Никишов Александр: другие произведения.

Разговорник суржика на 9 языках

"Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Конкурсы романов на Author.Today
Творчество как воздух: VK, Telegram
 Ваша оценка:

Никишов Александр

Разговорники

СУРЖИКА

Украина

Россия

Великобритания

Испания

Италия

Германия

Польша

Португалия

Франция

Нікішов Олександр

РОЗМОВНИК СУРЖИКА

Содержание / Зміст /

Замість вступу. Формування суржику з української і російської мов.

Місяці / Месяцы

Дні тижня / Дни недели

Час / Время

Вивіски, написи / Вывески, надписи

Числівники / Числительные

Розповсюджені вирази / Распространенные выражения

Кордон / Граница

Вдячність / Благодарность

Вибачення / Извинения

Прохання / Просьбы

Згода, відмова / Согласие, отказ

Побажання / Пожелания

Вітання, знайомство, звернення / Приветствие, знакомство, обращение

Про себе, про інших / Про себя, про других

Ділові контакти / Деловые контакты

Пошта, телефон, телеграф / Почта, телефон, телеграф

Ресторан, кафе / Ресторан, кафе

Магазин / Магазин

В місті / В городе

Хвороба, виклик лікаря, аптека / Болезнь, вызов врача, аптека

Замість вступу. Формування суржику з української і російської мов.

Розмовляють суржиком змішуючи російську з українською мовами або довільним змішуванням слів з цих двох мов, або, найчастіше, в українську мову вмішуючи підмети і присудки російською мовою. Також застосовується вимова російських і українських слів "перероблених" з російської мови на українську і навпаки - з української мови на російську.

Що ж до написання, то суржик має українську абетку і "руський алфавіт" одночасно, при чому інколи пишуть слова однієї мови абеткою іншої мови, часто в Східній Україні через розповсюдження російських слів і вивчення української мови в школах - російські слова українськими літерами.

Історія виникнення суржика давня і цікава. Навіть первинне ознайомлення в першу чергу з з болгарською мовою призводить до виявлення суржику в цій мові, котра сформувалася в пізньому середньовіччі при розселенні болгар серед дунайських слов'ян. Також літописи наводять на думку, що суржик в Середньому Подніпров'ї існував за часів Київської Русі. В такому разіц невиключено, що українська і староруская мова (мова "рускіх" Пізнього Середньовіччя і початку Нового Часу) з'явилися на основі суржика. Відомо, що як суміш цих двох мов суржик існує принайні з кінця 19 століття і це, швидше всього, вторинне виникнення суржика.

Місяці / Месяцы

Українська - російська Українська - російська
Січень Январь Липень Июль
Лютий Февраль Серпень Август
Березень Март Вересень Сентябрь
Квітень Апрель Жовтень Октябрь
Травень Май Листопад Ноябрь
Червень Июнь Грудень Декабрь

Дні тижня / Дни недели

Українська - російська Українська - російська
Понеділок Понедельник П'ятниця Пятница
Вівторок Вторник Субота Суббота
Середа Среда Неділя Воскресенье

Час / Время

Українська - російська Українська - російська
хвилина минута після обіду после обеда
година час у минулому році в прошлом году
доба сутки у наступному році в будущем году
цілодобово круглосуточно давно давно
тиждень неделя недавно недавно
місяць месец зараз сейчас
рік год за два дні через два дня
сьогодні сегодня сьома година сем часов
завтра завтра пів на восьму сем тридцать
позавчора позавчера за десять хвилин за десять минут
вчора вчера за десять хвилин одинадцята без десяти одинадцать
післязавтра послезавтра рівно о пятій ровно в пять
вранці утром навесні весной
удень днеи влітку летом
увечорі вечером взимку зимой
сьогодні увечорі сегодня вечером восени осенью
на цьому тижні на этой недели 3 роки тому 3 года назад
минулого тижня на прошлой недели останнім часом в последнее время
наступного тижня На следующей недели на протязі якогось часу в течении некоторого времени
в понеділок в понедельник в 1989 році В 1989 году
2-го січня 2 -го января
цього року в этом году

Вивіски, написи / Вывески, надписи

Українська - російська Українська - російська
вихід выход гардероб гардероб
вхід вход Попередній продаж Предваритель-ная продажа
До себе К себе Всі квітки продані Все билеты проданы
Від себе От себя адміністратор Администра-тор
відкрито открыто Довідкове бюро Справочное бюро
зачинено закрыто митниця таможня
Вихідний день Выходной день Перевірка пашпортів Проверка паспартов
Без обідньої перерви Без перерва на обед Вихід на посадку Выход на посадку
Без вихідних днів Без выходных дней Запасний вихід Запасной выход
Вхід безкоштовний Вход бесплатный Реєстрація пасажирів Регистрация пассажиров
каса касса - на рейс номер - на рейс номер
самообслуговування самообслуживание Виліт, відправлення

Вылет, отправление
контроль контроль приліт прилет
Продаж товарів за зниженими цінами Продажа товаров по сниженым ценам Не палити! Не курить!
Не торкатися! Не трощать руками! Застібніть ремені! Застегните ремни!
Не спиратися! Не облокачиваться! пожежа пожар
Службовий вхід Служебный вход вогненебезпечно огнеопасно
Стороннім вхід заборонений Посторонним вход запрещен вогнегасник огнетушитель
туалет туалет Пожежні сходи Пожарная лестница
- жіночий - женский Стоянка автомобілів Стоянка автомобилей
- чоловічий - мужской Стоянка заборонена Стоянка запрещена
кафе кафе Виїзд (в'їзд) заборонено Вход (вьезд) запрещен
Буфет, закусочна Буфет, закусочная об'їзд обьезд
ресторан ресторан Стійте (для пішеходів) Стойте для пешеходов)
Концерт, вистава Концерт, представление ідіть идите

Числівники / Числительные

Українська - російська Українська - російська
нуль ноль тридцять тридцать
один один сорок сорок
два два пятдесят пятьдесят
три три шістдесят шестьдесят
чотири четыри сімдесят семьдесят
пять пять вісімдесят восемьдесят
шість шесть дев'яносто девяносто
сім семь сто сто
вісім восем двісті двести
дев'ять девять триста триста
десять десять чотириста четыресто
одинадцять одинадцать пятсот пятьсот
дванадцять двинадцать шістсот шестьсот
тринадцять тринадцать сімсот семьсот
чотирнадцять четырнадцать вісімсот восемьсот
пятнадцять пятнадцать дев'ятсот девятьсот
шістнадцять шестнадцать тисяча тысяча
сімнадцять семнадцать сто тисяч сто тысяч
вісімнадцять восемнадцать мільйон миллион
девятнадцять девятнадцать один відсоток один процент
двадцять двадцать половина половина
двадцять один двадцять один пара пара
двадцять два двадцать два

Розповсюджені вирази / Распространенные выражения

Українська - російська Русский - українська
Зараз, не відкладая Сейчас, не откладывая Дозвольте пройти Дайте пройти
Не варто подяки Не стоит благодарности Повторіть, будь ласка Повторите, пожалуйста
Що ви сказали? Что вы сказали? Повільніше, будь ласка Медленее, пожалуйста
Мені пощастило Мне повезло Хвилинку... Минутку
Не пощастило Не повезло Не вішайте слухалку Не вешайте трубку
Я у відчаї Я в отчаянии Можу я поговорити з... Могу я поговорить с...
Приходьте ще Приходите еще Почекайте мене Подождите меня
Залюбки С удовольствием Про смаки не сперечаються О вкусах не спорят
Досить Хватит, достаточно Все може бути Все может быть
Не впадайте у відчай Не отчаивайтесь Як це буде по-англійськи? Как это будет по-английски
Я хвилююсь Я волнуюсь Ви мене розумієте? Вы меня понимаете?

Кордон / Граница

Українська - російська Українська - російська
У мене в'їздна віза строком на ...14 днів У меня вьездная виза сроком на 14 дней Що мені відкрити? Что мне открыть?
строком на ...14 днів сроком на 14 дней Це мої особисті речі Это мои личные вещи
У нас транзитна віза на проїзд через... У меня транзитная виза на проїзд через У мене немає нічого, що обкладають митом У меня нет ничего, облагающегося пошлиной
Як пройти до митниці? Как пройти к таможне? Там є крихкі речі Там есть хрупкие предметы
Де оглядають багаж? Где досматривают багаж? У мене є зброя, ось дозвіл У меня есть оружие, вот разрешение
Ось мій багаж Вот мой багаж Я не знав Я не знал
- пашпорт - паспорт Це не моє Это не мое
- віза - виза Де потрібно розписатися Где нужно расписаться
- декларація - декларация Скільки я повинен сплатити? Сколько я должен заплатить?
Який курс обміну

...на... Какой курс обмена...на...

Вдячність / Благодарность

Українська - російська Українська - російська
Дякую Спасибо - за ваш подарунок - за ваш подарок
Дякую за... Спасибо за... - за вашу допомогу - за вашу помощь
Я вам вдячний Я вам благодарен Я буду вдячний Я буду признателен.
- за вашу доброту - за вашу доброту Дякую за увагу Благодарю за внимание.

Вибачення / Извинение

Українська - російська Русский - українська
Вибачте Извините Вибачте, що я запізнився Извините за опоздание
Дуже шкодую Очень сожалею Вибачте, що не попередив вас Извините, что не предупредил вас
Даруйте, що турбую вас Извините за беспокойство Перепрошую, це моя провина Простите, это моя вина

Прохання / Просьба

Українська - російська Українська - російська
Будь ласка, давайте... Пожалуйста, дайте... Розбудіть мене завтра Разбудите меня завтра
- зробіть - сделайте... Чи можу я попросити вас Могу я попросить вас
- надайте мені послугу - окажите мне услугу Не змогли б ви... Не могли бы вы...
Будьте ласкаві, допоможіть мені Будьте любезны, помогите мне Можна мені? Можно мне?
Вислухайте мене Выслушайте меня Можна палити тут? Можно здесь курить?

Згода, відмова / Согласие, отказ

Українська - російська Українська - російська
Так, так, звичайно Да, да, конечно Я не згоден Я не согласен
Так, будь ласка, з задоволенням Да, пожалуй ста с удовольствием Я проти цього Я против этого
Зараз, хвилиночку Сейчас, минуту Ні, я заперечую Нет, я возрожаю
До справи! К делу! Я не можу Я не могу
Я згоден з тобою Я согласен с тобой - зробити цього - сделать этого
Так, ви маєте рацію Да, вы правы - погодитися з вами - согласиться с вами
Немає заперечень Нет возражений Змінимо Поменяем
У мене інша точка зору У меня другая точка зрения Змінимо тему розмови Давайте поменяем тему разговора
Ні, це не так Нет, это не так

Побажання / Пожелание

Українська - російська Русский - українська
Бажаю вам Желаю вам Бажаю щасливої дороги Желаю доброго пути.
- удачі - удачи Бажаю добре провести час Желаю хорошо провести время.
- здоров'я - здоровья Тримайся, не журись Держись, не вешай нос.
- щастя - щастья Бажаю гарно відпочити Желаю хорошоотдохнуть.
- успіхів - успехов Передавайте привіт своїм друзям Передайте привет своїм друзям.
- всього кращого - всего хорошого Скоріше видужуй Поскорей выздоравливай.
Прийміть мої найкращі побажання Примите мои наилучшие пожелания.

Вітання, знайомство, звернення / Приветствие, знакомство, обращение

Українська - російська Українська - російська
Здраствуйте! Здраствуйте! - вечора - вечер
Привіт Привет Як справи? Как дела?
Радий зустрічі звами Рад встрече с вами. Дозвольте відрекомендувати вам свого директора Разрешите представить вам моего директора.
Радій з вами познайомитися Рад с вами познайомиться. Відрекомендуйте мене, будь ласка Представьте меня, пожалуйста.
Прошу, познайомтесь з моїм другом Пожалуйста, познайомтесь с моим другом. Мені забагато Мне много.
- з моєю дружиною - с моей женой Пані і панове Дамы и господа
- з моїм чоловіком - с моим мужем Дорогі друзі Дорогие друзья
Доброго ранку Доброе утро Шановні гості! Уважаемые гости!
- дня - день Пане голово Господин представитель

Про себе, про інших / О себе, о других

Українська - російська Українська - російська
Я Я Я розлучений Я разведен
Я з Я с Я зараз не працюю Я сейчас не работаю
Мені 28 років Мне 28 лет Я розумію по-англійськи Я понимаю по-английски
Я живу в... Я живу в ... Це мій перший візит Это мой первый визит
Я лікар (за фахом) Я врач (по профессии) Скільки вам років? Сколько вам лет?
- економіст - экономист Ким ви працюєте? Кем вы работаете?
Я одружений Я женат Де ви мешкаєте? Где вы живете?
У мене є сім'я У меня есть семья Ваша адреса? Ваш адрес?
У мене двоє дітей (донька і син) У меня двое детей дочь и сын) Чим ви захоплюєтесь? Чем вы увликаетесь?
Я не одружений

(незаміжня) Я не женат (не замужем)

Ділові контакти / Деловые контакты

Українська - російська Українська - російська
Я фахівець (спеціаліст) в галузі Я специалист в области - звяжіться з нами - святитесь с нами
- сільського господарства - сельского хозяйства - повідомте про ваші плани - сообщите ваши условия
- промисловості - промышленности - повідомте ваші умови - сообщите ваши условия
- електролніки - электроники Які податки на цей вид діяльності? Какие налоги на этот вид деятельности?
- компютерів - компютеров Наша фірма займається сучасними технологіями Наша фирма занимается современными технологиями
- медицини - медицины Хто ваші торгові партнери? Кто ваши торгове партнеры?
- торгівлі - торговли Ми закуповуємо... Мы закупам...
- харчової промисловості - пищевой промышленности - сировину - сырье
- легкої промисловості - легкой промышленности - кругляк - круглый лес
- хімії - химии - готову продукцію - готовую продукцию
- біології - биологии - сільськогосподарську продукцію - сельхозпродукцию
Ми бажали б встановити ділове співтовариство з Мы бы хотіли установить деловое сотрудничество с - нафту - нефть
- вашою фірмою - вашей фирмой - природний газ - природный газ
- вашим підприємством - вашим предприятием - техніку та станки - технику и станки
- вашим банком - вашим банком - запасні частини - запасне части
- вашою біржею - вашей биржей - звяжіться з нами - святитесь с нами
- вашим представником - вашим представителем - повідомте про ваші плани - сообщите ваши условия
Ми пропонуємо обговорити ваші пропозиції Мы предлагаем обсудить ваши предложения - повідомте ваші умови - сообщите ваши условия
Якщо ви зацікавлені у співробітництві Если вы заинтересованы в сотрудничестве Які податки на цей вид діяльності? Какие налоги на этот вид деятельности?

Пошта, телефон, телеграф / Почта, телефон, телеграф

Українська - російська Русский - українська
Напишіть вашу адресу друкованими літерами Напишите ваш адрес печатними буквами Ви можете замовити міжміську розмову з ... Вы можете заказати междугородний розговор с ...
Я хочу відправити лист за кордон експес-поштою Я хочу отправить письмо за границу экспресс-почтой Чи можу я зателефонувати від вас? Могу я позвонить от вас?
Скільки коштує конверт з маркою? Сколько стоит конверт с маркой? Де телефон-автомат? Где здесь телефон-автомат?
Ми надішлемо ці документи рекомендованим листом Мы пошлем эти документы заказным письмом Не можу додзвонитися, телефон зайнятий Не могу додзвониться, телефон занят

Ресторан, кафе / Ресторан, кафе

Українська - російська Русский - українська
Де я можу поїсти? Где я могу поесть? - морозиво - мороженое
Цей столик вільний? Этот столик свободен? - сік - сок
Я би хотів щось перехопити Я бы хотел быстро перекусить - чашку кави - чашку кофе
Дайте, будь ласка, меню Дайте, пожалуйста, меню - чаю - чая
Ми хотіли б замовити Мы бы хотіли заказать - трохи вина - немного вина
- закуску - закуску Мені дуже подобаються Я очень люблю
- суп - суп - сосиски - сосиски
- м'ясну другу страву - мясное виторое блюдо - курка - курицу
- яловичину - говядину - смажена картопля - жареный картофель
- свинину - свинину Я пригощаю Я угощаю
- телятину - телятину Кожен платить за себе Каждый платит за себя
- рибу - рыбу - морозиво - мороженое

Магазин / Магазин

Українська - російська Русский - українська
Де можна купити Где я могу купить Я б хотів придбати Я хотел бы приобрести
- продукти - продукты - костюм - костюм
- напої - напитки - штани - штаны
- хліб - хлеб - спідницю - юбку
- цукерки - конфеты - куртку - куртку
- м'ясо - мясо - пальто - пальто
- рибу - рыбу - сукня - платье
- фрукти - фрукты - книгу - книгу
- овочі - овощи - марку - марку
- цукор - сахар - ювелірні вироби - ювелирные изделия
- макарони - макароны - телевізор - телевизор
- вино - вино - відеомагнітофон - видеомагнитофон
- цигарки - сигареты - радіоприймач - радиоприемник
Де знаходиться Где находится - фотоапарат - фотоапарат
- торгівельний центр - торговый центр Що ви мені порадите? Что вы мне посоветуете?
- продуктовий магазин - продуктовый магазин Чи є у вас карта-схема міста? У вас есть карта-схема города?
Напишіть ціну Напишите цену Скільки це коштує? Сколько это стоит
Мій розмір - 50 Мой размер - 50 Здачі не треба Сдачи не надо
Я б хотів поміряти Я хотел бы примерять
- цей піджак - этот пиджак

В місті / В городе

Українська - російська Русский - українська
Вибачте, як пройти до... Извините, как мне пройти к ... Відвезіть мене Отвезите меня
Вибачте, я заблукав Извините, я заблудился - до аеропорту - в аэропорт
Я не знаю дороги Я не знаю дороги - за адресою... - по адресу...
Це далеко звідси? Это далеко отсюда? Зупиніться тут, будь ласка Остановитесь здесь, пожалуйста
Я шукаю вулицю Я ищу улицу Скільки коштує проїзд? Сколько стоит проїзд?
Де мені сісти на Где я могу сесть на Мені потрібно на вокзал Мне нужно на вокзал
- автобус Љ...? - автобус Љ...? Де знаходиться довідкове бюро? Где находится справочное бюро?
Не підкажете, коли мені виходити? Вы не скажите, когда выходить? Де розклад? Где расписание?
Де знаходиться найближча станція метро? Где находится ближайшая станция метро? Де камера схову? Где камера хранения?
Де зупинка таксі? Где стоянка такси?

Хвороба, виклик лікаря, аптека / Болезнь, вызов врача, аптека

Українська - російська Русский - українська
Я почуваю себе погано Я плохо себя чувствую Де хірургічне відділення? Где здесь хирургическое отделение?
У мене температура У меня температура У мене блювота У меня рвота
У мене болить зуб У меня болит зуб Мені треба звернутися до Мне надо обратиться к
Дуже болить голова Очень болит голова - терапевта - терапевту
Біль у спині Боль в спине - хірурга - хирургу
- в нозі - в ноге - невропатолога - невропатологу
- в руці - в руке - зубного лікаря - зубному врачу
- в грудях - в груди Я хочу замовити окуляри Я хочу заказати очки
У мене щось У меня что-то Де найближча аптека Где ближайшая аптека
- із шлунком - с желудком - невідкладна допомога - неотложная помощь
Я застудився Я простудился - лікарня - больница
У мене кашель У меня кашель

Примеры / Приклади [прыклады]

1. Где стоянка такси?

Де зупинка таксі?

[Дэ зупынка такси?]

Суржык:

Де стоянка такси?

[дэ стоянка такси]

Де стоянка таксі?

[Дэ (де) стоянка такси]

2. Это далеко отсюда?

Це далеко звідси?

[цэ далеко звидсы?]

Суржык:

Это далеко звідси?

[это далеко звидсы]

Никишов Александр

РАЗГОВОРНИК СУРЖЫКА

(НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ "ТРЕТИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК УКРАИНЫ")

СУРЖЫК, ВОЗМОЖНО, ПРЕДШЕСТВЕННИК УКРАИНСКОГО ("МОВЫ") И СТАРОРУССКОГО ЯЗЫКОВ.

Содержание

Вместо вступления. Формирование суржыка с украинского и русского языков.

Месяцы

Дни недели

Время

Вывески, надписи

Числительные

Распространенные выражения

Граница

Благодарность

Извинения

Просьбы

Согласие, отказ

Пожелания

Приветствие, знакомство, обращение

Про себя, про других

Деловые контакты

Почта, телефон, телеграф

Ресторан, кафе

Магазин

В городе

Болезнь, вызов врача, аптека

Вместо вступления. Формирование "суржыка" с украинского и русского языков.

Розговаривают на суржыке смешивая русский с украинским языками или произвольным смешением слов из этих двух языков, или, чаще всего, в украинский язык вмешивая подлежащие и сказуемые русском языке. Также применяется произношение русских и украинских слов "переработанных" с русского языка на украинский и наоборот - с украинского языка на русский.

Что касается написания, то суржык имеет украинскую азбуку и "русский алфавит" одновременно, причем иногда пишут слова одного языка алфавиту другого языка, часто в Восточной Украине из-за распространения слов и изучение украинского языка в школах - русские слова украинскими буквами.

История возникновения суржыка древняя и интересная. Даже первичное ознакомление в первую очередь с болгарским языком приводит к выявлению суржыка в этом языке, которая сформировалась в позднем средневековье при расселении болгар среди дунайских славян. Также летописи наводят на мысль, что суржык в Среднем Поднепровье существовал во времена Киевской Руси. В таком случае не исключено, что украинский и староруский (язык "русских" Позднего Средневековья и начала Нового Времени) языки появились на основе суржыка. Известно, что как смесь этих двух языков суржык существует по крайней мере с конца 19 века и это, скорее всего, вторичное возникновения суржыка.

В настоящее время суржык по сути "третий государственный язык", - как говорят некоторые граждане Украины. Это - непризнанный язык, на котором говорит значительная часть населения Украины, и при этом этот язык непризнанный - научных, да и вообще будь-каких исследований и публикаций по нему легко можно пересчитать на пальцах одной руки.

Месяцы / Місяці [мисяци]

Русский Украинский Транскрипция на русском
Январь Січень [сичэнь]
Февраль Лютий [лютый]
Март Березень [бэрэзэнь]
Апрель Квітень [квитэнь]
Май Травень [травэнь]
Июнь Червень [чэрвэнь]
Июль Липень [лыпень]
Август Серпень [сэрпэнь]
Сентябрь Вересень [вэрэсэнь]
Октябрь Жовтень [жовтэнь]
Ноябрь Листопад [лыстопад]
Декабрь Грудень [грудэнь]

Дни недели / Дні тиждня [дни тыждня]

Русский Украинский Транскрипция на русском
Понедельник Понеділок [понэдилок]
Вторник Вівторок [вивторок]
Среда Середа [сэрэда]
Четверг Четверг [чэтвэр]
Пятница П'ятница [п-ятныця]
Суббота Субота [субота]
Воскресенье Неділя [нэдиля]

Время / Час [час]

Русский Украинский Транскрипция на русском
минута хвилина [хвылына]
час година [годына]
сутки доба [доба]
круглосуточно цілодобово [цилодобово]
неделя тиждень [тыждень]
месец місяць [мисяць]
год рік [рик]
сегодня сьогодні [сьогодни]
завтра завтра [завтра]
позавчера позавчора [позавчора]
после обеда після обіду [писля обиду]
в прошлом году у минулому році [у мынулому роци]
в будущем году у наступному році [у наступному роци]
давно давно [давно]
недавно недавно [нэдавно]
сейчас зараз [зараз]
через два дня за два дні [за два дни]
сем часов сьома година [сьома годына]
сем тридцать пів на восьму [пив на восьму]
за десять минут за десять хвилин [за дэсять хвылын]
вчера вчора [вчора]
послезавтра післязавтра [пислязавтра]
утром вранці [вранци]
днем удень [удэнь]
вечером увечорі [увечори]
сегодня вечером сьогодні увечорі [сьогодни увечори]
на этой недели на цьому тижні [на цьому тыжни]
без десяти одинадцать за десять хвилин одинадцята [за дэсять хвылын одинадцята]
ровно в пять рівно о пятій [ривно о п-ятий]
весной навесні [навэсни]
летом влітку [влитку]
зимой взимку [взымку]
осенью восени [восэны]
3 года назад 3 роки тому [тры рокы тому]
на прошлой недели минулого тижня [мынулого тыжня]
На следующей недели наступного тижня [наступного тыжня]
в понедельник в понеділок [в понэдилок]
2 -го января 2-го січня [другого сичня]
в этом году цього року [цього року]
в последнее время останнім часом [останним часом]
в течении некоторого времени на протязі якогось часу [на протязи якогось часу]
В 1989 году в 1989 році [в тысяча дэв-ятсот висимдэсят дэв-ятому роци]

Вывески, надписи / Вивіски, написи [вывискы, напысы]

Русский Украинский Транскрипция на русском
выход вихід [выхид]
вход вхід [вхид]
К себе До себе [до сэбэ]
От себя Від себе [вид сэбэ]
открыто відкрито [видкрыто]
закрыто зачинено [зачинено]
Выходной день Вихідний день [выхидный день]
Без перерва на обед Без обідньої перерви [без обидньойи пэрэрвы]
Без выходных дней Без вихідних днів [без выхидных днив]
Вход бесплатный Вхід безкоштовний [вхид безкоштовный]
касса каса [каса]
самообслуживание самообслуговування [самообслуговування]
контроль контроль [контроль]
Продажа товаров по сниженым ценам Продаж товарів за зниженими цінами [продаж товарив за зныженымы цинамы]
Не трощать руками! Не торкатися! [нэ торкатыся]
Не облокачиваться! Не спиратися! [нэ спыратыся]
Служебный вход Службовий вхід [службовый вхид]
Посторонним вход запрещен Стороннім вхід заборонений [сторонним вхид заборонэный]
туалет туалет [туалэт]
- женский - жіночий [жиночый]
- мужской - чоловічий [чоловичый]
кафе кафе [кафэ]
Буфет, закусочная Буфет, закусочна [буфэт, закусочна]
ресторан ресторан [рэсторан]
Концерт, представление Концерт, вистава [концерт, выстава]
выход вихід [выхид]
вход вхід [вхид]
К себе До себе [до сэбэ]
гардероб гардероб [гардэроб]
Предваритель-ная продажа Попередній продаж [попэрэдний продаж]
Все билеты проданы Всі квитки продані [вси квыткы продани]
Администра-тор адміністратор [администратор]
Справочное бюро Довідкове бюро [довидковэ бюро]
таможня митниця [мытныця]
Проверка паспартов Перевірка пашпортів (паспортів) [перевирка пашпортив (паспортив)]
Выход на посадку Вихід на посадку [выхид на посадку]
Запасной выход Запасний вихід [запасный выхид]
Регистрация пассажиров Реєстрація пасажирів [рэестрация пасажырив]
- на рейс номер - на рейс номер [на рэйс номэр]
Вылет, отправление Виліт, відправлення

[вылит, видправлэння]
прилет приліт [прылит]
Не курить! Не палити! [нэ палыты]
Застегните ремни! Застібніть ремені! [застэбнить рэмэни]
пожар пожежа [пожежа]
огнеопасно вогненебезпечно [вогнэнэбэзпэчно]
огнетушитель вогнегасник [вогнэгаснык]
Пожарная лестница Пожежні сходи [пожэжни сходы]
Стоянка автомобилей Стоянка автомобілів [стоянка автомобилив]
Стоянка запрещена Стоянка заборонена [стоянка заборонэна]
Вход (вьезд) запрещен Виїзд (в'їзд) заборонено [выйизд (вйизд) заборонэно]
обьезд об'їзд [обйизд]
Стойте (для пешеходов) Стійте (для пішеходів) [стийтэ (для пишоходив)]
идите ідіть [идить]
гардероб гардероб [гардэроб]
Предваритель-ная продажа Попередній продаж [попэрэдний продаж]
Все билеты проданы Всі квитки продані [вси квыткы продано]

Числительные / Числівники [числівники]

Русский Украинский Транскрипция на русском
ноль нуль [нуль]
один один [одын]
два два [два]
три три [тры]
четыри чотири [чотыры]
пять пять [п-ять]
шесть шість [шисть]
семь сім [сим]
восем вісім [висим]
девять дев'ять [дев-ять]
десять десять [дэсэть]
одинадцать одинадцять [одынадцять]
двинадцать дванадцять [дванадцять]
тринадцать тринадцять [трынадцять]
четырнадцать чотирнадцять [чотырнадцять]
пятнадцать пятнадцять [п-ятнадцять]
шестнадцать шістнадцять [шистнадцять]
семнадцать сімнадцять [симнадцять]
восемнадцать вісімнадцять [висимнадцять]
девятнадцать девятнадцять [дэв-ятнадцять]
двадцать двадцять [двадцять]
двадцять один двадцять один [двадцять одын]
двадцать два двадцять два [двадцять два]
тридцать тридцять [трыдцять]
сорок сорок [сорок]
пятьдесят пятдесят [п-ятдэсят]
шестьдесят шістдесят [шистдэсят]
семьдесят сімдесят [симдэсят]
восемьдесят вісімдесят [висимдэсят]
девяносто дев'яносто [дэв-яносто]
сто сто [сто]
двести двісті [двисти]
триста триста [трыста]
четыресто чотириста [чотырыста]
пятьсот пятсот [п-ятсот]
шестьсот шістсот [шистсот]
семьсот сімсот [симсот]
восемьсот вісімсот [висимсот]
девятьсот дев'ятсот [дев-ятсот]
тысяча тисяча [тысяча]
сто тысяч сто тисяч [сто тысяч]
миллион мільйон [мильйон]
один процент один відсоток [одын видсоток]
половина половина [половына]
пара пара [пара]

Распространенные выражения / Розповсюджені вирази [розповсюджэни выразы]

Русский Украинский Транскрипция на русском
Сейчас, не откладывая Зараз, не відкладая [зараз, нэ видкладая]
Не стоит благодарности Не варто подяки [нэ варто подякы]
Что вы сказали? Що ви сказали? [що вы сказалы]
Мне повезло Мені пощастило [мэни пощастыло]
Не повезло Не пощастило [нэ пощастыло]
Я в отчаянии Я у відчаї [я у видчайи]
Приходите еще Приходьте ще [прыходьтэ щэ]
С удовольствием Залюбки [залюбкы]
Хватит, достаточно Досить [досыть]
Не отчаивайтесь Не впадайте у відчай [нэ впадайте у видчай]
Я волнуюсь Я хвилююсь [я хвылююсь]
Дайте пройти Дозвольте пройти [дозвольтэ пройты
Повторите, пожалуйста Повторіть, будь ласка [повторить, будь ласка
Медленее, пожалуйста Повільніше, будь ласка [повильнишэ, будь ласка
Минутку Хвилинку... [хвылынку...
Не вешайте трубку Не вішайте слухалку [нэ вишайтэ слухалку
Могу я поговорить с... Можу я поговорити з... [можу я поговорыты з...
Подождите меня Почекайте мене [почэкайтэ мэнэ
О вкусах не спорят Про смаки не сперечаються [про смаки нэ спэрэчаються
Все может быть Все може бути [всэ можэ буты
Как это будет по-английски Як це буде по-англійськи? [як цэ будэ по-английськы?
Вы меня понимаете? Ви мене розумієте? [вы мэнэ розумиете?

Граница / Кордон [кордон]

Русский Украинский Транскрипция на русском
У меня вьездная виза сроком на 14 дней У мене в'їздна віза строком на ...14 днів [у мэнэ в-йиздна виза строком на ...14 днив
сроком на 14 дней строком на ...14 днів [строком на ...14 днив
У меня транзитная виза на проїзд через У нас транзитна віза на проїзд через... [у нас транзытна виза на пройизд чэрэз...
Как пройти к таможне? Як пройти до митниці? [як пройты до мытныци?
Где досматривают багаж? Де оглядають багаж? [дэ оглядають багаж?
Вот мой багаж Ось мій багаж [ось мий багаж
- паспорт - пашпорт

(паспорт) [пашпорт

(паспорт)
- виза - віза [виза
- декларация - декларація [дэкларация
Какой курс обмена...на... Який курс обміну

...на... [якый курс обмину

...на...
Что мне открыть? Що мені відкрити? [що мэни видкрыты?
Это мои личные вещи Це мої особисті речі [це мойи особысти рэчи
У меня нет ничего, облагающегося пошлиной У мене немає нічого, що обкладають митом [у мэнэ нэмае ничого, що обкладають мытом
Там есть хрупкие предметы Там є крихкі речі [там е крыхки рэчи
У меня есть оружие, вот разрешение У мене є зброя, ось дозвіл [у мэнэ е зброя, ось дозвил
Я не знал Я не знав [я нэ знав
Это не мое Це не моє цэ нэ мое
Где нужно расписаться Де потрібно розписатися [дэ потрибно розпысатыся
Сколько я должен заплатить? Скільки я повинен сплатити? [скилькы я повынэн сплатыты

Благодарность / Вдячність [вдячнисть]

Русский Украинский Транскрипция на русском
Спасибо Дякую [дякую
Спасибо за... Дякую за... [дякую за...
Я вам благодарен Я вам вдячний [я вам вдячный
- за вашу доброту - за вашу доброту [за вашу доброту
- за ваш подарок - за ваш подарунок [за ваш подарунок
- за вашу помощь - за вашу допомогу [за вашу допомогу
Я буду признателен. Я буду вдячний [я буду вдячный
Благодарю за внимание. Дякую за увагу [дякую за увагу

Извинение / Вибачення [выбачення]

Русский Украинский Транскрипция на русском
Извините Вибачте выбачтэ
Очень сожалею Дуже шкодую [дужэ шкодую
Извините за беспокойство Даруйте, що турбую вас [даруйте, що турбую вас
Извините за опоздание Вибачте, що я запізнився [выбачтэ, що я запизнывся
Извините, что не предупредил вас Вибачте, що не попередив вас [выбачтэ, що нэ попэрэдыв вас
Простите, это моя вина Перепрошую, це моя провина [пэрэпрошую, цэ моя провына

Просьба / Прохання [прохання]

Русский Украинский Транскрипция на русском
Пожалуйста, дайте... Будь ласка, давайте... [будь ласка, давайтэ...
- сделайте... - зробіть [зробить
- окажите мне услугу - надайте мені послугу [надайтэ мэни послугу
Будьте любезны, помогите мне Будьте ласкаві, допоможіть мені [будьтэ ласкави, допоможить мэни
Выслушайте меня Вислухайте мене [выслухайтэ мэнэ
Разбудите меня завтра Розбудіть мене завтра [розбудить мэнэ завтра
Могу я попросить вас Чи можу я попросити вас [чы можу я попросыты вас
Не могли бы вы... Не змогли б ви... [нэ змогли б вы...
Можно мне? Можна мені? [можна мэни
Можно здесь курить? Можна палити тут? [можна палыты тут

Согласие, отказ / Згода, відмова [згода, видмова]

Русский Украинский Транскрипция на русском
Да, да, конечно Так, так, звичайно [так, так, звычайно
Да, пожалуй ста с удовольствием Так, будь ласка, з задоволенням [так, будь ласка, з задоволэнням
Сейчас, минуту Зараз, хвилиночку [зараз, хвылыночку
К делу! До справи! [до справы!
Я согласен с тобой Я згоден з тобою [я згоден з тобою
Да, вы правы Так, ви маєте рацію [так, ви маєте рацію
Нет возражений Немає заперечень [немає заперечень
У меня другая точка зрения У мене інша точка зору [у мене інша точка зору
Нет, это не так Ні, це не так [ни, цэ нэ так
Я не согласен Я не згоден [я нэ згодэн
Я против этого Я проти цього [я проты цього
Нет, я возрожаю Ні, я заперечую [ни, я запэрэчую
Я не могу Я не можу [я нэ можу
- сделать этого - зробити цього [зробыты цього
- согласиться с вами - погодитися з вами [погодытыся з вамы
Поменяем Змінимо [зминымо
Давайте поменяем тему разговора Змінимо тему розмови [зминымо тэму розмовы

Пожелание / Побажання [побажання]

Русский Украинский Транскрипция на русском
Желаю вам Бажаю вам [бажаю вам
- удачи - удачі [удачы
- здоровья - здоров'я [здоров-я
- щастья - щастя [щастя
- успехов - успіхів [успихив
- всего хорошого - всього кращого [всього кращого
Примите мои наилучшие пожелания. Прийміть мої найкращі побажання [прыймить мойи найкращи побажання
Желаю доброго пути. Бажаю щасливої дороги [бажаю щасливойи дорогы
Желаю хорошо провести время. Бажаю добре провести час [бажаю добрэ провэсты час
Держись, не вешай нос. Тримайся, не журись [тримайся, нэ журысь
Желаю хорошоотдохнуть. Бажаю гарно відпочити [бажаю гарно видпочыты
Передайте привет своїм друзям. Передавайте привіт своїм друзям [пэрэдавайтэ прывит свойим друзям
Поскорей выздоравливай. Скоріше видужуй [скоришэ видужуй

Приветствие, знакомство, обращение / Вітання, знайомство, звернення [витання, знайомство, звэрнэння]

Русский Украинский Транскрипция на русском
Здраствуйте! Здраствуйте! [здраствуйтэ!
Привет Привіт [прывит
Рад встрече с вами. Радий зустрічі з вами [радый зустричи з вамы
Рад с вами познайомиться. Радій з вами познайомитися [радый з вамы познайомытыся
Пожалуйста, познайомтесь с моим другом. Прошу, познайомтесь з моїм другом [прошу, познайомтэсь з мойим другом
- с моей женой - з моєю дружиною [з моею дружыною
- с моим мужем - з моїм чоловіком [з мойим чоловиком
Доброе утро Доброго ранку [доброго ранку
- день - дня [дня
- вечер - вечора [вэчора
Как дела? Як справи? [як справы?
Разрешите представить вам моего директора. Дозвольте відрекомендувати вам свого директора [дозвольтэ відрекомендувати вам свого дырэктора
Представьте меня, пожалуйста. Відрекомендуйте мене, будь ласка [видрэкомэндуйтэ мэнэ, будь ласка
Мне много. Мені забагато [мени забагато
Дамы и господа Пані і панове [пани і пановэ
Дорогие друзья Дорогі друзі [дороги друзи
Уважаемые гости! Шановні гості! [шановни гости!
Господин представитель Пане голово [панэ голово

О себе, о других / Про себе, про інших [про сэбэ, про иншых]

Русский Украинский Транскрипция на русском
Я Я [я
Я с Я з [я з
Мне 28 лет Мені 28 років [мэни 28 рокив
Я живу в ... Я живу в... [я жыву в...
Я врач (по профессии) Я лікар (за фахом) [я ликар (за фахом)
- экономист - економіст [экономист
Я женат Я одружений [я одружэный
У меня есть семья У мене є сім'я [у мэнэ е сим-я
У меня двое детей дочь и сын) У мене двоє дітей (донька і син) [у мэнэ двое дитэй (донька и сын)
Я не женат (не замужем) Я не одружений

(незаміжня) [я нэ одружэний

(нэзамижня)
Я разведен Я розлучений [я розлученый
Я сейчас не работаю Я зараз не працюю [я зараз нэ працюю
Я понимаю по-английски Я розумію по-англійськи [я розумию по-английськы
Это мой первый визит Це мій перший візит [цэ мий першый визыт
Сколько вам лет? Скільки вам років? [скилькы вам рокив?
Кем вы работаете? Ким ви працюєте? [кым вы працюетэ?
Где вы живете? Де ви мешкаєте? [дэ вы мэшкаетэ?
Ваш адрес? Ваша адреса? [ваша адреса?
Чем вы увликаетесь? Чим ви захоплюєтесь? [чым ви захоплюетесь?

Деловые контакты / Ділові контакти [дилови контакты]

Русский Украинский Транскрипция на русском
Я специалист в области Я фахівець (спеціаліст) в галузі [я фахивэць (специалист) в галузи
- сельского хозяйства - сільського господарства [сильського господарства
- промышленности - промисловості [промысловости
- электроники - електролніки [электролникы
- компютеров - компютерів [комп-ютэрив
- медицины - медицини [мэдыцыны
- торговли - торгівлі [торгивли
- пищевой промышленности - харчової промисловості [харчовойи промысловости
- легкой промышленности - легкої промисловості [лэгкойи промысловости
- химии - хімії [химийи
- биологии - біології [биологийи
Мы бы хотіли установить деловое сотрудничество с Ми бажали б встановити ділове співтовариство з [ми бажалы б встановыты диловэ спивтоварыство з
- вашей фирмой - вашою фірмою [вашою фирмою
- вашим предприятием - вашим підприємством [вашым пидприемством
- вашим банком - вашим банком [вашым банком
- вашей биржей - вашою біржею [вашою биржэю
- вашим представителем - вашим представником [вашым прэдставныком
Мы предлагаем обсудить ваши предложения Ми пропонуємо обговорити ваші пропозиції [мы пропонуемо обговорыты ваши пропозицийи
- святитесь с нами - звяжіться з нами [зв-яжиться з намы
- сообщите ваши условия - повідомте про ваші плани [повидомтэ про ваши планы
- сообщите ваши условия - повідомте ваші умови [повидомтэ ваши умовы
Какие налоги на этот вид деятельности? Які податки на цей вид діяльності? [яки податкы на цэй выд дияльности?
Наша фирма занимается современными технологиями Наша фірма займається сучасними технологіями [наша фирма займаеться сучаснымы тэхнологиямы
Кто ваши торгове партнеры? Хто ваші торгові партнери? [хто ваши торгови партнэры?
Мы закупам... Ми закуповуємо... [ми закуповуємо...
- сырье - сировину [сыровыну
- круглый лес - кругляк [кругляк
- готовую продукцию - готову продукцію [готову продукцию
- сельхозпродукцию - сільськогосподарську продукцію [сильськогосподарську продукцию
- нефть - нафту [нафту
- природный газ - природний газ [прыродный газ
- технику и станки - техніку та станки [тэхнику та станкы
- запасне части - запасні частини [запасни частыны
- святитесь с нами - звяжіться з нами [зв-яжиться з намы
- сообщите ваши условия - повідомте про ваші плани [повидомтэ про ваши планы

Почта, телефон, телеграф / Пошта, телефон, телеграф [пошта, тэлэграф, тэлэфон]

Русский Украинский Транскрипция на русском
Напишите ваш адрес печатними буквами Напишіть вашу адресу друкованими літерами [напышить вашу адрэсу друкованымы литэрамы
Я хочу отправить письмо за границу экспресс-почтой Я хочу відправити лист за кордон експес-поштою [я хочу видправыты лыст за кордон експэс-поштою
Сколько стоит конверт с маркой? Скільки коштує конверт з маркою? [скилькы коштуе конвэрт з маркою?
Мы пошлем эти документы заказным письмом Ми надішлемо ці документи рекомендованим листом [мы надишлэмо ци докумэнты рэкомэндованым лыстом
Вы можете заказати междугородний розговор с ... Ви можете замовити міжміську розмову з ... [вы можэтэ замовыты мижмиську розмову з ...
Могу я позвонить от вас? Чи можу я зателефонувати від вас? [чы можу я затэлэфонуваты вид вас?
Где телефон-автомат? Де телефон-автомат? [де телефон-автомат?
Не могу додзвониться, телефон занят Не можу додзвонитися, телефон зайнятий [нэ можу додзвонытыся, тэлэфон зайнятый

Ресторан, кафе / Ресторан, кафе [рэсторан, кафэ]

Русский Украинский Транскрипция на русском
Где я могу поесть? Де я можу поїсти? [дэ я можу пойисты?
Этот столик свободен? Цей столик вільний? [цэй столык вильный?
Я бы хотел быстро перекусить Я би хотів щось перехопити [я бы хотив щось пэрэхопыты
Дайте, пожалуйста, меню Дайте, будь ласка, меню [дайтэ, будь ласка, мэню
Мы бы хотіли заказать Ми хотіли б замовити [мы хотилы б замовыты
- закуску - закуску [закуску
- суп - суп [суп
- мясное второе блюдо - м'ясну другу страву [м-ясну другу страву
- говядину - яловичину [яловычыну
- свинину - свинину [свыныну
- телятину - телятину [тэлятыну
- рыбу - рибу [рыбу
Где я могу поесть? Де я можу поїсти? [дэ я можу пойисты?]
- мороженое - морозиво [морозыво]
- сок - сік [сик]
- чашку кофе - чашку кави [чашку кавы]
- чая - чаю [чаю]
- немного вина - трохи вина [трохы вына]
Я очень люблю Мені дуже подобаються [мэни дужэ подобаються]
- сосиски - сосиски [сосыскы]
- курицу - курка [курка]
- жареный картофель - смажена картопля [смажэна картопля]
Я угощаю Я пригощаю [я прыгощаю]
Каждый платит за себя Кожен платить за себе [кожэн платыть за сэбэ]
- мороженое - морозиво [морозыво]

Магазин / Магазин [магазын]

Русский Украинский Транскрипция на русском
Где я могу купить Де можна купити [дэ можна купыты]
- продукты - продукти [продукты]
- напитки - напої [напойи]
- хлеб - хліб [хлиб]
- конфеты - цукерки [цукэркы]
- мясо - м'ясо [м-ясо]
- рыбу - рибу [рыбу]
- фрукты - фрукти [фрукты]
- овощи - овочі [овочи]
- сахар - цукор [цукор]
- макароны - макарони [макароны]
- вино - вино [выно]
- сигареты - цигарки [цыгаркы]
Где находится Де знаходиться [дэ знаходыться]
- торговый центр - торгівельний центр [торгивэльный цэнтр]
- продуктовый магазин - продуктовий магазин [продуктовый магазын]
Напишите цену Напишіть ціну [напышить цину]
Мой размер - 50 Мій розмір - 50 [мий розмир - п-ятдэсятый, п-ятдэсят]
Я хотел бы примерять Я б хотів поміряти [я б хотив помиряты]
- этот пиджак - цей піджак [цэй пиджак]
Я хотел бы приобрести Я б хотів придбати [я б хотив прыдбаты]
- костюм - костюм [костюм]
- штаны - штани [штаны]
- юбку - спідницю [спидныцю]
- куртку - куртку [куртку]
- пальто - пальто [пальто]
- платье - сукня [сукня]
- книгу - книгу [кныгу]
- марку - марку [марку]
- ювелирные изделия - ювелірні вироби [ювелирни выробы]
- телевизор - телевізор [тэлэвизор]
- видеомагнитофон - відеомагнітофон [видэомагнитофон]
- радиоприемник - радіоприймач [радиопрыймач]
- фотоапарат - фотоапарат [фотоапарат]
Что вы мне посоветуете? Що ви мені порадите? [що вы мэни порадытэ]
У вас есть карта-схема города? Чи є у вас карта-схема міста? [чы є у вас карта-схема миста]
Сколько это стоит Скільки це коштує? [скилькы цэ коштує]
Сдачи не надо Здачі не треба [здачи нэ трэба]

В городе / В місті [в мисти]

Русский Украинский Транскрипция на русском
Извините, как мне пройти к ... Вибачте, як пройти до... [выбачтэ, як пройты до...]
Извините, я заблудился Вибачте, я заблукав [вибачте, я заблукав]
Я не знаю дороги Я не знаю дороги [я нэ знаю дорогы]
Это далеко отсюда? Це далеко звідси? [цэ далеко звидсы]
Я ищу улицу Я шукаю вулицю [я шукаю вулыцю]
Где я могу сесть на Де мені сісти на [дэ мени систы на]
- автобус Љ...? - автобус Љ...? [автобус номэр]
Вы не скажите, когда выходить? Не підкажете, коли мені виходити? [нэ пидкажэтэ, колы мэни выходыты]
Где находится ближайшая станция метро? Де знаходиться найближча станція метро? [де знаходыться найблыжча станция мэтро]
Где стоянка такси? Де зупинка таксі? [дэ зупынка такси]
Отвезите меня Відвезіть мене [видвэзить мэнэ]
- в аэропорт - до аеропорту [до аэропорту]
- по адресу... - за адресою... [за адрэсою...]
Остановитесь здесь, пожалуйста Зупиніться тут, будь ласка [зупыниться тут, будь ласка]
Сколько стоит проїзд? Скільки коштує проїзд? [скилькы коштуе пройизд]
Мне нужно на вокзал Мені потрібно на вокзал [мэни потрібно на вокзал]
Где находится справочное бюро? Де знаходиться довідкове бюро? [дэ знаходыться довидковэ бюро]
Где расписание? Де розклад? [дэ розклад]
Где камера хранения? Де камера схову? [дэ камера схову]

Болезнь, вызов врача, аптека / Хвороба, виклик лікаря, аптека [хвороба, выклык ликаря, аптэка]

Русский Украинский Транскрипция на русском
Я плохо себя чувствую Я почуваю себе погано [я почуваю сэбэ погано]
У меня температура У мене температура [у мэнэ тэмпэратура]
У меня болит зуб У мене болить зуб [у мэнэ болыть зуб]
Очень болит голова Дуже болить голова [дужэ болыть голова]
Боль в спине Біль у спині [Биль у спыни]
- в ноге - в нозі [в нози]
- в руке - в руці [в руци]
- в груди - в грудях [в грудях]
У меня что-то У мене щось [у мэнэ щось]
- с желудком - із шлунком [из шлунком]
Я простудился Я застудився [я застудывся]
У меня кашель У мене кашель [у мэнэ кашэль]
Где здесь хирургическое отделение? Де хірургічне відділення? [дэ хирургичнэ виддилэння]
У меня рвота У мене блювота [у мэнэ блювота]
Мне надо обратиться к Мені треба звернутися до [мэни трэба звэрнутыся до]
- терапевту - терапевта [тэрапевта]
- хирургу - хірурга [хирурга]
- невропатологу - невропатолога [нэвропатолога]
- зубному врачу - зубного лікаря [зубного ликаря]
Я хочу заказати очки Я хочу замовити окуляри [я хочу замовыты окуляры]
Где ближайшая аптека Де найближча аптека [дэ найблыжча аптэка]
- неотложная помощь - невідкладна допомога [нэвидкладна допомога]
- больница - лікарня [ликарня]

Примеры / Приклади [прыклады]

1. Где стоянка такси?

Де зупинка таксі?

[Дэ зупынка такси?]

Суржык:

Де стоянка такси?

[дэ стоянка такси]

Де стоянка таксі?

[Дэ (де) стоянка такси]

2. Это далеко отсюда?

Це далеко звідси?

[цэ далеко звидсы?]

Суржык:

Это далеко звідси?

[это далеко звидсы]

Nikishov Olexandr

Phrasebook SURZHIKA

Content

Instead of entry. Formation of surzhik from Ukrainian and Russian languages.

Months

Days of the week

Time

Signs, inscriptions

Numerals

Common expressions

The border

Thanks

Apology

Requests

Consent, Denial

Wishes

Greetings, acquaintance, appeal

About myself, about others

Business contacts

Mail, telephone, telegraph

Restaurant, cafe

Score

In the town

Disease, doctor's call, pharmacy

Instead of entry

Formation of surzhik from Ukrainian and Russian languages.

They speak on surzhik mixing Russian with Ukrainian languages ??or an arbitrary mixture of words from these two languages, or, most often, intervening in the Ukrainian language subjects and predicates of the Russian language. The pronunciation of Russian and Ukrainian words "processed" from Russian into Ukrainian and vice versa from Ukrainian into Russian is also used.

As for spelling, Surzhik has the Ukrainian alphabet and the "Russian alphabet" at the same time, and sometimes the words of one language are written to the alphabet another language, often in Eastern Ukraine due to the distribution of words and the study of the Ukrainian language in schools - Russian words in Ukrainian letters.

The history of surgeon is ancient and interesting. Even an initial acquaintance with the Bulgarian language in the first place leads to the identification of surzhik in this language, which was formed in the late Middle Ages during the resettlement of Bulgarians among the Danube Slavs. Chronicles also suggest that surzhik existed in the Middle Dnieper at the time of Kievan Rus. In this case, it is possible that Ukrainian and Old Russian (the language of the "Russians" of the Late Middle Ages and the beginning of the New Time) languages appeared on the basis of surzhik. It is known that as a mixture of these two languages, surzhik has existed since at least the end of the 19th century, and this is most likely the secondary occurrence of surzhik.

At present, surzhik is essentially a "third state language," as some citizens of Ukraine say. This is an unrecognized language spoken by a significant part of the population of Ukraine, and at the same time this language is unrecognized - scientific, and indeed any studies and publications on it can easily be counted on the fingers of one hand.

Months / Месяцы [mesyatsy] / Місяці [misyatsi]

English Russian language Russian language transcription Ukrainian language Ukrainian transcription
January Январь [Yanvar'] Січень [Sichen']
February Февраль [Fevral'] Лютий [Lyutyy]
March Март [Mart] Березень [Berezen']
April Апрель [Aprel'] Квітень [Kviten']
May Май [May] Травень [Traven']
June Июнь [Iyun'] Червень [Cherven']
July Июль [Iyul'] Липень [Lypen']
August Август [Avgust] Серпень [Serpen']
September Сентябрь [Sentyabr'] Вересень [Veresen']
October Октябрь [Oktyabr'] Жовтень [Zhovten]
November Ноябрь [Noyabr'] Листопад [Lystopad]
December Декабрь [Dekabr'] Грудень [Hruden']

Days of the week / Дни недели [dni nedeli]/ Дні тижня [dni tyzhnya]

English Russian language Russian language transcription Ukrainian language Ukrainian transcription
Monday Понедельник [Ponedel'nik] Понеділок [Ponedilok]
Tuesday Вторник [Vtornik] Вівторок [Vivtorok]
Wednesday Среда [Sreda] Середа [Sereda]
Thursday Четверг [Chetverg] Четверг [Chetverg]
Friday Пятница [Pyatnitsa] П'ятница [P'yatnytsa]
Saturday Суббота [Subbota] Субота [Subota]
Sunday Воскресенье [Voskresen'ye] Неділя [Nedilya]

Time / Время [Vremya] / Час [chas]

English Russian language Russian language transcription Ukrainian language Ukrainian transcription
minute минута [minuta] хвилина [khvylyna]
hour час [chas] година [hodyna]
era сутки [sutki] доба [doba]
around the clock круглосуточно [kruglosutochno] цілодобово [tsilodobovo]
week неделя [nedelya] тиждень [tyzhden]
month месец [mesets місяць [misyats]
year год [god] рік [rik]
today сегодня [segodnya] сьогодні [sohodni]
tomorrow завтра [zavtra] завтра [zavtra]
day before yesterday позавчера [pozavchera] позавчора [pozavchora]
afternoon после обеда [posle obeda] після обіду [pislya obidu]
last year в прошлом году [v proshlom godu] у минулому році [u mynulomu rotsi]
next year в будущем году [v budushchem godu] у наступному році [u nastupnomu rotsi]
long давно [davno] давно [davno]
recently недавно [nedavno] недавно [nedavno]
now сейчас [seychas] зараз [zaraz]
in two days через два дня [cherez dva dnya] за два дні [za dva dni]
seven o'clock сем часов [sem chasov] сьома година [soma hodyna]
half past eight сем тридцать [sem tridtsat'] пів на восьму [piv na vosmu]
in ten minutes за десять минут [za desyat' minut] за десять хвилин [za desyat khvylyn]
yesterday вчера [vchera] вчора [vchora]
day after tomorrow послезавтра [poslezavtra] післязавтра [pislyazavtra]
in the morning утром [utrom] вранці [vrantsi]
a day днем [Dnem] удень [Uden]
in the evening вечером [Vecherom] увечорі [Uvechori]
tonight сегодня вечером [segodnya vecherom] сьогодні увечорі [sohodni uvechori]
this week на этой недели [na etoy nedeli] на цьому тижні [na tsomu tyzhni]
in ten minutes eleven без десяти одинадцать [bez desyati odinadtsat'] за десять хвилин одинадцята [za desyat khvylyn odynadtsyata]
exactly at five ровно в пять [rovno v pyat'] рівно о пятій [rivno o pyatiy]
in the spring весной [Vesnoy] навесні [Navesni]
in summer летом [Letom] влітку [Vlitku]
in winter зимой [Zimoy] взимку [Vzymku]
in the fall осенью [osen'yu] восени [Voseny]
3 years ago 3 года назад [3 goda nazad] 3 роки тому [3 roky tomu]
last week на прошлой недели [na proshloy nedeli] минулого тижня [mynuloho tyzhnya]
next week На следующей недели [Na sleduyushchey nedeli] наступного тижня [nastupnoho tyzhnya]
on Monday в понедельник [v ponedel'nik] в понеділок [v ponedilok]
January 2nd 2 -го января [2 -go yanvarya] 2-го січня [2-ho sichnya]
this year в этом году [v etom godu] цього року [tsoho roku]
recently в последнее время [v posledneye vremya] останнім часом [ostannim chasom]
for some time в течении некоторого времени [v techenii nekotorogo vremeni] на протязі якогось часу [na protyazi yakohos chasu]
in 1989 В 1989 году [V 1989 godu] в 1989 році [v 1989 rotsi]

Signs, inscriptions / Вывески, надписи [vyveski, nadpisi] / Вивіски, написи [vyvisky, napysy]

English Russian language Russian language transcription Ukrainian language Ukrainian transcription
Entrance выход [vykhod вихід [vykhid]
Exit вход [vkhod вхід [vkhid]
Pull К себе [K sebe До себе [Do sebe]
From myself От себя [Ot sebya Від себе [Vid sebe]
openly открыто [otkryto відкрито [vidkryto]
Closed закрыто [zakryto зачинено [zachyneno]
Day off Выходной день [Vykhodnoy den' Вихідний день [Vykhidnyy den']
Without a lunch break Без перерва на обед [Bez pererva na obed Без обідньої перерви [Bez obidnoyi perervy]
No days off Без выходных дней [Bez vykhodnykh dney Без вихідних днів [Bez vykhidnykh dniv]
Free admission Вход бесплатный [Vkhod besplatnyy Вхід безкоштовний [Vkhid bezkoshtovnyy]
cash register касса [kassa каса [kasa]
self-service самообслуживание [samoobsluzhivaniye самообслуговування [samoobsluhovuvannya]
control контроль [kontrol' контроль [kontrol']
Sale of goods at discounted prices Продажа товаров по сниженым ценам [Prodazha tovarov po snizhenym tsenam Продаж товарів за зниженими цінами [Prodazh tovariv za znyzhenymy tsinamy]
Don't touch! Не трощать руками! [Ne troshchat' rukami! Не торкатися! [Ne torkatysya!]
Don't lean! Не облокачиваться! [Ne oblokachivat'sya! Не спиратися! [Ne spyratysya!]
Office login Служебный вход [Sluzhebnyy vkhod Службовий вхід [Sluzhbovyy vkhid]
Third-party sign-in is forbidden Посторонним вход запрещен [Postoronnim vkhod zapreshchen Стороннім вхід заборонений [Storonnim vkhid zaboronenyy]
toilet туалет [tualet туалет [tualet]
- female - женский - [zhenskiy - жіночий [zhinochyy]
- male - мужской - [muzhskoy - чоловічий [cholovichyy]
cafe кафе [kafe кафе [kafe]
Buffet, diner Буфет, закусочная [Bufet, zakusochnaya Буфет, закусочна [Bufet, zakusochna]
restaurant ресторан [restoran ресторан [restoran]
Concert, performance Концерт, представление [Kontsert, predstavleniye Концерт, вистава [Kontsert, vystava]
Entrance выход [vykhod вихід [vykhid]
Exit вход [vkhod вхід [vkhid]
Pull К себе [K sebe До себе [Do sebe]
wardrobe гардероб [garderob гардероб [harderob]
Pre-sale Предваритель-ная продажа [Predvaritel'-naya prodazha Попередній продаж [Poperedniy prodazh]
All tickets sold Все билеты проданы [Vse bilety prodany Всі квитки продані [Vsi kvytky prodani]
administrator Администра-тор [Administra-tor адміністратор [administrator]
Information desk Справочное бюро [Spravochnoye byuro Довідкове бюро [Dovidkove byuro]
Customs таможня [tamozhnya митниця [mytnytsya
Checking passports (passports) Проверка паспартов [Proverka paspartov Перевірка пашпортів (паспортів) [Perevirka pashportiv (pasportiv)
Landing Выход на посадку [Vykhod na posadku Вихід на посадку [Vykhid na posadku]
Emergency exit Запасной выход [Zapasnoy vykhod Запасний вихід [Zapasnyy vykhid]
Passenger registration Регистрация пассажиров [Registratsiya passazhirov Реєстрація пасажирів [Reyestratsiya pasazhyriv]
- to flight number - на рейс номер [na reys nomer - на рейс номер - [na reys nomer]
Departure, departure Вылет, отправление [Departure, departure

Виліт, відправлення

[Vylit, vidpravlennya]
arrival прилет [prilet приліт [prylit]
Do not smoke! Не курить! [Ne kurit'! Не палити! [Ne palyty!
Fasten your seat belts! Застегните ремни! [Zastegnite remni! Застібніть ремені! [Zastibnit remeni!]


fire пожар [pozhar пожежа [pozhezha]
flammable огнеопасно [ogneopasno вогненебезпечно [vohnenebezpechno]
extinguisher огнетушитель [ognetushitel' вогнегасник [vohnehasnyk]
Fire escape stairs Пожарная лестница [Pozharnaya lestnitsa Пожежні сходи [Pozhezhni skhody]
Car parking Стоянка автомобилей [Stoyanka avtomobiley Стоянка автомобілів [Stoyanka avtomobiliv
No Camping Стоянка запрещена [Stoyanka zapreshchena Стоянка заборонена [Stoyanka zaboronena]
Check-out is not allowed Вход (вьезд) запрещен [Vkhod (v'yezd) zapreshchen Виїзд (в'їзд) заборонено [Vyyizd (v'yizd) zaboroneno]
Detour обьезд [ob'yezd об'їзд [ob'yizd]
Stand (for pedestrians) Стойте (для пешеходов) [Stoyte (dlya peshekhodov) Стійте (для пішеходів) [Stiyte (dlya pishekhodiv)]
go идите [idite ідіть [idit']
wardrobe гардероб [garderob гардероб [harderob
Pre-sale Предваритель-ная продажа [Predvaritel'-naya prodazha Попередній продаж [Poperedniy prodazh
All tickets sold Все билеты проданы [Vse bilety prodany Всі квитки продані [Vsi kvytky prodani

Numerals / Числительные [chislitel'nyye] / Числівники [chyslivnyky]

English Russian language Russian language transcription Ukrainian language Ukrainian transcription
zero ноль [nol'] нуль [nul]
one один [odin] один [odyn]
two два [dva] два [dva]
three три [tri] три [try]
four четыри [chetyri] чотири [chotyry]
five пять [pyat'] пять [pyat]
six шесть [shest'] шість [shist]
seven семь [sem'] сім [sim]
eight восем [vosem] вісім [visim]
nine девять [devyat'] дев'ять [dev'yat']
ten десять [desyat'] десять [desyat']
eleven одинадцать [odinadtsat'] одинадцять [odynadtsyat']
twelve двинадцать [dvinadtsat'] дванадцять [dvanadtsyat']
thirteen тринадцать [trinadtsat'] тринадцять [trynadtsyat']
fourteen четырнадцать [chetyrnadtsat'] чотирнадцять [chotyrnadtsyat']
fifteen пятнадцать [pyatnadtsat'] пятнадцять [p'yatnadtsyat']
sixteen шестнадцать [shestnadtsat'] шістнадцять [shistnadtsyat']
seventeen семнадцать [semnadtsat'] сімнадцять [simnadtsyat']
eighteen восемнадцать [vosemnadtsat'] вісімнадцять [visimnadtsyat']
nineteen девятнадцать [devyatnadtsat'] девятнадцять [devyatnadtsyat']
twenty двадцать [dvadtsat'] двадцять [dvadtsyat']
twenty one двадцять один [dvadtsyat' odin] двадцять один [dvadtsyat odyn']
twenty-two двадцать два [dvadtsat' dva] двадцять два [dvadtsyat dva']
thirty тридцать [tridtsat'] тридцять [trydtsyat']
forty сорок [sorok] сорок [sorok]
fifty пятьдесят [pyat'desyat] пятдесят [pyatdesyat]
sixty шестьдесят [shest'desyat] шістдесят [shistdesyat]
seventy семьдесят [sem'desyat] сімдесят [simdesyat]
eighty восемьдесят [vosem'desyat] вісімдесят [visimdesyat]
ninety девяносто [devyanosto] дев'яносто [dev'yanosto]
hundred сто [sto] сто [sto]
two hundred двести [dvesti] двісті [dvisti]
three hundred триста [trista] триста [trysta]
four hundred четыресто [chetyresto] чотириста [chotyrysta]
five hundred пятьсот [pyat'sot] пятсот [pyatЈsot]
six hundred шестьсот [shest'sot] шістсот [shistЈsot]
seven hundred семьсот [sem'sot] сімсот [simsot]
eight hundred восемьсот [vosem'sot] вісімсот [visimsot]
nine hundred девятьсот [devyat'sot] дев'ятсот [dev'yatЈsot]
thousand тысяча [tysyacha] тисяча [tysyacha]
hundred thousand сто тысяч [sto tysyach] сто тисяч [sto tysyach]
million миллион [million] мільйон [milyon]
one percent один процент [odin protsent] один відсоток [odyn vidsotok]
half половина [polovina] половина [polovyna]

Common expressions / Распространенные выражения [Rasprostranennyye vyrazheniya] / Поширені вирази [poshyreni vyrazy]

English Russian language Russian language transcription Ukrainian language Ukrainian transcription
Now, without delay Сейчас, не откладывая [Seychas, ne otkladyvaya] Зараз, не відкладая [Zaraz, ne vidkladaya]
You're welcome Не стоит благодарности [Ne stoit blagodarnosti] Не варто подяки [Ne varto podyaky]
Now, without delay Что вы сказали? [Chto vy [skazali?] Зараз, не відкладая [Zaraz, ne [vidkladaya]
You're welcome Мне повезло [Mne povezlo] Не варто подяки [Ne varto podyaky]
What did you say? Не повезло [Ne povezlo] Що ви сказали? [Shcho vy skazaly?]
I was fortunate Я в отчаянии [YA v otchayanii] Мені пощастило [Meni poshchastylo]
Not lucky Приходите еще [Prikhodite yeshche] Не пощастило [Ne poshchastylo]
I'm desperate С удовольствием [S udovol'stviyem] Я у відчаї [YA u vidchayi]
Come again Хватит, достаточно [Khvatit, dostatochno] Приходьте ще [Prykhodte shche]
Gladly Не отчаивайтесь [Ne otchaivaytes'] Залюбки [Zalyubky]
Enough Я волнуюсь [YA volnuyus'] Досить [Dosyt]
Don't despair Дайте пройти [Dayte proyti] Не впадайте у відчай [Ne vpadayte u vidchay
I worry Повторите, пожалуйста [Povtorite, pozhaluysta] Я хвилююсь [YA khvylyuyus
Let go Медленее, пожалуйста [Medleneye, pozhaluysta] Дозвольте пройти [Dozvolte proyty]
Please repeat Минутку [Minutku] Повторіть, будь ласка [Povtorit, bud'-' laska]
Slowly, please Не вешайте трубку [Ne veshayte trubku] Повільніше, будь ласка [Povilnishe, bud laska]
A minute ... Могу я поговорить с... [Mogu ya pogovorit' s...] Хвилинку... [Khvylynku...]
Do not hang up Подождите меня [Podozhdite menya] Не вішайте слухалку [Ne vishayte slukhalku]
Can I talk to... О вкусах не спорят [O vkusakh ne sporyat] Можу я поговорити з... [Mozhu ya pohovoryty z...]
Wait for me Все может быть [Vse mozhet byt'] Почекайте мене [Pochekayte mene]
No accounting for tastes Как это будет по-английски [Kak eto budet po-angliyski] Про смаки не сперечаються [Pro smaky ne sperechayutsya]

Border / Граница [Granitsa] / Кордон [kordon]

English Russian language Russian language transcription Ukrainian language Ukrainian transcription
I have a 14 day entry visa У меня вьездная виза сроком на 14 дней [U menya v'yezdnaya viza srokom na 14 dney] У мене в'їздна віза строком на ...14 днів [U mene v'yizdna viza strokom na ...14 dniv]
for... 14 days сроком на 14 дней [srokom na 14 dney] строком на ...14 днів [strokom na ...14 dniv
We have a transit visa to travel through... У меня транзитная виза на проїзд через [U menya tranzitnaya viza na proн?zd cherez] У нас транзитна віза на проїзд через... [U nas tranzytna viza na proyizd cherez...]
How to get to customs? Как пройти к таможне? [Kak proyti k tamozhne?] Як пройти до митниці? [Yak proyty do mytnytsi?]
Where is the baggage inspected? Где досматривают багаж? [Gde dosmatrivayut bagazh? Де оглядають багаж? [De ohlyadayut' bahazh?]
Here is my luggage Вот мой багаж [Vot moy bagazh] Ось мій багаж [Os miy bahazh]
- passport - паспорт [- pasport] - пашпорт

(паспорт) - [pashport

(pasport)]
(passport) - виза [- viza - віза - [viza]
- visa - декларация [- deklaratsiya] - декларація - [deklaratsiya
- declaration Какой курс обмена...на... [Kakoy kurs obmena...na...] Який курс обміну

...на... [Yakyy kurs obminu

...na...]
What is the exchange rate Что мне открыть? [Chto mne otkryt'?] Що мені відкрити? [Shcho meni vidkryty?]
...on... Это мои личные вещи [Eto moi lichnyye veshchi] Це мої особисті речі [Tse moyi osobysti rechi]
What do I open? У меня нет ничего, облагающегося пошлиной [U menya net nichego, oblagayushchegosya poshlinoy] У мене немає нічого, що обкладають митом [U mene nemaye nichoho, shcho obkladayut mytom]
These are my personal things Там есть хрупкие предметы [Tam yest' khrupkiye predmety] Там є крихкі речі [Tam ye krykhki rechi]
I have nothing chargeable У меня есть оружие, вот разрешение [U menya yest' oruzhiye, vot razresheniye] У мене є зброя, ось дозвіл [U mene ye zbroya, os dozvil]
There are fragile things Я не знал [YA ne znal] Я не знав [YA ne znav]
I have a weapon, here's the resolution Это не мое [Eto ne moye] Це не моє [Tse ne moye]
I did not know Где нужно расписаться [Gde nuzhno raspisat'sya] Де потрібно розписатися [De potribno rozpysatysya]
It's not mine Сколько я должен заплатить? [Skol'ko ya dolzhen zaplatit'?] Скільки я повинен сплатити? [Skilky ya povynen splatyty?]

Thanks / Благодарность [Blagodarnost'] / Вдячність [Podyaka]

English Russian language Russian language transcription Ukrainian language Ukrainian transcription
thank you Спасибо [Spasibo] Дякую [Dyakuyu]
Thanks for... Спасибо за... [Spasibo za...] Дякую за... [Dyakuyu za...]
I am grateful to you Я вам благодарен [YA vam blagodaren] Я вам вдячний [YA vam vdyachnyy]
- for your kindness - за вашу доброту [- za vashu dobrotu]

- за вашу доброту [- za vashu dobrotu]
- for your gift - за ваш подарок - [za vash podarok] - за ваш подарунок - [za vash podarunok
- for your help - за вашу помощь [- za vashu pomoshch'] - за вашу допомогу [- za vashu dopomohu
I will be grateful Я буду признателен. [YA budu priznatelen] Я буду вдячний [YA budu vdyachnyy]
Thanks for your attention Благодарю за внимание. [Blagodaryu za vnimaniye] Дякую за увагу [Dyakuyu za uvahu]

Apology / Извинение [izvinenie] / Вибачення [vybachennya]

English Russian language Russian language transcription Ukrainian language Ukrainian transcription
Sorry Извините [Izvinite] Вибачте [Vybachte]
I am very sorry Очень сожалею [Ochen' sozhaleyu] Дуже шкодую [Duzhe shkoduyu]
I'm sorry to bother you Извините за беспокойство [Izvinite za bespokoystvo] Даруйте, що турбую вас [Daruyte, shcho turbuyu vas]
Sorry I'm late Извините за опоздание [Izvinite za opozdaniye] Вибачте, що я запізнився [Vybachte, shcho ya zapiznyvsya]
Sorry I didn't warn you Извините, что не предупредил вас [Izvinite, chto ne predupredil vas] Вибачте, що не попередив вас [Vybachte, shcho ne poperedyv vas]
I'm sorry, it's my fault Простите, это моя вина [Prostite, eto moya vina] Перепрошую, це моя провина [Pereproshuyu, tse moya provyna]

Request / Просьба [Pros'ba] / Прохання [prokhannya]

English Russian language Russian language transcription Ukrainian language Ukrainian transcription
Please let's ... Пожалуйста, дайте... [Pozhaluysta, dayte...] Будь ласка, давайте... [Bud' laska, davayte...]
- do - сделайте... [- sdelayte...] - зробіть [zrobit']
- give me a favor - окажите мне услугу [- okazhite mne uslugu] - надайте мені послугу [nadayte meni posluhu]
Please, help me Будьте любезны, помогите мне [Bud'te lyubezny, pomogite mne] Будьте ласкаві, допоможіть мені [Bud'te laskavi, dopomozhit' meni]
Listen to me Выслушайте меня [Vyslushayte menya] Вислухайте мене [Vyslukhayte mene]
Wake me up tomorrow Разбудите меня завтра [Razbudite menya zavtra] Розбудіть мене завтра Rozbudit' [mene zavtra]
May I ask you Могу я попросить вас [Mogu ya poprosit' vas] Чи можу я попросити вас [Chy mozhu ya poprosyty vas]
Could you ... Не могли бы вы... [Ne mogli by vy...] Не змогли б ви... [Ne zmohly b vy...]
Can I? Можно мне? [Mozhno mne?] Можна мені? [Mozhna meni?]
Can I smoke here? Можно здесь курить? [Mozhno zdes' kurit'?] Можна палити тут? [Mozhna palyty tut?]

Consent, Denial / Согласие, отказ [Soglasiye, otkaz] / Згода, відмова [Zgoda, vidmova]

English Russian language Russian language transcription Ukrainian language Ukrainian transcription
Yes, yes, of course Да, да, конечно [Da, da, konechno Так, так, звичайно [Tak, tak, zvychayno]
Yes, please Да, пожалуй ста с удовольствием [Da, pozhaluy sta s udovol'stviyem Так, будь ласка, з задоволенням [Tak, bud' laska, z zadovolennyam]
Now, a minute Сейчас, минуту [Seychas, minutu Зараз, хвилиночку [Zaraz, khvylynochku]
Good job! К делу! [K delu! До справи! [Do spravy!]
I agree with you Я согласен с тобой [YA soglasen s toboy Я згоден з тобою [YA zЈhoden z toboyu]
Yes, you are right Да, вы правы [Da, vy pravy Так, ви маєте рацію [Tak, vy mayete ratsiyu]
There are no objections Нет возражений [Net vozrazheniy Немає заперечень [Nemaye zaperechen']
I have a different point of view У меня другая точка зрения [U menya drugaya tochka zreniya У мене інша точка зору [U mene insha tochka zoru]
No it is not Нет, это не так [Net, eto ne tak Ні, це не так [Ni, tse ne tak]
I do not agree Я не согласен [YA ne soglasen Я не згоден [YA ne zЈhoden]
I am against it Я против этого [YA protiv etogo Я проти цього [YA proty ts'oho]
No, I object Нет, я возрожаю [Net, ya vozrozhayu Ні, я заперечую [Ni, ya zaperechuyu
I can not Я не могу [YA ne mogu Я не можу [YA ne mozhu
- to do this - сделать этого - [sdelat' etogo - зробити цього [- zrobyty ts'oho]
- agree with you - согласиться с вами - [soglasit'sya s vami - погодитися з вами [- pohodytysya z vamy]
Let's change Поменяем Pomenyayem Змінимо [Zminymo]
Let's change the topic of conversation Давайте поменяем тему разговора [Davayte pomenyayem temu razgovora Змінимо тему розмови [Zminymo temu rozmovy]

Wish / Пожелание [Pozhelaniye] / Побажання [pobazhannya]

English Russian language Russian language transcription Ukrainian language Ukrainian transcription
Wish you Желаю вам [Zhelayu vam] Бажаю вам [Bazhayu vam]
- good luck - удачи [udachi] - удачі [udachi]
- health - здоровья [zdorov'ya] - здоров'я [zdorov'ya
- happiness - щастья [shchast'ya] - щастя [shchastya]
- successes - успехов [uspekhov] - успіхів [uspikhiv]
- all the best - всего хорошого [vsego khoroshogo] - всього кращого [vs'oho krashchoho]
Please accept my best wishes Примите мои наилучшие пожелания. [Primite moi nailuchshiye pozhelaniya] Прийміть мої найкращі побажання [Pryymit' moyi naykrashchi pobazhannya]
I wish you a happy journey Желаю доброго пути. [Zhelayu dobrogo puti] Бажаю щасливої дороги [Bazhayu shchaslyvoyi dorohy]
I wish I had a good time Желаю хорошо провести время. [Zhelayu khorosho provesti vremya] Бажаю добре провести час [Bazhayu dobre provesty chas]
Hold on, don't be alarmed Держись, не вешай нос. [Derzhis', ne veshay nos] Тримайся, не журись [Trymaysya, ne zhurys']
I wish to have a good rest Желаю хорошоотдохнуть. [Zhelayu khoroshootdokhnut'] Бажаю гарно відпочити [Bazhayu harno vidpochyty]
Say hello to your friends Передайте привет своїм друзям. [Peredayte privet svoн?m druzyam] Передавайте привіт своїм друзям [Peredavayte pryvit svoyim druzyam]
Rather recover Поскорей выздоравливай. [Poskorey vyzdoravlivay] Скоріше видужуй [Skorishe vyduzhuy]

Greetings, acquaintance, appeal / Приветствие, знакомство, обращение [Privetstviye, znakomstvo, obrashcheniye] / Вітання, знайомство, звернення [Pryvitannya, znayomstvo, zvernennya]

English Russian language Russian language transcription Ukrainian language Ukrainian transcription
Hello! Здраствуйте! [Zdrastvuyte!] Здраствуйте! [Zdrastvuyte!]
Hi there Привет [Privet] Привіт [Pryvit]
Good to meet you Рад встрече с вами. [Rad vstreche s vami] Радий зустрічі з вами [Radyy zustrichi z vamy]
I am glad to meet you Рад с вами познайомиться. [Rad s vami poznayomit'sya] Радій з вами познайомитися [Radiy z vamy poznayomytysya]
Please meet my friend Пожалуйста, познайомтесь с моим другом. [Pozhaluysta, poznayomtes' s moim drugom] Прошу, познайомтесь з моїм другом [Proshu, poznayomtes' z moyim druhom]
- with my wife - с моей женой [s moyey zhenoy - з моєю дружиною [z moyeyu druzhynoyu]
- with my husband - с моим мужем [s moim muzhem] - з моїм чоловіком [z moyim cholovikom]
Good morning Доброе утро [Dobroye utro] Доброго ранку [Dobroho ranku]
- day - день [den'] - дня [dnya]
- in the evening - вечер [vecher] - вечора [vechora]
How are you? Как дела? [Kak dela?] Як справи? [Yak spravy?]
Let me recommend your director Разрешите представить вам моего директора. [Razreshite predstavit' vam moyego direktora] Дозвольте відрекомендувати вам свого директора [Dozvol'te vidrekomenduvaty vam svoho dyrektora]
Recommend me, please Представьте меня, пожалуйста. [Predstav'te menya, pozhaluysta] Відрекомендуйте мене, будь ласка [Vidrekomenduyte mene, bud' laska]
Too much for me Мне много. [Mne mnogo] Мені забагато [Meni zabahato
Ladies and gentlemen Дамы и господа [Damy i gospoda] Пані і панове [Pani i panove]
Dear friends Дорогие друзья [Dorogiye druz'ya] Дорогі друзі [Dorohi druzi]
Dear guests! Уважаемые гости! [Uvazhayemyye gosti!] Шановні гості! [Shanovni hosti!]
Mr Head Господин представитель [Gospodin predstavitel'] Пане голово [Pane holovo]

About myself, about others / О себе, о других [O sebe, o drugikh] / Про себе, про інших [Pro sebe, pro inshykh]

English Russian language Russian language transcription Ukrainian language Ukrainian transcription
I Я [YA] Я [YA]
I'm from Я с [YA s] Я з [YA z]
I am 28 years old Мне 28 лет [Mne 28 let] Мені 28 років [Meni 28 rokiv]
I live in... Я живу в ... [YA zhivu v ...] Я живу в... [YA zhyvu v...]
I'm a doctor (specialty) Я врач (по профессии) [YA vrach (po professii)] Я лікар (за фахом) [YA likar (za fakhom)]
- economist - экономист [ekonomist] - економіст [ekonomist]
I am married Я женат [YA zhenat] Я одружений [YA odruzhenyy]
I have a family У меня есть семья [U menya yest' sem'ya] У мене є сім'я [U mene ye sim'ya]
I have two children (daughter and son) У меня двое детей дочь и сын) [U menya dvoye detey doch' i syn)] У мене двоє дітей (донька і син) [U mene dvoye ditey (don'ka i syn)]
I'm not married Я не женат (не замужем) [YA ne zhenat (ne zamuzhem)] Я не одружений

(незаміжня) [YA ne odruzhenyy

(nezamizhnya)]
(unmarried) Я разведен [YA razveden Я розлучений YA rozluchenyy
I am divorced Я сейчас не работаю [YA seychas ne rabotayu] Я зараз не працюю YA zaraz ne pratsyuyu
I'm not working right now Я понимаю по-английски [YA ponimayu po-angliyski Я розумію по-англійськи [YA rozumiyu po-anhliys'ky]
I understand English Это мой первый визит [Eto moy pervyy vizit] Це мій перший візит [Tse miy pershyy vizyt]
This is my first visit Сколько вам лет? [Skol'ko vam let?] Скільки вам років? [Skil'ky vam rokiv?]
How old are you? Кем вы работаете? [Kem vy rabotayete?] Ким ви працюєте? [Kym vy pratsyuyete]
What do you do for a living? Где вы живете? [Gde vy zhivete?] Де ви мешкаєте? [De vy meshkayete]
Where do you live? Ваш адрес? [Vash adres?] Ваша адреса? [Vasha adresa]
Your address? Чем вы увликаетесь? [Chem vy uvlikayetes'?] Чим ви захоплюєтесь? [Chym vy zakhoplyuyetes']

Business contacts / Деловые контакты [Delovyye kontakty] / Ділові контакти [dilovi kontakty]

English Russian language Russian language transcription Ukrainian language Ukrainian transcription
I am a specialist in the field Я специалист в области [YA spetsialist v oblasti] Я фахівець (спеціаліст) в галузі [YA fakhivets (spetsialist) v haluzi]
- Agriculture - сельского хозяйства [sel'skogo khozyaystva] - сільського господарства [silskoho hospodarstva]
- industry - промышленности [promyshlennosti] - промисловості [promyslovosti]
- electronics - электроники [elektroniki] - електролніки [elektrolniky]
- computers - компютеров [kompyuterov] - компютерів [kompyuteriv]
- medicine - медицины [meditsiny] - медицини [medytsyny]
- trade - торговли [torgovli] - торгівлі [torhivli]
- food industry - пищевой промышленности [pishchevoy promyshlennosti] - харчової промисловості [kharchovoyi promyslovosti]
- light industry - легкой промышленности [legkoy promyshlennosti] - легкої промисловості [lehkoyi promyslovosti
- chemistry - химии [khimii] - хімії [khimiyi]
- biology - биологии [biologii] - біології [biolohiyi]
We would like to establish a business community with Мы бы хотіли установить деловое сотрудничество с [My by khotнli ustanovit' delovoye sotrudnichestvo s] Ми бажали б встановити ділове співтовариство з [My bazhaly b vstanovyty dilove spivtovarystvo z]
- your company - вашей фирмой [vashey firmoy] - вашою фірмою [vashoyu firmoyu]
- your business - вашим предприятием [vashim predpriyatiyem] - вашим підприємством [vashym pidpryyemstvom]
- by your bank - вашим банком [vashim bankom] - вашим банком [vashym bankom]
- your exchange - вашей биржей [vashey birzhey] - вашою біржею [vashoyu birzheyu]
- your representative - вашим представителем [vashim predstavitelem] - вашим представником [vashym predstavnykom]
We suggest discussing your suggestions Мы предлагаем обсудить ваши предложения [My predlagayem obsudit' vashi predlozheniya] Ми пропонуємо обговорити ваші пропозиції [My proponuyemo obhovoryty vashi propozytsiyi]
- contact us - святитесь с нами [svyatites' s nami] - звяжіться з нами [zvyazhitsya z namy]
- Report your plans - сообщите ваши условия [soobshchite vashi usloviya] - повідомте про ваші плани [povidomte pro vashi plany]
- state your conditions - сообщите ваши условия - [soobshchite vashi usloviya] - повідомте ваші умови - [povidomte vashi umovy]
What are the taxes for this activity? Какие налоги на этот вид деятельности? [Kakiye nalogi na etot vid deyatel'nosti?] Які податки на цей вид діяльності? [Yaki podatky na tsey vyd diyalnosti?]
Our company deals with modern technologies Наша фирма занимается современными технологиями [Nasha firma zanimayetsya sovremennymi tekhnologiyami] Наша фірма займається сучасними технологіями [Nasha firma zaymayetsya suchasnymy tekhnolohiyamy]
Who are your trading partners? Кто ваши торгове партнеры? [Kto vashi torgove partnery?] Хто ваші торгові партнери? [Khto vashi torhovi partnery?]
We buy ... Мы закупам... [My zakupam...] Ми закуповуємо... [My zakupovuyemo...]
- raw materials - сырье [syr'ye] - сировину [syrovynu]
- rounded - круглый лес [kruglyy les] - кругляк [kruhlyak]
- finished products - готовую продукцию [gotovuyu produktsiyu] - готову продукцію [hotovu produktsiyu]
- agricultural products - сельхозпродукцию [sel'khozproduktsiyu] - сільськогосподарську продукцію [silskohospodarsku produktsiyu]
- oil - нефть [neft'] - нафту [naftu]
- natural gas - природный газ [prirodnyy gaz] - природний газ [pryrodnyy haz]
- machinery and machine tools - технику и станки [tekhniku i stanki] - техніку та станки [tekhniku ta stanky]
- spare parts - запасне части [zapasne chasti] - запасні частини [zapasni chastyny]
- contact us - святитесь с нами [svyatites' s nami] - звяжіться з нами [zvyazhitsya z namy]
- Report your plans - сообщите ваши условия [soobshchite vashi usloviya] - повідомте про ваші плани [povidomte pro vashi plany]
I am a specialist in the field Я специалист в области [YA spetsialist v oblasti] Я фахівець (спеціаліст) в галузі [YA fakhivets (spetsialist) v haluzi]

Mail, telephone, telegraph / Почта, телефон, телеграф [Pochta, telefon, telegraf]/ Пошта, телефон, телеграф [Poshta, telefon, telehraf]

English Russian language Russian language transcription Ukrainian language Ukrainian transcription
Write your address in block letters Напишите ваш адрес печатними буквами [Napishite vash adres pechatnimi bukvami] Напишіть вашу адресу друкованими літерами [Napyshit vashu adresu drukovanymy literamy]
I want to send a letter abroad by express mail Я хочу отправить письмо за границу экспресс-почтой [YA khochu otpravit' pis'mo za granitsu ekspress-pochtoy] Я хочу відправити лист за кордон експес-поштою [YA khochu vidpravyty lyst za kordon ekspes-poshtoyu]
How much is a stamped envelope? Сколько стоит конверт с маркой? [Skol'ko stoit konvert s markoy?] Скільки коштує конверт з маркою? [Skilky koshtuye konvert z markoyu?]
We will send these documents by registered mail Мы пошлем эти документы заказным письмом [My poshlem eti dokumenty zakaznym pis'mom] Ми надішлемо ці документи рекомендованим листом [My nadishlemo tsi dokumenty rekomendovanym lystom]
You can book a long distance call with... Вы можете заказати междугородний розговор с ... [Vy mozhete zakazati [mezhdugorodniy rozgovor s ...] Ви можете замовити міжміську розмову з ... [Vy mozhete zamovyty mizhmisku rozmovu z ...]
Can I call you? Могу я позвонить от вас? [Mogu ya pozvonit' ot vas?] Чи можу я зателефонувати від вас? [Chy mozhu ya zatelefonuvaty vid vas?]
Where's the Vending Machine? Где телефон-автомат? [Gde telefon-avtomat?] Де телефон-автомат? [De telefon-avtomat?]
I can't call, my phone is busy Не могу додзвониться, телефон занят [Ne mogu dodzvonit'sya, telefon zanyat] Не можу додзвонитися, телефон зайнятий Ne mozhu dodzvonytysya, telefon zaynyatyy]

Restaurant, cafй / Ресторан, кафе [Restoran, kafe] / Ресторан, кафе [Restoran, kafe]

English Russian language Russian language transcription Ukrainian language Ukrainian transcription
Where can I eat? Где я могу поесть? [Gde ya mogu poyest'?] Де я можу поїсти? [De ya mozhu poyisty?]
Is this table free? Этот столик свободен? [Etot stolik svoboden?] Цей столик вільний? [Tsey stolyk vilnyy?]
I would like to intercept something Я бы хотел быстро перекусить [YA by khotel bystro perekusit'] Я би хотів щось перехопити [YA by khotiv shchos perekhopyty]
Please give me the menu Дайте, пожалуйста, меню [Dayte, pozhaluysta, menyu] Дайте, будь ласка, меню [Dayte, bud laska, menyu]
We would like to order Мы бы хотіли заказать [My by khotнli zakazat'] Ми хотіли б замовити [My khotily b zamovyty]
- snack - закуску [zakusku] - закуску [zakusku]
- soup - суп [sup] - суп [sup]
- meat second course - мясное второе блюдо [myasnoye vtoroye blyudo] - м'ясну другу страву [m'yasnu druhu stravu]
- beef - говядину [govyadinu] - яловичину - [yalovychynu]
- pork - свинину [svininu] - свинину [svynynu]
- veal - телятину [telyatinu] - телятину [telyatynu]
- fish - рыбу [rybu] - рибу [rybu]
Where can I eat? Где я могу поесть? [Gde ya mogu poyest'?] Де я можу поїсти? [De ya mozhu poyisty?]
- ice - мороженое [morozhenoye] - морозиво [morozyvo]
- juice - сок [sok] - сік [sik]
- a cup of coffee - чашку кофе [chashku kofe] - чашку кави - [chashku kavy]
- tea - чая [chaya] - чаю [chayu]
- some wine - немного вина [nemnogo vina] - трохи вина [trokhy vyna]
I really like it Я очень люблю [YA ochen' lyublyu] Мені дуже подобаються [Meni duzhe podobayutsya]
- sausages - сосиски [sosiski] - сосиски [sosysky]
- chicken - курицу [kuritsu] - курка [kurka]
- fried potatoes - жареный картофель [zharenyy kartofel'] - смажена картопля [smazhena kartoplya]
I treat Я угощаю [YA ugoshchayu] Я пригощаю [YA pryhoshchayu]
Everyone pays for themselves Каждый платит за себя [Kazhdyy platit za sebya] Кожен платить за себе [Kozhen platyt za sebe]
- ice - мороженое [morozhenoye] - морозиво [morozyvo]
Where can I eat? Где я могу поесть? [Gde ya mogu poyest'?] Де я можу поїсти? [De ya mozhu poyisty?]

Score / Магазин [Magazin] / Магазин [Mahazyn]

English Russian language Russian language transcription Ukrainian language Ukrainian transcription
Where to buy Где я могу купить [Gde ya mogu kupit'] Де можна купити [De mozhna kupyty]
- products - продукты [produkty] - продукти [produkty]
- drinks - напитки [napitki] - напої [napoyi]
- bread - хлеб [khleb] - хліб [khlib]
- sweets - конфеты [konfety] - цукерки [tsukerky]
- meat - мясо [myaso] - м'ясо [m'yaso]
- fish - рыбу [rybu] - рибу [rybu]
- fruits - фрукты [frukty] - фрукти [frukty]
- vegetables - овощи [ovoshchi] - овочі - [ovochi]
- sugar - сахар [sakhar] - цукор [tsukor]
- pasta - макароны [makarony] - макарони [makarony]
- wine - вино [vino] - вино [vyno]
- cigarettes - сигареты [sigarety] - цигарки [tsyharky]
Where is Где находится [Gde nakhoditsya] Де знаходиться [De znakhodytsya]
- shopping center - торговый центр [torgovyy tsentr] - торгівельний центр [torhivelnyy tsentr]
- grocery store - продуктовый магазин [produktovyy magazin] - продуктовий магазин [produktovyy mahazyn]
Write the price Напишите цену [Napishite tsenu Напишіть ціну [Napyshit? tsinu]
My size is 50 Мой размер - 50 [Moy razmer - 50] Мій розмір - 50 [Miy rozmir - 50]
I would like to try Я хотел бы примерять [YA khotel by primeryat'] Я б хотів поміряти [YA b khotiv pomiryaty]
- this jacket - этот пиджак [etot pidzhak] - цей піджак [tsey pidzhak]
I would like to buy one Я хотел бы приобрести [YA khotel by priobresti] Я б хотів придбати [YA b khotiv prydbaty]
- suit - костюм [kostyum] - костюм [kostyum]
- trousers - штаны [shtany] - штани [shtany]
- skirt - юбку [yubku] - спідницю [spidnytsyu]
- jacket - куртку [kurtku] - куртку [kurtku]
- coat - пальто [pal'to] - пальто [palto]
- dress - платье [plat'ye] - сукня [suknya]
- a book - книгу [knigu] - книгу [knyhu]
- brand - марку [marku] - марку [marku]
- Jewelry - ювелирные изделия [yuvelirnyye izdeliya] - ювелірні вироби [yuvelirni vyroby]
- TV - телевизор [televizor] - телевізор - [televizor]
- VCR - видеомагнитофон [videomagnitofon] - відеомагнітофон [videomahnitofon]
- radio - радиоприемник [radiopriyemnik] - радіоприймач [radiopryymach]
- camera - фотоапарат [fotoaparat] - фотоапарат [fotoaparat]
What will you advise me? Что вы мне посоветуете? [Chto vy mne posovetuyete?] Що ви мені порадите? [Shcho vy meni poradyte?]
Do you have a city map? У вас есть карта-схема города? [U vas yest' karta-skhema goroda?] Чи є у вас карта-схема міста? [Chy ye u vas karta-skhema mista?]
How much does it cost? Сколько это стоит [Skol'ko eto stoit] Скільки це коштує? [Skilky tse koshtuye?]
No surrender Сдачи не надо [Sdachi ne nado] Здачі не треба [Zdachi ne treba]

In the town / В городе [V gorode] / В місті [V misti]

English Russian language Russian language transcription Ukrainian language Ukrainian transcription
Excuse me how to get to ... Извините, как мне пройти к ... [Izvinite, kak mne proyti k ...] Вибачте, як пройти до... [Vybachte, yak proyty do...]
Sorry, I got lost Извините, я заблудился [Izvinite, ya zabludilsya] Вибачте, я заблукав [Vybachte, ya zablukav]
I don't know the way Я не знаю дороги [YA ne znayu dorogi] Я не знаю дороги [YA ne znayu dorohy]
Is this far from here? Это далеко отсюда? [Eto daleko otsyuda?] Це далеко звідси? [Tse daleko zvidsy?]
I'm looking for a street Я ищу улицу [YA ishchu ulitsu] Я шукаю вулицю [YA shukayu vulytsyu]
Where do i sit on Где я могу сесть на [Gde ya mogu sest' na Де мені сісти на [De meni sisty na]
- bus number...? - автобус Љ...? - [avtobus Љ...?] - автобус Љ...? - [avtobus Љ...?]
Don't tell me when to go out? Вы не скажите, когда выходить? [Vy ne skazhite, kogda vykhodit'?] Не підкажете, коли мені виходити? [Ne pidkazhete, koly meni vykhodyty?]
Where is the nearest subway station? Где находится ближайшая станция метро? [Gde nakhoditsya blizhayshaya stantsiya metro?] Де знаходиться найближча станція метро? [De znakhodytsya nayblyzhcha stantsiya metro?]
Where are the taxis? Где стоянка такси? [Gde stoyanka taksi?] Де зупинка таксі? [De zupynka taksi?]
Take me away Отвезите меня [Otvezite menya] Відвезіть мене [Vidvezit mene]
- to the airport - в аэропорт [v aeroport] - до аеропорту [do aeroportu]
- at ... - по адресу... [po adresu...] - за адресою... [za adresoyu...]
Stop here, please Остановитесь здесь, пожалуйста [Ostanovites' zdes', pozhaluysta] Зупиніться тут, будь ласка [Zupynitsya tut, bud laska]
How much is the fare? Сколько стоит проїзд? [Skol'ko stoit proн?zd?] Скільки коштує проїзд? [Skilky koshtuye proyizd?]
I need to go to the train station Мне нужно на вокзал [Mne nuzhno na vokzal] Мені потрібно на вокзал [Meni potribno na vokzal]
Where is the help desk located? Где находится справочное бюро? [Gde nakhoditsya spravochnoye byuro?] Де знаходиться довідкове бюро? [De znakhodytsya dovidkove byuro?]
Where's the schedule? Где расписание? [Gde raspisaniye?] Де розклад? [De rozklad?]
Where is the camera hidden? Где камера хранения? [Gde kamera khraneniya?] Де камера схову? [De kamera skhovu?]

Disease, doctor's call, pharmacy / Болезнь, вызов врача, аптека [Bolezn', vyzov vracha, apteka] / Хвороба, виклик лікаря, аптека [Khvoroba, vyklyk likarya, apteka]

English Russian language Russian language transcription Ukrainian language Ukrainian transcription
I feel bad Я плохо себя чувствую [YA ploho sebya chuvstvuyu] Я почуваю себе погано [YA pochuvayu sebe pohano]
I have the temperature У меня температура [U menya temperatura] У мене температура [U mene temperatura]
I have a toothache У меня болит зуб [U menya bolit zub] У мене болить зуб [U mene bolyt zub]
The head is very sore Очень болит голова [Ochen' bolit golova] Дуже болить голова [Duzhe bolyt holova]
Back pain Боль в спине [Bol' v spine] Біль у спині [Bil u spyni]
- in the leg - в ноге [v noge] - в нозі [v nozi]
- in his hand - в руке [v ruke] - в руці [v rutsi]
- in the chest - в груди [v grudi] - в грудях [v hrudyakh]
I have something У меня что-то [U menya chto-to] У мене щось [U mene shchos]
- with the stomach - с желудком [s zheludkom] - із шлунком [iz shlunkom]
I got a cold Я простудился [YA prostudilsya] Я застудився [YA zastudyvsya]
I have a cough У меня кашель [U menya kashel'] У мене кашель [U mene kashel]
Where is the surgery department? Где здесь хирургическое отделение? [Gde zdes' khirurgicheskoye otdeleniye?] Де хірургічне відділення? [De khirurhichne viddilennya?]
I have vomiting У меня рвота [U menya rvota] У мене блювота [U mene blyuvota]
I need to contact Мне надо обратиться к [Mne nado obratit'sya k] Мені треба звернутися до [Meni treba zvernutysya do]
- the therapist - терапевту [terapevtu] - терапевта [terapevta]
- surgeon - хирургу [khirurgu] - хірурга [khirurha]
- a neurologist - невропатологу [nevropatologu] - невропатолога [nevropatoloha]
- a dentist - зубному врачу [zubnomu vrachu] - зубного лікаря [zubnoho likarya]
I want to order glasses Я хочу заказати очки [YA khochu zakazati ochki] Я хочу замовити окуляри [YA khochu zamovyty okulyary]
Where is the nearest pharmacy Где ближайшая аптека [Gde blizhayshaya apteka] Де найближча аптека [De nayblyzhcha apteka]
- emergency aid - неотложная помощь [neotlozhnaya pomoshch'] - невідкладна допомога [nevidkladna dopomoha]
- hospital - больница [bol'nitsa] - лікарня [likarnya]

Examples / Примеры [Primery] / Приклади [pryklady]

1. Where is the taxi rank?

Где стоянка такси?

[Gde stoyanka taksi?]

Де зупинка таксі?

[De zupynka taksi?]

Surzhik:

Де стоянка такси?

Де стоянка таксі?

2. It is far from here?

Это далеко отсюда?

[Eto daleko otsyuda?]

Це далеко звідси?

[Tse daleko zvidsy?]

Surzhik:

Это далеко звідси?

Nikishov Olexandr

Libro de frases SURZHIKA

SURZHYK, POSIBLE, PRESIDENTE DE LENGUA UCRANIA ("MOV") Y ANTIGUO RUSO.

Contenido

En lugar de entrada. Formaciуn de surzhik a partir de los idiomas ucraniano y ruso.

Meses

Dнas de la semana

Tiempo

Signos, inscripciones

Numerales

Expresiones comunes

La frontera

Gracias

Disculpa

Solicitudes

Consentimiento, Negaciуn

Deseos

Saludos, conocidos, apelaciуn

Sobre mн, sobre otros

Contactos comerciales

Correo, telйfono, telйgrafo

Restaurante, cafe

Puntuaciуn

En el pueblo

Enfermedad, visita al mйdico, farmacia.

En lugar de entrada. Formaciуn de surzhik a partir de los idiomas ucraniano y ruso.

Hablan surzhik mezclando ruso con idiomas ucranianos o una mezcla arbitraria de palabras de estos dos idiomas, o, con mayor frecuencia, interviniendo en los temas del idioma ucraniano y predicando el idioma ruso. Tambiйn se usa la pronunciaciуn de las palabras rusas y ucranianas "procesadas" del ruso al ucraniano y viceversa del ucraniano al ruso.

En cuanto a la ortografнa, Surzhik tiene el alfabeto ucraniano y el "alfabeto ruso" al mismo tiempo, y a veces las palabras de un idioma se escriben en el alfabeto de otro idioma, a menudo en el este de Ucrania debido a la distribuciуn de las palabras y el estudio del Idioma ucraniano en las escuelas: palabras en inglйs en letras ucranianas.

La historia del cirujano es antigua e interesante. Incluso el conocimiento inicial del idioma bъlgaro en primer lugar conduce a la identificaciуn de surzhik en este idioma, que se formу a fines de la Edad Media durante el reasentamiento de bъlgaros entre los eslavos del Danubio. Las crуnicas tambiйn sugieren que surzhik existe en el Dnieper Medio en la йpoca de Kievan Rus. En este caso, es posible que los idiomas ucraniano y ruso antiguo (el idioma de los "rusos" de la Baja Edad Media y el comienzo del Nuevo Tiempo) aparecieran sobre la base de surzhik. Se sabe que como una mezcla de estos dos idiomas, surzhik ha existido desde al menos finales del siglo XIX, y esta es la ocurrencia secundaria mбs probable de surzhik.

En la actualidad, el surzhik es esencialmente un "tercer idioma estatal", como dicen algunos ciudadanos de Ucrania. Este es un idioma no reconocido hablado por una parte importante de la poblaciуn de Ucrania, y al mismo tiempo este idioma no es reconocido, cientнfico, y de hecho cualquier estudio y publicaciуn sobre йl puede contarse fбcilmente con los dedos de una mano.

Meses / Месяцы [mesyatsy] / Місяці [misyatsi]

Idioma espaсol

Idioma ruso

Transcripciones de la lengua ucraniana

Idioma ucraniano

Transcripciones del idioma ruso


Enero Январь [Yanvar'] Січень [Sichen']
Febrero Февраль [Fevral'] Лютий [Lyutyy]
Marzo Март [Mart] Березень [Berezen]
Abril Апрель [Aprel'] Квітень [Kviten]
Mayo Май [May] Травень [Traven']
Junio Июнь [Iyun'] Червень [Cherven']
Julio Июль [Iyul'] Липень [Lypen']
Agosto Август [Avgust] Серпень [Serpen']
Septiembre Сентябрь [Sentyabr'] Вересень [Veresen']
Octubre Октябрь [Oktyabr'] Жовтень [Zhovten']
Noviembre Ноябрь [Noyabr'] Листопад [Lystopad]
Diciembre Декабрь [Dekabr'] Грудень [Hruden']

Dнas de la semana / Дни недели [dni nedeli]/ Дні тижня [dni tyzhnya]

Idioma espaсol

Idioma ruso

Transcripciones de la lengua ucraniana

Idioma ucraniano

Transcripciones del idioma ruso


Lunes Понедельник [Ponedel'nik] Понеділок [Ponedilok]
Martes Вторник [Vtornik] Вівторок [Vivtorok]
Miercoles Среда [Sreda] Середа [Sereda]
Jueves Четверг [Chetverg] Четверг [Chetverh]
Viernes Пятница [Pyatnitsa] П'ятница [P'yatnytsa]
Sabado Суббота [Subbota] Субота [Subota]
Domingo Воскресенье [Voskresen'ye] Неділя [Nedilya]

Hora / Время [Vremya] / Час [chas]

Idioma espaсol

Idioma ruso

Transcripciones de la lengua ucraniana

Idioma ucraniano

Transcripciones del idioma ruso


un minuto минута [minuta] хвилина [khvylyna]
aсo час [chas] година [hodyna]
dias сутки [Sutki] доба [doba]
todo el dнa круглосуточно [kruglosutochno] цілодобово [tsilodobovo]
semana неделя [nedelya] тиждень [tyzhden']
mes месец [mesets] місяць [misyats']
aсo год [god] рік [rik]
hoy сегодня Segodnya] сьогодні [s'ohodni]
maсana завтра [zavtra] завтра [zavtra]
anteayer позавчера [pozavchera] позавчора [pozavchora]
despues del almuerzo после обеда [posle obeda] після обіду [pislya obidu]
aсo pasado в прошлом году [v proshlom godu] у минулому році [u mynulomu rotsi]
el aсo que viene в будущем году [v budushchem godu] у наступному році [u nastupnomu rotsi]
hace mucho tiempo давно [davno] давно [davno]
recientemente недавно [nedavno] недавно [nedavno]
ahora сейчас [seychas] зараз [zaraz]
en dos dias через два дня [cherez dva dnya] за два дні [za dva dni]
siete aсos сем часов [sem chasov] сьома година [s'oma hodyna]
ocho y media сем тридцать [sem tridtsat'] пів на восьму [piv na vos'mu]
en diez minutos за десять минут [za desyat' minut] за десять хвилин [za desyat' khvylyn]
ayer вчера [vchera] вчора [vchora]
pasado maсana послезавтра [poslezavtra] післязавтра [pislyazavtra]
en la maсana утром [utrom] вранці [vrantsi]
en la tarde днем [dnem] удень [uden']
en la tarde вечером [Vecherom] увечорі [uvechori]
esta noche сегодня вечером [segodnya vecherom] сьогодні увечорі [s'ohodni uvechori]
esta semana на этой недели [na etoy nedeli] на цьому тижні [na ts'omu tyzhni]
en diez minutos once без десяти одинадцать [bez desyati odinadtsat'] за десять хвилин одинадцята [za desyat' khvylyn odynadtsyata]
exactamente a las cinco ровно в пять [rovno v pyat'] рівно о пятій [rivno o p'yatiy]
en la primavera весной [vesnoy] навесні [navesni]
en el verano летом [letom] влітку [vlitku]
en invierno зимой [zimoy] взимку [vzymku]
en el otoсo осенью [osen'yu] восени [voseny]
Hace 3 aсos 3 года назад [3 goda nazad] 3 роки тому [3 roky tomu]
la semana pasada на прошлой недели [na proshloy nedeli] минулого тижня [mynuloho tyzhnya]
la semana que viene На следующей недели [Na sleduyushchey nedeli] наступного тижня [nastupnoho tyzhnya]
el lunes в понедельник [v ponedel'nik] в понеділок [v ponedilok]
2 de enero 2 -го января [2 -go yanvarya] 2-го січня [2-ho sichnya]
este aсo в этом году [v etom godu] цього року [ts'oho roku]
ultimamente в последнее время [v posledneye vremya] останнім часом [ostannim chasom]
por algъn tiempo в течении некоторого времени [v techenii nekotorogo vremeni] на протязі якогось часу [na protyazi yakohos' chasu]
en 1989 В 1989 году [V 1989 godu] в 1989 році [v 1989 rotsi]

Signos, inscripciones / Вывески, надписи [vyveski, nadpisi] / Вивіски, написи [vyvisky, napysy]

Idioma espaсol

Idioma ruso

Transcripciones de la lengua ucraniana

Idioma ucraniano

Transcripciones del idioma ruso


salida выход [vykhod] вихід [vykhid]
iniciar sesiуn вход [vkhod] вхід [vkhid]
Para mi К себе [K sebe] До себе [Do sebe]
De mi mismo От себя [Ot sebya] Від себе [Vid sebe]
abrir открыто [otkryto] відкрито [vidkryto]
cerrado закрыто [zakryto] зачинено [zachyneno]
Dia libre Выходной день [Vykhodnoy den'] Вихідний день [Vykhidnyy den']
Sin un descanso para almorzar Без перерва на обед [Bez pererva na obed] Без обідньої перерви [Bez obidn'oyi perervy]
Sin dнas libres Без выходных дней [Bez vykhodnykh dney] Без вихідних днів [Bez vykhidnykh dniv]
La entrada es gratuita. Вход бесплатный [Vkhod besplatnyy] Вхід безкоштовний [Vkhid bezkoshtovnyy
pago касса [kassa] каса [kasa]
autoservicio самообслуживание [samoobsluzhivaniye] самообслуговування [samoobsluhovuvannya]
control контроль [kontrol'] контроль [kontrol']
Venta de bienes a precios reducidos Продажа товаров по сниженым ценам [Prodazha tovarov po snizhenym tsenam] Продаж товарів за зниженими цінами [Prodazh tovariv za znyzhenymy tsinamy]
ђNo lo toques! Не трощать руками! [Ne troshchat' rukami!] Не торкатися! [Ne torkatysya!]
ђNo te apoyes! Не облокачиваться! [Ne oblokachivat'sya!] Не спиратися! [Ne spyratysya!]
Inicio de sesiуn en la oficina Служебный вход [Sluzhebnyy vkhod Службовий вхід [Sluzhbovyy vkhid
El inicio de sesiуn de terceros estб prohibido Посторонним вход запрещен [Postoronnim vkhod zapreshchen] Стороннім вхід заборонений [Storonnim vkhid zaboronenyy]
baсo туалет [tualet] туалет [tualet]
- hembra - женский [- zhenskiy] - жіночий [- zhinochyy]
- hombre - мужской [- muzhskoy] - чоловічий [- cholovichyy]
cafe кафе [kafe] кафе [kafe]
Buffet, cena Буфет, закусочная [Bufet, zakusochnaya] Буфет, закусочна [Bufet, zakusochna]
restaurante ресторан [restoran] ресторан [restoran]
Concierto, actuaciуn Концерт, представление [Kontsert, predstavleniye] Концерт, вистава [Kontsert, vystava]
salida выход [vykhod] вихід [vykhid]
iniciar sesiуn вход [vkhod] вхід [vkhid]
Para mi К себе [K sebe] До себе [Do sebe]
armario гардероб [garderob] гардероб [harderob]
Preventa Предваритель-ная продажа [Predvaritel'-naya prodazha] Попередній продаж [Poperedniy prodazh]
Todas las entradas vendidas Все билеты проданы [Vse bilety prodany Всі квитки продані [Vsi kvytky prodani
administrador Администра-тор [Administra-tor адміністратор [administrator
Mesa de ayuda Справочное бюро [Spravochnoye byuro] Довідкове бюро [Dovidkove byuro]
aduana таможня [tamozhnya] митниця [mytnytsya
Comprobando los pasaportes Проверка паспартов [Proverka paspartov] Перевірка пашпортів (паспортів) [Perevirka pashportiv (pasportiv)]


Puerta de embarque Выход на посадку [Vykhod na posadku] Вихід на посадку [Vykhid na posadku]
Salida de emergencia Запасной выход [Zapasnoy vykhod] Запасний вихід [Zapasnyy vykhid]
Registro de pasajero Регистрация пассажиров [Registratsiya passazhirov] Реєстрація пасажирів [Reyestratsiya pasazhyriv]
- nъmero de vuelo - на рейс номер [- na reys nomer] - на рейс номер [- na reys nomer]
Salida, salida Вылет, отправление [Vylet, otpravleniye] Виліт, відправлення

[Vylit, vidpravlennya]
llegada прилет [prilet] приліт [prylit]
ђNo Fumar! Не курить! [Ne kurit'!] Не палити! [Ne palyty!]
ђAbrуchense los cinturones de seguridad! Застегните ремни! [Zastegnite remni!] Застібніть ремені! [Zastibnit' remeni!]
fuego пожар [pozhar] пожежа [pozhezha]
inflamable огнеопасно [ogneopasno] вогненебезпечно [vohnenebezpechno]
extintor de incendios огнетушитель [ognetushitel'] вогнегасник [vohnehasnyk]
Salida de incendios Пожарная лестница [Pozharnaya lestnitsa] Пожежні сходи [Pozhezhni skhody]
Aparcamiento de coches Стоянка автомобилей [Stoyanka avtomobiley] Стоянка автомобілів [Stoyanka avtomobiliv]
No estacionar Стоянка запрещена [Stoyanka zapreshchena] Стоянка заборонена [Stoyanka zaboronena]
Sin entrada (entrada) Вход (вьезд) запрещен [Vkhod (v'yezd) zapreshchen Виїзд (в'їзд) заборонено [Vyyizd (v'yizd) zaboroneno]


desvнo обьезд [ob'yezd] об'їзд [ob'yizd]


Stand (para peatones) Стойте (для пешеходов) [Stoyte (dlya peshekhodov)] Стійте (для пішеходів) [Stiyte (dlya pishekhodiv)]


Vamos идите [idite] ідіть [idit']
guardarropa гардероб [garderob] гардероб [harderob]
Preventa Предваритель-ная продажа [Predvaritel'-naya prodazha] Попередній продаж [Poperedniy prodazh]
Todas las entradas vendidas Все билеты проданы [Vse bilety prodany] Всі квитки продані [Vsi kvytky prodani]

Numerales / Числительные [chislitel'nyye] / Числівники [chyslivnyky]

Idioma espaсol

Idioma ruso

Transcripciones de la lengua ucraniana

Idioma ucraniano

Transcripciones del idioma ruso


cero ноль [nol'] нуль [nul']
uno один [odin] один [odyn]
dos два [dva] два [dva]
tres три [tri] три [try]
cuatro четыри [chetyri] чотири [chotyry
cinco пять [pyat'] пять [p'yat']
seis шесть [shest'] шість [shist']
sim семь [sem'] сім [sim]
ocho восем [vosem] вісім [visim]
nueve девять [devyat'] дев'ять [dev'yat']
diez десять [desyat' десять [desyat']
once одинадцать [odinadtsat'] одинадцять [odynadtsyat']
doce двинадцать [dvinadtsat'] дванадцять [dvanadtsyat']
trece тринадцать [trinadtsat'] тринадцять [trynadtsyat']
catorce четырнадцать [chetyrnadtsat'] чотирнадцять [chotyrnadtsyat']
quince пятнадцать [pyatnadtsat'] пятнадцять [p'yatnadtsyat']
dieciseis шестнадцать [shestnadtsat'] шістнадцять [shistnadtsyat']
diecisiete семнадцать [semnadtsat'] сімнадцять [simnadtsyat']
dieciocho восемнадцать [vosemnadtsat'] вісімнадцять [visimnadtsyat']
diecinueve девятнадцать [devyatnadtsat'] девятнадцять [dev'yatnadtsyat']
veinte двадцать [dvadtsat'] двадцять [dvadtsyat']
veintiuno двадцять один [dvadtsyat' odin] двадцять один [dvadtsyat' odyn]
veintidуs двадцать два [dvadtsat' dva] двадцять два [dvadtsyat' dva]
treinta тридцать [tridtsat'] тридцять [trydtsyat']
cuarenta сорок [sorok] сорок [sorok]
cincuenta пятьдесят [pyat'desyat] пятдесят [p'yatdesyat]
sesenta шестьдесят [shest'desyat] шістдесят [shistdesyat]
setenta семьдесят [sem'desyat] сімдесят [simdesyat]
ochenta восемьдесят [vosem'desyat] вісімдесят [visimdesyat]
noventa девяносто [devyanosto] дев'яносто [dev'yanosto]
cien сто [sto] сто [sto]
doscientos двести [dvesti] двісті [dvisti]
trescientos триста [trista] триста [trysta]
cuatrocientos четыресто [chetyresto] чотириста [chotyrysta]
quinientos пятьсот [pyat'sot] пятсот [p'yatЈsot]
seiscientos шестьсот [shest'sot] шістсот [shistЈsot]
setecientos семьсот [sem'sot] сімсот [simsot]
ochocientos восемьсот [vosem'sot] вісімсот [visimsot]
novecientos девятьсот [devyat'sot] дев'ятсот [dev'yatЈsot]
mil тысяча [tysyacha] тисяча [tysyacha]
cien mil сто тысяч [sto tysyach] сто тисяч [sto tysyach]
millones миллион [million] мільйон [mil'yon]
uno por ciento один процент [odin protsent] один відсоток [odyn vidsotok]
medio половина [polovina] половина [polovyna]

Expresiones comunes / Распространенные выражения [Rasprostranennyye vyrazheniya] / Поширені вирази [poshyreni vyrazy]

Idioma espaсol

Idioma ruso

Transcripciones de la lengua ucraniana

Idioma ucraniano

Transcripciones del idioma ruso


Ahora sin demora Сейчас, не откладывая [Seychas, ne otkladyvaya] Зараз, не відкладая [Zaraz, ne vidkladaya]
No gracias Не стоит благодарности [Ne stoit blagodarnosti] Не варто подяки [Ne varto podyaky]
Ahora sin demora Что вы сказали? [Chto vy skazali?] Зараз, не відкладая [Zaraz, ne vidkladaya]
No gracias Мне повезло [Mne povezl]o Не варто подяки [Ne varto podyaky]
Que dijiste Не повезло [Ne povezlo] Що ви сказали? [Shcho vy skazaly?]
Tuve suerte Я в отчаянии [YA v otchayanii] Мені пощастило [Meni poshchastylo]
Sin suerte Приходите еще [Prikhodite yeshche] Не пощастило [Ne poshchastylo]
Estoy desesperado С удовольствием [S udovol'stviyem] Я у відчаї [YA u vidchayi]
Ven de nuevo Хватит, достаточно [Khvatit, dostatochno] Приходьте ще [Prykhod'te shche]
En el amor Не отчаивайтесь [Ne otchaivaytes'] Залюбки [Zalyubky]
Eso es suficiente Я волнуюсь [YA volnuyus'] Досить [Dosyt']
No desesperes Дайте пройти [Dayte proyti] Не впадайте у відчай [Ne vpadayte u vidchay]
Estoy preocupado Повторите, пожалуйста [Povtorite, pozhaluysta] Я хвилююсь [YA khvylyuyus']
Dejar ir Медленее, пожалуйста [Medleneye, pozhaluysta] Дозвольте пройти [Dozvol'te proyty]
Por favor repita Минутку [Minutku] Повторіть, будь ласка [Povtorit', bud' laska]
Despacio por favor Не вешайте трубку [Ne veshayte trubku Повільніше, будь ласка [Povil'nishe, bud' laska]
Un minuto ... Могу я поговорить с... [Mogu ya pogovorit' s...] Хвилинку... [Khvylynku...]
No cuelgues Подождите меня [Podozhdite menya] Не вішайте слухалку [Ne vishayte slukhalku
їPuedo hablar con ... О вкусах не спорят [O vkusakh ne sporyat] Можу я поговорити з... [Mozhu ya pohovoryty z...]
Esperame Все может быть [Vse mozhet byt'] Почекайте мене [Pochekayte mene]
Los gustos no discuten Как это будет по-английски [Kak eto budet po-angliyski] Про смаки не сперечаються [Pro smaky ne sperechayut'sya]

Frontera / Граница [Granitsa] / Кордон [kordon]

Idioma espaсol

Idioma ruso

Transcripciones de la lengua ucraniana

Idioma ucraniano

Transcripciones del idioma ruso


Tengo una visa de entrada de 14 dнas У меня вьездная виза сроком на 14 дней [U menya v'yezdnaya viza srokom na 14 dney] У мене в'їздна віза строком на ...14 днів [U mene v'yizdna viza strokom na ...14 dniv]
por ... 14 dнas сроком на 14 дней [srokom na 14 dney] строком на ...14 днів [strokom na ...14 dni']
Tenemos una visa de trбnsito para viajar a travйs de ... У меня транзитная виза на проїзд через... [U menya tranzitnaya viza na proн?zd cherez] У нас транзитна віза на проїзд через... [U nas tranzytna viza na proyizd cherez...]
їCуmo llegar a la aduana? Как пройти к таможне? [Kak proyti k tamozhne?] Як пройти до митниці? [Yak proyty do mytnytsi?]
їDуnde se inspecciona el equipaje? Где досматривают багаж? [Gde dosmatrivayut bagazh?] Де оглядають багаж? [De ohlyadayut' bahazh?]
Aqui esta mi equipaje Вот мой багаж [Vot moy bagazh] Ось мій багаж [Os' miy bahazh]
- pasaporte

(pasaporte) - паспорт [- pasport] - пашпорт

(паспорт) - [pashport

(pasport)]
- visa - виза [- viza] - віза [- viza]
- declaraciуn - декларация [- deklaratsiya] - декларація [- deklaratsiya]
Cual es el tipo de cambio ... en ... Какой курс обмена...на... [Kakoy kurs obmena...na...] Який курс обміну

...на... [Yakyy kurs obminu

...na...]
їQuй deberнa descubrir?

Что мне открыть? [Chto mne otkryt'?] Що мені відкрити? [Shcho meni vidkryty?]
Estas son mis pertenencias personales.

Это мои личные вещи [Eto moi lichnyye veshchi] Це мої особисті речі [Tse moyi osobysti rechi]
No tengo nada imponible У меня нет ничего, облагающегося пошлиной [U menya net nichego, oblagayushchegosya poshlinoy] У мене немає нічого, що обкладають митом [U mene nemaye nichoho, shcho obkladayut' mytom]
Artнculos frбgiles allн Там есть хрупкие предметы [Tam yest' khrupkiye predmety] Там є крихкі речі [Tam ye krykhki rechi]
Tengo un arma, aquн estб la resoluciуn. У меня есть оружие, вот разрешение [U menya yest' oruzhiye, vot razresheniye] У мене є зброя, ось дозвіл [U mene ye zbroya, os' dozvil]
Yo no sabнa Я не знал [YA ne znal] Я не знав [YA ne znav]
Eso no es mнo Это не мое [Eto ne moye] Це не моє [Tse ne moye]
Donde firmar Где нужно расписаться [Gde nuzhno raspisat'sya] Де потрібно розписатися [De potribno rozpysatysya]
їCuanto deberнa pagar?

Сколько я должен заплатить? [Skol'ko ya dolzhen zaplatit'?] Скільки я повинен сплатити? [Skil'ky ya povynen splatyty?]

Gracias / Благодарность [Blagodarnost'] / Вдячність [Podyaka]

Idioma espaсol

Idioma ruso

Transcripciones de la lengua ucraniana

Idioma ucraniano

Transcripciones del idioma ruso


Gracias Спасибо [Spasibo] Дякую [Dyakuyu]
Gracias por ... Спасибо за... [Spasibo za...] Дякую за... [Dyakuyu za...]
Te estoy agradecido Я вам благодарен [YA vam blagodaren] Я вам вдячний [YA vam vdyachnyy]
- por su amabilidad - за вашу доброту [- za vashu dobrotu] - за вашу доброту [- za vashu dobrotu]
- por tu regalo - за ваш подарок [- za vash podarok] - за ваш подарунок [- za vash podarunok]
- por tu ayuda - за вашу помощь [- za vashu pomoshch' - за вашу допомогу [- za vashu dopomohu]
Estarй agradecido Я буду признателен. [YA budu priznatelen] Я буду вдячний [YA budu vdyachnyy]
Gracias por su atencion Благодарю за внимание. [Blagodaryu za vnimaniye] Дякую за увагу [Dyakuyu za uvahu]

Disculpa / Извинение [izvinenie] / Вибачення [vybachennya]

Idioma espaсol

Idioma ruso

Transcripciones de la lengua ucraniana

Idioma ucraniano

Transcripciones del idioma ruso


Lo siento Извините [Izvinite] Вибачте [Vybachte]
Lo siento mucho Очень сожалею [Ochen' sozhaleyu] Дуже шкодую [Duzhe shkoduyu]
Siento molestarte Извините за беспокойство [Izvinite za bespokoystvo] Даруйте, що турбую вас [Daruyte, shcho turbuyu vas]
Lo siento llego tarde Извините за опоздание [Izvinite za opozdaniye] Вибачте, що я запізнився [Vybachte, shcho ya zapiznyvsya]
Lo siento, no te lo advertн Извините, что не предупредил вас [Izvinite, chto ne predupredil vas] Вибачте, що не попередив вас [Vybachte, shcho ne poperedyv vas]
Lo siento es mi culpa Простите, это моя вина [Prostite, eto moya vina] Перепрошую, це моя провина [Pereproshuyu, tse moya provyna]

Solicitud / Просьба [Pros'ba] / Прохання [prokhannya]

Idioma espaсol

Idioma ruso

Transcripciones de la lengua ucraniana

Idioma ucraniano

Transcripciones del idioma ruso


Por favor, vamos ... Пожалуйста, дайте... [Pozhaluysta, dayte...] Будь ласка, давайте... [Bud' laska, davayte...]
- hacer - сделайте... [- sdelayte...] - зробіть [- zrobit']
- dame un favor - окажите мне услугу [- okazhite mne uslugu] - надайте мені послугу [- nadayte meni posluhu]
Por favor ayudame Будьте любезны, помогите мне [Bud'te lyubezny, pomogite mne] Будьте ласкаві, допоможіть мені [Bud'te laskavi, dopomozhit' meni]
Escuchame Выслушайте меня [Vyslushayte menya] Вислухайте мене [Vyslukhayte mene]
Despiйrtame maсana Разбудите меня завтра [Razbudite menya zavtra] Розбудіть мене завтра [Rozbudit' mene zavtra]
Puedo preguntarte Могу я попросить вас [Mogu ya poprosit' vas] Чи можу я попросити вас [Chy mozhu ya poprosyty vas]
Podrнas ... Не могли бы вы... [Ne mogli by vy...] Не змогли б ви... [Ne zmohly b vy...]
Puedo? Можно мне? [Mozhno mne?] Можна мені? [Mozhna meni?]
їPuedo fumar aquн? Можно здесь курить? [Mozhno zdes' kurit'?] Можна палити тут? [Mozhna palyty tut?]

Consentimiento, Negaciуn / Согласие, отказ [Soglasiye, otkaz] / Згода, відмова [Zgoda, vidmova]

Idioma espaсol

Idioma ruso

Transcripciones de la lengua ucraniana

Idioma ucraniano

Transcripciones del idioma ruso


Si si claro Да, да, конечно [Da, da, konechno] Так, так, звичайно [Tak, tak, zvychayno]
Si por favor Да, пожалуй ста с удовольствием [Da, pozhaluy sta s udovol'stviyem] Так, будь ласка, з задоволенням [Tak, bud' laska, z zadovolennyam]
Ahora un minuto Сейчас, минуту [Seychas, minutu] Зараз, хвилиночку [Zaraz, khvylynochku]
Buen trabajo! К делу! [K delu!] До справи! [Do spravy!]
Estoy de acuerdo contigo Я согласен с тобой [YA soglasen s toboy] Я згоден з тобою [YA zЈhoden z toboyu]
Si tienes razon Да, вы правы [Da, vy pravy] Так, ви маєте рацію [Tak, vy mayete ratsiyu]
No hay objeciones Нет возражений [Net vozrazheniy] Немає заперечень [Nemaye zaperechen']
Tengo un punto de vista diferente У меня другая точка зрения [U menya drugaya tochka zreniya] У мене інша точка зору [U mene insha tochka zoru]
No es Нет, это не так [Net, eto ne tak] Ні, це не так [Ni, tse ne tak]
No estoy de acuerdo Я не согласен [YA ne soglasen] Я не згоден [YA ne zЈhoden]
Estoy en contra Я против этого [YA protiv etogo] Я проти цього [YA proty ts] 'oho]
No, me opongo Нет, я возрожаю [Net, ya vozrozhayu] Ні, я заперечую [Ni, ya zaperechuyu]
No puedo Я не могу [YA ne mogu] Я не можу YA ne mozhu]
- para hacer esto - сделать этого [- sdelat' etogo] - зробити цього [- zrobyty ts'oho]
- de acuerdo contigo - согласиться с вами [- soglasit'sya s vami] - погодитися з вами [- pohodytysya z vamy]
Vamos a cambiar Поменяем [Pomenyayem] Змінимо [Zminymo]
Cambiemos el tema de conversaciуn. Давайте поменяем тему разговора [Davayte pomenyayem temu razgovora] Змінимо тему розмови [Zminymo temu rozmovy]

Deseo / Пожелание [Pozhelaniye] / Побажання [pobazhannya]

Idioma espaсol

Idioma ruso

Transcripciones de la lengua ucraniana

Idioma ucraniano

Transcripciones del idioma ruso


Te deseo Желаю вам [Zhelayu vam] Бажаю вам [Bazhayu vam]
buena suerte - удачи [- udachi] - удачі [- udachi]
- salud - здоровья [- zdorov'ya] - здоров'я [- zdorov'ya]
- felicidad - щастья [- shchast'ya] - щастя [- shchastya]
- йxitos - успехов [- uspekhov] - успіхів [- uspikhiv]
- todo lo mejor - всего хорошого [- vsego khoroshogo] - всього кращого [- vs'oho krashchoho]
Por favor acepta mis mejores deseos Примите мои наилучшие пожелания. [Primite moi nailuchshiye pozhelaniya] Прийміть мої найкращі побажання [Pryymit' moyi naykrashchi pobazhannya]
Te deseo un feliz viaje Желаю доброго пути. [Zhelayu dobrogo puti] Бажаю щасливої дороги [Bazhayu shchaslyvoyi dorohy]
Desearнa pasar un buen rato Желаю хорошо провести время. [Zhelayu khorosho provesti vremya] Бажаю добре провести час [Bazhayu dobre provesty chas]
Espera, no te alarmes Держись, не вешай нос. [Derzhis', ne veshay nos] Тримайся, не журись [Trymaysya, ne zhurys']
Deseo descansar bien Желаю хорошоотдохнуть. [Zhelayu khoroshootdokhnut'] Бажаю гарно відпочити [Bazhayu harno vidpochyty]
Saluda a tus amigos Передайте привет своїм друзям. [Peredayte privet svoн?m druzyam] Передавайте привіт своїм друзям [Peredavayte pryvit svoyim druzyam]
Mбs bien recuperarse Поскорей выздоравливай. [Poskorey vyzdoravlivay] Скоріше видужуй [Skorishe vyduzhuy]

Saludos, conocidos, apelaciуn / Приветствие, знакомство, обращение [Privetstviye, znakomstvo, obrashcheniye] / Вітання, знайомство, звернення [Pryvitannya, znayomstvo, zvernennya]

Idioma espaсol

Idioma ruso

Transcripciones de la lengua ucraniana

Idioma ucraniano

Transcripciones del idioma ruso


Hola Здраствуйте! [Zdrastvuyte!] Здраствуйте! [Zdrastvuyte!]
Hola Привет [Privet] Привіт [Pryvit]
Un placer conocerte Рад встрече с вами. [Rad vstreche s vami] Радий зустрічі з вами [Radyy zustrichi z vamy]
Me alegro de conocerte Рад с вами познайомиться. [Rad s vami poznayomit'sya] Радій з вами познайомитися [Radiy z vamy poznayomytysya]
Por favor conoce a mi amigo Пожалуйста, познайомтесь с моим другом. [Pozhaluysta, poznayomtes' s moim drugom] Прошу, познайомтесь з моїм другом [Proshu, poznayomtes' z moyim druhom]
con mi esposa - с моей женой [- s moyey zhenoy] - з моєю дружиною [- z moyeyu druzhynoyu]
- con mi esposo - с моим мужем [- s moim muzhem] - з моїм чоловіком [- z moyim cholovikom]
Buenos dias Доброе утро [Dobroye utro] Доброго ранку [Dobroho ranku]
- dia - день [- den'] - дня [- dnya]
- por la tarde - вечер [- vecher] - вечора [- vechora]
Como estas Как дела? [Kak dela?] Як справи? [Yak spravy?]
Dйjame recomendarte a tu director Разрешите представить вам моего директора. [Razreshite predstavit' vam moyego direktora] Дозвольте відрекомендувати вам свого директора [Dozvol'te vidrekomenduvaty vam svoho dyrektora]
Recomiйndame por favor Представьте меня, пожалуйста. [Predstav'te menya, pozhaluysta] Відрекомендуйте мене, будь ласка [Vidrekomenduyte mene, bud' laska
Demasiado para mi Мне много. [Mne mnogo] Мені забагато [Meni zabahato]
Damas y caballeros Дамы и господа [Damy i gospoda] Пані і панове [Pani i panove]
Queridos amigos Дорогие друзья [Dorogiye druz'ya] Дорогі друзі [Dorohi druzi]
Estimados invitados! Уважаемые гости! [Uvazhayemyye gosti!] Шановні гості! [Shanovni hosti!]
Seсor jefe Господин представитель [Gospodin predstavitel'] Пане голово [Pane holovo]

Sobre mн, sobre otros / О себе, о других [O sebe, o drugikh] / Про себе, про інших [Pro sebe, pro inshykh]

Idioma espaсol

Idioma ruso

Transcripciones de la lengua ucraniana

Idioma ucraniano

Transcripciones del idioma ruso


Yo hago Я [YA] Я [YA]
Yo soy de Я с [YA s] Я з [YA z]
Tengo 28 aсos Мне 28 лет [Mne 28 let] Мені 28 років [Meni 28 rokiv]
Yo vivo en ... Я живу в ... [YA zhivu v ...] Я живу в... [YA zhyvu v...]
Soy medico (especialidad) Я врач (по профессии) [YA vrach (po professii)] Я лікар (за фахом) [YA likar (za fakhom)]
economista - экономист [- ekonomist] - економіст [- ekonomist]
Estoy casado Я женат [YA zhenat] Я одружений [YA odruzhenyy]
Yo tengo una familia У меня есть семья [U menya yest' sem'ya] У мене є сім'я [U mene ye sim'ya]
Tengo dos hijos (hija e hijo) У меня двое детей дочь и сын) [U menya dvoye detey doch' i syn)] У мене двоє дітей (донька і син) [U mene dvoye ditey (don'ka i syn)]
No estoy casado Я не женат (не замужем) [YA ne zhenat (ne zamuzhem)] Я не одружений

(незаміжня) [YA ne odruzhenyy

(nezamizhnya)]
(soltero) Я разведен [YA razveden] Я розлучений [YA rozluchenyy]
Estoy divorciada Я сейчас не работаю [YA seychas ne rabotayu] Я зараз не працюю [YA zaraz ne pratsyuyu]
No estoy trabajando ahora Я понимаю по-английски [YA ponimayu po-angliyski] Я розумію по-англійськи [YA rozumiyu po-anhliys'ky]
Yo entiendo ingles Это мой первый визит [Eto moy pervyy vizit Це мій перший візит [Tse miy pershyy vizyt]
Esta es mi primera visita Сколько вам лет? [Skol'ko vam let?] Скільки вам років? [Skil'ky vam rokiv?]
Que edad tienes Кем вы работаете? [Kem vy rabotayete?] Ким ви працюєте? [Kym vy pratsyuyete?]
їPara quiйn trabajas? Где вы живете? [Gde vy zhivete?] Де ви мешкаєте? [De vy meshkayete?]
Donde vives Ваш адрес? [Vash adres?] Ваша адреса? [Vasha adresa?]
Su direccion Чем вы увликаетесь? [Chem vy uvlikayetes'?] Чим ви захоплюєтесь? [Chym vy zakhoplyuyetes Chym vy zakhoplyuyetes'?]


Contactos de negocios / Деловые контакты [Delovyye kontakty] / Ділові контакти [dilovi kontakty]

Idioma espaсol

Idioma ruso

Transcripciones de la lengua ucraniana

Idioma ucraniano

Transcripciones del idioma ruso


Soy especialista en Я специалист в области [YA spetsialist v oblasti] Я фахівець (спеціаліст) в галузі [YA fakhivets' (spetsialist) v Haluzi]
- agricultura - сельского хозяйства [- sel'skogo khozyaystva] - сільського господарства [- sil's'koho hospodarstva]
- industria - промышленности [- promyshlennosti] - промисловості [- promislovosti]
- electrуnica - электроники [- elektroniki] - електролніки [- elektrolniki]
- ordenadores - компютеров [- kompyuterov] - компютерів [- komp'yuteriv]
- medicamento - медицины [- meditsiny] - медицини [- medytsyny]
- comercio - торговли [- torgovli] - торгівлі [- torhivli]
- Industria de alimentos - пищевой промышленности [- pishchevoy promyshlennosti] - харчової промисловості [- kharchovoyi promyslovosti]
- industria de la luz - легкой промышленности [- legkoy promyshlennosti] - легкої промисловості [- lehkoyi promyslovosti]
- quнmica - химии [- khimii] - хімії [- khimiyi]
- biologнa - биологии [- biologii] - біології [- biolohiyi]
Nos gustarнa establecer una cooperaciуn comercial con Мы бы хотіли установить деловое сотрудничество с [My by khotнli ustanovit' delovoye sotrudnichestvo s] Ми бажали б встановити ділове співтовариство з [My Bazhaly b Vstanovyty dilove spivtovaristvo z]
- tu compaснa - вашей фирмой [- vashey firmo - вашою фірмою [- vashoyu Firmoyu]
- tu compaснa - вашим предприятием [- vashim predpriyatiyey] - вашим підприємством [- vashym pidpriyemstvom]
- por su banco - вашим банком [- vashim bankom] - вашим банком [- vashym bankom]
- su intercambio - вашей биржей [- vashey birzhey] - вашою біржею [- vashoyu birzheyu]
- por su representante - вашим представителем [- vashim predstavitelem] - вашим представником [- vashym predstavnykom]
Sugerimos discutir sus sugerencias. Мы предлагаем обсудить ваши предложения [My predlagayem obsudit' vashi predlozheniya] Ми пропонуємо обговорити ваші пропозиції [My proponuyemo obhovoryty Vashi propozytsiyi]
- santifica con nosotros - святитесь с нами [- svyatites' s nami] - звяжіться з нами [- zv'yazhit'sya z namy]
- cuйntanos tus condiciones - сообщите ваши условия [- soobshchite vashi usloviya] - повідомте про ваші плани [- povidomte pro Vashi plany]
- cuйntanos tus condiciones - сообщите ваши условия [- soobshchite vashi usloviya] - повідомте ваші умови [- povidomte vashi umovy]
їCuбles son los impuestos sobre este tipo de actividad? Какие налоги на этот вид деятельности? [Kakiye nalogi na etot vid deyatel'nosti?] Які податки на цей вид діяльності? [Yaki podatky na tsey vyd diyal'nosti?]
Nuestra empresa se dedica a la tecnologнa moderna. Наша фирма занимается современными технологиями [Nasha firma zanimayetsya sovremennymi tekhnologiyami] Наша фірма займається сучасними технологіями [Nasha firma zaymayet'sya suchasnymy tekhnolohiyamy]
їQuiйnes son sus socios comerciales? Кто ваши торгове партнеры? [Kto vashi torgove partnery?] Хто ваші торгові партнери? [Khto vashi torhovi partnery?]
Estamos comprando ... Мы закупаем... [My zakupayem

...] Ми закуповуємо... [My zakupovuyemo...]
- materias primas - сырье [- syr'ye] - сировину [- syrovynu]
- madera redonda - круглый лес [- kruglyy les] - кругляк [- kruhlyak]
- productos terminados - готовую продукцию [- gotovuyu produktsiyu] - готову продукцію [- hotovu produktsiyu]
- Productos agrнcolas - сельхозпродукцию [- sel'khozproduktsiyu] - сільськогосподарську продукцію [- sils'kohospodars'ku produktsiyu]
- petrуleo - нефть [- neft'] - нафту [- naftu]
- gas natural - природный газ [- prirodnyy gaz] - природний газ [- pryrodnyy haz]
- maquinaria y mбquinas - технику и станки [- tekhniku i stanki] - техніку та станки [- tekhniku ta stanky]
- piezas de repuesto - запасне части [- zapasne chasti] - запасні частини [- zapasni chastyny]
- santifica con nosotros - святитесь с нами [- svyatites' s nami - звяжіться з нами [- zv'yazhit'sya z namy]
- cuйntanos tus condiciones - сообщите ваши условия [- soobshchite vashi usloviya] - повідомте про ваші плани [- povidomte pro vashi plany]
Soy especialista en Я специалист в области [YA spetsialist v oblasti] Я фахівець (спеціаліст) в галузі [YA fakhivets' (spetsialist) v haluzi]

Correo, telйfono, telйgrafo / Почта, телефон, телеграф [Pochta, telefon, telegraf]/ Пошта, телефон, телеграф [Poshta, telefon, telehraf]

Idioma espaсol

Idioma ruso

Transcripciones de la lengua ucraniana

Idioma ucraniano

Transcripciones del idioma ruso


Escribe tu direcciуn en mayъsculas Напишите ваш адрес печатними буквами [Napishite vash adres pechatnimi bukvami] Напишіть вашу адресу друкованими літерами [Napyshit' vashu adresu drukovanymy literamy]
Quiero enviar una carta al extranjero por correo urgente Я хочу отправить письмо за границу экспресс-почтой [YA khochu otpravit' pis'mo za granitsu ekspress-pochtoy] Я хочу відправити лист за кордон експес-поштою [YA khochu vidpravyty lyst za kordon ekspes-poshtoyu]
їCuбnto cuesta un sobre sellado? Сколько стоит конверт с маркой? [Skol'ko stoit konvert s markoy?] Скільки коштує конверт з маркою? [Skil'ky koshtuye konvert z markoyu?]
Enviaremos estos documentos por correo certificado. Мы пошлем эти документы заказным письмом [My poshlem eti dokumenty zakaznym pis'mom] Ми надішлемо ці документи рекомендованим листом [My nadishlemo tsi dokumenty rekomendovanym lystom]
Puede reservar una llamada de larga distancia con ... Вы можете заказати междугородний розговор с ... [Vy mozhete zakazati mezhdugorodniy rozgovor s ...] Ви можете замовити міжміську розмову з ... [Vy mozhete zamovyty mizhmis'ku rozmovu z ...]
Puedo llamarte Могу я позвонить от вас? [Mogu ya pozvonit' ot vas?] Чи можу я зателефонувати від вас? [Chy mozhu ya zatelefonuvaty vid vas?]
їDуnde estб la mбquina expendedora? Где телефон-автомат? [Gde telefon-avtomat?] Де телефон-автомат? [De telefon-avtomat?]
No puedo llamar, mi telйfono estб ocupado Не могу додзвониться, телефон занят [Ne mogu dodzvonit'sya, telefon zanyat] Не можу додзвонитися, телефон зайнятий [Ne mozhu dodzvonytysya, telefon zaynyatyy]

Restaurante, cafe / Ресторан, кафе [Restoran, kafe] / Ресторан, кафе [Restoran, kafe]

Idioma espaсol

Idioma ruso

Transcripciones de la lengua ucraniana

Idioma ucraniano

Transcripciones del idioma ruso


Donde puedo comer Где я могу поесть? [Gde ya mogu poyest'?] Де я можу поїсти? [De ya mozhu poyisty?]
їEs esta mesa libre? Этот столик свободен? [Etot stolik svoboden?] Цей столик вільний? [Tsey stolyk vil'nyy?]
Me gustarнa interceptar algo Я бы хотел быстро перекусить [YA by khotel bystro perekusit'] Я би хотів щось перехопити [YA by khotiv shchos' perekhopyty]
Por favor dame el menъ Дайте, пожалуйста, меню [Dayte, pozhaluysta, menyu] Дайте, будь ласка, меню [Dayte, bud' laska, menyu]
Nos gustarнa ordenar Мы бы хотіли заказать [My by khotнli zakazat'] Ми хотіли б замовити [My khotily b zamovyty
- merienda - закуску [- zakusku] - закуску [- zakusku]
- sopa - суп [- sup] - суп [- sup]
- carne segundo plato - мясное второе блюдо [- myasnoye vtoroye blyudo] - м'ясну другу страву [- m'yasnu druhu stravu]
- carne de res - говядину [- govyadinu] - яловичину [- yalovychynu]
- carne de cerdo - свинину [- svininu] - свинину [- svynynu]
- ternera - телятину [- telyatinu] - телятину [- telyatynu]
- pescado - рыбу [- rybu] - рибу [- rybu]
Donde puedo comer Где я могу поесть? [Gde ya mogu poyest'?] Де я можу поїсти? [De ya mozhu poyisty?]
- helado - мороженое [- morozhenoye] - морозиво [- morozyvo]
- jugo - сок [- sok] - сік [- sik]
- una taza de cafe - чашку кофе [- chashku kofe] - чашку кави [- chashku kavy]
- tй - чая [- chaya] - чаю [- chayu]
- un poco de vino - немного вина [- nemnogo vina] - трохи вина [- trokhy vyna]
Me gusta mucho Я очень люблю [YA ochen' lyublyu] Мені дуже подобаються [Meni duzhe podobayut'sya]
- salchichas - сосиски [- sosiski] - сосиски [- sosysky]
- pollo - курицу [- kuritsu] - курка [- kurka]
- papas fritas - жареный картофель [- zharenyy kartofel'] - смажена картопля [- smazhena kartoplya]
Trato Я угощаю [YA ugoshchayu] Я пригощаю [YA pryhoshchayu]
Todos pagan por sн mismos Каждый платит за себя [Kazhdyy platit za sebya] Кожен платить за себе [Kozhen platyt' za sebe]
- helado - мороженое [- morozhenoye] - морозиво [- morozyvo]
Donde puedo comer Где я могу поесть? [Gde ya mogu poyest'?] Де я можу поїсти? [De ya mozhu poyisty?]

Puntuaciуn / Магазин [Magazin] / Магазин [Mahazyn]

Idioma espaсol

Idioma ruso

Transcripciones de la lengua ucraniana

Idioma ucraniano

Transcripciones del idioma ruso


Donde comprar Где я могу купить [Gde ya mogu kupit'] Де можна купити [De mozhna kupyty]
- productos - продукты [- produkty] - продукти [- produkty]
- bebidas - напитки [- napitki] - напої [- napoyi]
pan - хлеб [- khleb] - хліб [- khlib]
- dulces - конфеты [- konfety] - цукерки [- tsukerky]
- carne - мясо [- myaso] - м'ясо [- m'yaso]
- pescado - рыбу [- rybu] - рибу [- rybu]
- frutas - фрукты [- frukty] - фрукти [- frukty]
- verduras - овощи [- ovoshchi] - овочі [- ovochi]
azucar - сахар [- sakhar] - цукор [- tsukor]
- pasta - макароны [- makarony] - макарони [- makarony]
- vino - вино [- vino] - вино [- vyno]
- cigarrillos - сигареты [- sigarety] - цигарки [- tsyharky]
Donde es Где находится [Gde nakhoditsya] Де знаходиться [De znakhodyt'sya]
- centro comercial - торговый центр [- torgovyy tsentr] - торгівельний центр [- torhivel'nyy tsentr]
- tienda de comestibles - продуктовый магазин [- produktovyy magazin] - продуктовий магазин [- produktovyy mahazyn]
Escribe el precio Напишите цену [Napishite tsenu] Напишіть ціну [Napyshit' tsinu]
Mi talla es 50 Мой размер - 50 [Moy razmer - 50] Мій розмір - 50 [Miy rozmir - 50]
Me gustaria probar Я хотел бы примерять [YA khotel by primeryat'] Я б хотів поміряти [YA b khotiv pomiryaty]
- esta chaqueta - этот пиджак [- etot pidzhak] - цей піджак [- tsey pidzhak]
Me gustaria comprar uno Я хотел бы приобрести [YA khotel by priobresti] Я б хотів придбати [YA b khotiv prydbaty]
- traje - костюм [- kostyum] - костюм [- kostyum]
- pantalones - штаны [- shtany] - штани [- shtany]
- falda - юбку [- yubku] - спідницю [- spidnytsyu]
- chaqueta - куртку [- kurtku] - куртку [- kurtku]
- abrigo - пальто [- pal'to] - пальто [- pal'to]
- vestido - платье [- plat'ye] - сукня [- suknya]
- un libro - книгу [- knigu] - книгу [- knyhu]
- marca - марку [- marku] - марку [- marku]
- joyas - ювелирные изделия [- yuvelirnyye izdeliya] - ювелірні вироби [- yuvelirni vyroby]
- TV - телевизор [- televizor] - телевізор [- televizor]
- VCR - видеомагнитофон [- videomagnitofon] - відеомагнітофон [- videomahnitofon]
- radio - радиоприемник [- radiopriyemnik] - радіоприймач [- radiopryymach]
- cбmara - фотоапарат [- fotoaparat] - фотоапарат [- fotoaparat]
їQuй me aconsejarбs? Что вы мне посоветуете? [Chto vy mne posovetuyete? Що ви мені порадите? [Shcho vy meni poradyte?]
їTienes un mapa de la ciudad? У вас есть карта-схема города? [U vas yest' karta-skhema goroda?] Чи є у вас карта-схема міста? [Chy ye u vas karta-skhema mista?]
Cuanto cuesta Сколько это стоит [Skol'ko eto stoit] Скільки це коштує? [Skil'ky tse koshtuye?]
No rendirse Сдачи не надо [Sdachi ne nado] Здачі не треба [Zdachi ne treba]

En el pueblo / В городе [V gorode] / В місті [V misti]

Idioma espaсol

Idioma ruso

Transcripciones de la lengua ucraniana

Idioma ucraniano

Transcripciones del idioma ruso


Disculpe como llegar a ... Извините, как мне пройти к ... [Izvinite, kak mne proyti k ...] Вибачте, як пройти до... [Vybachte, yak proyty do...]
Lo siento, me perdн Извините, я заблудился [Izvinite, ya zabludilsya] Вибачте, я заблукав [Vybachte, ya zablukav]
No se el camino Я не знаю дороги [YA ne znayu dorogi] Я не знаю дороги [YA ne znayu dorohy]
їEstб lejos de aquн? Это далеко отсюда? [Eto daleko otsyuda?] Це далеко звідси? [Tse daleko zvidsy?]
Estoy buscando una calle Я ищу улицу [YA ishchu ulitsu] Я шукаю вулицю [YA shukayu vulytsyu]
їDуnde me siento? Где я могу сесть на [Gde ya mogu sest' na] Де мені сісти на [De meni sisty na]
- nъmero de autobъs ...? - автобус Љ...? [- avtobus Љ...?] - автобус Љ...? [- avtobus Љ...?]
їNo me digas cuбndo salir? Вы не скажите, когда выходить? [Vy ne skazhite, kogda vykhodit'?] Не підкажете, коли мені виходити? [Ne pidkazhete, koly meni vykhodyty?]
їDуnde estб la estaciуn de metro mбs cercana? Где находится ближайшая станция метро? [Gde nakhoditsya blizhayshaya stantsiya metro?] Де знаходиться найближча станція метро? [De znakhodyt'sya nayblyzhcha stantsiya metro?]
їDуnde estб la parada de taxis? Где стоянка такси? [Gde stoyanka taksi?] Де зупинка таксі? [De zupynka taksi?]
Llйvame lejos Отвезите меня [Otvezite menya] Відвезіть мене [Vidvezit' mene]
- al aeropuerto - в аэропорт [- v aeroport] - до аеропорту [- do aeroportu]
- a las ... - по адресу... [- po adresu...] - за адресою... [- za adresoyu...]
Para aquн, por favor Остановитесь здесь, пожалуйста [Ostanovites' zdes', pozhaluysta] Зупиніться тут, будь ласка [Zupynit'sya tut, bud' laska]
їCuбnto cuesta la tarifa? Сколько стоит проїзд? [Skol'ko stoit proн'zd?] Скільки коштує проїзд? [Skil'ky koshtuye proyizd?]
Necesito ir a la estacion de tren Мне нужно на вокзал [Mne nuzhno na vokzal] Мені потрібно на вокзал [Meni potribno na vokzal]
їDуnde estб ubicada la mesa de ayuda? Где находится справочное бюро? [Gde nakhoditsya spravochnoye byuro?] Де знаходиться довідкове бюро? [De znakhodyt'sya dovidkove byuro?]
їDуnde estб el horario? Где расписание? [Gde raspisaniye?] Де розклад? [De rozklad?]
їDуnde estб escondida la cбmara? Где камера хранения? [Gde kamera khraneniya?] Де камера схову? [De kamera skhovu?]

Enfermedad, visita al mйdico, farmacia / Болезнь, вызов врача, аптека [Bolezn', vyzov vracha, apteka] / Хвороба, виклик лікаря, аптека [Khvoroba, vyklyk likarya, apteka]

Idioma espaсol

Idioma ruso

Transcripciones de la lengua ucraniana

Idioma ucraniano

Transcripciones del idioma ruso


Me siento mal Я плохо себя чувствую [YA plokho sebya chuvstvuyu] Я почуваю себе погано [YA pochuvayu sebe pohano]
Tengo la temperatura У меня температура [U menya temperatura] У мене температура [U mene temperatura]
Me duele la muela У меня болит зуб [U menya bolit zub] У мене болить зуб [U mene bolyt' zub]
Le duele mucho la cabeza Очень болит голова [Ochen' bolit golova] Дуже болить голова [Duzhe bolyt' holova
Dolor de espalda Боль в спине [Bol' v spine] Біль у спині [Bil' u spyni]
- en la pierna - в ноге [- v noge] - в нозі [- v nozi]
- en su mano - в руке [- v ruke] - в руці [- v rutsi]
- en el cofre - в груди [- v grudi] - в грудях [- v hrudyakh]
Tengo algo У меня что-то [U menya chto-to] У мене щось [U mene shchos']
- con el estуmago - с желудком [- s zheludkom] - із шлунком [- iz shlunkom]
Me resfriй Я простудился [YA prostudilsya] Я застудився [YA zastudyvsya]
Tengo tos У меня кашель [U menya kashel'] У мене кашель [U mene kashel']
їDуnde estб el departamento de cirugнa? Где здесь хирургическое отделение? [Gde zdes' khirurgicheskoye otdeleniye?] Де хірургічне відділення? [De khirurhichne viddilennya?]
Tengo vуmitos У меня рвота [U menya rvota] У мене блювота [U mene blyuvota]
Necesito contactar Мне надо обратиться к [Mne nado obratit'sya k] Мені треба звернутися до [Meni treba zvernutysya do]
- el terapeuta - терапевту [- terapevtu] - терапевта [- terapevta]
- cirujano - хирургу [- khirurgu] - хірурга [- khirurha]
- un neurуlogo - невропатологу [- nevropatologu] - невропатолога [- nevropatoloha]
- un dentista - зубному врачу [- zubnomu vrachu] - зубного лікаря [- zubnoho likarya
Quiero pedir lentes Я хочу заказати очки [YA khochu zakazati ochki] Я хочу замовити окуляри [YA khochu zamovyty okulyary]
їDуnde estб la farmacia mбs cercana? Где ближайшая аптека [Gde blizhayshaya apteka] Де найближча аптека [De nayblyzhcha apteka]
- primeros auxilios - неотложная помощь [- neotlozhnaya pomoshch'] - невідкладна допомога [- nevidkladna dopomoha]
- hospital - больница [- bol'nitsa] - лікарня [- likarnya]

Ejemplos / Примеры [Primery] / Приклади [pryklady]

1. їDуnde estб la parada de taxis?

Где стоянка такси?

[Gde stoyanka taksi?]

Де зупинка таксі?

[De zupynka taksi?]

Surzhik:

Де стоянка такси?

Де стоянка таксі?

2. Estб lejos de aquн?

Это далеко отсюда?

[Eto daleko otsyuda?]

Це далеко звідси?

[Tse daleko zvidsy?]

Surzhik:

Это далеко звідси?

Nikishov Olexandr

Frasario SURZHIKA

SURZHYK

Contenuto

Invece di entrare. Formazione di surzhik dalle lingue ucraina e russa.

mesi

Giorni della settimana

tempo

Segni, iscrizioni

numeri

Espressioni comuni

Il confine

grazie

scusa

richieste

Consenso, rifiuto

Wishes

Saluti, conoscenza, appello

Su di me, sugli altri

Contatti commerciali

Posta, telefono, telegrafo

Ristorante, caffи

punteggio

In cittа

Malattia, chiamata del medico, farmacia

Invece di entrare. Formazione di surzhik dalle lingue ucraina e russa.

Parlano surzhik mescolando il russo con le lingue ucraine o una combinazione arbitraria di parole di queste due lingue, o, piщ spesso, intervenendo nelle materie di lingua ucraina e predicando la lingua russa. Viene anche utilizzata la pronuncia delle parole russe e ucraine "elaborate" dal russo all'ucraino e viceversa dall'ucraino al russo.

Per quanto riguarda l'ortografia, Surzhik ha l'alfabeto ucraino e "l'alfabeto russo" allo stesso tempo, e talvolta le parole di una lingua sono scritte nell'alfabeto di un'altra lingua, spesso nell'Ucraina orientale a causa della distribuzione delle parole e dello studio del Lingua ucraina nelle scuole - parole inglesi in lettere ucraine.

La storia del chirurgo и antica e interessante. Anche la conoscenza iniziale della lingua bulgara in primo luogo porta all'identificazione del surzhik in questa lingua, che si и formata nel tardo Medioevo durante il reinsediamento dei bulgari tra gli slavi del Danubio. Le cronache suggeriscono anche che Surzhik esiste nel Medio Dnepr al tempo di Kievan Rus. In questo caso, и possibile che le lingue ucraino e russo antico (la lingua dei "russi" del tardo medioevo e l'inizio del nuovo tempo) apparissero sulla base del surzhik. И noto che come una miscela di queste due lingue, il surzhik esiste almeno dalla fine del 19 № secolo, e questa и la piщ probabile occorrenza secondaria del surzhik.

Allo stato attuale, surzhik и essenzialmente una "lingua di terzo stato", come affermano alcuni cittadini ucraini. Questa и una lingua non riconosciuta parlata da una parte significativa della popolazione ucraina, e allo stesso tempo questa lingua non и riconosciuta - scientifica, e in effetti tutti gli studi e le pubblicazioni su di essa possono essere facilmente contati sulle dita di una mano.

Mesi / Месяцы [mesyatsy] / Місяці [misyatsi]

Lingua italiana

Lingua russa

Trascrizioni della lingua russa Lingua ucraina

Trascrizioni ucraine


gennaio Январь [Yanvar'] Січень [Sichen']
febbraio Февраль [Fevral'] Лютий [Lyutyy]
marzo Март [Mart] Березень [Berezen]
aprile Апрель [Aprel'] Квітень [Kviten]
maggio Май [May] Травень [Traven']
giugno Июнь [Iyun'] Червень [Cherven']
luglio Июль [Iyul'] Липень [Lypen']
agosto Август [Avgust] Серпень [Serpen']
settembre Сентябрь [Sentyabr'] Вересень [Veresen']
ottobre Октябрь [Oktyabr'] Жовтень [Zhovten']
novembre Ноябрь [Noyabr'] Листопад [Lystopad]
dicembre Декабрь [Dekabr'] Грудень [Hruden']

Numeri / Числительные [chislitel'nyye] / Числівники [chyslivnyky]

Lingua italiana

Lingua russa

Trascrizioni della lingua russa Lingua ucraina

Trascrizioni ucraine


lunedi Понедельник [Ponedel'nik] Понеділок [Ponedilok]
martedм Вторник [Vtornik] Вівторок [Vivtorok]
mercoledм Среда [Sreda] Середа [Sereda]
giovedi Четверг [Chetverg] Четверг [Chetverh]
venerdм Пятница [Pyatnitsa] П'ятница [P'yatnytsa]
sabato Суббота [Subbota] Субота [Subota]
domenica Воскресенье [Voskresen'ye] Неділя [Nedilya]

Tempo / Время / Час

Lingua italiana

Lingua russa

Trascrizioni della lingua russa Lingua ucraina

Trascrizioni ucraine


un minuto минута [minuta] хвилина [khvylyna]
ora час [chas] година [hodyna]
epoca сутки [Sutki] доба [doba]
tutto il giorno круглосуточно [kruglosutochno] цілодобово [tsilodobovo]
settimana неделя [nedelya] тиждень [tyzhden']
mese месец [mesets] місяць [misyats']
anno год [god] рік [rik]
oggi сегодня Segodnya] сьогодні [s'ohodni]
domani завтра [zavtra] завтра [zavtra]
l'altro ieri позавчера [pozavchera] позавчора [pozavchora]
dopo pranzo после обеда [posle obeda] після обіду [pislya obidu]
l'anno scorso в прошлом году [v proshlom godu] у минулому році [u mynulomu rotsi]
l'anno prossimo в будущем году [v budushchem godu] у наступному році [u nastupnomu rotsi]
tanto tempo fa давно [davno] давно [davno]
recentemente недавно [nedavno] недавно [nedavno]
ora сейчас [seychas] зараз [zaraz]
tra due giorni через два дня [cherez dva dnya] за два дні [za dva dni]
sette anni сем часов [sem chasov] сьома година [s'oma hodyna]
otto e mezza сем тридцать [sem tridtsat'] пів на восьму [piv na vos'mu]
tra dieci minuti за десять минут [za desyat' minut] за десять хвилин [za desyat' khvylyn]
ieri вчера [vchera] вчора [vchora]
dopodomani послезавтра [poslezavtra] післязавтра [pislyazavtra]
al mattino утром [utrom] вранці [vrantsi]
nel pomeriggio днем [dnem] удень [uden']
di sera вечером [Vecherom] увечорі [uvechori]
oggi sera сегодня вечером [segodnya vecherom] сьогодні увечорі [s'ohodni uvechori]
questa settimana на этой недели [na etoy nedeli] на цьому тижні [na ts'omu tyzhni]
tra dieci minuti undici без десяти одинадцать [bez desyati odinadtsat'] за десять хвилин одинадцята [za desyat' khvylyn odynadtsyata]
esattamente alle cinque ровно в пять [rovno v pyat'] рівно о пятій [rivno o p'yatiy]
in primavera весной [vesnoy] навесні [navesni]
d'estate летом [letom] влітку [vlitku]
in inverno зимой [zimoy] взимку [vzymku]
in autunno осенью [osen'yu] восени [voseny]
3 anni fa 3 года назад [3 goda nazad] 3 роки тому [3 roky tomu]
la settimana scorsa на прошлой недели [na proshloy nedeli] минулого тижня [mynuloho tyzhnya]
la prossima settimana На следующей недели [Na sleduyushchey nedeli] наступного тижня [nastupnoho tyzhnya]
lunedм в понедельник [v ponedel'nik] в понеділок [v ponedilok]
2 gennaio 2 -го января [2 -go yanvarya] 2-го січня [2-ho sichnya]
quest'anno в этом году [v etom godu] цього року [ts'oho roku]
recentemente в последнее время [v posledneye vremya] останнім часом [ostannim chasom]
per qualche tempo в течении некоторого времени [v techenii nekotorogo vremeni] на протязі якогось часу [na protyazi yakohos' chasu]
nel 1989 В 1989 году [V 1989 godu] в 1989 році [v 1989 rotsi]

Segni, iscrizioni / Вывески, надписи / Вивіски, написи

Lingua italiana

Lingua russa

Trascrizioni della lingua russa Lingua ucraina

Trascrizioni ucraine


produzione выход [vykhod] вихід [vykhid]
ingresso вход [vkhod] вхід [vkhid]
A te stesso К себе [K sebe] До себе [Do sebe]
Spingere От себя [Ot sebya] Від себе [Vid sebe]
Aperto открыто [otkryto] відкрито [vidkryto]
chiuso закрыто [zakryto] зачинено [zachyneno]
Giorno libero Выходной день [Vykhodnoy den'] Вихідний день [Vykhidnyy den']
Nessuna pausa pranzo Без перерыва на обед [Bez pererva na obed] Без обідньої перерви [Bez obidn'oyi perervy]
Nessun giorno libero Без выходных дней [Bez vykhodnykh dney] Без вихідних днів [Bez vykhidnykh dniv]
l'ingresso и gratuito Вход бесплатный [Vkhod besplatnyy] Вхід безкоштовний [Vkhid bezkoshtovnyy
cassa касса [kassa] каса [kasa]
vitto escluso самообслуживание [samoobsluzhivaniye] самообслуговування [samoobsluhovuvannya]
controllo контроль [kontrol'] контроль [kontrol']
Vendita di beni a prezzi ridotti Продажа товаров по сниженым ценам [Prodazha tovarov po snizhenym tsenam] Продаж товарів за зниженими цінами [Prodazh tovariv za znyzhenymy tsinamy]
Non toccarti le mani! Не трощать руками! [Ne troshchat' rukami!] Не торкатися! [Ne torkatysya!]
Non appoggiarti! Не облокачиваться! [Ne oblokachivat'sya!] Не спиратися! [Ne spyratysya!]
Ingresso di servizio Служебный вход [Sluzhebnyy vkhod Службовий вхід [Sluzhbovyy vkhid
Nessuna violazione consentita Посторонним вход запрещен [Postoronnim vkhod zapreshchen] Стороннім вхід заборонений [Storonnim vkhid zaboronenyy]
toilette туалет [tualet] туалет [tualet]
- femmina - женский [- zhenskiy] - жіночий [- zhinochyy]
- maschio - мужской [- muzhskoy] - чоловічий [- cholovichyy]
bar кафе [kafe] кафе [kafe]
Buffet, cena Буфет, закусочная [Bufet, zakusochnaya] Буфет, закусочна [Bufet, zakusochna]
un ristorante ресторан [restoran] ресторан [restoran]
Concerto, esibizione Концерт, представление [Kontsert, predstavleniye] Концерт, вистава [Kontsert, vystava]
produzione выход [vykhod] вихід [vykhid]
ingresso вход [vkhod] вхід [vkhid]
A te stesso К себе [K sebe] До себе [Do sebe]
armadio гардероб [garderob] гардероб [harderob]
Prevendita Предваритель-ная продажа [Predvaritel'-naya prodazha] Попередній продаж [Poperedniy prodazh]
Tutti i biglietti venduti Все билеты проданы [Vse bilety prodany Всі квитки продані [Vsi kvytky prodani
Amministratore Администра-тор [Administra-tor адміністратор [administrator
Ufficio d'inchiesta Справочное бюро [Spravochnoye byuro] Довідкове бюро [Dovidkove byuro]
Dogana таможня [tamozhnya] митниця [mytnytsya
Verifica dei passaporti Проверка паспартов [Proverka paspartov] Перевірка пашпортів (паспортів) [Perevirka pashportiv (pasportiv)]


Gate di imbarco Выход на посадку [Vykhod na posadku] Вихід на посадку [Vykhid na posadku]
Uscita di emergenza Запасной выход [Zapasnoy vykhod] Запасний вихід [Zapasnyy vykhid]
Registrazione passeggeri Регистрация пассажиров [Registratsiya passazhirov] Реєстрація пасажирів [Reyestratsiya pasazhyriv]
- numero di volo - на рейс номер [- na reys nomer] - на рейс номер [- na reys nomer]
Partenza, partenza Вылет, отправление [Vylet, otpravleniye] Виліт, відправлення

[Vylit, vidpravlennya]
arrivo прилет [prilet] приліт [prylit]
Vietato fumare! Не курить! [Ne kurit'!] Не палити! [Ne palyty!]
Allacciare le cinture di sicurezza! Застегните ремни! [Zastegnite remni!] Застібніть ремені! [Zastibnit' remeni!]
fuoco пожар [pozhar] пожежа [pozhezha]
infiammabile огнеопасно [ogneopasno] вогненебезпечно [vohnenebezpechno]
estintore огнетушитель [ognetushitel'] вогнегасник [vohnehasnyk]
Scala di sicurezza Пожарная лестница [Pozharnaya lestnitsa] Пожежні сходи [Pozhezhni skhody]
Parcheggio auto Стоянка автомобилей [Stoyanka avtomobiley] Стоянка автомобілів [Stoyanka avtomobiliv]
Parcheggio vietato Стоянка запрещена [Stoyanka zapreshchena] Стоянка заборонена [Stoyanka zaboronena]
Nessuna voce (voce) Вход (вьезд) запрещен [Vkhod (v'yezd) zapreshchen Виїзд (в'їзд) заборонено [Vyyizd (v'yizd) zaboroneno]


deviazione обьезд [ob'yezd] об'їзд [ob'yizd]


Stand (per i pedoni) Стойте (для пешеходов) [Stoyte (dlya peshekhodov)] Стійте (для пішеходів) [Stiyte (dlya pishekhodiv)]


partire идите [idite] ідіть [idit']
armadio гардероб [garderob] гардероб [harderob]
Prevendita Предваритель-ная продажа [Predvaritel'-naya prodazha] Попередній продаж [Poperedniy prodazh]
Tutti i biglietti venduti Все билеты проданы [Vse bilety prodany] Всі квитки продані [Vsi kvytky prodani]

Numeri / Числительные [chislitel'nyye] / Числівники [chyslivnyky]

Lingua italiana

Lingua russa

Trascrizioni della lingua russa Lingua ucraina

Trascrizioni ucraine


zero ноль [nol'] нуль [nul']
uno один [odin] один [odyn]
Due два [dva] два [dva]
tre три [tri] три [try]
quattro четыри [chetyri] чотири [chotyry
cinque пять [pyat'] пять [p'yat']
sei шесть [shest'] шість [shist']
Sette семь [sem'] сім [sim]
otto восем [vosem] вісім [visim]
nove девять [devyat'] дев'ять [dev'yat']
dieci десять [desyat' десять [desyat']
undici одинадцать [odinadtsat'] одинадцять [odynadtsyat']
dodici двинадцать [dvinadtsat'] дванадцять [dvanadtsyat']
tredici тринадцать [trinadtsat'] тринадцять [trynadtsyat']
quattordici четырнадцать [chetyrnadtsat'] чотирнадцять [chotyrnadtsyat']
quindici пятнадцать [pyatnadtsat'] пятнадцять [p'yatnadtsyat']
sedici шестнадцать [shestnadtsat'] шістнадцять [shistnadtsyat']
diciassette семнадцать [semnadtsat'] сімнадцять [simnadtsyat']
diciotto восемнадцать [vosemnadtsat'] вісімнадцять [visimnadtsyat']
diciannove девятнадцать [devyatnadtsat'] девятнадцять [dev'yatnadtsyat']
venti двадцать [dvadtsat'] двадцять [dvadtsyat']
ventuno двадцять один [dvadtsyat' odin] двадцять один [dvadtsyat' odyn]
ventidue двадцать два [dvadtsat' dva] двадцять два [dvadtsyat' dva]
trenta тридцать [tridtsat'] тридцять [trydtsyat']
quaranta сорок [sorok] сорок [sorok]
cinquanta пятьдесят [pyat'desyat] пятдесят [p'yatdesyat]
sessanta шестьдесят [shest'desyat] шістдесят [shistdesyat]
Settanta семьдесят [sem'desyat] сімдесят [simdesyat]
ottanta восемьдесят [vosem'desyat] вісімдесят [visimdesyat]
novanta девяносто [devyanosto] дев'яносто [dev'yanosto]
centinaio сто [sto] сто [sto]
duecento двести [dvesti] двісті [dvisti]
trecento триста [trista] триста [trysta]
quattrocento четыресто [chetyresto] чотириста [chotyrysta]
cinquecento пятьсот [pyat'sot] пятсот [p'yatЈsot]
seicento шестьсот [shest'sot] шістсот [shistЈsot]
Settecento семьсот [sem'sot] сімсот [simsot]
Ottocento восемьсот [vosem'sot] вісімсот [visimsot]
novecento девятьсот [devyat'sot] дев'ятсот [dev'yatЈsot]
mille тысяча [tysyacha] тисяча [tysyacha]
centomila сто тысяч [sto tysyach] сто тисяч [sto tysyach]
milione миллион [million] мільйон [mil'yon]
uno percento один процент [odin protsent] один відсоток [odyn vidsotok]
metа половина [polovina] половина [polovyna]

Espressioni comuni / Распространенные выражения [Rasprostranennyye vyrazheniya] / Поширені вирази [poshyreni vyrazy]

Lingua italiana

Lingua russa

Trascrizioni della lingua russa Lingua ucraina

Trascrizioni ucraine


Adesso senza indugio Сейчас, не откладывая [Seychas, ne otkladyvaya] Зараз, не відкладая [Zaraz, ne vidkladaya]
Non parlarne Не стоит благодарности [Ne stoit blagodarnosti] Не варто подяки [Ne varto podyaky]
Cosa hai detto? Что вы сказали? [Chto vy skazali?] Зараз, не відкладая [Zaraz, ne vidkladaya]
Sono fortunato Мне повезло [Mne povezl]o Не варто подяки [Ne varto podyaky]
Sfortuna Не повезло [Ne povezlo] Що ви сказали? [Shcho vy skazaly?]
sono disperato Я в отчаянии [YA v otchayanii] Мені пощастило [Meni poshchastylo]
Vieni di nuovo Приходите еще [Prikhodite yeshche] Не пощастило [Ne poshchastylo]
Con piacere С удовольствием [S udovol'stviyem] Я у відчаї [YA u vidchayi]
Quando и troppo и troppo Хватит, достаточно [Khvatit, dostatochno] Приходьте ще [Prykhod'te shche]
Non disperate Не отчаивайтесь [Ne otchaivaytes'] Залюбки [Zalyubky]
mi preoccupo Я волнуюсь [YA volnuyus'] Досить [Dosyt']
Lascia andare Дайте пройти [Dayte proyti] Не впадайте у відчай [Ne vpadayte u vidchay]
Si prega di ripetere Повторите, пожалуйста [Povtorite, pozhaluysta] Я хвилююсь [YA khvylyuyus']
Piщ piano per favore Медленее, пожалуйста [Medleneye, pozhaluysta] Дозвольте пройти [Dozvol'te proyty]
Solo un momento Минутку [Minutku] Повторіть, будь ласка [Povtorit', bud' laska]
Non riattaccare Не вешайте трубку [Ne veshayte trubku Повільніше, будь ласка [Povil'nishe, bud' laska]
Potrei parlare con ... Могу я поговорить с... [Mogu ya pogovorit' s...] Хвилинку... [Khvylynku...]
Aspettami Подождите меня [Podozhdite menya] Не вішайте слухалку [Ne vishayte slukhalku
I gusti non potevano essere discussi О вкусах не спорят [O vkusakh ne sporyat] Можу я поговорити з... [Mozhu ya pohovoryty z...]
Tutto puт essere Все может быть [Vse mozhet byt'] Почекайте мене [Pochekayte mene]
Come si dice in inglese Как это будет по-английски [Kak eto budet po-angliyski] Про смаки не сперечаються [Pro smaky ne sperechayut'sya]

Confine / Граница [Granitsa] / Кордон [kordon]

Lingua italiana

Lingua russa

Trascrizioni della lingua russa Lingua ucraina

Trascrizioni ucraine


Ho un visto d'ingresso valido per 14 giorni У меня вьездная виза сроком на 14 дней [U menya v'yezdnaya viza srokom na 14 dney] У мене в'їздна віза строком на ...14 днів [U mene v'yizdna viza strokom na ...14 dniv]
per un periodo di 14 giorni сроком на 14 дней [srokom na 14 dney] строком на ...14 днів [strokom na ...14 dni']
Ho un visto di transito per viaggiare У меня транзитная виза на проїзд через [U menya tranzitnaya viza na proн?zd cherez] У нас транзитна віза на проїзд через... [U nas tranzytna viza na proyizd cherez...]
Come arrivare alla dogana? Как пройти к таможне? [Kak proyti k tamozhne?] Як пройти до митниці? [Yak proyty do mytnytsi?]
Dove viene registrato il bagaglio? Где досматривают багаж? [Gde dosmatrivayut bagazh?] Де оглядають багаж? [De ohlyadayut' bahazh?]
Questo и il mio bagaglio Вот мой багаж [Vot moy bagazh] Ось мій багаж [Os' miy bahazh]
- passaporto - паспорт [- pasport] - пашпорт

(паспорт) - [pashport

(pasport)]
- visto - виза [- viza] - віза [- viza]
- dichiarazione - декларация [- deklaratsiya] - декларація [- deklaratsiya]
Qual и il tasso di cambio ... per ... Какой курс обмена...на... [Kakoy kurs obmena...na...] Який курс обміну

...на... [Yakyy kurs obminu

...na...]
Cosa dovrei scoprire? Что мне открыть? [Chto mne otkryt'?] Що мені відкрити? [Shcho meni vidkryty?]
Questi sono i miei effetti personali. Это мои личные вещи [Eto moi lichnyye veshchi] Це мої особисті речі [Tse moyi osobysti rechi]
Non ho nulla di tassabile У меня нет ничего, облагающегося пошлиной [U menya net nichego, oblagayushchegosya poshlinoy] У мене немає нічого, що обкладають митом [U mene nemaye nichoho, shcho obkladayut' mytom]
Ci sono oggetti fragili lм. Там есть хрупкие предметы [Tam yest' khrupkiye predmety] Там є крихкі речі [Tam ye krykhki rechi]
Ho un'arma, ecco la risoluzione У меня есть оружие, вот разрешение [U menya yest' oruzhiye, vot razresheniye] У мене є зброя, ось дозвіл [U mene ye zbroya, os' dozvil]
Non lo sapevo Я не знал [YA ne znal] Я не знав [YA ne znav]
Non и mio Это не мое [Eto ne moye] Це не моє [Tse ne moye]
Dove firmare Где нужно расписаться [Gde nuzhno raspisat'sya] Де потрібно розписатися [De potribno rozpysatysya]
Quanto dovrei pagare? Сколько я должен заплатить? [Skol'ko ya dolzhen zaplatit'?] Скільки я повинен сплатити? [Skil'ky ya povynen splatyty?]

Grazie / Благодарность [Blagodarnost'] / Вдячність [Podyaka]

Lingua italiana

Lingua russa

Trascrizioni della lingua russa Lingua ucraina

Trascrizioni ucraine


grazie Спасибо [Spasibo] Дякую [Dyakuyu]
Grazie per... Спасибо за... [Spasibo za...] Дякую за... [Dyakuyu za...]
ti ringrazio Я вам благодарен [YA vam blagodaren] Я вам вдячний [YA vam vdyachnyy]
- per la tua gentilezza - за вашу доброту [- za vashu dobrotu] - за вашу доброту [- za vashu dobrotu]
- per il tuo regalo - за ваш подарок [- za vash podarok] - за ваш подарунок [- za vash podarunok]
- per il tuo aiuto - за вашу помощь [- za vashu pomoshch' - за вашу допомогу [- za vashu dopomohu]
Ti sarт grato. Я буду признателен. [YA budu priznatelen] Я буду вдячний [YA budu vdyachnyy]
Grazie per l'attenzione. Благодарю за внимание. [Blagodaryu za vnimaniye] Дякую за увагу [Dyakuyu za uvahu]

Scusa / Извинение [izvinenie] / Вибачення [vybachennya]

Lingua italiana

Lingua russa

Trascrizioni della lingua russa Lingua ucraina

Trascrizioni ucraine


Mi scusi Извините [Izvinite] Вибачте [Vybachte]
sono cosм dispiaciuto Очень сожалею [Ochen' sozhaleyu] Дуже шкодую [Duzhe shkoduyu]
Scusa per il disturbo Извините за беспокойство [Izvinite za bespokoystvo] Даруйте, що турбую вас [Daruyte, shcho turbuyu vas]
Scusate per il ritardo Извините за опоздание [Izvinite za opozdaniye] Вибачте, що я запізнився [Vybachte, shcho ya zapiznyvsya]
Ci scusiamo per non averti avvertito Извините, что не предупредил вас [Izvinite, chto ne predupredil vas] Вибачте, що не попередив вас [Vybachte, shcho ne poperedyv vas]
Scusa и colpa mia Простите, это моя вина [Prostite, eto moya vina] Перепрошую, це моя провина [Pereproshuyu, tse moya provyna]

Demande / Просьба [Pros'ba] / Прохання [prokhannya]

Lingua italiana

Lingua russa

Trascrizioni della lingua russa Lingua ucraina

Trascrizioni ucraine


Per favore dammi... Пожалуйста, дайте... [Pozhaluysta, dayte...] Будь ласка, давайте... [Bud' laska, davayte...]
- fallo ... - сделайте... [- sdelayte...] - зробіть [- zrobit']
- fammi un favore - окажите мне услугу [- okazhite mne uslugu] - надайте мені послугу [- nadayte meni posluhu]
Gentilmente mi aiuti Будьте любезны, помогите мне [Bud'te lyubezny, pomogite mne] Будьте ласкаві, допоможіть мені [Bud'te laskavi, dopomozhit' meni]
Ascoltami Выслушайте меня [Vyslushayte menya] Вислухайте мене [Vyslukhayte mene]
Svegliami domani Разбудите меня завтра [Razbudite menya zavtra] Розбудіть мене завтра [Rozbudit' mene zavtra]
Posso chiederti Могу я попросить вас [Mogu ya poprosit' vas] Чи можу я попросити вас [Chy mozhu ya poprosyty vas]
Potresti... Не могли бы вы... [Ne mogli by vy...] Не змогли б ви... [Ne zmohly b vy...]
Posso? Можно мне? [Mozhno mne?] Можна мені? [Mozhna meni?]
Posso fumare qui? Можно здесь курить? [Mozhno zdes' kurit'?] Можна палити тут? [Mozhna palyty tut?]

Consenso, rifiuto / Согласие, отказ [Soglasiye, otkaz] / Згода, відмова [Zgoda, vidmova]

Lingua italiana

Lingua russa

Trascrizioni della lingua russa Lingua ucraina

Trascrizioni ucraine


sм, naturalmente Да, да, конечно [Da, da, konechno] Так, так, звичайно [Tak, tak, zvychayno]
Sм, forse cento con piacere Да, пожалуй ста с удовольствием [Da, pozhaluy sta s udovol'stviyem] Так, будь ласка, з задоволенням [Tak, bud' laska, z zadovolennyam]
Adesso un minuto Сейчас, минуту [Seychas, minutu] Зараз, хвилиночку [Zaraz, khvylynochku]
Per affari! К делу! [K delu!] До справи! [Do spravy!]
Sono d'accordo con te Я согласен с тобой [YA soglasen s toboy] Я згоден з тобою [YA zЈhoden z toboyu]
si hai ragione Да, вы правы [Da, vy pravy] Так, ви маєте рацію [Tak, vy mayete ratsiyu]
Nessuna obiezione Нет возражений [Net vozrazheniy] Немає заперечень [Nemaye zaperechen']
Ho un diverso punto di vista У меня другая точка зрения [U menya drugaya tochka zreniya] У мене інша точка зору [U mene insha tochka zoru]
No non lo и Нет, это не так [Net, eto ne tak] Ні, це не так [Ni, tse ne tak]
non sono d'accordo Я не согласен [YA ne soglasen] Я не згоден [YA ne zЈhoden]
Sono contrario Я против этого [YA protiv etogo] Я проти цього [YA proty ts] 'oho]
No, mi sto riprendendo Нет, я возрожаю [Net, ya vozrozhayu] Ні, я заперечую [Ni, ya zaperechuyu]
Non posso Я не могу [YA ne mogu] Я не можу YA ne mozhu]
- fallo - сделать этого [- sdelat' etogo] - зробити цього [- zrobyty ts'oho]
- sono d'accordo con te - согласиться с вами [- soglasit'sya s vami] - погодитися з вами [- pohodytysya z vamy]
Modificare Поменяем [Pomenyayem] Змінимо [Zminymo]
Cambiamo argomento di conversazione Давайте поменяем тему разговора [Davayte pomenyayem temu razgovora] Змінимо тему розмови [Zminymo temu rozmovy]

Desiderio / Пожелание [Pozhelaniye] / Побажання [pobazhannya]

Lingua italiana

Lingua russa

Trascrizioni della lingua russa Lingua ucraina

Trascrizioni ucraine


Ti auguro Желаю вам [Zhelayu vam] Бажаю вам [Bazhayu vam]
- in bocca al lupo - удачи [- udachi] - удачі [- udachi]
- Salute - здоровья [- zdorov'ya] - здоров'я [- zdorov'ya]
- Felicitа - щастья [- shchast'ya] - щастя [- shchastya]
- successo - успехов [- uspekhov] - успіхів [- uspikhiv]
- ti auguro il meglio - всего хорошого [- vsego khoroshogo] - всього кращого [- vs'oho krashchoho]
Per favore accetta i miei migliori auguri. Примите мои наилучшие пожелания. [Primite moi nailuchshiye pozhelaniya] Прийміть мої найкращі побажання [Pryymit' moyi naykrashchi pobazhannya]
Ti auguro un buon viaggio. Желаю доброго пути. [Zhelayu dobrogo puti] Бажаю щасливої дороги [Bazhayu shchaslyvoyi dorohy]
Divertiti. Желаю хорошо провести время. [Zhelayu khorosho provesti vremya] Бажаю добре провести час [Bazhayu dobre provesty chas]
Aspetta, non appenderti il ??naso. Держись, не вешай нос. [Derzhis', ne veshay nos] Тримайся, не журись [Trymaysya, ne zhurys']
Riposati. Желаю хорошоотдохнуть. [Zhelayu khoroshootdokhnut'] Бажаю гарно відпочити [Bazhayu harno vidpochyty]
Saluta i tuoi amici. Передайте привет своїм друзям. [Peredayte privet svoн?m druzyam] Передавайте привіт своїм друзям [Peredavayte pryvit svoyim druzyam]
Guarisci presto. Поскорей выздоравливай. [Poskorey vyzdoravlivay] Скоріше видужуй [Skorishe vyduzhuy]

Saluti, conoscenza, appello / Приветствие, знакомство, обращение [Privetstviye, znakomstvo, obrashcheniye] / Вітання, знайомство, звернення [Pryvitannya, znayomstvo, zvernennya]

Lingua italiana

Lingua russa

Trascrizioni della lingua russa Lingua ucraina

Trascrizioni ucraine


Ciao! Здраствуйте! [Zdrastvuyte!] Здраствуйте! [Zdrastvuyte!]
Ciao Привет [Privet] Привіт [Pryvit]
Piacere di conoscerti. Рад встрече с вами. [Rad vstreche s vami] Радий зустрічі з вами [Radyy zustrichi z vamy]
Felice di conoscerti. Рад с вами познайомиться. [Rad s vami poznayomit'sya] Радій з вами познайомитися [Radiy z vamy poznayomytysya]
Per favore, conosci il mio amico. Пожалуйста, познайомтесь с моим другом. [Pozhaluysta, poznayomtes' s moim drugom] Прошу, познайомтесь з моїм другом [Proshu, poznayomtes' z moyim druhom]
- con mia moglie - с моей женой [- s moyey zhenoy] - з моєю дружиною [- z moyeyu druzhynoyu]
- con mio marito - с моим мужем [- s moim muzhem] - з моїм чоловіком [- z moyim cholovikom]
Buongiorno Доброе утро [Dobroye utro] Доброго ранку [Dobroho ranku]
- giorno - день [- den'] - дня [- dnya]
- sera - вечер [- vecher] - вечора [- vechora]
Come stai? Как дела? [Kak dela?] Як справи? [Yak spravy?]
Lascia che ti presenti il mio direttore. Разрешите представить вам моего директора. [Razreshite predstavit' vam moyego direktora] Дозвольте відрекомендувати вам свого директора [Dozvol'te vidrekomenduvaty vam svoho dyrektora]
Presentami per favore. Представьте меня, пожалуйста. [Predstav'te menya, pozhaluysta] Відрекомендуйте мене, будь ласка [Vidrekomenduyte mene, bud' laska
Ho tanto. Мне много. [Mne mnogo] Мені забагато [Meni zabahato]
Signore e signori Дамы и господа [Damy i gospoda] Пані і панове [Pani i panove]
Cari amici Дорогие друзья [Dorogiye druz'ya] Дорогі друзі [Dorohi druzi]
Cari ospiti! Уважаемые гости! [Uvazhayemyye gosti!] Шановні гості! [Shanovni hosti!]
Signor rappresentante Господин представитель [Gospodin predstavitel'] Пане голово [Pane holovo]

Su di me, sugli altri / О себе, о других [O sebe, o drugikh] / Про себе, про інших [Pro sebe, pro inshykh]

Lingua italiana

Lingua russa

Trascrizioni della lingua russa Lingua ucraina

Trascrizioni ucraine


SONO Я [YA] Я [YA]
sono con Я с [YA s] Я з [YA z]
ho 28 anni Мне 28 лет [Mne 28 let] Мені 28 років [Meni 28 rokiv]
Abito a ... Я живу в ... [YA zhivu v ...] Я живу в... [YA zhyvu v...]
Sono un dottore (di professione) Я врач (по профессии) [YA vrach (po professii)] Я лікар (за фахом) [YA likar (za fakhom)]
- economista - экономист [- ekonomist] - економіст [- ekonomist]
Sono sposato Я женат [YA zhenat] Я одружений [YA odruzhenyy]
ho una famiglia У меня есть семья [U menya yest' sem'ya] У мене є сім'я [U mene ye sim'ya]
Ho due figli, figlia e figlio У меня двое детей дочь и сын [U menya dvoye detey doch' i syn)] У мене двоє дітей - донька і син [U mene dvoye ditey (don'ka i syn)]
Non sono sposato Я не женат [YA ne zhenat (ne zamuzhem)] Я не одружений [YA ne odruzhenyy

(nezamizhnya)]
Sono divorziato Я разведен [YA razveden] Я розлучений [YA rozluchenyy]
Non sto lavorando in questo momento Я сейчас не работаю [YA seychas ne rabotayu] Я зараз не працюю [YA zaraz ne pratsyuyu]
io capisco l'inglese Я понимаю по-английски [YA ponimayu po-angliyski] Я розумію по-англійськи [YA rozumiyu po-anhliys'ky]
И la mia prima visita Это мой первый визит [Eto moy pervyy vizit Це мій перший візит [Tse miy pershyy vizyt]
Quanti anni hai? Сколько вам лет? [Skol'ko vam let?] Скільки вам років? [Skil'ky vam rokiv?]
Con Cosa lavori? Кем вы работаете? [Kem vy rabotayete?] Ким ви працюєте? [Kym vy pratsyuyete?]
Dove vivi? Где вы живете? [Gde vy zhivete?] Де ви мешкаєте? [De vy meshkayete?]
Il tuo indirizzo? Ваш адрес? [Vash adres?] Ваша адреса? [Vasha adresa?]
Cosa ti piace? Чем вы увликаетесь? [Chem vy uvlikayetes'?] Чим ви захоплюєтесь? [Chym vy zakhoplyuyetes Chym vy zakhoplyuyetes'?]


Su di me, sugli altri / О себе, о других [O sebe, o drugikh] / Про себе, про інших [Pro sebe, pro inshykh]

Lingua italiana

Lingua russa

Trascrizioni della lingua russa Lingua ucraina

Trascrizioni ucraine


Sono uno specialista in Я специалист в области [YA spetsialist v oblasti] Я фахівець (спеціаліст) в галузі [YA fakhivets' (spetsialist) v Haluzi]
- Agricoltura - сельского хозяйства [- sel'skogo khozyaystva] - сільського господарства [- sil's'koho hospodarstva]
- industria - промышленности [- promyshlennosti] - промисловості [- promislovosti]
- elettronica - электроники [- elektroniki] - електролніки [- elektrolniki]
- computer - компютеров [- kompyuterov] - компютерів [- komp'yuteriv]
- medicinale - медицины [- meditsiny] - медицини [- medytsyny]
- commercio - торговли [- torgovli] - торгівлі [- torhivli]
- Industria alimentare - пищевой промышленности [- pishchevoy promyshlennosti] - харчової промисловості [- kharchovoyi promyslovosti]
- industria leggera - легкой промышленности [- legkoy promyshlennosti] - легкої промисловості [- lehkoyi promyslovosti]
- chimica - химии [- khimii] - хімії [- khimiyi]
- biologia - биологии [- biologii] - біології [- biolohiyi]
Vorremmo stabilire una cooperazione commerciale con Мы бы хотіли установить деловое сотрудничество с [My by khotнli ustanovit' delovoye sotrudnichestvo s] Ми бажали б встановити ділове співтовариство з [My Bazhaly b Vstanovyty dilove spivtovaristvo z]
- la tua azienda - вашей фирмой [- vashey firmo - вашою фірмою [- vashoyu Firmoyu]
- la tua azienda - вашим предприятием [- vashim predpriyatiyey] - вашим підприємством [- vashym pidpriyemstvom]
- dalla tua banca - вашим банком [- vashim bankom] - вашим банком [- vashym bankom]
- il tuo scambio - вашей биржей [- vashey birzhey] - вашою біржею [- vashoyu birzheyu]
- dal tuo rappresentante - вашим представителем [- vashim predstavitelem] - вашим представником [- vashym predstavnykom]
Ti consigliamo di discutere i tuoi suggerimenti. Мы предлагаем обсудить ваши предложения [My predlagayem obsudit' vashi predlozheniya] Ми пропонуємо обговорити ваші пропозиції [My proponuyemo obhovoryty Vashi propozytsiyi]
- santificare con noi - святитесь с нами [- svyatites' s nami] - звяжіться з нами [- zv'yazhit'sya z namy]
- raccontaci le tue condizioni - сообщите ваши условия [- soobshchite vashi usloviya] - повідомте про ваші плани [- povidomte pro Vashi plany]
- raccontaci le tue condizioni - сообщите ваши условия [- soobshchite vashi usloviya] - повідомте ваші умови [- povidomte vashi umovy]
Quali sono le tasse su questo tipo di attivitа? Какие налоги на этот вид деятельности? [Kakiye nalogi na etot vid deyatel'nosti?] Які податки на цей вид діяльності? [Yaki podatky na tsey vyd diyal'nosti?]
La nostra azienda и impegnata nella tecnologia moderna. Наша фирма занимается современными технологиями [Nasha firma zanimayetsya sovremennymi tekhnologiyami] Наша фірма займається сучасними технологіями [Nasha firma zaymayet'sya suchasnymy tekhnolohiyamy]
Chi sono i tuoi partner commerciali? Кто ваши торгове партнеры? [Kto vashi torgove partnery?] Хто ваші торгові партнери? [Khto vashi torhovi partnery?]
Stiamo acquistando ... Мы закупам... [My zakupam...] Ми закуповуємо... [My zakupovuyemo...]
- materiali grezzi - сырье [- syr'ye] - сировину [- syrovynu]
- legno tondo - круглый лес [- kruglyy les] - кругляк [- kruhlyak]
- prodotti finiti - готовую продукцию [- gotovuyu produktsiyu] - готову продукцію [- hotovu produktsiyu]
- prodotti agricoli - сельхозпродукцию [- sel'khozproduktsiyu] - сільськогосподарську продукцію [- sils'kohospodars'ku produktsiyu]
- olio - нефть [- neft'] - нафту [- naftu]
- gas naturale - природный газ [- prirodnyy gaz] - природний газ [- pryrodnyy haz]
- macchinari e macchine - технику и станки [- tekhniku i stanki] - техніку та станки [- tekhniku ta stanky]
- pezzi di ricambio - запасне части [- zapasne chasti] - запасні частини [- zapasni chastyny]
- santificare con noi - святитесь с нами [- svyatites' s nami] - звяжіться з нами [- zv'yazhit'sya z namy]
- raccontaci le tue condizioni - сообщите ваши условия [- soobshchite vashi usloviya] - повідомте про ваші плани [- povidomte pro vashi plany]
Sono uno specialista in Я специалист в области [YA spetsialist v oblasti] Я фахівець (спеціаліст) в галузі [YA fakhivets' (spetsialist) v haluzi]

Posta, telefono, telegrafo / Почта, телефон, телеграф [Pochta, telefon, telegraf]/ Пошта, телефон, телеграф [Poshta, telefon, telehraf]

Lingua italiana

Lingua russa

Trascrizioni della lingua russa Lingua ucraina

Trascrizioni ucraine


Scrivi il tuo indirizzo in stampatello Напишите ваш адрес печатними буквами [Napishite vash adres pechatnimi bukvami] Напишіть вашу адресу друкованими літерами [Napyshit' vashu adresu drukovanymy literamy]
Voglio inviare una lettera all'estero per posta celere Я хочу отправить письмо за границу экспресс-почтой [YA khochu otpravit' pis'mo za granitsu ekspress-pochtoy] Я хочу відправити лист за кордон експес-поштою [YA khochu vidpravyty lyst za kordon ekspes-poshtoyu]
Quanto costa una busta con un timbro? Сколько стоит конверт с маркой? [Skol'ko stoit konvert s markoy?] Скільки коштує конверт з маркою? [Skil'ky koshtuye konvert z markoyu?]
Invieremo questi documenti per posta raccomandata Мы пошлем эти документы заказным письмом [My poshlem eti dokumenty zakaznym pis'mom] Ми надішлемо ці документи рекомендованим листом [My nadishlemo tsi dokumenty rekomendovanym lystom]
Puoi ordinare una conversazione interurbana con ... Вы можете заказати междугородний розговор с ... [Vy mozhete zakazati mezhdugorodniy rozgovor s ...] Ви можете замовити міжміську розмову з ... [Vy mozhete zamovyty mizhmis'ku rozmovu z ...]
Posso chiamarti? Могу я позвонить от вас? [Mogu ya pozvonit' ot vas?] Чи можу я зателефонувати від вас? [Chy mozhu ya zatelefonuvaty vid vas?]
Dov'и il telefono pubblico? Где телефон-автомат? [Gde telefon-avtomat?] Де телефон-автомат? [De telefon-avtomat?]
Non riesco a chiamare, il telefono и occupato Не могу додзвониться, телефон занят [Ne mogu dodzvonit'sya, telefon zanyat] Не можу додзвонитися, телефон зайнятий [Ne mozhu dodzvonytysya, telefon zaynyatyy]

Ristorante, caffи / Ресторан, кафе [Restoran, kafe] / Ресторан, кафе [Restoran, kafe]

Lingua italiana

Lingua russa

Trascrizioni della lingua russa Lingua ucraina

Trascrizioni ucraine


Dove posso mangiare? Где я могу поесть? [Gde ya mogu poyest'?] Де я можу поїсти? [De ya mozhu poyisty?]
Questo tavolo и gratuito? Этот столик свободен? [Etot stolik svoboden?] Цей столик вільний? [Tsey stolyk vil'nyy?]
Vorrei mangiare un boccone Я бы хотел быстро перекусить [YA by khotel bystro perekusit'] Я би хотів щось перехопити [YA by khotiv shchos' perekhopyty]
Per favore dammi il menu Дайте, пожалуйста, меню [Dayte, pozhaluysta, menyu] Дайте, будь ласка, меню [Dayte, bud' laska, menyu]
Vorremmo ordinare Мы бы хотіли заказать [My by khotнli zakazat'] Ми хотіли б замовити [My khotily b zamovyty
- aperitivo - закуску [- zakusku] - закуску [- zakusku]
- la minestra - суп [- sup] - суп [- sup]
- secondo di carne - мясное второе блюдо [- myasnoye vtoroye blyudo] - м'ясну другу страву [- m'yasnu druhu stravu]
- Manzo - говядину [- govyadinu] - яловичину [- yalovychynu]
- Maiale - свинину [- svininu] - свинину [- svynynu]
- vitello - телятину [- telyatinu] - телятину [- telyatynu]
- pesce - рыбу [- rybu] - рибу [- rybu]
Dove posso mangiare? Где я могу поесть? [Gde ya mogu poyest'?] Де я можу поїсти? [De ya mozhu poyisty?]
- gelato - мороженое [- morozhenoye] - морозиво [- morozyvo]
- il succo - сок [- sok] - сік [- sik]
- Tazza di caffи - чашку кофе [- chashku kofe] - чашку кави [- chashku kavy]
- tи - чая [- chaya] - чаю [- chayu]
- un po 'di vino - немного вина [- nemnogo vina] - трохи вина [- trokhy vyna]
Io amo veramente Я очень люблю [YA ochen' lyublyu] Мені дуже подобаються [Meni duzhe podobayut'sya]
- salsicce - сосиски [- sosiski] - сосиски [- sosysky]
- pollo - курицу [- kuritsu] - курка [- kurka]
- patate fritte - жареный картофель [- zharenyy kartofel'] - смажена картопля [- smazhena kartoplya]
Io tratto Я угощаю [YA ugoshchayu] Я пригощаю [YA pryhoshchayu]
Ognuno paga per se stesso Каждый платит за себя [Kazhdyy platit za sebya] Кожен платить за себе [Kozhen platyt' za sebe]
- gelato - мороженое [- morozhenoye] - морозиво [- morozyvo]
Dove posso mangiare? Где я могу поесть? [Gde ya mogu poyest'?] Де я можу поїсти? [De ya mozhu poyisty?]

Punto / Магазин [Magazin] / Магазин [Mahazyn]

Lingua italiana

Lingua russa

Trascrizioni della lingua russa Lingua ucraina

Trascrizioni ucraine


Dove posso comprare Где я могу купить [Gde ya mogu kupit'] Де можна купити [De mozhna kupyty]
- prodotti - продукты [- produkty] - продукти [- produkty]
- le bevande - напитки [- napitki] - напої [- napoyi]
- pane - хлеб [- khleb] - хліб [- khlib]
- dolci - конфеты [- konfety] - цукерки [- tsukerky]
- carne - мясо [- myaso] - м'ясо [- m'yaso]
- pesce - рыбу [- rybu] - рибу [- rybu]
- frutta - фрукты [- frukty] - фрукти [- frukty]
- verdure - овощи [- ovoshchi] - овочі [- ovochi]
- zucchero - сахар [- sakhar] - цукор [- tsukor]
- pasta - макароны [- makarony] - макарони [- makarony]
- vino - вино [- vino] - вино [- vyno]
- sigarette - сигареты [- sigarety] - цигарки [- tsyharky]
Dov'и Где находится [Gde nakhoditsya] Де знаходиться [De znakhodyt'sya]
- centro commerciale - торговый центр [- torgovyy tsentr] - торгівельний центр [- torhivel'nyy tsentr]
- negozio di alimentari - продуктовый магазин [- produktovyy magazin] - продуктовий магазин [- produktovyy mahazyn]
Scrivi il prezzo Напишите цену [Napishite tsenu] Напишіть ціну [Napyshit' tsinu]
La mia taglia и 50 Мой размер - 50 [Moy razmer - 50] Мій розмір - 50 [Miy rozmir - 50]
Mi piacerebbe provare Я хотел бы примерять [YA khotel by primeryat'] Я б хотів поміряти [YA b khotiv pomiryaty]
- questa giacca - этот пиджак [- etot pidzhak] - цей піджак [- tsey pidzhak]
vorrei comprare Я хотел бы приобрести [YA khotel by priobresti] Я б хотів придбати [YA b khotiv prydbaty]
- costume - костюм [- kostyum] - костюм [- kostyum]
- i pantaloni - штаны [- shtany] - штани [- shtany]
- gonna - юбку [- yubku] - спідницю [- spidnytsyu]
- giacca - куртку [- kurtku] - куртку [- kurtku]
- cappotto - пальто [- pal'to] - пальто [- pal'to]
- vestito - платье [- plat'ye] - сукня [- suknya]
- libro - книгу [- knigu] - книгу [- knyhu]
- marca - марку [- marku] - марку [- marku]
- gioielleria - ювелирные изделия [- yuvelirnyye izdeliya] - ювелірні вироби [- yuvelirni vyroby]
- TV - телевизор [- televizor] - телевізор [- televizor]
- videoregistratore - видеомагнитофон [- videomagnitofon] - відеомагнітофон [- videomahnitofon]
- Radio - радиоприемник [- radiopriyemnik] - радіоприймач [- radiopryymach]
- telecamera - фотоапарат [- fotoaparat] - фотоапарат [- fotoaparat]
Cosa mi consiglierai? Что вы мне посоветуете? [Chto vy mne posovetuyete? Що ви мені порадите? [Shcho vy meni poradyte?]
Hai una mappa della cittа? У вас есть карта-схема города? [U vas yest' karta-skhema goroda?] Чи є у вас карта-схема міста? [Chy ye u vas karta-skhema mista?]
Quanto costa Сколько это стоит [Skol'ko eto stoit] Скільки це коштує? [Skil'ky tse koshtuye?]
Tieni il resto Сдачи не надо [Sdachi ne nado] Здачі не треба [Zdachi ne treba]

Nella cittа / В городе [V gorode] / В місті [V misti]

Lingua italiana

Lingua russa

Trascrizioni della lingua russa Lingua ucraina

Trascrizioni ucraine


Scusa, come posso ... Извините, как мне пройти к ... [Izvinite, kak mne proyti k ...] Вибачте, як пройти до... [Vybachte, yak proyty do...]
Scusa, mi sono perso Извините, я заблудился [Izvinite, ya zabludilsya] Вибачте, я заблукав [Vybachte, ya zablukav]
Non conosco la strada Я не знаю дороги [YA ne znayu dorogi] Я не знаю дороги [YA ne znayu dorohy]
И lontano da qui? Это далеко отсюда? [Eto daleko otsyuda?] Це далеко звідси? [Tse daleko zvidsy?]
Sto cercando una strada Я ищу улицу [YA ishchu ulitsu] Я шукаю вулицю [YA shukayu vulytsyu]
Dove posso sedermi Где я могу сесть на [Gde ya mogu sest' na] Де мені сісти на [De meni sisty na]
- numero del bus ...? - автобус Љ...? [- avtobus Љ...?] - автобус Љ...? [- avtobus Љ...?]
Non dirmi quando uscire? Вы не скажите, когда выходить? [Vy ne skazhite, kogda vykhodit'?] Не підкажете, коли мені виходити? [Ne pidkazhete, koly meni vykhodyty?]
Dov'и la stazione della metropolitana piщ vicina? Где находится ближайшая станция метро? [Gde nakhoditsya blizhayshaya stantsiya metro?] Де знаходиться найближча станція метро? [De znakhodyt'sya nayblyzhcha stantsiya metro?]
Dov'и la stazione dei taxi? Где стоянка такси? [Gde stoyanka taksi?] Де зупинка таксі? [De zupynka taksi?]
Prendimi Отвезите меня [Otvezite menya] Відвезіть мене [Vidvezit' mene]
- all'aeroporto - в аэропорт [- v aeroport] - до аеропорту [- do aeroportu]
- dall'indirizzo ... - по адресу... [- po adresu...] - за адресою... [- za adresoyu...]
Resta qui per favore Остановитесь здесь, пожалуйста [Ostanovites' zdes', pozhaluysta] Зупиніться тут, будь ласка [Zupynit'sya tut, bud' laska]
Quanto costa? Сколько стоит проїзд? [Skol'ko stoit proн'zd?] Скільки коштує проїзд? [Skil'ky koshtuye proyizd?]
Ho bisogno di una stazione ferroviaria Мне нужно на вокзал [Mne nuzhno na vokzal] Мені потрібно на вокзал [Meni potribno na vokzal]
Dove si trova lo sportello informativo? Где находится справочное бюро? [Gde nakhoditsya spravochnoye byuro?] Де знаходиться довідкове бюро? [De znakhodyt'sya dovidkove byuro?]
Dov'и il programma? Где расписание? [Gde raspisaniye?] Де розклад? [De rozklad?]
Dov'и il deposito bagagli? Где камера хранения? [Gde kamera khraneniya?] Де камера схову? [De kamera skhovu?]

Malattia, chiamata del medico, farmacia / Болезнь, вызов врача, аптека [Bolezn', vyzov vracha, apteka] / Хвороба, виклик лікаря, аптека [Khvoroba, vyklyk likarya, apteka]

Lingua italiana

Lingua russa

Trascrizioni della lingua russa Lingua ucraina

Trascrizioni ucraine


mi sento male Я плохо себя чувствую [YA plokho sebya chuvstvuyu] Я почуваю себе погано [YA pochuvayu sebe pohano]
ho la febbre У меня температура [U menya temperatura] У мене температура [U mene temperatura]
ho mal di denti У меня болит зуб [U menya bolit zub] У мене болить зуб [U mene bolyt' zub]
Mal di testa Очень болит голова [Ochen' bolit golova] Дуже болить голова [Duzhe bolyt' holova
Mal di schiena Боль в спине [Bol' v spine] Біль у спині [Bil' u spyni]
- nella gamba - в ноге [- v noge] - в нозі [- v nozi]
- nella mano - в руке [- v ruke] - в руці [- v rutsi]
- nel petto - в груди [- v grudi] - в грудях [- v hrudyakh]
ho qualcosa У меня что-то [U menya chto-to] У мене щось [U mene shchos']
- con uno stomaco - с желудком [- s zheludkom] - із шлунком [- iz shlunkom]
Ho freddo Я простудился [YA prostudilsya] Я застудився [YA zastudyvsya]
Ho la tosse У меня кашель [U menya kashel'] У мене кашель [U mene kashel']
Dov'и il reparto chirurgico qui? Где здесь хирургическое отделение? [Gde zdes' khirurgicheskoye otdeleniye?] Де хірургічне відділення? [De khirurhichne viddilennya?]
Ho il vomito У меня рвота [U menya rvota] У мене блювота [U mene blyuvota]
Ho bisogno di contattare Мне надо обратиться к [Mne nado obratit'sya k] Мені треба звернутися до [Meni treba zvernutysya do]
- terapista - терапевту [- terapevtu] - терапевта [- terapevta]
- al chirurgo - хирургу [- khirurgu] - хірурга [- khirurha]
- a un neurologo - невропатологу [- nevropatologu] - невропатолога [- nevropatoloha]
- Dal dentista - зубному врачу [- zubnomu vrachu] - зубного лікаря [- zubnoho likarya
Voglio ordinare gli occhiali Я хочу заказати очки [YA khochu zakazati ochki] Я хочу замовити окуляри [YA khochu zamovyty okulyary]
Dove si trova la farmacia piщ vicina Где ближайшая аптека [Gde blizhayshaya apteka] Де найближча аптека [De nayblyzhcha apteka]
- urgente attenzione - неотложная помощь [- neotlozhnaya pomoshch'] - невідкладна допомога [- nevidkladna dopomoha]
- ospedale - больница [- bol'nitsa] - лікарня [- likarnya]

Esempi / Примеры [Primery] / Приклади [pryklady]

1. Dov'и la stazione dei taxi?

Где стоянка такси?

[Gde stoyanka taksi?]

Де зупинка таксі?

[De zupynka taksi?]

Surzhik:

Де стоянка такси?

Де стоянка таксі?

2. И lontano da qui?

Это далеко отсюда?

[Eto daleko otsyuda?]

Це далеко звідси?

[Tse daleko zvidsy?]

Surzhik:

Это далеко звідси?

Nikishov Olexandr

Sprachfьhrer SURZHIKA

Inhalt

Anstelle des Eintritts. Bildung von Surzhik aus ukrainischen und russischen Sprachen.

Monate

Tage der Woche

Zeit

Schilder, Inschriften

Ziffern

Gдngiger Ausdruck

Die Grenze

Vielen Dank

Entschuldigung

Anfragen

Zustimmung, Verweigerung

Wьnscht sich

GrьЯe, Bekanntschaft, Berufung

Ьber mich selbst, ьber andere

Geschдftskontakte

Post, Telefon, Telegraph

Restaurant, Cafй

Ergebnis

In der Stadt

Krankheit, Arztbesuch, Apotheke

Anstelle des Eintritts. Bildung von Surzhik aus ukrainischen und russischen Sprachen.

Sie sprechen ьber Surzhik, das Russisch mit ukrainischen Sprachen oder einer willkьrlichen Mischung von Wцrtern aus diesen beiden Sprachen mischt oder meistens in die ukrainischen Sprachfдcher und Prдdikate der russischen Sprache eingreift. Die Aussprache der russischen und ukrainischen Wцrter, die vom Russischen ins Ukrainische und umgekehrt vom Ukrainischen ins Russische "verarbeitet" wurden, wird ebenfalls verwendet.

In Bezug auf die Rechtschreibung hat Surzhik gleichzeitig das ukrainische Alphabet und das "russische Alphabet", und manchmal werden die Wцrter einer Sprache in das Alphabet einer anderen Sprache geschrieben, oft in der Ostukraine aufgrund der Verteilung der Wцrter und des Studiums der Ukrainische Sprache in Schulen - Russische Wцrter in ukrainischen Buchstaben.

Die Geschichte des Chirurgen ist uralt und interessant. Schon eine erste Bekanntschaft mit der bulgarischen Sprache fьhrt zur Identifizierung von Surzhik in dieser Sprache, die im Spдtmittelalter wдhrend der Umsiedlung von Bulgaren unter den Donauslawen entstanden ist. Chroniken legen auch nahe, dass Surzhik zur Zeit der Kiewer Rus im Mittleren Dnjepr existierte. In diesem Fall ist es mцglich, dass ukrainisches und altrussisches (die Sprache der "Russen" des Spдtmittelalters und des Beginns der neuen Zeit) Sprachen auf der Basis von Sschschik erschienen. Es ist bekannt, dass Surzhik als Mischung dieser beiden Sprachen mindestens seit dem Ende des 19. Jahrhunderts existiert, und dies ist hцchstwahrscheinlich das sekundдre Vorkommen von Surzhik.

Gegenwдrtig ist Surzhik im Wesentlichen eine "dritte Staatssprache", wie einige Bьrger der Ukraine sagen. Dies ist eine nicht anerkannte Sprache, die von einem bedeutenden Teil der Bevцlkerung der Ukraine gesprochen wird, und gleichzeitig ist diese Sprache nicht anerkannt - wissenschaftlich, und tatsдchlich kцnnen alle Studien und Verцffentlichungen darьber leicht mit den Fingern einer Hand gezдhlt werden.

Monate / Месяцы [mesyatsy] / Місяці [misyatsi]

Deutsch Die Wцrter der russischen Sprache Transkription russischer Wцrter Wцrter der ukrainischen Sprache Transkription ukrainischer Wцrter
Januar Январь Yanvar' Січень [Sichen']
Februar Февраль Fevral' Лютий [Lyutyy
Mдrz Март Mart Березень [Berezen']
April Апрель Aprel' Квітень [Kviten']
Mai Май May Травень [Traven']
Juni Июнь Iyun' Червень [Cherven']
Juli Июль Iyul' Липень [Lypen']
August Август Avgust Серпень [Serpen']
September Сентябрь Sentyabr' Вересень [Veresen']
Oktober Октябрь Oktyabr' Жовтень [Zhovten']
November Ноябрь Noyabr' Листопад [Lystopad]
Dezember Декабрь Yanvar' Грудень [Hruden']

Wochentage / Дни недели [dni nedeli]/ Дні тижня [dni tyzhnya]

Deutsch Die Wцrter der russischen Sprache Transkription russischer Wцrter Wцrter der ukrainischen Sprache Transkription ukrainischer Wцrter
Montag Понедельник [Ponedel'nik] Понеділок [Ponedilok]
Dienstag Вторник [Vtornik] Вівторок [Vivtorok]
Mittwoch Среда [Sreda] Середа [Sereda]
Donnerstag Четверг [Chetverg] Четверг [Chetverh]
Freitag Пятница [Pyatnitsa] П'ятница [P'yatnytsa]
Samstag Суббота [Subbota] Субота [Subota]
Sonntag Воскресенье [Voskresen'ye] Неділя [Nedilya]

Zeit / Время [Vremya] / Час [chas]

Deutsch Die Wцrter der russischen Sprache Transkription russischer Wцrter Wцrter der ukrainischen Sprache Transkription ukrainischer Wцrter
Minute минута [minuta] хвилина [khvylyna]
Stunde час [chas] година [hodyna]
Tag сутки [Sutki] доба [doba]
rund um die Uhr круглосуточно [kruglosutochno] цілодобово [tsilodobovo]
Woche неделя [nedelya] тиждень [tyzhden']
Monat месец [mesets] місяць [misyats']
Jahr год [god] рік [rik]
Heute сегодня Segodnya] сьогодні [s'ohodni]
Morgen завтра [zavtra] завтра [zavtra]
Vorgestern позавчера [pozavchera] позавчора [pozavchora]
Nachmittag после обеда [posle obeda] після обіду [pislya obidu]
letztes Jahr в прошлом году [v proshlom godu] у минулому році [u mynulomu rotsi]
nдchstes Jahr в будущем году [v budushchem godu] у наступному році [u nastupnomu rotsi]
lange давно [davno] давно [davno]
vor kurzem недавно [nedavno] недавно [nedavno]
jetzt сейчас [seychas] зараз [zaraz]
in zwei Tagen через два дня [cherez dva dnya] за два дні [za dva dni]
diese Stunden сем часов [sem chasov] сьома година [s'oma hodyna]
diese dreiЯig сем тридцать [sem tridtsat'] пів на восьму [piv na vos'mu]
in 10 Minuten за десять минут [za desyat' minut] за десять хвилин [za desyat' khvylyn]
gestern вчера [vchera] вчора [vchora]
ьbermorgen послезавтра [poslezavtra] післязавтра [pislyazavtra]
am Morgen утром [utrom] вранці [vrantsi]
Am Abend днем [dnem] удень [uden']
Abends вечером [Vecherom] увечорі [uvechori]
heute Abend сегодня вечером [segodnya vecherom] сьогодні увечорі [s'ohodni uvechori]
diese Woche на этой недели [na etoy nedeli] на цьому тижні [na ts'omu tyzhni]
zehn bis elf без десяти одинадцать [bez desyati odinadtsat'] за десять хвилин одинадцята [za desyat' khvylyn odynadtsyata]
um genau fьnf ровно в пять [rovno v pyat'] рівно о пятій [rivno o p'yatiy]
im Frьhling весной [vesnoy] навесні [navesni]
im Sommer летом [letom] влітку [vlitku]
im Winter зимой [zimoy] взимку [vzymku]
im Herbst осенью [osen'yu] восени [voseny]
Vor 3 Jahren 3 года назад [3 goda nazad] 3 роки тому [3 roky tomu]
letzte Woche на прошлой недели [na proshloy nedeli] минулого тижня [mynuloho tyzhnya]
Nдchste Woche На следующей недели [Na sleduyushchey nedeli] наступного тижня [nastupnoho tyzhnya]
am Montag в понедельник [v ponedel'nik] в понеділок [v ponedilok]
2. Januar 2 -го января [2 -go yanvarya] 2-го січня [2-ho sichnya]
dieses Jahr в этом году [v etom godu] цього року [ts'oho roku]
in letzter Zeit в последнее время [v posledneye vremya] останнім часом [ostannim chasom]
fьr einige Zeit в течении некоторого времени [v techenii nekotorogo vremeni] на протязі якогось часу [na protyazi yakohos' chasu]
Im Jahr 1989 В 1989 году [V 1989 godu] в 1989 році [v 1989 rotsi]

/ Вывески, надписи [vyveski, nadpisi] / Вивіски, написи [vyvisky, napysy]

Deutsch Die Wцrter der russischen Sprache Transkription russischer Wцrter Wцrter der ukrainischen Sprache Transkription ukrainischer Wцrter
Ausweg выход [vykhod] вихід [vykhid]
Login вход [vkhod] вхід [vkhid]
Fьr mich К себе [K sebe] До себе [Do sebe]
Von mir От себя [Ot sebya] Від себе [Vid sebe]
offen открыто [otkryto] відкрито [vidkryto]
geschlossen закрыто [zakryto] зачинено [zachyneno]
Ruhetag Выходной день [Vykhodnoy den'] Вихідний день [Vykhidnyy den']
Ohne Mittagspause Без перерва на обед [Bez pererva na obed] Без обідньої перерви [Bez obidn'oyi perervy]
Keine freien Tage Без выходных дней [Bez vykhodnykh dney] Без вихідних днів [Bez vykhidnykh dniv]
Der Eintritt ist frei Вход бесплатный [Vkhod besplatnyy] Вхід безкоштовний [Vkhid bezkoshtovnyy
Kasse касса [kassa] каса [kasa]
Selbstbedienung самообслуживание [samoobsluzhivaniye] самообслуговування [samoobsluhovuvannya]
Kontrolle контроль [kontrol'] контроль [kontrol']
Verkauf von Waren zu ermдЯigten Preisen Продажа товаров по сниженым ценам [Prodazha tovarov po snizhenym tsenam] Продаж товарів за зниженими цінами [Prodazh tovariv za znyzhenymy tsinamy]
Nicht anfassen! Не трощать руками! [Ne troshchat' rukami!] Не торкатися! [Ne torkatysya!]
Lehn dich nicht! Не облокачиваться! [Ne oblokachivat'sya!] Не спиратися! [Ne spyratysya!]
Office-Login Служебный вход [Sluzhebnyy vkhod Службовий вхід [Sluzhbovyy vkhid
Die Anmeldung durch Dritte ist verboten Посторонним вход запрещен [Postoronnim vkhod zapreshchen] Стороннім вхід заборонений [Storonnim vkhid zaboronenyy]
Toilette туалет [tualet] туалет [tualet]
- weiblich - женский [- zhenskiy] - жіночий [- zhinochyy]
- mдnnlich - мужской [- muzhskoy] - чоловічий [- cholovichyy]
Cafe кафе [kafe] кафе [kafe]
Buffet, Abendessen Буфет, закусочная [Bufet, zakusochnaya] Буфет, закусочна [Bufet, zakusochna]
Restaurant ресторан [restoran] ресторан [restoran]
Konzert, Auffьhrung Концерт, представление [Kontsert, predstavleniye] Концерт, вистава [Kontsert, vystava]
Ausweg выход [vykhod] вихід [vykhid]
Login вход [vkhod] вхід [vkhid]
Fьr mich К себе [K sebe] До себе [Do sebe]
Kleiderschrank гардероб [garderob] гардероб [harderob]
Vorverkauf Предваритель-ная продажа [Predvaritel'-naya prodazha] Попередній продаж [Poperedniy prodazh]
Alle Tickets verkauft Все билеты проданы [Vse bilety prodany Всі квитки продані [Vsi kvytky prodani
admin Администра-тор [Administra-tor адміністратор [administrator
Helpdesk Справочное бюро [Spravochnoye byuro] Довідкове бюро [Dovidkove byuro]
Zoll таможня [tamozhnya] митниця [mytnytsya
Pдsse prьfen (Pдsse) Проверка паспартов [Proverka paspartov] Перевірка пашпортів (паспортів) [Perevirka pashportiv (pasportiv)]


Landung Выход на посадку [Vykhod na posadku] Вихід на посадку [Vykhid na posadku]
Ein Ersatzausgang Запасной выход [Zapasnoy vykhod] Запасний вихід [Zapasnyy vykhid]
Passagierregistrierung Регистрация пассажиров [Registratsiya passazhirov] Реєстрація пасажирів [Reyestratsiya pasazhyriv]
- zur Flugnummer - на рейс номер [- na reys nomer] - на рейс номер [- na reys nomer]
Abfahrt, Abreise Вылет, отправление [Vylet, otpravleniye] Виліт, відправлення

[Vylit, vidpravlennya]
прилет [prilet] приліт [prylit]
Ankunft Не курить! [Ne kurit'!] Не палити! [Ne palyty!]
Rauchen Sie nicht! Застегните ремни! [Zastegnite remni!] Застібніть ремені! [Zastibnit' remeni!]
Schnallen Sie sich an! пожар [pozhar] пожежа [pozhezha]
Feuer огнеопасно [ogneopasno] вогненебезпечно [vohnenebezpechno]
brennbar огнетушитель [ognetushitel'] вогнегасник [vohnehasnyk]
Feuerlцscher Пожарная лестница [Pozharnaya lestnitsa] Пожежні сходи [Pozhezhni skhody]
Fluchttreppe Стоянка автомобилей [Stoyanka avtomobiley] Стоянка автомобілів [Stoyanka avtomobiliv]
Parkplatz Стоянка запрещена [Stoyanka zapreshchena] Стоянка заборонена [Stoyanka zaboronena]
Das Parken ist verboten Вход (вьезд) запрещен [Vkhod (v'yezd) zapreshchen Виїзд (в'їзд) заборонено [Vyyizd (v'yizd) zaboroneno]


Check-out ist nicht erlaubt обьезд [ob'yezd] об'їзд [ob'yizd]


Umweg Стойте (для пешеходов) [Stoyte (dlya peshekhodov)] Стійте (для пішеходів) [Stiyte (dlya pishekhodiv)]


Stand (fьr FuЯgдnger) идите [idite] ідіть [idit']
geh гардероб [garderob] гардероб [harderob]
Kleiderschrank Предваритель-ная продажа [Predvaritel'-naya prodazha] Попередній продаж [Poperedniy prodazh]
Vorverkauf Все билеты проданы [Vse bilety prodany] Всі квитки продані [Vsi kvytky prodani]

Ziffern / Числительные / Числівники

Deutsch Die Wцrter der russischen Sprache Transkription russischer Wцrter Wцrter der ukrainischen Sprache Transkription ukrainischer Wцrter
Null ноль [nol'] нуль [nul']
eins один [odin] один [odyn]
zwei два [dva] два [dva]
drei три [tri] три [try]
vier четыри [chetyri] чотири [chotyry
fьnf пять [pyat'] пять [p'yat']
sechs шесть [shest'] шість [shist']
sim семь [sem'] сім [sim]
acht восем [vosem] вісім [visim]
neun девять [devyat'] дев'ять [dev'yat']
zehn десять [desyat' десять [desyat']
elf одинадцать [odinadtsat'] одинадцять [odynadtsyat']
zwцlf двинадцать [dvinadtsat'] дванадцять [dvanadtsyat']
dreizehn тринадцать [trinadtsat'] тринадцять [trynadtsyat']
vierzehn четырнадцать [chetyrnadtsat'] чотирнадцять [chotyrnadtsyat']
fьnfzehn пятнадцать [pyatnadtsat'] пятнадцять [p'yatnadtsyat']
sechzehn шестнадцать [shestnadtsat'] шістнадцять [shistnadtsyat']
siebzehn семнадцать [semnadtsat'] сімнадцять [simnadtsyat']
achtzehn восемнадцать [vosemnadtsat'] вісімнадцять [visimnadtsyat']
neunzehn девятнадцать [devyatnadtsat'] девятнадцять [dev'yatnadtsyat']
zwanzig двадцать [dvadtsat'] двадцять [dvadtsyat']
einundzwanzig двадцять один [dvadtsyat' odin] двадцять один [dvadtsyat' odyn]
zweiundzwanzig двадцать два [dvadtsat' dva] двадцять два [dvadtsyat' dva]
dreiЯig тридцать [tridtsat'] тридцять [trydtsyat']
vierzig сорок [sorok] сорок [sorok]
fьnfzig пятьдесят [pyat'desyat] пятдесят [p'yatdesyat]
sechzig шестьдесят [shest'desyat] шістдесят [shistdesyat]
siebzig семьдесят [sem'desyat] сімдесят [simdesyat]
achtzig восемьдесят [vosem'desyat] вісімдесят [visimdesyat]
neunzig девяносто [devyanosto] дев'яносто [dev'yanosto]
hundert сто [sto] сто [sto]
zweihundert двести [dvesti] двісті [dvisti]
dreihundert триста [trista] триста [trysta]
vierhundert четыресто [chetyresto] чотириста [chotyrysta]
fьnfhundert пятьсот [pyat'sot] пятсот [p'yatЈsot]
sechshundert шестьсот [shest'sot] шістсот [shistЈsot]
siebenhundert семьсот [sem'sot] сімсот [simsot]
achthundert восемьсот [vosem'sot] вісімсот [visimsot]
neunhundert девятьсот [devyat'sot] дев'ятсот [dev'yatЈsot]
tausend тысяча [tysyacha] тисяча [tysyacha]
einhunderttausend сто тысяч [sto tysyach] сто тисяч [sto tysyach]
Millionen миллион [million] мільйон [mil'yon]
ein Prozent один процент [odin protsent] один відсоток [odyn vidsotok]
halb половина [polovina] половина [polovyna]

Gдngiger Ausdruck / Распространенные выражения [Rasprostranennyye vyrazheniya]/ Розповсюджені вирази [poshyreni vyrazy]

Deutsch Die Wцrter der russischen Sprache Transkription russischer Wцrter Wцrter der ukrainischen Sprache Transkription ukrainischer Wцrter
Jetzt ohne Verzцgerung Сейчас, не откладывая [Seychas, ne otkladyvaya] Зараз, не відкладая [Zaraz, ne vidkladaya]
Nein danke Не стоит благодарности [Ne stoit blagodarnosti] Не варто подяки [Ne varto podyaky]
Jetzt ohne Verzцgerung Что вы сказали? [Chto vy skazali?] Зараз, не відкладая [Zaraz, ne vidkladaya]
Nein danke Мне повезло [Mne povezl]o Не варто подяки [Ne varto podyaky]
Was hast du gesagt Не повезло [Ne povezlo] Що ви сказали? [Shcho vy skazaly?]
Ich hatte Glьck Я в отчаянии [YA v otchayanii] Мені пощастило [Meni poshchastylo]
Nicht glьcklich Приходите еще [Prikhodite yeshche] Не пощастило [Ne poshchastylo]
Ich bin verzweifelt С удовольствием [S udovol'stviyem] Я у відчаї [YA u vidchayi]
Komm wieder Хватит, достаточно [Khvatit, dostatochno] Приходьте ще [Prykhod'te shche]
Verliebt Не отчаивайтесь [Ne otchaivaytes'] Залюбки [Zalyubky]
Das reicht Я волнуюсь [YA volnuyus'] Досить [Dosyt']
Verzweifle nicht Дайте пройти [Dayte proyti] Не впадайте у відчай [Ne vpadayte u vidchay]
Ich mache mir Sorgen Повторите, пожалуйста [Povtorite, pozhaluysta] Я хвилююсь [YA khvylyuyus']
Lass los Медленее, пожалуйста [Medleneye, pozhaluysta] Дозвольте пройти [Dozvol'te proyty]
Bitte wiederholen Минутку [Minutku] Повторіть, будь ласка [Povtorit', bud' laska]
Langsam bitte Не вешайте трубку [Ne veshayte trubku Повільніше, будь ласка [Povil'nishe, bud' laska]
Eine Minute ... Могу я поговорить с... [Mogu ya pogovorit' s...] Хвилинку... [Khvylynku...]
Nicht auflegen Подождите меня [Podozhdite menya] Не вішайте слухалку [Ne vishayte slukhalku
Kann ich mit ... sprechen? О вкусах не спорят [O vkusakh ne sporyat] Можу я поговорити з... [Mozhu ya pohovoryty z...]
Warte auf mich Все может быть [Vse mozhet byt'] Почекайте мене [Pochekayte mene]
Geschmдcker streiten sich nicht Как это будет по-английски [Kak eto budet po-angliyski] Про смаки не сперечаються [Pro smaky ne sperechayut'sya]

Rand / Граница [Granitsa] / Кордон [kordon]

Deutsch Die Wцrter der russischen Sprache Transkription russischer Wцrter Wцrter der ukrainischen Sprache Transkription ukrainischer Wцrter
Ich habe ein 14-Tage-Einreisevisum У меня вьездная виза сроком на 14 дней [U menya v'yezdnaya viza srokom na 14 dney] У мене в'їздна віза строком на ...14 днів [U mene v'yizdna viza strokom na ...14 dniv]
fьr... 14 Tage сроком на 14 дней [srokom na 14 dney] строком на ...14 днів [strokom na ...14 dni']
Wir haben ein Transitvisum fьr... У меня транзитная виза на проїзд через [U menya tranzitnaya viza na proн?zd cherez] У нас транзитна віза на проїзд через... [U nas tranzytna viza na proyizd cherez...]
Wie komme ich zum Zoll? Как пройти к таможне? [Kak proyti k tamozhne?] Як пройти до митниці? [Yak proyty do mytnytsi?]
Wo wird das Gepдck kontrolliert? Где досматривают багаж? [Gde dosmatrivayut bagazh?] Де оглядають багаж? [De ohlyadayut' bahazh?]
Hier ist mein Gepдck Вот мой багаж [Vot moy bagazh] Ось мій багаж [Os' miy bahazh]
- Reisepass

(Reisepass) - паспорт [- pasport] - пашпорт

(паспорт) - [pashport

(pasport)]
- Visum - виза [- viza] - віза [- viza]
- Erklдrung - декларация [- deklaratsiya] - декларація [- deklaratsiya]
Was ist der Wechselkurs? ... Am... Какой курс обмена...на... [Kakoy kurs obmena...na...] Який курс обміну

...на... [Yakyy kurs obminu

...na...]
Was цffne ich? Что мне открыть? [Chto mne otkryt'?] Що мені відкрити? [Shcho meni vidkryty?]
Das sind meine persцnlichen Sachen Это мои личные вещи [Eto moi lichnyye veshchi] Це мої особисті речі [Tse moyi osobysti rechi]
Ich habe nichts kostenpflichtig У меня нет ничего, облагающегося пошлиной [U menya net nichego, oblagayushchegosya poshlinoy] У мене немає нічого, що обкладають митом [U mene nemaye nichoho, shcho obkladayut' mytom]
Es gibt zerbrechliche Dinge Там есть хрупкие предметы [Tam yest' khrupkiye predmety] Там є крихкі речі [Tam ye krykhki rechi]
Ich habe eine Waffe, hier ist die Lцsung У меня есть оружие, вот разрешение [U menya yest' oruzhiye, vot razresheniye] У мене є зброя, ось дозвіл [U mene ye zbroya, os' dozvil]
Ich wusste es nicht Я не знал [YA ne znal] Я не знав [YA ne znav]
Es ist nicht meins Это не мое [Eto ne moye] Це не моє [Tse ne moye]
Wo zu unterschreiben

Где нужно расписаться [Gde nuzhno raspisat'sya] Де потрібно розписатися [De potribno rozpysatysya]
Wie viel sollte ich bezahlen?

Сколько я должен заплатить? [Skol'ko ya dolzhen zaplatit'?] Скільки я повинен сплатити? [Skil'ky ya povynen splatyty?]

Vielen Dank / Благодарность [Blagodarnost'] / Вдячність [Podyaka]

Deutsch Die Wцrter der russischen Sprache Transkription russischer Wцrter Wцrter der ukrainischen Sprache Transkription ukrainischer Wцrter
Danke Спасибо [Spasibo] Дякую [Dyakuyu]
Danke fьr ... Спасибо за... [Spasibo za...] Дякую за... [Dyakuyu za...]
Ich bin dir dankbar Я вам благодарен [YA vam blagodaren] Я вам вдячний [YA vam vdyachnyy]
- Fьr deine Freundlichkeit - за вашу доброту [- za vashu dobrotu] - за вашу доброту [- za vashu dobrotu]
- Fьr dein Geschenk - за ваш подарок [- za vash podarok] - за ваш подарунок [- za vash podarunok]
- Fьr Ihre Hilfe - за вашу помощь [- za vashu pomoshch' - за вашу допомогу [- za vashu dopomohu]
Ich werde dankbar sein Я буду признателен. [YA budu priznatelen] Я буду вдячний [YA budu vdyachnyy]
Vielen Dank fьr Ihre Aufmerksamkeit Благодарю за внимание. [Blagodaryu za vnimaniye] Дякую за увагу [Dyakuyu za uvahu]

Entschuldigung / Извинение [izvinenie] / Вибачення [vybachennya]

Deutsch Die Wцrter der russischen Sprache Transkription russischer Wцrter Wцrter der ukrainischen Sprache Transkription ukrainischer Wцrter
Es tut mir leid Извините [Izvinite] Вибачте [Vybachte]
Es tut mir sehr leid Очень сожалею [Ochen' sozhaleyu] Дуже шкодую [Duzhe shkoduyu]
Es tut mir leid, Sie zu stцren Извините за беспокойство [Izvinite za bespokoystvo] Даруйте, що турбую вас [Daruyte, shcho turbuyu vas]
Entschuldigung, ich bin zu spдt Извините за опоздание [Izvinite za opozdaniye] Вибачте, що я запізнився [Vybachte, shcho ya zapiznyvsya]
Entschuldigung, ich habe dich nicht gewarnt Извините, что не предупредил вас [Izvinite, chto ne predupredil vas] Вибачте, що не попередив вас [Vybachte, shcho ne poperedyv vas]
Es tut mir leid, es ist meine Schuld Простите, это моя вина [Prostite, eto moya vina] Перепрошую, це моя провина [Pereproshuyu, tse moya provyna]

Anfrage / Просьба [Pros'ba] / Прохання [prokhannya]

Deutsch Die Wцrter der russischen Sprache Transkription russischer Wцrter Wцrter der ukrainischen Sprache Transkription ukrainischer Wцrter
Bitte lassen Sie uns ... Пожалуйста, дайте... [Pozhaluysta, dayte...] Будь ласка, давайте... [Bud' laska, davayte...]
- tun - сделайте... [- sdelayte...] - зробіть [- zrobit']
- Gib mir einen Gefallen - окажите мне услугу [- okazhite mne uslugu] - надайте мені послугу [- nadayte meni posluhu]
Bitte hilf mir Будьте любезны, помогите мне [Bud'te lyubezny, pomogite mne] Будьте ласкаві, допоможіть мені [Bud'te laskavi, dopomozhit' meni]
Hцr mir zu Выслушайте меня [Vyslushayte menya] Вислухайте мене [Vyslukhayte mene]
Weck mich morgen auf Разбудите меня завтра [Razbudite menya zavtra] Розбудіть мене завтра [Rozbudit' mene zavtra]
Darf ich Sie fragen Могу я попросить вас [Mogu ya poprosit' vas] Чи можу я попросити вас [Chy mozhu ya poprosyty vas]
Kцnnten Sie ... Не могли бы вы... [Ne mogli by vy...] Не змогли б ви... [Ne zmohly b vy...]
Kann ich Можно мне? [Mozhno mne?] Можна мені? [Mozhna meni?]
Kann ich hier rauchen? Можно здесь курить? [Mozhno zdes' kurit'?] Можна палити тут? [Mozhna palyty tut?]

Zustimmung, Verweigerung / Согласие, отказ [Soglasiye, otkaz] / Згода, відмова [Zgoda, vidmova]

Deutsch Die Wцrter der russischen Sprache Transkription russischer Wцrter Wцrter der ukrainischen Sprache Transkription ukrainischer Wцrter
Ja, natьrlich Да, да, конечно [Da, da, konechno] Так, так, звичайно [Tak, tak, zvychayno]
Ja bitte Да, пожалуй ста с удовольствием [Da, pozhaluy sta s udovol'stviyem] Так, будь ласка, з задоволенням [Tak, bud' laska, z zadovolennyam]
Nun eine Minute Сейчас, минуту [Seychas, minutu] Зараз, хвилиночку [Zaraz, khvylynochku]
Gute Arbeit! К делу! [K delu!] До справи! [Do spravy!]
Ich stimme dir zu Я согласен с тобой [YA soglasen s toboy] Я згоден з тобою [YA zЈhoden z toboyu]
Ja, du hast recht Да, вы правы [Da, vy pravy] Так, ви маєте рацію [Tak, vy mayete ratsiyu]
Es gibt keine Einwдnde Нет возражений [Net vozrazheniy] Немає заперечень [Nemaye zaperechen']
Ich habe einen anderen Standpunkt У меня другая точка зрения [U menya drugaya tochka zreniya] У мене інша точка зору [U mene insha tochka zoru]
Nein, das ist es nicht Нет, это не так [Net, eto ne tak] Ні, це не так [Ni, tse ne tak]
Ich bin anderer Meinung Я не согласен [YA ne soglasen] Я не згоден [YA ne zЈhoden]
Ich bin dagegen Я против этого [YA protiv etogo] Я проти цього [YA proty ts] 'oho]
Nein, ich widerspreche Нет, я возрожаю [Net, ya vozrozhayu] Ні, я заперечую [Ni, ya zaperechuyu]
Ich kann nicht Я не могу [YA ne mogu] Я не можу YA ne mozhu]
- um das zu tun - сделать этого [- sdelat' etogo] - зробити цього [- zrobyty ts'oho]
- stimme dir zu - согласиться с вами [- soglasit'sya s vami] - погодитися з вами [- pohodytysya z vamy]
Lass uns дndern Поменяем [Pomenyayem] Змінимо [Zminymo]
Lassen Sie uns das Gesprдchsthema дndern Давайте поменяем тему разговора [Davayte pomenyayem temu razgovora] Змінимо тему розмови [Zminymo temu rozmovy]

Wunsch / Пожелание [Pozhelaniye] / Побажання [pobazhannya]

Deutsch Die Wцrter der russischen Sprache Transkription russischer Wцrter Wцrter der ukrainischen Sprache Transkription ukrainischer Wцrter
Ich wьnsche dir Желаю вам [Zhelayu vam] Бажаю вам [Bazhayu vam]
- Viel Glьck - удачи [- udachi] - удачі [- udachi]
- Gesundheit - здоровья [- zdorov'ya] - здоров'я [- zdorov'ya]
- Glьck - щастья [- shchast'ya] - щастя [- shchastya]
- Erfolge - успехов [- uspekhov] - успіхів [- uspikhiv]
- Alles Gute - всего хорошого [- vsego khoroshogo] - всього кращого [- vs'oho krashchoho]
Bitte nehmen Sie meine besten Wьnsche an Примите мои наилучшие пожелания. [Primite moi nailuchshiye pozhelaniya] Прийміть мої найкращі побажання [Pryymit' moyi naykrashchi pobazhannya]
Ich wьnsche Ihnen eine schцne Reise Желаю доброго пути. [Zhelayu dobrogo puti] Бажаю щасливої дороги [Bazhayu shchaslyvoyi dorohy]
Ich wьnschte ich hдtte eine gute Zeit Желаю хорошо провести время. [Zhelayu khorosho provesti vremya] Бажаю добре провести час [Bazhayu dobre provesty chas]
Warte, sei nicht beunruhigt Держись, не вешай нос. [Derzhis', ne veshay nos] Тримайся, не журись [Trymaysya, ne zhurys']
Ich mцchte mich gut ausruhen Желаю хорошоотдохнуть. [Zhelayu khoroshootdokhnut'] Бажаю гарно відпочити [Bazhayu harno vidpochyty]
Sag Hallo zu deinen Freunden Передайте привет своїм друзям. [Peredayte privet svoн?m druzyam] Передавайте привіт своїм друзям [Peredavayte pryvit svoyim druzyam]
Lieber erholen Поскорей выздоравливай. [Poskorey vyzdoravlivay] Скоріше видужуй [Skorishe vyduzhuy]

GrьЯe, Bekanntschaft, Berufung / Приветствие, знакомство, обращение [Privetstviye, znakomstvo, obrashcheniye] / Вітання, знайомство, звернення [Pryvitannya, znayomstvo, zvernennya]

Deutsch Die Wцrter der russischen Sprache Transkription russischer Wцrter Wцrter der ukrainischen Sprache Transkription ukrainischer Wцrter
Hallo! Здраствуйте! [Zdrastvuyte!] Здраствуйте! [Zdrastvuyte!]
Hallo Привет [Privet] Привіт [Pryvit]
Schцn dich kennenzulernen Рад встрече с вами. [Rad vstreche s vami] Радий зустрічі з вами [Radyy zustrichi z vamy]
Ich freue mich, Sie kennenzulernen Рад с вами познайомиться. [Rad s vami poznayomit'sya] Радій з вами познайомитися [Radiy z vamy poznayomytysya]
Bitte treffen Sie meinen Freund Пожалуйста, познайомтесь с моим другом. [Pozhaluysta, poznayomtes' s moim drugom] Прошу, познайомтесь з моїм другом [Proshu, poznayomtes' z moyim druhom]
- Mit meiner Frau - с моей женой [- s moyey zhenoy] - з моєю дружиною [- z moyeyu druzhynoyu]
- Mit meinem Mann - с моим мужем [- s moim muzhem] - з моїм чоловіком [- z moyim cholovikom]
Guten Morgen Доброе утро [Dobroye utro] Доброго ранку [Dobroho ranku]
- Tag - день [- den'] - дня [- dnya]
- Abends - вечер [- vecher] - вечора [- vechora]
Wie geht es dir Как дела? [Kak dela?] Як справи? [Yak spravy?]
Lassen Sie mich Ihren Regisseur empfehlen Разрешите представить вам моего директора. [Razreshite predstavit' vam moyego direktora] Дозвольте відрекомендувати вам свого директора [Dozvol'te vidrekomenduvaty vam svoho dyrektora]
Empfehlen Sie mich bitte Представьте меня, пожалуйста. [Predstav'te menya, pozhaluysta] Відрекомендуйте мене, будь ласка [Vidrekomenduyte mene, bud' laska
Zu viel fьr mich Мне много. [Mne mnogo] Мені забагато [Meni zabahato]
Meine Damen und Herren Дамы и господа [Damy i gospoda] Пані і панове [Pani i panove]
Liebe Freunde Дорогие друзья [Dorogiye druz'ya] Дорогі друзі [Dorohi druzi]
Liebe Gдste! Уважаемые гости! [Uvazhayemyye gosti!] Шановні гості! [Shanovni hosti!]
Herr Leiter Господин представитель [Gospodin predstavitel'] Пане голово [Pane holovo]

Ьber mich selbst, ьber andere / О себе, о других [O sebe, o drugikh] / Про себе, про інших [Pro sebe, pro inshykh]

Deutsch Die Wцrter der russischen Sprache Transkription russischer Wцrter Wцrter der ukrainischen Sprache Transkription ukrainischer Wцrter
Das tue ich Я [YA] Я [YA]
Ich komme aus Я с [YA s] Я з [YA z]
Ich bin 28 Jahre alt Мне 28 лет [Mne 28 let] Мені 28 років [Meni 28 rokiv]
Ich lebe in ... Я живу в ... [YA zhivu v ...] Я живу в... [YA zhyvu v...]
Ich bin ein Arzt (Spezialitдt) Я врач (по профессии) [YA vrach (po professii)] Я лікар (за фахом) [YA likar (za fakhom)]
- Цkonom - экономист [- ekonomist] - економіст [- ekonomist]
Ich bin verheiratet Я женат [YA zhenat] Я одружений [YA odruzhenyy]
Ich habe eine Familie У меня есть семья [U menya yest' sem'ya] У мене є сім'я [U mene ye sim'ya]
Ich habe zwei Kinder (Tochter und Sohn) У меня двое детей дочь и сын) [U menya dvoye detey doch' i syn)] У мене двоє дітей (донька і син) [U mene dvoye ditey (don'ka i syn)]
Ich bin nicht verheiratet Я не женат (не замужем) [YA ne zhenat (ne zamuzhem)] Я не одружений

(незаміжня) [YA ne odruzhenyy

(nezamizhnya)]
(unverheiratet) Я разведен [YA razveden] Я розлучений [YA rozluchenyy]
Ich bin geschieden Я сейчас не работаю [YA seychas ne rabotayu] Я зараз не працюю [YA zaraz ne pratsyuyu]
Ich arbeite gerade nicht Я понимаю по-английски [YA ponimayu po-angliyski] Я розумію по-англійськи [YA rozumiyu po-anhliys'ky]
Ich verstehe englisch Это мой первый визит [Eto moy pervyy vizit Це мій перший візит [Tse miy pershyy vizyt]
Dies ist mein erster Besuch Сколько вам лет? [Skol'ko vam let?] Скільки вам років? [Skil'ky vam rokiv?]
Wie alt bist du Кем вы работаете? [Kem vy rabotayete?] Ким ви працюєте? [Kym vy pratsyuyete?]
Fьr wen arbeitest du? Где вы живете? [Gde vy zhivete?] Де ви мешкаєте? [De vy meshkayete?]
Wo wohnst du Ваш адрес? [Vash adres?] Ваша адреса? [Vasha adresa?]
Ihre Adresse? Чем вы увликаетесь? [Chem vy uvlikayetes'?] Чим ви захоплюєтесь? [Chym vy zakhoplyuyetes Chym vy zakhoplyuyetes'?]


Geschдftskontakte / Деловые контакты [Delovyye kontakty] / Ділові контакти [dilovi kontakty]

Deutsch Die Wцrter der russischen Sprache Transkription russischer Wцrter Wцrter der ukrainischen Sprache Transkription ukrainischer Wцrter
Ich bin ein Spezialist auf dem Gebiet

Я специалист в области [YA spetsialist v oblasti] Я фахівець (спеціаліст) в галузі [YA fakhivets' (spetsialist) v Haluzi]
- Landwirtschaft - сельского хозяйства [- sel'skogo khozyaystva] - сільського господарства [- sil's'koho hospodarstva]
- Industrie - промышленности [- promyshlennosti] - промисловості [- promislovosti]
- Elektronik - электроники [- elektroniki] - електролніки [- elektrolniki]
- Computer - компютеров [- kompyuterov] - компютерів [- komp'yuteriv]
- Medizin - медицины [- meditsiny] - медицини [- medytsyny]
- Handel - торговли [- torgovli] - торгівлі [- torhivli]
- Lebensmittelindustrie - пищевой промышленности [- pishchevoy promyshlennosti] - харчової промисловості [- kharchovoyi promyslovosti]
- Leichtindustrie - легкой промышленности [- legkoy promyshlennosti] - легкої промисловості [- lehkoyi promyslovosti]
- Chemie - химии [- khimii] - хімії [- khimiyi]
- Biologie - биологии [- biologii] - біології [- biolohiyi]
Wir mцchten eine Geschдftswelt mit aufbauen Мы бы хотіли установить деловое сотрудничество с [My by khotнli ustanovit' delovoye sotrudnichestvo s] Ми бажали б встановити ділове співтовариство з [My Bazhaly b Vstanovyty dilove spivtovaristvo z]
- Ihre Firma - вашей фирмой [- vashey firmo - вашою фірмою [- vashoyu Firmoyu]
- Ihr Geschдft - вашим предприятием [- vashim predpriyatiyey] - вашим підприємством [- vashym pidpriyemstvom]
- von Ihrer Bank - вашим банком [- vashim bankom] - вашим банком [- vashym bankom]
- Ihr Austausch - вашей биржей [- vashey birzhey] - вашою біржею [- vashoyu birzheyu]
- Ihr Vertreter - вашим представителем [- vashim predstavitelem] - вашим представником [- vashym predstavnykom]
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Vorschlдge zu besprechen Мы предлагаем обсудить ваши предложения [My predlagayem obsudit' vashi predlozheniya] Ми пропонуємо обговорити ваші пропозиції [My proponuyemo obhovoryty Vashi propozytsiyi]
- Kontaktieren Sie uns - святитесь с нами [- svyatites' s nami] - звяжіться з нами [- zv'yazhit'sya z namy]
- Melden Sie Ihre Plдne - сообщите ваши условия [- soobshchite vashi usloviya] - повідомте про ваші плани [- povidomte pro Vashi plany]
- Geben Sie Ihre Bedingungen an - сообщите ваши условия [- soobshchite vashi usloviya] - повідомте ваші умови [- povidomte vashi umovy]
Was sind die Steuern fьr diese Aktivitдt? Какие налоги на этот вид деятельности? [Kakiye nalogi na etot vid deyatel'nosti?] Які податки на цей вид діяльності? [Yaki podatky na tsey vyd diyal'nosti?]
Unser Unternehmen beschдftigt sich mit modernen Technologien Наша фирма занимается современными технологиями [Nasha firma zanimayetsya sovremennymi tekhnologiyami] Наша фірма займається сучасними технологіями [Nasha firma zaymayet'sya suchasnymy tekhnolohiyamy]
Wer sind Ihre Handelspartner? Кто ваши торгове партнеры? [Kto vashi torgove partnery?] Хто ваші торгові партнери? [Khto vashi torhovi partnery?]
Wir kaufen ... Мы закупам... [My zakupam...] Ми закуповуємо... [My zakupovuyemo...]
- Rohstoffe - сырье [- syr'ye] - сировину [- syrovynu]
- gerundet - круглый лес [- kruglyy les] - кругляк [- kruhlyak]
- Fertigprodukte - готовую продукцию [- gotovuyu produktsiyu] - готову продукцію [- hotovu produktsiyu]
- landwirtschaftliche Erzeugnisse - сельхозпродукцию [- sel'khozproduktsiyu] - сільськогосподарську продукцію [- sils'kohospodars'ku produktsiyu]
- Цl - нефть [- neft'] - нафту [- naftu]
- Erdgas - природный газ [- prirodnyy gaz] - природний газ [- pryrodnyy haz]
- Maschinen und Werkzeugmaschinen - технику и станки [- tekhniku i stanki] - техніку та станки [- tekhniku ta stanky]
- Ersatzteile - запасне части [- zapasne chasti] - запасні частини [- zapasni chastyny]
- Kontaktieren Sie uns - святитесь с нами [- svyatites' s nami - звяжіться з нами [- zv'yazhit'sya z namy]
- Melden Sie Ihre Plдne - сообщите ваши условия [- soobshchite vashi usloviya] - повідомте про ваші плани [- povidomte pro vashi plany]

Post, Telefon, Telegraph / Почта, телефон, телеграф [Pochta, telefon, telegraf]/ Пошта, телефон, телеграф [Poshta, telefon, telehraf]

Deutsch Die Wцrter der russischen Sprache Transkription russischer Wцrter Wцrter der ukrainischen Sprache Transkription ukrainischer Wцrter
Schreiben Sie Ihre Adresse in Druckbuchstaben Напишите ваш адрес печатними буквами [Napishite vash adres pechatnimi bukvami] Напишіть вашу адресу друкованими літерами [Napyshit' vashu adresu drukovanymy literamy]
Ich mцchte einen Brief per Express ins Ausland senden Я хочу отправить письмо за границу экспресс-почтой [YA khochu otpravit' pis'mo za granitsu ekspress-pochtoy] Я хочу відправити лист за кордон експес-поштою [YA khochu vidpravyty lyst za kordon ekspes-poshtoyu]
Was kostet ein frankierter Umschlag? Сколько стоит конверт с маркой? [Skol'ko stoit konvert s markoy?] Скільки коштує конверт з маркою? [Skil'ky koshtuye konvert z markoyu?]
Wir senden diese Dokumente per Einschreiben Мы пошлем эти документы заказным письмом [My poshlem eti dokumenty zakaznym pis'mom] Ми надішлемо ці документи рекомендованим листом [My nadishlemo tsi dokumenty rekomendovanym lystom]
Sie kцnnen ein Ferngesprдch mit... Вы можете заказати междугородний розговор с ... [Vy mozhete zakazati mezhdugorodniy rozgovor s ...] Ви можете замовити міжміську розмову з ... [Vy mozhete zamovyty mizhmis'ku rozmovu z ...]
Kann ich dich anrufen Могу я позвонить от вас? [Mogu ya pozvonit' ot vas?] Чи можу я зателефонувати від вас? [Chy mozhu ya zatelefonuvaty vid vas?]
Wo ist der Verkaufsautomat? Где телефон-автомат? [Gde telefon-avtomat?] Де телефон-автомат? [De telefon-avtomat?]
Ich kann nicht anrufen, mein Telefon ist besetzt Не могу додзвониться, телефон занят [Ne mogu dodzvonit'sya, telefon zanyat] Не можу додзвонитися, телефон зайнятий [Ne mozhu dodzvonytysya, telefon zaynyatyy]

Restaurant, Cafй / Ресторан, кафе [Restoran, kafe] / Ресторан, кафе [Restoran, kafe]

Deutsch Die Wцrter der russischen Sprache Transkription russischer Wцrter Wцrter der ukrainischen Sprache Transkription ukrainischer Wцrter
Wo kann ich essen Где я могу поесть? [Gde ya mogu poyest'?] Де я можу поїсти? [De ya mozhu poyisty?]
Ist dieser Tisch frei? Этот столик свободен? [Etot stolik svoboden?] Цей столик вільний? [Tsey stolyk vil'nyy?]
Ich mцchte etwas abfangen Я бы хотел быстро перекусить [YA by khotel bystro perekusit'] Я би хотів щось перехопити [YA by khotiv shchos' perekhopyty]
Bitte geben Sie mir das Menь Дайте, пожалуйста, меню [Dayte, pozhaluysta, menyu] Дайте, будь ласка, меню [Dayte, bud' laska, menyu]
Wir mцchten bestellen Мы бы хотіли заказать [My by khotнli zakazat'] Ми хотіли б замовити [My khotily b zamovyty
- Snack - закуску [- zakusku] - закуску [- zakusku]
- Suppe - суп [- sup] - суп [- sup]
- Fleisch zweiter Gang - мясное второе блюдо [- myasnoye vtoroye blyudo] - м'ясну другу страву [- m'yasnu druhu stravu]
- Rindfleisch - говядину [- govyadinu] - яловичину [- yalovychynu]
- Schweinefleisch - свинину [- svininu] - свинину [- svynynu]
- Kalbfleisch - телятину [- telyatinu] - телятину [- telyatynu]
- Fisch - рыбу [- rybu] - рибу [- rybu]
Wo kann ich essen Где я могу поесть? [Gde ya mogu poyest'?] Де я можу поїсти? [De ya mozhu poyisty?]
- Eis - мороженое [- morozhenoye] - морозиво [- morozyvo]
- Saft - сок [- sok] - сік [- sik]
- eine Tasse Kaffee - чашку кофе [- chashku kofe] - чашку кави [- chashku kavy]
- Tee - чая [- chaya] - чаю [- chayu]
- etwas Wein - немного вина [- nemnogo vina] - трохи вина [- trokhy vyna]
Ich mag es wirklich Я очень люблю [YA ochen' lyublyu] Мені дуже подобаються [Meni duzhe podobayut'sya]
- Wьrstchen - сосиски [- sosiski] - сосиски [- sosysky]
- Huhn - курицу [- kuritsu] - курка [- kurka]
- Bratkartoffeln - жареный картофель [- zharenyy kartofel'] - смажена картопля [- smazhena kartoplya]
Ich behandle Я угощаю [YA ugoshchayu] Я пригощаю [YA pryhoshchayu]
Jeder zahlt fьr sich Каждый платит за себя [Kazhdyy platit za sebya] Кожен платить за себе [Kozhen platyt' za sebe]
- Eis - мороженое [- morozhenoye] - морозиво [- morozyvo]
Wo kann ich essen Где я могу поесть? [Gde ya mogu poyest'?] Де я можу поїсти? [De ya mozhu poyisty?]

Ergebnis / Магазин [Magazin] / Магазин [Mahazyn]

Deutsch Die Wцrter der russischen Sprache Transkription russischer Wцrter Wцrter der ukrainischen Sprache Transkription ukrainischer Wцrter
Wo zu kaufen Где я могу купить [Gde ya mogu kupit'] Де можна купити [De mozhna kupyty]
- Produkte - продукты [- produkty] - продукти [- produkty]
- Getrдnke - напитки [- napitki] - напої [- napoyi]
- Brot - хлеб [- khleb] - хліб [- khlib]
- SьЯigkeiten - конфеты [- konfety] - цукерки [- tsukerky]
- Fleisch - мясо [- myaso] - м'ясо [- m'yaso]
- Fisch - рыбу [- rybu] - рибу [- rybu]
- Frьchte - фрукты [- frukty] - фрукти [- frukty]
- Gemьse - овощи [- ovoshchi] - овочі [- ovochi]
- Zucker - сахар [- sakhar] - цукор [- tsukor]
- Pasta - макароны [- makarony] - макарони [- makarony]
- Wein - вино [- vino] - вино [- vyno]
- Zigaretten - сигареты [- sigarety] - цигарки [- tsyharky]
Wo es ist Где находится [Gde nakhoditsya] Де знаходиться [De znakhodyt'sya]
- Einkaufszentrum - торговый центр [- torgovyy tsentr] - торгівельний центр [- torhivel'nyy tsentr]
- Lebensmittelgeschдft - продуктовый магазин [- produktovyy magazin] - продуктовий магазин [- produktovyy mahazyn]
Schreiben Sie den Preis Напишите цену [Napishite tsenu] Напишіть ціну [Napyshit' tsinu]
Meine GrцЯe ist 50 Мой размер - 50 [Moy razmer - 50] Мій розмір - 50 [Miy rozmir - 50]
Ich wьrde es gerne versuchen Я хотел бы примерять [YA khotel by primeryat'] Я б хотів поміряти [YA b khotiv pomiryaty]
- diese Jacke - этот пиджак [- etot pidzhak] - цей піджак [- tsey pidzhak]
Ich wьrde gerne einen kaufen Я хотел бы приобрести [YA khotel by priobresti] Я б хотів придбати [YA b khotiv prydbaty]
- Anzug - костюм [- kostyum] - костюм [- kostyum]
- Hosen - штаны [- shtany] - штани [- shtany]
- Rock - юбку [- yubku] - спідницю [- spidnytsyu]
- Jacke - куртку [- kurtku] - куртку [- kurtku]
- Mantel - пальто [- pal'to] - пальто [- pal'to]
- Kleid - платье [- plat'ye] - сукня [- suknya]
- ein Buch - книгу [- knigu] - книгу [- knyhu]
- Marke - марку [- marku] - марку [- marku]
- Schmuck - ювелирные изделия [- yuvelirnyye izdeliya] - ювелірні вироби [- yuvelirni vyroby]
- Fernseher - телевизор [- televizor] - телевізор [- televizor]
- Videorecorder - видеомагнитофон [- videomagnitofon] - відеомагнітофон [- videomahnitofon]
- Radio - радиоприемник [- radiopriyemnik] - радіоприймач [- radiopryymach]
- Kamera - фотоапарат [- fotoaparat] - фотоапарат [- fotoaparat]
Was wirst du mir raten? Что вы мне посоветуете? [Chto vy mne posovetuyete? Що ви мені порадите? [Shcho vy meni poradyte?]
Hast du einen Stadtplan? У вас есть карта-схема города? [U vas yest' karta-skhema goroda?] Чи є у вас карта-схема міста? [Chy ye u vas karta-skhema mista?]
Wie viel kostet es? Сколько это стоит [Skol'ko eto stoit] Скільки це коштує? [Skil'ky tse koshtuye?]
Keine Kapitulation Сдачи не надо [Sdachi ne nado] Здачі не треба [Zdachi ne treba]

In der Stadt / В городе [V gorode] / В місті [V misti]

Deutsch Die Wцrter der russischen Sprache Transkription russischer Wцrter Wцrter der ukrainischen Sprache Transkription ukrainischer Wцrter
Entschuldigen Sie, wie ich zu ... Извините, как мне пройти к ... [Izvinite, kak mne proyti k ...] Вибачте, як пройти до... [Vybachte, yak proyty do...]
Entschuldigung, ich habe mich verlaufen Извините, я заблудился [Izvinite, ya zabludilsya] Вибачте, я заблукав [Vybachte, ya zablukav]
Ich kenne den Weg nicht Я не знаю дороги [YA ne znayu dorogi] Я не знаю дороги [YA ne znayu dorohy]
Ist das weit von hier? Это далеко отсюда? [Eto daleko otsyuda?] Це далеко звідси? [Tse daleko zvidsy?]
Ich suche eine StraЯe Я ищу улицу [YA ishchu ulitsu] Я шукаю вулицю [YA shukayu vulytsyu]
Wo sitze ich? Где я могу сесть на [Gde ya mogu sest' na] Де мені сісти на [De meni sisty na]
- Busnummer...? - автобус Љ...? [- avtobus Љ...?] - автобус Љ...? [- avtobus Љ...?]
Sag mir nicht, wann ich ausgehen soll? Вы не скажите, когда выходить? [Vy ne skazhite, kogda vykhodit'?] Не підкажете, коли мені виходити? [Ne pidkazhete, koly meni vykhodyty?]
Wo ist die nдchste U-Bahnstation? Где находится ближайшая станция метро? [Gde nakhoditsya blizhayshaya stantsiya metro?] Де знаходиться найближча станція метро? [De znakhodyt'sya nayblyzhcha stantsiya metro?]
Wo ist die Taxistation? Где стоянка такси? [Gde stoyanka taksi?] Де зупинка таксі? [De zupynka taksi?]
Bring mich weg Отвезите меня [Otvezite menya] Відвезіть мене [Vidvezit' mene]
- zum Flughafen - в аэропорт [- v aeroport] - до аеропорту [- do aeroportu]
- um ... - по адресу... [- po adresu...] - за адресою... [- za adresoyu...]
Hцr bitte hier auf Остановитесь здесь, пожалуйста [Ostanovites' zdes', pozhaluysta] Зупиніться тут, будь ласка [Zupynit'sya tut, bud' laska]
Wie viel kostet der Fahrpreis? Сколько стоит проїзд? [Skol'ko stoit proн'zd?] Скільки коштує проїзд? [Skil'ky koshtuye proyizd?]
Ich muss zum Bahnhof gehen Мне нужно на вокзал [Mne nuzhno na vokzal] Мені потрібно на вокзал [Meni potribno na vokzal]
Wo befindet sich der Helpdesk? Где находится справочное бюро? [Gde nakhoditsya spravochnoye byuro?] Де знаходиться довідкове бюро? [De znakhodyt'sya dovidkove byuro?]
Wo ist der Zeitplan? Где расписание? [Gde raspisaniye?] Де розклад? [De rozklad?]
Wo ist die Kamera versteckt? Где камера хранения? [Gde kamera khraneniya?] Де камера схову? [De kamera skhovu?]

Krankheit, Arztbesuch, Apotheke / Болезнь, вызов врача, аптека [Bolezn', vyzov vracha, apteka] / Хвороба, виклик лікаря, аптека [Khvoroba, vyklyk likarya, apteka]

Deutsch Die Wцrter der russischen Sprache Transkription russischer Wцrter Wцrter der ukrainischen Sprache Transkription ukrainischer Wцrter
Ich fьhle mich schlecht Я плохо себя чувствую [YA plokho sebya chuvstvuyu] Я почуваю себе погано [YA pochuvayu sebe pohano]
Ich habe die Temperatur У меня температура [U menya temperatura] У мене температура [U mene temperatura]
Ich habe Zahnschmerzen У меня болит зуб [U menya bolit zub] У мене болить зуб [U mene bolyt' zub]
Der Kopf ist sehr wund Очень болит голова [Ochen' bolit golova] Дуже болить голова [Duzhe bolyt' holova
Rьckenschmerzen Боль в спине [Bol' v spine] Біль у спині [Bil' u spyni]
- Im Bein - в ноге [- v noge] - в нозі [- v nozi]
- In seiner Hand - в руке [- v ruke] - в руці [- v rutsi]
- In der Brust - в груди [- v grudi] - в грудях [- v hrudyakh]
Ich habe etwas У меня что-то [U menya chto-to] У мене щось [U mene shchos']
- Mit dem Magen - с желудком [- s zheludkom] - із шлунком [- iz shlunkom]
Ich habe eine Erkдltung Я простудился [YA prostudilsya] Я застудився [YA zastudyvsya]
Ich habe Husten У меня кашель [U menya kashel'] У мене кашель [U mene kashel']
Wo ist die chirurgische Abteilung? Где здесь хирургическое отделение? [Gde zdes' khirurgicheskoye otdeleniye?] Де хірургічне відділення? [De khirurhichne viddilennya?]
Ich habe Erbrechen У меня рвота [U menya rvota] У мене блювота [U mene blyuvota]
Ich muss kontaktieren Мне надо обратиться к [Mne nado obratit'sya k] Мені треба звернутися до [Meni treba zvernutysya do]
- der Therapeut - терапевту [- terapevtu] - терапевта [- terapevta]
- Chirurg - хирургу [- khirurgu] - хірурга [- khirurha]
- ein Neurologe - невропатологу [- nevropatologu] - невропатолога [- nevropatoloha]
- ein Zahnarzt - зубному врачу [- zubnomu vrachu] - зубного лікаря [- zubnoho likarya
Ich mцchte eine Brille bestellen Я хочу заказати очки [YA khochu zakazati ochki] Я хочу замовити окуляри [YA khochu zamovyty okulyary]
Wo ist die nдchste Apotheke? Где ближайшая аптека [Gde blizhayshaya apteka] Де найближча аптека [De nayblyzhcha apteka]
- Erste Hilfe - неотложная помощь [- neotlozhnaya pomoshch'] - невідкладна допомога [- nevidkladna dopomoha]
- Krankenhaus - больница [- bol'nitsa] - лікарня [- likarnya]

Esempi / Примеры [Primery] / Приклади [pryklady]

1. Dov'и la stazione dei taxi?

Где стоянка такси?

[Gde stoyanka taksi?]

Де зупинка таксі?

[De zupynka taksi?]

Surzhik:

Де стоянка такси?

Де стоянка таксі?

2. И lontano da qui?

Это далеко отсюда?

[Eto daleko otsyuda?]

Це далеко звідси?

[Tse daleko zvidsy?]

Surzhik:

Nikishov Olexandr

Rozmуwki SURZHIKA

SURZHYK, MOЇLIWY, PREZYDENT UKRAIСSKIEGO ("MOV") I STARYCH JКZYKУW ROSYJSKICH.

Zadowolony

Zamiast wej®cia. Formacja surzhik z jкzykуw ukraiсskiego i rosyjskiego.

Miesiкcy

Dni tygodnia

Czas

Znaki, napisy

Cyfry

Typowe wyraїenia

Granica

Dziкki

Przeprosiny

Upraszanie

Zgoda, odmowa

Їyczenia

Pozdrowienia, znajomo®ж, odwoіanie

O sobie, o innych

Kontakty biznesowe

Poczta, telefon, telegraf

Restauracja, kawiarnia

Wynik

W mie®cie

Choroba, wezwanie lekarza, apteka

Zamiast wej®cia

Formacja surzhik z jкzykуw ukraiсskiego i rosyjskiego.

MуwiЉ o surzhiku mieszajЉcym rosyjski z jкzykami ukraiсskimi lub o dowolnej mieszance sіуw z tych dwуch jкzykуw lub, najczк®ciej, interweniujЉ w tematykк ukraiсskЉ i predykaty jкzyka rosyjskiego. Uїywana jest rуwnieї wymowa rosyjskich i ukraiсskich sіуw "przetworzone" z rosyjskiego na ukraiсski i odwrotnie z ukraiсskiego na rosyjski.

Je®li chodzi o pisowniк, Surzhik ma jednocze®nie alfabet ukraiсski i "rosyjski", a czasami sіowa jednego jкzyka sЉ zapisywane na alfabet innym jкzyku, czкsto we wschodniej Ukrainie ze wzglкdu na rozmieszczenie sіуw i naukк Jкzyk ukraiсski w szkoіach - rosyjskie sіowa literami ukraiсskimi.

Historia chirurga jest staroїytna i interesujЉca. Nawet poczЉtkowa znajomo®ж jкzyka buіgarskiego w pierwszej kolejno®ci prowadzi do identyfikacji surzhika w tym jкzyku, ktуry powstaі pod koniec ®redniowiecza podczas przesiedlania Buіgarуw w®rуd Sіowian naddunajskich. Kroniki sugerujЉ rуwnieї, їe w czasach Rusi Kijowskiej istniaі surzhik w ®rodkowym Dnieprze. W tym przypadku moїliwe jest, їe jкzyki ukraiсskie i staroruskie (jкzyk "Rosjan" pу¤nego ®redniowiecza i poczЉtku nowego czasu) pojawiіy siк na podstawie surzhiku. Wiadomo, їe jako poіЉczenie tych dwуch jкzykуw surzhik istnieje co najmniej od koсca XIX wieku, i najprawdopodobniej jest to wtуrne wystЉpienie surzhika.

Obecnie surzhik jest zasadniczo "jкzykiem paсstwa trzeciego", jak mуwiЉ niektуrzy obywatele Ukrainy. Jest to nierozpoznany jкzyk uїywany przez znacznЉ czк®ж ludno®ci Ukrainy, a jednocze®nie ten jкzyk jest nierozpoznany - naukowy, a nawet wszelkie badania i publikacje na jego temat moїna іatwo policzyж na palcach jednej rкki.

Miesiкcy / Месяцы [Mesyatsy] / Місяці [Misyatsi]

Jкzyk polski

Jкzyk rosyjski

Transkrypcje jкzyka rosyjskiego Jкzyk ukraiсski

Transkrypty ukraiсskie


Stycznia Январь [Yanvar'] Січень [Sichen']
Luty Февраль [Fevral'] Лютий [Lyutyy]
Marzec Март [Mart] Березень [Berezen]
Kwietnia Апрель [Aprel'] Квітень [Kviten]
Maja Май [May] Травень [Traven']
Czerwca Июнь [Iyun'] Червень [Cherven']
Lipiec Июль [Iyul'] Липень [Lypen']
Sierpnia Август [Avgust] Серпень [Serpen']
Wrzesieс Сентябрь [Sentyabr'] Вересень [Veresen']
Pa¤dziernik Октябрь [Oktyabr'] Жовтень [Zhovten']
Listopad Ноябрь [Noyabr'] Листопад [Lystopad]
Grudnia Декабрь [Dekabr'] Грудень [Hruden']

Dni tygodnia / Дни недели [dni nedeli]/ Дні тижня [dni tyzhnya]

Jкzyk polski

Jкzyk rosyjski

Transkrypcje jкzyka rosyjskiego Jкzyk ukraiсski

Transkrypty ukraiсskie


Poniedziaіek Понедельник [Ponedel'nik] Понеділок [Ponedilok]
Wtorek Вторник [Vtornik] Вівторок [Vivtorok]
Њroda Среда [Sreda] Середа [Sereda]
Czwartek Четверг [Chetverg] Четверг [Chetverh]
PiЉtek Пятница [Pyatnitsa] П'ятница [P'yatnytsa]
Sobota Суббота [Subbota] Субота [Subota]
Niedziela Воскресенье [Voskresen'ye] Неділя [Nedilya]

Czas / Время [Vremya] / Час [chas]

Jкzyk polski

Jкzyk rosyjski

Transkrypcje jкzyka rosyjskiego Jкzyk ukraiсski

Transkrypty ukraiсskie


minuta минута [minuta] хвилина [khvylyna]
rok час [chas] година [hodyna]
dni сутки [Sutki] доба [doba]
przez caіЉ dobк круглосуточно [kruglosutochno] цілодобово [tsilodobovo]
tydzieс неделя [nedelya] тиждень [tyzhden']
miesiЉc месец [mesets] місяць [misyats']
rok год [god] рік [rik]
dzisiaj сегодня Segodnya] сьогодні [s'ohodni]
jutro завтра [zavtra] завтра [zavtra]
przedwczoraj позавчера [pozavchera] позавчора [pozavchora]
po obiedzie после обеда [posle obeda] після обіду [pislya obidu]
w zeszіym roku в прошлом году [v proshlom godu] у минулому році [u mynulomu rotsi]
w przyszіym roku в будущем году [v budushchem godu] у наступному році [u nastupnomu rotsi]
dawno temu давно [davno] давно [davno]
ostatnio недавно [nedavno] недавно [nedavno]
teraz сейчас [seychas] зараз [zaraz]
za dwa dni через два дня [cherez dva dnya] за два дні [za dva dni]
siedem lat сем часов [sem chasov] сьома година [s'oma hodyna]
wpуі do уsmej сем тридцать [sem tridtsat'] пів на восьму [piv na vos'mu]
za dziesiкж minut за десять минут [za desyat' minut] за десять хвилин [za desyat' khvylyn]
wczoraj вчера [vchera] вчора [vchora]
pojutrze послезавтра [poslezavtra] післязавтра [pislyazavtra]
rano утром [utrom] вранці [vrantsi]
po poіudniu днем [dnem] удень [uden']
wieczorem вечером [Vecherom] увечорі [uvechori]
dzi® wieczorem сегодня вечером [segodnya vecherom] сьогодні увечорі [s'ohodni uvechori]
w tym tygodniu на этой недели [na etoy nedeli] на цьому тижні [na ts'omu tyzhni]
za dziesiкж jedena®cie minut без десяти одинадцать [bez desyati odinadtsat'] за десять хвилин одинадцята [za desyat' khvylyn odynadtsyata]
dokіadnie o piЉtej ровно в пять [rovno v pyat'] рівно о пятій [rivno o p'yatiy]
na wiosnк весной [vesnoy] навесні [navesni]
w lecie летом [letom] влітку [vlitku]
w zimie зимой [zimoy] взимку [vzymku]
jesieniЉ осенью [osen'yu] восени [voseny]
3 lata temu 3 года назад [3 goda nazad] 3 роки тому [3 roky tomu]
w zeszіym tygodniu на прошлой недели [na proshloy nedeli] минулого тижня [mynuloho tyzhnya]
w przyszіym tygodniu На следующей недели [Na sleduyushchey nedeli] наступного тижня [nastupnoho tyzhnya]
w poniedziaіek в понедельник [v ponedel'nik] в понеділок [v ponedilok]
2 stycznia 2 -го января [2 -go yanvarya] 2-го січня [2-ho sichnya]
w tym roku в этом году [v etom godu] цього року [ts'oho roku]
ostatnio в последнее время [v posledneye vremya] останнім часом [ostannim chasom]
przez jaki® czas в течении некоторого времени [v techenii nekotorogo vremeni] на протязі якогось часу [na protyazi yakohos' chasu]
w 1989 r В 1989 году [V 1989 godu] в 1989 році [v 1989 rotsi]

Znaki, napisy / Вывески, надписи [vyveski, nadpisi] / Вивіски, написи [vyvisky, napysy]

Jкzyk polski

Jкzyk rosyjski

Transkrypcje jкzyka rosyjskiego Jкzyk ukraiсski

Transkrypty ukraiсskie


wyj®cie выход [vykhod] вихід [vykhid]
zaloguj siк вход [vkhod] вхід [vkhid]
Do siebie К себе [K sebe] До себе [Do sebe]
Ode mnie От себя [Ot sebya] Від себе [Vid sebe]
otwarte открыто [otkryto] відкрито [vidkryto]
zamkniкte закрыто [zakryto] зачинено [zachyneno]
Dzieс wolny Выходной день [Vykhodnoy den'] Вихідний день [Vykhidnyy den']
Bez przerwy na lunch Без перерва на обед [Bez pererva na obed] Без обідньої перерви [Bez obidn'oyi perervy]
Bez dni wolnych Без выходных дней [Bez vykhodnykh dney] Без вихідних днів [Bez vykhidnykh dniv]
Wstкp jest bezpіatny Вход бесплатный [Vkhod besplatnyy] Вхід безкоштовний [Vkhid bezkoshtovnyy
kasa касса [kassa] каса [kasa]
samoobsіuga самообслуживание [samoobsluzhivaniye] самообслуговування [samoobsluhovuvannya]
kontrola контроль [kontrol'] контроль [kontrol']
Sprzedaї towarуw po obniїonych cenach Продажа товаров по сниженым ценам [Prodazha tovarov po snizhenym tsenam] Продаж товарів за зниженими цінами [Prodazh tovariv za znyzhenymy tsinamy]
Nie dotykaj! Не трощать руками! [Ne troshchat' rukami!] Не торкатися! [Ne torkatysya!]
Nie wychylaj siк! Не облокачиваться! [Ne oblokachivat'sya!] Не спиратися! [Ne spyratysya!]
Logowanie do biura Служебный вход [Sluzhebnyy vkhod Службовий вхід [Sluzhbovyy vkhid
Logowanie osуb trzecich jest zabronione Посторонним вход запрещен [Postoronnim vkhod zapreshchen] Стороннім вхід заборонений [Storonnim vkhid zaboronenyy]
toaleta туалет [tualet] туалет [tualet]
- kobieta - женский [- zhenskiy] - жіночий [- zhinochyy]
- mкїczyzna - мужской [- muzhskoy] - чоловічий [- cholovichyy]
kawiarnia кафе [kafe] кафе [kafe]
Bufet, kolacja Буфет, закусочная [Bufet, zakusochnaya] Буфет, закусочна [Bufet, zakusochna]
restauracja ресторан [restoran] ресторан [restoran]
Koncert, wystкp Концерт, представление [Kontsert, predstavleniye] Концерт, вистава [Kontsert, vystava]
wyj®cie выход [vykhod] вихід [vykhid]
zaloguj siк вход [vkhod] вхід [vkhid]
Do siebie К себе [K sebe] До себе [Do sebe]
szafa гардероб [garderob] гардероб [harderob]
Przedsprzedaї Предваритель-ная продажа [Predvaritel'-naya prodazha] Попередній продаж [Poperedniy prodazh]
Wszystkie bilety sprzedane Все билеты проданы [Vse bilety prodany Всі квитки продані [Vsi kvytky prodani
admin Администра-тор [Administra-tor адміністратор [administrator
Biuro pomocy Справочное бюро [Spravochnoye byuro] Довідкове бюро [Dovidkove byuro]
zwyczaje таможня [tamozhnya] митниця [mytnytsya
Sprawdzanie paszportуw (paszportуw) Проверка паспартов [Proverka paspartov] Перевірка пашпортів (паспортів) [Perevirka pashportiv (pasportiv)]


LЉdowanie Выход на посадку [Vykhod na posadku] Вихід на посадку [Vykhid na posadku]
Zapasowe wyj®cie Запасной выход [Zapasnoy vykhod] Запасний вихід [Zapasnyy vykhid]
Rejestracja pasaїera Регистрация пассажиров [Registratsiya passazhirov] Реєстрація пасажирів [Reyestratsiya pasazhyriv]
- na numer lotu - на рейс номер [- na reys nomer] - на рейс номер [- na reys nomer]
Wylot, odlot Вылет, отправление [Vylet, otpravleniye] Виліт, відправлення

[Vylit, vidpravlennya]
прилет [prilet] приліт [prylit]
przylot Не курить! [Ne kurit'!] Не палити! [Ne palyty!]
Nie pal! Застегните ремни! [Zastegnite remni!] Застібніть ремені! [Zastibnit' remeni!]
Zapnij pasy! пожар [pozhar] пожежа [pozhezha]
ogieс огнеопасно [ogneopasno] вогненебезпечно [vohnenebezpechno]
іatwopalny огнетушитель [ognetushitel'] вогнегасник [vohnehasnyk]
ga®nica Пожарная лестница [Pozharnaya lestnitsa] Пожежні сходи [Pozhezhni skhody]
Schody poїarowe Стоянка автомобилей [Stoyanka avtomobiley] Стоянка автомобілів [Stoyanka avtomobiliv]
Parking samochodowy Стоянка запрещена [Stoyanka zapreshchena] Стоянка заборонена [Stoyanka zaboronena]
Parkowanie jest zabronione Вход (вьезд) запрещен [Vkhod (v'yezd) zapreshchen Виїзд (в'їзд) заборонено [Vyyizd (v'yizd) zaboroneno]


Wyjazd jest niedozwolony обьезд [ob'yezd] об'їзд [ob'yizd]


objazd Стойте (для пешеходов) [Stoyte (dlya peshekhodov)] Стійте (для пішеходів) [Stiyte (dlya pishekhodiv)]


Stojak (dla pieszych) идите [idite] ідіть [idit']
id¤ гардероб [garderob] гардероб [harderob]
szafa Предваритель-ная продажа [Predvaritel'-naya prodazha] Попередній продаж [Poperedniy prodazh]
Przedsprzedaї Все билеты проданы [Vse bilety prodany] Всі квитки продані [Vsi kvytky prodani]

Cyfry / Числительные [chislitel'nyye] / Числівники [chyslivnyky]

Jкzyk polski

Jкzyk rosyjski

Transkrypcje jкzyka rosyjskiego Jкzyk ukraiсski

Transkrypty ukraiсskie


zero ноль [nol'] нуль [nul']
jeden один [odin] один [odyn]
dwa два [dva] два [dva]
trzy три [tri] три [try]
cztery четыри [chetyri] чотири [chotyry
piкж пять [pyat'] пять [p'yat']
sze®ж шесть [shest'] шість [shist']
sim семь [sem'] сім [sim]
osiem восем [vosem] вісім [visim]
dziewiкж девять [devyat'] дев'ять [dev'yat']
dziesiкж десять [desyat' десять [desyat']
jedena®cie одинадцать [odinadtsat'] одинадцять [odynadtsyat']
dwana®cie двинадцать [dvinadtsat'] дванадцять [dvanadtsyat']
trzyna®cie тринадцать [trinadtsat'] тринадцять [trynadtsyat']
czterna®cie четырнадцать [chetyrnadtsat'] чотирнадцять [chotyrnadtsyat']
piкtna®cie пятнадцать [pyatnadtsat'] пятнадцять [p'yatnadtsyat']
szesna®cie шестнадцать [shestnadtsat'] шістнадцять [shistnadtsyat']
siedemna®cie семнадцать [semnadtsat'] сімнадцять [simnadtsyat']
osiemna®cie восемнадцать [vosemnadtsat'] вісімнадцять [visimnadtsyat']
dziewiкtna®cie девятнадцать [devyatnadtsat'] девятнадцять [dev'yatnadtsyat']
dwadzie®cia двадцать [dvadtsat'] двадцять [dvadtsyat']
dwadzie®cia jeden двадцять один [dvadtsyat' odin] двадцять один [dvadtsyat' odyn]
dwadzie®cia dwa двадцать два [dvadtsat' dva] двадцять два [dvadtsyat' dva]
trzydzie®ci тридцать [tridtsat'] тридцять [trydtsyat']
czterdzie®ci сорок [sorok] сорок [sorok]
piкжdziesiЉt пятьдесят [pyat'desyat] пятдесят [p'yatdesyat]
sze®жdziesiЉt шестьдесят [shest'desyat] шістдесят [shistdesyat]
siedemdziesiЉt семьдесят [sem'desyat] сімдесят [simdesyat]
osiemdziesiЉt восемьдесят [vosem'desyat] вісімдесят [visimdesyat]
dziewiкжdziesiЉt девяносто [devyanosto] дев'яносто [dev'yanosto]
sto сто [sto] сто [sto]
dwie®cie двести [dvesti] двісті [dvisti]
trzysta триста [trista] триста [trysta]
czterysta четыресто [chetyresto] чотириста [chotyrysta]
piкжset пятьсот [pyat'sot] пятсот [p'yatЈsot]
sze®жset шестьсот [shest'sot] шістсот [shistЈsot]
siedemset семьсот [sem'sot] сімсот [simsot]
osiemset восемьсот [vosem'sot] вісімсот [visimsot]
dziewiкжset девятьсот [devyat'sot] дев'ятсот [dev'yatЈsot]
tysiЉc тысяча [tysyacha] тисяча [tysyacha]
sto tysiкcy сто тысяч [sto tysyach] сто тисяч [sto tysyach]
milion миллион [million] мільйон [mil'yon]
jeden procent один процент [odin protsent] один відсоток [odyn vidsotok]
poіowa половина [polovina] половина [polovyna]

Typowe wyraїenia / Распространенные выражения [Rasprostranennyye vyrazheniya] / Розповсюджені вирази [poshyreni vyrazy]

Jкzyk polski

Jкzyk rosyjski

Transkrypcje jкzyka rosyjskiego Jкzyk ukraiсski

Transkrypty ukraiсskie


Teraz bez zwіoki Сейчас, не откладывая [Seychas, ne otkladyvaya] Зараз, не відкладая [Zaraz, ne vidkladaya]
Nie, dziкkujк Не стоит благодарности [Ne stoit blagodarnosti] Не варто подяки [Ne varto podyaky]
Teraz bez zwіoki Что вы сказали? [Chto vy skazali?] Зараз, не відкладая [Zaraz, ne vidkladaya]
Nie, dziкkujк Мне повезло [Mne povezl]o Не варто подяки [Ne varto podyaky]
Co powiedziaіe® Не повезло [Ne povezlo] Що ви сказали? [Shcho vy skazaly?]
Miaіem szczк®cie Я в отчаянии [YA v otchayanii] Мені пощастило [Meni poshchastylo]
Nie mam szczк®cia Приходите еще [Prikhodite yeshche] Не пощастило [Ne poshchastylo]
Jestem zdesperowany С удовольствием [S udovol'stviyem] Я у відчаї [YA u vidchayi]
Przyjd¤ ponownie Хватит, достаточно [Khvatit, dostatochno] Приходьте ще [Prykhod'te shche]
W miіo®ci Не отчаивайтесь [Ne otchaivaytes'] Залюбки [Zalyubky]
To wystarczy Я волнуюсь [YA volnuyus'] Досить [Dosyt']
Nie rozpaczaj Дайте пройти [Dayte proyti] Не впадайте у відчай [Ne vpadayte u vidchay]
Jestem zmartwiony Повторите, пожалуйста [Povtorite, pozhaluysta] Я хвилююсь [YA khvylyuyus']
Pu®ж Медленее, пожалуйста [Medleneye, pozhaluysta] Дозвольте пройти [Dozvol'te proyty]
Proszк powtуrzyж Минутку [Minutku] Повторіть, будь ласка [Povtorit', bud' laska]
Powoli proszк Не вешайте трубку [Ne veshayte trubku Повільніше, будь ласка [Povil'nishe, bud' laska]
Minuta ... Могу я поговорить с... [Mogu ya pogovorit' s...] Хвилинку... [Khvylynku...]
Nie rozіЉczaj siк Подождите меня [Podozhdite menya] Не вішайте слухалку [Ne vishayte slukhalku
Czy mogк porozmawiaж z... О вкусах не спорят [O vkusakh ne sporyat] Можу я поговорити з... [Mozhu ya pohovoryty z...]
Czekaj na mnie Все может быть [Vse mozhet byt'] Почекайте мене [Pochekayte mene]
Smaki siк nie kіуcЉ Как это будет по-английски [Kak eto budet po-angliyski] Про смаки не сперечаються [Pro smaky ne sperechayut'sya]

Granica / Граница [Granitsa] / Кордон [kordon]

Jкzyk polski

Jкzyk rosyjski

Transkrypcje jкzyka rosyjskiego Jкzyk ukraiсski

Transkrypty ukraiсskie


Mam wizк wjazdowЉ na okres 14 dni У меня вьездная виза сроком на 14 дней [U menya v'yezdnaya viza srokom na 14 dney] У мене в'їздна віза строком на ...14 днів [U mene v'yizdna viza strokom na ...14 dniv]
przez okres 14 dni сроком на 14 дней [srokom na 14 dney] строком на ...14 днів [strokom na ...14 dni']
Mam wizк tranzytowЉ, przez ktуrЉ mogк podrуїowaж У меня транзитная виза на проїзд через [U menya tranzitnaya viza na proн?zd cherez] У нас транзитна віза на проїзд через... [U nas tranzytna viza na proyizd cherez...]
Jak dostaж siк do odprawy celnej? Как пройти к таможне? [Kak proyti k tamozhne?] Як пройти до митниці? [Yak proyty do mytnytsi?]
Gdzie odprawiany jest bagaї? Где досматривают багаж? [Gde dosmatrivayut bagazh?] Де оглядають багаж? [De ohlyadayut' bahazh?]
To jest mуj bagaї Вот мой багаж [Vot moy bagazh] Ось мій багаж [Os' miy bahazh]
- paszport - паспорт [- pasport] - пашпорт

(паспорт) - [pashport

(pasport)]
- wiza - виза [- viza] - віза [- viza]
- deklaracja - декларация [- deklaratsiya] - декларація [- deklaratsiya]
Jaki jest kurs wymiany ... dla ... Какой курс обмена...на... [Kakoy kurs obmena...na...] Який курс обміну

...на... [Yakyy kurs obminu

...na...]
Co powinienem odkryж? Что мне открыть? [Chto mne otkryt'?] Що мені відкрити? [Shcho meni vidkryty?]
To sЉ moje rzeczy osobiste. Это мои личные вещи [Eto moi lichnyye veshchi] Це мої особисті речі [Tse moyi osobysti rechi]
Nie mam nic podlegajЉcego opodatkowaniu У меня нет ничего, облагающегося пошлиной [U menya net nichego, oblagayushchegosya poshlinoy] У мене немає нічого, що обкладають митом [U mene nemaye nichoho, shcho obkladayut' mytom]
SЉ tam delikatne przedmioty. Там есть хрупкие предметы [Tam yest' khrupkiye predmety] Там є крихкі речі [Tam ye krykhki rechi]
Mam broс, oto rozdzielczo®ж У меня есть оружие, вот разрешение [U menya yest' oruzhiye, vot razresheniye] У мене є зброя, ось дозвіл [U mene ye zbroya, os' dozvil]
nie wiedziaіem Я не знал [YA ne znal] Я не знав [YA ne znav]
To nie moje Это не мое [Eto ne moye] Це не моє [Tse ne moye]
Gdzie podpisaж Где нужно расписаться [Gde nuzhno raspisat'sya] Де потрібно розписатися [De potribno rozpysatysya]
Ile powinienem zapіaciж? Сколько я должен заплатить? [Skol'ko ya dolzhen zaplatit'?] Скільки я повинен сплатити? [Skil'ky ya povynen splatyty?]

Dziкki / Благодарность [Blagodarnost'] / Вдячність [Podyaka]

Jкzyk polski

Jкzyk rosyjski

Transkrypcje jкzyka rosyjskiego Jкzyk ukraiсski

Transkrypty ukraiсskie


Dziкkujк Спасибо [Spasibo] Дякую [Dyakuyu]
Dziкkujк za ... Спасибо за... [Spasibo za...] Дякую за... [Dyakuyu za...]
Jestem ci wdziкczny Я вам благодарен [YA vam blagodaren] Я вам вдячний [YA vam vdyachnyy]
- za twojЉ їyczliwo®ж - за вашу доброту [- za vashu dobrotu] - за вашу доброту [- za vashu dobrotu]
- na prezent - за ваш подарок [- za vash podarok] - за ваш подарунок [- za vash podarunok]
- za twojЉ pomoc - за вашу помощь [- za vashu pomoshch' - за вашу допомогу [- za vashu dopomohu]
Bкdк wdziкczny Я буду признателен. [YA budu priznatelen] Я буду вдячний [YA budu vdyachnyy]
Dziкkujк za uwagк Благодарю за внимание. [Blagodaryu za vnimaniye] Дякую за увагу [Dyakuyu za uvahu]

Przeprosiny / Извинение [izvinenie] / Вибачення [vybachennya]

Jкzyk polski

Jкzyk rosyjski

Transkrypcje jкzyka rosyjskiego Jкzyk ukraiсski

Transkrypty ukraiсskie


Przepraszam Извините [Izvinite] Вибачте [Vybachte]
Jest mi bardzo przykro Очень сожалею [Ochen' sozhaleyu] Дуже шкодую [Duzhe shkoduyu]
Przepraszam, їe przeszkadzam Извините за беспокойство [Izvinite za bespokoystvo] Даруйте, що турбую вас [Daruyte, shcho turbuyu vas]
Przepraszam za spу¤nienie Извините за опоздание [Izvinite za opozdaniye] Вибачте, що я запізнився [Vybachte, shcho ya zapiznyvsya]
Przepraszam, їe ciк nie ostrzegaіem Извините, что не предупредил вас [Izvinite, chto ne predupredil vas] Вибачте, що не попередив вас [Vybachte, shcho ne poperedyv vas]
Przepraszam, to moja wina Простите, это моя вина [Prostite, eto moya vina] Перепрошую, це моя провина [Pereproshuyu, tse moya provyna]

ЇЉdanie / Просьба [Pros'ba] / Прохання [prokhannya]

Jкzyk polski

Jкzyk rosyjski

Transkrypcje jкzyka rosyjskiego Jкzyk ukraiсski

Transkrypty ukraiсskie


Proszк ... Пожалуйста, дайте... [Pozhaluysta, dayte...] Будь ласка, давайте... [Bud' laska, davayte...]
- zrуb - сделайте... [- sdelayte...] - зробіть [- zrobit']
- daj mi przysіugк - окажите мне услугу [- okazhite mne uslugu] - надайте мені послугу [- nadayte meni posluhu]
Prosze o pomoc Будьте любезны, помогите мне [Bud'te lyubezny, pomogite mne] Будьте ласкаві, допоможіть мені [Bud'te laskavi, dopomozhit' meni]
Posіuchaj mnie Выслушайте меня [Vyslushayte menya] Вислухайте мене [Vyslukhayte mene]
Obud¤ mnie jutro Разбудите меня завтра [Razbudite menya zavtra] Розбудіть мене завтра [Rozbudit' mene zavtra]
Mogк ciк zapytaж Могу я попросить вас [Mogu ya poprosit' vas] Чи можу я попросити вас [Chy mozhu ya poprosyty vas]
Czy mуgіby® ... Не могли бы вы... [Ne mogli by vy...] Не змогли б ви... [Ne zmohly b vy...]
Czy mogк Можно мне? [Mozhno mne?] Можна мені? [Mozhna meni?]
Czy mogк tu paliж? Можно здесь курить? [Mozhno zdes' kurit'?] Можна палити тут? [Mozhna palyty tut?]

Zgoda, odmowa / Согласие, отказ [Soglasiye, otkaz] / Згода, відмова [Zgoda, vidmova]

Jкzyk polski

Jкzyk rosyjski

Transkrypcje jкzyka rosyjskiego Jкzyk ukraiсski

Transkrypty ukraiсskie


Tak, tak, oczywi®cie Да, да, конечно [Da, da, konechno] Так, так, звичайно [Tak, tak, zvychayno]
Tak prosze Да, пожалуй ста с удовольствием [Da, pozhaluy sta s udovol'stviyem] Так, будь ласка, з задоволенням [Tak, bud' laska, z zadovolennyam]
Chwileczkк Сейчас, минуту [Seychas, minutu] Зараз, хвилиночку [Zaraz, khvylynochku]
Dobra robota! К делу! [K delu!] До справи! [Do spravy!]
Zgadzam siк z tobЉ Я согласен с тобой [YA soglasen s toboy] Я згоден з тобою [YA zЈhoden z toboyu]
Tak, masz racjк Да, вы правы [Da, vy pravy] Так, ви маєте рацію [Tak, vy mayete ratsiyu]
Nie ma zastrzeїeс Нет возражений [Net vozrazheniy] Немає заперечень [Nemaye zaperechen']
Mam inny punkt widzenia У меня другая точка зрения [U menya drugaya tochka zreniya] У мене інша точка зору [U mene insha tochka zoru]
Nie, nie jest Нет, это не так [Net, eto ne tak] Ні, це не так [Ni, tse ne tak]
Nie zgadzam siк Я не согласен [YA ne soglasen] Я не згоден [YA ne zЈhoden]
Jestem temu przeciwny Я против этого [YA protiv etogo] Я проти цього [YA proty ts] 'oho]
Nie, sprzeciwiam siк Нет, я возрожаю [Net, ya vozrozhayu] Ні, я заперечую [Ni, ya zaperechuyu]
Nie mogк Я не могу [YA ne mogu] Я не можу YA ne mozhu]
- aby to zrobiж - сделать этого [- sdelat' etogo] - зробити цього [- zrobyty ts'oho]
- zgadzam siк z tobЉ - согласиться с вами [- soglasit'sya s vami] - погодитися з вами [- pohodytysya z vamy]
Zmieсmy siк Поменяем [Pomenyayem] Змінимо [Zminymo]
Zmieсmy temat rozmowy Давайте поменяем тему разговора [Davayte pomenyayem temu razgovora] Змінимо тему розмови [Zminymo temu rozmovy]

Їyczenie / Пожелание [Pozhelaniye] / Побажання [pobazhannya]

Jкzyk polski

Jкzyk rosyjski

Transkrypcje jкzyka rosyjskiego Jкzyk ukraiсski

Transkrypty ukraiсskie


Їyczк ci Желаю вам [Zhelayu vam] Бажаю вам [Bazhayu vam]
- powodzenia - удачи [- udachi] - удачі [- udachi]
- zdrowie - здоровья [- zdorov'ya] - здоров'я [- zdorov'ya]
- szczк®cie - щастья [- shchast'ya] - щастя [- shchastya]
- sukcesy - успехов [- uspekhov] - успіхів [- uspikhiv]
- wszystkiego najlepszego - всего хорошого [- vsego khoroshogo] - всього кращого [- vs'oho krashchoho]
Proszк przyjЉж moje najlepsze їyczenia Примите мои наилучшие пожелания. [Primite moi nailuchshiye pozhelaniya] Прийміть мої найкращі побажання [Pryymit' moyi naykrashchi pobazhannya]
Їyczк szczк®liwej podrуїy Желаю доброго пути. [Zhelayu dobrogo puti] Бажаю щасливої дороги [Bazhayu shchaslyvoyi dorohy]
Chciaіbym dobrze siк bawiж Желаю хорошо провести время. [Zhelayu khorosho provesti vremya] Бажаю добре провести час [Bazhayu dobre provesty chas]
Poczekaj, nie przejmuj siк Держись, не вешай нос. [Derzhis', ne veshay nos] Тримайся, не журись [Trymaysya, ne zhurys']
Chciaіbym odpoczЉж Желаю хорошоотдохнуть. [Zhelayu khoroshootdokhnut'] Бажаю гарно відпочити [Bazhayu harno vidpochyty]
Przywitaj siк z przyjaciуіmi Передайте привет своїм друзям. [Peredayte privet svoн?m druzyam] Передавайте привіт своїм друзям [Peredavayte pryvit svoyim druzyam]
Raczej wyzdrowieж Поскорей выздоравливай. [Poskorey vyzdoravlivay] Скоріше видужуй [Skorishe vyduzhuy]

Pozdrowienia, znajomo®ж, odwoіanie / Приветствие, знакомство, обращение [Privetstviye, znakomstvo, obrashcheniye] / Вітання, знайомство, звернення [Pryvitannya, znayomstvo, zvernennya]

Jкzyk polski

Jкzyk rosyjski

Transkrypcje jкzyka rosyjskiego Jкzyk ukraiсski

Transkrypty ukraiсskie


Cze®ж Здраствуйте! [Zdrastvuyte!] Здраствуйте! [Zdrastvuyte!]
Cze®ж Привет [Privet] Привіт [Pryvit]
Miіo mi ciк poznaж Рад встрече с вами. [Rad vstreche s vami] Радий зустрічі з вами [Radyy zustrichi z vamy]
Miіo mi ciк poznaж Рад с вами познайомиться. [Rad s vami poznayomit'sya] Радій з вами познайомитися [Radiy z vamy poznayomytysya]
Proszк spotkaж mojego przyjaciela Пожалуйста, познайомтесь с моим другом. [Pozhaluysta, poznayomtes' s moim drugom] Прошу, познайомтесь з моїм другом [Proshu, poznayomtes' z moyim druhom]
- z mojЉ їonЉ - с моей женой [- s moyey zhenoy] - з моєю дружиною [- z moyeyu druzhynoyu]
- z moim mкїem - с моим мужем [- s moim muzhem] - з моїм чоловіком [- z moyim cholovikom]
Dzieс dobry Доброе утро [Dobroye utro] Доброго ранку [Dobroho ranku]
- dzieс - день [- den'] - дня [- dnya]
- wieczorem - вечер [- vecher] - вечора [- vechora]
Jak siк masz Как дела? [Kak dela?] Як справи? [Yak spravy?]
Pozwуl mi poleciж twojego reїysera Разрешите представить вам моего директора. [Razreshite predstavit' vam moyego direktora] Дозвольте відрекомендувати вам свого директора [Dozvol'te vidrekomenduvaty vam svoho dyrektora]
Proszк mnie poleciж Представьте меня, пожалуйста. [Predstav'te menya, pozhaluysta] Відрекомендуйте мене, будь ласка [Vidrekomenduyte mene, bud' laska
Za duїo dla mnie Мне много. [Mne mnogo] Мені забагато [Meni zabahato]
Panie i panowie Дамы и господа [Damy i gospoda] Пані і панове [Pani i panove]
Drodzy przyjaciele Дорогие друзья [Dorogiye druz'ya] Дорогі друзі [Dorohi druzi]
Drodzy go®cie! Уважаемые гости! [Uvazhayemyye gosti!] Шановні гості! [Shanovni hosti!]
Panie Head Господин представитель [Gospodin predstavitel'] Пане голово [Pane holovo]

O sobie, o innych / О себе, о других [O sebe, o drugikh] / Про себе, про інших [Pro sebe, pro inshykh]

Jкzyk polski

Jкzyk rosyjski

Transkrypcje jкzyka rosyjskiego Jкzyk ukraiсski

Transkrypty ukraiсskie


JESTEM Я [YA] Я [YA]
jestem z Я с [YA s] Я з [YA z]
mam 28 lat Мне 28 лет [Mne 28 let] Мені 28 років [Meni 28 rokiv]
Mieszkam w ... Я живу в ... [YA zhivu v ...] Я живу в... [YA zhyvu v...]
Jestem lekarzem (z zawodu) Я врач (по профессии) [YA vrach (po professii)] Я лікар (за фахом) [YA likar (za fakhom)]
- ekonomista - экономист [- ekonomist] - економіст [- ekonomist]
Jestem їonaty Я женат [YA zhenat] Я одружений [YA odruzhenyy]
mam rodzinк У меня есть семья [U menya yest' sem'ya] У мене є сім'я [U mene ye sim'ya]
Mam dwoje dzieci, cуrkк i syna) У меня двое детей дочь и сын) [U menya dvoye detey doch' i syn)] У мене двоє дітей (донька і син) [U mene dvoye ditey (don'ka i syn)]
Nie jestem їonaty (nie jestem їonaty) Я не женат (не замужем) [YA ne zhenat (ne zamuzhem)] Я не одружений

(незаміжня) [YA ne odruzhenyy

(nezamizhnya)]
jestem rozwiedziony Я разведен [YA razveden] Я розлучений [YA rozluchenyy]
Nie pracujк teraz Я сейчас не работаю [YA seychas ne rabotayu] Я зараз не працюю [YA zaraz ne pratsyuyu]
rozumiem angielski Я понимаю по-английски [YA ponimayu po-angliyski] Я розумію по-англійськи [YA rozumiyu po-anhliys'ky]
To moja pierwsza wizyta Это мой первый визит [Eto moy pervyy vizit Це мій перший візит [Tse miy pershyy vizyt]
Ile masz lat? Сколько вам лет? [Skol'ko vam let?] Скільки вам років? [Skil'ky vam rokiv?]
Nad czym pracujesz? Кем вы работаете? [Kem vy rabotayete?] Ким ви працюєте? [Kym vy pratsyuyete?]
Gdzie mieszkasz? Где вы живете? [Gde vy zhivete?] Де ви мешкаєте? [De vy meshkayete?]
Twуj adres? Ваш адрес? [Vash adres?] Ваша адреса? [Vasha adresa?]
Co lubisz? Чем вы увликаетесь? [Chem vy uvlikayetes'?] Чим ви захоплюєтесь? [Chym vy zakhoplyuyetes Chym vy zakhoplyuyetes'?]

Kontakty biznesowe / Деловые контакты [Delovyye kontakty] / Ділові контакти [dilovi kontakty]

Jкzyk polski

Jкzyk rosyjski

Transkrypcje jкzyka rosyjskiego Jкzyk ukraiсski

Transkrypty ukraiсskie


Jestem specjalistЉ w Я специалист в области [YA spetsialist v oblasti] Я фахівець (спеціаліст) в галузі [YA fakhivets' (spetsialist) v Haluzi]
- Rolnictwo - сельского хозяйства [- sel'skogo khozyaystva] - сільського господарства [- sil's'koho hospodarstva]
- przemysі - промышленности [- promyshlennosti] - промисловості [- promislovosti]
- elektronika - электроники [- elektroniki] - електролніки [- elektrolniki]
- komputery - компютеров [- kompyuterov] - компютерів [- komp'yuteriv]
- Medycyna - медицины [- meditsiny] - медицини [- medytsyny]
- handel - торговли [- torgovli] - торгівлі [- torhivli]
- Przemysі spoїywczy - пищевой промышленности [- pishchevoy promyshlennosti] - харчової промисловості [- kharchovoyi promyslovosti]
- lekki przemysі - легкой промышленности [- legkoy promyshlennosti] - легкої промисловості [- lehkoyi promyslovosti]
- chemia - химии [- khimii] - хімії [- khimiyi]
- biologia - биологии [- biologii] - біології [- biolohiyi]
Chcieliby®my nawiЉzaж wspуіpracк biznesowЉ Мы бы хотіли установить деловое сотрудничество с [My by khotнli ustanovit' delovoye sotrudnichestvo s] Ми бажали б встановити ділове співтовариство з [My Bazhaly b Vstanovyty dilove spivtovaristvo z]
- Twoja firma - вашей фирмой [- vashey firmo - вашою фірмою [- vashoyu Firmoyu]
- Twoja firma - вашим предприятием [- vashim predpriyatiyey] - вашим підприємством [- vashym pidpriyemstvom]
- przez twуj bank - вашим банком [- vashim bankom] - вашим банком [- vashym bankom]
- twoja wymiana - вашей биржей [- vashey birzhey] - вашою біржею [- vashoyu birzheyu]
- przez twojego przedstawiciela - вашим представителем [- vashim predstavitelem] - вашим представником [- vashym predstavnykom]
Sugerujemy omуwienie twoich sugestii. Мы предлагаем обсудить ваши предложения [My predlagayem obsudit' vashi predlozheniya] Ми пропонуємо обговорити ваші пропозиції [My proponuyemo obhovoryty Vashi propozytsiyi]
- ®wiкж siк z nami - святитесь с нами [- svyatites' s nami] - звяжіться з нами [- zv'yazhit'sya z namy]
- powiedz nam swoje warunki - сообщите ваши условия [- soobshchite vashi usloviya] - повідомте про ваші плани [- povidomte pro Vashi plany]
- powiedz nam swoje warunki - сообщите ваши условия [- soobshchite vashi usloviya] - повідомте ваші умови [- povidomte vashi umovy]
Jakie sЉ podatki od tego rodzaju dziaіalno®ci? Какие налоги на этот вид деятельности? [Kakiye nalogi na etot vid deyatel'nosti?] Які податки на цей вид діяльності? [Yaki podatky na tsey vyd diyal'nosti?]
Nasza firma zajmuje siк nowoczesnЉ technologiЉ. Наша фирма занимается современными технологиями [Nasha firma zanimayetsya sovremennymi tekhnologiyami] Наша фірма займається сучасними технологіями [Nasha firma zaymayet'sya suchasnymy tekhnolohiyamy]
Kim sЉ twoi partnerzy handlowi? Кто ваши торгове партнеры? [Kto vashi torgove partnery?] Хто ваші торгові партнери? [Khto vashi torhovi partnery?]
Kupujemy ... Мы закупам... [My zakupam...] Ми закуповуємо... [My zakupovuyemo...]
- surowy materiaі - сырье [- syr'ye] - сировину [- syrovynu]
- okrЉgіe drewno - круглый лес [- kruglyy les] - кругляк [- kruhlyak]
- produkt koсcowy - готовую продукцию [- gotovuyu produktsiyu] - готову продукцію [- hotovu produktsiyu]
- produkty rolne - сельхозпродукцию [- sel'khozproduktsiyu] - сільськогосподарську продукцію [- sils'kohospodars'ku produktsiyu]
- olej - нефть [- neft'] - нафту [- naftu]
- gazu ziemnego - природный газ [- prirodnyy gaz] - природний газ [- pryrodnyy haz]
- maszyny i maszyny - технику и станки [- tekhniku i stanki] - техніку та станки [- tekhniku ta stanky]
- czк®ci zamienne - запасне части [- zapasne chasti] - запасні частини [- zapasni chastyny]
- ®wiкж siк z nami - святитесь с нами [- svyatites' s nami - звяжіться з нами [- zv'yazhit'sya z namy]
- powiedz nam swoje warunki - сообщите ваши условия [- soobshchite vashi usloviya] - повідомте про ваші плани [- povidomte pro vashi plany]
Jestem specjalistЉ w Я специалист в области [YA spetsialist v oblasti] Я фахівець (спеціаліст) в галузі [YA fakhivets' (spetsialist) v haluzi]

Poczta, telefon, telegraf / Почта, телефон, телеграф [Pochta, telefon, telegraf] / Пошта, телефон, телеграф [Poshta, telefon, telehraf]

Jкzyk polski

Jкzyk rosyjski

Transkrypcje jкzyka rosyjskiego Jкzyk ukraiсski

Transkrypty ukraiсskie


Wpisz swуj adres drukowanymi literami Напишите ваш адрес печатними буквами [Napishite vash adres pechatnimi bukvami] Напишіть вашу адресу друкованими літерами [Napyshit' vashu adresu drukovanymy literamy]
Chcк wysіaж list za granicк pocztЉ ekspresowЉ Я хочу отправить письмо за границу экспресс-почтой [YA khochu otpravit' pis'mo za granitsu ekspress-pochtoy] Я хочу відправити лист за кордон експес-поштою [YA khochu vidpravyty lyst za kordon ekspes-poshtoyu]
Ile kosztuje koperta z pieczкciЉ? Сколько стоит конверт с маркой? [Skol'ko stoit konvert s markoy?] Скільки коштує конверт з маркою? [Skil'ky koshtuye konvert z markoyu?]
Prze®lemy te dokumenty listem poleconym Мы пошлем эти документы заказным письмом [My poshlem eti dokumenty zakaznym pis'mom] Ми надішлемо ці документи рекомендованим листом [My nadishlemo tsi dokumenty rekomendovanym lystom]
Moїesz zarezerwowaж rozmowк na odlegіo®ж z ... Вы можете заказати междугородний розговор с ... [Vy mozhete zakazati mezhdugorodniy rozgovor s ...] Ви можете замовити міжміську розмову з ... [Vy mozhete zamovyty mizhmis'ku rozmovu z ...]
Mogк do ciebie zadzwoniж Могу я позвонить от вас? [Mogu ya pozvonit' ot vas?] Чи можу я зателефонувати від вас? [Chy mozhu ya zatelefonuvaty vid vas?]
Gdzie jest automat? Где телефон-автомат? [Gde telefon-avtomat?] Де телефон-автомат? [De telefon-avtomat?]
Nie mogк zadzwoniж, mуj telefon jest zajкty Не могу додзвониться, телефон занят [Ne mogu dodzvonit'sya, telefon zanyat] Не можу додзвонитися, телефон зайнятий [Ne mozhu dodzvonytysya, telefon zaynyatyy]

Poczta, telefon, telegraf / Почта, телефон, телеграф [Pochta, telefon, telegraf] / Пошта, телефон, телеграф [Poshta, telefon, telehraf]

Jкzyk polski

Jкzyk rosyjski

Transkrypcje jкzyka rosyjskiego Jкzyk ukraiсski

Transkrypty ukraiсskie


Gdzie mogк zje®ж Где я могу поесть? [Gde ya mogu poyest'?] Де я можу поїсти? [De ya mozhu poyisty?]
Czy ten stуі jest bezpіatny? Этот столик свободен? [Etot stolik svoboden?] Цей столик вільний? [Tsey stolyk vil'nyy?]
Chciaіbym co® przechwyciж Я бы хотел быстро перекусить [YA by khotel bystro perekusit'] Я би хотів щось перехопити [YA by khotiv shchos' perekhopyty]
Proszк daж mi menu Дайте, пожалуйста, меню [Dayte, pozhaluysta, menyu] Дайте, будь ласка, меню [Dayte, bud' laska, menyu]
Chcieliby®my zamуwiж Мы бы хотіли заказать [My by khotнli zakazat'] Ми хотіли б замовити [My khotily b zamovyty
- przekЉska - закуску [- zakusku] - закуску [- zakusku]
- zupa - суп [- sup] - суп [- sup]
- drugie danie miкsne - мясное второе блюдо [- myasnoye vtoroye blyudo] - м'ясну другу страву [- m'yasnu druhu stravu]
- woіowina - говядину [- govyadinu] - яловичину [- yalovychynu]
- wieprzowina - свинину [- svininu] - свинину [- svynynu]
- cielкcina - телятину [- telyatinu] - телятину [- telyatynu]
- ryby - рыбу [- rybu] - рибу [- rybu]
Gdzie mogк zje®ж Где я могу поесть? [Gde ya mogu poyest'?] Де я можу поїсти? [De ya mozhu poyisty?]
- lody - мороженое [- morozhenoye] - морозиво [- morozyvo]
- sok - сок [- sok] - сік [- sik]
- filiїanka kawy - чашку кофе [- chashku kofe] - чашку кави [- chashku kavy]
- herbata - чая [- chaya] - чаю [- chayu]
- trochк wina - немного вина [- nemnogo vina] - трохи вина [- trokhy vyna]
Naprawdк mi siк podoba Я очень люблю [YA ochen' lyublyu] Мені дуже подобаються [Meni duzhe podobayut'sya]
- kieіbaski - сосиски [- sosiski] - сосиски [- sosysky]
- kurczak - курицу [- kuritsu] - курка [- kurka]
- smaїone ziemniaki - жареный картофель [- zharenyy kartofel'] - смажена картопля [- smazhena kartoplya]
Traktujк Я угощаю [YA ugoshchayu] Я пригощаю [YA pryhoshchayu]
Kaїdy pіaci za siebie Каждый платит за себя [Kazhdyy platit za sebya] Кожен платить за себе [Kozhen platyt' za sebe]
- lody - мороженое [- morozhenoye] - морозиво [- morozyvo]
Gdzie mogк zje®ж Где я могу поесть? [Gde ya mogu poyest'?] Де я можу поїсти? [De ya mozhu poyisty?]

Wynik / Магазин [Magazin] / Магазин [Mahazyn]

Jкzyk polski

Jкzyk rosyjski

Transkrypcje jкzyka rosyjskiego Jкzyk ukraiсski

Transkrypty ukraiсskie


Gdzie kupiж Где я могу купить [Gde ya mogu kupit'] Де можна купити [De mozhna kupyty]
- produkty - продукты [- produkty] - продукти [- produkty]
- napoje - напитки [- napitki] - напої [- napoyi]
- chleb - хлеб [- khleb] - хліб [- khlib]
- sіodycze - конфеты [- konfety] - цукерки [- tsukerky]
- miкso - мясо [- myaso] - м'ясо [- m'yaso]
- ryby - рыбу [- rybu] - рибу [- rybu]
- owoce - фрукты [- frukty] - фрукти [- frukty]
- warzywa - овощи [- ovoshchi] - овочі [- ovochi]
- cukier - сахар [- sakhar] - цукор [- tsukor]
- makaron - макароны [- makarony] - макарони [- makarony]
- wino - вино [- vino] - вино [- vyno]
- papierosy - сигареты [- sigarety] - цигарки [- tsyharky]
Gdzie to jest Где находится [Gde nakhoditsya] Де знаходиться [De znakhodyt'sya]
- centrum handlowe - торговый центр [- torgovyy tsentr] - торгівельний центр [- torhivel'nyy tsentr]
- sklep spoїywczy - продуктовый магазин [- produktovyy magazin] - продуктовий магазин [- produktovyy mahazyn]
Napisz cenк Напишите цену [Napishite tsenu] Напишіть ціну [Napyshit' tsinu]
Mуj rozmiar to 50 Мой размер - 50 [Moy razmer - 50] Мій розмір - 50 [Miy rozmir - 50]
Chciaіbym sprуbowaж Я хотел бы примерять [YA khotel by primeryat'] Я б хотів поміряти [YA b khotiv pomiryaty]
- ta kurtka - этот пиджак [- etot pidzhak] - цей піджак [- tsey pidzhak]
Chciaіbym kupiж jeden Я хотел бы приобрести [YA khotel by priobresti] Я б хотів придбати [YA b khotiv prydbaty]
- garnitur - костюм [- kostyum] - костюм [- kostyum]
- spodnie - штаны [- shtany] - штани [- shtany]
- spуdnica - юбку [- yubku] - спідницю [- spidnytsyu]
- kurtka - куртку [- kurtku] - куртку [- kurtku]
- pіaszcz - пальто [- pal'to] - пальто [- pal'to]
- sukienka - платье [- plat'ye] - сукня [- suknya]
- ksiЉїka - книгу [- knigu] - книгу [- knyhu]
- marka - марку [- marku] - марку [- marku]
- biїuteria - ювелирные изделия [- yuvelirnyye izdeliya] - ювелірні вироби [- yuvelirni vyroby]
- TV - телевизор [- televizor] - телевізор [- televizor]
- VCR - видеомагнитофон [- videomagnitofon] - відеомагнітофон [- videomahnitofon]
- radio - радиоприемник [- radiopriyemnik] - радіоприймач [- radiopryymach]
- kamera - фотоапарат [- fotoaparat] - фотоапарат [- fotoaparat]
Co mi poradzisz? Что вы мне посоветуете? [Chto vy mne posovetuyete? Що ви мені порадите? [Shcho vy meni poradyte?]
Czy masz mapк miasta? У вас есть карта-схема города? [U vas yest' karta-skhema goroda?] Чи є у вас карта-схема міста? [Chy ye u vas karta-skhema mista?]
Ile to kosztuje? Сколько это стоит [Skol'ko eto stoit] Скільки це коштує? [Skil'ky tse koshtuye?]
Bez poddania siк Сдачи не надо [Sdachi ne nado] Здачі не треба [Zdachi ne treba]

W miasteczku / В городе [V gorode] / В місті [V misti]

Jкzyk polski

Jкzyk rosyjski

Transkrypcje jкzyka rosyjskiego Jкzyk ukraiсski

Transkrypty ukraiсskie


Przepraszam, jak dostaж siк do ... Извините, как мне пройти к ... [Izvinite, kak mne proyti k ...] Вибачте, як пройти до... [Vybachte, yak proyty do...]
Przepraszam, zgubiіem siк Извините, я заблудился [Izvinite, ya zabludilsya] Вибачте, я заблукав [Vybachte, ya zablukav]
Nie znam drogi Я не знаю дороги [YA ne znayu dorogi] Я не знаю дороги [YA ne znayu dorohy]
Czy to daleko stЉd? Это далеко отсюда? [Eto daleko otsyuda?] Це далеко звідси? [Tse daleko zvidsy?]
Szukam ulicy Я ищу улицу [YA ishchu ulitsu] Я шукаю вулицю [YA shukayu vulytsyu]
Gdzie mam usiЉ®ж? Где я могу сесть на [Gde ya mogu sest' na] Де мені сісти на [De meni sisty na]
- numer autobusu...? - автобус Љ...? [- avtobus Љ...?] - автобус Љ...? [- avtobus Љ...?]
Nie mуw mi kiedy wychodziж? Вы не скажите, когда выходить? [Vy ne skazhite, kogda vykhodit'?] Не підкажете, коли мені виходити? [Ne pidkazhete, koly meni vykhodyty?]
Gdzie jest najbliїsza stacja metra? Где находится ближайшая станция метро? [Gde nakhoditsya blizhayshaya stantsiya metro?] Де знаходиться найближча станція метро? [De znakhodyt'sya nayblyzhcha stantsiya metro?]
Gdzie jest postуj taksуwek? Где стоянка такси? [Gde stoyanka taksi?] Де зупинка таксі? [De zupynka taksi?]
Zabierz mnie Отвезите меня [Otvezite menya] Відвезіть мене [Vidvezit' mene]
- na lotnisko - в аэропорт [- v aeroport] - до аеропорту [- do aeroportu]
- w ... - по адресу... [- po adresu...] - за адресою... [- za adresoyu...]
Proszк, zatrzymaj siк tutaj Остановитесь здесь, пожалуйста [Ostanovites' zdes', pozhaluysta] Зупиніться тут, будь ласка [Zupynit'sya tut, bud' laska]
Ile kosztuje opіata za przejazd? Сколько стоит проїзд? [Skol'ko stoit proн'zd?] Скільки коштує проїзд? [Skil'ky koshtuye proyizd?]
Muszк i®ж na dworzec kolejowy Мне нужно на вокзал [Mne nuzhno na vokzal] Мені потрібно на вокзал [Meni potribno na vokzal]
Gdzie znajduje siк biuro pomocy? Где находится справочное бюро? [Gde nakhoditsya spravochnoye byuro?] Де знаходиться довідкове бюро? [De znakhodyt'sya dovidkove byuro?]
Gdzie jest harmonogram? Где расписание? [Gde raspisaniye?] Де розклад? [De rozklad?]
Gdzie ukryta jest kamera? Где камера хранения? [Gde kamera khraneniya?] Де камера схову? [De kamera skhovu?]

Choroba, wezwanie lekarza, apteka / Болезнь, вызов врача, аптека [Bolezn', vyzov vracha, apteka] / Хвороба, виклик лікаря, аптека [Khvoroba, vyklyk likarya, apteka]

Jкzyk polski

Jкzyk rosyjski

Transkrypcje jкzyka rosyjskiego Jкzyk ukraiсski

Transkrypty ukraiсskie


Џle siк czujк Я плохо себя чувствую [YA plokho sebya chuvstvuyu] Я почуваю себе погано [YA pochuvayu sebe pohano]
Mam temperaturк У меня температура [U menya temperatura] У мене температура [U mene temperatura]
Boli mnie zЉb У меня болит зуб [U menya bolit zub] У мене болить зуб [U mene bolyt' zub]
Gіowa jest bardzo obolaіa Очень болит голова [Ochen' bolit golova] Дуже болить голова [Duzhe bolyt' holova
Bуl plecуw Боль в спине [Bol' v spine] Біль у спині [Bil' u spyni]
- w nogк - в ноге [- v noge] - в нозі [- v nozi]
- w rкku - в руке [- v ruke] - в руці [- v rutsi]
- w klatce piersiowej - в груди [- v grudi] - в грудях [- v hrudyakh]
Mam co® У меня что-то [U menya chto-to] У мене щось [U mene shchos']
- z їoіЉdkiem - с желудком [- s zheludkom] - із шлунком [- iz shlunkom]
Przeziкbiіem siк Я простудился [YA prostudilsya] Я застудився [YA zastudyvsya]
Mam kaszel У меня кашель [U menya kashel'] У мене кашель [U mene kashel']
Gdzie jest oddziaі chirurgii? Где здесь хирургическое отделение? [Gde zdes' khirurgicheskoye otdeleniye?] Де хірургічне відділення? [De khirurhichne viddilennya?]
Mam wymioty У меня рвота [U menya rvota] У мене блювота [U mene blyuvota]
Muszк siк skontaktowaж Мне надо обратиться к [Mne nado obratit'sya k] Мені треба звернутися до [Meni treba zvernutysya do]
- terapeuta - терапевту [- terapevtu] - терапевта [- terapevta]
- chirurg - хирургу [- khirurgu] - хірурга [- khirurha]
- neurolog - невропатологу [- nevropatologu] - невропатолога [- nevropatoloha]
- dentysta - зубному врачу [- zubnomu vrachu] - зубного лікаря [- zubnoho likarya
Chcк zamуwiж okulary Я хочу заказати очки [YA khochu zakazati ochki] Я хочу замовити окуляри [YA khochu zamovyty okulyary]
Gdzie jest najbliїsza apteka Где ближайшая аптека [Gde blizhayshaya apteka] Де найближча аптека [De nayblyzhcha apteka]
- pierwsza pomoc - неотложная помощь [- neotlozhnaya pomoshch'] - невідкладна допомога [- nevidkladna dopomoha]
- szpital - больница [- bol'nitsa] - лікарня [- likarnya]

Przykіady / Примеры [Primery] / Приклади [pryklady]

1. Gdzie jest postуj taksуwek?

Где стоянка такси?

[Gde stoyanka taksi?]

Де зупинка таксі?

[De zupynka taksi?]

Surzhik:

Де стоянка такси?

Де стоянка таксі?

2. To jest daleko stЉd?

Это далеко отсюда?

[Eto daleko otsyuda?]

Це далеко звідси?

[Tse daleko zvidsy?]

Surzhik:

Это далеко звідси?

Nikishov Olexandr

Livro de Frases SURZHIKA

(LINGUAGEM NГO OFICIAL DO ESTADO TERCEIRO DA UCRВNIA)

SURZHYK, POSSНVEL, PRESIDENTE DA LНNGUA URINANA ("MOV") E DA RЪSSIA RUSSA.

Conteъdo

Em vez de entrada. Formaзгo de surzhik a partir das lнnguas ucraniana e russa.

Meses

Dias da semana

Tempo

Sinais, inscriзхes

Numerais

Expressхes comuns

A fronteira

obrigado

Desculpa

solicitaзхes de

Consentimento, Negaзгo

Desejos

Saudaзхes, conhecimento, apelo

Sobre mim, sobre os outros

Contatos comerciais

Correio, telefone, telйgrafo

Restaurante, cafй

Ponto

Na cidade

Doenзa, consulta mйdica, farmбcia

Em vez de entrada. Formaзгo de surzhik a partir das lнnguas ucraniana e russa.

Eles falam em surzhik misturando russo com lнnguas ucranianas ou uma mistura arbitrбria de palavras dessas duas lнnguas, ou, na maioria das vezes, intervindo nos assuntos e predicados da lнngua ucraniana. A pronъncia das palavras russas e ucranianas "processadas" do russo para o ucraniano e vice-versa do ucraniano para o russo tambйm й usada.

Quanto а ortografia, Surzhik possui o alfabeto ucraniano e o "alfabeto russo" ao mesmo tempo, e аs vezes as palavras de uma lнngua sгo escritas para o alfabeto de outra lнngua, geralmente no leste da Ucrвnia devido а distribuiзгo de palavras e ao estudo da lнngua. Lнngua ucraniana nas escolas - palavras russas em letras ucranianas.

A histуria do cirurgiгo й antiga e interessante. Mesmo um conhecimento inicial da lнngua bъlgara leva а identificaзгo de surzhik nessa lнngua, que foi formada no final da Idade Mйdia durante o reassentamento de bъlgaros entre os eslavos do Danъbio. As crфnicas tambйm sugerem que o surzhik existia no Mйdio Dnieper na йpoca de Kievan Rus. Nesse caso, й possнvel que os idiomas ucraniano e russo antigo (o idioma dos "russos" do final da Idade Mйdia e o inнcio do Novo Tempo) tenham aparecido com base no surzhik. Sabe-se que, como uma mistura dessas duas lнnguas, o surzhik existe desde pelo menos o final do sйculo 19, e essa й provavelmente a ocorrкncia secundбria do surzhik.

Atualmente, o surzhik й essencialmente uma "lнngua do terceiro estado", como dizem alguns cidadгos da Ucrвnia. Esta й uma lнngua nгo reconhecida, falada por uma parte significativa da populaзгo da Ucrвnia, e ao mesmo tempo essa lнngua nгo й reconhecida - cientнfica, e de fato quaisquer estudos e publicaзхes sobre ela podem ser facilmente contados com os dedos de uma mгo.

Meses / Месяцы [mesyatsy] / Місяці [misyatsi]

Lнngua portuguesa Idioma russo Transcriзхes da lнngua russa Idioma ucraniano Transcriзхes em ucraniano
Janeiro Январь [Yanvar'] Січень [Sichen']
Fevereiro Февраль [Fevral'] Лютий [Lyutyy]
Marзo Март [Mart] Березень [Berezen']
Abril Апрель [Aprel'] Квітень [Kviten']
Maio Май [May] Травень [Traven']
Junho Июнь [Iyun'] Червень [Cherven']
Julho Июль [Iyul'] Липень [Lypen']
Agosto Август [Avgust] Серпень [Serpen']
Setembro Сентябрь [Sentyabr'] Вересень [Veresen']
Outubro Октябрь [Oktyabr'] Жовтень [Zhovten']
Novembro Ноябрь [Noyabr'] Листопад [Lystopad]
Dezembro Декабрь [Dekabr'] Грудень [Hruden']

Numerais / Числительные [chislitel'nyye] / Числівники [chyslivnyky]

Lнngua portuguesa Idioma russo Transcriзхes da lнngua russa Idioma ucraniano Transcriзхes em ucraniano
Segunda-feira Понедельник [Ponedel'nik] Понеділок [Ponedilok]
terзa Вторник [Vtornik] Вівторок [Vivtorok]
Quarta-feira Среда [Sreda] Середа [Sereda]
Quinta-feira Четверг [Chetverg] Четверг [Chetverh]
Sexta-feira Пятница [Pyatnitsa] П'ятница [P'yatnytsa]
sбbado Суббота [Subbota] Субота [Subota]
domingo Воскресенье [Voskresen'ye] Неділя [Nedilya]

Tempo / Время [Vremya] / Час [chas]

Lнngua portuguesa Idioma russo Transcriзхes da lнngua russa Idioma ucraniano Transcriзхes em ucraniano
minuto минута [minuta] хвилина [khvylyna]
hora час [chas] година [hodyna]
dia сутки [sutki] доба [doba]
ronda o relуgio круглосуточно [kruglosutochno] цілодобово [tsilodobovo]
uma semana неделя [nedelya] тиждень [tyzhden']
mкs месец [mesets] місяць [misyats']
ano год [god] рік Rik]
Hoje сегодня [Segodnya] сьогодні s'ohodni]
amanhг завтра [zavtra] завтра Zavtra]
antes de ontem позавчера [pozavchera] позавчора Pozavchora]
depois do almoзo после обеда [posle obeda] після обіду [pislya obidu]
ano passado в прошлом году [v proshlom godu] у минулому році [u mynulomu rotsi]
Prуximo ano в будущем году [v budushchem godu] у наступному році [u nastupnomu rotsi]
longo давно [davno] давно [davno]
recentemente недавно [nedavno] недавно [nedavno]
agora сейчас [seychas] зараз [zaraz]
depois de dois dias через два дня [cherez dva dnya] за два дні [za dva dni]
estas horas сем часов [sem chasov] сьома година [s'oma hodyna]
esta trinta сем тридцать [sem tridtsat'] пів на восьму [piv na] [vos'mu]
em dez minutos за десять минут [za desyat' minut] за десять хвилин [za desyat' khvylyn]
ontem вчера [vchera] вчора [vchora]
de manhг послезавтра [utrom] післязавтра [pislyazavtra]
a tarde утром [dnem] вранці [vrantsi]
а noite днем [vecherom] удень [uden']
esta noite вечером [segodnya vecherom] увечорі [uvechori]
esta semana сегодня вечером [na etoy nedeli] сьогодні увечорі [s'ohodni uvechori]
10:50 на этой недели [bez desyati odinadtsat'] на цьому тижні [na ts'omu tyzhni]
exatamente cinco без десяти одинадцать [rovno v pyat'] за десять хвилин одинадцята [za desyat' khvylyn odynadtsyata]
na primavera ровно в пять [vesnoy] рівно о пятій [rivno o p'yatiy]
no verгo весной [letom] навесні [navesni]
no inverno летом [zimoy] влітку [vlitku]
no outono зимой [osen'yu] взимку [vzymku]
3 anos atrбs осенью [3 goda nazad] восени [voseny]
Semana Anterior 3 года назад [na proshloy nedeli] 3 роки тому [3 roky tomu]
Semana que vem на прошлой недели [Na sleduyushchey nedeli] минулого тижня [mynuloho tyzhnya]
na segunda-feira На следующей недели [v ponedel'nik] наступного тижня [nastupnoho tyzhnya]
2 de janeiro в понедельник [2 -go yanvarya] в понеділок [v ponedilok]
este ano 2 -го января [v etom godu] 2-го січня [2-ho sichnya]
recentemente в этом году [v posledneye vremya] цього року [ts'oho roku]
por algum tempo в последнее время [v techenii nekotorogo vremeni] останнім часом [ostannim chasom]
Em 1989 в течении некоторого времени [V 1989 godu] на протязі якогось часу [na protyazi yakohos' chasu]
de manhг В 1989 году [utrom] в 1989 році [v 1989 rotsi]

Sinais, inscriзхes / Вывески, надписи [vyveski, nadpisi] / Вивіски, написи [vyvisky, napysy]

Lнngua portuguesa Idioma russo Transcriзхes da lнngua russa Idioma ucraniano Transcriзхes em ucraniano
resultado выход [vykhod] вихід [vykhid]
entrada вход [vkhod] вхід [vkhid]
Para vocк К себе [K sebe] До себе [Do sebe]
Empurrar От себя [Ot sebya] Від себе [Vid sebe]
aberto открыто [otkryto] відкрито [vidkryto]
fechadas закрыто [zakryto] зачинено [zachyneno]
Folga Выходной день [Vykhodnoy den'] Вихідний день [Vykhidnyy den']
Sem pausa para o almoзo Без перерва на обед [Bez pererva na obed] Без обідньої перерви [Bez obidn'oyi perervy]
Sem dias de folga Без выходных дней [Bez vykhodnykh dney] Без вихідних днів [Bez vykhidnykh dniv]
a entrada й gratuita Вход бесплатный [Vkhod besplatnyy] Вхід безкоштовний [Vkhid bezkoshtovnyy]
caixa de dinheiro касса [kassa] каса [kasa]
auto-atendimento самообслуживание [samoobsluzhivaniye] самообслуговування [samoobsluhovuvannya]
ao controle контроль [kontrol'] контроль [kontrol']
Venda de mercadorias a preзos reduzidos Продажа товаров по сниженым ценам [Prodazha tovarov po snizhenym tsenam] Продаж товарів за зниженими цінами [Prodazh tovariv za znyzhenymy tsinamy]
Nгo toque nas suas mгos! Не трощать руками! [Ne troshchat' rukami!] Не торкатися! [Ne torkatysya!]
Nгo se apуie! Не облокачиваться! [Ne oblokachivat'sya!] Не спиратися! [Ne spyratysya!]
Entrada de serviзo Служебный вход [Sluzhebnyy vkhod] Службовий вхід [Sluzhbovyy vkhid]
Nгo й permitido invasгo Посторонним вход запрещен [Postoronnim vkhod zapreshchen] Стороннім вхід заборонений [Storonnim vkhid zaboronenyy]
Sanitбrio туалет [tualet] туалет [tualet]
- fкmea - женский [- zhenskiy] - жіночий [- zhinochyy]
- masculino - мужской [- muzhskoy] - чоловічий [- cholovichyy]
Cafeteria кафе [kafe] кафе [kafe]
Buffet, lanchonete Буфет, закусочная [Bufet, zakusochnaya] Буфет, закусочна [Bufet, zakusochna]
um restaurante ресторан [restoran] ресторан [restoran]
Concerto, performance Концерт, представление [Kontsert, predstavleniye] Концерт, вистава [Kontsert, vystava]
resultado выход [vykhod] вихід [vykhid]
entrada вход [vkhod] вхід [vkhid]
Para vocк К себе [K sebe] До себе [Do sebe ]
guarda roupa гардероб [garderob] гардероб [harderob]
Prй-venda Предваритель-ная продажа [Predvaritel'-naya prodazha] Попередній продаж [Poperedniy prodazh]
Todos os ingressos vendidos Все билеты проданы [Vse bilety prodany] Всі квитки продані [Vsi kvytky prodani]
Administrador Администра-тор [Administrator] адміністратор [Administrator]
Escritуrio de Inquйrito Справочное бюро [Spravochnoye byuro] Довідкове бюро [Dovidkove byuro]
costumes таможня [tamozhnya] митниця [mytnytsya]
Verificando os passaportes Проверка паспартов [Proverka paspartov] Перевірка пашпортів (паспортів) [Perevirka pashportiv (pasportiv)]


Portгo de embarque Выход на посадку [Vykhod na posadku] Вихід на посадку [Vykhid na posadku]
Saнda de emergкncia Запасной выход [Zapasnoy vykhod] Запасний вихід [Zapasnyy vykhid]
Registro de Passageiros Регистрация пассажиров [Registratsiya passazhirov] Реєстрація пасажирів [Reyestratsiya pasazhyriv]
- Nъmero do vфo - на рейс номер [- na reys nomer] - на рейс номер [- na reys nomer]
Partida, partida Вылет, отправление [Vylet, otpravleniye] Виліт, відправлення

[Vylit, vidpravlennya]
chegada прилет [prilet] приліт [prylit]
Proibido fumar! Не курить! Ne kurit'!] Не палити! [Ne palyty!]
Apertem os cintos! Застегните ремни! [Zastegnite remni!] Застібніть ремені! [Zastibnit' remeni!]
fogo пожар [Pozhar] пожежа [pozhezha]
inflamбvel огнеопасно [ogneopasno] вогненебезпечно [vohnenebezpechno]
extintor de incкndio огнетушитель [ognetushitel'] вогнегасник [vohnehasnyk]
Saнda de incкndio Пожарная лестница [Pozharnaya lestnitsa] Пожежні сходи [Pozhezhni skhody]
Estacionamento Стоянка автомобилей [Stoyanka avtomobiley] Стоянка автомобілів [Stoyanka avtomobiliv]
Proibido Estacionar Стоянка запрещена [Stoyanka zapreshchena] Стоянка заборонена [Stoyanka zaboronena]
Nenhuma entrada (entrada) Вход (вьезд) запрещен [Vkhod (v'yezd) zapreshchen] Виїзд (в'їзд) заборонено [Vyyizd (v'yizd) zaboroneno]


Desvio обьезд [ob'yezd] об'їзд [ob'yizd]


Suporte (para pedestres) Стойте (для пешеходов) [Stoyte (dlya peshekhodov)] Стійте (для пішеходів) [Stiyte (dlya pishekhodiv)]


vai идите [idite] ідіть [idit']
guarda roupa гардероб [garderob] гардероб [harderob]
Prй-venda Предваритель-ная продажа [Predvaritel'-naya prodazha] Попередній продаж [Poperedniy prodazh]
Todos os ingressos vendidos Все билеты проданы [Vse bilety prodany] Всі квитки продані [Vsi kvytky prodani]

Numerais / Числительные [chislitel'nyye] / Числівники [chyslivnyky]

Lнngua portuguesa Idioma russo Transcriзхes da lнngua russa Idioma ucraniano Transcriзхes em ucraniano
zero ноль [nol'] нуль [nul']
um один [odin] один [odyn]
dois два [dva] два [dva]
trкs три [tri] три [try]
quatro четыри [chetyri] чотири [chotyry]
cinco пять [pyat'] пять [p'yat']
seis шесть [shest'] шість [shist']
Sete семь [sem'] сім [sim]
oito восем [vosem] вісім [visim]
nove девять [devyat'] дев'ять [dev'yat']
dez десять [desyat'] десять [desyat']
onze одинадцать [odinadtsat'] одинадцять [odynadtsyat']
doze двинадцать [dvinadtsat'] дванадцять [dvanadtsyat']
treze тринадцать [trinadtsat'] тринадцять [trynadtsyat']
quatorze четырнадцать [chetyrnadtsat'] чотирнадцять [chotyrnadtsyat']
quinze пятнадцать [pyatnadtsat'] пятнадцять [p'yatnadtsyat']
dezesseis шестнадцать [shestnadtsat'] шістнадцять [shistnadtsyat]'
dezessete семнадцать [semnadtsat'] сімнадцять [simnadtsyat']
dezoito восемнадцать [vosemnadtsat'] вісімнадцять [visimnadtsyat']
dezenove девятнадцать [devyatnadtsat' девятнадцять [dev'yatnadtsyat']
vinte двадцать [dvadtsat'] двадцять [dvadtsyat']
vinte e um двадцять один [dvadtsyat' odin] двадцять один [dvadtsyat' odyn]
vinte e dois двадцать два [dvadtsat' dva] двадцять два [dvadtsyat' dva]
trinta тридцать [tridtsat'] тридцять [trydtsyat']
quarenta сорок [sorok] сорок [sorok]
cinquenta пятьдесят [pyat'desyat] пятдесят [p'yatdesyat]
sessenta шестьдесят [shest'desyat] шістдесят [shistdesyat]
setenta семьдесят [sem'desyat] сімдесят [simdesyat]
oitenta восемьдесят [vosem'desyat] вісімдесят [visimdesyat]
noventa девяносто [devyanosto] дев'яносто [dev'yanosto
cem сто [sto] сто [sto]
duzentos двести [dvesti] двісті [dvisti]
trezentos триста [trista] триста [trysta]
quatrocentos четыресто [chetyresto] чотириста [chotyrysta]
quinhentos пятьсот [pyat'sot] пятсот [p'yatЈsot]
seis centenas шестьсот [shest'sot] шістсот [shistЈsot]
setecentos семьсот [sem'sot] сімсот [simsot]
oitocentos восемьсот [vosem'sot] вісімсот [visimsot]
nove centenas девятьсот [devyat'sot] дев'ятсот [dev'yatЈsot]
mil тысяча [tysyacha] тисяча [tysyacha]
cem mil сто тысяч [sto tysyach] сто тисяч [sto tysyach]
milhгo миллион [million] мільйон [mil'yon
um por cento один процент [odin protsent] один відсоток [odyn vidsotok]
metade половина [polovina] половина [polovyna]

Expressхes comuns / Распространенные выражения [Rasprostranennyye vyrazheniya] / Поширені вирази [poshyreni vyrazy]

Lнngua portuguesa Idioma russo Transcriзхes da lнngua russa Idioma ucraniano Transcriзхes em ucraniano
Agora sem demora Сейчас, не откладывая [Seychas, ne otkladyvaya] Зараз, не відкладая [Zaraz, ne vidkladaya]
Nгo mencione isso Не стоит благодарности [Ne stoit blagodarnosti] Не варто подяки [Ne varto podyaky]
O que vocк disse? Что вы сказали? [Chto vy skazali?] Що ви сказали? [Shcho vy skazaly?]
Eu tive sorte Мне повезло [Mne povezlo] Мені пощастило [meni poshchastylo]
Mб sorte Не повезло [Ne povezlo] Не пощастило [Chy ne poshchastylo]
estou desesperado Я в отчаянии [YA v otchayanii] Я в розпачі [YA v rozpachi]
Volte novamente Приходите еще [Prikhodite yeshche] Приходьте ще [prykhod'te] shche
Com prazer С удовольствием [S udovol'stviyem] Із задоволенням [Iz zadovolenyy]


Jб й suficiente Хватит, достаточно [Khvatit, dostatochno] Досить, досить [Dosyt', Dosyt']
Nгo se desespere Не отчаивайтесь [Ne otchaivaytes'] Не впадай у відчай [Chy ne vpaday u Vidchay]
eu me preocupo Я волнуюсь [YA volnuyus'] Я хвилююся [YA khvylya]
Solte Дайте пройти [Dayte proyti] дайте пройти [dayte proyty]
Por favor repita Повторите, пожалуйста [Povtorite, pozhaluysta] Повторіть, будь ласка [Povtorit', bud' laska]
Devagar por favor Медленее, пожалуйста [Medleneye, pozhaluysta] Повільніше, будь ласка [Povil'nishe, bud' laska]
Um momento Минутку [Minutku] Хвилинку [khvylynku]
Nгo desligue Не вешайте трубку [Ne veshayte trubku] Не вішайте трубку [Chy ne vishayte trubku]
Posso falar com ... Могу я поговорить с... [Mogu ya pogovorit' s...] Можу я поговорити з... [Mozhu ya pohovoriti z ...]
Espere por mim Подождите меня [Podozhdite menya] Зачекайте на мене [Zachekayte na mene]
Gostos nгo puderam ser discutidos О вкусах не спорят [O vkusakh ne sporyat] Про смаки не сперечаються [Pro smaky NE sperechayut'sya]
Tudo pode ser Все может быть [Vse mozhet byt'] Все може бути [Vse mozhet buti]
Como se diz em Ingles Как это будет по-английски [Kak eto budet po-angliyski] Як це буде англійською [Yak tse bude anhliys'koyu]

Fronteira / Граница [Granitsa] / Кордон [kordon]

Lнngua portuguesa Idioma russo Transcriзхes da lнngua russa Idioma ucraniano Transcriзхes em ucraniano
Eu tenho um visto de entrada vбlido por 14 dias У меня вьездная виза сроком на 14 дней [U menya v'yezdnaya viza srokom na 14 dney] У мене в'їздна віза строком на ...14 днів [U mene v'yizdna viza strokom na ...14 dniv]
por um perнodo de 14 dias сроком на 14 дней [srokom na 14 dney] строком на ...14 днів [strokom na ...14 dniv]
Eu tenho um visto de trвnsito para viajar У меня транзитная виза на проїзд через [U menya tranzitnaya viza na proнzd cherez] У нас транзитна віза на проїзд через... [U nas tranzytna viza na proyizd cherez...]
Como chegar а alfвndega? Как пройти к таможне? [Kak proyti k tamozhne?] Як пройти до митниці? [Yak proyty do mytnytsi?]
Onde a bagagem й despachada? Где досматривают багаж? [Gde dosmatrivayut bagazh?] Де оглядають багаж? [De ohlyadayut' bahazh?]
Esta й a minha bagagem Вот мой багаж [Vot moy bagazh] Ось мій багаж [Os' miy bahazh]
- Passaporte - паспорт [- pasport] - пашпорт

(паспорт) [- pashport (pasport)]
- visto - виза [- viza] - віза [- viza]
- declaraзгo - декларация [- deklaratsiya] - декларація [- deklaratsiya]
Qual й a taxa de cвmbio ... para ... Какой курс обмена...на... [Kakoy kurs obmena...na...] Який курс обміну

...на... [Yakyy kurs obminu ...na...]


O que devo descobrir? Что мне открыть? Chto mne otkryt'? Що мені відкрити? Shcho meni vidkryty?
Estes sгo meus pertences pessoais. Это мои личные вещи Eto moi lichnyye veshchi Це мої особисті речі Tse moyi osobysti rechi
Nгo tenho nada tributбvel У меня нет ничего, облагающегося пошлиной U menya net nichego, oblagayushchegosya poshlinoy У мене немає нічого, що обкладають митом U mene nemaye nichoho, shcho obkladayut mytom
Itens frбgeis lб Там есть хрупкие предметы Tam yest' khrupkiye predmety Там є крихкі речі Tam ye krykhki rechi
Eu tenho uma arma, aqui estб a resoluзгo У меня есть оружие, вот разрешение U menya yest' oruzhiye, vot razresheniye У мене є зброя, ось дозвіл U mene ye zbroya, os dozvil
Eu nгo sabia Я не знал YA ne znal Я не знав YA ne znav
Isso nгo й meu Это не мое Eto ne moye Це не моє Tse ne moye
Onde assinar Где нужно расписаться Gde nuzhno raspisat'sya Де потрібно розписатися De potribno rozpysatysya
Quanto devo pagar? Сколько я должен заплатить? Skol'ko ya dolzhen zaplatit'? Скільки я повинен сплатити? Skilky ya povynen splatyty?

Obrigado / Благодарность [Blagodarnost'] / Вдячність [Podyaka]

Lнngua portuguesa Idioma russo Transcriзхes da lнngua russa Idioma ucraniano Transcriзхes em ucraniano
obrigado Спасибо [Spasibo] Дякую [Dyakuyu]
Obrigado por ... Спасибо за... [Spasibo za...] Дякую за... [Dyakuyu za...]
Eu que agradeзo Я вам благодарен [YA vam blagodaren] Я вам вдячний [YA vam vdyachnyy]
- Por sua gentileza - за вашу доброту [- za vashu dobrotu] - за вашу доброту [- za vashu dobrotu]
- para o seu presente - за ваш подарок [- za vash podarok] - за ваш подарунок [- za vash podarunok]
- para sua ajuda - за вашу помощь [- za vashu pomoshch'] - за вашу допомогу [- za vashu dopomohu]
Serei grato. Я буду признателен. [YA budu priznatelen] Я буду вдячний [YA budu vdyachnyy]
Obrigado pela atenзгo. Благодарю за внимание. [Blagodaryu za vnimaniye] Дякую за увагу [Dyakuyu za uvahu]

Desculpa / Извинение [izvinenie] / Вибачення [vybachennya]

Lнngua portuguesa Idioma russo Transcriзхes da lнngua russa Idioma ucraniano Transcriзхes em ucraniano
Com licenзa Извините [Izvinite] Вибачте [Vybachte]
Eu sinto muito Очень сожалею [Ochen' sozhaleyu] Дуже шкодую [Duzhe shkoduyu]
Desculpa para incomodar Извините за беспокойство [Izvinite za bespokoystvo] Даруйте, що турбую вас [Daruyte, shcho turbuyu vas]
Desculpe por estar atrasado Извините за опоздание [Izvinite za opozdaniye] Вибачте, що я запізнився [Vybachte, shcho ya zapiznyvsya]
Desculpe por nгo avisar Извините, что не предупредил вас [Izvinite, chto ne predupredil vas] Вибачте, що не попередив вас [Vybachte, shcho ne poperedyv vas]
Desculpe, й minha culpa Простите, это моя вина [Prostite, eto moya vina] Перепрошую, це моя провина [Pereproshuyu, tse moya provyna]

Solicitaзгo / Просьба [Pros'ba] / Прохання [prokhannya]

Lнngua portuguesa Idioma russo Transcriзхes da lнngua russa Idioma ucraniano Transcriзхes em ucraniano
Por favor, me dк... Пожалуйста, дайте... [Pozhaluysta, dayte...] Будь ласка, давайте... [Bud laska, davayte...]
- faзa ... - сделайте... [- sdelayte...] - зробіть [- zrobit]
- faзa-me um favor - окажите мне услугу [- okazhite mne uslugu] - надайте мені послугу [- nadayte meni posluhu]
Por favor me ajude Будьте любезны, помогите мне [Bud'te lyubezny, pomogite mne] Будьте ласкаві, допоможіть мені [Bud'te laskavi, dopomozhit' meni]
Me escute Выслушайте меня [Vyslushayte menya] Вислухайте мене [Vyslukhayte mene]
Me acorde amanhг Разбудите меня завтра [Razbudite menya zavtra] Розбудіть мене завтра [Rozbudit' mene zavtra]
Posso te perguntar Могу я попросить вас [Mogu ya poprosit' vas] Чи можу я попросити вас [Chy mozhu ya poprosyty vas]
Vocк poderia... Не могли бы вы... N[e mogli by vy...] Не змогли б ви... [Ne zmohly b vy...]
Eu posso? Можно мне? [Mozhno mne?] Можна мені? [Mozhna meni?]
Posso fumar aqui? Можно здесь курить? [Mozhno zdes' kurit'?] Можна палити тут? [Mozhna palyty tut?]

Consentimento, Negaзгo / Согласие, отказ [Soglasiye, otkaz] / Згода, відмова [Zgoda, vidmova]

Lнngua portuguesa Idioma russo Transcriзхes da lнngua russa Idioma ucraniano Transcriзхes em ucraniano
sim, claro Да, да, конечно [Da, da, konechno] Так, так, звичайно [Tak, tak, zvychayno]
Sim, talvez cem com prazer Да, пожалуй ста с удовольствием [Da, pozhaluy sta s udovol'stviyem] Так, будь ласка, з задоволенням [Tak, bud' laska, z zadovolennyam]
Agora minuto Сейчас, минуту [Seychas, minutu] Зараз, хвилиночку [Zaraz, khvylynochku]
Para negуcios! К делу! [K delu!] До справи! [Do spravy!]
Eu concordo com vocк Я согласен с тобой [YA soglasen s toboy] Я згоден з тобою [YA zЈhoden z toboyu]
sim vocк estб certo Да, вы правы [Da, vy pravy] Так, ви маєте рацію [Tak, vy mayete ratsiyu]
Sem objeзхes Нет возражений [Net vozrazheniy] Немає заперечень [Nemaye zaperechen']
Eu tenho um ponto de vista diferente У меня другая точка зрения [U menya drugaya tochka zreniya] У мене інша точка зору [U mene insha tochka zoru]
Nгo, nгo й Нет, это не так [Net, eto ne tak] Ні, це не так [Ni, tse ne tak]
eu nгo concordo Я не согласен [YA ne soglasen] Я не згоден [YA ne zЈhoden]
Sou contra Я против этого [YA protiv etogo] Я проти цього [YA proty ts'oho]
Nгo, estou revivendo Нет, я возрожаю [Net, ya vozrozhayu] Ні, я заперечую [Ni, ya zaperechuyu]
Eu nгo posso Я не могу YA ne mogu] Я не можу [YA ne mozhu]
- faзa - сделать этого [- sdelat' etogo] - зробити цього [- zrobyty ts'oho]
- concordo com vocк - согласиться с вами [- soglasit'sya s vami] - погодитися з вами [- pohodytysya z vamy]
mudanзa Поменяем [Pomenyayem] Змінимо [Zminymo]
Vamos mudar o tуpico da conversa Давайте поменяем тему разговора [Davayte pomenyayem temu razgovora] Змінимо тему розмови [Zminymo temu rozmovy]

Desejo / Пожелание [Pozhelaniye] / Побажання [pobazhannya]

Lнngua portuguesa Idioma russo Transcriзхes da lнngua russa Idioma ucraniano Transcriзхes em ucraniano
Te desejo Желаю вам [Zhelayu vam] Бажаю вам [Bazhayu vam]
- boa sorte - удачи [- udachi] - удачі [- udachi]
- saъde - здоровья [- zdorov'ya] - здоров'я [- zdorov'ya]
- Felicidade - щастья [- shchast'ya] - щастя [- shchastya]
- sucesso - успехов [- uspekhov] - успіхів [- uspikhiv]
- muito bem sucedida - всего хорошого [- vsego khoroshogo] - всього кращого [- vs'oho krashchoho]
Por favor, aceite meus melhores desejos. Примите мои наилучшие пожелания. [Primite moi nailuchshiye pozhelaniya] Прийміть мої найкращі побажання [Pryymit' moyi naykrashchi pobazhannya]
Desejo-lhe uma boa jornada. Желаю доброго пути. [Zhelayu dobrogo puti] Бажаю щасливої дороги [Bazhayu shchaslyvoyi dorohy]
Divirta-se. Желаю хорошо провести время. [Zhelayu khorosho provesti vremya.] Бажаю добре провести час [Bazhayu dobre provesty chas]
Espere, nгo pendure o nariz. Держись, не вешай нос. [Derzhis', ne veshay nos.] Тримайся, не журись [Trymaysya, ne zhurys']
Tenha um bom descanso. Желаю хорошоотдохнуть. [Zhelayu khoroshootdokhnut'] Бажаю гарно відпочити [Bazhayu harno vidpochyty]
Diga olб para seus amigos. Передайте привет своїм друзям. [Peredayte privet svoнm druzyam] Передавайте привіт своїм друзям [Peredavayte pryvit svoyim druzyam]
Fique bem logo. Поскорей выздоравливай. [Poskorey vyzdoravlivay] Скоріше видужуй [Skorishe vyduzhuy]

Saudaзхes, conhecimento, apelo / Приветствие, знакомство, обращение [Privetstviye, znakomstvo, obrashcheniye] / Вітання, знайомство, звернення [Pryvitannya, znayomstvo, zvernennya]

Lнngua portuguesa Idioma russo Transcriзхes da lнngua russa Idioma ucraniano Transcriзхes em ucraniano
Olб! Здраствуйте! [Zdrastvuyte!] Здраствуйте! [Zdrastvuyte!]
Oi Привет [Privet] Привіт [Pryvit]
Prazer em conhecк-lo Рад встрече с вами. [Rad vstreche s vami.] Радий зустрічі з вами [Radyy zustrichi z vamy]
Estou feliz em conhecк-lo Рад с вами познайомиться. [Rad s vami poznayomit'sya.] Радій з вами познайомитися [Radiy z vamy poznayomytysya]
Por favor, encontre meu amigo Пожалуйста, познайомтесь с моим другом. [Pozhaluysta, poznayomtes' s moim drugom] Прошу, познайомтесь з моїм другом [Proshu, poznayomtes' z moyim druhom]
com minha esposa - с моей женой [- s moyey zhenoy] - з моєю дружиною [- z moyeyu druzhynoyu]
- com meu marido - с моим мужем [- s moim muzhem] - з моїм чоловіком [- z moyim cholovikom]
Bom dia Доброе утро [Dobroye utro] Доброго ранку [Dobroho ranku]
- dia - день [- den'] - дня [- dnya]
- а noite - вечер [- vecher] - вечора [- vechora]
Como esta Как дела? [Kak dela?] Як справи? [Yak spravy?]
Deixe-me recomendar seu diretor Разрешите представить вам моего директора. [Razreshite predstavit' vam moyego direktora] Дозвольте відрекомендувати вам свого директора [Dozvol'te vidrekomenduvaty vam svoho dyrektora]
Recomende-me, por favor Представьте меня, пожалуйста. [Predstav'te menya, pozhaluysta.] Відрекомендуйте мене, будь ласка [Vidrekomenduyte mene, bud' laska]
Demais para mim Мне много. [Mne mnogo.] Мені забагато [Meni zabahato]
Senhoras e senhores Дамы и господа [Damy i gospoda] Пані і панове Pani i panove]
Queridos amigos Дорогие друзья [Dorogiye druz'ya] Дорогі друзі [Dorohi druzi]
Caros convidados! Уважаемые гости! [Uvazhayemyye gosti!] Шановні гості! [Shanovni hosti!]
Sr. Cabeзa Господин представитель [Gospodin predstavitel']

Пане голово [Pane holovo]

Sobre mim, sobre os outros / О себе, о других [O sebe, o drugikh] / Про себе, про інших [Pro sebe, pro inshykh]

Lнngua portuguesa Idioma russo Transcriзхes da lнngua russa Idioma ucraniano Transcriзхes em ucraniano
EU SOU Я [YA] Я [YA]
Estou com Я с [YA s] Я з [YA z]
Eu tenho 28 anos Мне 28 лет [Mne 28 let] Мені 28 років [Meni 28 rokiv]
Eu moro em ... Я живу в ... [YA zhivu v ...] Я живу в... [YA zhyvu v...]
Eu sou mйdico (por profissгo) Я врач (по профессии) [YA vrach (po professii)] Я лікар (за фахом) [YA likar (za fakhom)]
- economista - экономист [- ekonomist] - економіст [- ekonomist]
Eu sou casado Я женат [YA zhenat] Я одружений [YA odruzhenyy]
Eu tenho uma famнlia У меня есть семья [U menya yest' sem'ya] У мене є сім'я [U mene ye sim'ya]
Tenho dois filhos filha e filho) У меня двое детей дочь и сын) [U menya dvoye detey doch' i syn)] У мене двоє дітей (донька і син) [U mene dvoye ditey (don'ka i syn)]
Eu nгo sou casado (nгo casado) Я не женат (не замужем) [YA ne zhenat (ne zamuzhem)] Я не одружений

(незаміжня) [YA ne odruzhenyy]
Eu sou divorciado Я разведен [YA razveden] Я розлучений [YA rozluchenyy]
Nгo estou trabalhando agora Я сейчас не работаю [YA seychas ne rabotayu] Я зараз не працюю [YA zaraz ne pratsyuyu]
Eu entendo inglкs Я понимаю по-английски [YA ponimayu po-angliyski] Я розумію по-англійськи [YA rozumiyu po-anhliys'ky]
Esta й minha primeira visita Это мой первый визит [Eto moy pervyy vizit] Це мій перший візит [Tse miy pershyy vizyt]
Quantos anos vocк tem? Сколько вам лет? [Skol'ko vam let?] Скільки вам років? [Skil'ky vam rokiv?]
Vc trabalha com o que? Кем вы работаете? [Kem vy rabotayete?] Ким ви працюєте? [Kym vy pratsyuyete?]
Onde vocк mora? Где вы живете? [Gde vy zhivete?] Де ви мешкаєте? [De vy meshkayete?]
Seu endereзo? Ваш адрес? [Vash adres?] Ваша адреса? [Vasha adresa?]
Do que vocк gosta? Чем вы увликаетесь? [Chem vy uvlikayetes'?] Чим ви захоплюєтесь? [YA rozluchenyy]

Contatos comerciais / Деловые контакты [Delovyye kontakty] / Ділові контакти [dilovi kontakty]

Lнngua portuguesa Idioma russo Transcriзхes da lнngua russa Idioma ucraniano Transcriзхes em ucraniano
Eu sou especialista em Я специалист в области [YA spetsialist v oblasti] Я фахівець (спеціаліст) в галузі [YA fakhivets' (spetsialist) v haluzi]
- Agricultura - сельского хозяйства [- sel'skogo khozyaystva] - сільського господарства [- sil's'koho hospodarstva]
- indъstria - промышленности [- promyshlennosti] - промисловості [- promyslovosti]
- eletrфnicos - электроники - elektroniki] - електролніки [- elektrolniky]
- computadores - компютеров [- kompyuterov] - компютерів [- komp'yuteriv]
- medicamento - медицины [- meditsiny] - медицини [- medytsyny]
- comйrcio - торговли [- torgovli] - торгівлі [- torhivli]
- Indъstria alimentнcia - пищевой промышленности [- pishchevoy promyshlennosti] - харчової промисловості [- kharchovoyi promyslovosti]
- indъstria leve - легкой промышленности [- legkoy promyshlennosti] - легкої промисловості [- lehkoyi promyslovosti]
- quнmica - химии [- khimii] - хімії [- khimiyi]
- biologia - биологии [- biologii] - біології [- biolohiyi]
Gostarнamos de estabelecer uma cooperaзгo comercial com Мы бы хотіли установить деловое сотрудничество с [My by khotнli ustanovit' delovoye sotrudnichestvo s] Ми бажали б встановити ділове співтовариство з [My bazhaly b vstanovyty dilove spivtovarystvo z]
- sua empresa - вашей фирмой [- vashey firmoy] - вашою фірмою [- vashoyu firmoyu]
- sua empresa - вашим предприятием [- vashim predpriyatiyem] - вашим підприємством [- vashym pidpryyemstvom]
- pelo seu banco - вашим банком [- vashim bankom] - вашим банком [- vashym bankom]
- sua troca - вашей биржей [- vashey birzhey] - вашою біржею [- vashoyu birzheyu]
- pelo seu representante - вашим представителем [- vashim predstavitelem] - вашим представником [- vashym predstavnykom]
Sugerimos discutir suas sugestхes. Мы предлагаем обсудить ваши предложения [My predlagayem obsudit' vashi predlozheniya] Ми пропонуємо обговорити ваші пропозиції [My proponuyemo obhovoryty vashi propozytsiyi]
- santifique conosco - святитесь с нами [- svyatites' s nami] - звяжіться з нами [- zv'yazhit'sya z namy]
- conte-nos suas condiзхes - сообщите ваши условия [- soobshchite vashi usloviya] - повідомте про ваші плани [- povidomte pro vashi plany]
- conte-nos suas condiзхes - сообщите ваши условия [- soobshchite vashi usloviya] - повідомте ваші умови [- povidomte vashi umovy]
Quais sгo os impostos sobre esse tipo de atividade? Какие налоги на этот вид деятельности? [Kakiye nalogi na etot vid deyatel'nosti?] Які податки на цей вид діяльності? [Yaki podatky na tsey vyd diyal'nosti?]
Nossa empresa estб envolvida em tecnologia moderna. Наша фирма занимается современными технологиями [Nasha firma zanimayetsya sovremennymi tekhnologiyami] Наша фірма займається сучасними технологіями [Nasha firma zaymayet'sya suchasnymy tekhnolohiyamy]
Quem sгo seus parceiros comerciais? Кто ваши торгове партнеры? [Kto vashi torgove partnery?] Хто ваші торгові партнери? [Khto vashi torhovi partnery?]
Estamos comprando ... Мы закупам... [My zakupam...] Ми закуповуємо... [My zakupovuyemo...]
- matйria prima - сырье [- syr'ye] - сировину [- syrovynu]
- madeira redonda - круглый лес [- kruglyy les] - кругляк [- kruhlyak]
- produtos finalizados - готовую продукцию [- gotovuyu produktsiyu] - готову продукцію [- hotovu produktsiyu]
- produtos agrнcolas - сельхозпродукцию [- sel'khozproduktsiyu] - сільськогосподарську продукцію [- sil's'kohospodars'ku produktsiyu]
- уleo - нефть [- neft'] - нафту [- naftu]
- gбs natural - природный газ [- prirodnyy gaz] - природний газ [- pryrodnyy haz]
- mбquinas e mбquinas - технику и станки [- tekhniku i stanki] - техніку та станки [- tekhniku ta stanky]
- partes separadas - запасне части [- zapasne chasti] - запасні частини [- zapasni chastyny]
- santifique conosco - святитесь с нами [- svyatites' s nami] - звяжіться з нами [- zv'yazhit'sya z namy]
- conte-nos suas condiзхes - сообщите ваши условия [- soobshchite vashi usloviya] - повідомте про ваші плани [- povidomte pro vashi plany]
Eu sou especialista em Я специалист в области [YA spetsialist v oblasti] Я фахівець (спеціаліст) в галузі [YA fakhivets' (spetsialist) v haluzi]

Correio, telefone, telйgrafo / Почта, телефон, телеграф [Pochta, telefon, telegraf]/ Пошта, телефон, телеграф [Poshta, telefon, telehraf]

Lнngua portuguesa Idioma russo Transcriзхes da lнngua russa Idioma ucraniano Transcriзхes em ucraniano
Escreva seu endereзo em letras maiъsculas Напишите ваш адрес печатними буквами [Napishite vash adres pechatnimi bukvami] Напишіть вашу адресу друкованими літерами [Napyshit' vashu adresu drukovanymy literamy]
Quero enviar uma carta para o exterior por correio expresso Я хочу отправить письмо за границу экспресс-почтой [YA khochu otpravit' pis'mo za granitsu ekspress-pochtoy] Я хочу відправити лист за кордон експес-поштою [YA khochu vidpravyty lyst za kordon ekspes-poshtoyu]
Quanto custa um envelope carimbado? Сколько стоит конверт с маркой? [Skol'ko stoit konvert s markoy?] Скільки коштує конверт з маркою? [Skil'ky koshtuye konvert z markoyu?]
Enviaremos esses documentos por correio registrado Мы пошлем эти документы заказным письмом [My poshlem eti dokumenty zakaznym pis'mom] Ми надішлемо ці документи рекомендованим листом [My nadishlemo tsi dokumenty rekomendovanym lystom]
Vocк pode reservar uma ligaзгo de longa distвncia com... Вы можете заказати междугородний розговор с ... [Vy mozhete zakazati mezhdugorodniy rozgovor s ...] Ви можете замовити міжміську розмову з ... [Vy mozhete zamovyty mizhmis'ku rozmovu z ...]
Posso te ligar? Могу я позвонить от вас? [Mogu ya pozvonit' ot vas?] Чи можу я зателефонувати від вас? [Chy mozhu ya zatelefonuvaty vid vas?]
Onde estб a mбquina de venda automбtica? Где телефон-автомат? Gde telefon-avtomat?] Де телефон-автомат? De telefon-avtomat?]
Nгo consigo ligar, meu telefone estб ocupado Не могу додзвониться, телефон занят [Ne mogu dodzvonit'sya, telefon zanyat] Не можу додзвонитися, телефон зайнятий [Ne mozhu dodzvonytysya, telefon zaynyatyy]

Restaurante, cafй / Ресторан, кафе [Restoran, kafe] / Ресторан, кафе [Restoran, kafe]

Lнngua portuguesa Idioma russo Transcriзхes da lнngua russa Idioma ucraniano Transcriзхes em ucraniano
Onde posso comer? Где я могу поесть? [Gde ya mogu poyest'?] Де я можу поїсти? [De ya mozhu poyisty?]
Esta mesa й gratuita? Этот столик свободен? [Etot stolik svoboden?] Цей столик вільний? [Tsey stolyk vil'nyy?]
Eu gostaria de interceptar algo Я бы хотел быстро перекусить [YA by khotel bystro perekusit'] Я би хотів щось перехопити [YA by khotiv shchos' perekhopyty]
Por favor me dк o menu Дайте, пожалуйста, меню [Dayte, pozhaluysta, menyu] Дайте, будь ласка, меню [Dayte, bud' laska, menyu]
Nуs gostarнamos de pedir Мы бы хотіли заказать [My by khotнli zakazat'] Ми хотіли б замовити [My khotily b zamovyty]
- lanche - закуску [- zakusku] - закуску [- zakusku]
- sopa - суп [- sup] - суп [- sup]
- segundo prato de carne - мясное второе блюдо [- myasnoye vtoroye blyudo] - м'ясну другу страву [- m'yasnu druhu stravu ]
- carne de bovino - говядину [- govyadinu] - яловичину [- yalovychynu]
- porco - свинину [- svininu] - свинину [- svynynu]
- vitela - телятину [- telyatinu] - телятину [- telyatynu]
- peixe - рыбу [- rybu] - рибу [- rybu]
Onde posso comer? Где я могу поесть? [Gde ya mogu poyest'?] Де я можу поїсти? [De ya mozhu poyisty?]
- sorvete - мороженое [- morozhenoye - морозиво [- morozyvo]
- suco - сок [- sok] - сік [- sik]
- uma xнcara de cafй - чашку кофе [- chashku kofe] - чашку кави [- chashku kavy]
- chб - чая [- chaya] - чаю [- chayu]
- um pouco de vinho - немного вина [- nemnogo vina] - трохи вина [- trokhy vyna]
Eu realmente gosto disso Я очень люблю [YA ochen' lyublyu] Мені дуже подобаються [Meni duzhe podobayut'sya]
- enchidos - сосиски [- sosiski] - сосиски [- sosysky]
- frango - курицу [- kuritsu] - курка [- kurka]
- batatas fritas - жареный картофель [- zharenyy kartofel'] - смажена картопля [- smazhena kartoplya]
Eu trato Я угощаю [YA ugoshchayu] Я пригощаю [YA pryhoshchayu]
Todo mundo se paga Каждый платит за себя [Kazhdyy platit za sebya] Кожен платить за себе [Kozhen platyt' za sebe]
- sorvete - мороженое [- morozhenoye - морозиво [- morozyvo
Onde posso comer? Где я могу поесть? [Gde ya mogu poyest'?] Де я можу поїсти? [De ya mozhu poyisty?]

Ponto / Магазин [Magazin] / Магазин [Mahazyn]

Lнngua portuguesa Idioma russo Transcriзхes da lнngua russa Idioma ucraniano Transcriзхes em ucraniano
Onde comprar Где я могу купить [Gde ya mogu kupit'] Де можна купити [De mozhna kupyty]
- produtos - продукты [- produkty] - продукти [- produkty]
- bebidas - напитки [- napitki] - напої [- napoyi]
- pгo - хлеб [- khleb] - хліб [- khlib]
- doce - конфеты [- konfety] - цукерки [- tsukerky]
- carne - мясо [- myaso] - м'ясо [- m'yaso]
- peixe - рыбу [- rybu] - рибу [- rybu]
- frutas - фрукты [- frukty] - фрукти [- frukty]
- vegetais - овощи [- ovoshchi] - овочі [- ovochi]
- aзъcar - сахар [- sakhar] - цукор [- tsukor]
- massas - макароны [- makarony] - макарони [- makarony]
- vinho - вино [- vino] - вино [- vyno]
- cigarros - сигареты [- sigarety] - цигарки [- tsyharky]
Onde esta Где находится [Gde nakhoditsya] Де знаходиться [De znakhodyt'sya]
- centro comercial - торговый центр [- torgovyy tsentr] - торгівельний центр [- torhivel'nyy tsentr]
- mercearia - продуктовый магазин [- produktovyy magazin] - продуктовий магазин [- produktovyy mahazyn]
Escreva o preзo Напишите цену [Napishite tsenu] Напишіть ціну [Napyshit' tsinu]
Meu tamanho й 50 Мой размер - 50 [Moy razmer - 50] Мій розмір - 50 [Miy rozmir - 50]
Eu gostaria de tentar Я хотел бы примерять [YA khotel by primeryat'] Я б хотів поміряти [YA b khotiv pomiryaty]
- esta jaqueta - этот пиджак [- etot pidzhak] - цей піджак [- tsey pidzhak]
Eu gostaria de comprar um Я хотел бы приобрести [YA khotel by priobresti] Я б хотів придбати YA b khotiv prydbaty]
- terno - костюм [- kostyum] - костюм [- kostyum]
- calзas - штаны [- shtany] - штани [- shtany]
- saia - юбку [- yubku] - спідницю [- spidnytsyu]
- jaqueta - куртку [- kurtku] - куртку [- kurtku]
- casaco - пальто [- pal'to] - пальто [- pal'to]
- vestido - платье [- plat'ye] - сукня [- suknya]
- um livro - книгу [- knigu] - книгу [- knyhu]
- marca - марку [- marku] - марку [- marku]
- jуias - ювелирные изделия [- yuvelirnyye izdeliya] - ювелірні вироби [- yuvelirni vyroby]
- TV - телевизор [- televizor] - телевізор [- televizor]
- VCR - видеомагнитофон [- videomagnitofon] - відеомагнітофон [- videomahnitofon]
- radio - радиоприемник [- radiopriyemnik] - радіоприймач [- radiopryymach]
- camera - фотоапарат [- fotoaparat] - фотоапарат [- fotoaparat]
O que vocк vai me aconselhar? Что вы мне посоветуете? [Chto vy mne posovetuyete?] Що ви мені порадите? [Shcho vy meni poradyte?]
Vocк tem um mapa da cidade? У вас есть карта-схема города? [U vas yest' karta-skhema goroda?] Чи є у вас карта-схема міста? [Chy ye u vas karta-skhema mista?]
Quanto custa? Сколько это стоит [Skol'ko eto stoit] Скільки це коштує? [Skil'ky tse koshtuye?]
Sem rendiзгo Сдачи не надо [Sdachi ne nado] Здачі не треба [Zdachi ne treba]

Na cidade / В городе [V gorode] / В місті [V misti]

Lнngua portuguesa Idioma russo Transcriзхes da lнngua russa Idioma ucraniano Transcriзхes em ucraniano
Desculpe-me como chegar a ... Извините, как мне пройти к ... [Izvinite, kak mne proyti k ...] Вибачте, як пройти до... [Vybachte, yak proyty do...]
Desculpe, eu me perdi Извините, я заблудился [Izvinite, ya zabludilsya] Вибачте, я заблукав [Vybachte, ya zablukav]
Nгo sei o caminho Я не знаю дороги [YA ne znayu dorogi] Я не знаю дороги [YA ne znayu dorohy]
Estб longe daqui? Это далеко отсюда? [Eto daleko otsyuda?] Це далеко звідси? [Tse daleko zvidsy?]
Estou procurando uma rua Я ищу улицу [YA ishchu ulitsu] Я шукаю вулицю [YA shukayu vulytsyu]
Onde eu sento Где я могу сесть на [Gde ya mogu sest' na] Де мені сісти на [De meni sisty na]
- nъmero de фnibus ...? - автобус Љ...? [- avtobus Љ...?] - автобус Љ...? [- avtobus Љ...?]
Nгo me diga quando sair? Вы не скажите, когда выходить? [Vy ne skazhite, kogda vykhodit'?] Не підкажете, коли мені виходити? [Ne pidkazhete, koly meni vykhodyty?]
Onde fica a estaзгo de metrф mais prуxima? Где находится ближайшая станция метро? [Gde nakhoditsya blizhayshaya stantsiya metro?] Де знаходиться найближча станція метро? [De znakhodyt'sya nayblyzhcha stantsiya metro?]
Onde fica o ponto de tбxi? Где стоянка такси? [Gde stoyanka taksi?] Де зупинка таксі? [De zupynka taksi?]
Me leve embora Отвезите меня [Otvezite menya] Відвезіть мене [Vidvezit' mene]
- para o aeroporto - в аэропорт [- v aeroport] - до аеропорту [- do aeroportu]
- аs ... - по адресу... [- po adresu...] - за адресою... [- za adresoyu...]
Pare aqui, por favor Остановитесь здесь, пожалуйста [Ostanovites' zdes', pozhaluysta] Зупиніться тут, будь ласка [Zupynit'sya tut, bud' laska]
Quanto custa a tarifa? Сколько стоит проїзд? [Skol'ko stoit proнЁzd?] Скільки коштує проїзд? [Skil'ky koshtuye proyizd?]
Eu preciso ir para a estaзгo de trem Мне нужно на вокзал [Mne nuzhno na vokzal] Мені потрібно на вокзал [Meni potribno na vokzal]
Onde estб localizado o suporte tйcnico? Где находится справочное бюро? [Gde nakhoditsya spravochnoye byuro?] Де знаходиться довідкове бюро? [De znakhodyt'sya dovidkove byuro?]
Onde estб o horбrio? Где расписание? [Gde raspisaniye?] Де розклад? [De rozklad?]
Onde a cвmera estб escondida? Где камера хранения? [Gde kamera khraneniya?] Де камера схову? [De kamera skhovu?]

Doenзa, consulta mйdica, farmбcia / Болезнь, вызов врача, аптека [Bolezn', vyzov vracha, apteka] / Хвороба, виклик лікаря, аптека [Khvoroba, vyklyk likarya, apteka]

Lнngua portuguesa Idioma russo Transcriзхes da lнngua russa Idioma ucraniano Transcriзхes em ucraniano
Me sinto mal Я плохо себя чувствую [YA plokho sebya chuvstvuyu] Я почуваю себе погано [YA pochuvayu sebe pohano]
Eu tenho temperatura У меня температура [U menya temperatura] У мене температура [U mene temperatura]
Estou com dor de dente У меня болит зуб [U menya bolit zub] У мене болить зуб [U mene bolyt' zub]
A cabeзa estб muito dolorida Очень болит голова [Ochen' bolit golova] Дуже болить голова [Duzhe bolyt' holova]
Dor nas costas Боль в спине [Bol' v spine] Біль у спині [Bil' u spyni]
- na perna - в ноге [- v noge] - в нозі [- v nozi]
- na mгo dele - в руке [- v ruke] - в руці [- v rutsi]
- no peito - в груди [- v grudi] - в грудях [- v hrudyakh]
Eu tenho algo У меня что-то [U menya chto-to] У мене щось [U mene shchos']
- com o estфmago - с желудком [- s zheludkom] - із шлунком [- iz shlunkom]
Eu tenho um resfriado Я простудился [YA prostudilsya] Я застудився [YA zastudyvsya]
Estou com tosse У меня кашель [U menya kashel'] У мене кашель [U mene kashel']
Onde fica o departamento de cirurgia? Где здесь хирургическое отделение? [Gde zdes' khirurgicheskoye otdeleniye?] Де хірургічне відділення? [De khirurhichne viddilennya?]
Eu tenho vфmito У меня рвота [U menya rvota] У мене блювота [U mene blyuvota]
Preciso entrar em contato Мне надо обратиться к [Mne nado obratit'sya k] Мені треба звернутися до [Meni treba zvernutysya do]
- o terapeuta - терапевту [- terapevtu] - терапевта [- terapevta]
- cirurgiгo - хирургу [- khirurgu] - хірурга [- khirurha]
- um neurologista - невропатологу [- nevropatologu] - невропатолога [- nevropatoloha]
- um dentista - зубному врачу [- zubnomu vrachu] - зубного лікаря [- zubnoho likarya]
Eu quero pedir уculos Я хочу заказати очки [YA khochu zakazati ochki] Я хочу замовити окуляри [YA khochu zamovyty okulyary]
Onde fica a farmбcia mais prуxima Где ближайшая аптека [Gde blizhayshaya apteka] Де найближча аптека [De nayblyzhcha apteka]
- primeiros socorros - неотложная помощь [- neotlozhnaya pomoshch'] - невідкладна допомога [- nevidkladna dopomoha]
- hospital - больница [- bol'nitsa] - лікарня [- likarnya]

Exemplos / Примеры [Primery] / Приклади [pryklady]

1. Onde й o ponto de tбxi?

Где стоянка такси?

[Gde stoyanka taksi?]

Де зупинка таксі?

[De zupynka taksi?]

Surzhik:

Де стоянка такси?

Де стоянка таксі?

2. Й longe daqui?

Это далеко отсюда?

[Eto daleko otsyuda?]

Це далеко звідси?

[Tse daleko zvidsy?]

Surzhik:

Это далеко звідси?

Nikishov Olexandr

Phrasebook SURZHIKA

Contenu

Au lieu d'entrйe. Formation de surzhik а partir des langues ukrainienne et russe.

Mois

Jours de la semaine

Temps

Signes, inscriptions

Les chiffres

Expressions communes

La frontiиre

Merci

Excuses

Demandes

Consentement, dйni

V®ux

Salutations, connaissance, appel

А propos de moi, des autres

Contacts professionnels

Courrier, tйlйphone, tйlйgraphe

Restaurant, cafй

But

Dans la ville

Maladie, appel du mйdecin, pharmacie

Au lieu de l'entrйe. Formation de surzhik а partir des langues ukrainienne et russe.

Ils parlent de surzhik mйlangeant le russe avec les langues ukrainiennes ou un mйlange arbitraire de mots de ces deux langues, ou, le plus souvent, intervenant dans les sujets et prйdicats de la langue ukrainienne. La prononciation des mots russes et ukrainiens "traitйs" du russe en ukrainien et vice versa de l'ukrainien en russe est йgalement utilisйe.

Quant а l'orthographe, Surjik a l'alphabet ukrainien et "l'alphabet russe" en mкme temps, et parfois les mots d'une langue sont йcrits dans l'alphabet une autre langue, souvent en Ukraine orientale en raison de la distribution des mots et de l'йtude de la Langue ukrainienne dans les йcoles - Mots russes en lettres ukrainiennes.

L'histoire du chirurgien est ancienne et intйressante. Mкme une premiиre connaissance de la langue bulgare conduit en premier lieu а l'identification de surzhik dans cette langue, qui s'est formйe а la fin du Moyen Вge lors de la rйinstallation des Bulgares parmi les Slaves du Danube. Les chroniques suggиrent йgalement que le surzhik existait dans le Dniepr moyen а l'йpoque de Kievan Rus. Dans ce cas, il est possible que les langues ukrainienne et russe ancien (la langue des "Russes" de la fin du Moyen Вge et du dйbut du Nouveau Temps) soient apparues sur la base du surzhik. On sait qu'en tant que mйlange de ces deux langues, le surzhik existe depuis au moins la fin du XIXe siиcle, et il s'agit trиs probablement de l'occurrence secondaire du surzhik.

А l'heure actuelle, le surzhik est essentiellement une "troisiиme langue d'Йtat", comme le disent certains citoyens ukrainiens. Il s'agit d'une langue non reconnue parlйe par une partie importante de la population de l'Ukraine, et en mкme temps cette langue n'est pas reconnue - scientifique, et en effet, toutes les йtudes et publications sur elle peuvent facilement кtre comptйes sur les doigts d'une main.

Mois / Месяцы [mesyatsy] / Місяці [misyatsi]

Le franзais

Langue russe Transcription de la langue russe Langue ukrainienne Transcription de la langue ukrainienne
Janvier Январь [Yanvar'] Січень [Sichen']
Fevrier Февраль [Fevral'] Лютий [Lyutyy]
Mars Март [Mart] Березень [Berezen]
Avril Апрель [Aprel'] Квітень [Kviten]
Mai Май [May] Травень [Traven']
Juin Июнь [Iyun'] Червень [Cherven']
Juillet Июль [Iyul'] Липень [Lypen']
Aoыt Август [Avgust] Серпень [Serpen']
Septembre Сентябрь [Sentyabr'] Вересень [Veresen']
Octobre Октябрь [Oktyabr'] Жовтень [Zhovten']
Novembre Ноябрь [Noyabr'] Листопад [Lystopad]
Dйcembre Декабрь [Dekabr'] Грудень [Hruden']

Jours de la semaine / Дни недели [dni nedeli]/ Дні тижня [dni tyzhnya]

Le franзais

Langue russe Transcription de la langue russe Langue ukrainienne Transcription de la langue ukrainienne
Lundi Понедельник [Ponedel'nik] Понеділок [Ponedilok]
Mardi Вторник [Vtornik] Вівторок [Vivtorok]
Mercredi Среда [Sreda] Середа [Sereda]
Jeudi Четверг [Chetverg] Четверг [Chetverh]
Vendredi Пятница [Pyatnitsa] П'ятница [P'yatnytsa]
Samedi Суббота [Subbota] Субота [Subota]
Dimanche Воскресенье [Voskresen'ye] Неділя [Nedilya]

Temps / Время [Vremya] / Час [chas]

Le franзais

Langue russe Transcription de la langue russe Langue ukrainienne Transcription de la langue ukrainienne
une minute минута [minuta] хвилина [khvylyna]
annйe час [chas] година [hodyna]
jours сутки [Sutki] доба [doba]
24 heures sur 24 круглосуточно [kruglosutochno] цілодобово [tsilodobovo]
semaine неделя [nedelya] тиждень [tyzhden']
mois месец [mesets] місяць [misyats']
annйe год [god] рік [rik]
aujourd'hui сегодня Segodnya] сьогодні [s'ohodni]
demain завтра [zavtra] завтра [zavtra]
avant-hier позавчера [pozavchera] позавчора [pozavchora]
aprиs le dйjeuner после обеда [posle obeda] після обіду [pislya obidu]
l'annйe derniиre в прошлом году [v proshlom godu] у минулому році [u mynulomu rotsi]
l'annйe prochaine в будущем году [v budushchem godu] у наступному році [u nastupnomu rotsi]
il y a longtemps давно [davno] давно [davno]
rйcemment недавно [nedavno] недавно [nedavno]
maintenant сейчас [seychas] зараз [zaraz]
en deux jours через два дня [cherez dva dnya] за два дні [za dva dni]
sept ans сем часов [sem chasov] сьома година [s'oma hodyna]
huit heures et demie сем тридцать [sem tridtsat'] пів на восьму [piv na vos'mu]
en dix minutes за десять минут [za desyat' minut] за десять хвилин [za desyat' khvylyn]
hier вчера [vchera] вчора [vchora]
aprиs-demain послезавтра [poslezavtra] післязавтра [pislyazavtra]
le matin утром [utrom] вранці [vrantsi]
l'aprиs-midi днем [dnem] удень [uden']
le soir вечером [Vecherom] увечорі [uvechori]
ce soir сегодня вечером [segodnya vecherom] сьогодні увечорі [s'ohodni uvechori]
cette semaine на этой недели [na etoy nedeli] на цьому тижні [na ts'omu tyzhni]
en dix minutes onze без десяти одинадцать [bez desyati odinadtsat'] за десять хвилин одинадцята [za desyat' khvylyn odynadtsyata]
exactement а cinq heures ровно в пять [rovno v pyat'] рівно о пятій [rivno o p'yatiy]
au printemps весной [vesnoy] навесні [navesni]
en йtй летом [letom] влітку [vlitku]
en hiver зимой [zimoy] взимку [vzymku]
а l'automne осенью [osen'yu] восени [voseny]
Il y a 3 ans 3 года назад [3 goda nazad] 3 роки тому [3 roky tomu]
la semaine derniиre на прошлой недели [na proshloy nedeli] минулого тижня [mynuloho tyzhnya]
la semaine prochaine На следующей недели [Na sleduyushchey nedeli] наступного тижня [nastupnoho tyzhnya]
le lundi в понедельник [v ponedel'nik] в понеділок [v ponedilok]
2 janvier 2 -го января [2 -go yanvarya] 2-го січня [2-ho sichnya]
cette annйe в этом году [v etom godu] цього року [ts'oho roku]
derniиrement в последнее время [v posledneye vremya] останнім часом [ostannim chasom]
depuis quelque temps в течении некоторого времени [v techenii nekotorogo vremeni] на протязі якогось часу [na protyazi yakohos' chasu]
en 1989 В 1989 году [V 1989 godu] в 1989 році [v 1989 rotsi]

Signes, inscriptions / Вывески, надписи [vyveski, nadpisi] / Вивіски, написи [vyvisky, napysy]

Le franзais

Langue russe Transcription de la langue russe Langue ukrainienne Transcription de la langue ukrainienne
выход [vykhod] вихід [vykhid]
вход [vkhod] вхід [vkhid]
К себе [K sebe] До себе [Do sebe]
От себя [Ot sebya] Від себе [Vid sebe]
открыто [otkryto] відкрито [vidkryto]
закрыто [zakryto] зачинено [zachyneno]
Выходной день [Vykhodnoy den'] Вихідний день [Vykhidnyy den']
Без перерва на обед [Bez pererva na obed] Без обідньої перерви [Bez obidn'oyi perervy]
Без выходных дней [Bez vykhodnykh dney] Без вихідних днів [Bez vykhidnykh dniv]
Вход бесплатный [Vkhod besplatnyy] Вхід безкоштовний [Vkhid bezkoshtovnyy
касса [kassa] каса [kasa]
самообслуживание [samoobsluzhivaniye] самообслуговування [samoobsluhovuvannya]
контроль [kontrol'] контроль [kontrol']
Продажа товаров по сниженым ценам [Prodazha tovarov po snizhenym tsenam] Продаж товарів за зниженими цінами [Prodazh tovariv za znyzhenymy tsinamy]
Не трощать руками! [Ne troshchat' rukami!] Не торкатися! [Ne torkatysya!]
Не облокачиваться! [Ne oblokachivat'sya!] Не спиратися! [Ne spyratysya!]
Служебный вход [Sluzhebnyy vkhod Службовий вхід [Sluzhbovyy vkhid
Посторонним вход запрещен [Postoronnim vkhod zapreshchen] Стороннім вхід заборонений [Storonnim vkhid zaboronenyy]
туалет [tualet] туалет [tualet]
- женский [- zhenskiy] - жіночий [- zhinochyy]
- мужской [- muzhskoy] - чоловічий [- cholovichyy]
кафе [kafe] кафе [kafe]
Буфет, закусочная [Bufet, zakusochnaya] Буфет, закусочна [Bufet, zakusochna]
ресторан [restoran] ресторан [restoran]
Концерт, представление [Kontsert, predstavleniye] Концерт, вистава [Kontsert, vystava]
выход [vykhod] вихід [vykhid]
вход [vkhod] вхід [vkhid]
К себе [K sebe] До себе [Do sebe]
гардероб [garderob] гардероб [harderob]
Предваритель-ная продажа [Predvaritel'-naya prodazha] Попередній продаж [Poperedniy prodazh]
Все билеты проданы [Vse bilety prodany] Всі квитки продані [Vsi kvytky prodani
Администра-тор [Administra-tor адміністратор [administrator
Справочное бюро [Spravochnoye byuro] Довідкове бюро [Dovidkove byuro]
таможня [tamozhnya] митниця [mytnytsya
Проверка паспартов [Proverka paspartov] Перевірка пашпортів (паспортів) [Perevirka pashportiv (pasportiv)]


Выход на посадку [Vykhod na posadku] Вихід на посадку [Vykhid na posadku]
Запасной выход [Zapasnoy vykhod] Запасний вихід [Zapasnyy vykhid]
Регистрация пассажиров [Registratsiya passazhirov] Реєстрація пасажирів [Reyestratsiya pasazhyriv]
- на рейс номер [- na reys nomer] - на рейс номер [- na reys nomer]
Вылет, отправление [Vylet, otpravleniye] Виліт, відправлення

[Vylit, vidpravlennya]
прилет [prilet] приліт [prylit]
Не курить! [Ne kurit'!] Не палити! [Ne palyty!]
Застегните ремни! [Zastegnite remni!] Застібніть ремені! [Zastibnit' remeni!]
пожар [pozhar] пожежа [pozhezha]
огнеопасно [ogneopasno] вогненебезпечно [vohnenebezpechno]
огнетушитель [ognetushitel'] вогнегасник [vohnehasnyk]
Пожарная лестница [Pozharnaya lestnitsa] Пожежні сходи [Pozhezhni skhody]
Стоянка автомобилей [Stoyanka avtomobiley] Стоянка автомобілів [Stoyanka avtomobiliv]
Стоянка запрещена [Stoyanka zapreshchena] Стоянка заборонена [Stoyanka zaboronena]
Вход (вьезд) запрещен [Vkhod (v'yezd) zapreshchen Виїзд (в'їзд) заборонено [Vyyizd (v'yizd) zaboroneno]


обьезд [ob'yezd] об'їзд [ob'yizd]


Стойте (для пешеходов) [Stoyte (dlya peshekhodov)] Стійте (для пішеходів) [Stiyte (dlya pishekhodiv)]


идите [idite] ідіть [idit']
гардероб [garderob] гардероб [harderob]
Предваритель-ная продажа [Predvaritel'-naya prodazha] Попередній продаж [Poperedniy prodazh]
Все билеты проданы [Vse bilety prodany] Всі квитки продані [Vsi kvytky prodani]

Chiffres / Числительные [chislitel'nyye] / Числівники [chyslivnyky]

Le franзais

Langue russe Transcription de la langue russe Langue ukrainienne Transcription de la langue ukrainienne
zйro ноль [nol'] нуль [nul']
une один [odin] один [odyn]
deux два [dva] два [dva]
Trois три [tri] три [try]
quatre четыри [chetyri] чотири [chotyry
cinq пять [pyat'] пять [p'yat']
six шесть [shest'] шість [shist']
Sept семь [sem'] сім [sim]
huit восем [vosem] вісім [visim]
neuf девять [devyat'] дев'ять [dev'yat']
Dix десять [desyat' десять [desyat']
Onze одинадцать [odinadtsat'] одинадцять [odynadtsyat']
Douze двинадцать [dvinadtsat'] дванадцять [dvanadtsyat']
treize тринадцать [trinadtsat'] тринадцять [trynadtsyat']
Quatorze четырнадцать [chetyrnadtsat'] чотирнадцять [chotyrnadtsyat']
quinze пятнадцать [pyatnadtsat'] пятнадцять [p'yatnadtsyat']
seize шестнадцать [shestnadtsat'] шістнадцять [shistnadtsyat']
dix-sept семнадцать [semnadtsat'] сімнадцять [simnadtsyat']
dix-huit восемнадцать [vosemnadtsat'] вісімнадцять [visimnadtsyat']
dix-neuf девятнадцать [devyatnadtsat'] девятнадцять [dev'yatnadtsyat']
vingt двадцать [dvadtsat'] двадцять [dvadtsyat']
vingt et un двадцять один [dvadtsyat' odin] двадцять один [dvadtsyat' odyn]
vingt-deux двадцать два [dvadtsat' dva] двадцять два [dvadtsyat' dva]
trente тридцать [tridtsat'] тридцять [trydtsyat']
quarante сорок [sorok] сорок [sorok]
cinquante пятьдесят [pyat'desyat] пятдесят [p'yatdesyat]
soixante шестьдесят [shest'desyat] шістдесят [shistdesyat]
soixante-dix семьдесят [sem'desyat] сімдесят [simdesyat]
quatre-vingts восемьдесят [vosem'desyat] вісімдесят [visimdesyat]
quatre vingt dix девяносто [devyanosto] дев'яносто [dev'yanosto]
cent сто [sto] сто [sto]
deux cent двести [dvesti] двісті [dvisti]
trois cents триста [trista] триста [trysta]
quatre cents четыресто [chetyresto] чотириста [chotyrysta]
cinq cents пятьсот [pyat'sot] пятсот [p'yatЈsot]
six cents шестьсот [shest'sot] шістсот [shistЈsot]
sept cent семьсот [sem'sot] сімсот [simsot]
huit cent восемьсот [vosem'sot] вісімсот [visimsot]
neuf cents девятьсот [devyat'sot] дев'ятсот [dev'yatЈsot]
mille тысяча [tysyacha] тисяча [tysyacha]
cent mille сто тысяч [sto tysyach] сто тисяч [sto tysyach]
million миллион [million] мільйон [mil'yon]
un pourcent один процент [odin protsent] один відсоток [odyn vidsotok]
moitiй половина [polovina] половина [polovyna]

Expressions communes / Распространенные выражения [Rasprostranennyye vyrazheniya] / Поширені вирази [poshyreni vyrazy]

Le franзais

Langue russe Transcription de la langue russe Langue ukrainienne Transcription de la langue ukrainienne
Maintenant sans tarder Сейчас, не откладывая [Seychas, ne otkladyvaya] Зараз, не відкладая [Zaraz, ne vidkladaya]
Je vous en prie Не стоит благодарности [Ne stoit blagodarnosti] Не варто подяки [Ne varto podyaky]
Qu'est-ce que vous avez dit? Что вы сказали? [Chto vy skazali?] Що ви сказали? [Shcho vy skazaly?]
j'ai eu de la chance Мне повезло [Mne povezl]o Мені пощастило [meni poshchastylo]
Malchance Не повезло [Ne povezlo] Не пощастило [Chy ne poshchastylo]
je suis dйsespйrй Я в отчаянии [YA v otchayanii] Я в розпачі [YA v rozpachi]
Rйpиte Приходите еще [Prikhodite yeshche] Приходьте ще [prykhod'te] shche
Avec plaisir С удовольствием [S udovol'stviyem] Із задоволенням [Iz zadovolenyy]


Trop c'est trop Хватит, достаточно [Khvatit, dostatochno] Досить, досить [Dosyt', Dosyt']
Ne dйsespйrez pas Не отчаивайтесь [Ne otchaivaytes'] Не впадай у відчай [Chy ne vpaday u Vidchay]
je m'inquiиte Я волнуюсь [YA volnuyus'] Я хвилююся [YA khvylya]
Allons y Дайте пройти [Dayte proyti] дайте пройти [dayte proyty]
Rйpetez s'il-vous-plait Повторите, пожалуйста [Povtorite, pozhaluysta] Повторіть, будь ласка [Povtorit', bud' laska]
Plus lentement s'il vous plaоt Медленее, пожалуйста [Medleneye, pozhaluysta] Повільніше, будь ласка [Povil'nishe, bud' laska]
Juste un moment Минутку [Minutku] Хвилинку [khvylynku]
Ne raccrochez pas Не вешайте трубку [Ne veshayte trubku Не вішайте трубку [Chy ne vishayte trubku]
Puis-je parler avec ... Могу я поговорить с... [Mogu ya pogovorit' s...] Можу я поговорити з... [Mozhu ya pohovoriti z ...]
Attends-moi Подождите меня [Podozhdite menya] Зачекайте на мене [Zachekayte na mene]
Les goыts n'ont pas pu кtre discutйs О вкусах не спорят [O vkusakh ne sporyat] Про смаки не сперечаються [Pro smaky NE sperechayut'sya]
Tout peut кtre Все может быть [Vse mozhet byt'] Все може бути [Vse mozhet buti]
Comment dis-tu cela en anglais Как это будет по-английски [Kak eto budet po-angliyski] Як це буде англійською [Yak tse bude anhliys'koyu]

Frontiиre / Граница [Granitsa] / Кордон [kordon]

Le franзais

Langue russe Transcription de la langue russe Langue ukrainienne Transcription de la langue ukrainienne
J'ai un visa d'entrйe valable 14 jours У меня вьездная виза сроком на 14 дней [U menya v'yezdnaya viza srokom na 14 dney] У мене в'їздна віза строком на ...14 днів [U mene v'yizdna viza strokom na ...14 dniv]
pour une pйriode de 14 jours сроком на 14 дней [srokom na 14 dney] строком на ...14 днів [strokom na ...14 dni']
J'ai un visa de transit pour traverser У меня транзитная виза на проїзд через [U menya tranzitnaya viza na proн?zd cherez] У нас транзитна віза на проїзд через... [U nas tranzytna viza na proyizd cherez...]
Comment se rendre aux douanes? Как пройти к таможне? [Kak proyti k tamozhne?] Як пройти до митниці? [Yak proyty do mytnytsi?]
Oщ les bagages sont-ils enregistrйs? Где досматривают багаж? [Gde dosmatrivayut bagazh?] Де оглядають багаж? [De ohlyadayut' bahazh?]
Voici mon bagage Вот мой багаж [Vot moy bagazh] Ось мій багаж [Os' miy bahazh]
- passeport - паспорт [- pasport] - пашпорт

(паспорт) - [pashport

(pasport)]
- visa - виза [- viza] - віза [- viza]
- dйclaration - декларация [- deklaratsiya] - декларація [- deklaratsiya]
Quel est le taux de change ... pour ... Какой курс обмена...на... [Kakoy kurs obmena...na...] Який курс обміну

...на... [Yakyy kurs obminu

...na...]
Que devrais-je dйcouvrir? Что мне открыть? [Chto mne otkryt'?] Що мені відкрити? [Shcho meni vidkryty?]
Ce sont mes effets personnels. Это мои личные вещи [Eto moi lichnyye veshchi] Це мої особисті речі [Tse moyi osobysti rechi]
Je n'ai rien taxable У меня нет ничего, облагающегося пошлиной [U menya net nichego, oblagayushchegosya poshlinoy] У мене немає нічого, що обкладають митом [U mene nemaye nichoho, shcho obkladayut' mytom]
Il y a lа des objets fragiles. Там есть хрупкие предметы [Tam yest' khrupkiye predmety] Там є крихкі речі [Tam ye krykhki rechi]
J'ai une arme, voici la rйsolution У меня есть оружие, вот разрешение [U menya yest' oruzhiye, vot razresheniye] У мене є зброя, ось дозвіл [U mene ye zbroya, os' dozvil]
Je ne savais pas Я не знал [YA ne znal] Я не знав [YA ne znav]
Ce n'est pas le mien Это не мое [Eto ne moye] Це не моє [Tse ne moye]
Oщ signer Где нужно расписаться [Gde nuzhno raspisat'sya] Де потрібно розписатися [De potribno rozpysatysya]
Combien dois je payer? Сколько я должен заплатить? [Skol'ko ya dolzhen zaplatit'?] Скільки я повинен сплатити? [Skil'ky ya povynen splatyty?]

Merci / Благодарность [Blagodarnost'] / Вдячність [Podyaka]

Le franзais

Langue russe Transcription de la langue russe Langue ukrainienne Transcription de la langue ukrainienne
Je vous remercie Спасибо [Spasibo] Дякую [Dyakuyu]
Merci pour ... Спасибо за... [Spasibo za...] Дякую за... [Dyakuyu za...]
Je te suis reconnaissant Я вам благодарен [YA vam blagodaren] Я вам вдячний [YA vam vdyachnyy]
- pour votre gentillesse - за вашу доброту [- za vashu dobrotu] - за вашу доброту [- za vashu dobrotu]
- pour votre cadeau - за ваш подарок [- za vash podarok] - за ваш подарунок [- za vash podarunok]
- pour votre aide - за вашу помощь [- za vashu pomoshch' - за вашу допомогу [- za vashu dopomohu]
Je serai reconnaissant Я буду признателен. [YA budu priznatelen] Я буду вдячний [YA budu vdyachnyy]
Merci pour votre attention Благодарю за внимание. [Blagodaryu za vnimaniye] Дякую за увагу [Dyakuyu za uvahu]

Excuses / Извинение [izvinenie] / Вибачення [vybachennya]

Le franзais

Langue russe Transcription de la langue russe Langue ukrainienne Transcription de la langue ukrainienne
Je suis dйsolй Извините [Izvinite] Вибачте [Vybachte]
Je suis vraiment dйsolй Очень сожалею [Ochen' sozhaleyu] Дуже шкодую [Duzhe shkoduyu]
Je suis dйsolй de vous dйranger Извините за беспокойство [Izvinite za bespokoystvo] Даруйте, що турбую вас [Daruyte, shcho turbuyu vas]
Dйsolй je suis en retard Извините за опоздание [Izvinite za opozdaniye] Вибачте, що я запізнився [Vybachte, shcho ya zapiznyvsya]
Dйsolй je ne t'ai pas prйvenu Извините, что не предупредил вас [Izvinite, chto ne predupredil vas] Вибачте, що не попередив вас [Vybachte, shcho ne poperedyv vas]
Je suis dйsolй, c'est de ma faute Простите, это моя вина [Prostite, eto moya vina] Перепрошую, це моя провина [Pereproshuyu, tse moya provyna]

Demande / Просьба [Pros'ba] / Прохання [prokhannya]

Le franзais

Langue russe Transcription de la langue russe Langue ukrainienne Transcription de la langue ukrainienne
S'il vous plaоt, allons ... Пожалуйста, дайте... [Pozhaluysta, dayte...] Будь ласка, давайте... [Bud' laska, davayte...]
- faire - сделайте... [- sdelayte...] - зробіть [- zrobit']
- donne moi une faveur - окажите мне услугу [- okazhite mne uslugu] - надайте мені послугу [- nadayte meni posluhu]
S'il vous plaоt, aidez-moi Будьте любезны, помогите мне [Bud'te lyubezny, pomogite mne] Будьте ласкаві, допоможіть мені [Bud'te laskavi, dopomozhit' meni]
Йcoute moi Выслушайте меня [Vyslushayte menya] Вислухайте мене [Vyslukhayte mene]
Rйveille-moi demain Разбудите меня завтра [Razbudite menya zavtra] Розбудіть мене завтра [Rozbudit' mene zavtra]
Puis-je vous demander Могу я попросить вас [Mogu ya poprosit' vas] Чи можу я попросити вас [Chy mozhu ya poprosyty vas]
Pourriez-vous ... Не могли бы вы... [Ne mogli by vy...] Не змогли б ви... [Ne zmohly b vy...]
Puis-je? Можно мне? [Mozhno mne?] Можна мені? [Mozhna meni?]
Puis-je fumer ici? Можно здесь курить? [Mozhno zdes' kurit'?] Можна палити тут? [Mozhna palyty tut?]

Consentement, dйni / Согласие, отказ [Soglasiye, otkaz] / Згода, відмова [Zgoda, vidmova]

Le franзais

Langue russe Transcription de la langue russe Langue ukrainienne Transcription de la langue ukrainienne
Oui, oui, bien sыr Да, да, конечно [Da, da, konechno] Так, так, звичайно [Tak, tak, zvychayno]
Oui, s'il te plait Да, пожалуй ста с удовольствием [Da, pozhaluy sta s udovol'stviyem] Так, будь ласка, з задоволенням [Tak, bud' laska, z zadovolennyam]
Maintenant, une minute Сейчас, минуту [Seychas, minutu] Зараз, хвилиночку [Zaraz, khvylynochku]
Bon travail! К делу! [K delu!] До справи! [Do spravy!]
Je suis d'accord avec vous Я согласен с тобой [YA soglasen s toboy] Я згоден з тобою [YA zЈhoden z toboyu]
Oui tu as raison Да, вы правы [Da, vy pravy] Так, ви маєте рацію [Tak, vy mayete ratsiyu]
Il n'y a aucune objection Нет возражений [Net vozrazheniy] Немає заперечень [Nemaye zaperechen']
J'ai un point de vue diffйrent У меня другая точка зрения [U menya drugaya tochka zreniya] У мене інша точка зору [U mene insha tochka zoru]
Non, ce n'est pas Нет, это не так [Net, eto ne tak] Ні, це не так [Ni, tse ne tak]
Je ne suis pas d'accord Я не согласен [YA ne soglasen] Я не згоден [YA ne zЈhoden]
Je suis contre Я против этого [YA protiv etogo] Я проти цього [YA proty ts] 'oho]
Non, je m'oppose Нет, я возрожаю [Net, ya vozrozhayu] Ні, я заперечую [Ni, ya zaperechuyu]
Je ne peux pas Я не могу [YA ne mogu] Я не можу YA ne mozhu]
- pour ce faire - сделать этого [- sdelat' etogo] - зробити цього [- zrobyty ts'oho]
- d'accord avec vous - согласиться с вами [- soglasit'sya s vami] - погодитися з вами [- pohodytysya z vamy]
Changeons Поменяем [Pomenyayem] Змінимо [Zminymo]
Changeons de sujet de conversation Давайте поменяем тему разговора [Davayte pomenyayem temu razgovora] Змінимо тему розмови [Zminymo temu rozmovy]

Souhait / Пожелание [Pozhelaniye] / Побажання [pobazhannya]

Le franзais

Langue russe Transcription de la langue russe Langue ukrainienne Transcription de la langue ukrainienne
Je te souhaite Желаю вам [Zhelayu vam] Бажаю вам [Bazhayu vam]
- bonne chance - удачи [- udachi] - удачі [- udachi]
- santй - здоровья [- zdorov'ya] - здоров'я [- zdorov'ya]
- bonheur - щастья [- shchast'ya] - щастя [- shchastya]
- succиs - успехов [- uspekhov] - успіхів [- uspikhiv]
- tout le meilleur - всего хорошого [- vsego khoroshogo] - всього кращого [- vs'oho krashchoho]
Veuillez accepter mes meilleurs v®ux Примите мои наилучшие пожелания. [Primite moi nailuchshiye pozhelaniya] Прийміть мої найкращі побажання [Pryymit' moyi naykrashchi pobazhannya]
Je vous souhaite un bon voyage Желаю доброго пути. [Zhelayu dobrogo puti] Бажаю щасливої дороги [Bazhayu shchaslyvoyi dorohy]
J'aimerais avoir passй un bon moment Желаю хорошо провести время. [Zhelayu khorosho provesti vremya] Бажаю добре провести час [Bazhayu dobre provesty chas]
Attendez, ne vous inquiйtez pas Держись, не вешай нос. [Derzhis', ne veshay nos] Тримайся, не журись [Trymaysya, ne zhurys']
Je souhaite me reposer Желаю хорошоотдохнуть. [Zhelayu khoroshootdokhnut'] Бажаю гарно відпочити [Bazhayu harno vidpochyty]
Dites bonjour а vos amis Передайте привет своїм друзям. [Peredayte privet svoн?m druzyam] Передавайте привіт своїм друзям [Peredavayte pryvit svoyim druzyam]
Plutфt rйcupйrer Поскорей выздоравливай. [Poskorey vyzdoravlivay] Скоріше видужуй [Skorishe vyduzhuy]

Salutations, connaissance, appel / Приветствие, знакомство, обращение [Privetstviye, znakomstvo, obrashcheniye] / Вітання, знайомство, звернення [Pryvitannya, znayomstvo, zvernennya]

Le franзais

Langue russe Transcription de la langue russe Langue ukrainienne Transcription de la langue ukrainienne
Bonjour Здраствуйте! [Zdrastvuyte!] Здраствуйте! [Zdrastvuyte!]
Salut Привет [Privet] Привіт [Pryvit]
Ravi de vous rencontrer Рад встрече с вами. [Rad vstreche s vami] Радий зустрічі з вами [Radyy zustrichi z vamy]
Je suis content de vous rencontrer Рад с вами познайомиться. [Rad s vami poznayomit'sya] Радій з вами познайомитися [Radiy z vamy poznayomytysya]
S'il vous plaоt rencontrer mon ami Пожалуйста, познайомтесь с моим другом. [Pozhaluysta, poznayomtes' s moim drugom] Прошу, познайомтесь з моїм другом [Proshu, poznayomtes' z moyim druhom]
- avec ma femme - с моей женой [- s moyey zhenoy] - з моєю дружиною [- z moyeyu druzhynoyu]
- avec mon mari - с моим мужем [- s moim muzhem] - з моїм чоловіком [- z moyim cholovikom]
Bonjour Доброе утро [Dobroye utro] Доброго ранку [Dobroho ranku]
- jour - день [- den'] - дня [- dnya]
- le soir - вечер [- vecher] - вечора [- vechora]
Comment allez vous Как дела? [Kak dela?] Як справи? [Yak spravy?]
Permettez-moi de recommander votre directeur Разрешите представить вам моего директора. [Razreshite predstavit' vam moyego direktora] Дозвольте відрекомендувати вам свого директора [Dozvol'te vidrekomenduvaty vam svoho dyrektora]
Recommandez-moi, s'il vous plaоt Представьте меня, пожалуйста. [Predstav'te menya, pozhaluysta] Відрекомендуйте мене, будь ласка [Vidrekomenduyte mene, bud' laska
Trop pour moi Мне много. [Mne mnogo] Мені забагато [Meni zabahato]
Mesdames et messieurs Дамы и господа [Damy i gospoda] Пані і панове [Pani i panove]
Chers amis Дорогие друзья [Dorogiye druz'ya] Дорогі друзі [Dorohi druzi]
Chers invitйs! Уважаемые гости! [Uvazhayemyye gosti!] Шановні гості! [Shanovni hosti!]
Mr Head Господин представитель [Gospodin predstavitel'] Пане голово [Pane holovo]

А propos de moi, des autres / О себе, о других [O sebe, o drugikh] / Про себе, про інших [Pro sebe, pro inshykh]

Le franзais

Langue russe Transcription de la langue russe Langue ukrainienne Transcription de la langue ukrainienne
JE SUIS Я [YA] Я [YA]
je suis avec Я с [YA s] Я з [YA z]
j'ai 28 ans Мне 28 лет [Mne 28 let] Мені 28 років [Meni 28 rokiv]
J'habite а ... Я живу в ... [YA zhivu v ...] Я живу в... [YA zhyvu v...]
Je suis mйdecin (de profession) Я врач (по профессии) [YA vrach (po professii)] Я лікар (за фахом) [YA likar (za fakhom)]
- йconomiste - экономист [- ekonomist] - економіст [- ekonomist]
Je suis mariй Я женат [YA zhenat] Я одружений [YA odruzhenyy]
j'ai une famille У меня есть семья [U menya yest' sem'ya] У мене є сім'я [U mene ye sim'ya]
J'ai deux enfants, une fille et un fils) У меня двое детей дочь и сын) [U menya dvoye detey doch' i syn)] У мене двоє дітей (донька і син) [U mene dvoye ditey (don'ka i syn)]
Je ne suis pas mariй (pas mariй) Я не женат (не замужем) [YA ne zhenat (ne zamuzhem)] Я не одружений

(незаміжня) [YA ne odruzhenyy

(nezamizhnya)]
Je suis divorcй Я разведен [YA razveden] Я розлучений [YA rozluchenyy]
Je ne travaille pas en ce moment Я сейчас не работаю [YA seychas ne rabotayu] Я зараз не працюю [YA zaraz ne pratsyuyu]
je comprends l'anglais Я понимаю по-английски [YA ponimayu po-angliyski] Я розумію по-англійськи [YA rozumiyu po-anhliys'ky]
C'est ma premiиre visite Это мой первый визит [Eto moy pervyy vizit Це мій перший візит [Tse miy pershyy vizyt]
Quel вge avez-vous? Сколько вам лет? [Skol'ko vam let?] Скільки вам років? [Skil'ky vam rokiv?]
Avec quoi travailles-tu? Кем вы работаете? [Kem vy rabotayete?] Ким ви працюєте? [Kym vy pratsyuyete?]
Oщ habitez-vous? Где вы живете? [Gde vy zhivete?] Де ви мешкаєте? [De vy meshkayete?]
Votre adresse? Ваш адрес? [Vash adres?] Ваша адреса? [Vasha adresa?]
Qu'est-ce que tu aimes? Чем вы увликаетесь? [Chem vy uvlikayetes'?] Чим ви захоплюєтесь? [Chym vy zakhoplyuyetes Chym vy zakhoplyuyetes'?]


Contacts professionnels / Деловые контакты [Delovyye kontakty] / Ділові контакти [dilovi kontakty]

Le franзais

Langue russe Transcription de la langue russe Langue ukrainienne Transcription de la langue ukrainienne
Je suis spйcialiste en Я специалист в области [YA spetsialist v oblasti] Я фахівець (спеціаліст) в галузі [YA fakhivets' (spetsialist) v Haluzi]
- Agriculture - сельского хозяйства [- sel'skogo khozyaystva] - сільського господарства [- sil's'koho hospodarstva]
- industrie - промышленности [- promyshlennosti] - промисловості [- promislovosti]
- йlectronique - электроники [- elektroniki] - електролніки [- elektrolniki]
- des ordinateurs - компютеров [- kompyuterov] - компютерів [- komp'yuteriv]
- mйdicament - медицины [- meditsiny] - медицини [- medytsyny]
- Commerce - торговли [- torgovli] - торгівлі [- torhivli]
- Industrie alimentaire - пищевой промышленности [- pishchevoy promyshlennosti] - харчової промисловості [- kharchovoyi promyslovosti]
- industrie lйgиre - легкой промышленности [- legkoy promyshlennosti] - легкої промисловості [- lehkoyi promyslovosti]
- chimie - химии [- khimii] - хімії [- khimiyi]
- la biologie - биологии [- biologii] - біології [- biolohiyi]
Nous souhaitons йtablir une coopйration commerciale avec Мы бы хотіли установить деловое сотрудничество с [My by khotнli ustanovit' delovoye sotrudnichestvo s] Ми бажали б встановити ділове співтовариство з [My Bazhaly b Vstanovyty dilove spivtovaristvo z]
- votre entreprise - вашей фирмой [- vashey firmo - вашою фірмою [- vashoyu Firmoyu]
- votre entreprise - вашим предприятием [- vashim predpriyatiyey] - вашим підприємством [- vashym pidpriyemstvom]
- par votre banque - вашим банком [- vashim bankom] - вашим банком [- vashym bankom]
- votre йchange - вашей биржей [- vashey birzhey] - вашою біржею [- vashoyu birzheyu]
- par votre reprйsentant - вашим представителем [- vashim predstavitelem] - вашим представником [- vashym predstavnykom]
Nous vous suggйrons de discuter de vos suggestions. Мы предлагаем обсудить ваши предложения [My predlagayem obsudit' vashi predlozheniya] Ми пропонуємо обговорити ваші пропозиції [My proponuyemo obhovoryty Vashi propozytsiyi]
- sanctifiez avec nous - святитесь с нами [- svyatites' s nami] - звяжіться з нами [- zv'yazhit'sya z namy]
- dites-nous vos conditions - сообщите ваши условия [- soobshchite vashi usloviya] - повідомте про ваші плани [- povidomte pro Vashi plany]
- dites-nous vos conditions - сообщите ваши условия [- soobshchite vashi usloviya] - повідомте ваші умови [- povidomte vashi umovy]
Quelles sont les taxes sur ce type d'activitй? Какие налоги на этот вид деятельности? [Kakiye nalogi na etot vid deyatel'nosti?] Які податки на цей вид діяльності? [Yaki podatky na tsey vyd diyal'nosti?]
Notre entreprise est engagйe dans la technologie moderne. Наша фирма занимается современными технологиями [Nasha firma zanimayetsya sovremennymi tekhnologiyami] Наша фірма займається сучасними технологіями [Nasha firma zaymayet'sya suchasnymy tekhnolohiyamy]
Quels sont vos partenaires commerciaux? Кто ваши торгове партнеры? [Kto vashi torgove partnery?] Хто ваші торгові партнери? [Khto vashi torhovi partnery?]
Nous achetons ... Мы закупам... [My zakupam...] Ми закуповуємо... [My zakupovuyemo...]
- matiиres premiиres - сырье [- syr'ye] - сировину [- syrovynu]
- bois rond - круглый лес [- kruglyy les] - кругляк [- kruhlyak]
- produits finis - готовую продукцию [- gotovuyu produktsiyu] - готову продукцію [- hotovu produktsiyu]
- production agricole - сельхозпродукцию [- sel'khozproduktsiyu] - сільськогосподарську продукцію [- sils'kohospodars'ku produktsiyu]
- pйtrole - нефть [- neft'] - нафту [- naftu]
- gaz naturel - природный газ [- prirodnyy gaz] - природний газ [- pryrodnyy haz]
- machines et machines - технику и станки [- tekhniku i stanki] - техніку та станки [- tekhniku ta stanky]
- piиces de rechange - запасне части [- zapasne chasti] - запасні частини [- zapasni chastyny]
- sanctifiez avec nous - святитесь с нами [- svyatites' s nami - звяжіться з нами [- zv'yazhit'sya z namy]
- dites-nous vos conditions - сообщите ваши условия [- soobshchite vashi usloviya] - повідомте про ваші плани [- povidomte pro vashi plany]
Je suis spйcialiste en Я специалист в области [YA spetsialist v oblasti] Я фахівець (спеціаліст) в галузі [YA fakhivets' (spetsialist) v haluzi]

Courrier, tйlйphone, tйlйgraphe / Почта, телефон, телеграф [Pochta, telefon, telegraf]/ Пошта, телефон, телеграф [Poshta, telefon, telehraf]

Le franзais

Langue russe Transcription de la langue russe Langue ukrainienne Transcription de la langue ukrainienne
Йcrivez votre adresse en lettres moulйes Напишите ваш адрес печатними буквами [Napishite vash adres pechatnimi bukvami] Напишіть вашу адресу друкованими літерами [Napyshit' vashu adresu drukovanymy literamy]
Je souhaite envoyer une lettre а l'йtranger par courrier express Я хочу отправить письмо за границу экспресс-почтой [YA khochu otpravit' pis'mo za granitsu ekspress-pochtoy] Я хочу відправити лист за кордон експес-поштою [YA khochu vidpravyty lyst za kordon ekspes-poshtoyu]
Combien coыte une enveloppe timbrйe? Сколько стоит конверт с маркой? [Skol'ko stoit konvert s markoy?] Скільки коштує конверт з маркою? [Skil'ky koshtuye konvert z markoyu?]
Nous enverrons ces documents par courrier recommandй Мы пошлем эти документы заказным письмом [My poshlem eti dokumenty zakaznym pis'mom] Ми надішлемо ці документи рекомендованим листом [My nadishlemo tsi dokumenty rekomendovanym lystom]
Vous pouvez rйserver un appel longue distance avec... Вы можете заказати междугородний розговор с ... [Vy mozhete zakazati mezhdugorodniy rozgovor s ...] Ви можете замовити міжміську розмову з ... [Vy mozhete zamovyty mizhmis'ku rozmovu z ...]
Puis-je vous appeler? Могу я позвонить от вас? [Mogu ya pozvonit' ot vas?] Чи можу я зателефонувати від вас? [Chy mozhu ya zatelefonuvaty vid vas?]
Oщ est le distributeur automatique? Где телефон-автомат? [Gde telefon-avtomat?] Де телефон-автомат? [De telefon-avtomat?]
Je ne peux pas appeler, mon tйlйphone est occupй Не могу додзвониться, телефон занят [Ne mogu dodzvonit'sya, telefon zanyat] Не можу додзвонитися, телефон зайнятий [Ne mozhu dodzvonytysya, telefon zaynyatyy]

Restaurant, cafй / Ресторан, кафе [Restoran, kafe] / Ресторан, кафе [Restoran, kafe]

Le franзais

Langue russe Transcription de la langue russe Langue ukrainienne Transcription de la langue ukrainienne
Oщ puis-je manger? Где я могу поесть? [Gde ya mogu poyest'?] Де я можу поїсти? [De ya mozhu poyisty?]
Cette table est-elle gratuite? Этот столик свободен? [Etot stolik svoboden?] Цей столик вільний? [Tsey stolyk vil'nyy?]
Je voudrais intercepter quelque chose Я бы хотел быстро перекусить [YA by khotel bystro perekusit'] Я би хотів щось перехопити [YA by khotiv shchos' perekhopyty]
Veuillez me donner le menu Дайте, пожалуйста, меню [Dayte, pozhaluysta, menyu] Дайте, будь ласка, меню [Dayte, bud' laska, menyu]
Nous aimerions commander Мы бы хотіли заказать [My by khotнli zakazat'] Ми хотіли б замовити [My khotily b zamovyty
- collation - закуску [- zakusku] - закуску [- zakusku]
- soupe - суп [- sup] - суп [- sup]
- deuxiиme plat de viande - мясное второе блюдо [- myasnoye vtoroye blyudo] - м'ясну другу страву [- m'yasnu druhu stravu]
- boeuf - говядину [- govyadinu] - яловичину [- yalovychynu]
- porc - свинину [- svininu] - свинину [- svynynu]
- veau - телятину [- telyatinu] - телятину [- telyatynu]
- poisson - рыбу [- rybu] - рибу [- rybu]
Oщ puis-je manger? Где я могу поесть? [Gde ya mogu poyest'?] Де я можу поїсти? [De ya mozhu poyisty?]
- crиme glacйe - мороженое [- morozhenoye] - морозиво [- morozyvo]
- jus - сок [- sok] - сік [- sik]
- une tasse de cafй - чашку кофе [- chashku kofe] - чашку кави [- chashku kavy]
- du thй - чая [- chaya] - чаю [- chayu]
- du vin - немного вина [- nemnogo vina] - трохи вина [- trokhy vyna]
Je l'aime vraiment Я очень люблю [YA ochen' lyublyu] Мені дуже подобаються [Meni duzhe podobayut'sya]
- saucisses - сосиски [- sosiski] - сосиски [- sosysky]
- poulet - курицу [- kuritsu] - курка [- kurka]
- pommes de terre frites - жареный картофель [- zharenyy kartofel'] - смажена картопля [- smazhena kartoplya]
Je traite Я угощаю [YA ugoshchayu] Я пригощаю [YA pryhoshchayu]
Chacun paie pour lui-mкme Каждый платит за себя [Kazhdyy platit za sebya] Кожен платить за себе [Kozhen platyt' za sebe]
- crиme glacйe - мороженое [- morozhenoye] - морозиво [- morozyvo]
Oщ puis-je manger? Где я могу поесть? [Gde ya mogu poyest'?] Де я можу поїсти? [De ya mozhu poyisty?]

But / Магазин [Magazin] / Магазин [Mahazyn]

Le franзais

Langue russe Transcription de la langue russe Langue ukrainienne Transcription de la langue ukrainienne
Oщ acheter Где я могу купить [Gde ya mogu kupit'] Де можна купити [De mozhna kupyty]
- produits - продукты [- produkty] - продукти [- produkty]
- des boissons - напитки [- napitki] - напої [- napoyi]
- du pain - хлеб [- khleb] - хліб [- khlib]
- des bonbons - конфеты [- konfety] - цукерки [- tsukerky]
- viande - мясо [- myaso] - м'ясо [- m'yaso]
- poisson - рыбу [- rybu] - рибу [- rybu]
- fruits - фрукты [- frukty] - фрукти [- frukty]
- lйgumes - овощи [- ovoshchi] - овочі [- ovochi]
- sucre - сахар [- sakhar] - цукор [- tsukor]
- pвtes - макароны [- makarony] - макарони [- makarony]
- du vin - вино [- vino] - вино [- vyno]
- cigarettes - сигареты [- sigarety] - цигарки [- tsyharky]
Oщ il est Где находится [Gde nakhoditsya] Де знаходиться [De znakhodyt'sya]
- centre commercial - торговый центр [- torgovyy tsentr] - торгівельний центр [- torhivel'nyy tsentr]
- йpicerie - продуктовый магазин [- produktovyy magazin] - продуктовий магазин [- produktovyy mahazyn]
Йcrivez le prix Напишите цену [Napishite tsenu] Напишіть ціну [Napyshit' tsinu]
Ma taille est de 50 Мой размер - 50 [Moy razmer - 50] Мій розмір - 50 [Miy rozmir - 50]
Je voudrais essayer Я хотел бы примерять [YA khotel by primeryat'] Я б хотів поміряти [YA b khotiv pomiryaty]
- cette veste - этот пиджак [- etot pidzhak] - цей піджак [- tsey pidzhak]
Je voudrais en acheter un Я хотел бы приобрести [YA khotel by priobresti] Я б хотів придбати [YA b khotiv prydbaty]
- costume - костюм [- kostyum] - костюм [- kostyum]
- pantalon - штаны [- shtany] - штани [- shtany]
- jupe - юбку [- yubku] - спідницю [- spidnytsyu]
- veste - куртку [- kurtku] - куртку [- kurtku]
- manteau - пальто [- pal'to] - пальто [- pal'to]
- robe - платье [- plat'ye] - сукня [- suknya]
- un livre - книгу [- knigu] - книгу [- knyhu]
- marque - марку [- marku] - марку [- marku]
- bijoux - ювелирные изделия [- yuvelirnyye izdeliya] - ювелірні вироби [- yuvelirni vyroby]
- TV - телевизор [- televizor] - телевізор [- televizor]
- magnйtoscope - видеомагнитофон [- videomagnitofon] - відеомагнітофон [- videomahnitofon]
- radio - радиоприемник [- radiopriyemnik] - радіоприймач [- radiopryymach]
- appareil photo - фотоапарат [- fotoaparat] - фотоапарат [- fotoaparat]
Que me conseillerez-vous? Что вы мне посоветуете? [Chto vy mne posovetuyete? Що ви мені порадите? [Shcho vy meni poradyte?]
Avez-vous un plan de la ville? У вас есть карта-схема города? [U vas yest' karta-skhema goroda?] Чи є у вас карта-схема міста? [Chy ye u vas karta-skhema mista?]
Combien cela coыte-t-il? Сколько это стоит [Skol'ko eto stoit] Скільки це коштує? [Skil'ky tse koshtuye?]
Pas de reddition Сдачи не надо [Sdachi ne nado] Здачі не треба [Zdachi ne treba]

Dans la ville / В городе [V gorode] / В місті [V misti]

Le franзais

Langue russe Transcription de la langue russe Langue ukrainienne Transcription de la langue ukrainienne
Excusez-moi comment arriver а ... Извините, как мне пройти к ... [Izvinite, kak mne proyti k ...] Вибачте, як пройти до... [Vybachte, yak proyty do...]
Dйsolй, je me suis perdu Извините, я заблудился [Izvinite, ya zabludilsya] Вибачте, я заблукав [Vybachte, ya zablukav]
Je ne connais pas le chemin Я не знаю дороги [YA ne znayu dorogi] Я не знаю дороги [YA ne znayu dorohy]
Est-ce loin d'ici? Это далеко отсюда? [Eto daleko otsyuda?] Це далеко звідси? [Tse daleko zvidsy?]
Je cherche une rue Я ищу улицу [YA ishchu ulitsu] Я шукаю вулицю [YA shukayu vulytsyu]
Oщ dois-je m'asseoir Где я могу сесть на [Gde ya mogu sest' na] Де мені сісти на [De meni sisty na]
- numйro de bus...? - автобус Љ...? [- avtobus Љ...?] - автобус Љ...? [- avtobus Љ...?]
Ne me dites pas quand sortir? Вы не скажите, когда выходить? [Vy ne skazhite, kogda vykhodit'?] Не підкажете, коли мені виходити? [Ne pidkazhete, koly meni vykhodyty?]
Oщ est la station de mйtro la plus proche? Где находится ближайшая станция метро? [Gde nakhoditsya blizhayshaya stantsiya metro?] Де знаходиться найближча станція метро? [De znakhodyt'sya nayblyzhcha stantsiya metro?]
Oщ est l'arrкt de taxi? Где стоянка такси? [Gde stoyanka taksi?] Де зупинка таксі? [De zupynka taksi?]
Emmиne-moi Отвезите меня [Otvezite menya] Відвезіть мене [Vidvezit' mene]
- а l'aйroport - в аэропорт [- v aeroport] - до аеропорту [- do aeroportu]
- а ... - по адресу... [- po adresu...] - за адресою... [- za adresoyu...]
Arrкtez-vous ici, s'il vous plaоt Остановитесь здесь, пожалуйста [Ostanovites' zdes', pozhaluysta] Зупиніться тут, будь ласка [Zupynit'sya tut, bud' laska]
Quel est le prix? Сколько стоит проїзд? [Skol'ko stoit proн'zd?] Скільки коштує проїзд? [Skil'ky koshtuye proyizd?]
Je dois aller а la gare Мне нужно на вокзал [Mne nuzhno na vokzal] Мені потрібно на вокзал [Meni potribno na vokzal]
Oщ se trouve le service d'assistance? Где находится справочное бюро? [Gde nakhoditsya spravochnoye byuro?] Де знаходиться довідкове бюро? [De znakhodyt'sya dovidkove byuro?]
Oщ est le programme? Где расписание? [Gde raspisaniye?] Де розклад? [De rozklad?]
Oщ est cachйe la camйra? Где камера хранения? [Gde kamera khraneniya?] Де камера схову? [De kamera skhovu?]

Maladie, appel du mйdecin, pharmacie / Болезнь, вызов врача, аптека [Bolezn', vyzov vracha, apteka] / Хвороба, виклик лікаря, аптека [Khvoroba, vyklyk likarya, apteka]

Le franзais

Langue russe Transcription de la langue russe Langue ukrainienne Transcription de la langue ukrainienne
Je me sens mal Я плохо себя чувствую [YA plokho sebya chuvstvuyu] Я почуваю себе погано [YA pochuvayu sebe pohano]
J'ai la tempйrature У меня температура [U menya temperatura] У мене температура [U mene temperatura]
J'ai mal aux dents У меня болит зуб [U menya bolit zub] У мене болить зуб [U mene bolyt' zub]
La tкte est trиs douloureuse Очень болит голова [Ochen' bolit golova] Дуже болить голова [Duzhe bolyt' holova
Maux de dos Боль в спине [Bol' v spine] Біль у спині [Bil' u spyni]
- dans la jambe - в ноге [- v noge] - в нозі [- v nozi]
- dans sa main - в руке [- v ruke] - в руці [- v rutsi]
- dans la poitrine - в груди [- v grudi] - в грудях [- v hrudyakh]
J'ai quelque chose У меня что-то [U menya chto-to] У мене щось [U mene shchos']
- avec l'estomac - с желудком [- s zheludkom] - із шлунком [- iz shlunkom]
J'ai un rhume Я простудился [YA prostudilsya] Я застудився [YA zastudyvsya]
J'ai une toux У меня кашель [U menya kashel'] У мене кашель [U mene kashel']
Oщ est le service de chirurgie? Где здесь хирургическое отделение? [Gde zdes' khirurgicheskoye otdeleniye?] Де хірургічне відділення? [De khirurhichne viddilennya?]
J'ai des vomissements У меня рвота [U menya rvota] У мене блювота [U mene blyuvota]
Je dois contacter Мне надо обратиться к [Mne nado obratit'sya k] Мені треба звернутися до [Meni treba zvernutysya do]
- le thйrapeute - терапевту [- terapevtu] - терапевта [- terapevta]
- chirurgien - хирургу [- khirurgu] - хірурга [- khirurha]
- un neurologue - невропатологу [- nevropatologu] - невропатолога [- nevropatoloha]
- un dentiste - зубному врачу [- zubnomu vrachu] - зубного лікаря [- zubnoho likarya
Je veux commander des lunettes Я хочу заказати очки [YA khochu zakazati ochki] Я хочу замовити окуляри [YA khochu zamovyty okulyary]
Oщ est la pharmacie la plus proche Где ближайшая аптека [Gde blizhayshaya apteka] Де найближча аптека [De nayblyzhcha apteka]
- premiers secours - неотложная помощь [- neotlozhnaya pomoshch'] - невідкладна допомога [- nevidkladna dopomoha]
- hфpital - больница [- bol'nitsa] - лікарня [- likarnya]


Exemples / Примеры [Primery] / Приклади [pryklady]

1. Oщ est l'arrкt de taxi?

Где стоянка такси?

[Gde stoyanka taksi?]

Де зупинка таксі?

[De zupynka taksi?]

Surzhik:

Де стоянка такси?

Де стоянка таксі?

2. Est-ce loin d'ici?

Это далеко отсюда?

[Eto daleko otsyuda?]

Це далеко звідси?

[Tse daleko zvidsy?]

Surzhik:

Это далеко звідси?


 Ваша оценка:

Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
Э.Бланк "Пленница чужого мира" О.Копылова "Невеста звездного принца" А.Позин "Меч Тамерлана.Крестьянский сын,дворянская дочь"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"