Никишов Александр: другие произведения.

Разговорник на основе русского и украинского языков

"Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Конкурсы романов на Author.Today
Творчество как воздух: VK, Telegram
 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Разговорник для всех, кто интересуется "третьим" языком Украины "русско - украинским".


Нікішов Олександр

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

РОЗМОВНИК СУРЖИКА

Содержание / Зміст /

   Замість вступу. Формування суржику з української і російської мов.
   Місяці / Месяцы
   Дні тижня / Дни недели
   Час / Время
   Вивіски, написи / Вывески, надписи
   Числівники / Числительные
   Розповсюджені вирази / Распространенные выражения
   Кордон / Граница
   Вдячність / Благодарность
   Вибачення / Извинения
   Прохання / Просьбы
   Згода, відмова / Согласие, отказ
   Побажання / Пожелания
   Вітання, знайомство, звернення / Приветствие, знакомство, обращение
   Про себе, про інших / Про себя, про других
   Ділові контакти / Деловые контакты
   Пошта, телефон, телеграф / Почта, телефон, телеграф
   Ресторан, кафе / Ресторан, кафе
   Магазин / Магазин
   В місті / В городе
   Хвороба, виклик лікаря, аптека / Болезнь, вызов врача, аптека
  

Замість вступу. Формування суржику з української і російської мов.

   Розмовляють суржиком змішуючи російську з українською мовами або довільним змішуванням слів з цих двох мов, або, найчастіше, в українську мову вмішуючи підмети і присудки російською мовою. Також застосовується вимова російських і українських слів "перероблених" з російської мови на українську і навпаки - з української мови на російську.
   Що ж до написання, то суржик має українську абетку і "руський алфавіт" одночасно, при чому інколи пишуть слова однієї мови абеткою іншої мови, часто в Східній Україні через розповсюдження російських слів і вивчення української мови в школах - російські слова українськими літерами.
   Історія виникнення суржика давня і цікава. Навіть первинне ознайомлення в першу чергу з з болгарською мовою призводить до виявлення суржику в цій мові, котра сформувалася в пізньому середньовіччі при розселенні болгар серед дунайських слов'ян. Також літописи наводять на думку, що суржик в Середньому Подніпров'ї існував за часів Київської Русі. В такому разіц невиключено, що українська і староруская мова (мова "рускіх" Пізнього Середньовіччя і початку Нового Часу) з'явилися на основі суржика. Відомо, що як суміш цих двох мов суржик існує принайні з кінця 19 століття і це, швидше всього, вторинне виникнення суржика.

Місяці / Месяцы

Українська - російська

Українська - російська

   Січень
   Январь
   Липень
   Июль
   Лютий
   Февраль
   Серпень
   Август
   Березень
   Март
   Вересень
   Сентябрь
   Квітень
   Апрель
   Жовтень
   Октябрь
   Травень
   Май
   Листопад
   Ноябрь
   Червень
   Июнь
   Грудень
   Декабрь
  

Дні тижня / Дни недели

Українська - російська

Українська - російська

Понеділок

Понедельник

П'ятниця

Пятница

Вівторок

Вторник

Субота

Суббота

Середа

Среда

Неділя

Воскресенье

Час / Время

Українська - російська

Українська - російська

хвилина

минута

після обіду

после обеда

година

час

у минулому році

в прошлом году

доба

сутки

у наступному році

в будущем году

цілодобово

круглосуточно

давно

давно

тиждень

неделя

недавно

недавно

місяць

месец

зараз

сейчас

рік

год

за два дні

через два дня

сьогодні

сегодня

сьома година

сем часов

завтра

завтра

пів на восьму

сем тридцать

позавчора

позавчера

за десять хвилин

за десять минут

вчора

вчера

за десять хвилин одинадцята

без десяти одинадцать

післязавтра

послезавтра

рівно о п'ятій

ровно в пять

вранці

утром

навесні

весной

удень

днеи

влітку

летом

увечорі

вечером

взимку

зимой

сьогодні увечорі

сегодня вечером

восени

осенью

на цьому тижні

на этой недели

3 роки тому

3 года назад

минулого тижня

на прошлой недели

останнім часом

в последнее время

наступного тижня

На следующей недели

на протязі якогось часу

в течении некоторого времени

в понеділок

в понедельник

в 1989 році

В 1989 году

2-го січня

2 -го января

цього року

в этом году

Вивіски, написи / Вывески, надписи

Українська - російська

Українська - російська

вихід

выход

гардероб

гардероб

вхід

вход

Попередній продаж

Предваритель-ная продажа

До себе

К себе

Всі квітки продані

Все билеты проданы

Від себе

От себя

адміністратор

Администра-тор

відкрито

открыто

Довідкове бюро

Справочное бюро

зачинено

закрыто

митниця

таможня

Вихідний день

Выходной день

Перевірка пашпортів

Проверка паспартов

Без обідньої перерви

Без перерва на обед

Вихід на посадку

Выход на посадку

Без вихідних днів

Без выходных дней

Запасний вихід

Запасной выход

Вхід безкоштовний

Вход бесплатный

Реєстрація пасажирів

Регистрация пассажиров

каса

касса

- на рейс номер

- на рейс номер

самообслуговування

самообслуживание

Виліт, відправлення

Вылет, отправление

контроль

контроль

приліт

прилет

Продаж товарів за зниженими цінами

Продажа товаров по сниженым ценам

Не палити!

Не курить!

Не торкатися!

Не трощать руками!

Застібніть ремені!

Застегните ремни!

Не спиратися!

Не облокачиваться!

пожежа

пожар

Службовий вхід

Служебный вход

вогненебезпечно

огнеопасно

Стороннім вхід заборонений

Посторонним вход запрещен

вогнегасник

огнетушитель

туалет

туалет

Пожежні сходи

Пожарная лестница

- жіночий

- женский

Стоянка автомобілів

Стоянка автомобилей

- чоловічий

- мужской

Стоянка заборонена

Стоянка запрещена

кафе

кафе

Виїзд (в'їзд) заборонено

Вход (вьезд) запрещен

Буфет, закусочна

Буфет, закусочная

об'їзд

обьезд

ресторан

ресторан

Стійте (для пішеходів)

Стойте для пешеходов)

Концерт, вистава

Концерт, представление

ідіть

идите

Числівники / Числительные

Українська - російська

Українська - російська

нуль

ноль

тридцять

тридцать

один

один

сорок

сорок

два

два

п'ятдесят

пятьдесят

три

три

шістдесят

шестьдесят

чотири

четыри

сімдесят

семьдесят

п'ять

пять

вісімдесят

восемьдесят

шість

шесть

дев'яносто

девяносто

сім

семь

сто

сто

вісім

восем

двісті

двести

дев'ять

девять

триста

триста

десять

десять

чотириста

четыресто

одинадцять

одинадцать

п'ятсот

пятьсот

дванадцять

двинадцать

шістсот

шестьсот

тринадцять

тринадцать

сімсот

семьсот

чотирнадцять

четырнадцать

вісімсот

восемьсот

п'ятнадцять

пятнадцать

дев'ятсот

девятьсот

шістнадцять

шестнадцать

тисяча

тысяча

сімнадцять

семнадцать

сто тисяч

сто тысяч

вісімнадцять

восемнадцать

мільйон

миллион

дев'ятнадцять

девятнадцать

один відсоток

один процент

двадцять

двадцать

половина

половина

двадцять один

двадцять один

пара

пара

двадцять два

двадцать два

Розповсюджені вирази / Распространенные выражения

Українська - російська

Русский - українська

Зараз, не відкладая

Сейчас, не откладывая

Дозвольте пройти

Дайте пройти

Не варто подяки

Не стоит благодарности

Повторіть, будь ласка

Повторите, пожалуйста

Що ви сказали?

Что вы сказали?

Повільніше, будь ласка

Медленее, пожалуйста

Мені пощастило

Мне повезло

Хвилинку...

Минутку

Не пощастило

Не повезло

Не вішайте слухалку

Не вешайте трубку

Я у відчаї

Я в отчаянии

Можу я поговорити з...

Могу я поговорить с...

Приходьте ще

Приходите еще

Почекайте мене

Подождите меня

Залюбки

С удовольствием

Про смаки не сперечаються

О вкусах не спорят

Досить

Хватит, достаточно

Все може бути

Все может быть

Не впадайте у відчай

Не отчаивайтесь

Як це буде по-англійськи?

Как это будет по-английски

Я хвилююсь

Я волнуюсь

Ви мене розумієте?

Вы меня понимаете?

Кордон / Граница

Українська - російська

Українська - російська

У мене в'їздна віза строком на ...14 днів

У меня вьездная виза сроком на 14 дней

Що мені відкрити?

Что мне открыть?

строком на ...14 днів

сроком на 14 дней

Це мої особисті речі

Это мои личные вещи

У нас транзитна віза на проїзд через...

У меня транзитная виза на проїзд через

У мене немає нічого, що обкладають митом

У меня нет ничего, облагающегося пошлиной

Як пройти до митниці?

Как пройти к таможне?

Там є крихкі речі

Там есть хрупкие предметы

Де оглядають багаж?

Где досматривают багаж?

У мене є зброя, ось дозвіл

У меня есть оружие, вот разрешение

Ось мій багаж

Вот мой багаж

Я не знав

Я не знал

- пашпорт

- паспорт

Це не моє

Это не мое

- віза

- виза

Де потрібно розписатися

Где нужно расписаться

- декларація

- декларация

Скільки я повинен сплатити?

Сколько я должен заплатить?

Який курс обміну

...на...

Какой курс обмена...на...

Вдячність / Благодарность

Українська - російська

Українська - російська

Дякую

Спасибо

- за ваш подарунок

- за ваш подарок

Дякую за...

Спасибо за...

- за вашу допомогу

- за вашу помощь

Я вам вдячний

Я вам благодарен

Я буду вдячний

Я буду признателен.

- за вашу доброту

- за вашу доброту

Дякую за увагу

Благодарю за внимание.

Вибачення / Извинение

Українська - російська

Русский - українська

Вибачте

Извините

Вибачте, що я запізнився

Извините за опоздание

Дуже шкодую

Очень сожалею

Вибачте, що не попередив вас

Извините, что не предупредил вас

Даруйте, що турбую вас

Извините за беспокойство

Перепрошую, це моя провина

Простите, это моя вина

Прохання / Просьба

Українська - російська

Українська - російська

Будь ласка, давайте...

Пожалуйста, дайте...

Розбудіть мене завтра

Разбудите меня завтра

- зробіть

- сделайте...

Чи можу я попросити вас

Могу я попросить вас

- надайте мені послугу

- окажите мне услугу

Не змогли б ви...

Не могли бы вы...

Будьте ласкаві, допоможіть мені

Будьте любезны, помогите мне

Можна мені?

Можно мне?

Вислухайте мене

Выслушайте меня

Можна палити тут?

Можно здесь курить?

Згода, відмова / Согласие, отказ

Українська - російська

Українська - російська

Так, так, звичайно

Да, да, конечно

Я не згоден

Я не согласен

Так, будь ласка, з задоволенням

Да, пожалуй ста с удовольствием

Я проти цього

Я против этого

Зараз, хвилиночку

Сейчас, минуту

Ні, я заперечую

Нет, я возрожаю

До справи!

К делу!

Я не можу

Я не могу

Я згоден з тобою

Я согласен с тобой

- зробити цього

- сделать этого

Так, ви маєте рацію

Да, вы правы

- погодитися з вами

- согласиться с вами

Немає заперечень

Нет возражений

Змінимо

Поменяем

У мене інша точка зору

У меня другая точка зрения

Змінимо тему розмови

Давайте поменяем тему разговора

Ні, це не так

Нет, это не так

Побажання / Пожелание

Українська - російська

Русский - українська

Бажаю вам

Желаю вам

Бажаю щасливої дороги

Желаю доброго пути.

- удачі

- удачи

Бажаю добре провести час

Желаю хорошо провести время.

- здоров'я

- здоровья

Тримайся, не журись

Держись, не вешай нос.

- щастя

- щастья

Бажаю гарно відпочити

Желаю хорошоотдохнуть.

- успіхів

- успехов

Передавайте привіт своїм друзям

Передайте привет своїм друзям.

   - всього кращого

- всего хорошого

Скоріше видужуй

Поскорей выздоравливай.

Прийміть мої найкращі побажання

Примите мои наилучшие пожелания.

Вітання, знайомство, звернення / Приветствие, знакомство, обращение

Українська - російська

Українська - російська

Здраствуйте!

Здраствуйте!

- вечора

- вечер

Привіт

Привет

Як справи?

Как дела?

Радий зустрічі звами

Рад встрече с вами.

Дозвольте відрекомендувати вам свого директора

Разрешите представить вам моего директора.

Радій з вами познайомитися

Рад с вами познайомиться.

Відрекомендуйте мене, будь ласка

Представьте меня, пожалуйста.

Прошу, познайомтесь з моїм другом

Пожалуйста, познайомтесь с моим другом.

Мені забагато

Мне много.

- з моєю дружиною

- с моей женой

Пані і панове

Дамы и господа

- з моїм чоловіком

- с моим мужем

Дорогі друзі

Дорогие друзья

Доброго ранку

Доброе утро

Шановні гості!

Уважаемые гости!

- дня

- день

Пане голово

Господин представитель

Про себе, про інших / О себе, о других

Українська - російська

Українська - російська

Я

Я

Я розлучений

Я разведен

Я з

Я с

Я зараз не працюю

Я сейчас не работаю

Мені 28 років

Мне 28 лет

Я розумію по-англійськи

Я понимаю по-английски

Я живу в...

Я живу в ...

Це мій перший візит

Это мой первый визит

Я лікар (за фахом)

Я врач (по профессии)

Скільки вам років?

Сколько вам лет?

- економіст

- экономист

Ким ви працюєте?

Кем вы работаете?

Я одружений

Я женат

Де ви мешкаєте?

Где вы живете?

У мене є сім'я

У меня есть семья

Ваша адреса?

Ваш адрес?

У мене двоє дітей (донька і син)

У меня двое детей дочь и сын)

Чим ви захоплюєтесь?

Чем вы увликаетесь?

Я не одружений

(незаміжня)

Я не женат (не замужем)

Ділові контакти / Деловые контакты

Українська - російська

Українська - російська

Я фахівець (спеціаліст) в галузі

Я специалист в области

- зв'яжіться з нами

- святитесь с нами

- сільського господарства

- сельского хозяйства

- повідомте про ваші плани

- сообщите ваши условия

- промисловості

- промышленности

- повідомте ваші умови

- сообщите ваши условия

- електролніки

- электроники

Які податки на цей вид діяльності?

Какие налоги на этот вид деятельности?

- комп'ютерів

- компютеров

Наша фірма займається сучасними технологіями

Наша фирма занимается современными технологиями

- медицини

- медицины

Хто ваші торгові партнери?

Кто ваши торгове партнеры?

- торгівлі

- торговли

Ми закуповуємо...

Мы закупам...

- харчової промисловості

- пищевой промышленности

- сировину

- сырье

- легкої промисловості

- легкой промышленности

- кругляк

- круглый лес

- хімії

- химии

- готову продукцію

- готовую продукцию

- біології

- биологии

- сільськогосподарську продукцію

- сельхозпродукцию

Ми бажали б встановити ділове співтовариство з

Мы бы хотіли установить деловое сотрудничество с

- нафту

- нефть

- вашою фірмою

- вашей фирмой

- природний газ

- природный газ

- вашим підприємством

- вашим предприятием

- техніку та станки

- технику и станки

- вашим банком

- вашим банком

- запасні частини

- запасне части

- вашою біржею

- вашей биржей

- зв'яжіться з нами

- святитесь с нами

- вашим представником

- вашим представителем

- повідомте про ваші плани

- сообщите ваши условия

Ми пропонуємо обговорити ваші пропозиції

Мы предлагаем обсудить ваши предложения

- повідомте ваші умови

- сообщите ваши условия

Якщо ви зацікавлені у співробітництві

Если вы заинтересованы в сотрудничестве

Які податки на цей вид діяльності?

Какие налоги на этот вид деятельности?

Пошта, телефон, телеграф / Почта, телефон, телеграф

Українська - російська

Русский - українська

Напишіть вашу адресу друкованими літерами

Напишите ваш адрес печатними буквами

Ви можете замовити міжміську розмову з ...

Вы можете заказати междугородний розговор с ...

Я хочу відправити лист за кордон експес-поштою

Я хочу отправить письмо за границу экспресс-почтой

Чи можу я зателефонувати від вас?

Могу я позвонить от вас?

Скільки коштує конверт з маркою?

Сколько стоит конверт с маркой?

Де телефон-автомат?

Где здесь телефон-автомат?

Ми надішлемо ці документи рекомендованим листом

Мы пошлем эти документы заказным письмом

Не можу додзвонитися, телефон зайнятий

Не могу додзвониться, телефон занят

Ресторан, кафе / Ресторан, кафе

Українська - російська

Русский - українська

Де я можу поїсти?

Где я могу поесть?

- морозиво

- мороженое

Цей столик вільний?

Этот столик свободен?

- сік

- сок

Я би хотів щось перехопити

Я бы хотел быстро перекусить

- чашку кави

- чашку кофе

Дайте, будь ласка, меню

Дайте, пожалуйста, меню

- чаю

- чая

Ми хотіли б замовити

Мы бы хотіли заказать

- трохи вина

- немного вина

- закуску

- закуску

Мені дуже подобаються

Я очень люблю

- суп

- суп

- сосиски

- сосиски

- м'ясну другу страву

- мясное виторое блюдо

- курка

- курицу

- яловичину

- говядину

- смажена картопля

- жареный картофель

- свинину

- свинину

Я пригощаю

Я угощаю

- телятину

- телятину

Кожен платить за себе

Каждый платит за себя

- рибу

- рыбу

- морозиво

- мороженое

Магазин / Магазин

Українська - російська

Русский - українська

Де можна купити

Где я могу купить

Я б хотів придбати

Я хотел бы приобрести

- продукти

- продукты

- костюм

- костюм

- напої

- напитки

- штани

- штаны

- хліб

- хлеб

- спідницю

- юбку

- цукерки

- конфеты

- куртку

- куртку

- м'ясо

- мясо

- пальто

- пальто

- рибу

- рыбу

- сукня

- платье

- фрукти

- фрукты

- книгу

- книгу

- овочі

- овощи

- марку

- марку

- цукор

- сахар

- ювелірні вироби

- ювелирные изделия

- макарони

- макароны

- телевізор

- телевизор

- вино

- вино

- відеомагнітофон

- видеомагнитофон

- цигарки

- сигареты

- радіоприймач

- радиоприемник

Де знаходиться

Где находится

- фотоапарат

- фотоапарат

- торгівельний центр

- торговый центр

Що ви мені порадите?

Что вы мне посоветуете?

- продуктовий магазин

- продуктовый магазин

Чи є у вас карта-схема міста?

У вас есть карта-схема города?

Напишіть ціну

Напишите цену

Скільки це коштує?

Сколько это стоит

Мій розмір - 50

Мой размер - 50

Здачі не треба

Сдачи не надо

Я б хотів поміряти

Я хотел бы примерять

- цей піджак

- этот пиджак

В місті / В городе

Українська - російська

Русский - українська

Вибачте, як пройти до...

Извините, как мне пройти к ...

Відвезіть мене

Отвезите меня

Вибачте, я заблукав

Извините, я заблудился

- до аеропорту

- в аэропорт

Я не знаю дороги

Я не знаю дороги

- за адресою...

- по адресу...

Це далеко звідси?

Это далеко отсюда?

Зупиніться тут, будь ласка

Остановитесь здесь, пожалуйста

Я шукаю вулицю

Я ищу улицу

Скільки коштує проїзд?

Сколько стоит проїзд?

Де мені сісти на

Где я могу сесть на

Мені потрібно на вокзал

Мне нужно на вокзал

- автобус N...?

- автобус N...?

Де знаходиться довідкове бюро?

Где находится справочное бюро?

Не підкажете, коли мені виходити?

Вы не скажите, когда выходить?

Де розклад?

Где расписание?

Де знаходиться найближча станція метро?

Где находится ближайшая станция метро?

Де камера схову?

Где камера хранения?

Де зупинка таксі?

Где стоянка такси?

Хвороба, виклик лікаря, аптека / Болезнь, вызов врача, аптека

Українська - російська

Русский - українська

Я почуваю себе погано

Я плохо себя чувствую

Де хірургічне відділення?

Где здесь хирургическое отделение?

У мене температура

У меня температура

У мене блювота

У меня рвота

У мене болить зуб

У меня болит зуб

Мені треба звернутися до

Мне надо обратиться к

Дуже болить голова

Очень болит голова

- терапевта

- терапевту

Біль у спині

Боль в спине

- хірурга

- хирургу

- в нозі

- в ноге

- невропатолога

- невропатологу

- в руці

- в руке

- зубного лікаря

- зубному врачу

- в грудях

- в груди

Я хочу замовити окуляри

Я хочу заказати очки

У мене щось

У меня что-то

Де найближча аптека

Где ближайшая аптека

- із шлунком

- с желудком

- невідкладна допомога

- неотложная помощь

Я застудився

Я простудился

- лікарня

- больница

У мене кашель

У меня кашель

Примеры / Приклади [прыклады]

   1. Где стоянка такси?
   Де зупинка таксі?
   [Дэ зупынка такси?]
   Суржык:
   Де стоянка такси?
   [дэ стоянка такси]
   Де стоянка таксі?
   [Дэ (де) стоянка такси]
   2. Это далеко отсюда?
   Це далеко звідси?
   [цэ далеко звидсы?]
   Суржык:
   Это далеко звідси?
   [это далеко звидсы]

 Ваша оценка:

Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
Э.Бланк "Пленница чужого мира" О.Копылова "Невеста звездного принца" А.Позин "Меч Тамерлана.Крестьянский сын,дворянская дочь"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"