: .

"": [] [] [] [] [] [] [|]
:
Author.Today
: VK, Telegram
  • © Copyright
  • : 26/01/2022, : 26/01/2022. 48k. .
  • :
  • FB2
  :

Niki ov Olexandr

Slovnek frz SURZHIKA

Obsah

Namiesto vstupu. Vznik suriku z ukrajinskho a ruskho jazyka.

Mesiace

Dni v tdni

as

Znaky, npisy

slovky

Ben vrazy

Hranica

Vaka

Ospravedlnenie

iadosti

Shlas, popretie

Priania

Zdravm, zoznmenie, odvolanie

O sebe, o druhch

Obchodn kontakty

Po ta, telefn, telegraf

Re taurcia, kaviare

Skre

V meste

Choroba, volanie lekra, lekre

Namiesto vstupu

Vznik suriku z ukrajinskho a ruskho jazyka

Hovoria surzhikom mie ajcim ru tinu s ukrajinskmi jazykmi alebo ubovonou zmesou slov z tchto dvoch jazykov, alebo najastej ie zasahuj do predmetov a prediktov ruskho jazyka. Pouva sa aj vslovnos ruskch a ukrajinskch slov "spracovan" z ru tiny do ukrajininy a naopak z ukrajininy do ru tiny.

Pokia ide o pravopis, Surik m sasne ukrajinsk abecedu aj "rusk abecedu" a niekedy s slov jednho jazyka psan do abecedy inho jazyka, asto na vchode Ukrajiny kvli distribcii slov a  tdiu jazyka. Ukrajinsk jazyk na  kolch - rusk slov v ukrajinskch psmench.

Histria chirurga je starodvna a zaujmav. U prvotn oboznmenie sa s bulharskm jazykom vedie v prvom rade k identifikcii suriku v tomto jazyku, ktor sa formoval v neskorom stredoveku poas presdlenia Bulharov medzi podunajskch Slovanov. Kroniky tie naznauj, e surik existoval na Strednom Dnepri v ase Kyjevskej Rusi. V tomto prpade je mon, e ukrajinina a star ru tina (jazyk "Rusov" neskorho stredoveku a zaiatku novho asu) sa objavili na bze suriku. Je znme, e ako zmes tchto dvoch jazykov existuje surik minimlne od konca 19. storoia a toto je pravdepodobne sekundrny vskyt suriku.

V sasnosti je surik v podstate "tretm  ttnym jazykom", ako hovoria niektor obania Ukrajiny. Jedn sa o neuznan jazyk, ktorm hovor znan as obyvateov Ukrajiny, a zrove je tento jazyk neuznvan - vedeck, a skutone akkovek  tdie a publikcie o om mono ahko spota na prstoch jednej ruky.

Mesiace / [mesyatsy] / ̳ [misyatsi]

Slovensk

Rusk jazyk

Rusk transkripcia

Ukrajinsk jazyk

Ukrajinsk prepis


janura [Yanvar'] ѳ [Sichen']
februra [Fevral'] [Lyutyy]
marca [Mart] [Berezen']
aprla [Aprel'] [Kviten']
Smiie [May] [Traven']
jna [Iyun'] [Cherven']
jla [Iyul'] [Lypen']
augusta [Avgust] [Serpen']
septembra [Sentyabr'] [Veresen']
oktbra [Oktyabr'] [Zhovten]
novembra [Noyabr'] [Lystopad]
December [Dekabr'] [Hruden']

Dni vtdni / [dni nedeli]/ [dni tyzhnya]

Slovensk

Rusk jazyk

Rusk transkripcia

Ukrajinsk jazyk

Ukrajinsk prepis


pondelok [Ponedel'nik] [Ponedilok]
utorok [Vtornik] ³ [Vivtorok]
streda [Sreda] [Sereda]
 tvrtok [Chetverg] [Chetverg]
piatok [Pyatnitsa] ' [P'yatnytsa]
sobota [Subbota] [Subota]
nedea [Voskresen'ye] [Nedilya]

as / [Vremya] / [chas]

Slovensk

Rusk jazyk

Rusk transkripcia

Ukrajinsk jazyk

Ukrajinsk prepis


mintu [minuta] [khvylyna]
hodina [chas] [hodyna]
de [sutki] [doba]
24 hodn denne [kruglosutochno] [tsilodobovo]
tde [nedelya] [tyzhden]
mesiac [mesets [misyats]
rok [god] [rik]
dnes [segodnya] [sohodni]
zajtra [zavtra] [zavtra]
predverom [pozavchera] [pozavchora]
po obede [posle obeda] [pislya obidu]
V minulom roku [v proshlom godu] [u mynulomu rotsi]
al  rok [v budushchem godu] [u nastupnomu rotsi]
na dlh dobu [davno] [davno]
nedvno [nedavno] [nedavno]
teraz [seychas] [zaraz]
po dvoch doch [cherez dva dnya] [za dva dni]
sedem hodn [sem chasov] [soma hodyna]
sedem tridsa [sem tridtsat'] [piv na vosmu]
za desa mint [za desyat' minut] [za desyat khvylyn]
vera [vchera] [vchora]
pozajtra [poslezavtra] [pislyazavtra]
rno [utrom] [vrantsi]
poobede [Dnem] [Uden]
veer [Vecherom] [Uvechori]
dnes veer [segodnya vecherom] [sohodni uvechori]
tento tde [na etoy nedeli] [na tsomu tyzhni]
desa a jedens [bez desyati odinadtsat'] [za desyat khvylyn odynadtsyata]
presne p [rovno v pyat'] [rivno o pyatiy]
na jar [Vesnoy] [Navesni]
Leto [Letom] [Vlitku]
v zime [Zimoy] [Vzymku]
na jese [osen'yu] [Voseny]
Pred 3 rokmi 3 [3 goda nazad] 3 [3 roky tomu]
minul tde [na proshloy nedeli] [mynuloho tyzhnya]
Budci tde [Na sleduyushchey nedeli] [nastupnoho tyzhnya]
v pondelok [v ponedel'nik] [v ponedilok]
2. janura 2 - [2 -go yanvarya] 2- [2-ho sichnya]
tento rok [v etom godu] [tsoho roku]
nedvno [v posledneye vremya] [ostannim chasom]
po urit dobu [v techenii nekotorogo vremeni] [na protyazi yakohos chasu]
V roku 1989 1989 [V 1989 godu] 1989 [v 1989 rotsi]

Vvesn  tty, npisy / , [vyveski, nadpisi] / , [vyvisky, napysy]

Slovensk

Rusk jazyk

Rusk transkripcia

Ukrajinsk jazyk

Ukrajinsk prepis


vkon [vykhod [vykhid]
vchod [vkhod [vkhid]
K sebe sammu [K sebe [Do sebe]
Tlai [Ot sebya ³ [Vid sebe]
otvoren [otkryto [vidkryto]
zatvoren [zakryto [zachyneno]
De vona [Vykhodnoy den' [Vykhidnyy den']
Bez prestvky na obed [Bez pererva na obed [Bez obidnoyi perervy]
Bez vonch dn [Bez vykhodnykh dney [Bez vykhidnykh dniv]
vstup je von [Vkhod besplatnyy [Vkhid bezkoshtovnyy]
 katulka na peniaze [kassa [kasa]
samoobslun [samoobsluzhivaniye [samoobsluhovuvannya]
ovldanie [kontrol' [kontrol']
Vpredaj tovaru za zvhodnen ceny [Prodazha tovarov po snizhenym tsenam [Prodazh tovariv za znyzhenymy tsinamy]
Nepodvajte si ruky! ! [Ne troshchat' rukami! ! [Ne torkatysya!]
Neopierajte sa o chrbt! ! [Ne oblokachivat'sya! ! [Ne spyratysya!]
Vstup pre zamestnancov [Sluzhebnyy vkhod [Sluzhbovyy vkhid]
iadny neoprvnen vstup nie je povolen [Postoronnim vkhod zapreshchen [Storonnim vkhid zaboronenyy]
toaleta, WC [tualet [tualet]
- ena - - [zhenskiy - [zhinochyy]
- Mu - - [muzhskoy - [cholovichyy]
kaviare [kafe [kafe]
Bufet, veera , [Bufet, zakusochnaya , [Bufet, zakusochna]
re taurcia [restoran [restoran]
Koncert, vystpenie , [Kontsert, predstavleniye , [Kontsert, vystava]
vkon [vykhod [vykhid]
vchod [vkhod [vkhid]
K sebe sammu [K sebe [Do sebe]
 atnkov skria [garderob [harderob]
Predpredaj - [Predvaritel'-naya prodazha [Poperedniy prodazh]
V etky lstky vypredan [Vse bilety prodany [Vsi kvytky prodani]
sprvca - [Administra-tor [administrator]
Informan kancelria [Spravochnoye byuro [Dovidkove byuro]
zvyky [tamozhnya [mytnytsya
Pasov kontrola [Proverka paspartov () [Perevirka pashportiv (pasportiv)
Nstupn brna [Vykhod na posadku [Vykhid na posadku]
Ndzov vchod [Zapasnoy vykhod [Zapasnyy vykhid]
Odbavenie cestujcich [Registratsiya passazhirov [Reyestratsiya pasazhyriv]
- za slo letu - [na reys nomer - - [na reys nomer]
Odchod, odchod , [Departure, departure

,

[Vylit, vidpravlennya]
prchod [prilet [prylit]
Nefaji! ! [Ne kurit'! ! [Ne palyty!
Zapnite si opasky! ! [Zastegnite remni! ! [Zastibnit remeni!]


ohe [pozhar [pozhezha]
horav [ogneopasno [vohnenebezpechno]
hasiaci prstroj [ognetushitel' [vohnehasnyk]
nikov cesta v prpade poiaru [Pozharnaya lestnitsa [Pozhezhni skhody]
Parkovanie [Stoyanka avtomobiley [Stoyanka avtomobiliv
Zkaz parkovania [Stoyanka zapreshchena [Stoyanka zaboronena]
Vstup (vstup) zakzan () [Vkhod (v'yezd) zapreshchen (') [Vyyizd (v'yizd) zaboroneno]
obchdzka [ob'yezd ' [ob'yizd]
Stojan (pre chodcov) ( ) [Stoyte (dlya peshekhodov) ( ) [Stiyte (dlya pishekhodiv)]
s [idite [idit']
 atnkov skria [garderob [harderob
Predpredaj - [Predvaritel'-naya prodazha [Poperedniy prodazh
V etky lstky vypredan [Vse bilety prodany [Vsi kvytky prodani

slice / [chislitel'nyye] / [chyslivnyky]

Slovensk

Rusk jazyk

Rusk transkripcia

Ukrajinsk jazyk

Ukrajinsk prepis


nula [nol'] [nul]
jeden [odin] [odyn]
dva [dva] [dva]
tri [tri] [try]
 tyri [chetyri] [chotyry]
p [pyat'] [pyat]
 es [shest'] [shist]
sedem [sem'] [sim]
osem [vosem] [visim]
dev [devyat'] ' [dev'yat']
desa [desyat'] [desyat']
jedens [odinadtsat'] [odynadtsyat']
dvans [dvinadtsat'] [dvanadtsyat']
trins [trinadtsat'] [trynadtsyat']
 trns [chetyrnadtsat'] [chotyrnadtsyat']
ptns [pyatnadtsat'] [p'yatnadtsyat']
 estns [shestnadtsat'] [shistnadtsyat']
sedemns [semnadtsat'] [simnadtsyat']
osemns [vosemnadtsat'] [visimnadtsyat']
devtns [devyatnadtsat'] [devyatnadtsyat']
dvadsa [dvadtsat'] [dvadtsyat']
dvadsajeden [dvadtsyat' odin] [dvadtsyat odyn']
dvadsadva [dvadtsat' dva] [dvadtsyat dva']
tridsa [tridtsat'] [trydtsyat']
tyridsa [sorok] [sorok]
pdesiat [pyat'desyat] [pyatdesyat]
 esdesiat [shest'desyat] [shistdesyat]
sedemdesiat [sem'desyat] [simdesyat]
osemdesiat [vosem'desyat] [visimdesyat]
devdesiat [devyanosto] ' [dev'yanosto]
sto [sto] [sto]
dvesto [dvesti] [dvisti]
tristo [trista] [trysta]
 tyristo [chetyresto] [chotyrysta]
psto [pyat'sot] [pyatsot]
 essto [shest'sot] [shistsot]
sedemsto [sem'sot] [simsot]
osemsto [vosem'sot] [visimsot]
dev stoviek [devyat'sot] ' [dev'yatsot]
tisc [tysyacha] [tysyacha]
sto tisc [sto tysyach] [sto tysyach]
milinov [million] [milyon]
jedno percento [odin protsent] [odyn vidsotok]
polovicu [polovina] [polovyna]

Ben vrazy / [Rasprostranennyye vyrazheniya] / [poshyreni vyrazy]

Slovensk

Rusk jazyk

Rusk transkripcia

Ukrajinsk jazyk

Ukrajinsk prepis


Teraz bez me kania , [Seychas, ne otkladyvaya] , [Zaraz, ne vidkladaya]
To nestoj za re [Ne stoit blagodarnosti] [Ne varto podyaky]
o si povedal? ? [Chto vy [skazali?] , [Zaraz, ne [vidkladaya]
som  astn [Mne povezlo] [Ne varto podyaky]
Smola [Ne povezlo] ? [Shcho vy skazaly?]
som zfal [YA v otchayanii] [Meni poshchastylo]
Pr znova [Prikhodite yeshche] [Ne poshchastylo]
S radosou [S udovol'stviyem] [YA u vidchayi]
Dos je dos , [Khvatit, dostatochno] [Prykhodte shche]
Nezfajte [Ne otchaivaytes'] [Zalyubky]
Mm strach [YA volnuyus'] [Dosyt]
Pusti [Dayte proyti] [Ne vpadayte u vidchay
Opakujte prosm , [Povtorite, pozhaluysta] [YA khvylyuyus
Pomal ie prosm , [Medleneye, pozhaluysta] [Dozvolte proyty]
Pokaj mintu [Minutku] , [Povtorit, bud'-' laska]
Nezavesujte [Ne veshayte trubku] , [Povilnishe, bud laska]
Mem hovori s... ... [Mogu ya pogovorit' s...] ... [Khvylynku...]
akaj na ma [Podozhdite menya] [Ne vishayte slukhalku]
O chutiach sa nedalo diskutova [O vkusakh ne sporyat] ... [Mozhu ya pohovoryty z...]
okovek me by [Vse mozhet byt'] [Pochekayte mene]
Ako sa to povie po anglicky - [Kak eto budet po-angliyski] [Pro smaky ne sperechayutsya]

Hranica / [Granitsa] / [kordon]

Slovensk

Rusk jazyk

Rusk transkripcia

Ukrajinsk jazyk

Ukrajinsk prepis


Mm vstupn vzum platn 14 dn 14 [U menya v'yezdnaya viza srokom na 14 dney] ' ...14 [U mene v'yizdna viza strokom na ...14 dniv]
na obdobie 14 dn 14 [srokom na 14 dney] ...14 [strokom na ...14 dniv
Mm tranzitn vzum na cestu cez [U menya tranzitnaya viza na pro?zd cherez] ... [U nas tranzytna viza na proyizd cherez...]
Ako sa dosta na colnicu? ? [Kak proyti k tamozhne?] ? [Yak proyty do mytnytsi?]
Kde sa kontroluje batoina? ? [Gde dosmatrivayut bagazh? ? [De ohlyadayut' bahazh?]
Toto je moja batoina [Vot moy bagazh] [Os miy bahazh]
- cestovn pas - [- pasport] -

() - [pashport

(pasport)]
- vzum - [- viza - - [viza]
- vyhlsenie - [- deklaratsiya] - - [deklaratsiya
Ak je vmenn kurz ... za ... ...... [Kakoy kurs obmena...na...]

...... [Yakyy kurs obminu

...na...]
o mm otvori? ? [Chto mne otkryt'?] ? [Shcho meni vidkryty?]
Toto s moje osobn veci [Eto moi lichnyye veshchi] [Tse moyi osobysti rechi]
Nemm ni zdaniten , [U menya net nichego, oblagayushchegosya poshlinoy] , [U mene nemaye nichoho, shcho obkladayut mytom]
Existuj krehk predmety [Tam yest' khrupkiye predmety] [Tam ye krykhki rechi]
Mm zbra, tu je povolenie , [U menya yest' oruzhiye, vot razresheniye] , [U mene ye zbroya, os dozvil]
nevedel som [YA ne znal] [YA ne znav]
To nie je moje [Eto ne moye] [Tse ne moye]
Kde podpsa [Gde nuzhno raspisat'sya] [De potribno rozpysatysya]
Koko mm zaplati? ? [Skol'ko ya dolzhen zaplatit'?] ? [Skilky ya povynen splatyty?]

Vanos / [Blagodarnost'] / [Podyaka]

Slovensk

Rusk jazyk

Rusk transkripcia

Ukrajinsk jazyk

Ukrajinsk prepis


Vaka [Spasibo] [Dyakuyu]
Dakujem za... ... [Spasibo za...] ... [Dyakuyu za...]
Som ti van [YA vam blagodaren] [YA vam vdyachnyy]
- za va u lskavos - [- za vashu dobrotu]

- [- za vashu dobrotu]
- za v  darek - - [za vash podarok] - - [za vash podarunok
- pre tvoju pomoc - [- za vashu pomoshch'] - [- za vashu dopomohu
budem vdacna. . [YA budu priznatelen] [YA budu vdyachnyy]
akujem za pozornos. . [Blagodaryu za vnimaniye] [Dyakuyu za uvahu]

Ospravedlnenie / [izvinenie] / [vybachennya]

Slovensk

Rusk jazyk

Rusk transkripcia

Ukrajinsk jazyk

Ukrajinsk prepis


Prep [Izvinite] [Vybachte]
je mi to tak to [Ochen' sozhaleyu] [Duzhe shkoduyu]
Ospravedlnenie za trpenie [Izvinite za bespokoystvo] , [Daruyte, shcho turbuyu vas]
Prep e me km [Izvinite za opozdaniye] , [Vybachte, shcho ya zapiznyvsya]
Prep, e som a nevaroval , [Izvinite, chto ne predupredil vas] , [Vybachte, shcho ne poperedyv vas]
Prep, je to moja chyba , [Prostite, eto moya vina] , [Pereproshuyu, tse moya provyna]

iados / [Pros'ba] / [prokhannya]

Slovensk

Rusk jazyk

Rusk transkripcia

Ukrajinsk jazyk

Ukrajinsk prepis


Prosm daj mi... , ... [Pozhaluysta, dayte...] , ... [Bud' laska, davayte...]
- robi... - ... [- sdelayte...] - [zrobit']
- urob mi lskavos - [- okazhite mne uslugu] - [nadayte meni posluhu]
Prosm pomte mi , [Bud'te lyubezny, pomogite mne] , [Bud'te laskavi, dopomozhit' meni]
Povaj ma [Vyslushayte menya] [Vyslukhayte mene]
Zobu ma zajtra [Razbudite menya zavtra] Rozbudit' [mene zavtra]
Mem sa a spta [Mogu ya poprosit' vas] [Chy mozhu ya poprosyty vas]
Mohol by si... ... [Ne mogli by vy...] ... [Ne zmohly b vy...]
Mem? ? [Mozhno mne?] ? [Mozhna meni?]
Mem tu faji? ? [Mozhno zdes' kurit'?] ? [Mozhna palyty tut?]

Shlas, odmietnutie / , [Soglasiye, otkaz] / , [Zgoda, vidmova]

Slovensk

Rusk jazyk

Rusk transkripcia

Ukrajinsk jazyk

Ukrajinsk prepis


no, samozrejme , , [Da, da, konechno , , [Tak, tak, zvychayno]
no, mono sto s radosou , [Da, pozhaluy sta s udovol'stviyem , , [Tak, bud' laska, z zadovolennyam]
Teraz minta , [Seychas, minutu , [Zaraz, khvylynochku]
Do podnikania! ! [K delu! ! [Do spravy!]
Shlasm s tebou [YA soglasen s toboy [YA zhoden z toboyu]
no, m  pravdu , [Da, vy pravy , [Tak, vy mayete ratsiyu]
iadne nmietky [Net vozrazheniy [Nemaye zaperechen']
Mm in uhol pohadu [U menya drugaya tochka zreniya [U mene insha tochka zoru]
Nie to nie je , [Net, eto ne tak ͳ, [Ni, tse ne tak]
Neshlasm [YA ne soglasen [YA ne zhoden]
Som proti tomu [YA protiv etogo [YA proty ts'oho]
Nie, oivujem , [Net, ya vozrozhayu ͳ, [Ni, ya zaperechuyu
nemem [YA ne mogu [YA ne mozhu
- urob to - - [sdelat' etogo - [- zrobyty ts'oho]
- Shlasm s Vami - - [soglasit'sya s vami - [- pohodytysya z vamy]
Pome sa zmeni Pomenyayem [Zminymo]
Zmeme tmu rozhovoru [Davayte pomenyayem temu razgovora [Zminymo temu rozmovy]

elanie / [Pozhelaniye] / [pobazhannya]

Slovensk

Rusk jazyk

Rusk transkripcia

Ukrajinsk jazyk

Ukrajinsk prepis


elm ti [Zhelayu vam] [Bazhayu vam]
- vea  tastia - [udachi] - [udachi]
- zdravie - [zdorov'ya] - ' [zdorov'ya
-  astie - [shchast'ya] - [shchastya]
- spechy - [uspekhov] - [uspikhiv]
- v etko najlep ie - [vsego khoroshogo] - [vs'oho krashchoho]
Prijmite prosm moje elania. . [Primite moi nailuchshiye pozhelaniya] [Pryymit' moyi naykrashchi pobazhannya]
Prajem  astn cestu. . [Zhelayu dobrogo puti] [Bazhayu shchaslyvoyi dorohy]
Majte sa pekne. . [Zhelayu khorosho provesti vremya] [Bazhayu dobre provesty chas]
Vydr, neve aj nos. , . [Derzhis', ne veshay nos] , [Trymaysya, ne zhurys']
Dobre si oddchnite. . [Zhelayu khoroshootdokhnut'] [Bazhayu harno vidpochyty]
Pozdravte svojich priateov. . [Peredayte privet svo?m druzyam] [Peredavayte pryvit svoyim druzyam]
oskoro sa uzdrav. . [Poskorey vyzdoravlivay] [Skorishe vyduzhuy]

Pozdrav, zoznmenie, adresa / , , [Privetstviye, znakomstvo, obrashcheniye] / ³, , [Pryvitannya, znayomstvo, zvernennya]

Slovensk

Rusk jazyk

Rusk transkripcia

Ukrajinsk jazyk

Ukrajinsk prepis


Ahoj! ! [Zdrastvuyte!] ! [Zdrastvuyte!]
Ahoj [Privet] [Pryvit]
Te  ma, e vs spoznvam. . [Rad vstreche s vami] [Radyy zustrichi z vamy]
Som rd, e a spoznvam. . [Rad s vami poznayomit'sya] [Radiy z vamy poznayomytysya]
Prosm, spoznajte mjho priatea. , . [Pozhaluysta, poznayomtes' s moim drugom] , [Proshu, poznayomtes' z moyim druhom]
- s mojou enou - [s moyey zhenoy - [z moyeyu druzhynoyu]
- s mojim manelom - [s moim muzhem] - [z moyim cholovikom]
Dobr rno [Dobroye utro] [Dobroho ranku]
- de - [den'] - [dnya]
- veer - [vecher] - [vechora]
Ako sa m ? ? [Kak dela?] ? [Yak spravy?]
Dovote mi predstavi vm mjho riaditea. . [Razreshite predstavit' vam moyego direktora] [Dozvol'te vidrekomenduvaty vam svoho dyrektora]
Predstavte ma, prosm. , . [Predstav'te menya, pozhaluysta] ³ , [Vidrekomenduyte mene, bud' laska]
Mm vea. . [Mne mnogo] [Meni zabahato
Dmy a pni [Damy i gospoda] [Pani i panove]
Drah priatelia [Dorogiye druz'ya] [Dorohi druzi]
Ven hostia! ! [Uvazhayemyye gosti!] ! [Shanovni hosti!]
pn zstupca [Gospodin predstavitel'] [Pane holovo]

O sebe, o druhch / , [O sebe, o drugikh] / , [Pro sebe, pro inshykh]

Slovensk

Rusk jazyk

Rusk transkripcia

Ukrajinsk jazyk

Ukrajinsk prepis


SOM [YA] [YA]
som s [YA s] [YA z]
mam 28 rokov 28 [Mne 28 let] 28 [Meni 28 rokiv]
ijem v ... ... [YA zhivu v ...] ... [YA zhyvu v...]
Som lekr (povolanm) ( ) [YA vrach (po professii)] ( ) [YA likar (za fakhom)]
- ekonm - [ekonomist] - [ekonomist]
Som vydat [YA zhenat] [YA odruzhenyy]
Mm rodinu [U menya yest' sem'ya] ' [U mene ye sim'ya]
Mm dve deti (syna a dcru) ( ) [U menya dvoye detey doch' i syn)] ( ) [U mene dvoye ditey (don'ka i syn)]
som sm [YA ne zhenat]

[YA ne odruzhenyy

]
Nie som vydat [YA ne zamuzhem] [YA ne nezamizhnya]
som rozveden [YA razveden] [YA rozluchenyy]
teraz nepracujem [YA seychas ne rabotayu] [YA zaraz ne pratsyuyu]
Rozumiem anglicky - [YA ponimayu po-angliyski - [YA rozumiyu po-anhliys'ky]
Toto je moja prv nv teva [Eto moy pervyy vizit] [Tse miy pershyy vizyt]
Koko m  rokov? ? [Skol'ko vam let?] ? [Skil'ky vam rokiv?]
o rob ? ? [Kem vy rabotayete?] ? [Kym vy pratsyuyete]
Kde bva ? ? [Gde vy zhivete?] ? [De vy meshkayete]
Va a adresa? ? [Vash adres?] ? [Vasha adresa]
na om si zvisl? ? [Chem vy uvlikayetes'?] ? [Chym vy zakhoplyuyetes']

Obchodn kontakty / [Delovyye kontakty] / ij [dilovi kontakty]

Slovensk

Rusk jazyk

Rusk transkripcia

Ukrajinsk jazyk

Ukrajinsk prepis


Som  pecialista na [YA spetsialist v oblasti] () [YA fakhivets (spetsialist) v haluzi]
- Ponohospodrstvo - [sel'skogo khozyaystva] - [silskoho hospodarstva]
- priemysel - [promyshlennosti] - [promyslovosti]
- elektronika - [elektroniki] - [elektrolniky]
- potae - [kompyuterov] - [kompyuteriv]
- medicna - [meditsiny] - [medytsyny]
- obchod - [torgovli] - [torhivli]
- Potravinrsky priemysel - [pishchevoy promyshlennosti] - [kharchovoyi promyslovosti]
- ahk priemysel - [legkoy promyshlennosti] - [lehkoyi promyslovosti
- chmia - [khimii] - 쳿 [khimiyi]
- biolgia - [biologii] - 㳿 [biolohiyi]
Radi by sme nadviazali obchodn spoluprcu s [My by khotli ustanovit' delovoye sotrudnichestvo s] [My bazhaly b vstanovyty dilove spivtovarystvo z]
- tvoja spolonos - [vashey firmoy] - [vashoyu firmoyu]
- tvoja spolonos - [vashim predpriyatiyem] - [vashym pidpryyemstvom]
- va ou bankou - [vashim bankom] - [vashym bankom]
- va a vmena - [vashey birzhey] - [vashoyu birzheyu]
- v  zstupca - [vashim predstavitelem] - [vashym predstavnykom]
Pozvame vs na diskusiu o va ich nvrhoch [My predlagayem obsudit' vashi predlozheniya] [My proponuyemo obhovoryty vashi propozytsiyi]
- svt s nami - [svyatites' s nami] - [zvyazhitsya z namy]
- dajte nm vedie va e podmienky - [soobshchite vashi usloviya] - [povidomte pro vashi plany]
- dajte nm vedie va e podmienky - - [soobshchite vashi usloviya] - - [povidomte vashi umovy]
Ak s dane za tento typ innosti? ? [Kakiye nalogi na etot vid deyatel'nosti?] ? [Yaki podatky na tsey vyd diyalnosti?]
Na a spolonos sa zaober modernmi technolgiami [Nasha firma zanimayetsya sovremennymi tekhnologiyami] [Nasha firma zaymayetsya suchasnymy tekhnolohiyamy]
Kto s va i obchodn partneri? ? [Kto vashi torgove partnery?] ? [Khto vashi torhovi partnery?]
Nakpime... ... [My zakupam...] ... [My zakupovuyemo...]
- suroviny - [syr'ye] - [syrovynu]
- guat drevo - [kruglyy les] - [kruhlyak]
- hotov vrobky - [gotovuyu produktsiyu] - [hotovu produktsiyu]
- ponohospodrske produkty - [sel'khozproduktsiyu] - [silskohospodarsku produktsiyu]
- olej - [neft'] - [naftu]
- zemn plyn - [prirodnyy gaz] - [pryrodnyy haz]
- zariadenia a stroje - [tekhniku i stanki] - [tekhniku ta stanky]
- nhradn diely - [zapasne chasti] - [zapasni chastyny]
- svt s nami - [svyatites' s nami] - [zvyazhitsya z namy]
- dajte nm vedie va e podmienky - [soobshchite vashi usloviya] - [povidomte pro vashi plany]
Som  pecialista na [YA spetsialist v oblasti] () [YA fakhivets (spetsialist) v haluzi]

Po ta, telefn, telegraf / , , [Pochta, telefon, telegraf]/ , , [Poshta, telefon, telehraf]

Slovensk

Rusk jazyk

Rusk transkripcia

Ukrajinsk jazyk

Ukrajinsk prepis


Nap te svoju adresu palikovm psmom [Napishite vash adres pechatnimi bukvami] [Napyshit vashu adresu drukovanymy literamy]
Chcem posla list do zahraniia expresnou po tou - [YA khochu otpravit' pis'mo za granitsu ekspress-pochtoy] - [YA khochu vidpravyty lyst za kordon ekspes-poshtoyu]
Koko stoj oblka s peiatkou? ? [Skol'ko stoit konvert s markoy?] ? [Skilky koshtuye konvert z markoyu?]
Tieto dokumenty za leme doporuene [My poshlem eti dokumenty zakaznym pis'mom] [My nadishlemo tsi dokumenty rekomendovanym lystom]
Mete si objedna rozhovor na diaku s... ... [Vy mozhete zakazati [mezhdugorodniy rozgovor s ...] ... [Vy mozhete zamovyty mizhmisku rozmovu z ...]
Mem ti zavola? ? [Mogu ya pozvonit' ot vas?] ? [Chy mozhu ya zatelefonuvaty vid vas?]
Kde je telefnny automat? -? [Gde telefon-avtomat?] -? [De telefon-avtomat?]
Nemem prejs, telefn je obsaden , [Ne mogu dodzvonit'sya, telefon zanyat] , Ne mozhu dodzvonytysya, telefon zaynyatyy]

Re taurcia, kaviare / , [Restoran, kafe] / , [Restoran, kafe]

Slovensk

Rusk jazyk

Rusk transkripcia

Ukrajinsk jazyk

Ukrajinsk prepis


Kde mem jes? ? [Gde ya mogu poyest'?] ? [De ya mozhu poyisty?]
Je tento stl von? ? [Etot stolik svoboden?] ? [Tsey stolyk vilnyy?]
Chcel by som sa rchlo zahryzn [YA by khotel bystro perekusit'] [YA by khotiv shchos perekhopyty]
Prosm, dajte mi jedlny lstok , , [Dayte, pozhaluysta, menyu] , , [Dayte, bud laska, menyu]
Radi by sme si objednali [My by khotli zakazat'] [My khotily b zamovyty]
- predjedlo - [zakusku] - [zakusku]
- polievka - [sup] - [sup]
- hlavn jedlo z msa - [myasnoye vtoroye blyudo] - ' [m'yasnu druhu stravu]
- hovdzie mso - [govyadinu] - - [yalovychynu]
- bravov mso - [svininu] - [svynynu]
- teacie mso - [telyatinu] - [telyatynu]
- ryba - [rybu] - [rybu]
Kde mem jes? ? [Gde ya mogu poyest'?] ? [De ya mozhu poyisty?]
- zmrzlina - [morozhenoye] - [morozyvo]
-  ava - [sok] - [sik]
- lka ??kvy - [chashku kofe] - - [chashku kavy]
- aj - [chaya] - [chayu]
- trochu vna - [nemnogo vina] - [trokhy vyna]
naozaj milujem [YA ochen' lyublyu] [Meni duzhe podobayutsya]
- klobsy - [sosiski] - [sosysky]
- kura - [kuritsu] - [kurka]
- smaen zemiaky - [zharenyy kartofel'] - [smazhena kartoplya]
lieim [YA ugoshchayu] [YA pryhoshchayu]
Kad plat sm za seba [Kazhdyy platit za sebya] [Kozhen platyt za sebe]
- zmrzlina - [morozhenoye] - [morozyvo]
Kde mem jes? ? [Gde ya mogu poyest'?] ? [De ya mozhu poyisty?]

Obchod / [Magazin] / [Mahazyn]

Slovensk

Rusk jazyk

Rusk transkripcia

Ukrajinsk jazyk

Ukrajinsk prepis


Kde mem kpi [Gde ya mogu kupit'] [De mozhna kupyty]
- Produkty - [produkty] - [produkty]
- npoje - [napitki] - [napoyi]
- chlieb - [khleb] - [khlib]
- cukrky - [konfety] - [tsukerky]
- mso - [myaso] - ' [m'yaso]
- ryba - [rybu] - [rybu]
- ovocie - [frukty] - [frukty]
- zelenina - [ovoshchi] - - [ovochi]
- cukor - [sakhar] - [tsukor]
- cestoviny - [makarony] - [makarony]
- vno - [vino] - [vyno]
- cigarety - [sigarety] - [tsyharky]
Kde je [Gde nakhoditsya] [De znakhodytsya]
- nkupn centrum - [torgovyy tsentr] - [torhivelnyy tsentr]
- potraviny - [produktovyy magazin] - [produktovyy mahazyn]
Nap te cenu [Napishite tsenu [Napyshit? tsinu]
Moja vekos - 50 - 50 [Moy razmer - 50] ̳ - 50 [Miy rozmir - 50]
Chcel by som vysk a [YA khotel by primeryat'] [YA b khotiv pomiryaty]
- tto bundu - [etot pidzhak] - [tsey pidzhak]
Chcel by som kpi [YA khotel by priobresti] [YA b khotiv prydbaty]
- kostm - [kostyum] - [kostyum]
- nohavice - [shtany] - [shtany]
- suka - [yubku] - [spidnytsyu]
- bunda - [kurtku] - [kurtku]
- kabt - [pal'to] - [palto]
-  aty - [plat'ye] - [suknya]
- kniha - [knigu] - [knyhu]
- znaka - [marku] - [marku]
-  perky - [yuvelirnyye izdeliya] - [yuvelirni vyroby]
- televzor - [televizor] - - [televizor]
- videorekordr - [videomagnitofon] - [videomahnitofon]
- rdiov prijma - [radiopriyemnik] - [radiopryymach]
- fotoapart - [fotoaparat] - [fotoaparat]
o mi poradte? ? [Chto vy mne posovetuyete?] ? [Shcho vy meni poradyte?]
Mte mapu mesta? - ? [U vas yest' karta-skhema goroda?] - ? [Chy ye u vas karta-skhema mista?]
Koko to stoj [Skol'ko eto stoit] ? [Skilky tse koshtuye?]
Drobn si nechajte [Sdachi ne nado] [Zdachi ne treba]

Vmeste / [V gorode] / [V misti]

Slovensk

Rusk jazyk

Rusk transkripcia

Ukrajinsk jazyk

Ukrajinsk prepis


Prepte, ako sa dostanem k... , ... [Izvinite, kak mne proyti k ...] , ... [Vybachte, yak proyty do...]
Prep, stratil som sa , [Izvinite, ya zabludilsya] , [Vybachte, ya zablukav]
Nepoznm cestu [YA ne znayu dorogi] [YA ne znayu dorohy]
Je to aleko odtiato? ? [Eto daleko otsyuda?] ? [Tse daleko zvidsy?]
Hadm ulicu [YA ishchu ulitsu] [YA shukayu vulytsyu]
Kde si mem sadn [Gde ya mogu sest' na [De meni sisty na]
- autobus nie ...? - ...? - [avtobus ...?] - ...? - [avtobus ...?]
Mete mi poveda, kedy ods? , ? [Vy ne skazhite, kogda vykhodit'?] , ? [Ne pidkazhete, koly meni vykhodyty?]
Kde je najbli ia stanica metra? ? [Gde nakhoditsya blizhayshaya stantsiya metro?] ? [De znakhodytsya nayblyzhcha stantsiya metro?]
Kde je stanovi te taxkov? ? [Gde stoyanka taksi?] ? [De zupynka taksi?]
Vezmi ma [Otvezite menya] ³ [Vidvezit mene]
- na letisko - [v aeroport] - [do aeroportu]
- poda adresy... - ... [po adresu...] - ... [za adresoyu...]
Zastavte sa tu, prosm , [Ostanovites' zdes', pozhaluysta] , [Zupynitsya tut, bud laska]
Koko stoj jazda? ? [Skol'ko stoit pro?zd?] ? [Skilky koshtuye proyizd?]
Musm s na stanicu [Mne nuzhno na vokzal] [Meni potribno na vokzal]
Kde sa nachdza informan pult? ? [Gde nakhoditsya spravochnoye byuro?] ? [De znakhodytsya dovidkove byuro?]
kde je rozvrh? ? [Gde raspisaniye?] ? [De rozklad?]
Kde je schova batoiny? ? [Gde kamera khraneniya?] ? [De kamera skhovu?]

Choroba, volanie lekra, lekre / , , [Bolezn', vyzov vracha, apteka] / , , [Khvoroba, vyklyk likarya, apteka]

Slovensk

Rusk jazyk

Rusk transkripcia

Ukrajinsk jazyk

Ukrajinsk prepis


ctim sa zle [YA ploho sebya chuvstvuyu] [YA pochuvayu sebe pohano]
mam teplotu [U menya temperatura] [U mene temperatura]
bolia ma zuby [U menya bolit zub] [U mene bolyt zub]
Vemi ma bol hlava [Ochen' bolit golova] [Duzhe bolyt holova]
Boles chrbta [Bol' v spine] [Bil u spyni]
- v nohe - [v noge] - [v nozi]
- v ruke - [v ruke] - [v rutsi]
- v hrudnku - [v grudi] - [v hrudyakh]
nieo mm - [U menya chto-to] [U mene shchos]
- so aldkom - [s zheludkom] - [iz shlunkom]
Prechladol som [YA prostudilsya] [YA zastudyvsya]
mm ka e [U menya kashel'] [U mene kashel]
Kde je tu chirurgick oddelenie? ? [Gde zdes' khirurgicheskoye otdeleniye?] ? [De khirurhichne viddilennya?]
zvraciam [U menya rvota] [U mene blyuvota]
Potrebujem sa obrti [Mne nado obratit'sya k] [Meni treba zvernutysya do]
- terapeut - [terapevtu] - [terapevta]
- k chirurgovi - [khirurgu] - [khirurha]
- neuropatolg - [nevropatologu] - [nevropatoloha]
- k zubrovi - [zubnomu vrachu] - [zubnoho likarya]
Chcem si objedna okuliare [YA khochu zakazati ochki] [YA khochu zamovyty okulyary]
Kde je najbli ia lekre [Gde blizhayshaya apteka] [De nayblyzhcha apteka]
- urgentn starostlivos - [neotlozhnaya pomoshch'] - [nevidkladna dopomoha]
- nemocnica - [bol'nitsa] - [likarnya]

Prklady / [Primery] / [pryklady]

1. Kde je stanovi te taxkov?

?

[Gde stoyanka taksi?]

?

[De zupynka taksi?]

Surzhik:

?

?

?

2. Je to aleko odtiato?

?

[Eto daleko otsyuda?]

?

[Tse daleko zvidsy?]

Surzhik:

?

?


  • © Copyright
  • : 26/01/2022, : 26/01/2022. 48k. .
  • :
  :

.

, :
" "" "" . , "

o
- "" .. || .. ' ""