Шахов Борис: другие произведения.

Державне право заруб. кра§н

Журнал "Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]
Peклaмa:
Литературные конкурсы на Litnet. Переходи и читай!
Конкурсы романов на Author.Today

Создай свою аудиокнигу за 3 000 р и заработай на ней
📕 Книги и стихи Surgebook на Android
Peклaмa
 Ваша оценка:

  1.Джерелом конституційного права зарубіжних кран є:
  
  Традиційно виокремлюють три групи юридичних джерел. Це, по-перше, нормативні правові акти, по-друге, звича і, по-третє, судові прецеденти, а також іноді міжнародні та внутрішньодержавні договори. Ця схема цілком застосовна і до конституційного (державного) права зарубіжних кран. Однак останньому притаманні деякі специфічні особливості. У переважній більшості держав (за винятком кран загального права) основний масив джерел конституційного права становлять нормативні правові акти. Серед нормативно-правових актів - джерел конституційного (державного) права, безумовно, домінуючі позиці належать законодавчим актам.
  
  
  
  2.Судові прецеденти є джерелами конституційного права в зарубіжних кранах мусульмансько правово сім'.
  
  Ні
  
  
  
  3.Формами відповідальності глав держав зарубіжних кран є:
  
  
  
  
  
  4.Формою відповідальності глави держави в Російській федераці є усунення з посади
  
  Ні
  
  
  
  5.Формою політико-правово відповідальності членів урядів в зарубіжних кранах є позбавлення недоторканості та припинення х діяльності.
  
  Ні
  
  
  
  6.Формами відповідальності суб'єктів конституційно-правових відносин зарубіжних кран є:
  
  
  
  
  
  7.Повноваження урядів повніші, ширші:
  
  - в напівпрезидентських-напівпарламентських республіках (Франція, Росія); - в парламентських кранах (Італія, Німеччина, Індія). В обмежених (конституційних) монархіях.
  
  
  
  8.У Великій Британі та Японі уряди формують:
  
  Парламент
  
  
  
  9.В Росі та Італі уряди формують:
  
  Парламент.
  
  
  
  10.В США і Франці уряди формують:
  
  Позапарламентський спосіб формування уряду застосовується в основному в президентських республіках. У президентських республіках глава держави сам є головним носієм виконавчо (урядово) влади. У президентських республіках президент призначає й звільняє членів кабінету або уряду. У США формально діє формула, за якою призначення членів кабінету відбувається за порадою та згодою сенату. У США призначення глав департамента згідно з Конституцією здійснюється президентом "за порадою і за згодою Сенату" (ст. II розд. 2), але фактично являє собою його особисту прерогативу.
  
  У Франці, як в президентській республіці - члени уряди призначаються президентом.
  
  
  
  11.Конституці регулюють:
  
  Конституція - основа всього законодавства держави. Вона є системою правових норм, що регулюють у суспільстві найбільш важливі відносини - правовідносини а приводу влади та відносини між індивідом і владою.
  
  
  
  12.Фактична конституція - це сукупність норм, які закріплені у акті вищо юридично сили.
  
  Ні
  
  
  
  13. Головні системи здійснення публічно влади на місцях розрізняють в залежності від:
  
  - правово системи. У державному праві розрізняють такі основні демократичні системи здійснення публічно влади на місцях - англосаксонську, романо-германську, іноді виокремлюють іберійську и систему рад.
  
  
  
  14. Органи місцевого самоврядування мають повноваження:
  
  
  
  
  
  15. Конституційно-правовий статус громадянина визначають такі джерела конституційного права зарубіжних кран, як:
  
  Конституція, закони парламенту, міжнародні угоди.
  
  
  
  16. Конституційно-правові форми форми захисту прав людини в зарубіжних кранах.
  
  Загальносудова, адміністративна.
  
  
  
  17.Способом набуття громадянства в зарубіжних кранах є:
  
  Громадянство - сталий правовий зв'язок індивіда з конкретною державою.
  
  Громадянство набувається двома основними шляхами. Перший спосіб стати громадянином - народження. Такий порядок його набуття також називається філіацією. Порядок набуття громадянства за народженням регулюється двома правилами - правом крові і правом ґрунту. Право крові (jus sanguis) означає, що особа наслідує громадянство батьків незалежно від місця появи на світ.
  
  Право ґрунту (jus foli) передбачає, що особа набуває громадянство крани народження незалежно від громадянства батьків. Право ґрунту в чистому вигляді нині діє тільки в державах Латинсько Америки. У більшості кран світу діє змішаний принцип.
  
  Другий спосіб набути громадянство - подати заяву до компетентних органів іншо держави. Цей спосіб прийнято називати натуралізацією. Набуття громадянства прижджим, як правило, утруднене і супроводжується безліччю умов. Уважається, що в результаті виконання цих умов відбудеться укорінення особи в цій крані.
  
  
  
  18.Політичні парті є:
  
  Добровільною суспільною організацією громадян
  
  
  
  19. Найважливішою функцією партій в зарубіжних кранах являється:
  
  представницька
  
  
  
  20.Президент Італі та Німеччини обирається:
  
  Прямими виборами.
  
  
  
  21. Президент США обирається:
  
  Непрямими виборами
  
  
  
  22.Які загальні повноваження мають ?
  
  
  
  
  
  23. Конституційне право зарубіжних кран відноситься до приватного права.
  
  Ні, до публічного.
  
  
  
  24. Конституційне право зарубіжних кран регулює:
  
  державно-правові норми й інститути, а також суспільні відносини
  
  
  
  25.Суб'єктами конституційно-правових відносин зарубіжних кран є:
  
  Глава держави (монарх чи президент); парламент; уряд; верховн. суд; конституц. суд; інші судові органи; органи місцевого самоуправління; фізичні особи (як громадяни так і не громадяни, іноземці, апатриди).
  
  
  
  26.Державні службовці є суб'єктами конституційно-правових відносин зарубіжних кран
  
  - Так
  
  
  
  27.Німеччина і Росія мають форму державного устрою:
  
  Федеративна республіка
  
  
  
  28.Велика Британія має форму правління:
  
  Конституційна монархія.
  
  
  
  29.США мають форму правління:
  
  Президентська республіка. Класичним прикладом дано форми правління є США. Ця форма правління будується за принципом: сильний президент - сильний парламент, що передбачає більш послідовний поділ повноважень законодавчо і виконавчо влади.
  
  
  
  30. Яка виборча система підрахунків наслідків виборів має найбільш демократичне значення в зарубіжних кранах
  
  Пропорційна виборча система.
  
  
  
  31.Цензи, що, як правило, обмежують конституційні принципи активного і пасивного виборчого права
  
  Віковий ценз та ценз осілості.
  
  
  
  32. Форми парламентського контролю в зарубіжних кранах, які частіше використовуються на практиці:
  
  - утворення слідчих комісій; - інтерпеляці (письмові запити); - резолюція осуду.
  
  
  
  33.Основні функці парламентів в зарубіжних кранах такі:
  
  Виділяють такі повноваження: - законодавчого характеру,
  
  - у сфері фінансів, - з контролю над діяльністю уряду, - пов'язані з формуванням інших органів держави. Окремо виділяються повноваження у сфері оборони та безпеки, а також судова функція парламенту.
  
  
  
  34.Куба, В'єтнам, КНР мають:
  
  - однопартійна система.
  
  
  
  35.США мають:
  
  Двопартійну систему
  
  
  
  36.Російська федерація має:
  
  "Едина Росія". Комуністична партія Російсько Федераці (КПРФ). Ліберально-демократична партія Росі (ЛДПР). "Справедлива Росія".
  
  "Патріоти Росі". "Правое дело" Російська об`єднана демократична партія "ЯБЛОКО" (партія "ЯБЛОКО")
  
  
  
  37. За строком прийняття конституці зарубіжних кран поділяються на:
  
  Старі, новітні.
  
  
  
  38. За процедурою зміни норм конституці зарубіжних кран поділяються на:
  
  Гнучкі та жорсткі.
  
  
  
  39. Основні риси конституцій постсоціалістичних кран
  
  
  
  40. Формами урядово відповідальності перед парламентами є:
  
  Конституційна теорія і практика розвинених кран в основному знає два різновиди політично відповідальності уряду - колективну й індивідуальну. Власне політичну відповідальність уряду перед парламентом часто називають парламентською відповідальністю.
  
  
  
  41.Формою відповідальності уряду у Великобритані є відставка
   У конституційній теорі і практиці відомо два різновиди власне політично відповідальності уряду - колективна та індивідуальна. Формально у Великобритані припускається можливість як колективно, так і індивідуально відповідальності.
 Ваша оценка:

Популярное на LitNet.com Т.Мух "Падальщик 2. Сотрясая Основы"(Боевая фантастика) А.Куст "Поварёшка"(Боевик) А.Завгородняя "Невеста Напрокат"(Любовное фэнтези) А.Гришин "Вторая дорога. Путь офицера."(Боевое фэнтези) А.Гришин "Вторая дорога. Решение офицера."(Боевое фэнтези) А.Ефремов "История Бессмертного-4. Конец эпохи"(ЛитРПГ) В.Лесневская "Жена Командира. Непокорная"(Постапокалипсис) А.Вильде "Джеральдина"(Киберпанк) К.Федоров "Имперское наследство. Вольный стрелок"(Боевая фантастика) А.Найт "Наперегонки со смертью"(Боевик)
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
Э.Бланк "Колечко для наследницы", Т.Пикулина, С.Пикулина "Семь миров.Импульс", С.Лысак "Наследник Барбароссы"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"