Шахов Борис: другие произведения.

Rrrr

Журнал "Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]
Peклaмa:
Конкурс 'Мир боевых искусств.Wuxia' Переводы на Amazon
Конкурсы романов на Author.Today

Конкурс фантрассказа Блэк-Джек-20
Peклaмa
Оценка: 1.73*5  Ваша оценка:

  1 (1).
  Запитання:
  Начальником ЦО Украни за основною посадою є:
  
  2 (2).
  Запитання:
  Начальником ЦО Украни за основною посадою є:
  
  Тема: "Чотири зони радіаційного забруднення територі" (2)
  
  1 (3).
  Запитання:
  Заготівля деревини як палива забороняється, якщо рівень радіаційного забруднення територі становить (Кі/км2):
  
  2 (4).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Заготівля грибів, ягід дозволяється без будь-яких обмежень при максимальному рівні радіаційного забруднення ґрунту (Кі/км2):
  
  Тема: "Норми радіаційно безпеки" (2)
  
  1 (5).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Гранично-допустима доза опромінення мешканців м. Києва становить (в одиницях бер/рік):
  
  2 (6).
  Запитання:
  Гранично-допустима доза опромінення мешканців м. Рівне, які працюють на Рівненській атомній електростанці становить (в одиницях бер/рік):
  
  Тема: "Допустимий рівень радіаційного забруднення продуктів харчування" (2)
  
  1 (7).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Ступінь радіаційного забруднення сухих лісових грибів вважається допустимим, якщо для х низки вагою 500 г рівень радіаці перевищено над природним фоном не більше, ніж на:
  
  2 (8).
  Запитання:
  Ступінь радіаційного забруднення м"яса вважається недопустимим, якщо для його куска вагою 3 кг рівень радіаці перевищено над природним фоном не менше, ніж на:
  
  Тема: "Забруднювачі ґрунту" (2)
  
  1 (9).
  Запитання:
  Три найнебезпечніші для людини забруднювачі ґрунту такі:
  
  2 (10).
  Запитання:
  Три найнебезпечніші для людини забруднювачі ґрунту такі:
  
  Тема: "Забруднювачі повітря" (2)
  
  1 (11).
  Запитання:
  Послідовність шкідливих речовин в атмосфері населених пунктів, починаючи з найбільш небезпечно речовини і завершуючи найменш небезпечною є такою:
  
  2 (12).
  Запитання:
  Послідовність шкідливих речовин в атмосфері населених пунктів, починаючи з найбільш небезпечно речовини і завершуючи найменш небезпечною є такою:
  
  Тема: "Склад органів управління Єдино державно системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуаці" (2)
  
  1 (13).
  Запитання:
  До складу координуючих органів управління Єдиною державною системою запобігання і реагування на надзвичайні ситуаці техногенного та природного характеру входять:
  
  2 (14).
  Запитання:
  До складу виконавчих органів управління Єдиною державною системою запобігання і реагування на надзвичайні ситуаці техногенного та природного характеру входять:
  
  Тема: "Можливість виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру в регіонах Украни" (2)
  
  1 (15).
  Запитання:
  Встановіть відповідність: до кожно цифри - одна літера: Перелічені ліворуч надзвичайні ситуаці найчастіше трапляються в (з перелічених праворуч) областях:
  
  2 (16).
  Запитання:
  Встановіть відповідність: до кожно цифри - одна літера: Перелічені ліворуч надзвичайні ситуаці найчастіше трапляються в (з перелічених праворуч) областях:
  
  Тема: "Токсодози певних сильнодіючих отруйних речовин" (2)
  
  1 (17).
  Запитання:
  Кожна з перелічених ліворуч сильнодіючих отруйних речовин характеризується відповідним (з перелічених праворуч) значенням середньо смертельно токсодози (г.хв./м3)
  
  2 (18).
  Запитання:
  Кожна з перелічених ліворуч сильнодіючих отруйних речовин характеризується відповідним (з перелічених праворуч) значенням середньо смертельно токсодози (г.хв./м3)
  
  Тема: "Втрата працездатності внаслідок зовнішнього опромінення" (2)
  
  1 (19).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Перша людина отримала дозу радіаці 125 рад, а друга - 250 рад. Втрата працездатності друго людини буде більшою на :
  
  2 (20).
  Запитання:
  Внаслідок радіаційного опромінення одна людина втратила 15% працездатності, а друга - вдвічі більше. Тому доза опромінення друго людини більша дози опромінення першо людини:
  
  Тема: "Комплекс заходів захисту персоналу об"єкта та населення в умовах надзвичайних ситуацій" (2)
  
  1 (21).
  Запитання:
  До комплексу заходів щодо захисту персоналу об"єкта та населення включають:
  
  2 (22).
  Запитання:
  До комплексу заходів щодо захисту персоналу об"єкта та населення включають:
  
  Тема: "Евакуаційні заходи" (2)
  
  1 (23).
  Запитання:
  Евакуація населення, персоналу проводиться у випадках:
  
  2 (24).
  Запитання:
  До евакозаходів відносяться:
  
  Тема: "Завдання Єдино державно системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуаці" (2)
  
  1 (25).
  Запитання:
  Твердження, що організація вивчення студентами дисципліни "Безпека життєдіяльності" входить до переліку завдань Єдино державно системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуаці техногенного та природного характеру, є істинним:
  
  2 (26).
  Запитання:
  Твердження, що забезпечення студентів підручниками, посібниками з безпеки життєдіяльності входить до переліку завдань Єдино державно системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуаці техногенного та природного характеру, є хибним:
  
  Тема: "Нагляд за безпекою життєдіяльності" (2)
  
  1 (27).
  Запитання:
  Місцеві ради народних депутатів є державним органом ******* компетенці системи нагляду за дотриманням законодавства щодо безпеки життєдіяльності
  
  2 (28).
  Запитання:
  Міністерство з надзвичайних ситуацій є державним органом **** компетенці системи нагляду за дотриманням законодавства щодо безпеки життєдіяльності
  
  Тема: "Права громадян Украни на життя і здоров"я" (2)
  
  1 (29).
  Запитання:
  Твердження, що кожна людина має право на безпечне для життя і здоров"я довкілля, міститься у:
  
  2 (30).
  Запитання:
  Твердження, що кожна людина має право на захист свого життя і здоров"я від наслідків аварій, пожеж, стихійного лиха, міститься у:
  
  Тема: "Забруднювачі води" (2)
  
  1 (31).
  Запитання:
  Найпростіший побутовий фільтр призначений для виведення присмаків та запахів питно води, а також - оксиду заліза. За допомогою фільтра з води можна вивести такі забруднювачі:
  
  2 (32).
  Запитання:
  Найпростіший побутовий фільтр призначений для виведення присмаків та запаху питно води, а також - оксиду заліза. За допомогою фільтра з води можна вивести такі забруднювачі:
  
  Тема: "Комбінація декількох небезпек" (2)
  
  1 (33).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Якщо фактична концентрація нітратів у питній воді становить 30 мг/л, то максимально допустима концентрація наявного також цинку становить:
  
  2 (34).
  Запитання:
  Якщо фактична концентрація свинцю у ґрунті становить 10 мг/кг, то максимально допустима концентрація наявного також хлорофосу становить:
  
  Тема: "Нормовані значення небезпек та х застосуван-ня" (2)
  
  1 (35).
  Запитання:
  Умови перебування людей у вищих навчальних закладах характеризуються комплексом нормованих значень факторів:
  
  2 (36).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Умови проведення рятувальних робіт під час надзвичайних ситуацій характеризуються комплексом нормованих значень факторів:
  
  Тема: "Види шкоди людині" (2)
  
  1 (37).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. До видів шкоди життю і здоров"ю людини відносяться:
  
  2 (38).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. До видів шкоди життю і здоров"ю людини відносяться:
  
  Тема: "Фактори: шкідливі, небезпечні, уражаючі" (2)
  
  1 (39).
  Запитання:
  Зменшення атмосферного тиску приводить до зниження працездатності людини і тому належить до класу факторів:
  
  2 (40).
  Запитання:
  Захворювання легенів може за кілька днів привести до частково втрати слуху у людини і тому належить до класу факторів:
  
  Тема: "Допустимий ризик" (2)
  
  1 (41).
  Запитання:
  Прийнятний ризик передчасно смерті громадян у світовій практиці становить (не більше)
  
  2 (42).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Прийнятний ризик передчасно смерті громадян у світовій практиці становить (не більше)
  
  Тема: "Абсолютні показники видів шкоди здоров"ю та життю людини" (2)
  
  1 (43).
  Запитання:
  До абсолютних показників видів шкоди здоров"ю та життю людини відноситься:
  
  2 (44).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. До абсолютних показників видів шкоди здоров"ю та життю людини відноситься:
  
  Тема: "Світова та національна характеристики рівня безпеки населення" (2)
  
  1 (45).
  Запитання:
  Для оцінки рівня безпеки населення будь-яко крани Організація Об"єднаних Націй використовує такі статистичні характеристики:
  
  2 (46).
  Запитання:
  Для оцінки рівня безпеки населення в Украні використовується така (з перелічених) статистична характеристика:
  
  Тема: "Обчислення індексу середньо сподівано тривалості життя" (2)
  
  1 (47).
  Запитання:
  Якщо середня сподівана тривалість життя людей в крані дорівнює 65 років, то індекс тривалості життя за методикою Організаці Об"єднаних Націй становить:
  
  2 (48).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Якщо середня сподівана тривалість життя людей в крані дорівнює 85 років, то індекс тривалості життя за методикою Організаці Об"єднаних Націй становить:
  
  Тема: "Небезпечна ситуація" (2)
  
  1 (49).
  Запитання:
  Найбільш небезпечна ситуація виникає у випадку, коли
  
  2 (50).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Найменш небезпечна ситуація має місце у випадку, коли:
  
  Тема: "Фактори, які визначають індивідуальну захищеність людини" (2)
  
  1 (51).
  Запитання:
  До факторів, які характеризують індивідуальну захищеність людини, належать:
  
  2 (52).
  Запитання:
  До факторів, які характеризують індивідуальну захищеність людини, належать:
  
  Тема: "Мотив безпеки діяльності людини на тлі інших мотивів" (2)
  
  1 (53).
  Запитання:
  Якщо людина свідомо йде на червоний знак світлофора, то мотив безпеки в даному випадку слабкіший мотиву:
  
  2 (54).
  Запитання:
  Мотив безпеки діяльності людини найчастіше "конфліктує" з мотивом:
  
  Тема: "Інстинкт cамозбереження людини є достатнім для забезпечення  безпеки?" (2)
  
  1 (55).
  Запитання:
  Рівні безпеки життєдіяльності людини в порядку від кращого до гіршого утворюють таку послідовність:
  
  2 (56).
  Запитання:
  Рівні безпеки життя людей утворюють наступну послідовність в порядку від гіршого до кращого:
  
  Тема: "Обчислення фактичного ризику" (2)
  
  1 (57).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Визначте рівень ризику захворювання на СНІД в Украні, якщо протягом року захворіло 1000 осіб
  
  2 (58).
  Запитання:
  Визначте ризик отруєння алкоголем в Украні, якщо протягом року ним отрулися 5 тис. людей:
  
  Тема: "Фактичний рівень шкоди життю людей в Украні" (2)
  
  1 (59).
  Запитання:
  Для перелічених ліворуч причин шкоди життю і здоров"ю людей в Украні вкажіть х фактичний рівень:
  
  2 (60).
  Запитання:
  Для кожного з перелічених ліворуч причин шкоди життю і здоров"ю людей вкажіть х фактичний рівень:
  
  Тема: "Характерис-тики небезпек" (2)
  
  1 (61).
  Запитання:
  Показник "Гранично допустима концентрація" відноситься до характеристики шкідливого фактора з назвою:
  
  2 (62).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Частота електроструму 50 Гц відноситься до характеристики шкідливого фактора з назвою:
  
  Тема: "Безпека життєдіяльності людини" (2)
  
  1 (63).
  Запитання:
  Безпека життя і діяльності людини - відсутність недопустимого **********, пов"язаного з можливістю завдання шкоди людині
  
  2 (64).
  Запитання:
  Ризик - це усвідомлена ******** виникнення поді з певними небажаними наслідками.
  
Оценка: 1.73*5  Ваша оценка:

Популярное на LitNet.com М.Юрий "Небесный Трон 1"(Уся (Wuxia)) А.Ардова "Брак по-драконьи. Новый Год в академии магии"(Любовное фэнтези) М.Юрий "Небесный Трон 3"(Уся (Wuxia)) Е.Кариди "Сопровождающий"(Антиутопия) Д.Сугралинов "Дисгардиум 5. Священная война"(Боевое фэнтези) К.Блэк "Апокалиптические рассказы "(Антиутопия) Л.Вериор "Другая"(Любовное фэнтези) М.Юрий "Небесный Трон 2"(Уся (Wuxia)) А.Кутищев "Мультикласс "Союз оступившихся""(ЛитРПГ) А.Завадская "Рейд на Селену"(Киберпанк)
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
Э.Бланк "Институт фавориток" Д.Смекалин "Счастливчик" И.Шевченко "Остров невиновных" С.Бакшеев "Отчаянный шаг"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"