Шалёны: другие произведения.

Бацька ды Вiрус

"Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Конкурсы романов на Author.Today
Творчество как воздух: VK, Telegram
 Ваша оценка:

Была справа,пане-браце,
(Ано цiха стала у хаце),
- Я тады быу малады,
Ху* трымауся да гары...
.......................х
Была браце,была пане,
Вiрус ачуняу у банане:
Што я?,Дзе я?,Як завуць?..
Адказалi - Бяларусь.
..Анi воднага каб у масцы,
Усе сьпяшаюцца да працы...
Вiрус узрушыуся,- атас!
Пакашу я,хлопцы,вас!
..Але трапiу ён на Бацьку.
Той на трактары знянацку
Рулiць у поле за Дразды,
Яму Вiрус да пяз**.
У анной кiшенi скварка,
У другой хавае чарку,
Мае пляшку самагону.
Ужо цяпнуу для разгону.
- Стый!,спадкауся,небарака,
Буду ставiць цябе ракам,-
Вiрус лаецца,як звык
Ён зьвяртацца да усiх...
Алеж трапiу не на тога!
Бацька меу прадасьцярогу.
Дзед стары,паддаушы добра,
Раслумачыу за хваробу:
Як касiли,як граблi,
Як па восем баб яб**...
..Пляснуу у вочы самагон,
Дзьмухнуу згарам у дагон,
Сам,вядома,па газах
Ды праз бульбу у хмызьняк!
..Вiрус гэны ледзь ажыу
Ды на дыбках да мяжы...
.....................
З той пары амаль сто год
Мы ня ведаем турбот:
Ху* стаiць ды сэрца б'ецца
Ды хацiцца ды ябец**!

 Ваша оценка:

Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
Э.Бланк "Пленница чужого мира" О.Копылова "Невеста звездного принца" А.Позин "Меч Тамерлана.Крестьянский сын,дворянская дочь"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"