Столюк Ольга Николаевна : другие произведения.

Воспоминание

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


 Ваша оценка:


Моя iсторiя кохання

   При§хавши якось додому, я вирiшила пройтись по улюбленим мiсцям, якi колись рятували мене вiд самотностi. Мене завжди п'янив вечiрнiй аромат осiннiх дерев, пожовклого листя, особливо коли у вухах лунають епохальнi речi, особисто для мене, вони саме такi, "Океану Ельзи" або "Медляк" Мiстера Кредо, особливо "Медляк" Мiстера Кредо. Слухаючи цi шедеври поринаєш у вир спогадiв...
   Вiн не високий статний чоловiк. Рухи сором'язливi, але очi, бездоннi, розумнi, карi очi. Коли вiн дивився на мене, все моє нутро тремтiло, а розум виключався.
  
   Випускний. Я так хочу його побачити, останнiй раз, потонути в його очах, в його бездонних та безкрайнiх, немов кременчуцьке водосховище, очах.
   В народi кажуть, що не кожний птах зможе перелетiти його, i не кожен теплохiд пройти. Тому що воно найглибше, найширше водосховище в Укра§нi. Воно безкрайнє, воно здатне знищити, але незважаючи на це, воно прекрасне, захоплююче, нiжне i вiрне. Воно нiколи не зробить боляче тому, хто його по справжньому любить i поважає. Ось i я тону...
  
   Хтось мене штовхнув i я побачила його. Сором'язливий, елегантний, вишуканий. Вiн стояв поруч, але так далеко. На мить здалося, що я на однiй сторонi, а вiн на iншiй. А мiж нами величезний каньйон, який не можливо перейти.
  
   Цiкаво, яким вiн був 10 рокiв тому. Хоча яка рiзниця, i тодi б нiчого не було. Така вона доля першого кохання. Це гра в однi ворота...i бiльш нiчого.
  
   Але нi, вiн знає, вiн обов'язково себе проявить, я ж бачу, що вiн переживає, хоче пiдiйти, але стримує себе.
   Оголошують моє прiзвище. Треба йти на сцену i дарувати любим вчителям квiти. Де вiн...куди подiвся. Втiк...i кому з нас 17?!.
  
   Треба йти, головне не впасти.
  
  -- Якi всi гарнi. - донiсся голос подруги.
  -- Так, нiколи не думала, що прощатися зi школою так важко.
  -- Я теж. До речi, В.А. просив, щоб ти зайшла до нього. - як завжди спокiйно, сказала М.
  
   Цiкаво, §§ чимось можна розворушити i спонукати на якiсь прояви емоцiй? Вона, як скеля завжди незворушна i важка на пiдйом. Завжди на сво§й хвилi.
   Десь через 2 роки пiсля закiнчення школи, я §§ зустрiла. Вона анi трохи не змiнилася, лише тiльки лице i руки були покритi паранджею. Вона прийняла мусульманство. Зрадила сво§й вiрi, вiрi сво§х батькiв та пращурiв. А на питання навiщо вона це зробила, вiдповiла, що за паранджею зручно ховати обличчя. Навiщо?????
  
   Пiсля офiцiйно§ частини, почалося святкове застiлля. Але менi було не до цього. Я пiшла до нього.
  
   Стiй! Навiщо?? Повернись!! - думки, думки одна за одною. По дорозi пробiгла першокласниця, яка мене трохи не знесла з нiг. Пригадалося, перше наше знайомство. Я бiжу по коридору, за мною Саша Черниш, великий пончик на двох ногах. Всi розступаються, я забiгаю за рiг i... бабах врiзаюся у щось м'яке. Це щось мене пiдiймає з пiдлоги, бере на руки i каже, каже без зупину посмiхаючись дивиться на мене сво§ми великими темними очима. Прибiгає Саша i ми з ним уходимо на наш поверх, пройде декiлька рокiв i ми з ним знову зустрiнемося.....
  
   Вiд залу до його кабiнету 2 хвилини, я йшла 20, або стояла, не пам'ятаю. Не пам'ятаючи а нi себе, а нi навiщо я прийшла. Захожу до кабiнету.
  
   Сидить, як завжди бiля вiкна, з томним виглядом обличчя. Герой яко§сь, зараз не згадаю, романтично§ комедi§. Хоча для мене, це мабуть, трагiкомедiя.
   На столi лежав зошит, я впiзнала його, у ньому була написана iсторiя мого почуття. Вся моя душа вивернута на виворiт, зараз лежала поряд з людиною, яка для мене зробила значно бiльше, нiж здогадується. Вiн простягнув його менi:
  -- Пробач...
  
   Пройшло багато рокiв, я зараз живу з людиною яка для мене ВСЕ, але думка i тепле нiяковiння до першого кохання на завжди залишилось у моєму серцi.
  

 Ваша оценка:

Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"