Кулешов Владислав Юрьевич: другие произведения.

Примеры моих пси консультаций

Журнал "Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]
Peклaмa:
Литературные конкурсы на Litnet. Переходи и читай!
Конкурсы романов на Author.Today

Продавай произведения на
Peклaмa
 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Описаны отдельные ситуации из личного практикующего опыта, проблема, процесс работы, методы, подход...


   Практичне обгрунтування ефективності позитивної психотерапії в консультуванні.
   Ефективність позитивної психотерапії зумовлена наявністю великої кількості методів на вирішення запитів на прийняття рішення. В даній роботі ми вже дали теоретичне обґрунтування ефективності цього методу, але практичним обґрунтуванням слугуватимуть представлення окремих випадків консультування клієнтів із запитом на прийняття рішення, їх тлумачення і пояснення етапів, нюансів консультування.
   Ми обрали клієнтів, що вже мали досвід отримання психологічної допомоги, але не мали бажаного результату, тому звернулися до спеціалістів в руслі позитивного підходу. Ми провели ряд консультацій із окремими особистостями і виявили ефективність використання методів позитивної психотерапії.
   Приклад перший:
   Клієнт - жінка , середнього віку, середнього статусу в суспільстві. Прийшла з проблемою складності прийняття рішення і обирання пріоритетних дій.
   Під час початку бесіди консультант встановлював рапорт, використовуючи методи підлаштування по голосу і тілу( невербальне підлаштування), відображення емоцій і активного слухання.
   У зв'язку із тим, що запит був на прийняття рішення, співвідношення взаємодії складалося в актуалізації пошуку шляхів вирішення питання, тож більш використовувалися методи на знати, а ніж на любити.
   По співвідношенню реальностей клієнта і консультанта- було більше клієнтської реальності у співвідношенні 70% реальності клієнта, 30% реальності консультанта. Така концепція є найефективнішою в роботі із клієнтами, бо дає змогу висловитися і актуалізувати свою мозкову діяльність на вирішення проблеми.
   За направленістю консультації була актуалізована більш внутрішня реальність клієнта, а ніж зовнішня. В такому випадку клієнт поглиблюється в свій внутрішній емоційний стан, що дозволяє йому прислухатися до самого себе і знайти правильне рішення.
   Рівні активного слухання - це методи, що допомагають налагодити контакт із клієнтом. Це способи встановлення рапорту, зумовлюють актуалізацію довіри клієнта і направленість на результат. Були використані такі рівні активного слухання: Присутність, увага, уточнення, підтримка, відображення змісту - мається на увазі конкретизація того, що каже клієнт, відображення почуттів - здатність емпатичності, відображення потреб та бажань - конкретизація того, чого бажає клієнт в результаті консультації. Ці всі рівні активного слухання допомагають максимально направити запит в русло його вирішення. В результаті використання всіх ціх рівнів запит буде сформований вузько, і ясно, що актуалізує пошук шляхів його вирішення.
   Консультація тривала півтори години і були використані методи дистанціювання - це метод, що допомагає віддалитися від проблеми, і подивитися на неї зі сторони; метод реінтерпритації: задаючи питиння на виявлення позитивних аспектів проблеми, чому вона вчить і що доброго дає в результаті . В методі реінтерпритації був використаний метод переносу в майбутнє: а що буде тоді, коли ви зможете прийняти рішення і будете знати, що для вас є пріоритетним. Крім вказаних раніше методик, консультант використовував метафори, для переносу проблеми на образний стан, що полегшує сприйняття і рівень довіри клієнта.
   За співвідношенням процесів з часом, то найбільше часу зайняло дослідження актуального конфлікту (30% часу консультації). На дослідження бажання було використано 10% часу консультації, оскільки клієнт майже чітко знав те, чого він хоче досягти. Наступним етапом було формування мети, на цей етап було використано також 10% часу консультаційної роботи. На договір із клієнтом і його запит було витрачено 10% часу. За цей час була встановлена домовленість про стратегію і форму взаємодії клієнта і консультанта. На пошук рішення було використано 5% загального часу консультації. На формування наміру клієнта було витрачено 15% часу і на договір клієнта із самим собою було витрачено 20% часу. Договір клієнта із самим собою це його зворотній зв'язок .
   В кінці консультації клієнт відчував спокій і впевненість в собі, і мав певні наміри що до використання набутого стану і знань. Співвідношення любити і знати становило 40% любити, 60% знати. Це означає майже баланс внутрішнього стану і результативності консультації.
   Через деякий час після консультації, клієнт подякував за консультацію і розповів про результати самодопомоги, тож консультація мала ефективність і успіх.
   Приклад другий:
   Клієнт - жінка, середнього віку і статусу в суспільстві, скаржилася на складність використання грошей, бажає легше витрачати гроші, менше контролювати витрати. Дуже важливим в консультуванні сформулювати і конкретизувати запит, максимально його звузити. Звузивши запит у клієнта розширюється погляд на способи вирішення проблеми. В подальшому скарження перетворилося на запит у вигляді научіння дозволяти витрачати гроші на свої потреби. Клієнт має усвідомлювати, яку допомогу очікує від консультанта і відмітити для себе що буде результатом консультації.
   Під час входу в контакт були використані методи підлаштування і налагодження контакту через активне слухання, кивання, через підлаштування тілом і мімікою. Ці методи допомагають клієнту зрозуміти, що консультант за одне із клієнтом і розуміє клієнта в тій мірі, наскільки це необхідно.
   У співвідношенні балансу любити і знати була така різниця: близько 65% любити і 35% знати. Ця концепція в даному випадку була ефективною в руслі введення клієнта в ресурсний (Окейний) стан і допомозі клієнту повірити у власні здібності.
   Якщо розглянути розподіл реальностей, то можна відмітити, що було 80% реальності клієнта, і 20% реальності консультанта. Таке співвідношення було встановлення через потребу у висловленні скаржень і бажань клієнта, зі сторони консультанта була використана техніка активного слухання. Зовнішня реальність клієнта складала 25%, в той час, коли внутрішня 75%, тобто клієнт актуалізував свої відчуття і емоції для вирішення проблеми, розкриваючи свій внутрішній світ і стан.
   Були використані всі всі сім рівнів активного слухання, такі як присутність, увага, прояснення та уточнення, підтримка, відображення змісту, відображення відчуттів, відображення потреб та бажань. Все це необхідно для встановлення ефективнішого контакту, для взаємодії клієнта і консультанта в цілях вирішення проблеми і досягнення результату.
   За процесуальним аналізом на дослідження актуального конфлікту було витрачено 20% часу консультації, були використані такі техніки, як уточнення, написання графіків, арт - терапія. Не дивлячись на те, що методи багатофункціональні і здатні працювати з різними запитами, не всі техніки підходять окремим клієнтам, тому важливо мати в запасі достатньо різних технік і методик.
   25% часу було витрачено на дослідження бажання( перехід від скарги до бажання), на цьому етапі використовувалися техніки уточнення, тобто задавання питань ,що конкретизують те , чтого бажає досягти клієнт, і візуалізація, тобто освітлення бажання, його уявлення і висловлення, цей етап необхідний для підвищення мотивації і активності, для вирішення і пошука шляхів подальших дій. Також ця техніка допомогає вийти в стан "окейності" і дистанціюватися від проблеми.
   На формування мети було використано 15% загального часу консультації і були використані такі техніки, як позитивна реінтерпритація, і метафори. Це частина конкретизації і звуження бажання, часткове створення ЯПД (якісний план дії). Саме ці техніки що були використані допомагають знайти плюси у досягненні мети, відчути смак і знайти сили до виконання перших кроків ближче до мети. Метафора була використана як емоційне забарвлення і пошук бажаного образу і модифікації скарги у бажання. Також метафора використовується як дистанційний метод і метод роботи із запитом у плані пошуку ЯПД. Метафора це терапевтична техніка, що допомагає подолати барєре через особистість, що захищається.
   На договір із клієнтом і уточнення запиту було витрачено 5% часу консультації в результаті того, що клієнт був налаштований на роботу і був обізнаний в правилах і нормах всередині консультаційної роботи. На даному етапі була використана техніка уточнення і активного діалогу. Уточнення конкретизує очікування і прагнення і потреби клієнта.
   Пошук спільного рішення зайняло 15% часу і були використані техніки уточнення і складання ЯПД. Також була використана балансна модель, тобто рішення і відчуття на рівні тіла, діяльності, контактів і фантазій.
   Формування наміру зайняло 10% загального часу консультації, на цьому етапі консультант підводить аналіз роботи, а клієнт рефлексує, що до висновків, які він зробив, чому навчився, що було корисно і що готовий робити по-іншому. На цьому етапі були використана техніка метафори, і якоріння (НЛП) . Намір виявляє готовність до дії клієнта і готовність до змін, метафора допомагає відобразити стан клієнта і його результат роботи.
   На договір клієнта із самим собою було витрачено 10% часу і були використані методики уточнення. Цей етап є фінальним і є підводячим смугу після консультації і є частиною особистісної самодопомоги і рішення.
   На виході із контакту клієнт відчував на емоційному рівні радість і позитив, усвідомив окремі речі, стосовно свого запиту, змінив думку і ставлення до проблеми.
   Співвідношення любити і знати з точки зору клієнта змінилося: любити становило 80%, знати 20%. Ця різниця свідчить про вдоволеність проведеної роботи і нормальний емоційний стан.
   Сильними сторонами консультації виступало використання метафор під час роботи, тому, що клієнт був візуалом і творчою людиною із широко розвинутим образним мисленням. Також ефективною технікою була увага і активне слухання, це звернуло клієнта до консультанта і призвело до позитивних результатів, а саме до концентрації на роботі із запитом і фіксації важливих моментів в роботі, для вирішення потреби клієнта.
   Як вхід, так і вихід із контакту був якісно проведений і спланований, клієнт був розслаблений і націлений на результат, актуалізував свої здібності і знайшов необхідні шляхи для вирішення проблеми.
   Приклад третій:
   Клієнт літнього віку, середнього статусу в суспільстві, студент, звернувся до консультанта із проблемою складних взаємовідносин із хлопцем. Скаржився на ревнощі зі свого боку, на недостачу любові. В подальшому запит був сформований у вигляді знаходження способів зміни стану ревнощі на довіру і досягнення відчуття спокою і вдоволеністю відносинами.
   Загальний час консультації складав дві години. Під час консультації йшла мова про самооцінку і повагу до себе клієнтки, що додало впевненості в собі і додало ресурсного стану клієнтці. Надалі розмова велася про сімейні стосунки із батьками і відношення до шлюбних взаємин батьків. Тобто був здійснений перенос клієнтки в дитинство, що зумовлює знаходження причин ревнощі в актуальній ситуації.
   Клієнт легко йшов на контакт і рапорт був встановлений дуже швидко. Під час етапу входження в контакт були застосовані такі техніки: діалог, підлаштування тілом, концепція Я+ Ти+, техніки на дистанціювання( позитивна реінтерпритація, Транс культуральний підхід, жарти)
   В консультації було таке співвідношення надання допомоги : Любити 80%, знати 20%. Таке співвідношення було ефективним, оскільки запит на відносини потребує довіри, обережності в роботі, підтримки, емоційної розрядки. Техніки на дистанціювання найкраще впливають на досягнення мети клієнта, оскільки ця ситуація турбує клієнта і не дає змогу дивитися об'єктивно на це питання без погляду зі сторони. Даний клієнт відмітив результатом роботи змогу висловитися і знайти рішення, визначитися із запитом і знайти шляхи покращення свого стану.
   Що до розподілу реальностей, реальність клієнта складала 75%, реальність консультанта 25%. Зовнішня реальність клієнта складала 40%, внутрішня 60%.
   Під час консультації були застосовані такі рівні слухання як присутність, увага, прояснення та уточнення, підтримка, відображення змісту, відображення відчуттів та відображення потреб та бажань.
   Після налагодження контакту, визначення запиту, встановлення рапорту та довірчих стосунків була проведена психологічна робота . За направленням процесів були здійснені такі етапи як дослідження актуального конфлікту, цей етап складав 40% часу, оскільки клієнтові було складно визначитися що найважливіше опрацювати під час роботи. Були використані техніки такі як діалог, активне слухання, дистанціювання, балансна модель і диференційно-аналітичний опитувальник. На ДАО було витрачено найбільше часу. Було проведене дослідження актуальних здібностей, наявних у клієнта, які могли б покращити стосунки із хлопцем і дали змогу покращити самооцінку і впевненість в собі, були досліджені актуальні здібності, які необхідно знайти для покращення стосунків. Надалі були визначені актуальні здібності партнера і був проведений аналіз і зрівняння здібностей клієнта і партнера. В подальшому досліджувалися шляхи дій, які треба зробити з точки зору кожної відміченої актуальної здібності клієнтки. В подальшому було надане домашнє завдання порівняти актуальні здібності свої і партнера і замислення над тим, як можна використати ці знання для покращення стосунків.
   В роботі із балансною моделлю йшла мова про реалізованість стосунків в тілі, контактах, смислах і діяльності. Також було проведене порівняння очікувань і потреб на чотирьох рівнях партнера і клієнта. Це дало змогу побачити різницю пріоритетів клієнта і партнера.
   На етапі дослідження бажання були використані техніки позитивної реінтерпритації, перехід із скарги в бажання, і введення в ресурс через концепцію Я+ Ти+. Цей етап зайняв 15% загального часу консультації.
   На етапі формування мети були використані техніки позитивної реінтерпритації, актуалізуючи такі питання: що позитивного в тому , що ви відчуваєте ревнощі до партнера? Чому навчає ця ситуація? Що можна зробити, щоб покращити внутрішній стан на ресурсний? Що подобається у взаєминах із партнером? Які позитивні емоції виникають під час ваших стосунків?
   Також була використана методика метафори, через неї був здійснений преніс в майбутнє, що допомогло сформувати запит і бажання. Даний етап складав 15% окремої консультації.
   На етапі договору із клієнтом були застосовані методики позитивної реінтерпритації і діалог. Була домовленість на 5 подальших консультацій всередині цього запиту. Також була домовленість що до конфиденційності викладеної клієнтом інформації і домовленість що до оплати консультацій і домовленість що до часу кожної консультації і не відволікання на інші справи, вимкнення мобільних телефонів. Цей етап складав 15% часу консультації.
   На пошук спільного рішення було використано 5% часу консультації, був проведений діалог і техніка транскультурального підходу, в якому йшла мова про те, як інші люди справляються із схожими проблемами, як би діяв даний клієнт, якщо б він був героєм, який є для нього прикладом.
   На формування наміру було витрачено 5% загального часу і були використані техніки транскультурального підходу і позитивна реінтерпритація. Формування наміру це є одним з завершальних етапів консультації, він виявляє результат роботи і актуалізує знаходження шляхів змін поведінки і діяльності для досягнення бажаного результату. На цьому етапі клієнт рефлексує про те, що він усвідомив і що готовий робити по-іншому.
   Етап: договір клієнта із самим собою формально під час консультації складав 5%, але не скінчився на консультації, бо це етап самодопомоги і особистісної роботи із запитом в результаті усвідомлення і інсайтів під час консультації. На цей етап було витрачено близько 5% часу консультаційної роботи.
   На етапі виходу із контакту був проведений аналіз і рефлексія клієнта, що було корисно, що зрозумів клієнт, що буде використовувати і які кроки буде робити. В кінці консультації морально-емоційний стан клієнта був позитивний, клієнт відчував радість, спокій і легкість. Результатом роботи було визначене введення клієнта в позитивний стан, що додав впевненості в собі і відносинах із партнером. Зниження явища ревнощі було здійснене через введення в ці стани і техніки ДАО і балансну модель.
   Співвідношення отримання допомоги через любити і знати не змінилося в кінці консультації і складало 80% любити і 20% знати. Клієнт відчував готовності до дій і вірив у покращення стосунків із партнером.
   Якщо розглядати пятикрокову модель консультування в руслі позитивного підходу, то були здійснені такі етапи:
   Перший етап -дистанціювання, спостереження;
   Другий етап - інвентаризація
   Також був здійснений частково п'ятий етап - самодопомоги і переніс в майбутнє.

 Ваша оценка:

Популярное на LitNet.com Л.Джейн "Чертоги разума. Книга 1. Изгнанник "(Антиутопия) Д.Маш "Золушка и демон"(Любовное фэнтези) Д.Дэвлин, "Особенности содержания небожителей"(Уся (Wuxia)) Д.Сугралинов "Дисгардиум 2. Инициал Спящих"(ЛитРПГ) А.Чарская "В плену его демонов"(Боевое фэнтези) М.Атаманов "Искажающие Реальность-7"(ЛитРПГ) А.Завадская "Архи-Vr"(Киберпанк) Н.Любимка "Черный феникс. Академия Хилт"(Любовное фэнтези) К.Федоров "Имперское наследство. Забытый осколок"(Боевая фантастика) В.Свободина "Эра андроидов"(Научная фантастика)
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
Э.Бланк "Колечко для наследницы", Т.Пикулина, С.Пикулина "Семь миров.Импульс", С.Лысак "Наследник Барбароссы"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"