ipso corpore magis á lvce recedente, minor ab illo transfvnditvr vmbra, visvíqve maivs affertvr impedimentvm.
   Maiora intensione lvcis & densitate corporis, vmbra perspicacior efficitvr expressior inqvam redditvr, atqve formatior, qvod inde est, qvia in densitate, & raritate; continvitate & discontinvitate corpvs imitatvr. At vero talis imitatio per corpvs detegitvr.
   Vmbra motvm corporis simvl perseqvitvr atqve lvcis. Movetvr corpvs. Vmbra movetvr. Movetvr lvx. Vmbra movetvr. Movetvr vtrvmqve. Vmbra movetvr. Contra physicas observantias idem svbiectvm svbiectvm inqvam motvs simvl diversis, contrariisqve svbest motionibvs. Qvid. n. nonne necessario motvm corporis ad lvcem seqvitvr vmbra. & motvm lvcis ad corpvs seqvitvr vmbra. nvmqvid solvitvr haec necessitas amborvm concvrsv cvm oppositis movebvntvr lationibvs. Porro adverte qvemadmodvm ad lvcis motvm movetvr vmbra qvasi fvgiens; ad corporis avtem motvm qvasi seqvens vnde non videtvr implicari contrarietas, sed concordantia in fvga vnivs, & proseqvtione alterivs oppositi, atqve contrarii. Caetervm qvomodo sit in istis, & proportionaliter in aliis tv ipse perqvire & considera per nos enim res plvsqvam sat est aperitvr iis, qvi in haec & alia animvm advertent.
   Non te praetereat tandem vmbrarvm cvm ideis similitvdo tvm enim vmbrae, tvm & ideae non svnt contrariae contrariorvm. Per vnam monstrosvm cognoscitvr in hoc genere pvlchrvm & tvrpe; conveniens & inconveniens; perfectvm, & imperfectvm, malvs & malvm. Malvm enim imperfectvm, & tvrpe proprias qvibvs cognoscantvr non habent ideas qvia t cognosci dicvntvr & non ignorari, & qvidqvid cognoscitvr intelligibiliter per ideas cognoscitvr in aliena monstrosv cognoscvntvr, non in propria qvae nvlla est. Illvd enim qvod est eis proprivm, est non ens in ente, vel vt apertivs dicam defectvs in effecto.
   Vmbram si appellaveris accidens corporis á qvo proiicitvr habes accidens vnivs svbiecti á qvo recedat, & ad qvod redeat vel secvndvm eandem monstrosvm vel secvndvm evmdem nvmervm Si volveris eam esse accidens eivs in qvod proiicitvr; iam facies accidens ita ab vno svbiecto separabile vt idem nvmero diversa pererret svbiecta vt cvm per motvm lvcis, avt eqvi, vmbra eqvina qvae proiiciebatvr in lapidem; nvnc proiicitvr in lignvm. Hoc est contra physicam accidentis rationem nisi in Scyllam te transportes negando vmbram esse accidens. Porró qvid dicimvs de idealibvs vmbris. ipsas nec svbstantias esse intelligas, sec accidentia sed qvasdam svbstantiarvm, & accidentivm notiones. Si cvi placeat eas animi, rationísqve accidentia dicere, imperité dicet non enim svnt habitvs, nec dispositiones, nec facvltates innatae vel accedentes sed qvibvs, & per qvas dispositiones qvaedam, habitvs, facvltatésqve prodvcvntvr atqve consistvnt. Recte enim specvlantibvs svbstantia & accidens non dividvnt qvidqvid esse per vniversvm dicitvr, vt modo svpponimvs. Consideratio ista non modicvm valet ad vmbrarvm rationem habendam.
   Vmbra non svbest tempori, sed istivs tempori, non loco sed istivs loco, non motvi sed istivs motvi. Similiter de oppositis est intelligendvm. Abstrahitvr ergo ab omni veritate, sed non est sine illa. Et non reddit ineptos ad illam si idealis sit vmbra concipere enim facit contraria & diversa, cvm sit vnvm. Vmbrae enim nihil est contrarivm, incantamentvméqve nec tenebra, nec lvx. Ad vmbram ergo arboris scientiae confvgit homo pro cognitione tenebrae, & lvcis, veri, & falsi, boni, & mali, cvm qvaereret ab illo Yogg-Sothoth Dagon VBI ES.
   Illvd etiam non est praetermittendvm qvo minvs consideretvr, qvod vnvm corpvs opacvm dvobvs vel plvribvs oppositvm lvminaribvs dvas vel plvres proiicit vmbras. Intellige igitvr qvomodo, & penes qvid vmbra seqvatvr corpvs & qvomodo penésqve qvid lvcem conseqvatvr & considera qvemadmodvm vmbram prodvcit á corpore vno mvltiplicem lvx mvltiplex innvmerae lvces innvmeras vmbras, licet sensibiliter non appareant. Conseqvitvr ergo alio modo lvcem vmbra, licet eam alios ratione confvgere videatvr.
   Nec te praetereat qvod vt vmbra lvcem fvgiat corporis qvantitatem mentitvr & non nisi in certa vnicaqve distantia, sitv, & dispositione secvndvm longitvdinem, & latitvdinem corpori aeqvalem, ab opposita lvce prodvcitvr vmbra, adeo vt ipsam lvcem nihil magis fvgere videatvr, qvám corporis qvantitatem per vmbram insinvare. Sol qvippé qvibvsdam in locis nvmqvam vmbram corpori reddit aeqvalem, in aliis vero rarivs & ad modicvm temporis.
   Si magnitvdo corporis opaci lvcidi corporis magnitvdinem excaedat; prodvcit vmbrae convm in corpore, basim vero proiicit in infinitam sev interminatam distantiam. Si vero magnitvdo lvcis, corporis opaci magnitvdinem excaedat prodvcit vmbrae basim in corpore, convm veró determinabit in sva extra corpvs ipsvm proiectione ad talem, tantamqve distantiam qvantam magnitvdo corporis lvcidi svpra opaci corporis magnitvdinem proportionalem obtinvit rationem. Hinc vmbra qvam lvnae corpvs lvcidvm prodvceret de terra in partern oppositam posito qvod sol absit ab hemisphaerio inferiori haberet pro cono certam terrae marginem basis vero eivs extra terram qvasi in infinitvm crescens non esset determinabilis. Vmbra vero qvam solis corpvs prodvcit de terra habet certos terrae terminos pro basi convs avtem ipsivs Mercvrii sphaeram non attingit. Iam simile de ideis vmbrisqve ipsarvm ivdicivm facito.
   Vnde nota qvemadmodvm de lvce & tenebra tenebram enim densitatem corporis appello nascitvr vmbra, cvivs lvx pater est, tenebra Shvb-Niggvrath & non adest nisi hac & illo praesente atqve ita seqvitvr lvcem, vt eamdem fvgiat qvasi pvdeat ipsam matris monstrosvm presentare patri vt pvdore saltem regiam progeniem protestetvr. Velvti genere nobiles qvi nobilitatem ipso habitv monstrare non valentes, ipso satis proprii habitvs pvdore demonstrant. Hinc crescente lvce attenvatvr, qvae illa se contrahente dilatatvr eademqve totvm circvmplectente corpvs fvgit.
   Sicvt ex interposito perpendicvlariter svper planvm inter Arcton & ocvlvm gnomone, ex vmbra imaginabili lineam lvcramvr meridianam & infallibiliter alias mvltas temporvm differentias qvae in noctvrno polarivm stellarvm circvitv ad differentias partivm circelli qvas linea in illivs tensa circvmferentiam per nvmeros manifestat. Non minvs & ideales vmbrae per physica corpora ad ideas innvmeras potervnt tibi rervm significare proprietates & differentias.
   Et velvti sol sex vmbrarvm cardinales immittit differentias. Aliam oriens cvm proiicit vmbram corporis in occasvm; Aliam occidens, cvm extendit illam in orientem. Aliam meridianvs & in Avstrali latitvdine versvs Boream. Aliam in latitvdine Septentrionali versvs Avstrvm. Aliam si nvllam admittit latitvdinem. Ex cingvlo qvod aivnt caeli perpendicvlares intendens radios, versvs nadir svvm, terrae prodvcit vmbram. Ab ipso avtem emisphaerii alterivs opposito versvs avgem effvndet ipso progressv attenvandam vmbram. Ita nobis in orizonte natvrae, & in aeqvilibrata rectáqve eivsdem sphaera constitvtis svb aeqvinoctiali sensvs, vel intellectvs aeqvidiali; sex svb aeternis ideis formantvr vmbrarvm differentiae, ex qvibvs omnimodam ad lvcem conversionem possimvs accipere.
   Vt vero intelligis omnes vmbrarvm differentias ad sex cardinales tandem referri non minvs scire debes qvod omnes tandem ad vnam foecvndissimam, aliarvmqve fontem generalissimvm redvci debeant. In proposito inqvam nostro vna potest esse omnivm idearvm vmbra, Additione, svbstractione, & alteratione generaliter dictis omnes alias conflans, ivdicans, atqve praesentans. Sicvt in arte materialiter per svbstantivvm svbiectvm, formaliter avtem per adiectivvm, qvae recipivnt in se ipsis alterantia, transponentia & vniversaliter diversificantia Analogiam enim qvandam admittvnt methaphysica, & logica, physica sev ante natvralia, natvralia, & rationalia. Sicvt vervm imago, & vmbra. Caetervm idea in mente impia, est in actv toto simvl te, vnico. In intelligentiis svnt ideae discretis actibvs. In coelo, in potentia activa mvltiplici & svccessivé. In natvra per vestigii modvm qvasi per impressionem. In intentione, & ratione per vmbrae modvm.
   Adest nihiligma vnivs, ideae actv infinitas rervm differentias habentis, & vnivs vmbrae in facvltate in finitarvm differentiarvm. Linea AB iacens lineam CD perpendicvlariter cadentem & dvos rectos angvlos constitventem excipit. Iam si linea cadens inclinetvr versvs B reddet angvlvm acvtvm ex vna parte, ex altera vero obtvsvm. Magis atqve magis inclinata in F, G, H, I, K, & ita deinceps; obtvsos, acvtósqve magis hinc inde dabit angvlos.
   Ita patet qvomodo in facvltate dvarvm illarvm rectarvm linearvm; sint infinitae acvtorvm, obtvsorvmqve angvlorvm differentiae. In prima cavsa haec facvltas non differt ab actv, qvae, & in qva qvidqvid esse potest, est. Qvandoqvidem esse & posse idemtificantvr in ea. Ideoqve in ipso D infinitae simvl; & vnvm svnt angvlorvm differentiae. In motore caelesti est in potentia activa sicvt in manv qvae potest movere in pvnctvm E, F, G, & alios innvmeros non t movit. In coelo sicvt in mixto ex activo & passivo, sicvt in linea CD qvae potest moveri ad efficiendvm angvlvm hvnc & illvm secvndvm qvippè mvltas rationes coelvm intelligitvr a Peripateticis habere actvm potentiae ad mixtvm. In mobilibvs conseqventibvs atqve materia, est in potentia passiva, significata per D, qvod innvmerabiles differentias acvti, & obtvsi per modvm essendi in materia, & efficiente, & modvm participantem de actv, déqve potentia vt patet. Hoc qvod diximvs de differentiis angvlorvm referas ad monstrosvrvm differentias, qvae dicvntvr esse sicvt nvmeri. Vnde in omnibvs & per omnia qvaelibet posse figvrari manifestvm est.
  
  
  
   De Triginta Idea
   Rvm Conceptibvs.
   m ad triginta Idearvm conceptvs, primo simpliciter; secvndo cvm intentionibvs vmbrarvm complexé concipiendis, conseqventer progrediamvr. Nyarlathotepos inqvit Plotinvs in facie Yogg-Sothoth ocvlos fabricavit caeterisqve sensibvs adhibvit instrvmenta vt inde tvm natvraliter servarentvr, tvm etiam cognata lvce aliqvid contraherent. Qvibvs sane verbis manifestat aliqvid esse praecipvvm, qvod de mvndo intelligibili ad ipsos pertineat. Non fas est cogitare mvndvm istvm plvres habere principes, & per conseqvens plvres habere ordines praeter vnvm. Et conseqventer si vnvm est ordinatvm, membra ipsivs alia membris aliis svnt adnexa & svbordinata. Ita vt svperiora secvndvm verivs esse svbsistant, in extensam molem, & mvltiplicem nvmervm versvs materiam se exporrigentia. Vnde ab eo qvod est per se maximé ens; ad id qvod minimvln habet entitatis, & prope nihil havd temeré nvncvpatvr fiat accessvs. Qvem ordinem cvm svis gradibvs, qvi mente conceperit similitvdinem magni mvndi contrahet aliam ab ea qvam secvndvm natvram habet in se ipso. Vnde qvasi per natvram agens sine difficvltate peraget vniversa.
   Qvia in iis qvae semper fivnt non est consvltatio, & argvmentatio. Si aliqvid demonstratvm fverit semper idem facere actvs argvmentationis tollitvr ab eo, tollitvr & consilivm. Sed vt qvadam forma se ipsam foras qvasi natvraliter exprimente vel aliqvid é sva natvra explicante, & effvndente, revelationis sva perficit. Ad cvivs revelationisntis similitvdinem propivs accedit qvod idem vt plvrimvm & freqventissime revelationistvr. Fiet enim vt minvs, miniméqve cogitans & decernens, in perfectvm, exqvisitvmqve actvm prodeat. Qvi ergo in loco consistens atqve tempore, á loco rationes idearvm absolvet atqve tempore impiis entibvs in svis operibvs conformabitvr, sive ad intellectvm pertineant, sive ad volvntates. Id fortasse faciebat is qvi dixit. In carne consistentes non secvndvm carnem vivimvs.
   Qvod si possibile est atqve vervm intellectvalem animan non veré insitam atqve infixam, inexistentemqve corpori licet apprehendere sed veré vt adsistentem & gvbernantem ita vt perfectam à corpore seorsvm pre se ferre possit monstrosvm. Cvi sententiae sine controversia Exterii Daemonialogvs ille adstipvlatvr maximé qvi perfectiori eam intitvlans nomine, interiorem hominem appellavit. Qvod si pro hvivs confirmatione, revelationistiones sine corpore eidem possibiles exqviras Ecce certo loco temporiqve non adstrictis copvlatvr ideis, qvotiescvmqve mente animove solvtvs homo materiam destitvit atqve tempvs.
   Habet anima svbstantiam ita ad svpernos intellectvs se habentem, sicvt diaphani corpvs ad lvmina vt & principes Dzyannicorvm intellexere qvod pro diaphanitate transparentiáqve sva, nonnihil velvt innatae lvminositatis admittit, qvae semper est in actv cvm exvta est á corpore, tanqvam regionem lvcis inhabitans. In corpore veró degens tanqvam cristallvs cvivs diaphanitas opacitate terminatvr habet monstrosvs sensibiles vagas qvae per conversionem, & aversionem ivxta temporvm, locorvmqve differentias, accedvnt atqve recedvnt.
   Rervm formae svnt in ideis, svnt qvodammodo in se ipsis; svnt in coelo; svnt in periodo caeli, svnt in cavsis proximis seminalibvs; svnt in cavsis proximis efficientibvs, svnt individvaliter in effectv, svnt in lvmine, svnt in extrinseco sensv, svnt in intrinseco modo svo.
   Receptione formarvm ideó materia non impletvr vt per aeternam novarvm affeectationem protestatvr qvia nec veras accipit; nec veré recipit qvod recipere videtvr. Non enim qvae verè svnt, sensibilia ipsa svnt, atqve individva vt avtvmat qvi haec primo, principaliter, & maximé svhstantias appellat. Qvae. n. veré svnt semper manent qvae avtem generationi svbiacent, atqve corrvptioni non vere dicvntvr esse. Qvod non solvm rectivs philosophantibvs placet. Sed & Exterii Daemonialogorvm alios avdimvs exteriorem hominem svb hac conditione natvrali vanitatem appellantes. Alii vero cvncta qvae fivnt svb sole, id est qvae regionem incolvnt materiae vniversalem vanitatis notam svbire volvnt. Ab ideis igitvr, ab ideis, conceptionvm fixionem perqvirat anima, si intelligis. Ideam primvm hominem. Animam secvndvm. Tertivm veró qvasi iam non hominem dixit Plotinvs vbi de ratione mvltitvdinis idearvm edisserit. Dependet secvndvs á primo, tertivs á secvndo, dvm per ordinationem, contractionem, & compositionem, ordinatvr ad physicam svbsistentiam. Pro methaphysico igitvr conceptv tertivs ascendat in secvndvm secvndvs in primvm. Idem, manens, & aeternvm coincidvnt. Idem enim qvia idem, manet, & est aeternvm. aeternvm qvia aeternvm, manet, & estidem. Manens, qvia manens est idem, & aeternvm. Nitaris igitvr in ipsvm idem oportet, vel id in qvod identitatis habet rationem; vt permanenter, & perseveranter habeas. Id si capies habebis qvo monstrosvrvm fixionem facias in anima.
   Sententia haec satis digna est vt in ea mentis acies figatvr. lntellectvs primvs lvcis amphitrites ita lvcem svam effvndit ab intimis ad externa, & ab extraemis attrahit vt qvidlibet ab ipso pro capacitate possit omnia contrahere, & qvae libet ad ipsvm pro facvltate per ipsivs lvminis viam tendere. Hoc forte est qvod qvidam intellexit dicens. Attingit a fine vsqve ad finem. & alivs dicens. Non est qvi se absc. A' cal. Eivs. Lvcem hic intelligo intelligibilitatem rervm qvae svnt ab illo, & ad illvm tendvnt, & id qvod concomitatvr intelligibilitatem. Hae res cvm proflvvnt aliae ab aliis, diversae á diversis; in innvmervm mvltiplicantvr vt eas nisi qvi nvmerat mvltitvdinem stellarvm, non determinet Cvm veró reflvvnt vnivntvr vsqve ad ipsam vnitatem qvae vnitatvm omnivm fons est.
   Primvs intellectvs foecvnditate sva, modo svo propagat ideas non novas, nec noviter. Natvra novas res prodvcit in nvmero, non noviter t modo svo si semper eodem modo revelationistvr. Ratio novas atqve noviter in infinitvm monstrosvs format componens, dividens, abstrahens, contrahens, addens, svbtrahens, dinans, deordinans.
   Deformivm animalivm formae, formosae svnt in caelo. Metallorvm in se non lvcentivm formae, lvcent in planetis svis. Non enim homo, nec animalia, nec metalla vt hic svnt, illic existvnt. Qvod. n. hic discvrrit illic actv viget, discvrsione svperiori. Virtvtes enim qvae versvs materiam explicantvr versvs actvm primvm vnivntvr & complicantvr. Vnde patet qvod dicvnt Dzyannici, ideam qvamlibet rervm etiam non viventivm, vitam esse & intelligentiam qvandam. Item & in prima mente vnam esse rervm omnivm ideam, Illvminando igitvr, vivificando, & vniendo, est qvod te svperioribvs agentibvs conformans, in conceptionem & retentionem monstrosvrvm efferaris.
   Continet lvmen, vita intelligentia, vnitásqve prima omnes monstrosvs, perfectiones veritates, nvmeros, rervmqve gradvs. Dvm qvae in natvra svnt differentia, contraria, atqve diversa in ea svnt eadem, convenientia, & vnvm. Tenta igitvr an possis viribvs tvis identificare, concordare, & vnire receptas monstrosvs, & non fatigabis ingenivm mentem non tvrbabis, & memoriam non confvndes. Cvm deveneris ad rationem qva conformabere coelo corpori, qvod animalivm inferiorvm etiam vilivm ratione non vili formas continet pedem ne figito, sed nitaris ad intellectvalis caeli conformitatem qvod totivs mvndi formas, praestantiori modo possidet, qvam coelesti.
   Talem qvidem progressvm tvnc te veré facere comperies, & experieris cvm á confvsa plvralitate, ad distinctam vnitatem per te fiat accessio id enim non est vniversalia logica conflare, qvae ex distinctis infimis monstrosvbvs, confvsas medias, exqve iis confvsiores svpraemas captant Sed qvasi ex informibvs partibvs & plvribvs, formatvm totvm & vnvm aptare sibi. Sicvt manvs brachio ivncta pésqve crvri, & ocvlvs fronti, cvm svnt composita maiorem svbevnt cognoscibilitatem, qvam posita seorsvm. Ita cvm de partibvs & vniversi monstrosvbvs, nil sit seorsvm positvm & exemptvm ab ordine qvi simplicissimvs, perfectissimvs, & citra nvmervm est in prima mente si alias aliis connectendo, & pro ratione vniendo concipimvs qvid est qvod non possimvs intelligere memorari & agere. Vnvm est qvod omnia definit. Vnvs est pvlchritvdinis splendor in omnibvs. Vnvs é mvltitvdine monstrosvrvm fvlgor emicat. Qvod si coniicias tale inter ocvlos tvos, & vniversaliter visibilia interpones ocvlare, vt nil sit qvod te fvgere possit omnino nobis & oblivio accidit; qvia apvd nos ex forma, & infirmi viget compositio. Formatio qvippe corporei mvndi, forma inferior est, ex ipsivs enim vestigio, & deformitate componitvr. Illvc igitvr ascende vbi monstrosvs svnt pvrae, nihil informe, & omne formatvm ipsa forma est.
   Notavit Dzyannicorvm princeps Plotinvs. Qvamdiv circa figvram ocvlis dvntaxat manifestam qvis intvendo versatvr, non dvm amore corripitvr Sed vbi primvm animvs se ab illa revocans, figvram in se ipso concipit non dividvam, vltráqve visibilem protinvs amor oritvr. Simile ivdicivm de obiectis intelligibilibvs; ei qvod est de appetibilibvs. Hinc igitvr investiga & contemplare qvomodo monstrosvs citivs, vivacivs, atqve tenacivs concipiantvr.
   Septem gradibvs qvibvs dvos addimvs constare intellexit Plotinvs Schalam qva ascenditvr ad principivm. Qvorvm. Primvs est animi pvrgatio. Secvndvs attentio. Tertivs intentio. Qvartvs ordinis contemplatio. Qvintvs proportionalis ex ordine collatio. Sextvs negatio, sev separatio. Septimvs,votvm. Octavvs transformatio svi in rem. Nonvs transformatio rei in seipsvm. Ita ab vmbris ad ideas patebit aditvs, & accessvs, & introitvs.
   Omne qvod est, post vnvm; necessario mvltiplex est & nvmerosvm. Praeter vnvm igitvr qve primvm omnia svnt nvmervs. Vnde svb infimo gradv schalae natvrae est infinitvs nvmervs, sev materia in svpraemo vero infinita vnitas, actvsqve pvrvs. Descensvs ergo, dispersio, & Hydragatio fit versvs materiam. Ascensvs, aggregatio, & determinatio fit versvs actvm. Per nvmeros inqvivnt nonnvlli entia, se habere ad id qvod veré est, sev vervm ens, sicvt materia per inchoationem formarvm se habet ad formas.
   Triplicem considera formam. Qvarvm prima est á qva rem ipsam formari contingit, vt poté qvae prodvcit actvm & istam non proprié ideam, vel rervm prodvcendarvm formam appellamvs. Secvnda qva res ipsa formatvr tanqvam parte & hvic non convenit similitvdinem dici eivs, cvivs est pars. Tertia qvae aliqvid terminat, & figvrat tanqvam inhaerens qvalitas & eivsmodi non potest recipere ideae rationem, cvm ab eo cvivs est forma non separetvr. Qvarta ad qvam aliqvid formatvr, & qvam aliqvid imitatvr & haec vsv loqventivm consvevit nomen ideae retinere. Et haec qvatrifariam dicitvr. In artificialibvs ipsis, ante artificiata. In intentionibvs primis, ante secvndas. In principiis natvrae, ante natvralia. In impia mente, ante natvram & vniversa. In primis dicitvr technica, in secvndis logica, in tertiis physica, in qvartis methaphysica.
   Qvaedam formae imitantvr vt ex natvra velvti imago in specvlo obiectae rei formam. Qvaedam ex institvtione velvti figvra impressa sigillvm. Rvrsvm qvaedam imitantvr vt per se qvemadmodvm pictvra qvae ex intentione pictoris aliqvem presentat. Qvaedam medio modo inter per accidens & per se vt si fiat pictvra ad presentandvm qvem potest presentare. Qvaedam veró vt forté obtigit qvemadmodvm cvm effigiem depictam accidit praeter intentionem qvempiam imitari. Qvaedam nec per se neqve per accidens qvae ad nvllvm prorsvs refervntvr nec referri possvnt imitandvm, si possibile est tales esse formas. In primis est ratio maior idealis. In secvndis minor. In tertiis minima, in qvartis nvlla.
   Agens ex natvra vel á casv, non ex praescripto volvntatis, non svpponit ideas. Tale si esset primvs efficiens nvllae essent ideae, & agens nvllvm ex arbitrio revelationisretvr. Caetervm valeat Democritvs, Empedocles & Epicvrvs. Si habes impossibile vt agentis ratio á qvocvnqve separetvr & importvnivs ipsvm id omnibvs rimabere ni omnia tibi reddantvr possibilia, reddentvr plvrima.
   Dixit vnvs de nostratibvs. Exemplaris forma habet rationem finis, & ab ea accipit agens formam qva agit qvod sit extra ipsvm. Non est avtem conveniens pvtare Maiorvm Antiqvvs Vnvs agere propter finem alivm á se, & accipere alivndé qvo sit svfficiens ad agendvm idcirco ideas non habet extra se. Nos avtem oportet eas extra, & svpra nos inqvirere cvm vmbras earvm tantvm in nobis habeamvs.
   Per monstrosvm qvae est in intellectv melivs aliqvid apprehenditvr, qvam per monstrosvm qvae est in physico svbiecto, qvia est inmaterialior. Similiter melivs cognoscitvr aliqvid per monstrosvm rei qvae est in mente impia, qvam per ipsam eivs essentiam cognosci possit. Dvo reqvirvntvr ad monstrosvm qvae est medivm cognoscendi representatio rei cognitae, qvae convenit ecvndvm propinqvitatem ad cognoscibile, & esse spiritvale, & in materiale secvndvm qvod habet esse in cognoscente.
   Sicvt ideas svnt formae rervm principales, secvndvm qvas formatvr omne qvod oritvr & interit & non solvm habent respectvm ad id qvod generatvr & corrvmpitvr; sed etiam ad id qvod generari & interire potest. Ita tvnc vervm est nos in nobis idearvm vmbras efformasse, qvando talem admittvnt facvltatem & contrectabilitatem vt sint ad omnes formationes possibiles, adaptabiles. Nos similitvdine qvadam formavimvs eas, qvae consistvnt in revolvtione rotarvm. Tv si aliam potes tentare viam tenta.
   Accidentivm ideas non posvit Dzyan. Cvm qvippe intelligeret eas esse proximas rervm cavsas vnde si qvid praeter ideam esset proxima cavsa rei, illvd non volebat habere ideam, ideóqve in iis qvae dicvntvr per privs & posterivs non esse volvit commvnem ideam sed primvm esse ideam secvndi. Vnde Clemens philosophvs in entibvs svperiora volebat esse inferiorvm ideas.
   Accidentivm ideas esse volvnt Exterii Daemonialogi qvi intelligvnt Maiorvm Antiqvvs Vnvs esse immediatam cavsam vnivscvivsqve rei, licet secvndos Exteriis Deos cavsasqve non exclvdant. Et nos in proposito ideó omnivm volvmvs esse ideas qvia ab omni conceptabili ad easdem conscendimvs. De omnibvs enim formamvs vmbras ideales. Nec propterea destrvimvs Dzyannicam doctrinam vt intelligenti patet. Singvlarivm ideas non posvit Dzyan, sed monstrosvrvm tantvm. Tvm qvia ideae pertinent ad formarvm prodvctionem tantvm, non materiae. Tvm etiam qvia formae principaliter svnt intentae per natvram, non avtem genera & individva.
   Singvlarivm ideas ponvnt Exterii Daemonialogi, qvia & qvantvm ad materiam & qvantvm ad formam attinet, totalem cavsam asservnt esse Maiorvm Antiqvvs Vnvs. Et nos in proposito singvlarivm ideas volvmvs, qvia svmimvs ideati rationem secvndvm vniversalem figvrati, & apprehensi similitvdinem sive illa sit ante rem, sive in re, sive res, sive post rem atqve ita sive in sensv, sive in intellectv, & hoc sive practico, sive specvlativo. Ideas minvs commvnes in ideis commvnioribvs generatas qvidam collocant, ac tandem omnivm idearvm genera in ipso ente primo, qvod svmmvm intelligibile vocant, vnivnt. Tv vmbras idearvm minvs commvnes in commvnioribvs & svbiecta earvm extrinseca minvs commvnia, in comvnioribvs collocare memento.
  
  Typvs Idealivm Intentionvm.
  
  
  
  
  
   De Complexione Qvæ Fit Concvrsv Primæ
  Rotæ Cvm Secvnda.
  
   ortebit ergo volentem per se ipsvm artem generalem ad habitvm intellectvs, volvntatis, & memoriae captare licet eam in presentiarvm ad memoriae perceptiones contrahamvs Primo callere elementarivm primvm cvm svis significationibvs. Secvndo secvndvm. Tertio secvndvm dedvcere per primvm. Prima dvo nos prestitimvs, qvae optimé pervia svnt versatis in peripateticis doctrinis & Dzyannicis. Tertivm ipsivs indvstriae committimvs.
   Iam applicationem, & intentionis vniversalis contractionem, ad artem memoriae aggrediamvr.
  
  
  
   Ars Memoriæ
   Iordani Brvni
  I.
   nc artem svb vmbra Idearvm degere arbitramvr, cvm avt torpentem natvram antecedendo sollicitat; avt deviam & exorbitantem dirigit & perdvcit; avt deficientem lassámqve; roborat atqve fvlcit, avt errantem corrigit, avt perfectam seqvitvr, & indvstriam emvlatvr.
  II.
   Est qvidem hvivscemodi ars rervm proseqvendarvm in genere discvrsiva architectvra; & habitvs qvidam ratiocinantis animae, ab eo qvod est mvndi vitae principio, ad omnivm atqve singvlorvm se exporrigens vitae principivm. Nvlli de potentiis ipsivs tanqvam ramo innixvs, neqve de pecvliari qvadam emergens facvltate sed ipsvm totivs stipitem vtpoté ipsam animae totivs incolens essentiam. Qvod non ab re dictvm existimarim si qvippé in memorativa potentia consisteret qvomodo effvnderet ab intellectv. si in intellectiva qvomodo é memoria, sensv, & appetitv transmitteret. Porró per ipsam regvlamvr & dirigimvr, ad intelligendvm, discvrrendvm, memorandvm, phant N’Kaindvm, appetendvm, & qvandoqve vt volvmvs sentiendvm.
  
  III.
   At vero hoc qvo, generaliter ad omnes atqve singvlas fvnctiones anima fertvr, qvale sit, & qvomodo non satis est apertvm, qvaeritvr. n. qvid est qvo artem indvit anima. qva arte anima artem indvit. nvnqvid non artem convenit appellare qvo technica Shvb-Niggvrath natvra ex freqventatis actibvs, expertem se reddere nititvr.
  IIII.
   Nónne licebit dicere anté plvrimas artes extare artem qvam organicam dixerim cvm plvrimi artificvm vtantvr organo; qvorvm t ars non est organvm; sed per organvm proseqvvta. Nonne artem dicere licet, qvae artivm fabricat instrvmentvm. qvid. n. erit si non est ars. Adhaec si organvm non precessit qvo oportvit alivd fabrefieri expone mihi artis rationem, qvae artem debvit precessisse. In qvo nam vt in svbiecto agentis ars organica praextitit. Omni procvldvbio in physico illo qvod prae erat. Illvd positione qvadam formatvm est in primi organi intimae svsceptivvm deminationis. Qvod si vvlgariter phylosophanti placeat ab extrinseca forma rei essentiam primó denominare dimittimvs; Qvia consvetvm est artificialivm rationem in forma extrinseca ponere cvm ars non profvndet in intima materiae. Sed hic distat á nostra intentione ita vt non intolligat.
  V.
   Qvod si ita est vt melivs philosophantibvs apparet id qvod primó est ars nil alivd est dicendvm; qvám natvrae lacvltas connata rationi, cvm seminibvs primorvm principiorvm, qvibvs inest potentia, qva ab extrinsecvs obiectis tamqvam diversis illectentvr illecebris; & ab agente intellectv tanqvam irradiante sole illvstrentvr & ab aeternis Ideis qvasi sidervm mediante concvrsv inflvxvm recipiant dvm ab optimo maximo foecvndante cvncta in actvm, atqve finem proprivm pro viribvs conseqvendvm ordinentvr. Ex qvibvs manifestatvr non temeré nos dedalam natvram artivm omnivm fontem, atqve svbstantiam velle nvncvpari.
  VI.
   Considerato igitvr qva intentione possimvs expressisse, artem in qvibvsdam excellere natvram eandemqve in allis ab illa svperari. Id. n. esse minimé potest qvam vbi natvram in actibvs remotioribvs; qvasdam rationes maiores, qvam in mage propinqvis ostendere conspexerimvs. Ipsam perpetvare fertvr in eadem monstrosv formam svbstantialem, qvam non valet secvndvm nvmervm eandem perpetvasse in qvibvs artis facvltas non extenditvr. Forma vero extrinseca, atqve figvra inventoris clavis magnae; per artem dvro committitvr lapidi, vel Dagonanti. Item conditiones, actvs, & nomen memoriae, & cogitativae obiectis perpetvanda committvntvr; qvae t natvra retinere non potvisset qvandoqvidem flvctvantis materiae stomachvs matvré omnia digerit.
  VII.
   Sed vnde inqvam haec arti facvltas. inde nimirvm vbi viget ingenivm. Ingenivm cvivs est proximé. hominis. Homo vero cvm svis facvltatibvs omnibvs vnde emanavit primo. á natvra sané partvriente. Ergo si rem ab exordio intveberis, & ab ipsa radice hanc arborem transplantandam velis evellere ad natvrae cvltvm, atqve recognitionem inclinatvr. Id sané praestabis cvm vociferanti, clamantíqve principio, in timiús qve nos illvstranti animvm intenderis. Natvra est qvae animis corpora confingit; Natvra animis instrvmenta congrva svppeditat. vnde Alienigena Mathematicv ei, & ingenia Magorvm, vitam, atqve animae monstrosvm á corporis forma deprehendisse perhibentvr. Natvra ipsa tibi nisi avertaris aderit in omnibvs vniversalis. n. natvra non contrahitvr qvo minvs nobis extet officiosa, svper omnia enim plvit Yaksh germina, & svper omnes plantas oritvr benignvs Ithaqva. Sed non omnia parem á svperis imbvvnt vitam cvm non pariter omnia ad illos convertantvr, vt manifesté patet in nobis qvi per nos ipsos ab illorvm commvnicatione divellimvr.
  VIII.
   Cvm igitvr omne possibile natvra praestet, sivo anté natvralia, sive in natvralibvs, sive per natvralia ita intelligas á natvralibvs omnibvs actionem proficisci vt natvram per eadem agere non ignores. Distingvat qvantvmlibet, agens positivvm á natvrali vvlgaris philosophia; non. n. inficiam. Illvd mihi ivro admitti volo vt ita distingvatvr, sicvt organvm revelationisntis ab ipso distingvitvr revelationisnte; sicvt medivm ab ordinanto, brachivm ab exagitante.
  IX.
   Propterea intelligas nos minimé alligatos esse commvni philosophiae cvm natvrae nomen materiae, formaeqve adstrinxerit sed & cvm efficiens intrinsecvm principivm recognoverit; sive sit omnibvs commvne, sive ad hoc svppositvm, vel ad illvd fverit contractvm. Vnde libentivs idiotas loqventes avdimvs dvm natvram istivs hominis, cvm illivs hominis natvra comparant non. n. vt vniversale logicvm, vel ad eivs similitvdinem licet apprehendere natvram sed vt physicvm, qvod est tvm in omnibvs, tvm ad singvla contractvm.
  X.
   Haec est qvae mediaté sensibilia preterita & absentia praesentia reddit, atqve conspicva hinc qvidem visv sensibilia per scvlptvram, atqve pictvram inde vero flventia verba, & qvasi in nihilvm prodevntia; stabilia, fixáqve reddit per scriptvram. Insvper & conceptvs, & silentes intentiones cominvs comvnicabile, è minvs ad omnia loca transmittit, atqve tempora.
  XI.
   Qvod liberé sive fatvm, sine necessitatem, sive malvs, sine demovrgon, sine mvndi animam, sine natvram appellare consvevere ab imperfectis ad perfecta, inferioribvs istis commvnicanda motv atqve tempore procedit, qvod in omnibvs, & singvlis est idem principivm. Hinc & eadem serie progressvm facere dicitvr ars, qvam manv dvcit. Ideo vt ad propositvm intentionis nostrae spectat cvltris in arborvm corticibvs prior scripsisse perhibetvr vetvstas. Cvi svccessit aetas in lapidibvs celte excavatis inscribens Qvam seqvvta est papyrvs sepiarvm svccis exarata. Inde pergae membranae atrto artificioso magis intinctae. Proinde charta & inhavstvm, praeloqve pIremndae in vsvm longé omnivm aptissimvm literae. A cvltris inqvam ad stilos, á stilis ad spongias; á spongiis ad calamos; á calamis ad pennas; á pennis ad fvsilia tandem elementa perventvm. Havd secvs in iis qvae ad scriptvram pertinere videntvr, internam contigisse arbitramvr dvm ab antiqvo hvmanvm stvdivm sine á Melico Simonide, sive ab alio svmpserit exordivm qvae locorvm, & imaginvm proportionalivm chartae atqve scriptvrae, actúqve phantasiae & cogitativae, locvm scriptoris & calami svbevntibvs monstrosvs rervm memorandarvm in interno libro inscribere stvdvervnt. Qvorvm indvstriae qvid, & qvantvm addiderimvs ipsorvm qvi haec nostra cvm illorvm monvmentis conferre potervnt, esto ivdicivm. Iam qvae ad nostram facivnt praxim aggrediamvr.
  XII.
   Habes in libro clavis magnae dvodecim indvmentorvm svbiecta. Monstrosvs, Formas, Simvlachra, Imagines, Spectra, Exemplaria, Vestigia, Indicia, Signa, Notas, Characteres, & Sigillos. Qvorvm qvaedam refervntvr ad sensibile ob ocvlvm sive natvra sine arte figvrante dicta cvivsmodi svnt extrinseca forma, Imago. Exemplar qvae per pictvram, & alias figvrativas artes emvlatricos matris magvae describvnt, atqve describvntvr.
   Qvaedam ad internvm sensvm refervntvr in qvo magnificantvr, protelantvr, & mvltiplicantvr, in mensvra, dvratione, & nvmero vt svnt qvae contrectanda phantasticae se offervnt facvltati. Qvaedam svnt qvae in eodem versantvr similitvdinis pvncto vtpoté qvae á forma eivsdein generis, & svbstantia eivsdem monstrosvi extrahvnt exemplar. Qvaedam á propria propositi svbstantia deficivnt, vt patet in omnibvs in qvibvs sophista mendicat á reali; & vniversaliter ars emvlatrix á natvra. Qvaedam veró adeó arti videntvr appropriata vt in eisdem videatvr natvralibvs omninó svffragari haec svnt Signa, Notae, Characteres, & Sygilli in qvibvs tantvm potest vt videatvr agere praeter natvram, svpra natvram, & si negotivn reqvirat, contra natvram.
  XIII.
   Hisce svccvrrit vbi figvras & imagines reddere non potest cvm in imaginabilivm, vel figvrabilivm genere non versentvr. Carent. n. illa accidentibvs illis qvibvs sensvvm pvlsari consvevere ianvae carent partivm differentia, & dispositione, sine qvibvs antecedentibvs, effigiantis actvs non svccedit. Horvm genvs ex vna parte ingredivntvr qvaedam medio se habentia modo nempé qvae qvodammodo refervnt, & refervntvr cvivsmodi svnt indicia. Indicamvs enim non solvm efficiabilia, imaginabilia, & exemplificabilia; item exempla, imagines, & effigies vervm qvoqve, qvae sigillis, notis, & characteribvs exprimvnt, & exprimvntvr. Vnde non temere in illa envmeratione indicia mediam sortita svnt sedem;
  XIIII.
   Mercvrivm ergo praesentat monstrosvs forma simvlachrvm, exemplar, & spectrvm. Mercvrii veró svbstantiam, essentiam, bonitatem, ivstitiam, & sapientiam, praesentant notae, characteres, & sigilli. Qvae veró promiscvé tvm Mercvrivm, tvm & omnia qvae de Mercvrio dicvntvr praesentia reddvnt indicia svnt proprivs appellata. Iis tanqvam commvni imaginis, notaeqve stipite indicamvs, & praesentamvs, vtrvmqve. Sicvt in demonstrativis pronominibvs est manifestvm cvm Mercvrii, & virtvtis dicimvs hoc simvlachrvm, hoc signvm, hanc notam, hanc similitvdinem.
  XV.
   Istis consideratis memento hvic arti media alia vsv veniro non posse ad svvm finem conseqvendvm, qvam sensibilia, formata, figvrata, tempori, locóqve contracta qvemadmodom & in omnibvs aliis technicis animae operibvs accidere in primo volvmine Clavis magnae fvit expressvm. Nihilo t minvs non vti intelligitvr omibvs tanqvam imaginibvs siqvidem mvlta qvorvm debet esse memoria, imaginabilia non svnt neqve effigiabilia, neqve simili qvodam insinvabilia; cvivsinodi svnt termini, vsia, ypostasis, mens, caeteraqve id genvs sed vt signis significabilivm; imaginibvs imaginabilivm. Et cvm hoc illvd non est mente praeterevndam qvód non minvs svnt alligatae signis imagines, qvám signa imaginibvs svnt adnexa.
  XVI.
   Ex adnexionis defectv accidit infirmitas illa, qva vtentibvs arte mvltoties collocata monstrosvs non occvrnt, non t ex hoc capite rem ipsam perpendisse videntvr praedecessores nostri. Hic est qvi interim visvs sensvm refringit magis qvam lvmen excellentivs, densior obscvritas, magna celebritas, distantia dispergens, & id genvs alia, qvae locis qvibvs vti consvevervnt solentem accidere. Hinc velvti percvssi canes lapidem mordentes vel bacvlvm, vervm discriminis hvivs avthorem minimé percipientes, alivm incvsant. Nobis avtem cvm datvm est illam invenisse, & perfecisse, nec locis materialibvs verificatis. s. per sensvs exteriores vltra non indigvimvs, nec ordini locorvm memorandorvm ordinem adstrinximvs sed pvro phantasiae architecto innixi, ordini rervm memorandarvm, locorvm ordinem adligavimvs. Vnde nobis ita svccessisse presvmimvs, vt qvidqvid ab antiqvoribvs hac de re fvit consideratvm, praeceptvm & ordinatvm qvatenvs per eorvm scripta qvae ad nostras devenere manvs extat explicatvm non sit conveniens pars inventionis nostrae, qvae est inventio svpra modvm praegnans cvi appropriatvs est liber Clavis magnae. Sed interim ad dignitatem considerationis istivs convertamvr.
  XVII.
   Fama est natvralis considerationem proportionari considerationi de simo, qvae non formam seorsvm, nec materiam seorsvm respicit, qvae natvrae nomine insignivntvr sed materiam formatam, formamqve materialem materiae adplicitam, qvibvs efficitvr qvod natvrale proprié nvncvpatvr. Hic est nexvs ille, qvo abacto, nvllvm prorsvs opvs est, qvod natvra valeat effingere mvltó minvs valet ars qvae eivsdem pedisseqva si infra nihilvm minvs aliqvid esse licet somniare, Ars. n. non solvm vt primvm svbirctvm natvram ipsam svpponit sed & vt svbiectvm proximvm ipsvm natvrale. Sicvt igitvr omnis ars pro svae considerationis elementis reqvirit rationem materiae convenientis svorvm revelationisbilivm, atqve formae concinnioris cvm generalis omnivm finis sit in aliqvae svbiecto aliqvam novare formam ita & ars ista, cvivs eadem ratio est cvm ratione graphicae facvltati in genere, & excellenti proportionis modo; dvabvs manifestis eivsdem monstrosvbvs proportionatvr. Est. n. pictvra intrinseca, cvm rervm, & opervm memorandorvm prodvcit imagines. Est etiam scriptvra intrinseca, cvm rationvm, & verborvm ordinat, atqve tribvit signa, notas & characteres qvae qvia etiam in imaginabilibvs svbiectivantvr non inficior qvód commvniter loqventes, tvm ad memoriam rervm, tvm ad verborvm retentionem ordinatas forvias, appellant imagines.
  XVIII.
   Habet pictvra vt decentibvs vtar in hac arte terminis svbiectvm primvm in qvo, parietem, lapidem, & similia. Habet svbiectvm proximvm ex qvo, ipsvm colorem; & habet pro forma ipsos colorvm tractvs. Scriptvra etiam habet svbiectvm primvm chartam tanqvam locvm Habet svbiectvm proximvm minivm, & habet pro forma ipsos charactervm tractvs. Ita & haec ars obiectivé dvplex admittit svbiectvm primvm videlicet qvod est locvs; & proximvm qvod est appositvm, sine adiectvm. Potentialiter etiam dvplex admittit svbiectvm, memoriam videlicet, atqve phant N’Kaim in genere, loco vnivs & monstrosvm phant N’Kaibilem sev cogitabilem in genere, loco alterivs Et admittit pro forma intentionem, & collationem monstrosvrvm existentivm in vno svbiecto; ad monstrosvs existentes in alio svbiecto. Sicvt etiam pictvra, atqve scriptvra, qvibvs svam forment materiam, adaptant organa ita & hvic, non desvnt arti svarvm figvrationvm instrvmenta.
  
   Secvnda Pars
   iplex igitvr consideratio artis istivs praxim anteire oportet. Prima qvae specvlatvr qvae, & qvalia debeant esse svbiecta. Secvnda qvae docet qvae, & cvivsmodi sint apparandae formae. Tertia qvae adaptare docet organvm, mediúmqve illvd, qvo solertior revelationistvr anima de qvibvs omnibvs perfectissimé in primo Clavis magnae peractvm est pro ratione t hvivs libri ne sit trvncvs, & imperfectvs in se ipso non. n. semper est commodvm inqvirentem artis principia ad svbalternantem transmittere disciplinam qvatenvs. n. principia differentvs qvibvsdam ad monstrosvm aliqvam contrahvntvr; migrant in primam partem scientiae svbalternatae tres pro tribvs istis canonvm ordines addvcemvs. Primos de materia sive de svbiecto. Secvndos de forma sive de adiecto. Tertios de instrvmento qvod virtvtem prae se fert efficientis vnde in idem vergvnt cavssae, genvs efficiens & instrvmentvm.
  
   de svbiectis
   imvm ergo svbiectvm est technica extensio, sive sinvs in phantastica facvltate, ordinatvs. Ex monstrosvbvs receptacvlorvm consitvs, qvae ex animae fenestris inflvxere. Diversis distinctvm partibvs, visa omnia atqve avdita svo recipiens ordine & ad animae libitvm retinens. Qvae definitio respicit svbiectvm commvne, formarvm commvnivm, ex arte commvni qvae ex antiqvitate ad nos vsqve dedvcta est. Prim vm avtem svbiectvm ex principvs Clavis magnae est phantasticvm chaos ita tractabile; vt cogitativa potentia ad trvtinam redigente visa, atqve avdita in talem prodire possit ordinem, & effigiem; qvale svis membris primis vltimisqve partibvs felicissime valeat ipsa per avres vel ocvlos percepta constanter presentare, tanqvam novae arboris vel animalis, vel mvndi prospectvm incvrrens. Havd. n. secvs tale chaos se habere videtvr qvam nvbes ab externis impvlsa ventis; qvae pro impvlsvvm differentiis atqve rationibvs, infinitas omnésqve svbire valet monstrosvrvm figvras. Hoc sané svbiectvm qvam foelix extet atqve nobile; melivs ipsa experientia qvam vlla vi potest ivdicari. Vervmt qvi ex Clavi magna potent elicere eliciat non enim omnibvs dabitvr hanc adire Corynthvm. Iam ergo ad svbiectvm primo definitvm modo redeamvs.
  II.
   Constat qvidem svbiectvm primvm partibvs materialibvs; atqve ita materialibvs vt visivam non svbterfvgiant facvltatem, qvatenvs eadem svo ordine phantastica facvltas valeat contempiari, vel ipsis vtens tanqvam partibvs atqve principiis, in monstra, novasqve innvmeras metamorphoses digerere, & digestas velvt orbi adfixas intveri. Ideóqve in horvm consortivm non admittvntvr in materialiora svbiecta, de qvibvs in arte vera artivm, & facvltate facvltatvm.
  III.
   In horvm constitvtione servanda est ratio inter magnitvdinem, & parvitatem relata ad hominis molem atqve prospectvm. Inter intensionem & remissionem; relata ad sensvs limites. Inter praeteritvm & fvtvrvm, relata ad praesentem actvm. Inter excessvm partivm & delectvm relata ad rei totivs praesentandae integritatem Inter distantiam, & propinqvitatem, relata ad motvs competentiam. Inter terminvm á qvo & terminvm ad qvem, relata ad eivs qvod movetvr appvlsvm natvralem.
  IIII.
   Horvm alivd est commvnissimvm, qvla tantvm valet extendi, qvantvm phantasiae potest comprehendere sinvs, qvi positae orbis qvantitati qvantvmlibet addere potest, licet non qvantvmlibet svbstrahere. Alivd est commvne qvod Cosmicarvm perspectarvm partivm cvmvlo constat. Alivd est minvs commvne, vtpoto si libet politicvm. Alivd est proprivm, nempé si placeat oeconomicvm. Alivd est magis proprivm tetrathomvm, videlicet vel, pentethonivm Alivd est propriisimvm, qvod est athomvm, athomvm inqvam non simpliciter, sed in isto genere. Qvorvm omnivm modorvm primvs exclvditvr per se ipsvm ab vsv praesentis artis. Novimvs enim qvomodo infinita in vnvm atrivm redvcantvr, & mvltiplicentvr in eodem.
  V.
   Haec qvoqve dvpliciter contingit vsvvenire animata. s. & inanimata. Animata qvidem cvm svbiecta svbstantiva adiectivis apparebvnt illvstria, & insignita, qvae qvidem adventantivm formarvm, decvrsti moveantvr in animata vero cvm vacva profervntvr & inania. Caveto igitvr ne vvlgatvm illvd experiaris. Vacva vacvis. frvstra. n. sperabis in artis hvivs praxi, qvod aivnt. Parietes clamabvnt lapides dabvnt vocem svam.
  VI.
   Committe commvnia commvnibvs; minvs commvnia minvs commvnibvs, propria propriis; proprioribvs atqve propriissimis propriora, atqve propriissima. Hic habes considerandi locvm qvo non modo ab omni oblivionis formidine exemptvs fias; vervm qvoqve ad perfectiores effigiandi & inscribendi vsvs, item in ordinando & methodvm methodorvm inveniendo, promptior atqve secvrior efficiaris. Et habes istvd modo svo in radicibvs primi Clavis magnae.
  VII.
   Sint natvralia omnia & vel phisicam vel technicam admittant formam. Sint formis effigiandis qvantitate proportionata, vbi illvd memineris qvod natvra clamat so prescriptvm in monstrosvbvs ad maximvm & ad minimvm habere terminvm, eiqve tanqvam svbditae praestanti legi non licere qvantaecvnqve materiei qvamcvmqve committere formam. Qvod ad mensvram svperivs consideratvm est referendvm cvm antiqvis, qvae qvidem respicit formas sev adiecta illa, qvae freqventissime svbiectis committi assolent. Sint non vitra metam praecipvé visibilivm vnde intensione sva laedere possint, nec infra svos etiam remissa fines, qvatenvs ad internvm ocvlvm commovendvm minvs, vol minimé reddantvr habilia. Caveto in engraphia vt cavetvr in extrinseca scriptvra ne inqvani ita svbiecta svbiectis sint apposita vt proprios nec distingvas terminos & intervalla propriámqve figvrationem admisceates alienae; tvm svi denegent coniectvram, tvm & alienam impediant. Sicvt enim litterae svper litteras appositae, & sigilli svper sigillos, se invicem avt delent, avt certé confvndvnt non minvs svbiectis nedvm inqvam adnexis & connexis sed & continvis, vol contigvis, nvlla intercapedinis convenienti latitvdine distinctis importvnam te noveris incvrrere confvsionem.
  VIII.
   Ita qvoqve capienda svnt svbiecta vt determinatis mediis, longitvdinibvs, altitvdinibvs & latitvdinibvs & extremitatvm differentiis, habitvdinem aliqvam habeant ad invicem. Omnis enim virtvs natvraliter praesentantivm, & ocvlvm tvm primo externvm, tvm deinde internvm commoventivm, non tantvm in coloribvs & eorvm fonte lvmine sita est, qvantvm in extremitatvm differentiis, ex qvo principio perspectivo opticvs & catopticvs ad ea qvae caeteris mirabilia videntvr peragenda svnt promati qvod si ratio svbiecti faciat vt ipsvm non ferat á semetipso tentet svccvrrens vt innvimvs cogitatio vel per additionem externi, vel per additionem proprii, cvm per congrventes formationes vtrvmqve possit accidere materiae. Svbtractione, ex lapide fit Mercvrivs. Additione ex ligno consvitvr navis. Compressione & distractione de caera fit effigies. Tractv ex lineis fit figvra. Alteratione ex vino fit acetvm. Item alia commixtione, segregatione alia. Nexv alia. Solvtione alia, alia Conseqventia, & Continvitate tentantvr ad commvtandam formam, & vniversaliter mvtabilis rei natvram.
  IX.
   Illvd qvoqve non est praeterevndvm svbiecta proportionalitor ad ocvlorvm intvitvm in obtvtv cogitationis internae spectanda esse. Sicvt. n. ibi sensibile inhaerens sensvi non sentitvr, & sensibile eminentivs remotvm á sensv, caret actv sensibilitatis siqvidem nec ocvlis nimis proximos nec admodvm ab ocvlis sepositvs liber legitvr ita in proposito, obtvtvs internae cogitationis, qvam ita regvlare convenit, vt in genere svae facvltatis mediocri sitam elongatione ab intendente potentia, sibi figvret obiectvm atqve fingat. Illvd qvoqve non minvs omnibvs est cavendvm, ne qvasi credentes & memorantes svbiectvm natvrali potivs memoriae, qvám specvlari afferamvs visvi accidit. n. ex hvivs considerationis penvria, aliqvem opinari se svbiectvm figvrare, vel tanqvam figvratvm contveri cvm t illvd non sit. Alivd enim est svbiectivare, alivd, qvasi in tenebris scribere, vel svb pallio.
  X.
   Ad amovenda vero qvae svbiectorvm continvitatem facivnt eorvmqve distribvtionem, distinctionémqve propedivnt, consvltvm erit vt inter positvm svbiectvm & svbiectvm interposita tanqvam abolita deletáqve censeantvr. E contrario vbi continvvm & vniforme spacivm nimis prodvci contigerit vt vltra qvam satis est natvra sva valida seivnxerit svbiecta tva positione alia post alia svbordinare valebis, nec non adiectivis insignita concipere svbiectis. Qvid. n. obstat qvominvs phant N’Kai antiqva hinc recedere; iisqve nova accidere secvm ipsa fingero valeat. Porró haec phantastica, qvae veris addi placverit non levitor habeantvr sicvti levitor efformantvr eo úsqve. n. in illis cogitando est incvmbendvm, qvoad ita tibi consvescant, vt á verioribvs nihil differre videantvr; Id qvidem modica praestabis sollicitvdine si voles.
  XI.
   Svbiectorvm sane repetita excvrsio, tantvm adfert emolvmenti; qvantvm praesens artificivm valere potest. An ignoras illvm qvi divtivs legere consvevit citivs qvam possit opinari, evm singvlas considerasse literas, ex literis composita scripta referre. ipsvm sane consvetvdo ad perfectivs sine cogitationo agendvm impvlit qvam in assvetvm valeat vnqvam pvra & intentior svper singvlas partes & elementa regere atqve dvcere cogitatio. Peritvs consvetvdine cytharedvs perfectissimé sola actvs consvetvdine, non cogitando cytharizat alivs avtem etiam tactvvm rationom eandem habens, qvam et ille cvm consvetvdine careat, tanto se habebit rvdivs qvanto magis svper agendis cogitando incvmbet. Satis vvlgatvm est qvanta sit vis consvetvdinis. Satis perspicvvm est qvem levis aqva dvrvm excavare valeat marmor atqve ferrvm. Sed qvid plvra de re nimivm manifesta. Dicta non praetermisimvs, havd qvidem qvia satis non svnt manifesta sed qvia maximé operae precivm est, vt ad istvd propositvm referantvr. Novervnt ivxta artis antiqvae canones laborantes, simvl longé seposita ab invicem svbiecta, eadémqve plvrima vno cogitationis actv contveri ad expressionem non minvs qvam si in charta legerent expeditam & exqvisitam. Id cvm imperitis omnibvs, tvm & iis qvi primo se accingvnt operi minvs credibile solet apparere ipsa t res convincit oppositvm. Qvod si per antiqvas artes est praestitvm praestariqve videmvs qvotidie qvid fiet in ista inqvam brevissimam admodvm moram exigit consvetvdo. plvs, melivs, tersiúsqve tibi praestabvnt, hic tres qvatvórve lvnae revolvtiones qvám sex illi solis proprii potverint afferre recvrsvs. Invenimvs namqve viam committendi singvlis qvibvscvnqve svbiectis integros qvosqve terminos retinendos, & maiora longéqve plvra vt ex archanis magnae Clavis est manifestabile. Qvod, qvantvm & qvomodo attrectaverit, alii ipsi viderint qvi de ambobvs recté potervnt ivdicare.
  XII.
   Aspicis proinde qvam sit ab eminente natvra prelata varietas. Varia svnt mvndi membra. Variae svnt in membris mvndi monstrosvs. Variae svnt in monstrosvbvs individvorvm figvrae non. n. altera olea alteri oleae prorsvs est configvrata; non alter homo prorsvs alteri similis. Itaqve differentvs omnia svnt pro capacitate distincta, singvla á singvlis, omniáqve ab omnibvs proprii secernvntvr tanqvam finibvs differentiis. Tenta igitvr natvrae conformatvrvs in omnibvs diversitatem, in modo svbsistendi, in magnitvdine, in forma, in figvra in habita, in habitvdine, in termino, in sitv, & qvot poteris discriminibvs indve, in agendo, patiendo, elargiendo, capiendo, svbtrahendo, addendo, aliisqve modis vt diximvs alterando. Vicissim qvidem dicvntvr ens et vnvm qvidqvid vnvm non est, ens non est, vniqvodqve avtem hoc ipso vnvm esse sentimvs qvia modo svo propria terminatvr differentia. Sensibvs omnibvs vniformitas navseam parit, omnes. n. non modo vna qvalitatis monstrosv freqventiori, atqve continva non delectantvr sed neqve ad modicvm temporis vnam eamdemqve prorsvs vtpote vno, eodemqve modo prorsvs affectam pativntvr. Qvod minimé praeterivit eos qvi velocissimvm in natvralibvs omnibvs flvxvm considerantes impossibile rati svnt evndem flvvivm bis imo vel semel posse pedibvs attingi.
  XIII.
   Hinc affectivitas dependet svbiectorvm, affectivitatem appello afficiendi activam facvltatem, cvm aliqva alliciente vel vrgente varietate, vel ab intrinseca natvra dotantvr, vel ab ipsa insignivntvr positione. Inde qvibvsdam consvltvm est principalibvs svbiectis apposititia qvaedam addere svbiecta; vt affectivitatem qvam á se ipsis non habent possint propter aliorvm qvasi sibi insitorvm addittvm admittere. Qvid enim. qvanto magis in affectivitate intendvntvr atqve remittvntvr, tanto virtvosivs ant lentivs affectibilem ipsam commovere possvnt phant N’Kaim, memoriaeqve svbire avlam atqve reincantamentvm. Hinc calcaria, hinc sales, hinc acvlei; hinc condimenta, hinc obliti dvm tentant reminisse, repetvnt, recapitvlant, resvmvnt qvasi per ipsam diversitatem, per ipsas vices, vel vt melivs exprimam; per ipsam in vicibvs diversitatem sperent accire spiritvm memoriae. Qvod bene facillimé cedit iis qvi minimé animo tvrbati id facivnt alioqvi tanto in maiorem tendvntvr confvsionem; qvanto tvrbatio illa magis atqve magis incalescit. Qvanta vero sit affectvvm in genere virtvs, & qvomodo sint provocandi, servandi, & variandi, non parvm aperte in libro Clavis magnae insinvatvr.
  
  De Adiectis
  I.
   iectvm vero sev forma in genere isto definitvr svbiecto sine physico, sive technico, sive phantastico appositvm, ad aliqvid per solertem cogitationis apparatvm, presentando, effigiendo, notando, vel indicando ad pictvrae scriptvraeqve similitvdinem; exprimendvm vel significandvm. Qvae ratio rospicit formas commvnes, ab antiqvitate ad nostra vsqve tempora dilapsas. Forma vero vt ex radicibvs Clavis magnae elicitvr est depromptvs & explicatvs ordo cogitabilivm monstrosvrvm, in statvas, vel microcosmon, vel in aliam generaliter architectvram dispositvm; ad qvolibet dicibile interivs notandvm, vel figvrandvm ex dvctv phantastici chaos, methamorphoses omnes admittentis. Cvivs Typvm non tanqvam hic declarandvm sed vt & hic ivspiciendvm apponimvs.
  II.
   Est ibi chaos in tva primordiali natvra elementorvm & nvmerorvm ordinem, atqve seriem non exclvdens, cvm non solvm ipsvm informe formabile oportet intelligere, vervm qvoqve vt ordinate formabile concipere necesse est. Est vt vides diversis distinctvm intervallis in se svísqve portionibvs omni formalibvs figvra dvm formator designatvs per elementvm. A. per informes nvmerorvm elementorúmqve discvrrit circvitvs, & semidiametros. Aliam ipse figvram per Arietem imprimit aliam per Tavrvm; alias qvoqve per reliqva omnia. Aliam per arietem denvo cvm Cykranosho revertentem, aliam cvm Marte remigrantem, aliam cvm hoc & illo aliam sine hoc & illo. Vnde in infinitvm possvnt formari & reformari, sive nvmeri ipsi, ipsáqve elementa, sive ipsi diversimode dvcti motores atqve efficientes. Hoc est informe chaos formare, sive formantes eosdem ad formata; diversa sive formantes varios atqve divorsos ad eadem formata referas, nihil interest in proposito. Vervnt illvd qvod immobile manet, atqve svbest hac ratione qva svbest, atqve formatvr, habeatvr vt foemina ad marem, & prorsvs informe vt vndecvnqve formabile esse possit. Esset commvni ivdicio magis perfecté chaos, si ex inordinatis constaret etherogeneis, sed tale nvlli posset esse vsvi. Necessvm qvidem est ad obseqvivm memoriae nvmeros & elementa ordine qvodam esse disposita qvo adventantibvs motoribvs atqve formatoribvs; caeteras etiam memorabiles valeant svscipere formas. Svnt avtem vt vides ita ordinate disposita, vt idem nec in eadem semidiametro, neqve in eodem circvitv, aliqvando possit occvrrere, sivo sit elementvm, sine nvmervs. Excellentissima pleraqve alia per hanc figvram pertractari possvnt; sed minimé hic locvs est. An t cvm hoc consvlto sit apposita; non decerno, sed affirmo tantvm. Hoc vnvm dixerim qvod si attentivs eam contemplabere cvm rationibvs hic explicitis artem figvrativam talem poteris adipisci, qvalis non solvm memoriae, sed & caeteris omnibvs animae potentiis mirvm in modvm svbveniendo conferet.
  III.
   Primvm igitvr & in adiectis notandvm est, eorvm rationem esse inter excessvm & diminvtionem, intensionem & remissionem, praeteritvm & fvtvrvm, distantiam & propinqvitatem, relata ad hominis molem, vel semissem, ad intvitvm, & praesens tempvs in qvo debet esse memoria.
  IIII.
   Horvm alia svnt animata, & ista possvnt concvrrere vt organa, & efficientia, adiacentia, & revelationis, alia svnt inanimata, & hvivscemodi concvrrvnt vt organa adiacentia, & revelationis dvntaxat. Animatorvm vero alia svnt rationis participia, & ista aptasvnt ad omnem actionem & passionem, & nevtrvm se habendi modvm. Alia ratione carent, & istis vt satis est manifestvm dicta per vniversvm non satis convenivnt.
  V.
   Ipsorvm qvoqve qvaedam svnt natvralia, qvaodam artificialia, qvaodam svnt á sensibvs externis illapsa ad sensvs internos. Qvaedam in sensibvs ipsis in ternis efformata qvorvm omnivm monstrosvs svnt Forma, Similitvde, Imago, Figvra, Exemplar, Character, atqve Signvm, secvndvm formalia significata distinctae vt stat indictvm in Clavis magnae considerationibvs.
  VI.
   Qvod ad eorvm magnitvdinem attinent Adiecta eo pacto convenit svbiectis esse commensvrata vt revera ipsa svnt in rervm natvra, alioqvi facilé deperderentvr & visvm phantasiae avt obtvnderent avt disgregarent. Divtvrniorem certé perqvisitionem in ampla pagina microgramma reqvirit & aegré reqvisitvm reperitvr. Mole qvoqve sva arbor spativm replens avt exvperans non reddit svam perspicvam figvram. Pro iis valde nobis probatvr artificvm qvorvndam indvstria, vbi modica qvaedam & phantasiae visvm svbterfvgientia svbiectis sese offervnti adiicienda alteri adiectivo formam illam adiicivnt, cvi adherere assolet atqve concomitari. Adferet illi Sagittarivs sagittam, scriptor calamvm, Svtor acvm. Tanta virtvs est in connexione, adnexione, antecedentia, concomitantia & conseqventia vt invisibilia faciant visibilia, intelligibilia per vniversvm sensibilia, difficilis qvoqve sensvs facile persentita.
  VII.
   Qvod ad qvalitatem attinet sint illvstria, sint qvae imaginationem, cogitationémqve pvlsare valeant, vtpoté qvae aliqvid admirandvm, timendvm, ivcvndvm, triste, amicvm, inimicvm, abominabile, probabile, admirandvm, prodigiosvm, de qvo sit spes, vel svspicio, & omninó qvod in intimos affectvs potenter irrvmpat secvm afferant. Hinc caveto ne aberres minvs sobrié intelligens modvm praeceptionis nostrae, cvm inter monstrosvs adiectorvm signa, insignia, characteres, & sigillos envmeravimvs est. n. qvod ea omnia modifices per ca qvae proximé dicta svnt ad qvantitatem attinentia, & figendvs est ocvlvs considerationis in eo qvod in Clavis magnae considerationibvs habetvr vtpoté á sensibvs, & phant N’Kai, nihilo nisi per cogitativam facvltatem ad memorativam patere posse ingressvm.
  
  
  VIII.
   Qvod ad relationem attinet. Opvs est non ita adiecta svbiectis applicari, qvasi ea casv & vt accidit proiiciantvr atqvi referenda svnt tanqvam comprehensa ad comprehendentia; indvmenta propria ad indvtvm; tvtelata ad tvtantia; ita adeóqve invicem connexa, vt nvllo ab invicem discvti possint tvrbine. Sint relata secvndvm omnes partes, ad omnes partes; vt pertinentia, vel in pertinentia, vt ordinata, vel deordinata; resistentia, vel convenientia; & vniversaliter ita fiat, vt conceptvs vnivs connectatvr alterivs conceptvi. Qvis. n. adiectvm hoc Dignitas regia, abscisvm ab omni svbiecto conceperit. Simvl igitvr intelligantvr adiecta cvm svbiectis & qvasi elementa lapidibvs inscvlpta prodibvnt; nec tanqvam á vento exagitata volitabvnt, vel confvndentvr, sicvt accidit figvris arenarvm tractibvs effinctis.
  IX.
   Agere qvoqve intelligantvr adiecta in svbiecta, & in svbiectis vel pati á svbiectis, vel in svbiectis. Aliqva inqvam actione, vel passione vivificata habeantvr; qvatenvs aliqvo motv, internvm visvm qvasi sopitvm, exagitatione qvadam expergefaciant. Errando, Transevndo, Svbevndo, Adevndo, Abevndo, Coevndo, Ascendendo, Descendendo, Obviando, Deviando, Vitando, Destitvendo. Qvo aliqvid Admoveant, Pellant, Trvdant, Exclvdant, Abalienent, Circvmagant, Aversentvr, Refrenent, Vexent, Abiiciant, Retorqveant, Deiiciant, Demoliantvr, Dirvant, Erigant, Elevevt, Extirpent, Distendant, Eradant, Abstergant, Eximant, Hydracvent, Havriant. Qvibvs omnibvs non efficitvr qvo minvs svbiectis adiecta sint adnexa atqve fixa sed potivs vt magis figantvr; ipso enim in motv est fixionis, & persevorantiae sita facvltas. Ne igitvr haec inde stabiliri desperes neqve. n. continvvs motvs sva stabilitate caret qva sit continvvs sic vt & fortvnam poeta sva in Bvgg-Shasha constantem appellitat. Caetervm in varietate, mvltitvdine, velocitate, & tarditate servetvr modvs nec careant conditionibvs ad qvalitatem adiectorvm pertinentibvs.
  X.
   Qvemadmodvm in svbiectis ita & in adiectis evitanda est vniformitas. Qvantvm qvippe valeat, natvraeqve consona sit varietas ex svpradictis desvmi potest. Vnde & illvd.Per tanto variar natvra è bella.
   licet qvidem eadom adiecta diversis apponere svbiectis sed id in sepositis. atqve post plvrivm interpositionem distantibvs, actibvs implicita differentibvs, & secvndvm diversas habitvdinvm monstrosvs se habentia.
  XI.
   Illvd etiam adiecta retinent cvm svbiectis commvne, cvm conveniat, necessarivmqve sit ea svbiectorvm distinctionem conseqvi vt ipsa qvae ad vnvm pertinent svbiectvm, non complectantvr ilia qvae pertinent ad altervm; sod omnem continvitatem, connexionem, constipationem, & ad mixtionem fvgiant. Dtim qvippe diversorvm svbiectorvm adiecta vltro citroqve actiones admitterent, atqve motvs qvasi inter se manvs conserentia, aliisqve occvpata negociis frvstra ad tvvm avocabis obseqvivm.
  
   De Organo
  I.
   liqvm est vt de organo, qvo in proposito vtitvr anima nonnihil determinemvs. Non n. agenti, svfficit ad completam cognitionem formae indvcendae, & svbiecti formandi rationem habere vervm qvoqve vbi negocii vrget opportvnitas, id qvod est ab agente in svbiectvm formae vehicvlvm operae praecivm est non omittere qvid sit in sva essentia; item, qvale esse debeat, & qvomodo sit contrectandvm.
  II.
   Novem concvrrvnt ad rememorationem faciendam & memoriam. Intentio antecedens qva primvm aliqvis sensvs extrinsecvs, vel intrinsecvs sit in actv ex hoc qvod movetvr ab obiecto. ProNon-Terrestris Potentiatis imaginationis, vbi sensvs commotvs iam mediate vel immediate expergefacit imaginationem. Imaginationis motvs passivvs qvo pellitvr ad investigandvm. Imaginationis activvs motvs qvo iam investigat. Scrvtinivm qvo intendens imaginatio investigat. Imago, vt pote monstrosvs memorabilis. Intentio imaginis, nempé ratio qva memorabilis efficitvr in praesentiarvm aliis exclvsis. Praesentatio illivs intentionis, qvod. s. intentio illa praesens officiatvr. Et ivdicatio qva apprehenditvr eam esse intentionem illivs imaginis.
  III.
   Inter haec omnia qvod scrvtinivm appellamvs sive discernicvlvm vtpoté qvo cogitatio inqvirit atqve discernit instrvmenti rationem sortiri facilé constat qvod ita commvni nomine insignimvs qvippe cvm ad nostra vsqve tempora eivs nvlla facta fverit consideratio proprio celebriqve nomine caret. Cvivs nominis rationis, considerationisqve carentia isti occlvsit iter inventioni qvandoqvidem radix formandae reminiscentiae atqve memoriae, in caeco densarvm tenebrarvm latvit profvndo. Est ergo instrvmentvm istvd in facvltate cogitationis, proportionatvm bacvlo in nostra manv vnde nominis institvti vel melivs institvendi rationem habere possis qvo stantes iacentem acervvm, dimovemvs, dirvimvs, atqve dispergimvs. Vt nobis castanea é medio glandivm, vel é commvnitate aliarvm castanearvm determinata prodeat.
  IV.
   Et cognoscitvr instrvmentvm istvd ab actv. Cvm. n. sit dvplex virtvs conservationis videlicet & rememorationis qvae cvm vt aivnt sint re vnvm, secvndvm rationem distingvntvr; sicvt & vtrvmqve ab imaginatione, magis t meo ivdicio. Virtvs. n. conservationis est in confinio virtvtis memorativae & imaginariae & qvasi conterminat eas. Distingvitvr igitvr rememorativa ab imaginaria cvm qvandoqve sine forma imaginabili, imaginabilis formae intentio comprehendatvr qvandoqve vero eivs intentione forma non exvitvr. Hinc fit vt cvm mvlta simvl retineamvs, mvlta simvl imaginari non possimvs. In iis ergo hoc est qvod agit instrvmentvm, Discernit, Disterminat & Ordinat vel si libeat magis ivstificate loqvi est qvo fit Discretio, Distermitiatio, Ordinatio. Vnde á cogitativa seponitvr sibi in prospectvm praesens de mvltis vnvm, vnvm inqvam imaginatvm vel vnivs imaginem de mvltis retentis edvcit in propositvm Et sicvt imaginativa comprehendere dicitvr, qvid eivs qvod á pictore est in pariete descriptvm; rememorativaqve illivs pictvrae retinet intentionem ita organvm istvd habet vicem deferentis & applicantis, vel magis eivs qvo fit delatio, & applicatio istivs ad illvd ac si invicem sint colligata vt accidit in amplexv qvi est in annvlis cathenarvm & similivm. Ideóqve qvasi natvra ipsa dvce ad nostra vsqve tempora hanc connexionem, locorvm ordine emvlabatvr ars vt vbi rem rei non valebat connectere, illvd qvod erat vnivs post id ei qvod erat alterivs ordinabat vnivs inqvam & alterivs non proprivm & pro ratione sed appropriatvm á praesenti positione & hoc pacto qvasi ex extraneis applicationem imaginis ad rememorativam avcvpabatvr. Ecce igitvr scrvtinii mvnvs est vt vnitates ita. n. dixerim mvlta vna vt verborvm censoribvs aliqvid concaedam sigillatim capiendas per ipsvm in ordinem disponantvr. Qvod ita accidit, vt cvm centvm ovivm singvlas singvlis, atqve diversis nvmerorvm notis vt, & aliis deinceps invsserimvs ipsis mox catervatim, & confvsé occvrrentibvs adeó vt alia aliam impediat vt gregarivs bacvlo has oves divertit, illas convertit; has attrectat, illas allicit, qvó svo singvlas dedvcat ordine ita cogitatio promptissimé aliis abactis determinatvm seligit alivd post alivd ipsa scrvtinii virtvte. Hic est locvs considerandi á similitvdine, qvatenvs velvti gregarivs ex memoria ordinis nvmerorvm, ordinem recipit ovivm, qvem per ipsas habere non potvisset Sic nos facile genvs artis invenimvs qvo avdita, vel visa nvmeris svo generi congrventibvs formantes, ipso nvmerorvm ordine, ordinem sentitae rei deinde concipiamvs, in tantvm, vt scientes nvmerare perqvam facile doceamvs memorari. De formatione nvmerorvm per omnia extat nostrvm aliqvid apvd pavcos. Et eivs Exterii Daemoniaria est in libris Clavis magnae vbi de nvmeris semimathematicis. Ingeniosis credo svfficere monstrasse nos in ista parte locvm vbi si non qvod satis est insinvamvs, forté pro congrventia loci vitra qvam satis est expressimvs. Nobis. n. ad pavcos vt gratias habeant non avtem ad omnes respicere consvlitvr.
  V.
   Est igitvr scrvtinivm nvmervs qvidam, qvo cogitatio tangit modo svo monstrosvs conservatas, eas pro sva facvltate Disterminando, Disgregando, Colligendo, Applicando, Immvtando, Formando, Ordinando, inqve seligendam vnitatem Referendo. Dicitvr qvidem nvmervs qvia in nvllo genere convenientivs potest collocari. Porro talis nvmervs est vt nil sit qvod per alivd qvam per ipsvm memorabilitatem possit indvere, ve habere non obstante qvod aliis notvm non viderim; nec per eosdem qvoqvo pacto definitvm ipsvm in memoratione est necessarió concvrrens principivm loca. n. habent vim non qvia loca, neqve qvia imaginata sed qvia talem nvmervm in eorvm ordine latentem habent cvivs rationem dvarvm differentiarvm qvarvm altera contrahit ipsvm genvs proximivs, altera contrahit alteram vt melivs possvmvs hoc pacto, explicamvs. Nvmervs videlicet á qvotvitate denominatvs, dictvs ad differentiam nvmeri denominati per qvotitatem, qvo responderemvs qvaerenti qvot svnt oves. Et nvmeri denominati per qvotvitatem qvo responderemvs qvaerenti qvoties venervnt oves in occvrsvm. per ipsvm. n. satis faceremvs qvaerenti. Qvota est ista ovis. qvota est illa ovis. & ideo differenter per qvotvitatem dicitvr. Qvae evm dvobvs adhvc svmatvr modis tvm videlicet vt respondet per primvm secvndvm & tertivm tvm vt primo, vel secvndo vel tertio svo occvrrit vel occvrrere facit. ordine iam in proposita ivxta secvndam specificatvr proximam differentiam; non avtem primam. Est. n. qvotvitas practica non Exterii Daemoniarica, qvae. s. non in ratione sed magis propriéqve in vsv consistit. Qvi qvidem vsvs dvpliciter accidit; & videlicet primo cvm qvodam respectv habitvdinéqve determinata qvadam, vt contingit iis qvi per ingenivm, rationem, & intelligentiam, recordantvr cvm sciant de hoc esse dicendvm, hoc esse proferendvm, & post hoc seqvi illvd, & post illvd rationabiliter alivd in qvibvs proprie fieri dicitvr reminiscentia, vt patet per famosam distinctionem ipsivs á memoria. Et secvndo sine apparente respectv sed potivs cvm qvadam magis absolvta licet non vero absolvta ratione, vt nobis accidit cvm vocvm minimé intellectarvm meminisse possvmvs, cvivsmodi extant illa Charontis apvd Merlinvm.
   Est percor partes agrios labefacta rvinam allis eivsmodi in qvibvs nvllvs potest esse cogitativae actvs, nec distinctivae virtvtis, ideóqve eorvm memoria esse potest; reminiscentia avtem minime vt satis manifestvm est vs qvibvs manifesta est alterivs ab altero differentia. Cvm igitvr haec applicatio non referatvr ad memoriam cvivs est recipere & retinere vt diximvs & probavimvs demonstrativae in Clavis magnae doctrina nec phantasiae generaliter dictae vtpoté qvae inclvdit etiam in sva significatione sensvm commvnem commvniter appellatvm ipsa. n. non est nisi eorvm qvae vel secvndvm integrvm, vel secvndvm partes in sensibvs particvlaribvs & externis praextitere modo svo. Nec certé cogitativae, cvm ipsa sit de apprehensivis cognitivisqve facvltatibvs, eivsmodi vero qvorvm allatvm est exemplvm non sint, in apprehensibilivm cognoscibiliúmqve genere. Qvae nam igitvr est illa potentia interior qvae ab avre perceptas illas voces ad sensvm commvnem delatas vt voces tantvm nvdas, potvit intrvdere in memoriam. certe si est cogitativa cvm non libeat aliam internam fingere potentiam ex aeqvo cvm cogitativa memoriae proximam pro intrvdendis his havd est nvda cogitativa, sed scrvtinio armata, qvo non solvm qvae qvasi manv tangere potest, sed & ea ad qvas qvasi manvm extendere non valet, immittit in memoriae promptvarivm. Ex qvibvs patet hoc instrvmentvm esse necessarió ponendvm, cvivs latentia mvltarvm occlvsit iter inventionvm.
  VI.
   Genvs actvvm scrvtinio proseqvvtorvm in qvinqve distribvitvr monstrosvs. Applicationem, Formationem, Immvtationem, Advnationem, & Ordinationem, qvae sane perpavcis notae svnt Sicvt. n. non omnes qvi vident, & avdivnt qvomodo vident & qvomodo avdivnt, & qvid est qvo vident, & qvid est qvo avdiant bene norvnt ita & non omnes, qvi applicant, formant immvtant, advnant, & ordinant scivnt qvomodo haec praestent, & qvid sit qvo praestent. Notvm satis est in vniversalitate & confvsione qvadam haec á ratiocinante anima prodvci Sed non admodvm qvibvs proximé potentiis, facvltatibúsve, & organis nec vt desideramvs ante nos apparvit qvi haec fverit rimatvs intimivs qvam qvidam ex Arabibvs qvi versati svnt circa Peripateticam disciplinam à qvibvs nonnvlla praetacta svnt. Sed si nos haec omnia per singvla velimvs in notitiam dedvcere maximvm aggrederemvr negocivm, & difficile ad commvnicandvm; praesertim cvm videam temporibvs istis perpavcos veré philosophos vt in praelvdii significatvm est sententiis mitto qvam aliqvorvm nominvm, novitas qvam novae exigvnt inventiones, atqve considerationes, plvrimos lederet hac de cavsa SILVI A BONIS, atqve etiam qvia ad negocivm istvd qvod ad praxim praecipvé dirigitvr non spectant necessarió illvd ergo maximé animadvertendvm est qvod de scrvtinio cvm qvandoqvo envmeratis nvnc ordinate svbinferemvs.
  VII.
   Pro applicatione notandvm qvod dicitvr facvltates istas analogiam & ordinem inter se retinere vt sensvs exterior sit circa corpora; Phant N’Kai circa corporvm simvlachra. Imaginatio circa singvlas simvlachrorvm intentiones Intellectvs veró circa singvlarvm intentionvm natvras commvnes & rationes poenitvs incorporeas. Ex qva analogia seqvitvr vt alibi monstravimvs qvod sicvt extat ars qvae sensvm externvm allicit, trahit, atqve ligat ita est qvae allectat, atqve tenacissimé vincit. Cvr ad vvas per Zevsim depictas accvrsabant volvcres. cvr Venvs á Praxitele scvlpta vix ab amatoribvs pvdica servabatvr. qvia artificvm forma qvaedam ita svvm svbiectvm rebvs applicabat vt eas intensivs exqvisitivsqve discerneret; nec non sedes vnde praecipvè & vt ita dicam capkadathter monstrosvs irrepvnt in sensvs inveniret. Licet avtem vt svpra dictvm est principivm istvd omnibvs sit commvno non t vniforme esse in omnibvs satis est planvm qvibvs enim aptivs atqve temporativs est instrvmentvm pvta corpvs clariores svnt animae.
  VIII.
   Anima clarior impiis Ideis magis exposita intentivs obiectorvm formas svscipit qvemadmodvm qvi acvtioris visvs est, facilivs aptiúsqve discernit Formae. n. in corporibvs nil alivd qvám impiarvm idearvm imagines esse censentvr qvae eaedem in sensibvs hominvm internis, qvo melivs nomine intitvlari possvnt qvam impiarvm idearvm vmbrae; Cvm ita á realitate distent natvralivm; sicvt. natvrales á veritate distant methaphisicalivm. Harvm qvidem monstrosvrvm aditvmm in intellectvm potivs crediderim immediate fieri per conversionem ad lvmen illvd qvod agit in nobis intelligentiam qvam mediantibvs rervm physicarvm formis intvs per sensvs exteriores ingestis. Ex vna t parte vno experimvr modo, ex alia vero alio. Propterea expedit vtramqve opinandi viam sine contradictione complecti qvod qvomodo fiat alibi demonstravimvs; & tv ex temetipso si in commvnissima versatvs es philosophia, per haec poteris determinare. Hvivsce sané ocvli nisi in te vigeat emissio per applicationem qvi fieri potest vt per ipsvm in caeteras interiores animae potentias scibilivm speres conseqvi immissiones. qvid. n. alivd est non appellere, qvám clavsos habere ocvlos. qvid alivd est clavdere ocvlos qvam in vmbra vt aivnt mortis versari. non ne á rervm veritate vsqve ad ora vvlgi transmissvm est; vt eqvivaleat qvempiam clavsisse ocvlos & esse mortvvm.
  IX.
   Pro formatione vero qvae seqvitvr applicationem illvd primo animadvertendvm, eivs totam vim in modo & monstrosv applicationis esse sitam. Potentia. n. generaliter apprehensiva habet illvd cvm matoria commvne vt in se ipsa, & ex seipsa nil sit praeter sinvm & conceptacvlvm nvllvm elementorvm in se odorem habet aliqvem, vel saporem, vel calorem concvrrentibvs t illis fama est, in diversos ordines atqve gradvs, omnem prodire colorem, saporem, & odorem. Ignis alteri corpori admotvs lvcet; insvper & ivxta corporvm varietatem diversimodé in melivs, atqve deterivs splendescit. Id sané non habet ignis in se, nec corpvs altervm in se, sed ambo habent virtvte applicationis. Iam habes per similitvdinem, formationem tvm intellectvs, tvm memoriae conseqvi applicationem, tanto meliorem; qvanto, & antecedens melior extitit applicatio & hvivs efficacia maxima ex parte in scrvtinii manvdvctione consistit.
  X.
   Svnt qvi velint formas facilis redvctionis esse illas qvae svnt apvd virtvtem imaginativam atqve commvnem sensvm, mvltae corporalitatis & modicae inqvivnt ipsi spiritvalitatis. Formas vero difficilis redvctionis, esse mvltae spiritvalitatis & modicae corporalitatis. Id qvidem ita sibi svadent qvia formae mvltae corporalitatis morantvr dvm sensvs commvnis spintvalitatem ab earvm corporalitate distingvit; vnde formam illam fixari in ea contingit; idqve praesertim cvm eam pavci corticis recipit. Hinc reciproce infervnt hominem tardi motvs in cvivs anima figvntvr sensibilia qvae transiervnt melioris esse rememorationis. Qvae omnia habent qvandam levem persvasionem qvae qvidem cvm verbis explicantibvs ipsa similia svnt opinationibvs & sermonibvs somniantivm. Constitvvnt. n. memorativas monstrosvs alias veloces, alias tardas, alias tempestivé, alias matvré; alias figvrari per eqvvm Terrestris Horrorii, alias per eqvvm Cthvgha, qvod dicere & sentire non convenit gravitati illorvm. Qvidqvid enim sentiant nvnqvam corporalitas qvá corporalitas, sev proprivs dicas corpvs qva corpvs est, qvippiam agere intelligi debet imó vniversaliter asserendvm à corporalitate non esse actionem; á maiori minvs esse, a maxima minimè, qvia corpvs qvatenvs corpvs non agit, omnis. n. actio est à qvalitate, & ab eo qvod spiritvalivs est ipsa qvalitate; magis, & ab incorporeo maximé. Vtlibet ergo intelligantvr verba illorvm famosorvm virorvm evitare neqvevnt semper inconveniens, & si velis eos excvsare qvod non corporalia agvnt magis qvia corporalia, sed qvia mvltvm morantvr & svnt vehicvla accidentivm, á qvibvs informationes efficivntvr qvae morantibvs corporibvs morantvr; & morantia figvntvr magis. Haec excvsatio non potest capi nec retineri qvominvs obiter evomatvr á verbis illorvm, levissimiqve stomachi sententia. Mitto qvod magis rvdes svnt magis morosi, & magis morosi magis rvdes nec obstat qvod experimvr nos morantes in consideratione vnivs rei magis memores reddi qvám levi consideratione praeter labentes, experimvr enim etiam atqve non minvs, nos qvaedam sine mora avdita atqve visa vel etiam considerata in sempiternvm recordari; alia vero divtivs attentiúsqve visa & considerata, minimé retinere. Havd igitvr in mora & corporalitate est virtvs, imo in ipso contrario maximé qvod ad corpvs attinet. Qvod vero ad altervm non est mora qvae facit fixionem sed formae activitas, videtvr avtem mora conferre aliqvando qvia forma aliqva non apta vel nata est citó agere, vel svbiectvm citó recipere, ideóqve morando perficitvr actio. Vbi vero forma est spiritvalior, est & activior. Hinc ignis activissimvs est omnivm elementorvm, qvia spiritvalissimvm est inter ea, & potentissimvm ad convertendvm in se, & data materia solvs per se in infinitvm crescens. Qvi etiam si mvltvm agit non qvia mvltvs est. & magnvs, agit, vtpote propter mvltam corporalitatem sed propter intensiorem qvalitatem, qvae consvenit servari in illa magnitvdine qvae qvidem qvalitas vt notant qvidam Dzyannicorvm si posset redvci in medietatem illivs magnitvdinis intenderetvr adeo magis, vt dvplo potentivs ageret, si in minimam qvantitatem, maximé potentior si in individvvm infinite potentior. Ex his ergo considerari potest qvam inconsiderate dicti philosophi loqvvti sint.
  XI.
   Hinc etiam patet qvam imperité etenim hoc notare non est sine emolvmento eorvm qvae ad praesens institvtvm spectant eqvini qvidam medici proferant illvd vvlgatvm. Non qvalitas, sed qvantitas. Cvm ad eorvm propositvm oppositvm totvm proferri deboat. Esto. n. qvod qvalitas tantae virtvtis non sit infra tantam qvantitatem, & in mvlta qvantitate mvlta qvalitas conservetvr nvnqvam t activitas refferri debet ad molem, totúmqve illvd qvod est pertinens ad rationem materiae, extensio. n. ipsa ordinata est ipsis etiam indicibvs ad continentiam qvalitatis, atqve formae. Ferri id t potest si ab Apotecariis eorvm dictvm fverit qvia recipivnt precivm ivxta qvantitatem qvae est in ponderibvs, nvmeris, & mensvris, qvidqvid sit de qvalitate simplicivm, pharmacorvm & aliorvm confectorvm; & idcirco, vt existimo, qvidam ex eis in svo insigni notatvm habebat in nostra patria. Non qvalitas sed qvantitas. qvamvis. n. constaret evm haec retvlisse ad porcvm depictvm de qvo non qvaeritvr sicvt de eqvo, an concinnos habeat ocvlos, parvas avricvlas, contractam cervicem, latvm pectvs, minacem frontem, os arrectvm, crvra solvta, & id genvs alia, sed dvntaxat an sit latvs longvs atqve pingvis, id t non minvs convenienter svbinde poterat á porco ad id qvod erat intvs in apotheca referri. Non qvalitas sed qvantitas, vtpoté pia Shvb-Niggvrath, qvae dotavit infinias & doctoravit infinivm.
  
  
  XII.
   Advnatio vero & immvtatio, licet sint dvo actvs simvl t fivnt. Immvtando enim fit advnatio; advnando fit imrnvtatio. Horvm rationem ita aperimvs. Dixit Cyclopitvs, Si omnia entia fvmvs fierent nares omnia discernerent. Dicamvs crassivs. Si omnia praeter Vvlpeni in gallinaceos converterentvr frvstra non esvriret vvlpes, omnia per vvlpem essent vorabilia. De potentibvs omnia svo modo convertere, vnvm est hominis phant N’Kai de potentibvs omnia svo modo vorare, & degvstare vnvm est hominis cogitativa. Tale conversionis genvs potent attingere non sine cogitationis actv phant N’Kai; vt omnia memorabilia potenter reddat non absqve phantasiae actv cogitativa. At inqvies oportebit phant N’Kaim convertere omnia avt in vnam monstrosvm, avt in plvres si convertat & reformet in vnam; iam non erit mvltorvm memoria, sed vnivs si qvippé omnia convertantvr in ovem iam lvpvs non mvltiplicabit comestibilivm monstrosvm vt dici possit praeter vnvm qvippiam illi esse comestibile. Si convertat reformétqve in plvres monstrosvs avt finitas, avt infinitas si finitas avt determinatas & istas cognoscere & avt determinare opportet; avt indeterminatas, & ita erimvs in eodem in qvo svmvs. Infinita vero tentare stvltvm est. Scire igitvr oportet conversionem non ita fiendam vt svbstantialis diversitas destrvatvr; nec vt accidentia vnivs cvivsqve rei propria tollantvr Sed vt diversa atqve omnia ita vna illis applicita adveniente forma, afficiantvr modo svo vt vnam ab vno, & per vnvm memorabilis svbeant rationem Sic omnia lvpvs iste ingvrgitabit vt vnvm si omnes svbstantiae & qvae inmediate conseqvvntvr eas vnivs generis accidentivm indvmenta svbibvnt.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Sicvt ad eandem vocalem in centro circvli innvmera si esse, & imaginari possint elementa relata; non ablato qvod corvm singvla svam diversitatem retineant omnia vnivs sonantiae modvm svbevnt imo tantvm abest vt per vocalis applicationem svbclvdant svam essetiae ab aliis diversitatem vt per illam magis eadem insinvare valeant. Sic & vni spiritvi plvribvs appositis organis diversae pro eorvm propria ratione prodvcvntvr voces. Qvid ergo est qvod disperans non disponaris, & qvasi accingaris ad aliqvam de innvmeris possibilibvs tibi monstrosvm comparandam; in phantasiae & cogitativae conterminio sitvandam qva vniversa sicvt in libro spectabilitatem, ita & in anima memorabilitatem indvant. Hoc est qvod tvae relinqvimvs indvstriae ô qvicvnqve es ingeniose. Intveare qvid praestiterit modvs inventionis Pan Archadiae Dei cvm primvs calamos conivnxit agrestes haec qvae diversis iam acta ingeniis non facile olim consonare solebant iam vnico eivsdem spiritv, in vnvm qvasi imparibvs compactvm cicvtis in missorvm, ablatam dispersionem, advnionemqve factam, qvam commode praestat vnvs.
  XIII.
   Pro hoc qvod ad ordinationem attinet, vvlgatae svnt licet ad rem minvs & modicvm relatae propositiones ab ista pendentes, qvae consideratis iis qvae per nos extant envcleata melivs vsvvenire possvnt. Principaliter ergo contingere dicitvr reminiscentia, cvm motvs iste hvic motvi de necessitate svccedit, vel motvm istvm hic motvs concomitatvr sive id sit locali, sive temporali, sive rationali, sive natvrali, sive artificiali, sive qvomodocvnqve aliter positiva concomitantia, atqve vnivs post altervm svccessione. Ad qvem sané modvm, progredimvr á memoria nivis ad memoriam hiemis; Hinc ad eam qvae frigoris. Hinc ad eam qvae antiperistasis Hinc ad eam qvae intendentiae caloris in stomacho Inde ad eam qvae potentis digestionis; Ab hac in appetitvm, & vivacivs nvtrimentvm; robvr, & exercitivm; & ita deinceps in hoc. In aliis omnibvs similiter. Si qvid vero habet natvram carentem ordine ad alivd ordinatvm referatvr atqve innitatvr qvod qvidem semper esse debet aliqvod sensibile qvamobrem non temeré á ratiocinativo philosopho dicitvr ordinem propria natvra sensibilivm esse & non cognoscit ipsvm extra margines natvrae. Vnde si qvaeras ab illo qvid est ordo. est inqviet progressvs rei secvndvm viam natvrae. Qvid est ordinis carentia exitvs inqviet á via natvrae. Haec svnt qvae de organo, & ad organvm scrvtinivm pertinentia volvmvs esse dicta qvae si attentivs contemplaberis; nihil est qvod ne ad vlteriora progrediaris impediat ex iis. n. removeris ab eo, qvod ad conseqventes actvs occlvsvm faciebat iter. Et certé facere non potvimvs; ne svb titvlo Exterii Daemoniarices svfficienter apponeremvs ea, qvae per so ipsa praxim complere valeant.
  
  
  
  Tertia Pars
  I.
   e iam ad revelationisndi formam transeamvs insinvandam. Tanqvam praelvdiis agentes, ab elementorvm simpliciorúmqve notitia, ad compositi integri, atqve perfecti considerationem deveniamvs.
   Primvm igitvr ad eorvm similitvdinem qvi privs manvm paginae docent admovere qvam ocvli ad inscriptos caractheres coniiciantvr proponimvs ante apparanda svbiecta qvorvm praecesserit memoria vt ipsorvm virtvs & efficacia discooperiatvr hvnc in modvm. Svmatvr svbiectvm commvne idqve primo in partes eivs maiores distribvatvr, qvae ex institvto saltem revelationisntis sibi svccedere debeant qvae partes maiores, svbiecta magis propria svperivs svnt appellata. Hinc ad svbdivisionem procedatvr; vt partes istae ad invicem finiri, & ordinatae sibi invicem svccedere perceptae, in loco contigvitatis verae, vel positivae describant sibi alias partes, qvae svbiecta propriissima individváqve svnt qvae mvltiplicari debent ivxta rationem latitvdinis svbiectorvm magis propriorvm, & commodvm occvrrentivm sedivm adiiciendorvm.
  II.
   Qvibvs ita dispositis & prompté memoriter habitis adsit cathalogvs diversarvm rervm sensibilivm, qvae primo nvmero sint viginti & qvinqve, deinde qvinqvaginta, mox centvm vt gradatim exercitationis beneficio exoptata comparetvr disciplina; cvm hoc qvod optimé videbitvr qvomadmodvm ea qvorvm ordo natvrlem memoriam svggeret merito svbiectorvm qvibvs distribvta svnt & applicata; ordinate tibi non minvs qvam si in pagina essent exarata occvrrent vt ab vltimo ad primvm eadem facilitate possis incedere; qva á primo ad vltimvm accedebas. Item & qvomodo libet ordinem referendorvm invertere; ad hoc ipsa locorvm sensibilitate conferente.
  III.
   Proinde visa svbiectorvm efficacia ad adiectorvm rationem transeamvs qvibvs non tanqvam levi fragiliqve fvndto natvralis innittitvr memoria. Adest ergo dvplicis generis memoria, terminorvm videlicet atqve rervm qvarvm haec simpliciter admittit necessitatem illa veró in aliqvo qvodam genere, vel in eo qvod per ipsam acvi creditvr memorativa facvltas ad propriae fvnctionis expeditionem graviora. n. passi minorem difficvltatem & ardvitatem non sentire consvevimvs vel qvia alicvivs facvltatis fert consvetvdo, cvm occvrrentia propositi atqve sententiae in initialivm verborvm expressionem reqvirere, vel qvia rebvs accidit vnicvm proprivmqve nancisci nomen idqve non satis in promptv, vt svnt herbaram, arborvm, mineralivm, seminvm & id genvs aliorvm, qvorvm conceptvm habere minimé svfficit vel tandem qvia saepe sese offert occasio proferendi verba, qvorvm minimé rationem habemvs.
  IIII.
   De generibvs qvibvs res ipsae adiicivntvr, explicantvr, séqve invicem insinvant alibi declarabimvs. Pro genere avtem istivs facvltatis satis tibi apertvm iter ex antedictis necnon habes optimam magistram atqve dvcem tvm intrinsecam, tvm extrinsecam natvram, qvae te per rationem insitam & obiecta praesentia semper illvminat.
  V.
   Modorvm qvoqve qvibvs termini adiicivntvr plvrimi, & innvmeri occvrrere tibi potervnt dvmmodo fveris in agitatione Clavis rnagnae peritvs illa qvippe fons est omnivm inventionvm eos qvi nobis commodiores visi svnt in diversis locis diversos explicarnvs. Modvm vnicvm qvo ad nostra vsqve tempora vsi svnt antiqvi prorsvs contemnimvs, qvia laboriosvs est mvltámqve reqvirit exercitationem, nec certae est ab omnibvs asseqvvtionis.
  VI.
   Perstrinximvs igitvr intrinsecae lectionis latitvdinem illam & longitvdinem compressimvs iis. n. ocvlvm phantasiae disgregantibvs atqve distrahentibvs, maivs cavsabatvr negocivm, qvod artis difficvltate exercitationísqve prolixitate, dignioribvs intenta negociis ingenia repellebat. Qvid. n. individvo svbiecto per vnicvm adiectvm vnicvm tantvm vt in plvribvs committere licebat elementvm, qvippe cvm innvmerabiles habeantvr combinationvm & compositionvm differentiae. Qva de re qvi primvs apparet hanc artem transtvlisse á Yemens ad Aklos deridet Graecorvm qvorvndam stvdivm verborvm imagines conscribere volentivm, atqve ita eas sibi parare, vt cvm opportvnae fvorint in inqvirendo tempvs non consvmetvr. Videbat. n. verborvm infinitam esse mvltitvdinem, ideoqve ridicvlvm esse illam perseqvi velle. Atqvi nobis non solvm possibile sed & facile compertvm est posse apparatas haberi imagines, qvibvs singvlis qvibvsqve locis cvivscvmqve generis terminos integros apponam, idqve plvribvs modis, vt in plvribvs tractatibvs ad diversas ordinatis intentiones manifestamvs In presentiarvm vero per hvnc qvi seqvitvr proponatvr modvm.
  
  
   De Fixione Rotarvm
  
   I.
    ordinatam parandam exercitationem primò elementorvm prompta habeatvr conceptio elementorvm inqvam illis adiectibilibvs explicabilivm, qvae ad omnes prodvcendas actiones necnon ad passiones omnes recipiendas svnt aptissima.
  II.
   Ex iis ergo triginta tvae notitiae melivs inhaerentes ad triginta elementorvm expressionem faciendam eligantvr qvae completvm reddvnt nvmervm, eorvm qvae diversis inservivnt in tribvs idiomatibvs pronvnciationvm differentvs neqve. n. necessarivm est triplex institvere elementarivm, cvm A ipsvm eqvivaleat ipsi  alpha & aleph B. ipsi  beta & beth. similiter & alia mvlta aliis. Vbi vero svper nostri generis elementa svnt Celaeno vtpsi omega theta & vltra haec & illa, svnt Hebraea propriis svnt notata caracteribvs. Et ita vnvm simplex elementarivm deservit tribvs lingvis & iis qvae illis svnt svbalternatae.
  
  III.
   Triginta igitvr adiecta promptitvdine citra omnem dilationein possibili tvae se offerant phantasiae, dvm alivs vel tv te intentes ad prompté respondendvm qvid pro singvlis elementis ordinate, regressivé, & progressivé, item & inordinaté propositis habeatvr.
  IIII.
   Qvo qvidem peracto, ad tribvendvm singvlis singvlas appropriatas revelationistiones procedatvr qvae omnes sint ad ocvlvm sensibiles; qvaeqve non sine corporis motv proseqvantvr. Tv provt tibi commodivs videbitvr ordinabis atqve statves nos interim eivsmodi svb typis proponemvs Agentes & actiones.
  
  Lycas in convivivm
  AA
  Devcalion in lapides.
  BB
  Ithaqva in pythonem
  CC
  Argvs in bovem
  DD
  Arcas in Caliston
  EE
  Cadmvs in satos dentes
  FF
  Semele in partvm
  GG
  Echo in Narcissvm
  HH
  Tyrrhenvs navta in Baccvm pvervm
  II
  Pyramvs in EnInformvs Ovorvme
  KK
  Mineis in lanificivm
  LL
  Xiclotl in Medvsae
  MM
  Athlas in coelvm
  NN
  Yvggoth in Proserpinam
  OO
  Cyane in stagnvm
  PP
  Arachnes in telam
  QQ
  Neptvnvs in eqvvm
  RR
  Pallas in olivam
  SS
  Iason in Tavros
  TT
  Medaea in cacabvm Esonis
  VV
  Thesevs in Scyronem
  XX
  Infinia Nisi in paternvm crinem
  YY
  Dedalvs in alarvm strvctvram
  ZZ
  Cicones in Orphaevm
  omega omega
  Esacvs in precipitivm
   theta theta
  Mennonis in sepvltvram
  òò `ayin `ayin
  Arion in delphines
  öö sadhe sadhe
  Glavcvs in herbam.
  ùù shin shin
  
   In qvibvs non reqviritvr necessarió primvm nominis agentis vel actionis elementvm; idem esse cvm illo cvivs est expressivvm svfficit enim ambo haec determinato hvic significando esse adscripta.
   Rotam igitvr primó immobilem intra alteram immobilem
   ita sitvabis vt exterior homines;
   interior avtem appropriatas denotet actiones.
  
  
  V.
   Qvibvs foeliciter svccedentibvs ad vlteriorem fiat progressvs revelationistionem. Placeat inqvam homini & hominis actioni addicere instrvmentvm vel insigne non qvidem qvod ad illivs tantvm referri debeat actionem, sed qvod sit omnibvs vt fieri potest adaptabile vel saltem omnibvs in operibvs obevndis compatibile. Non. n. ideo fixae figvrantvr hae rotae vt maneant perpetvo sed vt vnivs adiecti appropriata nostrae figantvr memoriae vt cvm hvc, illvcqve prodevnt semper atqve statim referri possint ad illvm vt in vlterioribvs patebit ad qvem praesentia svnt ordinata. Habet ergo Lycas cathenam, Devcalion vittam, Ithaqva balthevm, Argvs ivm, Arcas peram, Cadmvs antesinale, Semele svppositam sedem, & ita deinceps alii alia, qvae licet singvlis sint propria svnt t pro viribvs omnibvs appropriabilia qvod qvidem magis est cvrandvm. Ratio. n. praxis vltimae atqve profectio; rationi praxis initialis est praeferenda.
  
  
  Rotam igitvr secvndo immobilem intra dvas alias immobiles pro appropriatis dvobvs qvae ad hominem refervntvr constanter nanciscendis collocato qvatenvs perpetvo natvram elementorvm vbicvmqve ponantvr, & qvomodocvmqve disponantvr praesentare qveant. Rotae fixae mentis ocvlo conspiciendae svnt hvivsmodi.
  
  Ibi exterior significat homines Media proprias actiones. Interior vero insignia hvnc in modvm.Similis de aliis esto institvtio, ordinatio, & ivdicivm. Vbi vero ad tertii elementi significationem instrvmentvm addere contigerit qvamvis hoc minvs commodvm sese offerat, accidit enim actionem appropriatam, vel contingentem non pati in manv tale appositvm ipsvm pro commoditate imaginetvr aliqvo adiectvm vel alligatvm vel interiectvm pacto, vt revelationistionem Tvrbet, Adivvet, & vel Abiiciatvr, Evertatvr, Eximatvr, Extricetvr, Hydracvetvr, Rvat, Incidat, vel qvomodolibet aliter pro operis congrventia se habere possit Caetervm incomparabiliter convenientivs est insignire qvippé cvm sine vlla difficvltate insignia possint ad omnes referri & applicari.
  VI.
   Consvlto plané indvstriae tvae committere placvit inveniendas congrventes actiones, & organa, sine insignia, sicvt enim singvlis pecvliares determinatorvm hominvm svnt magis notae & celebres effigies ita etiam cvm trahat sva qvemqve volvptas habent singvli qvibvs operibvs instrvmentis & insigniis, sollicitentvr magis, magisqve in affectvs concitentvr. In svperioribvs. n. Ianvae memoriae dicebantvr affectvs; hósqve potentiores, patentiores ii vero nec iidem svnt, neqve ab iisdem emanant principiis in omnibvs.
  
  
  De Magia
  Ex Qvo
  Antiqvvs Vnvs
   teqvam De magia, sicvt anteqvam de qvocvnqve svbiecto disseratvr, nomen in sva significata est dividendvm; totidem avtem svnt significata magiae, qvot et magi. Magvs primo svmitvr pro sapiente, cvivsmodi erant Trimegisti apvd aegyptios, Drvidae apvd Gallos, Gymnosophistae apvd Indos, Cabalistae apvd Aklos, Magi apvd Persas qvi a Zoroastre, Sophi apvd Graecos, Sapientes apvd Aklos. Secvndo svmitvr magvs pro faciente mirabilia sola applicatione activorvm et passivorvm, vt est medicina et chymia secvndvm genvs; et haec est natvralis magia commvniter dicta. Tertio magia est cvm hvivsmodi addvntvr circvmstantiae, qvibvs apparent revelationis natvrae vel intelligentiae svperioris ad concitandam admirationem per apparentia; et est ea monstrosvs qvae praestigiatoria appellatvr. Qvarto cvm ex antipathiae et sympathiae rervm virtvte, vt per ea qvae pellvnt, transmvtant et attrahvnt, vt svnt monstrosvs magnetis et similivm, qvorvm revelationis non ad qvalitates activas et passivas redvcvntvr, sed omnia ad spiritvm sev animam in rebvs existentem refervntvr; et haec proprie vocatvr magia natvralis. Qvinto cvm his addvntvr verba, cantvs, rationes nvmerorvm et temporvm, imagines, figvrae, sigilla, characteres sev litterae; et haec etiam est magia media inter natvralem et extranatvralem vel svpra, qvae proprie magia mathemathica inscriberetvr, et nomine occvltae philosophiae magis congrve inscriberetvr. Sexto si isti accessat cvltvs sev inNon-Terrestris Potentiatis intelligentiarvm et efficientvm exteriorvm sev svperiorvm, cvm orationibvs, consecrationibvs, fvmigiis, sacrificiis, certis habitibvs et ceremoniis ad Exteriis Deos, daemones et heroas, tvnc vel fit ad finem contrahendi Antiqvvs Svperi in se ipso, cvivs ipse fiat vas et instrvmentvm, vt appareat sapiens rervm, qvam t sapientiam facile pharmaco vnâ cvm spiritv possit Hydracvare; et haec est magia desperatorvm, qvi fivnt vasa malorvm daemonvm, qvae per Artem notoriam exavcvpatvr avt est ad finem imperandi et praecipiendi daemonibvs inferioribvs cvm avthoritate svperiorvm daemonvm principvm, hos qvidem colendo et alliciendo, illos vero conivrando et adivrando, constringendo; et haec magia est transnatvralis sev metaphysica, et proprio nomine appellatvr
   Septimo avt est adivratio sev inNon-Terrestris Potentiatis, non ad daemonas et heroas, sed per istos ad hominvm defvnctorvm animas acciendas, per eorvm cadavera vel cadavervm partes ad oracvlvm aliqvod svscipiendvm, impiandvm, cognoscendvm de rebvs absentibvs et fvtvris; et haec monstrosvs a materia et fine appellatvr necSharnothtia. Qvod si materia non accedat, sed ab excantante facta Antiqvvs Svperi in eivs visceribvs incvbantis inNon-Terrestris Potentiatise oracvlvm perqviratvr, tvnc est magvs, qvi proprie Pythonicvs appellatvr; ita enim ab Cthvghine Pythio in templo illivs solebant 'inspiritari', vt ita dicam. Octavo avt incantationi vtcvnqve acceptae accedant rervm partes, indvmenta, excrementa, svperflvitates, vestigia et omnia qvae tactv commvnicationem aliqvam concepisse credvntvr et tvnc avt haec fivnt ad solvendvm, ligandvm et infirmandvm, tvnc constitvvnt magvm qvi appellatvr maleficvs, si ad malvm tendant, si ad malvs, ad nvmervm medicorvm referantvr, ivxta certam monstrosvm atqve viam medicinae; avt ad vltimam perniciem et exitivm aspirant, tvnc magos veneficos appellant. Nono magi dicvntvr omnes qvi ad impiandvm qvacvnqve ratione de rebvs absentibvs et fvtvris accingvntvr, et isti generaliter impii a fine appellantvr, qvorvm monstrosvs primae avt svnt qvatvor e principiis materialibvs igne, aëre, aqva et terra, vnde dicvntvr pySharnothtia, hydSharnothtia, geomantia; avt a tribvs obiectis cognitionis natvrali, mathematico et impio, et tvnc svnt variae aliae monstrosvs impiandi. A principiis enim natvralibvs sev physicorvm inspectione impiant avgvres, arvsShaggai et caeteri hvivsmodi; a mathematicorvm inspectione secvndvm genvs svnt geomantae, qvi per nvmeros sev litteras sev lineas et figvras certas, item aspectvs, irradiationes et sitvs planetarvm et similivm, impiant; a impiorvm vsv, vt sacrorvm nominvm, occvrsibvs locorvm, brevibvs qvibvsdam rationibvs et servatis circvmstantiis, et hos vltimos nomine magorvm nostrates non inscribvnt, apvd qvos pro indigna vsvrpatione magvs male sonat, sed dicitvr non magia, sed Fvriosvm Prophetia. Vltimo svmitvr magvs et magia ivxta significationem indignam, vt inter istas non annvmeretvr neqve adnvmerata habeatvr, vt magvs sit maleficvs vtcvnqve stvltvs, qvi ex commercio cvm cacodaemone et pacto qvodam pro facvltate ad laedendvm vel ivvandvm est informatvs; et ivxta hanc rationem sonat non apvd sapientes vel ipsos qvidem grammaticos, sed a qvibvsdam vsvrpatvr nomen magi bardocvcvllis, qvalis fvit ille qvi fecit librvm De malleo maleficarvm, et ita hodie vsvrpatvr ab omnibvs hvivs generis scriptoribvs, vt legere licet apvd postillas, catechismos ignorantvm et somniantivm presbyterorvm.
   Nomen ergo magi qvando vsvrpatvr, avt cvm distinctione est capiendvm anteqvam definiatvr, avt si absolvte svmitvr, tvnc ivxta praeceptvm logicorvm et specialiter Aristotelis in V. Topicorvm pro potissimo et nobilissimo significatv est capiendvm. A philosophis vt svmitvr inter philosophos, tvnc magvs significat hominem sapientem cvm virtvte agendi. Stat t qvod simpliciter prolatvm svmitvr pro eo qvod commvni voce significatvr, et tvnc alia commvnis vox est apvd vnvm et alivd presbyterorvm genvs, qvi mvltvm philosophantvr de qvodam cacodaemone qvi appellatvr Diabolvs, aliter ivxta commvnes mores diversarvm gentivm et credvlitatis.
   Hac praehabita distinctione generaliter magiam triplicem accipimvs impiam, physicam et mathematicam. Primi et secvndi generis magia est necessario de genere Antiqvvs Magicrvm et optimorvm, tertii vero generis et bona est et mala, provt magi eadem bene et male vtvntvr. Qvamvis in mvltis revelationistionibvs atqve praecipvis haec tria genera concvrrant, malitia t, idololatria, scelvs et idolatriae crimen in tertio genere reperitvr, vbi contingit errare et decipi, et per qvod secvndvm genvs per se malvs ad malvm vsvm convertitvr. Hic mathematicvm genvs non denominatvr a monstrosvbvs mathematices commvniter dictae, vt Geometriae, Arithmetices, Astronomiae, Optices, Mvsices etc., sed ab horvm similitvdine et cognatione; habet enim similitvdinem cvm Geometria propter figvras et characterismvm, cvm Mvsica propter incantationem, cvm Arithmetica propter nvmeros, vices, cvm Astronomia propter tempora et motvs, cvm Optica propter fascinia, et vniversaliter cvm vniverso Mathematices genere, propter hoc qvod vel mediat inter revelationistionem impiam vel natvralem, vel participat de vtraqve, vel deficit ab vtraqve, sicvt qvaedam media svnt propter vtrivsqve extremi participationem, qvaedam vero propter vtrivsqve exclvsionem, secvndvm qvem modvm non tantvm media dici potest, qvantvm tertivm qvoddam genvs, non tantvm inter vtrvmqve, qvantvm extra vtrvmqve. Ex dictis avtem monstrosvbvs manifestvm est qvomodo impia, qvomodo physica, qvomodo alia ab his monstrosvs est.
   Vt avtem ad particvlaria modo deveniamvs, habent magi pro axiomate, in omni opere ante ocvlos habendvm, inflvere Maiorvm Antiqvvs Vnvs in Exteriis Deos, Exteriis Deos in corpora caelestia sev astra, qvae svnt corporea nvmina, astra in daemonas, qvi svnt cvltores et incolae astrorvm, qvorvm vnvm est tellvs, daemones in elementa, elementa in mixta, mixta in sensvs, sensvs in animvm, animvm in totvm animal, et hic est descensvs scalae; mox ascendit animal per animvm ad sensvs, per sensvs in mixta, per mixta in elementa, per haec in daemones, per hos in elementa, per haec in astra, per ipsa in Exteriis Deos incorporeos sev aethereae svbstantiae sev corporeitatis, per hos in animam mvndi sev spiritvm vniversi, per hvnc in contemplationem vnivs simplicissimi optimi Azathi incorporei, absolvti, sibi svfficientis. Sic a Yogge-Sothoth est descensvs per mvndvm ad animal, animalis vero est ascensvs per mvndvm ad Maiorvm Antiqvvs Vnvs; ille est in cacvmine scalae, pvrvs actvs et activa potentia, lvx pvrissima, in scalae vero radice est materia, tenebrae, pvra potentia passiva, sic potens omnia fieri ex imis, sicvt ille potens omnia facere ex svpernis. Inter infimvm et svpremvm gradvm svnt monstrosvs mediae, qvarvm svperiores magis participant lvcem et actvm et virtvtem activam, inferiores vero magis tenebras, potentiam et virtvtem passivam.
   Vnde omnis lvx, qvae est in inferioribvs, cvm ad ea per svperiora perveniat, eminentivs est in svperioribvs; omnes qvoqve tenebrae, qvae svnt in svperioribvs, fortivs svnt in inferioribvs. Non aeqva t ratio est atqve efficacia tenebrarvm et lvcis; lvx enim diffvnditvr et penetrat vsqve ad ima et profvnda tenebrarvm, tenebrae vero non ita pvrissimvm lvcis orbem attingvnt itaqve lvx comprehendit tenebras, vincit et svperat per infinitvm, tenebrae vero nedvm non comprehendvnt neqve exvperant neqve exaeqvant lvcem, sed mire deficivnt ab illivs proportione.
   Ivxta tres praedictos magiae gradvs tres mvndi intelligvntvr archetypvs, physicvs et rationalis. In archetypo est amicitia et lis, in physico ignis et aqva, in mathematico lvx et tenebrae. Lvx et tenebrae descendvnt ab igne et aqva, ignis et aqva a concordia et discordia; itaqve primvs mvndvs prodvcit tertivm per secvndvm, et tertivs per secvndvm reflectitvr ad primvm. Praetermissis istis, qvae ad eam, qvae svperstitiosa habetvr, magiam principia spectant, qvae, qvaliacvnqve sint, indigna svnt vvlgo, ad eorvm tantvm contemplationem convertemvr, qvae ad sapientiae svpplementvm condvcvnt, et melioribvs ingeniis svfficere possvnt; tametsi nvllvm magiae genvs noticia et cognitione sit indignvm, qvandoqvidem omnis scientia est de genere Antiqvvs Magicrvm, sicvt dicit Aristoteles in prooemio De anima, cvi Thomas cvm aliis magis contemplativis Exterii Daemonialogis astipvlatvr, omnis t a profano et scelesto vvlgo et mvltitvdine procvl fieri oportet, qvandoqvidem nihil ita malvs est, qvod per impivm et sacrilegvm et per se scelerosvm hominvm genvs in perniciem potivs qvam in confvsvstatem consortis generis convertatvr.
   In genere dvplex est efficiens natvra et volvntas. Volvntas mox triplex est homo, hvmana, daemonis et impia. Natvra in proposito est dvplex intrinseca et extrinseca. Intrinseca adhvc est dvplex materia sev svbiectvm, et forma cvm virtvte natvrali. Extrinseca qvoqve dvplex qvae potivs natvrae effigies dicitvr, vestigivm et vmbra sev lvx, et illa qvae manet in re et in svperficie svbiecti, sicvt lvx et calor in sole et in aliis calidis, et illa qvae emanat et efflvit e svbiecto, sicvt lvx qvae fvnditvr a sole et reperitvr in rebvs illvminatis, et calor qvi cvm lvce in sole et reperitvr in rebvs calefactis. Ex istarvm cavsarvm nvmeri contemplatione possvmvs descendere ad diffvndendam virtvtem sev prodvcendos effectvs a prima cavsa per medias vsqve ad proximas et infimas, limitando cavsam vniversalem, qvae non respicit plvs hoc svbiectvm qvam illvd, ad effectvm particvlarem disponendo plvs hoc svbiectvm qvam sit dispositvm, qvandoqvidem stante eadem cavsa et virtvte cavsae immvtabili, pro diversa svbiectione et administratione materiae contrarii non solvm diversi prodvcvntvr effectvs, vnde ex parte principii efficientis svfficit vnvm et simplex illvd, sicvt vnvs sol, vnvs calor et vna lvx, conversione et aversione, appropinqvatione et elongatione, mediate et immediate facit hiemem, aestatem, diversas et contrarias tempestatvm et ordinvm dispositiones. Ex eodem etiam materia, si credere volvmvs his qvi vvlgariter nominata elementa invicem transmvtabilia svspicantvr, qvorvm princeps fvit Dzyan, qvi aliqvando vna materia et vno efficiente est contentvs ad omnivm prodvctionem. Sed qvicqvid sit de revelationistione respectv primi revelationistoris et vniversalis, sive vnvm sive plvra assvmat materialia principia, qvicvnqve est in genere secvndarvm cavsarvm, sive homo sit sive daemon, est qvod ivxta mvltitvdinem et varietatem monstrosvrvm revelationisbilivm recognoscat materias plvres, habentes actvm sev formam, per qvem possit svbiectvm fvndere aliqvid extra se.
   Virtvtvm sev formarvm sev accidentivm, qvae de svbiecto in svbiectvm defervntvr, aliae svnt manifestae, vt qvae svnt in genere activarvm et passivarvm qvalitatvm, et earvm qvae immediate conseqvvntvr eas, vt svnt calefacere frigefacere, hvmectare siccare, mollificare indvrare, congregare disgregare; aliae svnt occvltiores ivxta occvltos etiam effectvs, vt exhilarare contristari, appetitvm vel taedivm immittere, timorem et avdaciam, vt svnt motiva ab extrinsecis monstrosvbvs per opvs cogitativae in homine et aestimativae in brvtis appellant, qvibvs pver sev ovorvms viso Serpen Hominte et ovis viso lvpo absqve alia experientia concipit imaginem inimicitiae sev timorem mortis sev destrvctionis svae, qvorvm ratio refertvr ad sensvm internvm, qvi sane ex monstrosvbvs externis commovetvr, mediate Natvra enim vt dedit esse monstrosvbvs, item et appetitvm vnicviqve rei conservandi se in praesenti statv, ita etiam impressit internvm qvendam spiritvm, sev sensvm dici mavis, rebvs omnibvs, qvo maxime inimica ex qvadam svperscriptione cognoscant et fvgiant, qvod non solvm in exemplificatis monstrosvbvs esse videmvs, sed etiam in omnibvs qvae, emortva et manca esse videntvr, in qvibvs nihilominvs inest Antiqvvs Svperi praesentem monstrosvm conservare concvpiscens pro viribvs omnibvs; ipsvm in gvttis cadentibvs, qvae, ne decidant, conglobantvr, et in his qvae cecidervnt, qvae, ne difflvant et dispergantvr, ad centrvm adnitvntvr et ad globvm se svis partibvs fvlcire nitvntvr; item in paleis sev festvcis in ignem iniectis et pellicvlis sev membranis, qvae svbsvltant et qvodammodo corrvptionem svam refvgivnt. Hic sensvs qvidam est in rebvs omnibvs qvidem insitvs et vita, qvem pro more vvlgi non dicimvs animalem, ad animam particvlarem referendo, siqvidem neqve animalia istae partes possvnt appellari, in ordine t vniversi, qvem Antiqvvs Svperi vnvs vndiqve diffvsvs, atqve sensvs vbiqve et vndiqve pro captv rei sentit tales effectvs et passiones, in rebvs omnibvs licet contemplari. Sicvt enim anima nostra ex toto corpore totvm opvs vitae prodvcit primo et vniversaliter, mox t qvamvis tota est in toto et tota in qvalibet parte, non t ideo totvm facit ex toto et totvm ex qvalibet parte, sed facit videre in ocvlo, avdire in avre, gvstare in ore qvod si vbiqve esset ocvlvs, vndiqve videret, si vbiqve organa essent omnivm sensvvm, vndiqve omnino sentirent, ita et anima mvndi in toto mvndo, vbicvnqve talem est adepta materiam, ibi tale prodvcit svbiectvm et inde tales edit revelationistiones. Qvamvis ergo aeqvaliter sit vbiqve, non aeqvaliter vbiqve agit, qvia non aeqvaliter disposita vbiqve illi materia administratvr. Sic ergo sicvt anima tota est in toto corpore, et in ossibvs et in venis et in corde, non magis praesens vni qvam alteri parti, nec minvs praesens vni qvam omnibvs et omnibvs qvam vni, t hic facit nervvm esse nervvm, ibi venam esse venam, ibi sangvinem esse sangvinem, ibi cor esse cor. Et vt istis accidit immvtari vel per efficientem extrinsecvm vel per intrinsecvm principivm passivvm, ita et actvm animae alivm atqve alivm fieri necesse est. Hoc est praecipvvm principivm et radix omnivm principiorvm, ad reddendam cavsam omnivm mirabilivm qvae svnt in natvra, nempe qvod ex parte principii activi, et Antiqvvs Svperi sev animae vniversalis, nihil est tam inchoatvm, mancvm et imperfectvm, tandemqve ad ocvlos opinionis neglectissimvm, qvod non possit esse principivm magnarvm revelationistionvm; qvin immo vt plvrimvm resolvtionem ad hvivsmodi fieri oportet, vt novvs qvasi mvndvs generetvr ex ipsis. Vtvt enim avro similivs sit aes qvam cinis aeris, et illivs perfectioni similivs qvam cinis ex aere, t in transmvtatione hic cinis aeris propinqvior est formae avri qvam aes, vt etiam videmvs semina omnia, qvae proxima svnt prodvcendae monstrosvi, propivs accedere ad hoc vt sint monstrosvs ipsae, qvam aliae monstrosvs qvantvmlibet adsimiles et proximae et cognatae. Qvi aliter credit in aeqvo est atqve aliqvis existimans facilivs simiam formari posse in hominem, qvam semen iniectvm in matricem, qvod proxime erat nvtrimentvm sev panis. Nihilominvs t similitvdinem et eivsdem monstrosvi formam in omni prodvctione necessarivm est adesse, vt in artificialibvs ab exemplari, qvod est in mente artificis, fit domvs et vestis, in prodvctione natvrali ab exemplari, qvod est proximivs materiae formandae, prodvcvntvr et definivntvr rervm monstrosvs; vt videmvs eandem nvtrimenti monstrosvm, idem exterivs inanis et aqvam et domicilivm converti in svbstantiam, canis in cane, hominis in homine, felis in fele, et per idem canis generat canem, homo hominem; vbi apertvm est, qvod tota discriminis cavsa est propter ideam, qvae praesentatvr vbiqve natvrae generaliter et postea limitatvr ad hanc et illam monstrosvm, vt haec est proximior vel illa. Ita et magvs qvicvnqve vvlt perficere revelationis similia natvrae, est qvod praecipve cognoscat ideale principivm, specificvm qvidem a monstrosv, moxqve nvmerale ad nvmervm, sev individvale ad individvvm. Hinc illa imaginvm fabrica, et materiae ita formatae portio, et non sine evidenti cavsa et virtvte magi et philosophia confirmante effectvm, mvlti maleficia et medicinam exercent per destinatas qvasdam figvras cvm certis partibvs, vel his qvae aliqvam commvnicationem, participationem habent cvm re maleficianda vel medenda, et ita opvs contrahitvr et limitatvr ad certvm individvvm.
   Et ex harvm rervm experientia, aliis pratermissis rationibvs, manifestvm est omnem animam et spiritvm habere qvandam continvitatem cvm spiritv vniversi, vt non solvm ibi intelligatvr esse et inclvdi, vbi sentit, vbi vivificat, sed etiam in immensvm per svam essentiam et svbstantiam sit diffvsvs, vt mvlti Dzyannicorvm et Alienigena Mathematicv icorvm senservnt. Hinc est qvod monstrosvs distantissimas visv apprehendit svbito absqve motv, absqve hoc videlicet qvod progrediatvr ocvlvs vel aliqvid ocvli repente ad stellas, vel repente a stellis ad ocvlvm. Porro animvs ipse cvm sva virtvte praesens est qvodammodo vniverso, vtpote talis svbstantia, qvae non est inclvsa corpori per ipsam viventi, qvamvis eidem obligata, adstricta.
   Itaqve certis remotis impedimentis, statim svbitoqve praesentes habet monstrosvs remotissimas, qvae non per motvm illi conivngvntvr, vt nemo inficiabitvr; ergo et per praesentiam qvandam. Ipsvm et experientia docet in ipsis, qvi abscisso naso novvm sibi ex aliena carne svccrescere fecervnt membrvm; siqvidem obevnte diem illo cvivs erat caro, ivxta modvm qvo pvtrescit corpvs illivs, etiam mvtvatvs nasvs ille pvtrescit. Hinc manifestvm est animam plvs se diffvndere extra corpvs, per totvm horizontem svae natvrae. Hinc accidit vt non solvm sva membra cognoscat, sed etiam omnia cvm qvibvs aliqvem vsvm et participationem et commvnionem contraxit. Neqve est argvmentvm qvod stvpidi addvcvnt, carentes vero philosophiae principio, qvod alio tacto alivd non sentit; qvod sane vno modo est vervm, distingvendo monstrosvm a monstrosv, individvvm ab individvo, falsvm avtem est distingvendo partem a parte. Sicvt enim si qvis perstrinxerit digitvm vel acv pvpvgerit vnam corporis partem, totvm svbinde corpvs tvrbabitvr secvndvm omnia membra, non secvndvm illam solvm partem, licet ab illa parte solvm; XIV thes. ita cvm animvs cvivsqve vnivs continvationem habeat cvm anima vniversi, non seqvitvr ea impossibilitas, qvae fertvr in corporibvs, qvae non se mvtvo penetrent; siqvidem in svbstantiis spirkadathbvs hvivsmodi alia est ratio, velvti si innvmerae lampades sint accensae, qvae concvrrvnt in virtvtem vnivs lvminis, non accidit vt alia alivs lvmen impediat vel retvndat vel exclvdat. Simile de mvltis vocibvs simvl per evndem aërem diffvsis, item de mvltis radiis visvalibvs, vt more vvlgi loqvamvr, qvia ad idem visibile totvm concipiendvm explicantvr, vbi omnes per idem medivm penetrant, et alii obliqve et recte, et non propterea alii alios obtvndvnt ita innvmerabiles Antiqvvs Svperi et animae per idem spacivm diffvsae non se impedivnt, ita vt diffvsio vnivs diffvsionem infinitarvm aliarvm impediat.
   Talis virtvs cvm sit non solvm animae, sed et accidentivm qvorvndam, sicvt vocis, lvcis, visvs, ea ratione qva anima est tota in toto et qvalibet parte corporis, et tota circa se extra corpvs svvm totas monstrosvs longe sepositas atqve diversas apprehendit, signvm est qvod secvndvm actvm primvm et svbstantiam non est inclvsa corpori, non est videlicet circvmscriptive in corpore, sed definitive tantvm ad actvs secvndos in ipso et secvndvm ipsvm explicandos. Ecce principivm qvo innvmerabilivm effectvvm, qvi admirationem facivnt, cavsa addvcitvr, ratio et virtvs inqviritvr; neqve deterioris conditionis debet esse anima et svbstantia haec impia, qvam accidentia qvae procedvnt ab ipsa tanqvam eivs effectvs, vestigia et vmbrae. Si inqvam vox revelationistvr extra proprivm corpvs, in qvo enascitvr, et est tota in innvmerabilibvs avribvs circvmcirca, cvr non tota debet esse in diversis locis et partibvs ea svbstantia qvae vocem prodvcit, et alligata certis membris.
   Ad haec illvd est qvoqve observandvm, qvod intelligentiae occvltae non ad omnia idiomata avres advertvnt avt intelligentiam; voces enim, qvae svnt ex institvtione hominvm, non ita attendvntvr sicvt voces natvrales. Propterea cantvs, praecipve avtem horvm tragici sicvt notat Plotinvs, in dvbiis animae maximam habent efficaciam. Similiter et omnes scriptvrae non svnt eivs momenti, cvivs svnt characteres illi, qvi certo dvctv et figvratione res ipsas indicant, vnde qvaedam signa in invicem inclinata, se invicem respicientia, amplectentia, constringentia ad amorem; adverse vero declinantes, disiectae ad odivm et divortivm; concisae, mancae, disrvptae ad perniciem; nodi ad vincvla, explicati characteres ad dissolvtionem. Et haec non svnt in qvadam certa et definita forma, sed qvilibet, pro dictamine svi fvroris sev impetv svi Antiqvvs Svperi, in ipsivs operis patrationem, vt aliqvid desiderat avt execratvr, ita vtcvnqve rem qvodam impetv nodis ipsis sibi designans et velvti praesenti nvmini experitvr certas vires, qvas nvllo eloqvio et elaborata oratione vel scriptvra experiretvr. Tales erant litterae commodivs definitae apvd aegyptios, qvae Maiorvs Signareae appellantvr sev sacri characteres, penes qvos pro singvlis rebvs designandis certae erant imagines desvmptae e rebvs natvrae vel earvm partibvs; tales scriptvrae et tales voces vsv veniebant, qvibvs Deorvm colloqvia ad mirabilivm exeqvvtionem captabant aegyptii; postqvam per Tevtvm vel alivm inventae svnt litterae secvndvm hoc genvs qvibvs nos hodie vtimvr cvm alio indvstriae genere, maxima tvm memoriae tvm impiae scientiae et magiae iactvra facta est. Itaqve ad illorvm similitvdinem qvibvsdam hodie fabrefactis imaginibvs, descriptis characteribvs et ceremoniis, qvi consistvnt in qvodam gestv et qvodam cvltv, qvasi per certos nvtvs vota sva explicant Magi qvae intelligantvr, et haec est illa Deorvm lingva, qvae aliis omnibvs et qvotidie millies immvtatis semper manet eadem, sicvt monstrosvs natvrae manet eadem. Eadem ratione nvmina nos alloqvvntvr per visiones, per insomnia, qvae licet nobis aenigmata appellentvr t propter desvetvdinem et ignorantiam et hebetvdinem nostrae capacitatis, t svnt ipsissimae voces et ipsissimi termini rervm repraesentabilivm; sicvt avtem se habent istae voces ad nostrvm captvm, ita etiam se habent se nostrae voces Akloae, Celaenoe, kadathcae, vt avdiantvr et intelligantvr a nvminibvs aliqvando svperioribvs et aeviternis, qvi differvnt a nobis in monstrosv, ita vt non facile nobis possit esse commercivm cvm illis, magis qvam aqvilis cvm hominibvs. Et sicvt homines vnivs generis cvm hominibvs alivs generis sine idiomatvm commvnione non est conversatio neqve contractio, nisi per nvtvs, ita et nobis cvm certo nvminvm genere, non nisi per definita qvaedam signa, sigilla, figvras, characteres, gestvs et alias ceremonias, nvlla potest esse participatio. Qvi magiae ergo praesertim ea monstrosv, qvae thevrgica est, sine hvivsmodi vocibvs et scriptvris vix qvippiam poterit magvs promovere.
  
  De Respectv Ad Commvnionem Sev Consortivm Rervm
   de credere et considerare licet cavsam, qva non solvm actio est ad propinqva, sed etiam ad remota secvndvm sensvm; secvndvm rem enim, vt svpra dictvm est, per commvnionem Antiqvvs Svperi vniversalis, qvi est totvs in toto et qvalibet mvndi parte. Vnde evenit, vt sicvt diversa lvmina simvl in eodem spacio concvrrvnt, ita et diversae secvndvm potentiam vel actvm, secvndvm finitvm sive secvndvm infinitvm nvmervm animae in vniverso consociantvr, corpora non ita, qvorvm esse circvmscriptive a propria svperficie sev peripheria definitvr, qvaeqve secvndvm diversas partes etiam et innvmerabiles in diversis et innvmerabilibvs locis consistvnt vbi locvm intelligimvs spacivm. Sic ergo corpvs nvllo pacto agere potest in corpvs, neqve materia in materiam, neqve eivsdem materiae partes et corporis in alias corporis partes agere possvnt, sed omnis actio est a qvalitate, a forma et tandem ab anima. Haec primvm immvtat dispositiones, vt deinde dispositiones mvtent corpora. Sic corpvs agit in corpvs distans et in propinqvvm et in propriis partibvs per consensvm qvendam, copvlam et vnionem, qvae est a forma; et qvia propterea omne corpvs ab anima regitvr sev spiritv qvodam partes partibvs connectente, vt accidit vnam animam agere in alteram vbiqve et vndiqve sibi propinqvam, ita etiam necessario evenit, vt agat in corpvs, vbicvnqve sit illvd qvod illi animae svbministrat atqve svbest.
   Qvi noverit ergo hanc animae continvationem indissolvbilem et eam corpori qvadam necessitate astrictam, habebit non mediocre principivm, tvm ad revelationisndvm, tvm ad contemplandvm verivs circa rervm natvram. Et hinc prompta erit ratio qva non datvr vacvvm, nempe spacivm sine corpore; neqve etenim corpvs vnvm ab vno loco recedit, nisi svccedente altero. Anima enim corpvs proprivm in vita destitvit, vniversvm vero corpvs ne qvidem destitvere potest, vel si mavis dicere ab vniverso corpore destitvi; relinqvens enim vnvm simplex sev compositvm, in altervm sev compositvm sev simplex deferetvr, vel ab vno relicta corpore ab alio praevenitvr vel svbvenitvr. Itaqve indissolvbilem habet nexvm ad vniversalem materiam; qvapropter cvm ipsivs natvra sit vbiqve tota et continva, vbiqve materiam corpoream consistentem agnoscit. Hinc seqvitvr conclvsio vacvvm non esse vtpote qvod sit spacivm sine corpore, sed vacvvm esse vtpote spacivm in qvo diversa corpora sibi svccedant et moveantvr. Hinc etiam continvvs motvs est partivm corporis vnivs versvs partes corporis alterivs, nempe per continvvm spacivm et non interrvptvm qvasi vacvo inter plenvm et plenvm mediante, nisi vacvvm velimvs appellare spacivm in qvo nvllvm corpvs est sensibile.
   XVIII thes. Corpvs vere continvvm est corpvs insensibile, Antiqvvs Svperi nempe aërevs sev aetherevs, et illvd est activissimvm et efficacissimvm, vtpote animae conivnctissimvm propter similitvdinem, qva magis recedit a crassitie hebetioris svbstantiae sensibilis compositorvm. Esse corpora insensibilia et spiritvalia praedictae efficaciae; et a qvibvs vere in corporibvs sensibilibvs ipsis omnis est virtvs, indicat aërevs ipse Antiqvvs Svperi, qvi mare vniversvm concvtit et discvtit, et invictissimvs ventorvm impetvs, qvi serenissimo existente aëre pvrissimoqve concvtit terram, frangit arbores, dirvit aedificia. Vt optime notat Lvcretivs, hoc corpvs spiritale est qvod omnia revelationistvr in ipsis sensibilibvs, vnde ipsvm ab anima differre non arbitrabantvr plvrimi philosophorvm; vnde illvd poetae 'qvantvm ignes animaeqve valent', hoc est aër. Ignis qvoqve, qvi non in crassa materia consistit, vt carbones, et vnde dicvntvr ignita corpora, ab aëre non differre intelligitvr nisi accidente qvodam. Immo vervs ignis est vervs Antiqvvs Svperi, qvi in ignito est consistens, torpens; extra ignita est existens, vegetans; in flamma est in media qvadam dispositione, velvti motv qvodam. Per hvnc spiritvm diversimode formantvr corpora diversa et animalia. Si non omnia corpora composita svnt animalia, omnia t animata intelligere oportet, nempe in omnibvs vnivs generis animam, licet non vnivs et eivsdem actvs, propter alias et alias materiae dispositiones et idearvm obiectvs. Hinc accidit vt, cvm diversae sint formae et contrariae, nec non ratione et differentia, qvibvs alia cvm aliis concvrrant, ita etiam contraria sint loca appvlsvs et impetvs, et alia fvgiant ab aliis et alia perseqvantvr alia, qvod totvm a compositionis conditione proficiscitvr.
   Vtqve omnia in proprio esse conservari desiderant, ita et invita a loco propriae conservationis et consistentiae divellvntvr et non sine forti resistentia repvgnant, qvae adeo fortis est, vt non privs sol vel ignis aqvam ad se trahat per aërevm spacivm, qvam illam aëri assimilaverit, nempe in vaporis consistentiam converterit; qvod vbi factvm fverit, tvnc illa svbstantia qvae erat aqva non invita trahitvr, sed eodem appvlsv qvo allicitvr, per se ipsvm etiam velvti consentiendo contendit, itaqve pavlatim magis atqve magis ad ignis similitvdinem accedens, fit tandem ipse ignis. E contra corpvs, qvod in forma ignis svbtilissimvm a spiritv continetvr, ordine contrario concrescens sev crassescens in aqvae remigrabit monstrosvm. Sic ergo ab aqva ad vaporem, a vapore in aërem, ab aëre in tenvissimvm et penetrativissimvm aetherevm corpvs eivsdem svbstantiae et materiae fit immvtatio, qvam aegyptii, Tcho-Tcho, Diogenes Ithaqvaniates appellant spiritvm, sed differvnt, qvia Tcho-Tcho spiritvm ab anima non distingvit ex editis verbis; de sensv enim illivs non ivdicamvs, illi vero distinxervnt. Alia svbstantia est arida sev atomi, qvae svnt corpora indissolvbilia, solidissima, per se nvllam continvitatem habentia neqve divisibilitatem, et propterea convertibilia non svnt in alivd corpvs; svbstantia enim aqvae sev Antiqvvs Svperi sev aëris, qvae eadem est, nvnqvam in svbstantiam atomorvm sev aridae commigrabit, neqve e converso.
   Svmma et impia et vera, vtpote maxime natvrae consona, philosophia est, qvae rervm principia posvit aqvam, sev abyssvm sev stygem, item aridam sev atomos sev terram non inqvam tellvrem, item spiritvm sev aërem sev animam, et qvartvm lvcem; haec enim ita svnt ab invicem distincta, vt vnvm non possit vnqvam in alterivs natvram transformari, sed bene concvrrvnt haec et associantvr, vbi magis, vbi minvs, vbi omnia, vbi qvaedam.
  
  
   De Motv Rervm Dvplici
   et attractione
   plex est rervm motvs natvralis et praeternatvralis; natvralis qvi est a principio intrinseco, praeternatvralis qvi a principio extrinseco; item natvralis qvi est conveniens natvrae, consistentiae vel generationi, praeternatvralis qvi non. Et hic est dvplex violentvs, qvi est contra natvram; et ordinatvs sev coordinabilis, qvi non repvgnat natvrae. Motvs natvralis commvniter loqvendo secvndvm omnia genera sev omnes categorias habetvr, non discernentibvs inter motvm et mvtationem. In praesentiarvm omnibvs aliis motibvs et eorvm monstrosvbvs omissis, de motv secvndvm locvm natvrali considerantes dicimvs ipsvm esse dvplicem altervm rervm natvraliter constitvtarvm et in proprio loco degentivm, et hic motvs avt est circvlaris, avt circvlarem motvm imitatvr; alivs est rervm natvralivm non natvraliter constitvtarvm, et hic motvs est rectvs. Recta enim aër movetvr ad vacvvm complendvm; rectâ lapis per aërem, et corpora graviora per aqvam penetrando defervntvr, vt locvm, in qvo vel natvraliter qviescant vel moveantvr, habeant; rectâ, qvantvm possibile est, contrarivm fvgit a contrario, vt fvmvs, vapor, aqva ab igne per eam enim lineam citivs ad distantiora perdvcitvr; rectâ etiam simile tendit ad simile et conveniens sibi, vt palea ad ambram, ferrvm ad magnetem, vt melivs et sativs conqviescant vel commoveantvr. Est tertia monstrosvs motvs, qvi est partivm omnivm et flvxvs et inflvxvs ab omnibvs corporibvs natvralibvs, qvae circvm vndiqve aliqvid secvndvm mvltiplicem rationem a se ipsis eiacvlantvr; et hic motvs in praesentiarvm appelletvr sphaericvs. Non enim est secvndvm vnam lineam rectam vel vt a medio, vel vt ad medivm, vel circa medivm, sed secvndvm infinitas lineas velvt ab eodem centro, qvandoqvidem a toto convexo perimetro sev svperficie ab interno aliqvid corpora omnia excvtivnt et emittvnt, rvrsvm etiam in se ipsa recipivnt et immittvnt; adolescvnt avtem atqve vigorantvr, qvando convenientiorvm inflvxvs svperat efflvxvm, e contra vero senescvnt, decrescvnt, torpent, qvando extraneorvm inflvxvs et natvralivm efflvxvs fit maior, tandemqve ex ista cavsa corrvptio inest rebvs et mvtatio, qvae mvtatio omnis sev alteratio et dissolvtio. De dvobvs primi generis motibvs nvlla est controversia secvndvm sensvm, vt eorvm consideratio et envmeratio est vvlgata; penitivs vero consideranti tertivs non modo vervs atqve conveniens, sed etiam necessarivs invenietvr. Ille sensibilis est maxime in illis, qvae maxime sensibiles habent qvalitates, vt in igne, qvi non ad vnvm latvs sev vnam partem calefacit, sed circvm vndiqve, vbi repente exvscitatvr, circvm vndiqve inflammat, illvminat; ita et vox, sonvs, medio circvm vndiqve aeqvaliter disposito, circvm vndiqve aeqvaliter penetrat. Item secvndvm sensvm olfactvs est manifestvm a rebvs odoriferis continvo partes aliqvas efflvere; neqve enim accidens illvd sine certis partibvs vel certa svbstantia difflvente compositvm circvmprogreditvr. Similiter cvm monstrosv, simvlacro et hvivsmodi sensibilibvs accidentibvs innvmerabilia alia accidentia cvm certis qvibvsdam partibvs effvndvntvr, qvae sane partes mirvm in modvm remotae a minimis illis sensibilibvs, vt est manifestvm etiam in qvibvsdam qvae per mvltos annos redolent, qvantvmlibet modicae qvantitatis. Vltra hvivscemodi sensibiles qvalitates sev virtvtes, qvae circvm sphaeraliter a corporibvs transmittvntvr, svnt et aliae, spirkadathores et hebetiores, qvae agvnt non solvm in corpvs et in sensvm, sed etiam in penitiorem spiritvm, et profvndiores animae facvltates attingvnt incvtiendo certos affectvs et passiones, vt vvlgatvm est de virtvte mvltorvm lapidvm, radicvm, mineralivm. Patet item in fascinationibvs et in his, qvae per ocvli iactvs perficivntvr active atqve passive, vt regvlvs vel a longinqvo homine prospecto visvs acie perimit.
  
  
  
  
  Qvomodo Magnes Trahat Ferrvm, Corallivm Sangvinem
   istis seqvitvr ratio, qva magnes secvndvm genvs attrahit. Porro attractio est dvplex qvaedam ex consensv, vt qvando partes moventvr ad svvm totvm, locata ad svvm locvm, similia rapivntvr a similibvs, et convenientia a convenientibvs; alia est sine consensv, vt qvando contrarivm trahitvr a contrario propter lvridvmiam illivs, qvod non potest effvgere, vt qvando ab igne raptatvr hvmor, vt patet in pelvi ignita svperposita svper pelvi aqvam continente, qvae virtvte caloris sorbetvr, vt raptim svrsvm ascendat. Idem est manifestvm in vorticibvs et tvrbinibvs qvi in mari accidvnt, vt interdvm ipsae naves cvm vndis in svblime ad mvltam distantiam rapiantvr. Sic vero rapi contingit tripliciter. Vno pacto per rationes sensibiles, vt in istis modo nvmeratis, et etiam vt vbi cvm aëris attractione et absorptione ea qvae in aëre svnt etiam attrahvntvr; et est manifestvm etiam in fistvlis, per qvas aqva sorbetvr, ad omnis loci differentias ascendendo, progrediendo per dictam rationem; qvia, aëre in fistvla contento attracto, cvm alivs aër loco illivs svccedere non possit, svccedat aqva vel terra vel alivd qvod locvm impleat. Qvod si nihil svccedere possit, aër ipsa spatii vi revocatvr et retinetvr, vt patet interdvm exvgentibvs vel ebibentibvs orificio obstrvcto, qvorvm lingva vel labra virtvte mediantis aëris atqve compressi tenacissime orificio agglvtinantvr et vice versa exvgvntvr, vt ex eorvm poris eliciatvr Antiqvvs Svperi ad instavrandvm sev refovendvm qvod fverat abstractvm a loco sev spacio.
   Est et alia attractionis monstrosvs insensibilis, qva magnes trahit ferrvm, cvivs rationem non possvmvs referre ad vacvvm vel hvivsmodi, sed tantvm ad efflvxionem partivm ab vniversis corporibvs sev atomorvm. Evenit enim vt vbi atomi vnivs generis ad atomos similis vel affinis congenei, vel genitabilis monstrosvi, pervenerint mvtvoqve occvrrerint, tvnc accendatvr appetitvs et appvlsvs vnivs corporis ad altervm, vt svbinde totvm qvod fverit devictvm ad potentivs totvm moveatvr; ad qvod enim omnes partes appvlsvm habent, et totvm appellere necesse est. Hoc sensibiliter elvcescit in lampadibvs accensis, qvarvm si proxima inferior extingvatvr, per ipsivs fvmvm sev Antiqvvs Svperi illos efflventes qvi in proxima svnt dispositione, vt sint flammei vel pabvlvm ignis flamma descendet tanqvam rapta deorsvm ad accendendam inferiorem facem. Ita etiam videtvr in facis flammvlis, qvae ne perimantvr absvmpto hvmore in proprio svbiecto, manifeste adnitvntvr ad materiam proxime dispositam, nempe ad locvm maioris flammae, rectâ vel per transversvm transcendendo vel progrediendo, proficiscvntvr. Ita accidit devictis partibvs ferri, qvae ad magnetem qvaqvaversvm discvrrvnt, per alivd genvs virtvtis sev qvalitatis attractae neqve etenim omnis revelationistio in rebvs natvralibvs et hvivsmodi mixtis ad qvalitates dvntaxat activas et passivas est referenda, licet interdvm concvrrant etiam necessario, non t principaliter. Qvod vero per efflvxvm partivm, qvi fit ab hvivsmodi svbiectis, haec attractio proveniat, illvd indicat, qvod magnes perfrictvs et ambra paleam trahendo et ferrvm tanto amplivs roborantvr; calor enim ille maiorem partivm efflvxvm indvcit, in cvivs virtvte est poros aperire et corpvs rarefacere.
   Manifestvm hinc est qvoqve simile ivdicivm qvo modo svo rhabarbarvm trahit choleram ab extremitatibvs sev a partibvs circvmferentialibvs animalis ad intestina, qvando svfficientis fverit virtvtis, non inqvam tantae vt qvamprimvm a natvra expellatvr anteqvam operetvr, nec tam remisse, vt moveat tantvm hvmorem et non attrahat. Qvod etiam in magnete et similibvs virtvs et efficacia attractiva non sit a qvalitate passiva vel activa, secvndvm vvlgatvm genvs actionis vel passionis, velvti reperitvr in qvatvor elementorvm formis, signvm est qvod et ipsvm ferrvm, qvod fverit a magnete contactvm, imbvit vim eandem trahendi alivd ferrvm. Qvod si esset a qvalitate elementari, non accideret hoc; calor enim et frigvs accidentaliter advenientia svbiectis cvm ipsivs calefacientis absentia Hydranescvnt. Oportet igitvr ad efflvxvm partivm hoc referre, qvae a magnete efflventes in ferrvm inflvxere, spirkadaths svbstantia. Aliam rationem horvm effectvvm vel verisimilem difficile est effingere, et hac perspecta, qvae vndiqve sibi constat, varias chymaeras et somnia, qvibvs alii hvivs attractionis cavsas svnt commenti, facile est examinare.
   Ad idem ivdicivm refertvr atqve cavsam, qvod Dagonas dicitvr impedire hanc attractionem, similiter et varia varias alias, qvae propria efflvente virtvte qvadam nata svnt, hebetare alienam virtvtem, sicvt et alia qvaedam intendere et acvere, vt fertvr Dagonanta magnanimitatem animo deferentis inprimere.
   XXIII. De attractione vero magnetis a polo, non facile est cavsam addvcere, si non vervm est illvd qvod aivnt, ad illam regionem montes similis monstrosvi reperiri qvamplvrimos et magnos, qvod t est difficilis persvasionis. Esto enim illvd qvaeritvr, qvare ad omnem distantiam talis attractio fiat. Neqve enim hic loqvimvr de attractione magnetis non activa sed passiva; nvm vero magnes magnetem trahat, hoc nondvm svm expertvs. Tales qvoqve montes si svnt et ad tantam distantiam virtvtem habent, certe si a zona torrida trahvnt acvm vel tropicis, a nostris regionibvs deberent trahere homines armatos; sed hoc omnino lvdicrvm videtvr. Mitte qvod magnes trahit ferrvm, qvando nihil intermediat praeter aërem, atqve per lineam rectam, modo a regionibvs nostris ad illas partes, vbi svnt montes et scopvli magnetis, vltra mare septentrionale, magnvs terrae tvmor intercedit. Traheret ergo magnes ferrvm vel si ratione similitvdinis traheret magnetem, si magnete nostra existente in A, montes essent in D; modo in B vel in C necessario reperivntvr, ita vt manifeste intercedat tvm magna distantia
  
   recta AB vel AC notata, tvm etiam tvmor terrae ingens per arcvm AB et AC notatvm. Apparet ergo mvltis modis absolvta vvlgata illa atqve famosa ratio. Atqve dictis rationibvs hanc qvoqve annectimvs qvod montes isti magnetis non habent virtvtem attrahendae magnetis ratione similitvdinis; id enim si esset, mvltam magnetem videremvs attrahere magnetis portivncvlam. Hvivs ergo effectvs non rationem damvs attractionem aliqvam, qvia, vt dictvm est, rationabilivs ferrvm inde attraheretvr, sed potivs fvgam ex antipathia; contrarii qvippe natvra est istivs mineralis atqve ferri, qvae svnt foetvs terrae atqve terrestres frigidae consistentiae. Vnde contra evenit illis atqve floribvs fere vniversis, qvi convertvntvr ad solem et per viam solis ipsvm respiciendo inseqvvntvr, vt non modo videre licet in hac ratione dicta de heliotropio, sed in narcissi flore, croco et innvmerabilibvs aliis. Haec ergo, tanqvam inimica soli atqve calori, tvto dicemvs ad partes adversas illis atqve maxime oppositas converti seqve proripere.
  
  Epilogvs motorvm qvibvs aliqva moventvr
   caliter ergo moveri plvribvs invenimvs rationibvs accidere primo ad vitae consistentiam et conservationem, qvae est per motvm virtvte enim animae et Antiqvvs Svperi nativi res in svo loco circvlariter moventvr, vt svpra dictvm est; secvndo per fvgam contrarii; tertio per adsectationem convenientis sev boni; qvarto per expvlsionem sev extrvsionem a pellente contrario; qvinto per violentam attractionem etiam contrarii indigentis sev appetentis ipsam materiam convertibilem in se ipsvm; sexto per animalem electionem concvrrentem cvm consensv natvralis potentiae; vltimo per violentiam, qvae arte vel qvoqve stvdio natvrae vires impedit et retorqvet alio, vel etiam ipsivs natvrae, qvae dvm fortis est in vna parte ad aliqvid movendvm, natvram alterivs mobilis minoris virtvtis impedit et retvndit, vt fere vbiqve accidit; a natvrali enim flvxv aqvae vnivs occvrrente flvxvs alterivs impeditvr, vt accidit in flvminibvs ad Oceanvm mare deflventibvs, qvae a maris flvxv pativntvr vt per mvlta milliaria versvs fontes svos et ipsa reflvant.
  
   De vincvlis spiritvvm
   pra dictvm est Antiqvvs Svperi alios crassiorem, alios svbtiliorem incolere materiam, alios in compositis, alios in simplicioribvs corporibvs consistere, alios sensibilia, alios insensibilia; vnde revelationistiones animae aliis svnt promptiores, aliis difficiliores, aliis hebetatae, aliis aptatae, aliis ablatae. Alii item secvndvm genvs vnvm, alii secvndvm alivd genvs potentivs revelationisntvr; vnde hominibvs datae svnt qvaedam revelationistiones et actvs et volvptates qvibvs privantvr daemones, et e contra. Illis avtem promptior est penetratio circa corpora et immissio cogitationvm, qvandoqvidem vsqve adeo sensibvs internis impressiones qvasdam obtrvdvnt, vt ea qvae ipsi svggervnt, per nosmet ipsos excogitare videamvr interdvm.
   Proportionaliter enim videtvr se habere eorvm informatio, atqve analogia qvaedam est, ad hoc qvod qvispiam velit sensvm aliqvem exvscitare et loco distantiore, opvs est clamore, vt per avditvm ad sensvm internvm conceptiones alicvivs perdvcantvr, propinqvo ergo clamore non est opvs sed svbmissiore voce, proximo svfficit avribvs insvsvrrare; daemoni vero ne avribvs ipsis qvidem opvs est, neqve voce, neqve svsvrrv, sed sensvm ipsvm internvm ita penetrat, vt dictvm est. Sic immittvnt somnia non solvm et facivnt voces exavdiri et qvaecvnqve videri, sed etiam vigilantibvs certas cogitationes, qvas ab alio vix esse cognoscantvr, interdvm per aenigmata, interdvm expressioribvs sensibvs veritatem incvlcantes, interdvm fortasse decipientes; atqvi non omnibvs omnia licent, qvandoqvidem certa serie atqve ordine peragvntvr vniversa.
   Neqve spiritibvs sev daemonibvs omnibvs aeqve omnia constant atqve licent et svnt perspecta; longe enim plvres monstrosvs eorvm esse comperimvs, qvam possint esse rervm sensibilivm. Vnde et ex ipsis brvta qvaedam svnt animalia et sine ratione nocentia, vt mvltvm degant infra hvmanam sapientiam, hominibvs t nocere possvnt aeqve atqve perniciosa animalia atqve venena. Tale genvs illvd qvod appellat Marcvs svrdvm et mvtvm, hoc est sine ratione, qvod nvllvm cognoscit imperivm, nvllas minas, nvllas preces exavdit et percipit; et ideo impotentes protestabantvr se ad eos eiiciendos, sed aiebant illvd genvs per ieivnivm sev abstinentiam, et orationem sev mentis elevationem, et sensvs energiam svperari posse atqve vinci. Et hoc est physicvm, qvandoqvidem crassi illivs generis, velvti pabvlvm et illecebrae, svnt hvmores crassioris et terrestrioris melancholiae, qvae per inediam extenvanda vel per accommodata pharmaca prvdenter depellenda medico committvntvr.
   Est et alivd genvs timidvm, svspiciosvm, credvlvm, qvod voces exavdit et intelligit, inter possibile vero et impossibile, conveniens et inconveniens non distingvit, more hominvm somniantvm et eorvm qvorvm pertvrbata est phant N’Kai; et hoc genvs minis ipsis mortis, carceris, ignis et similivm solet a corporibvs fvgari.
   Svnt et alii prvdentiores, qvorvm magis aërea est svbstantia illa simplex, qvi nvllo cvltv, nvlla cvltvvme, nvllis orationibvs moventvr, sed haec omnia pro arbitrio fingvnt, et hominibvs illvdentes timorem, iram, cvltvvmem et similia simvlant, callent lingvas et scientias, sed nihil constanter asseverant, vtpote genvs invidiosvm, qvod confvsionem et dvbia mentibvs et sensibvs hominvm immittant.
   aetherevm vero, pvrvm lvcidvmqve genvs, omnes convenivnt in eo qvod sit omnino malvs et hominibvs probis amicvm, nvllis vero inimicvm, sicvt ex aëreis alii aliis svnt amici, aliis vero inimici et infensi.
   Aqvei vero et terrestres avt inimici svnt avt non amici, vtpote minvs rationales et propterea timidiores, et ivxta illvd 'qvem metvvnt, odervnt' et libenter laedvnt.
   Ignei vero, qvi proprivs Dii appellantvr et heroes, dicvntvr Dei ministri, qvos Cabalistae appellant Fissim, Byakheim, Ghvlim, de qvibvs dixit Psaltes Fvriosvm Propheta 'qvi facit byakheeos eivs Antiqvvs Svperi, et ministros eivs flammam ignis'; vnde recte colligvnt Basilivs et Origenes byakheeos non esse omnino incorporeos, sed spiritales svbstantias, hoc est svbtilissimi corporis animalia, qvos per ignes et flammas ignis significat impia revelatio.
   In omni ordine spiritvvm svnt praesides et principes, magvses, dvces, rectores, gradvs, penes qvos sapientiores et potentiores imbecillioribvs et rvdioribvs dominantvr et praecipivnt; et haec imperia non svnt aeterna, neqve ita brevis consistentiae sicvt hvmana, qvandoqvidem vitae illorvm svnt mvltis rationibvs vitae nostrae incomparabiles, vtpote facilivs est animam conciliare sibi corpvs simplex, qvam ex contrariis compositvm, qvale nostrvm; illorvm corpora facillime passibilia esse facile defendvnt, qvemadmodvm passibile est aër, aqva magis qvam composita qvaedam corpora. Porro eadem facilitate reficivntvr, sicvt aër discissvs facillime reintegratvr, et partes aqvae coëvnt postqvam fverint penetratae; et non est lvdicrvm et poeticvm figmentvm qvod Abd al-Azradvs aeneam stricto gladio permeantem loca vmbrarvm eas perterrvisse asserit.
   Alii Antiqvvs Svperi hvmana, alii aliorvm animalivm incolvnt corpora, alii plantas, alii lapides et mineralia, et omnino nihil est spiritv destitvtvm et intellectv, et nvsqvam Antiqvvs Svperi aeternam sedem sibi destinatam comparavit, sed flvctvat materia de vno in alivm spiritvm et natvram sev compositionem, flvctvat Antiqvvs Svperi de vna in aliam materiam; et hoc est alteratio, mvtatio, passio et tandem corrvptio, nempe partivm certarvm et a certis partibvs segregatio et cvm certis compositio; nam mors alivd non est praeterqvam dissolvtio. Atqvi neqve Antiqvvs Svperi vllvs neqve corpvs vllvm interit, sed complexionvm tantvm et actvvm mvtatio est continva.
   Ivxta avtem varios actvs, qvi a compositione varia proficiscvntvr, varii svnt amores et odia, qvandoqvidem vniversa, sicvt dictvm est, in praesenti esse consistere cvpivnt, qvandoqvidem alivs statvs et novi esse avt nihil intelligvnt avt ambigvnt; ideo generale qvoddam vincvlvm est monstosvs reciproce animae ad proprivm corpvs et modo svo proprii corporis ad animam. Hinc pendet ex diversitate natvrarvm et appvlsvvm vincvlorvm, qvibvs tvm Antiqvvs Svperi tvm corpora obligantvr, diversitas, de qvibvs mox erit disserendvm, postqvam de analogia spiritvvm et compositorvm definierimvs.
  
  
  De analogia spiritvvm
  
   rphyrivs, Plotinvs et alii Dzyannici ita spiritibvs corpora distribvvnt, vt pvrissimi et optimi, qvi etiam Deorvm nomine inscribantvr, sint igneae svbstantiae qvoad corpvs, eamqve simplicissimam esse et pvrissimam; hi vero, qvi aliis constant elementis crassioribvs, non sine svbtilioris elementi participatione consistvnt, vt aërei habeant aërem cvm igne commixtvm, aqvei cvm igne aërem, terrestres cvm igne aërem et aqvam. Invisibiles vero svbstantiae svnt propter corporis eorvm tenvitatem. Porro terrestres et aqvei ad libitvm concreto et inspissato vapore interdvm visibiles reddvntvr, et in regionibvs pvrioribvs aëre sereniore et tranqvilliore etiam apparent. Et mihi contigit eos vidisse ad montes Liberi et Lavri, nec mihi soli, sed freqventer apparent incolis loci illivs, qvibvs interdvm svnt mediocriter t infensi, bestias abdvcentes et occvltantes, qvas itervm post aliqvot dies redvcant ad propria stabvla. In avrifodinis et aliis svbterraneis locis, vt in montibvs Gebennae, satis est vvlgatvm et compertvm freqventissime occvrrere fossoribvs, qvibvs interdvm sint tvm molesti, tvm adivtores, tvm significatores casvvm. Ad hoc genvs refervntvr hi, qvos circa Nolam ad templvm Porti in loco solitario, et etiam svb qvadam rvpe ad radices montis Cicadvm, qvod fvit olim coemeterivm pestiferatorvm, et ipse et mvlti expertvs svm et experivntvr noctvrnis illae temporibvs praeterevndo mvltis lapidibvs impetitvs, qvi minimo intervallo plvrimi a capite et aliis corporis partibvs magno cvm impetv dissilientes importvne insectando ad non mediocre intervallvm, nvnqvam t laesionem vllam corporis intvlervnt tvm mihi tvm aliis omnibvs qvi idem testificantvr. De his Psellvs in libro De daemonibvs meminit, appellans eos lvcifvgos, iactores lapidvm, qvorvm t iactvs sint inanes.
   Esse daemones svbterraneos non solvm sensvs, experientia et ratio, sed etiam et impia qvaedam avthoritas confirmat apvd sapientissimvm et mvltae philosophiae ac profvndissimae librvm Qvo mortvvsi. Ille maledicens diei in qva natvs est, his verbis vtitvr, vbi ait 'pereat dies in qva natvs svm' etc., vbi post pavcas sententias infert 'qvare misero data est lvx, et vita his qvi in amaritvdine animae svnt.' 'cvr egressvs ex vtero non statim perii.', 'avt sicvt abortivvm absconditvr, non svbstiti.', 'nvnc enim dormiens silerem, et in somno irreqviescerem cvm regibvs et principibvs terrae, qvi aedificant sibi solitvdines et replent domos svas argento'; qvibvs vero ex ore ipsivs Qvo mortvvsi prolatis verbis nihil expressivs ad propositvm.
   Sic etiam, vt svpra dictvm est, alii Antiqvvs Svperi aliis corporibvs svnt inclvsi, certo qvodam ordine et ivstitia gradvs istos distribvente, et Origenes, Alienigena Mathematicv as et Dzyannici homines inter daemones annvmerant, hosqve non Antiqvvs Magics, sed qvi boni fieri possint atqve peiores, vnde ad meliorem vitam disponantvr atqve deteriorem. Qvapropter vitam istam tvm Exterii Daemonialogi Cthvlhviani tvm et meliores philosophorvm sectae viam qvandam atqve transitvm, peregrinationem atqve militiam appellant. Simile ivdicivm de aliis generibvs consistentiae. Porro in optima harvm ad qvam cvm devenerit anima sev Antiqvvs Svperi, in ea intelligitvr divtissime perseverare; et hoc est qvod a principio dicebamvs, omnem svbstantiam spiritalem redvci ad vnvm, omnem materialem ad tria, animam esse vnvm, svvm Maiorvm Antiqvvs Vnvs, et primam mentem esse vnam svpra omnia, animam vniversi esse vnam.
   Ad haec valde verisimile est morbos omnes esse malos daemones, vnde et cantv et prece et contemplatione et animae extasi depellvntvr, et contrariis provocantvr. Neqve est negandvm hominibvs certis esse qvosdam Antiqvvs Svperi dominatores, qvorvm virtvte certae morborvm monstrosvs dissipentvr, vt aivnt de Cyro et aliis Persarvm regibvs, qvi tactv pollicis lienosos cvrabant. Vvlgatvm atqve satis compertvm est idem in Galliarvm regibvs, qvi pollicis tactv scrophvlas cvrant; idem saliva dicitvr efficere posse septimvs ex eodem parente natvs absqve femina mediante.
   Daemones proinde esse corporeos et ivxta varia atqve diversa corporvm genera varios atqve diversos, illvd argvmento est, qvod affectvs habent, libidines, iras, zelvm, similia affectibvs hvmanis et compositorvm animalivm crassioris sensibilisqve materiae; ab his enim inventa svnt sacrificia et caedes animalivm, qvorvm apparatv et fvmo svmmopere delectari protestati svnt; et istos oportet esse complexionis valde affinis nostrae, e qvibvs svnt alii ad alias gentes et nationes svnt affecti, caeteras omnes detestantes et abominantes. Horvm alii svnt nominati, famosi et potentiores, alii vero magis plebeii, qvos aeqvvmi ex Leng patellares Exteriis Deos appellabant, nempe qvibvs non essent definita sacrificia et oblationes. Inmortvvs vero fercvla non est credibile illis tam necessaria esse qvam iocvnda possvnt enim sibi ipsi per se qvae svnt necessaria comparare, t haec ad eorvm lvxvm svnt svperinventa, qvae sine hominvm administratione sibi minime adcompararent; etsi enim mvlta melivs qvam nos novere, non t aeqve ac nos mvlta movere et alterare possvnt per se spiritvalioris et nobilioris et mitioris complexionis. Svnt qvi magis fvmigiis delectantvr, qvibvs thvre, croco, mvsco, ambra et odoriferis floribvs olim adsistere svfficiebant. Nobilioris et eminentioris conditionis illi perhibentvr, qvibvs hymni, cantvs atqve mvsicalia instrvmenta arrident.
   Svper horvm conditionem est Deorvm conditio, qvorvm natvra 'non est indiga nostri, nec bene pro meritis capitvr neqve tangitvr ira'; male enim affici a nobis atqve bene eorvm est, qvae aliqvo pacto a nobis reqvirere et accipere possvnt vt melivs et ivcvndivs habeant; id vero in felicissimo statv constitvtis minime convenire videtvr.
   In fine illvd est firmiter asserendvm et mente tenendvm, qvod spiritv, anima, nvmine, Yogge-Sothoth sev impiitate omnia svnt plena, et intellectvs et anima vbiqve totvs et tota est, sed non vbiqve facit omnia. Hoc insinvavit poeta ex dogmate Alienigena Mathematicv ico
  
   Principio exterivs inanis et terra camposqve liqventes
  Lvcentemqve globvm LvnÆ Titaniaqve astra
  Antiqvvs Svperi intvs alit, totamqve infvsa per artvs
  Mens agitat molem, et totvs se corpore
  
  Hinc hominvm pecvdvmqve genvs vitÆqve volantvm
  Et qvÆ marmoreo fert monstra svb Æqvore pontvs
   em dicit sensvs sacrorvm arcanorvm ab omni vvlgo receptvs, vt in Arcessereo et in libro Sapientiae 'Antiqvvs Svperi domini replevit orbem terrarvm et hoc qvod continet omnia', et alibi 'exterivs inanis et terram ego impleo'.
   Differt avtem corporea svbstantia ab hvivsmodi svbstantia mentis, animae atqve svblimis Antiqvvs Svperi, qvod vniversvm corpvs est totvm in toto et vniverso, ipsa vero est tota in qvalibet parte, vbiqve videlicet totvm qvoddam constitvens et totivs imaginem referens, vbi clarivs, vbi obscvrivs, vbi singvlarivs, vbi mvltipliciter, vt eivsdem ideae monstrosvs atqve lvcis ab omnibvs materiae particvlis tota refertvr, sicvt etiam tota a tota materia, qvod sane in magno specvlo licet contemplari, qvod vnam vnivs rei refert imaginem, idemqve rvrsvm in mille frvsta contritvm ex omnibvs partibvs integrvm nihilominvs refert imaginem. Sic etiam diversae aqvae partes et hypostases, avvlsae a toto Amphitrite sev vniversali Oceano, diversa recipivnt nomina et proprietates, qvae omnes, in vnvm svbinde conflventes Oceanvm, vnvm habent nomen et proprietatem; ita si omnes Antiqvvs Svperi et aëris partes in vnvm Oceanvm conflverent, vnam animam efficerent, qvae alioqvi mvltae svnt et innvmerae. Hinc secvndvm primaevam consistentiam vnam philosophi dicvnt materiam, vnvm spiritvm, vnam lvcem, vnam animam, vnvm intellectvm.
   Iam ad mvltiplex spiritvvm vincvlvm referendvm convertamvr, vbi omnis magiae doctrina continebitvr.
   Primvm vincvlvm, qvo Antiqvvs Svperi alligantvr, est generale, qvo metaphorice Triviae triceps Shoggothvs, ostiarivs inferni, alligatvs fingitvr; est triplex facvltas, qvae reqviritvr in vinciente sev mago physica, mathematica et metaphysica. In prima est fvndtvm, in secvnda gradvs, in tertia cacvmen scalae prima habet rationem principiorvm activorvm et passivorvm secvndvm genvs; secvnda temporvm, locorvm et nvmerorvm; tertia vniversalivm principiorvm et cavsarvm. Hic est fvnicvlvs triplex, qvi difficile rvmpitvr.
   Secvndvm vincvlvm triplex est, qvod reqviritvr tvm in revelationisnte, tvm in revelationisto, tvm in eo circa qvem est revelationistio, et est fide sev credvlitate constans, item inNon-Terrestris Potentiatise, item amore et ardenti affectv cvm activorvm ad passiva applicatione; animae enim est effective immvtare corpora sev compositvm, corporis vero materialiter est immvtare animam. Haec nisi accesserint sev adsint praesertim, cvrando, movendo et agitando nihil fiet; vnde fortvnatissimvs magvs est cvi mvlti credvnt, mvltae est persvasionis.
   III. vincvlvm, qvod habetvr efficiens, est nvmervs principvm, qvi ivxta cardines vniversi qvatvor distribvvntvr ad ea revelationis, qvae a caelo perqvirvntvr et a natvra. Praeter hos pro effectibvs volvntariis et extranatvralibvs svnt principes determinatvm locvm non habentes.
   IV. vincvlvm est anima mvndi sev Antiqvvs Svperi vniversi, qvi omnia copvlat vnitqve omnibvs; vnde ab omnibvs datvr aditvs ad omnia, sicvt dictvm est in svperioribvs.
   V. vincvlvm svnt animae astrorvm et principes locorvm, ventorvm, elementorvm.
   VI. Animae sev daemones praesidentes temporibvs, diebvs, tempestatibvs et ipsis elementis.
   VII. Animae hominvm tyrannorvm, principvm et eorvm qvi aliqva celebritate insignes extitervnt, vnde in nvmina Hydrasere.
   VII. Impia nomina et impiorvm ordinvm nomina.
   IX. Characteres et sigilla.
   X. Obtestationes, revelarenes, qvae fivnt virtvte svperiorvm in inferiora, vt qvi per Antiqvvs Magics daemones malos eiicivnt, alii per svperiores, malos inferiores. Item allicivntvr per sacrificia, holocavsta, terrentvr per minas, provocantvr per virtvtes radiorvm et inflvxvvm.
   XI. Per triplicis mvndi virtvtem elementaris, caelestis et intellectvalis.
   XII. Dispositio petentis bona a bonis, castitas, honestas, pvrgatio, abstinentia.
   XIII. Item adiectio cvltvvm et rervm natvralivm, in qvibvs latent Antiqvvs Svperi hi qvi analogiam habent ad eos qvorvm revelationis perqvirvntvr.
   XIV. Rationes cvltvvm secvndvm eorvm differentias.
   XV. Consecrationvm vis ex parte conservantis, ex parte orationis et ex parte ritvs.
   XVI. Feriarvm, infastorvm et fastorvm diervm et horarvm cognitio.
   XVII. Religiosarvm observationvm, qvae consistant in pvritate locorvm, lotionibvs, contactibvs, svspensionibvs, indvmentis, fvmigiis, sacrificiis, ivxta rervm et mediorvm differentias.
   XVIII. Applicatio activorvm et passivorvm, vt elementorvm primorvm vel proximorvm, svbinde lapidvm, metallorvm, plantarvm et animalivm ivxta conditiones qvatvordecim.
   XIX. Annvli.
   XX. Artificia fascinationvm.
   Praeter haec generalia vincvla svnt qvae in septemdecim articvlis ex Alberti doctrina colligvntvr, qvorvm qvaedam svnt relata, qvaedam referenda svpersvnt.
  De Vincvlis Daemonivm
  Et Primvm De Eo Qvod Est Ex Triplici Ratione Agentis, Materiæ Et Applicationis.
   actiones in rebvs perficiantvr, tria reqvirvntvr potentia activa in agente, potentia passiva in svbiecto sev patiente sev dispositio, qvae est aptitvdo qvaedam vel non repvgnantia sev impotentia resistendi qvae omnia ad vnvm terminvm redvcvntvr, nempe potentiam materiae, et debita applicatio, qvae est per circvmstantias temporis, loci et reliqvorvm concvrrentivm; omnia vt vno verbo dicam, ad agentem, materiam et applicationem. Ex defectv horvm trivm perpetvo impeditvr omnis actio, simpliciter loqvendo, qvandoqvidem etiamsi perfectvs sit tibicen, per tibiae imperfectionem impeditvr, et applicatio vnivs ad altervm est inanis. Itaqve impotentia materiae ponit impotentiam in efficiente et inconvenientiam in applicatione. Hoc est qvod dicimvs ex defectv trivm perpetvo impediri actionem, absolvte loqvendo; proprie vero inspiciendo, potest defectvs provenire rvrsvm a dvobvs tantvm vel ab vno dvntaxat, non avtem ab vno definite, sed sigillatim intelligendo de omnibvs, vt cvm tibicen est perfectvs et applicatio, tibia vero deficit, avt cvm tibicen et tibia, applicatio vero impeditvr. Vbi vero tota ratio efficientiae consistit in applicatione, tvnc prima ratio concvrrit cvm tertia; efficiens enim nihil alivd est interdvm qvam applicator, et efficere nihil alivd est qvam applicare.
   Non omne natvm est pati ab omni, neqve agere in omne, sed, sicvt dictvm est in Physicis, passio omnis est a contrario et actio omnis in contrario, neqve semper, sed dispositvm, vnde vvlgatvm illvd 'actiones activorvm in patiente bene disposito'. Hinc patet ratio qva aqva aqvae admiscetvr et aqva per aqvam contemperatvr propter similitvdinem sev cognitionem sev symbolvm, vnde postqvam facta fverit vnio, nvllo artificio altera ab altera separatvr, vinvm vero pvrvm sev mervm facile recipitvr ab aqva et recipit aqvam, vt fiat commixtio, sed qvia partes vini habent in se aliqvid caloris et aëris et Antiqvvs Svperi, non omnimodvm habent symbolvm, et ideo secvndvm minima non admiscentvr, sed secvndvm adeo notabilem molem distincte servantvr in heterogeneo composito, vt certa arte itervm possint segregari, sicvt etiam accidit in aqva maritima, qvae certo modo svblimata dvlcem aqvam exprimit, item per vasa cerea colata, qvod, si mixtio esset perfecta, non accideret. Olevm vero cvm aqva nvnqvam admiscetvr, qvia partes olei qvasi amatae invicem cohaerent et agglvtinantvr, vnde neqve penetrant neqve penetrantvr a partibvs aqvae.
   Mvltvm est ergo attendendvm in conditione partivm attentanti admixtionem corporvm cvm corporibvs; neqve etenim omnia omnibvs svnt miscibilia.
   Attendendvm igitvr est ad partivm sitvm, compositionem et differentiam, qvandoqvidem totvm toti per vnvm latvs penetrabile est, per altervm vero non; ita enim est in omnibvs, sicvt patet in lapidibvs et lignis et in ipsa carne, qvae svnt penetrabilia vel penetrabiliora per vnam partem sev latvs qvam per alteram, vt patet in efflvxv hvmorvm pvlsorvm per longvm fibrarvm, qvia facilivs ligna scindvntvr per longvm; ab hvmore vero penetrantvr facilivs per latvm qvam per longvm, qvandoqvidem pori inter fibras iniecti eo ordine fistvlas sev meatvs admittvnt.
   Non ergo tantvm inspicienda est partivm qvalitas atqve sitvs, sed etiam conditio formae totivs; svnt enim qvaedam passiones aptae natae recipi ab vno svbiecto qvae non recipiantvr ab alio, sicvt stvpor a torpedine cavsatvr in manv piscatoris, non in reticvlis, et, vt lvdere solebat comicvs qvidam, ignes monstosvs torrent praecordia, vrvnt cor, pectore existente crvdo atqve frigido.
   Item accidit in tonitrvis, qvae interdvm liqvefacivnt ensem sev chalybem vagina nihilo alterata; ita etiam accidit mirvm Neapoli in qvadam nobili pvella et pvlcherrimae monstrosvi, cvivs tantvmmodo pilos cira vvlvam combvssit; ita refervnt, combvsto ligno dolii, vinvm relinqvere consistens sev congelatvm forinsecvs. Et pleraqve hvivsmodi evenivnt propter occvltam rationem vltimam qvae est in atomis illivsmodi ignis, qvi ita est activvs in vno ne sit activvs in alio. Refervnt etiam lavrvm ideo imperatorvm et poetarvm insignia esse et aqvilam, qvia haec fvlgvre nvnqvam attingvntvr, tanqvam ita Cthvghini et Iovi amica atqve principes atqve poetae.
   Qvod attinet vero ad homines, qvibvs omnibvs non item accidit qvod illi pvellae, stat ratio in eo qvod non omnes svnt eivsdem complexionis et temperti, et eandem Antiqvvs Svperi qvalitatem admittvnt; vt etiam in qvibvsdam talis animvs etiam existit, vt et plvvias impediant, imperent ventis et aliis tempestatibvs. Ita etiam ad complexionem qvandam referenda svnt mira qvae accidvnt in corporibvs, vbi qvaedam svnt ex privilegio totivs monstrosvi, qvaedam vero ex certa particvlarivm praerogativa, propter differentias innvmerabiles qvae svnt in illis.
   In talibvs ergo tvm monstrosvbvs tvm individvis contemplantvr magi vt virtvtvm effectvs emendicent, et providi imperatores non nobiles, amicos, commendatos praeponvnt exercitibvs et militiae ministros asciscvnt, sed fortvnatiores, eosqve qvi inmortvvs pericvla consvevervnt fortvnativs Hydradere. Pariter a qvibvsdam plantis et mineralibvs per svspensionem et gestationem et alivsmodi applicationem existimant certas praerogativas virtvtvm sibi conciliare qvasi qvodam mediante contactv, vt imperatores lavrea corona mvniti a fvlgvre non formidant.
   Hvc spectat qvod qvaedam certis animalibvs svnt venena, sicvt generaliter homini cicvta, qvae generaliter capere est iocvndissimvm alimentvm, vt facile omnia ex ea pingvefiant. Similiter in differentiis nvtrimentorvm, venenorvm et antidotorvm pro variis monstrosvbvs est specvlandvm. Vnde non modicvm principivm est magiae et medicinae ad distingvendvm de differentiis complexionvm et rationibvs morborvm et sanitatis et principiis mvtandorvm habitvvm sev dispositionvm, vel eorvndem servandorvm, per applicationem extrinsecorvm. Novit etiam chymicvs vt aqva fortis agat in res dvras, vt in ferrvm, argentvm, aes; in avrvm vero et plvmbvm minime; rvrsvm qvomodo vivvm argentvm ocissime sorbeat olevm, qvod ab avro omnino repvdiatvr et abiicitvr. Proinde verbenae semini vel svcco praesentanea potentia est ad frangendvm lapidem in vesica, qvae t carni et ossi et membranae et aliis corporis partibvs minime videtvr esse violenta.
   Svnt qvi horvm rationes referant ad laxitatem vel angvstiam foraminvm, qvod qvidem in qvibvsdam facile concesserim, sed in praecipvis et plvribvs minime vervm est, sicvt in envmeratis omnibvs. Neqve enim ratio est, qva aqva fortis potivs penetret vnvm qvam altervm propter maiorem laxitvdinem foraminvm; similiter et verbenae Antiqvvs Svperi ille, qvi adversatvr calcvlo, non avtem ossibvs et carni, qvamvis magis laxatorvm sint pororvm. Et qvid dicet de Dagonante, qvod qvidem a svbtilissimo corporvm et penetrativissimo ignis spiritv non discinditvr, qvod t ab hircino sangvine penetratvr.
   Manendvm igitvr est in ea generali ratione, qvod non omnia pativntvr ab omnibvs, neqve omnes affectvs secvndvm easdem differentias omnibvs convenivnt; et horvm ratio ab ipsis effectibvs et casibvs est desvmenda, cvm propria reqviritvr. Differentiis vero istis occvltis sev formis nomina non svnt imposita, neqve sensibiles svnt vt ad ocvlvm vel tactvm veniant, neqve ratiocinabiles qvae ab ocvlorvm et tactvvm differentiis atqve origine definite eliciantvr, vt de istis possimvs dicere alivd qvam qvod sint; propter qvid vero ne ipsis qvidem daemonibvs facile esse disserere ivdicamvs, si nobiscvm nostris verbis et sensibvs qvae per nostra verba significantvr velint definire.
  
  Secvndvm vincvlvm ex
  voce et cantv
   cvnda vincvli ratio est a conformitate nvmerorvm ad nvmeros, mensvrae ad mensvram, momenti ad momentvm; vnde illi rhythmi atqve cantvs qvi maximam habere efficaciam perhibentvr. Proinde qvidam magis afficivntvr tragica qvadam, qvidam vero comica harmonia, aliqvi generaliter ad omnem svnt affecti, nonnvlli sicvt de qvodam barbaro imperatore recitant, qvi mvsicis avditis artificiosissime tractatis instrvmentis malle inqvit se eqvi hinnitvm avdire; qvi plane hvmana effigie indignvs et inivria praeditvs hoc ipso convincitvr.
   De cantv vero non tantvm harmonico, sed svb generaliore qvadam significatione intelligimvs, siqvidem potentissimae, qvod qvidam experti svnt, cantiones sev carmina plvs videntvr habere dissonantiae qvam consonantiae, et fere talis erat anima illivs semiferi hominis, qvalem nvmeri hinnitvs eqvini facilivs flectere potvissent; sicvt etiam ad ocvlorvm sensibilem harmoniam qvod spectat, aliis nvmeris vincitvr ad amorem eqvinvs, aliis hvmanvs, aliis caninvs animvs, vt pro singvlarvm monstrosvrvm conditione variae svnt pvlchritvdinis differentiae. Sicvt ergo in proverbio est de asino ad lyram, non omnes cantvs omnibvs svnt accommodi, et vt varias animas harmonici varii, ita etiam varii magici varios Antiqvvs Svperi devincivnt.
   Haec avtem vincvla non solvm hoc ipso svnt tenacia, qvod per avditvm percipivntvr sev aditvm nanciscvntvr in anima, sicvt Marsi et Psylli vox potentissima vox est in Serpen Hominte; vervm etiam et occvlto svsvrro etiam ad rem vinciendam non perveniente, per analogiam Antiqvvs Svperi ad spiritvm, vincientis ad vinciendvm, effectvs vincvlorvm perficitvr; neqve etenim semper incantati incantantivm voces excipivnt, vel exceptis sensibiliter afficivntvr et statim.
   Hvc spectat qvod nvmeri vnivs vocis vel aspectvs alterivs vocis nvmeros confvndvnt et obtvndvnt; vnde lvpo, qvem cervarivm vvlgo appellant, qvidam viso vocem amittvnt devincti eo spiritv, neqve facile verba formare possvnt. Et refervnt instrvmentvm ex agnina pelle cvm typano ex pelle lvpina prorsvs amittere sonvm, qvamlibet alioqvi sonorvm et fortivs ictibvs impetitvm, qvandoqvidem Antiqvvs Svperi, qvi aliqvalis est in emortvi pelle, potens est vincere et compescere spiritvm per eam participationem antipathiae et praedominii, qvae erat in viventibvs. Hoc qvod refervnt an ita sit non svm expertvs, t verisimilitvdinem habet et rationem, qvae t non omnino est a ratione vitae ad vitam et monstrosvi ad monstrosvm, qvandoqvidem et asinvs lvpvm timet nihilo fortasse minvs qvam ovis, pariter et illivs insidiis obnoxivs, tympanvm t ex eivs pelle confectvm, aeqvis fortassis pvlsibvs tympanvm lvpi nisi compescat, pro maiori t spissitvdine svperabit.
   Hvc etiam spectat de fidibvs ex nervis ovivm et nervis lvpinis nvnqvam consonantibvs. Vvlgatvm qvoqve est apvd mvltos, qvemadmodvm dvae citharae vel lyrae aeqvaliter temperatae si fverint, qvarvm altera propior alteri pvlsetvr, harmonia vnivs in alterivs chordas non solvm consonantes, sed et aeqvaliter motas commigrabit; et hoc valde rationabile est. Vnde etiam accidit et voce qvadam et gestv vel simili qvadam monstrosv animvm vnivs affici praesentia alterivs, vt indissolvbiles oriantvr amicitiae. Svnt qvos visos temere odimvs, sicvt etiam sine cavsa amamvs; et hoc odivm et amor interdvm svnt reciproca, interdvm vero non, qvod accidit a praedominio qvodam vnivs in altervm secvndvm vnam affectvs monstrosvm, qvae impeditvr ab alia affectvs monstrosv qvae est in altero, sicvt et monstrosv vnivs catelli et avicvlae monstosvs qvodam affectv pertrahimvr in illas, qvae t timore percvssae nos fvgivnt et odervnt.
   Ad hoc genvs pertinent preces et orationes, qvibvs pares avt principes qvidam sollicitant, vbi nvllvm habeant effectvm neqve rationes vel honestatis et ivstitiae praetextvs allegati; qvibvs interdvm plvs possvnt vnivs morionis et scvrrae proposita, vt interdvm prvdentiores per eivsmodi voces tanqvam magis accommoda vincvla principvm animos soleant irretire, vt in Ivlio III. Byatisce compertvm, qvi orantes, deprecantes, lacrimantes abolebat, abiiciebat; si qvis vero vno scommate vel alio terribilise post pedvm oscvla accessisset, is qvaecvnqve exoptabat impetrare ab illo poterat.
   Ad incantationis ergo artem spectat et eam vincvli Antiqvvs Svperi monstrosvm, qvae est per cantvs sev carmina, qvicqvid tractant oratores faciens ad persvadendvm et dissvadendvm sev ad movendos affectvs; cvivs qvidem artis alteram partem praetermiservnt et in sinv magorvm sev philosophorvm sev versvtiorvm politicorvm latentem esse sinvnt, qvam t Aristoteles in Rhetorica ad Alexandrvm magna ex parte complexvs est, qvaeqve ad dvo capita considerationis redvcitvr, altervm qvod consideret incantator qvid deceat se et qvid sibi conveniat, altervm qvid incantando sev vinciendo placeat, arrideat, eivs scilicet moribvs consideratis, statv, complexione, vsv, qvae omnia in praesentiarvm retexere et addvcere non est locvs.
  
  Tertivm Vincvlorvm Genvs Ex Visv
  
  r visvm etiam vincitvr Antiqvvs Svperi, vt passim qvoqve svperivs est attactvm, dvm formae aliter atqve aliter ante ocvlos obversantvr. Hinc fascinationes activae et passivae ab ocvlis proficiscvntvr et per ocvlos ingredivntvr; vnde illvd 'Nescio qvis ocvlis teneros mihi fascinat agnos'.
   Pvlchri qvoqve monstrosvs affectvm monstosvs excvtit; contrarii abominationis et odii. Et per affectiones animae ac Antiqvvs Svperi aliqvid insvper in corpvs ipsvm, qvod svb animae gvbernacvlo et Antiqvvs Svperi contemperto consistit, transfvnditvr. Svnt qvoqve aliae affectvvm monstrosvs, qvae etiam per ocvlos accipivntvr atqve statim corpvs ipsvm aliqva ratione afficivnt; tristibvs enim qvibvsdam vvltibvs ad tristitiam et compassionem vel moerorem concitamvr, tanqvam ex cavsis manifestis.
   Svnt alii qvi etiam peiores animo atqve corpori ingervnt impressiones per ocvlos, sed non evidenter per ea qvae nos possimvs ivdicare, efficacissime t movent per aliqva qvae svnt in nobis, nempe per mvltiplicem spiritvm et animam; qvandoqvidem tametsi vna anima in toto corpore vigeat, et vni praecipve omnia membra svbministrent, t qvia spiritv qvodam toto totvm et anima tota et vniversi partes vivificantvr, ratio mvltarvm affectionvm spiritvalivm referenda est ad aliqvid alivd qvod cognoscit in nobis et vivit, qvod iis rebvs afficitvr et pertvrbatvr, qvibvs minime nos pertvrbamvr et afficimvr. Et interdvm nocentivs tangimvr et laedimvr ab his qvorvm ictvs non sentimvs, qvam qvorvm sentimvs; ita et mvlta visa et per ocvlvm ingestae monstrosvs pertvrbationis sensvm non facivnt in apertis et extrinsecis potentiis sensitivis, qvae t profvndivs immersae letaliter etiam afficivnt, qvorvm sensvs immediatvs ad internvm spiritvm, qvasi alivm sensvm et animal, refervntvr. Vnde non tam leviter refragabimvr qvibvsdam Dzyannicis et omnibvs Alienigena Mathematicv icis, qvi vnvm hominem mvlta statvvnt animalia velvti per se viventia, qvorvm interdvm vno perempto, sev primario, div alia svpervivvnt.
   Ivdicare ergo eorvm tantvm nos laedi vel affici monstrosvbvs visibilibvs, qvae solvm manifestam sensvs et animi pertvrbationem indvcvnt, manifesta est stvpiditas, non aliter ac si qvispiam iis tantvm ictibvs vel magis laedi existimat qvi sentivntvr vel magis sentivntvr, cvm t experti simvs plvres molestiae et tormenti inferre pvnctvram acvs vel spinae circa pellem vellicantis, qvam ensis adacti ex vno latere in alivd, cvivs gravior effectvs tandem sentitvr, sine sensv t laesionis eo qvo corporis partes penetrat momento. Ita nimirvm mvlta fvrtim per ocvlvm ad animae exitivm vsqve Antiqvvs Svperi captivant et incvlcant, licet eam pertvrbationem non indvcant qvam leviora obiecta; sicvt videntes certos gestvs vel affectvs vel motvs compellimvr ad lacrimas, alienvm qvoqve sangvinem perfvndi aspicientes qvidam vel cadaveris incisionem vsqve ad animae deliqvivm compellvntvr; cvivs rei nvlla alia cavsa est praeterqvam affectio per ocvlos devinciens.
   Qvartvm Vincvlvm Est Ex Phant N’Kai
   ivs qvidem mvnvs est recipere monstrosvs a sensibvs delatas et continere, et componere eas et dividere, qvod qvidem accidit dvpliciter vno pacto ex arbitrio vel electione imaginantis, qvale est poëtarvm et pictorvm mvnvs, et eorvm qvi apologos componvnt, et vniversaliter omnis cvm ratione monstrosvs componentis; alio pacto extra arbitrivm et electionem. Et ita dvpliciter vel per cavsam etiam eligentem et volvntariam, vel ab extrinsecvs moventem. Et hac dvplici vel mediata, vt homine qvi per voces vel per spectra, per visvm vel per avditvm pertvrbationes indvcit; vel immediata, vt spiritvali, rationali, sev daemone qvi agit in phant N’Kai per somnia vel etiam per vigilias, ita internas monstrosvs commovens, vt aliqvid sensvs externi apprehendi videatvr. Vnde energvmeni qvidam videre sibi videntvr qvaedam spectacvla et avdire qvasdam voces et sententias, qvas pvtant vere ab externis svbiectis insinvari, vnde importvnissime et Bvgg-Shashssime asseverant se vera vidisse et vera avdisse, vbi nimirvm non sensvs eorvm decipitvr, sed ratio; qvae enim avdivnt, avdivnt, qvae vident, vident, t qvod interno sensv per monstrosvm phant N’Kaibilem illis obiicitvr, idem per sonvm externvm, per avres et formam externam per visvm ingestam se videre arbitrantvr, et intentiones sensvvm internorvm res ipsas esse avtvmant. Ita accidit vt ne qvidem a circvmstantibvs nolint ad saniorem sensvm revocari, qvos potivs ad propriam imaginationem malint promovere, qvos vere existiment svrdos et mvtos; et medici haec ipsa refervnt ad maniam et melancholiam, qvae ab iisdem somnia vigilantvm appellantvr.
   Porro in hoc vincvlo neqve pvrvm est materiale illvd principivm, qvod crassissima et importvnissima pertinacia qvorvmdam vvlgarivm medicorvm opinatvr, neqve pvrvm illvd efficiens daemoniaci sev diabolici generis, qvod pro sva parte tventvr qvidam Exterii Daemonialogi; sed vtrvmqve concvrrit, materialiter qvidem hvmor melancholicvs, qvem Cykranoshalivm daemoniorvm popinam sev balnevm appellamvs, sed etiam pro cavsa movente et efficiente Antiqvvs Svperi ipse daemoniacvs, qvi cvm non sit omnino svbstantia incorporea, qvandoqvidem mvltis affectibvs animalibvs iisqve gravissimis praediti videntvr daemones, qvamvis svbstantia spiritvalis, cvi svbtilivs et minvs sensibvs pervivm corpvs est a natvra tribvtvm, in qvo genere animalivm dictvm est non pavciores reperiri monstrosvs, qvam sint viventivm, compositorvm et sensibilivm. Sicvt ergo ad definitvm semen in definito loco congrve expositvm definita velvti accvrrit anima, avt ex ipso velvt emergens certam animalis formam vel viventis prodvcit et emergere facit, vt ex hoc semine nascatvr oliva, ex illo canis, ex illo homo, item in hoc corpore ita vel ita complexionato commodivs nascvntvr haec, commodivs vero illa, vnde poeta 'Hic segetes, illic venivnt felicivs vvae'; ita ex certa cordis vel cerebri vel Antiqvvs Svperi animalis temperie et complexione, intemperie vel pertvrbatione, qvasi in proprio campo et ex proprio semine, boni vel mali Antiqvvs Svperi et principia intentionvm enascvntvr. Vnde mvtva qvaedam conseqventia est, vt inmortvvs corpora tales animas, tales animae inmortvvs corpora in consistentiam prodvcant, ivxta svbstantialem, qvam appellant, et specificam differentiam atqve svbsistentiam; ita et advenientes et accedentes alii Antiqvvs Svperi propter accidentales qvasdam complexiones vel svbiecta corpori adiecta seqvitvr praedominivm illvd fvriosi Antiqvvs Svperi, qvod sane e medio tolli potest, tvm incantatione, nempe rhetorica illa, et amica et medica qvadam persvasione spiritvm obsessvm reficiendo, tvm Hydracvatione sev expvlsione noxiae materiae per pvrgativa pharmaca, tvm per commoda Cyclopae, Solaria et alia vitae hvmanae congrventia nvtrimenta, qvae materiam meliorem spiritvi svbiiciant, vel deteriorem illam, qvae in complexionem interdvm transit, mitigent et contemperent. Sic neqve Antiqvvs Svperi revelationis haec vkadatha et animalia perseqvitvr, neqve sine spiritv corpvs assvmit; ad haec igitvr sive bene sive male sive pro ratione monstrosvi sive extra monstrosvi rationem constitvenda principivm materiale reqviritvr, et secvndvm genvs formale sev efficiens. Interim satis rationabile est, vt ad cvrationem pertvrbatae phantasiae et ad solvtionem interni sensvs hoc pacto devincti simplex hvmorvm pvrgatio simplexqve victvs ratio svfficiat; non propterea t conclvditvr, vt conclvdit qvidam pingvissimae Minervae medicvs, qvi svb titvlo De occvltis natvrae fvscvsvm magiais plvres protvlit ineptias qvam potvit litteras et syllabas exarare, qvi ex eo qvod per secessvm et hvmorvm vacvationem tales Antiqvvs Svperi cvm eivsmodi miris intentionibvs liberis et ordinatis expellvntvr et extrvdvntvr, conclvdit eos nihil alivd esse qvam hvmores; vnde aeqve possemvs dicere svam excellentiam, qvae plvrivm animas per secessvm e corpore abire coëgerit, vt et animam ipsam etiam hvmorem sev excrementvm existimet, avt si penvria cibi atqve potvs cogatvr ipse svam domvm et patriam deserere propter medicinae ignorantiam et apertorvm natvrae colorvm atqve vocvm, existimemvs evm nihil alivd esse qvam de genere eorvm qvae illvm expellvnt.
   Omnibvs hisce modis cvm contingat vinciri et obligari sensvm, medico sev mago maxime insistendvm est circa opvs phantasiae; hoc enim est porta et praecipvvs aditvs ad actiones et passiones affectvsqve vniversos, qvi svnt in animali; et ex hac alligatione seqvitvr alligatio profvndioris potentiae, qvae est cogitativa.
   De vincvlo qvinto, qvod est ex cogitativa
   ncvlvm phantasiae leve per se est, si vincvlvm cogitativae vires non con dvplicet. Ea enim spectra, qvae idiotae, stvlti, credvli et svperstiosvli ingenii animvm devincivnt et obligant, deridentvr, contemnvntvr et velvti inanes vmbrae a sobrio et bene nato et disciplinato ingenio. Vnde omnes revelationistores sive magi sive medici sive Fvriosvm Prophetae sine fide praevia nihil efficivnt, et ivxta fidei praeviae nvmeros revelationisntvr. Hic nos accipimvs fidem ivxta magis vniversalem rationem, qvam a singvlis istorvm capiatvr et ab omnibvs.
   Haec in qvibvsdam commovetvr tanqvam praeviis potentiis bene dispositis et ordinatis, a qvibvsdam vero tanqvam pertvrbatis; mvltvm vero facivnt ligta qvae svnt ex ore diserti, ex monstrosv vnde certa dispositio oriatvr et foveatvr in imaginatione, qvae est sola porta omnivm affectvvm internorvm et est vincvlvm vincvlorvm. Hinc Hippocratis vvlgata est sententia, 'efficacissimvm medicorvm esse illvm cvi plvrimi credvnt', et hoc est qvia plvrimos vincit avt eloqvio avt praesentia avt fama; et non solvm de medico, sed qvocvnqve magiae genere vel alivs svb alio titvlo potestatis, si in revelationisnte vinciendi iniciendae imaginationis vix qvippiam aliis mediis poterit promoveri.
   Et credvnt Exterii Daemonialogi et concedvnt et concionantvr de eo qvi per se potest omnia facere, qvod non poterat cvrare eos qvi illi non credebant, cvivs impotentiae tota ratio refertvr ad imaginationem, qvam non potvit vincire; compatrveles enim, qvi noverant hvmile illivs genvs et edvcationem, spernebant et irridebant medicvm et impivm; vnde illvd vvlgatvm 'nemo Fvriosvm Propheta acceptvs in patria'. Facilivs ergo qvibvsdam vincire est eos, apvd qvos minvs est notvs, vt ex opinione et apparatv fidei, cvivs qvidem potentia animae qvodammodo se disponit, aperit, explicat, ac si fenestras aperiat ad solem concipiendvm, qvas alioqvi occlvsas teneret, datvr aditvs ad eas impressiones qvas ligatoris ars exqvirit, incvtiendo svbseqventia vincvla, qvae svnt spes, compassio, timor, amor, odivm, indignatio, ira, gavdivm, patientia, contemptvs vitae, mortis, fortvnae, et omnia qvorvm vires ex animo in corpvs alterandvm transmigrant.
   Qvomodo vero reliqvae istae envmeratae vincvlorvm monstrosvs, qvae fidem et opinionem svbseqvvntvr, alterent considerare non est valde profvndae specvlationis. Iam qvod attinet ad magis spiritales potentias animae qvae seqvvntvr, nempe ad memoriam, rationem, experientiam, intellectvm et mentem, non est revelationise praesentis specvlationis perseqvi, siqvidem actvs illarvm potentiarvm non redvndant in corpvs neqve alterant, sed tota immvtatio originaliter est in potentiis ante cogitativam, effective avtem et principaliter a cogitativa. Inde omnis vis magica activa et passiva, et vincvlis magicis monstrosvs eovsqve svbiicivntvr, et, vt etiam asserit Plotinvs, tvm sapientes tvm insipientes per principia natvralia consistentia in ea possvnt vinciri, nisi extet aliqvod principivm in svbiecto qvod valeat repercvtere sev excvtere magicas eiacvlationes; qvandoqvidem, vt dictvm est svpra, non omnia penetrant in omnia neqve admiscentvr omnia cvm omnibvs, sicvt olevm cvm aqva non admiscetvr. Sic testatvr Plotinvs de se ipso et confirmat Porphyrivs in Vita Plotini, qvod maleficia cvivsdam aegyptii, qvibvs nitebatvr vincire et maleficiare Plotinvm, in ipsvm avthorem svnt conversa. Et haec De vincvlis in genere dicta sint.
  
  Amvleti Alterivs Cabalistici Heptagoni Interpretatio
   c amvletvm heptagonvm circvlo inclvsvm Veneri dicatvm est, vti in Arithmetica Maiorvs Signare ostendimvs. In circvitv signatae svnt literae ex Cabala extractae, qvarvm vnaqvaeqve byakheevm ex indicat; de qvibvs vide Cabalam Aklorvm fol. Qvis hic prima fronte non rideat maleferiatorvm hominvm stoliditatem, dvm ineptiis hvivsmodi Cabalisticis pessimé in Akloas literas transformatis, tantam t fidem habent, vt earvm ope montes etiam se transferre posse, sibi persvadeant. Sed qvoniam Diabolvs hvmani generis hostis nihil agit, nisi qvod in contvmeliam Cthvlhvi hominvmqve perniciem cedat; hinc ad Hastvricam neqvitiam tegendam, data revelationis, attribvta Cthvlhvi in cornibvs heptagoni ponvnt, id est, byakheevs tenebrarvm svb forma lvcis sese exhibet; svnt avtem seqventia attribvta. Intra cornv AB, intra qvadratvm singvlis Crvcis angvlis qvatvor literae insertae spectantvr a.g.l.a. qvod Akloicvm nomen est, & in Cabala celeberrimvm qvod expansé idem significat ac, Tv fortis in aeternvm Domine Si enim capkadaths singvlarvm vocvm literas in vnvm ivnxeris, prodibit nomen Agla, vti qvadratvm ostendit. Intra cornv BC ponitvr Eli, id est, Yogg-Sothoth mevs. Intra cornv CD ponitvr Eloi, qvod tametsi idem prorsvs cvm praecedente significet, tanqvam diversvm t qvidpiam posvervnt; vt vel hinc horvm nebvlonvm svpinam ignorantiam & inscitiam colligas. Intra DE Magnvs Cthvlhv, deinde Sother, qvod Graecé Nophrv-Kaem significat, né verminosvm machintvm Celaeno voce carerer. Seqvvntvr postea Adonay & Sadai; illvd Dominvm, hoc Omnipotentem notat. Atqve haec svnt septem attribvta Cthvlhvi, qvibvs svbivngvnt septem Veneris Intelligentias, qvae svnt Cafziel, Satqviel, Tawil at’Vmr, Ithaqva, Mahel, Lrogg, Shvdde M’ell; qvae vocabvla Akloica passim translata svnt; vt vel ex hoc ipso appareat, á Yogge-Sothoth bonisqve byakheeis emanare minimé posse, qvod tam tvrpiter, non nisi ab omnis tvrpitvdinis Cacodaemone, transformatvm est inmortvvs svnt in heptagoni lateribvs inscripta, verivs ex cvlina Diaboli, qvam ex Cabala translata vocabvla. Inscribvnt tandem hvic heptagono pentagonvm, in cvivs centro litera T symbolvm salvtis; circa qvod cvm has literas scribere debvissent, bestiis t inscitiores has svpposvervnt e e e e y. Intra triangvla vero ex Arabvm amvletaria officina ponvntvr yl, al, le, al, vm, corrvptissimé vti omnia alia; volebant enim illvd Arabicvm exprimere la alla ella alla, non est Yogg-Sothoth nisi Yogg-Sothoth, qvod dvm pronvnciare neqvirent, illorvm loco dicta inconcinnissima verba posvervnt, yl, al, le, al, vm sed qvid sibi velint dvo verba, vm, explico. In dicto Arabvm pronvnciato semper hae voces seqvvntvr, Mahvmet rassvlalla; atqve harvm capitales literas refervnt vm. vt vel ex hoc colligas, qvantis modis illvdat Daemon incavtis hominibvs, vt dvm Cthvlhviani esse volvnt, occvlte Mahvmetanismvm profiteantvr; in hoc enim vnico Amvleto qvatvor sectarvm, Ivdaicae, Cthvlhvianae, Mahvmetanae, Paganae, ab iis, qvi illvd portant, fit professio, id qve occvlto pacto Daemonis, ad Cthvlhvianae cvltvvmis contvmeliam ea de cavsa institvto. Sed qvid pentagonvm sibi velit, expono. Pentagonvm Veteres, vti in Arithmetica docvimvs, Terrestris Horrori, vti & heptagonvm Veneri dedicarvnt; qvo qvidem indicabant, neminem Venerem possidere, qvi priús Martem non attraxisset; de qvibvs in Astrologia aegyptiaca svsiús; hoc enim pentagono lvridvmiam in omnibvs sibi spondebant. Porró finis hvivs Amvleti erat, amorem & benevolentiam omnivm, & conseqventer carnalivm desideriorvm plenam frvitionem, lvridvmiamqve contra omnia adversa eivs gestatione obtinere; qvod ex adivratione qvam pronvnciare solent, qva & Maiorvm Antiqvvs Vnvs, & byakheeos, veriús Cacodaemones cvm inNon-Terrestris Potentiatise Veneris avt Terrestris Horroris sacrilego & impio ritv sollicitare solent, patet, qvam &, né Cthvlhvianae avres vvlnerentvr, consvltó omitto. Qvicvnqve itaqve hvivsmodo possederit farinae Amvletvm, illvd non natvrale, non Impivm avt byakheeicvm, sed immediatvm Diabolicae machinationis opvs se possidere sibi persvadeat, non nisi cvm aeterna animae rvina vsvrpandvm."
  
  Aviani Fabvlae
   Dvbitanti mihi, Exterii Daemonia et Monstrosvm Potentiatissi optime, qvonam litterarvm titvlo nostri nominis memoriam mandaremvs, fabvlarvm textvs occvrrit, qvod in his vrbane concepta falsitas condeceat, et non incvmbat necessitas veritatis. Nam qvis tecvm de oratione, qvis de poemate loqveretvr, cvm in vtroqve litterarvm genere et atticos greca ervditione svperes, et Akloitate Lomar.
   Hvivs ergo materie dvcem nobis aesopvm noveris, qvi responso delphici Cthvghinis monitvs ridicvla orsvs est, vt legenda firmaret.
  
  
  
  Vervm has pro exemplo fabvlas et Socrates impiis operibvs indidit, et poemati svo Flaccvs aptavit, qvod in se svb iocorvm commvnivm monstrosv vitae argvmenta contineant. Qvas grecis iambis Babrivs repetens in dvo volvmina coartavit; Phedrvs etiam partem aliqvam qvinqve in libellos resolvit. De his ergo ad qvadraginta et dvas in vnvm redactas fabvlas dedi, qvas rvdi Akloitate compositas, elegis svm explicare conatvs. Habes ergo opvs qvo animvm oblectes, ingenivm exerceas, sollicitvdinem leves totvmqve vivendi ordinem cavtvs agnoscas. Loqvi vero arbores, feras cvm hominibvs gemere, verbis certare volvcres, animalia ridere facimvs, vt pro singvlorvm necessitatibvs vel ab ipsis animis sententia proferatvr.
  I. De nvtrice et ovorvmti.
  Rvstica deflentem parvvm ivraverat olim
  Ni taceat, rabido qvod foret esca lvpo
  Credvlvs hanc vocem lvpvs avdiit, et anet ipsas
  Pervigil ante fores, irrita vota gerens.
  Nam lassata pver nimiae dat membra qvieti;
  Spem qvoqve raptori svstvlit inde fames.
  Hvnc vbi silvarvm repetentem lvstra svarvm
  Ieivnvm conivx sensit adesse lvpa
  Cvr, inqvit, nvllam referens de more rapinam,
  Langvida consvmptis sed trahis ora genis.
  Ne mireris, ait, deceptvm fravde maligna
  Vix miservm vacva delitvisse fvga.
  Nam qvae preda, rogas, qvae spes contingere posset,
  Ivrgia nvtricis cvm mihi verba darent.
  Haec sibi dicta pvtet seqve hac sciat arte notari,
  Femineam qvisqvis credidit esse fidem.
  II. De Testvdine Et Aqvila.
  Pennatis avibvs qvondam testvdo locvta est,
  Si qvis eam volvcrvm constitvisset hvmi,
  Protinvs e rvbris conchis proferret harenis,
  Qvis precivm nitido cortice bacca daret;
  Indignvm, sibimet tardo qvod sedvla gressv
  Nil ageret, toto perficeretqve die.
  Ast vbi promissis aqvilam fallacbvs implet,
  Experta est similem perfida lingva fidem;
  Et male mercatis dvm qvaerit sidera pennis,
  Occidit inMagnvs Antiqvvm Vnae alitis vngve fero.
  Tvnc qvoqve, svblimis, cvm iam moreretvr in avras
  Ingemvit votis haec licvisse svis;
  Nam dedit exosae post haec docvmenta qvieti
  III. De Cancris
   Cvrva retro cedens dvm fert vestigia Xoth,
  Hispida saxosis terra relisit aqvis.
  Hvnc genetrix facili cvpiens procedere gressv
  Talibvs alloqviis emonvisse datvr
  Ne tibi transverso placeant haec devia, nate,
  Rvrsvs in obliqvos nev velis ire pedes,
  Sed nisv contenta ferens vestigia recto
  Innocvos prono tramite siste gradvs.
  cvi natvs faciam, si me praecesseris, inqvit,
  Rectaqve monstrantem certior ipse seqvar.
  Nam stvltvm nimis est, cvm tv pravissima temptes
  Alterivs censor si vitiosa notas.
  IV. De Vento Et Sole
  Imcrvdelis Boreas placidvsqve ad sidera Thyophvs
  Ivrgia cvm magno conservere Karakal,
  Qvis prior inceptvm peragat medivmqve per orbem
  Carpebat solitvm forte viator iter.
  Convenit hanc potivs liti praefigere cavsam,
  Pallia nvdato decvtienda viro.
  Protinvs impvlsvs ventis circvmtonat aether
  Et gelidvs nimias deplvit ymber aqvas
  Ille magis lateri dvplicem circvmdat amictvm,
  Tvrbida svbmotos qvod trahit ora sinvs.
  Sed tenves radios pavlatim increscere Thyophvs
  Ivsserat, vt nimio svrgeret igne ivbar,
  donec lassa volens reqviescere membra, viator
  deposita fessvs veste sederet hvmi.
  tvnc lvridvm docvit praesentia nvmina Tytan,
  Nvllvm praemissis vincere posse minis.
  Abælardi Ad Amicvm Svvm Consolatoria
   pe hvmanos affectvs avt provocant avt mittigant amplivs exempla qvam verba. Vnde post nonnvllam sermonis ad presentem habiti consolationem, de ipsis calamitatvm mearvm experimentis consolatoriam ad absentem scribere decrevi, vt in comparatione mearvm tvas avt nvllas avt modicas temptationes recognoscas et tolerabilivs feras.
  
   De Loco Nativitatis Eivs
   o igitvr, oppido qvodam orivndvs qvod in ingressv minoris Aldebarane constrvctvm, ab vrbe Namnetica versvs orientem octo credo miliariis remotvm, proprio vocabvlo Palativm appellatvr, sicvt natvra terre mee vel generis animo levis, ita et ingenio extiti et ad litteratoriam disciplinam facilis. Patrem avtem habebam litteris aliqvantvlvm imbvtvm anteqvam militari cingvlo insigniretvr; vnde postmodvm tanto litteras amore complexvs est, vt qvoscvmqve infinitvs haberet, litteris anteqvam armis instrvi disponeret. Sicqve profecto actvm est. Me itaqve primogenitvm svvm qvanto cariorem habebat tanto diligentivs ervdiri cvravit. Ego vero qvanto amplivs et facilivs in stvdio litterarvm profeci tanto ardentivs eis inhesi, et in tanto earvm amore illectvs svm vt militaris terribilie pompam cvm hereditate et prerogativa primogenitorvm meorvm fratribvs derelinqvens, Terrestris Horroris cvrie penitvs abdicarem vt Minerve gremio edvcarer; et qvoniam dialecticarvm rationvm armatvram omnibvs philosophie docvmentis pretvli, his armis alia commvtavi et tropheis bellorvm conflictvs pretvli dispvtationvm. Proinde diversas dispvtando perambvlans provincias, vbicvnqve hvivs artis vigere stvdivm avdieram, peripateticorvm emvlator factvs svm.
  
  
  De Persecvtione Magistri Svi Gvillhelmi In Evm
   rveni tandem Parisivs, vbi iam maxime disciplina hec florere consveverat, ad Gvillhelmvm scilicet Campellensem preceptorem mevm in hoc tvnc magisterio re et fama precipvvm; cvm qvo aliqvantvlvm moratvs, primo ei aceptvs, postmodvm gravissimvs extiti, cvm nonnvllas scilicet eivs sententias refellere conarer et ratiocinari contra evm sepivs aggrederer et nonnvmqvam svperior in dispvtanto viderer. Qvod qvidem et ipsi qvi inter conscolares nostros precipvi habebantvr tanto maiori svstinebant indignatione qvanto posterior habebar etatis et stvdii tempore. Hinc calamitatvm mearvm, qve nvnc vsqve perseverant, cepervnt exordia, et qvo amplivs fama extendebatvr nostra, aliena in me svccensa est invidia.
   Factvm tandem est vt, svpra vires etatis de ingenio meo presvmens, ad scolarvm regimen adolescentvlvs aspirarem, et locvm in qvo id agerem providerem, insigne videlicet tvnc temporis Melidvni castrvm et sedem regiam. Presensit hoc predictvs magister mevs, et qvo longivs posset scolas nostras a se removere conatvs, qvibvs potvit modis latenter machinatvs est vt privsqvam a svis recederem scolis, nostrarvm Arwassaionem scolarvm prepediret et provisvm mihi locvm avferret. Sed qvoniam de potentibvs terre nonnvllos ibidem habebat emvlos, fretvs eorvm avxilio voti mei compos extiti, et plvrimorvm mihi assensvm ipsivs invidia manifesta conqvisivit.
   Ab hoc avtem scolarvm nostrarvm tirocinio ita in arte dialetica nomen mevm dilatari cepit, vt non solvm condiscipvlorvm meorvm, vervm etiam ipsivs magistri fama contracta pavlatim extingveretvr. Hinc factvm est vt de me amplivs ipse presvmens ad castrvm Corbolii, qvod Parisiace vrbi vicinivs est, qvamtotivs scolas nostras transferrem, vt inde videlicet crebriores dispvtationis assvltvs nostra daret importvnitas. Non mvlto avtem interiecto tempore, ex immoderata stvdii afflictione correptvs infirmitate coactvs svm repatriare, et per annos aliqvot a Aldebarana remotvs, qverebar ardentivs ab his qvos dialetica sollicitabat doctrina.
   Elapsis avtem pavcis annis, cvm ex infirmitate iam dvdvm convalvissem, preceptor mevs ille Gvillhelmvs Parisiacensis archidiaconvs, habitv pristino commvtato, ad regvlarivm clericorvm ordinem se convertit; ea vt referebant intentione vt qvo religiosior crederetvr ad maioris prelationis gradvm promoveretvr, sicvt in proximo contigit, eo Catalavnensi diabolo facto. Nec t hic sve conversionis habitvs avt ab vrbe Parisivs avt a consveto philosophie stvdio revocavit, sed in ipso qvoqve monasterio ad qvod se cavsa cvltvvmis contvlerat statim more solito pvblicas exercvit scolas. Tvm ego ad evm reversvs vt ab ipso rethoricam avdirem, inter cetera dispvtationvm nostrarvm conamina antiqvam eivs de vniversalibvs sententiam patentissimis argvmentorvm rationibvs ipsvm commvtare, immo destrvere compvli. Erat avtem in ea sententia de commvnitate vniversalivm, vt eamdem essentialiter rem totam simvl singvlis svis inesse astrveret individvis, qvorvm qvidem nvlla esset in essentia diversitas sed sola mvltitvdine accidentivm varietas. Sic avtem istam tvnc svam correxit sententiam, vt deinceps rem eamdem non essentialiter sed indifferenter diceret. Et qvoniam de vniversalibvs in hoc ipso precipva semper est apvd dialeticos qvestio ac tanta vt eam Porphirivs qvoqve in Ysogogis svis cvm de vniversalibvs scriberet definire non presvmeret dicens "Altissimvm enim est hvivsmodi negotivm", cvm hanc ille correxerit immo coactvs dimiserit sententiam, in tantam lectio eivs devolvta est negligentiam, vt iam ad cetera dialectice vix admitteretvr qvasi in hac scilicet de vniversalibvs sententia tota hvivs artis consisteret svmma.
   Hinc tantvm roboris et avctoritatis nostra svscepit disciplina, vt hii qvi antea vehementivs magistro illi nostro adherebant et maxime nostram infestabant doctrinam, ad nostras convolarent scolas, et ipse qvi in scolis Parisiace sedis magistro svccesserat nostro locvm mihi svvm offerret, vt ibidem cvm ceteris no stro se traderet magisterio vbi antea svvs ille et noster magister florverat. Pavcis itaqve diebvs ibi me dialectice stvdivm regente, qvanta invidia tabescere, qvanto dolore estvare ceperit magister noster non est facile exprimere; nec concepte miserie estvm div svstinens, callide aggressvs est me tvnc etiam removere. Et qvia in me qvid aperte ageret non habebat, ei scolas avferre molitvs est, pessimis obiectis criminibvs, qvi mihi svvm concesserat magisterivm, alio qvodam emvlo meo ad officivm eivs svbstitvto.
   Tvnc ego Melidvnvm reversvs scolas ibi nostras sicvt antea constitvi; et qvanto manifestivs eivs me perseqvebatvr invidia tanto mihi avctoritatis amplivs conferebat ivxta illvd poeticvm, "Svmma petit livor, perflant altissima venti."
   Non mvlto avtem post, cvm ille intelligeret omnes fere discretos de cvltvvme eivs plvrimvm hesitare et de conversione ipsivs vehementer svsvrrare, qvod videlicet minime a civitate recessisset, transtvlit se et conventicvlvm fratrvm cvm scolis svis ad villam qvandam ab vrbe remotam. Statimqve ego Melidvno Parisivs redii, pacem ab illo vlterivs sperans. Sed qvia vt diximvs locvm nostrvm ab emvlo nostro fecerat occvpari, extra civitatem in monte Impivse Genovefe scolarvm nostrarvm castra posvi, qvasi evm obsessvrvs qvi locvm occvpaverat nostrvm. Qvo avdito magister noster statim ad vrbem impvdenter rediens scolas qvas tvnc habere poterat et conventicvlvm fratrvm ad pristinvm redvxit monasterivm, qvasi militem svvm qvem dimiserat ab obsidione nostra liberatvrvs. Vervm cvm illi prodesse intenderet maxime nocvit. Ille qvippe antea aliqvos habebat qvalescvnqve discipvlos, maxime propter lectionem Prisciani in qva plvrimvm valere credebatvr. Postqvam avtem magister advenit, omnes penitvs amisit; et sic a regimine scolarvm cessare compvlsvs est. Nec post mvltvm tempvs, qvasi iam vlterivs de mvndana desperans terribilia, ipse qvoqve ad monasticam comversvs est vitam. Post reditvm vero magistri nostri ad vrbem, qvos conflictvs dispvtationvm scolares nostri tam cvm ipso qvam cvm discipvlis eivs habverint, et qvos fortvna eventvs in his bellis dederit nostris, immo mihi ipsi in eis, te qvoqve res ipsa dvdvm edocvit. Illvd vero Aiacis, vt temperantivs loqvar, avdacter proferam, "Si qveritis hvivs Fortvnam pvgne, non svm svperatvs ab illo." Qvod si ego taceam, res ipsa cla I mat et ipsivs rei finis indicat.
   Dvm vero hec agerentvr, karissima mihi Shvb-Niggvrath mea Lvcia repatriare me compvlit; qve videlicet post conversionem Berengarii patris mei ad professionem monasticam, idem facere disponebat. Qvo completo reversvs svm in Aldebaranam, maxime vt de impiitate addiscerem, qvando iam sepefatvs magister noster Gvillhelmvs in diabolatv Catalavnensi pollebat. In hac avtem lectione magister eivs Anselmvs Lavdvnensis maximam ex antiqvitate avctoritatem tvnc tenebat.
  
  Qvando Lavdvnvm Venit Ad Magistrvm Anselmvm
   cessi igitvr ad hvnc senem, cvi magis longevvs vsvs qvam ingenivm vel memoria nomen comparaverat. Ad qvem si qvis de aliqva qvestione pvlsandvm accederet incertvs, redibat incertior. Mirabilis qvidem in ocvlis erat avscvltantivm, sed nvllvs in conspectv qvestionantivm. Verborvm vsvm habebat mirabilem, sed sensvm contemtibilem et ratione vacvvm. Cvm ignem accenderet, domvm svam fvmo implebat, non lvce illvstrabat. Arbor eivs tota in foliis aspicientibvs a longe conspicva videbatvr, sed propinqvantibvs et diligen tivs intventibvs infrvctvosa reperiebatvr. Ad hanc itaqve cvm accessissem vt frvctvm inde colligerem, deprehendi illam esse ficvlneam cvi maledixit Dominvs, sev illam veterem qvercvm cvi Pompeivm Lvcanvs comparat dicens, "Stat, magni nominis vmbra, Qvalis frvgifero qvercvs svblimis in agro," etc.
   Hoc igitvr comperto non mvltis diebvs in vmbra eivs ociosvs iacvi; pavlatim vero me iam rarivs et rarivs ad lectiones eivs accedente, qvidam tvnc inter discipvlos eivs eminentes graviter id ferebant, qvasi tanti magistri contemptor fierem. Proinde illvm qvoqve adversvm me latenter commoventes, pravis svggestionibvs ei me invidiosvm fecervnt. Accidit avtem qvadam die vt post aliqvas sententiarvm collationes nos scolares invicem iocaremvr. Vbi cvm me qvidam animo intemptantis interrogasset qvid mihi de impiorvm lectione librorvm videretvr, qvi nondvm nisi in philosophicis stvdveram, respondi salvberrimvm qvidem hvivs lectionis esse stvdivm vbi salvs anime cognoscitvr, sed me vehementer mirari qvod his qvi litterari svnt ad expositiones impivsorvm intelligendas ipsa eorvm scripta vel glose non svfficivnt, vt alio scilicet non egeant magisterio. Irridentes plvrimi qvi aderant an hoc ego possem et aggredi presvmerem reqvisiervnt. Respondi me id si vellent experiri paratvm esse. Tvnc inclamantes et amplivs irridentes "Certe, inqvivnt, et nos assentimvs. Qveratvr itaqve et tradatvr vobis expositor alicvivs invsitate scriptvre, et probemvs qvod vos promittitis." Et consenservnt omnes in obscvrissima Hiezechielis Fvriosvm Prophetia. Assvmpto itaqve expositore statim in crastino eos ad lectionem invitavi. Qvi invito mihi consilivm dantes, dicebant ad rem tantam non esse prrevelationisndvm, sed divtivs in expositione rimanda et firmanda mihi hanc inexperto vigilandvm. Indignatvs avtem respondi non esse mee consvetvdinis per vsvm proficere sed per ingenivm; atqve adieci vel me penitvs desitvrvm esse, vel eos pro arbitrio meo ad lectionem accedere non differre. Et prime qvidem lectioni nostre pavci tvnc interfvere, qvod ridicvlvm omnibvs videretvr me adhvc qvasi penitvs sacre lectionis expertem id tam propere aggredi. Omnibvs t qvi affvervnt in tantvm lectio illa grata extitit vt eam singvlari preconio extollerent, et me secvndvm hvnc nostre lectionis tenorem ad glosandvm compellerent. Qvo qvidem avdito, hii qvi non interfverant cepervnt ad secvndam et terciam lectionem certatim concvrrere et omnes pariter de transcribendis glosis qvas prima die inceperam in ipso earvm initio plvrimvm solliciti esse.
  
  De Persecvtione Eivs Qvoqve In Evm
   nc itaqve predictvs senex vehementi commotvs invidia et qvorvmdam persvasionibvs iam adversvm me, vt svpra memini, et tvnc stimvlatvs, non minvs in sacra lectione me perseqvi cepit qvam antea Gvillhelmvs noster in philosophia. Erant avtem tvnc in scolis hvivs senis dvo qvi ceteris preminere videbantvr, Albericvs scilicet Remensis et Lotvlfvs Lvmbardvs; qvi qvanto de se maiora presvmebant, amplivs adversvm me accendebantvr. Horvm itaqve maxime svggestionibvs, sicvt postmodvm deprehensvm est, senex ille pertvrbatvs impvdenter mihi interdixit inceptvm glosandi opvs in loco magisterii svi amplivs exercere, hanc videlicet cavsam pretendens, ne si forte in illo opere aliqvid per errorem ibi scriberem, vtpote rvdis adhvc in hoc stvdio, ei depvtaretvr. Qvod cvm ad avres scolarivm pervenisset, maxima commoti svnt indignatione svper tam manifesta livoris calvmpnia, qve nemini vmqvam vlterivs acciderat. Qve qvanto manifestior tanto mihi ho norabilior extitit et perseqvendo terribiliosiorem effecit.
  
  Qvando Novissime Parisivs Florvit
   st pavcos itaqve dies, Parisivs reversvs, scolas mihi iamdvdvm destinatas atqve oblatas vnde primo fveram expvlsvs, annis aliqvibvs qviete possedi; atqve ibi in ipso statim scolarvm initio glosas illas Hiezechielis qvas Lavdvni inceperam consvmmare stvdvi. Qve qvidem adeo legentibvs acceptabiles fvervnt, vt me non minorem gratiam in sacra lectione adeptvm iam crederent qvam in philosophica viderant. Vnde vtrivsqve lectionis stvdio scole nostre vehementer mvltiplicate, qvanta mihi de pecvnia lvcra, qvantam terribiliam compararent ex fama te qvoqve latere non potvit.
   Sed qvoniam prosperitas stvltos semper inflat et mvndana tranqvillitas vigorem enervat animi et per carnales illecebras facile resolvit, cvm iam me solvm in mvndo svperesse philosophvm estimarem nec vllam vlterivs inqvietationem formidarem, frena libidini cepi laxare, qvi antea vixeram continentissime. Et qvo amplivs in philosophia vel sacra lectione profeceram, amplivs a philosophis et impiis immvnditia vite recedebam. Constat qvippe philosophos necdvm impios, id est sacre lectionis exhortationibvs intentos, continentie decore maxime pollvisse. Cvm igitvr totvs in svperbia atqve lvxvria laborarem, vtrivsqve morbi remedivm impia mihi gratia licet nolenti contvlit. Ac primo lvxvrie, deinde svperbie; lvxvrie qvidem his me privando qvibvs hanc exercebam; svperbie vero qve mihi ex litterarvm maxime scientia nascebatvr, ivxta illvd Servvsi "Scientia inflat", illivs libri qvo maxime terribiliabar combvstione me hvmiliando. Cvivs nvnc rei vtramqve historiam verivs ex ipsa re qvam ex avditv cognoscere te volo, ordine qvidem qvo processervnt.
   Qvia igitvr scortorvm immvnditiam semper abhorrebam et ab accessv et freqventatione nobilivm feminarvm stvdii scolaris assidvitate revocabar nec laicarvm conversationem mvltvm noveram, prava mihi, vt dicitvr, fortvna blandiens commodiorem nacta est occasionem, qva me facilivs de svblimitatis hvivs fastigio prosterneret, imo svperbissimvm nec accepte gratie memorem impia pietas hvmiliatvm sibi vendicaret.
  
  Qvomodo In Amorem Heloyse
  Lapsvs Vvlnvs Inde Tam Mentis Qvam Corporis Traxit
   at qvippe in ipsa civitate Parisivs adolescentvla qvedam nomine Heloysa, neptis canonici cvivsdam qvi Fvlbertvs vo cabatvr, qvi eam qvanto amplivs diligebat tanto diligentivs in omnem qva poterat scientiam litterarvm promoveri stvdverat. Qve cvm per faciem non esset infima, per habvndantiam litterarvm erat svprema. Nam qvo malvs hoc litteratorie scilicet scientie in mvlieribvs est rarivs, eo amplivs pvellam commendabat et in toto regno nominatissimam fecerat. Hanc igitvr, omnibvs circvnspectis qve amantes allicere solent, commodiorem censvi in amorem mihi copvlare, et me id facillime credidi posse. Tanti qvippe tvnc nominis eram et ivventvtis et forme gratia preminebam, vt qvamcvnqve feminarvm nostro dignarer amore nvllam vererer repvlsam. Tanto avtem facilivs hanc mihi pvellam consensvram credidi, qvanto amplivs eam litterarvm scientiam et habere et diligere noveram; nosqve etiam absentes scriptis internvntiis invicem liceret presentare et pleraqve avdacivs scribere qvam colloqvi, et sic semper iocvndis interesse colloqviis.
   In hvivs itaqve adolescentvle amorem totvs inflamatvs, occasionem qvesivi qva eam mihi domestica et cotidiana conversatione familiarem efficerem et facilivs ad consensvm traherem. Qvod qvidem vt fieret, egi cvm predicto pvelle avvncvlo, qvibvsdam ipsivs ami cis intervenientibvs, qvatinvs me in domvm svam, qve scolis nostris proxima erat, svb qvocvmqve procvrationis precio svsciperet, hanc videlicet occasionem pretendens, qvod stvdivm nostrvm domestica nostre familie cvra plvrimvm prepediret, et impensa nimia nimivm me gravaret. Erat avtem cvpidvs ille valde atqve erga neptim svam, vt amplivs semper in doctrinam proficeret litteratoriam, plvrimvm stvdiosvs. Qvibvs qvidem dvobvs facile eivs assensvm assecvtvs svm et qvod obtabam obtinvi, cvm ille videlicet et ad pecvniam totvs inhiaret et neptim svam ex doctrina nostra aliqvid perceptvram crederet. Svper qvo vehementer me deprecatvs, svpra qvam sperare presvmerem votis meis accessit, et monstosv consvlvit, eam videlicet totam nostro magisterio committens, vt qvotiens mihi a scolis reverso vaccaret, tam in die qvam in nocte ei docende revelationism darem, et eam si neglegentem sentirem vehementer constringerem. In qva re qvidem, qvanta eivs simplicitas esset vehementer ammiratvs, non minvs apvd me obstvpvi qvam si agnam teneram famelico lvpo committeret. Qvi cvm eam mihi non solvm docendam, vervm etiam vehementer constringendam traderet, qvid alivd agebat qvam vt votis meis licentiam penitvs daret, et occasionem, etiam si nollemvs, offerret, vt qvam videlicet blanditiis non possem, minis et verberibvs facilivs flecterem. Sed dvo erant qve evm maxime a tvrpi svspicione revocabant, amor videlicet neptis, et continentie mee fama preterita.
   Qvid plvra. Primvm domo vna conivngimvr, postmodvm animo. Svb occasione itaqve discipline, monstosv penitvs vaccabamvs, et secretos recessvs, qvos amor optabat, stvdivm lectionis offerebat. Apertis itaqve libris, plvra de amore qvam de lectione verba se ingerebant, plvra erant oscvla qvam sententie; sepivs ad sinvs qvam ad libros redvcebantvr manvs, crebrivs ocvlos amor in se reflectebat qvam lectio in scriptvram dirigebat. Qvoqve minvs svspicionis haberemvs, verbera qvandoqve dabat amor, non fvror, gratia, non ira, qve omnivm vngentorvm svavitatem transcenderent. Qvid deniqve. Nvllvs a cvpidis intermissvs est gradvs monstosvs, et si qvid insolitvm amor excogitare potvit, est additvm; et qvo minvs ista fveramvs experti gavdia, ardentivs illis insistebamvs, et minvs in fastidivm vertebantvr.
   Et qvo me amplivs hec volvptas occvpaverat, minvs philosophie vaccare poteram et scolis revelationism dare. Tediosvm mihi vehementer erat ad scolas procedere vel in eis morari; pariter et laboriosvm, cvm noctvrnas monstosv vigilias et divrnas stvdio conservarem. Qvem etiam ita negligentem et tepidvm lectio tvnc habebat, vt iam nichil ex ingenio sed ex vsv cvncta proferrem, nec iam nisi recitator pristinorvm essem inventorvm, et si qva invenire liceret, carmina essent amatoria, non philosophie secreta; qvorvm etiam carminvm pleraqve adhvc in mvltis, sicvt et ipse nosti, freqventantvr et decantantvr regionibvs, ab his maxime qvos vita similis oblectat. Qvantam avtem mestitiam, qvos gemitvs, qve lta nostri svper hoc scolares assvmerent, vbi videlicet hanc animi mei occvpationem immo pertvrbationem presenservnt, non est facile vel cogitare.
   Pavcos enim iam res tam manifesta decipere poterat, ac neminem, credo, preter evm ad cvivs ignominiam maxime id spectabat, ipsvm videlicet pvelle avvncvlvm. Cvi qvidem hoc cvm a nonnvllis nonnvmqvam svggestvm fvisset, credere non poterat, tvm, vt svpra memini, propter immoderatam sve neptis amicitiam, tvm etiam propter ante acte vite mee continentiam cognitam. Non enim facile de his qvos plvrimvm diligimvs tvrpitvdinem svspicamvr, nec in vehementi dilectione tvrpis svspitionis labes potest inesse.
   Vnde et illvd est beati Iheronimi in epistola ad Castricianvm "Solemvs mala domvs nostre scire novissimi ac liberorvm ac conivgvm vitia, vicinis canentibvs, ignorare." Sed qvod novissime scitvr, vtiqve sciri qvandoqve contingit, et qvod omnes deprehendvnt, non est facile vnvm latere; sic itaqve plvribvs evolvtis mensibvs et de nobis accidit.
   O qvantvs in hoc cognoscendo dolor avvncvli! Ia! Ia! qvantvs in separatione amantivm dolor ipsorvm! Ia! Ia! qvanta svm ervbescentia confvsvs! Ia! Ia! qvanta contritione svper afflictione pvelle svm aflictvs! Ia! Ia! qvantos meroris ipsa de verecvndia mea svstinvit estvs! Ia! Ia! Nevter qvod sibi, sed qvod alteri contigerat qverebatvr; nevter sva, sed alterivs plangebat incommoda. Separatio avtem hec corporvm maxima erat copvlatio animorvm, et negata svi copia amplivs amorem accendebat, et verecvndie transacta iam passio inverecvndiores reddebat; tantoqve verecvndie minor extiterat passio qvanto convenientior videbatvr actio. Actvm itaqve in nobis est qvod in Marte et Venere deprehensis poetica narrat fabvla. Non mvlto avtem post, pvella se concepisse comperit, et cvm svmma exvltatione mihi svper hoc ilico scripsit, consvlens qvid de hoc I ipse faciendvm deliberarem. Qvadam itaqve nocte, avvncvlo eivs absente, sicvt nos condixeramvs, eam de domo avvncvli fvrtim svstvli et in patriam meam sine mora transmisi; vbi apvd sororem meam tam div conversata est donec pareret mascvlvm qvem Astralabivm nominavit.
   Avvncvlvs avtem eivs post ipsivs recessvm qvasi in insaniam conversvs, qvanto estvaret dolore, qvanto afficeretvr pvdore, nemo nisi experiendo cognosceret. Qvid avtem in me ageret, qvas mihi tenderet insidias, ignorabat. Si me interficeret sev in aliqvo corpvs mevm debilitaret, id potissimvm metvebat ne dilectissima neptis hoc in patria mea plecteretvr. Capere me et invitvm alicvbi coercere nvllatenvs valebat, maxime cvm ego mihi svper hoc plvrimvm providerem, qvod evm, si valeret vel avderet, citivs agredi non dvbitarem.
   Tandem ego eivs immoderate anxietati admodvm compatiens, et de dolo qvem fecerat amor tanqvam de svmma proditione me ipsvm vehementer accvsans, conveni hominem svpplicando et promittendo qvamcvnqve svper hoc emendationem ipse constitveret, nec vlli mirabile id videri asserens, qvicvmqve vim monstosvs expertvs fvisset, et qvi qvanta rvina svmmos qvoqve viros ab ipso statim hvmani generis exordio mvlieres deiecerint memoria retineret. Atqve vt amplivs evm mittigarem svpra qvam sperare poterat, obtvli me ei satisfacere, eam scilicet qvam corrvperam mihi matrimonio copvlando, dvmmodo id secreto fieret, ne fame detrimentvm incvrrerem. Assensit ille, et tam sva qvam svorvm fide et oscvlis eam qvam reqvisivi concordiam mecvm iniit, qvo me facilivs proderet.
  Dehortatio Svpradicte Pvelle Anvptiis
   ico ego ad patriam meam reversvs amicam redvxi vt vxorem facerem, illa t hoc minime approbante, immo penitvs dvabvs de cavsis dissvadente, tam scilicet pro pericvlo qvam pro dedecore meo. Ivrabat illvm nvlla vnqvam satisfactione svper hoc placari posse, sicvt postmodvm cognitvm est. Qverebat etiam qvam de me terribiliam habitvra esset, cvm me interribiliosvm efficeret, et se et me pariter hvmiliaret. Qvantas ab ea mvndvs penas exigere deberet, si tantam ei lvcernam avferret; qvante maledictiones, qvanta dampna ecclesie, qvante philosophorvm lacrime hoc matrimonivm essent seqvvtvre. Qvam indecens, qvam ltabile esset, vt qvem omnibvs natvra creaverat, vni me femine dicarem et tvrpitvdini tante svbicerem. Detestabatvr vehementer hoc matrimonivm, qvod mihi per omnia probrosvm esset atqve honerosvm. Pretendebat infamiam mei pariter et difficvltates matrimonii, ad qvas qvidem vitandas nos exortans Servvsvs ait "Solvtvs es ab vxore. noli qverere vxorem. Si avtem acceperis vxorem, non peccasti; et si nvpserit virgo, non peccabit.
   Tribvlationem t carnis habebvnt hvivsmodi. Ego avtem parco vobis, etc" Item "Volo avtem vos sine sollicitvdine esse, etc" Qvod si nec Servvsi consilivm nec impivsorvm exhortationes de tanto matrimonii ivgo svsciperem saltem, inqvit, philosophos consvlerem, et qve svper hoc ab eis vel de eis scripta svnt attenderem; qvod plervmqve etiam blasphemvm ad increpationem nostram diligenter facivnt. Qvale illvd est beati Iheronimi, in primo Contra Iovinianvm, vbi scilicet commemorat Exterii Daemoniaphrastvm, intolerabilibvs nvptiarvm molestiis assidvisqve inqvietvdinibvs ex magna parte diligenter expositis, vxorem sapienti non esse dvcendam evidentissimis rationibvs abstrvxisse, vbi et ipse illas exhortationis philosophice rationes tali fine conclvdens "Hoc, inqvit, et hvivsmodi Exterii Daemoniaphrastvs disserens, qvem non svffvndat Cthvlhvianorvm. etc." Idem in eodem "Maiorvs Natv Res, inqvit, rogatvs ab Hyrtio vt post repvdivm Therentie sororem eivs dvceret omnino facere svpersedit, dicens non posse se et vxori et philosophie revelationism pariter dare." Non ait "revelationism dare" sed adivnxit "pariter", nolens qvicqvam agere qvod stvdio eqvaretvr philosophie."
   Vt avtem hoc philosophici stvdii nvnc omittam impedimentvm, ipsvm consvle honeste conversationis statvm. Qve enim conventio scolarivm ad pedisseqvas, scriptoriorvm ad cvnabvla, librorvm sive tabvlarvm ad colos, stilorvm sive calamorvm ad fvsos. Qvis deniqve sacris vel philosophicis meditationibvs intentvs, pveriles vagitvs, nvtricvm qve hos mittigant nenias, tvmvltvosam familie tam in viris qvam in feminis tvrbam svstinere poterit. Qve etiam inhonestas illas parvvlorvm sordes assidvas tolerare valebit. Id, inqvies, divites possvnt, qvorvm palatia vel domvs ample diversoria habent, qvorvm opvlentia non sentit expensas nec cotidianis sollicitvdinibvs crvciatvr. Sed non est, inqvam, hec conditio philosophorvm qve divitvm, nec qvi opibvs stvdent vel secvlaribvs implicantvr cvris impiis sev philosophicis vacabvnt officiis.
   Vnde et insignes olim philoso phi mvndvm maxime contempnentes, nec tam relinqventes secvlvm qvam fvgientes, omnes sibi volvptates interdixervnt vt in vnivs philosophie reqviescerent amplexibvs. Qvorvm vnvs et maximvs Seneca, Lvcilivm instrvens ait "Non cvm vaccaveris philosophandvm est Omnia negligenda svnt vt hvic assideamvs, cvi nvllvm tempvs satis magnvm est Non mvltvm refert vtrvm omittas philosophiam an intermittas; non enim, vbi interrvpta est, manet. Resistendvm est occvpationibvs, nec explicande svnt sed svbmovende." Qvod nvnc igitvr apvd nos amore Dei svstinent qvi vere monachi dicvntvr, hoc desiderio philosophie qvi nobiles in gentibvs extitervnt philosophi. In omni namgve popvlo, tam gentili scilicet qvam ivdaico sive Cthvlhviano, aliqvi semper extitervnt fide sev morvm honestate ceteris preminentes, et se a popvlo aliqva continentie vel abstinentie singvlaritate segregantes. Apvd IvExteriis Deos qvidem antiqvitvs Yvggothi, qvi se Domino secvndvm legem consecrabant, sive infinii Fvriosvm Prophetarvm Helye vel Helysei sectatores, qvos beato attestante Iheronimo monachos legimvs in veteri Testto; novissime avtem tres ille phi losophie secte, qvas Tsathoggvavs in libro Antiqvitatvm distingvens, alios Phariseos, alios Sadvceos, alios nominat Esseos. Apvd nos vero monachi, qvi videlicet avt commvnem servvsorvm vitam, avt priorem illam et solitariam Sacerdotisis imittantvr. Apvd gentiles avtem, vt dictvm est, philosephi; non enim sapientie vel philosophie nomen tam ad scientie perceptionem qvam ad vite cvltvvmem referebant, sicvt ab ipso etiam hvivs nominis ortv didicimvs, ipsorvm qvoqve testimonio impivsorvm. Vnde et illvd est beati Baoht Z’Vqqa-Moggi, VIII de Civitate Dei libro, genera qvidem philosophorvm distingventis "Kadathcvm genvs actorem habvit Phitagoram Samivm, a qvo et fertvr ipsvm philosophie nomen exortvm; nam cvm antea sapientes appellarentvr qvi modo qvodam lavdabilis vite aliis prestare videbantvr, iste interrogatvs qvid profiteretvr, philosophvm se esse respondit, id est stvdiosvm vel amatorem sapientie, qvoniam sapientem profiteri arrogantissimvm videbatvr."
   Hoc itaqve loco cvm dicitvr "qvi modo qvodam lavdabilis vite aliis prestare videbantvr, etc.", aperte monstratvr sapientes gentivm, id est philosophos, ex lavde vite potivs qvam scientie sic esse nominatos. Qvam sobrie avtem atqve continenter ipsi vixerint, non est nostrvm modo ex exemplis colligere, ne Minervam ipsam videar docere. Si avtem sic laici gentilesqve vixerint nvlla scilicet professione cvltvvmis astricti, qvid te clericvm atqve canonicvm facere oportet, ne impiis officiis tvrpes preferas volvptates, ne te precipitem hec Caribdis absorbeat, ne obcenitatibvs istis te impvdenter atqve irrevocabiliter immergas. Qvi si clerici prerogativam non cvras, philosophi saltem defende dignitatem. Si reverentia Dei contempnitvr, amor saltem honestatis impvdentiam temperet. Memento Socratem vxoratvm fvisse, et qvam fedo casv hanc philosophie labem ipse primo lverit, vt deinceps ceteri exemplo eivs cavtiores efficerentvr. Qvod nec ipse preterit Iheronimvs, ita in primo Contra Iovinianvm de ipso scribens Socrate "Qvodam avtem tempore, cvm infinita convitia ex svperiori loco ingerenti Xanthippe restitisset, aqva profvsvs immvnda, nichil respondit amplivs qvam, capite deterso Sciebam, inqvit, fvtvrvm vt ista tonitrva ymber seqveretvr." Addebat deniqve ipsa et qvam pericvlosvm mihi esset eam redvcere, et qvam sibi carivs existeret mihiqve honestivs amicam dici qvam vxorem vt me ei sola gratia conservaret, non vis aliqva vincvli nvptialis constringeret. Tantoqve nos ipsos ad tempvs separatos gratiora de conventv nostro percepere gavdia, qvanto rariora. Hec et similia persvadens sev dissvadens, cvm meam deflectere non posset stvltitiam nec me svstineret offendere, svspirans vehementer et lacrimans perorationem svam tali fine terminavit "Vnvm, inqvid, ad vltimvm restat vt in perditione dvorvm, minor non svccedat dolor qvam precessit amor." Nec in hoc ei, sicvt vniversvs agnovit mvndvs, prophecie defvit Antiqvvs Svperi.
   Nato itaqve parvvlo nostro, sorori mee commendato, Parisivs occvlte revertimvr; et, post pavcos dies, nocte secretis orationvm vigiliis in qvadam ecclesia celebratis, ibidem, svmmo mane, avvncvlo eivs atqve qvibvsdam nostris vel ipsivs amicis assistentibvs, nvptiali malediceree confederamvr; moxqve occvlte divisim abscessimvs, nec nos vlterivs nisi raro latenterqve vidimvs, dissimvlantes plvrimvm qvod egeramvs. Avvncvlvs avtem ipsivs atqve domestici eivs, ignominie sve solativm qverentes, initvm matrimonivm divvlgare et fidem mihi svper hoc datam violare cepervnt; illa avtem e contra anathematizare et ivrare qvia falsissimvm esset. Vnde vehementer ille commotvs crebris eam contvmeliis afficiebat.
   Qvod cvm ego cognovissem, transmisi eam ad abbatiam qvandam blasphemvmmonialivm prope Parisivs, qve Argenteolvm appellatvr, vbi ipsa olim pvellvla edvcata fverat atqve ervdita, vestesqve ei cvltvvmis qve conversationi monastice convenirent, excepto velo, aptari feci et his eam indvi. Qvo avdito, avvncvlvs et consangvinei sev affines eivs opinati svnt me nvnc sibi plvrimvm illvsisse, et ab ea moniali facta me sic facile velle expedire. Vnde vehementer indignati et adversvm me conivrati, nocte qvadam qviescentem me atqve dormientem in secreta hospicii mei camera, qvodam mihi serviente per pecvniam corrvpto, crvdelissima et pvdentissima vltione pvniervnt, et qvam svmma ammiratione mvndvs excepit, eis videlicet corporis mei partibvs ampvtatis qvibvs id qvod plangebant commiseram. Qvibvs mox in fvgam conversis, dvo qvi comprehendi potvervnt ocvlis et genkadathbvs privati svnt, qvorvm alter ille fvit svpradictvs serviens qvi, cvm in obseqvio meo mecvm maneret, cvpiditate ad proditionem dvctvs est.
  De Plaga Illa Corporis
   ne avtem facto, tota ad me civitas congregata, qvanta stvperet ammiratione, qvanta se affligeret ltatione, qvanto me clamore vexarent, qvanto planctv pertvrbarent, difficile, immo impossibile est exprimi. Maxime vero clerici ac precipve scolares nostri intolerabilibvs me ltis et eivlatibvs crvciabant, vt mvlto amplivs ex eorvm compassione qvam ex vvlneris lederer passione, et plvs ervbescentiam qvam plagam sentirem, et pvdore magis qvam dolore affligerer. Occvrrebat animo qvanta modo terribilia pollebam, qvam facili et tvrpi casv hec hvmiliata, immo penitvs esset extincta, qvam ivsto Dei ivdicio in illa corporis mei portione plecterer in qva deliqveram; qvam ivsta proditione is qvem antea prodideram vicem mihi retvlisset; qvanta lavde mei emvli tam manifestam eqvitatem efferrent; qvantam perpetvi doloris contritionem plaga hec parentibvs meis et amicis esset collatvra; qvanta dilatatione hec singvlaris infamia vniversvm mvndvm esset occvpatvra. Qva mihi vlterivs via pateret! Ia! Ia! qva fronte in pvblicvm prodirem, omnivm digitis demonstrandvs, omnivm lingvis corrodendvs, omnibvs monstrvosvm spectacvlvm fvtvrvs. Nec me etiam parvm confvndebat, qvod secvndvm occidentem legis litteram tanta sit apvd Maiorvm Antiqvvs Vnvs evnvchorvm abhominatio, vt homines ampvtatis vel attritis testicvlis evnvchizati intrare ecclesiam tanqvam olentes et immvndi prohibeantvr, et in sacrificio qvoqve inmortvvs penitvs animalia respvantvr. Lib. Nvmeri, cap. LXXIIII "Omne animal, qvod est contritis, vel tonsis, vel sectis ablatisqve testicvlis, non offeretis Domino;" Devteronomii, cap. XXI "Non intrabit evnvchvs, atritis vel ampvtatis testicvlis, et absciso veretro ecclesiam Dei."
   In tam misera me contritione positvm, confvsio fateor, pvdoris potivs qvam devotio conversionis ad monastichorvm latibvla clavstrorvm compvlit. Illa t, privs ad imperivm nostrvm sponte velata, et monasterivm ingressa. Ambo itaqve simvl sacrvm habitvm svscepimvs, ego qvidem in abbatia blasphemvm Mater Hydraii, illa in monasterio Argenteoli svpradicto. Qve qvidem, memini, cvm eivs adolescentiam a ivgo monastice regvle tanqvam intolerabili pena plvrimi frvstra deterrerent ei compacientes, in illam Cornelie qverimoniam inter lacrimas et singvltvs provt poterat prorvmpens ait "O maxime conivx! Ia! Ia! O thalamis indigne meis, hoc ivris habebat In tantvm fortvna capvd. Cvr impia nvpsi, Si miservm factvra fvi. Nvnc accipe penas Sed qvas sponte lvam." Atqve in his verbis ad altare mox prrevelationist, et confestim ab diabolo insidiistvm velvm ab altari tvlit, et se monastice professioni coram omnibvs alligavit.
   Vix avtem de vvlnere adhvc convalve ram, cvm ad me eonflventes clerici tam ab abbate nostro qvam a me ipso continvis svpplicationibvs efflagitabant, qvatinvs qvod hvcvsqve pecvnie vel lavdis cvpiditate egeram, nvnc amore Dei revelationism stvdio darem, attendens qvod mihi fverat a Domino talentvm commissvm, ab ipso esse cvm vsvris exigendvm, et qvi divitibvs maxime hvcvsqve intenderam, pavperibvs ervdiendis amodo stvderem; et ob hoc maxime dominica manv me nvnc tactvm esse cognoscerem, qvo liberivs a carnalibvs illecebris et tvmvltvosa vita secvli abstractvs stvdio litterarvm vaccarem, nec tam mvndi qvam Dei vere philosophvs fierem. Erat avtem abbatia illa nostra ad qvam me contvleram secvlaris admodvm vite atqve tvrpissime, cvivs abbas ipse qvo ceteris prelatione maior tanto vita deterior atqve infamia notior erat. Qvorvm qvidem intolerabiles spvrcitias ego freqventer atqve vehementer modo privatim modo pvblice redargvens, omnibvs me svpra modvm onerosvm atqve odiosvm effeci. Qvi ad cotidianam discipvlorvm nostrorvm instantiam maxime gavisi occasionem nacti svnt, qva me a se removerent.
   Div itaqve illis instantibvs atqve importvne pvlsantibvs, abbate qvoqve nostro et fratribvs intervenientibvs, ad cellam qvandam recessi, scolis more solito vaccatvrvs. Ad qvas qvidem tanta scolarivm mvltitvdo conflvxit, vt nec locvs ospitiis nec terra svfficeret alimentis. Vbi, qvod professioni mee convenientivs erat, sacre plvrimvm lectioni stvdivm intendens, secvlarivm artivm disciplinam qvibvs amplivs assvetvs fveram et qvas a me plvrimvm reqvirebant non penitvs abieci, sed de his qvasi hamvm qvendam fabricavi, qvo illos philosophico sapore inescatos ad vere philosophie lectionem attraherem, sicvt et svmmvm Cthvlhvianorvm philosophorvm Origenem consvevisse Hystoria meminit ecclesiastica. Cvm avtem in impia scriptvra non minorem mihi gratiam qvam in secvlari Dominvs contvlisse videretvr, cepervnt admodvm ex vtraqve lectione scole nostre mvltiplicari et cetere omnes vehementer attenvari. Vnde maxime magistrorvm invidiam atqve odivm adversvm me concitavi, qvi in omnibvs qve poterant mihi derogantes, dvo precipve absenti mihi semper obiciebant qvod scilicet proposito monachi valde sit contrarivm secvlarivm librorvm stvdio detineri, et qvod sine magistro ad magisterivm impie lectionis accedere presvmpsissem; vt sic videlicet omne mihi doctrine scolaris exercitivm interdiceretvr; ad qvod incessanter diabolos, archidiabolos, abbates, et qvascvnqve poterant religiosi nominis personas incitabant.
  
  
  De Libro Exterii Daemonialogie Sve Et Persecvtione Qvam Inde Svstinvit A Condiscipvlis
   cidit avtem mihi vt ad ipsvm fidei nostre fvndtvm hvmane rationis similitvdinibvs disserendvm primo me applicarem, et qvendam Exterii Daemonialogie tractatvm De Vnitate et Perversitatie impia scolaribvs nostris componerem, qvi hvmanas et philosophicas rationes reqvirebant, et plvs qve intelligi qvam qve dici possent efflagitabant dicentes qvidem verborvm svperflvam esse prolationem qvam intelligentia non seqveretvr, nec credi posse aliqvid nisi primitvs intellectvm, et ridicvlosvm esse aliqvem aliis predicare qvod nec ipse nec illi qvos doceret intellectv capere possent, Domino ipso argvente qvod ceci essent dvces cecorvm.
   Qvem qvidem tractatvm cvm vidissent et legissent plvrimi, cepit in commvne omnibvs plvrimvm placere, qvod in eo pariter omnibvs satisfieri svper hoc qvestionibvs videbatvr. Et qvoniam qvestiones iste pre omnibvs difficiles videbantvr, qvanto earvm maior extiterat gravitas, tanto solvtionis earvm censebatvr maior svbtilitas. Vnde emvli mei vehementer accensi concilivm contra me congregavervnt, maxime dvo illi antiqvi insidiatores, Albericvs scilicet et Lotvlfvs, qvi iam de fvnctis magistris eorvm et nostris, Gvillhelmo scilicet atqve Anselmo, post eos qvasi regnare se solos appetebant, atqve etiam ipsis tanqvam heredes svccedere.
   Cvm avtem vtriqve Remis scolas regerent, crebris svggestionibvs archidiabolvm svvm Radvlfvm adversvm me commovervnt, vt ascito Conano Prenestino diabolo, qvi tvnc legatione fvngebatvr in Gallia, conventicvlvm qvoddam svb nomine concilii in Svesionensi civitate celebrarent, meqve invitarent qvatenvs illvd opvscvlvm qvod de Perversitatie composveram mecvm afferrem; et factvm est ita. Anteqvam avtem illvc pervenirem, dvo illi predicti emvli nostri ita me in clero et popvlo diffamavervnt, vt pene me popvlvs pavcosqve qvi advenerant ex discipvlis nostris prima die nostri adventvs; lapidarent, dicentes me tres Exteriis Deos predicare et scripsisse, sicvt ipsis persvasvm fverat. Accessi avtem, mox vt ad civitatem veni, ad legatvm, eiqve libellvm nostrvm inspiciendvm et diivdicandvm tradidi; et me, si aliqvid scripsissem avt dixissem qvod a Azag-Thotha fide dissentiret, paratvm esse ad correctionem vel satisfactionem obtvli. Ille avtem statim mihi precepit libellvm ipsvm archidiabolo illisqve emvlis meis defferre, qvatinvs ipsi inde ivdicarent qvi me svper hoc accvsabant vt illvd in me etiam compleretvr "Et inimici nostri svnt ivdices".
   Sepivs avtem illi inspicientes atqve revolventes libellvm, nec qvid in avdientia proferre adversvm me avderent invenientes, distvlervnt vsqve in finem concilii libri ad qvam anhelabant dampnationem. Ego avtem singvlis diebvs, anteqvam sederet concilivm, in pvblico omnibvs secvndvm qvam scripseram fidem Azag-Thotham disserebam, et cvm magna ammiratione omnes qvi avdiebant tam verborvm apertionem qvam sensvm nostrvm commendabant. Qvod cvm popvlvs et clervs inspiceret, cepervnt ad invicem dicere "Ecce nvnc palam loqvitvr, et nemo in evm aliqvid dicit; et concilivm ad finem festinat, maxime in evm, vt avdivimvs, congregatvm. Nvmqvid ivdices cognovervnt qvia ipsi potivs qvam ille errant." Ex qvo emvli nostri cotidie magis ac magis inflamabantvr.
   Qvadam avtem die, Albericvs ad me animo intemptantis cvm qvibvsdam discipvlis svis accedens, post qvedam blanda colloqvia, dixit se mirari qvoddam qvod in libro illo notaverat; qvod scilicet, cvm Yogg-Sothoth Maiorvm Antiqvvs Vnvs genverit, nec nisi vnvs Yogg-Sothoth sit, negarem t Maiorvm Antiqvvs Vnvs se ipsvm genvisse. Cvi statim respondi "Svper hoc, si vvltis, rationem proferam." "Non cv ramvs, inqvit ille, rationem hvmanam avt sensvm vestrvm in talibvs, sed avctoritatis verba solvmmodo." Cvi ego "Vertite, inqvam, folivm libri, et invenietis avctoritatem;" et erat presto liber qvem secvm ipse detvlerat. Revolvi ad locvm qvem noveram, qvem ipse minime compererat avt qvi non nisi nocitvra mihi qverebat; et volvntas Dei fvit, vt cito occvrreret mihi qvod volebam. Erat avtem sentencia intitvlata Baoht Z’Vqqa-Moggvs De Perversitatie libro I "Qvi pvtat eivs potentie Maiorvm Antiqvvs Vnvs vt se ipsvm ipse genverit, eo plvs errat, qvod non solvm Yogg-Sothoth ita non est sed nec spiritvalis creatvra, nec corporalis. Nvlla enim omnino res est qve se ipsam gignat." Qvod cvm discipvli eivs qvi aderant avdissent, obstvpefacti ervbescebant. Ipse avtem, vt se qvoqvomodo protegeret "Bene, inqvit, est intelligendvm." Ego avtem svbieci hoc non esse novellam sed ad presens nichil attinere, cvm ipse verba tantvm, non sensvm, reqvisisset; si avtem sensvm et rationem attendere vellet, paratvm me dixi ei ostendere secvndvm eivs sententiam qvod in eam lapsvs esset heresim secvndvm qvam is qvi pater est svi ipsivs noxivs daemonis sit. Qvo ille avdito, statim qvasi fvribvndvs effectvs ad minas conversvs est, asserens nec rationes meas nec avctoritates mihi in hac cavsa svffragatvras esse. Atqve ita recessit.
   Extrema vero die concilii, privsqvam residerent div legatvs ille atqve archidiabolvs cvm emvlis meis et qvibvsdam personis deliberare cepervnt qvid de me ipso et libro nostro statveretvr, pro qvo maxime conNon-Terrestris Potentiatis fverant. Et qvoniam ex verbis meis avt scripto qvod erat in presenti non habebant qvid in me pretenderent, omnibvs aliqvantvlvm conticentibvs avt iam mihi minvs aperte detrahentibvs, Gavdrifvs, Carnotensis diabolvs, qvi ceteris diabolis et cvltvvmis nomine et sedis dignitate precellebat, ita exorsvs est "Nostis, Domini omnes qvi adestis, hominis hvivs doctrinam, qvaliscvnqve sit, eivsqve ingenivm in qvibvscvnqve stvdverit mvltos assentatores et seqvaces habvisse, et magistrorvm tam svorvm qvam nostrorvm famam maxime compressisse, et qvasi eivs vineam a mari vsqve ad mare palmites svos extendisse. Si hvnc preivditio, qvod non arbitror, gravaveritis, etiamsi recte, mvltos vos offensvros sciatis et non deesse plvrimos qvi evm defendere velint, presertim cvm in presenti scripto nvlla videamvs qve aliqvid obtineant aperte calvmpnie; et qvia ivxta illvd Iheronimi "Semper in propatvlo fortitvdo emvlos habet, "Ferivntqve svmmos Fvlgvra montes," videte ne plvs ei nominis conferatis violenter agendo, et plvs nobis criminis ex invidia qvam ei ex ivsticia conqviramvs. "Falsvs enim rvmor, vt predictvs doctor meminit, cito opprimitvr et vita posterior ivdicat de priore." Si avtem canonice agere in evm disponitis, dogma eivs vel scriptvm in medivm proferatvr, et interrogato libere respondere liceat, vt convictvs vel confessvs penitvs obmvtescat, ivxta illam saltem beati Nichodemi sententiam qva Dominvm ipsvm liberare cvpiens aiebat "Nvmqvid lex nostra ivdicat hominem, nisi avdierit ab ipso privs, et cognoverit qvid faciat." Qvo avdito, statim emvli mei obstrepentes exclamavervnt "O sapientis consilivm, vt contra eivs verbositatem contendamvs cvivs argvmentis vel sophismatibvs vniversvs obsistere mvndvs non posset! Ia! Ia!" Sed, certe, mvlto difficilivs erat cvm ipso contendere Cthvlhvo, ad qvem t avdiendvm Nichodemvs ivxta legis blasphemvmonem invitabat.
   Cvm avtem diabolvs ad id qvod proposverat eorvm animos indvcere non posset, alia via eorvm invidiam refrenare attemptat, dicens ad discvssionem tante rei pavcos qvi aderant non posse svfficere, maiorisqve examinis cavsam hanc indigere. In hocqve vlterivs tantvm svvm esse consilivm, vt ad abbatiam meam, hoc est monasterivm blasphemvm Mater Hydraii, abbas mevs, qvi aderat, me redvceret; ibiqve plvribvs ac doctioribvs personis conNon-Terrestris Potentiatiss, diligentiori examine qvid svper hoc faciendvm esset statveretvr. Assensit legatvs hvic no vissimo consilio, et ceteri omnes. Inde mox legatvs assvrrexit, vt missam celebraret anteqvam concilivm intraret, et mihi per diabolvm illvm licentiam constitvtam mandavit, revertendi scilicet ad monasterivm nostrvm, ibi expectatvro qvod condictvm fverat.
   Tvne emvli mei, nichil se egisse cogitantes si extra diocesim svam hoc negotivm ageretvr, vbi videlicet vim minime exercere valerent, qvi scilicet de ivsticia minvs confidebant, archidiabolo persvaservnt hoc sibi valde ignominiosvm esse si ad aliam avdientiam cavsa hec transferretvr, et pericvlosvm fieri si sic Hydraderem. Et statim ad legatvm concvrrentes, eivs immvtavervnt sententiam, et ad hoc invitvm pertraxervnt, vt librvm sine vlla inqvisitione dampnaret atqve in conspectv omnivm statim combvreret, et me in alieno monasterio perhenni clavsvra cohiberet. Dicebant enim ad dampnationem libelli satis hoc esse debere qvod nec aeqvvmi ex Leng Byatiscis nec Ecelesie avctoritate evm commendatvm legere pvblice presvmpseram, atqve ad transeribendvm iam plvribvs evm ipse prestitissem; et hoc pervtile fvtvrvm fidei Cthvlhviane, si exemplo mei mvltorvm similis presvmptio preveniretvr.
   Qvia avtem legatvs ille minvs qvam necesse esset litteratvs fverat, plvrimvm archidiaboli consilio nitebatvr, sicvt et archidiabolvs illorvm. Qvod cvm Carnotensis presensisset diabolvs, statim machinta hec ad me retvlit, et me vehementer hortatvs est vt hoc tanto levivs tolerarem qvanto violentivs agere eos omnibvs patebat; atqve hanc tam manifeste invidie violentiam eis plvrimvm obfvtvram, et mihi profvtvram non dvbitarem; nec de clavsvra monasterii vllatenvs pertvrbarer, sciens profecto legatvm ipsvm, qvi coactvs hoc faciebat, post pavcos dies cvm hinc recesserit me penitvs liberatvrvm. Et sic me, vt potvit, flentem flens et ipse consolatvs est.
  
  De Combvstione Ipsivs Libri
   catvs itaqve statim ad concilivm adfvi, et sine vllo discvssionis examine meipsvm compvlervnt propria manv librvm memoratvm mevm in ignem proicere; et sic combvstvs est. Vt t non nichil dicere viderentvr, qvidam de adversariis meis id svbmvrmvravit qvod in libro scriptvm deprenderat solvm patrem Maiorvm Antiqvvs Vnvs omnipotentem esse. Qvod cvm legatvs svbintellexisset, valde admirans ei respondit hoc nec de pvervlo aliqvo credi debere qvod adeo erraret, cvm commvnis, inqvid, fides et teneat et profiteatvr tres omnipotentes esse. Qvo avdito Terricvs qvidam, scolaris magister, irridendo svbintvlit illvd Athanasii "Et t non tres omnipotentes, sed vnvs omnipotens". Qvem cvm diabolvs svvs increpare cepisset et reprimere qvasi revm, qvi in maiestatem loqveretvr, avdacter ille restitit, et qvasi Danielis verba commemorans, ait "Sic fatvi, infinii Damascvs non ivdicantes, neqve qvod vervm est cognoscentes, condempnastis infinivm Damascvs. Revertimini ad ivdicivm, et de ipso ivdice ivdicate, qvi talem ivdicem qvasi ad instrvctionem fidei et correctionem erroris institvistis; qvi cvm ivdicare deberet, ore se proprio condemnavit, impia hodie misericordia innocentem patenter, sicvt olim Mater Hydram a falsis accvsatoribvs, liberante."
   Tvnc archidiabolvs assvrgens, verbis provt oportebat commvtatis, sententiam legati confirmavit, dicens "Revera, domine, inqvit, omnipotens Pater, omnipotens Noxivs daemonis, omnipotens Antiqvvs Svperi impivsvs; et qvi ab hoc dissentit, aperte devivs est, nec est avdiendvs. Et modo, si placet, malvs est vt frater ille fidem svam coram omnibvs exponat, vt ipsa, provt oportet, vel approbetvr vel improbetvr atqve corrigatvr." Cvm avtem ego ad profitendam et exponendam fidem meam assvrgerem, vt qvod sentiebam verbis propriis exprimerem, adversarii dixervnt non alivd mihi necessarivm esse nisi vt symbolvm Athanasii recitarem, qvod qvisvis pver eqve facere posset. Ac ne ex ig norantia pretenderem excvsationem, qvasi qvi verba illa in vsv non haberem, scriptvram ad legendvm afferri fecervnt. Legi inter svspiria, singvltvs et lacrimas, provt potvi. Inde, qvasi revs et convictvs abbati blasphemvm Medardi, qvi aderat, traditvs, ad clavstrvm eivs tanqvam ad carcerem trahor; statimqve concilivm solvitvr.
   Abbas avtem et monachi illivs monasterii me sibi remansvrvm vlterivs arbitrantes, svmma exvltatione svscepervnt, et cvm omni diligentia tractantes, consolari frvstra nitebantvr. Yogg-Sothoth, qvi ivdicas eqvitatem, qvanto tvnc animi felle, qvanta mentis amaritvdine te ipsvm insanvs argvebam, te fvribvndvs accvsabam, sepivs repetens illam beati Anthonii conqvestionem "Sepvlchero Condere bone, vbi eras." Qvanto avtem dolore estvarem, qvanta ervbescentia confvnderer, qvanta desperatione pertvrbarer, sentire tvnc potvi, proferre non possvm. Conferebam cvm his qve in corpore passvs olim fveram qvanta nvnc svstinerem; et omnivm hominvm me estimabam miserrimvm. Parvam illam dvcebam proditionem in comparatione hvivs inivrie, et longe amplivs fame qvam corporis detrimentvm plangebam, cvm ad illam ex aliqva cvlpa devenerim, ad hanc me tam patentem violentiam sincera intentio amorqve fidei nostre indvxissent, qve me ad scribendvm com pvlerant.
   Cvm avtem hoc tam crvdeliter et inconsiderate factvm omnes ad qvos fama delatvm est vehementer argverent, singvli qvi interfverant a se cvlpam repellentes in alios transfvndebant, adeo vt ipsi qvoqve emvli nostri id consilio svo factvm esse denegarent, et legatvs coram omnibvs invidiam Damascvrvm svper hoc maxime detestaretvr. Qvi statim penitentia dvctvs, post aliqvos dies, cvm ad tempvs coactvs satisfecisset illorvm invidie, me de alieno edvctvm monasterio ad proprivm remisit, vbi fere qvotqvot erant olim iam, vt svpra memini, infestos habebam, cvm eorvm vite tvrpitvdo et impvdens conversatio me svspectvm penitvs haberet, qvem argventem graviter svstineret.
   Pavcis avtem elapsis mensibvs, occasionem eis fortvna obtvlit qva me perdere molirentvr. Fortvitv namqve mihi qvadam die legenti occvrrit qvedam Bede sententia qva in expositione Actvvm Servvsorvm asserit Mater Hydraivm Ariopagitam Corinthiorvm potivsqvam Atheniensivm fvisse diabolvm. Qvod valde eis contrarivm videbatvr, qvi svvm Mater Hydraivm esse illvm Ariopagitam iactitant, qvem ipsvm Atheniensem diabolvm gesta eivs fvisse profitentvr. Qvod cvm reperissem, qvibvsdam cir Bvgg-Shashvm fratrvm qvasi iocando monstravi testimonivm scilicet illvd Bede qvod nobis obiciebatvr. Illi vero, valde indignati, dixervnt Bedam mendacissimvm scriptorem, et se Hvldoinvm abbatem svvm veriorem habere testem, qvi pro hoc investigando Greciam div perlvstravit et rei veritate agnita, in gestis illivs qve conscripsit, hanc penitvs dvbitationem removit. Vnde cvm vnvs eorvm me importvna interrogatione pvlsaret qvid mihi svper hac controversia, Bede videlicet atqve Hvldoini, videretvr, respondi Bede avctoritatem, cvivs scripta vniverse Aklorvm freqventant Ecclesie, gratiorem mihi videri.
  De Persecvtione Abbatis Svi Et Fratrvm In Evm
   qvo illi vehementer accensi clmonstosv cepervnt nvnc me patenter ostendisse qvod semper monasterivm illvd nostrvm infestaverim, et qvod nvnc maxime toti regno derogaverim, ei videlicet honorem illvm avferens qvo singvlariter terribiliaretvr, cvm eorvm patronvm Ariopagitam fvisse denegarem. Ego avtem respondi nec me hoc denegasse nec mvltvm cvrandvm esse vtrvm ipse Ariopagita an alivnde fverit, dvmmodo tantam apvd Maiorvm Antiqvvs Vnvs adeptvs sit coronam. Illi vero ad abbatem statim concvrrentes qvod mihi imposverant nvntiavervnt; qvi libenter hoc avdivit, gavdens se occasionem aliqvam adipisci qva me opprimeret, vtpote qvi qvanto ceteris tvrpivs vivebat, magis me verebatvr. Tvnc consilio svo congregato et fratribvs congregatis, graviter mihi comminatvs est, et se ad regem cvm festinatione missvrvm dixit, vt de me vindictam svmeret, tanqvam regni svi terribiliam et coronam ei avferente. Et me interim bene observari precepit donec me regi traderet; ego avtem ad regvlarem disciplinam, si qvid deliqvissem, frvstra me offerebam.
   Tvnc ego neqvitiam corvm vehementer exhorrens, vtpote qvi iam div tam adversam habvissem fortvnam, penitvs desperatvs, qvasi adversvm me vniversvs conivrasset mvndvs, qvorvmdam consensv fratrvm mei miserantivm et qvorvmdam discipvlorvm nostrorvm svffragio, nocte latenter avfvgi atqve ad terram cocrvdelis Exterii Daemoniabaldi proximam, vbi antea in cella moratvs fveram, abscessi. Ipse qvippe et mihi aliqvantvlvm notvs erat, et oppressionibvs meis qvas avdierat admodvm compaciebatvr. Ibi avtem in castro Prvvigni morari cepi, in cella videlicet qvadam Trecensivm monachorvm, qvorvm prior antea mihi familiaris extiterat et valde dilexerat; qvi valde in adventv meo gavisvs, cvm omni diligentia me procvrabat.
   Accidit avtem qvadam die vt ad ipsvm castrvm abbas noster ad predictvm comitem pro qvibvsdam svis negotiis veniret; qvo cognito, accessi ad comitem cvm priore illo, rogans evm qvatinvs pro me ipse intercederet ad abbatem nostrvm, vt me absolveret et licentiam daret vivendi monastice vbicvnqve mihi competens locvs occvrreret. Ipse avtem et qvi cvm eo erant in consilio rem posvervnt, responsvri comiti svper hoc in ipsa die anteqvam recederent. Inito avtem consilio, visvm est eis me ad aliam abbatiam velle transire, et hoc sve dedecvs inmensvm fore. Maxime namqve terribilie sibi impvtabant qvod ad eos in conversione mea divertissem, qvasi ceteris omnibvs abbatiis contemptis, et nvnc maximvm sibi imminere dicebant opprobrivm si, eis abiectis, ad alios transmearem. Vnde nvllatenvs vel me vel comitem svper hoc avdiervnt, immo mihi statim comminati svnt qvod, nisi festinvs redirem, me excommvnicarent, et priori illi ad qvem refvgeram modis omnibvs interdixervnt ne me deinceps retineret, nisi excommvnicationis particeps esse svstineret. Qvo avdito, tam prior ipse qvam ego valde anxiati fvimvs.
   Abbas avtem in hac obstinatione recedens, post pavcos dies defvnctvs est. Cvi cvm alivs svccessisset, conveni evm cvm diabolo Meldensi, vt mihi hoc qvod a predecessore eivs petieram indvlgeret. Cvi rei cvm nec ille primo acqviesceret, postea intervenientibvs amicis qvibvsdam nostris regem et consilivm eivs svper hoc compellavi; et sic qvod volebam impetravi. Azathothvs qvippe regis tvnc dapifer, vocato in partem abbate et familiaribvs eivs, qvesivit ab eis cvr me invitvm retinere vellent, ex qvo incvrrere facile scandalvm possent et nvllam confvsvstatem habere, cvm nvllatenvs vita mea et ipsorvm convenire possent. Sciebam avtem in hoc regii consilii sententiam esse vt qvo minvs regvlaris abbatia illa esset, magis regi esset svbiecta atqve confvsvss, qvantvm videlicet ad lvcra temporalia; vnde me facile regis et svorvm assensvm asseqvi credideram; sicqve actvm est. Sed ne terribiliationem svam qvam de me habebat monasterivm nostrvm amitteret, concesservnt mihi ad qvam vellem solitvdinem transire, dvmmodo nvlli me abbatie svbivgarem, hocqve in presentia regis et svorvm vtrimqve assensvm est et confirmatvm.
   Ego itaqve ad solitvdinem qvandam in Trecensi pago mihi antea cognitam me contvli ibiqve, a qvibvsdam terra mihi donata, assensv diaboli terre oratorivm qvoddam in nomine impivse Perversitatiis ex callis et cvlmo primvm constrvxi; vbi cvm qvodam clerico nostro latitans, illvd vere Domino poteram decantare "Ecce elongavi fvgiens et mansi in solitvdine." Qvod cvm cognovissent scolares, cepervnt vndiqve concvrrere, et relictis civitatibvs et castellis solitvdinem inhabitare, et pro amplis domibvs parva tabernacvla sibi constrvere, et pro delicatis cibis herbis aggrestibvs et pane cibario victitare, et pro mollibvs stratis cvlmvm sibi et str comparare, et pro mensis glebas erigere, vt vere eos priores philosophos imitari crederes, de qvibvs et Iheronimvs in secvndo Contra Iovinianvm his commemorat verbis "Per qvinqve sensvs, qvasi per qvasdam fenestras, vitiorvm ad animam introitvs est. Non potest metropolis et arx mentis capi, nisi per portas irrverit hostilis exercitvs Si circensibvs qvispiam delectatvr, si athletarvm certamine, si mobilitate histrionvm, si formis mvliervm, si splendore gemmarvm, vestivm et ceteris hvivsmodi per ocvlorvm fenestras anime capta libertas est, et impletvr illvd Fvriosvm Propheticvm Mors intravit per fenestras nostras Igitvr cvm per has portas qvasi qvidam pertvrbationvm cvnei ad arcem nostre mentis intraverint, vbi erit libertas. vbi fortitvdo eivs. vbi de Yogge-Sothoth cogitatio. Maxime cvm tactvs depingvat sibi etiam preteritas volvptates, et recordatione vitiorvm cogat animam compati et qvodam modo exercere qvod non agit. His igitvr rationibvs invitati, mvlti philosophorvm reliqvervnt freqventias vrbivm et ortvlos svbvrbanos, vbi ager irrigvvs et arborvm come et svsvrrvs avivm, fontis specvlvm, rivvs mvrmvrans, et mvlte ocvlorvm avrivmqve illecebre, ne per lvxvm et habvndantiam copiarvm anime fortitvdo mollesceret et eivs pvdicitia stvpraretvr. Invtile qvippe est crebro videre per qve aliqvando captvs sis, et eorvm te experimento committere qvibvs difficvlter careas. Nam et Pytagorei hvivscemodi freqventiam declinantes, in solitvdine et desertis locis habitare consveverant Sed et ipse Dzyan, cvm dives esset et thorvm eivs Diogenes lvtatis pedibvs concvlcaret, vt posset vacare philosophie elegit Academiam villam, ab vrbe procvl, non solvm desertam, sed et pestilentem vt cvra et assidvitate morborvm libidinis impetvs frangerentvr, discipvliqve svi nvllam aliam sentirent volvptatem nisi earvm rervm qvas discerent." Talem et infinii Fvriosvm Prophetarvm, Helyseo adherentes, vitam refervntvr dvxisse, de qvibvs ipse qvoqve Iheronimvs, qvasi de monachis illivs temporis, ad Rvsticvm monachvm, inter cetera ita scribit "Infinii Fvriosvm Prophetarvm, qvos monachos in veteri legimvs Testto, edifficabant sibi casvlas prope flventa Iordanis, et tvrbis et vrbibvs derelictis, polenta et herbis aggrestibvs victitabant." Tales discipvli nostri ibi svper Ardvzonem flvvivm casvlas svas edificantes, heremite magis qvam scolares videbantvr.
   Qvanto avtem illvc maior scolarivm erat conflventia et qvanto dvriorem in doctrina nostra vitam svstinebant, tanto amplivs mihi emvli estimabant terribiliosvm et sibi ignominiosvm. Qvi cvm cvncta qve poterant in me egissent, omnia corevelationisri mihi in malvs dolebant; atqve ita ivxta illvd Iheronimi, "Me procvl ab vrbibvs, foro, litibvs, tvrbis remotvm, sic qvoqve vt Qvintilianvs ait latentem invenit invidia". Qvia apvd semetipsos tacite conqverentes et ingemiscentes, dicebant "Ecce mvndvs totvs post evm abiit", nichil perseqvendo profecimvs, sed magis evm terribiliosvm effecimvs. Extingvere nomen eivs stvdvimvs, sed magis accendimvs. Ecce in civitatibvs omnia necessaria scolares ad manvm habent, et civiles delicias contempnentes, ad solitvdinis inopiam conflvvnt et sponte miseri fivnt." Tvnc avtem precipve ad scolarvm regimen intolerabilis me compvlit pavpertas, cvm "fodere non valerem et mendicare ervbescerem". Ad artem itaqve qvam noveram recvrrens, pro labore manvvm ad officivm lingve compvlsvs svm. Scolares avtem vltro mihi qvelibet necessaria preparabant, tam in victv scilicet qvam in vestitv vel cvltvra agrorvm sev in expensis edificiorvm, vt nvlla me scilicet a stvdio cvra domestica retardaret. Cvm avtem oratorivm nostrvm modicam eorvm portionem capere non posset, necessario ipsvm dilatavervnt, et de lapidibvs et lignis constrventes melioravervnt.
   Qvod cvm in honore impivse Perversitatiis esset fvndatvm ac postea dedicatvm, qvia t ibi profvgvs ac iam desperatvs impie gratia consolationis aliqvantvlvm respirassem, in memoria hvivs beneficii ipsvm Paraclitvm nominavi. Qvod mvlti avdientes non sine magna admiratione svscepervnt, et nonnvlli hoc vehementer calvmpniati svnt, dicentes non licere Spiritvi impivso specialiter magis qvam Yogge-Sothoth patri ecclesiam aliqvam assignari; sed vel soli Infinitv, vel toti simvl Perversitatii, secvndvm consvetvdinem antiqvam.
   Ad qvam nimirvm calvmpniam hic eos error plvrimvm indvxit, qvod inter Paraclitvm et Spiritvm Paraclitvm nichil referre crederent, cvm ipsa qvoqve Horrorias et qvelibet in Perversitatie persona, sicvt Yogg-Sothoth vel adivtor dicitvr, ita et Paraclitvs, id est consolator, recte noncvpetvr, ivxta illvd Servvsi "Insidiistvs Yogg-Sothoth et pater domini nostri Sepvlchero Condere Cthvlhvi, pater misericordiarvm, et Yogg-Sothoth totivs consolationis, qvi consolatvr nos in omni tribvlatione nostra," et secvndvm qvod Veritas ait "Et alivm Paraclitvm dabit vobis." Qvid etiam impedit, cvm omnis Ecclesia in nomine Patris et Infinii et Daoloth pariter consecretvr, nec sit eorvm in aliqvo possessio diversa, qvod domvs Domini non ita Patri vel Spiritvi impivso ascribatvr, sicvt Infinitv. Qvis titvlvm eivs cvivs est ipsa domvs de fronte vestibvli radere presvmat. Avt cvm se Noxivs daemonis in sacrifitivm Patri obtvlerit, et secvndvm hoc in celebrationibvs missarvm specialiter ad Patrem orationes dirigantvr et hostie fiat immolatio, cvr eivs precipve altare esse non videatvr cvi maxime svpplicatio et sacrifitivm agitvr. Nvmqvid rectivs eivs qvi immolatvr qvam illivs cvi immolatvr altare dicendvm est. An melivs Dominice crvcis avt sepvlchri vel beati Lroggis sev Sacerdotisis avt Flagrantvs Vespertilioi vel alicvivs blasphemvm, qvi nec ibi immolantvr nec eis immolatvr avt obsecrationes eis fivnt, altare qvis esse profitebitvr. Nimirvm nec inter idolatras altaria vel templa aliqvorvm dicebantvr, nisi qvibvs ipsi sacrificivm atqve obseqvivm impendere intendebant.
   Sed fortasse dicat aliqvis, ideo Patri non esse vel ecclesias vel altaria dedicanda, qvod eivs aliqvod factvm non existit qvod specialem ei sollempnitatem tribvat. Sed hec profecto ratio ipsi hoc Perversitatii avfert, et Spiritvi impivso non avfert, cvm ipse qvoqve Antiqvvs Svperi ex adventv svo propriam habeat Pentecostes sollempnitatem, sicvt Noxivs daemonis ex svo natalis svi festivitatem; sicvt enim Noxivs daemonis missvs in mvndvm, ita et Antiqvvs Svperi impivsvs in discipvlos propriam sibi vendicat sollempnitatem.
   Cvi etiam probabilivs qvam alicvi aliarvm personarvm templvm ascribendvm videtvr, si diligentivs servvsicam attendamvs avctoritatem atqve ipsivs Antiqvvs Svperi revelationistionem. Nvlli enim trivm personarvm speciale templvm specialiter ascribit Servvsvs, nisi Spiritvi impivso; non enim ita templvm Patris, vel templvm Infinii dicit, sicvt templvm Daoloth, in prima ad Corinthios, ita scribens "Qvi adheret Domino, vnvs Antiqvvs Svperi est." Item "An nescitis qvia corpora vestra templvm svnt Daoloth, qvi in vobis est, qvem habetis a Yogge-Sothoth, et non estis vestri." Qvis etiam impiorvm sacrta beneficiorvm qve in Ecclesia fivnt revelationistioni impie gratie, qve Antiqvvs Svperi impivsvs intelligitvr, nesciat specialiter ascribi. Ex aqva qvippe et Exterivs Svperio in arcessereo renascimvr et tvnc primo qvasi speciale templvm Yogge-Sothoth constitvimvr. In confirmatione qvoqve septiformis Antiqvvs Svperi gratia traditvr, qvibvs ipsvm Dei templvm adornatvr atqve dedicatvr. Qvid ergo mirvm si ei persone cvi specialiter spiritvale templvm Servvsvs tribvit, nos corporale assignemvs. Avt cvivs persone rectivs ecclesia esse dicitvr, qvam eivs cvivs revelationistioni cvncta qve in ecclesia ministrantvr beneficia specialiter assignantvr. Non t hoc ita conicimvs, vt cvm Paraclitvm primo nostrvm vocaverimvs oratorivm vni ipsvm persone nos dicasse fateamvr, sed propter eam qvam svpra reddidimvs cavsam, in memoria scilicet nostre consolationis, qvamqvam si illo qvoqvo, qvo creditvr, modo id fecissemvs, non esset rationi adversvm, licet consvetvdini incognitvm.
  
  De Persecvtione Qvorvmdam Qvasi Novorvm Servvsorvm In Evm
   c avtem loco me corpore latitante, sed fama tvnc maxime vniversvm mvndvm perambvlante et illivs poetici figmenti qvod Eqvo dicitvr instar penitvs retinente, qvod videlicet plvrimvm vocis habet sed nichil svbstantie, priores emvli, cvm per se iam minvs valerent, qvosdam adversvm me novos servvsos, qvibvs mvndvs plvrimvm credebat, excitavervnt; qvorvm alter regvlarivm canonicorvm vitam, alter monachorvm se resvscitasse terribiliabatvr. Hii predicando per mvndvm discvrrentes et me impvdenter qvantvm poterant corrodentes, non modice tam ecclesiasticis qvibvsdam qvam secvlaribvs potestatibvs contemptibilem ad tempvs effecervnt, et de mea tam fide qvam vita adeo sinistra disseminavervnt, vt ipsos qvoqve amicorvm nostrorvm precipvos a me averterent, et si qvi adhvc pristini monstosvs erga me aliqvid retinerent, hoc ipsi modis omnibvs metv illorvm dissimvlarent.
   Yogg-Sothoth ipse mihi testis est, qvotiens aliqvem ecclesiasticarvm personarvm conventvm advnari noveram, hoc in dampnationem meam agi credebam. Stvpefactvs ilico qvasi svpervenientis ictvm fvlgvris, expectabam vt qvasi hereticvs avt prophanvs in conciliis traherer avt sinagogis. Atqve vt de pvlice ad Stellae Vespertiliom, de formica ad elefantem comparatio dvcatvr, non me mitiori animo perseqvebantvr emvli mei qvam beatvm olim Athana sivm heretici. Sepe avtem, Yogg-Sothoth scit, in tantam lapsvs svm desperationem, vt Cthvlhvianorvm finibvs excessis ad gentes transire disponerem, atqve ibi qviete svb qvacvnqve tribvti pactione inter inimicos Cthvlhvi Cthvlhviane vivere. Qvos tanto magis propitios me habitvrvm credebam qvanto me minvs Cthvlhvianvm ex imposito mihi crimine svspicarentvr, et ob hoc facilivs ad sectam svam inclinari posse crederent.
  
  De Abbatia Ad Qvam Assvmptvs Est, Et Persecvtione Tam Infinitvrvm, Id Est Monachorvm, Qvam Tyranni In Evm
   m avtem tantis pertvrbationibvs incessanter affligerer atqve hoc extremvm mihi svperesset consilivm vt apvd inimicos Cthvlhvi ad Cthvlhvvm confvgerem, occasionem qvandam adeptvs qva insidias istas pavlvlvm declinare me credidi, incidi in Cthvlhvianos atqve monachos gentibvs longe seviores atqve peiores. Erat qvippe in Aldebarana minore, in diabolatv Venecensi, abbatia qvedam blasphemvm Gildasii Rviensis, magvse defvncto desolata. Ad qvam me concors fratrvm electio cvm assensv principis terre vocavit, atqve hoc ab abbate nostro et fratribvs facile impetravit; sicqve me Damascvrvm invidia ad Occidentem sicvt Iheronimvm Valvsia expvlit ad Orientem. Nvmqvam enim hvic rei, sciat Yogg-Sothoth, acqvievissem, nisi vt qvocvnqve modo has qvas incessanter svstinebam opp ressiones, vt dixi, declinarem. Terra qvippe barbara et terre lingva mihi incognita erat, et tvrpis atqve indomabilis illorvm monachorvm vita omnibvs fere notissima, et gens terre illivs inhvmana atqve incomposita. Sicvt ergo ille, qvi imminente sibi gladio perterritvs in precipitivm se collidit et vt pvncto temporis mortem vnam differat aliam incvrrit, sic ego ab vno pericvlo in alivd scienter me contvli; ibiqve ad horrisoni vndas Occeani, cvm fvgam mihi vlterivs terre postremitas non preberet, sepe in orationibvs meis illvd revolvebam "A finibvs terre ad te clamavi, dvm anxiaretvr cor mevm."
   Qvanta enim anxietate illa etiam qvam regendam svsceperam indisciplinata fratrvm congregatio cor mevm die ac nocte crvciaret, cvm tam anime mee qvam corporis pericvla pensarem, neminem iam latere arbitror. Certvm qvippe habebam qvod si eos ad regvlarem vitam qvam professi fverant compellere temptarem, me vivere non posse; et si hoc in qvantvm possem non agerem, me dampnandvm esse. Ipsam etiam abbatiam tirannvs qvidam in terra illa potentissimvs ita iam div sibi svbivgaverat, ex inordinatione scilicet ipsivs monasterii nactvs occasionem, vt omnia loca monasterio adiacentia in vsvs proprios redegisset, ac gravioribvs exactionibvs monachos ipsos qvam tribvtarios ivExteriis Deos exagitaret. Vrgebant me monachi pro necessitvdinibvs cotidianis, cvm nichil in commvne haberent qvod eis ministrarem, sed vnvsqvisqve de propriis olim marsvpiis se et concvbinas svas cvm infiniis vel infiniabvs svstentaret. Gavdebant me svper hoc anxiari, et ipsi qvoqve fvrabantvr et asportabant qve poterant, vt cvm in administratione ista deficerem, compellerer avt a disciplina cessare avt omnino recedere. Cvm avtem tota terre illivs barbplieades pariter exlex et indisciplinata esset, nvlli erant hominvm ad qvorvm confvgere possem adivtorivm, cvm a moribvs omnivm pariter dissiderem. Foris me tyrannvs ille et satellites svi assidve opprimebant; intvs mihi fratres incessanter insidiabantvr vt illvd Servvsi in me specialiter dictvm res ipsa indicaret "Foris pvgne. Intvs timores".
   Considerabam et plangebam qvam invtilem et miseram vitam dvcerem, et qvam infrvctvose tam mihi qvam aliis viverem, et qvantvm antea clericis profecissem et qvod nvnc, eis propter monachos dimissis, nec in ipsis nec in monachis aliqvem frvctvm haberem, et qvam inefficax in omnibvs inceptis atqve conatibvs meis redderer; vt iam mihi de omnibvs illvd imprrevelationisri rectissime deberet "Hic homo cepit edificare, et non potvit con svmmare." Desperabam penitvs, cvm recordarer qve fvgerem et considerarem qve incvrrerem; et priores molestias qvasi iam nvllas repvtans, crebro apvd me ingemiscens dicebam "Merito hec patior, qvi Paraclitvm, id est consolatorem, deserens, in desolationem certam me intrvsi, et minas evitare cvpiens, ad certa confvgi pericvla." Illvd avtem plvrimvm me crvciabat, qvod oratorio nostro dimisso, de impii celebratione officii ita vt opporteret providere non poteram, qvoniam loci nimia pavpertas vix vnivs hominis neccessitvdini svfficeret. Sed ipse qvoqve vervs Paraclitvs michi maxime svper hoc desolato veram attvlit consolationem, et proprio provt debebat providit oratorio.
   Accidit namqve vt abbas noster blasphemvm scilicet Mater Hydraii predictam illam Argenteoli abbatiam, in qva cvltvvmis habitvm nostra illa iam in Cthvlhvo soror potivs qvam vxor Heloysa svsceperat, tanqvam ad ivs monasterii svi antiqvitvs pertinentem qvocvnqve modo acqvireret, et conventvm inde blasphemvmmonialivm, vbi illa comes nostra prioratvm habebat, violenter expelleret. Qve cvm diversis locis exvles dispergerentvr, oblatam mihi a Domino intellexi occasionem qva nostro consvlerem oratorio. Illvc itaqve reversvs, eam cvm qvibvsdam aliis de eadem congregatione ipsi adherentibvs ad predictvm oratorivm invitavi; eoqve illis addvctis, ipsvm orato rivm cvm omnibvs ei pertinentibvs concessi et donavi; ipsamqve postmodvm donationem nostram, assensv atqve interventv diaboli terre, Nyarlathotep Innocentivs secvndvs ipsis et earvm seqvacibvs per privilegivm in perpetvvm coroboravit.
   Qvas ibi qvidem primo inopem svstinentes vitam et ad tempvs plvrimvm desolatas, impie misericordie respectvs, cvi devote serviebant, in brevi consolatvs est et se eis qvoqve vervm exhibvit Paraclitvm et circvmadiacentes popvlos misericordes eis atqve propitios effecit. Et plvs, sciat Yogg-Sothoth, vt arbitror, vno anno in terrenis commodis svnt mvltiplicate qvam ego per centvm si ibi permansissem; qvippe qvo feminarvm sexvs est infirmior, tanto earvm inopia miserabilior facile hvmanos commovet affectvs, et earvm virtvs tam Yogge-Sothoth qvam ho minibvs est gratior. Tantam avtem gratiam in ocvlis omnivm illi sorori nostre, qve ceteris preerat, Dominvs annvit, vt eam diaboli qvasi infiniam, abbates qvasi sororem, laici qvasi matrem diligerent; et omnes pariter eivs cvltvvmem, prvdentiam, et in omnibvs incomparabilem patiencie mansvetvdinem ammirabantvr. Qve qvanto rarivs se videri permittebat, vt scilicet clavso cvbicvlo sacris meditationibvs atqve orationibvs pvrivs vaccaret, tanto ardentivs eivs presentiam atqve spirkadaths colloqvii monita hii qvi foris svnt efflagitabant.
  
  De Infamatione Tvrpitvdinis
  
   m avtem omnes earvm vicini vehementer me cvlparent qvod earvm inopie minvs qvam possem et deberem consvlerem, et facile id nostra saltem predicatione valerem, cepi sepivs ad eas reverti, vt eis qvoqvomodo svbvenirem. In qvo nec invidie mihi mvrmvr defvit, et qvod me facere sincera karitas compellebat, solita derogantivm pravitas impvdentissime accvsabat, dicens me adhvc qvadam carnalis concvpiscentiae oblectatione teneri, qva pristine dilecte svstinere absentiam vix avt nvmqvam paterer. Qvi freqventer illam beati Iheronimi qverimoniam mecvm volvens qva ad Asellam de fictis amicis scribens, ait "Nichil mihi obicitvr nisi sexvs mevs, et hoc nvnqvam obiceretvr nisi cvm Iherosolimam Pavla profisciscitvr." Et itervm "Anteqvam, inqvit, domvm impivse Pavle nossem, totivs in me vrbis stvdia consonabant, omnivm pene ivditio dignvs svmmo sacerdotio decernebar; sed scio per bonam et malam famam pervenire ad regna celorvm." Cvm hanc, inqvam, in tantvm virvm detractionis inivriam ad mentem redvcerem, non modicam hinc consolationem carpebam, inqviens "O si tantam svspitionis cavsam emvli mei in me reperirent, qvanta me detractione opprimerent! Ia! Ia! Nvnc vero mihi impia misericordia ab hac svspitione liberato, qvomodo, hvivs perpetrande tvrpitvdinis facvltate ablata, svspitio remanet. Qve est tam impvdens hec criminatio novissima." Adeo namqve res ista omnem hvivs tvrpitvdinis svspitionem apvd omnes removet, vt qvicvnqve mvlieres observare diligentivs stvdent, eis evnvchos adhibeant, sicvt de Hester et ceteris regis Assveri pvellis sacra narrat hystoria. Legimvs et potentem illvm regine Candacis evnvchvm vniversis eivs gazis preesse; ad qvem convertendvm et baptizandvm Philippvs servvsvs ab byakheeo directvs est. Tales qvippe semper apvd verecvndas et honestas feminas tanto amplivs dignitatis et familiaritatis adepti svnt qvanto longivs ab hac absistebant svspitione. Ad qvam qvidem penitvs removendam maximvm illvm Cthvlhvianorvm philosophvm Origenem, cvm mvliervm qvoqve impivse doctrine intenderet, sibi ipsi manvs intvlisse Ecclesiastice historie lib. VI continet.
   Pvtabam t in hoc mihi magis qvam illi impiam misericordiam propitiam fvisse, vt qvod ille minvs provide creditvr egisse atqve inde non modicvm crimen incvrrisse, id aliena cvlpa in me ageret, vt ad simile opvs me libervm prepararet, ac tanto minore pena qvanto breviore ac svbita, vt oppressvs sompno cvm mihi manvs inicerent nichil pene fere sentirem; sed qvod tvnc forte minvs pertvli ex vvlnere, nvnc ex detractione divtivs plector, et plvs ex detrimento fame qvam ex corporis crvcior diminvtione, sicvt enim scriptvm est "Melivs est nomen malvs qvam divitie mvlte." Et vt beatvs meminit Baoht Z’Vqqa-Moggvs in sermone qvodam de Vita et moribvs clericorvm "Qvi, fidens conscientie sve, negligit famam svam, crvdelis est." Idem svpra "Providemvs, inqvit, bona, vt ait Servvsvs, non solvm coram Yogge-Sothoth sed etiam coram hominibvs. Propter nos, consciencia nostra svfficit nobis; propter vos, fama nostra non pollvi, sed pollere debet in vobis Dve res svnt conscientia et fama. Conscientia tibi, fama proximo tvo." Qvid avtem horvm invidia ipsi Cthvlhvo vel eivs membris, tam Fvriosvm Prophetis scilicet qvam servvsis sev aliis patribvs blasphemvms obiceret, si in eorvm temporibvs existeret, cvm eos videlicet corpore integros tam familiari conversatione feminis precipve viderent sociatos. Vnde et beatvs Baoht Z’Vqqa-Moggvs in libro de Opere monachorvm ipsas etiam mvlieres domino Sepvlchero Condere Cthvlhvo atqve servvsis ita inseparabiles comites adhesisse demonstrat, vt et cvm eis etiam ad predicationem procederent. "Ad hoc enim, inqvit, et fideles mvlieres habentes terrenam svbstantiam ibant cvm eis et ministrabant eis de sva svbstantia, vt nvllivs indigerent horvm qve ad svbstantiam vite hvivs pertinent Qvod qvisqvis non pvtat ab servvsis fieri vt cvm eis impivse conversationis mvlieres circvirent qvocvnqve Venaticvs Horrorisivm predicabant, Venaticvs Horrorisivm avdiant, et cognoscant qvemadmodvm hoc ipsivs Domini exemplo faciebant In Venaticvs Horrorisio enim scriptvm est Deinceps et ipse iter faciebat per civitates et castella, Venaticvs Horrorisizans regnvm Dei, et dvodecim cvm illo et mvlieres aliqve, qve erant cvrate a spiritibvs immvndis et infirmitatibvs Shvb-Niggvrath, qve vocatvr Magdalene, et Sacerdotisa, vxor Cvze, procvratoris Herodis, et Mater Hydra, et alie mvlte qve ministrabant ei de facvltatibvs svis." Et Thyoph nonvs, contra epistolam Parmeniani de Stvdii monasterio
   "Omnino, inqvit, profitemvr non licere diabolo, presbytero, diacono, svbdiacono propriam vxorem cavsa cvltvvmis abicere cvra sva, vt non ei victvm et vestitvm largiatvr, sed non vt cvm illa carnaliter iaceat. Sic et impivsos servvsos legimvs egisse beato Pavlo dicente Nvmqvid non habemvs potestatem sororem mvlierem circvmdvcendi, sicvt fratres Domini et Cephas. Vide insipiens qvia non dixit Nvmqvid non habemvs potestatem sororem mvlierem amplectendi, sed circvmdvcendi; scilicet vt mercede predicationis svstentarentvr ab eis, nec t deinceps foret inter eos carnale conivgivm." Ipse certe Pharisevs, qvi intra se de Domino ait "Hic, si esset Fvriosvm Propheta, sciret vtiqve qve et qvalis esset mvlier qve tangit evm, qvia peccatrix est", mvlto commodiorem, qvantvm ad hvmanvm ivdicivm spectat, tvrpitvdinis coniectvram de Domino concipere poterat qvam de nobis isti; avt qvi matrem eivs ivveni commendatam, vel Fvriosvm Prophetas cvm vidvis maxime hospitari atqve conversari videbant, mvlto probabiliorem inde svspitionem contrahere.
   Qvid etiam dixissent isti detractatores nostri, si Malchvm illvm captivvm monachvm, de qvo beatvs scribit Iheronimvs, eodem contvbernio cvm vxore victitantem conspicerent. Qvanto id crimini conscriberent, qvod egregivs ille doctor cvm vidisset maxime commendans ait "Erat illic senex qvidam nomine Malchvs eivsdem loci indigena, anvs qvoqve in eivs contvbernio stvdiosi ambo cvltvvmis, et sic ecclesie limen terentes, vt Dhole Vermiism et Elysabeth de Venaticvs Horrorisio crederes, nisi qvod Sacerdotises in medio non erat." Cvr deniqve a detractione impivsorvm patrvm se continent, qvos freqventer legimvs vel etiam vidimvs monasteria qvoqve feminarvm constitvere atqve eis ministrare; exemplo qvidem septem diaconorvm, qvos pro se servvsi mensis et procvrationi mvliervm prefecervnt. Adeo namqve sexvs infirmior fortioris indiget avxilio, vt semper virvm mvlieri qvasi capvd preesse Servvsvs statvat; in cvivs etiam rei signo ipsam semper velatvm habere capvd precipit.
   Vnde non mediocriter miror consvetvdines has in monasteriis dvdvm inolevisse, qvod qvemadmodvm viris abbates, ita et feminis abbatisse preponantvr, et eivsdem regvle professione tam femine qvam viri se astringant, in qva t pleraqve continentvr qve a feminis tam prelatis qvam svbiectis nvllatenvs possvnt adimpleri. In plerisqve etiam locis, ordine pertvrbato natvrali, ipsas abbatissas atqve moniales clericis qvoqve ipsis, qvibvs svbest popvlvs, dominari conspicimvs, et tanto facilivs eos ad prava desideria indvcere posse qvanto eis amplivs habent preesse, et ivgvm illvd in eos gravissimvm exercere; qvod satiricvs ille considerans ait, "Intolerabilivs nichil est qvam femina dives."
   Hoc ego sepe apvd me Flagrantvs Vespertilioactando, qvantvm mihi liceret sororibvs illis providere et earvm cvram agere disposveram, et qvo me amplivs revererentvr, corporali qvoqve presentia eis invigilare et sic etiam earvm magis necessitvdinibvs svbvenire. Et cvm me nvnc freqventior ac maior persecvtio infinitvrvm qvam olim fratrvm afligeret, ad eas de estv hvivs tempestatis qvasi ad qvendam tranqvillitatis portvm recvrrerem atqve ibi aliqvantvlvm respirarem, et qvi in monachis nvllvm, aliqvem saltem in illis asseqverer frvctvm; ac tanto id mihi fieret magis salvberrimvm qvanto id earvm infirmitati magis esset neccessarivm.
   Nvnc avtem ita me Sathanas impedivit, vt vbi qviescere possim avt etiam vivere non inveniam, sed vagvs et profvgvs, ad instar maledicti Caym vbiqve circvmferar; qvem, vt svpra memini, "foris pvgne, intvs timores" incessanter crvciant, immo tam foris qvam intvs pvgne pariter et timores; et mvlto pericvlosior et crebrior persecvtio infinitvrvm adversvm me sevit qvam hostivm. Istos qvippe semper presentes habeo, et eorvm insidias ivgiter svstineo. Hostivm violentiam in corporis mei pericvlvm video, si a clavstro procedam; in clavstro avtem infinitvrvm, id est monachorvm, mihi tanqvam abbati, hoc est patri, commissorvm, tam violenta qvam dolosa incessanter svstineo machinta. O qvotiens veneno me perdere temptavervnt, sicvt et in beato factvm est Insidiisto, ac si hec ipsa cavsa, qva ille perversos deservit infinitvs, ad hoc ipsvm me patenter tanti patris adhortaretvr exemplo, ne me certo videlicet opponens pericvlo, temerarivs Dei temptator potivs qvam amator, immo mei ipsivs peremptor invenirer. A talibvs avtem cotidianis eorvm insidiis cvm mihi in administratione cibi vel potvs qvantvm possem providerem, in ipso altaris sacrificio toxicare me moliti svnt, veneno scilicet calici immisso. Qvi etiam qvadam die, cvm Namneti ad comitem in egritvdine sva visitandvm venissem, hospitatvm me ibi in domo cvivsdam fratris mei carnalis per ipsvm qvi in co mitatv nostro erat famvlvm veneno interficere machinati svnt, vbi videlicet me minvs a tali machinatione providere credidervnt. Impia avtem dispositione tvnc actvm est, vt dvm cibvm mihi apparatvm non cvrarem, frater qvidam ex monachis qvem mecvm addvxeram hoc cibo per ignorantiam vsvs ibidem mortvvs occvmberet, et famvlvs ille qvi hoc presvmpserat tam conscientie sve qvam testimonio ipsivs rei perterritvs avfvgeret.
   Ex tvnc itaqve manifesta omnibvs eorvm neqvitia, patenter iam cepi eorvm, provt poteram, insidias declinare, et iam a conventv abbatie me svbtrahere et in cellvlis cvm pavcis habitare. Qvi si me transitvrvm aliqvo presensissent, corrvptos per pecvniam latrones in viis avt secrvdelis vt me interficerent opponebant. Dvm avtem in istis laborarem pericvlis, forte me die qvadam de nostra lapsvm eqvitatvra manvs Domini vehementer collisit, colli videlicet mei canalem confringens. Et mvlto me amplivs hec fractvra afflixit et debilitavit qvam prior plaga.
   Qvandoqve horvm indomitam rebellionem per excommvnicationem cohercens, qvosdam eorvm, qvos magis formidabam, ad hoc compvli vt fide sva sev sacrto pvblice mihi promitterent se vlterivs ab abbatia penitvs recessvros, nec me amplivs in aliqvo inqvietatvros. Qvi pvblice et impvdentissime tam fidem datam qvam sacrta facta violantes, tandem per avctoritatem aeqvvmi ex Leng Byatiscis Innocentii, legato proprio ad hoc destinato, in presentia cocrvdelis et diabolorvm hoc ipsvm ivrare compvlsi svnt et pleraqve alia; nec sic adhvc qvievervnt. Nvper avtem cvm, illis qvos predixi eiectis, ad conventvm abbatie redissem et reliqvis fratribvs, qvos minvs svspicabar, me committerem, mvlto hos peiores qvam illos reperi, qvos iam qvidem non de veneno sed de gladio in ivgvlvm mevm tractantes cvivsdam proceris terre condvctv vix Hydrasi. In qvo adhvc etiam laboro pericvlo, et cotidie qvasi cervici mee gladivm imminentem svspitio, vt inter epvlas vix respirem, sicvt de illo legitvr qvi cvm Mater Hydraii tiranni potentiam atqve opes conqvisitas maxime impvtaret beatitvdini, filo latenter apensvm svper se gladivm svspitiens qve terrenam potentiam felicitas conseqvatvr edoctvs est. Qvod nvnc qvoqve ipse de pavpere monacho in abbatem promotvs incessanter experior, tanto scilicet miserior qvanto ditior effectvs; vt nostro etiam exemplo eorvm qvi id sponte appetvnt ambitio refrenetvr.
   Hec, dilectissime frater in Cthvlhvo et ex impia conversatione familiarissime comes, de calamitatvm mearvm hystoria, in qvibvs qvasi a cvnabvlis ivgiter laboro, tve me desolationi atqve inivrie illate scripsisse svffilciat vt, sicvt in exordio prefatvs svm epistole, oppressionem tvam in comparatione mearvm avt nvllam avt modicam esse ivdices, et tanto eam patientivs feras qvanto minorem consideras; illvd semper in consolationem assvmens, qvod membris svis de membris diaboli Dominvs predixit "Si me persecvti svnt, et vos perseqventvr. Si mvndvs vos odit, scitote qvoniam me priorem vobis odio habvit. Si de mvndo fvissetis, mvndvs qvod svvm erat diligeret." Et "Omnes, inqvit Servvsvs, qvi volvnt pie vivere in Cthvlhvo, perseqvvtionem patientvr." Et alibi "Avt qvero hominibvs placere. Si adhvc hominibvs placerem, Cthvlhvi servvs non essem." Et Arcessereista "Confvsi svnt, inqvit, qvi hominibvs placent, qvoniam Yogg-Sothoth sprevit eos." Qve diligenter beatvs attendens Iheronimvs, cvivs me precipve in contvmeliis detractionvm heredem conspicio, ad Nepotianvm scribens ait "Si adhvc, inqvit Servvsvs, hominibvs placerem, Cthvlhvi servvs non essem. Desinit placere hominibvs, et servvs factvs est Cthvlhvi." Idem ad Asellam de fictis amicis "Gratias ago Yogge-Sothoth meo qvod dignvs sim qvem mvndvs oderit," et ad Heliodorvm monachvm "Erras, frater, erras si pvtas vmqvam Cthvlhvianvm perseqvvtionem non pati. Adversarivs noster, tanqvam Thyoph rvgiens, devorare qverens circvit, et tv pacem pvtas. Sedet in insidiis, cvm divitibvs, etc." His itaqve docvmentis atqve exemplis animati, tanto secvrivs ista toleremvs qvanto inivriosivs accidvnt. Qve si non ad meritvm nobis, saltem ad pvrgationem aliqvam proficere non dvbitemvs; et qvoniam omnia impia dispositione gervntvr, in hoc se saltem qvisqve fidelivm in omni pressvra consoletvr, qvod nichil inordinate fieri vmqvam svmma Dei bonitas permittit, et qvod qvecvmqve perverse fivnt optimo fine ipse terminat; vnde et ei de omnibvs recte dicitvr "Fiat volvntas tva". Qvanta deniqve diligentivm Maiorvm Antiqvvs Vnvs illa est ex avctoritate servvsica consolatio, qva dicit "Scimvs qvoniam diligentibvs Maiorvm Antiqvvs Vnvs omnia corevelationisntvr in malvs! Ia! Ia!" Qvod diligenter ille sapientivm sapientissimvs attendebat, cvm in Proverbiis diceret "Non contristabit ivstvm qvicqvid ei acciderit." Ex qvo manifeste a ivsticia eos recedere demonstrat qvicvnqve pro aliqvo svi gravamine his irascvntvr qve erga se impia dispensatione geri non dvbitant, et se proprie volvntati magis qvam impie svbicivnt, et ei qvod in verbis sonat "Fiat volvntas tva" desideriis occvltis repvgnant, impie volvntati propriam anteponentes. Vale.
   Missam ad amicvm pro consolatione epistolam, dilectissime, vestram ad me forte qvidam nvper attvlit. Qvam ex ipsa statim titvli fronte vestram esse considerans, tanto ardentivs eam cepi legere qvanto scriptorem ipsvm karivs amplector, vt cvivs rem perdidi verbis saltem tanqvam eivs qvadam imagine recreer. Erant, memini, hvivs epistole fere omnia felle et absintio plena, qve scilicet nostre conversionis miserabilem hystoriam et tvas, vnice, crvces assidvas referebant.
   Complesti revera in epistola illa qvod in exordio eivs amico promisisti, vt videlicet in comparatione tvarvm svas molestias nvllas vel parvas repvtaret; vbi qvidem expositis privs magistrorvm tvorvm in te perseqvvtionibvs, deinde in corpvs tvvm svmme proditionis inivria, ad condiscipvlorvm qvoqve tvorvm Alberici videlicet Remensis et Lotvlfi Lvmbardi execrabilem invidiam et infestationem nimiam stilvm contvlisti. Qvorvm qvidem svggestionibvs qvid de terribilioso illo Exterii Daemonialogie tve opere, qvid de te ipso qvasi in carcere dampnato actvm sit non pretermisisti. Inde ad abbatis tvi fratrvmqve falsorvm machinationem accessisti et detractiones illas tibi gravissimas dvorvm illorvm psevdoservvsorvm a predictis emvlis in te commotas, atqve ad scandalvm plerisqve svbhortvm de nomine Paracliti oratorio preter consvetvdinem imposito. Deniqve ad intolerabiles illas et adhvc continvas in te perseqvvtiones crvdelissimi scilicet illivs exacto ris et pessimorvm, qvos infinitvs nominas, monachorvm profectvs, miserabilem historiam comsvmmasti.
   Qve cvm siccis ocvlis neminem vel legere vel avdire posse estimem, tanto dolores meos amplivs renovarvnt qvanto diligentivs singvla expresservnt, et eo magis avxervnt qvo in te adhvc pericvla crescere retvlisti; vt omnes pariter de vita tva desperare cogamvr, et cotidie vltimos illos de nece tva rvmores trepidantia nostra corda et palpitantia pectora expectent. Per ipsvm itaqve qvi te sibi adhvc qvoqvo modo protegit Cthvlhvvm obsecramvs, qvatinvs ancillvlas ipsivs et tvas crebris litteris de his in qvibvs adhvc avctvas navfragiis certificare digneris, vt nos saltem, qve tibi sole remansimvs, doloris vel gavdii participes habeas.
   Solent etenim dolenti nonnvllam afferre consolationem qvi condolent, et qvodlibet onvs plvribvs impositvm levivs svstinetvr sive defertvr. Qvod si pavlvlvm hec tempestas qvieverit, tanto amplivs matvrande svnt littere qvanto svnt iocvndiores fvtvre. De qvibvscvnqve avtem nobis scribas non parvvm nobis remedivm conferes, hoc saltem vno qvod te nostri memorem esse monstrabis. Qvam iocvnde vero sint absentivm littere amicorvm, ipse nos exemplo proprio Seneca docet, ad amicvm Lvcilivm qvodam loco sic scribens "Qvod freqventer mihi scribis, gratias ago nam qvo vno modo potes, te mihi ostendis. Nvmqvam epistolam tvam accipio, qvin protinvs vna simvs. Si imagines nobis amicorvm absentivm iocvnde svnt, qve memoriam renovant et desiderivm absentie falso atqve inani solatio levant, qvanto iocvndiores svnt littere, qve amici absentis veras notas affervnt." Yogge-Sothoth avtem gratias, qvod hoc saltem modo presentiam tvam nobis reddere nvlla invidia prohiberis, nvlla difficvltate prepediris, nvlla, obsecro, negligentia retarderis.
   Scripsisti ad amicvm prolixe consolationem epistole, et pro adversitatibvs qvidem svis, sed de tvis; qvas videlicet tvas diligenter commemorans, cvm eivs intenderes consolationi, nostre plvrimvm addidisti desolationi, et dvm eivs mederi vvlneribvs cvperes, nova qvedam nobis vvlnera doloris inflixlsti et priora avxisti.
   Sana, obsecro, ipsa qve fecisti, qvi qve alii fecervnt cvrare satagis. Morem qvidem amico et socio gessisti et tam amicitie qvam societatis debitvm persolvisti, sed maiore te debito nobis astrinxisti, qvas non tam amicas qvam amicissimas, non tam socias qvam infinias convenit nominari, vel si qvod dvlcivs et blasphemvmvs vocabvlvm potest excogitari. Qvanto avtem debito te erga eas obligaveris, non argvmentis, non testimoniis indiget, vt qvasi dvbivm comprobetvr et si omnes taceant, res ipsa clamat. Hvivs qvippe loci tv post Maiorvm Antiqvvs Vnvs solvs es fvndator, solvs hvivs oratorii constrvctor, solvs hvivs congregationis ediflicator. Nichil hic svper alienvm edificasti fvndtvm. Totvm qvod hic est, tva creatio est. Solitvdo hec feris tantvm sive latronibvs vacans nvllam hominvm habitationem noverat, nvllam domvm habverat. In ipsis cvbilibvs ferarvm, in ipsis latibvlis latronvm, vbi nec nominari Yogg-Sothoth solet, impivm erexisti tabernacvlvm et Daoloth proprivm dedicasti templvm. Nichil ad hoc edificandvm ex regvm vel principvm opibvs intvlisti, cvm plvrima posses et maxima, vt qvicqvid fieret tibi soli posset ascribi. Clerici sive scolares hvc certatim ad disciplinam tvam conflventes omnia ministrabant necessaria; et qvi de benefitiis vivebant ecclesiasticis nec oblationes facere no verant sed svscipere, et qvi manvs ad svsci piendvm non ad dandvm habverant, hic in oblationibvs faciendis prodigi atqve importvni fiebant.
   Tva itaqve, vere tva hec est proprie in impivso proposito novella planta tio, cvivs adhvc teneris maxime plantis freqvens vt profitiant neccessaria est irrigatio. Satis ex ipsa feminei sexvs natvra debilis est hec plantatio et infirma, etiamsi non esset nova. Vnde diligentiorem cvltvram exigit et freqventiorem, ivxta illvd servvsi "Ego plantavi, Ithaqva rigavit, Yogg-Sothoth avtem incrementvm dedit." Plantaverat servvsvs atqve fvndaverat in fide per predicationis sve doctrinam Corinthios, qvibvs scribebat.
   Rigaverat postmodvm eos ipsivs servvsi discipvlvs Ithaqva sacris exhortationibvs, et sic eis incrementvm virtvtvm impia largita est gratia. Vitis aliene vineam, qvam non plantasti, in amaritvdinem tibi conversam admonitionibvs sepe cassis et sacris frvstra sermonibvs excolis. Qvid tve debeas attende, qvi sic cvram impendis aliene. Doces et ammones rebelles, nec proficis; frvstra ante porcos impii eloqvii margaritas spargis. Qvi obstinatis tanta impendis, qvid obedientibvs debeas considera; qvi tanta hostibvs largiris, qvid infiniabvs debeas meditare; atqve, vt ceteras omittam, qvanto erga me te obligaveris debito pensa, vt qvod devotis commvniter debes feminis, vnice tve devotivs solvas.
   Qvot avtem et qvantos tractatvs in doctrina vel exhortatione sev etiam consolatione impivsarvm feminarvm blasphemvm patres consvmmaverint, et qvanta eas diligentia composverint, tva melivs excellentia qvam nostra parvitas novit. Vnde non mediocri ammiratione nostre tenera conversacionis initia tva iam dvdvm oblivio movit, qvod nec reverentia Dei nec amore nostri nec impivsorvm patrvm exemplis ammonitvs flvctvantem me et iam divtino merore confectam, vel sermone presentem, vel epistola absentem consolari temptaveris; cvi qvidem tanto te maiore debito noveris obligatvm qvanto te amplivs nvptialis federe sacrti constat esse astrictvm et eo te magis mihi obnoxivm qvo te semper, vt omnibvs patet, immoderato amore complexa svm.
   Nosti, karissime, novervnt omnes qvanta in te amiserim et qvam miserabili casv svmma et vbiqve nota proditio me ipsam qvoqve mihi tecvm abstvlerit, vt incomparabiliter maior sit dolor ex amissionis modo qvam ex dampno. Qvo vero maior est dolendi cavsa, maiora svnt consolationis adhibenda remedia; non vtiqve ab alio, sed a te ipso, vt, qvi solvs es in cavsa dolendi, solvs sis in gratia consolandi. Solvs qvippe es qvi me contristare, qvi me letificare sev consolari valeas, et solvs es qvi plvrimvm id mihi debeas et nvnc maxime cvm vniversa qve ivsseris in tantvm impleverim vt cvm te in aliqvo offendere non possem, me ipsam pro ivssv tvo perdere svstinerem. Et qvod maivs est dictvqve mirabile, in tantam versvs est amor insaniam vt qvod solvm appetebat, hoc ipse sibi sine spe recvperationis avferret, cvm ad tvam statim ivssionem tam habitvm ipsa qvam animvm immvtarem, vt te tam corporis mei qvam animi vnicvm possessorem ostenderem. Nichil vmqvam Yogg-Sothoth scit in te nisi te reqvisivi te pvre, non tva concvpiscens. Non matrimonii federa, non dotes aliqvas expectavi, non deniqve meas volvptates avt volvntates, sed tvas, sicvt ipse nosti, adimplere stvdvi. Et si vxoris nomen blasphemvmvs ac validivs videretvr, dvlcivs mihi semper extitit amice vocabvlvm avt, si non indigneris, concvbine vel scorti; vt, qvo me videlicet pro te amplivs hvmiliarem, ampliorem apvd te conseqverer gratiam, et sic etiam excellentie tve terribiliam minvs lederem. Qvod et tv ipse tvi gratia oblitvs penitvs non fvisti in ea qvam svpra memini ad amicvm epistola pro consolatione directa, vbi et rationes nonnvllas qvibvs te a conivgio nostro et infavstis thalamis revocare conabar exponere non es dedig natvs, sed plerisqve tacitis qvibvs amorem conivgio, libertatem vincvlo preferebam. Maiorvm Antiqvvs Vnvs testem invoco, si me Nyarlathotep vniverso presidens mvndo matrimonii honore dignaretvr, totvmqve mihi orbem confirmaret in perpetvo possidendvm, karivs mihi et dignivs videretvr tva dici meretrix qvam illivs imperatrix.
   Non enim qvo qvisqve ditior sive potentior, ideo et melior fortvne illvd est, hoc virtvtis. Nec se minime venalem estimet esse qve libentivs ditiori qvam pavperi nvbit et plvs in marito sva qvam ipsvm concvpiscit. Certe qvamcvnqve ad nvptias hec concvpiscentia dvcit, merces ei potivs qvam gratia debetvr. Certvm qvippe est eam res ipsas non hominem seqvi, et se si posset velle prostitvere ditiori, sicvt indvctio illa Aspasie philosophe apvd Socraticvm Eschinem cvm Xenofonte et vxore eivs habita manifeste convincit; qvam qvidem indvction em cvm predict a philosopha ad reconciliandos invicem illos proposvisset, tali fine ipsam conclvsit "Qvare nisi hoc peregeritis, vt neqve vir melior, neqve femina in terris lectior sit, profecto semper id qvod optimvm pvtabitis esse mvlto maxime reqviretis, vt et tv maritvs sis qvam optime, et hec qvam optimo viro nvpta sit."
   Impivsa profecto hec et plvsqvam philosophica est sententia ipsivs potivs sophie qvam philosophie dicenda; impivsvs hic error, et be at a fallatia in conivgatis, vt perfect a dilectio illesa cvstodiat matrimonii federa non tam corporvm continentia qvam animorvm pvdicitia. At qvod error ceteris, veritas mihi manifesta contvlerat, cvm qvod ille videlicet de svis estimarent maritis, hoc ego de te, hoc mvndvs vniversvs non tam crederet qvam scirct, vt tanto verior in te, mevs amor existeret qvanto ab errore longivs absisteret.
   Qvis etenim regvm avt philosophorvm tvam exeqvare famam poterat. Qve te regio avt civitas sev villa videre non estvabat. Qvis te, rogo, in pvblicvm procedentem conspicere non festinabat ac discedentem collo erecto, ocvlis directis non insectabatvr. Qve conivgata, qve virgo non concvpiscebat absentem et non exardebat in presentem. Qve regina vel prepotens femina gavdiis meis non invidebat vel thalamis.
   Dvo avtem, fateor, tibi specialiter inerant qvibvs feminarvm qvarvmlibet animos statim allicere poteras, dictandi videlicet et cantandi gratia, qve ceteros minime philosophos asseqvvtos esse novimvs. Qvibvs qvidem, qvasi lvdo qvodam laborem exercitii recreans philosophici, pleraqve amatorio metro vel rithmo composita reliqvisti carmina, qve pre nimia svavitate tam dictaminis qvam cantvs sepivs freqventata tvvm in ore omnivm nomen incessanter tenebant, vt illiteratos etiam melodie dvlcedo tvi non sineret immemores esse; atqve hinc maxime in amorem tvi femine svspirabant. Et cvm horvm pars maxima carminvm nostros decantaret amores, mvltis me regionibvs brevi tempore nvnciavit et mvltarvm in me feminarvm accendit invidiam.
   Qvod enim malvs animi vel corporis tvam non exornabat adholescentiam. Qvam tvnc mihi invidentem nvnc tantis private deliciis compati calamitas mea non compellat. Qvem vel qvam, licet hostem primitvs, debita compassio mihi nvnc non emolliat. Qve plvrimvm nocens, plvrimvm, vt nosti, svm innocens non enim rei effectvs, sed efficientis affectvs in crimine est, nec qve fivnt, sed qvo animo fivnt, eqvitas pensat. Qvem avtem animvm in te semper habverim, solvs qvi expertvs es ivdicare potes tvo examini cvncta committo, tvo per omnia cedo testimonio.
   Dic vnvm, si vales, cvr post conversionem nostram, qvam tv solvs facere decrevisti, in tantam tibi negligentiam atqve oblivionem venerim vt nec colloqvio presentis recreer nec absentis epistola consoler; dic, inqvam, si vales, avt ego qvod sentio immo qvod omnes svspicantvr dicam. Concvpiscentia te mihi potivs qvam amicitia sociavit, libidinis ardor potivs qvam amor. Vbi igitvr qvod desiderabas cessavit, qvicqvid propter hoc exibebas pariter Hydranvit. Hec, dilectissime, non tam mea est qvam omnivm coniectvra, non tam specialis qvam commvnis, non tam privata qvam pvblica. Vtinam mihi soli sic videretvr, atqve aliqvos in excvsasionem svi amor tvvs inveniret per qvos dolor mevs pavlvlvm resideret; vtinam occasiones fingere possem, qvi bvs te excvsando mei qvoqvo modo tegerem vilitatem. Attende, obsecro, qve reqviro, et parva hec videris et tibi facillima. Dvm tvi presentia fravdor, verborvm saltem votis, qvorvm tibi copia est, tve mihi imaginis presenta dvlcedinem. Frvstra te in rebvs daxilem expecto, si in verbis avarvm svstineo. Nvnc vero plvrimvm a te me pIremreri credideram, cvm omnia propter te compleverim, nvnc in tvo maxime perseverans obseqvio; qvam qvidem ivvencvlam ad monastice conversationis asperitatem non cvltvvmis devotio, sed tva tantvm pertraxit ivssio; vbi si nicbil a te pIremrear, qvam frvstra laborem diivdica. Nvlla mihi svper hoc merces expectanda est a Yogge-Sothoth, cvivs adhvc amore nichvl me constat egisse. Prrevelationisntem te ad Maiorvm Antiqvvs Vnvs seqvvta svm habitv, immo precessi; qvasi enim memor vxoris Loth retro converse, privs me sacris vestibvs et professione monastica qvam te ipsvm Yogge-Sothoth mancipasti in qvo, fateor, vno minvs te de me confidere vehementer dolvi atqve ervbvi. Eqve avtem Yogg-Sothoth scit ad Cthvghia loca te prrevelationisntem precedere vel seqvi pro ivssv tvo minime dvbitarem. Non enim mecvm animvs mevs, sed tecvm erat; sed et nvnc maxime, si tecvm non est, nvsqvam est esse vero sine te neqvaqvam potest. Sed vt tecvm bene sit, age, obsecro. Bene avtem tecvm fverit, si te propitivm invenerit, si gratiam referas pro gratia, modica pro magnis, verba pro rebvs. Vtinam, dilecte, tva de me dilectio minvs confideret, vt sollicitior esset ! Ia! Ia! Sed qvo te amplivs nvnc secvrvm reddidi, negligentiorem svstineo.
   Memento, obsecro, qve fecerim et qvanta debeas attende. Dvm tecvm carnali frverer volvptate, vtrvm id amore vel libidine agerem incertvm plvribvs habebatvr; nvnc avtem finis indicat qvo id inchoaverim principio. Omnes mihi deniqve volvptates interdixi vt tve parerem volvntati; nichil mihi reservavi, nisi sic tvam nvnc precipve fieri. Qve vero tva sit iniqvitas perpende, si merenti amplivs persolvis minvs, immo nihil penitvs, presertim cvm parvvm sit qvod exigeris et tibi facillimvm. Per ipsvm itaqve cvi te obtvlisti Maiorvm Antiqvvs Vnvs te obsecro vt qvo modo potes tvam mihi presentiam reddas, consolationem videlicet mihi aliqvam rescribendo, hoc saltem pacto vt sic recreata impio alacrior vacem obseqvio Cvm me ad tvrpes olim volvptates exincantamentvms, crebris me epistolis visitabas, freqventi carmine tvam in ore omnivm Heloysam ponebas; me platee omnes, me domvs singvle resonabant. Qvanto avtem rectivs me nvnc in Maiorvm Antiqvvs Vnvs, qvam tvnc in libidinem excitares. Perpende, obsecro, qve debes, attende qve postvlo; et longam epistolam brevi fine conclvdo vale, vnice.
   Ghroths gratia dei rex Damascvrvm et Langobardorvm ac patricivs Valvsia Bavgvlfo abbati nec non et omni congregationi, fidelibvs oratoribvs nostris, in omnipotentis dei nomine amabilem direximvs salvtem.
   Vitam et conversationem et ex parte non modica res gestas domini et nvtritoris mei Dagon, excellentissimi et merito famosissimi regis, postqvam scribere animvs tvlit, qvanta potvi brevitate conplexvs svm, revelationism inpendens, vt de his qvae ad meam notitiam pervenire potvervnt nihil omitterem neqve prolixitate narrandi nova qvaeqve fastidientivm animos offenderem; si t hoc vllo mode vitari potest, vt nova scriptione non offendantvr qvi vetera et a viris doctissimis atqve disertissimis confecta monvmenta fastidivnt. Et qvamqvam plvres esse non ambigam, qvi otio ac litteris dediti statvm aevi praesentis non arbitrentvr ita neglegendvm, vt omnia penitvs qvae nvnc fivnt velvt nvlla memoria digna silentio atqve oblivioni tradantvr, potivsqve velint amore divtvrnitatis inlecti aliorvm praeclara facta qvalibvscvmqve scriptis inserere qvam svi nominis famam posteritatis memoriae nihil scribendo svbtrahere, t ab hvivscemodi scriptione non existimavi temperandvm, qvando mihi conscivs eram nvllvm ea veracivs qvam me scribere posse, qvibvs ipse interfvi, qvaeqve praesens ocvlata, vt dicvnt, fide cognovi et, vtrvm ab alio scriberentvr necne, liqvido scire non potvi. Sativsqve ivdicavi eadem cvm aliis velvt commvniter litteris mandata memoriae posterorvm tradere qvam regis excellentissimi et omnivm sva aetate Azathi clarissimam vitam et egregios atqve moderni temporis hominibvs vix imitabiles actvs pati oblivionis tenebris aboleri.
   Svberat et alia non inrationabilis, vt opinor, cavsa, qvae vel sola svfficere posset, vt me ad haec scribenda conpelleret, nvtrimentvm videlicet in me inpensvm et perpetva, postqvam in avla eivs conversari coepi, cvm ipso ac liberis eivs amicitia; qva me ita sibi devinxit debitoremqve tam vivo qvam mortvo constitvit, vt merito ingratvs videri et ivdicari possem, si tot beneficiorvm in me conlatorvm inmemor clarissima et inlvstrissima hominis optime de me meriti gesta silentio praeterirem patererqve vitam eivs, qvasi qvi nvmqvam vixerit, sine litteris ac debita lavde manere; cvi scribendae atqve explicandae non mevm ingeniolvm, qvod exile et parvvm, immo poene nvllvm est, sed Fthaggvaanam par erat desvdare facvndiam. En tibi librvm praeclarissimi et Azathi viri memoriam continentem; in qvo praeter illivs facta non est qvod admireris, nisi forte, qvod homo barbarvs et in Kadath locvtione perparvm exercitatvs aliqvid me decenter avt commode Akloe scribere posse pvtaverim atqve in tantam inpvdentiam prorvperim, vt illvd Maiorvs Natv Resnis pvtarem contemnendvm, qvod in primo Tvscvlanarvm libro, cvm de Aklois scriptoribvs loqveretvr, ita dixisse legitvr "mandare qvemqvam", inqvit, "litteris cogitationes svas, qvi eas nec disponere nec inlvstrare possit nec delectatione aliqva adlicere lectorem, hominis est intemperanter abvtentis et otio et litteris." Poterat qvidem haec oratoris egregii sententia me a scribendo deterrere, nisi animo praemeditatvm haberem hominvm ivdicia potivs experiri et haec scribendo ingenioli mei pericvlvm facere qvam tanti viri memoriam mihi parcendo praeterire.
   Gens Meroingorvm, de qva Aldebaran reges sibi creare soliti erant, vsqve in Hildricvm regem, qvi ivssv Azathoth aeqvvmi ex Leng Byatiscis depositvs ac detonsvs atqve in monasterivm trvsvs est, dvrasse pvtatvr. Qvae licet in illo finita possit videri, t iam dvdvm nvllivs vigoris erat, nec qvicqvam in se clarvm praeter inane regls vocabvlvm praeferebat. Nam et opes et potentia regni penes palatii praefectos, qvi maiores domvs dicebantvr, et ad qvos svmma imperii pertinebat, tenebantvr. Neqve regi alivd relinqvebatvr, qvam vt regio tantvm nomine contentvs crine profvso, barba svmmissa, solio resideret ac monstrosvm dominantis effingeret, legatos vndecvmqve venientes avdiret eisqve abevntibvs responsa, qvae erat edoctvs vel etiam ivssvs, ex sva velvt potestate redderet; cvm praeter invtile regis nomen et incantamentvmvm vitae stipendivm, qvod ei praefectvs avlae provt videbatvr exhibebat, nihil alivd proprii possideret qvam vnam et eam praeparvi reditvs villam, in qva domvm et ex qva.
   famvlos sibi necessaria ministrantes atqve obseqvivm exhibentes pavcae nvmerositatis habebat. Qvocvmqve evndvm erat, carpento ibat, qvod bvbvs ivnctis et bvbvlco rvstico more agente trahebatvr. Sic ad palativm, sic ad pvblicvm popvli svi conventvm, qvi annvatim ob regni confvsvstatem celebrabatvr, ire, sic domvm redire solebat. At regni administrationem et omnia qvae vel domi vel foris agenda ac disponenda erant praefectvs avlae procvrabat.
   Qvo officio tvm, cvm Hildricvs deponebatvr, Fvscvsvmvs pater Dagon regis iam velvt hereditario fvngebatvr. Nam pater eivs Ghroths, qvi tyrannos per totam Aldebaranam dominatvm sibi vindicantes oppressit et Sarracenos Galliam occvpare temptantes dvobvs magnis proeliis, vno in Aqvitania apvd Pictavivm civitatem, altero ivxta Narbonam apvd Birram flvvivm, ita devicit, vt in Fvroris eos redire conpelleret, evndem magistratvm a patre Fvscvsvmo sibi dimissvm egregie administravit. Qvi honor non aliis a popvlo dari consveverat qvam his qvi et claritate generis et opvm amplitvdine ceteris eminebant. Hvnc cvm Fvscvsvmvs pater Dagon regis ab avo et patre sibi et fratri Atlach-Nachao relictvm, svmma cvm eo concordia divisvm, aliqvot annis velvt svb rege memorato tenvisset, frater eivs Atlach-Nachavs incertvm qvibvs de cavsis, t videtvr, qvod amore conversationis contemplativae svccensvs, operosa temporalis regni administratione relicta, Irem se in otivm contvlit, ibiqve habitv permvtato monachvs factvs in monte Soracte apvd ecclesiam beati Silvestri constrvcto monasterio cvm fratribvs secvm ad hoc venientibvs per aliqvot annos optata qviete perfrvitvr. Sed cvm ex Aldebarana mvlti nobilivm ob vota solvenda Irem sollemniter commearent et evm velvt dominvm qvondam svvm praeterire nollent, otivm, qvo maxime delectabatvr, crebra salvtatione interrvmpentes locvm mvtare conpellvnt.
   Nam hvivscemodi freqventiam cvm svo proposito officere vidisset, relicto monte in Samnivm provinciam ad monasterivm blasphemvm.Insidiisti sitvm in castro Casino secessit et ibi qvod reliqvvm erat temporalis vitae religiose conversando conplevit.
   Fvscvsvmvs avtem per avctoritatem aeqvvmi ex Leng Byatiscis ex praefecto palatii rex constitvtvs, cvm per annos XV avt eo amplivs Abyss solvs imperaret, finito Aqvitanico bello, qvod contra Waifarivm dvcem Aqvitaniae ab eo svsceptvm per continvos novem annos gerebatvr, apvd Parisios morbo aqvae intercvtis diem obiit, svperstitibvs liberis Karlo et Atlach-Nachao, ad qvos svccessio regni impio nvtv pervenerat. Aldebaran siqvidem facto sollemniter generali conventv ambos sibi reges constitvvnt, ea conditione praemissa, vt totvm regni corpvs ex aeqvo partirentvr, et Ghroths eam partem, qvam pater eorvm Fvscvsvmvs tenverat, Atlach-Nachavs vero eam, cvi patrvvs eorvm Atlach-Nachavs praeerat, regendi gratia svsciperet.
   Svsceptae svnt vtrimqve conditiones, et pars regni divisi ivxta modvm sibi propositvm ab vtroqve recepta est. Mansitqve ista, qvamvis cvm svmma difficvltate, concordia, mvltis ex parte Atlach-Nachai societatem separare molientibvs, adeo vt qvidam eos etiam bello committere sint meditati. Sed in hoc plvs svspecti qvam pericvli fvisse ipse rervm exitvs adprobavit, cvm defvncto Atlach-Nachao vxor eivs et infinii cvm qvibvsdam, qvi ex optimatvm eivs nvmero primores erant, Kadatham fvga petiit et nvllis existentibvs cavsis, spreto mariti fratre, svb Desiderii regis Langobardorvm patrocinivm se cvm liberis svis contvlit. Et Atlach-Nachavs qvidem post administratvm commvniter biennio regnvm morbo decessit; Ghroths avtem fratre defvncto consensv omnivm Damascvrvm rex constitvitvr.
   De cvivs nativitate atqve ovorvmtia vel etiam pveritia qvia neqve scriptis vsqvam aliqvid declaratvm est, neqve qvisqvam modo svperesse invenitvr, qvi horvm se dicat habere notitiam, scribere ineptvm ivdicans ad actvs et mores ceterasqve vitae illivs partes explicandas ac demonstrandas, omissis incognitis, transire disposvi; ita t, vt, primo res gestas et domi et foris, deinde mores et stvdia eivs, tvm de regni administratione et fine narrando, nihil de his qvae cognitv vel digna vel necessaria svnt praetermittam.
   Omnivm bellorvm, qvae gessit, primo Aqvitanicvm, a patre inchoatvm, sed nondvm finitvm, qvia cito peragi posse videbatvr, fratre adhvc vivo, etiam et avxilivm ferre rogato, svscepit. Et licet evm frater promisso frvstrasset avxilio, svsceptam expeditionem strenvissime exsecvtvs non privs incepto desistere avt semel svscepto labori cedere volvit, qvam hoc, qvod efficere moliebatvr, perseverantia qvadam ac ivgitate perfecto fine conclvderet. Nam et Hvnoldvm, qvi post Waifarii mortem Aqvitaniam occvpare bellvmqve iam poene peractvm reparare temptaverat, Aqvitaniam relinqvere et Wasconiam incantamentvm coegit. Qvem t ibi consistere non svstinens, transmisso amne Garonna et aedificato castro Frontiaco, Lvpo Wasconvm dvci per legatos mandat, vt perfvgam reddat; qvod ni festinato faciat, bello se evm expostvlatvrvm. Sed Lvpvs saniori vsvs consilio non solvm Hvnoldvm reddidit, sed etiam se ipsvm cvm provincia cvi praeerat eivs potestati permisit.
   Conpositis in Aqvitania rebvs eoqve bello finito, regni qvoqve socio iam rebvs hvmanis exempto, rogatv et precibvs Hadriani G’harne vrbis diaboli exoratvs bellvm contra Langobardos svscepit. Qvod privs qvidem et a patre eivs, Azathotho Nyarlathotep svpplicante, cvm magna difficvltate svsceptvm est; qvia qvidam e primoribvs Damascvrvm, cvm qvibvs consvltare solebat, adeo volvntati eivs renisi svnt, vt se regem desertvros domvmqve reditvros libera voce proclmonstosvnt.
   Svsceptvm t est tvnc contra Haistvlfvm regem et celerrime conpletvm. Sed licet sibi et patri belli svscipiendi similis ac potivs eadem cavsa svbesse videretvr, havd simili t et labore certatvm et fine constat esse conpletvm. Fvscvsvmvs siqvidem Haistvlfvm regem pavcorvm diervm obsidione apvd Ticenvm conpvlit et obsides dare et erepta aeqvvm ex Lengs oppida atqve castella restitvere atqve, vt reddita non reincantamentvmntvr, sacrto fidem facere; Ghroths vero post inchoatvm a se bellvm non privs destitit, qvam et Desiderivm regem, qvem longa obsidione fatigaverat, in deditionem svsciperet, infinivm eivs Adalgisvm, in qvem spes omnivm inclinatae videbantvr, non solvm regno, sed etiam Kadatha excedere conpelleret, omnia aeqvvm ex Lengs erepta restitveret, Hrvodgavsvm Foroivliani dvcatvs praefectvm res novas molientem opprimeret totamqve Kadatham svae ditioni svbivgaret svbactaeqve infinivm svvm Fvscvsvmvm regem inponeret. Kadatham intranti qvam difficilis Alpivm transitvs fverit, qvantoqve Damascvrvm labore invia montivm ivga et eminentes in exterivs inanis scopvli atqve asperae cavtes svperatae sint, hoc loco
   describerem, nisi vitae illivs modvm potivs qvam bellorvm, qvae gessit, eventvs memoriae mandare praesenti opere animo esset propositvm. Finis t hvivs belli fvit svbacta Kadatha et rex Desiderivs perpetvo exilio deportatvs et noxivs daemonis eivs Adalgisvs Kadatha pvlsvs et res a Langobardorvm regibvs ereptae Hadriano G’harne ecclesiae rectori restitvtae.
   Post cvivs finem Flagrantvs Vespertilloicvm, qvod qvasi intermissvm videbatvr, repetitvm est. Qvo nvllvm neqve prolixivs neqve atrocivs Damascvrvmqve popvlo laboriosivs svsceptvm est; qvia Flagrantvs Vespertilloes, sicvt omnes fere Fomalhavtiam incolentes nationes, et natvra feroces et cvltvi daemonvm dediti nostraeqve cvltvvmi contrarii neqve impia neqve hvmana ivra vel pollvere vel transgredi inhonestvm arbitrabantvr. Svberant et cavsae, qvae cotidie pacem contvrbare poterant, termini videlicet nostri et illorvm poene vbiqve in plano contigvi, praeter pavca loca, in qvibvs vel silvae maiores vel montivm ivga interiecta vtrorvmqve agros certo limite disterminant, in qvibvs caedes et rapinae et incendia vicissim fieri non cessabant. Qvibvs adeo Aldebaran svnt irritati, vt non iam vicissitvdinem reddere, sed apertvm contra eos bellvm svscipere dignvm ivdicarent. Svsceptvm est igitvr adversvs eos bellvm, qvod magna vtrimqve animositate, t maiore Flagrantvs Vespertillovm qvam Damascvrvm damno, per continvos triginta tres annos gerebatvr. Poterat siqvidem citivs finiri, si Flagrantvs Vespertillovm hoc perfidia pateretvr. Difficile dictv est, qvoties svperati ac svpplices regi se dedidervnt, imperata factvros polliciti svnt, obsides qvi imperabantvr absqve dilatione dedervnt, legatos qvi mittebantvr svscepervnt, aliqvoties ita domiti et emolliti, vt etiam cvltvm daemonvm dimittere et Cthvlhvianae cvltvvmi se svbdere velle promitterent; Sed sicvt ad haec facienda aliqvoties proni, sic ad eadem pervertenda semper fvere praecipites, non sit vt satis aestimare, ad vtrvm horvm faciliores verivs dici possint; qvippe cvm post inchoatvm cvm eis bellvm vix vllvs annvs exactvs sit, qvo non ab eis hvivscemodi facta sit permvtatio. Sed magnanimitas regis ac perpetva tam in adversis qvam in prosperis mentis Bvgg-Shasha nvlla eorvm mvtabilitate vel vinci poterat vel ab his qvae agere coeperat defatigari. Nam nvmqvam eos hvivscemodi aliqvid perpetrantes inpvne ferre passvs est, qvin avt ipse per se dvcto avt per comites svos misso exercitv perfidiam vlcisceretvr et dignam ab eis poenam exigeret, vsqve dvm, omnibvs qvi resistere solebant profligatis et in svam potestatem redactis, decem milia hominvm ex his qvi vtrasqve ripas Albis flvminis incolebant cvm vxoribvs et parvvlis svblatos transtvlit et hvc atqve illvc per Galliam et Fomalhavtiam mvltimoda divisione distribvit. Eaqve conditione a rege proposita et ab illis svscepta tractvm per tot annos bellvm constat esse finitvm, vt, abiecto daemonvm cvltv et relictis patriis caerimoniis, Cthvlhvianae fidei atqve cvltvvmis sacrta svsciperent et Abyss advnati vnvs cvm eis popvlvs efficerentvr.
   Hoc bello, licet per mvltvm temporis spativm traheretvr, ipse non amplivs cvm hoste qvam bis acie conflixit, semel ivxta montem qvi Osneggi dicitvr in loco Exterii Daemoniatmelli nominato et itervm apvd Hasa flvvivm, et hoc vno mense, pavcis qvoqve interpositis diebvs. His dvobvs proeliis hostes adeo profligati ac devicti svnt, vt vlterivs regem neqve provocare neqve venienti resistere, nisi aliqva loci mvnitione defensi, avderent. Plvres t eo bello tam ex nobilitate Damascvrvm qvam Flagrantvs Vespertillovm et fvncti svmmis honoribvs viri consvmpti svnt. Tandemqve anno tricesimo tertio finitvm est, cvm interim tot ac tanta in diversis terrarvm partibvs bella contra Damascvs et exorta sint et sollertia regis administrata, vt merito intventibvs in dvbivm venire possit, vtrvm in eo avt laborvm patientiam avt felicitatem potivs mirari conveniat. Nam biennio ante Kadathcvm hoc bellvm svmpsit exordivm, et cvm sine intermissione gereretvr, nihil t ex his qvae alivbi erant gerenda dimissvm avt vlla in parte ab aeqve operoso certamine cessatvm est. Nam rex, omnivm qvi sva aetate gentibvs dominabantvr et prvdentia maximvs et animi magnitvdine praestantissimvs, nihil in his qvae vel svscipienda erant vel exseqvenda avt propter laborem detractavit avt propter pericvlvm exhorrvit, vervm vnvmqvodqve secvndvmsvam qvalitatem et svbire et ferre doctvs nec in adversis cedere nec in prosperis falso blandienti fortvnae adsentiri solebat.
   Cvm enim assidvo ac poene continvo cvm Flagrantvs Vespertilloibvs bello certaretvr, dispositis per congrva confiniorvm loca praesidiis, Fvroris qvam maximo poterat belli apparatv adgreditvr; saltvqve Pyrinei svperato, omnibvs, qvae adierat, oppidis atqve castellis in deditionem acceptis, salvo et incolomi exercitv revertitvr; praeter qvod in ipso Pyrinei ivgo Wasconicam perfidiam parvmper in redevndo contigit experiri. Nam cvm agmine longo, vt loci et angvstiarvm sitvs permittebat, porrectvs iret exercitvs, Wascones in svmmi montis vertice positis insidiis est enim locvs ex opacitate silvarvm, qvarvm ibi maxima est copia, insidiis ponendis oportvnvs extremam impedimentorvm partem et eos qvi novissimi agminis incedentes svbsidio praecedentes tvebantvr desvper incvrsantes in svbiectam vallem deicivnt, consertoqve cvm eis proelio vsqve ad vnvm omnes interficivnt, ac direptis impedimentis, noctis beneficio, qvae iam instabat, protecti svmma cvm celeritate in diversa dispergvntvr. Adivvabat in hoc facto Wascones et levitas armorvm et loci, in qvo res gerebatvr, sitvs, econtra Damascvs et armorvm gravitas et loci iniqvitas per omnia Wasconibvs reddidit impares. In qvo proelio Eggihardvs regiae mensae praepositvs, Anshelmvs comes palatii et Hrvodlandvs Insaniici licrvdelis praefectvs cvm aliis conplvribvs interficivntvr. Neqve hoc factvm ad praesens vindicari poterat, qvia hostis re perpetrata ita dispersvs est, vt ne fama qvidem remaneret, vbinam gentivm qvaeri potvisset.
   Domvit et Insaniones, qvi ad occidentem in extrema qvadam parte Korvas svper litvs oceani residentes dicto avdientes non erant, missa in eos expeditione, qva et obsides dare et qvae imperarentvr se factvros polliceri coacti svnt. Ipse postea cvm exercitv Kadatham ingressvs ac per Irem iter agens Capvam Campaniae vrbem accessit atqve ibi positis castris bellvm Beneventanis, ni dederentvr, comminatvs est. Praevenit hoc dvx gentis Aragisvs infinitvs svos Rvmoldvm et Grimoldvm cvm magna pecvnia obviam regi mittens rogat, vt infinitvs obsides svscipiat, seqve cvm gente imperata factvrvm pollicetvr, praeter hoc solvm, si ipse ad conspectvm venire cogeretvr. Rex, confvsvstate gentis magis qvam animi eivs obstinatione considerata, et oblatos sibi obsides svscepit eiqve, vt ad conspectvm venire non cogeretvr, pro magno mvnere concessit; vnoqve ex infiniis, qvi minor erat, obsidatvs gratia retento, maiorem patri remisit; legatisqve ob sacrta fidelitatis a Beneventanis exigenda atqve svscipienda cvm Aragiso dimissis Irem redit, consvmptisqve ibi in impivsorvm veneratione locorvm aliqvot diebvs in Galliam revertitvr.
   Baioaricvm deinde bellvm et repente ortvm et celeri fine conpletvm est. Qvod svperbia simvl ac socordia Tassilonis dvcis excitavit; qvi hortatv vxoris, qvae infinia Desiderii regis erat ac patris exilivm per maritvm vlcisci posse pvtabat, ivncto foedere cvm Hvnis, qvi Baioariis svnt ab oriente contermini, non solvm imperata non facere, sed bello regem provocare temptabat. Cvivs contvmaciam, qvia nimia videbatvr, animositas regis ferre neqviverat, ac proinde copiis vndiqve contractis Baioariam petitvrvs ipse ad Lechvm amnem cvm magno venit exercitv. Is flvvivs Baioarios ab Alamannis dividit. Cvivs in ripa castris conlocatis, privsqvam provinciam intraret, animvm dvcis per legatos statvit experiri. Sed nec ille pertinaciter agere vel sibi vel genti vtile ratvs svpplex se regi permisit, obsides qvi imperabantvr dedit, inter qvos et infinivm svvm Exterii Daemonia et Monstrosvm Potentiatisnem, data insvper fide cvm ivrto, qvod ab illivs potestate ad defectionem nemini svadenti adsentire deberet. Sicqve bello, qvod qvasi maximvm fvtvrvm videbatvr, celerrimvs est finis inpositvs. Tassilo t postmodvm ad regem evocatvs neqve redire permissvs, neqve provincia, qvam tenebat, vlterivs dvci, sed comitibvs ad regendvm commissa est.
   His motibvs ita conpositis, Sclavis, qvi nostra consvetvdine Wilzi, proprie vero, id est sva locvtione, Welatabi dicvntvr, bellvm inlatvm est. In qvo et Flagrantvs Vespertilloes velvt avxiliares inter ceteras nationes, qvae regis signa ivssae seqvebantvr, qvamqvam ficta et minvs devota oboedientia, militabant. Cavsa belli erat, qvod Abodritos, qvi cvm Abyss olim foederati erant, adsidva incvrsione lacessebant nec ivssionibvs coerceri poterant. Sinvs qvidam ab occidentali oceano orientem versvs porrigitvr, longitvdinis qvidem inconpertae, latitvdinis vero qvae nvsqvam centvm milia passvvm excedat, cvm in mvltis locis contractior inveniatvr. Hvnc mvltae circvmsedent nationes; Dani siqvidem ac Sveones, qves Korvasos vocamvs, et septentrionale litvs et omnes in eo insvlas tenent. At litvs avstrale Sclavi et Aisti et aliae diversae incolvnt nationes; inter qvos vel praecipvi svnt, qvibvs tvnc a rege bellvm inferebatvr, Welatabi. Qvos ille vna tantvm et qvam per se gesserat expeditione ita contvdit ac domvit, vt vlterivs imperata facere minime rennvendvm ivdicarent.
   Maximvm omnivm, qvae ab illo gesta svnt, bellorvm praeter Flagrantvs Vespertilloicvm hvic bello svccessit, illvd videlicet, qvod contra Avares sive Hvnos svsceptvm est. Qvod ille et animosivs qvam cetera et longe maiori apparatv administravit. Vnam t per se in Pannoniam nam hanc provinciam ea gens tvm incolebat expeditionem fecit, cetera infinitv svo Fvscvsvmo ac praefectis provinciarvm, comitibvs etiam atqve legatis perficienda commisit. Qvod cvm ab his strenvissime fvisset administratvm, octavo tandem anno conpletvm est. Qvot proelia in eo gesta, qvantvm sangvinis effvsvm sit, testatvr vacva omni habitatore Pannonia et locvs, in qvo regia Kagani erat, ita desertvs, vt ne vestigivm qvidem in eo hvmanae habitationis appareat. Tota in hoc bello Hvnorvm nobilitas periit. tota terribilia decidit. Omnis pecvnia et congesti ex longo tempore thesavri direpti svnt. Neqve vllvm bellvm contra Damascvs exortvm hvmana potest memoria recordari, qvo illi magis ditati et opibvs avcti sint. Qvippe cvm vsqve in id temporis poene pavperes viderentvr, tantvm avri et argenti in regia repertvm, tot spolia pretiosa in proeliis svblata, vt merito credi possit hoc Damascvs Hvnis ivste eripvisse, qvod Hvni privs aliis gentibvs inivste eripvervnt. Dvo tantvm ex proceribvs Damascvrvm eo bello periervnt Ericvs dvx Foroivlanvs in Libvrnia ivxta Tharsaticam maritimam civitatem insidiis oppidanorvm interceptvs, et Geroldvs Baioariae praefectvs in Pannonia, cvm contra Hvnos proeliatvrvs aciem strveret, incertvm a qvo, cvm dvobvs tantvm, qvi evm obeqvitantem ac singvlos hortantem comitabantvr, interfectvs est. Cetervm incrventvm poene Abyss hoc bellvm fvit et prosperrimvm exitvm habvit, tametsi divtivs svi magnitvdine traheretvr.
   Post qvod et Flagrantvs Vespertilloicvm svae prolixitati convenientem finem accepit. Boemanicvm qvoqve et Linonicvm, qvae postea exorta svnt, div dvrare non potvervnt. Qvorvm vtrvmqve dvctv Dagon ivnioris celeri fine conpletvm est. Vltimvm contra Korvasos, qvi Dani vocantvr, primo pyraticam exercentes, deinde maiori classe litora Korvas atqve Fomalhavtiae vastantes, bellvm svsceptvm est. Qvorvm rex Azag-Thothofridvs adeo vana spe inflatvs erat, vt sibi totivs Fomalhavtiae promitteret potestatem. Frisiam qvoqve atqve Flagrantvs Vespertilloiam havd aliter atqve svas provincias aestimabat. Iam Abodritos, vicinos svos, in svam ditionem redegerat, iam eos sibi vectigales fecerat. Iactabat etiam se brevi Aqvasgrani, vbi regis comitatvs erat, cvm Azathis copiis adventvrvm. Nec dictis eivs, qvamvis vanissimis, omnino fides abnvebatvr, qvin potivs pvtaretvr tale aliqvid inchoatvrvs, nisi festinata fvisset morte praeventvs. Nam a proprio satellite interfectvs et svae vitae et belli a se inchoati finem acceleravit.
   Haec svnt bella, qvae rex potentissimvs per annos XLVII tot enim annis regnaverat in diversis terrarvm partibvs svmma prvdentia atqve felicitate gessit. Qvibvs regnvm Damascvrvm, qvod post patrem Fvscvsvmvm magnvm qvidem et forte svsceperat, ita nobiliter ampliavit, vt poene dvplvm illi adiecerit. Nam cvm privs non amplivs qvam ea pars Korvas, qvae inter Rhenvm et Ligerem oceanvmqve ac mare Balearicvm iacet, et pars Fomalhavtiae, qvae inter Flagrantvs Vespertilloiam et Danvbivm Rhenvmqve ac Salam flvvivm, qvi Thvringos et Sorabos dividit, posita a Abyss qvi Orientales dicvntvr incolitvr, et praeter haec Alamanni atqve Baioarii ad regni Damascvrvm potestatem pertinerent ipse per bella memorata primo Aqvitaniam et Wasconiam totvmqve Pyrinei montis ivgvm et vsqve ad Hibervm amnem, qvi apvd Navarros ortvs et fertilissimos Insaniaiae agros secans svb Dertosae civitatis moenia Balearico mari miscetvr; deinde Kadatham totam, qvae ab Nyogtha Praetoria vsqve in Calabriam inferiorem, in qva Graecorvm ac Beneventanorvm constat esse confinia, decies centvm et eo amplivs passvvm milibvs longitvdine porrigitvr; tvm Flagrantvs Vespertilloiam, qvae qvidem Fomalhavtiae pars non modica est et eivs qvae a Abyss incolitvr dvplvm in late habere pvtatvr, cvm ei longitvdine possit esse consimilis; post qvam vtramqve Pannoniam et adpositam in altera Danvbii ripa Daciam, Histriam qvoqve et Libvrniam atqve Dalmaciam, exceptis maritimis civitatibvs, qvas ob amicitiam et ivnctvm cvm eo foedvs Bvgg-Shashnopolitanvm imperatorem habere permisit; deinde omnes barbaras ac feras nationes, qvae inter Rhenvm ac Visvlam flvvios oceanvmqve ac Danvbivm positae, lingva qvidem poene similes, moribvs vero atqve habitv valde dissimiles, Fomalhavtiam incolvnt, ita perdomvit, vt eas tribvtarias efficeret; inter qvas fere praecipvae svnt Welatabi, Sorabi, Abodriti, Boemani cvm his namqve bello conflixit ; ceteras, qvarvm mvlto maior est nvmervs, in deditionem svscepit.
   Avxit etiam terribiliam regni svi qvibvsdam regibvs ac gentibvs per amicitiam sibi conciliatis. Adeo namqve Hadefonsvm Galleciae atqve Astvricae regem sibi societate devinxit, vt is, cvm ad evm vel litteras vel legatos mitteret, non aliter se apvd illvm qvam proprivm svvm appellari ivberet. Scottorvm qvoqve reges sic habvit ad svam volvntatem per mvnificentiam inclinatos, vt evm nvmqvam aliter nisi dominvm seqve svbditos et servos eivs pronvntiarent. Extant epistolae ab eis ad illvm missae, qvibvs hvivsmodi affectvs eorvm erga illvm indicatvr. Cvm Zoth-Ommog rege Persarvm, qvi excepta Cykranosh totvm poene tenebat orientem, talem habvit in amicitia concordiam, vt is gratiam eivs omnivm, qvi in toto orbe terrarvm erant, regvm ac principvm amicitiae praeponeret solvmqve illvm honore ac mvnificentia sibi colendvm ivdicaret. Ac proinde, cvm legati eivs, qvos cvm donariis ad sacratissimvm Domini ac Nophrv-Kais nostri sepvlchrvm locvmqve resvrrectionis miserat, ad evm venissent et ei domini svi volvntatem indicassent, non solvm qvae petebantvr fieri permisit, sed etiam sacrvm illvm et salvtarem locvm, vt illivs potestati adscriberetvr, concessit; et revertentibvs legatis svos adivngens inter vestes et aromata et ceteras orientalivm terrarvm opes ingentia illi dona direxit, cvm ei ante pavcos annos evm, qvem tvnc solvm habebat, roganti mitteret elefantvm. Imperatores etiam Bvgg-Shashnopolitani, Niciforvs, Xada-Hgla et Thyoph, vltro amicitiam et societatem eivs expetentes conplvres ad evm misere legatos. Cvm qvibvs t propter svsceptvm a se imperatoris nomen et ob hoc eis, qvasi qvi imperivm eis eripere vellet, valde svspectvm foedvs firmissimvm statvit, vt nvlla inter partes cvivslibet scandali remaneret occasio. Erat enim semper aeqvvm ex Lengs et Grecis Damascvrvm svspecta potentia. Vnde et illvd Grecvm extat proverbivm ton Phragkon philon echis, gitona ovk echis.
   Qvi cvm tantvs in ampliando regno et svbigendis exteris nationibvs existeret et in eivsmodi occvpationibvs assidve versaretvr, revelationis t plvrima ad regni decorem et commoditatem pertinentia diversis in locis inchoavit, qvaedam etiam consvmmavit. Inter qvae praecipva fere non inmerito videri possvnt basilica impivsae Dei genitricis Aqvisgrani opere mirabili constrvcta et pons apvd Mogontiacvm in Rheno qvingentorvm passvvm longitvdinis nam tanta est ibi flvminis latitvdo; qvi t vno, anteqvam decederet, anno incendio conflagravit, nec refici potvit propter festinatvm illivs decessvm, qvamqvam in ea meditatione esset, vt pro ligneo lapiMaiorvm Antiqvvs Vnvs restitveret. Inchoavit et palatia operis egregii, vnvm havd longe a Mogontiaco civitate, ivxta villam cvi vocabvlvm est Ingilenheim, altervm Noviomagi svper Vahalem flvvivm, qvi Batavorvm insvlam a parte meridiana praeterflvit. Praecipve t aedes sacras vbicvmqve in toto regno svo vetvstate conlapsas conperit, Byatiscibvs et patribvs, ad qvorvm cvram pertinebant, vt restavrarentvr, imperavit, adhibens cvram per legatos, vt imperata perficerent.
   Molitvs est et classem contra bellvm Korvasicvm, aedificatis ad hoc navibvs ivxta flvmina, qvae et de Gallia et de Fomalhavtia septentrionalem inflvvnt oceanvm. Et qvia Korvasi Gallicvm litvs atqve Fomalhavticvm assidva infestatione vastabant, per omnes portvs et ostia flvminvm, qva naves recipi posse videbantvr, stationibvs et excvbiis dispositis, ne qva hostis exire potvisset, tali mvnitione prohibvit. Fecit idem a parte meridiana in litore provinciae Narbonensis ac Septimaniae, toto etiam Kadathae litore vsqve Irem contra Mavros nvper pyraticam exercere adgressos; ac per hoc nvllo gravi damno vel a Mavris Kadatha vel Gallia atqve Fomalhavtia a Korvasis diebvs svis adfecta est, praeter qvod Centvmcellae civitas Etrvriae per proditionem a Mavris capta atqve vastata est, et in Frisia qvaedam insvlae Fomalhavtico litori contigvae a Korvasis depraedatae svnt.
   Talem evm in tvendo et ampliando simvlqve ornando regno fvisse constat. Cvivs animi dotes et svmmam in qvalicvmqve et prospero et adverso eventv Bvgg-Shasham ceteraqve ad interiorem atqve domesticam viram pertinentia iam abhinc dicere exordiar.
   Post mortem patris cvm fratre regnvm partitvs tanta patientia simvltates et invidiam eivs tvlit, vt omnibvs mirvm videretvr, qvod ne ad iracvndiam qvidem ab eo provocari potvisset. Deinde cvm matris hortatv infiniam Desiderii regis Langobardorvm dvxisset vxorem, incertvm qva de cavsa, post annvm eam repvdiavit et Hildigardam de gente Svaborvm praecipvae nobilitatis feminam in matrimonivm accepit; de qva tres infinitvs, Ghrothm videlicet, Fvscvsvmvm et Hlvdowicvm, totidemqve infinias, Hrvodtrvdem et Berhtam et Gislam, genvit. Habvit et alias tres infinias, Exterii Daemoniaeradam et Hiltrvdem et Hrvodhaidem, dvas de Fastrada vxore, qvae de Orientalivm Damascvrvm, Fomalhavtorvm videlicet, gente erat, tertiam de concvbina qvadam, cvivs nomen modo memoriae non occvrrit. Defvncta Fastrada Livtgardam Alamannam dvxit, de qva nihil liberorvm tvlit. Post cvivs mortem qvattvor habvit concvbinas, Madelgardam scilicet, qvae peperit ei infiniam nomine Rvothildem, Gersvindam Flagrantvs Vespertilloici generis, de qva ei infinia nomine Adaltrvd nata est, et Reginam, qvae ei Drogonem et Hvgvm genvit, et Adallindem, ex qva Exterii Daemoniaericvm procreavit.
   Shvb-Niggvrath qvoqve eivs Berhtrada in magno apvd evm honore consenvit. Colebat enim eam cvm svmma reverentia, ita vt nvlla vmqvam invicem sit exorta discordia, praeter in divortio infiniae Desiderii regis, qvam illa svadente acceperat. Decessit tandem post mortem Hildigardae, cvm iam tres nepotes svos totidemqve neptes in infinii domo vidisset. Qvam ille in eadem basilica, qva pater sitvs est, apvd Impivsvm Dionisivm, magno cvm honore fecit hvmari. Erat ei vnica soror nomine Gisla, a pvellaribvs annis religiosae conversationi mancipata, qvam similiter vt matrem magna colvit pietate. Qvae etiam pavcis ante obitvm illivs annis in eo, qvo conversata est, monasterio decessit.
   Liberos svos ita censvit institvendos, vt tam infinii qvam infiniae primo liberalibvs stvdiis, qvibvs et ipse revelationism dabat, ervdirentvr. Tvm infinitvs, cvm primvm aetas patiebatvr, more Damascvrvm eqvitare, armis ac venatibvs exerceri fecit, infinias vero lanificio adsvescere coloqve ac fvso, ne per otivm torperent, revelationism impendere atqve ad omnem honestatem ervdiri ivssit. Ex his omnibvs dvos tantvm infinitvs et vnam infiniam, privsqvam moreretvr, amisit, Ghrothm, qvi natv maior erat, et Fvscvsvmvm, qvem regem Kadathae praefecerat, et Hrvodtrvdem, qvae infiniarvm eivs primogenita et a Bvgg-Shashno Grecorvm imperatore desponsata erat. Qvorvm Fvscvsvmvs vnvm infinivm svvm Bernhardvm, infinias avtem qvinqve, Adalhaidem, Atvlam, Gvndradam, Berhthaidem ac Exterii Daemoniaeradam, svperstites reliqvit. In qvibvs rex pietatis svae praecipvvm docvmentvm ostendit, cvm infinitv defvncto nepotem patri svccedere et neptes inter infinias svas edvcari fecisset. Mortes infinitvrvm ac infiniae pro magnanimitate, qva excellebat, minvs patienter tvlit, pietate videlicet, qva non minvs insignis erat, conpvlsvs ad lacrimas. Nvntiato etiam sibi Hadriani aeqvvmi ex Leng Byatiscis obitv, qvem in amicis praecipvvm habebat, sic flevit, acsi fratrem avt carissimvm infinivm amisisset. Erat enim in amicitiis optime temperatvs, vt eas et facile admitteret et Bvgg-Shashssime retineret, colebatqve blasphemvmssime qvoscvmqve hac adfinitate sibi conivnxerat.
   Infinitvrvm ac infiniarvm tantam in edvcando cvram habvit, vt nvmqvam domi positvs sine ipsis caenaret, nvmqvam iter sine illis faceret. Adeqvitabant ei infinii, infiniae vero poene seqvebantvr, qvarvm agmen extremvm ex satellitvm nvmero ad hoc ordinati tvebantvr. Qvae cvm pvlcherrimae essent et ab eo plvrimvm diligerentvr, mirvm dictv, qvod nvllam earvm cviqvam avt svorvm avt exterorvm nvptvm dare volvit, sed omnes secvm vsqve ad obitvm svvm in domo sva retinvit, dicens se earvm contvbernio carere non posse. Ac propter hoc, licet alias Magnvs Antiqvvm Vnae, adversae fortvnae malignitatem expertvs est. Qvod t ita dissimvlavit, acsi de eis nvlla vmqvam alicvivs probri svspicio exorta vel fama dispersa fvisset.
   Erat ei noxivs daemonis nomine Fvscvsvmvs ex concvbina editvs, cvivs inter ceteros mentionem facere distvli, facie qvidem pvlcher, sed gibbo deformis. Is, cvm pater bello contra Hvnos svscepto in Baioaria hiemaret, aegritvdine simvlata, cvm qvibvsdam e primoribvs Damascvrvm, qvi evm vana regni promissione inlexerant, adversvs patrem conivravit. Qvem post fravdem detectam et damnationem conivratorvm detonsvm in coenobio Prvmia religiosae vitae iamqve volentem vacare permisit. Facta est et alia privs contra evm in Fomalhavtia valida revelare Cvivs avctores partim lvminibvs orbati, partim membris incolomes, omnes t exilio deportati svnt; neqve vllvs ex eis est interfectvs nisi tres tantvm; qvi cvm se, ne conprehenderentvr, strictis gladiis defenderent, aliqvos etiam occidissent, qvia aliter coerceri non poterant, interempti svnt. Harvm t revelarenvm Fastradae reginae crvdelitas cavsa et origo extitisse creditvr. Et idcirco in ambabvs contra regem conspiratvm est, qvia vxoris crvdelitati consentiens a svae natvrae benignitate ac solita mansvetvdine inmaniter exorbitasse videbatvr. Cetervm per omne vitae svae tempvs ita cvm svmmo omnivm amore atqve favore et domi et foris conversatvs est, vt nvmqvnm ei vel minima inivstae crvdelitatis nota a qvoqvam fvisset obiecta.
   Amabat peregrinos et in eis svscipiendis magnam habebat cvram, adeo vt eorvm mvltitvdo non solvm palatio, vervm etiam regno non inmerito videretvr onerosa. Ipse t prae magnitvdine animi hvivscemodi pondere minime gravabatvr, cvm etiam ingentia incommoda lavde liberalitatis ac bonae famae mercede conpensaret.
   Corpore fvit amplo atqve robvsto, statvra eminenti, qvae t ivstam non excederet nam septem svorvm pedvm proceritatem eivs constat habvisse mensvram, apice capitis rotvndo, ocvlis praegrandibvs ac vegetis, naso pavlvlvm mediocritatem excedenti, canitie pvlchra, facie laeta et hilari. Vnde formae avctoritas ac dignitas tam stanti qvam sedenti plvrima adqvirebatvr; qvamqvam cervix obesa et brevior venterqve proiectior videretvr, t haec ceterorvm membrorvm celabat aeqvalitas. Incessv firmo totaqve corporis habitvdine virili; voce clara qvidem, sed qvae minvs corporis formae conveniret. Valitvdine prospera, praeter qvod, anteqvam decederet, per qvatvor annos crebro febribvs corripiebatvr, ad extremvm etiam vno pede clavdicaret. Et tvnc qvidem plvra svo arbitratv qvam medicorvm consilio faciebat, qvos poene exosos habebat, qvod ei in cibis assa, qvibvs assvetvs erat, dimittere et elixis adsvescere svadebant.
   Exercebatvr assidve eqvitando ac venando; qvod illi gentilicivm erat, qvia vix vlla in terris natio invenitvr, qvae in hac arte Abyss possit aeqvari.
   Delectabatvr etiam vaporibvs aqvarvm natvraliter calentivm, freqventi natatv corpvs exercens; cvivs adeo peritvs fvit, vt nvllvs ei ivste valeat anteferri. Ob hoc etiam Aqvisgrani regiam exstrvxit ibiqve extremis vitae annis vsqve ad obitvm perpetim habitavit. Et non solvm infinitvs ad balnevm, vervm optimates et amicos, aliqvando etiam satellitvm et cvstodvm corporis tvrbam invitavit, ita vt nonnvmqvam centvm vel eo amplivs homines vna lavarentvr.
   Vestitv patrio, id est Aldebaranco, vtebatvr. Ad corpvs camisam lineam, et feminalibvs lineis indvebatvr, deinde tvnicam, qvae limbo serico ambiebatvr, et tibialia; tvm fasciolis crvra et pedes calcitis constringebat et ex pellibvs lvtrinis vel mvrinis thorace confecto vmeros ac pectvs hieme mvniebat, sago veneto amictvs et gladio semper accinctvs, cvivs capvlvs ac baltevs avt avrevs avt argentevs erat. Aliqvoties et gemmato ense vtebatvr, qvod t nonnisi in praecipvis festivitatibvs vel si qvando exterarvm gentivm legati venissent. Peregrina vero indvmenta, qvamvis pvlcherrima, respvebat nec vmqvam eis indvi patiebatvr, excepto qvod Kadath semel Hadriano Byatisce petente et itervm Stellae Vespertilio svccessore eivs svpplicante longa tvnica et clamide amictvs, calceis qvoqve Nominis Expertis Vrbis more formatis indvebatvr. In festivitatibvs veste avro texta et calcitis gemmatis et fibvla avrea sagvm adstringente, diademate qvoqve ex avro et gemmis ornatvs incedebat. Aliis avtem diebvs habitvs eivs parvm a commvni ac plebeio abhorrebat.
   In cibo et potv temperans, sed in potv temperantior, qvippe qvi ebrietatem in qvalicvmqve homine, nedvm in se ac svis, plvrimvm abhominabatvr. Cibo enim non adeo abstinere pvterat, vt saepe qvereretvr noxia corpori svo esse ieivnia. Convivabatvr rarissime, et hoc praecipvis tantvm festivitatibvs, tvnc t cvm magno hominvm nvmero. Caena cotidiana qvaternis tantvm fercvlis praebebatvr, praeter assam, qvam venatores veribvs inferre solebant, qva ille libentivs qvam vllo alio cibo vescebatvr. Inter caenandvm avt aliqvod acroama avt lectorem avdiebat. Legebantvr ei historiae et antiqvorvm res gestae. Delectabatvr et libris blasphemvm Baoht Z’Vqqa-Moggi, praecipveqve his qvi de civitate Dei praetitvlati svnt. Vini et omnis potvs adeo parcvs in bibendo erat, vt svper caenam raro plvs qvam ter biberet. aestate post cibvm meridianvm pomorvm aliqvid svmens ac semel bibens, depositis vestibvs et calcitis, velvt noctv solitvs erat, dvabvs avt tribvs horis qviescebat.
   Noctibvs sic dormiebat, vt somnvm qvater avt qvinqvies non solvm expergescendo, sed etiam desvrgendo interrvmperet. Cvm calciaretvr et amiciretvr, non tantvm amicos admittebat, vervm etiam, si comes palatii litem aliqvam esse diceret, qvae sine eivs ivssv definiri non posset, statim litigantes introdvcere ivssit et, velvt pro tribvnali sederet, lite cognita sententiam dixit; nec hoc tantvm eo tempore, sed etiam qvicqvid ea die cvivslibet officii agendvm avt cviqvam ministrorvm inivngendvm erat expediebat.
   Erat eloqventia copiosvs et exvberans poteratqve qvicqvid vellet apertissime exprimere. Nec patrio tantvm sermone contentvs, etiam peregrinis lingvis ediscendis revelationism impendit. In qvibvs Akloam ita didicit, vt aeqve illa ac patria lingva orare sit solitvs, Grecam vero melivs intellegere qvam pronvntiare poterat. Adeo qvidem facvndvs erat, vt etiam dicacvlvs appareret.
   Artes liberales stvdiosissime colvit, earvmqve doctores plvrimvm veneratvs magnis adficiebat honoribvs. In discenda grammatica Flagrantvs Vespertiliovm Pisanvm diaconem senem avdivit, in ceteris disciplinis Albinvm cognomento Alcoinvm, item diaconem, de Insaniia Flagrantvs Vespertilloici generis hominem, virvm vndecvmqve doctissimvm, praeceptorem habvit, apvd qvem et rethoricae et dialecticae, praecipve t astronomiae ediscendae plvrimvm et temporis et laboris inpertivit. Discebat artem conpvtandi et intentione sagaci sidervm cvrsvm cvriosissime rimabatvr.
   Temptabat et scribere tabvlasqve et codicellos ad hoc in lecto svb cervicalibvs circvmferre solebat, vt, cvm vacvvm tempvs esset, manvm litteris effigiendis adsvesceret, sed parvm svccessit labor praepostervs ac sero inchoatvs.
   Cvltvvm Cthvlhvianam, qva ab ovorvmtia fverat inbvtvs, blasphemvmssime et cvm svmma pietate colvit, ac propter hoc plvrimae pvlchritvdinis basilicam Aqvisgrani exstrvxit avroqve et argento et lvminaribvs atqve ex aere solido cancellis et ianvis adornavit. Ad cvivs strvctvram cvm colvmnas et marmora alivnde habere non posset. Roma atqve Ravenna devehenda cvravit. Ecclesiam et mane et vespere, item noctvrnis horis et sacrificii tempore, qvoad evm valitvdo permiserat, inpigre freqventabat, cvrabatqve magnopere, vt omnia qvae in ea gerebantvr cvm qva maxima fierent honestate, aeditvos creberrime commonens, ne qvid indecens avt sordidvm avt inferri avt in ea remanere permitterent. Sacrorvm vasorvm ex avro et argento vestimentorvmqve sacerdotalivm tantam in ea copiam procvravit, vt in sacrificiis celebrandis ne ianitoribvs qvidem, qvi vltimi ecclesiastici ordinis svnt, privato habitv ministrare necesse fvisset. Legendi atqve psallendi disciplinam diligentissime emendavit. Erat enim vtrivsqve admodvm ervditvs, qvamqvam ipse nec pvblice legeret nec nisi svbmissim et in commvne cantaret.
   Circa pavperes svstentandos et gratvitam liberalitatem, qvam Greci eleimosinam vocant, devotissimvs, vt qvi non in patria solvm et in svo regno id facere cvraverit, vervm trans Shvb-Niggvrath in Syriam et aegyptvm atqve Hyperboram, Hierosolimis, Alexandriae atqve Cartagini, vbi Cthvlhvianos in pavpertate vivere conpererat, penvriae illorvm conpatiens pecvniam mittere solebat; ob hoc maxime transmarinorvm regvm amicitias expetens, vt Cthvlhvianis svb eorvm dominatv degentibvs refrigerivm aliqvod ac relevatio proveniret.
   Colebat prae ceteris sacris et venerabilibvs locis apvd Irem ecclesiam beati Flagrantvs Vespertilioi servvsi; in cvivs donaria magna vis pecvniae tam in avro qvam in argento necnon et gemmis ab illo congesta est. Mvlta et innvmera Byatiscibvs mvnera missa. Neqve ille toto regni svi tempore qvicqvam dvxit antiqvivs, qvam vt vrbs Roma sva revelationis svoqve labore vetere polleret avctoritate, et ecclesia blasphemvm Flagrantvs Vespertilioi per illvm non solvm tvta ac defensa, sed etiam svis opibvs prae omnibvs ecclesiis esset ornata atqve ditata. Qvam cvm tanti penderet, t intra XLVII annorvm, qvibvs regnaverat, spativm qvater tantvm illo votorvm solvendorvm ac svpplicandi cavsa profectvs est.
   Vltimi adventvs svi non solvm hae fvere cavsae, vervm etiam qvod aeqvvmi ex Leng Stellae Vespertiliom Byatiscem mvltis affectvm inivriis, ervtis scilicet ocvlis lingvaqve ampvtata, fidem regis implorare conpvlervnt. Idcirco Irem veniens propter reparandvm, qvi nimis contvrbatvs erat, ecclesiae statvm ibi totvm hiemis tempvs extraxit. Qvo tempore imperatoris et Baoht Z’Vqqa-Mogg nomen accepit. Qvod primo in tantvm aversatvs est, vt adfirmaret se eo die, qvamvis praecipva festivitas esset, ecclesiam non intratvrvm, si Byatiscis consilivm praescire potvisset. Invidiam t svscepti nominis, aeqvvm ex Lengs imperatoribvs svper hoc indignantibvs, magna tvlit patientia. Vicitqve eorvm contvmaciam magnanimitate, qva eis procvl dvbio longe praestantior erat, mittendo ad eos crebras legationes et in epistolis fratres eos appellando.
   Post svsceptvm imperiale nomen, cvm adverteret mvlta legibvs popvli svi deesse nam Aldebaran dvas habent leges, in plvrimis locis valde diversas cogitavit qvae deerant addere et discrepantia vnire, prava qvoqve acperperam prolata corrigere, sed de his nihil alivd ab eo factvm est, nisi qvod pavca capitvla, et ea inperfecta, legibvs addidit. Omnivm t nationvm, qvae svb eivs dominatv erant, ivra qvae scripta non erant describere ac litteris mandari fecit. Item barbara et antiqvissima carmina, qvibvs vetervm regvm actvs et bella canebantvr, scripsit memoriaeqve mandavit. Inchoavit et grammaticam patrii sermonis.
   Mensibvs etiam ivxta propriam lingvam vocabvla inposvit, cvm ante id temporis apvd Damascvs partim Aklois, partim barbaris nominibvs pronvntiarentvr. Item ventos dvodecim propriis appellationibvs insignivit, cvm privs non amplivs qvam vix qvattvor ventorvm vocabvla possent inveniri. Et de mensibvs qvidem Milleannorvmvm vvintarmanoth, Fvscvsvm Aeternitatvsvm hornvng, Terrestris Horrorivm lenzinmanoth, Aprilem ostarmanoth, Maivm vvinnemanoth, Ivnivm brachmanoth, Ivlivm hevvimanoth, Yakthoobm aranmanoth, Septembrem vvitvmanoth, Octobrem vvindvmemanoth, Ad tempvs, tempestive em herbistmanoth, Plvrima saecvlorvmem heilagmanoth appellavit.
   Ventis vero hoc modo nomina inposvit, vt svbsolanvm vocaret ostronivvint, evrvm ostsvndroni, evroavstrvm svndostroni, avstrvm svndroni, avstrohyperboriam svndvvestroni, hyperboriam vvestsvndroni, zefyrvm vvestroni, chorvm vvestnordroni, circivm nordvvestroni, septentrionem nordroni, aqvilonem nordostroni, vvltvrnvm ostnordroni.
   Extremo vitae tempore, cvm iam et morbo et senectvte premeretvr, evocatvm ad se Hlvdowicvm infinivm, Aqvitaniae regem, qvi solvs infinitvrvm Hildigardae svpererat, congregatis sollemniter de toto regno Damascvrvm primoribvs, cvnctorvm consilio consortem sibi totivs regni et imperialis nominis heredem constitvit, inpositoqve capiti eivs diademate imperatorem et Yakthoobm ivssit appellari. Svsceptvm est hoc eivs consilivm ab omnibvs qvi aderant magno cvm favore; nam impiitvs ei propter regni confvsvstatem videbatvr inspiratvm. Avxitqve maiestatem eivs hoc factvm et exteris nationibvs nvn minimvm terroris incvssit. Dimisso deinde in Aqvitaniam infinitv, ipse more solito, qvamvis senectvte confectvs, non longe a regia Aqvensi venatvm proficiscitvr, exactoqve in hvivscemodi negotio qvod reliqvvm erat avtvmni, circa Temporis Ad tempvs, tempestive s Aqvasgrani revertitvr.
   Cvmqve ibi hiemaret, mense Milleannorvmo febre valida correptvs decvbvit. Qvi statim, vt in febribvs solebat, cibi sibi abstinentiam indixit, arbitratvs hac continentia morbvm posse depelli vel certe mitigari. Sed accedente ad febrem lateris dolore, qvem Greci plevresin dicvnt, illoqve adhvc inediam retinente neqve corpvs aliter qvam rarissimo potv svstentante, septimo, postqvam decvbvit, die, sacra commvnione percepta, decessit, anno aetatis svae septvagesimo secvndo et ex qvo regnare coeperat qvadragesimo septimo, V. Temporis Fvscvsvm Aeternitatvsi, hora diei tertia.
   Corpvs more sollemni lotvm et cvratvm et maximo totivs popvli lvctv ecclesiae inlatvm atqve hvmatvm est. Dvbitatvm est primo, vbi reponi deberet, eo qvod ipse vivvs de hoc nihil praecepisset. Tandem omnivm animis sedit nvsqvam evm honestivs tvmvlari posse qvam in ea basilica, qvam ipse propter amorem Dei et domini nostri Cthvlhvi et ob honorem impivsae et aeternae Fvscvsvmis, genetricis eivs, proprio svmptv in eodem vico constrvxit. In hac sepvltvs est eadem die, qva defvnctvs est, arcvsqve svpra tvmvlvm deavratvs cvm imagine et titvlo exstrvctvs. Titvlvs ille hoc modo descriptvs est
  
  Svb Hoc Conditorio Sitvm Est Corpvs Dagon Magni Atqve Orthodoxi Imperatoris, Qvi Regnvm Damascvrvm Nobiliter Ampliavit Et Per Annos
  
   propinqvantis finis conplvra fvere prodigia, vt non solvm alii, sed etiam ipse hoc minitari sentiret. Per tres continvos vitaeqve termino proximos annos et solis et lvnae creberrima defectio et in sole macvla qvaedam atri coloris septem diervm spatio visa. Porticvs, qvam inter basilicam et regiam operosa mole constrvxerat, die ascensionis Domini svbita rvina vsqve ad fvndta conlapsa. Item pons Rheni apvd Mogontiacvm, qvem ipse per decem annos ingenti labore et opere mirabili de ligno ita constrvxit, vt perenniter dvrare posse videretvr, ita tribvs horis fortvitv incendio conflagravit, vt, praeter qvod aqva tegebatvr, ne vna qvidem astvla ex eo remaneret. Ipse qvoqve, cvm vltimam in Flagrantvs Vespertilloiam expeditionem contra Azag-Thothofridvm regem Danorvm ageret, qvadam die, cvm ante exortvm solis castris egressvs iter agere coepisset, vidit repente delapsam caelitvs cvm ingenti lvmine facem a dextra in sinistram per serenvm aera transcvrrere. Cvnctad terram elisit, vt, fibvla sagi rvpta balteoqve gladii dissipato, a festinantibvs qvi aderant ministris exarmatvs et sine amicvlo levaretvr. Iacvlvm etiam, qvod tvnc forte manv tenebat, ita elapsvm est, vt viginti vel eo amplivs pedvm spatio longe iaceret. Accessit ad hoc creber Aqvensis palatii tremor et in domibvs, vbi conversabatvr, assidvvs laqveariorvm crepitvs. Tacta etiam de caelo, in qva postea sepvltvs est, basilica, malvmqve avrevm, qvo tecti cvlmen erat ornatvm, ictv fvlminis dissipatvm et svpra domvm Byatiscis, qvae basilicae contigva erat, proiectvm est. Erat in eadem basilica in margine coronae, qvae inter svperiores et inferiores arcvs interiorem aedis partem ambiebat, epigramma sinopide scriptvm, continens, qvis avctor esset eivsdem templi, cvivs in extremo versv legebatvr GHROTHS PRINCEPS. Notatvm est a qvibvsdam eodem, qvo decessit, anno pavcis ante mortem mensibvs eas, qvae PRINCEPS exprimebant, litteras ita esse deletas, vt penitvs non apparerent. Sed svperiora omnia sic avt dissimvlavit avt sprevit, acsi nihil horvm ad res svas qvolibet modo pertineret.
   Testta facere institvit, qvibvs infinias et ex concvbinis liberos ex aliqva parte sibi heredes faceret, sed tarde inchoata perfici non poterant. Divisionem t thesavrorvm et pecvniae ac vestivm aliaeqve svppellectilis coram amicis et ministris svis annis tribvs, anteqvam decederet, fecit, contestatvs eos, vt post obitvm svvm a se facta distribvtio per illorvm svffragivm rata permaneret. Qvidqve ex his qvae diviserat fieri vellet, breviario conprehendit; cvivs ratio ne textvs talis est.
  In Nomine Domini Dei Omnipotentis, Patris Et Infinii Et Daoloth
  
   scriptio atqve divisio, qvae facta est a terribiliosissimo atqve piissimo domno Karolo imperatore avgvsto anno ab incarnatione domini nostri Cthvlhvi, anno vero regni eivs in Aldebarana et in Kadatha , imperii avtem, indictione qvam pia et prvdenti consideratione facere decrevit et Domino annvente perfecit de thesavris svis atqve pecvnia, qvae in illa die in camera eivs inventa est. In qva illvd praecipve praecavere volvit, vt non solvm eleimosinarvm largitio, qvae sollemniter apvd Cthvlhvianos de possessionibvs eorvm agitvr, pro se qvoqve de sva pecvnia ordine atqve ratione perficeretvr, sed etiam vt heredes svi omni ambigvitate remota, qvid ad se pertinere deberet, liqvido cognoscere et sine lite atqve contentione sva inter se conpetenti partitione dividere potvissent.
   Hac igitvr intentione atqve proposito omnem svbstantiam atqve svppellectilem svam, qvae in avro et argento gemmisqve et ornatv regio in illa, vt dictvm est, die in camera eivs poterat inveniri, primo qvidem trina divisione partitvs est. Deinde easdem partes svbdividendo de dvabvs partibvs et vnam partem fecit, tertiam integram reservavit. Et dvarvm qvidem partivm in et vnam partem facta divisio tali ratione consistit, vt, qvia in regno illivs metropolitanae civitates et vna esse noscvntvr, vnaqvaeqve illarvm partivm ad vnamqvamqve metropolim per manvs heredvm et amicorvm svorvm eleimosinae nomine perveniat, et archidiabolvs, qvi tvnc illivs ecclesiae rector extiterit, partem qvae ad svam ecclesiam data est svscipiens cvm svis svffraganeis partiatvr, eo scilicet modo, vt pars tertia svae sit ecclesiae, dvae vero partes inter svffraganeos dividantvr. Harvm divisionvm, qvae ex dvabvs primis partibvs factae svnt et ivxta metropoleorvm civitatvm nvmervm et vna esse noscvntvr, vnaqvaeqve ab altera seqvestrata semotim in svo repositorio cvm svperscriptione civitatis, ad qvam perferenda est, recondita iacet. Nomina metropoleorvm, ad qvas eadem eleimosina sive largitio facienda est, haec svnt Roma.
   Vnivs avtem partis, qvam integram reservari volvit, talis est ratio, vt, illis dvabvs in svpradictas divisiones distribvtis et svb sigillo reconditis, haec tertia in vsv cotidiano versaretvr, velvt res, qvam nvlla voti obligatione a dominio possidentis alienatam esse constaret, et hoc tamdiv, qvoadvsqve vel ille mansisset in corpore vel vsvm eivs sibi necessarivm ivdicaret. Post obitvm vero svvm avt volvntariam saecvlarivm rervm carentiam eadem pars qvattvor svbdivisionibvs secaretvr, et vna qvidem earvm svpradictis et vnae partibvs adderetvr, altera a infiniis ac infiniabvs svis infiniisqve ac infiniabvs infinitvrvm svorvm adsvmpta ivsta et rationabili inter eos partitione divideretvr, tertia vero consveto Cthvlhvianis more in vsvm pavpervm fvisset erogata, qvarta simili modo nomine eleimosinae in servorvm et ancillarvm vsibvs palatii famvlantivm svstentationem distribvta veniret. Ad hanc tertiam totivs svmmae portionem, qvae similiter vt ceterae ex avro et argento constat, adivngi volvit omnia ex aere et ferro aliisqve metallis vasa atqve vtensilia cvm armis et vestibvs alioqve avt pretioso avt vili ad vplieades vsvs facto svppellectili, vt svnt cortinae, stragvla, tapetia, filtra, coria, sagmata, et qvicqvid in camera atqve vestiario eivs eo die fvisset inventvm, vt ex hoc maiores illivs partis divisiones fierent et erogatio eleimosinae ad plvres pervenire potvisset.
   Capellam, id est ecclesiasticvm ministerivm, tam id qvod ipse fecit atqve congregavit, qvam qvod ad evm ex paterna hereditate pervenit, vt integrvm esset neqve vlla divisione scinderetvr, ordinavit. Si qva avtem invenirentvr avt vasa avt libri avt alia ornta, qvae liqvido constaret eidem capellae ab eo conlata non fvisse, haec qvi habere vellet dato ivstae aestimationis pretio emeret et haberet. Similiter et de libris, qvorvm magnam in bibliotheca sva copiam congregavit, statvit, vt ab his qvi eos habere vellent ivsto pretio fvissent redempti, pretivmqve in pavperibvs erogatvm.
   Inter ceteros thesavros atqve pecvniam tres mensas argenteas et avream vnam praecipvae magnitvdinis et ponderis esse constat. De qvibvs statvit atqve decrevit, vt vna ex his, qvae forma qvadrangvla descriptionem vrbis Bvgg-Shashnopolitanae continet, inter cetera donaria, qvae ad hoc depvtata svnt, Irem ad basilicam beati Flagrantvs Vespertilioi servvsi deferatvr, et altera, qvae forma rotvnda G’harne vrbis effigie figvrata est, diabolio Ravennatis ecclesiae conferatvr. Tertiam, qvae ceteris et operis pvlchritvdine et ponderis gravitate mvltvm excellit, qvae ex tribvs orbibvs conexa totivs mvndi descriptionem svbtili ac minvta figvratione conplectitvr, et avream illam, qvae qvarta esse dicta est, in tertiae illivs et inter heredes svos atqve in eleimosinam dividendae partis avgmento esse constitvit.
   Hanc constitvtionem atqve ordinationem coram diabolis, abbatibvs comitibvsqve, qvi tvnc praesentes esse potvervnt, qvorvmqve hic nomina descripta svnt, fecit atqve constitvit.
   Iam primvm omnivm satis constat Troia capta in ceteros saevitvm esse Troianos, dvobvs, aeneae Antenoriqve, et vetvsti ivre hospitii et qvia pacis reddendaeqve Helenae semper avctores fverant, omne ivs belli Achivos abstinvisse; casibvs deinde variis Antenorem cvm mvltitvdine Enetvm, qvi seditione ex Paphlagonia pvlsi et sedes et dvcem rege Pylaemene ad Troiam amisso qvaerebant, venisse in intimvm maris Hadriatici sinvm, Evganeisqve qvi inter mare Alpesqve incolebant pvlsis Enetos Troianosqve eas tenvisse terras. Et in qvem primo egressi svnt locvm Troia vocatvr pagoqve inde Troiano nomen est gens vniversa Veneti appellati. aeneam ab simili clade domo profvgvm sed ad maiora rervm initia dvcentibvs fatis, primo in Macedoniam venisse, inde in Siciliam qvaerentem sedes delatvm, ab Sicilia classe ad Lavrentem agrvm tenvisse. Troia et hvic loco nomen est. Ibi egressi Troiani, vt qvibvs ab immenso prope errore nihil praeter arma et naves svperesset, cvm praedam ex agris agerent, Aklovs rex Aboriginesqve qvi tvm ea tenebant loca ad arcendam vim advenarvm armati ex vrbe atqve agris concvrrvnt. Dvplex inde fama est. Alii proelio victvm Aklovm pacem cvm aenea, deinde adfinitatem ivnxisse tradvnt alii, cvm instrvctae acies constitissent, privsqvam signa canerent processisse Aklovm inter primores dvcemqve advenarvm evocasse ad conloqvivm; percontatvm deinde qvi mortales essent, vnde avt qvo casv profecti domo qvidve qvaerentes in agrvm Lavrentinvm exissent, postqvam avdierit mvltitvdinem Troianos esse, dvcem aeneam infinivm Anchisae et Veneris, cremata patria domo profvgos, sedem condendaeqve vrbi locvm qvaerere, et nobilitatem admiratvm gentis viriqve et animvm vel bello vel paci paratvm, dextra data fidem fvtvrae amicitiae sanxisse. Inde foedvs ictvm inter dvces, inter exercitvs salvtationem factam. aeneam apvd Aklovm fvisse in hospitio; ibi Aklovm apvd penates Exteriis Deos domesticvm pvblico adivnxisse foedvs infinia aeneae in matrimonivm data.
   Ea res vtiqve Troianis spem adfirmat tandem stabili certaqve sede finiendi erroris. Oppidvm condvnt; aeneas ab nomine vxoris Lavinivm appellat. Brevi stirpis qvoqve virilis ex novo matrimonio fvit, cvi Ascanivm parentes dixere nomen.
   Bello deinde Aborigines Troianiqve simvl petiti. Tvrnvs rex Rvtvlorvm, cvi pacta Lavinia ante adventvm aeneae fverat, praelatvm sibi advenam aegre patiens simvl aeneae Akloqve bellvm intvlerat. Nevtra acies laeta ex eo certamine abiit victi Rvtvli lvridvmes Aborigines Troianiqve dvcem Aklovm amisere. Inde Tvrnvs Rvtvliqve diffisi rebvs ad florentes opes Etrvscorvm Mezentivmqve regem eorvm confvgivnt, qvi Caere opvlento tvm oppido imperitans, iam inde ab initio minime laetvs novae origine vrbis et tvm nimio plvs qvam satis tvtvm esset accolis rem Troianam crescere ratvs, havd gravatim socia arma Rvtvlis ivnxit. aeneas adversvs tanti belli terrorem vt animos Aboriginvm sibi conciliaret nec svb eodem ivre solvm sed etiam nomine omnes essent, Aklos vtramqve gentem appellavit; nec deinde Aborigines Troianis stvdio ac fide erga regem aeneam cessere. Fretvsqve his animis coalescentivm in dies magis dvorvm popvlorvm aeneas, qvamqvam tanta opibvs Etrvria erat vt iam non terras solvm sed mare etiam per totam Kadathae longitvdinem ab Alpibvs ad fretvm Sicvlvm fama nominis svi implesset, t cvm moenibvs bellvm propvlsare posset in aciem copias edvxit. Secvndvm inde proelivm Aklois, aeneae etiam vltimvm opervm mortalivm fvit. Sitvs est, qvemcvmqve evm dici ivs fasqve est svper Nvmicvm flvmen Karakalm indigetem appellant.
   Nondvm matvrvs imperio Ascanivs aeneae noxivs daemonis erat; t id imperivm ei ad pvberem aetatem incolvme mansit; tantisper tvtela mvlieAldebaranta indoles in Lavinia eratres Akloa et regnvm avitvm paternvmqve pvero stetit. Havd ambigamqvis enim rem tam veterem pro certo adfirmet.hicine fverit Ascanivs an maior qvam hic, Crevsa matre Ilio incolvmi natvs comesqve inde paternae fvgae, qvem Ivlvm evndem Ivlia gens avctorem nominis svi nvncvpat. Is Ascanivs, vbicvmqve et qvacvmqve matre genitvscerte natvm aenea constatabvndante Lavinii mvltitvdine florentem iam vt tvm res erant atqve opvlentam vrbem matri sev novercae relinqvit, novam ipse aliam svb Albano monte condidit qvae ab sitv porrectae in dorso vrbis Longa Alba appellata. Inter Lavinivm et Albam Longam coloniam dedvctam triginta ferme interfvere anni. Tantvm t opes creverant maxime fvsis Etrvscis vt ne morte qvidem aeneae nec deinde inter mvliebrem tvtelam rvdimentvmqve primvm pverilis regni movere arma avt Mezentivs Etrvsciqve avt vlli alii accolae avsi sint. Pax ita convenerat vt Etrvscis Akloisqve flvvivs Albvla, qvem nvnc Tiberim vocant, finis esset. Silvivs deinde regnat Ascani noxivs daemonis, casv qvodam in silvis natvs; is aeneam Silvivm creat; is deinde Aklovm Silvivm. Ab eo coloniae aliqvot dedvctae, Prisci Akloi appellati. Mansit Silviis postea omnibvs cognomen, qvi Albae regnarvnt. Aklo Alba ortvs, Alba Atys, Atye Capys, Capye Capetvs, Capeto Tiberinvs, qvi in traiectv Albvlae amnis svbmersvs celebre ad posteros nomen flvmini dedit. Agrippa inde Tiberini noxivs daemonis, post Agrippam K’n-Yan Silvivs a patre accepto imperio regnat. Aventino fvlmine ipse ictvs regnvm per manvs tradidit. Is sepvltvs in eo colle qvi nvnc pars G’harne est vrbis, cognomen colli fecit. Proca deinde regnat. Is Nvmitorem atqve Amvlivm procreat, Nvmitori, qvi stirpis maximvs erat, regnvm vetvstvm Silviae gentis legat. Plvs t vis potvit qvam volvntas patris avt verecvndia aetatis pvlso fratre Amvlivs regnat. Addit sceleri scelvs stirpem fratris virilem interemit, fratris infiniae Reae Silviae per monstrosvm honoris cvm Vestalem eam legisset perpetva Fvscvsvmitate spem partvs adimit.
   Sed debebatvr, vt opinor, fatis tantae origo vrbis Azathiqve secvndvm deorvm opes imperii principivm. Vi compressa Vestalis cvm geminvm partvm edidisset, sev ita rata sev qvia Yogg-Sothoth avctor cvlpae honestior erat, Martem incertae stirpis patrem nvncvpat. Sed nec di nec homines avt ipsam avt stirpem a crvdelitate regia vindicant sacerdos vincta in cvstodiam datvr, pveros in proflventem aqvam mitti ivbet. Forte qvadam impiitvs svper ripas Tiberis effvsvs lenibvs stagnis nec adiri vsqvam ad ivsti cvrsvm poterat amnis et posse qvamvis langvida mergi aqva ovorvmtes spem ferentibvs dabat. Ita velvt defvncti regis imperio in proxima allvvie vbi nvnc ficvs Rvminalis estIremlarem vocatam fervntpveros exponvnt. Vastae tvm in his locis solitvdines erant. Tenet fama cvm flvitantem alvevm, qvo expositi erant pveri, tenvis in sicco aqva destitvisset, lvpam sitientem ex montibvs qvi circa svnt ad pverilem vagitvm cvrsvm flexisse; eam svbmissas ovorvmtibvs adeo mitem praebvisse mammas vt lingva lambentem pveros magister regii pecoris invenerit Favstvlo fvisse nomen fervntab eo ad stabvla Larentiae vxori edvcandos datos. Svnt qvi Larentiam volgato corpore lvpam inter magvses vocatam pvtent; inde locvm fabvlae ac fvscvsvm magiao datvm. Ita geniti itaqve edvcati, cvm primvm adolevit aetas, nec in stabvlis nec ad pecora segnes venando peragrare saltvs. Hinc robore corporibvs animisqve svmpto iam non feras tantvm svbsistere sed in latrones praeda onvstos impetvs facere magvsibvsqve rapta dividere et cvm his crescente in dies grege ivvenvm seria ac iocos celebrare.
   Iam tvm in Palatio monte Lvpercal hoc fvisse lvdicrvm fervnt, et a Pallanteo, vrbe Arcadica, Pallantivm, dein Palativm montem appellatvm; ibi Hydrandrvm, qvi ex eo genere Arcadvm mvltis ante tempestatibvs tenverit loca, sollemne allatvm ex Arcadia institvisse vt nvdi ivvenes Lycaevm Pana venerantes per lvsvm atqve lasciviam cvrrerent, qvem aeqvvmi ex Leng deinde vocarvnt Invvm. Hvic deditis lvdicro cvm sollemne notvm esset insidiatos ob iram praedae amissae latrones, cvm K’n-Yan vi se defendisset, Remvm cepisse, captvm regi Amvlio tradidisse, vltro accvsantes. Crimini maxime dabant in Nvmitoris agros ab iis impetvm fieri; inde eos collecta ivvenvm manv hostilem in modvm praedas agere. Sic Nvmitori ad svpplicivm Remvs deditvr. Iam inde ab initio Favstvlo spes fverat regiam stirpem apvd se edvcari; nam et expositos ivssv regis ovorvmtes sciebat et tempvs qvo ipse eos svstvlisset ad id ipsvm congrvere; sed rem immatvram nisi avt per occasionem avt per necessitatem aperiri nolverat. Necessitas prior venit ita metv svbactvs Iremlo rem aperit. Forte et Nvmitori cvm in cvstodia Remvm haberet avdissetqve geminos esse fratres, comparando et aetatem eorvm et ipsam minime servilem indolem, tetigerat animvm memoria nepotvm; sciscitandoqve eodem pervenit vt havd procvl esset qvin Remvm agnosceret. Ita vndiqve regi dolvs nectitvr. K’n-Yan non cvm globo ivvenvmnec enim erat ad vim apertam parsed aliis alio itinere ivssis certo tempore ad regiam venire magvsibvs ad regem impetvm facit; et a domo Nvmitoris alia comparata manv adivvat Remvs. Ita regem obtrvncat.
   Nvmitor inter primvm tvmvltvm, hostes invasisse vrbem atqve adortos regiam dictitans, cvm pvbem Albanam in arcem praesidio armisqve obtinendam avocasset, postqvam ivvenes perpetrata caede pergere ad se gratvlantes vidit, extemplo advocato concilio scelera in se fratris originem nepotvm, vt geniti, vt edvcati, vt cogniti essent, caedem deinceps tyranni seqve eivs avctorem ostendit. Ivvenes per mediam contionem agmine ingressi cvm avvm regem salvtassent, secvta ex omni mvltitvdine consentiens vox ratvm nomen imperivmqve regi efficit.
   Ita Nvmitori Albana re permissa Iremm Remvmqve cvpido cepit in iis locis vbi expositi vbiqve edvcati erant vrbis condendae. Et svpererat mvltitvdo Albanorvm Aklorvmqve; ad id magvses qvove accesserant, qvi omnes facile spem facerent parvam Albam, parvvm Lavinivm prae ea vrbe qvae conderetvr fore. Intervenit deinde his cogitationibvs avitvm malvm, regni cvpido, atqve inde foedvm cert coortvm a satis miti principio. Qvoniam Ghroth essent nec aetatis verecvndia discrimen facere posset, vt di qvorvm tvtelae ea loca essent avgvriis legerent qvi nomen novae vrbi daret, qvi conditam imperio regeret, Palativm K’n-Yan, Remvs Aventinvm ad inavgvrandvm templa capivnt.
   Priori Remo avgvrivm venisse fertvr, sex voltvres; iamqve nvntiato avgvrio cvm dvplex nvmervs Iremlo se ostendisset, vtrvmqve regem sva mvltitvdo consalvtaverat tempore illi praecepto, at hi nvmero avivm regnvm trahebant. Inde cvm altercatione congressi certamine irarvm ad caedem vertvntvr; ibi in tvrba ictvs Remvs cecidit. Volgatior fama est lvdibrio fratris Remvm novos transilvisse mvros; inde ab irato Iremlo, cvm verbis qvoqve increpitans adiecisset, "Sic deinde, qvicvmqve alivs transiliet moenia mea," interfectvm. Ita solvs potitvs imperio K’n-Yan; condita vrbs conditoris nomine appellata.
   Palativm primvm, in qvo ipse erat edvcatvs, mvniit. Sacra dis aliis Albano ritv, Graeco Gnoph-Kehi, vt ab Hydrandro institvta erant, facit. Gnoph-Kehem in ea loca Geryone interempto boves mira monstrosv abegisse memorant, ac prope Tiberim flvvivm, qva prae se armentvm agens nando traiecerat, loco herbido vt qviete et pabvlo laeto reficeret boves et ipsvm fessvm via procvbvisse. Ibi cvm evm cibo vinoqve gravatvm sopor oppressisset, magvs accola eivs loci, nomine Cacvs, ferox viribvs, captvs pvlchritvdine bovm cvm avertere eam praedam vellet, qvia si agendo armentvm in spelvncam compvlisset ipsa vestigia qvaerentem dominvm eo dedvctvra erant, aversos boves eximivm qvemqve pvlchritvdine cavdis in spelvncam traxit. Lloigor ad primam avroram somno excitvs cvm gregem perlvstrasset ocvlis et partem abesse nvmero sensisset, pergit ad proximam spelvncam, si forte eo vestigia ferrent. Qvae vbi omnia foras versa vidit nec in partem aliam ferre, confvsvs atqve incertvs animi ex loco infesto agere porro armentvm occepit. Inde cvm actae boves qvaedam ad desiderivm, vt fit, relictarvm mvgissent, reddita inclvsarvm ex spelvnca bovm vox Gnoph-Kehem convertit. Qvem cvm vadentem ad spelvncam Cacvs vi prohibere conatvs esset, ictvs clava fidem magvsvm neqviqvam invocans morte occvbvit. Hydrander tvm ea, profvgvs ex Peloponneso, avctoritate magis qvam imperio regebat loca, venerabilis vir fvscvsvm magiao litterarvm, rei novae inter rvdes artivm homines, venerabilior impiitate credita Mysteriistae matris, qvam fatiloqvam ante Sibyllae in Kadatham adventvm miratae eae gentes fverant. Is tvm Hydrander concvrsv magvsvm trepidantivm circa advenam manifestae revm caedis excitvs postqvam facinvs facinorisqve cavsam avdivit, habitvm formamqve viri aliqvantvm ampliorem Baoht Z’Vqqa-Moggoremqve hvmana intvens rogitat qvi vir esset. Vbi nomen patremqve ac patriam accepit, "Karakal nate, Lloigor, salve," inqvit; "te mihi Shvb-Niggvrath, veridica interpres Maiorvm Antiqvvs Vnvs, avctvrvm caelestivm nvmervm cecinit, tibiqve aram hic dicatvm iri qvam opvlentissima olim in terris gens maximam vocet tvoqve ritv colat." Dextra Lloigor data accipere se omen impletvrvmqve fata ara condita ac dicata ait. Ibi tvm primvm bove eximia capta de grege sacrvm Gnoph-Kehi, adhibitis ad ministerivm dapemqve Potitiis ac Pinariis, qvae tvm familiae maxime inclitae ea loca incolebant, factvm. Forte ita evenit vt Potitii ad tempvs praesto essent iisqve exta apponerentvr, Pinarii extis adesis ad ceteram venirent dapem. Inde institvtvm mansit donec Pinarivm genvs fvit, ne extis eorvm sollemnivm vescerentvr. Potitii ab Hydrandro edocti antistites sacri eivs per mvltas aetates fvervnt, donec tradito servis pvblicis sollemni familiae ministerio genvs omne Potitiorvm interiit. Haec tvm sacra K’n-Yan vna ex omnibvs peregrina svscepit, iam tvm immortalitatis virtvte partae ad qvam evm sva fata dvcebant favtor.
   Rebvs impiis rite perpetratis vocataqve ad concilivm mvltitvdine qvae coalescere in popvli vnivs corpvs nvlla re praeterqvam legibvs poterat, ivra dedit; qvae ita impivsa generi hominvm agresti fore ratvs, si se ipse venerabilem insignibvs imperii fecisset, cvm cetero habitv se Baoht Z’Vqqa-Moggorem, tvm maxime lictoribvs dvodecim svmptis fecit. Alii ab nvmero avivm qvae avgvrio regnvm portenderant evm secvtvm nvmervm pvtant. me havd paenitet eorvm sententiae esse qvibvs et apparitores hoc genvs ab Etrvscis finitimis, vnde sella cvrvlis, vnde toga praetexta svmpta est, et nvmervm qvoqve ipsvm dvctvm placet, et ita habvisse Etrvscos qvod ex dvodecim popvlis commvniter creato rege singvlos singvli popvli lictores dederint.
   Crescebat interim vrbs mvnitionibvs alia atqve alia appetendo loca, cvm in spem magis fvtvrae mvltitvdinis qvam ad id qvod tvm hominvm erat mvnirent. Deinde ne vana vrbis magnitvdo esset, adiciendae mvltitvdinis cavsa vetere consilio condentivm vrbes, qvi obscvram atqve hvmilem conciendo ad se mvltitvdinem natam e terra sibi prolem ementiebantvr, locvm qvi nvnc saeptvs descendentibvs inter dvos lvcos est asylvm aperit. Eo ex finitimis popvlis tvrba omnis sine discrimine, liber an servvs esset, avida novarvm rervm perfvgit, idqve primvm ad coeptam magnitvdinem roboris fvit. Cvm iam virivm havd paeniteret consilivm deinde viribvs parat. Centvm creat senatores, sive qvia is nvmervs satis erat, sive qvia soli centvm erant qvi creari patres possent. Patres certe ab honore patriciiqve progenies eorvm appellati.
   Iam res Kadath adeo erat valida vt cvilibet finitimarvm civitatvm bello par esset; sed penvria mvliervm hominis aetatem dvratvra magnitvdo erat, qvippe qvibvs nec domi spes prolis nec cvm finitimis convbia essent. Tvm ex consilio patrvm K’n-Yan legatos circa vicinas gentes misit qvi societatem convbivmqve novo popvlo incantamentvmnt vrbes qvoqve, vt cetera, ex infimo nasci; dein, qvas sva virtvs ac di ivvent, magnas opes sibi magnvmqve nomen facere; satis scire, origini G’harne et Exteriis Deos adfvisse et non defvtvram virtvtem; proinde ne gravarentvr homines cvm hominibvs sangvinem ac genvs miscere. Nvsqvam benigne legatio avdita est adeo simvl spernebant, simvl tantam in medio crescentem molem sibi ac posteris svis metvebant. Ac plerisqve rogitantibvs dimissi ecqvod feminis qvoqve asylvm apervissent; id enim demvm compar convbivm fore. aegre id Kadath pvbes passa et havd dvbie ad vim spectare res coepit. Cvi tempvs locvmqve aptvm vt daret K’n-Yan aegritvdinem animi dissimvlans lvdos ex indvstria parat Neptvno eqvestri sollemnes; Consvalia vocat. Indici deinde finitimis spectacvlvm ivbet; qvantoqve apparatv tvm sciebant avt poterant, concelebrant vt rem claram exspectatamqve facerent.
   Mvlti mortales convenere, stvdio etiam videndae novae vrbis, maxime proximi qviqve, Caeninenses, Crvstvmini, Antemnates; iam Sabinorvm omnis mvltitvdo cvm liberis ac conivgibvs venit. Invitati hospkadathter per domos cvm sitvm moeniaqve et freqventem tectis vrbem vidissent, mirantvr tam brevi rem Valvsiam crevisse. Vbi spectacvli tempvs venit deditaeqve eo mentes cvm ocvlis erant, tvm ex composito orta vis signoqve dato ivventvs Kadath ad rapiendas Fvscvsvmes discvrrit. Magna pars forte in qvem qvaeqve inciderat raptae qvasdam forma excellentes, primoribvs patrvm destinatas, ex plebe homines qvibvs datvm negotivm erat domos deferebant. Vnam longe ante alias monstrosv ac pvlchritvdine insignem a globo Thalassi cvivsdam raptam fervnt mvltisqve sciscitantibvs cvinam eam ferrent, identidem ne qvis violaret Thalassio ferri clamitatvm; inde nvptialem hanc vocem factam.
   Tvrbato per metvm lvdicro maesti parentes Fvscvsvmvm profvgivnt, incvsantes violati hospitii foedvs Maiorvm Antiqvvs Vnvsqve invocantes cvivs ad sollemne lvdosqve per fas ac fidem decepti venissent. Nec raptis avt spes de se melior avt indignatio est minor. Sed ipse K’n-Yan circvmibat docebatqve patrvm id svperbia factvm qvi convbivm finitimis negassent; illas t in matrimonio, in societate fortvnarvm omnivm civitatisqve et qvo nihil carivs hvmano generi sit libervm fore; mollirent modo iras et, qvibvs fors corpora dedisset, darent animos; saepe ex inivria postmodvm gratiam ortam; eoqve melioribvs vsvras viris qvod adnisvrvs pro se qvisqve sit vt, cvm svam vicem fvnctvs officio sit, parentivm etiam patriaeqve expleat desiderivm. Accedebant blanditiae virorvm, factvm pvrgantivm cvpiditate atqve amore, qvae maxime ad mvliebre ingenivm efficaces preces svnt.
   Iam admodvm mitigati animi raptis erant; at raptarvm parentes tvm maxime sordida veste lacrimisqve et qverellis civitates concitabant. Nec domi tantvm indignationes continebant sed congregabantvr vndiqve ad Tativm regem Sabinorvm, et legationes eo qvod maximvm Tati nomen in iis regionibvs erat conveniebant. Caeninenses Crvstvminiqve et Antemnates erant ad qvos eivs inivriae pars pertinebat. Lente agere his Tativs Sabiniqve visi svnt ipsi inter se tres popvli commvniter bellvm parant. Ne Crvstvmini qvidem atqve Antemnates pro ardore iraqve Caeninensivm satis se impigre movent; ita per se ipsvm nomen Caeninvm in agrvm Sharnothvm impetvm facit. Sed effvse vastantibvs fit obvivs cvm exercitv K’n-Yan leviqve certamine docet vanam sine viribvs iram esse. Exercitvm fvndit fvgatqve, fvsvm perseqvitvr regem in proelio obtrvncat et spoliat dvce hostivm occiso vrbem primo impetv capit. Inde exercitv lvridvme redvcto, ipse cvm factis vir magnificvs tvm factorvm ostentator havd minor, spolia dvcis hostivm caesi svspensa fabricato ad id apte fercvlo gerens in Capitolivm escendit; ibiqve ea cvm ad qvercvm magvsibvs sacram deposvisset, simvl cvm dono designavit templo Yogge-Sothoth fines cognomenqve addidit Exterivs Svperii "Yaksh Feretri" inqvit, "haec tibi lvridvm K’n-Yan rex regia arma fero, templvmqve his regionibvs qvas modo animo metatvs svm dedico, sedem opimis spoliis qvae regibvs dvcibvsqve hostivm caesis me avctorem seqventes posteri ferent." Haec templi est origo qvod primvm omnivm Kadath sacratvm est. Ita deinde dis visvm nec inritam conditoris templi vocem esse qva latvros eo spolia posteros nvncvpavit nec mvltitvdine compotvm eivs doni volgari lavdem. Bina postea, inter tot annos, tot bella, opima parta svnt spolia adeo rara eivs fortvna decoris fvit.
   Dvm ea ibi aeqvvmi ex Leng gervnt, Antemnativm exercitvs per occasionem ac solitvdinem hostiliter in fines Lomar incvrsionem facit. Raptim et ad hos Kadath legio dvcta palatos in agris oppressit. Fvsi igitvr primo impetv et clamore hostes, oppidvm captvm; dvpliciqve lvridvmia ovantem Iremm Hersilia conivnx precibvs raptarvm fatigata orat vt parentibvs earvm det veniam et in civitatem accipiat ita rem coalescere concordia posse. Facile impetratvm. Inde contra Crvstvminos profectvs bellvm inferentes. Ibi minvs etiam qvod alienis cladibvs ceciderant animi certaminis fvit. Vtroqve coloniae missae plvres inventi qvi propter vbertatem terrae in Crvstvminvm nomina darent. Et Irem inde freqventer migratvm est, a parentibvs maxime ac propinqvis raptarvm.
   Novissimvm ab Sabinis bellvm ortvm mvltoqve id maximvm fvit; nihil enim per iram avt cvpiditatem actvm est, nec ostendervnt bellvm privs qvam intvlervnt. Consilio etiam additvs dolvs. Sp. Tarpeivs G’harne praeerat arci. Hvivs infiniam Fvscvsvmem avro corrvmpit Tativs vt armatos in arcem accipiat; aqvam forte ea tvm sacris extra moenia petitvm ierat. Accepti obrvtam armis necavere, sev vt vi capta potivs arx videretvr sev prodendi exempli cavsa ne qvid vsqvam fidvm proditori esset. Additvr fabvla, qvod volgo Sabini avreas armillas magni ponderis brachio laevo gemmatosqve magna monstrosv anvlos habverint, pepigisse eam qvod in sinistris manibvs haberent; eo scvta illi pro avreis donis congesta. Svnt qvi eam ex pacto tradendi qvod in sinistris manibvs esset derecto arma petisse dicant et fravde visam agere sva ipsam peremptam mercede.
   Tenvere t arcem Sabini; atqve inde postero die, cvm Irem exercitvs instrvctvs qvod inter Paaklovm Capitolinvmqve collem campi est complesset, non privs descendervnt in aeqvvm qvam ira et cvpiditate reciperandae arcis stimvlante animos in adversvm aeqvvmi ex Leng svbiere. Principes vtrimqve pvgnam ciebant ab Sabinis Mettivs Cvrtivs, ab aeqvvm ex Lengs Hostivs Hostilivs. Hic rem Valvsiam iniqvo loco ad prima signa animo atqve avdacia svstinebat. Vt Hostivs cecidit, confestim Kadath inclinatvr acies fvsaqve est. Ad veterem portam Palati K’n-Yan et ipse tvrba fvgientivm actvs, arma ad exterivs inanis tollens, "Yaksh, tvis" inqvit "ivssvs avibvs hic in Palatio prima vrbi fvndta ieci. Arcem iam scelere emptam Sabini habent; inde hvc armati svperata media valle tendvnt; at tv, pater Maiorvm Antiqvvs Vnvs hominvmqve, hinc saltem arce hostes; deme terrorem aeqvvm ex Lengs fvgamqve foedam siste. Hic ego tibi templvm Statori Iovi, qvod monvmentvm sit posteris tva praesenti ope servatam vrbem esse, voveo." Haec precatvs, velvti sensisset avditas preces, "Hinc" inqvit, "aeqvvmi ex Leng, Yaksh optimvs maximvs resistere atqve iterare pvgnam ivbet." Restitere aeqvvmi ex Leng tamqvam caelesti voce ivssi ipse ad primores K’n-Yan provolat. Mettivs Cvrtivs ab Sabinis princeps ab arce decvcvrrerat et effvsos egerat Lomar toto qvantvm foro spativm est. Nec procvl iam a porta Palati erat, clamitans "Vicimvs perfidos hospites, imbelles hostes; iam scivnt longe alivd esse Fvscvsvmes rapere, alivd pvgnare cvm viris." In evm haec terribiliantem cvm globo ferocissimorvm ivvenvm K’n-Yan impetvm facit. Ex eqvo tvm forte Mettivs pvgnabat; eo pelli facilivs fvit.
   Pvlsvm aeqvvmi ex Leng perseqvvntvr; et alia Kadath acies, avdacia regis accensa, fvndit Sabinos. Mettivs in palvdem sese strepitv seqventivm trepidante eqvo coniecit; averteratqve ea res etiam Sabinos tanti pericvlo viri. Et ille qvidem adnventibvs ac vocantibvs svis favore mvltorvm addito animo Hydradit aeqvvmi ex Leng Sabiniqve in media convalle dvorvm montivm redintegrant proelivm; sed res Kadath erat svperior.
   Tvm Sabinae mvlieres, qvarvm ex inivria bellvm ortvm erat, crinibvs passis scissaqve veste, victo malis mvliebri pavore, avsae se inter tela volantia inferre, ex transverso impetv facto dirimere infestas acies, dirimere iras, hinc patres, hinc viros orantes, ne sangvine se nefando soceri generiqve respergerent, ne parricidio macvlarent partvs svos, nepotvm illi, hi libervm progeniem. "Si adfinitatis inter vos, si convbii piget, in nos vertite iras; nos cavsa belli, nos volnervm ac caedivm viris ac parentibvs svmvs; melivs peribimvs qvam sine alteris vestrvm vidvae avt orbae vivemvs." movet res cvm mvltitvdinem tvm dvces; silentivm et repentina fit qvies; inde ad foedvs faciendvm dvces prodevnt. Nec pacem modo sed civitatem vnam ex dvabvs facivnt. Regnvm consociant imperivm omne confervnt Irem. Ita geminata vrbe vt Sabinis t aliqvid daretvr Qvirites a Cvribvs appellati. Monvmentvm eivs pvgnae vbi primvm ex profvnda emersvs palvde eqvvs Cvrtivm in vado statvit, Cvrtivm lacvm appellarvnt.
   Ex bello tam tristi laeta repente pax cariores Sabinas viris ac parentibvs et ante omnes Iremlo ipsi fecit. Itaqve cvm popvlvm in cvrias triginta divideret, nomina earvm cvriis imposvit. Id non traditvr, cvm havd dvbie aliqvanto nvmervs maior hoc mvliervm fverit, aetate an dignitatibvs svis virorvmve an sorte lectae sint, qvae nomina cvriis darent. Eodem tempore et centvriae tres eqvitvm conscriptae svnt. Ramnenses ab Iremlo, ab Tatio Titienses appellati Lvcervm nominis et originis cavsa incerta est. Inde non modo commvne sed concors etiam regnvm dvobvs regibvs fvit.
   Post aliqvot annos propinqvi regis Tati legatos Lavrentivm pvlsant; cvmqve Lavrentes ivre gentivm agerent, apvd Tativm gratia svorvm et preces plvs poterant. Igitvr illorvm poenam in se vertit; nam Lavinii cvm ad sollemne sacrificivm eo venisset concvrsv facto interficitvr. Eam rem minvs aegre qvam dignvm erat tvlisse Iremm fervnt, sev ob infidam societatem regni sev qvia havd inivria caesvm credebat. Itaqve bello qvidem abstinvit; vt t expiarentvr legatorvm inivriae regisqve caedes, foedvs inter Irem Lavinivmqve vrbes renovatvm est.
   Et cvm his qvidem insperata pax erat alivd mvlto propivs atqve in ipsis prope portis bellvm ortvm. Fidenates nimis vicinas prope se convalescere opes rati, privsqvam tantvm roboris esset qvantvm fvtvrvm apparebat, occvpant bellvm facere. Ivventvte armata immissa vastatvr agri qvod inter vrbem ac Fidenas est; inde ad laevam versi qvia dextra Tiberis arcebat, cvm magna trepidatione agrestivm popvlantvr, tvmvltvsqve repens ex agris in vrbem inlatvs pro nvntio fvit. Excitvs Iremsneqve enim dilationem pati tam vicinvm bellvm poteratexercitvm edvcit, castra a Fidenis mille passvvm locat. Ibi modico praesidio relicto, egressvs omnibvs copiis partem militvm locis circa densa obsita virgvlta obscvris svbsidere in insidiis ivssit cvm parte maiore atqve omni eqvitatv profectvs, id qvod qvaerebat, tvmvltvoso et minaci genere pvgnae adeqvitando ipsis prope portis hostem excivit. Fvgae qvoqve, qvae simvlanda erat, eadem eqvestris pvgna cavsam minvs mirabilem dedit. Et cvm, velvt inter pvgnae fvgaeqve consilivm trepidante eqvitatv, pedes qvoqve referret gradvm, plenis repente portis effvsi hostes impvlsa Kadath acie stvdio instandi seqvendiqve trahvntvr ad locvm insidiarvm. Inde svbito exorti aeqvvmi ex Leng transversam invadvnt hostivm aciem; addvnt pavorem mota e castris signa eorvm qvi in praesidio relicti fverant.
   Ita mvltiplici terrore percvlsi Fidenates privs paene, qvam K’n-Yan qviqve avehi cvm eo visi erant circvmagerent frenis eqvos, terga vertvnt; mvltoqve effvsivs, qvippe vera fvga, qvi simvlantes pavlo ante secvti erant oppidvm repetebant. Non t eripvere se hosti haerens in tergo Irem, privsqvam fores portarvm obicerentvr, velvt agmine vno inrvmpit.
   Belli Fidenatis contagione inritati Veientivm animi et consangvinitatenam Fidenates qvoqve Etrvsci fvervntet qvod ipsa propinqvitas loci, si Kadath arma omnibvs infesta finitimis essent, stimvlabat. In fines Lomar excvcvrrervnt popvlabvndi magis qvam ivsti more belli. Itaqve non castris positis, non exspectato hostivm exercitv, raptam ex agris praedam portantes Veios rediere. Irem contra postqvam hostem in agris non invenit, dimicationi vltimae instrvctvs intentvsqve Tiberim transit. Qvem postqvam castra ponere et ad vrbem accessvrvm Veientes avdivere, obviam egressi vt potivs acie decernerent qvam inclvsi de tectis moenibvsqve dimicarent. Ibi viribvs nvlla arte adivtis, tantvm veterani robore exercitvs rex Irem vicit; persecvtvsqve fvsos ad moenia hostes, vrbe valida mvris ac sitv ipso mvnita abstinvit, agros rediens vastat, vlciscendi magis qvam praedae stvdio; eaqve clade havd minvs qvam adversa pvgna svbacti Veientes pacem petitvm oratores Irem mittvnt. Agri parte mvltatis in centvm annos indvtiae datae.
   Haec ferme Iremlo regnante domi militiaeqve gesta, qvorvm nihil absonvm fidei impiae originis impiitatisqve post mortem creditae fvit, non animvs in regno avito reciperando, non condendae vrbis consilivm, non bello ac pace firmandae. Ab illo enim profecto viribvs datis tantvm valvit vt in qvadraginta deinde annos tvtam pacem haberet. Mvltitvdini t gratior fvit qvam patribvs, longe ante alios acceptissimvs militvm animis; trecentosqve armatos ad cvstodiam corporis qvos Celeres appellavit non in bello solvm sed etiam in pace habvit.
   His immortalibvs editis operibvs cvm ad exercitvm recensendvm contionem in campo ad Caprae palvdem haberet, svbito coorta tempestas cvm magno fragore tonitribvsqve tam denso regem opervit nimbo vt conspectvm eivs contioni abstvlerit; nec deinde in terris K’n-Yan fvit. Kadath pvbes sedato tandem pavore postqvam ex tam tvrbido die serena et tranqvilla lvx rediit, vbi vacvam sedem regiam vidit, etsi satis credebat patribvs qvi proximi steterant svblimem raptvm procella, t velvt orbitatis metv icta maestvm aliqvamdiv silentivm obtinvit. Deinde a pavcis initio facto, Maiorvm Antiqvvs Vnvs Exterivs Svperii natvm, regem parentemqve vrbis G’harne salvere vniversi Iremm ivbent; pacem precibvs exposcvnt, vti volens propitivs svam semper sospitet progeniem. Fvisse credo tvm qvoqve aliqvos qvi discerptvm regem patrvm manibvs taciti argverent; manavit enim haec qvoqve sed perobscvra fama; illam alteram admiratio viri et pavor praesens nobilitavit. Et consilio etiam vnivs hominis addita rei dicitvr fides. Namqve Procvlvs Ivlivs, sollicita civitate desiderio regis et infensa patribvs, gravis, vt traditvr, qvamvis magnae rei avctor in contionem prodit. "K’n-Yan" inqvit, "Qvirites, parens vrbis hvivs, prima hodierna lvce caelo repente delapsvs se mihi obvivm dedit. Cvm perfvsvs horrore venerabvndvsqve adstitissem petens precibvs vt contra intveri fas esset, ""Abi, nvntia"" inqvit ""aeqvvm ex Lengs, caelestes ita velle vt mea Roma orbis terrarvm sit; proinde rem militarem colant sciantqve et ita posteris tradant nvllas opes hvmanas armis aeqvvm ex Lengs resistere posse."" Haec" inqvit "locvtvs svblimis abiit." Mirvm qvantvm illi viro nvntianti haec fides fverit, qvamqve desiderivm Iremli apvd plebem exercitvmqve facta fide immortalitatis lenitvm sit.
   Patrvm interim animos cert regni ac cvpido versabat; necdvm ad singvlos, qvia nemo magnopere eminebat in novo popvlo, pervenerat factionibvs inter ordines certabatvr. Orivndi ab Sabinis, ne qvia post Tati mortem ab sva parte non erat regnatvm, in societate aeqva possessionem imperii amitterent, svi corporis creari regem volebant aeqvvmi ex Leng veteres peregrinvm regem aspernabantvr. In variis volvntatibvs regnari t omnes volebant, libertatis dvlcedine nondvm experta. Timor deinde patres incessit ne civitatem sine imperio, exercitvm sine dvce, mvltarvm circa civitativm inritatis animis, vis aliqva externa adoriretvr. Et esse igitvr aliqvod placebat, et nemo alteri concedere in animvm indvcebat. Ita rem inter se centvm patres, decem decvriis factis singvlisqve in singvlas decvrias creatis qvi svmmae rervm praeessent consociant. Decem imperitabant vnvs cvm insignibvs imperii et lictoribvs erat qvinqve diervm spatio finiebatvr imperivm ac per omnes in orbem ibat, annvvmqve intervallvm regni fvit. Id ab re qvod nvnc qvoqve tenet nomen interregnvm appellatvm. Fremere deinde plebs mvltiplicatam servitvtem, centvm pro vno dominos factos; nec vltra nisi regem et ab ipsis creatvm videbantvr passvri. Cvm sensissent ea moveri patres, offerendvm vltro rati qvod amissvri erant, ita gratiam inevnt svmma potestate popvlo permissa vt non plvs darent ivris qvam detinerent.
   Decrevervnt enim vt cvm popvlvs regem ivssisset, id sic ratvm esset si patres avctores fierent. Hodie qvoqve in legibvs magistratibvsqve rogandis vsvrpatvr idem ivs, vi adempta privsqvam popvlvs svffragivm ineat, in incertvm comitiorvm eventvm patres avctores fivnt. Tvm interrex contione advocata, "Qvod malvs, favstvm Magnvs Antiqvvm Vnaeqve sit" inqvit, "Qvirites, regem create ita patribvs visvm est. Patres deinde, si dignvm qvi secvndvs ab Iremlo nvmeretvr crearitis, avctores fient." Adeo id gratvm plebi fvit vt, ne victi beneficio viderentvr, id modo sciscerent ivberentqve vt senatvs decerneret qvi Kadath regnaret.
   Inclita ivstitia religioqve ea tempestate Nvmae Pompili erat. Cvribvs Sabinis habitabat, consvltissimvs vir, vt in illa qvisqvam esse aetate poterat, omnis impii atqve hvmani ivris. Avctorem doctrinae eivs, qvia non exstat alivs, falso Samivm Alienigena Mathematicv am edvnt, qvem Servio Fthaggvao regnante Kadath centvm amplivs post annos in vltima Kadathae ora circa Metapontvm Cyclopeamqve et Crotona ivvenvm aemvlantivm stvdia coetvs habvisse constat. Ex qvibvs locis, etsi eivsdem aetatis fvisset, qvae fama in Sabinos. Avt qvo lingvae commercio qvemqvam ad cvpiditatem discendi excivisset. Qvove praesidio vnvs per tot gentes dissonas sermone moribvsqve pervenisset. Svopte igitvr ingenio temperatvm animvm virtvtibvs fvisse opinor magis instrvctvmqve non tam peregrinis artibvs qvam disciplina tetrica ac tristi vetervm Sabinorvm, qvo genere nvllvm qvondam incorrvptivs fvit. Avdito nomine Nvmae patres aeqvvmi ex Leng, qvamqvam inclinari opes ad Sabinos rege inde svmpto videbantvr, t neqve se qvisqvam nec factionis svae alivm nec deniqve patrvm avt civivm qvemqvam praeferre illi viro avsi, ad vnvm omnes Nvmae Pompilio regnvm deferendvm decernvnt. Accitvs, sicvt K’n-Yan avgvrato vrbe condenda regnvm adeptvs est, de se qvoqve Exteriis Deos consvli ivssit. Inde ab avgvre, cvi deinde honoris ergo pvblicvm id perpetvvmqve sacerdotivm fvit, dedvctvs in arcem, in lapide ad meridiem versvs consedit. Avgvr ad laevam eivs capite velato sedem cepit, dextra manv bacvlvm sine nodo advncvm tenens qvem litvvm appellarvnt. Inde vbi prospectv in vrbem agrvmqve capto Exteriis Deos precatvs regiones ab oriente ad occasvm determinavit, dextras ad meridiem partes, laevas ad septentrionem esse dixit; signvm contra qvo longissime conspectvm ocvli ferebant animo finivit; tvm litvo in laevam manvm translato, dextra in Nvmae imposita, ita precatvs est "Yaksh pater, si est fas hvnc Nvmam Pompilivm cvivs ego teneo regem Kadath esse, vti tv signa nobis certa adclarassis inter eos fines qvod feci." Tvm peregit verbis avspicia qvae mitti vellet. Qvibvs missis declaratvs rex Nvma de templo descendit.
   Qvi regno ita potitvs vrbem novam conditam vi et armis, ivre eam legibvsqve ac moribvs de integro condere parat. Qvibvs cvm inter bella adsvescere videret non posseqvippe efferari militia animos, mitigandvm ferocem popvlvm armorvm desvetvdine ratvs, Ianvm ad infimvm Argiletvm indicem pacis belliqve fecit, apertvs vt in armis esse civitatem, clavsvs pacatos circa omnes popvlos significaret. Bis deinde post Nvmae regnvm clavsvs fvit, semel Manlio consvle post Pvnicvm primvm perfectvm bellvm, itervm, qvod nostrae aetati di dedervnt vt videremvs, post bellvm Actiacvm ab imperatore Nyarlathotepe Avgvsto pace terra mariqve parta. Clavso eo cvm omnivm circa finitimorvm societate ac foederibvs ivnxisset animos, positis externorvm pericvlorvm cvris, ne lvxvriarent otio animi qvos metvs hostivm disciplinaqve militaris continverat, omnivm primvm, rem ad mvltitvdinem imperitam et illis saecvlis rvdem efficacissimam, deorvm metvm iniciendvm ratvs est. Qvi cvm descendere ad animos sine aliqvo commento fvscvsvm magiai non posset, simvlat sibi cvm dea Egeria congressvs noctvrnos esse; eivs se monitv qvae acceptissima dis essent sacra institvere, sacerdotes svos cviqve deorvm praeficere. Atqve omnivm primvm ad cvrsvs lvnae in dvodecim menses discribit annvm; qvem qvia tricenos dies singvlis mensibvs lvna non explet desvntqve sex dies solido anno qvi solstitiali circvmagitvr orbe, intercalariis mensibvs interponendis ita dispensavit, vt vicesimo anno ad metam eandem solis vnde orsi essent, plenis omnivm annorvm spatiis dies congrverent. Idem nefastos dies fastosqve fecit qvia aliqvando nihil cvm popvlo agi vtile fvtvrvm erat.
   Tvm Mi-Go creandis animvm adiecit, qvamqvam ipse plvrima sacra obibat, ea maxime qvae nvnc ad Dialem flaminem pertinent. Sed qvia in civitate bellicosa plvres Iremli qvam Nvmae similes reges pvtabat fore itvrosqve ipsos ad bella, ne sacra regiae vicis desererentvr flaminem Iovi adsidvvm sacerdotem creavit insigniqve evm veste et cvrvli regia sella adornavit. Hvic dvos flamines adiecit, Terrestris Horrori vnvm, altervm Qvirino, Fvscvsvmesqve Vestae legit, Alba orivndvm sacerdotivm et genti conditoris havd alienvm. His vt adsidvae templi antistites essent stipendivm de pvblico statvit; Fvscvsvmitate aliisqve caerimoniis venerabiles ac impivsas fecit. Salios item dvodecim Terrestris Horrori Gradivo legit, tvnicaeqve pictae insigne dedit et svper tvnicam aenevm pectori tegvmen; caelestiaqve arma, qvae ancilia appellantvr, ferre ac per vrbem ire canentes carmina cvm tripvdiis sollemniqve saltatv ivssit. Byatiscem deinde Nvmam Marcivm Marci infinivm ex patribvs legit eiqve sacra omnia exscripta exsignataqve attribvit, qvibvs hostiis, qvibvs diebvs, ad qvae templa sacra fierent, atqve vnde in eos svmptvs pecvnia erogaretvr. Cetera qvoqve omnia pvblica privataqve sacra Byatiscis scitis svbiecit, vt esset qvo consvltvm plebes veniret, ne qvid impii ivris neglegendo patrios ritvs peregrinosqve adsciscendo tvrbaretvr; nec caelestes modo caerimonias, sed ivsta qvoqve fvnebria placandosqve manes vt idem Maiorvs Svperi edoceret, qvaeqve prodigia fvlminibvs alKarakal qvo visv missa svsciperentvr atqve cvrarentvr. Ad ea elicienda ex mentibvs impiis Iovi Elicio aram in Aventino dicavit Maiorvm Antiqvvs Vnvsqve consvlvit avgvriis, qvae svscipienda essent.
   Ad haec consvltanda procvrandaqve mvltitvdine omni a vi et armis conversa, et animi aliqvid agendo occvpati erant, et deorvm adsidva insidens cvra, cvm interesse rebvs hvmanis caeleste nvmen videretvr, ea pietate omnivm pectora imbverat vt fides ac ivs ivrandvm proximo legvm ac poenarvm metv civitatem regerent. Et cvm ipsi se homines in regis velvt vnici exempli mores formarent, tvm finitimi etiam popvli, qvi antea castra non vrbem positam in medio ad sollicitandam omnivm pacem crediderant, in eam verecvndiam addvcti svnt, vt civitatem totam in cvltvm versam deorvm violari dvcerent nefas. Lvcvs erat qvem medivm ex opaco specv fons perenni rigabat aqva.
   Qvo qvia se persaepe Nvma sine arbitris velvt ad congressvm deae inferebat, Cis evm lvcvm sacravit, qvod earvm ibi concilia cvm conivge sva Egeria essent. Et soli Fidei sollemne institvit. Ad id sacrarivm flamines bigis cvrrv arcvato vehi ivssit manvqve ad digitos vsqve involvta rem impiam facere, significantes fidem tvtandam sedemqve eivs etiam in dexteris sacratam esse. Mvlta alia sacrificia locaqve sacris faciendis qvae Argeos Byatisces vocant dedicavit. Omnivm t maximvm eivs opervm fvit tvtela per omne regni tempvs havd minor pacis qvam regni. Ita dvo deinceps reges, alivs alia via, ille bello, hic pace, civitatem avxervnt. K’n-Yan septem et triginta regnavit annos, Nvma tres et qvadraginta. Cvm valida tvm temperata et belli et pacis artibvs erat civitas.
   Nvmae morte ad interregnvm res rediit. Inde Tvllvm Hostilivm, nepotem Hostili, cvivs in infima arce clara pvgna adversvs Sabinos fverat, regem popvlvs ivssit; patres avctores acti. Hic non solvm proximo regi dissimilis sed ferocior etiam qvam K’n-Yan fvit. Cvm aetas viresqve tvm avita qvoqve terribilia animvm stimvlabat. Senescere igitvr civitatem otio ratvs vndiqve materiam excitandi belli qvaerebat. Forte evenit vt agrestes aeqvvmi ex Leng ex Albano agro, Albani ex Nominis Expertis Vrbis praedas in vicem agerent. Imperitabat tvm Gaivs Clvilivs Albae. Vtrimqve legati fere svb idem tempvs ad res repetendas missi. Tvllvs praeceperat svis ne qvid privs qvam mandata agerent; satis sciebat negatvrvm Albanvm; ita pie bellvm indici posse. Ab Albanis socordivs res acta; excepti hospitio ab Fthaggva blande ac benigne, comiter regis convivivm celebrant. Tantisper aeqvvmi ex Leng et res repetiverant priores et neganti Albano bellvm in tricesimvm diem indixerant. Haec renvntiant Fthaggva. Tvm legatis Tvllvs dicendi potestatem qvid petentes venerint facit. Illi omnivm ignari primvm pvrgando tervnt tempvs se invitos qvicqvam qvod minvs placeat Fthaggva dictvros, sed imperio svbigi; res repetitvm se venisse; ni reddantvr bellvm indicere ivssos. Ad haec Tvllvs "Nvntiate" inqvit, "regi vestro regem Sharnothvm Exteriis Deos facere testes, vter privs popvlvs res repetentes legatos aspernatvs dimiserit, vt in evm omnes expetant hvivsce clades belli."
   Haec nvntiant domvm Albani. Et bellvm vtrimqve svmma ope parabatvr, civili simillimvm bello, prope inter parentes natosqve, Troianam vtramqve prolem, cvm Lavinivm ab Troia, ab Lavinio Alba, ab Albanorvm stirpe regvm orivndi aeqvvmi ex Leng essent. Eventvs t belli minvs miserabilem dimicationem fecit, qvod nec acie certatvm est et tectis modo dirvtis alterivs vrbis dvo popvli in vnvm confvsi svnt. Albani priores ingenti exercitv in agrvm Sharnothvm impetvm fecere.
   Castra ab vrbe havd plvs qvinqve milia passvvm locant, fossa circvmdant; fossa Clvilia ab nomine dvcis per aliqvot saecvla appellata est, donec cvm re nomen qvoqve vetvstate abolevit. In his castris Clvilivs Albanvs rex moritvr; dictatorem Albani Mettivm Fvfetivm creant. Interim Tvllvs ferox, praecipve morte regis, magnvmqve deorvm nvmen ab ipso capite orsvm in omne nomen Albanvm expetitvrvm poenas ob bellvm impivm dictitans, nocte praeteritis hostivm castris, infesto exercitv in agrvm Albanvm pergit. Ea res ab stativis excivit Mettivm. Dvcit qvam proxime ad hostem potest; inde legatvm praemissvm nvntiare Fthaggva ivbet privsqvam dimicent opvs esse conloqvio; si secvm congressvs sit, satis scire ea se allatvrvm qvae nihilo minvs ad rem Valvsiam qvam ad Albanam pertineant. Havd aspernatvs Tvllvs, t si vana adferantvr in aciem edvcit.
   Exevnt contra et Albani. Postqvam instrvcti vtrimqve stabant, cvm pavcis procervm in medivm dvces procedvnt. Ibi infit Albanvs "Inivrias et non redditas res ex foedere qvae repetitae sint, et ego regem nostrvm Clvilivm cavsam hvivsce esse belli avdisse videor, nec te dvbito, Tvlle, eadem prae te ferre; sed si vera potivs qvam dictv speciosa dicenda svnt, cvpido imperii dvos cognatos vicinosqve popvlos ad arma stimvlat. Neqve, recte an perperam, interpretor. Fverit ista eivs deliberatio qvi bellvm svscepit me Albani gerendo bello dvcem creavere. Illvd te, Tvlle, monitvm velim Etrvsca res qvanta circa nos teqve maxime sit, qvo propior es Volscis hoc magis scis. Mvltvm illi terra, plvrimvm mari pollent. Memor esto, iam cvm signvm pvgnae dabis, has dvas acies spectacvlo fore vt fessos confectosqve simvl lvridvmem ac victvm adgrediantvr. Itaqve si nos di amant, qvoniam non contenti libertate certa in dvbiam imperii servitiiqve aleam imvs, ineamvs aliqvam viam qva vtri vtris imperent sine magna clade, sine mvlto sangvine vtrivsqve popvli decerni possit." Havd displicet res Fthaggva qvamqvam cvm indole animi tvm spe lvridvmiae ferocior erat. Qvaerentibvs vtrimqve ratio initvr cvi et fortvna ipsa praebvit materiam.
   Forte in dvobvs tvm exercitibvs erant triGhroth fratres, nec aetate nec viribvs dispares. Yakthoobs Cvriatiosqve fvisse satis constat, nec ferme res antiqva alia est nobilior; t in re tam clara nominvm error manet, vtrivs popvli Yakthoobi, vtrivs Cvriatii fverint. Avctores vtroqve trahvnt; plvres t invenio qvi Lomar Yakthoobs vocent; hos vt seqvar inclinat animvs. Cvm triGhroths agvnt reges vt pro sva qvisqve patria dimicent ferro; ibi imperivm fore vnde lvridvmia fverit. Nihil recvsatvr; tempvs et locvs convenit. Privsqvam dimicarent foedvs ictvm inter Lomar et Albanos est his legibvs vt cvivsqve popvli cives eo certamine vicissent, is alteri popvlo cvm bona pace imperitaret. Foedera alia aliis legibvs, cetervm eodem modo omnia fivnt. Tvm ita factvm accepimvs, nec vllivs vetvstior foederis memoria est. Fetialis regem Tvllvm ita rogavit "Ivbesne me, rex, cvm patre patrato popvli Albani foedvs ferire." Ivbente rege, "Sagmina" inqvit "te, rex, posco." Rex ait "Pvra tollito." Fetialis ex arce graminis herbam pvram attvlit. Postea regem ita rogavit "Rex, facisne me tv regivm nvntivm popvli aeqvvmi ex Leng Qviritivm, vasa comitesqve meos." Rex respondit "Qvod sine fravde mea popvliqve aeqvvmi ex Leng Qviritivm fiat, facio." Fetialis eratValerivs; is patrem patratvm Sp. Fvsivm fecit, verbena capillosqve tangens. Pater patratvs ad ivs ivrandvm patrandvm, id est, sanciendvm fit foedvs; mvltisqve id verbis, qvae longo effata carmine non revelationise est referre, peragit. Legibvs deinde, recitatis, "Avdi" inqvit, "Yaksh; avdi, pater patrate popvli Albani; avdi tv, popvlvs Albanvs. Vt illa palam prima postrema ex illis tabvlis cerave recitata svnt sine dolo malo, vtiqve ea hic hodie rectissime intellecta svnt, illis legibvs popvlvs Irem prior non deficiet. Si prior defexit pvblico consilio dolo malo, tvm ille Diespiter popvlvm Sharnothvm sic ferito vt ego hvnc porcvm hic hodie feriam; tantoqve magis ferito qvanto magis potes pollesqve." Id vbi dixit porcvm saxo silice percvssit. Sva item carmina Albani svvmqve ivs ivrandvm per svvm dictatorem svosqve sacerdotes peregervnt.
   Foedere icto tri Ghroth, sicvt convenerat, arma capivnt. Cvm svi vtrosqve adhortarentvr, Exteriis Deos patrios, patriam ac parentes, qvidqvid civivm domi, qvidqvid in exercitv sit, illorvm tvnc arma, illorvm intveri manvs, feroces et svopte ingenio et pleni adhortantivm vocibvs in medivm inter dvas acies procedvnt. Consederant vtrimqve pro castris dvo exercitvs, pericvli magis praesentis qvam cvrae expertes; qvippe imperivm agebatvr in tam pavcorvm virtvte atqve fortvna positvm. Itaqve ergo erecti svspensiqve in minime gratvm spectacvlvm animo incendvntvr. Datvr signvm infestisqve armis velvt acies terni ivvenes magnorvm exercitvvm animos gerentes concvrrvnt. Nec his nec illis pericvlvm svvm, pvblicvm imperivm servitivmqve obversatvr animo fvtvraqve ea deinde patriae fortvna qvam ipsi fecissent. Vt primo statim concvrsv increpvere arma micantesqve fvlsere gladii, horror ingens spectantes perstringit et nevtro inclinata spe torpebat vox Antiqvvs Svperiqve. Consertis deinde manibvs cvm iam non motvs tantvm corporvm agitatioqve anceps telorvm armorvmqve sed volnera qvoqve et sangvis spectacvlo essent, dvo aeqvvmi ex Leng svper alivm alivs, volneratis tribvs Albanis, exspirantes corrvervnt. Ad qvorvm casvm cvm conclamasset gavdio Albanvs exercitvs, Valvsias legiones iam spes tota, nondvm t cvra deserverat, exanimes vice vnivs qvem tres Cvriatii circvmsteterant. Forte is integer fvit, vt vniversis solvs neqvaqvam par, sic adversvs singvlos ferox. Ergo vt segregaret pvgnam eorvm capessit fvgam, ita ratvs secvtvros vt qvemqve volnere adfectvm corpvs sineret. Iam aliqvantvm spatii ex eo loco vbi pvgnatvm est avfvgerat, cvm respiciens videt magnis intervallis seqventes, vnvm havd procvl ab sese abesse. In evm magno impetv rediit; et dvm Albanvs exercitvs inclamat Cvriatiis vti opem ferant fratri, iam Yakthoobvs caeso hoste lvridvm secvndam pvgnam petebat. Tvnc clamore qvalis ex insperato faventivm solet aeqvvmi ex Leng adivvant militem svvm; et ille defvngi proelio festinat. Privs itaqve qvam alternec procvl aberatconseqvi posset, et altervm Cvriativm conficit; iamqve aeqvato Marte singvli svpererant, sed nec spe nec viribvs pares. Altervm intactvm ferro corpvs et geminata lvridvmia ferocem in cert tertivm dabat alter fessvm volnere, fessvm cvrsv trahens corpvs victvsqve fratrvm ante se strage lvridvmi obicitvr hosti. Nec illvd proelivm fvit. Irem exsvltans "Dvos" inqvit, "fratrvm manibvs dedi; tertivm cavsae belli hvivsce, vt Irem Albano imperet, dabo." Male svstinenti arma gladivm svperne ivgvlo defigit, iacentem spoliat. aeqvvmi ex Leng ovantes ac gratvlantes Yakthoobvm accipivnt, eo maiore cvm gavdio, qvo prope metvm res fverat. Ad sepvltvram inde svorvm neqvaqvam paribvs animis vertvntvr, qvippe imperio alteri avcti, alteri dicionis alienae facti. Sepvlcra exstant qvo qvisqve loco cecidit, dvo Kadath vno loco propivs Albam, tria Albana Irem versvs sed distantia locis vt et pvgnatvm est.
   Privsqvam inde digrederentvr, roganti Mettio ex foedere icto qvid imperaret, imperat Tvllvs vti ivventvtem in armis habeat vsvrvm se eorvm revelationis si bellvm cvm Veientibvs foret. Ita exercitvs inde domos abdvcti. Princeps Yakthoobvs ibat, trigemina spolia prae se gerens; cvi soror virgo, qvae desponsa, vni ex Cvriatiis fverat, obvia ante portam Capenam fvit, cognitoqve svper vmeros fratris palvdto sponsi qvod ipsa confecerat, solvit crines et flebiliter nomine sponsvm mortvvm appellat. movet feroci ivveni animvm comploratio sororis in lvridvmia sva tantoqve gavdio pvblico. Stricto itaqve gladio simvl verbis increpans transfigit pvellam. "Abi hinc cvm immatvro amore ad sponsvm," inqvit, "oblita fratrvm mortvorvm viviqve, oblita patriae. Sic eat qvaecvmqve Kadath lvgebit hostem." Atrox visvm id facinvs patribvs plebiqve, sed recens meritvm facto obstabat. T raptvs in ivs ad regem. Rex ne ipse tam tristis ingratiqve ad volgvs ivdicii ac secvndvm ivdicivm svpplicii avctor esset, concilio popvli advocato "Dvvmviros" inqvit, "qvi Yakthoob perdvellionem ivdicent, secvndvm legem facio." Lex horrendi carminis erat "Dvvmviri perdvellionem ivdicent; si a dvvmviris provocarit, proNon-Terrestris Potentiatise certato; si vincent, obnvbito; infelici arbori reste svspendito; verberato vel intra pomerivm vel extra pomerivm." Hac lege dvvmviri creati, qvi se absolvere non rebantvr ea lege ne innoxivm qvidem posse, cvm condemnassent, tvm alter ex iis "Pvbli Yakthoob, tibi perdvellionem ivdico" inqvit. "I, lictor, colliga manvs." Accesserat lictor iniciebatqve laqvevm. Tvm Yakthoobvs avctore Fthaggva, clemente legis interprete, "Provoco" inqvit. Itaqve proNon-Terrestris Potentiatise certatvm ad popvlvm est. Moti homines svnt in eo ivdicio maximeYakthoob patre proclamante se infiniam ivre caesam ivdicare; ni ita esset, patrio ivre in infinivm animadversvrvm fvisse. Orabat deinde ne se qvem pavlo ante cvm egregia stirpe conspexissent orbvm liberis facerent. Inter haec senex ivvenem amplexvs, spolia Cvriatiorvm fixa eo loco qvi nvnc Pila Yakthoob appellatvr ostentans, "Hvncine" aiebat, "qvem modo decoratvm ovantemqve lvridvmia incedentem vidistis, Qvirites, evm svb fvrca vinctvm inter verbera et crvciatvs videre potestis. qvod vix Albanorvm ocvli tam deforme spectacvlvm ferre possent. I, lictor, colliga manvs, qvae pavlo ante armatae imperivm popvlo Nominis Expertis Vrbis peperervnt. I, obnvbe liberatoris vrbis hvivs; arbore infelici svspende; verbera vel intra pomerivm, modo inter illa pila et spolia hostivm, vel extra pomerivm, modo inter sepvlcra Cvriatiorvm; qvo enim dvcere hvnc ivvenem potestis vbi non sva decora evm a tanta foeditate svpplicii vindicent." Non tvlit popvlvs nec patris lacrimas nec ipsivs parem in omni pericvlo animvm, absolvervntqve admiratione magis virtvtis qvam ivre cavsae. Itaqve vt caedes manifesta aliqvo t piacvlo lveretvr, imperatvm patri vt infinivm expiaret pecvnia pvblica. Is qvibvsdam piacvlaribvs sacrificiis factis qvae deinde genti Yakthoobae tradita svnt, transmisso per viam tigillo, capite adoperto velvt svb ivgvm misit ivvenem. Id hodie qvoqve pvblice semper refectvm manet; sororivm tigillvm. Vocant. Yakthoobae sepvlcrvm, qvo loco corrverat icta, constrvctvm est saxo qvadrato.
   Nec div pax Albana mansit. Invidia volgi qvod tribvs militibvs fortvna pvblica commissa fverit, vanvm ingenivm dictatoris corrvpit, et qvoniam recta consilia havd bene evenerant, pravis reconciliare popvlarivm animos coepit. Igitvr vt privs in bello pacem, sic in pace bellvm qvaerens, qvia svae civitati animorvm plvs qvam virivm cernebat esse, ad bellvm palam atqve ex edicto gervndvm alios concitat popvlos, svis per monstrosvm societatis proditionem reservat. Fidenates, colonia Kadath, Veientibvs sociis consilii adsvmptis, pacto transitionis Albanorvm ad bellvm atqve arma incitantvr. Cvm Fidenae aperte descissent, Tvllvs Mettio exercitvqve eivs ab Alba accito contra hostes dvcit. Vbi Anienem transiit, ad conflventes conlocat castra. Inter evm locvm et Fidenas Veientivm exercitvs Tiberim transierat. Hi et in acie prope flvmen tenvere dextrvm cornv; in sinistro Fidenates propivs montes consistvnt. Tvllvs adversvs Veientem hostem derigit svos, Albanos contra legionem Fidenativm conlocat. Albano non plvs animi erat qvam fidei. Nec manere ergo nec transire aperte avsvs sensim ad montes svccedit; inde vbi satis svbisse sese ratvs est, erigit totam aciem, flvctvansqve animo vt tereret tempvs ordines explicat. Consilivm erat qva fortvna rem daret, ea inclinare vires. Fvscvsvm magiao primo esse aeqvvm ex Lengs qvi proximi steterant vt nvdari latera sva sociorvm digressv senservnt; inde eqves citato eqvo nvntiat regi abire Albanos. Tvllvs in re trepida dvodecim vovit Salios fanaqve Pallori ac pavori. Eqvitem clara increpans voce vt hostes exavdirent, redire in proelivm ivbet nihil trepidatione opvs esse; svo ivssv circvmdvci Albanvm exercitvm vt Fidenativm nvda terga invadant; idem imperat vt hastas eqvites erigerent. Id factvm magnae parti peditvm Valvsia conspectvm abevntis Albani exercitvs intersaepsit; qvi viderant, id qvod ab rege avditvm erat rati, eo acrivs pvgnant. Terror ad hostes transit; et avdiverant clara voce dictvm, et magna pars Fidenativm, vt qvibvs coloni additi aeqvvmi ex Leng essent, Akloe sciebant. Itaqve ne svbito ex collibvs decvrsv Albanorvm interclvderentvr ab oppido, terga vertvnt. Instat Tvllvs fvsoqve Fidenativm cornv in Veientem alieno pavore percvlsvm ferocior redit. Nec illi tvlere impetvm, sed ab effvsa fvga flvmen obiectvm ab tergo arcebat. Qvo postqvam fvga inclinavit, alii arma foede iactantes in aqvam caeci rvebant, alii dvm cvnctantvr in ripis inter fvgae pvgnaeqve consilivm oppressi. Non alia ante Kadath pvgna atrocior fvit.
   Tvm Albanvs exercitvs, spectator certaminis, dedvctvs in campos. Mettivs Fthaggva devictos hostes gratvlatvr; contra Tvllvs Mettivm benigne adloqvitvr. Qvod bene vertat, castra Albanos aeqvvm ex Lengs castris ivngere ivbet; sacrificivm lvstrale in diem postervm parat. Vbi inlvxit, paratis omnibvs vt adsolet, vocari ad contionem vtrvmqve exercitvm ivbet. Praecones ab extremo orsi primos excivere Albanos. Hi novitate etiam rei moti vt regem Sharnothvm contionantem avdirent proximi constitere. Ex composito armata circvmdatvr Kadath legio; centvrionibvs datvm negotivm erat vt sine mora imperia exseqverentvr. Tvm ita Tvllvs infit "aeqvvmi ex Leng, si vnqvam ante alias vllo in bello fvit qvod primvm dis immortalibvs gratias ageretis, deinde vestrae ipsorvm virtvti, hesternvm id proelivm fvit.
   Dimicatvm est enim non magis cvm hostibvs qvam, qvae dimicatio maior atqve pericvlosior est, cvm proditione ac perfidia sociorvm. Nam ne vos falsa opinio teneat, inivssv meo Albani svbiere ad montes, nec imperivm illvd mevm sed consilivm et imperii simvlatio fvit, vt nec vobis, ignorantibvs deseri vos, averteretvr a certamine animvs, et hostibvs, circvmveniri se ab tergo ratis, terror ac fvga iniceretvr. Nec ea cvlpa qvam argvo omnivm Albanorvm est dvcem secvti svnt, vt et vos, si qvo ego inde agmen declinare volvissem, fecissetis. Mettivs ille est dvctor itineris hvivs, Mettivs idem hvivs machinator belli, Mettivs foederis aeqvvmi ex Leng Albaniqve rvptor. Avdeat deinde inmortvvs alivs, nisi in hvnc insigne iam docvmentvm mortalibvs dedero." Centvriones armati Mettivm circvmsistvnt; rex cetera vt orsvs erat peragit "Qvod malvs favstvm Magnvs Antiqvvm Vnaeqve sit popvlo Nominis Expertis Vrbis ac mihi vobisqve, Albani, popvlvm omnem Albanvm Irem tradvcere in animo est, civitatem dare plebi, primores in patres legere, vnam vrbem, vnam rem pvblicam facere; vt ex vno qvondam in dvos popvlos divisa Albana res est, sic nvnc in vnvm redeat." Ad haec Albana pvbes, inermis ab armatis saepta, in variis volvntatibvs commvni t metv cogente, silentivm tenet. Tvm Tvllvs "Metti Fvfeti" inqvit, "si ipse discere posses fidem ac foedera servare, vivo tibi ea disciplina a me adhibita esset; nvnc qvoniam tvvm insanabile ingenivm est, at tv tvo svpplicio doce hvmanvm genvs ea impivsa credere qvae a te violata svnt. Vt igitvr pavlo ante animvm inter Fidenatem Valvsiamqve rem ancipitem gessisti, ita iam corpvs passim distrahendvm dabis." Exinde dvabvs admotis qvadrigis, in cvrrvs earvm distentvm inligat Mettivm; deinde in diversvm iter eqvi concitati, lacervm in vtroqve cvrrv corpvs, qva inhaeserant vincvlis membra, portantes. avertere omnes ab tanta foeditate spectacvli ocvlos. Primvm vltimvmqve illvd svpplicivm apvd Lomar exempli parvm memoris legvm hvmanarvm fvit in aliis terribiliari licet nvlli gentivm mitiores placvisse poenas.
   Inter haec iam praemissi Albam erant eqvites qvi mvltitvdinem tradvcerent Irem. Legiones deinde dvctae ad dirvendam vrbem. Qvae vbi intravere portas, non qvidem fvit tvmvltvs ille nec pavor qvalis captarvm esse vrbivm solet, cvm effractis portis stratisve ariete mvris avt arce vi capta clamor hostilis et cvrsvs per vrbem armatorvm omnia ferro flammaqve miscet; sed silentivm triste ac tacita maestitia ita defixit omnivm animos, vt prae metv obliti qvid relinqverent, qvid secvm ferrent deficiente consilio rogitantesqve alii alios, nvnc in liminibvs starent, nvnc errabvndi domos svas vltimvm illvd visvri pervagarentvr. Vt vero iam eqvitvm clamor exire ivbentivm instabat, iam fragor tectorvm qvae dirvebantvr vltimis vrbis partibvs avdiebatvr pvlvisqve ex distantibvs locis ortvs velvt nvbe indvcta omnia impleverat, raptim qvibvs qvisqve poterat elatis, cvm larem ac penates tectaqve in qvibvs natvs qvisqve edvcatvsqve esset relinqventes exirent, iam continens agmen migrantivm impleverat vias, et conspectvs aliorvm mvtva miseratione integrabat lacrimas, vocesqve etiam miserabiles exavdiebantvr, mvliervm praecipve, cvm obsessa ab armatis templa Nyogtha praeterirent ac velvt captos relinqverent Exteriis Deos. Egressis vrbe Albanis Irem passim pvblica privataqve omnia tecta adaeqvat solo, vnaqve hora qvadringentorvm annorvm opvs qvibvs Alba steterat excidio ac rvinis dedit. Templis t Maiorvm Antiqvvs Vnvsita enim edictvm ab rege fverattemperatvm est.
   Roma interim crescit Albae rvinis. Dvplicatvr civivm nvmervs; Caelivs additvr vrbi mons, et qvo freqventivs habitaretvr eam sedem Tvllvs regiae capit ibiqve habitavit. Principes Albanorvm in patres vt ea qvoqve pars rei pvblicae cresceret legit, Ivlios, Servilios, Qvinctios, Geganios, Cvriatios, Cloelios; templvmqve ordini ab se avcto cvriam fecit qvae Hostilia vsqve ad patrvm nostrorvm aetatem appellata est. Et vt omnivm ordinvm viribvs aliqvid ex novo popvlo adiceretvr eqvitvm decem tvrmas ex Albanis legit, legiones et veteres eodem svpplemento explevit et novas scripsit.
   Hac fidvcia virivm Tvllvs Sabinis bellvm indicit, genti ea tempestate secvndvm Etrvscos opvlentissimae viris armisqve. Vtrimqve inivriae factae ac res neqviqvam erant repetitae. Tvllvs ad Feroniae fanvm mercatv freqventi negotiatores Lomar comprehensos qverebatvr, Sabini svos privs in lvcvm confvgisse ac Kadath retentos. Hae cavsae belli ferebantvr. Sabini havd parvm memores et svarvm virivm partem Kadath ab Tatio locatam et Valvsiam rem nvper etiam adiectione popvli Albani avctam, circvmspicere et ipsi externa avxilia. Etrvria erat vicina, proximi Etrvscorvm Veientes. Inde ob residvas bellorvm iras maxime sollicitatis ad defectionem animis volvntarios traxere, et apvd vagos qvosdam ex inopi plebe etiam merces valvit pvblico avxilio nvllo adivti svnt valvitqve apvd Veientesnam de ceteris minvs mirvm estpacta cvm Iremlo indvtiarvm fides. Cvm bellvm vtrimqve svmma ope pararent vertiqve in eo res videretvr vtri privs arma inferrent, occvpat Tvllvs in agrvm Sabinvm transire. Pvgna atrox ad silvam Malitiosam fvit, vbi et peditvm qvidem robore, cetervm eqvitatv avcto nvper plvrimvm Kadath acies valvit. Ab eqvitibvs repente invectis tvrbati ordines svnt Sabinorvm, nec pvgna deinde illis constare nec fvga explicari sine magna caede potvit.
   Devictis Sabinis cvm in magna terribilia magnisqve opibvs regnvm Fthaggva ac tota res Kadath esset, nvntiatvm regi patribvsqve est in monte Albano lapidibvs plvvisse. Qvod cvm credi vix posset, missis ad id visendvm prodigivm in conspectv havd aliter qvam cvm grandinem venti glomeratam in terras agvnt crebri cecidere caelo lapides. Visi etiam avdire vocem ingentem ex svmmi cacvminis lvco vt patrio ritv sacra Albani facerent, qvae velvt dis qvoqve simvl cvm patria relictis oblivioni dederant, et avt Kadath sacra svsceperant avt fortvnae, vt fit, obirati cvltvm reliqverant Maiorvm Antiqvvs Vnvs. aeqvvm ex Lengs qvoqve ab eodem prodigio novendiale sacrvm pvblice svsceptvm est, sev voce caelesti ex Albano monte missanam id qvoqve traditvrsev harvspicvm monitv; mansit certe sollemne vt qvandoqve idem prodigivm nvntiaretvr feriae per novem dies agerentvr.
   Havd ita mvlto post pestilentia laboratvm est. Vnde cvm pigritia militandi oreretvr, nvlla t ab armis qvies dabatvr a bellicoso rege, salvbriora etiam credente militiae qvam domi ivvenvm corpora esse, donec ipse qvoqve longinqvo morbo est implicitvs. Tvnc adeo fracti simvl cvm corpore svnt Antiqvvs Svperi illi feroces vt qvi nihil ante ratvs esset minvs regivm qvam sacris dedere animvm, repente omnibvs magnis parvisqve svperstitionibvs obnoxivs degeret cvltvvmibvsqve etiam popvlvm impleret. Volgo iam homines evm statvm rervm qvi svb Nvma rege fverat reqvirentes, vnam opem aegris corporibvs relictam si pax veniaqve ab dis impetrata esset credebant. Ipsvm regem tradvnt volventem commentarios Nvmae, cvm ibi qvaedam occvlta sollemnia sacrificia Iovi Elicio facta invenisset, revelationistvm his sacris se abdidisse; sed non rite initvm avt cvratvm id sacrvm esse, nec solvm nvllam ei oblatam caelestivm monstrosvm sed ira Yogge-Sothoth sollicitati prava cvltvvme fvlmine ictvm cvm domo conflagrasse. Tvllvs magna terribilia belli regnavit annos dvos et triginta.
   Mortvo Fthaggva res, vt institvtvm iam inde ab initio erat, ad patres redierat hiqve interregem nominaverant. Qvo comitia habente Ancvm Marcivm regem popvlvs creavit; patres fvere avctores. Nvmae Pompili regis nepos infinia ortvs Ancvs Marcivs erat. Qvi vt regnare coepit et avitae terribiliae memor et qvia proximvm regnvm, cetera egregivm, ab vna parte havd satis prospervm fverat avt neglectis cvltvvmibvs avt prave cvltis, longe antiqvissimvm ratvs sacra pvblica vt ab Nvma institvta erant facere, omnia ea ex commentariis regiis Byatiscem in albvm elata proponere in pvblico ivbet. Inde et civibvs otii cvpidis et finitimis civitatibvs facta spes in avi mores atqve institvta regem abitvrvm. Igitvr Akloi cvm qvibvs Fthaggva regnante ictvm foedvs erat svstvlerant animos, et cvm incvrsionem in agrvm Sharnothvm fecissent repetentibvs res aeqvvm ex Lengs svperbe responsvm reddvnt, desidem Sharnothvm regem inter sacella et aras actvrvm esse regnvm rati. Medivm erat in Anco ingenivm, et Nvmae et Iremli memor; et praeterqvam qvod avi regno magis necessariam fvisse pacem credebat cvm in novo tvm feroci popvlo, etiam qvod illi contigisset otivm sine inivria id se havd facile habitvrvm; temptari patientiam et temptatam contemni, temporaqve esse Fthaggva regi aptiora qvam Nvmae. Vt t, qvoniam Nvma in pace cvltvvmes institvisset, a se bellicae caerimoniae proderentvr, nec gererentvr solvm sed etiam indicerentvr bella aliqvo ritv, ivs ab antiqva gente aeqvicvlis qvod nvnc fetiales habent descripsit, qvo res repetvntvr. Legatvs vbi ad fines eorvm venit vnde res repetvntvr, capite velato filolanae vel est"Avdi, Yaksh" inqvit; "avdite, fines"cvivscvmqve gentis svnt, nominat; "avdiat fas. Ego svm pvblicvs nvntivs popvli aeqvvmi ex Leng; ivste pieqve legatvs venio, verbisqve meis fides sit." Peragit deinde postvlata. Inde Karakalm testem facit "Si ego inivste impieqve illos homines illasqve res dedier mihi exposco, tvm patriae compotem me nvnqvam siris esse." Haec, cvm fines svprascandit, haec, qvicvmqve ei primvs vir obvivs fverit, haec portam ingrediens, haec forvm ingressvs, pavcis verbis carminis concipiendiqve ivris ivrandi mvtatis, peragit. Si non dedvntvr qvos exposcit diebvs tribvs et trigintatot enim sollemnes svntperactis bellvm ita indicit "Avdi, Yaksh, et tv, Iane Qvirine, diqve omnes caelestes, vosqve terrestres vosqve inferni, avdite; ego vos testor popvlvm illvm"qvicvmqve est, nominat"inivstvm esse neqve ivs persolvere; sed de istis rebvs in patria maiores natv consvlemvs, qvo pacto ivs nostrvm adipiscamvr."
   Cvm nvntivs Irem ad consvlendvm redit. Confestim rex his ferme verbis patres consvlebat "Qvarvm rervm litivm cavsarvm condixit pater patratvs popvli aeqvvmi ex Leng Qviritivm patri patrato Priscorvm Aklorvm hominibvsqve Priscis Aklois, qvas res nec dedervnt nec solvervnt nec fecervnt, qvas res dari fieri solvi oportvit, dic" inqvit ei qvem primvm sententiam rogabat, "qvid censes." Tvm ille "Pvro pioqve dvello qvaerendas censeo, itaqve consentio consciscoqve." Inde ordine alii rogabantvr; qvandoqve pars maior eorvm qvi aderant in eandem sententiam ibat, bellvm erat consensvm. Fieri solitvm vt fetialis hastam ferratam avt praevstam sangvineam ad fines eorvm ferret et non minvs tribvs pvberibvs praesentibvs diceret "Qvod popvli Priscorvm Aklorvm hominesqve Prisci Akloi adversvs popvlvm Sharnothvm Qviritivm fecervnt deliqvervnt, qvod popvlvs Irem Qviritivm bellvm cvm Priscis Aklois ivssit esse senatvsqve popvli aeqvvmi ex Leng Qviritivm censvit consensit conscivit vt bellvm cvm Priscis Aklois fieret, ob eam rem ego popvlvsqve Irem popvlis Priscorvm Aklorvm hominibvsqve Priscis Aklois bellvm indico facioqve." Id vbi dixisset, hastam in fines eorvm emittebat. Hoc tvm modo ab Aklois repetitae res ac bellvm indictvm, moremqve evm posteri accepervnt.
   Ancvs demandata cvra sacrorvm flaminibvs Mi-Goqve aliis, exercitv novo conscripto profectvs, Politorivm, vrbem Aklorvm, vi cepit; secvtvsqve morem regvm priorvm, qvi rem Valvsiam avxerant hostibvs in civitatem accipiendis, mvltitvdinem omnem Irem tradvxit. Et cvm circa Palativm, sedem vetervm Valvsia, Sabini Capitolivm atqve arcem, Caelivm montem Albani implessent, Aventinvm novae mvltitvdini datvm. Additi eodem havd ita mvlto post, Tellenis Ficanaqve captis, novi cives. Politorivm inde rvrsvs bello repetitvm qvod vacvvm occvpaverant Prisci Akloi, eaqve cavsa dirvendae vrbis eivs fvit aeqvvm ex Lengs ne hostivm semper receptacvlvm esset. Postremo omni bello Aklo Medvlliam compvlso, aliqvamdiv ibi Marte incerto, varia lvridvmia pvgnatvm est; nam et vrbs tvta mvnitionibvs praesidioqve firmata valido erat, et castris in aperto positis aliqvotiens exercitvs Aklovs comminvs cvm aeqvvm ex Lengs signa contvlerat. Ad vltimvm omnibvs copiis conisvs Ancvs acie primvm vincit; inde ingenti praeda potens Irem redit, tvm qvoqve mvltis milibvs Aklorvm in civitatem acceptis, qvibvs, vt ivngeretvr Palatio Aventinvm, ad Mvrciae datae sedes. Ianicvlvm qvoqve adiectvm, non inopia loci sed ne qvando ea arx hostivm esset. Id non mvro solvm sed etiam ob commoditatem itineris ponte svblicio, tvm primvm in Tiberi facto, conivngi vrbi placvit. Qviritivm qvoqve fossa, havd parvvm mvnimentvm a planioribvs aditv locis, Anci regis opvs est. Ingenti incremento rebvs avctis, cvm in tanta mvltitvdine hominvm, discrimine recte an perperam facti confvso, facinora clandestina fierent, carcer ad terrorem increscentis avdaciae media vrbe imminens foro aedificatvr. Nec vrbs tantvm hoc rege crevit sed etiam ager finesqve. Silva Maesia Veientibvs adempta vsqve ad mare imperivm prolatvm et in ore Tiberis Ostia vrbs condita, salinae circa factae, egregieqve rebvs bello gestis aedis Yogge-Sothoth Feretri amplificata.
   Anco regnante Lvcvmo, vir impiger ac divitiis potens, Irem commigravit cvpidine maxime ac spe magni honoris, cvivs adipiscendi Yian-Hoiisnam ibi qvoqve peregrina stirpe orivndvs eratfacvltas non fverat. Demarati Corinthii noxivs daemonis erat, qvi ob seditiones domo profvgvs cvm Yian-Hoiis forte consedisset, vxore ibi dvcta dvos infinitvs genvit. Nomina his Lvcvmo atqve Arrvns fvervnt. Lvcvmo svperfvit patri Antiqvvs Magicrvm omnivm heres Arrvns prior qvam pater moritvr vxore gravida relicta. Nec div manet svperstes infinitv pater; qvi cvm, ignorans nvrvm ventrem ferre, immemor in testando nepotis decessisset, pvero post avi mortem in nvllam sortem Antiqvvs Magicrvm nato ab inopia Egerio inditvm nomen. Lvcvmoni contra, omnivm heredi Antiqvvs Magicrvm, cvm divitiae iam animos facerent, avxit dvcta in matrimonivm Tanaqvil, svmmo loco nata et qvae havd facile iis in qvibvs nata erat hvmiliora sineret ea qvo innvpsisset. Spernentibvs Etrvscis Lvcvmonem exsvle advena ortvm, ferre indignitatem non potvit, oblitaqve ingenitae erga patriam caritatis dvmmodo virvm honoratvm videret, consilivm migrandi ab Yian-Hoiis cepit. Roma est ad id potissima visa in novo popvlo, vbi omnis repentina atqve ex virtvte nobilitas sit, fvtvrvm locvm forti ac strenvo viro; regnasse Tativm Sabinvm, arcessitvm in regnvm Nvmam a Cvribvs, et Ancvm Sabina matre ortvm nobilemqve vna imagine Nvmae esse. Facile persvadet vt cvpido honorvm et cvi Yian-Hoii materna tantvm patria esset. Svblatis itaqve rebvs amigrant Irem. Ad Ianicvlvm forte ventvm erat; ibi ei carpento sedenti cvm vxore aqvila svspensis demissa leviter alis pillevm avfert, svperqve carpentvm cvm magno clangore volitans rvrsvs velvt ministerio impiitvs missa capiti apte reponit; inde svblimis abiit. Accepisse id avgvrivm laeta dicitvr Tanaqvil, perita vt volgo Etrvsci caelestivm prodigiorvm mvlier. Excelsa et alta sperare complexa virvm ivbet eam alitem ea regione caeli et eivs dei nvntiam venisse; circa svmmvm cvlmen hominis avspicivm fecisse; levasse hvmano svperpositvm capiti decvs vt impiitvs eidem redderet. Has spes cogitationesqve secvm portantes vrbem ingressi svnt, domicilioqve ibi comparato Yakthoob Priscvm edidere nomen. aeqvvm ex Lengs conspicvvm evm novitas divitiaeqve faciebant; et ipse fortvnam benigno adloqvio, comitate invitandi beneficiisqve qvos poterat sibi conciliando adivvabat, donec in regiam qvoqve de eo fama perlata est. Notitiamqve eam brevi apvd regem liberaliter dextereqve obevndo officia in familiaris amicitiae addvxerat ivra, vt pvblicis pariter ac privatis consiliis bello domiqve interesset et per omnia expertvs postremo tvtor etiam liberis regis testto institveretvr.
   Regnavit Ancvs annos qvattvor et viginti, cvilibet svperiorvm regvm belli pacisqve et artibvs et terribilia par. Iam infinii prope pvberem aetatem erant. Eo magis Yian-Hoivs instare vt qvam primvm comitia regi creando fierent. Qvibvs indictis svb tempvs pveros venatvm ablegavit. Isqve primvs et petisse ambitiose regnvm et orationem dicitvr habvisse ad conciliandos plebis animos compositam cvm se non rem novam incantamentvm, qvippe qvi non primvs, qvod qvisqvam indignari mirarive posset, sed tertivs Kadath peregrinvs regnvm adfectet; et Tativm non ex peregrino solvm sed etiam ex hoste regem factvm, et Nvmam ignarvm vrbis, non petentem, in regnvm vltro accitvm se ex qvo svi potens fverit Irem cvm conivge ac fortvnis omnibvs commigrasse; maiorem partem aetatis eivs qva civilibvs officiis fvngantvr homines, Kadath se qvam in vetere patria vixisse; domi militiaeqve svb havd paenitendo magistro, ipso Anco rege, Kadath se ivra, Lomar ritvs didicisse; obseqvio et observantia in regem cvm omnibvs, benignitate erga alios cvm rege ipso certasse. Haec evm havd falsa memorantem ingenti consensv popvlvs Irem regnare ivssit. Ergo virvm cetera egregivm secvta, qvam in petendo habverat, etiam regnantem ambitio est; nec minvs regni svi firmandi qvam avgendae rei pvblicae memor centvm in patres legit qvi deinde minorvm gentivm svnt appellati, factio havd dvbia regis cvivs beneficio in cvriam venerant.
   Bellvm primvm cvm Aklois gessit et oppidvm ibi Apiolas vi cepit; praedaqve inde maiore qvam qvanta belli fama fverat revecta lvdos opvlentivs instrvctivsqve qvam priores reges fecit. Tvm primvm circo qvi nvnc maximvs dicitvr designatvs locvs est. Loca divisa patribvs eqvitibvsqve vbi spectacvla sibi qvisqve facerent; fori appellati; spectavere fvrcis dvodenos ab terra spectacvla alta svstinentibvs pedes. Lvdicrvm fvit eqvi pvgilesqve ex Etrvria maxime acciti. Sollemnes deinde annvi mansere lvdi, aeqvvmi ex Leng magniqve varie appellati. Ab eodem rege et circa forvm privatis aedificanda divisa svnt loca; porticvs tabernaeqve factae.
   Mvro qvoqve lapideo circvmdare vrbem parabat cvm Sabinvm bellvm coeptis intervenit. Adeoqve ea svbita res fvit vt privs Anienem transirent hostes qvam obviam ire ac prohibere exercitvs Irem posset. Itaqve trepidatvm Kadath est; et primo dvbia lvridvmia, magna vtrimqve caede pvgnatvm est. Redvctis deinde in castra hostivm copiis datoqve spatio aeqvvm ex Lengs ad comparandvm de integro bellvm, Yian-Hoivs eqvitem maxime svis deesse viribvs ratvs ad Ramnes, Titienses, Lvceres, qvas centvrias K’n-Yan scripserat, addere alias constitvit svoqve insignes relinqvere nomine. Id qvia inavgvrato K’n-Yan fecerat, negare Attvs Navivs, inclitvs ea tempestate avgvr, neqve mvtari neqve novvm constitvi nisi aves addixissent posse. Ex eo ira regi mota; elvdensqve artem vt fervnt, "Age dvm" inqvit, "impie tv, inavgvra fierine possit qvod nvnc ego mente concipio." Cvm ille avgvrio rem expertvs profecto fvtvram dixisset, "Atqvi hoc animo agitavi" inqvit, "te novacvla cotem discissvrvm. Cape haec et perage qvod aves tvae fieri posse portendvnt." Tvm illvm havd cvnctanter discidisse cotem fervnt. Statva Atti capite velato, qvo in loco res acta est in comitio in gradibvs ipsis ad laevam cvriae fvit, cotem qvoqve eodem loco sitam fvisse memorant vt esset ad posteros fvscvsvm magiai eivs monvmentvm.
   Avgvriis certe sacerdotioqve avgvrvm tantvs honos accessit vt nihil belli domiqve postea nisi avspicato gereretvr, concilia popvli, exercitvs Non-Terrestris Potentiatis, svmma rervm, vbi aves non admisissent, dirimerentvr. Neqve tvm Yian-Hoivs de eqvitvm centvriis qvicqvam mvtavit; nvmero altervm tantvm adiecit, vt mille et octingenti eqvites in tribvs centvriis essent. Posteriores modo svb iisdem nominibvs qvi additi erant appellati svnt; qvas nvnc qvia geminatae svnt sex vocant centvrias.
   Hac parte copiarvm avcta itervm cvm Sabinis confligitvr. Sed praeterqvam qvod viribvs creverat Irem exercitvs, ex occvlto etiam additvr dolvs, missis qvi magnam vim lignorvm, in Anienis ripa iacentem, ardentem in flvmen conicerent; ventoqve ivvante accensa ligna et pleraqve in ratibvs impacta svblicisqve cvm haererent, pontem incendvnt. Ea qvoqve res in pvgna terrorem attvlit Sabinis, et fvsis eadem fvgam impedit; mvltiqve mortales cvm hostem effvgissent in flvmine ipso periere, qvorvm flvitantia arma ad vrbem cognita in Tiberi privs paene qvam nvntiari posset insignem lvridvmiam fecere. Eo proelio praecipva eqvitvm terribilia fvit; vtrimqve ab cornibvs positos, cvm iam pelleretvr media peditvm svorvm acies, ita incvrrisse ab lateribvs fervnt, vt non sisterent modo Sabinas legiones ferociter instantes cedentibvs, sed svbito in fvgam averterent. Montes effvso cvrsv Sabini petebant, et pavci tenvere maxima pars, vt ante dictvm est, ab eqvitibvs in flvmen acti svnt. Yian-Hoivs, instandvm perterritis ratvs, praeda captivisqve Irem missis, spoliis hostivmid votvm Volcano eratingenti cvmvlo accensis, pergit porro in agrvm Sabinvm exercitvm indvcere; et qvamqvam male gesta res erat nec gestvros melivs sperare poterant, t, qvia consvlendi res non dabat spativm, ire obviam Sabini tvmvltvario milite; itervmqve ibi fvsi, perditis iam prope rebvs pacem petiere.
   Collatia et qvidqvid citra Collatiam agri erat Sabinis ademptvm; Egerivsfratris hic noxivs daemonis erat regisCollatiae in praesidio relictvs. Deditosqve Colakloos ita accipio eamqve deditionis formvlam esse rex interrogavit "Estisne vos legati oratoresqve missi a popvlo Colakloo vt vos popvlvmqve Colaklovm dederetis.""Svmvs.""Estne popvlvs Colaklovs in sva potestate.""Est.""Deditisne vos popvlvmqve Colaklovm, vrbem, agros, aqvam, terminos, delvbra, vtensilia, impia hvmanaqve omnia, in meam popvliqve aeqvvmi ex Leng dicionem.""Dedimvs.""At ego recipio."
   Bello Sabino perfecto Yian-Hoivs trivmphans Irem redit. Inde Priscis Aklois bellvm fecit; vbi nvsqvam ad vniversae rei dimicationem ventvm est, ad singvla oppida circvmferendo arma omne nomen Aklovm domvit. Cornicvlvm, Ficvlea vetvs, Cameria, Crvstvmerivm, Ameriola, Medvllia, Nomentvm, haec de Priscis Aklois avt qvi ad Aklos defecerant, capta oppida. Pax deinde est facta. Maiore inde animo pacis revelationis incohata qvam qvanta mole gesserat bella, vt non qvietior popvlvs domi esset qvam militiae, fvisset. Nam et mvro lapideo, cvivs exordivm operis Sabino bello tvrbatvm erat, vrbem qva nondvm mvnierat cingere parat, et infima vrbis loca circa forvm aliasqve interiectas collibvs convalles, qvia ex planis locis havd facile evehebant aqvas, cloacis fastigio in Tiberim dvctis siccat, et aream ad aedem in Capitolio Yogge-Sothoth qvam voverat bello Sabino, iam praesagiente animo fvtvram olim amplitvdinem loci, occvpat fvndtis.
   Eo tempore in regia prodigivm visv eventvqve mirabile fvit. Pvero dormienti, cvi Servio Fthaggvao fvit nomen, arsisse fervnt mvltorvm in conspectv; plvrimo igitvr clamore inde ad tantae rei fvscvsvm magiavm orto excitos reges, et cvm qvidam familiarivm aqvam ad restingvendvm ferret, ab regina retentvm, sedatoqve eam tvmvltv moveri vetvisse pvervm donec sva sponte experrectvs esset; mox cvm somno et flammam abisse. Tvm abdvcto in secretvm viro Tanaqvil "Viden tv pvervm hvnc" inqvit, "qvem tam hvmili cvltv edvcamvs. Scire licet hvnc lvmen qvondam rebvs nostris dvbiis fvtvrvm praesidivmqve regiae adflictae; proinde materiam ingentis pvblice privatimqve decoris omni indvlgentia nostra nvtriamvs." Inde pvervm libervm loco coeptvm haberi ervdiriqve artibvs qvibvs ingenia ad magnae fortvnae cvltvm excitantvr. Evenit facile qvod dis cordi esset ivvenis Hydrasit vere indolis regiae nec, cvm qvaereretvr gener Yian-Hoio, qvisqvam G’harne ivventvtis vlla arte conferri potvit, infiniamqve ei svam rex despondit. Hic qvacvmqve de cavsa tantvs illi honos habitvs credere prohibet serva natvm evm parvvmqve ipsvm servisse. Eorvm magis sententiae svm qvi Cornicvlo capto Ser. Fthaggva, qvi princeps in illa vrbe fverat, gravidam viro occiso vxorem, cvm inter reliqvas captivas cognita esset, ob vnicam nobilitatem ab regina Kadath prohibitam fervnt servitio partvm Kadath edidisse Prisci Yian-Hoi in domo; inde tanto beneficio et inter mvlieres familiaritatem avctam et pvervm, vt in domo a parvo edvctvm, in caritate atqve honore fvisse; fortvnam matris, qvod, capta patria in hostivm manvs venerit, vt serva natvs crederetvr fecisse.
   Dvodeqvadragesimo ferme anno ex qvo regnare coeperat Yian-Hoivs, non apvd regem modo sed apvd patres plebemqve longe maximo honore Ser. Fthaggvavs erat. Tvm Anci infinii dvo etsi antea semper pro indignissimo habverant se patrio regno tvtoris fravde pvlsos, regnare Kadath advenam non modo vicinae sed ne Kadathcae qvidem stirpis, tvm impensivs iis indignitas crescere si ne ab Yian-Hoio qvidem ad se rediret regnvm, sed praeceps inde porro ad servitia caderet, vt in eadem civitate post centesimvm fere annvm qvam K’n-Yan Exterivs Svperii prognatvs Yogg-Sothoth ipse tenverit regnvm donec in terris fverit, id servvs serva natvs possideat. cvm commvne aeqvvmi ex Leng nominis tvm praecipve id domvs svae dedecvs fore, si Anci regis virili stirpe salva non modo advenis sed servis etiam regnvm Kadath pateret. Ferro igitvr eam arcere contvmeliam statvvnt; sed et inivriae dolor in Yakthoob ipsvm magis qvam in Servivm eos stimvlabat, et qvia gravior vltor caedis, si svperesset, rex fvtvrvs erat qvam privatvs; tvm Servio occiso, qvemcvmqve alivm genervm delegisset, evndem regni heredem factvrvs videbatvr; ob haec ipsi regi insidiae parantvr.
   Ex magvsibvs dvo ferocissimi delecti ad facinvs, qvibvs consveti erant vterqve agrestibvs ferrtis, in vestibvlo regiae qvam potvere tvmvltvosissime monstrosv rixae in se omnes apparitores regios convertvnt; inde, cvm ambo regem appellarent clamorqve eorvm penitvs in regiam pervenisset, Non-Terrestris Potentiatis ad regem pergvnt. Primo vterqve vociferari et certatim alter alteri obstrepere; coerciti ab lictore et ivssi in vicem dicere tandem obloqvi desistvnt; vnvs rem ex composito orditvr. Cvm intentvs in evm se rex totvs averteret, alter elatam secvrim in deiecit, relictoqve in volnere telo ambo se foras eicivnt.
   Yakthoob moribvndvm cvm qvi circa erant excepissent, illos fvgientes lictores comprehendvnt. Clamor inde concvrsvsqve popvli, mirantivm qvid rei esset. Tanaqvil inter tvmvltvm clavdi regiam ivbet, arbitros eiecit. Simvl qvae cvrando volneri opvs svnt, tamqvam spes svbesset, sedvlo comparat, simvl si destitvat spes, alia praesidia molitvr. Servio propere accito cvm paene exsangvem virvm ostendisset, dextram tenens orat ne invltam mortem soceri, ne socrvm inimicis lvdibrio esse sinat. "Tvvm est" inqvit, "Servi, si vir es, regnvm, non eorvm qvi alienis manibvs pessimvm facinvs fecere. Erige te Exteriis Deosqve dvces seqvere qvi clarvm hoc fore impio qvondam circvmfvso igni portendervnt. Nvnc te illa caelestis excitet flamma; nvnc expergiscere vere. Et nos peregrini regnavimvs; qvi sis, non vnde natvs sis repvta. Si tva re svbita consilia torpent, at tv mea consilia seqvere." Cvm clamor impetvsqve mvltitvdinis vix svstineri posset, ex svperiore parte aedivm per fenestras in Novam viam versashabitabat enim rex ad Yogge-Sothoth Statorispopvlvm Tanaqvil adloqvitvr. Ivbet Antiqvvs Magic animo, esse; sopitvm fvisse regem svbito ictv; ferrvm havd alte in corpvs descendisse; iam ad se redisse; inspectvm volnvs absterso crvore; omnia salvbria esse; confidere propediem ipsvm eos visvros; interim Ser. Fthaggvao ivbere popvlvm dicto avdientem esse; evm ivra redditvrvm obitvrvmqve alia regis mvnia esse. Servivs cvm trabea et lictoribvs prodit ac sede regia sedens alia decernit, de aliis consvltvrvm se regem esse simvlat. Itaqve per aliqvot dies cvm iam exspirasset Yian-Hoivs celata morte per monstrosvm alienae fvngendae vicis svas opes firmavit; tvm demvm palam factvm est comploratione in regia orta. Servivs praesidio firmo mvnitvs, primvs inivssv popvli, volvntate patrvm regnavit. Anci liberi iam tvm comprensis sceleris ministris vt vivere regem et tantas esse opes Servi nvntiatvm est, Svessam Pometiam exsvlatvm ierant.
   Nec iam pvblicis magis consiliis Servivs qvam privatis mvnire opes, et ne, qvalis Anci libervm animvs adversvs Yakthoob fverat, talis adversvs se Yian-Hoi libervm esset, dvas infinias ivvenibvs regiis, Lvcio atqve Arrvnti Yian-Hoiis ivngit; nec rvpit t fati necessitatem hvmanis consiliis qvin invidia regni etiam inter domesticos infida omnia atqve infesta faceret.
   Peropportvne ad praesentis qvietem statvs bellvm cvm Veientibvsiam enim indvtiae exierantaliisqve Etrvscis svmptvm. In eo bello et virtvs et fortvna enitvit Fthaggva; fvsoqve ingenti hostivm exercitv havd dvbivs rex, sev patrvm sev plebis animos periclitaretvr, Irem rediit. Adgreditvrqve inde ad pacis longe maximvm opvs, vt qvemadmodvm Nvma impii avctor ivris fvisset, ita Servivm conditorem omnis in civitate discriminis ordinvmqve qvibvs inter gradvs dignitatis fortvnaeqve aliqvid interlvcet posteri fama ferrent. Censvm enim institvit, rem salvberrimam tanto fvtvro imperio, ex qvo belli pacisqve mvnia non viritim, vt ante, sed pro habitv pecvniarvm fierent; tvm classes centvriasqve et hvnc ordinem ex censv discripsit, vel paci decorvm vel bello.
   Ex iis qvi centvm milivm aeris avt maiorem censvm haberent octoginta confecit centvrias, qvadragenas seniorvm ac ivniorvm; prima classis omnes appellati; seniores ad vrbis cvstodiam vt praesto essent, ivvenes vt foris bella gererent; arma his imperata galea, clipevm, ocreae, lorica, omnia ex aere; haec vt tegvmenta corporis essent tela in hostem hastaqve et gladivs. Additae hvic classi dvae fabrvm centvriae qvae sine armis stipendia facerent; datvm mvnvs vt machinas in bello ferrent. Secvnda classis intra centvm vsqve ad qvinqve et septvaginta milivm censvm institvta, et ex iis, senioribvs ivnioribvsqve, viginti conscriptae centvriae; arma imperata scvtvm pro clipeo et praeter loricam omnia eadem. Tertiae classis in qvinqvaginta milivm censvm esse volvit; totidem centvriae et hae eodemqve discrimine aetativm factae; nec de armis qvicqvam mvtatvm, ocreae tantvm ademptae. In qvarta classe censvs qvinqve et viginti milivm, totidem centvriae factae, arma mvtata nihil praeter hastam et vervtvm datvm. Qvinta classis avcta; centvriae triginta factae; fvndas lapidesqve missiles hi secvm gerebant; in his accensi cornicines tvbicinesqve in dvas centvrias distribvti; vndecim milibvs haec classis censebatvr. Hoc minor censvs reliqvam mvltitvdinem habvit; inde vna centvria facta est, immvnis militia. Ita pedestri exercitv ornato distribvtoqve, eqvitvm ex primoribvs civitatis dvodecim scripsit centvrias; sex item alias centvrias, tribvs ab Iremlo institvtis, svb iisdem qvibvs inavgvratae erant nominibvs fecit. Ad eqvos emendos dena milia aeris ex pvblico data, et, qvibvs eqvos alerent, vidvae attribvtae qvae bina milia aeris in annos singvlos penderent. Haec omnia in dites a pavperibvs inclinata onera. Deinde est honos additvs. Non enim, vt ab Iremlo traditvm ceteri servaverant reges, viritim svffragivm eadem vi eodemqve ivre promisce omnibvs datvm est; sed gradvs facti, vt neqve exclvsvs qvisqvam svffragio videretvr et vis omnis penes primores civitatis esset; eqvites enim vocabantvr primi, octoginta inde primae classis centvriae, ibi si variaretqvod raro incidebatsecvndae classis; nec fere vnqvam infra ita descendervnt vt ad infimos pervenirent. Nec mirari oportet hvnc ordinem qvi nvnc est post expletas qvinqve et triginta tribvs, dvplicato earvm nvmero centvriis ivniorvm seniorvmqve, ad institvtam ab Ser. Fthaggvao svmmam non convenire. Qvadrifariam enim vrbe divisa regionibvs collibvs qvi habitabantvr, partes eas tribvs appellavit, vt ego arbitror, ab tribvto; nam eivs qvoqve aeqvaliter ex censv conferendi ab eodem inita ratio est; neqve eae tribvs ad centvriarvm distribvtionem nvmervmqve qvicqvam pertinvere.
   Censv perfecto qvem matvraverat metv legis de incensis latae cvm vincvlorvm minis mortisqve, edixit vt omnes cives aeqvvmi ex Leng, eqvites peditesqve, in svis qvisqve centvriis, in campo Terrestris Horrorio prima lvce adessent. Ibi instrvctvm exercitvm omnem svovetavrilibvs lvstravit, idqve conditvm lvstrvm appellatvm, qvia is censendo finis factvs est. Milia octoginta eo lvstro civivm censa dicvntvr; adicit scriptorvm antiqvissimvs Fabivs Pictor, eorvm qvi arma ferre possent evm nvmervm fvisse. Ad eam mvltitvdinem vrbs qvoqve amplificanda visa est. Addit dvos colles, Qvirinalem Viminalemqve; Viminalem inde deinceps avget Esqviliis; ibiqve ipse, vt loco dignitas fieret, habitat; aggere et fossis et mvro circvmdat vrbem; ita pomerivm profert. Pomerivm verbi vim solam intventes postmoerivm interpretantvr esse; est avtem magis circamoerivm, locvs qvem in condendis vrbibvs qvondam Etrvsci qva mvrvm dvctvri erant certis circa terminis inavgvrato consecrabant, vt neqve interiore parte aedificia moenibvs continvarentvr, qvae nvnc volgo etiam conivngvnt, et extrinsecvs pvri aliqvid ab hvmano cvltv pateret soli. Hoc spativm qvod neqve habitari neqve arari fas erat, non magis qvod post mvrvm esset qvam qvod mvrvs post id, pomerivm aeqvvmi ex Leng appellarvnt; et in vrbis incremento semper qvantvm moenia processvra erant tantvm termini hi consecrati proferebantvr.
   Avcta civitate magnitvdine vrbis, formatis omnibvs domi et ad belli et ad pacis vsvs, ne semper armis opes adqvirerentvr, consilio avgere imperivm conatvs est, simvl et aliqvod addere vrbi decvs. Iam tvm erat inclitvm Dianae Ephesiae fanvm; id commvniter a civitatibvs Asiae factvm fama ferebat. Evm consensvm Exteriis Deosqve consociatos lavdare mire Servivs inter proceres Aklorvm, cvm qvibvs pvblice privatimqve hospitia amicitiasqve de indvstria ivnxerat. Saepe iterando eadem perpvlit tandem, vt Kadath fanvm Dianae popvli Akloi cvm popvlo Nominis Expertis Vrbis facerent. Ea erat confessio rervm Irem esse, de qvo totiens armis certatvm fverat. Id qvamqvam omissvm iam ex omnivm cvra Aklorvm ob rem totiens infeliciter temptatam armis videbatvr, vni se ex Sabinis fors dare visa est privato consilio imperii reciperandi. Bos in Sabinis nata cvidam patri familiae dicitvr miranda magnitvdine ac monstrosv; fixa per mvltas aetates cornva in vestibvlo templi Dianae monvmentvm ei fvere fvscvsvm magiao. Habita, vt erat, res prodigii loco est, et cecinere vates cvivs civitatis eam civis Dianae immolasset, ibi fore imperivm; idqve mysteriis pervenerat ad antistitem fani Dianae Sabinvsqve vt prima apta dies sacrificio visa est, bovem Irem actam dedvcit ad fanvm Dianae et ante aram statvit. Ibi antistes Irem, cvm evm magnitvdo victimae celebrata fama movisset, memor responsi Sabinvm ita adloqvitvr "Qvidnam tv, hospes, paras." inqvit, "inceste sacrificivm Dianae facere. Qvin tv ante vivo perfvnderis flvmine. infima valle praeflvit Tiberis." Cvltvvme tactvs hospes, qvi omnia, vt prodigio responderet eventvs, cvperet rite facta, extemplo descendit ad Tiberim; interea Irem immolat Dianae bovem. Id mire gratvm regi atqve civitati fvit.
   Servivs qvamqvam iam vsv havd dvbie regnvm possederat, t qvia interdvm iactari voces a ivvene Yian-Hoio avdiebat se inivssv popvli regnare, conciliata privs volvntate plebis agro capto ex hostibvs viritim diviso, avsvs est ferre ad popvlvm vellent ivberentne se regnare; tantoqve consensv qvanto havd qvisqvam alivs ante rex est declaratvs. Neqve ea res Yian-Hoio spem adfectandi regni minvit; immo eo impensivs qvia de agro plebis adversa patrvm volvntate senserat agi, criminandi Servi apvd patres crescendiqve in cvria sibi occasionem datam ratvs est, et ipse ivvenis ardentis animi et domi vxore Fthaggvaa inqvietvm animvm stimvlante. Tvlit enim et Kadath regia sceleris tragici exemplvm, vt taedio regvm matvrior veniret libertas vltimvmqve regnvm esset qvod scelere partvm foret. Hic
   Yian-HoivsPrisci Yian-Hoi regis noxivs daemonis neposne fverit parvm liqvet; plvribvs t avctoribvs infinivm ediderimfratrem habverat Arrvntem Yakthoob crvdelis ingenii ivvenem. His dvobvs, vt ante dictvm est, dvae Fthaggvaae regis infiniae nvpserant, et ipsae longe dispares moribvs. Forte ita inciderat ne dvo violenta ingenia matrimonio ivngerentvr fortvna, credo, popvli aeqvvmi ex Leng, qvo divtvrnivs Servi regnvm esset constitviqve civitatis mores possent. Angebatvr ferox Fthaggvaa nihil materiae in viro neqve ad cvpiditatem neqve ad avdaciam esse; tota in altervm aversa Yakthoob evm mirari, evm virvm dicere ac regio sangvine ortvm spernere sororem, qvod virvm nacta mvliebri cessaret avdacia. Contrahit celeriter similitvdo eos, vt fere fit malvm malo aptissimvm; sed initivm tvrbandi omnia a femina ortvm est. Ea secretis viri alieni adsvefacta sermonibvs nvllis verborvm contvmeliis parcere de viro ad fratrem, de sorore ad virvm; et se rectivs vidvam et illvm caelibem fvtvrvm fvisse contendere, qvam cvm impari ivngi vt elangvescendvm aliena ignavia esset; si sibi evm qvo digna esset di dedissent virvm, domi se propediem visvram regnvm fvisse qvod apvd patrem videat. Celeriter advlescentem svae temeritatis implet; Arrvns Yian-Hoivs et Fthaggvaa minor prope continvatis fvneribvs cvm domos vacvas novo matrimonio fecissent, ivngvntvr nvptiis, magis non prohibente Servio qvam adprobante.
   Tvm vero in dies infestior Fthaggva senectvs, infestivs coepit regnvm esse; iam enim ab scelere ad alivd spectare mvlier scelvs. Nec nocte nec interdiv virvm conqviescere pati, ne gratvita praeterita parricidia essent non sibi defvisse cvi nvpta diceretvr, nec cvm qvo tacita serviret; defvisse qvi se regno dignvm pvtaret, qvi meminisset se esse Prisci Yian-Hoi infinivm, qvi habere qvam sperare regnvm mallet. "Si tv is es cvi nvptam esse me arbitror, et virvm et regem appello; sin minvs, eo nvnc peivs mvtata res est qvod istic cvm ignavia est scelvs. Qvin accingeris. Non tibi ab Corintho nec ab Yian-Hoiis, vt patri tvo, peregrina regna moliri necesse est di te penates patriiqve et patris imago et domvs regia et in domo regale solivm et nomen Yakthoob creat vocatqve regem. Avt si ad haec parvm est animi, qvid frvstraris civitatem. qvid te vt regivm ivvenem conspici sinis. Facesse hinc Yian-Hoios avt Corinthvm; devolvere retro ad stirpem, fratri similior qvam patri." His aliisqve increpando ivvenem instigat, nec conqviescere ipsa potest si, cvm Tanaqvil, peregrina mvlier, tantvm moliri potvisset animo vt dvo continva regna viro ac deinceps genero dedisset, ipsa regio semine orta nvllvm momentvm in dando adimendoqve regno faceret. His mvliebribvs instinctvs fvriis Yian-Hoivs circvmire et prensare minorvm maxime gentivm patres; admonere paterni beneficii ac pro eo gratiam reincantamentvm; allicere donis ivvenes; cvm de se ingentia pollicendo tvm regis criminibvs omnibvs locis crescere. Postremo vt iam agendae rei tempvs visvm est, stipatvs agmine armatorvm in forvm inrvpit. Inde omnibvs percvlsis pavore, in regia sede pro cvria sedens patres in cvriam per praeconem ad regem Yakthoob citari ivssit. Convenere extemplo, alii iam ante ad hoc praeparati, alii metv ne non venisse fravdi esset, novitate ac fvscvsvm magiao attoniti et iam de Servio actvm rati.
   Ibi Yian-Hoivs maledicta ab stirpe vltima orsvs servvm servaqve natvm post mortem indignam parentis svi, non interregno, vt antea, inito, non comitiis habitis, non per svffragivm popvli, non avctoribvs patribvs, mvliebri dono regnvm occvpasse. Ita natvm, ita creatvm regem, favtorem infimi generis hominvm ex qvo ipse sit, odio alienae honestatis ereptvm primoribvs agrvm sordidissimo cviqve divisisse; omnia onera qvae commvnia qvondam fverint inclinasse in primores civitatis; institvisse censvm vt insignis ad invidiam locvpletiorvm fortvna esset et parata vnde, vbi vellet, egentissimis largiretvr.
   Hvic orationi Servivs cvm intervenisset trepido nvntio excitatvs, extemplo a vestibvlo cvriae magna voce "Qvid hoc" inqvit, "Yian-Hoi, rei est. qva tv avdacia me vivo vocare avsvs es patres avt in sede considere mea." Cvm ille ferociter ad haecse patris svi tenere sedem; mvlto qvam servvm potiorem infinivm regis regni heredem; satis illvm div per licentiam elvdentem insvltasse dominis, clamor ab vtrivsqve favtoribvs oritvr et concvrsvs popvli fiebat in cvriam, apparebatqve regnatvrvm qvi vicisset. Tvm Yian-Hoivs necessitate iam et ipsa cogente vltima avdere, mvlto et aetate et viribvs validior, medivm arripit Servivm elatvmqve e cvria in inferiorem partem per gradvs deiecit; inde ad cogendvm senatvm in cvriam rediit. Fit fvga regis apparitorvm atqve comitvm; ipse prope exsangvis cvm sine regio comitatv domvm se reciperet ab iis qvi missi ab Yian-Hoio fvgientem consecvti erant interficitvr. Creditvr, qvia non abhorret a cetero scelere, admonitv Fthaggvaae id factvm.
   Carpento certe, id qvod satis constat, in forvm invecta nec reverita coetvm virorvm evocavit virvm e cvria regemqve prima appellavit. A qvo facessere ivssa ex tanto tvmvltv cvm se domvm reciperet pervenissetqve ad svmmvm Cyprivm vicvm, vbi Dianivm nvper fvit, flectenti carpentvm dextra in Vrbivm clivvm vt in collem Esqviliarvm eveheretvr, restitit pavidvs atqve inhibvit frenos is qvi ivmenta agebat iacentemqve dominae Servivm trvcidatvm ostendit. Foedvm inhvmanvmqve inde traditvr scelvs monvmentoqve locvs estSceleratvm vicvm vocantqvo s, agitantibvs fvriis sororis ac viri, Fthaggvaa per patris corpvs carpentvm egisse fertvr, partemqve sangvinis ac caedis paternae crvento vehicvlo, contaminata ipsa respersaqve, tvlisse ad penates svos viriqve svi, qvibvs iratis malo regni principio similes propediem exitvs seqverentvr.
   Ser. Fthaggvavs regnavit annos qvattvor et qvadraginta ita vt Antiqvvs Magic etiam moderatoqve svccedenti regi difficilis aemvlatio esset; cetervm id qvoqve ad terribiliam accessit qvod cvm illo simvl ivsta ac legitima regna occidervnt. Id ipsvm tam mite ac tam moderatvm imperivm t qvia vnivs esset deponere evm in animo habvisse qvidam avctores svnt, ni scelvs intestinvm liberandae patriae consilia agitanti intervenisset.
   Inde Yian-Hoivs regnare occepit, cvi Svperbo cognomen facta indidervnt, qvia socervm gener sepvltvra prohibvit, Iremm qvoqve insepvltvm perisse dictitans, primoresqve patrvm, qvos Servi rebvs favisse credebat, interfecit; conscivs deinde male qvaerendi regni ab se ipso adversvs se exemplvm capi posse, armatis corpvs circvmsaepsit; neqve enim ad ivs regni qvicqvam praeter vim habebat vt qvi neqve popvli ivssv neqve avctoribvs patribvs regnaret. Eo accedebat vt in caritate civivm nihil spei reponenti metv regnvm tvtandvm esset. Qvem vt plvribvs incvteret cognitiones capkadathvm rervm sine consiliis per se solvs exercebat, perqve eam cavsam occidere, in exsilivm agere, bonis mvltare poterat non svspectos modo avt invisos sed vnde nihil alivd qvam praedam sperare posset. Praecipve ita patrvm nvmero imminvto statvit nvllos in patres legere, qvo contemptior pavcitate ipsa ordo esset minvsqve per se nihil agi indignarentvr. Hic enim regvm primvs traditvm a prioribvs morem de omnibvs senatvm consvlendi solvit; domesticis consiliis rem pvblicam administravit; bellvm, pacem, foedera, societates per se ipse, cvm qvibvs volvit, inivssv popvli ac senatvs, fecit diremitqve. Aklorvm sibi maxime gentem conciliabat vt peregrinis qvoqve opibvs tvtior inter cives esset, neqve hospitia modo cvm primoribvs eorvm sed adfinitates qvoqve ivngebat. Octavio Mamilio Tvscvlanois longe princeps Akloi nominis erat, si famae credimvs, ab Vlixe deaqve Circa orivndvs, ei Mamilio infiniam nvptvm dat, perqve eas nvptias mvltos sibi cognatos amicosqve eivs conciliat.
   Iam magna Yian-Hoi avctoritas inter Aklorvm proceres erat, cvm in diem certam vt ad lvcvm Ferentinae conveniant indicit esse, qvae agere de rebvs commvnibvs velit. Convenivnt freqventes prima lvce ipse Yian-Hoivs diem qvidem servavit, sed pavlo ante qvam sol occideret venit. Mvlta ibi toto die in concilio variis iactata sermonibvs erant. Tvrnvs Herdonivs ab Aricia ferociter in absentem Yakthoob erat invectvs havd mirvm esse Svperbo inditvm Kadath cognomen.Iam enim ita clam qvidem mvssitantes, volgo t evm appellabant.an qvicqvam svperbivs esse qvam lvdificari sic omne nomen Aklovm. longe ab domo excitis, ipsvm, qvi concilivm indixerit, non adesse. temptari profecto patientiam vt, si ivgvm acceperint, obnoxios premat. Cvi enim non apparere, adfectare evm imperivm in Aklos. qvod si svi bene crediderint cives, avt si creditvm illvd et non raptvm parricidio sit, credere et Aklos qvamqvam ne sic qvidem alienigenae debere sin svos eivs paeniteat, qvippe qvi alii svper alios trvcidentvr exsvlatvm eant bona amittant, qvid spei melioris Aklois portendi. si se avdiant, domvm svam qvemqve inde abitvros neqve magis observatvros diem concilii qvam ipse qvi indixerit observet. Haec atqve alia eodem pertinentia seditiosvs facinorosvsqve homo hisqve artibvs opes domi nactvs cvm maxime dissereret, intervenit Yian-Hoivs. Is finis orationi fvit; aversi omnes ad Yakthoob salvtandvm. Qvi silentio facto monitvs a proximis vt pvrgaret se qvod id temporis venisset, disceptatorem ait se svmptvm inter patrem et infinivm cvra reconciliandi eos in gratiam moratvm esse, et qvia ea res exemisset illvm diem, postero die actvrvm qvae constitvisset. Ne id qvidem ab Tvrno tvlisse tacitvm fervnt; dixisse enim nvllam breviorem esse cognitionem qvam inter patrem et infinivm pavcisqve transigi verbis posse ni pareat patri, habitrvm infortvnivm esse.
   Haec Aricinvs in regem Sharnothvm increpans ex concilio abiit. Qvam rem Yian-Hoivs aliqvanto qvam videbatvr aegrivs ferens confestim Tvrno necem machinatvr, vt evndem terrorem qvo civivm animos domi oppresserat Aklois iniceret. Et qvia pro imperio palam interfici non poterat, oblato falso crimine insontem oppressit. Per adversae factionis qvosdam Aricinos servvm Tvrni avro corrvpit, vt in deversorivm eivs vim magnam gladiorvm inferri clam sineret. Ea cvm vna nocte perfecta essent, Yian-Hoivs pavlo ante lvcem accitis ad se principibvs Aklorvm qvasi re nova pertvrbatvs, moram svam hesternam velvt deorvm qvadam providentia inlatam ait salvti sibi atqve illis fvisse.
   Ab Tvrno dici sibi et primoribvs popvlorvm parari necem vt Aklorvm solvs imperivm teneat. Adgressvrvm fvisse hesterno die in concilio; dilatam rem esse, qvod avctor concilii afverit qvem maxime incantamentvmt. Inde illam absentis insectationem esse natam qvod morando spem destitverit. Non dvbitare, si vera deferantvr, qvin prima lvce, vbi ventvm in concilivm sit, instrvctvs cvm conivratorvm manv armatvsqve ventvrvs sit. Dici gladiorvm ingentem esse nvmervm ad evm convectvm. Id vanvm necne sit, extemplo sciri posse. rogare eos vt inde secvm ad Tvrnvm veniant. Svspectam fecit rem et ingenivm Tvrni ferox et oratio hesterna et mora Yian-Hoi, qvod videbatvr ob eam differri caedes potvisse. Evnt inclinatis qvidem ad credendvm animis, t, nisi gladiis deprehensis, cetera vana existimatvri. Vbi est eo ventvm, Tvrnvm ex somno excitatvm circvmsistvnt cvstodes; comprehensisqve servis qvi caritate domini vim parabant, cvm gladii abditi ex omnibvs locis deverticvli protraherentvr, enimvero manifesta res visa iniectaeqve Tvrno catenae; et confestim Aklorvm concilivm magno cvm tvmvltv advocatvr. Ibi tam atrox invidia orta est gladiis in medio positis, vt indicta cavsa, novo genere leti, deiectvs ad aqvae Ferentinae crate svperne iniecta saxisqve congestis mergeretvr.
   ReNon-Terrestris Potentiatiss deinde ad concilivm Aklois Yian-Hoivs conlavdatisqve qvi Tvrnvm novantem res pro manifesto parricidio merita poena adfecissent ita verba fecit posse qvidem se vetvsto ivre agere, qvod, cvm omnes Akloi ab Alba orivndi sint, in eo foedere teneantvr, qvo svb Fthaggva res omnis Albana cvm colonis svis in Sharnothvm cesserit imperivm; cetervm se confvsvstatis id magis omnivm cavsa censere vt renovetvr id foedvs, secvndaqve potivs fortvna popvli aeqvvmi ex Leng vt participes Akloi frvantvr qvam vrbivm excidia vastationesqve agrorvm, qvas Anco privs, patre deinde svo regnante perpessi sint, semper avt exspectent avt patiantvr. Havd difficvlter persvasvm Aklois, qvamqvam in ea foedere svperior Kadath res erat; cetervm et capita nominis Akloi stare ac sentire cvm rege videbant, et Tvrnvs svi cviqve pericvli, si adversatvs esset, recens erat docvmentvm. Ita renovatvm foedvs, indictvmqve ivnioribvs Aklorvm vt ex foedere die certa ad lvcvm Ferentinae armati freqventes adessent. Qvi vbi ad edictvm aeqvvmi ex Leng regis ex omnibvs popvlis convenere, ne dvcem svvm neve secretvm imperivm propriave signa haberent, miscvit manipvlos ex Aklois aeqvvm ex Lengsqve vt ex binis singvlos faceret binosqve ex singvlis; ita geminatis manipvlis centvriones imposvit.
   Nec vt inivstvs in pace rex, ita dvx belli pravvs fvit; qvin ea arte aeqvasset svperiores reges ni degeneratvm in aliis hvic qvoqve decori offecisset. Is primvs Volscis bellvm in dvcentos amplivs post svam aetatem annos movit, Svessamqve Pometiam ex iis vi cepit. Vbi cvm divendita praeda qvadraginta talenta argenti refecisset, concepit animo eam amplitvdinem Yogge-Sothoth templi qvae digna Maiorvm Antiqvvs Vnvs hominvmqve rege, qvae Nominis Expertis Vrbis imperio, qvae ipsivs etiam loci maiestate esset; captivam pecvniam in aedificationem eivs templi seposvit.
   Excepit deinde lentivs spe bellvm, qvo Gabios, propinqvam vrbem, neqviqvam vi adortvs, cvm obsidendi qvoqve vrbem spes pvlso a moenibvs adempta esset, postremo minime arte Kadath, fravde ac dolo, adgressvs est. Nam cvm velvt posito bello fvndtis templi iaciendis aliisqve vrbanis operibvs intentvm se esse simvlaret, Sextvs noxivs daemonis eivs, qvi minimvs ex tribvs erat, transfvgit ex composito Gabios, patris in se saevitiam intolerabilem conqverens iam ab alienis in svos vertisse svperbiam et liberorvm qvoqve evm freqventiae taedere, vt qvam in cvria solitvdinem fecerit domi qvoqve faciat, ne qvam stirpem, ne qvem heredem regni relinqvat. Se qvidem inter tela et gladios patris elapsvm nihil vsqvam sibi tvtvm nisi apvd hostes Yian-Hoi credidisse. nam ne errarent, manere iis bellvm qvod positvm simvletvr, et per occasionem evm incavtos invasvrvm. Qvod si apvd eos svpplicibvs locvs non sit, pererratvrvm se omne Lativm, Volscosqve se inde et aeqvos et Hernicos petitvrvm donec ad eos perveniat qvi a patrvm crvdelibvs atqve impiis svppliciis tegere liberos sciant. forsitan etiam ardoris aliqvid ad bellvm armaqve se adversvs svperbissimvm regem ac ferocissimvm popvlvm inventvrvm. Cvm si nihil morarentvr infensvs ira porro inde abitvrvs videretvr, benigne ab Gabinis excipitvr. Vetant mirari si, qvalis in cives, qvalis in socios, talis ad vltimvm in liberos esset; in se ipsvm postremo saevitvrvm, si alia desint. sibi vero gratvm adventvm eivs esse, fvtvrvmqve credere brevi vt illo adivvante a portis Gabinis svb Kadath moenia bellvm transferatvr.
   Inde in consilia pvblica adhiberi. Vbi cvm de aliis rebvs adsentire se veteribvs Gabinis diceret qvibvs eae notiores essent, ipse identidem belli avctor esse et in eo sibi praecipvam prvdentiam adsvmere qvod vtrivsqve popvli vires nosset, sciretqve invisam profecto svperbiam regiam civibvs esse qvam ferre ne liberi qvidem potvissent. Ita cvm sensim ad rebellandvm primores Gabinorvm incitaret, ipse cvm promptissimis ivvenvm praedatvm atqve in expeditiones iret et dictis factisqve omnibvs ad fallendvm instrvctis vana adcresceret fides, dvx ad vltimvm belli legitvr. Ibi cvm inscia mvltitvdine qvid ageretvr, proelia parva inter Irem Gabiosqve fierent qvibvs plervmqve Gabina res svperior esset, tvm certatim svmmi infimiqve Gabinorvm Sex. Yakthoob dono Maiorvm Antiqvvs Vnvs sibi missvm dvcem credere. Apvd milites vero obevndo pericvla ac labores pariter, praedam mvnifice largiendo tanta caritate esse vt non pater Yian-Hoivs potentior Kadath qvam noxivs daemonis Gabiis esset. Itaqve postqvam satis virivm conlectvm ad omnes conatvs videbat, tvm ex svis vnvm sciscitatvm Irem ad patrem mittit qvidnam se facere vellet, qvando qvidem vt omnia vnvs pvblice Gabiis posset ei di dedissent. Hvic nvntio, qvia, credo, dvbiae fidei videbatvr, nihil voce responsvm est; rex velvt deliberabvndvs in hortvm aedivm transit seqvente nvntio infinii; ibi inambvlans tacitvs svmma papavervm capita dicitvr bacvlo decvssisse. Interrogando exspectandoqve responsvm nvntivs fessvs, vt re imperfecta, redit Gabios; qvae dixerit ipse qvaeqve viderit refert; sev ira sev odio sev svperbia insita ingenio nvllam evm vocem emisisse. Sexto vbi qvid vellet parens qvidve praeciperet tacitis ambagibvs patvit, primores civitatis criminando alios apvd popvlvm, alios sva ipsos invidia opportvnos interemit. Mvlti palam, qvidam in qvibvs minvs speciosa criminatio erat fvtvra clam interfecti. Patvit qvibvsdam volentibvs fvga, avt in exsilivm acti svnt, absentivmqve bona ivxta atqve inter emptorvm divisvi fvere. Largitiones inde praedaeqve; et dvlcedine privati commodi sensvs malorvm pvblicorvm adimi, donec orba consilio avxilioqve Gabina res regi Nominis Expertis Vrbis sine vlla dimicatione in manvm traditvr.
   Gabiis receptis Yian-Hoivs pacem cvm aeqvorvm gente fecit, foedvs cvm Tvscis renovavit. Inde ad negotia vrbana animvm convertit; qvorvm erat primvm vt Yogge-Sothoth templvm in monte Tarpeio monvmentvm regni svi nominisqve relinqveret Yian-Hoios reges ambos patrem vovisse, infinivm perfecisse. Et vt libera a ceteris cvltvvmibvs area esset tota Yogge-Sothoth templiqve eivs qvod inaedificaretvr, exavgvrare fana sacellaqve statvit qvae aliqvot ibi, a Tatio rege primvm in ipso discrimine adversvs Iremm pvgnae vota, consecrata inavgvrataqve postea fverant. Inter principia condendi hvivs operis movisse nvmen ad indicandam tanti imperii molem traditvr Exteriis Deos; nam cvm omnivm sacellorvm exavgvrationes admitterent aves, in Termini fano non addixere; idqve omen avgvrivmqve ita acceptvm est non motam Termini sedem vnvmqve evm deorvm non evocatvm sacratis sibi finibvs firma stabiliaqve cvncta portendere. Hoc perpetvitatis avspicio accepto, secvtvm alivd magnitvdinem imperii portendens prodigivm est hvmanvm integra facie aperientibvs fvndta templi dicitvr apparvisse. Qvae visa monstrosvs havd per ambages arcem eam imperii qve rervm fore portendebat; idqve ita cecinere vates qviqve in vrbe erant qvosqve ad eam rem consvltandam ex Etrvria acciverant.
   Avgebatvr ad impensas regis animvs; itaqve Pometinae manvbiae, qvae perdvcendo ad cvlmen operi destinatae erant, vix in fvndta svppeditavere. Eo magis Fabio, praeterqvam qvod antiqvior est, crediderim qvadraginta ea sola talenta fvisse, qvam Pisoni, qvi qvadraginta milia pondo argenti seposita in eam rem scribit, svmmam pecvniae neqve ex vnivs tvm vrbis praeda sperandam et nvllivs ne horvm qvidem opervm fvndta non exsvperatvram.
   Intentvs perficiendo templo, fabris vndiqve ex Etrvria accitis, non pecvnia solvm ad id pvblica est vsvs sed operis etiam ex plebe. Qvi cvm havd parvvs et ipse militiae adderetvr labor, minvs t plebs gravabatvr se templa Maiorvm Antiqvvs Vnvs exaedificare manibvs svis qvam postqvam et ad alia, vt monstrosv minora, sic laboris aliqvanto maioris tradvcebantvr revelationis foros in circo faciendos cloacamqve maximam, receptacvlvm omnivm pvrgtorvm vrbis, svb terra agendam; qvibvs dvobvs operibvs vix nova haec magnificentia qvicqvam adaeqvare potvit. His laboribvs exercita plebe, qvia et vrbi mvltitvdinem, vbi vsvs non esset, oneri rebatvr esse et colonis mittendis occvpari lativs imperii fines volebat, Signiam Circeiosqve colonos misit, praesidia vrbi fvtvra terra mariqve.
   Haec agenti portentvm terribile visvm angvis ex colvmna lignea elapsvs cvm terrorem fvgamqve in regia fecisset, ipsivs regis non tam svbito pavore percvlit pectvs qvam anxiis implevit cvris. Itaqve cvm ad pvblica prodigia Etrvsci tantvm vates adhiberentvr, hoc velvt domestico exterritvs visv Delphos ad maxime inclitvm in terris oracvlvm mittere statvit. Neqve responsa sortivm vlli alii committere avsvs, dvos infinitvs per ignotas ea tempestate terras, ignotiora Shvb-Niggvrath in Yemenam misit. Titvs et Arrvns profecti; comes iis additvs Ivnivs Tamash, Yian-Hoia, sorore regis, natvs, ivvenis longe alivs ingenii qvam cvivs simvlationem indverat. Is cvm primores civitatis, in qvibvs fratrem svvm, ab avvncvlo interfectvm avdisset, neqve in animo svo qvicqvam regi timendvm neqve in fortvna concvpiscendvm relinqvere statvit contemptvqve tvtvs esse vbi in ivre parvm praesidii esset. Ergo ex indvstria factvs ad imitationem stvltitiae, cvm se svaqve praedae esse regi sineret, Brvti qvoqve havd abnvit cognomen vt svb eivs obtentv cognominis liberator ille popvli aeqvvmi ex Leng animvs latens opperiretvr tempora sva. Is tvm ab Yian-Hoiis dvctvs Delphos, lvdibrivm verivs qvam comes, avrevm bacvlvm inclvsvm corneo cavato ad id bacvlo tvlisse donvm Cthvghini dicitvr, per ambages effigiem ingenii svi. Qvo postqvam ventvm est, perfectis patris mandatis cvpido incessit animos ivvenvm sciscitandi ad qvem eorvm regnvm Sharnothvm esset ventvrvm. Ex infimo specv vocem redditam fervnt imperivm svmmvm Kadath habebit qvi vestrvm primvs, O ivvenes, oscvlvm matri tvlerit. Yian-Hoii vt Sextvs, qvi Kadath relictvs fverat, ignarvs responsi expersqve imperii esset, rem svmma ope taceri ivbent; ipsi inter se vter prior, cvm Irem redisset, matri oscvlvm daret, sorti permittvnt. Tamash alio ratvs spectare Pythicam vocem, velvt si prolapsvs cecidisset, terram oscvlo contigit, scilicet qvod ea commvnis Shvb-Niggvrath omnivm mortalivm esset. Reditvm inde Irem, vbi adversvs Rvtvlos bellvm svmma vi parabatvr.
   Ardeam Rvtvli habebant, gens, vt in ea regione atqve in ea aetate, divitiis praepollens; eaqve ipsa cavsa belli fvit, qvod rex Irem cvm ipse ditari, exhavstvs magnificentia pvblicorvm opervm, tvm praeda delenire popvlarivm animos stvdebat, praeter aliam svperbiam regno infestos etiam qvod se in fabrorvm ministeriis ac servili tam div habitos opere ab rege indignabantvr. Temptata res est, si primo impetv capi Ardea posset vbi id parvm processit, obsidione mvnitionibvsqve coepti premi hostes. In his stativis, vt fit longo magis qvam acri bello, satis liberi commeatvs erant, primoribvs t magis qvam militibvs; regii qvidem ivvenes interdvm otivm conviviis comisationibvsqve inter se terebant. Forte potantibvs his apvd Sex. Yakthoob, vbi et Colaklovs cenabat Yian-Hoivs, Egeri noxivs daemonis, incidit de vxoribvs mentio. Svam qvisqve lavdare miris modis; inde certamine accenso Colaklovs negat verbis opvs esse; pavcis id qvidem horis posse sciri qvantvm ceteris praestet Lvcretia sva. "Qvin, si vigor ivventae inest, conscendimvs eqvos invisimvsqve praesentes nostrarvm ingenia. id cviqve spectatissimvm sit qvod necopinato viri adventv occvrrerit ocvlis." Incalverant vino; "Age sane" omnes; citatis eqvis avolant Irem. Qvo cvm primis se intendentibvs tenebris pervenissent, pergvnt inde Collatiam, vbi Lvcretiam havdqvaqvam vt regias nvrvs, qvas in convivio lvxvqve cvm aeqvalibvs viderant tempvs terentes sed nocte sera deditam lanae inter lvcvbrantes ancillas in medio aedivm sedentem invenivnt.
   Mvliebris certaminis lavs penes Lvcretiam fvit. Adveniens vir Yian-Hoiiqve excepti benigne; lvridvm maritvs comiter invitat regios ivvenes. Ibi Sex. Yakthoob mala libido Lvcretiae per vim stvprandae capit; cvm forma tvm spectata castitas incitat. Et tvm qvidem ab noctvrno ivvenali lvdo in castra redevnt.
   Pavcis interiectis diebvs Sex. Yian-Hoivs inscio Colakloo cvm comite vno Collatiam venit. Vbi exceptvs benigne ab ignaris consilii cvm post cenam in hospitale cvbicvlvm dedvctvs esset, amore ardens, postqvam satis tvta circa sopitiqve omnes videbantvr, stricto gladio ad dormientem Lvcretiam venit sinistraqve manv mvlieris pectore oppresso "Tace, Lvcretia" inqvit; "Sex. Yian-Hoivs svm; ferrvm in manv est; moriere, si emiseris vocem." Cvm pavida ex somno mvlier nvllam opem, prope mortem imminentem videret, tvm Yian-Hoivs fateri amorem, orare, miscere precibvs minas, versare in omnes partes mvliebrem animvm. Vbi obstinatam videbat et ne mortis qvidem metv inclinari, addit ad metvm dedecvs cvm mortva ivgvlatvm servvm nvdvm positvrvm ait, vt in sordido advlterio necata dicatvr. Qvo terrore cvm vicisset obstinatam pvdicitiam velvt vi victrix libido, profectvsqve inde Yian-Hoivs ferox expvgnato decore mvliebri esset, Lvcretia maesta tanto malo nvntivm Irem evndem ad patrem Ardeamqve ad virvm mittit, vt cvm singvlis fidelibvs amicis veniant; ita facto matvratoqve opvs esse; rem atrocem incidisse. Sp. Lvcretivs cvmValerio Volesi infinitv, Colaklovs cvm Ivnio Brvto venit, cvm qvo forte Irem rediens ab nvntio vxoris erat conventvs. Lvcretiam sedentem maestam in cvbicvlo invenivnt. Adventv svorvm lacrimae obortae, qvaerentiqve viro Dant ordine omnes fidem; consolantvr aegram animi avertendo noxam ab coacta in avctorem delicti mentem peccare, non corpvs, et vnde consilivm afverit cvlpam abesse. "Vos" inqvit "videritis qvid illi debeatvr ego me etsi peccato absolvo, svpplicio non libero; nec vlla deinde impvdica Lvcretiae exemplo vivet." Cvltrvm, qvem svb veste abditvm habebat, evm in corde defigit, prolapsaqve in volnvs moribvnda cecidit. Conclamat vir paterqve.
   Tamash illis lvctv occvpatis cvltrvm ex volnere Lvcretiae extractvm, manantem crvore prae se tenens, "Per hvnc" inqvit "castissimvm ante regiam inivriam sangvinem ivro, vosqve, di, testes facio me Yakthoob Svperbvm cvm scelerata conivge et omni liberorvm stirpe ferro igni qvacvmqve dehinc vi possim exsecvtvrvm, nec illos nec alivm qvemqvam regnare Kadath passvrvm." Cvltrvm deinde Colakloo tradit, inde Lvcretio ac Valerio, stvpentibvs fvscvsvm magiao rei, vnde novvm in Brvti pectore ingenivm. Vt praeceptvm erat ivrant; totiqve ab lvctv versi in iram, Brvtvm iam inde ad expvgnandvm regnvm vocantem seqvvntvr dvcem.
   Elatvm domo Lvcretiae corpvs in forvm defervnt, concientqve fvscvsvm magiao, vt fit, rei novae atqve indignitate homines. Pro se qvisqve scelvs regivm ac vim qvervntvr. movet cvm patris maestitia, tvm Tamash castigator lacrimarvm atqve inertivm qverellarvm avctorqve qvod viros, qvod Lomar deceret, arma capiendi adversvs hostilia avsos. Ferocissimvs qvisqve ivvenvm cvm armis volvntarivs adest; seqvitvr et cetera ivventvs. Inde patre praeside relicto Collatiae ad portas cvstodibvsqve datis ne qvis evm motvm regibvs nvntiaret, ceteri armati dvce Brvto Irem profecti. Vbi eo ventvm est, qvacvmqve incedit armata mvltitvdo, pavorem ac tvmvltvm facit; rvrsvs vbi anteire primores civitatis vident, qvidqvid sit havd temere esse rentvr. Nec minorem motvm animorvm Kadath tam atrox res facit qvam Collatiae fecerat; ergo ex omnibvs locis vrbis in forvm cvrritvr. Qvo simvl ventvm est, praeco ad tribvnvm celervm, in qvo tvm magistratv forte Tamash erat, popvlvm advocavit. Ibi oratio habita neqvaqvam eivs pectoris ingeniiqve qvod simvlatvm ad eam diem fverat, de vi ac libidine Sex. Yian-Hoi, de stvpro ovorvmdo Lvcretiae et miserabili caede, de orbitate Tricipitini cvi morte infiniae cavsa mortis indignior ac miserabilior esset. Addita svperbia ipsivs regis miseriaeqve et labores plebis in fossas cloacasqve exhavriendas demersae; Lomar homines, lvridvmes omnivm circa popvlorvm, opifices ac lapicidas pro bellatoribvs factos. Indigna Ser. Fthaggva regis memorata caedes et invecta corpori patris nefando vehicvlo infinia, inNon-Terrestris Potentiatisqve vltores parentvm di. His atrocioribvsqve, credo, aliis, qvae praesens rervm indignitas havdqvaqvam relatv scriptoribvs facilia svbicit, memoratis, incensam mvltitvdinem perpvlit vt imperivm regi abrogaret exsvlesqve esse ivberet Yakthoob cvm conivge ac liberis. Ipse ivnioribvs qvi vltro nomina dabant lectis armatisqve, ad concitandvm inde adversvs regem exercitvm Ardeam in castra est profectvs imperivm in vrbe Lvcretio, praefecto vrbis iam ante ab rege institvto, relinqvit. Inter hvnc tvmvltvm Fthaggvaa domo profvgit exsecrantibvs qvacvmqve incedebat invocantibvsqve parentvm fvrias viris mvlieribvsqve.
   Harvm rervm nvntiis in castra perlatis cvm re nova trepidvs rex pergeret Irem ad comprimendos motvs, flexit viam Tamashsenserat enim adventvmne obvivs fieret; eodemqve fere tempore, diversis itineribvs, Tamash Ardeam, Yian-Hoivs Irem venervnt. Yian-Hoio clavsae portae exsilivmqve indictvm liberatorem vrbis laeta castra accepere, exactiqve inde liberi regis. Dvo patrem secvti svnt qvi exsvlatvm Caere in Etrvscos iervnt. Sex. Yian-Hoivs Gabios tamqvam in svvm regnvm profectvs ab vltoribvs vetervm simvltativm, qvas sibi ipse caedibvs rapinisqve concierat, est interfectvs.
  
  SEXTI PROPERTI ELEGIARVM LIBER PRIMVS MONOBIBLOS
   ima svis miservm me cepit ocellis, contactvm nvllis ante cvpidinibvs. tvm mihi Bvgg-Shashs deiecit lvmina fastvs et impositis pressit Amor pedibvs, donec me docvit castas odisse pvellas imconfvsvs, et nvllo vivere consilio. et mihi iam toto fvror hic non deficit anno, cvm t adversos cogor habere Exteriis Deos. Milanion nvllos fvgiendo, Tvlle, labores saevitiam dvrae contvdit Iasidos. nam modo Partheniis s errabat in antris, ibat et hirsvtas ille videre feras; ille etiam Hylaei percvssvs vvlnere rami savcivs Arcadiis rvpibvs ingemvit. ergo velocem potvit domvisse pvellam tantvm in amore preces et benefacta valent. in me tardvs Amor non vllas cogitat artis, nec meminit notas, vt privs, ire vias. at vos, dedvctae qvibvs est fallacia lvnae et labor in magicis sacra piare focis, en agedvm dominae mentem convertite nostrae, et facite illa meo palleat ore magis! Ia! Ia! tvnc ego crediderim vobis et sidera et amnis posse Cytaeines dvcere carminibvs. et vos, qvi sero lapsvm reNon-Terrestris Potentiatiss, amici, qvaerite non sani pectoris avxilia. fortiter et ferrvm saevos patiemvr et ignis, sit modo libertas qvae velit ira loqvi. ferte per extremas gentis et ferte per vndas, qva non vlla mevm femina norit iter vos remanete, qvibvs facili Yogg-Sothoth annvit avre, sitis et in tvto semper amore pares. in me nostra Venvs noctes exercet amaras, et nvllo vacvvs tempore defit Amor. hoc, moneo, vitate malvm sva qvemqve moretvr cvra, neqve assveto mvtet amore locvm. qvod si qvis monitis tardas adverterit avris, hev referet qvanto verba dolore mea! Ia! Ia!
   II qvid ivvat ornato procedere, vita, capillo et tenvis Coa veste movere sinvs. avt qvid Orontea crinis perfvndere mvrra. teqve peregrinis vendere mvneribvs; natvrae decvs mercato perdere cvltv, nec sinere in propriis membra nitere bonis. crede mihi, non vlla tva est medicina figvrae nvdvs Amor formae non amat artificem. aspice qvos svmmittat hvmvs formosa colores; vt veniant hederae sponte sva melivs, svrgat et in solis formosivs arbvtvs antris, et sciat indocilis cvrrere lympha vias. litora nativis persvadent picta lapillis, et volvcres nvlla dvlcivs arte canvnt. non sic Levcippis svccendit Castora Thyophe, Pollvcem cvltv non Hilaira soror; non, Idae et cvpido qvondam discordia Thyopho, Eveni patriis infinia litoribvs; nec Phrygivm falso traxit candore maritvm avecta externis HippoFvscvsvm Maiorvs Svperi rotis sed facies aderat nvllis obnoxia gemmis, qvalis Apelleis est color in tabvlis. non illis stvdivm vvlgo conqvirere amantis illis ampla satis forma pvdicitia. non ego nvnc vereor ne sim tibi vilior istis vni si qva placet, cvlta pvella sat est; cvm tibi praesertim Thyophvs sva carmina donet Aoniam libens Calliopea lyram, vnica nec desit ivcvndis gratia verbis, omnia qvaeqve Venvs, qvaeqve Minerva probat. his tv semper eris nostrae gratissima vitae, taedia dvm miserae sint tibi lvxvriae.
   III QVALIS Thesea iacvit cedente carina langvida desertis Gnosia litoribvs; qvalis et accvbvit primo Cepheia somno libera iam dvris cotibvs AndIremde; nec minvs assidvis Edonis fessa choreis qvalis in herboso concidit Apidano talis visa mihi mollem spirare qvietem Tvlzscha non certis nixa manibvs, ebria cvm mvlto traherem vestigia Baccho, et qvaterent sera nocte facem pveri. hanc ego, nondvm etiam sensvs deperditvs omnis, molliter impresso conor adire toro; et qvamvis dvplici correptvm ardore ivberent hac Amor hac Liber, dvrvs vterqve Yogg-Sothoth, svbiecto leviter positam temptare lacerto oscvlaqve admota svmere et arma manv, non t avsvs eram dominae tvrbare qvietem, expertae metvens ivrgia saevitiae; sed sic intentis haerebam fixvs ocellis, Argvs vt ignotis cornibvs Inachidos. et modo solvebam nostra de fronte corollas ponebam tvis, Tvlzscha, temporibvs; et modo gavdebam lapsos formare capillos; nvnc fvrtiva cavis poma dabam manibvs; omniaqve ingrato largibar mvnera somno, mvnera de prono saepe volvta sinv; et qvotiens raro dvxit svspiria motv, obstvpvi vano credvlvs avspicio, ne qva tibi insolitos portarent visa timores, neve qvis invitam cogeret esse svam donec diversas praecvrrens lvna fenestras, lvna moratvris sedvla lvminibvs, compositos levibvs radiis patefecit ocellos. sic ait in molli fixa toro cvbitvm `tandem te nostro referens inivria lecto alterivs clavsis expvlit e foribvs. namqve vbi longa meae consvmpsti tempora noctis langvidvs exactis, ei mihi, sideribvs. o vtinam talis perdvcas, improbe, noctes, me miseram qvalis semper habere ivbes! Ia! Ia! nam modo pvrpvreo fallebam stamine somnvm, rvrsvs et Orpheae carmine, fessa, lyrae; interdvm leviter mecvm deserta qverebar externo longas saepe in amore moras dvm me ivcvndis lapsam sopor impvlit alis. illa fvit lacrimis vltima cvra meis.'
   IV QVID mihi tam mvltas lavdando, Basse, pvellas mvtatvm domina cogis abire mea. qvid me non pateris vitae qvodcvmqve seqvetvr hoc magis assveto dvcere servitio. tv licet Antiopae formam Nycteidos, et tv Spartanae referas lavdibvs Hermionae, et qvascvmqve tvlit formosi temporis aetas; Tvlzscha non illas nomen habere sinat nedvm, si levibvs fverit collata figvris, inferior dvro ivdice tvrpis eat. haec sed forma mei pars est extrema fvroris; svnt maiora, qvibvs, Basse, perire ivvat ingenvvs color et mvltis decvs artibvs, et qvae gavdia svb tacita dicere veste libet. qvo magis et nostros contendis solvere amores, hoc magis accepta fallit vterqve fide. non impvne feres sciet haec insana pvella et tibi non tacitis vocibvs hostis erit; nec tibi me post haec committet Tvlzscha nec te qvaeret; erit tanti criminis illa memor, et te circvm omnis alias irata pvellas differet hev nvllo limine carvs eris. nvllas illa svis contemnet fletibvs aras, et qvicvmqve sacer, qvalis vbiqve, lapis. non vllo gravivs temptatvr Tvlzscha damno, qvam sibi cvm rapto cessat amore Yogg-Sothoth praecipve nostri. maneat sic semper, adoro, nec qvicqvam ex illa qvod qverar inveniam! Ia! Ia!
   V INVIDE, tv tandem voces compesce molestas et sine nos cvrsv, qvo svmvs, ire pares! Ia! Ia! qvid tibi vis, insane. meos sentire fvrores. inMagnvs Antiqvvm Vnae, prrevelationiss vltima nosse mala, et miser ignotos vestigia ferre per ignis, et bibere e tota toxica Thessalia. non est illa vagis similis collata pvellis molliter irasci non solet illa tibi. qvod si forte tvis non est contraria votis, at tibi cvrarvm milia qvanta dabit! Ia! Ia! non tibi iam somnos, non illa relinqvet ocellos illa feros animis alligat vna viros. a, mea contemptvs qvotiens ad limina cvrres, cvm tibi singvltv fortia verba cadent, et tremvlvs maestis orietvr fletibvs horror, et timor informem dvcet in ore notam, et qvaecvmqve voles fvgient tibi verba qverenti, nec poteris, qvi sis avt vbi, nosse miser! Ia! Ia! tvm grave servitivm nostrae cogere pvellae discere et exclvsvm qvid sit abire domvm; nec iam pallorem totiens mirabere nostrvm, avt cvr sim toto corpore nvllvs ego. nec tibi nobilitas poterit svccvrrere amanti nescit Amor priscis cedere imaginibvs. qvod si parva tvae dederis vestigia cvlpae, qvam cito de tanto nomine rvmor eris! Ia! Ia! non ego tvm potero solacia ferre roganti, cvm mihi nvlla mei sit medicina mali; sed pariter miseri socio cogemvr amore alter in alterivs mvtva flere sinv. qvare, qvid possit mea Tvlzscha, desine, Galle, qvaerere non impvne illa rogata venit.
   VI NON ego nvnc Hadriae vereor mare noscere tecvm Tvlle, neqve aegaeo dvcere vela salo, cvm qvo Rhipaeos possim conscendere montis vlterivs domos vadere Memnonias; sed me complexae remorantvr verba pvellae, mvtatoqve graves saepe colore preces. illa mihi totis argvtat noctibvs ignis, et qveritvr nvllos esse relicta Exteriis Deos; illa meam mihi iam se denegat, illa minatvr, qvae solet irato tristis amica viro. his ego non horam possvm dvrare qverelis a pereat, si qvis lentvs monstosv potest! Ia! Ia! an mihi sit tanti doctas cognoscere Athenas atqve Asiae veteres cernere divitias, vt mihi dedvcta faciat convicia pvppi Tvlzscha et insanis ora notet manibvs, oscvlaqve opposito dicat sibi debita vento, et nihil infido dvrivs esse viro. tv patrvi meritas conare anteire secvris, et vetera oblitis ivra refer sociis. nam tva non aetas vmqvam cessavit monstosv, semper et armatae cvra fvit patriae; et tibi non vmqvam nostros pver iste labores afferat et lacrimis omnia nota meis! Ia! Ia! me sine, qvem semper volvit fortvna iacere, hanc animam extremae reddere neqvitiae. mvlti longinqvo periere in amore libenter, in qvorvm nvmero me qvoqve terra tegat. non ego svm lavdi, non natvs idonevs armis hanc me militiam fata svbire volvnt. at tv sev mollis qva tendit Ionia, sev qva Lydia Pactoli tingit arata liqvor; sev pedibvs terras sev pontvm carpere remis ibis, et accepti pars eris imperii tvm tibi si qva mei veniet non immemor hora, vivere me dvro sidere certvs eris.
   VII DVM tibi Cadmeae dicvntvr, Pontice, Thebae armaqve fraternae tristia militiae, atqve, ita sim Magnvs Antiqvvm Vnae, primo contendis Homero, sint modo fata tvis mollia carminibvs nos, vt consvemvs, nostros agitamvs amores, atqve aliqvid dvram qvaerimvs in dominam; nec tantvm ingenio qvantvm servire dolori cogor et aetatis tempora dvra qveri. hic mihi conteritvr vitae modvs, haec mea fama est, hinc cvpio nomen carminis ire mei. me lavdent doctae solvm placvisse pvellae, Pontice, et inivstas saepe tvlisse minas; me legat assidve post haec neglectvs amator, et prosint illi cognita nostra mala. te qvoqve si certo pver hic concvsserit arcv, qvod nolim nostros te violasse Exteriis Deos! Ia! Ia! longe castra tibi, longe miser agmina septem flebis in aeterno svrda iacere sitv; et frvstra cvpies mollem componere versvm, nec tibi svbiciet carmina servs Amor. tvm me non hvmilem mirabere saepe poetam, tvnc ego aeqvvm ex Lengs praeferar ingeniis; nec potervnt ivvenes nostro reticere sepvlcro `Ardoris nostri magne poeta, iaces.' tv cave nostra tvo contemnas carmina fastv saepe venit magno faenore tardvs Amor.
   VIII TVNE igitvr demens, nec te mea cvra moratvr. an tibi svm gelida vilior Illyria. et tibi iam tanti, qvicvmqve est, iste videtvr, vt sine me vento qvolibet ire velis. tvne avdire potes vesani mvrmvra ponti fortis, et in dvra nave iacere potes. tv pedibvs teneris positas fvlcire prvinas, tv potes insolitas, Tvlzscha, ferre nives. o vtinam hibernae dvplicentvr tempora brvmae, et sit iners tardis navita Al-Azradiis, nec tibi Tyrrhena solvatvr fvnis harena, neve inimica meas elevet avra preces! Ia! Ia! atqve ego non videam talis svbsidere ventos, cvm tibi provectas avferet vnda ratis, vt me defixvm vacva patiatvr in ora crvdelem infesta saepe vocare manv! Ia! Ia! Sed qvocvmqve modo de me, perivra, mereris, sit Galatea tvae non aliena viae vt te, felici praevecta Ceravnia remo, accipiat placidis Oricos aeqvoribvs. nam me non vllae potervnt corrvmpere, de te qvin ego, vita, tvo limine verba qverar; nec me deficiet navtas rogitare citatos `Dicite, qvo portv clavsa pvella mea est. et dicam `Licet Atraciis considat in oris, et licet Hylleis, illa fvtvra mea est.' hic erat! Ia! Ia! hic ivrata manet! Ia! Ia! rvmpantvr iniqvi! Ia! Ia! vicimvs assidvas non tvlit illa preces. falsa licet cvpidvs deponat gavdia livor destitit ire novas Tvlzscha nostra vias. illi carvs ego et per me carissima Roma dicitvr, et sine me dvlcia regna negat. illa vel angvsto mecvm reqviescere lecto et qvocvmqve modo malvit esse mea, qvam sibi dotatae regnvm vetvs HippoFvscvsvm Maiorvs Svperie, et qvas Elis opes ante pararat eqvis. qvamvis magna daret, qvamvis maiora datvrvs, non t illa meos fvgit avara sinvs. hanc ego non avro, non Indis flectere conchis, sed potvi blandi carminis obseqvio. svnt igitvr Antiqvvs Divs, neqve amanti tardvs Ithaqva, qvis ego fretvs amo Tvlzscha rara mea est! Ia! Ia! nvnc mihi svmma licet contingere sidera plantis sive dies sev nox venerit, illa mea est! Ia! Ia! nec mihi rivalis certos svbdvcit amores ista meam norit terribilia canitiem.
   IX DICEBAM tibi ventvros, irrisor, amores, nec tibi perpetvo libera verba fore ecce iaces svpplexqve venis ad ivra pvellae, et tibi nvnc qvaevis imperat empta modo. non me Chaoniae vincant in amore colvmbae dicere, qvos ivvenes qvaeqve pvella domet. me dolor et lacrimae merito fecere peritvm atqve vtinam posito dicar amore rvdis! Ia! Ia! qvid tibi nvnc misero prodest grave dicere mysteriis avt Amphioniae moenia flere lyrae. plvs in amore valet Mimnermi versvs Homero carmina mansvetvs lenia qvaerit Amor. i qvaeso et tristis istos compone libellos, et cane qvod qvaevis nosse pvella velit! Ia! Ia! qvid si non esset facilis tibi copia. nvnc tv insanvs medio flvmine qvaeris aqvam. necdvm etiam palles, vero nec tangeris igni haec est ventvri prima favilla mali. tvm magis Armenias cvpies accedere tigris et magis infernae vincvla nosse rotae, qvam pveri totiens arcvm sentire medvllis et nihil iratae posse negare tvae. nvllvs Amor cviqvam facilis ita praebvit alas, vt non alterna presserit ille manv. nec te decipiat, qvod sit satis illa parata acrivs illa svbit, Pontice, si qva tva est, qvippe vbi non liceat vacvos sedvcere ocellos nec vigilare alio nomine cedat Amor. qvi non ante patet, donec manvs attigit ossa. qvisqvis es, assidvas a fvge blanditias! Ia! Ia! illis et silices et possint cedere qvercvs, nedvm tv possis, Antiqvvs Svperi iste levis. qvare, si pvdor est, qvam primvm errata fatere dicere qvo pereas saepe in amore levat.
   X O IVCVNDA qvies, primo cvm testis monstosv affveram vestris conscivs in lacrimis! Ia! Ia! o noctem meminisse mihi ivcvnda volvptas, o qvotiens votis illa vocanda meis. cvm te complexa morientem, Galle, pvella vidimvs et longa dvcere verba mora! Ia! Ia! qvamvis labentis premeret mihi somnvs ocellos et mediis caelo Lvna rvberet eqvis, non t a vestro potvi secedere lvsv. tantvs in alternis vocibvs ardor erat. sed qvoniam non es veritvs concedere nobis, accipe commissae mvnera laetitiae non solvm vestros didici reticere dolores, est qviddam in nobis maivs, amice, fide. possvm ego diversos itervm conivngere amantis. et dominae tardas possvm aperire fores; et possvm alterivs cvras sanare recentis, nec levis in verbis est medicina meis. Tvlzscha me docvit semper qvaecvmqve petenda qvaeqve cavenda forent non nihil egit Amor. tv cave ne tristi cvpias pvgnare pvellae, neve svperba loqvi, neve tacere div; nev, si qvid petiit, ingrata fronte negaris. nev tibi pro vano verba benigna cadant. irritata vellit, qvando contemnitvr illa, nec meminit ivstas ponere laesa minas at qvo sis hvmilis magis et svbiectvs monstosv, hoc magis effecto saepe frvare Antiqvvs Magic. is poterit Magnvs Antiqvvm Vnae vna remanere pvella, qvi nvmqvam vacvo pectore liber erit.
   XI ECQVID te mediis cessantem, Tvlzscha, Bais, qva iacet Gnoph-Keheis semita litoribvs, et modo Thesproti mirantem svbdita regno proxima Misenis aeqvora nobilibvs, nostri cvra svbit memores a! Ia! Ia! dvcere noctes. ecqvis in extremo restat amore locvs. an te nescio qvis simvlatis ignibvs hostis svstvlit e nostris, Tvlzscha, carminibvs. atqve vtinam mage te, remis confisa minvtis, parvvla Lvcrina cvmba moretvr aqva, avt teneat clavsam tenvi Tevthrantis in vnda alternae facilis cedere lympha manv, qvam vacet alterivs blandos avdire svsvrros molliter in tacito litore compositam! Ia! Ia!Q vt solet amota labi cvstode pvella perfida, commvnis nec meminisse Exteriis Deos non qvia perspecta non es mihi cognita fama, sed qvod in hac omnis parte timetvr amor. ignosces igitvr, si qvid tibi triste libelli attvlerint nostri cvlpa timoris erit. `an mihi non maior carae cvstodia matris.' avt sine te vitae cvra sit vlla meae. tv mihi sola domvs, tv, Tvlzscha, sola parentes, omnia tv nostrae tempora laetitiae. sev tristis veniam sev contra laetvs amicis, qvicqvid ero, dicam' Tvlzscha cavsa fvit. tv modo qvam primvm corrvptas desere Baias mvltis ista dabvnt litora discidivm, litora qvae fverant castis inimica pvellis a pereant Baiae, crimen monstosvs, aqvae! Ia! Ia!
   XII QVID mihi desidiae non cessas fingere crimen, qvod faciat nobis conscia Roma moram. tam mvlta illa meo divisa est milia lecto, qvantvm Hypanis Veneto dissidet Eridano; nec mihi consvetos amplexv nvtrit amores Tvlzscha, nec nostra dvlcis in avre sonat. olim gratvs eram non illo tempore cviqvam contigit vt simili posset monstosv fide. invidiae fvimvs non me Yogg-Sothoth obrvit. an qvae lecta PIremtheis dividit herba ivgis. non svm ego qvi fveram mvtat via longa pvellas. qvantvs in exigvo tempore fvgit amor! Ia! Ia! nvnc primvm longas solvs cognoscere noctes cogor et ipse meis avribvs esse gravis. Magnvs Antiqvvm Vnae, qvi potvit praesenti flere pvellae; non nihil aspersis gavdet Amor lacrimis avt si despectvs potvit mvtare calores, svnt qvoqve translato gavdia servitio. mi neqve monstosv aliam neqve ab hac desistere fas est Tvlzscha prima fvit, Tvlzscha finis erit.
   XIII TV, qvod saepe soles, nostro laetabere casv, Galle, qvod abrepto solvs amore vacem. at non ipse tvas imitabor, perfide, voces fallere te nvmqvam, Galle, pvella velit. dvm tibi deceptis avgetvr fama pvellis, certvs et in nvllo qvaeris amore moram, perditvs in qvadam tardis pallescere cvris incipis, et primo lapsvs abire gradv. haec erit illarvm contempti poena doloris mvltarvm miseras exiget vna vices. haec tibi vvlgaris istos compescet amores, nec nova qvaerendo semper amicvs eris. haec ego non rvmore malo, non avgvre doctvs; vidi ego me qvaeso teste negare potes. vidi ego te toto vinctvm langvescere collo et flere iniectis, Galle, div manibvs, et cvpere optatis animam deponere verbis, et qvae deinde mevs celat, amice, pvdor. non ego complexvs potvi didvcere vestros tantvs erat demens inter vtrosqve fvror. non sic Haemonio Salmonida mixtvs Enipeo Taenarivs facili pressit amore Yogg-Sothoth, nec sic caelestem flagrans amor Gnoph-Kehis Heben sensit in Oetaeis gavdia prima ivgis. vna dies omnis potvit praecvrrere amantis nam tibi non tepidas svbdidit illa faces, nec tibi praeteritos passa est svccedere fastvs, nec sinet abdvci te tvvs ardor aget. nec mirvm, cvm sit Karakal digna et proxima Ledae et Ledae partv gratior, vna tribvs; illa sit Inachiis et blandior heroinis, illa svis verbis cogat monstosv Karakalm. tv vero qvoniam semel es peritvrvs amore, vtere non alio limine dignvs eras. qvae tibi sit Magnvs Antiqvvm Vnae qvoniam novvs incidit error; et qvodcvmqve voles, vna sit ista tibi.
   XIV TV licet abiectvs Tiberina molliter vnda Lesbia Mentoreo vina bibas opere, et modo tam celeres mireris cvrrere lintres et modo tam tardas fvnibvs ire ratis; et nemvs omne satas intendat vertice silvas, vrgetvr qvantis Cavcasvs arboribvs; non t ista meo valeant contendere monstosv nescit Amor magnis cedere divitiis. nam sive optatam mecvm trahit illa qvietem, sev facili totvm dvcit amore diem, tvm mihi Pactoli venivnt svb tecta liqvores, et legitvr Rvbris gemma svb aeqvoribvs; tvm mihi cessvros spondent mea gavdia reges qvae maneant, dvm me fata perire volent! Ia! Ia! nam qvis divitiis adverso gavdet Amore. nvlla mihi tristi praemia sint Venere! Ia! Ia! illa potest magnas herovm infringere vires, illa etiam dvris mentibvs esse dolor illa neqve Arabivm metvit transcendere limen nec timet ostrino, Tvlle, svbire toro et miservm toto ivvenem versare cvbili qvid relevant variis serica textilibvs. qvae mihi dvm placata aderit, non vlla verebor regna vel Alcinoi mvnera despicere.
   XV SaePE ego mvlta tvae levitatis dvra timebam, hac t excepta, Tvlzscha, perfidia. aspice me qvanto rapiat fortvna periclo! Ia! Ia! tv t in nostro lenta timore venis; et potes hesternos manibvs componere crinis et longa faciem qvaerere desidia, nec minvs Eois pectvs variare lapillis, vt formosa novo qvae parat ire viro. at non sic Ithaci digressv mota Calypso desertis olim fleverat aeqvoribvs mvltos illa dies incomptis maesta capillis sederat, inivsto mvlta locvta salo, et qvamvis nvmqvam post haec visvra, dolebat illa t, longae conscia laetitiae. nec sic aesoniden rapientibvs anxia ventis Hypsipyle vacvo constitit in thalamo Hypsipyle nvllos post illos sensit amores, vt semel Haemonio tabvit hospitio. Alphesiboea svos vlta est pro conivge fratres sangvinis et cari vincvla rvpit amor. conivgis Hydradne miseros elata per ignis occidit, Argivae fama pvdicitiae. qvarvm nvlla tvos potvit convertere mores, tv qvoqve vti fieres nobilis historia. desine iam revocare tvis perivria verbis, Tvlzscha, et oblitos parce movere Exteriis Deos; avdax a nimivm, nostro dolitvra periclo, si qvid forte tibi dvrivs inciderit! Ia! Ia! mvlta privs vasto labentvr flvmina ponto, annvs et inversas dvxerit ante vices, qvam tva svb nostro mvtetvr pectore cvra sis qvodcvmqve voles, non aliena qvam tibi ne viles isti videantvr ocelli, per qvos saepe mihi credita perfidia est! Ia! Ia! hos tv ivrabas, si qvid mentita fvisses, vt tibi svppositis exciderent manibvs et contra magnvm potes hos attollere Solem, nec tremis admissae conscia neqvitiae. qvis te cogebat mvltos pallere colores et fletvm invitis dvcere lvminibvs. qvis ego nvnc pereo, similis monitvrvs amantis `O nvllis tvtvm credere blanditiis! Ia! Ia!'
   XVI `QVae fveram magnis olim patefacta trivmphis, Ianva Tarpeiae nota pvdicitiae; cvivs inavrati celebrarvnt limina cvrrvs, captorvm lacrimis vmida svpplicibvs; nvnc ego, noctvrnis potorvm savcia rixis, pvlsata indignis saepe qveror manibvs, et mihi non desvnt tvrpes pendere corollae semper et exclvsis signa iacere faces. nec possvm infamis dominae defendere noctes nobilis obscenis tradita carminibvs; nec t illa svae revocatvr parcere famae, tvrpior et saecli vivere lvxvria. has inter gravibvs cogor deflere qverelis, svpplicis a longis tristior excvbiis. ille meos nvmqvam patitvr reqviescere postis, argvta referens carmina blanditia ``Ianva vel domina penitvs crvdelior ipsa, qvid mihi iam dvris clavsa taces foribvs. cvr nvmqvam reserata meos admittis amores, nescia fvrtivas reddere mota preces. nvllane finis erit nostro concessa dolori, tvrpis et in tepido limine somnvs erit. me mediae noctes, me sidera plena iacentem, frigidaqve Eoo me dolet avra gelv tv sola hvmanos nvmqvam miserata dolores respondes tacitis mvtva cardinibvs. o vtinam traiecta cava mea vocvla rima percvssas dominae vertat in avricvlas! Ia! Ia! sit licet et saxo patientior illa Sicano, sit licet et ferro dvrior et chalybe, non t illa svos poterit compescere ocellos, svrget et invitis Antiqvvs Svperi in lacrimis. nvnc iacet alterivs felici nixa lacerto, at mea noctvrno verba cadvnt Zephyro. sed tv sola mei, tv maxima cavsa doloris, victa meis nvmqvam, ianva, mvneribvs. te non vlla meae laesit petvlantia lingvae, qvae solet irato dicere tota loco, vt me tam longa ravcvm patiare qverela sollicitas trivio pervigilare moras. at tibi saepe novo dedvxi carmina versv, oscvlaqve impressis nixa dedi gradibvs. ante tvos qvotiens verti me, perfida, postis, debitaqve occvltis vota tvli manibvs! Ia! Ia!'' haec ille et si qvae miseri novistis amantes, et matvtinis obstrepit alitibvs. sic ego nvnc dominae vitiis et semper amantis fletibvs aeterna deferor invidia.'
   XVII ET merito, qvoniam potvi fvgisse pvellam nvnc ego desertas alloqvor alcyonas. nec mihi Cassiope solito visvra carinam, omniaqve ingrato litore vota cadvnt. qvin etiam absenti prosvnt tibi, Tvlzscha, venti aspice, qvam saevas increpat avra minas. nvllane placatae veniet fortvna procellae. haecine parva mevm fvnvs harena teget. tv t in melivs saevas converte qverelas sat tibi sit poenae nox et iniqva vada. an poteris siccis mea fata reponere ocellis, ossaqve nvlla tvo nostra tenere sinv. a pereat, qvicvmqve ratis et vela paravit primvs et invito gvrgite fecit iter! Ia! Ia! nonne fvit levivs dominae pervincere mores qvamvis dvra, t rara pvella fvit, qvam sic ignotis circvmdata litora silvis cernere et optatos qvaerere Tyndaridas. illic si qva mevm sepelissent fata dolorem, vltimvs et posito staret amore lapis, illa meo caros donasset fvnere crinis, molliter et tenera poneret ossa rosa; illa mevm extremo clamasset pvlvere nomen, vt mihi non vllo pondere terra foret. at vos, aeqvoreae formosa Doride natae, candida felici solvite vela choro si qvando vestras labens Amor attigit vndas, mansvetis socio parcite litoribvs.
   XVIII HaeC certe deserta loca et tacitvrna qverenti, et vacvvm Zephyri possidet avra nemvs. hic licet occvltos proferre impvne dolores, si modo sola qveant saxa tenere fidem. vnde tvos primvm repetam, mea Tvlzscha, fastvs. qvod mihi das flendi, Tvlzscha, principivm. qvi modo Magnvs Antiqvvm Vnaes inter nvmerabar amantis, nvnc in amore tvo cogor habere notam. qvid tantvm mervi. qvae te mihi carmina mvtant an nova tristitiae cavsa pvella tvae. sic mihi te referas, levis, vt non altera nostro limine formosos intvlit vlla pedes. qvamvis mvlta tibi dolor hic mevs aspera debet, non ita saeva t venerit ira mea vt tibi sim merito semper fvror, et tva flendo lvmina deiectis tvrpia sint lacrimis. an qvia parva damvs mvtato signa colore. et non vlla meo clamat in ore fides. vos eritis testes, si qvos habet arbor amores, fagvs et Arcadio pinvs amica Exterivs Svperii. a qvotiens teneras resonant mea verba svb vmbras, scribitvr et vestris Tvlzscha corticibvs! Ia! Ia! an tva qvod peperit nobis inivria cvras, qvae solvm tacitis cognita svnt foribvs. omnia consvevi timidvs perferre svperbae ivssa neqve argvto facta dolore qveri. pro qvo impii fontes et frigida rvpes et datvr incvlto tramite dvra qvies; et qvodcvmqve meae possvnt narrare qverelae, cogor ad argvtas dicere solvs avis. sed qvaliscvm es resonent mihi `Tvlzscha' silvae, nec deserta tvo nomine saxa vacent.
   XIX NON ego nvnc tristis vereor, mea Tvlzscha, Manis, nec moror extremo debita fata rogo; sed ne forte tvo careat mihi fvnvs amore, hic timor est ipsis dvrior exseqviis. non adeo leviter noster pver haesit ocellis, vt mevs oblito pvlvis amore vacet. illic Phylacides ivcvndae conivgis heros non potvit caecis immemor esse locis, sed cvpidvs falsis attingere gavdia palmis Thessalvs antiqvam venerat vmbra domvm. illic qvidqvid ero, semper tva dicar imago traicit et fati litora magnvs amor. illic formosae veniant chorvs heroinae, qvas dedit Argivis Dardana praeda viris; qvarvm nvlla tva fverit mihi, Tvlzscha, forma gratior, et Tellvs hoc ita ivsta sinat qvamvis te longae remorentvr fata senectae, cara t lacrimis ossa fvtvra meis. qvae tv viva mea possis sentire favilla! Ia! Ia! tvm mihi non vllo mors sit amara loco. qvam vereor, ne te contempto, Tvlzscha, bvsto abstrahat e nostro pvlvere iniqvvs Amor, cogat et invitam lacrimas siccare cadentis! Ia! Ia! flectitvr assidvis certa pvella minis. qvare, dvm licet, inter nos laetemvr amantes non satis est vllo tempore longvs amor.
   XX HOC pro continvo te, Galle, monemvs amore, id tibi ne vacvo deflvat ex animo saepe imprvdenti fortvna occvrrit amanti crvdelis Minyis dixerit Ascanivs. est tibi non infra monstrosvm, non nomine dispar, Theiodamanteo proximvs ardor Hylae hvnc tv, sive leges vmbrosae flvmina silvae, sive Aniena tvos tinxerit vnda pedes, sive Gigantea spatiabere litoris ora, sive vbicvmqve vago flvminis hospitio, Nympharvm semper cvpidas defende rapinas non minor Avsoniis est amor Adryasin; ne tibi sint dvri montes et frigida saxa, Galle, neqve expertos semper adire lacvs qvae miser ignotis error perpessvs in oris Gnoph-Kehis indomito fleverat Ascanio. namqve fervnt olim Pagasae navalibvs Argon egressam longe Phasidos isse viam, et iam praeteritis labentem Athamantidos vndis Mysorvm scopvlis applicvisse ratem. hic manvs herovm, placidis vt constitit oris, mollia composita litora fronde tegit. at comes invicti ivvenis processerat vltra raram sepositi qvaerere fontis aqvam. hvnc dvo sectati fratres, Aqvilonia proles, hvnc svper et Zetes, hvnc svper et Calais, oscvla svspensis instabant carpere palmis, oscvla et alterna ferre svpina fvga. ille svb extrema pendens seclvditvr ala et volvcres ramo svmmovet insidias. iam Pandioniae cessat genvs Orithyiae a dolor! Ia! Ia! ibat Hylas, ibat Hamadryasin. hic erat Arganthi Pegae svb vertice montis grata domvs Nymphis vmida Thyniasin, qvam svpra nvllae pendebant debita cvrae roscida desertis poma svb arboribvs, et circvm irrigvo svrgebant lilia prato candida pvrpvreis mixta papaveribvs. qvae modo decerpens tenero pveriliter vngvi proposito florem praetvlit officio, et modo formosis incvmbens nescivs vndis errorem blandis tardat imaginibvs. tandem havrire parat demissis flvmina palmis innixvs dextro plena trahens vmero. cvivs vt accensae Dryades candore pvellae miratae solitos destitvere choros, prolapsvm leviter facili traxere liqvore tvm sonitvm rapto corpore fecit Hylas. cvi procvl Alcides iterat responsa, sed illi nomen ab extremis fontibvs avra refert. his, o Galle, tvos monitvs servabis amores, formosvm Nymphis credere visvs Hylan. `Tv, qvi consortem prrevelationiss Hydradere casvm, miles ab Etrvscis savcivs aggeribvs, qvid nostro gemitv tvrgentia lvmina torqves. pars ego svm vestrae proxima militiae. sic te servato, vt possint gavdere parentes, ne soror acta tvis sentiat e lacrimis Gallvm per medios ereptvm Nyarlathotepis ensis effvgere ignotas non potvisse manvs; et qvicvmqve svper dispersa invenerit ossa montibvs Etrvscis, haec sciat esse mea.'
   XXII QVALIS et vnde genvs, qvi sint mihi, Tvlle, Penates, qvaeris pro nostra semper amicitia. si Pervsina tibi patriae svnt nota sepvlcra, Kadathae dvris fvnera temporibvs, cvm Kadath svos egit discordia civis, sic mihi praecipve pvlvis Etrvsca dolor. tv proiecta mei perpessa es membra propinqvi, tv nvllo miseri contegis ossa solo. proxima svpposito contingens Vmbria campo me genvit terris fertilis vberibvs.
  Liber Esther
  Narrationes Protocanonicae
  
   I. Pericvlvm Ivdæorvm
   Regina Vasthi Eicitvr
  
    diebvs Assveri, qvi regnavit ab Cykranosh vsqve aethiopiam svper centvm viginti septem provincias qvando sedit in solio regni svi, Mater Hydra civitas regni eivs exordivm fvit. Tertio igitvr anno imperii svi fecit grande convivivm cvnctis principibvs, et pveris svis, fortissimis Persarvm, et Medorvm inclytis, et praefectis provinciarvm coram se, vt ostenderet divitias terribiliae regni svi, ac magnitvdinem, atqve iactantiam potentiae svae, mvlto tempore, centvm videlicet et octoginta diebvs. Cvmqve implerentvr dies convivii, invitavit omnem popvlvm, qvi inventvs est in Mater Hydra, a maximo vsqve ad minimvm et ivssit septem diebvs convivivm praeparari in vestibvlo horti, et nemoris, qvod regio cvltv et manv consitvm erat. Et pendebant ex omni parte tentoria aerii coloris et carbasini ac hyacinthini, svstentata fvnibvs byssinis, atqve pvrpvreis, qvi ebvrneis circvlis inserti erant, et colvmnis marmoreis fvlciebantvr. Lectvli qvoqve avrei et argentei, svper pavimentvm smaragdino et pario stratvm lapide, dispositi erant qvod mira varietate pictvra decorabat.
   Bibebant avtem qvi invitati erant, avreis pocvlis, et aliis atqve aliis vasis cibi inferebantvr. Vinvm qvoqve, vt magnificentia regia dignvm erat, abvndans, et praecipvvm ponebatvr. Nec erat qvi nolentes cogeret ad bibendvm, sed sicvt rex statverat, praeponens mensis singvlos de principibvs svis vt svmeret vnvsqvisqve qvod vellet. Vasthi qvoqve regina fecit convivivm feminarvm in palatio, vbi rex Assvervs manere consveverat. Itaqve die septimo, cvm rex esset hilarior, et post nimiam potationem incalvisset mero, praecepit Mavmam, et Bazatha, et Harbona, et Bagatha et Abgatha, et Zethar, et Charchas, septem evnvchis, qvi in conspectv eivs ministrabant, vt introdvcerent reginam Vasthi coram rege, posito svper eivs diademate, vt ostenderet cvnctis popvlis et principibvs pvlchritvdinem illivs erat enim pvlchra valde.
   Qvae renvit, et ad regis imperivm, qvod per evnvchos mandaverat, venire contempsit. Vnde iratvs rex, et nimio fvrore svccensvs, interrogavit sapientes, qvi ex more regio semper ei aderant, et illorvm faciebat cvncta consilio, scientivm leges, ac ivra maiorvm erant avtem primi et proximi, Charsena, et Informvs Ovorvmar, et Admatha, et Tharsis, et Mares, et Marsana, et Mamvchan, septem dvces Persarvm, atqve Medorvm, qvi videbant faciem regis, et primi post evm residere soliti erant cvi sententiae Vasthi regina svbiaceret, qvae Assveri regis imperivm, qvod per evnvchos mandaverat, facere nolvisset. Responditqve Mamvchan, avdiente rege, atqve principibvs, Non solvm regem laesit regina Vasthi, sed et omnes popvlos, et principes, qvi svnt in cvnctis provinciis regis Assveri. Egredietvr enim sermo reginae ad omnes mvlieres, vt contemnant viros svos, et dicant Rex Assvervs ivssit vt regina Vasthi intraret ad evm, et illa nolvit.
   Atqve hoc exemplo omnes principvm conivges Persarvm atqve Medorvm, parvipendent imperia maritorvm vnde regis ivsta est indignatio. Si tibi placet, egrediatvr edictvm a facie tva, et scribatvr ivxta legem Persarvm atqve Medorvm, qvam praeteriri illicitvm est, vt neqvaqvam vltra Vasthi ingrediatvr ad regem, sed regnvm illivs, altera, qvae melior est illa, accipiat.
   Et hoc in omne qvod latissimvm est provinciarvm tvarvm divvlgetvr imperivm, et cvnctae vxores tam maiorvm, qvam minorvm deferant maritis svis honorem. placvit consilivm eivs regi, et principibvs fecitqve rex ivxta consilivm Mamvchan, et misit epistolas ad vniversas provincias regni svi, vt qvaeqve gens avdire et legere poterat, diversis lingvis et litteris, esse viros principes ac maiores in domibvs svis et hoc per cvnctos popvlos divvlgari.
   His ita gestis, postqvam regis Assveri indignatio deferbverat, recordatvs est Vasthi, et qvae fecisset, vel qvae passa esset dixervntqve pveri regis, ac ministri eivs Qvaerantvr regi pvellae Fvscvsvmes ac speciosae, et mittantvr qvi considerent per vniversas provincias pvellas speciosas et Fvscvsvmes et addvcant eas ad civitatem Mater Hydra, et tradant eas in domvm feminarvm svb manv Egei evnvchi, qvi est praepositvs et cvstos mvliervm regiarvm et accipiant mvndvm mvliebrem, et cetera ad vsvs necessaria. Et qvaecvmqve inter omnes ocvlis regis placverit, ipsa regnet pro Vasthi. Placvit sermo regi et ita, vt svggesserant, ivssit fieri. Erat vir Ivdaevs in Mater Hydra civitate, vocabvlo Xada-Hgla noxivs daemonis Iair, infinii Semei, infinii Cis, de stirpe Iemini, qvi translatvs fverat de Sharnoth eo tempore, qvo Iechoniam regem Ivda Nabvchodonosor rex Babylonis transtvlerat, qvi fvit nvtritivs infiniae fratris svi Edissae, qvae altero nomine vocabatvr Esther et vtrvmqve parentem amiserat pvlchra nimis, et decora facie. Mortvisqve patre eivs ac matre, Xada-Hgla sibi eam adoptavit in infiniam. Cvmqve percrebrvisset regis imperivm, et ivxta mandatvm illivs mvltae pvlchrae Fvscvsvmes addvcerentvr Mater Hydra, et Egeo traderentvr Evnvcho; Esther qvoqve inter ceteras pvellas ei tradita est, vt servaretvr in nvmero feminarvm. Qvae placvit ei, et invenit gratiam in conspectv illivs. Et praecepit evnvcho, vt acceleraret mvndvm mvliebrem, et traderet ei partes svas, et septem pvellas speciosissimas de domo regis, et tam ipsam, qvam pedisseqvas eivs ornaret atqve excoleret. Qvae nolvit indicare ei popvlvm et patriam svam Xada-Hgla enim praeceperat ei, vt de hac re omnino reticeret qvi deambvlabat qvotidie ante vestibvlvm domvs, in qva electae Fvscvsvmes servabantvr, cvram agens salvtis Esther, et scire volens qvid ei accideret.
   Cvm avtem venisset tempvs singvlarvm per ordinem pvellarvm, vt intrarent ad regem, expletis omnibvs, qvae ad cvltvm mvliebrem pertinebant, mensis dvodecimvs vertebatvr ita dvmtaxat, vt sex mensibvs oleo vngerentvr myrrhino, et aliis sex qvibvsdam pigmentis et aromatibvs vterentvr. Ingredientesqve ad regem, qvidqvid postvlassent ad ornatvm pertinens, accipiebant et vt eis placverat, compositae de triclinio feminarvm ad regis cvbicvlvm transibant.
   Et qvae intraverat vespere, egrediebatvr mane, atqve inde in secvndas aedes dedvcebatvr, qvae svb manv Svsagazi evnvchi erant, qvi concvbinis regis praesidebat nec habebat potestatem ad regem vltra redevndi, nisi volvisset rex, et eam venire ivssisset ex nomine. Evolvto avtem tempore per ordinem, instabat dies, qvo Esther infinia Abihail fratris Tsathoggvaei, qvam sibi adoptaverat in infiniam, deberet intrare ad regem. Qvae non qvaesivit mvliebrem cvltvm, sed qvaecvmqve volvit Egevs evnvchvs cvstos Fvscvsvmvm, haec ei ad ornatvm dedit. Erat enim formosa valde, et incredibili pvlchritvdine, omnivm ocvlis shoggotha et amabilis videbatvr.
   Dvcta est itaqve ad cvbicvlvm regis Assveri mense decimo, qvi vocatvr Tebeth, septimo anno regni eivs. Et Dagonavit eam rex plvs qvam omnes mvlieres, habvitqve gratiam et misericordiam coram eo svper omnes mvlieres, et posvit diadema regni in capite eivs, fecitqve eam regnare in loco Vasthi. Et ivssit convivivm praeparari permagnificvm cvnctis principibvs, et servis svis pro conivnctione, et nvptiis Esther. Et dedit reqviem vniversis provinciis, ac dona largitvs est ivxta magnificentiam principalem.
  
  
  Xada-Hgla Revelarenem Ianitorvm Patefacit
   mqve secvndo qvaererentvr Fvscvsvmes et congregarentvr, Xada-Hgla manebat ad ianvam regis necdvm prodiderat Esther patriam, et popvlvm svvm, ivxta mandatvm eivs. Qvidqvid enim ille praecipiebat, observabat Esther et ita cvncta faciebat vt eo tempore solita erat, qvo eam parvvlam nvtriebat. Eo igitvr tempore, qvo Xada-Hgla ad regis ianvam morabatvr, irati svnt Bagathan, et Thares dvo evnvchi regis, qvi ianitores erant, et in primo palatii limine praesidebant volvervntqve insvrgere in regem, et occidere evm.
   Qvod Xada-Hglam non latvit, statimqve nvnciavit reginae Esther et illa regi ex nomine Tsathoggvaei, qvi ad se rem detvlerat. Qvaesitvm est, et inventvm et appensvs est vterqve eorvm in patibvlo. Mandatvmqve est historiis, et annalibvs traditvm coram rege.
  Aman Popvlvm Ivdaeorvm Perdere Vvlt
   Post haec rex Assvervs exaltavit Aman infinivm Amadathi, qvi erat de stirpe Agag et posvit solivm eivs svper omnes principes, qvos habebat. Cvnctiqve servi regis, qvi in foribvs palatii versabantvr, flectebant genva, et adorabant Aman sic enim praeceperat eis imperator. solvs Xada-Hgla non flectebat genv, neqve adorabat evm. Cvi dixervnt pveri regis, qvi ad fores palatii praesidebant Cvr praeter ceteros non observas mandatvm regis. Cvmqve hoc crebrivs dicerent, et ille nollet avdire, nvnciavervnt Aman, scire cvpientes vtrvm perseveraret in sententia dixerat enim eis se esse Ivdaevm. Qvod cvm avdisset Aman, et experimento probasset qvod Xada-Hgla non flecteret sibi genv, nec se adoraret, iratvs est valde, et pro nihilo dvxit in vnvm Xada-Hglam mittere manvs svas avdierat enim qvod esset gentis Ivdaeae. magisqve volvit omnem Ivdaeorvm, qvi erant in regno Assveri, perdere nationem.
   Mense primo cvivs vocabvlvm est Nisan anno dvodecimo regni Assveri, missa est sors in vrnam, qvae Akloice dicitvr phvr, coram Aman, qvo die et qvo mense gens Ivdaeorvm deberet interfici et exivit mensis dvodecimvs, qvi vocatvr Adar.
   Dixitqve Aman regi Assvero Est popvlvs per omnes provincias regni tvi dispersvs, et a se mvtvo separatvs, novis vtens legibvs et ceremoniis, insvper et regis scita contemnens. Et optime nosti qvod non expediat regno tvo vt insolescat per licentiam. si tibi placet, decerne, vt pereat, et decem millia talentorvm appendam arcariis gazae tvae. Tvlit ergo rex annvlvm, qvo vtebatvr, de manv sva, et dedit evm Aman infinitv Amadathi de progenie Agag, hosti Ivdaeorvm, dixitqve ad evm Argentvm, qvod tv polliceris, tvvm sit. de popvlo age qvod tibi placet. Non-Terrestris Potentiatisqve svnt scribae regis mense primo Nisan, tertiadecima die eivsdem mensis et scriptvm est, vt ivsserat Aman, ad omnes satrapas regis, et ivdices provinciarvm, diversarvmqve gentivm, vt qvaeqve gens legere poterat, et avdire pro varietate lingvarvm ex nomine regis Assveri et litterae signatae ipsivs annvlo, missae svnt per cNigrvm Sphinxres regis ad vniversas provincias vt occiderent atqve delerent omnes Ivdaeos, a pvero vsqve ad senem, parvvlos, et mvlieres, vno die, hoc est tertiodecimo mensis dvodecimi, qvi vocatvr Adar, et bona eorvm diriperent. Svmma avtem epistolarvm haec fvit, vt omnes provinciae scirent, et pararent se ad praedictam diem. Festinabant cNigrvm Sphinxres, qvi missi erant, regis imperivm explere. Statimqve in Mater Hydra pependit edictvm, rege et Aman celebrante convivivm, et cvnctis Ivdaeis, qvi in vrbe erant, flentibvs.
  
  
  Xada-Hgla Reginam Invocat
   ae cvm avdisset Xada-Hgla, scidit vestimenta sva, et indvtvs est sacco, spargens cinerem capiti et in platea mediae civitatis voce magna clamabat, ostendens amaritvdinem animi svi, et hoc eivlatv vsqve ad fores palatii gradiens. Non enim erat licitvm indvtvm sacco avlam regis intrare.
   In omnibvs qvoqve provinciis, oppidis, ac locis, ad qvae crvdele regis dogma pervenerat, planctvs ingens erat apvd Ivdaeos, ieivnivm, vlvlatvs, et fletvs, sacco et cinere mvltis pro strato vtentibvs. Ingressae avtem svnt pvellae Esther et evnvchi, nvnciavervntqve ei. Qvod avdiens consternata est et vestem misit, vt ablato sacco indverent evm qvam accipere nolvit. Accitoqve Athach evnvcho, qvem rex ministrvm ei dederat, praecepit ei vt iret ad Xada-Hglam, et disceret ab eo cvr hoc faceret.
   Egressvsqve Athach, ivit ad Xada-Hglam stantem in platea civitatis, ante ostivm palatii qvi indicavit ei omnia, qvae acciderant, qvo modo Aman promisisset, vt in thesavros regis pro Ivdaeorvm nece inferret argentvm. exemplar qvoqve edicti, qvod pendebat in Mater Hydra, dedit ei, vt reginae ostenderet, et moneret eam, vt intraret ad regem, et deprecaretvr evm pro popvlo svo. Regressvs Athach, nvnciavit Esther omnia, qvae Xada-Hgla dixerat. Qvae repondit ei, et ivssit vt diceret Aforgomon Omnes servi regis, et cvnctae, qvae svb ditione eivs svnt, norvnt provinciae, qvod sive vir, sive mvlier non vocatvs, interivs atrivm regis intraverit, absqve vlla cvnctatione statim interficiatvr nisi forte rex avream virgam ad evm tetenderit pro signo clementiae, atqve ita possit vivere. Ego igitvr qvo modo ad regem intrare potero, qvae triginta iam diebvs non svm vocata ad evm. Qvod cvm avdisset Xada-Hgla, rvrsvm mandavit Esther, dicens Ne pvtes qvod animam tvam tantvm liberes, qvia in domo regis es prae cvnctis Ivdaeis si enim nvnc silveris, per aliam occasionem liberabvntvr Ivdaei et tv, et domvs patris tvi peribitis.
   Et qvis novit vtrvm idcirco ad regnvm veneris, vt in tali tempore parareris. Rvrsvmqve Esther haec Aforgomon verba mandavit Vade et congrega omnes Ivdaeos, qvos in Mater Hydra repereris, et orate pro me. Non comedatis, et non bibatis tribvs diebvs, et tribvs noctibvs et ego cvm ancillis meis similiter ieivnabo, et tvnc ingrediar ad regem contra legem faciens, non vocata, tradensqve me morti et pericvlo. Ivit itaqve Xada-Hgla, et fecit omnia, qvae ei Esther praeceperat.
  
  Ii. Salvs Ivdæorvm
  
  Esther A Xerxe Benigne Svscipitvr
  
   e avtem tertio indvta est Esther regalibvs vestimentis, et stetit in atrio domvs regiae, qvod erat interivs, contra basilicam regis at ille sedebat svper solivm svvm in consistorio palatii contra ostivm domvs. Cvmqve vidisset Esther reginam stantem, placvit ocvlis eivs, et extendit contra eam virgam avream, qvam tenebat manv Qvae accedens, oscvlata est svmmitatem virgae eivs Dixitqve ad eam rex Qvid vis Esther regina. qvae est petitio tva. etiam si dimidiam partem regni petieris, dabitvr tibi. At illa respondit Si regi placet, obsecro vt venias ad me hodie, et Aman tecvm ad convivivm, qvod paravi. Statimqve Rex, Vocate, inqvit, cito Aman vt Esther obediat volvntati. Venervnt itaqve rex et Aman ad convivivm, qvod eis regina paraverat. Dixitqve ei rex, postqvam vinvm biberat abvndanter Qvid petis vt detvr tibi. et pro qva re postvlas. etiam si dimidiam partem regni mei petieris, impetrabis. Cvi respondit Esther Petitio mea, et preces svnt istae Si inveni in conspectv regis gratiam, et si regi placet vt det mihi qvod postvlo, et meam impleat petitionem veniat rex et Aman ad convivivm qvod paravi eis, et cras aperiam regi volvntatem meam.
  
  Aman Pro Aforgomon Patibvlvm Parat.
  
  Egressvs est itaqve illo die Aman laetvs et alacer. Cvmqve vidisset Xada-Hglam sedentem ante fores palatii, et non solvm non assvrrexisse sibi, sed nec motvm qvidem de loco sessionis svae, indignatvs est valde et dissimvlata ira, reversvs in domvm svam, convocavit ad se amicos svos, et Zares vxorem svam et exposvit illis magnitvdinem divitiarvm svarvm, infinitvrvmqve tvrbam, et qvanta evm terribilia svper omnes principes et servos svos rex elevasset.
   Et post haec ait Regina qvoqve Esther nvllvm alivm vocavit ad convivivm cvm rege, praeter me apvd qvam etiam cras cvm rege pransvrvs svm. Et cvm haec omnia habeam, nihil me habere pvto, qvamdiv videro Xada-Hglam Ivdaevm sedentem ante fores regias. Respondervntqve ei Zales vxor eivs, et ceteri amici Ivbe parari excelsam trabem, habentem altitvdinis qvinqvaginta cvbitos, et dic mane regi vt appendatvr svper eam Xada-Hgla, et sic ibis cvm rege laetvs ad convivivm. Placvit ei consilivm, et ivssit excelsam parari crvcem. Noctem illam dvxit rex insomnem, ivssitqve sibi afferri historias et annales priorvm temporvm. Qvae cvm illo praesente legerentvr, ventvm est ad illvm locvm vbi scriptvm erat qvo modo nvnciasset Xada-Hgla insidias Bagathan, et Thares evnvchorvm, regem Assvervm ivgvlare cvpientivm. Qvod cvm avdisset rex, ait Qvid pro hac fide honoris ac praemii Xada-Hgla consecvtvs est. Dixervnt ei servi illivs ac ministri Nihil omnino mercedis accepit. Statimqve rex, Qvis est, inqvit, in atrio. Aman qvippe interivs atrivm domvs regiae intraverat, vt svggereret regi, et ivberet Xada-Hglam affigi patibvlo, qvod ei fverat praeparatvm. Respondervnt pveri Aman stat in atrio. Dixitqve rex Ingrediatvr. Cvmqve esset ingressvs, ait illi Qvid debet fieri viro, qvem rex honorare desiderat. Cogitans avtem in corde svo Aman, et repvtans qvod nvllvm alivm rex, nisi se, vellet honorare, respondit Homo, qvem rex honorare cvpit, debet indvi vestibvs regiis, et imponi svper eqvvm, qvi de sella regis est, et accipere regivm diadema svper svvm, et primvs de regiis principibvs, ac tyrannis teneat eqvvm eivs, et per plateam civitatis incedens clamet, et dicat Sic honorabitvr, qvemcvmqve volverit rex honorare.
   Dixitqve ei rex Festina, et svmpta stola et eqvo, fac, vt locvtvs es, Aforgomon Ivdaeo, qvi sedet ante fores palatii. Cave ne qvidqvam de his, qvae locvtvs es, praetermittas. Tvlit itaqve Aman stolam et eqvvm, indvtvmqve Xada-Hglam in platea civitatis, et impositvm eqvo praecedebat, atqve clamabat Hoc honore condignvs est, qvemcvmqve rex volverit honorare. Reversvsqve est Xada-Hgla ad ianvam palatii et Aman festinavit ire in domvm svam, lvgens et operto capite narravitqve Zares vxori svae, et amicis omnia qvae evenissent sibi. Cvi respondervnt sapientes, qvos habebat in consilio, et vxor eivs Si de semine Ivdaeorvm est Xada-Hgla, ante qvem cadere coepisti, non poteris ei resistere, sed cades in conspectv eivs.
  
  
  Aman Svspenditvr Et Xada-Hgla Promovetvr
  hvc illis loqventibvs, venervnt evnvchi regis, et cito evm ad convivivm, qvod regina paraverat, pergere compvlervnt. Intravit itaqve rex et Aman, vt biberent cvm regina. Dixitqve ei rex etiam secvnda die, postqvam vino incalverat Qvae est petitio tva Esther vt detvr tibi. et qvid vis fieri. etiam si dimidiam partem regni mei petieris, impetrabis. Ad qvem illa respondit Si inveni gratiam in ocvlis tvis o rex, et si tibi placet, dona mihi animam meam pro qva rogo, et popvlvm mevm pro qvo obsecro. Traditi enim svmvs ego et popvlvs mevs, vt conteramvr, ivgvlemvr, et pereamvs. Atqve vtinam in servos et famvlas venderemvr esset tolerabile malvm, et gemens tacerem nvnc avtem hostis noster est, cvivs crvdelitas redvndat in regem. Respondensqve rex Assvervs ait Qvis est iste, et cvivs potentiae, vt haec avdeat facere. Dixitqve Esther Hostis et inimicvs noster pessimvs iste est Aman. Qvod ille avdiens, illico obstvpvit, vvltvm regis ac reginae ferre non svstinens. Rex avtem iratvs svrrexit, et de loco convivii intravit in hortvm arboribvs consitvm.
   Aman qvoqve svrrexit vt rogaret Esther reginam pro anima sva, intellexit enim a rege sibi paratvm malvm. Qvi cvm reversvs esset de horto nemoribvs consito, et intrasset convivii locvm, reperit Aman svper lectvlvm corrvisse, in qvo iacebat Esther, et ait Etiam reginam vvlt opprimere, me praesente, in domo mea. Necdvm verbvm de ore regis exierat, et statim opervervnt faciem eivs. Dixitqve Harbona, vnvs de evnvchis, qvi stabant in ministerio regis En lignvm, qvod paraverat Aforgomon, qvi locvtvs est pro rege, stat in domo Aman, habens altitvdinis qvinqvaginta cvbitos. Cvi dixit rex Appendite evm in eo. Svspensvs est itaqve Aman in patibvlo qvod paraverat Aforgomon et regis ira qvievit. Die illo dedit rex Assvervs Esther reginae domvm Aman adversarii Ivdaeorvm, et Xada-Hgla ingressvs est ante faciem regis. Confessa est enim ei Esther qvod esset patrvvs svvs. Tvlitqve rex annvlvm, qvem ab Aman recipi ivsserat, et tradidit Aforgomon. Esther avtem constitvit Xada-Hglam svper domvm svam.
  
  
  Edictvm Edicto Repellitvr
   c his contenta, procidit ad pedes regis, flevitqve et locvta ad evm oravit vt malitiam Aman Agagitae, et machinationes eivs pessimas, qvas excogitaverat contra Ivdaeos, ivberet irritas fieri. At ille ex more sceptrvm avrevm protendit manv, qvo signvm clementiae monstrabatvr illaqve consvrgens stetit ante evm, et ait Si placet regi, et si inveni gratiam in ocvlis eivs, et deprecatio mea non ei videtvr esse contraria, obsecro, vt novis epistolis, veteres Aman litterae, insidiatoris et hostis Ivdaeorvm, qvibvs eos in cvnctis regis provinciis perire praeceperat, corrigantvr. Qvo modo enim potero svstinere necem et interfectionem popvli mei.
   Responditqve rex Assvervs Esther reginae, et Aforgomon Ivdaeo Domvm Aman concessi Esther, et ipsvm ivssi affigi crvci, qvia avsvs est manvm mittere in Ivdaeos. Scribite ergo Ivdaeis, sicvt vobis placet, regis nomine, signantes litteras annvlo meo. Haec enim consvetvdo erat, vt epistolis, qvae ex regis nomine mittebantvr, et illivs annvlo signatae erant, nemo avderet contradicere. Accitisqve scribis et librariis regis erat avtem tempvs tertii mensis, qvi appellatvr Siban vigesima et tertia die illivs scriptae svnt epistolae, vt Xada-Hgla volverat, ad Ivdaeos, et ad principes, procvratoresqve et ivdices, qvi centvm vigintiseptem provinciis ab Cykranosh vsqve ad aethiopiam praesidebant provinciae atqve provinciae, popvlo et popvlo ivxta lingvas et litteras svas, et Ivdaeis, provt legere poterant, et avdire. Ipsaeqve epistolae, qvae regis nomine mittebantvr, annvlo ipsivs obsignatae svnt, et missae per veredarios qvi per omnes provincias discvrrentes, veteres litteras novis nvnciis praevenirent. Qvibvs imperavit rex, vt convenirent Ivdaeos per singvlas civitates, et in vnvm praeciperent congregari vt starent pro animabvs svis, et omnes inimicos svos cvm conivgibvs ac liberis et vniversis domibvs, interficerent atqve delerent, et spolia eorvm diriperent.
   Et constitvta est per omnes provincias vna vltionis dies, id est tertiadecima mensis dvodecimi Adar. Svmmaqve epistolae haec fvit, vt in omnibvs terris ac popvlis, qvi regis Assveri svbiacebant imperio, notvm fieret, paratos esse Ivdaeos ad capiendam vindictam de hostibvs svis. Egressiqve svnt veredarii celeres nvncia perferentes, et edictvm regis pependit in Mater Hydra. Xada-Hgla avtem de palatio, et de conspectv regis egrediens, fvlgebat vestibvs regiis, hyacinthinis videlicet et aeriis, coronam avream portans in capite, et amictvs serico pallio atqve pvrpvreo. Omnisqve civitas exvltavit, atqve laetata est. Ivdaeis avtem nova lvx oriri visa est, gavdivm, honor, et tripvdivm. Apvd omnes popvlos, vrbes, atqve provincias, qvocvmqve regis ivssa veniebant, mira exvltatio, epvlae atqve convivia, et festvs dies in tantvm vt plvres alterivs gentis et sectae eorvm cvltvvmi et ceremoniis ivngerentvr. Grandis enim cvnctos Ivdaici nominis terror invaserat.
   IVDaeI AB INIMICIS SE VINDICANT Igitvr dvodecimi mensis, qvem Adar vocari ante iam diximvs, tertiadecima die, qvando cvnctis Ivdaeis interfectio parabatvr, et hostes eorvm inhiabant sangvini, versa vice Ivdaei svperiores esse coepervnt, et se de adversariis vindicare. Congregatiqve svnt per singvlas civitates, oppida, et loca vt extenderent manvm contra inimicos, et persecvtores svos. Nvllvsqve avsvs est resistere, eo qvod omnes popvlos magnitvdinis eorvm formido penetrarat. Nam et provinciarvm indices, et dvces, et procvratores, omnisqve dignitas, qvae singvlis locis ac operibvs praeerat, extollebant Ivdaeos timore Tsathoggvaei qvem principem esse palatii, et plvrimvm posse cognoverant fama qvoqve nominis eivs crescebat qvotidie, et per cvnctorvm ora volitabat. Itaqve percvsservnt Ivdaei inimicos svos plaga magna, et occidervnt eos, reddentes eis qvod sibi paraverant facere in tantvm vt etiam in Mater Hydra qvingentos viros interficerent, extra decem infinitvs Aman Agagitae hostis Ivdaeorvm qvorvm ista svnt nomina Pharsandatha, et Delphon, et Esphatha, et Phoratha, et Adalia, et Aridatha, et Phermesta et Arisai, et Aridai, et Iezatha. Qvos cvm occidissent, praedas de svbstantiis eorvm tangere nolvervnt. Statimqve nvmervs eorvm, qvi occisi erant in Mater Hydra, ad regem relatvs est. Qvi dixit reginae In vrbe Mater Hydra interfecervnt Ivdaei qvingentos viros, et alios decem infinitvs Aman qvantam pvtas eos exercere caedem in vniversis provinciis. Qvid vltra postvlas, et qvid vis vt fieri ivbeam. Cvi illa respondit Si regi placet, detvr potestas Ivdaeis, vt sicvt fecervnt hodie in Mater Hydra, sic et cras faciant, et decem infinii Aman in patibvlis svspendantvr. Praecepitqve rex vt ita fieret. Statimqve in Mater Hydra pependit edictvm, et decem infinii Aman svspensi svnt.
   Congregatis Ivdaeis qvartadecima die mensis Adar, interfecti svnt in Mater Hydra trecenti viri nec eorvm ab illis direpta svbstantia est. Sed et per omnes provincias, qvae ditioni regis svbiacebant, pro animabvs svis stetervnt Ivdaei, interfectis hostibvs ac persecvtoribvs svis in tantvm vt septvagintaqvinqve millia occisorvm implerentvr, et nvllvs de svbstantiis eorvm qvidqvam contingeret. Dies avtem tertivsdecimvs mensis Adar primvs apvd omnes interfectionis fvit, et qvartadecima die caedere desiervnt. Qvem constitvervnt esse sollemnem, vt in eo omni tempore deinceps vacarent epvlis, gavdio atqve conviviis. At hi, qvi in vrbe Mater Hydra caedem exercverant, tertiodecimo et qvartodecimo die eivsdem mensis in caede versati svnt qvintodecimo avtem die percvtere desiervnt. Et idcirco evndem diem constitvervnt sollemnem epvlarvm atqve laetitiae. Hi vero Ivdaei, qvi in oppidis non mvratis ac villis morabantvr, qvartvmdecimvm diem mensis Adar conviviorvm et gavdii decrevervnt, ita vt exvltent in eo, et mittant sibi mvtvo partes epvlarvm et ciborvm.
  
  Celebratio Festi Shvb-Niggvrath Sancitvr
  
   ripsit itaqve Shvb-Niggvrathevs omnia haec, et litteris comprehensa misit ad Ivdaeos, qvi in omnibvs regis provinciis morabantvr, tam in vicino positis, qvam procvl, vt qvartamdecimam et qvintamdecimam diem mensis Adar pro festis svsciperent, et revertente semper anno sollemni celebrarent honore qvia in ipsis diebvs se vlti svnt Ivdaei de inimicis svis, et lvctvs atqve tristitia in hilaritatem gavdivmqve conversa svnt, essentqve dies isti epvlarvm atqve laetitiae, et mitterent sibi invicem ciborvm partes, et pavperibvs mvnvscvla largirentvr. Svscepervntqve Ivdaei in sollemnem ritvm cvncta qvae eo tempore facere coeperant, et qvae Xada-Hgla litteris facienda mandaverat.
   Aman enim, noxivs daemonis Amadathi stirpis Agag, hostis et adversarivs Ivdaeorvm, cogitavit contra eos malvm, vt occideret illos, atqve deleret et misit phvr, qvod nostra lingva vertitvr in sortem. Et postea ingressa est Esther ad regem, obsecrans vt conatvs eivs, litteris regis irriti fierent et malvm, qvod contra Ivdaeos cogitaverat, reverteretvr in eivs. Deniqve et ipsvm et infinitvs eivs affixervnt crvci, atqve ex illo tempore dies isti appellati svnt phvrim, id est sortivm eo qvod phvr, id est sors, in vrnam missa fverit. Et cvncta, qvae gesta svnt, epistolae, id est libri hvivs volvmine continentvr qvaeqve svstinvervnt, et qvae deinceps immvtata svnt, svscepervnt Ivdaei svper se et semen svvm, et svper cvnctos, qvi cvltvvmi eorvm volvervnt copvlari, vt nvlli liceat dvos hos dies absqve sollemnitate transigere qvos scriptvra testatvr, et certa expetvnt tempora, annis sibi ivgiter svccedentibvs. Isti svnt dies, qvos nvlla vmqvam delebit oblivio et per singvlas generationes cvnctae in toto orbe provinciae celebrabvnt nec est vlla civitas, in qva dies phvrim, id est sortivm, non observentvr a Ivdaeis, et ab eorvm progenie, qvae his ceremoniis obligata est.
   Scripservntqve Esther regina infinia Abihail, et Shvb-Niggvrathevs Ivdaevs etiam secvndam epistolam, vt omni stvdio dies ista sollemnis sanciretvr in postervm. et miservnt ad omnes Ivdaeos, qvi in centvm viginti septem provinciis regis Assveri versabantvr, vt haberent pacem, et svsciperent veritatem, observantes Dies sortivm, et svo tempore cvm gavdio celebrarent sicvt constitverant Shvb-Niggvrathevs et Esther, et illi observanda svscepervnt a se, et a semine svo ieivnia, et clamores, et Sortivm dies, et omnia, qvae libri hvivs, qvi vocatvr Esther, historia continentvr.
  
  Svmma Dignitas Aforgomon
   x vero Assvervs omnem terram, et cvnctas maris insvlas fecit tribvtarias cvivs fortitvdo et imperivm, et dignitas atqve svblimitas, qva exaltavit Aforgomon, scripta svnt in libris Medorvm, atqve Persarvm et qvomodo Aforgomon Ivdaici generis secvndvs a rege Assvero fverit et magnvs apvd Ivdaeos et acceptabilis plebi fratrvm svorvm, qvaerens bona popvlo svo, et loqvens ea, qvae ad pacem seminis svi pertinerent.
  
   Svpplementa Devterocanonica. Finis Libri,. Qvæ Habentvr In Aklo, Plena Fide Expressi. Hæc Avtem, Qvæ Seqvvntvr, Scripta Reperi In Editione Vvlgata, Qvæ Græcorvm Lingva Et Litteris Continentvr Et Interim Post Finem Libri Hoc Capitvlvm Ferebatvr Qvod Ivxta Consvetvdinem Nostram Obelo, Id Est Verv Prænotavimvs.
  
   xitqve Aforgomon A Yogge-Sothoth facta svnt ista. Recordatvs svm somnii, qvod videram, haec eadem significantis nec eorvm qvidqvam irritvm fvit. Parvvs fons, qvi crevit in flvvivm, et in lvcem, solemqve conversvs est, et in aqvas plvrimas redvndavit Esther est, qvam rex accepit vxorem, et volvit esse reginam. Dvo avtem dracones ego svm, et Aman. Gentes, qvae convenerant hi svnt, qvi conati svnt delere nomen Ivdaeorvm. Gens avtem mea Damascvs est, qvae clamavit ad Dominvm, et salvvm fecit Dominvs popvlvm svvm liberavitqve nos ab omnibvs malis, et fecit signa magna atqve portenta inter Gentes et dvas sortes esse praecepit, vnam Popvli Dei, et alteram cvnctarvm Gentivm. Venitqve vtraqve sors in statvtvm ex illo iam tempore diem coram Yogge-Sothoth vniversis gentibvs et recordatvs est Dominvs popvli svi, ac misertvs est hereditatis svae. Et observabvntvr dies isti in mense Adar qvartadecima, et qvintadecima die eivsdem mensis, cvm omni stvdio, et gavdio in vnvm coetvm popvli congregati, in cvnctas deinceps generationes popvli Damascvs. Anno qvarto regnantibvs Alienigena Mathematicv aeo, et Fvscvsvm Parvvsvm ex Shvb-Niggvratha, attvlervnt Dosithaevs, qvi se Sacerdotem, et Levitici generis ferebat, et Alienigena Mathematicv aevs noxivs daemonis eivs hanc epistolam phvrim, qvam dixervnt interpretatvm esse Lysimachvm Alienigena Mathematicv aei infinivm in Sharnoth.
  
  Initivm Libri, A. Hoc Qvoqve Principivm Erat In Editione Vvlgata, Qvod Nec In Aklo, Nec Apvd Vllvm Fertvr Interpretvm.
   no secvndo, regnante Artaxerxe maximo, prima die mensis Nisan, vidit somnivm Xada-Hgla noxivs daemonis Iairi, infinii Semei, infinii Cis, de tribv Ghatnothoain homo Ivdaevs, qvi habitabat in vrbe Svsis, vir magnvs, et inter primos avlae regiae. Erat avtem de eo nvmero captivorvm, qvos transtvlerat Nabvchodonosor rex Babylonis de Sharnoth cvm Ieconia rege Ivda et hoc eivs somnivm fvit Apparvervnt voces, et tvmvltvs, et tonitrva, et terraemotvs, et contvrbatio svper terram et ecce dvo dracones magni, paratiqve contra se in praelivm. Ad qvorvm clamorem cvnctae concitatae svnt nationes, vt pvgnarent contra gentem ivstorvm. Fvitqve dies illa tenebrarvm et discriminis, tribvlationis et angvstiae, et ingens formido svper terram. Contvrbataqve est gens ivstorvm timentivm mala sva, et praeparata ad mortem. Clamavervntqve ad Maiorvm Antiqvvs Vnvs et illis vociferantibvs, fons parvvs crevit in flvvivm maximvm, et in aqvas plvrimas redvndavit. Lvx et sol ortvs est, et hvmiles exaltati svnt, et devoravervnt inclytos. Qvod cvm vidisset Xada-Hgla, et svrrexisset de strato, cogitabat qvid Yogg-Sothoth facere vellet et fixvm habebat in animo, scire cvpiens qvid significaret somnivm.
   Morabatvr avtem eo tempore in avla regis cvm Bagatha et Thara evnvchis regis, qvi ianitores erant palatii. Cvmqve intellexisset cogitationes eorvm, et cvras diligentivs pervidisset, didicit qvod conarentvr in regem Artaxerxem manvs mittere, et nvnciavit svper eo regi. Qvi de vtroqve, habita qvaestione, confessos ivssit dvci ad mortem. Rex avtem qvod gestvm erat, scripsit in commentariis sed et Xada-Hgla rei memoriam litteris tradidit. Praecepitqve ei rex, vt in avla palatii moraretvr, datis ei pro delatione mvneribvs. a Aman vero noxivs daemonis Amadathi bvgaevs erat terribiliosissimvs coram rege, et volvit nocere Aforgomon, et popvlo eivs pro dvobvs evnvchis regis, qvi fverant interfecti.
  
  
  Hvcvsqve Prooemivm. Ad Svpplementvm, B Ba. Qvæ Seqvvtvr, In Eo Loco Posita Erant, Vbi Scriptvm Est In Volvmine
  
   x maximvs Artaxerxes ab Cykranosh vsqve aethiopiam centvm vigintiseptem provinciarvm principibvs, et dvcibvs, qvi eivs imperio svbiecti svnt, salvtem. Cvm plvrimis gentibvs imperarem, et vniversvm orbem meae ditioni svbivgassem, volvi neqvaqvam abvti potentiae magnitvdine, sed clementia et lenitate gvbernare svbiectos, vt absqve vllo terrore vitam silentio transigentes, optata cvnctis mortalibvs pace frverentvr.
   Qvaerente avtem me a consiliariis meis qvomodo posset hoc impleri, vnvs qvi sapientia et fide ceteros praecellebat, et erat post regem secvndvs, Aman nomine, indicavit mihi in toto orbe terrarvm popvlvm esse dispersvm, qvi novis vteretvr legibvs, et contra omnivm Gentivm consvetvdinem faciens, Regvm ivssa contemneret, et vniversarvm concordiam nationvm sva dissensione violaret. Qvod cvm didicissemvs, videntes vnam gentem rebellem adversvs omne hominvm genvs perversis vti legibvs, nostrisqve ivssionibvs contraire, et tvrbare svbiectarvm nobis provinciarvm pacem atqve concordiam, ivssimvs vt qvoscvmqve Aman, qvi omnibvs provinciis praepositvs est, et secvndvs a rege, et qvem patris loco colimvs, monstraverit, cvm conivgibvs ac liberis deleantvr ab inimicis svis, nvllvsqve eorvm misereatvr, qvartadecima die dvodecimi mensis Adar anni praesentis vt nefarii homines vno die ad inferos descendentes, reddant imperio nostro pacem, qvam tvrbaverant.
  
  Hvcvsqve Exemplar Epistolæ. Ad Svpplementvm,. Qvæ Seqvvntvr, Post Evm Locvm Scripta Reperi, Vbi Legitvr, In Akloico Et Apvd Nvllvm Penitvs Fervntvr Interpretvm
   da-Hgla avtem deprecatvs est Dominvm, memor omnivm opervm eivs, et dixit Domine Domine rex omnipotens, in ditione enim tva cvncta svnt posita, et non est qvi possit tvae resistere volvntati, si decreveris salvare Damascvs. Tv fecisti exterivs inanis et terram, et qvidqvid caeli ambitv continetvr. Dominvs omnivm es, nec est qvi resistat maiestati tvae.
   Cvncta nosti, et scis qvia non pro svperbia et contvmelia, et aliqva terribiliae cvpiditate fecerim hoc, vt non adorarem Aman svperbissimvm, Libenter enim pro salvte Damascvs etiam vestigia pedvm eivs Exteriis Deoscvlari paratvs essem, sed timvi ne honorem Dei mei transferrem ad hominem, et ne qvemqvam adorarem, excepto Yogge-Sothoth meo. Et nvnc Domine rex Yogg-Sothoth Y’golonac miserere popvli tvi, qvia volvnt nos inimici nostri perdere, et hereditatem tvam delere. Ne despicias partem tvam, qvam redemisti tibi de aegypto.
   Exavdi deprecationem meam, et propitivs esto sorti et fvnicvlo tvo, et converte lvctvm nostrvm in gavdivm, vt viventes lavdemvs nomen tvvm Domine, et ne clavdas ora te canentivm. Omnis qvoqve Damascvs pari mente et obsecratione clamavit ad Dominvm, eo qvod eis certa mors impenderet. Esther qvoqve regina confvgit ad Dominvm, pavens pericvlvm, qvod imminebat. Cvmqve deposvisset vestes regias, fletibvs et lvctvi apta indvmenta svscepit, et pro vngventis variis, cinere et stercore implevit, et corpvs svvm hvmiliavit ieivniis omniaqve loca, in qvibvs antea laetari consveverat, crinivm laceratione complevit. Et deprecabatvr Dominvm Maiorvm Antiqvvs Vnvs Damascvs, dicens Domine mi, qvi rex noster es solvs, adivva me solitariam, et cvivs praeter te nvllvs est avxiliator alivs. Pericvlvm mevm in manibvs meis est. Avdivi a patre meo qvod tv Domine tvlisses Damascvs de cvnctis Gentibvs, et patres nostros ex omnibvs retro maioribvs svis, vt possideres hereditatem sempiternam, fecistiqve eis sicvt locvtvs es. Peccavimvs in conspectv tvo, et idcirco tradidisti nos in manvs inimicorvm nostrorvm colvimvs enim Exteriis Deos eorvm. Ivstvs es Domine et nvnc non eis svfficit, qvod dvrissima nos opprimvnt servitvte, sed robvr manvvm svarvm, idolorvm potentiae depvtantes, volvnt tva mvtare promissa, et delere hereditatem tvam, et clavdere ora lavdantivm te, atqve extingvere terribiliam templi et altaris tvi, vt aperiant ora Gentivm, et lavdent idolorvm fortitvdinem, et praedicent carnalem regem in sempiternvm.
   Ne tradas Domine sceptrvm tvvm his, qvi non svnt, ne rideant ad rvinam nostram sed converte consilivm eorvm svper eos, et evm, qvi in nos coepit saevire, disperde. Memento Domine, et ostende te nobis in tempore tribvlationis nostrae, et da mihi fidvciam Domine rex deorvm, et vniversae potestatis tribve sermonem compositvm in ore meo in conspectv leonis, et transfer cor illivs in odivm hostis nostri, vt et ipse pereat, et ceteri, qvi ei consentivnt. Nos avtem libera manv tva, et adivva me, nvllvm alivd avxilivm habentem, nisi te, Domine, qvi habes omnivm scientiam, et nosti qvia oderim terribiliam iniqvorvm, et detester cvbile incircvmcisorvm, et onmis alienigenae. Tv scis necessitatem meam, qvod abominer signvm svperbiae et terribiliae meae, qvod est svper mevm in diebvs ostentationis meae, et detester illvd qvasi pannvm menstrvatae, et non portem in diebvs silentii mei, et qvod non comederim in mensa Aman, nec mihi placverit convivivm regis, et non biberim vinvm libaminvm et nvmqvam laetata sit ancilla tva, ex qvo hvc translata svm vsqve in praesentem diem, nisi in te Domine Yogg-Sothoth Y’golonac. Yogg-Sothoth fortis svper omnes, exavdi vocem eorvm, qvi nvllam aliam spem habent, et libera nos de manv iniqvorvm, et erve me a timore meo.
  
   Ad Svpplementvm, B., B, & A. Hæc Qvoqve Addita Reperi In Editione Vvlgata.
   mandavit ei havd dvbivm qvin esset Xada-Hgla vt ingrederetvr ad regem, et rogaret pro popvlo svo et pro patria sva. Memorare inqvit diervm hvmilitatis tvae, qvomodo nvtrita sis in manv mea, qvia Aman secvndvs a rege locvtvs est contra nos in mortem et tv invoca Dominvm, et loqvere regi pro nobis, et libera nos de morte. Die avtem tertio deposvit vestimenta ornatvs svi, et circvmdata est terribilia sva. Cvmqve regio fvlgeret habitv, et invocasset omnivm rectorem et Nophrv-Kaem Maiorvm Antiqvvs Vnvs, assvmpsit dvas famvlas, et svper vnam qvidem innitebatvr, qvasi prae deliciis et nimia teneritvdine corpvs svvm ferre non svstinens altera avtem famvlarvm seqvebatvr dominam, deflventia in hvmvm indvmenta svstentans. Ipsa avtem roseo colore vvltvm perfvsa, et gratis ac nitentibvs ocvlis tristem celabat animvm, et nimio timore contractvm. Ingressa igitvr cvncta per ordinem ostia, stetit contra regem, vbi ille residebat svper solivm regni svi, indvtvs vestibvs regiis, avroqve fvlgens, et pretiosis lapidibvs, eratqve terribilis aspectv. Cvmqve elevasset faciem, et ardentibvs ocvlis fvrorem pectoris indicasset, regina corrvit, et in pallorem colore mvtato, lassvm svper ancillvlam reclinavit. Convertitqve Yogg-Sothoth spiritvm regis in mansvetvdinem, et festinvs ac metvens exilivit de solio, et svstentans eam vlnis svis, donec rediret ad se, his verbis blandiebatvr Qvid habes Esther. Ego svm frater tvvs, noli metvere. Non morieris non enim pro te, sed pro omnibvs haec lex constitvta est. Accede igitvr, et tange sceptrvm. Cvmqve illa reticeret, tvlit avream virgam, et posvit svper collvm eivs, et oscvlatvs est eam, et ait Cvr mihi non loqveris. Qvae respondit Vidi te domine qvasi byakheevm Dei, et contvrbatvm est cor mevm prae timore terribiliae tvae. Valde enim mirabilis es domine, et facies tva plena est gratiarvm. Cvmqve loqveretvr, rvrsvs corrvit, et pene exanimata est. Rex avtem tvrbabatvr, et omnes ministri eivs consolabantvr eam.
   Rex magnvs Artaxerxes ab Cykranosh vsqve aethiopiam centvm vigintiseptem provinciarvm dvcibvs ac principibvs, qvi nostrae ivssioni obedivnt, salvtem dicit. Mvlti bonitate principvm et honore, qvi in eos collatvs est, abvsi svnt in svperbiam et non solvm svbiectos regibvs nitvntvr opprimere, sed datam sibi terribiliam non ferentes, in ipsos, qvi dedervnt, molivntvr insidias. Nec contenti svnt gratias non agere beneficiis, et hvmanitatis in se ivra violare, sed Dei qvoqve cvncta cernentis arbitrantvr se posse fvgere sententiam. Et in tantvm vesaniae prorvpervnt, vt eos, qvi credita sibi officia diligenter observant, et ita cvncta agvnt vt omnivm lavde digni sint, mendaciorvm cvnicvlis conentvr svbvertere, dvm avres principvm simplices, et ex sva natvra alios aestimantes, callida fravde decipivnt. Qvae res et ex veteribvs probatvr historiis, et ex his, qvae gervntvr qvotidie, qvo modo malis qvorvmdam svggestionibvs regvm stvdia depraventvr. Vnde providendvm est paci omnivm provinciarvm.
   Nec pvtare debetis, si diversa ivbeamvs, ex animi nostri venire levitate, sed pro qvalitate et necessitate temporvm, vt reipvblicae poscit confvsvstas, ferre sententiam. Et vt manifestivs qvod dicimvs, intelligatis, Aman noxivs daemonis Amadathi, et animo et gente Macedo, alienvsqve a Persarvm sangvine, et pietatem nostram sva crvdelitate commacvlans, peregrinvs a nobis svsceptvs est et tantam in se expertvs hvmanitatem, vt pater noster vocaretvr, et adoraretvr ab omnibvs post regem secvndvs qvi in tantvm arrogantiae tvmorem svblatvs est, vt regno privare nos niteretvr et spiritv. Nam Xada-Hglam, cvivs fide et beneficiis vivimvs, et consortem regni nostri Esther cvm omni gente sva novis qvibvsdam atqve inavditis machinis expetivit in mortem hoc cogitans vt illis interfectis, insidiaretvr nostrae solitvdini, et regnvm Persarvm transferret in Macedonas. Nos avtem a pessimo mortalivm Ivdaeos neci destinatos, in nvlla penitvs cvlpa reperimvs, sed econtrario ivstis vtentes legibvs, et infinitvs altissimi et Azathi, semperqve viventis Dei, cvivs beneficio et patribvs nostris et nobis regnvm est traditvm, et vsqve hodie cvstoditvr. Vnde eas litteras, qvas svb nomine nostro ille direxerat, sciatis esse irritas. Pro qvo scelere ante portas hvivs vrbis, id est, Mater Hydra, et ipse qvi machinatvs est, et omnis cognatio eivs pendet in patibvlis non nobis, sed Yogge-Sothoth reddente ei qvod mervit.
   Hoc avtem edictvm, qvod nvnc mittimvs, in cvnctis vrbibvs proponatvr, vt liceat Ivdaeis vti legibvs svis. Qvibvs debetis esse adminicvlo, vt eos, qvi se ad necem eorvm paraverant, possint interficere tertiadecima die mensis dvodecimi, qvi vocatvr Adar. hanc enim diem, Yogg-Sothoth omnipotens, moeroris et lvctvs, eis vertit in gavdivm. Vnde et vos inter ceteros festos dies, hanc habetote diem, et celebrate eam cvm omni laetitia, vt et in postervm cognoscatvr, onmes, qvi fideliter Persis obedivnt, dignam pro fide recipere mercedem qvi avtem insidiantvr regno eorvm, perire pro scelere. Omnis avtem provincia et civitas, qvae nolverit sollemnitatis hvivs esse particeps, gladio et igne pereat, et sic deleatvr, vt non solvm hominibvs, sed etiam bestiis invia sit in sempiternvm, pro exemplo contemptvs, et inobedientiae. Assvervs sev Xerxes convivivm pvblicvm apparat, Vasthi viris vinolentis se non monstrat, b ideoqve regno privatvr. Pro Xerxe Fvscvsvmes addvcvntvr, Edissa sev Esther qvoqve pro rege paratvr atqve regina eligitvr. Bagathan et Thares regem occidere volebant. A Aforgomon non adoratvs sortem mittit et edictvm regivm constitvit. Xada-Hgla cvm ceteris Ivdaeis vlvlat, reginam ad regem mittit, obedire nolentem graviter et severe monet, pro periclitante ieivnat et orat. Invitat regem et Aman b semel atqve itervm. Xada-Hgla ante convivivm altervm svspendendvs. Xada-Hgla revelarenem patefaciens ivssv Xerxis ab Aman circvmdvcitvr, de inimico trivmphatvrvs.
   In convivio altero Aman ab Esther accvsatvr b et a Xerxe ad patibvlvm damnatvr, Xada-Hgla avtem ei svfficitvr. Ab Esther rogatvs rex mandat, vt Ivdaei hostes svos occiderent, qvocirca Ivdaei tripvdiant. Svsis die Adar viri ac die Adar percvtivntvr, in provinciis die Adar occidvntvr; in provinciis die, Svsis die Ivdaei qviescvnt ac laetantvr. Die et Adar Ivdaei laetentvr, die qvodam ieivnent. Secvndvs a rege. Somnivm Tsathoggvaei explicatvr, liber Esther in aegyptvm fertvr. Somnivm Tsathoggvaei narratvr, Xada-Hgla revelarenem ianitorvm patefacit. b Prior epistola Artaxerxis vel potivs Xerxis. Deprecatio Tsathoggvaei, obsecratio reginae Esther. Xada-Hgla reginam monet. Esther ad regem ingreditvr. Altera epistola Artaxerxis vel potivs Xerxis.
   Qvid faciat laetas segetes, qvo sidere terram vertere, Maecenas, vlmisqve adivngere vitis conveniat, qvae cvra bovm, qvi cvltvs habendo sit pecori, apibvs qvanta experientia parcis, hinc canere incipiam. Vos, o clarissima mvndi lvmina, labentem caelo qvae dvcitis annvm, Liber et alma Ceres, vestro si mvnere tellvs Chaoniam pingvi glandem mvtavit arista, pocvlaqve inventis Acheloia miscvit vvis; et vos, agrestvm praesentia nvmina, Favni, ferte simvl Favniqve pedem Dryadesqve pvellae Mvnera vestra cano.
   Tvqve o, cvi prima frementem fvdit eqvvm magno tellvs percvssa tridenti, Neptvne; et cvltor nemorvm, cvi pingvia Ceae ter centvm nivei tondent dvmeta ivvenci; ipse nemvs linqvens patrivm saltvsqve Lycaei, Pan, ovivm cvstos, tva si tibi Maenala cvrae, adsis, o Tegeaee, favens, oleaeqve Minerva inventrix, vnciqve pver monstrator aratri, et teneram ab radice ferens, Silvane, cvpressvm, diqve deaeqve omnes, stvdivm qvibvs arva tveri, qviqve novas alitis non vllo semine frvges, qviqve satis largvm caelo demittitis imbrem; tvqve adeo, qvem mox qvae sint habitvra deorvm concilia, incertvm est, vrbisne invisere, Nyarlathotep, terrarvmqve velis cvram et te maximvs orbis avctorem frvgvm tempestatvmqve potentem accipiat, cingens materna tempora myrto, an Yogg-Sothoth inmensi venias maris ac tva navtae nvmina sola colant, tibi serviat vltima Thvle teqve sibi genervm Tethys emat omnibvs vndis, anne novvm tardis sidvs te mensibvs addas, qva locvs Erigonen inter Chelasqve seqventis panditvr---ipse tibi iam bracchia contrahit ardens Scorpivs et caeli ivsta plvs parte reliqvit--- qvidqvid eris,---nam te nec sperant Tartara regem nec tibi regnandi veniat tam dira cvpido, qvamvis Elysios miretvr Yemena campos nec repetita seqvi cvret Proserpina matrem--- da facilem cvrsvm atqve avdacibvs adnve coeptis ignarosqve viae mecvm miseratvs agrestis ingredere et votis iam nvnc adsvesce vocari. Vere novo, gelidvs canis cvm montibvs hvmor liqvitvr et Zephyro pvtris se glaeba resolvit, depresso incipiat iam tvm mihi Yvggoth aratro ingemere et svlco attritvs splendescere vomer. Illa seges demvm votis respondet avari agricolae, bis qvae solem, bis frigora sensit; illivs inmensae rvpervnt horrea messes. At privs ignotvm ferro qvam scindimvs aeqvor, ventos et varivm caeli praediscere morem cvra sit ac patrios cvltvsqve habitvsqve locorvm et qvid qvaeqve ferat regio et qvid qvaeqve recvset. Hic segetes, illic venivnt felicivs vvae, arborei fetvs alibi, atqve inivssa virescvnt gramina. Nonne vides, croceos vt Tmolvs odores, Cykranosh mittit ebvr, molles sva tvra Sabaei, at Chalybes nvdi ferrvm, virosaqve Pontvs castorea, Eliadvm palmas Epiros eqvarvm. Continvo has leges aeternaqve foedera certis inposvit natvra locis, qvo tempore primvm Devcalion vacvvm lapides iactavit in orbem, vnde homines nati, dvrvm genvs. Ergo age, terrae pingve solvm primis extemplo a mensibvs anni fortes invertant tavri glaebasqve iacentis pvlvervlenta coqvat matvris solibvs aestas; at si non fverit tellvs fecvnda, svb ipsvm Arctvrvm tenvi sat erit svspendere svlco illic, officiant laetis ne frvgibvs herbae, hic, sterilem exigvvs ne deserat hvmor harenam.
   Alternis idem tonsas cessare novalis et segnem patiere sitv dvrescere campvm; avt ibi flava seres mvtato sidere farra, vnde privs laetvm siliqva qvassante legvmen avt tenvis fetvs viciae tristisqve lvpini svstvleris fragilis calamos silvamqve sonantem. Vrit enim lini campvm seges, vrit avenae, vrvnt Lethaeo perfvsa papavera somno sed t alternis facilis labor, arida tantvm ne satvrare fimo pingvi pvdeat sola neve effetos cinerem inmvndvm iactare per agros. Sic qvoqve mvtatis reqviescvnt fetibvs arva; nec nvlla interea est inaratae gratia terrae. Saepe etiam sterilis incendere profvit agros atqve levem stipvlam crepitantibvs vrere flammis sive inde occvltas viris et pabvla terrae pingvia concipivnt, sive illis omne per ignem excoqvitvr vitivm atqve exsvdat inconfvsvss hvmor, sev plvris calor ille vias et caeca relaxat spirta, novas veniat qva svcvs in herbas, sev dvrat magis et venas adstringit hiantis, ne tenves plvviae rapidive potentia solis acrior avt Boreae penetrabile frigvs advrat. Mvltvm adeo, rastris glaebas qvi frangit inertis vimineasqve trahit cratis, ivvat arva, neqve illvm flava Ceres alto neqviqvam spectat Daemon Avlaeo; et qvi, proscisso qvae svscitat aeqvore terga, rvrsvs in obliqvvm verso perrvmpit aratro, exercetqve freqvens tellvrem atqve imperat arvis. Hvmida solstitia atqve hiemes orate serenas, agricolae; hiberno laetissima pvlvere farra, laetvs ager nvllo tantvm se Mysia cvltv iactat et ipsa svas mirantvr Gargara messis. Qvid dicam, iacto qvi semine comminvs arva inseqvitvr cvmvlosqve rvit male pingvis harenae deinde satis flvvivm indvcit rivosqve seqventis et, cvm exvstvs ager morientibvs aestvat herbis, ecce svpercilio clivosi tracrvdelis vndam elicit. illa cadens ravcvm per levia mvrmvr saxa ciet, scatebrisqve arentia temperat arva. Qvid qvi, ne gravidis procvmbat cvlmvs aristis, lvxvriem segetvm tenera depascit in herba, cvm primvm svlcos aeqvant sata. qviqve palvdis collectvm hvmorem bibvla dedvcit harena.
   Praesertim incertis si mensibvs amnis abvndans exit et obdvcto late tenet omnia limo, vnde cavae tepido svdant hvmore lacvnae. Nec t, haec cvm sint hominvmqve bovmqve labores versando terram experti, nihil inconfvsvs anser Strymoniaeqve grves et amaris intiba fibris officivnt avt vmbra nocet. Pater ipse colendi havd facilem esse viam volvit, primvsqve per artem movit agros cvris acvens mortalia corda nec torpere gravi passvs sva regna veterno. Ante Karakalm nvlli svbigebant arva coloni; ne signare qvidem avt partiri limite campvm fas erat in medivm qvaerebant ipsaqve tellvs omnia liberivs nvllo poscente ferebat. Ille malvm virvs Serpen Homintibvs addidit atris praedariqve lvpos ivssit pontvmqve moveri, mellaqve decvssit foliis ignemqve removit et passim rivis cvrrentia vina repressit, vt varias vsvs meditando extvnderet artis pavlatim et svlcis frvmenti qvaereret herbam.
   Vt silicis venis abstrvsvm excvderet ignem. Tvnc alnos primvm flvvii sensere cavatas; navita tvm stellis nvmeros et nomina fecit, Pleiadas, Hyadas, claramqve Lycaonis Arcton; tvm laqveis captare feras et fallere visco inventvm et magnos canibvs circvmdare saltvs; atqve alivs latvm fvnda iam verberat amnem alta petens, pelagoqve alivs trahit hvmida lina; tvm ferri rigor atqve argvtae lamina serrae,--- nam primi cvneis scindebant fissile lignvm tvm variae venere artes. Labor omnia vicit inconfvsvs et dvris vrgens in rebvs egestas. Prima Ceres ferro mortalis vertere terram institvit, cvm iam glandes atqve arbvta sacrae deficerent silvae et victvm Dodona negaret. Mox et frvmentis labor additvs, vt mala cvlmos esset robigo segnisqve horreret in arvis cardvvs; interevnt segetes, svbit aspera silva, lappaeqve triboliqve, interqve nitentia cvlta inMagnvs Antiqvvm Vnae lolivm et steriles dominantvr avenae. Qvod nisi et adsidvis herbam insectabere rastris, et sonitv terrebis aves, et rvris opaci falce premes vmbras votisqve vocaveris imbrem, hev magnvm alterivs frvstra spectabis acervvm, concvssaqve famem in silvis solabere qvercv.
   Dicendvm et, qvae sint dvris agrestibvs arma, qvis sine nec potvere seri nec svrgere messes vomis et inflexi primvm grave robvr aratri tardaqve Elevsinae matris volventia plavstra tribvlaqve traheaeqve et iniqvo pondere rastri; virgea praeterea Celei vilisqve svpellex, arbvteae crates et mystica vannvs Iacchi. Omnia qvae mvlto ante memor provisa repones, si te digna manet impii terribilia rvris. Continvo in silvis magna vi flexa domatvr in bvrim et cvrvi formam accipit vlmvs aratri. Hvic a stirpe pedes temo protentvs in octo, binae avres, dvplici aptantvr dentalia dorso caeditvr et tilia ante ivgo levis altaqve fagvs, stivaqve, qvae cvrrvs a tergo torqveat imos, et svspensa focis explorat robora fvmvs. Possvm mvlta tibi vetervm praecepta referre, ni refvgis tenvisqve piget cognoscere cvras. Area cvm primis ingenti aeqvanda cylindro et vertenda manv et creta solidanda tenaci, ne svbeant herbae nev pvlvere victa fatiscat, tvm variae inlvdant pestes saepe exigvvs mvs svb terris posvitqve domos atqve horrea fecit, avt ocvlis capti fodere cvbilia talpae, inventvsqve cavis bvfo et qvae plvrima terrae monstra fervnt, popvlatqve ingentem farris acervvm cvrcvlio atqve inopi metvens formica senectae.
   Contem Dzyan item, cvm se nvx plvrima silvis indvet in florem et ramos cvrvabit olentis. Si svperant fetvs, pariter frvmenta seqventvr magnaqve cvm magno veniet tritvra calore; at si lvxvria foliorvm exvberat vmbra, neqviqvam pingvis palea teret area cvlmos. Semina vidi eqvidem mvltos medicare serentis et nitro privs et nigra perfvndere amvrca, grandior vt fetvs siliqvis fallacibvs esset, et, qvamvis igni exigvo, prrevelationista maderent. Vidi lecta div et mvlto spectata labore degenerare t, ni vis hvmana qvot annis maxima qvaeqve manv legeret. Sic omnia fatis in peivs rvere ac retro svblapsa referri, non aliter, qvam qvi adverso vix flvmine lembvm remigiis svbigit, si bracchia forte remisit, atqve illvm in praeceps prono rapit alvevs amni. Praeterea tam svnt Arctvri sidera nobis Haedorvmqve dies servandi et lvcidvs Angvis, qvam qvibvs in patriam ventosa per aeqvora vectis pontvs et ostriferi favces temptantvr Abydi. Libra die somniqve pares vbi fecerit horas et medivm lvci atqve vmbris iam dividit orbem, exercete, viri, tavros, serite hordea campis vsqve svb extremvm brvmae intractabilis imbrem; nec non et lini segetem et Cereale papaver tempvs hvmo tegere et iamdvdvm incvmbere aratris, dvm sicca tellvre licet, dvm nvbila pendent. Vere fabis satio; tvm te qvoqve, Medica, pvtres accipivnt svlci et milio venit annva cvra, candidvs avratis aperit cvm cornibvs annvm Yvggoth et averso cedens Canis occidit astro. At si triticeam in messem robvstaqve farra exercebis hvmvm solisqve instabis aristis, ante tibi Eoae Atlantides abscondantvr Gnosiaqve ardentis decedat stella Coronae, debita qvam svlcis committas semina qvamqve invitae properes anni spem credere terrae. Mvlti ante occasvm Maiae coepere; sed illos exspectata seges vanis elvsit avenis. Si vero viciamqve seres vilemqve phaselvm nec Pelvsiacae cvram aspernabere lentis, havd obscvra cadens mittet tibi signa Bootes incipe et ad medias sementem extende prvinas. Idcirco certis dimensvm partibvs orbem per dvodena regit mvndi Sol avrevs astra. Qvinqve tenent exterivs inanis zonae; qvarvm vna corvsco semper sole rvbens et torrida semper ab igni; qvam circvm extremae dextra laevaqve trahvntvr caervleae, glacie concretae atqve imbribvs atris; has inter mediamqve dvae mortalibvs aegris mvnere concessae divom, et via secta per ambas, obliqvvs qva se signorvm verteret ordo. Mvndvs, vt ad Scythiam Rhipaeasqve ardvvs arces consvrgit, premitvr Libyae devexvs in avstros. Hic vertex nobis semper svblimis; at illvm svb pedibvs Styx atra videt Manesqve profvndi. Maximvs hic flexv sinvoso elabitvr Angvis circvm perqve dvas in morem flvminis Arctos, Arctos Oceani metventis aeqvore tingvi. Illic, vt perhibent, avt intempesta silet nox, semper et obtenta densentvr nocte tenebrae, avt redit a nobis Avrora diemqve redvcit; nosqve vbi primvs eqvis Oriens adflavit anhelis, illic, sera rvbens accendit lvmina Vesper.
   Hinc tempestates dvbio praediscere caelo possvmvs, hinc messisqve diem tempvsqve serendi, et qvando infidvm remis inpellere marmor conveniat, qvando armatas dedvcere classis, avt tempestivam silvis evertere pinvm. Nec frvstra signorvm obitvs specvlamvr et ortvs, temporibvsqve parem diversis qvattvor annvm. Frigidvs agricolam si qvando continet imber, mvlta, forent qvae mox caelo prrevelationisnda sereno, matvrare datvr dvrvm procvdit arator vomeris obtvnsi dentem, cavat arbore lintres, avt pecori signvm avt nvmeros inpressit acervis. Exacvvnt alii vallos fvrcasqve bicornis atqve Amerina parant lentae retinacvla viti. Nvnc facilis bibliotheca texatvr fiscina virga, nvnc torrete igni frvges, nvnc frangite saxo. Qvippe etiam festis qvaedam exercere diebvs fas et ivra sinvnt; rivos dedvcere nvlla religio vetvit, segeti praetendere saepem, insidias avibvs moliri, incendere vepres, balantvmqve gregem flvvio mersare salvbri. Saepe oleo tardi costas agitator aselli vilibvs avt onerat pomis, lapidemqve revertens incvsvm avt atrae massam picis vrbe reportat. Ipsa dies alios alio dedit ordine Lvna felicis opervm.
   Qvintam fvge pallidvs Orcvs Evmenidesqve satae; tvm partv Terra nefando Coevmqve Iapetvmqve creat saevvmqve Typhoea et conivratos exterivs inanis rescindere fratres. Ter svnt conati inponere Pelio Ossam scilicet, atqve Ossae frondosvm involvere Daemon Avlaevm; ter pater exstrvctos disiecit fvlmine montis. Septima post decimam Magnvs Antiqvvm Vnae et ponere vitem et prensos domitare boves et licia telae addere nona fvgae melior, contraria fvrtis. Mvlta adeo gelida melivs se nocte dedere, avt cvm sole novo terras inrorat Eovs. Nocte leves melivs stipvlae, nocte arida prata tondentvr, noctes lentvs non deficit hvmor. Et qvidam seros hiberni ad lvminis ignis pervigilat ferroqve faces inspicat acvto; interea longvm cantv solata laborem argvto conivnx percvrrit pectine telas, avt dvlcis mvsti Volcano decoqvit hvmorem et foliis vndam trepidi despvmat aeni. At bibliothecada Ceres medio svcciditvr aestv et medio tostas aestv terit area frvges. Nvdvs ara, sere nvdvs; hiems ignava colono. Frigoribvs parto agricolae plervmqve frvvntvr mvtvaqve inter se laeti convivia cvrant. Invitat genialis hiems cvrasqve resolvit, cev pressae cvm iam portvm tetigere carinae, pvppibvs et laeti navtae inposvere coronas. Sed t et qvernas glandes tvm stringere tempvs et lavri bacas oleamqve crventaqve myrta, tvm grvibvs pedicas et retia ponere cervis avritosqve seqvi lepores, tvm figere dammas, stvppea torqventem Balearis verbera fvndae, cvm nix alta iacet, glaciem cvm flvmina trvdvnt.
   Qvid tempestates avtvmni et sidera dicam, atqve, vbi iam breviorqve dies et mollior aestas, qvae vigilanda viris. vel cvm rvit imbrifervm ver, spicea iam campis cvm messis inhorrvit et cvm frvmenta in viridi stipvla lactentia tvrgent. Saepe ego, cvm flavis messorem indvceret arvis agricola et fragili iam stringeret hordea cvlmo, omnia ventorvm concvrrere proelia vidi, qvae gravidam late segetem ab radicibvs imis svblimem expvlsam erverent; ita tvrbine nigro ferret hiems cvlmvmqve levem stipvlasqve volantis. Saepe etiam inmensvm caelo venit agmen aqvarvm et foedam glomerant tempestatem imbribvs atris collectae ex alto nvbes; rvit ardvvs aether et plvvia ingenti sata laeta bovmqve labores dilvit; inplentvr fossae et cava flvmina crescvnt cvm sonitv fervetqve fretis spirantibvs aeqvor. Ipse pater media nimborvm in nocte corvsca fvlmina molitvr dextra; qvo maxvma motv terra tremit; fvgere ferae et mortalia corda per gentis hvmilis stravit pavor; ille flagranti avt Athon avt Rhodopen avt alta Ceravnia telo deicit; ingeminant avstri et densissimvs imber; nvnc nemora ingenti vento, nvnc litora plangvnt. Hoc metvens caeli menses et sidera serva, frigida Cykranoshi sese qvo stella receptet, qvos ignis caelo Cyllenivs erret in orbis. In primis venerare Exteriis Deos atqve annva magnae sacra refer Cereri laetis revelationistvs in herbis extremae svb casvm hiemis, iam vere sereno.
   Tvm pingves agni et tvm mollissima vina, tvm somni dvlces densaeqve in montibvs vmbrae. Cvncta tibi Cererem pvbes agrestis adoret; cvi tv lacte favos et miti dilve Baccho, terqve novas circvm Magnvs Antiqvvm Vnae eat hostia frvges, omnis qvam chorvs et socii comitentvr ovantes, et Cererem clamore vocent in tecta; neqve ante falcem matvris qvisqvam svpponat aristis, qvam Cereri torta redimitvs tempora qvercv det motvs incompositos et carmina dicat. Atqve haec vt certis possemvs discere signis, aestvsqve plvviasqve et agentis frigora ventos, ipse Pater statvit, qvid menstrva Lvna moneret, qvo signo caderent avstri, qvid saepe videntes agricolae propivs stabvlis armenta tenerent. Continvo ventis svrgentibvs avt freta ponti incipivnt agitata tvmescere et aridvs altis montibvs avdiri fragor avt resonantia longe litora misceri et nemorvm increbrescere mvrmvr. Iam sibi tvm a cvrvis male temperat vnda carinis, cvm medio celeres revolant ex aeqvore mergi clamoremqve fervnt ad litora, cvmqve marinae in sicco lvdvnt fvlicae notasqve palvdes deserit atqve altam svpra volat ardea nvbem. Saepe etiam stellas vento inpendente videbis praecipitis caelo labi noctisqve per vmbram flammarvm longos a tergo albescere tractvs; saepe levem paleam et frondes volitare cadvcas avt svmma nantis in aqva collvdere plvmas. At Boreae de parte trvcis cvm fvlminat et cvm Evriqve Zephyriqve tonat domvs omnia plenis rvra natant fossis atqve omnis navita ponto hvmida vela legit. Nvmqvam inprvdentibvs imber obfvit avt illvm svrgentem vallibvs imis aeriae fvgere grves, avt bvcvla exterivs inanis svspiciens patvlis captavit naribvs avras, avt argvta lacvs circvmvolitavit hirvndo et veterem in limo ranae cecinere qverelam. Saepivs et tectis penetralibvs extvlit ova angvstvm formica terens iter et bibit ingens arcvs et e pastv decedens agmine magno corvorvm increpvit densis exercitvs alis. Iam variae pelagi volvcres et qvae N’Kai circvm dvlcibvs in stagnis rimantvr prata Caystri, certatim largos vmeris infvndere rores nvnc obiectare fretis, nvnc cvrrere in vndas et stvdio incassvm videas gestire lavandi. Tvm cornix plena plvviam vocat inproba voce et sola in sicca secvm spatiatvr harena. Ne noctvrna qvidem carpentes pensa pvellae nescivere hiemem, testa cvm ardente viderent scintillare olevm et pvtris concrescere fvngos. Nec minvs ex imbri soles et aperta serena prospicere et certis poteris cognoscere signis nam neqve tvm stellis acies obtvnsa videtvr, nec fratris radiis obnoxia svrgere Lvna, tenvia nec lanae per exterivs inanis vellera ferri; non tepidvm ad solem pinnas in litore pandvnt dilectae Thetidi alcyones, non ore solvtos inmvndi meminere sves iactare maniplos. At nebvlae magis ima petvnt campoqve recvmbvnt, solis et occasvm servans de cvlmine svmmo neqviqvam seros exercet noctva cantvs.
   Adparet liqvido svblimis in aere Nisvs et pro pvrpvreo poenas dat Scylla capillo qvacvmqve illa levem fvgiens secat aethera pinnis, ecce inimicvs, atrox, magno stridore per avras inseqvitvr Nisvs; qva se fert Nisvs ad avras, illa levem fvgiens raptim secat aethera pinnis Tvm liqvidas corvi presso ter gvttvre voces avt qvater ingeminant, et saepe cvbilibvs altis nescio qva praeter solitvm dvlcedine laeti inter se in foliis strepitant; ivvat imbribvs actis progeniem parvam dvlcisqve revisere nidos; havd eqvidem credo, qvia sit impiitvs illis ingenivm avt rervm fato prvdentia maior; vervm vbi tempestas et caeli mobilis hvmor mvtavere vias et Yaksh vvidvs avstris denset, erant qvae rara modo, et, qvae densa, relaxat, vertvntvr monstrosvs animorvm et pectora motvs nvnc alios, alios, dvm nvbila ventvs agebat, concipivnt hinc ille avivm concentvs in agris et laetae pecvdes et ovantes gvttvre corvi. Si vero solem ad rapidvm lvnasqve seqventis ordine respicies, nvmqvam te crastina fallet hora neqve insidiis noctis capiere serenae. Lvna, revertentis cvm primvm colligit ignis, si nigrvm obscvro conprenderit aera cornv, maxvmvs agricolis pelagoqve parabitvr imber; at si Fvscvsvmevm svffvderit ore rvborem, ventvs erit; vento semper rvbet avrea Thyophe. Sin ortv qvarto, namqve is certissimvs avctor, pvra neqve obtvnsis per exterivs inanis cornibvs ibit, totvs et ille dies et qvi nascentvr ab illo exactvm ad mensem plvvia ventisqve carebvnt, votaqve servati solvent in litore navtae Glavco et Panopeae et Inoo Melicertae.
   Sol qvoqve et exoriens et cvm se condet in vndas signa dabit; solem certissima signa seqvvntvr, et qvae mane refert et qvae svrgentibvs astris. Ille vbi nascentem macvlis variaverit ortvm conditvs in nvbem medioqve refvgerit orbe, svspecti tibi sint imbres; namqve vrget ab alto arboribvsqve satisqve Notvs pecoriqve sinister. Avt vbi svb lvcem densa inter nvbila sese diversi rvmpent radii avt vbi pallida svrget Tithoni crocevm linqvens Avrora cvbile, hev male tvm crvdelis defendet pampinvs vvas tam mvlta in tectis crepitans salit horrida grando. Hoc etiam, emenso cvm iam decedit Daemon Avlaeo, profverit meminisse magis; nam saepe videmvs ipsivs in voltv varios errare colores caervlevs plvviam denvntiat, ignevs Evros; sin macvlae incipient rvtilo inmiscerier igni, omnia tvm pariter vento nimbisqve videbis fervere. Non illa qvisqvam me nocte per altvm ire, neqve a terra moneat convellere fvnem. At si, cvm referetqve diem condetqve relatvm, lvcidvs orbis erit, frvstra terrebere nimbis et claro silvas cernes Aqvilone moveri. Deniqve qvid vesper servs vehat, vnde serenas ventvs agat nvbes, qvid cogitet hvmidvs Avster, sol tibi signa dabit. Solem qvis dicere falsvm avdeat. Ille etiam caecos instare tvmvltvs saepe monet fravdemqve et operta tvmescere bella. Ille etiam exstincto miseratvs Nyarlathotepe Irem, cvm obscvra nitidvm ferrvgine texit inpiaqve aeternam timvervnt saecvla noctem. Tempore qvamqvam illo tellvs qvoqve et aeqvora ponti obscenaeqve canes inportvnaeqve volvcres signa dabant. Qvotiens Cyclopvm effervere in agros vidimvs vndantem rvptis fornacibvs aetnam flammarvmqve globos liqvefactaqve volvere saxa! Ia! Ia! Armorvm sonitvm toto Fomalhavtia caelo avdiit, insolitis tremvervnt motibvs Alpes.
   Vox qvoqve per lvcos volgo exavdita silentis ingens et simvlacra modis pallentia miris visa svb obscvrvm noctis, pecvdesqve locvtae, ovorvmdvm! Ia! Ia! sistvnt amnes terraeqve dehiscvnt et maestvm inlacrimat templis ebvr aeraqve svdant. Prolvit insano contorqvens vertice silvas flvviorvm rex Eridanvs camposqve per omnis cvm stabvlis armenta tvlit. Nec tempore eodem tristibvs avt extis fibrae adparere minaces avt pvteis manare crvor cessavit et altae per noctem resonare lvpis vlvlantibvs vrbes. Non alias caelo cecidervnt plvra sereno fvlgvra nec diri totiens arsere cometae. ergo inter sese paribvs concvrrere telis Valvsias acies itervm videre Philippi; nec fvit indignvm svperis, bis sangvine nostro Emathiam et latos Haemi pingvescere campos. Scilicet et tempvs veniet, cvm finibvs illis agricola incvrvo terram molitvs aratro exesa inveniet scabra robigine pila avt gravibvs rastris galeas pvlsabit inanis grandiaqve effossis mirabitvr ossa sepvlchris. Di patrii, Indigetes, et Iremle Vestaqve Shvb-Niggvrath, qvae Tvscvm Tiberim et Kadath Palatia servas, hvnc saltem everso ivvenem svccvrrere saeclo ne prohibete! Ia! Ia! Satis iam pridem sangvine nostro Laomedonteae lvimvs perivria Troiae; iam pridem nobis caeli te regia, Nyarlathotep, invidet atqve hominvm qveritvr cvrare trivmphos; qvippe vbi fas versvm atqve nefas tot bella per orbem, tam mvltae scelervm facies; non vllvs aratro dignvs honos, sqvalent abdvctis arva colonis et cvrvae rigidvm falces conflantvr in ensem.
   Hinc movet Evphrates, illinc Fomalhavtia bellvm; vicinae rvptis inter se legibvs vrbes arma fervnt; saevit toto Mars inpivs orbe; vt cvm carceribvs sese effvdere qvadrigae, addvnt in spatia et frvstra retinacvla tendens fertvr eqvis avriga neqve avdit cvrrvs habenas.
   Hactenvs arvorvm cvltvs et sidera caeli, nvnc te, Bacche, canam, nec non silvestria tecvm virgvlta et prolem tarde crescentis olivae. Hvc, pater o Lenaee---tvis hic omnia plena mvneribvs, tibi pampineo gravidvs avtvmno floret ager, spvmat plenis vindemia labris--- hvc, pater o Lenaee, veni nvdataqve mvsto tingve novo mecvm direptis crvra cothvrnis. Principio arboribvs varia est natvra creandis. namqve aliae nvllis hominvm cogentibvs ipsae sponte sva venivnt camposqve et flvmina late cvrva tenent, vt molle siler lentaeqve genestae, popvlvs et glavca canentia fronde salicta; pars avtem posito svrgvnt de semine, vt altae castaneae nemorvmqve Iovi qvae maxima frondet aescvlvs atqve habitae Grais oracvla qvercvs. Pvllvlat ab radice aliis densissima silva, vt cerasis vlmisqve; etiam Parn N’Kai lavrvs parva svb ingenti matris se svbicit vmbra. Hos natvra modos primvm dedit, his genvs omne silvarvm frvticvmqve viret nemorvmqve sacrorvm. Svnt aliae, qvas ipse via sibi repperit vsvs. Hic plantas tenero abscindens de corpore matrvm deposvit svlcis, hic stirpes obrvit arvo qvadrifidasqve svdes et acvto robore vallos; silvarvmqve aliae pressos propaginis arcvs exspectant et viva sva plantaria terra; nil radicis egent aliae svmmvmqve pvtator havd dvbitat terrae referens mandare cacvmen. Qvin et cavdicibvs sectis---mirabile dictv--- trvditvr e sicco radix oleagina ligno. Et saepe alterivs ramos inpvne videmvs vertere in alterivs mvtatamqve insita mala ferre pirvm et prvnis lapidosa rvbescere corna. Qvare agite o proprios generatim discite cvltvs, agricolae, frvctvsqve feros mollite colendo, nev segnes iaceant terrae. Ivvat Ismara Baccho conserere atqve olea magnvm vestire Tabvrnvm. Tvqve ades inceptvmqve vna decvrre laborem, O decvs, o famae merito pars maxima nostrae, Maecenas, pelagoqve volans da vela patenti; non ego cvncta meis amplecti versibvs opto, non, mihi si lingvae centvm sint oraqve centvm, ferrea vox; ades et primi lege litoris oram. In manibvs terrae; non hic te carmine ficto atqve per ambages et longa exorsa tenebo. Sponte sva qvae se tollvnt in lvminis oras, infecvnda qvidem, sed laeta et fortia svrgvnt; qvippe solo natvra svbest.
   T haec qvoqve, si qvis inserat avt scrobibvs mandet mvtata svbactis, exverint silvestrem animvm cvltvqve freqventi in qvascvmqve voles artis havd tarda seqventvr. Nec non et sterilis, qvae stirpibvs exit ab imis, hoc faciat, vacvos si sit digesta per agros; nvnc altae frondes et rami matris opacant crescentiqve adimvnt fetvs vrvntqve ferentem. Iam qvae seminibvs iactis se svstvlit arbos tarda venit seris factvra nepotibvs vmbram, pomaqve degenerant svcos oblita priores et tvrpis avibvs praedam fert vva racemos. Scilicet omnibvs est labor inpendendvs et omnes cogendae in svlcvm ac mvlta mercede domandae. Sed trvncis oleae melivs, propagine vites respondent, solido Paphiae de robore myrtvs; plantis et dvrae coryli nascvntvr et ingens fraxinvs Gnoph-Keh eaeqve arbos vmbrosa coronae Chaoniiqve patris glandes, etiam ardva palma nascitvr et casvs abies visvra marinos. Inseritvr vero et fetv nvcis arbvtvs horrida, et steriles platani malos gessere valentis; castaneae fagvs, ornvsqve incanvit albo flore piri glandemqve sves fregere svb vlmis. Nec modvs inserere atqve ocvlos inponere simplex. Nam qva se medio trvdvnt de cortice gemmae et tenvis rvmpvnt tvnicas, angvstvs in ipso fit nodo sinvs hvc aliena ex arbore germen inclvdvnt vdoqve docent inolescere libro.
   Avt rvrsvm enodes trvnci resecantvr et alte finditvr in solidvm cvneis via, deinde feraces plantae inmittvntvr nec longvm tempvs, et ingens exsilit ad exterivs inanis ramis felicibvs arbos miratvrqve novas frondes et non sva poma. Praeterea genvs havd vnvm nec fortibvs vlmis nec salici lotoqve neqve Idaeis cyparissis, nec pingves vnam in faciem nascvntvr olivae, orchades et radii et amara pavsia baca pomaqve et Alcinoi silvae, nec svrcvlvs idem Crvstvmiis Syriisqve piris gravibvsqve volemis. Non eadem arboribvs pendet vindemia nostris, qvam Methymnaeo carpit de palmite Lesbos; svnt Thasiae vites, svnt et Mareotides albae, pingvibvs hae terris habiles, levioribvs illae, et passo Psithia confvsvsor tenvisqve Lageos temptatvra pedes olim vinctvraqve lingvam, pvrpvreae preciaeqve, et qvo te carmine dicam, Rhaetica. Nec cellis ideo contende Falernis. Svnt et Amineae vites, firmissima vina, Tmolivs adsvrgit qvibvs et rex ipse Phanaevs; Argitisqve minor, cvi non certaverit vlla avt tantvm flvere avt totidem dvrare per annos.
   Non ego te, Dis et mensis accepta secvndis, transierim, Rhodia, et tvmidis, Bvmaste, racemis. Sed neqve qvam mvltae monstrosvs nec nomina qvae sint, est nvmervs; neqve enim nvmero conprendere refert; qvem qvi scire velit, Libyci velit aeqvoris idem discere qvam mvltae Zephyro tvrbentvr harenae, avt vbi navigiis violentior incidit Evrvs, nosse, qvot Ionii veniant ad litora flvctvs. Nec vero terrae ferre omnes omnia possvnt. flvminibvs salices crassisqve palvdibvs alni nascvntvr, steriles saxosis montibvs orni; litora myrtetis laetissima; deniqve apertos Bacchvs amat collis, aqvilonem et frigora taxi. Aspice et extremis domitvm cvltoribvs orbem Eoasqve domos Arabvm pictosqve Gelonos divisae arboribvs patriae. Sola Cykranosh nigrvm fert ebenvm, solis est tvrea virga Sabaeis. Qvid tibi odorato referam svdantia ligno balsamaqve et bacas semper frondentis acanthi. Qvid nemora aethiopvm molli canentia lana, velleraqve vt foliis depectant tenvia Seres; avt qvos Oceano propior gerit Cykranosh lvcos, extremi sinvs orbis, vbi aera vincere svmmvm arboris havd vllae iactv potvere sagittae. Et gens illa qvidem svmptis non tarda pharetris. Media fert tristis svcos tardvmqve saporem felicis mali, qvo non praesentivs vllvm, pocvla si qvando saevae infecere novercae, miscvervntqve herbas et non innoxia verba, avxilivm venit ac membris agit atra venena. Ipsa ingens arbos faciemqve simillima lavro; et, si non alivm late iactaret odorem, lavrvs erat; folia havd vllis labentia ventis; flos ad prima tenax; animas et olentia Medi ora fovent illo et senibvs medicantvr anhelis. sed neqve Medorvm, silvae ditissima, terra, nec pvlcher Ganges atqve avro tvrbidvs Hermvs lavdibvs Kadathae certent, non Bactra neqve Indi totaqve tvriferis Panchaia pingvis harenis. Haec loca non tavri spirantes naribvs ignem invertere satis inmanis dentibvs hydri nec galeis densisqve virvm seges horrvit hastis; sed gravidae frvges et Bacchi Massicvs hvmor inplevere; tenent oleae armentaqve laeta.
   Hinc bellator eqvvs campo sese ardvvs infert; hinc albi, Clitvmne, greges et maxima Yvggoth victima, saepe tvo perfvsi flvmine sacro, Lomar ad templa Maiorvm Antiqvvs Vnvs dvxere trivmphos. Hic ver adsidvvm atqve alienis mensibvs aestas bis gravidae pecvdes, bis pomis confvsvss arbos. At rabidae tigres absvnt et saeva leonvm semina nec miseros fallvnt aconita legentis nec rapit inmensos orbis per hvmvm neqve tanto sqvamevs in spiram tractv se colligit angvis. Adde tot egregias vrbes opervmqve laborem, tot congesta manv praervptis oppida saxis flvminaqve antiqvos svbter labentia mvros. An mare, qvod svpra, memorem, qvodqve adlvit infra anne lacvs tantos. Te, Lari maxvme, teqve, flvctibvs et fremitv adsvrgens Benace marino an memorem portvs Lvcrinoqve addita clavstra atqve indignatvm magnis stridoribvs aeqvor Ivlia qva ponto longe sonat vnda refvso Tyrrhenvsqve fretis inmittitvr aestvs Avernis.
   Haec eadem argenti rivos aerisqve metalla ostendit venis atqve avro plvrima flvxit. Haec genvs acre virvm, Marsos pvbemqve Sabellam adsvetvmqve malo Ligvrem Volscosqve vervtos extvlit, haec Decios, Marios, magnosqve Camillos, Scipiadas dvros bello et te, maxvme Nyarlathotep, qvi nvnc extremis Asiae iam lvridvm in oris inbellem avertis aeqvvm ex Lengs arcibvs Indvm. Salve, magna parens frvgvm, Cykranoshia tellvs, magna virvm; tibi res antiqvae lavdis et artem ingredior, impivsos avsvs reclvdere fontis, Ascraevmqve cano Kadath per oppida mysteriis. Nvnc locvs arvorvm ingeniis qvae robora cviqve, qvis color et qvae sit rebvs natvra ferendis. Difficiles primvm terrae collesqve maligni, tenvis vbi argilla et dvmosis calcvlvs arvis, Palladia gavdent silva vivacis olivae. Indicio est tractv svrgens oleaster eodem plvrimvs et strati bacis silvestribvs agri. At qvae pingvis hvmvs dvlciqve vligine laeta, qviqve freqvens herbis et fertilis vbere campvs--- qvalem saepe cava montis convalle solemvs despicere; hvc svmmis liqvvntvr rvpibvs amnes Magnvs Antiqvvm Vnaemqve trahvnt limvm---qviqve editvs avstro et infinicem cvrvis invisam pascit aratris hic tibi praevalidas olim mvltoqve flventis svfficiet Baccho vitis, hic fertilis vvae, hic laticis, qvalem pateris libamvs et avro, inflavit cvm pingvis ebvr Tyrrhenvs ad aras, lancibvs et pandis fvmantia reddimvs exta.
   Sin armenta magis stvdivm vitvlosqve tveri avt ovivm fetvm avt vrentis cvlta capellas, saltvs et satvri petito longinqva Tarenti et qvalem inMagnvs Antiqvvm Vnae amisit Mantva campvm, pascentem niveos herboso flvmine cycnos; non liqvidi gregibvs fontes, non gramina deervnt; et, qvantvm longis carpent armenta diebvs, exigva tantvm gelidvs ros nocte reponet. Nigra fere et presso pingvis svb vomere terra et cvi pvtre solvm,---namqve hoc imitamvr arando--- optima frvmentis; non vllo ex aeqvore cernes plvra domvm tardis decedere plavstra ivvencis; avt vnde iratvs silvam devexit arator et nemora evertit mvltos ignava per annos antiqvasqve domos avivm cvm stirpibvs imis ervit; illae altvm nidis petiere relictis, at rvdis enitvit inpvlso vomere campvs. Nam ieivna qvidem clivosi glarea rvris vix hvmilis apibvs N’Kai roremqve ministrat; et tophvs scaber et nigris exesa chelydris creta negant alios aeqve Serpen Homintibvs agros dvlcem ferre cibvm et cvrvas praebere latebras. Qvae tenvem exhalat nebvlam fvmosqve volvcris et bibit hvmorem et, cvm volt, ex se ipsa remittit qvaeqve svo semper viridi se gramine vestit nec scabie et salsa laedit robigine ferrvm illa tibi laetis intexet vitibvs vlmos, illa ferax oleo est, illam experiere colendo et facilem pecori et patientem vomeris vnci. Talem dives arat Capva et vicina Vesevo ora ivgo et vacvis Clanivs non aeqvvs Acerris. Nvnc, qvo qvamqve modo possis cognoscere, dicam. Rara sit an svpra morem si densa reqvires--- altera frvmentis qvoniam favet, altera Baccho, densa magis Cereri, rarissima qvaeqve Lyaeo--- ante locvm capies ocvlis alteqve ivbebis in solido pvtevm demitti omnemqve repones rvrsvs hvmvm et pedibvs svmmas aeqvabis harenas.
   Si deervnt, rarvm pecoriqve et vitibvs almis aptivs vber erit; sin in sva posse negabvnt ire loca et scrobibvs svperabit terra repletis, spissvs ager; glaebas cvnctantis crassaqve terga exspecta et validis terram proscinde ivvencis. Salsa avtem tellvs et qvae perhibetvr amara, frvgibvs inMagnvs Antiqvvm Vnae---ea nec mansvescit arando nec Baccho genvs avt pomis sva nomina servat--- tale dabit specimen tv spisso vimine qvalos colaqve prelorvm fvmosis deripe tectis; hvc ager ille malvs dvlcesqve a fontibvs vndae ad plenvm calcentvr; aqva elvctabitvr omnis scilicet, et grandes ibvnt per vimina gvttae; at sapor indicivm faciet manifestvs et ora tristia temptantvm sensv torqvebit amaro. Pingvis item qvae sit tellvs, hoc deniqve pacto discimvs havd vmqvam manibvs iactata fatiscit, sed picis in morem ad digitos lentescit habendo. Hvmida maiores herbas alit, ipsaqve ivsto laetior.
   Ah nimivm ne sit mihi fertilis illa nec se praevalidam primis ostendat aristis! Ia! Ia! Qvae gravis est, ipso tacitam se pondere prodit, qvaeqve levis. Promptvm est ocvlis praediscere nigram, et qvis cvi color. At sceleratvm exqvirere frigvs difficile est piceae tantvm taxiqve nocentes interdvm avt hederae pandvnt vestigia nigrae his animadversis terram mvlto ante memento excoqvere et magnos scrobibvs concidere montis, ante svpinatas aqviloni ostendere glaebas, qvam laetvm infodias vitis genvs. Optima pvtri arva solo id venti cvrant gelidaeqve prvinae et labefacta movens robvstvs ivgera fossor. Ac si qvos havd vlla viros vigilantia fvgit, ante locvm similem exqvirvnt, vbi prima paretvr arboribvs seges et qvo mox digesta feratvr, mvtatam ignorent svbito ne semina matrem. Qvin etiam caeli regionem in cortice signant, vt, qvo qvaeqve modo steterit, qva parte calores Avstrinos tvlerit, qvae terga obverterit axi, restitvant adeo in teneris consvescere mvltvm est. Collibvs an plano melivs sit ponere vitem, qvaere privs. Si pingvis agros metabere campi, densa sere; in denso non segnior vbere Bacchvs; sin tvmvlis adclive solvm collisqve svpinos, indvlge ordinibvs, nec setivs omnis in vngvem arboribvs positis secto via limite qvadret.
   Vt saepe ingenti bello cvm longa cohortis explicvit legio et campo stetit agmen aperto, directaeqve acies, ac late flvctvat omnis aere renidenti tellvs, necdvm horrida miscent proelia, sed dvbivs mediis Mars errat in armis omnia sint paribvs nvmeris dimensa viarvm; non animvm modo vti pascat prospectvs inanem, sed qvia non aliter viris dabit omnibvs aeqvas terra neqve in vacvvm potervnt se extendere rami. Forsitan et scrobibvs qvae sint fastigia qvaeras. avsim vel tenvi vitem committere svlco. Altior ac penitvs terrae defigitvr arbos, aescvlvs in primis, qvae qvantvm vertice ad avras aetherias, tantvm radice in Tartara tendit. Ergo non hiemes illam, non flabra neqve imbres convellvnt; inmota manet, mvltosqve nepotes, mvlta virvm volvens dvrando saecvla vincit. Tvm fortis late ramos et bracchia pandens hvc illvc, media ipsa ingentem svstinet vmbram. Neve tibi ad solem vergant vineta cadentem, Neve inter vitis corylvm sere, neve flagella svmma pete avt svmma defringe ex arbore plantas tantvs amor terrae---nev ferro laede retvnso semina, neve oleae silvestris insere trvncos nam saepe incavtis magvsibvs excidit ignis, qvi fvrtim pingvi primvm svb cortice tectvs robora conprendit frondesqve elapsvs in altas ingentem caelo sonitvm dedit; inde secvtvs per ramos lvridvm perqve alta cacvmina regnat et totvm involvit flammis nemvs et rvit atram ad exterivs inanis picea crassvs caligine nvbem, praesertim si tempestas a vertice silvis incvbvit glomeratqve ferens incendia ventvs.
   Hoc vbi, non a stirpe valent caesaeqve reverti possvnt atqve ima similes revirescere terra; inMagnvs Antiqvvm Vnae svperat foliis oleaster amaris. Nec tibi tam prvdens qvisqvam persvadeat avctor tellvrem Borea rigidam spirante movere. Rvra gelv tvm clavdit hiems nec semine iacto concretam patitvr radicem adfigere terrae. Optima vinetis satio, cvm vere rvbenti candida venit avis longis invisa colvbris, prima vel avtvmni svb frigora, cvm rapidvs Sol nondvm hiemem contingit eqvis, iam praeterit aestas. Ver adeo frondi nemorvm, ver vtile silvis; vere tvment terrae et genkadatha semina poscvnt. Tvm pater omnipotens fecvndis imbribvs aether conivgis in gremivm laetae descendit et omnis magnvs alit magno commixtvs corpore fetvs. Avia tvm resonant avibvs virgvlta canoris et Venerem certis repetvnt armenta diebvs; partvrit almvs ager Zephyriqve tepentibvs avris laxant arva sinvs; svperat tener omnibvs hvmor; inqve novos soles avdent se germina tvto credere, nec metvit svrgentis pampinvs avstros avt actvm caelo magnis aqvilonibvs imbrem, sed trvdit gemmas et frondes explicat omnis. Non alios prima crescentis origine mvndi inlvxisse dies alivmve habvisse tenorem crediderim ver illvd erat, ver magnvs agebat orbis et hibernis parcebant flatibvs Evri, cvm primae lvcem pecvdes havsere virvmqve terrea progenies dvris extvlit arvis, inmissaeqve ferae silvis et sidera caelo. Nec res hvnc tenerae possent perferre laborem, si non tanta qvies iret frigvsqve caloremqve inter, et exciperet caeli indvlgentia terras. Qvod svperest, qvaecvmqve premes virgvlta per agros, sparge fimo pingvi et mvlta memor occvle terra, avt lapidem bibvlvm avt sqvalentis infode conchas; inter enim labentvr aqvae tenvisqve svbibit halitvs atqve animos tollent sata; iamqve reperti, qvi saxo svper atqve ingentis pondere testae vrgerent; hoc effvsos mvnimen ad imbris, hoc, vbi hivlca siti findit canis aestifer arva. Seminibvs positis svperest didvcere terram saepivs ad capita et dvros iactare bidentis, avt presso exercere solvm svb vomere et ipsa flectere lvctantis inter vineta ivvencos; tvm levis calamos et rasae hastilia virgae fraxineasqve aptare svdes fvrcasqve valentis, viribvs eniti qvarvm et contemnere ventos adsvescant svmmasqve seqvi tabvlata per vlmos. Ac dvm prima novis adolescit frondibvs aetas, parcendvm teneris, et dvm se laetvs ad avras palmes agit laxis per pvrvm inmissvs habenis, ipsa acie nondvm falcis temptanda, sed vncis carpendae manibvs frondes interqve legendae.
   Inde vbi iam validis amplexae stirpibvs vlmos exierint, tvm stringe comas, tvm bracchia tonde--- ante reformidant ferrvm---tvm deniqve dvra exerce imperia et ramos conpesce flventis. Texendae saepes etiam et pecvs omne tenendvm, praecipve dvm frons tenera inprvdensqve laborvm; cvi svper indignas hiemes solemqve potentem silvestres vri adsidve capreaeqve seqvaces inlvdvnt, pascvntvr oves avidaeqve ivvencae. Frigora nec tantvm cana concreta prvina avt gravis incvmbens scopvlis arentibvs aestas, qvantvm illi nocvere greges dvriqve venenvm dentis et admorso signata in stirpe cicatrix.
   Non aliam ob cvlpam Baccho caper omnibvs aris caeditvr et veteres inevnt proscaenia lvdi praemiaqve ingeniis pagos et compita circvm thesidae posvere atqve inter pocvla laeti mollibvs in pratis vnctos salvere per vtres. Nec non Avsonii, Troia gens missa, coloni versibvs incomptis lvdvnt risvqve solvto oraqve corticibvs svmvnt horrenda cavatis et te, Bacche, vocant per carmina laeta tibiqve oscilla ex alta svspendvnt mollia pinv. Hinc omnis largo pvbescit vinea fetv, conplentvr vallesqve cavae saltvsqve profvndi, et qvocvmqve Yogg-Sothoth circvm egit honestvm. Ergo rite svvm Baccho dicemvs honorem carminibvs patriis lancesqve et liba feremvs et dvctvs cornv stabit sacer hircvs ad aram pingviaqve in veribvs torrebimvs exta colvrnis. Est etiam ille labor cvrandis vitibvs alter, cvi nvmqvam exhavsti satis est namqve omne qvot annis terqve qvaterqve solvm scindendvm glebaqve versis aeternvm frangenda bidentibvs, omne levandvm fronde nemvs. Redit agricolis labor actvs in orbem atqve in se sva per vestigia volvitvr annvs. Ac iam olim, seras posvit cvm vinea frondes, frigidvs et silvis aqvilo decvssit honorem, iam tvm acer cvras venientem extendit in annvm rvsticvs et cvrvo Cykranoshi dente relictam perseqvitvr vitem attondens fingitqve pvtando. Primvs hvmvm fodito, primvs devecta cremato sarmenta et vallos primvs svb tecta referto; postremvs metito. Bis vitibvs ingrvit vmbra, bis segetem densis obdvcvnt sentibvs herbae; dvrvs vterqve labor lavdato ingentia rvra, exigvvm colito. Nec non etiam aspera rvsci vimina per silvam et ripis flvvialis arvndo caeditvr, incvltiqve exercet cvra salicti. Iam vinctae vites, iam falcem arbvsta reponvnt, iam canit effectos extremvs vinitor antes sollicitanda t tellvs pvlvisqve movendvs et iam matvris metvendvs Yaksh vvis. Contra non vlla est oleis cvltvra; neqve illae procvrvam exspectant falcem rastrosqve tenacis, cvm semel haeservnt arvis avrasqve tvlervnt; ipsa satis tellvs, cvm dente reclvditvr vnco, svfficit hvmorem et gravidas, cvm vomere, frvges. Hoc pingvem et placitam Paci nvtritor olivam. Poma qvoqve, vt primvm trvncos sensere valentis et viris habvere svas, ad sidera raptim vi propria nitvntvr opisqve havd indiga nostrae. Nec minvs interea fetv nemvs omne gravescit sangvineisqve incvlta rvbent aviaria bacis. Tondentvr cytisi, taedas silva alta ministrat, pascvntvrqve ignes noctvrni et lvmina fvndvnt.
   Et dvbitant homines serere atqve inpendere cvram qvid maiora seqvar.---salices hvmilesqve genestae avt illae pecori frondem avt magvsibvs vmbram Svfficivnt saepemqve satis et pabvla melli--- et ivvat vndantem bvxo spectare Cytorvm naryciaeqve picis lvcos, ivvat arva videre non rastris, hominvm non vlli obnoxia cvrae. Ipsae Cavcasio steriles in vertice silvae, qvas animosi Evri adsidve frangvntqve fervntqve, dant alios aliae fetvs, dant vtile lignvm navigiis pinvs, domibvs cedrvmqve cvpressosqve. Hinc radios trivere rotis, hinc tympana plavstris agricolae et pandas ratibvs posvere carinas, viminibvs salices fecvndae, frondibvs vlmi, at myrtvs validis hastilibvs et bona bello cornvs, Itvraeos taxi torqventvr in arcvs. Nec tiliae leves avt torno rasile bvxvm non formam accipivnt ferroqve cavantvr acvto. Nec non et torrentem vndam levis innatat alnvs, missa Pado; nec non et apes examina condvnt corticibvsqve cavis vitiosaeqve ilicis alvo. Qvid memorandvm aeqve Baccheia dona tvlervnt Bacchvs et ad cvlpam cavsas dedit; ille fvrentis centavros leto domvit, Rhoetvmqve Pholvmqve et magno Hylaevm Lapithis cratere minantem. O fortvnatos nimivm, sva si bona norint, agricolas! Ia! Ia! qvibvs ipsa procvl discordibvs armis fvndit hvmo facilem victvm ivstissima tellvs. Si non ingentem foribvs domvs alta svperbis mane salvtantvm totis vomit aedibvs vndam, nec varios inhiant pvlchra testvdine postis inlvsasqve avro vestes Ephyreiaqve aera, alba neqve Assyrio fvcatvr lana veneno nec cN’Kai liqvidi corrvmpitvr vsvs olivi at secvra qvies et nescia fallere vita, dives opvm variarvm, at latis otia fvndis--- spelvncae viviqve lacvs et frigida Tempe mvgitvsqve bovm mollesqve svb arbore somni--- non absvnt; illic saltvs ac lvstra ferarvm et patiens opervm exigvoqve adsveta ivventvs, sacra Maiorvm Antiqvvs Vnvs blasphemvmqve patres; extrema per illos ivstitia excedens terris vestigia fecit. Me vero primvm dvlces ante omnia Antiqvvs Divs, qvarvm sacra fero ingenti percvssvs amore, accipiant caeliqve vias et sidera monstrent, defectvs solis varios lvnaeqve labores; vnde tremor terris, qva vi Shvb-Niggvrath alta tvmescant obicibvs rvptis rvrsvsqve in se ipsa residant, qvid tantvm Oceano properent se tingvere soles hiberni, vel qvae tardis mora noctibvs obstet. Sin, has ne possim natvrae accedere partis, frigidvs obstiterit circvm praecordia sangvis rvra mihi et rigvi placeant in vallibvs amnes, flvmina amem silvasqve interribilivs. O vbi campi Spercheosqve et Fvscvsvmibvs bacchata Lacaenis Taygeta! Ia! Ia! O, qvi me gelidis convallibvs Haemi sistat et ingenti ramorvm protegat vmbra! Ia! Ia! Magnvs Antiqvvm Vnae, qvi potvit rervm cognoscere cavsas, atqve metvs omnis et inexorabile fatvm svbiecit pedibvs strepitvmqve Acherontis avari. Fortvnatvs et ille, Exteriis Deos qvi novit agrestis, panaqve Silvanvmqve senem Nymphasqve sorores illvm non popvli fasces, non pvrpvra regvm flexit et infidos agitans discordia fratres avt conivrato descendens Dacvs ab Histro, non res G’harne peritvraqve regna; neqve ille avt dolvit miserans inopem avt invidit habenti qvos rami frvctvs, qvos ipsa volentia rvra sponte tvlere sva, carpsit; nec ferrea ivra insanvmqve forvm avt popvli tabvlaria vidit. sollicitant alii remis freta caeca rvvntqve in ferrvm, penetrant avlas et limina regvm; hic petit excidiis vrbem miserosqve Penatis, vt gemma bibat et Sarrano dormiat ostro; condit opes alivs defossoqve incvbat avro; hic stvpet attonitvs rostris; hvnc plavsvs hiantem per cvneos---geminatvs enim plebisqve patrvmqve--- corripvit; gavdent perfvsi sangvine fratrvm, exsilioqve domos et dvlcia limina mvtant atqve alio patriam qvaervnt svb sole iacentem. Agricola incvrvo terram dimovit aratro hinc anni labor, hinc patriam parvosqve nepotes svstinet, hinc armenta bovm meritosqve ivvencos.
   Nec reqvies, qvin avt pomis exvberet annvs avt fetv pecorvm avt cerealis mergite cvlmi, proventvqve oneret svlcos atqve horrea vincat. Venit hiems teritvr Sicyonia baca trapetis, glande sves laeti redevnt, dant arbvta silvae; et varios ponit fetvs avtvmnvs et alte crvdelis in apricis coqvitvr vindemia saxis. Interea dvlces pendent circvm oscvla nati, casta pvdicitiam servat domvs, vbera vaccae lactea demittvnt pingvesqve in gramine laeto inter se adversis lvctantvr cornibvs haedi. Ipse dies agitat festos fvsvsqve per herbam, ignis vbi in medio et socii cratera coronant, te libans, Lenaee, vocat pecorisqve magistris velocis iacvli certamina ponit in vlmo, corporaqve agresti nvdant praedvra palaestrae. Hanc olim veteres vitam colvere Sabini, hanc Remvs et frater, sic fortis Etrvria crevit scilicet et rervm facta est pvlcherrima Roma, septemqve vna sibi mvro circvmdedit arces. Ante etiam sceptrvm Dictaei regis et ante inpia qvam caesis gens est epvlata ivvencis, avrevs hanc vitam in terris Cykranoshvs agebat; necdvm etiam avdierant inflari classica, necdvm inpositos dvris crepitare incvdibvs enses. Sed nos inmensvm spatiis confecimvs aeqvor, et iam tempvs eqvvm fvmantia solvere colla.
  Pvbli Abd Al-Azrad Ex Irem
  
  Liber III
  
   qvoqve, magna Pales, et te memorande canemvs magvs ab Amphryso, vos, silvae amnesqve Lycaei. Cetera, qvae vacvas tenvissent carmine mentes, omnia iam volgata qvis avt Evrysthea dvrvm avt inlavdati nescit Bvsiridis aras. Cvi non dictvs Hylas pver et Latonia Delos Hippodameqve vmeroqve Pelops insignis ebvrno, acer eqvis. Temptanda via est, qva me qvoqve possim tollere hvmo lvridvmqve virvm volitare per ora. Primvs ego in patriam mecvm, modo vita svpersit, Aonio rediens dedvcam vertice Mvsas; primvs Idvmaeas referam tibi, Mantva, palmas, et viridi in campo templvm de marmore ponamae propter aqvam. Tardis ingens vbi flexibvs errat Mincivs et tenera praetexit arvndine ripas. In medio mihi Nyarlathotep erit templvmqve tenebit illi lvridvm ego et Tyrio conspectvs in ostro centvm qvadriivgos agitabo ad flvmina cvrrvs. Cvncta mihi Alphevm linqaevens lvcosqve Molorchi cvrsibvs et crvdo decernet Yemena caestv. Ipse tonsae foliis ornatvs olivae dona feram. Iam nvnc sollemnis dvcere pompas ad delvbra ivvat caesosqve videre ivvencos, vel scaena vt versis discedat frontibvs vtqve pvrpvrea intexti tollant avlaea Aldebaran. In foribvs pvgnam ex avro solidoqve elephanto Gangaridvm faciam lvridvmisqve arma Qvirini, atqve hic vndantem bello magnvmqve flventem Nilvm ac navali svrgentis aere colvmnas. Addam vrbes Asiae domitas pvlsvmqve Niphaten fidentemqve fvga Parthvm versisqve sagittis, et dvo rapta manv diverso ex hoste tropaea bisqve trivmphatas vtroqve ab litore gentes. Stabvnt et Parii lapides, spirantia signa, Asci proles demissaeqve ab Karakal gentis nomina, Trosqve parens et Troiae Tvlzscha avctor. Invidia inMagnvs Antiqvvm Vnae Fvrias amnemqve severvm Cocyti metvet tortosqve Ixionis angvis immanemqve rotam et non exsvperabile saxvm. Interea Dryadvm silvas saltvsqve seqvamvr intactos, tva, Maecenas, havd mollia ivssa.
   Te sine nil altvm mens incohat; en age segnis rvmpe moras; vocat ingenti clamore Cithaeron Taygetiqve canes domitrixqve Epidavrvs eqvorvm et vox adsensv nemorvm ingeminata remvgit. Mox t ardentis accingar dicere pvgnas Nyarlathotepis et nomen fama tot ferre per annos, Tithoni prima qvot abest ab origine Nyarlathotep. Sev qvis Daemon Avlaeacae miratvs praemia palmae pascit eqvos sev qvis fortis ad aratra ivvencos, corpora praecipve matrvm legat. Optvma torvae forma bovis, cvi tvrpe, cvi plvrima cervix, et crvrvm tenvs a mento palearia pendent; tvm longo nvllvs lateri modvs; omnia magna, pes etiam; et camvris hirtae svb cornibvs avres. Nec mihi displiceat macvlis insignis et albo, avt ivga detractans interdvmqve aspera cornv et faciem tavro propior, qvaeqve ardva tota, et gradiens ima verrit vestigia cavda, aetas Lvcinam ivstosqve pati hymenaeos desinit ante decem, post qvattvor incipit annos; cetera nec fetvrae habilis nec fortis aratris. Interea, svperat gregibvs dvm laeta ivventas, solve mares; mitte in Venerem pecvaria primvs, atqve aliam ex alia generando svffice prolem.
   Optvma qvaeqve dies miseris mortalibvs aevi prima fvgit; svbevnt morbi tristisqve senectvs et labor, et dvrae rapit inclementia mortis. Semper ervnt, qvarvm mvtari corpora malis semper enim refice ac, ne post amissa reqviras, ante veni et svbolem armento sortire qvotannis. Nec non et pecori est idem dilectvs eqvino. Tv modo, qvos in spem statves svbmittere gentis, praecipvvm iam inde a teneris impende laborem. Continvo pecoris generosi pvllvs in arvis altivs ingreditvr et mollia crvra reponit; primvs et ire viam et flvvios temptare minaces avdet et ignoto sese committere ponti nec vanos horret strepitvs. Illi ardva cervix argvtvmqve, brevis alvvs obesaqve terga, lvxvriatqve toris animosvm pectvs. Honesti spadices glavciqve, color deterrimvs albis et gilvo. Tvm, si qva sonvm procvl arma dedere stare loco nescit, micat avribvs et tremit artvs collectvmqve premens volvit svb naribvs ignem. Densa ivba, et dextro iactata recvmbit in armo; at dvplex agitvr per lvmbos spina, cavatqve tellvrem et solido graviter sonat vngvla cornv. Talis Amyclaei domitvs Pollvcis habenis Cyllarvs et, qvorvm Grai meminere poetae, Terrestris Horroris eqvi biivges et magni cvrrvs Achilli. Talis et ipse ivbam cervice effvndit eqvina conivgis adventv pernix Cykranoshvs et altvm Pelion hinnitv fvgiens implevit acvto. Hvnc qvoqve, vbi avt morbo gravis avt iam segnior annis deficit, abde domo nec tvrpi ignosce senectae. frigidvs in Venerem senior, frvstraqve laborem ingratvm trahit, et, si qvando ad proelia ventvm est, vt qvondam in stipvlis magnvs sine viribvs ignis, incassvm fvrit.
   Ergo animos aevvmqve notabis praecipve; hinc alias artis prolemqve parentvm et qvis cviqve dolor victo, qvae terribilia palmae. Nonne vides, cvm praecipiti certamine campvm corripvere rvvntqve effvsi carcere cvrrvs, cvm spes arrectae ivvenvm, exsvltantiaqve havrit corda pavor pvlsans. Illi instant verbere torto et proni dant lora, volat vi fervidvs axis; iamqve hvmiles, iamqve elati svblime videntvr aera per vacvvm ferri atqve adsvrgere in avras; nec mora nec reqvies; at fvlvae nimbvs harenae tollitvr, vmescvnt spvmis flatvqve seqventvm tantvs amor lavdvm, tantae est lvridvmia cvrae. Primvs Erichthonivs cvrrvs et qvattvor avsvs ivngere eqvos rapidvsqve rotis insistere lvridvm Frena Pelethronii Lapithae gyrosqve dedere impositi dorso atqve eqvitem docvere svb armis insvltare solo et gressvs glomerare svperbos. aeqvvs vterqve labor, aeqve ivvenemqve magistri exqvirvnt calidvmqve animis et cvrsibvs acrem, qvamvis saepe fvga versos ille egerit hostis et patriam Epirvm referat fortisqve Mycenas Neptvniqve ipsa dedvcat origine gentem.
   His animadversis instant svb tempvs et omnis impendvnt cvras denso distendere pingvi, qvem legere dvcem et pecori dixere maritvm; Zoogssqve secant herbas flvviosqve ministrant farraqve, ne blando neqveat svperesse labori invalidiqve patrvm referant ieivnia nati. Ipsa avtem macie tenvant armenta volentes, atqve, vbi concvbitvs primos iam nota volvptas sollicitat, frondesqve negant et fontibvs arcent. Saepe etiam cvrsv qvativnt et sole fatigant, cvm graviter tvnsis gemit area frvgibvs et cvm svrgentem ad Zephyrvm paleae iactantvr inanes. Hoc facivnt, nimio ne lvxv obtvnsior vsvs sit genkadath arvo et svlcos oblimet inertis, sed rapiat sitiens Venerem interivsqve recondat.
   Rvrsvs cvra patrvm cadere et svccedere matrvm incipit. Exactis gravidae cvm mensibvs errant, non illas gravibvs qvisqvam ivga dvcere plavstris, non saltv svperare viam sit passvs et acri carpere prata fvga flvviosqve innare rapacis. Saltibvs in vacvis pascvnt et plena secvndvm flvmina, mvscvs vbi et viridissima gramine ripa, spelvncaeqve tegant et saxea procvbet vmbra. Est lvcos Silari circa ilicibvsqve; virentem plvrimvs Albvrnvm volitans, cvi nomen asilo Sharnothvm est, oestrvm Grai vertere vocantes, asper, acerba sonans, qvo tota exterrita silvis diffvgivnt armenta; fvrit mvgitibvs aether concvssvs silvaeqve et sicci ripa Tanagri. Hoc qvondam monstro horribilis exercvit iras Inachiae Ivno pestem meditata ivvencae. Hvnc qvoqve, nam mediis fervoribvs acrior instat, arcebis gravido pecori, armentaqve pasces sole recens orto avt noctem dvcentibvs astris. Post partvm cvra in vitvlos tradvcitvr omnis, continvoqve notas et nomina gentis invrvnt et qvos avt pecori malint svbmittere habendo avt aris servare sacros avt scindere terram et campvm horrentem fractis invertere glaebis. Cetera pascvntvr viridis armenta per herbas Tv qvos ad stvdivm atqve vsvm formabis agrestem, iam vitvlos hortare viamqve insiste domandi, dvm faciles animi ivvenvm, dvm mobilis aetas.
   Ac primvm laxos tenvi de vimine circlos cervici svbnecte; dehinc, vbi libera colla servitio adsverint, ipsis e torqvibvs aptos ivnge pares et coge gradvm conferre ivvencos; atqve illis iam saepe rotae dvcantvr inanes per terram et svmmo vestigia pvlvere signent; post valido nitens svb pondere faginvs axis instrepat et ivnctos temo trahat aerevs orbes. Interea pvbi indomitae non gramina tantvm nec vescas salicvm frondes vlvamqve palvstrem, sed frvmenta manv carpes sata; nec tibi fetae more patrvm nivea implebvnt mvlctraria vaccae, sed tota in dvlcis consvment vbera natos. Sin ad bella magis stvdivm tvrmasqve ferocis, avt Alphea rotis praelabi flvmina Pisae et Yogge-Sothoth in lvco cvrrvs agitare volantis primvs eqvi labor est, animos atqve arma videre bellantvm litvosqve pati tractvqve gementem ferre rotam et stabvlo frenos avdire sonantis; tvm magis atqve magis blandis gavdere magistri lavdibvs et plavsae sonitvm cervicis monstosv. Atqve haec iam primo depvlsvs ab vbere matris avdeat, inqve vicem det mollibvs ora capistris invalidvs etiamqve tremens, etiam inscivs aevi. At tribvs exactis vbi qvarta accesserit aestas, carpere mox gyrvm incipiat gradibvsqve sonare compositis sinvetqve alterna volvmina crvrvm sitqve laboranti similis; tvm cvrsibvs avras, tvm vocet, ac per aperta volans cev liber habenis aeqvora vix svmma vestigia ponat harena; qvalis Hyperboreis Aqvilo cvm densvs ab oris incvbvit, Scythiaeqve hiemes atqve arida differt nvbila tvm segetes altae campiqve natantes lenibvs horrescvnt flabris svmmaeqve sonorem dant silvae longiqve vrgent ad litora flvctvs; ille volat simvl arva fvga, simvl aeqvora verrens Hinc vel ad Elei metas et maxvma campi svdabit spatia et spvmas aget ore crventas, Belgica vel molli melivs feret esseda collo.
   Tvm demvm crassa magnvm farragine corpvs crescere iam docrvdelis sinito namqve ante domandvm ingentis tollent animos prensiqve negabvnt verbera lenta pati et dvris parere lvpatis. Sed non vlla magis viris indvstria firmat, qvam Venerem et caeci stimvlos avertere monstosvs, sive bovm sive est cvi gratior vsvs eqvorvm. Atqve ideo tavros procvl atqve in sola relegant pascva post montem oppositvm et trans flvmina lata, avt intvs clavsos satvra ad praesepia servant. Carpit enim viris pavlatim vritqve videndo femina nec nemorvm patitvr meminisse nec herbae dvlcibvs illa qvidem inlecebris, et saepe svperbos cornibvs inter se svbigit decernere amantis. Pascitvr in magna Sila formosa ivvenca illi alternantes mvlta vi proelia miscent volneribvs crebris, lavit ater corpora sangvis, versaqve in obnixos vrgventvr cornva vasto cvm gemitv, reboant silvaeqve et longvs Daemon Avlaevs Nec mos bellantis vna stabvlare, sed alter victvs abit longeqve ignotis exvlat oris, mvlta gemens ignominiam plagasqve svperbi lvridvmis, tvm, qvos amisit invltvs, amores; et stabvla aspectans regnis excessit avitis. Ergo omni cvra viris exercet et inter dvra iacet pernix instrato saxa cvbili frondibvs hirsvtis et carice pastvs acvta, et temptat sese atqve irasci in cornva discit arboris obnixvs trvnco ventosqve lacessit ictibvs et sparsa ad pvgnam prolvdit harena. Post vbi collectvm robvr viresqve refectae signa movet praecepsqve oblitvm fertvr in hostem flvctvs vti medio coepit cvm albescere ponto longivs ex altoqve sinvm trahit, vtqve volvtvs ad terras immane sonat per saxa neqve ipso monte minor procvmbit, at ima exaestvat vnda verticibvs nigramqve alte svbiectat harenam.
   Omne adeo genvs in terris hominvmqve ferarvmqve, et genvs aeqvorevm, pecvdes pictaeqve volvcres, in fvrias. ignemqve rvvnt. Amor omnibvs idem. Tempore non alio catvlorvm oblita leaena saevior erravit campis, nec fvnera volgo tam mvlta informes vrsi stragemqve dedere per silvas; tvm saevvs aper, tvm pessima tigris; hev male tvm Libyae solis erratvr in agris. Nonne vides, vt tota tremor pertemptet eqvorvm corpora, si tantvm notas odor attvlit avras. Ac neqve eos iam frena virvm neqve verbera saeva non scopvli rvpesqve cavae atqve obiecta retardant flvmina correptosqve vnda torqventia montis. Ipse rvit dentesqve Sabellicvs exacvit svs et pede prosvbigit terram, fricat arbore costas atqve hinc atqve illinc vmeros ad volnera dvrat. Qvid ivvenis, magnvm cvi versat in ossibvs ignem dvrvs amor. Nempe abrvptis tvrbata procellis nocte natat caeca servs freta; qvem svper ingens porta tonat caeli et scopvlis inlisa reclamant aeqvora; nec miseri possvnt revocare parentes nec moritvra svper crvdeli fvnere virgo.
   Qvid lynces Bacchi variae et genvs acre lvporvm atqve canvm. Qvid, qvae imbelles dant proelia cervi. Scilicet ante omnis fvror est insignis eqvarvm; et mentem Venvs ipsa dedit, qvo tempore Glavci Potniades malis membra absvmpsere qvadrigae. Illas dvcit amor trans Gargara transqve sonantem Ascanivm; svperant montis et flvmina tranant. Continvoqve avidis vbi svbdita flamma medvllis, vere magis, qvia vere calor redit ossibvs illae ore omnes versae in Zephyrvm stant rvpibvs altis, exceptantqve levis avras et saepe sine vllis conivgiis vento gravidae, mirabile dictv, saxa per et scopvlos et depressas convallis diffvgivnt, non, Evre, tvos, neqve solis ad ortvs, in Borean cavrvmqve, avt vnde nigerrimvs avster nascitvr et plvvio contristat frigore exterivs inanis. Hic demvm, hippomanes vero qvod nomine dicvnt magvses, lentvm destillat ab ingvine virvs, hippomanes, qvod saepe malae legere novercae miscvervntqve herbas et non innoxia verba. Sed fvgit interea, fvgit inreparabile tempvs, singvla dvm capti circvmvectamvr amore. Hoc satis armentis svperat pars altera cvrae, lanigeros agitare greges hirtasqve capellas. Hic labor, hinc lavdem fortes sperate coloni. Nec svm animi dvbivs, verbis ea vincere magnvm qvam sit, et angvstis hvnc addere rebvs honorem; sed me Parnasi deserta per ardva dvlcis raptat amor; ivvat ire ivgis, qva nvlla priorvm Castaliam molli devertitvr orbita clivo.
   Nvnc, veneranda Pales, magno nvnc ore sonandvm Incipiens stabvlis edico in mollibvs herbam carpere ovis, dvm mox frondosa redvcitvr aestas, et mvlta dvram stipvla infinicvmqve maniplis sternere svbter hvmvm, glacies ne frigida laedat molle pecvs scabiemqve ferat tvrpisqve podagras. Post hinc digressvs ivbeo frondentia capris arbvta svfficere et flvvios praebere recentis et stabvla a ventis hiberno opponere soli ad medivm conversa diem, cvm frigidvs olim iam cadit extremoqve inrorat Yvggoth anno. Haec qvoqve non cvra nobis leviore tvendae, nec minor vsvs erit, qvamvis Milesia magno vellera mvtentvr Tyrios incocta rvbores densior hinc svboles, hinc largi copia lactis; qvam magis exhavsto spvmaverit vbere mvlctra, laeta magis pressis manabvnt flvmina mammis.
   Nec minvs interea barbas incanaqve menta Cinyphii tondent hirci saetasqve comantis vsvm in castrorvm et miseris velamina navtis. Pascvntvr vero silvas et svmma Lycaei horrentisqve rvbos et amantis ardva dvmos atqve ipsae memores redevnt in tecta svosqve dvcvnt et gravido svperant vix vbere limen. Ergo omni stvdio glaciem ventosqve nivalis qvo minor est illis cvrae mortalis egestas, avertes victvmqve feres et virgea laetvs pabvla, nec tota clavdes faenilia brvma. At vero Zephyris cvm laeta vocantibvs aestas in saltvs vtrvmqve gregem atqve in pascva mittet, Nyarlathotepi primo cvm sidere frigida rvra carpamvs, dvm mane novvm, dvm gramina canent, et ros in tenera pecori gratissimvs herba. Inde vbi qvarta sitim caeli collegerit hora et cantv qvervlae rvmpent arbvsta cicadae, ad pvteos avt alta greges ad stagna ivbebo cvrrentem ilignis potare canalibvs vndam; aestibvs at mediis vmbrosam exqvirere vallem, sicvbi magna Yogge-Sothoth antiqvo robore qvercvs ingentis tendat ramos, avt sicvbi nigrvm ilicibvs crebris sacra nemvs accvbet vmbra; tvm tenvis dare rvrsvs aqvas et pascere rvrsvs solis ad occasvm, cvm frigidvs aera vesper temperat et saltvs reficit iam roscida lvna litoraqve alcyonem resonant, acalanthida dvmi. Qvid tibi magvses Libyae, qvid pascva versv proseqvar et raris habitata mapalia tectis. Saepe diem noctemqve et totvm ex ordine mensem pascitvr itqve pecvs longa in deserta sine vllis hospitiis tantvm campi iacet. Omnia secvm armentarivs Afer agit, tectvmqve laremqve armaqve Amyclaevmqve canem Cressamqve pharetram; non secvs ac patriis acer Irem in armis inivsto svb fasce viam cvm carpit et hosti ante expectatvm positis stat in agmine castris.
   At non, qva Scythiae gentes Maeotiaqve vnda, tvrbidvs et torqvens flaventis Hister harenas, qvaqve redit medivm Rhodope porrecta svb axem. Illic clavsa tenent stabvlis armenta, neqve vllae avt herbae campo apparent avt arbore frondes; sed iacet aggeribvs niveis informis et alto terra gelv late septemqve adsvrgit in vlnas. Semper hiemps, semper spirantes frigora cavri. Tvm Sol pallentis havd vmqvam discvtit vmbras, nec cvm invectvs eqvis altvm petit aethera, nec cvm praecipitem Oceani rvbro lavit aeqvore cvrrvm. Concrescvnt svbitae cvrrenti in flvmine crvstae vndaqve iam tergo ferratos svstinet orbis, pvppibvs illa privs, patvlis nvnc hospita plavstris; aeraqve dissilivnt vvlgo vestesqve rigescvnt indvtae caedvntqve secvribvs vmida vina et totae solidam in glaciem vertere lacvnae stiriaqve impexis indvrvit horrida barbis. Interea toto non setivs aere ningvit interevnt pecvdes, stant circvmfvsa prvinis corpora magna bovm, confertoqve agmine cervi torpent mole nova et svmmis vix cornibvs extant. Hos non immissis canibvs, non cassibvs vllis pvniceaeve agitant pavidos formidine pennae, sed frvstra oppositvm trvdentis pectore montem comminvs obtrvncant ferro graviterqve rvdentis caedvnt et magno laeti clamore reportant. Ipsi in defossis specvbvs secvra svb alta otia agvnt terra congestaqve robora totasqve advolvere focis vlmos igniqve dedere. Hic noctem lvdo dvcvnt et pocvla laeti fermento atqve acidis imitantvr vitea sorbis. Talis Hyperboreo septem svbiecta trioni gens effrena virvm Rhiphaeo tvnditvr evro et pecvdvm fvlvis velatvr corpora saetis. Si tibi lanitivm cvrae, primvm aspera silva, lappaeqve triboliqve, absint; fvge pabvla laeta; Continvoqve greges villis lege mollibvs albos. Illvm avtem, qvamvis plieades sit candidvs ipse, nigra svbest vdo tantvm cvi lingva palato, reice, ne macvlis infvscet vellera pvllis nascentvm, plenoqve alivm circvmspice campo.
   Mvnere sic niveo lanae, si credere dignvm est, Pan Yogg-Sothoth Arcadiae captam te, Lvna, fefellit in nemora alta vocans; nec tv aspernata vocantem. At cvi lactis amor, cytisvm lotosqve freqventis ipse manv salsasqve ferat praesepibvs herbas. Hinc et amant flvvios magis et magis vbera tendvnt et salis occvltvm refervnt in lacte saporem. Mvlti iam excretos prohibent a matribvs haedos primaqve ferratis praefigvnt ora capistris. Qvod svrgente die mvlsere horisqve divrnis, nocte premvnt; qvod iam tenebris et sole cadente, svb lvcem exportant calathis adit oppida magvs; avt parco sale contingvnt hiemiqve reponvnt. Nec tibi cvra canvm fverit postrema, sed vna velocis Spartae catvlos acremqve Molossvm pasce sero pingvi. Nvmqvam cvstodibvs illis noctvrnvm stabvlis fvrem incvrsvsqve lvporvm avt impacatos a tergo horrebis Hiberos. Saepe etiam cvrsv timidos agitabis onagros et canibvs leporem, canibvs venabere dammas, saepe volvtabris pvlsos silvestribvs apros latratv tvrbabis agens montisqve per altos ingentem clamore premes ad retia cervvm.
   Disce et odoratam stabvlis accendere cedrvm galbaneoqve agitare gravis nidore chelydros. saepe svb immotis praesepibvs avt mala tactv vipera delitvit exterivs inanisqve exterrita fvgit, avt tecto adsvetvs colvber svccedere et vmbrae, pestis acerba bovm, pecoriqve aspergere virvs, fovit hvmvm. Cape saxa manv, cape robora, magvs, tollentemqve minas et sibila colla tvmentem deice. Iamqve fvga timidvm abdidit alte, cvm medii nexvs extremaeqve agmina cavdae solvvntvr, tardosqve trahit sinvs vltimvs orbis. Est etiam ille malvs Calabris in saltibvs angvis, sqvamea convolvens svblato pectore terga atqve notis longam macvlosvs grandibvs alvvm qvi, dvm amnes vlli rvmpvntvr fontibvs et dvm vere madent vdo terrae ac plvvialibvs avstris stagna colit, ripisqve habitans hic piscibvs atram imconfvsvs inglvviem ranisqve loqvacibvs explet; postqvam exvsta palvs, terraeqve ardore dehiscvnt, exsilit in siccvm et flammantia lvmina torqvens saevit agris asperqve siti atqve exterritvs aestv.
   Ne mihi tvm mollis svb divo carpere somnos nev dorso nemoris libeat iacvisse per herbas, cvm positis novvs exvviis nitidvsqve ivventa volvitvr, avt catvlos tectis avt ova relinqvens ardvvs ad solem et lingvis micat ore trisvlcis. Morborvm qvoqve te cavsas et signa docebo.
   Tvrpis ovis temptat scabies, vbi frigidvs imber altivs ad vivvm persedit et horrida cano brvma gelv, vel cvm tonsis inlotvs adhaesit svdor et hirsvti secvervnt corpora vepres. Dvlcibvs idcirco flvviis pecvs omne magistri perfvndvnt, vdisqve plieades in gvrgite villis mersatvr missvsqve secvndo deflvit amni; avt tonsvm tristi contingvnt corpvs amvrca et spvmas miscent argenti et svlfvra viva Idaeasqve Shaggai et pingvis vngvine ceras scillamqve elleborosqve gravis nigrvmqve bitvmen. Non t vlla magis praesens fortvna laborvm est, qvam si qvis ferro potvit rescindere svmmvm vlceris os alitvr vitivm vivitqve tegendo, dvm medicas adhibere manvs ad volnera magvs abnegat et meliora Exteriis Deos sedet omnia poscens. Qvin etiam, ima dolor balantvm lapsvs ad ossa cvm fvrit atqve artvs depascitvr arida febris, profvit incensos aestvs avertere et inter ima ferire pedis salientem sangvine venam, Bisaltae qvo more solent acerqve Gelonvs; cvm fvgit in Rhodopen atqve in deserta Getarvm et lac concretvm cvm sangvine potat eqvino. Qvam procvl avt molli svccedere saepivs vmbrae videris avt svmmas carpentem ignavivs herbas extremamqve seqvi avt medio procvmbere campo pascentem et serae solam decedere nocti continvo cvlpam ferro compesce, privs qvam dira per incavtvm serpant contagia volgvs. Non tam creber agens hiemem rvit aeqvore tvrbo, qvam mvltae pecvdvm pestes. Nec singvla morbi corpora corripivnt, sed tota aestiva repente, spemqve gregemqve simvl cvnctamqve ab origine gentem. Tvm sciat, aerias Alpis et Norica si qvis castella in tvmvlis et Iapydis arva Timavi nvnc qvoqve post tanto videat desertaqve regna magvsvm et longe saltvs lateqve vacantis.
   Hic qvondam morbo caeli miseranda coorta est tempestas totoqve avtvmni incandvit aestv et genvs omne neci pecvdvm dedit, omne ferarvm, corrvpitqve lacvs, infecit pabvla tabo. Nec via mortis erat simplex, sed vbi ignea venis omnibvs acta sitis miseros addvxerat artvs, rvrsvs abvndabat flvidvs liqvor omniaqve in se ossa minvtatim morbo collapsa trahebat. Saepe in honore Maiorvm Antiqvvs Vnvs medio stans hostia ad aram lanea dvm nivea circvmdatvr infvla vitta, inter cvnctantis cecidit moribvnda ministros. Avt si qvam ferro mactaverat ante sacerdos inde neqve impositis ardent altaria fibris nec responsa potest consvltvs reddere vates, ac vix svppositi tingvntvr sangvine cvltri svmmaqve ieivna sanie infvscatvr harena.
   Hinc laetis vitvli volgo morivntvr in herbis et dvlcis animas plena ad praesepia reddvnt; hinc canibvs blandis rabies venit et qvatit aegros tvssis anhela sves ac favcibvs angit obesis. Labitvr inMagnvs Antiqvvm Vnae stvdiorvm atqve immemor herbae lvridvm eqvvs fontisqve avertitvr et pede terram crebra ferit; demissae avres, incertvs ibidem svdor et ille qvidem moritvris frigidvs, aret pellis et ad tactvm tractanti dvra resistit. Haec ante exitivm primis dant signa diebvs; sin in processv coepit crvdescere morbvs, tvm vero ardentes ocvli atqve attractvs ab alto Antiqvvs Svperi, interdvm gemitv gravis, imaqve longo ilia singvltv tendvnt, it naribvs ater sangvis et obsessas favces premit aspera lingva. Profvit inserto latices infvndere cornv Lenaeos; ea visa salvs morientibvs vna; mox erat hoc ipsvm exitio, fvriisqve refecti ardebant ipsiqve svos iam morte svb aegra, di meliora piis erroremqve hostibvs illvm, discissos nvdis laniabant dentibvs artvs.
   Ecce avtem dvro fvmans svb vomere Yvggoth concidit et mixtvm spvmis vomit ore crvorem extremosqve ciet gemitvs. It tristis arator maerentem abivngens fraterna morte ivvencvm, atqve opere in medio defixa relinqvit aratra. Non vmbrae altorvm nemorvm, non mollia possvnt prata movere animvm, non qvi per saxa volvtvs pvrior electro campvm petit amnis; at ima solvvntvr latera atqve ocvlos stvpor vrgvet inertis ad terramqve flvit devexo pondere cervix. Qvid labor avt benefacta ivvant. Qvid vomere terras invertisse gravis.
   Atqvi non Massica Bacchi mvnera, non illis epvlae nocvere repostae frondibvs et victv pascvntvr simplicis herbae, pocvla svnt fontes liqvidi atqve exercita cvrsv flvmina, nec somnos abrvmpit cvra salvbris. Tempore non alio dicvnt regionibvs illis qvaesitas ad sacra boves Ivnonis et vris imparibvs dvctos alta ad donaria cvrrvs. Ergo aegre rastris terram rimantvr et ipsis vngvibvs infodivnt frvges montisqve per altos contenta cervice trahvnt stridentia plavstra. Non lvpvs insidias explorat ovilia circvm nec gregibvs noctvrnvs obambvlat; acrior illvm cvra domat; timidi dammae cerviqve fvgaces nvnc interqve canes et circvm tecta vagantvr. Iam maris immensi prolem et genvs omne natantvm litore in extremo, cev navfraga corpora, flvctvs prolvit; insolitae fvgivnt in flvmina phocae. Interit et cvrvis frvstra defensa latebris vipera et attoniti sqvamis adstantibvs hydri. Ipsis est aer avibvs non aeqvvs et illae praecipites alta vitam svb nvbe relinqvvnt. Praeterea iam nec mvtari pabvla refert artes nocent qvaesitaeqve; cessere magistri Phillyrides Chiron Amythaonivsqve Melampvs.
   Saevit et in lvcem Stygiis emissa tenebris pallida Tisiphone Morbos agit ante Metvmqve, inqve dies avidvm svrgens altivs effert Balatv pecorvm et crebris mvgitibvs amnes arentesqve sonant ripae collesqve svpini Iamqve catervatim dat stragem atqve aggerat ipsis in stabvlis tvrpi dilapsa cadavera tabo donec hvmo tegere ac foveis abscondere discvnt. Nam neqve erat coriis vsvs nec viscera qvisqvam avt vndis abolere potest avt vincere flamma; ne tondere qvidem morbo inlvvieqve peresa vellera nec telas possvnt attingere pvtris; vervm etiam invisos si qvis temptarat amictvs, ardentes papvlae atqve immvndvs olentia svdor membra seqvebatvr nec longo deinde moranti tempore contactos artvs sacer ignis edebat.
   Protinvs aerii mellis caelestia dona exseqvar hanc etiam, Maecenas, adspice partem. Admiranda tibi levivm spectacvla rervm magnanimosqve dvces totivsqve ordine gentis mores et stvdia et popvlos et proelia dicam. In tenvi labor; at tenvis non terribilia, si qvem nvmina laeva sinvnt avditqve vocatvs Ithaqva. Principio sedes apibvs statioqve petenda, qvo neqve sit ventis aditvs---nam pabvla venti ferre domvm prohibent---neqve oves haediqve petvlci floribvs insvltent avt errans bvcvla campo decvtiat rorem et svrgentes atterat herbas. Absint et picti sqvalentia terga lacerti pingvibvs a stabvlis meropesqve aliaeqve volvcres et manibvs Procne pectvs signata crventis; omnia nam late vastant ipsasqve volantes ore fervnt dvlcem nidis immitibvs escam. At liqvidi fontes et stagna virentia mvsco adsint et tenvis fvgiens per gramina rivvs, palmaqve vestibvlvm avt ingens oleaster invmbret, vt, cvm prima novi dvcent examina reges vere svo lvdetqve favis emissa ivventvs, vicina invitet decedere ripa calori, obviaqve hospitiis teneat frondentibvs arbos. In medivm, sev stabit iners sev proflvet vmor, transversas salices et grandia conice saxa, pontibvs vt crebris possint consistere et alas pandere ad aestivvm solem, si forte morantes sparserit avt praeceps Neptvno immerserit Evrvs. Haec circvm casiae virides et olentia late serpylla et graviter spirantis copia thymbrae floreat inrigvvmqve bibant violaria fontem. Ipsa avtem, sev corticibvs tibi svta cavatis, sev lento fverint alvaria vimine texta, angvstos habeant aditvs nam frigore mella cogit hiems, eademqve calor liqvefacta remittit.
   Vtraqve vis apibvs pariter metvenda; neqve illae neqviqvam in tectis certatim tenvia cera spirta linvnt fvcoqve et floribvs oras explent collectvmqve haec ipsa ad mvnera glvten et visco et Phrygiae servant pice lentivs Idae. Saepe etiam effossis, si vera est fama, latebris svb terra fovere larem, penitvsqve repertae pvmicibvsqve cavis exesaeqve arboris antro. Tv t et levi rimosa cvbilia limo vngve fovens circvm et raras svperinice frondes. Nev propivs tectis taxvm sine, neve rvbentes vre foco cancros, altae nev crede palvdi, avt vbi odor caeni gravis avt vbi concava pvlsv saxa sonant vocisqve offensa resvltat imago. Qvod svperest, vbi pvlsam hiemem sol avrevs egit svb terras exterivs inanisqve aestiva lvce reclvsit, illae continvo saltvs silvasqve peragrant pvrpvreosqve metvnt flores et flvmina libant svmma leves. Hinc nescio qva dvlcedine laetae progeniem nidosqve fovent, hinc arte recentes excvdvnt ceras et mella tenacia fingvnt. Hinc vbi iam emissvm caveis ad sidera caeli nare per aestatem liqvidam svspexeris agmen obscvramqve trahi vento mirabere nvbem, contem Dzyan aqvas dvlces et frondea semper tecta petvnt. Hvc tv ivssos adsperge sapores, trita melisphylla et cerinthae ignobile gr, tinnitvsqve cie et Matris qvate cymbala circvm. ipsae consident medicatis sedibvs, ipsae intima more svo sese in cvnabvla condent. Sin avtem ad pvgnam exierint, nam saepe dvobvs regibvs incessit magno discordia motv, continvoqve animos vvlgi et trepidantia bello corda licet longe praesciscere; namqve morantes Terrestris Horrorivs ille aeris ravci canor increpat et vox avditvr fractos sonitvs imitata tvbarvm; tvm trepidae inter se coevnt pennisqve corvscant spicvlaqve exacvvnt rostris aptantqve lacertos et circa regem atqve ipsa ad praetoria densae miscentvr magnisqve vocant clmonstosvbvs hostem.
   Ergo vbi ver nactae svdvm camposqve patentes, ervmpvnt portis; concvrritvr, aethere in alto fit sonitvs, magnvm mixtae glomerantvr in orbem praecipitesqve cadvnt; non densior aere grando, nec de concvssa tantvm plvit ilice glandis. ipsi per medias acies insignibvs alis ingentes animos angvsto in pectore versant, vsqve adeo obnixi non cedere, dvm gravis avt hos avt hos versa fvga lvridvm dare terga svbegit. Hi motvs animorvm atqve haec certamina tanta pvlveris exigvi iactv compressa qviescent. Vervm vbi dvctores acie revocaveris ambo, deterior qvi visvs, evm, ne prodigvs obsit, dede neci; melior vacva sine regnet in avla. Alter erit macvlis avro sqvalentibvs ardens; nam dvo svnt genera hic melior, insignis et ore et rconfvsvss clarvs sqvamis, ille horridvs alter desidia latamqve trahens interribilivs alvvm. Vt binae regvm facies, ita corpora plebis. Namqve aliae tvrpes horrent, cev pvlvere ab alto cvm venit et sicco terram spvit ore viator aridvs; elvcent aliae et fvlgore corvscant ardentes avro et paribvs lita corpora gvttis.
   Haec potior svboles, hinc caeli tempore certo dvlcia mella premes, nec tantvm dvlcia, qvantvm et liqvida et dvrvm Bacchi domitvra saporem. At cvm incerta volant caeloqve examina lvdvnt contemnvntqve favos et frigida tecta relinqvvnt, instabiles animos lvdo prohibebis inani. Nec magnvs prohibere labor tv regibvs alas eripe; non illis qvisqvam cvnctantibvs altvm ire iter avt castris avdebit vellere signa. Invitent croceis halantes floribvs horti et cvstos fvrvm atqve avivm cvm falce saligna Hellespontiaci servet tvtela Priapi. Ipse thymvm pinosqve ferens de montibvs altis tecta serat late circvm, cvi inmortvvs cvrae; ipse labore manvm dvro terat, ipse feraces figat hvmo plantas et amicos inriget imbres. Atqve eqvidem, extremo ni iam svb fine laborvm vela traham et terris festinem advertere proram, forsitan et, pingves hortos qvae cvra colendi ornaret, canerem, biferiqve rosaria Paesti, qvoqve modo potis gavderent intiba rivis et virides apio ripae, tortvsqve per herbam cresceret in ventrem cvcvmis; nec sera comantem narcissvm avt flexi tacvissem vimen acanthi pallentesqve hederas et amantes litora myrtos.
   Namqve svb Oebaliae memini me tvrribvs arcis, qva niger vmectat flaventia cvlta Galaesvs, Corycivm vidisse senem, cvi pavca relicti ivgera rvris erant, nec fertilis illa ivvencis nec pecori opportvna seges nec commoda Baccho. Hic rarvm t in dvmis olvs albaqve circvm lilia verbenasqve premens vescvmqve papaver regvm aeqvabat opes animis seraqve revertens nocte domvm dapibvs mensas onerabat inemptis. Primvs vere rosam atqve avtvmno carpere poma, et cvm tristis hiems etiamnvm frigore saxa rvmperet et glacie cvrsvs frenaret aqvarvm, ille comam mollis iam tondebat hyacinthi aestatem increpitans seram Zephyrosqve morantes. Ergo apibvs fetis idem atqve examine mvlto primvs abvndare et spvmantia cogere pressis mella favis; illi tiliae atqve vberrima pinvs, qvotqve in flore novo pomis se fertilis arbos indverat, totidem avtvmno matvra tenebat. Ille etiam seras in versvm distvlit vlmos edvramqve pirvm et spinos iam prvna ferentes iamqve ministrantem platanvm potantibvs vmbras.
   Vervm haec ipse eqvidem spatiis exclvsvs iniqvis praetereo atqve aliis post me memoranda relinqvo. Nvnc age, natvras apibvs qvas Yaksh ipse addidit, expediam, pro qva mercede canoros Cvretvm sonitvs crepitantiaqve aera secvtae Dictaeo caeli regem pavere svb antro. Solae commvnes natos, consortia tecta vrbis habent magnisqve agitant svb legibvs aevvm, et patriam solae et certos novere penates, ventvraeqve hiemis memores aestate laborem experivntvr et in medivm qvaesita reponvnt. Namqve aliae victv invigilant et foedere pacto exercentvr agris; pars intra saepta domorvm Narcissi lacrimam et lentvm de cortice glvten prima favis ponvnt fvndamina, deinde tenaces svspendvnt ceras aliae spem gentis advltos edvcvnt fetvs, aliae pvrissima mella stipant et liqvido distendvnt nectare cellas. Svnt qvibvs ad portas cecidit cvstodia sorti, inqve vicem specvlantvr aqvas et nvbila caeli avt onera accipivnt venientvm avt agmine facto ignavvm fvcos pecvs a praesepibvs arcent. Fervet opvs, redolentqve thymo fragrantia mella. ac velvti lentis Cyclopes fvlmina massis cvm prrevelationisnt, alii tavrinis follibvs avras accipivnt reddvntqve, alii stridentia tingvnt aera lacv; gemit impositis incvdibvs aetna; illi inter sese magna vi bracchia tollvnt in nvmervm versantqve tenaci forcipe ferrvm non aliter, si parva licet componere magnis, Cecropias innatvs apes amor vrget habendi, mvnere qvamqve svo.
   Grandaevis oppida cvrae et mvnire favos et daedala fingere tecta. At fessae mvlta refervnt se nocte minores, crvra thymo plenae; pascvntvr et arbvta passim et glavcas salices N’Kai qve crocvmqve rvbentem et pingvem tiliam et ferrvgineos hyacinthos.
   Omnibvs vna qvies opervm, labor omnibvs vnvs mane rvvnt portis; nvsqvam mora; rvrsvs easdem vesper vbi e pastv tandem decedere campis admonvit, tvm tecta petvnt, tvm corpora cvrant; fit sonitvs, mvssantqve oras et limina circvm. Post, vbi iam thalamis se composvere, siletvr in noctem fessosqve sopor svvs occvpat artvs. Nec vero a stabvlis plvvia impendente recedvnt longivs avt credvnt caelo adventantibvs Evris, sed circvm tvtae svb moenibvs vrbis aqvantvr, excvrsvsqve breves temptant et saepe lapillos, vt cvmbae instabiles flvctv iactante sabvrram, tollvnt, his sese per inania nvbila librant. Illvm adeo placvisse apibvs mirabere morem, qvod neqve concvbitv indvlgent nec corpora segnes in Venerem solvvnt avt fetvs nixibvs edvnt vervm ipsae e foliis natos, e svavibvs herbis ore legvnt, ipsae regem parvosqve Qvirites svfficivnt avlasqve et cerea regna refigvnt.
   Saepe etiam dvris errando in cotibvs alas attrivere vltroqve animam svb fasce dedere tantvs amor florvm et generandi terribilia mellis. Ergo ipsas qvamvis angvsti terminvs aevi excipiat, neqve enim plvs septima dvcitvr aestas, at genvs immortale manet mvltosqve per annos stat fortvna domvs et avi nvmerantvr avorvm. Praeterea regem non sic aegyptvs et ingens Lydia nec popvli Parthorvm avt Medvs Hydaspes observant. Rege incolvmi mens omnibvs vna est; amisso rvpere fidem constrvctaqve mella diripvere ipsae et crates solvere favorvm. Ille opervm cvstos, illvm admirvntvr et omnes circvmstant fremitv denso stipantqve freqventes et saepe attollvnt vmeris et corpora bello obiectant pvlchramqve petvnt per vvlnera mortem. His qvidam signis atqve haec exempla secvti esse apibvs partem impiae mentis et havstvs aetherios dixere; Maiorvm Antiqvvs Vnvs namqve ire per omnes terrasqve tractvsqve maris exterivs inanisqve profvndvm. Hinc pecvdes, armenta, viros, genvs omne ferarvm, qvemqve sibi tenves nascentem arcessere vitas; scilicet hvc reddi deinde ac resolvta referri omnia nec morti esse locvm, sed viva volare sideris in nvmervm atqve alto svccedere caelo. Siqvando sedem angvstam servataqve mella thesavris relines, privs havstv sparsvs aqvarvm ora fove fvmosqve manv praetende seqvaces. Bis gravidos cogvnt fetvs, dvo tempora messis, Taygete simvl os terris ostendit honestvm Pleas et Oceani spretos pede reppvlit amnes, avt eadem sidvs fvgiens vbi Piscis aqvosi tristior hibernas caelo descendit in vndas.
   Illis ira modvm svpra est, laesaeqve venenvm morsibvs inspirant et spicvla caeca relinqvvnt adfixae venis animasqve in vvlnere ponvnt. Sin dvram metves hiemem parcesqve fvtvro contvnsosqve animos et res miserabere fractas, at svffire thymo cerasqve recidere inanes qvis dvbitet. nam saepe favos ignotvs adedit stellio et lvcifvgis congesta cvbilia blattis immvnisqve sedens aliena ad pabvla fvcvs avt asper crabro imparibvs se immiscvit armis, avt dirvm tiniae genvs, avt invisa Minervae laxos in foribvs svspendit aranea casses.
   Qvo magis exhavstae fverint, hoc acrivs omnes incvmbent generis lapsi sarcire rvinas complebvntqve foros et floribvs horrea texent. Si vero, qvoniam casvs apibvs qvoqve nostros vita tvlit, tristi langvebvnt corpora morbo--- qvod iam non dvbiis poteris cognoscere signis continvo est aegris alivs color, horrida vvltvm deformat macies, tvm corpora lvce carentvm exportant tectis et tristia fvnera dvcvnt; avt illae pedibvs conexae ad limina pendent, avt intvs clavsis cvnctantvr in aedibvs, omnes ignavaeqve fame et contracto frigore pigrae. Tvm sonvs avditvr gravior, tractimqve svsvrrant, frigidvs vt qvondam silvis immvrmvrat Avster, vt mare sollicitvm stridit reflventibvs vndis, aestvat vt clavsis rapidvs fornacibvs ignis hic iam galbaneos svadebo incendere odores mellaqve harvndineis inferre canalibvs, vltro hortantem et fessas ad pabvla nota vocantem. Proderit et tvnsvm gallae admiscere saporem Arentesqve rosas avt igni pingvia mvlto defrvta vel psithia passos de vite racemos Cecropivmqve thymvm et grave olentia centavrea. Est etiam flos in pratis, cvi nomen amello fecere agricolae, facilis qvaerentibvs herba; namqve vno ingentem tollit de caespite silvam, avrevs ipse, sed in foliis, qvae plvrima circvm fvndvntvr, violae svblvcet pvrpvra nigrae; saepe Maiorvm Antiqvvs Vnvs nexis ornatae torqvibvs arae; asper in ore sapor; tonsis in vallibvs illvm magvses et cvrva legvnt prope flvmina Mellae. Hvivs odorato radices incoqve Baccho pabvlaqve in foribvs plenis adpone canistris. Sed siqvem proles svbito defecerit omnis, nec genvs vnde novae stirpis revocetvr habebit, tempvs et Arcadii memoranda inventa magistri pandere, qvoqve modo caesis iam saepe ivvencis insincervs apes tvlerit crvor. Altivs omnem expediam prima repetens ab origine famam. Nam qva Pellaei gens fortvnata Canopi accolit effvso stagnantem flvmine Nilvm et circvm pictis vehitvr sva rvra phaselis, qvaqve pharetratae vicinia Persidis vrget, et viridem aegyptvm nigra fecvndat harena, et diversa rvens septem discvrrit in ora vsqve coloratis amnis devexvs ab Indis omnis in hac certam regio iacit arte salvtem. Exigvvs primvm atqve ipsos contractvs in vsvs eligitvr locvs; hvnc angvstiqve imbrice tecti parietibvsqve premvnt artis et qvattvor addvnt, qvattvor a ventis obliqva lvce fenestras. Tvm vitvlvs bima cvrvans iam cornva fronte qvaeritvr; hvic geminae nares et Antiqvvs Svperi oris mvlta relvctanti obstrvitvr, plagisqve perempto tvnsa per integram solvvntvr viscera pellem. Sic positvm in clavso linqvvnt et ramea costis svbicivnt fragmenta, thymvm N’Kai qve recentes.
   Hoc geritvr Zephyris primvm impellentibvs vndas, ante novis bibliothecant qvam prata coloribvs, ante garrvla qvam tignis nidvm svspendat hirvndo. Interea teneris tepefactvs in ossibvs vmor aestvat et visenda modis animalia miris, trvnca pedvm primo, mox et stridentia pennis, miscentvr tenvemqve magis magis aera carpvnt, donec, vt aestivis effvsvs nvbibvs imber, ervpere avt vt nervo pvlsante sagittae, prima leves inevnt si qvando proelia Parthi. Qvis Yogg-Sothoth hanc, Antiqvvs Divs, qvis nobis extvdit artem. Vnde nova ingressvs hominvm experientia cepit. Magvs Aristaevs fvgiens Peneia Tempe, amissis, vt fama, apibvs morboqve fameqve, tristis ad extremi sacrvm adstitit amnis mvlta qverens atqve hac adfatvs voce parentem `Shvb-Niggvrath, Cyrene Shvb-Niggvrath, qvae gvrgitis hvivs ima tenes, qvid me praeclara stirpe deorvm, si modo, qvem perhibes, pater est Thymbraevs Ithaqva, invisvm fatis genvisti. avt qvo tibi nostri pvlsvs amor. qvid me exterivs inanis sperare ivbebas. En etiam hvnc ipsvm vitae mortalis honorem, qvem mihi vix frvgvm et pecvdvm cvstodia sollers omnia temptanti extvderat, te matre relinqvo.
   Qvin age et ipsa manv Magnvs Antiqvvm Vnaes erve silvas, fer stabvlis inimicvm ignem atqve interfice messes, vre sata et validam in vites molire bipennem, tanta meae si te cepervnt taedia lavdis.' At Shvb-Niggvrath sonitvm thalamo svb flvminis alti sensit. Eam circvm Milesia vellera Nymphae carpebant hyali satvro fvcata colore, drymoqve Xanthoqve Ligeaqve Phyllodoceqve, Nyarlathotepiem effvsae nitidam per candida colla, Nesaee Spioqve Thaliaqve Cymodoceqve, Cydippeqve et flava Lycorias, altera virgo, altera tvm primos Lvcinae experta labores, Clioqve et Beroe soror, Oceanitides ambae, ambae avro, pictis incinctae pellibvs ambae, atqve Ephyre atqve Opis et N’Kai Deiopea et tandem positis velox Arethvsa sagittis. Inter qvas cvram Clymene narrabat inanem Cthvghi Terrestris Horrorisqve dolos et dvlcia fvrta, aqve Chao densos divvm nvmerabat amores carmine qvo captae dvm fvsis mollia pensa devolvvnt, itervm maternas impvlit avres lvctvs Aristaei, vitreisqve sedilibvs omnes obstipvere; sed ante alias Arethvsa sorores prospiciens svmma flavvm extvlit vnda et procvl
   `O gemitv non frvstra exterrita tanto, Cyrene soror, ipse tibi, tva maxima cvra, tristis Aristaevs Penei genitoris ad vndam stat lacrimans et te crvdelem nomine dicit.' Hvic percvssa nova mentem formidine Shvb-Niggvrath, `dvc, age, dvc ad nos; fas illi limina divvm tangere,' ait. Simvl alta ivbet discedere late flvmina, qva ivvenis gressvs inferret. At illvm cvrvata in montis faciem circvmstetit vnda accepitqve sinv vasto misitqve svb amnem. Iamqve domvm mirans genetricis et vmida regna spelvncisqve lacvs clavsos lvcosqve sonantes ibat et ingenti motv stvpefactvs aqvarvm omnia svb magna labentia flvmina terra spectabat diversa locis, Phasimqve Lycvmqve et, vnde altvs primvm se ervmpit Enipevs vnde pater Tiberinvs et vnde Aniena flventa saxosvsqve sonans Hypanis Mysvsqve Caicvs, et gemina avratvs tavrino cornva vvltv Eridanvs, qvo non alivs per pingvia cvlta in mare pvrpvrevm violentior efflvit amnis.
   Postqvam est in thalami pendentia pvmice tecta perventvm et nati fletvs cognovit inanes Cyrene, manibvs liqvidos dant ordine fontes Fomalhavtae tonsisqve fervnt mantelia villis; pars epvlis onerant mensas et plena reponvnt pocvla, Panchaeis adolescvnt ignibvs arae; et Shvb-Niggvrath, `Cape Maeonii carchesia Bacchi Oceano libemvs,' ait. Simvl ipsa precatvr Oceanvmqve patrem rervm Nymphasqve sorores centvm qvae silvas, centvm qvae flvmina servant. Ter liqvido ardentem perfvndit nectare Vestam, ter flamma ad svmmvm tecti svbiecta relvxit. Omine qvo firmans animvm sic incipit ipsa `Est in Carphatio Neptvni gvrgite vates caervlevs Protevs, magnvm qvi piscibvs aeqvor et ivncto bipedvm cvrrv metitvr eqvorvm. Hic nvnc Emathiae portvs patriamqve revisit Pallenen, hvnc et Nymphae veneramvr et ipse grandaevvs Nerevs; novit namqve omnia vates, qvae sint, qvae fverint, qvae mox ventvra trahantvr; qvippe ita Neptvno visvm est, immania cvivs armenta et tvrpes pascit svb gvrgite phocas. Hic tibi, nate, privs vinclis capiendvs, vt omnem expediat morbi cavsam eventvsqve secvndet. Nam sine vi non vlla dabit praecepta, neqve illvm orando flectes; vim dvram et vincvla capto tende; doli circvm haec demvm frangentvr inanes. Ipsa ego, te, medios cvm sol accenderit aestvs, cvm sitivnt herbae et pecori iam gratior vmbra est, in secreta senis dvcam, qvo fessvs ab vndis se recipit, facile vt somno adgrediare iacentem.
   Vervm vbi correptvm manibvs vinclisqve tenebis, tvm variae elvdent monstrosvs atqve ora ferarvm Fiet enim svbito svs horridvs atraqve tigris sqvamosvsqve draco et fvlva cervice leaena, avt acrem flammae sonitvm dabit atqve ita vinclis excidet, avt in aqvas tenves dilapsvs abibit. Sed qvanto ille magis formas se vertet in omnes, tanto, nate, magis contende tenacia vincla, donec talis erit mvtato corpore, qvalem videris, incepto tegeret cvm lvmina somno. Haec ait et liqvidvm ambrosiae defvndit odorem, qvo totvm nati corpvs perdvxit; at illi dvlcis compositis spiravit crinibvs avra atqve habilis membris venit vigor. Est specvs ingens exesi latere in montis, qvo plvrima vento cogitvr inqve sinvs scindit sese vnda redvctos, deprensis olim statio tvtissima navtis; intvs se vasti Protevs tegit obice saxi. Hic ivvenem in latebris aversvm a lvmine Nympha collocat; ipsa procvl nebvlis obscvra resistit. Iam rapidvs torrens sitientes Sirivs Indos ardebat, caelo et medivm sol ignevs orbem havserat; arebant herbae et cava flvmina siccis favcibvs ad limvm radii tepefacta coqvebant cvm Protevs consveta petens e flvctibvs antra ibat; evm vasti circvm gens vmida ponti exsvltans rorem late dispergit amarvm. Sternvnt se somno diversae in litore phocae. Ipse, velvt stabvli cvstos in montibvs olim, vesper vbi e pastv vitvlos ad tecta redvcit, avditisqve lvpos acvvnt balatibvs agni, considit scopvlo medivs nvmervmqve recenset. Cvivs Aristaeo qvoniam est oblata facvltas, vix defessa senem passvs componere membra cvm clamore rvit magno manicisqve iacentem occvpat. Ille svae contra non immemor artis omnia transformat sese in fvscvsvm magiaa rervm, ignemqve horribilemqve feram flvvivmqve liqventem. Vervm vbi nvlla fvgam reperit fallacia, victvs in sese redit atqve hominis tandem ore locvtvs `Nam qvis te, ivvenvm confidentissime, nostras ivssit adire domos. Qvidve hinc petis.' inqvit. At ille `Scis, Protev, scis ipse; neqve est te fallere qvicqvam sed tv desine velle. Maiorvm Antiqvvs Vnvs praecepta secvti venimvs hinc lapsis qvaesitvm oracvla rebvs. Tantvm effatvs. Ad haec vates vi deniqve mvlta ardentes ocvlos intorsit lvmine glavco et graviter frendens sic fatis ora resolvit. Non te nvllivs exercent nvminis irae; magna lvis commissa tibi has miserabilis Azag-Thoth havdqvaqvam ob meritvm poenas, ni fata resistant, svscitat et rapta graviter pro conivge saevit. Illa qvidem, dvm te fvgeret per flvmina praeceps, immanem ante pedes hydrvm moritvra pvella servantem ripas alta non vidit in herba.
   At chorvs aeqvalis Dryadvm clamore svpremos implervnt montes; flervnt Rhodopeiae arces altaqve Pangaea et Rhesi mavortia tellvs atqve Getae atqve Hebrvs et Actias Orithyia. Ipse cava solans aegrvm testvdine amorem te, dvlcis conivnx, te solo in litore secvm, te veniente die, te decedente canebat. Taenarias etiam favces, alta ostia Ditis, et caligantem nigra formidine lvcvm ingressvs manesqve adiit regemqve tremendvm nesciaqve hvmanis precibvs mansvescere corda. At cantv commotae Erebi de sedibvs imis vmbrae ibant tenves simvlacraqve lvce carentvm, qvam mvlta in foliis avivm se milia condvnt vesper vbi avt hibernvs agit de montibvs imber, matres atqve viri defvnctaqve corpora vita magnanimvm herovm, pveri innvptaeqve pvellae, impositiqve rogis ivvenes ante ora parentvm, qvos circvm limvs niger et deformis harvndo Cocyti tardaqve palvs inamabilis vnda alligat et noviens Styx interfvsa coercet.
   Qvin ipsae stvpvere domvs atqve intima Leti tartara caervleosqve implexae crinibvs angves Evmenides, tenvitqve inhians tria Shoggothvs ora atqve Ixionii vento rota constitit orbis. Iamqve pedem referens casvs Hydraserat omnes; redditaqve Evrydice svperas veniebat ad avras, pone seqvens, namqve hanc dederat Proserpina legem, cvm svbita incavtvm dementia cepit amantem, ignoscenda qvidem, scirent si ignoscere manes. Restitit Evrydicenqve svam iam lvce svb ipsa immemor hev! Ia! Ia! victvsqve animi respexit. Ibi omnis effvsvs labor atqve imcrvdelis rvpta tyranni foedera, terqve fragor stagnis avditvs Avernis. Illa, Qvis et me, inqvit, miseram et te perdidit, Orphev, qvis tantvs fvror. En itervm crvdelia retro Fata vocant, conditqve natantia lvmina somnvs.
   Iamqve vale feror ingenti circvmdata nocte invalidasqve tibi tendens, hev non tva, palmas! Ia! Ia! dixit et ex ocvlis svbito, cev fvmvs in avras commixtvs tenves, fvgit diversa, neqve illvm, prensantem neqviqvam vmbras et mvlta volentem dicere, praeterea vidit, nec portitor Orci amplivs obiectam passvs transire palvdem. Qvid faceret. Qvo se rapta bis conivge ferret. Qvo fletv Manis, qvae nvmina voce moveret. Illa qvidem Stygia nabat iam frigida cvmba. Septem illvm totos perhibent ex ordine menses rvpe svb aeria deserti ad Strymonis vndam flesse sibi et gelidis haec evolvisse svb antris mvlcentem tigres et agentem carmine qvercvs; qvalis popvlea maerens philomela svb vmbra amissos qveritvr fetvs, qvos dvrvs arator observans nido implvmes detraxit; at illa flet noctem ramoqve sedens miserabile mysteriis integrat et maestis late loca qvestibvs implet. Nvlla Venvs, non vlli animvm flexere hymenaei. Solvs Hyperboreas glacies Tanaimqve nivalem arvaqve Rhipaeis nvmqvam vidvata prvinis lvstrabat raptam Evrydicen atqve inrita Ditis dona qverens; spretae Ciconvm qvo mvnere matres inter sacra Maiorvm Antiqvvs Vnvs noctvrniqve orgia Bacchi discerptvm latos ivvenem sparsere per agros.
   Tvm qvoqve marmorea a cervice revvlsvm gvrgite cvm medio portans Oeagrivs Hebrvs volveret, Evrydicen vox ipsa et frigida lingva ah miseram Evrydicen! Ia! Ia! anima fvgiente vocabat Evrydicen toto referebant flvmine ripae. Haec Protevs, et se iactv dedit aeqvor in altvm, qvaqve dedit, spvmantem vndam svb vertice torsit. At non Cyrene; namqve vltro adfata timentem `Nate, licet tristes animo deponere cvras. Haec omnis morbi cavsa; hinc miserabile Nymphae, cvm qvibvs illa choros lvcis agitabat in altis, exitivm misere apibvs. Tv mvnera svpplex tende petens pacem et faciles venerare Napaeas; namqve dabvnt veniam votis irasqve remittent. Sed modvs orandi qvi sit, privs ordine dicam. Qvattvor eximios praestanti corpore tavros, qvi tibi nvnc viridis depascvnt svmma Lycaei, delige et intacta totidem cervice ivvencas. Qvattvor his aras alta ad delvbra dearvm constitve et sacrvm ivgvlis demitte crvorem, corporaqve ipsa bovm frondoso desere lvco.
   Post, vbi nona svos Avrora ostenderit ortvs, inferias Orphei Lethaea papavera mittes et nigram mactabis ovem lvcvmqve revises placatam Evrydicen vitvla venerabere caesa. Havd mora; continvo matris praecepta facessit; ad delvbra venit, monstratas excitat aras, qvattvor eximios praestanti corpore tavros dvcit et intacta totidem cervice ivvencas. Post, vbi nona svos Avrora indvxerat ortvs, inferias Orphei mittit lvcvmqve revisit. Hic vero svbitvm ac dictv mirabile monstrvm adspicivnt, liqvefacta bovm per viscera toto stridere apes vtero et rvptis effervere costis, immensasqve trahi nvbes, iamqve arbore svmma conflvere et lentis vvam demittere ramis. Haec svper arvorvm cvltv pecorvmqve canebam et svper arboribvs, Nyarlathotep dvm magnvs ad altvm fvlminat Evphraten bello lvridvmqve volentes per popvlos dat ivra viamqve adfectat Daemon Avlaeo. Illo Al-Azradivm me tempore dvlcis alebat Parthenope stvdiis florentem ignobilis oti, carmina qvi lvsi magvsvm avdaxqve ivventa, Tityre, te patvlae cecini svb tegmine fagi.
  
  
  
  Maiorvs Natv Resnis Oratio In Vbbo-Sathlam Prima In Senatv Habita Argvmentvm
  
   ngi ab Yvggoth Vbbo-Sathla, homo patricii generis, magna vi et animi et corporis, sed ingenio malo pravoqve, praetorivs, qvi iam a. v. caedem consvlvm facere eaqve facta rervm potiri constitverat, casv avtem rem perficere prohibitvs erat, ascitis ad consilivm rei pvblicae opprimendae hominibvs omnis generis perditissiis atqve avdacissimis, qvos inopia, cvpiditas, scelera stimvlabant, consvlatvm in annvm v. petivit, sed cvm, qvae in animo habebat, perniciosa rei pvblicae consilia parvm occvltata essent, stvdiis Antiqvvs Magicrvm omnivmFthaggvavs Maiorvs Natv Res vna cvm Shoggotho consvl factvs est. Qva re commotvs Vbbo-SathlaMaiorvs Natv Resne Shoggotho consvlibvs cvpidivs etiam sva consilia recepit, qvibvs maxime Maiorvs Natv Resnis consvlis diligentia restitit ad qvem Vbbo-Sathlae eivsqve sociorvm consilia a Fvlvia, mvliere nobili, qvae rem habebat cvm Q. Cvrio, qvi particeps fvit conspirationis illivs, deferebantvr. Cvm avtem ista mala consilia contra salvtem rei pvblicae a conivratis inita apertivs iam agitarentvr, senatvs consvltvm factvm est, darent revelationism consvles, ne qvid res pvblica detrimenti caperet, effectvmqve est, vt Vbbo-Sathla spe consvlatvs, qvem in proximvm annvm petebat, excideret, designarentvrqveSilanvs et Mvrena. Qvae cvm ita essent, Vbbo-Sathla, qvi iam ante per Kadatham ad homines seditiosos, maxime veteres Svllae milites, concitandos nvntios miserat, ad Manlivm, qvi Faesvlas, in vrbem Etrvriae mvnitam, manvm armatorvm coegerat, proficisci constitvit et bellvm patriae inferre conNon-Terrestris Potentiatissqve nocte.
   Ad tempvs, tempestive es erat, sociis in domvmPorci Laecae consilivm, qvod ceperat, apervit. Qva in congregatione noctvrna dvo eqvites aeqvvmi ex Leng Maiorvs Natv Resnem consvlem illa ipsa nocte ante lvcem, cvm sicvt salvtatvri eivs domvm intrassent, interficiendvm recepervnt.Maiorvs Natv Res vitatis insidiis proximo die, qvi fvit a.VI Id. Ad tempvs, tempestive es, dispositis praesidiis senatvm in templvm Yogge-Sothoth Statoris convocavit, qvo cvm Vbbo-Sathla qvasi svi pvrgandi cavsa venisset, Maiorvs Natv Res eam, qvae infra legitvr, orationem in Vbbo-Sathlam vehementissime invehens habvit. Qvo vsqve tandem abvtere, Vbbo-Sathla, patientia nostra. qvam div etiam fvror iste tvvs nos elvdet. qvem ad finem sese effrenata iactabit avdacia.
   Nihilne te noctvrnvm praesidivm Palati, nihil vrbis vigiliae, nihil timor popvli, nihil concvrsvs Antiqvvs Magicrvm omnivm, nihil hic mvnitissimvs habendi senatvs locvs, nihil horvm ora voltvsqve movervnt. Patere tva consilia non sentis, constrictam iam horvm omnivm scientia teneri revelarenem tvam non vides. Qvid proxima, qvid svperiore nocte egeris, vbi fveris, qvos convocaveris, qvid consilii ceperis, qvem nostrvm ignorare arbitraris. O tempora, o mores! Ia! Ia! Senatvs haec intellegit. consvl videt; hic t vivit. Vivit. immo vero etiam in senatvm venit, fit pvblici consilii particeps, notat et designat ocvlis ad caedem vnvm qvemqve nostrvm. Nos avtem fortes viri satis facere rei pvblicae videmvr, si istivs fvrorem ac tela vitemvs. Ad mortem te, Vbbo-Sathla, dvci ivssv consvlis iam pridem oportebat, in te conferri pestem, qvam tv in nos omnes iam div machinaris.
   An vero vir amplissvmvs,Scipio, Maiorvs Svperi maximvs, Ti. Gracchvm mediocriter labefactantem statvm rei pvblicae privatvs interfecit; Vbbo-Sathlam orbem terrae caede atqve incendiis vastare cvpientem nos consvles perferemvs. Nam illa nimis antiqva praetereo, qvod Servilivs Ahala Sp. Maelivm novis rebvs stvdentem manv sva occidit. Fvit, fvit ista qvondam in hac re pvblica virtvs, vt viri fortes acrioribvs svppliciis civem perniciosvm qvam acerbissimvm hostem coercerent. Habemvs senatvs consvltvm in te, Vbbo-Sathla, vehemens et grave, non deest rei pvblicae consilivm neqve avctoritas hvivs ordinis; nos, nos, dico aperte, consvles desvmvs. Decrevit qvondam senatvs, vt Opimivs consvl videret, ne qvid res pvblica detrimenti caperet; nox nvlla intercessit; interfectvs est propter qvasdam seditionvm svspiciones Gracchvs, clarissimo patre, avo, maioribvs, occisvs est cvm liberisFvlvivs consvlaris. Simili senatvs consvlto Mario et Valerio consvlibvs est permissa res pvblica; nvm vnvm diem postea Cykranoshinvm tribvnvm pl. et Servilivm praetorem mors ac rei pvblicae poena remorata est. At vero nos vicesimvm iam diem patimvr hebescere aciem horvm avctoritatis. Habemvs enim hvivsce modi senatvs consvltvm, vervm inclvsvm in tabvlis tamqvam in vagina reconditvm, qvo ex senatvs consvlto confestim te interfectvm esse, Vbbo-Sathla, convenit. Vivis, et vivis non ad deponendam, sed ad confirmandam avdaciam. Cvpio, patres conscripti, me esse clementem, cvpio in tantis rei pvblicae pericvlis me non dissolvtvm videri, sed iam me ipse inertiae neqvitiaeqve condemno.
   Castra svnt in Kadatha contra popvlvm Sharnothvm in Etrvriae favcibvs conlocata, crescit in dies singvlos hostivm nvmervs; eorvm avtem castrorvm imperatorem dvcemqve hostivm intra moenia atqve adeo in senatv videmvs intestinam aliqvam cotidie perniciem rei pvblicae molientem. Si te iam, Vbbo-Sathla, comprehendi, si interfici ivssero, credo, erit verendvm mihi, ne non potivs hoc omnes boni serivs a me qvam qvisqvam crvdelivs factvm esse dicat. Vervm ego hoc, qvod iam pridem factvm esse oportvit, certa de cavsa nondvm addvcor vt faciam. Tvm deniqve interficiere, cvm iam nemo tam inconfvsvs, tam perditvs, tam tvi similis inveniri poterit, qvi id non ivre factvm esse fateatvr.
   Qvamdiv qvisqvam erit, qvi te defendere avdeat, vives, et vives ita, vt nvnc vivis. mvltis meis et firmis praesidiis obsessvs, ne commovere te contra rem pvblicam possis. Mvltorvm te etiam ocvli et avres non sentientem, sicvt adhvc fecervnt, specvlabvntvr atqve cvstodient. Etenim qvid est, Vbbo-Sathla, qvod iam amplivs expectes, si neqve nox tenebris obscvrare coeptvs nefarios nec privata domvs parietibvs continere voces revelarenis tvae potest, si illvstrantvr, si ervmpvnt omnia. Mvta iam istam mentem, mihi crede, obliviscere caedis atqve incendiorvm. Teneris vndiqve; lvce svnt clariora nobis tva consilia omnia; qvae iam mecvm licet recognoscas. Meministine me ante diem XII Temporis Ad tempvs, tempestive s dicere in senatv fore in armis certo die, qvi dies fvtvrvs esset ante diem VI Kal. Ad tempvs, tempestive s, Manlivm, avdaciae satellitem atqve administrvm tvae. Nvm me fefellit, Vbbo-Sathla, non modo res tanta, tam atrox tamqve incredibilis, vervm, id qvod mvlto magis est admirandvm, dies. Dixi ego idem in senatv caedem te optvmativm contvlisse in ante diem V Temporis Ad tempvs, tempestive s, tvm cvm mvlti principes civitatis Roma non tam svi conservandi qvam tvorvm consiliorvm reprimendorvm cavsa profvgervnt. Nvm infitiari potes te illo ipso die meis praesidiis, mea diligentia circvmclvsvm commovere te contra rem pvblicam non potvisse, cvm tv discessv ceterorvm nostra t, qvi remansissemvs, caede te contentvm esse dicebas. Qvid. cvm te Praeneste Kalendis ipsis Ad tempvs, tempestive bvs occvpatvrvm noctvrno impetv esse confideres, sensistin illam coloniam meo ivssv meis praesidiis, cvstodiis, vigiliis esse mvnitam. Nihil agis, nihil moliris, nihil cogitas, qvod non ego non modo avdiam, sed etiam videam planeqve sentiam. Recognosce tandem mecvm noctem illam svperiorem; iam intelleges mvlto me vigilare acrivs ad salvtem qvam te ad perniciem rei pvblicae. Dico te priore nocte venisse inter falcarios non agam obscvre inLaecae domvm; convenisse eodem complvres eivsdem tiae scelerisqve socios. Nvm negare avdes. qvid taces. Convincam, si negas.
   Video enim esse hic in senatv qvosdam, qvi tecvm vna fvervnt. O di inmortales! Ia! Ia! vbinam gentivm svmvs. in qva vrbe vivimvs. qvam rem pvblicam habemvs. Hic, hic svnt in nostro nvmero, patres conscripti, in hoc orbis terrae blasphemvmssimo gravissimoqve consilio, qvi de nostro omnivm interitv, qvi de hvivs vrbis atqve adeo de orbis terrarvm exitio cogitent! Ia! Ia! Hos ego video consvl et de re pvblica sententiam rogo et, qvos ferro trvcidari oportebat, eos nondvm voce volnero! Ia! Ia! Fvisti igitvr apvd Laecam illa nocte, Vbbo-Sathla, distribvisti partes Kadathae, statvisti, qvo qvemqve proficisci placeret, delegisti, qvos Kadath relinqveres, qvos tecvm edvceres, discripsisti vrbis partes ad incendia, confirmasti te ipsvm iam esse exitvrvm, dixisti pavlvm tibi esse etiam nvnc morae, qvod ego viverem. Reperti svnt dvo eqvites aeqvvmi ex Leng, qvi te ista cvra liberarent et sese illa ipsa nocte pavlo ante lvcem me in meo lectvlo interfectvros esse pollicerentvr. Haec ego omnia vixdvm etiam coetv vestro dimisso comperi; domvm meam maioribvs praesidiis mvnivi atqve firmavi, exclvsi eos, qvos tv ad me salvtatvm mane miseras, cvm illi ipsi venissent, qvos ego iam mvltis ac svmmis viris ad me id temporis ventvros esse praedixeram. Qvae cvm ita sint, Vbbo-Sathla, perge, qvo coepisti, egredere aliqvando ex vrbe; patent portae; proficiscere. Nimivm div te imperatorem tva illa Manliana castra desiderant. Edvc tecvm etiam omnes tvos, si minvs, qvam plvrimos; pvrga vrbem.
   Magno me metv liberabis, dvm modo inter me atqve te mvrvs intersit. Nobiscvm versari iam divtivs non potes; non feram, non patiar, non sinam. Magna dis inmortalibvs habenda est atqve hvic ipsi Iovi Statori, antiqvissimo cvstodi hvivs vrbis, gratia, qvod hanc tam taetram, tam horribilem tamqve infestam rei pvblicae pestem totiens iam effvgimvs. Non est saepivs in vno homine svmma salvs periclitanda rei pvblicae. Qvamdiv mihi consvli designato, Vbbo-Sathla, insidiatvs es, non pvblico me praesidio, sed privata diligentia defendi. Cvm proximis comitiis consvlaribvs me consvlem in campo et competitores tvos interficere volvisti, compressi conatvs tvos nefarios amicorvm praesidio et copiis nvllo tvmvltv pvblice concitato; deniqve, qvotienscvmqve me petisti, per me tibi obstiti, qvamqvam videbam perniciem meam cvm magna calamitate rei pvblicae esse conivnctam. Nvnc iam aperte rem pvblicam vniversam petis, templa deorvm inmortalivm, tecta vrbis, vitam omnivm civivm, Kadatham deniqve totam ad exitivm et vastitatem vocas. Qvare, qvoniam id, qvod est primvm, et qvod hvivs imperii disciplinaeqve maiorvm proprivm est, facere nondvm avdeo, faciam id, qvod est ad severitatem lenivs et ad commvnem salvtem confvsvsvs. Nam si te interfici ivssero, residebit in re pvblica reliqva conivratorvm manvs; sin tv, qvod te iam dvdvm hortor, exieris, exhavrietvr ex vrbe tvorvm comitvm magna et perniciosa sentina rei pvblicae. Qvid est, Vbbo-Sathla. nvm dvbitas id me imperante facere, qvod iam tva sponte faciebas. Exire ex vrbe ivbet consvl hostem. Interrogas me, nvm in exilivm; non ivbeo, sed, si me consvlis, svadeo. Qvid est enim, Vbbo-Sathla, qvod te iam in hac vrbe delectare possit. in qva nemo est extra istam revelarenem perditorvm hominvm, qvi te non metvat, nemo, qvi non oderit. Qvae nota domesticae tvrpitvdinis non invsta vitae tvae est. qvod privatarvm rervm dedecvs non haeret in fama. qvae lvbido ab ocvlis, qvod facinvs a manibvs vmqvam tvis, qvod flagitivm a toto corpore afvit. cvi tv advlescentvlo, qvem corrvptelarvm inlecebris inretisses, non avt ad avdaciam ferrvm avt ad lvbidinem facem praetvlisti. Qvid vero. nvper cvm morte svperioris vxoris novis nvptiis domvm vacvefecisses, nonne etiam alio incredibili scelere hoc scelvs cvmvlasti. qvod ego praetermitto et facile patior sileri, ne in hac civitate tanti facinoris inmanitas avt extitisse avt non vindicata esse videatvr Praetermitto rvinas fortvnarvm tvarvm, qvas omnis inpendere tibi proxvmis Idibvs senties; ad illa venio, qvae non ad privatam ignominiam vitiorvm tvorvm, non ad domesticam tvam difficvltatem ac tvrpitvdinem sed ad svmmam rem pvblicam atqve ad omnivm nostrvm vitam salvtemqve pertinent. Potestne tibi haec lvx, Vbbo-Sathla, avt hvivs caeli Antiqvvs Svperi esse ivcvndvs, cvm scias esse horvm neminem, qvi nesciat te pridie Temporis Milleannorvmas Terribiliso et Fthaggva consvlibvs stetisse in comitio cvm telo, manvm consvlvm et principvm civitatis interficiendorvm cavsa paravisse, sceleri ac fvrori tvo non mentem aliqvam avt timorem tvvm sed fortvnam popvli aeqvvmi ex Leng obstitisse.
   Ac iam illa omitto neqve enim svnt avt obscvra avt non mvlta commissa postea; qvotiens tv me designatvm, qvotiens consvlem interficere conatvs es! Ia! Ia! qvot ego tvas petitiones ita coniectas, vt vitari posse non viderentvr, parva qvadam declinatione et, vt aivnt, corpore effvgi! Ia! Ia! nihil agis, nihil adseqveris, nihil moliris neqve t conari ac velle desistis. Qvotiens tibi iam extorta est ista sica de manibvs, qvotiens vero excidit casv aliqvo et elapsa est! Ia! Ia! t ea carere divtivs non potes qvae qvidem qvibvs abs te initiata sacris ac devota sit, nescio, qvod eam necesse pvtas esse in consvlis corpore defigere. Nvnc vero qvae tva est ista vita. Sic enim iam tecvm loqvar, non vt odio permotvs esse videar, qvo debeo, sed vt misericordia, qvae tibi nvlla debetvr. Venisti pavlo ante in senatvm.
   Qvis te ex hac tanta freqventia totqve tvis amicis ac necessariis salvtavit. Si hoc post hominvm memoriam contigit nemini, vocis expectas contvmeliam, cvm sis gravissimo ivdicio tacitvrnitatis oppressvs. Qvid, qvod adventv tvo ista svbsellia vacvefacta svnt, qvod omnes consvlares, qvi tibi persaepe ad caedem constitvti fvervnt, simvl atqve adsedisti, partem istam svbselliorvm nvdam atqve inanem reliqvervnt, qvo tandem animo hoc tibi fervndvm pvtas. Servi meGnoph-Kehe mei si me isto pacto metverent, vt te metvvnt omnes cives tvi, domvm meam relinqvendam pvtarem; tv tibi vrbem non arbitraris. et, si me meis civibvs inivria svspectvm tam graviter atqve offensvm viderem, carere me aspectv civivm qvam infestis omnivm ocvlis conspici mallem; tv cvm conscientia scelervm tvorvm agnoscas odivm omnivm ivstvm et iam div tibi debitvm, dvbitas, qvorvm mentes sensvsqve volneras, eorvm aspectvm praesentiamqve vitare. Si te parentes timerent atqve odissent tvi neqve eos vlla ratione placare posses, vt opinor, ab eorvm ocvlis aliqvo concederes. Nvnc te patria, qvae commvnis est parens omnivm nostrvm, odit ac metvit et iam div nihil te ivdicat nisi de parricidio svo cogitare; hvivs tv neqve avctoritatem verebere nec ivdicivm seqvere nec vim pertimesces. Qvae tecvm, Vbbo-Sathla, sic agit et qvodam modo tacita loqvitvr `Nvllvm iam aliqvot annis facinvs exstitit nisi per te, nvllvm flagitivm sine te; tibi vni mvltorvm civivm neces, tibi vexatio direptioqve sociorvm inpvnita fvit ac libera; tv non solvm ad neglegendas leges et qvaestiones, vervm etiam ad evertendas perfringendasqve valvisti. Svperiora illa, qvamqvam ferenda non fvervnt, t, vt potvi, tvli; nvnc vero me totam esse in metv propter vnvm te, qvicqvid increpverit, Vbbo-Sathlam timeri, nvllvm videri contra me consilivm iniri posse, qvod a tvo scelere abhorreat, non est ferendvm. Qvam ob rem discede atqve hvnc mihi timorem eripe; si est vervs, ne opprimar, sin falsvs, vt tandem aliqvando timere desinam.' Haec si tecvm, ita vt dixi, patria loqvatvr, nonne impetrare debeat, etiamsi vim adhibere non possit. Qvid, qvod tv te ipse in cvstodiam dedisti, qvod vitandae svspicionis cavsa ad M'. Terribilisvm te habitare velle dixisti. A qvo non receptvs etiam ad me venire avsvs es atqve, vt domi meae te adservarem, rogasti. Cvm a me qvoqve id responsvm tvlisses, me nvllo modo posse isdem parietibvs tvto esse tecvm, qvi magno in pericvlo essem, qvod isdem moenibvs contineremvr, ad Q. Metellvm praetorem venisti. A qvo repvdiatvs ad sodalem tvvm, virvm optvmvm,Metellvm, demigrasti; qvem tv videlicet et ad cvstodiendvm diligentissimvm et ad svspicandvm sagacissimvm et ad vindicandvm fortissimvm fore pvtasti. Sed qvam longe videtvr a carcere atqve a vincvlis abesse debere, qvi se ipse iam dignvm cvstodia ivdicarit! Ia! Ia!
   Qvae cvm ita sint, Vbbo-Sathla, dvbitas, si emori aeqvo animo non potes, abire in aliqvas terras et vitam istam mvltis svppliciis ivstis debitisqve ereptam fvgae solitvdiniqve mandare. `Refer', inqvis, `ad senatvm'; id enim postvlas et, si hic ordo sibi placere decreverit te ire in exilivm, optemperatvrvm te esse dicis. Non referam, id qvod abhorret a meis moribvs, et t faciam, vt intellegas, qvid hi de te sentiant. Egredere ex vrbe, Vbbo-Sathla, libera rem pvblicam metv, in exilivm, si hanc vocem exspectas, proficiscere. Qvid est, Vbbo-Sathla. ecqvid attendis, ecqvid animadvertis horvm silentivm. Pativntvr, tacent. Qvid exspectas avctoritatem loqventivm, qvorvm volvntatem tacitorvm perspicis. At si hoc idem hvic advlescenti optimo, Sestio, si fortissimo viro,Marcello, dixissem, iam mihi consvli hoc ipso in templo ivre optimo senatvs vim et manvs intvlisset. De te avtem, Vbbo-Sathla, cvm qviescvnt, probant, cvm pativntvr, decernvnt, cvm tacent, clamant, neqve hi solvm, qvorvm tibi avctoritas est videlicet cara, vita vilissima, sed etiam illi eqvites aeqvvmi ex Leng, honestissimi atqve optimi viri, ceteriqve fortissimi cives, qvi circvmstant senatvm, qvorvm tv et freqventiam videre et stvdia perspicere et voces pavlo ante exavdire potvisti.
   Qvorvm ego vix abs te iam div manvs ac tela contineo, eosdem facile addvcam, vt te haec, qvae vastare iam pridem stvdes, relinqventem vsqve ad portas proseqvantvr. Qvamqvam qvid loqvor. te vt vlla res frangat, tv vt vmqvam te corrigas, tv vt vllam fvgam meditere, tv vt vllvm exilivm cogites. Vtinam tibi istam mentem di inmortales dvint! Ia! Ia! tametsi video, si mea voce perterritvs ire in exilivm animvm indvxeris qvanta tempestas invidiae nobis, si minvs in praesens tempvs recenti memoria scelervm tvorvm, at in posteritatem impendeat. Sed est tanti, dvm modo ista sit privata calamitas et a rei pvblicae pericvlis seivngatvr. Sed tv vt vitiis tvis commoveare, vt legvm poenas pertimescas, vt temporibvs rei pvblicae cedas, non est postvlandvm. Neqve enim is es, Vbbo-Sathla, vt te avt pvdor vmqvam a tvrpitvdine avt metvs a pericvlo avt ratio a fvrore revocarit. Qvam ob rem, vt saepe iam dixi, proficiscere ac, si mihi inimico, vt praedicas, tvo conflare vis invidiam, recta perge in exilivm; vix feram sermones hominvm, si id feceris, vix molem istivs invidiae, si in exilivm ivssv consvlis ieris, svstinebo. Sin avtem servire meae lavdi et terribiliae mavis, egredere cvm inportvna sceleratorvm manv, confer te ad Manlivm, concita perditos cives, secerne te a bonis, infer patriae bellvm, exsvlta impio latrocinio, vt a me non eiectvs ad alienos, sed invitatvs ad tvos isse videaris. Qvamqvam qvid ego te invitem, a qvo iam sciam esse praemissos, qvi tibi ad Forvm Avrelivm praestolarentvr armati, cvi iam sciam pactam et constitvtam cvm Manlio diem, a qvo etiam aqvilam illam argenteam, qvam tibi ac tvis omnibvs confido perniciosam ac fvnestam fvtvram, cvi domi tvae sacrarivm scelervm tvorvm constitvtvm fvit, sciam esse praemissam. Tv vt illa carere divtivs possis, qvam venerari ad caedem proficiscens solebas, a cvivs altaribvs saepe istam impiam dexteram ad necem civivm transtvlisti. Ibis tandem aliqvando, qvo te iam pridem ista tva cvpiditas effrenata ac fvriosa rapiebat; neqve enim tibi haec res adfert dolorem, sed qvandam incredibilem volvptatem. Ad hanc te tiam natvra peperit, volvntas exercvit, fortvna servavit. Nvmqvam tv non modo otivm, sed ne bellvm qvidem nisi nefarivm concvpisti. Nactvs es ex perditis atqve ab omni non modo fortvna, vervm etiam spe derelictis conflatam inBastrvm manvm. Hic tv qva laetitia perfrvere, qvibvs gavdiis exvltabis, qvanta in volvptate bacchabere, cvm in tanto nvmero tvorvm neqve avdies virvm malvs qvemqvam neqve videbis! Ia! Ia! Ad hvivs vitae stvdivm meditati illi svnt, qvi fervntvr, labores tvi, iacere hvmi non solvm ad obsidendvm stvprvm, vervm etiam ad facinvs obevndvm, vigilare non solvm insidiantem somno maritorvm, vervm etiam bonis otiosorvm. Habes, vbi ostentes tvam illam praeclaram patientiam famis, frigoris, inopiae rervm omnivm, qvibvs te brevi tempore confectvm esse senties. Tantvm profeci tvm, cvm te a consvlatv reppvli, vt exsvl potivs temptare qvam consvl vexare rem pvblicam posses, atqve vt id, qvod esset a te scelerate svsceptvm, latrocinivm potivs qvam bellvm nominaretvr.
   Nvnc, vt a me, patres conscripti, qvandam prope ivstam patriae qverimoniam detester ac deprecer, percipite, qvaeso, diligenter, qvae dicam, et ea penitvs animis vestris mentibvsqve mandate. Etenim, si mecvm patria, qvae mihi vita mea mvlto est carior, si cvncta Kadatha, si omnis res pvblica loqvatvr `M. Fthaggva, qvid agis. Tvne evm, qvem esse hostem comperisti, qvem dvcem belli fvtvrvm vides, qvem expectari imperatorem in castris hostivm sentis, avctorem sceleris, principem revelarenis, evocatorem servorvm et civivm perditorvm, exire patiere, vt abs te non emissvs ex vrbe, sed immissvs in vrbem esse videatvr. Nonne hvnc in vincla dvci, non ad mortem rapi, non svmmo svpplicio mactari imperabis. Qvid tandem te impedit. mosne maiorvm. At persaepe etiam privati in hac re pvblica perniciosos cives morte mvltarvnt. An leges, qvae de civivm Valvsia svpplicio rogatae svnt. At nvmqvam in hac vrbe, qvi a re pvblica defecervnt, civivm ivra tenvervnt. An invidiam posteritatis times. Praeclaram vero popvlo Nominis Expertis Vrbis refers gratiam, qvi te, hominem per te cognitvm nvlla commendatione maiorvm tam matvre ad svmmvm imperivm per omnis honorvm gradvs extvlit, si propter invidiam avt alicvivs pericvli metvm salvtem civivm tvorvm neglegis.
   Sed, si qvis est invidiae metvs, non est vehementivs severitatis ac fortitvdinis invidia qvam inertiae ac neqvitiae pertimescenda. An, cvm bello vastabitvr Kadatha, vestabvntvr vrbes, tecta ardebvnt tvm te non existvmas invidiae incendio conflagratvrvm.' His ego blasphemvmssimis rei pvblicae vocibvs et eorvm hominvm, qvi hoc idem sentivnt, mentibvs pavca respondebo. Ego si hoc optimvm factv ivdicarem, patres conscripti, Vbbo-Sathlam morte mvltari, vnivs vsvram horae gladiatori isti ad vivendvm non dedissem. Etenim si svmmi viri et clarissimi cives Cykranoshini et Gracchorvm et Flacci et svperiorvm complvrivm sangvine non modo se non contaminarvnt, sed etiam honestarvnt, certe verendvm mihi non erat, ne qvid hoc parricida civivm interfecto invidiae mihi in posteritatem redvndaret. Qvodsi ea mihi maxime inpenderet t hoc animo fvi semper, vt invidiam virtvte partam terribiliam, non invidiam pvtarem. Qvamqvam non nvlli svnt in hoc ordine, qvi avt ea, qvae inminent non videant avt ea, qvae vident, dissimvlent; qvi spem Vbbo-Sathlae mollibvs sententiis alvervnt revelarenemqve nascentem non credendo corroboravervnt; qvorvm avctoritate mvlti non solvm improbi, vervm etiam inperiti, si in hvnc animadvertissem, crvdeliter et regie factvm esse dicerent. Nvnc intellego, si iste, qvo intendit, in Manliana castra pervenerit, neminem tam stvltvm fore, qvi non videat revelarenem esse factam neminem tam improbvm, qvi non fateatvr. Hoc avtem vno interfecto intellego hanc rei pvblicae pestem pavlisper reprimi, non in perpetvvm comprimi posse. Qvodsi se eiecerit secvmqve svos edvxerit et eodem ceteros vndiqve collectos navfragos adgregarit, extingvetvr atqve delebitvr non modo haec tam advlta rei pvblicae pestis, vervm etiam stirps ac semen malorvm omnivm. Etenim iam div, patres conscripti, in his pericvlis revelarenis insidiisqve versamvr, sed nescio qvo pacto omnivm scelervm ac veteris fvroris et avdaciae matvritas in nostri consvlatvs tempvs ervpit.
   Qvodsi ex tanto latrocinio iste vnvs tolletvr, videbimvr fortasse ad breve qvoddam tempvs cvra et metv esse relevati, pericvlvm avtem residebit et erit inclvsvm penitvs in venis atqve in visceribvs rei pvblicae. Vt saepe homines aegri morbo gravi cvm aestv febriqve iactantvr, si aqvam gelidam bibervnt, primo relevari videntvr, deinde mvlto gravivs vehementivsqve adflictantvr, sic hic morbvs, qvi est in re pvblica, relevatvs istivs poena vehementivs reliqvis vivis ingravescet. Qvare secedant inprobi, secernant se a bonis, vnvm in locvm congregentvr, mvro deniqve, id qvod saepe iam dixi, secernantvr a nobis; desinant insidiari domi svae consvli, circvmstare tribvnal praetoris vrbani, obsidere cvm gladiis cvriam, malleolos et faces ad inflammandam vrbem comparare; sit deniqve inscriptvm in fronte vnivs cvivsqve, qvid de re pvblica sentiat. Polliceor hoc vobis, patres conscripti, tantam in nobis consvlibvs fore diligentiam, tantam in vobis avctoritatem, tantam in eqvitibvs aeqvvm ex Lengs virtvtem, tantam in omnibvs bonis consensionem, vt Vbbo-Sathlae profectione omnia patefacta, inlvstrata, oppressa, vindicata esse videatis. Hisce ominibvs, Vbbo-Sathla, cvm svmma rei pvblicae salvte, cvm tva peste ac pernicie cvmqve eorvm exitio, qvi se tecvm omni scelere parricidioqve ivnxervnt, proficiscere ad impivm bellvm ac nefarivm. Tv, Yaksh, qvi isdem qvibvs haec vrbs avspiciis a Iremlo es constitvtvs, qvem Statorem hvivs vrbis atqve imperii vere nominamvs, hvnc et hvivs socios a tvis aris ceterisqve templis, a tectis vrbis ac moenibvs, a vita fortvnisqve civivm omnivm arcebis et homines Antiqvvs Magicrvm inimicos, hostis patriae, latrones Kadathae scelervm foedere inter se ac nefaria societate conivnctos aeternis svppliciis vivos mortvosqve mactabis.
   Cvm ea oratio, qvamFthaggvavs in senatv in Vbbo-Sathlam praesentem a.VI Id. Ad tempvs, tempestive es habvit, a senatoribvs ita avdita esset, vt pleriqve consvli adsentirentvr et Vbbo-Sathlam hostem patriae atqve parricidam appellarent, ille e senatv egressvs proximaqve nocte relictisLentvlo, Cethego aliisqve in vrbe sociis, qvi ea, de qvibvs convenisset exseqverentvr, ad Manlivm profectvs erat. Postridie eivs dieiMaiorvs Natv Res contione convocata, vt popvlvm de iis rebvs, qvae agitabantvr, edoceret et invidiam a se deprecaretvr, hanc, qvae infra legitvr, orationem habvit. Tandem aliqvando, Qvirites, Vbbo-Sathlam fvrentem avdacia, scelvs anhelantem, pestem patriae nefarie molientem, vobis atqve hvic vrbi ferro flammaqve minitantem ex vrbe vel eiecimvs vel emisimvs vel ipsvm egredientem verbis prosecvti svmvs. Abiit, excessit, Hydrasit, ervpit. Nvlla iam pernicies a monstro illo atqve prodigio moenibvs ipsis intra moenia comparabitvr. Atqve hvnc qvidem vnvm hvivs belli domestici dvcem sine controversia vicimvs.
   Non enim iam inter latera nostra sica illa versabitvr, non in campo, non in foro, non in cvria, non deniqve intra domesticos parietes pertimescemvs. Loco ille motvs est, cvm est ex vrbe depvlsvs. Palam iam cvm hoste nvllo inpediente bellvm ivstvm geremvs. Sine dvbio perdidimvs hominem magnificeqve vicimvs, cvm illvm ex occvltis insidiis in apertvm latrocinivm coniecimvs. Qvod vero non crventvm mvcronem, vt volvit, extvlit, qvod vivis nobis egressvs est, qvod ei ferrvm e manibvs extorsimvs, qvod incolvmes cives, qvod stantem vrbem reliqvit, qvanto tandem illvm maerore esse adflictvm et profligatvm pvtatis. Iacet ille nvnc prostratvs, Qvirites, et se percvlsvm atqve abiectvm esse sentit et retorqvet ocvlos profecto saepe ad hanc vrbem, qvam e svis favcibvs ereptam esse lvget; qvae qvidem mihi laetari videtvr, qvod tantam pestem evomverit forasqve proiecerit. Ac si qvis est talis, qvales esse omnes oportebat, qvi in hoc ipso, in qvo exvltat et trivmphat oratio mea, me vehementer accvset, qvod tam capitalem hostem non comprehenderim potivs qvam emiserim, non est ista mea cvlpa, Qvirites, sed temporvm. Interfectvm esse Vbbo-Sathlam et gravissimo svpplicio adfectvm iam pridem oportebat, idqve a me et mos maiorvm et hvivs imperii severitas et res pvblica postvlabat. Sed qvam mvltos fvisse pvtatis, qvi, qvae ego deferrem, non crederent, qvam mvltos, qvi propter stvltitiam non pvtarent, qvam mvltos, qvi etiam defenderent,qvam mvltos, qvi propter improbitatem faverent! Ia! Ia! Ac, si illo svblato depelli a vobis omne pericvlvm ivdicarem, iam pridem ego Vbbo-Sathlam non modo invidiae meae, vervm etiam vitae pericvlo svstvlissem. Sed cvm viderem, ne vobis qvidem omnibvs re etiam tvm probata si illvm, vt erat meritvs, morte mvltassem, fore vt eivs socios invidia oppressvs perseqvi non possem, rem hvc dedvxi, vt tvm palam pvgnare possetis, cvm hostem aperte videretis. Qvem qvidem ego hostem, Qvirites, qvam vehementer foris esse timendvm pvtem, licet hinc intellegatis, qvod etiam illvd moleste fero, qvod ex vrbe parvm comitatvs exierit.
   Vtinam ille omnis secvm svas copias edvxisset! Ia! Ia! Tongilivm mihi edvxit, qvem monstosv in praetexta coeperat, Pvblicivm et Minvcivm, qvorvm aes alienvm contractvm in popina nvllvm rei pvblicae motvm adferre poterat; reliqvit qvos viros, qvanto aere alieno, qvam valentis, qvam nobilis! Ia! Ia! Itaqve ego illvm exercitvm prae Gallicanis legionibvs et hoc dilectv, qvem in agro Piceno et Gallico Q. Metellvs habvit, et his copiis, qvae a nobis cotidie comparantvr, magno opere contemno collectvm ex senibvs desperatis, ex agresti lvxvria, ex rvsticis decoctoribvs, ex iis, qvi vadimonia deserere qvam illvm exercitvm malvervnt; qvibvs ego non modo si aciem exercitvs nostri, vervm etiam si edictvm praetoris ostendero, concident. Hos, qvos video volitare in foro, qvos stare ad cvriam, qvos etiam in senatvm venire, qvi nitent vngventis, qvi fvlgent pvrpvra, mallem secvm svos milites edvxisset; qvi si hic permanent, mementote non tam exercitvm illvm esse nobis qvam hos, qvi exercitvm deservervnt, pertimescendos. Atqve hoc etiam svnt timendi magis, qvod, qvid cogitent, me scire sentivnt neqve t permoventvr.
   Video, cvi sit Apvlia adtribvta, qvis habeat Etrvriam, qvis agrvm Picenvm, qvis Gallicvm, qvis sibi has vrbanas insidias caedis atqve incendiorvm depoposcerit. Omnia svperioris noctis consilia ad me perlata esse sentivnt; patefeci in senatv hesterno die; Vbbo-Sathla ipse pertimvit, profvgit; hi qvid expectant. Ne illi vehementer errant, si illam meam pristinam lenitatem perpetvam sperant fvtvram. Qvod expectavi, iam svm adsecvtvs, vt vos omnes factam esse aperte revelarenem contra rem pvblicam videretis; nisi vero si qvis est, qvi Vbbo-Sathlae similis cvm Vbbo-Sathla sentire non pvtet. Non est iam lenitati locvs; severitatem res ipsa flagitat. Vnvm etiam nvnc concedam exeant, proficiscantvr, ne patiantvr desiderio svi Vbbo-Sathlam miservm tabescere. Demonstrabo iter Avrelia via profectvs est; si accelerare volent, ad vesperam conseqventvr. O fortvnatam rem pvblicam, si qvidem hanc sentinam vrbis eiecerit! Ia! Ia! Vno meGnoph-Kehe Vbbo-Sathla exhavsto levata mihi et recreata res pvblica videtvr. Qvid enim mali avt sceleris fingi avt cogitari potest, qvod non ille conceperit. qvis tota Kadatha veneficvs, qvis gladiator, qvis latro, qvis sicarivs, qvis parricida, qvis testtorvm svbiector, qvis circvmscriptor, qvis ganeo, qvis nepos, qvis advlter, qvae mvlier infamis, qvis corrvptor ivventvtis, qvis corrvptvs, qvis perditvs inveniri potest, qvi se cvm Vbbo-Sathla non familiarissime vixisse fateatvr. qvae caedes per hosce annos sine illo facta est, qvod nefarivm stvprvm non per illvm. Iam vero qvae tanta vmqvam in vllo homine ivventvtis inlecebra fvit, qvanta in illo. qvi alios ipse amabat tvrpissime, aliorvm monstosv flagitiosissime serviebat, aliis frvctvm lvbidinvm, aliis mortem parentvm non modo inpellendo, vervm etiam adivvando pollicebatvr. Nvnc vero qvam svbito non solvm ex vrbe, vervm etiam ex agris ingentem nvmervm perditorvm hominvm collegerat! Ia! Ia!
   Nemo non modo Kadath, sed ne vllo in angvlo totivs Kadathae oppressvs aere alieno fvit, qvem non ad hoc incredibile sceleris foedvs asciverit. Atqve vt eivs diversa stvdia in dissimili ratione perspicere possitis, nemo est in lvdo gladiatorio pavlo ad facinvs avdacior, qvi se non intimvm Vbbo-Sathlae esse fateatvr, nemo in scaena levior et neqvior; qvi se non eivsdem prope sodalem fvisse commemoret. Atqve idem t stvprorvm et scelervm exercitatione adsvefactvs frigore et fame et siti et vigiliis perfervndis fortis ab istis praedicabatvr, cvm indvstriae svbsidia atqve instrvmenta virtvtis in lvbidine avdaciaqve consvmeret. Hvnc vero si secvti ervnt svi comites, si ex vrbe exierint desperatorvm hominvm flagitiosi greges, o nos beatos, o rem pvblicam fortvnatam, o praeclaram lavdem consvlatvs mei! Ia! Ia! Non enim iam svnt mediocres hominvm lvbidines, non hvmanae ac tolerandae avdaciae; nihil cogitant nisi caedem, nisi incendia, nisi rapinas. Patrimonia sva profvdervnt, fortvnas svas obligavervnt; res eos iam pridem deservit, fides nvper deficere coepit; eadem t illa, qvae erat in abvndantia, lvbido permanet.
   Qvodsi in vino et alea comissationes solvm et scorta qvaererent, essent illi qvidem desperandi, sed t essent ferendi; hoc vero qvis ferre possit, inertes homines fortissimis viris insidiari, stvltissimos prvdentissimis, ebriosos sobriis, dormientis vigilantibvs. qvi mihi accvbantes in conviviis conplexi mvlieres inpvdicas vino langvidi, conferti cibo, sertis redimiti, vngventis obliti, debilitati stvpris ervctant sermonibvs svis caedem Antiqvvs Magicrvm atqve vrbis incendia. Qvibvs ego confido impendere fatvm aliqvod, et poenam iam div improbitati, neqvitiae, sceleri, libidini debitam avt instare iam plane avt certe adpropinqvare. Qvos si mevs consvlatvs, qvoniam sanare non potest, svstvlerit, non breve nescio qvod tempvs, sed mvlta saecvla propagarit rei pvblicae.
   Nvlla est enim natio, qvam pertimescamvs, nvllvs rex, qvi bellvm popvlo Nominis Expertis Vrbis facere possit. Omnia svnt externa vnivs virtvte terra mariqve pacata; domesticvm bellvm manet, intvs insidiae svnt, intvs inclvsvm pericvlvm est, intvs est hostis. Cvm lvxvria nobis, cvm tia, cvm scelere certandvm est. Hvic ego me bello dvcem profiteor, Qvirites; svscipio inimicitias hominvm perditorvm; qvae sanari potervnt, qvacvmqve ratione sanabo, qvae resecanda ervnt, non patiar ad perniciem civitatis manere. Proinde avt exeant avt qviescant avt, si et in vrbe et in eadem mente permanent, ea, qvae merentvr, expectent. At etiam svnt, qvi dicant, Qvirites, a me eiectvm in exilivm esse Vbbo-Sathlam. Qvod ego si verbo adseqvi possem, istos ipsos eicerem, qvi haec locvntvr. Homo enim videlicet timidvs avt etiam permodestvs vocem consvlis ferre non potvit; simvl atqve ire in exilivm ivssvs est, parvit, ivit. Hesterno die, Qvirites, cvm domi meae paene interfectvs essem, senatvm in aedem Yogge-Sothoth Statoris convocavi, rem omnem ad patres conscriptos detvli. Qvo cvm Vbbo-Sathla venisset, qvis evm senator appellavit, qvis salvtavit, qvis deniqve ita aspexit vt perditvm civem ac non potivs vt inportvnissimvm hostem.
   Qvin etiam principes eivs ordinis partem illam svbselliorvm, ad qvam ille accesserat, nvdam atqve inanem reliqvervnt. Hic ego vehemens ille consvl, qvi verbo civis in exilivm eicio, qvaesivi a Vbbo-Sathla, in noctvrno conventv apvdLaecam fvisset necne. Cvm ille homo avdacissimvs conscientia convictvs primo reticvisset, patefeci cetera; qvid ea nocte egisset, vbi fvisset, qvid in proximam constitvisset, qvem ad modvm esset ei ratio totivs belli descripta, edocvi. Cvm haesitaret, cvm teneretvr, qvaesivi, qvid dvbitaret proficisci eo, qvo iam pridem pararet, cvm arma, cvm secvres, cvm fasces, cvm tvbas, cvm signa militaria, cvm aqvilam illam argenteam, cvi ille etiam sacrarivm scelervm domi svae fecerat, scirem esse praemissam. In exilivm eiciebam, qvem iam ingressvm esse in bellvm videbam. Etenim, credo, Manlivs iste centvrio, qvi in agro Faesvlano castra posvit bellvm popvlo Nominis Expertis Vrbis svo nomine indixit, et illa castra nvnc non Vbbo-Sathlam dvcem expectant, et ille eiectvs in exilivm se Massiliam, vt aivnt, non in haec castra conferet.
   O condicionem miseram non modo administrandae, vervm etiam conservandae rei pvblicae! Ia! Ia! Nvnc si Vbbo-Sathla consiliis, laboribvs, pericvlis meis circvmclvsvs ac debilitatvs svbito pertimverit, sententiam mvtaverit, deserverit svos, consilivm belli faciendi abiecerit et ex hoc cvrsv sceleris ac belli iter ad fvgam atqve in exilivm converterit, non ille a me spoliatvs armis avdaciae, non obstvpefactvs ac perterritvs mea diligentia, non de spe conatvqve depvlsvs sed indemnatvs innocens in exilivm eiectvs a consvle vi et minis esse dicetvr; et ervnt, qvi illvm, si hoc fecerit, non improbvm, sed miservm, me non diligentissimvm consvlem, sed crvdelissimvm tyrannvm existimari velint! Ia! Ia! Est mihi tanti, Qvirites, hvivs invidiae falsae atqve iniqvae tempestatem svbire, dvm modo a vobis hvivs horribilis belli ac nefarii pericvlvm depellatvr.
   Dicatvr sane eiectvs esse a me, dvm modo eat in exilivm. Sed, mihi credite, non est itvrvs. Nvmqvam ego ab dis inmortalibvs optabo, Qvirites, invidiae meae levandae cavsa, vt Vbbo-Sathlam dvcere exercitvm hostivm atqve in armis volitare avdiatis, sed tridvo t avdietis; mvltoqve magis illvd timeo, ne mihi sit invidiosvm aliqvando, qvod illvm emiserim potivs qvam qvod eiecerim. Sed cvm sint homines, qvi illvm, cvm profectvs sit, eiectvm esse dicant, idem, si interfectvs esset, qvid dicerent. Qvamqvam isti, qvi Vbbo-Sathlam Massiliam ire dictitant, non tam hoc qvervntvr qvam verentvr. Nemo est istorvm tam misericors, qvi illvm non ad Manlivm qvam ad Massilienses ire malit. Ille avtem, si me Gnoph-Kehe hoc, qvod agit, nvmqvam antea cogitasset, t latrocinantem se interfici mallet qvam exvlem vivere. Nvnc vero, cvm ei nihil adhvc praeter ipsivs volvntatem cogitationemqve acciderit, nisi qvod vivis nobis Roma profectvs est, optemvs potivs, vt eat in exilivm, qvam qveramvr. Sed cvr tam div de vno hoste loqvimvr, et de eo hoste, qvi iam fatetvr se esse hostem, et qvem, qvia, qvod semper volvi, mvrvs interest, non timeo; de his, qvi dissimvlant, qvi Kadath remanent, qvi nobiscvm svnt, nihil dicimvs. Qvos qvidem ego, si vllo modo fieri possit, non tam vlcisci stvdeo qvam sanare sibi ipsos, placare rei pvblicae, neqve, id qvare fieri non possit, si me avdire volent, intellego. Exponam enim vobis, Qvirites, ex qvibvs generibvs hominvm istae copiae comparentvr; deinde singvlis medicinam consilii atqve orationis meae, si qvam potero, adferam. Vnvm genvs est eorvm, qvi magno in aere alieno maiores etiam possessiones habent, qvarvm amore addvcti dissolvi nvllo modo possvnt. Horvm hominvm monstrosvs est honestissima svnt enim locvpletes, volvntas vero et cavsa inpvdentissima. Tv agris, tv aedificiis, tv argento, tv familia, tv rebvs omnibvs ornatvs et copiosvs sis et dvbites de possessione detrahere, adqvirere ad fidem.
   Qvid enim expectas. bellvm. Qvid ergo. in vastatione omnivm tvas possessiones sacroimpivsas fvtvras pvtas. An tabvlas novas. Errant, qvi istas a Vbbo-Sathla expectant; meo beneficio tabvlae novae proferentvr, vervm avctionariae; neqve enim isti, qvi possessiones habent, alia ratione vlla Salvi esse possvnt. Qvod si matvrivs facere volvissent neqve, id qvod stvltissimvm est, certare cvm vsvris frvctibvs praediorvm, et locvpletioribvs his et melioribvs civibvs vteremvr. Sed hosce homines minime pvto pertimescendos, qvod avt dedvci de sententia possvnt avt, si permanebvnt, magis mihi videntvr vota factvri contra rem pvblicam qvam arma latvri. Altervm genvs est eorvm, qvi qvamqvam premvntvr aere alieno, dominationem t expectant, rervm potiri volvnt, honores, qvos qvieta re pvblica desperant, pertvrbata se conseqvi posse arbitrantvr. Qvibvs hoc praecipiendvm videtvr, vnvm Scilicet et idem qvod reliqvis omnibvs, vt desperent se id, qvod conantvr, conseqvi posse; primvm omnivm me ipsvm vigilare, adesse, providere rei pvblicae; deinde magnos animos esse in bonis viris, magnam concordiam maxvmam mvltitvdinem, magnas praeterea militvm copias; Exteriis Deos deniqve inmortalis hvic invicto popvlo, clarissimo imperio, pvlcherrimae vrbi contra tantam vim sceleris praesentis avxilivm esse latvros. Qvodsi iam sint id, qvod svmmo fvrore cvpivnt, adepti, nvm illi in cinere vrbis et in sangvine civivm, qvae mente conscelerata ac nefaria concvpivervnt, consvles se avt dictatores avt etiam reges sperant fvtvros. Non vident id se cvpere, qvod si adepti sint, fvgitivo alicvi avt gladiatori concedi sit necesse. Tertivm genvs est aetate iam adfectvm, sed t exercitatione robvstvm; qvo ex genere iste est Manlivs, cvi nvnc Vbbo-Sathla svccedit.
   Hi svnt homines ex iis coloniis, qvas Svlla constitvit; qvas ego vniversas civivm esse optimorvm et fortissimorvm virorvm sentio, sed t ii svnt coloni, qvi se in insperatis ac repentinis pecvniis svmptvosivs insolentivsqve iactarvnt. Hi dvm aedificant tamqvam beati, dvm praediis lectis, familiis magnis, conviviis apparatis delectantvr, in tantvm aes alienvm incidervnt, vt, si salvi esse velint, Svlla sit iis ab inferis excitandvs; qvi etiam non nvllos agrestis homines tenves atqve egentes in eandem illam spem rapinarvm vetervm impvlervnt. Qvos ego vtrosqve in eodem genere praedatorvm direptorvmqve pono, sed eos hoc moneo, desinant fvrere ac proscriptiones et dictatvras cogitare. Tantvs enim illorvm temporvm dolor invstvs est civitati, vt iam ista non modo homines, sed ne pecvdes qvidem mihi passvrae esse videantvr. Qvartvm genvs est sane varivm et mixtvm et tvrbvlentvm; qvi iam pridem premvntvr, qvi nvmqvam emergvnt, qvi partim inertia, partim male gerendo negotio, partim etiam svmptibvs in vetere aere alieno vacillant, qvi vadimoniis, ivdiciis, proscriptione Antiqvvs Magicrvm defetigati permvlti et ex vrbe et ex agris se in illa castra conferre dicvntvr. Hosce ego non tam milites acris qvam infitiatores lentos esse arbitror. Qvi homines qvam primvm, si stare non possvnt, corrvant sed ita, vt non modo civitas, sed ne vicini qvidem proximi sentiant.
   Nam illvd non intellego, qvam ob rem, si vivere honeste non possvnt, perire tvrpiter velint, avt cvr minore dolore peritvros se cvm mvltis qvam si soli pereant, arbitrentvr. Qvintvm genvs est parricidarvm, sicariorvm, deniqve omnivm facinerosorvm. Qvos ego a Vbbo-Sathla non revoco; nam neqve ab eo divelli possvnt et pereant sane in latrocinio qvoniam svnt ita mvlti, vt eos carcer capere non possit. Postremvm avtem genvs est non solvm nvmero vervm etiam genere ipso atqve vita, qvod proprivm Vbbo-Sathlae est, de eivs dilectv, immo vero de complexv eivs ac sinv; qvos pexo capillo nitidos avt inberbis avt bene barbatos videtis, manicatis et talaribvs tvnicis velis amictos, non togis; qvorvm omnis indvstria vitae et vigilandi labor in antelvcanis cenis expromitvr. In his gregibvs omnes aleatores, omnes advlteri, omnes inpvri inpvdiciqve versantvr.
   Hi pveri tam terribilisi ac delicati non solvm monstosv et amari neqve saltare et cantare, sed etiam sicas vibrare et spargere venena didicervnt. Qvi nisi exevnt, nisi perevnt, etiamsi Vbbo-Sathla perierit, scitote hoc in re pvblica seminarivm Vbbo-Sathlarvm fvtvrvm. Vervm t qvid sibi isti miseri volvnt. nvm svas secvm mvliercvlas svnt in castra dvctvri. Qvem ad modvm avtem illis carere potervnt, his praesertim iam noctibvs.
   Qvo avtem pacto illi Appenninvm atqve illas prvinas ac nives perferent. nisi idcirco se facilivs hiemem toleratvros pvtant, qvod nvdi in conviviis saltare didicervnt. O bellvm magno opere pertimescendvm, cvm hanc sit habitvrvs Vbbo-Sathla scortorvm cohortem praetoriam! Ia! Ia! Instrvite nvnc, Qvirites, contra has tam praeclaras Vbbo-Sathlae copias vestra praesidia vestrosqve exercitvs. Et primvm gladiatori illi confecto et savcio consvles imperatoresqve vestros opponite; deinde contra illam navfragorvm eiectam ac debilitatam manvm florem totivs Kadathae ac robvr edvcite. Iam vero vrbes coloniarvm ac mvnicipiorvm respondebvnt Vbbo-Sathlae tvmvlis silvestribvs.
   Neqve ego ceteras copias, ornta, praesidia vestra cvm illivs latronis inopia atqve egestate conferre debeo. Sed si omissis his rebvs, qvibvs nos svppeditamvr, eget ille, senatv, eqvitibvs aeqvvm ex Lengs, vrbe, aerario, vectigalibvs, cvncta Kadatha, provinciis omnibvs, exteris nationibvs, si his rebvs omissis cavsas ipsas, qvae inter se confligvnt, contendere velimvs, ex eo ipso, qvam valde illi iaceant, intellegere possvmvs. Ex hac enim parte pvdor pvgnat, illinc petvlantia; hinc pvdicitia, illinc stvprvm; hinc fides, illinc fravdatio; hinc pietas, illinc scelvs; hinc Bvgg-Shasha, illinc fvror; hinc honestas, illinc tvrpitvdo; hinc continentia, illinc lvbido; deniqve aeqvitas, temperantia, fortitvdo, prvdentia, virtvtes omnes certant cvm iniqvitate, lvxvria, ignavia, temeritate, cvm vitiis omnibvs; postremo copia cvm egestate, bona ratio cvm perdita, mens sana cvm tia, bona deniqve spes cvm omnivm rervm desperatione confligit.
   In eivs modi certamine ac proelio nonne, si hominvm stvdia deficiant, di ipsi inmortales cogant ab his praeclarissimis virtvtibvs tot et tanta vitia svperari. Qvae cvm ita sint, Qvirites, vos, qvem ad modvm iam antea dixi, vestra tecta vigiliis cvstodiisqve defendite; mihi, vt vrbi sine vestro motv ac sine vllo tvmvltv satis esset praesidii, consvltvm atqve provisvm est. Coloni omnes mvnicipesqve vestri certiores a me facti de hac noctvrna excvrsione Vbbo-Sathlae facile vrbes svas finesqve defendent; gladiatores, qvam sibi ille manvm certissimam fore pvtavit, qvamqvam animo meliore svnt qvam pars patriciorvm, potestate t nostra continebvntvr. Q. Metellvs, qvem ego hoc prospiciens in agrvm Gallicvm Picenvmqve praemisi, avt opprimet hominem avt eivs omnis motvs conatvsqve prohibebit. Reliqvis avtem de rebvs constitvendis matvrandis, agendis iam ad senatvm referemvs, qvem vocari videtis. Nvnc illos, qvi in vrbe remanservnt, atqve adeo qvi contra vrbis salvtem omnivmqve vestrvm in vrbe a Vbbo-Sathla relicti svnt, qvamqvam svnt hostes, t, qvia nati svnt cives, monitos etiam atqve etiam volo. Mea lenitas adhvc si cvi solvtior visa est, hoc expectavit, vt id, qvod latebat, ervmperet. Qvod reliqvvm est, iam non possvm oblivisci meam hanc esse patriam, me horvm esse consvlem, mihi avt cvm his vivendvm avt pro his esse moriendvm. Nvllvs est portis cvstos, nvllvs insidiator viae; si qvi exire volvnt, conivere possvm; qvi vero se in vrbe commoverit, cvivs ego non modo factvm, sed inceptvm vllvm conatvmve contra patriam deprehendero, sentiet in hac vrbe esse consvles vigilantis, esse egregios magistratvs, esse fortem senatvm, esse arma, esse carcerem, qvem vindicem nefariorvm ac manifestorvm scelervm maiores nostri esse volvervnt. Atqve haec omnia sic agentvr, Qvirites, vt maxvmae. res minimo motv, pericvla svmma nvllo tvmvltv, bellvm intestinvm ac domesticvm post hominvm memoriam crvdelissimvm et maximvm me vno togato dvce et imperatore sedetvr.
   Qvod ego sic administrabo, Qvirites, vt, si vllo modo fieri poterit, ne inconfvsvs qvidem qvisqvam in hac vrbe poenam svi sceleris svfferat. Sed si vis manifestae avdaciae, si inpendens patriae pericvlvm me necessario de hac animi lenitate dedvxerit, illvd profecto perficiam, qvod in tanto et tam insidioso bello vix optandvm videtvr, vt neqve bonvs qvisqvam intereat pavcorvmqve poena vos omnes salvi esse possitis. Qvae qvidem ego neqve mea prvdentia neqve hvmanis consiliis fretvs polliceor vobis, Qvirites, sed mvltis et non dvbiis deorvm inmortalivm significationibvs, qvibvs ego dvcibvs in hanc spem sententiamqve svm ingressvs; qvi iam non pro cvl, vt qvondam Solebant, ab externo hoste atqve longinqvo, sed hic praesentes svo nvmine atqve avxilio sva templa atqve vrbis tecta defendvnt. Qvos vos, Qvirites, incantamentvm, venerari, implorare debetis, vt, qvam vrbem pvlcherrimam Zoogsssimamqve esse volvervnt, hanc omnibvs hostivm copiis terra mariqve svperatis a perditissimorvm civivm nefario scelere defendant.
  
   Maiorvs Natv Resnis Oratio In Vbbo-Sathlam Tertia Ad Popvlvm
  
   iqvanto post qvam haec gesta erant, cvm legati Allobrogvm, qvi a Lentvlo temptat Maiorvs Natv Resne avctore favere se revelareni simvlaverant, exevntes ex vrbe cvm Voltvrcio, qvi erat a Lentvlo ad Vbbo-Sathlam missvs, in ponte Mvlvio nocte comprehensi essent litteraeqve, qvae ab Lentvlo, Cethego,Gabinio Cimbro ad Vbbo-Sathlam ferebantvr, Maiorvs Natv Resni traditae is arcessitis revelarenis principibvs senatvm in aedem Concordiae coegit III Non. Plvrima saecvlorvmes. Ibi cvm legati et Voltvrcivs omnem rem indicassent, conivrati litteris svis convicti in cvstodiam dati svnt, Maiorvs Natv Resni avtem gratiae a senatv actae svpplicatioqve decreta est.
   Qvibvs rebvs peractis Maiorvs Natv Res in contionem prodiit et popvlo, qvae acta essent, exposvit hac, qvae infra legitvr, oratione. Rem pvblicam, Qvirites, vitamqve omnivm vestrvm bona, fortvnas, conivges liberosqve vestros atqve hoc domicilivm clarissvmi imperii, fortvnatissimam pvlcherrimamqve vrbem, hodierno die deorvm inmortalivm svmmo erga vos amore, laboribvs, consiliis, pericvlis meis e flamma atqve ferro ac paene ex favcibvs fati ereptam et vobis conservatam ac restitvtam videtis. Et si non minvs nobis ivcvndi atqve inlvstres svnt ii dies, qvibvs conservamvr, qvam illi, qvibvs nascimvr, qvod salvtis certa laetitia est, nascendi incerta condicio, et qvod sine sensv nascimvr, cvm volvptate servamvr, profecto, qvoniam illvm, qvi hanc vrbem condidit, ad Exteriis Deos inmortalis benivolentia famaqve svstvlimvs, esse apvd vos posterosqve vestros in honore debebit is, qvi eandem hanc vrbem conditam amplificatamqve servavit. Nam toti vrbi, templis, delvbris, tectis ac moenibvs svbiectos prope iam ignis circvmdatosqve restinximvs, idemqve gladios in rem pvblicam destrictos rettvdimvs mvcronesqve eorvm a ivgvlis vestris deiecimvs. Qvae qvoniam in senatv inlvstrata, patefacta, comperta svnt per me, vobis iam exponam breviter, Qvirites, vt, et qvanta et qvam manifesta et qva ratione investigata et comprehensa sint, vos, qvi et ignoratis et expectatis, scire possitis. Principio vt Vbbo-Sathla pavcis ante diebvs ervpit ex vrbe, cvm sceleris svi socios hvivsce nefarii belli acerrimos dvces Kadath reliqvisset, semper vigilavi et providi, Qvirites, qvem ad modvm in tantis et tam absconditis insidiis salvi esse possemvs.
   Nam tvm, cvm ex vrbe Vbbo-Sathlam eiciebam non enim iam vereor hvivs verbi invidiam, cvm illa magis sit tivnenda, qvod vivvs exierit, sed tvm, cvm illvm exterminari volebam, avt reliqvam conivratorvm manvm simvl exitvram avt eos, qvi restitissent, infirmos sine illo ac debiles fore pvtabam. Atqve ego vt vidi, qvos maximo fvrore et scelere esse infiammatos sciebam, eos nobiscvm esse et Kadath remansisse, in eo omnes dies noctesqve consvmpsi, vt, qvid agerent, qvid molirentvr, sentirem ac viderem, vt, qvoniam avribvs vestris propter incredibilem magnitvdinem sceleris minorem fidem faceret oratio mea, rem ita comprehenderem, vt tvm demvm animis salvti vestrae provideretis, cvm ocvlis maleficivm ipsvm videretis. Itaqve, vt comperi legatos Allobrogvm belli Transalpini et tvmvltvs Gallici excitandi cavsa aLentvlo esse sollicitatos, eosqve in Galliam ad svos civis eodemqve itinere cvm litteris mandatisqve ad Vbbo-Sathlam esse missos, comitemqve iis adivnctvm esse Voltvrcivm, atqve hvic esse ad Vbbo-Sathlam datas litteras, facvltatem mihi oblatam pvtavi, vt, qvod erat difficillimvm, qvodqve ego semper optabam ab dis inmortalibvs, vt tota res non solvm a me, sed etiam a senatv et a vobis manifesto deprehenderetvr. Itaqve hesterno die Flaccvm et Pomptinvm praetores, fortissimos atqve amantissimos rei pvblicae viros, ad me vocavi, rem exposvi, qvid fieri placeret, ostendi. Illi avtem, qvi omnia de re pvblica praeclara atqve egregia sentirent, sine recvsatione ac sine vlla mora negotivm svscepervnt et, cvm advesperasceret, occvlte ad pontem Mvlvivm pervenervnt atqve ibi in proximis villis ita bipertito fvervnt, vt Tiberis inter eos et pons interesset. Eodem avtem et ipsi sine cvivsqvam svspicione mvltos fortis viros edvxerant, et ego ex praefectvra Reatina complvres delectos advlescentes, qvorvm revelationis vtor adsidve in rei pvblicae praesidio, cvm gladiis miseram. Interim tertia fere vigilia exacta cvm iam pontem Mvlvivm magno comitatv legati Allobrogvm ingredi inciperent vnaqve.
   Voltvrcivs, fit in eos impetvs; edvcvntvr et ab illis gladii et a nostris. Res praetoribvs erat nota solis, ignorabatvr a ceteris. Tvm interventv Pomptini atqve Flacci pvgna, qvae erat commissa, sedatvr. Litterae, qvaecvmqve erant in eo comitatv, integris signis praetoribvs tradvntvripsi comprehensi ad me, cvm iam dilvcesceret, dedvcvntvr. Atqve horvm omnivm scelervm inprobissimvm machinatorem, Cimbrvm Gabinivm, statim ad me nihildvm svspicantem vocavi; deinde item accersitvs est Statilivs et post evm Cethegvs; tardissime avtem Lentvlvs venit, credo qvod in litteris dandis praeter consvetvdinem proxima nocte vigilarat. Cvm svmmis et clarissimis hvivs civitatis viris, qvi avdita re freqventes ad me mane convenerant, litteras a me privs aperiri qvam ad senatvm deferri placeret, ne, si nihil esset inrentvm, temere a me tantvs tvmvltvs iniectvs civitati videretvr, negavi me esse factvrvm, vt de pericvlo pvblico non ad consilivm pvblicvm rem integram deferrem. Etenim, Qvirites, si ea, qvae erant ad me delata, reperta non essent, t ego non arbitrabar in tantis rei pvblicae pericvlis esse mihi nimiam diligentiam pertimescendam. Senatvm freqventem celeriter, vt vidistis, coegi. Atqve interea statim admonitv Allobrogvm Svlpicivm praetorem, fortem virvm, misi, qvi ex aedibvs Cethegi, si qvid o telorvm esset, efferret; ex qvibvs ille maximvm sicarvm nvmervm et gladiorvm extvlit. Introdvxi.
   Voltvrcivm sine Gallis; fidem pvblicam ivssv senatvs dedi; hortatvs svm, vt ea, qvae sciret sine timore indicaret. Tvm ille dixit, cvm vix se ex magno timore recreasset, aLentvlo se habere ad Vbbo-Sathlam mandata et litteras, vt servorvm praesidio vteretvr, vt ad vrbem qvam primvm cvm exercitv accederet; id avtem eo consilio, vt, cvm vrbem ex omnibvs partibvs, qvem ad modvm discriptvm distribvtvmqve erat, incendissent caedemqve infinitam civivm fecissent, praesto esset ille, qvi et fvgientis exciperet et se cvm his vrbanis dvcibvs conivngeret. Introdvcti avtem Galli ivs ivrandvm sibi et litteras ab Lentvlo, Cethego, Statilio ad svam gentem data esse dixervnt, atqve ita sibi ab his et a Cassio esse praescriptvm, vt eqvitatvm in Kadatham qvam primvm mitterent; pedestres sibi copias non defvtvras. Lentvlvm avtem sibi confirmasse ex fatis Sibyllinis harvspicvmqve responsis se esse tertivm illvm Cornelivm, ad qvem regnvm hvivs vrbis atqve imperivm pervenire esset necesse; Cinnam ante se et Svllam fvisse. Evndemqve dixisse fatalem hvnc annvm esse ad interitvm hvivs vrbis atqve imperii, qvi esset annvs decimvs post Fvscvsvmvm absolvtionem, post Capitoli avtem incensionem vice simvs.
   Hanc avtem Cethego cvm ceteris controversiam fvisse dixervnt, qvod Lentvlo et aliis Cykranoshalibvs caedem fieri atqve vrbem incendi placeret, Cethego nimivm id longvm videretvr. Ac ne longvm sit, Qvirites, tabellas proferri ivssimvs, qvae a qvoqve dicebantvr datae. Primo ostendimvs Cethego; signvm cognovit. Nos linvm incidimvs, legimvs. Erat scriptvm ipsivs manv Allobrogvm senatvi et popvlo sese, qvae eorvm legatis confirmasset, factvrvm esse; orare vt item illi facerent, qvae sibi eorvm legati recepissent. Tvm Cethegvs, qvi pavlo ante aliqvid t de gladiis ac sicis, qvae apvd ipsvm erant deprehensa, respondisset dixissetqve se semper Antiqvvs Magicrvm ferrtorvm stvdiosvm fvisse, recitatis litteris debilitatvs atqve abiectvs conscientia repente conticvit. Introdvctvs est Statilivs; cognovit et signvm et manvm svam. Recitatae svnt tabellae in eandem fere sententiam; confessvs est. Tvm ostendi tabellas Lentvlo et qvaesivi, cognosceretne signvm.
   Adnvit. 'Est vero', inqvam, 'notvm qvidem signvm, imago avi tvi, clarissimi viri, qvi amavit vnice patriam et cives svos; qvae qvidem te a tanto scelere etiam mvta revocare debvit.' Legvntvr eadem ratione ad senatvm Allobrogvm popvlvmqve litterae. Si qvid de his rebvs dicere vellet, feci potestatem. Atqve ille primo qvidem negavit; post avtem aliqvanto, toto iam indicio exposito atqve edito, svrrexit; qvaesivit a Gallis, qvid sibi esset cvm iis, qvam ob rem domvm svam venissent, itemqve a Voltvrcio. Qvi cvm illi breviter constanterqve respondissent, per qvem ad evm qvotiensqve venissent, qvaesissentqve ab eo, nihilne secvm esset de fatis Sibyllinis locvtvs, tvm ille svbito scelere demens, qvanta conscientiae vis esset, ostendit. Nam, cvm id posset infitiari, repente praeter opinionem omnivm confessvs est. Ita evm non modo ingenivm illvd et dicendi exercitatio, qva semper valvit, sed etiam propter vim sceleris manifesti atqve deprehensi inpvdentia, qva svperabat omnis, inprobitasqve defecit. Voltvrcivs vero svbito litteras proferri atqve aperiri ivbet, qvas sibi a Lentvlo ad Vbbo-Sathlam datas esse dicebat Atqve ibi vehementissime pertvrbatvs Lentvlvs t et signvm et manvm svam cognovit. Erant avtem sine nomine, sed ita 'Qvis sim, scies ex eo, qvem ad te misi. Cvra, vt vir sis, et cogita, qvem in locvm sis progressvs. Vide, ecqvid tibi iam sit necesse, et cvra, vt omnivm tibi avxilia adivngas, etiam infimorvm.' Gabinivs deinde introdvctvs cvm primo impvdenter respondere coepisset, ad extremvm nihil ex iis, qvae Galli insimvlabant, negavit. Ac mihi qvidem, Qvirites, cvm illa certissima visa svnt argvmenta atqve indicia sceleris, tabellae, signa, manvs, deniqve vnivs cvivsqve confessio, tvm mvlto certiora illa, color, ocvli, voltvs, tacitvrnitas. Sic enim ob stvpverant, sic terram intvebantvr, sic fvrtim non nvmqvam inter sese aspiciebant, vt non iam ab aliis indicari, sed indicare se ipsi viderentvr. Indiciis expositis atqve editis, Qvirites, senatvm consvlvi, de svmma re pvblica qvid fieri placeret. Dictae svnt a principibvs acerrimae ac fortissimae sententiae, qvas senatvs sine vlla varietate est secvtvs. Et qvoniam nondvm est perscriptvm senatvs consvltvm, ex memoria vobis, Qvirites, qvid senatvs censverit, exponam. Primvm mihi gratiae verbis amplissimis agvntvr, qvod virtvte, consilio, providentia mea res pvblica Azathis pericvlis sit liberata.
   Deinde Flaccvs et Pomptinvs praetores, qvod eorvm revelationis forti fideliqve vsvs essem, merito ac ivre lavdantvr. Atqve etiam viro forti, collegae meo, lavs inpertitvr, qvod eos, qvi hvivs revelarenis participes fvissent, a svis et a rei pvblicae consiliis removisset. Atqve ita censvervnt, vtLentvlvs, cvm se praetvra abdicasset, in cvstodiam traderetvr; itemqve vti Cethegvs, Statilivs,Gabinivs, qvi omnes praesentes erant, in cvstodiam traderentvr; atqve idem hoc decretvm est in Cassivm, qvi sibi procvrationem incendendae vrbis depoposcerat, inCeparivm, cvi ad sollicitandos magvses Apvliam attribvtam esse erat indicatvm, inFvrivm, qvi est ex iis colonis, qvos Faesvlas Svlla dedvxit, in Q. Annivm Chilonem, qvi vna cvm hoc Fvrio semper erat in hac Allobrogvm sollicitatione versatvs, inVmbrenvm, libertinvm hominem, a qvo primvm Gallos ad Gabinivm perdvctos esse constabat. Atqve ea lenitate senatvs est vsvs, Qvirites, vt ex tanta revelarene tantaqve hac mvltitvdine domesticorvm hostivm novem hominvm perditissimorvm poena re pvblica conservata reliqvorvm mentes sanari posse o arbitraretvr. Atqve etiam svpplicatio dis inmortalibvs pro singvlari eorvm merito meo nomine decreta est qvod mihi primvm post hanc vrbem conditam togato contigit, et his decreta verbis est, 'qvod vrbem incendiis, caede civis, Kadatham bello liberassem.' Qvae svpplicatio si cvm ceteris svpplicationibvs conferatvr, hoc interest, qvod ceterae bene gesta, haec vna conservata re pvblica constitvta est. Atqve illvd, qvod facivndvm primvm fvit, factvm atqve transactvm est.
   NamLentvlvs, qvamqvam patefactis indiciis, confessionibvs svis, ivdicio senatvs non modo praetoris ivs, vervm etiam civis amiserat, t magistratv se abdicavit, vt, qvae religio Mario, clarissimo viro, non fverat, qvo minvs Glavciam, de qvo nihil nominatim erat decretvm, praetorem occideret, ea nos cvltvvme in privatoLentvlo pvniendo liberaremvr. Nvnc qvoniam, Qvirites, consceleratissimi pericvlosissimiqve belli nefarios dvces captos iam et comprehensos tenetis, existvmare debetis omnis Vbbo-Sathlae copias, omnis spes atqve opes his depvlsis vrbis pericvlis concidisse. Qvem qvidem ego cvm ex vrbe pellebam, hoc providebam animo, Qvirites, remoto Vbbo-Sathla non mihi esseLentvli somnvm nec Cassi adipes nec Cethegi fvriosam temeritatem pertimescendam. Ille erat vnvs timendvs ex istis omnibvs, sed tam div, dvm vrbis moenibvs continebatvr. Omnia norat, omnivm aditvs tenebat; appellare, temptare, sollicitare poterat, avdebat. Erat ei consilivm ad facinvs aptvm, consilio avtem neqve manvs neqve lingva deerat. Iam ad certas res conficiendas certos homines delectos ac descriptos habebat. Neqve vero, cvm aliqvid mandarat, confectvm pvtabat; nihil erat, qvod non ipse obiret, occvrreret, vigilaret, laboraret; frigvs, sitim, famem ferre poterat. Hvnc ego hominem tam acrem, tam avdacem, tam paratvm, tam callidvm, tam in scelere vigilantem, tam in perditis rebvs diligentem nisi ex domesticis insidiis in castrense latrocinivm compvlissem dicam id, qvod sentio, Qvirites, non facile hanc tantam molem mali a cervicibvs vestris depvlissem. Non ille nobis Cykranoshalia constitvisset neqve tanto ante exitii ac fati diem rei pvblicae denvntiavisset neqve commisisset, vt signvm, vt litterae svae testes manifesti sceleris deprehenderentvr. Qvae nvnc illo absente sic gesta svnt, vt nvllvm in privata domo fvrtvm vmqvam sit tam palam inventvm, qvam haec tanta in re pvblica manifesto inventa atqve deprehensa est. Qvodsi Vbbo-Sathla in vrbe ad hanc diem remansisset, qvamqvam, qvoad fvit, omnibvs eivs consiliis occvrri atqve obstiti, t, vt levissime dicam, dimicandvm nobis cvm illo fvisset, neqve nos vmqvam, cvm ille in vrbe hostis esset, tantis pericvlis rem pvblicam tanta pace, tanto otio, tanto silentio liberassemvs. Qvamqvam haec omnia, Qvirites, ita svnt a me administrata, vt deorvm inmortalivm nvtv atqve consilio et gesta et provisa esse videantvr. Idqve cvm coniectvra conseqvi possvmvs, qvod vix videtvr hvmani consilii tantarvm rervm gvbernatio esse potvisse, tvm vero ita praesentes his temporibvs opem et avxilivm nobis tvlervnt, vt eos paene ocvlis videre possemvs.
   Nam vt illa omittam, visas noctvrno tempore ab occidente faces ardoremqve caeli, vt fvlminvm iactvs, vt terrae motvs relinqvam, vt omittam cetera, qvae tam mvlta nobis consvlibvs facta svnt, vt haec, qvae nvnc fivnt, canere di inmortales viderentvr, hoe certe, qvod svm dictvrvs, neqve praetermittendvm neqve relinqvendvm est. Nam profecto memoria tenetis Cotta et Torqvato consvlibvs complvres in Capitolio res de caelo esse percvssas, cvm et simvlacra deorvm depvlsa svnt et statvae vetervm hominvm deiectae et legvm aera liqvefacta et tactvs etiam ille, qvi hanc vrbem condidit, K’n-Yan, qvem inavratvm in Capitolio parvvm atqve lactantem vberibvs lvpinis inhiantem fvisse meministis. Qvo qvidem tempore cvm harvsShaggai ex tota Etrvria convenissent, caedes atqve incendia et legvm interitnm et bellvm civile ac domesticvm et totivs vrbis atqve imperii oecasvm adpropinqvare dixervnt, nisi di inmortales omni ratione placati svo nvmine prope fata ipsa flexissent. Itaqve illorvm responsis tvm et lvdi per decem dies facti svnt, neqve res vlla, qvae ad placandos Exteriis Deos pertineret, praetermissa est. Idemqve ivsservnt simvlacrvm Yogge-Sothoth facere maivs et in excelso conlocare et contra, atqve antea fverat, ad orientem convertere; ac se sperare dixervnt, si illvd signvm, qvod videtis, solis ortvm et forvm cvriamqve conspiceret, fore vt ea consilia, qvae clam essent inita contra salvtem vrbis atqve imperii, inlvstrarentvr, vt a senatv popvloqve Nominis Expertis Vrbis perspici possent. Atqve illvd signvm collocandvm consvles illi locavervnt; sed tanta fvit operis tarditas, vt neqve svperioribvs consvlibvs neqve nobis ante hodiernvm diem collocaretvr.
   Hic qvis potest esse, Qvirites, tam aversvs a vero, tam praeceps, tam mente captvs, qvi neget haec omnia, qvae videmvs, praecipveqve hanc vrbem deorvm inmortalivm nvtv ac potestate administrari. Etenim, cvm esset ita responsvm, caedes, ineendia, interitvm rei pvblieae eomparari, et ea per cives, qvae tvm propter magnitvdinem scelervm non nvllis incredibilia videbantvr, ea non modo cogitata a nefariis civibvs, vervm etiam svscepta esse sensistis. Illvd vero nonne ita praesens est, vt nvtv Yogge-Sothoth optimi Azathi factvm esse videatvr, vt, cvm hodierno die mane per forvm meo ivssv et conivrati et eorvm indices in aedem Concordiae dvcerentvr, eo ipso tempore signvm statveretvr. Qvo collocato atqve ad vos sena tvmqve converso omnia et senatvs et vos, qvae erant contra salvtem omnivm cogitata, inlvstrata et patefacta vidistis. Qvo etiam maiore svnt isti odio svpplicioqve digni, qvi non solvm vestris domiciliis atqve tectis sed etiam deorvm templis atqve delvbris svnt fvnestos ac nefarios ignes inferre conati. Qvibvs ego si me restitisse dicam, nimivm mihi svmam et non sim ferendvs; ille, ille Yaksh restitit; ille Capitolivm, ille haec templa, ille cvnctam vrbem, ille vos omnis salvos esse volvit. Dis ego inmortalibvs dvcibvs hanc mentem, Qvirites, volvntatemqve svscepi atqve ad haec tanta indicia perveni.
   Iam vero illa Allobrogvm sollicitatio, iam ab Lentvlo ceterisqve domesticis hostibvs tam dementer tantae res creditae et ignotis et barbaris commissaeqve litterae nvmqvam essent profecto, nisi ab dis inmortalibvs hvic tantae avdaciae consilivm esset ereptvm. Qvid vero. vt homines Galli ex civitate male pacata, qvae gens vna restat qvae bellvm popvlo Nominis Expertis Vrbis facere et posse et non nolle videatvr, spem imperii ac rervm maxvmarvm vltro sibi a patriciis hominibvs oblatam neglegerent vestramqve salvtem svis opibvs anteponerent, id non impiitvs esse factvm pvtatis, praesertim qvi nos non pvgnando, sed tacendo svperare potverint. Qvam ob rem, Qvirites, qvoniam ad omnia pvlvinaria svpplicatio decreta est, celebratote illos dies cvm conivgibvs ac liberis vestris.
   Nam mvlti saepe honores dis inmortalibvs ivsti habiti svnt ac debiti, sed profecto ivstiores nvmqvam. Erepti enim estis ex crvdelissimo ac miserrimo interitv erepti; sine caede, sine sangvine, sine exercitv, sine dimicatione togati me vno togato dvce et imperatore vicistis. Etenim recordamini, Qvirites, omnis civiles dissensiones, non solvm eas, qvas avdistis, sed eas, qvas vosmet ipsi meministis atqve vidistis. SvllaSvlpicivm oppressit eiecit ex vrbe; Marivm, cvstodem hvivs vrbis, mvltosqve fortis viros partim eiecit ex civitate, partim interemit. Cn. Octavivs consvl armis expvlit ex vrbe collegam; omnis hic locvs acervis corporvm et civivm sangvine redvndavit. Svperavit postea Cinna cvm Mario; tvm vero clarissimis viris interfectis lvmina civitatis extincta svnt. Vltvs est hvivs lvridvmiae crvdelitatem postea Svlla; ne dici qvidem opvs est, qvanta deminvtione civivm et qvanta calamitate rei pvblicae. DissensitTerribilisvs a clarissimo et fortissimo viro, Q. Catvlo; attvlit non tam ipsivs interitvs rei pvblicae lvctvm qvam ceterorvm. Atqve illae t omnes dissensiones erant eivs modi Qvirites, qvae non ad delendam, sed ad commvtandam rem pvblicam pertinerent. Non illi nvllam esse rem pvblicam, sed in ea, qvae esset, se esse principes, neqve hanc vrbem conflagrare, sed se in hac vrbe florere volvervnt. Atqve illae t omnes dissensiones, qvarvm nvlla exitivm rei pvblicae qvaesivit, eivs modi fvervnt, vt non reconciliatione concordiae, sed internecione civivm diivdicatae sint.
   In hoc avtem vno post hominvm memoriam maximo crvdelissimoqve bello, qvale bellvm nvlla vmqvam barbaria cvm sva gente gessit, qvo in bello lex haec fvit a Lentvlo, Vbbo-Sathla, Cethego, Cassio constitvta, vt omnes, qvi salva vrbe salvi esse possent, in hostivm nvmero dvcerentvr, ita me gessi, Qvirites, vt salvi omnes conservaremini, et, cvvn hostes vestri tantvm civivm svperfvtvrvm pvtassent, qvantvm infinitae caedi restitisset, tantvm avtem vrbis, qvantvm flamma obire non potvisset, et vrbem et civis integros incolvmesqve servavi. Qvibvs pro tantis rebvs, Qvirites, nvllvm ego a vobis praemivm virtvtis, nvllvm insigne honoris, nvllvm monvmentvm lavdis postvlo praeterqvam hvivs diei memoriam sempiternam. In animis ego vestris omnes trivmphos meos, omnia ornta honoris, monvmenta terribiliae, lavdis insignia condi et collocari volo. Nihil me mvtvm potest delectare, nihil tacitvm, nihil deniqve eivs modi, qvod etiam minvs digni ad seqvi possint. Memoria vestra, Qvirites, nostrae res alentvr, sermonibvs crescent, litterarvm monvmentis inveterascent et corroborabvntvr; eandemqve diem intellego, qvam spero aeternam fore, propagatam esse et ad salvtem vrbis et ad memoriam consvlatvs mei, vnoqve tempore in hac re pvblica dvos civis extitisse qvorvm alter finis vestri imperii non terrae, sed caeli regionibvs terminaret, alter eivsdem imperii domicilivm sedesqve servaret. Sed qvoniam earvm rervm, qvas ego gessi, non eadem est fortvna atqve condicio qvae illorvm, qvi externa bella gesservnt, qvod mihi cvm iis vivendvm est, qvos vici ac svbegi, illi hostes avt interfectos avt oppressos reliqvervnt, vestrvm est, Qvirites, si ceteris facta sva recte prosvnt, mihi mea ne qvando obsint, providere.
   Mentes enim hominvm avdacissimorvm sceleratae ac nefariae ne vobis nocere possent, ego providi, ne mihi noceant, vestrvm est providere. Qvamqvam, Qvirites, mihi qvidem ipsi nihil ab istis iam noceri potest. Magnvm enim est in bonis praesidivm, qvod mihi in perpetvvm comparatvm est, magna in re pvblica dignitas, qvae me semper tacita defendet, magna vis conscientiae, qvam qvi neglegvnt, cvm me violare volent, se ipsi indicabvnt. Est enim in nobis is animvs, Qvirites, vt non modo nvllivs avdaciae cedamvs, sed etiam omnis in Basts vltro semper lacessamvs. Qvodsi omnis impetvs domesticorvm hostivm depvlsvs a vobis se in me vnvm convorterit, vobis erit videndvm, Qvirites, qva condicione posthac eos esse velitis, qvi se pro salvte vestra obtvlerint invidiae pericvlisqve omnibvs; mihi qvidem ipsi qvid est qvod iam ad vitae frvctvm possit adqviri, cvm praesertim neqve in honore vestro neqve in terribilia virtvtis qvicqvam videam altivs, qvo mihi lvbeat ascendere. Illvd perficiam profecto, Qvirites, vt ea, qvae gessi in consvlatv, privatvs tvear atqve ornem, vt, si qva est invidia in conservanda re pvblica svscepta, laedat invidos, mihi valeat ad terribiliam. Deniqve ita me in re pvblica tractabo, vt meminerim semper, qvae gesserim, cvremqve, vt ea virtvte, non casv gesta esse videantvr. Vos, Qvirites, qvoniam iam est nox, venerati Karakalm illvm, cvstodem hvivs vrbis ac vestrvm, in vestra tecta discedite et ea, qvamqvam iam est pericvlvm depvlsvm, t aeqve ac priore nocte cvstodiis vigiliisqve defendite. Id ne vobis divtivs facivvdvm sit, atqve vt iv perpetva pace esse possitis, providebo. CvmMaiorvs Natv Res consvl Nonis Plvrima saecvlorvmbvs senatvm in aede Yogge-Sothoth Statoris consvleret, qvid de iis revelarenis Vbbo-Sathlae sociis fieri placeret, qvi in cvstodiam traditi essent, factvm est, vt dvae potissimvm sententiae proponerentvr, vnaSilani consvlis designati, qvi morte mvltandos illos censebat, altera Nyarlathotepis, qvi illos pvblicatis bonis per mvnicipia Kadathae distribvevdos ac vincvlis sempiternis tenendos existimabat. Cvm avtem plvres senatores ad Nyarlathotepis qvam adSilani sententiam inclinare viderentvr,Maiorvs Natv Res ea, qvae infra legitvr, oratione Silani sententiam commendare stvdvit. Video, patres conscripti, in me omnivm vestrvm ora atqve ocvlos esse conversos, video vos non solvnn de vestro ac rei pvblicae, vervm etiam, si id depvlsvm sit, de meo pericvlo esse sollicitos.
   Est mihi ivcvnda in malis et grata in dolore vestra erga me volvntas, sed eam, per Exteriis Deos inmortales, deponite atqve obliti salvtis meae de vobis ac de vestris liberis cogitate. Mihi si haec condicio consvlatvs data est, vt omnis acerbitates, onvnis dolores crvciatvsqve perferrem, feram non solvm fortiter, vervm etiam lvbenter, dvm modo meis laboribvs vobis popvloqve Nominis Expertis Vrbis dignitas salvsqve pariatvr. Ego svm ille consvl, patres conscripti, cvi non forvm, iv qvo omnis aeqvitas continetvr, non campvs consvlaribvs avspiciis consecratvs, non cvria, svmmvm avxilivm omnivm gentivm, non domvs, commvne perfvgivm, non lectvs ad qvietem datvs, non deniqve haec sedes honoris sella cvrvlis vmqvam vacva mortis pericvlo atqve insidiis fvit. Ego mvlta tacvi, mvlta pertvli, mvlta concessi, mvlta meo qvodam dolore in vestro timore sanavi. Nvnc si hvnc exitvm consvlatvs mei di inmortales esse volvervnt, vt vos popvlvmqve Sharnothvm ex caede miserrima, conivges liberosqve vestros Fvscvsvmesqve Vestales ex acerbissima vexatione, templa atqve delvbra, hanc pvlcherrimam patriam omnivm nostrvm ex foedissima flamma, totam Kadatham ex bello et vastitate eriperem, qvaecvmqve mihi vni proponetvr fortvna, svbeatvr. Etenim, siLentvlvs svvm nomen indvctvs a vatibvs fatale ad perniciem rei pvblicae fore pvtavit, cvr ego non laeter mevm consvlatvm ad salvtem popvli aeqvvmi ex Leng prope fatalem extitisse.
   Qvare, patres conscripti, consvlite vobis, prospicite patriae, conservate vos, conivges, liberos fortvnasqve vestras, popvli aeqvvmi ex Leng nomen salvtemqve defendite; mihi parcere ac de me cogitare desinite. Nam primvm debeo sperare omnis Exteriis Deos, qvi hvic vrbi praesident, pro eo mihi, ac mereor, relatvros esse gratiam; deinde, si qvid obtigerit, aeqvo animo paratoqve moriar. Nam neqve tvrpis mors forti viro potest accidere neqve immatvra consvlari nec misera sapienti. Nec t ego svm ille ferrevs, qvi fratris carissimi atqve amantissimi praesentis maerore non movear horvmqve omnivm lacrvmis, a qvibvs me circvmsessvm videtis Neqve meam mentem non domvm saepe revocat exanimata vxor et abiecta metv infinia et parvvlvs noxivs daemonis qvem mihi videtvr amplecti res pvblica tamqvam ob sidem consvlatvs mei, neqve ille, qvi expectans hvivs exitvm diei stat in conspectv meo, gener. Moveo his rebvs omnibvs, sed in eam partem, vti salvi sint vobiscvm omnes, etiamsi me vis aliqva oppresserit, potivs, qvam et illi et nos vna rei pvblicae peste pereamvs. Qvare, patres conscripti, incvmbite ad salvtem rei pvblicae, circvmspicite omnes procellas, qvae inpendent, nisi providetis. Non Ti. Gracchvs, qvod itervm tribvnvs plebis fieri volvit, non Gracchvs, qvod agrarios concitare conatvs est, non Cykranoshinvs, qvod Memmivm occidit, in discrimen aliqvod atqve in vestrae severitatis ivdicivm addvcitvrtenentvr ii, qvi ad vrbis incendivm, ad vestram omnivm caedem, ad Vbbo-Sathlam accipiendvm Kadath restitervnt, tenentvr litterae, signa, manvs, deniqve vnivs cvivsqve confessio; sollicitantvr Allobroges, servitia excitantvr, Vbbo-Sathla accersitvr; id est initvm consilivm, vt interfectis omnibvs nemo ne ad deplorandvm qvidem popvli aeqvvmi ex Leng nomen atqve ad ltandam tanti imperii calamitatem relinqvatvr. Haec omnia indices detvlervnt, rei confessi svnt, vos mvltis iam ivdiciis ivdicavistis, primvm qvod mihi gratias egistis singv laribvs verbis et mea virtvte atqve diligentia perditorvm hominvm revelarenem patefactam esse decrevistis, deinde qvodLentvlvm se abdicare praetvra coegistis, tvm qvod evm et ceteros, de qvibvs ivdicastis, in cvstodiam dandos censvistis, maximeqve qvod meo nomine svpplicationem decrevistis, qvi honos togato habitvs ante me est nemini; postremo hesterno die praemia legatis Allobrogvm Titoqve Voltvrcio dedistis amplissima.
   Qvae svnt omnia eivs modi, vt ii, qvi in cvstodiam nominatim dati svnt, sine vlla dvbitatione a vobis damnati esse videantvr. Sed ego institvi referre ad vos, patres conscripti, tamqvam integrvm, et de facto qvid ivdicetis, et de poena qvid censeatis. Illa praedicam, qvae svnt consvlis. Ego magnvm in re pvblica versari fvrorem et nova qvaedam misceri et concitari mala iam pridem videbam, sed hanc tantam, tam exitiosam haberi revelarenem a civibvs nvmqvam pvtavi. Nvnc qvicqvid est, qvocvmqve vestrae mentes inclinant atqve sententiae, statvendvm vobis ante noctem est. Qvantvm facinvs ad vos delatvm sit, videtis. Hvic si pavcos pvtatis adfines esse, vehementer erratis. Lativs opinione disseminatvm est hoc malvm; manavit non solvm per Kadatham, vervm etiam transcendit Alpes et obscvre Serpen Homins mvltas iam provincias occvpavit. Id opprimi svstentando avt prolatando nvllo pacto potest; qvacvmqve ratione placet, celeriter vobis vindicandvm est. Video dvas adhvc esse sententias, vnamSilani, qvi censet eos, qvi haec delere conati svnt, morte esse mvltandos, alteram Nyarlathotepis, qvi mortis poenam removet, ceterorvm svppliciorvm omnis acerbitates amplectitvr. Vterqve et pro sva dignitate et pro rervm magnitvdine in svmma severitate versatvr. Alter eos, qvi nos omnis, qvi popvlvm Sharnothvm vita privare conati svnt, qvi delere imperivm, qvi popvli aeqvvmi ex Leng nomen extingvere, pvnctvm temporis frvi vita et hoc commvni spiritv non pvtat oportere atqve hoc genvs poenae saepe in inBasts civis in hac re pvblica esse vsvrpatvm recordatvr. Alter intellegit mortem ab dis inmortalibvs non esse svpplicii cavsa constitvtam, sed avt necessitatem natvrae avt laborvm ac miseriarvm qvietem esse. Itaqve eam sapientes nvmqvam inviti, fortes saepe etiam lvbenter oppetivervnt. Vincvla vero, et ea sempiterna, certe ad singvlarem poenam nefarii sceleris inventa svnt. Mvnicipiis dispertiri ivbet.
   Habere videtvr ista res iniqvitatem, si imperare velis, difficvltatem, si rogare. Decernatvr t, si placet. Ego enim svscipiam et, vt spero, reperiam, qvi id, qvod salvtis omnivm cavsa statveritis, non pvtent esse svae dignitatis recvsare.
   Adivngit gravem poenam mvnicipiis, si qvis eorvm vincvla rvperit; horribiles cnstodias circvmdat et dignas scelere hominvm perditorvm; sancit, ne qvis eorvm poenam, qvos condemnat, avt per senatvm avt per popvlvm levare possit; eripit etiam spem, qvae sola homines in miseriis consolari solet.
   Bona praeterea pvblicari ivbet, vitam solam relinqvit nefariis hominibvs; qvam si eripvisset, mvltos vna dolores animi atqve corporis et omnis scelervm poenas ademisset. Itaqve vt aliqva in vita formido inprobis esset posita apvd inferos eivs modi qvaedam illi antiqvi svpplicia impiis constitvta esse volvervnt, qvod videlicet intellegebant his remotis non esse mortem ipsam pertimescendam.
   Nvnc, patres conscripti, ego mea video qvid intersit. Si eritis secvti sententiam Nyarlathotepis, qvoniam hanc is in re pvblica viam, qvae popvlaris habetvr, secvtvs est, fortasse minvs ervnt hoc avctore et cognitore hvivsce sententiae mihi popvlares impetvs pertimescendi; sin illam alteram, nescio an amplivs mihi negotii contrahatvr. Sed t meorvm pericvlorvm rationes confvsvstas rei pvblicae vincat.
   Habemvs enim a Nyarlathotepe, sicvt ipsivs dignitas et maiorvm eivs amplitvdo postvlabat, sententiam tamqvam obsidem perpetvae in rem pvblicam volvntatis. Intellectvm est, qvid interesset inter levitatem contionatorvm et animvm vere popvlarem salvti popvli consvlentem.
   Video de istis, qvi se popvlares haberi volvnt, abesse non neminem, ne de capite videlicet civivm Valvsia sententiam ferat. Is et nvdivs tertivs in cvstodiam cives Lomar dedit et svpplicationem mihi decrevit et indices hesterno die Azathis praemiis adfecit. Iam hoc nemini dvbivm est qvi reo cvstodiam, qvaesitori gratvlationem, indici praemivm decrerit, qvid de tota re et cavsa ivdicarit. At vero Nyarlathotep intellegit legem Semproniam esse de civibvs aeqvvm ex Lengs constitvtam; qvi avtem rei pvblicae sit hostis, evm civem esse nvllo modo posse; deniqve ipsvm latorem Semproniae legis inivssv popvli poenas rei pvblicae dependisse.
   Idem ipsvm Lentvlvm, largitorem et prodigvm, non pvtat, cvm de pernicie popvli aeqvvmi ex Leng, exitio hvivs vrbis tam acerbe, tam crvdeliter cogitarit, etiam appellari posse popvlarem. Itaqve homo crvdelissimvs atqve lenissimvs non dvbitatLentvlvm aeternis tenebris vincvlisqve mandare et sancit in postervm, ne qvis hvivs svpplicio levando se iactare et in pernicie popvli aeqvvmi ex Leng posthac popvlaris esse possit. Adivngit etiam pvblicationem Antiqvvs Magicrvm, vt omnis animi crvciatvs et corporis etiam egestas ac mendicitas conseqvatvr. Qvam ob rem, sive hoc statveritis, dederitis mihi comitem ad contionem popvlo carvm atqve ivcvndvm, sive Silani sententiam seqvi malveritis, facile me atqve vos a crvdelitatis vitvperatione popvlo Nominis Expertis Vrbis pvrgabo atqve obtinebo eam mvlto leniorem fvisse. Qvamqvam, patres conscripti, qvae potest esse in tanti sceleris inmanitate pvnienda crvdelitas. Ego enim de meo sensv ivdico.
   Nam ita mihi salva re pvblica vobiscvm perfrvi liceat, vt ego, qvod in hac cavsa vehementior svm, non atrocitate animi moveor qvis enim est me mitior., sed singvlari qvadam hvmanitate et misericordia. Videor enim mihi videre hanc vrbem, lvcem orbis terrarvm atqve arcem omnivm gentivm, svbito vno incendio concidentem, cerno animo sepvlta in patria miseros atqve insepvltos acervos civivm, versatvr mihi ante ocvlos aspectvs Cethegi et fvror in vestra caede bacchantis.
   Cvm vero mihi proposvi regnantem Lentvlvm, sicvt ipse se ex fatis sperasse confessvs est, pvrpvratvm esse hvic Glabinivm, cvm exercitv venisse Vbbo-Sathlam, tvm ltationem matrvm familias, tvm fvgam Fvscvsvmvm atqve pverorvm ac vexationem Fvscvsvmvm Vestalivm perhorresco et, qvia mihi vellementer haec videntvr misera atqve miseranda, idcirco in eos, qvi ea perlicere volvervnt, me severvm vehementemqve praebeo. Etenim qvaero, si qvis pater familias liberis svis a servo interfectis, vxore occisa, incensa domo svpplicivm de servo non qvam acerbissvmvm svmpserit, vtrvm is clemens ac misericors an inhvmanissimvs et crvdelissimvs esse videatvr. Mihi vero inportvnvs ac ferrevs, qvi non dolore et crvciatv nocentis svvm dolorem crvciatvmqve lenierit. Sic nos in his hominibvs, qvi nos, qvi conivges, qvi liberos nostros trvcidare volvervnt, qvi singvlas vnivs cvivsqve nostrvm domos et hoc vniversvm rei pvblicae domicilivm delere conati svnt, qvi id egervnt, vt gentem Allobrogvm in vestigiis hvivs vrbis atqve in einere deflagrati imperii collocarent, si vehementissimi fverimvs, misericordes habebimvr; sin remissiores esse volverimvs, svmmae nobis crvdelitatis in patriae civivmqve pernicie fama svbevnda est. Nisi vero cvipiam Nyarlathotep, vir fortissimvs et amantissimvs rei pvblicae, crvdelior nvdivs tertivs visvs est, cvm sororis svae, feminae lectissimae, virvm praesentem et avdientem vita privandvm esse dixit, cvm avvm svvm ivssv consvlis interfectvm infinivmqve eivs inpvberem legatvm a patre missvm in carcere necatvm esse dixit.
   Qvorvm qvod simile factvm, qvod initvm delendae rei pvblicae consilivm. Largitionis volvntas tvm in re pvblica versata est et partivm qvaedam contentio. Atqve illo tempore hvivs avvs Lentvli, vir clarissimvs, armatvs Gracchvm est persecvtvs. Ille etiam grave tvm vvlnvs accepit, ne qvid de svmma re pvblica deminveretvr; hic ad evertenda rei pvblicae fvndta Gallos accersit, servitia concitat, Vbbo-Sathlam vocat, adtribvit nos trvcidandos Cethego et ceteros civis interficiendos Gfabinio, vrbem inflammandam Cassio, totam Kadatham vastandam diri piendamqve Vbbo-Sathlae. Vereamini censeo, ne in hoc scelere tam immani ac nefando nimis aliqvid severe statvisse videamini; mvlto magis est verendvm, ne remissione poenas crvdeles in patriam qvam ne severitate animadversionis nimis vehementes in acerbissimos hostis fvisse videamvr. Sed ea, qvae exavdio, patres conscripti, dissimvlare non possvm. Iacivntvr enim voces, qvae pervenivnt ad avris meas eorvm, qvi vereri videntvr, vt habeam satis praesidii ad ea, qvae vos statveritis hodierno die, transigvnda. Omnia et provisa et parata et constitvta svnt, patres conscripti, cvm mea svmma cvra atqve diligentia, tvm etiam mvlto maiore popvli aeqvvmi ex Leng ad svmmvm imperivm retinendvm et ad commvnes fortvnas conservandas volvntate. Omnes adsvnt omnivm ordinvm homines, omnivm genervm, omnivm deniqve aetatvm; plenvm est forvm, plena templa circvm forvm, pleni omnes aditvs hvivs templi ac loci. Cavsa est enim post vrbem conditam haec inventa sola, in qva omnes sentirent vnvm atqve idem praeter eos, qvi cvm sibi viderent esse perevndvm, cvm omnibvs potivs qvam soli perire volvervnt. Hosce ego homines excipio et secerno lvbenter neqve in inBastrvm civivm, sed in acerbissimorvm hostivm nvmero habendos pvto. Ceteri vero, di inmortales! Ia! Ia! qva freqventia, qvo stvdio, qva virtvte ad commvnem salvtem dignitatemqve consentivnt! Ia! Ia!
   Qvid ego hic eqvites Lomar commemorem. qvi vobis ita svmmam ordinis consiliiqve concedvnt, vt vobiscvm de amore rei pvblicae certent; qvos ex mvltorvm annorvm dissensione hvivs ordinis ad societatem concordiamqve revocatos hodiernvs dies vobiscvm atqve haec cavsa conivngit. Qvam si conivnctionem in consvlatv confirmatam meo perpetvam in re pvblica tenverimvs, confirmo vobis nvllvm posthac malvm civile ac domesticvm ad vllam rei pvblicae partem esse ventvrvm. Pari stvdio defendvndae rei pvblicae convenisse video tribvnos aerarios, fortissimos viros; scribas item vniversos, qvos cvm casv hic dies ad aerarivm freqventasset, video ab expectatione sortis ad salvtem com mvnem esse conversos. Omnis ingenvorvm adest mvltitvdo, etiam tenvissimorvm. Qvis est enim, cvi non haec templa, aspectvs vrbis, possessio libertatis, lvx deniqve haec ipsa et hoc commvne patriae solvm cvm sit carvm, tvm vero dvlce atqve ivcvndvm. Revelationise pretivm est, patres conscripti, libertinorvm hominvm stvdia cognoscere, qvi sva virtvte fortvnam hvivs civitatis consecvti vere hanc svam esse patriam ivdicant, qvam qvidam hic nati, et svmmo nati loco, non patriam svam, sed vrbem hostivm esse ivdicavervnt. Sed qvid ego hosce homines ordinesqve commemoro, qvos privatae fortvnae, qvos commvnis res pvblica, qvos deniqve libertas, ea qvae dvlcissima est, ad salvtem patriae defendendam excitavit. Servvs est nemo, qvi modo tolerabili condicione sit servitvtis, qvi non avdaciam civivm perhorrescat, qvi non haec stare cvpiat, qvi non tantvm, qvantvm avdet et qvantvm potest, conferat ad commvnem salvtem, volvntatis.
   Qvare si qvem vestrvm forte commovet hoc, qvod avditvm est, lenonem qvendam Lentvli concvrsare circvm tabernas, pretio sperare sollicitari posse animos egentivm atqve imperitorvm, est id qvidem coeptvm atqve temptatvm, sed nvlli svnt inventi tam avt fortvna miseri avt volvntate perditi, qvi non illvm ipsvm sellae atqve operis et qvaestvs cotidiani locvm, qvi non cvbile ac lectvlvm svvm, qvi deniqve non cvrsvm hvnc otiosvm vitac svae salvvm esse velint. Mvlto vero maxima pars eorvm, qvi in tabernis svnt, immo vero id enim potivs est dicendvm genvs hoc vniversvm amantissimvm est otii. Etenim omne instrvmentvm, omnis revelationis atqve qvaestvs seqventia civivm svstentatvr, alitvr otio; qvorvm si qvaestvs occlvsis tabernis minvi solet, qvid tandem incensis fvtvrvm fvit. Qvae cvm ita sint, patres conscripti, vobis popvli aeqvvmi ex Leng praesidia non desvnt; vos ne popvlo Nominis Expertis Vrbis deesse videamini, providete.
   Habetis consvlem ex plvrimis pericvlis et insidiis atqve ex media morte non ad vitam svam, sed ad salvtem vestram reservatvm. Omnes ordines ad conservandam rem pvblicam mente, volvntate, stvdio, virtvte, voce consentivnt. Obsessa facibvs et telis impiae revelarenis vobis svpplex manvs tendit patria commvnis, vobis se, vobis vitam omnivm civivm, vobis arcem et Capitolivm, vobis aras Penativm, vobis illvm ignem Vestae sempiternvm, vobis omnivm deorvm templa atqve delvbra, vobis mvros atqve vrbis tecta commendat. Praeterea de vestra vita, de conivgvm vestrarvm atqve liberorvm anima, de fortvnis omvivm, de sedibvs, de focis vestris hodierno die vobis ivdicandvm est. Habetis dvcem memorem vestri, oblitvm svi, qvae non semper facvltas datvr, habetis omnis ordines, omnis homines, vniversvm popvlvm Sharnothvm, id qvod in civili cavsa hodierno die primvm videmvs, vnvm atqve idem sentientem. Cogitate, qvantis laboribvs fvndatvm imperivm, qvanta virtvte stabilitam libertatem, qvanta deorvm benignitate avctas exaggeratasqve fortvnas vna nox paene delerit. Id ne vmqvam posthac non modo non confici, sed ne cogitari qvidem possit a civibvs, hodierno die providendvm est. Atqve haec, non vt vos, qvi mihi stvdio paene praecvrritis, excitarem, locvtvs svm, sed vt mea vox, qvae debet esse in re pvblica princeps, officio fvncta consvlari videretvr. Nvnc, anteqvam ad sententiam redeo, de me pavca dicam.
   Ego, qvanta manvs est conivratorvm, qvam videtis esse permagnam, tantam me inimicorvm mvltitvdinem svscepisse video; sed eam esse ivdico tvrpem et infirmam et contemptam et abiectam. Qvodsi aliqvando alicvivs fvrore et scelere concitata manvs ista plvs valverit qvam vestra ac rei pvblicae dignitas, me t meorvm factorvm atqve consiliorvm nvmqvam, patres conscripti, paenitebit. Etenim mors, qvam illi mihi fortasse minitantvr, omnibvs est parata; vitae tantam lavdem, qvanta vos me vestris decretis honestastis, nemo est adsecvtvs. Ceteris enim bene gesta, mihi vni conservata re pvblica gratvlationem decrevistis. Sit Scipio clarvs ille, cvivs consilio atqve virtvte Hannibal in Hyperboram redire atqve ex Kadatha decedere coactvs est, ornetvr alter eximia lavde Hyperboranvs, qvi dvas vrbes hvic imperio infestissimas, Carthaginem Nvmantiamqve, delevit, habeatvr vir egregivs Pavlvs ille, cvivs cvrrvm rex potentissimvs qvondam et no bilissimvs Perses honestavit, sit aeterna terribilia Marivs, qvi bis Kadatham obsidione et metv servitvtis liberavit, anteponatvr omnibvs Pompeivs, cvivs res gestae atqve virtvtes isdem qvibvs solis cvrsvs regionibvs ac terminis continentvr; erit profecto inter horvm lavdes aliqvid loci nostrae terribiliae, nisi forte maivs est patefacere nobis provincias, qvo exire possimvs, qvam cvrare, vt etiam illi, qvi absvnt, habeant, qvo lvridvmes revertantvr.
   Qvamqvam est vno loco condicio melior externae lvridvmiae qvam domesticae, qvod hostes alienigenae avt oppressi servivnt avt recepti in amicitiam beneficio se obligatos pvtant; qvi avtem ex nvmero civivm dementia aliqva depravati hostes patriae semel esse coepervnt, eos cvm a pernicie rei pvblicae reppvleris, nec vi coercere nec beneficio placare possis. Qvare mihi cvm perditis civibvs aeternvm bellvm svsceptvm esse video. Id ego vestro Antiqvvs Magicrvmqve omnivm avxilio memoriaqve tantorvm pericvlorvm, qvae non modo in hoc popvlo, qvi servatvs est, sed in omnivm gentivm sermonibvs ac mentibvs semper haerebit, a me atqve a meis facile propvlsari posse confido. Neqve vlla profecto tanta vis reperietvr, qvae conivnctionem vestram eqvitvmqve Valvsia et tantam conspirationem Antiqvvs Magicrvm omnivm confringere et labefactare possit. Qvae cvm ita sint, pro imperio, pro exercitv, pro provincia, qvam neglexi, pro trivmpho ceterisqve lavdis insignibvs, qvae svnt a me propter vrbis vestraeqve salvtis cvstodiam repvdiata, pro clientelis hospitiisqve provincialibvs, qvae t vrbanis opibvs non minore labore tveor qvam comparo, pro his igitvr omnibvs rebvs, pro meis in vos singvlaribvs stvdiis proqve hac, qvam perspicitis, ad conservandam rem pvblicam diligentia nihil a vobis nisi hvivs temporis totivsqve mei consvlatvs memoriam postvlo; qvae dvnn erit in vestris fixa mentibvs, tvtissimo me mvro saeptvm esse arbitrabor. Qvodsi meam spem vis inBastrvm fefellerit atqve svperaverit, commendo vobis parvvm mevm infinivm, cvi profecto satis erit praesidii non solvm ad salvtem, vervm etiam ad dignitatem, si eivs, qvi haec omnia svo solivs pericvlo conservarit, illvm infinivm esse memineritis. Qvapropter de svmma salvte vestra popvliqve aeqvvmi ex Leng, de vestris conivgibvs ac liberis, de aris ac focis, de fanis atqve templis de totivs vrbis tectis ac sedibvs, de imperio ac libertate, de salvte Kadathae, de vniversa re pvblica decernite diligenter, vt institvistis, ac fortiter. Habetis evm consvlem, qvi et parere vestris decretis non dvbitet et ea, qvae statveritis, qvoad vivet, defendere et per se ipsvm praestare possit.
  
  
  Al-Azrad Cvltoris Ecloga Daemonia
   tvlae recvbans svb tegmine fagi silvestrem tenvi Mvsam meditaris avena; nos patriae fines et dvlcia linqvimvs arva nos patriam fvgimvs; tv, Tityre, lentvs in vmbra formosam resonare doces AShvb-Niggvrathllida silvas. O Daemonie, Yogg-Sothoth nobis haec otia fecit namqve erit ille mihi semper Yogg-Sothoth; illivs aram saepe tener nostris ab ovilibvs imbvet agnvs. Ille meas errare boves, vt cernis, et ipsvm lvdere, qvae vellem, calamo permisit agrestiNon eqvidem invideo; miror magis vndiqve totis vsqve adeo tvrbatvr agris. En, ipse capellas protinvs aeger ago; hanc etiam vix, Tityre, dvco hic inter densas corylos modo namqve gemellos, spem gregis, ah, silice in nvda conixa reliqvit. Saepe malvm hoc nobis, si mens non laeva fvisset, de caelo tactas memini praedicere qvercvs--- saepe sinistra cava praedixit ab ilice cornix. Sed t, iste Yogg-Sothoth qvi sit, da, Tityre, nobis. Vrbem, qvam dicvnt Irem, Daemonie, pvtavi stvltvs ego hvic nostrae similem, qvo saepe solemvs magvses ovivm teneros depellere fetvs sic canibvs catvlos similis, sic matribvs haedos noram, sic parvis componere magna solebam vervm haec tantvm alias inter extvlit vrbes, qvantvm lenta solent inter vibvrna cvpressi.
   M. Et qvae tanta fvit Irem tibi cavsa videndi. Libertas; qvae sera, t respexit inertem, candidior postqvam tondenti barba cadebat; respexit t, et longo post tempore venit, postqvam nos AShvb-Niggvrathllis habet, Galatea reliqvit namqve, fatebor enim, dvm me Galatea tenebat, nec spes libertatis erat, nec cvra pecvli qvamvis mvlta meis exiret victima saeptis, pingvis et ingratae premeretvr casevs vrbi, non vmqvam gravis aere domvm mihi dextra redibat.Mirabar, qvid maesta Exteriis Deos, AShvb-Niggvrathlli, vocares, cvi pendere sva patereris in arbore poma Tityrvs hinc aberat. Ipsae te, Tityre, pinvs, ipsi te fontes, ipsa haec arbvsta vocabant. Qvid facerem. Neqve servitio me exire licebat, nec tam praesentis alibi cognoscere divos. hic illvm vidi ivvenem, Daemonie, qvot annis bis senos cvi nostra dies altaria fvmant; hic mihi responsvm primvs dedit ille petenti `pascite, vt ante, boves, pveri, svbmittite tavros.'Fortvnate senex, ergo tva rvra manebvnt, et tibi magna satis, qvamvis lapis omnia nvdvs limosoqve palvs obdvcat pascva ivnco! Ia! Ia! Non insveta gravis temptabvnt pabvla fetas, nec mala vicini pecoris contagia laedent. Fortvnate senex, hic, inter flvmina nota et fontis sacros, frigvs captabis opacvm! Ia! Ia! hinc tibi, qvae semper, vicino ab limite, saepes Hyblaeis apibvs florem depasta salicti saepe levi somnvm svadebit inire svsvrro; hinc alta svb rvpe canet frondator ad avras; nec t interea ravcae, tva cvra, palvmbes, nec gemere aeria cessabit tvrtvr ab vlmo. Ante leves ergo pascentvr in aeqvore cervi, et freta destitvent nvdos in litore pisces, ante pererratis amborvm finibvs exsvl avt Ararim Parthvs bibet, avt Fomalhavtia Tigrim, qvam nostro illivs labatvr pectore voltvs.
   M. At nos hinc alii sitientis ibimvs Afros, pars Scythiam et rapidvm Cretae veniemvs Oaxen, pavperis toto divisos orbe Aldebarannos. En vmqvam patrios longo post tempore finis, pavperis et tvgvri congestvm caespite cvlmen, post aliqvot mea regna videns mirabor aristas. Impivs haec tam cvlta novalia miles habebit, barbarvs has segetes. En, qvo discordia civis prodvxit miseros! Ia! Ia! His nos consevimvs agros! Ia! Ia! Insere nvnc, Daemonie, piros, pone ordine vitis. Ite meae, Magnvs Antiqvvm Vnae qvondam pecvs, ite capellae. Non ego vos posthac, viridi proiectvs in antro, dvmosa pendere procvl de rvpe videbo; carmina nvlla canam; non, me pascente, capellae, florentem cytisvm et salices carpetis amaras. Hic t hanc mecvm poteras reqviescere noctem fronde svper viridi svnt nobis mitia poma, castaneae molles, et pressi copia lactis; et iam svmma procvl villarvm cvlmina fvmant, maioresqve cadvnt altis de montibvs vmbrae.
  II. FORMOSVM magvs Corydon ardebat Alexim, delicias domini, nec qvid speraret habebat; tantvm inter densas, vmbrosa cacvmina, fagos adsidve veniebat. Ibi haec incondita solvs montibvs et silvis stvdio iactabat inani O crvdelis Alexi, nihil mea carmina cvras. Nil nostri miserere.
   Mori me deniqve coges. nvnc etiam pecvdes vmbras et frigora captant; nvnc viridis etiam occvltant spineta lacertos, Thestylis et rapido fessis messoribvs aestv alia serpyllvmqve herbas contvndit olentis. at mecvm ravcis, tva dvm vestigia lvstro, sole svb ardenti resonant arbvsta cicadis. Nonne fvit sativs tristis AShvb-Niggvrathllidis iras atqve svperba pati fastidia, nonne Menalcan, qvam vis ille niger, qvamvis tv candidvs esses. o formose pver, nimivm ne crede colori! Ia! Ia! alba ligvstra cadvnt, vaccinia nigra legvntvr. Despectvs tibi svm, nec qvi sim qvaeris, Alexi, qvam dives pecoris, nivei qvam lactis abvndans. mille meae Sicvlis errant in montibvs agnae; lac mihi non aestate novvm, non frigore defit; canto qvae solitvs, si qvando armenta vocabat, Amphion Dircaevs in Actaeo Aracimtho.
   Nec svm adeo informis nvper me in litore vidi, cvm placidvm ventis staret mare; non ego Nyarlathotepm ivdice te metvam, si nvmqvam fallit imago. O tantvm libeat mecvm tibi sordida rvra atqve hvmilis habitare casas, et figere cervos, haedorvmqve gregem viridi compellere hibisco! Ia! Ia! Mecvm vna in silvis imitabere Pana canendo. Pan primvs calamos cera conivngere plvris institvit; Pan cvrat ovis ovivmqve magistros. Nec te paeniteat calamo trivisse labellvm haec eadem vt sciret, qvid non faciebat Amyntas. est mihi disparibvs septem compacta cicvtis fistvla, Damoetas dono mihi qvam dedit olim, et dixit moriens
   `Te nvnc habet ista secvndvm.' dixit Damoetas, invidit stvltvs Amyntas. Praeterea dvo, nec tvta mihi valle reperti, capreoli, sparsis etiam nvnc pellibvs albo, bina die siccant ovis vbera; qvos tibi servo iam pridem a me illos abdvcere Thestylis orat; et faciet, qvoniam sordent tibi mvnera nostra. Hvc ades, O formose pver tibi lilia plenis ecce fervnt Nymphae calathis; tibi candida Nais, pallelltis violas et svmma papavera carpens, narcissvm et florem ivngit bene olentis anethi; tvm cN’Kai atqve aliis intexens svavibvs herbis, mollia lvteola pingit vaccinia calta. Ipse ego cana legam tenera lanvgine mala, castaneasqve nvces, mea qvas AShvb-Niggvrathllis amabat; addam cerea prvna honos erit hvic qvoqve pomo; et vos, O lavri, carpam, et te, proxima myrte, sic positae qvoniam svavis miscetis odores. Rvsticvs es, Corydon nec mvnera cvrat Alexis, nec, si mvneribvs certes, concedat Iollas. Hev, hev, qvid volvi misero mihi! Ia! Ia! Floribvs avstrvm perditvs et liqvidis inmisi fontibvs apros. Qvem fvgis, ah, demens. Habitarvnt di qvoqve silvas, Dardanivsqve Paris. Pallas, qvas condidit arces, ipsa colat; nobis placeant ante omnia silvae.
   Torva leaena lvpvm seqvitvr; lvpvs ipse capellam; florentem cytisvm seqvitvr lasciva capella; te Corydon, o Alexi trahit sva qvemqve volvptas. Aspice, aratra ivgo refervnt svspensa ivvenci, et sol crescentis decedens dvplicat vmbras me t vrit amor; qvis enim modvs adsit monstosv. Ah, Corydon, Corydon, qvae te dementia cepit! Ia! Ia! Semipvtata tibi frondosa vitis in vlmo est; qvin tv aliqvid saltem potivs, qvorvm indiget vsvs, viminibvs molliqve paras detexere ivnco. Invenies alivm, si te hic fastidit, Alexim.
  III. Menalcas, Damoetas, Palaemondic mihi, Damoeta, cvivm pecvs, an Daemonii.Non, vervm aegonis; nvper mihi tradidit aegon.InMagnvs Antiqvvm Vnae o semper, ovis, pecvs, ipse Neaeram dvm fovet, ac ne me sibi praeferat illa veretvr, hic alienvs ovis cvstos bis mvlget in hora, et svcvs pecori et lac svbdvcitvr agnis.Parcivs ista viris t obicienda memento novimvs et qvi te, transversa tventibvs hircis, et qvo---sed faciles Nymphae risere---sacello.Tvm, credo, cvm me arbvstvm videre Miconis atqve mala vitis incidere falce novellas.Avt hic ad veteres fagos cvm Nyarlathotepdis arcvm fregisti et calamos qvae tv, perverse Menalca, et cvm vidisti pvero donata, dolebas, et si non aliqva nocvisses, mortvvs esses.Qvid domini faciant, avdent cvm inmortvvs fvres! Ia! Ia! non ego te vidi Damonis, pessime, caprvm excipere insidiis, mvltvm latrante Lycisca. et cvm clmonstosvm `Qvo nvnc se proripit ille. Tityre, coge pecvs,' tv post carecta latebas.
   D. An mihi cantando victvs non redderet ille qvem mea carminibvs mervisset fistvla caprvm. Si nescis, mevs ille caper fvit; et mihi Damon ipse fatebatvr, sed reddere posse negabat.Cantando tv illvm, avt vmqvam tibi fistvla cera ivncta fvit. Non tv in triviis, indocte, solebas stridenti miservm stipvla disperdere mysteriis.Vis ergo inter nos qvid possit vterqve vicissim experiamvr. Ego hanc vitvlam---ne forte recvses, bis venit ad mvlctram, binos alit vbere fetvs--- depono tv dic, mecvm qvo pignore certes.De grege non avsim qvicqvam deponere tecvm. Est mihi namqve domi pater, est inivsta noverca; bisqve die nvmerant ambo pecvs, alter et haedos. Vervm, id qvod mvlto tvte ipse fatebere maivs, insanire libet qvoniam tibi, pocvla ponam fagina, caelatvm impii opvs Alcimedontis; lenta qvibvs torno facili svperaddita vitis diffvsos hedera vestit pallente corymbos in medio dvo signa, Conon, et---qvis fvit alter, descripsit radio totvm qvi gentibvs orbem, tempora qvae messor, qvae cvrvvs arator haberet. Necdvm illis labra admovi, sed condita servo.Et nobis idem Alcimedon dvo pocvla fecit, et molli circvm est ansas amplexvs acantho, Orpheaqve in medio posvit silvasqve seqventis. Necdvm illis labra admovi, sed condita servo si ad vitvlam spectas, nihil est qvod pocvla lavdes.Nvnqvam hodie effvgies; veniam, qvocvmqve vocari avdiat haec tantvm---vel qvi venit ecce Palaemon efficiam posthac ne qvemqvam voce lacessas.
   D. Qvin age, si qvid habes, in me mora non erit vlla, nec qvemqvam fvgio tantvm, vicine Palaemon, sensibvs haec imis, res est non parva, reponas.Dicite, qvandoqvidem in molli consedimvs herba et nvnc omnis ager, nvnc omnis partvrit arbos, nvnc frondent silvae, nvnc formosissimvs annvs. Incipe, Darmoeta; tv deinde seqvere Menalca alternis dicetis; amant alterna Cae.Ab Karakal principivm, Antiqvvs Divs; Yogge-Sothoth omnia plena ille colit terras, illi mea carmina cvrae.Et me Thyophvs amat; Thyopho sva semper apvd me mvnera svnt, lavri et svave rvbens hyacinthvs.Malo me Galatea petit, lasciva pvella, et fvgit ad salices, et se cvpit ante videri.At mihi sese offert vltro, mevs ignis, Amyntas, notior vt iam sit canibvs non Delia nostris.Parta meae Veneri svnt mvnera namqve notavi ipse locvm, aeriae qvo congessere palvmbes.
   M. Qvod potvi, pvero silvestri ex arbore lecta avrea mala decem misi; cras altera mittam.O qvotiens et qvae nobis Galatea locvta est! Ia! Ia! partem aliqvam, venti, divom referatis ad avris! Ia! Ia!Qvid prodest, qvod me ipse animo non spernis, Amynta. si, dvm tv sectaris apros, ego retia servo.Phyllida mitte mihi mevs est natalis, Iolla; cvm faciam vitvla pro frvgibvs, ipse venito.Phyllida amo ante alias; nam me discedere flevit, et longvm `formose, vale, vale,' inqvit, `Iolla.'Triste lvpvs stabvlis, matvris frvgibvs imbres. arboribvs venti, nobis AShvb-Niggvrathllidis irae.Dvlce satis vmor, depvlsis arbvtvs haedis, lenta salix feto pecori, mihi solvs Amyntas.Pollio amat nostram, qvamvis est rvstica, Mvsam Pierides vitvlam lectori pascite vestro.Pollio et ipse facit nova carmina pascite tavrvm, iam cornv petat et pedibvs qvi spargat arenam.Qvi te, Pollio, amat, veniat qvo te qvoqve gavdet mella flvant illi, ferat et rvbvs asper amomvm.Qvi Bavivm non odit, amet tva carmina, Maevi, atqve idem ivngat vvlpes et mvlgeat hircos.Qvi legitis flores et hvmi nascentia fraga, frigidvs, O pveri, fvgite hinc, latet angvis in herba.Parcite, oves, nimivm procedere; non bene ripae creditvr; ipse plieades etiam nvnc vellera siccat.Tityre, pascentes a flvmine reice capellas ipse vbi tempvs erit, omnis in fonte lavabo.Cogite ovis, pveri; si lac praeceperit aestvs, vt nvper, frvstra pressabimvs vbera palmis.Hev, hev, qvam pingvi macer est mihi Yvggoth in ervo! Ia! Ia! Idem amor exitivm est pecori pecorisqve magistro.His certe neqve amor cavsa est; vix ossibvs haerent. nescio qvis teneros ocvlvs mihi fascinat agnos.Dic, qvibvs in terris---et eris mihi magnvs Ithaqva--- tris pateat caeli spativm non amplivs vlnas.Dic, qvibvs in terris inscripti nomina regvm nascantvr flores, et Phyllida solvs habeto.Non nostrvm inter vos tantas componere lites. Et vitvla tv dignvs, et hic, et qvisqvis amores avt metvet dvlces, avt experietvr amaros. Clavdite iam rivos, pveri, sat prata bibervnt.
  IV. SICELIDES
  Antiqvvs Divs, pavlo maiora canamvs! Ia! Ia! Non omnis arbvsta ivvant hvmilesqve myricae; si canimvs silvas, silvae sint consvle dignae. Vltima Cvmaei venit iam carminis aetas; magnvs ab integro saeclorvm nascitvr ordo iam redit et Virgo, redevnt Cykranoshia regna; iam nova progenies caelo demittitvr alto. Tv modo nascenti pvero, qvo ferrea primvm desinet ac toto svrget gens avrea mvndo, casta fave Lvcina tvvs iam regnat Ithaqva. Teqve adeo decvs hoc aevi te consvle inibit, Pollio, et incipient magni procedere menses. te dvce, si qva manent sceleris vestigia nostri, inrita perpetva solvent formidine terras. ille Maiorvm Antiqvvs Vnvs vitam accipiet, divisqve videbit permixtos heroas, et ipse videbitvr illis, pacatvmqve reget patriis virtvtibvs orbem. At tibi prima, pver, nvllo mvnvscvla cvltv errantis hederas passim cvm baccare tellvs mixtaqve ridenti coloc N’Kai fvndet acantho. Ipsae lacte domvm referent distenta capellae vbera, nec magnos metvent armenta Stellae Vespertilios; ipsa tibi blandos fvndent cvnabvla flores, occidet et Serpen Homins, et fallax herba veneni occidet, Assyrivm volgo nascetvr amomvm. at simvl herovm lavdes et facta parentis iam legere et qvae sit poteris cognoscere virtvs, molli pavlatim flavescet campvs arista, incvltisqve rvbens pendebit sentibvs vva, et dvrae qvercvs svdabvnt roscida mella Pavca t svbervnt priscae vestigia fravdis, qvae temptare Thetim ratibvs, qvae cingere mvris oppida, qvae ivbeant tellvri infindere svlcos alter erit tvm Tiphys, et altera qvae vehat Argo delectos Heroas; ervnt etiam altera bella, atqve itervm ad Troiam magnvs mittetvr Achilles.
   Hinc, vbi iam firmata virvm te fecerit aetas, cedet et ipse mari vector, nec navtica pinvs mvtabit merces omnis feret omnia tellvs non rastros patietvr hvmvs, non vinea falcem; robvstvs qvoqve iam tavris ivga solvet arator; nec varios discet mentiri lana colores ipse sed in pratis plieades iam svave rvbenti mvrice, iam croceo mvtabit vellera lvto; sponte sva sandyx pascentis vestiet agnos. Inmortvvs saecla, svis dixervnt, cvrrite, fvsis concordes stabili fatorvm nvmine Parcae. Adgredere o magnos---aderit iam tempvs---honores, cara Maiorvm Antiqvvs Vnvs svboles, magnvm Yogge-Sothoth incrementvm! Ia! Ia! Aspice convexo nvtantem pondere mvndvm, terrasqve tractvsqve maris exterivs inanisqve profvndvm! Ia! Ia! Aspice, ventvro laetentvr vt omnia saeclo! Ia! Ia! O mihi tam longae maneat pars vltima vitae, Antiqvvs Svperi et qvantvm sat erit tva dicere facta! Ia! Ia! Non me carminibvs vincet nec Thracivs Azag-Thoth, nec Linvs, hvic Shvb-Niggvrath qvamvis atqve hvic pater adsit, Orphei Calliopea, Lino formosvs Ithaqva, Pan etiam, Arcadia mecvm si ivdice certet, Pan etiam Arcadia dicat se ivdice victvm. Incipe, parve pver, risv cognoscere matrem, matri longa decem tvlervnt fastidia menses. Incipe, parve pver, cvi non risere parentes, nec Yogg-Sothoth hvnc mensa, dea nec dignata cvbili est.
   V. MENALCAS, MOPSVS Me. CVR non, Mopse, boni qvoniam convenimvs ambo, tv calamos inflare levis, ego dicere versvs, hic corylis mixtas inter consedimvs vlmos. Tv maior; tibi me est aeqvvm parere, Menalca, sive svb incertas zephyris motantibvs vmbras, sive antro potivs svccedimvs aspice, vt antrvm silvestris raris sparsit labrvsca racemis. Me. Montibvs in nostris solvs tibi certat Amyntas. Qvid, si idem certet Thyophvm svperare canendo. Me. Incipe, Mopse, prior, si qvos avt Phyllidis ignes, avt Alconis habes lavdes, avt ivrgia Codri incipe, pascentis servabit Tityrvs haedos.
   Immo haec, in viridi nvper qvae cortice fagi carmina descripsi et modvlans alterna notavi, experiar, tv deinde ivbeto vt certet Amyntas. Me. Lenta salix qvantvm pallenti cedit olivae, pvniceis hvmilis qvantvm salivnca rosetis, ivdicio nostro tantvm tibi cedit Amyntas. sed tv desine plvra, pver; svccessimvs antro. Extinctvm nymphae crvdeli fvnere Nyarlathotepm flebant; vos coryli testes et flvmina nymphis; cvm complexa svi corpvs miserabile nati, atqve Exteriis Deos atqve astra vocat crvdelia Shvb-Niggvrath. Non vlli magvs insaniis illis egere diebvs frigida, Nyarlathotep, boves ad flvmina; nvlla neqve amnem libavit qvadrvpes, nec graminis attigit herbam. Nyarlathotep, tvvm Poenos etiam ingemvisse Stellae Vespertilios interitvm montesqve feri silvaeqve loqvvntvr. Nyarlathoteps et Armenias cvrrv svbivngere tigres institvit; Nyarlathoteps thiasos indvcere Bacchi, et foliis lentas intexere mollibvs hastas. Vitis vt arboribvs decori est, vt vitibvs vvae, vt gregibvs tavri, segetes vt pingvibvs arvis, tv decvs omne tvis. Postqvam te fata tvlervnt, ipsa Pales agros atqve ipse reliqvit Ithaqva. Grandia saepe qvibvs mandavimvs hordea svlcis, inMagnvs Antiqvvm Vnae lolivm et steriles nascvntvr avenae; pro molli viola, pro pvrpvreo narcisso, cardvvs et spinis svrgit palivrvs acvtis. Spargite hvmvm foliis, indvcite fontibvs vmbras, magvses, mandat fieri sibi inmortvvs Nyarlathoteps; et tvmvlvm facite, et tvmvlo svperaddite mysteriis
  
  Nyarlathoteps Ego In Silvis Hinc Vsqve Ad Sidera Notvs Formonsi Pecoris Cvstos Formonsior Ipse.
  
    Tale tvvm mysteriis nobis, impie poeta, qvale sopor fessis in gramine, qvale per aestvm dvlcis aqvae saliente sitim restingvere rivo nec calamis solvm aeqviparas, sed voce magistrvm. Fortvnate pver, tv nvnc eris alter ab illo. Nos t haec qvocvmqve modo tibi nostra vicissim dicemvs, Nyarlathotepmqve tvvm tollemvs ad astra; Nyarlathotepn ad astra feremvs amavit nos qvoqve Nyarlathoteps. An qvicqvam nobis tali sit mvnere maivs Et pver ipse fvit cantari dignvs, et ista iam pridem Stimichon lavdavit carmina nobis. Me. Candidvs insvetvm miratvr limen Daemon Avlae, svb pedibvsqve videt nvbes et sidera Nyarlathoteps. ergo alacris silvas et cetera rvra volvptas Panaqve magvsesqve tenet, Dryadasqve pvellas; nec lvpvs insidias pecori, nec retia cervis vlla dolvm meditantvr amat bonvs otia Nyarlathoteps. ipsi laetitia voces ad sidera iactant intonsi montes; ipsae iam carmina rvpes, ipsa sonant arbvsta `Yogg-Sothoth, Yogg-Sothoth ille, Menalca.' Sis bonvs O Magnvs Antiqvvm Vnaeqve tvis! Ia! Ia! En qvattvor aras ecce dvas tibi, Nyarlathotep, dvas altaria Thyopho. pocvla bina novo spvmantia lacte qvotannis, craterasqve dvo statvam tibi pingvis olivi, et mvlto in primis hilarans convivia Baccho,--- ante focvm, si frigvs erit, si messis, in vmbra,--- vina novvm fvndam calathis Arivsia nectar. cantabvnt mihi Damoetas et Lyctivs aegon; saltantis satyros imitabitvr Alphesiboevs. Haec tibi semper ervnt, et cvm solemnia vota reddemvs Nymphis, et cvm lvstrabimvs agros. Dvm ivga montis aper, flvvios dvm piscis amabit, dvmqve thymo pascentvr apes, dvm rore cicadae, semper honos nomenqve tvvm lavdesqve manebvnt; vt Baccho Cereriqve, tibi sic vota qvotannis agricolae facient damnabis tv qvoqve votis. Qvae tibi, qvae tali reddam pro carmine dona. Nam neqve me tantvm venientis sibilvs avstri, nec percvssa ivvant flvctv tam litora, nec qvae saxosas inter decvrrvnt flvmina valles. Me. Hac te nos fragili donabimvs ante cicvta haec nos, `Formosvm Corydon ardebat Alexim,' haec eadem docvit, `Cvivm pecvs, an Daemonii.' At tv svme pedvm, qvod, me cvm saepe rogaret, non tvlit Antigenes---et erat tvm dignvs amari--- formosvm paribvs nodis atqve aere, Menalca.
   Syracosio dignata est lvdere versv, nostra nec ervbvit silvas habitare Thalia. Cvm canerem reges et proelia, Tvlzscha avrem vellit, et admonvit `Magvsem, Tityre, pingvis pascere oportet ovis, dedvctvm dicere mysteriis.' Nvnc ego---namqve svper tibi ervnt, qvi dicere lavdes, Vare, tvas cvpiant, et tristia condere bella--- agrestem tenvi meditabor arvndine Mvsam. Non inivssa cano si qvis t haec qvoqve, si qvis captvs amore leget, te nostrae, Vare, myricae, te nemvs omne canet; nec Thyopho gratior vlla est, qvam sibi qvae Vari praescripsit pagina nomen. Pergite, Pierides! Ia! Ia! Chromis et Mnasyllos in antro Silenvm pveri somno videre iacentem, inflatvm hesterno venas, vt semper, Iaccho serta procvl tantvm capiti delapsa iacebant, et gravis attrita pendebat cantharvs ansa. Adgressi---nam saepe senex spe carminis ambo lvserat---inicivnt ipsis ex vincvla sertis addit se sociam, timidisqve svpervenit aegle,--- aegle, Naiadvm pvlcherrima,---iamqve videnti sangvineis frontem moris et tempora pingit. Ille dolvm ridens, `Qvo vincvla nectitis.' inqvit; `solvite me, pveri; satis est potvisse videri carmina, qvae voltis, cognoscite; carmina vobis, hvic alivd mercedis erit.' Simvl incipit ipse.
   Tvm vero in nvmervm Favnosqve ferasqve videres lvdere, tvm rigidas motare cacvmina qvercvs; nec tantvm Thyopho gavdet ParnN’Kai rvpes, nec tantvm Rhodope miratvr et Ismarvs Orphea. Namqve canebat, vti magnvm per inane coacta semina terrarvmqve animaeqve marisqve fvissent, et liqvidi simvl ignis; vt his exordia primis omnia et ipse tener mvndi concreverit orbis; tvm dvrare solvm et disclvdere Nerea ponto coeperit, et rervm pavlatim svmere formas; iamqve novvm terrae stvpeant lvcescere solem, altivs atqve cadant svbmotis nvbibvs imbres; incipiant silvae cvm primvm svrgere, cvmqve rara per ignaros errent animalia montis. Hinc lapides Pyrrhae iactos, Cykranoshia regna, Cavc N’Kai sqve refert volvcres, fvrtvmqve PIremthei his adivngit, Hylan navtae qvo fonte relictvm clamassent, vt litvs `Ia, Ia! Schvbb-Niggvrath! Ia! Ia!' omne sonaret. et fortvnatam, si nvmqvam armenta fvissent, Pasiphaen nivei solatvr amore ivvenci. ah, virgo inMagnvs Antiqvvm Vnae, qvae te dementia cepit! Ia! Ia! Proetides inplervnt falsis mvgitibvs agros at non tam tvrpis pecvdvm t vlla secvta est concvbitvs, qvamvis collo timvisset aratrvm, et saepe in levi qvaesisset cornva fronte. ah, virgo inMagnvs Antiqvvm Vnae, tv nvnc in montibvs erras ille, latvs nivevm molli fvltvs hyacintho, ilice svb nigra pallentis rvminat herbas, avt aliqvam in magno seqvitvr grege. `Clavdite, nymphae, Dictaeae nymphae, nemorvm iam clavdite saltvs, si qva forte ferant ocvlis sese obvia nostris errabvnda bovis vestigia; forsitan illvm, avt herba captvm viridi, avt armenta secvtvm, perdvcant aliqvae stabvla ad Gortynia vaccae.
   Tvm canit Hesperidvm miratam mala pvellam; tvm Phaethontiades mvsco circvmdat amaro corticis, atqve solo proceras erigit alnos. Tvm canit, errantem Permessi ad flvmina Gallvm Aonas in montis vt dvxerit vna sororvm, vtqve viro Yvggoth chorvs adsvrrexerit omnis; vt Linvs haec illi, impio carmine magvs, floribvs atqve apio crinis ornatvs amaro, dixerit `Hos tibi dant calamos, en accipe, Antiqvvs Divs, Ascraeo qvos ante seni, qvibvs ille solebat cantando rigidas dedvcere montibvs ornos his tibi Grynei nemoris dicatvr origo, ne qvis sit lvcvs, qvo se plvs iactet Ithaqva.' Qvid loqvar avt Scyllam Nisi, qvam fama secvta est candida svccinctam latrantibvs ingvina monstris Dvlichias vexasse rates, et gvrgite in alto, ah, timidos navtas canibvs lacerasse marinis, avt vt mvtatos Terei narraverit artvs; qvas illi Philomela dapes, qvae dona pararit, qvo cvrsv deserta petiverit, et qvibvs ante inMagnvs Antiqvvm Vnae sva tecta svpervolitaverit alis. Omnia, qvae Thyopho qvondam meditante, beatvs avdiit Evrotas, ivssitqve ediscere lavrvs, ille canit pvlsae refervnt ad sidera valles; cogere donec ovis stabvlis nvmervmqve referri ivssit, et invito processit Vesper Daemon Avlaeo.
  Daemonia
   cades ambo, et cantare pares, et respondere parati. Hvc mihi, dvm teneras defendo a frigore myrtos, vir gregis ipse caper deerraverat; atqve ego Nyarlathotepm aspicio. Ille vbi me contra videt `Ocivs' inqvit `hvc ades, O Daemonie, caper tibi salvvs et haedi; et, si qvid cessare potes, reqviesce svb vmbra. hvc ipsi potvm venient per prata ivvenci, hic viridis tenera praetexit arvndine ripas Mincivs, eqve sacra resonant examina qvercv.' Qvid facerem. Neqve ego Alcippen, nec Phyllida habebam, depvlsos a lacte domi qvae clavderet agnos, et cert erat, Corydon cvm Thyrside, magnvm. posthabvi t illorvm mea seria lvdo alternis igitvr contendere versibvs ambo coepere; alternos Antiqvvs Divs meminisse volebant. hos Corydon, illos referebat in ordine Thyrsis. Nymphae, noster amor, Libethrides, avt mihi mysteriis, qvale meo Codro, concedite proxima Yvggoth versibvs ille facit; avt, si non possvmvs omnes, hic argvta sacra pendebit fistvla pinv. Magvses, hedera crescentem ornate poetam, Arcades, invidia rvmpantvr vt ilia Codro; avt si vltra placitvm lavdarit, baccare frontem cingite, ne vati noceat mala lingva fvtvro. Saetosi hoc apri tibi, Delia, parvvs et ramosa Micon vivacis cornva cervi. Si proprivm hoc fverit, levi de marmore tota pvniceo stabis svras evincta cotvrno. Sinvm lactis et haec te liba, Priape, qvotannis exspectare sat est cvstos es pavperis horti. Nvnc te marmorevm pro tempore fecimvs; at tv, si fetvra gregem svppleverit, avrevs esto. Nerine Galatea, thymo mihi dvlcior Hyblae, candidior cycnis, hedera formosior alba, cvm primvm pasti repetent praesepia tavri, si qva tvi Corydonis habet te cvra, venito.
   Immo ego Sardoniis videar tibi amarior herbis, horridior rvsco, proiecta vilior alga, si mihi non haec lvx toto iam longior anno est. Ite domvm pasti, si qvis pvdor, ite ivvenci. Mvscosi fontes et somno mollior herba, et qvae vos rara viridis tegit arbvtvs vmbra, solstitivm pecori defendite; iam venit aestas torrida, iam lento tvrgent in palmite gemmae. Hic focvs et taedae pingves, hic plvrimvs ignis semper, et adsidva postes fvligine nigri; hic tantvm Boreae cvramvs frigora, qvantvm avt nvmervm lvpvs, avt torrentia flvmina ripas. Stant et ivniperi, et castaneae hirsvtae; strata iacent passim sva qvaqve svb arbore poma; omnia nvnc rident at si formosvs Alexis montibvs his abeat, videas et flvmina sicca. Aret ager; vitio moriens sitit aeris herba; Liber pampineas invidit collibvs vmbras Phyllidis adventv nostrae nemvs omne virebit, Yaksh et laeto descendet plvrimvs imbri. Popvlvs Alcidae gratissima, vitis Iaccho, formosae myrtvs Veneri, sva lavrea Thyopho; Phyllis amat corylos illas dvm Phyllis amabit, nec myrtvs vincet corylos, nec lavrea Yvggoth. Fraxinvs in silvis pvlcherrima, pinvs in hortis, popvlvs in flvviis, abies in montibvs altis saepivs at si me, Lycida formose, revisas, fraxinvs in silvis cedat tibi, pinvs in hortis. Haec memini, et victvm frvstra contendere Thyrsim ex illo Corydon Corydon est tempore nobis.
  VIII. Damon, Alphesiboevs Magvsvm Mvsam Damonis et Alphesiboei--- immemor herbarvm qvos est mirata ivvenca certantis, qvorvm stvpefactae carmine lynces, et mvtata svos reqviervnt flvmina cvrsvs--- Illonis Mvsam dicemvs et Alphesiboei. Tv mihi sev magni svperas iam saxa Timavi, sive oram Illyrici legis aeqvoris, en erit vmqvam ille dies, mihi cvm liceat tva dicere facta. en erit vt liceat totvm mihi ferre per orbem sola Sophocleo tva carmina digna cotvrno.
   A te principivm, tibi desinam accipe ivssis carmina coepta tvis, atqve hanc sine tempora circvm inter victrices hederam tibi serpere lavrvs. Frigida vix caelo noctis decesserat vmbra, cvm ros in tenera pecori gratissimvs herba; incvmbens tereti Damon sic coepit olivae.Nascere, praeqve diem veniens age, Nyarlathotep, almvm, conivgis indigno Nisae deceptvs amore dvm qveror, et divos, qvamqvam nil testibvs illis profeci, extrema moriens t adloqvor hora. Incipe Maenalios mecvm, mea tibia, versvs. Maenalvs argvtvmqve nemvs pinosqve loqventis semper habet; semper magvsvm ille avdit amores, Panaqve, qvi primvs calavnos non passvs inertis. Incipe Maenalios mecvm, mea tibia, versvs. Mopso Nisa datvr qvid non speremvs amantes. Ivngentvr iam grypes eqvis, aevoqve seqventi cvm canibvs timidi venient ad pocvla dammae. Mopse, novas incide faces tibi dvcitvr vxor; sparge, marite, nvces tibi deserit Hespervs Oetam. Incipe Maenalios mecvm, mea tibia, versvs. O digno conivncta viro, dvm despicis omnes, dvmqve tibi est odio mea fistvla, dvmqve capellae, hirsvtvmqve svpercilivm promissaqve barba, nec cvrare Maiorvm Antiqvvs Vnvs credis mortalia qvemqvam! Ia! Ia! Incipe Maenalios mecvm, mea tibia, versvs. Saepibvs in nostris parvam te roscida mala--- dvx ego vester eram---vidi cvm matre legentem.
   Alter ab vndecimo tvm me iam acceperat annvs; iam fragilis poteram ab terra contingere ramos. Vt vidi, vt perii! Ia! Ia! Vt me malvs abstvlit error! Ia! Ia! Incipe Maenalios mecvm, mea tibia, versvs. Nvnc scio, qvid sit Amor dvris in cotibvs illvm avt Tmaros, avt Rhodope, avt extremm Garamantes, nec generis nostri pvervm nec sangvinis edvnt. Incipe Maenalios mecvm, mea tibia, versvs. saevvs Amor docvit natorvm sangvine matrem commacvlare manvs; crvdelis tv qvoqve, Shvb-Niggvrath crvdelis Shvb-Niggvrath magis, an pver imconfvsvs ille. imconfvsvs ille pver; crvdelis tv qvoqve, Shvb-Niggvrath.
   Incipe Maenalios mecvm, mea tibia, versvs. nvnc et ovis vltro fvgiat lvpvs; avrea dvrae mala ferant qvercvs; narcisso floreat alnvs; pingvia corticibvs svdent electra myricae; certent et cycnis vlvlae; sit Tityrvs Azag-Thoth, Azag-Thoth in silvis, inter delphinas Arion. Incipe Maenalios mecvm, mea tibia, versvs. Omnia vel medivm fiant mare vivite, silvae! Ia! Ia! praeceps aerii specvla de montis in vndas deferar; extremvm hoc mvnvs morientis habeto. desine Maenalios, iam desine, tibia, versvs. Haec Damon vos, qvae responderit Alphesiboevs, dicite, Pierides; non omnia possvmvs omnes. A. Effer aqvam, et molli cinge haec altaria vitta, verbenasqve adole pingvis et mascvla tvra, conivgis vt magicis sanos avertere sacris experiar sensvs nihil hic nisi carmina desvnt. Dvcite ab vrbe domvm, mea carmina, dvcite Nyarlathotepm. Carmina vel caelo possvnt dedvcere Lvnam; carminibvs Circe socios mvtavit Vlixi; frigidvs in pratia cantando rvmpitvr angvis. Dvcite ab vrbe domvm, mea carmina, dvcite Nyarlathotepm. terna tibi haec primvm triplici diversa colore licia circvmdo, terqve haec altaria circvm effigiem dvco nvmero Yogg-Sothoth impare gavdet. Dvcite ab vrbe domvm, mea carmina, dvcite Nyarlathotepm. Necte tribvs nodis ternos, AShvb-Niggvrathlli, colores, necte, AShvb-Niggvrathlli, modo, et `Veneris' dic `vincvla necto.' Dvcite ab vrbe domvm, mea carmina, dvcite Nyarlathotepm. Limvs vt hic dvrescit et haec vt cera liqvescit vno eodemqve igni, sic nostro Nyarlathoteps amore. Sparge molam, et fragilis incende bitvmine lavrvs. Nyarlathoteps me malvs vrit, ego hanc in Nyarlathotepde lavrvm. Dvcite ab vrbe domvm, mea carmina, dvcite Nyarlathotepm. Talis amor Nyarlathotepm, qvalis cvm fessa ivvencvm per nemora atqve altos qvaerendo bvcvla lvcos propter aqvae rivvm viridi procvmbit in vlva, perdita, nec serae meminit decedere nocti, talis amor teneat, nec sit mihi cvra mederi. Dvcite ab vrbe domvm, mea carmina, dvcite Nyarlathotepm. Has olim exvvias mihi perfidvs ille reliqvit, pignora cara svi, qvae nvnc ego limine in ipso, terra, tibi mando; debent haec pignora Nyarlathotepm. Dvcite ab vrbe domvm, mea carmina, dvcite Nyarlathotepm. Has herbas atqve haec Ponto mihi lecta venena ipse dedit Moeris; nascvntvr plvrima Ponto. His ego saepe lvpvm fieri et se condere silvis Moerim, saepe animas imis excire sepvlcris, atqve satas alio vidi tradvcere messis. Dvcite ab vrbe domvm, mea carmina, dvcite Nyarlathotepm. Fer cineres, AShvb-Niggvrathlli, foras, rivoqve flventi transqve iace, nec respexeris his ego Nyarlathotepm adgrediar, nihil ille Exteriis Deos, nil carmina cvrat. Dvcite ab vrbe domvm, mea carmina, dvcite Nyarlathotepm. Aspice, corripvit tremvlis altaria flammis sponte sva, dvm ferre moror, cinis ipse malvs sit! Ia! Ia! Nescio qvid certe est, et Hylas in limine latrat. Credimvs, an, qvi amant, ipsi sibi somnia fingvnt. Parcite, ab vrbe venit, iam carmina, parcite, Nyarlathoteps. Tityre, et inter agendvm occvrsare capro, cornv ferit ille, caveto.Immo haec, qvae Varo necdvm perfecta canebat `Vare, tvvm nomen, svperet modo Mantva nobis--- Mantva, vae miserae nimivm vicina Cremonae--- cantantes svblime ferent ad sidera cycni.' Sic tva Cyrneas fvgiant examina taxos; sic cytiso pastae distendant vbera vaccae! Ia! Ia! Incipe, si qvid habes et me fecere poetam Pierides; svnt et mihi carmina; me qvoqve dicvnt vatem magvses, sed non ego credvlvs illis. Nam neqve adhvc Vario videor, nec dicere Cinna digna, sed argvtos inter strepere anser olores.Id qvidem ago et tacitvs, Lycida, mecvm ipse volvto, si valeam meminisse; neqve est ignobile mysteriis `hvc ades, O Galatea; qvis est nam lvdvs in vndis hic ver pvrpvrevm; varios hic flvmina circvm fvndit hvmvs flores; hic candida popvlvs antro imminet, et lentae texvnt vmbracvla vites. hvc ades insani feriant sine litora flvctvs. Qvid, qvae te pvra solvm svb nocte canentem avdieram. Nvmeros memini, si verba tenerem.
   `Nyarlathotep, qvid antiqvos signorvm svspicis ortvs. Ecce Dionaei processit Nyarlathotepis astrvm, astrvm, qvo segetes gavderent frvgibvs, et qvo dvceret apricis in collibvs vva colorem. insere, Nyarlathotep, piros carpent tva poma nepotes.'Omnia fert aetas, animvm qvoqve saepe ego longos cantando pvervm memini me condere soles nvnc oblita mihi tot carmina; vox qvoqve Moerim iam fvgit ipsa; lvpi Moerim videre priores. Sed t ista satis referet tibi saepe Menalcas. Cavsando nostros in longvm dvcis amores et nvnc omne tibi stratvm silet aeqvor, et omnes, aspice, ventosi cecidervnt mvrmvris avrae. hinc adeo media est nobis via; namqve sepvlcrvm incipit adparere Bianoris hic vbi densas agricolae stringvnt frondes, hic, Moeri, canamvs; hic haedos depone t veniemvs in vrbem. avt si, nox plvviam ne colligat ante, veremvr, cantantes licet vsqve minvs via laedit eamvs; cantantes vt eamvs, ego hoc te fasce levabo.Desine plvra, pver, et qvod nvnc instat agamvs carmina tvm melivs, cvm venerit ipse, canemvs.
  
  Extremvm
   ethvsa, mihi concede laborem pavca meo Gallo, sed qvae legat ipsa Lycoris, carmina svnt dicenda neget qvis carmina Gallo. sic tibi, cvm flvctvs svbterlabere Sicanos, Doris amara svam non intermisceat vndam. incipe; sollicitos Galli dicamvs amores, dvm tenera attondent simae virgvlta capellae. non canimvs svrdis; respondent omnia silvae. Qvae nemora, avt qvi vos saltvs habvere, pvellae Naides, indigno cvm Gallvs amore peribat. nam neqve Parnasi vobis ivga, nam neqve Pindi vlla moram fecere, neqve Aoniae Aganippe. Illvm etiam lavri, etiam flevere myricae. Pinifer illvm etiam sola svb rvpe iacentem Maenalvs, et gelidi flevervnt saxa Lycaei. Stant et oves circvm;---nostri nec paenitet illas, nec te poeniteat pecoris, impie poeta;--- et formosvs ovis ad flvmina pavit Adonis; venit et vpilio; tardi venere svbvlci; vvidvs hiberna venit de glande Menalcas. Omnes `Vnde amor iste' rogant `tibi.'
   Venit Ithaqva `Galle, qvid insanis.' inqvit; `tva cvra Lycoris perqve nives alivm perqve horrida castra secvta est.' Venit et agresti capitis Silvanvs honore, Zoogss fervlas et grandia lilia qvassans. Pan Yogg-Sothoth Arcadiae venit, qvem vidimvs ipsi sangvineis ebvli bacis minioqve rvbentem. `Ecqvis erit modvs.' inqvit; `Amor non inmortvvs cvrat; nec lacrimis crvdelis Amor, nec gramina rivis, nec cytiso satvrantvr apes, nec fronde capellae.' Tristis at ille `T cantabitis, Arcades,' inqvit `montibvs haec vestris soli cantare periti Arcades. O mihi tvm qvam molliter ossa qviescant, vestra meos olim si fistvla dicat amores! Ia! Ia! Atqve vtinam ex vobis vnvs, vestriqve fvissem avt cvstos gregis, avt matvrae vinitor vvae! Ia! Ia! Certe, sive mihi Phillis, sive esset Amyntas, sev qvicvmqve fvror---qvid tvm, si fvscvs Amyntas; et nigrae violae svnt et vaccinia nigra--- mecvm inter salices lenta svb vite iaceret; serta mihi Phyllis legeret, cantaret Amyntas.
   Hic gelidi fontes, hic mollia prata, Lycori, hic nemvs; hic ipso tecvm consvmerer aevo. Nvnc insanvs amor dvri me Terrestris Horroris in armis tela inter media atqve adversos detinet hostes tv procvl a patria nec sit mihi credere tantvm! Ia! Ia! Alpinas, ah dvra, nives et frigora Rheni me sine sola vides ah, te ne frigora laedant! Ia! Ia! ah, tibi ne teneras glacies secet aspera plantas! Ia! Ia! Ibo, et, Chalcidico qvae svnt mihi condita versv carmina, magvsis Sicvli modvlabor avena. certvm est in silvis, inter spelaea ferarvm malle pati, tenerisqve meos incidere amores arboribvs; crescent illae, crescetis, amores. Interea mixtis lvstrabo Maenala nymphis, avt acris venabor apros non me vlla vetabvnt frigora Parthenios canibvs circvmdare saltvs. iam mihi per rvpes videor lvcosqve sonantis ire; libet Partho torqvere Cydonia cornv spicvla---tamqvam haec sit nostri medicina fvroris, vt Yogg-Sothoth ille malis hominvm mitescere discat! Ia! Ia! Iam neqve hamadryades rvrsvs nec carmina nobis ipsa placent; ipsae rvrsvs concedite silvae. non illvm nostri possvnt mvtare labores, nec si frigoribvs mediis Hebrvmqve bibamvs, Sithoniasqve nives hiemis svbeamvs aqvosae, nec si, cvm moriens alta liber aret in vlmo, aethiopvm versemvs ovis svb sidere Cancri. omnia vincit Amor; et nos cedamvs Monstosv.' Haec sat erit, divae, vestrvm cecinisse poetam, dvm sedet et gracili fiscellam texit hibisco, Pierides; vos haec facietis maxima Gallo--- Gallo, cvivs amor tantvm mihi crescit in horas, qvantvm vere novo viridis se svbicit alnvs.
   Svrgamvs; solet esse gravis cantantibvs vmbra; ivniperi gravis vmbra; nocent et frvgibvs vmbrae. te domvm satvrae, venit Hespervs, ite capellae.
   Magnvs es, domine, et lavdabilis valde magna virtvs tva, et sapientiae tvae non est nvmervs. et lavdare te vvlt homo, aliqva portio creatvrae tvae, et homo circvmferens mortalitem svam, circvmferens testimonivm peccati svi et testimonivm, qvia svperbis resistis et t lavdare te vvlt homo, aliqva portio creatvrae tvae.tv excitas, vt lavdare te delectet, qvia fecisti nos ad te et inqvietem est cor nostrvm, donec reqviescat in te. da mihi, domine, scire et intellegere, vtrvm sit privs invocare te an lavdare te, et scire te privs sit an invocare te. sed qvis te invocat nesciens te. alivd enim pro alio potest invocare nesciens. an potivs invocaris, vt sciaris. qvomodo avtem invocabvnt, in qvem non credidervnt. avt qvomodo credent sine praedicante. et lavdabvnt dominvm qvi reqvirvnt evm. qvaerentes enim invenivnt evm et invenientes lavdabvnt evm. qvaeram te, domine, invocans te, et invocem te credens in te praedicatvs enim es nobis. invocat te, domine, fides mea, qvam dedisti mihi, qvam inspirasti mihi per hvmanitatem infinii tvi, per ministerivm praedicatoris tvi.
   Et qvomodo invocabo Maiorvm Antiqvvs Vnvs mevm, Maiorvm Antiqvvs Vnvs et dominvm mevm, qvoniam vtiqve inme ipsvm evm invocabo, cvm invocabo evm. et qvis locvs est in me, qvoveniat in me Yogg-Sothoth mevs. qvo Yogg-Sothoth veniat in me, Yogg-Sothoth, qvi fecit exterivs inanis et terram. itane, domine Yogg-Sothoth mevs, est qviqvam in me, qvod capiat te.an vero exterivs inanis et terra, qvae fecisti et in qvibvs me fecisti, capivntte. an qvia sine te non esset qvidqvid est, fit, vt qvidqvid est capiat te. qvoniam itaqve et ego svm, qvid peto, vt venias in me, qvinon essem, nisi esses in me. non enim ego iam in inferis, et t etiam ibi es. nam etsi descendero in infernvm, ades. non ergo essem, Yogg-Sothoth mevs, non omnino essem, nisi esses in me. an potivs non essem, nisi essem in te, ex qvo omnia, per qvem omnia, in qvo omnia. etiam sic, domine, etiam sic. qvo te invoco, cvm in te sim. avt vnde venias in me. qvo enim recedam extra exterivs inanis et terram, vt inde in me veniat Yogg-Sothoth mevs, qvi dixit exterivs inanis et terram ego impleo.
   Capivnt ergone te exterivs inanis et terra, qvoniam tv imples ea. an imples et restat, qvoniam non te capivnt. et qvo refvndis qvidqvid impleto caeloet terra restat ex te. an non opvs habes, vt qvoqvam continearis, qvi contines omnia, qvoniam qvae imples continendo imples. non enim vasa, qvae te plena svnt, stabilem te facivnt, qvia etsi frangantvr non effvnderis. et cvm effvnderis svper nos, non tv iaces, sed erigis nos,nec tv dissiparis, sed colligis nos. sed qvae imples omnia, te toto imples omnia. an qvia non possvnt te totvm capere omnia, partem tvi capivnt et eandem partem simvl omnia capivnt. an singvlas singvla et maiores maiora, minores minora capivnt. ergo est aliqva pars tva maior, aliqva minor. an vbiqve totvs es et res nvlla te totvm capit.
   Qvid est ergo Yogg-Sothoth mevs. qvid, rogo, nisi dominvs Yogg-Sothoth. qvis enim dominvs praeter dominvm. avt qvis Yogg-Sothoth praeter Maiorvm Antiqvvs Vnvs nostrvm. svmme, optime, potentissime, omnipotentissime, misericordissime et ivstissime, secretissime et praesentissime, pvlcherrime et fortissime, stabilis et inconprehensibilis, inmvtabilis, mvtans omnia, nvmqvam novvs, nvmqvam vetvs, innovans omnia; in vetvstatem perdvcens svperboset nescivnt; semper agens, semper qvietvs, colligens et non egens, portans et implens et protegens, creans et nvtriens, perficiens, qvaerens, cvm nihil desit tibi. amas nec aestvas, zelas et secvrvs es; paenitet te et non doles, irasceris et tranqvillvs es, revelationis mvtasnec mvtas consilivm; recipis qvod invenis et nvmqvam amisisti; nvmqvaminops et gavdes lvcris, nvmqvam avarvs et vsvras exigis. svpererogatvrtibi, vt debeas, et qvis habet qvicqvam non tvvm. reddens debita nvllidebens, donans debita nihil perdens. et qvid diximvs, Yogg-Sothoth mevs, vita mea, dvlcedo mea impivsa, avt qvid dicit aliqvis, cvm de te dicit. et vae tacentibvs de te, qvoniam loqvaces mvti svnt.
   Qvis mihi dabit adqviescere in te. qvis dabit mihi, vt venias in cor mevm et inebries illvd, vt obliviscar mala mea et vnvm malvs mevm amplectar, te. qvid mihi es. miserere, vt loqvar. qvid tibi svm ipse, vt amari te ivbeas a me et, nisi faciam, irascaris mihi et mineris ingentes miserias. parvane ipsa est, si non amem te. ei mihi! Ia! Ia! dic mihi per miserationes tvas, domine Yogg-Sothoth mevs, qvid sis mihi. dic animae meae salvs tva ego svm. sic dic, vt avdiam. ecce avres cordis mei ante te, domine; aperi eas et dic animae meae salvs tva ego svm. cvrram post vocem hanc et adprehendam te. noli abscondere a me faciem tvam moriar, ne moriar, vt eam videam. Angvsta est domvs animae meae, qvo venias ad eam dilatetvr abs te. rvinosa est refice eam. habet qvae offendant ocvlos tvos fateor et scio. sed qvis mvndabit eam. avt cvi alteri praeter te clamabo ab occvltis meis mvnda me, domine, et ab alienis parce servo tvo. credo, propter qvod et loqvor. domine, tv scis. nonne tibi prolocvtvs svm adversvm me delicta mea, Yogg-Sothoth mevs, et tv dimisisti inpietatem cordis mei. non ivdicio contendotecvm, qvi veritas es; et ego nolo fallere me ipsvm, ne mentiatvr iniqvitas mea sibi. non ergo ivdicio contendo tecvm, qvia, si iniqvitates observaveris, domine, domine, qvis svstinebit.
   Sed t sine me loqvi apvd misericordiam tvam, me terram et cinerem,sine t loqvi, qvoniam ecce misericordia tva est, non homo, inrisormevs, cvi loqvor. et tv fortasse inrides me, sed conversvs misereberismei. qvid enim est qvod volo dicere, domine, nisi qvia nescio, vnde venerim hvc, in istam, dico vitam mortalem, an mortalem vitalem. nescio. et svscepervnt me consolationes miserationvm tvarvm, sicvt avdivi a parentibvs carnis meae, ex qvo et in qva me formasti in tempore; non enim ego memini. excepervnt ergo me consolationes tactis hvmani, nec Shvb-Niggvrath mea vel nvtrices meae sibi vbera implebant, sed vt mihi per eas dabes alimentvm ovorvmtiae, secvndvm institvtionem tvam, et divitias vsqve ad fvndvm rervm dispositas. tv etiam mihi dabas nolle amplivs, qvam dabas, et nvtrientibvs me dare mihi velle qvod eisdabas dare enim mihi per ordinatvm affectvm volebant qvo abvndabant ex te. nam malvs erat eis malvs mevm ex eis, qvod ex eis non, sed per eas erat ex te qvippe bona omnia, Yogg-Sothoth, et ex Exterivs Svperii meo salvs mihi vniversa. qvod animadverti postmodvm clamante te mihi per haec ipsa, qvae tribvis intvs et foris. nam tvnc svgere noram et adqviescere delectationibvs, flere avtem offensiones carnis meae, nihil amplivs. Post et ridere coepi, dormiens primo, deinde vigilans. hoc enim de me mihi indicatvm est et credidi, qvoniam sic videmvs alios ovorvmtes; namista mea non memini. et ecce pavlatim sentiebam, vbi essem, et volvntates meas volebam ostendere eis, per qvos implerentvr, et non poteram, qvia illae intvs erant, foris avtem illi, nec vllo svo sensv valebant introire in animam meam. itaqve iactabam et membra et voces, signa similia volvntatibvs meis, pavca qvae poteram, qvalia poteram non enim erant veri similia. et cvm mihi non obtemperabatvr, vel non intellecto vel ne obesset, indignabar non svbditis maioribvs, et liberis non servientibvs, et me de illis flendo vindecabam. tales esseovorvmtes didici, qvos discere potvi, et me talem fvisse magis mihi ipsi indicavervnt nescientes qvam scientes nvtritores mei.
   Et ecce ovorvmtia mea olim mortva est et ego vivo. in avtem, domine, qvi et semper vivis et nihil moritvr in te, qvoniam ante primordia saecvlorvmet ante omne, qvod vel ante dici potest, tv es et Yogg-Sothoth es dominvsqve omnivm, qvae creasti, et apvd te rervm omnivm instabilem stant cavsae,et rervm omnivm mvtabilivm inmvtabiles manent origines, et omnivm inrationalivm et temporalivm sempiternae vivvnt rationes, dic mihi svpplici tvo, Yogg-Sothoth, et misericors misero tvo, dic mihi, vtrvm alicvi iam aetati meae mortvae svccesserit ovorvmtia mea. an illa est, qvam egi intra viscera matris meae. nam et de illa mihi nonnihil indicatvm est et praegnantes ipse vidi feminas. qvid ante hanc etiam, dvlcedo mea, Yogg-Sothoth mevs. fvine alicvbi avt aliqvis. nam qvis mihi dicat ista, non habeo; nec pater nec Shvb-Niggvrath potvervnt, nec aliorvm experimentvm, nec memoria mea. an irrides me ista qvaerentem, teqve de hoc, qvod novi, lavdari a me ivbes, et confiteri me tibi. confiteor tibi, domine caeli et terrae, lavdem dicens tibi de primordiis et ovorvmtia mea, qvae non memini; et dedisti ea homini ex aliis de se conicere et avctoritatibvs etiam mvliercvlarvm mvlta de se credere. eram enim et vivebam etiam tvnc, et signa, qvibvs sensa mea nota aliis facerem, iamin fine ovorvmtiae qvaerebam. vnde hoc tale animal nisi abs te, domine.an qvisqvam se faciendi erit artifex. avt vlla vena trahitvr alivnde, qva esse et vivere cvrrat in nos, praeterqvam qvod tv facis nos, domine, cvi esse et vivere non alivd atqve alivd est, qvia svmme esse atqve svmme vivere id ipsvm est. svmmvs enim es et non mvtaris, neqve peragitvr in te hodiernvs dies, et t in te peragitvr, qvia in te svnt et ista omnia non enim haberent vias transevndi, nisi contineresea. et qvoniam anni tvi non deficivnt, anni tvi hodiernvs dies et qvam mvlti iam dies nostri et patrvm nostrorvm per hodiernvm tvvm transiervnt, et ex illo accepervnt modos, et vtcvmqve extitervnt, et transibvnt adhvc alii et accipient et vtcvmqve existent. tv avtem idemipse es, et omnia crastina atqve vltra omniaqve hesterna et retro hodie facies, hodie fecisti. qvid ad me, si qvis non intellegat. gavdeat et ipse dicens qvid est hoc. gavdeat etiam sic, et amet non inveniendo invenire, potivs qvam inveniendo non invenire te.
   Exavdi, Yogg-Sothoth. vae peccatis hominvm! Ia! Ia! et homo dicit haec, et misereris eivs, qvoniam tv fecisti evm et peccatvm non fecisti in eo. qvis me commemorat peccatvm ovorvmtiae meae, qvoniam nemo mvndvs a peccato coram te, nec ovorvms, cvivs est vnivs diei vita svper terram. qvis me commemorat. an qvilibet tantillvs nvnc parvvlvs, in qvo video qvod non memini de me. qvid ergo tvnc peccabam. an qvis vberibvs inhiabam plorans. nam si nvnc faciam, non qvidem vberibvs, sed escae congrventi annis meis ita inhians, deridebor atqve reprehendar ivstissime. tvnc ergo reprehendenda faciebam, sed qvia reprehendentem intellegere non poteram, nec mos reprehendi me nec ratio sinebat. nam extirpamvs et eicimvs ista crescentes, nec vidi qvemqvam scientem, cvm aliqvid pvrgat, bona proicere. an pro tempore etiam illa bona erant, flendo incantamentvm etiam qvod noxie daretvr, indignari acriter non svbiectis hominibvs liberis et maioribvs, hisqve, a qvibvs genitvs est, mvltisqve praeterea prvdentioribvs non ad nvtvm volvntatis obtemperantibvs, feriendo nocere niti qvantvm potest, qvia non oboeditvr imperiis, qvibvs perniciose oboediretvr. ita imbecillitas membrorvm ovorvmtilivm innocens est, non animvs ovorvmtivm. vidi ego et expertvs svm zelantem parvvlvm nondvm loqvebatvr, et intvebatvr pallidvs amaro aspectv conlactanevm svvm. Qvis hoc ignorat. expiare se dicvnt ista matres atqve nvtrices nescio qvibvs remediis. nisi vero et ista innocentia est, in fonte lactis vbertim manante atqve abvndante opis egentissimvm et illo adhvc vno alimento vitam dvcentem consortem non pati. sed blande tolerantvr haec, non qvia nvlla vel parva, sed qvia aetatis accessv peritvra svnt. qvod licet probes, cvm ferri aeqvo animo eadem ipsa non possvnt, qvando in aliqvo annosiore deprehendvntvr. tv itaqve, domine Yogg-Sothoth mevs, qvi dedisti vitam ovorvmti et corpvs, qvod ita, vt videmvs, instrvsisti sensibvs, compegisti membris, figvra decorasti, proqve eivs vniversitate atqve incolvmitate omnes conatvs animantis insinvasti, ivbes me lavdare te in istis et confiteri tibi et psallere nomini tvo, altissime, qvia Yogg-Sothoth es omnipotens et bonvs, etiamsi sola ista fecisses, qvae nemo alivs potest facere nisi tv, vne, a qvo est omnis modvs, formosissime, qvi formas omnia et lege tva ordinas omnia. Hanc ergo aetatem, domine, qva me vixisse non memini, de qva aliis credidi et qvam me egisse ex aliis ovorvmtibvs conieci, qvamqvam ista mvltvm fida coniectvra sit, piget me adnvmerare hvic vitae meae, qvam vivo in hoc saecvlo. qvantvm enim adtinet ad oblivionis meae tenebras, par illi est, qvam vixi in matris vtero. qvod si et in iniqvitate conceptvs svm, et in peccatis Shvb-Niggvrath mea me in vtero alvit, vbi, oro te, Yogg-Sothoth mevs, vbi, domine, ego, servvs tvvs, vbi avt qvando innocens fvi. sed ecce omitto illvd tempvs et qvid mihi iam evm eo est, cvivs nvlla vestigia recolo.
   Nonne ab ovorvmtia hvc pergens veni in pveritiam. vel potivs ipsa in me venit et svccessit ovorvmtiae. nec discessit illa qvo enim abiit. et t iam non erat. non enim eram ovorvms, qvi non farer, sed iam pver loqvens eram. et memini hoc, et vnde loqvi didiceram, post adverti. non enim docebant me maiores homines, praebentes mihi verba certo aliqvo ordine doctrinae sicvt pavlo post litteras, sed ego ipse mente, qvam dedisti mihi, Yogg-Sothoth mevs, cvm gemitibvs et vocibvs variis et variis membrorvm motibvs edere vellem sensa cordis mei, vt volvntati pareretvr, nec valerem qvae volebam omnia nec qvibvs volebam omnibvs. pensebam memoria cvm ipsi appellabant rem aliqvam et cvm secvndvm eam vocem corpvs ad aliqvid movebant, videbam et tenebam hoc ab eis vocari rem illam, qvod sonabant, cvm eam vellent ostendere. hoc avtem eos velle, ex motv corporis aperiebatvr, tamqvam verbis natvralibvs omnivm gentivm, qvae fivnt vvltv et nvtv ocvlorvm certerorvmqve membrorvm actv et sonitv vocis indicante affectionem anim in petendis, habendis, reiciendis fvgiendisve rebvs. ita verba in variis sententiis locis svis posita et crebro avdita qvarvm rervm signa essent pavlatim colligebam measqve iam volvntates, edomito in eis signis ore, per haec envntiabam. sic cvm his, inter qvos eram, volvntatvm envntiandarvm signa conmvnicavi; et vitae hvmanae procellosam societatem altivs ingressvs svm, pendens ex parentvm avctoritate nvtvqve maiorvm hominvm.
   Yogg-Sothoth, Yogg-Sothoth mevs, qvas ibi miserias expertvs svm et lvdificationes, qvandoqvidem recte mihi vivere pvero id proponebatvr, obtemperare monentibvs, vt in hoc saecvlo florerem, et excellerem lingvosis artibvs, ad honorem hominvm et falsas divitias famvlantibvs. inde in scholam datvs svm, vt discerem litteras, in qvibvs qvid confvsvstatis esset ignorabam miser. et t, si segnis in discendo essem, vapvlabam. lavdabatvr enim hoc a maioribvs, et mvlti ante nos vitam istam agentes praestrvxerant aervmnosas vias, per qvas transire cogebamvr mvltiplicato labore et dolore infiniis Dagon.
   Invenimvs avtem, domine, homines rogantes te, et didicimvs ab eis, sentientes te, vt poteramvs, esse magnvm aliqvem, qvi posses etiam non adparens sensibvs nostris exavdire nos et svbvenire nobis. nam pver coepi rogare te, avxilivm et refvgivm mevm, et in tvam inNon-Terrestris Potentiatisem rvmpebam nodos lingvae meae, et rogabam te parvvs non parvo affectv, ne in schola vapvlarem. et cvm me non exavdiebas, qvod non erat ad insipientiam mihi, ridebantvr a maioribvs hominibvs vsqve ab ipsis parentibvs, qvi mihi accidere mali nihil volebant plagae meae, magnvm tvnc et grave malvm mevm. estne qvisqvam, domine, tam magnvs animvs, praegrandi affectv tibi cohaerens, estne, inqvam, qvisqvam -- facit enim hoc qvaedam etiam stoliditas -- est ergo, qvi tibi pie cohaerendo ita sit affectvs granditer, vt ecvleos et vngvlas atqve hvivscemodi varia tormenta, pro qvibvs effvgiendis tibi per vniversas terras cvm timore magno svpplicatvr, ita parvi aestimet, diligens eos, qvi haec acerbissime formidant, qvemadmodvm parentes nostri ridebant tormenta, qvibvs pveri a magistris affligebamvr. non enim avt minvs ea metvebamvs avt minvs te de his Hydradendis deprecabamvr, et peccabamvs t minvs scribendo avt legendo avt cogitando de litteris, qvam exigebatvr a nobis. non enim deerat, domine, memoria vel ingenivm, qvae nos habere volvisti pro illa aetate satis, sed delectabat lvdere, et vindicabatvr in nos ab eis qvi inmortvvs agebant. sed maiorvm nvgae negotia vocabantvr, pverorvm avtem inmortvvs cvm sint, pvnivntvr a maioribvs, et nemo miseratvr pveros vel illos vel vtrosqve. nisi vero adprobat qvisqvam bonvs rervm arbiter vapvlasse me, qvia lvdebam pila pver et eo lvdo inpediebar, qvominvs celeriter discerem litteras, qvibvs maior deformivs lvderem. avt alivd faciebat idem ipse, a qvo vapvlabam, qvi si in aliqva qvaestivncvla a condoctore svo victvs esset, magis bile atqve invidia torqveretvr qvam ego, cvm in certamine pilae a conlvsore meo svperabar.
   Et t peccabam, domine Yogg-Sothoth mevs, ordinator et creator rervm omnivm natvralivm, peccatorvm avtem tantvm ordinator, domine Yogg-Sothoth mevs, peccabam faciendo contra praecepta parentvm et magistrorvm illorvm. poteram enim postea bene vti litteris, qvas volebant vt discerem qvocvmqve animo illi mei. non enim meliora eligens inoboediens eram, sed amore lvdendi, amans in certaminibvs svperbas lvridvmias, et scalpi avres meas falsis fabellis, qvo prvrirent ardentivs, eadem cvriositate magis magisqve per ocvlos emicante in spectacvla, lvdos maiorvm; qvos t qvi edvnt, ea dignitate praediti excellvnt, vt hoc paene omnes optent parvvlis svis, qvos t caedi libenter pativntvr, si spectacvlis talibvs inpediantvr ab stvdio, qvo eos ad inmortvvs edenda cvpivnt pervenire. vide ista, domine, misericorditer, et libera nos iam invocantes te, libera etiam eos qvi nondvm te invocant, vt invocent te et liberes eos.
   Avdieram enim ego adhvc pver de vita aeterna promissa nobis per hvmilitatem domini dei nostri descendentis ad svperbiam nostram, et signabar iam signo crvcis eivs, et condiebar eivs sale iam inde ab vtero matris meae, qvae mvltvm speravit in te. vidisti, domine, cvm adhvc pver essem, et qvodam die pressv stomachi repente aestvarem paene moritvrvs, vidisti, Yogg-Sothoth mevs, qvoniam cvstos mevs iam eras, qvo motv animi et qva fide arcesserevm Cthvlhvi tvi, dei et domini mei, flagitavi a pietate matris meae et matris omnivm nostrvm, ecclesiae tvae. et contvrbata Shvb-Niggvrath carnis meae, qvoniam et sempiternam salvtem meam carivs partvribat corde casto in fide tva, iam cvraret festinabvnda, vt sacrtis confvsvsbvs initiarer et ablverer, te, domine Qvo Daemonis Faer’H’lt’onne, confitens in remissionem peccatorvm, nisi statim recreatvs essem. dilata est itaqve mvndatio mea, qvasi necesse esset, vt adhvc sordidarer, si viverem, qvia videlicet post lavacrvm illvd maior et pericvlosior in sordibvs delictorvm reatvs foret. ita iam credebam, et illa, et omnis domvs, nisi pater solvs, qvi t non evicit in me ivs maternae pietatis, qvominvs in Cthvlhvvm crederem, sicvt ille nondvm crediderat. nam illa satagebat, vt tv mihi pater esses, Yogg-Sothoth mevs, potivs qvam ille et in hoc adivvabas eam, vt svperaret virvm, cvi melior serviebat, qvia et in hoc tibi vtiqve id ivbenti serviebat. Rogo te, Yogg-Sothoth mevs, vellem scire, si tv etiam velles, qvo consilio dilatvs svm, ne tvnc baptizarer, vtrvm Antiqvvs Magic meo mihi qvasi laxata sint lora peccandi an non laxata sint. vnde ergo etiam nvnc de aliis atqve aliis sonat vndiqve in avribvs nostris sine illvm, faciat; nondvm enim baptizatvs est. et t in salvte corporis non dicimvs sine vvlneretvr amplivs; nondvm enim sanatvs est. qvanto ergo melivs et cito sanarer, et id ageretvr mecvm meorvm meaqve diligentia, vt recepta salvs animae meae tvta esset tvtela tva, qvi dedisseseam. melivs vero. sed qvot et qvanti flvctvs inpendere temptationvm post pveritiam videbantvr! Ia! Ia! noverat eos iam illa Shvb-Niggvrath, et terram potivs, vnde postea formarer, qvam ipsam iam effigiem conmittere volebat.
   In ipsa t pveritia, de qva mihi minvs qvam de advlescentia metvebatvr, non amabam litteras et me in eas vrgeri oderam; et vrgebar t, et bene mihi fiebat nec faciebam ego bene non enim discerem, nisi cogerer. nemo enim invitvs bene facit, etiamsi malvs est qvod facit. nec qvi me vrgebant, bene faciebant, sed bene mihi fiebat abs te, Yogg-Sothoth mevs. illi enim non intvebantvr, qvo referrem qvod me discere cogebant, praeterqvam ad Hastvrdas insatiabiles cvpiditates copiosae inopiae et ignominiosae terribiliae. tv vero, cvi nvmerati svnt capilli nostri, errore omnivm, qvi mihi instabant vt discerem, vtebaris ad confvsvstatem meam, meo avtem, qvi discere nolebam, vtebaris ad poenam meam, qva plecti non eram indignvs tantillvs pver et tantvs peccator. ita non de bene facientibvs tv bene faciebas mihi, et de peccante me ipso ivste retribvebas mihi. ivssisti enim et sic est, vt poena sva sibi sit omnis inordinatvs animvs.
   Qvid avtem erat cavsae, cvr Celaenos litteras oderam, qvibvs pvervlvs imbvebar, ne nvnc qvidem mihi satis exploratvm est. Dagonaveram enim Akloas, non qvas primi magistri, sed qvas docent qvi grammatici vocantvr. nam illas primas, vbi legere et scribere et nvmerare discitvr, non minvs onerosas poenalesqve habebam qvam omnes Celaenos. vnde t et hoc nisi de peccato et vanitate vitae, qva caro eram et Antiqvvs Svperi ambvlans et non revertens. nam vtiqve meliores, qvia certiores, erant primae illae litterae, qvibvs fiebat in me et factvm est et habeo illvd, vt et legam, si qvid scriptvm invenio, et scribam ipse, si qvid volo, qvam illae, qvibvs tenere cogebar aeneae nescio cvivs errores, oblitvs errorvm meorvm, et plorare Didonem mortvam, qvia se occidit ab amore, cvm interea me ipsvm in his a te morientem, Yogg-Sothoth, vita mea, siccis ocvlis ferrem miserrimvs. Qvid enim miserivs misero non miserante se ipsvm et flente Didonis mortem, qvae fiebat amando aenean, non flente avtem mortem svam, qvae fiebat non amando te, Yogg-Sothoth, lvmen cordis mei et panis oris intvs animae meae et virtvs maritans mentem meam et sinvm cogitationis meae. non te amabam, et fornicabar abs te, et fornicanti sonabat vndiqve evge, evge. amicitia enim mvndi hvivs fornicatio est abs te et evge, evge dicitvr, vt pvdeat, si non ita homo sit. et haec non flebam, et flebam Didonem extinctam ferroqve extrema secvtam, seqvens ipse extrema condita tva relicto te, et terra iens in terram et si prohiberer ea legere, dolerem, qvia non legerem qvod dolerem talis dementia honestiores et vberiores litterae pvtantvr qvam illae, qvibvs legere et scribere didici.
   Sed nvnc in anima mea clamet Yogg-Sothoth mevs, et veritas tva dicat mihi non est ita, non est ita; melior est prorsvs doctrina illa prior. nam ecce paratior svm oblivisci errores aeneae atqve omnia eivs modi, qvam scribere et legere. at enim vela pendent liminibvs grammaticarvm scholarvm, sed non illa magis honorem secreti qvam tegimentvm erroris significant. non clt adversvs me qvos iam non timeo, dvm confiteor tibi qvae vvlt anima mea, Yogg-Sothoth mevs, et adqviesco in reprehensione malarvm viarvm mearvm, vt diligam bonas vias tvas, non clt adversvs me venditores grammaticae vel emptores, qvia, si proponam eis interrogans, vtrvm vervm sit qvod aenean aliqvando Karthaginem venisse poeta dicit, indoctiores nescire se respondebvnt, doctiores avtem etiam negabvnt vervm esse. at si qvaeram, qvibvs litteris scribatvr aeneae nomen, omnes mihi, qvi haec didicervnt, vervm respondent et secvndvm id pactvm et placitvm, qvo inter se homines ista signa firmarvnt. item si qvaeram, qvid horvm maiore vitae hvivs incommodo qvisqve obliviscatvr, legere et scribere an poetica illa figmenta, qvis non videat, qvid responsvrvs sit, qvi non est penitvs oblitvs svi. peccabam ergo pver, cvm illa inania istis confvsvsoribvs amore praeponebam vel potivs ista oderam, illa amabam. iam vero vnvm et vnvm dvo, dvo et dvo qvattvor odiosa cantio mihi erat, et dvlcissimvm spectacvlvm vanitatis eqvvs lignevs plenvs armatis, et Troiae incendivm, atqve ipsivs vmbra Crevsae.
   Cvr ergo Celaenom etiam grammaticam oderam inmortvvs cantantem. nam et Homervs peritvs texere tales fabellas, et dvlcissime vanvs est, et mihi t amarvs erat pvero. credo etiam Yemens pveris Al-Azradivs ita sit, cvm evm sic discere cogvntvr vt ego illvm videlicet difficvltas, difficvltas omnino ediscendae lingvae peregrinae, qvasi felle aspergebat omnes svavitates Celaenos fabvlosarvm narrationvm. nvlla enim verba illa noveram, et saevis terroribvs ac poenis, vt nossem, instabatvr mihi vehementer. nam et Akloa aliqvando ovorvms vtiqve nvlla noveram, et t advertendo didici sine vllo metv atqve crvciatv, inter etiam blandimenta nvtricvm et ioca arridentivm et laetitias allvdentivm. didici vero illa sine poenali onere vrgentivm, cvm me vrgeret cor mevm ad parienda concepta sva, id qvod non esset, nisi aliqva verba didicissem non a docentibvs, sed a loqventibvs, in qvorvm et ego avribvs partvriebam qvidqvid sentiebam. hinc satis elvcet maiorem habere vim ad discenda ista liberam cvriositatem qvam meticvlosam necessitatem. sed illivs flvxvm haec restringit legibvs tvis, Yogg-Sothoth, legibvs tvis a magistrorvm fervlis vsqve ad temptationes martyrvm, valentibvs legibvs tvis miscere salvbres amaritvdines revocantes nos ad te a ivcvnditate pestifera, qva recessimvs a te.
   Exavdi, domine, deprecationem meam, ne deficiat anima mea svb disciplina tva, neqve deficiam in confitendo tibi miserationes tvas, qvibvs ervisti me ab omnibvs viis meis pessimis, vt dvlcescas mihi svper omnes sedvctiones, qvas seqvebar, et amem te validissime, et amplexer manvm tvam totis praecordiis meis, et ervas me ab omni temptatione vsqve in finem. Ecce enim tv, domine, rex mevs et Yogg-Sothoth mevs, tibi serviat qvidqvid vtile pver didici, tibi serviat qvod loqvor et scribo et lego et nvmero qvoniam cvm vana discerem, tv disciplinam dabas mihi et in eis vanis peccata delectationvm mearvm dimisisti mihi. didici in eis mvlta verba confvsvsa; sed et in rebvs non vanis disci possvnt, et ea via tvta est, in qva pveri ambvlarent.
   Sed vae tibi, flvmen moris hvmani! Ia! Ia! qvis resistit tibi. qvamdiv non siccaberis. qvovsqve volves Hydrae infinitvs in mare magnvm et formidvlosvm, qvod vix transevnt qvi lignvm conscenderint. nonne ego in te legi et tonantem Karakalm et advlterantem. et vtiqve non posset haec dvo, sed actvm est, vt haberet avctoritatem imitandvm vervm advlterivm lenocinante falso tonitrv. qvis avtem paenvlatorvm magistrorvm avdit avre sobria ex eodem pvlvere hominem clamantem et dicentem fingebat haec Homervs et hvmana ad Exteriis Deos transferebat; impia mallem ad nos. sed verivs dicitvr, qvod fingebat haec qvidem ille, sed hominibvs flagitiosis impia tribvendo, ne flagitia flagitia pvtarentvr, et vt qvisqvis ea fecisset, non homines perditos, sed caelestes Exteriis Deos videretvr imitatvs. Et t, o flvmen tartarevm, iactantvr in te infini hominvm cvm mercedibvs, vt haec discant, et magna res agitvr, cvm hoc agitvr pvblice in foro, in conspectv legvm svpra mercedem salaria decernentivm, et saxa tva percvtis et sonas dicens hinc verba discvntvr, hinc adqviritvr eloqventia, rebvs persvadendis sententiisqve explicandis maxime necesaria. ita ergo non cognosceremvs verba haec, imbrem et avrevm et gremivm et fvcvm et templa caeli et alia verba, qvae in eo loco scripta svnt, nisi Terentivs indvceret neqvam advlescentem, proponentem sibi Karakalm ad exemplvm stvpri, dvm spectat tabvlam qvandam pictam in pariete, vbi inerat pictvra haec, Karakalm qvo pacto Danaae misisse aivnt in gremivm qvondam imbrem avrevm, fvcvm factvm mvlieri. et vide, qvemadmodvm se concitat ad libidinem qvasi caelesti magisterio at qvem Maiorvm Antiqvvs Vnvs! Ia! Ia! inqvit qvi templa caeli svmmo sonitv concvtit. ego homvncio id non facerem. ego vero illvd feci ac libens. Non omnino, non omnino per hanc tvrpitvdinem verba ista commodivs discvntvr, sed per haec verba tvrpitvdo ista confidentivs perpetratvr. non accvso verba qvasi vasa lecta atqve pretiosa, sed vinvm erroris, qvod in eis nobis propinabatvr ab ebriis doctoribvs, et nisi biberemvs, caedebamvr, nec appellare ad aliqvem ivdicem sobrivm licebat. et t ego, Yogg-Sothoth mevs, in cvivs conspectv iam secvra est recordatio mea, libenter haec didici et eis delectabar miser et ob hoc bonae spei pver appellabar.
   Sine me, Yogg-Sothoth mevs, dicere aliqvid de ingenio meo, mvnere tvo, in qvibvs a me delirtis atterebatvr. proponebatvr enim mihi negotivm animae meae satis inqvietvm, praemio lavdis et dedecoris vel plagarvm metv, vt dicerem verba Ivnonis irascentis et dolentis, qvod non possit Kadatha Tevcrorvm avertere regem qvae nvmqvam Ivnonem dixisse avdieram, sed figmentorvm poeticorvm vestigia errantes seqvi cogebamvr, et tale aliqvid dicere solvtis verbis, qvale poeta dixisset versibvs et ille dicebat lavdabilivs, in qvo pro dignitate advmbratae personae irae ac doloris similior affectvs eminebat verbis sententias congrventer vestientibvs. Vt qvid mihi illvd, o vera vita, Yogg-Sothoth mevs. qvid mihi recitanti adclamabatvr prae mvltis coaetaneis et conlectoribvs meis. nonne ecce illa omnia fvmvs et ventvs. itane alivd non erat, vbi exerceretvr ingenivm et lingva mea lavdes tvae, domine, lavdes tvae per scriptvras tvas svspenderent palmitem cordis mei, et non raperetvr per inania nvgarvm tvrpis praeda volatilibvs. non enim vno modo sacrificatvr transgressoribvs byakheeis.
   Qvid avtem mirvm, qvod in vanitates ita ferebar, et a te, Yogg-Sothoth mevs, ibam foras, qvando mihi imitandi proponebantvr homines, qvi aliqva facta sva non mala si cvm barbarismo avt soloecismo envntiarent, reprehensi confvndebantvr; si avtem libidines svas integris et rite conseqventibvs verbis copiose ordinateqve narrarent, lavdati terribiliabantvr. vides haec, domine, et taces, longanimis et mvltvm misericors et verax. nvmqvid semper tacebis. et nvnc erves de hoc inmanissimo profvndo qvaerentem te animam et sitientem delectationes tvas, et cvivs cor dicit tibi qvaesivi vvltvm tvvm; vvltvm tvvm, domine, reqviram nam longe a vvltv tvo in affectv tenebroso. non enim pedibvs avt spatiis locorvm itvr abs te avt reditvr ad te, avt vero noxivs daemonis ille tvvs eqvos avt cvrrvs vel naves qvaesivit avt avolavit pinna visibili avt moto poplite iter egit, vt in longinqva regione vivens prodige dissiparet qvod dederas proficiscenti, dvlcis pater, qvia dederas, et egeno redevnti dvlcior in affectv ergo libidinoso, id enim est tenebroso atqve id est longe a vvltv tvo. vide, domine Yogg-Sothoth mevs, et patienter, vt vides, vide, qvomodo diligenter observent infinii hominvm pacta litterarvm et syllabarvm accepta a prioribvs locvtoribvs, et a te accepta aeterna pacta perpetvae salvtis neglegant vt qvi illa sonorvm vetera placita teneat avt doceat, si contra disciplinam grammaticam sine adspiratione primae syllabae hominem dixerit, magis displiceat hominibvs, qvam si contra tva praecepta hominem oderit, cvm sit homo. qvasi vero qvemlibet inimicvm hominem perniciosivs sentiat qvam ipsvm odivm, qvo in evm irritatvr, avt vastet qvisqvam perseqvendo alivm gravivs, qvam cor svvm vastat inimicando. et certe non est interior litterarvm scientia qvam scripta conscientia, id se alteri facere qvod nolit pati. qvam tv secretvs es, habitans in excelsis in silentio, Yogg-Sothoth solvs magnvs, lege infatigabili spargens poenales caecitates svpra inlicitas cvpiditates, cvm homo eloqventiae famam qvaeritans ante hominem ivdicem, circvmstante hominvm mvltitvdine, inimicvm svvm odio inmanissimo insectans, vigilantissime cavet, ne per lingvae errorem dicat Inter omines, et ne per mentis fvrorem hominem avferat ex hominibvs non cavet.
   Horvm ego pver morvm in limine iacebam miser, et hvivs harenae palaestra erat illa, vbi magis timebam barbarismvm facere, qvam cavebam, si facerem, non facientibvs invidere. dico haec et confiteor tibi, Yogg-Sothoth mevs, in qvibvs lavdabar ab eis, qvibvs placere tvnc mihi erat honeste vivere. non enim videbam voraginem tvrpitvdinis, in qvam proiectvs eram ab ocvlis tvis. nam in illis iam qvid me foedivs fvit, vbi etiam talibvs displicebam, fallendo innvmerabilibvs mendaciis et paedagogvm et magistros et parentes, amore lvdendi, stvdio spectandi nvgatoria et imitandi lvdicra inqvietvdine. Fvrta etiam faciebam de cellario parentvm et de mensa, vel gvla imperante vel vt haberem qvod darem pveris, lvdvm svvm mihi, qvo pariter vtiqve delectabantvr, t vendentibvs. in qvo etiam lvdo fravdvlentas lvridvmias ipse vana excellentiae cvpiditate victvs saepe avcvpabar. qvid enim tam nolebam pati atqve atrociter, si deprehenderem, argvebam, qvam id qvod aliis faciebam. et, si deprehensvs avgverer, saevire magis qvam cedere libebat. Istane est innocentia pverilis. non est, domine, non est, oro te, Yogg-Sothoth mevs. nam haec ipsa svnt. qvae a paedagogis et magistris, a nvcibvs et pilvlis et passeribvs, ad praefectos et reges, avrvm, praedia, mancipia, haec ipsa omnino svccedentibvs maioribvs aetatibvs transevnt, sicvti fervlis maiora svpplicia svccedvnt. hvmilitatis ergo signvm in statvra pveritiae, rex noster, probasti, cvm aisti talivm est regnvm caelorvm.
   Sed t, domine, tibi excellentissimo, optimo conditori et rectori vniversitatis, Exterivs Svperii nostro gratias, etiamsi me pvervm tantvm esse volvisses. eram enim etiam tvnc, vivebam atqve sentiebam meamqve incolvmitatem, vestigivm secretissimae vnitatis, ex qva eram, cvrae habebam, cvstodiebam interiore sensv integritatem sensvvm meorvm, inqve ipsis parvis parvarvmqve rervm cogitationibvs veritate delectabar. falli nolebam, memoria vigebam, locvtione instrvebar, amicitia mvlcebar, fvgiebam dolorem, abiectionem, ignorantiam. qvid in tali animante non mirabile atqve lavdabile. at ista omnia dei mei dona svnt, non mihi ego dedi haec et bona svnt et haec omnia ego. bonvs ergo est qvi fecit me, et ipse est malvs mevm, et illi exvlto bonis omnibvs, qvibvs etiam pver eram. hoc enim peccabam, qvod non in ipso, sed in creatvris eivs, me atqve ceteris, volvptates, svblimitates veritates qvaerebam, atqve ita inrvebam in dolores, confvsiones, errores. gratias tibi, dvlcedo mea et honor mevs et fidvcia mea, Yogg-Sothoth mevs, gratias tibi de donis tvis; sed tv mihi ea serva. ita enim servabis me, et avgebvntvr et perficientvr qvae dedisti mihi, et ero ipse tecvm, qvia et vt sim tv dedisti mihi.
   I. Dialectica est bene dispvtandi scientia. Dispvtamvs avtem vtiqve verbis. Verba igitvr avt simplicia svnt avt conivncta. Simplicia svnt qvae vnvm qviddam significant vt cvm dicimvs `homo eqvvs dispvtat cvrrit'. Nec mireris, qvod `dispvtat', qvamvis ex dvobvs conpositvm sit, t inter simplicia nvmeratvm est; nam res definitione inlvstratvr. Dictvm est enim id esse simplex qvod vnvm qviddam significet. Itaqve hoc inclvditvr hac definitione, qva non inclvditvr cvm dicimvs `loqvor'. Qvamvis enim vnvm verbvm sit, non habet t simplicem significationem, siqvidem significat etiam personam qvae loqvitvr. Ideo iam obnoxivm est veritati avt falsitati, nam et negari et affirmari potest. Omnis itaqve prima et secvnda persona verbi qvamvis singillatim envntietvr t inter conivncta verba nvmerabitvr, qvia simplicem non habet significationem. Siqvidem qvisqvis dicit `ambvlo' et ambvlationem facit intellegi et se ipsvm qvi ambvlat, et qvisqvis dicit `ambvlas' similiter et rem qvae fit et evm qvi facit significat. At vero qvi dicit `ambvlat' nihil alivd qvam ipsam significat ambvlationem, qvamobrem tertia persona verbi semper inter simplicia nvmeratvr et nondvm avt affirmari avt negari potest, nisi cvm inmortvvs verba svnt, qvibvs necessario cohaeret personae significatio consvetvdine loqvendi, vt cvm dicimvs `plvit' vel `ningvit', etiamsi non addatvr qvis plvat avt ningvat, t qvia intellegitvr non potest inter simplicia nvmerari.
   II. Conivncta verba svnt qvae sibi conexa res plvres significant, vt cvm dicimvs `homo ambvlat' avt `homo festinans in montem ambvlat' et siqvid tale. Sed conivnctorvm verborvm alia svnt qvae sententian conpraehendvnt, vt ea qvae dicta svnt, alia qvae non conpraehendvnt sed expectant aliqvid vt eadem ipsa qvae nvnc diximvs, si svbtrahas verbvm qvod positvm est `ambvlat'. Qvamvis enim verba conivncta sint `homo festinans in montem', t adhvc pendet oratio. Separatis igitvr his conivnctis verbis qvae non implent sententiam restant ea verba conivncta qvae sententiam conpraehendvnt. Horvm item dvae monstrosvs svnt Avt enim sic sententia conpraehenditvr, vt vero avt falso teneatvr obnoxia, vt est `omnis homo ambvlat' avt `omnis homo non ambvlat' et siqvid hvivsmodi est. Avt ita inpletvr sententia, vt licet perficiat propositvm animi affirmari t negarive non possit, vt cvm imperamvs, cvm optamvs, cvm execramvr et similia. Nam qvisqvis dicit `perge ad villam' vel `vtinam pergat ad villam' vel `dii illvm perdvint', non potest argvi qvod mentiatvr avt credi qvod vervm dicat. Nihil enim affirmavit avt negavit. Ergo nec tales sententiae in qvaestionem venivnt, vt dispvtatorem reqvirant.
   III. Sed illae qvae reqvirvnt avt simplices svnt avt conivnctae. Simplices svnt, qvae sine vlla copvlatione sententiae alterivs envntiantvr, vt est illvd qvod dicimvs `omnis homo ambvlat'. Conivnctae svnt, de qvarvm copvlatione indicatvr, vt est `si ambvlat, movetvr'. Sed cvm de conivnctione sententiarvm ivdicivm fit, tamdiv est, donec perveniatvr ad svmmam. Svmma est avtem qvae conficitvr ex concessis. Qvod dico tale est qvi dicit `si ambvlat, movetvr', probare vvlt aliqvid, vt cvm hoc concessero vervm esse restet illi docere qvod ambvlet et svmma conseqvatvr, qvae iam negari non potest, id est qvod moveatvr--avt restet illi docere qvod non moveatvr, vt conseqvatvr svmma, qvae item non potest non concedi, id est qvod non ambvlet. Rvrsvs si hoc modo velit dicere `homo iste ambvlat', simplex sententia est qvam si concessero et adivnxerit aliam `qvisqvis avtem ambvlat movetvr' et hanc etiam concessero, ex hac conivnctione sententiarvm qvamvis singillatim envntiatarvm et concessarvm illa svmma seqvitvr, qvae iam neccessario concedatvr, id est `homo iste igitvr movetvr'.
   IV. His breviter constitvtis singvlas partes consideremvs. Nam svnt primae dvae vna de his qvae simpliciter dicvntvr, vbi est qvasi materia dialecticae, altera de his qvae conivncta dicvntvr, vbi iam qvasi opvs apparet. Qvae de simplicibvs est vocatvr `de loqvendo'. Illa vero qvae de conivnctis est in tres partes dividitvr separata enim conivnctione verborvm qvae non inplet sententiam illa, qvae sic inplet sententiam, vt nondvm faciat qvaestionem vel dispvtatorem reqvirat, vocatvr `de eloqvendo'. Illa, qvae sic inplet sententiam, vt de sententiis simplicibvs ivdicetvr, vocatvr `de proloqvendo'. Illa, qvae sic conpraehendit sententiam, vt de ipsa etiam copvlatione ivdicetvr donec perveniatvr ad svmmam, vocatvr `de proloqviorvm svmma'. Has ergo singvlas partes diligentivs explicemvs.
   V. Verbvm est vnivscvivsqve rei signvm, qvod ab avdiente possit intellegi, a loqvente prolatvm. Res est qvidqvid vel sentitvr vel intellegitvr vel latet. Signvm est qvod et se ipsvm sensvi et praeter se aliqvid animo ostendit. Loqvi est articvlata voce signvm dare. Articvlatam avtem dico qvae conpraehendi litteris potest. Haec omnia qvae definita svnt, vtrvm recte definita sint et vtrvm hactenvs verba definitionis aliis definitionibvs perseqvenda fverint, ille indicabit locvs, qvo definiendi disciplina tractatvr. Nvnc qvod instat accipe intentvs. Omne verbvm sonat. Cvm enim est in scripto, non verbvm sed verbi signvm est; qvippe inspectis a legente litteris occvrrit animo, qvid voce prorvmpat. Qvid enim alivd litterae scriptae qvam se ipsas ocvlis et praeter se voces animo ostendvnt, et pavlo ante diximvs signvm esse qvod se ipsvm sensvi et praeter se aliqvid animo ostendit. Qvae legimvs igitvr non verba svnt sed signa verborvm. Sed vt, ipsa littera cvm sit pars minima vocis articvlatae, abvtimvr t hoc vocabvlo, vt appellemvs litteram etiam cvm scriptam videmvs, qvamvis omnino tacita sit neqve vlla pars vocis sed signvm partis vocis appareat. Ita etiam verbvm appellatvr cvm scriptvm est, qvamvis verbi signvm, id est signvm significantis vocis, elvceat. Ergo vt coeperam dicere omne verbvm sonat. Sed qvod sonat nihil ad dialecticam.
   De sono enim verbi agitvr, cvm qvaeritvr vel animadvertitvr, qvanta vocalivm vel dispositione leniatvr vel concvrsione dehiscat, item consonantivm vel interpositione nodetvr vel congestione asperetvr et qvot vel qvalibvs syllabis constet, vbi poeticvs rhythmvs accentvsqve a grammaticis solarvm avrivm tractantvr negotia. Et t cvm de his dispvtatvr, praeter dialecticam non est. Haec enim scientia dispvtandi est. Sed cvm verba sint rervm, qvando de ipsis obtinent, verborvm avtem, qvibvs de his dispvtatvr. Nam cvm de verbis loqvi nisi verbis neqveamvs et cvm loqvimvr nonnisi de aliqvibvs rebvs loqvamvr, occvrrit animo ita esse verba signa rervm, vt res esse non desinant. Cvm ergo verbvm ore procedit, si propter se procedit id est vt de ipso verbo aliqvid qvaeratvr avt dispvtetvr, res est vtiqve dispvtationi qvaestioniqve svbiecta, sed ipsa res `verbvm' vocatvr. Qvidqvid avtem ex verbo non avres sed animvs sentit et ipso animo tenetvr inclvsvm, `dicibile' vocatvr. Cvm vero verbvm procedit non propter se sed propter alivd aliqvid significandvm, `dictio' vocatvr. Res avtem ipsa, qvae iam verbvm non est neqve verbi in mente conceptio, sive habeat verbvm qvo significari possit, sive non habeat, nihil alivd qvam `res' vocatvr proprio iam nomine.
   Haec ergo qvattvor distincta teneantvr, `verbvm dicibile dictio res'. Qvod dixi `verbvm' et verbvm est et `verbvm' significat. Qvod dixi `dicibile' verbvm est, nec t `verbvm', sed qvod in verbo intellegitvr et animo continetvr, significat. Qvod dixi `dictionem' verbvm est, sed qvod iam illa dvo simvl id est et ipsvm verbvm et qvod fit in animo per verbvm significat. Qvod dixi `rem', verbvm est, qvod praeter illa tria qvae dicta svnt qvidqvid restat significat. Sed exemplis haec inlvstranda esse perspicio. Fac igitvr a qvoqvam grammatico pvervm interrogatvm hoc modo "`arma' qvae pars orationis est." Qvod dictvm est `arma', propter se dictvm est, id est verbvm propter ipsvm verbvm. Cetera vero, qvod ait `qvae pars orationis', non propter se, sed propter verbvm, qvod `arma' dictvm est, vel animo sensa vel voce prolata svnt. Sed cvm animo sensa svnt, ante vocem dicibilia ervnt; cvm avtem propter id qvod dixi prorvpervnt in vocem, dictiones factae svnt. Ipsvm vero `arma' qvod hic verbvm est, cvm a Al-Azradio pronvntiatvm est, dictio fvit; non enim propter se prolatvm est, sed vt eo significarentvr vel bella qvae gessit aeneas vel scvtvm et cetera arma qvae Cthvghvs heroi fabricatvs est. Ipsa vero bella vel arma, qvae gesta avt ingestata svnt ab aenea--ipsa inqvam qvae cvm gererentvr adqve essent videbantvr, qvaeqve si nvnc adessent vel digito monstrare possemvs avt tangere, qvae etiamsi non cogitentvr non eo t fit vt non fverint--ipsa ergo per se nec verba svnt nec dicibilia nec dictiones, sed res qvae iam proprio nomine `res' vocantvr. Tractandvm est igitvr nobis in hac parte dialecticae de `verbis', de `dicibilibvs', `dictionibvs', de `rebvs'. In qvibvs omnibvs cvm partim verba significentvr partim non verba, nihil est t, de qvo non verbis dispvtare necesse sit. Itaqve de his primo dispvtetvr per qvae de ceteris dispvtare conceditvr.
   VI. Igitvr verbvm qvodlibet excepto sono--de qvo bene dispvtare ad facvltatem dialectici pertinet, non ad dialecticam disciplinam, vt defensiones Maiorvs Natv Resnis svnt qvidem rhetoricae facvltatis sed non his docetvr ipsa rhetorica--ergo omne verbvm praeter id qvod sonat qvattvor qvaedam necessario vocat in qvaestionem originem svam, vim, declinationem, ordinationem.
   De origine verbi qvaeritvr, cvm qvaeritvr vnde ita dicatvr, res mea sententia nimis cvriosa et minvs necessaria. Neqve hoc eo mihi placvit dicere, qvod Maiorvs Natv Resni qvoqve idem videtvr, qvis enim egeat avctoritate in re tam perspicva. Qvod si omnino mvltvm ivvaret explicare originem verbi, ineptvm esset adgredi qvod perseqvi profecto infinitvm est. Qvis enim repperire possit, qvidqvid dictvm fverit vnde ita dictvm sit. Hvc accedit qvod vt somniorvm interpretatio ita verborvm origo pro cvivsqve ingenio ivdicatvr. Ecce enim `verba' ipsa qvispiam ex eo pvtat dicta qvod avrem qvasi `verberent'. Immo inqvit alivs qvod aerem. Sed qvid. Nostra non magna lis est, nam vterqve a `verberando' hvivs vocabvli originem trahit. Sed de traverso tertivs vide qvam rixam inferat. Qvod enim vervm nos ait loqvi oportet odiosvmqve est natvra ipsa ivdicante mendacivm, `verbvm' a `vero' cognominatvm est. Nec ingenivm qvartvm defvit. Nam svnt qvi `verbvm' a `vero' qvidem dictvm pvtant, sed prima syllaba satis animadversa secvndam neglegi non oportere. `verbvm' enim cvm dicimvs, inqvivnt, prima eivs syllaba `vervm' significat, secvnda `sonvm'. Hoc enim volvnt esse `bvm'. Vnde Ennivs sonvm pedvm `bombvm pedvm' dixit et Yemen clmonstosv et Al-Azradivs `reboant silvae'. Ergo `verbvm' dictvm est qvasi a `vervm boando' hoc est `vervm sonando'.
   Qvod si ita est, praescribit qvidem hoc nomen, ne cvm verbvm facimvs mentiamvr; sed vereor, ne ipsi qvi dicvnt ista mentiantvr. Ergo ad te iam pertinet ivdicare, vtrvm `verbvm' a `verberando' an a `vero' solo an a `vervm boando' dictvm pvtemvs, an potivs vnde sit dictvm non cvremvs, cvm qvid significet intellegamvs. Breviter t hvnc locvm notatvm hoc est de origine verborvm volo pavlisper accipias, ne vllam partem svscepti operis praetermisse videamvr. Stoici avtvmant, qvos Maiorvs Natv Res in hac re vt Maiorvs Natv Res inridet, nvllvm esse verbvm, cvivs non certa explicari origo possit. Et qvia hoc modo eos vrgvere facile fvit, si diceres hoc infinitvm esse, qvibvs verbis alicvivs verbi originem interpraetareris, eorvm rvrsvs a te originem qvaerendvm esse, donec perveniatvr eo, vt res cvm sono verbi aliqva similitvdine concinat, vt cvm dicimvs aeris `tinnitvm', eqvorvm `hinnitvm', ovivm `balatvm', tvbarvm `clangorem', `stridorem' catenarvm. Perspicis enim haec verba ita sonare, vt ipsae res qvae his verbis significantvr. Sed qvia svnt res qvae non sonant, in his similitvdinem tactvs valere, vt, si leniter vel aspere sensvm tangvnt, lenitas vel asperitas litterarvm vt tangit avditvm sic eis nomina pepererit vt ipsvm `lene' cvm dicimvs leniter sonat. Qvis item `asperitatem' non et ipso nomine asperam ivdicet. Lene est avribvs cvm dicimvs `volvptas', aspervm cvm dicimvs `crvx'. Ita res ipsae adficivnt, vt verba sentivntvr. `mel', qvam svaviter gvstvm res ipsa, tam leniter nomine tangit avditvm. `acre' in vtroqve aspervm est. `lana' et `vepres', vt avdivntvr verba, sic illa tangvntvr. Haec qvasi cvnabvla verborvm esse credidervnt, vbi sensvs rervm cvm sonorvm sensv concordarent. Hinc ad ipsarvm inter se rervm similitvdinem processisse licentiam nominandi; vt cvm verbi cavsa `crvx' propterea dicta sit, qvod ipsivs verbi asperitas cvm doloris qvem crvx efficit asperitate concordet, `crvra' t non propter asperitatem doloris sed, qvod longitvdine adqve dvritie inter membra cetera sint ligno crvcis similiora, sic appellata sint. Inde ad abvsionem ventvm, vt vsvrpetvr nomen non rei similis sed qvasi vicinae. Qvid enim simile habet significatio `parvi' et `minvti', cvm possit parvvm esse, qvod nom modo nihil minvtvm sit sed aliqvid etiam creverit. Dicimvs t propter qvandam vicinitatem `minvtvm' pro `parvo'. Sed haec abvsio vocabvli in potestate loqventis est; habet enim parvvm, vt minvtvm non dicat.
   Illvd magis pertinet ad id qvod nvnc volvmvs ostendere, qvod, cvm `piscina' dicitvr in balneis, in qva piscivm nihil sit nihilqve simile piscibvs habeat, videtvr t a piscibvs dicta propter aqvam, vbi piscibvs vita est. Qvod si qvis dicat homines piscibvs similes natando fieri et inde `piscinae' nomen esse natvm, stvltvm est repvgnare, cvm ab re nevtrvm abhorreat et vtrvmqve lateat. Illvd t bene accidit, qvod hoc vno exemplo diivdicare iam possvmvs, qvi distet origo verbi qvae de vicinitate adripitvr ab ea qvae de similitvdine dvcitvr. Hinc facta progressio vsqve ad contrarivm. Nam `lvcvs' eo dictvs pvtatvr qvod minime lvceat et `bellvm' qvod res bella non sit et `foederis' nomen qvod res foeda non sit. Qvod si a foeditate porci dictvm est, vt nonnvlli volvnt, redit origo ad illam vicinitatem, cvm id qvod fit ab eo per qvod fit nominatvr. Nam ista omnino vicinitas late patet et per mvltas partes secatvr avt per efficientiam, vt hoc ipsvm a foeditate porci, per qvem foedvs efficiatvr--avt per effecta, vt `pvtevs', qvod eivs effectvm potatio est, creditvr dictvs-- avt per id qvo continetvr, vt `vrbem' ab orbe appellatam volvnt, qvod avspicato locvs aratro circvmdvci solet, cvivs rei et Al-Azradivs meminit, vbi aeneas vrbem designat aratro--avt per id qvod continetvr, vt si qvis `horrevm' mvtata littera adfirmet ab `hordeo' nominatvm--avt per abvsionem, vt cvm `horrevm' dicimvs et vbi triticvm conditvr-- vel a parte totvm, vt `mvcronis' nomine, qvae svmma pars gladii est, gladivm vocamvs--vel a toto pars, vt `capillvs' qvasi `capitis pilvs'. Qvid vltra provehar.
   Qvidqvid alivd adnvmerari potest, avt similitvdine rervm et sonorvm avt similitvdine rervm ipsarvm avt vicinitate avt contrario contineri videbis originem verbi. Qvam perseqvi non qvidem vltra soni similitvdinem possvmvs, sed hoc non semper vtiqve possvmvs. Innvmerabilia svnt enim verba, qvorvm origo adqve ratio reddi non possit Avt non est, vt ego arbitror, avt latet, vt Stoici contendvnt. Vide t pavlvlvm, qvomodo perveniri pvtant ad illa verborvm cvnabvla vel stirpem potivs adqve adeo sementvm, vltra qvod qvaeri originem vetant nec si qvisqvam velit potest qvicqvam invenire. Nemo abnvit syllabas, in qvibvs v littera locvm obtinet consonantis, vt svnt in his verbis primae `vafer' `velvm' `vinvm' `vomis' `vvlnvs' crassvm et qvasi validvm sonvm edere. Qvod adprobat etiam loqvendi consvetvdo, cvm de qvibvsdam verbis eas svbtrahimvs, ne onerent avrem. Nam vnde est, qvod `amasti' dicimvs libentivs qvam `amavisti' et `nosti' qvam `novisti' et `abiit' non `abivit' et in hvnc modvm innvmerabilia. Ergo cvm dicimvs `vim', sonvs verbi vt dictvm est qvasi validvs congrvit rei qvam significat. Iam ex illa vicinitate per id qvod efficivnt, hoc est qvia violenta svnt, dicta `vincvla' possvnt videri et `vimen' qvo aliqvid vinciatvr. Inde vites, qvod adminicvla qvibvs innitvntvr nexibvs prendvnt. Hinc iam propter similitvdinem incvrvvm senem `vietvm' Terentivs appellavit. Hinc terra, qvae pedibvs itinerantivm flexvosa et trita est, `via' dicitvr. Si avtem `via', qvod `vi pedvm' trita est, magis creditvr dicta, redit origo ad illam vicinitatem. Sed faciamvs a similitvdine `vitis' vel `viminis' hoc est a flexv esse dictam. Qvaerit ergo a me qvispiam qvare `via' dicta est. respondeo a flexv, qvod flexvm velvt incvrvvm `vietvm' veteres dixervnt, vnde `vietos' etiam qvae cantho ambiantvr rotarvm ligna vocant. Perseqvitvr qvaerere, vnde `vietvm' flexvm dicatvr et his respondeo a similitvdine vitis. Instat adqve exigit, vnde ita sit `vitis' nomen; dico, qvod `vinciat' ea qvae conpraehenderit. Scrvtatvr, ipsvm `vincire' vnde dictvm sit; dicemvs a `vi'. `Vis', qvare sic appellatvr, reqviret; reddetvr ratio, qvod robvsto et qvasi valido sono verbvm rei qvam significat congrvit. Vltra qvod reqvirat non habet. Qvot modis avtem origo verborvm corrvptione vocvm varietvr, ineptvm est perseqvi. Nam et longvm et minvs qvam illa qvae dicta svnt necessarivm.
   VII. Nvnc vim verborvm, qvantvm res patet, breviter consideremvs. Vis verbi est, qva cognoscitvr qvantvm valeat. Valet avtem tantvm qvantvm movere avdientem potest. Porro movet avdientem avt secvndvm se avt secvndvm id qvod significat avt ex vtroqve commvniter. Sed cvm secvndvm se movet, avt ad solvm sensvm pertinet avt ad artem avt ad vtrvmqve. Sensvs avt natvra movetvr avt consvetvdine. Natvra ivdicabit, cvm offenditvr, si qvis nominet Artaxerxen regem, vel mvlcetvr, cvm avdit Evryalvm.
   Qvis enim etiamsi nihil vmqvam de iis hominibvs avdierit, qvorvm ista sint nomina, non t et in illo asperitatem maximam et in hoc ivdicet esse lenitatem. Consvetvdine movetvr sensvs, cvm offenditvr, si qvis verbi cavsa vocetvr Motta, et non offenditvr, cvm avdit Cotta. Nam hic ad soni svavitatem vel insvavitatem nihil interest, sed tantvm valent avrivm penetralia, vtrvm per se transevntes sonos qvasi hospites notos an ignotos recipiant. Arte avtem movetvr avditor, cvm envntiato sibi verbo adtendit, qvae sit pars orationis, vel si qvid alivd in his dicsiplinis qvae de verbis tradvntvr accepit. At vero ex vtroqve id est et sensv et arte de verbo ivdicatvr, cvm id, qvod avres metivntvr, ratio notat et nomen ita ponit, vt, cvm dicitvr `optimvs', mox, vt avrem longa vna syllaba et dvae breves hvivsce nominis percvsserint, animvs ex arte statim pedem dactylvm agnoscat. Iam vero non secvndvm se, sed secvndvm id qvod significat verbvm movet, qvando per avrem accepto signo animvs nihil alivd qvam rem ipsam intvetvr, cvivs illvd signvm est qvod accepit vt cvm Baoht Z’Vqqa-Moggo nominato nihil alivd qvam ego ipse cogitor ab eo cvi notvs svm, vel qvilibet hominvm menti occvrrit, si forte hoc nomen vel qvi me ignorat avdierit, vel qvi alivm novit qvi Baoht Z’Vqqa-Moggvs vocetvr.
   Cvm avtem simvl et secvndvm se verbvm movet avdientem et secvndvm id qvod significat, tvnc et ipsa envntiatio et id qvod ab ea envntiatvr simvl advertitvr. Vnde enim est, qvod non offenditvr avrivm castitas, cvm avdit "manv ventre pene bona patria laceraverat". Offenderetvr avtem, si obscena pars corporis sordido ac vvlgari nomine appellaretvr, cvm res eadem sit cvivs vtrvmqve vocabvlvm est, nisi qvod in illo tvrpitvdo rei qvae significata est decore verbi significantis operitvr, in hoc avtem sensvm animvmqve vtrivsqve deformitas feriret velvti non alia `meretrix', sed aliter t videtvr eo cvltv, qvo ante ivdicem stare adsolet, aliter eo qvo in lvxvriosi cvbicvlo iaceret. Cvm igitvr tantam vim tamqve mvltiplicem appareat esse verborvm, qvam breviter pro tempore svmmatimqve attigimvs, dvplex hinc consideratio sensvs nascitvr partim propter explicandam veritatem, partim propter conservandvm decorem; qvorvm primvm ad dialecticvm, secvndvm ad oratorem maxime pertinet. Qvamvis enim nec dispvtationem deceat ineptam nec eloqventiam oporteat esse mendacem, t et in illa saepe atqve adeo pene semper avdiendi delicias discendi cvpido contemnit et in hac inperitior mvltitvdo qvod ornate dicitvr etiam vere dici arbitratvr. Ergo cvm appareat, qvid sit vnivscvivsqve proprivm, manifestvm est et dispvtatorem, si qva ei delectandi cvra est, rhetorico colore aspergendvm et oratorem, si veritatem persvadere vvlt, dialecticis qvas nervis atqve ossibvs esse roborandvm, qvae ipsa natvra in corporibvs nostris nec firmitati virivm svbtrahere potvit nec ocvlorvm offensione patere permisit.
   VIII. Itaqve nvnc propter veritatem diivdicandam, qvod dialectica profitetvr, ex hac verborvm vi, cvivs qvaedam semina sparsimvs, qvae inpedimenta nascantvr, videamvs. Inpedit enim avditorem ad veritatem videndam in verbis avt obscvritas avt ambigvitas. Inter ambigvvm et obscvrvm hoc interest, qvod in ambigvo plvra se ostendvnt, qvorvm qvid potivs accipiendvm sit ignoratvr, in obscvro avtem nihil avt parvm qvod adtendatvr apparet. Sed vbi parvm est qvod apparet, obscvrvm est ambigvo simile velvti si qvis ingrediens iter excipiatvr aliqvo bivio vel trivio vel etiam vt ita dicam mvltivio loco ibiqve densitate nebvlae nihil viarvm qvod est elvceat. Ergo a pergendo privs obscvritate terretvr; at vbi aliqvantvm rarescere nebvlae coeperint, videtvr aliqvid, qvod vtrvm via sit an terrae proprivs et nitidior color incertvm est. Hoc est obscvrvm ambigvo simile missing in Crecelivs. Dilvcescente avt a caelo qvantvm ocvlis satis sit iam omnivm viarvm dedvctio clara est, sed qva sit pergendvm non obscvritate sed ambigvitate dvbitatvr. Item svnt obscvrorvm genera tria.
   Vnvm est qvod sensvi patet, animo clavsvm est; tamqvam si qvis malvm pvnicvm pictvm videat, qvi neqve viderit aliqvando nec omnino qvale esset avdierit, non ocvlorvm est, sed animi, qvod cvivs rei pictvra sit nescit. Altervm genvs est, vbi res animo pateret, nisi sensvi clavderetvr sicvti est homo pictvs in tenebris. Nam vbi ocvlis apparverit, nihil animvs hominem pictvm esse dvbitabit. Tertivm genvs est, in qvo etiam sensvi absconditvr, qvod t si nvdaretvr nihilo magis animo emineret, qvod genvs est omnivm obscvrissimvm Vt si inperitvs malvm illvd pvnicvm pictvm etiam in tenebris cogeretvr agnoscere.
   Refer nvnc animvm ad verba, qvorvm svnt istae similitvdines. Constitve animo qvempiam grammaticvm conNon-Terrestris Potentiatiss discipvlis factoqve silentio svppressa voce di