Ройко Александр : другие произведения.

Комунальнi послуги

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    В Українi постiйно пiдвищується плата за комунальнi послуги, i фактично без будь-яких пiдстав. Держава просто залазить в кармани пересiчних громадян. I особливо по бюджету простих українцiв б"є плата за опалення. При цьому проконтролювати щось немає нiяких можливостей, а незалежного контролю в державi немає. А зухвалi керiвники комунальних пiдприємств, якi надають подiбнi послуги, цим i користуються. Коли автору публiкацiї у другiй декадi лютого (!) прийшло повiдомлення за сiчень 2019-го року iз виставленим божевiльним боргом, вiн вирiшив звернутись електронним листом до керiвникiв ПАТ "Полтаватеплоенерго". Лист обґрунтований, а тому (як слiд було й чекати) вiдповiдi на нього не надiйшло. На такi листи у керiвникiв подiбних пiдприємств одна вiдмовка: "Ми листа не отримували" (до речi, так само, як й iншi високопосадовцi - найвищi - України; про що йде мова читачi здогадаються трохи нижче). I спробуй щось довести. Тодi автор через кiлька днiв вирiшив продублювати електронний лист поштовим рекомендованим листом, а також виставити його в Iнтернетi, щоб злиденнi (а таких, на жаль, бiльшiсть) громадяни України могли знати, як їм розмовляти iз нахабними керiвниками подiбних пiдприємств.


Комунальнi послуги (лист-звернення)

  
   Добрий день, спiвробiтники ПАТ "Полтаватеплоенерго"!
   Звертається до Вас мешканець м. Полтава Олександр Микитович з наступного питання. Позавчора наша родина отримала платiжне повiдомлення (надалi просто платiжка) за сiчень 2019-го року. I у мене виникло кiлька серйозних запитань до Вашого керiвництва, зокрема до пана Володимира Олександровича Чернявського.
   1. Ваше акцiонерне товариство не прислало моїй сiм'ї платiжки за грудень 2018-го року. Хоча, можна припустити, що, можливо, вона й загубилася пiд час їх доставки (однак вина товариства, яке просто кладе платiвки, як то кажуть "гамузом" у пiд'їзди будинкiв, а не розкладає по поштовим скринькам). Та й взагалi оперативнiсть Вашого пiдприємства нiкудишня - громадян змушують вiдчитатися i сплатити грошi до 25-го числа поточного мiсяця, а платiжки присилають у 10-12 числах наступного мiсяця. А моя родина, яка налiчує усього 2 чоловiка, нiколи боржниками не була.
   2. Я, на жаль, не можу проконтролювати покази будинкового лiчильника централiзованого опалювання, як i розподiл платежiв в залежностi вiд площi квартир. Та я чiтко контролюю покази лiчильникiв гарячої та холодної води у квартирi (а їх у нас 4). I я завжди до 25-го числа поточного мiсяця подавав вiдомостi Вашому ПАТ. I за гарячу воду у мене нiяких боргiв немає. I не лише за гарячу воду. У Вашiй платiжцi (яка прийшла вже у груднi) за листопад 2018-го року було вказано, що за станом на 30.11.2018-го року наша родина навiть переплатила 379,59 грн. У платiжцi ж стоїть борг за гарячу воду у сумi 911,19. Для керiвництва ПАТ ? це якiсь там копiйки, та для моєї родини це великi грошi. Особливо враховуючи те, що я iнвалiд 1-ї групи. Наприклад, будь?який суд розцiнить подiбнi дiї кожної органiзацiї як знущання над iнвалiдом. А тому я вимагаю вiд працiвникiв ПАТ "Полтаватеплоенерго" розписати детально, по мiсяцям, звiдки у моєї родини з'явився такий шалений борг лише за гарячу воду. То що, лише за 2 мiсяцi так раптово з'явився борг у сумi 1831,20 грн. (а з урахуванням переплати взагалi за 2000 грн.)? А борг за гарячу воду взагалi нi в якi рамки не влазить, тому, що моя родина щомiсячно споживає лише 1?2 м3 гарячої води. Тобто, щомiсячно ми маємо платити за гарячу воду лише 89,54-179,08 грн. А тепер вiднiмiть вiд цих щомiсячних сум субсидiю моїй сiм'ї на гарячу воду, яка на час опалювального сезону складає 95,91 грн. (офiцiйний папiр Управлiння соцiального захисту населення виконавчого комiтету Київської районної Ради). То звiдки ж узялася така шалена цифра боргу? До речi, влiтку 2018-го року всi лiчильники у нашiй квартирi проходили повiрку (є вiдповiднi акти). Моїй родинi, щоб накопичити такий борг, потрiбно було б цiлий рiк не платити за гарячу воду. Але моя дружина (сам я, зрозумiло, не в змозi це робити) справно щомiсячно сплачує за всi комунальнi послуги. I у нас зберiгаються книжки (з квитанцiями) на сплату комунальних послуг щонайменше за 5 рокiв. Якщо ж це сумарний борг за опалення i гарячу воду, то у Вашого розробника форми платiжки не хватило навiть розуму написати над рядками таблицi: Всього за послуги ПАТ "Полтаватеплоенерго". Хоча це не зовсiм його провина, бо форми таких документiв затверджує керiвництво пiдприємства.
   3. Та повернiмося, все ж, до питання централiзованого опалення. Чи не забагато для нашої квартири (площа 61,7 м2) 1,66626 гiгакалорiй спожитого тепла? Тим паче, що зима у нашому мiстi хоча й доволi снiжна (рекордна за цим показником за останнi 57 рокiв), та все ж не холодна. Я сам за фахом iнженер-теплоенергетик, а тому iз досвiду знаю, що на 1 м2 опалювальної площi в середньому потрiбно лише 0,02 Гкал тепла. Це показують i лiчильники iз iндивiдуальним опаленням квартири. Наприклад, на житло площею 45 м2 знадобилося лише 0,783 Гкал тепла. Це навiть менше (0,0174), нiж 0,02 Гкал. Та нехай буде саме 0,02 Гкал на 1 м2. Але тодi наша родина потребувала б усього (0,02 в 61,7) 1,234 Гкал тепла у сiчнi 2019-го року. То звiдки ж з'явилися зайвi майже 0,5 Гкал, а це великi грошi - додатково майже 800 грн. Випереджаючи можливi певнi спростування керiвникiв ПАТ "Полтаватеплоенерго" стосовно того, що вони можуть навести приклад, коли при опалюваннi житла площею 45 м2 знадобилося, наприклад, понад 1,0 Гкал тепла, то у цьому випадку ми будемо балакати рiзними мовами. Так, власники квартир з автономним опаленням i подiбною площею можуть натопити й понад 5 Гкал у мiсяць. Але мова йде про економне (нормальне з t = 18-200 С) опалення житлового примiщення.
   Тобто, завищенi покази будинкового лiчильника вказують на одне з двох: або ПАТ "Полтаватеплоенерго" встановив у будинку лiчильник, який "намотує" цi зайвi Гiгакалорiї, або ж пiдприємство включає до сплати громадян свої додатковi витрати. Перевiрити лiчильник, на жаль, змоги немає, бо в Українi не iснує незалежної експертиз. Право ж на регулювання лiчильника тепла мають представник теплопостачальної органiзацiї i представник органiзацiї, що здiйснювала монтаж i налагодження вузла облiку, який вводиться в експлуатацiю. Тобто, теж саме ПАТ "Полтаватеплоенерго", яке й "перевiряє" тепловi лiчильники, завжди скаже, що вони в нормi. Отже, всi додатковi витрати просто тягарем лягають на плечi пересiчних громадян. А такими витратами, скорiш за все (судячи з публiкацiй у пресi), з 1-го сiчня 2019-го року є сплата за проходження гарячої води по трубам. А, скорiш за все, i те, й iнше...
   Принцип же роботи теплолiчильника, як вiдомо, базується на обчисленнi кiлькостi тепла з використанням даних отриманих вiд датчика витрати i 2-х датчикiв температури. Тобто, лiчильник замiряє кiлькiсть води, яка надiйшла в систему опалення, а також температуру води на входi i виходi з системи опалення. А тому максимального/мiнiмального споживання Гкал (за якi ми платимо), можна домогтися, зменшивши або обсяг води, або дельту температур.
   Зменшення дельти температур можливе за рахунок утеплення труб або регулювання датчикiв тепла (а як вони налаштованi нiкому невiдомо).
   Обсяг же теплоносiя можна регулювати простим прикриттям або вiдкриттям засувки (зараз найчастiше кульової) перед лiчильником. Але ось цього робити представники "Теплокомуненерго" настiйно робити не рекомендують, про що вони навiть попередили голову ОСББ (а це жiнка). Сказали, що, мовляв, якщо вам жарко, то повнiстю закрийте засувку, а регулювати витрату теплоносiя не можна. А чому? Та тому, що, мовляв, лiчильник неправильно буде показувати. Справжнiсiнька нiсенiтниця! Саме некомпетентним в цьому питаннi жiнкам i можна "вiшати локшину на вуха". Насправдi ж можна виставляти витрату теплоносiя таким чином, щоб теплове навантаження зменшилася до потрiбних мешканцiв параметрiв (i в квартирi тепло, i шаленi грошi за її обiгрiв платити не потрiбно). Але ж це явно невигiдно "Теплокомуненерго". Вони, як кажуть, виставляють витрату теплоносiя за "нормами". За якими нормами?!
   В цiлому ж за механiзмом дiї пристрої для облiку кiлькостi споживаного тепла подiляються на такi види:
   - ультразвуковi (висока точнiсть i широкий дiапазон вимiрювань);
   - механiчнi (найпростiший варiант вимiрювальної технiки. Вони можуть бути крильчастi, гвинтовi i турбiннi варiанти);
   - електромагнiтнi;
   - вихровi.
   I найкращий з них, мабуть, є ультразвуковi. Але який домовий лiчильник тепла (5-поверховий будинок на 74 квартири) стоїть у нас, я, як iнвалiд, на жаль, не знаю. Та зате я добре знаю, що нескладно вiдрегулювати потрiбний (що задовiльняє споживача за кiлькiстю тепла) обсяг теплоносiя!
   Стосовно проходження гарячої води по трубам вiд котельнi до будинку з його мешканцями. Вiд нашого дому до котельнi лише пару невеличких кварталiв, так що втрати тепла незначнi. А котельнi iснують у кожному мiкрорайонi мiста, так що скрiзь умови приблизно однаковi. А що ж тодi казати керiвникам ПАТ "Полтававодоканал", у яких розгалужена мережа труб по всьому мiсту, i фактично єдиний водозабiр?.. А втрати тепла, води й iнших носiїв енергiї завжди були i будуть - нiкуди вiд них не подiтися. I не потрiбно свої проблеми перекладати на плечi пересiчних громадян, тобто з хворої голови на здорову. Я навiв приклад з ПАТ "Полтававодоканал". Та є ще бiльш яскравий приклад. У Полтавi, так само, як i у переважнiй бiльшостi мiст України, немає своєї гiдро- чи теплоелектростанцiї. Хоча, кажуть, що вона й планується (поки що, начебто лише презентували її проект на територiї Затуринського промвузла). Але розумно мислячi голови в Українi (на противагу ПАТ "Полтаватеплоенерго") не додумалися до того, щоб, наприклад, полтавчани сплачували кошти за доставку електроенергiї вiд Запорiжжя чи Києва (як приклад). А втрати електроенергiї на розсiювання у повiтря набагато значнiшi (навiть у пiдземних кабелях), нiж мiсцевi втрати тепла.
   Ось i повернемося до цих втрат тепла, наприклад, у пiдвалах чи у будинкових пiд'їздах. Так, вони є, хоч й мiзернi у порiвняннi з втратами електроенергiї (тип паче, що бiльшiсть труб там теплоiзольованi). Та при цьому керiвники ПАТ "Полтаватеплоенерго" чомусь забувають ще й те, що у цiну 1-ї гiгакалорiї тепла входить вартiсть електроенергiї i газу, витрати на iнвестицiйнi програми, ремонт устаткування i мереж, зарплата персоналу, поточнi витрати та iн. Тобто, при збiльшеннi цiни на теплоносiї (перiодичному i постiйному, на жаль), цi витрати входять саме у цiну 1-ї гiгакалорiї тепла.
   А керiвники ПАТ "Полтаватеплоенерго" саме перекладають проблеми з хворої голови на здорову. I не лише на голови пересiчних громадян, але й на державу в цiлому. Самi вони отримують надприбутки, а держава частково сплачує їм кошти. Адже при значному пiдвищеннi тарифiв на тепло (особливо включаючи необґрунтованi витрати на проходження гарячої води по трубам) держава, тобто Кабiнет Мiнiстрiв України i вiдомства по соцiального захисту населення повиннi також значно пiдвищувати субсидiї пересiчним громадянам (а потiм кажуть, що у держави мало коштiв). Ось куди течуть цi кошти. Україна намагається вступити до Європейського Союзу. Та хто її - Україну - з такою ментальнiстю там чекає?.. Якщо, наприклад, в Європi приватнi пiдприємцi задоволенi прибутком у 10-15 %, то для українських пiдприємцiв "навар" i у 300 %, це ще не прибуток. Ось звiдки постiйне пiдвищення цiн i тарифiв. Аякже, ми ж йдемо у Європу, а тому й цiни повиннi бути європейськi. Але поки що жоден з українських чиновникiв за 4,5 останнi роки анi слова, нi пiвслова не промовив про розмiри європейських заплат. А навiщо? - у самих чиновникiв якраз зарплати європейськi, то навiщо задурювати собi голови проблемами простого українського народу...
   Крiм того, ще жодного разу нi одна комунальна служба не обґрунтувала чергове пiдняття цiн. Є лише дитячi виправдовування: "Бо подорожчав газ..., Бо подорожчала електроенергiя..." тощо. Але нiхто нiколи прилюдно не навiв розрахунки, кошториси стосовно пiдняття цiни на ту чи iншу комунальну послугу. I керiвники подiбних служб нiколи їх не наведуть. Так, певне збiльшення цiн на комунальнi послуги iснує, але аж нiяк не таке глобальне, яким його наводять керiвники служб. А не неведуть розрахункiв лише з однiєї причини ‒ весь "навар" вiд масштабного пiдняття цiн iде к кишенi керiвникiв служб та iнших високопоставлених чиновникiв. I це добре розумiє простий український народ. Ось тiльки постаєодне запитання ‒ чи довго вiн буде терпiти таке зухвале й безконтрольне ставлення чиновникiв до своїх спiввiтчизникiв?!..
   Я у своєму листi вжив слово надприбутки, i недаремно. Не так давно Прем'єр-мiнiстр України Володимир Борисович Гройсман говорив про те, що потрiбно значно знизити тарифнi оклади деяких мiнiстрiв. А бiльшiсть громадян України гадають, що також i керiвникiв окремих вiдомств i пiдприємств. Керiвництво держави, мабуть, подiляє цю думку, адже невдовзi планується ввести електронне декларування для чиновникiв i депутатiв. А керiвники акцiонерних пiдприємств - це тi ж самi чиновники. Тому, на мою думку, потрiбно вже сьогоднi оприлюднити доходи керiвникiв пiдприємств, схожих на ПАТ "Полтаватеплоенерго". Нехай народ бачить, куди йдуть його грошi, у чиї кармани вони потрапляють. Та й де це бачено, щоб зарплатня таких чиновникiв у сотнi разiв (!) перевищувала встановлену державою мiнiмальну зарплату. А, можливо, й середню зарплату, яка в Українi зростає саме за рахунок зарплатнi чиновникiв, а не простих робiтникiв та службовцiв (i пересiчнi громадяни це добре розумiють). Що стосується надприбуткiв, то це не перебiльшення, тому що певнi данi стосовно зарплат окремих полтавських чиновникiв, як їх не намагаються приховати, все ж, просочуються. Саме комунальнi пiдприємства (як найближчi до пересiчного громадянина) необґрунтовано пiдвищуючи тарифи (а їх обов'язково повиннi розглядати незалежнi експертнi комiсiї), в першу чергу доводять людей до зубожiння (а таких в Українi за статистикою понад 90 %). А цьому ще й допомагає абсолютна безконтрольнiсть держави стосовно рiзних акцiонерних товариств i компанiй. А як казав у своєму передвиборному iнтерв'ю на телеканалi MAXXI TV ("Наш канал") кандидат у Президенти України Iгор Смєшко, тарифи - це складова корупцiї.
   4. Далi, канцелярське, так би мовити, питання - стосовно самих платiжок. На них є графи пiдпис та дата. Графа дата, мабуть, не так вже й важлива, а ось графа пiдпис дуже важлива. По-перше, платiжки без пiдпису - це звичайний папiрець, на який можна не звертати увагу. I будь-який судовий орган Вам це пiдтвердить (якщо Ви цього не розумiєте самi). Тобто, Ви присилаєте громадянам нiчого не значущi папiрцi, отже, у цьому випадку вашi розрахунки гроша ломаного не коштують. А по-друге, громадяни мають право знати, який спiвробiтник товариства зробив розрахунок (вiрний чи невiрний). Як то колись казав росiйський цар Петро I-й: "Чтобы дурь каждого видна была". I потiм притягувати до вiдповiдальностi конкретну людину. I не потрiбно виправдовуватись тим, що, мовляв, це забере багато часу i платiжки стануть ще пiзнiше надходити громадянам. За правильно спланованим розпорядком дня все можна встигнути. Як свiдчить багаторiчна практика, мало чи до 50 % свого робочого часу спiвробiтники (без контролю з боку керiвникiв) витрачають на пустопорожнi балачки. I особливо цим грiшать жiнки, а саме вони, скорiш за все, у Вашому товариствi займаються розрахунками.
   Крiм того, у цiй же платiжцi незрозумiла фраза: До сплати (з урахуванням субсидiї, боргу або попередньої плати). А далi наводиться конкретна сума. То як розумiти зазначену фразу? - це запропонована сума, яку абонент повинен сплатити у наступному мiсяцi чи це сума боргу, який вiн повинен погасити ще в поточному мiсяцi? Якщо ж це сума боргу, то як громадянам знати, яку суму їм потрiбно сплачувати кожного мiсяця, якщо так званi "платiжки" (папiрцi без пiдпису) вiд товариства надходять громадянам лише у другiй декадi наступного мiсяця?! Коли вже Ви, панове, навчитесь розробляти документи таким чином, щоб вони були зрозумiлi не лише Вам або Вашим спiвробiтникам, а й масовим користувачам?!..
   5. I останнє. Стосовно iнформацiї про стан свого рахунку i таке iнше. Для цього у комунальних пiдприємствах iснують рiзнi електроннi "iнформатори", так би мовити. Є такий iнформацiйний сайт i у ПАТ "Полтаватеплоенерго". Називається вiн "Мiй особистий кабiнет". I самi його розробники пишуть, що за його допомогою можна: "Швидко дiзнатися точну суму до сплати та переглянути рахунок для сплати в банку! Проконтролювати, чи надiйшли вiд Вас сплаченi кошти: щойно Ви зайдете до Особистого кабiнету, вiдразу побачите, чи є у Вас заборгованiсть або переплата!". I таке iнше... А також пишуть: "Особистий кабiнет доступний практично цiлодобово". Та для багатьох громадян, якi користуються послугами цього акцiонерного товариства цей сайт взагалi не працює, бо у нього зараз неможливо нi увiйти, нi зареєструватися. Щоправда, тому, хто хоче зареєструватися, через кiлька днiв приходить доволi дивна SMSка вiд товариства, де написана якась абракадабра без жодних роз'яснень. Схоже на те, що розробники цього сайту хочуть таким чином начебто захистити сайт користувача. Та чистої води нiсенiтниця. Оскiльки такий доступ в "Мiй особистий кабiнет" стався пiсля того, як стали масово встановлювати домовi лiчильники централiзованого опалення, то складається таке враження, що таким чином керiвники ПАТ "Полтаватеплоенерго" навпаки хочуть обмежити доступ громадян до рiзного роду iнформацiї. По-перше, кому сторонньому потрiбно залазити у сайт якогось користувача? який з цього зиск? Коштiв вiн звiдти не витягне, бо там лише iнформацiя. А саме головне - що ви, панове, можете надiйно захистити, якщо Вашi спiвробiтники (пiд Вашим контролем) не можуть нормально розробити навiть бланк платiжного повiдомлення?! Крiм того, це чистої води показуха, тому що хакери зараз ламають i сайти Пентагону! А тому, якщо це Ваш, так званий захист, то навiть для вiтчизняних подiбних спецiалiстiв - це дрiбне насiннячко. Отож, настiйна пропозицiя - повернiть нормальний вхiд абонентiв до сайту "Мiй особистий кабiнет".
   В результатi всього написаного мною, повiдомляю:
   - я, звичайно, сплачу борг за централiзоване опалення у сумi 920,01 грн. (тобто за винятком мiфiчного боргу за гарячу воду - 911,19 грн.). Такий борг мiг мати мiсце, але за повної вини саме ПАТ "Полтаватеплоенерго", яке не надiслало у груднi минулого та у сiчнi цього року платiжки (або ж неуважнiсть посильного цього товариства);
   - я тимчасово - поки менi детально, за мiсяцями не доведуть, а точнiше не зможуть довести уявний борг у сплатi за гарячу воду - вiдмовляюся його сплачувати. I такий перерахунок спiвробiтники ПАТ "Полтаватеплоенерго" повиннi зробити термiново, у лiченi днi. Бо я не повинен втрачати субсидiю, а зараз за борг понад 340 грн. громадян позбавляють права на субсидiї. Проте це зовсiм не складно швидко зробити - такий перерахунок досвiдчений працiвник може зробити протягом якоїсь години. Якщо з моєї родини у данiй ситуацiї знiмуть субсидiю, то провина повнiстю повинна лягти на спiвробiтникiв ПАТ "Полтаватеплоенерго". Якщо ж це загальний борг, то детально розпишiть за всiма пунктами, звiдки вiн взявся (лише за 2 мiсяцi на суму понад 2000 грн.);
   - я паралельно направляю копiю свого листа до Кабiнету Мiнiстрiв України. I буду з цiкавiстю чекати, якi вiдповiдi на поставленi у моєму листi запитання i зауваження дадуть його спiвробiтники. Я гадаю, що державнi високопосадовцi гарно "погладять" по голiвцi керiвництво ПАТ "Полтаватеплоенерго", яке пiднесло їм такий Рiздвяний подаруночок, та ще й напередоднi президентських виборiв. Щоб панове ПАТ не думали, що це блеф, я навожу для прикладу E-mail Кабiнету Мiнiстрiв України: pskmu.gov.ua. Та я, все ж, направляю копiю листа не на цю адресу, а на адресу одного iз членiв Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв. Наводжу (теж як приклад) частину цiєї адреси (щоб нiхто не мiг нею скористатися): ...ko@kmu.gov.ua">(є подiбнi адреси). У мене є E-mail Заступника Мiнiстра Кабiнету Мiнiстрiв України та всiх членiв Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України;
   - я також викладу свого листа в Iнтернетi. А також намагатимусь опублiкувати його у пресi. Нехай пересiчнi громадяни України знають, як їх дурять окремi комунальнi пiдприємства.
   На цьому я закiнчую свiй не такий вже й короткий лист.
   Всiм спiвробiтникам ПАТ "Полтаватеплоенерго" зичу мiцного здоров'я, сiмейної злагоди, гарного настрою в очiкуваннi весни, а також успiхiв у Вашiй непростiй роботi, постiйно пiдвищуючи свiй професiоналiзм.
   Олександр Микитович
  

 Ваша оценка:

Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"