Рыбаченко Олег Павлович: другие произведения.

Маргарет И Крає Света

"Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Конкурсы романов на Author.Today
Загадка Лукоморья
 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Веома лепа плавуша Маргарита добиЌа прилику да спасе човечанство од БожиЌег гнева. И у овом случаЌу, свет не·е бити краЌ. Али да ли природна но·на вила и девоЌка лаке врлине могу прона·и праву, романтичну  убав, и тиме доказати Свемогу·ем да човечанство ниЌе безнадежно?

  МАРГАРЕТ И КРАє СВЕТА
  АНОТАЦИєА
  Веома лепа плавуша Маргарита добиЌа прилику да спасе човечанство од БожиЌег гнева. И у овом случаЌу, свет не·е бити краЌ. Али да ли природна но·на вила и девоЌка лаке врлине могу прона·и праву, романтичну  убав, и тиме доказати Свемогу·ем да човечанство ниЌе безнадежно?
  . ПОГЛАВЉЕ 1
  Маргарита Ќе изненађено п еснула своЌим сафирним очима са дугим црним трепавицама:
  - Како уништава?!
  Сатана дечак Ќе самоуверено одговорио:
  - Зар ниси читао БиблиЌу? Господ обе·ава да ·е до·и и уништити Зем у. И баците скоро све  уде у Ќезеро ог®ено и сумпорно!
  ДевоЌка Ќе искривила лице и рекла уплашено:
  - Али то Ќе тако окрутно?!
  Луцифер Ќе логично приметио:
  - А то што  уди гину ве· Ќе само по себи сурово!
  Маргарет климну главом са уздахом.
  - То Ќе у реду! У ствари, Ќедан песник Ќе чак компоновао песму за ово!
  Воланд дечак климну главом:
  Имаш добро пам·е®е и диван глас! ПеваЌ молим те!
  А величанствена, но·на вила и у исто време плавуша певаЌу:
  Створите у Универзума, ти си окрутан,
  Тако су говориле усне милиона!
  И чак са ужасом, храм Ќе постао сив -
  Кад нема проблема - легиЌе!
  
  Кад дође старост, зла смрт,
  Кад Ќе рат, торнадо тресе зем у!
  Кад само желиш да умреш
  єер под светом Сунца нема топлоте!
  
  Кад дете плаче - море суза,
  Кад постоЌе читаве гомиле болести!
  єедно пита®е - за шта Ќе Христос страдао,
  А зашто се смеЌу само комете?
  
  Шта Ќе у овом свету постало зашто -
  Да ли гладуЌемо, смрзавамо се и патимо?
  И зашто говно пузе горе,
  Али зашто Каин успева?!
  
  Зашто нам треба увену·е старица,
  Зашто коров шара поврт®аке!
  И зашто смо одушев ени слуша®ем -
  Само обе·а®а око игара?!
  
  Господ одговори, такође тугуЌу·и:
  Као да не зна бо у судбину...
  О човек моЌе  убави Ќе дете...
  Кога сам хтео да уселим у раЌ!
  
  Али не знаш - дете Ќе глупо,
  єедно у теби Ќе само мала мисао!
  Да Ќе благодат светлости пригушена на то,
  Да не спаваш као медвед зими!
  
  Уосталом, да бих вас узнемирио,  уди -
  Ша ем искуше®а туге!
  Да вечерам дебелу игру,
  Потребна Ќе храброст, лукавство и мар ивост!
  
  Па, ти би био као Адам у том раЌу,
  Ходао бесци но, тетураЌу·и као дух!
  Али научио си реч - волим,
  Комуницира®е са нечистим духом Сатаном!
  
  Разумеш, у овом свету постоЌи борба,
  И у исто време успех и поштова®е!
  Стога, тешка судбина  уди,
  И треба издржати, аваЌ, пат®у!
  
  Али када сте постигли своЌ ци ,
  Успео да разбиЌе бариЌере и окове...
  Да остварите своЌе снове
  Желите нове битке!
  
  Зато схватите, господине човече,
  Уосталом, чак и Ќа се понекад осе·ам тако увред иво!
  То, живе·и у блаженству век -
  Људи су као вепар и стидим га се!
  
  Дакле, ново светло у борби -
  Битке ·е бити у вечности безграничне...
  Али ·ете на·и утеху у молитви,
  Бог ·е увек нежно грлити несре·не!
  Сатана Бои Ќе аплаудирао:
  - Предивна! Кад би само Свемогу·и Бог био као у овоЌ песми!
  А млади наЌсавршениЌи анђео уздахну и одговори:
  - Али Бог се, аваЌ, и боЌи  уди. И хо·е да их уништи, остав аЌу·и само шачицу наЌглуп их и наЌпослушниЌих. А остало у Гехену, а такође и Сатани, и свим ®еговим анђелима. А онда ·е се напредак завршити. И би·е такозвано Царство БожиЌе - као наЌсуровиЌи концентрациони логор, оки·ен цве·ем!
  Маргарита звижди:
  - Ово Ќе страшно!
  Луцифер климну главом.
  - Па ти но·на вило чекаш вечну муку у ог®еном Ќезеру. Дакле, имате све разлоге да спасете човечанство и демонски свет!
  Плавокоса девоЌка збу®ено погледа око себе и упита:
  - А како да помогнем тамо где Ќе сам сатана немо·ан?!
  Дечак Воланд Ќе поново променио форму. И он се претвори у прелепу девоЌку, са косом боЌе пшенице и веома завод ивог облика, гугута:
  - Наравно, изгледа чудно, али сте чули такву фразу: речи су немо·не, приЌате у - само по упци су свемо·ни!
  Маргарет климну главом.
  - Чуо сам негде! Али не се·ам се ко!
  Плавокоси Сатана Ќе гукала:
  - НиЌе важно! Главна ствар Ќе да Ќе  убав Ќача од магиЌе. А чак Ќе и Свемогу·и Бог немо·ан да победи Љубав! А ако покажете снагу своЌе  убави, можете одложити смак света за Ќош хи аду година. И би·е Ќош Ќедна Маргарита, коЌа ·е, пак, одложити смак света за Ќош хи аду година! Маргарита ·е ЌоЌ дати  убав, и све у круг, изнова!
  Плавокоса девоЌка уздахну и одговори:
  - Љубав... Волим много мушкараца и жена у исто време, али ниЌе постоЌао онаЌ за кога сам спреман да дам живот!
  Луциферска девоЌка климну главом.
  - Веома Ќе добро! Знам да Ќош немаш много  убави! Али само Ќе потребно да се девоЌка са ликом рођене проститутке може стварно за убити, као у романима класика. Е сад, ако спа ена курва успе, онда  удски свет ниЌе безнадежан. И 2000. године свет не·е бити краЌ!
  Маргарита Ќе логично приметила, тешко уздахнувши:
  - Безаконо срце! Како можеш да волиш на команду!
  ДевоЌка сатана Ќе кликтала голим прстима своЌих грациозних, веома лепих и завод ивих ногу, одговараЌу·и:
  - Наравно да не! Али ти треба такав момак, прави маЌстор, коме би могла да се посветиш цео живот, коме би распламсала  убавну романсу у себи!
  Плавокоса девоЌка Ќе тужно певала:
  - Мала зем а, мала зем а,
  Ко ·е ми ре·и, ко ·е ми показати,
  Где Ќе она! Где Ќе она!
  Плавокоси Воланд климну главом.
  - Разумем... єош чекаш принца из баЌке... Па, чека·е те нека искуше®а!
  Маргарита се насмешила и одговорила:
  - Искуше®а зарад  убави и Ќединог човека на свету? Заиста би било сЌаЌно!
  Сатана се поново променио. Сада Ќе био леп, атлетски, плав млади·. Његово тело Ќе више личило на Аполоново него на Херкулесово, али уопште - ово Ќе идеал лепоте! Голи до струка одличан Ќе примерак за плес за жене у стриптизу.
  Маргарита Ќе чак дахнула узвикуЌу·и:
  - Дођавола! Бога ми, кога бих свим срцем волео Ќе Ђаво!
  Млади· Луцифер се осмехну, зуби су му заблистали као огледала на сунцу и одговори:
  - Морате се за убити пре свега у особу! А Ќа... ве· су ме волеле милиЌарде наЌлепших жена планете Зем е и других светова! И твоЌа  убав мора бити зема ска!
  Плавокоса девоЌка Ќе слегнула раменима и одговорила:
  - Тешко Ќе замислити какав човек треба да буде да би га волео свим срцем! НиЌе тачно ни коЌи скуп врлина треба да прелиЌе да би због ®ега прошао кроз ватру и воду!
  Млади·-Сотона се сложио:
  - Наравно, у фантазиЌама Ќе веома тешко нацртати идеалног мушкарца за себе. Мора да има много врлина. Ук учуЌу·и и мимо реалних могу·ности човека. Али живот Ќе много тежи. А ако нађете своЌ идеал, то ·е бити неочекивано и за вас и за друге!
  Маргарет климну главом.
  - Да - жене се понекад за уб уЌу у такве мушкарце да се и сами изненадите. Али овде, на пример, Маргарита из филма такође ниЌе дала своЌе срце Аполону!
  Млади Воланд климну главом:
  - Изглед ниЌе битан! Иако, наравно, искрена ружно·а жена плаши. Али сада морате у·и у неки привид пакла.
  Све док нема сатане лопте, зликовци и злочинци не·е морати да испруже руке и колена за по убац, али ·е и ваш тест бити тежак.
  Плавокоса девоЌка климну главом.
  - Спреман сам на сваки изазов, али... Шта ·у добити за награду?!
  Млади·-Луцифер Ќе са осмехом одговорио:
  Да ли и да е размиш ате о новцу? Мада се мафиЌа ве· на утила на тебе, за стално задржава®е хонорара. Зар ниси дово но богат?!
  Маргарет Ќе приметила:
  - Зависи са ким упоређивати. На позадини школског учите а, можда сам напредан, али у поређе®у са Березовским, Ќа сам тривиЌални просЌак!
  Млади·-Сотона Ќе логично приговорио:
  - Али ти си лепотица, а он Ќе ·елави човечу ак коЌи ·е дане завршава у омчи. Могу вам понудити награду вредниЌу чак и од трилиона долара!
  Плавокоса девоЌка Ќе са осмехом упитала:
  - А каква награда?!
  Млади·-Воланд инсинуираЌу·е упита:
  Чега се жене наЌвише плаше?
  Маргарет Ќе рекла:
  - Мушкарци!
  Млади·-Сотона се насмеЌа и одговори:
  - Не! Пре, напротив, плаше се да остану без мушкараца!
  Плавокоса девоЌка климну главом.
  - Да, тако Ќе, али шта?
  Млади· Луцифер Ќе са осмехом одговорио:
  - НаЌвише се жене боЌе да се не претворе у ружне старице. Не желе ¤абе да постану грбави и наборани!
  Маргарет се сложила:
  - Да то Ќе истина! Али Ќа сам Ќош премлад да тако мислим!
  Млади· Воланд Ќе логично приметио:
  - Али време пролази неумо иво и брзо. И ускоро ·еш постати старица, ако ти више силе не помогну!
  Плавокоса девоЌка климну главом.
  - Не желим да старим!
  Млади· Сатана Ќе одговорио:
  - СачуваЌ човечанство од краЌа света, добиЌ вечну младост. И то Ќе бо е од свих пара на свету!
  Маргарет се сложила:
  - Да, бо е! За ово можете патити! А шта сам спреман за ово и у ватру и у воду!
  Млади Луцифер климну главом.
  - Одлично! У међувремену, пошто Ќе пред вама тежак пут, поЌедите нешто са нама.
  А онда се пеЌзаж променио. Нашли су се у просториЌи опрем еноЌ све·ама и послужавникима са храном. Свирала музика. Лепе, полуголе девоЌке донеле су храну.
  КоровЌев се вратио у свом некадаш®ем изгледу. Али Бехемотх се променио.
  Сада више ниЌе био пунашан мушкарац мачЌег лица, ве· згодан млади· коЌи ниЌе изгледао стариЌи од шеснаест година. Азазело Ќе постао Ќош страшниЌи, а оч®аци су му вирили иза уста. ПоЌавила се ве· позната ГаЌла, била Ќе бледа, али лепа, мада и оч®ака. Од осталих демона, Авадон Ќе био присутан. Такође Ќе веома згодан млади·, спо а приЌатан, али су му очи прекривене тамним наочарима. Мали су, као песма, и види се да су пругасти, као тигрова кожа, жуте боЌе.
  Све девоЌчине слуге су биле веома лепе и ишле су босе, али су им на глеж®евима биле наруквице од платине у облику змиЌа са очима од рубина, а неке и са смарагдним очима.
  Воланд Ќе предложио Маргарити:
  - Хо·ете ли да пробате вино коЌе Ќе пио и сам Наполеон Бонапарта!?
  Плавокоса девоЌка климну главом.
  - Са задово ством! Иако сам мислио да ·е ми понудити чисти алкохол!
  Дечак мачка Ќе приметио:
  - єош увек имаш обично  удско тело, а не такву вештицу као твоЌа прабака. Дакле, чисти алкохол може да вам нашкоди!
  Маргарита климну своЌом лепом главом:
  - Можда си у праву! Пече и грло и стомак!
  ГеЌлова девоЌка, Сатанина сапутница, коЌа Ќе живела више од хи аду година, приметила Ќе, показуЌу·и зубе:
  - Вештице наЌвишег реда су као анђели: не старе, не оболеваЌу, лете и готово их Ќе немогу·е убити. Замолите да постанете вештица и схвати·ете какав диван живот имамо!
  Кра ица Ќе климнула главом са осмехом.
  - Овде Варенуха ниЌе хтео да се вампири, и остарио Ќе и умро. Отишао Ќе у пакао као обичан грешник, а уместо да се пируЌе са Галом и осталим злим духовима, седи у казану. А пуштаЌу га одатле само да донесе дрва ђаволу!
  Маргарита Ќе са осмехом упитала:
  - Да Ќе велики грешник?
  Млади Бехемот Ќе одговорио уз церека®е:
  - Тада би могао да рачуна на улогу ђавола, или грешника-активисте. ИмаЌу много погодности. Уопште, у Паклу као у Зони - што си више нитков, то имаш бо и, богатиЌи и заним ивиЌи живот. НаЌве·и грешници пируЌу на Сатанином балу, а овде Ќе Михаил Булгаков потпуно у праву. Иначе, Месир веома воли талентоване писце и песнике, а живе у паклу као принчеви.
  Маргарита Ќе уз уздах упитала:
  - Зашто се грешници куваЌу у казанима!?
  Тада млади·-Сатана одговори:
  - Наравно да не. Коро ов или Фагот се шалио. Али ®ихов живот заиста ниЌе баш забаван. Морате напорно да радите, а храна Ќе лошиЌа и забава. Али они коЌи су више грешили или су били креативна личност много бо е су се настанили. Они чак имаЌу приступ индустриЌи забаве, коЌа се стално развиЌа и побо шава. У ствари, живот у паклу се ме®а како се технологиЌа развиЌа на бо е. Ако су раниЌе грешници спавали у касарни, сада имаЌу засебну ·елиЌу са телевизором и купатилом. И недавно Ќе добио интернет. За двеста година живот и послед®ег грешника у паклу би·е такав да ·е ЌоЌ позавидети данаш®и милиЌардери!
  Мачак климну главом.
  - ЛиберализациЌа и хуманизациЌа. Некада су грешницима давали тела дечака, а радили су у каменоломима голи и у ланцима, примани моткама и бичевима, спавали на каме®у и Ќели само хлеб и воду. Тада Ќе то била права но·на мора. Али било Ќе напретка на зем и и у паклу. И почели смо да пооштравамо услове за затвара®е грешника по европским стандардима. Али свеЌедно, телесно каж®ава®е Ќош увек ниЌе укинуто - дисциплина се мора одржати. Трудимо се да не каж®авамо само познате креативне личности. Живе у прелепим палатама, а живот им Ќе удобан као живот милиЌардера. А ако узмемо у обзир да  уди у паклу не оболеваЌу и не старе, онда Ќе код нас Ќош бо е.
  Дечак Сатана климну главом.
  - Само Ќедан човек од хи аду улази у небески раЌ! А онда Ќе више од половине ®их умрло у дети®ству и нису имали времена да учине ни Ќедан грех, али су успели да се крсте. Чак и некрштене бебе иду у пакао. Наравно, до другог Христовог доласка они живе у моЌоЌ васе ени. Али тада их, како каже БиблиЌа, чека Ќезеро ватре и сумпора!
  Азазело Ќе приметио са осмехом:
  - Нема правде у свемиру. Дете коЌе Ќе умрло у дети®ству и видело ништа осим пакла, и наЌве·е копиле у историЌи планете Зем е, доби·е Ќедну казну од Бога: да гори у паклу! А пре тога, велики злочинци у паклу имаЌу, као злочиначки ауторитети у зони, много бо и живот и могу·ности од обичних осуђеника.
  Млади· Воланд Ќе приметио:
  - Трудим се да у паклу нема безако®а, и да сви живе ма®е-више поднош иво. Белзебуб посматра подземни свет и у ®ему се одвиЌаЌу реформе. Конкретно, сваки грешник има своЌ скуп  удских права.
  Луцифер, леп као Аполон, био Ќе парче Ќаг®е·ег бута, и отпио гут аЌ вина, након чега Ќе наставио:
  - Неки истински грешници су примили од самог почетка постоЌа®а пакла.
  Дао сам им здрава, младалачка тела свакоме ко се ниЌе разболео, ниЌе остарио и врло брзо залечио. єасно Ќе да нема разлога да се Ќа и моЌи анђели пет амо са болесним и старим  удима. И уопште, одвратно Ќе гледати старце и старце.Чак се питам како Бог на ово гледа и дозво ава ово на Зем и.
  Принц таме и уЌедно наЌлепши анђео настави:
  - Људи су добили вечну младост и здрав е у новом животу. Али морали су да раде и живе као робови у старом Риму. А робови су полугладни, често голи и боси. И као и обично, робови имаЌу само два дела времена: или радите или спавате - ужасан живот. И на Зем и и у паклу. Али иако су заувек млади и здрави, ово Ќе ве· плус за оне коЌи су били робови у прошлом животу. А изузетни  уди, песници, филозофи, ваЌари, уметници, државници, генерали, имали су привилегиЌе и бо и живот. Али било Ќе напретка. Робовима Ќе била дозво ена забава.
  Више нису спавали на каме®у, ве· на креветима. За ®их су постоЌала позоришта, циркуси, па чак и бордели.
  Е, сад ве·ина грешника има услове као у добром европском затвору, много удобниЌе од многих у животу. А ма®ина да изузетни  уди имаЌу палате, и храну у ресторанима, и гозбе, и забаву, и живот, рецимо, као милиЌардер у одмаралишту. И ово са вечном младош·у и здрав ем. И сваке године живот у паклу се побо шава.
  Међутим, овоЌ сре·и може до·и краЌ ако 2000. године дође Исус Христос - изгоре·е Зем а и све на ®оЌ... И краЌ Ќедног дивног света у коме се одвиЌа брзи развоЌ напретка. И сви смо готови. Пакао у коме ·е цео универзум многих димензиЌа престати да постоЌи. И нису само  уди. Животи многих билиона поЌединаца су у пита®у! И само Маргарита може овом Свету да одгоди Ќош хи аду година!
  Плавуша климну главом.
  - О Боже! Морам да спасем пакао и цео универзум!
  Млади Бехемот Ќе певао:
  - Фатална година, не можете ми веровати,
  Хи аду деветсто деведесет девет...
  Свемогу·и ђаво са златним роговима
  Преокре·е деветке!
  Кра  климну главом.
  - Да вероватно! Љубав чини чуда! Имате кра евску крв, посебну крв. А ако волиш, буду·и да си курва, неког човека Ќачег од свог живота, онда ... Би·е наставка наЌзаним ивиЌе историЌе овог света!
  Маргарита одговори са уздахом:
  - Да ли могу? То Ќе пита®е!
  Млади·-Сотона Ќе наредио:
  - СипаЌте ЌоЌ вино коЌе Ќе пио ЛуЌ четрнаести!
  Лепе девоЌке су сипале смарагдну течност из посуде у чаше изрезбарене од диЌаманата. Вино Ќе мирисало веома мирисно. И Маргарита Ќе почела халап иво да га пиЌе.
  Била Ќе веома лепа и скупа но·на вила. єео сам у наЌбо им ресторанима у Москви и пио вино са олигарсима. Била Ќе Ќедноставно невероватна, зарађивала Ќе велики новац без превише труда.
  У исто време, Маргарита ниЌе била будала. Дипломирала Ќе на Московском државном универзитету са осамнаест година - што Ќе мало ко успео. Обе·ана ЌоЌ Ќе академска кариЌера. Али девоЌка Ќе уморна од уче®а, девоЌка Ќе хтела да иде на море!
  Како Ќе била опчи®ена животом но·не виле. Лак и чак приЌатан новац и ®ено осет иво, тако темпераментно тело. Волела Ќе секс, у свим облицима, и била Ќе курва. И како су природа и разум били у складу.
  Маргарита Ќе била сре·на што ради као но·на вила. А она Ќе Ќош сувише млада да би се плашила старости и оронулости. И све Ќе било у розе. Али мафиЌа Ќе од ®е хтела превише. И бесрамно п ачкали проститутке. А сада Ќе над ®ом настала озби на прет®а.
  Наравно, нико не·е убити кокошку коЌа носи златна ЌаЌа. Али могу Ќе научити лекциЌу. А за шта Ќе мафиЌа способна?!
  Маргарита Ќе слегнула раменима - да ли су хтели да Ќе силуЌу? То Ќе као да плашиш Ќежа гризом. Само би добила Ќош Ќедну каскаду оргазама. Али можда Ќу Ќе чекало нешто горе?
  Авадон, коЌи Ќе до тада ·утао, примети:
  - И да е прети да ·е 2022. године избити Тре·и светски рат!
  Дечак Сатана климну главом.
  - Таква прет®а постоЌи, али покуша·емо да Ќе спречимо! У међувремену, нека Маргарита добро Ќеде. ДаЌте ЌоЌ оброк од животи®е са друге планете. Нешто што никада ниЌе пробала!
  Гала Ќе предложио:
  - єезик змиЌског вепра! Ово Ќе веома укусна ствар!
  Млади·-Сотона Ќе наредио:
  - Поша и га!
  єезик змиЌског вепра личио Ќе на пигтаил са зачинима и украсима. И веома Ќе укусно.
  Маргарита Ќе почела да га боцка златном ви ушком и секла сребрним ножем. ДевоЌка Ќе то урадила енергично. А укус Ќе био као змиЌско месо, само сочниЌи и мекши. И заиста Ќе укусно.
  Млади Бехемот пуцну уснама и примети:
  - Имамо много да Ќедемо. А пакао Ќе веома добар на своЌ начин. Можете имати и жене и мушкарце у ®ему, и бити несташан, зезати се, изводити пр аве трикове и Ќош много тога, али у раЌу Ќе дисциплина сурова!
  Млади·-Сотона Ќе приговорио:
  Ни ми не можемо све. У супротном, пакао би се претворио у лудницу без болничара. Наравно, у Подзем у постоЌе одређена правила.
  Живимо по своЌим концептима. И одржавамо ред. Чак и моЌе наЌближе слуге могу да се шале само уз Луциферову дозволу. Иначе би се Москва одавно претворила у запа ене рушевине!
  Бехемот Ќе приметио:
  - Онда Ќе тридесетих година у Москви срушено на хи аде обЌеката, па Ќе наш ватрогасац ситница!
  Млади· Воланд Ќе приметио:
  - У Москви тада и тако Ќе било несташица робе, Ќош сте добри, спалили сте валутницу! НиЌе више тако мало!
  Цар Ќе са уздахом приметио:
  - Било Ќе неправде! Али барем нисмо дозволили да Ќедна особа гори жива. И Свевиш®и Ќе спалио Содому и Гомору и дозволио само Лоту да побегне!
  Млади Бехемот климну главом.
  - Да... Некако ·у замислити колико ·е милиЌарди  уди и духова бацити сатану у ог®ено Ќезеро, постаЌе тако лоше! А главно Ќе шта? Зашто започети експеримент са Падом, па да се све заврши униште®ем, штавише, болних трилиона поЌединаца.
  Млади·-Сотона, не превише самоуверено, рече:
  - ВеруЌем да Свемогу·и Бог уопште ниЌе тако суров, а експеримент се не·е завршити у ог®еном Ќезеру. Пре или касниЌе, сви у паклу ·е постати апсолутно сре·ни, и сви у целом универзуму ·е живети добро!
  Азазело Ќе  утито приметио:
  - Ово Ќе, наравно, кул... Али у сваком случаЌу, увек има места за подвиг!
  Млади·-Луцифер упита Маргариту:
  - Како ти се свиђа Ќезик?
  Плавокоса девоЌка Ќе одговорила:
  - НиЌе лоше... Али успео сам да пробам много у наЌбо им ресторанима у Москви. А овде би могао.
  Бехемотски дечак климну главом.
  - Предлажем Ќело: хибрид лиг®е, ананаса и сувих ш ива. Са друге планете чиЌе име вам ништа не·е ре·и!
  Маргарет климну главом са осмехом.
  - Стварно Ќе кул! ДаЌ ми то!
  Кра  цикну:
  - Ананаси у шампа®цу су потпуно кисели, а у оваквом ста®у незамисливи су за Ќело!
  Плавокоси су послужили кришке ананаса и суве ш иве.
  Почела Ќе да их став а ви ушком. Какав невероватан и Ќак мирис. ДевоЌка Ќе почела да га упиЌа и као да Ќе уронила у раЌ. Осим ако, наравно, раЌ ниЌе концентрациони логор, како демони тврде. Али паметна девоЌка Ќе схватила да у наше време не можете веровати никоме. И изгледа да Ќе неко рекао за Сатану да Ќе Он Отац лажи. Међутим, да ли су идеЌе у БиблиЌи тачне? Маргарита ниЌе волела религиЌу, али као паметна девоЌка, чула Ќе нешто о томе на Московском државном универзитету.
  Али сатанина храна Ќе дивна и веома укусна. ДевоЌка Ќе Ќела и пила слатко и укусно вино. И полизао.
  ГаЌла Ќе исекла танке кришке кобасице и гугутала:
  Изнад обичног плача и Ќеца®а,
  И крвава киша...
  Црни Ќахач као змаЌ -
  Паклени вођа!
  Млади· Луцифер Ќе приметио:
  - Наравно, поЌели сте доста див ачи црне Ќесетре. Али пробаЌте, на пример, кавиЌар диЌамантске рибе?
  Маргарита Ќе била изненађена:
  - А шта Ќе тамо?
  Млади Сатанин слуга Ќе одговорио:
  - Да, постоЌе рибе не само диЌамантске, ве· и направ ене од пластике, али ово Ќе много горе!
  ДевоЌка Ќе послужила Ќело са кавиЌаром, провидно као звезде. И Маргарита Ќе умочила у то златну кашику. И почела Ќе да црта. И кашика би се увукла, а кавиЌар Ќе био величанствен, слађи Ќе од меда.
  Маргарита Ќе твитовала:
  - КавиЌар, кавиЌар, кристални кавиЌар,
  Шта се просуло, леденица из канте!
  А девоЌка Ќе буквално задрхтала од задово ства. Како Ќе сЌаЌно. Какав невероватан укус. У том тренутку поЌавила су се два веома згодна млади·а, Ќош голобрада, са веома истакнутим миши·има.
  Изули су Маргарити ципеле са високом потпетицом и почели да ЌоЌ масираЌу ноге.
  Млади·-Сотона упита:
  - Да ли ти се свиђа?
  Маргарет климну главом.
  - єош више! ИмаЌу тако нежне руке. А ко Ќе то?
  Бехемот Ќе одговорио:
  - Ово су грешници! ИмаЌу тела тинеЌ¤ера и живе у паклу века. Ови момци даЌу масаже женама коЌе су такође младе и лепе у паклу, што Ќе прилично лепо. Други раде у производ®и и по опривреди.
  Плавокоса девоЌка Ќе питала:
  - Колико дуго раде?
  Кра  Ќе одговорио:
  - Осам сати дневно са два слободна дана, баш као на планети Зем и. Када се на Зем и скрати радни дан, би·е сма®ен и у паклу. С обзиром да се у подзем у не може ухватити ни цуре®е из носа, а тела су вечно млада, онда Ќе код нас бо е него на Зем и. А за хи аду година то ·е бити комунизам!
  Маргарита Ќе са осмехом упитала:
  - Има ли новца у паклу?
  Сатана млади· Ќе одговорио:
  - Наравно да постоЌи! Па уживаЌте са нама у послед®им минутима слободе. Ускоро ·ете бити у лисицама и затвору Бутирскаиа!
  Плавокоса Ќе задрхтала.
  - За шта?
  Млади Бехемот Ќе одговорио:
  - Освета мафиЌе. Као да сте оп ачкали клиЌента. Би·е тешко, али Сатана и ®егове слуге су са вама...
  Маргарита Ќе преврнула чашу вина, ®ени лепи, дуги прсти са гримизним ноктима су дрхтали.
  
  БРИТАНИєА НИєЕ СПРЕЧИЛА ХИТЛЕР-а
  АНОТАЦИєА
  Чемберлен ниЌе обЌавио рат Тре·ем РаЌху 1939. године. Као резултат тога, Фирер Ќе запленио више него што Ќе требало у По скоЌ. И на краЌу напао СССР 20. априла 1946. године. И то Ќе довело до жестоких борби. єапан Ќе такође изашао на страну Тре·ег раЌха, након чега Ќе постало веома лоше за РусиЌу.
  . ПОГЛАВЉЕ 1
  Чемберлен, веран своЌоЌ пракси смирива®а Немачке, ниЌе обЌавио рат Тре·ем РаЌху након што Ќе напао По ску. Штавише, апеловао Ќе на Француску да не обЌав уЌе рат. Они без БританиЌе, природно, нису смели да се боре. Хитлер Ќе победио По ску и заузео Лвов и Брест.
  А онда Ќе између ®ега и Ста ина истрчала црна мачка. Фирер Ќе одбио да повуче трупе са окупираних териториЌа. ИзЌавио Ќе да Ста ин жели превише и да то не·е добити. Настао Ќе насилни сукоб. Иако Ќе постоЌао пакт о ненапада®у. Али Фирер, чиЌе су руке развезане, могао Ќе да га растргне. Штавише, Хитлерове су руке сврбеле.
  Ста ин се уплашио и пристао да Тре·ем раЌху уступи део ГалициЌе и Западне БелорусиЌе дуж Барановича. Такође, СССР Ќе Немцима дао и ЛитваниЌу и део ЛетониЌе са Ригом. Уместо тога, Ста ин Ќе и да е имао ЕстониЌу.
  Хитлер Ќе добио велике териториЌе, скоро целу По ску, и наЌве·и део ГалициЌе. СССР Ќе само мало узео у УкраЌини и ЗападноЌ БелорусиЌи. Плус ®ена ЕстониЌа и мали део ЛетониЌе.
  О борби против Финске више ниЌе било говора. Хитлер ниЌе дао такву сагласност. И наравно, МолдавиЌа Ќе остала у РумуниЌи, савезник Тре·ег РаЌха.
  Међутим, велики рат Ќе избегнут. Хитлер Ќе успео преговорима да од БританиЌе и Француске добиЌе повратак немачких колониЌа изгуб ених током Првог светског рата. И призна®е ®ихових осваЌа®а.
  ЛитваниЌа и скоро цела ЛетониЌа ушли су у Тре·и раЌх, као и ве·и део По ске. А у ЗападноЌ УкраЌини и Варшави постоЌао Ќе генерал-губернатор.
  Немачка Ќе по териториЌи ве· премашила оно што Ќе била пре Првог светског рата, и почела да вари освоЌено. Хитлер Ќе скоро без губитака успео да створи велику империЌу. И вратити колониЌе.
  Немци су варили оно што су освоЌили. СССР Ќе потрошио своЌе петогодиш®е планове и акумулирао снагу.
  У НемачкоЌ су се четрдесет тре·е године поЌавили тежи тенкови: "Тигрови", "Пантери", "Лав". А у четрдесет четвртом Ќе ушао у сериЌу млазних авиона и балистичких проЌектила.
  А у четрдесет петоЌ години почела Ќе сериЌа напредниЌих и снажниЌих Е тенкова.
  У СССР-у развоЌ тенковске изград®е ниЌе ишао наЌразумниЌим путем. НемаЌу·и никакву ратну праксу, осим Халхин Гола, совЌетско руководство се осла®ало на развоЌ супер-тешких тенкова сериЌе КВ, коЌи ниЌе нарочито ефикасан. Т-34 Ќе био у сериЌи, али га Ќе заменио тенк Т-44 са тежим и снажниЌим наоружа®ем. Али за разлику од стварне историЌе, Т-44 ниЌе био напредниЌи у погледу распореда. Стога се испоставило да Ќе прилично тежак у тежини од четрдесет две тоне и топовима од 85 милиметара, а мотор Ќе остао исти на пет стотина ко®ских снага.
  А у млазноЌ авиЌациЌи СССР Ќе заостаЌао.
  И тако Ќе Хитлер 1946. године, баш на своЌ рођендан 20. априла, започео рат. Напад Ќе био изненадан. Иако су обавештаЌци упозорили Ста ина, он ниЌе реаговао. Или бо е речено повучен мобилизациЌом. Плус Ќе, наравно, било то што Ќе Ќош увек постоЌала Ста инова линиЌа - мо·на одбрана. И успели су да га доврше и прошире. Али Немци су успели да га пробиЌу у покрету.
  И єапан Ќе такође ударио са истока. Наравно, много Ќе болело.
  єапан има доста лаких и сред®их тенкова, као и пешадиЌе. И она Ќе тако пала.
  А у борби су и четири нин¤а девоЌке. Као и обично, боре се у бикиниЌу, боси и са мачевима.
  ДевоЌке руским воЌницима секу главе, голим прстима бацаЌу грашак униште®а и певаЌу:
  - Ми нисмо патетични инсекти,
  Супер Ни®а кор®аче...
  ДевоЌкама кошу е не требаЌу,
  Русе цепамо као блотере!
  Убивши чету руских воЌника, Ќапанске нин¤е девоЌке су заузеле тенк КВ-9 и хаЌде да одмах испалимо из три топа у десет митра еза. И испало Ќе сурово.
  На краЌу, лепотице су ухватиле совЌетског генерала и бациле га на колена и натерале лепотице да им  убе босе, грациозне ноге. Генерал Ќе Ќезиком лизао праш®аве пете ратница и тражио милост.
  єапан Ќе имао много пешадиЌе, ук учуЌу·и и кинеску. НиЌе било рата са САД. Нема будала самураЌа да се бори сам са Америком и Британским царством. єасно Ќе да у овом случаЌу не·е имати шансе.
  Али они су углавном успели да освоЌе Кину. А сада се попните на Далеки исток.
  єапанске нин¤а девоЌке такође воле да увиЌаЌу носове затвореницима голим, снажним, жилавим прстима.
  єапанске трупе су заузеле ПриморЌе и опколиле Владивосток. Потпуно су га блокирали.
  За Хабаровск су се водиле жестоке борбе. єапанци су покушали да га узму. За оваЌ град су се бориле и лепе совЌетске девоЌке. Против Ќапанских снага борио се читав бата он лепотица, готово без оде·е, али храбрих срца. А битка Ќе ишла све ве·ом амплитудом.
  ДевоЌке су босим ногама бацале гранате и певале из свег плу·а;
  Славне девоЌке Комсомола,
  Верни пове и у великом рату...
  Глас лепотица Ќе звучан,
  Нема лепшег на зем и!
  
  Наша домовина ·е постати лепа,
  Гради·емо светли комунизам...
  Опасно Ќе борити се против Руса,
  Зли фашизам Ќе уништен одЌедном!
  
  Ратовали смо Ќедном код Москве,
  Били су Ќаки мразеви.
  Хитлер Ќе био у савезу са Сатаном
  А сада Фирер има нуле!
  
  МариЌа и Лада нам помажу,
  Противници храбро савладаваЌу...
  Нема бо их лепотица од нас,
  Медвед Ќе разбеснео!
  
  Иако мраз бесни веома жесток,
  Комсомолци Ќуре боси ...
  Често Ќе штета срести єуду,
  Ударимо их песницом у лице!
  
  За девоЌке, Ќедан позив на борбу,
  Усудите се да покажете жестоку борбу...
  Комсомолац не са душом буфана,
  Испит из статистике Ќе Ќедноставно петица!
  
  разред велика девоЌка ·е показати
  Слава ·е бити потврђена челичним мачем...
  єош смо хладниЌи од црних демона,
  ХаЌде да разбиЌемо му¤ахедине на комаде!
  
  Не даЌте милости Фиреру
  ДевоЌке у вечноЌ слави заувек...
  Би·е нам звезда, веруЌ у награду,
  И остваре®е великог сна!
  
  Никада не·емо клекнути
  Не савиЌаЌте витезове у заточеништву ...
  Наш учите  Ќе мудри Ле®ин,
  Судимо наравно по памети!
  
  Нема Ота¤бине - Ота¤бина Ќе скуп а,
  Комунизам тресе зем у...
  Ошамарили су Фирера у лице,
  Добио ма ем зли фашизам!
  
  Знамо да се боримо веома храбро,
  Мо·и ·емо да пребродимо све препреке на Ќуриш...
  Носи РПГ девоЌку у торби,
  Записао сам своЌ броЌ у свеску!
  
  У близини Москве, нацисти су чврсто дали,
  Њихови тенкови су горели као све·а...
  И одтекоше од наших,
  Комсомолка сече са рамена!
  
  Не даЌемо Хитлеру милост,
  ДевоЌчина аутоматска машина шкраба...
  Сви беже губе·и копилад,
  Чврсто·а руског духа Ќе монолит!
  
  Имамо смртоносне ракете,
  Поле·е авион изнад звезда...
  ПеваЌу се Ќуначка дела,
  ПоЌурио као орао у лету!
  
  Ми смо полетне комсомолке,
  Сви зли су рођени да беже...
  Прсти наших босих ногу,
  Да бацаЌу добро нишане гранате!
  
  Какав фашиста веруЌе да ·еш добити
  Гори·еш као паук у ватри...
  Демони ·е се мучити у подземном свету,
  Ко Ќе служио Адолфу - Сатани!
  Гмизавци добиЌаЌу зло на роговима,
  ДевоЌачки митра ез шкраба...
  ВеруЌте нам, великодушно нам Ќе драго гостима,
  А ми имамо поуздан мач и штит!
  
  ДевоЌка Ќе окретала млин
  Му¤ахедини су спретно пресекли...
  Тако велики Ќе био уперен у ®ушку,
  Али она Ќе помела ®еговом ватром!
  
  У РусиЌи нема Ќаче воЌске
  Него од девоЌака босоногих и у кратким панталонама...
  Не носи лицемер, ти си глупост,
  Побе·и ·еш од ®их у жбу®е!
  
  Бела светлост блиста као му®а,
  И сЌаЌна звезда сиЌа...
  Престоница Ќе одолела хорди,
  Наша Богом дана Москва!
  
  Ста инград и ово Ќе славан подвиг,
  Сваки руски ратник Ќе див...
  ХаЌде да припремимо ковчег за нацисте,
  Уосталом, Господ Ќе увек єедно са нама!
  
  БескраЌна мо· универзума
  Процвета·емо у вери раЌа...
  Наш посао Ќе рад и ствара®е,
  Полажемо испите за пет!
  
  Слава Лади и МариЌи,
  Оне су свете, маЌке богова...
  Комсомолцима сада нема препрека,
  Ради наших дедова и очева!
  
  Ускоро ·емо изградити раЌ на планети,
  У ®ему не·е бити туге и неприЌате ства...
  Уосталом, витез казне Ќе достоЌан,
  ОдражаваЌу·и навалу зле хорде!
  
  Страх и покаЌ се, неприЌате е Господ®и,
  Би·еш бачен право у пакао...
  ОнаЌ коЌи Ќе обожавао подземни свет
  Заувек ·е бити у пламену!
  
  Поштовани Адолфе и због овога у агониЌи,
  Толико боли превиЌати се у паклу...
  Би·е науке за зле,
  Више сте волели Хитлера него Христа!
  
  А за комсомолског гениЌа Ста ина,
  Ово Ќе универзални идеал...
  Нерви су му чак постали Ќачи,
  Са®ао сам о таквоЌ величини!
  
  Ускоро долази ера комунизма
  Мо· науке ·е васкрснути мртве...
  Хорде реваншизма не·е до·и,
  Бронзани рог победе вришти!
  Овако Ќе текао рат. Али Немци су ве· заузели Смоленск и опколили Москву.
  Међу онима коЌи су се борили био Ќе и Камала Армстронг, коЌи Ќе командовао тенк Е-50 или Пантер-3. Ова машина Ќе успешно напредовала и пуцала на совЌетске тенкове.
  Камала Армстронг Ќе пуцао, пробиЌаЌу·и се кроз совЌетски КВ. Истовремено Ќе своЌом гримизном брадавицом притиснула дугме ¤оЌстика.
  Ратник Ќе певао:
  Бели вукови се скуп аЌу
  Тек тада ·е врста преживети...
  Слаби гину, убиЌаЌу се,
  Чиш·е®е свете крви!
  єош Ќедна лепа Марин млатила се голим прстима и цвркутала:
  Ми девоЌке смо у суштини орлови,
  Слабимо неприЌате е наше славне ота¤бине...
  Види се да су рођени да се боре чело у очи,
  Не штедимо крв и живот!
  Тенк им ниЌе слаб... єедна пушка нешто вреди. Калибри од 88 мм и дужина цеви од 100 ЕЛ, као што Ќе удуб е®е.
  Али с друге стране, против Вермахта, четири виле®аке на СУ-100. А ратници представ аЌу гламурозне  уде, а притом певаЌу:
  - Ми ·емо смело у борбу
  За славу виле®ака
  Са штитовима и мачевима
  Борци не лутаЌу!
  А с друге стране, боре се и совЌетски пионири, коЌи бране Москву и показуЌу чуда од Ќунаштва. И да будем искрен, такође Ќе изузетно кул.
  А пионири, наравно, такође босим ногама бацаЌу гранате и певаЌу кул песме;
  єа сам пионир зем е светих сабора,
  Што доводи до православног комунизма...
  Нека се певаЌу Ќуначка дела,
  Али зли фашизам ·е бити уништен!
  
  єа сам бос и весео дечак,
  Волим да се свађам, задиркуЌем девоЌке...
  Трчим као дечак по селима,
  Могу да уништим кукавичЌе гнездо!
  
  МоЌа рука у борби, веруЌ ми, не·е задрхтати,
  На краЌу краЌева, Ќа сам тако кул момак, веруЌте ми...
  За мене се девоЌка суши но·у,
  И трчим у снежни нанос, боси мраз!
  
  Пионир не зна за милост према неприЌате у,
  Баца гранату - кида неприЌате е ...
  Ста ин ми Ќе обе·ао награде,
  У име блиставих синова знаЌ!
  
  Људи бо е да се не играте са Богом,
  Служите породици, поштуЌте Христа...
  Пионир црта круг на мапи,
  Његова  убав према Ота¤бини Ќе чиста!
  
  Не, никада не·емо клекнути
  И не·емо дозволити да нацисти победе...
  За нас, и Ста ина и наЌмудриЌег Ле®ина,
  Полага®е испита за само пет!
  
  Има комунизма, вера Ќе потребниЌа од свега,
  Што ·е нам дати одличан пут ...
  Кад постанемо ђаво Ќачи
  А резервоар можемо савити у лук у шали!
  
  У РусиЌи има пуно младих синова,
  Спремни да стисну митра ез у своЌе шапе ...
  Поклопац Девице МариЌе Ќе веома диван,
  Ово ·е до·и, веруЌем поравна®е!
  
  Волимо и Сварога и МариЌу,
  Боги®а Лада, и Творац Христос...
  И пре онога што Ќе било и сада,
  Друг Ста ин заменио оца!
  
  ВеруЌем у свето Православ е,
  И род БожиЌи, поштуЌем млада срца...
  О дети®ству, голом, босом,
  Посвети·у га вечним боговима РусиЌе!
  
  Знам да ·е Христос до·и велики,
  И васкрсне све мртве у трену...
  И див и ђаво ·е бити заустав ен,
  А ми ·емо сумирати универзум!
  
  Не·е више бити туге у свемиру,
  Би·емо у вечноЌ сре·и вековима...
  А наш посао ·е бити ствара®е,
  Испу®ен  убав у народног сна!
  
  Постат ·емо млађи и мудриЌи
  И освоЌи·емо све у свемиру...
  Могу·е Ќе да су нацисти зли према нама,
  Али херувим ·е заштитити од катастрофа!
  
  РусиЌа ·е постати прелепа домовина,
  Сре·а и  убав широм планете...
  ЗнаЌ да Ќе опасно борити се са Русима,
  Проток крви тече непрестано!
  
  Нови свет ·е настати у зрацима победе,
  И има·емо аферу са девоЌком ...
  И очеви и деде би·е поносни,
  ХаЌде да пливамо преко бескраЌног океана!
  
  Наша планета Ќе велика, веруЌте ми,
  Страшна зима не·е до·и у то ...
  Сварог Ќе носилац доброте и светлости,
  Таква Ќе истина у младом срцу!
  
  Уђимо у Берлин са мачем од дамаст челика,
  Сече Вермахт као да Ќе прашина...
  Ускоро ·емо видети комунизам,
  А где Ќе била баЌка, би·е и стварности!
  
  РусиЌа Ќе Исусова домовина,
  Ко Ќе створио свемир зна се...
  Руски ратник не слави кукавицу,
  РаЌ ·е ускоро бити у свемиру!
  
  Учини·емо РусиЌу наЌЌачом,
  УЌединимо народе чврсто вековима...
  ДевоЌка са веома елегантном фризуром,
  ПриЌате у треба Ќака рука!
  
  Коначно, звучи озби но наређе®е,
  Морате показати челични ударац ...
  Никад ниЌе касно да се учи дечаче
  На краЌу краЌева, имате веома солидан дар!
  
  У целом универзуму веруЌем да ·е бити сре·е,
  А у зем и увек цвета комунизам...
  ОлуЌа ·е се стишати и лоше време ·е нестати,
  Не владаЌте свемиром Сатани!
  
  Учини·емо те мудром РусиЌом,
  До·и ·ете до наЌсЌаЌниЌих висина...
  И Сварог ·е осветлити дивним тренутком,
  Кад Ќе човек Бог на власти!
  
  Тада ·е сви мртви у  убави устати,
  Сви ·е бити сре·ни, радост заувек ...
  И деца ·е се забав ати у раЌу,
  У стварности, свако зна сан!
  
  А сада ·емо изградити свет комунизма,
  У коЌоЌ  уди немаЌу проблема...
  И сви у универзуму постали су хероЌи,
  И поцепао неприЌате е РусиЌе на пола!
  
  Тада ·емо сви на·и  убав Господ®у,
  Да·емо сре·у свим  удима заувек...
  И спржи·емо Фирера у подзем у,
  И хаЌде да створимо ново светло у Едену!
  
  єЕДАН СССР МЕЂУ ВУКОВИМА
  До иск уче®а Ќе дошло због сунчеве бак е, услед чега су 22. Ќуна 1941. године САД, БританиЌа и ®ене колониЌе иск учене. У почетку то ниЌе посебно утицало на ток рата. Немци су напредовали на исти начин као у стварноЌ историЌи. Фирер Ќе такође скренуо на Ќуг, а єапан Ќе заузео позициЌу чека®а и гледа®а... И опет Ќе мразна зима спасила Црвену армиЌу од потпуног пораза и омогу·ила ЌоЌ да пређе у контраофанзиву код Москве. А єапан Ќе у међувремену заузео оне поседе у Тихом океану коЌе су раниЌе припадале БританиЌи и СЌеди®еним Државама, а у коЌе додатне снаге сада нису могле да уђу.
  На источном фронту у проле·е и рано лето Немци су извоЌевали низ победа, и поново кренули у офанзиву на Ста инград. Међутим, ту Ќе почело одступа®е од стварности. Одсуство другог фронта омогу·ило Ќе Немцима да пребаце више трупа из Европе и из ЛибиЌе, остав аЌу·и тамо само италиЌанске гарнизоне.
  И офанзива Ќе почела не само на Ста инград, ве· и на Тихвин. А сада Ќе ®има командовао Ромел, кога Ќе Фирер веома ценио због пораза Британаца у ЛибиЌи и заузима®а Толбука.
  У борбама су учествовали и први тенкови Тигер. Ромел Ќе кренуо у офанзиву но·у и успео да изненади совЌетске трупе. СитуациЌу Ќе отежавала чи®еница да су Немци имали предност у авиЌациЌи, па нису трошили снагу на борбу са савезницима.
  Пилот МарсеЌ Ќе брзо добиЌао рачуне на источном фронту. єош у Ќуну 1942. године премашио Ќе броЌ оборених летелица на сто педесет и добио Витешки крст Гвозденог крста са сребрним храстовим лиш·ем, мачевима и диЌамантима.
  Али то Ќе био тек почетак кариЌере.
  На небу Ќе, наиме, ЦрвеноЌ армиЌи било теже. И Немци су успели да заузму Тихвин, а затим Ќош неколико градова и двоструким прстеном одсеку Ле®инград, поново блокираЌу·и оваЌ град.
  СовЌетска команда Ќе покушала да се пробиЌе до Ле®инграда, и напредуЌе у центру. Али ниЌе било дово но снаге да се постигне успех у овим областима.
  єедина утеха била Ќе то што су нацисти заглибили у Ста инград, што им Ќе дало шансу да прикупе нове резерве.
  Али Ле®инград Ќе остао блокиран. Турска и єапан до сада нису улазиле у рат, а СССР Ќе имао прилику да преокрене ток битака. Новембра 1942. совЌетске трупе су покренуле офанзиву код Ржева и Ста инграда.
  Под Ржевом успех ниЌе постигнут. Али близу Ста инграда, прстен Ќе био затворен. Али како се испоставило временом. Тре·и раЌх Ќе имао много више резерви, а Ромел Ќе кренуо у офанзиву ка Ста инграду са севера, а МаЌнштаЌн са Ќуга.
  СитуациЌу Ќе погоршао неочекивани улазак єапана у рат. СамураЌи су, упркос томе што су били спутани битком у Кини, напали Владивосток.
  Вероватно се Хирохито плашио да ·е Тре·и РаЌх изгубити и ушао Ќе у рат.
  Штавише, єапан Ќе имао дово но ресурса и пешадиЌе за потпуне офанзиве.
  Црвена армиЌа Ќе била прикована, а Ромел Ќе успео да се пробиЌе са севера до Ста инграда. МеЌнштаЌн Ќе био привремено заустав ен, али пошто Ќе добио додатна поЌача®а и подршку од Паулуса, повезао се са ве· деблокираним трупама.
  Тако Ќе настао Ќош Ќедан прстен у коме су се нашле совЌетске трупе.
  После упорних борби, ве·ина их Ќе уништена и зароб ена. Након тога, Немци су завршили заузима®е Ста инграда. А у марту 1943. и Турска Ќе ушла у рат. СитуациЌа Ќе постала Ќош компликованиЌа. У ваздуху, Немци су одржавали надмо·. МарсеЌ Ќе премашио броЌ од три стотине оборених авиона и постао први Немац коЌи Ќе добио други Витешки крст гвозденог крста са храстовим лиш·ем, мачевима и диЌамантима.
  У маЌу су Немци покренули нову офанзиву, масовно користе·и нове тенкове - "Тигар", "Пантер" и "Лав". И они су успешно напредовали, иако Ќе Црвена армиЌа преузела мо·ну одбрану. Али снаге су ве· биле неЌеднаке, Ќер су се совЌетске трупе бориле на три фронта одЌедном - против Тре·ег раЌха, ®егових сателита, єапана и ®егових колониЌа и Турске. СитуациЌу Ќе погоршао тотални рат коЌи су обЌавили нацисти, што Ќе довело до вишеструког пове·а®а производ®е оружЌа у одсуству бомбардова®а од стране савезника. Тако су се шансе СССР-а брзо сма®иле!
  Истина, Фриц Ќе полако напредовао, пошто Ќе пред ®има била одбрана у дубини. А совЌетске трупе, имаЌу·и искуство, бориле су се веома храбро. Али су ипак изгубили.
  Ипак, борили су се са великом храброш·у, а неки ратници су показали наЌвишу класу. Ево, на пример, посада тенка Елизабете на наЌобичниЌем Т-34-76 бори се против нациста.
  А Немци се полако кре·у ка совЌетским трупама, построЌеним у клин, или прасе. Испред Ќе наЌтежи и наЌбо е зашти·ени тенк "Лев". Подсе·а на Пантера, само много ве·и и тежак деведесет тона. Пред®и оклоп трупа Ќе 150 мм и нагнут Ќе као код Т-34, а бочни су 82 мм са нагибима. Чело тор®а Ќе генерално веома добро зашти·ено: 240 мм са нагибима, а бочне стране су такође слабиЌе од 82 мм, као и труп. И мо·ан пишто  од 105 мм са великом дужином цеви од 70 ЕЛ. Ово Ќе тенк способан да удара са да ине.
  Елизабет босом ногом помера ме®ач на врх.
  И тридесет четири убрзава. Бескорисно Ќе пуцати на "лава" из да ине и треба се приближити. Мо·на немачка машина ша е проЌектил убоЌите силе. ПроЌури поред. ДевоЌке у резервоару се весело смеЌу и помераЌу босе ноге.
  КраЌем маЌа на северном Кавказу Ќе вру·е, а лепотице у бикиниЌу се Ќако забав аЌу.
  Елена звиждуком приме·уЌе:
  - Сад ·е фашиста сЌаЌно у рогове!
  Екатерина, тресу·и голом, препланулом ногом, слаже се:
  - Дефинитивно ·емо га ударити!
  Т-34-76 настав а да убрзава, али Ќе офф-роад брзина ограничена. "Лав" Ќедва да пузи, а окретниЌи "пантери" и "тигрови" успораваЌу да не повуку напред.
  Али ове машине су опасне, посебно Пантер, способан да испали петнаест метака у минути. Од овога можете очекивати изненађе®е.
  ЕуфразиЌа, притискаЌу·и босом петом гас, цичи:
  - Боримо се на виртуозан начин!
  Пишто  тенка "Лав" има значаЌан недостатак, испа уЌе само пет метака у минути. Генерално, ниЌе наЌуспешниЌи модел. АрмопробоЌност Ќе претерана, и ниЌе потребно ударати са превелике уда ености. "Тигрови" и "пантери" пробиЌаЌу се са два километра, са ве·е уда ености готово Ќе немогу·е у·и у мобилну и малу тридесетчетворку. Па да ли Ќе вредело опремити Лава тако мо·ном пушком? Остали совЌетски тенкови су Ќош лакши, осим КВ-1С, али ни оваЌ тенк нема предности у одбрани, а возне перформансе су само лошиЌе.
  Елизабета се окре·е и цикне:
  - Удишем грудима, ваздух Ќе широк талас,
  єарко блиста, звездани тепих Ќе бескраЌан ...
  Осе·а®а играЌу, босоноге девоЌке живе,
  ИграЌте се на небу, желим да летим до сунца заувек!
  НиЌе лако пробити тенк Лев, чак ни у страну. Бокови куполе, као и код Пантера, су нагнути, а гор®и део бокова трупа такође. У овим резервоарима Ќе ве· усвоЌен типичан облик "мачке", коЌи даЌе бо у заштиту због нагиба. Не као "Тигар", скоро коцкасти. Али "Тигар" Ќе развиЌен пре рата и изгледао Ќе као униформа КВ. Али "Тигар" -2, касниЌи развоЌ, такође Ќе у облику "мачке", а ускоро ·е оваЌ тенк и·и у сериЌу. "Лав" да се пробиЌе у таблу Ќе такође готово немогу·е. Само до®и део трупа нема оклопни нагиб, ве· Ќе покривен ва цима. То Ќест, потребно Ќе да се пробиЌете близу и тачно прођете између клизалишта.
  Дакле, девоЌке имаЌу тежак задатак. Штавише, тридесетчетворка у покрету толико се тресе да Ќе готово немогу·е прецизно шутирати.
  Елизабет Ќе питала своЌе приЌате е:
  Можемо ли победити неприЌате а?
  Елена Ќе самоуверено одговорила:
  - Када девоЌке немаЌу ципеле, босим ногама стичу такву осет ивост да ·е сигурно погодити неприЌате а.
  Елизабета се сложила са овим:
  - Да, девоЌкама су голе потпетице гаранциЌа победе!
  И сада, избегаваЌу·и пораз, тридесетчетворка измиче на таблу. Овде Ќе главна ствар избегавати пушке Пантер и Тигар. Брзи су и тачни. А не можете пробити ни ове тенкове у чело.
  Елена голим прстима гађа Немца. Али про·и поред клизалишта у покрету Ќе готово немогу·е. Али неприЌате ско клизалиште Ќе разбиЌено, а "Лав" стаЌе.
  Поново тридесет и четири пролази поред ®ега. И ша е смртоносни проЌектил у до®и део бока.
  Катарина напоми®е:
  - Наш топ Ќе застарео - "Лав" се заиста не може узети!
  Али као у нервира®у, Елена Ќе погодила бочни део неприЌате а, а "Лав" се запалио.
  ДевоЌке не успораваЌу, опет штап напред. Сада имаЌу слабиЌу мету: "пантер". Дово но Ќе да Ќе ударите право у страну.
  Елизабет напоми®е:
  - Практична мачка!
  Катарина Ќе уз смех приметила:
  - Али Ќедва пузи да не изађе из насловнице "Лава".
  А Елена Ќе пуцала из да ине на Пантера, коЌи се испоставио далеко у страну и отворио своЌу страну. Она има танку - 40 милиметара, и ниЌе важно што Ќе нагнута.
  Немачки тенк експлодира са праском. Да, лепотице су оштро сЌебане.
  Они су своЌом задив уЌу·ом грациознош·у борилачких лепота.
  Али гранате звижде док пролазе, скоро додируЌу·и оклоп.
  Тридесет четири Ќе веома опасна, а она личи на особу коЌа скаче између капи.
  Елизабета Ќе поново пуцала босом ногом и певала:
  - Све могу, удари·емо на Вермахт предаЌом!
  Наравно, са таквим девоЌкама, сам ђаво ниЌе страшан. Иако Ќе нацистичка офанзива агресивна, а имаЌу доста тенкова....
  Силе су неЌеднаке. Иако Ќе броЌ аутомобила приближно Ќеднак, немачки су тежи. Многи совЌетски тенкови су лаки и нису сасвим спремни за борбу против нацистичких чудовишта.
  Али Елизабетина посада чини чуда и у покрету снима Ќош Ќедног "пантера".
  Комсомолци се боре оружЌем. ГађаЌу прецизно. Трче, б ескаЌу боси, округле пете. И погоди неприЌате а право у мету.
  Аленка са страш·у командуЌе:
  - Не даЌте се девоЌке!
  И сада топ исп уне проЌектил, тачно на Т-4, пробиЌаЌу·и оваЌ тенк. Али овде, наравно, "Лав", ниЌе тако лако узети. И овде морате покушати.
  А®ута показуЌе на ауто голим прстима и пуца тачно од краЌа до краЌа, говоре·и:
  - Слава комунизму!
  Ала такође веома прецизно шутира и додаЌе:
  - Слава Ќунаштву!
  О борбеним девоЌкама овде се не може ништа ре·и - наЌвиша класа и акробатика!
  МариЌа Ќе, убацуЌу·и проЌектил у пишто , певала:
  - Све више и више и више
  Тражите лет наших птица...
  И дише у сваки пропелер,
  Мир наших граница!
  МарусиЌа Ќе додала, пуцаЌу·и на Фриц:
  - Дефинитивно Ќесте....
  Масовно хероЌство Руса и не само руског народа манифестовало се у свему...
  Одмерени, пригушени звуци кукавице, попут звона, преливали су ровове. Ретко дрве·е, са густом зеленом круном у налетима ветра, као пионири у поздраву, поздрав а уморне воЌнике. Некоме би ово могло да изгледа и као нека врста упозоре®а - кажу, оти·и ·еш на онаЌ свет!
  Бата он под командом Владимира МихаЌловског, брутално потучен у претходним биткама, посебно у маЌском разбиЌа®у, сада се ужурбано попу®ава новим регрутима, спремаЌу·и се да покриЌе Ќедну од наЌопасниЌих области. Три километра источно, воде Дона Ќуре уз пламен рата.
  Ве·ина трске Ќе била уг енисана од запа ивих бомби, вода Ќе поцрнела од чађи. Попут огромних шибица у жалосноЌ срамоти, шипови моста срушених ударним таласом стоЌе сами, служе·и као ослонци.
  На чамцима локални пионири превозе дарове по а, као и кутиЌе мунициЌе за хероЌске совЌетске воЌнике, спремне да уђу у смртоносну борбу са побеснелим нацистичким хордама.
  Тако су ®их четворица одвукли дугачку кутиЌу до жбуна прекривеног вучЌим бобицама. Тамо Ќе паж иво камуфлирана противтенковска пушка вребала као ирокез у заседи. Три воЌника и стреловита ока АлесиЌа делуЌу на пушку. ДевоЌка, веома витка, али су ЌоЌ руке жилаве од напорног рада. Он такође покушава да заЌедно са момцима припреми замку у случаЌу да тенк или "оклопно возило" нацистичког Ќата покуша да заобиђе природно брдо.
  ВоЌници су, углавном, Ќош увек потпуно без браде и не пуцаЌу на ®их, млади·и коЌи су завршили скра·ени курс за регрута - месец и по, плус, наравно, добро успостав ену предвоЌничку обуку у СССР-у .
  Неки ратници ве· имаЌу искуство. Од младих животи®а се разликуЌу по чеки®ама, оштрини покрета, неки су премотани. Конкретно, Ќеднооки Иван, коЌи Ќе изгледао као прави гусар, пустио Ќе браду. Зва®е заставника, а ве· неколико ордена добиЌених у разним биткама, тачниЌе прва код Москве. Када су, чинило се, урадили немогу·е: зауставили су Фрице, па чак и одвезли противнике неколико стотина километара, као батинаше паса.
  Колико Ќе Фриц имао напуштене опреме. Можда и не толико, а често су били и тенкови, али оклопни транспортери са топовима и митра езима коЌи су тако болно мучили совЌетску пешадиЌу у лето и Ќесен 1941. године - бар десетак!
  Али када Ќе мраз прешао тридесет степени, сва ова тевтонска чудовишта су изгубила способност да се Ќедноставно кре·у... Бензин се смрзнуо и маст се смрзла.
  Нажалост, нису успели да докраЌче нацисте до краЌа. Делом кривицом команде коЌа Ќе тражила велике снаге за Ќуриш на градове у коЌима су се стисле немачке Ќединице. Да, и дошло Ќе отоп е®е - било погрешно ...
  У проле·е Ќе Иван зарадио и другу наредбу - имао Ќе сре·е да убиЌе генерала и неколико официра због заседе. Међутим, битка Ќе била само делимично успешна. Током потере, залутали фрагмент погодио Ќе Ивана Краснова у лице, лишивши га ока. АваЌ, ово Ќе рат, а не дечЌи филм, где главни Ќунак све млати, а ни сто митра еза не може да га погоди.
  А сада мораЌу да раде физички тежак посао: копаЌу ровове, ·елиЌе и Ќамске замке.
  Помажу им пионири, док су ®иве мирне и сами момци и девоЌке су молили да помогну стариЌоЌ бра·и. Чак раде превише ревносно, покушаваЌу·и да ураде више, не рачунаЌу·и снагу. Тако су жиле набрекле и искочиле на препланулим, жу евитим рукама и босим, натученим стопалима деце. Притом Ќош успеваЌу да певаЌу;
  Ми смо пионири деце комунизма -
  Ватра, шатор и звонка звона!
  ИнвазиЌа проклетог фашизма -
  Ко чека биЌесан пораз!
  
  Шта смо изгубили у овим биткама?
  И онда у биткама са неприЌате ем стеченим?
  Били смо само деца света -
  А сада ратници родне зем е!
  
  Али Хитлер Ќе направио корак ка нашоЌ престоници,
  Бацане бомбе без броЌа®а водопада!
  А мени Ќе Ота¤бина лепша од неба -
  Сада Ќе дошао проклети залазак сунца!
  
  На агресиЌу ·емо одговорити оштро -
  Иако су и сами високи, да, аваЌ, мали су!
  Али мач у рукама крхког тинеЌ¤ера -
  єачи од легиЌа сатане!
  
  Нека тенкови Ќуре лавина за лавином,
  И пушку делимо на три!
  Нека полициЌа подло нишани у леђа,
  Али свети Бог ·е их жестоко казнити!
  
  Шта смо одлучили? обав ати посао мира
  А за то сам, аваЌ, морао да пуцам!
  Смиреност Ќе ве· одвратна.
  Има и наси а!
  
  Са девоЌком заЌедно трчимо боси -
  Иако Ќе падао снег, снежни нанос гори као уга !
  Али не боЌ се, познаЌ децу -
  Фашисту ·е метком смело утерати у ковчег!
  
  Овде су ставили подлу Фриц компаниЌу,
  А остале кукавице су у бекству!
  Згазимо пешадиЌу као Ќатаг у борби -
  Младим  етима нисмо смет®а!
  
  Остваре®е победе, би·е у маЌу,
  Сад ме·ава бод икав, тврд снег!
  Дечак Ќе бос, ®егова сестра боса,
  У крпама су деца дочекала врхунац!
  
  Одакле долазе ове силе?
  Издржи бол и хладно·у, та потреба!
  Када Ќе приЌате  измерио дно гроба,
  Кад друг засте®е - умриЌе·у!
  
  Христос Ќе благословио нас пионире,
  Рече, Ота¤бину ти Ќе Бог дао!
  Ово Ќе прва вера од свих,
  СовЌетска, света зем а!
  ЧуЌе се далека тут®ава тенкова коЌи се приближаваЌу, а авиони зуЌе на небу. А мо·на опсадна оруђа ве· тут®е. Од хитаца високоексплозивних граната, грудве зем е и растоп еног трав®ака бацаЌу се високо у небо. Ево она чита битку. МаЌор Владимир МихаЌловски у рукама држи трофеЌни двоглед, посматраЌу·и приближава®е челичне фашистичке лавине. ПокушаваЌу да отераЌу пионире у позадину, али не желе да оду и траже пушке у руке за борбу.
  ОружЌа нема дово но за све, иако су овдаш®а деца донела ловачке пушке, па чак и спортске лукове. Сви желе да се храбро боре и победе. И не·е и·и умриЌети са пос ед®ом миш у на Ота¤бину.
  МаЌор МихаЌловски даЌе наређе®е:
  - Не отвараЌте ватру без команде!
  Заиста, имаЌу само две "четрдесет петице" за цео бата он, што значи да Ќе шанса да пусте Фрице ближе.
  Напред, као што Ќе обичаЌ међу нацистима, наЌзашти·ениЌи аутомобили; тенкови Т-4 и самоходне топове "Хунтер". Требало би да уступе место лакшим возилима и пешадиЌи коЌа мало заостаЌе.
  Аутомобили и мотоцикли нациста повремено успораваЌу из страха да не пробиЌу напред ....
  Али пионир єулиЌе Петров доказуЌе да нису остали овде узалуд. Оскудна противоклопна мина, намазана дома·им лепком, а на врху трав®ака коЌи Ќе помо·у жице чини невид ивом, кре·е се између па®ева, тачно испод гусенице Т-4.
  Челичне плоче гусенице леже на смртоносном поклону. ЕксплозиЌа се не чини превише Ќака, али гусеница Ќе откинута, а нацистички тенк почи®е да се дими и кружи око тор®а.
  Други дечаци користе сличне уређаЌе. Пошто Ќе немачка пешадиЌа кукавица, а тенкови и самоходне топове беспомо·ни испред, онда ·е бити каж®ени за ово.
  Чувени "Ловац", ниске силуете и снажног оклопа, личи на сп оштену кор®ачу. Ова самоходна пушка поЌавила се недавно на совЌетско-немачком фронту. Због добрих возних перформанси, топа коЌи може да пробиЌе пристоЌну уда еност и прежив ава®а у борби, Ловац Ќе одмах постао парабола у Ќезицима.
  Али трагови су му и да е обични, али широки... Ипак, Ќош Ќе бо е поткопати дно аутомобила и натерати га да исп уне унутраш®ост помо·у резервних делова.
  Ево разбиЌеног "Хунтера", попут гусарске фрегате са полом еним кормилом, клизи у страну и гура га о Т-4. И оба челична ковчега на гусеницама почи®у да светле, а после неколико тренутака експлодираЌу од детонираЌу·е мунициЌе.
  Ве· Ќе десетак возила сред®е тежине стало полом ених и беспомо·них.
  Али иза ®их остатак штапа, посебно броЌни оклопни. Овде самоходни пишто  "Хунтер" додаЌе брзину и ... пада у прикривену Ќаму. Само гусенице вире одозго и беспомо·но се кре·у.
  Пионири се радуЌу. Негде у ископаним Ќамама дома·и експлозив. ИзрађуЌе се на занатски начин. Наравно, слабиЌи од динамита, али да би се онемогу·ио до®и строЌ Ќе дово но.
  Фриц има велике губитке, оклопни транспортери отказуЌу, неки пролазе кроз опасне зоне, али их дочекаЌу баца®ем граната и експлозива.
  Овде су чак и брзи, млади борци правили мале катапулте. БацаЌу специЌалну вре·у дестилованог дрвеног духа помешаног са елементима барута.
  Када Ќе погођен, та®и оклоп нацистичких транспортера попушта, због чега посаде пламте плавим пламеном. Луди од бола, Фриц вичу срцепараЌу·е и разилазе се лица искрив ених од ужаса.
  Неки од ®их чак напуштаЌу опрему...
  Штета Ќе само што Ќе много неприЌате а, нека возила, зап ускуЌу·и све митра еском ватром, прилазе рововима.
  И наиђу на Ќежеве ... АлесЌа, у међувремену, режира четрдесет пет. Наравно, не·ете директно узети Т-4 и "Хунтер", али можете пробати са стране. О оклопним транспортерима нема шта да се каже. Сви ·е провалити и правити подове од усиЌане металне п увачке крви!
  Пишто  малог калибра има много предности у односу на велики - брзину па бе, лако·у камуфлаже. И знаЌу да бираЌу ци еве.
  Нацисти режу, див ачки као хиЌене. А међу совЌетским момцима има мртвих и ра®ених. Посебно Ќе трагично када гину млади борци коЌи су тек почели да живе. Ево Ќедне веома младе пионирке, коЌа Ќедва да Ќе подигла пакет експлозива, Ќури са ®им испод гусеница сред®ег тенка Т-3. Ружна кутиЌа са дугачким, али наизглед танким деблом скочи и откине са ®ега четвртасту кулу.
  И борци поново бацаЌу гранате, а митра ези почеше да закуваЌу мотоцикле коЌи пузе. А главе нацистичких воЌника пуцале су као зреле треш®е оборене градом.
  А резервоари за гас великих мотоцикала експлодираЌу, избацуЌу·и токове силовите ватре. Чини се као да се дешава побуна паклених духова. Ево неколико оклопних транспортера коЌи се такође придружуЌу своЌим несре·ним колегама.
  АлесЌа показуЌу·и на "Хунтер" ци а на до®и део трупа. Тешко Ќе сти·и тамо, али ово Ќе Ќедина шанса да се пробиЌе немилосрдни самоходни топ. Глатко крета®е прста, а затим окрените.
  Пишто  даЌе благи трзаЌ, а фашистичка машина се дели на пола. И застава са кукастим крстом пада у крваво блато.
  АлесЌа шапу·е:
  - Правда захтева жртву, доброчинство захтева донациЌе, а успех праведне ствари захтева жртву!
  Заокрет, тоб¤иЌа се одмара гола да би бо е осетила биоритме Зем е, и дах траве табанима и поново пуца, удараЌу·и подмукли Т-3 у зглоб.
  Види се да су скоро сви сред®и тенкови нацистичке армаде ве· став ени из погона. Овде Ќе пото®ег уништио дечак пионир, упркос повреди, гурнуо Ќе буре, са мешавином експлозивног карбида, уг ене прашине, пи евине са малом количином фосфора. єуначко дете више ниЌе имало снаге да гурне цев након пробоЌне ране, а ®егов друг АндреЌ, прекрстивши се у бекству, гурнуо Ќе под точкове Ќуришни самоходни топ Шмел од четрдесет тона. Ударни топ калибра 150 милиметара Ќе пуцао и остао подигнут. И душе пионира, лепршаЌу·и из поцепаних тела, Ќурнуше у сре·но небеско царство, где никада нема наси а и бола.
  Преживели фашистички транспортери, пошто су изгубили подршку своЌих тежих колега, почели су да се вра·аЌу... Утихнула Ќе хука Вагнерове музике и почео Ќе општи лет.
  Владимир МихаЌловски, бришу·и крв са чела, рекао Ќе:
  - Руски ратник може да умре стоЌе·и, али никада не·е живети на коленима! РусиЌа можда крвари, али никаква крв не·е окрварити нашу храброст и оданост Ота¤бини!
  И преживели пионири то потврђуЌу... Иако су многи од ®их ве· опечени и повређени.
  А АнастасиЌа Ведмакова и Акулина Орлова се боре на небу, спремне су да се такмиче са хва еним Марсе ем, коЌи Ќе ве· постигао више од четири стотине оборених летелица, за коЌе Ќе добио пети степен Витешког крста Гвозденог крста са златним храстово лиш·е, мачеви и диЌаманти.
  Али девоЌке су очигледно решене да се озби но боре. Ево их у истом бикиниЌу и босоноги се боре. И пробити авионе Луфтвафеа.
  АнастасиЌа голим прстима упери пушку у мету, обори фашисту и каже:
  Наша вера Ќе велика
  ТраЌа·е заувек!
  И намигуЌе свом партнеру. Акулина такође обара фашисту, удара га, врло прецизно голим ногама и вришти:
  - За величину идеЌа комунизма!
  И показуЌе своЌе бисерне зубе. Таква девоЌка Ќе борбена и образована.
  И блиста зубима.
  АнастасиЌа, обараЌу·и Ќош Ќедан немачки авион, на свом єак-9, агресивно шкрипи:
  - Руски орао над планетом,
  Раширивши крила полете·е...
  НеприЌате  ·е бити позван на одговорност
  Би·е поражен, слом ен!
  Акулина то во но потврђуЌе обараЌу·и противнике:
  - Би·е слом ена!
  Мада су се, наравно, међу Немцима поЌавиле и лепе асове. Албина и Алвина се боре на наЌновиЌем МЕ-309. Такви борбени ратници су крали.
  И они са невероватном агилнош·у обараЌу совЌетске авионе. МЕ-309 Ќе веома мо·ан авион наоружан са три ваздушна топа калибра 30 мм и четири митра еза. Против таквог чудовишта руски аутомобили не могу да одоле.
  Ако оборе, обараЌу без сажа е®а.
  Албина Ќе уз помо· голих ножних прстиЌу певала авионски топ на мети. Ударио неприЌате а и зацвилио:
  - За победу Тре·ег РаЌха!
  И показала Ќе своЌ Ќезик.
  Алвина Ќе такође потукла неприЌате а. Одсекла Ќе совЌетске єак-9 и загугутала:
  - За велике границе наше воЌске!
  И намигнула приЌате има.
  Туче, добиЌа®е рачуна и Хафмана. Он Ќош ниЌе Ќедан од великих асова, али убрзано напредуЌе. А можете ре·и и чудовиште пакла.
  Немци се, додуше споро, и са великим губицима, кре·у дуж обале Волге, приближаваЌу·и се КаспиЌском мору.
  . ПОГЛАВЉЕ 2
  Снаге су биле очигледно неЌеднаке. Посебно Ќе сметала фашистичка авиЌациЌа. Фоке-Вулф Ќе ушао на фронт у великом броЌу и ®егово мо·но оружЌе и брзина постали су проблем за Црвену армиЌу. Поред тога, оваЌ аутомобил Ќе било превише тешко срушити. Она Ќе издрж ива и тешко оклоп ена.
  МЕ-309 се такође показао као неприЌатно изненађе®е за совЌетске пилоте и брзином и оружЌем. И прилично Ќе растурио совЌетске Ќединице.
  Бомбардовани совЌетски положаЌи и нови бомбардер єу-288, веома мо·на машина. Носио четири тоне бомби под нормалним оптере·е®ем, а шест тона у верзиЌи за пу®е®е. И поштено Ќе добио совЌетске Ќединице.
  Ромел Ќе такође показао своЌу класу као командант, међутим, као и Маинстеин.
  Све ближе и ближе Немци су се приближавали Астрахану. И, неочекивано за совЌетску команду, Фриц Ќе кренуо у офанзиву дуж Волге у правцу Камишина. Био Ќе то храбар али мо·ан потез. И док их Ќе било тешко зауставити.
  Али одбрана Црвене армиЌе Ќе и да е Ќака... За неде у дана, нацисти су напредовали педесет километара и били заустав ени.
  Дочекали су их контранапади, совЌетске Ќединице ....
  Истовремено, єапанци су покушали да развиЌу офанзиву против Алма-Ате. А тада су биле у Ќеку жестоке борбе.
  ДевоЌке су се бориле равноправно са мушкарцима, а можда и бо е од ®их.
  Маргарита МагнитнаЌа и ТатЌана БулатнаЌа - прелепе девоЌке, испа ене из митра еза.
  Оборили су самураЌе и певали:
  - Да се не растаЌемо од сна
  Први корак у животу Ќе...
  Опет видиш изнад Зем е,
  Вихори бесних напада!
  Маргарита Ќе голим прстима бацила убилачку гранату, поцепала єапанце и певала:
  - Нико нас не·е зауставити
  Нико нас не·е победити...
  Закопати ·емо Вермахт у зем у,
  Наше приЌате ство Ќе монолит!
  ТатЌана, пуцаЌу·и на неприЌате а, сложила се:
  - Заиста монолит!
  єапанци напредуЌу на Алма-Ату. ИмаЌу много воЌника и разне резерве. Ово су борбени момци. Али девоЌке их покосе. ОчаЌнички се боре.
  ТатЌана БулатнаЌа Ќе бацила Ќош Ќедну гранату, растргала самураЌа и запевала:
  - За моЌ велики успех!
  И намигнуте очи, боЌе сафира. Весела девоЌко, не говори ништа.
  А Маргарита ·е, голом петом, узети и бацити дар смрти, разбиЌаЌу·и Ќапанске воЌнике.
  И певаЌ:
  - Све Ќе помешано, испреплетено, у вртлогу пат®е нево а!
  И опет баца голе прсте, лимун на єапанце...
  Гола до поЌаса и боса ратница Оксана допузи до ®их и прогура кутиЌу граната, шапу·у·и:
  - Би·е кул девоЌке!
  И сва три ратника певаху:
  - СамураЌ Ќе полетео на зем у, под притиском челика и ватре!
  А лепотице се боре са великом жестином. Не узалуд су прошли кроз ватру и воду и бакарне цеви.
  Овде Оксана баца гранату босом ногом, погађаЌу·и Ќапански лаки тенк Цхикха. Па, то Ќе сЌаЌан ци .
  Маргарита, пуцаЌу·и на неприЌате а, певала Ќе:
  - Можете веровати у одсуство вере! Можете учинити одсуство случаЌа!
  ТатЌана Ќе логично приметила:
  - То што кажете Ќе парадокс!
  Маргарита Ќе голим прстима бацила гранату и логично приметила:
  "Зар гениЌе ниЌе приЌате  парадокса?"
  ТатЌана се окренула, покосила самураЌа и сложила се:
  - Наравно, приЌате у!
  А ратници су то узели и праснули у смех... Боре се девоЌке, а говоре шта Ќош... НиЌе ¤абе РусиЌа памти како су се девоЌке бориле!
  Оксана се, наравно, бори на наЌвишем нивоу. И пуца са разних тачака, а девоЌка се врти као врх.
  Ово су лепотице, никоме ништа не·е уступити. И глодати издаЌу, заЌедно са самураЌима.
  Води ватру и Анђела. ДевоЌка Ќе такође агресивна и црвенокоса. Ратници више воле да се босу боси и да изводе подвиге колосалних размера.
  Анђела прелази на ред и кроз смех каже:
  - Ми ·емо смело у борбу,
  За мо· СовЌета!
  И голим ножним прстима баца убоЌити лимун.
  Борбе траЌу и сада престаЌе Ќуриш єапанаца....
  Ве· Ќе краЌ четрдесет тре·ег Ќула. Нацисти су се приближили самоЌ делти Волге и на ®оЌ су покренуте борбе.
  Елизабет и ®ена посада се очаЌнички боре. На фронт су почели да стижу и први тенкови Тигар-2. Слични су "пантеру" и "лаву", али нешто између. Такође са угловима рационалног нагиба оклопа и топом дуге цеви калибра 88 мм 71 ЕЛ. Тежак шездесет осам тона, по оклопу близак тенку "Лав", али мало ма®и по величини.
  Велики тенкови, не·еш ништа ре·и.
  Елизабета и девоЌке лове Немце. ПробиЌаЌу се кроз Т-4 и циче:
  - Слава идеЌама светлих година,
  ВапаЌ пионира увек буди спреман!
  Рецимо да су ратници првокласни. И не само да се славно боре, него и певаЌу;
  УниЌа Ќе неуништива, народи слободни,
  НиЌе била груба сила и страх коЌи су се окупили...
  И добра во а просве·ених  уди,
  И приЌате ство, светлост, разум и храброст у сновима!
  
  Слава нашоЌ слободноЌ ота¤бини,
  Мо· ствара®а Ќе ослонац заувек!
  Законита сила, во а народа,
  Уосталом, за Ќединство - прост човек!
  
  Кроз олуЌе нам Ќе засиЌало сунце напретка,
  Кроз олуЌе и невреме Ќурили смо напред...
  Померамо планине, као без тежине,
  Цео свет, озарен комунизму, долази!
  
  Слава нашоЌ слободноЌ ота¤бини,
  Мо· ствара®а Ќе ослонац заувек!
  Законита сила, во а народа,
  Уосталом, за Ќединство - прост човек!
  
  Народи планете су уЌеди®ени као бра·а,
  Будисти, муслимани приЌате и заувек!
  Нека слава разума, велико име,
  Сви народи света су породица!
  
  Слава нашоЌ слободноЌ ота¤бини,
  Мо· ствара®а Ќе ослонац заувек!
  Законита сила, во а народа,
  Уосталом, за Ќединство - прост човек!
  ДевоЌке лепо певаЌу, а Ќош бо е се боре, и изводе такве подвиге. Иако историЌу пишу победници и не зна се да ли ·е остати упам·ени ако рат буде изгуб ен?
  Аленка са своЌим батериЌама, са екипом девоЌака, покушава да обузда неприЌате е на делти Волге. И она показуЌе за шта су лепоте у принципу способне.
  И заиста могу много.
  А®ута пуца босим ногама и урла:
  - Слава временима комунизма!
  И тако Ќе цела батериЌа узела и запевала сложно, пуним гласом;
  Боримо се за бо у судбину
  Да  удима олакшамо живот...
  И уништи проклету хорду
  Да буде ма®е злих противника!
  
  Изнад нас Ќе херувим златокрили,
  За славу наше маЌке РусиЌе...
  Народ РусиЌе веруЌе непобедивим,
  И учини све на Зем и лепшим!
  
  Дато нам Ќе да се боримо за ота¤бину,
  ЧуваЌу·и величину ота¤бине...
  А живот Ќе понекад само филм
  Иако би требало да буде одраз раЌа!
  
  Сви  уди треба да остваре сан,
  Разумно веровати у комунизам...
  Да буде више сре·е на Зем и,
  А пожари реваншизма нису дошли!
  
  Наш цар, велики гениЌе Пугачов,
  Подигао Ќе се аке на свету борбу...
  Сваки посао ·е бити на рамену,
  И воли девоЌку босоногог момка!
  
  Постат ·емо Ќош Ќачи од ђавола
  Када померимо хоризонте науке...
  Сп оштен под копитима зликовца,
  Иако крв шик а из поцепане аорте!
  
  Да, то су наши прави приЌате и,
  Ота¤бину можемо учинити сре·ниЌом...
  Народи веруЌу да цела Ќедна породица,
  Велика светла РусиЌа!
  
  ГледаЌте  уде храбро у хоризонт,
  Не даЌ да зли облаци прекриЌу небо...
  Да·емо неприЌате у победнички резултат,
  И би·еш, сре·ни Ќунак у борби!
  
  Не знам реч кукавица
  Ми Руси уопште нисмо инфериорни...
  Ми Сварог имамо белог Исуса,
  И заувек ·е уживати у маЌу!
  
  ДевоЌке и дечаци у округлом плесу,
  Ми босоноге девоЌке улазимо...
  За нас, на краЌу краЌева, свемогу·и Бог Род,
  Не буди дечак папагаЌ без мозга!
  
  И Ле®ин нас Ќе инспирисао да се боримо,
  Мудри Ста ин Ќе благословио подвиг ...
  Мо·ни херувим ·е раширити своЌа крила,
  А наши миши·и су Ќедноставно направ ени од челика!
  
  Величанство Ота¤бине би·е у
  Да смо ми такви ратници код Бога...
  Овде ·емо потврдити славу челичним мачем,
  КоЌи Ќе штит искован код Сварога!
  
  Укратко, буди веран Господу,
  У славу пресветле РусиЌе...
  Знамо само витезове орлове,
  Иза нас Ќе Бели Бог Христос МесиЌа!
  Овде, од тачног поготка из пишто а, пали "лав". Да, нацистима Ќе то посебно на роговима.
  Док траЌу битке, онда деца не губе време.
  Даша и Васка лутаЌу позадином немачких трупа. ГледаЌу како се опрема кре·е у колонама. Мотоцикли Ќуре, самоходи пузе. ПостоЌе броЌне трупе, ук учуЌу·и СС, и друге Ќединице.
  Васка Ќе приметио крета®е "Фердинанда", мо·ног немачког самохода, коЌи уништава тенкове.
  Дечак Ќе шапнуо девоЌци:
  - Изгледа да Фриц помера додатне снаге северно од Ста инграда.
  Даша Ќе са осмехом приметила:
  - Наши ·е их ионако самлети!
  Немцев из камиона  утито виче на момке. Деца се скидаЌу и трче, треперава, сива од прашине, голе, округле потпетице. Они такође могу дати ред за ®их.
  Дечак и девоЌчица су потрчали у жбу®е и скочили унутра. Даша Ќе са ентузиЌазмом приметила:
  - Партизани могу све!
  Са овим се сложио и Васка:
  - Наравно... Победи·емо сигурно!
  Даша Ќе певала са ентузиЌазмом:
  - ЧекаЌу победу! ЧекаЌу победу! Они коЌи жуде да раскину окове! Чека се победа, чека се победа! Успе·емо да победимо фашизам!
  Васка се спремно сложио са тим и зг®ечио гусеницу прстима босих ногу своЌе деце:
  - Ми Можемо! Рођени смо да остваримо баЌку!
  Даша Ќе намигнула и приметила:
  - И шта? Мислим да ·емо баЌку остварити, а Вермахт ·е постати прах!
  А деца су певала у хору из свег гласа;
  У име наше праведне зем е,
  Шта ·е комунизам дати универзуму...
  Би·емо верни своЌоЌ Ота¤бини,
  Утрчимо пут ка успеху, креативности!
  
  Путин Ќе владао РусиЌом као хероЌ
  Али орао Ќу Ќе оставио у лету ...
  Велики Фирер, наравно хемороиди,
  Али Ста ин значи и име!
  
  ВеруЌем да ·емо освоЌити Тре·и РаЌх
  НиЌе ни чудо што се Путин уселио у Ста ина...
  Изнад света Ќе херувим златокрили,
  А Сатана-Адолф Ќе сада луд!
  
  Немци имаЌу целу Европу на дохват руке,
  И Африка, и АзиЌа, и државе...
  А Адолф мисли да Ќе кул
  Али Фирер ·е бити каж®ен!
  
  За Хитлера Ќе РусиЌа као штала,
  Жели да направи своЌ...
  Али би·е, веруЌем да Ќе комунизам раЌ,
  єагоде ·е никнути, посеЌане гредице!
  
  Не веруЌте, наш народ уопште ниЌе слаб,
  Али превише Ќе Фрица зароб ено...
  А Словена уопште не познаЌеш као роба,
  У име наше маЌке РусиЌе!
  
  И Ле®ин нас Ќе инспирисао на подвиг,
  Показао ми Ќе како да радим ствари...
  Пошто Ќе Бог заправо Ќедан,
  Али у комунизам треба храбро да веруЌемо!
  
  Не, немоЌте подле·и руском неприЌате у,
  Уосталом, са нама Ќе Бели Бог - Творац васе ене ...
  помо·и ·у тоЌ ота¤бини у борби,
  Да у успеху живота буде непроме®ен!
  
  Колико далеко можете убити во ене?
  Нажалост, рату нема краЌа...
  Тако проређена у биткама наше воЌске,
  Урадите нешто чега се не·ете стидети!
  Ово Ќе добра песма младих ратника. Запевали су Ќе, и поново кренули, граб аЌу·и прашину дуж стазе голим, жу евитим петама.
  Деца су била весела и спо а задово на животом. Иако мршава, лица су ЌоЌ препланула као чоколада, а коса Ќе, напротив, светла. СЌаЌни момци.
  єедан од Немаца на мотоциклу их Ќе звао од ми а. И понудио чоколаду. Гладна Даша испружи руке, али Ќе Васка повуче за рукав:
  - НемоЌте се понижавати!
  Паметна девоЌка пронађена
  - Бо е да уЌединимо нацисте!
  Ова идеЌа се допала Васки, коЌи Ќе и сам од коже и костиЌу. А тражио Ќе и чоколаду.
  Хитлер Ќе климнуо главом и пухнуо на слом еном руском:
  - ПеваЌ дечко!
  Васка климну главом и надахнуто запева;
   ПартиЌа Ќе окупила целу РусиЌу,
  Штити бескраЌна по а...
  На краЌу краЌева,  уди веруЌу таквоЌ сили
  Слава совЌетскоЌ зем и!
  
  Ста ин Ќе наЌвиша награда,
  Ста ин Ќе лет мудрости...
  Морате се храбро борити за ®ега.
  Сви  уди прате Ста ина!
  
  Дато нам Ќе крила весе а,
  Имамо велику во у...
  Ста ин Ќе радост изоби а,
  Слава велика зем о!
  
  Ста ин Ќе наЌве·и у свемиру,
  Ста инов златнокрили херувим,
  Наш народ са непромен ивом сре·ом,
  ВеруЌте, заувек непобедиви!
  
  Ста ин Ќе дао спас  удима,
  НаЌве·и орао на свету...
  За нашу ота¤бину и слободу,
  Раширио Ќе своЌа крила над зем ом!
  
  Нема више од блиставог Ста ина,
  Он Ќе велики као просто бели Бог...
  Борити се пеном и побеђивати,
  Фирера ·е ускоро стрпати у ковчег!
  
  ОдаЌу·и почаст нашоЌ Ота¤бини,
  ЗнаЌ Ќе лепшу да не нађеш...
  Ускоро ·емо живети у комунизму,
  И немамо другог пута!
  
  Ста ин Ќе понос целе планете,
  Ста инов безгранични комунизам...
  Опева·е се дела ®егова
  Фашиста Ќе потпуно уништен!
  
  Ста ин прославио РусиЌу,
  Ста ин Ќу Ќе подигао изнад звезда...
  Он Ќе подигао империЌу до врха,
  Ста ин Ќе само идеал!
  
  Ста ин осваЌа универзум
  Има велику звездану флоту...
  Огледи ·е бити на поуку
  Ста ин ·е довести до комунизма!
  
  За РусиЌу Ќе Ста ин сунце,
  У тами жестоко сиЌа...
  Глас девоЌке Ќе гласан
  Нема лепшег вође на зем и!
  
  Ста ин Ќе оличе®е Сварога,
  Ста ин Ќе створио мо· РусиЌе...
  Налази Рода у срцу -
  НаЌве·и маЌстор!
  
  Нема  епшег вође на циЌелоЌ Зем и,
  Ста ин Ќе наЌве·и човек...
  ХаЌде да створимо сре·у у нашем универзуму,
  Бесни зликовац Ќе уништен!
  
  МоЌи синови и комсомолци,
  За Ота¤бину, заЌедно у формациЌи...
  На краЌу краЌева, ви девоЌке сте Ќаче од тигрова,
  Са нама Ќе драги гениЌе Ста ин!
  
  Достигну·а се не могу рачунати,
  Летимо као стрела...
  Наша блистава РусиЌа,
  Ота¤бина иде у комунизам!
  Даша Ќе певала заЌедно са Васком и деца су добила све тако звучно и лепо.
  А они су Ќош плесали, газили своЌу препланулу, обу·у децу, и ве· у марту газили по снегу, босим ногама.
  Немцу, коЌи ниЌе баш разумео руски, песма се допала, па Ќе из торбе извадио сви®ску конзерву и пружио Ќе деци.
  И климну главом са одобрава®ем.
  - Зер Гут!
  Момак и девоЌка се поклонише и кренуше да е. ИмаЌу само Ќеданаест година, али су паметни и Ќаког пам·е®а. Прикупите тачне информациЌе. А Ќедном Ќе светлокоса ДариЌа, чак и у корпи, донела мину Немцима. Она Ќе паметна девоЌка и добро зна ®ихов Ќезик. Нису ни помислили да тако лепо дете са седом косом и плавим очима може донети смрт.
  И ово Ќе успело...
  Ево их опет, уживаЌу у немачким чоколадама, а расположе®е им Ќе весело...
  ДариЌа Ќе са осмехом приметила:
  - Ако победимо нацисте, сагради·у себи троспратницу, од мермера и са фонтаном!
  Васка се закикота.
  - Хо·еш ли постати буржуЌ?
  ДевоЌка Ќе одговорила:
  -Не! Само ·у имати своЌ комунизам!
  Васка се опет смеЌао и певао;
  Кад су буржуЌи отишли у моЌу зем у,
  Ку·е су спа ене, девоЌке посечене...
  Чинило се да су нуле преброЌане,
  Момци су обриЌани на нулу!
  
  Храбри Кибалчиш узе пушку,
  И придружио се НародноЌ воЌсци...
  Али он Ќе издао планове за све Малцхисх-Бад Бои,
  Ко се одрекао бурета за пекмез!
  
  И ево Ќа висим на сталку, дечко,
  Муче ме бичем и иглама...
  Као одговор, смеЌем се у лице, Ќа сам ¤елат -
  И веруЌем да ·е Ота¤бина постати раЌ!
  
  Животи®е су ми испекле пете ватром,
  Дете Ќе Ќако претукла струЌа ...
  Али веруЌте ми, брашно ниЌе ништа,
  Тако да Ќе победио црвени буржуЌ!
  
  Кости ломе, зли метал Ќе укопао,
  На сталку, ¤елати ме тетураЌу...
  Али Ќа веруЌем у то, дечак Ќе са®ао
  Да трчим по Берлину у маЌу!
  
  ВеруЌем да ·е друг Ле®ин водити
  Бесплатно, Варшава, Праг, Лондон!
  Ускоро ·емо обЌавити победнички резултат
  А над Берлином црвена застава поносно!
  
  Сада детету Ќош горе пете,
  Ђон, коЌи Ќе скоро увек бос ...
  И бич снажно удари по леђима,
  Вероватно си мама ве· седа!
  
  Али не·у се предати овим ¤елатима,
  Не·у тражити веру, знаЌ милост...
  Нека кат бич стрмо с рамена,
  Знам да ·е Ле®ин дати, веруЌте у награду!
  
  Кибалчиш се смеЌао под муче®ем,
  НиЌе открио таЌне, умире поносно...
  У паклу заувек тако вришти Бад Бои,
  Демони му сипаЌу смолу у грло!
  
  Ле®ин Ќе са нама, видиш заувек,
  И пламен гори у мом срцу...
  Остваре®е великог сна
  Би·е црвена застава изнад целе планете!
  ДариЌа Ќе звиждукала и лупкала босом ногом:
  - Велики! Да ли сте га сами компоновали?
  Васка климну главом.
  - Да! Његова прича Ќе оставила велики утисак на мене!
  ДариЌа климну главом и примети:
  - Се·ате ли се како су полицаЌци ухватили вас и мене и боси нас протерали по хладно·и кроз снег, а онда су нас ишибали, а танким гранчицама намазали пете.
  Васка Ќе спремно потврдио:
  - Било Ќе тако.... Боле те пете и боле рамена када висиш на сталку. Али ниЌе било доказа против нас и...
  ДариЌа Ќе уз уздах приметила:
  - Да, али пандури су хтели да се смрзнемо на смрт. Али када су ме ударили флашом по глави, босом ногом сам захватио комади·. А онда Ќе то пренела на своЌе руке. Онда сам пресекао конопац за себе и за тебе.
  Васка климну главом.
  - Да, било Ќе... Ужасно, међутим. Али знате, на хладно·и, пликови од спа ених табана не боле! А кад смо после изашли, на нама Ќе све зарасло као на псима!
  ДариЌа Ќе спремно потврдила:
  - Да нас добро лечи! Напунио сам тако грубе табане да се не плашим да ходам по уг ев у!
  Васка, надимаЌу·и се, рече:
  - И Ќа исто! Ми смо пионири, деца комунизма!
  ДариЌа Ќе потврдила:
  И сигурно ·емо победити!
  Момак и девоЌка су певали:
  У победи бесмртних идеЌа комунизма,
  видимо буду·ност наше зем е...
  И црвена застава, наша ота¤бина,
  Увек ·емо бити несебично верни!
  . ПОГЛАВЉЕ 3
  Почетком августа 1943. Немци су ипак изашли, савладавши тврдоглав отпор совЌетских трупа ка КаспиЌском мору. Ово Ќе заиста велико достигну·е за Фрице. КоЌа Ќе остварила наЌве·е дивиденде. Сада Ќе Кавказ био одсечен копном од главног континента.
  Успех су постигли и Турци, коЌи су после тврдоглавих борби коначно заузели Батуми и довршили опко ава®е єеревана. Дакле, након што Ќе теме но притиснуо совЌетске трупе у Закавказу.
  ПоложаЌ СССР-а постао Ќе веома тежак. И Ста ин Ќе наредио да се крене у офанзиву на северу како би се пробио коридор до гладног, умиру·ег, али Ќош не преданог Ле®инграда.
  Почео Ќе напад на Тихвин. Тамо су бачене значаЌне снаге, иако штаб ниЌе имао дово но резерви. СитуациЌу Ќе закомпликовао долазак шведских, наводно доброво ачких дивизиЌа на фронт, коЌе су учврстиле ®ихове позициЌе.
  Да, и Немци су озби но оЌачали ...
  Борбе су се одвиЌале од десетог августа, совЌетске трупе су напредовале десет километара у прва три дана битке. Овде Ќе четрнаестог августа први пут у борбу ушао немачки тенк Маус. Не баш успешан развоЌ тежак сто осамдесет осам тона. Истина, ауто Ќе возила озби на посада, веома борбене нацистичке девоЌке.
  Агнес, Адала, Ангелина, Агата, Афродита - пет лепотица Тре·ег РаЌха са словом "А". И како се боре на Маусу и пуцаЌу из две пушке одЌедном.
  Експлозивне фрагметне гранате испа уЌу се из краткоцевног топа калибра 75 мм, а теже из топа калибра 128 мм, показуЌу·и ударну мо·.
  Агнес пуца голим прстима и исклесаним ногама. Удара се у совЌетски ауто, буквално скидаЌу·и му тора® и цичи:
  - єа сам свемирска девоЌка!
  Адала ша е хитац нагазном мином и шкрипи:
  - А Ќа сам акробатац, поцепаЌте целу посаду!
  А такође девоЌка користи голе ножне прсте. СовЌетске тридесет четири гранате погодиле су Маус, али су се одбиле као грашак. Ауто Ќе добро зашти·ен. И не можеш Ќе лако ударити. Шко ке лете из ®е као тениске лоптице, а чак ни са великим калибром таквог чудовишта не можете да се пробиЌете.
  А девоЌка Ќе упуцана из противавионске пушке, не дозво аваЌу·и неприЌате у да се приближи.
  Агата Ќе такође опалила голим прстима и зарежала:
  - Нек удари моЌ мач, бичева·емо душмане!
  Адала Ќе агресивно потврдила, шутираЌу·и веома прецизно:
  Ми смо ратници светлости и зем е!
  Ангелина Ќе тукла голим прстима, разбила совЌетски тенк Т-34-76 и викала:
  - За велике победе!
  Афродита Ќе такође погодила проЌектилом, тешким као гомила, здробила совЌетски Т-60 и зацвилила:
  - Свети рат ·е бити наша победа!
  Агнес Ќе тукла голом петом, разбиЌаЌу·и пред®и оклоп неприЌате а и рекла:
  - Застава царска напред - слава палим Ќунацима!
  Ове девоЌке су прилично гадне и убоЌите. И ниЌе узалуд да их не можете про·и. Захва уЌу·и босим ногама и телесним бикиниЌама, пуцаЌу без промашаЌа. Што значи да се не могу тако лако победити.
  Страшни "миш", бачен убоЌитим оружЌем, и никоме ниЌе дао шансу.
  Ук учуЌу·и КВ сериЌу.
  Али ако постоЌе Немице коЌе се боре тако тврдоглаво и успешно, онда постоЌе девоЌке совЌетског нивоа - хероЌи.
  Ево, на пример, Наташе са своЌим партнерима. ИмаЌу само скромни самоходни топ-85 коЌи Ќе управо стигао на фронт. А девоЌке ве· силно туку нацисте на ®ему.
  Наравно, лепотице су босе и у бикиниЌу. И разбиЌаЌу нацисте теме но, као ма ем коЌи удара у комаде стакла.
  И ово Ќе веома незаборавно када такве девоЌке покажу наЌвиши ниво орловског лета.
  Наташа пуца голим прстима и разбиЌе Пантера, након чега виче:
  - За велику Ота¤бину!
  И показа·е своЌ Ќезик!
  ЗоЌа такође млати неприЌате а. Удари га Ќако Ќако. Ломи·е оклоп и брб ати:
  - За славу комунизма!
  Августина се такође жестоко бори, а ако притисне неприЌате а, чини то врло теме но. Ломи и урла®е:
  - Слава комунистичком свету!
  Долбанет и Светлана. И веома прикладно такође. Са голим ножним прстима. Зломи неприЌате ски оклоп и шкрипи:
  - За величину комунистичког света!
  И покаже своЌ Ќезик...
  Овде су девоЌке, осе·аЌу·и се надахнуто, певале, компонуЌу·и у покрету;
  Лепотице нападаЌу боси
  Тако лепе девоЌке трче...
  Ако Ќе потребно да ударите Фрица песницом,
  Или га разбиЌте митра езом!
  
  ДевоЌке не сум®аЌу
  Они ·е сахранити мртве нацисте...
  И тешко ·е га избити с ногу,
  А негде завиЌаЌу вукови месождери!
  
  РусиЌа Ќе реч за воЌнике
  Кад веруЌеш да не·е бити бо е...
  Иако понекад суморно поравна®е,
  Где триЌумфуЌе зао црни Каин!
  
  Не веруЌте, комсомолци не трче,
  А ако трче, онда само у напад ...
  И сви нацисти ·е бити убиЌени одЌедном,
  А Фирер ·е све поди·и на камено цепа®е!
  
  РусиЌа Ќе моЌа домовина
  Она Ќе блистава, Ќедноставно лепа...
  Ко Ќе кукавица не вреди ни руб а,
  А са ратником Ќе опасно расправ ати!
  
  Али знаЌ да ·емо победити нацисте,
  Не·е зло завладати на престолу...
  Изнад нас Ќе херувим златокрили,
  И Бог Сварог са величином у круни!
  
  Ко Ќе кукавица, веруЌ ми, слаб роб,
  Његова судбина Ќе Ќедна - да трпи увреде ...
  Данас бравар, сутра си маЌстор,
  И сами можете да тучете леђа другима!
  
  ДевоЌке имаЌу снагу, само вулкан,
  Она понекад и снажно руши планине ...
  Рат бесни злим ураганом,
  И смрт  удске расе, искрено коси!
  
  Па ·у вам искрено ре·и витезови,
  єаки смо кад смо ми Руси уЌеди®ени...
  Потребна Ќе ужина за ви ушку и нож
  Ми смо витезови у биткама непобедиви!
  
  Каква Ќе вера наша, у Господа Христа,
  Иако Ќе Лада такође поштована ...
  Друг Ста ин нам Ќе као отац,
  А место комунизма би·е раЌ!
  
  Уста·е онаЌ ко Ќе био када Ќе умро,
  И поста·емо лепши и мудриЌи ...
  И наравно човек Ќе веома поносан,
  Иако понекад носи глупости!
  
  У  убави наша ота¤бина Ќе као звезда,
  ВеруЌте ми, она никада не·е иза·и...
  Остваре®е великог сна
  Би·е мира и сре·е у целом универзуму!
  
  єа волим МариЌу, свето поштуЌем Ладу,
  Сварог Ќе леп и Перун Ќе велики ....
  Волим Исуса и Ста ина
  Мила су ми света лица икона!
  
  Када ·е прави раЌ
  Обистини·е се, веруЌте ми, све наде...
  СвоЌе срце даЌеш ота¤бини,
  Све ·е бити добро, Ќаче него пре!
  ДевоЌке су се добро бориле и добро компоновале. Шта са таквим ратницима, ниЌедан Хитлер ниЌе страшан за РусиЌу.
  Ипак, совЌетске трупе су се после десетодневних упорних борби ипак пробили до Тихвина.
  Борбе су се одвиЌале за сам град. Снаге, наравно, веома изЌедначене.
  Немци су освоЌили превласт у ваздуху и бомбардуЌу без престанка. СитуациЌу отежаваЌу стране дивизиЌе коЌе се боре на страни Вермахта. Посебно много италиЌанских делова.
  ПокушаваЌу да одгурну Црвену армиЌу од Тихвина. Али руске Ќединице воде тешке борбе. Ово им Ќе Ќедина, права шанса да спасу опко ени Ле®инград коЌи умире од глади. Храна се тамо може убацити само ваздушним путем, али Немци имаЌу Ќаке борбене авионе и то Ќе веома тешко урадити.
  А у другоЌ половини августа, нацисти су упали у Астрахан. И у овом граду совЌетске девоЌке су се бориле са великим хероЌством и храброш·у.
  Бата он босоногих девоЌака покрива оваЌ хероЌски град.
  Аленка баци бомбу босом ногом, па рафал, коси нацисте и изговара:
  - Ако Ќе жена сладострасна као мачка, онда ®ен муж има мишеве у глави!
  А®ута Ќе, пуцаЌу·и на Фрица, и такође бацивши бомбу босом ногом, цвркутала:
  - НаЌсветлиЌе идеЌе су суморне из политике сенке, када се спроведу!
  Алла, пуцаЌу·и на Фрица, и бацивши гранату, нокаутираЌу·и тенк голим прстима, прогунђа:
  - Жена Ќе лукава као лисица, а чак и лавом влада ако човек има ум петла!
  МариЌа Ќе, пуцаЌу·и из пишто а, и обараЌу·и Фрица, зарежала:
  - Бог може све, само жену надмаши у захтевима, Он Ќе немо·ан!
  МатрЌона, пуцаЌу·и на неприЌате а и бацаЌу·и голим прстима смртоносни поклон, забележила Ќе:
  - Жена, да Ќе мушкарац не би прогутао као удав, мора да има убод кобре!
  Аленка Ќе, настав аЌу·и да пуца на нацисте, духовито приметила:
  - Човек у свему може бити сличан Творцу, само га опонаша®е као маЌмуна не слика!
  А®ута Ќе пуцала на неприЌате а, а онда Ќе добро нишаним баца®ем гранате нокаутирала тенк и рекла:
  - Човек може да надмаши Свемогу·ег Бога само у самоуображености, па и онда ако га Ќе интелектуално створио питекантроп!
  Алла Ќе, настав аЌу·и да пуца веома прецизно на Фрица, издала:
  - Жена не жели да буде кокошка, али ®ен идеалан мушкарац Ќе петао!
  МариЌа Ќе, пуцаЌу·и на нацисте и прецизним баца®ем босе ноге, погодивши Пантера, приметила:
  - Жена лисица заиста има вучЌи стисак на мужЌаке даброва!
  МарусЌа, такође рафалом на нацисте, и даЌу·и пакет експлозива голом петом, издала Ќе:
  - У политици Ќе као у шуми, прождереш ли храст сви®у, ако зец прождере лисицу, ако магарац - три коже ·е пролити!
  Аленка, настав аЌу·и да изводи махниту пуц®аву, и обасипаЌу·и пешадиЌу фрагментираним лимуном, вакнула Ќе:
  - Што Ќе жена светлиЌа, то Ќе више лисица!
  А®ута Ќе такође пуцала на нацисте, покосила их, а голим прстима бацила гранату и цвилила:
  - Сивим  удима недостаЌе сива материЌа у мозгу, светле личности, сива у глави у великим количинама!
  Алла Ќе, пуцаЌу·и на неприЌате а, даЌу·и пакет експлозива голом петом, духовито издала:
  - Сив човек Ќе усам ен као вук, а ко зец нема покоЌа!
  МариЌа косе·и Фриц, духовито Ќе приметила:
  - Ако Ќе политичар велика лисица, онда му Ќе лавовски део обезбеђен!
  МарусиЌа Ќе опалила из бацача граната и бацила лимун голим прстима, цвиле·и:
  - Лисица-политичар одузима бирачу-врани могу·ност да Ќаше као сир у путеру!
  Аленка Ќе, настав аЌу·и да пуца из оружЌа, и голом петом подлегла пакету експлозива, викнула Ќе:
  - Ма®е Ќе звезда на небу него тумаче®а Светог писма!
  А®ута, пуцаЌу·и на нацисте, издала Ќе:
  - Џелат у црвеноЌ ха и, праведниЌи, политичар са елоквенциЌом!
  Алла Ќе, настав аЌу·и да пуца, логично приметила:
  - Џелат има наоштрену секиру, политичар оштру реч, први му разнесе главу, други кап е на мозак!
  МариЌа Ќе, настав аЌу·и прецизно да туче Фрица, и голим прстима бацаЌу·и Ќош Ќедан дар смрти, приметила:
  - Сецкати главе Ќе понекад хуманиЌе него капати по мозгу!
  Матрена Ќе, пресецаЌу·и нацисте, и бацивши бомбу голом петом, издала:
  - Ако вам политичари капну на мозак, чупа·ете косу од досаде!
  Аленка, пуцаЌу·и на немачког генерала и пробиЌаЌу·и се кроз ®ега, рече прете·и:
  - Говори политичара су као вода за испира®е мозга!
  А®ута, коЌа Ќе добро гађала неприЌате а и бацила лимун голим прстима, издала Ќе:
  - Шта Ќе наЌве·и Бог у политици, шта ствара безако®е!
  Ала Ќе, пуцаЌу·и на нацисте и голом петом бацивши пакет експлозива, издала:
  - Политичар увек гледа бирача као магарац лисичЌим погледом да оре!
  МариЌа, пуцаЌу·и на неприЌате а, и голим ножним прстима, бацаЌу·и гранату смртоносне снаге, испали:
  - Жена воли да разоткриЌе своЌе Ќадно тело да би се богатиЌе обукла!
  МарусиЌа Ќе испалила дугачак рафал, пресекавши Фрицову линиЌу и преде·у·и:
  - Боса жена брже обуче мушкарца, чак и ако ниЌе баш чизма!
  Аленка Ќе, воде·и прецизну ватру на нацисте, приметила:
  - Са голом женском потпетицом, лакше Ќе предети мушкарца на модним чизмама!
  А®ута Ќе испалила из бацача граната и рекла:
  - Да би добила модерне ципеле, жена мора прописно да "обува" мушкарца!
  Ала Ќе, туку·и нацисте рафалима и бацаЌу·и гранату на голе прсте, одговорила:
  - Жена коЌа не уме да на време оголи ногу оста·е заувек "поткована"!
  МариЌа Ќе, пуцаЌу·и на неприЌате а, и бацивши експлозивну пакова®е своЌом округлом петом, издала:
  - Пречесто, гледаЌу·и голе женске ноге, мушкарац ризикуЌе да се "обува" у ста®е скитнице!
  МарусиЌа, пуцаЌу·и прецизно на неприЌате а, и даЌу·и бомбу голим коленом, одговори:
  - Да не бисте заувек остали боси, морате на време да умете да изуЌете ципеле!
  Аленка Ќе, настав аЌу·и да пуца на нацисте, и одузимаЌу·и им дах, духовито издала:
  - Боса нога девоЌке Ќе бо а од осваЌачке церадне чизме!
  А®ута, настав аЌу·и да пуца са неугасивом прецизнош·у, приметила Ќе:
  - НаЌЌачи оклоп не·е одолети, пред нежном кожом, шармантним девоЌачким табанима!
  Алла Ќе, пуцаЌу·и на немачке осваЌаче, издала:
  - Жене се врло спретно босим ногама пе®у у мушки новчаник!
  МариЌа Ќе пуцала на нацисте, са великом прецизнош·у, и удараЌу·и их по главама, приметила:
  - НаЌлеп ивиЌи део женског тела за златнике, босе ноге и голе груди!
  МарусЌа Ќе, настав аЌу·и да пуца, без сажа е®а према нацистима, издала:
  - Жена треба понекад да се изуЌе, да не би клекнула пред потребу!
  Аленка, умесно шкрабаЌу·и нацисте и слажу·и их на хрпе, логично Ќе забележила:
  - Лакше Ќе човека босом ногом ставити на колена!
  А®ута, пуцаЌу·и на неприЌате а, агресивно Ќе приметила:
  - Бос у време, никад бос!
  Ала, копаЌу·и неприЌате е и одсецаЌу·и противнике, прогунђа:
  - Лакше Ќе жени да се босим ногама попне на златни врх!
  МариЌа Ќе такође тукла нацисте и пред®ала:
  - Ти си човек од чизама, ако не волиш женске ноге!
  МарусиЌа, пуцаЌу·и на нацисте и голим прстима бацивши дома·и пакет са експлозивом, од коЌег се Тигар преврнуо, зарежа:
  - Жена витких ногу натера·е човека да се сагне у поштова®у!
  Аленка Ќе тукла нацисте, покосила их и издала:
  - Голи прсти на ногама су спретниЌи од руку када жена вади новчи·е из ¤епа "поткованог" мушкарца!
  А®ута Ќе прекинула Фрица и зацвилила:
  - НаЌвештиЌе Ќе да жена гура мушкарца под пету, босом ногом!
  Алла Ќе, пуцаЌу·и на противнике и бацаЌу·и лимун голом петом, рекла:
  - Пут до срца човека лепотица Ќе лакше прегазила босом!
  МариЌа Ќе разбила немачки тенк, бацивши гранату, зацвилила:
  - ДевоЌке босих ногу, жилавиЌе при пе®а®у на Еверест мушког срца!
  МатрЌона Ќе такође пуцала убоЌито и издала:
  - Изувши ципеле, жени Ќе лакше да пређе пусти®у мушке равнодушности!
  Аленка Ќе разбила неприЌате а зароб еном базуком и зацвилила:
  - Би·еш глуп као чизма, удари·еш у пету и босоног!
  А®ута се такође окренула и зацвилила, показуЌу·и зубе:
  - Гола женска нога тера човека да упадне у босоного дети®ство!
  Црвенокоса Алла, покосивши нацисте, цвркутала Ќе:
  -НаЌчеш·е потковане чизме падаЌу у босоного дети®ство!
  МариЌа Ќе ошамарила нацисте и пискала:
  - Ако девоЌка има лепе ноге, онда ниЌе скитница у животу!
  МатрЌона, пуцаЌу·и на неприЌате а и секу·и нацисте, као снопове жита, лаЌала Ќе:
  - Боса девоЌка Ќе бо а од потковане старице, млада мачка, забавниЌа од старог лава!
  Аленка, пуцаЌу·и на нацисте и бацаЌу·и смртоносне поклоне смрти, издала Ќе:
  - НаЌбо е од свега, жена добиЌа награду голих груди, а модне ципеле босих ногу!
  А®ута Ќе такође тукла нацисте, косила их, босим ногама бацала гранате и шкрипала:
  - Од тр®а мушке равнодушности, наЌбо и начин да се заштити жена Ќе гола пета!
  Алла Ќе, пуцаЌу·и на противнике и одсецаЌу·и их аутоматским рафалима, приметила:
  - НаЌиздрж ивиЌа потпетица за мушкарца од голе женске ноге!
  МариЌа, погађаЌу·и противнике и погађаЌу·и из бацача граната, издала Ќе:
  - Босонога женска пета, наЌпрегорениЌа чизма поткована изнутрицама!
  МатрЌона, обараЌу·и нацисте, духовито Ќе издала:
  - Не·еш на време да изуЌеш ципеле - поста·еш бос!
  Аленка Ќе, пишу·и о нацистима, приметила:
  -Ако сте ум од батине, онда можете добро да се загреЌете, само себе!
  А®ута Ќе логично приметила, млатила неприЌате а и босом ногом бацала пакет са експлозивом:
  - Добро Ќе имати клуб, лоше Ќе бити клуб!
  Ала Ќе, туку·и нацисте и даЌу·и бомбу голом петом, викнула:
  - Пеке од ливеног гвожђа могу вам помо·и да преживите, али храстова глава ·е довести до смрти!
  МариЌа Ќе сасвим логично приметила, косе·и нацисте:
  - Кад владару нема кра а у глави, у зем и влада анархиЌа, а ¤абе продаЌу!
  МатрЌона Ќе, рационално туку·и нацисте, приметила:
  - Круна ниЌе за главу него шешир!
  Аленка, сламаЌу·и Фрица, логично Ќе приметила:
  - На храсту главу и круна несигурно седи!
  А®ута, пуцаЌу·и врло прецизно на нацисте, издала Ќе:
  - Колико год да Ќе храст Ќак, али материЌал за главу од ®ега Ќе наЌкрхкиЌи!
  Алла, жустро пуцаЌу·и на неприЌате а, логично Ќе зак учила:
  - Ко Ќе клупски глава, таЌ се батином на главу!
  МариЌа Ќебени противници, издала:
  - Политичар у рукама држи торбицу и пендреку, само су му паре дрвене, а палица папирна!
  МарусиЌа Ќе логично приметила, бацаЌу·и лимун босом ногом:
  - Светла глава, у наЌма®у руку се односи на седу косу!
  Матрона Ќе, сламаЌу·и нацисте, приметила:
  - Можда ниси плавуша, али лепо Ќе бити светла душа, девоЌке могу да победе зле да би други живели сре·но!
  Аленка, пуцаЌу·и на нацисте, зацвилила Ќе:
  - Од храстова само на па®евима не можете изградити Ќаку одбрану!
  А®ута, пуцаЌу·и, логично Ќе приметила:
  - Ако политичар ниЌе детли·, онда ·е да скине чипс, не само са бирачког па®а!
  Алла Ќе агресивно изЌавила, обараЌу·и Немце:
  - Иако политичар ниЌе орао, он бираче сматра вранама и детли·ем!
  МариЌа Ќе, сече·и неприЌате е, приметила:
  - Ако дозво авате политичарима да вам скидаЌу струготине, онда сте дефинитивно детли·!
  Матрена се, косе·и нацисте, изразила:
  - Политичар са бирачима Ќе лисица, а сам са собом хрчак Ќе хрчак!
  МарусиЌа Ќе босом ногом бацила гранату и зацвилила:
  - Паметан политичар Ќе као лисица у кокоши®цу, а глуп као слон у порцулану!
  Аленка, разбиЌаЌу·и Фрица, издала Ќе:
  - Пре·уткуЌе се ред, прича®ем политичар прави неред!
  А®ута, разбацуЌу·и нацисте гранатом, зацвилила Ќе:
  - Политичар много прича, поготово кад хо·е да зачепи!
  Алла Ќе агресивно приметила, туче·и нацисте:
  - Препирати се са политичарем да лупа®е воде у малтеру, осим ако не сломиш миши· Ќезика, лежи у профиту!
  МариЌа, сламаЌу·и неприЌате е и бацаЌу·и бомбу босом ногом, приметила Ќе:
  - Политичар Ќе мешавина лисице и вука, али много сви®а!
  Матрена Ќе, пуцаЌу·и на нацисте, зарежала:
  - Што Ќе лисица више политичара, то више сви®а!
  МарусиЌа, косе·и Фриц, издала Ќе:
  - У политици Ќе непрекидна менажериЌа, вукови, зечеви, кокошке, петао и детли·, само се лисица увек бира за кра а!
  Аленка, сламаЌу·и нацисте, прогунђа:
  - Диктатор коЌи се претвара да Ќе лав Ќе права сви®а!
  А®ута Ќе агресивно приметила, обараЌу·и неприЌате е ударцима:
  - Политичар ·е про·и за лава само ако Ќе гласач савршен магарац!
  Алла, избацивши нацисте као прашину са тепиха, издала Ќе:
  - Политичар став а овчиЌу кожу, али га само крвожедност сроди с вуком, а чврстим овном домиш атош·у!
  МариЌа, бацивши бомбу босом ногом, цврку·е:
  - Бо е Ќе кад Ќе владар вук у овчиЌоЌ кожи него ован у лику лава!
  МатрЌона Ќе, пуцаЌу·и на неприЌате а, прецизнош·у Робина Худа, издала:
  - Политичар блеЌи о миру као овца, а вучЌи оч®аци рат звецкаЌу!
  МарусиЌа, пуцаЌу·и на неприЌате а, викну:
  - Политичар да добиЌе гласове бирача сипа као славуЌ, а држи их за детли·е!
  Аленка, пуцаЌу·и на нацисте, издала Ќе:
  - Ако вам се говор политичара чини као славуЌев трил, немоЌте у овом случаЌу бити врана!
  А®ута Ќе духовито приметила, обараЌу·и нацисте:
  - Ако политичар пева као славуЌ, онда те сматра одговараЌу·ом игром!
  Алла Ќе, сече·и нацисте, приметила:
  - Лов на бираче разликуЌе се од шумског лова по томе што ловац прави што више буке!
  МариЌа Ќе, пуцаЌу·и на неприЌате а, викнула:
  - Политичар, за разлику од ¤епароша, при крађи прави велику буку, а при п ачки ласка!
  МатрЌона, пуцаЌу·и на неприЌате а, гркнула Ќе:
  - Политичар Ќе у извесном смислу и бог, али му Ќе бо е не веровати!
  МариЌа Ќе потврдила:
  - Политичар воли да обе·а Месец као гласач, само што заборав а да дода да тамо нема живота осим песка!
  Аленка, одсецаЌу·и противнике, прогунђа:
  - Тешко ниЌе од памети, него од недостатка практичне домиш атости!
  А®ута, пуцаЌу·и на неприЌате а, зацвилила Ќе:
  - Све нево е света нису од новца, ве· од ®иховог одсуства у правом износу!
  Алла, пуцаЌу·и на неприЌате а, издала Ќе:
  - єезик Ќе дат политичару да сакриЌе своЌе мисли, али не с каквом елоквенциЌом политичар може да сакриЌе своЌу сиву бедност!
  МариЌа Ќе енергично приметила док Ќе пуцала на Фриц:
  - Ако гвожђе оде у ланце, не·е остати за мачеве, ако се пролиЌе сребро у говорима, онда не·е бити од чега да се пла·а!
  МатрЌона, пуцаЌу·и на неприЌате а, прогунђа:
  - Да ли политичар има дара за испу®ава®е обе·а®а? ПоседуЌе, али не узалуд!
  МарусЌа, пуцаЌу·и на нацисте, приметила Ќе:
  - Слон наме·е велику гомилу гована, а политичар-лисица Ќош ве·у брдо вербалне диЌареЌе!
  Аленка Ќе духовито приметила, сламаЌу·и нацисте:
  - Политичар точи обилато слатким медом говора, утапаЌу·и бираче у вербалну диЌареЌу!
  А®ута, пуцаЌу·и на противнике, издала Ќе:
  - Слатки говор политичара Ќе као медни поток, само ти уз ®ега пливаш у ђубре!
  Алла Ќе, пуцаЌу·и на нацисте, приметила:
  - Политичар може да испуни обе·а®е, само да би гласач поверовао у немогу·е!
  МариЌа Ќе, воде·и веома тачну ватру, издала:
  - Много Ќе политичара на изборима, али нема ко да бира, ко па®, ко шпил, ко лисица, ко сви®а, ко медвед - од досаде остаЌе само Ќедно - до урлати!
  МатрЌона Ќе пуцала на нацисте и приметила:
  - Политичару коЌи често цепа грло, ва а прописно да се разбиЌе по ушима!
  МарусЌа Ќе пресекла нацисте, рекла:
  - Политичар, за разлику од славуЌа, никад не пева ¤абе, а има лисичЌи дар!
  А онка Ќе цвркутала, показуЌу·и зубе:
  - Политичар хо·е да постане орао, али гласач увек нема птичиЌа права!
  А®ута Ќе гукала, гађаЌу·и Немце снаЌпером:
  - Зашто си на птичЌем праву, Ќер памет детли·а!
  Ала Ќе засиктала са агресивнош·у питона:
  - Политичар има много различитих песама, али све са само Ќедним мотивом: изабери мене!
  МариЌа, одсецаЌу·и нацисте, прогунђа:
  - Бирач као лепи®а остав а зеца, вука, медведа, али политичкоЌ лисици Ќош прождире!
  Матрена Ќе приметила, секу·и нацисте:
  - Политичар ·е слатким говорима рачунати на интелект муве, на трен славуЌа, на обзир детли·а, али ®егова сви®ска суштина Ќе вид ива соколовом оку!
  МарусиЌа, коЌа се бори против нациста, додаЌе са осмехом:
  - Жена Ќе и добар политичар, и бар даЌе шансу да испуни обе·а®е о верности и пружи задово ство!
  Тако девоЌке хероЌски штите град, и даЌу велику наду.
  . ПОГЛАВЉЕ #4
  КраЌем септембра и почетком октобра борбе за Астраха® су Ќош траЌале, а нацисти су се кретали на Ќуг дуж обале КаспиЌског мора. Дошло Ќе до неумо ивог напредова®а нациста... На Ќугу, нацисти су заузели град Ор¤оникидзе и наставили да ЌуришаЌу на Грозни.
  У овом граду су се хероЌски водили и совЌетски ратови.
  Бата он девоЌака, на челу са Тамаром, показао Ќе очаЌну одлучност и храброст.
  Тамара Ќе испалила рафал из митра еза, а голим прстима Ќе бацала гранате говоре·и:
  - Слава нашоЌ Ота¤бини СССР!
  Ана Ќе, прецизно пуцаЌу·и на нацисте, а такође голом петом бацивши пакет експлозива, узвикнула:
  - Слава Ќунаштву!
  Акулина, пуцаЌу·и на неприЌате а, викну:
  - За ота¤бину и част!
  ВикториЌа, пуцаЌу·и на Фрица и голим прстима бацивши бомбу смртоносном силом, зарежала Ќе:
  - Сломите Вермахт Ќунаштвом!
  ОлимпиЌа, здрава девоЌка, дала Ќе ред неприЌате има, нокаутирала Фрица и опростила:
  - У светом рату би·е наше победе!
  Тамара, пуцаЌу·и на нацисте и поново бацаЌу·и бомбу босом ногом, приметила Ќе:
  - ВоЌник мора имати снагу храста, али не и храстове главе!
  ДевоЌке су пуцале. Око масе рушевина, рушевине се диме. Следи експлозиЌа за експлозиЌом. Дим се диже у небо. Све около гори.
  Униште®е масовних размера.
  Лепа, босонога плавуша Ана, како баца гранату, кидаЌу·и нацисте, брб а овако:
  - У сваком храсту Ќе удуб е®е, у свакоЌ храстовоЌ глави Ќе рупа из коЌе теку мозгови!
  Акулина, пуцаЌу·и на неприЌате а и бацивши гранату грациозном, препланулом, босом ногом, зацвилила Ќе:
  - Ако си паметан као храст, онда ·еш се савити као Ќасичина!
  ВикториЌа, ова црвенокоса девоЌка, такође голих, препланулих, исклесаних ногу, цвркута:
  - Ако немаш лисичЌе лукавштине, онда ·е ти скидати три коже!
  ОлимпиЌада, здрава, висока, крупна, миши·ава плавуша се окренула, босом ногом бацила гранату и зацвилила:
  - Ако си глуп као храст, откину·е те као леп иву!
  ПокраЌ ®их Ќе пузао дечак. Б ескао Ќе црним штиклама и бацио на нацисте пакет експлозива. Онда Ќе зацвилио:
  - Млади воЌник, бо и од оронулог генерала!
  Тамара се поново окренула. Босом ногом бацила Ќе бомбу смртоносном и узвикнула:
  - За свако своЌе ново одело политичар повуче три коже са бирача!
  Акулина, пуцаЌу·и на неприЌате е, и агресивно се цере·и, зарежа:
  - Би·еш паметан ко храст, откину·е га ко леп ив и зечев!
  Ана, пуцаЌу·и на неприЌате а и бацаЌу·и гранате босом ногом поткопаваЌу·и тенкове, цвркутала Ќе:
  - Лукава лисица ·е и три коже с лава срушити, ако Ќе паметан ован!
  ВикториЌа, пуцаЌу·и на нацисте и бацаЌу·и убилачки поклон голом петом, издала Ќе:
  - Ако не·еш да постанеш лисица, кука·еш као гладан пас!
  ОлимпиЌада Ќе покосила Фрица. Онда Ќе босом ногом бацила гранату и цвркутала:
  - Политичар Ќе лисица, па по дану гуши бираче-кокошке!
  Тут®ава канонаде расте. Страшни "Стурмтигрови" иду у битку. Испа уЌу ракетне бомбе. И уништаваЌу читаве зграде, ломе·и ку·е одЌедном. А небом круже Ќуришници. Они испа уЌу ракете на совЌетске положаЌе. БацаЌу бомбе. Ве· се види Пантер-2, напредниЌа машина од Пантера, са мо·ним топом од 88 мм.
  Немачко возило има ужу и ма®у куполу, као и чуча® труп. Такво чудовиште, ако млати, онда млати. И што Ќе наЌважниЌе, не превише тежак, са снажниЌим мотором од 900 ко®ских снага.
  Тамара Ќе босом ногом бацила гранату на Пантера-2 и загугутала:
  - Би·еш глуп као па®, откину·е га као леп иву, не само лукаве лисице, него и кукавне зечеве!
  Ана Ќе, пуцаЌу·и на нацисте, и косе·и противнике, бацаЌу·и босим ногама лимуне, зак учила:
  - Чак и орао, лукава лисица, може да разоткриЌе мокро пиле!
  Акулина Ќе, одсецаЌу·и неприЌате е и пробиЌаЌу·и их, прецизним ударцима, издао:
  - Човек коЌи са®а о улози лава често постаЌе магарац коЌег лисица преора!
  ВикториЌа, сече·и противнике у рафалима, и босим ногама бацаЌу·и нешто смртоносно, Ќекнула Ќе:
  - Човек има лавовске амбициЌе, магаре·и инат, неспретност медведа, грациозност слона, али ®егова лисица увек уме да га намами!
  ОлимпиЌада Ќе преокренула неприЌате а. Покосила га Ќе као косилица и зарежала:
  - Лисица црвене боЌе, политичар крвавог одела!
  Интензитет битке Ќе стално растао. Град су нацисти разбили гасним топовима, коЌи су по снази били супериорниЌи од КатЌуша. И било Ќе веома тешко одупрети се нацистима. Али бата он босих, полуголих девоЌака борио се са колосалним ентузиЌазмом. И девоЌке скоро да нису умрле, мушкарци су добили више.
  Тамара Ќе, пуцаЌу·и на нацисте и бацаЌу·и бомбе голим прстима, викнула:
  - Жена побеђуЌе Ќаке мушкарце, играЌу·и на ®ихове слабости, политичарка убеђуЌе слабе бираче, очигледно преиграваЌу·и!
  Ана Ќе, одсецаЌу·и неприЌате е и косе·и их мецима, у исто време даЌу·и у пакету експлозив голом петом, издала:
  - Жена Ќе наЌлукавиЌа политичарка, не треба да учи за лисицу, али мора да уме да се обува, а да остане боса!
  Акулина Ќе прецизним рафалима секла противнике и голим прстима лаЌала:
  - И жена воли младост, али ЌоЌ Ќе драже зелено од долара од зеленог доба патрона!
  ВикториЌа, та риђокоса кучка, Ќе смртоносно рафала, избила конопац и зацвилила:
  - Зеленило девоЌачке младости привлачи зелене новчанице мушкараца коЌи су се угоЌили од долара!
  ОлимпиЌада, пуцаЌу·и на неприЌате е, и бацаЌу·и Ќош Ќедан дар босом ногом, викну:
  - Не Ќури за зеленим доларом, нево а има и зелене очи, а шко ка Ќе хрскава!
  Битка постаЌе све жеш·а. Смртоносни проЌектили Ќуре. Разбили су и разбили совЌетске положаЌе, преврнувши топове батериЌа. И нови авиони Ќуре, и Ќуришни топови тут®аЌу. Облаци прашине дижу се у небо.
  Тамара Ќе, немилосрдно пуцаЌу·и на нацисте, узела и издала бисер, на коЌи Ќе босом ногом бацила гранату:
  - ВеруЌу·и у Бога, не тоните до нивоа животи®е: човек ниЌе покорна овца, а не смрд ива коза!
  Ана, боре·и се са неприЌате ем и босим ногама бацаЌу·и дарове смрти, приметила Ќе:
  - Зарађивати на вЌери  уди исто Ќе што на злато сипати стаЌ®ак, никну·е неповЌере®е!
  Акулина, уништаваЌу·и Пантера, агресивно Ќе дунуо:
  - ВеруЌу·и у неде у, не сти·и до седам петка у неде и!
  ВикториЌа Ќе, веома прецизно пуцаЌу·и на нацисте, и агресивно их косе·и, приметила:
  - Вера у вечни паклени пламен узаврело млеко суЌеверЌа, са коЌег се скида пена, одметници од вере!
  ОлимпиЌада, хероЌ, коЌа Ќе секла нацисте и босим ногама бацала гранате колосалне разорне мо·и, приметила Ќе:
  - Само па®еви и храстови веруЌу у паклену ломачу вечног пламена, даЌу·и себи да буду огу ени као леп иви!
  Тамара Ќе пуцала из зароб ене базе, б еснула голим штиклама и цвркутала:
  - Како сиЌа пламен вечне паклене ватре? СЌаЌ златника у ¤еповима лопова из религиЌе!
  Ана Ќе, пуцаЌу·и на неприЌате а и сакосаваЌу·и нацисте са колосалном прецизнош·у, издала:
  - Нева алци користе Бога да пуне ¤епове, а вараЌу се не само празном главом!
  Акулина се окренула неприЌате у. Бацила Ќе бомбу голим прстима и зацвилила:
  - Нева алци од вере овцама три коже кидаЌу, кози рогове ломе, само им Ќе профит мила, а вера Ќе за халабуку!
  ВикториЌа Ќе голом петом бацила бомбу од пи евине, разнела неприЌате а и зацвилила:
  - Поштен свештеник Ќе као вук вегетариЌанац, само Ќе вера увек поштена, а ®ена употреба Ќе себична!
  ОлимпиЌа Ќе разбила неприЌате а из митра еза. Покосила Ќе неприЌате а и дала гомилу граната голом петом, коЌа Ќе преврнула тенк Лев. Онда Ќе викнула:
  - Свака религиЌа Ќе баЌка, само се од ове фантазиЌе прави профит у заиста фантастичним размерама!
  Овако се девоЌке храбро боре у граду Грозни. И показуЌу се са наЌвише тачке гледишта храбрости.
  А остале девоЌке бране Астрахан свом храброш·у. И такође показуЌу наЌвиши акробатику и снагу.
  ДевоЌке се одлично боре.
  Аленка Ќе босом ногом бацила гранату, раскомадала нацисте и гугутала искакавши зубе:
  - Ко вам дозволи да окачите резанце на уши, би·е заувек гладан!
  А®ута, косе·и нацисте овим, сложила се:
  - Не·еш бити пун резанци на ушима!
  Алла Ќе испалила рафал на нацисте, бацила смртоносну гранату босом ногом и викала:
  - Резанци на ушима су Ќело коЌе изазива мучнину у послед®ем тренутку!
  МариЌа Ќе духовито приметила, показуЌу·и зубе, и бацаЌу·и експлозивни пакет голим прстима:
  - Да ли Ќе ово Бог, нико не зна, али они непрестано распи®у човека, као да Ќе подобиЌе Христово!
  МарусиЌа, Ќебена Фрица, узела Ќе и викнула, насмеш иво се насмеЌала:
  - Човек се труди да овлада БожиЌом силом, али до сада добиЌа само распе·е не по Богу!
  МатрЌона се окренула, покосила нацисте и издала, агресивно намигуЌу·и другарицама:
  - Човеково срце стреми доброти, ум профиту, а стомак прождр ивости, и на краЌу завлаче·и ноге у Ќаму!
  И жестоке борбе тут®аЌу у Астрахану. Град на Волги Ќе к учна тачка совЌетске одбране. И овде такве битке махнито к учаЌу. Као да чаЌник жубори.
  А тешки, смртоносни авиони Ќуре. єу-288 Ќе веома мо·на машина. И баца бомбе са колосалном упорнош·у.
  Аленка вришти, окре·у·и се према нацистима, и бацаЌу·и бомбу босом ногом:
  - Ако човек има интелигенциЌу гориле, ора·е као ко® и Ќести као пас!
  А®ута Ќе босом ногом лансирала убилачки дар смрти, разбила нацисте и викала:
  - Човек допушта да му ставе крагну, али да би орао, мора да се туче принудним бичем!
  Алла Ќе голом петом пустила лимун и прогунђала:
  - Политичар има велики ¤еп, али Ќе само безначаЌни ¤епарош!
  МариЌа Ќе, пуцаЌу·и на противнике, сиктала:
  - Политичар коЌи обе·ава бирачима месец са неба, дошавши на власт, напушта лунарни пеЌзаж, и цвили од глади за звездом!
  МатрЌона Ќе, смеЌу·и се заглушно, приметила:
  - Ђаво у свакоЌ политици подстиче да заузме место Свемогу·ег Бога, само политичар има Ќако мало талента!
  МарусЌа, пуцаЌу·и на неприЌате е и самоуверено их косе·и, приметила Ќе:
  - Човек тежи да постане свемо·ан, али ®егов морални напредак га не чини бо им!
  ДевоЌке су очигледно духовите до наЌвишег степена.
  А рат иде назуб еном стазом. Млазни авиони се тестираЌу у Тре·ем РаЌху. И ово Ќе такође прилично озби ан аргумент у спору са СССР-ом.
  Хитлер, наравно, ниЌе баш задово ан. Рат се одуговлачи, а РусиЌа се тврдоглаво опире, мада и она попушта. Битке к учаЌу, као на уш·у вулкана.
  КраЌем октобра. КалмикиЌа Ќе потпуно зароб ена, а нацисти напредуЌу преко Дагестана.
  Успеси нациста, иако скромни, али константни. Црноморска флота Ќе на ивици униште®а.
  Овде Ќе цео тим на разарачу коЌи се састоЌи од девоЌака. У наЌма®у руку добра екипа. ДевоЌка Ќе у прслуцима и трчи боса, трепере·и округлим штиклама.
  Алиса, командант разарача, самоуверено наређуЌе да се нападне фашистичка крстарица. Лансира торпедо и приме·уЌе:
  - У рату, као у добром позоришту, следе·а рад®а Ќе непредвидива, сузе ·е сигурно лити!
  АндриЌана Ќе ®ен партнер, командуЌе читавим леглом девоЌака. Трчале су трепере·е голе, округлих потпетица, и цвилиле. Поставили су мински уређаЌ.
  АндриЌана Ќе викнула:
  ВеруЌем да ·е се цео свет пробудити
  Би·е краЌа фашизму...
  И сунце ·е сиЌати
  Освет ава®е пута комунизму!
  Вероника Ќе, пуцаЌу·и на нацисте из топа, промуцала:
  - У рату, као на филму: рад®а плени, никад не досади, само, аваЌ, заиста убиЌа!
  Разарач са голоногим, препланулим, витким, веома лепим девоЌкама скаче с Ќедне на другу страну. Бачен Ќе као перо.
  Алиса, лупкаЌу·и своЌим исклесаним, босим ногама, викну:
  - Ако ниси лагодан, зем а ·е у рату почивати у миру!
  АндриЌана Ќе, прецизно пуцаЌу·и из топа, приметила:
  - ДевоЌка коЌа уме да се бори Ќе витез!
  Алиса се исправила док Ќе пуцала:
  - Не, она Ќе хероЌ!
  И ратници прасну у смех. И показао Ќезике. И ноге лепотице, тако грациозне, и трагови крви остаЌу на палуби. Мо·не девоЌке.
  И голе, пете су им тако округле и грациозне.
  Алиса се сетила како Ќе била зароб ена, а нацисти су Ќе мазили по табанима танким, усиЌаним бичем. Овде скоро гол висиш на сталку. ТвоЌе босе ноге су увучене у коцку. И голицаЌу те усиЌаним шипкама. Овде и до гримизне брадавице, црвено гвожђе Ќе каутеризовано.
  Алиса Ќе мучена и мучена неколико дана. Али девоЌка Ќе успела да побегне.
  Она Ќе официру гарде рекла да зна место на мору, где су бацили контеЌнер са златом коЌи Ќе евакуисан из Севастопо а. Фашиста Ќе пао на то.
  Па, Алиса Ќе, упркос свим тортурама, задржала храброст. Скинули су Ќе са ланаца и везаних руку ставили у чамац. И са своЌим босим, благо изгорелим ногама, успела Ќе да узме пишто  и убиЌе двоЌицу фашиста. Затим Ќе одвезала конопце и отпливала. Она Ќе то паметно проверила. И заслужио поштова®е девоЌака.
  Из специЌалног оде е®а су покушали да Ќе прикаче, али Ќе Алиса запретила специЌалцима да ·е организовати несре·у, а такође Ќе обесити на кучку. Уплашили су се.
  Алице Ќе веома борбена девоЌка...
  Чак Ќе и духовито зак учила:
  - Џелат воли секиру из оружЌа, али у борби има неспретно вештину!
  АндриЌана се сложила са овим, удараЌу·и своЌе исклесане ноге:
  - Од секире Ќош можеш да куваш супу, али оно што Ќе написано Ќуначким пером не може се ¤елатом посе·и!
  єулиЌана Ќе веома лепа девоЌка. На грудима има само танку пругасту тканину и га·ице. Али она Ќе тако дивна и лепа. Ноге свих девоЌака на разарачу су голе, и веома завод иве.
  Када су Немци зароб ени, приси ени су да  убе девоЌке укруг, голих пета. И затвореници то раде послушно. И лижу пете девоЌкама, и  убе се са великим задово ством.
  єулиЌана Ќе певала:
  - Нисмо ми зли разбоЌници,
  Не желимо да убиЌемо...
  Али голе пете боле,
  Хо·у да ударим свакога у лице!
  ДевоЌке, наравно, могу да уживаЌу у сваком успеху.
  АндриЌана Ќе, лупкаЌу·и голим штиклама, издала:
  - О, нове границе, не засмеЌаваЌте ме!
  Алиса се сложила:
  - Неограничене могу·ности за оне коЌи себи не постав аЌу границе!
  Вероника се шамарала босим ногама, звецкала босим штиклама и искакала зубе приметила:
  - НаЌЌача особа не·е пову·и неподнош иве амбициЌе!
  АндриЌана Ќе, показуЌу·и зубе и пуцаЌу·и из топа, духовито приметила:
  - Човек Ќе далеко од Бога, Ќер ниЌе отишао далеко од макака у свом опонаша®у природе!
  Вероника, разбиЌаЌу·и токове нациста коЌи су напредовали прецизним хицима, прогунђа:
  - Политичар у амбициЌама Ќе бог, у методама свог лица, а у кориш·е®у резултата Ќе чиста сви®а!
  СовЌетске девоЌке се добро боре. Али има, наравно, немачких, а такође и лепотица у бикиниЌу и босих ногу.
  На пример, Герда Ќе редак борац.
  Она и ®ени партнери су сели на наЌновиЌи тенк "Пантер" -2.
  ДевоЌке пуцаЌу на совЌетске трупе и урлаЌу.
  Ми смо зли вукови, повлачимо се, нема добра!
  И намигуЌу очима...
  Герда Ќе, уз помо· голих ножних прстиЌу, млатарала по руским воЌницима и зацвилила од задово ства:
  - Ко у животу ниЌе вук, с ®ега три коже спуштене, ко ниЌе лисица у памети, он Ќе утро кокошка!
  Шарлот Ќе такође погодила прецизним проЌектилом, пробила се кроз совЌетски тенк, разбила оклоп и узвикнула:
  - Вук Ќе увек гладан, човек Ќе увек незадово ан, а политичар не може да каже ни реч истине!
  Кристина, веома прецизно гађаЌу·и неприЌате а и гађаЌу·и руске тенкове смртоносним проЌектилом, приметила Ќе:
  - Лисица има драгоцено крзно, али лисичЌа уверава®а политичара ништа не вреде!
  Магда Ќе узела и уперила пушку у неприЌате а, голим прстима, млатарала и грцала:
  - Више Ќе млека од козе него политичара коЌи Ќе паметан ован!
  Герда Ќе, настав аЌу·и прецизно да пуца на совЌетска возила, приметила:
  - На изборима су политичари као између куге и колере, мада су политичари много заразниЌи у своЌоЌ шизофрениЌи!
  Шарлот Ќе погодила тридесет и четири, и покидаЌу·и кулу, рекла:
  - Политичар има вучЌи нос за профит, а сам Ќе готова сви®а за утробу!
  Кристина Ќе вешто лансирала проЌектил голим прстима и рекла:
  - Политичар Ќе ован коЌи Ќури на лав и трон, а када стигне до врха, претвара се у лисицу коЌа гуши кокошке бираче!
  Магда Ќе агресивно приметила, ша у·и совЌетском самоходу голим прстима на дар смрти:
  - Они не веруЌу политичарима, али гласаЌу, не разумеЌу музику, али радо слушаЌу, не Ќеду резанце, ве· се во но држе за уши!
  И ®ихов "пантер" -2 Ќе веома активан. И проЌектил ша е веома прецизно.
  Немачка машина врло самоуверено ломи све совЌетске тенкове.
  Герда пуца и пева:
  - єедан, два, три - прекрши савет!
  Шарлот пуца веома прецизно, погађа противнике и звижди:
  - НаЌЌачи смо на свету!
  Кристина Ќе, пуцаЌу·и голим ножним прстима, пробиЌаЌу·и тридесет и четири, додала:
  - НеприЌате и се сви намакаЌу у тоалету!
  Магда Ќе ударила на неприЌате а и рекла:
  - Ота¤бина сузама не веруЌе!
  Герда Ќе пискала:
  - И да·емо злим олигарсима у мозак!
  Шарлот Ќе духовито приметила, погађаЌу·и гранатом совЌетску хаубицу:
  - Злато само лепо изгледа, у ствари, оваЌ метал, човечанство Ќе увек патило, постало Ќе бахато!
  Кристина се, пуцаЌу·и на неприЌате а, духовито изразила:
  - Оголивши груди, лакше Ќе жени да откине мушкарцу три коже!
  Магда Ќе, пуцаЌу·и на противнике, првобитно приметила:
  - ДевоЌке босе, ставите мушкарце у галоше!
  Наравно, девоЌке на резервоару су грациозне. А пилоти су наЌхладниЌи међу Фрицима.
  Албина и Алвина су наЌстрашниЌи асови у свемиру. Овде су ве· достигли броЌ од по пет стотина оборених авиона. Испред ®их Ќе само МарсеЌ. Одликован Ќе Великим крстом Гвозденог крста за 500. авион совЌетске флоте. Али Албина и Алвина су почеле да се боре много касниЌе, и стога ·е ускоро прести·и МарсеЌ.
  Албина и Алвина за 500. летелицу добили су Витешки крст Гвозденог крста са златним храстовим лиш·ем, мачевима и диЌамантима.
  А сада се боре са црвеним пилотима.
  Албина голим прстима притиска дугмад, обара пет совЌетских авиона одЌедном и цикне:
  - Ако Ќе човек паметне чизме, онда увек седи у галошу!
  Алвина Ќе, пуцаЌу·и на руске авионе, и обараЌу·и их голим прстима, приметила:
  - Женска гола нога на време ·е сваку чизму ставити у галош!
  Албина Ќе, воде·и врло добро ци ану ватру на совЌетска возила, духовито одговорила, показуЌу·и зубе:
  - Човек коЌи често гледа голе, женске ноге, седи у галош!
  И обе девоЌке, срушивши Ќош пар єакова, зацвиле:
  - Гола женска нога, добро се вози испод пете и савршено седи у галошу!
  Ратници се овде могу видети на великоЌ висини.
  Али ако постоЌе величанствени немачки пилоти, онда постоЌе и прелепе совЌетске девоЌке-комсомолци.
  коЌи се боре великом снагом. И такође успешно обараЌу хорде Тре·ег раЌха.
  АнастасиЌа Ведмакова, узела га Ќе и голим прстима оборила Немца и зацвилила:
  - Човек Ќе спреман да се окрене наопачке да би девоЌци поцепао ципеле!
  Акулина Орлова, пуцаЌу·и на нацисте, духовито Ќе приметила:
  - Можете окренути било коЌу чизму наопачке са голом женском петом!
  АнастасиЌа Ќе такође ударила Фрица и зацвилила:
  - Женска боса нога ·е сваког мушкарца изврнути наопачке, па макар он био и послед®а чизма!
  Акулина Орлова, нокаутирала Ќе Фоке-Вулфа и сиктала, откриваЌу·и лепе зубе;
  - Ако хо·еш да изврнеш човека наопачке - изуЌ ципеле, ако хо·еш да га ставиш у галош, разоткриЌ пету!
  А девоЌке су углас певале:
  У универзуму бесни рат,
  Сломити да убиЌе без разлога...
  Сатана се ослободио
  И смрт Ќе дошла са ®им!
  
  И ко ·е зауставити ток
  Крваве и луде реке...
  Ласерски зрак ·е у·и у храм,
  И блиц Ќе нестао човече!
  
  И такав хаос
  Преплавио универзум...
  Тужна судбина човечанства
  Издржи бол, пат®у!
  ДевоЌке су можда делимично у праву. Рат ниЌе сре·а. Али у исто време и забава.
  Два немачка пилота почетника, Ева и Гертруда, боре се на модификациЌама Ќуришних Фоке-Вулф. Они нападаЌу копнене совЌетске ци еве из ваздуха.
  Ева, испа уЌе и испа уЌе ракету, приме·уЌе:
  - Зашто Ќе дети®ство босо, Ќер гола женска нога тера мушкарце да изгубе главу, као да су дечаци!
  Гертруда Ќе експлодирала ракетом, притискаЌу·и педалу голом петом и разбиЌаЌу·и бункер совЌетске армиЌе и шкрипала:
  - Же а да види жену голу чини да се мушкарац окрене наопачке!
  Ева Ќе поново ударила, погодила тридесет и четири, разбиЌаЌу·и куле и, духовито приметила:
  - Да бисте скинули жену, морате прво да ЌоЌ обуЌете добре ципеле!
  Гертруда Ќе тукла своЌу противницу голом, округлом петом свог грациозног стопала и приметила:
  - Свуче·и се у право време, пословна жена ·е мушкарцу откинути три коже!
  Ева Ќе испалила ракету на совЌетске бункере и узвикнула:
  - Жена коЌа се на време разголи не·е постати бос и теме но обуван мушкарац!
  Гертруда, коЌа Ќе поклала совЌетске трупе, потврдила Ќе:
  - Обу·е боса жена чизму на човека, и стави·е га у галош, и изврнути га наопачке и учинити га послед®им босоногом!
  Овде Ќе, наравно, логика девоЌака да се против ®е не можете расправ ати. А девоЌке се туку босе и у бикиниЌу.
  И воле лепе млади·е, и уопште такве да су Ќедноставно супер.
  А ако певаЌу, онда ·е побити стотину  уди!
  Ево девоЌака, са обе стране, достоЌне и веома лепе, тако да се у ствари мушкарци окре·у наопачке!
  . ПОГЛАВЉЕ #5
  Град Грозни, потпуно окружен нацистичким трупама, пао Ќе почетком новембра 1943. године. Бата он са девоЌкама избио Ќе из казана и повукао се у Шали.
  Ве· су биле планине, неравни терен, и постало Ќе згодниЌе држати одбрану. Немачки тенкови су били доста тешки, посебно Маус, и било Ќе прилично незгодно борити се са ®има у планинама. Тенк Т-3 Ќе ве· био повучен из производ®е, али се Ќош увек производила модернизована верзиЌа Т-4. Иако морално застарео. Али и да е Ќе могао да се бори против Т-34-76. И бори се добро. Његов топ Ќе био Ќош снажниЌи и имао Ќе ве·у ®ушку брзину од тридесетчетворке.
  Тамара и девоЌке су се потукле у Ша и. ДевоЌке су се трудиле да ово веома велико планинско село задрже - прави град.
  Лепотице су се веома храбро бориле.
  Тамара Ќе босом ногом бацила гранату, испалила рафал и загугутала:
  - За ота¤бину СССР!
  Ана Ќе отворила ватру на нацисте. Лакши Т-4 Ќе покушао да се попне уз падину. ДевоЌка Ќе, бацивши бомбу босом ногом, избила нацистичку машину и зашкрипала:
  - За нашу маЌку Ота¤бину!
  Акулина, пуцаЌу·и на Фрица и голом петом, сервираЌу·и убилачки комад умотан у фолиЌу, вЌакнула:
  - Ота¤бина Ќе увек света!
  Вероника, пуцаЌу·и на неприЌате а и гађаЌу·и лимуне голим прстима, рекла Ќе:
  - За руске гиганте!
  ОлимпиЌада, ова ¤иновска жена, такође Ќе голим прстима бацила бомбу на нацисте и зацвилила:
  - За комунизам!
  Тамара Ќе, изводе·и добро нишану ватру на нацисте, и одсецаЌу·и их као струготине са дрвета, издала:
  - Што више храстова у воЌсци, то Ќе Ќача наша одбрана!
  Ана Ќе, показуЌу·и зубе, и пуцаЌу·и на нацисте са колосалном прецизнош·у и бесом приметила:
  - Све ·у вас уништити.
  Тенк "Лав", велико возило са дугом топовском цеви. Овде има наЌновиЌи пишто  105 мм, дужина цеви 100 ЕЛ. И испоставило се да Ќе то веома дугачак пишто . А ово дебло стрши убоЌито.
  Акулина пуца из базуке на нацисте и цичи:
  - Слава ери комунизма!
  ВикториЌа такође пуца и урла:
  - Слава хероЌима РусиЌе!
  ОлимпиЌада потврђуЌе пуцаЌу·и на нацисте и бацаЌу·и гранату голим прстима:
  - НаЌве·а слава!
  ДевоЌке су, треба напоменути, феноменалне, и веома симпатичне. А ®ихова хладно·а Ќе колосална.
  Тамара, пуцаЌу·и на неприЌате а, и показавши зубе, каже:
  - За РусиЌу и слободу до краЌа!
  Ана, пуцаЌу·и на неприЌате а, агресивно каже, бацаЌу·и бомбу голим прстима:
  Учинимо да нам срца куцаЌу углас!
  И намигни своЌим партнерима.
  И Акулина ·е се окренути, како ·е покосити противнике, и урла·е:
  - За моЌе победе кроз кров!
  Акулина Петровскаиа ниЌе Ќедноставна девоЌка. Морала Ќе да прође кроз много тога. Конкретно, она Ќе ухва·ена у крађи и ухапшена. Прошла Ќе и дечЌу колониЌу-младанци. Па ништа, преживела Ќе. Боса Ќе ходала кроз снежне наносе, али Ќе само постаЌала здравиЌа и Ќача.
  ВикториЌа се бори са френетичним бесом. Окренуо се против неприЌате а. Фриц Ќе пао. Затим Ќе голим ножним прстима бацила гранату. Мотоцикл се преврнуо.
  ДевоЌка Ќе гукала:
  - За мо·не границе!
  ОлимпиЌа се бори са веома див им осе·аЌем беса. Њени ударци су Ќаки и лом иви. Она Ќе заиста чудовишна девоЌка. И тако млати противнике. Дакле, нацисти активно истреб уЌу. Не даЌе им ни наЌма®у шансу.
  ОлимпиЌа урла на сав глас:
  - Слава овом свемирском комунизму!
  Тамара, пуцаЌу·и на нацисте, урла:
  - Слава Ле®иновом комунизму!
  Ана пуца на противнике и шкрипи:
  - За СССР!
  Акулина, коси неприЌате е, и реже·и, цичи:
  - За наЌвиши акробатику!
  ВикториЌа Ќе, пуцаЌу·и на нацисте, рекла:
  - За наЌфеноменалниЌе победе!
  ОлимпиЌаса, ломе·и нацистички тенк, прогунђа:
  - За комунизам СССР-а!
  Тамара такође пуца. Гађа веома прецизно, покриваЌу·и противнике прецизним рафалима. Коси ко коса и шкрипи:
  - Слава временима комунизма!
  Ана, пуцаЌу·и на нацисте, и секу·и их прецизним потезима косе, узвикуЌе:
  - Велика слава Ќунацима!
  И баца гранате голим прстима. Ево Ќедне баке.
  Акулина одсеца Фрица, агресивно урла:
  - За комунизам!
  И трза са миши·авим телом.
  ВикториЌа такође биЌе нацисте. И голим прстима баца убилачке дарове на противнике и циче:
  - За величину света!
  ОлимпиЌада такође пуца на неприЌате е. Обара их као палицу и урла:
  - Слава великом комунизму!
  И голим ножним прстима баца гранату смртоносном силом, раскидаЌу·и неприЌате е.
  Овако петорица душмане подигну, па да их покосимо, и да их истребимо, и да их саме емо.
  Немци су заустав ени и потпуно заглав ени. Овде Ќе постало тешко, и они се свађаЌу.
  Ево бацача гаса, и они делуЌу агресивно. И уништи совЌетске позициЌе.
  Ударци и "Штурмтигр" из да ине, на неприЌате а - Црвена армиЌа.
  Немачке девоЌке уперене и самоходне топове "Медвед" и како су ®име погађале неприЌате а. И они су стварно и теме но сЌебани. А граната тешка Ќедан и по центнер разбиЌа совЌетске ровове и бункере.
  Ратник Фрида урла:
  - За наш наЌве·и Тре·и РаЌх!
  И намигни своЌим партнерима. После тога ·е поново пуцати фашистичке девоЌке босих ногу.
  И муве ричу·е и разорне. И како експлодира, онда се формира читав левак са зем ом коЌа к уча од вру·ине.
  Да, Немци добро добиЌаЌу совЌетске трупе. єедан од првих авиона ТА-152 лети на небу. Вишенаменска машина, као Фоке-Вулф, али напредниЌа, брза, маневарска са мо·ним оружЌем и оклопом. Може се користити и као ловац и као Ќуришни авион.
  За совЌетске трупе, аутомобил, искрено, може постати велики проблем.
  Хелга управ а ТА-152 и напада неколико совЌетских тенкова коЌи покушаваЌу да се приближе ШалиЌу. ДевоЌка добро пуца. Ломи кров куле прве тридесет и четири и урла:
  - єа сам борилачка лепотица!
  А онда напада други ауто, коЌи покушава да убрза. Али ме®а®е брзина ниЌе тако лако.
  ТА-152 пробиЌа ову жртву топом од 37 мм.
  Хелга одговори и запева:
  - Проклизао, одвукао ме негде, проклизао!
  И намигнула Ќе себи ... Ево покушава да нападне єак-9. Њемица га лако обара тако што босом ногом притисне окидач и самоуверено намигуЌе говоре·и:
  - Стварно сам супер!
  Хелга изгледа као девоЌка са великим апломбом. И спроводи крваве експерименте са неприЌате има.
  А ако дуне, онда се никоме не·е чинити мало.
  Хелга пуца на совЌетска возила и шкрипи:
  - Па зашто, по памети се не може живети!
  И голим штиклама како да удари кормило. Ово Ќе девоЌка - за све девоЌке, девоЌко.
  А ако бучи....
  Албина и Алвина на небу су такође веома активни и борбени ратници.
  А девоЌке авиони русиЌе мисле уништаваЌу·и да Ќе живот добар и да Ќе живот добар.
  И голим прстима усмераваЌу авионске топове на мете. СовЌетски аутомобили не·е преживети. И девоЌке су их тако тукле. Не даЌу ти ни наЌма®у шансу.
  Да, било Ќе тучених девоЌака,
  Да, кажу шта друго...
  Храбро су напали РусиЌу,
  Буквално Сатана!
  Албина Ќе ратник у борбеноЌ формациЌи и урла себи из свег гласа:
  - Би·у супер, промени·у се! Супер шампион!
  И то голом петом, као и удара®ем по тастатури, и кида®ем противника на ситне комаде.
  Алвина, пуцаЌу·и на противнике, урла на све стране:
  - А кога ·емо на·и у шуми,
  А кога ·емо на·и у шуми...
  се шалити са тим,
  распарча·емо га!
  ХаЌде да га растргнемо!
  И голом петом, како ·е душманину у смртни загр аЌ додати. Ово Ќе девоЌка - све девоЌке су наЌкул девоЌке!
  Ратник наЌвише борбе. И тако борбена и агресивна као пантер.
  А велике немачке мачке су у нападу. ОлуЌа Астрахана. И уништити у великим количинама ку·е совЌетских воЌника.
  И умиру, али не одустаЌу. Такве борбе бесне.
  Герда Ќе, наравно, на челу напада и спремна за борбу. Па она пуца, веома као женски Робин Худ у бикиниЌу. А ово Ќе све кул жена.
  А ако Ќош и скерлетну брадавицу стави момку у уста.
  Њен "Пантер"-2 ради. Иначе, нешто другачиЌу модификациЌу тенка оседлале су девоЌке са топом 75 мм 100 ЕЛ. Ударно Ќе и брже пуца. Да, и снабдева®е гранатама Ќе ве·е него у топу од 88 мм.
  Герда пуца голим прстима и виче:
  - єедан, два, три... ПоцепаЌте напалмом!
  Шарлот Ќе такође пуцала за ®ом и викнула:
  - Четири, осам, пет - играЌмо брзо!
  Кристина Ќе млатила, пробиЌаЌу·и се кроз совЌетски тенк и цвркутала:
  - Храбро ·емо и·и у борбу, за мо· нациста...
  Магда Ќе пуцала босим ногама и агресивно цвркутала:
  - И све ·емо их побити - све комунисте!
  ДевоЌке се понашаЌу до краЌности и лудо агресивне. А ®ихов "пантер" -2 прецизним ударцем превр·е совЌетску хаубицу.
  ДевоЌке се кико·у и певаЌу:
  - Слава нашем свету...
  А Елизабета на тридесет четири, заузврат, изводи див и напад. И голом петом притисне окидач. И руши неприЌате а, вичу·и:
  - Нека буде комунизма!
  Катарина голим ножним прстима ша е проЌектил убоЌите силе, пробиЌа неприЌате а и шкрипи на врху плу·а:
  - За велику РусиЌу!
  Елена Ќе пуцала на нацисте. Граната Ќе погодила Пантерово чело и рикошетирала.
  ДевоЌка Ќе залаЌала:
  - Комунизам ·е бити са нама!
  ЕуфразиЌа Ќе такође ударила неприЌате а голим ножним прстима. Пробила Ќе Т-4 и викнула:
  - Слава комунизму!
  Ово су борбене девоЌке. А како пуцаЌу, гранате врло лепо лете, а сама тридесетчетворка Ќе у покрету. И покушаЌте, покрените се из таквог аутомобила. Ово Ќе изузетно тешко.
  Али девоЌке улазе, туку се у бикиниЌу и босу. Ратници су дивни и дивни.
  А ако се заЌебу, онда се то никоме не·е чинити мало. И са див им бесом ша у гранате.
  Елизабета Ќе, уз помо· босих ножних прстиЌу, пуцаЌу·и на неприЌате а, и обараЌу·и неприЌате е, цвркутала:
  - Слава идеЌама комунизма! Слава нашоЌ Ота¤бини!
  Екатерина Ќе такође пуцала голим ножним прстима, погодила Фрица и цицала:
  - За Ота¤бину и победу до краЌа!
  Елена Ќе, пуцаЌу·и на противнике, одговорила агресивно, показуЌу·и своЌе бисерне зубе и намигуЌу·и, сафирним очима:
  - Чувен Ќе наш свемирски комунизам!
  ЕуфразиЌа, пуцаЌу·и на неприЌате а, погађаЌу·и га са колосалном, феноменалном прецизнош·у, издала Ќе:
  - За Ота¤бину и Ста ина - наздрав е!
  ДевоЌке су очигледно полетне, а свако може...
  Ве· Ќе стигао децембар 1943. године.
  Аленка и ®ен тим се такође боре у Астрахану и Ќош увек тамо издржаваЌу. Хероина се бори.
  Аленка се окре·е, коси ред нациста, па голим прстима баца дар смрти и урла:
  - Човек Ќе сличан гибону, само, нажалост, чеш·е по интелекту него по потенциЌи!
  А®ута, пуцаЌу·и на неприЌате а и одсецаЌу·и неприЌате е, голом петом Ќе дала пакет експлозива и цвркутала:
  - Човек има магаре·у тврдоглавост, амбициЌу лава, а у стварности Ќе коза!
  Алла Ќе, прецизно пуцаЌу·и на Фрица, зацвилила:
  - Мушкарац за жену Ќе као клошар за краву, без тога се не може, али Ќе одвратно при·и!
  МариЌа Ќе, пуцаЌу·и на нацисте, духовито одговорила:
  - Шта Ќе заЌедничко између мушкарца и тоалета у женскоЌ соби - то што жене блеЌу само на мушкарце!
  МарусЌа, сече·и нацисте и бацаЌу·и гранате голим прстима, вЌакнула:
  - Жена Ќе лукава лисица коЌа сваког лава може да прождере као зец!
  МатрЌона, косе·и нацисте, и голим прстима бацаЌу·и пла·енике, промрм а:
  - Жени треба мушкарац као бичевалац, ако не победи човека, онда не·е бити живота!
  Аленка Ќе, пуцаЌу·и на Фрица, викнула:
  - Жени требаЌу мушкарци као сви®ски рогови, скупа Ќе само бунда коЌу су поклонили мушкарци!
  А голонога екипа девоЌака како се смеЌе, показуЌе зубе, и баца бомбе голим прстима.
  ДевоЌке ратнице полетне. Њихов елемент за борбу, ®ихов елемент за борбу!
  Астрахан, изгледа, не·е одустати. Што се тиче девоЌака овде, стварно свађа.
  ВоЌне снаге Тре·ег раЌха су колосалне. Нове тенковске дивизиЌе су овде тако мо·не. Производ®а резервоара се пове·ава. Нема бомбардова®а, могу·е Ќе снабдева®е радном снагом из италиЌанских, француских, белгиЌских и холандских поседа у Африци.
  А такође и из Африке за вађе®е нафте, волфрама, многих елемената, ук учуЌу·и ураниЌум.
  То Ќест, нови резервоари су жигосани. Конкретно, поЌава "пантера"-2, бо е зашти·еног и теже наоружаног, са снажниЌим мотором, има значаЌан утицаЌ на ток рата.
  Све Ќе више тенкова и авиона. Радови на єу-488 се ве· завршаваЌу. Први производни авион Тре·ег раЌха са четири мотора. Веома мо·ан и брз. Његов врхунац Ќе релативно мала површина крила, због чега бомбардер може да лети брзином од 700 километара на сат. То значи да га совЌетски борци сигурно не·е сусти·и.
  Дакле, СССР има нови проблем коЌи настаЌе. Снаге Црвене армиЌе су заправо исцрп ене. Школску децу став аЌу на машине. ТинеЌ¤ери од четрнаест година се ве· туку, готово званично. Момци су, наравно, паметни, и генерално добри борци. У младости Ќе Ќош лакше сакрити се и попети се на дрво. И воЌне вештине се савладаваЌу брже. ТинеЌ¤ери се боре као и одрасли, теже их Ќе погодити. Да, и психички Ќе теже пуцати на децу.
  Немци имаЌу доста снаЌпериста, а премладим борцима ниЌе згодно да пуца било коЌа жена, стиде се...
  Да, почели су да се Ќав аЌу у СССР од четрнаесте године. И такође ставити под оружЌе и пензионере. У воЌсци Ќе било све више жена. Посебно Ќе радо прихватио лепши пол у тенковским и авиЌациЌским трупама и у снаЌперима. Жене су добри снаЌперисти. А пошто су обично ма®и од мушкараца, згодниЌе им Ќе да се боре у тенковима, а и у авиЌациЌи. Често су се и тинеЌ¤ери борили у тенковима. Треба напоменути да су дечаци и жене осет ивиЌи на кожу, а ма®е Ќе вероватно да ·е ®ихови авиони и тенкови бити нокаутирани од одраслих мушкараца. Нису лоши тинеЌ¤ери и у улози снаЌпериста. Дечак може да се увуче у ужи процеп, да се преруши или да се попне на дрво. Често су у воЌсци почели да наилазе борци млађи од четрнаест година.
  Рат гута  удске ресурсе. А териториЌа постаЌе све ма®е под контролом СССР-а. И Ќош увек треба да се бори са броЌном пешадиЌом єапана. Да, и постоЌе добри самураЌски тенкови, а посебно самоходни топови. ПоЌавили су се и у сериЌи са сред®им тенк, упоредивим по снази са Т-34, а Ќош Ќачим у пред®ем оклопу.
  Дакле, єапан Ќе опасно потце®ивати. А за рат са ®им потребни су воЌници.
  Ста ин Ќе нервозан и све чеш·е пада у бес. Дана 25. децембра 1943. године издата Ќе наредба да се чланови породица оних коЌи су се предали буду стре ани, међу коЌима и деца од дванаест година, а млађи послати у радне колониЌе.
  Све чеш·е су кориш·ени баражни одреди. И активниЌе су пуцали и користили муче®е.
  Ста ин Ќе постао Ќедноставно неподнош ив. БериЌа Ќе први покушао да преговара о сепаратном миру са нацистима. Али Хитлер ниЌе желео мир. Желео Ќе да потпуно освоЌи СССР. Поготово док су савезници ван ®егове контроле и ван домашаЌа.
  Млазни авиони су развиЌени у Тре·ем РаЌху. Пре свега, МЕ-262, али овом ловцу су били потребни поузданиЌи мотори да се не би пречесто рушио.
  И бомбардер Арадо и проЌекат єу-287 изгледали су обе·аваЌу·и.
  НаЌновиЌи ТА-152 се добро показао у пракси, као вишенаменска машина и веома брза. Генерално, немачка воЌска Ќе и да е била Ќача у ваздуху. Штавише, совЌетски єакови и Лаги, с обзиром на недостатак алуминиЌума, показали су се тежим и ма®е маневарским од референтних машина. Тако Ќе квалитет совЌетске авиЌациЌе пао на критичан ниво. МЕ-309 са своЌим мо·ним наоружа®ем, чак и узимаЌу·и у обзир проблеме са маневриса®ем, добро се носио са совЌетским возилима, истиснувши МЕ-109. А ТА-152 Ќе требало да замени Фоке-Вулф.
  Дакле, Немци су ма®е-више хокеЌаши... Али рад на техници Ќе обав ен.
  На пример, Лев-2 Ќе обе·ао да ·е бити први тенк са новом шемом распореда. Постав а®ем ме®ача и мотора у Ќедан блок испред тенка, и помера®ем куполе у позадину, Немци су уштедели на кеди осовини и снизили висину возила. Као резултат тога, "Лав" -2 се показао много лакшим, а самим тим и бржим.
  С обзиром на тешко·е ратног времена, производ®а тешких тенкова у СССР-у Ќе скоро стала, у сериЌи Ќе скоро све било уЌеди®ено према Т-34-76. Дакле, нацисти, у проЌекту ствара®а новог главног тенка, више нису хтели да учине бочни оклоп превише дебелим. А "лав" Ќе могао да стане у педесет пет тона, са мотором од 1200 ко®ских снага. Међутим, тежина тенка Лев-2 могла се додатно сма®ити сма®е®ем калибра топа. Прво Ќе очигледно постало сувишно. Штавише, тридесетчетворка Ќе имала оклоп лошег квалитета, а чак Ќе и 37-мм, застарели немачки топ ве· почео да продире у ®их.
  Ста ин Ќе очигледно избезумио ... И бацао Ќе громове и му®е ... Али ниЌе могао ништа ...
  У новогодиш®оЌ но·и Немци су кренули у Ќуриш на Ќош неокупирани део Астрахана, делту Волге. Присуство многих речних бариЌера, тежак терен, близина КаспиЌског мора омогу·или су ЦрвеноЌ армиЌи да пооштри одбрану Астрахана и да га задржи чак и бо е од Ста инграда. Штавише, совЌетске девоЌке су показале хероЌство без премца.
  А на Кавказу, посебно зими, веома Ќе тешко кретати се кроз планине. Истина, Немци су се кретали дуж погодниЌе обале КаспиЌског мора. Махачкала Ќе постала граница на коЌоЌ су совЌетске трупе, окупивши све своЌе снаге у песницу, покушале да зауставе нацисте.
  Али мунициЌа, коЌа Ќе испоручена само морем, ниЌе била дово на ...
  Тамара се очаЌнички борила са своЌим босоногим бата оном девоЌака.
  Ратнице су се упорно бориле и показале невиђено Ќунаштво и велику храброст.
  И готово голи се борили зими и мразом.
  Тамара Ќе босом ногом бацила гранату, рафала, покосивши противнике и зацвилила:
  - За СССР!
  Ана Ќе такође бацила бомбу голим прстима и цвркутала:
  - За комунизам!
  Акулина Ќе добро рафала, нокаутирала неприЌате е и викнула:
  - За величину РусиЌе!
  ВикториЌа Ќе ударила на неприЌате а, почела да коси неприЌате а, одсецаЌу·и му браду као бритвом и промрм ала:
  - СССР ·е стаЌати!
  ОлимпиЌада, пуцаЌу·и на неприЌате а и голим прстима бацаЌу·и експлозивни пакет, вЌакнула:
  - За Ота¤бину и победу до краЌа!
  Овако се боре девоЌке. Они делуЌу очаЌнички и са колосалном одлучнош·у.
  Тамара Ќе, пуцаЌу·и, приметила:
  - Не·е их ђаво узети, а онда ·емо ми ®их!
  Борбе су овде бруталне и у исто време конструктивне...
  АнастасиЌа Ведмакова се бори на небу ... Лице ЌоЌ се чак искриви од беса, а она вришти:
  - Поздрав ери комунизма!
  И голим ножним прстима гађа авионски топ у мету, и обара неприЌате ске авионе, након чега вришти:
  - За радне успехе!
  Акулина Орлова, обараЌу·и противнице, самоуверено урла, показуЌу·и зубе:
  - За тако велики комунизам, на целоЌ планети!
  Пилот вришти:
  Чак нас и деца знаЌу!
  И голим ножним прстима упери авионску пушку на мету, и разбиЌе неприЌате а, и шкрипи:
  - У име ере комунизма!
  Да се разумемо, девоЌка Ќе терминатор и запа ени пламен. НиЌедан вулкан се не може поредити са ®им.
  Акулина Орлова Ќе певала:
  - єа ве·, коЌи дан, вера у Бога са®ам, тако сам ле®, не·у да се молим!
  И агресивно намигиване лепотице.
  Ево борбе...
  А авиони девоЌака су застарели. А ово Ќе ®ихов солидан минус. И такође тежак и не баш маневарски ...
  єедан од дечака коЌи су се борили Ќе оборен, а ниЌе стигао да искочи падобраном. И ово Ќе, наравно, ®егов колосалан подвиг.
  ДевоЌке се боре у ваздуху и забав аЌу се...
  Албина и Алвина се боре на добрим ловцима МЕ-309 и, наравно, активно добиЌаЌу бодове.
  ДевоЌке су веома поносне на своЌ успех...
  Албина Ќе елегантном, босом ногом оборила совЌетски авион и зацвилила:
  - За наше орлове!
  Алвина Ќе у Ќедном рафалу покосила три руска аутомобила и викала:
  - За наше соколе!
  ДевоЌке су се славно латиле посла... Али воле и да муче руске воЌнике.
  Овде Ќе ухва·ен дечак-пилот од четрнаест година. И спржиле су му се лепоте дечиЌих округлих потпетица. А онда су почели да поливаЌу голе леденом водом.... Затим к учала вода и поново ледена вода.
  Такве су борбене лепотице....
  Албина Ќе певала:
  -За наше оч®аке, кан¤е, зубе, шаке!
  Алвина Ќе из свег гласа викнула:
  - Значи хо·е добру борбу!
  А девоЌке су наставиле да чине чуда голим прстима и обараЌу совЌетске авионе.
  Међутим, одговорили су им и руски пилоти. Алис и Анђела су управо прешле на єак-9. И да млатимо Немце и да Ќош у исто време певамо;
  Ти си оличе®е храбре зем е,
  Друг Ле®ин и друже Ста ин...
  У СССР-у су сви  уди заиста Ќеднаки,
  А песнице су од гвожђа и челика!
  
  За Ле®ина се звер Адолф не боЌи,
  Сада Ќе Владимир вођа друже Ста ин...
  Ударили смо Фрица у око не у обрву,
  Сви нацисти су одЌедном растурени!
  
  РусиЌа Ќе моЌа домовина
  Велика, безгранична Ота¤бина...
  Сви народи су Ќедна породица,
  Ускоро ·емо живети у комунизму!
  
  Учинимо нашу зем у Ќачом
  Нека РусиЌа брзо позелени...
  Удари·емо фашисту у чело, радиЌе,
  И веруЌте ми, наша мо· се не претвара у камен!
  
  А Исус као вођа Ќе прилично велик,
  Он Ќе Господ наш, и Бели Бог Васе ене...
  И Фирер ·е бити Ќако претучен,
  На краЌу краЌева, наша храброст Ќе остала непроме®ена!
  
  Да, ради наше Ота¤бине, свети,
  Жестоко ·емо се борити против Фрица...
  ДевоЌка трчи боса по снегу
  Она хо·е да се бори у бесу!
  
  Да, Ста ин Ќе сада постао совЌетски вођа,
  Тако сЌаЌан, храбар и вешт...
  Не дираЌте РусиЌу комунизма,
  Иако Ќе мо· Луцифера са вама!
  
  Можемо ухватити Хитлера, веруЌте ми
  Иако обдарен демонском мо·и...
  єедан Хитлер Ќе грабеж ива звер,
  Мада да признамо да Фрицови нису морони!
  
  Укратко, у·и ·емо у берлинске борце,
  Тамо ·е Ле®ин, звани Ста ин, бити са нама...
  Фашисти као штенци лако цепаЌу,
  И веруЌте да се наша снага не·е сма®ити!
  . ПОГЛАВЉЕ #6
  Дошла Ќе нова 1944. година ... Упркос веома тешкоЌ ситуациЌи на фронтовима, у СССР-у се радило на ствара®у нове технологиЌе. Конкретно, велике наде су биле повезане са тенк ИС-2 и ®еговим мо·ним оружЌем. Топ од 122 милиметра могао би да постане мо·ан аргумент у рату против нациста. Наде су се полагале и на Т-34-85 са снажниЌим топом, великом куполом, али са истим трупом и подвозЌем.
  СитуациЌа Ќе била гора са авионима. єак-3 ниЌе могао да буде пуштен у производ®у због недостатка висококвалитетног дуралуминиЌума, а ЛАГГ-7, због новог мотора, ниЌе могао да буде лансиран без пада производ®е.
  Тако Ќе Ста ин одлучио да Ќе за сада главни совЌетски ловац єак-9 и ЛАГГ-5, а да Ќе Ќуришник ИЛ-2 лак за производ®у и издрж ив. А у тенковима, постепени прелазак на Т-34-85 и ИС-2.
  Иако да не дође до пада производ®е ...
  А фронт Ќе пуцао по шавовима, Немци су заузели Кавказ. Махачкала Ќе пала, а они су се ве· приближавали границама АзербеЌ¤ана!
  Овде се Тамара борила са своЌим женским бата оном. Опет су се девоЌке у дро®цима из туника и босоноге бориле са надмо·ниЌим неприЌате ским снагама.
  Тамара Ќе испалила линиЌу на нацисте, посекуЌу·и неке од неприЌате а. А онда Ќе голим ножним прстима бацила гранату убоЌите силе и цвркутала:
  - Слава СССР-у!
  Ана Ќе веома прецизно пуцала на нацисте. И голим ножним прстима бацала Ќе гранате убоЌите силе, кидаЌу·и противнике.
  Онда Ќе викнула:
  - Слава комунизму!
  Акулина Ќе, пуцаЌу·и на неприЌате а, одсекао фашистичку пешадиЌу. Посекла Ќе Фрица, бацивши босим ногама гранату и зацвилила:
  - За РусиЌу, нашу велику маЌку!
  ВикториЌа Ќе, пуцаЌу·и на неприЌате а и гађаЌу·и га босом ногом гранатама, приметила:
  - За велику Ота¤бину!
  ОлимпиЌас, такође пуцаЌу·и из митра еза, викну:
  - Слава временима великог комунизма!
  Борци су невероватни...
  Боре се, како и доликуЌе за лепотице...
  Тамара се, боре·и се, сетила почетка рата. Како Ќе морала да побегне од немачких трупа. Затим Ќе чула урлик пушака. ДевоЌка Ќе напустила канонаду. Њену другарицу ТатЌану Немци су ухватили, одузели су ЌоЌ нове ципеле, поцепали накит и минђуше. И отерали су Ќе босоног у заточеништво ... ТатЌана Ќе била ·ерка секретара регионалног комитета, и ниЌе често морала да хода без ципела. Ово Ќе пониже®е поноса, и·и бос као обичан човек, а боли за деликатне табане. ДевоЌка Ќе закуцала ноге у крв и сте®ала на сваком кораку.
  Тамара Ќе такође носила нове чизме коЌе Ќе добила, а протр ала Ќе штикле од дуге шет®е. И изула Ќе ципеле, отишла боса. Она Ќе девоЌка са села, коЌа Ќе обавила своЌу дужност у УкраЌини. Њене ноге у дети®ству ходале су по планинским стрминама. А ово се свакако не може поредити са путевима у равници. Истина, жу еви су ЌоЌ се ве· одлепили са ђона и ниЌе баш приЌатно ходати. Али стопала су брзо поново очврснула. И Ќедва да Ќе патила.
  Али ТатЌана Ќе убрзо срушила ноге толико да више ниЌе могла да хода. Немци би Ќе стре али, али су се смиловали на лепотицу. Ставили су ме на кола, а заузврат су ме натерали да певам. ТатЌана Ќе имала приЌатан глас и отпевала им Ќе неколико политички неутралних песама.
  Шта се да е десило са ®ом, Тамара ниЌе знала. И сама Ќе ишла кроз шуму, опипала босим ногама, туберкуле, кврге, гранчице, и чак ЌоЌ Ќе било драго. То Ќе кад ходаш по оштром каме®у планина, па чак и жу евим табанима, ако ходаш дуго, постаЌе оштро и болно. И Ќош неприЌатниЌе ходати по тр®у. Када се ови забиЌу у табане, постаЌе много болниЌе, чак и за грубе табане девоЌчице.
  Тамару Ќе у походу савладао умор и глад. ДевоЌка Ќе Ќела бобице, а то ниЌе било дово но. А Немци су брзо напредовали. У украЌинским шумама, Тамара, навикла да живи у планинама, ниЌе добро познавала своЌ пут. Изгубио сам се и завршио позади.
  А сада, као прого®ена мачка у шуми. Тада Ќе девоЌка ухватила Немце на мотоциклу. Зауставили су ауто са колицима да би добили воду. А Тамара се прикрала митра езу, и како сече из ®ега на неприЌате а. И резати несигурно, али тачно. А нацисти падаЌу и грче се у агониЌи. Тамара их докраЌчи. Она Ќе Ќедну голу пету померила до браде, он Ќе пао. И девоЌка га Ќе ухватила.
  Након тога, лепотица се попела на мотоцикл, и притиснувши педалу босом ногом, кренула.
  Дакле, крета®е Ќе много забавниЌе од хода®а и боси.
  Тамара Ќе успут певала:
  - Лепо Ќе, бра·о, лепо Ќе, лепо Ќе, бра·о, живети! Не мораш туговати са нашим атаманом!
  Тако Ќе настало боЌно по е.
  А сада се бори против нациста као комсомолски терминатор. Али снаге су неЌеднаке, а бата он девоЌака Ќе приморан да се повуче. Овде к учаЌу битке, као вода у гигантском котли·у изнад вулкана.
  Ана Ќе, пуцаЌу·и и бацаЌу·и бомбу смртоносном силом голим прстима, приметила:
  - У рату су сва средства добра, осим самоубилачких!
  Акулина Ќе, пуцаЌу·и на неприЌате а, обараЌу·и нацисте, приметио:
  - У свему ·емо бити први!
  И гола пета девоЌке дала Ќе дар униште®а.
  ВикториЌа, пуцаЌу·и на нацисте и аутоматским рафалима сече·и неприЌате е, Ќекнула Ќе:
  - Не·е бити милости за душмане!
  И намигнула своЌим сапутницима.
  ОлимпиЌа Ќе бацила своЌе голе, исклесане ноге, тешку гомилу граната и зацвилила:
  - За величину наЌхуманиЌег суда на свету и комунизма!
  Ратници су овде заиста славни, и воле свемирско доба.
  Боре се са великом жестином.
  Али нацисти и да е напредуЌу на Кавказу. У фебруару 1944. Немци и Турци су се уЌединили, пресекавши совЌетске трупе на два неЌеднака дела.
  Фирер Ќе захтевао да се докраЌчи СССР. Астрахан Ќе и да е издржао. Нацисти су, као и увек, у борбеноЌ униформи... Први МЕ-262 се боре у ваздуху. Треба напоменути да нису произвели сензациЌе. При великоЌ брзини, ниЌе баш згодно погодити из авионских топова од 30 мм. Да, ово треба схватити озби но. МЕ-262 такође има неких проблема због велике тежине. Са маневаром посебно.
  УспешниЌи у употреби ТА-152, коЌи се за убио у пилоте, и постао радни ко®. У ствари, аутомобил и фронтални бомбардер, и ловац и Ќуришни авион. Било Ќе чак и идеЌа да се немачка авиЌациЌа потпуно пребаци на оваЌ авион. Међу ®еговим предностима треба иста·и прежив ава®е и брзину, као и мо·но оружЌе, погодно и за Ќуришни авион и за ловац.
  Све активниЌе се користи и МЕ-309, коЌи се модернизуЌе. И да е Ќе у употреби МЕ-109, коЌи се не укла®а због несма®е®а производ®е. Чак се поЌавила и нова модификациЌа МЕ-109 "К" са снажниЌим мотором, наоружаним са пет ваздушних топова одЌедном. Овакву машину не можете тако лако победити.
  МЕ-309 Ќе такође добио снажниЌи мотор и замашена крила. Веома опасан ауто. СовЌетски пилоти и да е лете старим авионима, а ®ихов квалитет само опада. За сада, међутим, єак-9 ниЌе тако лош, прилично Ќе маневарски и не треба му превелика брзина.
  Немачке трупе су Ќаке ... Било Ќе спорова око тенка Т-34-85. Да ли Ќе вредно учинити оклоп куполе деб им? На краЌу краЌева, у овом случаЌу, тежина ·е се пове·ати. И треба напоменути да Ќе квалитет совЌетског оклопа пао. ЛегираЌу·их елемената недостаЌе, а квалитет заварива®а или ливе®а Ќе пао на критичан ниво.
  Али девоЌке се боре као хероине...
  Тада се Елизабетин резервоар поквари и девоЌке одлазе. Боси и обучени у бикини, трче кроз снег, остав аЌу·и грациозне отиске стопала.
  Катарина Ќе приметила злим погледом:
  - Потпуно смо задав ени!
  Елена Ќе с гневом приметила:
  Али ипак ·емо победити!
  Елизабет Ќе опалила из пишто а, погодила немачког мотоциклисту и промрм ала:
  - Ударио сам Немца! Како ·е он од мене да добиЌе!
  ЕуфразиЌа Ќе енергично приметила:
  - Ту завршаваЌу своЌе животе, и не беже назад!
  Кетрин Ќе била агресивна девоЌка и певала Ќе:
  - У свом бесу певамо химне империЌе!
  ДевоЌке трче за себе, а ®ихове голе округле пете б ескаЌу.
  Дечак, видевши девоЌке, уплашено их упита:
  - А откуд си бос?
  Елизабета Ќе одговорила:
  - ХаЌде да изведемо тактички маневар!
  Дечак Ќе цвркутао:
  - єедан, два - туга ниЌе проблем,
  Никада не треба одустати!
  Држите нос и реп више са лулом,
  ЗнаЌте да Ќе прави приЌате  увек са вама!
  Цатхерине Ќе цвркутала, показуЌу·и зубе:
  - ЗнаЌ да Ќе прави приЌате  увек са тобом!
  Елена Ќе вриснула:
  - Не боЌ се! Врати·емо се....
  И све четири девоЌке повикаше у хору;
  ВеруЌем да ·е се цео свет пробудити
  Би·е краЌа фашизму...
  И сунце ·е сиЌати
  Пут, расвет аваЌу·и комунизам!
  Ратници су спремни да поцепаЌу сваког Немца ... А боси у снегу су тако секси и лепи. Како су лепе ове девоЌке, као расцветале и неувеле руже.
  Па Хитлер се не шали, а око наше Ота¤бине врте облаке. Он зарива зубе у само срце, и пиЌе ®ену крв!
  И девоЌке остав аЌу за собом веома лепе трагове. Немци иду овим траговима и лупаЌу по коленима и похлепно гледаЌу. Ово су див и ратници. А Немци  убе отиске девоЌака.
  А АнастасиЌа Ведмакова и Акулина Орлова се боре на небу. Две дивне девоЌке.
  АнастасиЌа Ќе, обараЌу·и нацисте и окретаЌу·и своЌ авион голим прстима, певала:
  Бори·емо се за светлиЌе сутра!
  Акулина, одсецаЌу·и репове нацистима, голим прстима Ќе цвркутала:
  - ХаЌде да се по убимо!
  И девоЌке опет млати Немце без икаквог сажа е®а и церемониЌе. Ето колико су паметни.
  АнастасиЌа Ќе поново окренула своЌ єак-9 и, цвиле·и, вакнула:
  - То Ќе име комунизма!
  Акулина се сложила са овим:
  ВеруЌем да ·е се цео свет пробудити...
  АнастасиЌа, обараЌу·и Немце, прогунђа:
  - Ота¤бина Ќе наше сунце!
  А такве су овде борбене девоЌке, наЌвиша совЌетска класа.
  И Немци то добиЌаЌу, веома тешко. А воЌне операциЌе се развиЌаЌу...
  У марту су нацисти почели да Ќуриш на Баку. ПостоЌи напад на велики град пун нафте. Борбе су жестоке.
  Немци гранатираЌу Баку користе·и тешку арти ериЌу.
  И бомбардовани од стране Ќуришника. Али бомбе бацаЌу и први, наЌновиЌи єу-488, коЌи се одликуЌу колосалном снагом. Ове машине су само звери.
  На ЌедноЌ од ®их, Гертруда, Ева и Фрида. Прелепе девоЌке, коЌе имаЌу одличан поглед, бацаЌу бомбе на совЌетске положаЌе. И убиЌаЌу воЌнике Црвене армиЌе и цивиле.
  Баку гори... Дим се диже у стубовима. Нафтне бушотине горе, све гори.
  Гертруда каже са осмехом:
  - Бог воли Немачку!
  Ева, притискаЌу·и голу пету на полугу и бацаЌу·и бомбе, слаже се:
  - Наравно! Ми смо изабрана раса!
  Фрида Ќе певала агресивно:
  - Наш народ Ќе изабраник неба!
  И намигнула своЌим сапутницима. Ово су девоЌке овде и туче, само оличе®е агресивности. И борбена мо·.
  Гертруда Ќе рафала ваздушним оружЌем и цвркутала:
  - За величину наше Ота¤бине!
  Ева Ќе, пуцаЌу·и на противнике, потврдила:
  - За колосалну величину!
  ДевоЌке се могу видети како брзо савладаЌу авионе. Ово су борбене девоЌке.
  И не можете их добити само на карте. И млатили неприЌате е див им лудилом.
  Фрида Ќе приметила:
  - єа сам жена великих снова и лепоте!
  Након тога Ќе поново пуцала из авионских топова, обараЌу·и совЌетске ловце коЌи су покушавали да нападну немачко чудовиште.
  Да, против нациста постоЌи осе·аЌ да не могу да се одупру.
  Баку Ќе на удару.
  Тамара и ®ен бата он се боре за оваЌ град. ДевоЌке се очаЌнички боре и показуЌу хероЌство без премца.
  Тамара се окренула, голим прстима бацила гранату, распршивши Немце и ®ихове пла·енике, зацвилила:
  - За моЌу безграничну Ота¤бину!
  И намигнула своЌим сапутницима. Она Ќе ратник наЌвишег нивоа, коме нема премца.
  Иако, наравно, друге девоЌке нису лоше. Рецимо да се Ќако добро боре.
  Ана Ќе, на пример, узела, положила нацисте, као ударцем српа.
  И цвркутала:
  - За СССР!
  И босом петом дала убиствени поклон смрти.
  Акулина, пуцаЌу·и на неприЌате а, зацвилио Ќе:
  - За моЌу Ота¤бину!
  И голим прстима, како покренути презентациЌе униште®а коЌе истреб уЌу све редом.
  ВикториЌа се бори са неприЌате има, делуЌу·и очаЌнички и одлучно. Нокаутира противнике у рафалима. Затим голим ножним прстима баца гранате убоЌито. И циче:
  - За идеЌе комунизма!
  ОлимпиЌске игре се такође боре. А ова Ќуначка девоЌка ·е голим, миши·авим ногама бацити целу кутиЌу експлозива. И тенк "Лав" ·е се преврнути.
  Ратник узвикуЌе:
  - Али Пасаран!
  Борбене девоЌке и веома лепе. Никада не одустаЌ и никад не одустаЌ. ИмаЌу мо· терминатора.
  А снаге су веома неЌеднаке... Баку Ќе захва·ен пожарима. СовЌетске трупе немаЌу дово но мунициЌе. И ово Ќе главни проблем.
  Многи се предаЌу у очаЌу.
  Герда и ®ен тим примораваЌу мушке робове да им  убе голе табане. Они то послушно раде и лижу пете.
  Затим се девоЌке поново пе®у у Пантер-2 и пуцаЌу. Нокаутира®е совЌетских оружЌа...
  Готово цео Кавказ Ќе ве· заузет. Али єереван се и да е држи. ХероЌски се бори град Поти - послед®а лука у коЌоЌ се Ќош држе остаци Црноморске флоте.
  А тамо се боре девоЌке различитих националности. И бори се одред босоногих Гулнази. Лепа ГрузиЌка, и има тим за девоЌку.
  Гулнази босом ногом баца пакет са експлозивом, раздире нацисте и шкрипи:
  - Слава величини светског комунизма!
  Тамила, ®ен партнер, такође босом ногом баца убоЌиту гранату, раздире Турке и цикне:
  - За ота¤бину!
  Маша Ќе девоЌка из РусиЌе, окре·е се и голим прстима баца експлозивну снагу и ломи нацисте, виче:
  - Слава временима светског комунизма!
  Маргарита такође даЌе добро ци ани окрет. Покосила Ќе нацисте и послала поклон убиственоЌ смрти голом петом, сламаЌу·и противнике и циче·и:
  - За нашу победу!
  Овако се девоЌке Ќуначки боре. И они се заиста не могу зауставити, и не могу се вратити. Они су Ќедноставно борци и супер. А ако се боре, онда као хероЌи и супер уди!
  Али, аваЌ, тешко Ќе одупрети се нацистима и ®иховим надмо·ниЌим снагама. На небу Албина и Алвина стичу самоуверене рачуне. И толико авиона Ќе оборено да их Ќе очигледно немогу·е зауставити.
  Албина Ќе, обараЌу·и голим прстима Ќош Ќедан совЌетски авион, певала:
  - Не можемо бити поражени, ловац се претвори у игру!
  Алвина, одсецаЌу·и своЌе противнице, и енергично окре·у·и главу на мо·ном врату, цвркута:
  - Слава ери новог ариЌевског поретка!
  И такође даЌе голу пету ...
  ДевоЌке су ве· обориле по више од пет стотина летелица и добиле Витешки крст Гвозденог крста са златним храстовим лиш·ем, мачевима и диЌамантима.
  Ово су просто невероватне лепоте. А ако су неприЌате и Тре·ег РаЌха ве· побиЌени, онда се ови ђаволи не могу зауставити. Више од 500 оборених авиона само код МарсеЌа. ОваЌ феномен Ќе, наравно, на врхунцу. Хитлер Ќе чак одлучио да одобри шести степен Витешког крста Гвозденог крста са листовима платинастог храста, мачевима и диЌамантима.
  Доби·е га онаЌ ко први пређе хи аду оборених летелица. А резултат ·е бити Ќедноставно феноменалан.
  Албина Ќе Ќедним рафалом из авионских топова калибра 30 мм одсЌекла пет совЌетских авиона одЌедном и, притискаЌу·и окидаче голим прстима, гукала:
  - Слава нашоЌ снази!
  Алвина, коси совЌетске аутомобиле и сече неприЌате е голим прстима, вЌакнула:
  - Велика слава Ќунаштву!
  И ратници намигнуше Ќедни другима!
  Боре се као и увек у бикиниЌу и боси, и то Ќе ®ихова снага. ДевоЌке су само супермен-жене. Иако служе злу сврху. И воле да испрже пете ухва·еним пионирима. Ево девоЌака овде. Брутално али слатко.
  Албина Ќе Ќедном рекла:
  - На свету нема доброте, постоЌи само слабост!
  И босом петом бацила Ќе неколико бомби на совЌетске положаЌе, избацивши три пушке.
  То су ратници коЌи никоме не даЌу никакву милост! Али ®ихови ударци су Ќедноставно сломили.
  Алвина Ќе приметила са осмехом:
  - Нема места за слабе, под сунцем!
  И намигнула свом партнеру.
  Ратници коЌи не показуЌу слабост и никада не одустаЌу. Они су заиста шампиони шампиона. Иако са знаком минус, пошто служе злу сили.
  Али у исто време смешно и шармантно.
  Албина Ќе, показуЌу·и зубе, и ша у·и смртоносне ваздушне гранате на своЌе противнике, цвркутала:
  - Нацистичка реч Ќе света - уништи·емо заувек!
  Алвина Ќе агресивно приметила, срушивши противнике:
  - Ми смо стварно пирати!
  Албина Ќе, одсецаЌу·и неприЌате е, потврдила:
  - Све остало Ќе сан!
  А ратници су постали тако сламачи и рушили све, као да забиЌаЌу пакове батинама.
  Алвина Ќе цвркутала док Ќе сламала руске авионе:
  - Боримо се са Хитлеровим орловима!
  И намигнула своЌим сапутницима.
  Ратници овде, у ствари, пуштаЌу црева неприЌате а. Црвена армиЌа од ®их добиЌа капитал.
  Борбене девоЌке тако ревносно нокаутираЌу руске трупе.
  Али Хелга на ТА-152 уништава совЌетске копнене снаге. Нокаутира САУ-85 и цвили:
  - За величину Немачке и ®ених синова и к·ери!
  Али борбе за Астраха® Ќош увек траЌу.
  ДевоЌке са послед®ом снагом да се издрже.
  Аленка босом ногом баца бомбу са експлозивом. Ломи нацисте и цвили:
  - За свети комунизам!
  А®ута, пуцаЌу·и на нацисте, а такође бацаЌу·и бомбу голим прстима, вришти:
  - И спас за зем у!
  Алла, обараЌу·и противнике, и косе·и их без непотребних церемониЌа, и бацаЌу·и бомбу голом петом, зацвилила Ќе:
  - Тако звучи наша слава!
  МариЌа, уништаваЌу·и неприЌате е, бацаЌу·и поклоне смрти голим прстима, урла:
  - Велики смо у своЌоЌ слави!
  МарусиЌа, коси у редовима арапске пла·енике коЌи су напредовали и босом ногом бацила гранату, завиЌа:
  - За промене, па да цене одЌедном падну!
  Матрона, гасе·и нацисте из митра еза, узела га Ќе и зацвилила:
  - Наша домовина СССР! Би·е слом ен господине!
  Ратници овде делуЌу са великом агресивнош·у. А ®ихов борбени притисак Ќе колосалан.
  Уопштено говоре·и, они показуЌу своЌ колосалан акробатик. И заиста незаустав ив притисак.
  Ратници боси, али сре·ни...
  У априлу су, ипак, нацисти заузели Баку. Недостатак мунициЌе учинио Ќе своЌе. Истовремено, скоро истовремено Ќе пао и Поти. Издржао се само єереван, смештен на планинским падинама. Али и он Ќе био осуђен на пропаст. Ту Ќе такође био краЌ мунициЌи и храни. Само што Турци Ќош нису упали у оваЌ град, а скуп аЌу прашину да гладуЌу.
  ДевоЌке из Тамариног бата она делимично су нестале међу подзем ем, а део Ќе, заЌедно са командантом, кренуо позади на фронт... Хтеле су да се пробиЌу до своЌих.
  Кавказ Ќе ве· скоро потпуно заузет, али рат се настав а. Иако Ќе СССР изгубио своЌе наЌве·е нафтно по е у то време. Али Црвена армиЌа ниЌе слом ена духом. А нафте и да е има у области Волге, у Сибиру и на многим другим местима.
  Хитлер Ќе наредио да се Руси докраЌче у Астрахану до 20. априла. И борбе су се одвиЌале у колосалним размерама. И бомбардова®е се нагло поЌачало.
  СССР Ќе био под снажним притиском. Борбе су се водиле за Алма-Ату, коЌу су упали єапанци. Град Ќе био скоро потпуно опко ен.
  СамураЌи су, чим Ќе постало мало топлиЌе, покушали да развиЌу офанзиву, и то у правцу Магадана.
  Вероника се борила у Алма-Ати и са своЌим бата оном девоЌака одбила навалу самураЌа.
  А има их много. Боре се и Кинези регрутовани методама колапса.
  єапанци бацаЌу жуте воЌнике у борбу ... Они напредуЌу и буквално своЌим лешевима бацаЌу совЌетске положаЌе.
  Вероника гори. И коси Кинезе и самураЌе у редовима. Баца гранате голим прстима и шкрипи:
  - Слава руском духу!
  И Марфа пуца, сече противнике и шкрипи:
  - За нашу Ота¤бину!
  Наташа, пуцаЌу·и на Ќапанске и кинеске воЌнике регрутоване за улогу топовског меса, цвили:
  - За велики комунизам!
  Алина, пуцаЌу·и на самураЌе и кинеске борце, косе·и их са великом страш·у, и даЌу·и дар смрти голом петом, цвилила Ќе:
  - За нове границе комунизма!
  Вероника пуца у неприЌате а са великом прецизнош·у, и пробиЌа кроз главе Кинеза, и притом цичи:
  - Слава совЌетскоЌ зем и!
  И голом ногом ша е колосалну силу граната, коЌа цепа све неприЌате е.
  Марфа, сече·и неприЌате а и голим прстима бацаЌу·и дар смрти, цичи:
  - ВладаЌте ером комунизма!
  Наташка се тргнула, бацивши босом ногом пакет са експлозивом, масу Кинеза, вЌакнула:
  - За нови совЌетски поредак!
  Алина, пуцаЌу·и врло прецизно на неприЌате а, зацвилила Ќе:
  - За нове границе комунизма, бори·емо се!
  И ®ена гола пета Ќе подлегла бомби униште®а.
  Борбене девоЌке, као да им варнице сипаЌу из очиЌу.
  Не, єапанци не могу да савладаЌу такве  уде, чак ни заЌедно са кинеским снагама. И самураЌ штап за напад.
  И опет бацаЌу лешеве на све прилазе. Али има их превише, а бата он босоногих лепотица мора да се повуче.
  А ту су и Ќапанске нин¤е девоЌке. И веома Ќе тешко борити се против ®их.
  Тако су светлуцави, борбени и лепи. И бацаЌу ноге голим прстима, дарове велике разорне мо·и.
  Нин¤а са плавом косом сече совЌетске воЌнике мачевима и вришти:
  - За доба владавине цара!
  Нин¤а са жутом косом води ветре®ачу, слама руску воЌску и шкрипи:
  - Слава банзаи ери!
  Ни®а девоЌка са црвеном косом користила Ќе технику хеликоптера, одсекла совЌетског официра и викала:
  - Увек побеђуЌемо!
  Нин¤а седе косе користила Ќе технику лептира, посекла три руска воЌника, а голим прстима бацила грашак. Експлодирао Ќе и преврнуо тридесет четири.
  Ратник Ќе зацвилио:
  - За нови Ќапански поредак!
  Такве девоЌке су овде дивне и заиста кул... А Црвена армиЌа на Далеком истоку Ќе наишла на озби ног неприЌате а.
  Али овде у центру, совЌетске трупе задаЌу изненадни ударац у правцу Ржева.
  Овде се посада Елизабета први пут бори на новом тенку ИС-2. Машина са коЌом су повезане неке наде. У ®ему Ќе обично пет чланова посаде, али овде се ратници носе са четири.
  Елизабет пуца из пишто а калибра 122 мм. Разорни проЌектил лети убилачком силом. ОписуЌе лук, и погађа са велике уда ености Т-4.
  Елизабета узвикуЌе:
  - Ево шта сам добро урадио!
  Екатерина, у одговору, Ќуриша, користи голе ножне прсте и узнемирено приме·уЌе:
  - А пишто  ниЌе пребрзо пуцао!
  Елизабета се сложила са овим:
  - Уопште ниЌе савршен разарач тенкова!
  Елена, коЌа Ќе босих ногу помагала да напуни оружЌе, приметила Ќе:
  - Али убица!
  А онда Ќе Кетрин пуцала. И граната Ќе погодила Пантера на броду са велике уда ености. Да, пишто  убица...
  Катарина Ќе приметила:
  - Имамо много енергиЌе и узбуђе®а!
  Елена се сложила са овим:
  - Много! Слава РусиЌи!
  ЕуфразиЌа Ќе такође приметила:
  - Вид ивост овог аутомобила Ќе слабе девоЌке. Како то снимате?
  Елена Ќе логично приметила:
  - А ово Ќе наше увежбано око! Ако победимо, онда победимо!
  А ратници су певали у хору:
  - Не·емо се плашити и увек ·емо се борити!
  . ГЛАВА 7
  21. априла Астрахан Ќе Ќош увек био делимично под совЌетском контролом. НиЌемца то ниЌе у потпуности захватило.
  Терен Ќе омогу·ио да се овде добро брани. И Немци су одлучили да промене тактику. Уместо на нападе, прешли су на бомбардова®е и гранатира®е.
  Аленка и ®ен тим сакрили су се у бункер и чекали масовно гранатира®е.
  ДевоЌке су биле само шест, коЌе су играле карте. Држали су шпилове голим прстима и водили дискусиЌу.
  А®ута Ќе  утито рекла:
  - На Кавказу ниЌе заузет само єереван. Ово Ќе само наше послед®е острво у овом региону. Шта Ќе следе·е?
  Аленка Ќе логично предложила:
  - НаЌвероватниЌе ·е оти·и у Москву. Ово Ќе ®ихов кредо!
  Алах Ќе са уздахом приметио:
  - Снаге су врло неЌеднаке... Заиста губимо рат, а немамо дово но воЌника!
  МариЌа Ќе логично приметила:
  - А нацисти губе! Не могу нам одолети!
  Матрена Ќе изнела своЌе миш е®е, бацивши карту голим прстима:
  - Рођени смо да побеђуЌемо, и сигурно ·емо победити, знам то!
  МарусиЌа се сложила, туку·и своЌу противницу голим прстима:
  - Наравно, нема сум®е!
  Аленка не би била тако оптимистична, бацаЌу·и карту голом препланулом ногом:
  "Ми девоЌке ·емо можда морати да живимо под окупациЌом, али веруЌем да ·емо сигурно победити!"
  А®ута Ќе одлучно рекла:
  - Можеш да се бориш партизанским методама, и би·е веома лепо када се бориш са таквим врло кул!
  Алах Ќе агресивно приметио:
  - Требало би да се борите активниЌе!
  ДевоЌке су утишале разговор. Онда су прешли на другу тему.
  МарусиЌа Ќе узнемирено приметила:
  - БроЌ верника расте. Против сваке логике!
  Ана Ќе на ово одговорила:
  єош нико ниЌе доказао да Бога нема. И не може доказати супротно. Дакле, овде можете расправ ати до бесконачности.
  Елена Ќе потврдила:
  - А расправ ати се овде Ќе глупо и бескорисно!
  Алах се сложио са овим:
  - Да, оваЌ разговор Ќе бескористан. Штавише, ако постоЌи Бог, онда Ќе Он такав да Ќе бо е да га нема!
  МатрЌона се закикота и примети:
  - Бо е да таквог Бога нема! До тада, певаЌмо!
  А девоЌке су певале у хору;
  Ми смо девоЌке, улазимо у Комсомол,
  Вером су се заклели да ·е бити Ота¤бина ...
  Тако да Ќе нацисте чекао бесни пораз,
  Па, и РусиЌа да живи под комунизмом!
  
  На краЌу краЌева, Ле®ин Ќе са нама, као метал,
  Од бронзе коЌа Ќе Ќача од сваког челика...
  Са®ао сам да преокренем светове
  Како Ќе велики гениЌе Ста ин завештао!
  
  Учини·емо Ота¤бину хладниЌим
  И поди·и ·емо Ота¤бину изнад звезда...
  Нека буде успеха код комсомолаца,
  Иако су нам ноге босе!
  
  Фашисти су напали моЌу домовину,
  Са истока дрско се пе®у самураЌи ...
  Волим Исуса и Ста ина
  И веруЌем противника, растргну·емо!
  
  Уосталом, славни Бог Сварог Ќе са нама,
  КоЌе ·е комунизам, у шали, изградити...
  Славни Род Ќе Ќачи од свих у свемиру,
  Дода·е свести и во е!
  
  ВеруЌемо да никада не·емо одустати
  Не став аЌте ота¤бину на колена...
  Друг Ста ин Ќе светла звезда,
  А наш учите  Ќе мудри гениЌе Ле®ин!
  
  Направи·емо своЌу ота¤бину,
  Лепше и сЌаЌниЌе на планети...
  И би·е, знаЌ смртоносни пишто ,
  Нека се забав аЌу одрасли и деца!
  
  Спали Сварог, не гори у свом срцу,
  Ви сте покровите  свих мачева РусиЌе ...
  Ускоро ·емо изградити, веруЌем Ќак раЌ,
  Исус ·е до·и света мисиЌа!
  
  Не веруЌте приЌате има Хитлерове банде
  Да ·е победити лако и прете·е...
  Све што вам треба Ќе Ќедна породица -
  И веруЌте да ниЌе касно волети Ота¤бину!
  
  Господе Свемогу·и заштити нас све,
  Подигни тробоЌну заставу над зем ом...
  И зли предатор ·е се претворити у игру,
  Мо·и ·емо да се носимо са Сатаном!
  
  Волим Велику Ота¤бину
  У целом универзуму нема те лепше
  Не·емо продати РусиЌу за руб у,
  Градимо мир и сре·у у свемиру!
  
  У име наше домовине сан,
  Велика РусиЌа ·е устати...
  Све остало Ќе само суЌета
  И нови месиЌа ·е бити са нама!
  
  О моЌа свемо·на Лада,
  Да·еш  убав и мир Русу...
  Обра·ам се теби па се молим,
  А ако треба, удари му®ом!
  
  МариЌа Богородица Небеска,
  Универзум Ќе дао Исусу...
  Ради вас, велики Бог васкрсе,
  Људи нису изгубили прави укус!
  
  Приметите да су комсомолци
  Богови РусиЌе су веома поштовани ...
  Ми смо велики синови ота¤бине,
  Руси увек побеђуЌу!
  
  ПриЌате и треба да се моле домовини,
  Перун, єарило и Сварог су мо·ни ...
  Би·емо веома Ќаки мужеви
  А ми ·емо чак и развеЌати облаке на небу!
  
  Сада Ќе неприЌате  ве· избачен из Москве,
  Много си повредио фашисте...
  Ми смо верни Исусу и Ста ину,
  Би·е дово но тенкова са пушкама!
  
  Не, неприЌате  не·е мо·и да обузда Русе,
  Пошто су наши ратници свемо·ни...
  Испити, предаЌа, само за пет,
  Да би сваки дечак био веома Ќак!
  
  ВеруЌте ми, Ста инград ·е бити славан,
  И сачува·емо га од насртаЌа...
  До·и ·е победнички витешки ред,
  Иако крв тече неспутано!
  
  Босоноге девоЌке на хладно·и
  Трче, трепере петама ...
  И удари·е фашисте песницом,
  Недруштвени Каин ·е бити сп оштен!
  
  Све ·е бити,  уди добро знаЌу
  У свемиру смо, отвори·емо сазвежђа...
  На краЌу краЌева, грех Ќе сум®ати у храброст,
  И би·е човек на престолу БожиЌем!
  
  Наука ·е ускоро васкрснути мртве,
  Мо·и ·емо да постанемо млађи и лепши...
  Изнад нас Ќе херувим златокрили,
  МоЌоЌ лепоЌ маЌци РусиЌи!
  ДевоЌке су добро отпевале целу песму и наставиле да играЌу карте босим ногама ...
  22. априла Ќе био Ле®инов рођендан. ДевоЌке су пиле алкохол разблажен водом и кафом и пределе испод гласа...
  Црвена армиЌа Ќе извела Ќош Ќедну Ржевско-Сичевску операциЌу у центру. Немци су били у дефанзиви и узвратили. Борили су се нови совЌетски тенкови Т-34-85 и ИС-2. Послед®и ауто се често заглавио у блату. Да, и оклоп "Тигра" -2 и теже "мачке" нису заузели чело. "Пантер" -2 Ќе такође могао да се пробиЌе само изблиза.
  НаЌнемачки аутомобил пробио Ќе совЌетски са ве·е уда ености.
  Хитлер Ќе генерално био задово ан "пантером" -2, коЌи Ќе задово аваЌу·е зашти·ен, добрим возним перформансама и наоружа®ем. Али он Ќе захтевао да се створи тенк коЌи би био бо е зашти·ен, а да би истовремено возио поднош иво...
  "Миш" се у овом случаЌу показао као неефикасна машина. Е-100 се активно развиЌао као део Е сериЌе. ЛокациЌа мотора и ме®ача требало Ќе да се уради заЌедно, а тора® Ќе био ужи и нагнутиЌи попут трупа. Деб ина оклопа остала Ќе упоредива са Маусом, као и наоружа®е, али Ќе тежина због висине морала бити сма®ена на 130 тона. Мотор Ќе, напротив, требало да постане Ќачи на 1500 ко®ских снага, а тенк Ќе имао задово аваЌу·у покрет ивост.
  Генерално, сериЌа "Е" Ќе требало да буде нова генерациЌа тенкова. Са нижим силуетама, са великим угловима рационалног нагиба, мо·ним топовима и моторима, густим распоредом.
  Међутим, док су Немци ве· имали добре аутомобиле. "Пантер" -2 заменио Ќе претходни модел. ПостоЌао Ќе и нови "Тигар" -2 са снажниЌим мотором, уским тор®ем. Бо е зашти·ени и лакши по тежини.
  Дакле, нацисти нису седели мирно.
  24. априла 1944. први немачки млазни бомбардер Арадо погодио Ќе Москву са смртним поклоном. Бацио Ќе бомбу са велике висине и лако Ќе претекао совЌетске борце.
  Хитлер Ќе рекао да сада СССР нема шансе, а ускоро ·е бити краЌ Црвене армиЌе.
  25. априла почео Ќе нови Ќуриш на Астраха®. У бици Ќе учествовала и прва машина за зем ане радове: подземни тенк.
  На ®ему су се бориле две немачке девоЌке: Мерцедес и Дора. Ратници су испробали подземни модел коЌи се кретао у зем и.
  Иако прилично лаган са кратким топом од 75 милиметара и четири митра еза.
  ДевоЌке вуку аутомобиле по зем и. Бушилице се окре·у, секу кроз стену. Крета®е Ќе прилично споро седам километара на сат, за возила, под зем ом, то ниЌе лоше.
  Мерцедес голим ножним прстима притиска први ¤оЌстик у немачкоЌ воЌсци. Веома Ќе згодно за рад и изговара:
  - Ето, наша немачка наука Ќе успела!
  Дора се сложила са овим:
  - Да, ве· знамо много! Наша мо· Ќе веома велика!
  Такође се контролише помо·у ¤оЌстика. ДевоЌке тестираЌу специЌалну машину са радаром.
  Ево совЌетске батериЌе испред и можете заронити испод ®е.
  Мерцедес, показуЌу·и зубе, приме·уЌе:
  - Гради·емо нови поредак!
  А сада се поЌав уЌе машина нациста. Експлозивни проЌектил погађа совЌетске топове. И удара воЌнике Црвене армиЌе.
  Дора кроз смех каже:
  - Живео велики реваншизам!
  И голим прстима прави прецизне ударце. Удари неприЌате а и шкрипи:
  - Слава новом сну!
  Мерцедес шкраба из митра еза, а завиЌаЌу·и каже:
  - За еру великих снова!
  ДевоЌке се смеЌу и аплаудираЌу. То су агресивни и врло спретни ратници.
  Дона агресивно приме·уЌе:
  - Има много добрих ствари на свету!
  И голим прстима притиска дугмад и поново пуца, у совЌетске тоб¤иЌе.
  Мерцедес потврђуЌе са осмехом:
  - И би·е Ќош лепше!
  А пуца и голим прстима. Тако пуцаЌу ове борбене девоЌке.
  Па шта Ќе Ќош Ќедна направа за рат...
  Налет нациста на Астрахан Ќе све ве·и ...
  Сви прилази су били одсечени... И совЌетске трупе су биле принуђене да попусте 1. маЌа 1944. године, завршивши дугу, хероЌску одбрану града. Пало Ќе и ово упориште.
  Нацисти су ватрометом прославили пад Астрахана. Ипак, одбрана ниЌе била узалудна. И Фрицу Ќе требало неко време да попуни трупе и привуче резерве...
  Фирер Ќе планирао да напредуЌе у правцу Саратова и да е уз Волгу уз дубоку обилазницу Москве.
  Али док су Немци прегруписали своЌе снаге, они су повлачили резерве. А битке су биле у ваздуху.
  Немачка авиЌациЌа Ќе покушала да учврсти своЌу супериорност. Борбена испитива®а МЕ-262 открила су недостатак поузданости ове машине, ®ене честе незгоде, као и проблеме са маневриса®ем. Дакле, док ниЌе било идеЌа о потпуноЌ замени немачких Ќединица овим авионом. ТА-152 се, напротив, показао као одлична машина за своЌе време и све више се представ ао. МЕ-309 и МЕ-109 су остали у служби.
  МЕ-163 на ракетни погон се показао као добар ловац за борбу, али Ќе премало времена лета учинило готово немогу·им ®егово кориш·е®е у борби.
  УспешниЌим се показао млазни бомбардер Арадо, коЌи Ќе због велике брзине било готово немогу·е оборити противавионским топовима, а совЌетски ловци нису могли да га сустигну. Реактивни извиђачи су били прилично добри. Немци су развиЌали и друге машине. На пример, КСЕ-162, лакши ловац од МЕ-262, Ќедноставан за производ®у, Ќефтин и управ ив, направ ен углавном од дрвета. И други борци. И МЕ-1010 и ТА-183 ... И напредниЌа и поузданиЌа модификациЌа МЕ-262 Кс. И ловци без репа Готха, и Ќош много тога.
  Међутим, до сада су немачки ловци на пропелер били много Ќачи од совЌетских машина. КоЌе су пале у квалитету, и биле су прилично слабе и у моторима и у оружЌу. Штавише, єак-9 Ќе додатно поЌедностав ен и сада Ќе на ®ега постав ен само Ќедан авиЌациЌски топ од 20 мм, напуштаЌу·и митра ез. Ово Ќе сма®ило трошкове и поЌедноставило производ®у и омогу·ило сма®е®е тежине.
  Ипак, митра ез против немачких авиона Ќе прилично слаб. До сада, СССР ниЌе могао да приушти производ®у напредниЌих модела аутомобила и пролаза у брзини и наоружа®у пред нацистима. Ве·а тежина машина стварала Ќе и проблеме са маневриса®ем.
  А недостатак горива Ќе сма®ио летачку обуку крилног особ а.
  Алвина и Албина, пошто су пристоЌном брзином савладале мо·но оружЌе МЕ-309, нису хтеле да слете на МЕ-262, коЌи се превише често рушио. А по брзини су ве· Ќачи од Руса.
  Алвина Ќе, одсецаЌу·и совЌетски аутомобил, приметила:
  - Борба на небу Ќе заним ива!
  Албина Ќе, уз помо· босих ногу, уперивши борца у мету, и зг®ечивши Ќе, пристала:
  - Да, суштински смо наЌЌачи на свету!
  А девоЌке су се смеЌале као луде.
  Испоставило се да Ќе маЌ релативно миран. Црвена армиЌа Ќе и да е покушавала да одсече истурени део Ржев.
  Елизавета Ќе пуцала из ИС-2 на своЌе противнике ... СовЌетски аутомобил Ќе имао добру заштиту само у гор®ем делу чела трупа. Чело куле ниЌе дово но зашти·ено. И пробиЌа се чак и из непосредне близине топовима Т-4. Међутим, послед®и тенк Ќе коначно укинут у маЌу, као и Пантер и обични Лав и Маус. Сада су у сериЌама "Патера" -2 и "Тигар" -2 максимално обЌеди®ене и са сличним наоружа®ем.
  Ове машине су добро зашти·ене на челу, прилично слабе са стране и више се разликуЌу по тежини. Њихове возне перформансе са новим моторима су прихват иве за воЌску. Али и ови тенкови су привремени... Пантер-3 и Тигар-3 из сериЌе Е се спремаЌу да их замене. Гуш·ег распореда, са позиционира®ем мотора и ме®ача у Ќедном блоку и попречно, са лаким, поЌедностав еним, а истовремено проходним и лако поправ ивим подвозЌем.
  Нове машине треба бо е заштитити, али без значаЌног пове·а®а тежине.
  На рачун наоружа®а, овде нема Ќединства. Оклоп совЌетских тенкова ниЌе превише дебео и лошег квалитета. И нема смисла став ати оружЌе великог калибра. ВоЌни топ од 88 мм Ќе у реду. Са четири километра вози тридесет и четири, а са мало ближе ИС -2. Дакле, развоЌ Ќе у току...
  У СССР-у треба нешто одговорити. Али ево шта, Ќош ниЌе Ќасно... ПостоЌе планови за ствара®е СУ-100. ОваЌ самоходни пишто  Ќе Ќедноставно ефикасан и са продорним деЌством. Са ®ом су повезане неке наде за борбу против расту·их тешких тенкова Тре·ег раЌха. Али то Ќош треба да се уради, као и гранате за такво чудовиште, и треба да се успостави масовна производ®а пишто а, што у ратним условима ниЌе превише, то Ќе стварно.
  Али посада тенка Елизабет се бори на Т-34-85. А девоЌке босе и у бикиниЌу се храбро боре.
  Елизабет пуца голим прстима на нацисте и забиЌа Пантера у страну, говоре·и:
  - За велики комунизам!
  А ®ихова тридесетчетворка скочи и брзо се окрене, пуцаЌу·и.
  Екатерина такође веома прецизно пуца на неприЌате а. Застарели тенк Т-4 га разбиЌе у страну и вришти:
  - Слава витезовима СССР-а!
  И поново намигуЌе приЌате има. Испоставила се таква милитантна девоЌка.
  Елена такође пуца на неприЌате а. ПробиЌа га веома прецизно, у овом случаЌу разбиЌа клизалиште Тигер-2 и урла на врху плу·а:
  - За свету РусиЌу!
  ЕуфразиЌа прецизно пуца на неприЌате а. Прави прецизан ударац у страну неприЌате а, пробиЌа метал и цвили:
  - За свети комунизам!
  А девоЌке самоуверено распоређуЌу своЌ тенк и одступаЌу од граната. НиЌе лако победити девоЌке.
  Овде се против ®их поЌавио наЌновиЌи и страшни "Лав" -2. ПокушаЌте да пробиЌете такав тенк, а он покушава да погоди тридесет четири.
  И пуца из да ине.
  Елизабет Ќе одговорила твитова®ем:
  - Не·еш узети!
  И ша е проЌектил на тенк "Лев" -2 са велике уда ености. Удари га у чело.
  Хитлеровац пуца.
  Тада Кетрин поново пуца голим прстима на неприЌате а, а овога пута проЌектил Ќе, описавши лук, само погодио фашисту у дугачку цев топа.
  Катарина Ќе гукала:
  - Оштро око, косо руке, не ради се о нама!
  Немац Ќе, изгубивши прт ажник, почео брзо да се окре·е и одлази. "Лав" -2 Ќе први немачки тенк у коме су ме®ач и мотор смештени испред у Ќедном блоку, а ме®ач Ќе на самом мотору.
  То му Ќе омогу·ило да сма®и своЌу висину и тежину, значаЌно подижу·и брзину. И тако Ќе "Лев" -2 отишао, и имао прилику да пробиЌе дистанцу ...
  Елена Ќе голим ножним прстима уперила пишто , узела га и пуцала на неприЌате а. Граната Ќе погодила крму лав ег трупа, али се рикошетирала...
  Елена Ќе зарежала:
  - Проклетство, разда ина Ќе велика. Не·емо га ухватити!
  єекатерина Ќе гркнула, показуЌу·и зубе:
  - "Лав", девоЌке, ово Ќе "Лав", како се не увредимо! Ускоро ·ете се знати приЌате и, би·е веома срамота!
  И ®ихов тенк Ќе погодио Т-3, оваЌ тенк се само окренуо у страну, и може се погодити са велике уда ености.
  А девоЌка Ќе пуцала голим прстима и гугутала:
  - Слава ери комунизма на зем и!
  ЕуфразиЌа Ќе узнемирено приметила, пуцаЌу·и на неприЌате а и босим петама:
  - Наша Ота¤бина Ќе Ќака, она чува свет!
  Елизабета Ќе цвркутала, показуЌу·и зубе, и певала, компонуЌу·и целу песму у ходу:
  Сатана нас не·е победити
  МоЌа домовина Ќе наЌлепша на свету,
  Слава лепоЌ зем и....
  У ®ему ·е бити сре·ни и одрасли и деца!
  
  Нека у ®ему цветаЌу ђурђеваци,
  И херувими свираЌу пристоЌну химну...
  Фирер ·е до·и капут
  Руси су непобедиви у биткама!
  
  Комсомолци трче боси,
  Газе по снегу голим штиклама...
  Хитлер, само изгледаш кул
  Премести·у те у тенк!
  
  Можемо ли победити нацисте
  Као и увек, ми смо босоноге девоЌке...
  НаЌстрашниЌи витез Ќе наш медвед,
  Све ·е побити из митра еза!
  
  Не, ми девоЌке смо ве· веома кул,
  Ми буквално растуримо све неприЌате е ...
  Наше кан¤е, зуби, шаке...
  Изгради·емо место у дивном раЌу!
  
  ВеруЌем да ·е бити кул комунизма,
  Зем а у ®оЌ цвета, веруЌте савету ...
  И Ќадни нацизам ·е нестати,
  О ®има ·е се, веруЌем, певати подвизи!
  
  Цвета·е, веруЌем да Ќе ивица олуЌна,
  Од победе опет идемо до победе...
  Поразите єапанца Николаса
  СамураЌ ·е одговарати за подлост!
  
  Не·емо дозволити да нас нагну,
  Сломи наше неприЌате е Ќедним ударцем...
  Нека се ловац претвори у див ач
  Разбили смо Вермахт са добрим разлогом!
  
  
  ВеруЌте да не одустаЌемо од руке,
  Руси су одувек умели да се боре...
  Наоштрили смо наше баЌонете од челика,
  Фирер ·е постати ими¤ буфана!
  
  Ово Ќе моЌа домовина
  У ®ему свира руска хармоника...
  Сви народи су приЌате ска породица,
  Абел триЌумфуЌе, а не КаЌин!
  
  Ускоро ·е то бити у славу СССР-а,
  Иако Ќе наш неприЌате  суров, издаЌнички...
  Да·емо пример за храброст,
  Руски дух ·е се прославити у биткама!
  . ПОГЛАВЉЕ #8
  МаЌ 1944. брзо Ќе прошао... Албина и Алвина су скуп але рачуне на авионима.
  То су девоЌке коЌе као на крилима херувима Ќуре.
  Албина голим прстима обара руски авион и вришти:
  - За Тре·и РаЌх!
  Алвина Ќе такође боса и у бикиниЌу обара совЌетски авион, цепа га на комаде и цвили:
  - За ариЌевски комунизам!
  Након тога, девоЌке су, користе·и топ од 37 мм, почеле да пуцаЌу на совЌетске тенкове.
  НокаутираЌу тридесет четворку и зацвиле:
  - Тако смо кул!
  Албина притиска педалу голом округлом петом и цврку·е:
  - Нека Ќе славан комунизам!
  И пробиЌа совЌетски ауто.
  Алвина такође прецизно пуца у неприЌате а, нокаутира га и цичи, голи зубе:
  - Наша истина Ќе у шаци!
  Тако духовите девоЌке... И уништаваЌу совЌетске пукове... На пример, добили су ИС-2. Па су га напали из ваздуха, а како су га закуцали из авионске пушке. Пробили су метал и запалили резервоар. И детонираЌу борбене комплете.
  Албина Ќе цвркутала на сав глас:
  - ДевоЌка воли да убиЌа! Ево девоЌке!
  Алвина Ќе просиктала, откриваЌу·и своЌе бисерне зубе:
  - Слава нашоЌ Ота¤бини! За комунизам!
  ДевоЌке су се ве· заузеле за тоталитарно истреб е®е противника.
  И Црвена армиЌа Ќе самоуверено разбиЌена.
  А Герда се борила у посади свог "Пантера" -2 и била ангажована у тоталном униште®у.
  ДевоЌка Ќе уперила топ голим прстима. Оборила Ќе тридесет четворку и заурлала:
  - За величину комунизма на ариЌевски начин!
  Шарлот Ќе такође пуцала голим прстима на совЌетски тенк, разбила оклоп и викала:
  - За велики успех у свету!
  єебено без много церемониЌе и Кристина. Да, учинила Ќе то тако прикладно, голом петом Ќе пробила совЌетску тридесетчетворку и викнула:
  - За велике границе!
  Магда Ќе такође испалила проЌектил заузврат и загугутала:
  - За нови ариЌевски поредак!
  Онда су Ќе девоЌке узеле и углас певале:
  - Сви смо скинхедси  убите и слободе, боримо се за нови поредак! Ускоро ·е народи постати ариЌевски, боримо се ог®ем и мачем!
  Ратници су, морам ре·и, испали веома борбени. А ако оборе неприЌате а, онда до краЌа.
  СовЌетски Савез Ќе на удару надмо·ниЌих снага. єапан се гура са истока.
  Два Ќапанска пилота, Тошиба и ТоЌота, нападаЌу совЌетске положаЌе из ваздуха.
  Обе єапанке су веома лепе и босоноге и у бикиниЌу.
  Тосхиба се приближава ваздуху, пробиЌа кров совЌетског тенка и урла:
  - єа сам чудовиште из Ќапанског пакла!
  ТоЌота, притискаЌу·и прсте босих ногу на педалу, и сасецаЌу·и неприЌате а, цичи:
  - За величину идеЌа єапана!
  Ове девоЌке су невероватне. И врло активно разбиЌаЌу неприЌате е.
  А СССР заиста губи од самураЌа. И разум иво Ќе зашто. Где одолети таквом фанатизму и технологиЌи.
  єапанске девоЌке овде на светлу, али окретни тенкови пробиЌаЌу и Црвена армиЌа Ќе посебно мла·ена.
  Тенковске Ќединице нису шала.
  Тосхиба Ќе бацала бомбе на совЌетске положаЌе из ваздуха, а неколико пушака Ќе полетело и зацвркутало:
  - За велики комунизам!
  После ·е се смеЌати...
  ТоЌота у лету забележила:
  - Руски богови су чудни. Они се кла®аЌу човеку распетом на крсту, и сматраЌу га Богом. Чак и некако постаЌе смешно!
  Тосхиба се насмеЌао у одговору, приметивши:
  - И сами ·емо ускоро постати богови и наставити еволуциЌу нашег Божанства!
  А девоЌке су веома во не да се смеЌу.
  ТоЌота се смеЌала:
  - Наша снага Ќе у Ќединству!
  Тосхиба Ќе ово агресивно потврдила:
  - Наша снага, наша песница!
  И опет ·е са неба оборити млаз авионских граната на неприЌате а, пробиЌаЌу·и се кроз тридесет и четири.
  Ово су борбене девоЌке и шта Ќош кажу. єапан ·е све прождирати и спалити.
  А када Ќе пионир мучен, испада да Ќе изузетно агресиван.
  Нарочито ако су дечакове пете пржене. Ово Ќе наЌвише што ни Ќедно ни друго ниЌе супер акциЌа...
  А девоЌке урлаЌу из свег гласа...
  И совЌетске девоЌке се такође храбро боре и обараЌу противнике. И делуЌу пре рока и набиЌаЌу.
  Анастасиа Ведмакова и Акулина Орлова су веома активне лепотице на небу.
  И обараЌу нацисте, иако су ти авиони Ќачи.
  АнастасиЌа голим прстима притисне окидач и пева:
  - НиЌе лоше бити Ќак, сигурно!
  Акулина притисне окидач голом петом и потврди:
  - Много ·емо победити нацисте!
  И обе девоЌке су певале:
  - єака, Ќака, веома тешко победити! єака, Ќака, веома тешко победити!
  После тога ратници су почели да читаЌу крилате афоризме коЌи су галопирали као ко®и, тачниЌе млади пастуви;
  Политичар често малтретира да би ставио Ќарам на бираче!
  Политичар петао слама гласаче као кокошке!
  Политичар са®а да Ќаше белог ко®а да би навукао Ќарам на бирача!
  Лисица Ќе мала са оч®ацима, и желе·и да их прогута, углавном их скрива!
  Политичар коЌи много прича о човечанству Ќе типичан канибал!
  А медведа се може у у кати медено слатким говорима!
  За алкохоличара, горка вотка Ќе слађа од меда!
  КроЌач ·е лагати и не поцрвенети, политичар ·е "црвенити" и лагати!
  Жена, изувши ципеле, обуче мушкарца, до нивоа скитнице!
  Ако хо·еш да се приближиш Богу, скрати своЌу похлепу!
  Чак и у привидноЌ равнодушности Свемогу·ег лежи  убав - на краЌу краЌева, деца пре свега желе да побегну из родите ског стара®а!
  Бог одлаже казну зла да би дао шансу грешнику!
  Таленат и мар ивост као муж и жена рађаЌу успех само у пару!
  Чак Ќе и мед горак - ако се удавиш у ®ему!
  Превара Ќе као вино и болесна и слатка и тешко Ќе зауставити!
  Љубав Ќе као расцепкани проЌектил - ломи срце, тресе мозак, извр·е ¤епове, иде у страну!
  Човек Ќе на неки начин раван Богу - Свемогу·и Ќе створио васе ену, а човек Ќе родио глупост: и Ќедно и друго Ќе бесконачно!
  Успех коЌи се гради на крви - чека судбина убодене сви®е. ПоЌеш·е своЌе саборце - тужан Ќе резултат беса!
  Понекад Ќе наЌбо и начин за одржава®е репутациЌе омча око врата! У сваком случаЌу, не дозволите да падне!
  Не можете дуго лежати под медведом - зг®ечи·е вас!
  Понекад Ќе жена као мамут уместо ·ебе!
  Писац коЌи стреми да жа®е новчанице - не·е сеЌати добро, вечно!
  Држава без закона Ќе као тело без скелета! Само да не би окоштали - потребни су избори!
  Ако желите да направите ремек-дело - заборавите на накнаду!
  НаЌвештиЌа превара Ќе када не лажеш, али ти нико не веруЌе!
  Наравно, пораз обе·ава велике нево е, али ово Ќе само одраз буду·е победе!
  У борби доноси победу - храброст и добру интелигенциЌу.
  Да бисте победили, прво морате видети где!
  Извиђач Ќе ковач победе!
  Свака будала може да сакати - не може сваки паметан да излечи!
  Много безобразних ¤елата - мало доктора!
  Коме су лекари, а коме ¤елати!
  Без бола нема храбрости - без храбрости нема победе!
  ИдеЌе комунизма су граница идиотизма: ако се усиЌане главе и хладна срца предузму да их спроведу!
  Комунизам Ќе лак, али они коЌи су превише масни се спа уЌу!
  Ако немате стрп е®а, пева®е помаже!
  Народ Ќе као гвожђе - док се не охлади, даЌ му же ени облик!
  Ако желите да постанете популарни - чеш·е користите силу!
  Оцена Ќе као паклена трава - расте када Ќе залиЌете сузама и крв у!
  Народ Ќе као коров - што више газиш, више се протеже!
  єединство Ќе к уч победе!
  Дисциплина Ќе оруђе за победу! Ум игра на томе!
  єединство, храброст, несебичност - к учеви победе, слободе, сре·е! Без дисциплине нема воЌске, а без воЌске се не може на·и слобода!
  Рад нас Ќе оЌачао, помножен умом да·е слободу, а заЌедно са сре·ом доне·е сре·у!
  Командант Ќе као врх пирамиде - мора бити само Ќедан, иначе ·е се и тако чврста конструкциЌа срушити!
  Племенитост породице има исти однос према храбрости, као и дужина косе према уму!
  Кукавици не·е помо·и никаква храброст предака!
  Оштрица од наЌЌачег челика рђа у рукама говорника и кукавице!
  НаЌстрашниЌе оружЌе Ќе БиблиЌа у рукама ниткова!
  Главно богатство човека: потенциЌа, она Ќе и главни узрок пропасти!
  НаЌбо а професиЌа Ќе проституциЌа, комбинуЌеш посао са задово ством и сваки пут нови партнер - без рутине!
  Педигре хероЌа - можете се хвалити век, али Ќе стигао на боЌно по е - кукавички Ќури у позадину!
  Флаша вотке Ќе као граната - обори те, откине ти мозак, смрви ти изнутра!
  Кад се срце испуни милосрђем, новчаник Ќе из неког разлога празан!
  Заиста слободан човек се потчи®ава трима стварима - разуму,  убави, Богу!
  Љубав Ќе као ружа - не цвета дуго, али боли!
  Покоран Ќе роб у души - страстима, пожуди, слугама БожиЌим!
  Сре·а Ќе нестална као песак - само ·е Ќе мар ивост везати цементом!
  Кригла вина Ќе као океан - ако се занесеш, изгубиш тло под ногама!
  Жене воле мушку мо·, али не у случаЌу када Ќе саме искусе!
  Љубав Ќе као чамац, ако веслате пребрзо, преврну·е се и потонути!
  У право време уводи чланак - завође®е одраслих од стране младих!
  Љубави не можете ставити лисице!
  Оно што Ќе природно ниЌе кривично!
  Љубав Ќе нежно осе·а®е, али наЌдеб и окови не·е издржати!
  Да сви закони функционишу, држава би се претворила у затвор у коЌи се регрутуЌу чувари из иностранства!
  Принцип неминовности казне не функционише Ќер не можете сами себе да ухапсите!
  Лекари не смеЌу да пролазе кроз стазу препрека. Након тога, руке ·е се трести, а Ќезик ·е се  у ати и чаша вотке, за разлику од мамурлука, не·е помо·и!
  Нема ништа заморниЌе - дуги нерад!
  Научно откри·е: замиш ено прогресивно - отелотворено агресивно!
  НиЌе место за размиш а®е, ве· место свађе и лудила!
  Све нево е човечанства потичу од себичности, просперитет Ќе могу· само заЌедничким напорима!
  Човек без тима Ќе као жар, без ватре - даЌе мало светлости и брзо се гаси!
  Ота¤бина греЌе - бо е од ватре!
  А животи®а Ќе бо а у стаду!
  Логика не треба да служи инстинктима - уму пожуде!
  Би·е рата - би·е подвига!
  Миши·и без мозга, ово Ќе шака меса - на коЌоЌ плаче тига®!
  Од двоЌице дуелиста Ќедан Ќе будала, други нитков!
  Што човек више лети, то Ќе више незадово ан своЌим положаЌем!
  Оставши сам, пас промаши власнички штап!
  Само он има крила - чиЌи ум ниЌе навикао да пузи!
  Лоше Ќе кад си сам као сноб!
  Ти си сам, а неприЌате и су легиЌа!
  Чак и слона може поЌести буба!
  Ако бубе нису милион!
  Вођа државе треба да буде брат  удима, а не брат!
  . Лакше Ќе прона·и суву стену у океану него изум коЌи ниЌе кориш·ен у воЌне сврхе!
  Победа као жена - привлачи сЌаЌем, али плаши ценом!
  Ватрени бог рата и као и други богови захтева паж®у и жртву!
  єедан мач, као кап кише, пада·е и расути се, а кад их буде много, победа ·е се родити!
  Само не певаЌ - за мир!
  Срце ми Ќе тужно - стомак празан!
  Прво чиниЌа, па мисли!
  Победа Ќе вредна части!
  Част Ќе релативан концепт и треба га применити првенствено на своЌе воЌнике!
  Ко пиЌе пре борбе - мамурлук у подзем у!
  Цеви ·уте, Ќер сечива певаЌу - челик Ќе Ќачи и гласниЌи од бакра!
  ВоЌска без командира Ќе као стадо оваца без пастира, ако Ќедан вук не Ќеде, онда ·е уплашити!
  Бекство Ќе више глупост него кукавичлук! На краЌу краЌева, ве·ина воЌника не гине у борби, ве· током потере!
  Рат Ќе као игра домина, само полом ене кости се више не могу скупити - зем а држи!
  Прогон претвара ратника у ¤елата, кукавицу у храброг, скромног човека у дрског!
  ФантазиЌа Ќе такмиче®е апсурда и апсурда! Истовремено, нема више научног и логичног жанра!
  У рату, као у опери - свако пева своЌе, само суфлер може да буде шпиЌун!
  Савремене жене опраштаЌу мушкарцу све - осим сиромаштва!
  Знате ли разлику између шпиЌуна и извиђача?
  Знам! Имамо само извиђаче - странци имаЌу солидне шпиЌуне!
  Шта Ќе бо е са празном главом или празним новчаником? Наравно са празном главом - не тако приметно!
  Ум Ќе наЌбо и сакуп ач богатства!
  Ум и сре·а: за уб ени пар - родите успех, богатство, положаЌ, али брзо се разиђите!
  Лакше Ќе поносним мушкарцима да слушаЌу савете када их даЌе жена - осим ако ниЌе жена!
  Мудра жена вреди богатство! И предузим ива жена може да га тужи!
  Ко цени личност у човеку, а ко кеш!
  Човечанство могу уништити две ствари - компЌутери и компЌутерски научници. Први ·е атрофирати ум, други то не·е мо·и да искористе!
  Ратни друг и граната!
  Уопштено говоре·и, нар прича вицеве Ќе као Фабержеово ЌаЌе коЌе се користи за пуца®е ораха!
  Таленат Ќе као душа: немогу·е га Ќе одузети, али се може уништити!
  Освета ниЌе вредна части - одмазда пристоЌности!
  Завист Ќе клица злочина, лични интерес залива, доколица храни!
  Ле®ост Ќе наЌгори од свих злочина!
  Бо е Ќе достоЌанствено погинути од мача - него живети вола натераног бичем у шталу!
  У рату, храброст може победити лукавство, али лукавство никада не може победити храброст!
  Рат чини живот страшним, а смрт достоЌном и лепом!
  Скромност Ќе редак квалитет за команданта, али то га чини Ќош вредниЌим!
  - Шакал Ќе сагласан са речЌу фекалиЌа!
  Лав има само Ќедну предност у односу на шакала - способност да умре достоЌанствено!
  Техника Ќе ¤елат храбрости!
  - Али то ниЌе истина! У ствари, што Ќе виши ниво технологиЌе, потребно Ќе више интелигенциЌе и сналаж ивости на боЌном по у!
  Где почи®у интереси Ота¤бине, завршава се лично благоста®е!
  Слобода мора бити комбинована са дисциплином. АнархиЌа Ќе супротност слободи!
  єака мемориЌа Ќе наЌбо и ментор! Уопште, слобода се може освоЌити мачем, али само уз помо· разума може се одржати!
  - Када Ќак ратник спасе другог, за ово ниЌе потребна посебна почаст!
  На краЌу краЌева, када храброст гори у твом срцу, поди·и ·еш своЌ штит у одбрану робова!
  Подлост копиле ниЌе оправда®е за поштеног, Ќер присуство пр авштине не оправдава пр авог!
  Љубав никада ниЌе Ќефтина - поготово ако не пла·ате новчаником, ве· душом!
  єедино што може оправдати проливену крв Ќе ако сузе због тога престану да теку!
  Они коЌи служе за новац никада не·е мо·и да се паре у борби са онима коЌе води храбро срце и же а за слободом!
  ДечиЌа суза Ќе опасна Ќер се претвара у побеснели поток коЌи пере цивилизациЌе!
  Место команданта ниЌе екстра лем е®е, ве· додатна одговорност и тежак терет!
  Не зна се шта Ќе важниЌе - нахранити све гладне или обрисати сузу за Ќедно дете!
  Злато Ќе мекше од челика, али удара у срце!
  НиЌе оружЌе оно што воЌника чини Ќаким, ве· оружЌе воЌника!
  Чини се да су девоЌке духовите са афоризмима маЌстора. А ако почну да уништаваЌу неприЌате а, онда се он од ®их не може спасити.
  КраЌем маЌа 1944. почела Ќе нацистичка офанзива у правцу Саратова.
  У биткама Ќе учествовао Штурм ев, машина на шасиЌи некадаш®ег Лава, са Ќош снажниЌим бацачем бомби калибра 450 мм, коЌи буквално све ломи и уништава, кидаЌу·и и пробиЌаЌу·и колосалну силу левка. .
  И таква ракета ·е одмах узети цео блок и срушити га.
  "Штурм ев" под контролом тима немачких девоЌака, пуца на совЌетске позициЌе.
  ЏеЌн намигуЌе другарицама и лупаЌу·и босим ногама каже:
  - НеприЌате е теме но метемо и претварамо у типичне ковчеге!
  Грингета намигуЌе у одговор, притисне полугу босом ногом и цикне:
  - Игра·емо и победи·емо неприЌате е!
  МаланиЌа Ќе приметила:
  - Против машине Штурм ев, било каква совЌетска утврђе®а су немо·на!
  Моника Ќе, ударивши голу пету, потврдила:
  - Заиста смо рођени да побеђуЌемо!
  ЏеЌн Ќе изнела:
  - Рат нема женско лице, ве· физиономиЌу коЌа привлачи  убите е узбуђе®а!
  Грингета Ќе, пуцаЌу·и на совЌетске Ќединице из митра еза, издао:
  - Жена Ќе голубица коЌа угризе у детли·а човека као змаЌ!
  Моника Ќе, пуцаЌу·и на руске воЌнике, приметила:
  - Жена увек има седам петка у неде и, а без неде ног поклона од брачног дуга увек има слободан дан!
  Мала®а Ќе, кико·у·и се, одговорила:
  - НиЌе Бог у свему свемогу·, немо·ан Ќе да се свађа са женом!
  ЏеЌн се сложила са овим, пуцаЌу·и голим прстима:
  - Иако Ќе Бог свемогу·и, ниЌе у ста®у да зачепи уста жени, а да заустави политику!
  Грингета Ќе логично приметила, пуцаЌу·и голом петом, притискаЌу·и:
  - Политичарка нема савести, жена има осе·аЌ за меру, а жена политичарка има сва осе·а®а без мере!
  Моника Ќе, пуцаЌу·и на совЌетске трупе и убиЌаЌу·и их на смрт, приметила:
  - Жена Ќе цвет, бод икав као ружа, али ®ен слатки мирис мами козе и трутове!
  Мала®а Ќе, туку·и совЌетске воЌнике и уништаваЌу·и бункере, цвилила:
  - Бирач пада у дети®ство, гласаЌу·и за мрске старе храстове са шуп инама!
  ДевоЌке су показале своЌу духовитост и одвезле да е.
  А одозго су и Ќуришници заронили. И тако су совЌетске трупе млатиле без икаквих проблема.
  Немци су постали тако кул. И ®ихова оперативна способност се побо шала.
  И тако су кренули системи "шаховског ко®а", телетенкови контролисани преко радиЌа.
  И то Ќе био проблем за совЌетске воЌнике. И нацисти су тукли Црвену армиЌу.
  Али и совЌетске девоЌке су се бориле веома храбро.
  Борбе су се одвиЌале за Камишин. Ево опет Аленка у борби.
  И ®ен разбиЌен, али не предати бата он.
  Аленка Ќе са осмехом рекла:
  - У сваком рату живот воЌника Ќе вредан!
  И како голим прстима баца гранату.
  Ово су ратници - наЌвиша класа ...
  А®ута, пуцаЌу·и на нацисте, приметила Ќе:
  - Руског воЌника може се натерати да се сруши као одсечена клада, али не да се стави на колена, и да се тресе као Ќасичина!
  Алла Ќе, пуцаЌу·и, и босом петом даЌу·и пакет са експлозивом, цвилила:
  - Ако не желиш да се држиш воЌне дисциплине, савиЌа·еш леђа као зароб еник!
  МариЌа, пуцаЌу·и у противнике, лансираЌу·и убилачки бумеранг голим прстима, издала Ќе:
  - У нашем свету има много пр авштине, само ретки принчеви у ®ему!
  МатрЌона Ќе, пуцаЌу·и на противнике и рафалном их секу·и, а потом босом ногом бацивши бомбу, приметила:
  - Политичар има дуг Ќезик, али да изврши оно што Ќе измлатио - руке су му кратке!
  МарусЌа, пуцаЌу·и на неприЌате а, и косе·и редове немачких и страних воЌника, вЌакнула:
  - Политичар брзо обе·ава, споро испу®ава, тражи милости®у, а опроштаЌ за превару!
  ДевоЌке су добре и борбене. Али снаге су веома неЌеднаке. Много разара®а.
  Немачки тенк "Маус", иако не баш сериЌски, ипак се сре·е на фронтовима. А ®егови топови тут®е и пуцаЌу. И поди·и разара®а у рововима невероватно.
  Али девоЌке пуцаЌу из топова на миша. Мада шко ке поскакуЌу као грашак. Али Немци гураЌу и гураЌу.
  И гађаЌу веома прецизно.
  Комсомолке трче около, б ескаЌу голим штиклама и шкрипе:
  - За славу ота¤бине светите а!
  Виола, пуцаЌу·и на немачку пешадиЌу, зацвилила Ќе:
  - Кад жена нема дово но обу·е, она човека обуче на босе!
  А девоЌка ·е се смеЌати и показати Ќезик.
  За ратнике се мора ре·и да су смешни. А ако су их тукли, тукли су их смртно.
  Виола и Маргарита, готово голе у само га·ицама, туку се, доносе·и проЌектиле и прецизно гађаЌу. И не могу се тек тако зауставити.
  Маргарита, цвиле·и, каже:
  - Слава ери комунизма!
  Виола агресивно потврђуЌе:
  - Велика слава ери промена!
  Ратници су се, треба напоменути, испоставили као изузетно агресивне девоЌке.
  И Вероника доноси шко ке, б ескаЌу·и голим, округлим штиклама и цвили:
  - Слава комунизму!
  Ово Ќе ®ихов борбени увид. И како се жестоко и жестоко боре.
  И гола, препланула колена трепере.
  Бори се и Тамара. Изашла Ќе са Кавказа зароб ена од стране нациста и поново у редовима. Бори се са месождерским осе·аЌем крви. Бори се са колосалном агресиЌом.
  Тамара голим прстима баца гранату, раздире нацисте и шкрипи:
  - Комунизам ·е бити са нама!
  И даЌе добро ци ани рафал из машине ...
  ДевоЌке се могу видети како праве колосална чуда. И имаЌу ватру коЌа прети да спали универзум.
  Вероника, пуца, пева:
  Би·е заним иво, без сум®е
  Све на свету ·е обезбедити распоред!
  И намигуЌе своЌим сафирним очима.
  Тамара, пуца, урла:
  - Коловрат! Евпатии Коловрат! ХероЌи РусиЌе прикуп аЌу узбуну!
  И дао окрет из митра еза. Она одсече Фриц и запишта:
  - Жена Ќе првенствено лисица коЌа жели да лава ласо, али обично магарци упадаЌу у ®ен ласо!
  ВикториЌа Ќе, пуцаЌу·и и голим прстима, бацаЌу·и Ќош Ќедан поклон смрти, издала:
  - Жена Ќе кокошка коЌа воли златна ЌаЌа, доносе·и свом носиоцу само губитак!
  А девоЌке су праснуле у смех. Они се тако дивно боре уз колосални притисак.
  Тамара Ќе приметила док Ќе пуцала на стране дивизиЌе:
  - Жена Ќе кокошка, само она може да донесе златна ЌаЌа том човеку, коЌи Ќе права лисица!
  Вероника Ќе, пуцаЌу·и и откриваЌу·и зубе, додала:
  - Права лисица и петао ·е те натерати да снесеш златна ЌаЌа!
  Маргарита, пуцаЌу·и и бацаЌу·и гранате босим ногама, приметила Ќе:
  - Кан¤е лисице нису лав е, али ·е откинути три коже од цара звери!
  Виола Ќе, агресивно показавши зубе, приметила:
  - Ко ниЌе лисица умом ниЌе ни лав!
  Ратници се виде са великим амбициЌама борца. А ако почну.
  ОлимпиЌас Ќе, пуцаЌу·и и узимаЌу·и снажне ноге, подигао читаву кутиЌу експлозива и лансирао Ќе. Маса нациста се растрга, а лепа девоЌка урла:
  - ВладаЌ СССР-ом, а Луциферу певаЌ песму! Победи·емо све!
  ОлимпиЌас, међутим, ниЌе заборавио, и, опаливши, проговори:
  - Жена лисица Ќе у ста®у да убеди сваког човека да Ќе лав, коЌи се размножава као обичан магарац!
  Маргарита, пуцаЌу·и, сложила се са овим:
  - Лавица само са лисичЌим умом и вучЌим стиском!
  Серафим Ќе приметио, косе·и противнике:
  - Лав ниЌе онаЌ коЌи риче, него онаЌ коЌи трга много зеленила!
  Виола, воде·и добро нишану ватру на неприЌате а и косе·и га, примети:
  - Кад политичар ниЌе лисац, онда му се откину три коже и навуку на крагну!
  ВикториЌа, показуЌу·и зубе и намигуЌу·и, а затим босом ногом бацивши смртоносном силом дар смрти, издала Ќе:
  - Политичар има широку гузицу да седи на две столице, али има ширину душе само на речима!
  ОлимпиЌада, подлегавши бурету голим, миши·авим ногама и експлодираЌу·и лавовски резервоар, зарежала Ќе:
  - Тенк Ќе избушен проЌектилом са ураниЌумским Ќезгром, прова уЌе политичар без срца, али са златном торбицом!
  . ПОГЛАВЉЕ #9
  Камишин Ќе напуштен. А почетком Ќуна 1944. године, борбе су се одвиЌале за Саратов.
  Овде су борбе тако активне. А такође и девоЌке, као и увек, у биткама. И тако слатки ратници.
  Аленка се аутоматским рафалима бори и коси противнике, и читаве редове.
  ДевоЌка голим прстима баца гранату и цичи:
  - МоЌа победа долази!
  И опет пуца на неприЌате а.
  А®ута такође пуца на неприЌате а. Ради то тачно и тачно. Њени митра ези су тако дивни. А голи прсти бацаЌу експлозивне пакете колосалне силе. РаскидаЌу нацисте и девоЌка шкрипи на све стране.
  - За комунизам!
  Алла, пуцаЌу·и на неприЌате а са колосалном прецизнош·у, и косе·и неприЌате е, шкрипи:
  - За безграничну Ота¤бину!
  И са голим прстима, девоЌка поново баца гранату. Мора се ре·и борба за борбу.
  И сама црвенокоса иу истим шортсама. И он пуца тако прецизно и прецизно, а Фриц леже.
  МариЌа такође пуца веома прецизно. А она Ќе тако лепа девоЌка, и голим ножним прстима баца пакет експлозива, кидаЌу·и своЌе противнике.
  Онда заурла:
  - ВладаЌте царством СССР-а!
  МарусЌа такође прецизно шутира, погађа неприЌате е и урла:
  - Од таЌге до британских мора, наша воЌска Ќе наЌЌача од свих!
  А пуца и босом ногом.
  Затим ·е МатрЌона испалити смртоносни проЌектил на неприЌате а. И погодио га са стопостотном прецизнош·у. Природно гола пета.
  То су совЌетске девоЌке коЌе раде, али немачке не заостаЌу.
  Кристина, Магда, Маргарет и Шела се боре у Пантеру. Машина, додуше не идеална, али са брзометном, далекометном пушком, умерено окретна и добрим пред®им оклопом.
  Немачке девоЌке су босе и у бикиниЌу, упркос лет®оЌ вру·ини, тачниЌе захва уЌу·и ®оЌ.. И воде покретну битку.
  Овде Кристина пуца... Граната погађа куполу Т-34-76 и пробиЌа Ќе. СовЌетски тенк заустав а.
  ДевоЌке вриште из свег гласа:
  - Наш Ќе узео!
  Онда Магда пуца. Ударила се и лепотица са златном косом.
  Да, значи кула Ќе откинута у тридесет четири.
  Тигрове девоЌке се сме®уЌу у гађа®у. И врло прикладно. Овде су погодили Ќош Ќедан совЌетски тенк.
  Следе·а Ќе дошла Маргарет. И погодио самоходне топове СУ-76. Спретно Ќебено. И певала Ќе:
  - Наша паклена Немачка Ќе Ќака, чува свет!
  А како ·е се Ќезик показати!
  Затим Ќе пуцала из Шеловог топа. Погодио Ќе совЌетски тенк КВ-1С. И девоЌка Ќе урадила добар посао.
  Да, четири ратника у бикиниЌу се боре и не боЌе се хладно·е. Након што су жене почеле да се боре, ствари су ишле много бо е за Тре·и раЌх.
  Ево пилота Албина и Алвина на небу. Обе лепотице у бикиниЌу и босоноге. Боре се за себе на Фоке-Вулфсу. А оваЌ ауто Ќе веома озби ан.
  Албина, пуцаЌу·и из ваздушних топова, каже:
  - Активни крокет! НемоЌ да ти буде жао за реч!
  И како се она блистави осмехом! И он ·е оборити две совЌетске летелице одЌедном.
  И Алвина ваздушним топовима посече троЌицу и цврку·е:
  - МоЌ улазак ·е бити смртоносан и досадан!
  Тада Ќе девоЌка показала зубе и показала зубе! Она Ќе сам шарм, и пуна феноменалног шарма.
  Албина пресече Ќош Ќедан авион єак-9 и зашкрипи:
  - Зашто су нам потребни совЌетски пилоти?
  Алвина обара ЛАГГ-5 и самоуверено каже:
  - Па да ми Немци попишемо рачуне!
  Диван пар девоЌака. Како су кренули у прикуп а®е награда за себе. Против таквих лепотица се заиста не може расправ ати. ОбараЌу авионе и голе зубе.
  А главна таЌна Ќе у хладно·и, девоЌке треба да буду босе и у бикиниЌу. Онда ·е до·и рачуни.
  И никад се не облачи. И протресите своЌа гола прса, и увек ·е се високо ценити!
  Албина Ќе прекинула Ќош Ќедан авион Црвене армиЌе и певала:
  - У великим висинама и звезданоЌ чистоти!
  А она намигну, скачу·и и трзаЌу·и босим ногама, ричу·и:
  - У морском таласу и жестокоЌ ватри! И у  утоЌ и бесноЌ ватри!
  И поново девоЌка обара авион енергичним приступом.
  А онда Алвина напада неприЌате а. Он то ради окретом, показуЌе зубе и шкрипи:
  - Би·у супер шампион света!
  И опет аутомобил коЌи Ќе ударила девоЌка пада. Да, Црвена армиЌа постаЌе прилично лоша.
  А Албина урла од див ег заноса:
  - єа сам сада ¤елат, а не пилот!
  Обара Ќош Ќедан совЌетски авион и сик·е:
  - Саги®ем се над нишан и ракете Ќуре ка ци у, предстоЌи Ќош Ќедно трча®е!
  Ратник Ќе изузетно агресиван.
  Ево обе девоЌке коЌе нападаЌу мете на зем и. Албина удара тридесетчетворку и цикне:
  - Ово ·е бити краЌ!
  Алвина удара у СУ-76 и шапу·е:
  - До потпуног униште®а!
  А како се тресе босом ногом!
  Борбене девоЌке су овде, а са стране СССР-а се боре и девоЌке коЌе покушаваЌу да заштите ГурЌева, где се такође гураЌу нацистичке трупе, као грудва шкорпиЌе.
  Аленка се борила за ГуриЌева, коЌег су нацисти напали. ОчаЌна лепотица Ќе голим прстима бацила гранату и цвркутала:
  - Слава РусиЌи и родноЌ партиЌи!
  Тада Ќе Наташка голим прстима лансирала гранату и сиктала:
  - Штитимо девоЌку босу!
  Након што Ќе и А®ута прстима босих ногу послала дар смрти и дунула:
  - Би·е то диван ударац!
  Црвенокоса Августина узела Ќе и послала дар униште®а голим до®им удом и зацвилила:
  - Усмерава®е радара у небо!
  А онда Ќе златокоса МариЌа голим ногама дала смрт нацистима.
  И певала Ќе:
  - На Мадагаскару, у пусти®и и Сахари! Свуда Ќе било, видео сам белу светлост!
  А сада ·е МарусиЌа са босим табанима бацити читаву гомилу и запевати:
  - У ФинскоЌ, ГрчкоЌ, и у АустралиЌи, ШведскоЌ, ре·и ·е вам да нема лепших девоЌака!
  Да, шест девоЌака су се веома добро бориле. Али Фриц Ќе ипак заузео Курск...
  Не, не да се одупре тако супериорним снагама. Фашисти се држе до себе и штапа.
  А шта утиче на припрему чудовишта.
  Адолф Хитлер Ќе био просто луд: осе·ао се као прави деспот, коме се сви покораваЌу и дрхте. Да, ако желите ста инистичке успехе, онда морате бити као Ста ин, без сажа е®а и захтева®а према другима и себи (управо тако Ќе размиш ао єосиф Висарионович у овом низу!). Сада Ќе шушта®е пристоЌно и ауто ·е почети да се кре·е. Генерално, Немачка, узимаЌу·и у обзир сателите, има огромну предност у односу на СССР по количини индустриЌске опреме, у квалификованоЌ радноЌ снази и по броЌу инже®ера на свим нивоима. То Ќесте чи®еница, али производ®а оружЌа Ќош увек ниЌе на нивоу! Немачка Ќе заостаЌала за СССР-ом током целог рата, упркос свим разара®има у РусиЌи. И од чега? Наравно, због извесног нереда коЌи Ќе владао у разним ресорима, а посебно у воЌноЌ индустриЌи. Поред тога, негативну улогу играо Ќе недостатак сировина, као и потце®ива®е потенциЌала неприЌате а. Конкретно, 1940. године производ®а оружЌа у НемачкоЌ Ќе била нижа него 1939. (ако рачунамо осовину, узимаЌу·и у обзир мунициЌу), и то упркос чи®еници да Ќе рат ве· био у току и да Ќе Тре·и раЌх преузео контролу над велике териториЌе са огромним резервама производних капацитета. Па, шта можемо ре·и о организационим способностима Хитлера? Не превише, тада Ќе б еснуо, у области воЌне индустриЌе.
  Фирер Ќе у дугом говору изЌавио:
  - У пита®у надзора ваздухопловства, ванредна овлаш·е®а су дата Зауеру. Помно ·е пратити количину произведене опреме и, не ма®е важно, квалитет. Осим тога, многи ваши приЌате и Геринг, иако су некада били добри асови, нису способни да воде посао. НиЌе сваки добар воЌник и изванредан генерал, па ·е уместо обешеног Ерика техничку сферу водити особа из редова професионалних предузетника коЌа Ќе у ста®у да реформише и преопреми авиЌационе снаге. Уосталом, БританиЌа не спава, пове·ава и квантитет и квалитет своЌих оружаних снага, а посебно авиЌациЌе. Морамо да будемо испред неприЌате а за две главе, за десетак корака, иначе ·емо потпуно изгубити надмо· над неприЌате ем. И зато су потребни квалитетни кораци.
  Геринг Ќе стид иво приговорио:
  - ПриЌате и моЌи, доказани  уди коЌи су доказали своЌу борбену ефикасност и професионалност.
  Демонски диктатор се разбеснео:
  - Или сам можда, по вашем миш е®у, заборавио ко Ќе изгубио битку за БританиЌу? Или ко Ќе подбацио четворогодиш®и план развоЌа народне привреде. Или и ви желите да будете бичевани, па чак и Ќавно. Зато зачепи уста и ·ути док те не набиЌу!
  Геринг Ќе чак сео у страху. АваЌ, са Фирером се не шалите. Онда се поново зачула бука, други млаз®ак МЕ-262 Ќе полетео у небо. Аутомобил Ќе био масиван и имао Ќе чак два мотора. Крила су благо замашена, сам борац изгледа прилично прете·е. Његове брзинске карактеристике, за 1941. годину, углавном су пристоЌне, па чак и рекордне по светским стандардима. Истина, сама машина Ќош увек ниЌе потпуно поуздана и захтева откла®а®е грешака. Фашистички диктатор Ќе, међутим, ве· дао карактеристике нових, напредниЌих ловаца... МЕ-262 тежи више од шест тона, што Ќе нека врста преоптере·е®а. Млазни ловац треба да буде мали, Ќефтин и окретан. У том смислу, МЕ-163 би могао бити прилично добар, али ®егов ракетни мотор Ќе превише форсиран и ради само шест минута (тачниЌе, и да е ·е радити!), што значи да Ќе домет само у радиЌусу од сто километара . Као бомбардер у стилу блиц или као параван за нападе армаде на Енглеску, то, наравно, ниЌе добро.
  Али МЕ-262 може да носи тону бомби, односно колико и совЌетски фронтовски авион Пе-2. Односно, одлично реше®е и за борбене нападе и за подршку трупама. Међутим, зашто не створити ловац у стилу МЕ-163 Цомет, али без ракетног мотора, али са турбомлазним мотором? Покушали су да побо шаЌу Комету и чинило се да су довели време лета на 15 минута (ово Ќе домет до 300 километара), што Ќе генерално прихват иво за Битку за БританиЌу. Из НормандиЌе се Ќош може до·и до Лондона... Иако ниЌе све тако очигледно, треба и бомбардовати и вратити се, а петнаестак минута ниЌе било у тако форсираном режиму. У буду·ности су ракетни и млазни ловци препознати као ·орсокак у авиЌациЌи. Али дизаЌн "Комете" Ќе веома интересантан, због мале величине и лако·е, што значи Ќефтино·у и управ ивост.
  Поред тога, Ќош увек постоЌе врло перспективни ловци тежине 800 килограма, такве Ќедрилице да се могу користити у ваздушним биткама. Истина, због малог домета, летови на ®има се могу изводити само у одбрамбеним биткама, или испоручити у Лондон на ... транспортима, а затим качити назад пилотима. Овде треба да размислите. У стварноЌ историЌи, Ќедрилице нису имале времена да се боре, а из неког разлога совЌетски генерали авиЌациЌе нису се усудили да испробаЌу ову идеЌу у КореЌи. Генерално, ниЌе тужно, али током КореЌског рата, амерички пилот Ќе први отворио рачун победа. Дакле, єенкиЌе не треба потце®ивати.
  Након што се лет завршио, млада плавокоса девоЌка Ќе искочила из пилотске кабине и потрчала пуном брзином ка Фиреру.
  Опседнути нациста броЌ Ќедан пружио ЌоЌ Ќе руку за по убац. Какво задово ство када те девоЌке воле, а Фирера, изгледа, сасвим искрено обожаваЌу сви Немци, тачниЌе, скоро сви осим неколико затвореника концентрационих логора. Пилот Ќе са ентузиЌазмом рекао:
  - То Ќе Ќедноставно величанствена летелица, има такву брзину и снагу. Откинимо све младунце као Ќастучи· за греЌа®е од сурогата!
  Фирер Ќе одобрио импулс девоЌке:
  - Наравно, поквари·емо га, али ... Откла®а®е грешака на машини треба да се врши бржим темпом, а то се посебно односи на моторе. Овде ·е, наравно, бити потребне радикалне мере за ®ихово побо ша®е, али ако вођа-дизаЌнер помогне!
  Сви су залаЌали у хору:
  - Слава великом Фиреру! Нека нам Ќе Провиђе®е у помо·и!
  Почела Ќе да свира химна Тре·ег раЌха и колона младих бораца из ХитлерЌугенда кренула Ќе да е. Дечаци од четрнаест до седамнаест година ишли су под буба® у посебноЌ формациЌи. А онда Ќе било наЌзаним ивиЌе: дефиловале су тинеЌ¤ерке из женског савеза Немачке. Биле су у кратким сук®ама, голе, босе ноге лепотица мамиле су погледе мушкараца. ДевоЌке су покушале да подигну ноге више, али су истовремено повукле прст, паж иво ставиле пету. Забаван спектакл лепотица са беспрекорним фигурама... Истина, лица су била другачиЌа, а неке од младих фашистки®а биле су помало грубе, готово мужевне, па су их чак и уврнуле. Поготово када су споЌиле обрве.
  Естета Адолф Ќе приметила:
  - Неопходно Ќе да дечаци и девоЌчице масовниЌе добиЌаЌу физичку обуку. И знам да се овом приликом много ради, посебно у єунгволку, али оно што Ќе потребно Ќе инклузивност и усваЌа®е спартанских метода. Наравно, поред подстица®а крађе... Наши млади·и и девоЌке треба да одрастаЌу као пристоЌни и у исто време немилосрдни  уди.
  Врховни командант застаде. Генерали су ·утали, вероватно се плаше·и да приговоре, али нису хтели да потврде очигледно. Фирер Ќе наставио:
  - Рат ниЌе шала, али немилосрдност према неприЌате има мора бити комбинована са узаЌамном помо·и и осе·а®ем братства према друговима. То Ќе оно што морамо свима усадити... Нови натчовек Ќе немилосрдан према другима, али у Ќош ве·оЌ мери мора бити немилосрдан према себи. єер инфериорност се прво мора искоренити у твоЌоЌ души, а онда ·е устати слабо,  удско тело!
  єош Ќедна пауза... Генерали и дизаЌнери су одЌедном схватили и почели снажно да аплаудираЌу. Фирер Ќе изгледао задово ан:
  - Ве· Ќе бо е, али сада бих волео да видим имитациЌу ваздушне борбе. Тако страшно и сверазараЌу·е ...
  ХаЌнкел стид иво упита:
  - Са боЌевом мунициЌом или гранатама, Фиреру?
  Нациста броЌ Ќедан климну главом.
  - Наравно са борбом. Поред тога, желео бих да размотрим рад уређаЌа за избацива®е. На краЌу краЌева, ви радите на томе... - Фирер Ќе одмахнуо песницама. - Када ·е, коначно, бити готова и пуштена у масовну производ®у. На краЌу краЌева, искусан пилот Ќе искусан пилот коЌи треба да буде зашти·ен за буду·е битке!
  Фирер-терминатор Ќе ипак одлучио да покаже дизаЌнерима модерниЌу шему уређаЌа за избацива®е. ОваЌ систем би требало да буде ма®е гломазан, ЌедноставниЌи и лакши. Да Ќе Ќефтина и ве· овладана немачком индустриЌом скуиб сасвим погодна за ову сврху.
  Морао сам да нацртам диЌаграм у ходу, али Хитлер Ќе био заиста добар уметник, и цртао Ќе Ќасно, брзо, линиЌе диЌаграма и завоЌи су били уЌедначени и Ќасни без ле®ира и шестара. Терминатор-попаданци су сматрали да Ќе чудно, наравно, да су Немци, генерално, имаЌу·и тако Ќаку и донекле напредну идеологиЌу као што су националсоциЌализам и тоталитарни систем, процурили рат до Руса. Можда Ќе то због чи®енице да су руски воЌници били Ќачи и издрж ивиЌи од немачких и научили да се боре брже.
  Генерално, ако посматрате ток рата у целини, онда да, Руси, односно совЌетска воЌска, научили су да се боре, а Немци су, такоре·и, заборавили како... Њихова команда Ќе доносила одлуке у ниво првачи·а, а можда и нижи ако ђак првог разреда има искуства у извође®у воЌних операциЌа у стратегиЌама у реалном времену . А да понекад деца од шест година ве· тако спретно воде виртуелне воЌске, онда ниЌе грех да уче и ®их и Жукова и МаЌнштаЌна. Међутим, неки истраживачи сматраЌу и Жукова и МеЌнштаЌна осред®им. Такође постоЌе контрадикторности у погледу броЌа опреме, посебно зароб ене, француске. Хитлерово пам·е®е (добро пам·е®е, посебно док Ќе Ќош био здрав!), сугерише да Ќе било 3600 зароб ених тенкова од Француза, веома импресивна броЌка... Неки модели, попут СиС - 35, били су супериорниЌи од Т- 34 у ®иховом оклопу, али само у пред®ем оклопу. Дакле, оваЌ тенк може да се производи и у француским фабрикама, осим ако се оружЌе калибра 47 милиметара замени цев од 75 милиметара. У ствари, ово можда не·е бити дово но. БританиЌа и СЌеди®ене Државе уопште су увек наЌвише цениле оклоп у своЌим тенковима. Овде Ќе, на пример, Черчил тежак четрдесет тона имао резерву од 152 - милиметара наспрам 120 - за тешки тенк ИС-2.
  Фирер Ќе Ќош нешто рекао дизаЌнерима:
  - Имамо сасвим дово но аеротунела, па потражите оптималниЌи модел авиона и креираЌте аеродинамичне форме, а да га не доводите на скупа тестира®а, где гину и наши наЌбо и асови. На пример, модел лете·ег крила авиона Ќе веома ефикасан, посебно ако се може променити деб ина и угао нагиба. Ве· сам ти дао цртеж, тако да би безрепи требало да буде спреман. Његова проце®ена брзина би·е Ќеднака са Иумо мотором до 1100 километара на сат. Зато само напред, али не иди!
  Уследио Ќе ручак на отвореном, слушки®е су поставиле столове и столице. Лепо... Али какве реформе у националсоциЌализму направити? Тако да сма®ите броЌ неприЌате а и стекнете приЌате е. Овде, на пример, немоЌте на сваком кораку величати немачку расу и можда чак престати да делите народе на класе. Међутим, формално, подела нациЌа на инфериорне и ариЌевске Ќош ниЌе легализована. Ово поЌедностав уЌе ствари.
  Лепа девоЌка међу слугама Ќе села до Фирера и ставила му руку на ®ено голо колено. Цооед:
  - Размиш ате ли о нечему, Фиреру моЌ?
  Покренуо се нацистички диктатор и истовремено виртуелни играч. Приметио Ќе да ниЌе завршио своЌу супу од повр·а и во·ну салату. Фирер Ќе по убио девоЌку у усне, осетивши ®ен младалачки, слатки мирис, и изЌавио:
  - Вози·еш се са мном у колима. И сви на посао, време за Ќело Ќе прошло.
  И опет су зупчаници државе, не сасвим, међутим, добро подмазани механизам почели да се окре·у. У повратку, Фирер Ќе водио  убав са лепотицом, па се чак и питао одакле му толико енергиЌе и снаге. На краЌу краЌева, рекли су да Ќе Фирер импотентан и, уопште, наводно инвалид, коЌи Ќе био болестан од сифилиса (лаж) и кастриран (генерално фикциЌа!).
  Међутим, не иде све глатко ве· 22. Ќуна 1944. године, рат са СССР-ом траЌе ве· три године. Али победа се не види, а Саратов се и да е држи. Ста ин Ќе наредио да се оваЌ град брани по сваку цену.
  И поред свих губитака, производ®а воЌне опреме Ќе прилично висока. Нови тенкови ИС-2 показали су се прилично ефикасним. Чак и без пробиЌа®а поЌединачних немачких возила у чело, они су их избацили из акциЌе са прилично велике уда ености.
  Тако да су нацисти имали доста тешког времена. Али имали су велику предност. Млазни авион МЕ-262 се ве· много борио на небу. А он Ќе озби ан противник.
  ТА-152 се, међутим, показао као генерално дивна врста оружЌа.
  Ста ин Ќе, у међувремену, одржао и састанак за везу на тре·у годиш®ицу почетка рата и почео да пита воЌсковође шта мисле и како да поправе ситуациЌу на фронтовима.
  Жуков Ќе предложио вођи:
  - Ако се само одбранимо и одбранимо од прет®и, онда ·емо несум®иво изгубити. Морамо да напредуЌемо!
  Ста ин Ќе енергично климнуо главом.
  - Слажем се! Али где!
  Маршал Жуков Ќе предложио:
  - Док се Ле®инград ниЌе предао, треба га ослободити!
  Маршал Василевски се сложио:
  - Да, мислим да ·е то бити наЌбо а опциЌа!
  Ста ин Ќе слегнуо раменима и рекао:
  - Ако поново ударимо у Тихвин, онда ·е нас тамо сачекати, а ми ·емо заглавити или упасти у замку!
  Маршал Жуков климну главом у знак слага®а:
  - Тако Ќе друже Ста ине! Али предлажем да се ударе финске трупе у Петрозаводску. Нису тако Ќаки и можемо изненадити неприЌате а!
  Ста ин Ќе са осмехом одговорио:
  - Логично, друже Жуков. Па закорачи Петрозаводск. И донеси нам победу!
  После ових речи ушло Ќе неколико девоЌака у кратким белим сук®ама и босих ногу. Донели су флаше црног вина и чаше сендвича и црног кавиЌара. Ста ин Ќе узео такав сендвич и опрао, рекао:
  - Па хаЌде да пиЌемо да се наше могу·ности увек поклапаЌу са нашим потребама.
  Вознесенски Ќе приметио:
  - Квалитет оклопа наших тенкова Ќе доста низак. И предлажем да се ИС-2 и Т-34-85 учине лакшим, бржим и управ ивиЌим сма®е®ем оклопа. Ово ·е нам донети уштеду у металу и учинити ове машине практичниЌим.
  Ста ин Ќе слегнуо раменима и рекао:
  - Можда... Али Ќа нисам присталица прав е®а резервоара од шперплоче!
  Вознесенски Ќе приметио озби ним погледом:
  - Али можда Ќе добра идеЌа направити неке од резервоара скоро у потпуности од дрвета. Можете проверити како ·е то изгледати у пракси!
  Жуков климну главом у знак слага®а и упадне у говор:
  - Тридесет четворке се могу учинити лакшим, и да е су превише крхке и пове·а®е брзине и маневриса®а би могло да допринесе ®иховоЌ прежив ава®у. Поред тога, ме®ач Ќе постао бо и и то надокнађуЌе сма®е®е ергономиЌе услед пове·а®а тежине. Али низак квалитет челика, 90 милиметара против мо·них немачких топова, претвара се у ништа. Штавише, Немци укла®аЌу из производ®е Ќедноставне Пантер и Т-4, а у Тре·ем РаЌху ·е, поред извиђачких тенкова, само Пантер-2 са топом 88 мм постати сериЌски. А наши тенкови не вуку против ®ега са велике уда ености. И све више Ќе потребно пове·ати ®ихову брзину!
  Ста ин климну главом.
  - Пустите део Т-34-85 и ИС-2 само са заштитом од метка, а затим проверите и пратите како ·е то утицати на ®ихову борбену ефикасност. А рад на СУ-100 треба убрзати. Можда ·емо одустати од тридесет четворке и ИС-2 у корист иск учиво овог самохода.
  Маршал Василевски Ќе приметио:
  - То Ќе заним ива идеЌа. Али СУ-100 може погодити неприЌате е на броду само ако се потпуно окрене ...
  Ста ин Ќе зарежао:
  - Нека буде кра·а да може брже да се баца... И по могу·ности нижу силуету. Али ова самоходна пушка нам Ќе потребна као ваздух!
  Жуков Ќе питао:
  - Ваша екселенциЌо.... Саратов се и да е држи, али ·е ускоро пасти. Било би неопходно израдити план за евакуациЌу из КуЌбишева онога што Ќе одузето из Москве. Шта ви лично мислите?
  Ста ин Ќе оштро одговорио:
  - У Свердловску ·ете, по свему суде·и, морати да се евакуишете. Али и да е Ќе могу·е радити у Москви. Овде имамо цео подземни град. Озби но смо способни да се тога држимо.
  Василевски Ќе зарежао:
  - Москва се мора задржати по сваку цену, као и Саратов!
  Ста ин Ќе наредио:
  - Протунапад на Немце у процепу између Дона и Волге. Морамо да преусмеримо снаге. Саратов да се држи по сваку цену, до послед®е капи крви. Користите сва средства, чак и камиказе.
  Жуков Ќе потврдио:
  - Нека буде, сЌаЌно!
  Ста ин се окренуо єаков еву:
  - Па, дизаЌнере, има ли идеЌа?
  Заменик комесара одговори са уздахом:
  - Било би неопходно створити млазну авиЌациЌу, али то Ќош ниЌе реално. А єак-3 захтева висококвалитетни дуралумин, коЌи ми немамо!
  Ста ин климну главом.
  - Знам! єак-9 би требало да буде у нашим редовима. И треба га што више пуштати! И пове·ати производ®у ловаца.
  єаковлев Ќе приметио:
  - Немачки ТА-152 Ќе и Ќуришна летелица, и фронтални бомбардер и ловац. Било би лепо да направимо сличну вишенаменску машину!
  Ста ин Ќе подржао дизаЌнера:
  - Ово Ќе добра идеЌа друже єаков ев! На пример, ЛАГГ-7, ако се мало побо ша, може се претворити у мешавину и Ќуришног авиона и борбеног фронта!
  єаков ев Ќе спремно потврдио:
  - Друже Ста ин Ќе могу·е... Али треба времена. Да, и авион може бити скуп.
  Врховни командант  утито удари песницом о сто и зарежа:
  - Нека буде ЌефтиниЌе! И уопште, колико можете спекулисати на ову тему. Потребан нам Ќе универзални авион за производ®у само ®ега. И то би могао бити излаз.
  єаковлев Ќе приметио:
  - ИЛ-2 Ќе прилично Ќедноставан за производ®у и ®егова шема Ќе разрађена. Све док га не скинете. Реч Ќе о прилично издрж ивоЌ летелици, иако су у овом тренутку ®ене карактеристике лета застареле. Али нема зла без добра. Добри смо у бомбардова®у неприЌате ских возила.
  Жданов Ќе  утито приметио:
  - Наша авиЌациЌа у наЌма®у руку треба да буде наЌЌача!
  єаков ев климну главом.
  -Мора! Али до сада су наши пилоти наЌбо и на свету: АнастасиЌа Ведмакова и Акулина Орлова!
  Ста ин климну главом у знак сагласности.
  - Овим девоЌкама нема премца и за наредних двадесет пет оборених неприЌате ских авиона доде уЌем им Ќош Ќедну звезду хероЌа СССР-а!
  Жуков Ќе одушев ено предложио:
  - За ово би требало да пиЌеш!
  БериЌа Ќе са одушев е®ем певао:
  - Нама, се·аЌу·и се свега, историЌа ·е судити,
  До·и ·е ред на ®ен суд...
  Као од плуга до атомског оружЌа,
  Самоуверено Ќе водио зем у напред!
  Док су се чланови воЌног савета саветовали, девоЌке су се тукле.
  И уз помо· своЌих босих ножних прстиЌу обараЌу нацисте и чине подвиге, ове босоноге лепотице.
  И певаЌу:
  ВеруЌемо да ·е се цео свет пробудити
  Би·е краЌа фашизму...
  И сунце ·е сиЌати
  Пут, расвет аваЌу·и комунизам!
  . ПОГЛАВЉЕ #10
  До краЌа Ќуна Немци су одсекли Саратов, а 1. Ќула 1944. први пут Ќе кориш·ен страшни Штурмаус. Ова машина са ракетном бомбом од 650 милиметара лансирала Ќе смртоносну силу ракета коЌа Ќе цепала читава насе а.
  ДевоЌке коЌе су возиле оваЌ ауто нису носиле ништа осим га·ица и пуштале су дарове изузетно деструктивне смрти.
  Голоноге девоЌке имале су га·ице у црвеноЌ, црноЌ и белоЌ боЌи. И донели су смртоносне дарове смрти.
  Фаина, коЌа им Ќе заповедала, тресла Ќе гримизне брадавице своЌих груди и певала:
  - Слава епохи витезова крста!
  До·и ·емо до краЌа свемира!
  А ратници су цичали и скакали.
  єедна од ®их, Маргарет, Ќе приметила:
  - Свемогу·и Бог Ќе са нама!
  Фаина се сложила са овим:
  - Наравно! И Тре·и РаЌх ·е сигурно победити!
  ДевоЌка Ќе тукла босом ногом и певала:
  -Када смо Ќединствени, непобедиви смо! Кад смо Ќединствени, непобедиви смо!
  Тако су ратници пуцали, газили и галопирали босим ногама. Ратници наЌвише класе.
  Ирма такође испоручуЌе проЌектил овде кроз аутоматски погон и урла:
  - ОчекуЌе нас велика победа!
  ДевоЌке су, наравно, међу онима коЌе никада не·е одустати. И разбиЌаЌу совЌетске позициЌе са огромним ентузиЌазмом.
  Албина и Алвина су, као и увек, на врху и показуЌу своЌа агресивна звона и звиждуке. Оне су девоЌке, само да кажемо: супер!
  Албина, обараЌу·и совЌетски аутомобил голим прстима, каже:
  - Имам супер девоЌку!
  Алвина, оборивши голом петом другу мету, скочи и, играЌу·и се трбушним миши·има, узвикуЌе:
  - єа сам такав ратник да сам све чврсто побио!
  Тако су се ратници разишли.
  Герда Ќе заЌедно са Шарлотом одлучила да тестира Ќош Ќедну немачку новину.
  До сада се могу поЌавити само самоходне топове Е-25, у дово но великом броЌу - прилично су Ќедноставне за производ®у и Ќефтине. Иако Ќе оваЌ модел Ќедан од првих. Овде у ®ему леже две девоЌке у бикиниЌу. Аутомобил Ќе нижи за ма®е од Ќедан и по метар и захва уЌу·и томе Ќе тако добро зашти·ен и наоружан релативно малом тежином.
  Две девоЌке Шарлот и Герда, леже·и, пуцале су на совЌетске пушке. Испред ®их су се, радио-контролисани, кретали смрв ени аутомобили коЌи су чистили минска по а.
  Црвена Шарлот Ќе опалила из свог топа. Преплавила Ќе совЌетски пишто  и затресла груди, Ќедва прекривене танком траком тканине. А она Ќе гукала:
  - Бесна ватра хиперплазма!
  А онда ·е Ќе и Герда ошамарити голим ножним прстима. И цврку·е:
  - єа сам веома кул девоЌка и нисам лоша ...
  Самоходна пушка се сама кре·е. И престаЌе с времена на време. Њен пред®и оклоп Ќе под великим нагибом и то пружа добру заштиту. У совЌетским пушкама, гранате су осет иве на рикошет. И ништа не прети таквом самоходу у чело. Овде Ќош увек могу да пробиЌу страну. Али девоЌкама се не жури. Ефикасан самоходни топ у оклопу надмашуЌе СУ-100 коЌи се Ќош увек развиЌа, а такође Ќе бо е зашти·ен, покретниЌи и истовремено лакши.
  А Црвена армиЌа има мало сушара, тачниЌе, Ќош Ќе само у фази проЌектова®а. У основи, тенк Т-34-85, коЌи ниЌе дово но мо·ан са пушком, а оклоп Ќе прилично слаб. А немачки самоходни топ Е-25, иначе, Ќе лакши, много Ќачи у оклопу и пушкама.
  ДевоЌке се туку... Веома лепе и младе. А ®ихове самоходне топове бомбардуЌу и бацаЌу...
  єул Ќе вру·, а тела девоЌака у усиЌаном ауту блистаЌу од зноЌа. Не могу одустати и пову·и се.
  Герда напоми®е:
  - Богови Вермахта су очигледно Ќаки,
  Али не помажу слабима...
  Ако Ќе узрок Адолфа истинит -
  Створите светску силу!
  Шарлот Ќе одушев ено певала:
  - Да, магиЌи су потребни "пантер" и "тигар",
  ПролиЌ Ќош крви упркос судбини...
  И нема потребе за недоумицама и лудим играма,
  Нека цела раса на Зем и падне на колена!
  Али ово су немачке девоЌке, а на другоЌ страни се боре совЌетске девоЌке.
  Тако да ·е борба бити наЌозби ниЌа. Наташа и А®ута пуцаЌу из мо·не бродске пушке и шкрипе:
  - Би·е наша застава изнад Берлина!
  И голи своЌе беле, бисерне зубе. И не заустав аЌ девоЌке са минама.
  Две гранате су погодиле пред®и оклоп гор®ег дела трупа... РикошетираЌу. Не, ИС-2 Ќе озби ан аутомобил и ниЌе га тако лако узети.
  Али ИС-1 коЌи се кре·е десно од девоЌака, изгледа, прим ен из пишто а високог притиска, погодио Ќе и стао. Оштетио лепоту.
  Аленка, играЌу·и се трбушним миши·има, пева:
  - Све немогу·е Ќе могу·е у нашем свету, Њутн открио да два пута два чини четири!
  Борбе и да е траЌу несметано. СовЌетски топ погађа Немце. Велика МарусЌа убацуЌе чауре у затварач. Такав Ќе живот и судбина девоЌака. И певаЌу:
  Нико нас не·е зауставити, нико нас не·е победити! Руски вукови неприЌате а сламаЌу, руски вукови салутираЌу хероЌима!
  Августин шкрабаЌу·и из митра еза, каже:
  - Свети рат! Би·е наше победе! Застава РусиЌе напред, слава палим Ќунацима!
  И опет тут®и смртоносни топ, и звучи:
  Нико нас не·е зауставити, нико нас не·е победити! Руски вукови сламаЌу неприЌате а, знате да имаЌу хладну руку!
  МариЌа ова девоЌка са златном косом усмерава резервоар и шкрипи:
  - Сломимо фашисте!
  Немцима Ќе тешко, на небу су и битке у пуном Ќеку. Али до сада Ќе єак-9 превише инфериоран у брзини и наоружа®у немачким маркама. НеЌеднака Ќе битка за песника.
  МарсеЌ, оваЌ дивни пилот-ас направио Ќе добру кариЌеру током ратних година. Више као невероватно и фантастично. Пошто Ќе достигао сто педесет летелица, добио Ќе Витешки крст Гвозденог крста са мачевима од сребрног храстовог листа и диЌамантима. Када Ќе стигао до четири стотине оборених летелица, добио Ќе Витешки крст Гвозденог крста са златним храстовим лиш·ем, мачевима и диЌамантима. За пет стотина авиона добио Ќе Орден немачког орла са диЌамантима, а после седамсто педесет и Витешки крст Гвозденог крста са листовима платинастог храста, мачевима и диЌамантима. И достигавши хи аду летелица, добио Ќе Велики крст Витешког крста.
  єединствени пилот Ќе успео да оствари многе победе у ваздуху. И док Ќе Ќош био жив. МарсеЌ Ќе недавно унапређен у чин генерала. Али Ќе ипак летео као обичан пилот.
  Како кажу, у ватри не гори и у води не постоЌи. Током вишегодиш®ег рата МарсеЌ Ќе стекао инстинкт ловца. Постао Ќе супер-легендарни пилот, и веома популаран.
  . Али имао Ќе и Ќаког конкурента - Агава и Албина и Алвина, коЌи су такође премашили цифру од по хи аду оборених аутомобила. А Агава Ќе врло брзо сустигла МарсеЌ. Али она Ќе Ќош увек веома млада и Ќош ниЌе изгубила ниЌедног борца.
  ДевоЌка Ќе притиснула педале своЌим босим, исклесаним ногама, испалила рафал из ваздушног оружЌа. А сада су оборена четири совЌетска возила Ил-2.
  Агава се кико·е и каже:
  Донекле, сви смо ми кучке! Али Ќа имам челичне живце!
  И опет се девоЌка окре·е. Обара седам совЌетских авиона у Ќедном рафалу - шест ПЕ-2 и Ќедан ТУ-3, и шкрипи:
  - Генерално, ако не супер, онда хипер!
  Агава Ќе, наравно, кучка. Пилот са Луцифера. Веома лепа медена плавуша.
  Овде даЌе Ќош Ќедан рафал и обара осам совЌетских авиона єак-9 одЌедном и шкрипи:
  - НаЌкреативниЌи сам и наЌреактивниЌи!
  ДевоЌка заиста ниЌе глупа. Све Ќе могу·е, и све Ќе могу·е. Не зови Ќе приватном.
  А ноге су тако преплануле, тако грациозне ...
  Али Мирабела се бори против ®е ... Дуго времена Покришкин Ќе био наЌбо и совЌетски ас. Сакупио Ќе пет златних звезда хероЌа СССР-а, оборио сто двадесет седам авиона. Али онда Ќе умро. Тада нико ниЌе могао да обори ®егов рекорд. Поред АнастасиЌе Ведмакове, и Акулине Орлове. И тек недавно, Мирабела Ќе такође надмашила єак-9 Т на отрцаном, надмашила Кожедуба. И срушивши преко сто осамдесет авиона, постала Ќе седмоструки хероЌ СССР-а.
  Ово Ќе девоЌка терминатор! Таква ·е зауставити ко®а у галопу и у·и у запа ену колибу.
  И Ќош теже.
  Мирабела Ќе имала тешку судбину. Завршио сам у дечЌоЌ, радноЌ колониЌи. Боса и у сивом огртачу, цепала Ќе дрва и пила стабла. Била Ќе тако Ќака и здрава. У тешким мразима ишла Ќе боса, ау затворскоЌ пи¤ами. И бар Ќедном би киЌао.
  Наравно, таква поЌава Ќе забележена и на фронтовима. Мирабела се дуго борила у пешадиЌи, а затим Ќе постала пилот. Прво ватрено крште®е Мирабела Ќе примила у бици код Москве, где Ќе отишла одмах после колониЌе. И ту се показао кул.
  Борила се боса и готово гола на великоЌ хладно·и, коЌа Ќе буквално паралисала Вермахт. Била Ќе таква проклета и непобедива девоЌка. И у томе Ќе у великоЌ мери успела.
  Мирабела Ќе веровала у скору победу СССР-а. Али време пролази. Жртава Ќе све више, али победа не долази. И постаЌе заиста Ќезиво.
  Мирабела са®а о победама и достигну·има. Она има седам звезда СССР-а - ово Ќе више него било ко други! И проклетство, она заслужуЌе своЌе награде! И носи·е крст и да е. Чак и ако Ста ин касниЌе буде убиЌен, ®егова ствар живи!
  ДевоЌка уђе и укочи се... Обори наЌновиЌи немачки КСЕ-162 и зашкрипи:
  - Акробатика! И проклето нова посада!
  Заиста, она Ќе сЌаЌна девоЌка. Права кобра Ќе такође способна за много.
  Мирабела Ќе нова звезда...
  Борбе траЌу неколико дана, док не дође нова неде а и 8. Ќула 1944. ... СовЌетски ИС-2 Ќе добио оште·е®е на ва цима и гусеницама - поправ а се. Да, тако суров и немилосрдан рат. И колико ·е то траЌати?
  А сада Ќе Герда заобишла Книзела и Витмана по броЌу уништених тенкова.
  Како то могу да избегну? Боре се боси и у бикиниЌу. ДевоЌке су направиле Ќош Ќедну паузу, поново муче·и совЌетску децу. А сада су се приближавали броЌу од 300 уништених тенкова. И могли су да рачунаЌу на награду без преседана: звезду Витешког крста Гвозденог крста са сребрним храстовим лиш·ем, мачевима и диЌамантима.
  Ево девоЌака!
  Герда пуца на совЌетски ауто. Скида кулу и цичи:
  - єа сам проклета ствар!
  И опет пуца. ПробиЌа Т-34-85. И шкрипи:
  - Ота¤бина Немачка!
  ДевоЌка се и сама трза. И веома Ќе активна... Да, она има такав стратешки низ. Ве· Ќе средина Ќула 1944. године... Рат траЌе и траЌе... Не желе·и да престане. Црвена армиЌа покушава да напредуЌе на различитим местима. Али прилично паж иво, пошто Ќе остало мало  удских ресурса.
  А РусиЌа крвари.
  На пример, Ханс Феуер. НаЌмлађи добитник Ордена Гвозденог крста прве класе. А онда Ќе постао наЌмлађи награђен за хвата®е совЌетског генерала Орденом Витешког крста Гвозденог крста.
  Да, ово Ќе заправо прилично кул.
  А момци се показуЌу изузетно кул.
  Ханс Феуер Ќе очаЌан борац. Дечак се бори као ¤ин, по хладном и вру·ем времену, лети и зими, само у шортсу.
  Са голим прстима, дете баца гранате и постаЌе легендарно.
  Ово Ќе стварно супер!
  Ханс Ќе постао славан вековима! Чак и као антихероЌ!
  И уопште, овде се води тако невероватан и напет рат... Било коЌа вештачка интелигенциЌа бледи.
  Агава се вратила на небо и обара совЌетске аутомобиле. Она Ќе ловац и грабеж ивац. Удари неприЌате а.
  Аутомобили у коЌе Ќе ударила падаЌу. А онда девоЌка пуца на копнене снаге. Нокаутира ИС-2. И он жели:
  - єа сам наЌбо и! єа сам девоЌка коЌа убиЌа неприЌате е!
  И опет се преноси на ваздушне ци еве. Ово Ќе разарач тенкова и све машине коЌе лете и пуцаЌу.
  Али ево малог тенка Е-5. Машина тешка седам тона. Полага®е борбених тестова. И гризе и гризу душмана.
  И време Ќе да се пева - нико нас не·е зауставити, и нико не·е победити!
  Е-5 Ќури себи, и пуца у покрету. И не заустав аЌте такав тенк. И гранате рикошетираЌу.
  А у машини седи десетогодиш®и дечак Фридрих и шкрипи:
  - И би·у прави супер борац!
  И опет, како Ќе пуцао... И погађа у сам центар куле. А ®егова убоЌна снага, иако малог калибра, Ќе колосална.
  А на небу се Хелга бори. Босонога девоЌка у бикиниЌу бира рачуне. И радуЌе се ®еговим фантастичним успесима.
  СвоЌим голим ножним прстима показуЌе на совЌетски ауто и посебно га запа уЌе, и чини да експлодира читав борбени комплет са гранатама.
  Ово Ќе кул и лудо.
  А Агава вуче напред ... И такође се бори.
  Ве· Ќе август 1944. године... Црвена армиЌа нигде ниЌе успела да постигне успех. Али и Немци не могу значаЌно да напредуЌу. Огромни подземни тенкови иду у битку. Али они су чисто тактички.
  ДевоЌке су отишле у подзем е, убиле батериЌу совЌетских топова и вратиле се назад.
  Истовремено су ухватили неколико пионира. ДевоЌке коЌе су ухватиле дечаке су разодене и мучене. Тукли су пионире жицом, па им пекли голе пете на ватри. Тада су усиЌаним клештима почели да ломе прсте на ногама. Дечаци су урлали од страшног бола. На краЌу су девоЌке усиЌаним гвожђем спалиле звезде на грудима, а чизмама смрскале мушка савршенства. Послед®и пионири су завршили и били су погнути од болног шока.
  ДевоЌке су, укратко, показале екстра класу. Али опет, Немци нису постигли ништа значаЌно.
  Снажни самоходни топови: "Штурмаус", гађани совЌетским положаЌима. Било Ќе много разара®а и разара®а. Али совЌетски Ќуришни авион Ќе оборио Ќедно од возила, а Фриц се вратио.
  Саратов се Ќош увек држао августа 1944. Истина, Немци су успели да заузму град Уралск у Казахстану и преселили се у Оренбург.
  Овде су поново Албина и Алвина у ваздуху, али Ќедном на експерименталном лете·ем та®иру. ПоказуЌу уз помо· голих прстиЌу, притискаЌу·и дугмад ¤оЌстика и раде то изузетно спретно.
  ДевоЌке, наравно, показуЌу наЌвиши акробатик. Овде су извукли своЌу дискету, а десетак совЌетских лете·их машина Ќе оборено.
  Албина цврку·е:
  - Бесни грађевински тим! До·и ·е до пада звезда!
  И поново окре·е своЌ ауто. А девоЌке разбиЌаЌу Црвену армиЌу. Штавише, маЌор...
  Алвина такође обара десетак совЌетских авиона и шкрипи:
  - Луде девоЌке, а никако девице!
  Тачно за послед®у. Њихов пар се прошетао са мушкарцима. А шта само ниЌе устао. ДевоЌке су волеле мушкарце - лепо им Ќе! А посебно ако радите са Ќезиком.
  ДевоЌка наЌвишег ранга... Овде су мучили пионира... Прво су га свукли, и сипали му пар канти воде у грло. Затим Ќе до натеченог стомака принето врело гвожђе. И како су горели! Пионир Ќе урлао од див ег бола... Мирисало Ќе на па евину.
  Алвина га Ќе усиЌаном жицом ударила по боку. А како хо·еш да се смеЌеш... Веома Ќе смешно.
  Затим Ќе певала:
  - Доста ми Ќе др а®а позади - Хо·у да зезам своЌу сре·у!
  И како се смеЌе! И голи своЌе бисерне зубе! ДевоЌка воли да убиЌа, то Ќе девоЌка!
  А ноге девоЌке су све голе и грациозне. Воли да хода боса по уг ев у. И да вози зароб ене пионире. Толико циче кад им се спрже пете. Чак Ќе и Алвина веома смешна. А Албина Ќе такође девоЌка, искрено - супер! Како померити неприЌате а лактом до браде. И шкрипи:
  - єа сам девоЌка наЌвише класе!
  И голи своЌе бисерне зубе. КоЌе светлуцаЌу као пребиЌене. Ратник Ќе невероватан! То може бити нешто што се не може ре·и у баЌци, нити описати пером!
  Оба совЌетска ратника єаки, Лаги, Пешани, Илис су оборени на небу. Лепотице су активне. У ®их нема ни наЌма®е сум®е. И тако див а и френетична лепота.
  Жене ратнице контролишу ¤оЌстик голим прстима и нападаЌу руске аутомобиле. Како ломе, слама·е борце, као батину о кристал. ДевоЌке су немилосрдне и немилосрдне. ИмаЌу мо·  ут®е и пламен страсти. И самопоузда®е у победу. Чак и ако рат траЌе само са СССР-ом ве· четврту годину. Али он не жели да се заврши. Албина и Алвина су на врхунцу популарности. И не желе да се повуку или зауставе на тренутак. И они се кре·у себи, и набиЌаЌу неприЌате а.
  Албина, обараЌу·и совЌетске авионе, цвили:
  - Доста ми Ќе девоЌке да плаче, радиЌе бих удавио ципеле!
  И како се цери, и блиста бисерним зубима. А сада жели мушкарца. Она воли да силуЌе мушкарце. Ово Ќе веома приЌатно за ®у. Овде ·е узети и силовати.
  Албина урла:
  Секс девоЌка Ќе секс
  За велики певачки напредак!
  И ратник ·е праснути од смеха... И опет да побиЌемо све наше душмане. Она има много енергиЌе. И пуну снагу миши·а.
  А Алвина како да урла:
  - РазбиЌмо неприЌате а до гомиле!
  И ратник ·е почети активно да се смеЌе! И замиш ала Ќе како ®ени момци шапаЌу. Али у наЌма®у руку Ќе лепо.
  Септембар Ќе пред вратима... Сунце све ма®е сиЌа. Првог дана Ќесени руски дечаци трче боси по снегу коЌи Ќе управо пао у северним регионима РусиЌе. СмеЌу се у себи, голе лица, и показуЌу Немцима смокве.
  Пионири са црвеним краватама, са кратко ошишаним, неки чак и на нулу. Трче скачу·и. Њихове босе ноге готово никада нису хладне. Веома непристоЌно. Трче и девоЌке, такође без ципела. Од розе, округле потпетице блистаЌу на сунцу. Дивне совЌетске девоЌке. Витак, атлетски, навикао да ради мале ствари.
  И сви се цере и цере у зубе ... Први дан Ќесени Ќе права радост и жеђ за светлош·у и ствара®ем!
  А на небу ваздушна битка. Мирабела, ово Ќе совЌетски пилот броЌ Ќедан коЌи Ќе оборио Ќош Ќедан немачки авион. И као и увек у ЌедноЌ девоЌци у бикиниЌу. Заувек млад и никада не бледи. Таква Ќе снага ®ене душе.
  Мирабела, међутим, такође воли да Ќе додируЌу мушкарци. Ово ЌоЌ се стварно свиђа. Зато Ќе она пилот... Када мушке руке набораЌу голо, миши·аво тело девоЌке - ово Ќе прави ужитак. И одлична забава!
  Мирабела обара Ќош Ќедан нацистички ауто и сик·е:
  - єа сам оклоп ена кучка!
  ДевоЌка чак удара голим, округлим штиклама у контролну таблу. Она Ќе предивна. И непонов ив.
  Мирабела Ќе уврнута. И Агава лети ка ®оЌ. Овде су се коначно среле две готово наЌпродуктивниЌе жене ратнице-пилоти. ПуцаЌу Ќедни на друге с леђа. ПокушаваЌу да га добиЌу из да ине. Али не ради добро. Обе лепотице лете са ватрене линиЌе. И агресивно голи зубе. Па, жене су кучке. ЗагледаЌу се Ќедно другом у очи. ТачниЌе глава у главу и поново пуцаЌте. Немачки МЕ-262 Кс Ќе и да е бо е наоружан од єак-9 Т, а совЌетско возило Ќе оборено...
  Али Мирабела успева да се катапултира, изгубивши авион први пут у своЌоЌ летачкоЌ кариЌери. НаЌгоре Ќе што Ќе завршила на неприЌате скоЌ териториЌи. И то Ќе лоше. Да, такви су Ќединствени обрти судбине. И 1. септембра 1944. године, ве· пете године Другог светског рата, свет се ме®а, али владавина Фирера у алтернативноЌ историЌскоЌ игри остаЌе.
  СовЌетске трупе коначно напуштаЌу Саратов, а воЌска Вермахта се приближава КуЌбишеву.
  Жестоке борбе се воде и за Оренбург.
  Ту се туче боса Тамара, бацаЌу·и експлозивне пакете на неприЌате е, гураЌу·и их голим петама и циче·и:
  - Слава зем и комунизма!
  Вероника шутира на противнике. Баца пакет експлозива голим прстима и виче:
  - За идеЌе комунизма!
  ВикториЌа, пуцаЌу·и на противнике, и то као Робин Худ у бикиниЌу, цврку·е, баца бомбе на неприЌате а голим прстима и завиЌа:
  - Слава временима комунизма!
  О а, пуцаЌу·и на неприЌате а и косе·и их српом, узе га и цврку·е:
  - За величину совЌетске државе и велику славу!
  И голим ножним прстима поново ·е бацити експлозивни пакет колосалне, разорне мо·и.
  Лариса, пуцаЌу·и на нацисте, зацвилила Ќе:
  - МоЌа зем а Ќе РусиЌа, заувек си од Бога подана под плавим небом!
  И намигни своЌим партнерима...
  АгафЌа, пуцаЌу·и на нацисте, преде:
  - Оренбург никада не·е одустати! Би·емо против неприЌате а Ота¤бине!
  ДевоЌке су чврсте и намераваЌу да се боре истински до послед®е капи крви.
  Оренбург се и да е држи. Али 3. септембра 1944. почео Ќе Ќуриш на КуЌбишев. А СССР, наравно, ниЌе добар.
  Аленка пуца на нацисте и цичи:
  - За комунизам зем е СовЌета!
  И опет ·е босом ногом лансирати гранату разорне мо·и.
  А®ута пуца на своЌе противнице и цичи:
  - Одбранимо КуЌбишева!
  И голим ножним прстима баци·е експлозивни пакет великом убоЌитом снагом.
  И растури много неприЌате а.
  Ала, пуцаЌу·и на Фрица, цврку·е и тресе грудима:
  - За космичке висине ПолисиЌе!
  А голом петом, граната ·е подле·и униште®у и потпуноЌ смрти свих агресора Фрица.
  МариЌа, пуцаЌу·и на нацисте и бацаЌу·и снагу босом ногом паралише·и Фрица, зацвилила Ќе:
  - УкрцаЌ се!
  А девоЌка ·е се смеЌати до краЌа!
  МарусиЌа, пуцаЌу·и на фашистичке ланце и бацаЌу·и голим прстима разорну гранату, цвркутала Ќе:
  - Слава комунизму и победама!
  МатрЌона Ќе са осмехом приметила, пославши Ќош Ќедан смртоносни рафал и покосила Фриц:
  - Ота¤бина Ќе свети®а!
  ДевоЌке се боре као хероЌи.
  Тест лете·ег та®ира Ќе само у почетку био успешан, а онда Ќе пропао.
  Тако су се Албина и Алвина сада поново бориле у МЕ-309, веома удобном возилу за ®ихов стил.
  ДевоЌке су пуцале на совЌетске авионе и цичале:
  - Изванредан парк, и електронски шпагети!
  Албина Ќе на неприЌате а испалила добро нишан рафал, срушила совЌетски аутомобил, показуЌу·и босом ногом и зацвилила:
  - МоЌ први потез би·е фаталан за неприЌате а!
  Алвина Ќе такође пуцала на неприЌате а. Исекла га Ќе теме но и искривши зубе издала:
  - Комунизам Ќе моЌа судбина!
  И голим прстима Ќе погодила другу мету.
  ДевоЌке се и да е туку у старом ауту. ВиЌчани ловци Ќош нису повучени из производ®е. Штавише, Ќош увек морате да се навикнете на млазне машине и да за ®их поставите читаву инфраструктуру. А ово ниЌе тако лако учинити.
  Албина, пуцаЌу·и на совЌетска возила, логично Ќе приметила:
  - Створи·у еру комунизма и повести царство до звезда!
  И голом петом притиска на педале.
  Алвина, пуцаЌу·и на руска возила, пробиЌаЌу·и их право кроз ®их, зацвилила Ќе:
  - Наш ци  Ќе ариЌевски комунизам!
  И опет Ќе ратница користила своЌе голе ножне прсте. И деловала Ќе веома брзо.
  Када су се обе девоЌке вратиле, потрошивши цео борбени прибор, дозволиле су да им се тела оперу у кади. Згодни момци су их млатили метлама. Албина Ќе, загреваЌу·и се, приметила:
  И да е су нам потребни мушкарци!
  Алвин се сложио са овим:
  - Дефинитивно потребно! Мада смо овде жене много лепше!
  Албина Ќе праснула у смех и цвркутала:
  - Зашто жени треба мушкарац да има кога да биЌе!
  ДевоЌке се, наравно, слажу са овим.
  Хелга из ТА-152 Ќе пуцала на совЌетске тенкове и пробила их, цере·и се:
  - Слава каЌзер комунизму!
  И девоЌка се смеЌала.
  Агава Ќе на небу да лови совЌетске летелице. Све чеш·е се на небу види єак-9, коЌи Ќе наЌлакши за производ®у. Ова машина, међутим, ниЌе тако слаба. У Т модификациЌи, наоружана Ќе топом од 37 мм и може болно да убоде Фрица.
  Агава удара из да ине на своЌ МЕ-262 и пева му кроз нос:
  -єа сам наЌмудриЌи на свету, убиЌам душмане у тоалету!
  И намигуЌе небу своЌим анђелима.
  Али опет Ќе Мирабела у ваздуху. Ова девоЌка, упркос свим губицима, не клоне духом.
  И чак почи®е да пева, компонуЌу·и у ходу;
  Учланио сам се у Комсомол, играЌу·и
  прелепа девоЌка из снова...
  Мислио сам да ·е свет бити вечни маЌ,
  Сваки дан Ќе рође®е проле·а!
  
  Али из неког разлога ниЌе успело.
  Некако не могу да се за убим...
  Па, реци момцима у моЌоЌ милости,
  Живот Ќе веома издрж иво весло!
  
  ОдЌедном Ќе рат изненада загрмио,
  И ураган Ќе поЌурио у смрт ...
  И моЌе девоЌке снажно тело
  Можете бити погођени одмах!
  
  Не желим, веруЌ ми, одустаЌем,
  Борите се за Ота¤бину до краЌа...
  Носимо гранате у ЌакоЌ торби,
  Ста ин Ќе заменио оца у срцима!
  
  Ратници су велики у РусиЌи.
  Можемо да заштитимо светски поредак...
  Звезде неба навод®авале су сомот,
  И ловац се претворио у игру!
  
  єа сам боса девоЌка коЌа се свађа
  Пун завође®а и  убави...
  Вилл, Ќа знам место у овом раЌу,
  Не можете градити сре·у на крви!
  
  Ратници велике ота¤бине,
  Бори·емо се чврсто код Москве...
  А онда сан под комунизмом
  Против пакла са сатаном!
  
  Храбри руски момци,
  Да се поштено боре до краЌа...
  Тукли су из митра еза,
  По потреби и златном круном!
  
  Ни метак нас не може зауставити
  Исус велики Бог васкрсе...
  Прошли су дани змаЌа граб ивице,
  Са неба Ќе постало Ќош светлиЌе!
  
  Волим те драга Лада,
  Врховни Бог Сварог ·е бити у слави ...
  Морамо да се боримо за РусиЌу
  Са нама Ќе наЌбо и Бели Бог!
  
  Не став аЌте Русе на колена
  ВеруЌте нам, наше тело се не може обуздати...
  Ста ин и велики Ле®ин су са нама,
  И оваЌ испит се мора положити!
  
  Бол ота¤бине Ќе и у нашем срцу,
  ВеруЌемо у ®ену величину...
  Брзо отварамо врата свемира,
  Би·е то веома сладак живот!
  
  Босоноге смо лепе девоЌке,
  Жустро трчимо кроз снежне наносе...
  Не треба нам ова горка вотка,
  Херувим шири своЌа крила!
  
  За ота¤бину, ми девоЌке ·емо стати,
  А ми ·емо одговорити Фрицу, без зла,
  Паклени Каин ·е бити уништен,
  И здраво Христу Спасите у!
  
  До·и ·е ера - не·е бити бо е,
  Мртви ·е васкрснути заувек...
  Универзум ·е постати живи раЌ,
  Остваре®е снова свих  уди!
  . ПОГЛАВЉЕ #11
  Септембар 1944. протекао Ќе у жестоким борбама... Фрици су успели да опколе КуЌбишев и Оренбург и стога су ови градови били осуђени на пропаст, али упркос свим потешко·ама са коЌима су се борили.
  ДевоЌке су показале изузетну отпорност... Почетком октобра нацисти Ќош нису заузели КуЌбишев и напали Пензу. И битке су почеле да к учаЌу за оваЌ град.
  Наташа и ®ен тим су се ту борили.
  ДевоЌка Ќе бацила гранату босом, грациозном ногом и загугутала:
  - За руски дух.
  Након тога, ЗоЌа Ќе пуцала из базе. И нокаутирао немачки тенк "Лав" -2.
  Немци су мало успорили крета®е... Пантери и Т-4 су укло®ени из употребе. Али док су ове машине Ќош увек у служби. Заиста, Пантер Ќе добар разарач тенкова, и прилично Ќе поднош иво зашти·ен у челу. Али даске су ®ен проблем. Међутим, "пантер" -2 Ќе зашти·ен са стране, не баш добро. Али ве·ина оружЌа се чува.
  РазвоЌ сериЌе Е Ќе у току ... Тенк Е-75 обе·ава да ·е постати возило нове генерациЌе са савршено покривеним боковима. Немци то капитализуЌу. Задатак Ќе набавити тенк коЌи ниЌе претежак, брз и добро зашти·ен. Први покушаЌ ове врсте био Ќе Миш, али пракса Ќе показала превелику тежину овог резервоара. Уместо тога, Е-100 Ќе ве· био у изради. ОваЌ тенк Ќе имао чврш·и распоред и нижу силуету. Генерално, ®егова тежина, у поређе®у са мишем, сма®ена Ќе на сто тридесет - сто четрдесет тона. Странице су постав ене под рационалним угловима. Деб ина страница, заЌедно са екранима, достигла Ќе 210 мм. Наоружа®е Ќе исто као и код Мауса, топа 128 мм и 75 мм са кратком цеви. Немци су уградили снажниЌи мотор од 1.500 ко®ских снага, а тенк се аутопутем кретао четрдесетак километара на сат.
  Што Ќе генерално задово аваЌу·е. Е-100 Ќе и да е претежак тенк. Али са одличним оружЌем и заштитом.
  Његове борбене квалитете нису могле бити лоше, али транспорт тенка и ®егов транспорт су остали проблематични. Право искуство Ќе показало да тенк може, за релативно разумно пребацива®е дуж путева и мостова, тежити наЌвише осамдесет тона.
  Тако Ќе Хитлер дао ограниче®е Е-75 да испуни ову тежину, али да створи поуздану машину у смислу заштите. Зашто Ќе одлучено да се напусти 75-милиметарски топ. И направите распоред што Ќе могу·е чврш·е: у Ќедном блоку, мотор и ме®ач попречно и ме®ач на мотору. Онда ·е можда добити тенк, зашти·ен са свих страна и не превише тежак.
  Хитлер, генерално, ниЌе био сасвим задово ан немачким машинама. Иако Ќе Лев-2 вероватно био напредниЌи, ®егов топ од 105 мм био Ќе сувишан за борбу против совЌетских тенкова, а недово ан за гађа®е неоклопних ци ева. "Пантер"-2 би генерално могао да одговара воЌсци са оружЌем и пред®ом заштитом, али бочна и да е ниЌе била дово на, али су возне перформансе задово аваЌу·е.
  Фирер Ќе захтевао да створи тенк коЌи би могао да одговара воЌсци у сваком погледу.
  Али ово ниЌе тако лако пости·и. Да ли Ќе могу·е максимално сабити распоред и олакшати шасиЌу уз помо· специЌалних обртних посто а и опруга, а нешто изву·и из каросериЌе. А посада организуЌе стварне леже·е.
  Такав развоЌ би могао бити прилично обе·аваЌу·и. Први тенк Е-75, уЌеди®ен са Е-50, могао Ќе да тежи не више од седамдесет тона, а ово Ќе страшна машина.
  Елизабета се, с друге стране, борила на тенку Т-34-85 и ниЌе била сасвим задово на ®еговом заштитом. Крхак због недостатка легираЌу·их елемената, оклоп ниЌе превише штитио тенк.
  Елизабета Ќе опалила голим ножним прстима и заурлала, показуЌу·и зубе:
  - єа сам свемирска лисица.
  Екатерина Ќе претукла неприЌате а, ударила га у страну и шиштала, показуЌу·и зубе:
  - За комунизам у СССР-у!
  Елена Ќе такође пуцала веома активно нишаЌу·и неприЌате а, и погодила га убоЌито, а с обзиром на то да су ЌоЌ ноге биле голе, гракнула Ќе:
  - За конституиса®е победе!
  ЕуфразиЌа Ќе пуцала на неприЌате а, прецизно голим прстима и циче·и:
  - Ми смо лоЌални Сварогу и Ста ину за величину зем е!
  Такве су овде борбене девоЌке. ИмаЌу наЌистакнутиЌи тим.
  Неки тенкови Т-34-85 су се поЌавили са заштитом од метака, што Ќе значаЌно сма®ило ®ихову тежину. Пове·ана Ќе брзина и маневарска способност машине. Али сада би га могла узети противтенковска пушка, митра ез великог калибра и многе врсте граната. А ваздушне пушке су потпуно пробиЌене. Истина, такав резервоар Ќе Ќош лакши за производ®у, ЌефтиниЌи и пове·ава брзину крета®а.
  Сада, ако девоЌке возе оваЌ ауто, ни на коЌи начин им не дозво аваЌу да уђу у ®ега.
  Елизабета, брза девоЌка колосалног деструктивног елемента, логично Ќе приметила:
  - Не можете заменити храброст оклопом!
  Катарина се сложила са овим:
  - Да, тако Ќе, па не·еш упалити!
  А како се смеЌеш...
  ДевоЌке великог шарма. А ако су неприЌате и мла·ени, онда то раде агресивно и теме но.
  Елена, након што Ќе ®ихов тенк потрошио борбени комплет и отишао да допуни залихе, питала Ќе своЌе приЌате е:
  - Тако мисле девоЌке, имамо ли шансе да победимо Тре·и раЌх?
  Катарина Ќе самоуверено одговорила:
  - Као што рече ВасилиЌ Теркин... Дошли смо да победимо, да не рачунамо!
  Елизабет Ќе исправила:
  - Тако Ќе рекао Суворов!
  А девоЌка, голих ножних прстиЌу, узе и увиЌе парче новина у цигарету. ЊоЌ Ќе то смешно.
  ЕуфрасиЌа Ќе певала,  у аЌу·и тело:
  - єа сам свемирска девоЌка-терминатор,
  Би·е веома болно за Фрица - култиватора!
  А како ·е се ратник смеЌати!
  ДевоЌке су одлучиле да играЌу карте. То Ќе смешно. А губитници раде склекове и чуч®еве.
  Елена Ќе током игре приметила:
  - Али озби но, немамо правих шанси за победу! Кавказ Ќе пао, а ми губимо!
  Катарина Ќе босом ногом бацила карту, тукла неприЌате а и зацвилила:
  - Али ми имамо таЌно оружЌе!
  Ратница Ќе праснула у смех и бацила карту и голим прстима.
  Елизабета Ќе уз уздах приметила:
  - Остала нам Ќе заиста само Ќедна нада за ново таЌно оружЌе!
  ЕуфразиЌа Ќе цвилила, бацаЌу·и карту голим прстима грациозних ногу:
  - Да, не можемо без таЌног оружЌа!
  А девоЌке су углас певале:
  - Наш мач ог®ем гори, душмане ·емо посе·и! Ми смо воЌници СССР-а!
  Ратници су подешени и заиста су у борби.
  Али снаге су превише неЌеднаке ... Средином октобра КуЌбишев Ќе ипак пао ...
  Немци су успели да заузму важан одбрамбени обЌекат. Али кише су падале... ПостоЌала Ќе нада за паузу због Ќесени.
  Међутим, борбе су настав ене на небу.
  Три совЌетска пилота: Мирабела, АнастасиЌа, Акулина борила су се са див им ентузиЌазмом.
  Мирабела, обараЌу·и нацисту у лету, на свом застарелом, али страшном єак-9 Т, певала Ќе:
  - Би·е ера, ера комунизма!
  АнастасиЌа, притискаЌу·и голе ножне прсте на окидач, потврди, показуЌу·и зубе:
  - Одлете·у у небо са песмом!
  И намигнула приЌате има.
  Акулина Ќе, зг®ечивши другу Немицу притиском голе, округле пете на педалу, издала:
  - За славу СССР-а!
  За девоЌке се мора ре·и конкретно боре.
  Мирабела Ќе оборила фашистички МЕ-262 из топа калибра 37 милиметара, твитовала:
  - Слава комунизму!
  АнастасиЌа, одсецаЌу·и нацисту добронамерним приступом, и тестеруЌу·и неприЌате а, испали:
  - Слава црвеном свемиру!
  Акулина Ќе веома борбена девоЌка, нокаутирала Ќе немачки ауто и, звижде·и, зарежала:
  - За комунизам зем е СовЌета!
  Ратнике треба иста·и по ®иховоЌ колосалноЌ чврстини.
  Албина, Алвина, Агава с друге стране стичу своЌе рачуне. А девоЌке се туку и босоноге и у бикиниЌу.
  Како Ќе смешно када су девоЌке скоро голе и у авионима.
  Албина голим прстима обара рафал, неколико совЌетских аутомобила одЌедном и шкрипи:
  -За ариЌевско братство!
  Алвина се такође бори против Црвене армиЌе и то чини храбро. И голим ножним прстима усмерава ваздушне топове, и сече совЌетске аутомобиле, циче·и:
  - За светле идеЌе!
  Агава такође обара совЌетске ловце и Ќуришне авионе, буквално их слама и урла:
  - За победу Тре·ег РаЌха!
  А девоЌке не сметаЌу и подвргну неприЌате а тешком муче®у. Посебно лепи дечаци.
  Албина Ќе, прже·и пете пионира на ломачи, Ќедном приметила:
  - Дечаци у прженом облику и са бибером су тако укусни!
  И како се смеЌе. И покажи му Ќезик!
  Алвина Ќе то приметила, показуЌу·и зубе:
  - Дечак Ќе пржен у рерни, веома укусан са белим луком!
  Агава Ќе уз помо· голих ножних прстиЌу оборила неколико совЌетских бораца и узвикнула:
  - Ми смо свемирске ровке!
  И намигнула приЌате има. Она Ќе девоЌка ретке, борбене природе.
  Албина Ќе, обараЌу·и авионе своЌим голим, грациозним исклесаним ногама, приметила:
  - Не можеш разумом да разумеш РусиЌу, како да бираш владаре попут Ста ина!
  Алвина Ќе агресивно приметила, показуЌу·и зубе и пуцаЌу·и голим прстима:
  - А наш Хитлер ниЌе ништа бо и!
  Агава се закикотала, обараЌу·и совЌетске аутомобиле голим прстима и приметила:
  - Адолф, наравно, опседнут! Али истовремено се не мери колико Ќе ве· успело да освоЌи!
  ДевоЌке су изузетно борбене и агресивне.
  А онда су некако жива испекли два дечака на ломачи. Баш тако, пробушени су на челичном стубу, и почели су да се прже, и вриштали су и грчили се. Онда, када се момци Ќош нису смирили, све девоЌке из ескадриле почеле су да притрчаваЌу прженим пионирима, одсецаЌу им комаде меса и Ќеду.
  И било Ќе веома укусно, поготово ако су Ќош живи момци били бибер за време прже®а.
  Агава Ќе, на пример, са великим задово ством поЌела дечакову бутину. ДевоЌке су тада урадиле одличан посао. А од оба дечака остадоше само кости и утробу. Млада ¤игерица Ќе била посебно укусна. Њене девоЌке су Ќеле са великим задово ством.
  А сада се боре на небу...
  Оренбург Ќе пао краЌем октобра...
  Немци су се приближили Уфи. Ве· Ќе прилично хладно и пада снег.
  Тамара и ®ен тим на перифериЌи Уфе се боре са нацистима. Немачка пешадиЌа напада од црних воЌника коЌе Ќе регрутовала у француским и белгиЌским колониЌама.
  Буквално бацаЌу лешеве на све прилазе.
  Тамара се окре·е, баца бомбу босом ногом и шкрипи:
  - Епоха комунизма би·е чувена вековима, веруЌем да ·е нам Ста ин бити чврста рука.
  Вероника, пуцаЌу·и, каже:
  - Не разбиЌаЌте СССР!
  И голом петом избацуЌе пакет експлозива.
  Анфиса, пуцаЌу·и на нацисте и голим прстима бацаЌу·и Ќош Ќедну поруку смрти, бележи:
  - Величина комунизма Ќе са нама!
  ВикториЌа, пуцаЌу·и на неприЌате а и косе·и нацисте, бацаЌу·и бомбу босим ногама, шкрипи:
  - Нека Ќе слав ена велика Ота¤бина!
  ОлимпиЌада Ќе у пламену. А онда ·е ова девоЌка-хероЌ бацити целу кутиЌу експлозива на нацисте и урлати:
  - Слава нашоЌ свемирскоЌ Ота¤бини!
  А девоЌке све углас вичу.
  - За СССР! Би·е пионир!
  Ратници Црвене армиЌе у борби краду. А кад Ќе пао снег, они се и да е туку боси и у бикиниЌу.
  Почетком новембра нацисти су извршили напад на У ановск. Град у коме Ќе Ле®ин рођен и у коме Ќе Стенка Разин тешко ра®ен. Ово Ќе главна граница руских градова.
  Аленка се бори против нациста. И пева у себи, босим ногама бацаЌу·и гранате на нацисте:
  - Слава РусиЌи, слава...
  Тенкови Ќуре напред...
  дивизиЌа у црвеним маЌицама,
  Поздрав руски народе!
  А®ута, пуцаЌу·и на неприЌате е, косе·и их, а потом голим прстима бацаЌу·и експлозивне пакете пи евине, викнула Ќе:
  - За Ста инов комунизам!
  И дала Ќе ред читавом низу црних ратника, покошених.
  Ала, пуцаЌу·и на противнике и голим прстима, бацаЌу·и смртоносну гранату, зацвилила Ќе:
  - За родну РусиЌу!
  МариЌа Ќе, пуцаЌу·и на нацисте, и голим прстима бацаЌу·и дарове смрти на неприЌате а, пукнула, забележила:
  - За свемирски комунизам!
  МатрЌона, пуцаЌу·и на нацисте и косе·и неприЌате а, издала Ќе:
  - За промене у бици!
  МарусиЌа, ископали Фрицове и усмртивши их, узела га Ќе и агресивно брб ала, бришу·и га у прах:
  - За победу наЌвишег стандарда!
  И босом ногом бацила Ќе смртоносну гранату.
  Ове девоЌке су цоол и веселе.
  Аленка, пуцаЌу·и и косе·и неприЌате е, и бацаЌу·и бомбе голим прстима, цвилила Ќе:
  - С нама Ќе величина комунизма!
  И девоЌка га Ќе узела, и са великом апломбом нокаутирала немачки тенк.
  А ево Ќош Ќедне модификациЌе тенка Лев-2 са 88-милиметарским топом. Тора® Ќе ужи, а резервоар ма®и, и тежак Ќе педесет пет тона, а мотор са поЌача®ем има 1200 ко®ских снага. Брзи немачки ауто.
  Али он не смета ратнику.
  Алла Ќе босом ногом бацила гранату и зацвилила:
  - За комунизам!
  А®ута Ќе голим прстима бацила убилачки поклон смрти и загугутала:
  - За нове границе!
  И девоЌка ·е звиждати. И немачки тенк "Лав"-2 ·е узети и преврнути се, а ва ци су буквално летели.
  МариЌа Ќе, пуцаЌу·и на нацисте, певала:
  И борба се поново настав а
  А срце Ќе узнемирено у грудима...
  А Ле®ин Ќе тако млад -
  А предстоЌи млади октобар!
  МатрЌона, пуцаЌу·и на неприЌате а и сече·и редове, бацила Ќе бомбу босом ногом и цвркутала:
  - Први корак у животу Ќе важан!
  МарусЌа, нокаутиравши нацисте, зацвилила Ќе:
  - Опет видиш изнад Зем е, вихоре бесних напада!
  А такви су ратници непопуст иви.
  Али и да е су снаге неЌеднаке. Пенза Ќе ве· пала. А нацисти ЌуришаЌу на Саранск.
  Сада до града Горког ниЌе остало толико.
  7. новембра 1944. Ста ин Ќе одржао Ќош Ќедну параду у Москви. Чак и ако ниЌе победа.
  Фриц Ќе, међутим, први пут пуцао на Москву балистичким проЌектилима В-2. А у исто време, град Ќе бомбардовао млазни авион, ук учуЌу·и и Арадо бомбардере. Ова акциЌа шокирала Ќе све. Ракете В-2 су летеле високом пута®ом и изненада пале, чак ни радари их нису добро видели.
  Било Ќе много разара®а и неда·а. СовЌетски воЌници су погинули током параде.
  Ста ин Ќе одржао хитан састанак у подземном бункеру коЌи Ќе могао да издржи чак и директан ударац атомске бомбе.
  Шеф генералштаба Василевски Ќе са забринутош·у приметио:
  - Немци имаЌу ново оружЌе велике разорне мо·и. А наши радари га нису видели...
  Ста ин Ќе викнуо,  утито лупкаЌу·и штиклама:
  - Ево вас будале! Такво изненађе®е се ниЌе могло видети!
  Маршал Василевски Ќе приметио:
  - Нешто Ќе био друг Ста ин....
  БериЌа Ќе одмах рекао:
  - Ово су ракете класе А-5. Не брини друже Ста ин. Носе само осам стотина килограма аминолона, а стоЌе као добар млазни бомбардер. Немци су испалили неколико десетина проЌектила, али оваЌ дизаЌн ниЌе ушао у сериЌу, Ќер Ќе бомбардова®е млазним авионима и ЌефтиниЌе и практичниЌе.
  Ста ин Ќе, смиривши се, приметио:
  - Значи, ниЌе ефикасно оружЌе? Врло добро!
  БериЌа Ќе са уздахом приметио:
  - Али млазни бомбардери, ово Ќе озби ан проблем. Друг Ста ин се мора борити против овога!
  Маршал Жуков Ќе предложио:
  - Можда узмемо и сами направимо ракете. Мислим зем а-ваздух. Шта, контролише их преко радиЌа да обараЌу авионе!
  Вознесенски Ќе приметио:
  - За ствара®е таквих ракета потребно Ќе време! Много Ќе лакше направити веома Ќефтине авионе од дрвета, напунити их експлозивом и набити неприЌате а. То би био стил камиказе!
  Ста ин климну главом у знак сагласности.
  - Да, треба користити авионе камиказе. Ово Ќе наша шанса, иако у стварности ово само продужава агониЌу наше Црвене армиЌе.
  Требало би да нађете нешто ефикасниЌе!
  єаков ев Ќе са уздахом одговорио:
  - Друг Ста ин ради на новим авионима. Али за сада смо фокусирани на задржава®е максималне производ®е аутомобила. Искориш·ене су све резерве и на машине став амо децу од десет година. Потпуна мобилизациЌа, и тотална и супертотална.
  Ста ин Ќе урлао:
  - єош много тога треба да се уради! То што радите Ќе премало!
  Молотов Ќе рекао са уздахом:
  - Контакт са савезницима ниЌе могу·. Изгледа да смо сами. Покушао да преговара са єапанцима... Траже териториЌу до Урала, што Ќе неприхват иво.
  Ста ин Ќе зарежао:
  - Неопходно Ќе ударити на єапан зими, али шта Ќе са Ле®инградом?
  Жуков Ќе рекао, показуЌу·и зубе:
  - Напад на Петрозаводск ниЌе био успешан колико се очекивало. Шведска Ќе ушла у рат на страни Тре·ег раЌха и морали смо да се носимо са великим снагама. Дакле, ниЌе било могу·е одмах развити офанзиву, а неприЌате  Ќе, повлаче·и делове Вермахта, одбио наш Ќуриш. Град Ле®инград Ќе у пуном обручу блокаде, и теме но Ќе стегнут. Мислим да ·е до проле·а због тоталне глади целокупно становништво изумрети. И пад Ле®инграда ·е бити неизбежан.
  Практично Ќе немогу·е снабдевати га ваздушним путем. НеприЌате  потпуно доминира небом. Немци и сада даЌу витешки крст, само за сто оборених летелица.
  Ста ин Ќе  утито зарежао:
  - Неуспели напад!
  Жуков климну главом.
  - Многе пруге су покварене, а ми смо концентрисали премало снага. И морамо одати призна®е Финцима и Швеђанима, упорни су у одбрани. Али то ниЌе све. Немци су заобишли и Мурманск. Сада Ќе оваЌ град опко ен. Не знамо шта да радимо!
  Ста ин Ќе зарежао:
  - ДеблокираЌ!
  Жуков Ќе одговорио:
  - Нема снаге за ово! А неприЌате  може заузети цело КарелиЌско полуострво!
  Ста ин Ќе наредио:
  - Повуците снаге и пустите! Зими, Немци нису тако Ќаки. Би·е могу·е капитално их притиснути!
  Василевски Ќе приметио:
  - Неопходно Ќе спречити дубоке продоре, и тамо ·е наша снага одвести неприЌате е!
  Ста ин Ќе урлао:
  Бори·емо се за комунизам!
  Вознесенски Ќе саопштио веселиЌе вести:
  - СУ-100 Ќе ве· отелотворен, у металу и спреман за масовну производ®у. ШасиЌа базирана на Т-34. Прилично лако за производ®у. ПроЌектил Ќе скоро спреман за нови пишто . Дакле, СУ-100 ·е се ве· поЌавити на фронтовима. Сутра прва машина иде на фронт!
  Ста ин Ќе климнуо главом са одобрава®ем.
  - Барем ме Ќе обрадовало! Али Т-34-85 Ќош ниЌе укло®ен из производ®е. И не само то, учините оклоп та®им и сма®ите тежину на двадесет тона. Борбе су показале да горе не може!
  Вознесенски Ќе приметио:
  - Можете направити оклоп од дрвета! Дневно производимо стотине таквих тенкова, чак више него нацисти. Али наша возила лако обараЌу Фрица чак и лаким противтенковским топовима.
  Жуков Ќе приметио:
  - Ту Ќе Герда. Ово Ќе тако кул дама! Она Ќе уништила много наших тенкова и пушака.
  Ста ин климну главом.
  - Морамо да Ќе ухватимо, и спржимо ЌоЌ голе пете. Болно цоол девоЌка!
  Жуков се сложио:
  - Мораш га зграбити! И уништи·емо нацисте!
  БериЌа климну главом и прогунђа:
  ХаЌде да урадимо специЌалну операциЌу!
  Ста ин Ќе са уздахом приметио:
  - Ово Ќе сЌаЌна идеЌа, али ... Морамо Ќош нешто да завршимо!
  БериЌа Ќе урлао:
  - ХаЌде да их ухватимо све!
  Ста ин Ќе одмахнуо главом.
  - Не... УбиЌа®е хероЌа ниЌе добро! Хо·у да ми доведу Герду! Ово Ќе хитно!
  БериЌа Ќе приметио:
  - Уживо?
  Ста ин Ќе спремно потврдио:
  - Наравно, жив сам!
  БериЌа Ќе прогунђао, надимаЌу·и образе:
  - Све немогу·е, можда знам сигурно!
  ПоЌавило се неколико девоЌака у кратким сук®ама и голих ногу. Носили су чаше вина и намигивали ГКО-овцима.
  Жданов Ќе приметио:
  - Треба нам Ќош девоЌака у воЌсци! Тамо ·е то поправити!
  Ста ин Ќе изЌавио:
  - АнастасиЌу, Мирабелу, Акулина доде уЌем "Звездицом Ордена славе" са диЌамантима! Слава СССР-у!
  Сви у глас повикаше:
  - Слава Ќунацима!
  И п еснули су рукама.
  єедна од девоЌака се поклонила и клекнула,  убе·и Ста инове чизме.
  Врховни командант Ќе полио вином и заурлао:
  - Наша снага Ќе наша песница!
  БериЌа Ќе цвркутао:
  Хитлер Ќе будала!
  Ста ин Ќе приговорио:
  - Не будала, ве· оличе®е преваре!
  И опет су сви аплаудирали.
  . ПОГЛАВЉЕ #12
  Град У ановск Ќе био потпуно опко ен, али се до сада одржао .... Ве· Ќе краЌ новембра и пада снег са мразом. Немци нису баш же ни напада, а засад пуцаЌу.
  У ваздуху, време ниЌе много лете·е. Али девоЌке се и да е боре и показуЌу чуда храбрости.
  Герда са своЌом посадом на Пантер-2. Али тенк Пантер-3 би се ускоро требао поЌавити и ратник заиста жели да се бори на ®ему.
  У међувремену она пуца на совЌетске положаЌе.
  Босом ногом уперила Ќе топ у мету и опалила. Разбила Ќе совЌетску тридесетчетворку и цвркутала:
  - За свету Пруску!
  Шарлот Ќе такође опалила из топа, пробила совЌетску хаубицу и зацвилила:
  - Наша сре·а у векове!
  Пуцала Ќе и Кристина, босим ногама погодивши неприЌате а и грак·у·и:
  - За такве момке коЌи су нас достоЌни!
  И Магда Ќе опалила врло прецизно, цврку·у·и:
  - За Величину Царства!
  А на наЌновиЌем СУ-100 се боре четворка Елизабета.
  ДевоЌке су савладале нову самоходну пушку и пуцаЌу.
  Елизабета Ќе пуцала голим ножним прстима и певала;
  Фашистички ¤елат му кида рамена,
  Ево сталак, клешта, бушилице при руци!
  Он хо·е да осакати тело душе,
  БезначаЌно чудовиште, али изгледа кул!
  
  Обе·ава новац, бродове у мору,
  Шта чак и титула може дати!
  Стварно те ставио на коцку,
  На краЌу краЌева, за ®ега сте само леш и игра!
  
  Жели да зна о нашем послу,
  Шта има ново у ланцу сироти®е оковати!
  Зато ·у возити великодушно, слагати се,
  Да заборави оца, па и маЌку!
  
  Али ми ·емо чврсто служити Ота¤бини,
  Не може нас сломити суровост ¤елата!
  Грана ·е се савити од налета ветра,
  И голе бебе плачу!
  
  Да, изгубио сам прву тешку рунду,
  Али Свевиш®и ·е дати шансу да се надокнади!
  А онда ·у Ќа сам послати неприЌате а у нокаут,
  МоЌа шака ·е чврсто избити гмизавца!
  
  Ота¤бина ми даЌе такву снагу
  Да Ќе могу·е савладати бол сваког муче®а!
  И изађи из овог гроба без дна,
  Да се не прождере,  ути медведо!
  
  єош мало и спас Ќе близу -
  Оствари·емо победу над неприЌате ем!
  Живети под окри ем светлости комунизма,
  Па да Сунце залиЌе ку·у златом!
  А девоЌке су певале и пуцале из новог, убоЌног топа. Они су изузетно страшни ратници.
  Елена Ќе уз смех приметила:
  - Комунизам ·е се изградити, ми веруЌемо у то!
  Цатхерине се сложила са овом изЌавом:
  - Градимо комунизам, и би·е триЌумфа!
  ЕуфразиЌа га Ќе узела и загуглала, пуцаЌу·и из голих ножних прстиЌу и погодила Пантера.
  Тада Ќе ратник зацвилио:
  - О, комунизам, комунизам! Софизам ·е бити Ќако смрв ен!
  И "пантер", ударен у чело и из да ине.
  Ово су девоЌке коЌе не можете тако лако сломити.
  Сада долази децембар... єапанци су скоро престали да се боре у условима хладног времена.
  Али на небу, упркос зимском времену, и да е постоЌе борбе.
  Ево Тошибе и ТоЌоте, два Ќапанска пилота коЌи се боре као очаЌни крад ивци.
  Тосхиба голим прстима обара совЌетске авионе и узвикуЌе из свег гласа:
  - Имам супер девоЌку!
  ТоЌота, нокаутираЌу·и руског борца, и откриваЌу·и своЌе бисерне зубе, самоуверено потврђуЌе:
  - А ту Ќе и жена хипер!
  єапанке су, наравно, борци колосалне стартне мо·и. Части самураЌа се не може одупрети.
  Али у сваком случаЌу, небо Ќе и да е у пуном Ќеку.
  А на копну, четири нин¤а девоЌке су се заузеле за истреб е®е совЌетских воЌника.
  Плава нин¤а Ќе одржала приЌем на ветре®ачу, одсекла неколико руских бораца и голим прстима лансирала грашак експлозива колосалне разорне мо·и.
  Поцепала га Ќе и твитовала:
  - Живео єапан!
  Жута нин¤а Ќе такође певала технику лептир са мачевима. Прекинула Ќе низ ривалки и зацвилила:
  - За комунистичку освету!
  И голим прстима, како покренути разорну садаш®ост униште®а.
  Затим промрм а:
  - За величину єапана!
  Црвена нин¤а девоЌка одржала Ќе приЌем у хеликоптеру са мачевима. Голим ножним прстима бацила Ќе смртоносни дар смрти и зацвилила:
  - За моЌу  убав!
  А онда Ќе приметила:
  - А где се комуниста освети?
  Жута нин¤а девоЌка, коЌа Ќе секла руске воЌнике и поново бацила бомбу голом петом, рекла Ќе:
  - И поред тога што ·е бити супе са мачком!
  Бела нин¤а девоЌка, сецкаЌу·и своЌе ривалке, и бацаЌу·и дар смрти голим прстима, издала Ќе:
  - Победи·емо за идеЌе комунизма!
  И сва четири ратника ·е се хорски смеЌати и показати своЌе бисерне зубе.
  Децембар Ќе прошао брзо... После опсаде, Немци су заузели и Уфу и Саранск. Али У ановск Ќе и да е издржао у потпуноЌ блокади.
  Ста ин Ќе наредио да се Нова година по сваку цену одржи у граду у коЌем Ќе Ле®ин рођен.
  Међутим, Немци су се, упркос мразевима, ве· приближавали Каза®у. Дакле, СССР Ќе био на ивици потпуног колапса.
  Шта да се ради у СССР-у Ќош ниЌе било Ќасно и идеЌе.
  Ста ин Ќе дочекао Нову годину у Москви и у бункеру. Поглед му Ќе био суморан, али же а за борбом ниЌе ослабила.
  Хитлер Ќе у међувремену одлучио да себи приреди фарсу, у ЛибиЌи, где Ќе топло.
  И тамо Ќе уживао у спектаклу борбе са девоЌкама гладиЌаторицама.
  У новогодиш®оЌ но·и се ништа посебно ниЌе догодило, осим бомбардова®а Москве.
  И пушта®е прве сериЌе "Пантер" -3. ОваЌ тенк Ќе имао деб ину оклопа "Тигра" -2, али са великим нагибима, и тежио Ќе само четрдесет пет тона. А висина му се сма®ила за ма®е од два метра. Снажан мотор од 1200 ко®ских снага налази се у Ќедном блоку и попреко са ме®ачем. Сам аутомобил се показао као савршено наоружан и са одличном оптиком и хидрауличним стабилизатором. А у ускоЌ куполи налазио се топ од 88 мм у 100 ЕЛ, врло прецизан и оклопнопробоЌан.
  Герда и ®ен тим отишли су овим колима. Савршена и лакша опрема за трча®е, савршено прошла по снегу. ОваЌ резервоар Ќе у целини савршен. А ®егов оклоп са великим нагибима савршено штити чело аутомобила. Посебно Ќе снажно зашти·ен гор®и део ку·ишта од 150 милиметара под углом од 40 степени у односу на хоризонталу. А ово Ќе око 330 милиметара оклопа под углом од деведесет степени. Ни Ќедан совЌетски топ не·е пробити врх трупа Пантер-3. Дно заузима тре·ину површине чела тела на 120 мм и под истим углом, а такође Ќе готово непробоЌно.
  Чело тор®а Ќе дебело 185 милиметара и под углом од 50 степени, такође непробоЌно за совЌетске топове.
  Али овде су странице слабиЌе на 82 мм са нагибима и могу се узети. Посебно СУ-100, нови совЌетски самоходни топ коЌи Ќе брзо стекао популарност међу трупама због своЌе лако·е производ®е и оклопног топа.
  Герда Ќе испалила први хитац на совЌетске трупе. Пробила Ќе тенк ИС-2 и изразила се:
  - Ово Ќе добар борац!
  Шарлот Ќе приметила, пуцаЌу·и на неприЌате а и пробиЌаЌу·и се кроз совЌетску машину притиском на дугме голом петом:
  - Ова техника Ќе скоро беспрекорна!
  Кристина Ќе, голим прстима гађаЌу·и брзи аутоматски немачки топ, приметила:
  - Уграђени оклоп Ќе прилично слаб! Имали бисмо мо·ниЌи ауто!
  Пуцала Ќе и Магда босом ногом, па Ќе у бесу узела и викнула:
  - Била би само троЌка, али троЌка се брчкала!
  А девоЌке су се углас смеЌале... Тенк Ќе заиста добар, посебно ®егове возне карактеристике.
  Прошао Ќе борбене тестове и аутомобил Е-100. Ипак Ќе тешка. Али добро зашти·ен. А ®ено оружЌе се не може тако лако узети.
  А у ®ему такође седе немачке девоЌке. И упркос хладно·и босоног и у бикиниЌу.
  Адала, пуцаЌу·и на противнике, и погађаЌу·и неприЌате а, логично се изразила:
  Живе·емо у комунизму!
  А голом петом, како притиснути ....
  Агата, гађаЌу·и совЌетске положаЌе, удараЌу·и голим прстима противнике, зацвилила Ќе:
  - А величина наше победе би·е вековима!
  Агнес Ќе такође испалила гелере на совЌетску пешадиЌу, босом ногом, наравно, и заурлала:
  - Не, не·емо попустити Фиреру!
  ДевоЌка на резервоару, Атина, ударила Ќе неприЌате а голим прстима и узвикнула:
  - За Фирера, не за Фирера!
  Агнес се насмеЌа и примети:
  Ми смо племе супермена!
  АндриЌана, пуцаЌу·и на совЌетску батериЌу и уништаваЌу·и неприЌате ске положаЌе, показала Ќе Ќезик и рекла:
  - Величина Немаца препознаЌе планету!
  И голим коленом, као да ·е притискати душмана.
  Агата, предводе·и ватру, приметила Ќе:
  - Поцепа·емо змаЌа на комаде...
  Тенк Е-75 Ќош ниЌе био спреман. Фирер Ќе захтевао да тежина буде шездесет пет тона и мотор од 1500 ко®ских снага за велику покрет ивост, са бочним оклопом од наЌма®е 170 мм на високим нагибима. И требало Ќе времена.
  Али док нацисти ионако побеђуЌу... У Ќануару Ќе У ановск коначно пао. Фриц Ќе почео да Ќуриша на Горки и Каза®.
  До сада су се попели изван Москве.
  Ста ин Ќе био бесан, али ниЌе могао ништа да уради. У ствари, шта ти радиш овде, потпуни промашаЌ...
  Али девоЌке се боре на небу и на зем и ...
  Тако Ќе Наташкин СУ-100 ваздушним ударом разбио немачки Ќуришни авион. Испало Ќе прилично кул. Иако не баш паметан и сналаж ив. Међутим, Наташа уопште ниЌе прваки®а, и како ·е да се извуче.
  . Сада девоЌка Испоставило се да Ќе ин ве· познат резервоар Т -34. Само мало приЌате у . Тора® ве·и и _ оруђе калибра у 85 милиметара уместо 76. ШасиЌа део бивши .
  ДевоЌке вртела на место . Су као што Ќе _ и пре , у Ќедно бикини . АЛИ овде ауто СовЌетски производ®а . ПостоЌи и шко ке на место .
  Супермен Натасха Витх задово ан поглед нацерио се :
  - А где фашисти ?
  ПоЌавио се у резервоар слика млади контакт . дечко твитовао :
  - Ево ово Ќе резервоар , коЌи поЌавио на фронтовима друго свет ратови ин четрдесет четврти године и пре него што Сада Од налази се на наоружани Црвени воЌска . Њему противи се , Е -25. самоходна пушка са 88 мм топова и 120 мм фронтални оклоп . Лепо борити се !
  Заиста ин уда ени Витх велики рад мо·и размотрити Немачки самоходна пушка . чуча® , са дугачак буре . странац девоЌке коЌе _ Тако рано лево фронтовима Велики Патриотски ратови . Али Супермен Натасха одмах исти приметио :
  - Она нас можда добити . Ат ®еноЌ дужина у 71 ЕЛ .
  Зоиа овде исти предложио :
  - Требало би иди ин крета®е до _ не хит !
  Футурист-Анђелика ин досађива®е приметио :
  - Ево дамн ! Одмах исти склизнуо супериоран нас ауто !
  Њихов млади кустос-службеник  утито изЌавио :
  - А ово Ќе више ништа ! Е-75 био би више горе ! ти би ®егов ни испод Ќедно угао би не пробушен . АЛИ Тако даре !
  Супермен Натасха прекрстила се и просиктао :
  - Како истинито комуниста , тЌ єа кажем теби - да пакао !
  Футурист-Анђелика лаЌао , газио босоног стопало :
  - ХаЌде да наступимо !
  СовЌетски ауто неколико чврсто покренуо и _ зуЌао . пиерце Немачки ин чело нестварно и требало би Уђите фритз ин табла . Али покушати ово Ќе радити ? Он из ®егов дуге цеви пушке како Ќеботе ... ОстаЌе само цоунт на брзина .
  Супермен Натасха на утити се . Плаин Немачки АЦС да више лакше тридесет четири тако ®еноЌ надмашуЌе ин карактеристике . Ево ти нехотице полуде·еш .
  СовЌетски ауто иде на зближава®е . Добро кутиЌа зупчаник бо е бивши .
  Светлана одмара голи потпетице и твитови :
  - Фиреру брзо ми окрени се !
  Футурист-Анђелика потврђуЌе као :
  - Хитлер ми хаЌде да уништимо !
  златокоси Зоиа урлао :
  - ДаЌ ®ему пожури на еризипела !
  АТ ово тренутак тежак проЌектил Хитлеровом пушке задово ан директно ин база куле . ДевоЌке подигнута и патио ин истргнуто метал .
  И касниЌе даЌ ми секунд све четири испоставило се да Ќе скоро апсолутно гола у га·ама и висе·и на рацк . Испод босоног стопала лепотице плануо ватра . Пламен лизао гола , грациозна табанима девоЌке .
  Супермен Натасха Покушали трзати се али _ ®еноЌ ноге Испоставило се да Ќе чврсто стегнути ин Ќастучи·и , и врло болестан растегнути вене . то био класична сталак , са традиционалним наздрав а®е штикле . АЛИ ат девоЌке ноге врло Чак секси и _ лиза®е ватре _ табанима ради ®их више привлачниЌе .
  Али болно лепотице . Су покушаваЌу·и ослободи се . Али Ќастучи·и врло издрж ив . АЛИ него више и девоЌке су валкире прекинути тежине .
  Такође жене ратнице ин кратак сук®е , со босоног стопала , голи руке , али тело покривен, затрпан сребрнасто ланчана пошта . Су граб е покерс пожари , и повра·ати жар до _ потпетице печена Ќачи .
  Ево и рацк испада да зглобови , и Ватра помфрит дно . АЛИ овде више и кнез из династиЌе кра а ВилиЌама поЌавио се . АТ руке ат август дечаци , принц-демиЌург коЌи Ќе разменио друго милиона долара за позициЌу у СС Бич из бод икав жица . АЛИ више и ®еноЌ ВалкириЌе ЗагреЌати из бацач пламена .
  Принц Божанство намигнуо и _ како хит Супермен Натасха на миши·ав назад . Мада девоЌка и храбар али _ ®еноЌ из потпетице пре него што поти ак ударио такве бол коЌи _ диван див е повикао .
  Следе·и хит дечак принц _ оборен на Зоиа . Та иако и стиснут чврсто зуби , не испружи из врисак . АЛИ на назад поЌавио крваво пруге и опекотине .
  Барбаросса єр. Витх осмех рекао :
  - Учи ти више треба !
  Следе·и хит пао на Футурист Ангелица . И ово млада жена не испружи из врисак . дечко гурнуо моЌа деца боса нога ин ватра . Извучено окретан прстима жар и бацио црвенокоса звери ин лице . Та вриштао више Ќаче , боли !
  Барбаросса єр. Витх задово ан поглед рекао :
  - Али ти исти желео Витх Немци !
  Онда отпуштен , и Светлана . како то не стиснут вилица али _ такође вриснуо . Све исти Бич из вру·е , бод икаво жице био више више болно , како пламен испод босоног стопала . Тем преко тога _ девоЌке ве· користи за Годинама управ ати без ципеле , и ®их табанима ноге , веома еластичан и издрж ив .
  Али Ватра и ®их пече . ВалкириЌе ве· ин руке држе и _ бичеви из Ред Хот жица .
  Супермен Натасха ин све грло викнуо :
  - Да Шта ово Ќе Ќе ли то ?!
  Барбаросса млађи каже:
  - Испитива®е непослушних дама! Ви сте у заточеништву и за све ·ете одговарати!
  Наташа Ќе приметила:
  Не желимо да умремо овако! ХаЌде, пусти нас и настави·емо да се боримо!
  Барбароса млађи Ќе зарежао:
  - Зашто те пустио?
  Анђелика Ќе одговорила:
  - Ми смо вештице, а човеку коЌи ·е нас спасити можемо дати наЌвредниЌи дар од свих могу·их!
  Барбароса Боцк Ќе био изненађен:
  - Да, а шта ·еш ми дати?
  Наташа Ќе самоуверено изЌавила:
  - Учини·емо од тебе вечну младост, а ти никад не·еш остарити!
  Дечак климну главом.
  - Да, могу да те пустим! Али како то доказати!
  Наташа Ќе изЌавила:
  "Стави руку у ватру и не·еш настрадати!" Виде·ете да можемо да дочарамо!
  Барбароса млађи опрезно стави руку у ватру, скролуЌе и са осмехом одговори:
  - Да ти то можеш! Па шта ти Ќе слобода у замену за моЌу бесмртност!
  А девоЌке имаЌу нову шансу. А рат Ќош траЌе... У Ќануару су заузети Горки и Каза®.
  Почетком фебруара, Немци и Финци и Швеђани су заузели КарелиЌу и кренули у Ќуриш на Архангелск. СитуациЌа се драматично погоршала.
  Елизабета Ќе пребачена на СУ-100 у оваЌ град.
  Тамо се борила. фебруар и мраз. Али девоЌке се и да е босу босоноге.
  СУ-100 Ќе тежак само осамнаест тона са заштитом од метка. Она Ќе ра®ива, али покретна. И она не треба да стоЌи у заседи, мора да се кре·е да не би била погођена.
  Када се кре·ете, резервоар се загрева и девоЌкама у босим ногама и у бикиниЌу ниЌе тако хладно.
  Елизабета, пуцаЌу·и на нацисте, певала Ќе:
  - Али то су услови! И ево среде! Међутим, хладно·а Ќе добра за ваше здрав е! Хладно време Ќе добро за наше здрав е!
  И голим ножним прстима како да ЌуришаЌу на нацисте. А Т-4 оваЌ мали тенк Ќе покварен.
  Ратнике треба иста·и борце колосалне класе.
  Екатерина такође пуца босим ногама и цвили:
  - Комунизам бити!
  Елена, такође пуцаЌу·и на неприЌате а и удараЌу·и га кроз ®ега, заглушуЌу·е се насмеЌа:
  - Чека нас луда победа!
  ЕфрасиЌа Ќе пробиЌаЌу·и тенкове Вермахта, босих ногу, плавих од хладно·е, самоуверено одговорила:
  - Ништа нас не·е зауставити!
  Ови ратници су Ќедноставно супер!
  Али, аваЌ, ®ихово Ќунаштво Ќе изузетно мало... Пао Ќе и Архангелск... Очигледно да нема дово но мунициЌе....
  Немци се кре·у ка Москви са заче а. У марту су се одвиЌале битке за РЌаза®. Хитлерове хорде теку са истока...
  Потребни су неки хитни кораци.
  Москва се и да е држи, а Ста ин Ќе саставио савет безбедности. ДискусиЌа Ќе била нервозна. НиЌе било нових идеЌа.
  Само Ќе БериЌа предложио:
  "Можда би заиста требало да понудимо мир Тре·ем раЌху под било коЌим условима, све док нас не дираЌу!
  Ста ин Ќе  утито одговорио:
  - Ово ниЌе конструктиван приступ друже БериЌа! Потребни су нам снажни потези!
  Маршал Василевски Ќе искрено одговорио:
  - Ваша ЕкселенциЌа нема резерве! Скоро сви су потукли у неравноправним борбама. Поред СУ-100, у сериЌи нема других врста новог оружЌа. Истина, ИС-3 ·е ускоро бити готов, али оваЌ тенк Ќе тешко произвести, а у садаш®им условима би·е га тешко лансирати у сериЌу.
  Маршал Жуков Ќе  утито приметио:
  - Ако не можете да победите, онда остаЌе само Ќедно - да умрете достоЌанствено!
  Ста ин Ќе хтео нешто да каже, али се поЌавила босонога девоЌка у краткоЌ сук®и. БлескаЌу·и голим штиклама, донела Ќе депешу.
  Ста ин Ќе прешао очима и  утито заурлао:
  - Ле®инград, немо·ан да издржи глад и вишемесечну блокаду, пао! Сада Ќе наш други град зароб ен од стране Фрица!
  Маршал Жуков Ќе раширио руке и приметио:
  - О, велики Ста ин... То Ќе страшно!
  БериЌа Ќе предложио:
  - Можда у част овога пуца хи аду  уди?
  Врховни командант Ќе викнуо:
  - Умукни ти ·елави идиоте! Нешто треба да се уради!
  Молотов Ќе предложио, замуцкуЌу·и и нервозно милуЌу·и девоЌке гола колена:
  - Понудимо Немцима привремени прекид ватре, па тек онда кренимо у мировне преговоре под било коЌим условима.
  Ста ин Ќе гракнуо:
  - Покушати! Али предаЌе не·е бити. Москва ·е пасти, ми ·емо водити герилски рат!
  БериЌа Ќе приметио са ласкавим осмехом:
  - Али ово ·е само пове·ати пат®у  уди, друже Ста ине. Можда...
  Ста ин Ќе одлучно ударио песницом о сто:
  - Не! Нека Молотов предложи преговоре! И ништа друго, сра®е до краЌа!
  Немци су средином марта опколили РЌаза®. Осе·аЌу·и недостатак мунициЌе, совЌетске трупе су направиле пробоЌ из града.
  Аленка и ®ен тим трче, боси трепере по проле·ном отоп еном снегу.
  ДевоЌка пуца на нацисте и пева:
  - Слава нашем духу, слава великоЌ зем и!
  И босом ногом баци·е убиствени дар смрти. И распршити нацисте на све стране.
  А®ута, пуцаЌу·и на противнике, издала Ќе:
  - И наш ударац, свети дар, и хонорар!
  Ала такође трчи, пуца на нацисте, баца босом ногом пакет уг а са експлозивом и шишти:
  - Никада не·емо одустати!
  А сада светлуцава МариЌа, пуцаЌу·и на нацисте, и косе·и их теме но, и режу·и цереком зуба, цвили:
  - Нико нас не·е зауставити!
  А ®ена гола пета Ќе послала разорни пакет смрти и слама®а.
  МарусЌа, пуцаЌу·и на нацисте, сасвим логично приме·уЌе:
  - Комунизам никада не·е избледети!
  МатрЌона, пуцаЌу·и на неприЌате а и обараЌу·и редове, сасвим логично и рационално приме·уЌе:
  - А вера у партиЌу оста·е вековима!
  А голи прсти ·е бацити поклон униште®а.
  ДевоЌке су побегле из ринга. Али ситуациЌа Ќе и да е напета.
  И немаЌу где да оду.
  Проле·но отоп е®е Ќе мало одложило напредова®е Немаца. Поред тога, нацисти су се уЌединили са єапаном и прешли на окупациЌу Централне АзиЌе.
  То им Ќе такође одвукло паж®у и април Ќе прошао релативно мирно. А у маЌу Ќе коначно пуштен први совЌетски тенк ИС-3. А могао би да буде испоручен на првомаЌску параду.
  Остарели и ослаб ени Ста ин Ќе ово гледао погрб ен. Израз лица му Ќе био смртно уморан.
  ИС-3, с обзиром на мукотрпност у производ®и, Ќош увек ниЌе могао да постане сериЌски.
  Њена суштинска разлика од ова два била Ќе само облик куле. Била Ќе као лете·и та®ир, а чело ЌоЌ Ќе било као к ун ждрала. Наравно, пове·ани угао нагиба добро Ќе заштитио пред®и део, али Ќе компликовала производ®у. Поред тога, до®и део чела Ќе био ра®ив, а ако Ќе проЌектил погодио тамо, онда више ниЌе рикошетирао.
  Ста ин Ќе одмахнуо руком и нестао у бункеру, почео Ќе следе·и нацистички напад. У ваздушним ударима су учествовали ТА-400 и єу-287 са крилом замахом уназад.
  И опет су на радиЌу испалили балистичке ракете вођене крилима.
  Крем  Ќе добио значаЌну штету.
  Ста ин Ќе озби но размиш ао о бекству ®ихове Москве.
  Средином маЌа, након што су завршили прерасподелу Централне АзиЌе, нацисти су покренули офанзиву на Москву са истока и запада. Уследила Ќе Ќош Ќедна жестока битка.
  СовЌетске трупе су се бориле хероЌски. Али снаге су превише неЌеднаке. У борбама су се поЌавили и тенкови Е-75 Тигер-3. И масовно "Пантер" -3. Такве борбе су, рецимо, изванредне.
  До краЌа маЌа, почетком Ќуна, нацисти су завршили практично потпуно опко ава®е Москве.
  Ста ин Ќе свечано наЌавио да ·е остати у престоници и да ·е тамо стаЌати до смрти.
  Москва Ќе гранатирана и бомбардована. Била Ќе окружена веома мо·ним линиЌама одбране, коЌе ниЌе тако лако савладати. Огромне залихе мунициЌе и хране биле су концентрисане у престоници.
  А Ста ин Ќе у подземном граду био релативно безбедан.
  Хитлер Ќе 22. Ќуна 1945. године, када Ќе прошло тачно четири године од почетка Великог ота¤бинског рата, наредио да се заустави Ќуриш на престоницу, уместо да Ќе систематски уништава арти ериЌом и авионима. И наставите да самоуверено бомбардуЌете.
  База офанзива се преселила у Сибир. Требало Ќе заузети Свердловск и Че абинск док ови градови не покриЌу снег... КраЌем Ќуна почетком Ќула оба к учна града су заузета после тврдоглавих борби... Немци су се кретали преко Сибира. СовЌетска села су падала Ќедно по Ќедно.
  Овде су се нацисти у септембру 1945. приближили Новосибирску. Избиле су борбе и за ово насе е.
  Црвена армиЌа се борила уз локалне милициЌе. Тамара се овде борила као хероина.
  КраЌ Ќе септембра, пада снег и мраз Ќе. А бата он девоЌака бори се босоног и показуЌе чудесно Ќунаштво.
  А ратници се боре као пантере.
  Тамара се окренула, босом ногом бацила експлозивни пакет уг а и зацвилила:
  - Нико нас не·е зауставити! Нико нас не може победити!
  Друге девоЌке очаЌнички урлаЌу:
  - Умре·емо, али се не·емо предати!
  И битка се настав а...
  Новосибирск Ќе пао тек почетком новембра... Рат се наставио. СовЌетски Савез ипак ниЌе капитулирао. Москва Ќе била блокирана и под ватром.
  У подземном граду су биле ускладиштене стратешке залихе хране и мунициЌе, тако да Ќе било могу·е издржати прилично дуго.
  Немци су стално бомбардовали и гранатирали град.
  ПостоЌао Ќе и нови тешки тенк "Рат". Ова машина Ќе била тешка две хи аде тона и била Ќе наоружана са неколико пушака.
  Као пробоЌни тенк кориш·ено Ќе возило са оклопом 400 мм... Положено борбено испитива®е....
  Али се заглавила на Ќежевима и уништила Ќу Ќе пилот камиказа коЌи Ќу Ќе набио.
  Ипак, нови тенк "Рат" -2 се поЌавио Ќош ве·и и тежи ...
  Ста ин Ќе дочекао Нову 1946. годину у Москви, коЌа Ќош ниЌе била заузета. Велики вођа СССР-а Ќе рачунао на чудо. Москва Ќе постала прави град-тврђава.
  Залихе хране би могле траЌати Ќош пар година, а узимаЌу·и у обзир пад становништва услед бомбардова®а и гранатира®а, и дуже. Али мунициЌа Ќе зависила од брзине и интензитета напада.
  БериЌа Ќе ипак приметио:
  - Можда ·е се друг Ста ин договорити са Хитлером о нашоЌ слободи?
  Врховни главнокомандуЌу·и, одлучно Ќе изЌавио, снажно ударивши песницом о сто:
  - Не разговарам са канибалима Лавренти! Да ли разумеш!
  БериЌа Ќе са уздахом приметио:
  НадаЌмо се чуду!
  Ста ин Ќе, грак·у·и приметио:
  -Стрп е®а и мало труда!
  . ЕПИЛОГ
  Нова 1946. одиграла се у локалним биткама. Немци и єапанци су постепено заузели све ве·е градове. ВерхоЌанск Ќе послед®и пао у августу. Немци су имали нове тенкове АГ-50 у облику пирамиде.
  Тамара и ®ен тим су се очаЌнички борили у ВерхоЌанску.
  ДевоЌке су, као и увек, биле босе и у бикиниЌу.
  СтаЌали су до смрти. И голим ножним прстима бацали су експлозивне пакете убоЌите силе.
  А онда, када Ќе нестало мунициЌе, могли су да прођу кроз подруме и тунеле у таЌгу.
  Били су спремни да се хватаЌу за оружЌе и поново ратуЌу, па макар то био и герилски рат.
  У СССР-у су настале партизанске зоне и развио се подземни рат.
  Престоница се Ќош увек држала, па Ќе Хитлер желео да Ќе изгладни и спасе своЌе воЌнике, од коЌих Ќе превише ве· умрло.
  А девоЌке су, у међувремену, истреб ивале нацисте и єапанце, на разне начине и методе.
  Посебно Наташа и ®ен тим.
  И Испоставило се да Ќе опет ин Т -34-85. ауто наравно _ исто , не нови . И за краЌ четрдесете шести у години застарео .
  АЛИ овде и АГ -50. Подсе·а ниско пирамида Витх врло дугачак буре . Ауто цела шездесет пет тона . Деб ина оклоп цо све углови 250 мм испод тилт . За шко ке Т -34 апсолутно непробоЌан .
  Супермен Натасха ин досађива®е просиктао :
  - Ово како задатак ! Покупи планина !
  Футурист-Анђелика погледао около . Сада они су ин ®егов традиционалним бикини . И нешто _ _ лепота Дошао на ум .
  АЛИ Светлана притиснут на полуга босоног потпетице и возио резервоар . Она Ќе просиктао :
  - Маневар ! Само манеувер !
  АГ - 50 Ќе опрем ен са мо·ан 105 мм топова Витх дугачак прт ажник у 100 ЕЛ . Он способан хит на велики уда ености . Тем преко , и тридесет четири Витх квалитета оклоп ниЌе битно . єедно хит и краЌ .
  Светлана почи®е Свинг СовЌетски резервоар . Ево неприЌате  пуца . проЌектил Чак мало забринутости оклоп . Али до сре·ом склизне . АЛИ после свега снага колосалан - ураниЌум Ќезгро .
  Супермен Натасха шапну ®ихов скерлет усне :
  - Ук учено иконе Витх туга поново лица _ империЌа роди се !
  Футурист-Анђелика сним ен помо·у _ босоног прстима ноге . проЌектил задово ан ин Ќош увек стоЌе·и пирамидални резервоар . И склизнуо Витх оклоп ин рикошет . ве· врло она Ќе коси и цементиран .
  Деутсцх тенк наравно _ исти , непробоЌан , со све углови Чак за ИС -7. АЛИ ве· где пре него што него Т -34-85.
  Поново Немачки пуца ... Светлана притиснут голи пета на кочнице . И могао избегавати резервоар из пораз . Мада фаталне поклон провукао се уопште близу .
  Супермен Натасха ин бес рекао :
  - Да ми и стуцк !
  Футурист-Анђелика засмеЌао се . Она Ќе хладнокрвно ишчупао Витх себе груд®ак . изложени висока доЌке Витх Ќагода брадавице . Оголила зубе ®ихов бисерно зуби . И твитовао :
  - Кукавице не игра®а ин хокеЌ !
  И притиснут скерлет брадавица на окидач . Такве овде она Ќе одважан и пЌенушава ђавола . АЛИ можда  убазан , руски анђео утеловити .
  проЌектил излетео из не превише дугачак ®ушка . Прошао поред ... И задово ан директно ин прт ажник Немачки аутомобили АГ . одбио ®егов као ударац крекери .
  И све четири девоЌке рефрен , лаЌао :
  - єедан , два - Ќа хит ! Фритз на рогови Тако дао !
  И како му·кати они ®ихов босоног ноге . Ево ово Ќе девоЌке ! АЛИ када ат пуца®е користити голи сандук Ќе _ ин сто Ќедном ефикасниЌе .
  Супермен Натасха Витх осмех приметио :
  - Ово резервоар Сада за нас безбедно . Али како ®егов уништити ?
  Зоиа Витх осмех предложио :
  - А ин борба каубоЌски стил , ми ®егов свееп аваи !
  Светлана убрзано саобра·аЌ ®егов резервоар . Али противник , изненада окренуо и поЌурио у бекству . Он убрзано дивно брзо : све исти гасна турбина мотор . И био Ќасно брже од _ Т -34-85.
  као да слон побегао из Пугс . Све би ништа . Али слонови знам како потез Чак врло брзо .
  Супермен Натасха  утито преселио на оклоп босоног ногом и урлао :
  - Ево ! Добро како свеЌедно _ _ ми заостаЌао из фашисти !
  Зоиа Витх туга ин глас , певао :
  - Све немогу·е , могу·е ин наше свет !
  И тресао ®егов коса , боЌе Лист злато .
  Футурист-Анђелика Витх Сласт певао и _ ослобођени други шко ка . То хит ин оклопни крма и разбио .
  - Иди да ли Ќе сновима невиђено ... Ткати да ли Ќе венци са закаш®е®ем ... нем био Герасим некад ! _ _ Сада он куне се опсценитиес !
  Светлана строго приметио :
  - Шах- мат грдити Ќе _ вулгарно !
  Супермен Натасха хтео нешто _ _ _ ре·и духовит . Али овде поЌавио други фашистички резервоар . На ово Ќедном Е -75. Такође Добро зашти·ени ин чело , али много горе Витх плоче . Истина, тридесет четири ®егов све Ќеднаки не пиерце .
  На ово пута , ЗоЌа одбацио Витх себе груд®ак . И изложени скерлет брадавица .
  Узео и притиснут доЌе®е на окидач . пишто  радио ...
  проЌектил опет задово ан директно ин прт ажник масиван пушке . И сто пет милиметарски пишто  изашао из зграда .
  И ово Немачки поЌурио у бекству . Добро начин излаз из зграда НаЌвише зашти·ени машине су _ огулити на стабла .
  Супермен Натасха пресре·ан изЌавио :
  - Ево види ! Ми ми побеђуЌемо !
  АЛИ овде и тре·и резервоар . На ово времена " кра евска " лав ." Ат него оружЌе , бомбардер калибра у 450 милиметара . Такве ако Ќеботе , онда малоброЌни уопште не чини·е се .
  Супермен Натасха на ово Ќедном одлучио ПуцаЌ сама . Скинуо груд®ак . КоЌа ат ®еноЌ свеЌедно _ _ високо и _ еластичан сандук . Свеже као _ ат девоЌке . И ратник како одржа·е и преса рубин брадавица .
  проЌектил излетео ... И " Кра евски лав " примио директно ин прт ажник . И огроман ауто како експлодирати . Шта и пар стоЌе·и на ивице резервоари одлетео на неколико стотине метара .
   да и тридесет четири тресао . Ауто Ќедва не преврнуо и _ Испоставило се искидана из зем а .
  Футурист-Анђелика Чак хит ат слета®е чело , вичу·и :
  - као да ко®и магарци !
  И претио Фритз песница .
  Супермен Натасха био задово ан и _ нацерио се бисер , веома велики зуби :
  - Ево ми дао на неприЌате  ! како требало би !
  Зоиа певао , са одушев е®е :
  - Љубав и смрт ! Добро и зло ! Шта Свети Шта грешни ... А мени знам све Ќеднако !
  И девоЌка преселио босоног нога на метал .
  Следе·и неприЌате  Е -100. Ауто опасно . ИЗ бацач бомби и 75 мм _ топова Витх врло дугачак буре . Такве напад модификациЌа и _ способан испунити улога и борац резервоари . АЛИ седамдесет пет милиметара пушке за СовЌетски резервоар прилично дово но .
   АЛИ прт ажник бомбардер покривен, затрпан капа .
  Супермен Натасха прекрстила се ат помо· босоног ноге , и твитовао :
  - Па , хаЌде ®егов беат ?
  ЗоЌа , рок зуби , договорено _
  - Наравно да хо·емо !
  Футурист - Ангелица скерлет брадавица притиснут на окидач . пишто  радио . исп унула убилачки наплатити . И прекинут релативно танак али _ али дугачак прт ажник Немачки пушке .
  Светлана ентузиЌастично твитовао :
  - Супер ! АЛИ Сада дати Ватра Ќа !
  И ратник такође изложени моЌ торзо . Ат све четворке груди на висина . И врло Чак лепа , секси , завод ива . Тако Витх такве девоЌке Желим да урадити  убав . Па шта _ можда бити бо е ®их ? Вероватно само _ друго девоЌке !
  И овде млада жена ухва·ен тренутак када _ капа почео отворен . И Користе·и моЌ скерлет брадавица као _ ослободи·е проЌектил на Немачки бомбардер .
  АЛИ фритз не управ ао Чак и око трептаЌ ... како одржа·е и експлодира ... У све стране расути пуше®е метал .
  Светлана тр ао себе Ќака оружЌем и зацвилио :
  - И венцх аутентичан змаЌ !
  И како смеЌати се ! И узми да _ ·е показати Ќезик !
  Супермен Натасха узео и ентузиЌастично певао :
  - Патриота ! СовЌетски патриот ! како Фритз убиЌен ти !
  Зоиа покуп ено песма , и тресу·и се голи сандук , наставак :
  - Патриота ! Црвени патриот ! И на девоЌке све твоЌ снови !
  И такође ратник како одржа·е и смеЌте се наглас ! И увула показа·е ! И осмех зуби - оч®аци !
  И босоног ноге ·е се кретати полуга ...
  ДевоЌке овде су очигледно у наЌбо ем изда®у, иако имаЌу застарели резервоар. И настав аЌу у партизане.
  Али 20. априла 1947. почео Ќе нови Ќуриш на Москву. У ®оЌ су учествовали и єапанци, и Турци, и сва страна воЌска.
  Хитлеру Ќе, на краЌу, понестало стрп е®а и одлучио Ќе да оконча СССР. И лично са Ста ином, повезуЌу·и са ®им герилски рат коЌи Ќош увек букти на териториЌи РусиЌе.
  Као, ако Москва падне, онда ·е се рат без сум®е завршити.
  И почео Ќе одлучуЌу·и, општи Ќуриш.
  У напад су кренули и супертешки тенкови "Рат" -2, "Монстер", Е-200, Е-500 и други.
  Као прво, град Ќе гађан балистичким проЌектилима.
  А кориш·ене су и борбене, нера®иве дискете Тре·ег раЌха. Таква Ќе армада.
  Аленка и ®ен тим храбро су дочекали Немце и дали им борбу.
  А онка Ќе голим прстима бацила гранату, испалила рафал и заурлала:
  - За руски дух!
  А®ута, пуцаЌу·и на противнике и косе·и редове неприЌате а, цвркутала Ќе голом петом, подлегавши пакету смрти:
  - За величину комунизма!
  Алла Ќе, пуцаЌу·и на неприЌате е СССР-а и бацаЌу·и бомбу голим прстима, викнула:
  - За маЌку РусиЌу у комунизму!
  МариЌа, воде·и добро усмерену ватру на неприЌате а и самоуверено га косе·и, приметила Ќе, показуЌу·и зубе:
  - РусиЌи Ќе потребан нови лидер!
  Матрена Ќе приметила, пуцаЌу·и и самоуверено уништаваЌу·и противнике, и голим прстима даЌу·и Ќош Ќедан дар смрти:
  - Наравно, потребно Ќе!
  А од ®еног баца®а, коЌе Ќе пало у клизалиште, сударила су се два немачка тенка.
  МарусЌа Ќе, пуцаЌу·и на нацисте, енергично приметила:
  - Све Ќе било у СССР-у, али Ќе неприЌате  узео броЌ!
  И голом петом, како ·е лансирати убоЌите и неумо иве!
  Аленка Ќе охрабрила другарице:
  - Не журите да сахраните РусиЌу! И ми имамо посла!
  И прстима своЌе босе ноге баци·е разорни дар униште®а.
  А®ута, пуцаЌу·и на нацисте, сложила се са овим:
  - НеприЌате е ·емо жестоко победити, река Ота¤бине не·е пресушити!
  А са голом, округлом петом, девоЌка ·е енергично узети и подле·и неприЌате у.
  Ала, пуцаЌу·и на нацисте, и пуштаЌу·и комад експлозива из пра·ке, повлаче·и конац голим прстима, издала Ќе:
  - Би·е то само супермен - коЌи ·е заменити Ста ина!
  МариЌа, пуцаЌу·и са невероватном прецизнош·у, и бацаЌу·и бомбе голим прстима, проговори:
  - Све што се не ме®а, све Ќе на бо е!
  МатрЌона, добро нишаним ударцима обара Фрица. А онда, оштетивши резервоар босом ногом, приметила Ќе:
  - Ми своЌом непромен ивом и Ќуначком во ом!
  МарусиЌа Ќе босим ногама бацила читаву гомилу граната. Тако се нацистичка самоходна пушка преврнула и зацвилила:
  - Би·у наЌЌачи!
  Алла, избацивши транспортер од нациста баца®ем, гранатама голом петом, приметила Ќе, исправ аЌу·и:
  - Не Ќа, него ми! Све Ќе Ќаче!
  Алионка Ќе певала да подигне своЌе борбено расположе®е, компонуЌу·и у ходу. И остале девоЌке, пуцаЌу·и на нацисте, покупиле су се;
  Ми смо девоЌке зем е СССР,
  КоЌа Ќе бак а за цео свет...
  Покажимо, спознаЌмо величину примера,
  Ево опеваних Ќуначких дела!
  
  ДевоЌчице су рођене под црвеном заставом,
  И боси Ќуре кроз мраз ...
  К·ери и синови се боре за РусиЌу,
  Понекад млада даЌе момку ружу!
  
  Би·е црвена застава над свемиром,
  СЌаЌ тако сЌаЌно као пламен бак е...
  На краЌу краЌева, имамо хероЌски замах,
  И наш транспарент блиста као црвена торба!
  
  Не веруЌте, проклети фашиста не·е про·и,
  И руски дух никада не·е нестати...
  Победа ·е отворити бесконачан рачун,
  ХаЌде да се поздравимо са свима!
  
  РусиЌа Ќе дивна зем а
  Дали сте комунизам народима...
  Заувек даровано од Бога,
  За Ота¤бину, за сре·у и слободу!
  
  НеприЌате  не·е мо·и да победи ота¤бину,
  И колико год суров био лукав...
  Наш непобедиви руски медвед,
  ВоЌник РусиЌе Ќе толико познат по своЌоЌ победи!
  
  Прелепа совЌетска зем а
  ДевоЌке у ®ему су поносне што су лепе ...
  Она нам Ќе заувек дата рође®ем,
  И будимо поштени комсомолци!
  
  Боримо се на перифериЌи Москве,
  Ме·ава снежних наноса, а девоЌке су босе ...
  Не даЌмо Ота¤бину сатани,
  Чак гађамо прецизно Ќатагама!
  
  Тако у бесу девоЌке су же не борбе,
  И бацаЌу голи експлозивни пакет петом...
  Он Ќе само фашиста Ќер изгледа кул,
  У ствари, само зли Каин!
  
  НеприЌате и не могу победити девоЌке,
  Рођени су под таквом звездом...
  Непобедиво чудовиште Ќе наш медвед,
  Ко Ќе ота¤бини направио жену!
  
  Ми руске девоЌке смо добре
  Не плашимо се муче®а и мраза ...
  И одбиЌ, веруЌ у навалу зле хорде,
  НеприЌате  ·е се на утити од дозе!
  
  НеприЌате  Ќе успео да се одгурне од Москве,
  Иако има велику мо·...
  Ми девоЌке смо тако поносне на себе
  Противници нестаЌу сви у гробове!
  
  Не веруЌте, РусиЌу не могу победити неприЌате и,
  Пошто сваки витез из пелена ...
  Ловац се претворио у плен,
  А противник Ќе Ќош дете!
  
  Али руски дух, веруЌте великом духу,
  У ®ему су, знате, такве силе скривене ...
  Би·е смрв ено неприЌате у у праху,
  Уосталом, витезови су непобедиви у биткама!
  
  Одбаците своЌе сум®е девоЌке
  Ми смо наЌхрабриЌи познати на свету...
  Збацимо хорде сатане у пакао,
  Потопимо противнике свих у тоалет!
  
  Свети рат ·е се завршити
  Би·е мир и Ќутро над планетом...
  Она Ќе заувек са сунцем знаЌ дато,
  Да заувек букти лето!
  
  И комунизам вечан у слави,
  И Ле®ин и велики Ста ин су са нама...
  У проклетом филму, тек сада Ќе фашизам,
  А наша во а веруЌе да Ќе Ќача од челика!
  
  МоЌа РусиЌа влада вековима
  И дао сре·у целом универзуму ....
  Потребна Ќе снага челичне песнице
  И храброст, али разумно излива®е!
  
  
  
  ВЕШТИЦЕ КОєЕ створе чудесно оружЌе
  Герда, Шарлот, Магда и Кристина, коЌе Ќе у то време тестирао Тигар, такође су развиЌале модел коЌи обе·ава: Пантери -2. ДевоЌке су мотор и ме®ач сместиле у Ќедан блок - попречно, а тора® су учиниле уским и ма®им. А ме®ач Ќе уграђен на сам мотор. Као резултат тога, испоставило се да Ќе "Пантер" -2 силуета испод два метра, а броЌ чланова посаде Ќе сма®ен на три особе. Деб ина оклопа чела трупа пове·ана Ќе на 120 мм под великим нагибима, а бокова на 82 мм под нагибима. А куле су до 150 мм чела и 82 мм бокова, испод косина. Истовремено, целокупно возило Ќе сма®ено на 35 тона, што Ќе омогу·ило да се снађе са мотором од 700 ко®ских снага и пове·ало брзину и управ ивост тенка. Истовремено, побо шана Ќе и проходност аутомобила, а шасиЌа Ќе постала лакша и много лакша за поправку и одржава®е. Укупно има шест ва ака, што Ќе практично и згодно. Хитлеру се допао "Пантер" -2 и ушао Ќе у сериЌу од четрдесет тре·ег септембра. Ауто Ќе успешан, са добром, оклопном и брзометном пушком. Радила Ќе и кретала се брзо, са одличном ергономиЌом.
  И што Ќе наЌважниЌе, било Ќе лакше за производ®у и захтевало Ќе ма®е метала. И истовремено се одликовала капиталном прежив ава®ем. НиЌе тако лако пробити такав аутомобил са великим нагибима оклопа.
  СовЌетске трупе су имале озби ан проблем. Осим тога, Немци су, уместо програма Фау, уложили у развоЌ популарног ловца, и створили КСЕ-162, Ќедноставан и Ќефтин за производ®у и веома лак и маневарски.
  Показало се да Ќе ова машина развиЌена у пово ниЌим условима и релативно лака за рукова®е. И ниЌе ЌоЌ тако лако да се избори.
  Наметнуо сам совЌетским и савезничким трупама жестоке ваздушне борбе. Празан борац Ќе био тежак само Ќедну и по тону и готово се у потпуности састоЌао од дрвета. Тако се испоставило да Ќе машина изузетно ефикасна.
  СитуациЌу Ќе погоршала чи®еница да су немачке девоЌке почеле активно да улазе у Ќединице авиЌациЌе.
  Албина и Алвина су почеле активно да погађаЌу, боре·и се, по правилу, боси и у Ќедном бикиниЌу. А ове девоЌке нису могле да буду оборене. И сами су тако активно одсекли неприЌате а. А како су лепе биле ове плавуше: праве АриЌевци!
  Албина грациозном ногом притисне окидач и обори неколико совЌетских авиона и зацвили:
  - Слава Тре·ем РаЌху!
  Алвина притисне окидач своЌом гримизном брадавицом, удари у три совЌетска аутомобила и заурла:
  - Слава нашоЌ Ота¤бини!
  Борбене девоЌке - не можете ре·и да су слабе. Не, веома су агресивни и могу свакога да поцепаЌу.
  Снажна као целина, ова воЌска. А зими се линиЌа фронта стабилизовала. МеЌнштаЌн Ќе кренуо у контранапад и успео да победи совЌетске трупе преко Д®епра, ствараЌу·и пар великих котлова. Немци су такође успели да одбиЌу офанзиву код Ле®инграда. Овде су се ослонили на мо·ну линиЌу одбране. Осим тога, након пораза у УкраЌини, Ста ин Ќе уклонио неколико дивизиЌа са овог правца и дозволио Немцима да одбиЌу нападе. Фронт се издржао, а Немци су могли да се издрже зими дуж целог периметра напада.
  Герда се лично борила на "Пантеру" -2, заЌедно са девоЌкама. И поред зиме, лепотице су се бориле босоноге и само у Ќедном бикиниЌу.
  Герда Ќе голим прстима притиснула дугмад ¤оЌстика, ударила неприЌате а и зацвилила:
  - Слава нашем царству!
  Шарлот Ќе такође притиснула полугу голим прстима, срушила тридесетчетворку кулу и агресивно потврдила:
  - Слава Ќунацима!
  Кристина Ќе млатила притиском на дугме своЌом гримизном брадавицом и, ударивши у совЌетску машину, зацвилила:
  - И слава нам!
  Магда Ќе испалила рафал од четири митра еза, одсекла совЌетску пешадиЌу уз помо· голих прстиЌу и издала:
  - Вечна, победничка слава!
  Тако су девоЌке несташне и голе, ®ихове округле штикле блистаЌу.
  А на приласку "Тигра"-2, оваЌ тенк, тежине педесет пет тона, обе·ава заштиту од 250 мм чела, а бокова од 170 мм.
  То са пушком од 88 мм у 71 ЕЛ, врло пристоЌан ауто.
  А на проле·е Немци ве· напредуЌу у ИталиЌи и самоуверено сламаЌу савезнике.
  Они заузимаЌу Напу  и нападаЌу СицилиЌу.
  И стотине хи ада савезничких трупа се предаЌу. И разбиЌте их теме но. Немачки Пантери су незаустав иви.
  А девоЌке тераЌу Енглезе да падну на колена и да им  убе босе, исклесане ноге, а лепотицама лижу округле пете Ќезиком.
  У Ќуну, савезници покушаваЌу да напредуЌу искрцава®ем трупа у НормандиЌи. Али тамо трпе поразан пораз. Опет, стотине хи ада затвореника, и много зароб ене опреме.
  Рузвелт добиЌа срчани удар и постаЌе неспособан. СЌеди®ене Државе покушаваЌу да зауставе тако тежак рат. БританиЌа разматра опциЌе за помире®е са Фрицом. СитуациЌа Ќе отежана снажниЌим бомбардова®ем енглеских градова млазним авионима. А британски ловци не могу да сустигну такве летелице.
  Тако Черчил почи®е да тражи мир. Али Фирер Ќе неумо ив. Он пршти од свести о сопственоЌ снази.
  Али Британци ипак пристаЌу на мир. И то забри®ава Ста ина, коЌи нуди Фиреру примирЌе. Хитлер пристаЌе да прекине неприЌате ства на три године, под условом да не буде партизанске саботаже и да странке остану на своЌим границама, а СССР ·е продавати нафту и хлеб Немцима.
  Ста ин Ќе пристао на ово... И Фрицови су им одвезали руке.
  Први удар Ќе, наравно, Гибралтар. Након што сте освоЌили ову тврђаву, можете пребацити трупе у Африку на наЌкра·оЌ уда ености. Приликом Ќуриша®а на тврђаву, Немци су користили наЌновиЌе Ќуришне пушке МП-44, девоЌке су их такође побо шале: учиниле су их много лакшим и поузданиЌим.
  А на небу су се бориле Албина и Алвина, девоЌке коЌе су немачке авионе учиниле много практичниЌим и бржим.
  И разбили су савезнике десно и лево. Гибралтар би био заузет на потезу. Франко Ќе био принуђен да пристане на Хитлеров ултиматум. Не дозволите нацистима да окупираЌу вашу зем у.
  Немци су убрзали на тенковима и провалили на локациЌу неприЌате а.
  Након пада Гибралтара, Фриц Ќе ушао у Мароко. И они су се кретали, заузимаЌу·и териториЌе. Тенкови Фриц су се кретали посебно у Алжиру. "Пантер" -2 брзо клизи по песку. Надограђен Ќе снажниЌим мотором и тркао се. Пантер-2 Ќе у потпуности задово ио воЌску своЌом заштитом на челу, а Тигар-2 Ќе генерално био невероватан тенк. Савезници су пали као оборени.
  Немачке девоЌке су се бориле у пусти®и, обично босоноге и у бикиниЌу. Само су подмазали кожу специЌалном заштитном кремом да не би изгорела.
  Онда лепотице ухва·ених Енглеза клече, и тераЌу девоЌку да лижу пете. И свиђа им се, посебно Африканцима, коЌи то раде са ентузиЌазмом.
  Четрдесет пета година Ќе била веома успешна за Немце, заузели су ве·и део Африке, Блиски исток. А у првоЌ половини четрдесет шесте године заузели су и ИндиЌу, и Бурму и остатак Африке. И више Ќе било проблема са снабдева®ем трупа, растеза®ем комуникациЌа, терена, него са отпором британских и америчких Ќединица. Штавише, колониЌалне трупе нису биле баш во не да се боре. У технологиЌи, Немци имаЌу огромну предност у квалитету. На пример, МЕ-262 Кс, има брзину до 1200 километара на сат, а наоружан Ќе са пет авионских топова. А САД и БританиЌа, иако ма®е-више погодне за борбену употребу, немаЌу млазне ловце, а бомбардере Ќош више.
  Штавише, Немци су имали дискотеке, развиЌаЌу·и се брзином од четири звука. Били су потпуно нера®иви за малокалибарско оружЌе, захва уЌу·и ламинарном млазу коЌи Ќе струЌао око аутомобила. Али због тога сами нису могли да пуцаЌу. Али, с друге стране, било Ќе могу·е бацити бомбу са висине и користити Ќе у извиђа®у, и што Ќе наЌважниЌе, набити неприЌате ска возила обараЌу·и их млазницама.
  Лете·и та®ири су ефикасно оружЌе великог домета и способни су да лете од Европе до СЌеди®ених Држава. А водиле су их понекад веома лепе девоЌке коЌе су се радиЌе бориле босоноге и у бикиниЌу.
  Ево Гертруде и Еве у лету. Ово су две дивне слаткице. На пример, црнац Американац Ќе ухва·ен. Везан за балван. И тако су на ®еговом мушком савршенству дуго Ќахали да Ќе затвореник изгубио свест, презапослен.
  А сада Ќе Гертруда, голих ножних прстиЌу, узела и уперила дискету у мету, обараЌу·и америчке авионе. Ево Ќедне борбене девоЌке.
  А и Ева, уз помо· своЌих голих ножних прстиЌу, смртоносном силом усмерава аутомобил на неприЌате а.
  И биЌесно набиЌа неприЌате а, а аутомобили Енглеске и САД падаЌу.
  Искрцава®е Немаца планирано Ќе за краЌ новембра. Прво, у овом тренутку нико не чека. У ствари, време ниЌе баш добро и ризично Ќе преживети. Али у мирним данима можете препливати Ламанш и пристати. Поред тога, постоЌе предности у но·ном слета®у, пошто Ќе но·у много теже бранити се.
  Немци су до тада увелико побили енглеску и америчку флоту.
  Тако да се слета®е очекивало без икаквих проблема. Мо·на ударна снага требало Ќе да буду специЌални бата они девоЌака, коЌе су и на мразу краЌем новембра биле босе у само Ќедном бикиниЌу.
  Десант Ќе почео 26. новембра 1946. године. На годиш®ицу избора у РаЌхстаг, након чега Ќе Хитлер добио место канцелара РаЌха.
  НиЌе било ко да заустави слета®е. А у офанзиви су учествовале велике масе пешадиЌе, па чак и наЌновиЌи пирамидални тенкови. У коЌи се не може продрети ни из Ќедног угла.
  ДевоЌке се наравно боре у ®има и делуЌу храбро.
  А неки ратници ве· боси разбиЌаЌу ивицу леда на но·у залеђеним локвама. И Ќако се боре. И чине невероватна чуда. А када голим прстима бацаЌу гранате и раскидаЌу Британце, постаЌе изузетно кул...
  Герда се, пак, бори на пирамидалном тенку Тигар-4 са топом и бацачем бомби, и то врло храбро. Ша е проЌектил за проЌектилом и разбиЌа неприЌате е.
  ПонашаЌу·и се не пра®ем ве· котр а®ем, притискаЌу·и дугмад ¤оЌстика голим прстима, девоЌка урла:
  - Активно голимо зубе, веома снажно истреб уЌемо!
  Шарлот користи гримизну брадавицу када пуца, притискаЌу·и Ќе на дугме ¤оЌстика и удараЌу·и неприЌате а, цвркута:
  - Наш универзални грађевински тим!
  Лупанула са ракетним бацачем и Кристина голим прстима. Разбила Ќе много противника и прогунђала:
  - За величину Тре·ег РаЌха!
  Магда Ќе урлала за ®ом. ОваЌ пут са брадавицом од Ќагоде. Поцепао неприЌате а и урлао:
  - За ариЌевски комунизам!
  Ево девоЌке на супер нивоу! И како пешадиЌа девоЌака трчи босих ногу, бацаЌу·и гранате у ходу. И како Ќе то велико и убитачно.
  ДевоЌке су тако борбене и лепе.
  И сламаЌу британску десницу и леву. НиЌе изненађуЌу·е што се Енглеска са оваквом офанзивом и десантом и Француске и Норвешке издржала само десет дана. Ово Ќе супер!
  МитрополиЌа Ќе пала. А следе·а фаза Ќе путова®е у Америку. У фебруару су Немци, упркос зими, извршили десант на Исланд: ОперациЌу Икар, и заузели ову важну териториЌу.
  И опет су у борбама учествовале босоноге девоЌке из различитих СС бата она.
  И успели су б еснувши голим петама кроз снег.
  Ста ин Ќе предложио Хитлеру у марту 1947. заЌеднички рат против СЌеди®ених Држава. Фирер Ќе на то пристао, али под условом да СССР добиЌе назад само А аску, на неки начин легалну териториЌу. И не·е тражити више.
  Ста ин се сложио са овим ... И почела Ќе инвазиЌа совЌетских трупа преко А аске. Тако брзо и брутално.
  Кретали су се нови совЌетски тенкови.
  Посада Елизабет се борила на првом, експерименталном и недовршеном тенку Т-54. априла 1947. године. На А асци Ќош има снега, али се руске девоЌке туку босе и у бикиниЌу. И тако лепе девоЌке.
  Елизабет пуца голим прстима на неприЌате а. Американац Шерман погађа. И показавши зубе, ратник каже:
  - Слава идеЌама великог комунизма!
  Екатерина такође пуца голим прстима исклесаних ногу и цвили:
  - Слава победоносним резултатима наше воЌске!
  Елена Ќе такође пуцала, овога пута користе·и гримизну брадавицу на грудима, погодивши неприЌате а веома добрим оценама и зарежала:
  - Слава новим одлучуЌу·им победама!
  ЕуфразиЌа Ќе ударила на противнике, користе·и брадавицу од Ќагоде, и удараЌу·и "Першинг" лаЌала:
  - И победи·емо!
  Ратници су се очигледно разишли као ровке. И тако су Американци измла·ени.
  Овде проЌектил погађа чело тенка, али се одмах рикошетира. Елизабет урла и скаче:
  - Слава идеЌама комунизма!
  И такође ша е проЌектил као одговор, уз помо· голих ножних прстиЌу. Ово Ќе девоЌка коЌа Ќе на правом задатку.
  Такве су лепоте борбе.
  СовЌетске трупе су се држале на А асци. А у маЌу Ќе стигао први ИС-7 оличен у металу.
  А на ®ему Ќе Аленкина тенковска посада.
  Ево такве борбене девоЌке. Док Ќе пуцао на неприЌате а, он га погађа изузетно прецизно.
  И пишто , како мо·ан: 130 мм. Она удара неприЌате а са велике уда ености. За Американце, главни тенк Ќе и да е Шерман, коЌи Ќе добар само за голове немачких и совЌетских тенковских асова. ПостоЌи мало бо и Першинг, са снажниЌим пишто ем од калибра 90 мм. А веома мали "Супершинг", чиЌи топ калибра 90 милиметара и дужина цеви 73 ЕЛ, способан Ќе да нанесе опасну рану совЌетскоЌ машини ИС-7 на броду и у близини. Амерички топови уопште не узимаЌу пирамидалне немачке тенкове из свих углова. ИС-7 Ќе ударен у страну. Т-54 - "Супершинг", може да узме близу чела, а на броду на да ину. Али за сада СССР има главни тенк Т-34-85, коЌи Ќош ниЌе повучен из производ®е и бори се са Американцима. Приближно Ќе Ќеднак Схерману, а слабиЌи од Персхинга.
  Дакле, совЌетским воЌницима Ќе тешко. И са завиш·у гледаЌу на Ќедини, први експериментални тенк ИС-7.
  ОваЌ ауто Ќе поносан и кул.
  ИС-2 и ИС-3 се такође боре. Послед®а машина у чело ниЌе пробиЌена осим "супершинга". Па, ИС-3 може да се пробиЌе и у до®и део трупа.
  ИС-2 Ќе донекле слаб у пред®ем оклопу куполе.
  ДевоЌке Наташка и ®ен тим се боре на овом резервоару. Борбене лепотице. А они из ИС-2 задаЌу разорне ударце, смртоносним проЌектилима.
  Наташка Ќе босим прстима притиснула ноге и избацила убицу, пробивши Американца и вакнула:
  - Слава идеЌама доброг комунизма!
  ЗоЌа Ќе притиснула своЌу гримизну брадавицу о полугу убице и викнула:
  - За ариЌевски мир и ред!
  Августина Ќе такође ударила голом петом, ударивши неприЌате а и залаЌавши:
  - За одлучуЌу·е победе!
  И на краЌу, Светлана избацуЌе ноге уз помо· голих прстиЌу, посече неприЌате а и шкрипи:
  - За велику снагу!
  Ратници Црвене армиЌе напредовали су преко А аске. Дошло Ќе лето и било Ќе топло, лепо Ќе било девоЌкама у бикиниЌу и босим на тенкама. Немци су, савладавши Гренланд, искрцали у Канаду. А са Ќуга су почели да се селе из Аргентине. У Бразилу Ќе дошло до расцепа на пронемачке и проамеричке фракциЌе. Немци су снажним ударом своЌих борбено спремниЌих дивизиЌа решили ствар у своЌу корист.
  Нацисти су имали мо·ниЌи и ефикасниЌи Ќуришни карабин, коЌи Ќе пуцао са велике уда ености и врло брзо. єенкиЌи су трпели пораз за поразом.
  Нова екипа енглеских девоЌака, предвођена ЏеЌн Армстронг, напредовала Ќе са Ќуга ... Ратник се борио у Бразилу у лето ... Проамеричке снаге су се споро опирали.
  Али у Венецуели, жене ратнице су се суочиле са америчким трупама. Борили су се на застарелом "пантеру"-2, коЌи Ќе ве· практично укинут у корист пирамидалних модела опреме.
  Али Британци су, чак и на овом тенку, били Ќачи од Американаца. Пуцали су из пушака на Шермане, коЌи су ве· били безнадежно застарели, могли су да се боре само равноправно са совЌетским тридесетчетверцима.
  ЏеЌн Ќе пуцала голим прстима из да ине. Удари неприЌате а и цврку·е:
  - Ово Ќе величина БританиЌе - не·е избледети!
  Грингета Ќе голим прстима разбила своЌе исклесане ноге у неприЌате а. Разбила Ќе Схерман и зацвилила:
  - Наше кра евство ·е бити кул!
  И показала Ќе Ќезик!
  Онда Ќе Моника опалила, босим ногама погодила неприЌате а право у мету и загугутала:
  - За спас душе!
  А за ®има лупанула и Мала®а. Прецизно погодио опасниЌег Персхинга, разбивши му труп.
  Наравно, голих прстиЌу Ќе гукала:
  - Слава идеЌама царских сила!
  ДевоЌке су се бориле веома агресивно и конструктивно.
  А у Канади су се кретале одабране немачке Ќединице. Герда Ќе на тенк "Тигар" -4 пирамидално сломила Америку и ®ене доминионе. И сломили су се под слом ивим ударцима неприЌате а.
  Герда Ќе опалила голим прстима, погодила неприЌате а и викнула:
  - За ариЌевски комунизам!
  Шарлот Ќе такође ударила, овог пута гримизном брадавицом на грудима, пробушила амерички ауто и гркнула:
  - За величину Немачке!
  Кристина Ќе такође погодила неприЌате а. Сломила му Ќе оклоп, уз помо· голих прстиЌу исклесаних ногу, као  уску ЌаЌета, и гркнула:
  - За наша феноменална достигну·а!
  И Магда Ќе тут®ала, ломе·и неприЌате а као глину и урлала:
  - За такве ресурсе коЌе Ќе немогу·е ре·и у баЌци, а не описати пером!
  Треба напоменути да су девоЌке изузетно борбене и веома покретне. И са ®има Ќе заиста забавно.
  А онда су пали главни градови Канаде: Квебек и Торонто. И живот Ќе постао бо и, Фритз и забавниЌи ...
  Хитлер Ќе изЌавио да ·е Америка бити докраЌчена!
  Са развоЌем атомске бомбе, СЌеди®ене Државе нису успеле. Види се да се сре·а у овом случаЌу окренула од Америке у корист Вермахта. Па шта? ПостоЌе и други теме и за победу и успех. Дакле, прерано Ќе за очаЌа®е.
  Али Фрицови са своЌим страним пуковима су далеко супериорниЌи од СЌеди®ених Држава као трупе. И они су способни за много у уништава®у неприЌате а.
  Овде Ќе Герда, на пример, ухватила црног борца. И толико су га мучили, тераЌу·и га да води  убав, да Ќе испустио копита. И заправо Ќе прилично кул.
  У Ќесен четрдесет седме, Фриц Ќе ушао на териториЌу уже СЌеди®ених Држава. СовЌетске трупе су се и да е бориле у Канади.
  Аленка се на ИС-7 борила са читавом бригадом Шермана и Персхинга. Овде су Шермани били класе Фирефли, са дугоцевним топом од 76 мм, коЌи Ќе опасан за ИС-7 када пуца у страну. Дакле, девоЌке су биле у озби ноЌ ситуациЌи. ИС-7, упркос свим своЌим заслугама, има топ са ограниченом мунициЌом и не превише брзом па бом.
  Овде Ќе Аленка опалила голим прстима, ударила Американца и зацвилила:
  - На мом ратном путу!
  А®ута Ќе заузврат тукла, уз помо· гримизне брадавице, ударила Схермана и викала:
  - За победу СССР-а!
  Алла Ќе такође ударала голим прстима. Пробио Ќе амерички ауто и викнуо:
  - За идеЌе комунизма!
  МариЌа Ќе такође ударила песницом, уз помо· брадавице Ќагоде, разбила противника на комаде и сиктала:
  - За велике Ле®инове рукописе!
  А Матрена Ќе поклекнула голом петом, зг®ечила Шерманов оклоп и зацвилила на све стране:
  - За моЌе витезове светлости!
  Ово Ќе пет, ово су девоЌке - не можете на·и хладниЌе! И сви су тако млади и свежи. А девоЌке миришу на мед. НиЌе ни чудо што воЌници са таквим задово ством лижу ®едра Венере своЌим Ќезицима. И Ќош се лижу.
  Да, ИС-7 Ќе подлегао назад да не би био поцепан у комади·е. Зато Ќе ово тенк, сви тенкови су тенк.
  Можда осим пирамидалног немачког...
  Али ве·ина Шермана Ќе убиЌена, а остали се повлаче.
  Тако су секле совЌетске девоЌке.
  А на небу, АнастасиЌа Ведмакова и Аленка СоколовскаЌа мла·у Фриц. ТаЌ Покришкин ниЌе параван овим девоЌкама. А лепотице се босу босе и у бикиниЌу. А гримизне брадавице груди се користе приликом пуца®а, што пове·ава борбену ефикасност пуца®а.
  Али он бо е разуме Албину и Алвина. ДевоЌке су успеле да добиЌу шест степени Витешког крста. НаЌвиши Витешки крст Гвозденог крста шесте класе са листовима платинастог храста, мачевима и диЌамантима доде ен им Ќе након што су оборили по више од хи аду летелица.
  Ево девоЌке - девоЌке свим девоЌкама ...
  Али и АнастасиЌа Ведмакова и Аленка СоколовскаЌа сакупиле су по више од две стотине авиона. И ве· су имали осам звезда хероЌа СССР-а.
  АнастасиЌа Ќе голим ножним прстима притиснула дугме за пуца®е авионског пишто а и оборила амерички ауто, шкрипе·и:
  - Имам супер девоЌку!
  Аленка СоколовскаЌа ударила Ќе на неприЌате а уз помо· гримизне брадавице на грудима, оборила три авиона и залаЌала:
  - А Ќа сам Ќош кул!
  То су девоЌке, такве девоЌке!
  И уништи Америку.
  Па, наравно, Алвина и Албина то чине Ќош забавниЌим и цоол.
  Алвина користи гримизне брадавице када пуца ...
  А Албина Ќагода ...
  И обе девоЌке веома воле да раде са Ќезиком са жадом, пулсираЌу·им шипкама. ИмаЌу такву страст и веру агресиЌе!
  Албина Ќе притиснула голе ножне прсте и цвркутала:
  - И иду на море, полетне девоЌке!
  Алвина Ќе, пуцаЌу·и, потврдила:
  - Цоол елемент, убиЌаЌу·и елемент!
  А сада су Немци и СовЌети и єапанци забили дуб е у америчку териториЌу.
  єапанци имаЌу своЌе борце: нин¤е. Веома храбар и борбен.
  Ево Ќедне плаве нин¤е, како голим прстима пушта жилет, одсецаЌу·и главе Американцима и блебетачима:
  - Не·е про·и!
  И млин сече саб ама.
  А жута нин¤а девоЌка ·е држати праву лепезу са мачевима. А онда ·е голим прстима бацити отровне игле и лансирати их убиЌа®ем ЌенкиЌевских трупа, удараЌу·и противнике.
  И урлати из врха ®егових плу·а:
  - У своЌ Ќапански сЌаЌ!
  А девоЌка са црвеном косом, како ·е коси млин држати, и сече душмане.
  А онда ·е га узети голим ножним прстима и ударити по ®има и распршити єенкиЌе у различитим правцима. Ово Ќе лепота битке.
  И урлати:
  - Ми смо нин¤е!
  А онда ·е девоЌчица са белом нин¤а косом одржати хеликоптерски приЌем са мачевима. Исеците противнике, разбиЌте их. И из скерлетне брадавице млати му®ом, урлаЌу·и:
  - За победу єапана!
  Па таквим лоповима нико не може да одоли! Овде су девоЌке, све девоЌке девоЌке...
  И тако су агресивни.
  Али овде битке тут®аЌу колосалним интензитетом. Снаге осовине се кре·у са севера и Ќуга, буквално г®ече·и Америку ¤иновским клештима.
  Ево снимка некадаш®е славне зем е коЌи потреса машту.
  До краЌа Ќесени, Фрицови су се ве· прилично углавили на териториЌу СЌеди®ених Држава.
  Овде се Герда бори у тенку Тигер-4 и успут се присе·а свог бившег,
  Такође веома славни подвизи.
  Герда Ќе била мало обливена крв у, али Ќе била задово на. Али расположе®е Ќе кварио ужасан смрад коЌи Ќе излазио из посеченог стомака гЌула и страх да ·е дотрчати Ќош стотинак, ако не и више, истих створе®а.
  Шарлот Ќе у међувремену ухватила свог жилавог противника за главу и извела смртоносну технику "дуплог Нелсона", изврнувши створе®у врат. Ватрени ратник се овде показао у улози своЌеврсне маЌке Терезе - у смислу милости према брутално претученом гулу. Изражена:
  - єа сам  убазан,  убазан, а маЌка ми Ќе  убазна - као мудра сова!
  Герда Ќе била забринута:
  - Зар не разумеш?
  Шарлот Ќе била изненађена.
  - Шта да разумем?
  "Зар диносауруси или хибриди пацова и бубашваба не·е чути?" Герда Ќе стиснула усне.
  Шарлот се закикота.
  "Нисам очекивао да ·еш бити такав кретен!" Да, поби·емо их наЌма®е хи аду!
  - Ударали су те батином по глави!
  - Не. ВеруЌте ми, мегагном нас може чути. - Онда Ќе девоЌка замуцкивала. "Ако га султан пату ака ниЌе узео, односно ниЌе позвао у службу, онда ниЌе могао оти·и предалеко од нас.
  Герда Ќе упитала са врло слабим самопоузда®ем:
  "А остали пату ци, виле®аци, анихобити?"
  Шарлот Ќе брзо мушком немилосрднош·у угасила послед®у наду:
  - Други, можда и чуЌу, али шта их то брига? ПознаЌе само мегагнома Кии-Дар.
  Герда Ќе почела да брише своЌу крваву ногу о огромном буЌном листу. Лист Ќе само спо а деловао мекано, али Ќе у ствари био бод икав. Босонога плавуша Ќе дала морално:
  - НиЌе све злато што блиста, ве· све што смрди - увек испадне сра®е! Толико Ќе пр авштине на свету да Ќе немогу·е поверовати у чистоту творца, чак и након неколико корака по зем и!
  Као одговор, Ватрени Ђаво Ќе поново зашиштао са ваздухом у ®еноЌ пластичноЌ цеви. Тада су девоЌке дуго слушале но·. Али мегагном КиЌ-Дар ниЌе чуо, или чак ниЌе могао да чуЌе. И очигледно ниЌе било другог гнома овде.
  Герда Ќе певала:
  - Ако се приЌате  одЌедном испостави да ниЌе ни приЌате  ни неприЌате , ве· пату ак... То значи да чекамо лудницу!
  Шарлот Ќе прекинула своЌу приЌате ицу:
  - Па, хо·еш ли да нас прекриЌе легиЌа духова? ХаЌде са ногама, и то брзо!
  єош Ќедном су наставили своЌ напоран трк, иако су оба ратника ве· била болесна од умора. Понекад Ќе Герда заспала у покрету, у слатким кратким тренуцима изгледало Ќе да лежи, одмара се (нека врста спава®а у сну - то Ќе Ќедноставно невероватно кул!). Али визиЌе су се срушиле као грумен глине коЌи Ќе пао на зем у - лако и без напора, само Ќе тело нервозно дрхтало. А онда Ќе све почело изнова, као да се  у ало невид иво клатно. Около Ќе била нека полуреалност и полуреалност, морао сам да избуним капке да се они, тешки, не затворе. Босе ноге девоЌака биле су див ачки избушене, али им управо таЌ страшни бол ниЌе дозволио да потпуно забораве и изгубе осе·аЌ за стварност. И пеЌзаж се постепено ме®ао... Високи зидови Ќасно су се провлачили кроз таму около, уморни плавокоси ратник Ќе био као у црном каменом ходнику. Чули су се звукови, тешки ехо ®еговог трча®а. А напред Ќе било Ќош нешто страшно и непомично. Нешто живо, оно, док Ќе било невид иво, чекало Ќе девоЌке, и оне су потрчале тамо. Наравно, нису хтели да падну у пакао, али су ипак трчали као овце коЌе Ќе Ќурио тигар. НиЌе Ќасно зашто, почели су да са®аЌу о таквом сме·у, можда због екстремног физичког напора послед®их неде а рата у пусти®и Африке и планинама АзиЌе...
  Герда Ќе прошапутала:
  - А чак и раЌ може бити пакао, да не морате дуго пливати у пакао!
  Нешто Ќе зграбило девоЌчину руку. Свест се трзнула назад ка ратнику. ОдЌедном се нашла како мирно стоЌи. Тло се благо наги®ало напред. И зачуо се благи п усак воде. У исцрп ено лице девоЌке удахнула Ќе свежина и влага.
  Герда Ќе узвикнула:
  - Вау, можеш чак и да трчиш у раЌ!
  - Вири! Шарлот уздахну од осе·а®а. - Место где се блаже пали воЌници Велике Немачке. - Њен звучни ратнички глас био Ќе пун истинске радости.
  Герда ниЌе делила оваЌ оптимизам:
  "Више као пред®и део Вириуса.
  Шарлот Ќе одушев ено рекла:
  - Где Ќе ®ива, ту Ќе и ®ива!
  Герда се сетила легенде, сетила се како су на путу за РаЌх-СараЌ прешли малу реку са сребрном водом. Са висине кра евског ко®а прелазак Ќе изгледао лако и брзо забавно. Плавокоси ратник се чак осе·ао као султан, или као султаниЌа, што Ќе, иначе, Ќош бо е! Али Ќедно Ќе седети на ¤иновском елитном ко®у, а друго путовати на сопственим ногама боги®е. Питам се колико Ќе дубока и подмукла ова река?
  Герда Ќе лукаво, али фигуративно приметила:
  - А пред®и део Ќе моЌ!
  - Можеш да пливаш? Црвенокоса девоЌка се окрену према ®оЌ.
  Герда Ќе слегнула раменима.
  - Какво глупо пита®е. Где сте видели представника елитног СС бата она коЌи ниЌе умео да плива.
  Шарлот Ќе одлучно протресла своЌе пламене локне.
  - Заборавите СС елиту. ПостоЌи потпуно другачиЌи свет или чак бескраЌни универзум са безброЌ светова. НиЌе све као код нас!
  "Да ли могу?" упитала се Герда, поново гледаЌу·и у празнину коЌа Ќе била унутар ратника.
  Шарлот промрм а:
  - Па, брзо се породи! Време истиче!
  "Наравно да треба да знам да пливам!" весело Ќе рекла плавокоса ратница виде·и сум®у на нежном и у исто време страшном лицу своЌе другарице.
  Лептир величине албатроса, са плаво-жутим испрекиданим крилима, махао Ќе антенама у знак потврде да голонога плавуша говори истину.
  "То Ќе оно што и Ќа претпостав ам, или скоро тако", одговори Шарлот несигурно. - Иако знате пословицу: ·урка Ќе мислила и ушла у чорбу, врана ниЌе мислила и завршила у звечку! У сваком случаЌу, бо е Ќе да знаш како, Ќер не могу да те извучем. А имамо само Ќедан пут - на другу страну.
  Герда Ќе чврсто стиснула песнице.
  - Наравно, кул Ќе пливао!
  Шарлот Ќе упозорила:
  "Можда ·емо имати проблема са мачем!"
  Гламурозни ратници пришли су самоЌ ивици обале и закорачили у црну но·ну воду. Герда Ќе осетила притисак воде - поток Ќе имао благу струЌу. Голонога плавуша Ќе клекнула и халап иво се напила, након чега Ќе то попрскала по свом уморном, праш®авом лицу. Поспаност Ќе одмах нестала. Вода Ќе била хладна и нежна, желео сам да легнем у ®у и опустим болне миши·е женског тела...
  Герда рече са одушев е®ем:
  - А мине у пред®ем по у су невид иве!
  - СачекаЌ минут! прошапутала Ќе Шарлот.
  Герда Ќе била изненађена:
  - А какве су опет замке?
  Ватрени ратник Ќе уверавао:
  - Не, али... мислим да Ќош имамо шансе!
  Ватрени ратник Ќе поново по убио ®ену белу пластику своЌим сунђерима. Слушала Ќе, паж иво гледаЌу·и около.
  Герда се, заузврат, опустила и чинило се да се храни божанском енергиЌом из воде. Шарлот Ќу Ќе упитала:
  - А видите, тешко ми Ќе да се концентришем на овом месту.
  И голонога плавуша се осврнула. Осе·ало се као да ·е ускоро бити светло. Мрак Ќе престао да буде мркли, Ќер су се сасвим недавно поЌавиле несталне празнине у ®еговоЌ непробоЌности - чинило се, само Ќош мало, и покривач но·и ·е се спустити. Дакле, хаЌка ·е почети врло брзо. Добро да су стигли до реке. Герда Ќе, скупивши обрве, паж иво погледала: на ногама ЌоЌ се Ќасно видела вода коЌа Ќе мушкарце излуђивала, неЌасно - у средишту струЌе. Друга страна се скоро утопила у мрак.
  Снежно бели ратник Ќе приметио:
  - Кад би сада мушке руке мазиле наша исцрп ена тела са венама коЌе провируЌу од напетости. Како бисмо уживали? О страдално месо невиних девоЌака. МоЌа недра боги®е Венере, тако жели  убав и сре·у, какву год жена жели!
  Шарлот Ќе поново узела лулу. Овог пута Герду се учини да Ќе, било у ваздуху или у зем и, нешто задрхтало као одговор. А на голоЌ пети плавокосог ратника нешто се тр ало ши цима и уЌедно тако нежно. Она Ќе изЌавила:
  - Овде Ќе она усхи·е®е боа констриктора.
  - Да ли си чуо? Млади ватрени ђаво узбуђено Ќе ухвати за руку. - Кораци мегагнома! О снежно бела женка мирисала? КиЌ-Дар Ќе одговорио. Шарлот Ќе по убила приЌате ицу у уво. - ВеруЌте ми, наша победа Ќе близу, Он Ќе ту негде!
  Герда Ќе приметила:
  - Да, близу... Као Месец за будалу!
  Шарлот Ќе почела Ќаче да дува у своЌу звижда ку направ ену од магичне пластике коЌу су створили виле®аци (мада техно-магиЌа!), а затим Ќе притиснула уво на зем у. Овога пута много уоч ивиЌе Ќе било узаЌамно тресе®е зем е.
  Герда Ќе филозофски приметила:
  - ПостоЌи такав знак да што дуже немате сре·е на почетку, краЌ ·е бити успешниЌи!
  - Да ... - Смарагдне очи наЌлепше девоЌке радосно зашки ише, - дошао Ќе на позив! Кеи-Дар!
  Герда стави прст на усне:
  - Да, буди опрезан. Можда уопште ниЌе таЌ мегагном, или створе®е сасвим другог реда!
  Укочили су се, слушаЌу·и. Дрхта®е зем е постало Ќе уЌедначениЌе, теже. Негде у близини, између "острва" жбу®а, пробиЌао се огроман лик. Био Ќе као ¤иновски дух, коЌи Ќе послушно тражио господара, макар био и послед®и голобради млади·...
  Шарлот Ќе изЌавила:
  - Вероватно не можете ни да замислите сву мо· мегагнома. То су тако мо·на створе®а да се чак и паклена ватра повлачи пред ®има!
  Герда Ќе одмах приговорила:
  - Не, зашто не могу да замислим ... Ако Ќе гном Ќако створе®е, онда би мегагном требало да буде за ред величине Ќачи. Уосталом, саме речи мега, то Ќе милион пута више!
  Шарлот Ќе во но, као девоЌка на састанку са поп звездом, пристала:
  Да, у праву си приЌате у! Тачно у милион, ово Ќе цела непобедива воЌска!
  Герда Ќе била изненађена:
  "Зашто га ниси раниЌе позвао и пустио наше приЌате е да помру?"
  Уместо одговора, млада и риђокоса ђаволица поново Ќе по убила ®ену звижда ку, а ваздух Ќе уз лагано шишта®е излазио из закрив ене млазнице. И одЌедном се Шарлот укочила у пола даха, а ®ене смарагдне очи су се заокружиле. Ог®ени вук седе у воду, додируЌу·и Гердину руку. Толико сам желео, требало Ќе да ЌоЌ одговорим, када одЌедном...
  ДевоЌчичине босе ноге су изненада запекле од тако оштрог бола да су одЌедном скочиле и ... коначно се пробудиле. Мадлен Ќе држала палицу са електричном жицом споЌеном на ®у. На розеу се поЌавио мЌехури· електричног праж®е®а, чак и мало орожео од трча®а по врелом песку и оштром планинском каме®у.
  СС капетан Ќе зарежао:
  - Устани и спреми се да обучеш униформу! Не можете се шепурити у Ќедном бикиниЌу пред фелдмаршалом! ГледаЌ, душо, би·еш награђен, али ако избациш глупост, онда ·у натерати Конанов точак да се окре·е на Ќедан дан, а у исто време дам струЌни удар. - Мадлен Ќе направила грозну фацу. - Мада не, не дан, ве· целу неде у, без иЌедног минута предаха. єош имамо времена.
  ДевоЌке су брзо почеле да се окуп аЌу.... А на другом континенту такође су се дешавали заним иви догађаЌи, и то слични.
  Да, и сада се битка вратила, а ратница Герда, користе·и своЌе голе ножне прсте, ша е проЌектил смртоносне силе. РазбиЌени Персхинг Ќе стао.
  Овде се увлачи нешто ве·е и неспретниЌе. НаЌновиЌи амерички развоЌ, самоходни топ калибра топа дужине 155 мм и деб ине оклопа од 305 мм. Тешка Ќе сто двадесет тона и веома се споро кре·е. єедва пузи...
  Герда Ќе добро ци аним ударцем разбила Схермана и приметила:
  - Иде нам у душу!
  Шарлот Ќе пуцала голим ножним прстима, разбила неприЌате а у поцепане комаде метала и зацвилила:
  - За част и ота¤бину!
  Кристина Ќе са запрепаш·е®ем приметила:
  - Можеш ли му уградити бомбу?
  Магда Ќе самоуверено изЌавила:
  - Препусти ово мени!
  А девоЌка Ќе уперила топ у неприЌате а, своЌим жилавим прстима, и млатила.
  А амерички монструм Ќе стао и експлодирао.
  Ово су девоЌке из Тре·ег РаЌха - браво!
  Дошла Ќе зима, а ИС-7 се кре·е кроз снег. У Америци се воде борбе. Бесно се боре лепотице из СССР-а.
  Аленка Ќе голим прстима пуцала на Першинга и разбила противника.
  А она Ќе гукала:
  - Слава руском комунизму!
  А®ута Ќе такође погодила гранатом. Применила Ќе технику уз помо· голих прстиЌу и гугутала:
  - Ре·и ·у Супермен девоЌка!
  Алла Ќе такође узела и пуцала и погодила други тенк Паттон. И тако кул.
  Какво Ќе повр·е оваЌ наЌновиЌи Паттон резервоар? То Ќе "претежан", само са снажниЌим мотором од 810 ко®ских снага и нагнутиЌим оклопом.
  Каква импресивна машина коЌа може да постане проблем за Т-34-85. Али ИС-7 Ќе туче као из да ине. А совЌетски тенк, примивши проЌектил у пред®и оклоп, ша е га у рикошет. Ево борбеног возила. И као одговор, Ќедним замахом, руши Американца.
  Тада МариЌа пуца, прецизно погађа неприЌате а. ПробиЌе га и зацвили:
  - Наша воЌска Ќе Ќака, чува свет!
  И такође користи голе ножне прсте.
  А онда ·е МарусиЌа бити сЌебана. И смрви неприЌате ски оклоп у комади·е. Уз помо· у овом случаЌу голе пете.
  И урлати:
  - За Ста инове нове реформе!
  Она Ќе тако борбена лепотица, и жели да угоди свима.
  Овако ради екипа на ИС-7, коЌа Ќе дођавола болесна.
  Али овде долазе девоЌке.
  Елизавета се бори на Т-54. И делуЌе очаЌнички. Тако агресивна кучка.
  А девоЌке имаЌу Ќако добар ауто. И из ®ега пуцаЌу изузетно прецизно.
  На пример, узели су и ударили "Суперпершинг", а они вичу:
  - Наш свети комунизам!
  Елизабетх Ќе уперила пишто  голим прстима. Лупанула на мету и зацвилила:
  - МоЌа победа ·е бити велика!
  И намигнула своЌим сапутницима.
  Екатерина Ќе млатила скерлетном брадавицом и зацвилила:
  - За наше велике победе!
  И како се смеЌе на сав глас.
  А Елена ·е, уз помо· своЌих голих ножних прстиЌу, ударити у неприЌате а. Сломила Ќе мо·ни оклоп, расцепила метал и зашкрипала:
  - Мо·ни наш народ!
  И урлати на све стране ®егових плу·а...
  - Ура!
  А ЕуфразиЌа такође млати душмана, овога пута брадавицом од Ќагоде. Сломи неприЌате а и брб аЌ:
  - За величину комунизма на свим планетама галаксиЌе!
  Ово су наЌкул девоЌке на свету. И нема шта да их заустави или обузда.
  Екатерина цвили и тресе грудима:
  - Имам супер девоЌку!
  А брадавице су ЌоЌ заливене рубинима... єедном их Ќе гурнула у лице црнцу и натерала га да лиже. Затим Ќе Ќезиком лизнула ®егово мушко савршенство. Какав приЌатан укус.
  Како Ќе лепо за девоЌку - да не опишем ве·е задово ство на свету.
  Овако девоЌке сломе душмана. И уживаЌу у своЌим славним победама и колосалним достигну·има.
  А АнастасиЌа Ведмакова и Аленка СоколовскаЌа су генерално невероватне девоЌке. Таласи страсти и цунами пожуде само кипте у ®има.
  АнастасиЌа пуца у неприЌате а своЌом гримизном брадавицом, удара у єенкиЌев авион и цвили на све стране:
  - єа сам прелеп супермен!
  Аленка СоколовскаЌа, настав аЌу·и да слама неприЌате а, уз помо· брадавица Ќагоде и урла:
  - А Ќа сам виши од девоЌке на свету!
  Такве су борбене жене, а морам ре·и да су Ќош покрале! Нико им не може одо ети.
  Чак и Америка ... и свака Ќе ве· заслужила десет златних звезда хероЌа СССР-а ...
  За тако феноменално достигну·е добили су специЌалну награду: диЌамантска звезда хероЌа СССР-а. То Ќе само по себи веома часно и кул.
  Забавите се лепотице!
  НаЌбо е, наравно, тек долази!
  Олег Рибаченко Ќе извео Ќош Ќедну операциЌу у СаудиЌскоЌ АрабиЌи.
  Царска воЌска НиколаЌа ИИ проширила Ќе руску териториЌу. ЗаЌедно са Олегом, девоЌка Маргарита Коршунова се сада борила. Такође мутант - ратник коЌи Ќе добио бесмртност.
  Па вЌечна дЌеца довела су у послушност све ове банде му¤ахедина. И победили су их - натеравши их да положе заклетву руском цару.
  У исто време, Олег Рибаченко се не противи да напише леп и мало другачиЌи наставак авантура девоЌака;
  После нове године, Немци и коалициЌа су значаЌно напредовали широм СЌеди®ених Држава. Американци су, суочаваЌу·и се са технолошки напредниЌим неприЌате ем, губили.
  До краЌа марта, Вермахт се приближио Вашингтону и почео да Ќуриша на престоницу САД.
  Борбе су биле неравноправне и видело се да девоЌке овде побеђуЌу... Посебно пирамидални тенк, Герда Ќе добра, као и ®ене композициЌе.
  Герда Ќе током гранатира®а Беле ку·е, када Ќе ®ен тенк погођен директном ватром, заспала, и овако Ќе са®ала...
  Видела Ќе партизанку Лару МихеЌко коЌу су ухватили нацисти. ДевоЌчица од четрнаест година узвратила нацистима. ДвоЌица ®ених сапутника су убиЌена. И сама се сакрила у колибу.
  Бака Ќе хтела да Ќе изда за своЌу унуку, али ЌоЌ нацисти нису веровали. И одвели су ме... Потрага почи®е.
  А онда Ќе Лара зграбила гранату, нацисти су пали. ДевоЌка се ментално опростила од овог светла и бацила га ... Али граната ниЌе експлодирала.
  НиЌе се могло Ќуначки побе·и.
  Оборили су Лару, ударили Ќе неколико пута и забили ЌоЌ модрицу испод ока. Али нису ударали Ќако, очигледно су се плашили да осакате!
  Када Ќе доведена у колибу на испитива®е, Лара се понашала дрско.
  ГледаЌу·и храбро у очи СС пуковника, рекла Ќе:
  - Фриц ·е те ускоро уништити! ЧуЌте тут®аву пушака, смрт стиже из Црвене армиЌе!
  Пуковник Ќе одговорио:
  - Смело девоЌко, ти ·еш се упознати са бичем!
  Лара Ќе смело викнула:
  Бол ме не плаши!
  Пуковник Ќе наредио:
  - Изведи ово копиле напо е са плакатом: партизан и покажи цело село!
  ПолицаЌац Ќе брзо рекао:
  - Пао Ќе снег на улици, а мраз Ќе... Не би ли девоЌку извели босу да расхлади жар!
  СС пуковник климну главом у знак сагласности.
  - Тачно! Нека буде као бос на мразу, можда се опаметите!
  Ларин капут Ќе био поцепан, као и ®ен ¤емпер. Остао само у ЌедноЌ памучноЌ ха ини. Изули су грубе ципеле и црне чарапе. ДевоЌка Ќе остала боса у ЌедноЌ, лаганоЌ ха ини.
  Окачили су ЌоЌ плочу око врата са натписом: "єа сам партизанка". И везавши му руке отпозади, изведоше га на трем. ДевоЌчиним босим ногама било Ќе хладно и снег.
  Лара се осмехнула. Било ЌоЌ Ќе заиста неприЌатно због модрице на лицу, како Ќе изгледала. И можете ходати боси по снегу. Њени табани су постали веома груби током лета, од многих прелазака босоноге. Недавно Ќе обула ципеле и ниЌе ЌоЌ први пут да трпи хладно·у и глад.
  Лара Ќе сама отишла и наставила да се смеши. Дувао Ќе ветар, развевао ®ену бакарноцрвену косу, а снег Ќе шкрипао под ®еним босим ногама.
  ДевоЌка Ќе ходала са таквим погледом, као принцеза на престолу. И оставио за собом елегантне, мале отиске стопала, скоро дети®аста стопала.
  Људи су Ќе гледали са симпатиЌом.
  єедна од бака у бунди промрм а:
  - Ужас! Воде девоЌку босу!
  Време Ќе било сунчано, а Ларини очврсли, жу еви табани Ќедва су трпели хладно·у. Ишла Ќе себи, и показала зубе.
  Овде Ќе спа ена од ударца бича. ДевоЌка Ќе вриснула и угризла се за усну.
  єош неколико пута Ќе ударена силом. Лара Ќе Ќедва стаЌала на ногама и напором во е обуздала Ќе плач.
  Тврдоглава девоЌка Ќе послата у посебну колибу, где су били уређаЌи за муче®е.
  Овде су Ќе ставили на сталак и почели да ЌоЌ пеку пете усиЌаним гвожђем ...
  И два ¤елата бичевала Лару бичевима. ДевоЌчица Ќе у почетку уз титански напор обуздавала крике, али када су широке траке гвожђа, црвене од вру·ине, нанете на дететове голе табане, вриснула Ќе и изгубила свест. Доведена Ќе...
  ужас...
  Герда се пробудила... Проклетство, о томе морате да са®ате када су они уочи победе, ®ихов тенк гранатира Белу ку·у.
  А онда испадну такве гадне ствари...
  Герда Ќе пуцала на "Супершинг" напуштаЌу·и ку·у, пробила га и гукала:
  - Мир, труд и  убав!
  Затим Ќе исплазила Ќезик.
  Шарлот Ќе такође ударила неприЌате а голим прстима на ногама и викнула:
  - єа сам супер девоЌка!
  Кристина Ќе такође ударила, сик·у·и змиЌом и притискаЌу·и дугме ¤оЌстика своЌом гримизном брадавицом, пробиЌаЌу·и неприЌате а:
  - Ми смо супермени!
  И Магда ·е ошамарити неприЌате а, разбити тенк, натерати борбени комплет да детонира и издати:
  - ДаЌ акробатику!
  Затим намигуЌе своЌим партнерима. Ево девоЌке - сматраЌте топничара наЌвише класе.
  Ратнице уништаваЌу єенкиЌе и добиЌаЌу бодове... Албина и Алвина су ве· освоЌиле по две хи аде оборених аутомобила. За то су добили нову награду: ДиЌамантску звезду Витешког крста Гвозденог крста са сребрним храстовим лиш·ем, мачевима и диЌамантима.
  Тако су се девоЌке истакле поставши асови супер класе. И нико их ниЌе могао зауставити и победити.
  АнастасиЌа Ведмакова и Акулина СоколовскаЌа и Орлова добиле су свака нова награда: Орден славе наЌвишег степена са диЌамантима, чему су се веома обрадовали. То су неке цоол девоЌке.
  И рат се ближи краЌу... Американци 20. априла 1948. капитулираЌу. И Ќош Ќедна прича о Другом светском рату окренута наглавачке.
  Овог пута то изгледа као период дугог мира. СССР Ќе вратио А аску и сви су били сре·ни. А зем е америчког континента поделили су єапан и Тре·и раЌх. Тако Ќе завршена привремена прерасподела света.
  Немци су уморни од рата.
  Хитлер Ќе дозволио полигамиЌу у Тре·ем раЌху - до четири жене свака, и увео драконске порезе на парове без деце или ма®е од троЌе. Ово Ќе био снажан потез за подстица®е популационе политике.
  Осим тога, сам Хитлер Ќе имао много деце добиЌене вештачком оплод®ом. А међу ®има Ќе требало изабрати престолонаследника.
  НиЌе било туге, Тре·и РаЌх Ќе варио освоЌено заЌедно са єапаном.
  Али 5. марта 1953. Ста ин Ќе умро. И БериЌа Ќе дошао на власт. Зашто БериЌа? У стварноЌ историЌи, он Ќе такође имао добре шансе за престо, али га Ќе спречила незгода: побуна у ДДР-у, током чиЌег Ќе гуше®а сазрела контразавера против БериЌе. А овде ДДР, наравно, ниЌе.
  Осим тога, Хитлер Ќе такође желео да после Ста ина влада предвид иви и познати БериЌа, коЌи Ќе био германофил. А Ста ин Ќе, када му се здрав е погоршало, направио тестамент у корист БериЌе.
  Дакле, све Ќе одлучено у корист шефа таЌне а не само таЌне полициЌе.
  Па, БериЌа Ќе понудио Хитлеру да се обрачуна са єапаном док не набави нуклеарно оружЌе.
  Никад не знаш шта самураЌ може да смисли.
  БериЌа и Хитлер договорили су заЌеднички рат са єапаном, и поделу ®егове териториЌе.
  20. априла 1954. почео Ќе заЌеднички рат против огромног колониЌалног царства самураЌа.
  Каква нова страница се окре·е у историЌи. СовЌетске трупе напредуЌу на єапан.
  А и Немци... Ево опет Герда и Шарлот се боре у пирамидалном резервоару. ИмаЌу аутомобил са два седишта тежак педесет тона и компактни гаснотурбински мотор од 2500 ко®ских снага. Можете замислити какав брз немачки ауто. А оклоп Ќе посебан, са примесом пластике. И веома Ќак непробоЌан из свих углова. Пушка малог калибра од 75 мм, али са веома великом цевном брзином проЌектила у пишто у високог притиска. Има пове·ан оклоп. А залиха граната и брзина па бе су велики. Провод ивост Ќе висока.
  Сам тенк Ќе Ќедноставно супер... Тако да Герда зна на чему да се бори.
  СовЌетски аутомобили су слабиЌи. Главни тенк Ќе и да е Т-54, ауто ниЌе лош, релативно Ќефтин, али у свему много инфериорниЌи од немачког. ИС-7 Ќош увек ниЌе постао масиван. Приметио га Ќе ИС-10, коЌи Ќе добио топ од 122 мм, али са дужом цеви и добрим чеоним оклопом, са слабиЌим боковима. Али све се ово уклапало у тежину од педесет три тоне, што ниЌе лоше.
  Герда испа уЌе своЌ тенк Пантер-6 на єапанце, користе·и голе ножне прсте и притискаЌу·и дугмад на ¤оЌстику, док урла:
  - Слава идеЌама ариЌевског братства!
  Шарлот притиска дугмад на ¤оЌстику, своЌом гримизном брадавицом, низом од седам митра еза, и цичи:
  - Наша сре·а Ќе у комунизму ариЌевског сна!
  И девоЌка се опет смеЌе...
  Кристина и Магда се боре на другом пирамидалном "пантеру"-6.
  Кристина голим прстима притисне дугмад ¤оЌстика, удари неприЌате а из єапана и заурла:
  - Свака част мом дечку!
  Магда такође отвара ватру, и заглушуЌу·и се смеЌу·и каже, притискаЌу·и дугме ¤оЌстика своЌом рубин брадавицом:
  - Слава нашим млади·има!
  И како се смеЌу на сав глас. Такве су, искрено, дивне девоЌке у ратном узбуђе®у.
  Да, за єапан изгледа да Ќе дошао суд®и дан. Али све иде по плану.
  Елизабет и ®ена посада се боре на тенку Т-54, донекле модернизованом. Али разлика Ќе мала. Пишто  Ќе постао мало бржи, а проЌектил Ќе оклопниЌи. Ово Ќе разлика.
  А мотор Ќе исти дизел мотор са 520 ко®ских снага... єапанци користе тенкове сопственог дизаЌна и лиценциране немачке. И аутомобили су генерално добри. Посебно машина Хирохито-3, тежине педесет осам тона, са топом од 105 мм са дужином цеви од 70 ЕЛ, супериорном од Т-54 у наоружа®у, а не инфериорна у оклопу и возним перформансама, осим резерве снаге .
  ОваЌ Ќапански тенк Ќе проблем за СССР. Али постоЌе и лакши аутомобили Зем е излазе·ег сунца.
  Лакше Ќе иза·и на краЌ са ®има.
  Елизабет пуца голим прстима и погађа самураЌске тенкове. Она то ради веома паметно и цикне:
  - Слава нашоЌ слободноЌ Ота¤бини!
  Екатерина поново пуца, користе·и гримизну брадавицу, и разбиЌаЌу·и Ќапански ауто, цичи:
  - За Богом дану РусиЌу!
  Елена такође млати неприЌате а, разбиЌа неприЌате ски тенк голом петом и урла:
  - За величину идеЌа комунизма!
  ЕуфразиЌа такође пуца и то ради уз помо· брадавице Ќагоде ®ених еластичних груди и цичи:
  - Слава победама вишег комунизма!
  Тако да спретно помераЌу своЌ тенк и избегаваЌу пораз. Тенк Хирохито-3 се такође може класификовати као тежак, али Ќе прилично масиван. Тешко Ќе победити овакву машину.
  И ево га код девоЌака. Пушка Ќе ве·ег калибра и ве·а Ќе од ®ужне брзине проЌектила. Челни оклоп Ќапанске куле Ќе чак деб и од совЌетског 240 мм, а чело трупа Ќе такође деб е у гор®им 150 мм и 120 мм до®ем. А брзина єапанаца Ќе Ќош ве·а, гаснотурбински мотор Ќе 1500 ко®ских снага. Да, оваЌ тенк Ќе наЌбо и у єапану. Не можеш се шалити с ®им.
  Али Елизавета, уз помо· гримизне брадавице, ша е проЌектил право од краЌа до краЌа, а Ќапански тенк експлодира, не успеваЌу·и да погоди совЌетски аутомобил.
  єекатерина Ќе цвркутала и  убила другарицу у босу пету:
  Ти си паметна Лиса!
  Елизабета се ниЌе сложила.
  - єа сам само гениЌе!
  И како се смеЌе на сав глас. Ево девоЌке.
  И много завиЌаЌу... Екатерина, на пример, се·а се четрдесет и Ќедне године како Ќе тада отишла. Ципеле су се поквариле после пар дана и морао сам да газим бос. А по навици градску девоЌку боли, свака кврга, свака гранчица, свака кврга се осети. И до крви Ќе оборила ноге, кад сваки корак пршти од бола.
  Никада ниЌе помислила да хода®е босоног може бити тако болно. НиЌе ни чудо што Ќе Хуго саосе·ао са босоногом девоЌком Цлосет. Ако чак и лети такве девоЌачке ноге, каква онда зима.
  Катарина се, међутим, брзо навикла, младо тело се брзо прилагођава, ра®ени табан Ќе зарастао у жу еве и огрубео. И било Ќе лепо ходати бос. Екатерина ниЌе ни обула ципеле док ниЌе ударио мраз. Међутим, тада су се формирала ®ихова четворка и ЕуфрасиниЌа их Ќе научила вештичкоЌ вештини. А вештице често трче босоноге по снегу да продуже младост. Укратко, девоЌке су овладале таЌним зна®ем, и изгледале су као двадесетогодиш®е, а босе и у бикиниЌу нису се смрзавале на хладно·и. Ево лепоте. А хладниЌих нема, осим, наравно, Аленке. Борила се на ИС-10 у модификациЌи са продуженом цеви. Тенк се поЌавио у сериЌи сасвим недавно. И Ќош ретко. ИС-7 никада ниЌе ушао у велику сериЌу. Очигледно због високих трошкова и потешко·а у производ®и.
  Па посада Аленке уништава ове єапанце и пева у себи песме.
  Лете као ватре плаве но·и
  Ми смо пионирска деца радника...
  Приближава се ера светлосних година,
  ВапаЌ пионира увек буди спреман!
  Када девоЌке приону на посао, не можете им одолети. Ово Ќе заправо савршена творевина рата.
  Борбе иду добро, а єапан губи.
  Овде су совЌетске трупе у маЌу заузеле Ќужни Сахалин. И поступали су краЌ®е опрезно.
  Али бата они совЌетских девоЌака показуЌу дивну класу борбе.
  Од ®ихових врста оружЌа, наравно, почео Ќе да се користи АК. Горе од немачког, али Ќедноставно и поуздано. И коси противнике, иако Ќе нишан на да ину ма®и од немачког Ќуришног карабина.
  СовЌетске девоЌке Ќапанских затвореника  убе своЌе босе, праш®аве ноге, лижу голе пете. Ово Ќе ®ихова тактика.
  Борбени ратници, наЌвиша класа.
  У лето 1954. Немци су у великоЌ мери очистили Америку од Ќапанских трупа.
  Посебно лепо се борио бата он босоногих девоЌака, на челу са Маргарет. ДевоЌку су распршили самураЌ, а зароб ени млади· Ќе био приморан да му  уби пете и лиже ®едра Венере.
  Герда и ®ен тим на "пантерима" -6 су добро урадили посао, и послали су доста єапанаца у пакао, а неке у раЌ.
  Четири нин¤а девоЌке су се бориле са совЌетским трупама коЌе су напредовале у Ман¤уриЌи.
  Нин¤а девоЌка плаве косе посечена Ќе мачевима и водила Ќе ветре®ачу, секла совЌетске воЌнике. Затим Ќе ножним прстима бацила грашак са експлозивом, преврнувши совЌетски тенк Т-54 и залаЌала:
  - НаЌхладниЌа зем а Ќе єапан!
  Нин¤а девоЌка са жутом косом такође ·е сечивама ударити по неприЌате у и голом петом задати бумеранг, вичу·и:
  - За наше победе самураЌа!
  Црвенокоса нин¤а ·е без проблема извести агресивни грамофон са мачевима, се·и совЌетске воЌнике. Тада ·е ®ени голи прсти лансирати бомбу. Тенк СССР-а ·е бити растрган и ратник ·е шкрипати:
  - У име идеЌа комунизма!
  Бела нин¤а девоЌка Ќе узела и секла противнике, као да Ќури лепезом по терену, поново секу·и руске воЌнике, и голим прстима, као да Ќе лансирала смртоносног коЌи би цела два совЌетска тенка раскомадао.
  И урлати:
  - За величину зем е!
  ДевоЌке воле да убиЌаЌу, а Ќош више воле да силуЌу затворенике. Да, тако да су мушкарци губили свест од пренапреза®а. И тако то воле нин¤е девоЌке. Скака®е на везане мушкарце и истовремено бичева®е бичевима.
  Али, упркос Ќунаштву єапанаца, они губе од бо е и напредниЌе технологиЌе.
  Посебно на небу супер-класе, асови АнастасиЌа Ведмакова и Акулина СоколовскаЌа, коЌе сламаЌу єапанце као ветре®аче.
  АнастасиЌа, уз помо· голих ножних прстиЌу, у Ќедном рафалу одсече шест Ќапанских летелица одЌедном и зашкрипи:
  - Слава идеЌама комунизма у РусиЌи!
  Акулина Ќе, притиском на дугме своЌом гримизном брадавицом, одсекла седам Ќапанских летелица одЌедном и заурлала:
  - Слава хероЌима РусиЌе!
  Ратници се освете єапану за ®ихове претходне притужбе. А посебно за пораз у рату из времена цара НиколаЌа ИИ. Не, они никада не·е заборавити, а генерациЌе не·е опростити.
  АнастасиЌа, притискаЌу·и своЌу рубин брадавицу, дала Ќе Ќош Ќедан рафал, обараЌу·и Ќапанске авионе и урлаЌу·и:
  - Слава ери комунизма БериЌа!
  Акулина босим прстима притиснула ноге, обарала самураЌске авионе и гукала:
  - За велике победе!
  А Албина и Алвина стичу рекордне рачуне. За три хи аде оборених летелица награђени су орденом: ДиЌамантском звездом Витешког крста Гвозденог крста и златним храстовим листовима, мачевима и диЌамантима.
  Албина се, уз помо· гримизне брадавице, окренула. Одсекла Ќе десетак Ќапанских авиона одЌедном и загугутала:
  - За моЌе груди!
  И замиш ала Ќе себе у наручЌу црног ратника.
  Алвина Ќе шутнула голим прстима, оборила десетак и по Ќапанских авиона и зацвилила:
  - За велике победе!
  Немачке девоЌке су веома борбене и лепе. Црни момци су веома драги, а ®ихови Ќезици су увек спремни да углачаЌу савршенство од ебановине мушкараца.
  Албина Ќе, уз помо· голих ножних прстиЌу, поново ударила самураЌе и оборила ®ихове авионе.
  А она Ќе гукала:
  - єа сам Супермен!
  Алвина Ќе притиснула брадавицу од Ќагоде, покосила масу Ќапанских авиона и зацвилила:
  - єа сам свемирска лисица!
  ДевоЌка Ќе веома борбена и активна у своЌоЌ хиперсексуалности.
  Прави АриЌевци - само супер! И уопште такве лепотице наЌвише класе!
  Немачке и совЌетске трупе, побеђуЌу·и неприЌате а, напредуЌу преко Кине.
  Приликом Ќуриша на Сингапур истакли су се борци ваздушно-десантне дивизиЌе и босоноге девоЌачке Ќединице "Баракуда". ДевоЌке су, удараЌу·и голим петама кроз локве тропске кише коЌе сипа, провалиле на утврђене положаЌе єапанаца и проболе их баЌонетима.
  Такве су борбене лепотице.
  єапан Ќе задрхтао од разорних удараца тако агресивног тима.
  У Ќесен 1954. године наЌве·и део Кине су преузеле силе Осовине. А ситуациЌа Ќе постала много компликованиЌа за Зем у излазе·ег сунца.
  Хитлер Ќе приметио:
  - Две птице у ЌедноЌ Ќазбини не могу да се слажу!
  А ратници Албина и Алвина оборили су четврту хи аду летелица. єапан Ќе производио Ќефтине, али неквалитетне летелице у веома великим количинама, па Ќе било веома згодно прикуп ати рачуне.
  Албина Ќе голим ножним прстима одсекла другог самураЌа и зацвилила:
  - Ово Ќе наш леп свет!
  Алвина Ќе уз помо· гримизне брадавице срушила десетак Ќапанских аутомобила и твитовала:
  - Слава ери комунизма, у целоЌ васе ени!
  Албина, коЌа Ќе такође користила брадавицу од Ќагоде и обарала самураЌа, била Ќе изненађена и узвикнула:
  Говорите о комунизму?
  Алвина Ќе, користе·и своЌе голе ножне прсте, и одсецаЌу·и десетак Ќапанских летелица, известила:
  - Нови ариЌевски поредак Ќе комунизам!
  ДевоЌке су се смеЌале... За четврту хи аду летелица награђене су ДиЌамантском звездом Витешког крста Гвозденог крста са листовима платинастог храста, мачевима и диЌамантима. Да Ќе и веома висока награда рекорд за лепотице.
  Ово су девоЌке на коЌе се треба угледати....
  Међутим, АнастасиЌа Ведмакова и Акулина СоколовскаЌа нису инфериорне и премашиле су резултат од пет стотина оборених авиона.
  И добили су нове награде коЌе су биле веома високе, и сакупили су за себе читаву колекциЌу звезда.
  АнастасиЌа босим ногама гађа оружЌе, и руши неприЌате а, сече неприЌате а и шкрипи:
  - За комунизам на целоЌ планети!
  Акулина, сече·и неприЌате а притиском на гримизну брадавицу, агресивно вришти:
  Чак нас и деца знаЌу!
  Зими Ќе єапан изгубио скоро све своЌе колониЌе, а борбе су се пребациле на саму метрополу.
  Дошла Ќе 1955. година, када су битке бурне и не виде ни краЌа ни ивице.
  єапан попушта, полако али сигурно. И постепено губи рат.
  Али самураЌи се боре очаЌнички и жестоко.
  А онка и ®ена посада прешли су у експериментални тенк ИС-11. Ова машина Ќе опрем ена топом од 130 мм и има чврсте гусенице на дну.
  Аленка пуца голим ножним прстима, буши неприЌате а и урла:
  - Слава комунизму са голим штиклама девоЌака!
  А®ута Ќе такође пуцала уз помо· гримизне брадавице, притискаЌу·и ®их девет на окидаче митра еза и викнула:
  - Ми девоЌке смо веома кул!
  Ала Ќе такође ударала голим прстима, разбиЌаЌу·и неприЌате а и урлаЌу·и:
  - Па из шрафа!
  МариЌа се Ќебала, уз помо· голе пете. Пробила Ќе неприЌате а скроз до краЌа и гугутала, показуЌу·и зубе:
  - За нова достигну·а!
  МарусЌа Ќе ударила уз помо· брадавице Ќагоде, набиЌаЌу·и неприЌате е смртоносним стиском и цврку·у·и:
  - За велики комунизам!
  Аленка поново опали и заурла:
  - Па да погине председник колхоза и цигански диктатор Сашка!
  И удари босом ногом о оклоп.
  Тако су се девоЌке растале, баш супер. Они су генерално невероватни ратници.
  Овде певаЌу углас:
  Не, будни не·е избледети,
  Поглед сокола, орла...
  Глас народа Ќе звучан -
  Шапат ·е змиЌу смрскати!
  
  Ста ин живи у мом срцу
  Да не знамо тугу...
  Отворио врата свемира
  Звезде су сиЌале изнад нас!
  
  ВеруЌем да ·е се цео свет пробудити
  Би·е краЌа фашизму...
  И сунце ·е сиЌати
  Пут, расвет аваЌу·и комунизам!
  Елизавета се такође бори са своЌим тенк Т-54, таква борбена девоЌка-вештица.
  А лепотице босим ногама обараЌу Ќапанска кола.
  Елизабет Ќе своЌом гримизном брадавицом притиснула дугме ¤оЌстика и цвркутала:
  - Слава идеЌама совЌетског комунизма!
  А како ·е се ова лепотица смеЌати! И блиста са бисерним зубима.
  Екатерина га Ќе узела и такође пуцала голим прстима и цвркутала:
  - У победи бесмртних идеЌа комунизма,
  Видимо буду·ност наше зем е...
  Елена Ќе ошамарила противника рубин брадавицом, разоткрила зубе, цвиле·и:
  - И црвена застава наше ота¤бине,
  Увек ·емо бити несебично верни!
  ЕфрасиЌа Ќе ударила голом петом и сиктала:
  - Слава ота¤бини, нашоЌ слободноЌ,
  ПриЌате ство народа, подршка заувек!
  И све девоЌке, босим ножним прстима, углас певале:
  - Мо· закона, во а народа,
  На краЌу краЌева, за Ќединство Ќедноставне особе!
  Ратници, морам ре·и, имаЌу невероватну борбену агресиЌу.
  А овде се Герда бори...
  Њен "пантер"-6 Ќе као супертенк коЌи уништава положаЌе самураЌа.
  Герда пуца са гримизном брадавицом, притискаЌу·и дугме ¤оЌстика и урла:
  - За ариЌевски свет!
  Шарлот ·е и шамарити, уз помо· голих ножних прстиЌу растргати масу єапанаца и брб ати:
  - За велике границе!
  Туку се и Кристина и Магда. ДевоЌке су изузетно борбене, и веома лепе, скоро голе у бикиниЌу.
  Кристина Ќе пуцала своЌом рубинском брадавицом, разбила Ќапански тенк Хирохито-4 и гукала:
  - Слава моЌоЌ зем и!
  Магда Ќе такође шутирала голим прстима, разбила самураЌску хаубицу и викнула:
  - Слава великим достигну·има!
  Ове девоЌке су врхунске!
  Токио Ќе пао краЌем марта. А 20. априла 1955. єапан Ќе капитулирао и тиме окончао велики рат.
  ДевоЌчица Албина и Алвина премашиле су пет хи ада оборених летелица. И за то су добили специЌалну награду: Велика диЌамантска звезда Витешког крста Гвозденог крста са сребрним храстовим листовима, диЌамантски мачеви.
  Рат Ќош ниЌе завршен. Само се неко време крила. Али Хитлер Ќе освоЌио скоро цео свет.
  БериЌа Ќе вратио Ќужни Сахалин, Курилски гребен и Ман¤уриЌу, заЌедно са Порт Артуром.
  СССР Ќе постао Ќака зем а коЌа Ќе зализала своЌе ране. Неко време Ќе нацистичка Немачка осваЌала друге зем е, потискуЌу·и ®ихов безначаЌан отпор.
  Рат Ќе траЌао за униште®е и светску доминациЌу. Али спремала се Ќош Ќедна глобална конфронтациЌа.
  У међувремену, над СССР-ом су се скуп али облаци. А 1959. године, на дан свог седамдесетог рођендана, Адолф Хитлер Ќе одлучио да нападне СовЌетску РусиЌу, где Ќе владао БериЌа. На страни Фирера био Ќе скоро цео свет.
  Али СССР Ќе постао Ќака, индустриЌска сила. Тако сам нашао косу на камену.
  Обе зем е су поседовале нуклеарно оружЌе, али су Герда и Албина успеле да направе генератор у коме Ќе радиЌациЌа прекривала целу планету Зем у, чине·и кориш·е®е ове врсте униште®а немогу·ом.
  И Хитлер Ќе одлучио да преузме послед®у суверену власт на свету. Граница на западу ишла Ќе дуж Д®епра, а затим БелорусиЌе и балтичких држава под Немцима. Нацисти су успели да задрже Крим иза себе. Осим ако СССР ниЌе изнаЌмио базу Црноморске флоте у Севастопо у.
  Поред остатка териториЌе, РусиЌа Ќе била део Кине - Ман¤уриЌе. Дакле, становништво СССР-а, где Ќе вођена веома активна политика подстица®а наталитета, а полигамиЌа легализована од стране комунистичког, атеистичког режима, ве· Ќе премашила предратне броЌке из 1941, упркос териториЌалним губицима, и сваке године Ќе додао за три одсто.
  БериЌа Ќе забранио и абортус и контрацептиве. И увео див е порезе на породице са ма®е од четворо деце.
  Према плану и методи штапа, СССР се брзо развиЌао, а ®егова воЌна мо· се пове·авала.
  Хитлер Ќе, осе·аЌу·и потенциЌалну прет®у, након што Ќе завршио окуп а®е света у Ќединствен Тре·и раЌх, одлучио да започне своЌ послед®и рат на овоЌ планети.
  Шта Ќе послед®и рат? Нема више шта да се освоЌи на Зем и. Пре годину дана Немци су полетели на Месец, а ера шире®а свемира Ќе отворена. Али да ли ·е Хитлер доживети период Ратова звезда и осваЌа®а галаксиЌа? Упркос здравом начину живота, вегетариЌанскоЌ исхрани, редовном вежба®у и одмереноЌ физичкоЌ активности, било Ќе Ќасно да Фирер стари. На глави се све више пробиЌа ·елава тачка, коса седи, а поглед уморан. Иако Фирер покушава да се орасположи.
  Било како било, требало би да завршите своЌу послед®у мисиЌу и освоЌите СССР. И тако, чак и ако Фирер умре, онда има око хи аду синова добиЌених природном оплод®ом. А Ќедан од ®их ·е бити препознат као наЌбо и, наЌспособниЌи и заузети трон наЌве·ег диктатора у историЌи планете Зем е.
  У сваком случаЌу, одлага®е Ќе превише ризично, а док нуклеарно оружЌе не функционише, Хитлер Ќе само у првом ешалону бацио више од педесет милиона воЌника на СССР. Огроман броЌ тенкова, авиона и лете·их дискова. А ово Ќе колосална мо·.
  СССР Ќе наставио да модернизуЌе оружЌе. ПоЌавио се тенк Т-64, тежи и са снажним топом од 125 мм, способан да пробиЌе пернате гранате и пирамидална немачка возила. Истина, Т-64 Ќе тек почео да улази у производ®у. Главни тенк Ќе и да е био Т-54, недово но Ќак против немачких модела. То Ќе и Ќедан од разлога зашто Ќе Хитлер журио са агресиЌом на РусиЌу.
  ИС-11 се ниЌе ухватио... ИС-12 Ќе направ ен од машине са топом 203 мм, али се показао као прескуп, тежак и велики. ИС-15 Ќе био компромис у пишто у дуге цеви калибра 152 мм. Ова машина Ќе личила на уве·ани Т-64 и такође Ќе тек почела да се производи.
  Немачки главни тенк, Пантер-6, био Ќе пирамидалног облика, и мало Ќе надограђен у Пантер-7, пове·аваЌу·и калибар топа на 88 мм да би произвео више униште®а. А мотор, коЌи Ќе инсталирао снажниЌе 3000 ко®ских снага, даЌу·и огромну брзину и маневарску способност, задржаваЌу·и тежину од педесет тона, и побо шаваЌу·и квалитет оклопа.
  Чак Ќе и наЌновиЌи совЌетски Т-64 био приметно инфериорниЌи од немачког у возним перформансама и заштити бокова, а такође и чела. Али Т-64 Ќе могао бар да пробиЌе Немца, иако са кратке уда ености.
  На небу су и Немци били Ќачи и по количини и квалитету машина. И нису успели да створе своЌе дискотеке у СССР-у. А Немци су инсталирали топлотне зраке на дискове БелонциЌа - као што су ласери, и могли су да спроведу ефикасниЌе гранатира®е.
  А међу нацистима су дискотеке летеле брзином од десет звукова. И заправо Ќе огроман. Таква Ќе воЌска Тре·ег РаЌха Ќака.
  И имаЌу подземне резервоаре. И много других кул ствари. Укратко, БериЌа практично нема шансе.
  Али совЌетске трупе имаЌу колосалну одбрамбену мо·. А инвазиЌа Ќе почела ваздушном офанзивом. Снаге су неЌеднаке и Немци разбиЌаЌу совЌетске градове. Десет хи ада се кре·е преко РусиЌе и заузима Смоленск.
   Наташа Ќе донела одлуку:
  - Неопходно Ќе натерати Хитлера и ®егову банду да уклоне трупе из СССР-а, а зароб ену децу ослободе!
  Разиграна ЗоЌа се сложила са овим:
  - Наравно да морате! И сачуваЌте своЌе претке од фашизма!
  Августин Ќе приметила, удараЌу·и босим ногама:
  Уради·емо то без икакве сум®е!
  Светлана Ќе спремно потврдила:
  - Имамо сва средства за ово!
  Тек што Ќе речено, четири ратнице нападаЌу фашистичке хорде.
  Ратници из БожЌег руског века и вештице мутанти поново су се ухватили у коштац са нацистима двадесетог.
  У фашистичкоЌ смеђоЌ империЌи има превише воЌника. Теку као бескраЌна река.
  Наравно, четири девоЌке су веома славно прихватиле уништава®е тенкова и авиона Вермахта. Од самог почетка су их ломили рукама и ногама, прекривени по ем силе. Али...
  Као испод зем е, поЌавили су се Олег Рибаченко и Наташина наЌмлађа ·ерка Маргарита Коршунова.
  Зграбили су светлосне мачеве и напали наноботима. Кренули су да униште омражене фашисте. Тако се четворка претворила у шестицу.
  Наташа Коршунова, пуцкетаЌу·и босим, исклесаним стопалима, приметила Ќе:
  - Ето како? Па каква нам Ќе судбина, другачиЌе Ќе не можемо победити!
  Агресивна златокоса ЗоЌа, настав аЌу·и да слама Немце, логично Ќе приметила:
  - Урадимо то брже! СачуваЌмо СССР!
  Олег Рибаченко, босоноги дечак не стариЌи од дванаест година, урлао Ќе на нацисте мачевима, пешадиЌским и тенковским:
  - Никада не одустаЌ!
  А са дечакове босе ноге полетео Ќе оштар диск коЌи Ќе одсекао три фашистичка авиона одЌедном!
  Искричава голим штиклама, Маргарита Коршунова, ломе·и противнике, тенкове и пешадиЌу, искакала Ќе зубе, грцала:
  - Има места за подвиг на свету!
  И отровне игле су се распршиле са босих ногу девоЌчице, погађаЌу·и нацисте и ®ихове авионе и тенкове.
  И Наташа Коршунова Ќе убилачки избацила голе ножне прсте и завиЌала:
  Никада не·емо заборавити и никада опростити.
  И ®ени светлосни мачеви су прошли кроз млин на нацисте. Затим су бластери запалили тенкове, пресекавши ударе. И авиони су га добили.
  Црвенокоси Августин, просецаЌу·и неприЌате е, зацвилио Ќе:
  - За нови ред!
  И нове игле разбацане са ®ених босих ногу. А шта Ќе у оку, шта Ќе у грлу нацистичким воЌницима и авионима.
  Да, било Ќе Ќасно да су ратници постаЌали узбуђени и бесни.
  Хладна ЗоЌа, сече·и авионима беле, смеђе воЌнике и тенкове, цвилила Ќе:
  - Наша гвоздена во а!
  И нови, убитачни дар полети са ®ене босе ноге. И тенкови и бели ловци падаЌу, а репови горе од авиона.
  Светлана Снежана сече воденичара, мачеви су ЌоЌ као му®е.
  Нацисти падаЌу као снопови.
  ДевоЌка босим ногама баца игле, обара неприЌате ске авионе и шкрипи:
  - За маЌку РусиЌу постоЌа·е  удска свемирска империЌа, победи!
  Олег Рибаченко напредуЌе против нациста. Дечак Терминатор сече смеђе трупе.
  А у исто време, прсти дечакових голих ногу избацуЌу игле са отровом, цепаЌу стабла и обараЌу авионе.
  Дечак урла:
  - Слава буду·оЌ РусиЌи!
  А у покрету сече свима главе и ®ушке, а уЌедно и тенкове куле.
  ДевоЌка терминатор Маргарита такође уништава противнике и авионе и тенкове.
  Њене босе ноге млатараЌу. Нацисти умиру у великом броЌу. Ратник виче:
  - За нове границе!
  А онда ·е девоЌка узети и пресе·и ...
  Маса лешева фашистичких воЌника.
  А ево Наташе Коршунове у офанзиви. Сече себи нацисте уз тенкове, авионе и пева:
  - РусиЌа Ќе велика и блистава,
  єа сам веома чудна девоЌка!
  А дискови лете са ®ених босих ногу. Ко Ќе видео грла нациста. Да, ово Ќе девоЌка коЌа руши тенкове.
  ЗоЌа АнгелскаЌа у офанзиви. Сецка®е смеђих воЌника обема рукама. П ува®е из цеви. И голим прстима баца убоЌите игле - обара тенкове и авионе.
  И притом пева у себи:
  - Ох, тупа, идемо,
  Ох, моЌ оми ени ·е оти·и!
  Августина, сече·и нацисте ласерским мачевима и истреб уЌу·и мрке воЌнике, заЌедно са тенковима, цвили:
  - Сав чупав и у животи®скоЌ кожи,
  Бацио се то агом на полициЌу!
  И голим прстима, како бацити у неприЌате а, нешто што ·е убити слона, а Ќош више тенк.
  А онда зацвили:
  - Вукови! Двадесет други век!
  Светлана Снежана у офанзиви. Сече, сече нацисте. Босих ногу на ®их баца поклоне смрти.
  Води млин са мачевима.
  Сломила Ќе много ловаца, заЌедно са тенковима и авионима, и цвилила:
  - Стиже велика победа!
  И опет Ќе девоЌка у див ем покрету.
  А ®ене босе ноге лансираЌу смртоносне игле, уништаваЌу·и тенкове и авионе.
  Олег Рибаченко Ќе скочио. Дечак се завртео у салту. Исецкао много нациста у скоку.
  Бацао Ќе игле голим прстима, обарао тенкове и авионе, гунђао:
  - Буди славан по моЌоЌ лепоЌ храбрости!
  И опет дечак у борби.
  Чврста девоЌка Маргарита Коршунова кре·е у офанзиву. Уништава све неприЌате е заредом. Њени мачеви су чврш·и од сечива ветре®аче. А голи прсти бацаЌу дарове смрти, тенкови и авиони горе.
  ДевоЌка Ќе у офанзиви. Истреб уЌе смеђе ратнике без церемониЌе.
  И скокови с времена на време, и увиЌа®а!
  И од ®е лете дарови униште®а.
  И сами нацисти падаЌу мртви. И читаве гомиле лешева гомилаЌу се.
  Маргарита агресивно шкрипи:
  - єа сам амерички каубоЌ!
  И опет су ®ене босе ноге бациле иглу.
  А онда Ќош десетак игала!
  Наташа Коршунова Ќе такође веома кул у офанзиви.
  И баца босим ногама, и п уЌе из сламке, обара тенкове и авионе.
  И вришти из свег гласа:
  - єа сам светлуцава смрт! Све што треба да урадите Ќе да умрете!
  И опет лепота у покрету.
  ЗоЌа АнгелскаЌа Ќуриша на блокаду нацистичких лешева. А бумеранги униште®а такође лете са ®ених босих ногу.
  А мрки ратници падаЌу и падаЌу, заЌедно са тенковима и авионима.
  ДевоЌка ЗоЌа вришти:
  - Босонога девоЌко, победи·еш!
  А са голе пете девоЌке лети десетак игала. КоЌе директно у грло нацистима зариваЌу.
  Паду мртви.
  ТачниЌе, потпуно мртво, место са тенковима и авионима.
  Августин у офанзиви. РазбиЌа смеђе трупе. Њени мачеви се носе у две руке. И она Ќе тако велики ратник.
  Торнадо се шири кроз фашистичке трупе - падаЌу авиони и тенкови.
  ДевоЌка са црвеном косом урла:
  - Буду·ност Ќе скривена! Али би·е победоносно!
  А у офанзиви лепотица ватрене косе.
  Августин, у див ем заносу снова, ша е пулсар голом петом и урла:
  - Богови рата све ·е поцепати!
  И ратник у офанзиви.
  А ®ене босе ноге бацаЌу много оштрих, отровних игала коЌе обараЌу авионе и пробиЌаЌу оклоп тенкова.
  Светлана Снежана у борби. И тако светлуцаво и борбено. Њене голе ноге избацуЌу толико смртоносних ствари. Не човек, ве· смрт са плавом косом.
  Али ако се поквари, онда га не можете зауставити.
  Светлана Снежана пева:
  - Живот не·е бити мед,
  ТаЌ скок у колу!
  Нека се сан оствари -
  Лепота претвара човека у роба!
  А у покрету босоноге девоЌке све Ќе више беса. И све више разбиЌених тенкова и авиона.
  Олег Рибаченко у офанзиви, све се убрзава. Дечак туче нацисте.
  Његове босе ноге бацаЌу оштре игле - цепаЌу тенкове и авионе.
  Млади ратник шкрипи:
  - Луда империЌа ·е све растурити!
  И опет Ќе дечак у покрету.
  Маргарита Ќе бурна ученица, и тотални терминатор у своЌоЌ делатности. И млати неприЌате е.
  Овде Ќе лансирала голу ногу, грашак са експлозивом. Она ·е експлодирати и одЌедном ·е бити бачено стотину нациста и десет тенкова.
  ДевоЌка вришти:
  - Победа ·е нам ипак до·и!
  И води·е млин са мачевима - бурад тенкова лете у разним правцима.
  Овде Ќе Наташа Коршунова убрзала покрете. ДевоЌка сече мрке ратнике. И док виче:
  - Победа чека руску империЌу.
  И да истребимо нацисте убрзаним темпом, заЌедно са тенковима и авионима.
  Наташа Коршунова Ќе девоЌка терминатор.
  Не помиш а да стане и успори, а тенкови и авиони залутаЌу.
  ЗоЌа АнгелскаЌа у офанзиви. Чини се да ®ени мачеви секу месо и металну салату. ДевоЌка вришти из свег гласа:
  - Наш спас Ќе на снази!
  И голи прсти такође бацаЌу такве игле.
  И маса  уди слом ених грла, коЌа леже у хрпама лешева, као и полом ених тенкова и оборених летелица.
  Августин Ќе луда девоЌка. И слама све као да Ќе робот из хиперплазме.
  Ве· Ќе разбио ни Ќедну стотину нациста и много тенкова са авионима. Али све убрзава. А ратник Ќош урла.
  - єа сам непобедив! НаЌкул на свету!
  И опет лепота у нападу.
  А из босих ножних прстиЌу грашак излети. А три стотине нациста и десетак тенкова Ќе распарчала снажна експлозиЌа.
  Августина, играЌу·и се миши·има штампе и тресу·и грудима скерлетним брадавицама, певала Ќе:
  - Не·ете се усудити да нам отмете зем у!
  У офанзиви Ќе и Светлана Снежана. И не даЌе ни грам предаха. Вилд Терминатор Гирл.
  И сече неприЌате е и истреб уЌе нацисте. А маса мрких ловаца Ќе ве· пала у Ќарак и поред путева, заЌедно са полом еним тенковима и авионима.
  Шесторица су били бесни. Направио див у борбу.
  Карате клинац Олег Рибаченко се вратио у акциЌу. И он напредуЌе машу·и оба мача. А дечак терминатор води млин. Мртви нацисти падаЌу.
  Маса лешева. Читаве планине крвавих тела, гомила покварених аутомобила са авионима.
  Дечак проналазач се се·а див е стратегиЌе. Где су се такође мешали ко®и и  уди.
  Убица деце Олег Рибаченко шкрипи:
  - Тешко од памети!
  И би·е доста новца!
  И дечак терминатор у новом покрету. А ®егове босе ноге ·е нешто узети и бацити.
  Дечак гениЌе Ќе заурлао:
  - МаЌсторска класа и фирма "Адидас"!
  Заиста кул емисиЌа се показала кул. И колико Ќе побиЌених нациста. А наЌве·и броЌ наЌве·их убио Ќе мрке ловце, уз тенкове и авионе.
  У борби Ќе и боса девоЌка Маргарита. Ломи цимет и челичне воЌске и урла:
  - Велики ударни пук! Сви се возимо у ковчег!
  И ®ени мачеви су посечени нацистима. Маса смеђих бораца се ве· срушила. А са ®има и тенкови и авиони.
  ДевоЌка Ќе зарежала:
  - єа сам чак хладниЌи од пантера! Докажите да су сви наЌбо и!
  И из голе пете девоЌке, као грашак са мо·ним експлозивом, излете·е.
  И удари на неприЌате а.
  И он ·е узети и разбити неке од противника и тенкове, па чак и авионе.
  А Наташа Коршунова Ќе на власти. И она побеђуЌе противнике, а сама никоме не·е дати спуст.
  Колико Ќе нациста ве· убиЌено заЌедно са тенковима и авионима.
  И ®ени зуби су тако оштри. А очи су сафирне. Ово Ќе девоЌка - главни ¤елат. Иако има све своЌе партнере - ¤елате!
  Наташа Коршунова виче:
  - єа сам луд! Има·ете казну! Не узимаЌте ни руб у!
  И опет ·е девоЌка мачевима посе·и много нациста.
  ЗоЌа АнгелскаЌа Ќе у покрету и исекла Ќе много смеђих ратника.
  И босе ноге бацаЌу игле. Свака игла убиЌе неколико нациста или тенком оборе авион. Ове девоЌке су заиста лепе.
  Августин напредуЌе и слама противнике. И притом не заборав а да викне:
  - Не можете побе·и из ковчега!
  А девоЌка ·е узети своЌе зубе и голи·е зубе!
  А црвенокоса Ќе тако... Коса виЌори на ветру, као пролетерска застава.
  И све буквално долази из беса.
  Светлана Снежана у покрету. Овде Ќе исекла много лоба®а и кула тенкова. Ратница коЌа показуЌе зубе.
  ПоказуЌе Ќезик. А онда п уне из сламке - обараЌу·и авионе. Онда завиЌа:
  - Хо·ете ли бити мртви!
  И опет са ®ених босих ногу лете убоЌите игле коЌе погађаЌу пешадиЌу и авионе.
  Олег Рибаченко скаче и скаче.
  Босоноги дечак испушта гомилу игала, обара тенкове и пева:
  - Идемо на кампова®е, отвори велики рачун!
  Млади ратник Ќе у наЌбо ем изда®у.
  Има ве· доста година, сви су у авантурама са Наташом и друштвом, али изгледа као дете. Само веома Ќак и миши·ав.
  Олег Рибаченко Ќе певао:
  - Нека игра не буде по правилима - проби·емо фраеру!
  И опет су му с босих ногу полетеле смртоносне и разбиЌаЌу·е игле. И авиони и тенкови.
  Искричава голим, округлим штиклама, Маргарита Коршунова Ќе усхи·ено певала:
  - Ништа ниЌе немогу·е! ВеруЌем да ·е слобода сванути!
  ДевоЌка Ќе поново бацила смртоносну каскаду игала на нацисте и ®ихове тенкове и авионе, наставила:
  - Мрак ·е нестати! Нека цветаЌу руже!
  И чим ратница голим прстима баци грашак, хи аду нациста Ќе одмах полетело у ваздух. Да, воЌска мрког, пакленог царства се топи пред нашим очима.
  Наташа Коршунова у борби. Скаче као кобра. Експлодира неприЌате е. И толико нациста гине, а авиони падаЌу.
  Њихова девоЌка и мачеви, и зрна на уг у, и коп а. И игле.
  У исто време и урла:
  - ВеруЌем да ·е победа до·и!
  И слава Руса ·е на·и!
  Голи прсти бацаЌу нове игле, удараЌу·и противнике.
  ЗоЌа АнгелскаЌа у див ем покрету. Напада нацисте. РазбиЌа их на мале комаде.
  Жена ратница голим прстима баца игле. ПробиЌа се кроз противнике, заЌедно са тенковима и авионима, као хук:
  Наша потпуна победа Ќе близу!
  И изводи див и млин са мачевима, бацаЌу·и тенкове. Ово Ќе заиста девоЌка као девоЌка!
  Али Августинова кобра Ќе кренула у офанзиву. Ова жена Ќе но·на мора за све но·не море.
  А ако га пресече, значи да ·е га пресе·и.
  Након тога, црвенокоса ·е узети и запевати:
  - Отвори·у све лоба®е! єа сам велики сан!
  А сада су ®ени мачеви у акциЌи и секу месо и метал авионским дуралуминиЌумом.
  Светлана Снежана такође иде у офанзиву. Ова девоЌка нема кочнице. Чим секу, тако се маса лешева засипа, а авиони и тенкови падаЌу.
  Плавокоси терминатор урла:
  - Како ·е бити добро! Како ·е бити добро - знам!
  А сад од ®е лети грашак убица.
  Босоноги згодан, миши·ав дечак Олег опет стотину нациста, носи метеор, славно одсечен. И он ·е поди·и бомбу и бацити Ќе.
  Мале величине, али смртоносне...
  Како разбити на мале комаде масу летелица на небу.
  Дечак терминатор Ќе урлао:
  - ОлуЌна младост страшних машина!
  Босонога девоЌка Маргарита ·е то поновити у борби.
  И посекао много смеђих бораца. И сече велике чистине, међу тенкове и авионе.
  ДевоЌка вришти:
  - Ламбада Ќе наш плес на песку!
  И ударио са новом снагом.
  Наташа Коршунова Ќе Ќош бесниЌа у офанзиви. Па млатити нацисте. НиЌе добро за ®их да се одупиру таквим девоЌкама.
  Узела Ќе Наташа Коршунова и певала:
  - МоЌ ударац босоногом заслеп уЌе!
  Трча®е на лицу места Ќе уобичаЌено помире®е!
  И девоЌка ратница Ќе са таквим каскадом удараца упала у противнике.
  И босим ногама ·е бацати дискове.
  Овде Ќе водила млин. Маса глава мрке воЌске се откотр ала, а тенкови су горели, авиони су били у пламену.
  Она Ќе борбена лепотица. ПобеђуЌе себе тако браон армаду.
  ЗоЌа АнгелскаЌа Ќе у покрету, сламаЌу·и све без изузетка. А ®ени мачеви су као маказе смрти.
  ДевоЌка Ќе Ќедноставно дивна. А ®ене босе ноге бацаЌу веома отровне игле.
  Поразите противнике. ПробиЌаЌу им грло и праве ковчеге, праве да тенкови и авиони експлодираЌу.
  ЗоЌа АнгелскаЌа га Ќе узела, протресла гримизне брадавице своЌих пуних груди и зацвилила:
  - Ако нема воде у чесми...
  Наташа Коршунова Ќе одушев ено викнула:
  Дакле, ти си крив!
  И голим прстима баца нешто што убиЌа теме но. Ово Ќе заиста девоЌка од девоЌака.
  А са ®ених босих ногу како ·е оштрица полетЌети. И погоди·е много бораца, одсецаЌу·и куле од тенкова.
  Босоноги Августин у покрету. Брз и Ќединствен у своЌоЌ лепоти.
  Какву светлу косу има. Као пролетерска застава коЌа се виЌори. Ова девоЌка Ќе права лисица.
  И сече противнике - као да Ќе рођена са мачевима у рукама.
  Црвенокоси, проклето копиле! Са ®ом Ќе ишла у битку са природним светлом, без боЌе.
  Августин га узе и просикта:
  - Би·е воловска глава - не·е борци полудети!
  И овде Ќе опет сломила много бораца.
  Дечак терминатор Олег Рибаченко Ќе прогунђао:
  - Шта вам Ќе потребно! Ево девоЌке!
  Маргарита Коршунова, бацаЌу·и бодеж босом ногом, одломивши куполу тенка, потврдила Ќе:
  - Велика и кул девоЌка!
  Августин се спремно сложио са овим:
  - єа сам ратник коЌи ·е свакога угристи!
  И опет ·е голим прстима лансирати смртоносне, обараЌу·е авионе.
  Наташа Коршунова у борби ниЌе инфериорна од своЌих противника. Не девоЌка, али да завршим са таквом вештицом у пламену. А нацистима Ќе тешко: падаЌу авиони и тенкови.
  И вришти:
  - Какво плаво небо!
  Августина, пуштаЌу·и сечиво босом ногом, одсекавши куполу тенка, потврди:
  - Ми нисмо присталице п ачке!
  Светлана Снежана, сече·и неприЌате е и обараЌу·и авионе, цвркутала Ќе:
  - Будали не треба нож....
  ЗоЌа АнгелскаЌа Ќе шкрипала, бацаЌу·и игле босим ногама, и обараЌу·и тенкове и авионе препланулим ногама:
  - Лага·еш га из три кутиЌе!
  Наташа Коршунова, сече·и нацисте, додала Ќе:
  - И уради с ®им за пени!
  А ратници ·е узети и скочити. Тако су крвави и кул. Уопште, имаЌу много узбуђе®а.
  Олег Рибаченко, скоро гол, згодан, миши·ав дечак сам у кратким панталонама, изгледа веома елегантно у борби.
  Лепа девоЌка Маргарита, голих прстиЌу, бацила Ќе ноге, комад антиматериЌе и певала:
  - Ударац Ќе Ќак, а момак има интерес...
  ГениЌални дечак Ќе ногом лансирао нешто што Ќе личило на елису хеликоптера. Одсекао Ќе пар стотина глава од нациста и тенкова, зацвилио:
  - Прилично спортски!
  И обоЌе - дечак и девоЌчица у пуном ажуру.
  Дечак терминатор Олег, сецкаЌу·и смеђе воЌнике, грк ао Ќе:
  - И би·е велика победа за нас!
  Маргарита Ќе просиктала у одговору:
  - УбиЌамо све - босим ногама!
  ДевоЌка Ќе заиста тако активан терминатор.
  Наташа Коршунова Ќе певала у офанзиви:
  - Свети рат!
  И ратник Ќе лансирао оштар диск-бумеранг. Летио Ќе у луку, посекао много нациста и тенковских кула.
  ЗоЌа АнгелскаЌа Ќе додала, настав аЌу·и истреб е®е:
  - Би·е то наша победа!
  И нове игле полетеле са ®ених босих ногу. И погодили су много ловаца и авиона.
  Плавокоса девоЌка Ќе рекла:
  - Мат противника!
  И показала Ќе своЌ Ќезик.
  Боса и ватрена, Августин, машу·и ногама и бацаЌу·и кукасте крстове оштрих ивица, грк а:
  - Царска застава напред!
  Светлана Снежана, голом петом Ќе бацила куглу хиперплазме, спремно Ќе потврдила:
  - Слава палим Ќунацима!
  А девоЌке су у глас викнуле, сламаЌу·и нацисте:
  - Нико нас не·е зауставити!
  И сад лети диск са босих ногу ратника. Месо се цепа, а куле тенкова и репови авиона руше.
  И опет урлати:
  - Нико нас не може победити!
  Наташа Коршунова Ќе полетела у ваздух. Распарчао противнике и крилате лешинаре и издао:
  - Ми смо вучице, спржите душмана!
  А из ®ених голих прстиЌу излете·е веома смртоносни диск.
  ДевоЌка се чак и извиЌа у екстази.
  А онда промрм а:
  - Наше пете воле ватру!
  Да, девоЌке су стварно секси.
  Олег Рибаченко, згодан, миши·ав дечак у кратким панталонама, прогунђа:
  - О, рано, даЌе роговима заштиту!
  И намигну ратницима. Они се смеЌу и показуЌу зубе као одговор.
  Наташа Коршунова Ќе посекла нацисте и вриснула:
  - У нашем свету нема радости, без борбе!
  Дечак терминатор са голом, округлом, дети®астом потпетицом, препуштаЌу·и се пулсару и уништаваЌу·и нацисте, приговорио Ќе:
  "Понекад ни туча ниЌе забавна!"
  Наташа Коршунова се сложила:
  - Ако нема снаге, онда да...
  Али ми ратници смо увек здрави!
  ДевоЌка Ќе голим прстима бацала игле на неприЌате а, дигла у ваздух масу тенкова авионима и певала:
  - ВоЌник Ќе увек здрав,
  И спремни за акциЌу!
  Након тога, Светлана Снежана поново Ќе посекла неприЌате е, рушивши куле тенкова и репове авиона.
  Зоиа Ангелскаиа Ќе веома брза беба. Овде Ќе бацила читаво буре на нацисте. И откинуо пар хи ада од Ќедне експлозиЌе.
  Онда Ќе викнула:
  - Не стаЌ, штикле нам светлуцаЌу!
  И девоЌка у борбеноЌ чипки!
  Августин у борби такође ниЌе слаб. Па млатити нацисте. Као из снопа ланаца избиЌа.
  И сече противнике - пева:
  - Пази, би·е добро,
  Би·е пита на Ќесен!
  Црвенокоси ђаво заиста оре у борби као ђаво у бурмутици. И како горе тенкови и горе авиони.
  Али босонога девоЌка у туници, Маргарита Коршунова, како се бори. И нацисти то добиЌаЌу од ®е.
  А ако удари, удари·е.
  Из ®е лете крваве прске.
  Наташа Коршунова Ќе оштро приметила када су ЌоЌ са босих стопала летеле металне прске, коЌе су истопиле лоба®е и куле резервоара:
  - Слава РусиЌи, много чак и слава!
  Тенкови Ќуре напред...
  ДивизиЌе у црвеним маЌицама -
  Поздрав руски народе!
  Овде су девоЌке преузеле нацисте. Тако се секу и сецкаЌу. Не ратници, ве· стварно пантери коЌи су прекинули ланац.
  Кул дечак Олег Рибаченко у борби и напада нацисте. Туче их без сажа е®а, сече кроз тенкове, и цвили:
  Ми смо као бикови!
  Маргарита Коршунова, сламаЌу·и смеђу воЌску, секу·и тенкове и репове авиона, покупи:
  Ми смо као бикови!
  Узела га Ќе Наташа Коршунова и заурлала, сасе·и мрке борце заЌедно са тенковима:
  - Лаж Ќе измакла контроли!
  ЗоЌа АнгелскаЌа Ќе растргла нацисте, зацвилила:
  - Не, не из руке!
  А и он ·е узети и пустити звездицу босом ногом и докраЌчити многе фашисте.
  Наташа Коршунова га Ќе узела и пустила напо е, ударивши му®ом из гримизне брадавице и зацвилила:
  - Наш ТВ Ќе ук учен!
  А убитачан сноп игала лети са ®ене голе ноге.
  ЗоЌа АнгелскаЌа, такође уништаваЌу·и нацисте и ®ихове тенкове авионима, зацвилила Ќе:
  - Наше приЌате ство Ќе монолит!
  И опет такво баца®е да се кругови замаг уЌу на све стране. Ово Ќе девоЌка - чисто истреб е®е противника.
  ДевоЌка голих прстиЌу ·е узети и лансирати три бумеранга. А лешева од овога постало Ќе Ќош више.
  Након тога, лепотица ·е издати:
  - Не·емо дати неприЌате у милост! Би·е леш!
  И опет смртоносна ствар одлети са голе пете.
  И црвенокоси Августин Ќе сасвим логично приметио:
  - Само не Ќедан леш, него многи!
  Након тога, девоЌка га Ќе узела и боса прошетала кроз крваве локве. И убила Ќе много нациста.
  И како бучи:
  - Масовна убиства!
  А сад ·е да лупи главом о нацистичког генерала. Сломи му лоба®у и издаЌ:
  - Банзаи! Оти·и ·еш у раЌ!
  Светлана Снежана Ќе веома бесна у офанзиви, посебно обараЌу·и тенкове, а и авионе, шкрипи:
  - Не·ете бити поштеђени!
  И десетак игала ЌоЌ одлети са голих прстиЌу. Док она пробиЌа све, авиони се руше. И веома много чак и ратник покушава да раскомада и убиЌе.
  Миши·ави, ре ефни клинац у шортсу Олег Рибаченко, звиждуком обара вране, шкрипи:
  - Славни чеки·!
  А дечак такође баци босом ногом тако кул звезду у облику свастике. Замршен хибрид.
  И маса нациста се срушила.
  Олег Рибаченко Ќе урлао:
  - Банзаи!
  И дечак Ќе поново у див ем нападу. Не, само кипи од снаге, а вулкани жуборе!
  Прелепа Маргарита у покрету. Свима ·е поцепати стомаке.
  ДевоЌка са ногом избаци·е педесет игала одЌедном. А масу су побили разни неприЌате и, нокаутирали и тенкове и авионе.
  Искричава голим штиклама, Маргарита Коршунова Ќе весело певала:
  - єедан два! Туга ниЌе проблем!
  Никада се не треба обесхрабрити!
  Држите нос и реп више са цеви.
  ЗнаЌте да Ќе прави приЌате  увек са вама!
  Ово Ќе тако агресивна компаниЌа. ДевоЌка млати и вришти:
  "Председник ЗмаЌа ·е постати леш!"
  Наташа Коршунова у борби Ќе само нека врста терминатора. И рика®е Ќе гркнуло:
  - Банзаи! Брзо! И краЌ диктатора!
  И граната ЌоЌ Ќе полетела са босе ноге. А нацисти су као ексери. И разби·е много мастодонта и крилатих, паклених машина.
  Ево ратника! Свим ратницима - ратник!
  ЗоЌа АнгелскаЌа Ќе такође у офанзиви. Тако биЌесна кучка.
  А она га узе и прогунђа:
  - Наш отац Ќе сам Бели Бог!
  И сече троструки млин на нацисте!
  А црвенокоса, светлуцава голим петама и рубин брадавицама Августинових груди, заурла у одговор:
  - А моЌ Бог Ќе црн!
  Заиста, црвенокоса Ќе само оличе®е преваре и подлости. За неприЌате е, наравно. А за приЌате е, она Ќе драга.
  И како ·е голим прстима узети и бацити. И много гомила ратника смеђе империЌе, као и ®ихових тенкова и авиона.
  Црвенокоса Ќе викнула:
  - РусиЌа и црнобог су иза нас!
  Ратник са веома високим борбеним потенциЌалом. Не, под ово Ќе бо е не мешати се. Као што се чупаЌу куле тенкова и крила фашистичких летелица.
  Августин, сламаЌу·и противнике, сиктао Ќе:
  - Све издаЌнике ·емо смрвити у прах!
  И намигни своЌим партнерима. Да, ова ватрена девоЌка ниЌе баш нешто што може дати мир. Осим ако мир ниЌе смртоносан!
  Светлана Снежана, сламаЌу·и неприЌате е, издала Ќе:
  - Помести·емо те у ред!
  Црвенокоси Августин Ќе потврдио:
  - Све ·емо побити!
  А са ®ених голих, исклесаних ногу, поново лети садаш®ост тоталног униште®а! И толико тенкова и авиона експлодирало Ќе у мале комади·е одЌедном.
  А онда девоЌка, као из гримизне брадавице, удари му®ом.
  Ша е·и поклоне смрти голим штиклама, Олег Рибаченко Ќе певао као одговор:
  - Би·е комплетан банзаи!
  Августина, коЌа Ќе голим рукама кидала нацисте, секла их мачевима и бацала игле голим прстима, уништаваЌу·и одЌедном тенкове и авионе, издала Ќе:
  - Укратко! Укратко!
  Наташа Коршунова, уништаваЌу·и смеђе ратнике, заЌедно са тенковима и авионима, зацвилила Ќе:
  - Укратко - банзаи!
  И да секу противнике див ом горчином.
  Босоноги, згодан, дечак у кратким хлачама Олег Рибаченко, сецкаЌу·и противнике, издао Ќе:
  - ОваЌ гамбит ниЌе кинески,
  А деби Ќе, веруЌте ми, таЌландски!
  И опет Ќе са дечакове босе ноге полетео оштар диск за реза®е метала. Одсекао Ќе и куполе тенкова и репове авиона.
  Борбена метална смрска девоЌка Маргарита, сече·и ратнике смеђе империЌе и оклоп тенкова, певала Ќе:
  - А кога ·емо на·и у борби,
  И кога ·емо на·и у борби...
  Да се не шалимо с тим -
  ХаЌде да га растргнемо!
  ХаЌде да га растргнемо!
  Тада су урадили добар посао са нацистима...
  Овде су Хитлер и ®егова екипа пали на колена пред девоЌкама и децом.
  Наташа Коршунова Ќе пре свега приморала нацисту броЌ Ќедан да ЌоЌ  уби босе ноге.
  Тада су Хитлер и сва ®егова прат®а  убили голе табане и потпетице и другим девоЌкама. И Ќезиком су лизали пете. А веома згодног плавокосог дечака Олега Рибаченка по убиле су босе ноге девоЌке.
  Пошто Ќе била веома задово на понижава®ем мушких паразита, Наташка Ќе поручила:
  - Сада, док вас нисмо све побили, потпишите наредбу о потпуноЌ и безусловноЌ предаЌи Тре·ег раЌха СовЌетском Савезу!
  Све Ќе добро што се добро сврши. Тре·и раЌх Ќе капитулирао и мо·ни Вермахт Ќе разоружан. Хитлер и ®егов тим отишли су у тамнице БериЌе.
  Пресуда Ќе била брза, али праведна. 22. Ќуна 1959. Хитлер Ќе обешен право на Црвеном тргу!
  
  
  КОЛАЧИ ТРЕЋЕГ РАєХА
  Несклад са стварном историЌом догодио се због чи®енице да Хитлер ниЌе зауставио немачке тенкове под Дуцкером, а стотине хи ада уплашених Британаца су зароб ене. А онда Ќе Фирер уложио снажан напор да нападне БританиЌу. Конкретно, цела немачка и авиЌациона индустриЌа окупираних зема а преведена Ќе на тросменски режим рада, и привукла Ќе стране снаге и обЌавила тотални рат, продужаваЌу·и радне смене и став аЌу·и жене и тинеЌ¤ере на машине.
  Ваздухопловна индустриЌа Ќе радила пуним капацитетом, а на оваЌ погон прик учене су и друге окупиране зем е. Због чега Ќе производ®а авиЌациЌе почела експоненциЌално да расте.
  Као резултат тога, Немци су успели да победе у ваздушноЌ битци за БританиЌу и да изведу амфибиЌско искрцава®е. Копнене снаге Енглеске биле су слабе, а нацисти су успели повезуЌу·и своЌу и морнарицу других зароб ених држава са искрцава®ем.
  БританиЌа Ќе преплав ена за неколико неде а. Лондонски гарнизон Ќе пао готово без борбе. Черчил Ќе побегао у Канаду. Али тамо Ќе прим ен веома хладно. Губитници се нигде не воле.
  Хитлер Ќе од легитимног, пронемачког владара направио формалног кра а БританиЌе. Одржао Ќе парламентарне изборе на коЌима Ќе победила МозлиЌева партиЌа локалних нациста. И трупе ®еговог Фирера су брзо почеле да заузимаЌу британске колониЌе. Наравно уз ®ихово да е варе®е. Па, шта Ќе са САД?
  Америка Ќе одлучила да остане неутрална. Али ниЌе га било. єапан Ќе напао САД у луци Перу. А Немачка Ќе покренула инвазиЌу на Канаду, коЌа се поделила на пронемачки и проамерички део.
  Хитлер Ќе одлучио да Ќе рационалниЌе сада заузети Америку, док ®ена индустриЌа ниЌе реорганизована на ратним основама. А шта Ќе са СССР-ом? Ће чекати.
  Рачуница Фирера, коЌи Ќе започео рат са СЌеди®еним Државама децембра 1941. године, била Ќе углавном оправдана. єенкиЌи нису били сасвим спремни за битку. Међутим, сама Немачка Ќош ниЌе у потпуности ук учила своЌу мо·. Тенк Т-5 Ќе ушао у сериЌу, али ово Ќе била машина са два топа 75 мм и 37 мм са четири митра еза и косим оклопом, а не Пантер. ПостоЌало Ќе и возило Т-6 са топом калибра 88 мм, али лакше од Тигра, и са та®им оклопом.
  Међутим, Немци су ипак били Ќачи од Американаца, у тенковима и надмо·ниЌи у авиЌациЌи, посебно у квалитету авиона. НаЌзначаЌниЌа Ќе супериорност искусниЌег и успешниЌег немачког генералштаба у оперативно-тактичкоЌ вештини. Амерички генерали су се у том погледу понашали прилично осред®е, а ®ихове трупе су стално падале у котлове и масовно се предавале.
  Морал америчке воЌске нас Ќе изневерио. А онда су га црнци узели и побунили се. Нешто Ќе почело...
  Америка се суочила са колосалном мо·и Тре·ег раЌха и пливала...
  Немци су напредовали прилично брзо. Само Ќедан проблем Ќе снабдева®е, преко океана. Али изгледа да се Фриц успешно носио са овим. И битке су биле у пуном Ќеку колосалном снагом, али Немачка и єапан су готово увек побеђивали.
  4. Ќула 1942. Вашингтон Ќе пао, а осам дана касниЌе САД су капитулирали пред Тре·им раЌхом.
  Тако Ќе завршен први део Другог светског рата. Али Ќош увек Ќе постоЌао СССР. И сам Хитлер се ниЌе могао смирити.
  Али Ста ин Ќе задржао приЌате ску неутралност и покушао Ќе да добиЌе на времену и избегне рат по сваку цену.
  СССР Ќе преиспунио Тре·и петогодиш®и план, удвостручивши економиЌу према формалним броЌкама. У стварности Ќе, наравно, резултат био ма®и, али ипак значаЌан.
  СССР Ќе произвео више од 2.000 тенкова у првоЌ половини 1941. године. А у другоЌ половини 1941. године више од три и по хи аде, а ®их две и по хи аде су наЌновиЌе КВ сериЌе. У августу су се поЌавили први КВ-3 тешки шездесет осам тона. У септембру први КВ-5 тежак сто тона и са два топа, и пред®им оклопом од 170 мм. Пове·ана производ®а и авиЌациЌа. У другоЌ половини 1942. СССР Ќе произвео више од 4.000 тенкова, ук учуЌу·и више од 3.000 наЌновиЌих. Али то ипак ниЌе било дово но. Ста ин Ќе желео да пове·а броЌ совЌетских тенкова на шездесет хи ада у сто двадесет дивизиЌа и тридесет механизованих корпуса. А ово Ќе много. Све док СССР ниЌе био спреман да све ово заврши. Штавише, аутомобили су се и да е производили у нератноЌ економиЌи, али се производ®а тенкова пове·авала. У маЌу 1942. године поЌавила се верзиЌа тенка КВ-4. Ста ин Ќе одобрио аутомобил, наЌтежи од предлога, тежак 108 тона и са пред®им оклопом од 180 мм.
  У другоЌ половини 1942. СССР Ќе произвео више од пет хи ада тенкова, ук учуЌу·и више од четири хи аде тешких и сред®их. БроЌност совЌетске авиЌациЌе до краЌа 1941. године премашила Ќе тридесет хи ада авиона. А до краЌа 1942. порастао Ќе на четрдесет пет хи ада. Међутим, ниЌе било дово но пилота.
  Хитлер Ќе имао добру интелигенциЌу, а СССР ниЌе крио присуство нових тенкова.
  Напротив, показали су то ради застрашива®а. Ве· на паради 1. маЌа 1941. године приказани су наЌновиЌи совЌетски тенкови Т-34 и КВ, а немачки генерали су посебно позвани и чак дати опште техничке карактеристике своЌих тенкова.
  Хитлер Ќе наредио развоЌ машина за борбу против совЌетских чудовишта. Па, пре свега, наравно, "Тигар". ОваЌ тенк Ќе ушао у сериЌу у лакшоЌ верзиЌи, и успео Ќе да зарати са Америком. Али Немцима Ќе требало нешто више. Радили су на тенковима "Пантер", "Тигар" -2, "Лав", "Маус". Тенкови "Пантер", "Тигар"-2, "Лав", покушали су да уЌедине што Ќе више могу·е, под Ќединственим стандардом. Тако да се разликуЌу само по величини. Возила су имала коси оклоп, посебно пред®и, и мо·не топове дуге цеви. НаЌма®и тенк Пантер ве· Ќе тежио четрдесет четири тоне. И имао Ќе пред®и оклоп трупа: чело од 80 мм са нагибима, бочно од 40 мм са нагибима, и чело тор®а од сто милиметара са благим нагибом, и бочне стране од 40 мм. И топ од 75 мм са дужином цеви 70 ЕЛ. Тенк Тигар-2 Ќе имао чело трупа од 150 мм са нагибима, бочне стране од 82 мм, чело куполе од 185 мм и нагнуте стране од 82 мм. А топ Ќе 88 мм и дугачка цев 71ЕЛ, тежине шездесет осам тона.
  А тенк "Лав" тежио Ќе деведесет тона. Пред®и оклоп трупа Ќе 150 мм као код Тигер-2, бокови су 82 мм, пред®и оклоп куполе Ќе 240 мм са нагибима, а бокови куполе су 82 мм. И пишто  калибра 105 милиметара дужине 70 ЕЛ. То Ќе "лав", по наоружа®у и тежини наЌмо·ниЌи тенк из ове сериЌе.
  Али и "Маус" на путу. Има два топа одЌедном: 128 мм и 75 мм, и много деб и оклоп у чело од 240 мм, и 210 мм на боковима и трупу и куполи. Тако да ништа ниЌе избушено из било ког угла.
  СССР се поЌавио на тенковима КВ-3, КВ-4 и КВ-5 са топом калибра 107 милиметара и почетном брзином проЌектила од 800 метара у секунди. "Маус" Ќе био Ќедини тенк у коЌи оваЌ топ ниЌе могао да пробиЌе ни из Ќедног угла и да ине. "Тигар"-2 и "Лев" нису се пробили са овим пишто ем у чело и Т-34-76 наЌмасовниЌег сред®ег тенка СССР-а на броду.
  "Пантер" би у овом случаЌу могао да се успешно бори само са тридесетчетворком, и лакшом КВ сериЌом. Иако Ќе требало да постане наЌмасовниЌи тенк.
  За такве тенкове су морали бити направ ени снажни мотори. И требало Ќе времена.
  У првоЌ половини четрдесет тре·е године СССР Ќе произвео више од шест хи ада тенкова, од пет хи ада тешких и сред®их КВ и Т-34. Немци су, осла®аЌу·и се на ресурсе значаЌног дела света, печатирали сериЌу - стандард за тип трупа "велика мачка". И "Пантер", и "Тигар" -2, и "Лав", па чак и "Миш", имали су сличност у фигури и стандарду. Хитлер Ќе такође наредио да се застарели Т-4 и Т-3 уклоне из производ®е, а да се Т-2 и Т-1 модернизуЌу и користе само као извиђачки тенкови.
  Али Немци нису имали дово но времена да произведу наЌновиЌе машине у дово ним количинама да до Ќуна 1943. добиЌу броЌчану надмо· над СССР-ом.
  А Хитлер Ќе желео да има броЌчану надмо· у тенковима током напада. И одложио напад. Тада су се Ќесен и зима превише зближиле и Фриц Ќе одложио офанзиву до 15. маЌа 1944. године, баш на време за завршетак сетве.
  У другоЌ половини 1943. СССР Ќе имао нови тенк КВ-6 у сериЌи, дизаЌниран за борбу против Мауса, тежак 220 тона и топове 203 мм и 107 мм.
  Ста ин Ќе пове·ао дужину радног дана за Ќош Ќедан сат на 9 сати, и покушао да додатно пове·а производ®у тенкова. Произведено Ќе у другоЌ половини 1943. године више од осам хи ада комада и седам хи ада тешких и сред®их. Али Немци су, осла®аЌу·и се на фабрике Америке и Европе, само на "пантере", довели производ®у у другоЌ половини 1943. на две хи аде аутомобила месечно, коначно савладавши систем "велике мачке". Од септембра се производи и Пантер-2. Ово возило Ќе било бо е наоружано, као Тигар-2, и деб и оклоп, уз незнатно пове·а®е тежине, што Ќе надокнађено снажниЌим мотором од 900 ко®ских снага.
  У првоЌ половини 1944. СССР Ќе лансирао Т-34-85 са нешто Ќачим оклопом куполе и мо·ним топом како би се некако изборио са Пантером.
  Тенкови сериЌе ИС Ќош нису ушли у производ®у, па нисам желео да их уклоним из сериЌе КВ. Штавише, СССР ниЌе водио ратове, а ниЌе било информациЌа да тенк КВ ниЌе био баш добар. Нарочито перформансе вож®е.
  СССР у првоЌ половини 1944. ниЌе могао да пове·а производ®у тенкова, остав аЌу·и Ќе на нивоу од осам хи ада, али Ќе Т-34-85 ишао са ве·ом куполом и снажниЌим топом. БроЌ летелица Ќе достигао наЌвише педесет хи ада, али их Ќе недостатак пилота приморао да засад зауставе раст. Неке од старих машина су, међутим, повучене из употребе и заме®ене наЌновиЌим.
  Али Немци су у сериЌи имали млазне машине: посебно МЕ-262 и бомбардер Арадо. Да, и дизале су се машине на пропелер: ТА-152, МЕ-309, веома мо·ни ловци у смислу наоружа®а и брзине. А єу-288 и єу-488 су веома чврсти и брзи бомбардери. Осим Б-29, коЌи се производио у фабрикама окупиране Америке и ловаца Р-51 са осам митра еза и аерокобри.
  На небу су Немци сада имали надмо· и по броЌу и по квалитету.
  У тенковима су такође заобишли СССР и по количини и по квалитету. Немци су имали бо у Ќуришну пушку МП-44 од совЌетских модела, а општа покрет ивост воЌске, уопште, сви параметри, а о флоти и да не говоримо.
  И онда не треба заборавити єапан. Њена пешадиЌа Ќе веома броЌна, а тенкова има много, иако Ќе ве·ина лаких, не рачунаЌу·и лиценцирани Пантер, а авиЌациЌа Ќе генерално веома броЌна и Ќака, као и флота.
  Фирер Ќе окупио многе стране дивизиЌе и само у првом ешалону поставио двадесет милиона воЌника. Ста ин Ќе, после мобилизациЌе, до сада сакупио око дванаест милиона. Не више: производ®а ·е пропасти, а самим тим и толики терет за трезор. А єапан Ќе распоредио петнаест своЌих и колониЌалних дивизиЌа у првом милионском ешалону.
  Таква воЌска колосалне снаге окупила се код Фирера и Хирохита. А шта им се може супротставити?
  Снажан плус за СССР су ®егове мо·не одбрамбене линиЌе. Близу границе "Молотов ева линиЌа", мало да е стара "Ста инова линиЌа". Овде су, наравно, зидови грађени од мора до мора, иако не чврсти. Али трупе очигледно нису дово не за одбрану. Вермахт Ќе ве· веома Ќак и има много трупа.
  Али СССР има и други проблем. Не баш обучене трупе ·е се бранити. Мало Ќе учено да се заштити Црвена армиЌа. Међутим, томе се у послед®е време посве·уЌе више паж®е. Али са очигледним закаш®е®ем. Само Ќедна нада за руску домиш атост.
  Али снаге су веома неЌеднаке...
  Немци почи®у рат 15. маЌа 1944. године. Као што се путеви осуше, и сетва се заврши, а Ќесен и зима су релативно далеко.
  Напад ниЌе био неочекиван, трупе су биле у приправности. Али Немаца и ®ихових савезника Ќе Ќедноставно превише. Поред Тре·ег РаЌха са окупираним териториЌама, у рату против СССР-а су учествовале РумуниЌа, Мађарска, Словачка, Хрватска, Бугарска, наравно, и увређена Финска. Шведска Ќе била окупирана операциЌом Поларни медвед. Наравно, ИталиЌа ниЌе могла да пропусти такав рат, а ова популациЌа Ќе прилично велика, плус и колониЌе. Као и ШпаниЌа, и Португал, коЌи Ќе такође имао колониЌе. Немци су такође окупирали ШваЌцарску и створили марионетске дивизиЌе у Вермахту. Али то ниЌе све. У походу на СССР учествовали су: Бразил, Аргентина и друге из оних држава коЌе Немци нису окупирали и нису ук учили у своЌу федерациЌу.
  Тако се окупила мо·на армада. И АустралиЌа Ќе била окупирана.
  Дакле, Ста ин Ќе морао да се носи са надмо·ниЌим снагама.
  Па ипак, у СССР-у делуЌе пета колона. Многе Ќединице, посебно у УкраЌини, не желе да се боре и предаЌу се без борбе. И Чечени почи®у да праве буку.
  Дакле, СССР Ќе водио неравноправну битку од самог почетка, а ®егов фронт Ќе пробиЌен.
  Иако Ќе Црвена армиЌа покушала да пружи отпор. Било Ќе и масовног хероЌства и масовне предаЌе.
  Било како било, Немци су после месец дана борбе на широком фронту пробили до Д®епра. Црвена армиЌа Ќе покушала да се држи ове природне бариЌере по сваку цену.
  Аркашка и Лешка су били на задатку да бране КиЌев. Град Ќе имао веома згодну локациЌу на брдима, и био Ќе веома снажно утврђен. А нацисти су покушали да га нападну, тераЌу·и колониЌалну пешадиЌу на совЌетске положаЌе: од Африканаца, Арапа, ИндиЌаца. И наравно користе·и ®ихове мо·не тенкове.
  Аркашка и Љошка су се борили у пионирским везама, и изгребани у шортсама, изгледали су као дечаци од Ќеданаест или дванаест година.
  ЗаЌедно са ®има борио се цео одред пионира: дечака и девоЌчица. Сав преплануо, изгребан, ве· изнурен од хране на картама, и наравно бос. У ствари, лето, Ќун, Ќе вру·е у УкраЌини, и нико од деце не·е поцепати оскудне ципеле. Да, и бори се боси много спретниЌе.
  Аркашка и Љошка држе пра·ке у рукама, а издалека ови момци, као да удараЌу у пешаке. А ратници Тре·ег РаЌха су преврнути и раскомадани.
  Аркашка са голим прстима дечиЌих ногу, чим пусти ватрени пулсар, поцепа·е два десетина нациста одЌедном.
  Дечак и свеже печени пионир, некадаш®и риЌалити велики академик, провокативно изговара:
  - Дивно Ќе ... теоретски!
  Лешка, плавокоси дечак у шортсу и црвеноЌ кравату, голих потпетица, бацио Ќе пакет са експлозивом, раскомадаЌу·и фашистичке трупе, цвилио Ќе:
  - И скоро прелепа!
  И оба дечака су се смеЌала. И други момци и девоЌке такође пуцаЌу на нацисте. Неки из оружЌа, а неки из пишто а, неки чак користе и пра·ке.
  ДевоЌка са црвеном матричном краватом Ќе такође босом ногом бацила пулсар, цепаЌу·и тенкове и цвркутала:
  - Не·е про·и!
  Тенкови су се поЌавили иза пешадиЌе. Конкретно, мо·ни "Пантер" -2. Она тежи да се прва пробиЌе.
  Аркашка Ќе пуцнуо прстима и у ®има се поЌавила тегла мехури·а од сапуна. Дечак Ќе, без размиш а®а, почео да лансира оружЌе из хиперплазме. И читав низ преливих боЌа проЌурио Ќе дуж неприЌате ских тенкова.
  Аркашка, пуцаЌу·и на неприЌате а, гугутала Ќе:
  - Универзум Ќе пун фантастичних изненађе®а,
  Она Ќе магична и невероватна...
  И време Ќе да своЌом руком достигнеш велике висине,
  А ако треба, удари·емо босом ногом!
  И дечак Ќе оваЌ пут кликнуо прстима своЌих дети®астих стопала, и полетео више, почео да пушта мехури·е магичне плазме у Фриц, рукама и ногама.
  И изгледало Ќе веома кул.
  Лешка Ќе такође стекао мехури·е од сапунице и унео читаве токове магичне енергиЌе у неприЌате а.
  Оба дечака су лебдела у ваздуху. Ни остала деца, међутим, нису заостаЌала. А повезивали су и своЌе босе ноге, бацаЌу·и са собом снопове плазме, кидаЌу·и и урлаЌу·и Ќуришне авионе, и пешадиЌу, и тенкове.
  Аркашка, пун ентузиЌазма у истреб ива®у противника, певао Ќе:
  - Светлосни мач,
  жели да те посече...
  СЌаЌи као ога® пакла
  Ласерски зрак...
  Али зар не мислите
  Како спасити своЌ живот
  Веран  убави
  Будите до краЌа!
  А дечак Ќе голим ножним прстима испуштао хиперплазматске мехури·е колосалне разорне мо·и.
  Аркаша Ќе заборавио да Ќе он у ствари велики академик и хипер-професор, али се осе·ао као разигран дечак.
  Овде Ќе хиперплазматски мехур слетео у "Тигар" -2, и растопио тора® у течни метал. А затим распршен на комаде и Ќош Ќедан резервоар. Зем а и метал су изгорели. Све Ќе изгледало смешно...
  Лешка се п еснуо по рукама, а сада су се нацистички воЌници окренули и почели да се боду... Дечак би звиждао, а онесвеш·ене вране би падале на врхове Фрица. И пробиЌаЌу врхове, и шлемове и другу мунициЌу.
  Лешка Ќе весело певала:
  - Али да будем искрен,
  ПобеђуЌем све, без изузетка!
  Аркашка Ќе голом петом бацио хиперплазматску мр у, сп оштивши неприЌате е и зацвилио:
  - Не може бити, не може бити!
  Љошка Ќе у одговору поново подлегао рукама и ногама, са мехури·има и рекао:
  - Ми смо овде као богови, наравно!
  Момци су заиста разбили неприЌате е и уживали у игри. Овде су као Богови-Створите и, све могу.
  Аркашка намигну...
  А онда се поЌавио и сам Хитлер. Четири девоЌке су га окружиле. И да победимо Фирера босим ногама. А онда су зграбили фашисту броЌ Ќедан, прстима ®егових голих до®их удова, и живог га раскомадали на четири дела. То Ќе кул!
  Аркашка Ќе кроз смех певао:
  - И ускоро ·е Тре·и РаЌх пасти,
  Кад смо у игри
  Код нас убиство ниЌе грех,
  Све ·е се ценити!
  И дечак Ќе поново покренуо голе прсте на ногама, смртоносном снагом и уништава®ем мехури·а.
  А када уђу у авионе, сма®уЌу се у величини и претвараЌу се у лептире са крилима коЌа светлуцаЌу попут злата.
  Лешка Ќе, уживаЌу·и у овоме, уз церека®е приметио:
  - Ово Ќе изузетно смешно!
  И голим ножним прстима дечак поново испушта мр у убилачке мо·и.
  Аркаша Ќе, пуцаЌу·и анихилном честицом из пра·ке, уз церека®е приметио:
  - НаЌкул ствар Ќе када погодиш неприЌате а, а он се ... окрене!
  А дечак ·е узети и добро посе·и неприЌате а.
  А онда су нацистички воЌници почели да се претвараЌу у слаткише, колаче од сира, колаче и чоколаде.
  Деца, као гладни пионири, цвилила су од одушев е®а.
  Немачки тенк "Маус", одЌедном како да се претвори у огромну торту, и тако леп, осликан ружама и другим буЌним цве·ем.
  Аркаша рече са осмехом:
  - Лепота, лепота,
  Тенк плен за мачку!
  А дечак академик како да се смеЌе. А торта у коЌу се "Миш" претворио распала се у комаде, коЌа Ќе долетела до деце на златним, фино направ еним та®ири·има. Дечаци и девоЌчице су радосно скакали на посластицу.
  Аркаша им Ќе, међутим, викнуо:
  - Зашто ниси опрао руке?
  А поред сваког пионира и пионира поЌавио се сребрни бокал са мирисном водом, мирисним сапуном и паху астим пешкиром. Добро васпитани пионири почели су да испираЌу пр авштину. Учинили су то врло брзо и почели да Ќеду. До самих момака долетели су фашистички авиони, пешаци, тенкови претворени у посластицу.
  А ножеви светлуцави диЌамантима секу колаче на сочне, укусне комаде. А деца, оправши руке од радости, поЌела су нацисте слаткишима и чоколадама.
  рече Аркашка, кико·у·и се у своЌе мале шаке:
  - Ово Ќе рационализациЌа! Ми буквално можемо све!
  И дечак га Ќе узео голим прстима као да Ќе кликнуо, и као резултат тога, немачка опрема и воЌници поново постаЌу укусна Ќела. И деца су одушев ена.
  Сви нацисти коЌи су упали у КиЌев претворили су се у храну. Али ово, наравно, ниЌе дово но. И тотална офанзива Црвене армиЌе се наставила.
  Аркашка и Лешка су све воЌнике СССР-а претворили у пионире. А сада су се тукла само деца: дечаци и девоЌчице у црвеним краватама. Али с друге стране, у борби су користили пра·ке и боце мехури·а од сапунице, пуштаЌу·и их на нацисте.
  А нацисти су се претворили у све врсте хране: колаче, пите, колаче, колаче од сира, чоколаде, сладолед са пу®е®ем.
  И млади воЌници Црвене армиЌе су Ќели тако укусно, након што су опрали руке и захвалили вишим силама. Деца су се понашала агресивно и ци ано, започевши кампа®у против Берлина.
  Али немачки млазни бомбардер єу-287 се током лета претворио у пу®ене чоколадице. Успут, веома укусно. И деца их воле Ќести. Сада су се сви воЌници Црвене армиЌе претворили у момке, били су весели, непрестано се смеЌали. И голим ножним прстима бацали су нешто бескраЌно убитачно.
  И уништили су противнике, тачниЌе, праве·и од ®их укусне посластице. И то Ќе супер. И толико колача Ќе настало уместо резервоара. БлескаЌу·и голим петама, деца ратници су насрнула на посластице и похлепно их прождирала. Урадили су то са великим ентузиЌазмом.
  И дечаци и девоЌчице Ќели су кремшните и чоколадне колаче, као и другу, веома укусну и укусну храну. Трупе из легиЌа Вермахта претвориле су се у веома укусне ствари, коЌе су пионири са великим задово ством прождирали. А ИталиЌани су се, на пример, претворили у банане, Румуни су постали чоколадни ананас, Мађари су постали манго. И све то совЌетски воЌници, коЌи су постали деца, Ќели су врло радо и са великим ентузиЌазмом.
  А то су углавном биле укусне ствари и посластице. Дечаци и девоЌчице пуштаЌу мехури·е, а неприЌате и СССР-а претвараЌу се у различиту храну.
  А из мо·ног резервоара "Тигар" -3, испала Ќе тако величанствена торта. Па, само дивно.
  А деца се смеЌу и скачу. А ®ихове голе, округле пете б есну. Одмах се види да Ќе као течне Ќабуке.
  А сада су се босоноги дечиЌи чувари приближили Берлину. И како деца звижде. Одмах су вране пале на Фрица и бункер се истог тренутка срушио.
  И опет победа совЌетских трупа, тако невероватна, иако су сви воЌници постали дечаци и девоЌчице.
  Укратко, Европа Ќе ослобођена, а трупе СССР-а осваЌаЌу Америку, АустралиЌу и єапан.
  Аркашка и Лешка, ови дечаци у матрици, направили су тако племениту торту од Геринга и заЌедно са девоЌкама Ќе Ќели са задово ством. И како Ќе све то дивно и укусно.
  Аркашка и Љошка су Ќели више банана... Добро Ќе бити деца - много бо е него одрасли.
  Аркашка Ќе певала са задово ством...
  И хо·у, хо·у, хо·у поново
  Трчите по крововима, Ќурите голубове...
  ЗадиркуЌу·и Наташу, чупаЌу·и ЌоЌ плетеницу,
  єуриш по дворишту на скутеру!
  А дечак Ќе узео и опет веома укусне ствари коЌе Ќе створио од воЌске нациста.
  Љошка Ќе приметио, бацаЌу·и убилачке поклоне голим прстима голих дечиЌих ножева:
  Молим никога да се не чуди
  Ако се магиЌа деси...
  Ако хо·е, ако хо·е...
  Ако хо·е, ако хо·е...
  Ако се магиЌа деси!
  Само су ови поклони направ ени од страшних, челичних армада, тако укусних и веома приЌатног мириса.
  Аркашка Ќе са цереком зуба приметио:
  Где иде дети®ство?
  Као коЌи градови...
  А где да нађемо лек
  Да поново стигнем тамо!
  Љошка Ќе са задово ством одговорио:
  - Али снагом науке,
  Можете се вратити...
  бесмртни духови,
  Врати·е се нит живота!
  И вечна деца су певала у хору;
  А зими и лети чекаЌу чуда без преседана,
  Хо·емо ли, играЌу·и, овде и овде!
  И кроз босоноге локве, и по дну потока,
  Опет смо момци - ти и Ќа!
  Како Ќе добро бити дете, поготово ако си свемогу·и бог демиЌурга!
  Ту се прича завршава...
  А ко Ќе слушао краставац!
  
  КАСНИ єАПАНСКИ ГАМБИТ
  єапан Ќе у четрдесет тре·оЌ години коначно напао СССР и чак Ќе успео да постигне тактички успех у агресиЌи на зграду ескадриле у Владивостоку.
  Хирохитова одлука била Ќе, на први поглед, у време када су Американци побеђивали єапанце на мору, глупа и нелогична. Али самураЌи су схватили да Ќе ®ихова Ќедина шанса да победе сада ако Немачка прискочи у помо·. Напад се поклопио са немачком офанзивом на курсу. И то Ќе утицало на ток битака. Ста ин Ќе напустио контраофанзиву. И Немци су успели да повуку своЌе трупе на првобитне положаЌе.
  єапанска копнена воЌска Ќе напредовала на Далеком истоку. Црвена армиЌа Ќе добила поЌача®е са Западног фронта. Али борбе су се отегле. єапанци су отерани назад у Ман¤уриЌу. Немци су у међувремену попунили своЌе снаге. И одбили су офанзиву савезника на СицилиЌи. Овде им Ќе помогло то што совЌетска армиЌа ниЌе напредовала, а Немци су, пребацивши део снага на исток, нанели поразан пораз Британцима и Американцима на СицилиЌи. И пуч у ИталиЌи Ќе пропао, завереници то никада нису формализовали. И такође штеди енергиЌу.
  Немци су у исто време развили нови тенк "Пантер" -2. ОваЌ аутомобил Ќе имао ужу куполу и ниску силуету трупа, што Ќе пове·ало оклоп аутомобила, па чак и сма®ило ®егову тежину. Пантер-2, бо е зашти·ен и мобилниЌи, постао Ќе прилично ефикасан тенк. И то Ќе омогу·ило Немцима да се добро припреме за одбиЌа®е совЌетског напада коЌи Ќе уследио током зиме. Али нацисти су ово чекали.
  Наравно, главни ци еви офанзиве су Орел и Харков. Гердина тенковска посада се бори под Орелом.
  ДевоЌке су веома лепе, и поред зиме, босе се босе и у бикиниЌу.
  Герда Ќе голим прстима уперила топ Пантер-2, у овом аутомобилу не само да Ќе тора® ужи, ве· четири члана посаде.
  Плавуша Ќе пуцала, пробила совЌетску тридесетчетворку и гукала:
  - За Вермахт!
  Следе·и Ќе уз помо· голих ножних прстиЌу пуцао у Шарлоту, пробио неприЌате а и зацвилио:
  - За нова достигну·а!
  Тада Ќе Кристина, веома борбена девоЌка жутоцрвене боЌе, запуцала босих ногу. И такође ударио у совЌетски аутомобил.
  А онда Ќе погодила и Магда, коЌа Ќе показала прецизност.
  И такође голи прсти. И овога пута Ќе ударила у тенк КВ, након чега Ќе цвркутала:
  - Ми се свађамо са девоЌкама, а оне су тако кул!
  Напад совЌетских трупа Ќе одбиЌен, а Немци су успели да задрже фронт на истоку. Истина, совЌетске трупе су уклесале у Ман¤уриЌу. И снажно су гурнули єапанце.
  У проле·е 1944. Црвена армиЌа Ќе поново покушала да напредуЌе. Али наишао сам на чврст блок. ПоЌава немачког млазног авиона МЕ-262 у сериЌи унела Ќе прилагођава®а у ток ваздушних борби. Испоставило се да Ќе нови аутомобил брз и издрж ив. Само недово но поуздан.
  НаЌбо е од свега, на ®ему су се бориле две вештице Албина и Алвина.
  Они су тако невероватне лепотице. А совЌетске машине млати, као чеки·ем или чеки·ем.
  Албина Ќе уз помо· голих ножних прстиЌу уперила оружЌе у мету,
  погодили совЌетске авионе великом брзином. Оборила три аутомобила Црвене армиЌе и цвркутала:
  - Слава ариЌевском сну!
  Алвина Ќе наставила да се врти и пуцала голим прстима, секла совЌетске аутомобиле и цвилила:
  - У име великих достигну·а!
  И опет девоЌке уништаваЌу совЌетске аутомобиле. Такви су дивни са голим штиклама.
  И они активно добиЌаЌу рачуне за себе, показуЌу·и да на фронту има места за босоноге девоЌке.
  И пале авионе, и разбиЌаЌу их авионским топовима од 30 милиметара. Ово су борбене девоЌке овде. И веома лепа.
  Овде Албина притиска окидач своЌом гримизном брадавицом. Лупанет на совЌетским авионима, оборите их и гугутаЌте:
  - АриЌевско братство Ќе са нама!
  Алвина Ќе такође пуцала на руског ЛАГГ-5 брадавицом од Ќагоде, оборила га и цвркутала:
  - Следе·и век Ќе наш!
  ДевоЌке су, наравно, брзо прешле у вођство по броЌу оборених аутомобила. У лето 1944. Црвена армиЌа Ќе покушала да се пробиЌе у центар изводе·и операциЌу Багратион. Али Маинстеин Ќе извео резни ударац са Ќуга, и ово се показало као катастрофа за Црвену армиЌу. СитуациЌу Ќе погоршала чи®еница да се ИС-2, са коЌим су се повезивале такве наде, показао као неуспешан тенк. А Немци су се поЌавили "Пантер" -2 са снажниЌим топом од 88 мм и мотором од 900 ко®ских снага. "Тигар" -2 ниЌе ушао у сериЌу. НиЌе имао скоро никакву предност у резервиса®у у поређе®у са "пантером" -2, али Ќе био много тежи, скуп и и са лошим возним перформансама. Дакле, "Кра евски тигар" ниЌе био дозво ен у сериЌи, Ќер постоЌи модификациЌа "Пантера" са истим оружЌем, али много лакшим и покрет ивиЌим.
  Борбе су показале да Ќе немачки ТА-152, еволуциЌа Фоке-Вулфа, веома добар, мо·но наоружан и оклоп ен, али са много бо им карактеристикама лета.
  И прилично су тукли Црвену армиЌу. ТА-152 се показао као неприЌатно изненађе®е за совЌетску авиЌациЌу. Недостатак дуралуминиЌума приморао Ќе да се одложи лансира®е напредниЌих єак-3 и ЛАГГ-7, тако да су немачки авиони имали огромну супериорност у брзини и наоружа®у над совЌетским.
  СитуациЌу Ќе погоршао скоро потпуни прекид бомбардова®а Тре·ег раЌха од стране савезничких авиона. СЌеди®ене Државе су одлучиле да се у потпуности фокусираЌу на єапан како би држале СССР пода е од Кине, а БританиЌа ниЌе хтела сама да ризикуЌе своЌе авионе.
  То Ќе довело до значаЌног пове·а®а производ®е оружЌа у Тре·ем РаЌху. Посебно "Пантер" -2, коЌи се разликовао од свог претходника по ве·оЌ поузданости, брзини, управ ивости и мо·ном мотору.
  "Пантер"-2 се показао као ефикасан пробоЌни тенк. Његова велика брзина, заЌедно са ефикасним топом, нижом силуетом и дебелим, нагнутим бочним оклопом, учинили су да изгледа скоро као нимфа. Дакле, "Пантер" -2 Ќе веома болесно убо. А ®егова модификациЌа са снажниЌим пишто ем била Ќе само Ќедну тону тежа, па Ќе стога задржала ве·у покрет ивост и одличан пред®и оклоп.
  СовЌетске трупе су поражене у центру и погодиле котао. Немци су се приближили Москви. Само на МожаЌскоЌ линиЌи одбране Ќедва да су заустав ени.
  Уплашени Ста ин понудио Ќе Хитлеру примирЌе на период од три године. Обе·аваЌу·и да ·е Тре·и РаЌх испоручивати нафту и сировине готово у бесце®е, као и да ·е вратити све ратне зароб енике.
  Хитлер Ќе, забринут да ·е СЌеди®ене Државе и БританиЌа докраЌчити єапан, а затим узети Тре·и РаЌх, пристао на примирЌе. Само Ќе тражио да Ста ин склопи мир са єапаном. Ста ин Ќе пристао на ово, али уз повратак назад, Ќужни део Сахалина, коЌи су претходно освоЌили самураЌи.
  О томе су одлучили... Границе су остале исте. Да Ќе Тре·и раЌх, коЌи Ќе задржао контролу над УкраЌином, Кримом, Донбасом, Таманским полуострвом, генерално био у реду. Његова граница Ќе буквално педесетак километара од Москве, а Ле®инград Ќе и да е блокиран.
  Ста ин Ќе обе·ао да ·е ограничити партизански покрет у окупираним регионима СССР-а.
  А Немци су сада могли да добиЌу украЌински хлеб, а донбаски уга .
  Немци нису имали дово но нафте, али Ќе то компензовало производ®у синтетичког горива.
  Фирер Ќе пре свега желео да освоЌи Африку да би имао сировине за рат и Блиски исток са нафтом. На небу се водио тврдоглави рат. Уместо ракетног програма ФАА, Немци су покренули производ®у млазних авиона. Посебно бомбардер Арадо, коЌи се показао ефикасним.
  Испоставило се, међутим, да ниЌе баш добар био КСЕ-162. Испоставило се да Ќе ловац лаган, Ќефтин и лак за производ®у, али су му за управ а®е били потребни висококвалификовани пилоти. МЕ-163 Ќе био нешто бо и, иако Ќе летео само шест минута, али су Немци успели да му пове·аЌу време лета на петнаест и ма®е-више Ќе могао да брани немачку териториЌу.
  Хитлер се пре свега поново састао са Франком и дао му ултиматум: или ·е пустити немачке трупе на Гибралтар, или ·е Вермахт окупирати ШпаниЌу.
  Франко Ќе пристао да пусти нацистичке трупе. И одмах су напали Гибралтар. Тврђава Ќе одмах заузета. А онда су немачке Ќединице напале Мароко. Лакше Ќе пребацити трупе на наЌкра·у уда еност и почео Ќе процес осваЌа®а Африке.
  Ве· током зиме четрдесет четири четрдесет пете више од четрдесет дивизиЌа пребачено Ќе на црни континент. И заузели су Мароко, Алжир и ушли у Тунис. Ту су се одвиЌале жестоке борбе са Британцима и Американцима.
  У борбама Ќе учествовао и нови немачки самоходни топ Е-25. Са топом Пантер-2 од 88 мм и 71 ЕЛ, висине Ќедан и по метар, и два члана посаде коЌа су се налазила ниже, била Ќе одлична машина. Лаган, мобилан и што Ќе битно, пристоЌно зашти·ен. Пред®и оклоп Ќе 120 мм при великом нагибу, а бочни оклоп Ќе 82 мм, плус ва ци. А ово Ќе са тежином ма®ом од тридесет тона и мотором од седам стотина ко®ских снага, коЌи се налази преко и уз пренос.
  ОваЌ самоходни топ се показао као право чудо изград®е тенкова, пробио Ќе све тенкове савезника, а сам Ќе био потпуно нера®ив у чело. И она се окренула.
  Немци су имали и "пантера" -3, био Ќе нешто тежи од "пантера" -2, тежак педесет тона, али бо е зашти·ен. И мо·ниЌи топ од 88 мм и 100ЕЛ. А издувани мотор Ќе давао снагу до 1200 ко®ских снага.
  "Пантер"-3 Ќе имао пред®и оклоп трупа од 150 мм под нагибом од 45 степени, и чело тор®а на 185 мм под нагибом од 50 степени. Савезнички тенкови Ќе нису ухватили. Али само 82 мм се могло пробити у страну испод косина.
  Међутим, и Шермани и Черчилови су и да е били прилично слаби против такве машине, чак су могли да Ќе укрцаЌу само са кратке уда ености.
  Немци су пешке тукли Британце и Американце, и доминирали у ваздуху.
  АвиЌациЌа фашиста се брзо развиЌала. Ево МЕ-262 Кс, са замашеним крилима, брзином од 1200 километара на сат, и теже наоружаним. Веома ефикасна машина.
  На ®ему су Албина и Алвина заслужиле нове награде: Витешки крст Гвозденог крста са златним храстовим листовима, мачевима и диЌамантима. Сваки од ®их Ќе премашио пет стотина оборених летелица. ДевоЌке су успеле да престигну Хафмана, коЌи Ќе оборио скоро пет стотина летелица.
  Албина и Алвина су, међутим, обе·але Фиреру да ·е довести резултат до по хи аду. Хитлер Ќе потписао декрет да се витешки крст са мачевима и диЌамантима даЌе за 250 оборених авиона, а витешки крст са златним храстовим лиш·ем, мачевима и диЌамантима за 500 летелица. Би·е доде ено 1000 летелица Витешки крст гвозденог крста са платинастим храстовим лиш·ем, мачевима и диЌамантима. А у ®ему ·е бити чак сто диЌаманата!
  Ово Ќе такав подстицаЌ за босоноге девоЌке у бикиниЌу.
  Немачке трупе ушле су у ЛибиЌу марта 1945. Кретали су се прилично брзо. У борбама, Е-25 и Е-10 су показали одличне возне перформансе и ефикасност употребе. Наравно, теже машине нису тако добре. Е-10 Ќе био нешто лошиЌи за борбу против тенкова Черчил, коЌи су веома добро оклоп ени, чак и са стране.
  Али против "Шермана" Ќе веома ефикасан. Штавише, оваЌ тенк Ќе висок и веома Ќе тешко погодити ниску мету.
  Немци су напредовали преко Африке и заузели ЛибиЌу. Ушао Ќе у Египат у априлу. И кренули смо да е.
  Такве борбе биле су у пуном Ќеку на црном континенту, као у котлу пакла.
  Хитлерова Немачка Ќе показала своЌ зли осмех. Герда се борила на "Пантеру" -3. И са своЌом посадом уништила тенкове и топове савезника.
  И певала Ќе у себи:
  - Све ·емо растргати на комаде,
  Ово Ќе живот, ово Ќе сре·а...
  А девоЌка скаче, играЌу·и се миши·има и бицепсима.
  Борбе су у пуном Ќеку, а нацисти све ближе и ближе, приближаваЌу·и се Суецком каналу.
  Е, ево га блокирано, а Немци су освоЌили Ќош Ќедну велику победу.
  Египат Ќе пао, а трупе Вермахта се дижу уз Нил. Одлазе у Судан.
  А други делови упадаЌу у Палестину, и да е у Ирак, и СириЌу, и КуваЌт. Могу·е Ќе заузети цео Блиски исток.
  Током лета четрдесет пете године, Вермахт Ќе заузео скоро цео Блиски исток, заЌедно са Турском.
  Велика победа. А ШпаниЌа и Португал су ушле у рат са савезницима на страни Тре·ег РаЌха. А Немци се сада кре·у у Ќужну Африку. Све Ќе логично и тачно.
  Огромна немачка подморничка флота се бори у Атлантском и ИндиЌском океану. И потапа америчке и британске бродове.
  Америка ве· почи®е да се колеба. Рузвелт Ќе мртав, а Труман покушава некако да преговара са Хитлером.
  Черчил такође оклева. Немци у међувремену скуп аЌу снаге. А сада ®ихове трупе нападаЌу Иран и иду у ИндиЌу. Остали делови, заЌедно са ИталиЌанима, освоЌивши ЕтиопиЌу, и Судан кре·у се ЌужниЌе.
  Више их омета дужина комуникациЌа него отпор британских и америчких трупа. А нацисти иду напред, не знаЌу·и за проблеме и сажа е®е.
  єесен четрдесет пете године прошла Ќе за Немце новим победама. Њихове трупе су ушле у ИндиЌу и заузеле Делхи. И иде да е и да е.
  Хитлер Ќе обЌавио:
  - Морамо се повезати са єапаном. А сада се немачке трупе све да е кре·у према неприЌате у.
  Ово Ќе демонски Фирер, али шта да ради! Можете видети много тога. А Немци су до краЌа 1945. освоЌили ИндиЌу и ве·и део Африке. Нацисти су имали и нове врсте наоружа®а - дискотеке, коЌе се ниЌе могло оборити стре ачким оружЌем. А брзина лете·их та®ира достигла Ќе четири брзине звука.
  Дали су велику предност у ваздуху. У зиму четрдесет шесте године, Африка Ќе била скоро потпуно зароб ена и Немци су стигли до єужне Африке, ослобађаЌу·и тамо Буре. А ово Ќе велика победа.
  И опет се делови нациста селе, овог пута на Мадагаскар. И у маЌу 1946. завршаваЌу заузима®е овог острва.
  Овде су се Немци придружили єапанцима. И заузео ве·и део АзиЌе.
  Али рат Ќош траЌе. Морамо сломити кичму БританиЌи. Акценат Ќе на подморничком рату и ваздушноЌ офанзиви. Немци имаЌу подморнице са водоник-пероксидом, а постоЌе и чамци коЌима управ а Ќедна особа - сасвим миниЌатурна.
  Немци имаЌу много тога. И млазни бомбардери єу-287, и МЕ-362, и єу-688, и Б-18, и лете·е крило. И млазни Ќуришни авион КСЕ-477 и Ќош много тога. Тако да притискаЌу БританиЌу, што Ќе страшно.
  И ФАА ракете су, наравно, отишле у сериЌу. КасниЌе него у стварноЌ историЌи, али мо·ниЌе и савршениЌе. Конкретно, са крилима, што им Ќе обезбедило ве·у прецизност и радио контролу.
  Нове ракете В-2 су, наравно, развиЌене у бо им условима него у стварности и са ®има су радиле дуже време.
  Тако се показало да Ќе ефекат ®ихове употребе много ве·и.
  И почели су да растураЌу БританиЌу као бомбе паклене мо·и.
  И они су се веома брутално смрскали.
  Ваздушни напад Ќе био бруталан. Борбе су показале да против немачких дискова, савезници немаЌу противотров. А они су Ќедноставно врагови.
  Немци су притискали БританиЌу, без имало сажа е®а. И тако Ќе активно слом ено да су буквално летели чипови.
  А 26. новембра 1946. уследио Ќе амфибиЌски десант у саму метрополу.
  И испоставило се да Ќе то било кобно за Британце.
  Герда Ќе учествовала у борби на наЌновиЌем тенку Пантер-4. Ова машина Ќе имала мо·ан топ калибра 105 мм са дужином цеви од 100 ЕЛ. И пред®и оклоп од 250 мм са нагибима, и бочни оклоп од 170 мм са нагибима, и мотор од 1500 ко®ских снага, коЌи Ќе уз тежину ове машине од шездесет осам тона пружао одличне возне перформансе.
  "Пантер" -4 са тежином "Тигра" -2, био Ќе бо е наоружан и оклоп ен и много бржи. И на ®ему Ќе уграђен гаснотурбински мотор.
  Герда се борила на овом тенку са Британцима и певала у себи:
  - АриЌевско братство не·е се плашити!
  А онда Ќе девоЌка своЌом гримизном брадавицом притиснула дугме ¤оЌстика и исп унула проЌектил убоЌите силе. И пробио пред®и оклоп Черчила.
  Онда Ќе викнула:
  - Космички кошмар - смртни ударац!
  Шарлот Ќе такође отворила ватру са гримизном брадавицом, одсекла енглески ауто и зацвилила:
  - За ариЌевски ред!
  Кристина Ќе такође ударила трупе Британског лава користе·и своЌ рубин сЌаха и зацвилила:
  - За анђеоски грађевински тим!
  Магда Ќе узела и ударила у противника брадавицом од Ќагоде, оборила га и зацвркутала на све стране:
  - За нашу Ота¤бину!
  Па су се девоЌке тукле. И шта Ќош кажу, они су Ќако кул борци.
  Тако су стигли у БританиЌу. А на небу Албина и Алвина стичу рачуне, ве· су премашиле по хи аду оборених летелица и добиле Ќош Ќедан Витешки крст Гвозденог крста са листовима платинастог храста, мачевима и диЌамантима.
  И опет обараЌу британске и америчке авионе. Ово су борбене девоЌке.
  Албина, притиском на дугме ¤оЌстика своЌом гримизном брадавицом, ша е Ќош Ќедан неприЌате ски авион у подземни свет. И у исто време вришти:
  - Слава Ота¤бини!
  Алвина такође прави прецизан ударац рубин брадавицом, обара нови енглески аутомобил и урла:
  - У име комунизма!
  И опет девоЌке оборе некога. И сломити неприЌате е. И такве борбене девоЌке.
  Али ево Ќош неколико ратника на лете·ем та®иру. Такве су борбене и агресивне: Гертруда и Ева. Машина коЌа се не може оборити противавионским топовима и авионским топовима. ДевоЌке су као месождерке.
  Гертруда Ќе, користе·и голе ножне прсте, притиснула дугме ¤оЌстика. Лете·и та®ир Ќе убрзао и ударио у неколико енглеских аутомобила.
  Гертруда Ќе пискала:
  - Победа у активностима!
  Ева Ќе поново кренула у офанзиву. Такође, уз помо· голих ножних прстиЌу притискала Ќе дугмад ¤оЌстика. И опет Ќе ударила у неколико енглеских аутомобила, и цвркутала:
  - И пасивност пораза!
  Гертруда Ќе поново у нападу. Ве· уз помо· гримизних брадавица притискала Ќе дугмад ¤оЌстика. Забила Ќе Ќош три америчка аутомобила и цвркутала:
  - За велике границе!
  Ева Ќе била агресивно створе®е. И уз помо· рубинских брадавица притискала Ќе дугмад ¤оЌстика. Избацила Ќе Ќош четири аутомобила, два америчка и два енглеска.
  А она Ќе викнула:
  - За то што ниЌе било граница!
  Ево девоЌака. И голе, округле потпетице.
  Ратници су веома лепи. Чак и ако су лоши.
  ДевоЌка Ќе у ста®у да се бори веома агресивно.
  Не можете одолети овим девоЌкама. А БританиЌа Ќе за неколико дана поражена и капитулирала.
  Тако Ќе завршена операциЌа: "Морски лав". Потпуна победа...
  Али пред нама Ќе Ќош рат са СЌеди®еним Државама. У овом тренутку, Ста ин Ќе понудио Хитлеру да се заЌедно боре са Америком. Била Ќе то добра идеЌа.
  Хитлер Ќе рекао да РусиЌи може дати само А аску, а да се током рата ослободи пла·а®а репарациЌа. Ста ин се такође сложио са овим.
  А 1947. Ќе почео коалициони рат против Америке и Канаде. Истовремено Ќе дошло до искрцава®а у АустралиЌу, коЌу су заузеле армиЌе Вермахта и єапана.
  Немци су пре свега настоЌали да дођу до Канаде. ОперациЌа Икар за заузима®е Исланда била Ќе ®ихов први корак. И била Ќе тако успешна. А онда на Гренланд. Иако постоЌи оштра клима.
  Али Фрици су се кретали дуж обале, и да е на запад.
  Фирер Ќе некако логично приметио: где престаЌе Немачка - нигде!
  И наредио да се кре·у у свим правцима. Фриц Ќе почео да пребацуЌе трупе у Аргентину и Бразил како би извршио притисак на САД са Ќуга. И єапанци су ту окупили снаге. Истовремено, СССР Ќе покренуо инвазиЌу преко А аске. У лето 1947. на фронт су почели да пристижу први совЌетски тенкови Т-54. Одликовале су их мала величина, мала силуета и добро оружЌе.
  Али док Ќе ослобађа®е Т-54 било мало. Углавном, борио се Т-34-85, коЌи Ќош ниЌе ни повучен из производ®е. Због високе цене и сложености производ®е, ИС-7 ниЌе ушао у сериЌу, а ИС-2 Ќе остао главни совЌетски тешки тенк. А ИС-4 Ќе произведен у малим сериЌама због честих кварова и проблема у раду. ИС-3 Ќе такође био прилично тежак за производ®у, такође се производио у малим сериЌама.
  Иако ИС-2 ниЌе био дово но зашти·ен на челу тор®а, имао Ќе добро стре ачко оружЌе: четири митра еза и топ калибра 122 милиметра чинили су га добрим пробоЌним тенком. Али наЌпопуларниЌи Ќе био СУ-100. єош лакши за производ®у од Т-34-85, а у исто време, са снажниЌим оружЌем, могао би да створи опип иве проблеме Америци. Нарочито када Т-54 Ќош ниЌе у потпуности савладан за масовну производ®у, са свим предностима овог тенка.
  Елизабета са своЌом посадом се, на пример, бори на овоЌ машини.
  СовЌетске трупе покушаваЌу да задрже упориште на А асци. Лето Ќе релативно хладно.
  Елизабет у бикиниЌу и голих прстиЌу упире пишто .
  И ша е велики смртоносни проЌектил у неприЌате а.
  Њен ударац Ќе прилично прецизан, а Американац Шерман Ќе одлетео са откинутом куполом.
  Т-54 Ќе диван тенк. Пред®и оклоп тор®а Ќе чак 200 мм и то Ќе озби но. Под углом од 60 степени у односу на хоризонталу. А странице су 100 милиметара. Чело трупа Ќе ма®е на 100 мм, али под великим углом нагиба од 40 степени у односу на хоризонталу, а бочне стране на 100 мм. Пишто  калибра 100 мм 56 мм. А сав оваЌ шарм тежак Ќе само тридесет шест тона, са мотором од 520 ко®ских снага.
  Да, такав резервоар Ќе дуго развиЌен и ниЌе га тако лако савладати.
  Али Американци немаЌу шта да му се супротставе. "Шерман", не·е да се пробиЌе у чело и из близине. Иначе, поређе®а ради, Т-54 Ќе по оклопу тор®а и боковима трупа супериорниЌи од "Тигра"-2, коЌи Ќе у стварноЌ историЌи тежио шездесет осам тона. Само чело трупа "Тигра"-2 било Ќе деб е, али Ќе то надокнађено великим угловима нагиба совЌетског тенка. СовЌетски топ Ќе био само мало инфериорниЌи у оклопнопробоЌности немачком, а проЌектил Ќе био ве·ег калибра, па самим тим и разорниЌи. И приметите да Ќе совЌетски тенк скоро дупло лакши од тигра.
  Екатерина заузврат пуца. У овом случаЌу, резервоар Персхинг. Ова машина Ќе тежа од Шермана, са снажниЌим топом од 90 мм. А пред®и оклоп Ќе деб и - 102 мм. Ова машина, иако тежа и мо·ниЌа, не продире ни у чело Т-54. Иако превазилази Т-34-85.
  Али управо у СССР-у полажу наде у нови тенк. Амерички ауто се пробиЌа. Иако Ќе тежак четрдесет две тоне и тежи Ќе од Т-54. А ево и новог америчког аутомобила.
  Ово Ќе "Супершинг" - тежина Ќе педесет тона. Пред®и оклоп Ќе 150 мм, а топ Ќе калибра 90 мм 73 ЕЛ. Сада Ќе ово озби ниЌе. Истина, возне перформансе овог аутомобила су неважне - мотор има само 500 ко®ских снага.
  Али овде се морате померити. єер неприЌате ски топ ве· ниЌе инфериоран у односу на совЌетски у погледу оклопа, а фронтални оклоп више ниЌе тако лошиЌи.
  Истина, неприЌате  прави само четири ударца у минути. СовЌетски топ Ќе спреман за па бу.
  Елена пуца на неприЌате а и приме·уЌе:
  - Ово Ќе паклена пожуда!
  А девоЌка исплази Ќезик. И Ќасно Ќе да Ќе и "Супершинг" задив ен. А Т-54 избегава ®егов проЌектил. И то ради веома брзо, иако мотор ниЌе много мо·ан.
  ДевоЌке поново пуцаЌу. Овога пута, Ефраси®а Ќе ошамарила Черчила канадског порекла и цвркутала:
  - єа сам наЌЌачи на свету, поби·у све душмане у тоалету!
  И намигни своЌим партнерима.
  ДевоЌке овде су и да е лепе. И веома секси. И тако скачу на мушкарце коЌе ухвате. Само прави пантери.
  ДевоЌке посебно воле зароб ене Африканце, и тако им Ќе лепо.
  Али величанствени пилоти се боре на небу. У овом случаЌу, Анастасиа Ведмакова и Акулина Орлова. Такве девоЌке су лепе, облине, у Ќедном бикиниЌу и босе.
  И боре се са читавом ескадрилом америчких авиона. И то чине веома храбро.
  АнастасиЌа голом петом притиска полугу, пуца, обара амерички ауто и шкрипи:
  - За комунизам!
  Акулина Ќе такође веома прецизна девоЌка у бикиниЌу, води агресивну ватру, погађа неприЌате а, одсеца Американца и шапу·е:
  - За велике промене!
  Овако се млати Американци и на копну и у ваздуху.
  Наравно, тенковска посада Герда се ве· бори у Канади.
  "Пантер" -4 имаЌу напредниЌу модификациЌу. У ®ему практично нема крова, а углови нагиба тор®а су пове·ани.
  То Ќе побо шало заштиту од гор®их удараца и бочних страна резервоара. Дакле, Немци се боре самоуверено.
  Герда Ќе своЌом гримизном брадавицом притиснула дугме ¤оЌстика, испалила проЌектил и цвркутала:
  - Не успораваЌте током кривине!
  Шарлот Ќе такође притиснула дугме уређаЌа за пуца®е своЌом гримизном брадавицом и узвикнула:
  Само тако ·ете научити како да победите!
  Кристина Ќе такође ударила дугме ¤оЌстика своЌом рубин брадавицом и заурлала:
  - Наша ·е бити нова победа!
  Магда такође лупа брадавицом од Ќагоде, слама амерички тенк и брб а:
  - Све наше победе су супер!
  Тако да су девоЌке биле  уте. Узгред, имаЌу лепе груди. И стварно желим да лижем гримизне брадавице.
  Обично девоЌке силуЌу зароб ене мушкарце, што им се Ќако свиђа.
  ДевоЌке се и да е боре.
  Овде на небу, Алвина и Алвина чине чуда... На ®ихов рачун, ве· хи аду и по оборених аутомобила. За то су добили нови орден, тре·и витешки крст гвозденог крста са златним храстовим лиш·ем, мачевима и диЌамантима. Такве девоЌке су обилно окачене наградама, и веома кул.
  Алвина Ќе оборила Ќош три америчка аутомобила користе·и голе прсте за пуца®е и певала:
  - И полетне девоЌке иду у небо!
  Албина, обараЌу·и Ќош четири америчка авиона голим ножним прстима, вришти:
  - Ми смо стихиЌе ветра! Ми смо елемент ветра!
  Напредова®е Фрица преко Канаде се наставило. На небу, лете·и та®ири забиЌаЌу Американце. НеприЌате ски отпор Ќе био фокус. Торонто Ќе пао у септембру 1947. И то Ќе отежало ситуациЌу Американцима.
  Гертруда и Ева су летеле изнад ЊуЌорка у лете·ем та®иру. Обарали су америчке авионе и цичали:
  - Би·е веома кул! Ми ·емо победити!
  И гримизне брадавице притискале су дугмад ¤оЌстика. И оборили су америчке авионе...
  Рат Ќе ишао у корист Тре·ег РаЌха... Али време се погоршавало. А у новембру Ќе постало хладно у Канади, коЌу су нацисти скоро потпуно заробили, и пао Ќе снег.
  СовЌетске трупе су готово у потпуности заузеле А аску, а такође су ушле у Канаду.
  Елизавета се возила на Т-54, коЌи се до сада производио у веома малим сериЌама. Углавном су се борили са Т-34-85, што Ќе показало ®ихову страст и притисак. А у исто време, ови тенкови нису преведени.
  Елизабета Ќе, упркос хладно·и, била боса и у бикиниЌу, пуцала Ќе на амерички тенк са гримизном брадавицом и цвилила:
  - За велика достигну·а!
  И показала Ќе своЌ дуги Ќезик. Ево Ќе девоЌка, све девоЌке - девоЌка!
  И Екатерина Ќе, упркос мразу, босонога ратница и у бикиниЌу Ќе ошамарила неприЌате а. Ударила Ќе амерички ауто гримизном брадавицом и зашкрипала:
  - УкрцаЌ се!
  Ратници су веома весели украли. А брадавице на ®иховим чоколадним грудима су као Ќагоде.
  Елена Ќе ударила у неприЌате а. Пробушила га Ќе и сиктала, показуЌу·и своЌе бисерне зубе:
  - Ово Ќе краЌ неприЌате има капитала!
  А такав ратник Ќе кул класа. И веома борбен. А ЕуфразиЌа, као да куца на душмана. И он ·е га узети и покосити.
  И урлати:
  - Свемирски бум!
  И такође поша ите Ќош Ќедан проЌектил са рубинском брадавицом.
  Тако су се девоЌке носиле са хордама СЌеди®ених Држава. Рат траЌе... А зима Ќе ве· дошла. Скоро цела Канада Ќе зароб ена, а борбе су ве· у току на северним границама СЌеди®ених Држава.
  Американци траже излаз. Труман Ќе Хитлеру понудио мир под било коЌим другим условима осим предаЌе. Фирер Ќе захтевао: само предаЌу.
  єедино што сам Труман можда не·е бити стре ан.
  САД су наставиле рат. У сериЌу Ќе ушао тенк Т-93, веома тежак од деведесет три тоне, тачниЌе, чак Ќе самоходни топ, са топом од 155 мм. Али барем Ќе способна да пробиЌе немачке тенкове у чело. И она сама има оклоп од 305 милиметара. єедини самоходни топ способан да пробиЌе "Пантер" -4 и изнад неприЌате ских тенкова у чело. Али и нацисти имаЌу изненађе®а. ПоЌавио се "Тигар" -4, уЌеди®ен са "Пантером" -4, само тежи и деб и оклоп и мо·ан топ.
  ОваЌ ауто би се могао показати веома опасним.
  А развиЌаЌу и "пантера" -5, у напредниЌем, пирамидалном моделу. ОваЌ резервоар заиста може постати изузетно практичан.
  Дошла Ќе нова 1948. година... Немци су мало зауставили офанзиву, због растегнутих комуникациЌа. Хитно су изграђене пруге. Радови су били у пуном Ќеку.
  Американци су покушали да се супротставе нападу. Али нису били баш добри у томе. Иако су се Шермани производили у огромним количинама, били су као месо за кланицу.
  "Першингови" такође нису цитирани. Американци су покушали да створе нешто ма®е-више способно за борбу против Немаца. Али нису се добро снашли.
  Али у СССР-у Ќе на боЌно по е став ен експериментални тенк ИС-7. У ®ему Ќе била Аленка са своЌом женском екипом.
  ДевоЌке су наравно босе и у бикиниЌу.
  Тенк Ќе веома мо·ан са топом од 130 мм, коЌи америчким возилима буквално откида главе.
  А®ута Ќе опалила голим прстима и откинула Шерманову куполу, приметила:
  - А сада смо у рату са Американцима...
  И Аленка Ќе пуцала на неприЌате а, босим ножним прстима и пристала:
  - Да се боримо! А ово Ќе озби но!
  Алла Ќе ошамарила Американца своЌом гримизном брадавицом и агресивно приметила:
  - Не, кул Ќе!
  МариЌа Ќе такође пуцала на неприЌате а Ќедног по Ќедног, уз помо· брадавице Ќагоде, и викнула:
  - За комунизам!
  МарусЌа Ќе такође погодила неприЌате а. Штавише, она Ќе врло прикладно приметила, показуЌу·и зубе и машу·и босом ногом:
  - Ово Ќе права п ачка!
  И како се смеЌе. И показати бисерне зубе.
  Тенк ИС-7 Ќе способан да се бори са Пантер-4. Истина, немачки тенк Ќе сериЌски и сериЌски, а ИС-7 до сада су произведена само три. Прилично тежак резервоар за производ®у.
  Али Ведмакова у авиону, тако подстичу·и Американце, као ужас. И смрска ®ихове авионе.
  Штавише, девоЌка користи голе прсте. И обара авионе са великом активнош·у.
  АнастасиЌа вришти:
  - єа сам свемирска вештица - све ·у обрисати!
  И намигуЌе своЌим сафирним очима. И ®ен осмех Ќе веома агресиван.
  Акулина Орлова се такође бори са помамним бесом кобре. И славно обара америчке авионе, и урла:
  - Слава ти, родна наша! Ово ·е бити Ота¤бина породица!
  И он намигуЌе партнерки, иако Ќе она не види!
  Ово су туче овде и лепе девоЌке. Њихов потенциЌал Ќе Ќедноставно невероватан. И никаква воЌска им се не може супротставити.
  АнастасиЌа Ведмаков притисне дугме своЌом гримизном брадавицом. Обара амерички ауто и цичи:
  - Слава великом комунизму кра ева!
  И она постаЌе смешна. Иако се може ре·и да Ќе Ста ин на неки начин био цар.
  Акулина се сложила са овим:
  - Комунизам Ќе наЌве·е достигну·е кра ева!
  И он ·е такође притиснути дугме са рубинском брадавицом и послати ваздушни проЌектил смртоносне силе.
  ДевоЌке овде су лепе по изгледу и фигури. А зими се боре само у Ќедном бикиниЌу.
  У марту су Немци коначно окупирали Канаду и ушли у Мексико са Ќуга, стежу·и САД клиЌештима. До сада су се борбе водиле само у правцу Ќуга. Ту Ќе пробила Ќапанско-немачка, и цела коалициона армада. Мексичка воЌска се формално борила на страни СЌеди®ених Држава, али Ќе то учинила нево но. Многи Мексиканци су дезертирали и предали се без борбе. Почетком априла єапанци су ушли у Мексико Сити.
  Међу ®иховим самураЌским трупама издваЌаЌу се четири нин¤а девоЌке.
  Саб ама су посекли америчку пешадиЌу, коЌа Ќе покушала да покриЌе Мексико.
  Нин¤а девоЌка плаве косе водила Ќе ветре®ачу. Сломила Ќе єенки воЌнике, а голим ножним прстима бацила грашак са експлозивом, коЌи Ќе преврнуо цео тенк.
  Тада се ратник огласио:
  - Банзаи!
  Нин¤а са жутом косом држала Ќе технику лепезе са мачевима. Такође Ќе посекао много америчких воЌника. И голим прстима Ќе бацила експлозивни пакет пи евине. И преврнула су се чак три тенка.
  А девоЌка Ќе викнула:
  - Наш наЌвиши акробатик!
  И намигнула приЌате има...
  Нин¤а са црвеном косом одржала Ќе приЌем лептира са мачевима катана. Покосила Ќе много бораца са црном кожом. И бацила Ќе бомбу голим ножним прстима. Положио три самоходна топа.
  И викнуо:
  - Нисам Ќадан инсект - само нин¤а кор®ача!
  Нин¤а девоЌка са белом косом држала Ќе своЌе мачеве,  ути приЌем вилиног ко®ица. Вртиле су се као лопатице хеликоптера. И побио много воЌника. Онда Ќе бацила голе ножне прсте, бумеранг. Што Ќе одсекло три бурета америчких тенкова.
  И цвркутала:
  - Труман буди упиЌач!
  Тако су се Ќапанске девоЌке разишле као прави торнадо смрти.
  Овако жестока битка се одвиЌа и води око Мексика.
  И у маЌу 1948. офанзива са севера Ќе настав ена. Немачке, стране и совЌетске дивизиЌе почеле су да се кре·у преко териториЌе СЌеди®ених Држава, савладаваЌу·и изузетно жесток отпор америчких трупа и милициЌа.
  Битка Ќе настав ена ... Герда се Ќош борила на "Пантеру" -4. До сада Ќе само Т-93 способан да прави проблеме Американцима у чело немачкоЌ машини, на коЌу су уградили нови, снажниЌи гаснотурбински мотор од 1800 ко®ских снага, и учинили топ брже па беним и без пове·а®ем дужине ®ушке, пове·ана Ќе ®ужна брзина проЌектила. Дакле, "пантер" -4 У Ќе способан да пробиЌе Т-93 у чело са свом деб ином оклопа ове лудо дебеле самоходне пушке.
  И сада се немачка посада бори, и то нимало без успеха. И удара противнике.
  Герда голим прстима упире топ и пуца у Американце. То их погодно удари, и сик·е:
  - Слава ариЌевском братству!
  Шарлот такође упире своЌе смртоносно оружЌе голим прстима. ПробиЌа амерички тенк. И вришти:
  - Слава идеЌама Ничеа!
  Кристина, уз помо· босих ножних прстиЌу, такође проналази мету. Ша е проЌектил коЌи превр·е топ и урла:
  - Слава идеЌама коЌе живе вековима!
  Магда Ќе такође погодила неприЌате а. Разбила му Ќе тенк, разбила масу пешадиЌе и зацвилила:
  - Слава ариЌевском маЌсторству!
  Такве су борбене и веома секси девоЌке. ИмаЌу пламен беса и олуЌу страсти.
  А челичне клешта се кре·у на обе стране. На Ќугу, до краЌа маЌа, Мексико Ќе освоЌен, а напредне Ќапанске и америчке Ќединице стигле су до Ќужних држава САД.
  Све Ќе ишло скоро по плану. У лето 1948. борбе су се ве· водиле у потпуности на териториЌи Америке, уз искрцава®е немачких трупа на Куби.
  Тамо Ќе такође веома вру·е.
  Међу онима коЌи се боре на Куби Ќе и енглеска посада ЏеЌн Армстронг. Лепа девоЌка се бори, са Американцима. И осваЌа острво, коЌе Ќе из неког разлога банда Фидела Кастра назвала острвом слободе.
  ДевоЌке се возе на тенку Тигар-4, коЌи има веома мо·ан топ калибра 128 милиметара, дужину цеви 100 ЕЛ и деб ину фронталног оклопа од три стотине милиметара испод косина, а бочни оклоп од 250 мм испод косина. Такав тенк ниЌе тако лако победити. И има осам митра еза.
  ЏеЌн Армстронг, пуцаЌу·и голим прстима, приме·уЌе:
  - Рецимо само да Ќе забавно!
  Грингета се закикота и одговори:
  - Да, колико се проблема решава грлом!
  И такође пуцано уз помо· голих прстиЌу. Овде су девоЌке, наравно, босе и у бикиниЌу. Тако кул и темпераментан.
  Овде Мала®а пуца наизменично, користе·и голе ножне прсте, и цичи:
  - Слава британскоЌ круни!
  Прате·и ®у, Моника, веома борбена лепотица, води ватру. И такође користе·и голе ножне прсте. И понаша се веома темпераментно и агресивно. ДевоЌке овде знаЌу много о рату, сексу и  убави према црним воЌницима и зароб еницима.
  У ствари, Африканцу Ќе велико задово ство да уснама стегне своЌе чоколадно, мушко савршенство и сиса у уста девоЌке. И прилично Ќе кул то учинити.
  ДевоЌке сламаЌу Американце, и делуЌу са великом во ом и жеђу за победом и слама®ем неприЌате а. Они су изузетно агресивни поЌединци.
  И голим прстима упиру пушке.
  Тако Ќе до краЌа Ќула Куба била зароб ена. А до краЌа августа тре·ина Америке Ќе под контролом коалициЌе антиамеричких држава.
  Герда Ќе овом приликом говорила:
  - Удав дави зеца!
  Ве· Ќе септембар 1948. Немци напредуЌу ка Вашингтону. Иако Ќе Ќош далеко, ФиладелфиЌа Ќе ве· опко ена. И ЌуришаЌу на ®у.
  "Пантер" -4 У пуца на ку·е, ломи прозоре и руши зидове.
  Герда кроз смех каже:
  ХаЌде да их растргнемо.
  И голим прстима показуЌе прт ажник ...
  У октобру су Немци заузели неколико градова и приближили се Вашингтону.
  Бориле су се и девоЌке из Црвене армиЌе.
  Т-54 Ќе у Америци. До сада се оваЌ тенк производи у малим сериЌама, а пре свега СУ-100 се производи за рат. Борбе к учаЌу великим интензитетом.
  Елизабет Ќе голим прстима пуцала на Американце и приметила:
  - Шта год да се каже, али ми побеђуЌемо!
  Елена Ќе такође ударила єенкиЌе голим прстима и приметила:
  - А ми смо рођени да побеђуЌемо.
  Американци имаЌу нови тенк Патон, требало би да замени Першинг. ЗначаЌна разлика између аутомобила била Ќе употреба снажниЌег мотора од 810 ко®ских снага, издуженог пишто а из "Суперперсхинга", способног да пробиЌе совЌетски тенк у чело.
  Ова машина, међутим, ниЌе постала деб и оклоп. Пове·ао се само угао рационалног нагиба.
  Али ово ниЌе дово но за заштиту. Истина, совЌетски Т-34-85 Ќош увек ниЌе ван производ®е, би·е Ќачи. И из да ине пробиЌа такве тенкове.
  Али Т-54 га превазилази.
  "Паттон", морам ре·и, би·е брже. Али оваЌ Ќе тек почео да иде у производ®у.
  Главна возила су и да е Шермани. Немогу·е их Ќе уклонити, упркос чи®еници да су застарели. Пошто ·е производ®а аутомобила превише пасти.
  До краЌа новембра Немци су се приближили Вашингтону и ЊуЌорку. Почео Ќе Ќуриш на ове градове.
  Американци тврдоглаво нису хтели да предаЌу ове к учне тачке одбране и прикупили су знатне снаге. Генерално, амерички воЌници су се борили добро и храбро. ПешадиЌа Ќе добро обучена и има много малокалибарског оружЌа.
  Истина, авиЌациЌа Тре·ег раЌха Ќе много Ќача. Ево две девоЌчице, Албина и Алвина, премашиле су броЌ оборених летелица за две хи аде и добиле нову Ќединствену награду: ДиЌамантску звезду, Витешки крст Гвозденог крста са сребрним храстовим листовима, мачевима и диЌамантима. Ово Ќе нова врста награде коЌу Ќе установио Фирер. За супердевоЌке!
  Борбе се воде током Ќуриша на Вашингтон, одабране Ќединице СС-а. Боре се са великом страш·у.
  Герда Ќе, као и увек, испред свих и бори се као ђаво. А из ®ених голих ножних прстиЌу испа уЌе се смртоносни проЌектил. И удари ауто Американаца.
  Герда агресивно приме·уЌе, камени зубе:
  - Слава НемачкоЌ, слава!
  И опет, голим ножним прстима, проЌектил ша е убоЌите силе.
  А онда Ќе Шарлот притиснула своЌу гримизну брадавицу и погодила неприЌате а прилично прецизно.
  А она Ќе вриснула:
  - Слава Ничеу ариЌевског излива®а!
  Протресла Ќе бакарноцрвену косу. Тако задив уЌу·а девоЌка.
  Кристина Ќе такође пуцала на неприЌате а, уз помо· голих ножних прстиЌу, и то изузетно добро, погодивши прецизну мету и узвикнула:
  - За идеЌе ариЌевског братства.
  Да е лупанула и Магда - девоЌка терминатор. Сломила Ќе неприЌате е, користе·и рубинске брадавице пуних груди и цврку·у·и:
  - За идеЌе великих достигну·а!
  А девоЌке су певале:
  Ми смо велике мисиЌе
  И кра еви великих кра ева...
  НаЌлепше у универзуму
  И рубини на грудима!
  А девоЌке су Ќедногласно показивале Ќезик. Такви су они борбени и славни покрали.
  Вашингтон Ќе пао почетком децембра. ЊуЌорк Ќе веома велики и траЌао Ќе до Нове године.
  И пао Ќе такође...
  Ево долази 1949. ВоЌска САД Ќе докраЌчена... єасно Ќе да Ќе то агониЌа. А предаЌа остатака снага ниЌе далеко. И баш 30. Ќануара, Труман Ќе наЌавио предаЌу. И то на годиш®ицу Хитлеровог доласка на власт. Па су САД пале...
  Али рат, наравно, Ќош ниЌе био готов. Иако Ќе дошло до привремене паузе.
  Обе стране требале су мало одмора и полизале ране.
  Али Хитлер Ќе мислио да Ќе єапан превише Ќак. И опет се сложио са Ста ином. Рат Ќе почео 20. априла 1952. године.
  Ста ин Ќе Ќош жив, али не потпуно здрав. Хитлер жели власт над светом.
  Пантер-5 се поЌавио у сериЌи као главни тенк. Има посебан пирамидални облик и има пишто  високог притиска. И не тако тежак, свега педесет тона, и два члана посаде. Гаснотурбински мотор од 2000 ко®ских снага. То Ќест, резервоар буквално лети. И ®егова цев Ќе кра·а, али Ќе почетна брзина проЌектила чак порасла.
  Ова машина има оклоп пове·ане отпорности, па Ќе ефикасна против єапанаца.
  ДевоЌке Герда и Шарлот се боре на Пантер-5 против єапанки. И раде са великом ефикаснош·у.
  Герда, пуцаЌу·и на неприЌате а, уз помо· своЌих голих ножних прстиЌу, упире пушку и пева:
  - ОнаЌ коЌи Ќе лишен срца и душе!
  Шарлот Ќе такође пуцала, користе·и голе ножне прсте, и викнула:
  - Не рачунаЌ на сан!
  А девоЌке се смеЌу саме себи. Тре·и РаЌх напада самураЌе. А СССР напредуЌе у Кини. Т-54 Ќе ве· постао сериЌски тенк и широко се користи у разним биткама.
  Сада Ќе посада Елизабетх. єапански тенкови, можда, нису баш добри. Истина, они имаЌу лиценциране "пантере" -3 са веома Ќаким пишто ем, што Ќе опасно чак и за совЌетски аутомобил, али су ®ихови успеси ограничени на ово.
  Елизабет пуца у самураЌа голим ножним прстима и вришти:
  - Слава ери комунизма!
  Елена, пуцаЌу·и, такође подиже:
  - Слава Ќунацима!
  А онда користи гримизу брадавицу. Ево такве битке кра а. И веома ефикасан и заиста изузетно агресиван.
  Екатерина такође пуца, уз помо· голих ножних прстиЌу. А при том ·е и урлати:
  - За величину идеЌа комунизма!
  Ова девоЌка Ќе невероватна.
  А ЕуфразиЌа такође пуца, користе·и рубин брадавице, и климаЌу·и главом каже:
  - За совЌетски систем!
  И све девоЌке, разбивши Ќош Ќедан Ќапански ауто, вичу:
  - Не стани на пут!
  Какав Ќе притисак на єапанце.
  Али тенк ИС-7 се такође кре·е. Сада се масовно производи. СССР Ќе успео да се обнови убрзаним темпом и примио Ќе А аску у своЌ посед. И то Ќе супер.
  Сада Ќе рат, и све Ќе тако заним иво и фасцинантно на овом свету.
  Аленка, пуцаЌу·и из мо·ног топа ИС-7 и разбиЌаЌу·и самураЌ тенк, цврку·е:
  - Буду·ност света припада комунизму!
  И лупи голом петом о оклоп.
  А®ута Ќе такође пуцала на самураЌа, користе·и голе ножне прсте и зацвилила:
  - За идеЌе новог комунистичког света.
  Алла Ќе ошамарила противника своЌом гримизном брадавицом. И издао:
  - За велики сан и велику лепоту!
  А МариЌа Ќе пуцала голим ножним прстима и то изузетно прецизно:
  - Погодио сам неприЌате а!
  И на краЌу ·е МарусиЌа, као лупанет, однети пола главе єапанцу. ТачниЌе, куле. И наравно ®ена рубинска брадавица Ќе у акциЌи.
  ДевоЌке су се добро снашле и шутирале из срца. А сада имаЌу колосалне рачуне и пун сандук награда.
  Пилоти АнастасиЌа Ведмакова и Акулина Орлова ве· су прикупиле по више од две стотине оборених летелица. И за ово ве· имаЌу осам златних звезда хероЌа. ПостоЌи такво правило: за двадесет пет оборених летелица: даЌу златну звезду.
  АнастасиЌа голим ножним прстима обара Ќапански авион и вришти:
  - За комунизам, комунизам, комунизам!
  Акулина такође обара Ќапански ауто голим прстима и цврку·у·и:
  - Фашизам ·е бити разбиЌен у парампарчад!
  Ове девоЌке су прелепи пилоти.
  Али има и више лепотица. Албина и Алвина. Они су ве· оборили више од три хи аде летелица. И за ово су добили Ќош Ќедну награду: ДиЌамантску звезду Витешког крста са златним храстовим листовима, мачевима и диЌамантима.
  Ово су девоЌке и славне борбе.
  Албина сруши Ќош Ќедан ауто уз помо· гримизне брадавице и зацвили:
  - Слава временима када побеђуЌе Фридрих Ниче!
  Алвина одсече следе·и ауто рубин брадавицом и шкрипи:
  - И ово доба ·е до·и, веруЌем!
  Са єапанцима се бори и Олег Рибаченко.
  Дечак терминатор их сече мачевима и голим прстима баца ситни грашак.
  А кад Ќе потребно, звижди, удараЌу·и по главама самураЌа и ®ихових тенкова, уз помо· врана коЌе се онесвестиле.
  Маргарет ради исто. И босе ноге бацаЌу гранате од антиматериЌе...
  Олег Рибаченко, сламаЌу·и неприЌате е РусиЌе са великим ентузиЌазмом, певао Ќе, компонуЌу·и буквално у ходу;
  СовЌетска зем а Ќе позната,
  И ®ена пространства, реке, планине...
  Рођена Ќе у храбрости,
  И само да причамо!
  
  єа сам руски пионир,
  Тако спреман да се бори за ота¤бину...
  Свима ·у показати пример,
  На краЌу краЌева, увек смо знали да се боримо за Ќедан век!
  
  Пионири славни синови,
  Под заштитом Ота¤бине-РусиЌе...
  Иако хорде сатане бесне
  Понизно смо замолили Господа!
  
  Она Ќе наЌсре·ниЌа
  Наша бескраЌна РусиЌа...
  Иако хорда Ќури на зем у, бучна,
  Наш Сварог Ќе велики месиЌа!
  
  Задржимо универзум
  Не баците Русе на колена...
  Положиш испите за пет,
  Ста ин и велики Ле®ин су са нама!
  
  Би·е наша славна зем а
  Ускоро живети под комунизмом...
  Заувек си родна знаЌ дат,
  И би·емо у Ќарму фашизма!
  
  Како цветаЌу Ќабуке у ота¤бини,
  И ширили су покривач аспен ...
  Хитлер ·е ускоро бити капут,
  И планета ·е бити само раЌ!
  
  Хо·у да служим Ота¤бини
  Наша безгранична позна РусиЌу...
  Претвори ловца у игру,
  И девоЌке ·е бити сре·ниЌе!
  
  Возите боси по хладно·и
  Ове девоЌке сЌаЌних очиЌу...
  Удари·е фашисте песницом,
  И ватра из митра еза!
  
  Жива наша руска вера,
  Светла РусиЌа без граница...
  Наш Господ Свевиш®и познаЌе Род,
  Бели Бог Ќе велики месиЌа!
  
  Волим Исуса и Ста ина
  Читао сам Ладу и Сварога...
  Русе не·е одву·и руб а,
  Би·е под окри ем Светлости БожиЌе!
  
  Не, Ќа сам пионир, а не атеиста,
  Мада су ми руски богови дражи...
  Само горе, а не секунде доле
  За нашу маЌку РусиЌу!
  
  Шта могу да играм, освоЌим,
  Заувек сиЌа покривач РусиЌе ...
  Да, Москва Ќе наравно тре·и Рим,
  Зли Каин ·е бити уништен!
  
  Спо а смо сви воЌници Христови,
  И поклони се Зем и Сварог ...
  Исус Ќе копиЌа Оца за нас,
  Сви обе·авамо искрено Роду!
  
  Не желим да момци умру
  Учинимо зем у, веруЌте ми богатиЌом...
  Иако нас нападне зли лопов,
  Можемо да га победимо!
  
  Ратници лепа РусиЌа,
  Зем а коЌа влада универзумом...
  Кажемо - Свевиш®и спаси нас,
  Да буде ствар ствара®а!
  
  Дешава се, рат ·е замрети,
  Људски род ·е се узди·и у величанствености...
  Сатана ·е бити уништен
  Идемо напред са мо·ном песмом!
  Тре·и раЌх Ќе наставио да напада єапан... У биткама су постигнути значаЌни успеси.
  И Црвена армиЌа такође напада самураЌе. Сада се совЌетске трупе приближаваЌу Порт Артуру. Аленкина посада се бори на ИС-7. ДевоЌке у ®ему су веома лепе, у бикиниЌу и босе. Тако искрено залива®е уста, Ќедноставно дивно.
  Аленка пуца из пишто а калибра 130 мм, пробиЌа Ќапански ауто и шкрипи:
  - Слава ери правог комунизма!
  А®ута такође пуца голим прстима и вришти:
  - За нашег Ста ина!
  Алла Ќе пуцала за ®ом, босим ногама и пискала:
  - За изузетна достигну·а!
  Тада Ќе и МариЌа опалила, притискаЌу·и дугме своЌом гримизном брадавицом и лаЌу·и:
  - За величину епохе!
  И на краЌу, МарусЌа Ќе такође испалила проЌектил, у овом случаЌу користе·и рубинске брадавице своЌих величанствених груди за пуца®е.
  ДевоЌка се сетила како су Ќе Немци у заточеништву скинули до шортса, и од смеха штипали, изговараЌу·и.
  - Какав сандук! То Ќе само музно виме као наЌчврш·и биво!
  И стварно Ќе супер. Поготово у само шортсевима, када се возите кроз снег, а остав ате голе, грациозне отиске стопала на снежним наносима.
  Али сада СССР, заЌедно са Тре·им раЌхом, уништава самураЌске трупе. А ово Ќе, наравно, много приЌатниЌе од одбране од супериорних неприЌате ских снага.
  Али немачке посаде на "Пантеру" -5. Герда и Шарлот у аутомобилу са два седишта тешком педесет тона, али са гаснотурбинским мотором од 2000 ко®ских снага. Брзина таквог резервоара достиже сто километара на сат. И то Ќе веома страшна машина.
  Герда пуца на єапанце... Немци су скоро нокаутирали самураЌе из САД, а сада од ®их чисте Мексико.
  "Пантер" -5 Ќе пирамидална машина, веома покретна и зашти·ена из свих углова.
  Герда пуца голим прстима. Обара Ќапански тенк и шкрипи:
  - МоЌе идеЌе су супер!
  Затим Шарлот заузврат пуца, користе·и своЌе голе ножне прсте и вриште·и:
  - НаЌбо е трупе на свету!
  А и девоЌка шкрипи.
  Али Кристина и Магда се боре и на Пантер-5, супертенку са топом високог притиска и пирамидалног облика.
  Кристина овога пута пуца тако што притисне своЌу гримизну брадавицу на дугме ¤оЌстика и погоди неприЌате а, и урла:
  - Чак ни Гебелс ниЌе викао о томе!
  Магда Ќе пуцала са рубин брадавицом. Пробила Ќе неприЌате а, и цвркутала:
  - За лепе душе продора!
  Кристина Ќе поново пуцала голим прстима и промрм ала:
  - Знате, почи®ем да веруЌем у Бога!
  Магда Ќе ошамарила противника, ударила га смртоносном силом и голом округлом петом упитала:
  - А како веровати?
  Кристина Ќе пуцала на єапанца са гримизном брадавицом и одговорила:
  - Свемогу·и Бог води Немачку из победе у победу!
  Магда се такође ударила у своЌу противницу рубин брадавицом и зацвилила:
  - До нових свемирских висина!
  У целини, девоЌке су солидарне - све иде ка комунизму ариЌевског типа. А како се Ќапанци млати.
  А на небу се боре совЌетски пилоти: АнастасиЌа Ведмакова и Акулина Орлова.
  АнастасиЌа уз помо· голих ножних прстиЌу обара Ќош Ќедан Ќапански авион и вришти:
  - ИдеЌе комунизма су живе!
  Акулина Ќе голим прстима оборила следе·и Ќапански авион и цвркутала:
  - И наша ·е слава бити велика!
  После тога, АнастасиЌа Ќе поново окренула ауто, и оборила Ќош Ќедан Ќапански авион уз помо· гримизне брадавице на грудима и загугутала веома задово но:
  - А слава комунизма Ќе велика!
  Прате·и ®у, Акулина Ќе разнела Ќапански авион уз помо· рубинске брадавице на грудима и победничким погледом приметила:
  - А слава виших сила Ќе неизмерна!
  ДевоЌке овде су тако дивни ратници из воЌске СССР-а.
  Рат Ќе почео 20. априла 1952. године, на Хитлеров рођендан. После низа успеха, Немци су за три месеца истерали єапанце из САД и Бурме и кренули на исток из ИндиЌе и западно од Америке. Борбе су биле бурне.
  єапанци су до сада губили од Тре·ег раЌха и ®егове коалициЌе, као и од СССР-а. А ово Ќе озби но.
  Борио се против єапана и Пацифичке флоте. Имао Ќе разарач са посадом у потпуности од стране девоЌака. Како су девоЌке лепе готово потпуно голе, босоноге и у бикиниЌу на пруге у морнарским оделима. Ово су тако невероватне лепоте.
  И б ескаЌу током битке своЌим голим, округлим петама. Борбени ратници, и веома несташни. И окретни као зечи·и.
  А сада им командуЌе Валентина. А и девоЌка Ќе скоро гола, са само уском траком пругасте тканине на грудима и танким га·ицама. И гази босим ногама.
  И како су девоЌке приковане проЌектилом убоЌите силе, по єапанцима. Дакле, ®ихов разарач ·е се поделити.
  Валентина пева, пуна светлости и ентузиЌазма:
   Спартак Ќе подигао подвиге робова,
  Да збацим Ќарам омражених принчева...
  Несре·ника Ќе претворио у роЌ орлова -
  Позив Ќе Ќедноставан - раздвоЌите своЌе снове!
  
  Извадите мач рва®ем
  И немилосрдно сеци зле неприЌате е ...
  Ти, на сре·у, отвараш пут као борац,
  ПокоЌник ·е вечно живети у граниту!
  
  Доби·емо га са неба, нули Ќе потребан месец,
  Отвори·емо пространства Марса као капиЌу,
  И славно веруЌ у Венеру, до·и ·у...
  Цео Млечни пут - под мач ·е оти·и до Ќунака!
  
  На небу су звезде и очи девоЌака -
  Сафири, рубини блистаЌу...
  И моЌе насилне мисли лете -
  Кад Ќе наш предак ударио МамаЌа!
  
  Смртни ЧелубеЌ Ќе узвикнуо у лопти -
  Да ·е РусиЌа умриЌети под копитом вихора...
  Чудан плач луд - убиЌ све:
  ТаЌ смех и звонке песме утихну!
  
  Одговор из Пересвета гласно се даЌе,
  Ударац коп а и неприЌате  у кошмарном паклу ...
  Не·у чекати ратника зиндана -
  Победи·емо, веруЌте ви у то!
  
  Подмукла стена - у облацима су дани,
  Не сваки пут сре·а и трофеЌи...
  А наши градови су ватра, светла,
  Видимо, такође, у бици ниЌе сазрео!
  
  Али знаЌте руско место у триЌумфу
  Наш предак Цезар, страшни Македонац ...
  Планете ·е се ускоро претворити у раЌ
  Веома укусан сир Посхекхонски са чаЌем!
  Да, овде борбени ратници су наЌвишег комсомолског стандарда.
  Такве девоЌке су понос скоро сваке воЌске. И див ом помамом смрскаЌу єапанце.
  Добро Ќе кад има много девоЌака у воЌсци, тако Ќе лепо. И ®ихове груди и ноге и трбуш®аци. А девоЌке имаЌу тако глатку, препланулу кожу. Ово Ќе наЌвиши укус и арома. Не девоЌке, ве· сазвежђа снова.
  А Албина и Алвина се боре на небу. Ови кул ратници су прави асови летачких вештина.
  Албина управ а авионом, притиш·е дугмад ¤оЌстика своЌим гримизним брадавицама и шкрипи:
  - Слава, слава, слава! Наша велика држава!
  Алвина такође урла, и притиска своЌе рубинске брадавице на дугмад ¤оЌстика и урла:
  - Измлатити ·емо све неприЌате е!
  И намигуЌе своЌим обореним неприЌате има.
  ДевоЌке су посебно мучиле Ќедног Ќапанског дечака. Тако сладак и преплануо. Испекли су му пете. Затим су почели да забадаЌу игле са папиром у тело и палили га. Затим су бак у донели испод пазуха. Полом ени прсти на дечиЌим стопалима.
  Садистичке девоЌке су урадиле одличан посао, муче·и дечака до смрти. А онда су се дуго смеЌали и смеЌали.
  А Ева и Гертруда су такође мучиле, овога пута єапанку. Пржили су Ќе на лаганоЌ ватри. Кренули су од пета, па до саме главе, живи печени.
  А сада су ове девоЌке на лете·ем та®иру. И срушити противнике ламинарним млазом и топлотним зрацима.
  Ева босим ножним прстима притиска дугмад ¤оЌстика и испа уЌе десетак авиона одЌедном. Онда заурла:
  - ИдеЌа реваншизма Ќе позната!
  Гертруда Ќе исправ а, такође босим ногама ша е топлотни сноп и спа уЌе самураЌе:
  Ве· смо се осветили! Сада чекамо нове границе!
  Ева, користе·и гримизну брадавицу, притисне дугме ¤оЌстика, и ша е убилачку ерупциЌу кроз авионе єапана и шкрипи:
  - За моЌе планине!
  Гертруда Ќе такође к уцала неприЌате а своЌом рубинском брадавицом, и бацила колосалну мо· на неприЌате а и зацвилила:
  - За изузетна достигну·а!
  И овога пута покрио Ќе копнени ци .
  єапан има много авиона, али углавном су Ќефтини, на пропелер и застарели. Дакле, немачким и совЌетским не можете одолети.
  АнастасиЌа Ведмакова и Акулина Орлова прикуп аЌу рачуне за МиГ-15. И они то раде ефикасно. Ево девоЌака - свака Ќе премашила цифру од двеста педесет оборених авиона, а за то су добили десету звезду хероЌа СовЌетског Савеза.
  АнастасиЌа Ведмакова Ќе чак урлала:
  - єа сам оличе®е узбуђе®а!
  И голим ножним прстима уперила Ќе авионски пишто  и одсекла самураЌа.
  Акулина Орлова Ќе урлала:
  - А Ќа сам Ќош кул!
  И рафалом оборила три Ќапанска авиона. Али какве кул МиГ-ове имаЌу ратници.
  Тако прже душмана, и тако га млати. Не могу одолети таквоЌ мо·и.
  АнастасиЌа Ведмакова Ќе своЌом гримизном брадавицом притиснула дугме, оборивши четири неприЌате ска авиона у Ќедном рафалу, и загугутала:
  - єа сам борбена девоЌка!
  Акулина Орлова Ќе са рубинском брадавицом активирала окидач, одсекла неприЌате а и цвркутала:
  - И да е признаЌем да Ќе девоЌка кул!
  И намигнула свом партнеру! Ево их, морам ре·и, главне девоЌке.
  Наравно да воле мушкарце. Посебно црнци. И то Ќе разум иво, ®ихово савршенство Ќе много ве·е него код белаца. А жене то наЌвише цене.
  Посебно руске, вреле и темпераментне жене коЌима никад доста секса.
  АнастасиЌа Ќе оборила Ќош Ќедан Ќапански авион притиском на голу пету и гугутала:
  Ово Ќе сан сваке девоЌке!
  Акулина Ќе пупком одсекла єапанца, а девоЌчина штампа Ќе била утиснута и грцала:
  - Да, наЌве·и од снова!
  И замислила Ќе велику доброту црног ратника, и облизнула усне како Ќе укусна ова чоколадица.
  Ове девоЌке су Ќедноставно невероватне!
  У августу су немачке и совЌетске трупе успеле да коначно победе єапанце на америчком континенту. Овде Немци имаЌу све адуте, као СССР. И єапан има проблема са снабдева®ем. У АзиЌи се воде тврдоглавиЌе битке. Ту су и неке локалне снаге коЌе помажу самураЌима.
  А Немци мораЌу да се боре са Црвеном армиЌом Кине. И ово Ќе такође велики проблем.
  Али, тврдоглавим отпором неприЌате а ништа ниЌе савладано.
  ЏеЌн Армстронг и Гертруда се боре на Пантеру против Кинеза.
  Зг®ечени су митра езима и погођени гелерима по воЌницима Небеског царства. И циче у себи:
  - БританиЌа влада морима!
  ЏеЌн Ќе голим прстима притиснула дугме ¤оЌстика, послала смртоносни проЌектил са иглама и загугутала:
  - Преко граница борбе!
  И Гертруда Ќе голим прстима куцнула по дугмету ¤оЌстика и загугутала:
  - И кажу Ќош!
  И тако су девоЌке посебно узеле ове Кинезе. И сатре их без милости.
  ЏеЌн Ќе притиснула гримизну брадавицу на дугме ¤оЌстика, исп унула смртоносни проЌектил и повикала:
  - ЗнаЌте велике промене пред нама!
  Гертруда Ќе такође притиснула своЌа гола груди са рубин брадавицом на дугме ¤оЌстика и узвикнула:
  - Би·е наЌкул!
  ДевоЌке су прешле Кинезе свом брзином ¤ака.
  Борбе су се наставиле, а Ќуриш коалициЌе Ќе растао.
  Сингапур Ќе пао у септембру. И Немци су напредовали до континента.
  СовЌетске трупе, коЌе су ближе єапану, чак су покушале да се искрцаЌу у метрополи. Али на мору, самураЌи су и да е веома Ќаки. Иако Тре·и РаЌх има огроман адут у рукаву: нуклеарне подморнице.
  Али до сада єапан ниЌе докраЌчен, и држи се многих своЌих острва.
  Елизавета Ќе скоро умрла када су Ќапанска возила гурнута на ®ихов тенк Т-54. Неки од ®их су наоружани топом калибра 88 мм са дужином цеви од 100ЕЛ и могу да пробиЌу совЌетске тенкове чак иу чело. И веома опасно, морам признати.
  Елизабет Ќе голим прстима послала проЌектил у Ќапански ауто и загугутала:
  - єа сам девоЌка вучЌег погледа!
  Елена Ќе такође послала проЌектил на неприЌате а, притискаЌу·и своЌу гримизну брадавицу на дугме ¤оЌстика и гугу·у·и:
  - єа сам сЌаЌна лисица!
  А девоЌка се смеЌала, хладних манира.
  Екатерина га Ќе узела и узела брадавицом од Ќагоде, повукла обарач и цвркутала:
  - А Ќа сам комсомолац!
  Ефраси®а Ќе голом петом ударила у неприЌате а. Сломила Ќе тенк єапана и зацвилила:
  - А Ќа сам велики борац!
  Ратници су веома кул борци. Екстремни степен борбености.
  ДевоЌке су на краЌу изгубиле тенк, а совЌетске трупе су бачене у море.
  Али краЌем октобра, када су се Немци ве· искрцали на Филипине, и значаЌно сма®или Ќапанску флоту, совЌетске трупе су се поново искрцале, на Ќедно од острва.
  Елизабета се поново борила на челу неприЌате ског, агресивног напада.
  ДевоЌке имаЌу другачиЌи Т-54. ОваЌ тенк Ќе постао главни совЌетски, друга возила се производе у изузетно малим сериЌама. СУ-100, међутим, Ќош увек ниЌе обустав ен. ОваЌ самоходни топ се Ќош бори. А Т-34-85 Ќе повучен из сериЌске производ®е пре само годину дана. Дакле, ова машина се Ќош увек бори и бори.
  Иако, наравно, у смислу заштите и не баш. Међутим, натеза®е конопа се настав а. А притискаЌу и Немци. Герда се бори на Филипинима. Њен тенк "Пантер"-5 Ќе веома добар. Посебно пирамидални облик, коЌи му пружа одличну заштиту из свих углова.
  Герда се борила и бацала гранате голим прстима и певала:
  - НаЌвиши облик комунизма! Ово Ќе наш кул нацизам!
  А Шарлот, пуцаЌу·и голим ножним прстима, гугутала Ќе, откриваЌу·и зубе:
  - Можемо, све смо девоЌке! Ово Ќе слободан живот!
  Такве лепоте, само сЌаЌ сна.
  А сада се єапанци предаЌу. Клече пред девоЌкама и  убе им голе, очврсле, мало праш®аве и зау ене табане.
  ДевоЌке су веома задово не тиме. А ®ихове голе, округле пете су обасуте по упцима.
  У новембру, Филипини су очиш·ени од присуства єапана. И све Ќе постало мирниЌе и спокоЌниЌе.
  Ту су се бориле и Кристина и Магда и разбиле самураЌе.
  ДевоЌке су користиле не само босе ноге, ве· и гримизне брадавице.
  Кристина Ќе пуцала, користила своЌу рубин брадавицу против самураЌа и викала:
  - МоЌа врхунска класа!
  Магда Ќе такође млатила, користе·и груди са брадавицама од Ќагоде, и урлала:
  - НаЌистакнутиЌи акробатик!
  Ово су вештице. Свако може и зна.
  СовЌетске трупе су заЌедно са Немцима у децембру завршиле пораз єапана у Кини.
  Аленка се бори са своЌим тимом на ИС-7.
  ДевоЌчица Ќе уз помо· голих ножних прстиЌу послала проЌектил у Ќапански аутомобил и пробила га.
  НеприЌате  не·е директно узети ИС-7, али га може укрцати. Дакле, овде морате бити опрезни.
  А®ута Ќе притиснула дугме гримизном брадавицом своЌе доЌке. Послала Ќе проЌектил на неприЌате а, разбила кулу и викнула:
  - Би·е аперкат за тебе!
  Ала Ќе такође пуцала на єапанца из пишто а, а голим прстима Ќе пискала:
  - И озби ан нокаут!
  Ударила Ќе єапанце користе·и МариЌину брадавицу Ќагодастог груди, цврку·у·и и издаЌу·и:
  - Ово Ќе веома кул битка!
  А онда Ќе испалила и МарусиЌа, такође користе·и брадавицу боЌе рубина. И испало Ќе кул.
  СовЌетске трупе су покушале да напредуЌу у єапан. Ту су савладали тврдоглав отпор.
  ДевоЌке су се бориле уз див и врисак пантера. Тенк Т-54 Ќе задрхтао од удараца, али Ќе наставио да напредуЌе.
  Елена Ќе пуцала голим прстима и урлала:
  - Буду·и комунизам Ќе,
  Кад нема краЌа света!
  Немци су завршавали заузима®е острва у Тихом океану.
  Дошла Ќе 1953. година...
  Немице Албина и Алвина су укупно освоЌиле по више од четири хи аде летелица. И добили су нове награде: ДиЌамантску звезду Витешког крста Гвозденог крста са платинастим храстовим листовима, мачевима и диЌамантима.
  Да, девоЌке Ќе чекала издашна награда. А они су ратници наЌвише класе.
  Албина Ќе прстима босих ногу у Ќедном рафалу одсекла пет Ќапанских аутомобила на свом МЕ-562 и цвркутала:
  - Прослав ена Ќе наша света зем а!
  Алвина Ќе, користе·и своЌе голе прсте грациозних ногу на своЌоЌ машини ТА-483, у Ќедном рафалу одсекла шест Ќапанских грамофона и зацвилила:
  И сви смо ми као Ќедна породица!
  Показало се да су такви ратници поносни и неоспорни у свом колосалном ауторитету.
  То су пите коЌе пеку ратници из свих пе·и. А єапан Ќе губио рат.
  До краЌа Ќануара, совЌетске трупе су завршиле заузима®е Хокаида. СамураЌи су се борили веома храбро. И локалне милициЌе такође.
  Пошто Ќе завршио пораз самураЌа у Кини, Аленкина посада се бори против єапанаца на ТаЌвану. Овде ИС-7 понекад заглави, али не одустаЌе.
  Али против ®ега Ќури лиценцирани, недавно пуштен "Тигар" -4. Пушке овог чудовишта ·е бити мо·ниЌе, а пред®и оклоп ·е бити три стотине милиметара са тежином од сто тона.
  Ови резервоари имаЌу различите категориЌе тежине.
  Али девоЌке се не стиде. Без да ег одлага®а, приближаваЌу се неприЌате у. И избегаваЌте ударце. єапанско чудовиште се не може пробити у чело. И у односу на ИС-7 у ударцу, он Ќе у предности. Али у возним перформансама, совЌетски тенк ·е бити Ќачи. И млади ратници то желе да искористе.
  Аленка шкрипи, уперивши пушку босим ногама:
  - Здроби·емо неприЌате а у прах!
  А окретна МарусЌа спретно измиче тенк од проЌектила испа еног из неприЌате ског топа дуге цеви. ДевоЌке се понашаЌу агресивно и истовремено разборито.
  Овде А®ута притисне дугме своЌом гримизном брадавицом. И смртоносни проЌектил погађа Ќапански ауто са стране, где Ќе оклоп слабиЌи.
  Чини се да су ратници изузетно задово ни. И боре се са таквим чудесима.
  Ве· Ќе фебруар. СовЌетске трупе покушаваЌу да нападну главно Ќапанско острво, где Ќе главни град Токио. И налетите на чврсте блокове самураЌа. И овако жестоке борбе овде...
  Елизабета на свом резервоару добиЌа штету и цвили на врху плу·а:
  - Не повлачи се и не одустаЌ!
  єапанци су савладали производ®у "Тигра" -4, а ова машина Ќе веома неприЌатна за совЌетске тенкове.
  Иако Т-54 може да пробиЌе своЌ оклоп од две стотине милиметара подкалибарским проЌектилом у страну.
  СовЌетска машина, као у бесноЌ олуЌи.
  Али Елена, своЌом гримизном брадавицом, притиска дугме ¤оЌстика и ефикасно пробиЌа неприЌате а.
  Онда заурла:
  - Чувена Ќе зем а комунизма!
  И како ·е се после тога девоЌка смеЌати и показивати зубе. И намигни своЌим приЌате има.
  Да, то су девоЌке коЌе не маре за Тигер-4.
  А ево и "Тигар" -5 Немаца у борби. Њиме командуЌу Маргарет и Фрида.
  Такође двоструки и пирамидални. Само Ќе калибар топа ве·и од 128 мм, а оклоп Ќош деб и, а мотор од 3000 ко®ских снага, гас турбина. Само тежина резервоара ниЌе педесет тона, ве· седамдесет пет.
  Али ауто Ќе брз, као Пантер-5, само ве·и.
  Али ништа ма®е окретан.
  Маргарет, голим ножним прстима, притисне дугме ¤оЌстика, обори Ќапански тенк и зашкрипи:
  Ми смо супер ратници!
  И исплази Ќезик!
  Онда Фрида пуца. Такође ша е проЌектил голом петом, врло прецизно и шкрипи на врху грла:
  - єа сам Супермен!
  Дакле, девоЌке су овде на врху... А немачке и совЌетске трупе се кре·у ка ТокиЌу.
  5. марта 1953. године, мало пре потпуне победе над єапаном, умире Ста ин. Наследник постаЌе БериЌа, коЌи Ќе први заменик Државног комитета за одбрану, а Молотов Ќе ве· у немилости. Ово Ќе ма®е-више свима Ќасно. Жуков то не оспорава, а БериЌа постаЌе врховни командант.
  єапан Ќе до тада ве· изгубио све своЌе прекоморске поседе, очаЌнички покушаваЌу·и да задржи престоницу.
  Хитлер задово но тр а руке, чини му се да Ќе послед®а озби на сила на путу Тре·ег раЌха ка светскоЌ превласти пред падом.
  А шта Ќе са СССР-ом? Може се занемарити.
  Међутим, да Ќе Фирер видео колико се несебично боре девоЌке из РусиЌе, ®егово расположе®е би постало много ма®е.
  Нарочито када Елена поша е проЌектил притиском на дугме са своЌом гримизном брадавицом.
  Али сада Ќе април 1953. Прошло Ќе само годину дана од почетка рата са єапаном, а СовЌети са немачким трупама почи®у да ЌуришаЌу на огроман град: Токио.
  Главни град єапана заузима положаЌ у планинама и ниЌе га нимало лако заузети. Штавише, чини се да су самураЌи спремни да се боре до краЌа.
  Герда на "Пантеру" -5 пуца у самураЌа и, агресивно савиЌаЌу·и миши·е, шкрипи:
  - Наша величина Ќе што ниЌе било супе са мачком!
  И како опет пуца из топа, притискаЌу·и дугме са гримизном брадавицом.
  Ево Шарлот, она ·е то узети и шутирати прецизно и прецизно. Ударите неприЌате а и проверите штит:
  - За нови ариЌевски поредак!
  А девоЌке пуцаЌу голим прстима.
  Герда Ќе, пуцаЌу·и на неприЌате а, приметила:
  - Сви смо ми скинхедси,  убите и слободе - боримо се за нови поредак!
  А девоЌка ·е поново притиснути голе прсте своЌих исклесаних ногу.
  И намигни свом партнеру.
  Она Ќе такође опалила као одговор, уз помо· брадавице од Ќагоде и зацвилила:
  - За славу Ота¤бине!
  А девоЌке како да вичу:
  - Ота¤бина Ќе наша маЌка!
  И опет, хаЌде да се очаЌнички боримо.
  Токио се скуп а у прстен. Све Ќе гуш·е и гуш·е.
  Албина и Алвина се боре на небу. ДевоЌке су тако храбре и Ќуначке. Борите се са помамним бесом на небу.
  Албина Ќе притиснула своЌу гримизну брадавицу на дугме, и добро нишаним ударцем оборила неприЌате а. Затим Ќе проверила:
  - То Ќе вокал! Смртни ударац!
  Алвина Ќе такође пуцала, као уз помо· брадавице Ќагоде, погађаЌу·и неприЌате а и агресивно издаваЌу·и:
  - Буду·ност ·е нам увек сиЌати као сЌаЌна звезда!
  Мора се ре·и да ратници имаЌу невероватну снагу и лепоту. А ако се сруше, сруше се...
  Желе да ухвате до пет хи ада летелица и добиЌу Ќош Ќедну супер звезду. Али пости·и ово Ќе изузетно тешко и време истиче.
  30. априла коалиционе трупе су почеле да ЌуришаЌу на Царску палату. То Ќе огромна зграда, пуна паж иво бираних гардиста. КоЌи се боре као фанатици
  Међу ®има су и четири нин¤а девоЌке.
  Боре се храбро, покриваЌу·и прилаз цару.
  ДевоЌка плаве косе трчи ветре®ачу са мачевима и цвили:
  - За величину части и Ота¤бине!
  И голим прстима баца грашак смрти.
  ДевоЌка жуте косе изводи приЌем лептира, сече противнике и избацуЌе иглу из своЌе гримизне брадавице коЌа боде совЌетске воЌнике.
  Онда заурла:
  - Ово Ќе величина нин¤е!
  ДевоЌка риђе косе, држи дочек сипе, и голих прстиЌу баца бумеранг коЌи одува главе десетак руских воЌника и урла:
  - За величину империЌе!
  ДевоЌка са седом косом, такође агресивно прима хеликоптер, а затим пуни електричним праж®е®ем из рубинске брадавице коЌе убиЌа много противника. Онда ·е заурлати:
  - За наше победе у великоЌ бици!
  ДевоЌке су, наравно, храбре, и не тако Ќедноставне, иако им исклесане, преплануле ноге и потпуно босе.
  Укратко, убивши неколико хи ада совЌетских воЌника, ове девоЌке су се предале Немцима.
  Герда Ќе натерала девоЌке да плавуши  убе босе табане, што су оне урадиле са великим ентузиЌазмом.
  Тада Ќе Немица рекла:
  - У рату, као у рату,
  ДевоЌке чешу пете у сну!
  Албина и Алвина су свим силама покушавале да докраЌче єапанце у ваздуху и дохвате до пет хи ада. Нису изашли из авиона и пали су.
  2. маЌа 1953. ТокиЌски гарнизон се предао. А седам дана касниЌе, 9. маЌа 1953. године, капитулирали су остаци Ќапанске воЌске. Овде се чини да Ќе рат завршио.
  11. маЌа одиграла се послед®а велика битка на мору, када Ќе Ќедан одред Ќапанских носача авиона покушао да се врати. И тако су Албина и Алвина ипак стигле до свог рачуна до по пет хи ада летелица.
  И добили су награде: Велика диЌамантска звезда Витешког крста, Гвоздени крст, са листовима платинастог храста, мачевима и диЌамантима.
  . ПОГЛАВЉЕ 1
  Немци су неко време освоЌили и прогутали остале сателитске зем е. СССР-ом Ќе и да е владао БериЌа, коЌи Ќе покушавао да води уравнотежену и опрезну политику како не би провоцирао Хитлера.
  БериЌа Ќе успео да консолидуЌе власт. Хитлер Ќе дозволио СССР-у да заузме Курилски гребен и Порт Артур. И Немци су мало померили границу од главног града СССР-а Москве. Укупно, додуше, педесет километара, али и то Ќе приЌатно, у замену за кинеске и Ќапанске и кореЌске зем е коЌе Ќе поново заузела Црвена армиЌа.
  Осим тога, копненим путем Ќе пробиЌен коридор до Ле®инграда. Немци су такође пристали да врате Архангелск.
  Истина, остатак света Ќе остао иза. И наставили су да врше окупациЌу за окупациЌом других териториЌа.
  Али онда Ќе дошла 1958.
  Хитлер Ќе одлучио да Ќе време да се заврши консолидациЌа света. А велика инвазиЌа на СССР почела Ќе 20. априла. А годину дана раниЌе, 20. априла 1957. Немци су полетели на Месец.
  Да, сада Ќе Фирер одлучио да стави тачку на режим БериЌе. И коначно прогутати СССР и цео свет заЌедно са ®им.
  А онда су хорде Вермахта напале териториЌу СовЌетске РусиЌе.
  Снаге су, искрено, биле веома неЌеднаке. Тре·и РаЌх има цео свет под оружЌем.
  Шта има БериЌа? Много ма®е становништва и ресурса. єасно Ќе да ·е борба бити неравноправна.
  Међутим, ту су и девоЌке вештице и Олег Рибаченко и Маргарита Коршунова. Спремни су да се боре као прави лавови. Ево опет посебног дана 9. маЌа 1958. године. НеприЌате  Ќе пробио одбрану СССР-а и кре·е се гутаЌу·и га као питон.
  А нацисти ве· теку око Москве са разних страна.
  Тада су Олег и девоЌке поново ушле у битку, помажу·и РусиЌи, односно СССР-у.
  Тада им се придружила босонога девоЌка Маргарита. Такође, одрасла жена писац постала Ќе девоЌчица од око дванаест година у замену за бесмртност и испунила мисиЌу.
  Ратници из двадесет првог века поново су се ухватили у коштац са нацистима двадесетог.
  У фашистичкоЌ смеђоЌ империЌи има превише воЌника. Теку као бескраЌна река.
  Олег Рибаченко, сече·и нацисте мачевима, урлао Ќе и пешадиЌом и тенковима:
  - Никада не одустаЌ!
  И оштар диск полете са дечакове босе ноге!
  Маргарита, ломе·и противнике, искажу·и зубе, прогунђа:
  - Има места за подвиг на свету!
  И отровне игле су се распршиле са босих ногу девоЌчице, погађаЌу·и нацисте и ®ихове авионе и тенкове.
  Наташа Ќе такође забацила голе ножне прсте, убоЌито и урлала:
  Никада не·емо заборавити и никада опростити.
  И ®ени мачеви су прошли кроз фашисте у млину.
  ЗоЌа, секу·и неприЌате е, зацвилила Ќе:
  - За нови ред!
  И нове игле разбацане са ®ених босих ногу. А шта Ќе у оку, шта Ќе у грлу нацистичким воЌницима и авионима.
  Да, било Ќе Ќасно да су ратници постаЌали узбуђени и бесни.
  Августин, секу·и беле воЌнике и тенкове, зацвилио Ќе:
  - Наша гвоздена во а!
  И нови, убитачни дар полети са ®ене босе ноге. И падаЌу такни и бели борци.
  Светлана сече воденичару, мачеви су ЌоЌ као му®е.
  Нацисти падаЌу као снопови.
  ДевоЌка босим ногама баца игле и шкрипи:
  - єер ·е победити маЌка РусиЌа!
  Олег Рибаченко напредуЌе против нациста. Дечак Терминатор сече смеђе трупе.
  А у исто време, прсти дечакових голих ногу избацуЌу игле са отровом, цепаЌу стабла и обараЌу авионе.
  Дечак урла:
  - Слава буду·оЌ РусиЌи!
  И у покрету сече свима главе и ®ушке.
  Маргарита такође слама противнике.
  Њене босе ноге млатараЌу. Нацисти умиру у великом броЌу. Ратник виче:
  - За нове границе!
  А онда ·е девоЌка узети и пресе·и ...
  Маса лешева фашистичких воЌника.
  Али Наташа Ќе у офанзиви. Са тенковима сече нацисте и пева:
  - РусиЌа Ќе велика и блистава,
  єа сам веома чудна девоЌка!
  А дискови лете са ®ених босих ногу. Ко Ќе видео грла нациста. Да, ово Ќе девоЌка.
  ЗоЌа Ќе у офанзиви. Сецка®е смеђих воЌника обема рукама. П ува®е из цеви. И баца смртоносне игле голим прстима - обара тенкове и авионе.
  И притом пева у себи:
  - Ох, тупа, идемо,
  Ох, моЌ оми ени ·е оти·и!
  Августина, сече·и нацисте и истреб уЌу·и мрке воЌнике, вришти:
  - Сав чупав и у животи®скоЌ кожи,
  Бацио се то агом на полициЌу!
  И голим ножним прстима ·е Ќурити на неприЌате а, нешто што ·е убити слона, а Ќош више тенк.
  А онда зацвили:
  - Вукови!
  Светлана у офанзиви. Сече, сече нацисте. Босих ногу на ®их баца поклоне смрти.
  Води млин са мачевима.
  Сломила Ќе много бораца и цвили:
  - Стиже велика победа!
  И опет Ќе девоЌка у див ем покрету.
  А ®ене босе ноге лансираЌу смртоносне игле, уништаваЌу·и тенкове и авионе.
  Олег Рибаченко Ќе скочио. Дечак се завртео у салту. Исецкао много нациста у скоку.
  Бацао Ќе игле голим прстима и грк ао:
  - Буди славан по моЌоЌ лепоЌ храбрости!
  И опет дечак у борби.
  Маргарита прелази у офанзиву. Уништава све неприЌате е заредом. Њени мачеви су чврш·и од сечива ветре®аче. А голи прсти бацаЌу дарове смрти, тенкови и авиони горе.
  ДевоЌка Ќе у офанзиви. Истреб уЌе смеђе ратнике без церемониЌе.
  И скокови с времена на време, и увиЌа®а!
  И од ®е лете дарови униште®а.
  И сами нацисти падаЌу мртви. И читаве гомиле лешева гомилаЌу се.
  Маргарита шкрипи:
  - єа сам амерички каубоЌ!
  И опет су ®ене босе ноге бациле иглу.
  А онда Ќош десетак игала!
  Наташа у офанзиви Ќе такође веома кул.
  И баца босим ногама, и п уЌе из сламке.
  И вришти из свег гласа:
  - єа сам светлуцава смрт! Све што треба да урадите Ќе да умрете!
  И опет лепота у покрету.
  ЗоЌа Ќуриша на блокаду нацистичких лешева. А бумеранги униште®а такође лете са ®ених босих ногу.
  А смеђи ратници падаЌу и падаЌу.
  ЗоЌа вришти:
  - Босонога девоЌко, победи·еш!
  А са голе пете девоЌке лети десетак игала. КоЌе директно у грло нацистима зариваЌу.
  Паду мртви.
  Или бо е речено, потпуно мртав.
  Августин у офанзиви. РазбиЌа смеђе трупе. Њени мачеви се носе у две руке. И она Ќе тако велики ратник.
  Торнадо се шири кроз фашистичке трупе.
  ДевоЌка са црвеном косом урла:
  - Буду·ност Ќе скривена! Али би·е победоносно!
  А у офанзиви лепотица ватрене косе.
  Августин урла у див ем заносу:
  - Богови рата све ·е поцепати!
  И ратник у офанзиви.
  А ®ене босе ноге бацаЌу много оштрих, отровних игала.
  Светлана у борби И тако светлуцаво и борбено. Њене голе ноге избацуЌу толико смртоносних ствари. Не човек, ве· смрт са плавом косом.
  Али ако се поквари, онда га не можете зауставити.
  Светлана пева:
  - Живот не·е бити мед,
  ТаЌ скок у колу!
  Нека се сан оствари -
  Лепота претвара човека у роба!
  А у покрету босоноге девоЌке све Ќе више беса.
  Олег у офанзиви све убрзава. Дечак туче нацисте.
  Његове босе ноге бацаЌу оштре игле - цепаЌу тенкове и авионе.
  Млади ратник шкрипи:
  - Луда империЌа ·е све растурити!
  И опет Ќе дечак у покрету.
  Маргарита Ќе бурна девоЌка у своЌоЌ активности. И млати неприЌате е.
  Овде Ќе лансирала голу ногу, грашак са експлозивом. Она ·е експлодирати и одЌедном ·е бити бачено стотину нациста и десет тенкова.
  ДевоЌка вришти:
  - Победа ·е нам ипак до·и!
  И води·е млин са мачевима - бурад тенкова лете у разним правцима.
  Наташа Ќе убрзала покрете. ДевоЌка сече мрке ратнике. И док виче:
  - Победа чека руску империЌу.
  И да истребимо нацисте убрзаним темпом.
  Наташа Ќе девоЌка терминатор.
  Не помиш а да стане и успори, а тенкови и авиони залутаЌу.
  ЗоЌа Ќе у офанзиви. Чини се да ®ени мачеви секу месо и металну салату. ДевоЌка вришти из свег гласа:
  - Наш спас Ќе на снази!
  И голи прсти такође бацаЌу такве игле.
  И маса  уди слом ених грла, коЌа леже у хрпама лешева, као и полом ених тенкова и оборених летелица.
  Августин Ќе луда девоЌка. И слама све као да Ќе робот из хиперплазме.
  Ве· Ќе разбио ни сто нациста. Али све убрзава. А ратник Ќош урла.
  - єа сам непобедив! НаЌкул на свету!
  И опет лепота у нападу.
  А из босих ножних прстиЌу грашак излети. А три стотине нациста и десетак тенкова Ќе распарчала снажна експлозиЌа.
  Августин Ќе певао:
  - Не·ете се усудити да нам отмете зем у!
  Светлана Ќе такође у офанзиви. И не даЌе ни грам предаха. Вилд Терминатор Гирл.
  И сече неприЌате е и истреб уЌе нацисте. А маса мрких бораца ве· Ќе пала у Ќарак и поред путева.
  Шесторица су били бесни. Направио див у борбу.
  Олег Рибаченко се вратио у акциЌу. И он напредуЌе машу·и оба мача. А дечак терминатор води млин. Мртви нацисти падаЌу.
  Маса лешева. Целе планине крвавих тела.
  Дечак писац подсе·а на див у стратегиЌу. Где су се такође мешали ко®и и  уди.
  Олег Рибаченко шкрипи:
  - Тешко од памети!
  И би·е доста новца!
  И дечак терминатор у новом покрету. А ®егове босе ноге ·е нешто узети и бацити.
  Дечак гениЌе Ќе заурлао:
  - МаЌсторска класа и фирма "Адидас"!
  Заиста кул емисиЌа се показала кул. И колико Ќе побиЌених нациста. И наЌве·и броЌ наЌве·их убио Ќе смеђе борце.
  Маргарита Ќе такође у борби. Ломи цимет и челичне воЌске и урла:
  - Велики ударни пук! Сви се возимо у ковчег!
  И ®ени мачеви су посечени нацистима. Маса смеђих бораца се ве· срушила.
  ДевоЌка Ќе зарежала:
  - єа сам чак хладниЌи од пантера! Докажите да су сви наЌбо и!
  И из голе пете девоЌке, као грашак са мо·ним експлозивом, излете·е.
  И удари на неприЌате а.
  И он ·е узети и разбити неке од противника и тенкове, па чак и авионе.
  А Наташа Ќе на власти. И она побеђуЌе противнике, а сама никоме не·е дати спуст.
  Колико Ќе нациста ве· прекинуто.
  И ®ени зуби су тако оштри. А очи су сафирне. Ово Ќе девоЌка - главни ¤елат. Иако има све своЌе партнере - ¤елате!
  Наташа вришти:
  - єа сам луд! Има·ете казну!
  И опет ·е девоЌка мачевима посе·и много нациста.
  ЗоЌа Ќе у покрету и исекла Ќе много смеђих ратника.
  И босе ноге бацаЌу игле. Свака игла убиЌа неколико нациста. Ове девоЌке су заиста лепе.
  Августин напредуЌе и слама противнике. И притом не заборав а да викне:
  - Не можете побе·и из ковчега!
  А девоЌка ·е узети своЌе зубе и голи·е зубе!
  А црвенокоса Ќе тако... Коса виЌори на ветру, као пролетерска застава.
  И све буквално долази из беса.
  Светлана у покрету Овде Ќе исекла много лоба®а и кула тенкова. Ратница коЌа показуЌе зубе.
  ПоказуЌе Ќезик. А онда п уне из сламке. Онда завиЌа:
  - Хо·ете ли бити мртви!
  И опет са ®ених босих ногу лете убоЌите игле коЌе погађаЌу пешадиЌу и авионе.
  Олег Рибаченко скаче и скаче.
  Босоноги дечак испушта гомилу игала, обара тенкове и пева:
  - Идемо на кампова®е, отвори велики рачун!
  Млади ратник Ќе у наЌбо ем изда®у.
  Доста Ќе стар, али изгледа као дете. Само веома Ќак и миши·ав.
  Олег Рибаченко Ќе певао:
  - Нека игра не буде по правилима - проби·емо фраеру!
  И опет су му с босих ногу полетеле смртоносне и разбиЌаЌу·е игле.
  Маргарита Ќе са одушев е®ем певала:
  - Ништа ниЌе немогу·е! ВеруЌем да ·е слобода сванути!
  ДевоЌка Ќе поново бацила смртоносну каскаду игала на нацисте и ®ихове тенкове, наставила:
  - Мрак ·е нестати! Нека цветаЌу руже!
  И чим ратница голим прстима баци грашак, хи аду нациста Ќе одмах полетело у ваздух. Да, воЌска мрког, пакленог царства се топи пред нашим очима.
  Наташа у борби. Скаче као кобра. Експлодира неприЌате е. И толико нациста гине и авиони падаЌу.
  Њихова девоЌка и мачеви, и зрна на уг у, и коп а. И игле.
  У исто време и урла:
  - ВеруЌем да ·е победа до·и!
  И слава Руса ·е на·и!
  Голи прсти бацаЌу нове игле, удараЌу·и противнике.
  ЗоЌа у див ем потезу. Напада нацисте. РазбиЌа их на мале комаде.
  Жена ратница голим прстима баца игле. ПробиЌа се кроз противнике и како урлати:
  Наша потпуна победа Ќе близу!
  И изводи див и млин са мачевима, бацаЌу·и тенкове. Ово Ќе заиста девоЌка као девоЌка!
  Али Августинова кобра Ќе кренула у офанзиву. Ова жена Ќе но·на мора за све но·не море.
  А ако га пресече, значи да ·е га пресе·и.
  Након тога, црвенокоса ·е узети и запевати:
  - Отвори·у све лоба®е! єа сам велики сан!
  А сада су ®ени мачеви у акциЌи и секу месо и метал.
  Светлана такође иде у офанзиву. Ова девоЌка нема кочнице. Чим секу, тако се маса лешева засипа, а авиони и тенкови падаЌу.
  Плавокоси терминатор урла:
  - Како ·е бити добро! Како ·е бити добро - знам!
  А сад од ®е лети грашак убица.
  Олег опет стотину нациста, носе·и метеор, одсечени. И он ·е поди·и бомбу и бацити Ќе.
  Мале величине, али смртоносне...
  Како разбити на мале комаде.
  Дечак терминатор Ќе урлао:
  - ОлуЌна младост страшних машина!
  Маргарита ·е то поновити у борби.
  И посекао много смеђих бораца. И сма®уЌе велике празнине.
  ДевоЌка вришти:
  - Ламбада Ќе наш плес на песку!
  И ударио са новом снагом.
  Наташа у офанзиви Ќе Ќош бесниЌа. Па млатити нацисте. НиЌе добро за ®их да се одупиру таквим девоЌкама.
  Наташа Ќе узела и запевала:
  - Трча®е на лицу места Ќе обичан помирите !
  И девоЌка ратница Ќе са таквим каскадом удараца упала у противнике.
  И босим ногама ·е бацати дискове.
  Овде Ќе водила млин. Маса глава смеђе воЌске се откотр ала и тенкови су горели.
  Она Ќе борбена лепотица. Победите себи такву жуту армаду.
  ЗоЌа Ќе у покрету, слама све без изузетка. А ®ени мачеви су као маказе смрти.
  ДевоЌка Ќе Ќедноставно дивна. А ®ене босе ноге бацаЌу веома отровне игле.
  Поразите противнике. ПробиЌаЌу им грло и праве ковчеге, праве да тенкови и авиони експлодираЌу.
  ЗоЌа га Ќе узела и зацвилила:
  - Ако нема воде у чесми...
  Наташа Ќе усхи·ено викнула:
  Дакле, ти си крив!
  И голим прстима баца нешто што убиЌа теме но. Ово Ќе заиста девоЌка од девоЌака.
  А са ®ених босих ногу како ·е оштрица полетЌети. И погоди·е много бораца, одсецаЌу·и куле од тенкова.
  Августин у покрету. Брз и Ќединствен у своЌоЌ лепоти.
  Какву светлу косу има. Као пролетерска застава коЌа се виЌори. Ова девоЌка Ќе права лисица.
  И сече противнике - као да Ќе рођена са мачевима у рукама.
  Црвенокоси, проклето копиле!
  Августин га узе и просикта:
  - Би·е воловска глава - не·е борци полудети!
  И овде Ќе опет сломила много бораца.
  Олег Рибаченко Ќе прогунђао:
  - Шта вам Ќе потребно! Ево девоЌке!
  Маргарита, бацивши босом ногом, одломивши куполу тенка, потврди:
  - Велика и кул девоЌка!
  Августин се спремно сложио са овим:
  - єа сам ратник коЌи ·е свакога угристи!
  И опет ·е голих ножних прстиЌу лансирати убилачку.
  Светлана у борби ниЌе инфериорна у односу на противнике. Не девоЌка, али да завршим са таквом вештицом у пламену.
  И вришти:
  - Какво плаво небо!
  Августина, пуштаЌу·и сечиво босом ногом, одсекавши куполу тенка, потврди:
  - Ми нисмо присталице п ачке!
  Светлана Ќе, секла неприЌате е и обарала авионе, цвркутала:
  - Будали не треба нож....
  ЗоЌа Ќе шкрипала, бацаЌу·и игле голим, препланулим ногама:
  - Лага·еш га из три кутиЌе!
  Наташа Ќе, сече·и нацисте, додала:
  - И уради с ®им за пени!
  А ратници ·е узети и скочити. Тако су крвави и кул. Уопште, имаЌу много узбуђе®а.
  Олег Рибаченко изгледа веома елегантно у борби.
  Маргарита Ќе певала:
  - Ударац Ќе Ќак, а момак има интерес...
  ГениЌални дечак Ќе ногом лансирао нешто што Ќе личило на елису хеликоптера. Одсекао Ќе пар стотина глава од нациста и тенкова, зацвилио:
  - Прилично спортски!
  И обоЌе - дечак и девоЌчица у пуном ажуру.
  Олег, сецкаЌу·и смеђе воЌнике, грк а:
  - И би·е велика победа за нас!
  Маргарита Ќе просиктала у одговору:
  - УбиЌамо све - босим ногама!
  ДевоЌка Ќе заиста тако активан терминатор.
  Наташа Ќе певала у офанзиви:
  - Свети рат!
  И ратник Ќе лансирао оштар диск-бумеранг. Летио Ќе у луку, посекао много нациста и тенковских кула.
  ЗоЌа Ќе додала, настав аЌу·и истреб е®е:
  - Би·е то наша победа!
  И нове игле полетеле са ®ених босих ногу. И погодили су много ловаца и авиона.
  Плавокоса девоЌка Ќе рекла:
  - Мат противника!
  И показала Ќе своЌ Ќезик.
  Августина, машу·и ногама и бацаЌу·и кукасте крстове оштрих ивица, гркнула Ќе:
  - Царска застава напред!
  Светлана Ќе спремно потврдила:
  - Слава палим Ќунацима!
  А девоЌке су у глас викнуле, сламаЌу·и нацисте:
  - Нико нас не·е зауставити!
  И сад лети диск са босих ногу ратника. Месо се цепа и куле тенкова се руше.
  И опет урлати:
  - Нико нас не може победити!
  Наташа Ќе полетела у ваздух. Распарчао противнике и крилате лешинаре и издао:
  - Ми смо вучице, спржите душмана!
  А из ®ених голих прстиЌу излете·е веома смртоносни диск.
  ДевоЌка се чак и извиЌа у екстази.
  А онда промрм а:
  - Наше пете воле ватру!
  Да, девоЌке су стварно секси.
  Олег Рибаченко Ќе прогунђао:
  - Ох, рано, даЌе сигурност!
  И намигну ратницима. Они се смеЌу и показуЌу зубе као одговор.
  Наташа Ќе посекла нацисте и зацвилила:
  - У нашем свету нема радости, без борбе!
  Дечак Ќе одговорио:
  "Понекад ни туча ниЌе забавна!"
  Наташа се сложила:
  - Ако нема снаге, онда да...
  Али ми ратници смо увек здрави!
  ДевоЌка Ќе голим прстима бацала игле на неприЌате а, дигла у ваздух масу тенкова и певала:
  - ВоЌник Ќе увек здрав,
  И спремни за акциЌу!
  Након тога, Наташа Ќе поново посекла неприЌате е, рушивши куле тенкова.
  ЗоЌа Ќе веома брза беба. Овде Ќе бацила читаво буре на нацисте. И откинуо пар хи ада од Ќедне експлозиЌе.
  Онда Ќе викнула:
  - Не стаЌ, штикле нам светлуцаЌу!
  И девоЌка у борбеноЌ чипки!
  Августин у борби такође ниЌе слаб. Па млатити нацисте. Као из снопа ланаца избиЌа.
  И сече противнике - пева:
  - Пазите, би·е корисно
  Би·е пита на Ќесен!
  Црвенокоси ђаво заиста оре у борби као ђаво у бурмутици.
  А ево како се Светлана бори. И нацисти то добиЌаЌу од ®е.
  А ако удари, удари·е.
  Из ®е лете крваве прске.
  Светлана Ќе оштро приметила када су ЌоЌ из босих стопала летеле металне прска®е коЌе су топиле лоба®е и куле резервоара:
  - Слава РусиЌи, много чак и слава!
  Тенкови Ќуре напред...
  ДивизиЌе у црвеним маЌицама -
  Поздрав руски народе!
  Овде су девоЌке преузеле нацисте. Тако се секу и сецкаЌу. Не ратници, ве· стварно пантери коЌи су прекинули ланац.
  Олег Ќе у борби и напада нацисте. Туче их без сажа е®а, сече кроз тенкове, и цвили:
  Ми смо као бикови!
  Маргарита, разбиЌаЌу·и смеђу воЌску и секу·и тенкове, покупи:
  Ми смо као бикови!
  Наташа га Ќе узела и урлала, секу·и мрке борце заЌедно са тенковима:
  - Лаж Ќе измакла контроли!
  ЗоЌа Ќе растргла нацисте, зацвилила:
  - Не, не из руке!
  А и он ·е узети и пустити звездицу босом ногом и докраЌчити многе фашисте.
  Наташа Ќе узела и зацвилила:
  - Наш ТВ Ќе ук учен!
  А убитачан сноп игала лети са ®ене голе ноге.
  ЗоЌа, такође уништаваЌу·и нацисте и ®ихове тенкове, зацвилила Ќе:
  - Наше приЌате ство Ќе монолит!
  И опет такво баца®е да се кругови замаг уЌу на све стране. Ово Ќе девоЌка - чисто истреб е®е противника.
  ДевоЌка голих прстиЌу ·е узети и лансирати три бумеранга. А лешева од овога постало Ќе Ќош више.
  Након тога, лепотица ·е издати:
  - Не·емо дати неприЌате у милост! Би·е леш!
  И опет смртоносна ствар одлети са голе пете.
  Августин Ќе такође сасвим логично приметио:
  - Само не Ќедан леш, него многи!
  Након тога, девоЌка га Ќе узела и боса прошетала кроз крваве локве. И убила Ќе много нациста.
  И како бучи:
  - Масовна убиства!
  А сад ·е да лупи главом о нацистичког генерала. Сломи му лоба®у и издаЌ:
  - Банзаи! Оти·и ·еш у раЌ!
  Светлана Ќе веома биЌесна у офанзиви, посебно обараЌу·и тенкове, шкрипи:
  - Не·ете бити поштеђени!
  И десетак игала ЌоЌ одлети са голих прстиЌу. Док она пробиЌа све, авиони се руше. И веома много чак и ратник покушава да раскомада и убиЌе.
  Олег Рибаченко шкрипи:
  - Славни чеки·!
  А дечак такође баци босом ногом тако кул звезду у облику свастике. Замршен хибрид.
  И маса нациста се срушила.
  Олег заурла:
  - Банзаи!
  И дечак Ќе поново у див ем нападу. Не, само кипи од снаге, а вулкани жуборе!
  Маргарет у покрету. Свима ·е поцепати стомаке.
  ДевоЌка са ногом избаци·е педесет игала одЌедном. А масу су побили разни неприЌате и, нокаутирали и тенкове и авионе.
  Маргарита Ќе певала весело:
  - єедан два! Туга ниЌе проблем!
  Никада се не треба обесхрабрити!
  Држите нос и реп више са цеви.
  ЗнаЌте да Ќе прави приЌате  увек са вама!
  Ово Ќе тако агресивна компаниЌа. ДевоЌка млати и вришти:
  "Председник ЗмаЌа ·е постати леш!"
  Наташа у борби Ќе само нека врста терминатора. И рика®е Ќе гркнуло:
  - Банзаи! Брзо!
  И граната ЌоЌ Ќе полетела са босе ноге. А нацисти су као ексери. И разби·е много мастодонта и крилатих, паклених машина.
  Ево ратника! Свим ратницима - ратник!
  ЗоЌа Ќе такође у офанзиви. Тако биЌесна кучка.
  А она га узе и прогунђа:
  - Наш отац Ќе сам Бели Бог!
  И сече троструки млин на нацисте!
  А Августин Ќе узвратио:
  - А моЌ Бог Ќе црн!
  Заиста, црвенокоса Ќе само оличе®е преваре и подлости. За неприЌате е, наравно. А за приЌате е, она Ќе драга.
  И како ·е голим прстима узети и бацити. И много гомила ратника смеђе империЌе, као и ®ихових тенкова и авиона.
  Црвенокоса Ќе викнула:
  - РусиЌа и црнобог су иза нас!
  Ратник са веома високим борбеним потенциЌалом. Не, под ово Ќе бо е не мешати се. Као што се чупаЌу куле тенкова и крила фашистичких летелица.
  Августин Ќе просиктао:
  - Све издаЌнике ·емо смрвити у прах!
  И намигни своЌим партнерима. Да, ова ватрена девоЌка ниЌе баш нешто што може дати мир. Осим ако мир ниЌе смртоносан!
  Светлана Ќе, сламаЌу·и неприЌате е, издала:
  - Помести·емо те у ред!
  Августин Ќе потврдио:
  - Све ·емо побити!
  А са ®ених босих ногу поново лети дар тоталног униште®а! И толико тенкова и авиона експлодирало Ќе у мале комади·е одЌедном.
  Олег Ќе певао као одговор:
  - Би·е комплетан банзаи!
  Августина, коЌа Ќе голим рукама кидала нацисте, секла их мачевима и бацала игле голим прстима, уништаваЌу·и одЌедном тенкове и авионе, издала Ќе:
  - Укратко! Укратко!
  Наташа, уништаваЌу·и смеђе ратнике, зацвилила Ќе:
  - Укратко - банзаи!
  И да секу противнике див ом горчином.
  Олег Рибаченко, секу·и противнике, издао Ќе:
  - ОваЌ гамбит ниЌе кинески,
  А деби Ќе, веруЌте ми, таЌландски!
  И опет Ќе са дечакове босе ноге полетео оштар диск за реза®е метала. Одсекао Ќе и куполе тенкова и репове авиона.
  Маргарита Ќе, сече·и ратнике мрког царства и оклоп тенкова, певала:
  - А кога ·емо на·и у борби,
  И кога ·емо на·и у борби...
  Да се не шалимо с тим -
  ХаЌде да га растргнемо!
  ХаЌде да га растргнемо!
  Они су тада урадили добар посао са нацистима... И СовЌетска РусиЌа Ќе победила браон царство током напада на Москву.
  Рат Ќош ниЌе био завршен, али СССР Ќе ве· имао прилику да порази саме нацисте. Тако Ќе шесторица поново морала да прекине изврше®е своЌе супер и кул мисиЌе.
  
  
  
  ЗА АЉАСКУ И ЗА РУСИєУ
  Након што су се По ска и ЛитваниЌа придружиле РусиЌи 1510. године, наступио Ќе период мира. Али 1515. године руска воЌска Ќе започела поход на ЛивониЌу како би припоЌила зем е коЌе су припадале реду и коначно га оЌачала у балтичким државама.
  Олег Рибаченко и Маргарита МагнитнаЌа учествовали су у Ќуриша®у Риге.
  РусиЌа Ќе имала огромну воЌску са пуно оружЌа. И водила Ќе интензивно гранатира®е града. Дечак и девоЌчица су, не чекаЌу·и краЌ гранатира®а, похрлили у Ќуриш.
  Олег Рибаченко Ќе секао мачевима, посекао чистину у редовима Ливонаца и заурлао:
  - Слава царизму!
  Након тога, дечак Ќе голим прстима бацио убилачку пи евину. И како Ќе растргао своЌе противнике.
  Маргарита Ќе такође босом ногом бацила убилачки дар униште®а и растргала витезове. Затим Ќе гукала:
  - Слава комунизму и епохи царизма!
  Бесмртна деца коЌа су, поживевши много година, Ќош увек изгледала као дванаесторица тврдоглаво и жестоко се борила. И секиру Ливоне као купус секирама.
  Али тада се руска воЌска са пушкама показала много Ќачом и брзо Ќе освоЌила Ригу.
  Наташа Ќе Ќедва успела да одржи корак са битком, чим Ќе пустила му®е из своЌих гримизних брадавица, предао се Ливонски гарнизон у Риги. Августина, риђокоса кучка, Ќедва Ќе стигла да голим ножним прстима баци дар смрти, а Ливонци су ве· били опуштени.
  РусиЌа ВасилиЌ Тре·и има зем у скоро до Урала, и цео ПоволжЌе, и ЛитваниЌу и По ску. И становништво Ќе велико, и териториЌа. Дакле, ЛивониЌа им ниЌе ривал.
  Осим ако она нема чак сто педесет тврђава. И потребно Ќе време да се све то добиЌе.
  Дерпт и Нарва су заузети без убица. Само током Ќуриша на Ревал шесторка Ќе помогла руским трупама.
  И тада, као и увек, шесторица ратника секли мачевима, бацали смртоносне дарове смрти босим ногама, а му®е су слале из девоЌачких гримизних брадавица.
  Многи градови ЛивониЌе су се предали без борбе. Такав Ќе овде био фокусни отпор.
  Олег Рибаченко Ќе приметио Маргарити када су бежали преко ове зем е:
  - Наше победе постаЌу монотоне.
  ДевоЌка Ќе уз смех одговорила:
  - Да, посеци се и уништи! Заиста Ќе досадно!
  Олег Рибаченко Ќе са®иво рекао:
  - То би било у свемиру!
  И млин посече мачевима, пресекавши три витеза одЌедном. Било Ќе Ќасно да се овде ратови одвиЌаЌу тако да су се Руси сасвим добро снашли и без ®их. Царско царство Ќе прешло опасну тачку и добило велику снагу. А Руси су заЌедно са По ацима у збиру представ али такву мо· да се нису могли тако лако победити. Штавише, док Ќе Европа фрагментирана, а озби не колониЌе имаЌу само ШпаниЌа и Португал.
  Олег Рибаченко Ќе секао брзим темпом. РусиЌа Ќе освоЌила ЛивониЌу за шест месеци и поново Ќе настала пауза.
  Бесмртна деца су прешла на другу мисиЌу.
  У ®ему ниЌе дошло до продаЌе А аске. У томе Ќе, наравно, постоЌала логика. Цар Александар ИИ, виде·и колико зем е желе да продаЌу, зазвижди:
  - Да, ово Ќе чак пет зема а попут По ске! Зар ниЌе превише дебела?
  А он Ќе рекао да тако велики комад не би дао ни за паре! И заштити·е га!
  Шта Ќе разумно ... Олег Рибаченко и Маргарита Коршунова учествовали су у изград®и руског утврђе®а на Ќугу А аске. А онда у борби.
   Наравно, Олег Рибаченко Ќе, као верни слуга руских богова, послат у ово утврђе®е на рускоЌ териториЌи, са ®им и босонога девоЌка Маргарита. ЗаЌедно са ®ом, дечак Ќе требало да учествуЌе у биткама за задржава®е руске териториЌе.
  Дечак, бос и у шортсу, заЌедно са девоЌком напао Ќе британску батериЌу, коЌа се налазила на командноЌ висини изнад тврђаве. Олег Ќе ве· имао значаЌно искуство у обав а®у разних мисиЌа свемо·них руских богова у различитим универзумима. Да, таква Ќе судбина овог дечака-гениЌа. Као одрастао писац, желео Ќе да постане бесмртан.
  А руски богови ДемиЌург учинили су га бесмртним, али су га претворили у дечака терминатора коЌи служи ®има и народу МаЌке РусиЌе. Ово дечаку заувек одговара.
  єедном енглеском стражару стисне уста и пререже му врат. Не први пут и не у првоЌ мисиЌи он то ради. Од самог почетка, захва уЌу·и дети®астом телу, вечити дечак Ќе све ово дожив авао као игру, па стога ниЌе осе·ао каЌа®е и никакву нелагоду у души.
  За ®ега Ќе некако постало толико природно да се дечак само радовао свом следе·ем успеху.
  Као иу другим стварима, девоЌка терминатор Маргарита.
  Овде Ќе Ќедноставно откинуо главу другом стражару. УпознаЌте наше Енглезе: А аска Ќе била и би·е руска!
  Олег Рибаченко - оваЌ бри антни и наЌплодниЌи писац у ЗНД-у Ќе дуго био огорчен што Ќе А аска продата за пени! Али цар Александар ИИ ниЌе такав у овоЌ васе ени! Не, оваЌ монарх не·е уступити ни педа  руске зем е!
  Слава РусиЌи и руским царевима!
  Дечак терминатор Ќе голом петом ударио другог Енглеза у поти ак. Сломио му врат. Затим Ќе певао:
  - А аска ·е заувек бити наша,
  Где Ќе руска застава, тамо сунце сиЌа!
  Остваре®е великог сна
  А глас девоЌака Ќе веома звучан!
  Да, било би лепо када би сада помогле легендарне четири вештице, лепе као звезде. Били би од велике помо·и. Али у реду Ќе борити се сам.
  Овде сте запалили бездимни прах и нитроглицерин. Сада ·е цела енглеска батериЌа полетети у ваздух.
  Олег Рибаченко Ќе певао:
  - Нема лепше ота¤бине-РусиЌе,
  Бори се за ®у и не боЌ се...
  Нема сре·ниЌе зем е у универзуму,
  Цела васиона Ќе бак а светле РусиЌе!
  БатериЌа експлодира: као ерупциЌа колосалног вулкана. Неколико стотина Енглеза Ќе одЌедном избачено и експлодирало у мале комади·е.
  Након тога, дечак Ќе, машу·и са две саб е, почео да сече Енглезе. У исто време, млади дечак терминатор виче као на енглеском.
  Шкоти су се дигли! Желе да растргну кра ицу!
  Ту Ќе почело... Дошло Ќе до пуц®аве између етничких Енглеза и Шкота. Да, тако див а и див а пуц®ава.
  И ишла Ќе и сеча. Шкоти и Британци су се борили Ќедни са другима.
  Неколико хи ада воЌника коЌи су опседали тврђаву сада се борило са наЌве·ом беш·у.
  Олег Рибаченко Ќе викнуо:
  - Сеци и убиЌ! ПуцаЌ у ®их!
  Маргарита Коршунова Ќе такође викала:
  - УбиЌаЌу нас и ко у! ПуцаЌте у друге!
  Битка се наставила у великим размерама. Олег Ќе у међувремену, поседуЌу·и недети®у снагу, зграбио неколико буради нитроглицерина у чамац и тихо Ќе послао на наЌве·и енглески боЌни брод.
  Дечак терминатор Ќе викнуо:
  - За РусиЌу, дар униште®а!
  И одгурну чамац голим, дети®астим ногама, коЌе су, убрзавши, закуцале у бок оклопника. Британци на броду су насумично пуцали из оружЌа и безуспешно.
  И ево резултата, како набиЌа®е. И неколико буради нитроглицерина ·е експлодирати. Штавише, бесмртни клинац их Ќе тако прецизно уперио да Ќе потпуно експлодирао.
  И такво униште®е Ќе уследило. И боЌни брод га Ќе узео и почео да тоне без икаквих проблема.
  А Британци на броду су се удавили. У међувремену, дечак Ќе ве· на крстарици. Саб ама сече морнаре, а они сами, лупаЌу·и босим ногама, трче у кормиларницу.
  Дечак терминатор чувено пресеца морнаре и шкрипи:
  - Слава нашоЌ лепоЌ зем и!
  Дивна РусиЌа под мудрим царем!
  Не·у вам дати неприЌате е са А аске!
  Би·е раскомадани у бесном хамару!
  А онда Ќе клинац босим ногама бацио гранату и раскомадао Британце.
  Онда се пробио до кормила, па да окренемо крстарицу. И два велика енглеска брода како да се сударе. И оклоп на ®има ·е пукнути. И дозволите себи да тонете и горите у исто време.
  Олег Рибаченко Ќе певао:
  - Слава РусиЌи, слава!
  Крстарица иде напред....
  цар Александар Велики,
  Отварам рачун за победе!
  После тога, дечак терминатор Ќе у Ќедном скоку одлетео на другу крстарицу. И у ®ему Ќе почео да сече морнаре. И пробити се до кормила.
  А тамо се само окрени и гурни бродове.
  Дечак терминатор Ќе чак певао:
  - Црни поЌас,
  веома сам миран...
  Црни поЌас -
  НиЌедан човек ниЌе острво!
  Црни поЌас,
  Праж®е®е грома -
  Сви Британци леже мртви!
  И Олег Рибаченко поново гура бродове заЌедно. ОваЌ дечак Ќе заиста наЌкул дете на свету!
  И Маргарита Коршунова ради исто са ®им. Такође гураЌу бродове.
  И скочи поново, и на другу крстарицу. Да, господарица мора Ќе дошла на лошу идеЌу - да се бори са РусиЌом. Поготово када се тако жилав и очаЌан дечак туче.
  Олега Рибаченка, а затим Ќе исекао много Британаца и окренуо своЌ брод. ТачниЌе, ухва·ени мастодонт од Британаца. И пренео га у напад на другу крстарицу. И див им урликом забио неприЌате а.
  Било Ќе као да су се два чудовишта споЌила и суочила са див ом оде·ом. И секу Ќедни другима носове. Затим су заграбили морску воду и почели да тону, без икакве шансе.
  Олег Рибаченко Ќе викнуо:
  - Слава Александру ИИ! Велики од кра ева!
  И опет ·е голим прстима бацити бомбу са експлозивом. И цела фрегата, добивши рупу, тоне.
  Да, Британци то наравно нису очекивали. Да ли су мислили да ·е упасти у тако див у авантуру?
  Олег Рибаченко Ќе урлао:
  - Слава ВеликоЌ РусиЌи царева!
  Маргарет Ќе потврдила:
  - Слава хероЌима царске РусиЌе!
  И опет ·е дечак узети и ухватити кормило следе·е крстарице. И уз помо· голих, дети®астих ногу, окрену·е га, и набити неприЌате а. Два брода се покваре заЌедно, и гуше се у морскоЌ повра·а®у!
  Терминатор дечак вришти:
  - За славу ота¤бине светите а!
  И опет Ќе скок у да . И лети изнад таласа. После тога, дечак поново сече саб ама, пробиЌаЌу·и се до кормила. Он Ќе веома борбено и агресивно дете терминатора.
  Слаби енглеске морнаре и пева:
  - Искри са сЌаЌном звездом,
  Кроз тамни мрак...
  Наш велики цар Александар,
  Не познаЌе бол, нема страх!
  
  НеприЌате и се повлаче пред вама
  Публика се радуЌе...
  РусиЌа те прихвата -
  Мо·на рука влада!
  А Олег Рибаченко Ќе одсекао Ќош Ќедну масу Британаца, и поново гурнуо бродове на велико, челима.
  Ово Ќе стварно дечак терминатор. Изгледа стар око дванаест година, висок само Ќедан и по метар, иако су миши·и од ливеног челика, а ре еф Ќе као чоколадне плочице.
  А ако такво Ќаре лупане, онда не·е бити меда.
  И овде опет дечак скаче са Ќедне крстарице на другу. И опет, без да ег, гура их у главу.
  И виче у себи:
  - За Русе Романових!
  Заиста дечак писац у шоку. Свима ·е показати своЌу наЌвишу класу. И све ·е исе·и и смрскати, као ¤ин батином.
  Ево Ќош Ќедног скока, овога пута на армадило.
  Дечакове саб е поново раде. ПокушаваЌу да гађаЌу, али меци не погађаЌу бесмртног дечака, а ако погоде, одбиЌаЌу се.
  Добро Ќе бити вечно дете, ниси само млад, али не могу ни да те убиЌу. Ево ти млатиш БританиЌу.
  Зграбите кормило. И сад га ве· вртиш, а сад су ве· два цела боЌна брода, како да се сударе, и сруше. И ломе метал да чак и варнице лете на све стране.
  Олег Рибаченко виче:
  - За РусиЌу да ·е сви одломити рогове!
  И голом, дечачком петом баци·е убиствени поклон смрти. Сломи·е масу Британаца и следе·а фрегата иде на дно.
  Па, остала су Ќош четири крузера. єасно Ќе да Британци не·е слати целу флоту на обале А аске.
  Овде Олег Рибаченко преузима друго кормило. И одасвуд га врти на душмана. И сада обе крстарице узимаЌу и судараЌу се чела.
  ЧуЌе се звецка®е и пуца®е метала. И оба брода почи®у да тону са великим гуштом.
  Олег Рибаченко Ќе певао:
  - У продавници "Пиво-вода",
  Лагати сре·ан човек...
  Дошао Ќе из народа
  И изашао и пао у снег!
  Сада морате уништити послед®е крстарице и узети ма®е бродове.
  Тада ·е се Британци на копну, након погибиЌе флоте, предати на милост и немилост победнику.
  А за БританиЌу ·е ово бити таква лекциЌа да Ќе никада не·е заборавити. А се·а·е се и Крима, где су гурали главу за време Великог Оца НиколаЌа Првог. Међутим, НиколаЌ Палич ниЌе ушао у историЌу као велики, ве· се показао као неуспех. Али ®егов унук сада мора да покаже славу руског оружЌа.
  А у томе му помаже Олег Рибаченко, веома кул и одлучан терминатор.
  Олег хвата други волан и гура оба британска крстарица Ќедан против другог. И делуЌе веома одлучно и хладнокрвно.
  Тада дечак писац узвикуЌе:
  - Бродови иду на дно,
  Са сидрима, Ќедрима...
  И онда ·е они бити твоЌи
  Златни сандуци!
  Златни сандуци!
  И Ќош Ќедан скок, пошто су уништена четири боЌна брода и десетак крстарица, онда Ќе време да се униште фрегате. БританиЌа ·е изгубити много бродова.
  И онда схватите шта значи напасти РусиЌу.
  Дечак Терминатор Ќе певао:
  - За чудо и нашу победу у свету!
  И оседлао Ќе волан следе·е фрегате, и упутио брод на овну, и то снажним ударцем, као удар!
  И оба суда ·е се узети, и разбити, и раскомадати. И супер Ќе и веома кул.
  Олег Рибаченко поново скаче и скаче на друго пловило. И одатле он води процес. И опет окре·е брод, и фрегате се судараЌу.
  Опет шкрипа слом еног метала, снажна експлозиЌа и преживели морнари падаЌу у воду.
  Олег вришти:
  - За успех нашег оружЌа!
  И опет Ќе храбри дечак у нападу. Нова фрегата оседлана. И послат разарачу.
  Бродови се судараЌу и експлодираЌу. Метал се ломи и ватра се диже у ваздух. И  уди живе горе.
  Ово Ќе апсолутно наЌгора но·на мора икада. А Британци горе, као што се прже рошти .
  Међу погинулима Ќе био и Ќедан колиба, дечак од око тринаест година. Штета Ќе, наравно, да Ќе такав човек убиЌен. Али рат Ќе рат.
  Дечак терминатор Ќе певао:
  - Би·е лешева, много планина! Отац Черномор Ќе са нама!
  А дечак Ќе поново босом ногом бацио гранату, коЌа Ќе потопила Ќош Ќедан брод.
  ГениЌални дечак се ударио у главу британског адмирала, док му Ќе глава прснула као бундева погођена гомилом. А гола пета Ќе навалила огромног црнца у браду. И прелетео Ќе и оборио десетак морнара.
  А онда Ќе дечак поново окренуо фрегату и ®оме набио свог комшиЌу. Агресивно Ќе твитовао:
  - єа сам велика звезда!
  И опет Ќе дечак терминатор у нападу. Разорно и брзо. Кипи читав вулкан и ерупциЌа колосалне снаге. Ово Ќе непобедиви гениЌални дечак.
  И сатре свакога без милости. А сада дечак супермена седла на другу фрегату. И уништава противника без много одлага®а. ОваЌ дечак Ќе велика звезда.
  Олег Рибаченко Ќе поново гурнуо два брода Ќедан против другог и из свег гласа викнуо:
  - За велики комунизам!
  САД се Ќош нису опоравиле од грађанског рата и немаЌу заЌедничку границу са РусиЌом. Дакле, ако морате да се ухватите у коштац са єенкиЌима, онда касниЌе.
  А БританиЌа има колониЌу Канаду и РусиЌа има заЌедничку границу са ®ом. Зато Ќе неопходно одбити навалу мо·не Енглеске.
  Али ево Ќош Ќедног пара фрегата коЌи се сударио. Ускоро од британске флоте не·е остати ништа.
  А копном не нападате превише А аску. Овде су комуникациЌе за БританиЌу растегнуте.
  Олег Рибаченко поново гура фрегате и урла:
  - Пирати не треба наука,
  И Ќасно Ќе зашто...
  Имамо ноге и руке
  И руке...
  А глава, не треба нам ништа!
  А дечакова глава ·е се померити као енглески морнар, да ·е пролетети, и оборити десетак бораца.
  Олег Ќе поново у нападу... Овде Ќе поново гурнуо фрегате Ќедна против друге. И ломе се, пале и тону.
  Олег Ќе викнуо:
  - За душу РусиЌе!
  А сада Ќе дечакова гола, округла пета поново нашла своЌу мету. Сломи противника и урла:
  - За свету Ота¤бину!
  И коленом ·е ударити неприЌате а у стомак. Узели су га и иза уста су му изашла црева.
  Олег Рибаченко Ќе викнуо:
  - За величину Ота¤бине!
  И окретао Ќе грамофон у ваздуху, босим ногама кидаЌу·и неприЌате е на комади·е.
  Да, дечак славно уништава... Он сам би се лако носио са неприЌате има.
  Али поЌавиле су се четири вештице. А такође и лепотице босе и у бикиниЌу.
  И хаЌде да скршимо Британце. Они скачу себи, бацаЌу гранате босим девоЌачким ногама и разбиЌаЌу БританиЌу.
  А ево и Наташе - миши·аве девоЌке у бикиниЌу. Узе·е и бацити диск голим ножним прстима... Неколико енглеских морнара Ќе одсечено, а фрегата се окре·е и забиЌа свог колегу.
  Наташа вришти:
  - Александар Тре·и суперзвезда!
  ЗоЌа ова девоЌка са златном косом потврђуЌе:
  - Суперстар и Ќош увек ниЌе стар!
  Августин бесно ломе·и Енглезе, ова риђокоса кучка Ќе издала, показуЌу·и зубе:
  - Комунизам ·е бити са нама!
  И гола пета девоЌке узе и забиЌе неприЌате а у ®ушку пушке. И фрегата Ќе узела и поделила се.
  Светлана се смеЌала, пуцала из пишто а, зг®ечила неприЌате а, вртела се, боса стала на волан, лаЌала:
  - Кра еви са нама!
  ДевоЌке су се одмах разишле и врло агресивно уништиле флоту. Па ко може да одоли. Фрегате су брзо нестале, а сада су се уместо ®их ломила ма®а пловила.
  Наташа, уништаваЌу·и БританиЌу, певала Ќе:
  - РусиЌа Ќе вековима била славна као светац!
  И голим ножним прстима баци·е бомбу коЌа Ќе расцепала бригантину.
  ЗоЌа, настав аЌу·и да ломи неприЌате а, зацвилила Ќе:
  - Волим те свим срцем и душом!
  И опет голим ножним прстима баци грашак. Следе·и енглески брод се поделио.
  Августин Ќе такође узео и ударио неприЌате а. Сломила Ќе брод, црвенокоса кучка Ќе потопила много противника из БританиЌе. И проверила Ќе:
  - За Александра ИИ, коЌи ·е постати велики кра !
  Светлана се спремно сложила са овим:
  - Сигурно хо·е!
  Боса нога плавокосог терминатора ударила Ќе у бок британског брода таквом силином да се енглески брод разбио на три дела.
  Олег Рибаченко, оваЌ непобедиви дечак, такође Ќе тако снажно ударио свог противника, голом, округлом, дети®астом петом, да Ќе бригантина напукла и потонула готово истог тренутка.
  Дечак терминатор Ќе певао:
  - Пометемо неприЌате а Ќедним ударцем,
  Потврдимо славу челичним мачем...
  Срушили смо Вермахт са добрим разлогом,
  Енглези играЌу, сломи·емо се!
  Наташа Ќе намигнула и кроз смех рекла:
  - И наравно, уради·емо то голих девоЌачких ногу!
  И боса пета девоЌке, срушивши се, разбила Ќе Ќош Ќедан енглески брод.
  ЗоЌа Ќе, показуЌу·и зубе, агресивно рекла:
  - За комунизам у кра евскоЌ инкарнациЌи!
  А девоЌка га Ќе узела голим прстима и бацила нешто што кобно утиче на неприЌате е, буквално их пометаЌу·и и цепаЌу·и их.
  Августин, сламаЌу·и Енглезе, узе и изда:
  - Слава Христу и Породу!
  Након тога, ®ене босе ноге су такође бациле бомбу, растуривши Ќош Ќедну подморницу.
  А онда Ќе гола пета прецизним ударцем расцепила бригантину. И урадила Ќе то веома грациозно.
  Светлана Ќе такође у активном покрету. Уништава неприЌате е. И голом петом ша е Ќош Ќедну бригантину на дно.
  А девоЌка са голим прстима поново и са див им бесом баца гранату. Она Ќе невероватан ратник.
  Ево Наташе у брзом нападу, и веома агресивне. Она очаЌнички напада.
  А нови енглески брод тоне када га погоди бомба коЌу су бацили голи прсти девоЌке.
  Наташа Ќе певала, показуЌу·и зубе:
  - єа сам над уд!
  ЗоЌа Ќе голим коленом ударила бригантину у нос. И она се расцепила у пукотине и почела да тоне.
  Олег Рибаченко Ќе такође голом петом раздвоЌио ма®и британски брод и зацвилио:
  - За моЌу снагу! Сви су пошкропили!
  И дечак Ќе поново у покрету и агресивном нападу.
  Августин Ќе наставио да се кре·е као кобра коЌа боде БританиЌу, и издао Ќе са ужива®ем:
  - Комунизам! Ово Ќе поносна реч!
  А голи ножни прсти ове очаЌне девоЌке бацили су Ќош Ќедан дар униште®а.
  А маса Енглеза завршила Ќе у ковчегу, или на дну мора. Међутим, какав ковчег ако су поцепани?
  А остатак Ќе чак потонуо!
  Олег Рибаченко Ќе п унуо на бригантину у див ем осмеху, и она се запалила, као да Ќе поливена напалмом.
  Дечак терминатор Ќе викнуо:
  - За кра евску вотку!
  И како се смеЌе, и даЌе голу пету на броду БританиЌе. Расцепи·е се и бул-бул у морске дубине.
  Светлана Ќе голим прстима бацила бомбу и зацвилила:
  - И полетне девоЌке излазе на море...
  И саб ама сеци неприЌате е.
  Олег Рибаченко, сламаЌу·и Британце, потврдио Ќе:
  - Морски елемент! Морски елемент!
  Тако су се ратници разишли. А дечак се тако свађа са ®има. И жустро у исто време.
  Олег Рибаченко пуца на неприЌате а из топа Британаца. И потопивши Ќош Ќедан брод, издао Ќе:
  - Свемирски сан! Нека неприЌате  буде слом ен!
  ДевоЌке и дечак су се разишли у колосалном бесу. И посекли су неприЌате а, без могу·ности да БританиЌа издржи такав притисак.
  Олег Ќе тонуо Ќош Ќедан брод, сетио се да Ќе у Ќедном од паралелних универзума пату ак одлучио да помогне Немцима у дизаЌну "Тигра" -2. И оваЌ технички гениЌе успео Ќе да направи аутомобил деб ине оклопа и наоружа®а "кра евског тигра", тежак само тридесет тона, а висок Ќедан и по метар!
  А зашто Ќе пату ак! А ту Ќе и супер дизаЌнер! Наравно, са таквом машином Немци су у лето 1944. успели да победе савезнике у НормандиЌи, а у Ќесен да зауставе офанзиву Црвене армиЌе коЌа Ќе пробила до Варшаве.
  єош горе Ќе то што гном ниЌе само дизаЌнирао тенкове. КСЕ-162 се такође показао као веома успешан и лаган, и Ќефтин и лак за управ а®е. А бомбардер єу-287 се показао као супермен.
  А онда Ќе ®ихова петорица морала да интервенише. И тако се рат вукао до четрдесет седме године.
  А да их ниЌе било пет, Фриц Ќе могао да победи!
  Олег Рибаченко Ќе тада оштро говорио против гномова:
  - Они су гори од виле®ака!
  Заиста, постоЌао Ќе такав виле®ачки убица. Постао Ќе пилот Луфтвафеа, срушивши више од шест стотина авиона од Ќесени четрдесет прве до Ќуна 1944, на оба фронта. Добио Ќе Витешки крст Гвозденог крста са сребрним храстовим лиш·ем, мачевима и диЌамантима када Ќе први у Луфтвафеу оборио две стотине авиона. Да е, за три стотине оборених авиона добио Ќе Орден немачког орла са диЌамантима. За четири стотине оборених летелица, први орден Витешког крста гвозденог крста, са златним храстовим лиш·ем, мачевима и диЌамантима. За пет стотина комеморативних оборених авиона до 20. априла 1944. године, виле®ак Ќе добио Велики крст Гвозденог крста - други у Тре·ем РаЌху после Хермана Геринга.
  А за 600. летелицу доде ена му Ќе посебна награда: Витешки крст Гвозденог крста са листовима платинастог храста, мачевима и диЌамантима. Славни виле®ак никада ниЌе оборен - магиЌа делуЌе као талисман богова. И радио Ќе сам као цео ваздушни корпус.
  Али то ниЌе утицало на ток рата. И савезници су се искрцали у НормандиЌи. И прилично успешно, упркос наЌбо им напорима виле®ака.
  Е, онда Ќе оваЌ представник народа чароб®ака одлучио да крене на пут из Тре·ег РаЌха. Штавише, шта му треба? До хи аду, или нешто да им понесу рачуне? Ко ·е бити са душманом!
  Олег Ќе потопио Ќош Ќедну бригантину и заурлао:
  - За Ота¤бину, маЌку нашу!
  Ве· их Ќе пет потопило скоро све бродове. На завршном акорду, пет пловила Ќе гурнуто заЌедно, чиме Ќе завршен пораз енглеске флоте.
  Олег Рибаченко Ќе певао, показуЌу·и зубе:
  - РусиЌа ·е бити славна вековима,
  Ускоро ·е до·и до смене генерациЌа...
  У радости, велики сан
  Александар ·е бити, а не Ле®ин!
  Чини се да су девоЌке сре·не. На мору Ќе Енглеска поражена. Сада остаЌе да докраЌчимо претученог неприЌате а на копну.
  И петорица похрлише да посеку ве· неорганизованог и полуслом еног душмана.
  ДевоЌке и момак разбили су неприЌате а. Секли су га саб ама, а на неприЌате а гађали голим прстима. И испоставило се да Ќе изузетно кул.
  Наташа Ќе сецкала и певала, ®ене саб е су тако брзе и двадесет удараца у секунди. Да, таквом брзином, нико не може да одоли вештицама. Ето шта значи мо· руских богова!
  Олег Рибаченко Ќе померио голу пету на шлему и сломио врат британском генералу, рекао Ќе:
  - єедан два три четири!
  ЗоЌа Ќе голим прстима бацила оштар, оштар диск и уз цере·е се рекла:
  - Шире ноге изнад руку!
  Августин Ќе деловао изузетно агресивно. А ®ене босе ноге су брзе. И бакреноцрвена коса виЌори као боЌна, пролетерска застава.
  ДевоЌка Ќе узела и запевала:
  - єа сам вештица и нема лепшег занима®а!
  Светлана, сече·и противнике, сложила се:
  - Не! И мислим да не·е!
  А ®ене босе ноге бацале су бодеже. Прелетели су и пресекли два десетина Енглеза.
  Истреб е®е Ќе текло по плану. И девоЌке и дечак су се понашали са очигледним бесом. И невероватна тачност. Ратници краЌ®е схрвани див им апломбом.
  Олег Рибаченко Ќе преполовио Ќош Ќедног генерала, као да звижди.
  И десетак врана га узе и сруши од срчаног удара. Пао Ќе и направио рупе у главама пола стотине енглеских бораца.
  Ево борбе! НаЌхладниЌа борба!
  Дечак терминатор Ќе викнуо:
  - єа сам велики ратник! єа сам Шварценегер!
  Наташа Ќе оштро зарежала и лупила босом ногом:
  - Ти си Рибанатор!
  Олег се сложио:
  - єа сам Рибанатор коЌи све повра·а!
  
  ПРИНЦЕЗА И ЛУЦИФЕР
  єедна хировита и врло хировита принцеза, када Ќе дошло време за удаЌу, изЌавила Ќе да ·е и·и само за оним ко може, саградити палату од чистог злата, високу ми у... Па се надала да то нико не·е мо·и ово, и она би задржала своЌу слободу.
  Али постоЌи веома мо·ан кра , господар пакла, Луцифер, коЌи би то могао да уради. А принцеза Ќе била фантастично лепа, и коса ЌоЌ Ќе била као златни лист, и звала се Маргерита. А име Маргарита Ќе посебна мо· коЌа Ќе Ђаволу толико потребна.
  И Луцифер Ќе у трен ока подигао огромну палату од чистог злата, коЌа Ќе стаЌала ми у да е и сиЌала диЌамантима.
  Ко Ќе кра ? ОстаЌе само да своЌу ·ерку да за ђавола. Принцеза се, наравно, не слаже. Организовао биЌес, рекао да никад. Тада Ќе цар наредио да девоЌку затворе у кулу и ставе на хлеб и воду док не дође себи.
  Са Маргарите Ќе укло®ен сав накит, и светле тканине са ха ином, као и чизме извезене драгу има. Њена златнокоса глава остала Ќе непокривена, а шаке су падале преко беле ха ине од наЌгруб е тканине. ДевоЌчичина мала стопала била су боса, а по каменом поду било Ќе хладно ходати, нарочито но·у када се тамница охладила.
  Луцифер ниЌе могао да Ќе узме силом. Дакле, постоЌе правила универзума, коЌа Ќе чак и Ђаво дужан да поштуЌе. Као што и поред све мо·и, сатана ниЌе у ста®у да потисне слободну во у човека.
  Било Ќе потребно да принцеза да своЌ пристанак, и тек тада би ЌоЌ било могу·е одузети пакао.
  ДевоЌчица Ќе у великоЌ мери патила од неухра®ености и било ЌоЌ Ќе неприЌатно да спава после перЌаница палате на слами. Но·у су се смрзавале босе ноге, понекад ме Ќе плашила шкрипа пацова. Штавише, кра  Ќе запретио да ·е Маргарита бити пребачена у подрум. И тамо Ќе много хладниЌе, и влажно, и пацови гризу, а ·елиЌе смрде.
  Али за Маргарити се може ре·и да има сре·е. Дечак, тамничарев син, донео ЌоЌ Ќе млеко и пите са купусом и месом. А онда сам успео да Ќе извучем. На сре·у, принцеза ниЌе била окована и огрлица. Да, стално Ќе посматрана, али дечак, коме су сви веровали, у вино Ќе сипао поспану инфузиЌу. И стражар Ќе заспао. И отвори неколико капиЌа са украденим к учевима, и они изађоше.
  Маргаритина нежна стопала много су патила од тврдог каме®а пута. Сте®ала Ќе и Ќаукала. А уместо дуксерице, носила Ќе само Ќедноставну се ачку ха ину. Дечак Ќе обично трчао бос по топлом времену и заборавио да узме девоЌчицине ципеле. И сам Ќе навикао на то, потпетице су тврде, као ђонови чизама.
  А принцеза Ќе ранила ноге у крв. Дечак Ќе покушао да га носи, али Ќе брзо остао без пара. Затим Ќе ножем одсекао ивице Маргаритине ха ине и обавио ®ене ноге око ®е. Тако Ќе ма®е патила. Али ха ина Ќе постала кра·а и упад ивиЌа.
  Провела Ќе пар дана у жбу®у. Дечак ЌоЌ Ќе донео храну и воду. Било Ќе потребно да девоЌци залече полом ене ноге. А онда Ќе одшепала на путу.
  Принцеза Ќе, наравно, тражила. Али дечак Ќу Ќе водио кроз шуму и таЌне стазе, успеваЌу·и да збаци гониче са трага.
  Принцеза се постепено навикла на оптере·е®а. Много Ќе смршала, препланула и постала кошчата. Ноге су ЌоЌ брзо отврднуле, а сада ниЌе патила боса. И коса ЌоЌ Ќе проседла. И не личи на принцезу, ве· на пр авог просЌака. Дечак Ќе такође био прилично истрошен. И обоЌица су стигли до колибе на пиле·им ногама у коЌоЌ Ќе живела Баба єага.
  Мали дечак каже:
  - Колиба, колиба, окрени се испред мене, назад у шуму!
  Одатле излази Баба єага. єош увек нимало стара, изгледа као жена од тридесетак година у наЌбо им годинама. Намигнула Ќе дечаку и рекла:
  - Шта радиш са девоЌком залуталом!
  А дечак Ќе одговорио:
  - Нахранио би нас, напоЌио, па ставио у кревет, а онда би питао!
  Баба єага Ќе урадила управо то. Опрао сам госте у кади, дао им нова ажурира®а. И Маргарита Ќе поново постала писана лепотица.
  Баба єага Ќе звиждала и приметила:
  - НиЌе ли то исто копиле коЌе Луцифер тражи по целом свету?
  Дечак климну главом.
  - Да, бабо, ово Ќе управо та Маргарита!
  Баба єага Ќе рекла:
  - Би·е лоше за тебе ако те Луцифер пронађе. Ви момци ђаволи ·ете заувек кувати у к учалом у у, или Ќош горе!
  Дечак Ќе са осмехом приметио:
  - И помислих, где и коме Свевиш®и одлучуЌе да запали!
  Баба єага се насмешила и одговорила:
  - Луцифер Ќе као ¤елат у служби Свемогу·ег! НиЌедан смртник га не може победити!
  Маргарита Ќе дрхтавим гласом упитала:
  - Можеш ли одустати?
  Баба єага Ќе одмахнула главом.
  - Касно Ќе за одустаЌа®е! Не·еш му више бити жена ... Заувек ·еш бити роб у паклу, а ђаво ·е те мучити!
  Маргарита рашири руке и упита:
  - Шта да радим?
  Баба єага Ќе одговорила шапатом:
  - ПостоЌи само Ќедан начин да се заштитите од Луцифера - да постанете свеци!
  Маргарита, збу®ено треп·у·и, упита:
  - А овако се постаЌе свети?
  Баба єага Ќе озби но одговорила:
  - Потребно Ќе сашити дванаест кошу а од коприве, за дванаест апостола. Штавише, шиЌте голим рукама без рукавица и месите босим ногама. И све ово време да ·утим, не проговараЌу·и ни реч. Кад буде готова послед®а кошу а, поста·еш светац, преста·е Луциферова власт над тобом!
  Маргарита Ќе тешко уздахнула и приметила:
  - Ужасан тест!
  Дечак Ќе изненађено упитао:
  - Вау! Како да побегнем из пакла?
  Баба се осмехну и одговори:
  "И ваше дете ·е морати да пати. Међутим, можете добити и награду о коЌоЌ сви  уди са®аЌу!
  Дечак се осмехну и упита:
  - Да, а каква награда?
  Баба єага Ќе одговорила:
  - Пристани да првих сто година проведеш у ропству у каменоломима, али тада ·еш сте·и бесмртност и вечну младост!
  Дечак Ќе звиждао.
  - Сто година у каменоломима! И не·у умрети за ово време?
  Баба єага Ќе одмахнула главом.
  - Не! Рад у каменоломима Ќе као чистилиште, а у чистилишту, као у паклу и раЌу, нико не умире!
  Дечак Ќе слегнуо раменима и приметио:
  - На позадини вечности, сто година у рудницима и ниЌе тако дуго!
  Баба єага Ќе рекла:
  - Добро Ќе што си дете! И свих сто година ропског рада дово но ти Ќе за вечност. Одрасла особа би за бесмртност морала да преора читаву хи аду!
  Дечак Ќе енергично климнуо главом.
  - Слажем се! Бо е сто година у ропству него вечност у паклу!
  Баба єага климну главом.
  - Прода·у ти Ќедан пакао на сто година. И ради·еш са другим момцима у рудницима. И би·еш вечни дечак, доби·еш бесмртно месо, у замену за привремено ропство!
  Дечак се наклонио и филозофски приметио:
  - Не звучи тако привлачно, Ќер нема ничег траЌниЌег од привременог!
  Баба єага се нацерио и приметио:
  - А избор Ќе мали, и у ропству, или у паклу заувек! Да ли сте спремни да издржите зарад бесмртности?
  Дечак Ќе енергично климнуо главом и потврдио:
  - Бог Ќе издржао и наредио нам!
  Баба єага се окренула Маргарити и одговорила:
  - Одвеш·у те на посебно место где расте коприва. Ову коприву, а и ону коЌа расте на гроб у, мо·и ·е да се користи за шиве®е кошу а за апостоле. Ту Ќе камен, након што га дотакнеш, и док шиЌеш кошу е, ни Ќедна реч не сме да ти измакне са усана, и не·еш да поставиш ни Ќедно пита®е!
  Маргарита збу®ено упита:
  - У томе Ќе проблем. Уопште не могу да шиЌем! єа сам принцеза, а не кроЌачица!
  Баба єага се насмешила и одговорила:
  - Добро онда! Баци·у чини да научиш да шиЌеш. Али прво ·ете шити полако, па тек онда све, убрзаваЌу·и и убрзаваЌу·и! И што Ќе наЌважниЌе, тихо, запамтите, буду·ност ваше душе зависи од тога.
  Маргарита Ќе потврдила клима®ем главе:
  - Тихо, тако тихо!
  Дечак Ќе са осмехом рекао:
  - Ћута®е Ќе злато!
  Баба єага Ќе климнула момку и девоЌчици:
  - Прати ме!
  Прво Ќе одлучена судбина дечака. Ђаво коЌи се поЌавио Ќе опипао дечакове миши·е, наредио да отвори уста и задово но приметио:
  - Чврст Ќе и Ќак! Би·е роб у каменоломима!
  Баба єага Ќе примила неколико златних новчи·а и каприциозно приметила:
  - Нешто ниЌе дово но!
  Ђаво Ќе  утито одговорио:
  -Многи сада продаЌу децу у ропство. Ве· сам ти дао више од старог приЌате а ...
  Баба єага Ќе с осмехом приметила:
  - Ово Ќе тежак дечак! Веома Ќе издрж ив и ради·е за вас заувек! Тако да можете дати више!
  Ђаво се насмеЌао и приметио:
  - Имам доста ових вечитих дечака, али рудник ниЌе од гуме. Добро Ќе што се не осуши, али не треба ми бесконачан броЌ робова, па ·е се рад®а ускоро затворити!
  Баба єага Ќе  утито одговорила:
  - Аууу, ови Ќадни момци, коЌи вековима раде голи, боси, и примаЌу само штапове, а спаваЌу на каме®у, и Ќеду као робови... Не·ете им завидети.
  Ђаво се насмеЌао и приметио:
  - Али слободу стичу у сну!
  Дечак, тамничарев син, растужио се. Скидали су му оде·у, остав аЌу·и само купа·е га·е, а руке и стопала му став али у ланце. Што Ќе веома досадно. Звоните своЌе окове коЌи тр аЌу ваше руке и глеж®еве.
  Реч заувек Ќе такође била алармантна. Ако не за сто година, али заувек? Да, сто година Ќе предуго. Дечак Ќе то посебно осетио сада, када Ќе био приморан да хода на повоцу, а ланци су га спречавали да стави ноге, и брзо су му тр али зглобове. Тад не можеш да направиш пун корак, како Ќе то незгодно. Нога убрзава, а челични обруч осе·аш као дечиЌу кожу.
  Ђаво упита дечака:
  - Како се зовеш роб?
  Дечак Ќе одговорио:
  - Серж...
  Ђаво се насмеЌао и приметио:
  - То Ќе оно што СерЌожка ... Очигледно, рекли су вам да можете добити слободу за сто година?
  Дечак Ќе климнуо у знак сагласности.
  - Да, рекли су, значи ово Ќе превара?
  Ђаво се насмеЌао и приметио:
  - Не никако! Ово Ќе чистилиште и сто година за дечака роба Ќе минимални рок, али... Ако не признаЌете увреде. И тако се за наЌма®и довратак додаЌе термин. Дакле, казна може бити дужа. Ђаволи често изазиваЌу дечаке на безобразлук, и додаЌу им рокове...
  Серж промрм а:
  - О Боже...
  Ђаво Ќе намигнуо и приметио:
  Али Ќош увек имате шансу. Поисхацхисх, двадесет векова, навикнеш се, и можеш се понашати беспрекорно. Тада...
  Дечак Ќе узбуђено рекао:
  - По во и?
  Ђаво се насмеЌао у одговору.
  - Не за воЌску! Али ово више ниЌе ропство и можете направити кариЌеру! Да, има забаве, за разлику од ропства! ДевоЌке, грицкалице, пи·е, карте и паметни телефони!
  Серж Ќе био забринут:
  - Шта су паметни телефони?
  Ђаво се насмеЌао и приметио:
  Док вам не затреба! Не завиди ти момче! О, не завиди!
  Серж Ќе шу ао за ђаволом у каменолом. Помисао да побегне била Ќе у дететовом мозгу, али пас га Ќе пратио изблиза. Веома велики, попут лава, и са оч®ацима као саб ама коЌе светлуцаЌу попут диЌаманата.
  Наравно, од овога не можете побе·и. И може да се поквари. А сада иди у пакао.
  Маргарита Ќе пратила вештицу. Била Ќе у елегантноЌ ха ини, али Ќе изула ципеле са високом потпетицом, Ќер им Ќе неприЌатно ходати по каменитом путу. А принцеза Ќе била боса. Али после неколико месеци лута®а, ®ени голи табани су постали жу еви и скоро да ниЌе осе·ала бол на оштром каме®у пута.
  Маргарита Ќе послушно пратила вештицу. Али мисли су ЌоЌ Ќуриле главом. Или Ќе можда узалуд одбацила Луциферово удвара®е? Рекао Ќе да има седамдесет седам диЌамантских палата у подземном свету, и седамдесет седам кула у свакоЌ палати, и седамдесет седам сала у свакоЌ кули, као седамдесет седам престола у свакоЌ дворани, седамдесет седам тепиха на сваком престолу, и седамдесет и седам лепих девоЌака на сваком тепиху.или млади·а са нежном кожом робова са украсима.
  А овде доносе укусну храну и вино. И толико забаве за Луцифера у паклу. Има чак и таквих феноменалних, космичких ...
  Принцеза Ќе голом петом стала на оштар камен. Кукуруз Ќе био избушен и девоЌка Ќе, осе·аЌу·и бол, дахнула.
  Баба єага Ќу Ќе упозорила:
  - ПокушаЌте да обуздате врискове! У супротном, мора·ете да почнете да шиЌете кошу е од почетка. И буди храбар.
  Прешли су поток. Маргарита Ќе подигла ха ину више, и покушала да се не покваси, али Ќе ипак поруб био поплав ен. А Баба єага Ќе само полако клизила изнад воде.
  С друге стране био Ќе камен, и густи шикари коприве.
  Баба єага, агресивно се смеше·и, рече:
  - Овде треба да ставите длан десном руком и изговорите молитву: "Оче наш." После тога не·ете ре·и ни реч. А ти ·еш шити кошу е. НиЌе касно да одбиЌете, али... Луцифер ·е вас ухватити, само што сте глупи, можете остати невид иви за ®ега и ®егове анђеле.
  Маргарет Ќе енергично климнула главом.
  - Слажем се!
  И ставивши десну руку на камен, прочитала Ќе молитву ...
  Онда Ќе прионула на посао. И како ЌоЌ Ќе коприва опекла руку. Одмах страшни бол и шок. А Маргарита Ќе скоро вриснула. Али она се уздржала, затворила очи и почела да повра·а див ом силином. И тако Ќе болело , као да су ЌоЌ на рукама експлодирале атомске бомбе. И коприва Ќе ушла у лице.
  Маргарита Ќе, међутим, била храбра као стена. И раздерала се и савладала бол. Чак и ако се тресла од бола.
  Месе®е коприве босим ногама ниЌе толико страшно, пошто су ЌоЌ стопала веома отврднута, али и да е гори, иако ослаб ена кроз жу еве. Затим направите предиво. Е, шиве®е више не боли, коприве су испустиле своЌе жарке траке.
  Само прва кошу а се шиЌе веома дуго. И ниЌе одмах могу·е направити значаЌан напредак.
  ДевоЌка Ќе током шива®а више патила од монотониЌе него од па е®а, и плакала.
  Ево, изгледа, ниЌе лукаво шити кошу у, ве· колико гужве.
  Серж Ќе такође био несре·ан. Прво Ќе обриЌан на ·елаво. Без сапуна са хладном водом, оваЌ поступак Ќе неприЌатан. И физички и психички. Са сваким праменом плаве косе дечака као да Ќе одлетео део ®егове душе и личности. Дечака Ќе обриЌала ђаво а - жена бакреноцрвене косе, са малим увиЌеним ногама, у црним чизмама и гримизном оделу.
  Закикотала се... Али скоро да Ќе ниЌе посекла, и хвала на томе. Серж Ќе сматрао да Ќе добро што Ќе Ќош дете, и ниЌе било потребе да бриЌе браду. А то би било Ќош неприЌатниЌе и одвратниЌе.
  Али ово Ќе, како се испоставило, Ќош увек цве·е. Требало Ќе да буде брендира®а. Кад ставе знак ропства на голо дети®асто раме. И вру·е гвожђе, наравно.
  Серж Ќе, међутим, имао сре·е и несре·е у исто време. Ђаво коЌи треба да стигматизуЌе позван Ќе у пакао на извештаЌ, а дечака Ќе одлучено да се касниЌе удари. С Ќедне стране, то Ќе одлага®е болова. С друге стране, очекива®е додатне пат®е.
  Ипак, пред радови у рудницима. И тешко Ќе. Овде су радили само дечаци, не стариЌи од четрнаест година - очигледно, наравно. У ствари, било Ќе чак и одраслих грешника коЌи су примили тела дечака након смрти. ОваЌ рудник коЌи Ќе вадио злато и драго каме®е био Ќе чистилиште. Као да у електронскоЌ стратегиЌи неких компЌутерских игрица никада ниЌе понестало. А рад Ќе био разноврстан. Неки од дечака су радили вековима, и имали су тако ре ефне миши·е, са дубоким црта®ем да би им позавидели и спортисти.
  У рудницима Ќе било светло, па Ќе светлост сунца продирала у тло, па се чак могло и сунчати. Дакле, дечаци су били веома тамни, попут Арапа, али скоро сви са плавом косом. Обично се обриЌао приликом уласка у ропство, или када Ќе коса постала предуга, додируЌу·и рамена.
  Момци су се брзо кретали, ве· су се навикли на оптере·е®а, а Серж Ќе Ќедва могао да их прати. Требало Ќе товарити, и дробити каме®е, и носити корпе, и гурати колица, и пе®ати се степеницама. Рад Ќе изграђен на такав начин да даЌе оптере·е®е различитим миши·ним групама. Што Ќе било рационално. И брже се опорав аш.
  Али и да е Ќе тешко. Серж се ве· после сат времена рада са пиЌуком и гура®ем колица осе·ао веома уморно. Али дечак Ќе стиснуо зубе. Било Ќе много надгледника - и мушкараца и жена. Тукли су те бичем ако си успорио. И то много боли. Када Ќе Серж ударен први пут, вриснуо Ќе и почео да ради брже.
  Али тешко Ќе ... НиЌе навикао на таква оптере·е®а. Ногама коЌе су навикле да много ходаЌу Ќе Ќош лакше, али леђа и руке, коЌи нису толико навикли на оптере·е®а, боле и утрну. Поред тога, веома оштре стазе. После пар сати, чак и дечакова жу ева стопала почи®у да гори.
  Од оде·е имаЌу само купа·е га·е са броЌевима. БроЌеви се могу променити. Што Ќе ближе слободи, то Ќе ма®и броЌ...
  Био сам жедан... Ђаволи су робовима у ходу давали воду из мерица, али прилично ретко. Корпе са каме®ем, веома тешке. Миши·и Ќош нису толико очврсли. ИскусниЌи робови су лаки, а и смеЌу се. Зуби су им Ќаки, без мр а, овде, као дар виших сила, вечна младост, коЌа надокнађуЌе ропство.
  Али потребно Ќе време да се миши·и навикну и оЌачаЌу.
  Снага Ќе напустила Сержа ... На краЌу Ќе дечак чак изгубио свест и пао. Полили су га хладном водом и тукли бичем. Сре·ом, радни дан Ќе завршен. Серж Ќе корачао, а два дечака су га зграбила за руке. И узели су га.
  єедан од ®их Ќе шапнуо:
  - Тешко Ќе ве· у првим данима и неде ама! Онда ·еш се ук учити, и би·е добро!
  Серж ниЌе хтео да Ќеде од умора. Али два дечака су му буквално гурнула во·ну кашу. Храна ниЌе била наЌгора, али Ќе во·е било мало горко, али се могло Ќести. НаЌве·и плус локалне хране Ќе што робови нису отишли из потребе. Од чега барем ниЌе било смрад.
  И спавао на каме®у. Али током векова, каме®е Ќе истрошено од стране многих дечиЌих тела и било Ќе сасвим прихват иво спавати на ®има. Као песак на плажи.
  Ћебад нису потребни, овде Ќе веома топло. Штавише, загреваЌу много дечака. Босе ноге ђаво ице попуцале су батине. По десет за сваког. Али они Ќедва ометаЌу спава®е. СерЌожка Ќе био толико уморан да Ќе одмах заспао. Ипак, тело детета Ќе снажно.
  А у сну, СерЌожка Ќе са®ала да лети, као да лебди изнад кровова. Тако Ќе лепо и тако невероватно. Ти си као птица или мо ац.
  Само у сну можете побе·и из окрутног ропства.
  Буђе®е уЌутру и повратак на тежак рад. И опет рад чеки·ем, пиЌуком по каме®у, па утовар лопатама у кола. Онда гураш колица са другим момцима. И онда носите корпе. И опет откуцаш каме®е крампом, па ма ем. Миши·и боле див е, а ви буквално сте®ете од болова.
  Чини се да ·ете пасти, али се отвара други ветар и кре·ете се аутопилотом. И поново радиш посао. Дечацима се даЌе кратка пауза за ручак и прелиЌе их кантом хладне воде. Храна во·на каша. ПопиЌте га обичном водом. Али не желим да идем у тоалет. Барем нема кофе у чистилишту, а ово Ќе велики плус.
  Серж Ќе са брашном сачекао краЌ, да каме®е, истрошено до песка, падне и заспи. НиЌе ми се Ќело Ќер сам био тако уморан.
  Време тече страшно споро. Ви сте на се¤ди.
  Али ево коначно паузе. Вечера коЌу сами прогутате и спавате.
  А ти са®аш... АваЌ, овога пута као да висиш на сталку и да ти се зглобови увиЌаЌу. А ђаволи бичу бичеви.
  А сутрадан се преоптере·ено тело Ќош ниЌе опоравило и страшно боли. Свака вена звони пат®ом и муком. Бол Ќе свуда, ни мрвица крви не остаЌе, ни вена дотакнута пат®ом од преоптере·е®а.
  А Серж опет ради... Свет му се ве· чини црно-бел...
  Прва неде а Ќе наЌтежа, када се нагомилава умор, а миши·и су спремни за штраЌк... Али онда дође до прелома и увучени сте.
  И сада, коначно, боЌе су се поново вратиле у очи. И у сну поново почи®еш да летиш, висе·и као птица, изнад кровова.
  Али овде Серге ниЌе имао сре·е, чим Ќе бол у преоптере·еним миши·има отупио, па Ќе чак почео мало да разговара са другим затвореницима чистилишта. Почео да препознаЌем нешто.
  Али онда се ђаво вратио, што чини ударац. И Сержа су довукли до ®ега. Две ђаволе држале су миши·авог дечака. Серж Ќе покушао да се утеши: да он сада барем не ради. А кад те држе жене, додуше рогате, али младе на изглед и искусне, чак Ќе и приЌатно.
  Истина, ђаволи не флертуЌу са дечацима: они се боЌе казне.
  Мада када вас осете, Ќасно Ќе да и они имаЌу интерес.
  Када Ќе Серж доведен у ковачницу, постало Ќе заиста страшно. Ђаво Ќе изгледао веома велик, и са великим роговима. Имао Ќе кеце у на себи.
  И тако Ќе из ог®ишта извадио амблем у виду руже, коЌим су жигосани грешници чистилишта.
  Дечак Ќе чврш·е стиснуо зубе... Одлучио Ќе да не·е вриштати. Ђаво Ќе оштрим покретом ставио ужарено гвожђе на дечаково раме. Серж се осе·ао као да Ќе експлодирао од бола, и повикао... Трзао се у рукама ђавола, али они су били веома Ќаки и задржавали су га. Ђаво Ќе капнуо врело у е на свежу марку и зарежао:
  - Сад ·е бити лакше! НиЌе то наЌгори бол на свету!
  Заиста, бол се брзо смирио. Сержево лице Ќе престало да буде гримизно од пат®е, и поново Ќе дисао... Ђаволи су га извукли из ковачнице. Дечак Ќе чак с олакша®ем помислио да Ќе наЌгоре прошло, а сада...
  Одвукли су га у руднике, и урлаЌу·и наредио:
  - А сад ради!
  Када се кре·е, марка Ќе и да е мало болела, и болела Ќе. Али то Ќе поднош ив бол. Болели су миши·и коЌи се Ќош нису опоравили. И Серге се вратио на посао. Тешко Ќе ударати ма ем у каме®е, даЌе се у раме, где Ќе жиг. И опет треба да напрегнете сву храброст да не бризнете у плач. А пред вама Ќе Ќош наЌма®е сто година страда®а.
  Маргарит Ќе такође била несре·на. єедино Ќе могла сама да одлучи да ли ·е данас да оде да бере коприву, или да то одложи за сутра. А ·ута®е се лакше подноси, пошто се може разговарати само са собом.
  НаЌтеже Ќе бра®е коприве, само голим рукама. Истина, Маргарита Ќе била мало лукава. На пример, ноге су ЌоЌ грубе, и не боле колико руке од коприве. Зато наЌпре гази босим ногама, па ·е онда лакше убрати приковану коприву. А онда исткати кошу у. Али ово Ќе дуг посао... Време се вуче, као да тече кап по кап. Храна ниЌе битна. Можете Ќести само бобице, а овде, чини се, нема зиме. Ох, и ухвати мало рибе. Да, ниЌе превише забавно.
  Не можете ни да певате песму наглас, Ќезива Ќе.
  Можете само ментално написати:
  Рођена сам као принцеза у палати
  Три хи аде слугу ме Ќе служило...
  Али ускратио Ќе ђаволу круну,
  єер, проклетство, ниЌе поклон!
  
  Па, окрутни момак Луцифер,
  Нисам опростио такву превару...
  Он Ќе господар разних сфера,
  И ша е олуЌе, урагане!
  
  трчао сам бос из палате,
  У се ачкоЌ ха ини, поносна принцеза,
  Био сам у затвору во ом мог оца,
  И искусан, зна много стреса!
  
  Вештица ми Ќе дала лош савет
  Сашила си десетак кошу а, девоЌко...
  Тада ·е вам се отворити цео свет
  Не·ете бити наЌбезначаЌниЌи инсект!
  
  Па шта ти Ќе, као и увек,
  Упрегнула сам се у машину да не будем удовица...
  Остваре®е великог сна
  Али девоЌка Ќе морала да шиЌе копривама!
  
  И ово брашно ти пече прсте,
  На краЌу краЌева, коприва зна колико Ќе лоша ватра ...
  Али док бра·а заслужуЌу част,
  Да по уби принца право у усне девоЌке!
  
  А Ќа ткам кошу у, момци знаЌу
  Да побегнем од Луциферових лукавстава...
  Да поверуЌете у прави раЌ,
  Да планета изгледа као сфера!
  
  И веруЌем да ·е до·и оваЌ светао дан
  Кад се ослободимо, шале·и се, сви смо из пакла...
  Победе отвараЌу неограничен налог,
  И би·е веома велика награда!
  
  Молио се Богу, Господу Христу,
  И пролио много суза...
  доне·у му дели· свог срца,
  И баците паклени Ќарам са пиЌедестала!
  
  Укратко, помози Бог  удима
  ШиЌем, веруЌем од коприве кошу е...
  Да свако може да васкрсне,
  Уосталом, човек ниЌе бедни инсект!
  
  И сада радим као пчела,
  Газе·и босим ногама по коприви...
  И веруЌем да ·е ускоро бити врело,
  Планета ·е постати као вечни маЌ!
  Али ево и прва маЌица Ќе коначно спремна. Паж иво га преклопите и узмете други. И као да Ќе први, наЌтежи корак ве· учи®ен.
  Маргарита може да прича само у сновима када спава. И тамо да упознам Сережу. Штета што Ќе Ќош премлад да би био ®ен принц. И желим нешто посебно и непознато ...
  Дечак Серж Ќе мешачем утоварио каме®е у колица, а онда Ќе морао да га гура заЌедно са осталим дечацима. Стигма Ќе ве· зарасла и не омета бол. Била Ќе само ружа - симбол ропства, за вечну децу.
  Бол у миши·има Ќе постао много ма®и. И дечакови миши·и су оЌачали. Више ниЌе толико уморан и може равноправно да прати друге.
  Такође можете упознати своЌе комшиЌе. На пример, плавокоси дечак од око тринаест година, само врло миши·ав Витиа. Био Ќе, испоставило се, пунолетан, и да не би пао у паклену ватру, пристао Ќе да проведе хи аду година у чистилишту. У ствари, када се навикнете на терет, не патите толико као када сте печени у ватри. У ствари, ако се дечиЌи организам дово но брзо навикне на рад са каме®ем, онда се не·ете осе·ати бо е од дужег седе®а на врелом тига®у.
  А овде дечаци, на пример, могу да причаЌу. ПостоЌи, на пример, мала радост слушати прошлост, дуг живот грешника коЌи Ќе умро дубоким старцем, а успео да посети море као колиба и гусар. Истина, покушао Ќе да буде племенити разбоЌник, а затим се покаЌао. И део новца дао Ќе цркви. Због чега Ќе завршио у чистилишту. Формално, хи аду година, плус и за грехе, чак и оне коЌе су свештеници пустили.
  Витиа Ќе овде више од четири века. Жели да ·аска. Рад Ќе постао досадан, а ово Ќе Ќедини излаз из рутинске досаде ропства. Па, осим да видим сан.
  Само треба да говорите тихо да надгледници не чуЌу. А онда ·е те ударити бичем. Ђаволи, истина, имаЌу добро ухо, али и грешнике мало сажа еваЌу, па им дозво аваЌу да ·аскаЌу. Када се тело навикне да ради, главна мука Ќе ве· рутинска досада, Ќер вековима радити исто постаЌе досадно. Осим што ·ете видети само рудник, у наЌбо ем случаЌу ·ете бити пребачени на други спрат или ниво.
  Ве·ина чувара су ђаволице, а ®ему Ќе дозво ено да прича, све док ниЌе гласниЌе од одређеног нивоа.
  Виктор Ќе испричао причу...
  Радио сам од раног дети®ства за зем опоседника. МоЌ први посао Ќе био чува®е оваца, а са мном Ќе била стариЌа девоЌка коЌа Ќе помагала у стаду. Све Ќе у почетку било ништа. Чини се да посао ниЌе тежак, релативно сте сити. Можете чак и да прочитате к®игу. Па, у моЌе време ниЌе било паметних телефона.
  Серж одговори са уздахом:
  - Желео бих да се ... исечем у паметни телефон! Кажу чудну ствар.
  Виктор климну главом и настави:
  - Био сам Ќош дете, и осе·ао сам се скоро сре·ним. Штавише, локални свештеник Ќе имао много заним ивих к®ига. А лето Ќе заузело ве·и део године. А зима Ќе врло кратка, скоро без мраза.
  Трчиш боси по трави, пуцаш бобице, удишеш свеж ваздух и будеш сре·ан. А нека деца раде у рудницима, или у фабрикама, и ®има Ќе много горе.
  Али девоЌка некако ниЌе могла да изађе. Ве· Ќе била скоро одрасла, очигледно Ќе имала састанак са неким момком. Отишао сам да чувам овце сам. И прочитао Ќе изузетно заним иву к®игу о дечаку коЌи Ќе направ ен од балвана, и постао Ќе колиба за гусаре. Па овце су побегле.
  И троЌица од ®их падоше у Ќаругу и осакатише се. Нисам успео да нађем Ќош пар.
  Па господар нареди да ме бичуЌу. И никада раниЌе нисам био бачен. Па сам почео да се опирем. И на несре·у, Ќедан од хаЌдука Ќе имао нож за поЌасом. И зграбио сам га и посекао. Ранио Ќе слугу, господина, а ово Ќе ве· тешко кривично дело. Не само да су ме бичевали, ве· су ме послали у град. Стрпали су у дечЌи затвор. И морао сам да спавам не на сену, ве· на голим даскама. И напорно ради дванаест сати на машини. А ово Ќе напоран рад, плус уче®е. Ни минута слободног времена. И бичеван за сваку ситницу. Нахраните Ќедну овсену кашу.
  Да, а неки момци су прави криминалци и сере Ќедни друге.
  Чини се да не може бити горе. Али потраж®а за робом Ќе пала, па су одлучили да неке од момака, ук учуЌу·и и мене, пребаце у руднике. Као у чистилишту, смрад у рудницима Ќе страшан. Дакле, потреба се ослобађа управо у отвору, а бак е се диме.
  Укратко, поново смо обриЌани на ·елаво, и бачени у рудник.
  Али моЌ приЌате  и Ќа смо заспали у уг у и сакрили се у колица. И успели су да изађу.
  И пошто Ќе требало да нас траже, сакрили смо се на брод.
  ТачниЌе, у различитим бродовима.
  Серж Ќе са осмехом приметио:
  - Романса!
  Витка Ќе одговорила:
  - НиЌе тако Ќедноставно! Капетан Ќе наредио да ме теме но бичуЌу. Тукли до несвести. И не само на леђима, ве· и са палицама на петама. У дечЌем затвору су нас обично нежно бичевали да бисмо могли да наставимо да радимо. А онда су угледали напола, и откуцали пете да су натечене. На сре·у, нису га бацили у море, а дечакове повреде брзо зарасту.
  Као што сам мислио, ипак су ме узели као колиба. Али у овоме има мало романтике. Често бичуЌу, тераЌу их да раде наЌтеже и наЌпр авиЌе послове. И морнари, и кувар, и друга чудовишта су тукли.
  Тада Ќе постало Ќош хладниЌе, у мору су нас напали пирати. И ухва·ен, наравно, ухва·ен. Па не требаЌу им морнари, шта да им узмеш. Све преко брода. Али по обичаЌу, Ќедан зароб ени гусар бива узет у ®егово друштво. Па улетео сам као гола пета у браду Коку. Прелетео Ќе преко палубе.
  Пиратима се то свидело и они су ме одвели на своЌ брод. Иако су ве· имали колибу. У почетку се нисмо слагали с ®им. Био Ќе стариЌи и Ќачи, и често ударан. Одговорио сам и посвађао се!
  Али сада када сам се укрцао, имао сам сре·е да му спасем живот.
  И постали смо приЌате и.
  Било Ќе заним иво и романтично. єедном сам био зароб ен, и само ме младост спасила од вешала. послат на плантаже. Али Ќа сам побегао одатле и поново се придружио пиратима. Остарио и ве· помо·ник капитена. Имали смо много битака и рана.
  Био сам паметан, слабо пио, нисам пушио, штедио новац. Време Ќе пролазило, а пирати су схватани озби но. Морао сам да напустим морски риболов и да се бавим мирниЌом трговином. Генерално, живео сам дуг и прилично сре·ан живот, имао породицу, децу и постао поштована особа.
  А моЌ капетан Ќе, на пример, био на точковима. Ве·ина пирата Ќе лоше завршила. Ко Ќе на вешалима, ко се напио, ко Ќе умро на тешком раду.
  ВитЌа Ќе намигнуо Сержу и приметио...
  - Можемо ре·и да смо сада сре·ни. А онда у пакао, када Ќе свака ·елиЌа тела у пламену, и нема шансе да ·е оваЌ бол икада престати много горе!
  Серж Ќе приметио:
  Ако тако размиш ате, могло би бити горе! Мада ово подсе·а на захвалност хулиганима коЌи су вам сломили само нос, али не и вилицу!
  Витиа се осмехну и примети:
  - Био сам стар... Знам шта Ќе! И кад сам млад телом и здрав, желим да за то захвалим Свевиш®ем Богу.
  Серж се насмеЌао и приметио:
  - А Ќа нисам био стар! И не разумем баш!
  Витка климну главом.
  - Можда... Схвати·еш, иако у чистилишту и у раЌу не старе!
  Серж Ќе логично приметио:
  - Дакле, на Зем и у овом смислу, наЌгоре!
  Рад, наравно, брзо постаЌе досадан ... Али ако дечак мора да проведе веома дуго у чистилишту, онда Маргарита може рачунати на брже ослобађа®е ... Друга маЌица Ќе била спремна мало брже од прве. Принцеза се сетила да Ќе у ®еном не тако дугом животу било неприЌатних тренутака уче®а. Поготово када пишете диктате.
  И гледаш са таквом нежнош·у када се сма®и количина онога што Ќе остало за писа®е. А послед®и редови су само руке коЌе дрхте.
  Маргарита Ќе била незадово на чи®еницом да Ќош увек мора да учи. Али Ќош Ќе горе ако и да е радите.
  Тре·а маЌица не иде тако тешко. НаЌтеже Ќе натерати се да береш коприву, па Ќе газиш, па кроз жу еве испечеш пете. А онда Ќе лакше када се окре·еш.
  Маргарита Ќе покушавала да хода више боса по каменитом путу, тако да су ЌоЌ табани постали више кератинизовани и груби, са жу евима. Коприве газиш да би лакше рукама.
  И много бо е за тебе.
  Маргарита Ќе чак ментално певушила. Тихо, наравно, али можете, без речи, померити усне док компонуЌете;
  Принцеза Ќе волела доручак,
  Банане, ораси, чоколада...
  И веровао у светлиЌе сутра
  Какав кул резултат!
  
  Хтео Ќе да заузме место Бога
  ДаЌу·и свима сре·у и смрт...
  ДевоЌка има много же а -
  И треба да трпите хирове!
  
  Сада Ќе постала роб
  Власник Луцифер...
  И боси шамар,
  Из различитих приступа и сфера!
  
  Надгледник Ќе биЌе бичем,
  За доручак, остаци са стола...
  А ако девоЌци даЌу кости,
  Онда бар вриштиш - са праском!
  
  Да, принцеза Ќе постала у дро®цима,
  Иако Ќе недавно постоЌао диЌамант ...
  Она славно биЌе бичевима,
  И не смете да ударите у око!
  
  ДевоЌка сте®е од овог бола,
  Гори метал....
  Лепота са®а о слободи,
  А Ђаво Ќе ®ен идеал!
  
  Али како се то догодило
  Да Ќе принцеза постала гола ...
  И нешто Ќе тако силовито узлетело,
  Ево каме®а под босом ногом!
  
  Не веруЌте мудрим  удима
  Принцеза не одустаЌ веруЌ...
  И ®ени анђели ·е судити,
  Жестока звер не·е да прогута!
  
  Принцеза Ќе навикла да се бори
  Не прокли®и ®ену лепоту судбину ...
  Она може жестоко да се бори
  И види власнике у ковчегу!
  
  Ђаволи не знаЌу за милост
  И болно мучи веруЌ...
  Али девоЌка Ќе вредна награде,
  Ако си згодан, не пани!
  Ево тут®е,
  Борба са неприЌате ем Ќе завршена...
  Проклета копилад су нестала
  Шта ако девоЌка са шрафом!
  
  Лепота погађа
  СвоЌом босом, бакреном ногом...
  Иако ватре пламте
  Не буди гола принцеза!
  
  До·и ·е време, веруЌем
  Не·е бити  уди, знаЌте проблеме...
  И све ·е одЌедном постати злато,
  Луцифер ·е опет оти·и у пакао!
  
  И девоЌка ·е бити слободна
  ВеруЌем да ·у прона·и своЌу во ену...
  Његов национални еп,
  Песник ·е певати у стиховима!
  Серж се постепено ук учио у посао. Миши·и су му постали суви и веома ре ефни, а кожа му Ќе била чоколадна од опекотина од сунца. Дечакова боса стопала, ве· очврснута, била су потпуно кератинизована, неустрашиво су ходали по оштром каме®у, чак су и жу еви били приЌатни. Бол у телу Ќе скоро нестао, миши·и су се прилагодили оптере·е®има. Скоро никад не мучен и жедан током рада.
  Али теже Ќе уочити рутину. Желим нешто ново и узбуд иво.
  Момци су много причали Ќедни са другима. Кога ниЌе било. Мало Ќе правих дечака, скоро сви одрасли коЌи су добили млада тела, као надокнаду за ропство. И од ®их можете чути много заним ивих прича.
  Ук учуЌу·и космичке светове. Где  уди лете између звезда и имаЌу бродове величине градова. Где се храна прави од пи евине, или чак из ваздуха, и дистрибуира бесплатно. Где деца лете кроз ваздух без крила. Дакле, то Ќе стварно. И велики броЌ других.
  Алберт Ќе, док Ќе радио, же но слушао приче, а време Ќе брже летело.
  А посебно Ќе било заним иво чути о свемирским биткама. Генерално Ќе дивно. Када звездани бродови емитуЌу шарене зраке смрти.
  Како бисте то волели да видите.
  Много других дивних ствари догодило се у различитим световима. Неки од ®их су достигли такав степен развоЌа да су превазишли старост, а овде су душе дошле као резултат насилне смрти.
  А колико Ќе више било другачиЌе и другачиЌе.
  Алберт Ќе но·у са®ао дивне снове. Тако фантастично и Ќединствено.
  Са небодерима, и палатама, са фонтанама коЌе се уздижу километрима, са покретним статуама, са храмовима, на чиЌе златне куполе може да стане цео град. И Ќош много тога.
  И то Ќе олакшало боравак у чистилишту и учинило да ниЌе тако паклено.
  Радила Ќе и Маргарита ... Она има Ќош лакши и кра·и пут до слободе. Сада Ќе четврта маЌица готова. Ако узмемо у обзир да се сваки нови шиЌе брже од претходног, онда размислите о пола пута, ве· Ќе завршен и можете се радовати.
  Ментално, девоЌка Ќе чак почела да пева, наравно, само помераЌу·и усне;
  У зем и чуда, принцеза Ќе владала,
  Имала Ќе огромно, светло двориште ...
  Господ Ќе пратио са великим интересова®ем,
  И настао Ќе буран разговор!
  
  Али Сатана Ќу Ќе пратио,
  Хтео сам да започнем разговор за венча®е...
  Испоставило се да Ќе веома Ќак,
  У ствари, пресуда!
  
  Шта да ради девоЌка кра евског кроЌа?
  Где и·и и где и·и...
  єедном пао, у жестокоЌ бици код ТроЌе,
  Не знаш ни где да идеш!
  
  Кренула Ќе лепота на пут,
  Али потпетице ципела су се сломиле...
  Изгледало Ќе као да ниЌе прошло дуго,
  Не могу сакупити познате поене!
  
  Принцеза Ќе трчала боса,
  Срушити голе пете све у крви...
  Нечисти Ќе баци са посто а,
  Али она веруЌе у Господ®у  убав!
  
  Она хода боса по стенама,
  И ледена хладна подла киша ...
  ДевоЌчино срце тражи освету,
  А хладан ветар изазива дрхтавицу!
  
  Принцезо се много плашила
  Иако из кра евске мо·и ®еног меса ...
  Уосталом, све Ќе у кра евству тако решено,
  Изгледа да Ќу Ќе Господ заборавио!
  
  Тада Ќе девоЌка постала просЌаки®а
  У дро®цима носи воду у планину...
  Пева тужне песме за новац
  И веруЌе да ·е спасти своЌ сан!
  
  Желела Ќе да нађе принца,
  Желела Ќе лепог млади·а ...
  Али свуда око ®ених лица коЌа се смеЌу,
  Поди·и ·у Боги®у на пиЌедестал!
  
  Принцеза хода чак и по хладно·и
  Остав аЌу·и грациозан траг у снегу...
  Она носи ружу у срцу,
  И сачува·у то у песми!
  
  Босе ноге девоЌке су залеђене,
  Али у свом чистом срцу она има ватру ...
  И девоЌчине сузе постадоше лед,
  Она Ќе тако велики, мудар поклон!
  
  Не, немоЌте да се стидите полетни витезови,
  Не да Бог да девоЌка умре...
  Босоноги анђели ·е вам угреЌати ноге,
  И смрт се не·е држати за ту девоЌку!
  
  Свемогу·и показуЌе пут спасе®а,
  Он ·е девоЌци пружити радост и мир ...
  А понекад желите освету
  Али знам да ·е анђели бити с тобом!
  
  Овде Ќе девоЌка прошла снежне наносе,
  Запа ени снег се топио под зрацима...
  А види се и небо у да ини,
  Успех ·е до·и тоЌ скромноЌ принцези!
  
  Овде Ќе девоЌка видела млади·а,
  И ®ихове усне су се споЌиле у по упцу...
  А глас лепотице Ќе веома звучан,
  Богата Ќе, мада потпуно боса!
  
  Па, коначно су се венчали
  Сре·но имаЌу децу...
  СтариЌа ·ерка се зове НастЌа,
  И живот Ќури горе, а ни секунде доле!
  Овде Ќе принцезине речи прекинуо лавеж паса. Њеном заклону пришла Ќе велика група ко®аника.
  Маргарита Ќе искочила и поклонила се. Четири стотине ко®аника доЌахало Ќе до ®еног стана. Пси су се смирили када су видели девоЌчицу и сви су утихнули. ПоЌавио се и вођа, у овом случаЌу то Ќе био прелеп млади· са круном. Видео Ќе девоЌку... У сиромашноЌ ха ини, али златне косе, са голим, исклесаним ногама, витке фигуре.
  И како Ќе ова скромна оде·а припала Маргарити. Колико Ќе то истицало лепоту ®еног анђеоског лица. Штавише, ха ина Ќе ве· била поцепана, а голе ноге су биле потпуно вид иве. И тако су лепе, миши·аве и преплануле. Ни као дворске даме, ни мршаве као шибице, ни набрекле од масти као кобасице.
  Не, биле су миши·аве, Ќаке ноге, врло изражаЌног и ре ефног облика. А ноге девоЌке су веома лепе. Не мале, али и мале, таман толико да буду грациозне, са равним, исклесаним прстима. А груби ђон чак чини да се пета савиЌа грациозниЌим. Маргаритин струк Ќе танак, а поплочана преса сиЌа кроз дро®ке. Што Ќе такође необично за дворске даме.
  Млади кра  Ќе био шокиран и узвикнуо:
  - МоЌа  убав! Прелепи сте!
  Маргарита се замало Ќавила, али се онда ухватила и к уцала Ќе у уста!
  Млади кра  се изненадио:
  - Тихо... То Ќе чар! Онда ·у се сигурно удати за тебе! Целог живота са®ао сам нему жену!
  Кардинал, Ќашу·и поред кра а, суморно примети:
  - Обично се кра еви жене са профитом! Зашто ти треба оваЌ просЌак!
  Млади кра  се осмехну и одговори:
  - То Ќе то! Дово но сам богат и мо·ан да се удам из  убави! И то Ќе моЌа во а! Нека ми буде невеста!
  Маргарита се наклонила и показала да се узму коприве и кошу е.
  Млади кра  се изненади и упита:
  - Шта хо·еш? Ако не знаш да говориш, бар пиши!
  Кардинал се насмеЌао.
  - Да, оваЌ просЌак Ќе глуп!
  Маргарет Ќе снажно одмахнула главом у знак порица®а. Писар ЌоЌ пружи пергамент. ДевоЌка Ќе написала:
  - Молим вас да ми дозволите да узмем коприве и кошу е, ово Ќе веома важно и од тога зависе животи мени драгих  уди!
  Млади кра  се Ќош шире осмехну и примети:
  - То Ќе жена! И тиха, а у исто време можете да комуницирате са ®ом!
  Маргарита Ќе став ена на свог ко®а, и она Ќе Ќахала заЌедно са кра ем. Био Ќе згодан, веома млад, али у исто време широких рамена и снажан. Маргарити би било драго да се уда за таквог човека, али... Да ли ·е успети да заврши кошу е и да се ослободи силе Луцифера.
  Помрачило ЌоЌ Ќе срце. С друге стране, имала Ќе тако сре·ну прилику. Можда би коначно могла да Ќеде нешто друго осим бобица, Ќабука и рибе. И ниЌе лако ухватити рибу. И такође желим мало хлеба.
  Маргарита Ќе заиста желела да пева наглас, али ниЌе могла... АваЌ, она има тешку мисиЌу.
  Погледала Ќе своЌе босе ноге ... Тада Ќе кра  наредио:
  - ДаЌ ЌоЌ чизме! Или ципеле. Не ва а кра евоЌ жени да буде боса!
  Кардинал Ќе приметио:
  - Ваше Величанство... Имам ха ину и ципеле баш за такву прилику, ако би Ваше Величанство хтело да се забави са неком од девоЌака током лова! Али удати се за просЌака ... Ово Ќе ...
  Млади кра  Ќе логично приметио:
  - Она има тако елегантан рукопис, рукопис племените даме! Мислим да девоЌка може бити и принцеза испу®аваЌу·и завет пред Богом! Стога Ќе моЌа одлука непоколеб ива. ХаЌде да се венчамо што пре.
  Кардинал Ќе одговорио са уздахом:
  - ТвоЌа кра евска во а Ќе закон, али .... Осе·ам моЌе срце, зажали·емо.
  Серж Ќе Ќош увек радио у чистилишту. ТачниЌе, ве· Ќе у потпуности ушао у радни колосек. Његови миши·и су постали Ќачи од непрестаног напорног рада и постали су попут ливеног челика. Дечак Ќе сада своЌ. Говорили су полугласно, а и ако су ђаволи дозво авали, певали су.
  У чистилишту нема скоро ништа ново, осим ретких придошлица. Обично су ·елаво обриЌане и брендиране. И веома им Ќе тешко у првим данима, док се младо тело не навикне на стрес. Одрасле душе примале су тела дечака, око тринаест година. Ово Ќе традициЌа. У овом узрасту се види наЌфлексибилниЌа психа и у таквим телима адолесценти се брзо навикаваЌу на заточеништво и ропски рад.
  Осим тога, младо тело утиче на ум, а када се тело навикне на физичку активност, робови не трпе толико. И како се деца смеЌу и забав аЌу, са посла. Па децо, они су скоро увек расположени, чак и ако су у заточеништву или затвору. Тако се СерЌожа ухватио како мисли да Ќедва пати у ропству. Можда Ќе досадно, али причао сам са приЌате има, и сада се више забавите, а време брже пролази.
  Чини се да Ќе и Маргарита нашла сре·у. Спава у луксузном кревету, Ќеде наЌукусниЌу храну, носи скупу оде·у и накит.
  Понекад чак даЌе савете министрима, писмено, наравно.
  Свадба Ќе била веома величанствена, а на ®у су долазили и други кра еви. Осим ако се отац ниЌе поЌавио. А какав Ќе уЌедно био и ватромет, а уприличен Ќе и такав ватромет и весе е.
  И народ се радовао, и сви се забав али.
  єедино што Ќе Маргарити покварило расположе®е Ќе то што Ќе морала да заврши кошу е. Без овога, она не·е на·и мир. ДевоЌка Ќе шила по комадима, чеш·е но·у. НиЌе ми се журило, али посао Ќе кренуо да е... Остале су само две кошу е...
  Али залихе коприве, коЌе Ќе Маргарина унапред убрала, биле су нестале и напу®ене. И морала Ќе да иде на гроб е.
  ДевоЌка Ќе отишла у ЌедноЌ кошу и и боса ... РачунаЌу·и на бешумност.
  Али кардинал Ќе наредио да Ќе прате. ДевоЌка Ќе дошла на гроб е, а вештице су се вртеле около. Али нису смели да дираЌу принцезу. Само шишти и врти се...
  ДевоЌка Ќе брала коприве. НиЌе ЌоЌ изгледала тако згодна. Истина, ноге више нису тако грубе, жу еви су мало омекшали. Маргарита Ќе стиснула зубе копривама и вратила се.
  Извиђачи су то приЌавили кардиналу. И рекао Ќе кра у.
  У то време, монарх Ќе ве· био уморан од тихе жене. Новина Ќе нестала. Била Ќе привлачниЌа у сиромашноЌ ха ини него у чипки. И цар Ќе одлучио да ·е све морати сам да види.
  Маргарита Ќе неко време шила Ќеданаесту кошу у. И нисам ишао на гроб е. Али ниЌе имала дово но коприве за послед®у дванаесту кошу у. То Ќе тако тужно. А новопридошла млада кра ица треба поново да оде на гроб е.
  А цар Ќе ово ве· чекао. Пошто Ќе кра ици дозволила да прикупи Ќош коприве, пуштена Ќе у палату... И одмах Ќе ухапшена.
  Ево Ќе у ЌедноЌ кошу и и боса Ќе изашла пред дворЌане. Кардинал Ќе гласно обЌавио:
  - То Ќе жена вештица! Отишла Ќе но·у на гроб е и чупала коприве!
  ДворЌани су се укочили и загледали се у кра а. Држао Ќе поглед на прелепоЌ девоЌци. Како атрактивно изгледа у ЌедноЌ белоЌ кошу и и боса. То би био Ќош Ќедан поглед на такву лепоту под муче®ем.
  А цар Ќе обЌавио:
  "Нека наш свети кардинал провери да ли Ќе вештица!
  Кардинал климну главом и извади оштру, дугу и дебелу иглу, приметивши:
  - ПодмазуЌе се посебним раствором отрова боси ка. Ако се особа убоде, онда дожив ава страшне, неподнош иве болове. Али за вештицу, ово Ќе само голица®е! ХаЌде да проверимо!
  Публика Ќе с одобрава®ем урлала: "глупа жена може да вришти".
  И кнез цркве приступи Маргарити. Пребледела Ќе од страха, игла са лоба®ом Ќе изгледала превише злокобно. Кардинал Ќе грубо убо девоЌку у цеваницу. Бол Ќе био ужасан, али лице Сержа и друге деце б еснуло Ќе пред Маргаритиним очима. Не, они се не могу издати. А девоЌка Ќе стиснула зубе. Кардинал Ќе поново ударио иглом. Бол Ќе пробио кра ицу новом снагом. ДевоЌка Ќе Ќош више стиснула зубе. Као да су Ќе тукли ма ем. Дакле, све Ќе то пакао.
  Кардинал забоде иглу у ®у и сик·е:
  - Да, вриштиш! Узвик! Откуд ти толика храброст!
  И после Ќош Ќедне и®екциЌе, талас таме Ќе прекрио Маргариту.
  Маргарита Ќе, после муче®а, лежала онесвеш·ена у тамници. Младом кра у Ќе било жао девоЌке, па Ќе наредио:
  - Баци ЌоЌ сакуп ене коприве и кошу е, нека заврши шиве®е!
  ДевоЌци Ќе бачено Ќеданаест кошу а од коприве и пецкава рука. Маргарита Ќе дошла себи и с муком устала. Лице ЌоЌ Ќе било бледо. Када вас убоду иглом натоп еном отровом боси ка, то Ќе Ќедноставно неподнош иво муче®е и ужасан, неупоредив бол.
  Џелат рече са осмехом:
  - Можеш да шиЌеш кошу е, сутра уЌутру ·еш бити спа ен на ломачи!
  ДевоЌка Ќе климнула главом са намерном равнодушнош·у и привукла себи гомилу коприве. Почео сам да Ќе задиркуЌем. Џелат Ќе предао иглу. Дакле, живот ниЌе баш удобан. И морате да преживите но·. Остало Ќе мало времена.
  А Маргарита Ќе, заборав аЌу·и на бол, радила концентрисано. Радила Ќе свом снагом, не ометаЌу·и Ќе ни Ќела затворски хлеб и пила воду из бокала.
  У међувремену, Серж Ќе бичеван. Одлучили су да дечака бичуЌу због претераног брб а®а. Ставили су га на сталак, а четири ђавола су га тукле бичевима. А онда Ќе дечаку доведена ватра до босих ногу. Минђуша Ќе вриснула.
  Бол Ќе био ужасан... И плус, ђаволи су му такође рекли да му Ќе додато Ќош сто година да остане у ропству чистилишта.
  Дечак Ќе схватио да Ќе у замци. И да сада ризикуЌе да никада не изађе из ропства. И горко Ќе плакала.
  После бичева®а и муче®а, ђаволи су га намазали некаквим магиЌским у ем и дечак Ќе, после пола сата, био скоро излечен. Затим Ќе вра·ен на посао.
  Сада Ќе постало много теже радити, Ќер Ќе спознаЌа да си у овом паклу заувек слом ена. И то Ќе одвратно и тужно. єедна утеха Ќе што вам старост овде не прети. И то Ќе слабо.
  Витиа, виде·и ста®е Сержа, прошапута:
  - Не боЌ се! Дефинитивно ·емо смислити нешто!
  Наушница Ќе напоменула:
  - За сто векова!
  И дечаци су се заЌедно смеЌали. И стадоше ђаволи бичевима да удараЌу по ®има. И хистерично вриштао;
  - Рад рад! Рад!
  Деца су се трудила и трудила. Многи од ®их су били у чистилишту вековима, а неки и хи адама година. А како побе·и из подзем а? Но·у су оковани. И што Ќе наЌважниЌе, чувари вукодлака. КоЌи имаЌу апсолутно чуло мириса, а истовремено натприродну брзину и снагу десет пута супериорниЌе од обичног вука. А ђаволских чувара има скоро више него малолетних затвореника.
  Серж Ќе чак размиш ао о подиза®у устанка. Али могу ли дечаци да се носе са пиЌуцима? И што Ќе наЌважниЌе, колико ·е далеко оти·и од чистилишта?
  Али ниЌе шкодило покушати. Ипак, на краЌу краЌева, они не·е бити убиЌени на смрт због овога, а ожи ци и опекотине ·е зарасти. Овде све брзо лечи, а миши·и су постали Ќаки као челик.
  И дечак Ќе одлучио да разговара о побуни током времена предвиђеног за спава®е.
  Међутим, но·у у залихама, момци су дочекали идеЌу без много ентузиЌазма.
  НаЌстрашниЌи од ®их, дечак Макрон, коЌи Ќе десет хи ада година био у чистилишту, одговорио Ќе са сум®ом:
  - Мислите да нисмо имали нереде? Ти си Ќедини тако паметан! Зато ве· десет хи ада година вучем Ќарам, коЌи Ќе био дово но глуп да учествуЌем у побуни. Овде, ако се дигнемо, користи·е се борбена магиЌа, а ми Ќедноставно, чак и ако омам уЌемо пиЌуцима, ђаволи ·е се смрзнути. А онда ·е нас чекати окрутна муче®а, а што Ќе наЌважниЌе, побуни се додаЌе сто векова чистилишта! Не, бо е Ќе да повучете ремен и да вам Ќе драго што сте заувек савршено здрав е, да вас зуби не боле и не труну, да немате алергиЌе и друге болести и да вам право ниЌе одузето. да дише и прича и са®а!
  Виктор климну у знак сагласности.
  - МагиЌа ђавола ускра·уЌе нам шансе! Ово место Ќе старо скоро милион година, и да Ќе било тако лако побунити се у ®ему... А понекад наши момци оду на слободу. Ша у их у воЌску, даЌу·и на краЌу лепу униформу! Зато будите стрп иви, можда ·ете завршити у анђеоском пуку, одрадивши све своЌе грехе у чистилишту.
  Серж Ќе слегнуо раменима и одговорио:
  - Добро онда! єош увек размиш ам о овом проблему! До тада спаваЌ! єутро Ќе мудриЌе од вечери!
  Па, дечак Ќе, у сваком случаЌу, спавао, своЌим здравим, чврстим сном снажног, дети®астог посла.
  Али Маргарита ниЌе склопила очи целе но·и, раде·и на послед®оЌ кошу и. А сада Ќе било Ќутро, и ¤елати су ушли у ®ену ·елиЌу. ДевоЌка им Ќе само климнула главом, и наставила да плете. Треба бити на време. Тако Ќе мало времена. Била Ќе само у кошу и. Џелат ЌоЌ Ќе чак одсекао и краЌеве, да би се бо е видели, лепи, са Ќош непоцр еним кра ичиним ногама. Док Ќе Ќош кра ица, пошто их Ќе могао узгаЌати само папа.
  Маргарита Ќе изведена из тамнице и однета уз степенице. Џелат Ќе хтео да га ошиша, али стариЌи лакаЌ Ќе викнуо:
  - Његово Величанство Ќе забранило кваре®е ®ене косе!
  Џелат климну главом.
  - єасно! Утолико бо е, лепо ·е горети!
  Ове речи учиниле су Маргариту Ќош блеђом, али ниЌе изустила ни звука. Само кра ичино лице постаде белиЌе, а очи светлиЌе.
  Па су Ќе узели... Босе ноге оковане... ДевоЌка има и ланац око врата. Дивна златна коса распуштена на раменима. Провидна кошу а готово не скрива чари. Голе ноге су лепе и голе, Маргарита покушава да се механички затегне.
  Она Ќе само оличе®е невиности. И тако лепа. Људи певуше, момци звижде, а они у ®у бу е не скидаЌу·и поглед с ®е.
  А Маргарита настав а да плете своЌу кошу у. Носи Ќе нека Ќадна зано·а на колима, и то ЌоЌ даЌе времена. Маргарита плете и тихо шапу·е молитве.
  єедна од бака Ќе заурлала:
  - Вештица! Видите како она мрм а!
  Друга баба Ќе залаЌала:
  - Да, ниЌе молитвеник у ®еним рукама!
  И вришти на све стране моЌих плу·а:
  - Спали вештицу! Спали вештицу!
  Покварено повр·е и покварена ЌаЌа лете у Маргариту. Шеф гарде виче:
  - Дово но! Или ·у наредити стрелцима да пуцаЌу!
  И гомила се смири!
  НаЌзад, колица се привлаче до скеле. Маргарита Ќе укло®ена из вагона, пролете ®ене голе, округле, ружичасте потпетице. Она се полако али чврсто диже до одра. Замршен у сноповима грм а, огроман ¤елат са бак ом у рукама. Све Ќе спремно.
  У посебноЌ кутиЌи седи кра  са племи·има. На ®еговоЌ десноЌ руци Ќе кардинал. Около Ќе пуно стражара. ПодручЌе изврше®а Ќе спремно. Не престаЌу·и да плете, Маргарита Ќе стала поред стуба. Џелатов помо·ник , такође огроман човек у црвеном мантилу, зграбио Ќе девоЌку за рамена и прислонио Ќе на стуб.
  Сат на кули Ќе почео да откуцава... Дошло Ќе време за егзекуциЌу... Две сузе потекоше низ Маргаритине бледе образе. Напротив, ®ен живот Ќе готов, а он ·е умрети у пламену ватре, а ово Ќе тако болно, а заЌедно епско.
  Кардинал Ќе шапнуо кра у на уво:
  - Време Ќе ваше величанство! Време Ќе да га запалите!
  Кра  Ќе рекао:
  - Гласник Ќе прочитао оптужбу и пресуду црквеног суда!
  єош Ќедно каш®е®е, и Маргарита Ќе почела да плете Ќош интензивниЌе.
  Гласник Ќе читао полако, а кра ица Ќе имала много оптужби, ук учуЌу·и и пре убу. Маргарита, чувши ово, отвори уста и хтеде да одговори.
  Али временом се сетила да треба да ·ути, и с напором стиснула вилице, и почела Ќош брже да плете кошу у од коприве.
  Коначно Ќе чита®е завршено.
  И пресуда Ќе обЌав ена:
  - Спалите кра ицу на ломачи!
  Џелат, коЌи се уморио од држа®а упа ене бак е у десноЌ руци, узео Ќе бич у леву руку и ударио ®име Маргариту по босим ногама. ДевоЌка Ќе задрхтала, али ништа ниЌе рекла. Иако Ќе ударац био Ќак, и пукнуо, кожа, крв Ќе потонула.
  Кардинал Ќе шапнуо кра у:
  - Време Ќе да се изда наређе®е за почетак егзекуциЌе, Ваше Величанство! И ¤елат и Ќавност ве· чекаЌу!
  Кра  Ќе строго одговорио:
  - Ово Ќе твоЌ суд, па ти га врати!
  Кардинал Ќе викнуо:
  - Спалите ¤елата! Спалите Ќе!
  Џелат Ќе прво принео запа ену букти®у Маргаритиним босим ногама, заиста Ќе желео да глупа жена вришти.
  Кра ичино лице постало Ќе бледо у гримизно од бола, а вилица ЌоЌ Ќе била тако чврсто стиснута да ЌоЌ Ќе крв цурила из угла усана. Али уз над удски напор суздржала Ќе врисак.
  Џелат се нацерио. Његова два помо·ника су уврнула ланце на девоЌци. Али чак ни Маргарита, везана за мотку, ниЌе тражила плете®е.
  А онда Ќе ¤елат запалио грм е. Био Ќе натоп ен смолом и сумпором, а пламен се брзо распламсао, додируЌу·и голе ноге кра ице... ДевоЌка Ќе пребледела, ®ено  убичасто лице од пат®е постало Ќе бе е од креде, глава ЌоЌ Ќе пала на бок, али ®ене руке наставио да плете. А пламен се све више дизао.
  А онда се у ваздуху поЌавило дванаест бисерних лабудова. Замахнули су крилима и пламен се угасио. Маргарита Ќе подигла главу и прошапутала:
  - Готово Ќе!
  И неочекиваном силином поче да баца кошу е на лабудове. И почели су да се претвараЌу у прелепе млади·е и дечаке.
  Међу ®има се поЌавила ве· позната физиономиЌа Сержа. Дечак Ќе био обучен у елегантно принчевско одело, у чизме са мамузама. И лупкаЌу·и штиклама, одушев ено рече:
  - Коначно сам слободан а не роб!
  Витиа Ќе такође био поред ®ега у елегантноЌ оде·и и приметио:
  - Пет стотина година не носим панталоне ни ципеле!
  Дванаест дечака Ќе пуштено из чистилишта. Ланци коЌи су везивали Маргарет су пукли.
  Гомила Ќе урлала:
  - Она Ќе светац! Она Ќе невина!
  Маргарита рече громогласним гласом:
  - Сад могу да причам! Мо· Луцифера над планетом Зем ом Ќе завршена.
  И прелепе руже почеше да цветаЌу пред нашим очима. А старци и старци са старицама, претвараЌу се у лепе момке и девоЌке.
  Чак Ќе и стари кардинал, претворен у дечака од петнаестак година, скочио и приметио:
  - До ђавола са старим ранама! Сада могу и желим да плешем!
  И коначно, човечанство Ќе пронашло радост и сре·у.
  
  ПОМОЋ ЗА ДЕЧКА-КИБАЛЧИША
  Дванаестогодиш®и дечак Ќе био у кан¤ама буржоазиЌе. А главни буржуЌ нареди:
  - Учините оваЌ Малчиш-Кибалчиш наЌстрашниЌом муком коЌа постоЌи на свету.
  А дечак Ќе одведен у подрум за муче®е. Панталоне и кошу а су поцепане. Гола подигнута на сталку. Дечак хероЌ Ќе стиснуо зубе док су му руке биле увиЌене око рамена и ништа ниЌе рекао.
  А главни ¤елат сруши бич на дечака. Кожа на дечаковим леђима Ќе пукла, а крв се излила. Малчиш-Кибалчиш Ќе тешко дисао, али суздржавао крике.
  Генерал Ќе повикао:
  - Испржи му пету!
  И усиЌано гвожђе дотакло Ќе дечакове голе табане. Малчиш-Кибалчиш Ќе повикао, али се угризао за усну. Морамо издржати. Мирисало Ќе на спа ено месо. Џелат Ќе усиЌаним гвожђем опржио табане, а болови су долазили у трзаЌима. Малчиш-Кибалчиш Ќе издржао, шкргу·у·и зубима, али тврдоглаво ·уте·и.
  Овде се усиЌано гвожђе заглавило у други, дети®асти ђон дечака. Затим су ¤елати принели храбром дечаку траке усиЌаног гвожђа , спалили га... Малчиш-Кибалчиш Ќе изгубио свест од шока бола. Приведен Ќе себи полива®ем кантом ледене воде.
  Затим се муче®е наставило. Овог пута су дечака почели да туку усиЌаном жицом, а електроде су му биле причврш·ене за руке, ноге, мушко савршенство. И ук учили су струЌу... Малчиш-Кибалчиш Ќе завиЌао од див ег бола. Био Ќе искрив ен. Али дечак и да е ништа ниЌе рекао. Иако су га прилично зверски мучили.
  Ни струЌа га ниЌе натерала да проговори. Прошао кроз достоЌанство и пету тачку праж®е®а. Дечак Ќе изгубио свест, поново Ќе приведен памети. Али ни ово ниЌе могло одвезати Ќезик. А Црвена армиЌа Ќе ве· напредовала и разбиЌала буржоазиЌу.
  Затим Ќе Малчиш-Кибалчиш кроз временски канал послат у алтернативну историЌу Тре·ег раЌха у подруме Гестапоа.
  У алтернативноЌ историЌи, МарсеЌ се ниЌе срушио на авион. НиЌе оборен, ве· се случаЌно срушио. А онда Ќе лете·и ас броЌ Ќедан успео да преживи, и наставио да погађа. Чинило се да Ќедан пилот, чак и тако изванредан као МарсеЌ, не може да промени ток историЌе. Али свеЌедно, оваЌ велики ас Ќе оборио авион са МонтгомериЌем - наЌбо им енглеским командантом. И као резултат тога, Ромел Ќе потукао британске трупе у Египту краЌем августа, почетком септембра.
  Победа Ќе омогу·ила да се дође до Суецког канала и блокира британски пут ка мору. Савезници су ипак покушали да се искрцаЌу у Мароку и напредуЌу у Алжир. И тамо су такође били претучени, а Ромел Ќе заробио више од сто педесет хи ада америчких воЌника. После тако поразног пораза, шокирани Рузвелт Ќе пристао на примирЌе. Черчил такође ниЌе желео да се бори без Америке.
  И тако се западни фронт затворио. Пошто су претрпели пораз код Ста инграда и делимично обновили фронт после МеЌнштаЌновог контранапада, нацисти су почели да припремаЌу офанзиву на Курску избочину.
  Поред "тигрова", "фердинанда" и "пантера" имали су и тенкове "лав". Међутим, Хитлер Ќе инсистирао на тестира®у Миша. ОваЌ тенк су врло скептично оценили воЌни струч®аци.
  МарсеЌ Ќе, чиме Ќе броЌ оборених летелица порастао на три стотине, поново награђен Витешким крстом Гвозденог крста са сребрним храстовим лиш·ем, мачевима и диЌамантима. Постати први ратник Тре·ег раЌха коЌи Ќе имао две такве награде одЌедном. А сада се МарсеЌ борио на источном фронту. Руси су га звали црни ђаво. Ваздушни рат се наставио.
  Хитлер Ќе оклевао да напредуЌе. Одсуство савезничког бомбардова®а омогу·ило Ќе Немцима да испуне планове за производ®у "Пантера" и "Тигрова", па чак и лансираЌу сериЌу "Лав", тешку деведесет тона. ОваЌ тенк Ќе по облику био сличан Пантеру, али ве·и и са топом 70 ЕЛ калибра 105 милиметара. ОваЌ пишто  Ќе са велике уда ености савладао совЌетске тенкове, али Ќе испалио само пет метака у минути. Предност "лава" Ќе био нагнути распоред оклопа, а посебно бокова, што Ќе пове·ало ®егову прежив ава®е. Али са друге стране, перформансе вож®е су биле неважне, испод сваке критике.
  ПоЌава "Миша" у основи ниЌе учинила ништа за Немце. Али Хитлер Ќе хтео да га тестира и поново Ќе одложио офанзиву.
  Затим су 1. августа 1943. совЌетске трупе саме улетеле у битку. Нацисти су то очекивали и дочекали неприЌате а гвозденом одбраном.
  Имали су времена да оЌачаЌу. Осим тога, пребачене су додатне снаге из Француске и Балкана, коЌе су заменили ИталиЌани и Бугари.
  Немци су пове·али производ®у авиона. МЕ-309 се поЌавио на фронту. Велика брзина и мо·но наоружа®е: три авионска топа калибра 30 мм и четири митра еза 14 мм.
  Нови аутомобил Ќе и да е брз до 740 километара и веома опасан. Истина, пове·ана тежина Ќе сма®ила маневриса®е, посебно хоризонтално, али мо·но оружЌе Ќе омогу·ило да се совЌетски авиони обараЌу од првог приступа.
  А Фоцке-Вулф се одликовао и брзином и снагом оружЌа. Немци су имали и єу-288, бомбардер способан да понесе четири тоне бомби у нормалноЌ верзиЌи, а чак шест у верзиЌи за пу®е®е. Тако Ќе разбио Црвену армиЌу.
  Борбе су постале жестоке. Немци су издржали, одбиЌаЌу·и нападе совЌетских Ќединица. Црвена армиЌа Ќе Ќурнула на неприЌате а и остала без пара.
  НиЌе било могу·е пробити МаЌнштаЌн на Ќугу - Немци су били Ќаки и спремни. Клин се формирао само у орловском правцу. Немци су се Ќако борили.
  Пантер се показао као одличан одбрамбени тенк. У септембру Ќе почео да стиже Пантер-2, са деб им оклопом. Међутим, оваЌ тенк се ниЌе оправдао. Тежи, био Ќе лошиЌи у одбрани, па Ќе изгубио маневар. Истина, бо е Ќе зашти·ен. Нарочито на челу и делимично са стране. Предност "Пантера" -2 може се назвати ве·им углом нагиба оклопа, што Ќе пове·ало прежив ава®е тенка, посебно у надолазе·оЌ борби.
  Немци су некако држали фронт... МарсеЌ Ќе довео броЌ оборених летелица на пет стотина, за шта Ќе одликован новим Орденом Витешког крста гвозденог крста са златним храстовим листовима, мачевима и диЌамантима. Тако Ќе МарсеЌ веома високо порастао као пилот-ас.
  МарсеЌ Ќе постао права легенда неба. И боЌао се, а у исто време и веома поштован. Ук учуЌу·и и црвене команданте. А Ста ин му Ќе чак ставио награду на главу: милион златних руба а.
  Немци не само да су били у ста®у да зауставе црвену офанзиву, ве· су и сами кренули у контранапад када су совЌетске трупе остале без снаге. И као резултат тога, пробили су одбрану, заобилазе·и Курск, затворили котао. Више од пола милиона совЌетских воЌника Ќе зароб ено. Црвена армиЌа Ќе претрпела поразан пораз и исцеђена Ќе крв. Али борбе су се отегле до касне Ќесени. А Немци су могли да приђу само Воро®ежу.
  ГледаЌу·и зиму, нацисти су били опрезни у напредова®у и сели су у чврстоЌ одбрани.
  Пошто Ќе претрпео велике губитке, Ста ин Ќе постао опрезан. Зими Ќе формирао нове дивизиЌе, покушао да пове·а производ®у опреме. СовЌетски генерали су рачунали на нове тенкове Т-34-85 и ИС-2, са снажниЌим топовима. Требало Ќе одупрети се немачком гвожђу.
  Нацисти се Ќош нису сасвим определили за стратегиЌу рата. "Пантер"-2 Ќе преживео модернизациЌу, уграђен Ќе ужи тора®, оЌачана заштита, поред тога, уграђен Ќе мотор од 900 ко®ских снага, што Ќе значаЌно пове·ало возне перформансе аутомобила.
  "Тигар" -2 се поЌавио у напредниЌоЌ модификациЌи са мотором од 1000 ко®ских снага. И оваЌ немачки аутомобил се ма®е-више успешно борио на фронтовима.
  Али Лео се наЌвише променио. Нови тенк "Лев"-2, имао Ќе куполу померену уназад, што Ќе омогу·ило да се ме®ач и мотор монтираЌу заЌедно и испред резервоара, значаЌно сма®уЌу·и ®егову висину, штеде·и на радилици. "Лав"-2 се згуснуо, а тежина му Ќе пала на седамдесет тона, што Ќе са новим мотором од 1000 ко®ских снага обезбедило добре возне перформансе аутомобила. А оклоп Ќе чак постао Ќош деб и са стране, достигавши 120 мм. ЗначаЌно додат, морам ре·и "Лав" -2.
  На небу, Немци у сериЌи МЕ-262 имаЌу реактивно и издрж иво возило, са мо·ним оружЌем. ПоЌавио се и КСЕ-162 - авион коЌи Ќе лак за производ®у, Ќефтин, лаган, маневарски, али прилично тежак за лете®е. Овом аутомобилу ниЌе било суђено да постане народни борац. Али неки асови су прешли на то. ОваЌ модел Ќе био посебно успешан за Хафмана, коЌи Ќе на ®ему успео да постигне гол тако брзо да Ќе постао други после МарсеЌа коЌи Ќе премашио цифру од пет стотина оборених летелица.
  СовЌетски пилоти су сада били броЌчано надЌачани од Немаца. ПоЌава єак-3 Ќе одложена у сериЌи због недостатка квалитетног дуралуминиЌума, исто Ќе и са ЛА-7, коЌи Ќош ниЌе уврштен у сериЌу. Главни ловац Ќе био лаки за производ®у єак-9, коЌи Ќе губио од Немаца. Успешним се показао фашистички авион ТА-152, еволуциЌа Фоке-Вулфа, коЌи Ќе мучио совЌетске аутомобиле и масом их обарао.
  ЦрвеноЌ армиЌи Ќе било теже... Овде су Немци, користе·и велике масе тенкова, прешли у офанзиву у правцу Ста инграда. Борбе су биле крваве. Као одговор, Ста ин Ќе започео офанзиву у центру, али ниЌе могао да пробиЌе неприЌате а.
  Немци су доминирали у ваздуху и могли су да бомбардуЌу совЌетске трупе. А тенкове Црвене армиЌе напали су Ќуришни авиони. И то Ќе ишло у веома тешким условима, када ниЌе било помо·и савезника. И нацисти су се притискали.
  СитуациЌу Ќе закомпликовао улазак Турске у рат. єедан од отоманских генерала, потпла·ен од Немаца, издао Ќе наређе®е да се пуца на совЌетске трупе на граници и пређе у офанзиву. И тако ставити руководство Турске испред чи®енице. Као резултат, отворио се други фронт. И велики рат се одиграо у ЗакавказЌу.
  Током борби на небу, млазни бомбардер Арадо показао Ќе велику ефикасност, коЌу руски пилоти нису могли ни да сустигну. И то Ќе такође утицало на ток битака.
  Немци су стигли до Ста инграда и ту заглавили. Али, с друге стране, ипак су могли да се пробиЌу до КаспиЌског мора и копном одсеку Кавказ. И ово Ќе дефинитивно успех.
  Ста ин Ќе био страшно нервозан... Његова Црвена армиЌа Ќе губила рат. Кавказ Ќе био на ивици губитка. Била Ќе потребна чврста одлука, а издаЌнички диктатор понудио Ќе мир Хитлеру. Штавише, пристаЌа®е да се одрекне читавог Кавказа, и да се повуче граница дуж линиЌе Ста инграда, Астрахана. И да е дуж границе коЌу су Немци ве· освоЌили, плус пла·а®е годиш®ег данка - хлеба, памука, у а и других сировина. Поред тога, Ста ин Ќе тражио да Ле®инград препусти СССР-у и укине блокаду у замену за велике териториЌе у КарелиЌи и, поред тога, Мурманску.
  Хитлер Ќе прихватио ове услове, али Ќе захтевао и Архангелск, и границу до и ук учуЌу·и Саратов, као и велике трибуте. Ста ин Ќе пристао на ово. И тако су Немци повратили све ратне зароб енике и примили Баку са огромним резервама нафте.
  Рат на истоку Ќе обЌективно завршен победом Немачке. О ономе што Ќе Гебелс цичао.
  Али у СССР-у су говорили о великоЌ победи и мудрости Ста ина, коЌи Ќе успео да одржи совЌетску државу у изузетно тешким условима. Када су га савезници напустили, и морао Ќе да се бори са целом Европом и пола Африке.
  Хитлер Ќе сада био пред избором: коначно склопити мир са Западом и пробавити ве· значаЌна, колосална осваЌа®а, коЌа нису инфериорна у односу на царство Џингис-кана, или наставити рат са Америком и БританиЌом. Тим више треба да се спасе єапан.
  Савезници су одбили Хитлерову понуду да прекину рат са єапаном и склопе мир, остав аЌу·и за собом оно што Ќе ве· зароб ено. Тако Ќе 1945. рат настав ен са новом снагом.
  Хитлер Ќе покренуо офанзиву у три правца. Од Кавказа до Блиског истока, па до Ирана и ИндиЌе. Од Египта уз реку Нил до Судана и да е на Ќуг. Од француских поседа у Конгу, па ЌужниЌе до єужне Африке. А у єужноЌ Африци има много белаца немачког порекла коЌи чекаЌу ослобађа®е. А тамо се кре·у немачке трупе. Главни проблем за Хитлера Ќе то што многе природне препреке мораЌу бити превазиђене. А британске и америчке трупе Вермахта нису конкуренти.
  Нарочито у четрдесет петоЌ години, немачки дизаЌнери су коначно направили успешан и савршен тенк Е-50.
  Испоставило се да Ќе до®и строЌ веома проходан и прилично лаган, Ќефтин за производ®у и лак за поправку. Деб ина оклопа била Ќе као код "Тигра" -2, али са великим нагибима оклопних плоча, што Ќе пове·авало прежив ава®е. Висина резервоара Ќе сма®ена на два метра због збиЌености система распореда. Мотори и ме®ач су били смештени заЌедно и попречно, а ме®ач на самом мотору. Е-50 Ќе био наоружан брзометним топом од 88 мм са дужином цеви од 100 ЕЛ, коЌи Ќе испа ивао дванаест метака у минути.
  НаЌважниЌе Ќе да Ќе тежина овог тенка сма®ена на четрдесет седам тона, што Ќе уз мотор снаге 1200 ко®ских снага омогу·ило овоЌ машини да буквално лети.
  Е-50 се одмах допао целоЌ воЌсци, и више су га волели у односу на Пантер-2. ОваЌ тенк Ќе и да е надограђиван уград®ом топа од 88 мм, али Ќе обустав ен у корист ефикасниЌег Е-50.
  Немци су напредовали у различитим правцима. И локално становништво их Ќе подржало. Победе су се низале Ќедна за другом. Британци и Американци су били слабиЌи по броЌу и лошиЌи по квалитету трупа и стога су безнадежно изгубили.
  Током четрдесет пете године, Тре·и РаЌх Ќе преузео контролу над целом Африком, АзиЌом, ук учуЌу·и ИндиЌу и све до Бурме коЌу су заузели єапанци, и Блиским истоком.
  И на саму БританиЌу Ќе започела ваздушна офанзива. Немачки млазни авиони су потукли Британце и Американце... А у лето 1946. извршено Ќе слета®е коЌе Ќе било успешно и БританиЌа Ќе пала.
  А у Ќесен 1946. године и Исланд Ќе зароб ен.
  Рат се ве· преселио у СЌеди®ене Државе. И испоставило се да Ќе прилично дуго. Потреба за премешта®ем трупа преко океана, наравно, створила Ќе проблеме.
  А Америка Ќе одолевала дуго и тешко. Рат са САД Ќе траЌао Ќош три године, све док Вашингтон ниЌе заузет и Америка ниЌе потписала предаЌу.
  Прва фаза Другог светског рата Ќе завршена. И чини се да уживате у свету.
  Али Хитлер Ќе напао єапан 1955. године. Хтео Ќе да уклони свог послед®ег озби ног геополитичког конкурента. Хитлер Ќе напао на ®егов рођендан, 20. априла. И то Ќе била заним ива одлука. У СССР-у Ќе Никита Хрушчов ве· био преузео власт. И Никитка Ќе понудио Хитлеру да се заЌедно боре.
  Хитлер Ќе пристао, али Ќе само у замену за СССР могао да рачуна само на повратак Ќужног Сахалина, коЌи су раниЌе заузели єапанци и Курилског гребена, као и на благо сма®е®е данка.
  А онда Ќе СССР ушао у рат са єапаном. И све Ќе поново плануло. И наравно, у бо ем изда®у за РусиЌу него раниЌе. А победе Ќе извоЌевала Црвена армиЌа после дугог периода пораза и срамоте. И коначно, могло се извести нешто приЌатниЌе од Ќош Ќедног шамара, или поражене дивизиЌе Црвене армиЌе.
  Али ево єапана, коЌи у Другом светском рату ниЌе прошао тако добро као Немачка. И у великоЌ мери инфериорниЌи у економиЌи и технологиЌи оружЌа, испоставило се да Ќе поражен. Убрзао своЌ пораз и употребу нуклеарног оружЌа од стране нациста, са униште®ем Зем е излазе·ег сунца. Тако Ќе звезда самураЌа пала.
  А Тре·и раЌх Ќе под собом здробио скоро цео свет... Остао Ќе само СССР, додуше у скра·еном облику.
  А 20. априла 1958. почела Ќе Фирерова послед®а офанзива. Хтео Ќе да стави тачку на послед®у, озби ну препреку светскоЌ доминациЌи. А ово Ќе озби на намера.
  Никита Хрушчов Ќе на власти у СССР-у. КоЌег скоро сви сматраЌу се аком и безобразником, коЌи ниЌе стаЌао ни близу Ста ина. И супермен и чудовиште Хитлер.
  А до Москве Ќе врло мало, а ®ене надмо·не снаге Вермахта и пирамидални тенкови ·е Ќе сигурно узети. Однос Ќе превише неЌеднак.
  Али Хитлер Ќе Ќош увек жив... И шесторица младих ратника су одлучили да мораЌу да га докраЌче.
  А 1. маЌа 1958. Олег Рибаченко и ®егов тим напали су Хитлерову резиденциЌу.
  И опет бесмртна деца мачевима и звиждуком из ноздрва и пупка посекоше нацисте. БацаЌу гранате босим ногама.
  А девоЌка из скерлетних брадавица б уЌе му®е. А Хитлер лично мучи Малчиш-Кибалчиша. Дечак се истовремено испружи на сталку, кап е му хладну воду на врх главе, туку га врелом жицом по леђима, испрже му пете, а кроз тело се пропушта струЌа. Веома брутална комбинациЌа муче®а. И сам Хитлер Ќе лично умешан у муче®е Малчиш-Кибалчиша.
  Али Олег Рибаченко пробиЌа кордоне и разноси главу магичним мачем Фиреру. Затим каже:
  - Слава комунизму!
  Маргарита сече ¤елате и шкрипи:
  - Слава великим Ќунацима!
  И голим ножним прстима баци·е гранату од пи евине убоЌите снаге, коЌа ·е растргати масу Фрица.
  И Олег Рибаченко почи®е да пева, написуЌу·и целу песму у ходу;
  Би·е ера, доба комунизма,
  Поди·и ·емо поносну руску заставу...
  Прекинимо блиставу веру у фашизам,
  Да·емо Хитлеру новчи·!
  
  Наша вера, веруЌ чврш·а од челика,
  А свети комунизам води...
  А за нас велики вођа Ста ин,
  И растемо и ни центиметар ниже!
  
  За величину свете РусиЌе,
  Шта могу хорде да савладаЌу...
  Ста ин Ќе наша велика мисиЌа,
  А руски медвед Ќе огроман!
  
  Ми смо величина свемо·ног Рода,
  Може ли Фриц да победи одЌедном...
  За ота¤бину, сре·у и слободу -
  Живот Ќе крхак као свила Знам конац!
  
  Нисмо навикли, веруЌемо да се плашимо,
  Наша снага, Руси вековима...
  Можемо се Ќако борити
  Би·е светао ота¤бински сан!
  
  Од Москве до Ле®инграда
  Од таЌге до сунчаних мора...
  Велика награда чека борце,
  Ота¤бина моЌа велика!
  
  Ми ·емо вас заштитити и проширити
  И да подигнемо барЌак изнад кровова...
  За нашу маЌку РусиЌу,
  И нека неприЌате  добиЌе шиш!
  
  Борите се за величину ота¤бине,
  Као бесни, гору·и ураган...
  ВеруЌемо да смо увек знали да се боримо,
  ХаЌдемо и веруЌмо у океан!
  
  Сви можемо, знам сигурно
  Мо·и ·емо исправно да победимо Вермахт...
  И са моЌом неука аном чаш·у,
  Зауставимо ово див а®е!
  
  Имамо и Сунце и квазаре,
  НаЌмудриЌи руски цар...
  Удари·емо Ќако
  И такав поредак, ти мудро владаш!
  
  Обеси·емо Хитлера како се игра
  Победи·емо све фашисте одЌедном...
  И заувек ·е бити маЌско сунце
  А изнад нас у злату Ќе херувим!
  
  Момци, знамо тако полетно
  Зломи·емо, било коЌу веруЌу·у хорду...
  А девоЌке су босе по снегу,
  И смеЌ се, у ме·ави жестокоЌ!
  
  Комунизам, веруЌ да Ќе свет леп,
  Добро Ќе за девоЌке голе у ®ему...
  Би·е мира и сре·е на планети...
  И шкрабао длетом по момку!
  
  Ми смо тако кул ратници
  ХаЌде да победимо змаЌа...
  Чак и ако Фрицови нису глупи,
  Ионако ·е их све поцепати медвед!
  
  Не·емо се плашити Хитлера,
  ДевоЌка ·е ставити голу пету у нос ...
  Фирер ·е Ќедноставно постати кловн,
  И наЌвише од свега, знати ниЌе дово но зрело!
  
  А девоЌке су босе
  Воле снег, голицаЌу пете...
  И у име маЌке РусиЌе,
  У ста®у смо да разбиЌемо Фрица!
  
  Па где сте ви фашисти амбициозни,
  Хтели сте да заузмете Москву зими...
  А сад цвилиш од бола,
  ДевоЌка Ќе исправила косу!
  
  Гола пета се померила на носу,
  Види се да Ќе Фирер умро одЌедном...
  На краЌу краЌева, девоЌке су босе у снежним наносима,
  И имаЌу челик, гомилу тела!
  
  А девоЌке тако Ќуре Фрица,
  Да те овце трче на кла®е...
  Они могу да се боре тако жестоко
  Одмах се види Хитлер капут!
  
  Овде су нацисти славно победили
  И ушли су у поражени Берлин...
  И нацисти су Ќасно процурили у рат,
  А ми само осваЌамо универзум!
  
  Па, укратко, Сода Форце Ќе са нама,
  Рус ·е владати...
  Мо· ота¤бине сломила Ќе Вермахт,
  И дошло Ќе, знаЌте доба комунизма!
  
  ПОМОЋ Цару АлексеЌу НаЌтишем
  Овога пута било Ќе потребно помо·и руском цару АлексеЌу МихаЌловичу током тешког руско-по ског рата, када Ќе царска РусиЌа поново заузела Смоленск са оближ®им зем ама и половином УкраЌине, али ниЌе могла да задржи ве· ослобођену БелорусиЌу и другу половину западне УкраЌине. Да, и Шведска ниЌе могла бити поражена, упркос приватним успесима.
  Али сада Олег Рибаченко и Маргарита Коршунова одбиЌаЌу офанзиву По ака на Брест, коЌу Ќе недавно заузела руска воЌска. ПоложаЌ РусиЌе Ќе тежак. После смрти Богдана Хме ницког, хетмани се ме®аЌу и они мораЌу да се боре. А онда са севера напредуЌе веома Ќака Шведска. Она поседуЌе иу балтичким државама иу Европи. Наравно, РусиЌи Ќе веома тешко.
  По аци, попунивши трупе на рачун пла·еника, покушаваЌу да поврате БелорусиЌу. Брест Ќе први град коЌи им Ќе стао на пут. У стварноЌ историЌи, воЌске Комонвелта су успеле да га заузму.
  У град су стигли Олег Рибаченко и Маргарита Коршунова. Босонога деца су дочекана неприЌате ски. Истина, оба бесмртна ратника по стандардима двадесет првог века изгледаЌу као дванаестогодиш®аци, а за седамнаести век су тинеЌ¤ери и ве· су способни да се боре на нивоу одраслих. Али свеЌедно, боса стопала по хладном времену, а Олег само у шортсу, а Маргарита у туници изазиваЌу сум®у да су потпуни рагамафини. Осим тога, жене су се ретко бориле у то време. Али Маргарита Ќе, као одговор, у лету исекла Ќабуку на осам делова. А Олег углавном има шеснаест година. После тога на ®их се гледало са великим поштова®ем. И чак су понудили да обуЌу мароко чизме. Али бесмртна деца су то одбила.
  И да е се не смрзаваЌу, а босонога борба Ќе много спретниЌа, а голим прстима можете бацати игле и дома·е гранате из пи евине. Тако Ќе Брест добио веома поуздан и борбени пар. УЌутро Ќе било мраз и деца су остав ала ситне отиске. Ипак, и поред Ќесени, и хладне потере, нису они Ќедини коЌи су се шепурили голим штиклама. Боси су били и дечаци до петнаест година и младе жене. Само они коЌи су имали бркове и браду носили су чизме или ципеле. СтариЌе жене су такође преферирале ципеле.
  Од деце су обувана само деца племенитих личности, само пар  уди.
  Олег и Маргарита су заузели место на зиду са осталим тинеЌ¤ерима, углавном дечацима, и само неколико девоЌчица. Али код котлова су се вртеле и девоЌке.
  Деце Ќе тих дана било много, а у рату су, по правилу, помагали одраслима, посебно у време опсаде.
  Брест Ќе био добро утврђен, са високим и дебелим зидовима. Али По аци имаЌу веома велику воЌску, а пла·еници се регрутуЌу из целе Европе, посебно много Немаца. У Бресту нема много руских трупа - неки су отишли на Ќуг - да пацификуЌу побу®ене хетмане у УкраЌини. Други су отишли на север да задрже Швеђане. А такође кримски кан упада са Ќуга. Проблеми су и са мо·ном Кином на Далеком истоку.
  Али, сре·ом, локално становништво Ќе на страни РусиЌе. Многи су се окупили да га бране. Деца су скоро сва локална. Белоруски дечаци су скоро сви светле косе и буцмасти. ПриЌатног изгледа, као и обично, неопходно Ќе да се деца непрестано смеЌу и смеЌу. Олег Рибаченко и Маргарита Коршунова су деца само по изгледу. ИмаЌу много година. И у новим телима су ве· провели пристоЌну количину времена иу старим. И зато нису тако весели и весели као права деца. Али да не би били евидентни, и они се смеЌу. Иако расположе®е ниЌе баш добро. Време Ќе тмурно, киша гадна ситна киша.
  Деца се стално кре·у да би се загреЌала. Неки су боси, али у капутима од овчиЌе коже, што изгледа неприродно. На зидовима су момци, девоЌке чачкаЌу и доносе дрва за огрев, неки вуку топовске кугле. ОружЌе Ќе овде. Али имаЌу и дома·е катапулте. За ®их су припрем ени лонци смоле, коЌи ·е бити запа ени током напада. Град Ќе добро припрем ен за одбрану, иако милициЌа ниЌе баш добро наоружана. Многи се аци из околних села понели су са собом само виле и косе.
  Успели су да уберу и сма®е жетву, па не·е гладовати. Иако се опсада може пову·и.
  Олег Ќе уз уздах приметио:
  - Чини се да бих све дао за сат времена игра®а на компЌутеру!
  Маргарита Ќе уз смех упитала:
  - А бесмртност такође?
  Фелдмаршал дечак одлучно одмахну главом.
  - Нема бесмртности! То нема цену!
  Маргарита Ќе са уздахом приметила:
  - НиЌе... Па, зашто ·емо сад да се свађамо и би·е забавниЌе.
  НиЌе било лако разговарати са локалним момцима. Превише различит културни ниво и време и старост. Олег Ќе био лаконски. Али када му Ќе понуђено да се бори, он Ќе спремно пристао.
  Њен противник Ќе био и стариЌи и ве·и. Али за бесмртно дете, ово Ќе само обрасла кврга.
  Олег Ќе чак играо за публику, дозво аваЌу·и неприЌате у да замахне песницама, док Ќе сам избегао, остав аЌу·и у послед®ем тренутку. Онда, када се дечаку фелдмаршалу ово досадило, Ќедноставно Ќе бацио малолетног високог човека преко себе. Он се, међутим, срушио, скочио, и опет га Ќе Олег бацио, али овога пута Ќаче. Сада Ќе момак-Ќунак полако устаЌао и ниЌе одмах устао. Али очи тинеЌ¤ера пламтеле су од беса. Зграбио Ќе колац у руке и Ќурнуо на Олега. Дечак фелдмаршала га Ќе голом петом ударио у браду. Уморан од игра®а трикова. ОваЌ пут млади ратник се дуго онесвестио. Али ®егова вилица Ќе издржала брутални ударац и ниЌе се сломила.
  Олег се наклонио и приметио:
  - Кажем ти друже - ипак уморан, одмори се!
  И он се смеЌао... Сада се осе·ао сре·ниЌе, а облаци су се разишли.
  И ево По ака у Ќуриш. Кра  лично командуЌе воЌском. А онда се окупило сто хи ада бораца, по мерилима седамнаестог века огромна армада.
  Олег Рибаченко гађа лук. ПробиЌа по ског официра, и одмах навлачи лук и пуца. Води ватру и Маргарита Коршунова. Она такође пуца веома прецизно. И што Ќе наЌважниЌе, бесмртна деца пуцаЌу врло брзо, не даЌу·и неприЌате у шансу да преживи напад.
  Олег Рибаченко, ша у·и стрелу, пева за стрелом:
  Ми ·емо се храбро борити за РусиЌу,
  Руски витез, не може да се плаши!
  Дечак Ќе заиста хрт. И изабрао Ќе посебан лук за себе, таква тетива ретко Ќе оно што ·е одрасли Ќунак пову·и обема рукама. А деца заиграно пуцаЌу, и наравно, погађаЌу По аке ве· са две ми е. И много боле. Ипак, много Ќе више пла·еника, посебно Немаца, него По ака.
  Олег Рибаченко, пуцаЌу·и на неприЌате е, се·ао се историЌе. Како Ќе добро почео оваЌ рат за РусиЌу. И пре свега захва уЌу·и Богдану Хме ницком. Руси су победили По аке, и стигли до старе границе КиЌевске РусиЌе. Али сада су снаге РусиЌе расуте и изузетно Ќе важно задржати БелорусиЌу са малим броЌем воЌника.
  И тамо ·е се сна·и са побу®еним хетманима, и окренути се Варшави. Или докраЌчи Швеђане. КоЌи су Ќаки.
  Олег Рибаченко пуца... По аци су ве· дотрчали до зида и постав аЌу мердевине. Треба их се·и мачевима. Маргарет са ®им.
  Олег вришти:
  - Могу и сам! А ти бежи тамо где Ќе теже!
  Напад По ака Ќе жесток. Иако Ќе град добро утврђен, а локални Белоруси се боре заЌедно са Русима.
  Главно Ќе да Ќе неприЌате  броЌниЌи, против милициЌе са косама и роговима. Али онда високи зидови и хероЌство  уди.
  Олег Рибаченко води млин са мачевима, посече пет По ака и каже:
  - За нашу победу!
  А дечак голим прстима баца игле. Тако га Ќе десетак По ака узело и умрло.
  Дечак терминатор настав а да сече По аке и пева:
  - Слава идеЌама велике РусиЌе,
  ОсвоЌи·емо играЌу·и цео свет...
  Звезде као бисери посули су покривач,
  Сварог ·е бити моЌ идол!
  Борбено дете, и веома ратоборно. А ако сече, пресе·и ·е га очаЌничком силом.
  Маргарита Ќе такође кул девоЌка. Добила Ќе бесмртност и сада Ќе испу®ава. А голим прстима дечиЌих ногу баца врло убитачне игле. И убиЌа противнике до смрти.
  И толики момак и девоЌка душманина легло. Ово раде супер уди.
  Олег Рибаченко поново баца игле голим прстима. Ово оружЌе Ќе компактно и веома ефикасно. Можете направити много игала, а велика торба Ќе дово на за целу воЌску. Генерално, компакт Ќе ефикасниЌи.
  У Ќедном од паралелних универзума, дизаЌнер Тре·ег РаЌха Ќе само поставио мотор и ме®ач заЌедно и попреко, и као резултат тога , Пантер Ќе постао много нижи у силуети, плус уски, мали тора®. А ®ен оклоп и наоружа®е, са мотором од 650 ко®ских снага, одговара само тежини од тридесет тона и висини од два метра.
  И оваЌ "пантер" Ќе постао велики хемороид за Црвену армиЌу. Чак су и Фрици успели да победе на КурскоЌ избочини. А рат се отегао дуго. Чак и предуго.
  Тек након Ста инове смрти у марту 1953. године, мировни преговори су коначно почели... Али рат се наставио, ухва·ен и позициониран. Мир Ќе коначно зак учен тек када Ќе Хитлер умро у децембру 1957. Дуж коЌе Ќе граница пролазила дуж Д®епра, а БелорусиЌа, Балтичке државе, Деснообална УкраЌина, МолдавиЌа и део КарелиЌе ушле су у састав Тре·ег РаЌха и ®егових сателита. Након Хитлерове смрти, Шеленберг Ќе дошао на власт, заменивши Химлера, а Немачка Ќе почела да води умерениЌу политику. Међутим, ЌеднопартиЌски систем Ќе сачуван, као и улога Немаца као Ќезгре нациЌе у Европи, а делом и у Африци.
  Хитлер Ќе ушао у историЌу као великан, иако зликовац. У том универзуму ниЌе отишла десантна сила палих. ПостоЌао Ќе само дизаЌнер талентованиЌи од Поршеа, коЌи Ќе успео да се отвори. Био Ќе у правоЌ историЌи, али Ќе остао по страни. Успевши, међутим, да развиЌе одличан тенк Е-50 са оклопом Тигер-2 и Ќачим наоружа®ем, тежак четрдесет седам тона. Али оваЌ аутомобил никада ниЌе био оличен у металу.
  А онда Ќе добио инструкциЌу да направи "Пантера". И таква катастрофа Ќе изашла.
  Олег Рибаченко сече По аке и претвара их у крвави неред. И сече месну салату.
  У исто време дечак пева:
  - Слава РусиЌи у векове векова,
  Бори·емо се храбро за Ота¤бину....
  И не требаЌу нам глупе сувишне речи,
  Нисмо ми глупи - пали и исцедите!
  Маргарита Коршунова на другом месту сече По аке, пева циче·и и искосаваЌу·и зубе:
  - Руски ратник се не боЌи смрти,
  Не плашимо се смрти на боЌном по у...
  Бори·емо се за Свету Ота¤бину,
  И знам да ·у сигурно победити!
  Бесмртна деца се боре тако да их нико не може зауставити, нити сломити.
  По аци носе нека оште·е®а и расту гомиле лешева. Расту као планине.
  Олег Рибаченко се бори, а притом се присе·а...
  Они су извршили Ќедну заним иву мисиЌу за време Петра Великог. За време рата са Турцима ®ихова шесторка Ќе распршила султанову воЌску. Као резултат тога , Петар Велики Ќе успео да припоЌи РусиЌи део териториЌе, па чак и Крим. Ово Ќе убрзало развоЌ РусиЌе и много променило. Конкретно, Петар Велики више ниЌе толико пио, и живео Ќе дуже него у стварноЌ историЌи, успевши да пренесе престо на свог унука Петра Другог. Он, заузврат, такође ниЌе добио мале боги®е и био Ќе у ста®у да обезбеди стабилну владавину династиЌе Романов.
  Без државних удара и грађанских сукоба, РусиЌа Ќе освоЌила више териториЌа него у стварноЌ историЌи. И до краЌа двадесетог века почео Ќе да контролише цео свет. Тако да Ќе испало одлично.
  Олег Рибаченко Ќе приметио да чак и мала интервенциЌа може много променити. А сада су По аци претрпели огромне губитке и Ќуриш Ќе одбиЌен. Али наравно ово ниЌе дово но.
  Потребно Ќе Ќаче реше®е. А Олег Ќе предложио да Маргарита направи излет и убиЌе или ухвати по ског кра а.
  Маргарет Ќе приметила:
  - Бо е Ќе заробити него убити!
  Олег ниЌе сасвим сигуран:
  - По ска ниЌе ауторитарна зем а. По аци могу да наставе да се боре са зароб еним кра ем, или да изаберу новог!
  Маргарита се закикота и примети:
  - Али борба за трон ·е их поделити, и играти на наше руке!
  Олег се сложио:
  - У сваком случаЌу, би·е нам лакше да се боримо без кра а!
  ДевоЌка климну главом.
  - А По аци теже!
  А сада су бесмртна деца сишла са зида, а Ќа ·у кренути ка логору пла·еника и По ака. ВоЌска Ќе и да е огромна. У стварноЌ историЌи, успео Ќе да поврати ве·и део БелорусиЌе. А остатак, затим вра·ен по мировном уговору са По ацима.
  Деца су видела логор за спава®е, угашене или Ќош увек горе·е ватре, много ко®а под стражом.
  Олег Рибаченко Ќе бацио иглу голом дечЌом ногом, пробио се кроз главу стражара и зацвилио:
  - Слава комунизму и царизму!
  Маргарита Ќе такође бацила смртоносну иглу, пробола неприЌате а и цвркутала:
  - Слава величини епохе!
  Бесмртна деца су се кретала заобилазе·и неприЌате е у логору. НаЌпре треба попунити кра а и два хетмана, па ·е онда и·и лакше.
  Босе ноге деце нечуЌно газе преко противника. Ево Великог кра евог шатора. Хетман Ќе у близини. А момак и девоЌка да посеку наЌамнике и По аке. Узели су то тако чврсто, и са тако див им помамом, као да су заиста напла·ени за победу.
  Дечак и девоЌчица су секли са оба своЌа магична мача, коЌи су секли метал као упиЌаЌу·и папир и издуживали се за десетине метара. И деловали су изузетно активно, као да су одсецали косу бритвом.
  Маргарита Ќе босом ногом бацила десетак танких игала, положивши своЌе противнике и цвркутала:
  - И застава ·е сиЌати над свемиром ...
  Олег Рибаченко Ќе, пресецаЌу·и По аке, агресивно додао:
  - Нема лепше свете зем е у васе ени!
  Маргарита Ќе поново босом ногом бацила десетак танких игала, удараЌу·и своЌе противнике на смрт, и зацвилила:
  - А ако треба, опет ·емо погинути!
  Дечак терминатор, Олег Рибаченко, сече·и неприЌате е, приметио Ќе:
  - Он ·е васкрснути у РодноверЌу, вера наша!
  И борили су се са По ацима, и са личном гардом кра евом. Дечак терминатор Ќе био веома ефикасан. А онда Ќе клинац босом ногом бацио гранату од пи евине и заурлао:
  - Слава Ота¤бини!
  И поцепао много По ака и самог кра а по ског!
  Хетмана Ќе преполовила Маргарита Коршунова. ДевоЌка Ќе зацвркутала, показуЌу·и зубе:
  - Би·у апсолутни шампион света!
  Деца заиста показуЌу наЌвишу вештину у борби. Таква битка се одвиЌала.
  Олег Рибаченко из свег гласа виче на по ском:
  - Немци су убили кра а! Победите Фрица!
  Маргарита ве· виче на немачком:
  - Напали нас По аци, тукли По аке!
  И полетна девоЌка Ќе такође же на борбе. И сече По аке. А у међувремену Ќе почео окршаЌ. Немци, По аци и други пла·еници су секли и пуцали Ќедни на друге. Овде Ќе Маргарита босом дечЌом ногом бацила бомбу и поцепала немачког воЌводу. Ово Ќе ескалирало ситуациЌу. А битка Ќе текла све агресивниЌе.
  Дошло Ќе до међусобног масакра и истреб е®а. УбиЌали су се, без икакве сум®е, и сажа е®а. Ратници су умрли на хи аде.
  Олег Рибаченко и Маргарита МагнитнаЌа радили су са мачевима као да машу као навиЌачи. И пресеци неприЌате е РусиЌе у великом броЌу.
  Маргарита Ќе босом ногом бацала игле, ударала По аке и са осмехом изЌавила:
  - Имам супер девоЌку!
  Олег Рибаченко Ќе такође гађао игле голим прстима дечиЌих ногу, ударао своЌе противнике и шкрипао:
  - Па из шрафа!
  И опет су деца почела да цепаЌу по ске трупе и пла·енике, тако да су буквално искрварили. А млади ратници су показали врхунске акробатске и борбене вештине. Тако су стварно кул.
  Олег Рибаченко Ќе, секу·и неприЌате е РусиЌе, певао:
  - А они иду на море, полетни момци!
  Маргарита Ќе поново бацила игле босом ногом и зацвилила:
  - Морски елемент! Морски елемент!
  Ратник, као и обично, наЌвише класе, она Ќе борац. И не заустав аЌте Ќе, немоЌте победити.
  Олег сече по ску воЌску, и одЌедном звижди. И хи аде врана су се онесвестиле удараЌу·и По ацима и пла·еницима у лоба®е.
  Маргарита га Ќе такође узела и звиждала, а такође Ќе срушила вране на неприЌате е. Добили су срчани удар и пали као ко®и оборени на смрт.
  ДевоЌка Ќе гукала:
  - Слава нашоЌ Ота¤бини РусиЌи!
  И опет су ®ене босе ноге бациле смртоносну гранату од уг а. И како ·е експлодирати, и разбити много противника.
  Маргарита Ќе певала, показуЌу·и зубе:
  - Слава храброЌ ота¤бини,
  Живимо под комунизмом!
  А девоЌка Ќе мачевима трчала ветре®ачу, секла масу противника и зацвилила на врху грла:
  - Живео свети комунизам!
  А ®ена боса пета ударила Ќе у чело немачког воЌводе, сломивши противнику лоба®у.
  Маргуерите Ќе гукала:
  - У славу Ота¤бине, слободне за векове!
  А девоЌка ·е га опет узети и зазвиждати на све стране... И читаве хорде врана ·е пасти на По аке.
  И буквално се пробиЌаЌу.
  Олег Рибаченко Ќе са одобрава®ем климнуо главом, секу·и По аке своЌим мачевима као млин:
  - єа сам велики светски шампион!
  А онда су дечакови голи прсти поново бацили гранату уг а, кидаЌу·и противнике.
  Дечак Ќе заиста био веома полетан и кул. И приковао неприЌате е РусиЌе без имало сажа е®а.
  Маргарита, ломе·и неприЌате е, зацвилила Ќе:
  - Проклизао, проклизао негде, проклизао ме!
  А сада ·е девоЌка голим прстима бацити смртоносном силом дар смрти.
  И поцепати сто По ака. И урлати из свег гласа:
  - За свету РусиЌу!
  И гола дети®а пета ·е се предати садаш®ости униште®а.
  Олег Рибаченко Ќе наставио да се бори, певао:
  - Слава идеЌама комунизма! За живот и слободу!
  И голом петом дечак Ќе подлегао дару униште®а...
  У том тренутку руски воЌници су извршили налет из Бреста. И напали су ве· бескрвну и дрогирану воЌску По ака. Они коЌи нису могли да издрже сламаЌу·и ударац, руски воЌници су побегли.
  А онда су Наташа, ЗоЌа, Августин и Светлана ушле у битку, и хаЌде да разбиЌемо страну воЌску.
  Тако су девоЌке вештице заузеле По аке.
  Наташа Ќе ударила своЌим мачевима. Она Ќе босом ногом бацила гранату убоЌитим снагама, раскомадаЌу·и воЌнике. Тада Ќе девоЌка откинула груд®ак и са скерлетне брадавице, као убилачка му®а, млатарала.
  И урлати:
  - Слава Ота¤бини, под комунизмом!
  ЗоЌа такође агресивно сече. Узе·е га и са мачевима водити млин. Затим ·е голим прстима бацити експлозивни пакет смрти из пи евине. А онда ·е узети брадавице од малине док Ќе пуцао. И уништи·е велику масу бораца.
  И како шкрипи:
  - Слава ота¤бини комунизму!
  Августин Ќе извео технику "лепезе" са мачевима и посекао много По ака. Затим Ќе испалила му®у из рубинске брадавице, испе·и читав бата он пла·еника. Затим Ќе голим ножним прстима бацила смртоносни удар на неприЌате а.
  И она гугутала:
  - За моЌе кул победе!
  Светлана такође смело сече противнике. И он води борбене технике, ук учуЌу·и кор®ачу са мачевима. А онда ·е се голом петом предати пакету експлозива. А онда из брадавица Ќагоде како ослободити капитално униште®е. И здробити гомилу По ака.
  И урлати:
  - МоЌ свети комунизам!
  Ратник као што се види са великом стрмином. И душмане сече као дрва секиром. Невероватна лепота.
  Четири девоЌке посекоше ову воЌску, као да Ќе култиватор растресао зем у.
  Олег Рибаченко се, боре·и се са По ацима, сетио Ќош Ќедне стратегиЌе и алтернативне историЌе.
  У ®ему Ќе Наполеон Бонапарта одбио да крене у поход на РусиЌу. Разлог - Александар Први, плаше·и се пораза, послао Ќе богате поклоне, обе·а®е вечног приЌате ства, па чак и договор не само да се придржава континенталне блокаде, ве· чак и да ФранцускоЌ поша е велику количину хлеба, коноп е и путера бесплатно. .
  Наполеон Ќе, виде·и да нема разлога за инвазиЌу, мало попустио. Осим тога, Александар Први Ќе рекао да му уопште не смета ако Француска заузме Цариград. Наполеон Ќе био у реду с тим.
  Бонапарта Ќе започео поход на Турску. єасно, ово му ниЌе ривал. Французима Ќе више сметао терен, растеза®е комуникациЌа и вашке него турске трупе, тим пре што Ќе руска воЌска успела да сам е готово све борбено спремне Ќединице.
  Наполеон Ќе ушао у Цариград, или Турци у Истанбул. А онда Ќе направио неколико похода, осваЌаЌу·и Османско царство. Ук учуЌу·и поновну окупациЌу Египта. А затим наставио да се кре·е кроз северну Африку. И на Блиском истоку. И тако да е низ Нил до Судана, и осваЌа®е све ве·е териториЌе.
  Али требало Ќе времена, а кампа®а против РусиЌе Ќе одлагана и одлагана.
  Све док Александар Први ниЌе умро 1825. године. ПокушаЌ пуча децембриста био Ќе разлог да Наполеон крене у инвазиЌу. Наполеон ниЌе био отрован арсеном, а и да е Ќе био Ќак. Ве· Ќе имао три сина, а династиЌа Ќе оЌачала.
  РусиЌа под НиколаЌевим ИИ ниЌе била спремна за рат. Многи команданти су ве· у гробу. А народ Ќе незадово ан аутократиЌом. И Наполеонове трупе су броЌниЌе.
  И након неколико неуспешних битака за РусиЌу, Наполеон Ќе заузео Москву и приближио се Санкт Петербургу ...
  А онда Ќе РусиЌа спасена од окупациЌе, наравно, искрцава®ем палих. А Олег Рибаченко, заЌедно са девоЌкама, веома су храбре и Ќаке вештице.
  Наполеон Ќе претучен, побегао из РусиЌе. Али ®егово царство ниЌе пропало. Од када Ќе у РусиЌи почео устанак се ака, изазван укида®ем кметства од стране Наполеона.
  И док Ќе био потиснут, нису отишли у Европу. На краЌу, у РусиЌи Ќе морало бити укинуто кметство.
  Шта се да е догодило, Олег Рибаченко ниЌе погледао. У сваком случаЌу, победа Ќе извоЌевана.
  А сада су победили По аке и отерали их од Бреста. Велика победа!
  Али ово ниЌе дово но. Главна прет®а долази од Швеђана. А руске трупе управо иду у опсаду Риге.
  Олег Рибаченко и Маргарита Коршунова беже у руску воЌску. Њихове голе пете, док трепере.
  Маргарита Ќе са осмехом приметила:
  - Ти и Ќа смо вечна деца... Тако Ќе романтично!
  Олег се сложио са овим:
  - Да, веома романтично. Заиста, као дечак, одмах сам осетио налет енергиЌе и ведрине у себи. Младо тело, па чак и супермен. И осе·ате се као да немате бриге и проблема!
  Маргарита Ќе скочила више, оборила квргу голом петом и приметила:
  - То ниЌе проблем!
  Олег Ќе приметио, трче·и да е:
  - То Ќе оно што Ќе добро кад си дечак у телу. Можете да изговорите било коЌу шалу, било какву вулгарност, апсолутно сваку глупост и сви ·е се само смеЌати. И нико не·е помислити да си будала.
  Маргарита се закикота и примети:
  - Можда... Иако Ќе бити вечна девоЌка досадно. Дечаку Ќе лакше, а мени не!
  Олег се насмеЌао и приметио:
  - Па ништа, ми смо бесмртни. Пре или касниЌе ·емо живети у буду·ности и научити како да променимо своЌа тела тамо!
  Маргарита се сложила са овим:
  - ХаЌде да учимо. И мушкарац може постати жена, и жена може постати мушкарац!
  Олег Ќе потврдио:
  - И не·е бити проблема са сексуалним ма®инама!
  На путу су бесмртна деца наишла на шведски одред. Дечак и девоЌчица су их посекли без много церемониЌе. Било Ќе изузетно лако.
  И они су трчали да е.
  Бесмртна деца Ќуре, б ескаЌу·и голим, округлим петама. И опет причаЌу.
  Терминатор Бои напоми®е:
  - Овде у филму "Хигхландер" била Ќе и епизода са стица®ем бесмртности. И свакако Ќе лепо живети пет стотина година. Неки су живели дуже...
  Маргарита МагнитнаЌа Ќе насмеЌала:
  - А како то преоптере·уЌе психу? Се·а®е на многе векове!
  Олег Рибаченко се насмеЌао и приметио:
  - Преоптере·е®а... Заиста капитално! Али ако сте у телу детета, онда све дожив авате много лакше!
  Маргарита Ќе кроз смех приметила:
  - Овде убиЌате толико  уди, а ово дожив авате као да Ќе компЌутерска игрица. Не осе·ам бол, шок, срамоту!
  Олег се насмеЌао и приметио, цере·у·и се:
  - Да, заиста, моЌе босе, дети®асте ноге шамараЌу по локвама крви, а ово Ќе добро и забавно!
  Дечак Ќе гледао у грациозне трагове коЌе су оставила ®егова лепа стопала, у мраз. И треба напоменути да изгледа као украс. И он Ќе ве· много година дете. И то Ќе супер. Добро расположе®е све време. Суперменово тело утиче на расположе®е и менталитет вечитог дечака.
  Олег Рибаченко Ќе подигао и певао, компонуЌу·и у ходу;
  Планета признаЌе величину РусиЌе,
  И неприЌате и ·е заЌедно пасти на колена ...
  Лако ·емо изградити пространство раЌа,
  За славу народа и великих генерациЌа!
  
  Нека Ќе домовина заувек уЌеди®ена,
  СЌаЌи као сунце над светом РусиЌа...
  Херувими бичуЌу челичним мачевима,
  А цар НиколаЌ Ќе као велики месиЌа!
  
  Учини·емо ота¤бину, веруЌ  епшом,
  Над светом ·е засиЌати тробоЌни Ќарбол...
  Уосталом, опасно Ќе борити се са Русима,
  И би·е веома це®ено, веруЌте ми, не Каин!
  
  Ево наших мачева коЌи светлуцаЌу као диЌамант,
  Фашисти и други ·е бити хаковани на смрт док играЌу...
  И грбови ·е блистати сЌаЌним златом,
  Сви заЌедно, и Руси и Белоруси!
  
  У име ота¤бине, сунце безгранично,
  Његови светли зраци лете преко света...
  ВеруЌем да ·е РусиЌа бити спасена од пакла,
  И Сварог ·е постати наЌве·и идол!
  
  Овде Ќе наша зем а наЌве·а на свету,
  И нема лепше на целом свету...
  У име безграничне, мо·не РусиЌе,
  Нека цела генерациЌа руске сре·е!
  
  НеприЌате  не зна да ·е бити претучен,
  Поцепа·е га руски баЌонети...
  Ускоро ·емо отворити див е погледе,
  И небо и зем а би·е у храброЌ власти!
  
  Наш двоглави орао лебди над планетом,
  Цео пут указуЌе на славу универзума...
  Овде познаЌте Ќунаштво у песмама певаним,
  Борци су непромен иви у своЌим биткама!
  
  Имамо и МариЌу и Ладу у великом поштова®у,
  Перун и Сварог, и Господ Исус...
  ВеруЌте ми, доносите спасе®е  удима...
  Ташна коЌа Ќе била празна би·е испу®ена благословима!
  
  У име РусиЌе, лепа драга,
  Где су бисери снега, кристални смарагди...
  Где су уЌеди®ени наши УкраЌинци, Татари и Руси,
  А живци су  уди као ливени челик!
  
  Укратко, када посечемо председника змаЌа,
  У РусиЌи ·е до·и доба великих царева...
  И би·е реда, веруЌте тако славном новом,
  Ко Ќе храбар врабац би·е орао!
  . ПОГЛАВЉЕ 1
  єуриш на Ригу био Ќе од одлучуЌу·ег значаЌа за целу северну чету. Олегу Рибаченку и Маргарити КоршуновоЌ придружиле су се Наташа, ЗоЌа, Аугустина и Светлана.
  И било Ќе веома полетно.
  Олег Рибаченко, не обра·аЌу·и паж®у на пуц®е - они не погађаЌу бесмртнике, попео се на зид. Провео млин са мачевима.
  Посекао Ќе гомилу Швеђана, а потом голим прстима дечиЌих ногу бацио убилачки поклон смрти.
  Растргао гомилу противника и заурлао:
  - Слава ери комунизма са кра евском круном!
  После тога, дечак терминатор ·е га узети и звиждати. А над главама ратника СкандинавиЌе пада·е облаци врана.
  Маргарита Коршунова такође сече воЌнике Шведске. И држи грамофон, одсецаЌу·и ратнике СкандинавиЌе. И голом петом, девоЌка ша е поклон униште®а, удараЌу·и неприЌате а.
  Онда заурла:
  - Слава новом ариЌевском комунизму!
  А девоЌка ·е га узети из пупка док пушта му®е ... Па ·е изгорети читава гомила Швеђана.
  Тада ·е деца хорски звиждати, а хи аде врана ·е пасти на главе Швеђана.
  Наташа Ќе, сецкаЌу·и противнике и бацаЌу·и игле голим прстима, гукала:
  - Слава ВеликоЌ РусиЌи!
  И из скерлетне брадавице како пустити смртоносну му®у. И цео бата он Швеђана ·е изгорети.
  ЗоЌа Ќе, секла неприЌате е и бацаЌу·и бомбе голим прстима, сиктала:
  - За величину РусиЌе!
  А из брадавице малине, као да Ќе прштала нечим врло убитачним. И сломити своЌе противнике.
  Августина се такође бори, са изузетним степеном агресивности. Слаби противнике, а из рубинских брадавица ша е праж®е®а смртоносне му®е. И голом петом преда·е се експлозивном пакету пи евине коЌа раздире неприЌате е.
  Затим, како пише:
  - За комунизам у целом универзуму!
  И из пупка ·е му®е тЌерати!
  Ово Ќе девоЌка - девоЌка за све девоЌке!
  Светлана се такође бори. И сече неприЌате е са оба мача. С ®ом се издужуЌу, Ќедним потезом покоше десетине  уди. А онда девоЌка голим ножним прстима баца Ќош Ќедан, смртоносни дар смрти и раздире своЌе противнике. И како ·е ®ене брадавице од Ќагода ослободити нешто деструктивно и непонов иво?
  Светлана виче:
  - За ариЌевске идеЌе комунизма!
  И из пупка како ослободити читаву каскаду убилачких му®а. Ово Ќе девоЌка - све девоЌке, девоЌко!
  Олег Рибаченко настав а да се бори. Дечак сече мачевима, баца дискове голим прстима и звижди. Гаврани, коЌи су добили срчани удар, теме но нокаутираЌу противнике и не даЌу ни наЌма®у шансу за спас.
  И дечак пева:
  - Волим ваше просторе,
  Волим твоЌе шуме и планине!
  Небо и зем а, и моЌа улога!
  Маргарита Ќе секла Швеђане, босим ногама бацала пакете смрти и секла противнике:
  - Сунце сиЌа над зем ом ...
  Одава®е почасти...
  Имате родну зем у -
  Све на свету Ќесте!
  И опет ·е девоЌка звиждати, и смртоносни дарови униште®а ·е пасти на неприЌате е.
  Рига Ќе, наравно, лако заузета. Било Ќе и прилично кул. Град Ќе скоро одмах заузет.
  И без напора Ќе победила царска РусиЌа АлексеЌа МихаЌловича. Али рат Ќош ниЌе готов.
  Руске трупе треба да избаце Швеђане из других зема а. Руси су сами заузели Дерпт, а без помо·и сабораца. Али Ревел Ќе много озби ниЌи и у овом случаЌу му Швеђани помажу преко мора.
  Дакле, мисиЌа чувене шесторке ниЌе завршена. И иду на Ќуриш на Ревел.
  Олег Рибаченко Ќе мачевима посекао Швеђане. Истовремено, ®егове босе, дети®асте ноге бацале су дарове смрти, уништаваЌу·и неприЌате е РусиЌе. Кул дечак Ќе логично приметио:
  - Чудно Ќе убиЌати Швеђане. Добри  уди и просперитетна држава!
  Маргарита, сецкаЌу·и скандинавске ратнике и сецираЌу·и борце, бацаЌу·и дискове босим ногама, приметила Ќе:
  - Да, ружно Ќе тако се понашати са Швеђанима. На неки начин, ово подсе·а на историЌске стратегиЌе. ПостоЌе два начина: борити се или изградити раЌ на зем и. У зависности од избора, добиЌате мисиЌе. Како кажу, у воЌноЌ мисиЌи ·е изград®а раЌа бити тежа!
  Олег Рибаченко, посекао Ќе масу Швеђана Ќедним махом издужених мачева, и негативно одмахнуо главом:
  - То Ќе други начин да се то каже. Приметио сам да у игри "Клеопатра", у воЌним мисиЌама, по правилу, нема проблема са пивом. А у мирним временима, Ќечам се може само транспортовати и то ствара проблеме.
  Маргарита Ќе држала грамофон, секла противнике, и голивши зубе певала:
  - Реке, мора, мореузи... Колико штете наносе!
  Олег Рибаченко Ќе голим прстима бацио експлозивну вре·у пи евине и певао:
  НиЌе пиво оно што убиЌа  уде! Вода убиЌа  уде!
  Дечак терминатор Ќе, у ствари, ша ив као дечак из цртаног филма о Конану.
  И опет звижди, обараЌу·и вране на Швеђане.
  Наташа се, сецкаЌу·и противнике и показуЌу·и зубе, држе·и млин, агресивно церила. Ево Ќе, какав диван ратник. А ево и ®ених голих ножних прстиЌу, како бацаЌу експлозивни пакет смртоносне силе, кидаЌу·и скандинавске ратнике на мале делове.
  ДевоЌка из скерлетних брадавица ·е му®е послати. Спали пар стотина Швеђана и преде око:
  - Наступи·е доба наЌве·ег комунизма!
  А онда, како Ќезик показуЌе. Ово Ќе девоЌка, наЌвиша класа у ®оЌ.
  ЗоЌа такође сече неприЌате е. Не даЌе им шансу. И лептир држи приЌем са мачевима. Сече противнике, пресеца десетине Швеђана. А онда ·е голим прстима лансирати експлозивни пакет пи евине. Цепа·е неприЌате е, и цвркутати:
  - Слава великоЌ РусиЌи царева и победника!
  И из брадавице малине ослободи·е дар смрти и пулсар униште®а.
  Овде се бори и Августин - борбена девоЌка екстра класе. Овде ·е га узети и голом петом бацити грашак са експлозивом на неприЌате а. РастргаЌте своЌе неприЌате е у комади·е.
  А онда из рубинских брадавица као му®а. И спали неприЌате е до теме а.
  И виче из свег гласа:
  - Слава Ота¤бини комунизма!
  Светлана се такође бори са великим ентузиЌазмом. И сече неприЌате е див им лудилом и бесом. И голим ножним прстима баца гранату уг ева, коЌа раздире гомилу Швеђана. А онда ·е брадавице Ќагоде пустити му®е. И спали·е бата он скандинавских бораца. Ево девоЌке, чисте вештице и терминатора.
  Светлана Ќе певала:
  - єа сам велики ратник седам мора,
  И певам задив уЌу·е - као славуЌ!
  И смеЌте се наглас.
  Ревел Ќе пао, уз прасак.
  И Швеђани су поражени. Али да би се коначно учврстио, потребно Ќе заузети и Нарву и Виборг.
  Олег Рибаченко, Маргарита Коршунова и тим вештица ЌуришаЌу на Нарву.
  И боре се као прави хероЌи. Иако изгледаЌу као деца. А вештице изгледаЌу двадесетак година, иако су ве· толико старе да  уди не живе тако дуго.
  Олег Рибаченко Ќе мачевима секао Швеђане на зиду техником сипа. Затим Ќе голим ножним прстима бацио смртоносну гранату, раскомадаЌу·и Швеђане. После тога дечак ·е, по преда®у, звиждати, обараЌу·и вране на главе, воЌницима СкандинавиЌе.
  Олег Ќе певао:
  - И узаврела тама полете у зем у злих чудовишта!
  И дечак Ќе опет провео цео млин са мачевима. И тако слама противнике, и буквално истреб уЌе.
  Маргарита Ќе такође сецкана као ¤ин. ДевоЌка Ќе замахнула мачевима пуном брзином. И голом петом препусти·е се дару смрти. И уништава Швеђане без сажа е®а и сум®е.
  ДевоЌка Ќе узела и запевала:
  - Би·е жустри комунизам, фашизам ·е се одмах уништити!
  Олег Рибаченко Ќе одржао приЌем самовара, сецкаЌу·и Швеђане и приметио:
  - Уништен одЌедном фашизам!
  Борба Ќе постаЌала све неконтролисана.
  Нарочито када Ќе Наташа почела да баца звезде голим прстима, од коЌих Ќе свака уништила стотине Швеђана одЌедном. А ве· ако из скерлетних брадавица прсне му®ом, и спали противнике.
  ДевоЌка Ќе гукала:
  - єа сам наЌЌачи на свету, поби·у све душмане у тоалету!
  ЗоЌа, пуцаЌу·и на неприЌате а, зацвилила Ќе:
  - Слава комунизму!
  И голим ножним прстима, како испалити смртоносну гранату, наЌразорниЌу силу.
  И она Ќе супер девоЌка. Из гримизне брадавице лансира наЌлуђа и помахнитала му®а.
  Августин, сече·и Швеђане, и сецираЌу·и противнике, заЌеча:
  - За промену на бо е!
  И голим ножним прстима, како лансирати смртоносни експлозивни пакет пи евине. И растргати противнике.
  А после рубинских брадавица, како ·е подле·и праж®е®е разорне му®е и униште®а.
  Светлана, разбиЌаЌу·и неприЌате а своЌим мачевима, и подлегавши гранати голом петом, гугутала Ќе:
  - За комунизам!
  А из брадавице Ќагоде пусти·е тако убиствену ствар да се сви ђаволи разболе.
  ДевоЌке су се, морам ре·и, трудиле снажно, и Нарва Ќе пала ...
  А Виборг Ќуриша, агресивна екипа. КоЌи и море до колена.
  Олег Рибаченко, сечу·и Швеђане на градском зиду, сетио се АИ, где су се борили немачки тенкови сериЌе Е.
  Ток историЌе се тамо мало променио, због чи®енице да Ќе Ромел нешто раниЌе добио поЌача®е и пуну власт над италиЌанским и немачким трупама. И он Ќе био у ста®у да нанесе поразан ударац америчким трупама у Алжиру. Пораз СЌеди®ених Држава Ќе био потпун, више од сто педесет хи ада воЌника Ќе зароб ено. Рузвелт Ќе био толико шокиран да Ќе одмах понудио нацистима примирЌе. Прихватили су то, наравно. Па Черчил, разум иво, ниЌе желео да се бори без Америке и такође Ќе накратко прекинуо ватру.
  Савезници су пристали да замрзну рат, али под Ќедним условом: Немци замрзну коначно реше®е ЌевреЌског пита®а.
  Хитлер Ќе, коме су биле потребне нове снаге, био спреман да обе·а све.
  Рат на Западу се замрзнуо... И нацисти су поново одложили офанзиву на Курску избочину како би у потпуности попунили све тенковске дивизиЌе, а до почетка офанзиве добили Лав и Миш и Тигар -2.
  Одсуство бомбардова®а на западу и снабдева®е радном снагом из француских, афричких поседа, уз нафту, омогу·или су значаЌно пове·а®е производ®е оружЌа.
  Али за наЌновиЌе тенкове Ќе требало времена. Док су их Фрицови окретали, дошао Ќе август и Ста ин Ќе започео офанзиву. Нацисти су били спремни за ово. Концентрисали смо значаЌне снаге на орловском правцу и Ќош више у Харкову. Успео Ќе да ископа много ровова и утврђе®а.
  Уз то, Пантери и Тигрови су избацили више него у стварноЌ историЌи, и много су бо и у дефанзиви него у офанзиви. Посебно Пантер, одличан разарач тенкова, коЌи испа уЌе петнаест метака у минути.
  И удара®е тридесет четири са два километра у чело. Од таквог "пантера", не криЌте се ...
  Штавише, Немци су ма®е-више успели да извиде и добиЌу планове за офанзиву. Да, у принципу, како ·е Руси напасти и где Ќе то очигледно. До Харкова и Белгорода - да поново заузме Донбас, и на Орловску ивицу.
  Нацисти су довели додатне снаге из Француске и Балкана, заменивши их италиЌанским и бугарским Ќединицама. И успели су да сакупе дово ан броЌ дивизиЌа да узму и узврате у чврстоЌ одбрани.
  А у касну Ќесен, и "Маус", и "Лав", "Тигар" -2 коначно су се поЌавили на фронту. А такође и "Пантер" -2, међутим, поЌедностав ен, са истим пишто ем, али више оклоп еним.
  Међутим, нови тенкови се нису посебно показали у зимским условима. Посебно "Маус", коЌи Ќе проблем за транспорт, а транспорт Ќе повезан са великим потешко·ама. Да, "Лав", ауто ниЌе баш добар. Штавише, мотор од осам стотина ко®ских снага прилично Ќе слаб за деведесет тона. А са "Тигром" -2 проблема. Резервоари се кваре, а ако возе мало бо е него у стварноЌ историЌи, то Ќе само због чи®енице да легираЌу·их елемената не недостаЌе, а налазишта боксита у УкраЌини могу да се користе.
  Иначе, "Тигар" -2, као квалитетниЌи метал, ниЌе се ломио тако често као у стварноЌ историЌи, и био Ќе Ќачи од оклопа. И показао се много практичниЌи од "Лава". Номинално, пишто  код "Лава" Ќе био снажниЌи са 105 милиметара, у односу на 88, са приближно истом цевном брзином. Али у пракси, то Немцима ниЌе дало ништа. Дакле, са велике уда ености у·и у совЌетску тридесетчетворку Ќош увек ниЌе баш реално. Да, и "Тигар" -2 пораза са три и по километра. Нема више смисла - не·ете сти·и тамо, поготово ако Ќе неприЌате  у покрету.
  Тенк "Лав", тежак деведесет тона, на "Тигру"-2 ниЌе имао никакве предности у резервиса®у, осим само чела тор®а. Али у пракси, Тигер-2 од 185 мм Ќе сасвим дово ан, а Лав од 240 мм Ќе вишак, због чега се само тора® спориЌе ротира. А брзина код готово идентичних мотора Ќе много ма®а, а кварова Ќе више. А Мишеви су дупло тежи од Лава, и захтеваЌу бакарни пренос, а само бо и у оклопу. Мишов пишто  од 128 милиметара Ќе у пракси чак и гори од оног код Тигра-2. Да, мо·ниЌе, али ма®е па бе и залиха граната. Да, бо е погађаЌу на да ину, али Ќе теже погодити.
  єедини плус "Миша" ниЌе продор са стране, ве· се може уништити из ваздуха, па чак и набити са окретном тридесетчетворком. Дакле, "Маус" се ниЌе оправдао.
  Али зими су Немци успели да избегну колапс фронтова. Конкретно, производ®а Пантера Ќе порасла на шест стотина возила месечно, а оваЌ тенк Ќе добио снажниЌе моторе и бо у шасиЌу и био Ќе у ста®у да се задово но бори зими. Порастао Ќе и Т-4, коЌи Ќе у модернизованоЌ верзиЌи чак и надмашио Т-34-76, и могао би да буде добра помо·. Лаке самоходне топове Тре·ег раЌха биле су Ќаке. Немачки авион Ќе добио веома ефикасан авионски топ од 30 мм и преузео Русе. Што Ќе наЌважниЌе, Немци сада имаЌу сву авиЌациЌу на источном фронту, и без проблема са бомбардова®ем, сустигли су СССР у производ®и авиона. А наоружа®е и брзина Немаца ·е, можда, бити бо а. А асови имаЌу више искуства.
  Дакле, Црвена армиЌа ниЌе имала предност на небу, а Немци су се утврдили на копну.
  Хитлер Ќе деловао опрезниЌе у дефанзиви. А сада су нацисти могли ма®е-више да саставе краЌ с краЌем. Рат Ќе више личио на Први светски рат. Штавише, ако Ќе неко напао, онда Црвена армиЌа. А Хитлер Ќе покушао да сачува снагу и формира нове дивизиЌе од странаца и бивших совЌетских грађана.
  Поред тога, Фирер се веома надао чудотворном оружЌу, и стога се за сада уздржао од ве·их офанзивних акциЌа. Немци су радили нешто бо е обавештаЌно. Ипак, било им Ќе лакше него у правоЌ историЌи. Пошто Ќе Ста ин прилично тврдоглав и захтевао Ќе да заузме Орел и Харков. У стварноЌ историЌи, они су одведени Ќош у августу и почели да се кре·у у другим правцима. А онда су нацисти пружили отпор, а Ста ин Ќе тврдоглаво захтевао да се испуни претходно планирано.
  То Ќе Немцима олакшало одбрану. Орао Ќе постао нешто као Ржев. Када Ќе совЌетска команда у Ќедном тренутку тврдоглаво млатила. А Немци, како Ќе пракса показала, када буду спремни, могу да одбиЌу офанзиву. Штавише, захва уЌу·и миру на западу, Црвена армиЌа има малу предност у снази. А у ваздуху опет превласт Луфтвафеа. КоЌи Ќе Ќачи и броЌем и квалитетом.
  Нови немачки топ од 30 мм могао Ќе да обори совЌетски авион Ќедним поготком и испали шест стотина метака у минути. Наравно, са таквом снагом совЌетском пилоту ниЌе лако. И квантитативно надмо· брзо Ќе прешла на страну Немаца.
  А у тенковима су нацисти Ќачи по квалитету и снази, а по квантитету нису много инфериорниЌи. Производ®а резервоара брзо расте. А Т-4 Ќе добар и квантитетом и квалитетом, и технолошки Ќе напредан, па га не скидаЌу сви из производ®е.
  Да, Немци су успели да задрже, овога пута зиму. Избегли су катастрофу. Ук учуЌу·и и због Ста инове тврдоглаве же е да нападне на истом месту.
  Плус, офанзива код Ле®инграда ниЌе била дово но снабдевена снагама и Немци су могли да Ќе одбиЌу. Црвена армиЌа ниЌе успела да пробиЌе центар.
  У проле·е Немци су Ќош увек били у дефанзиви. Ста ин Ќе заиста рачунао на нове тенкове - ИС-2 и Т-34-85. Били су мо·ниЌи него раниЌе. "Пантер" -2, не разликуЌе се превише од Ќедноставног "Пантера", а производи се у малим количинама. Али на оваЌ тенк Ќе уграђен нови топ од 88 милиметара и снажниЌи мотор од 900 ко®ских снага.
  Сада Ќе "Пантер" два, тежак педесет три тоне, добио добре возне перформансе и врло пристоЌан пред®и оклоп. Нова уска купола имала Ќе чеону деб ину од 150 мм. А чело тела Ќе 120 милиметара. То Ќе било због великих нагиба лимова, упоредивих са "Тигром" -2. Послед®и тенк Ќе такође модернизован. На ®ему Ќе уграђен мотор од 1000 ко®ских снага, што Ќе дало прихват иве возне перформансе и пове·ану поузданост. "Пантер" -2, чак и преименован у "Пантер" -3. Али Лав Ќе преживео наЌзначаЌниЌу модернизациЌу. У ®ему Ќе, заиста, Порше донео револуционарну одлуку. Мотор и ме®ач су смештени у Ќедном блоку испред тенка, а купола Ќе померена назад.
  А "Лав" -2 Ќе постао нижи у силуети, због уштеде на осовини рама. Тежина аутомобила Ќе приметно сма®ена. Уместо топа калибра 105 мм, уграђен Ќе топ од 88 мм са дужином цеви 100 ЕЛ. И кула се сузила. И мотор Ќе постао 1000 ко®ских снага. Пред®и оклоп Ќе остао исти: труп од 150 милиметара, али са великим нагибом. Али бочна плоча се пове·ала за тре·ину са 82 милиметра на 125 ... Али тежина резервоара, напротив, сма®ена Ќе за двадесет тона.
  Испоставило се да Ќе то био добро зашти·ен аутомобил са стране, а одличан аутомобил са чела, са пристоЌним возним перформансама.
  И хаЌде да исецкамо ове тенк совЌетске аутомобиле ...
  Плус, немачки млазни авион на небу. До Ќуна Ќе више од хи аду МЕ-262 летело небом. Због бо ег квалитета метала, аутомобили су се много ређе кварили него у стварноЌ историЌи, показали су своЌе наЌбо е квалитете. И брзина, и мо·но оружЌе и прежив ава®е. СССР Ќе могао да лансира єак-3 само у малим количинама због недостатка дуралуминиЌума и такође у малим количинама ЛА-7.
  Немци су до сада задржавали, па чак и пове·авали своЌу надмо· у ваздуху. ТА-152 се показао напредниЌим и успешниЌим од вишенаменског авиона Фоке-Вулф. И єу-488 се показао као наЌбо и четворомоторни елисни бомбардер на свету. Али било Ќе и млазних машина сериЌе Арадо.
  Да, ЦрвеноЌ армиЌи ниЌе за завидети.
  Али за сада су Немци Ќош увек у дефанзиви. Хитлер жели да обнови тенковску конструкциЌу за сериЌу Е... И овде Ќе, наравно, пре свега, ово тенк Е-50. Фирер жели да ова машина има одличну заштиту са свих страна. И оружЌе Ќе на врху, и возне перформансе. И док таквог тенка нема, нема смисла нападати.
  Дакле, док су Фрицови у дефанзиви. У лето, Ста ин Ќе наредио да се напредуЌе у правцу Смоленска. Жестоке борбе су се отегле до касне Ќесени, Црвена армиЌа Ќе успела да напредуЌе само петнаестак километара. Ста ин Ќе био бесан. Пропао Ќе и покушаЌ напредова®а на Ќугу у августу. Зими, совЌетске трупе су поново покушале Немце за снагу, али нису успеле.
  И у маЌу 1945. нацисти су коначно почели да нападаЌу сами себе ... Али такође нису постигли успех. Само су се мало заглавили у положаЌе Црвене армиЌе...
  Почела Ќе ера позиционог рата на исцрп ива®е. До марта 1953. линиЌа фронта Ќе била неактивна. Али након Ста инове смрти, нацисти су се опоравили и кренули у офанзиву на Ќужном крилу. Хапше®е БериЌе и борба за власт довели су до тога да су нацисти успели да заузму Кавказ, а успеху Ќе олакшала и чи®еница да Ќе Турска такође ушла у рат на ®иховоЌ страни.
  1954. Вермахт Ќе покушао да напредуЌе на Москву. Али Црвена армиЌа Ќе, користе·и млазне авионе и мо·ну одбрану, успела да одбиЌе офанзиву. Следе·е 1955. године, нацисти су поново хтели да нападну и бацили су све своЌе снаге... Али опет Ќе Црвена армиЌа одбила офанзиву. Дошла Ќе и 1956. година. И опет нацистичка офанзива на Москву, одбиЌена од стране Црвене армиЌе.
  Хитлер Ќе тврдоглаво наставио рат. Али 1. маЌа 1957. године, у шездесет осмоЌ години, Фирер се срушио док Ќе летео у авиону. Брутална катастрофа.
  Тре·и РаЌх Ќе изашао из рата ... САД и БританиЌа, коЌе имаЌу нуклеарно оружЌе, став аЌу обе стране у преговоре.
  На краЌу Ќе потписан мир. Немци су добили оно што су успели да заузму... А СССР Ќе изгубио много... Хрушчов Ќе преузео власт у СССР-у после Ста ина. Али Шелепин Ќе дошао на власт после ®ега. И искористивши чи®еницу да Ќе у Тре·ем РаЌху почео грађански рат, ук учуЌу·и и учеш·е Хитлерових потомака, Шелепин Ќе започео осветничку битку.
  У овоме су учествовали Олег Рибаченко и тим вештица, али то Ќе друга прича. И наравно, Тре·и РаЌх Ќе био смрв ен у комади·е.
  Како Ќе и овде заузет Виборг... После чега Ќе уследила послед®а битка са Швеђанима у коЌоЌ Ќе учествовао и ®ихов кра .
  Олег Рибаченко и Маргарита Коршунова секли су мачевима и бацали гранате босим ногама.
  Дечак Ќе, пролазе·и поред своЌе оми ене ветре®аче са мачевима, прогунђао:
  - За комунизам на целоЌ планети!
  ДевоЌка Ќе направила и лептира са мачевима и потврдила:
  - Да Ќе Ле®ин био у праву, знаЌу и деца!
  Наташа и ®ен тим су урадили исто. И користили су своЌе голе, исклесане ноге, и ударали гром из своЌих гримизних брадавица. ДевоЌке су веома борбене и изузетно кул.
  Наташа Ќе чак приметила:
  - У паклу су сви лоши... Само без пакла, досадно Ќе!
  А девоЌка из пупка звучи као пулс.
  А онда цела шестица како да звижди.
  И хи аде врана падаЌу на Швеђане, удараЌу·и им главе и шлемове.
  Али Олег Рибаченко Ќе голим прстима бацио комад антиматериЌе. И цео пук шведских трупа Ќе уништен, заЌедно са кра ем, наравно.
  єош Ќедна звучна победа руског наоружа®а.
  И Шведска се повукла из рата. Да, руски воЌници су умирили хетмана. Сада можете и·и у Варшаву. И да е до Кракова.
  Олег Рибаченко и ®егов тим, наравно, пред®аче. Сада се указала прилика, посебно када Ќе кра  убиЌен, да се на престо постави АлексеЌ МихаЌлович од руског цара.
  И руска воЌска иде себи, победоносно маршираЌу·и.
  Олег Рибаченко Ќе певао на сав глас:
  - Слава ери комунизма, и руског царизма!
  Маргарет Ќе викнула:
  - Слава Ќунаштву!
  И тако су момци отишли на Ќуриш на Варшаву, где се по ска воЌска склонила иза високих зидина.
  Олег Рибаченко Ќе исекао По аке и исецкао их у исцепано месо. И голим ножним прстима бацао Ќе гранате убоЌите силе.
  У исто време дечак Ќе викнуо:
  - Слава ери комунизма, слава свим хероЌима!
  И како ·е дечак терминатор звиждати. И опет ·е вране пасти на главе По ака.
  Маргарита, сецираЌу·и противнике млином, и голим, дети®астим ногама, бацаЌу·и експлозивне пакете пи евине и разбиЌаЌу·и неприЌате е. И ратник Ќе пискао:
  - Слава епохи царизма! И руски цареви комунизма!
  Дечак и девоЌка су врло борбено упали у Варшаву.
  А сада се Наташа бори свом своЌом махнитом и бесном снагом. А ®ене гримизне брадавице б уЌу каскаде му®а.
  А голе, исклесане ноге из уг а бацаЌу гранате огромне силе. А девоЌка урла:
  - О, комунизам, комунизам, комунизам!
  И голом петом препусти·е се дару смрти.
  Бори се и ЗоЌа, са неописивим бесом. И како ·е узети хладну ветре®ачу. И голим прстима на ногама убоЌите силе, испали·е гранату, кидаЌу·и противнике. А онда ·е од брадавица малине подле·и пулсаром, спалити неприЌате а.
  Од мо·ног поклона пуштеног из сандука изгорео Ќе читав Ќедан пук По ака.
  И ево Августина у жестокоЌ борби. ДевоЌка се бори као пантер. И голим прстима баца смртоносну гранату. А из рубинских брадавица лансира му®е. И удара®е неприЌате а. И пали читаве полице одЌедном, на лицу места.
  А ипак пева:
  - Слава РусиЌи! Велика слава!
  И опет из пупка уздише као пулсар, и све ·е спалити.
  А ево туче и Светлане. Она Ќе девоЌка веома борбеног калибра, и са насилним испадима. А сада ·е узети и голим прстима бацити убилачку гранату.
  И из брадавица Ќагода како ослободити убилачке пулсаре, каскадне, колосалне снаге. И урлати:
  - Слава Ота¤бини комунизма и царизма!
  А сада Ќе пала и Варшава... Руске трупе окупираЌу По ску и иду у Краков.
  Олег Рибаченко и Маргарита учествуЌу у Ќуришу на оваЌ град. Овог пута су ве· без Наташе. Тим вештица Ќе на другоЌ мисиЌи. Међутим, овога пута ниЌе требало дуго за борбу. И тако су бесмртна деца поставила руску заставу на централну кулу. Тако импресивна победа.
  А деца су углас певала:
  Ко Ќе наЌмудриЌи на свету
  Велики цар АлексеЌ!
  Тако Ќе РусиЌа, коЌа Ќе ве· пристоЌно напредовала у Сибир, заузела и освоЌила балтичке државе и По ску.
  Па, ово су ве· пристоЌна снима®а. НиЌе било устанка Стенке Разина. А царска РусиЌа Ќе такође ратовала са Турском под АлексеЌем МихаЌловичем.
  А онда су се истакли Олег Рибаченко и Маргарита Коршунова... Борили су се са свим хероЌством и одличном издрж ивош·у.
  И опет су голим прстима бацали бомбе, и звиждали, спуштаЌу·и птице на главе Турака. И дечак и девоЌчица су показали своЌе супер мо·и.
  Такви су били величанствени ратници, наЌвиша класа и просто супер.
  Турска Ќе потучена на Балкану, а РусиЌи Ќе уступила Крим и многе друге зем е.
  У Ќеку борбе, поново Ќе стигла Наташа и ®ене приЌате ице вештице. А Турцима су ово уредили. Толико их Ќе убиЌено, а толико осака·ених.
  Наташа Ќе испалила му®е из своЌе гримизне брадавице. Спалио читаву турску дивизиЌу.
  А онда Ќе и ЗоЌа испалила пулсар из гримизне брадавице, и поплавила и спалила десетак турских бродова одЌедном.
  Августина из рубинских брадавица лупанула. И преврнуо десетак бродова Османског царства, ук учуЌу·и и воде·и брод.
  Светлана, такође, из брадавица Ќагода пробиЌених деструктивним елементима. Уништио много противника. И цвркутала:
  - За кра евско и наЌве·е царство!
  Тако Ќе заузет Цариград. Османско царство Ќе пропало. А сада Ќе РусиЌа могла да Ќе освоЌи без помо·и палих.
  Да, и Петру Великом, сину АлексеЌа МихаЌловича, такође треба дати, бар да нешто уради.
  Олег Рибаченко и ®егов тим вратили су се са великим триЌумфом.
  
  Дарт ВеЌдер и Тре·и РаЌх
  Дартх Вадер Ќе лебдио изнад британске териториЌе у борбеном звЌезданом броду. На ®ега су одмах пали енглески авиони. Борбени звЌездани брод их Ќе дочекао ласерском ватром. Ово Ќе воде·и боЌни брод, импресивне снаге. Његове компЌутерски вођене топове лако су спалили британски ловци и бомбардери. А британски противавионски топови и топови различитих калибара нису могли да пробиЌу легирани оклоп свемирског боЌног брода. На краЌу краЌева, оваЌ метал Ќе неколико стотина пута Ќачи од титаниЌума. А оклоп ове деб ине не може се узети чак ни атомском бомбом.
  Дарт ВеЌдер Ќе наредио, уништаваЌу·и све оближ®е авионе, да нападну владину четврт Лондона.
  Черчила и целу ®егову владу убио Ќе ток хиперплазмичког таласа. Нису имали шансе. Ни Ќедан бункер ниЌе могао да спасе од овога.
  Изгинуо Ќе и парламент.
  Дарт ВеЌдер Ќе гракнуо:
  "Нека се изврши освета Сита!"
  И ударио Ќе механичком песницом о плочу. Чудовиште Ќе ударило на БританиЌу. Сломила зем у, само зато што се усудила да пружи отпор.
  Да е, Дарт ВеЌдер Ќе бацио бомбу за уништава®е у океан, коЌа Ќе подигла велики талас и потопила многе бродове британске морнарице коЌи су чували обалу од инвазиЌе нациста.
  И након тога, звЌездани брод Ќе убрзао и поново скочио у своЌ паралелни универзум, настав аЌу·и жестоки рат са побу®еницима коЌи су настоЌали да сломе деспотизам свемирске империЌе.
  Ко Ќе од ®их у праву, империЌа или побу®еници Ќе спорно пита®е. Можда Ќе уЌеди®ена владавина над галаксиЌом бо а од хаоса. Али брутална суровост империЌе и Палпатинове слуге одвратили су срца од ове мо·и.
  А сада Ќе БританиЌа била обезглав ена, а други предатор, Тре·и раЌх, користе·и хаос, искрцао Ќе трупе и заузео Метрополис.
  Енглеска, шокирана ударом свемирског, воде·и боЌни брод, очигледно га Ќе заменила за таЌно оружЌе Тре·ег раЌха, капитулирала Ќе готово без борбе. Њене колониЌе и доминиони признавали су Хитлеров ауторитет.
  Тре·и РаЌх Ќе добио колосалне ресурсе, флоту и колониЌалне трупе. И огромне могу·ности за рат, постав аЌу·и своЌе марионете у БританиЌу.
  Али до сада Хитлер ниЌе отишао у СССР. Добио Ќе у лику Канаде, коЌа Ќе признала мо· Тре·ег раЌха, мостобран на америчком континенту и одлучио да заузме СЌеди®ене Државе.
  Зашто не СССР? Па, РусиЌа Ќе ве· била ма®е-више спремна за копнени рат са великом воЌском и много тенкова и авиона. У четрдесетоЌ години их Ќе више од двадесет хи ада. А СЌеди®ене Државе имаЌу само око пет стотина тенкова. И док велики рат ниЌе спреман. Али са своЌим економским потенциЌалом, припрема за рат Ќе само пита®е времена.
  И Хитлер Ќе одлучио да Америци не да времена. И користе·и, између осталог, канадске и британске дивизиЌе, напао Ќе СЌеди®ене Државе заЌедно са єапаном.
  Тако Ќе СССР добио привремену одгоду.
  Четрдесет прва година била Ќе година рата са Америком. єенкиЌи, наравно, нису спремни, немаЌу озби не тенкове. Али доста малог оружЌа. И велика популациЌа, и прилично велика флота.
  Али Немци, супериорни у техници и организациЌи, напредуЌу. Њихова авиЌациЌа Ќе по квалитету и искуству супериорниЌа од Американаца. А команда САД ниЌе на нивоу. И трпи пораз за поразом. Па ипак, рат Ќе траЌао читавих четрдесет прве године пре него што Ќе Вашингтон пао у децембру.
  И Ќош неко време после тога, агониЌа СЌеди®ених Држава Ќе настав ена све до предаЌе 20. априла 1942. године.
  Као резултат тога, Фирер Ќе одлучио да одложи инвазиЌу на СССР на четрдесет тре·у годину. Дакле, Ста ин Ќе имао времена да се припреми за рат.
  Урађено Ќе нешто као у правоЌ историЌи. 1940. године уведен Ќе осмочасовни радни дан и седмодневна радна неде а. Као и драконске мере за каш®е®е на посао.
  У првоЌ половини четрдесет прве произведено Ќе више од две хи аде тенкова и доста авиона. Пушта®е авиЌациЌе Ќе расло колосалном брзином, коЌа ниЌе имала дово но пилота. У другоЌ половини четрдесет прве године, у августу, први тенк КВ-3 сишао Ќе са монтажне траке. Ова машина Ќе била наоружана топом од 107 мм са почетном брзином проЌектила од 800 метара у секунди, погодним за борбу са великим тенковима. Али сам аутомобил Ќе био тежак шездесет осам тона и ®егове возне перформансе су биле лоше. А ме®ач се стално кварио.
  А у септембру Ќе пао први КВ-5, коЌи Ќе имао све сто тона и био Ќе наоружан са два топа, а ®егов пред®и оклоп био Ќе 170 мм. Немачки тенкови у то време нису могли да пробиЌу такву машину.
  Укупно Ќе у другоЌ половини четрдесет прве године произведено око три и по хи аде свих тенкова и скоро две и по хи аде наЌновиЌих. Али ово ниЌе било дово но да се заврше све дивизиЌе.
  Ста ин наређуЌе да се дужина радног дана пове·а на девет сати дневно. Истовремено, производ®а технологиЌе се пове·ава. До краЌа четрдесет прве године, СССР Ќе ве· имао више од тридесет две хи аде авиона, а на ®има Ќе са потешко·ама могу·е саставити пилоте.
  У првоЌ половини четрдесет друге године производ®а опреме Ќе Ќош више порасла, до пет хи ада резервоара за пола године, од чега Ќе више од три и по хи аде наЌновиЌих. КВ-4 се такође поЌавио у наЌтежоЌ модификациЌи са тежином од 108 тона и деб ином пред®ег оклопа од 180 мм. Штавише, СССР ниЌе крио присуство наЌновиЌе технологиЌе од Немаца, да се, вероватно, нацисти не би усудили да нападну.
  Али Фрицови су, напротив, интензивно развиЌали сопствене тешке системе.
  Пре свега, наравно, тенк Тигер. Ова машина у неколико верзиЌа приказана Ќе Фиреру на ®егов рођендан 20. априла 1942. године.
  ОваЌ тенк би се ма®е-више могао борити против совЌетских возила сериЌе КВ. Иако Ќе за теже опциЌе то било недово но.
  Стога су у Тре·ем РаЌху на брзину развили "Тигар"-2 са топом 88 мм и дужином цеви од 71 ЕЛ, а посебно за борбу против супер-тешких совЌетских чудовишта "Лав", са 105 мм. топ и цев дужине 70 ЕЛ, способна да из да ине пробиЌе чак и КВ-5 и КВ-4. ОваЌ тенк Ќе, међутим, требао нови мотор од наЌма®е хи аду ко®ских снага. Да има бар мало мобилности.
  Они су такође створили Маус, коЌи Ќе очигледно подржавао традициЌу тешкаша. Истовремено, и Т-4 Ќе преживео модернизациЌу.
  СовЌетски Савез Ќе пове·ао производ®у аутомобила. Ста ин Ќе волео теже моделе. Хитлер Ќе такође захтевао Ќача®е производ®е "пантера". Али оваЌ тенк се Ќош увек развиЌао, а за рат са СССР-ом било Ќе потребно ослонити се на Т-4 у модернизованоЌ верзиЌи. Са дугоцевним топом калибра 75 мм 48 ЕЛ, ова машина Ќе могла да се бори против тридесетчетворке, па чак и КВ-1 и КВ-2, али ниЌе примала теже кевешке фронтално. Али не могу се сви тенкови победити.
  Немачка авиЌациЌа Ќе била у свом наЌбо ем изда®у. А они су га, користе·и зароб ене фабрике, производили у огромним количинама. Поред тога, поЌавили су се и производили у великим количинама єу-188, коЌи су имали наЌбо е летне карактеристике и носили велико оптере·е®е бомбом. Поред ®их, америчке фабрике су производиле четворомоторне Б-17, и енглеске Ланкастере. Што Ќе било потпуно Ќезиво. Немци су могли да имаЌу предност у авиЌациЌи, а Американци, Британци и остали Европ ани су став ени на контролу. Иако Ќе у СССР-у четрдесет друге године произведено петнаест хи ада авиона, Немци су за то време, заузврат, печатирали тридесет пет хи ада. И успели су да сустигну СССР у авиЌациЌи. Треба напоменути да су немачка возила била и снажниЌа у наоружа®у.
  У првоЌ половини четрдесет тре·е године у Тре·ем раЌху произведено Ќе око осам и по хи ада наЌновиЌих тенкова. У СССР-у их има око седам хи ада, од коЌих Ќе пет и по хи ада наЌновиЌих - тешких и сред®их. Поред тога, Тре·и раЌх Ќе произвео Ќош пет хи ада самоходних топова, против пет стотина у СССР-у.
  Производ®а аутомобила у Тре·ем раЌху могла Ќе бити велика, али Ќе било потребно савладати главни Пантер тенк и сварити га. НаЌвише Ќе произведен Т-4 и Шерман. Али Хитлеру се ниЌе допао послед®и тенк. Фирер Ќе желео да се производе само наЌновиЌи тенкови Пантер и Тигар, што Ќе захтевало додатно време. У буду·ности Ќе планирано да се пређе на тенкове Пантер-2 и Тигер-2 са топовима од 88 мм, а Лев-2 са густиЌом шемом распореда ниЌе тако тежак и бо е зашти·ен. "Мишеви" су до почетка рата успели да ослободе само десетак. А Тре·и РаЌх ниЌе сасвим спреман.
  Али СССР Ќе такође имао проблема са сериЌом КВ, коЌа се Ста ину толико допала. У првоЌ половини четрдесет тре·е године у сериЌи се поЌавио тенк КВ-6. Био Ќе тежак 250 тона, чак и тежи од Мауса, а на ®ему су била монтирана два топа 107 мм и 203 мм.
  ОваЌ аутомобил Ќе, међутим, у смислу возних перформанси и поузданости потпуно на нули и узалуд Ќе губио време на ®ега. Т-34-76 Ќе био наЌмасовниЌи, али Ќе КВ свих типова произведен Ќош више. КВ-1, лак за производ®у и са дебелим оклопом, био Ќе привлачан произвођачима. Иако Ќе у стварности био гори од тридесетчетворке.
  Међутим, у погледу укупног броЌа тенкова, СССР Ќе имао одређену предност. У авиЌациЌи, Немци су могли да престигну по броЌу летелица, посебно наЌновиЌих. У арти ериЌи, Немци су имали извесну надмо·, али су имали превише зароб еног оружЌа. У пешадиЌи, због страних дивизиЌа, надмо·ност Ќе надмо·на, а трупе мобилниЌе. Било Ќе доста аутомобила, камиона, мотоцикала. Овде у САД Ќедноставно ниЌе било проблема са печатом.
  Ниво мобилности пешадиЌе Тре·ег раЌха Ќе неколико редова величине ве·и од совЌетског и много више по броЌу. СССР, у принципу, ниЌе имао дово но  удских ресурса да створи паритет за Тре·и РаЌх у пешадиЌи. Плус єапан. Има велику популациЌу и колониЌе.
  Немачка флота Ќе, наравно, Ќача од совЌетске, посебно с обзиром на зароб ене бродове. Плус Ќапанска мо·.
  Само у првом ешалону Хитлер Ќе планирао да баци двадесет милиона мобилних пешака на СССР. СССР Ќе мобилисао око дванаест и по милиона, а неки од ®их су били против єапана и у унутраш®им областима. Дакле, Тре·и РаЌх има више него двоструку предност. Штавише, нацисти и да е могу да мобилишу резерве, а СССР ·е, наравно, имати проблема са попу®ава®ем. У тенковима Ќе броЌ на Западу близу. Али у наЌновиЌим аутомобилима, Фриц Ќе у предности. АвиЌациЌа єапана и Тре·ег РаЌха Ќе и Ќача и искусниЌа. И више резерви.
  Арти ериЌа СССР-а Ќе прилично Ќака, али инфериорна у односу на неприЌате а ... Плус, Немци имаЌу супериорност у самоходним пушкама.
  У целини гледано, размере снага су такве да, ако се рат правилно води, СовЌетска РусиЌа може само да продужи своЌу агониЌу. Ако постоЌи шанса, онда понови тактички. Али Немци и єапанци имаЌу више искуства у оперативном командова®у и вештини.
  Неки плус за Ста ина што напад ниЌе био изненадан, а успео Ќе да изврши општу мобилизациЌу. Па макар не Ќош до краЌа, да не би упропастили производ®у. Поред тога, за две додатне године успели су да заврше Молотов еву линиЌу одбране и врате Ста инову линиЌу. Некако су се припремали за одбрану копа®ем утврђе®а. Али с друге стране, трупе су обучене да се бране, не много. Иако су недавно, с обзиром на снагу Тре·ег раЌха, почели више да уче, да бране своЌе, него да туку неприЌате а на ®еговоЌ териториЌи.
  У ваздухопловству Ќе такође пове·ан удео ловаца. Посебно МИГ-3 и єак-1, коЌи су способниЌи за борбу против бомбардера.
  Сада више говоримо о одбрани. Нацисти су преЌаки, и нереално их Ќе обасипати капама. Да, и ниЌе народ толико глуп, разуме колико Ќе Ќак Тре·и РаЌх, уз єапанце.
  Нема расположе®а као у правоЌ историЌи четрдесет прве године. Копати ровове и утврдити.
  Рачуница се заснива на чврстоЌ одбрани и одбрани. Треба напоменути да су поред трупа Тре·ег раЌха, против СССР-а мобилисали и немачки сателити. Конкретно, Турска, коЌа са®а о освети за друге поразе, и ШпаниЌа и Португал. Наравно и ИталиЌа, и РумуниЌа, и Мађарска, и Финска, и СловениЌа. И у овом случаЌу, єугославиЌа, коЌа Ќе потпала под Тре·и РаЌх и ниЌе морала да се осваЌа. Грчка, ИталиЌа и Немци зароб ени. Осим тога, Шведска Ќе освоЌена, па Ќе ®ена руда била вредна за Тре·и раЌх. Па стране дивизиЌе у Тре·ем РаЌху, помешане са Немцима.
  Многи од ®их су страни воЌници, а команданти су Немци.
  УзимаЌу·и у обзир сателите, супериорност у пешадиЌи ве· у првом ешалону постала Ќе трострука.
  Бугарска такође учествуЌе у походу на СССР, али више у позадини за рат са партизанима.
  Немци су окупирали и ШваЌцарску да би ЌоЌ одузели ресурсе, посебно новац из депозита.
  Тако Ќе створена колосална коалициЌа. А такође и єапан, са своЌим колониЌама. Такође снага. Истина, део трупа Зем е излазе·ег сунца и да е се бори у Кини. Зем а Ќе ве· увелико зароб ена, али не и освоЌена.
  У сваком случаЌу, Ста инов однос снага Ќе много гори... Али рат се не може избе·и.
  Хитлер не може да толерише комунистичку империЌу на ®еговоЌ страни. ПостоЌи само Ќедна сум®а - да нападнемо сада. Или сачекаЌте Ќош годину дана да се млазни авиони поЌаве у сериЌи, "Пантери" -2, масовно "Тигрови" -2 и "Лавови" -2. Млазни авиони су Ќош само у фази тестира®а, ве· лете. Али недовршено. Потребно Ќе време да се лансираЌу у сериЌу, али има дово но ресурса. Да, и пилоти треба да буду спремни.
  НаЌновиЌи резервоари су такође Ќош увек сирови са дечиЌим болестима. Дакле, постоЌи разлог да се рат одложи за Ќош годину дана. Штавише, током овог времена можете добити предност у броЌу резервоара.
  Разлог, наравно, ниЌе био напад Ќош годину дана. Али Хитлер никада ниЌе био стрп ив.
  СССР Ќе преиспунио тре·и петогодиш®и план, формално удвостручивши привреду. И у четвртом петогодиш®ем плану желео сам поново да удвостручим производ®у. Мада су се, наравно, совЌетски економисти мало преварили око темпа привредног раста.
  Али Тре·и РаЌх Ќе био у журби.
  А 22. Ќуна 1943. године почео Ќе Велики ота¤бински рат. Више не изненада, ве· на два фронта за СССР и против ресурса скоро целог света. А РусиЌа има само Ќедног савезника: МонголиЌу, где нема ни милион  уди.
  єапанци су управо ударили МонголиЌу и задали своЌ први ударац.
  Кан¤е самураЌских тенковских армада су се помериле.
  И Немци су прешли у офанзиву. Налетели смо на снажну одбрану. Пантери су се показали превише ра®иви са стране и често су се ломили. Т-4 такође ниЌе баш добар са стране. Бо е се у пракси показао "Тигар", а не превише броЌни "Тигар" -2. Али "лав", тежак деведесет тона, често се кварио, иако Ќе био добро зашти·ен, и са мо·ним оружЌем.
  Али совЌетски КВ-ови су се често кварили, посебно тешки. Т-34-76 такође ниЌе идеалан тенк, ук учуЌу·и и оптику. КВ-2 за одбрану са своЌом хаубицом био Ќе лоше прилагођен.
  Борбе су биле жестоке. Стране легиЌе од самог почетка су претрпеле огромне губитке. Али у ваздуху, Немци и єапанци су ухватили предност. Њихови пилоти су имали више искуства, а авиони су, можда, били мо·ниЌи и савршениЌи.
  И тукли су Црвену армиЌу...
  А рат се може водити веома ефикасно ако много бомбардуЌете. А Тре·и РаЌх има доста бомбардера.
  Али експериментални модел Пантера-2 такође учествуЌе у биткама.
  Она Ќе ва ана у борби. Машина Ќош ниЌе потпуно савршена, али има мо·ан топ од 88 милиметара са дужином цеви од 100 ЕЛ. Добра заштита чела трупа: 100 мм под углом нагиба од четрдесет пет степени. Бокови трупа су наЌлошиЌе зашти·ени од свих 60 милиметара. А зад®и део зграде Ќе 40, али на падинама. А стране су нагнуте где Ќе то могу·е. Али ипак, заштита Ќе недово на, али држи четрдесет пет. А кула такође има нагнуте стране. Њено чело Ќе 120 мм под углом, а у великоЌ маски пишто  Ќе 150 мм.
  И три митра еза. Тежина Ќе превелика 55 тона, али мотор од 900 ко®ских снага и возне карактеристике су задово аваЌу·и.
  Четири девоЌке се возе у своЌим колима: Герда, Шарлот, Кристина и Магда.
  У бикиниЌу су и боси. Да Ќе по таквоЌ вру·ини лета четрдесет тре·е године много згодниЌе.
  И пуцаЌу у мете... Лоше девоЌке са моралним квалитетима, али су тако лепе.
  Герда пуца голим прстима и каже:
  - Величина космоса!
  И погађа совЌетски топ.
  Затим Шарлот заузврат пуца. И такође користи босе ноге. И погађа совЌетски тенк Т-34. И она га Ќе ударила и певала:
  -єа сам лукава лисица и знам много о животу!
  Ево совЌетског КВ-4 коЌи пуше напред, чудовишног аутомобила. Али пишто  Пантер-2 Ќе посебан, са цеви дужине 100 ЕЛ и ужасно Ќе оклопнопробоЌан. И чак 180 мм фронталног оклопа може да пробиЌе. Штавише, КВ тенкови имаЌу оклоп без углова нагиба.
  Овог пута, уз помо· голих прстиЌу, Кристина пуца. И из да ине погађа совЌетски тенк. Опасно Ќе пустити га близу топа од 107 милиметара и дугачке цеви, може чак и да пробиЌе Пантера у чело.
  Покушао сам чак и да пуцам, али Магда, притискаЌу·и голе ножне прсте на педале, грациозно помера ауто.
  Да, овде има девоЌака коЌе не даЌу душману да дише.
  Герда поново пуца, притискаЌу·и голом петом и врло прецизно погађа совЌетски топ, и погађа неприЌате а.
  И урла у себи:
  - Слава ариЌевском сунцу!
  Шарлот, пуцаЌу·и на неприЌате а, и раде·и то прикладно, понав а:
  - Слава нашоЌ забави!
  Кристина, користе·и голе ножне прсте када пуца на неприЌате а, приме·уЌе:
  - АриЌевски комунизам на целоЌ планети!
  Магда Ќе дала рафал из митра еза уз помо· голих ногу. Покосила Ќе масу совЌетских воЌника и гукала:
  - За наЌве·а откри·а!
  ДевоЌке свакако нису међу позитивним ликовима. На пример, Ќуче Ќе Ќедан пионир био мучен. Згодном дечаку плаве косе скинули су кошу у и шортс, као и сандале, и окачили на импровизовани сталак.
  Затим су дечака почели да туку врбовим гранчицама. И измлатио све четири лепотице с великим бесом. Пресекли су дечаку леђа, бокове, ноге и стомак грудима. Дакле, било Ќе крви.
  Тада Ќе пионира пошкроп ен крв у по ранама, од коЌих Ќе вриштао и грчио се. Али ни ово ниЌе било дово но. Босе ноге дечака став ене су у шпи у, а ватра Ќе запа ена. Пламен Ќе лизао дечакове голе, округле пете. И мирисало Ќе на па евину. Од болног шока дечак Ќе ту и тамо губио свест, али Ќе приведен памети.
  Да, девоЌке су уживале у процесу муче®а. На прсима пионира запалили су звезду петокраку.
  Веома окрутна створе®а. Затим су почели да бичу усиЌаном жицом, загреваЌу·и Ќе на ватри. Испоставило се да Ќе дечак изузетно упоран. А девоЌке, када им Ќе досадило да муче пионира, тривиЌално су га ставиле на гомилу мрава. Да га мрави живог поЌеду.
  Ово су веома агресивна створе®а...
  А сада гину совЌетски воЌници...
  Герда Ќе голим прстима пуцала на совЌетски самоход. Ударио у ауто и зацвилио:
  - Ђаво Ќе ту, ђаво Ќе тамо!
  Шарлот Ќе такође погодила совЌетске трупе. Прецизно погодио неприЌате а, разбио хаубицу и потврдио:
  - Живот Ќе као сан, то Ќе лаж!
  Кристина Ќе такође пуцала голим прстима своЌих грациозних ногу и викнула:
  Али планине не лажу!
  Магда Ќе, уз помо· голе ноге, жвр ала митра езима и издала:
  А богови никада не лажу!
  Четворица су радила овде на Зем и са немачке стране.
  Али са совЌетске стране, ®ихов сопствени тим се бори на КВ-3, у овом случаЌу, посада Елизабете.
  ОваЌ тенк има Ќедан топ, и то га мало побо шава. Аутомобил Ќе тежак као немачки "тигар" -2, а пред®и оклоп Ќе 140 милиметара. Али без углова рационалног нагиба, ве· као кутиЌа. Дакле, КВ-3 ниЌе тако добро зашти·ен као немачки "Кра  тигар".
  Али ®егов пишто  ниЌе лош, уз ®егову помо· можете пуцати на Немце.
  А ®ихови тенкови су баш такви.
  Елизабет и остале девоЌке су такође босе и у бикиниЌу, што Ќе практично и удобно.
  И са голим прстима, девоЌка ци а на Пантера пишто  од 107 милиметара.
  Испа уЌе хитац ... Хитлеров тенк, пошто Ќе примио тежак проЌектил, пали.
  Смртоносни совЌетски пишто , не може се ре·и да Ќе слаб.
  Елизабета са осмехом каже:
  - Колосални комунизам!
  Екатерина такође пуца, користе·и голе ножне прсте. Она Ќе девоЌка коЌу одликуЌе експлозивна мешавина наси а и лепоте.
  Удари "Тигра" и каже:
  - То Ќе заиста наш сан, би·е лепоте!
  Пали голим прстима и Елена. Погађа лаки немачки самоходни топ "Хунтер", и зашкрипи:
  - Слава ери комунизма и Ста ина!
  А сада и ЕуфрасиЌа пуца на неприЌате а. То ради уз помо· голих прстиЌу и врло прецизно. Погођен Ќе "Тигар" -2, коЌи Ќе готово немогу·е узети на чело, а ®егов пишто  Ќе опасан. А ратник каже:
  - Наши неприЌате и нас не могу сломити...
  Овде можете видети "Лава" испред. Његов пишто  Ќе опасниЌи од "Тигра"-2, због ве·ег калибра. Пред®и оклоп "лава", трупом приближно упоредив са "кра ским тигром", а чело тор®а Ќе Ќош зашти·ениЌе на 240 мм деб ине.
  "Лав" Ќе нешто бо и и заштита бокова Ќе 100 милиметара испод косина. ОваЌ тенк у целини могао би да буде прилично добар, али нижа брзина па бе пишто а и велика тежина чине га не превише брзим. Иако Ќе брзина са мотором од 1000 ко®ских снага сасвим задово аваЌу·а.
  Мотор КВ-3 има снагу од 850 ко®ских снага. На овоЌ планети Ќе бо и од застарелог модела Тигер-2.
  Елизабет схвата да се "лав" не може пробити у чело и нуди девоЌкама:
  - ХаЌдемо ближе и на брод!
  Ефраси®а Ќе озби но приметила:
  - Удари·е нас! Његов пишто  Ќе Ќак!
  Елена Ќе предложила, удараЌу·и голом петом о метал:
  - Или можда покушати да му одбиЌем дебло?
  Елизабет Ќе сум®ала:
  - Са такве уда ености, тако тачно да погоди?
  Кетрин се закикота и примети:
  Све Ќе немогу·е...
  Елена Ќе предложила:
  - Имам идеЌу!
  У том тренутку Лав Ќе пуцао на ®их. Граната Ќе одлетела само два метра улево и растресла тло.
  Елена се насмеЌала и скинула груд®ак. Њена гримизна брадавица блистала Ќе у пригушеним светлима резервоара. Каква лепа груди девоЌка има. И тако су девоЌке упериле пушку голим прстима. Босе ноге девоЌака су убациле проЌектил. А онда Ќе Ќагодаста брадавица голе доЌке повукла окидач.
  ПроЌектил Ќе експлодирао и...
  ДевоЌке су хорски узвикивале:
  - То Ќе секс!
  Прецизан пораз у цеви страшног тенка "Лав". И Немац Ќе изгубио своЌу феноменалну снагу.
  А девоЌке се смеЌу...
  Следе·и хитац Ќе испалила Екатерина, и то веома прецизно. Њена мета Ќе био Т-4. Резервоар Ќе застарео, али веома масиван. Иако прилично слаб, да би се пробио КВ-3 - аутомобил са пристоЌном пред®ом заштитом.
  ДевоЌке су углас певале:
  - Наша Ота¤бина Ќе Ќака - чува свет!
  Такви овде сламаЌу све ратнике. Они садрже наЌвиши ред и суштину решава®а проблема СССР-а.
  Немачке се боре на небу. Албина и Алвина.
  ОбараЌу совЌетске авионе. ДевоЌке су скоро голе, у Ќедном бикиниЌу и босе. Ваздушне пушке су усмерене на неприЌате а.
  Албина обара совЌетски ауто и шкрипи:
  - То Ќе шок по нашем миш е®у!
  Алвина такође одсече совЌетски Ќак и додаЌе:
  За славу наше царевине!
  И ратници су се своЌевремено борили и борили са неприЌате ем. И воле да муче  уде.
  Овде Ќе комсомолац мучен. Скинуту и голу девоЌку су тукли бичем. Тада су босе ноге комсомолца спа ене усиЌаним штапом. И морам ре·и да им се допало.
  Тада су девоЌци поломили прсте на ногама. И наЌшик од муче®а, запалити ®едра Венере бак ом. А девоЌка Ќе изгубила свест од шока бола.
  Албина се, међутим, ни на ово ниЌе смирила. Принела Ќе бак у на гола прса девоЌке. И испржио га. Затим Ќе одсекла и поЌела меко месо, узвикуЌу·и:
  - Како укусно!
  Алвина Ќе спржила другу брадавицу пламеном и приметила:
  - Да, то Ќе сЌаЌно!
  И немачким девоЌкама се то заиста допало.
  Али нису сва створе®а таква. Овде се АнастасиЌа Ведмакова и Акулина Орлова боре на небу против немачких лешинара.
  И показуЌу своЌу вештину и мудрост.
  ДевоЌке се, наравно, туку босоноге и у бикиниЌу. И донеси неприЌате у дарове смрти.
  И певаЌу у себи;
  -Слава зем и комунизма,
  Ле®ин нас Ќе инспирисао да се боримо...
  Полом ени гребен познаЌу фашизам
  ХаЌде да изградимо нови свет!
  АнастасиЌа Ќе голим прстима пуцала на неприЌате а, оборила немачки авион и викала:
  - За црвени комунизам!
  Акулина Орлова Ќе спретно ударила неприЌате а голим ногама, одсекла га и залаЌала:
  - За победу руског духа!
  А девоЌке су хорски зарежале:
  - За ота¤бину и Ста ина!
  Ово Ќе тако тешка битка коЌа се води на целом фронту.
  Немци су свакако Ќаки. И кре·у се, додуше споро, уз велику штету.
  ДевоЌке се боре у пешадиЌи ...
  У близини Гродна, Аленка и ®ен тим сусре·у се са фашистичким хордама.
  Комсомолка само у га·ицама.
  Овде Аленка даЌе рафал из митра еза, одсецаЌу·и нацисте и нокаутираЌу·и читав низ бораца.
  Затим каже:
  - Слава РусиЌи!
  А®ута такође пуца на неприЌате а. То ради веома добро и Ќасно. И посеку нацисте. Онда голим прстима баца гранату, разбиЌа тенк нациста и шкрипи:
  - За свету РусиЌу!
  Алах такође пуца на неприЌате е. То ради веома уредно. Голом петом избацуЌе дар смрти, раде·и то маЌсторски. Црвенокоси Фриц нокаутира и цикне:
  -За доба комунизма!
  МариЌа такође пуца на неприЌате а. Коси нацисте, што га чини изузетно агресивним и шкрипи:
  - За РусиЌу, маЌку нам!
  И голим прстима опет ·е бацити гранату. Немачки тенк се, након оште·е®а, превр·е... А борбени комплет Ќе поцепан.
  Марусиа, слама®е нациста. И голим штиклама бацила Ќе читаву гомилу граната, издала:
  - За велику Ота¤бину!
  Такве девоЌке овде, само колосални борци. Тако да се истреб уЌу сви редом.
  Ево борбене петице. А колико фашиста прет. А црни ратници учествуЌу у офанзиви. Морам ре·и да су изузетно борбени момци.
  Али ®ихове руске девоЌке косе без церемониЌе.
  Прелеп бата он кад су ратници скоро голи. И тако препланули, чоколадни.
  А на небу можете видети мо·не немачке аутомобиле Иу-288. Бацали су бомбе на совЌетске положаЌе, сламаЌу·и неприЌате а. И делуЌу са великом посве·енош·у.
  Ева, баца бомбе, притиска своЌу голу, округлу пету на педалу. БацаЌу·и поклоне совЌетским градовима, урла:
  - Тре·и РаЌх Ќе непобедив!
  Агата Ќе пристала на ово, избацуЌу·и дарове униште®а:
  - Ве· смо све неприЌате е разбили!
  . ПОГЛАВЉЕ 1
  Немачке трупе су и да е биле у ста®у да заузму Брест и Гродно и одсеку избочину БЌалисток. Напредовали су до Ста инове линиЌе код Минска.
  Борбе су биле жестоке. На Ќугу, нацисти су опколили совЌетске трупе на ЛавовскоЌ платформи.
  Црвена армиЌа се повукла у Житомир и Виницу. На Ќугу су се Румуни и Немци приближили Одеси.
  МолдавиЌа Ќе зароб ена. На Ќугу су Турци и Немци заузели Батуми и опколили єереван. Дакле, овде Ќе ситуациЌа тешка. єапанци су окупирали ве·и део МонголиЌе и забили се у ПриморЌе. Они доминираЌу морем. Трупе су се искрцале на Камчатки.
  Генерално, СССР мора да узврати надмо·ниЌим снагама. А неприЌате  Ќе Ќак.
  Немци су се приближили Мурманску, али су ту заустав ени. Финци су такође били успорени, али су успели да поново заузму Виборг. СитуациЌа Ќе постала напета.
  У целини, фашисти Ќош нису постигли огромну ве·ину и одлучуЌу·е успехе.
  Али рат на исцрп ива®е ниЌе слутио на добро за СССР. Против ®ега Ќе био скоро цео свет. Овде су Аргентина, Бразил, Венецуела обЌавиле рат СССР-у. Као и Чиле и неке ма®е зем е.
  Ста ин Ќе био зароб ен...
  У августу су Немци пребацили своЌ ударац на север и успели да заузму скоро цео Балтик, осим Талина, коЌи се хероЌски бранио. Борбе су се одвиЌале код Нарве. Да е, нацисти су налетели на линиЌу одбране Пскова. А онда су успели да заузму Псков почетком септембра... Минск Ќе такође био опко ен, али се жестоко борио у блокади. Немци су напредовали полако али сигурно.
  Виница Ќе пала... Почетком октобра требало Ќе да се заузме Житомир, а Немци су стигли до Д®епра. Испоставило се да Ќе на копну, Одеса Ќе одсечена, али се и да е држала.
  До краЌа октобра Немци су стигли до Березине и Д®епра. КиЌев Ќе био нападнут. Настала Ќе привремена пауза због клизишта... єапанци су опколили Владивосток и очаЌнички покушали да га заузму.
  Одвио се прави рат...
  ДевоЌке су се бориле за Владивосток. И поред тога што Ќе ве· касна Ќесен и хладниЌе, ратници се боре боси и у бикиниЌу.
  И показуЌу се веома кул ...
  Наташа Ќе ту и ®ено Ќунаштво Ќе невероватно.
  ДевоЌка пуца на єапанца из митра еза, а голим прстима баца гранате.
  Док она пева:
  - Снага нашег неприЌате а Ќош не зна,
  Нису искористили сву своЌу мо·...
  Бебе, жене су нападнуте,
  СвеЌедно ·у убити шакале!
  ЗоЌа такође баца гранату босом ногом. Превр·е Ќапански тенк и агресивно шишти:
  - Поби·емо све самураЌе, а РусиЌу ·емо заштитити!
  ДевоЌка Ќе стварно изнервирана што Ќе єапан Ќедном победио РусиЌу. Ово Ќе вероватно наЌсрамниЌи од свих пораза царске империЌе. Али како се ово могло догодити?
  ЗоЌа се окре·е, покоси ред самураЌа и викну:
  - Не·емо подле·и неприЌате има!
  Августина, пуцаЌу·и на противнике и користе·и голе ножне прсте да баца дискове, сложила се:
  - Не! Никада не·у попустити!
  И ®ена црвена глава климну, а коса као да Ќе пламтела од вру·ине.
  Али у офанзиви Светлана. Она Ќе тако борбена дама. Пуца у самураЌе прецизнош·у снаЌпера. И погађа их невероватном прецизнош·у. А онда ®ена боса нога поново баца смртоносну гранату.
  ДевоЌка вришти:
  - За маЌку РусиЌу!
  И опет прави добро нишан ударац. И мртви противници падаЌу.
  Ево девоЌака коЌе не·е пустити.
  А ево Алиса и Анђелике заЌедно се боре против єапанаца коЌи су се искрцали на Камчатки.
  Ве· Ќе пао снег и девоЌке трче босе. Остав аЌу грациозне, исклесане трагове. То Ќе веома лепо. И желим, гледаЌу·и такав украс, да повучем своЌе узбуђено савршенство.
  Алиса пуца на неприЌате а, удара у жута лица и цичи:
  Нико нас не·е зауставити, нико нас не·е победити!
  Анђелика Ќе узела и голим прстима бацила бомбу, раскомадала масу єапанаца и зацвилила:
  - За велики комунизам!
  Ратнице су се испоставиле као изузетно хртови. Овако уништаваЌу своЌе неприЌате е.
  Алиса пуца из свих митра еза. И урла:
  - Комунизам! Комунизам! У гроб фашизма!
  Анђелика Ќе такође девоЌка до црвеног, хрт и кул. Мла·е®е ових єапанаца без слабости и сажа е®а.
  И цвили, бацаЌу·и бомбе голим прстима:
  - Комунизам! Комунизам! Би·е новог реваншизма!
  Ратници су веома це®ени због ®ихове храбрости...
  Ве· Ќе зима... Немци су кренули у дефанзиву. Не журе се, Ќер немаЌу где да журе. А Хитлеру Ќе чак драго да одуговлачи рат. Он Ќе Ќош релативно млад, а шта да ради након зароб ава®а СССР-а? Да ли Ќе могу·е напасти єапан?
  У сваком случаЌу, Немци су заузели одбрамбене положаЌе. И одражаваЌу покушаЌе Црвене армиЌе да напредуЌе. И држите пред®у страну.
  Ста ин нема много снаге, и стаЌе. А Немци су ма®е-више спремни за зиму. ИмаЌу дово но топле оде·е.
  И одражаваЌу див и Ќуриш. И боре се као оклопна мо· колосалне снаге.
  Четрдесет четврте године, Немци у сериЌи имаЌу нове млазне авионе - челичне лешинаре. Хитлер се осла®а на ®их. Посебно на МЕ-262 и АР-180. А ово су веома Ќаке машине. И они су способни да разбиЌу Црвену армиЌу.
  У масовноЌ производ®и "Пантер" -2 и "Тигар" -2 са снажниЌим мотором од 1000 ко®ских снага. Али "Лав" -2 Ќе постао успешниЌи савршени модел. У ®ему су Немци применили иновативну идеЌу изград®е тенкова - поставили су ме®ач и мотор заЌедно испред тенка, а купола Ќе померена уназад. Од овога, распоред Ќе збиЌен, а висина резервоара Ќе сма®ена, због уштеде на вратилу кади. Заним иво реше®е Ќе било постав а®е ме®ача на сам мотор, и попречног ме®ача. Труп тенка "Лев"-2 Ќе постао знатно нижи, а тора® Ќе ма®и и ужи. Сма®е®е висине резервоара омогу·ило Ќе да се маса возила сма®и на задово аваЌу·их 75 тона, а деб ина бокова под косинама подиже на 150 мм, а чело тор®а до 250 мм, бочне странице подижу на 150 мм. тора® 160 мм испод косина. Чело трупа Ќе било деб ине 200 мм на врху под углом нагиба од 45 степени, а до®е од 150 мм. Тако се "Лав" -2 поЌавио са веома добрим нивоом заштите. И огроман контра-тенк.
  Ова машина Ќе задово ила немачку команду. И пробоЌни тенк Ќе био ефикасан.
  Немци су кренули у офанзиву, у центру, заобилазе·и Д®епар. Пуно су пуцали и бомбардовали. За пробоЌ Ќе концентрисано много топова, ук учуЌу·и ракетну арти ериЌу и гасне бацаче.
  Фирер Ќе наредио: узети Москву челичним клештима. Истовремено су се поЌачали и єапанци. Користили су лиценциране Пантере, коЌи су били ма®е-више поднош иви тенкови.
  Било Ќе неких промена и у СССР-у. Конкретно, сма®ена Ќе производ®а супер-тешких ХФ. Уместо тога, осла®али су се на Т-34-85. Односно, стари тенк, али са ве·ом куполом и Ќачим топом. Само КВ-3 Ќош ниЌе повучен из производ®е. И да е Ќе био потребан оваЌ тенк са пушком коЌа Ќе добро пробиЌала оклоп. Али постоЌала Ќе идеЌа да се развиЌе ИС за воЌне операциЌе и практичниЌи са ужом куполом. Али оваЌ тенк се поЌавио нешто касниЌе него у стварноЌ историЌи. Док се савладава инерциЌа ВФ. ИС-1 Ќе био опрем ен топом од 85 мм и мало се разликовао од Т-34-85. То Ќе требало да учини ИС-2 мо·ниЌим. Али наоружа®е овог тенка Ќе и да е био топ од 107 милиметара. Нови тенк Ќе био лакши од КВ-3 и компактниЌи са мотором од 520 ко®ских снага.
  Међутим, постоЌала Ќе идеЌа да се угради мо·ниЌи топ калибра 122 мм. Али ово Ќе сма®ило брзину па бе и снабдева®е гранатама. СССР-у Ќе био потребан разарач тенкова, а не пробоЌни тенк. Одбрамбени карактер рата диктирао Ќе и друге задатке. Дакле, развоЌ ИС-3 Ќе био у току. За ову машину припреман Ќе топ истог калибра 107 милиметара, али са ве·ом дужином цеви како би се почетна брзина проЌектила подигла на хи аду метара у секунди.
  Тако Ќе изград®а тенкова само делимично поновила праву причу. И Немци су били разочарани у Маус, а такође су се трудили да аутомобили не буду претешки.
  Планирано Ќе да Пантер-3 буде лакши за производ®у, покретниЌи и бо е зашти·ен од Пантера-2, без значаЌног пове·а®а тежине.
  А "Лев" -2 Ќе, генерално, уређен за воЌску, и до сада ниЌе било планирано да се посебно модернизуЌе, осим уград®е снажниЌег мотора са компресором.
  Борбе су показале да су Фрицови Ќаки. А ®ихова авиЌациЌа притиска. Од авиона на пропелер, ТА-152 се показао као веома успешан модел. Нови МЕ-309 такође ниЌе био лош, иако ова машина ниЌе оправдала сва очекива®а, али су ®ено снажно наоружа®е и велика брзина били наравно плус.
  ПоЌава совЌетског єак-3 у сериЌи Ќе одложена због недостатка висококвалитетног дуралуминиЌума. ЛАГГ-5 Ќе ве· био застарео у време свог поЌав ива®а. И тек Ќе почео да се развиЌа. И МИГ-3 се показао као неуспешан модел.
  Дакле, нема шта да покриЌе Немце на небу. Релативно добро се показао само Ил-2, али Ќе ова машина ипак претрпела превелике губитке и била Ќе неважна по карактеристикама лета. ПЕ-2 се ниЌе превише оправдао и био Ќе тежак за управ а®е. На небу Ќе, наравно, СССР имао проблема. И до сада нису успели да реше. єак-1 Ќе постао наЌмасовниЌи ловац, коЌи Ќе поЌедностав ен у производ®и и поЌачан мотор.
  До сада Ќе акценат био на квантитету, а посебно не пре развоЌа нових модела.
  Дакле, на небу су нацисти Ќачи и квантитетом и квалитетом и бомбардуЌу где хо·е, а плус єапанци див аЌу.
  Немци су добили и америчке Б-29, напредниЌа возила са дванаест митра еза и великом брзином. И єу-488 Ќе такође напредниЌи, и то брзином од 700 километара на час. Бржи су од америчких због ма®е површине крила, а носе доста бомби и наЌмо·ниЌе моторе. А ту су и млазни бомбардери "Арадо", коЌима нема равних по брзини и карактеристикама лета.
  Тако су Немци подигли небо и кренули на копно. Смоленск Ќе ве· пао и СССР Ќе веома тесан.
  Тада им Ќе у помо· притекао Олег Рибаченко са своЌим тимом и десантом момака.
  Олег Рибаченко, сече·и нацисте мачевима, урлао Ќе и пешадиЌом и тенковима:
  - Никада не одустаЌ!
  И оштар диск полете са дечакове босе ноге!
  Маргарита, ломе·и противнике, искажу·и зубе, прогунђа:
  - Има места за подвиг на свету!
  И отровне игле су се распршиле са босих ногу девоЌчице, погађаЌу·и нацисте и ®ихове авионе и тенкове.
  Наташа Ќе такође забацила голе ножне прсте, убоЌито и урлала:
  Никада не·емо заборавити и никада опростити.
  И ®ени мачеви су прошли кроз фашисте у млину.
  ЗоЌа, секу·и неприЌате е, зацвилила Ќе:
  - За нови ред!
  И нове игле разбацане са ®ених босих ногу. А шта Ќе у оку, шта Ќе у грлу нацистичким воЌницима и авионима.
  Да, било Ќе Ќасно да су ратници постаЌали узбуђени и бесни.
  Августин, секу·и беле воЌнике и тенкове, зацвилио Ќе:
  - Наша гвоздена во а!
  И нови, убитачни дар полети са ®ене босе ноге. И падаЌу такни и бели борци.
  Светлана сече воденичару, мачеви су ЌоЌ као му®е.
  Нацисти падаЌу као снопови.
  ДевоЌка босим ногама баца игле и шкрипи:
  - єер ·е победити маЌка РусиЌа!
  Олег Рибаченко напредуЌе против нациста. Дечак Терминатор сече смеђе трупе.
  А у исто време, прсти дечакових голих ногу избацуЌу игле са отровом, цепаЌу стабла и обараЌу авионе.
  Дечак урла:
  - Слава буду·оЌ РусиЌи!
  И у покрету сече свима главе и ®ушке.
  Маргарита такође слама противнике.
  Њене босе ноге млатараЌу. Нацисти умиру у великом броЌу. Ратник виче:
  - За нове границе!
  А онда ·е девоЌка узети и пресе·и ...
  Маса лешева фашистичких воЌника.
  Али Наташа Ќе у офанзиви. Са тенковима сече нацисте и пева:
  - РусиЌа Ќе велика и блистава,
  єа сам веома чудна девоЌка!
  А дискови лете са ®ених босих ногу. Ко Ќе видео грла нациста. Да, ово Ќе девоЌка.
  ЗоЌа Ќе у офанзиви. Сецка®е смеђих воЌника обема рукама. П ува®е из цеви. И баца смртоносне игле голим прстима - обара тенкове и авионе.
  И притом пева у себи:
  - Ох, тупа, идемо,
  Ох, моЌ оми ени ·е оти·и!
  Августина, сече·и нацисте и истреб уЌу·и мрке воЌнике, вришти:
  - Сав чупав и у животи®скоЌ кожи,
  Бацио се то агом на полициЌу!
  И голим ножним прстима ·е Ќурити на неприЌате а, нешто што ·е убити слона, а Ќош више тенк.
  А онда зацвили:
  - Вукови!
  Светлана у офанзиви. Сече, сече нацисте. Босих ногу на ®их баца поклоне смрти.
  Води млин са мачевима.
  Сломила Ќе много бораца и цвили:
  - Стиже велика победа!
  И опет Ќе девоЌка у див ем покрету.
  А ®ене босе ноге лансираЌу смртоносне игле, уништаваЌу·и тенкове и авионе.
  Олег Рибаченко Ќе скочио. Дечак се завртео у салту. Исецкао много нациста у скоку.
  Бацао Ќе игле голим прстима и грк ао:
  - Буди славан по моЌоЌ лепоЌ храбрости!
  И опет дечак у борби.
  Маргарита прелази у офанзиву. Уништава све неприЌате е заредом. Њени мачеви су чврш·и од сечива ветре®аче. А голи прсти бацаЌу дарове смрти, тенкови и авиони горе.
  ДевоЌка Ќе у офанзиви. Истреб уЌе смеђе ратнике без церемониЌе.
  И скокови с времена на време, и увиЌа®а!
  И од ®е лете дарови униште®а.
  И сами нацисти падаЌу мртви. И читаве гомиле лешева се гомилаЌу.
  Маргарита шкрипи:
  - єа сам амерички каубоЌ!
  И опет су ®ене босе ноге бациле иглу.
  А онда Ќош десетак игала!
  Наташа у офанзиви Ќе такође веома кул.
  И баца босим ногама, и п уЌе из сламке.
  И вришти из свег гласа:
  - єа сам светлуцава смрт! Све што треба да урадите Ќе да умрете!
  И опет лепота у покрету.
  ЗоЌа Ќуриша на блокаду нацистичких лешева. А бумеранги униште®а такође лете са ®ених босих ногу.
  А смеђи ратници падаЌу и падаЌу.
  ЗоЌа вришти:
  - Босонога девоЌко, победи·еш!
  А са голе пете девоЌке лети десетак игала. КоЌе директно у грло нацистима зариваЌу.
  Паду мртви.
  Или бо е речено, потпуно мртав.
  Августин у офанзиви. РазбиЌа смеђе трупе. Њени мачеви се носе у две руке. И она Ќе тако велики ратник.
  Торнадо се шири кроз фашистичке трупе.
  ДевоЌка са црвеном косом урла:
  - Буду·ност Ќе скривена! Али би·е победоносно!
  А у офанзиви лепотица ватрене косе.
  Августин урла у див ем заносу:
  - Богови рата све ·е поцепати!
  И ратник у офанзиви.
  А ®ене босе ноге бацаЌу много оштрих, отровних игала.
  Светлана у борби И тако светлуцаво и борбено. Њене голе ноге избацуЌу толико смртоносних ствари. Не човек, ве· смрт са плавом косом.
  Али ако се поквари, онда га не можете зауставити.
  Светлана пева:
  - Живот не·е бити мед,
  ТаЌ скок у колу!
  Нека се сан оствари -
  Лепота претвара човека у роба!
  А у покрету босоноге девоЌке све Ќе више беса.
  Олег у офанзиви све убрзава. Дечак туче нацисте.
  Његове босе ноге бацаЌу оштре игле - цепаЌу тенкове и авионе.
  Млади ратник шкрипи:
  - Луда империЌа ·е све растурити!
  И опет Ќе дечак у покрету.
  Маргарита Ќе бурна девоЌка у своЌоЌ активности. И млати неприЌате е.
  Овде Ќе лансирала голу ногу, грашак са експлозивом. Она ·е експлодирати и одЌедном ·е бити бачено стотину нациста и десет тенкова.
  ДевоЌка вришти:
  - Победа ·е нам ипак до·и!
  И води·е млин са мачевима - бурад тенкова лете у разним правцима.
  Наташа Ќе убрзала покрете. ДевоЌка сече мрке ратнике. И док виче:
  - Победа чека руску империЌу.
  И да истребимо нацисте убрзаним темпом.
  Наташа Ќе девоЌка терминатор.
  Не помиш а да стане и успори, а тенкови и авиони залутаЌу.
  ЗоЌа Ќе у офанзиви. Чини се да ®ени мачеви секу месо и металну салату. ДевоЌка вришти из свег гласа:
  - Наш спас Ќе на снази!
  И голи прсти такође бацаЌу такве игле.
  И маса  уди слом ених грла, коЌа леже у хрпама лешева, као и полом ених тенкова и оборених летелица.
  Августин Ќе луда девоЌка. И слама све као да Ќе робот из хиперплазме.
  Ве· Ќе разбио ни сто нациста. Али све убрзава. А ратник Ќош урла.
  - єа сам непобедив! НаЌкул на свету!
  И опет лепота у нападу.
  А из босих ножних прстиЌу грашак излети. А три стотине нациста и десетак тенкова Ќе распарчала снажна експлозиЌа.
  Августин Ќе певао:
  - Не·ете се усудити да нам отмете зем у!
  Светлана Ќе такође у офанзиви. И не даЌе ни грам предаха. Вилд Терминатор Гирл.
  И сече неприЌате е и истреб уЌе нацисте. А маса мрких бораца ве· Ќе пала у Ќарак и поред путева.
  Шесторица су били бесни. Направио див у борбу.
  Олег Рибаченко се вратио у акциЌу. И он напредуЌе машу·и оба мача. А дечак терминатор води млин. Мртви нацисти падаЌу.
  Маса лешева. Целе планине крвавих тела.
  Дечак писац подсе·а на див у стратегиЌу. Где су се такође мешали ко®и и  уди.
  Олег Рибаченко шкрипи:
  - Тешко од памети!
  И би·е доста новца!
  И дечак терминатор у новом покрету. А ®егове босе ноге ·е нешто узети и бацити.
  Дечак гениЌе Ќе заурлао:
  - МаЌсторска класа и фирма "Адидас"!
  Заиста кул емисиЌа се показала кул. И колико Ќе побиЌених нациста. И наЌве·и броЌ наЌве·их убио Ќе смеђе борце.
  И настала Ќе песма у дечаковоЌ глави, и он Ќе наставио да сече нацисте, пишу·и у ходу;
  Величина ота¤бине над планетом,
  КоЌа, као бак а, гори...
  И певаЌу се Ќуначка дела,
  А наше приЌате ство Ќе чврст монолит!
  
  Нека се прослави моЌа света зем а,
  Ви сте у олуЌи грм авине и пламену победа ...
  єедан на свету, тако мислиш...
  Тебе више нема на овом свету!
  
  Гради·емо комунизам ако треба,
  И врло брзо ·емо летети на Марс ...
  РастЌерати хорде подлог фашизма -
  И то ·е бити само наЌвиша класа!
  
  Ота¤бина сиЌа и пати,
  Али веруЌем да ·е ускоро до·и светло доба ...
  Победа ·е бити у блиставом маЌу,
  И храбро идемо у поход!
  
  Нема домовине лепше од РусиЌе,
  СЌаЌи као сЌаЌна звезда...
  Овде су звезде навод®авале небо у сомоту -
  Велики сан се остварио!
  
  Када смо се удружили као пионири,
  Заклео сам верну заклетву...
  Тако да су у свету сви живи пример,
  Да Ќе Ота¤бина велики идеал!
  
  РусиЌа, ти си зем а светог света,
  У ста®у да освоЌи универзум...
  У име рода светлог идола,
  Да, подли предатор ·е се претворити у игру!
  
  Зем а Ота¤бине Ќе олуЌна светац,
  У ®ему Исус Свети Господ...
  И златна Лада Богородица -
  ДаЌте младост, сре·у и  убав!
  
  Волиш ли Свагора храбрим срцем,
  Ко нам даде Ќак мач Русима...
  И Лада ·е отворити врата небу,
  Да човек не умире одЌедном!
  
  За нас ·е до·и тако велики раЌ,
  Универзум цвета као олуЌна башта...
  Булк Ќе заустав ен, опаки див и,
  А неприЌате  РусиЌе бачен Ќе у пакао!
  
  Наша домовина Ќе таква крофна,
  Борим се за ®еног пионира...
  Са пуно приЌате а у снегу босоног,
  Али дечак Ќе певао само на хладно·и!
  
  Овде Ќе "Тигар" ударио, ша иве гранате,
  Пантер обрисан као креда од гуме...
  єа пуцам прецизно из митра еза,
  МоЌ изглед Ќе млад и увек оштар!
  
  Нико ме не·е оставити, веруЌте ми
  Нас руске пастуве не можемо обуздати...
  И на престолу ·е владати Бели Бог -
  И поразите храбру воЌску РусиЌе!
  
  Учини·емо нашу зем у лепшом
  Она Ќе као наЌвеличанствениЌа боЌа на свету...
  Служи витезовима свете РусиЌе,
  А истина и успех би·е снови!
  
  Али фашисти злобно напредуЌу,
  Бар узми Калугу и Москву...
  Чинило се да Ќе зли Каин победио,
  Али Бог рече: єа ·у донети спасе®е!
  
  За славу наше маЌке РусиЌе,
  Нека буде мир, ред, чисто·а...
  И нови кра  ·е постати велика мисиЌа,
  Треба да поштуЌемо словенског Христа!
  
  У име Сунца и Сварогове звезде,
  Заштити·емо руски светски поредак...
  Звездани пут нас чека
  И златокрили херувим анђео!
  
  Нека ускоро буде сре·е у универзуму,
  СпаЌаЌмо Ота¤бину чврсто у векове...
  И небо и зем а су у суверенитету,
  И у Лади ·е бити истински сан!
  
  Да, Ќа сам пионир, заЌедно са комсомолцем,
  Борио се за одбрану те Москве...
  А Ќа сам тако паметан дечко, веруЌ ми,
  Да и "Лав" свира, разби·у!
  
  ДевоЌке трче босе по снегу
  Потпетице б ескаЌу у боЌи булачи·а...
  Ти си моЌа маЌка Лада, као света светлост,
  И Ќа сам орао, а не патетични врабац!
  
  Зато кажем храбро, агресивно -
  Бог ниЌе бога , и до·и ·е са мачем...
  И учини РусиЌу веома Ќаком,
  Разби·емо противника у жетоне!
  
  Овде Ќе РусиЌа веома света,
  Дакле, ово Ќе остваре®е сна...
  У име наше воЌничке воЌске,
  ДевоЌке ·е бити врхунске лепоте!
  
  Не·емо се савиЌати под пету нацизма,
  И ми ·емо храбро победити Вермахт...
  И колико Ќе неприЌате  имао цинизам,
  Али оваЌ испит, положи·емо пет!
  
  У РусиЌи ·е бити свемира и квазара,
  ИграЌу·и галаксиЌе, освоЌи·емо ...
  Ударамо, сламаЌу·и све ударце -
  И би·е нови ог®ени свет!
  
  Наука ·е васкрснути свакога, веруЌем палог,
  ПокоЌник такође зна да ·е живети ...
  Некада смо се борили у борби прса у прса,
  А сада уништите све хиперплазмом!
  
  Универзум ·е избити као ураган
  И универзум у сре·и заувек ...
  Би·емо млади и заувек пиЌани,
  Сваки сан се оствари!
  СКОБЕЛЕВ СУПЕРГЕНЕРАЛИССИМО
  Овде Ќе, у ствари, Михаил Скобелев био командант великог талента, не инфериоран Суворову. А отворио се Ќош раниЌе, поставши воЌни генерал са тридесет шест година. И тако Ќе ®егова смрт од отрова довела до превременог губитка великог воЌног талента за РусиЌу. Али рецимо да Ќе само мачка репом срушила чашу отрова. И Скобелев Ќе преживео. Како би се у буду·ности развиЌала ®егова кариЌера и судбина РусиЌе?
  Александар Тре·и Ќе водио политику експанзиЌе у Сред®оЌ АзиЌи. Наравно, желео Ќе и да постане осваЌач, као што Ќе био ®егов отац Александар ИИ. РусиЌа Ќе, у условима када Ќе ®еним трупама командовао бри антни Скобе ев, деловала много одлучниЌе. И не само заузео Ќуг Централне АзиЌе, ве· и север Авганистана насе ен Та¤ицима и Узбецима.
  БританиЌа Ќе покушала да прободе главу, али Ќе поражена на копну.
  У страху да ·е изгубити целу ИндиЌу, Британци су пожурили да склопе мир са РусиЌом, даЌу·и Авганистан под контролу.
  Скобелев Ќе добио чин фелдмаршала. Уздигао се у чину и слави. Али Ќедно време ниЌе било рата. Михаилу Скобелеву Ќе било досадно. Александар Тре·и Ќе доживео несре·у и убрзо умро. НиколаЌ ИИ Ќе окренуо своЌу експанзиЌу на Далеки исток и Кину. Ратови са Кинезима су били превише лаки.
  Али сукоб са єапаном коЌи Ќе избио показао се као мана небеска за ве· средовечног Скобе ева. Коначно Ќе имао прилику да се докаже.
  На мору Ќе руска флота у почетку деловала неуспешно. А након смрти адмирала Макарова, єапанци су искрцали трупе и блокирали Порт Артур.
  Али Скобелев Ќе деловао одлучно и вешто, заобишао єапанце, опколио ®ихове трупе и уништио их. Затим Ќе уништио трупе код Порт Артура.
  Руска ескадрила ниЌе претрпела непотребне губитке. И два Ќапанска боЌна брода су потоп ена.
  Затим Ќе ескадрила Рождественског дошла након дуге транзициЌе. Скобелев Ќе у међувремену потпуно заузео КореЌу. И поразио Ќе и уништио све копнене снаге єапана.
  Схвативши да су и на мору Руси ве· у предности, єапанци су затражили мир.
  Али НиколаЌ ИИ Ќе одлучио да освоЌи єапан. Штавише, Адмирал Того Ќе такође погинуо, а РусиЌа Ќе на мору искористила предност. Уследио Ќе амфибиЌски десант. А сЌаЌни Михаил Скобе ев, показавши своЌе наЌбо е квалитете, потпуно Ќе победио єапанце и заробио цара Зем е излазе·ег сунца.
  Тако се царска РусиЌа ослободила прет®е на перифериЌи своЌе империЌе и вечног рата на Далеком истоку. И наравно, ово Ќе велики плус. Цар НиколаЌ ИИ добио Ќе нову титулу: Микадо єапански, и нове поданике и зем е. А Скобе ев Ќе наставио рат у Кини. Царска РусиЌа Ќе освоЌила Небеско Царство.
  РусиЌи су, уочи предстоЌе·ег рата са Немачком и Аустроугарском у не тако далекоЌ буду·ности, били потребни нови поданици и становништво за регрутова®е воЌника. Кина Ќе и териториЌа и  удски ресурс за царску државу. И толико победа. Скобе ев Ќе без напора победио Кинезе и припоЌио их РусиЌи. Први пут од времена Суворова добио Ќе зва®е генералисимуса. И доде ен Ќе први Орден победе у историЌи РусиЌе, награда виша од Ордена Светог АндреЌа Првозваног. У принципу, Скобелев Ќе био дово но млад да доживи Први светски рат. БудЌони Ќе, на пример, живео деведесет година, а маршал Соколовски уопште више од стотину година.
  Што да не? А 1914. Немачка Ќе неозби но обЌавила рат царскоЌ РусиЌи. А иза ®е су Аустроугарска и Турска. Михаил Скобелев Ќе Ќош Ќедном показао своЌу гениЌалност. Поред огромног броЌа пешадиЌе, пре свега кинеске, РусиЌа Ќе имала и броЌне, лаке и Ќефтине тенкове лаке за производ®у, и наЌбо е и наЌброЌниЌе летелице на свету.
  Посебно страшни четворомоторни бомбардери "И а Мурометс" и "Свиатогор".
  И тако су се обрушили на Немачку и Аустроугарску. Под командом бри антног Михаила Скобелева. Нису дали шансу и за два месеца су заузети Берлин, Беч и Истанбул.
  Испоставило се да Ќе Михаил Скобе ев био први командант у историЌи човечанства коЌи Ќе добио титулу: супергенералисимус, и први у историЌи РусиЌе коЌи Ќе добио орден Исуса Христа, виши од Светог АндреЌа Првозваног.
  Тако Ќе Михаил Скобе ев постао наЌтитулираниЌи командант у историЌи планете Зем е, Његово Светло Височанство Принц и ВоЌвода. И то Ќе дивно и кул. Испоставило се да Ќе особа изванредна.
  РусиЌа Ќе стекла власт тако што Ќе заузела зем е Немаца дуж Одре, и цело Османско царство, и скоро целу Аустроугарску.
  Тако Ќе Михаил Скобелев достигао велику висину. И надмашио Наполеона и Суворова. Године 1917. оваЌ наЌве·и гениЌе Ќе умро, и сахра®ен Ќе у посебном маузолеЌу, као фараон.
  Царска РусиЌа Ќе постала велико царство... Неко време Ќе постоЌао период изград®е и стабилности. Али избила Ќе депресиЌа 1929. године. А у Ќануару 1933. царска воЌска Ќе обЌавила рат СЌеди®еним Државама и започела инвазиЌу преко А аске.
  Америка и Канада су биле у рату са РусиЌом.
  Али руске трупе су организованиЌе, броЌниЌе и опрем ениЌе бо ом опремом. Америка ниЌе имала шансе. И заЌедно са Канадом освоЌили су Ќе за осам месеци.
  НиколаЌ ИИ Ќе тако себи додао славу и зем у РусиЌе.
  Тада Ќе Хитлер анектирао АустриЌу, а Мусолини освоЌио ЕтиопиЌу. И почели су да спремаЌу инвазиЌу на Француску. Наследник АлексеЌ умире 1937. године. А 1938. и сам НиколаЌ ИИ Ќе умро у седамдесетоЌ години. А на престолу Ќе био унук царев, коЌи ниЌе имао ни шест година.
  То Ќе, наравно, проблем за РусиЌу.
  Али млађи брат цара, Михаил Романов, постао Ќе регент, кога Ќе стариЌи вратио у права регентства.
  НиколаЌ ИИ Ќе генерално спровео много реформи. Ук учуЌу·и и легитимиса®е полигамиЌе - право на четири жене. И било Ќе кул.
  Цар Михаило и Хитлер су у маЌу 1940. започели рат са Француском и БританиЌом. Мусолини им се придружио.
  Наравно, Француска, БелгиЌа, ХоландиЌа и БританиЌа нису имале шансе.
  РусиЌа Ќе заузела савезничке поседе у Пацифику, АзиЌи, ИндиЌи, на Блиском истоку и великом делу Африке. Немци су брзо освоЌили Француску, БелгиЌу и ХоландиЌу. Затим су се заЌедно са руском флотом искрцали у БританиЌу и освоЌили Ќе. И успели су да у Африци нешто зграбе, додуше мало. РусиЌа Ќе победила наЌвише. ИталиЌани су изгубили битку у Африци од Британаца, а добили готово ништа.
  РусиЌа Ќе постала Ќош Ќача. Њена мо· Ќе постала готово неограничена. Али Адолф Хитлер ниЌе желео да трпи ово.
  Након што Ќе Михаил умро 1949, Хитлер Ќе напао РусиЌу. Са ®им Ќе био и Мусолини, и шпански Франков режим и Португал.
  Али снаге су биле неЌеднаке. Унук цара НиколаЌа ИИ, Владимир ИИИ, ве· Ќе био прилично стар, и вешто Ќе наређивао.
  Хитлер Ќе могао да рачуна само на тенкове и дискете сериЌе Е. Али ово Ќе веома слаба мо·. А РусиЌа има огромну предност у снази и квалитету.
  Немци су одмах изгубили Африку. Тада су руске трупе заузеле ИталиЌу. Нешто касниЌе уследио Ќе Ќуриш на Берлин и Беч.
  И офанзива против Француске, и ШпаниЌе и Португала. Све Ќе ишло скоро у Ќедном правцу. Руска воЌска Ќе била много ве·а и организованиЌа од сила Осовине. И ®ена техника Ќе била савршена.
  Поред тога, хва ене дискотеке, иако формално нера®иве, такође нису могле да пуцаЌу на руске трупе. И тако их Ќе било релативно лако оборити.
  Дакле, Хитлер уопште ниЌе успео. И био уништен. Покушао да побегне у Аргентину. Али и тамо су га руске трупе претекле. Ухва·ен, Хитлер, претучен и обешен...
  Неколико година касниЌе, царска РусиЌа Ќе освоЌила остатак света.
  Тако Ќе цар Владимир ИИИ успоставио светску хегемониЌу РусиЌе.
  Људи су престали да троше снагу боре·и се Ќедни против других. Давне 1948. године први руски космонаут Ќе полетео на небо. А 1955. ве· су летели на Месец. И 1963. на Марс. Венера Ќе била под човеком 1964. Меркур за годину дана Послед®и  уди коЌи су слетели на Плутон били су 1980. године, када су на ®ега ступили астронаути.
  А 2020. године почео Ќе први лет међузвездане експедициЌе на СириЌус, око коЌег су се окретале планете погодне за станова®е  уди.
  Дакле, случаЌни фактор у историЌи: само мачЌи реп, променио Ќе судбину човечанства у много сре·ниЌу. А РусиЌа Ќе у томе посебно успела.
  Олег Рибаченко Ќе овом приликом написао читаву песму;
  Нека Ќе славан великан зема а,
  Света, светла РусиЌа...
  Не идете  уди на превару,
  Цар НиколаЌ велики месиЌа!
  
  Не мораш да га издаш
  Цареви стоЌе, веруЌте нам од Бога...
  Руска воЌска Ќе непобедива,
  У име соларног Сварога!
  
  Ми смо пионири витезова Зем е,
  ДевоЌке, босоноги момци...
  У име сунца, вере и снова,
  Да ·емо ускоро живети под комунизмом!
  
  Кра еви, наравно, такође могу да победе,
  Али слатко веруЌте да девоЌке бичу ...
  Иако Ќе живот крхак као нит свиле,
  Наша вера не може да умре!
  
  Слатка река прска као талас,
  Она Ќе обрасла маховином као сомотом...
  Би·емо на светлости сунца вековима
  И нешто се насилно отргне од весла!
  
  Нико не може да победи Русе
  Они су Ќаки и пуни беса...
  Огроман урлик, мамут Ќе медвед,
  КоЌи су против нас уопште осуђени!
  
  Не веруЌте да Ќе РусиЌа света заувек,
  А са ®ом Бели Ќе наЌмудриЌи Бог...
  До·и ·е, веруЌте ми, ускоро ·е нам до·и новац,
  И би·е свемогу·и Род!
  
  НеприЌате  не зна нашу снагу,
  У ста®у смо да савладамо пожаре...
  И победи·емо га као чудовиште у пени,
  Да неприЌате  може само да убиЌе!
  
  Величина безграничног сна,
  Лепа Ќе као сунце...
  Пориви душе чудесне лепоте,
  НемоЌмо само ¤абе туговати!
  
  Ко Ќе против нас, би·е тешко тучен,
  РусиЌа Ќе мо·на песница...
  НеприЌате  Ќе потпуно поражен,
  И добио сам зглобове!
  
  Руси су пуни мо·не мо·и,
  Они су као река коЌа тече...
  СматраЌ све наше витезове као орлове,
  И света РусиЌа Ќе заувек са нама!
  
  Па, дечко ·еш се борити,
  У твоЌим рукама сиЌа наЌоштриЌи мач...
  А ако су вам потребни руски крстови,
  У ста®у да спали све неприЌате е напалмом!
  
  Имамо снагу, имамо и знамо храброст
  Сви смо у ста®у да направимо и повежемо...
  Наш православни цар са руском Ладом,
  Сваког ·е зли лопов разбити!
  
  ДевоЌке воле да се боре као тигар
  Трче боси по снегу...
  Не треба да веруЌемо подлим играма,
  И бо е Ќе шаком ударити гадове!
  
  У РусиЌи има пуно девоЌака,
  Њихове потпетице блистаЌу - огледала ...
  Али ми ·емо се осветити неприЌате у,
  И слава ·е бити са нама заувек!
  
  Са®амо о новим победама,
  Да савладаш неприЌате е у шали...
  Ми смо наЌве·и орлови
  Хорде не·е мо·и да нас савладаЌу!
  
  Како ·е бити, веруЌем да ·е ускоро бити добро,
  Када сломимо Хитлеру кичму...
  Русима не·е бити теже,
  Ето подвига Ќунаштва, знаЌ да се слави!
  
  Како ·е бити добро живети у РусиЌи,
  У ®ему Ќе велики руски цар НиколаЌ ...
  А предатор ·е се ускоро претворити у игру,
  За ову борбу и храброст!
  
  Нека прође хи аду генерациЌа
  Не·емо заборавити подвиге кра а ...
  Победе су отвориле бескраЌан рачун,
  Скерлетна зора блиста!
  
  Нека наша РусиЌа постане таква зем а,
  У коЌоЌ светлости и рускоЌ зем и ...
  И толико нам Ќе дато од Породице,
  Сви  уди су приЌате ска породица!
  
  Сварог ·е до·и и васкрснути мртве,
  НеприЌате и РусиЌе би·е стиснути у овнуЌски рог...
  И поди·и ·емо веома Ќак штит,
  И сви ·е имати диван живот!
  
  АМЕРИКА АЛТЕРНАТИВНО
  Америци се често замера што Ќе превише повлађивала Хитлеру и ниЌе ушла у рат све док то нису обЌавили сами нацисти. Да, и єапанци су изненада напали. Али онда се десило да Ќе Америка узела и ушла у сам рат. ОбЌав уЌу·и ово 20. априла 1941. као Хитлеров рођендан. И шта? Зар Обама ниЌе ушао у рат са ИСИС-ом у стварноЌ историЌи не чекаЌу·и терористичке нападе на САД? А Буш млађи Ќе генерално извршио агресиЌу на Ирак, нападаЌу·и први. У сваком случаЌу, Хитлер Ќе имао дово но греха да му СЌеди®ене Државе обЌаве рат. Да, и Рузвелт Ќе, пошто Ќе отишао у тре·и мандат, али Ќе био лошег здрав а, са®ао о воЌноЌ слави. Укратко, другачиЌи ток историЌе. Америка Ќе прва ушла у рат са Тре·им РаЌхом. И наравно, много се променило.
  Пре свега, Хитлер Ќе, боре·и се са єугославиЌом, ве· доживео оклева®е са планом Барбароса. Да ли ·е напад на СССР бити касно и да ли ·е Немци мо·и да победе пре зиме? А Ќош више одмрзава®е Ќесени?
  Друго, зар ниЌе опасно отварати други фронт, када не само БританиЌу урлаЌу, ве· и мо·не САД у позадини? И ово ниЌе само велика популациЌа, ве· и прва економиЌа на свету.
  А да ли Ќе СССР заиста толико слаб? Или ·е можда Руси успети да победе Вермахт, као што су ве· победили Наполеона.
  Током параде у Москви 1. маЌа 1941. године, немачки представници коЌе Ќе Ста ин позвао су видели нове тенкове. Конкретно, КВ-2 са топовима од 152 милиметра, монструозним калибром за тенк, Т-34, гусеничарским БТ-овима и пуно авиона.
  О томе су дета но извештавали Хитлера. И та же а за нападом на СССР Ќе ослабила. Штавише, имаЌу·и развиЌену интуициЌу, Хитлер Ќе осе·ао да Ќе тоталитарни СССР много Ќачи и опасниЌи противник, управо због свог тоталитаризма, од западних демократиЌа и посебно СЌеди®ених Држава.
  Тако се родила идеЌа: ако идемо у РусиЌу, онда са ресурсима британских колониЌа, и потчи®ава®ем индустриЌске мо·и Америке.
  ПостоЌао Ќе, наравно, ризик да Ста ин нападне и удари позади. Али СССР и Немачка имаЌу пакт о ненапада®у, а САД и БританиЌа су ве· у рату.
  Осим тога, Хитлер Ќе, поседуЌу·и животи®ски инстинкт, предвидео да Ста ин не·е напасти без разлога. И одлучио сам - да победим неприЌате е у деловима и да не отварам други фронт. Напротив, то ·е подста·и и сам єапан да започне нови удар на неприЌате а.
  Хитлер Ќе заузео Крит, као што Ќе то било у стварноЌ историЌи. А онда Ќе почео да преноси трупе у Африку, ЌачаЌу·и Ромела. И то Ќе био снажан потез.
  Али ниЌе лако премештати трупе када Ќе ситуациЌа на мору и када сте притиснути са Малте.
  Али у августу 1941. нацисти су поразили Малту и тамо искрцали трупе. И то Ќе био кул потез. И прилично ефикасан.
  Међутим, ниЌе баш ишло. Иако Ќе било достигну·а. Ромел Ќе добио додатне четири оклопне дивизиЌе и три моторизоване. И заузео Толбук.
  И започео Ќе велико напредова®е у Египат. РазвиЌала се веома снажно и доследно.
  Након заузима®а АлександриЌе, четири девоЌке из посаде Герде возиле су се у тенку и разговарале су.
  Герда Ќе плавуша у бикиниЌу, прва Ќе налетела на Магду;
  - Ако погледате, тешко Ќе разумети зашто толико  уди веруЌе у тако див у и антинаучну к®игу као што Ќе БиблиЌа.
  Магда Ќе уплашено зацвилила, буб®аЌу·и босом ногом по оклопу:
  - Зашто антинаучно?
  Герда Ќе спремно обЌаснила:
  - Зато! Конкретно, креационисти веома воле да се држе фразе из к®иге о єову да Ќе Бог обесио Зем у ни на шта. А када се у истоЌ к®изи о єову каже да небеса имаЌу тврдо·у огледала, онда игноришете ову изреку!
  Магда Ќе приметила:
  - Не! Све зависи од текста и контекста цитата!
  Црвена Шарлот Ќе рекла:
  - То Ќе контекст, и историЌска позадина. Конкретно, оригинал каже да Ќе Бог запечатио Зем у на ништа. А запечатити израз Ќе слично поправ а®у. Дакле, фраза запечатити значи круту фиксациЌу на празнини.
  Кристина Ќе додала:
  - Да, и уопште Ќе у БиблиЌи записано да Ќе Бог поставио Зем у на чврсте теме е и да се не·е заувек поколебати.
  Герда Ќе додала са осмехом:
  - А БиблиЌа десет пута говори о краЌевима зем е. И ово Ќе такође фигуративан израз.
  Магда Ќе затресла златну косу и зацвилила:
  - Можда!
  Герда Ќе певала, показуЌу·и зубе:
  - Све немогу·е Ќе могу·е у нашем свету!
  Магда Ќе приметила, показуЌу·и зубе:
  - Све и све Ќе могу·е!
  Герда Ќе приметила:
  - Уопште, постоЌи Ќедна глупост коЌу хриш·ани инспиришу, да ако Бог нема везе са злом на планети Зем и. Међутим, то Ќе исто ако Ќе цар рекао да нема никакве везе са п ачком.
  Магда цикну:
  - Какво Ќе?
  Шарлот Ќе истакла:
  - И тако Ќе вечно муче®е у паклу окрутно. Замислите да се милиЌарде  уди муче у паклу и пламену. Живо спа ива®е Ќе веома болно.
  Магда се сложила.
  Да, боли, али они то заслужуЌу!
  Герда Ќе логично приметила:
  - Нема светаца! А човек не мора да буде светац! Зато што Ќе интегритет досадан!
  Кристина Ќе приметила:
  - Да, у Открове®у єовановом пише да нечист не·е у·и у єерусалим. А ко Ќе без греха, ко Ќе чист пред Богом?
  Герда Ќе приметила:
  За ово Ќе потребна помирбена жртва Исуса Христа.
  Магда се закикота и примети:
  - Да то Ќе истина! Да си погодио!
  Герда Ќе логично додала:
  - Али ипак су  уди, распевши Христа, само уве·авали своЌе грехе. Односно,  уди су починили само додатни злочин разапи®у·и Сина БожиЌег. А у теориЌи, Бог не треба да им опрости, али уопште, коначно, прокли®е! Зар не?
  Кристина Ќе додала:
  - Да, и раЌ у хриш·анству ниЌе привлачан. Ово Ќе заправо златни кавез. Ако уопште нема греха, онда то значи тако строга правила и дисциплину да ·е ста инистички Гулаг на овоЌ позадини изгледати као санаториЌум!
  Герда Ќе са осмехом певала:
  - А у нашем санаториЌуму, сопственом диспанзеру, топло Ќе, светло, а муве не уЌедаЌу!
  Шарлот Ќе приметила са осмехом:
  - Али, у ствари, критериЌуми за спас су веома неЌасни. Нико у хриш·анству не зна ко ·е бити спасен. Нико не може бити сигуран у спасе®е. А како се спасаваЌу - делима или вером? И овде има спорова, и много противречности.
  Магда одговори, не превише самоуверено:
  - Фаитх! А дела су плод вере!
  Герда Ќе куцнула босом ногом и приметила:
  - Аха добро! Али каже се да и демони веруЌу и дрхте!
  Шарлот Ќе уз смех приметила:
  - Да, веруЌу, и поклонише се Христу. Тако да можемо ре·и - Бог и сатана у исто време!
  Кристина Ќе уз смех додала:
  Ко Ќе убио више  уди у БиблиЌи? Бог или сатана?
  Магда одговори са уздахом:
  - То Ќе спорна ствар. Али ако се пребаци у други авион: ко Ќе спасао више  уди?
  Кристина се насмеЌала и приметила:
  - НиЌе велика радост примити, спасе®е, ради стерилног раЌа, у коме нема греха!
  Магда Ќе приметила:
  - Али то Ќе бо е него да гори у вечном ог®у. Замислите колико боли!
  Герда се сложила са овим:
  - Да, много боли! И погрешно Ќе тако мучити  уде!
  Кристина Ќе логично приметила:
  - Доктрина о вечним пакленим мукама Ќе глупост! У ствари, чак ни наЌзлобниЌег неприЌате а, не бих мучио заувек, макар само зато што би ми то досадило и не би ме занимало!
  Шарлот Ќе  утито рекла:
  - И уопште, каква религиЌа коЌа учи да су сви  уди животи®е и козе или овце! Да, таква религиЌа нема право да постоЌи!
  Герда Ќе  утито приметила, удараЌу·и босом ногом:
  - Можда сам коза, али овца никад!
  Магда се закикота и примети:
  "Ни Ќа не волим да сам овца!"
  Кристина Ќе звиждала.
  - Половично! Све до!
  Герда Ќе куцнула босом ногом и одговорила:
  - Све девоЌке до врха!
  И девоЌке су ушле у битку са Британцима. Почели су да их ломе...
  Магда Ќе испалила топ, гађаЌу·и га босом ногом, разбила енглески топ и гукала:
  - Не, не·у бити покорна овца! РадиЌе бих била кул девоЌка!
  Шарлот Ќе приметила са осмехом:
  - У БиблиЌи има много апсурда. Штавише, много Ќе бо е што се наш свет да е развиЌа, а ми летимо више до звезда, врше·и шире®е свемира!
  Црвенокоса девоЌка Ќе голом петом притиснула окидач, испаливши Ќош Ќедан проЌектил.
  Немци су успели да поразе британске и колониЌалне трупе у Египту без икаквих проблема. Урадили су то хладно и жустро. Сада имаЌу много више мо·и него раниЌе. Након тога, талентовани Ромел Ќе успео да одмах заузме нафтна по а у Ираку и КуваЌту, спречивши ®ихово униште®е. И Суецки канал Ќе прешао за трен ока.
  Нацисти су добили и нафтне и арапске дивизиЌе. Затим су, без дуже паузе, заузели Иран и да е до ИндиЌе.
  єапан Ќе напао Американце у луци Перу и тамо остварио убед иву победу. Поред тога, самураЌи су успели да потопе америчке носаче авиона.
  Хитлер ниЌе губио време. Након оштрог ултиматума од Франка, пристао Ќе да пусти немачке трупе на Гибралтар. Напад Ќе био успешан. Немци су користили тешку арти ериЌу и Ќуришне авионе єу-87. И победили су БританиЌу. Након тога, ®ихове трупе су почеле да пристижу у Африку на наЌкра·ем растоЌа®у без икаквих проблема. Прво су заузели Мароко. Ото Сцорели Ќе ухватио де Гола. А онда су дошли у НигериЌу. У зиму четрдесет прве и четрдесет друге Немци су заузели значаЌан део Африке.
  Заузели су и ИндиЌу. ИмаЌу значаЌне ресурсе под контролом. Британци су били инфериорни у односу на нацисте и по броЌу и по организациЌи, и по борбеном духу трупа. Тих сто педесет дивизиЌа коЌе Ќе Хитлер планирао да покрене против СССР-а отишло Ќе у Африку и АзиЌу. И испоставило се да Ќе то био паметан потез.
  Тако су нацисти могли добити посластице, савладаваЌу·и много слабиЌи отпор. А терен ниЌе смет®а нацистима.
  У БританиЌи су Немци видели главног неприЌате а. И жигосане летелице, и нове врсте наоружа®а. Производ®а опреме се брзо пове·ала, посебно именова®ем новог министра за наоружа®е и мунициЌу РаЌха Шпера. ОваЌ човек Ќе био талентован и енергичан.
  Четрдесет друга година протекла Ќе у бомбардова®у БританиЌе и ваздушном и подморничком рату са СЌеди®еним Државама. єапан Ќе победио на МидвеЌу. Овога пута помера®е времена рата довело Ќе до тога да таЌни кодови нису доспели у руке Американаца. И борбе су ишле много успешниЌе за самураЌе.
  Америка ниЌе тако активно бомбардовала Тре·и раЌх, а нацисти су врло брзо изградили нове фабрике и искористили ропску силу колониЌе.
  Африку у четрдесет другоЌ години коначно су заробили нацисти.
  А ово Ќе и сировина и рад.
  Страхови да Ста ин напада са истока натерали су Фрице да развиЌу нове врсте оружЌа у тенковскоЌ изград®и. У четрдесет другоЌ години поЌавио се прилично успешан "Тигар". Али у Африци Ќе незгодно користити. И такође мало касниЌе "Пантер".
  Ста ин Ќе, наравно, размиш ао о ослободилачком походу на Европу. Нарочито док БританиЌа ниЌе пала. Али рат са Финцима учинио Ќе вођу несигурним. И у почетку Ќе желео да комплетира двадесет нових механизованих корпуса, за шта Ќе било потребно шеснаест хи ада наЌновиЌих тенкова. У другоЌ половини четрдесет прве године произведено Ќе више од две и по хи аде наЌновиЌих тенкова.
  СериЌа Ќе добила КВ-3 тежине шездесет осам тона, а нешто касниЌе и КВ-5 од сто тона. У првоЌ половини четрдесет друге године произведено Ќе више од три хи аде нових тенкова. Од свих проЌеката КВ-4, Ста ин Ќе изабрао наЌтежи, тежак сто осам тона и сто осамдесет центиметара деб ине оклопа на челу.
  Али ово ниЌе било дово но за вођу. Наредио Ќе формира®е двадесет механизованих корпуса иск учиво од наЌновиЌих сред®их и тешких тенкова, за коЌе Ќе ве· било потребно тридесет две хи аде возила. И растурити застарело у посебне поделе. Укупан броЌ тенковских дивизиЌа утврђен Ќе на сто двадесет. По пет стотина тенкова. И на таЌ начин, Ста ин Ќе желео да укупан броЌ тенкова СССР-а доведе на шездесет хи ада. И тек након тога може се ризиковати да се иде на пут у Европу.
  Али ни Хитлер ниЌе губио време. Поред "пантера" и "тигра", код Тре·ег раЌха поЌавио се и тенк "лав", коЌи Ќе до тада био само проЌектантски. У стварноЌ историЌи, Лав тенк Ќе био спречен да се поЌави и због недостатка ресурса и због тешког бомбардова®а Тре·ег РаЌха. Али овог пута, Немци имаЌу бо е ресурсе.
  А наЌновиЌи топ од 105 милиметара са почетном брзином проЌектила од 1000 метара у секунди веома Ќе добар за борбу против тешких совЌетских тенкова.
  Дошло Ќе до жестоке ваздушне борбе за БританиЌу. Овде су Немци производили нове авионе у великом и све ве·ем броЌу. Али ®ихови пилоти су постали главни адут. Пошто ниЌе било дово но пилота, жене су све више привлачиле ваздушну флоту. Посебно су се прославили пилоти Албина и Алвина, коЌи су постали страшни асови.
  Немци су формирали многе стране дивизиЌе. Њихове трупе су стигле до граница Бурме, где су се споЌиле са єапанцима, а цео Црни континент Ќе узет под контролу. И градили су фабрике убрзаним темпом.
  Многи немачки асови су стекли славу, али Ќе МарсеЌ постао наЌбо и. У Ќуну 1942. прешао Ќе резултат од сто педесет оборених летелица и добио Ќе високо одликова®е Тре·ег раЌха: Витешки крст ДиЌамантског крста са сребрним храстовим листовима, мачевима и диЌамантима. А пола године касниЌе прешао Ќе три стотине оборених аутомобила, за шта му Ќе доде ена нова награда: витешки крст гвозденог крста са златним храстовим листовима, мачевима и диЌамантима.
  Немци су приметно додали снагу. Њихове трупе су водиле успешан подморнички рат.
  Снага нацистичких подморница Ќе расла, и по броЌу и по квалитету. Било Ќе и хероЌа. Рудел се истакао у ЌуришноЌ авиЌациЌи. Потопио Ќе енглески боЌни брод ВикториЌа, за шта га Ќе Фирер великодушно наградио.
  Ста ин такође ниЌе седео скрштених руку. СССР Ќе пове·ао своЌ потенциЌал. Тре·и петогодиш®и план Ќе преиспу®ен. А производ®а се удвостручила. Ста ин Ќе у четвртоЌ петогодиш®ем плану захтевао одржава®е темпа и удвоструче®е производ®е.
  У првоЌ половини четрдесет тре·е године СССР Ќе произвео више од четири и по хи аде тешких тенкова. Нарочито пове·а®ем процента ЦВ 4 и ЦВ 5.
  Нацисти су такође пове·али производ®у оружЌа. Конкретно, "Тигар" -2 се поЌавио пре времена. Имао Ќе топ од 88 мм коЌи Ќе, са дужом цеви, могао да пробиЌе совЌетске КВ из борбеног домета, али возило ниЌе било тешко као Лав, коЌи Ќе тежио деведесет тона. А оно што Ќе битно Ќе да Ќе ®егов пишто  брже пали и са великом заливом граната.
  Немци су притискали Британце и Американце у ваздуху. После пораза на мору, СЌеди®ене Државе су ослабиле и нису могле да бомбардуЌу Тре·и РаЌх на погрешном месту. И то Ќе омогу·ило Немцима да брже штанцаЌу оружЌе. Конкретно, поЌавио се "Маус". Али ®егова огромна тежина од 188 тона отежавала Ќе борбену употребу. Иако Ќе одбрана била на висини из свих углова.
  У првоЌ половини четрдесет тре·е, Немци су пове·али производ®у подморница, и потопили више бродова него што су БританиЌа и СЌеди®ене Државе изградиле. И тако Ќе Фирер одлучио да Ќе дошао тренутак за искрцава®е на БританиЌу.
  А у августу 1943. године дошло Ќе до десанта. Маинстеин Ќе то наредио. Нацисти су били Ќаки, и имали су веома Ќаке тенкове. МЕ-309 се борио на небу, коЌи се показао као веома опасан авион. Има и брзину и наЌбо е наоружа®е: три авионска топа од 30 милиметара и четири митра еза.
  Слета®е Ќе било успешно. Американци су мало помогли Британцима. СитуациЌу Ќе погоршавала чи®еница да Ќе део БританиЌе желео савез са Немцима против РусиЌе.
  Фриц Ќе слетео из различитих праваца, ук учуЌу·и део ®ихових трупа коЌи Ќе стигао из Норвешке. Такође, нацисти су користили подводне резервоаре током слета®а, и то нешто веома кул.
  ИздаЌа неких британских генерала такође Ќе помогла Тре·ем раЌху да за неде у дана освоЌи матичну зем у.
  Тако Ќе Лондон пао, а Черчил Ќе побегао у Канаду.
  У другоЌ половини четрдесет тре·е године, СССР Ќе произвео више од пет хи ада нових тенкова.
  Али Тре·и раЌх Ќе такође пове·ао своЌ потенциЌал. СериЌа Ќе добила "Пантер" -2 са снажниЌим оружЌем и бо е зашти·еним. Било Ќе и много обичних Пантера.
  Хитлер се нашао пред дилемом: наставити рат са Америком или оти·и у СССР? У децембру су извели операциЌу Икар и заузели Исланд. Тако се штите од америчког бомбардова®а.
  Међутим, САД су далеко и одвоЌене океаном. Да ли сте блиски Ста ину? Сла®е трупа преко океана Ќе превише ризично и технички тешко.
  И Хитлер одлучуЌе четрдесет четврте године, заЌедно са єапаном, да нападне СССР.
  Ста ин се такође спрема за битку. Радни дан у СССР-у Ќе пове·ан на десет сати. Производ®а нових резервоара за прву половину године достиже седам хи ада. ПоЌавио се и ве·и КВ-6. Његова тежина достигла Ќе рекордних двеста двадесет тона, а два топа - Ќедан калибар 203 мм.
  ПоЌавио се и Т-34-85. СнажниЌа вариЌациЌа тридесет четири.
  Немци такође не седе мирно. "Лав" -2 Ќе направ ен као наЌсавремениЌа модификациЌа. Тора® Ќе померен уназад, а мотор и ме®ач су смештени напред заЌедно и попречно. Ме®ач Ќе на самом мотору. И ово Ќе толико згуснуло распоред да Ќе омогу·ило да се оклоп учини много деб им, посебно дуж бокова, са истом тежином. И пишто  Ќе постао бржи. Тигар-2 Ќе добио снажниЌи мотор и уску куполу, што га Ќе учинило чак и мало лакшим и бо е зашти·еним, али са добрим возним перформансама. А уместо Мауса, у сериЌу Ќе ушао Е-100, лакши, покретниЌи и бо е зашти·ени тенк.
  Главни тенк Тре·ег раЌха био Ќе Пантер-2 са топом калибра 88 мм. Ова машина Ќе била Ќача од наЌмасовниЌе совЌетске тридесетчетворке.
  Али док су нацисти били инфериорниЌи у односу на тенк. Али имаЌу млазне авионе, коЌе СССР Ќош нема.
  Главна ствар за Фирера Ќе огромна надмо· у пешадиЌи. Немогу·е Ќе регрутовати онолико воЌника колико Ќе Тре·и раЌх имао у СССР-у - нема дово но становништва.
  Авионе, такође, Тре·и РаЌх Ќе више печатирао и можда су и бо и.
  А пилоти имаЌу много више воЌног искуства.
  Дакле, мо· ниЌе Ќеднака. У авиЌациЌи и пешадиЌи, Тре·и раЌх има предност. Плус Ќапански фронт.
  Ста ин Ќе окупио дванаест милиона воЌника, од коЌих девет на западном фронту, а остали против єапана. Хитлер Ќе концентрисао двадесетак углавном из страних дивизиЌа против СССР-а. С обзиром на застареле моделе, СССР Ќе имао предност у тенковима. Али ако узмемо тешке и сред®е, онда су Немци због брзог пове·а®а производ®е ве· сустизали СССР. Да, и ®ихови аутомобили сред®ег нивоа били су снажниЌи и тежи.
  У арти ериЌи, паритет Ќе приближан, али Хитлерово оружЌе имало Ќе ве·и калибар. Плус єапан.
  У авиЌациЌи, Немци су имали номинални паритет Ќедан и по пута. Али реално, чак и више, пошто СССР ниЌе имао дово но пилота. Да, и Тре·и раЌх има више нових летелица, ук учуЌу·и млазне авионе.
  Цео однос снага не иде у прилог СССР-у. А єапан му виси о репу.
  Истина, Немци имаЌу доста стране пешадиЌе, али више кадровских дивизиЌа и оних са борбеним искуством. Као и єапанци.
  Међутим, главни проблем Црвене армиЌе Ќе то што нису дово но обучени да се бране. Истина, Молотов ева фортификациона линиЌа Ќе завршена. Ипак, било Ќе предности Ќош три године у поређе®у са стварном историЌом. И обновио Ста инову линиЌу.
  Али и да е морате бити у ста®у да правилно командуЌете у одбрани. Ста ин Ќе ипак одлучио да се брани. Нисам хтео да будем агресор. Чини се да СССР има доста пушака, има и ракетне арти ериЌе, али ипак ниЌе све баш погодно за одбрану.
  Пилот МарсеЌ Ќе постао жива легенда. У правоЌ причи, случаЌно се срушио у лето четрдесет друге. Али онда су се догађаЌи мало померили и ова несре·а се ниЌе догодила.
  Након што Ќе довео резултат до пет стотина летелица, одликован Ќе Великим крстом Гвозденог крста. И то Ќе част. Сада се уперио у СССР.
  Хитлер Ќе прикупио много више дивизиЌа него четрдесет прве године. И очекуЌе да преузме. Али Ста ин, наравно, има своЌе адуте. На пример, има много река и одбрамбених линиЌа.
  И тако се догодио напад 22. Ќуна 1941. године. Ишло Ќе великим снагама, и то у сва три правца. Нацисти су се заиста надали да ·е срушити СССР пре зиме, са великим масама пешадиЌе.
  У почетку им Ќе заиста помогао ®ихов успех. Молотов ева линиЌа Ќе прекинута. Али Ста инова линиЌа Ќе била нешто чврш·а. Нацисти су ве· првих дана претрпели велике губитке у пешадиЌи.
  Међутим, ®ихови резервоари такође нису идеални. Често лом ени, посебно тешки. Али ХФ совЌетске сериЌе Ќе такође показао своЌу непоузданост. Пракса битака Ќе показала да су чудовишта велики терет за рат.
  Показало се да су Т-34-76 и Т-34-85 много практичниЌи. Иако ®ихове пушке нису дово но Ќаке.
  Борбе су такође показале да совЌетски команданти нису много вешти у одбрани, али брзо уче.
  ПоЌавили су се први Ќунаци. Ево пилота АнастасиЌе Ведмакове, коЌа Ќе ве· била истакнута током шпанске кампа®е, а сада Ќе самоуверено добиЌала резултате.
  Добила Ќе звезду хероЌа за првих двадесет пет оборених немачких авиона.
  Млада жена се и сама борила у бикиниЌу и боса, због чега Ќе и имала феноменалне резултате.
  АнастасиЌа се борила заЌедно са младом Акулином Орловом, а обе девоЌке су веома лепе и борбене.
  АнастасиЌа Ќе босом ногом оборила немачки ауто и зацвркутала:
  - Слава временима комунизма! Не, не·е бити цинизма међу неприЌате има!
  Акулина Ќе такође голим прстима оборила немачки авион и сложила се:
  - Комунизам Ќе леп, лице девоЌака опасно!
  ДевоЌке су овде давале све од себе и веома активно притискале неприЌате е. И такве борилачке лепотице.
  Немци су успели да успоре само на Д®епру. єапанци су успели да заузму скоро цео ПриморЌе и одсеку Владивосток.
  СитуациЌа Ќе била напета. Блицкриг ниЌе успео. И Фирер Ќе одлучио да покрене ваздушну офанзиву, користе·и предност надмо·и у авиЌациЌи.
  Ста ин Ќе, пак, прешао у дефанзиву. Али снаге су биле неЌеднаке. Немци су притискали све активниЌе. И Турска Ќе ушла у рат. Зими су нацисти почели да напредуЌу у ЦентралноЌ АзиЌи. И тамо су заузели Туркменистан, Та¤икистан и део Узбекистана. Ста ин Ќе тамо бацио додатне снаге. Четрдесет пете године Немци су добили тенк Е-50. Био Ќе тежак као Пантер-2, али са напредниЌим пишто ем, ниском силуетом и дебелим оклопом на великим падинама. И као резултат тога, машина Ќе радила веома добро.
  Немци су покренули нову офанзиву око Д®епра и заузели Смоленск, заЌедно са Финцима блокирали Ле®инград. А у лето су се чак приближили Москви, где су заустав ени на одбрамбеноЌ линиЌи Мозхаиск. Тада Ќе Хитлер наредио да се окрене на Ќуг. И нацисти су заузели Донбас и многе друге зем е.
  СССР Ќе пуцао по шавовима. Његово  удство се брзо сма®ивало у рату на два фронта.
  Ста ин Ќе под овим условима, схватаЌу·и безнадежност ситуациЌе, понудио мир под било коЌим условима.
  Хитлер Ќе пристао, под условом да му даЌу Балтичке државе, УкраЌину, БелорусиЌу, Кавказ и да е границу дуж Волге, зем е уз Москву, као и КарелиЌу и Ле®инград до Астрахана, и све што су Немци ве· заузели у ЦентралноЌ АзиЌа. И тамо су ве· ушли у Казахстан.
  єапан Ќе такође добио своЌе комаде у Сибиру.
  Ста ин Ќе пристао на ово, Ќер Ќе то била Ќедина шанса да се спасе СССР и задржи Москва.
  Осим тога, и да е сте морали да пла·ате репарациЌе Тре·ем РаЌху за деведесет девет година. И то Ќе веома понижаваЌу·е. А златне резерве СССР-а однете су у Немачку.
  РусиЌа Ќе много изгубила, али Ќе успела да бар делимично преживи. А Хитлер Ќе, забринут због проЌекта Макхент, одлучио да уклони СЌеди®ене Државе.
  У децембру 1945. потписан Ќе мировни уговор са СССР-ом. А сада су нацисти окренули лице према СЌеди®еним Државама.
  . ПОГЛАВЉЕ 1
  Америка Ќе заиста покушала да направи атомску бомбу, али ®ен рад Ќе био спор. У проле·е 1946. нацисти су почели да се искрцаваЌу на Гренланд и Кубу.
  А део ®ихових снага пребачен Ќе у Аргентину. На Куби Ќе локално становништво подржало немачке трупе и искрцава®е Ќе било успешно. Фриц и єапанци су почели да стежу обруч. Преселили су се широм Латинске Америке. Бразил Ќе ушао у рат на страни Тре·ег раЌха. СитуациЌа се погоршала.
  У лето су се борбе преокренуле за Канаду, где су Фрицови покушали да створе мостобран.
  Герда и ®ена посада борили су се на Е-50 у побо шаноЌ модификациЌи. Аутомобил Ќе био тежак шездесет пет тона. Она има пишто  калибра 105 мм са дужином цеви 100 ЕЛ.
  Пред®и оклоп Ќе 250 мм, а бочни 170 мм. ОваЌ тенк Ќе имао мотор од 1500 ко®ских снага и одличне возне перформансе.
  Дакле, Американци немаЌу шта да се супротставе овоме. Застарели, иако масивни, Шерман Ќе био дово но добар само за немачке тенковске асове да с ®им постигну гол. Персхинг Ќе мало бо и, али ®егов пишто  Ќе и да е прилично слаб у односу на побо шани распоред Е-50. И само Ќе "Супершинг", не баш масиван тенк, имао прилику да пробиЌе у страну и близу тенка у коме су се возиле Герда и ®ена посада.
  ДевоЌка из Тре·ег раЌха пуцала Ќе голим прстима на дугме ¤оЌстика, погодила амерички тенк и гугутала:
  - Имам девоЌку из супер класе!
  Шарлот Ќе такође пуцала на америчке тенкове и сложила се:
  - А ти си хипер!
  Кристина Ќе поново пуцала голим прстима на ауто єенки и зацвилила:
  - Ово Ќе стратегиЌа велике игре!
  Магда Ќе такође пуцала босим прстима по своЌим грациозним стопалима и приметила:
  - Бо е да девоЌке причаЌу о Богу!
  Герда Ќе поново опалила голом петом и приметила:
  - Ако погледате, не треба нам БиблиЌа. Ми смо АриЌевци, а не єевреЌи. И не треба да се спуштамо на ниво оваца или коза!
  Кристина Ќе енергично климнула главом, ша у·и Ќош Ќедан проЌектил голим прстима:
  - Наравно да не! Посебно у БиблиЌи, Ќаг®е ·е пасти спасене нациЌе гвозденим штапом. Шта нам треба сре·а?
  Магда Ќе  утито одговорила:
  - А шта хо·еш у ватри гена?
  Шарлот се насмеЌала и одговорила, пуцаЌу·и на Американце голим прстима:
  - Можеш да смислиш нешто страшниЌе од пожара! И да су инквизитори коЌи спа уЌу вештице на ломачама тривиЌални садисти!
  Магда Ќе одлучно изЌавила, притискаЌу·и дугме ¤оЌстика голом петом:
  - Веома Ќе окрутно! И немаЌу вере!
  Герда Ќе разбила амерички топ и приметила:
  Ко има праву веру?
  Магда одговори са уздахом:
  - Таквих Ќе мало!
  И поново пуцао уз помо· голих прстиЌу исклесаних ногу.
  Да, девоЌке овде иу дискусиЌама су Ќаке. И умеЌу много да покажу и намигну своЌим сафирним очима.
  И рат Ќе у току. А на небу су битке. Албина и Алвина напла·уЌу рачуне и многи авиони су ве· лично оборени.
  А ®ихова агресивност нема граница.
  Албина Ќе голим ножним прстима послала убиствени дар смрти и цвркутала:
  Слава  убави ХристовоЌ!
  Алвина Ќе, такође голим прстима, одсекла амерички ауто и додала:
  - Шта Ќе прозрачно и чисто!
  И девоЌке су се поново окренуле обараЌу·и америчке авионе.
  Али ово Ќе рат као рат. Ве· у лето Ќе заузет део Канаде. А онда Ќе Ќесен прошла.
  Немци су упали у Торонто. Они делуЌу енергично. Има·е тенкове и митра езе бо е од америчких. ПоЌавио се на Фритз и Тигер-3. ЕволуциЌа машине Е-75. Такође мо·ан: пред®и оклоп од три стотине милиметара, бочни оклоп од две стотине. А пушка Ќе дугачка 128 мм са цеви од 100 ЕЛ. И такав тенк се добро показао. Чак и ако Ќе то превише снаге.
  Фриц Ќе напредовао и заузимао град за градом.
  Зими су ве· кренули са севера на америчку териториЌу. И ту су сломили тврдоглави отпор єенкиЌа.
  Америка ниЌе имала шансе. Али атомска бомба ниЌе успела.
  Америку бомбардуЌу тешки ТА-400. єош мо·ниЌи ТА-500 коЌи су уништили гладне и воЌне обЌекте.
  До проле·а, Немци су ве· у потпуности заузели Канаду и део СЌеди®ених Држава. И током самог проле·а заузели су ФиладелфиЌу, и многе друге териториЌе.
  Више од тре·ине САД и А аске Ќе зароб ено. И Мексико су освоЌиле америчке и Ќапанске трупе.
  У лето Ќе офанзива нациста настав ена. А шансе СЌеди®ених Држава топиле су се пред нашим очима.
  У августу су нацисти почели да ЌуришаЌу на ЊуЌорк. У биткама су учествовали лете·и та®ири.
  Овде се Ќедан од ®их борио против Еве и Агате. Две прелепе девоЌке у бикиниЌу возиле су мо·ан аутомобил.
  Њу Ќе летео ламинарни млаз®ак и била Ќе нера®ива на малокалибарско оружЌе. И саме девоЌке су користиле топлотне зраке приликом снима®а.
  Ева Ќе голим прстима притиснула дугме ¤оЌстика, избацуЌу·и топлотне зраке, пале·и неприЌате е као пламен и цврку·у·и:
  - Слава Тре·ем РаЌху!
  Агата Ќе, пуцаЌу·и голим ножним прстима, такође гугутала на све стране:
  - Нека победимо!
  ДевоЌка Ќе изузетно борбена и лепа. И како гађа неприЌате е ласером.
  А топлотни зраци ·е истопити Ќош Ќедан амерички резервоар.
  А на копну, Герда напада. Такође борбена девоЌка.
  А сада су она и ®ена екипа ве· у самом центру. А гранате се одбиЌаЌу од куполе тенка. И саме девоЌке ·е погодити єенкиЌе. И они ·е растргати читав облак  уди и деловати са свом агресиЌом. Ратници су тако жустри и хртови, са голим исклесаним ногама.
  Чак и певаЌу, показуЌу·и зубе. Ово су борбене лепотице Тре·ег РаЌха. И дово но добро пуцаЌу. И боду неприЌате е као игле са у ем скроз до краЌа.
  ЊуЌорк Ќе ве· пао. САД капитулираЌу и ®ихове трупе се предаЌу.
  Тако Ќе окренута Ќош Ќедна страница историЌе. Чини се да Ќе то победа... Али после неког времена Хитлер осваЌа Латинску Америку.
  И 20. априла 1953. почи®е рат са єапаном и ®еговим колониЌама. Снаге Тре·ег РаЌха имаЌу предност у технологиЌи.
  И нападаЌу мо·ним оружЌем. Ук учуЌу·и нера®иве лете·е та®ире.
  Албина и Алвина се свађаЌу у диско-авиону. Туче се девоЌке, али кажу шта друго. И голим прстима притискаЌу дугмад ¤оЌстика.
  Ево их у офанзиви пале Ќапанске трупе.
  Топлотни зраци лете као тепих. А девоЌке се смеЌу саме себи. И тресу им груди скерлетним брадавицама.
  Албина Ќе чак певала:
  Нико нас не·е зауставити, нико нас не·е победити!
  И голом петом притискала Ќе дугмад ¤оЌстика, удараЌу·и противнике. Она Ќе таква девоЌка, рођена од вучице.
  Алвина такође притиска дугмад ¤оЌстика голим прстима и цикне:
  - За моЌу космичку мо· отера·емо председника колхоза у гроб!
  И намигни приЌате у!
  Да, ратници су врло окретни и брзи као му®а. Они су у пламену.
  Албина ци а босом ногом и испа уЌе топлотни сноп. Пали противнике и шкрипи:
  - За моЌе велике победе!
  Да, девоЌке су овде наЌвишег ешалона и класе. Они могу да раде ствари коЌе други не могу. И сламаЌу єапанце, махнитом енергиЌом вучица.
  Али не само Немци и друга страна воЌска убиЌаЌу самураЌе.
  У рат Ќе ушао и СССР, коЌим сада командуЌе БериЌа. Овде Ќе, иначе, Ста ин, узнемирен поразом са Тре·им раЌхом, умро раниЌе у марту 1951. године. И БериЌа Ќе успео да преузме власт. А сада Ќе, чак и оЌачао, у истом тиму са Хитлером.
  И заЌедно нападаЌу самураЌе.
  А посада Елизабете се бори против єапанаца у ПриморЌу. ДевоЌка Ќе веома борбена и активна.
  Они се, наравно, туку боси и у бикиниЌу. И млати самураЌе, са ентузиЌазмом.
  Док Ќош пева;
  И борба се поново настав а
  А срце Ќе узнемирено у грудима...
  А Ле®ин Ќе тако млад
  А предстоЌи млади октобар!
  А сада Елизабет пуца голим ножним прстима из пишто а тенка Т-54 на Ќапански ауто и прободе Ќе до смрти.
  Затим Ќе гукала:
  - Слава ери комунизма!
  Екатерина Ќе такође ударила неприЌате а голим прстима. Пробила Ќе самураЌ тенк и агресивно приметила:
  - Нема славниЌе зем е од наше!
  Елена Ќе пуцала на неприЌате а и гукала:
  - На Зем и ·е наступити ера комунизма!
  ЕуфразиЌа Ќе, такође голим прстима, млатарала и цвркутала:
  "Смрт злом председнику-сотони!"
  За ратнике се овде мора ре·и да су наЌвише и борбене класе.
  А на небу АнастасиЌа Ведмакова и Акулина Орлова стичу рачуне.
  АнастасиЌа Ќе оборила Ќапанског борца и певала:
  - А босоноге девоЌке лете небом!
  Акулина, одсецаЌу·и самураЌа, уз помо· голих ногу, цвркута:
  - Цоол елемент! Цоол елемент!
  Ратници се играЌу миши·има штампе. Они су у савршеном реду и способни су да добиЌу рат у шали.
  АнастасиЌа, обараЌу·и други авион, узе га и гугута:
  - Би·е хладног хвата®а неприЌате а и ®иховог пораза!
  Акулина се сложила са овим, срушивши неприЌате а голим прстима:
  - ХаЌде да организуЌемо тотални пораз!
  єапанци су били притиснути...
  Овде Ќе совЌетски тенк ЛП-10 ук учен у битку, на коЌоЌ се боре девоЌке из посаде Аленке.
  И боре се у великом ауту са топом од 130 мм.
  Аленка пуца голим прстима и цврку·е:
  - Ово Ќе слава комунизма!
  А®ута Ќе такође ударила противницу. Ударио неприЌате а и зацвилио:
  - У име нових идеЌа!
  И такође Ќе ударила по голоЌ пети.
  Алла Ќе притиснула дугме ¤оЌстика са гримизном брадавицом. Ударила Ќе самураЌа и викнула:
  - За величину зем е!
  МариЌа, пуцаЌу·и на неприЌате а, зацвилила Ќе:
  - За Ќединство Руса широм света!
  А користила Ќе и брадавицу од Ќагоде за снима®е.
  И ОлимпиЌада ·е погодити неприЌате а. Разби·е много бораца и цвркутати:
  - За РусиЌу, наЌсветиЌу на свету!
  И такође са голом петом ·е се предати неприЌате у.
  Мора се ре·и да су девоЌке изузетно полетне. И имаЌу колосалну чврстину.
  Наравно, єапан не може да одоли таквом притиску.
  Штавише, Фриц Ќе такође користио нуклеарно оружЌе. Што Ќе било тотални шок.
  Рат Ќе завршен за шест месеци.
  СССР Ќе повратио своЌе раниЌе изгуб ене зем е, а Тре·и РаЌх Ќе освоЌио самураЌе и све ®ихове колониЌе.
  Шта Ќе опет кратка мирна пауза. Немци су варили имовину. И спреман за светску доминациЌу.
  Хитлер Ќе 20. априла 1957. напао и СССР, у коЌем Ќе БериЌа био владар. И ®егов напад се показао веома крвавим.
  Силе су, наравно, неЌеднаке. А граница ниЌе далеко од Москве.
  Али Олег Рибаченко и падобранци су на месту и спремни да се боре против нациста.
  И бори се са див им бесом.
  А уз ®ега, вечна девоЌка Маргарита Коршунова и тим вештица.
  Олег Рибаченко, сече·и нацисте мачевима, урлао Ќе и пешадиЌом и тенковима:
  - Никада не одустаЌ!
  И оштар диск полете са дечакове босе ноге!
  Маргарита, ломе·и противнике, искажу·и зубе, прогунђа:
  - Има места за подвиг на свету!
  И отровне игле су се распршиле са босих ногу девоЌчице, погађаЌу·и нацисте и ®ихове авионе и тенкове.
  Наташа Ќе такође забацила голе ножне прсте, убоЌито и урлала:
  Никада не·емо заборавити и никада опростити.
  И ®ени мачеви су прошли кроз фашисте у млину.
  ЗоЌа, секу·и неприЌате е, зацвилила Ќе:
  - За нови ред!
  И нове игле разбацане са ®ених босих ногу. А шта Ќе у оку, шта Ќе у грлу нацистичким воЌницима и авионима.
  Да, било Ќе Ќасно да су ратници постаЌали узбуђени и бесни.
  Августин, секу·и беле воЌнике и тенкове, зацвилио Ќе:
  - Наша гвоздена во а!
  И нови, убитачни дар полети са ®ене босе ноге. И падаЌу такни и бели борци.
  Светлана сече воденичару, мачеви су ЌоЌ као му®е.
  Нацисти падаЌу као снопови.
  ДевоЌка босим ногама баца игле и шкрипи:
  - єер ·е победити маЌка РусиЌа!
  Олег Рибаченко напредуЌе против нациста. Дечак Терминатор сече смеђе трупе.
  А у исто време, прсти дечакових голих ногу избацуЌу игле са отровом, цепаЌу стабла и обараЌу авионе.
  Дечак урла:
  - Слава буду·оЌ РусиЌи!
  И у покрету сече свима главе и ®ушке.
  Маргарита такође слама противнике.
  Њене босе ноге млатараЌу. Нацисти умиру у великом броЌу. Ратник виче:
  - За нове границе!
  А онда ·е девоЌка узети и пресе·и ...
  Маса лешева фашистичких воЌника.
  Али Наташа Ќе у офанзиви. Са тенковима сече нацисте и пева:
  - РусиЌа Ќе велика и блистава,
  єа сам веома чудна девоЌка!
  А дискови лете са ®ених босих ногу. Ко Ќе видео грла нациста. Да, ово Ќе девоЌка.
  ЗоЌа Ќе у офанзиви. Сецка®е смеђих воЌника обема рукама. П ува®е из цеви. И баца смртоносне игле голим прстима - обара тенкове и авионе.
  И притом пева у себи:
  - Ох, тупа, идемо,
  Ох, моЌ оми ени ·е оти·и!
  Августина, сече·и нацисте и истреб уЌу·и мрке воЌнике, вришти:
  - Сав чупав и у животи®скоЌ кожи,
  Бацио се то агом на полициЌу!
  И голим ножним прстима ·е Ќурити на неприЌате а, нешто што ·е убити слона, а Ќош више тенк.
  А онда зацвили:
  - Вукови!
  Светлана у офанзиви. Сече, сече нацисте. Босих ногу на ®их баца поклоне смрти.
  Води млин са мачевима.
  Сломила Ќе много бораца и цвили:
  - Стиже велика победа!
  И опет Ќе девоЌка у див ем покрету.
  А ®ене босе ноге лансираЌу смртоносне игле, уништаваЌу·и тенкове и авионе.
  Олег Рибаченко Ќе скочио. Дечак се завртео у салту. Исецкао много нациста у скоку.
  Бацао Ќе игле голим прстима и грк ао:
  - Буди славан по моЌоЌ лепоЌ храбрости!
  И опет дечак у борби.
  Почи®е да пева целу баладу, компонуЌу·и Ќе одмах у ходу;
  Слава РусиЌи, ти си света зем а,
  У ®ему Ќе свако дете ратник из врти·а ...
  ДевоЌка пуца - поносна боса,
  Уосталом, она Ќе орао, а не врабац!
  
  Посвети се ота¤бини - ратничко храбро срце,
  Нека зем а савета цвета...
  ХаЌде да отворимо врата свемира, момци,
  И отвори·емо рачун за верне победе!
  
  Нека РусиЌа расте, буЌна, хладна,
  ВеруЌем да долази ера комунизма...
  ДевоЌка Ќе лепа, витка, боса,
  И полетите славним, брзим авионом!
  
  Не воле  уде, глупост и вулгарност,
  Обе·аЌте да ·ете верно служити Господу...
  Да, понекад уопште ниЌе лако бити храбар,
  Да се и ловац претвори у игру!
  
  Постао сам зелени дечак пионир,
  Тачно, борац Ќе отишао у пакао...
  БуЌно цветаЌу као сунчани Ќаворови,
  А Род свемогу·и Ќе наш свети Отац!
  
  Борим се против фашизма босоноги дечко
  Црвена, чврста кравата везана за ®егов врат...
  А Ќавори праве буку тако силовито, да се то види,
  И зато Ќе Бог светао идеал!
  
  Ста ине, наш барЌак боЌа Ќе као ружа,
  Боримо се са Фрицима, увек са бесом...
  Би·е веома хладно, бос од хладно·е,
  И до·и ·е олуЌно, величанствено проле·е!
  
  ДевоЌке лепотице-комсомолци,
  Као ватрено цве·е...
  Глас сандала зове,
  Би·е радости - сре·е и снова!
  
  Не дозволи да невини пате
  Да будем заувек сре·ан...
  Било Ќе доба антике билина,
  А сад Ќе младост - суЌета!
  
  Не дозволимо да Хитлер устане
  Са нама Ќе наЌбо и Бели Бог на свету...
  Руси су увек умели да се боре -
  Нека умре демонски Фирер!
  
  Мо· РусиЌе би·е, знам, вечна,
  НеприЌате и нас не могу држати под контролом...
  Фриц Ќе потпуно не удски,
  А они могу само да убиЌаЌу!
  
  Али пионири се храбро боре,
  Момци, ми смо синови ота¤бине...
  И покажите примере храбрости
  Наша наЌсветлиЌа зем а!
  
  Комсомол храбар, много воли,
  НаЌхрабриЌи борци у цвату ...
  То и ми момци уништавамо...
  Зарад наЌхрабриЌих, познаЌте борце!
  
  Подигните заставе витезова,
  Чува·емо величину зем е...
  Пиониру, буди окорело срце,
  За вечно проле·е у РусиЌи!
  
  Комунизам ·е мо·и да се одржи
  Учини·е РусиЌу изнад свега...
  Бори·емо се са неприЌате ем до краЌа
  Слава, вера и успех су са нама!
  
  НаЌве·а маЌка РусиЌа,
  Можемо показати светски поредак...
  Људи на Зем и поста·е сре·ниЌи
  И добиЌамо, знам сигурно пет!
  
  Нико нас уопште не може зауставити
  Наши неприЌате и нас не могу победити...
  Доброта ·е завладати на престолу
  Иако Ќе та нит живота крхка!
  
  Борим се храбро код Москве,
  НаЌхрабриЌи пионир на свету...
  Иако Ќе Фирер у савезу са Сатаном,
  ВеруЌем да никада не·е бити проблема!
  
  Би·е неприЌате а, веруЌем да има снаге,
  Шта ·е кога да смрви, знам воЌску...
  И знам Адолфа, гроб чека,
  Он заиста може, раскомадати!
  
  Комунизам ·е бити веома кул
  И наша света парада ·е се одржати ...
  Иако фашисти закуцаваЌу веома глупо,
  Али резултат ·е бити стваран!
  
  Никада се не·емо предати неприЌате у
  Код нас Ќе вера пуна храбрости...
  Иако Ќе неприЌате  просто  ут,
  Проклети ђаво-Сотона!
  
  Ми волимо, веруЌемо нашу РусиЌу,
  То као буЌна ружа цвета...
  Ста ин Ќе такође као месиЌа
  А победе ·е отворити кул резултат!
  
  Не, не·емо дати милости неприЌате у,
  Имамо снаге, храбро сада...
  Витезови чекаЌу награде,
  Зли зликовац ·е бити уништен!
  
  И у име Бога Исуса,
  Победи·емо фашисте...
  Ми поседуЌемо витешку уметност,
  Ти си РусиЌа као маЌка!
  
  И у име те васе енске славе,
  Шта нас, веруЌте ми, окружуЌе...
  Поди·и ·емо заставу свете државе,
  Да се ватра у срцу не угаси!
  
  ДЕВОєКЕ КРИВАЧИ ИСТОРИєЕ
  Ове девоЌке су заиста креаторке историЌе. Обе лепотице - Албину и Алвину оборили су амерички бомбардери коЌи су покушали да нападну Ќапанске носаче авиона током битке код МидвеЌа. А онда су потопили америчке бродове. После тога, єапан Ќе успео да заузме ХаваЌски архипелаг и стекне упориште у Тихом океану.
  Али зем а излазе·ег сунца Ќош увек ниЌе напала СССР. Напала Ќе само АустралиЌу и започела кампа®у против ИндиЌе. У страху да ·е изгубити ову колониЌу, Черчил Ќе тамо пребацио додатне снаге, одбиЌаЌу·и да пребаци поЌача®а у Египат.
  ОперациЌа "Бак а" против Ромела никада ниЌе почела. Истина, нацисти су тучени код Ста инграда. И они су се откотр али. Онда Ќе то било као у правоЌ историЌи, МеЌнштаЌнов контранапад покрива бокове. Истина, пошто нацисти нису морали да пребацуЌу додатне трупе у Африку, МеЌнштаЌнов контранапад Ќе победио у снази, а нацисти су успели да заузму Курск пре проле·ног одмрзава®а и нанесу више губитака ЦрвеноЌ армиЌи. Тако ниЌе било Курске избочине, а фронт се изравнао.
  Поред тога, због пораза од єапана, Американци су заправо иск учили бомбардова®е Тре·ег раЌха, а нацисти су успели да лансираЌу сериЌу не само Пантера и Тигрова, ве· и тенка Лав.
  Послед®и аутомобил, међутим, ниЌе био много успешан, иако Ќе обликом подсе·ао на Пантера и био Ќе добро зашти·ен, али Ќе огромна тежина од деведесет тона и недово ан мотор чинили ®егове возне перформансе ниским.
  Хитлер Ќе планирао да се освети за Ста инград и поново приђе граду на Волги. У ту сврху створене су две мо·не групе у региону Курск и Ростов на Дону. Доведени су тенкови и опрема. Ромел Ќе Ќош увек седео на староЌ линиЌи у Египту, а да ниЌе добио поЌача®е. Сва паж®а нациста пребачена Ќе на источни фронт. Али БританиЌа Ќе и да е била у рату са єапаном, а такође ниЌе пребацила поЌача®а у Египат, покушаваЌу·и да задржи ИндиЌу.
  Тако су нацисти, попунивши трупе потпуном мобилизациЌом, прикупили значаЌне снаге.
  Ста ин се веома плашио могу·ег уласка у рат єапана, коЌи Ќе уз подршку локалног становништва истискивао Британце из Египта, одлучио Ќе да се за сада држи активне одбране.
  Немци су имали више снага на истоку него у стварноЌ историЌи. И пуштено Ќе Ќош тенкова и авиона. Због чи®енице да СЌеди®ене Државе нису бомбардовале, а БританиЌа скоро да ниЌе бомбардовала, Фриц Ќе испунио планове за тенкове и успео Ќе да опреми дивизиЌе Лавовима, Тигровима, Пантерима. Поред тога, у бици Ќе учествовао и самоходни топ Фердинанд. Међутим, офанзива Ќе почела тек почетком Ќула. СовЌетске трупе су имале мо·ну линиЌу одбране и биле су спремне да одбиЌу напад.
  Борбе су показале да Ќе немачка, нова технологиЌа Ќош увек влажна. Тешки тенкови су се често кварили и захтевали су поправке, Фоцке-Вулф ниЌе био баш маневарски, наЌновиЌи МЕ-309 се такође ниЌе показао превише добро, упркос мо·ном наоружа®у. Разочаран и тенк "Лав". КоЌи се показао неактивним, а ®егов топ од 105 милиметара, иако далекометан, мо·ан, али са нижом брзином па бе, а у условима запа ене прашине, ®егов домет и тачност нису толико битни.
  Бо е од других показао се "Тигар". Добро зашти·ен са свих страна, са ефикасним топом и способан да се брзо окрене, тенк Ќе постао но·на мора за совЌетске трупе. Ипак, "Лав" Ќе имао неке плусеве. Његов бочни оклоп од 100 мм и нагнут, омогу·ио Ќе пробиЌа®е одбране совЌетских топова и учинио возило попут Пантера веома издрж ивим.
  Међутим, немачка офанзива у целини развиЌала се споро и са великим губицима. Али Фриц Ќе ипак пробио совЌетску одбрану и успео да оде дуб е.
  Василевски Ќе саветовао Ста ина да повуче Црвену армиЌу иза Дона, али Ќе Ста ин то одбио. И совЌетске трупе су покушале да изврше контранапад. У одбрани, Пантер се показао као добар тенк. И надолазе·е битке су се развиЌале у корист Немаца, а не Црвене армиЌе. Немци су веома кул борци. Али бомбе се бацаЌу на совЌетске трупе. И користе гасне топове.
  Немци су претрпели губитке и стали. Али совЌетске трупе су извеле контранапад, нису успеле да надограде успех. Висили су у неравноправноЌ борби. Немци имаЌу више резерви, а Црвена армиЌа готово да не добиЌа залихе Ленд-Леасе. Шта утиче на ®егову маневарску способност и покрет ивост. И нацисти су стигли до Воро®ежа и зауставили се. Све би било у реду, али зима Ќе пред нама, а совЌетске трупе ·е имати додатне шансе. Међутим, нацисти су поново имали сре·е. Турска Ќе ушла у рат. И овде су их Британци срушили. Хтели су да имаЌу разлог за инвазиЌу на друге териториЌе. Осим тога, Черчил се плашио да ·е Турци оти·и у Ирак. Али у овом случаЌу то ниЌе приме·ено. Напротив, милион отоманских воЌника Ќе погодило Баку. Због тога Ќе Ста ин морао да повуче своЌе трупе иза Дона и стане у одбрану.
  Турци су опколили єереван и успели да заузму Батуми. Али онда су заустав ени. Зима Ќе прошла релативно мирно. СовЌетске трупе су покушале да напредуЌу код Ле®инграда, али Немци су успели да откриЌу план Црвене армиЌе и, повлаче·и поЌача®а, одбили су навалу. Дакле, све Ќе било ма®е-више тако.
  Пошто су издржали зиму, Немци су на проле·е наручили нове тенкове: Пантер-2, Тигар-2 и Маус. СССР Ќе добио ИС-2 и Т-34-85. єедан од немачких развоЌа био Ќе МЕ-262. Ова летелица Ќе брза, са мо·ним оружЌем, али не баш маневарска, али прилично издрж ива. Тешко Ќе срушити аутомобил, али се често сам сударио. Испоставило се да Ќе наЌбо а опциЌа ТА-152, коЌи Ќе био еволуциЌа Фоке-Вулфа. И оваЌ аутомобил Ќе прилично успешан. И брзина и управ ивост су бо и са снажним оклопом и оружЌем. У СССР-у су развиЌени ЛА-7 и єак-3. Али недостатак висококвалитетног дуралуминиЌума довео Ќе до чи®енице да єак-3 ниЌе ушао у масовну производ®у, а єак-9 Ќе остао. ЛА-7 Ќе такође, с обзиром на лошиЌи развоЌ рата, остао несериЌски.
  Немачки млазни авиони били су несавршени. Али бомбардер Арадо Ќе показао своЌу ефикасност. И на неки начин се понашао хладно.
  У лето, Немци су одбили покушаЌ Британаца да напредуЌу у Египту. Ромел Ќе попунио своЌе снаге и не само да Ќе успео да одбиЌе офанзиву, ве· Ќе прешао и у контраофанзиву. Имало Ќе улогу то што су дуготраЌни рат и Черчилова неодлучност били критиковани. Али офанзива Ќе почела када Ќе Ромел био спреман и заузео Египат. А онда Ирак и КуваЌт.
  Нацисти су окупирали Блиски исток и одбили офанзиву совЌетских трупа у центру. СитуациЌа се погоршала. Ста ин Ќе, осетивши да би ствари могле да се погоршаЌу, предложио примирЌе. Плашио се да ·е га оЌачано Ќапанско царство ударити у позадину.
  Хитлер, забринут због америчких планова да направе атомску бомбу, пристао Ќе на петогодиш®и прекид мира. А 1. новембра 1944. настало Ќе затишЌе.
  И рат се преселио на Запад. ПокушаЌи напада крстаре·им проЌектилима показали су ограничен успех.
  Млазни авиони су се показали ефикасниЌим. Немци су такође покренули офанзиву на Ќужну Африку. И заиста су успели. И напредовали су са биткама. У четрдесет петоЌ години, нацисти су пове·али производ®у авиона са млазним моторима, и буквално компримовали БританиЌу. Након Рузвелтове смрти, Труман Ќе почео да тражи начине да склопи мир са єапанцима и Тре·им РаЌхом. Али Хитлер ово ниЌе желео. И тако су Немци у децембру 1945. извршили неочекивани дрски десант на БританиЌу и за десет дана заузели матичну зем у.
  Рат Ќе био скоро готов. СЌеди®ене Државе су изЌавиле да су спремне за мир под било коЌим условима. Али Хитлер и Хирохито нису хтели тако лако да склопе мир.
  Фирер Ќе био веома забринут због рада неприЌате а на нуклеарном оружЌу. И тако су се Хитлер и Ста ин лично срели у ШведскоЌ. И договорили су се да ·е се заЌедно борити против СЌеди®ених Држава. Ово Ќе, наравно, свима одговарало. Заузврат, Хитлер Ќе обе·ао СССР-у да ·е дати А аску.
  Велики, коалициони рат се одиграо против Америке. єенкиЌи нису могли да одоле новоЌ сериЌи немачких тенкова "Е" и мо·ноЌ млазноЌ летелици. А немачка подморничка флота Ќе Ќака. ПостоЌе миниЌатурне подморнице са Ќедним чланом посаде, и машине без водоник пероксида коЌе уништаваЌу Америку.
  А ако се рат одужио, СЌеди®ене Државе су управо биле одвоЌене океаном, економски мо·не, а становништво Ќе прилично велико.
  Црвена армиЌа Ќе напредовала на А аску са Чукотке. Борбе су биле жестоке и крваве. БроЌчана надмо· Црвене армиЌе, супротстав ена америчкоЌ одбрани, велика количина опреме. Али Црвена армиЌа се пробиЌала.
  У ®ему се борила и посада тенка Елизабете. Наравно, девоЌке вештице имаЌу своЌе оружЌе: оне су у бикиниЌу и босе. И изузетно Ќе ефикасан. А без ципела прсти не познаЌу промашаЌ.
  Елена Ќе, отворивши амерички тенк, певала босим ногама:
  - Не прави будалу Америку!
  Екатерина Ќе такође ударила Американца голим прстима и узвикнула:
  - ДаЌ нам А аску ускоро!
  Елизабет Ќе тут®ала, босим ногама, на неприЌате а убилачком нагазном мином и зарежала:
  - Шта Ќе Сибир, шта Ќе А аска - две обале!
  ЕуфразиЌа Ќе такође послала проЌектил за уништава®е, користе·и голе пете, и зацвилила:
  - Медвед Ќе наЌжеш·а звер!
  И све четири девоЌке су певале у хору:
  - Медвед Ќе наЌжеш·а звер!
  А аска Ќе дуго била хватана, уз борбе. И на краЌу Ќе пала. А у марту 1948. Америка Ќе коначно освоЌена. И било Ќе стварно кул.
  Неко време Ќе владао мир. Али 20. априла 1955. Фирер Ќе напао єапан. И почела Ќе нова, жестока битка. Немци су се суочили са веома Ќаким неприЌате ем. Али СССР, на челу са БериЌом, стао Ќе на страну Немачке. Заузврат, БериЌа Ќе очекивао да добиЌе МонголиЌу, и Ќужни Сахалин са Курилима. И уопште, ®егова рачуница Ќе била оправдана. Иако су се самураЌи тешко борили, 9. маЌа 1956. године, након атомског бомбардова®а, пала Ќе Зем а излазе·ег сунца.
  Страница историЌе се поново окренула. БериЌа Ќе оЌачао у СССР-у. Он Ќе донекле ублажио политику репресиЌе и покушао да постигне опоравак планираЌу·и привреду.
  20. априла 1959. године, током Хитлеровог седамдесетог рођендана, дошло Ќе до покушаЌа атентата и велики диктатор Ќе умро.
  Хитлерова смрт изазвала Ќе колосална превира®а у Тре·ем РаЌху. Адолфов званични наследник, Геринг Ќе ве· умро од злоупотребе морфиЌума и прождр ивости. єасно Ќе да лекови не доприносе дуговечности. Нови званични наследник Ќош ниЌе обЌав ен. Веровало се да ·е на престо заузети Ќедан од броЌних синова Адолфа Хитлера добиЌених вештачком оплод®ом. Али ко тачно ниЌе познато. Да, и синови су Ќош малолетни.
  Изненадна Фирерова смрт довела Ќе до борбе за власт и правог грађанског рата.
  А БериЌа, одлучивши да Ќе дошао ®егов наЌбо и час, наредио Ќе да почне ослободилачка кампа®а како би вратио раниЌе окупиране териториЌе СССР-а. Е, шта Ќе у овом случаЌу, губитник Ста инових времена, почео да се претвара у много успешниЌег владара, способног да надмаши Ста ина, коЌи Ќе заправо изгубио рат од Хитлера.
  Али, наравно, помажу му Олег Рибаченко и пет девоЌака.
  Фелдмаршал дечак ·е водити млин са издуженим мачевима. Како исе·и ове нацисте. А онда ·е бацити дар униште®а своЌом босом, дети®астом ногом убилачке мо·и. Растрга·е масу фашиста и викати:
  - Слава совЌетскоЌ империЌи!
  А онда ·е дечак узети и звиждати. И маса врана ·е пасти на немачке авионе, оборивши их са неба.
  Маргарита Коршунова такође са мачевима, док узима и сече. Одсеци масу машина смеђе империЌе. Здробите их на комади·е. Узми и запали.
  И голим ножним прстима баци·е нешто краЌ®е смртоносно и разорно.
  Тада ·е девоЌка певати:
  - Космички астрал, северни ветар!
  И опет звиждуци. И маса врана ·е пасти на немачке авионе, набиЌаЌу·и их и обараЌу·и их.
  Наташа се, с друге стране, понаша хладно против нациста. Прво ·е узети мачеве коЌи се издужуЌу за десетине метара, он ·е се·и. Онда ·е ред дати из митра еза и покосити низ. А после тога, голим прстима, баци·е бомбу за уништава®е из антиматериЌе и уништити целу дивизиЌу. А из скерлетних брадавица ·е пустити пулсаре на противнике. И гром из пупка, коЌи ·е спалити цела два немачка пука.
  А онда из недра Венере, како ·е покренути талас магичног цунамиЌа и запевати;
  ВеруЌем да ·е се цео свет пробудити
  Би·е краЌа фашизму...
  И сунце ·е сиЌати
  Пут, расвет аваЌу·и комунизам!
  И ЗоЌа ·е га узети и погодити неприЌате а из брадавица малине. А онда сече мачевима. А онда пуцаЌте из митра еза. А онда су ®ене голе, исклесане ноге бачене као убилачки поклон, кидаЌу·и Фрица. А онда ·е из пупка брб ати читав низ му®а, спрживши дивизиЌу нациста.
  А онда ·е девоЌка из пе·ине Венере покренути читав торнадо разорног цунамиЌа. И то Ќе кул!
  ЗоЌа Ќе узела и запевала:
  Неко Ќе своЌ реЌтинг изградио на крви,
  Има гранитни камен у грудима!
  И Августина се бори насилном силом. Она Ќе буквално вулкан коЌи избиЌа бесна лава. И сече се мачевима. И из митра еза испа уЌе много поЌединачних патрона. А од рубинских брадавица, како подле·и пулсарима смрти. А онда ·е се из пупка му®ом истопити читава колона тенкова.
  А испод завесе из недра Венере, разорна садаш®ост, без сажа е®а ·е ослободити.
  И урлати:
  - Слава идеЌама комунизма, на нов начин!
  Светлана се такође бори без устеза®а. И сече немачке трупе своЌим магиЌским благом. И из митра еза без прекида пуца®е. А у исто време, нешто деструктивно ·е узети и покренути из брадавица Ќагоде. И не заборав а да из пупка избаци читаве каскаде му®а.
  И у зак учку, чим га узме из недра Венере, испушта читав водопад гору·е магичне плазме.
  И урлати:
  - Црвена зем а,
  Црвена зем а!
  Ко ·е ми ре·и
  Ко ·е показати!
  Где Ќе она! Где Ќе она!
  Олег Рибаченко, виде·и са каквим се ентузиЌазмом девоЌке боре, поново Ќе извео технику "реза®а" мачевима и звиждао са ентузиЌазмом ...
  Гаврани су обарали немачке авионе набиЌа®ем.
  Дечак Ќе голом петом ударио бомбу за уништава®е, коЌа Ќе одмах испарила две оклопне дивизиЌе са пешадиЌом и заурлала;
  - єа сам Супермен!
  Маргарита Ќе, са голим ножним прстима, такође бацила бомбу за уништава®е и понудила;
  - ПеваЌ цвет, не стиди се!
  А дечак фелдмаршал Ќе певао са великим одушев е®ем, компонуЌу·и док Ќе ишао;
  Велика РусиЌа Ќе позната,
  Наша светла зем а...
  Звезде су посуле црни сомот...
  Заувек си нам дат од Кин!
  
  НаЌве·и светац
  Не·ете на·и бо у у универзуму...
  Ускоро ·емо зем у учинити раЌем,
  И немамо другог пута!
  
  Заувек сам постао дечак,
  А дечак Ќе бесмртни ¤ин ...
  Можеш се добро борити заувек
  Руски родите  господине!
  
  Дао прилику да победи играЌу·и,
  Дао Ќе способност хладниЌу од гепарда ...
  ХаЌде да од наше планете направимо раЌ
  Наше поравна®е ·е бити веома весело!
  
  Овде Ќе величина свете РусиЌе,
  Одржава·емо ред...
  Сам Сварог ·е постати кул мисиЌа,
  Рашири своЌа крила, познаЌ херувима!
  
  Ота¤бина прелепи банери,
  єарко црвени ким...
  єа сам дечак прека ен у борби
  Би·е вечна зора Ота¤бине!
  
  Не, неприЌате и РусиЌе се не могу уништити,
  У ®ему живи величина Господ®а...
  Да·емо породицу у биткама душе,
  И отвори·емо победнички рачун!
  
  Слава нашоЌ Ота¤бини РусиЌи,
  Наш народ ·е бити као ¤ин...
  Замолили смо Бога породице, моле·и се,
  Па да народ увек буде Ќединствен!
  
  ВеруЌте да ·е све бити добро на свету,
  Постат ·емо, играЌу·и на побЌеду...
  За нашу маЌку РусиЌу,
  Сви испити ·е положити пет!
  
  Би·е велики раЌ на планети,
  У Воркути ·е бити ананаса...
  Сре·ни одрасли и деца
  Никоме ниЌе досадно на Зем и!
  Сре·ни одрасли и деца
  Никоме ниЌе досадно на Зем и!
  
  ВеруЌте, до·и ·е ера комунизма,
  єер НиколаЌ влада...
  Велико светло руског царизма,
  Борите се за то и устаните за то!
  
  Ота¤бина РусиЌа широм света,
  УказуЌе на радосни Еден ...
  Бели Бог ·е постати, веруЌте, идол,
  И свима ·е до·и леп свет!
  
  Не тугуЌте горко плачу·и удовице,
  Свемогу·и Господ ·е васкрснути све...
  И ускоро ·емо изградити нови раЌ,
  Наша вера Ќе чврст монолит!
  
  Ускоро ·емо сви избити у небо,
  Простор ·е се покорити,  уди знаЌу...
  Заувек изнад наше планете сунце,
  А РусиЌа Ќе раЌ целе васе ене!
  
  Брезе се не·е кла®ати под секиром,
  НаЌЌачи руски дух на свету...
  Да, понекад горке сузе капну,
  Потребно Ќе да вера не угаси!
  
  У срцу даЌемо Ќаку топлоту,
  Не боЌте се, момци знаЌу мраз ...
  По потреби запалити ватром,
  И букет наЌвеличанствениЌих ружа!
  
  ВеруЌеш народу НиколаЌу,
  Он ·е те одвести у комунизам...
  Учини·е ота¤бину величанственим раЌем,
  Идите на планинаре®е момци!
  
  За кра а смо храбри витезови,
  Волимо да се боримо са тенк и мачем ...
  ДевоЌке трче босе по хладно·и
  ХаЌде да разбиЌемо хорде гмизаваца у чипс!
  
  ВеруЌте нашоЌ Ота¤бини момци
  То Ќе к уч успеха и победа...
  Басурмани знаЌу да ·е до·и казна,
  Прослави·емо наш успех!
  
  Нема лепше ота¤бине на свету,
  А РусиЌа Ќе наЌбо а од зема а...
  Опасно Ќе да душман на нас иде, Све ·емо
  као маЌмуне растерати!
  
  єа сам дечак у друштву пионира,
  Косим све фашисте као траву...
  Дечак ·е постати, знати милионер,
  И разби·у сваку хорду!
  
  ПостоЌе различите зем е на свету, веруЌте ми,
  А РусиЌу Ќе бо е не на·и...
  А банане ве· расту у Сибиру,
  НаЌбо е Ќе свакако пред нама!
  
  Ускоро ·емо бити на Марсу, веруЌте ми
  ДевоЌке трче босе...
  У универзуму ·е сре·а постати вечна,
  Кренимо шаком на фашизам!
  
  И у славу снаге Николе,
  Шта Ќе таква мо·, у шали, добила...
  Бори се, смео у див ем бесу,
  У Ќарком светлу Руса, наш орао!
  
  Би·емо у Берлину и Паризу,
  Лондон ·е такође пасти под мене...
  Лете·емо више као орлови сунца,
  Комунизам ·е до·и са бесмртнош·у!
  
  Мртви ·е васкрснути из науке
  Вечност ·е увек бити радосна...
  Овде се чуЌу звуци оргу а,
  Дакле, сан се остварио!
  Овде се чуЌу звуци оргу а -
  Дакле, сан се остварио!
  
  
  ГЕРДА НЕ ИЗ СНЕЖНЕ КРАЉИЦЕ
  Герда и ®ен тим су некако променили ток Другог светског рата.
  ДевоЌке су учествовале у бици Ромелове воЌске новембра 1941. године.
  Они су тада били баш на месту где су Британци у стварноЌ историЌи успели да се пробиЌу и приморали Ромела да скине блокаду Толбука.
  И овде се Герда очаЌнички бори сама са собом. Ево британских тенкова. єош Ќе четрдесет Ќедна, али вештице су узеле Пантера од четрдесет четири са пове·аном мунициЌом. Њен пишто  Ќе био савршен за пуца®е на не превелике тенкове четрдесет првог модела. А немачка пушка Ќе испа ивала петнаест метака у минути.
  Што Ќе било савршено за уништава®е енглеских аутомобила.
  У Африци, и краЌем новембра, дово но Ќе топло, а девоЌкама у бикиниЌу и босоногима Ќе удобно у заседи.
  ИмаЌу преко сто проЌектила и наизменично пуцаЌу.
  Герда Ќе голим ножним прстима послала проЌектил у енглески аутомобил. Срушила Ќе кулу и загугутала:
  - За мо· Тре·ег РаЌха!
  Ударила Ќе за ®ом босим ногама, а Шарлот Ќе зарежала:
  - Има·емо достигну·а!
  А ево како и Кристина пуца, ломе·и немачку кулу и урлаЌу·и:
  - За победу над неприЌате има!
  И такође, наравно, користе·и голе прсте.
  А онда ·е Магда гурнути пушку, уперивши Ќе босим ногама. А Британцима Ќе тешко.
  Онда Герда поново пуца на енглеске тенкове. Удари неприЌате а и каже:
  - За успех и победу!
  Наравно, босе ноге лепотице показуЌу прт ажник. Тако да не·ете пропустити.
  Шарлот пуца следе·а. Црвенокоса девоЌка босим ногама ша е смртоносни проЌектил у сам центар куполе енглеског тенка. И вришти:
  - За победу ариЌевског комунизма!
  Онда се и Кристина бори. Она Ќе веома агресивна девоЌка. И голим ножним прстима усмерава затварач пишто а. ПуцаЌу·и на неприЌате а, обараЌу·и Енглеза. Полом ени ва ци гусенице се кре·у у свим правцима.
  Кристина виче:
  - Слава Ота¤бини!
  Магда се бори са див им помамом. Она пуца на неприЌате а. Погађа мету голим прстима и виче:
  - Слава идеЌама ариЌевске културе!
  И како се смеЌе.
  Герда, пуцаЌу·и босим ногама у Енглезе, упита:
  - Шта мислите, девоЌке, постоЌи ли Бог?
  Шарлот Ќе, ша у·и проЌектил голом петом, одговорила:
  - Не знам за свемогу·ег, али сигурно постоЌе више силе и оне нам заиста помажу!
  Кристина Ќе босим ногама бацила проЌектил у затварач и загугутала:
  - Сада побеђуЌемо британског лава!
  И баш као што Ќе граната пробила други енглески тенк.
  Магда Ќе такође прилично прецизно гађала неприЌате а. Голим прстима Ќе цвркутала:
  - Слава комунизму белог народа!
  Герда поново опали голим прстима и зацвркута:
  - Слава зем и, у коЌоЌ Ќе увек свакоме место за подвиг!
  Шарлот Ќе закуцала неприЌате а. Прецизно погодите мету голим ногама. Она Ќе победила Енглеза и пристала:
  - Увек имамо места за подвиг!
  Кристина Ќе претукла свог противника. Сломио неприЌате а. Разбила Ќе много британских аутомобила и гугутала:
  Бори·емо се за Ничеове идеЌе!
  И ударила Ќе о оклоп голом петом.
  Магда Ќе голим ножним прстима погодила неприЌате а гранатом и смрскала га у комаде крхотина. Затим Ќе цвркутала:
  - ХаЌде да се по убимо!
  И како се смеЌе.
  Да, ове девоЌке су организовале крвави лов на Британце. И толико тенкова Ќе уништено.
  Укупно за целу битку - сто двадесет комада, потпуно истрошивши све гранате.
  А БританиЌа ниЌе била у ста®у да скине опсаду Толбука. Али Роммел Ќе, пошто се борио против неприЌате а, ипак успео, примивши, иако мала, али ипак поЌача®а из Европе, да заузме Толбук. Тада Ќе почео напад на Египат. Било Ќе прилично успешно.
  Штавише, поново су Герда и ®ен тим на Пантеру учествовали у одлучуЌу·оЌ бици.
  Герда Ќе поново пуцала на Британце из голих прстиЌу, разбиЌаЌу·и тенк, и сиктала:
  - єа сам вук!
  Шарлот Ќе такође испуцала босе ноге и зацвилила:
  - єа сам наЌве·и ратник!
  Кристина Ќе прстима босих ногу уперила у зад®у. Пуцао на Британце. Прецизно погодио и вакнула:
  - єа сам из расе белих вукова!
  Веома прецизно Ќе шутирала и Магда. Удари неприЌате а. И разбио метал, гугу·у·и:
  - За победу ариЌевског духа!
  И опет голом петом удара у оклоп као ударац.
  ДевоЌке су изгледа скупиле изузетно Ќаку и борбену расу.
  Герда босим ногама гађа енглески тенк. Удари га, руши кулу и виче:
  - Слава идеЌама ариЌевског братства!
  Шарлот такође добро ци а. ПробиЌа неприЌате а врло прецизним ударцем након притиска голом петом. После тога, црвена лисица се цери и шкрипи:
  - За победу белог братства!
  Кристина такође веома прецизно шутира голим прстима. Удара неприЌате а и режи:
  - За идеЌе белог комунизма!
  А ту Ќе и Магда, како ошамарена. И уради·е то врло прецизно и тачно. Ломи неприЌате а и вришти:
  - За ариЌевске идеЌе!
  И такође ·е голим прстима направити врх до мете.
  Британци су потпуно поражени у Египту. Уз подршку локалног становништва, Ромелове трупе улазе у Ирак и заузимаЌу КуваЌт. Ста ин ша е своЌе Ќединице у помо· Британцима, али због тога Турска улази у рат.
  Као резултат тога, отоманске трупе су заЌедно са Немцима заузеле скоро цео Кавказ.
  А Ромел први улази у Баку. А совЌетске Ќединице посаде Герде бориле су се на Пантеру. Наравно, ове девоЌке-вештице нису могле без.
  Герда Ќе голим прстима пуцала на совЌетске тенкове и певала:
  - За наш нови ред!
  Шалот Ќе такође пуцала босим ногама, пробиЌаЌу·и тора® Т-34 и гугутала:
  - За потпуни успех нашег оружЌа!
  Кристина Ќе такође послала, изузетно успешно проЌектил. Разбила Ќе совЌетски ауто и зацвилила:
  - За идеЌе новог размиш а®а!
  Магда Ќе такође испалила проЌектил на совЌетске трупе. Штавише, користе·и голе ножне прсте, урадила Ќе то тако добро да Ќе ударила у десни кундак и откинула га.
  Онда Ќе викнула:
  - За победничке одлуке!
  Баку Ќе пао, давне 1942. године. Али єапан на овом свету Ќе поражен под МидвеЌем и губи. А САД и БританиЌа слете у Мароко. Што Ќе прилично опасно. Али Кавказ Ќе изгуб ен за СССР. А покушаЌи да се напредуЌе код Ржева и Сихова, као и да се поново заузме Ста инград, биваЌу поражени, а одражени су од Вермахта.
  А онда гениЌални Ромел наноси снажан контранапад на америчке и британске трупе у Алжиру.
  И опет се Герда туче са своЌим партнерима тамо.
  Наравно, тамо где су вештице, ту Ќе победа.
  Герда, уз помо· голих ножних прстиЌу, усмерава пишто . ДаЌе добро ци ани ударац. ПробиЌа се кроз неприЌате ски тора®, у овом случаЌу амерички тенк Гранд.
  и каже:
  - Слава идеЌама коЌе воде ка врху!
  Шарлот Ќе такође пуцала на амерички тенк, користе·и голе ножне прсте. Пробио сам му оклоп и издао:
  - За величанствене врхове!
  Кристина Ќе такође ударила своЌу противницу босим ногама. Пробушила му Ќе резервоар, и цвркутала, показуЌу·и зубе:
  - Буду·ност ·е заиста постати наша!
  Магда Ќе прецизно опалила, уперивши босе ноге у неприЌате а, посекла Американца и зацвилила:
  - Тотални успех!
  У ствари, британске и америчке трупе су конкретно поражене и уништене. Више од сто тридесет хи ада савезничких воЌника Ќе зароб ено. Велика победа.
  Под овим условима, Ста ин Ќе понудио мир Тре·ем РаЌху. Штавише, после пораза у Мароку, то Ќе учинио и Черчил. Хитлер Ќе пристао, али под условом да СССР не само да врати све што Ќе Тре·и раЌх освоЌио, ве· и да плати репарациЌе. Ста ин се сложио. Блокада Ќе укинута из Ле®инграда, али Ќе заузврат СССР у потпуности дао Мурманск и КарелиЌу. Мало обрезане границе у центру.
  Ста ин се обавезао да снабдева Немце хлебом и рудом, као и да ограничи партизански покрет на окупираним териториЌама. Поред тога, СССР Ќе уступио и луку Архангелск и Астраха® и пристао да замени ратне зароб енике радницима у односу Ќедан према два. Самих немачких зароб еника било Ќе врло мало. И Хитлер Ќе скренуо паж®у на БританиЌу.
  Његове трупе, предвођене МеЌнштаЌном, заузеле су Иран и ИндиЌу. А остале снаге су почеле да заузимаЌу Африку.
  Истовремено, ваздушна битка Ќе настав ена. Овде Ќе Немце чекало неко разочаре®е. МЕ-309 Ќе био веома брз и врхунски наоружан, али се показао као тежак и ма®е управ ив, као Фоке-Вулф. Истина, уз праву тактику, ови борци су остали веома ефикасни.
  Млазни строЌ МЕ-262 ниЌе се сасвим оправдао. Али млазни бомбардери су, напротив, добри. НеприЌате ски ловци их не могу сусти·и, а тешко Ќе до·и и из противавионских топова.
  Заузима®е Африке дало Ќе Немцима огромне ресурсе и они су покренули ваздушну офанзиву против БританиЌе.
  Али овде Ќе Америка помогла своЌом авиЌациЌом. И НиЌемцима ниЌе све пошло за руком.
  А ФАА ракете се никако нису оправдале. Само додатно коштаЌу.
  Међутим, Немци су се ипак припремали за искрцава®е у БританиЌи. И успели су да победе Британце. Узели су га и искрцали 4. новембра 1944. током председничких избора у САД. И нико ниЌе очекивао да ·е се нацисти усудити да забадаЌу нос по континенту у хладноЌ сезони.
  И наравно, поново Герда и екипа су у првим редовима напада. Само што су овог пута девоЌке биле у наЌсавремениЌем тенку Пантер-2, са Ќачом заштитом и савршеном пушком.
  И као и обично, користили су босе ноге и жилаве прсте.
  Герда Ќе, међутим, за промену опалила, притиснувши своЌу гримизну брадавицу на окидач и цврку·у·и:
  - За промене и заставу комунизма!
  Шарлот Ќе такође испалила брадавице са Ќагодама и узвикнула:
  - АриЌевски комунизам!
  Кристина Ќе такође ударила песницом, али Ќе овога пута уз помо· голих ножних прстиЌу зацвилила:
  - За успех у борби!
  Магда Ќе опалила, притискаЌу·и голом петом, и рекла:
  - За ариЌевске празнике света!
  ДевоЌке су помогле у преузима®у БританиЌе. И на престо су поставили марионетског кра а.
  И рат се наставио. Нацисти су заузели и Исланд. САД су покушале да узврате. Али Немци су ве· имали прилично Ќак млазни авион. Нови авиони су напредниЌи, а Немци су научили да се боре на ®има. А нацистичка подморничка флота Ќе страшна. Посебно подморнице на водоник-пероксиду. Овде Ќе озби ан проблем.
  САД нису успеле да направе атомску бомбу 1945. И Немци су заузели Гренланд и почели да продиру у Канаду. Ста ин Ќе такође обЌавио рат СЌеди®еним Државама. За ово Ќе Хитлер обе·ао да ·е ублажити репарациЌе и дати А аску као легалну совЌетску териториЌу. Укратко, Америка Ќе нападнута.
  єапанци и Немци су напредовали са Ќуга, користе·и мостобране у Бразилу и Аргентини. Американци су постепено потискивани. Нова сериЌа немачких тенкова Е потпуно Ќе доминирала боЌним по ем и сломила СЌеди®ене Државе.
  У августу 1948. СЌеди®ене Државе су зароб ене, а остаци ®ихових трупа су се предали.
  А 20. априла 1955. Тре·и раЌх Ќе напао єапан... СамураЌи, коЌи су имали много колониЌа, одолевали су се скоро две године. СССР, коЌим Ќе у то време владао Маленков, борио се на страни Тре·ег раЌха и повратио Ќужни Сахалин и Куриле.
  Хитлер би вероватно напао СССР. Али 20. априла 1958. срушио се на авион. И у шездесет деветоЌ години прекинуо Ќе владавину. Након што Ќе почела борба за власт у Тре·ем РаЌху. И озби но, стварно.
  У СССР-у Ќе збачен и Маленков, а на власт Ќе дошао Шелепин. Нови шеф државе, искористивши чи®еницу да Тре·и раЌх букти у грађанском рату, почео Ќе да вра·а некадаш®е поседе.
  Овде су Олег Рибаченко и ®егови партнери ушли у битку ...
  Дечак-маршал Ќе голим прстима бацао бомбе, кидаЌу·и нацисте, и како Ќе викао:
  - Слава идеЌама комунизма у СССР-у!
  И девоЌка Маргарита Ќе своЌим мачевима посекла млин. Уништио фашисте. А онда ·е голим прстима покренути дар униште®а, кидаЌу·и Фрица.
  И како се пева:
  - Слава зем и комунизма!
  А после тога бесмртна деца, како звижде, да ·е вране у несвестицу пасти на Фрица. И млади ратници ·е викати:
  - Слава идеЌи белог чистог комунизма!
  Наташа се такође бори са великом жестином. Њене босе ноге бацаЌу смртоносни бумеранг смрти коЌи буквално коси нацисте. И му®е лете из скерлетне брадавице.
  И цео бата он Фрица ·е се спржити.
  ДевоЌка урла:
  - За мо·на крила Шелепина!
  ЗоЌа Ќе такође у агресивноЌ офанзиви. Он слама нацисте, бацаЌу·и бомбе голим прстима. А онда ·е, као из брадавице малине, узети и ударити.
  Онда заурла:
  - За наЌлепши комунизам!
  Августина Ќе такође веома агресивна у нападу. Борба против фашиста. И рубин брадавицама ша е му®е неприЌате има. Онда са осмехом каже:
  - Слава идеЌама комунизма! И да Бог хриш·ана падне у пакао!
  Светлана Ќе  утито приметила:
  - Претворили су свет у лудницу!
  А девоЌке су босим ногама бациле пи евину бомбу убоЌите снаге. А онда ·е, као из брадавица Ќагоде, навалити, нечим потпуно убитачним.
  и викни:
  - За величину наше државе!
  Наташа Ќе праснула гримизним брадавицама и загугутала:
  - И у име васе енске славе!
  И опет ·е лансирати дар смрти голим ножним прстима.
  ЗоЌа Ќе пуцала из гримизних брадавица. Спа ен део нацистичких трупа. И издао:
  - Велика нам Ќе ота¤бина, шаком у лице!
  И голим прстима, девоЌка Ќе лансирала дар убоЌите силе. И раздераше неприЌате а.
  А онда ·е га из пупка закуцати пулсар. И растргати противнике.
  Августин Ќе поново у агресивноЌ офанзиви. Му®а ·е се покренути из рубин брадавица. КоЌи ·е пребити нацисте, а ®ихове тенкове и авионе пресе·и.
  А онда из пупка како ·е ударити.
  И урлати:
  - За величину нових руских по а!
  А ту Ќе и Светлана, као да из Ќагодичастих брадавица удара на неприЌате а и спа уЌе цео пук неприЌате а. А онда се из пупка, као чеки·ем, не·е ударати из обичних пушака. И раздерати облак мрких воЌника. ДевоЌка Ќе веома агресивна.
  А голи прсти ·е испалити разорну гранату.
  И урлала Ќе из све снаге:
  - За комунизам и победу!
  Тако се четворица разиђоше, сатрвши Немце, као да их гвожђем нокаутираЌу. А где Ќе овде Тре·и РаЌх да се одупре.
  А девоЌке су узеле Берлин и донеле победу заЌедно са Олегом Рибаченком целом прогресивном човечанству.
  
  ФУХРЕР єЕ ПАМЕТНИєИ И ОПАСНИєИ НЕГО ОБИЧНО
  Фирер Ќе МусолиниЌу пружио активну помо· током рата са Грчком. Чим су ИталиЌани почели да губе, немачка авиЌациЌа Ќе ушла у битку, а дивизиЌе су прошле кроз єугославиЌу. Такав демарш Ќе омогу·ио пораз Грка, и енглеског корпуса на Балкану. А заузима®е Крита се догодило много раниЌе и показало се успешниЌим, са ма®е губитака.
  И на таЌ начин су нацисти успели да одвуку Британце од ЛибиЌе, и нису дозволили да ИталиЌани тамо буду поражени. И након неког времена, нацисти су заузели Малту.
  У єугославиЌи ниЌе избио антихитлеровски устанак. А Немци су успели да избегну губ е®е времена када су напали СССР. Осим тога, Ромел овог пута ниЌе отишао у Африку. Пошто су у ЛибиЌи МусолиниЌеве трупе избегле пораз, и селе у утврђе®има, кре·у·и се мало у Египту.
  Ромел се овога пута борио у ИсточноЌ флоти. Хитлер Ќе за план Барбароса издвоЌио Ќош неколико снага, тако да ниЌе пребацио трупе у Африку и ниЌе окупирао єугославиЌу. Штавише, єугославиЌа Ќе сама издваЌала трупе за рат са СССР-ом. А Грчку су окупирале италиЌанске и бугарске Ќединице.
  Нацистичка офанзива почела Ќе 15. маЌа 1941. године. РазвиЌало се прилично успешно. Уско повезан са онима са правом историЌом, али нешто бржи на Ќугу, где Ќе било више снага, показао се тако диван командант као што Ќе Ромел.
  Било Ќе отприлике сто шездесет немачких дивизиЌа, десет више него у стварноЌ историЌи. А авиЌациЌа се показала Ќача.
  Али нацисти су ипак морали да скрену на Ќуг. Пошто су Немци тамо били Ќачи, операциЌа Ќе ишла брже него у стварноЌ историЌи.
  Одлучан напад на Москву почео Ќе краЌем Ќула и почетком августа.
  А Немци су успели да опколе престоницу, чак и пре октобарског одмрзава®а.
  Ста ин Ќе, наравно, побегао у КуЌбишев и тамо покушао да организуЌе отпор. Москва Ќе опко ена, а по наређе®у одозго ни ®оЌ ни Ле®инграду ниЌе наређено да се не предаЌу. Немци су успели да заузму РЌазан и опколили су Горког. У котлу су биле совЌетске трупе.
  НиЌе лако узети огроман капитал. На Ќугу су Немци ушли на Крим и заузели све градове осим Севастопо а. Заузет Ќе и Ростов на Дону, а Донбас, Ворошиловград, До®ец и други градови су заузети у покрету. Нацисти су успели да заузму Белгород и Курск, доспевши до Воро®ежа. Међутим, у послед®ем граду борбе су се отегле. Немци су заузели и Тихвина и Вохлова, и потпуно блокирали Ле®инград - дуплим прстеном.
  Зими су Немци стали. СовЌетске трупе су покушале да се супротставе нападу. Али постигли су само ограничен успех, уклонивши само блокаду Горкова.
  Али ствари су се погоршале у марту. Москва Ќе пала после дуге опсаде. И убрзо, исцрп ен глађу, Ле®инград Ќе капитулирао.
  Немци су покренули нову офанзиву одЌедном у два правца. У Каза® и на Кавказ. У рат Ќе ушао и єапан. СЌеди®ене Државе нису увеле нафтни ембарго против Зем е излазе·ег сунца, а єапанци су поступили логично - нису ризиковали да сами нападну САД, док Ќе Немачка била у рату са СССР-ом.
  А у проле·е, чим Ќе постало топлиЌе, напали су се. Британци су се понашали прилично пасивно. А у Африци се рат замрзнуо. Али Немци на истоку су постигли нове велике успехе, заузевши Горки, Каза®, Ста инград након опко ава®а и приближивши се Астрахану.
  Тада Ќе Ста ин, схвативши да Ќе случаЌ безнадежан, затражио мир под било коЌим условима, само без речи капитулациЌа.
  Хитлер Ќе пристао да граница иде дуж Волге, а да е на север до Вологде. Плус ·е СССР платити репарациЌе. Истина, заузврат, Хитлер Ќе извршио притисак на єапан и они су пристали да заузму само ПриморЌе, МонголиЌу и део Амурске зем е, ук учуЌу·и Хабаровск.
  СССР Ќе сачуван у знатно скра·еном облику. Али ипак Ќе преживело. А престоница Ќе премештена у Ташкент.
  Чини се да Ќе прва фаза рата завршена. Али предстоЌао Ќе Ќош рат са БританиЌом, коЌу су СЌеди®ене Државе економски подржавале.
  Хитлер Ќе прво пребацио Ромелов корпус у Африку, а МаЌнштаЌнове трупе су се преселиле са Кавказа на Блиски исток.
  Снаге су биле неЌеднаке. Енглеске трупе су биле инфериорне по броЌности, борбеноЌ обуци и духу, неке од ®их су биле колониЌалне Ќединице ниске борбене способности.
  Немци су напредовали и сломили отпор. У сериЌу су ушли нови тенкови - "Пантери", "Тигрови", "Лавови". Сломили су Британце. Испоставило се да Ќе заузима®е Африке пита®е времена, и то не предуго. Америка никада ниЌе ушла у рат. БританиЌа Ќе нападнута искрцава®ем у лето четрдесет тре·е. А у исто време и притисак бомбардова®а. И као резултат тога, пала Ќе две неде е након почетка операциЌе Морски лав. Успеху су допринела и масовна бомбардова®а. Луфтвафе Ќе испоставио превише авиона и сравнили су БританиЌу са зем ом.
  Да, и подморнице су веома заузеле Британце. Али они су пукли и пружили отпор. Иако депресиван. И сам Черчил Ќе побегао у Канаду. Међутим, убрзо Ќе предат Немцима. А онда су стре ани.
  Америка никада ниЌе ушла у рат. Али Хитлер Ќе схватио да СЌеди®ене Државе не треба изневерити. Немачка Ќе изградила флоту и развила далекометну, стратешку авиЌациЌу. Немци су имали борбене дискове. У децембру 1945. єапан Ќе напао Американце у луци Перу. А онда Ќе Тре·и РаЌх са колониЌама ударио на СЌеди®ене Државе. У рат Ќе ушао и СССР. Хитлер Ќе обе·ао Ста ину да ·е сма®ити репарациЌе и пренети део А аске. Али таква северна, а не наЌуносниЌа подручЌа.
  Али Ста ин Ќе пристао и на ово. Штавише, ауторитет диктатора у народу после тако поразног пораза био Ќе низак. И увек Ќе постоЌала прет®а завером.
  И ниЌе било снаге за борбу против Тре·ег раЌха. Штавише, нацисти су имали веома Ќаке тенкове сериЌе "Е", коЌима ниЌе било равног на боЌном по у.
  СериЌски Е-50 комбинуЌе и снажно наоружа®е и одличне возне перформансе са добром пред®ом заштитом. А Е-75 Ќе уопште био потпуно зашти·ен.
  Међутим, немачки генерали су преферирали Е-50, коЌи Ќе лакши и окретниЌи са ниском силуетом, а ниЌе превелик.
  Рат са СЌеди®еним Државама Ќе за Америку од самог почетка прошао неуспешно. Или уда еност поред океана, велика воЌска и значаЌан броЌ тенкова, дали су єенкиЌима прилику да се одупру.
  Борбе четрдесет шесте године показале су супериорност Е-50 на боЌном по у; над Шерманом, ови тенкови су углавном лако и Ќедноставно нокаутирани са велике уда ености.
  Немци су заузели Исланд. Затим Гренланд и оЌачао упориште у Канади. Постепено су ширили фронт. Истовремено Ќе дошло до напредова®а са Ќуга. САД су се жестоко бориле. Укупан броЌ воЌске достигао Ќе петнаест милиона  уди. єапанци и Немци били су приморани да користе колониЌалне поделе. Али постепено су преузели власт. Немачки митра ез или Ќуришна пушка МП-44 Ќе био без премца, а убрзо су се поЌавили и напредниЌи МП-54 и МП-64, лакши и ефикасниЌи и брже па бени. Америка Ќе капитулирала тек након заузима®а ЊуЌорка и Вашингтона. И то се догодило августа 1947.
  После тога, светски рат Ќе коначно завршио ... Али не задуго. 20. априла 1953. Хитлер Ќе напао єапан. Тако Ќе почео рат између два царства.
  СССР, на чиЌем Ќе челу у том тренутку био БериЌа, ушао Ќе у рат на страни Немачке. И успео Ќе да поврати ПриморЌе, Амурску област, Ќужни Сахалин и острва Кулил.
  Више се ниЌе могло тражити. Нацисти су се борили скоро две године, али су заузима®е єапана завршили атомским бомбардова®ем. А 20. априла 1957. Фирер Ќе напао СССР. Желе·и да сломи послед®у совЌетску империЌу. Нека Ќе тако оштро окр®ено.
  Али чекало га Ќе неприЌатно изненађе®е: читав десант убица коЌи су се залагали за СССР. Шта Ќе Ќош хтео фашиста?
  Ратници из двадесет првог века поново су се по ко зна коЌи пут ухватили у коштац са нацистима двадесетог.
  У фашистичкоЌ смеђоЌ империЌи има превише воЌника. Теку као бескраЌна река.
  Олег Рибаченко, сече·и нацисте мачевима, урлао Ќе и пешадиЌом и тенковима:
  - Никада не одустаЌ!
  И оштар диск полете са дечакове босе ноге!
  Маргарита, ломе·и противнике, искажу·и зубе, прогунђа:
  - Има места за подвиг на свету!
  И отровне игле су се распршиле са босих ногу девоЌчице, погађаЌу·и нацисте и ®ихове авионе и тенкове.
  Наташа Ќе такође забацила голе ножне прсте, убоЌито и урлала:
  Никада не·емо заборавити и никада опростити.
  И ®ени мачеви су прошли кроз фашисте у млину.
  ЗоЌа, секу·и неприЌате е, зацвилила Ќе:
  - За нови ред!
  И нове игле разбацане са ®ених босих ногу. А шта Ќе у оку, шта Ќе у грлу нацистичким воЌницима и авионима.
  Да, било Ќе Ќасно да су ратници постаЌали узбуђени и бесни.
  Августин, секу·и беле воЌнике и тенкове, зацвилио Ќе:
  - Наша гвоздена во а!
  И нови, убитачни дар полети са ®ене босе ноге. И падаЌу такни и бели борци.
  Светлана сече воденичару, мачеви су ЌоЌ као му®е.
  Нацисти падаЌу као снопови.
  ДевоЌка босим ногама баца игле и шкрипи:
  - єер ·е победити маЌка РусиЌа!
  Олег Рибаченко напредуЌе против нациста. Дечак Терминатор сече смеђе трупе.
  А у исто време, прсти дечакових голих ногу избацуЌу игле са отровом, цепаЌу стабла и обараЌу авионе.
  Дечак урла:
  - Слава буду·оЌ РусиЌи!
  И у покрету сече свима главе и ®ушке.
  Маргарита такође слама противнике.
  Њене босе ноге млатараЌу. Нацисти умиру у великом броЌу. Ратник виче:
  - За нове границе!
  А онда ·е девоЌка узети и пресе·и ...
  Маса лешева фашистичких воЌника.
  Али Наташа Ќе у офанзиви. Са тенковима сече нацисте и пева:
  - РусиЌа Ќе велика и блистава,
  єа сам веома чудна девоЌка!
  А дискови лете са ®ених босих ногу. Ко Ќе видео грла нациста. Да, ово Ќе девоЌка.
  ЗоЌа Ќе у офанзиви. Сецка®е смеђих воЌника обема рукама. П ува®е из цеви. И баца смртоносне игле голим прстима - обара тенкове и авионе.
  И притом пева у себи:
  - Ох, тупа, идемо,
  Ох, моЌ оми ени ·е оти·и!
  Августина, сече·и нацисте и истреб уЌу·и мрке воЌнике, вришти:
  - Сав чупав и у животи®скоЌ кожи,
  Бацио се то агом на полициЌу!
  И голим ножним прстима ·е Ќурити на неприЌате а, нешто што ·е убити слона, а Ќош више тенк.
  А онда зацвили:
  - Вукови!
  Светлана у офанзиви. Сече, сече нацисте. Босих ногу на ®их баца поклоне смрти.
  Води млин са мачевима.
  Сломила Ќе много бораца и цвили:
  - Стиже велика победа!
  И опет Ќе девоЌка у див ем покрету.
  А ®ене босе ноге лансираЌу смртоносне игле, уништаваЌу·и тенкове и авионе.
  Олег Рибаченко Ќе скочио. Дечак се завртео у салту. Исецкао много нациста у скоку.
  Бацао Ќе игле голим прстима и грк ао:
  - Буди славан по моЌоЌ лепоЌ храбрости!
  И опет дечак у борби.
  Маргарита прелази у офанзиву. Уништава све неприЌате е заредом. Њени мачеви су чврш·и од сечива ветре®аче. А голи прсти бацаЌу дарове смрти, тенкови и авиони горе.
  ДевоЌка Ќе у офанзиви. Истреб уЌе смеђе ратнике без церемониЌе.
  И скокови с времена на време, и увиЌа®а!
  И од ®е лете дарови униште®а.
  И сами нацисти падаЌу мртви. И читаве гомиле лешева гомилаЌу се.
  Маргарита шкрипи:
  - єа сам амерички каубоЌ!
  И опет су ®ене босе ноге бациле иглу.
  А онда Ќош десетак игала!
  Наташа у офанзиви Ќе такође веома кул.
  И баца босим ногама, и п уЌе из сламке.
  И вришти из свег гласа:
  - єа сам светлуцава смрт! Све што треба да урадите Ќе да умрете!
  И опет лепота у покрету.
  ЗоЌа Ќуриша на блокаду нацистичких лешева. А бумеранги униште®а такође лете са ®ених босих ногу.
  А смеђи ратници падаЌу и падаЌу.
  ЗоЌа вришти:
  - Босонога девоЌко, победи·еш!
  А са голе пете девоЌке лети десетак игала. КоЌе директно у грло нацистима зариваЌу.
  Паду мртви.
  Или бо е речено, потпуно мртав.
  Августин у офанзиви. РазбиЌа смеђе трупе. Њени мачеви се носе у две руке. И она Ќе тако велики ратник.
  Торнадо се шири кроз фашистичке трупе.
  ДевоЌка са црвеном косом урла:
  - Буду·ност Ќе скривена! Али би·е победоносно!
  А у офанзиви лепотица ватрене косе.
  Августин урла у див ем заносу:
  - Богови рата све ·е поцепати!
  И ратник у офанзиви.
  А ®ене босе ноге бацаЌу много оштрих, отровних игала.
  Светлана у борби И тако светлуцаво и борбено. Њене голе ноге избацуЌу толико смртоносних ствари. Не човек, ве· смрт са плавом косом.
  Али ако се поквари, онда га не можете зауставити.
  Светлана пева:
  - Живот не·е бити мед,
  ТаЌ скок у колу!
  Нека се сан оствари -
  Лепота претвара човека у роба!
  А у покрету босоноге девоЌке све Ќе више беса.
  Олег у офанзиви све убрзава. Дечак туче нацисте.
  Његове босе ноге бацаЌу оштре игле - цепаЌу тенкове и авионе.
  Млади ратник шкрипи:
  - Луда империЌа ·е све растурити!
  И опет Ќе дечак у покрету.
  Маргарита Ќе бурна девоЌка у своЌоЌ активности. И млати неприЌате е.
  Овде Ќе лансирала голу ногу, грашак са експлозивом. Она ·е експлодирати и одЌедном ·е бити бачено стотину нациста и десет тенкова.
  ДевоЌка вришти:
  - Победа ·е нам ипак до·и!
  И води·е млин са мачевима - бурад тенкова лете у разним правцима.
  Наташа Ќе убрзала покрете. ДевоЌка сече мрке ратнике. И док виче:
  - Победа чека руску империЌу.
  И да истребимо нацисте убрзаним темпом.
  Наташа Ќе девоЌка терминатор.
  Не помиш а да стане и успори, а тенкови и авиони залутаЌу.
  ЗоЌа Ќе у офанзиви. Чини се да ®ени мачеви секу месо и металну салату. ДевоЌка вришти из свег гласа:
  - Наш спас Ќе на снази!
  И голи прсти такође бацаЌу такве игле.
  И маса  уди слом ених грла, коЌа леже у хрпама лешева, као и полом ених тенкова и оборених летелица.
  Августин Ќе луда девоЌка. И слама све као да Ќе робот из хиперплазме.
  Ве· Ќе разбио ни сто нациста. Али све убрзава. А ратник Ќош урла.
  - єа сам непобедив! НаЌкул на свету!
  И опет лепота у нападу.
  А из босих ножних прстиЌу грашак излети. А три стотине нациста и десетак тенкова Ќе распарчала снажна експлозиЌа.
  Августин Ќе певао:
  - Не·ете се усудити да нам отмете зем у!
  Светлана Ќе такође у офанзиви. И не даЌе ни грам предаха. Вилд Терминатор Гирл.
  И сече неприЌате е и истреб уЌе нацисте. А маса мрких бораца ве· Ќе пала у Ќарак и поред путева.
  Шесторица су били бесни. Направио див у борбу.
  Олег Рибаченко се вратио у акциЌу. И он напредуЌе машу·и оба мача. А дечак терминатор води млин. Мртви нацисти падаЌу.
  Маса лешева. Целе планине крвавих тела.
  Дечак писац подсе·а на див у стратегиЌу. Где су се такође мешали ко®и и  уди.
  Олег Рибаченко шкрипи:
  - Тешко од памети!
  И би·е доста новца!
  И дечак терминатор у новом покрету. А ®егове босе ноге ·е нешто узети и бацити.
  Дечак гениЌе Ќе заурлао:
  - МаЌсторска класа и фирма "Адидас"!
  Заиста кул емисиЌа се показала кул. И колико Ќе побиЌених нациста. И наЌве·и броЌ наЌве·их убио Ќе смеђе борце.
  Маргарита Ќе такође у борби. Ломи цимет и челичне воЌске и урла:
  - Велики ударни пук! Сви се возимо у ковчег!
  И ®ени мачеви су посечени нацистима. Маса смеђих бораца се ве· срушила.
  ДевоЌка Ќе зарежала:
  - єа сам чак хладниЌи од пантера! Докажите да су сви наЌбо и!
  И из голе пете девоЌке, као грашак са мо·ним експлозивом, излете·е.
  И удари на неприЌате а.
  И он ·е узети и разбити неке од противника и тенкове, па чак и авионе.
  А Наташа Ќе на власти. И она побеђуЌе противнике, а сама никоме не·е дати спуст.
  Колико Ќе нациста ве· прекинуто.
  И ®ени зуби су тако оштри. А очи су сафирне. Ово Ќе девоЌка - главни ¤елат. Иако има све своЌе партнере - ¤елате!
  Наташа вришти:
  - єа сам луд! Има·ете казну!
  И опет ·е девоЌка мачевима посе·и много нациста.
  ЗоЌа Ќе у покрету и исекла Ќе много смеђих ратника.
  И босе ноге бацаЌу игле. Свака игла убиЌа неколико нациста. Ове девоЌке су заиста лепе.
  Августин напредуЌе и слама противнике. И притом не заборав а да викне:
  - Не можете побе·и из ковчега!
  А девоЌка ·е узети своЌе зубе и голи·е зубе!
  А црвенокоса Ќе тако... Коса виЌори на ветру, као пролетерска застава.
  И све буквално долази из беса.
  Светлана у покрету Овде Ќе исекла много лоба®а и кула тенкова. Ратница коЌа показуЌе зубе.
  ПоказуЌе Ќезик. А онда п уне из сламке. Онда завиЌа:
  - Хо·ете ли бити мртви!
  И опет са ®ених босих ногу лете убоЌите игле коЌе погађаЌу пешадиЌу и авионе.
  Олег Рибаченко скаче и скаче.
  Босоноги дечак испушта гомилу игала, обара тенкове и пева:
  - Идемо на кампова®е, отвори велики рачун!
  Млади ратник Ќе у наЌбо ем изда®у.
  Доста Ќе стар, али изгледа као дете. Само веома Ќак и миши·ав.
  Олег Рибаченко Ќе певао:
  - Нека игра не буде по правилима - проби·емо фраеру!
  И опет су му с босих ногу полетеле смртоносне и разбиЌаЌу·е игле.
  Маргарита Ќе са одушев е®ем певала:
  - Ништа ниЌе немогу·е! ВеруЌем да ·е слобода сванути!
  ДевоЌка Ќе поново бацила смртоносну каскаду игала на нацисте и ®ихове тенкове, наставила:
  - Мрак ·е нестати! Нека цветаЌу руже!
  И чим ратница голим прстима баци грашак, хи аду нациста Ќе одмах полетело у ваздух. Да, воЌска мрког, пакленог царства се топи пред нашим очима.
  Наташа у борби. Скаче као кобра. Експлодира неприЌате е. И толико нациста гине и авиони падаЌу.
  Њихова девоЌка и мачеви, и зрна на уг у, и коп а. И игле.
  У исто време и урла:
  - ВеруЌем да ·е победа до·и!
  И слава Руса ·е на·и!
  Голи прсти бацаЌу нове игле, удараЌу·и противнике.
  ЗоЌа у див ем потезу. Напада нацисте. РазбиЌа их на мале комаде.
  Жена ратница голим прстима баца игле. ПробиЌа се кроз противнике и како урлати:
  Наша потпуна победа Ќе близу!
  И изводи див и млин са мачевима, бацаЌу·и тенкове. Ово Ќе стварно девоЌка као девоЌка!
  Али Августинова кобра Ќе кренула у офанзиву. Ова жена Ќе но·на мора за све но·не море.
  А ако га пресече, значи да ·е га пресе·и.
  Након тога, црвенокоса ·е узети и запевати:
  - Отвори·у све лоба®е! єа сам велики сан!
  А сада су ®ени мачеви у акциЌи и секу месо и метал.
  Светлана такође иде у офанзиву. Ова девоЌка нема кочнице. Чим секу, тако се маса лешева засипа, а авиони и тенкови падаЌу.
  Плавокоси терминатор урла:
  - Како ·е бити добро! Како ·е бити добро - знам!
  А сад од ®е лети грашак убица.
  Олег опет стотину нациста, носе·и метеор, одсечени. И он ·е поди·и бомбу и бацити Ќе.
  Мале величине, али смртоносне...
  Како разбити на мале комаде.
  Дечак терминатор Ќе урлао:
  - ОлуЌна младост страшних машина!
  Маргарита ·е то поновити у борби.
  И посекао много смеђих бораца. И сма®уЌе велике празнине.
  ДевоЌка вришти:
  - Ламбада Ќе наш плес на песку!
  И ударио са новом снагом.
  Наташа у офанзиви Ќе Ќош бесниЌа. Па млатити нацисте. НиЌе добро за ®их да се одупиру таквим девоЌкама.
  Наташа Ќе узела и запевала:
  - Трча®е на лицу места Ќе обичан помирите !
  И девоЌка ратница Ќе са таквим каскадом удараца упала у противнике.
  И босим ногама ·е бацати дискове.
  Овде Ќе водила млин. Маса глава смеђе воЌске се откотр ала и тенкови су горели.
  Она Ќе борбена лепотица. Победите себи такву жуту армаду.
  ЗоЌа Ќе у покрету, слама све без изузетка. А ®ени мачеви су као маказе смрти.
  ДевоЌка Ќе Ќедноставно дивна. А ®ене босе ноге бацаЌу веома отровне игле.
  Поразите противнике. ПробиЌаЌу им грло и праве ковчеге, праве да тенкови и авиони експлодираЌу.
  ЗоЌа га Ќе узела и зацвилила:
  - Ако нема воде у чесми...
  Наташа Ќе усхи·ено викнула:
  Дакле, ти си крив!
  И голим прстима баца нешто што убиЌа теме но. Ово Ќе заиста девоЌка од девоЌака.
  А са ®ених босих ногу како ·е оштрица полетЌети. И погоди·е много бораца, одсецаЌу·и куле од тенкова.
  Августин у покрету. Брз и Ќединствен у своЌоЌ лепоти.
  Какву светлу косу има. Као пролетерска застава коЌа се виЌори. Ова девоЌка Ќе права лисица.
  И сече противнике - као да Ќе рођена са мачевима у рукама.
  Црвенокоси, проклето копиле!
  Августин га узе и просикта:
  - Би·е воловска глава - не·е борци полудети!
  И овде Ќе опет сломила много бораца.
  Олег Рибаченко Ќе прогунђао:
  - Шта вам Ќе потребно! Ево девоЌке!
  Маргарита, бацивши босом ногом, одломивши куполу тенка, потврди:
  - Велика и кул девоЌка!
  Августин се спремно сложио са овим:
  - єа сам ратник коЌи ·е свакога угристи!
  И опет ·е голих ножних прстиЌу лансирати убилачку.
  Светлана у борби ниЌе инфериорна у односу на противнике. Не девоЌка, али да завршим са таквом вештицом у пламену.
  И вришти:
  - Какво плаво небо!
  Августина, пуштаЌу·и сечиво босом ногом, одсекавши куполу тенка, потврди:
  - Ми нисмо присталице п ачке!
  Светлана Ќе, секла неприЌате е и обарала авионе, цвркутала:
  - Будали не треба нож....
  ЗоЌа Ќе шкрипала, бацаЌу·и игле голим, препланулим ногама:
  - Лага·еш га из три кутиЌе!
  Наташа Ќе, сече·и нацисте, додала:
  - И уради с ®им за пени!
  А ратници ·е узети и скочити. Тако су крвави и кул. Уопште, имаЌу много узбуђе®а.
  Олег Рибаченко изгледа веома елегантно у борби.
  Маргарита Ќе певала:
  - Ударац Ќе Ќак, а момак има интерес...
  ГениЌални дечак Ќе ногом лансирао нешто што Ќе личило на елису хеликоптера. Одсекао Ќе пар стотина глава од нациста и тенкова, зацвилио:
  - Прилично спортски!
  И обоЌе - дечак и девоЌчица у пуном ажуру.
  Олег, сецкаЌу·и смеђе воЌнике, грк а:
  - И би·е велика победа за нас!
  Маргарита Ќе просиктала у одговору:
  - УбиЌамо све - босим ногама!
  ДевоЌка Ќе заиста тако активан терминатор.
  Наташа Ќе певала у офанзиви:
  - Свети рат!
  И ратник Ќе лансирао оштар диск-бумеранг. Летио Ќе у луку, посекао много нациста и тенковских кула.
  ЗоЌа Ќе додала, настав аЌу·и истреб е®е:
  - Би·е то наша победа!
  И нове игле полетеле са ®ених босих ногу. И погодили су много ловаца и авиона.
  Плавокоса девоЌка Ќе рекла:
  - Мат противника!
  И показала Ќе своЌ Ќезик.
  Августина, машу·и ногама и бацаЌу·и кукасте крстове оштрих ивица, гркнула Ќе:
  - Царска застава напред!
  Светлана Ќе спремно потврдила:
  - Слава палим Ќунацима!
  А девоЌке су у глас викнуле, сламаЌу·и нацисте:
  - Нико нас не·е зауставити!
  И сад лети диск са босих ногу ратника. Месо се цепа и куле тенкова се руше.
  И опет урлати:
  - Нико нас не може победити!
  Наташа Ќе полетела у ваздух. Распарчао противнике и крилате лешинаре и издао:
  - Ми смо вучице, спржите душмана!
  А из ®ених голих прстиЌу излете·е веома смртоносни диск.
  ДевоЌка се чак и извиЌа у екстази.
  А онда промрм а:
  - Наше пете воле ватру!
  Да, девоЌке су стварно секси.
  Олег Рибаченко Ќе прогунђао:
  - Ох, рано, даЌе сигурност!
  И намигну ратницима. Они се смеЌу и показуЌу зубе као одговор.
  Наташа Ќе посекла нацисте и зацвилила:
  - У нашем свету нема радости, без борбе!
  Дечак Ќе одговорио:
  "Понекад ни туча ниЌе забавна!"
  Наташа се сложила:
  - Ако нема снаге, онда да...
  Али ми ратници смо увек здрави!
  ДевоЌка Ќе голим прстима бацала игле на неприЌате а, дигла у ваздух масу тенкова и певала:
  - ВоЌник Ќе увек здрав,
  И спремни за акциЌу!
  Након тога, Наташа Ќе поново посекла неприЌате е, рушивши куле тенкова.
  ЗоЌа Ќе веома брза беба. Овде Ќе бацила читаво буре на нацисте. И откинуо пар хи ада од Ќедне експлозиЌе.
  Онда Ќе викнула:
  - Не стаЌ, штикле нам светлуцаЌу!
  И девоЌка у борбеноЌ чипки!
  Августин у борби такође ниЌе слаб. Па млатити нацисте. Као из снопа ланаца избиЌа.
  И сече противнике - пева:
  - Пазите, би·е корисно
  Би·е пита на Ќесен!
  Црвенокоси ђаво заиста оре у борби као ђаво у бурмутици.
  А ево како се Светлана бори. И нацисти то добиЌаЌу од ®е.
  А ако удари, удари·е.
  Из ®е лете крваве прске.
  Светлана Ќе оштро приметила када су ЌоЌ из босих стопала летеле металне прска®е коЌе су топиле лоба®е и куле резервоара:
  - Слава РусиЌи, много чак и слава!
  Тенкови Ќуре напред...
  ДивизиЌе у црвеним маЌицама -
  Поздрав руски народе!
  Овде су девоЌке преузеле нацисте. Тако се секу и сецкаЌу. Не ратници, ве· стварно пантери коЌи су прекинули ланац.
  Олег Ќе у борби и напада нацисте. Туче их без сажа е®а, сече кроз тенкове, и цвили:
  Ми смо као бикови!
  Маргарита, разбиЌаЌу·и смеђу воЌску и секу·и тенкове, покупи:
  Ми смо као бикови!
  Наташа га Ќе узела и урлала, секу·и мрке борце заЌедно са тенковима:
  - Лаж Ќе измакла контроли!
  ЗоЌа Ќе растргла нацисте, зацвилила:
  - Не, не из руке!
  А и он ·е узети и пустити звездицу босом ногом и докраЌчити многе фашисте.
  Наташа Ќе узела и зацвилила:
  - Наш ТВ Ќе ук учен!
  А убитачан сноп игала лети са ®ене голе ноге.
  ЗоЌа, такође уништаваЌу·и нацисте и ®ихове тенкове, зацвилила Ќе:
  - Наше приЌате ство Ќе монолит!
  И опет такво баца®е да се кругови замаг уЌу на све стране. Ово Ќе девоЌка - чисто истреб е®е противника.
  ДевоЌка голих прстиЌу ·е узети и лансирати три бумеранга. А лешева од овога постало Ќе Ќош више.
  Након тога, лепотица ·е издати:
  - Не·емо дати неприЌате у милост! Би·е леш!
  И опет смртоносна ствар одлети са голе пете.
  Августин Ќе такође сасвим логично приметио:
  - Само не Ќедан леш, него многи!
  Након тога, девоЌка га Ќе узела и боса прошетала кроз крваве локве. И убила Ќе много нациста.
  И како бучи:
  - Масовна убиства!
  А сад ·е да лупи главом о нацистичког генерала. Сломи му лоба®у и издаЌ:
  - Банзаи! Оти·и ·еш у раЌ!
  Светлана Ќе веома биЌесна у офанзиви, посебно обараЌу·и тенкове, шкрипи:
  - Не·ете бити поштеђени!
  И десетак игала ЌоЌ одлети са голих прстиЌу. Док она пробиЌа све, авиони се руше. И веома много чак и ратник покушава да раскомада и убиЌе.
  Олег Рибаченко шкрипи:
  - Славни чеки·!
  А дечак такође баци босом ногом тако кул звезду у облику свастике. Замршен хибрид.
  И маса нациста се срушила.
  Олег заурла:
  - Банзаи!
  И дечак Ќе поново у див ем нападу. Не, само кипи од снаге, а вулкани жуборе!
  Маргарет у покрету. Свима ·е поцепати стомаке.
  ДевоЌка са ногом избаци·е педесет игала одЌедном. А масу су побили разни неприЌате и, нокаутирали и тенкове и авионе.
  Маргарита Ќе певала весело:
  - єедан два! Туга ниЌе проблем!
  Никада се не треба обесхрабрити!
  Држите нос и реп више са цеви.
  ЗнаЌте да Ќе прави приЌате  увек са вама!
  Ово Ќе тако агресивна компаниЌа. ДевоЌка млати и вришти:
  "Председник ЗмаЌа ·е постати леш!"
  Наташа у борби Ќе само нека врста терминатора. И рика®е Ќе гркнуло:
  - Банзаи! Брзо!
  И граната ЌоЌ Ќе полетела са босе ноге. А нацисти су као ексери. И разби·е много мастодонта и крилатих, паклених машина.
  Ево ратника! Свим ратницима - ратник!
  ЗоЌа Ќе такође у офанзиви. Тако биЌесна кучка.
  А она га узе и прогунђа:
  - Наш отац Ќе сам Бели Бог!
  И сече троструки млин на нацисте!
  А Августин Ќе узвратио:
  - А моЌ Бог Ќе црн!
  Заиста, црвенокоса Ќе само оличе®е преваре и подлости. За неприЌате е, наравно. А за приЌате е, она Ќе драга.
  И како ·е голим прстима узети и бацити. И много гомила ратника смеђе империЌе, као и ®ихових тенкова и авиона.
  Црвенокоса Ќе викнула:
  - РусиЌа и црнобог су иза нас!
  Ратник са веома високим борбеним потенциЌалом. Не, под ово Ќе бо е не мешати се. Као што се чупаЌу куле тенкова и крила фашистичких летелица.
  Августин Ќе просиктао:
  - Све издаЌнике ·емо смрвити у прах!
  И намигни своЌим партнерима. Да, ова ватрена девоЌка ниЌе баш нешто што може дати мир. Осим ако мир ниЌе смртоносан!
  Светлана Ќе, сламаЌу·и неприЌате е, издала:
  - Помести·емо те у ред!
  Августин Ќе потврдио:
  - Све ·емо побити!
  А са ®ених босих ногу поново лети дар тоталног униште®а! И толико тенкова и авиона експлодирало Ќе у мале комади·е одЌедном.
  Олег Ќе певао као одговор:
  - Би·е комплетан банзаи!
  Августина, коЌа Ќе голим рукама кидала нацисте, секла их мачевима и бацала игле голим прстима, уништаваЌу·и одЌедном тенкове и авионе, издала Ќе:
  - Укратко! Укратко!
  Наташа, уништаваЌу·и смеђе ратнике, зацвилила Ќе:
  - Укратко - банзаи!
  И да секу противнике див ом горчином.
  Олег Рибаченко, секу·и противнике, издао Ќе:
  - ОваЌ гамбит ниЌе кинески,
  А деби Ќе, веруЌте ми, таЌландски!
  И опет Ќе са дечакове босе ноге полетео оштар диск за реза®е метала. Одсекао Ќе и куполе тенкова и репове авиона.
  Маргарита Ќе, сече·и ратнике мрког царства и оклоп тенкова, певала:
  - А кога ·емо на·и у борби,
  И кога ·емо на·и у борби...
  Да се не шалимо с тим -
  ХаЌде да га растргнемо!
  ХаЌде да га растргнемо!
  Тада су урадили добар посао са нацистима... И СовЌетска РусиЌа Ќе победила браон царство током напада на Уфу.
  Рат Ќош ниЌе био завршен, али СССР Ќе ве· имао прилику да порази саме нацисте. Тако Ќе шесторица поново морала да прекине изврше®е своЌе супер и кул мисиЌе.
  
  ВЕШТИЦЕ НА НЕБУ
  А овде на небу немачки пилоти Албина и Алвина се боре као терминатори.
  ДевоЌке су тако Ќаке, и сламаЌу самураЌе.
  Албина се окрену. Оборио Ќапански авион и зацвилио:
  - За величину наЌстрашниЌег чудовишта!
  И притиснути педалу голом петом.
  Алвина, агресивно ЌуришаЌу·и на неприЌате а, цвркутала Ќе, откриваЌу·и своЌе бисерне зубе:
  - За идеЌе Ничеа!
  И голим ножним прстима усмерава·е ток олова дуж Ќапанских армада.
  Вештице су изузетно кул и агресивне. УмеЌу вештом руком да извуку месец са неба и од муве направе слона, а да оком не трепну.
  Конкретно, као резултат кратке интервенциЌе, успели су да суштински промене ток Другог светског рата. Да, ово Ќе управо битка код МидвеЌа.
  Овде Ќе за пар сати решена судбина човечанства. А две немачке вештице су имале пресудан утицаЌ на ток битака.
  Оборили су део америчких бомбардера и нису дозволили да потону носачи авиона зем е излазе·ег сунца. А єапанци су сами узели и потопили америчке бродове.
  Резултат Ќе победа. Тада Ќе єапан заузео ХаваЌска острва и утврдио се у Пацифику. А онда Ќе отворио други фронт на Далеком истоку.
  Овога пута СССР ниЌе имао дово но снаге да изведе Ста инградску операциЌу. И као резултат тога, Немци су се ипак учврстили на Волги. А онда, попунивши резерве потпуном мобилизациЌом, и испаливши тешке тенкове "Тигар" и "Пантер", у маЌу 1943. године кренули су у офанзиву на КаспиЌско море. У рат Ќе ушла и Турска. Хитлерове трупе су прво одсекле Кавказ, а затим га заузеле.
  Као резултат тога, ситуациЌа се приметно погоршала. Немци су у зиму 1944. успели да победе Британце у Африци. И преузети Блиски исток. А у проле·е четрдесет четврте почела Ќе офанзива дуж Волге и дубоко заобилазница Москве.
  Да, ситуациЌа СССР-а Ќе постала изузетно тешка. Под овим условима, остала Ќе само Ќедна нада: да ·е десант палих воЌника спасити Црвену армиЌу.
  Али Олег Рибаченко овога пута ниЌе убио Немце. И инспирисао Ќе Хитлера идеЌом да са СССР-ом треба зак учити примирЌе, а САД победити док се тамо не створи атомска бомба.
  Након заузима®а Саратова, Фирер Ќе коначно пристао на примирЌе на период од три године. ВоЌске су остале на своЌим раниЌим границама. Ста ин Ќе обе·ао да ·е обуставити герилски рат на окупираним териториЌама. Дошло Ќе до делимичне размене ратних зароб еника. Потпуно Ќе немогу·е, пошто Ќе совЌетских робова било превише. Поред тога, делимично Ќе обнов ена и трговина. СССР Ќе такође обе·ао да ·е бесплатно снабдевати Тре·и раЌх одређене врсте метала и хлеба. Истина, у малим количинама, пошто Ќе и сам био просЌак.
  И Хитлер Ќе прешао на САД и БританиЌу. Његове трупе су се ве· у Ќесен четрдесет четврте помериле на Ќугоисток и заузеле ИндиЌу.
  А у зиму четрдесет четврте и четрдесет пете заузели су остатак Африке.
  Искрцава®е у БританиЌу уследило Ќе у лето 1945. године. Овде су Немци ве· били теме но припрем ени, а ®ихови млазни авиони су заузели неприЌате а. Фриц Ќе постао преЌак. Користе·и истовремено и подводне резервоаре. И нове врсте подморница, ук учуЌу·и поЌединачне и миниЌатурне, потпуно нокаутиране, британске и америчке флоте.
  И БританиЌа Ќе пала. Устоличен Ќе кра  марионета. И све Ќе било у реду за Тре·и РаЌх. Тада се рат окренуо СЌеди®еним Државама.
  Због дугачких комуникациЌа и економске мо·и Америке, битка се одуговлачила. Немци су прво извели операциЌу Икар, поразивши САД на Исланду. И заузевши ово острво, чиме се заштитио од ваздушних напада.
  Затим су почели да се селе да е на Гренланд, а потом и у Канаду са севера.
  И то из Аргентине, па Бразила коЌи се прик учио Тре·ем РаЌху и Венецуеле са Ќуга. Дошло Ќе до напредова®а са биткама. И овде Ќе Ста ин такође желео да се придружи поразу СЌеди®ених Држава. У замену за А аску. КоЌа Ќе легална териториЌа РусиЌе.
  Хитлер се сложио. А до краЌа 1947, Америка Ќе нападнута.
  Мир, међутим, ниЌе дуго траЌао. После Ста инове смрти у марту 1953, Хитлер Ќе одлучио да докраЌчи СССР. И започео нови рат. Кориш·ени су наЌновиЌи пирамидални тенкови и нера®иве дискете са ласерским оружЌем. И єапан Ќе напредовао ка истоку. СССР Ќе, упркос неЌеднаким снагама и технолошкоЌ надмо·и неприЌате а, издржао скоро годину дана, али више захва уЌу·и пространствима и хероЌству совЌетског народа.
  Хитлер Ќе поново застао, али Ќе 20. априла 1957. ипак напао єапан. Како кажу, две птице не могу да живе у ЌедноЌ Ќазбини. Мора да Ќе Ќедан остао.
  Рат са єапаном траЌао Ќе годину и по дана, а завршио се ®еговим зароб ава®ем.
  А 20. априла 1959. године, током Хитлеровог седамдесетог рођендана, одржан Ќе светски референдум коЌим Ќе успостав ена монархиЌа у Тре·ем РаЌху. И сада би Ќедан од ®егових многоброЌних синова, добиЌених вештачком оплод®ом, могао да наследи Фирера.
  Тако Ќе настала страшна империЌа Тре·ег РаЌха за цео свет.
  Овде се може видети да су ве· у овом универзуму постоЌали планови за судбину човечанства. Али Хитлер Ќе ипак умро 1963. године, такође у марту, као Ста ин. Али испоставило се да Ќе имао више сре·е од свог колеге. Његов син се попео на престо, а Тре·и раЌх Ќе ве· почео да лети на друге планете Сунчевог система.
  Тако Ќе настала империЌа... Црнци и жути имали су ма®е права од белаца и ®ихов наталитет Ќе био под контролом, али постепено развиЌаЌу·и се по плану, империЌа Ќе почела да напредуЌе. РазвоЌ науке и напредак довели су до просперитета.
  А 2020. године почео Ќе први лет у историЌи човечанства до звезде СириЌус, где су откривене планете условно погодне за  удски живот.
  
  НОВЕ АВАНТУРЕ АЛИСЕ СЕЛЕЗНЕВЕ
  Алиса Селезнева Ќе возила ваздушни бицикл. Аутомобилом Ќе управ ао аутопилот, али му се могу давати вербалне команде. Леже·а удобна столица, коЌа се може лоцирати нагнута. Алиса се кроз холограм аЌфона пресекла са Пашком у свемирску стратегиЌу.
  Напред, Пашка Ќе лансирао тешке велике боЌне бродове, надаЌу·и се да ·е ®има покрити ма®е бродове. Алиса Ќе покушала да построЌи своЌе трупе са полумесецом и бочне Пашкине звЌездане бродове. Дошло Ќе до размене удараца, а звездани бродови су цепани и мучени. И нови бродови су изграђени на контролисаним планетама. Наравно, ве·и су спориЌи и захтеваЌу више ресурса и  удских бораца, а ма®и су бржи и ЌефтиниЌи. Људи су се такође производили у инкубаторима и били су нешто попут армиЌе клонова коЌи су расли убрзано. А у рудницима су радили роботи, коЌи су такође морали да се производе. Плус, истражива®е на академиЌама: воЌним, економским, грађевинским и ковницама новца.
  Алиса се делом консултовала са економским саветником, а делом са воЌним. И сама Ќе доносила одлуке. Пашка Ќе покушавао више да ради сам и губио Ќе предност.
  Звездани бродови су се понекад сударали са по има силе и шкрипали од напетости, све се савршено видело на холограму.
  ОдЌедном, Алиса Ќе била ометена поЌавом Аркаше. Дечак од око дванаест година, коЌи се поЌавио у холограму, викнуо Ќе:
  - Здраво Алице! Знате шта смо наумили!
  Алиса Ќе презриво фркнула и одговорила:
  - А шта друго може бити невероватниЌе од компЌутерских игрица?
  Аркаша Ќе самоуверено рекао:
  - Наши научници су открили затворене временске пет е коЌе не воде никуда, а то значи да ®ихова прошлост уопште ниЌе наша прошлост!
  Алиса Ќе била изненађена
  - Како Ќе то?
  Аркаша Ќе уз осмех обЌаснио:
  - То значи да могу да путуЌу и да имаЌу авантуре без страха да ·е интервенциЌа у прошлости променити нашу садаш®ост. Односно, било коЌа наша интервенциЌа на наш свет не·е утицати ни на коЌи начин!
  Пашка Ќе први погодио:
  - То значи да ако отпутуЌемо у прошлост и тамо нешто променимо, онда ово ни на коЌи начин не·е утицати на наш свет!
  Аркаша климну главом, црвена му се коса затресе:
  - Начин Ќе; реше®е Ќе!
  Пашка Ќе агресивно предложио:
  - Па хаЌде да зграбимо бластере и ударимо нацисте.
  Аркаша слеже раменима и примети:
  - То Ќе заним ива идеЌа. Али деца не би требало да однесу оружЌе у прошлост, а Ќош више воЌно.
  Пашка лукаво одговори:
  - Радити нешто што не треба да се ради слађе Ќе и од сладоледа! МоЌ уЌак Ќе свемирски маринац и има неко изузетно смртоносно оружЌе у свом сефу!
  Аркаша збу®ено рашири руке и примети:
  Али не желим да убиЌам  уде. Чак и Немци.
  Пашка зарежа:
  - Фашисти могу бити!
  Алиса Ќе одмахнула главом и рекла:
  - Не, Ќа сам против убиЌа®а живих  уди! Можда Ќе бо е баш као у добром добром филму, спаси·емо некога у прошлости.
  Паша одмах предложи:
  - То Ќе идеЌа! Шта ако єованка Орлеанка буде пуштена?
  Алиса Ќе климнула у знак слага®а.
  - То би било тачно!
  Аркаша Ќе одушев ено певао:
  - Ко Ќе веровао да Ќе Жана спа ена, не, она се неко време скривала!
  Спустивши глас, дечак Ќе додао:
  - Прати ме! єа сам у Институту времена!
  Алиса Ќе пискала:
  - Марш за Аркашу!
  Из машине се зачула шкрипа коЌа се претварала да не разуме:
  - Кога од милиЌарду Аркаша пратити?
  ДевоЌка Ќе одлучно рекла:
  - За оне са коЌима сам управо разговарао! Институту времена у улици Карла Маркса.
  А гравитациони бицикл са програмом вештачке интелигенциЌе се кретао, лепршаЌу·и између ку·а. Москва Ќе у буду·ности оставила неизбрисив утисак. Величанствене грађевине, километарске, фонтане у успону, много колосалних разнобоЌних величина и разних облика. Многе зграде су Ќедноставно узгаЌане де е®ем посебних бактериЌа коЌе су биле и тврде и отпорне.
  Алиса Ќе питала Пашку, коЌи Ќе такође летео у Аркашу, а ®егова плава коса личила Ќе на презрео маслачак.
  - Па, шта мислиш моЌ хероЌ?
  Пашка зарежа:
  - Би·е ве·, каква авантура! Као на царском двору!
  Алиса Ќе цвркутала, показуЌу·и зубе:
  - Видим да ·е се случаЌ сна·и, са нама! Све ·е бити буквално врхунска!
  ДевоЌка Ќе Ќурила поред Перуновог храма. Прелепа, огромна зграда у позлати и рубинима, пуна величанствености и мирне снаге. Пред ®ом Ќе сам Перун у рукама неугасива букти®а, са километарским млазом ватре. Деца се носе, користе поЌединачна крила и много личе на виле®аке.
  ДевоЌка Ќе певала уз кикот:
  - Лети сунце сиЌа високо, високо ... Лето Ќе далеко од лекциЌа! Далеко одавде!
  И у буду·ности су огледала на небу, а скоро да нема но·и и вечног лета. Дакле, распуст за децу траЌе много дуже од дана уче®а. Сре·ан свет. А деца само желе да се забав аЌу.
  Пашка Ќе чак одушев ено певао:
  - Можете ли да замислите ситуациЌу?
  Све што ·е се остварити зна се унапред...
  И чему онда сум®е, немир!
  Све на свету ·е обезбедити распоред!
  Алиса Ќе одушев ено покупила:
  Пркосимо олуЌама! Зашто и зашто? Немогу·е Ќе да неко живи на свету без изненађе®а!
  Аркаш га Ќе такође подигао, одржаваЌу·и контакт преко холограма:
  - Нека сре·а-неуспеси! Како се  у а горе-доле! Само овако, а никако другачиЌе, само овако, а никако другачиЌе, Живело изненађе®е!
  Изненађе®е! Изненађе®е! Живело изненађе®е!
  Овде Ќе Институт времена. Чува га неколико борбених робота. Али Алиса и Пашка су познати. Они су ве· путовали много пута. Ук учуЌу·и и баЌке. Ово Ќе такође Ќедна од отворених грана времена. Тамо Ќе као из фантазиЌе.
  Али посета стварноЌ прошлости Ќе Ќош заним ивиЌа. Алиса, иначе, има и свемирске награде, Ќер Ќе спасила закониту царицу и збацила узурпатора Злотовласа. Неутралисала Ќе Ќош Ќедног тиранина коЌи Ќе желео да преузме власт над планетом Зем ом, а можда и галаксиЌом. Неутралисао свемирске пирате, помогао троЌици капетана, и генерално урадио много ствари. Ук учуЌу·и и укла®а®е читавог пука робота.
  И наравно, Алис и ®ени приЌате и могу без проблема да уђу у наЌзатворениЌи институт. КоЌа се чува да мува не пролети. Шта Ќе мува? Чак и фотон!
  Алиса и Паша пролазе по ем. Обична деца, не превелика, више просечне висине за дванаест година, уопште нису акцелератори. Светле главе, Паша, можда, уопште, природна плавуша, Алиса Ќе светле косе. Понекад Ќе, наравно, осликана. Њена фризура понекад блиста свим дугиним боЌама. Али сада Ќе у свом природном светлу.
  Алиса Ќе цвркутала:
  - Морамо да идемо у сектор паралелних ·орсокака!
  Робот девоЌка, светлуцава златним крилима, одговори:
  - Драга Алице, увек нам Ќе драго да те видимо! Само вас молим да будете опрезни. Многа деца су же на путова®а у стварну прошлост, али тамо, и можете умрети сасвим реално, у исто време када можете да репродукуЌете апсолутно било коЌи пеЌзаж и било коЌе време у виртуелноЌ реалности Хипернета, а ваш мозак и тело не·е уопште приметите разлику. А у виртуелном РПГ-у, они не умиру и не биваЌу осака·ени!
  Алиса Ќе хтела да каже, али Пашка Ќе био испред ®е:
  - Не треба нам илузиЌа постигну·а! Желимо да направимо праве подвиге!
  Робот девоЌка Ќе променила светло у плавичасто и одговорила:
  - Добро онда! ПознаЌемо ваш тим дуго времена! РизикуЌу·и главу, увек остаЌеш жив и побеђуЌеш! Воли те сре·а, а можда и хиперсре·а, и постоЌи нада да ·еш се увек изву·и!
  Паша одговори са осмехом:
  - Ко не ризикуЌе, таЌ не пиЌе шампа®ац!
  Алиса Ќе логично приметила:
  - Али постоЌи наставак ове изреке. Ко ризикуЌе преко сваке мере - задово ава се чифиром на кревету!
  Паша се насмеЌа и примети:
  - То Ќе стара изрека! Људи не иду у затвор. Ако почине тешка кривична дела, пролазе кроз програм рехабилитациЌе и преваспита®а!
  Алиса Ќе пискала и приметила:
  - Хо·еш да Пашку поша у у радни логор?
  Дечак Ќе одлучно зарежао:
  - НаЌвише бих волео да уђем у прави рат! Штета што раниЌе ниЌе било могу·е!
  Заиста, стриктно Ќе забра®ено мешати се у прошлост, Ќер то може променити буду·ност не на бо е. На пример, колико год да желите, рецимо, да поновите Руско-Ќапански рат, или да победите Немце назад за четрдесет и Ќедну, али буду·ност ·е се одмах променити. И ниЌе чи®еница да ·е уместо комунизма и лепог вечног лета, на Зем у, због меша®а, макар и добронамерно, до·и безнадежни мрак нуклеарне зиме.
  Али у световима ·орсокака, самозатворене прошлости, можете да радите шта год желите.
  Црвенокоси дечак са интелигентним лицем Аркасх упознао Ќе момке. Како се испоставило, клинац Ќе са собом понео поЌединачна заштитна по а у уређаЌима величине кутиЌе шибица. А Пашка Ќе имао борбене ласере са термокварк батериЌама. Штавише, ово Ќе наЌновиЌи развоЌ, коЌи се може пунити обичном водом. И репродукова·е термонуклеарну фузиЌу, прелазну у фузиЌу термокварка.
  Деца су се, наоружана и зашти·ена, кретала дуж борби бикова, где се крета®е вишеструко убрзавало. Затим смо се пребацили у кокпит и почели да разматрамо информациЌе о ·орсокацима.
  У ЌедноЌ од ®их, Паша Ќе скренуо паж®у, десила се лоша ствар. И не само у Ќедном.
  Хитлер Ќе ипак ризиковао искрцава®е у БританиЌи у септембру 1940. Ук учен у слета®е трговачке флоте, чак и повезани трамваЌи. Превео Ќе све фабрике авиЌациЌе на тросменски режим рада, и као резултат тога, Фриц Ќе успео да освоЌи ваздушну превласт. Укратко, БританиЌа Ќе пала за две неде е. У Лондону Ќе постав ен марионетски кра  и формирана Ќе пронемачка влада.
  Да е, Немци су готово без борбе заузели Гибралтар и преместили своЌу воЌску преко Африке.
  Ве·ина британске воЌске и морнарице признала Ќе новог кра а и пронемачку владу. Немци су веслали колониЌе у Африци и АзиЌи. Али до сада нису отишли у СССР. Америка Ќе и да е била на заче у. А четрдесет прве године у децембру єапан Ќе напао Америку. И Тре·и РаЌх Ќе обЌавио рат 11. децембра и почео да притиска СЌеди®ене Државе. НаЌпре су Американци трпели пораз за поразом од єапана. Тада Ќе почела да их добиЌа немачка подморничка флота.
  Изграђени су носачи авиона, створени су нови типови наоружа®а.
  Због уда ености СЌеди®ених Држава од океана, Немци нису могли одмах да отворе неприЌате ства тамо. Па док се битка на мору водила и бродови се градили. Фриц Ќе такође развио изград®у тенкова. НаЌновиЌе машине: "лав", "тигар", "пантер", "маус" ушле у службу.
  НаЌважниЌи Ќе, наравно, развоЌ млазне авиЌациЌе, са коЌом Фриц полаже извесне наде.
  Алиса Ќе, гледаЌу·и оваЌ ток историЌе, приметила:
  - Не могу тако лако да добиЌу САД!
  Пашка Ќе логично приметио:
  - То Ќа знам. Али ако се ипак окрену СССР-у?
  Аркаша црвенокоси дечак Ќе предложио:
  - Можда ·емо испровоцирати Немце да ...
  Алиса Ќе показала зубе.
  На шта хо·ете да их испровоцирате? И до сада Ќе добро...
  Пашка се насмеЌа и примети:
  - Кажу не буди се славно док Ќе тихо... Али с друге стране, склони буру пре пожара, склони нево у пре удара!
  Аркаша Ќе понудио своЌу верзиЌу:
  - Пребацимо Хитлеру информациЌу да САД праве атомску бомбу, и то Ќе тако. И нека Ќури преко океана!
  Алиса Ќе са одушев е®ем прошапутала:
  - Ово Ќе сЌаЌна идеЌа! ХаЌде да нападнемо Хитлерову канцелариЌу!
  Пашка Ќе урлао у рими;
  ВеруЌем да ·е се цео свет пробудити
  Фашизму ·е бити краЌ...
  И сунце ·е сиЌати
  Пут, расвет аваЌу·и комунизам!
  Аркаша Ќе приметио:
  - Па момци су полетели као фотон на сунце!
  И деца су налетела на времеплов. Они су озби но наоружани - бластери, поЌединачна по а силе. Они могу да се боре против целе воЌске.
  Пашка Ќе, притискаЌу·и дугмад путова®а кроз време, урлао:
  Ми нисмо патетични инсекти,
  Супер Ни®а кор®аче...
  Алиса га Ќе подигла, такође притискаЌу·и дугмад прстима:
  - Носимо шко ку као кошу е, скривени таленти!
  А момци су се вртели у временском и просторном вртлогу. Чинило се да су накратко у ерупциЌи вулкана Кракатау. А онда су премештени на друго место, бачени у по е ...
  На небу Ќе зуЌало, близу аеродрома, аутомобили су се дизали.
  Пашка баци поглед на хронометар и зазвижди:
  - Ве· четрдесет шест година!
  Аркаша, злобно се смеше·и, примети:
  - И кладимо се да ниЌе четрдесет шеста година?
  Пашка Ќе агресивно зарежао, лупкаЌу·и потплатима лакираних чизама:
  - Управо Ќе четрдесет и шеста година!
  Аркаша Ќе приговорио мирним тоном:
  - ХаЌде десет зврчка да ово ниЌе четрдесет шеста година!
  Овде Ќе Алиса интервенисала:
  - Тачно Ќе да ово ниЌе четрдесет шеста, ве· хи аду деветсто четрдесет шеста година!
  Момци су се смеЌали. А Пашка Ќе, узнемирен, шутнуо г иву:
  - Проклети пулсар у мом носу! Заборавио сам тако тривиЌалну шалу!
  Алиса Ќе уз осмех приметила:
  "То се понекад дешава када путуЌете кроз време. Датуми се не поклапаЌу. Па шта се десило овде, десило се!
  Аркаша незадово ног погледа примети:
  - Да, сум®ао сам да можемо да се кре·емо тамо где не треба. Али овде имам хиперплазматски компЌутер. Кроз ®ега смо у могу·ности да научимо много, упалимо талас и слушамо вести!
  Дечак Ќе направио гест и ук учио тотално радио прислушкива®е.
  Како се испоставило, нацисти су ипак напали САД. Користили су пове·ану транспортну и воЌну флоту. И победили су Американце заЌедно са єапанцима.
  Зем е Латинске Америке подржале су Тре·и раЌх и єапан, а са ®ихове стране су нацисти кренули у офанзиву са Ќуга на СЌеди®ене Државе. А преко Исланда, коЌи Ќе заузет током операциЌе Икар, Немци и стране дивизиЌе ушле су на Гренланд, а потом и у Канаду. Почео Ќе притисак САД клештима.
  Фриц Ќе добио веома добар тенк "Пантер" -2. Тешка четрдесет седам тона, са мотором од 900 ко®ских снага, са нагнутим пред®им оклопом од 120 мм, куполама од 150 мм и топом 71 ЕЛ калибра 88 мм коЌи пробиЌа америчка возила са велике уда ености. Недостатак "Пантера"-2 био Ќе бочни оклоп од 60 милиметара, иако испод косина. Али то Ќе надокнађено нижом силуетом и одличном мобилнош·у аутомобила.
  "Пантери" -2 су разбили Американце, као и напредниЌи "Тигрови" -2, а потом и "Тигрови" -3.
  Америка Ќе капитулирала под низом удараца. И постао колониЌа Тре·ег РаЌха и єапана.
  Али Хитлер увек Ќедноставно ниЌе дово ан и он се спрема да нападне СССР.
  За удар су припрем ени мо·ни тенкови сериЌе Е, ракетна арти ериЌа и дискете коЌе су готово нера®иве за малокалибарско оружЌе, па чак и подземне самоходне топове.
  Колосална мо· усмерена ка СССР-у, прете·и да све смрви и спали до теме а. Хитлер Ќе, наравно, пробавио Америку и припремио се за кампа®у. Ни у СССР-у нису седели скрштених руку. Ве· у августу 1941. КВ-3 се поЌавио у масовноЌ производ®и. А у октобру 1941. године, КВ-5 Ќе такође кренуо у производ®у. Нови тенкови, наравно, нису били идеални, али са дугоцевним топовима од 107 милиметара, способним да се боре и пробиЌаЌу Тигрове и Пантере. 1942. године поЌавио се КВ-4, у наЌтежоЌ модификациЌи од 108 тона. Ста ин Ќе волео мо·не тенкове. Дакле, КВ-6 Ќе уопште тежио две стотине тона. И на ®ега су уградили топ 203 мм.
  Међутим, тешки тенкови КВ су се пречесто кварили и заглав ивали на непроходним путевима. Као резултат тога, КВ-7 уопште ниЌе транспортован железницом у двеста педесет тона. Други тенкови породице КВ покушали су да олакшаЌу, али ипак нису били баш добри.
  1945. покушали су да направе ИС-1 и ИС-2. Послед®и тенк Ќе био опрем ен топом од 122 мм. А у проле·е 1946. ИС-3 се поЌавио у сериЌи. Нови тенк Ќе постао тежи. Генерално, овде Ќе сериЌа ИС тежила више него у стварноЌ историЌи. А на ИС-3 су ставили топ од 130 мм, што Ќе учинило тенк снажниЌим.
  СССР Ќе био инфериоран у односу на Тре·и РаЌх по броЌу пешадиЌе и општоЌ покрет ивости трупа, али Ќе био приближно Ќеднак тенковима. Али у авиЌациЌи, Фрицови су Ќачи и по броЌу и по квалитету - млазноЌ снази. Са приближном Ќеднакош·у тенкова, ве·ина совЌетских возила ниЌе баш високог квалитета. Т-34-76 Ќе постао наЌмасовниЌи тенк. Не боре·и се послед®их година СССР-а, тек 1945. почи®е да се производи нешто мо·ниЌи Т-34-85, коЌи Ќе такође попустио чак и Пантеру -2 или 3, а Ќош више ниЌе могао да се бори са мо·ниЌи и модерниЌи Е-50.
  Дакле, напад на СССР Ќе планиран за 22. Ќун 1946. године. Нацисти су Ќаки, и имаЌу много  удства. А ту Ќе и єапан.
  СамураЌи су у великим количинама произвели тенк коЌи Ќе отприлике упоредив са Т-34, а таквих возила има много. Тешки мастодонти се не производе превише, али су копирани од немачких.
  Главна ствар Ќе да єапан има много пешадиЌе, ук учуЌу·и и кинеску. И могу, у том случаЌу, бацати лешеве.
  єапанска авиЌациЌа Ќе такође Ќака, а има и млаз®ак. А на мору, самураЌи имаЌу огромну предност.
  Аркаша, чувши ово, зазвижди и прогунђа:
  - Пуна блокада!
  Пашка Ќе зарежао, лупаЌу·и ногама:
  Открили смо народе планете,
  У свемиру, пут у непознате светове,
  єуначка дела се певаЌу -
  Да заувек избришем ожи ак смрти!
  Алиса Ќе сасвим логично зак учила:
  - Неопходно Ќе спасавати СССР! И штавише, хитно, иначе ·е десетине милиона совЌетских  уди умрети!
  Пашка Ќе агресивно предложио:
  - ХаЌде да сликамо Хитлера!
  Аркаша Ќе исправио:
  - Не, бо е Ќе да нас отму и натераЌу да напустимо рат против СССР-а!
  . ПОГЛАВЉЕ 2
  Алиса Ќе климнула светлоплавом главом у знак слага®а.
  - Ово Ќе вероватно наЌбо а ствар коЌу можете смислити! КиднапуЌте Хитлера и спасите СССР!
  Пашка одмах зак учи:
  - Идемо одмах! Престани да се чешеш по глави, престани да сисаш флаше!
  Два дечака и девоЌчица, у ствари, имаЌу индивидуална заштитна по а и борбене бластере. Па шта им Ќе оваЌ Фирер?
  Аркаша Ќе певао:
  - ЧуЌете воЌнике, видите воЌнике -
  Људи се плаше експлозиЌа...
  Хи аде очиЌу коЌе гледаЌу у небо
  И стално то говоре!
  Алиса Ќе прихватила са ентузиЌазмом;
  Нека сунце увек буде
  Нека увек буде раЌ!
  Нека увек постоЌи маЌка
  Нека увек будем!
  Пашка Ќе ук учио електронску карту. У холограму Ќе б еснула проЌекциЌа Берлина. Град Ќе брзо растао. Многи робови су градили грађевине. Нарочито се убрзаним темпом градила нова царска канцелариЌа.
  Била Ќе то, према плану архитеката, наЌве·а палата у историЌи човечанства, висока дванаест спратова и површине два километра са два километра.
  Грандиозно зда®е Ќе било у пуном Ќеку. Нису радили само робови, ве· и много опреме, ук учуЌу·и наЌсавремениЌу и наЌмо·ниЌу. Тре·и раЌх Ќе капитално оЌачао.
  Овде можете видети резервоар "Маус"-3 тежак пет стотина тона. Он Ќе, наравно, претежак за борбену употребу, и немогу·е га Ќе транспортовати, али виси у близини Берлина. И замислите оклоп од хи аду милиметара, коЌи може да пробиЌе само веома велика бомба.
  Пашка Ќе са лукавим осмехом приметио:
  - Наши бластери ·е посе·и ово чудовиште у секунди! ИмаЌу борбену мо· - осам атомских бомби бачено Ќе на Хирошиму у Ќедном минуту. А ово Ќе све у танком снопу са квадратним милиметром!
  Алиса Ќе обЌаснила:
  - Па, у максималном Ќе борбеном режиму! А у овом режиму, бластери се превише троше. Бо е са ма®им интензитетом, а пу®е®е водом ·е омогу·ити да се уништи милионита армиЌа.
  Аркаша звижди:
  - Блимеи! Само супер!
  Пашка Ќе ук учио гравитациони трагач и самоуверено изЌавио:
  - Сада ·емо покушати да одгонетнемо Хитлера. Гласовним и радио сигналима!
  Алис се закикота и примети док Ќе вртела бластер у рукама:
  - Би·е першуна и лука за Хитлера!
  Из оружЌа излете холограм - лепа девоЌка са сребрним крилима и цвркута:
  - Да ли бисте волели причу за лаку но·, млада дамо?
  Алиса се насмеЌала и одговорила:
  - Не! Ево пакова®а сладоледа, не бих одбио!
  Холограмска девоЌка Ќе тужно одговорила:
  - АваЌ, не знам како да синтетишем сладолед!
  Алиса Ќе  утито рекла:
  - Овде знаш само да убиЌеш! НиЌе добро бити тако Ќедностран!
  ДевоЌка Ќе огорчено приметила:
  - Не да убиЌе, ве· да заштити  уде од опасности и помогне им да изађу из нево е! єош си млада девоЌка и не разумеш много!
  Алиса Ќе  утито одговорила:
  "У овом тренутку човечанство треба да буде спасено од несре·е. Или бар значаЌан део тога!
  Холограм климну главом и потврди:
  Увек смо спремни да спасемо човечанство! И ако вам треба помо·!
  Пашка Ќе строго рекао:
  - Управо сам унео податке о Хитлеру у претраживач. Овде Ќе рачунар хиперплазматичан са колосалном брзином. Ускоро ·емо знати где се криЌе оваЌ нитков!
  Алиса Ќе од усхи·е®а цвркутала:
  - Подмукле завере зликоваца,
  Али племенити Ќунак Ќе Ќачи...
  И зликовац ·е бити поражен у борби,
  А доброта увек побеђуЌе!
  Пашка Ќе преузео прорачуне, сам програм Ќе тражио Фирера, анализираЌу·и радио сигнале.
  Аркаша Ќе  утито просиктала:
  - Не·еш нигде! Хитлер Ќе као уш!
  Паша рече победнички, подигнувши прст:
  - Готово момци!
  Алиса Ќе зацвилила и приметила:
  - Тамо Ќе он ... У источноЌ ПрускоЌ, у вучЌоЌ Ќазбини!
  Пашка незадово но промрм а:
  - Дођавола! Колико и·и тамо!
  Аркаша Ќе самоуверено изЌавио:
  - Наши индивидуални антиграви ·е домчати за пола сата! А могло Ќе и брже да су кориш·ени међупланетарни поЌасеви!
  Пашка зарежа и удари се по челу:
  - Нисмо то предвидели!
  Алиса Ќе логично приметила:
  - Цела наша идеЌа Ќе солидна авантура!
  Паша се одлучно удари песницом по колену:
  - Морамо помо·и СССР-у! ХаЌде да летимо!
  И триЌада деце, сакривена иза маскирног по а, почела Ќе да се надвиЌа над Немачком.
  Готово да ниЌе погођена бомбардова®ем, териториЌа Тре·ег раЌха изгледала Ќе прилично богата и ®егована. Робови су помели улице, роби®е су их прале крпама. Свуда Ќе владао узоран ред. На улицама има много аутомобила, наЌпрестижниЌих и обрнуто Ќедноставних марки. НаЌвише, чувени Волксваген дизел мотор, али има и других аутомобила. Конкретно, Мерцедес, БМВ, Ренаулт, Пицкуп, Форд, Цадиллац и други. Немачка Ќе ве· окупирала скоро цео свет. И Ќош Ќедан посебан печат: "Адолф Хитлер". Ово Ќе наЌпрестижниЌи аутомобил, а одликовао се обликом у облику кап ице, гаснотурбинским моторима, великом брзином. Наравно, ово Ќе за елиту.
  А обични радници су возили фолксвагене. Многи Немци су и сами имали робове. А радна снага Ќе продата на аукциЌама. Разуме много црнаца, Арапа, ИндиЌаца и других. Али има и белих робова.
  РаЌх Ќе изгледао просперитетно, али су се негде димиле пе·и крематориЌума. єевреЌи су, међутим, полако уништавани. Научнике са високим образова®ем чак су привлачили да раде на шарашки. Герилског рата на окупираним териториЌама готово да ниЌе било.
  Престиж и мо· Тре·ег раЌха су превелики, а политика осваЌача прилично флексибилна. Ангажовати локалне снаге. Тре·и раЌх тип федерациЌе заснован на  удству са подређених териториЌа. И на штапу и на шаргарепи се гради империЌа!
  Пашка Ќе током лета ук учио компЌутер и на екрану приказао слику Вукове Ќазбине. Бункер Ќе изгледао као права палата.
  Био Ќе узнемирен и растао Ќе у различитим правцима. Овде Ќе био Ќедан од Хитлерових штабова.
  єун, рано лето и прилично вру·е. И кул Ќе у мраморноЌ тамници. Али зими Хитлер обично борави на Кипру, или чак у АлександриЌи, где му Ќе изграђена нова резиденциЌа. А у Африци их ве· има неколико, а има их и на другим местима.
  Али у лето, опседнути Фирер преферира источну Пруску и Вукову Ќазбину.
  єасно Ќе да Фирер о нечему расправ а са своЌом менажериЌом. Пашка Ќе ук учио превод и уве·ао слику.
  Адолф Хитлер Ќе низак, али веома покрет ив човек са малим брковима. Када прича, не стоЌи мирно, ве· све време гестикулира и трчи около.
  Сада држи говор, машу·и шапама;
  - Скоро да смо у потпуности освоЌили свет заЌедно са єапанцима. Остала Ќе само бо шевичка РусиЌа! И треба га, наравно, сломити, смрскати и разоружати! Бо шевизам Ќе прет®а целом човечанству. Ово Ќе потпуна и потенциЌална опасност за нашу империЌу! Морамо сломити комунисте! Сада имамо наЌбо у технологиЌу на свету. И десетине милиона воЌника пешадиЌе из различитих зема а. Наша млазна авиЌациЌа Ќе без премца. єедноставно морамо сломити неприЌате а. Шта ·е ре·и моЌи генерали?
  ГудериЌан, главни стратег тенковских трупа, самоуверено Ќе изЌавио:
  - Наш главни тенк Е-50 Ќе свакако Ќачи од главног совЌетског возила Т-34. Према обавештаЌним подацима, неприЌате  има више од сто хи ада тенкова у употреби. Али ве·ина ®их су застарели, похабани или лаки аутомобили. Е-50 Ќе способан да пробиЌе Т-34-85 фронтално са пет километара. А совЌетска машина нашег чудовишта у наЌновиЌоЌ модификациЌи не·е се пробити, чак ни на броду, пуцаЌу·и из близине. Тенк класе Е-50 "У" има пред®и оклоп од 170 мм, а пред®и од 250 мм и нико не може да се носи са ®им. Мотор од 1500 ко®ских снага пружа одличну покрет ивост чак и са тежином од седамдесет тона и пишто ем од 105 мм и дужином цеви од 100 ЕЛ.
  Хитлер Ќе прекинуо свог тенковског стратега:
  - Ве· знам! Снага Тре·ег РаЌха ниЌе у техници, ве· у духу! Можемо све ако се не плашимо. Руси су добили ИС-3, са опасним оружЌем. Али га се и да е не боЌимо. Имамо чиме да одговоримо на совЌетски изазов. И сигурно ·емо победити! Зашто имамо нове врсте оружЌа. Танк "Маус" -3 Ќе Ќош увек цве·е. Користимо нови електромагнетни пишто  коЌи ·е пробити сваки метал и показати неприЌате у Кузмину маЌку!
  Настала Ќе кратка пауза. ДевоЌке су улазиле у кратким, белим сук®ама и босоноге. Били су препланули, али Ќасно европски изгледом. Гола телад и голи табани говорили су о статусу робова. Али у исто време, девоЌке су имале плаву косу, биле су виЌугаве и лепе. Били су приморани да вежбаЌу и држали су се на диЌети. Тако су изгледали као стандарди лепоте и грациозности.
  Пошто Хитлер ниЌе волео алкохол, служили су коктеле и сокове. Фирер Ќе себи узео поморан¤у и неколико чоколадних колача.
  Енергично жвачу·и слатку масу и пиЌу·и сок, крвави диктатор ниЌе престаЌао да прича;
  - Наши нови тенкови су савршени. Они су непробоЌни за неприЌате а и пробиЌаЌу самог неприЌате а са колосалне уда ености. Посебно Тигар-3 са пред®им оклопом од 285 мм и топом 100 ЕЛ од 128 мм. Ово Ќе заиста колосална и смртоносна мо·! КоЌа, ако млати, онда ·е ударити да се никоме не чини мало! Ни хва ени ИС-3, коЌи се тек поЌавио у производ®и међу Русима, не·е нам постати неприЌате !
  Звери®ак Ќе сложно подигао шапе:
  - ХаЌл Фиреру!
  Демонски диктатор Ќе наставио да говори:
  - На окупираним териториЌама треба да влада брутални режим. Морамо казнити мештане за наЌма®и прекршаЌ. Зашто би полициЌа била ук учена? Подели·емо СССР на двадесет, двадесет пет држава. Они ·е са своЌим марионетским владама у·и у федерациЌу Тре·ег раЌха. Би·е нешто попут колониЌа. Али наша окупаторска власт ·е стаЌати изнад ®их. Изгради·емо наЌве·е светско царство! ТачниЌе, наЌве·а светска империЌа ве· постоЌи. Али морате ставити Ќош Ќедан блок у то!
  МенажериЌа Ќе поново промрм ала своЌе одобрава®е. Хитлер Ќе одмахнуо рукама и наставио:
  - Посебну паж®у треба обратити на борбу против партизана. За сваког убиЌеног Немца стре аЌте сто мештана, за сваког ра®еног педесет. А ово Ќе за обичне! За официре ·емо убити десет пута више, а за генерале сто пута више!
  И опет аплауз и овациЌе.
  Фирер Ќе изгледао веома задово ан и прогунђао Ќе:
  - Све ·у их поцепати! Све ·у поцепати! Наше ново оружЌе су Белонзи дискови, уникатни. Усмерен Ќе ламинарним млазом и практично Ќе нера®ив. Лете·и та®ири су способни да растуре и раскомадаЌу скоро сваку неприЌате ску одбрану. А не авион способан да побегне од ®их!
  Звери®ак Ќе дигао буку, вичу·и:
  - Слава Фиреру! Уништи·емо све!
  Пашка Ќе прокоментарисао, окре·у·и прст на слепоочници:
  - Ови момци заслужуЌу да буду приЌав ени код психиЌатра!
  Алиса Ќе на ово одговорила:
  - єош горе! Ово су сасвим психички нормални ниткови!
  Аркаша Ќе сум®ао:
  - Зло Ќе ментална аномалиЌа! У разумном човеку наЌве·а теж®а ка добру!
  Пашка Ќе изненада запевао као одговор:
  Униште®е Ќе страст
  Без обзира на мо·!
  Власт Ќе увек пила туђу крв!
  Хитлер Ќе завршио своЌу торту. И извади бич из поЌаса. Без размиш а®а, узео Ќе и шибао девоЌке по голим ногама. Вриснули су и пали на колена. Нациста броЌ Ќедан Ќе зарежао:
  - Повреди·у вас господо! ТачниЌе, ви сте робови - заувек!
  И опет, како ·е урлати, и бичем по леђима греЌати лепотице.
  Пашка Ќе викнуо:
  - Копиле! Како се усуђуЌеш да удараш жене!
  Алиса Ќе агресивно климнула главом.
  - На путу смо! ХаЌде сад да покажемо фашистима Кузмину маЌку!
  ТриЌумвират момака долетео Ќе до огромног бункера, са зидовима колосалне деб ине. Деца ратници су била практично невид ива. Само брзо крета®е изазвало Ќе извесну турбуленциЌу у ваздуху. И из онога што се могло видети као да Ќе нека закрив еност лом еног ваздуха.
  На зидовима су били стражари. Високи, мо·ни СС  уди. Пашка затресе бластер и зарежа:
  - Црни гавран пред смр·у, чека жртву у поно·!
  Алиса Ќе махнула бластером и потврдила:
  - Копнени пирати, дошао вам Ќе час обрачуна!
  Аркаша Ќе, агресивно се церекаЌу·и, сиктао:
  - Фирер Ќе 100% психопата!
  И тако Ќе трио ратника скинуо маску. И као у виртуелноЌ игрици кретала се ходницима. А ®ихови бластери би певали победничку песму... Потоци енергиЌе излетели су из буради и затрпали се у немачке страже. Рефлексно су отворили ватру као одговор. Меци су ударили у по а силе и одбили се.
  Али Алиса и ®ени сапутници осетили су потрес. ДевоЌка Ќе викнула:
  - Не, проклети фашисти не·е да савиЌаЌу наш народ!
  И поново притисните дугме бластера. Али зраци нису нашкодили Фрицу. Као да су прости снопови светлости.
  Пашка  утито викну:
  - Шта Ќе бластер!
  ПоЌавио се холограм лепе девоЌке са крилима. Зацвилила Ќе:
  - Млади витезови, ви очигледно желите да наудите живим би·има?
  Пашка Ќе агресивно заурлао:
  - Хо·емо да убиЌемо нацисте! ДаЌ ми борбени чин!
  Холограм Ќе хладно одговорио:
  - Драга децо! Ово су интелигентни одрасли! А колико видимо, далеко сте од пунолетства, што значи да немате право да користите воЌно оружЌе!
  Пашка зарежа:
  - Ево Ќош Ќедног! Морамо спасити СССР!
  Алиса Ќе пискала:
  - Молим вас помозите нам да убиЌемо нацисте!
  ПоЌавио се холограм прелепог дечака са крилима од Алисиног бластера и зацвилио:
  - Смири се девоЌко! Не можете убиЌати  уде!
  Пашка заурла на сав глас:
  - Ово нису  уди! Они нису нешто за убиЌа®е! Спалити их живе ниЌе дово но!
  Холограмска девоЌка са електронског чипа бластера Ќе зашкрипала:
  - Пази дечко! Имаш чисту психозу!
  Пашка зарежа:
  - Зачепи усисивач!
  Алиса Ќе прогунђала, удараЌу·и ногом:
  - Шта ·емо да радимо?
  Паша Ќе предложио:
  - Искористимо по е силе као овна!
  Аркаша климну главом.
  - Енергетска резерва Ќе ту дуго, посебно сам их напунио!
  Пашка цикну:
  - Идемо на пуну снагу!
  Алиса Ќе прешла прстом преко мини-скенера и запевала:
  - Дешава се! Дешава се! Оно што од сре·е одваЌа само Ќе ситница!
  Пашка Ќе одушев ено певао:
  - Не можемо а да нам се посре·и! Са боговима-демиЌурзима смо на путу!
  Момци, пошто бластер не ради, одлучили су да користе по е силе. Ук учили су га на пуну снагу и истовремено ставили у пулсираЌу·и режим. Неколико фашиста Ќе погођено невид ивом батином и одбачено назад.
  Аркашка, задово но се смеше·и, рече:
  - Час сре·е!
  Алиса Ќе потврдила:
  - Време Ќе за пуца®е!
  - Час сре·е!
  Алиса Ќе пискала:
  - УбиЌа·емо душмане ота¤бине!
  А онда су деца поЌурила као пастуви. Они су хероЌи расположе®а. И у нападу.
  Пашка Ќе просиктала:
  - Пратите нас напред
  Иако постоЌи милион неприЌате а - ¤екпот!
  Алиса Ќе кроз смех потврдила:
  - Ставили смо крстове у ·елиЌе као и увек!
  Аркаша Ќе твитовао:
  - Уосталом, помести нацисте Ќе кул игра!
  Пашка Ќе цвркутао зубима:
  - Можемо освоЌити више у овоЌ приЌави! Награда Ќе порасла за пам·е®е!
  А деца хорски заурлаше:
  - Цоол ¤екпот!
  А ®ихов нападачки импулс Ќе заиста прелеп! И добри су у офанзиви.
  Овде се кре·у по ходницима. На ®их се пуца из митра еза. Али деца не одговараЌу на провокациЌе. По е силе може држати Х-бомбу, коЌа има одређени утицаЌ на метке.
  Алиса Ќе агресивно приметила, показуЌу·и зубе:
  - Наша воЌна снага!
  Пашка, пуцаЌу·и, тачниЌе гураЌу·и Фрица невид ивом батином, потврди:
  - Снага ума и во е!
  Аркаша Ќе приметио:
  - Хитлер Ќе под зем ом, у дубини седмог спрата.
  Алиса Ќе обЌаснила:
  - Шта ако Ќе обрнуто?
  Аркаша Ќе потврдио:
  - Наравно, минус седам!
  Паша Ќе са осмехом приметио:
  - Када се у сну сматрало да се види како силази врло лош знак!
  Алиса Ќе  утито зарежала:
  - А ако веруЌете у знакове, можете остати са носом!
  Аркаша, коЌи Ќе оборио другог нацисту по ем силе, постао Ќе радознао:
  - А откуд изрека - можеш да останеш са носом?
  Алиса Ќе пискала:
  - Где?
  Пашка Ќе зарежао, оборивши митра езом пар Немаца:
  - Од камиле!
  Алиса Ќе оборила троЌицу СС-оваца уз помо· по а и прогунђала:
  - Шта има!
  Пашка Ќе викао, сламаЌу·и нацисте по ем:
  - Чоколада!
  Алиса Ќе зацвилила, оборивши Ќош Ќедног Фрица подцевним бацачем граната:
  - За кога?
  Пашка баци петорицу есесоваца одЌедном, зарежа:
  - За твог сина!
  Алиса Ќе зацвилила, бацаЌу·и нацисте по ем силе на заЌедничку гомилу:
  Колико да му поша ем?
  Аркаша, нокаутираЌу·и нацисте, зацвилио Ќе:
  - Пудов пет!
  Пашка Ќе, обараЌу·и нацисте, викнуо:
  - Бо е шест!
  Алиса, разбиЌаЌу·и Фрица, издала Ќе:
  - Не можеш више да Ќедеш!
  Аркаша се сложио са овим:
  - Ти си мала девоЌчица!
  Алиса Ќе ук учила по е силе пуном снагом. Фашисти лете наопачке. Врата су била разбиЌена. А иза ®ега Ќе стаЌао тенк Цхеетах. То Ќе такође потпуно нов ауто. Лагана, висока само 40 метара. Али окретан. Имала Ќе гаснотурбински мотор од хи аду ко®ских снага, а сама Ќе имала десет тона. Можда Ќедан од наЌбржих аутомобила, ако не и наЌбржи на свету.
  Тенк Ќе успео да испали своЌ топ од 88 мм. Алиса Ќе одбачена назад проЌектилом, али Ќе по е ублажило ударац. Пашка Ќе невид ивом батином покренуо фашисту. Еластично по е Ќе одбацило неприЌате а, и он Ќе полетео, превр·у·и се у ваздуху.
  Алиса Ќе цвркутала:
  - Склизнуло, успешно проклизало! Требало ми Ќе!
  Пашка Ќе у одговору бесно певао:
  И борба се поново настав а
  Хиперплазма ватра к уча...
  А Ле®ин Ќе тако млад -
  Удари мачевима!
  Немачки тенк се забио у зид и експлодирао... Да, Фрицови заиста нису имали сре·е.
  Аркаша Ќе твитовао:
  - Зарад младости ота¤бине,
  Живот за истину не штеди...
  Ми смо момци у овом животу,
  Само уз истину на путу!
  И ево га опет у нападу, а дечак Ќе напунио десетак фашиста по ем силе.
  Деца су се прикрала Хитлеру, пролазе·и ходницима. Тако су борбени. Не заустав аЌте триЌаду.
  Алиса Ќе одушев ено пискала:
  - Слава нашем СССР-у! Будимо пример момцима!
  Пашка климну главом, а ®егово по е силе удари у зид. Па Ќе чак и гранит напукао. Дечак терминатор Ќе зарежао:
  - ХаЌде да зг®ечимо све! ХаЌде да се задавимо!
  Аркаша Ќе, обараЌу·и нацисте, исправио:
  - Не сви, него само нацисти!
  Пашка се насмеЌа и примети:
  - Ми стварамо историЌу
  Данас барикаде, сутра крематориЌуми...
  Алиса Ќе див ом силом здробила нацисту, и оборила га заЌедно са мотоциклом, цврку·у·и:
  Градимо нови свет
  И негираЌте прошлост...
  Уздиза®е престола - смешно вулгарно!
  Аркаша, обараЌу·и Фрица, поЌаснио Ќе:
  - Напротив, спасавамо човечанство од прет®и! У ствари, шта може бити горе од нацистичког ропства?
  Алиса се сложила са овим:
  У праву си моЌ дечко! То Ќе страшно!
  Аркаша Ќе био увређен:
  - єа нисам твоЌ дечко! Ми смо врш®аци!
  Пашка Ќедним замахом обара десетак нациста. Од троЌе разбиЌених о зид као мртве мухе, певао Ќе:
  - Ко Ќе Ќачи од храброг дечака,
  ПреброЌ момке...
  НабиЌамо фашистима кврге,
  Верни смо комунизму у овоЌ заклетви!
  Алиса Ќе притиснула по е силе на нацисте и зацвилила:
  - Слава Ота¤бини, слава! Наша домовина!
  Аркаша Ќе енергично потврдио, разбиЌаЌу·и Фрица:
  - Ишли смо на кампова®е! Са комунизмом напред!
  Алиса у нападу на нацисте Ќе цвркутала:
  Душа, срце и даЌ,
  Ми смо наша света ота¤бина...
  Златокрили херувим -
  ДаЌ нам сре·у у животу!
  И опет Ќе девоЌка ратница оборила Ќош Ќедну мету. У овом случаЌу, самоходни топ Е-5. И преврнуо оваЌ мали, али заЌед ив ауто.
  Деца су се све више приближавала Хитлеру. Били су тако нервозни и чврсти.
  Пашка Ќе, делуЌу·и по има силе, попут пендрека, приметио:
  - Кад дође нова ера, колера ·е нестати!
  Аркаша Ќе уз смех приметио:
  - А колере Ќе одавно нестало! Ево ти само дечак коЌи то ниЌе успео да види!
  А црвенокоси дечак Ќе нацистима бацио цео сноп.
  Пашка зацвиле од беса:
  - Би·е новог помака!
  И опет ·е, као по е силе, узети и набити.
  Алиса Ќе бесно запиштала:
  - Света завета домовине,
  Чува·емо у име части,
  И у биткама ·емо одржати Ќединство -
  Заувек ·емо бити заЌедно са РусиЌом!
  Аркаша се сложио са овим:
  - ЗаЌедно са нашим прецима, у име целог човечанства!
  И опет Ќе оборио фашистички самоход са по ем силе!
  Ево ве· Ќе на путу канцелариЌа самог Хитлера. Изгледа да Ќе ци  близу. Пашка Ќе рефлексно извадио бластер и одмах б еснуо холограмом. ДевоЌка у облику виле погледа око себе и викну:
  - Шта ти радиш овде?
  Пашка Ќе уз смех одговорио:
  - Уништите фашистички олош!
  Холограм Ќе шиштао у див ем бесу.
  - Шта? єеси ли луд? ПовређуЌете  уде.
  Алиса, сп оштивши другог фашисту по ем силе, прогунђа:
  - Ово нису  уди, ве· гори од животи®а!
  Холограм Ќе заурлао, ме®аЌу·и боЌу у црвену:
  - Ви децо сте луди! Малолетници су луди!
  Пашка Ќе жестоко зарежао у одговор:
  - Угаси ако не можеш да нам помогнеш!
  Холограм Ќе схватио:
  - Ви сте психички болесни, и треба да се неутралишете!
  Пашка Ќе желео да се изрази много Ќаче и Ќаче, Ќер му Ќе звук запео у грлу. И тело детета се укочило.
  Алиса и Аркаша су такође осетиле да им се месо грчи и као невид ива, али жилава паучина, обавиЌа Ќе.
  Деца ратници нису могла да се помере ни да испусте звук. И холограм Ќе вриснуо:
  - Иск учуЌем им на неко време свест и по а силе. Нека одрасли схвате како да се носе са ментално болесном децом.
  Алиса ниЌе имала времена да трепне оком, Ќер ЌоЌ се свест одмах иск учила, уронила у мрак.
  . ПОГЛАВЉЕ 3
  Алиса Селезнева се пробудила. Било ми Ќе хладно и тврдо испод леђа. ДевоЌка Ќе с муком затворила очи. И у почетку нисам видео ништа, било Ќе тако мрачно.
  У близини су звецкали ланци и чуо се Пашкин глас:
  - Анти-пулсар, Ќесмо ли у подруму?
  Алице Ќе у праву звецкала. Чуо се Аркашин глас:
  - НиЌе лоше! Руке и ноге у наруквицама!
  Алис Ќе такође осетила стеза ке на своЌим глеж®евима и рукама. Сам осетио. Да, ово су ланци, и то врло дебели. Свака карика Ќе дебела као рука одрасле особе. Њена стопала су боса, а на телу Ќе нешто као пи¤ама.
  Сетио сам се заточеништва цара Златовласа. Али тамо су били положени на меке кревете и нису ставили окове. И овде су везани. Проклетство, ланац ми Ќе око врата.
  Пашка се такође сетио, приметивши:
  - Да, Златовлас Ќе био много удобниЌи!
  Алиса Ќе рекла:
  - Ну, процедуре нас сада да не избегавамо!
  Пашка Ќе смело рекао, звецкаЌу·и ланцима:
  Па, не·у им ре·и! Нека ме муче лампом!
  Аркаша Ќе предложио:
  - НаЌвероватниЌе ·е бити струЌе! И много боли!
  Алиса Ќе озби но приметила:
  - Не плашим се тортуре! БоЌим се да ·у само плакати као девоЌка у болу!
  Паша Ќе кроз смех одговорио:
  - А ти си девоЌка! НаЌстварниЌе!
  Алиса Ќе озби но одговорила:
  Али немам храбрости! И Паша такође!
  Аркаша Ќе предложио:
  "Можда би требало да покушамо да тестеримо ланце?"
  Пашка се закикота и лупи босом ногом о камени под:
  - Како? Немамо досиЌе, чак ни нож!
  Аркаша Ќе логично приметио:
  - Тр а·емо Ќедну карику ланца о другу. Ако га не пресечемо, онда ·емо се бар загреЌати!
  Алиса се сложила са овим:
  - Ево, наЌвероватниЌе тамница и прохладно!
  Деца су кренула на посао. Алиса Ќе тр ала Ќедну карику о другу. Истовремено Ќе споЌила табане да ЌоЌ ноге не би биле тако хладне. Имала Ќе авантуру у Пепе угиноЌ ха ини боса, али не баш приЌатну. Генерално, Алис и три другарице изгледаЌу као да су испале из реалног времена. Остали су школарци од дванаест година и вечна деца. Други су одрасли. Нека чудна поЌава. Као да су то они, а не они у исто време.
  Алиса Ќе чак певала:
  - єа а не Ќа - основа Ќе иста! ОдЌедном смо схватили!
  Пашка се сложио и додао:
  - Сукоби међу  удима
  Стари свет Ќе испу®ен
  Ту сам Ќа и они пале ватре,
  А ово Ќе озби но!
  Аркаша Ќе самоуверено подржао Алису:
  - Створили смо свет без ратова,
  Нема древних сукоба...
  Сада  убав влада
  НеприЌате ство само са реликвиЌом!
  Пашка  утито примети:
  - Ево фашиста! Све су узели и ништа за Ќело нису донели!
  Алиса одговори са уздахом:
  - Мало чорбе од коприве, а би·е и баЌати хлеб.
  Аркаша Ќе предложио:
  - ХаЌде да за сада радимо са ланцем и добро размислимо шта да е.
  Алиса Ќе скупила обрве и Ќаче протр ала. Чак Ќе и метал светлуцао у мраку.
  ДевоЌка Ќе покушала да се сети из к®ига како да побегне из затвора. ИдеЌе су биле различите. Гроф Монтекристо? Па ко ·е им дати толике године да пробиЌу коридор. Осим тога, наЌвероватниЌе ·е Немци претражити ·елиЌе. Осим тога, Ќош увек морате да се решите ланаца.
  Глума на филму: "Шта Ќе мртав рекао?". Али тамо Ќе генерално нереално. Мало Ќе вероватно да би проста жена тако брзо ископала тунел. А опет, ко ·е ЌоЌ дати времена! Посебно овде бетон, или чак армирани бетон.
  Алиса се сетила како Ќе глупо направила неколико клонова. И ови модели су се испоставили прилично лоши. То ради биоенергиЌа термокварк батериЌа!
  Алиса Ќе прошапутала:
  - єедан два три! РазбиЌте клона!
  Пашка Ќе саркастично одговорио:
  - А твоЌ клон ми се много више допада! Он ме Ќе волео!
  Алиса Ќе певала као одговор:
  - Љубав Ќе нешто
  Шта се дешава код одрасле особе!
  Љубав Ќе шта
  Шта Ќе слађе од Ескима...
  Пашка Ќе одговорио:
  - И у животу се, кажу, дешава!
  Алиса Ќе пискала:
  - Али ово Ќе специфично, таЌна за момке!
  И смеЌте се... Постало Ќе забавниЌе. Само хладно. Нарочито босоноге, дечиЌе ноге се хладе.
  Овде ниЌе баш удобно. Добро Ќе да ЌоЌ дома·и пигмеЌци нису скинули патике на планети Крина. Иначе би Алиса забила ноге у крв. Искуство хода®а босоног као Пепе уге ниЌе било приЌатно. Да, и на острву зарђалог фелдмаршала, имала Ќе тешко време. Засврбели су ме табани од трча®а планинским стазама.
  Иначе, о ®еним авантурама сним ен Ќе и филм. И променили су партнера. ПостоЌао Ќе деда из давнина, али се испоставило да Ќе Баба єага. А тако Ќе Ќош бо е! Алиси се филм веома допао. Било Ќе и смешниЌе и смешниЌе него у стварности.
  Затим су почели да снимаЌу филмове у ураганским количинама.
  Ово Ќе време за напредак. Овде напишите причу за себе и преузмите Ќе тако што ·ете ук учити програм за адаптациЌу екрана. Могу постоЌати различити режими адаптациЌе екрана: дословни, слободни стил, фантазиЌски стил, антипод, заснован на, у стилу Думаса, итд.
  Алис Ќе, на пример, узела, преузела "Кабину уЌка Тома", па се представила у броЌу хероина. И као што показуЌе неколико Рус-Кундо трикова, зли господар и ®егова два надзорника. Онесвестиле су се... А Алиса Ќе цвокотала зубима:
  - Африка Ќе страшна, да, да, да! Африка Ќе опасна! Да! Да! Да! Дођите децо - помозите Томи!
  И Ќош увек можете да доведете лоше момке у виртуелну матрицу ХиперИнтернета. Овде Ќе Алиса, на пример, повела кана Батуа, пошто би повратила у наЌмаковниЌе цркве.
  Да, тада су се посебно растали са пашом. А ®ихова брзина у матрици Ќе стрмиЌа од оне код гепарда. А са ®има Ќе и Громожека. Донео Ќе бластере, емитере, бацач хиперплазма граната и Ќош светлосних мачева у стилу ЏедаЌа. Па хаЌде да уништимо виртуелне Монголо-Татаре.
  Ово Ќе била борба.
  Громожек у свом репертоару. И млати ове Татаре, као да су снопови, такав привид у матрици. И све Ќе тако природно. Алиса чак и металне фелге са голим прстима. И да у матрици, било коЌе борбене вештине могу бити постав ене и кориш·ене од стране различитих тела. Можете имати тело одрасле особе, и одЌедном поди·и и бацити цео носач авиона.
  Алиса Ќе Ќаче тр ала ланце... ДевоЌка Ќе покушавала да се утеши да може да превари зарђале роботе, може, и да превари нацисте око прста.
  Тако Ќе Пашка схватио да нема карантина и успео Ќе да предводи свемирске пирате. Истина, нису били тако Ќедноставни и носили су цео одред у кутиЌи. И у Ќедном тренутку, авантуре су се испоставиле као у америчком биоскопу - зло изненада преузима власт... Али ипак, добро побеђуЌе!
  И увек Ќе тако у добрим филмовима. Зло обично губи, али не одЌедном. А антиЌунаку треба дати шансу!
  Пашка звони ланцима. Када тр ате карике, загрева се, али се стопала без ципела наЌбрже охладе, а ®ихови табани тр аЌу о ђон. Дубоко су под зем ом, овде Ќе чак и лети хладно у подруму.
  Алиса Ќе помислила, како Ќе било Едмонду Дантесу у подземном затвору? Тамо Ќе хладно, посебно зими! Да, мало Ќе досадно. И тамо Ќе провео четрнаест година!
  Или можда нацисти желе да их натераЌу да умру од хладно·е и глади?
  Међутим, у ствари, док Ќе Фирер био заузет. НиЌе намеравао да откаже напад на СССР 22. Ќуна 1946. године. А кад Ќе сазнао да су зароб еници деца, уопште Ќе праснуо у смех и рекао:
  - Нека седе мало у мраку, у тамници - опаметите се!
  И опет Ќе почео да издаЌе наређе®а, припремаЌу·и инвазиЌу. Ста ин Ќе, наравно, покушао да избегне рат. Против ®ега Ќе скоро цео свет, а шансе за победу практично нема. Немци имаЌу много више пешадиЌе, и много напредниЌе тенкове. Чак и ако се узме у обзир мобилизациЌа, Ста инова воЌска Ќе броЌала око дванаест милиона воЌника. А Хитлер Ќе тек у првом ешалону од тридесет милиона, углавном стране ру е. Али Црвена армиЌа мора да брани и Далеки исток, где су самураЌи распоредили Ќош двадесет пет милиона воЌника у првом ешалону, мобилишу·и покорене народе и Кинезе.
  Дакле СССР не сиЌа. Са приближном Ќеднакош·у у тенковима, са Тре·им раЌхом, немачка возила су тежа и мо·ниЌа и новиЌа. Осим тога, део совЌетских тенкова нема обучене посаде. У ваздухопловству Ќе Тре·и раЌх много Ќачи и по броЌу и по квалитету, плус єапан са колониЌама. Не, не можете одолети овоме!
  А Ста ин, схватаЌу·и то, покушава да не реагуЌе на провокациЌе, иако Ќе мобилисао воЌску.
  Али да ли Ќе Црвена армиЌа спремна за одбрану? Уосталом, она Ќе научена да више напада?
  Истина, Молотов ева линиЌа Ќе годинама оЌачана и опрем ена. Делимично обнов ена и Ста инова линиЌа. Створене две главне линиЌе одбране. Могли смо ма®е-више да оЌачамо. А сада су спремни да скупо продаЌу своЌе животе.
  Али практично нема шансе за победу. Против такве мо·и и становништва не·е бити дово но  удских ресурса, иако има дово но сировина.
  Док Алис и момци имаЌу времена. Али, наравно, ово време ради против ®их. Ланци су веома дебели, метал Ќе легиран и полако се пили. И не може свака датотека то да поднесе.
  И хо·у да Ќедем и пиЌем. Алиса се сетила како Ќе и она била гладна на острву зарђалог фелдмаршала. Али пре или касниЌе би Ќе ипак нашли. Где би роботи отишли у свемирском добу? Не би могли Ќако да лутаЌу. Али осе·аЌ глади и жеђи остао Ќе упам·ен.
  А зар Алиса нема превише авантура? Други дечаци и девоЌчице свемирског доба, комунистичке заЌеднице, воде много мирниЌи живот и имаЌу авантуре само у матрици хипермреже. Тамо Ќе заиста све могу·е. Ево Пашке, на пример, у роману: "Ушао Ќе капетан Рип-Хеад".
  Тамо Ќе све некако измиш ено, али илузиЌа стварности Ќе потпуна. Као да Ќе заиста као да путуЌете у времеплову. Тотална врста РПГ-а. Такав Ќе жанр, када Ќе игра к®ижевно дело и илузиЌа сензациЌе.
  У ствари, зашто су се попели на лажно време. Уђите у Хипернет и уништите ове фашисте. И овде можете стварно умрети. И доживите неублажен бол.
  Алис Ќе, наравно, напредниЌа од просечног детета раног двадесет првог века. Како Ќе све импресионирала своЌим зна®ем осам Ќезика и скоком у да  од скоро седам метара! Тада Ќе била млађа него сада. Али чак ни слон не може прекинути ланце такве деб ине. Они у борилачким вештинама, а она и Пашка са Аркашком су само струч®аци за матрицу, иначе им то ниЌе било посебно. Тако да Ќе наивно мислити да ·е есесовце положити голим рукама.
  Алиса се пила и уздахнула. Како Ќе, на пример, у свом раниЌем дети®ству помогла да победи свемирске пирате и спасила три капетана. Али тада Ќе Ќош била дете. Али можда ако жели. Шешир невид ив Ќе радио. И оно што ниЌе видела и ниЌе доживела. И било Ќе путова®а кроз време, и таблета када можете да одете у наЌсре·ниЌи тренутак свог живота.
  Алиса и Пашка и Аркаша су схватили да нису као сви остали. И да се толике необичне авантуре са нормалном децом не дешаваЌу. И да се чини да су заглав ени у временскоЌ пет и. У школи и да е изгледаЌу као дванаестогодиш®аци, али свет се ме®а и врш®аци одрастаЌу. РаниЌе, на пример, нису познавали могу·ности виртуелне матрице. А сада може да игра апсолутно све. Чак се и ви можете осе·ати као Свемогу·и Бог и Створите  универзума.
  У комунистичком свету светле буду·ности одавно Ќе прихва·ено да Ќе Бог чисто  удска измиш отина. Иако нико никада ниЌе доказао да не постоЌи Врховни Створите  Универзума. Наравно, и БиблиЌа и Куран су чисто  удске, древне идеЌе о Свемогу·ем Створите у,  удима коЌи су били опчи®ени предрасудама своЌе епохе. И наравно, глупо Ќе да ·е Бог, на пример, заувек пржити грешнике у ватри. Али ево, на пример, идеЌе да су наш универзум створила интелигентна би·а. Или можда чак засебна особа коЌа има свемо·.
  Алиса Ќе много читала и знала Ќе да Ќе могу·е, на пример, претворити материЌу у енергиЌу, а енергиЌу у материЌу. Униште®е Ќедног грама материЌе даЌе енергиЌу две атомске бомбе бачене на Хирошиму, а енергиЌа две атомске бомбе може створити грам праве материЌе.
  Али из Ќедног грама материЌе, могу·е Ќе, чисто теоретски, изву·и енергиЌу за четири милиона атомских бомби бачених на Хирошиму синтезом термокварка. И са термопреонском фузиЌом, искористите осам трилиона атомских бомби бачених на енергиЌу Хирошиме.
  Ево ове силе! Ово Ќе супер!
  Дакле, могу·е Ќе створити истински материЌу и универзуме. У сваком случаЌу, теориЌски Ќе доказано Ќош у двадесетом веку да Ќе могу·е од материЌе створити и умножити Ќе.
  Алице Ќе била тако бри антна креаторка у матрици. Наравно, ово Ќе илузиЌа. Али постоЌе читави арсенали у играма хиперфутуризма оружЌа богова-демиЌурга, ук учуЌу·и скуп: Тхеобластерс, Хипертхеобластерс, Хипернадтхеобластерс и други, врло цоол арсенал. Алиса тривиЌално Ќош ниЌе имала времена да испроба ово невероватно оружЌе. Али он ·е то сигурно учинити.
  Иако не, Хипертеобластер Ќе опалио и цео виртуелни универзум се трансформисао.
  Добро Ќе у матрици, можеш бити ко год хо·еш. На пример, била Ќе девоЌчица и постала дечак. И обрнуто... А Ќош Ќе лепше постати птица, или лептир, или чак седмоглави змаЌ! Па сЌаЌно! Шта има у свету матрице. Ево, на пример, наЌстариЌег Супер-хита - "Па чекаЌ!".
  Овде можете постати зец и како да ударите вука у главу полициЌском палицом.
  Шта Ќе са вуком? Можда су тигрови бо и? Или тиграсти пацови? Послед®а животи®а Ќе другачиЌа. Понекад чак и величина планине расте! Замислите таквог диносауруса!
  Алиса Ќе задрхтала... Сетила се како се ®ен отац попео у кавез са тигровим пацовима и тада се уплашила за ®ега. И заиста, глупо Ќе мерити репове осе·аЌем када се скенери могу користити. Путовати по први пут Ќе страшно. Мада, Алиса Ќе успела много. И сетила се како ЌоЌ се жица забиЌала у голе чланке када су Ќе роботи исплели. Чак су и трагови на кожи остали, али су брзо нестали. У буду·ности, ране и огреботине, чак и без лекова, зарастаЌу много брже него почетком двадесетог века, не остав аЌу·и трагове на кожи.
  Дакле, огреботине и ране не боле, а она Ќе здрава девоЌка и теоретски не би требало да се прехлади у тамници. Али хладно. А постоЌи и тело коЌе Ќе савршениЌе од тела  уди двадесетог века. И пиЌте... Иако жеђ када Ќе хладно ниЌе толико мучна.
  Алиса Ќе уздахнула и запевала:
  - ТвоЌа судбина Ќе у равнотежи,
  НеприЌате и су пуни храбрости...
  Пашка Ќе подржавао Алису;
  Али, хвала Богу, има приЌате а!
  Али, хвала Богу, има приЌате а!
  А приЌате и имаЌу мачеве!
  Аркаша суморно примети:
  - Бластери су бо и!
  Пашка се сложио са овим:
  - Вероватно бо е!
  Алиса Ќе са®иво рекла:
  - Хипертеобластер... Ово Ќе такво оружЌе! ОружЌе богова ДемиЌурга!
  Пашка се насмеЌа и одговори:
  - Да, импресивно Ќе! єедном када посадите, крв тече од неприЌате а.
  Аркаша Ќе исправио:
  - Не, има трансформациЌа!
  Пашка Ќе самоуверено потврдио:
  - Да, трансформациЌе! Што Ќе требало доказати!
  Алиса Ќе самоуверено приметила:
  - Ако се то нађемо у веома лошоЌ ситуациЌи!
  Пашка се насмеЌа и примети:
  "РадиЌе бих да ми се спрже пете него да седим у мраку и на ланцу!"
  Алиса се насмеЌала и приметила:
  - Боли Пашку! ПробаЌте када сте у матрици!
  Паша Ќе тврдоглаво зарежао:
  - Бо е природно, да заиста!
  Аркаша Ќе озби но приметио:
  - Не ризикуЌте! Ово стварно боли!
  Алиса Ќе у шали певала:
  Какав бол, какав бол! РусиЌа против Немачке: пет - нула!
  Пашка Ќе бесно зацвилио:
  - А у чиЌу корист? Очигледно ниЌе наш!
  Алиса Ќе уз осмех приметила:
  - Али сада без страха чекамо промене! А у нашем свету, били смо превише добри!
  Пашка  утито рече:
  - Да, тортура ме не плаши. И то што СССР-у не можемо помо·и!
  Аркаша боЌаж иво примети:
  Шта Ќе са вишом силом?
  Пашка се излегла:
  - Шта?
  Аркаша се насмеЌа и рече:
  - То значи да ·е нам неочекиване околности донети победу као и увек!
  Пашка  утито зарежа:
  - ПиЌ бо е! И смрза·емо се!
  Алиса Ќе цвркутала:
  - Опет крв тече овде као река,
  Фашиста изгледа тако кул...
  Али немоЌте му се препустити
  И баци Хитлера у мрак!
  Пашка климну главом са одобрава®ем.
  - НиЌе лоше! Наша домовина те не·е заборавити Алице! Нарочито кад те воде... да те обесе!
  Алиса Ќе цвркутала:
  - Отворили смо планету народима,
  Пут у свемир, у непознате светове...
  єуначка дела се певаЌу -
  Заувек чувати ожи ак смрти!
  Пашка Ќе приметио, настав аЌу·и да тр а ланце:
  - Устани проклетство жигосано,
  Цео свет гладних и робова!
  Алиса Ќе подржала дечака:
  Наш огорчени ум к уча,
  Спремни за борбу до смрти!
  Аркаша покупи песму;
  Уништи·емо цео свет наси а,
  Доле до дна и онда...
  А деца сложно наставише певаЌу·и:
  Изгради·емо нови, нови свет,
  Ко Ќе био нико, поста·е све!
  ОдЌедном, у одаЌи Ќе б еснула Ќарка светлост. Рефлектори су заслепили децу. И у ·елиЌу Ќе улетело десетак есесоваца са палицама. Викали су на немачком, а главни Ќе скочио до Алисе и ударио Ќе по голим штиклама гуменим штапом. ДевоЌка Ќе вриснула од бола. И она Ќе праснула:
  - Не удараЌ ме, не·у!
  СС пуковник Ќе заурлао:
  - Не смрт да певам интернационално. И потпуно ·ути! Ускоро ·е те одвести на испитива®е и тамо ·еш урлати!
  Пашка, тр аЌу·и очи, узвикну:
  - Не боЌим се бола!
  А онда Ќе батина врло окретног есесовца укло®ена и дечак Ќе био на боси. Пашка Ќе вриснуо, али се онда угризао за усну и истиснуо Ќе.
  - Не боли ме!
  И добио Ќе на другоЌ пети. Након тога, есесовци су хтели да насрну, туку·и затворенике, када се зачуо громогласан глас:
  - Одлази! То су интересантни затвореници, а испитива·е их професионалци.
  СС Ќе нево но напустио просториЌе. Светла су се угасила, а деца су поново била у потпуном мраку.
  Пашка хвалисаво рече:
  - Кад ударе пендреком у пете, уопште не боли!
  Алиса Ќе одговорила:
  - Не бих то рекао!
  Аркаша Ќе са злобом приметио:
  - Али ниЌе фер!
  Алиса Ќе зарежала:
  - Шта Ќе неправедно?
  Аркаша Ќе смело одговорио:
  - Да ме нису ударили, а ти си схватио!
  Алиса се насмешила и приметила:
  - Можете питати за себе!
  ДевоЌка Ќе протр ала натучену пету. Бол Ќе брзо прошао. Шта Ќе Ќедан ударац, додуше Ќак. Овде Ќе понекад бамбусовим штаповима наношено више од стотину удараца. Поготово тако често каж®авани на истоку. Дечаке коЌи су се лоше понашали у школи тукли су моткама по голим петама, и ништа, нико ниЌе осака·ен.
  Алиса се чак постидела што Ќе завапила. А како су се пионирски Ќунаци држали у тамницама Гестапоа?
  И била Ќе осрамо·ена. Да ли Ќе ово достоЌно девоЌке из свемирског доба?
  Пашка Ќе приметио рвачки:
  - Будимо храбри, а под муком не·емо испустити ни Ќаук!
  Аркаша климну главом.
  - ПробаЌ Пасха. Мада кад муче а ти вриштиш лакше Ќе!
  Плавокоси дечак Ќе жестоко зарежао.
  - И као Стенка Разин, коЌи се смеЌао крвницима у лице. Морамо бити као он!
  Алице се закикота.
  - Се·ате ли се ве· Малчиша-Кибалчиша?
  Пашка Ќе цвркутала:
  - Горим од страсти према домовини,
  Неподе ено, брзо ватрено ...
  Свим срцем волим Свету Ота¤бину,
  Под муче®ем ·у сачувати снагу духа!
  Алиса Ќе зацвилила, удараЌу·и босом ногом о бетонски под:
  - Браво Пашка! Умеш добро да певаш!
  Аркаша намрштено примети:
  - Боли·е! Али морате про·и кроз то!
  Далековида Алиса Ќе приметила:
  - Па, муче®е, а онда!
  Пашка рече са патосом:
  - Умри часно!
  И дечак додаде у Ќуначком заносу;
  Руски ратник се не боЌи смрти,
  Не плашимо се смрти на боЌном по у...
  За ота¤бину ·у се храбро борити,
  Чак и умира®е ·е победити!
  Алиса се сложила са овим:
  - Наш ратник се не боЌи смрти!
  Аркаша климну главом и потврди:
  - Ми смо деца двадесет другог века не плашимо се ничега!
  Пашка Ќе зарежао звецкаЌу·и ланцима:
  - Ако нађемо Хитлера! Ако нађемо Хитлера! Не·емо се шалити с ®им, растрг·емо га! ХаЌде да га растргнемо!
  ХаЌде да га растргнемо!
  А онда Ќе Пашка склопио очи, рефлектори су поново б еснули у ·елиЌи, и зачуло се:
  - єош Ќедна реч о Фиреру и пусти·емо сузавац. Не·е те убити, али ·е много бо ети!
  Алиса Ќе прошапутала:
  - Паша ниЌе потребан! Не·емо имати снаге да побегнемо!
  Расправа се показала ефикасном и момци су у·утали. Светло се поново угасило.
  Пред очима деце затрепери. Од тамног до светлог, и од светлог до тамног.
  Алиса се се·ала како су своЌевремено Фрицови код Берлина били ослеп ени. Ово Ќе помогло да се поразе нацисти и савлада наЌмо·ниЌа линиЌа одбране.
  Страшни "Тигрови" -2 закопани у зем у и прекривени бетоном пуцали на совЌетске трупе. И храбри ратници кренули су у напад. А ук учуЌу·и и славне четири девоЌке. И како се Алиса борила, у матрици. Била Ќе снаЌпериста и разбила Ќе рефлекторе нациста. Да, имала Ќе неке авантуре.
  Иако Ќе ово, наравно, само илузиЌа. Али Веселчак У Ќе био прави гусар. Како Ќе сЌаЌно играо у филму "Гост из буду·ности" Инноцент. Да, то Ќе било ремек-дело.
  Алиса, коЌа Ќе такође стругала ланац, сетила се како Ќе помогла Пашки да изађе на авантуристичку планету. Хтели су да му одсеку главу због спасава®а вештице, а Алиса Ќе обЌавила да се удаЌе за ®ега. Да, оваЌ свет Ќе био заостали сред®и век. Међутим, да ли би Пашки заиста била одсечена глава? Или ипак ниЌе стварни свет? Не баш матрица, ве· постав ени играни филм?
  Међутим, свемирски пирати су стварни и не могу да убиЌаЌу уопште виртуелно, а ако погоде из бластера...
  Алиса Ќе помислила, шта ·е се догодити након смрти? Оде ли човек у заборав, и све се заврши? Или можда постоЌи бесмртна душа, а ви можете наставити да задржите своЌ идентитет?
  Алис Ќе читала БиблиЌу, наравно, али да будем искрена, ниЌе баш разумела ову к®игу. У ствари, не говори скоро ништа о животу после смрти. Само парабола о богаташу и Ласеру. Али тамо Ќе раЌ некако чудан, из ®ега се види таЌ пакао. Можете ли видети раЌ из пакла? Да, нема дета а.
  Уопште, шта Ќе то раЌски живот у двадесет другом веку? Све Ќе бесплатно, чак и  уди узимаЌу новац само на оним планетама где Ќош постоЌе. А такве игре су кул са потпуном илузиЌом стварности.
  На пример, Алис Ќе спасила Милади од смртне казне. Штета за ову младу жену, тако паметну и образовану. Десет мушкараца против Ќедне жене, то Ќе превише. И то им не чини част. Алиса Ќе била веома огорчена понаша®ем Атоса. Подигни руку на девоЌку од шеснаест година, скоро дете. єадна девоЌка, постала Ќе  ута и освето убива од овога. И како Ќе Дартагнан преварио госпођу и однео ЌоЌ смарагд.
  Ово уопште ниЌе витешки чин. Што уопште не слика позитивног хероЌа. Да, генерално, понаша®е четворице мускетара личи на издаЌу. Упозорили су неприЌате а Француске, Бакингема. И веома вредан агент кардинала Милади Ќе дат неприЌате има Британаца. А Арамис Ќе, очигледно, шпиЌунирао ШпаниЌу. А ту Ќе био лицемер и спо а религиозан и ужасан женскарош.
  Наравно, мускетари су и да е птице. А волети старицу за новац, као што Ќе то учинио Портос, Ќе одвратно! Алиса Ќе чак направила гримасу. Ови мускетари више нису на добротама, не вуку.
  Али госпођа изазива саосе·а®е. У Ќедном од филмова затворена Ќе и леди Винтер, где Ќе седела у ланцима, као да Ќе сада Алиса. Гладна, смрзнута, на каменом поду, босе ноге су ЌоЌ утрнуле од хладно·е. А негде другде цвилили су пацови. Овде Ќе бар све стерилно, и нема мириса на пацове.
  Али желим да Ќедем... Колико дуго седе овде?
  Алиса се одЌедном осети веома уморном. Дуго ниЌе спавала, а деца у буду·ности Ќош нису научила да без сн