Моряков Леонид Владимирович: другие произведения.

список сокращений 2

Журнал "Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]
Peклaмa:
Литературные конкурсы на Litnet. Переходи и читай!
Конкурсы романов на Author.Today

Создай свою аудиокнигу за 3 000 р и заработай на ней
📕 Книги и стихи Surgebook на Android
Peклaмa
 Ваша оценка:

  Леанід Маракоў
  
  РЭПРЭСАВАНЫЯ
  ПРАВАСЛАЎНЫЯ СВЯШЧЭННА-
  І ЦАРКОЎНАСЛУЖЫЦЕЛІ БЕЛАРУСІ
  1917-1967
  
  Энцыклапедычны даведнік
  у двух тамах
  
  Том першы
  Абаленскі-Кушнер
  
  Мінск
  
  2006
  
  Рэцэнзенты:
  Адам Мальдзіс, доктар філалагічных навук
  Фёдар Крыванос, іерэй, выкладчык
  Мінскай Духоўнай Семінарыі
  Лідзія Кулажанка, кандыдат гістарычных навук
  
  Аўтар сардэчна дзякуе за дапамогу ў зборы звестак пра пакутнікаў сакратару Мінскага епархіяльнага ўпраўлення, кандыдату багаслоўя протаіерэю Мікалаю Коржычу; дырэктару Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, кандыдату гістарычных навук Вячаславу Селяменеву; дырэктару Беларускага навукова-даследчага цэнтра электроннай дакументацыі, кандыдату гістарычных навук Вячаславу Насевічу.
  
  Маракоў Леанід
  М 25 Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і царкоўна-
  ѓ служыцелі Беларусі 1917-1967: Энцыклапедычны даведнік: У 2 т. Т. 1. - Мінск, 2006. - 464 с.
  ISBN ........................
  
  У энцыклапедычным даведніку прыводзяцца біяграфіі або кароткія звесткі пра больш за 2000 рэпрэсаваных святароў і царкоўнаслужыцелей. Пра большасць з пакутнікаў расказваецца ўпершыню. Даведнік разлічаны на гісторыкаў, краязнаўцаў, прыхаджан і зацікаўленых чытачоў.
  
  
  Спіс скарачэнняў
  
  Крыніцы і літаратура
  
  АЗБ - Асветнікі зямлі Беларускай: Х - пачатак ХХ ст.: Энцыклапедычны даведнік. Мн.: БелЭн, 2001.
  Археалогія і нумізматыка Беларусі - Археалогія і нумізѓматыка Беларусі: Энцыклапедыя. Мн.: БелЭн, 1993.
  Афіцыйны сайт Віцебскай епархіі - Афіцыйны сайт Віцебскай епархіі (электронны адрас: www.vitebsk.orthodoxy.ru).
  Беларуская мова - Беларуская мова: Энцыклапедыя. Мн.: БелЭн, 1994.
  Белая книга - Белая книга: О жертвах политических репрессий. Самара, 1997-2001. Т. 1-15.
  БНДЦЭД - Беларускі навукова-даследчы цэнтр электроннай дакументацыі.
  БП - Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік. У 6 т. Мн.: БелЭн, 1992-1995.
  Бутовский Полигон - Бутовский Полигон. 1937-1938 гг. М., 1997-2002. Вып. 1-5.
  БЭ - Беларуская энцыклапедыя. У 18 т. Мн.: БелЭн, 1996-2004.
  Вынішчэнне - М а р а к о ў Леанід. Вынішчэнне. Мн.: ЛМФ 'Нёман', 2000.
  Гарбінскі БРД - Г а р б і н с к і Юрась. Беларускія рэліѓгійныя дзеячы ХХ стагоддзя: Жыццярысы, мартыралогія, успаміны. Мінск - Мюнхен, 1999.
  Жертвы политических репрессий Иркутской обласѓти - Жертвы политических репрессий Иркутской области: память и предупреждение будущему. А-Б. Иркутск, 1998.
  Жития священномучеников Минской епархии - Жития священномучеников Минской епархии. 1-я половина ХХ века / Автор-сост. Кривонос Фёдор, свящ., Мн., 2002.
  За Христа пострадавшие - За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь. 1917 - 1956. Биографический справочник. Книга первая. А - К. М., 1997.
  Из тьмы забвения - Из тьмы забвения: Книга памяти жертв политических репрессий: 1918-1954. Астрахань, 2000. Т. 1.
  Историко-статистическое описание Минской епархии - Историко-статистическое описание Минской епархии. Санкт-Петербург, 1864.
  Книга памяти Белгородской обл. - Книга памяти Белгородской области. Белгород, 1996-2001. Т. 1-3.
  Книга памяти жертв политических репрессий Калининской области - Книга памяти жертв политических репрессий Калининской области: мартиролог 1937-1938. Тверь, 2000. Т. 1-2.
  Книга памяти жертв политических репрессий Курской области - Книга памяти жертв политических репрессий Курской области. Курск, 1996-2000. Т. 1-3.
  Книга памяти жертв политических репрессий в Нижегородской области - Книга памяти жертв политических репрессий в Нижегородской области. Нижний Новгород, 1997-2001. Т. 1-2.
  Книга памяти жертв политических репрессий Омской области - Забвению не подлежит: Книга памяти жертв политических репрессий Омской области. Омск, 1997-2001. Т. 1-4.
  Книга памяти жертв политических репрессий Республики Башкортостан - Книга памяти жертв политических репрессий Республики Башкортостан. Уфа, 1997. Т. 1-2.
  Книга памяти жертв политических репрессий. Свердловская область - Книга памяти жертв политических реѓпрессий. Свердловская область. Екатеринбург, 1999-2001. Т. 1-3.
  Книга памяти жертв политических репрессий. Республика Татарстан - Книга памяти жертв политических реѓпрессий. Республика Татарстан. Казань, 2000-2001. Т. 1-4.
  Книга памяти жертв политических репрессий Республики Хакасия - Книга памяти жертв политических реѓпрессий Республики Хакасия. Абакан, 1999-2000. Т. 1-2.
  Книга памяти томичей - Боль людская: Книга памяти томичей, репрессированных в 30-40-е и нач. 50-х гг. Томск, 1991-1999. Т. 1-5.
  Книга Скорби - Книга Скорби - Азалы Китап. Расстрельные списки. Алма-Ата, Алмаатинская область. Алмааты, 1996.
  Кулагін А. М. Праваслаўныя храмы - Кулагін А. М. Праваслаўныя храмы на Беларусі. Мн., 2001.
  Ленинградский мартиролог - Ленинградский мартиролог: 1937-1938. Санкт-Петербург, 1995-1999. Т. 1-4.
  ЛіМ - газета 'Літаратура і мастацтва'.
  Личный состав епархиального управления - Личный состав епархиального управления, епархиальных учреждений, духовно-учебных заведений, монастырей, духовенства и учащихся в церковно-приходских школах Минской епархии. Сост. Товаров А. Мн., 1904.
  МАБ - Мысліцелі і асветнікі Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. Мн.: БелЭн, 1995.
  Минские Епархиальные Ведомости - Минские Епархиальные Ведомости. 1877-1917.
  Могилевские Епархиальные Ведомости - Могилевские Епархиальные Ведомости. 1883-1915.
  НАРБ, ІКБР - Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Індывідуальная картатэка беспадстаўна рэпрэсаваных.
  Не предать забвению. Псков - Не предать забвению. Книга памяти жертв политических репрессий. Псков, 1996-2001. Т. 1-10.
  Не предать забвению. Ярославль - Не предать забвению: Книга памяти жертв политических репрессий, связанных судьбами с Ярославской областью. Ярославль, 1993-1998. Т. 1-5.
  Описание церквей и приходов Минской епархии - Описание церквей и приходов Минской епархии. Составлено по официально затребованным от причтов сведениям. (Приложение к 'Минским Епархиальным Ведомостям'). I. Минский уезд. Мн., 1878;
  Описание церквей и приходов Минской епархии. Составлено по официально затребованным от причтов сведениям. (Приложение к 'Минским Епархиальным Ведомостям'). II. Борисовский уезд. Мн., 1879;
  Описание церквей и приходов Минской епархии. Составлено по официально затребованным от причтов сведениям. (Приложение к 'Минским Епархиальным Ведомостям'). III. Слуцкий уезд. Мн., 1879;
  Описание церквей и приходов Минской епархии. Составлено по официально затребованным от причтов сведениям. (Приложение к 'Минским Епархиальным Ведомостям'). IV. Игуменский уезд. Мн., 1879;
  Описание церквей и приходов Минской епархии. Составлено по официально затребованным от причтов сведениям. (Приложение к 'Минским Епархиальным Ведомостям'). V. Мозырский уезд. Мн., 1879;
  Описание церквей и приходов Минской епархии. Составлено по официально затребованным от причтов сведениям. (Приложение к 'Минским Епархиальным Ведомостям'). VI. Пинский уезд. Мн., 1879;
  Описание церквей и приходов Минской епархии. Составлено по официально затребованным от причтов сведениям. (Приложение к 'Минским Епархиальным Ведомостям'). VII. Бобруйский уезд. Мн., 1879;
  Описание церквей и приходов Минской епархии. Составлено по официально затребованным от причтов сведениям. (Приложение к 'Минским Епархиальным Ведомостям'). VIII. Речицкий уезд. Мн., 1879;
  Описание церквей и приходов Минской епархии. Составлено по официально затребованным от причтов сведениям. (Приложение к 'Минским Епархиальным Ведомостям'). IX. Новогрудский уезд. Мн., 1879.
  Памятная книжка Виленской губернии -
  Памятная книжка Виленской губернии на 1879 год. Вильна, 1879;
  Памятная книжка Виленской губернии на 1882 год. Вильна, 1882;
  Памятная книжка Виленской губернии на 1886 год. Вильна, 1886;
  Памятная книжка Виленской губернии на 1888 год. Вильна, 1888;
  Памятная книжка Виленской губернии на 1892 год. Вильна, 1892;
  Памятная книжка Виленской губернии на 1893 год. Вильна, 1893;
  Памятная книжка Виленской губернии на 1894 год. Вильна, 1894;
  Памятная книжка Виленской губернии на 1895 год. Вильна, 1895;
  Памятная книжка Виленской губернии на 1898 год. Вильна, 1898;
  Памятная книжка Виленской губернии на 1899 год. Вильна, 1899;
  Памятная книжка Виленской губернии на 1902 год. Вильна, 1902;
  Памятная книжка Виленской губернии на 1903 год. Вильна, 1903;
  Памятная книжка Виленской губернии на 1904 год. Вильна, 1904;
  Памятная книжка Виленской губернии на 1907 год. Вильна, 1907;
  Памятная книжка Виленской губернии на 1908 год. Вильна, 1908;
  Памятная книжка Виленской губернии на 1910 год. Вильна, 1910;
  Памятная книжка Виленской губернии на 1912 год. Вильна, 1912;
  Памятная книжка Виленской губернии на 1913 год. Вильна, 1913;
  Памятная книжка Витебской губернии -
  Памятная книжка Витебской губернии на 1878 год. Витебск, 1878;
  Памятная книжка Витебской губернии на 1881 год. Витебск, 1881;
  Памятная книжка Витебской губернии на 1884 год. Витебск, 1884;
  Памятная книжка Витебской губернии на 1885 год. Витебск, 1885;
  Памятная книжка Витебской губернии на 1886 год. Витебск, 1885;
  Памятная книжка Витебской губернии на 1887 год. Витебск, 1887;
  Памятная книжка Витебской губернии на 1889 год. Витебск, 1889;
  Памятная книжка Витебской губернии на 1890 год. Витебск, 1890;
  Памятная книжка Витебской губернии на 1895 год. Витебск, 1895;
  Памятная книжка Витебской губернии на 1898 год. Витебск, 1898;
  Памятная книжка Витебской губернии на 1900 год. Витебск, 1900;
  Памятная книжка Витебской губернии на 1901 год. Витебск, 1901;
  Памятная книжка Витебской губернии на 1902 год. Витебск, 1902;
  Памятная книжка Витебской губернии на 1903 год. Витебск, 1903;
  Памятная книжка Витебской губернии на 1904 год. Витебск, 1904;
  Памятная книжка Витебской губернии на 1905 год. Витебск, 1905;
  Памятная книжка Витебской губернии на 1907 год. Витебск, 1907;
  Памятная книжка Витебской губернии на 1908 год. Витебск, 1908;
  Памятная книжка Витебской губернии на 1909 год. Витебск, 1909;
  Памятная книжка Витебской губернии на 1910 год. Витебск, 1910;
  Памятная книжка Витебской губернии на 1912 год. Витебск, 1912;
  Памятная книжка Витебской губернии на 1914 год. Витебск, 1914;
  Памятная книжка Гродненской губернии -
  Памятная книжка Гродненской губернии на 1880 год. Гродно, 1880;
  Памятная книжка Гродненской губернии на 1884 год. Гродно, 1884;
  Памятная книжка Гродненской губернии на 1887 год. Гродно, 1887;
  Памятная книжка Гродненской губернии на 1893 год. Гродно, 1893;
  Памятная книжка Гродненской губернии на 1894 год. Гродно, 1894;
  Памятная книжка Гродненской губернии на 1895 год. Гродно, 1895;
  Памятная книжка Гродненской губернии на 1896 год. Гродно, 1896;
  Памятная книжка Гродненской губернии на 1899 год. Гродно, 1899;
  Памятная книжка Гродненской губернии на 1900 год. Гродно, 1900;
  Памятная книжка Гродненской губернии на 1903 год. Гродно, 1903;
  Памятная книжка Гродненской губернии на 1910 год. Гродно, 1910.
  Памятная книжка Минской губернии -
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1873 год. Мн., 1873;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1874 год. Мн., 1874;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1878 год. Мн., 1877;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1880 год. Мн., 1879;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1883 год. Мн., 1882;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1886 год. Мн., 1885;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1887 год. Мн., 1886;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1889 год. Мн., 1888;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1890 год. Мн., 1889;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1891 год. Мн., 1890;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1892 год. Мн., 1891;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1893 год. Мн., 1892;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1894 год. Мн., 1893;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1895 год. Мн., 1894;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1896 год. Мн., 1895;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1897 год. Мн., 1896;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1898 год. Мн., 1897;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1899 год. Мн., 1898;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1900 год. Мн., 1899;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1901 год. Мн., 1900;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1902 год. Мн., 1901;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1903 год. Мн., 1902;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1904 год. Мн., 1903;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1905 год. Мн., 1904;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1906 год. Мн., 1905;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1907 год. Мн., 1906;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1908 год. Мн., 1907;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1909 год. Мн., 1908;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1910 год. Мн., 1909;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1911 год. Мн., 1910;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1912 год. Мн., 1911;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1913 год. Мн., 1912;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1914 год. Мн., 1913;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1915 год. Мн., 1914;
  Памятная книжка Минской губернии и календарь на 1917 год. Мн., 1916.
  Памятная книжка Минской епархии - Памятная книжка Минской епархии. 1887 год. Мн., 1886; Памятная книжка Минской епархии. 1901 год. Мн., 1901.
  Памятная книжка Могилевской губернии -
  Памятная книжка Могилевской губернии на 1895 год. Могилев, 1895.
  Памятная книжка Могилевской губернии на 1898 год. Могилев, 1898.
  Памятная книжка Могилевской губернии на 1901 год. Могилев, 1901.
  Памятная книжка Могилевской губернии на 1902 год. Могилев, 1902.
  Памятная книжка Могилевской губернии на 1904 год. Могилев, 1904.
  Памятная книжка Могилевской губернии на 1905 год. Могилев, 1905.
  Памятная книжка Могилевской губернии на 1906 год. Могилев, 1906.
  Памятная книжка Могилевской губернии на 1907 год. Могилев, 1907.
  Памятная книжка Могилевской губернии на 1908 год. Могилев, 1908.
  Памятная книжка Могилевской губернии на 1909 год. Могилев, 1909.
  Памятная книжка Могилевской губернии на 1910 год. Могилев, 1910.
  Памятная книжка Могилевской губернии на 1911 год. Могилев, 1911.
  Памятная книжка Могилевской губернии на 1912 год. Могилев, 1912.
  Памятная книжка Могилевской губернии на 1914 год. Могилев, 1914.
  Памятная книжка Могилевской губернии на 1915 год. Могилев, 1915.
  ПГКБ - Помнікі гісторыі і культуры Беларусі.
  Покаяние - Покаяние: Коми республиканский мартиролог жертв массовых политических репрессий. Сыктывкар, 1998-2001. Т. 1-4.
  Правящие архиереи Минской епархии - Правящие архиереи Минской епархии (1793-2003). Авт.-сост.: Коржич Н., свящ., Кривонос Ф. свящ., Шейкин Г.Н., Мн., 2003.
  Расписание городских и сельских приходов, церквей и причтов по Минской епархии - Расписание городских и сельских приходов, церквей и причтов по Минской епархии. Санкт-Петербург (без г. в., верагодна, 1877-78 г.).
  Расстрельные списки: Ваганьковское кладбище - Расстрельные списки: Ваганьковское кладбище. 1926-1936. М., 1995. Вып. 2.
  Расстрельные списки: Донское кладбище - Расстрельные списки: Донское кладбище. 1934-1940. М., 1993. Вып. 1.
  Расстрельные списки: 'Коммунарка' - Расстрельные списки: Москва 1937-1941: 'Коммунарка', Бутово. М., 2000.
  Реквием: книга памяти жертв политических репрессий на Орловщине - Реквием: книга памяти жертв политических репрессий на Орловщине. Орел, 1994-2001. Т. 1-5.
  Рэпрэсаваныя... - Маракоў Л. Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі 1794-1991. Энцыклапедычны даведнік у трох тамах. Мн., 2003. Т. 1; Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі 1794-1991. Энцыклапедычны даведнік у трох тамах. Мн., 2003. Т. 2; Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі 1794-1991. Энцыклапедычны даведнік у трох тамах. Мн., 2004. Т. 3-1; Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі 1794-1991. Энцыклапедычны даведнік у трох тамах. Мн., 2005. Т. 3-2.
  Синодик за веру и церковь Христову пострадавших в Минской епархии - Синодик за веру и церковь Христову пострадавших в Минской епархии (1918-1951). Составил Кривонос Феодор, свящ. Киевец, 1996.
  Санкт-Петербургской епархии Синодик - Санкт-Петербургской епархии Синодик. СПб., 2002.
  Синодик Санкт-Петербургской епархии - Синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших православных священно-церковнослужителей и мирян Санкт-Петербургской епархии. XX столетие. СПб., 1999.
  Смоленский мартиролог - По праву памяти. Книга памяти жертв незаконных политических репрессий. Смоленский мартиролог. А-Я. Смоленск, 2001.
  Список землевладельцев Минской губернии - Список землевладельцев Минской губернии. Мн., 1889.
  Статистические сведения о церквах и причтах Минской епархии - Статистические сведения о церквах и причтах Минской епархии, с алфавитными списками оных, с обозначением количества прихожан и церковной земли, а также штатного оклада жалованья, аннуат получаемых причтами процентов от капиталов и вознаграждений за отшедшия в казну имения и т. под., с приложением и ведомости о срочных представлениях благочинных и причтов. Минск, 1880.
  Хранить вечно - Хранить вечно: Книга памяти жертв массовых политических репрессий 30-40-х и нач. 50-х гг. / Ассоц. жертв незакон. репрессий г. Астаны и Акмолин. обл. Астана, 2001. Ч. 1-3.
  ЭГБ - Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Мн.: БелѓЭн, 1993-2001.
  ЭЛіМБел - Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. У 5 т. Мн.: БелСЭ, 1984-1987.
  
  BS - Byelorussian statehood: Reader and bibliography / Edited by Vitaut Kipel and Zora Kipel. New York: Byelorussian Institute of Arts and Sciences, 1988.
  Garbińsky J., Turonak J. Białoruski ruch chrześcijański XX wieku - Garbiński J., Turonak J. Białoruski ruch chrześcijański XX wieku. Słownik biograficzno-bibliograficzny. Warszawa, 2003.
  PSB - Polski słownik biograficzny. Kraków - Warszawa: Wydawnictwo PAN, 1935-2001.
  SHP - Słownik historyków polskich / Koncepcja i opracowanie redakcyjne Maria Prosińska-Jack. Warszawa: Wiedza powszechna, 1994.
  
  Бібліяграфічныя, палітычныя
  і геаграфічныя скарачэнні
  
  абл. - абласны (-ая)
  Административно-территориальное деление союзных республик - СССР. Административно-территориальное деление союзных республик. М., 1987.
  АДПУ - Аб'яднанае галоўнае палітычнае ўпраўленне СССР
  арт. - артыкул
  Алфавитный список населенных мест Минской губернии - Алфавитный список населенных мест Минской губернии. Сост. Ярмолович В.С. Мн., 1909.
  б. - былы (-ая)
  БАН, БелАН - Беларуская Акадэмія Навук (таксама АН БССР, НАН Беларусі), да 1929 Інбелкульт
  НГАБ - Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі
  БАПЦ - Беларуская Аўтакефальная Праваслаўная Царква
  БВА - Беларуская ваенная акруга
  б. г. - без года (выдання)
  БДТ - Беларускі дзяржаўны тэатр
  БДУ - Беларускі дзяржаўны універсітэт
  бел. - беларускі
  БНР - Беларуская Народная Рэспубліка
  БПС-Р - Беларуская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў
  БРГ - Беларуская рэвалюцыйная грамада
  БСГ - Беларуская сацыялістычная грамада
  БСГА - Беларуская сельскагаспадарчая акадэмія
  БСРГ - Беларуская сялянска-работніцкая грамада
  БССР - Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка
  БХД - Беларуская хрысціянская дэмакратыя
  БЦР - Беларуская цэнтральная рада
  в. - вёска
  в. а. - выконваючы абавязкі
  ВА - ваенная акруга
  ваяв. - ваяводства
  верас. - верасень
  ВКП(б) - Усесаюзная Камуністычная партыя (бальшаѓвікоў)
  ВМП - вышэйшая мера пакарання
  ВНУ - вышэйшая навучальная ўстанова
  вобл. - вобласць
  вол. - воласць
  Волости и важнейшие селения - Волости и важнейшие селения европейской России, в. 5. СПб., 1886.
  ВСНГ - Вышэйшы савет народнай гаспадаркі
  ВЧК (ЧК) - Усерасійская Надзвычайная Камісія пры Савеце Народных Камісараў па барацьбе з контррэвалюѓцыяй і сабатажам
  выбр. тв. - выбраныя творы
  вып. - выпуск
  г. - горад
  газ. - газета
  Гарады і вёскі Беларусі. Гомельская вобл. - Гарады і вёскі Беларусі. Гомельская вобл. У 2-х т. Т. 1. Мн., 2005; Гарады і вёскі Беларусі. Гомельская вобл. У 2-х т. Т. 2. Мн., 2005.
  губ. - губерня
  ГУЛАГ - Галоўнае ўпраўленне папраўча-працоўных
  лагераў
  г. п. - гарадскі пасёлак
  ДА - Дзяржаўны архіў
  РФ - Расійская Федэрацыя
  жн. - жнівень
  засц. - засценак
  зах. - заходні
  зб. тв. - збор твораў
  Інбелкульт - Інстытут беларускай культуры (з 1929 БелАН)
  К. - Кіеў
  кастр. - кастрычнік
  КДБ - Камітэт дзяржаўнай бяспекі
  КК - Крымінальны Кодэкс
  кн. - кніга
  КП(б)Б - Камуністычная партыя (бальшавікоў) Беларусі
  КПЗБ - Камуністычная партыя Заходняй Беларусі
  Кр. - крыніца.
  крас. - красавік
  Кр. геагр. - крыніца геаграфічная
  ліп. - ліпень
  ліст. - лістапад
  літ. - літаратура
  М. - Масква
  МБПТ - Мінскі Белпедтэхнікум
  МВПІ - Мінскі Вышэйшы педінстытут
  МДБ - Міністэрства дзяржаўнай бяспекі
  МДУ - Маскоўскі дзяржаўны універсітэт
  МЗС - Міністэрства замежных спраў
  Мн. - Мінск, Менск
  МУС - Міністэрства ўнутраных спраў
  мяст. - мястэчка
  Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь - Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь. Гродзенская вобл. Мн., 2004.
  Назвы населеных пунктаў - Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь / Мінская вобл. пад рэд. Лемцюговай В.П. Мн., 2003.
  нам. - намеснік
  НАНБ - Нацыянальная акадэмія навук Беларусі
  нар. - нарадзіўся (нарадзілася)
  НАРБ - Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь
  Наркамасветы - Народны камісарыят асветы
  НГАБ - Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі
  НДІ - Навукова-даследчы інстытут
  НКВД (НКУС) - Народны камісарыят унутраных спраў
  НКДБ - Народны камісарыят дзяржаўнай бяспекі
  пав. - павет
  ПАВ - Польская арганізацыя вайсковая
  паліт. - палітычны
  пас. - пасёлак
  паўдн. - паўднёвы
  паўн. - паўночны
  Пг. - Петраград
  ПНР - Польская Народная Рэспубліка
  ППК - Папраўча-працоўны канцлагер
  пр. - праспект
  Приходы и монастыри Белорусской Православной Церкви - Приходы и монастыри Белорусской Православной церкви. Справочник. Мн., 2001.
  Рапановіч. Слоўнік назваў населеных пунктаў - Рапановіч Я.Н. Слоўнік назваў населеных пунктаў Віцебскай вобл. Мн., 1977; Рапановіч Я.Н. Слоўнік назваў населеных пунктаў Брэсцкай вобл. Мн., 1980; Рапановіч Я.Н. Слоўнік назваў населеных пунктаў Мінскай вобл. Мн., 1981; Рапановіч Я.Н. Слоўнік назваў населеных пунктаў Гродзенскай вобл. Мн., 1982; Рапановіч Я.Н. Слоўнік назваў населеных пунктаў Магілёўскай вобл. Мн., 1983; Рапановіч Я.Н. Слоўнік назваў населеных пунктаў Гомельскай вобл. Мн., 1986.
  РВС - Рэвалюцыйны ваенны савет
  РКП(б) - Расійская Камуністычная Партыя (бальшавікоў)
  р-н - раён
  РПЦ - Руская Праваслаўная Царква
  РСДРП - Расійская сацыял-дэмакратычная рабочая партыя
  с. - сяло
  сак. - сакавік
  сапр. - сапраўднае
  СБМ - Саюз беларускай моладзі
  с.-г. - сельскагаспадарчы (-ая)
  снеж. - снежань
  СНК - Савет народных камісараў
  СП - Саюз пісьменнікаў
  СПб. - Санкт-Пецярбург
  ССРБ - гл. БССР
  студз. - студзень
  ст. - станцыя
  CШ - сярэдняя школа
  т. - том
  ТАСС - Тэлеграфнае агенцтва Савецкага Саюза
  ТБШ - Таварыства Беларускай школы
  тв. - творы
  тыс. - тысяча
  ун-т - універсітэт
  усх. - усходні
  фальв. - фальварак
  ф-т - факультэт
  хут. - хутар
  ЦК - Цэнтральны Камітэт
  час. - часопіс
  чэрв. - чэрвень
  z. - zeszyt (сшытак)
 Ваша оценка:

Популярное на LitNet.com Т.Мух "Падальщик 2. Сотрясая Основы"(Боевая фантастика) А.Куст "Поварёшка"(Боевик) А.Завгородняя "Невеста Напрокат"(Любовное фэнтези) А.Гришин "Вторая дорога. Путь офицера."(Боевое фэнтези) А.Гришин "Вторая дорога. Решение офицера."(Боевое фэнтези) А.Ефремов "История Бессмертного-4. Конец эпохи"(ЛитРПГ) В.Лесневская "Жена Командира. Непокорная"(Постапокалипсис) А.Вильде "Джеральдина"(Киберпанк) К.Федоров "Имперское наследство. Вольный стрелок"(Боевая фантастика) А.Найт "Наперегонки со смертью"(Боевик)
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
Э.Бланк "Колечко для наследницы", Т.Пикулина, С.Пикулина "Семь миров.Импульс", С.Лысак "Наследник Барбароссы"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"