: .

,

"": [] [] [] [] [] [] [|]
:
Author.Today
: VK, Telegram
  • © Copyright (vzewdeug@verizon.net)
  • : 11/06/2009, : 11/06/2009. 289k. .
  • :
  :

  
  
  
  
  
   ,
  , ...
   - , -
  , . , ,
   : , . ,
   , . -
   - :
  
   ...
   .
  ! , , ,
   ! ,
  - ! ,
   , ...
   ... , , , , , , . - , , , , , Ш . , , : , , , , . Ѩ - , , , , , , Ѩ , , - Ѩ , . - , - , - ͨ ͨ , , , . , ͨ . , , - . ... , , , , . - , , - . , , , ͨ - . - - - . . , , , , , - , , . Ũ - - Ǩ, - , , . , , , , , . , - , . Ũ . , , , , -- , - , , Ũ - . . - . - Ũ ͨ, . - . ... , , , , , , - , . - , - - Ш , - Ш - , , -, , , - . , - . ... - , , , ,, . , , - . , - , , , ͨ, : " , , , , , ." ..... , -, , , . - ܨ .
   ب ˨ , : " , , ."
   , , , :"- , ܨ , ."
   , - , , : " , - ͨ , ."
   " , , , ˨ - , ," - .
   : ", , Ĩ ."
   ,
   , -
   , , : " Ũ - ˨-
   ".
   Ψ , - , - , , - .
   , , - , ٨
   .
  
   - , ب -
  , , -
   - , , , - , . " , , , , , Ψ , - , ",
   .
   " , , , , .... , ,
   , Ψ ", . " , - , Ψ - , -
   , , ."
   " , ,
   , , , --
   , ".
   ( -
   , -
  , -) - , :." - -
  , ".
   "! , ͨ , , , , ,
  , , , ."
   ", , ,
   , -
   ," .
   ,
  , , " .
   ", , , Ĩ .
   , ب - , , , .
   Ψ , ¨
   , -
  , .
   - , , -
   , , .
   , ٨ ,
   .
   -, - , , , ,
   , , , , , ,
   - . - ,
   , ...
  
   -ר
  .
   .,
   ,
   -. -
   - -
   .
   -
  
   , . -
  , ,ר
  , . , 3 - , , , , , .
   ,
   - - -
   ٨. , , : ", Ψ , ٨ Ψ , ."
   Ũ ٨ : " , , - , ٨ , ."
   Ũ - .
   , - 3 , Ш , . -, , .
   , -
   -
   ,
   . .
   - Ѩ - , - - .
   - - ˨ - , - ,
   , , .
   , - , - .
   " , , ".
   " ,
   , ?" -
   .
   " Ѩ , , -
   , ".
   " , , , , -
   , ," . " , , ",
  
  
   , :" , -
  , , Ѩ , , ?".
   " , , , , , ר Ҩ , - Ȩ , " .
   " , , , ,
  
  , " .
   ", , ,
   . , ".
   , -
   , -
   . : "
  , ,
   , ".
   : " ,
  , !"
   " , , , ͨ ... ."
   " , : , , - -
  , , ,
  , ".
   ", , ," .
   " , , , -
   . ?" .
   , : ", ,
   , , ."
   " ," .
   ,
   . -
   , ,
  , .
   , : ", -
   , -
   ."
   : " , -
  
   ,
   ."
   : " ,
   , ."
   ,
   ,
   , ,
   . .
   , , -
   -
   , , -
   , : " ,
   ..."
   , -
  , -
   . ,
   - .
   , -
   . .
   -
   , , -
   : " , ,
   , , ,
   . "
   : " ,
  , , , ."
   ,
   : " , -
  , ."
   . -
   .
   , , ,
   , ""
   , - ."
   , -
  
  . , ,
   , ,
  . , -
   .
   ,
   : " , , ."
   : " , ,
   ."
   , ,
   ,
   . -
   , , -
   , , .
  
  , -
  
   , ,
   .
   : " -
   , ,
   , , , -
  , , , -
  , , , ."
   , , -
   ,
   : " ,
   , , -
   , ."
   , -
  - , ,
  
   .
   , : " , -
   , , -
   , , -
  , , , -
  ,
   , ."
   : " -
   - , -
   , , -
   , ."
   ", , " .
   .
  
   , , , -
   : " , ."
   : " , -
   , , -
   ."
   - , , ,
  , :" , ."
   , : ", ,
   , -
   , , ,
   , ."
   , ,
   , -
   , ,
   ,
   .
   -
  .
   . -
   . , -
   ,
   .
   -
   .
   , , -
   ,
   -
   .
   - , -
   ,
  
   ,
   .
   , , , -
   , , , -
  , , , . -
   , -
   .
   . -
   . -
   -
   , -
   -- -
  
  , -
  , . , -
   .
   -
   , , -
   . -
   , -
   ,
   , -
   ,
   .
  
   . , -
   : -
   .
   , ,
   . , --
   .
   - -
   . -
  
   , .
   , - -
  - : ,
   . -
  
   .
   -
   - -
   .
   .
   , ,
   -
   :
   . -
   -
   . , ,
   -
  , . :
   ,
   .
   , -
   , , -
   , ,
   - .
   : ", , -
  , , - -
   , - -
   - ."
   " , , -
  , -, , -
   ..."
   ,
  , , ,
   .
   , , : " -
  , , , -
   , ."
   : " , -
   , -
   , ."
   ", , , , ."
   " , , , ,"
   .
   ,
   , : " , -
   , , -
   , ".
   ,
  
  . , , -
   . -
  , -
  . , , : " -
   , , -
   ! ."
   " , , , -
   , ".
   " , , , , ,
   , ," ,
   . ,
   ,
   - -
   , -
   , -
   .
   , -
   . ,
   ,
   . , ,
   -
   . - -
   . -
   . ,
   , -
  
   . -
   . -
  
   -
   .
   , ,
  : " , ,
   , -
   ."
   : " ,
   ."
   ,
   .
   ,
   , , -
   . -
   - , ,-
   , ,
   . ,
   . -
   , , , -
   , , -
   , , -
   , , -
   , ,
   .
   , ,
   -
   , -
  , . , , -
   , , , -
   -
  . , .-
   , , .
   , -
  
   , ,
  , , , .
   , ,
   -
   : " , , -
   , ."
   :", , ,
   ! , , ! - -
   , ! -
   , , !"
   - - -
   , , ,
   , , : "! -
   , , ,
   , ?
  , , !?"
   : " ,
  , , , ,!"
   ", , , " .
   ,
   - .
  : ", ,
  , ."
   , , , -
   ,
   ,
   . -
   , : "! -
   , , -
   ,
   , ,
   ,
   , ,
   , -
  , , " .
   -
   :" , , , -
   ."
   , -
   , -
   ,
   : " - -
   ,
  ".
   , ,
   -
   ,
   . -
   , , ,
   ,
   , - ,
   :" ! -
   ,
  , , - -
   , -
   , . -
   , , -
   -
   , -
   , - -
   ."
   -
   - , ,
   , .
   , :" , , -
  , , , .
   , ,
  . , - ,
   ."
   : " , ,
   ,
   , -
  , , ."
   , ,
  .
   ,
  , -
   , -
   -
   , .
  
  - , ,
   ,
   , , -
   - .
   -, , .
   : " -
  
   , ,
   ,
   , , , ."
   ,
   . , -
   ,
   , ... .
   . -
  
  
   , -
  
   .
  
  , -
   . -
  , -
   , , -
   , -
   : " ,
   , , -
   , -
   ."
   ϸ, : " ,
   , ." -
  : " , , ."
   : " , , -
   , ."
   , , , -
   , -
   .
   , -
   : " , -
  
   , ,
   , -
   ."
   - : " " :
  " ! , "!
   : " , , -
   , ,, -
   . - : " ," -
   : " , !"
   -
   - , -
   . , -
   ,
   - . -
   , , - -
   , .
   , ,
   . - : " "
   : " , , "!
   , : " , -
  , , ,
   ."
   ,
  
   : " ! , !
   !"
   : " , , -
   , , ,
   ."
   , , -
   , , - :"! ,
   . !" -
   , , , -
   : "
   ! -
   - -
   . ,
   - ? !?"
   -
  , ,
   : "
  , - " -
   . ϸ
   : " , -
   , ,
   , , -
  - , , , , ,
   . ,
   ! ."
   , : " --
   ... , , , ,
   ."
   : " , ,
   , , ,
  , . -
   : , -
   ."
  
   , -
   : "! , .
  "! : " -
   - , , ,
   , , ,
  , ,
  . , - ,
   " .
   : " , ! !
   ". , ,
  , , .
   : " !
   , ,
   , , , ".
   -
   , -
   -
   ,
   , -
   . ,
   . ,
   ,
   , .
   ,
   - . -
   , - -
   , . - , -
   ,
   , ,
   . -
   , , : ",
   ?"
   , , -
   - -
   . , , ,
   , - ,
   ,
   . , -
   , . ,
   .
   -
  
   -
   -
  
   .
  ,
  
   , - .
   , -
   -
   , , - . -
  - , - -
  , .
  
   .
   , ,
   ,
   . , ,
   : " -, , -
   , ."
   " , , , ,
   , ,
   , , , ."
   : " , ?"
   " , , , -
  , , , ."
   - -
   ,
   , -
   .
  
   ,
   - . ,
  - -, . -
   - -
   .
   : " , ,
   ."
  
   , , - ,
   ,
   . ,
   ,
  - , -
   , .
   , , -
   . , -
   , ,
   - , -
   , ,
  , -
  
   -
   .
   -
   , -
   , -
   , -
   , . -
   ,
  
   .
   . ,
   .
   , -
  
   . -
   -
   ,
   , .
  
   .
   - -
  , , ,
   -
   -
   .
  
   .
   , - -
   - -
   . , -
  , , , , -
   , .
  , : ", , -
   , , ."
   ,
   , . -
   , ,
   , ,
  - . ,
   ,
   .
   , ,
   , ,
   , , ,
   .
   . -
   , -
   .
   , -
   .
   , ,
   ,
   , , ,
   , , , .
   , , ,
   -
   -
  . ,
   . -
   , : " -
  , , , -
   , ,
  ."
   , , -
   , -
   -
   . ,
   .
   , -
  
   . , -
   - ,
  . , -
  , , , .
   - -
  , , ,
   , , -
  . , , -
   , -
   , , -
   - .
   , , -
   , , -
  --
   ,
   - , .
   , : - -
   : ", , ,
   , -
   ,
  ."
   , ,
   , ,
   , -
   . -
   -
   . ,
  - , ,
   .
   ,
  
   . ,
   - ,
   -
   , , -
   ,
   .
   - -
   .
   , -
   , , .
   , , , -
   , -
   , , -
   , -
   , - -
   . -
   ,
  , , , -
   - .
  
   , , -
   . -
   . , ,
   , ,
  
   , , , .
   , -
   , , -
  
   . , -
  , : ", ".
   -
   - , -
  , , .
   ,
   , -
   , . -
   - ,
   - . ,
   , , , ,
   , -
   .
   , : " , -
  , , , ."
   ,
   , -
   . -
   , -
  , .
   - , -
   , ,
   : " , ,
   ."
   , ,
   . , , -
   , , ,
   , ,
   , ,
   , , -
   .
   , , ,
  , .
   , , -
   , -
   . ,
   , ,
   .
   - , , -
   . , -
   , - , .
  
   ,
   , -
   . , , -
   : " , ,
   , ,
   ."
   , -
   . : ", ,
   - , :
   , , ."
  
   " . -". ,
  , , -
   , ,
  
   . , ,
  , , , -
   . , ,
   - -
   -
   : " , ,
  , - ,
   , , - -
   , , , ,
  
   . -
   , -
   , ,
   . -
   , -
   .
   ."
   " , "?- .
   :" , -
  , ,
   , , !"
   " , , ," -
   .
   , , , -
   -
   ,
   .
   , , -
  
   .
   - -
   . - . -
   ,
   . -
  ,
   , , . - , -
   , .
   , , , , -
   , " " -
  : " , , ," ,
   . -
   , .
   . -
   . -
   - - -
   : , , .
   ,
   -
  
   .
   .
   , , ,
   .
   , -
   - . -
   , , ,
   . -
   , , -
   . , -
  , , ,
   . , : ", ,
  , " -
   .
   -
   -
   .
   : " , , ."
   , : " ,
   , .
   , -
   , , -
   , ."
   :" , , , -
  , , ."
   ", -, ,
   , ."
   ", , , ."
   "-
   ", : " , ," ,
  
   , .
   , .
   ,
   . , , -
  , : " -
  , , -
  , ."
   : " , , -
  
  . ."
   " , , , ,
   -
   , , ."
   " , ," .
   , ,
   , , ,
   . , .
   , ,
   ,
   .
   : ", -
   , , ."
   ,
   , ,
   . -
   -
   . -
   - , -
  - . -
  , , -
   ,
  . , , -
   -
   . -
   .
   , , , -
  , , , , -
   : " , , , -
   , ."
   " , , , -
  , - ,
   , ,
   , , , , ,
  " ,
   ."
   -
   , -
   - ,
   .
   " , " ,
   , , -
   .
   -
   .
   ,
   , . - -
   -
   , ,
   - .
  
   -
   -
  
   - -
   .
   , , -
   - , , ,
  . -
   . , ,
   , , . : -
  
   . ,
   - -
   , -
   .
  
   - , -
   , . -
  , , -
   , .
  , , -
   .
   - - -
   ,
   . -
   -
   .
  
   . -
  , : ",
   , , -
   , , ."
   ,
   . -
   -
  . , .
   , , -
  
  , , .
   , ,
  : " , ,
   , , ,
   . ,
  , , . . -
  
  , ."
   : "
  , , , ."
   , -
   , , -
   , : " ,
   ."
   ,
   , -
   . , -
   , , -
   , , , -
   .
   -
   : " , -
   , -
   , ,
   , ."
   ,
   .
   : " , -
   , -
   ,
   , -
   ."
   " , ,
   -, , ,
   , , -
   , , ."
   , .
   , ,
   , ,
   . ,
  , , , , -
   , . ,-
   , , , -
   , : " !
   ".
   - -
   , ,
   : " , -
   - ".
   , , ,
   . , -
   , -
   . -
   , , .
   , , , -
  
   , , ,
   : "..."
   . . :
   . . : " !
   ."
   ", , , : ,
  , ."
   " , ,
   ... , ,
  , . ,
  , , - ."
   " , , ,
   , - , . -
   ,
   , .
  - , . -
   : - ,
  , , ."
   " ? , ! , , -
   , - . :
   , - , ."
   - -
   : "!" , : -
   , .
   ", , , ,
   ."
   , :
   . ,
   : " , , ,
  , ."
   , , ,
  .
   ", , , ," -
   .
   :" , ,
  ."
   " , , ϸ, .
   , , - -
   , . -
  ,
   , , .
  
   , ,
   , , , -
  , , - -
  , ".
   - -
   , -
  , . , -
   , , -
  , ,
   . ϸ -
   -
  , -
   . , -
   -
   .
  
   :
  
   , ,
   . ", ? , -
   ?"
   " , : -
   . , , , !
   , . , , -
   , ."
   , :
  . , ,
   .
   , ϸ -
   , -
   .
   -
   : " , , -
   -
   ."
   ", , -
  - , , -
  , ."
   " , , ,"
   , , .
  
   - ,
   . ,
   , -
   , , -
   : " ,
  , . ,
   , , ."
   : " , ,
   ."
   -
  , , -
   . -
  , - -
  . -
   . Ÿ -
   - , , -
   , -
   . - , -
   .
   ,
   - , -
   , ,
   -
   , . ,
   , -
   , , ,
   -
   .
   , , -
  
   , -
   : " , -
   ,
   ,
  ,
   - ."
   " , , ,
   , -
   - ,-
   , ."
   , ,
   , , -
   . ,
  , - -
   -
   . , -
   ,
   ,
   -
   .
   , , -
   ,
  
   - .
   -
   .
   ,
   -, -
   , , , -
  , , .
  
   - , , .
   , , -
   ,
   .
   , ,
  . - ,
   -
  : " ,
   ."
   " , , , , -
  , , " .
   ,
   , , ,
   : " ,
   -
   :
   , ,
   ".
   " ,- ,- ,
   - ,
  , , , -
   ,
   , ,
  , , ".
   - -
   : " , ".
   : , -
   : " -
  " , , -
   , -
   , ,
   .
  , -
   , , , . -
   , ,
   .
   , , , -
   , -
   - , -
   . ,, -
   , ,
   -
   , , - -
   . -
   : ",
   , ,
   ".
   , ,
   , -
   .
   , -
  : " , , , , ,
   , : ,
   , , , , .
   -, , ,
   - ."
   , - . , , : "
  , ? , , ,
  : , - . , , , -
   . , - , :
   , , ,
   , , .
   - , , -
  : " ."
   , , : ", ,
   ."
  " , , , -
   ?"
   ", -, ,
   . - , : ,
   ! ...! , ,
  : , - . -
  , , , , .
  ! , - . :
  , , -, ,
   , -!"
   " ?" " , , -
  , ."
   " ? -,
   -. , --
  , , -, ."
   -, ,
   : - -
  , , , , -
   . , .
   , , -
   . - : , -
  , , . -
  , , , ?
   " ! ?" ", , . -
  , , . , .
   , ,
   ."
   " , ,
  , . , ,
  , , , ."
   ", , , , ,
   ."
   , ,
  - .
   " , , ,
   -. - ,
  -, - . , ,
   , , ! -
   -, , , -, ,
  .
   " , , ,
   ."
   " , - , , -
   ! - - ,
   , ."
   , , , " -
   ," .
   , ,
   . , : " ,
   , ."
   , -
  ! ? ,
  , -, .
   , , - ,
   . , ,
   . -
   , , .
   , , , -
   . " , , , , ,
   , , .
   - , - . - - , -
   . , , -
   . , ,
   . , - , , . !
  , . , , , - , ."
  * . - ' "'
   - , , - , . , . , - .
   " , , -
  , .
   " , , ."
   ", , , , , - , . , , , ."
   " -, , , - .
  
  , .
  
  , "" ...
   ,
   . -
   .
   , , ,
   - , - , , -
   . , , -
   .
   , : ,
   . , , . , -.
   . ,
   , . Ÿ ,
  , , - .
   .
   , , , , , . , - , , . . -
   , -: - , . , -
   , . - ,
   . ,
   . - , - .
   ,
  ( ) ,
   . :
   -, .
   , , -
   .
   , - .
   , :-
   .
  
  . , - - -
   . , - ...
  , , , , -
   , .
   . , : . ! , ! , - , . , : ", - , ."
   -
  .
   . ,
   .
   ,
   ,
  , , , -
   : " ,
  ! , , , ?"
   " , , , -
  ,
  . , -
   ! ."
   " , , ."
   " , , , ,
   , . , ."
   " , , , , " -
  
   ,
   -
  , , -
   , .
   :
  " ,
   - ."
   .
   .
   -
   . ϸ , ,
   : ", , ."
   , , , -
  : " , , -
   ."
   " , , ,
  ,
   , , , -
   , ."
   " , , -
   , -
   , -
  , ,
   -
   , ."
   " , , , ϸ,
   , ,
   ."
   ", ϸ,
   ."
   ϸ , -
   , ,
   , .
   , : " ,
   , , , -
   , , -
   .
   , , ."
   " , ," .
  
  
   . : "
   , , -
   . -
   .
   .
   , -
  , ."
   " , -
   - . , ."
   , : " -
   ! ".
   - , , -
   , ϸ , -
   , .
   ,
   , -
   , ,
   . ,
  , , ,
   , , ,
   . ,
   . . ,
   -
   -. - ! ! -
   , . ,
   . ? - , . , , -. , - . - : , . - , , , . , - .
   , , . , , , - : , , - . ,
   . , ,
   - . -
  - .
   , , -
   . -,.: -
   . : ", -
   , , . , -
   , , ."
   " , , ."
   " , ."
   3 , - -
   . , -
   . , ,
   : -
   , -, -. -
   : - , , .
   -, ,
   . . ", , -
   , , , ,
   .
   . , ,-
   , , . ,
   , . ,
   , ,
   , , .
  Ÿ , -
  , . ,
   ,, , .
   , , -
   ?"
   " , , ."
   " ? : ? ,
  , ?"
   " , , , ? , , ,
   ."
   " , , , , , -
   , , -
  . !"
   " , , , ,
   ."
   ,
   . ,,
   .
   -
  . -
   - .
   -
   . , ,
   . :
  
   , , - . , ,
   .
   , ,
   . ,
   . ,
   : , -
   .
  , , , .
   , . " , -
  ," . , : "
   . , -
  , , , , ."
   , , ,
   . , - , , -
  : " , !"
   - , , , , , - - ! , , .
   ! -
   , , , ,
   : " ". ,
   , , : " , ,
   , ." ..." ϸ, ,--
   , ! . , , ,
   . : " !
   !"
   " , , -
   , , , , -
  , : , ,
   . , , -
   , , . , ,
  , , , , , ! ,
   , ."
   " , : , ,
   , , , : -
   . , , -
  , . , !
   , !"
   " , , , , :
   . , , :
  , , . , -
  , , -
  , , ...
   , -- . : , -
   , , , . ,
   - , .
   , , ,
   ! , , , -
   : . - ! ,
   ."
   , , ,
  . ,
  . , -
   ...
   " , , : ,
   . , ,
  , , , --
   , , "!" -
   , , : .
  , : - , ."
   ", : ,
   , , . ,
   , !"
   ", , , , ,
   , ,
  -, ."
   , -
   , ,
   . ,
   , , : " , ?
   , . , , ,
   : ."
   ", -: , -
   ."
   " , ? ."
   " , ,
   . , ,
   , , ... !
   , , , ,
   , , .
   , ,
   ."
   , -
   . ,
  , ! !
   ,
   , - , , , , -
  . : " ! -,
   , ." . " , , , , , , , , . , - , , , ."
   , , , , -
  , . , , , -
  , , , .
   : " ,
   . , , , - ,
   , . -
   , , !"
   " , ,
   . , ,
   , "". -
  , , , ."
   ", , ."
  " , , ,
  , , , , , -
  !"
   , , , -
   : - - .
   " , , ,
   . , ,
   -."
   , , ,
   , ,
   . , , - ,
   - ! .
   ! ! ,
   -, ! .
   - , .
   , : -
  . , : -
   .
   " , ,
   ."
   , -
  - ! , , -
  , . ,
   . , .
   , . -
   , , --,
  . , , -
   . , , -
   , .
   - , - ,
   , , : -, -
   , . ,
   , .
   ? ...
   , -
   .
   : -
  -, .
   , , -
   , .
   , -
  .
   . --
   : ,
   : .
   - , -
   . - -
  , , , -
   . , ,
   . , , ,
   .
   -
   ...
   ,
   . , - -
   , . -
  
   .
   , -
  
   , , , -
   . , -
   , -
   .
   , ,
   : ", , ϸ, , -
   , , -
   , -
   , , ."
   , , , -
   ,
   , -
   - , ,
   , -
   , -
  
   ,
   , -
  , , -
   -
  - - ,
   - ,
   -
   , -
   , : ", , ϸ, -
   , , ,
   , , , ."
   " , , ," -
   , , -
   , , . -
  , ,
   ,
   , , ,
   .
   : ",
   , ,
   ".
   , ,
   ,
   , , -
   : " ,
   ., ,
   , - .
   ! -
  , , . , , ,
   ... ! ,
  . - , -
   ? . -
   , ." .
  
   : " -
   , "
   , , :
  " "
  , , -
   . - , -
   , -
  , -
   - -
   . -
   , -
   -
   .
   - ,
  , ,
   ,
   , , , ,
   , -
   - ,
   -
   , ,
   . -
   , , ,
   . -
   , -
   , , -
   .
   - .
   -
   , -
   , , , -
  : " , , , -
  , , , -
   , -
   ."
   , , -
   , , ,
   .
   : " ,
  , -
   ."
   : " , -
   ."
   : ", ,
   , , -
   , , - , -
   , , , , ."
   " , , , , , -
   , ,
  " .
   , -
   : " ."
   ... -
   ,
   ,
   . , -
  
   . -
   - , , : " ,
   . ??
   , , -
  , , .
  
   , - . ,
   , -
  - , , , -
  , -
   .
   -
   . -
   , ,
   ,
   , -
  
   .
  , , -
   , . -
   , .
   , , ,
   , -
   ,
   , -
   .
   , , , ,
   , ,
   , , .
   , ,
   , , -
   .
   - , , -
   , , -
   , , -
   - -
   . , -
   -
   -
   -, , . -
   - .
   - , -
   , -
   : " , !?".
   : " , , , -
   , -
   , , -
   , -
   , . - -
  , -, , -
   -
   ".
   : ", , ,
   , ,
   . -
  
   , -.
   , , ,
   . -
   , , ,
  
  . , ,
   . ,
   , , ,
   .
   , , , -
   , -
  -, , , .
  
   - , -
   :" , -
  , , "?
   " , ,
   , - ."
   " ,
   , ,
   ,
   ."
  
   : ", , "
  - , -
  , ,
   . ,
   , -
   .
   ,
  : " , ".
   - , ,
   - . : "
  , ,
   , "?
   , , : ", , -
   , ."
   " , ! , -
  , c ,"
   , , .
   ,
   , , , .
   , -
   ,
   , , , ,
   .
   ,
   , , -
   . - -
   ,
  , -
   ,
   -
   : , ,
   -
   . - -
   -
   .
  - : " , ,
   , , , , ,
   ,
   . -
  -
  , , ."
   , : " , -
  , ."
   , -
  , , , -
   : ",
   , , ."
   ", , ,"
   , ,
   . -
   , ,
   - . -
  
   .
  
   , -
   -
  ,
   , .
   -
   -
   -
   . -
   .
   : " , -
   , ,
  , , -
  
   , ,
   , -
   ."
  
   : ", ." -
   : " ,
  , ,
   , , ." -
   : " , -
   -
   , ."
   : ", ,
   , -
   , ."
   ", , , ," , -
   - .
   , ,
   ,
   - ,
   -
   . , -
   , -
   . -
   - -
   ,
   , , .
   : " -
   ,
   -
  , - -
  , , - -
   ,
  , , ."
   , , -
   , -
   .
   - .
   , -
  
   , : "ϸ , -
  , ."
   . -
   , .
   , : " , -
   - ." -
  
  ,
  : ", , . ,
   .
   ,
   , ,
  : ", , ."
   , , ,
   ,
   , -
   :
  " ."
   , , -
   , ,
   , . -
   . :
  " , , , , -
   , ."
   , -
   ,
   -
  .
  , , , -
   : " , ,
   ,
   , ,
   ."
   : " , , -
   ."
   : " , , -
   , , ."
   " , ," .
   , , ,
  , , , -
   : " ?
   ? ."
   : " ,
   , , -
   , , ."
   ", , , , ," .
   -
   - . -
   , -
   , ,
   , , , -
   , . -
   ,
   , ,
   .
   - -
  
   ,
   . -
   - -
   : " ,
   , , -
  
   - . -
   ,
   . , ."
   : ", , ."
   , ,
   . ,
   - ,
   , -
   ..
   ", ,
  , ," .
   " , , " ,
  , " ,
   ."
   ", -
   , , -
   " .
   " , , ."
   " , " .
   , -
  : " , , -
   , ."
   : ", , ,
   -
  , ."
   ", - ."
   . -
   .
   : ", -
   , -
   , - ."
   " , , ,
   " .
  
   -
   . , -
   , ,
  , , -
   . -
   , ,
   .
   . -
   , : ", , ,
   , , -
  ," .
   -
   . -
   , -
   , - -
   ,
   .
   ,
   , -
   - -
   .
   - -
   -
  - .
   , - -
   ".
   " , , , -
   ".
   , , ,
   ,
   , , , ,
   , ,
   . -
   , : ",
  , , -
   , , ".
   , ,
   , ,
  . :
  " , , , -
   ."
   ... , : " -
  , ".
   , -
   : ", ,
   ."
  , .
   , , ,
   , ,
  : " , , -
  ! , , "
   , , -
   , -
   , -
   .
   , -
  , , ,
   ,
  , , , .
   ,
   , , -
   : ", ".
   , ,
   . ,
   , : ",
   ", .
   ,
   .
   , .
  
   ,
   . ,
  
   -
   - -
  .
  - , ,
   , ,
   ,
   , -
   -
   , , -.
   , ,
   - -
  , - . -
   , -
   ,
   , : " , , ."
   , , -
   , -
   , -
   , . ,
   , -
   , :" , ",
   , - , -
   -
   ,
   ,
   , , ,
   . -
   : ", ."
   , ,
   , , -
   , ".
   " , , ", -
   -
   .
   , -
   : ", ,
   , -
   ".
   : " , ,
   , -
   . !"
   : " "!
   : " , -
   ,
   , , -
   ".
   , ,
   -
   . - , -
   , ,
   , , , -
  , , ,
   .
   , .
   - , - -
   , -,
   ...
   , ! , ! ? , -, -
  , , . ? ?
   !? ? ?
   ? .
   , , -
   ...
   ... -,
   . : , -
   . ,
   ,
   , .
   ... ,
   ,
  , , , ...
   , , -
   ! , . ,
   : " ?"
  , ...
  : ,
  , ... , , :
   .
   , , ! - ,
   . , , ,
   . , ,
   . , ,
  , ,
   , .
   : - -
  . - , ,
   , , , -
   . - ,
   . :
  , , .
   , - .
   , , , , -
   . ,
   . , ,
   , . -
  : . -
   .
  , , - ...
   ,
   -
  
   -
   , -
   .
  
   - , , -
   - . - -
  , , .
  , -
   , ,
   , , -
  .
  . - ,
  
  , , ... .
   , , -
  ?
   , , ,
  , . , , , - ,
   . ,
   , : " ? , , -
  ?!" . - .
   ,
  . ,
  , . ,
   . , -
   . !
   : .
   " ?"- !
   . , -
  , . - ... ,
   ?
   - ! , -
   -
   . , :
   . , .
   ! - .
   , , , ,
   : -
  , , . :
   , .
   , , .
   , , , ,
   - . , , - ,
   : , -
  : . -, -
   , , . : -
  , , - .
   : , ,
  , . , , :
   ! , , - -
  , : "." , -
   , .
   : , , -
   . - , -
  , , , , -
  , ...! -
  , , .
   -
   ,
   - ...
  ... -
   . -
   - , - -
   -
   . -
  , "", : " ?"
   " , , ,
   ! , -
   , ?."
   -
   .
   ,
   ,
   -
   . -
   -
   : " , ,
   , -
   ."
   -
   .
   -
  , .
   , -
  , , -
   - - : "
  , , , -
   , , -
   , ,
   , ."
   ", , - - , -
  , , , , - -
   ,
   , -
   , ."
   " , - ,
  , ,
  ."
   : "
  , -
   , ."
   , -
   -
   , , ,
  
   : " , , ,
   , , , ."
   " , , -
   ,
   , , - ."
   " , , ,
   , -
   , , ."
   , , -
   , .
   , -
   .
   " , , ."
   , :"
   . ? , ."
   " , , , , -
   , , ."
   , ,
   .
   ", , - -
   , , , -
   - ".
   :" ,
   , ."
   ", , , ," .
   : " , , -
   , , ."
   , -
   : ,
  
   : ",
   ".
   , ,
   , -
   -
  
  , . -
   , -
   .
   , -
  
   , ,
   . -
   , ,
   ,
  . : "
   ."
   , , -
   , . , , -
  - . :
   - , . ,
   , . , -
   , . -
   , , . -
   : , , , .
   , , -
   . : , -
   . ,
   . , ,
   . ,
   .
   , :
   , , , -
   , .
   "" -
  , . , - - , ,
   , .
   " - !" ,
   . - , , ! ,
   . : , -
   , , . -
  , , , . -
  , , , .
   , ,
   -...
   -
   - . , -
   , -
  : " , -
   ,
   , , -
   ." , : " , ,
   ,
   , , ." ... , -
   - ,
   , -
   , , -
   .
   : " , , ".
   : " ,
  , , ".
   : " ,
   , ,
  
   , .
   , , , -
   ."
   " , , -
   " " , , ."
   ,
   , , ,
   , ,
   , , ,
   , , , .
  
   , , , .
   ,
   , ,
  .
   -
   .
   : ", , -
   -
  , ."
   ,
   ,
   , -
   , : "."
   .
   , ,
   - -
   .
   : " , ,
   ,
   , -
   , -
  
   ."
   : " ,
  , ,
   , , -
   , , - -
   , ."
   " , , ,
   , -
   - " . , -
   , ,
   .
   , ϸ
   , : -
  , .
   , , ,
   -
   . ϸ
   .
  
   . -
   -
   . "" -
   .
   .
   , , ,
  , , ,
   .
   , .
   , , ,
   , , -
   : " , ,
   ,
   , ,
   - , , ϸ,
   .
   , , ."
   " , , , ϸ,
   , , "", ,,
  
   , ."
   , : " , -
   ,
   ."
   " , ,
   ," . -
   , , , , ,
   . -
   , -
   , , , -
   .
  , .
   , ,
   , , , , -
   , . -
   , -
  , , . -
   : ", , , ,
   ."
   : " , ,
   , ,
   , ,
   , , ,
   , ."
   , , -
   ,
  . , ,
  : " , , -
   , ."
   , , , , , -
   , -
   ,
   , . ,
   , -
   , ,
   , -
   ,
   .
   , , , , , -
   , ,
   , ,
  , , , , , ,
   : " , , , -
   , -
   , , ."
   , , : " -
   - , , ,
   , , -
   , ."
   , ,
   . -
   , , , -
  
   . , , -
   : " , , ,
   , -
   , , ."
   : " ,
   ,
   ."
   : ",
   , ."
   , , -
  , ,
   .
   , -
   , -
   , -
   , . ,
   : " -, , -
  , , , ,
   , , -
   . ,
   ,
   ."
   ", , . ,
   , ."
   ,
   , ,
   , ,
   .
   - , -
   . : " -,
   , , , -
  
   , ."
   , -
   :
  "-, ,
   , ."
   ,
  , -
   ,
   , ."
   ,
   . , -
   , ,
  , , ,
   . , , -
  , .
   , -
  , .
  , , :"-
   , , ! , , -
   ."
   , : " -
  , ." , ,
   , , , , -
   , : "
  , , ."
   : " , ."
   : " ,
   , -
   ."
   : " , ,
   , -
   ,
   , , , , -
   , , ."
   : " , ,
   , -
   ."
   " ,"
   ,
   "", -
   , , -
  , -
   . : "
   , " ,
   ,
   .
   ! , ,
  . ", , :
   : ,
   , . :
   , . , , , -
   , : , , -
  , - ."
   , , , - -
   . -
   . -
   : " , , -
   , ."
   , , -
  : " , , ,
   . . -
   , -
  
   ,
   , . , -
   , , -
   , , . -
   , , , , -
  , , , .
  , , , , , ."
   , , -
   , ,
   .
  , , ,
   . , , -
   ,
   .
   ,
   , , , , .
  
   , ,
   , -
   , .
   , ,
   , , , , , -
   , -
   : " , ,
   , ,
  , , ."
   " , ," .
   , , , -
   , ,
   . -
   , , -
   , .
  , , , -
   , -
  , , , , .
   .
   : " , ,
   , ."
   "," , , .
   , ,
   ,
  , - , -
  , -
  . , -
   , .
  , , -
  : " , , -
   ,
   , -
   , , ."
   ", , , , -
   ."
   -
  , .
   , ,
   , , . -
   , , -
   . -
   .
  , , -
   , , .
  
   . ,
   . .
   - , , - .
   -
   , , , , --
   . : , -
   , . -
  , , : " ! ,
   , , ". -
  : ", , , , -
   , . , ,
  ."
   , , , ,
  : " , ? ,
   : , - , - -
  , ."
   " , : -
   ."
   " , ,
   ."
   : ", ,
   , " . , ,
   , - , -
   .
   , -
   , , : " , ,
   . , ?"
   : " ,
  , , , .
   , , ,
   : " , -
  , , ."
   : " , , -
   , ϸ, ,
   ,
   ,
  , , - , ."
   , , , , ,
   ,
   . : " -
   ! ,
   , , , , ,
  , , ,
  , , , , -
   . o , ,
   ,
  ."
   ... , , ,
  . -
   . , :."!" ,
   - .
   ! - -
   , , -
   . , -
   ,
   , , .
   , ,
   , , , ,
   , , -
   .
   , -
   , , , .
  
   , .
  
  . ,
  , , , : " -
   ."
   ...,
  , . , -
  , . ,
   , , !
   , - -
  : , , . ,
   , , , , ,
   , , -
   . , , , ,
  , .
   , , ,
   .
   , , , , -
  , .
  
  
  , , . ,
  
   , , - .
  : 27 2006 -27 2008 ,
  
  
   :
   Anatoliy Sibilov
   309 East 118 th Str, Apt # 4D,
   New York, NY 10035, USA
   Tel 1(212) 410- 3962
   E-mail: anatoliy_sibilov@verizon. net
  
  
   , 1996 , . , ,
  
  
  
  
  • © Copyright (vzewdeug@verizon.net)
  • : 11/06/2009, : 11/06/2009. 289k. .
  • :
  :

.

, :
" "" "" . , "

o
- "" .. || .. ' ""