Тагаев Александр Николаевич : другие произведения.

Що нам робити з цим третiм Римом-Рейхом?

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


Оценка: 3.94*8  Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Написане аполiтичною людиною.

  Починаючи з перших рокiв украiнської незалежностi, росiйськi ЗМI в основному демонстрували своє негативне ставлення до української незалежностi та завуальовано показували своє невизнання права українцiв на самовизначення. Але це вiдбувалося в досить м'якiй формi i в цьому можна було запiдозрити власне суб'єктивне бачення журналiстiв.
  Але в останнi мiсяцi ситуацiя змiнилася кардинальним чином. Розгорнулася справжня iнформацiйна вiйна проти України з боку росiйських ЗМI, одною з основних характеристик якої є повна вiдсутнiсть правил та приципiв будь-якої моральностi. Це також перекинулось в iнтернет у виглядi величезної кiлькостi трольських блогiв та постiв про подiї в Українi, що множать абсолютно брехливу iнформацiю, пiдтасовану, перекручену, трохи видозмiнену i т.iн. Будь якi заперечення та спроби довести, що ця iнформацiя брехлива або упереджена, наштовхуються на повний iгнор або ж тонуть у потоцi iншої брехливої iнформацiї. Український iнформацiйний простiр виявився беззахистним перед усiм цим. Все, що можуть зробити украЇнцi - це пiддавати сумнiву правдивiсть свiдомо брехливого i просто лаятись у вiдповiдь на лайку росiйських тролiв. Очевидно, що думка тролiв та росiйських ЗМI впливає на величезну кiлькiсть росiйського та росiйськомовного населення та навiює їм негативне ставлення до подiй в Українi. Одним з найбiльш ефективних та яскравих прикладiв цього є гiпертрофування якихось локальних негативних явищ через показ виключно їх, з вкрай упередженим коментарем на основi полiтологiчних понять, якi давно вже втратили будь який сенс та принизливих прiзвиськ. Наприклад вони називають "фашистами", "нацистами", "нациками", "майданутими" абсолютно усiх, хто є хоча б в якiйсь мiрi патрiотом, або, навiть не являючись патрiотом, пробує змiнити життя на краще чи встановити iстину. Самi цi дiї абсолютно повторюють механiзм пропаганди в гiтлерiвський Нiмеччнинi напередоднi Другої Свiтової вiйни i тому сьогоднiшня Росiя в бiльшiй мiрi заслуговує на епiтети фашизм, нацизм нiж навiть самий радикальний український нацiоналiст. I цi епiтети вже утвердилися територiальним завоюванням Криму. Досить давньою та вiдомою є росiйська iмперiалiстична iдея "Третього Риму". Застосування по вiдношенню до Росiї таких понять, як фашизм та нацизм, робить цю iдею рiвнозначною iдеї гiтлерiвського "Третьго Рейху".
  Коли людина повнiстю оточена брехливою iнформацiєю вона починає сприймати її як правду, як у романi "1984". Взагалi наявнiсь брехливої iнформацiї (наприклад щодо дiй людини по вiдношенню природи) властива для всього людства. В чому ж полягають можливi завдання настiльки безпринципної росiйської пропаганди?
  1. Зробити росiян ворогами українцiв, якi готовi убивати українцiв i змиритися з загибеллю власних солдат на український територiї.
  2. Зробити ворогами українцiв та росiян, якi живуть на українськiй територiї.
  3. Навiть у тих росiян якi не вiрять ЗМI i ненавидять режим Путiна хильнути шальку терезiв на користь iмперiалiзму.
  3. Вiдволiкти росiян вiд внутрiшнiх величезних проблем, та виплеснути iх можливу агресiю проти вкрай корупцiйної влади(як це було у нас по вiдношенню до режиму Януковича), назовнi .
   Що з цим можна зробити. Кожному українцю готувати себе до можливої партизанської вiйни проти кремлiвсько-фашистських загарбницьких вiйськ. Ну i в даний момент вести iнформацiйну вiйну в iнтернетi, виражати українцям свої думки про ситуацiю в блогах.
Оценка: 3.94*8  Ваша оценка:

Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"