: .

Starcraft.

"": [] [] [] [] [] [] [|]
:
Author.Today
: VK, Telegram
 • © Copyright (anastasia.schatskaja@yandex.ru)
 • : 11/06/2017, : 11/06/2017. 2k. .
 • :
 • DOOM, DOOM
 • FB2
  :
 • :

  -
     .
,
    -
      -  .
 ,
    -
       ...

...
...
...
...
...

  -
   
      
          
             .
!
    !
        !
 -
     ,
  ...

!...
...
...
 !...
     ,

  .
,
      .
  -
         !...

...
...
?!...
...
...
...
    !...

 ,
    " ...

...
   !...

 .
   .
       -
 
    "" ...
  -
                     ...

...

      !...

...

      !...

!...
   !...
      !...
?...
   ...
      !...

  -
     ...
 -
      ...
   
            
               ...

!...
   !...
-,!...
    ?...
       ?...
, , ...
   ...
       ...
...
   ...

 
    .
 ...

  -
      !...

 • © Copyright (anastasia.schatskaja@yandex.ru)
 • : 11/06/2017, : 11/06/2017. 2k. .
 • :
  :

.

, :
" "" "" . , "

o
- "" .. || .. ' ""