Шахов Борис: другие произведения.

Латинська мова

Журнал "Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]
Peклaмa:
Литературные конкурсы на Litnet. Переходи и читай!
Конкурсы романов на Author.Today

Создай свою аудиокнигу за 3 000 р и заработай на ней
📕 Книги и стихи Surgebook на Android
Peклaмa
 Ваша оценка:

  Тест: "Латинська мова. ЗАОЧНА"
  
  1.Вкажіть серед наведених дієприкметник минулого часу пасивного стану:
  
  Condemnatus
  
  
  
  2.Вкажіть серед наведених дієприкметник минулого часу пасивного стану:
  
  
  
  3.Перекладіть укранською мовою: Dictum - factum.
  
  + Сказано-зроблено
  
  
  
  4.Перекладіть укранською мовою: Lex non scripta.
  
  + Неписаний закон
  
  
  
  5.Доберіть вірний переклад речення: Ego respondeo, tu interrogas.
  
  + Я відповідаю, ти питаєш.
  
  
  
  6. Apud Romanos proverbium est: hodie mihi, cras tibi.
  
  ... приказка : сьогодні мені завтра тобі.
  
  
  
  7.Знайдіть вірне значення латинського числівника: XL:
  
  + 40
  
  
  
  8.Знайдіть вірне значення латинського числівника: C:
  
  + 100
  
  
  
  9.Знайдіть вірне значення латинського числівника: MM:
  
  + 2000
  
  
  
  10. Доберіть вірний переклад: Давати відповіді, оформляти документи, виступати в суді.
  
  +Respondēre, cavēre, agĕre
  
  
  
  11.Доберіть вірний переклад: Я засуджую.
  
  + Condemno
  
  
  
  12.Доберіть вірний переклад: Говори правду, веди справу чесно, роби, що потрібно, стійко перенось труднощі.
  
  + Dic, duc, fac, fer.
  
  
  
  13.Доберіть вірний переклад: Contra factum non est argumentum.
  
  + Проти факту немає доказу.
  
  
  
  14.Доберіть вірний переклад: Furtum nec manifestum.
  
  + Явна кража. Неприхована кража.
  
  
  
  15.Доберіть вірний переклад: За казус відповідає хазян.
  
  + casus sentit dominus
  
  
  
  16.Доберіть вірний переклад: Зобовязання з делікту.
  
  + Obligatio ex delictō.
  
  
  
  17.Доберіть вірний переклад: Heres ab intestato.
  
  + Спадкоємець по закону (без заповіту).
  
  
  
  18.Доберіть вірний переклад: Servi res sunt.
  
  + Раби - речі.
  
  
  
  19.Доповніть латинську сентенцію вірним прикметником: Dolus ... - злий намір.
  
  + malus
  
  
  
  20.Доповніть латинську сентенцію вірним прикметником: Dies ... - службові дні.
  
  fasti
  
  
  
  21.Доповніть латинську сентенцію вірним прикметником: Vis ... - непоборна сила.
  
  + major
  
  
  
  22.Знайдіть в латинській сентенці числівник: Tertium non datur.
  
  + Tertium (Третього не дано)
  
  
  
  23.Знайдіть в латинській сентенці числівник: Non bis de eadem re.
  
  + De (два) Нельзя два раза предъявлять иск
  
  
  
  24.Знайдіть в латинській сентенці числівник: Testis unus, testis nullus.
  
  + Unus (один). Один свідок не свідок.
  
  
  
  25.Знайдіть в латинській сентенці числівник: Octo genera poenarum in legibus Romanis sunt : damnum, vincula, verbera, talio, ignominia, exsilium, mors, servitus.
  
  + Octo ( 8 )
  
  
  
  26.Доберіть вірний переклад прикметника: honestus, a, um
  
  чесний
  
  
  
  27.Доберіть вірний переклад прикметника: longior
  
  довший
  
  
  
  28.Доберіть вірний переклад прикметника: optimus, a, um
  
  кращий
  
  
  
  29.За словниковою формою визначте відміну прикметника: sapiens, entis - розумний:
  
  
  
  30.За словниковою формою визначте відміну прикметника: felix, icisis - щасливий
  
  ? ІІІ
  
  
  
  31.За словниковою формою визначте відміну прикметника: legalis, e - законний
  
  
  
  32.Доберіть вірний переклад: Vita misero longa, felici brevis est.
  
  + Для нещасливого життя довге, а для щасливого - коротке.
  
  
  
  33.Доберіть вірний переклад: Omne initium difficile est.
  
  + Будь-який початок важкий.
  
  
  
  34.За словниковою формою визначити іменник ІІІ- відміни:
  
  Третя мішана відміна - testis, is, m, f - свідок
  
  
  
  35.За словниковою формою визначити іменник ІІІ- відміни:
  
  
  
  36.За словниковою формою визначити тип третьо відміни іменників: lex, legis, f - закон.
  
  - приголосний тип.
  
  
  
  37.За словниковою формою визначити тип третьо відміни іменників: civitas, atis, f - держава.
  
  - приголосний тип.
  
  
  
  38.За словниковою формою визначити тип третьо відміни іменників: pater, tris, m - батько
  
  - приголосний тип.
  
  
  
  39.За словниковою формою визначити тип третьо відміни іменників: secale, is, n - житло;
  
  
  
  40.Доберіть вірний переклад: Надзвичайне судочинство.
  
  Cognitio extraordinaria.
  
  
  
  41.Доберіть вірний переклад: Право є наука добра і справедливості.
  
  Jus est ars boni et aequi
  
  
  
  42.Перекладіть укранською мовою: Reus culpam negabat.
  
  + Відповідач заперечував вину.
  
  
  
  43.Перекладіть укранською мовою: Alexander Magnus claros magistros habebat.
  
  У Олександра Великого були видатні вчителі.
  
  
  
  44.Перекладіть укранською мовою: Apud Romanos femina in tutela erat.
  
  При жінка на Піклування (догляд)
  
  45.Вставити вірну форму дієслова esse: Alius nunc sum, atque ante ...
  
  Eram
  
  
  
  46.Вставити вірну форму дієслова esse: Viris Romanis tria nomina ...: praenomen, nomen gentile et cognoment.
  
  erant
  
  
  
  47.Знайдіть вірний переклад: imperabo
  
  - я буду панувати
  
  
  
  48.Знайдіть вірний переклад: Scribemus
  
  Ми напишемо
  
  
  
  49.Знайдіть вірний переклад: Nulla controversia mihi tecum erit.
  
  ??? З жодною суперечкою я не маю справи
  
  
  
  50.Визначити за неозначеною формою, до якого типу дієвідміни належить дієслово: Accusare
  
  
  
  51.Визначити за неозначеною формою, до якого типу дієвідміни належить дієслово: Scribere
  
  III
  
  
  
  52.Визначити за неозначеною формою, до якого типу дієвідміни належить дієслово: Servire
  
  
  
  53.Визначити за неозначеною формою, до якого типу дієвідміни належить дієслово: Debere.
  
  
  
  54.Доберіть вірний переклад: Cogito, ergo sum.
  
  + Я мислю , отже , я iсную
  
  
  
  55.Доберіть вірний переклад: Laborare debemus.
  
  + Ми повинні працювати
  
  
  
  56.Перекладіть латинською мовою: Украна - земля Європи.
  
  Ukraina est terra Europae.
  
  
  
  57.Перекладіть латинською мовою: Жити- це мислити.
  
  + Vivere est cogitare
  
  
  
  58.Знайдіть вірний переклад: Conveni
  
  
  
  59.Знайдіть вірний переклад: Scribite
  
  + Пишіть.
  
  
  
  60.Знайдіть вірний переклад: Noli errare.
  
  + Не помились.
  
  
  
  61.Знайдіть вірний переклад: Noli nocere.
  
  + Не нашкодь.
  
  
  
  62.Доберіть вірний переклад: Accusor.
  
  Мене звинувачують
  
  
  
  63.Доберіть вірний переклад: Audiuntur.
  
  + Слухаються
  
  
  
  64.Доберіть вірний переклад: Putatur.
  
  + Вважається
  
  
  
  65.Доберіть вірний переклад: Expectamini.
  
  Expectо - чекати.
  
  
  
  66.Доберіть вірний переклад форми дієслова: feci:
  
  + Я зробив.
  
  
  
  67.Доберіть вірний переклад форми дієслова: petivimus:
  
  
  
  68.Узгодьте прикметник з іменником: Vir, i, m - чоловік, людина
  
  Laboriosus
  
  
  
  69.Узгодьте прикметник з іменником: Culpa, ae, f - провина
  
  + tua
  
  
  
  70.Узгодьте прикметник з іменником: Populus, i, m - народ
  
  + liber (Вільний народ).
  
  
  
  71.Узгодьте прикметник з іменником: Consilium, i, n - рішення
  
  
  
  
  
  72.За словниковою формою визначити іменник І- відміни:
  
  Сulpa, ae, f - провина.
  
  
  
  73.За словниковою формою визначити іменник І- відміни:
  
  
  
  
  
  74.За словниковою формою визначити іменник ІІ- відміни:
  
  Magister, magistri, m - вчитель, начальник.
  
  
  
  75.За словниковою формою визначити іменник ІІ- відміни:
  
  Animals, тварина
  
  
  
  76.Визначте відміну іменника за словниковою формою: Officium, i, n - обовязок
  
  ІІ.
  
  
  
  77.Визначте відміну іменника за словниковою формою: Patria, ae, f - батьківщина
  
  І.
  
  
  
  78.Визначте відміну іменника за словниковою формою: Reus, i, n - підсудний
  
  ІІ.
  
   3nbsp;
 Ваша оценка:

Популярное на LitNet.com Т.Мух "Падальщик 2. Сотрясая Основы"(Боевая фантастика) А.Куст "Поварёшка"(Боевик) А.Завгородняя "Невеста Напрокат"(Любовное фэнтези) А.Гришин "Вторая дорога. Путь офицера."(Боевое фэнтези) А.Гришин "Вторая дорога. Решение офицера."(Боевое фэнтези) А.Ефремов "История Бессмертного-4. Конец эпохи"(ЛитРПГ) В.Лесневская "Жена Командира. Непокорная"(Постапокалипсис) А.Вильде "Джеральдина"(Киберпанк) К.Федоров "Имперское наследство. Вольный стрелок"(Боевая фантастика) А.Найт "Наперегонки со смертью"(Боевик)
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
Э.Бланк "Колечко для наследницы", Т.Пикулина, С.Пикулина "Семь миров.Импульс", С.Лысак "Наследник Барбароссы"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"