Ушанова Светлана Валерьевна: другие произведения.

Сучасне українське козацтво на півдні Одещини

Журнал "Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]
Peклaмa:
Конкурс 'Мир боевых искусств.Wuxia' Переводы на Amazon
Конкурсы романов на Author.Today

Зимние Конкурсы на ПродаМан
Peклaмa
Оценка: 2.25*5  Ваша оценка:
 • Аннотация:
  ...Історія вчить, що ефективне те, що утверджує своє. А своє у нас - козацтво - спосіб життя вільної людини, яка із зброєю в руках захищала Богом дані їй вольності й права...


С.В.Тимофєєва

  

Сучасне українське козацтво

на півдні Одещини

  

2005

  
   ...Історія вчить, що ефективне те, що утверджує своє. А своє у нас - козацтво - спосіб життя вільної людини, яка із зброєю в руках захищала Богом дані їй вольності й права...
  
   Історичні умови буття українського народу породили самобутній феномен - козацтво. Воно втілювало в собі фізичне і духовне здоров'я нації, інтелектуальну силу, життєздатність, оптимізм і енергію. Це була об'єднана, згуртована, ідейно і духовно зцементована, суворо дисциплінована національна сила, яка очолювала боротьбу проти чужоземних ворогів. Майже чотириста років тому козаки так виклали королівським послам свою роль і призначення: "Подібно до наших предків, хочемо й ми користуватися вольностями життя, маєтностями і свободами, що належать рицарським людям... Дбаємо про те, щоб так само, як ми отримали від своїх предків ті права і вольності, щоб і наші наступники прийняли їх цілими і непорушними, з примноженням слави. І щоб вони один після одного передавали їх у прийдешні часи".
   Відродження козацьких традицій сьогодні є надзвичайно потрібною і важливою справою. Постане сучасне українське лицарство - духовно постане Україна. Сьогодні нам належить продовжити велику місію козацтва. Козаки знову мають стати захисниками честі й гідності України, її традицій, її культури.
   Сучасний загальнодержавний сплеск цікавості до історії козацтва й зокрема уваги до його проблем пояснюється просто: йде формування національної еліти, яка спирається в своїй діяльності на національний - козацький! - досвід державотворення.
   В програмі діяльності Українського козацтва є такі слова:
   "Враховуючи унікальність козацтва, як соціального явища світового масштабу, що воно несе в собі неосяжний національно-духовний, морально-виховний і військово-патріотичний потенціал; що Українське козацтво є наша українська форма демократії і державності і форма військового устрою; що структура організації Українського козацтва легко вписується в адміністративний устрій України і підкріплює його, метою козацького руху є розбудова української держави через духовне об'єднання народу, мобілізація енергії на економічне процвітання і підняття добробуту людей..."

Душу - Богу!

Життя - Батьківщині!

Серце - людям!

Честь - нікому!

Слава козакам!

Слава Україні!

Нехай ці слова служать дороговказом для нас.

Тимофєєва С.В. Сучасне українське козацтво на півдні Одещини.

СПД СП. Білгород-Дністровський. 2005.

І. КОЗАЦЬКА НАЦІЯ

  
   "Українській козак - це лицар України, морально чиста, високодуховна і матеріально незалежна людина, яка вміє панувати над собою, володіє своїми емоціями, розумом і волею, патріот України, який постійно морально, психологічно, духовно і фізично готує себе до оборони Батьківщини, захисту родини, свого роду та українського народу, своєї честі та гідності, дбає про єдність Українського козацтва і українства всього світу".
   Статут Українського козацтва.
  
   Підтверджуючи правоту Нобелевського комітету, який признає синусоїдальність розвитку виключно важливим відкриттям сучасної цивілізації, в останній час багато уваги приділяється історії козацтва, повторюючи на новому виткі етногенетичної спіралі розвиток інтересу до витоків національної культури.
   Це характерне для етапу формування національної еліти, патріотичний настрій якої спрямований на обґрунтування української державності.
   За своєю суттю український народ показав себе козацькою нацією з прогресивними козацькими звичаями і традиціями, українською національною ідеєю в козацькому варіанті. В українському народу дух козацтва живе в способі життя, діяльності і поведінки, в розвитку козацьких форм самоврядування.
   Активізація політичного життя під гаслом визволення України ініціювала відродження козацько-лицарських традицій в Україні, появи козацьких осередків та об'єднання їх в єдине Українське козацтво. Сприйняття козацтва як споконвічної сили, що виборювала волю України, призвела до масовості руху. Тому актуально вивчення процесу становлення сучасного козацтва, його цілей, сутності козацького руху, місця його у розбудові сучасної України. Феномен козацтва потребує серйозного осмислення для пошуку оптимальних шляхів використання відроджуваного козацтва в сучасних умовах, зрозуміння та передбачення місця козацтва в українському суспільстві й державі ХХІ століття.
  
   З літератури по історії сучасного козацтва Одеської області вийшла книга Б.Сушинського "Лицарі Причорноморського степу" та збірка статей викладачів історичного факультету Одеського національного університету ім. І.І.Мечнікова "Одеса козацька".
   Є публікації в пресі Білгород-Дністровського району, Одеської області, Всеукраїнських видань козаків Б.Устименка, Л.Городецького, В.Тимофєєва, архівні матеріали козацьких товариств, мемуари учасників козацького руху, епістолярна спадщина отаманів козацьких осередків, матеріали інтернетсайтів.
   Глобальне законодавче дослідження і процес відродження козацьких традицій, які відбуваються останнім часом в Україні, ще й сьогодні зустрічають ряд серйозних перешкод. Однією з головних перепон є інформаційний голод, який витікає з відсутності або недоступності впорядкованої джерельної бази, анотованих бібліографічних оглядів, тематичних анотованих досліджень.
   В кінці ХУІ століття козацтво зміцнюється і виділяється в окремий суспільний стан зі своєю особливою організацією з специфічними порядками й характером життя, з своїм центром. На території південно-східної України, яку захищала від татаро-турецьких загарбників місцева людність і ті втікачі, які йшли з західних і північних українських земель, де в той час селянство було вже закріпачене, польські й українські магнати і шляхтичі, почали закріпачувати населення, захоплюючи землі, на яких воно сиділо. Для селянства, щоб не потрапити в панське ярмо, залишався один вихід: покозачитися, визнати владу козацьких старшин і разом з усім козацтвом, яке на той час уже створило свій центр - Запорізьку Січ, - вступити в боротьбу з панами за свої землі і право бути вільним хліборобом.
   Оскільки козацтво створило свою військову організацію і свій центр, набуло великого досвіду боротьби проти ординців, мало своїх досвідчених ватажків, то, зрозуміло, воно й очолило селянську боротьбу проти польсько-шляхетського гноблення. Можна вважати, що у тодішніх умовах Запорізька Січ стала початковим станом у формуванні української державності.
   Отже, Запорізька Січ була козацькою республікою, своєрідним прообразом Української козацької держави, яка створилася в ході визвольної війни в середині ХУІІ століття під керівництвом Богдана Хмельницького.
   Після ліквідації польсько-шляхецького режиму протягом 1648 р., встановлюється новий державний апарат, в Україні складалася нова військово-адміністративна і політична система, формувалась українська національна держава, в якій адміністративний устрій складався на зразок Запорізької Січі.
   Після руйнації Запорозької Січі козацька маса розійшлася по величезних земельних просторах, зокрема й по півдню України, зробивши чималий внесок у освоєння і заселення цього регіону. Знищення основної організації українського козацтва, Наддніпрянської Січі, не завадило виникненню нових формувань такого типу.
   Одразу ж після зайняття Січі царськими військами козаки почали звертатися до генерала Текелія з проханням відпустити їх на рибни лова за кордон. Незабаром в курінях майже не лишилося козаків. Запорожці, скориставшись неуважністю російського генерала, сіли на човни і попливли з Січі по Дніпру аж до Туреччини. Так пішла половина перебуваючого в Січі війська і забрала з собою ті вільні думки, проти яких було влаштовано погром. Отже, замість повного знищення запорозького козацтва і перетворення його на регулярне військо сталося зовсім інше: значна частина козацтва опинилась на боці Туреччини, з якою Росії ще треба було вести боротьбу на південних кордонах.
   Козаки розселилися в перші роки після виходу з Запоріжжя в Очаківській окрузі, на Березані, по Тилігулу, біля Хаджибею і Балти, у пониззі Дністра від Акермана до Бендер, в Буджаку, в дунайських гирлах - у Вилковому, Кілії, біля Тулчи й Галаца.
   Приймаючи до себе козаків, Туреччина послаблювала позиції Росії на півдні. Козакам надавалася земля для заснування Січі в пониззі Дністра - в Кучурганах, озброєння і коні. Козацтво виявилося об'єктом політичної гри між Росією і Туреччиною (царський уряд Росії вимагав повернення козаків). Російський уряд знову і знову вимагав від Туреччини переселення запорожців з прикордоння. Тому було вирішено переселяти козаків за Дунай.
   За час війни 1787-1791 рр. Задунайські запорожці створили свою військову організацію і закріпилися на певний час в гирлі Дунаю та розмістили свій Кіш в Дунавцях - в Катирлезі (Очаківська округа відійшла до Росії), а також в місцях нижче Старої Кілії на острові.
   Протяжність південних кордонів Російської імперії була відома не тільки козацтву на Україні. Запорозькі козаки, що розходилися по великих південних просторах, зустрічались тут з представниками некрасівських і донських козаків.
   Поступове переслення їх почалося в 1778 р. і тривало, вірогідно, біля 8 років. Воно мало два потоки: один йшов в Анатолію, другий - в Дунайську дельту. З'явились некрасівці і в пониззі Дністра. Тікали за Дунай і донські козаки. Частина їх лишилася в Буджаку ще після російсько-турецької війни 1768-1774 рр.
   Поселення некрасівців:
   1. Вилкове, Липованське - початок цього міста (1746?) пов'язується з першими некрасівськими артілями рибалів, які оселилися у гирлі Дунаю. Протягом наступного розвитку сформувалося липовансько-українське населення, яке окремо проживає в місті до сьогодні (Кілійський район Одеської області).
   2. Жебріяни, Хаджи Ібрагим - поселення, виникнення якого наприкінці ХУІІІ - на початку ХІХ ст. було пов'язане з некрасівсько-липованським населенням. Некрасівці мешкали в Жебріянах з кінця 1770-х рр. Нащадки їх до цього часу зберігають свою особливість (тепер село Приморське Кілійського району Одеської області).
   3. Кислиця - село виникло в 1807-1808 рр., коли частина некрасівсько-липованського населення Караорману перейшла на бік Російської імперії. Після 1812 р. це населення приєдналося до своїх сородичів з Старої Некрасівці (тепер з тією ж назвою існує українсько-молдавське село в Ізмаїльському районі Одеської області) та Тучкові (Ізмаїл).
   4. Муравльовка - село засноване некрасівцями в 1813 р., які перейшли на бік Росії з-за Дунаю. Протягом наступних 20-30-х рр. населення збільшилося за рахунок липован та старообрядців європейської частини Росії. Їх нащадки мешкають і тепер у цьому селі Ізмаїльського району Одеської області.
   5. Стара Некрасівка (Некрасівка до 1829-1830-х рр.) - поселення між Дунаєм та озером Катлабух було засноване некрасівцями з Добруджі в 1813 р., після переходу на бік Росії. Нащадки некрасівців та липован проживають в ньому до сьогодні (тепер - село Ізмаїльського району Одеської області).
   6. Нова або Мала Некрасівка, Кугурлуй - поселення некрасівців між Дунаєм та озером Ялпух, яке заснували 100 родин переселенців із-за Дунаю 1829-1830-х рр. (тепер - Ізмаїльський район Одеської області).
   7.Тучков - район міста Ізмаїла, в якому в 1812 р. адміралом П.В.Чичаговим була поселена група некрасівців з правого берегу Дунаю. Потім, в 1820-1830-х рр. сюди переселялися інші некрасівці та липовани з Саф'ян (існувало з 1811 по 1821 рр.), Джурджулешт, Кислиць тощо. У ХІХ ст. Тучков (Ізмаїл) - один з головних центрів старообрядництва в Європі.
   В середині серпня 1787 року розпочалася друга за царювання Катерини ІІ війна з Туреччиною. Османська імперія прагнула повернути Крим, приєднаний до Росії у 1783 р. Російська імперія, з свого боку, мала на меті утвердитися в Північному Причорномор'ї і розширити свої володіння в цьому районі і на Південному Кавказі.
   З початком війни російське командування відчуло гостру потребу у збільшенні свого військового контингенту, особливо за рахунок бійців, що добре знали театр воєнних дій і противника та бойові якості яких були загальновідомі. Тому уряд змушений був звернутися до колишніх запорожців, які лишилися в Україні. Восени на базі утвореного у 1783 р. полку запорозьких козаків (один з заходів російського уряду, спрямованих на повернення задунайських козаків до Росії) почалося формування козацького війська. Указом від 22 січня 1788 р. воно одержало назву Війська вірних козаків, у противагу "невірним" задунайським запорожцям. Очолили його колишні запорозькі старшини. Кошовим було призначено Сидора Білого, суддею Антона Головатого, кіннотою командував Захар Чепіга.
   Незабаром за героїзм і мужність, виявлені у боях в Причорномор'ї, в тому ж 1788 р. воно було перейменовано в Чорноморське козацьке військо.
   Ще в ході війни, в 1790 р., Кіш Чорноморського козацького війська розділив територію між Бугом і Дністром, яку заселяли козаки, на три полкових паланки (окружні управління) - Подністрянську, Березанську, Кінбургську (тепер Одеська, Миколаївська та Херсонська області). Вони очолювалися призначеними Кошем старшинами і паланковими полковниками. Кожна паланка включала в себе декілька козацьких поселень.
   Так, на території, яку займала Подністрянська паланка, виникли поселення чорноморців по Дністру: Біляєвка, Калаглія, Кучургани, Глинна, Чобручи, Незавертай, Головківка, Аджидер, Яська та багато інших. За далеко не повними даними, на 1792 р. у Подністрянській паланці існувало 30 селищ, в яких проживало близько 1500 козацьких родин. В Кінбургській паланці ж було всього біля 150 родин. Крім того, виникло багато хуторів і поселень при риболовецьких заводах, по річках та лиманах.
   Центром Чорноморського козацького краю і Подністрянської паланки стала Слободзея, де проживало 130 козацьких родин. Тут знаходилася військова резиденція.
   На початку ХІХ ст. відносини між Росією та Туреччиною настільки загострились, що привели до війни 1806-1812 рр. В листопаді-грудні 1806 р. російські війська оволоділи Бессарабію, за виключенням Ізмаїла. Вихід в цей район поставив перед російським командуванням питання про взаємовідносини з біглим сюди українським і російським населенням і задунайськими запорожцями. Зокрема, у фортеці Браїлів, що була оточена російськими військами, знаходилося до трьох тисяч дунайців. Генерал-лейтенант О.Ф.Ланжерон, який командував корпусом на Дунаї, писав в січні 1807 р., що задунайські козаки можуть "наносити шкоду більш, ніж турки і татари". Тому російське командування вжило низку заходів, щоб залучити задунайських запорожців на свій бік, обіцяючи їм всі пільги, якими користуються чорноморці на Кубані. Все це мало певний ефект. Збігле населення було зацікавлене в легалізації свого положення, а задунайські запорожці опинилися в районі дій російської армії.
   Враховуючи успіхі у формуванні волонтерського полку з задунайських запорожців і збіглого українського населення, було вирішено створити на Дунаї козацьке військо, давши йому найменування Усть-Дунайського.
   20 лютого 1807 р. Усть-Дунайське Буджацьке козацьке військо було офіційно затверджено указом Олександра І.
   Уряд, зацікавлений у швидкому заселенні ново приєднаної Бессарабії, дозволив усть-дунайцям селитися в Придунайських степах на правах колоністів. На протязі 1815-1817 рр. в Бессарабію з-за Дунаю вийшло кілька груп козаків, які разом з усть-дунайцями оселилися в Ізмаїльському повіті, заснувавши в 1818 р. с.Дракуля (тепер с.Трудове Кілійського району Одеської області). Незабаром тут нараховувалося вже 45 козацьких родин. В 1820 р. друга група усть-дунайських козаків і задунайських запорожців, незважаючи на опір земської поліції, в кількості 38 родин оселилася в Акерманському повіті, заснувавши с.Акмангіт (тепер с.Білолісся Татарбунарського району Одеської області). Частину задунайців у 1823 р. переселили в Їзмаїльську колоністську округу, де засновано с.Новопокровське (тепер с.Покровка Ізмаїльського району Одеської області).
   У зв'язку із збільшенням населення в Акмангіті частина задунайських запорожців і усть-дунайських козаків перейшла на нове місце в Акерманському повіті, де в 1827 р. заснувала с.Старокозаче (тепер в Білгород-Дністровському районі Одеської області).
   Створення на Дунаї Нової січі, як про це пішли чутки на Україні, викликало серед селянства надії на відродження козацтва. Це призвело до значних втеч населення до Дунайської Січі, що прискорило ліквідацію війська.
   Після ліквідації Усть-Дунайського козацького війська переважна більшість козаків лишилась в Бесарабії. Усть-дунайці та задунайські запорожці, які переселювалися до них, повертаючись до Росії, на протязі 20-х рр. неодноразово зверталися до державних установ з домаганням створення в краї козацького війська, з центром в с.Акмангіт.
   Російсько-турецька війна, яка розпочалася в 1828 р., пожвавила клопотання козаків. Ці прагнення співпали з намаганням командування збільшити військовий контингент Дунайської армії. В червні 1828 р. уряд дозволив сформувати в Акерманському повіті Бессарабії козацьке військо, яке одержало назву Дунайського (з 1856 р. Новоросійське; проіснувало до 1869 р.), з усть-дунайців, задунайських запорожців, що оселилися в Бессарабії до 1828 р.
   До війська були зараховані села Акерманського повіту Акмангіт, Старокозаче і Волонтирівка (тепер у районі Штефан Воде Молдови).
   В 1836 р. до війська були приєднані села Михайлівка, Костянтинівка, Новотроїцьке, Миколаївка, засновані відставними солдатами, та село Петрівка, в якому мешкали селяни-переселенці з Курської губернії (тепер в Білгород-Дністровському, Кілійському, Саратському районах Одеської області). Через три роки були приєднані заселені циганами села Фараонівка та Каїри (останнє - с.Крива Балка; обидва в Саратському районі Одеської області).
   За Паризьким миром 1856 р. частина козацької території з станицями Миколаївка та Новотроїцька відійшла до Молдавського князівства. Замість цих земель війську було дозволено придбати у поміщика К.Зіро селище Байрамча, незабаром перейменоване в Миколаївку-Новоросійську.
   Центр управління війська розміщувався в станиці Волонтирівка. Однак в зв'язку з тим, що в цій станиці не було необхідних помешкань, військове правління до 1856 р. знаходилось в Акермані. Після придбання військом Миколаївки-Новоросійської воно переїхало в цю станицю. В середині 60-х рр. тут знаходились майже всі головні військові установи: госпіталь, головний військовий храм св. Миколи Чудотворця, поштова станція та училище.
   Дунайське військо мало нести прикордонну службу на Дунаї, Пруті та по Чорноморському узбережжю до Дніпра, внутрішню службу в Бессарабській та Херсонській губерніях, утримувати гарнізони в Ізмаїлі та Акермані. Притягувалися вони для виконання й інших завдань.
   В 1856 р., 11 липня, в зв'язку з відторгненням від Росії за Паризьким миром дунайської частини Бессарабії, військо було перейменовано в Новоросійське. З цього часу воно несло кордонну службу на лінії Болград-Татарбунари і далі по Чорноморському узбережжю.
   У грудні 1868 р. в зв'язку з загальною реформою козацьких військ Новоросійське козацьке військо оголошувалося ліквідованим. Це було останнє козацьке військо на терені сучасної України.1
   Мужність і хоробрість, патріотизм, любов до волі й батьківщини, демократизм, взаємодопомогу, високі моральні цінності лишило козацтво в спадщину українському народу. Не випадково в огляді Одеської військової округи за 1871 р. підкреслювалося, що в українцях "й до цього часу добре зберігається пам'ять про вільне козацтво".
   В умовах незалежної України знов, в новій якості, відродилося козацтво. Воно відіграє важливу роль в політичному і культурному житті, разом з усім народом будує Українську суверенну державу. Задунайський запорожець Ананій Коломієць, закінчуючи розповідати Федору Вовку про Задунайську Січ, висловив невмирущі, сповнені глибокої віри в козацтво і його спадкоємців, слова: "А за нас... то наше не пропаде... Досі не пропало, то вже й не пропаде!.. Нашого насіння ніхто не скоренить!"
   І хоча після ліквідації незалежності Української козацької держави пройшло 2,5 століття, головною рушійною силою у становленні Української народної республіки 1918 року - Української держави Скоропадського (Гетьманат) стало селянське ополчення "вільних козаків", січових стрільців, українських козацьких дивізій сірожупанників, синьожупанників.
   У 1984-1991 роках починається етап загальноукраїнського відродження козацько-лицарських традицій. Козацтво стало одною з сил, що виборювала волю України (Українське козацтво утворювалося як активні охоронно-штурмові загони РУХу). Першим Гетьманом Українського козацтва був В.Чорновіл, другим В.Мулява, третім І.Білас. У 1994 році Президент України Кучма Л.Д. став почесним Гетьманом Українського козацтва.
   22 січня 2005 року відбулася історична для Українського козацтва подія: Президент України В.А.Ющенко згодився стати Гетьманом України, очоливши роз'єднане до сьогодення Українське козацтво.
   Президент-Гетьман України В.А.Ющенко після ритуалу посвяти у Гетьмани України виголосив сучасні завдання козацтва: діяльність його повинно мати державне спрямування; має відновити роботу Координаційна Рада при Президентові України; вона повинна стати дієвим органом у справах козацтва; вже йде мова і про Департамент Українського козацтва; козацтво, в свою чергу, повинно стати моральним авторитетом держави у тих галузях, які сьогодні державою не охоплюються - починаючи з силових структур, прикордонної служби, охорони правопорядку; а головне завдання - об'єднати навколо себе всі козацькі організації.
   Сьогодні уже можна однозначно констатувати, що Українське козацтво подолало кризу, котра заважала працювати і діяти на повну силу і звільнилося від негативних тенденцій, які панували в ньому.
  
  
  

ІІ. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

  
   В історичній свідомості народу найвищий статус належить тим людям-ідеалам, які відстоювали свободу як найдорожчу цінність попередніх поколінь, невтомно боролися з чужоземними загарбниками, захищали свою національну гідність і честь, по-лицарськи служили рідній Батьківщині, будували власну національну державу. Для української молоді такими ідеалами стали І.Гонта, М.Залізняк, С.Наливайко, І.Трясило, П.Сагайдачний, І.Сірко, І.Богун, І Виговський, Б.Хмельницький, І.Мазепа.
   Наш народ споконвіку культував лицарські традиції виховання. Із століття в століття на лицарських традиціях формувалася еліта нації, яка завжди боролася за свободу і незалежність України. Коли в значної частині наших співвітчизників занепадав дух, не вистачало сили волі, бракувало віри в свої сили і можливості перемоги над ворогом, тоді історична необхідність породжувала українське козацтво. Історія вчить, що ефективне те, що утверджує своє. А своє у нас - козацтво - спосіб життя вільної людини, яка із зброєю в руках захищала своє право на свободу.
   Французький історик Шерер писав про українців так: "Ми бачимо батьків, що передали своїм синам почуття гордості бути незалежними й залишали їм у спадок саму тільки шаблю з девізом: "Перемогти або загинути!" Так, шаблями наші предки володіли краще, ніж пером, тому в історії згадки про героїчні діяння українців залишили іноземці, але хай краще пишуть вони про наші звитяги, аніж ми про їхні!
   В сучасних умовах багато підлітків, юнаків і дівчат вибирають ідеал лицаря - високошляхетної, духовно багатої, морально чистої, мужньої людини. Такими лицарями української культури, науки і духовності були Я.Мудрий, В.Мономах, Т.Шевченко, М.Драгоманов, Б.Грінченко, С.Русова, В.Вернадський, М.Грушевський. "Український лицар живе для Батьківщини, він завжди був готовий віддати за неї своє життя. Найдорожче для нього - лицарська честь і слава... Про славу лицарську українець мріє ще з дитинства" (Г.Ващенко).
   Немає ідеальних людей і не можна з будь-кого робити ідеал для молоді, але можна говорити про орієнтацію на моральні принципи, які сповідають козаки Задністров'я: відданість ідеї Леоніда Городецького, Михайла Скляренка, Бориса Устименка, любов до Батьківщини Валерія Тимофєєва, Миколи Скиби, Василя Бойчева, Олександра Царенкова, В'ячеслава Воробйова, відвага і честь Анатолія Майстра, Василя Якименка, Ігоря Лелеченка, Анатолія Редька, В'ячеслава Козубенка...
   Вихована на лицарських традиціях, молодь заперечує рабську і напіврабську психологію, засуджує забуття людиною національної приналежності, зневагу до волелюбних заповідей дідів і прадідів, пасивність, слабодухість, невіру у власні сили, політичне прислужництво чужинцям.
   ...У період розбудови й утвердження незалежної України у громадському, шкільному і родинному житті нам потрібен насамперед культ лицарства. Наше завдання - відновити історичну пам'ять, виховати людину, яка здатна побудувати і саму себе, і своє гідне життя, і державу.2
   Ми за основу принципу ідеалізації вибрали ідеал лицаря - високошляхетної, духовно багатої, морально чистої й мужньої людини. Такими лицарями є наші перші козаки Одещини...
   Треба сказати, що вся Україна охоплена козацьким відродженням. На розвиток козацького руху вплинули різні умови та обставини. Серед них слід відзначити - сплеск національної свідомості, набуття Україною незалежності, а також виникнення деяких організацій, як не дивно, саме антиукраїнського напрямку. Наявність таких організацій, члени яких зневажливо ставилися до українського руху, підштовхувала патріотично настроєних громадян (не обов'язково етнічних українців) до входження у козацтво, або інших національно-демократичних організацій та партій. До того ж підтримувався розвиток козацького руху і на державному рівні через низку наказів і посвідчень.3
   Вже у 1991 році, у червні вийшов Інформаційний збірник Міністерства народної освіти Української РСР з положенням про республіканську туристсько-краєзнавчу експедицію "Козацькими шляхами". В ознаменування 500-річчя українського козацтва Міністерства народної освіти УРСР, Спілка піонерських організацій України, Республіканська станція юних туристів Міністерства народної освіти УРСР та дитяча газета "Перемена" оголосили Республіканську туристсько-краєзнавчу експедицію "Козацькими шляхами", яка пройшла в рамках руху учнівської молоді України за збереження і примноження традицій, звичаїв, обрядів народу "Моя земля - земля моїх батьків". Експедиція тривала з березня 1991 по березень 1992 року. Мета експедиції - залучення молоді до вивчення історичного минулого українського народу; виховання в учнів патріотичних та інтернаціональних почуттів; виявлення та пропаганда пам'яток, пов'язаних з історією українського козацтва. Ідучи маршрутами експедиції, учасники проводили походи по місцевостям, пов'язаних з козацтвом; самостійно розробляли і описували туристські маршрути по Україні, де пролягали козацькі шляхи; обстежували історичні місця, пов'язані з діяльністю козаків на Україні; збирали усні перекази про часи козаччини, матеріали, які розкривають духовне життя наших славних предків.
   4 січня 1995 року вийшов Указ Президента України про відродження історико-культурних та господарських традицій українського козацтва. Враховуючи історичну роль козацтва у становленні української державності, а також з метою відродження традицій та звичаїв Українського козацтва постановлено схвалити громадські ініціативи щодо державної підтримки дальшого розвитку і діяльності організацій Українського козацтва, які об'єднують громадян України, що відносять себе до козаків.
   Початок національного виховання в суверенній Україні активізував процес цілеспрямованого і систематичного виховання підростаючого покоління на історико-культурних та господарських традиціях рідного народу. У 1995 році, у червні, в N11 Інформаційного збірника Міністерства освіти України було дано методичні рекомендації педагогічним колективам закладів освіти України по відродженню історико-культурних та господарських традицій українського козацтва. "...Запорозьке козацтво - гордість української нації. Його ідейно-моральний потенціал - це ядро козацької духовності, яке є невичерпною скарбницею громадянського загартування підростаючих поколінь. Значна частина сучасної молоді має про нього поверхове і спрощене уявлення. Насправді воно є не тільки військовим, а й соціальним, політичним, педагогічним, культурно-історичним, державним явищем... Викладачам історії України слід пам'ятати, що відроджуючи козацькі традиції та звичаї, важливо, щоб учні, студенти передусім успішно оволодівали історією народовладдя, становлення і розвитку республіканських структур влади, адміністративно-військового ладу, демократичного і гуманістичного управління, законодавства, тобто української державності козацької... У процесі роботи по відродженню історико-культурних та господарських традицій українського козацтва науково-педагогічним колективам навчальних закладів, педколективам необхідно поєднати досягнення сучасної педагогічної науки та традицій українського козацтва".4
   Враховуючи історичне значення і заслуги Українського козацтва в утвердженні української державності та суттєвий внесок у сучасний процес державотворення, 7 серпня 1999 року вийшов Указ Президента України про день українського козацтва. Постанова: установити День Українського козацтва, який відзначати щорічно 14 жовтня - в день свята Покрови Пречистої богородиці.
   З метою організації взаємодії та координації діяльності органів державної влади і козацьких товариств щодо підтримки розвитку Українського козацтва 6 жовтня 1999 року виходить Указ Президента України про координаційну раду з питань розвитку українського козацтва, згідно з яким відповідні ради створені при кожній обласній державній адміністрації. Все це сприяло відродженню козацьких традицій в Україні і зокрема на Одещині.
   З'являється проект Закону України "Про державну підтримку Українського козацтва", який повинен регульовати відносини у сфері державної підтримки Українського козацтва як історичної спільноти українського народу.
   Для подальшого розвитку і утвердження Українського козацтва як громадської сили, здатної зробити певний внесок у консолідацію суспільства, було розроблено національну програму відродження та розвитку українського козацтва на 2002-2005 роки.5 Основними завданнями Програми було:
   - використання народних традицій в усіх сферах суспільного життя;
   - підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді, її готовності до захисту Вітчизни;
   - залучення козацьких товариств до участі в охороні громадського порядку і державного кордону;
   - збереження і пропаганда історичної і культурної спадщини українського народу;
   - об'єднання зусиль органів виконавчої влади і громадськості у використанні виховних і культурних традицій Українського козацтва;
   - сприяння підвищенню духовності суспільства;
   - вивчення, популяризація історії та розвитку Українського козацтва;
   - створення додаткових робочих місць за рахунок розширення мережі козацьких селянських (фермерських) господарств, промислів, туристичної діяльності;
   - розширення міжнародного співробітництва Українського козацтва з аналогічними громадськими об'єднаннями іноземних держав.
   Згідно Указу Президента України від 4.01.95р. N 14/95 "Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва" Національна Академія Наук у 1995 році розробила "Перелік заходів по дослідженню і сприянню відродженню історико-культурних традицій Українського козацтва"6.
   Становлення незалежної української держави на демократично-правових принципах проходить у складних умовах загальної економічної кризи, але, незважаючи на це, всупереч зовнішнім і внутрішнім перешкодам, процес державотворення набув незворотного характеру.
   У справу будівництва незалежної Української держави, реформування і розбудови її Збройних Сил, військово-патріотичного виховання воїнів на традиціях Українського народу значний внесок зробили об'єднання громадян патріотичного та оборонного спрямування, такі, як організації ветеранів України, Спілка офіцерів України, конгрес Української інтелігенції, Українське козацтво та інші.
   Враховуючи значний внесок громадських патріотичних організацій у державотворення України, з метою відродження демократичних, національних традицій, притаманних українській армії в минулому, а також встановлення тісного співробітництва між військовим командуванням усіх рівнів і громадськими патріотичними організаціями, об'єднання зусиль в інтересах будівництва Збройних Сил України було видано 22 жовтня 1996 року директиву NД-41 Міністра оборони України О.Кузьмука "Про зміцнення стосунків військового командування з громадськими організаціями" для підвищення рівня допризовної підготовки молоді, військово-патріотичного виховання військовослужбовців, повного впровадження української мови у військах, виховання у всіх категорій особового складу високої свідомості, відповідального ставлення до виконання свого конституційного обов'язку, почуття любові до Українського народу, причетності до будівництва і розвитку української держави, її історії, особистої відповідальності кожного за її безпеку - в своїй діяльності використовувати досвід роботи громадсько-патріотичних організацій, статутні завдання яких спрямовані на зміцнення конституційного ладу, незалежності та обороноздатності України та статус яких відповідає вимогам статті 3:14 Закону України "Про об'єднання громадян".7
   З приводу видання указу Президента України "Про національну програму відродження та розвитку Українського козацтва на 2002-2005 роки" від 15 листопада 2001 року, було розроблено регіональну програму розвитку українського козацтва на Одещині з метою відродження історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва, сприяння громадській злагоді в суспільстві. Метою програми є дальший розвиток і Утвердження Українського козацтва як громадської сили, здатної зробити певний внесок у консолідацію суспільства.8
   Основними завданнями Програми було:
  -- використання народних традицій в усіх сферах соціального життя;
  -- підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді, її готовності до захисту Вітчизни;
  -- залучення козацьких товариств до участі в охороні громадського порядку і державного кордону;
  -- збереження і пропаганда історичної і культурної спадщини українського народу;
  -- об'єднання зусиль органів виконавчої влади і громадськості у використанні виховних і культурних традицій Українського козацтва;
  -- сприяння підвищенню духовності суспільства;
  -- вивчення, популяризація історії та розвитку Українського козацтва;
  -- створення додаткових робочих місць за рахунок розширення мережі козацьких селянських фермерських господарств, промислів туристичної діяльності, створення козацьких підприємств;
  -- розширення міжнародного співробітництва Українського козацтва з аналогічними громадськими об'єднаннями іноземних держав.
   10 травня 2000 року Одеською обласною державною адміністрацією було видано розпорядження про заходи щодо підтримки розвитку та діяльності Українського козацтва в Одеській області.9 Відповідно до указів Президента України від 04.01.1995 року N14/95 "Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва", від 06.10.1999 року N1283/99 "Про координаційну раду з питань розвитку Українського козацтва та питань розвитку Українського козацтва" було утворено при голові облдержадміністрації Координаційну раду з питань розвитку Українського козацтва на Одещині.10
   Координаційна рада з питань розвитку Українського козацтва на Одещині була консультативно-дорадчим органом облдержадміністрації; утворено її було з метою сприяння подальшому розвитку і організації в області Українського козацтва; ліквідовано в 2005 році.
   04 червня 2005 року з метою створення ефективного механізму взаємодії органів державної влади та козацьких громадських організацій щодо розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва було утворено Раду Українського козацтва як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.11
   29.12.2005 року при голові Одеської обласної державної адміністрації було утворено раду козацьких отаманів, затверджено її склад та Положення про неї.12 Основними завданнями ради є: забезпечення реалізації потенціалу козацької ідеї для консолідації українського суспільства, залучення козацьких громадських організацій до охорони культурної спадщини, фізкультурно-спортивної роботи, військово-патріотичного виховання молоді; аналіз стану розвитку Українського козацтва в Одеській області, а також заходів із забезпечення взаємодії органів виконавчої влади і козацьких громадських організацій у сфері відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва; участь у розробленні та реалізації обласних програм розвитку Українського козацтва; внесення в установленому порядку пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у цій сфері.
   Президент-Гетьман України В.Ющенко на Великій раді Українського козацтва на о. Хортиця сказав: "Козаки знову мають стати захисниками честі й гідності України, її традицій, її культури... Слава козакам! Слава Україні!"
  
  
  

ІІІ. ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОЗАЦЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

  
   Осередки козацтва на Україні з'явилися ще в кінці 1980-х років й з перших днів існування Українське козацтво заявило про себе, як про авторитетну громадську силу, котра одразу почала шукати свого місця в громадсько-політичному спектрі України.
   Першим Гетьманом Українського козацтва був В.Чорновіл, другим - В.Мулява, третім - І.Білас. При В.Чорноволі ця громадська організація накопичувала сили, розробляла теоретичне підґрунтя; при В.Муляві - козацтво зросло численно та якісно; при І.Біласі - козацтво почало плідно співпрацювати з державою.
   Метою діяльності Українського козацтва є відродження козацької справи - сприяння захисту економічних, політичних здобутків української нації, людської гідності, популяризація національних звичаїв, традицій та козацьких життєвих принципів.
   Українське козацтво вирішує такі завдання:
   - сприяє відродженню України як суверенної держави, її збройних сил, які створюються як з оборонною метою, так і для підтримання порядку в державі;
   - сприяння вихованню наступних поколінь у дусі національного козацького лицарства, відданості рідному народу;
   - проведення роботи по створенню Козацьких Січей і поселень як осередків розвитку традиційних форм господарювання і навчання молоді на засадах козацьких традицій;
   - боротьба проти впливу наслідків тоталітарної системи на життя різних верств населення України, а також проти утворення всіляких тоталітарних структур.
   У 1996 році Українське козацтво вперше стало Міжнародною організацією і отримало правову можливість об'єднати всіх українських козаків світу незалежно від місця їх народження, поселення і проживання. Як Всеукраїнська організація Українське козацтво вперше придбало правовий статус оборонно-спортивної національно-патріотичної організації з правом військово-патріотичного вишколу, відродження і розвитку бойових умінь, козацької боротьби, спортивних бойових мистецтв усіх видів, стилів і технічних комплексів, проведення спортивних змагань з козацьких вправ у володінні зброєю, новітньою технікою та транспортними засобами, з правом освоєння сучасних передових методик і адаптації міжнародного досвіду боротьби і бойових мистецтв т. ін.13
   "Українське козацтво - наступник без винятку всіх історичних гілок українського козацтва, які стояли на державницьких, самостійницьких засадах відновлення незалежності та розбудови України, в т. ч. і війська Запорозького як Низового, так і Гетьманського".
   Основна мета діяльності Українського козацтва - забезпечення духовного і матеріального добробуту, морального і фізичного здоров'я українського народу, сприяння розбудови України як суверенної держави, держави самостійної та незалежної, демократичної і правової, відродження української, за своєю суттю - козацької нації, прогресивних українських козацьких звичаїв і традицій, української національної ідеї і її козацькому варіанті, захист політичних, економічних, культурних та історичних здобутків українського народу, відродження, утвердження і розвиток української мови і культури.
   Українське козацтво традиційно належало до українського православ'я. Враховуючи соціальні реалії нинішньої України, нині має на меті співробітництво всіх християнських та інших релігійних громад, які щиро стоять на засадах відродження, розбудови і розвитку державності України, її самостійності та незалежності, готові до захисту територіальної цілісності та кордонів України, і тому вважає можливим членство їхніх представників в Українському козацтві. Екуменічна позиція Українського козацтва спрямована до порозуміння і створення єдиної Української Апостольської Християнської Церкви, забезпечення духовної єдності всього українства світу;
   Структура Українського козацтва:
   Першою ланкою структури сучасного Українського козацтва є первинне козацьке товариство (ПКТ), ним керують виборні отаман та писар. ПКТ підзвітне районному товариству. Друга ланка - районне козацьке товариство (РКТ), керується отаманом та виборною старшиною (суддя, писар, осавул, хорунжий, бунчужний). Наступна ланка - крайове (обласне) козацьке товариство (ОКТ). Керується виборними отаманами та старшинами. ОКТ підзвітна гетьману та Генканцелярії Українського козацтва.
   Українське козацтво, виходячи з сучасного адміністративно-територіального поділу України, має громадську, військово-патріотичну, виховну, господарську, січову та паланкову структури.14
   Українське козацтво, як громадська організація, створюється за територіальним, виробничо-територіальним принципом, за інтересами, або за одним із напрямків діяльності Українського козацтва і складається:
   - з первинних козацьких товариств (ПКТ);
   - первинні козацькі товариства об'єднуються в районові козацькі товариства (РКТ);
   - районові козацькі товариства об'єднуються в обласні (крайові) козацькі товариства (ОКТ) і т.д.
   Крайове (обласне) козацьке товариство (ОКТ).
   Керівні органи ОКТ складаються з крайової ради, Ради отаманів ОКТ, Крайової канцелярії.
   Вищим органом самоврядування ОКТ є Крайова рада, до якої входять делегати від усіх козацьких товариств області і скликається не рідше одного чи двох разів на рік.
   Керівні органи РКТ складаються з районової Ради, Ради отаманів РКТ та канцелярії РКТ.
   Вищим органом самоврядування РКТ є районова Рада, до якої входять делегати від усіх ПКТ, вона скликається двічі-тричі на рік.
   Козацтво - феноменальний історичний витвір українського народу. Скільки легенд і переказів пов'язано із звитягою та побутом запорожців! І майже завжди вони є символом вірності в усьому своєму обов'язку, товариству і в коханні. А давні малярі зображали січовиків як характерників, тобто чаклунів, яких не брала ні шабля, ані куля - такою великою була сила любові до цих оборонців волі нашого народу.
   - Терпи, козаче, отаманом будеш, - повчали батьки хлопчаків - й передбачливі застерігали, що "козак - душа правдива", отож не смій лукавити.
   Образ козака-захисника, поборника зла настільки глибоко увійшов до генетичної пам'яти народу, в його звичай, духовні джерела, зрештою став рисою ментальності, що нехтувати цим не можна. Тим паче тепер, коли постала унікальна можливість реалізувати українську ідею.
   14 жовтня 1990 року відбулася Велика Установча Рада, яка відновила Українське козацтво на всій території України. Від дещо романтичного періоду відродження вона перейшла до конкретних дій в усіх сферах буття. Досить порівняти масові заходи на відзначення 500-річчя козацтва (початок 90-х років) та цілеспрямовану підготовку й проведення першого Всесвітнього фестивалю мистецтв Українського Козацтва "Козацькому роду нема переводу" (жовтень 1997 р.) Серед членів оргкомітету цього тривалого мистецько-спортивного свята були відомі громадські та державні діячі, міністри, керівники шкіл національних і східних видів бойових мистецтв.
   До того ж це не була одноразова акція. Протягом року в усіх областях, в т.ч. Автономній Республіці Крим відбувалися попередні конкурси: Всеукраїнські змагання з національних видів бойових мистецтв "Міжнародний фестиваль "Козацькі джерела"", відбіркові змагання з морського багатоборства, походи козацької регати від Дніпра до Босфору та козацької "Чайки" до Франції.
   Завершився фестиваль великими козацькими дійствами у столиці, виступами творчих колективів і спортсменів у військових частинах, вузах тощо. Всі ці заходи знайшли своє відображення у культурних осередках-театрах, музеях, виставкових залах, а також у радіо- і телепередачах. Так, у Києві була виставка живопису і скульптури "Козацька Україна" у Сєверодонецьку на Луганщині експонувалася козацька зброя Григорія Купченка. А в столичному Будинку кіно переглянуто фільми на козацьку тематику.15
   Одже, сучасне козацтво вже досить добре заявило про себе. І не слід ототожнювати його з гуртом акторів у шароварах , чи учасниками танцювальних ансамблів і хорових колективів, що їх споглядали ми у недавні часи тоталітарного режиму. Щодо концертного номера з "Гопаком", то він тепер виглядає набагато цікавішим. Звісно, той, що його демонструють хлопці з танцювальних ансамблів, залишився без істотних змін. Інша справа, коли ведучий оголошує "Бойовий гопак". Це незрівняне видовище. Бо то є вид бойового мистецтва, що передавалося лише козакам високої моралі. А саме такими були характерники, котрі досконало володіли древньоруськими стилями бою, зокрема "Спасом", "Хрестом", та "Сваргою". У 2003 році у Києві відбулася демонстрація двобою "Бойовий гопак", що його запропонувала фольклорно-спортивна асоціація "Галицька Січ", та презентація Благодійного фонду розвитку і популяризації цього мистецтва мужніх. "Бойовий гопак" - це комплексна система гармонійного розвитку людини, розроблена на основі елементів лицарської культури українського народу, закодованих у танцях, та власного досвіду львівського дослідника бойових мистецтв Володимира Пилата.
   Ми виходимо з того, Українське козацтво за основною суттю є звичаєвим, отож мусить існувати і діяти на засадах своїх кращих традицій, -зтверджує гетьман Володимир Мулява. - Але відродиться воно може лише як модернове. Що це значить? Бути на рівні сучасних наук, досягнень виробництва та управління, менеджменту і тому подібне. Згадаймо: козаки першими створили демократичну республіку - Запорізьку Січ, були авторами унікальної на той час конституції. Першими застосували ракетну зброю проти турків, що їх пропустили москалі з півночі в тил. І саме козаки були першими фермерами, а це - зародки капіталістичних відносин. Ось що значить бути сучасним у техніці, господарюванні та суспільних відносинах.
   До честі гетьмана та Генеральної канцелярії Українського козацтва вони своєчасно потурбувалися про належне юридично-правове забезпечення національної освіти. Міністерство юстиції України визнало Українське козацтво міжнародною добровільною, незалежною і добродійною громадською організацією. Організацією Всеукраїнського, національно-патріотичного і, що особливо важливо, оборонно-спортивною.
   Це єдине громадське утворення, з приводу якого є Указ Президента (від 4.01.1995 р. "Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва"). Тим самим визнано важливу роль козаків у становленні нашої незалежної держави й тому з метою відновлення їхніх звичаїв і традицій гарантується державна підтримка.
   Ми вимушені були почати з правових основ, позаяк антидержавні сили намагалися спрямувати нас до червоного, проросійського імперського козацтва. Під різними назвами, але з підпорядкуванням "Союзу казаков России и Зарубежья", - коментує гетьман.16 Ось чому за затвердженим Статутом "Українське козацтво - наступник без винятку всіх історичних гілок українського козацтва, які стояли на державницьких, самостійницьких засадах відновлення незалежності та розбудови України, у тому числі й війська Запорозького: як низового, так і Гетьманського".
   Українське козацтво об'єднує козаків, нащадків усіх гілок, напрямків і течій козацтва незалежно від місця їхнього поселення та проживання, громадян України та українців інших країн, які сповідують ідею Українського козацтва - вичитуємо зі Статуту. І тут можна ще раз відзначити далекоглядність і наполегливість генеральної канцелярії, котра зуміла догукатися потужних осередків козацтва в діаспорі, що надають вагому допомогу. (У 1917-1920 рр. відродилося Українське вільне козацтво, частина якого емігрувала за кордон. Так виникли у США, Канаді, Франції, Аргентині, Австралії та Новій Зеландії козацькі коші, які існують досі).
   Одже, українська національна ідея в козацькому варіанті виходячи з того ж таки Статуту, то є оборона українського народу, нашої держави за будь-якої ситуації, водночас постійне піклування про фізичне й духовне здоров'я нації.
   Дуже важливим є той факт, що Українське козацтво розширило сферу свого впливу, насамперед, на дітей, підлітків, студентську та учнівську молодь. Нарощує зусилля на "покозачення", патріотичне виховання у Збройних Силах України. Так, у Карпатах існує прикордонна застава, сформована з хлопців козаків, у Черкасах - учбова козацька застава, а в Тернополі - отаманський полк. Були козаки і в Національній гвардії (командир першої дивізії Національної гвардії України - полковник гвардії В.Федоренко - Одеський крайовий писар Українського козацтва) .
   Зростає авторитет Українського козацтва й на міжнародній арені. На кінно-спортивному святі військових формувань Скандинавії та Європи у 1995 році здивовані шведи сказали В. Муляві, що козаки за кілька днів зробили для пізнання України значно більше, ніж її амбасадори.
   Українські козаки на відміну од російських, ніколи не виконували жандармських функцій. І за цим звичаєм, з незаплямованим сумлінням у них - великі перспективи. З покликанням бути в обороні рідного народу, культури і його мови, православної віри, в авангарді утвердження Української держави.
   17-18 січня 1998 року в Києві відбулася спільна Рада отаманів і повноважних козаків Українського козацтва. У ній взяв участь наказний отаман Українського кошу Франції Серж-Юрій-Фуке-Отаман. Було прийнято ухвалу Ради генеральної старшини "Про участь Українського козацтва у виборах 1998 року":
   - українським козакам, які балотуються до Верховної Ради України або місцевих органів влади, включити до своїх програм основні статутні засади Українського козацтва, українську національну ідею в її козацькому варіанті.
   6 травня 1998 року було засновано інформаційний бюлетень козацького товариства Київщини "Козацька Рада", в якому розповідалося про нові нормативні акти козацтва, звіти козацьких нарад.
   Сьогодні Україна знаходиться перед вибором. Чи живуть її громадяни в тих умовах, які наші пращури окреслювали словом "свобода"? На яких засадах має бути облаштоване українське суспільство, яку роль у його поступі виконуватиме держава, які перетворення необхідні для суспільного функціонування національного господарства, якою мусить бути соціальна політика?
   Щодо національної ідеї - народ чекає політика, гідного нашої величної історії, який буде проводити політику державного протекціонізму, тобто здорового державного націоналізму.
   Хотілося, щоб Українське козацтво відігравало ще більшу роль в нашому суспільстві, незважаючи на напади з права і з ліва, з верху і з низу. Воно займає, попри все, активну патріотичну, глибоко національну позицію.
   І поки кожен козак нестиме в собі найвищі цінності Свободи і Честі - то Україна буде жити.17
   Так які перетворення необхідні для суспільного національного функціонування, якою мусить бути соціальна політика, щоб відповідати інтересам сім'ї кожної людини, верстви та усієї нації в цілому?
   Саме навколо цих питань точаться відчайдушно палкі дискусії, протистоять інтереси різних соціально-політичних сил, олігархічних та кланових груп. Настав час зробити рішучий вибір, щоб покласти край невизначеності, згубній для народу та його держави.
   Свого часу, три з половиною століття тому, українське козацтво - найкращі представники свого народу - під проводом своїх гетьманів та отаманів зіграло видатну роль у першій хвилі відродження Гетьманату. На початку минулого століття козацтво знову зі зброєю в руках боролося із ворогами нашого народу. Прийшов час третьої хвилі - час повсякчасної кропіткої, можливо і буденної роботи, роботи фізичної і розумової, творчої і натхненної.
   Об'єднати українців, спонукати їх до державотворчої роботи може ідея "Свободи і Честі", що завжди була притаманна гордим і волелюбним козакам. У різні історичні періоди соціальний статус українського козацтва постійно змінювався, але у всі часи ця категорія населення об'єднувала своїх найкращих представників - оборонців та патріотів рідної землі, діяльність яких була і продовжує бути надійним підґрунтям для виховання сильних духом та міцних здоров'ям громадян різних поколінь.
   Сучасне Українське козацтво, спираючись на історичний досвід українського народу, враховуючи надбання людства, пропонує цілісну програму побудови нового українського суспільства, яке б ґрунтувалося на першочерговості національних інтересів України, на її рівноправному входженні до сім'ї цивілізованих народів, на створенні для кожної людини можливості забезпечити власною чесною працею гідний рівень життя собі та своїй родині. Козацтво пропонує реальний шлях до добробуту і благополуччя, стабільності, реального зміцнення державності, встановлення політичного та економічного суверенітету України, зміцнення її міжнародного авторитету.
   Мета козацтва - відродження народних традицій державотворення та побудови єдиного національно орієнтованого, економічно і соціально ефективного й екологічно безпечного суспільства на принципах національної ідеї, свободи, соборності, демократії, правової захищеності та соціальної справедливості. Воно прагне сформувати нове покоління, виховане на національно-патріотичних традиціях козацької держави. Розраховує на силу і дух козацького народу.
   Першочерговим завданням Українського козацтва є сприяння консолідації суспільства навколо національної ідеї та християнської моралі, захист усіх історичних здобутків українського народу, забезпечення матеріального і духовного добробуту кожного українця, його фізичного здоров'я та високої моральності; формування міцної української політичної нації з усіх громадян України.
   Українське козацтво проводить власну, виразно патріотично і соціально орієнтовану політичну лінію у всіх сферах державного, соціального, економічного, культурного будівництва українського народу, впроваджує кращі традиції державницького та патріотичного руху минулих століть, сповідує його духовну спрямованість і поєднує їх з реаліями й традиціями сучасності. " В своїй хаті - своя правда, і сила, і воля!" - говорив козак Тарас Шевченко (до речі курінний отаман Петербургського козацького Кошу).
   Нині Українське козацтво діє в усіх областях України, АР Крим, Києві та Севастополі, а також за кордоном у таких країнах як США, Росія, Австралія, Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Аргентина і нараховує у своїх реєстрах понад 200 тисяч чоловік. Водночас, соціологічні дослідження свідчать, що близько мільйона українців вважають себе козаками або їхніми нащадками. Отже всі вони є потенційними членами козацької організації.
   Активне відродження козацтва відбувається у всіх регіонах нашої країни. Найкращі козацькі товариства - у Донецькій, Тернопільській, Житомирській, Одеській, Сумській областях. Однак й інші крайові товариства - Харківське, Черкаське, Херсонське, Закарпатське, Миколаївське, Кримське, Київське, Вінницьке, Полтавське - можна відзначити за ту велику працю, яку вони проводять щодо впровадження козацької ідеї, військово-патріотичного виховання молоді, відродження історичних традицій українського козацтва. Козацькі організації тісно співпрацюють з усіма органами державної влади - міністерствами та відомствами, обласними і районними держадміністраціями та радами всіх рівнів.
   Згадуючи відомий вислів "хто не шанує минулого, той не має майбутнього", відзначимо, що протягом 1999-2003 років вдалося відновити багато старовинних козацьких храмів, серед яких, зокрема, величний Свято-Георгіївський собор Видубецького монастиря. При підтримці Гетьмана та Генеральної старшини на Житомирщині було встановлено пам'ятники славетним гетьманам - Івану Виговському та Івану Самойловичу. Тепер планується встановити пам'ятники й іншим гетьманам: Дмитру Вишневецькому-Байді - на Тернопільщині, Івану Сулімі та Івану Мазепі - на Київщині, Петру Дорошенку та Михайлу Ханенку - на Черкащині, Данилу Апостолу - на Полтавщині, Кирилу Розумовському - на Чернігівщині. Окрім цього козацтво відновлює пам'ять про багатьох козацьких полковників та отаманів: Северина Наливайка, Семена Палія, Івана Богуна, Івана Сірка, Максима Кривоніса, Петра Калнишевського і т.д. Зараз створено проект щодо побудови в м. Києві Пантеону гетьманів України та Алеї Українського козацтва.
   На Дніпропетровщині, Донеччині та Миколаївщині утворено козацькі громадські формування сприяння охороні державного кордону для надання допомоги в ліквідації наслідків стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій, в охороні громадського порядку та профілактиці правопорушень.
   Активно працюють створені козаками фермерські колективи. Козаки взяли землю, обробляють її, займаються тваринництвом. Генеральною канцелярією розроблена "Програма організації та підтримки козацьких селянських (фермерських) господарств і колективних сільськогосподарських підприємств, кооперативів, садівницьких та господарських товариств, козацьких промислів, тощо".
   Військо-патріотичне виховання молоді є одним з головних питань козацької роботи. Добре ця робота поставлена в Сумському, Харківському, Донецькому та Одеському козацьких товариствах. Так в Донецьку підготовлені 60 чоловік спеціального козацького вишколу з Донецького інституту фізкультури, а одесити плідно працюють з прикордонниками. Ними утворений загін сприяння прикордонній службі, а також створюються постійно діючі табори козацького вишколу. Багато товариств співпрацюють із Збройними Силами України, а допризовна молодь готується до військової служби з урахуванням кращих традицій Українського козацтва. Проведена підготовча робота щодо відкриття державного Тернопільського козацького ліцею ім. Д. Вишневецького з посиленою військово-фізичною підготовкою. У багатьох товариствах, зокрема, на Запоріжжі, Львівщині, Тернопільщині, Кіровоградщині діють школи, акції та гуртки з національних видів бойових мистецтв "Бойовий гопак", "Спас", "Хрест", "Козацький двобій" . Щорічно у Запоріжжі відбувається всеукраїнський фестиваль козацьких єдиноборств.
   У доповіді Гетьмана України Івана Біласа на Великий Раді Українського козацтва пролунали такі слова:18 "Нам, панове козаки, треба твердо зайняти своє місце в державі, але не завдяки вмінню пити горілку. Вважаю, що український козак - це будівничий сучасної України як Третього Гетьманату. Президентські Укази, що стосуються відродження козацького руху в Україні, свідчать про те, що в Українському козацтві закладено великий державотворчий потенціал. ... Якщо країна хоче стати могутньою Європейською країною, вона мусить переймати кращі демократичні традиції Першої Гетьманської держави. Конституція Пилипа Орлика написана задовго до Конституції США. Навіщо ж нам сьогодні будувати суспільства на зразок американської чи німецької демократії, коли в нас є свої такі міцні підвалини? Але в умовах теперішньої вседозволеності і розпусти, не застосувавши на повну силу принципів козацько-гетьманської держави, ніколи не зробимо Україну потужною і демократичною".
   За ці роки вийшло багато матеріалів про діяльність Українського козацтва в таких всеукраїнських виданнях, як "Україна молода", "Українське слово", "Шлях перемоги", "Президентський вісник", "Факти", "Дзеркало тижня", "День", "Столиця", "Вартові неба", "Народна армія", "Молодь України", в багатьох газетах обласного та районного рівнів, журналі "Президент" тощо. Дружить Українське козацтво і з телебаченням, а це -УТ-1, "Студія 1+1", "УТ-2", "Новий канал", СТБ, які висвітлюють козацьке життя зі своїх екранів. Гетьман та Генеральна старшина протягом 1998-2003 рр. брали участь у багатьох прес-конференціях в УНІАН, теле- та радіопередачах. Влітку 2002 року телевізійна група Другого національного телеканалу Польщі за сприянням Генеральної канцелярії зняла телефільм про діяльність сучасного Українського козацтва під назвою "Повернення Богуна". Він набрав високого рейтингу на польському телебаченні. Нещодавно фільм про козацьку діяльність відзняло телебачення Італії.
   На сьогодні Українське козацтво, нарешті, має свою власну Прес-службу, а також загальнокозацьку всеукраїнську періодичну газету "Свобода слова"", яка висвітлює життєдіяльність козацьких товариств. Побачило світ 7 випусків щотижневика Українського козацтва. На часі видання періодичного журналу Українського козацтва.
   Вже є упорядкованою вся канцелярська документація, налагоджено постійний, поштовий, телефонний та електронний зв'язок з усіма крайовими товариствами, запроваджено Посвідчення члена Українського козацтва єдиного зразка, діють Положення про присвоєння військових звань та про нагородження. Є єдині козацькі однострої з урахуванням певних регіональних традицій, що незабаром будуть затверджені на державному рівні.
   Протягом минулих років всі структури Українського козацтва брали найактивнішу участь в житті нашої Держави, її народу. Всі крайові козацькі товариства відзначали річниці битв Б. Хмельницького під Берестечком, Жовтими Водами, Пилявцями та Зборовом, битву І.Виговського під Конотопом, перемоги П.Сагайдачного, І Сірка, заснування Чортомлицької Січі, проводили заходи із святкування 10-ї річниці Українського козацтва (2000) та 10-ї річниці Незалежності України (2001).
   За ці роки налагоджена тісна співпраця з Українською Православною Церквою Київського патріархату. Проходили неодноразові зустрічі Гетьмана з Святішим Патріархом Київським та всієї Русі-України Філаретом, на яких обговорювалися питання тісної взаємодії, захисту православних святинь та відновлення козацьких церков. У березні 1999 року Генеральна старшина та представники козацьких товариств взяли участь у похованні першого Гетьмана сучасного Українського козацтва В'ячеслава Чорновола. У 2000 році представники Генеральної канцелярії брали участь у перепохованні праху отамана І.Сірка поблизу Копулівки на Нікопольщині. Хай їм та всім іншим козацьким достойникам, які полегли за нашу свободу, буде земля пухом!
   У багатьох областях України за ініціативою крайових товариств відновлюються історичні назви населених пунктів, вулиць, майданів, місцевостей, пов'язаних з історією Українського козацтва. В окремих областях здійснюються заходи щодо реставрації та відбудови пам'яток історії і культури Українського козацтва, впорядкування козацьких могил.
   Фахівцями УК відпрацьовано проект відновлення о.Хортиця як козацької святині. На засіданні Комітету з питань культури та духовності Верховної Ради України з ініціативи УК була створена громадська комісія з питань збереження та відродження Хортиці.
   Особливо хотілося б відзначити чудову організацію і проведення Трьох Всеукраїнських пісенних фестивалів козацької пісні "Байда" - в 2001,2002,2003 роках в місті Тернополі. В 2003 році на ньому було близько 800 учасників і не лише з України, але й Польщі, Хорватії, Білорусії. Отже, козацький фестиваль став Міжнародним.
   В 2003 році було започатковано і проведено Всеукраїнську акцію "Лицар Свободи і Честі". Її мета - визначити найкращих представників нашого суспільства, які конкретними справами утверджують козацьку ідею та демократію, сприяють консолідації української нації.
   З 2000 року проводяться заходи щодо вшанування пам'яти про славетного кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського. Спеціалістами вивчалися архівні документи, науковці Українського козацтва виїжджали на Соловки (Російська Федерація).
   У 2000 році Гетьман Українського козацтва Іван Білас особисто очолював українських козаків та групу спортсменів, які вперше в історії десантувалися на Північний полюс і встановили там прапор Українського козацтва. Ця спортивна акція набула великого позитивного розголосу в нашій країні та світі.
   Треба відзначити й те, що у 1999 та 2000 роках весь особовий склад Генеральної канцелярії здійснював парашутні вишколи.
   З кожним роком більшої популярності набувають ті види спорту, які засновані на козацьких традиціях. Це - козацькі різновиди бойових мистецтв, річкові і морські регати, кінний спорт. Вже традиційною стала Чорноморська козацька регата "Київ-Дніпропетровськ-Стамбул", яка започаткована Дніпропетровським козацьким товариством. Проводяться туристичні маршрути та огляд місць, що відображають історичні, патріотичні, військові, культурні та господарські традиції Українського козацтва.
   У березні 1999 року відбулася зустріч Гетьмана та Генеральної старшини з Верховним отаманом Кубанського козацького війська В.Громовим, на якій обговорювалися різні питання взаємодії.
   Українське козацтво прийняло саму дійову участь у зустрічі лідера світового християнства Папи Римського Павла-Івана Другого. Від цього Україна та Українське козацтво тільки виграли, адже мета Українського козацтва об'єднання усіх українських церков у єдину Апостольську Християнську Церкву. 16 грудня 2001 року було підписано угоду про співпрацю з Мальтійським орденом, який є одним з найстаріших лицарських об'єднань у Європі. Влітку 2003 року укладено меморандум про дружбу і співробітництво з представниками Російського козацтва. Делегація від Українського козацтва у червні 2003 року брала участь у Великому крузі Російського козацтва у Москві. Нещодавно укладено угоду з Міжнародними військами козацької гвардії (Білорусь).
   Мине небагато часу й реєстрові структури Українського козацтва, на думку Івана Біласа, трансформуються у Війська територіальної оборони. Вже тепер діє чітка система виховання: козачата - це дошкільнята; школярі до 12 років - джури; молоді козаки 12-18 років, ну а далі дійсні козаки - члени Українського козацтва. Для кожної категорії існує своя чітка система підготовки. Пройшовши перші дві стадії, вони служитимуть у козацьких частинах, які діятимуть за територіальним принципом. Після служби повернуться в крайове товариство, а в козацькій частині за ними залишаться спорядження і зброя. На цьому будується принцип територіальної оборони. Вже зараз Україна поділена на 5 козацьких округів - Північний, Південний, Східний, Західний, а в центрі Гетьманський округ. Повсюди дії козацтва координовані з військоматами та військовими частинами. На базі військових частин постійно здійснюється військові та спортивні вишколи.
   В 1999 році підписано угоду про співпрацю з Товариством сприяння обороні України, з яким проведено ряд спільних заходів. Налагоджено періодичну взаємодію зі Спілкою офіцерів України. У 2002 році вперше у військовому параді на День Незалежності взяла участь козацька сотня. В місті Тельманові на Донеччині вже працює спільний козацько-прикордонний загін, а в Харцизьку офіційно вступив в дію загін козаків, який спільно з МВС сприяє наведенню порядку в місті.
   У кожній з областей на базі шкіл-інтернатів відкриває Українське козацтво ліцеї, в яких на основі козацької педагогіки буде опікуватися "важкими" дітьми - тими, що опинилися на вулиці, стали безпритульними, наркоманами. Жодна з партій, ніхто з олігархів цим не займається. А козацтво здавна опікувалося молодим поколінням, особливо сиротами. Козацтво не залишить цих дітей і після закінчення ліцеїв, відповідно до нахилів і вподобань розподілить там з них спеціалістів. Люди, які багато років виховувались в дусі любові до народу й держави, будуть чудовими працівниками, вони ніколи не стануть на шлях корупції.
   Проводилися спільні засідання представників Українського козацтва та керівників методичних об'єднань, центрів технічної творчості та юнацьких клубів у м.Києві. Налагоджена співпраця з Малою Повітряною Академією. Протягом 1999-2003 років відбувалися виступи Гетьмана та Генеральної Старшини перед колективами різних університетів, інститутів, гімназій, шкіл, училищ, інтернатів, дитячих садочків.
   З 2001 року Генеральна канцелярія опікується над Борзненською школою-інтернатом в Чернігівській області. З 2003 року започатковано Всеукраїнський конкурс серед учнів загальноосвітніх середніх шкіл "Козацька держава" на найкращу письмову роботу з історії та сучасного розвитку козацтва.
   Козацькі школи успішно діють на Одещині, Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Донеччині. Протягом 2001-2002 років на базі Харківського державного педагогічного університету ім. Г.Сковороди засновано Інститут Українського козацтва, куди на позаконкурсній основі можуть вступати молоді козаки.
   У квітні 2002 року у Харкові спільно з Академією педагогічних наук України та ХДПУ ім. Г.Сковороди було проведено представницьку міжнародну науково-практичну конференцію "Козацькому роду - нема переводу". За козацьким сприянням видано ряд наукових праць з історії козацької педагогіки.
   Разом з Національною академією наук України та Науково-дослідним інститутом Українського козацтва проведено ряд наукових конференцій, серед яких - Всеукраїнська конференція "Проблеми становлення сучасного Українського козацтва як державотворчої інституції" (Черкаси, 1999); круглі столи, присвячені видатним козацьким діячам Б.Хмельницькому, І.Виговському, П.Дорошенко, І.Мазепи та ін. Побачили світ книжки не лише з історії, але й сучасного розвитку козацтва. Започатковано ряд великих проектів, серед яких, зокрема, біографічна серія "Гетьмани України" в 25 томах тощо.
   Спільно з Національною Академією Оборони, Українським інститутом воєнної історії козацтво працює над впровадженням навчальних програм з історії воєнного мистецтва українського козацтва у військових ліцеях.
   Якщо уважно прочитати тепер найголовніший документ - Національну програму, то зрозуміло, що для її втілення в життя залучені майже всі наші міністерства, Національна Академія наук, обласні державні адміністрації, радіо і телебачення та інші інституції і завдання козацтва -йти в ногу з життям, бути на гребні нашої новітньої історії, адже український козак - душа правдива, справедлива і незрадлива.
   Багата наша Ненька-Україна талантами в різних галузях, кращі її сини стають під козацькі знамена, допомагають відроджувати козацьку славу, підіймати козацький дух. Вони також допомагають матеріально. В день великого подвійного народного свята - Покрови Пресвятої Богородиці та Українського козацтва, на "Мамаєвій слободі" освячено великий храм, який віднині і довіку буде носить ім'я берегині козаків - Покрови Пресвятої Богородиці. Президент Центру народознавства "Мамаєва Слобода" Костянтин Олійник - один з небагатьох людей, котрі вкладають зароблені тяжкою працею на землі кошти у національну справу. Можливо минуть роки, або ціле десятиліття, поки той благословенний вклад окупиться належно. І не грошима, а чимось набагато ціннішим і вагомішим - всенародною вдячністю.
   28.08.2000 року видано Універсал Гетьмана Українського козацтва про виділення козацької молоді в окрему дитячо-юнацьку та молодіжну організацію Українського козацтва "Молода Січ". 19
   Продовжуючи славу розвитку дитячо-юнацького та молодіжного руху на засадах національно-патріотичного виховання українського козацького лицарства, піклуючись про достойне молоде поповнення рядів Українського козацтва, підтверджується пріоритетність молодіжної політики в діяльності Українського козацтва.
   Ухвалено остаточно відокремити дітей, юнацтво та молодь віком до 28-ми років в окремі товариства в рамках єдиної самостійної організації "Молода Січ", що знаходиться під патронатом Українського козацтва та є його складовою частиною.
   У 2000 році було розроблено Радою Старійшин Кальміуської паланки Українського козацтва "Концепцію Українського козацтва".20
   "Українське козацтво, яке почало відроджуватися на початку останнього десятиліття, має стати потужною і впливовою військовою, громадсько-політичною, виховно-патріотичною, консолідуючою силою нової української держави.
   1. Основним принципом повинна стати "двоповерховість" структурної побудови сучасного козацтва як всенародної, всеукраїнської організації з виділення його державної та громадської частини.
   2. Державна частина українського козацтва повинна бути представлена підрозділами спеціального призначення, які б, зокрема, взяли на себе:
   - охорону державних структур: Президента, Уряду, Парламенту, державних адміністрацій на місцях;
   - утворення спеціальних військових козацьких училищ, вищих шкіл, спортивно-військових комплексів для фахової підготовки молодого покоління з використанням звичаєвих, морально-духовних, військових та інших традицій української козаччини.
   3. Громадська частина українського козацтва повинна бути представлена єдиною і широкою мережею громадських організацій різних рівнів, які б, зокрема, взяли на себе:
   - комплексну діяльність по сприянню діючій українській армії та флоту;
   - історико-просвітницьку та художньо-мистецьку діяльність серед населення , широкого загалу, що включає всі вікові і соціальні групи, незалежно від партійної, конфесійної та іншої приналежності; при цьому українське козацтво усіляко підтримує ідею створення єдиної сильної Української християнської церкви на основі Патріархату в м. Києві;
   - створення широкої мережі молодіжних козацьких організацій на основі вікового досвіду вишколу молодого покоління в дусі патріотизму, культу здорового тіла і духу.
   4. Президент України має одночасно автоматично обіймати посаду Гетьмана українського козацтва. Фінансування державної структури козацтва здійснюється державою. Громадські козацькі структури діють на основі самофінансування при державній підтримці.
   Кожний громадянин в Україні, а це корінний етнос - українці і представники інших етнічних груп, повинні бути активними провідниками і носіями національної козацької ідеї, а не пасивними спостерігачами і споживачами суспільних і духовних цінностей. Не нарікати, мовляв, а що мені держава дала, а замислитися над тим, - що ти зробив для козацької України як держави? І змушувати інших в цьому напрямку мислити і працювати. А ті, хто не поважає наших цінностей, або тим паче, мріють сформувати "п'яту колону" - повинні зустрічати осуд." 21
  
   Кінець ХХ століття - початок ХХІ століття в козацькому русі характеризується як період росту організацій різного напрямку та чисельного росту цих організацій. Від материнської організації (Всеукраїнська громадська організація Українське козацтво) почали відходити крайові організації та й просто окремі первинні товариства й утворювати свої - незалежні - Козацтво України, Реєстрове Козацтво України, Військо Запорозьке України, Запорозьке козацтво Низове, Звичаєва Громада Українського козацтво, Характерне козацтво, Вільне козацтво, Об'єднане Козацтво України, жіноча козацька організація "Берегиня" та ін. До речі, багато крайових, районових, первинних товариств організаційно входять до декількох об'єднань козацтв та організацій, на практиці демонструючи толерантність та здатність до дієвого діалогу і співробітництву.
   Нині всі козацькі організації України можливо умовно розділити на чотири групи, абсолютно тотожні своїм попередникам декілька століть тому. А саме - на реєстровиків, запорожців, вільних козаків і т. зв. "звичаєвих".
   1. До реєстровиків належать Міжнародна оборонно-спортивна національно-патріотична громадська організація "Українське козацтво" (Вардинець І.С., Пантелюк ), Всеукраїнська громадська організація "Українське реєстрове козацтво" (Шевченко А.І.), Громадська організація "Міжнародна Спілка Козацьких Військ України та Зарубіжжя" (Баранчиков В.В.), Всеукраїнська громадська організація "Козацькі війська України" (Груба Є.Г., Осипенко В.А.), Міжнародна громадська організація "Міжнародна Асоціація "Козацтво" (Конечний О.М.), Міжнародна громадська організація "Спілка козацьких організацій України" (Лазаренко С.Ж.), Всеукраїнська громадська організація "Козацька територіальна оборона" (Сєдих В.Ф.), Міжнародна громадська організація "Міжнародний Союз козацтва" (Хорофейко О.В.), Міжнародна громадська організація "Міжнародна Академія Козацтва" (Ямненко М.І.). 2. Запорізький напрямок представлений Міжнародною громадською організацією "Козацтво Запорозьке" (Сагайдак Д.І.), Всеукраїнською громадською організацією "Військо Запорозьке Низове", Всеукраїнською спілкою громадських організацій "Спілка козаків України" - "Військо Запорозьке" (Попов В.Б., Заболотний П.І.), Всеукраїнською громадською організацією "Відродження Запорозького козацтва" (Солодовник О.Я., Скворцов О.М.). 3. До вільних козаків можна віднести Міжнародну оборонно-патріотичну громадську організацію "Козацтво України" та Всеукраїнську громадську організацію "Всеукраїнська федерація козацького двобою" (Попович А.В.), Об'єднане козацтво України, Всеукраїнську громадську організацію "Соборне Козацтво України "Січ" (Гуменюк В.О.), Всеукраїнську громадську організацію "Товариство Нестора Махна "Гуляй-Поле" (Притула О.Л.), Всеукраїнську громадську організацію "Козацтво Нової України" (Ситнюк М.А.)., Міжнародну громадську спілку "Всевелике Військо Донське" (Постолакі О.В.).
   4. Звичаєве козацтво - Міжнародна громадська організація "Міжнародна федерація Бойового гопака" (Пилат В.С.). До звичаєвиків також належать характерники і прихильники язицтва (Петренко Є.Д.). Склад Ради Українського козацтва при Президентові України (з 04 червня 2005 року): Аржевітін С.М., Баранчиков В.В., Вардинець І.С., Груба Є.Г., Гуменюк В.О., Каленяк В.П., Конечний О.М., Лазаренко С.Ж., Мулява В.С., Петренко Є.Д., Пилат В.С., Попов В.Б., Попович А.В., Постолакі О.В., Притула О.Л., Сагайдак Д.І., Сєдих В.Ф., Ситнюк М.А., Солодовник О.Я., Хорофейко О.В., Чухліб Т.В., Шевченко А.І., Ямненко М.І. Головна мета діяльності Ради - забезпечення реалізації потенціалу козацької ідеї для консолідації українського суспільства, залучення козацьких громадських організацій до охорони культурної спадщини, фізкультурно-спортивної роботи, військово-патріотичного виховання молоді.22
   Варто згадати про те, що всі без винятку козаки в Україні будь-якими засобами і способами доводять свою лояльність владі. В цьому нема нічого поганого - навпаки, у такий спосіб козацтво зайвий раз позиціонується як та соціальна верства, що є однією з основ суспільства взагалі і суспільної стабільності зокрема.
   Як би там не було, козацтво в Україні минуло часовий рубіж, після проходження якого можна з упевністю сказати - рух живий і не схильний вмерти найближчим часом.

ІУ. ОДЕСЬКІ ОБЛАСНІ (КРАЙОВІ) ОРГАНІЗАЦІЇ

  
   Козацтво. Козацький дух. Козацький гарт і козацька звитяга ... Лицарське служіння січовому товариству, козацькій ідеї, своєму народові, Україні ...
   Серед ініціаторів відродження Чорноморського козацтва в самій Одесі, тобто в січовій столиці, бачимо представників інтелігенції, робітництва, відставних військових, службовців. Згадаймо ж їх, тих, що були, і тепер назавжди залишаються ініціаторами створення Чорноморського козацтва. Ось вони: Костянтин Янченко, Ігор Власик, Іван Кобилко, В'ячеслав Ляшкевич, Леонід Безклубий, Леонід Тимчук, Сергій Іванов, Володимир Насипайко, Сергій Гуцалюк. Саме цим людям і пощастило стати офіційними засновниками Українського Чорноморського Подунай-Гуляйпільського козацтва, Установче Коло якого відбулося 22 грудня 1990 року, тобто ще за кілька місяців до проголошення акту про державний суверенітет України і за рік до історичного референдуму про незалежність.
   Подунай-Гуляйпільське козацтво задумувалося його засновниками як невід'ємна частина теж уже відроджуваного - на той час воно ще не було зареєстроване - Українського козацтва.23
   Згодом в Одесі, і на всьому просторі від Дунаю до Донбасу і Криму, почали виникати різні козацькі групи та формування, котрі почали проголошувати свою осібність від загальноукраїнського козацького руху, осібність і позастатутність стосовно українського козацтва.
   Від перших годин свого існування відроджене козацтво постало перед тією ж дилемою, перед якою поставали всі інші козацькі війська, сотні, полки та коші: тобто, як сформувати свій Статут, а точніше, своє повсякденне буття, таким чином, щоб у ньому поєднувалися давні козацькі традиції і сучасні політичні, соціальні та національні реалії? І дрібниць тут не існувало...
   Вперше козацтво заявило про себе 2-го лютого 1992, коли козаки виступили проти перейменування в Одесі вулиці Карла Маркса в Катерининську, на честь російській цариці Катерині ІІ. Козаки тричі звертались з протестом по цьому факту, але не отримали жодної відповіді. Врешті-решт це призвело до гострих суперечок, особливо коли козаки стали самочинно замінювати назву "Катерининська" на назву "Кіндрата Табанця", на честь одного з козаків-чорноморців, учасника штурму Хаджибею у 1789 році. Ця подія мала великий резонанс не лише в Одесі, але й в усій Україні, що відобразилось у міській й загальноукраїнській пресі.
   У червні 1995 року козаки разом з іншими національно-демократичними організаціями виступили проти демонтажу у місті Одесі пам'ятника повсталим у 1905 році матросам панцирника "Князь Потьомкін-Таврійський" і встановлення замість нього пам'ятника Катерині ІІ, який знаходився там до 1917 року. Козаки опублікували заяву до міської влади, далі - президенту України п. Леоніду Кучмі.
   За допомогою Генеральної старшини Українського козацтва і особисто гетьмана УК, на той час генерал-майора Збройних сил України, народного депутата Верховної Ради В.С. Муляви справу вдалося залагодити.24
   Сучасні одеські козаки разом з жовтневою райдержадміністрацією м. Одеси і одеським товариством "Південна громада" були організаторами у 1998 році відзначення 209-ї річниці штурму Хаджибею (Одеси). Місце для проведення цього свята козаки вибрали у Палаці М.С. Воронцова (колишній будинок піонерів ім. Я. Гордієнко), на місці якого стояла фортеця Єні-Дун'я. Всі ці вищезазначені заходи допомогли ствердженню в м. Одесі української національної ідеї і становленню українського козацтва.
   Одним з напрямків діяльності одеського козацтва є охорона природи. Так, у травні 1997 року Одеська облдержадміністрація підтримала пропозицію Українського Чорноморського козацького товариства по охороні та збереженню природних ресурсів Хаджибейського лиману. Згідно з цим козаки разом з рибінспекцією проводили рейди проти браконьєрів. За шість місяців 1997 року козаками під керівництвом крайового осавула В.Я. Камінського було виявлено 25 порушень природоохоронного законодавства України.
   У березні 1997 року козаки встали на захист природи на території міста. Під 206-літнім заповідним козацьким дубом товщиною в шість обхватів, який був посаджений чорноморцями в день переселення на Кубань з Хаджибею, що стоїть в центрі Одеси, неподалік від Політехнічного університету, намагались звести фундаментальну будову. Але завдяки втручанню козаків, дуб вдалось врятувати та зупинити будівництво споруди.
   У спортивному напрямку роботи сучасні чорноморці заявили про себе на все місто і область. У серпні 1997 року Одеське козацтво разом з Комітетом фізичної культури і спорту облдержадміністрації, управлінням у справах молоді, фізичної культури та спорту Одеської мерії, Пресцентром Одеської мерії, Асоціацією "Во-В`єтнам" було одним з організаторів і учасником Міжнародного фестивалю бойових мистецтв "Козацькі джерела". Цей фестиваль проходив з 20 до 25 серпня 1997 року. В ньому брали участь спортсмени з Франції, Німеччини, Болгарії, Росії, Бєлорусії, В`єтнаму.
   У місті та області фестиваль викликав широкий розголос. "Под шапкой казачества здесь намечено объединение различных школ, которые с уважением и пониманием относятся к процессам присходящим в Украине, ведь казачество - это, в первую очередь, способ жизни, способ разумного общения с другими народами мира..." - писав один з місцевих журналістів. В Одесу з приводу проведення фестивалю навіть прибув тодішній гетьман Українського козацтва В.С. Мулява, який провів низку зустрічей з міською та обласною владою, де розглядались і питання розвитку козацького руху в нашому краї.
   Останнім часом козаки намагаються створити в Одесі козацьку кінно-спортивну школу. До співпраці по створенню цієї школи козаки запрошували представників МВС, прикордонників, митників, військових, всіх, хто зацікавлений у підготовці фахівців-кіннотників для створення кінно-патрульних служб. Серед сучасного Одеського козацтва спортивною діяльністю найбільш активно займаються козаки Київського районного товариства ім. І. Сірка, яке очолює наказний отаман Вадим Кривобок. До складу цього товариства входять п`ять первинних товариств, які займаються бойовими мистецтвами: "Семаргл", "Кейко-Дзен", "Профі-Спорт", "Карате Го-Жзю" і "Во-В`єтнам-Кім Мєн Мон". Усі спортивні зали товариств фінансуються на власні кошти козаків. Спортивні зали відвідують понад 300 юнаків і дівчат, з якими проводиться виховна робота на основі лицарських традицій українського козацтва.
   Одеське козацтво проводить заходи по збереженню пам`яток козацької історії на території міста. Захищає від руйнування та впорядковує разом з громадкістю Одеси два унікальних кладовища - Усатівське та Куяльницьке - з численними козацькими похованнями, найстаріші з яких датуються кінцем XVIII століття. Кладовища були визнані пам`ятниками історії та культури місцевого значення. Козаками також було встановлено на місці колишнього І Християнського кладовища пам`ятного дубового хреста в пам`ять козаків-чорноморців - визволителів Одеси від турецького панування у кінці XVIII століття.
   Останнім часом одеські засоби масової інформації почали частіше згадувати про сучасне козацтво, що засвідчує зростання зацікавленості суспільства козацьким рухом у місті. Так, в газеті "Думська площа" з`явилась рубрика під назвою "Козацькі турботи", де висвітлюється козацьке життя Одеси. Козаки намагаються створити і свій власний друкований вісник. Протягом 1996-1997 років вийшло три номера інформаційного вісника "Українське Чорноморське козацтво".
   14 жовтня 2000 року делегація Одеського козацького товариства брала участь на урочистостях у м. Києві, присвячених 10-й річниці відродження Українського козацтва. Ціла низка чорноморців отримала козацькі нагороди і підвищення у військових званнях за особистий внесок у справу розбудови Української Держави та відродження Українського козацтва.25
   У 2001-2005 рр. одеські козаки брали активну участь у Всеукраїнських та крайових акціях, Великих радах козацтва, виборах Президента України та Парламентських виборах, Київській (січневій 2005) та Хортицькій (червневій 2005) Великих радах за участю Президента-Гетьмана України В.Ющенка.
  
   Збільшення кількості членів козацьких організацій веде до появи поглядів, відмінних від поглядів керівництва цих організацій. Якщо керівництво толерантне, мудре - відміни в поглядах ведуть до розвитку організації, покращання її роботи, зміцненню авторитету в широкому загалі. Але якщо керівництво організації авторитарне, не терпить інших поглядів на розвиток руху, крім своїх, - суперечки виливаються у розкол. Тут є й позитивний момент: можна вважати, що це не розкол, а очищення: невдоволені діяльністю організації козаки створюють свій підрозділ і намагаються працювати краще...
   Подібна ситуація у кінці ХХ століття склалася і Українському козацтві на всіх рівнях - від всеукраїнського до місцевого, зокрема в Одеській крайовій та Білгород-дністровській районній організаціях.
   Обравши отаманом генерала Валентина Пилипенка, а писарем полковника гвардії Валентина Федоренка, Українське Чорноморське Гуляйпільське козацтво вступило в новий етап свого розвитку. Заступником отамана з питань ідеології було обрано письменника - академіка Богдана Сушинського, заступником з організаційних питань полковника Анатолія Петька - отамана Овідіопольської районової козацької організації. УЧГПК на Великій Раді Українського козацтва підтримало кандидатуру генерала Івана Біласа, який (після Гетьмана Володимира Муляви, який тяжко захворів - інсульт) став третім Гетьманом.
   Незгода серед керівників Одеської крайової організації щодо подальшого шляху її розвитку призвів до серії розколів.
   Спочатку крайова організація змінила назву - стала Чорноморським козацтвом. При цьому стався розкол: більша частина козаків на чолі з Анатолієм Петько, Валентином Федоренко, Богданом Сушинским організувало окреме козацьке об'єднання, яке з годом розкололося на Чорноморське козацьке військо Анатолія Петька та Реєстрове козацтво Богдана Сушинського. Далі Чорноморське козацьке військо розкололось на ЧВК (Чорноморське козацьке військо - отаман А. Петько) та ЧКЗ (Чорноморське козацьке з'єднання - отаман В.Пукліч - президент охоронного бюро "Гриф"). Розбіжності добре висвітлені у статутах цих організацій.
   Від Чорноморського козацтва В. Пилипенка відійшов полк ім. Сірка отамана В. Кривобока, потім "Одеська Січ" Івана Коваля. Далі В. Пилипенко склав повноваження і отаманом Чорноморського козацтва обрали іншого козака й т. д...
   На теперішній час в Одеському краї працюють більше 30 незалежних козацьких організацій, які мають статус обласних:
   1. Буджацьке січове козацьке військо (Скляренко М.П.).
   2. Громадська організація "Військо вірних козаків Чорноморських ім. гетьмана Богдана Хмельницького" (Дрямін О.Й.).
   3. Козацька асоціація пасічників Одещини (Доргань В.С.).
   4. Козацька громадська організація "Варун" (Ворона О.М.).
   5. Козацьке товариство "Отаман Сірко" з обласним особливим підрозділом "Отаман Сірко" Українського козацтва (Кривобок В.М.).
   6. Об'єднання звичаєвого козацтва "Чорноморська Січ" (Миронець П.Т.).
   7. Козачий Центр Духовності та Культури Козацтва України в Одеській області (Циба В.І.).
   8. Одеський полк Міжобласної громадської організація "Українське Чорноморське козацтво" (Цвєтков О.В.).
   10. Обласне громадське творче об'єднання "Театр пісні та танцю Чорноморського козацтва" (Василенко В.М.).
   11. Одеська обласна організація українських козаків "Одеська Січ" (Коваль І.Г.).
   12. Одеське відділення Міжнародної благодійної організації Козацький фонд "Альбатрос" (Довбня Є.І.).
   13.Одеське крайове товариство Козацтва України "Чорна Січ" (Тургенєв І.Ю.).
   14. Одеське обласне відділення Міжнародного благодійного фонду соціальної допомоги відродження козацького війська Запорізького України "Козацький" (Єлістратов С.В.).
   15. Одеське обласне козацьке товариство Всеукраїнської громадської організації "Українське реєстрове козацтво" (Довбня Є.І.).
   16. Одеський крайовий екологічний полк (Геращенко Ю.Є.).
   17. Одеська обласна організація Соборного козацтва України "Січ" (Мастеренко В.З.).
   18. Чорноморська козацька паланка (Дрямов В.Д.).
   19. Чорноморське козацтво ім. А. Головатого (Судек В.В.).
   20. Чорноморське козацьке військо (Петько А.І.).
   21. Чорноморське козацьке з'єднання (Пукліч В.В.).
   22. Чорноморське козацьке з'єднання Півдня України (Кротюк В.Т.).
   23. Чорноморський округ Міжнародної громадської організації "Козацтво Запорозьке" (Свинцицький М.Ф.).
   24. Чорноморсько-Дністровське козацтво (Уланов А.П.).
   25. Благодійний фонд розвитку козацтва ім. А.Головатого (Бородін Ю.С.).
   26. Громадська організація "Молодіжна паланка" (Протасенко С.М., Зайков Є.В.).
   27. Одеське відділення міжобласної громадської організації "Козацтво Нової України" (Рябенко С.М.).
   28. Одеське відділення міжобласної громадської організації "Азово-Чорноморське козацьке військо Південного регіону" (Пеструєв М.О.).
   29. Громадська організація "Чорноморське гайдамацьке з'єднання" (Гуцалюк С.Б.).
   30. З'єднання "Кочубеївський Кош" (Герасименко І.С.).
   31. Товариство "Пернач" (Картацький А.М.).
   32. Міжобласна громадська організація "Чорноморське козацтво" (Цвєтков О.В.).
   33. Одеське відділення Міжнародної громадської організації "Міжнародний комітет Всеукраїнського козацтва" (Соколов А.В.).
   До ради отаманів при голові Одеської обласної державної адміністрації (з 29.12.2005 року) входять: Цушко В.П. (голова), Чепіль І.В. (секретар), члени - Ворона О.М., Гуцалюк С.Б., Дрямін О.Й., Дрямов В.Д., Зайков Є.В., Коваль І.Г., Кривобок В.М., Кротюк В.Т., Мастеренко В.З., Миронець П.Т., Пеструєв М.О., Петько А.І., Пукліч В.В., Рябенко С.М., Свинцицький М.Ф., Скляренко М.П., Судек В.В., Уланов А.П., Циба В.І., Цвєтков О.В., Єлістратов С.В.
   Рада відповідно до покладених на неї завдань:
  -- вивчає та аналізує стан розвитку козацького руху в області;
   - здійснює підготовку у межах своїх повноважень рекомендацій щодо відродження та розвитку традицій українського козацтва в регіоні;
   - вносить у встановленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сфері відродження та розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва, сприяє роботі громадських, релігійних організацій, благодійних фондів, окремих громадян щодо відродження Українського козацтва;
   - розробляє та бере участь у виконанні обласних проектів та програм розвитку українського козацтва;
   - бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;
   - сприяє укомплектуванню окремих підрозділів Збройних Сил україни та інших військових формувань призовниками, які є членами козацьких організацій та ін.26
   Одеське козацтво з честю продовжує існуючі давні звичаї і традиції на користь українському народові та державі, підтверджуючи вислів - "Козацькому роду - нема переводу!".
  
  
  

У. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКІ КОЗАЦЬКІ ТОВАРИСТВА.

   Ми живемо у жорстокі і непередбачені часи. Ніхто не знає, які випробування чекають на нас і нащадків наших. В цьому світі, як і за часів татарської навали, ніхто не рахується із слабким та беззахисним. Тому ми, українці, як і наші героїчні предки, мусимо бути сильними, розумними і непереможними. Тільки так ми будемо здатні зберегти себе, свій народ і свою Батьківщину. Слава Україні! Слава героям! Б.Устименко
  
    -- Задністрове козацьке земляцтво.
   Група вищих офіцерів 180-ї дивізії (місто дислокації - Білгород-Дністровський) на чолі з її начальником штабу полковником Токаревим А.Є. організувала Задністрове козацьке земляцтво - складову частину Всесвітньої спілки козаків. Душею земляцтва був комендант Білгород-Дністровської залоги - полковник Слепухін М.0. До складу організації входили полковники Чухань І.І., Кучер В.В., підполковники Ломовцев Ю.0., Корнєв Ю.М., Некрасов П.М., Пронін С.В., Харчук Ю.І., Глущенко І.І., Дмитренко В.В., капітан Антонов Г.В. - за посадами - командири, заступники командирів полків, військовий прокурор...27
   Штабом земляцтва було розроблено цікаві документи - "Ідеологія козаччини", "Стратегія козацтва", які слугували фундаментом для розробки статутів усіх наступних об'єднань козаків Задністров'я.28
   У 1991 році Україна виборола незалежність. Із незалежністю прийшло розуміння необхідності позаблокового існування держави і як наслідок - скорочення Збройних Сил: було розформовано 180-ту дивізію.
   Залишившись без пенсій та квартир, колишні офіцери вимушені були шукати роботу та помешкання; багато хто з них виїхав за межі Одещини.29 Частина офіцерів-козаків залишилася вірною козацькій ідеї: маленький осередок Задністрового козацького земляцтва ще працював у 1996 році - до його отамана Слєпухіна М.0. зверталася рада отаманів козаків Петербурга.
  
    -- Буджацька Січ (Буджацьке січове козацьке військо).
   Князем Аргутінським-Довгоруким було організовано кооператив "Рюрик" при Дворянських зборах півдня Одещини. Складовою частиною кооперативу була Буджацька Січ - об'єднання козаків півдня країни. Співзасновниками Буджацької Січі були князь Аргутинський-Долгорукий В.В., Устименко Б.І., Деордиця І.М., Токарєв А.Є., Скляренко М.П., Бойчев В.В., Дмитренко В.В., Кучер В.В..
   Як сказав Харчук Ю.І. - один із співзасновників Буджацької Січі: "Їз закриттям Задністрового козацького земляцтва - козацька ідея в Задністров'ї не вмерла - оскільки землі Буджаку потребують захисту". Штаб-квартирою Буджацької Січі був Білгород-Дністровський.
   Буджацьку Січ очолював князь Аргутінський-Довгорукий. У складі осередка було багато впливових та знаних у районі осіб, але позиція керівництва стосовно других осередків козацтва у районі (курс на ізоляцію та елітаризм) не дала Січі можливості консолідувати та очолити козацьких рух. Та ще й князь багато часу був у роз'їздах (справи за кордоном - був особистим секретарем Великого князя Володимира - нащадка російського імператорського престолу; заснування дворянського зібрання Півдня України та ін.), а відсутність отамана паралізувала роботу осередка; за першим статутом Січі отаман практично одноосібно керував роботою Буджацького козацтва (печатка та фінанси осередка були в руках князя). Буджацька Січ була незалежною обласною організацією і не входила до лав Українського козацтва - на той час єдиної у країні козацької організації всеукраїнського масштабу.
   Діяли козацькі осередки у Сараті (Іванов Є.І., Поглупко), Тарутіно, Арцизі, Татарбунарах, Кілії, Ізмаїлі, "але тамтешні полковники, крім саратського Сергія Іванова, майже нічого не зробили для відродження козацтва" (пише Б. Устименко). У травні 1995 р. було проведено коло з організаційних питань, на якому була затверджена нова редакція Статуту Січі, який відтепер обмежував права отамана та розширював права та повноваження січової старшини; керівництво Січчю перетворювалось із одноосібного на колегіальне. На колі були присутні письменники Ковальджі, Набоков, Задорожний. У цьому ж році до Білгород-Дністровського приїздив за листом Л, Городецького Гетьман Українського козацтва В. Мулява. Разом із Сагайдаком (Київ) та Лукашевичем (Одеса) Мулява мав зустрічі з керівництвом Буджацької Січі та Білгород-Дністровської планки і зробив висновки, що лише керівництво паланки стоїть на державницьких позиціях, а діяльність керівництва Січі не відповідає національним інтересам України. Леонід Городецький отримав Універсал Гетьмана на право формування осередків Українського козацтва; керівництво Січі такого Універсала не отримало. Цей крок Гетьмана відштовхнув багато офіцерів 180 дивізії від лав козацтва30. Але як казав Городецький: "Хто бажав стати козаком - той став ним, не зважаючи на те, хто керує осередком. Тим паче, що отамана завжди можливо переобрати".
   Як би там не було, але частина козаків Буджацької Січі припинила активну діяльність до кращих часів (Деордиця І.М., Дмитренко В.В.), частина відійшла від козацтва зовсім (зокрема, в зв'язку із виїздом -Токарев В.Є., Кучер В.В.), частина ввійшла до складу Білгород-Дністровської паланки (Скляренко М.П., Устименко Б.І., Бойчев В.В., Вітряк М.К.). Офіційно Січ припинила діяльність у 1997 році, але у 1999 році рішенням козацького кола Українського Чорноморського козацтва її було відновлено; наказним отаманом було призначено генерал-хорунжего Скляренка М.П.31
   Згідно Закону України від 22.06.2000 року за N1835-111 "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" в Буджацькому січовому війську створено громадське формування з охорони громадського порядку - козацький роз'їзд.32
   Козацький роз'їзд призначається для захисту громадського порядку, боротьби з порушенням норм громадської поведінки та іншими антисоціальними проявами, надання допомоги прикордонникам в захисті державних кордонів України, здійснення охоронних функцій з охорони державного, громадського та приватного майна громадян.
   Згідно положенню про козака Буджацького січового козацького війська, козак БСКВ має право:
   - у відповідності з Указом Президента України "Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва" і ст.5 Земельного Кодексу України звертатись з проханням к Отаману, узгодивши з полковими командирами про виділення йому земельної ділянки у використання з числа земель, які знаходяться в колективній власності Земельної Асоціації БСКВ для ведення козацького господарства;
   - обробляти виділену землю технікою, придбаною командуванням під об'єднану земельну програму БСКВ;
   - реалізувати всю вироблену сільськогосподарську продукцію або частину її через торговий відділ війська як на території Одеської області, так і на території всієї України і за її межами у відповідності з попитом на цю продукцію.
   Козак БСКВ незалежно від звання зобов'язаний:
   - кожного року в Військову казну членський внесок, який визначений для кожної сотні окремо в залежності від кількості земель, які належать відповідній сотні;
   - приймати активну участь в земельній програмі БСКВ і здавати на розвиток і економічне зміцнення БСКВ 5% виробленої продукції.33
   25 липня 1999 року наказом отамана Українського Чорноморського козацтва за N32 наказним отаманом Буджацького січового козацького війська був призначений Скляренко Михайло Петрович.34,35
  
    -- Білгород-Дністрове паланкове козацьке товариство.
   Білгород-Дністровське паланкове товариство козаків-пасічників, яке очолював Л. Городецький. Паланка входила до складу Українського Чорноморського Гуляйпільського козацтва, але з розколом обласної (крайової) організації УЧГПК на дві організації - Чорноморське Гуляйпільське козацтво та Звичаєве козацтво - отримала автономію.
   Розкол утворився тому, що частина козаків (це була основна маса перших козаків-засновників УЧГПК) вважала за необхідним неухильно додержуватися Звичаєвого Кодексу козацтва. Козаки, які прийшли до козацтва пізніше, вважали за необхідне брати з цього Кодексу лише основні постулати моралі, а в практичній діяльності зважувати на сьогодення.
   На відміну від УЧПГК (і других козацьких організацій), в паланці ніколи не було розбрату - паланкова старшина завжди спокійно й розважливо вирішувала всі суперечки між козаками і не доводила ці суперечки до розколу. Дійсно, у життєдіяльності громадської організації дуже важлива роль керівництва та старійшин - паланці дуже пощастило, що в керівництві та раді старійшин були такі особи, як Городецький Л., Маринеску М., Тимофєєв В., - особи, які пройшли школу керівництва громадами, організаціями, установами - голови сільрад, директора шкіл, профспілкові та партійні лідери; особи, що мали вже звичку приймати рішення та відповідати перед загалом за ці рішення.
   Білгород-Дністровська паланка входила до складу Українського козацтва ( перший Гетьман УК В'ячеслав Чорновіл) - від Чорновіла група козаків паланки отримала перші козацькі нагороди - Хрести з мечами (вони були зроблені з пластмаси, трималися на синій стрічці, кріпилися швацькими шпильками); до речі в Україні тоді ще не було своїх державних нагород - орденів та медалей. Першим в паланці цей Хрест отримав Л. Городецький.
   Для розвитку козацтва у Білгород-Дністровському (місті та районі) Леонід Григорович зробив дуже багато. Він налагоджував роботу куренів по селах ( цих куренів -7), завозив малозабезпеченим верствам населення вугілля за цінами вдвічі нижче комерційних, відкрив перукарню, яка обслуговує пенсіонерів, інвалідів, організував пункт самозабезпечення козаків продуктами харчування, зокрема, там реалізується мед значно дешевший та якісний, ніж на ринку і ще багато реальних справ.
   28 січня 1995 року отаманом Крайового товариства УЧПК Українського козацтва було дозволено Городецькому Л. Г. утворити Білгород-Дністровську козацьку паланку УК.36
   15 жовтня 1996 року Генеральною канцелярією Українського козацтва було підтверджено, що Білгород-Дністровське міжрайонне козацьке товариство пасічників є складовою частиною міжнародної, оборонно-спортивної, національно-патріотичної громадської організації УК і в практичній діяльності керується її статутом.37
   2 березня 1999 року38 Білгород-Дністровською районною державною адміністрацією була розглянута заява від 23 лютого 1999 року39 про легалізацію шляхом письмового повідомлення Білгород-Дністровського паланкового козацького товариства. У відповідності із статтею 14 Закону України "Про об'єднання громадян" товариство було легалізовано районною державною адміністрацією. В книзі обліку громадських організацій козацьке товариство значиться за N13. Засновниками товариства є Городецький Л. Г., Берлізов А. М., Тимофєєв В. Я.
   26 лютого 1995 року загальними зборами40 Білгород-Дністровського міжрайонного товариства пасічників було затверджено статут, згідно якого Білгород-Дністровське міжрайонне товариство пасічників є складовою автономною, самодіяльною, самоконтрольованою регіональною паланкою (козацьким підрозділом) в складі Українського Чорноморського Подунай-Гуляйпільського козацтва. Товариство наслідує історичні традиції Царичанського охочекомонного сердюцького полку Івана Мазепи. Значкові кольори товариства чорно-жовті.
   В Білгород-Дністровське паланкове козацьке товариство входять:41
   Білгород-Дністровський отаманський курінь - м. Білгород-Дністровський, смт. Сергіївка, с-ще Затока, сс. Шабо, Прибережне, Кароліно-Бугаз. Старокозацький курінь - сс. Старокозаче, Козацьке, Удобне, Полянка, Петрівка, Підгірне, Зеленівка. Отаман - Лісіцин І. М.
   Руськоїванівський-Волонтирівський курінь - сс. Руська Їванівка, Дальнічени , Володимирівка, Чистоводне, Петропавлівка, Волонтирівка. Адамівський курінь - сс. Адамівка, Овидівка, Благодатне, Черкеси,
   Софіївка, Привітне, Бритівка, Вигін , Розкішне, Монаші, Долинівка, Карналіївка, Олексіївка, Маразліївка. Отаман - Тимофєєв В. Я.
   Краснокосянський курінь - сс. Сухолужжя, Семенівка, Південне, Гончарівка, Андріївка, Молога, Випасне, Турлаки, Бикоза. Отаман - Кулик В. К.
   Приморський курінь - сс. Приморське, Курортне, Біленьке, Миколаївка, Вольне, Великомар'янівка, Тузли, Широке, Дивізія, Костянтинівка. Отаман - Патроніка І. Ф.
   Наказний Придністровський курінь - с. Паланка, мм. Бендери, Тирасполь. Отаман - Чудак М.
   Основна мета сучасного етапу діяльності товариства - становлення організаційних низових структур в селах. Ця мета на погляд отамана товариства і районової старшини не досягнута з-за відсутності Закону про Українське козацтво, що в повній мірі не дає правових підстав для здійснення заходів цивілізованого втручання в порятунок нації та держави.42
   Характеристика паланкового товариства:43
   Отаман товариства - Городецький Л. Г.
   Товариство зареєстровано шляхом письмового повідомлення 02.03.1999 року. В книзі обліку громадських організацій товариство значиться за N13.
   Статистичну звітність товариство не веде, оскільки не є юридичною особою.
   Структура паланкового товариства не передбачає обов'язкового функціонування низових осередків в межах адміністративних кордонів. Шляхом повідомлення зареєстровані осередки в сільських радан за N2 в Старокозаччому 02.06.1997 року та за N2 28.02.2000 року в Адамівці школи джур та дан дитячо-юнацької організації "Молода Січ", а також за N1 28.02.2000 року Адамівський курінь Українського козацтва. Решта низових осередків ще знаходяться в стані організаційного формування.
   Загальна кількість членів товариства - 1399 чол.
   Чисельність товариства обліковується згідно з поданими заявами паланковою канцелярією в компуті (реєстровому списку).
   Товариство організувало пункт козацького самозабезпечення. Його функції зараз передаються новоорганізованому підприємству "Козацька справа", яке уповноважене отаманом товариства виконувати ті ж самі завдання, аби господарська діяльність козаків не суперечила Закону про об'єднання громадян.
   Товариство організовує можливість населенню (пенсіонерам, інвалідам, учасникам бойових дій, багатодітним родинам) придбати вугілля за цінами на 25-30% дешевшими, ніж на місцевому ринку палива, заохочуючи до фактичноїдоброчинності козацькі комерційні структури.
   Грошові надходження в бюджет товариства складаються з членських внесків, які визначені зборами радонової Ради в розмірі 2 гривні 50 копійок на рік. На ці кошти здійснюється аренда приміщень для паланкової канцелярії, забезпечується діяльність перукарні з безоплатним обслуговуванням пенсіонерів, Інвалідів, учасників бойових дій, багатодітних, дітей-сиріт.
   Оперативний облік коштів та облік чисельності членів товариства здійснюється на основі записів в книзі сплати членських внесків до першої половини року, пізніше книга передається до крайової канцелярії, яка до вересня проводить бухгалтерський облік надходження коштів і звітує про це Генеральному скарбничому.
   Про діяльність товариства майже щомісячно отаман товариства інформує місцеві засоби інформації, вони охоче здійснюють публікації, іноді роблять помилки трактовного характеру, щоправда позитивного змісту.44
   Товариство використовує історичний гербовий знак війська Гетьмана П.Орлика, нащадками традицій якого себе вважає.
   Форма паланкового товариства:45
   - кашкети парадно-вихідні старого зразку;
   - мундир і брюки парадно-вихідні кольору морської хвилі;
   - мундир та спідниця кольору морської хвилі;
   - сорочка захисного кольору;
   - сорочки білого кольору старого зразка;
   - пальто літнє офіцерське.
   Військові посадові відзнаки згідно із Положенням УК про козацькі військові звання.
   Козацьке товариство поставило собі за мету:46
   - створення вільної економічної зони в Затоці та Сергіївні шляхом залучення в наш регіон інвестицій з боку "білої меншини" Південно-Африканської республіки;
   - об'єднання виконавчих структур міста та району для вирішення проблем зайнятості населення та для зменшення бюрократичних витрат;
   - створення на базі діючих підприємств міста сільськогосподарських бригад самозабезпечення, відродження систем риборозведення в єриках Шаболата та в Дністровських плавнях;
   - створення ферми з розведення страусів на основі бізнес-плану та існуючих технологічних ліній м'ясокомбіната;
   - створення літніх дитячих та юнацьких таборів праці і відпочинку на кошти міжнародної програми ЮНЕСКО для скаутського руху;
   - кооперація з сусідніми районами для заснування акціонерного позабюджетного фонду на будівництво газопроводу;
   - будівництво протягом трьох місяців платформ та залізничного переїзду в районах вул. Сонячної та Південної;
   - створення вільного від посередників ринку "Козацький привоз" та козацьких некомерційних магазинів розпродажу товарів першої необхідності для пільгового контингенту населення міста;
   - створення пенітенціарної системи на основі самоврядування та самозабезпечення для використання трудового та духовного потенціалу мілких правопорушників;
   - надання пільгових можливостей козацькому товариству для забезпечення
   населення дешевим та високоякісним вугіллям по цінам собівартості;
  -- першочергове надання соціальних гарантій ліквідаторам аварії на ЧАЕС,
   інвалідам та ветеранам воєн, пенсіонерам та багатодітним.
   Один з видів діяльності - благодійні акції. Наприклад, у 1995 році було проведено благодійні козацькі розпродажі лікарських медів вищого ґатунку по цінах вдвічі нижчими від ринкових на Грецькій площі47 в місті Одесі.
   Як йшли справи у козацтва? Це висвітлено у протоколах звітних зборів товариства:
   1996. Перший раз товариство було представлене на Великій Раді Українського козацтва на Покрову в Києві. Фінансове становище тяжке: внески ледве покрили видатки. Товариство не мало інших, окрім внесків, прибутків - цього недостатньо для перспективного розвитку.
   1997 рік.48 Придбано однострої та виготовлено козацькі хоругви. Створено духовий оркестр. Була спроба створити ринок "Козацький привоз.49
   Білгород-Дністровське козацьке товариство співпрацювало з Луганськими козацькими товариствами. Рішенням крайового отамана Лутанщини паном-товаришем Дудником було вислано товариству для забезпечення пенсіонерів, інвалідів, багатодітних, учасників бойовик дій та іншого пільгового контингенту населення міста та району високоякісне вугілля, ціною на 25% нижче прейскуранта. 50
   1999 рік.51 За рік змінилася кардинально ситуація. В регіоні відбулася демонополізація послуг пасічникам. Вже більше півроку існує "Уголок пчеловода" в магазині "Спорттовари" в Білгороді-Дністровському, Став торгувати неофіційно інший. Товариство перестало бути монополістом на ринку послуг пасічникам. Це призвело до зменшень надходження внесків до товариства. Козацтво, яке забезпечувало можливість вижити, було порятунком для товариства пасічників.
   Товариство постачає вугілля малозабезпеченим. Своїх оборотних коштів не має. Замість них - кошти людей, які здавали наперед гроші на вугілля. Постачальники ж завжди залишали борг (за доставку) до наступних вагонів з вугіллям. Найшлися зависники з колишніх керівників "Козацької застави", їх кляузи у всі інстанції призвели до тимчасової затримки останнього вагона з вугіллям.
   Відкрито козацьке транспортне агентство, яке забезпечує населення по
   собівартості. Буде ремонтно-будівельна група для обслуговування інвалідів-пенсіонерів по собівартості. Для обслуговування цих проектів створено і оформлено підприємство "Козацька справа".
   1998 рік.52 Виконуючи Указ Президента "Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва" Білгород-Дністровське козацьке товариство вирішило увіковічити пам'ять полеглих козаків, які загинули за справ визволення цього краю. Для цього було запропоновано встановити пам'ятник у вигляді чорних гранітових каменів із зображенням у білому мармурі православного та козацького хрестів перед олтарем зруйнованої турками християнської церкви на території Білгород-Дністровської фортеці. Дійсно, запорізькі та українські козаки неодноразово брали штурмом Акерманську фортецю, яка знаходилася під владою турків (1517, 1541, 1574, 1575-1576, 1589, 1595, 1609, 1621, 1659, 1664. 1671, 1673. 1684, 1686, 1691, 1693 роках). В районі Акерману відомо декілька козацьких поселень. Окрім того, при захваті Акерману у 1787 році російськими військами, в їхньому складі, окрім донських козаків, приймали участь і бурські українські козаки.53 На встановлення пам'ятника дали згоду начальник управління охорони нерухомих об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації В.Палієнко (до речі, В.Палієнко починав свою трудову діяльність директором БК с.Адамівка ),54 завідуюча відділом археології Північно-західного Причорномор'я інституту археології НАНУ Т.Самойлова.55 Згідно з попередньою домовленістю з міськвиконкомом та православною церквою у місті було проведено хресний хід для освячення цього пам'ятника.56 Це дійство зівпало з святом пасічників - Святом Спаса, а також з Днем Незалежності України. Козацьке товариство активно приймало участь у проведенні свят. Це було висвітлено в міській пресі.57,58
   Результати діяльності товариства висвітлено у звіті отамана козацького товариства пана Леоніда Городецького. 59
   Згідно Статуту міжрайонного козацького товариства особи, які на протязі
   року не сплатили внесків, автоматично вибули з товариства. Заради збільшення чисельності товариства отаманом було прийнято рішення, по якому козак, який вступив до товариства і екіпірувався одностроєм, тимчасово, до повного облаштування формою, звільнявся від сплати внесків. Таким чином вдалося частину козаків облаштувати так, щоб не соромно було б показатися на люди. В Києві на Великій Раді делегати товариства були екіпіровані самими гарними, дійсно козацькими одностроями. Усі камери телеоператорів були направлені на делегацію Білгород-Дністровського товариства.
   Багато хто звинувачував отамана, що велику долю роботи він направляв на показуху. Але, мабуть, ні в кого не повернеться язик сказати, що він справу забезпечення товариства пасічним реманентом або медикаментами вважав другорядною. Звичайно, в силу обмеженості грошових запасів не можна було закупити товарів стільки, щоб вони були в товаристві постійно. Але перебоїв з забезпеченням, наприклад, вощиною взагалі не було.
   Міжрайонне козацьке товариство, зокрема осавул Городецький Р. з осавулом міського Кошового козацтва С. Горлачовим, займалося забезпеченням вугіллям козаків, пасічників і пенсіонерів. Завдяки цій роботі значно підвищився рейтинг козацтва в регіоні. Товариство допомогло райгосадміністрації по заборгованості зарплатні бюджетникам. На знак вдячності голова профкому райлікарні запропонував безкоштовно обстежувати козаків на УЗІ та японській апаратурі.
   Завдяки вугіллю вдалося в якійсь мірі покращити фінансове становище як пасічної справи, так і козацької. На цій основі створено фонд, за допомогою якого з'явилася можливість закупити в речовій службі Одеського округу колишнє обмундирування. Речами малих розмірів забезпечено джур (Адамівська школа козацько-лицарського виховання має таку форму).
   Не була вирішена проблема зі збутом меду, який накопичився у пасічників. Посередницька фірма "Сардіс" хотіла взяти вагон меду, але виникли сумніви відносно надійності їхніх російських партнерів на Крайній Півночі.
   Взагалі з пасічництвом постало більше проблем, аніж прибутків. Ще 2 роки тому виникла волокита з ветеринарним обстеженням пасік. Була публікація Городецького Л. в журналі "Пасіка" з цього приводу, яка була підтримана Інститутом бджільництва їм. Прокоповича. Але департамент з держветмедицини "став в позу" і тарифи не змінив і не змінив норми обстеження. Але частково ця проблема таки вирішилася. Міська станція ветслужби і головний лікар згодились збирати 10% від загальної чисельності пасіки, а не 30%.
   Пасіки - це матеріальна основа козацького товариства. Коли є діло загальне і більш-менш вигідне для об'єднання людей, то такої структури об'єднання виживають. Чого зникли товариства пасічників в районах. Бо в основі діяльності цих товариств була зацікавленість керівництва лише в своїх інтересах, а вигоди пасічникам там не було. У міжрайонному козацькому товаристві склалося по іншому тому, що козацтво поставило стріху, а пасічники охоче під ту стріху стали; дехто з опаскою та недовірою, з смішками. Сьогодні товариство задовольняє інтереси як пасічників, так і козаків, а найбільше тих пасічників, які взяли на свої плечі обов'язки козака. Сьогодні від декого можна почути таке: "Я, мов, чистий козак, а козаки-пасічники - ні те, ні се". Але товариство пасічників стало основою козацтва в цьому краї, і низький уклін тим пасічникам, які не поцуралися стати під погони з хрестами.
   З'явилися негаразди з узгодженням діяльності між паланковим товариством і їхніми автономним міським козацьким Кошем.60 Виникли великі проблеми з ринком "Козацький привоз". Було вкладено в діло багато коштів, але все зупинилося "нагорі".61 31 жовтня делегація з 60-ти чоловік була на Великій Раді в Києві, на виборах нового гетьмана. Козаки повезли з собою 20-теро дітей, мало підготовлених до козацької справи. Але поїздка до Києва стала поштовхом до розвитку джурового руху в Адамівці. Зараз ці діти, прекрасно екіпіровані, морально готові до козацької справи.
   Водночас заглохла робота з джурами в Випасному, де козацькою роботою завідував В. Гавриленко. Він поступив в військову Академію в Києві. Зараз, за допомогою козака товариства пасічників, депутата райради Івана Хоменка, вдалося залучити до цієї справи вчителя цієї ж школи і діяльність осередка джурового відновилась. Звичайно, потрібна підтримка козацького товариства, бо іншої немає - ні від влади, ні від керівництва району. Але, навіть при цих умовах, створювалися школи джур на Вигоні та Байрамчі. В Старокозаччому в діяльності школи джур настав деякий спад. І не вина в цьому курінного отамана Лісіцина І. М. На одному ентузіазмі працювати 4 роки - тяжко. До речі, ним розроблено положення про козацький роз'їзд. Ця розробка оцінена Генеральною канцелярією як така, що не потребує опрацювання. Це саме і щодо розробок по джуровій програмі.
   Кличуть товариство до школи, як це трапилося в Костянтинівці. Звичайно, там попередньо була наведена відповідна робота нашого наказного осавула роз'їздної служби А. Майстра. Після бесіди з школярами зібралися жителі села, козаки мали з ними бесіду. Після візіту козаків там створена народна дружина козацького роз'їзду, яка взялась утримувати на основі самоврядності громадський правопорядок в селі. Членам цієї дружини видані посвідчення позаштатних працівників міліції.
   Є проблеми взаємин з крайовим отаманом. По словам Городецького, їхні взаємини особисті - нормальні, але як з отаманом складні і не можуть бути простими. Бо в крайовій організації дійшло до того, що ті люди, які відроджували козацтво в Одесі і області, лишилися поза офіційним козацтвом. Багато хто з нових хоче використати козацтво як ширму для особистих амбіцій. Хоча такий гріх є з обох сторін. Комерція стала водорозділом між новими і старими козаками Одещини.
   1999 рік. З'явилася кінноспортивна група, тренером якої працює Невольниченко Ю. О. Вона знаходиться в Старокозачому колгоспі "Вільне козацтво". О. Невольниченко один з перших в Україні став на шлях відродження козацтва. Сам з старовинного козацького роду, майстер спорту міжнародного класу з кінного спорту, талановитий тренер, серцем і душею відданий козацькій справі. Таких людей зараз мало: джигітовка, виїздка, уміння володіти козацькою зброєю.62
   БІлгород-Дністровське міжрайонове козацьке товариство Українського Задністрового козацтва співпрацює з БІлгород-Дністровською організацією КУНу. У 1999 році вони випустили спільний меморандум.63
   "Нинішні події в Україні набули занадто драматичного розвитку. Вбито лідера найбільшої політичної національно-патріотичної партії В'ячеслава Чорновіла, сам РУХ розколотий діями ворожих Україні сил.
   Ворожі внутрішні антиукраїнські сили перейшли до активних конкретних практичних дій по ліквідації незалежності демократичної Україниі. На сьогоднішній день українське козацтво є єдиною організованою військовою силою, яка е в керівництві, цілком стоїть на національно-патріотичних позиціях... Виходячи з цього, було запропоновано розробити та надати всім козацьким отаманам (до котрих є безсумнівна довіра) секретну директиву для розробки можливих варіантів нейтралізації вороже налаштованих."
   2000 рік. Білгород-Дністровське міжрайонне козацьке товариство разом з організаціями національно-державницького спрямування64 міста звернулося з меморандумом до президента України у зв'язку з складенням надзвичайної ситуації в місті.
   В меморандумі була висунена вимога ввести в Білгороді-Дністровському, за прикладом Одеси, а також Василькова Київської області президентське правління для реального становлення української державної влади до 2002 року (тобто до кінця терміну повноважень вибулого міського голови, покійного А.Лук'янова). Було також запропоновано призначити на цю посаду (мера міста) голову місцевої організації НРУ, голову міської спілки репресованих і політв'язнів П. Отченашенка.
   26.ІІ.2001 року Старшинською Радою була затверджена програма діяльності Б-Дністровського міжрайонного (паланкового) козацького товариства:65
   1. Продовжувати виконання програми козацько-лицарського виховання в сільських школах: Староцаричанській, Адамівській, Молозькій. Залучити до цієї програми Староказацьку школу після примусової перерви, пов'язаної з від'їздом з села осавула Лісіцина.
   2. Добитися збереження права носити існуючі в товаристві однострої, встановлені в часи гетьманства Муляви. Добиватися поновлення історичної традиції українських козаків визначати лише виборні посади.
   3. Якщо є кандидат з козаків на посаду "воєнрука", то людина, яка не займається військово-патріотичним вихованням, а лише викладає предмет, повинна підлягати конкурсній переатестації достроково до укладеного контракту.
   4. Визначити правові засади шефського контроля козаків над військовослужбовцями строкової служби задля ліквідації в армії "дідовщини", поборів, корупції, крадіжок продовольства в столових, кухнях та на складах в бригаді Б-Дністровського гарнізону.
   5. Передати на додатковій громадській контроль Б-Дністровському міжрайонному козацькому товариству прокордонну з Молдовою смугу шириною в 20км в Б-Дністровському районі.
   У випадку виявлення контрабанди залишати в розпорядженні козацької громади 10% конфісковано товару.
   Надати спеціально підготовленим козакам товариства затримувати для перевірки відповідності деклараціям вантажів, які вже пройшли митний контроль (для ліквідації корупції на митницях).
   Надати козацьким народним дружинам, козацьким роз'їздам статуту позаштатних співробітників МВС.
   6. Передати Б-Дністровському кошовому товариству в розпорядження охорону та рекреацію природного середовища Задністровських плавнів, території колишнього поселення Мокрі Чаїри.
   7. Відновити зруйнований антиукраїнською місцевою владою в 1999 році встановлений пам'ятний знак на місці православної козацької церкви в Б-Дністровській фортеці.
   8. Надати статуту історичної пам'ятки козацькому престолу-хресту козацької новобогородицької слободи в с. Нова Царичанка.
   9. Надати козакам Б-Дністровського міжрайонного і кошового товариства право шефства над фортецею, грецькою (Івано-Предтеченською) церквою у м. Білгород-Дністровському.
   10. Упорядкувати козацькі лицарські та родові намогильники та козацькі хрести на цвинтарях сіл Старокозаче та Стара Царичанка.
   11. Надати програми козацько-лицарського виховання розробленій полковником В. Тимофєєвим, статуту обов'язкової для військово-патріотичного виховання серед учнівської (шкільної) молоді, фінансувати роботу керівників джурових шкіл в системі Б-Дністровського райВОО.
   12. Надати (узаконити) статус "козацький" церковному хору Покровської церкви села Стара Царичанка з врученням регенту хора відповідної грамоти.
   13. Дослідити історію Задністрового та Задунайського козацтва з турецьких та румунських архівних джерел (використовуючи через Інтернет фонди Стамбульської та Бухарестської національної бібліотек).
   14. Ввести вимогу про призначення на посаду викладача допризовної підготовки в школах членів козацьких організацій, або таких, які отримали рекомендацію-характеристику від козацької національно-патріотичної організіції.
   15. Здійснювати видання літератури з історії та розвитку сучасного Задністрового козацтва.
   16. Забезпечити підготовку та випуск в друк кольорових портретів гетьманів України та героїв боротьби за свободу і незалежність України, визначних політичних громадських діячив і діячив мистецтва, культури та літератури (для шкіл, військових світлиць).
   17. Створити короткометражні документальні фільми з всесвітньої історії козацтва, українського козацтва, січового стрілецтва УПА.
   18. Ввести в с. Стара Царичанка Б-Дністровського району штатну посаду інструктора-тренера верхової їзди при відділі молодіжної політики та спорту райадміністрації.
   19. Внести до туристичних маршрутів Б-Дністровську фортецю, залишки села Мокрі Чаїри, огляд єриків і плавнів, де господарювали на ловах козаки Задністров'я.
   20. Створити сітку некомерційних пунктів козацького самозабезпечення товарами народного споживання за цінами собівартості (положення розроблене Б-Дністровськими міжрайонним та кошовими козацтвом.
   21. Інвестувати вітчизняними кредиторами на основі бізнес-проекту освоєння єриків та озер Дністровських плавень, а також озера Шаболат для відновлення історичних козацьких ловів та розведення кефалі і лобаса.
   22. Підготувати і видати книгу-посібник по конярству, верховій виїздці, по виготовленню збруї, сідел та упряжі.
   23. Профінансувати розробку програми, функціонування заповідника на місці колишнього козацького поселення Мокрі Чаїри в плавнях Дністровського лиману.
   24. Підтримати матеріально і організаційно діяльність наказного Придністровського козацького куреня Білгород-Дністровського міжрайонного козацького товариства в містах Бендери та Тирасполь Молдови.
   Відповідно з рішенням зборів Старшинської Ради Білгород-Дністровського міжрайонного козацького товариства козака Чудака М. Д. призначено наказним курінним отаманом на створення куреня Українського козацтва в містах Бендери та Тирасполі, а також в околичних селах Придністров'я та Задністров'я в місцях історичного заселення Молдови українськими козаками.
  
   4. Адамівський курінь Українського козацтва.
   У 1994 році було засновано Адамівський курінь Українського козацтва - автономний осередок козацтва у складі Білгород-Дністровської паланки. Співзасновники куріню - Тимофєєв В.Я., Маринеску М.К., Козубенко В.0. Тоді ж почала працювати Адамівська школа козацько-лицарського виховання , яка була першою на Україні школою цього типу...
   Згідно зі Статутом Українського козацтва,66 Указом Президента України від 4.01.1995 року N14/95 "Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва", Законом України "Про об'єднання громадян" на території Адамівської сільської ради у березні 1996 року було юридично оформлено первинне козацьке товариство - Адамівський курінь Українського козацтва на чолі з курінним отаманом Тимофєєвим В. Я. - капітаном запасу Збройних Сил України. Адамівській курінь УК підпорядковано Білгород-Дністровському міжрайоновому козацькому товариству (створений курінь був ще на початку 1994 року як добровільна козацька дружина з охорони громадського порядку та співпрацювала із козаками Задністрового козацтва).67
   11 січня 2000 року засновниками куреня було подано заяву на реєстрацію своєї громадської організації.68
   28.02.2000 року у відповідності зі ст. 14 Закону України "Про об'єднання громадян" Адамівський курінь Українського козацтва легалізовано шляхом письмового повідомлення районною державною адміністрацією і в книзі обліку громадських організацій значиться за N1.69
   У 1998 році було вирішено юридично оформити на території Адамівської сільської ради народну козацьку дружину. На той час Адамівським сільським головою був Тимофєєв В.Я..
   Список козаків станом на 23.08.1998 року.
   1.Тимофєєв Валерій Якович. 2.Козаченко Олександр Іванович. 3.Маринеску Микола Костянтинович. 4.Редько Анатолій Сидорович. 5.Чеботюк Олександр Михайлович. 6.Білоус Василь Іванович. 7.Козубенко Феодосій Іванович. 8.Козубенко В'ячеслав Олександрович. 9.Гончаров Віктор Якович. 10.Лавріненко Юрій Іванович. 11.Подолько Сергій Миколайович. 12.Козаченко Олександр Антонович. 13.Деревенча В'ячеслав Ілліч. 14.Огорожа Ігор Федорович. 15.Лазуренко Дмитро Степанович. 16.Макаренко Федір Васильович. 17.Макаренко Сергій Федорович. 18.Редько Сергій Анатолійович. 19.Харченко Олександр Іванович. 20.Куликов Руслан Костянтинович. 21.Гуцан Валерій Тимофійович. 22.Рибальченко Віктор Петрович.70
  
   5. Білгород-Дністровський міський козацький Кіш.
   У 1996 році від Білгород-Дністровської паланки відокремився Білгород-Дністровський міський козацький Кіш, співзасновниками якого є Скляренко М.П., Вітряк М.К., Устименко Б.!., Черв'як 0.0., Горлачов В.П., Воробйов В.М., Бойчев В.В., Мельниченко Г.Б., Скиба М.Є., Лелеченко І.А., Городниченко П.М., Кулинський В.Я., Зуєв О.І., Лісіцин І.М., Павлюк В.В...
   У березні 1997 року отаманом Білгород-Дністровського міжрайонового козацького товариства пасічників паном Л.Г.Городецьким було запропоновано створити на базі цього товариства автономний міський козацький Кіш, який організаційно буде входити до цього товариства. Рішення Козацьким колом було прийнято одноголосно.71
   Було подано заяву виконавчому комітету міської ради народних депутатів про легалізацію Білгород-Дністровського міського козацького Коша. В узгодженні з ст.14 Закону "Про об'єднання громадян", Білгород-Дністровський міський козацький Кіш був легалізовний шляхом письмового повідомлення. Білгород-Дністровський міський козацький Кіш в книзі обліку організацій числиться за N46 від 22.05.1997 року.72
   1 березня 1998 року,73 на козацькому колі Білгород-Дністровського міського козацького товариства було затверджено виборним отаманом Кошу - Скляренка М. П.,74 виборним кошовим писарем - Черв'яка О. О.
   На установчій раді Білгород-Дністровського Коша 20 грудня 1998 року було затверджено статут Коша,25а який був зареєстрований Білгород-Дністровською міською радою 21.01.1999 р.75 В цей день Кош одержав свідоцтво про реєстрацію статуту свого громадського об'єднання.
   Білгород-Дністровський козацький Кіш є добровільна, незалежна громадська організація козацтва України, що виникло в результаті вільного волевиявлення громадян, які об'єдналися на грунті загальності інтересів. Є складовою частиною Одеської крайової організації Українського Чорноморського козацтва.
   Метою діяльності є сприяння розбудові України як суверенної держави, відродження прогресивних українських козацьких звичаїв і традицій, захист політичних, еконмічних, культурних тв історичних здобутків українського народу, відродження, утвердження і розвиток української мови і культури.
   У своїй діяльності Козацькій Кіш співпрацює із структурами Війська Низового Запорізького (хоча й вважають це вимушеним кроком ради державної єдності).76
   Отамани Коша працюють на Раді Отаманів Українського козацтва, беруть участь у Тризні в Запоріжжі.77
   Білгород-Дністровський міський козацький Кіш брав участь у передвиборній кампанії 2002 року, підтримуючи кандидата у депутати Верховної Ради України - козака Р. Зозулю.78
   У 2004 році козацький Кіш приєднався до коаліції демократичних сил Одеської області, мета якої - продемонструвати політичну зрілість і не допустити перемоги авторитарно-олігархічної системи, сформованої в останні роки; об'єднати всі національно-патріотичні вили навколо головної мети проведення чесних, прозорих виборів Президента України у 2004 році.79
   Козацький Кіш також бере участь в організації і проведенні Дня міста Білгорода-Дністровського, що освітлюється в місцевій пресі.80
   При Білгород-Дністровському козацькому товаристві створений сільськогосподарський кооператив "Козацька застава", основна мета якого вирощування та переробка сільськогосподарської продукції.81
   Згідно з дорученням Президента від 10 жовтня 2000 року про вживання заходів щодо ширшого залучення козацьких товариств до військово-патріотичного виховання, організації фізкультурно-спортивної роботи та посилення ролі Українського козацтва у підготовці молоді до військової служби Білгород-Дністровське козацьке товариство проводить роботу по виконанню цього доручення.
   На сьогоднішній час у всіх районах Бессарабії є козацькі організації та інші об'єднання - об'єднання джур, молодих козаків. Численні організації джур знаходяться в селах Старокозачче, Миколаївка-Новоросійська, Стара Царичанка, Козацьке, Мар'янівка та ін. Молодіжні козацькі організації (об'єднання) призначаються для виховання молоді в дусі вірності народу України і відродженню звичаїв, традицій, обрядів козацтва.
   Об'єднання джур сприяють відриву підлітків від вулиці, підгодовують їх до служби в Збройних Силах України. На сьогоднішній день в козацтво приходять досвідчені військові спеціалісти-офіцери, які вийшли в запас. Вони готові працювати з підлітками, проводити з ними заняття з військової підготовки, фізичному вихованню. Проведенню таборових зборів на військових полігонах України. У майбутньому козацтво планує створити школу джур.82
   Оскільки Українське козацтво - це громадське об'єднання, то козацтво повинне самостійно заробляти кошти для втілення в життя цих планів. Але є проблема - немає приміщень для забезпечення нормальної життєдіяльності козацтва Буджацької Січі, в яку входить Білгород-Дністровський міський козацький Кіш.
   Україна на роздоріжжі. 12 років незалежності багато в чому виявилися роками втрачених можливостей. Ми не змогли побудувати Україну нашої мрії.
   Усе ще не завершилася економічна трансформація. Непрофесіоналізм державного управління, відсутність політичної волі, корупція в вищих ешелонах влади не дозволили провести необхідні економічні перетворення, які б сформували ефективну, конкурентну і соціальну ринкову економіку.
   Бідність, занепад соціальної сфери, безробіття, державний рекет малого і середнього бізнесу, зростання злочинності, безправ'я й убогість місцевого самоврядування...
   Влада виявилася не здатною визначити національний інтерес України, плутаючи його з власними інтересами. Так звана "багатовекторність" - ще одна сумна ознака 12-річного топтання на місці цілої держави, розташованої в центрі Європи.
   Чому прихильники європейської демократії програли ці 12 років? Чому справжні патріоти України не змогли реалізувати програму відродження країни?
   Відповідь очевидна: тому, що сумною традицією українських демократичних сил є розбрат.
   Одещина відчуває ті ж проблеми й труднощі, що і вся Україна. Соціально-економічний розвиток гальмується відсутністю чіткої і стабільної законодавчої бази. Корупція і непрофесіоналізм чиновників гублять добрі починання. Місцеве самоврядування усе ще безправне і виконує скоріше роль громовідводу народного невдоволення від органів державної влади.83
   Козацьке товариство вважає, що доки будуть в Україні такі начальники, які не підтримують патріотичні організації, тяжко будувати незалежну Україну.84
  
   6. Білгород-Дністровський міський Окружний полк ім. П.Орлика.
   У 2000 році утворився 1-й Білгород-Дністровський міський Окружний полк ім.. П.Орлика, співзасновниками якого є Врублевський М.В., Єремєєв В.!., Дейна М.К., Оленєв І.П., Царенков О.П., Хоменко Є.В. В зв'язку з рішенням Ради Білгород-Дністровського міського козацького товариства від 15 квітня 2000 року, протокол N6, згідно п.4.8.2. Статуту Українського козацтва, отаманом Білгород-Дністровського міського козацького товариства було обрано полковника Українського козацтва Царенкова О. П. Рішення Ради Білгород-Дністровського міського козацького товариства було затверджено наказом N18 від 25 квітня 2000 року Крайовим отаманом Українського Чорноморського Подунай-Гуляйпільського козацтва А.Петьком.85
   Наказом N19 Крайового отамана Українського Чорноморського Подунай-Гуляйпільського козацтва від 20 травня 2000 року отамана Білгород-Дністровського міського козацького товариства Царенкова О.П. було призначено наказним отаманом Міжрайонного козацького товариства Подунай-Дністровська Січ.86
   На підставі наказу N19 від 20 травня 200 року крайового отамана Українського Чорноморського козацького війська про створення 1-го Білгород-Дністровського козацького полку, а також згідно Статуту Українського козацтва про полково-сотенний устрій Українського козацтва та по бажанню козаків, було створено 1-й Білгород-Дністровський Окружний козацький пол ім. П.Орлика, який є складовою частиною Чорноморського козацького війська та відповідає вимогам статуту Українського козацтва87 і є правонаступником Білгород-Дністровського Коша та Подунай-Дністровської Січі.88
   Засновниками 1-го Білгород-Дністровського Окружного полку ім. Пилипа Орлика стали: Воробйов В. М. (зараз полковий писар, осавул), Врублевський М. В. (зараз отаман полку, осавул), Горлачов С. П. (осавул), Городніченко П. М. (зараз отаман 1-го куріня, курінний), Жигаленко В. К. (зараз хорунжий, сотник), Дейна М. К. (зараз голова поважних козаків, полковник), Єремєєв В. І. (зараз скарбник полку, сотник), Оленів Ігор Павлович (осавул по економіці, осавул), Комлик О. М. (сотник), Ковалів С. Д. (старійшина, полковник), Царенков О. П. (перший отаман, полковник), Черв'як О. О. (осавул), Скиба М. Ю. (зараз курінний отаман).89
   В полк входять 112 козаків. Полк складається з Старшинської Ради, окремої сотні полку, 1-го козацького куріню, 2-го козацького куріню.90
  
   7. Білгород-Дністровський Окремий курінь ім. С.Білого.
   У 2002 році засновано Білгород-Дністровський Окремий курінь ім.. С.Білого, співзасновниками якого є отаман Городниченко П.М., Сокорєв Ю.0., Сокорєв 0.0.,Чудак В.С., Павленко О.Д., служитель УПЦ КП отець Микола.
   4 травня 2002 року на козацькому колі 1-го козацького куреня Окружного полку ім.П.Орлика було ухвалено рішення створити на базі 1-го козацького куреня первинне козацьке товариство (ПКТ) Українського Чорноморського козацтва й перейменувати в Окремий Козацький курінь Чорноморського козацького війська імені отамана Чорноморського козацького війська Сидора Білого.91 Було обрано старшину ПКТ:
   Отаман - Городніченко П.М., писар - Сокорєв Ю.О., бунчужний - Чудак В.С., скарбник - Борецький Н.Г., заст. отамана по роботі з молоддю - Павленко О.Д., заст. отамана по стосунках з пресою - Сокорєв О.Ю.92
   16 червня 2002 року козацьким колом ПКТ було затверджено статут,93 згідно якого:
   "Козацтво є громадською організацією громадян України, які мають козацький світогляд, визнають статут, прийняли Посвяту перед товариством, працюють над реалізацією його програми та віросповідають православну віру.
   Діяльність куреня здійснюється у правовому полі України на засадах демократичного самоуправління, самофінансування через козацькі комерційні структури, підприємства, виробництва, за рахунок благодійності.
   Діяльність політичних партій в структурі куреня заборонена.
   Курінь підтримує демократично обрані державні органи влади України, органи місцевого самоврядування та волевиявлення населення, мешкає в місцях історичного розселення козаків.
   Громадяни України, які вступили до Козацтва, набувають статусу "козака", їх сім'ї вважаються "козацькими" в наступних поколіннях.
   30.12.2002 року ПКТ ім. Сидора Білого було включено до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.94
   22 лютого 2004 року у козацькому колі ПТК було утверджено рішення створити громадське формування з охорони громадського порядку при ПТК ім. Сидора Білого згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 року за N1872 "Про участь громадян в охороні громадського порядку державного кордону".95 Згідно наказу N3 від 23.02.2004 року отамана Городніченко П.М. особовий склад формування такий:96
   Острий О. Г., Корнаков О. М., Макаренко Г. Г., Гаврилов Ю. П., Мирза К. В., Морозовський С. Г., Сокорєв Ю. О., Сокорєв О. Ю., Городніченко П. М., Тимофєєв В. Я.
   Начальником громадського формування було обрано отамана куреня Городиченка П.М., а його заступником писаря паланки Тимофєєва В.Я.97
   22 лютого 2004 року козацьким Колом куреня було затверджено статут громадського формування з охорони громадського порядку.
   По реєстру 2002 року:
   Отаман - Городніченко П.М., писар - Сокорєв Ю.О., бунчужний - Чудак В.С., скарбник - Сокорєв О.Ю., хорунжий - Павленко О.Д., гуртовий - Гіоргієш Д.М., ройовий - Морозовський С.Г., заставний - Хоменко Є.В., заставний - Мандриченко А.І., заставний - Радченко С.Ф.98
   Всього козаків по реєстру - 59.99
   По реєстру 2003 року є деякі зміни:100
   Скарбник - Борецький М.Г., заст. отамана по стосункам із пресою - Сокорєв О.Ю., заставний - Антонечко С.О.
   Всього козаків по реєстру - 76.101
  
   8. Білгород-Дністровський курінь Війська Запорозького України. Монашівська сотня.
   У 2002 році утворився Білгород-Дністровський курінь Війська Запорозького України ( отаман Возний М.М.). Засновники - Возний М.М., Лесін В.П., Жуковський В.К.
   Білгород-Дністровський осередок Всеукраїнської громадської організації Козацьке Військо Запорозьке України має не лише безліч планів в майбутньому. Багато чого вже зроблено і робиться. Козаки-запорожці опікуються дітьми та підлітками, займаються благодійною діяльністю, зав'язують плідні міжнародні контакти. У козацький провід входять чимало людей, приз віща яких на слуху у всієї Задністровщини - депутати, діючі офіцери силових структур, підприємці, діячі науки і культури.
   Військо Запорозьке являє собою своєрідну козацьку республіку, де козак козакові був і є брат. Брат не по крові, брат - по духу, по волі, брат по спільності інтересів, поглядів, єдності цілей. І тому, безумовно, є різниця між Військом Запорозьким, яке стоїть на грунті запорозьких традицій, і іншими, які зараз оголошують про те, що вони "відроджуються". Є багато козацьких формацій, та здебільшого аналіз їх діяльності показує, що козаччиною там і не пахне. Навіть, на жаль, є кримінальні структури, які також називають себе козаками.
   В меморандуму запорожців сказано, що Президент може бути їхнім гетьманом. Чому? Тому, що його обирає весь народ України. Тому буде зовсім логічно, коли Президент, - якщо він козак, якщо козаччина для нього близька, - стане в козацьке коло і запорожці проголосять його своїм "батьком" - гетьманом України.
   Формація запорожців створена для того, щоб допомагати державі. Не знищувати, не розхитувати той корабель, який щойно спустили на воду.
   Для залучення дітей до козацтва проводять комплексні спортивні заходи, пісенні фестивалі, тижневі табори для козацьких джур. Намагаються, як дозволяють їх ресурси, утримати в руслі козацьких традицій максимально більшу кількість дітей. Адже невдовзі їм керувати цією державою і від козаків, їх батьків, сьогодні залежить, як вони керуватимуть, на яких засадах ґрунтуватимуться.102
  
   Монашівська сотня.
   Ідея створення структурного підрозділу - Монашівська сотня належить сотнику ЗК Ткаченку В.П. "Я розумів, що певні історичні події забрали у підлітків, молоді ту ідею, на якій їх виховували (комуністична ідеологія), а взамін ідеологію українського патріотизму треба тільки запроваджувати. Історія України - це козацтво і створення козацької сотні на селі - це якраз той шлях, який дасть змогу виховувати у дітей повагу до України, повагу до своєї історії."103
   Пропозицію було розглянуто на Малій Раді Чорноморського округу МТО КЗ і 30.01.2004 року було прийнято рішення доручити Ткаченку В.П. створити сотню. 26.02.20045 року рішенням N17 Монашівського виконкому була зареєстрована організація.
   Перші добрі справи сотні: наведення порядку на кладовищі, збір мусору в контейнери, засновано футбольний турнір на честь земляка Тищука А.В.та ветерана футболу Крачуна В.М., відродження спортивно-масової роботи на селі, фінансова допомога Будинку культури.
  
  
  
   9. Жіноча громада Українського козацтва.
   У цьому ж році заснована жіноча громада Українського козацтва, співзасновниками якої є Горлачьова Л.Я., Городниченко Р.С., Воробйова В.В., Грицуналь УА, Пономаренко Л.0., Пономаренко Н.М..
   Жіноча громада Українського козацтва була створена ще у 1994-1995 роках, коли стався масовий приплин чоловіків у козацькі осередки Білгород-Дністровського. Національно налаштовані жінки козаків спочатку активно сприяли згуртуванню чоловіків у лавах Українського козацтва, потім утворили свою організацію.
   Першими членами громади (з 1999 року) були:
   Хорунжа - Горбачова Л. Я., хорунжа - Городніченко Л. С., підхорунжа Воробйова В. В., берегині - Грицуналь У. А., Пономаренко Л. О., Пономаренко Н. М.
   У 2002 році громада була оформлена юридично. Серед членів громади - заступник директора школи з виховної роботи, учителі, юристи, завідуюча магазином, касир, технік-технолог, кондитер, секретар-друкарка, технічки, майстер-перукар, інженери, вихователі, підприємці - всіх їх об'єднує палка любов до неньки-України, бажання робити добру справу - розбудову держави задля добробуту дітей, онуків, наступного покоління.
   Основні напрямки діяльності Жіночої громади:
   Відродження духовності, культурно-історичних традицій козацької жіночості.
   Роз'яснення громадянам України мети та завдань козацтва на сучасному етапі розвитку суспільства.
   Відродження Православної Віри та обрядності, історичних та сучасних свят, традицій.
   Виховання молоді на історичних традиціях козацтва.
   В планах громади організація гуртків, козацького хору, танцювального ансамблю та ін.104
   На 1 жовтня 2003 року по реєстру - 27 козачок.105
  
   10. Білгород-Дністровське районне товариство Українського козацького з'єднання.
   14.10.1997 році в м. Білгороді-Дністровському було засновано Окремий осавульський курінь Чорноморського козацького війська, який налічував 100 осіб за реєстром. Виборним отаманом став полковник УК Білоус В.П. (звання присвоєно наказом N79 Гетьмана Українського козацтва І.Біласом).106
   В липні 2004 року було проведено переєстрацію куріня, який був зареєстрований як громадська організація Білгород-Дністровське районове козацьке товариство Чорноморського козацького з'єднання з правом юридичної особи; був також відкритий рахунок в банку.
   На теперішній час організація нараховує 205 осіб, в неї також входить окремий козацький курінь ім. отамана Сидора Білого. Курінь очолює отаман Городниченко П.М. - полковник УК.
   Робота в основному будується на виконанні регіональної програми відродження та розвитку Українського козацтва на Одещині. Готувались та проводилися заходи в відповідності до регіональної програми. Продовжується також розбудова організації, укріплення авторитету та довіра до козацтва з боку других верств населення. В першу чергу старшина козацького товариства ставить на мету розширення організації шляхом вступу в організацію колективних членів, виховна робота, яку організація проводить в навчальних закладах (технікумах, школах, училищах).
  
   11. Акерман-Дністровська Січ.
   На початку 2005 року почала свою діяльність Акерман-Дністровська Січ - об'єднання козаків Білгород-Дністровського, Татарбунарського, Арцизського, Саратського, Тарутинського районів.107
   Засновниками Акерман-Дністровської Січі стали Царенков О.П., Єремєєв В.І., Тимофєєв В.Я.
   Отаманом було обрано генерал-хорунжего Царенкова О.П., писарем полковника Черв'яка О.О., осавулом - полковника Єремєєва В.І., заступником отамана з ідеології осавула Смаковського В.М., заступником отамана з культури - осавула Зорило І.С., заступником отамана по роботі з молод'ю - генерал-хорунжого Тимофєєва В.Я.
   Акерман-Дністровська Січ входить до Південного округу України козацькій (командувач - генерал-отаман, польовий гетьман Петько А.І.).
  
  
  

VІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАДНІСТРОВОГО КОЗАЦТВА

  
   В програмі діяльності Українського Чорноморського козацтва, до складу якого входить більшість вищезазначених козацьких об'єднань, є такі слова:
   "Враховуючи унікальність козацтва, як соціального явища світового масштабу, що воно несе в собі неосяжний національно-духовний, морально-виховний і військово-патріотичний потенціал; що Українське козацтво е наша українська форма демократії і державності і форма військового устрою; що структура організації Українського козацтва легко вписується в адміністративний устрій України і підкріплює його, метою козацького руху е розбудова української держави через духовне об'єднання народу, мобілізація енергії на економічне процвітання і підняття добробуту людей..."
   Білгород-Дністровською районною державною адміністрацією від 1 червня 2000 року за N204/2000 було видано розпорядження щодо створення при голові райдержадміністрації Координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва.108 Затверджено її склад:109
   Ігумнов Павло Михайлович - заступник голови районної державної адміністрації, голова Координаційної ради.
   Логінов Геннадій Вікторович - завідуючий відділом організаційної і кадрової роботи та з питань нагород, заступник голови Координаційної ради.
   Городецький Леонід Григорович - паланковий отаман Білгород-Дністровської паланки Українського козацтва, полковник Українського козацтва, заступник голови Координаційної ради.
   Тимофєєв Валерій Якович - директор Адамівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, паланковий лицар Білгород-Дністровського козацтва, осавул Українського козацтва, секретар Координаційної ради.
   Головними завданнями Координаційної ради є:
  -- сприяння розвитку в районі козацького руху;
   - аналіз стану розвитку Українського козацтва в районі та координаційної взаємодії органів виконавчої влади і козацьких організацій у сфері відродження історик-культурних та господарчих традицій Українського козацтва в районі.110
   З метою реалізації вимог Національної програми відродження та розвитку Українського козацтва на 2002-2005 роки, затвердженої Указом Президента від 15.11.2001 року N 1092/2001, відповідного плану МВС України від 28.02.2002року , плану УМВС України в Одеській області від 17.04.2002 року більш ефективного використання можливостей, передбачених положенням Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", згідно плану Б-Дністровського РВ УМВС України в Одеській області щодо реалізації вимог Національної програми відродження та розвитку Українського козацтва на 2002-2005 роки від 03.05.2002 року111, було здійснено такі заходи:
   - проведено робочі зустрічі з керівниками Українського козацтва для розробки напрямків співпраці в охороні громадського правопорядку;
   - проведено моніторинг діючих козацьких формувань на території району;
   - визначено чисельність козацьких підрозділів, які мають намір створювати громадські формування з охорони порядку;
   - надано допомогу щодо створення громадських формувань з охорони громадського порядку із числа козацтва та розробки їх статутів;
   - здійснено перевірки членів громадських формувань із числа козацтва з метою недопущення членства в ГФ осіб, які перебувають на профілактичних обліках.
   Постійно здійснюються слідуючи засоби, які узгоджені з Б-Дністровським Паланковим козацьким товариством:
   - організовуються навчання з правової та спеціальної підготовки членів громадських формувань з охорони громадського порядку із числа козацтва з видачею їм сертифікатів встановленого зразку;
   - залучаються до охорони громадського порядку на вулицях в місцях масового відпочинку громадян, відзначення державних свят, проведення спільних рейдів, до охорони природно-історичних заповідників, збереження врожаю від розкрадання та інших заходів члени громадських формувань із числа козацтва;
   - здійснюється комплекс заходів щодо підготовки допризовної молоді до військової служби з урахуванням кращих традицій козацтва;
   - проводиться робота по відбору кандидатів на службу в ОВС серед кращих членів громадських формувань з охорони громадського порядку з числа Українського козацтва;
   - постійно вивчається, узагальнюється та направляється для впровадження передовий досвід участі козацьких громадських формувань в охороні громадського порядку.
   14 жовтні 2003 року було проведено засідання координаційно-політичної ради, на якій були керівники та представники районних організацій політичних партій, керівники районних організацій, профспілок, представники засобів масової інформації, керівники та представники районних громадських організацій, серед яких був Городецький Леонід Григорович, отаман Білгород-Дністровського паланкового козацького товариства.112
   28 грудня 2001 року Одеською обласною державною адміністрацією видано розпорядження N1097/А-2001 про заходи щодо виконання Національної програми відродження та розвитку Українського козацтва на 2002-2005 роки.113 Затверджено заходи щодо виконання Програми.114 Заходи такі:
   - залучати козацькі громадські формування до проведення рейдів з охорони лісів та водних живих ресурсів області;
   - надавати підтримку козацьким мистецьким колективам: хоровій капелі "Світоч", вокальному ансамблю "Козацькі забави", дитячому ансамблю "Козачата";
   - забезпечити інформаційну підтримку реалізації основних положень програми;
   - спільно з козацькими товариствами організувати військово-патріотичне виховання учнівської молоді, започаткувати при проведенні міських, районних і обласних змагань серед допризовної молоді показові виступи спортсменів з козацьких видів єдиноборств;
   - розробити обласну комплексну програму господарської діяльності Українського козацтва;
   - сприяти утворенню цільових позабюджетних фондів Українського козацтва для його відродження, розвитку та підтримки;
   - спільно з Південним напрямом Прикордонних військ України розглянути питання щодо участі козацьких громадських формувань у сприянні охорони Державного кордону України на території області;
   Відділом освіти Білгород-Дністровської райдержадміністрації впроваджено такі заходи щодо виконання Національної програми: (наказ N288 від 22 жовтня 2002 року).115
   - залучаються Білгород-Дністровське міжрайонне та Білгород-Дністровське міське товариства Українського козацтва до військово-патріотичного виховання, фізкультурно-спортивної, туристсько-краєзнавчої та культурно-просвітницької роботи серед учнівської молоді;
   - запроваджено в закладах освіти дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру Сокіл" як форму військово-патріотичного виховання, спортивно-масової та оборонно-масової роботи;
   - відділ освіти бере участь у районних етапах Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції учнівської молоді "Краса і біль України", історико-географічної експедиції учнівської молоді "Сто чудес України";
   - розвиваються та популяризуються види спорту, засновані на козацьких традиціях, беруть участь в змаганнях, які внесені до Єдиного календарного плану змагань України;
   - проведено у жовтні 2002 року на базі Адамівської ЗОШ І-ІІ ст. семінар-практикум по створенню та організації роботи козацьких молодіжних товариств як осередків відродження і розвитку традиційних козацьких форм самоврядування.
   Програма заходів спирається на перелік заходів управління освіти і науки облдержадміністрації від 18.02.2002 року N55-02,116 Наказ на виконання Наказу Міністерства117 освіти і науки України від 29.12.2001 р. N821 "Про оголошення Указу Президента країни "Про національну програму відродження та розвитку Українського козацтва на 2002-2005 роки", розпорядження голови Одеської облдержадміністрації від 28 грудня 2001 р. N1097/А-2001 "Про заходи обласної державної адміністрації щодо виконання Національної програми відродження та розвитку Українського козацтва на 002-2005 роки", поширення народних традицій підвищення рівня військово-патріотичного виховання учнівської та студентської молоді, її готовності до захисту Вітчизни, збереження і пропаганди історичної та культурної спадщини українського народу.
   Військовий комісаріат області щорічно інформується координатором діяльності козацьких осередків - на виконання розпорядження начальника Головного організаційно-мобілізаційного управління Генерального штабу Збройних Сил України від 04.01.2004 року N115/5/16 з метою аналізу реалізації національної програми відродження та розвитку українського козацтва на 2002-2005 роки.118
   Згідно звіту координатора діяльності козацьких осередків секретаря Координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва при голові Білгород-Дністровської райдержадміністрації Тимофєєва В.Я. від 10.02.2004 року, на території Білгород-Дністровського району функціонують 8 осередків Українського козацтва. Є дитячі, юнацькі організації (гуртки) при товариствах:
   1. Адамівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (школа козацько-лицарського виховання). Дитячо-юнацька організація "Молода Січ" Українського козацтва.
   2. Долинівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів. Дитячо-юнацька організація "Молода Січ" Українського козацтва.
   3. Біленківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів. Дитячо-юнацька організація "Молода Січ" Українського козацтва.
   4. Молозька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Дитячо-юнацька організація "Молода Січ" Українського козацтва.
   5. Випаснянська загальноосвітня школа І-Іі ступенів. Дитячо-юнацька організація "Молода Січ" Українського козацтва.
   6. Білгород-Дністровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів N11. Дитячо-юнацька організація "Молода Січ" Українського козацтва.
   Були проведені навчально-методичні збори викладачів допризовної підготовки 1 січня 2004 року. На зборах були розглянуті такі напрями виховання учнів, що ґрунтуються на козацьких військово-патріотичних традиціях, як козацьке тілодуховиховання.
   Козацькі товариства беруть участь у військово-патріотичному вихованні молоді. Співпрацюють з цих питань з військовими частинами, військовим комісаріатом та ВНЗ (Адамівській курінь Українського козацтва, Білгород-Дністровська паланка Українського козацтва, Буджацька Січ Українського козацтва, Білгород-Дністровський 1-й Окружний полк ім. П.Орлика Українського козацтва, Білгород-Дністровський Окремий курінь ім. С.Білого Українського козацтва).
   До урочистих проводів призовників на строкову військову службу під час проведення призову залучаються такі представники українського козацтва: Скляренко М.П. (Буджацька Січ), Бойчев В.В. (Буджацька Січ), Воробйов В.М. (Білгород-Дністровський Кіш), Городецький Л.Г. (Білгород-Дністровська паланка), Врублевський М.В. (Білгород-Дністровський 1-й Окружний полк).
   Працює український козацький народний хор "Мрія" під керівництвом Зорила Івана Сергійовича. Вони проводять ряд концертів, за які відповідальний осавул Українського козацтва Горбачов Святослав Петрович. 21 лютого 2004 року, 29 лютого - шефські концерти для особового складу військових частин А-3955, А-0664.119 5 березня 2004 року - шефський концерт для працівників управління праці та соціального захисту населення виконкому Б-Дністровської міської ради.120
   Козацькі громадські формування Турлацького (курінний - Скиба М.Є.) та Окремого (курінний - Городниченко П.М.) куренів залучені до рейдів з охорони "Заповідника діда Євсея" (лісничий Костецький Є.П. - осавул Українського козацтва). Планується з цього приводу розробити положення про громадські формування цього напрямку (як положення про громадські формування з охорони громадського порядку) та передбачити в ньому гарантії соціального захисту його членів.
   Відділи культури (начальник Корчагіна Д.І.) та освіти (начальник Добриніна З.І.) постійно надають підтримку козацьким мистецьким колективам (колективи "Веселка", "Гроно", козацький хор, духовий оркестр).
   У жовтні 2004 року козацькі самодіяльні колективи прийняли участь у обласному фестивалі - огляду козацького мистецтва. Заплановано обласний фестиваль - огляд козацького мистецтва зробити традиційним і проводити щорічно з нагоди Дня Українського козацтва (друга декада жовтня).
   В районних газетах "Советское Приднестровье", "Будьте с нами", "Торнадо" започатковані рубрики, тематичні сторінки з метою висвітлення надбань історії, культури, традицій українського козацтва.
   Відділи райдержадміністрації: фізичної культури та спорту, культури, освіти та сільвиконкоми спільно з козацькими товариствами (зокрема - Білгород-Дністровською паланкою, Адамівським куренем, Буджацькою Січчю, Окремим куренем ім. С. Білого.) планують військово-патріотичне виховання учнівської молоді; започатковані показові виступи спортсменів з козацьких видів єдиноборств (зокрема при проведені Дня міста, свята незалежності). Більшість членів Українського козацтва - офіцери-відставники. Розробляються методичні рекомендації щодо залучення цієї категорії до військово-патріотичного виховання молоді.
   Відділами райдержадміністрації: фізичної культури та спорту, оборонної та мобілізаційної роботи разом із сільвиконкомами ведеться робота по створенню козацьких військово-спортивних клубів у селах Нова Царичанка та Адамівка. Розроблюється положення про клуби цього напрямку; планується надавати їм допомогу, зокрема методичну, фінансову на Всеукраїнському рівні.
   Згідно планів роботи відділу фізичної культури та спорту райдержадміністрації, сільвиконкомів козацька молодь району бере участь у щорічних лицарських турнірах, які проходять влітку в старовинній Білгород-Дністровській фортеці. Цей турнір зроблено Всеукраїнським.
   Розроблена районна комплексна програма господарської діяльності осередків Українського козацтва.
   У Білгород-Дністровському районі утворено районне відділення господарсько-комерційних проектів Українського козацтва (представник регіонального відділення - полковник УК Царенков О.О.).
   Згідно розробленій програмі господарської діяльності козацтва в районні утворено кілька селянських-козацьких (фермерських) господарств (Бойчева В.В., Скляренка М.П. та ін.).
   Утворено цільовий позабюджетний фонд Українського козацтва для його відродження, розвитку та підтримки ("Козацька кредитна спілка").
   Щорічно з нагоди відзначення річниць незалежності України проводяться меморіальні акції з упорядкування козацьких поховань (Старокозаче, Козацьке, Петрівка, Староцаричанка, Адамівка).
   Районна організація "Молода Січ" налагодила зв'язки з Всесвітнім Конгресом українців (віце-президент Веріга Іван - професор Торонтського університету - Канада).
   Починаючи з 2000 року, заходи щодо проводів призовників району на строкову військову службу проводяться за участю представників Українського козацтва - зокрема - отамана Буджацької Січі генерал-хорунжего УК Скляренка М.П., полковників УК Бойчева В.В., Городецького Л.Г., Тимофєєва В.Я., Устименка Б.І. та ін.). Планується формувати окремі підрозділи Збройних сил України за рахунок молоді - представників Українського козацтва.
   Відділ оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації спільно із керівництвом козацьких осередків Буджацької Січі, Білгород-Дністровської паланки подав пропозиції щодо участі козацьких формувань району у сприянні охорони Державного кордону України на ділянці Старокозацької застави на розгляд командування Південного напряму Прикордонних військ України. Планується створити, зокрема на базі Старокозацької застави окремий підрозділ (у складі частини) з числа військовослужбовців - представників Українського козацтва.
   Відділи райдержадміністрації: оборонної та мобілізаційної роботи, освіти, сільвиконкоми залучають козацькі товариства району ( зокрема - Білгород-Дністровську паланку, Буджацьку Січ) до військово-патріотичного виховання учнівської молоді (зокрема, на достатньому рівні ця робота ведеться у Долинівській ЗОШ І-ІІ ст., Адамівський ЗОШ І-ІІ ст., Біленьківській ЗОШ І-ІІ ст.). Ця робота проводилася у 1997-2002 роках також у Випаснянській ЗОШ І-ІІ ст., Вигінській ЗОШ І-ІІ ст., Старокозацькій ЗОШ І-ІІ ст. Розробляються методичні рекомендації щодо співробітництва педагогічних колективів загальноосвітніх шкіл та Українського козацтва у справі військово-патріотичного виховання молоді.121
  
  
  

VII. УКРАЇНСЬКА КОЗАЦЬКА ПЕДАГОГІКА

  
   Національна ідея є провідною, об'єднуючою в історичному бутті кожного народу, нації (етносу). Українська національна ідея проходить через всю педагогічну спадщину минулих епох. Вона надихала цілі покоління освітніх діячів, педагогів на вірне служіння рідному народу. Дослідження витоків, становлення й розвитку національної системи виховання, вітчизняної педагогіки є першорядною проблемою, від розв'язання якої залежить вихід незалежної Української держави на сучасний рівень світових стандартів у галузі освіти і виховання.
   Творчий підхід до історико-педагогічної спадщини нашого народу дозволяє стверджувати, що чільне місце в ній належить могутньому освітньо-виховному потенціалу, який найдоцільніше назвати українською козацькою педагогікою. Щоб розкрити її основні ознаки, необхідно насамперед з'ясувати, що таке українське козацтво як культурно-історичний феномен.
   Народ - нація - це самовідтворювана система. Вона може втратити певні функції (державницькі), але доки жива - спроможна сягати ще вищих рівнів свого розвитку. Потрібні лише внутрішня сила і воля.
   Втіленням волі і сили, феноменом відродження свідомо і послідовно стало козацтво. Славетний байда (Вишневецький) не тільки поборює військову потугу татар і турків, а й гордо відкидає компроміс (навіть в ім'я життя) з поневолювачами народу (віра твоя, кидає він у вічі султанові погана - тож волію умерти, але не бути в спілці з тобою). В ім'я розквіту народу П.Конашевич-Сагайдачний з усім своїм кошем вступає до Київського освітнього братства. Б. Хмельницький сприяє розвитку Києво-Могилянської академії, багато полковників здобуває освіту в зарубіжних університетах. Гетьман І.Мазепа будує освітні заклади та храми. П. Орлик творить найдемократичнішу та найгуманістичну в Європі Конституцію, а Кирило Розумовський докладає максимальних зусиль для створення в Батурині університету й 52 роки очолює російську академію наук і здобуває всеєвропейське визнання.
   Уся козацька Україна була поділена на полки, і в усіх полках та у володіннях Січі функціонували різного роду школи. Ті школи давали світську, релігійну і військову освіту, а головне - готували до життя: як приватного, так і державного. Україна вся була всіяна навчально-виховними закладами і закономірно була визнана Європою як найосвіченіша країна - нація ...
   Історія вчить: поки козацтво було могутньою, суспільною культуротворчою, морально-духовною, національно-патріотичною потугою, доти Україна зберігала свою незалежність чи автономію.
   Загальновідомо: козацтво - надзвичайно високого, елітного рівня військова організація, але самою історією їй судилося відіграти роль вирішальної сили у відродженні нації-держави, захисті демократії і свободи, гуманізму, найвищого рівня - конституційної, правової культури.
   Дика і темна, свавільна, гультяйська сила, як атестували козацтво недруги України, цієї місії виконати не могла.
   Нагадаймо свідчення Д. Яворницького: на Січ приймали лише тих, хто визнав православну віру, спілкувався українською мовою, брав присягу захищати до останнього подиху людину, родину, військове товариство й Україну, та за них бути готовим віддати й життя. Іноземці відзначали: козацтво породило найвидатніший феномен лицарства, патріотизму, честі - духовне побратимство; їм не вдалося зафіксувати жодного випадку зради цього тилу людства!
   І цілком зрозуміло, що такий тип людей не міг з'явитися сам собою, з нічого.
   Вирішальну роль у кристалізації українського характеру відіграла козацька освіта, педагогіка самопізнання та самореалізації, особової й національно-релігійної самосвідомості, філософії життя по-людськи: чесно і совісно, патріотично й професіонально, на засадах демократії і свободи, красиво і просто.
   Закономірно, що народ в історичних піснях і думах підніс козацтво на висоту ідеалу. Г. Сковорода не тільки розвинув філософсько-етичний принцип самопізнання, самотворення, самореалізації, а й уславив як образ-взірець "отця вольності Богдана". Т. Шевченко, написавши не тільки "Кобзаря", а й "Букваря", еталонами людини оспівував носіїв козацької філософії, етики і моралі, гідності і честі, політичної активності та державницької мудрості. До речі, Великий Кобзар був курінним отаманом Петербургського козацького Кошу!
   Тож природно, що форми козацької етнопедагогіки жили в творах П. Куліша і М. Костомарова, П. Мирного, І. Франка і Л. Українки, Карпенка-Карого, у працях видатних педагогів Г. Ващенка і Яніва, Шлемкевича, Сухомлинського і Стельмаховича, а нині повертається до системи сучасної освіти як незнищенний Дух нації.
   Епоха козацтва створила багатогранну, глибоку духовність, що стала гордістю і окрасою, вершиною української національної культури. Її освітньо-виховний, емоційно-естетичний потенціал ліг в основу не лише козацької, а й усієї української національної системи виховання. Козацтво було, в кращому розумінні цих понять, аристократією національного духу, високоморальною елітою своєї нації. Палкий український патріотизм козаків був могутнім стимулом до державотворчого, вільного і незалежного життя.
   Багатовіковий визвольний козацький рух покликав до життя унікальне явище не лише східнослов'янської, а й світової культури - козацьку педагогіку. Вона найтісніше пов'язана з матеріальною і духовною сферами, творцями яких було українське козацтво.
   Українська козацька система виховання - глибоко самобутнє явище, аналогів якому не було в усьому світі. Вона мала кілька ступенів. Передусім - дошкільне родинне виховання, яке утверджувало високий статус батьківської і материнської народної козацької педагогіки. Вже в цей період специфічною була роль батька: він цілеспрямовано займався загартуванням своїх дітей, формував у них лицарську честь і гідність, готував їх до подолання життєвих труднощів, до захисту рідної землі, вільного життя.122
   Другий ступінь козацького виховання найдоцільніше назвати родинно-шкільним. У козацьких, братських та інших типах шкіл найвищий статус мали родинні, національні, духовні і матеріальні цінності, які переростали в загальнонаціональні (заповіді волелюбних батьків і дідів, традиції, звичаї і обряди тощо) і включали в себе релігійно-моральні цінності. Потім молодь, яка прагнула знань, училася у вітчизняних колегіумах і академіях, у відомих університетах Європи, отримувала підвищену і вищу освіту. Такі молоді люди, освічені і виховані на європейському рівні, часто очолювали, як правило, національно-визвольний рух, брали активну участь у розбудові освіти, науки і культури України та інших, зокрема, слов'янських держав. У січових і козацьких школах, школах джур, а також по закінченню вищих навчальних закладів юнацтво одержувало систематичне фізичне, психофізичне, моральне, естетичне і трудове загартування, національно-патріотичну підготовку, спортивно-військовий вишкіл.
   У центрі козацької педагогіки - ідеал вільної і незламної в своїх прагненнях до свободи людини, яка на вітчизняних традиціях громадського, політичного життя розвиває рідну культуру й економіку, будує незалежну державу. Козацька виховна мудрість плекає обумовлений конкретно-історичними обставинами тип українця, який свято береже традиційні родинні і загальнонаціональні цінності.
   Будучи найтиповішими представниками українського народу, козаки виробили власну духовність, яка стала гордістю національного менталітету, його найвищою вершиною. Такими компонентами духовності є козацька ідеологія, козацька філософія, козацька мораль і етика, козацький світогляд, козацький характер та ін. Оволодіваючи козацькою духовністю, підростаючі покоління української молоді заперечували рабську психологію, втрату людиною самостійності й гідності, слабодухість, пасивність, невіру в свої сили, політичне прислужництво.
   Козацьке загартування тіла й духу своїми коренями сягає часів праукраїнської історії. Цілісна система козацького тіловиховання викристалізувалася і досягла найвищого ступеня розвитку саме в запорозьких козаків. Тілесне і психофізичне загартування козаків було складовою частиною комплексної і цілісної системи ідейно-морального, емоційно-естетичного і військово-спортивного виховання.
   Висока ефективність дії козацької педагогіки, втілення нею найвищих досягнень національної педагогічної спадщини забезпечує глибоку і всебічну етнізацію підростаючого покоління. Пізнавально-виховний потенціал козацької педагогіки сприяє створенню таких соціальних ситуацій, умов, які найбільше відповідають сутності генофонду української нації. 123
   В умовах демократизації і гуманізації суспільного життя, зміцнення незалежності України досягнуто такого доробку в теорії і практиці національної системи освіти і виховання, який дозволяє перейти на новий, вищий рівень розвитку вітчизняної педагогіки.
   Важливу роль у її розвої відіграли Державна національна програма "Освіта. Україна ХХІ століття", концепція національного виховання, схвалена Всеукраїнською педагогічною радою працівників освіти (червень 1994 р.), програми і концепції Інституту українознавства Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
   Мета національного виховання - плекання підростаючих поколінь з глибоко національною свідомістю і самосвідомістю, характером, світоглядом та ідеалами на традиціях культури, духовності рідного народу, на кращих досягненнях інших народів.
   У період утвердження незалежної України відроджене Українське козацтво як громадсько-політична організація створила Українське дитяче і юнацьке товариство "Січ", Всеукраїнський доброчинний Фонд лицарського виховання ім. Петра Сагайдачного. В осередках цих організацій, у багатьох родинах, школах та інших навчально-виховних закладах діє козацька педагогіка.
   Головна мета сучасної козацької педагогіки - плекання в родині, школі і громадському житті козака-лицаря, палкого патріота, мужнього громадянина незалежної України, захисника рідної землі з яскраво вираженою національною свідомістю і самосвідомістю, високим рівнем моралі, духовності.
   У багатьох регіонах України діють учнівські козацькі гурти, курені, коші, братства, товариства та ін. Створюються козацькі читанки, хрестоматії, розробляються методики і технології виховної роботи на козацько-лицарських традиціях. Поряд із відродженням таких організацій, як "Січ", "Пласт", "Сокіл", народжуються і міцніють дитячі та юнацькі об'єднання суто козацького характеру, зокрема "Джура" - дитячо-юнацька організація національно-духовного відродження, дитяча та молодіжна організація Українського козацтва "Молода Січ". 124
   У 1995 р. Міністерство освіти України довело до відома і використання в навчально-виховній роботі "Методичні рекомендації педагогічним колективам закладів освіти України по відродженню історико-культурних та господарських традицій українського козацтва".125
   5-6 липня 1997 р. відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасна козацька педагогіка", на якій розроблено і схвалено чимало важливих документів (концепцій, програм та ін.), спрямованих на подальший розвиток національної системи освіти, виховання молоді на традиціях українського козацтва. Такі конференції вирішено проводити щорічно.
   У тижневику "Освіта" від 24 вересня - 1 жовтня 1997 р. було надруковано першу в історії вітчизняної педагогіки програму "Сучасне козацько-лицарське виховання дітей і юнацтва України".126
   Програма передбачає реалізацію трьох основних змістовних компонентів. Перший стосується вивчення дітьми, підлітками і юнаками історії Українського козацтва, другий - вітчизняної національної культури (мистецтва, науки, освіти) і третій - військової майстерності козаків.
   Розроблені методичні матеріали, які спрямовані на надання конкретної практичної допомоги вчителям, вихователям, класоводам, класним керівникам, батькам з метою досягнення цілей програми.127
   Ніщо не повертається в традиційних формах, час диктує свої. Не всі форми відповідають сучасності і в козацькій педагогіці: нині інший тип виробничих відносин, побуту, потреб та свідомості. Але дух не втрачає сили, енергії, цілеспрямованості до мети. Тому не можуть не використовуватися такі принципи козацької педагогіки, як любов до сім'ї, роду і нації; до рідної природи, оселі, землі; дух лицарства (побутового, військового і державницького) і волелюбності, життєносний дух побратимства; дух особової, соціальної і національної самосвідомості, гідності та честі...
   Історія козацтва Задністров'я останнього десятиліття ХХ століття - першого десятиліття ХХІ століття діють нам великий історичний урок громадського почину. Він полягає в тому, що козацько-лицарські традиції, цінності, їхній могутній потенціал цілеспрямовано, творчо, відроджують козацькі організації і навчальні заклади на громадському і державному рівнях.
   Започатковано ще у 2001 році проведення на базі Адамівської ЗОШ I-II ст. щорічного конкурсу на краще знання військової історії України серед учнів випускних класів за призами газети "Советское Приднестровье".
   В звітний період оргкомітетом кіносвята "Козаки йдуть" було організовано показ низки фільмів про козацький період української історії (2002-2003 роки).
   У рамках кіносвята "Козаки йдуть" було проведено перед сеансами концерти, виставки, творчі змагання школярів.128
   15 березня 2002 року - розпорядження Президента України про вшанування пам'яті гетьмана Петра Сагайдачного у зв'язку з 380-ю річницею від дня його смерті. Виконання Розпорядження Президента України було забезпечено Одеською обласною державною адміністрацією.129
   У закладах освіти Білгород-Дністровського району проведені тематичні заходи для популяризації політичної, військової та благодійної діяльності Петра Сагайдачного, виховання у молоді патріотизму та поваги до історичного минулого українського народу.
   З допомогою вчителів історії, шкільних бібліотекарів проведені усні журнали, тематичні класні години, випуски газет, вечори пам'яті.
   Змістовна робота проведена в Адамівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, Випаснянськй загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів N1, Старокозацькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Долинівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів.
   В Адамівській загальноосвітній школі козацько-лицарського виховання проведено тиждень пам'яти П.К.Сагайдачного (з 15 по 19 квітня 2002 року):
   - бліц-інформація по класах "Згадаймо праведного гетьмана...";
   - урочисте засідання Ради Джур та Дан. Присвоєння козацькому загону 6 класу імені П.К.Сагайдачного;
   - спеціальний випуск шкільної газети "Річ про Адамівську Січ", усний журнал "Згадаймо праведного гетьмана";
   - урочиста шкільна лінійка у зв'язку з 380-ю річницею від дня смерті П.К.Сагайдачного;
   - вечір пам'яти П.К.Сагайдачного.130
   26 березня 2002 року - розпорядження Президента України N55-2002 р. "Про відзначення 350-ї річниці Батозької битви "перемоги військ Богдана Хмельницького у битві під Батогом 22-23 травня 1652 року", розпорядження начальника управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації N6206/705 від 10.04.2002 року, наказ по відділу освіти Білгород-Дністровської райдержадміністрації від 04.2002 року.131
   У навчально-виховних закладах Білгород-Дністровського району було проведено тематичні лекції, уроки, бесіди тощо, присвячені визвольній війні українського народу середини ХУІІ століття, зокрема перемоги у Батозькій битві; залучено до цієї роботи викладачів історії, працівників музеїв та архивів, науковців та літераторів, політичних діячів; було широко висвітлено в місцевих друкованих та електронних засобах масової інформації заходи, присвячені відзначенню ювілею Переяславської козацької ради; було організовано тематичні виставки в бібліотеках, конкурси класних газет, плакатів, малюнків і святкові концерти художньої самодіяльності, спортивні змагання з національних видів бойових мистецтв з козацьких вправ у володінні старовинною зброєю; проведено зльоти юних козачат, зустрічі з представниками громадських козацьких об'єднань.
   Було затверджено наказ N287 по відділу освіти Білгород-Дністровської райдержадміністрації від 22 жовтня 2002 р. на виконання Указу Президента України від 13 березня 2002 року N238/2002 "Про відзначення 350-річниці Переяславської ради 1654 року" і розпорядження райдержадміністрації N368/2002 від 20 червня 2002 року "Про збереження та пропаганду історичної і культурної спадщини українського народу".132 Затверджено Заходи щодо відзначення Ради.133
   Згідно наказу державного управління екології та природних ресурсів в Одеській області від 29 грудня 2003 року було проведено обласний екологічний конкурс серед учнів 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів за підтримки управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації та Чорноморського козацького з`єднання Українського козацтва. Мета - поширення народних традицій, виховання серед дітей та юнацтва національної гідності, готовності до захисту рідного краю, забезпечення всебічного розвитку їхнього духовного світогляду, любові до природи, української культури, мови та батьківської землі. Конкурсантами було висвітлено екологічне становище в рідному селі та місті, відношення козаків до збереження екології від ХУ до ХХ століть включно. Описано були флора та фауна території, де проживає учасник конкурсу, відродження та діяльність сучасник козаків у 1917-1921 роках вільного козацтва; сучасного козацтва; роль і діяльність суспільства в збереженні екології, запобіганні екологічним катастрофам.134
   У складі журі для оцінки робіт входили, крім інших, Скляренко М.П. - отаман Буджацької Січі, генерал-хорунжий УК; Городецький Л.Г. - отаман Білгород-Дністровської паланки, полковник УК; Тимофєєв В.Я. - полковник УК, головний спеціаліст відділу освіти.
   16 січня 2004 року вийшло розпорядження Одеської обласної державної адміністрації N18/А-2004 "Про відзначення 85-ї річниці проголошення Акта злуки навчально-виховними закладами Білгород-Дністровського району".
   Згідно розроблених заходів щодо відзначення 85-ї річниці проголошення Акта злуки 22 січня 2004 року в навчально-виховних закладах району проведені тематичні класні години, інформаційні лінійки, конференції старшокласників, диспути. Заходи підготовлені вчителями історії, літератури, заступниками директорів з виховної роботи.
   Змістовністю, науковістю відзначаються масові заходи з учнями, проведені у Випаснянській ЗОШ І-ІІІ ст. N2 (науково-практична конференція старшокласників "Етапи становлення української держави", вчитель історії Кривенко А.К.), у Випаснянській ЗОШ І-ІІІ ст. N1 (диспут для учнів 10-11 кл. "День Соборності: Я і Україна", вчителі історії Іваненко О.Я., Кожухаренко В.М., бесіда для учнів 7-8 кл. "На шляху до відродження української державності" - готували вчителі історії, класні керівники).
   Тривав районний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості на тему: "Ідея Соборності України: творчість Тараса Шевченка; минуле, сучасне і майбутнє". Конкурс проводився з 4-х номінацій "Література", "Історія України і державотворення", "Образотворче мистецтво", "Декоративно-прикладне мистецтво". У березні 2004 року було проведено районне свято на базі Адамівської ЗОШ. "Геній Т.Г. Шевченка та українське козацтво". 135
   Протягом січня 2004 року у навчальних закладах району проведено бесіди "Універсали Центральної Ради", виховні години "Бій під Крутами: уроки історії", тематичні наукові конференції, "круглі столи", тематичні уроки, лекції, зустрічі з видатними людьми краю з метою патріотичного виховання молоді. В бібліотеках закладів освіти організовано книжкові тематичні виставки "Соборна Україна: від ідеї до життя", "В сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій", "Україна - соборна держава", проведені історичні читання "Бо є держава наша Україна і є її не втрачений народ", книжково-документальні виставки "Соборність України: державницька національна ідея" (Випаснянські ЗОШ І-ІІІ ст. N1 і 2, Шабські ЗОШ І-ІІІ ст. N1 і 2, Старокозацька ЗОШ І-ІІІ ст.). На зимових канікулах були проведені для школярів екскурсії до історичних міст України (Київ, Львів).136
   Відзначався в закладах освіти Білгород-Дністровського району День Захисника Вітчизни (наказ по райво N45 від 11.02.2004 року).137 Була проведена така робота: проведені ряд заходів, в яких приймали участь козаки районних організацій УК: районні спортивні змагання "козацькі забави", зустрічі з воїнами різних родів військ.138
   Районним відділом освіти (Тимофєєв В.Я.) розроблено положення про дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру "Сокіл"; проведення цієї гри взято на контроль відділами райдержадміністрації: оборонної та мобілізаціонної роботи, освіти, культури ще з 1998 року (тоді вона називалася військово-патріотична гра "Джура" та проводилася в Старокозацькій ЗОШ І-ІІІ ст., Вигінській ЗОШ І-ІІ ст., Випаснянській ЗОШ І-ІІІ ст. N1, Адамівській ЗОШ І-ІІ ст., Долинівській ЗОШ І-ІІ ст.
   Організовано спільну роботу навчальних закладів та козацьких товариств щодо виховання молоді на засадах патріотизму, демократії, високої моралі та захисту Батьківщини. Така робота організована в Адамівській ЗОШ І-ІІ ст., Долинівській ЗОШ І-ІІ ст., Біленьківській ЗОШ І-ІІ ст., представники яких брали участь у травні 2004 року в обласній науково-практичній конференції з цієї проблеми.
   Постійно діючий семінар з проблем козацького виховання організовано на базі Адамівської ЗОШ І-ІІ ст. Посилено спільну роботу навчальних закладів з ВНЗ щодо пошуку та вивчення архівних документів з питань історії Українського козацтва. З Одеським національним університетом (історичним факультетом - викладачі - Бачинська О.А., Гуцолюк С.В., Гончарук Т.Г.) співпрацюють Петрівська ЗОШ І-ІІ ст., Адамівська ЗОШ І-ІІ ст. Добре було б створити раду з числа вчителів історії України, яка б координувала цю роботу.
   Організовуються спільно з ВНЗ виставки студентські творчі роботи під девізом "козацькому роду нема переводу". Організовані такі виставки робіт школярів в районі з 2004 року (зокрема "Збережемо Україну - козацьку державу" - травень 2004).
   Запроваджено в ВНЗ спецкурс "Козацтво на півдні Україні: історія і сучасність". В Адамівській ЗОШ І-ІІ ст.. такий спецкурс було запроваджено ще у 1998 році.
   Організовано в Одеській області з 2004 року екскурсії (зокрема - "Одеса козацька") учнівської молоді до пам'ятних місць Одещини, пов'язаних з історією Українського козацтва. Розроблюється районний туристський маршрут - "Білгород-Дністровський козацький".139
   З 2005 року почала працювати в напрямку козацько-лицарського виховання Андріївська школа; в цьому році та наступному проведено традиційні семінари (в березні - в Адамівській школі, в травні - в гімназії N7 в Одесі); в квітні цього року проведено перший семінар на базі Адамівського дитячого садка для вихователів підготовчих груп. Розроблено методичні рекомендації для дитячих садків, загальноосвітніх шкіл...
  
   Народна мудрість говорить: якщо хочеш оставити про себе пам'ять на п'ятьдесят років - сажай сад, на сто - будуй будинок, на тисячу - виховуй сина. Народ, що бажає зберегти себе в історії, повинен піклуватися про виховання своїх синів.
   В системі освіти виховання відіграє провідну роль, а навчання являється тільки засобом виховання, і на зміну людині розумній повинна прийти людина вихована і розумна.
   Але сучасний стан виховання загрозливий. Якщо рівень навчання в загальноосвітніх школах становить 0,6 від можливої одиниці, то рівень виховання - 0,3. Цей стан взагалі погіршується, бо практично не зроблено спроби змінити в країні ситуацію з мораллю на кращу і школа залишається єдиним гарантом виховання дитини порядною людиною, патріотом України. Але ж оточення її в буденному житті не завжди співпадає з тим, чому вчать в школі.
   Далекоглядні педагоги - керівники розуміють необхідність відновлення чіткої організації (системи) виховної роботи в школі, і, незважаючи на сьогоднішні політичні та економічні труднощі, школа переживає процес реформування. Триває інтенсивне переосмислення цінностей. Долаються консерватизм та стереотипи педагогічного мислення і ми бачимо, яке з'являється розмаїття цілей та завдань, елементів змісту та видів форм - неоднозначність прояву закономірностей виховного процесу в залежності від індивідуальних особливостей шкільного колективу.
   У розвинених демократичних суспільствах вихованню громадських патріотичних якостей дітей приділяють велику увагу. У кожній державі своя національна система виховання. У нас своє - козацтво. Це спосіб життя вільної людини, яка зі зброєю в руках захищала Богом дані їй вільності і права.
   Подивіться, як люблять янкі свого ковбоя (пастуха). Він має залізні м'язи, лихо скаче на коні, стріляє з кольта без промаху, захищає слабих білих і бореться з аборигенами, тим самим знищує корінну націю Америки - індіанців.
   А ми соромимось свого козака - високошляхетної та освіченої людини - лицаря, бійця, який виходив на бій з наймогутнішою армією Європи - турецькою і перемагав її, захищаючи свій народ, свою землю, не пригноблюючи ніяку іншу націю. До речі, у козацькій державі неписьменних не було!191
   У справі національного виховання ми вже маємо велику підтримку органів державної влади: є Указ Президента України "Про відродження історико-культурних та господарських традицій українського козацтва", наказ Міністерства освіти та науки України "Про започаткування в рамках позашкільного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах програми "Молода Січ" із вивченням військово-патріотичних традицій українського козацтва.
   Виконання заходів, що пропонують Укази Президента України, накази Міністерства освіти, розпорядження глав обласної та районної держадміністрації, покликане дати учням додаткову сучасну козацько-лицарську освіту, забезпечити надійний духовний зв'язок з предками, розвинути стосунки з сучасниками і зорієнтувати їх на інтереси нащадків. Козацька педагогіка має забезпечити виховання мужніх і сильних духом громадян України.
   У школі сучасності треба мати, розвивати й зміцнювати дитячу організацію в школі, вона - підмурівок колективної виховної роботи, бо наш педагогічний корабель накренило у бік індивідуалізації навчання та виховання. Цей крен призвів до того, що багато школярів відмовляються від шкільної "індивідуальності" на користь неформальних, а іноді й злочинних угруповань, та об'єднань. У багатьох з них панують міцний груповий тиск, жорстка система підлеглості, свавілля лідерів, але здебільшого підлітки не покидають їх, а, навпаки, цінують досить високо.
   Відмовившись від виховання у колективі та через колектив, ми практично відмовилися від виховання взагалі. Відомо: не може бути успішним виховання громадянина-господаря своєї країни, якщо дитина, підліток не набуватиме у ці роки досвіду відповідальності за виконання певних функцій в організації життя класу, школи, громади.
   Виховна система (козацька педагогіка) спирається на владу спільності: взаємодопомога, відчуття іншого, підкорення спільно обраним законам. Ніхто не має права образити іншого, бо дістане відсіч від усього дитячого гурту. Ніхто не може порушити закони життя класу, школи, - цього йому не дозволять. Стриманість, ввічливість, повага до старших, міра в одязі, відповідальність за виконання своїх обов'язків упевнено увійшли в життя Молодої Січі - братства козачат.140
   Аналізуючи зміст програм та підручників, задамо собі питання - кого формує безнаціональна система освіти України, у якій немає національної спрямованості розумового, морального, духовного, фізичного і трудового виховання? На 2000 рік всього 21% всіх школярів на Україні навчалося українською мовою (так, як у 1958 році!).
   В сучасному суперечливому світі "виживуть" збережуть себе ті, хто зуміє відстояти у глобальному змаганні свою культуру, мову, фольклор - усе те, з чого складаються сутність та особливості національного характеру.
   Саме з цих мотивів для педагогічних колективів національне виховання є обов'язковою складовою системою формування всебічно розвиненої особистості.
   Різко відмовившись від комуністичної ідеології і деполітизував школи, ми самі собі завдали шкоди: ліквідували систему різноманітних політичних і патріотичних клубів та клубів за інтересами. Це привело до аполітичності, значної частини учнівської молоді, до проявів песимізму, скептицизму, байдужості і втрати патріотизму. Знищили систему політичного інформування учнів. Це сприяло формуванню політичного безкультур'я випускників. Ліквідували піонерські і комсомольські організації, але не створили ніяких інших дитячих і юнацьких громадських організацій для учнів. А відомо, що формування майбутніх громадських діячів починається з їхньої участі в дитячих і юнацьких громадських організаціях.141
   Глибока моральна криза в нашій країні є наслідком прогалин у навчально-виховному процесі. Зокрема у недооцінки ролі української національної школи, яка виступає одним із важливих елементів збереження і розвитку етнічної спільності, її духовного ядра і постачає суспільству свідомих громадян, творчих особистостей, носіїв духовності.
   Що ж таке школа козацько-лицарського виховання? Яка її загальна модель, на чому вона грунтується? Яка її мета, які завдання вона покликана розв'язувати?
   Відомо, що загальної системи народного виховання для всіх народів немає. У кожного народу своя, особлива, національна система виховання. Вона базується на рідній національній мові. Запозичення системи виховання у іншого народу, як і мови, є неможливим тому, що формує інтелектуальну дебільність нації. Рідна школа - це головна основа національного життя держави, основа рідної школи - національне виховання. Національне виховання - це козацьке виховання, бо українці - нація козацька; козаки були типовими представниками рідного народу, вони втілювали волелюбний національний характер, відображали його потреби, інтереси, прагнення; і вони створили самобутню високоефективну, близьку до європейської, національну систему освіти і виховання - козацьку педагогіку.
   Спостереження за розвитком сучасного українського суспільства показують, що відбувається "звужування" держави - громада все більше бере на себе її функції, а громадяни все частіше спільно вирішують проблеми, не звертаючись по допомогу до державних органів. Це пов'язано із загальною тенденцією нашого часу, з переходом від державного до державно-громадського управління.
   Ефективність нової схеми державно-громадського управління визначається рівнем громадянської культури всіх членів суспільства і тому (у теперішніх складних умовах державотворення) школа повинна керуватись принципом пріоритету прав особистості над інтересами суспільства і держави, гуманізму, свободи, демократії, миру, національної злагоди, надаючи дитині, підлітку, юнакові (дівчині) ще в школі навичок громадського самоврядування, виховуючи лідера ХХІ століття, людину, яка буде в змозі приймати доленосні рішення в житті громади, регіону, держави і бути відповідальним за них.
   Проблема визначення універсального типу самоврядування, який забезпечив би позитивний результат, постійно хвилює педагогів. У педагогіці спостерігалось чимало спроб зробити самоврядування схожим на якісно працюючий механізм (ми пам'ятаємо учнівські комітети часів радянського періоду), але історія розвитку педагогіки учнівського самоврядування доводить, що навіть сьогодні ми не наблизились до цього ідеалу, не змогли створити ідеальний механізм під назвою "учнівське самоврядування". Це не свідчить про безсилля науки в дослідженні природи людини чи про недостатність пошуку педагогів-практиків. Психолого-педагогічна наука і передова новаторська практика не змогли зробити учнівський орган самоврядування школи певним "штучним інструментом".
   Що ж заважає знаходженню ідеального механізму? Розмаїття цілей та завдань самоврядування, елементів змісту та видів форм моделей. Багатоваріантність умов і засобів управління. Неоднозначність виявлення закономірностей самоврядування в залежності від індивідуальних особливостей дітей і багатьох інших факторів.
   Презентація моделей самоврядування на обласному методичному зборі педагогів та учнівських лідерів "Лідер ХХІ століття" у 2002 році за підсумками обласного етапу всеукраїнського конкурсу на кращу модель учнівського самоврядування показала, як по-різному організовують учнівське самоврядування кращі школи Одещини (одним із переможців на кращу модель учнівського самоврядування став Валерій Якович Тимофєєв): в кожній школі сформувалися свій стиль, темп і ритм роботи, власні методи й прийоми, певні психолого-педагогічні здобутки. 142
   Отже немає єдино вірного підходу до виховання лідера, а є лише велике розмаїття ідей щодо організації цієї роботи. Головна ідея - ідея багатоваріантності моделей учнівського самоврядування (і взагалі організації навчально-виховного процесу!).
   Офіційна українська педагогіка не заперечує того, що козацтво стало найдосконалішою формою вияву генетично закодованих здібностей і можливостей нашого народу. І тому в концепції національного виховання реалізація науково обгрунтованих і випробуваних історією козацько-лицарських виховних традицій - вважається одним із найефективніших українознавчих підходів у навчально-виховній роботі.
   Турбує сумна історія нашої української педагогіки: з уходом ентузіаста тихо конає й його ідея; добре якщо ентузіаст зможе описати свій досвід, залишивши його на шпальтах історії педагогіки; а якщо ні? Тоді досвід зовсім зникає ...
   Адамівській школі пощастило: її директор описав досвід роботи педагогічного колективу школи козацько-лицарського виховання; іншим школам Задністров'я поталанило не так ... Багато матеріалів їхньої роботи вже зникли, багато чого не запам'яталось ... Тому досвід цих шкіл не подано в цій роботі належним чином, фрагментарно; та ще й самі педагоги не розуміють важливості своєї роботи ...143
   Але, як би не було, загальновизнано, що у період "моральної кризи, дегероїзації" і деморалізації значної частини нашого суспільства козацько-лицарські традиції, козацька сімейна, шкільна і соціальна педагогіка (як невід'ємна складова української педагогіки) високо тримають стяг вершинних національних і загальнолюдських цінностей, здобутків елітних прошарків рідного народу, лицарської духовності...
  
  
  

VIIІ. КОЗАЦЬКІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ЗАДНІСТРОВ,Я.

  
   Аналіз діяльності шкіл (Саратського району - Миколаївсько-Новоросійської; Білгород-Дністровського району - Старокозацької, Молозької, Випаснянської N 1, Вигінської, Долинівської, Турлацької, Адамівської); Білгород-Дністровського педагогічного училища в напрямку козацько-лицарського виховання учнів свідчить, що ефективність цієї роботи значною мірою залежить від особи, яка спрямовує діяльність колективу, її впливу на оточуючих. Загальні риси цього процесу (формообразуючи фактори):
    -- Наявність ентузіастів.
    -- Залежність результатів роботи від особистих якостей ентузіастів.
   3. Залежність результатів роботи від посади, яку займає ентузіаст (адмінресурс).
   Так ось, згідно основних формообразуючих факторів цей процес в навчальних закладах Задністров'я проходив так:
  
  
   1. Білгород-Дністровське педагогічне училище.
   Із 1994 року (після появи в педагогічній пресі концепції козацького виховання) і по теперішній час ентузіасти-викладачі - Юрченко В.І., Віштак О.М., Головань І.М., Лобанова В.С. опрацьовують із студентами старших курсів шляхи впровадження в практику освіти козацьку педагогіку. Робота ведеться з метою теоретично-практичного вивчення методики козацько-лицарського виховання в школі. Студенти читали літературу, писали курсові роботи, зустрічалися з козаками. В своїх творах визначали студенти:
   Яценко Т.О. (1994): "
   Виходцев Р.Г. (1995): "Можна зробити висновок, що відродження культурно-освітніх козацьких традицій одна з необхідніших і найважливіших граней зміцнення незалежності України. Все це досягається за допомогою козацької педагогіки, яку використовували наші предки".
   Чудак О.В. (1995): "Взявшись до написання курсової роботи на тему козацької педагогіки, я хотів насамперед розкрити і донести до студентів міцний зв'язок системи виховання сучасного і минулого. Ці всі питання дуже складні і водночас дуже цікаві зараз, тим паче майбутньому педагогу. І якщо я більше буду знати про методи, форми виховання на Україні в часи козаччини, гетьманщини, то це піде тільки на користь мені і всім тим, з ким я буду про це спілкуватись".
   Місержі М.В. (1999): "Пізнання ідейно-морального, виховного потенціалу козацької духовності, розкриття своєрідних форм її існування, самобутніх шляхів розвитку має багато в чому вирішальне значення у відродженні та становленні української національної системи виховання, школи і педагогіки, у формуванні в наш час вільної, з стійкими морально-вольовими якостями, силою духу особистості".
   Ткаченко І.В. (2002): "Як сказав директор школи козацько-лицарського виховання - українця можна виховати тільки виховуючи українця, бо людина може стати людиною тільки через виховання - і, спостерігаючи розвиток сучасного українського суспільства, ми приходимо до висновку, що відбуваються значні зміни у вихованні підростаючого покоління, зокрема національного виховання. Це відбувається завдяки тому, що все частіше в системі виховання керівники шкіл звертають увагу на те, щоб дітей, юних українців, виховували саме по-українські, тобто використовували козацьке виховання, козацьку педагогіку".144
  
   2. Миколаївсько-Новоросійська школа Саратського району.
   Ентузіасти - завуч з виховної роботи Фоменчук В.А. та педагог-організатор Настаченко Г.М.145 Почали в 1996 р. Фундаментом слугувала історія села. На місці невеличкого поселення козаки миколаївські з Новоросії заснували містечко. Тут був розташований штаб. В 1856 р. козаками була збудована церква святого Миколая. Старожили згадували, що її з моря, яке знаходиться за 40 км., було видно. І служила вона морякам в морі за маяк. Багато залишилось доказів, документів про перебування в селі козаків. Ось так і зародилося бажання відродити славну минувшину.
   В 1996 р. ввели народознавство в школі. Почали знайомство з народними традиціями, промислами, історією рідного краю і села зокрема. Навіть за дозволом РОНО була складена індивідуальна програма вивчення народознавства в школі.
   Познайомившись з історією козацтва глибше, вивчивши історичне минуле села, вирішили в школі організувати козацьку республіку. Спочатку йшов конкурс на найкращу назву, потім девіз підбирали, боролися за право бути обраним отаманом і т.д. Кожний клас став куренем. Поступово, набираючись досвіду, йшли до того, щоб в школі була створена козацька республіка.
   Велику допомогу надавали козаки Білгорода-Дністровського козачого полку Українського Чорноморського козацтва ім. П.Орлика не тільки порадою, а й шефською допомогою. Зокрема, почесним гостем у школі були Городецький Л.Г., Скляренко М.П., Черв'як О.О., Оленєв І.П., Горлачов В.П. та інші. Підтримував і допомагав отаман Саратського району - Іванов С.І. Активно підтримували роботу директор школи Безотосна М.Г. і зав РОНО Олійниченко О.С. В обласній пресі про цікавий досвід роботи школи з'явилися статті Б.І.Устименка.146
   Шлях школи до козацтва не був легким і швидким. Спочатку в школі хотіли відродити піонерію, але незабаром зрозуміли, що новий час вимагає нових форм виховання. Хтось запропонував скаутів, але це було категорично відметено. Скаути - чужерідний рух. У нас було славне лицарство - козацтво. Ось його й потрібно відроджувати.
   Ось так з'явилася козацька республіка "Мрія". Було розроблено статут, систему підготовки майбутніх козаків у республіці "Мрія". 147 Вся виховна робота в ній спрямована на створення козацької молоді в Україні. До 12-річного віку діти числяться в козачатах, до 14-річного - в пластунах, до 15-річного - в соколах, до 17-річного - в джурах і тільки потім юнаки стають кандидатами в козаки. Усі ці роки вони займаються патріотичним самовихованням, розвивають моральні, духовні і фізичні якості, вивчають традиції і звичаї своїх предків, історію козацтва на Україні.
   І робиться це все заради того, щоб у дітей формувалося почуття відповідальності за себе і за інших, набувалися знання, впевненість у собі, вміння співпрацювати і керувати. Підлітку прищеплюється почуття змагань, розвиваються спостережливість, відповідальність, повага, вміння підкорятися наказу і жертвувати особистим заради спільного.
   Внаслідок цього джура стає людиною слова, відповідальною, обов'язковою і точною, бережливою, але не скупою, справедливою, але не жорсткою, ввічливою, але не байдужою, яка піклується про своє здоров'я, самовдосконалення, сповнений братніми почуттями до друзів, любов'ю до людей, своєї землі і Батьківщини.
   Не все виходить у козацькій республіці, як планувалося й хотілося, однак головного добитися вдалося. Підтягнулась успішність, менше стало порушень, підлітки стали стриманішими і ввічливішими у поводженні. На рахунку у козачат і джур чимало добрих справ: очищене забуте джерело, з якого в минулому століття козаки пили воду, привели в порядок на кладовищі забуті могили предків, взято шефство над учасниками війни і людьми похилого віку, надано чималу допомогу господарству, посаджено дерева, кущі, розбито квітники. Діти прикрашають рідну землю і полегшують життя людей. Вони здружились, стали відкритими і доброзичливими. 148
   Козацтво залучає дітей до джерел нашої духовності, історії, культури, традицій, рідної мови. Молодь набуває чітких орієнтирів у житті і бачить конкретну мету перед собою. Юнаки і дівчата стають здоровими і міцними фізично, чистими морально, здобувають надійний імунітет від шкідливих звичок і пороків, які сьогодні посилено пропагують і втілюються у свідомість людей зі сторінок книг і екранів телевізорів. В підсумку Україна одержить вірних і гідних синів та дочок.
   На жаль, у 2000 році Фоменчук В.А. пішла на пенсію за вислугою років й роботу з козацько-лицарського виховання в школі поступово було звернуто.
  
   3. Старокозацька та Молозька школи Білгород-Дністровського району.
   Ентузіаст - відставний майор, курінний Старокозацького куріню Українського козацтва - Лісіцин І.М. (тоді працював директором Старокозацького ринку). Роботу почав в 1996 р. Було створено організацію "Молода Січ", яку було зареєстровано в Старокозацькій сільській раді та школу джур. Розроблено статут організації, згідно якого метою діяльності Січі було сприяння виховання національно свідомих, духовно та фізично розвинутих громадян України на традиціях українського козацтва та принципах християнської моралі.
   Завданнями Січі були:
   - виховання у дітей національної історичної свідомості, громадянської позиції, патріотизму, готовності захищати Батьківщину, любові до рідного краю шляхом опанування козацької духовної та культурної спадщини;
   - виховання у дітей християнської моралі;
   - залучення дітей до краєзнавчої діяльності, поширення та пропаганда козацьких звичаїв та традицій;
   - вивчення, охорона та відновлення пам'яток української історії і культури;
   - залучення дітей до самовдосконалення, занять прикладним туризмом, фізкультурою;
   - організація спілкування дітей різних країн. 149
   Козачата "Молодої Січі" мали однострої захисного кольору. У 1997 р. старокозацька делегація джур та дан була на Великій Раді Українського козацтва в Києві; старший джура на цій раді виступав: "Сьогодні у нас, джур дитячої та молодіжної організації Українського козацтва "Молода Січ", створеної в нашому селі Старокозаче Одеської області, дебют на всеукраїнському рівні. На сьогодні в нашій організації налічується 108 осіб. Чим ми займаємось? Влітку, окрім занять з орієнтування на місцевості, правилам розташування наметового табору, вміння розвести багаття, надання першої медичної допомоги, ми ознайомилися з засобами зв'язку, трохи працювали в цій сфері і навіть мали свій рекорд по проведенню польового телефонного зв'язку на відстані 100 метрів - 43 секунди."
   Було розроблено план проведення занять з джурами Старокозацького куреня по орієнтуванню на місцевості, по наданню першої медичної допомоги, а також план заходів на літній період.
   Кажуть, що понеділок - день тяжкий, але своє перше заняття джури провели саме в понеділок 25 червня 1997 р. Планували, що на перше заняття, окрім трьох джур (Вови Антошела, Лісіциних Дениса та Ігора), прийдуть ще семеро. Але в своїх прогнозах помилилися. На перше заняття прийшло 30 чоловік. Потім все більше і більше. Вже на жовтень 1997 р. в організації "Молода Січ" налічувалося 108 осіб.
   В період шкільних занять джури Старокозацького куріню займалися художньою самодіяльністю, спортивною гімнастикою і що саме головне - вивчали історію козацтва, традиції і звичаї наших предків, відомих на весь світ козаків. Була домовленість з начальником митної застави, розташованої в Старокозачому, про допомогу їм в несенні митної служби на дільниці державної межі. Разом з митним нарядом джури несли патрульну службу, самостійно сиділи в засадах по виявленню контрабандних вантажів.
   Блакитною метою хлопців було несення кінної патрульної служби, але для цього не було коней. Хлопці обладнали шкільний клас для занять по вивченню азбуки Морзе, морського семафору, роботи на комп'ютері, занять у Малій Академії Наук. Окрім цього, з ними двічі на тиждень проводив уроки богослів'я священик Покровської церкви отець Антоній. Готувалися вони також вивчати англійську розмовну мову.
   Лісіцин І.М. розробив чітку програму для своїх джур:
  -- вивчити історію козацтва;
  -- навчитися працювати з комп'ютером;
  -- оволодіти початковими знаннями з економіки;
  -- вивчати англійську мову (в Старокозацькій школі на той час вивчали як іноземну мову - французьку);
  -- стати народними артистами художньої самодіяльності та ін.150
   Ось що писав Б.І.Устименко в "Одеськіх вістях" тоді: "Багатолюдно було під час недільної служби у Грецької церкви Білгорода-Дністровського. 39 старокозацьких школярів - козацьких джур та дан приїхали у місто, щоб, отримавши благословення отця Владислава, прийняти посвячення у козаки. Хлопчаки читають текст присяги: "Присягаю бути вірним Богові та Україні. Присягаюся товариству бути допомогою товаришам у козацьких справах. На славу перед Господом та Україною" Це не вистава, не театральне дійство, а повернення до безсмертних народних витоків, до віри батьків, до справи служіння своїй землі, Вітчизні, народу. А чому дівчат називають данами? Даною називалася богиня води в староукраїнській міфології. А вода - символ життя".
   Були плани облаштувати школу джур з проживанням там викладачів на місці військового містечка, яке покинули війська 12 військового пункту зв'язку в/ч А 2171, розташованого на території Білгород-Дністровської КЕЧ. 151 Але цим задумам не судилося бути здійсненими. Із виїздом Лісіцина І.М. у 2000 р. до Мологи роботу з козацько-лицарського виховання було звернуто. Ігор Михайлович працював деякий час військовим керівником в Молозькій школі - там намагався продовжувати козацьку справу (молозькі школярі-джури займалися тіловихованням, їздили на екскурсії по козацьким місцям), але обставини змусили його виїхати на роботу до Сибіру... Там він, до речі, теж займався козацькою справою - налагоджував в Новосибірському козацькому окрузі сердюцьку службу, працював із молодими козаками... 152,153
   З виїздом Лісіцина І.М. роботу з козацько-лицарського виховання в Старокозацькій та Молозькій школах було звернуто...
  
   4. Випаснянська N1 школа Білгород-Дністровського району.
   Ентузіаст - майор Збройних Сил України, козак Гавриленко В.О. В 1997 р. ним було організовано при школі осередок Молодої Січі ( Валерій Олексійович тоді служив в Збройних Силах й працював учителем допризовної підготовки юнаків), який прийняв всім своїм складом посвяту в джури. У довідці перевірки Випаснянської N1 школи, яка відбулася в грудні 1999 р. про цю роботу було написано: "... Система виховної роботи школи не залишила осторонь питання козацької педагогіки; впровадження козацьких звичаїв і традицій. В школі створено дитячу організацію "Молода Січ".
   "Молода Січ" - самодіяльна дитяча організація, що будує свою роботу на принципах добровільності, демократії та самоврядування. Проводяться конкурси, змагання, козацький КВК, гра-конкурс "Твоєї слави козацької повік не забудем", бесіди "Жіночі імена в часи козацтва". 154
   Педагогічний колектив не лишився в стороні від козацької педагогіки: впроваджувалися козацькі традиції, проводилися педагогічні ради "Формування національної свідомості в процесі навчання і виховання", "Вплив дитячої організації "Молода Січ" на формування патріотизму школярів".
   "Десь влітку 1977-го я побачив фотографії та самвидав "Молодої Січі" з Старокозачого, якою керував В.Лісіцин. З ним познайомився, послухав про його плани і досягнення і це наштовхнуло на думку про створення аналогічного клубу. В своїй рідній школі дізнався, що керівник ДПЮ звільняється і мені запропонували працювати вчителем. До годин ДПЮ я мав взяти на себе військово-патріотичну роботу. Вона і вилилась у створення "Молодої Січі".
   Відповідно до законів, я створив і зареєстрував при сільраді молодіжну громадську організацію (зі статутом та програмою заходів). Як завжди початок був хаотичним: по суботам хлопці 5-7 класів приходили на годину в спортзал, де я їх вчив елементарним гімнастичним вправам та загально фізичному розвитку, а потім обладнуючи кімнату, виділену для молодих січовиків, ловив їх по всій школі, щоб направити на ремонт приміщення. Так-сяк, за місяць-два, ми створили деякі клейноди - хоругву, шеврон-емблему, барабан, і половина хлопців вже виготовила форму. До восени я вже навчив січовиків марширувати з піснею, та перейшов до виготовлення і стрільби з козацьких луків. Потім в травні почались заняття із самостраховки при падіннях та найпростіші прийоми самозахисту, стрільби з пневмогвинтівки. Паралельно видава для вивчення літературу про козаків Б.Лепкого, В.Будзиновського, О.Пахучого; читав всій групі по 20-30 хвилин В.Яворницького та інших.
   В травні "Молода Січ" почала готуватись до районного фестивалю дитячої творчості: з допомогою вчителів музики і математики, які і мене ще вчили, ми репетирували козацькі пісні та шили форму на свято. Гарні вийшли шапки - наші козачата виглядали на параді і на посвяті в джури ефектно і по-українські!
   Я взагалі намагався завжди, в житті, на службі, в "Молодої Січі" творити з максимальним відчуттям реальності і мінімумом формалізму. І вірив, що життя може стати схожим на ту фантазію, яку ми собі уявимо, проте більшість людей, наших людей, надто заклопотані, щоб змінювати і змінюватись. Такі люди завжди були, і в козацькі часи і зараз - просто "наші люди", але потрібні і козаки. І вони є, - просто деякі з них ще цього не знають..."155
   З від'їздом на навчання в Київ до військової Академії Гавриленко В.О. роботу з козацько-лицарського виховання було звернуто.
  
   5. Вигінська школа Білгород-Дністровського району.
   Ентузіасти - директор школи курінний Українського козацтва Біленко В.Ю. та учитель фізичної культури осавул Українського козацтва Берлізов А.М. в 1998 р. організували дитячу джурову та данову організацію "Молода Січ", яка працювала на засадах Українського козацтва. Колектив збирав кошти на придбання однострою; почалася діяльність: учні вивчали історію козацтва, основи військового мистецтва та тілодуховання козаків, пройшли посвяту в джури та дани. В лавах "Молодої Січі" налічувалося 65 членів, практично всі учні 5-9 класів.156 З виходом Біленко В.Ю. та Берлізова А.М. на пенсію (2000 р.) роботу з козацько-лицарського виховання було звернуто.
  
   . 6. Долинівська школа Білгород-Дністровського району.
   Ентузіасти - директор школи Тома Т.І., завуч - Долгошеєнко М.І., педагог-організатор Молчанова Т.І. Роботу почали у 1996 р., але елементи цієї роботи були ще в 1992 р. На теперішній час в школі працює дитяча козацька організація "Козацький Кіш", яка працює на засадах Українського козацтва. В школі склалася своєрідна система виховної роботи, що ґрунтується на історичних і національних традиціях українського народу. Ведеться гарно оформлений та талановито написаний літопис шкільних справ. Дуже цікаве дозвілля школярів: вечори, свята, КВК, спортивні змагання, Козацькі забави "Суперкозак" - традиційне травневе спортивно-мистецьке свято козачат. Працює шкільний музей села - один з кращих в районі. Спільними зусиллями сім'ї та школи виховується у дітей бажання зберегти родинні традиції, сімейні реліквії, вивчати родовід, прилучати їх до народних традицій, звичаїв, обрядів, етичні норми взаємин між близькими людьми і в суспільному оточенні, здатність піклуватися про молодших і немічних.
   "Козацький Кіш" пройшов посвяту у козачата. Діти всією душею приймають кодекс козацької честі, зростають в атмосфері взаємоповаги і взаємовиручки, добре поводять себе у побуті, добре вчаться.
   Про роботу школи писали районна та обласна преса. Школа продовжує діяльність в напрямку козацько-лицарського виховання, можливо, на теперішній час (2005 р.), найбільш систематично у Задністров'ї. 157
  
   7. Турлацька школа Білгород-Дністровського району.
   Ентузіасти - директор школи - Тодорова Тетяна Петрівна та учитель молодших класів - Чумаченко Валентина Миколаївна - приділяють належну увагу козацькому вихованню.
   Тодорова Т.П.: "...Я вирішила для своїх другокласників влаштувати свято "Козацькі забави". До святково оформленої класної кімнати завітали батьки, старші та молодші братики і сестрички, друзі. Спочатку другокласники розказували про історію Запорозької Січі, про славних козаків. Потім хлопчики змагались у швидкості чищення картоплі, перетягування канату, віджимання від підлоги; стрибали у мішках, намагались якнайбільше назвати українських міст, виявляли свої мовленні здібності, складали вітальні листівки, які вручали дівчаткам разом з квітами. Всі хлопчики пройшли випробування і були прийняті до козацького загону".158
   Чумаченко В.М.: "Я весь час намагаюся на уроках читання і рідної мови дати більше знань дітям про минуле наших предків. Я поставила перед собою мету: розширити знання учнів з життя запорозького козацтва, розкрити феномен козацтва, показати його роль в історії українського народу, виховувати в учнів любов до рідного краю, бажання бути гідними синами України, прагнути стати сильними, здоровими, розумними і цим створювати дружний колектив".159
   Мабуть є в тому, що Тодорова Т.П. та Чумаченко В.М. звернули увагу на патріотичне виховання дітей (у формі козацького), закономірність - козацтво, як якість менталітету українця, притягує до себе юні, незіпсовані душі - романтикою звитяги, побратимства, всім тим, що ми називаємо польотом душі.
  
   8. Адамівська школа Білгород-Дністровського району.
   Ентузіасти - директор школи Тимофєєв В.Я., завуч - Лавриненко П.М., педагог-організатор Гриценко В.Н. Почали козацьку справу в 1998 р., хоча елементи козацької педагогіки вводили в виховний процес школи ще в 1992 р.
   Вже у 1992 р. на теренах незалежної України поширювалось національне відродження: функціонували національно налаштовані громадські організації - РУХ, Вільне козацтво України; створювалися товариства, які пропагували відродження національних традицій, зокрема товариства, які об'єднували дітей та молодь.
   Директор школи Тимофєєв Валерій Якович у 1992 р. започаткував Адамівський осередок всеукраїнської дитячої незалежної організації "Джура" у складі учнів 7,8 класів, вважаючи, що українська Адамівська неповна середня школа не повинна стояти осторонь від національного відродження і має прийняти активну участь у цьому процесі.
   Мета діяльності організації - виховання національно-налаштованих українців, громадян незалежної України.
   Було вирішено зареєструвати Адамівський осередок організації "Джура" згідно із Статутом цієї Всеукраїнської дитячої незалежної організації. У зв'язку з цим було подано заяву голові Адамівської сільської ради Сердюк Т.В. з проханням реєстрації організації 11 травня 1992 року.160
   До заяви додавався статут організації, який складався з чотирьох розділів: загальні положення, мета, основні завдання, членство в організації, права і обов'язки членів організації.161 Була складена програма діяльності дитячої організації національно-духовного відродження "Джура" Адамівського осередку.162
   В реєстрації директору школи було відмовлено з причині того, що дитяча незалежна організація "Джура" в Міністерстві юстиції України на той час не була зареєстрована.163
   Вже в серпні 1992 року на 17-й сесії Адамівської сільської ради ХХІ скликання розглядалося питання "Про організацію роботи з національного виховання у Адамівській неповній середній школі".164
   Була заслухана доповідь директора Адамівської неповної середньої школи Тимофєєва В.Я. про роботу з виховання національно-свідомих громадян незалежної України, яка проявлялась в створенні дитячої громадської організації "Джура", що працювала на засадах виховання громадянина України, патріота, захисника Вітчизни.
   Проводилась велика військово-патріотична, спортивно-туристська робота, у якій було задіяно більшість школярів середнього та старшого віку. Роботу цю проводили вчителі Галицький С.П., Галицька Н.П., Буравицька Р.М., Катющев Є.М., Потужна В.О. та директор школи офіцер запасу Тимофєєв В.Я.
   Був налагоджений зв'язок із штабом дивізії та частинами, які дислоковані на Софіївському танкодромі. Проведено зустрічі з воїнами, які були шефами школи і проводили з школярами на полігоні збори, проводилась "Зарниця". Шкільна збірна із спортивного туризму вже кілька років займала призові місця на районних змаганнях, належним чином велась спортивна робота.
   Але були й недоліки: план роботи дитячої організації "Джура" був поверховий, мав здебільшого декларативний характер, не відповідав у повній мірі завданням її роботи. У виховній системі школи національне виховання існувало само по собі, воно не було органічною складовою шкільної системи виховання. 165
   На 24-й сесії Адамівської сільської Ради ХХІ скликання (14 листопада 1993 року) зазначено було про покращення виховання національно свідомого громадянина України - є Положення про національне виховання, змістовний план роботи школи та класних керівників, але було зазначено, що виховання школярів велося із деяким націоналістичним відхиленням, що фіксувалося батьками та зустрічало супротив деяких школярів (про це свідчило вивішування школярами 9 класу червоних прапорів на димарі кочегарці та у лісосмузі на початку села). Цікавий факт, враховуючи, що саме я (авторка цієї книги), торішня дев'ятикласниця, була ініціатором цього вивішування, але зовсім не переслідуючи ціль супротиву незалежності України. Навпаки, червоний колір я вважала революційним, а синьо-жовтого прапору просто не було у нас. Та й бажання доказати своїй компанії, особливо хлопцям, яки ми з своєю подругою Наталкою Могою "круті", підштовхнули до цього вчинку. Пам'ятаю, як 4 клас нашої школи приймали до організації "Джура" і ми заздрили, що їм пов'язують жовтоблакитні галстуки - символи незалежної України.
   Після цього випадку директору школи Валерію Яковичу було дано завдання провести широку роз'яснювальну роботу серед батьків, школярів про необхідність дотримуватися державної символіки у громадянському житті громади, а також звернути увагу на виховування громадянина України, але зазначалося при цьому, що не треба виховувати націоналіста у поганому розумінні цього слова, особливо враховуючи, що громадська думка засуджує РУХ - "Спасибі РУХУ за розруху". 166 Цікаво, чому українці так не сприймають своїх націоналістів, які борються за українців, як націю?
   23 березня 1995 р. згідно з Указом Президента України N1 від 4 січня 1995 р. та матеріалами Інформаційного збірника Міністерства освіти України N12 (червень 1991 р.) Адамівська сільська рада зареєструвала під N2 у Книзі реєстрації громадських організацій дитячу громадську організацію "Січ", мета діяльності якої - виховання патріота, національно налаштованого громадянина України, морально та фізично здорового. 167
   У 1994 р. директором Адамівської школи стала Тимофєєва С.С. (Валерія Яковича обрали головою Адамівської сільської ради і на новій посаді він продовжував активну роботу в Адамівському курені Українського козацтва, залучаючи до козацькій роботи батьків своїх учнів); роботу організації "Джура" було тимчасово припинено. В школі педагог-організатор Гриценко В.Н. організувала дитячу організацію СПОУ.
   Повернувшись директором в школу в 1998 р., Тимофєєв В.Я., взявши за основу козацьку педагогіку, створив систему козацько-лицарського виховання козака та берегині. В 2000 р. свою концепцію сучасної школи козацько-лицарського виховання Валерій Якович представив на міжнародній науково-практичній конференції "Дитина в сучасному суспільстві", яка проходила в Одесі. 168
   Після ряду публікацій про свою роботу в районних, обласних, всеукраїнських газетах, науково-методичних журналах,169 Тимофєєва В.Я. було визнано кращим освітянином України 2002 року за результатами опитування читачів Всеукраїнського громадсько-політичного щотижневика "Освіта".170 У 2003 р. систему козацько-лицарського виховання, створену Валерієм Яковичем, було визнано авторською.171 У 2004 р. Тимофєєв В.Я. надрукував книгу "Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання".172
   Процес становлення та розвитку Адамівської школи козацько-лицарського виховання (з квітня 1998 року) зафіксовано у шкільній газеті. У 1998-2001 роках газета випускалася у вигляді бліц-інформації: "Леля", "Козачата", "Джура", "Дана", "Джура та Дана", "Берегиня", "Козак". Всього вийшло 45 номерів. Газету випускав Валерій Якович. На сторінках газети друкувався теоретичний матеріал - зокрема спроба концепції школи такого типу, положення про школу цього типу, статут школи козацько-лицарського виховання. Велася хроніка школи та Адамівського куріня Українського козацтва - описувалися події шкільного життя, Адамівської "Молодої Січі", Адамівського куріня Українського козацтва, Білгород-Дністровської паланки Українського козацтва (міжрайонового товариства козаків Буджаку).173
   З квітня 2001 року почала виходити газета "Річ про Адамівську Січ" (випуском якої знову ж таки займався Валерій Якович), яка поступово стала друкованим органом всієї Адамівської громади: тут друкувалися матеріали з життя громади, з життя людей, які тут мешкали.174
   Адамівська школа козацько-лицарського виховання - громадський (на базі загальноосвітньої школи) навчально-виховний заклад нового типу, покликаний дати учням додаткову козацько-лицарську освіту, забезпечити їх надійний духовний зв'язок з предками, розвинути стосунки з сучасниками і зорієнтувати козачат на інтереси нащадків, бо творче відродження в житті ідей і засобів козацької педагогіки має забезпечити виховання фізично здорових, морально чистих і по-лицарськи мужніх та сильних духом громадян незалежної України.175
   У практичній роботі Адамівська школа дотримується основних змістовних компонентів сучасного козацько-лицарського виховання молоді, які полягають у наступних фундаментальних положеннях:
   1. Школа козацько-лицарського виховання - осередок лицарської духовності з державно-громадським управлінням.
   2. Козача (учень) - центр навчально-виховного процесу, суб'єкт навчання і виховання (творець, діяч).
   3. Навчання і виховання козачати - це за своєю суттю є самонавчання, самоосвіта, самовиховання, самоорганізація і самореалізація особистості.
   4. Родинне національне козацьке виховання - природне, провідне виховання, і батьки - головні вихователі протягом усього життя козачати.
   5. Українознавство - наукова основа, духовна серцевина козацького навчально-виховного впливу в родині, школі, суспільному житті, філософія і політика державотворення.
   6. Національне козацьке виховання - всеохоплююча і багатогранна система впливів, ідей, підходів, яка покликана пробуджувати і стимулювати розвиток закладених природою задатків, можливостей козачати, набуття ним етносоціального досвіду реалізації завдань гуманізації і гуманітаризації системи освіти.
   7. Українська козацька педагогіка - вітчизняна наука про виховання підростаючих поколінь українців (представників національних меншин) нашої Батьківщини, якій здавна притаманні глибокі гуманістичні традиції, яка постійно збагачується народною виховною мудрістю, вищими здобутками світової науки, культури.
   Згідно із Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", Положеннями "Про загальноосвітній навчальний заклад", "Про педагогічну раду середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу", "Про раду школи", "Про піклувальну раду школи", Статуту Адамівської школи козацько-лицарського виховання, - в Адамівській школі функціонувала модель державно-громадського управління, яка базувалася на традиціях лицарської верстви українського народу (козацтва) та дотримані прав та обов'язків усіх суб'єктів навчально-виховного процесу: учнів, учителів, батьків, громадськості. Однією із складових частин його було учнівське самоврядування у формі козацько-отаманської республіки.
   Вищим органом учнівського самоврядування Адамівської школи козацько-лицарського виховання було коло джур та дан (загальні збори учнів 5-9 класів де отаман - лише перший серед рівних!), яке збиралося не рідше 2-х разів на навчальний рік: у травні та вересні.
   На колі джур і дан заслуховувався звіт про роботу ради джур і дан, обирався новий склад ради джур і дан (травень) та затверджувався план роботи ради джур і дан (вересень). Новий склад ради джур і дан оновлювався не менш як на третину її членів і обирався терміном на один навчальний рік.
   Рада джур і дан обиралася у кількості 15 осіб (головного отамана ради джур і дан, головної берегині ради джур і дан, писаря ради джур і дан та 12 отаманів (берегинь) паланок (секторів роботи). Рада джур і дан працювали за 4 циклами напрямків роботи (всього напрямків роботи -10).
   У школі була узгоджувальна рада джур і дан (у випадку розбіжностей в поглядах на якусь проблему між джурами та данами). Яка складається з ради отаманів загонів і ради дан (берегинь) загонів. Отаманів та берегинь обирали на класних зборах джур і дан терміном на один навчальний рік.
   До узгоджувальної ради джур і дан на правах співголів ради входили: головний отаман ради джур і дан та головна берегиня ради джур і дан.
   Узгоджувальна рада джур і дан разом із писарем ради джур і дан складала координаційну раду цікавих справ.
   З числа молодих козаків 9 класу обирався суд козацької честі терміном на один навчальний рік у такому складі: суддя, радник, писар, лелі, дани, берегині, які не підсудні суду козацької честі.
   Крім отаманів та берегинь, класні збори джур і дан обирали термінами на один рік (із обов'язковим піврічним звітом про роботу і можливiстю переобрання) писаря,
   хорунжого, бунчужного, товмача, скарбничого та інших посадових осіб керівного складу класного козацького загону.
   Ця модель учнівського самоврядування працювала у школі козацько-лицарського виховання з 1998 року і на практиці довела доцільність виховання національної самосвідомості, громадської активності, формування творчої особистості козачат, зміцнення фізичного і морального здоров'я.176
   Школа мала свій однострій, прапор, марширування, салютування, загони, командири-отамани, хоча все це мало форму гри. Це форма організації, яка ґрунтується на історичному досвіді українського народу, метою якого є виховання свідомих громадян, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації.
   Провідна ідея цієї виховної системи полягає в створенні умов для цілеспрямованого розвитку дитини як особистості. Ядро виховного процесу становлять взаємодопомога, співпереживання, підкорення спільно обраним законам - все це зумовлювало позитивний вплив на особистість в процесі формування Адамівської Січі - братства козачат.
   Велика увага приділялася в школі формуванню таких понять, як учнівська честь, гідність, совість. Засобами козацької педагогіки формується у козачат "командний дух": наша команда - це, відповідно, наша Січ, наша школа, наше село, наша Україна; виховування козака - для якого найдорожче - воля і честь!
   Не зайве буде додати що Адамівська школа користувалася цілковитою підтримкою Адамівської громади, де мешкає більше 80-ти козаків Українського козацтва.177
   Наведу ряд позитивних наслідків козацько-лицарського виховання:
  -- зростання національної свідомості, патріотизму, відданості ідеалам
   українського державотворення, демократичного суспільства, етнонаціональної злагоди всіх учасників виховного процесу (а це - учні, вчителі, батьки, громадськість; в селі мешкають представники 9 національностей - українці, росіяни, болгари, молдовани, румуни, гагаузи, калмики, черкесяни, кеябейці);
  -- інтенсифікація процесів духовного єднання учасників виховного процесу,
   що виявляється у повазі, довірі, взаємодопомозі, щирих взаєминах між педагогами і школярами, педагогами і батьками, мешканцями громади (у школі і на території громади вже декілька років не було правопорушень - а це духовний вплив школи на село; у школі покращилась успішність - її якісний показник складав у 1998 році - 55%, у 1999 році - 53%, у 2000 році - 56%, у 2001 році - 55% - найвищий у районі серед загальноосвітніх закладів І-ІІ ступенів);
  -- зростання ролі колективу учасників навчально-виховного процесу як
   саморегулюючої системи.178
   Валерієм Яковичем Тимофєєвим вперше на Україні фундаментально розроблені основні документи про школу такого типу (концепція, Положення, Статут). Розроблені навчальний план і програми (курси "Козацьке тіловиховання", "Психологія духовного розвитку", "Козацьке військове мистецтво" і т.д.), посібники з основних предметів школи цього типу.179
   Система виховання Адамівської школи козака та берегині:
    -- Родинно-дошкільне виховання козачати та лелі (вік - до 10 років) -
   проводиться через роботу з батьками дошкільнят та введенням спеціальних курсів до програми дитячого садочка;
   2. Родинно-шкільне - проводиться у формі роботи школи козацько-лицарського виховання;
   3. Громадсько-родинне - проводиться у формі діяльності дитячо-юнацької організації "Молода Січ", та Адамівського куріня Українського козацтва місцевого осередка жiночої громади Українського козацтва.
   Розроблена програма трансформацiї Адамiвської загальноосвiтньої школи у школу козацько-лицарського виховання.180
   Функціонували паланки (сектори) ради джур і дан: здоров'я та спорту; героїко-патріотичного виховання; національного відродження; організації дозвілля; зарубіжних зв'язків; роботи з молодшими школярами; трудової діяльності та охорони середовища; навчально-пізнавальної діяльності; інформації; дисципліни та порядку; соціального захисту; історико-краєзнавча; суд козацької честі; координаційна рада цікавих справ.181
   Практично всі педагоги, які впроваджували в практику роботи своєї школи козацьку педагогіку, вважають, що в систему виховної роботи з козачатами, крім тіло виховання, треба вводити й духовиховання і тоді буде козацьке тілодуховиховання, що на практиці означає й введення християнської моралі.
   Генеральний суддя Буджацької Січі Б.І.Устименко: "У нас церква відокремлена від держави, але в одеських єврейських школах учнів ознайомлюють із змістом священих книг. В польських школах вивчають Біблію. Особисто я вважаю, що в наш час бездуховності, яка росте, корисно було б знайомити нашу молодь з дитинства хоча б із канонічними заповідями, щоб дитина змогла відрізнити добро від зла".
   В останнє десятиліття дедалі більше політичних і культурних діячів, учителів, батьків звертаються до християнських моральних цінностей як найбільш стійких, універсальних, не підвладних політичній та ідеологічній кон'юктурі. Це означає, що сучасне українське суспільство поступово підходить до визнання й опанування етичних основ християнства, від яких воно було штучно відлучене протягом багатьох десятиліть і до яких у більшості людей навіть було сформовано різко негативне ставлення.
   Ніхто не буде сперечатися, що Церква є носієм духовності. Так воно і є, адже те, чого навчають тут, спрямоване на забезпечення нашого духовного добробуту, і найперше гармонії нашого внутрішнього світу. Багато людей відвідують храми, вважають себе віруючими і повага до традицій та релігії свого народу стримує багатьох з них від хибних кроків. Свою роль тут відіграє і громадська думка, а тому людина буде намагатися жити і діяти так,щоб не було соромно перед людьми.
   Лише розвинута моральність, лише прийняття абсолютно вічних норм співжиття допоможе у потрібну хвилину підлітку (юнаку, юнці) - вони не будуть вагатися, втримаються, не підуть на умовляння товаришів, адже матимуть приписи на всі випадки життя. А нагородою буде чисте сумління та гармонія внутрішнього світу...
   Формування духовності як основної якості людини, визначення її духовних пріоритетів, обґрунтування системи цінностей, на яких має базуватися життя дитини - основні напрями роботи духовного виховання.
   Отже, тривале функціонування і понад ситуаційний, інтегративний характер цінностей, що увійшли до людської культури як християнські моральні настанови, зумовлюють їх особливу роль у процесі виховання дітей та молоді й спонукають нас - педагогів - до вироблення засобів і методів їх засвоєння учнями...182
   У 2003 році директор Адамівської школи переїхав до міста Білгорода-Дністровського, де працює начальником відділу організаційної та кадрової роботи Білгород-Дністровської райдержадміністрації.
  
  
  

ІХ. КОЗАЦЬКІ ХУДОЖНІ КОЛЕКТИВИ

  

У кого немає культури, у того позитивних якостей лише половина. Від особи, яка не пройшла школи мистецтва, завжди віддає грубістю; людині потрібно шліфувати себе, прямувати у всьому к досконалості.

   Грасіан.
  
   В статутах усіх сучасних козацьких організацій Задністров'я мовиться про необхідність розвивати козацьку культуру, зокрема:
   Чорноморське козацьке військо, Чорноморське козацьке з'єднання: "...створення козацьких фольклорних колективів, ансамблів";
   Окремий полк ім. П.Орлика, Білгород-Дністровський Кіш Буджацької Січі: "...відродження, утвердження і розвиток української культури";
   Програма "Джура" Українського козацтва: "Організувати дитячі фольклорні колективи з вивчення козацької пісні та танцю, української народної пісні та танцю";
   Статут Молодої Січі Українського козацтва: "Відродження козацьких мистецьких традицій: кобзарства, лірництва, гуртового співу, танцю, дотепного влучного слова, різьбярства, художнього розпису, художньої вишивки, іконопису";
   Програма розвитку Чорноморського козацтва на 2002-2005 роки: "п.4. Вивчити можливості й утворити у районах нові козацькі творчі самодіяльні колективи, надавати підтримку створеним мистецьким колективам, провести районні фестивалі-огляди козацького мистецтва".
  
    -- Козацький духовий оркестр.
   Із організацією козацьких осередків в Білгород-Дністровському районі та
   місті - навесні 1996 року від військового оркестру Білгород-Дністровської залоги (гарнізону) відбрунькувався козацький духовий оркестр (малий склад). Він складається з труб (3), баритону (1), тенорів (2), валторни (1), альту (1), басу (1), тромбону (1), великого барабану (1), малого барабану (1). Керівник козацького духового оркестру - Радченко Степан Федорович.
   Козаки обслуговували козацькі заходи: конференції, зустрічі з отаманами, паради, ходи, виступали з концертами духової музики, надавали ритуальні послуги за помірними цінами...
   Найактивнішими учасниками оркестру було створено ядро - козацьку раду - члени якої є Радченко Степан, Дегтяр Леонід, Литвин Петро, Хомко Анатолій, Радченко Володимир, Лисовий Анатолій.183
   Приємно було пройтися головною вулицею Білгорода-Дністровського з козацьким оркестром.
  
    -- Хор української народної пісні "Мрія".
   16 років тому молодий, енергійний, талановитий Іван Зорило прийшов на
   завод медичних виробів (сьогодні ВАТ "Гемопласт") з метою створити хоровий колектив. Й це йому вдалося.
   В 1989 році на базі заводу медичних виробів було створено хор української народної пісні. До складу хору входять люди різних професій, різних національностей, але всі вони великі любителі української народної пісні.
   Через три роки колективу було надано звання "Народний". Кожен рік хор давав звітний концерт перед робітниками та керівництвом заводу. Жодне свято не проходило без його виступів. Завжди радісно й тепло артистів зустрічали не тільки заводчани, але й жителі міста й району.
   Про колектив багато писали в районних та обласних газетах. Хор має багато грамот, дипломів, свідоцтв; брав участь в міських, обласних, міжнародних фестивалях. На одному з таких фестивалів - "Травнева калина" - зустрілися з таким ж колективом з міста Кривий Ріг. Зав'язалася творча дружба. Колектив запросили на фестиваль української народної пісні до Кривого Рогу. Декілька разів приїздив криворізький хор до Білгорода-Дністровського.
   Керівництво заводу багато допомагало колективу, виділявся транспорт для поїздок, матеріальна допомога артистам, був на заводі свій хорклас. Колектив преюмівався турпоїздками до Ленінграду, у Карпати, Крим.
   Але змінюються часи, змінилося керівництво міста, заводу. Змінилося й наше життя. Із-за матеріальних проблем на заводі скоротили ставки баяністів та керівника хору; колектив залишився без свого хоркласу та матеріальної підтримки.
   Але хор не розпався, він продовжує жити й радувати своєю піснею народ. Ось вже п'ять років керівник хору й баяністи працюють з колективом безкоштовно, п'ять років колектив не має ніякої підтримки від міста. Проводили репетиції й в ПТУ-10, й в міській бібліотеці, й в рибопромисловому технікумі. Сьогодні артисти мають приміщення на території міського пологового будинку. В 2004 році виділили старе складське приміщення , його відремонтували за свої кошти, виписали дошки й керівник сам зробив лави. Зараз артисти вважають, що це хорклас й сподіваються, що тут вони будуть працювати постійно.
   В колективі 38 осіб різних професій, різного віку й різного характеру. Але за п'ять років вони дуже здружилися, "загартувалися" й стали великою співучою, веселою родиною й живуть за девізом - "Нам пісня жити й перемагати допомагає".184
  
    -- Ансамбль української народної музики "Веселка".
   Дехто із англійців чи не вперше почув про Україну, коли ансамбль "Веселка" побував в Великобританії на Міжнародному музичному фестивалі, який проводиться під патронатом принца Уельського. І хоч у святі брало участь майже півтораста колективів із шести десяти країн світу, концерт наших співвітчизників, у якому було відтворено яскраві і поетичні українські обряди, справив на розважливих жителів Альбіону незабутнє враження. На їх запрошення ансамбль через рік побував і на наступному фестивалі.
   "Веселці" вже тридцять років. Нині це сталий колектив української пісні зі співочою та хореографічними групами, власним оркестром народних інструментів. Виріс ансамбль із троїстих музик, організованих подружжям Михайлом Івановичем та Валентиною Опанасівною Нікіруй. Про Нікіруїв кажуть, що у них трійко діточок: Богдан, Зоряна та ще "Веселка", і всі вони щедро обдаровані талантами.
   У складі колективу - студенти та викладачі педагогічного училища. Їх Нікіруї прискіпливо відбирають за конкурсом, а потім ще "школять" у підготовчих групах перш ніж включити до основного складу. Адже ансамбль гідно носить звання народного, а це зобов'язує постійно тримати його у високій художній формі, вдосконалювати майстерність співаків, музикантів і танцюристів до професійного рівня.
   Керівник - Михайло Іванович - великий знавець українських пісенних традицій, особливостей національного мелосу, ніколи не прагнув перетворити ансамбль на академічний колектив. Не випадково на всеукраїнських та міжнародних фестивалях і конкурсах, зокрема у Польщі, Югославії, Болгарії, Німеччини, Англії, слухачів завжди вражало дуже природне і не натужне звучання "Веселки". Голос у неї м'який, проникливий, ніби огортаючий. Так завше співали на весіллях та на вечорницях.
   Саме обрядові пісні становлять основу репертуару колективу. Із студентськими фольклорними експедиціями М.Нікіруй об'їздив мало не всі села Придністров'я, збираючи невідомі зразки гаївок, щедрівок, весільних та обжинкових пісень. За роки копіткої пошукової роботи таких знахідок стало на великий фольклорний збірник, який вже підготовлено до друку.
   За час існування "Веселки" її школу пройшло більше півтисячі студентів педучилища, і всі вони, незалежно від обраної спеціальності, на все життя стали палкими шанувальниками української пісні. А ще за ці роки в ансамблі з'явилися колективи-паростки - співочі й інструментальні гурти, організовані по всій Україні його колишніми вихованцями. Таких уже налічується близько тридцяти.
   ...Неповторні хвилини щастя, коли співаєш улюблені з дитинства пісні в унісон із знаменитим ансамблем, відчуваючи і себе трошки артистом. І відбиваєш долоні в шалених вдячних оплесках, і плачеш сльозами радості. Тому що наша народна пісня - то душа України.
   Знову щемно співає сопілка Михайла Івановича, а Валентина Опанасівна, яку білгород-дністровці називають своїм "буджацьким соловейком", виводить "Над горою місяць сходить" - найпершу і найулюбленішу пісню із свого репертуару. А в ансамблі їм акомпанують і підспівують Богдан та Зоряна, яким нести далі музичну естафету батьків...185
  
    -- Ансамбль української народної музики "Гроно".
   Ансамбль української народної музики "Гроно" був створений у 1997 році на базі міського Центру дитячої творчості. У цьому ж році колектив вперше став лауреатом міського і обласного конкурсів-оглядів "Таланти твої, Україно". У складі ансамблю працює три різновікові групи, що складає 45 гуртківців. Ансамбль "Гроно" є лауреатом І, ІІ та ІІІ ступенів ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІУ, ХУ обласних в рамках Всеукраїнських оглядів-конкурсів "Таланти твої, Україно".
   Творча діяльність колективу спрямована на відродження української народної пісні. Весь склад ансамблю - хлопчики, тому і репертуар колективу побудований на українських похідних маршах, козацьких піснях, думах, баладах.
   Ансамбль української народної музики "Гроно" веде активну роботу з естетичного виховання юних слухачів, з пропаганди українських народних пісень. Колектив користується великою популярністю у мешканців міста, є постійним гостем у навчальних закладах, у дитячих таборах відпочинку та санаторіях Затоки та Сергіївки. Колектив є активним учасником дитячих свят, концертів і акцій, які проводить міський Центр дитячої творчості.
   В основі успіху колективу полягає системність навчавльно-виховного процесу: гра на музичних інструментах, пошук і відтворення пісенного матеріалу, розвиток вокальних здібностей дітей. У 2003 році ансамбль "Гроно" прийняв участь у Всеукраїнському фестивалі козацької пісні "Байда", де здобув звання лауреата. Того ж року хлопці прийняли участь у святковому концерті на Всеукраїнській козацькій Раді в Національній Опері України. А влітку 2005 року вокальне тріо ансамблю представляло Україну на ХХІІІ конкурсі "Лемківська ватра" в Польщі.
   Керівник - Богдан Михайлович Нікіруй - народився в найбільш музичній сім'ї нашого міста. Його батьки - Валентина Опанасівна та Михайло Іванович - викладачі педагогічного училища, а також керівники ансамблю української народної музики "Веселка" (відомого не тільки на Україні). Зростав у творчій атмосфері, просоченою духом справжньої української культури. Батьки з малих років брали його з собою на концерти, фестивалі, творчі вечори...
   Як каже Богдан, життя - це пошук. Ніколи не треба опускати руки, треба шукати. Й саме головне - ніколи не треба забувати, хто ти й звідкіля; яким би не було твоє становище, головне - це повірити в свої сили. Ось тоді й можлива робота, й результат обов'язково з'явиться.186
  
  
  

Х. СУЧАСНИЙ СТАН ЗАДНІСТРОВОГО КОЗАЦТВА

  
   Практично в усіх країнах були різні воєнізовані групи населення, які виконували специфічні функції, пов'язані з військовою службою (Іспанія - реконкистадори, Швейцарія - кнехти, Балкани - гайдуки, клефти, граничари, Україна - козаки, гайдамаки, Індія - гуркхи, Японія - самураї). Виникало військове громадство в період смут, в умовах прикордонних конфліктів, релігійних війн і війн за національну незалежність, здіснення колонізацій. На початкових етапах існування основним заняттям таких громадств була війна напіврозбійницького характеру. Однак пізніше вони або переходили на службу до держави на договірних началах, або щезали...
   Логіка історичного процесу невблаганна - при закритті "прикордонних" зон потреба в відважних й умілих вояках-колонізаторах минає.
   Але козацтво (зокрема, на Буджаку) проіснувало до початку ХХ століття. Цьому сприяли такі причини:
   - існування територій, що потребували колонізації (до речі, наш Буджак); це виступало своєрідним "гарантом" існування козацтва, найбільш пристосованого для рішення колонізаційних завдань;
   - в державі, в якій є феодальні пережитки, із режимом, що спирався на досить вузьку соціальну базу, козацтво як опора самодержав'я було "приречено" на "підтримку" із боку уряду й "захист" від розмиву як військового стану.
   По мірі укріплення державності й експансії держави на прикордонні території у козацтва не було іншого шляху, як увійти до державного організму на умовах відбуття служби, збереження, з поступовим відмиранням декількох вольностей або зникнення козацтва загалом. Що й відбувалося в пореформений період, а завершились ці процеси в роки громадянської війни й сталінської модернізації...
   Вже до початку Першої світової війни козаки були лише військовою силою з неефективною економікою й були анахронізмом, який пережив свою доцільність для держави. Процес індустріалізації, модернізації, репресивні міри знищили ідентичність козаків, від них залишились лише легенди...
   Відбулася втрата традицій через фізичне винищення значної частини козаків і членів їхніх сімей (1919-1920 роки - "розкозачування"), депортації козацького населення в інші місця (20-30-ті роки ХХ століття), а в місцях традиційного проживання - розбавлення чужинцями-некозаками (20-40-ві роки ХХ століття). В Буджаку - теж саме, тільки ворогом місцевого козацтва виступала боярська Румунія. Такий стан був на початок 90-х років ХХ століття, коли в Радянському Союзі почався бурхливий рух визволення від гніту тоталітарного комуністичного режиму, відомий під назвою "перебудова".
   Модернізація держави порубіжжя ХХ-ХХІ століття в якості свого природнього слідства припускала певне пожвавлення зацікавленості до політичної архаїці та традиціоналізму. Концепт "світлого майбутнього" який характерний для радянської епохи, було змінено на "світле минуле". Практичною проявою цього "кидка назад" стало виникнення багатьох організацій, які будувалися на основі середньовічних, за своєю суттю, політико-правових, соціальних понять: стану, корпоративізму, жорсткої ієрархічності. Як гриби після дощу, виникали численні дворянські зібрання, купецькі гільдії та ін. Одним з яскравих проявів подібного роду став рух за "відродження козацтва".
   Ще до розпаду СРСР лідери й активісти нового руху оголосили головною своєю метою "відродження" козацтва. Це поняття до теперішнього часу залишається ключовим для всіх програмових документів українських неокозаків. Із самого початку їх ідеологи сприймали історичне минуле як норму, яку необхідно відновити. Це виразилося в різних формах: від атрибутики (відродження козацьких прапорів - Задністрове земляцтво) до висування територіальних претензій до сусідів, які займають "козацькі землі" (Буджацька Січ).
   Стихійний рух відродження козацько-лицарських традицій в Україні започаткував І етап загальноукраїнського козацького відродження. Хронологічно цей етап охоплює події 1984 - 1991 рр. і характеризується відновленням зацікавленості історією українського козацтва та власною родовою спадщиною. Саме тому виник дещо романтичний потяг до славного козацького минулого. Ще одним доказом активізації козацького відродження в Україні (зокрема на Буджаку) стала активізація політичного життя під гаслом визволення України.
   У 1989-1999 роках козаків "опікувало" керівництво КПРС та КПУ. "Перебудову" політичної лінії КПРС-КПУ по відношенню до козацтва, яка намітилася в кінці 1980-х років, можливо пояснити декількома причинами.
   По-перше, партійному керівництву необхідно було тримати під контролем процес формування багатопартійності, а відтак, й громадські течії, які виникали в результаті цього руху.
   По-друге, в умовах кризису офіційного світогляду, КПРС потрібні були нові ідеологеми.
   По-третє, якийсь новий рух повинен був стати одним з важелів протидії українському РУХу Чорновола, інструментом його стримування. Тоді ж й пройшов перший розкол (козацтво РУХу й "реєстровці"). Подальші політичні події (серпневий путч 1991 року, президентські, парламентські, місцеві вибори та ін.) показали, що ідея "загальнокозацької єдності" (як і в 1917-1922 роках) приносилась в жертву політичним пристрастям (на Буджаку - розгром Задністрового земляцтва, Буджацької Січі).
   Гасло визволення України стало у 1990 році прапором єднання всіх тих, хто сприймав козацтво як споконвічну силу, що виборювала волю України. Наслідком цього стало об'єднання козацьких осередків в єдине Українське козацтво. В цей час перебування у лавах Українського козацтва було певним випробуванням на мужність (на Буд жаку - перебування в лавах Білгород-Дністровській паланці), бо офіційна влада почала ставитись до цієї структури відверто вороже. Поряд із цим невизначеність пріоритетів, брак досвіду і авторитетних провідників суттєво ускладнювали розбудову козацьких структур. Саме тому піднесення 1990-1991 рр. не було належним чином використано у справі становлення підвалин Українського козацтва. Після здобуття Україною незалежності те, що об'єднувало і вело вперед козацькі структури, зникло.
   В нових умовах 1992 р. розпочався ІІ етап відродження козацької спадщини на Україні. Він, насамперед, характеризувався пошуком пріоритетів у розбудові Українського козацтва. На жаль, впливи родових козаків і тих, хто розумів необхідність орієнтації на спадкові цінності козацького лицарства, були слабкими. За таких умов виявилась відсутність єдності і намагання підмінити традиційний козацько-лицарський істотний критерій чим завгодно:
  -- абстрактним патріотизмом;
  -- козацькими демократичними традиціями;
  -- бізнесово-господарчою та фермерською діяльністю;
  -- охоронною діяльністю;
  -- клубами "козацького відпочинку";
  -- іншим.
   Наслідком цього стала розмитість та відсутність єдиного підходу до визначення критерію приналежності до козацького товариства (відповідно до сутності історичної козацької спадщини). Результатом цього стала криза і дезорієнтація Українського козацтва у середині 90-х рр. ХХ ст. Найяскравішим виявом цього стало утворення паралельних місцевих та загальноукраїнських козацьких організацій (утворення на Буджаку багатьох радонових та обласних структур). Так розпочався ІІІ етап козацького відродження в Україні, коли штучність та формалізація цього процесу набули загрозливих розмірів.187
   Починаючи з кінця 2001 року можна виділити ІУ етап козацького відродження. Він характеризується посиленням уваги держави до розвитку козацьких структур і зустрічним прагненням отримати державну підтримку зі сторони більшості новітніх козацьких об'єднань. Ця тенденція нагадує ситуацію кількарічної давнини в Росії, коли козацький рух було поділено на реєстровий і на нереєстровий, хоча цілий ряд проблем так і не було вирішено. Для ситуації з відродженням козацького руху в Україні ця перспектива є неоднозначною, бо цей рух є занадто кволим, розрізненим і слабо пов'язаним з традиційним родовим устроєм. Такий стан речей загрожує повною формалізацією українського козацького відродження.
   Козацькі організації стоять відокремлено у загальній масі об'єднань громадян за інтересами, соціальним статусом чи грішми. Нечасті публікації в пресі, присвячені козакам, в основному стосуються або парадної сторони їхньої діяльності (усі про перебіг Великих Рад і масових нагороджень самодіяльними орденами), або фінансових сторін особистісних конфліктів усередині козацького руху. Насправді за парадним антуражем - усілякими шароварами, вольтижуванням і клонуванням гетьманів - від очей широкої громадськості ховаються цікаві процеси.188
   У запеклій боротьбі між комуністами, націонал-демократами козацтво займало скоріш вичікувальну, ніж активну позицію (хоча спочатку козацтво утворювалося як активні охоронно-штурмові загони РУХу - брало участь у хресних ходах, церемоніях покладання травянистої рослинності до підніжжя бронзових борців і антуражна охорона неформальних заходів РУХу).
   Оскільки здобуття незалежності України відбулося мирним шляхом, призначення козацтва і його подальша доля змусила губитися в здогадах не тільки нове керівництво України, але і самих лідерів козацтва. Сотні молодих і фізично міцних чоловіків в козацькій формі опинилися на узбіччі політичних процесів (особливо це стосується Білгорода-Дністровського, де відбулася ліквідація гарнізону; сотні молодих офіцерів залишилися без роботи).
   І війни ніякої ні з ким не було. Куди бідним січовикам податися? Поки козаки думали, закрилася остання ніша - рекет. Організована злочинність вже набрала бойовиків і козакам не знайшлося місця навіть серед "биків". Можливо, це був як раз той випадок, коли інертність керівництва, його небажання що-небудь робити, зробила козацькому руху добру послугу. Практично ніхто з козаків - за одиничними випадками - не заплямував себе зв'язками з вітчизняними і закордонними мафіозі.
   Таким чином, до середини 90-х років козацькі організації в Україні ( і на Буджаку) виявилися в стані недофінансованості і недозатребуваності. Коли немає якоїсь об'єднуючої сили, цілком природно, в середині будь-якої організації починається пошук і "призначення" винних. Українське козацтво стрясає цілий ряд скандалів, розколів і виключень з рядів.
   Головна проблема козацтва - визначити свою роль у соціально-політичному житті суспільства. Козацтво - соціально-політичний моноліт чи плід тимчасового компроміса між владою та частиною суспільства?
   Спроба сучасних реформаторів збудувати нове суспільство з орієнтацією лише на економічні, ринкові розрахунки, неминуче провалиться. Суспільство засновується лише на ідеї моральності й цементується духовними прагненнями народу. Ідеологія козацтва фундується на таких засадах: Християнство (Православ'я), прагнення до "Народовладдя" та самоврядування в організації свого життя й на усвідомленні святого свого обов'язку - захищати рідну українську землю й українську державність ("Душу - Богу! Серце - Людям! Життя - Батьківщині! Честь - нікому!"). Це стало в перебігу віків свого роду генетичною особливістю козацького характеру. Й в сучасному суспільстві, коли значний відсоток населення України розгубив, не мав або розміняв свої ідеали на "речовизм" та долари, козацтво за рядом обставин стало найбільш стійким носієм національно-історичних традицій українського народу, здатне зіграти роль свого роду каталізатора громадської самосвідомості, очолити всенародний рух за відродження України-Батьківщини.
   Сучасні зміни геополітичної ситуації (тероризм, територіальні претензії Румунії до України - Буджак) висунули на порядок денний питання про додаткові гарантії захищеності та безпеки, територіальної, державної цілісності, забезпечення мирного проживання населення, підтримка на достатньому рівні мобілізаційних ресурсів. Цими обставинами в теперішній час продиктована увага державних структур до українського козацтва.
   На сучасному етапі в Україні, Російській Федерації та Білорусії козацтва відроджуються головним чином як громадські організації з культурологічними, господарськими, виховними, охоронними та іншими функціями. Трансформація цих організацій у військові не передбачається. В Придністров'ї на рівні Закону визначено, що козацтво виступає як громадський рух з воєнізованим характером діяльності, а головним його завданням є захист Вітчизни, сприяння зміцненню та розвитку державності і державної влади.
   Нерозвиненость законодавчої бази відродження та розвитку Українського козацтва може бути пояснена тим, що процес розбудови козацьких організацій в Україні іде мляво. Істотною перешкодою розвитку козацтва є концептуальна невизначеність цього процесу.
   Початок здійснення державної політики України щодо козацтва, як правило, пов'язують із прийняттям Указу Президента України (Л.Кравчук) за N141995 від 04.01.1995 року "Про відродження історико-культурних та господарчих традицій Українського козацтва".
   Тоді ж почався процес з очищення лав козацтва від політичних екстремістів, із залучення до "відродження" менш ангажованих, але більш кваліфікованих лідерів (на Буджаку приход до керівництва Скляренка М.П., Царенкова О.П., Врублевського М.В., Тимофєєва В.Я., Маринеску М.К..). В цьому сенс "одержавлення" уособлює для козацтва в цілому позитивну тенденцію, бо дає йому шанс на приведення себе у відповідність з реаліями сучасного громадянського суспільства. Але рішення питань, пов'язаних із визначенням основ козацької служби, в майбутньому.
   Можливо, включення козацтва в систему "держава" призведе до виникнення статусу військових козачих спільнот, які будуть поєднувати в собі риси й держави й громадської організації.
   Що є українське козацтво у минулому й сучасному часі? Що ми активно "відроджуємо" й намагаємось "використати"? Чи зможе козацтво зайняти свою нішу в ХХІ столітті? Як в сучасних умовах силами громадської організації відродити тип козака-лицаря? Як згуртувати таких людей? На якій основі відроджувати козацтво?
   Історія українського державотворення переконливо свідчить про те, що в цьому історичному процесі, порівняно з іншими суспільно-політичними силами, козацтво відігравало вирішальну, провідну роль. Тому національні інтереси України вимагають створення державних документів, зокрема законів, постанов, які б сприяли дальшому розвитку українського козацтва як могутньої націотворчої і державотворчії потуги, залучення до його лав найширших верств співгромадян з метою пробудження і спрямування їхньої енергії на розв'язання історичних завдань, що стоять перед нашим суспільством і державою.
   Факти неспростовно свідчать, що високі духовні набутки українського козацтва, його видатних представників - державних і політичних керманичів, діячів науки і культури на сьогодні залишаються невідомими широким верствам нашого суспільства. Не пробуджена і незадіяна до конкретних державотворчих справ і не організована в козацькі форми інтелектуальна, духовна і практично-дійова енергія сотень тисяч наших співвітчизників; вона ще "дрімає", "спить" і не набуває продуктивних і ефективних, суспільно корисних форм, справ і чину державотворчого характеру.
   Оформлення й згуртування козаччини швидше відбувається в тих регіонах, де загострюються військові міжетнічні, міжнаціональні, міждержавні конфлікти (Кубань, Прикавказ'я, Придністров'я). Відсутність можливостей виконання військових функцій призводить (як показує досвід) до розброду і хитань у козацькому середовищу, яке в свою чергу веде до невизначеності подальшої долі і самого козацького з'єднання. Ситуація може змінитися лише за умови зміни пріоритетів козаччини із військових на господарські й культурні. Це не означає, що козакам на державному рівні не може бути довірено охороняти кордони країни чи наглядати за правопорядком усередині держави (приклад - чергування козаків на ділянці Старокозацької прикордонної застави). Сучасні козацькі формування можуть стати повноцінною національною гвардією, яка буде поставлена на службу народу. У цьому випадку необхідна допомога держави. І не стільки матеріальна, скільки юридична. Саме на державному рівні мають бути вирішенні питання щодо юридичного статусу козацьких військ.
   Справжнє відродження козацтва на Україні почнеться тоді, коли до його лав увіллється молодь, що вболіває за народні справи, прагне кращого сьогодення та працює на духовне і матеріально багате майбутнє (молоді козаки, які пройшли школу козацько-лицарського виховання, як Адамівську, Долинівську, Турлацьку, Вигінську, Старокозацьку, Молозьку, Випаснянську N1, Миколаївсько-Новоросійську); коли теперішні козаченьки чітко усвідомлять, що по них судять про все козацтво і народ у цілому, відмовляться від своїх користолюбних цілей і на перше місце поставлять служіння народу; коли між козаками і науковцями-просвітянами встановляться тісні зв'язки та налагодиться співпраця на ниві дослідження історико-культурної спадщини козаччини. І тоді відроджене козацтво стане тією широкою суспільно-політичною і культурницькою течією, яка згуртує всі верстви українського народу і зможе цивілізованими методами вирішувати нагальні питання сьогодення в ім'я народу і для народу.
   Для історичних козацьких структур основним змістом і суттю їхнього існування була специфічна військова справа у відповідних суспільно-політичних та природно-географічних умовах. Завдяки цьому на засадах архаїчних військово-лицарських традицій сформувалась комплексна система козацького військового буття - козацько-лицарське мистецтво. Це мистецтво (специфічне бойове мистецтво зі зброєю та на його основі - рукопаш; козацьке звичаєве право; елементи архаїчної військової магії; пісенно-енергетична практика; особливе світосприйняття) і є сутністю української козацької спадщини.
   Тільки через відродження і поширення основ військово-лицарської спадщини ми можемо вести мову про реальне наслідування, а отже і відповідність сучасного козацтва історичним аналогам. Але до сьогодні розуміння пріоритетності дійсного відродження українських козацьких традицій у цьому контексті не досягнуто. Причинами цього є:
   - переважно хибні уявлення про сутність козацької спадщини, що сформувалися під впливом романтично-історичної художньої літератури та певних стереотипів вітчизняної і зарубіжної історіографії, розроблених відносно тих чи інших історіософських концепцій;
   - відсутність сприятливих умов для повноцінного відродження козаччини;
   - розмитість або повна відсутність дійсних пріоритетів козацького відродження;
   - руйнація родових козацьких зв'язків та втрата традиційного козацького середовища ( родовий козак - представник спадкового козацького роду, життєві принципи якого сформувались на засадах цінностей, притаманних специфічному середовищу козаків-воїнів: пріоритетність чоловічого начала у всіх царинах буття; шанобливе ставлення до родових та загальнокозацьких звичаїв; повага до військової справи взагалі і особливо до специфічної козацької військової спадщини; ознайомлення з основами козацького бойового мистецтва; сприйняття особливих стереотипів поведінки та відносин, заснованих на засадах козацького звичаю; можливе ознайомлення з елементами військової магії; здоровий спосіб життя).
   Основні причини гальмування козацького відродження такі:
  -- вплив різноманітних політичних сил;
  -- протилежна конфесійна орієнтація;
  -- залежність від окремих гілок влади та економічних еліт;
  -- особисте ворогування новітніх козацьких керівників;
  -- брак конкретної діяльності.
   Але якщо об'єктивно та тверезо проаналізувати процеси, які в теперішній час йдуть в українському козацтві, то ми побачимо, що саме козацтво поки ще розпорошено й неорганізоване. І причин для цього більш ніж достатньо.
   По-перше, козаків розпорошують ті, хто не бажає появи на політичній арені України нової грізної громадської сили. Для цього козаків утягують до різних апаратних та партійних ігор. Сучасний козацький рух лише встиг набрати силу, а в його середовищі через 75 років після революції з'явились "білі" й "червоні", "самостійники" й "державники", "наші" й "не наші", які готові знову зхрестити шаблі.
   По-друге, розпорошеності цієї підсобляють самі козаки, піддавшись розгулу марнослів'я та егоїзму, пробуджених сучасною революційною хвилею, яка зберегла на своїх прапорах характерний для всіх революцій гасло: "Хто був ніким, той стане всім!" В результаті цього козацтво й не помітило, як опинилося в тенетах численних паралельних організаційних структур, які між собою ворогують.
   По-третє, відсутність наукового узагальнення багатовікового служіння козацтва Неньці-Україні виявилося при перших кроках його державного становлення. Щоб вирішувати проблеми, які виникають, необхідно вивчити механізм функціонування традиційних козацьких військ, проаналізувати діяльність козацтва в період демократичних перебудов й громадянської війни 1917-1922 років. На базі цих досліджень визначити, що можливо використати задля вироблення сучасної єдиної державної політики становлення козацтва й правильно виявити сутність козацького загалу, козацької громади, козацького війська.
   По-четверте, козацтву необхідно формувати наскрізну систему підготовки й виховання козака як державної людини через сім'ю - середню школу - вищий навчальний заклад (готувати кадри).
   Й так далі...189
  
   Отож, бажаючи всім плідної праці, хочеться одного: щоб люди пишалися нами так, як Наливайком, Трясилом, Сірком чи Палієм... А для цього хочуть вони бачити не погони, лампаси й незаслужені нагороди, а реальні справи.
  

ЛІТЕРАТУРА

  
   І. КОЗАЦЬКА НАЦІЯ
    -- Бачинський А.Д., Бачинська О.А. Козацтво на півдні України. 1775-
   1869. Одеса, "Маяк", 1995.
  
   ІІ. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА
   2. Тимофєєв В.Я. Спомини. Архів автора.
   3. Одеса козацька. - Одеса, 2000. - 127с. Гуцалюк С. Сучасне Українське козацтво у місті Одесі.
   4. Інформаційний збірник Міністерства освіти України. - 1995. - N11. - 28 с.
   5. Національна Програма відродження та розвитку Українського козацтва на 2002-2005 роки.
   6. Перелік заходів по дослідженню і сприянню відродженню історико-
   культурних традицій Українського козацтва. 1995.
   7. Директива Міністерства оборони України від 22.10.1996.
   8. Регіональна програма відродження та розвитку Українського козацтва на Одещині на 2002-2005 роки. Архів автора.
   9. Розпорядження Одеської облдержадміністрації. 10.05.2000. Архів автора.
   10. Координаційна рада з питань розвитку УК. Архів автора.
   11. Указ Президента України N916/2005 від 04.06.2005 року "Про Раду Українського козацтва".
   12. Розпорядження голови Одеської облдержадміністрації N771/А-2005 від 29.12.2005 року "Про раду козацьких отаманів при голові Одеської обласної державної адміністрації".
  
   ІІІ. ВСЕУКРАЇНСЬКІ КОЗАЦЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
   13. Статут Українського козацтва.
   14. Статут Українського козацтва.
   15. Іван Мамота. Звичаєве, модернове.//Українська культура.-1998.-N3.-с.19.
   16. Іван Мамота. Звичаєве, модернове.//Українська культура.-1998.-N3.-с.19.
   17. Тарас Чухліб. Поки кожний козак нестиме в собі такі чесноти, як свобода і честь - Україна буде жити./Свобода слова. -2003. - 6. - с.8.
   18. Свобода слова. -2003. - N6. - с.3.
   19. Універсал Гетьмана УК від 28.08.2000. Архів автора.
   20. Концепція Українського козацтва.
   21. Гетьман України Іван Білас. Українське козацтво єдине, як єдина Україна і єдиний Бог. // Свобода слова. - 2003. - N7. - 2с.
   22. Тимофєєв В.Я. Спомини. Архів автора.
  
   ІУ. ОДЕСЬКІ ОБЛАСНІ (КРАЙОВІ) КОЗАЦЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
   23. Богдан Сушинський. Лицарі Причорноморського степу. Одеса. "Словянія-ХХІ". 2000. - 93 с.
   24. Заява-звернення Гетьмана УК В.Муляви. 1995.
   25. Одеса козацька. Одеса. 2000. - 132 с. Гуцалюк С. Сучасне Українське козацтво у місті Одесі.
   26. Тимофєєв В.Я. Спомини. Архів автора.
  
   У. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКІ КОЗАЦЬКІ ТОВАРИСТВА
  
   1. Задністрове козацьке земляцтво.
   27. Голос України. Козаки: стінка на стінку? 1992.- 15 жовтня.
   28. Юг. Казаки возвращаются. 1992. - 20 листопада.
   29. Правда. Неужели опять геноцид? 1992. - 20 вересня.
  
   2. Буджацька Січ (Буджацьке січове козаче військо).
   30. Тимофєєв В.Я. Спомини. Архів автора.
   31. Тимофєєв В.Я. Спомини. Архів автора
   32. Козацький роз'їзд БСКВ. Архів автора.
   33. Установчий договір кооперативу "Козацька застава" при козацтві БСКВ. Архів автора.
   34. Протокол козацького кола Білгород-Дністровського козацького товариства від 01.03.1998. Архів автора.
   35. Універсал Головного отамана Чорноморського козацтва від 14.10.2001. Архів автора.
  
   3. Білгород-Дністровське паланкове козацьке товариство.
   36. Доручення-дозвіл УЧПГК від 28.01.1995. Архів автора.
   37. Довідка Генеральної канцелярії УК від 15.10.1996. Архів автора.
   38. Довідка Білгород-Дністровської райдержадміністрації від 02.09.1999. Архів автора.
   39. Заява Білгород-Дністровського паланкового товариства від 23.02.1999. Архів автора.
   40. Статут Білгород-Дністровського міжрайонного товариства пасічників. 1995. Архів автора.
   41. Чисельний реєстр Білгород-Дністровського паланкового козацького товариства станом на 2000. Архів автора.
   42. Довідка отамана Білгород-Дністровського паланкового товариства. Архів автора.
   43. Характеристика Білгород-Дністровського паланкового товариства. Архів автора.
   44. Відповідь на звернення Білгород-Дністровського паланкового товариства від 01.12.1998. Архів автора.
   45. Витяг з положення про козацькі військові звання від 25.06.1998. Архів автора.
   46. Виборча програма Білгород-Дністровської міської організації УК. Архів автора
   47. Виборча програма Білгород-Дністровської міської організації УК. Архів автора
   48. Протокол зборів козацького круга Білгород-Дністровського міжрайонного козацького товариства пасічників від 08.01.1998. Архів автора.
   49. Контракт Білгород-Дністровської філії "Січ". 1998. Архів автора.
   50. Прохання Білгород-Дністровського міжрайонного козацького товариства від 21.09.1998. Архів автора.
   51. Звіт отамана Л.Городецького. Архів автора.
   52. Заява Білгород-Дністровського козацького товариства пасічників від 19.06.1998. Архів автора.
   53. Заключення зав. відділом археології Північно-Західного Причорномор'я інституту археології НАНУ. Архів автора.
   54. Відповідь отаману Білгород-Дністровського козацького товариства від 28.09.1998. Архів автора.
   55. Заключення Інституту археології НАНУ. Архів автора.
   56. Запрошення Білгород-Дністровського паланкового товариства на свято медового Спаса. План проведення урочистостей святкових дат на 23.08.1998. Архів автора.
   57. Советское Приднестровье. Все на праздник. 11.08.1998.
   58. Торнадо. Праздник казаков, пчеловодов и всего народа. 13.08.1998.
   59. Звіт Л.Городецького за 1998 рік. Архів автора.
   60. Звіт Л.Городецького за 1998 рік. Архів автора.
   61. Звіт Л.Городецького за 1998 рік. Архів автора.
   62. Довідка отамана Білгород-Дністровського Коша від 28.05.1999. Лист Л.Городецького голові колгоспу "Вільне козацтво". Архів автора.
   63. Спільний меморандум Білгород-Дністровської організації КУНу та Білгород-Дністровського міжрайонного товариства пасічників. 1999. Архів автора.
   64. Меморандум організацій національно-державницького спрямування м.Білгорода-Дністровського від 28.02.2000. Архів автора.
   65. Програма діяльності Білгород-Дністровського міжрайонного козацького товариства від 26.02.2001. Архів автора.
  
   4. Адамівський курінь Українського козацтва.
   66. Статут Адамівського куреня від 15.06.1998. Архів автора
   67. Заява засновників Адамівського куреня від 11.01.2000. Архів автора.
   68. Заява засновників Адамівського куреня від 11.01.2000. Архів автора.
   69. Лист голови Білгород-Дністровської районної ради Адамівському куреню від 04.08.1998. Архів автора.
   70. Список козаків Адамівського куреня від 23.08.1998. Архів автора.
  
   5. Білгород-Дністровський міський козацький Кіш.
   71. Протокол козацького кола Білгород-Дністровського міжрайонового козацького товариства пасічників від 03.1997. Архів автора.
   72. Свідоцтво про реєстрацію Білгород-Дністровського міського козацького Кошу. Архів автора.
   73. Протокол козацького кола Білгород-Дністровського міського козацького Кошу від 01.03.1998. Архів автора.
   74. Скляренко М.П. Біографія. Архів автора.
   75. Статут Білгород-Дністровського Коша. Архів автора.
   76. Протокол зборів старшинської ради Білгород-Дністровського козацького товариства від 12.07.1998. Архів автора.
   77. Протокол зборів старшинської ради Білгород-Дністровського козацького товариства від 12.07.1998. Архів автора.
   78. Звернення отамана Білгород-Дністровського міжрайонного козацького товариства. Архів автора.
   79. Резолюція форуму демократичних сил Одеської області. 04.10.2003. Архів автора.
   80. Советское Приднестровье. День Белого города. Сентябрь 2003.
   81. Клопотання кооператива "Козацька застава". Архів автора.
   82. Звернення старшини Білгород-Дністровського Коша. Архів автора.
   83. Резолюція форуму демократичних сил Одеської області. 04.10.2003. Архів автора.
   84. Звернення старшинської ради Білгород-Дністровського Кошу від 05.11.2001. Архів автора.
  
   6. Білгород-Дністровський міський Окружний полк ім. П.Орлика.
   85. Наказ N18 від 25.04.2000 крайового отамана УЧПГК. Архів автора.
   86. Наказ N19 крайового отамана УЧПГК. Архів автора.
   87. Протокол Установчої ради Білгород-Дністровського полку ім. П.Орлика від 10.06.2000. Архів автора.
   88. Протокол Установчої ради Білгород-Дністровського полку ім. П.Орлика від 30.09.2000. Архів автора.
   89. Список засновників 1-го Білгород-Дністровського окружного полку ім. П.Орлика. Архів автора.
   90. Реєстр козаків полку ім. П.Орлика. Архів автора.
  
   7. Білгород-Дністровський Окремий курінь ім. С.Білого.
   91. Протокол козацького кола козацького куреня окружного полку ім. П.Орлика від 04.05.2002. Архів автора.
   92. Протокол полку ім. П.Орлика від 20.05.2002. Архів автора.
   93. Статут окремого козацького куреня ЧКВ. Архів автора.
   94. Довідка N08 Одеського обласного управління статистики від 08.08.2002. Архів автора.
   95. Протокол N6 козацького кола куреня ім. С.Білого від 22.02.2004. Архів автора.
   96. Наказ отамана куреня ім. С. Білого від 23.02.2004. Архів автора.
   97. Протокол N6 козацького кола куреня ім. С.Білого від 26.02.2004. Архів автора.
   98. Реєстр куреня ім. С.Білого. 2002. Архів автора.
   99. Протокол N2 козацького кола куреня ім. С.Білого від 20.05.2002. Архів автора.
   100. Реєстр особового складу куреня ім. С.Білого. 2002. Архів автора.
   101. Реєстр куреня ім. С.Білого. 2003. Архів автора.
  
   8. Білгород-Дністровський курінь Війська Запорозького України. Монашівська сотня.
   102. Тимофєєв В.Я. Довідка про Білгород-Дністровський курінь Війська Запорозького. Архів автора.
   103. Ткаченко В.П. Довідка про Монашівську сотню. Архів автора.
  
   9. Жіноча громада Українського козацтва.
   104. Тимофєєв В.Я. Довідка про Жіночу громаду. Архів автора.
   105. Реєстр козацької жіночої громади станом на 01.10.2003. Архів автора.
  
   10. Білгород-Дністровське районне товариство Чорноморського козацького з'єднання.
   106. Білоус В.П. Довідка про РКТ ЧКЗ. Архів автора.
  
   11. Акерман-Дністровська Січ.
   107. Тимофєєв В.Я. Довідка про Акерман-Дністровську Січ. Архів автора.
  
  
   УІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАДНІСТРОВОГО КОЗАЦТВА
   108. Розпорядження Білгород-Дністровської райдержадміністрації від 01.06.2000. Архів автора.
   109. Склад Координаційної ради Білгород-Дністровського району. Архів автора.
   110. Завдання Координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва в Білгород-Дністровському районі. Архів автора.
   111. План щодо реалізації Національної програми розвитку козацтва в Білгород-Дністровському районі. Архів автора.
   112. Звіт щодо реалізації програми розвитку козацтва в Білгород-Дністровському районі. Архів автора.
   113. Розпорядження Одеської облдержадміністрації від 28.12.2001. Архів автора.
   114. Заходи Одеської облдержадміністрації щодо виконання Національної програми відродження Українського козацтва. Архів автора.
   115. Наказ відділу освіти Білгород-Дністровської райдержадміністрації від 22.10.2002. Заходи щодо виконання Програми. Архів автора.
   116. Перелік заходів управління освіти і науки облдержадміністрації від 18.02.2002. Архів автора.
   117. Наказ Одеської облдержадміністрації від 18.02.2002. Архів автора.
   118. Звіт координатора діяльності козацьких осередків. Архів автора.
   119. Звіт про роботу українського козацького народного хору "Мрія". Архів автора.
   120. Звіт про роботу українського козацького народного хору "Мрія". Архів автора.
   121. Тимофєєв В.Я. Довідка про роботу Задністрового козацтва. Архів автора.
  
   УІІ. УКРАЇНСЬКА КОЗАЦЬКА ПЕДАГОГІКА
   122. Українська козацька педагогіка. Освіта. - 1992. - 1 вересня.
   123. Українська козацька педагогіка. Освіта. - 1992. - 1 вересня.
   124. Національне виховання. Яким йому бути? Освіта. - 1996. - 7 серпня.
   125. Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 1995. N11. - 28 с.
   126. Програма "Сучасне козацько-лицарське виховання дітей і юнацтва України". Освіта, 24 вересня - 1 жовтня 1997.
   127. Програма "Сучасне козацько-лицарське виховання дітей і юнацтва України". Освіта, 24 вересня - 1 жовтня 1997.
   128. Завдання Координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва в Білгород-Дністровському районі. Архів автора.
   129. Розпорядження Одеської облдержадміністрації. Архів автора.
   130. Звіт Білгород-Дністровського відділу освіти РДА. Архів автора.
   131. Наказ по відділу освіти Білгород-Дністровської РДА .2002. Архів автора.
   132. Наказ по відділу освіти Білгород-Дністровської РДА. 2002. Архів автора.
   133. Заходи відділу освіти Білгород-Дністровської райдержадміністрації щодо відзначення Переяславської Ради. Архів автора.
   134. Наказ державного управління екології та природних ресурсів в Одеській області від 29.12.2003. Архів автора.
   135. Звіт про роботу координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва в Білгород-Дністровському районі. Архів автора.
   136. Звіт про стан виконання Національної програми. Архів автора.
   137. Наказ по Білгород-Дністровському райво від 11.02.2004. Архів автора.
   138. Звіт Білгород-Дністровського райво. 2004. Архів автора.
   139. Звіт про виконання розпорядження голови Одеської облдержадміністрації від 28.12.2001. Архів автора.
   140. Тимофєєв В.Я. Школа козацько-лицарського виховання. Наша школа. - 2000. - N5-6. с. 11-21.
   141. Тимофєєв В.Я. Сільська школа на зламі епох. Советское Приднестровье. - 2000. - 14 серпня; 2000. - 28 серпня.
   142. Тимофєєв В.Я. Спомини. Архів автора.
   143. Тимофєєв В.Я. Спомини. Архів автора.
  
   УІІІ. КОЗАЦЬКІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ЗАДНІСТРОВ'Я
  
   1. Білгород-Дністровське педагогічне училище.
   144. Тимофєєв В.Я. Спомини. Архів автора.
  
   2. Миколаївсько-Новоросійська школа Саратського району.
   145. Річ про Адамівську Січ. Берегиня. - 2003. - вересень.
   146. Річ про Адамівську Січ. Берегиня. - 2003. - грудень.
   147. Наследники. Одеські вісті.- 1999. - 18 березня. Мої улюблені слова: Вітчизна, Незалежність, Воля. Одеські вісті. - 1999. - 18 грудня. Присягаю на вірність Україні. Одеські вісті. - 2000. - 19 грудня.
   148. Статут козацької республіки "Мрія". Архів автора.
  
   3. Старокозацька та Молозька школи Білгород-Дністровського району.
   149. Б. Устименко. Мої улюблені слова. Одеські вісті. - 1999. - 18 грудня.
   150. Статут Молодої Січі. Архів автора.
   151. Виступ на Великій Раді УК 17.10.1997. Архів автора.
   152. Заява курінного отамана Старокозацького куреню. Архів автора.
   153. Довідка про перевірку і атестацію Старокозацької ЗОШ від 15.11.2000. Архів автора.
  
   4. Випаснянська N1 школа Білгород-Дністровського району.
   154. Довідка про стан виховної роботи Випаснянської ЗОШ. Грудень 1999. Архів автора.
   155. Гавриленко В.О. Спомини. Архів автора.
  
   5. Вигінська школа Білгород-Дністровського району.
   156. Акт проведення атестації Вигінської ЗОШ. Жовтень 1998. Архів автора.
  
   6. Долинівська школа Білгород-Дністровського району.
   157. Довідка про перевірку й атестацію Долинівської ЗОШ. Жовтень 1999. Архів автора
  
   7. Турлацька школа Білгород-Дністровського району.
   158. Тодорова Т.П. Спомини. Архів автора.
   159. Чумаченко В.М. Спомини. Архів автора.
  
   8. Адамівська школа Білгород-Дністровського виховання.
   160. Подання директора Адамівської школи від 11.05.1992. Архів автора.
   161. Статут організації "Джура" Адамівського козацького осередку. Архів автора.
   162. Програма діяльності "Джура" Адамівського козацького осередку. Архів автора.
   163. Відповідь Адамівської сільської ради від 25.06.1992.
   164. Рішення N1 ХУІІ сесії Адамівської сільської ради ХХІ скликання від 21.08.1992.
   165. Рішення N1 ХУІІ сесії Адамівської сільської ради ХХІ скликання від 21.08.1992. Архів автора.
   166. Рішення N 3 ХХІУ сесії Адамівської сільської ради ХХІ скликання від 14.02.1993.
   167. Свідоцтво про реєстрацію дитячої організації "Січ" від 23.03.1995.
   168. Програма міжнародної науково-практичної конференції "Дитина в сучасному суспільстві". Одеса. 2000.
   169. Газета "Будьте с нами" (Білгород-Дністровський) - N35 (23.08.2001), N36 (30.08.2001).
   Газета "Советское Приднестровье" (Білгород-Дністровський) - N12 (15.02.2000), N24 (28.03.2000), N34 (05.05.2000), N40 (23.05.2000), N42 (02.06.2000), N50 (29.06.2000), N59 (31.07.2000), N63 (14.08.2000), N67 (28.08.2000), N68 (31.08.2000), N72 (14.09.2000), N84 (26.10.2000), N89 (13.11.2000). N94 (30.11.2000), N6 (22.01.2001), N9 (01.02.2001), N17 (01.03.2001), N21 (15.03.2001), N24 (26.03.2002), N44 (11.06.2001), N49 (28.06.2001), N56 (26.07.2001), N57 (30.07.2001), N75 (04.10.2001), N84 (05.11.2001), N8 (31.01.2002), N12 (14.02.2002), N36 (16.05.2002), N38 (23.05.2002), N42 (06.06.2002), N54 (18.07.2002), N77 (07.10.2002), N101 (13.08.2003), N103 (15.08.2003), N104 (16.08.2003), N106 (20.08.2003), N115 (02.09.2003), N165 (11.11.2004).
   Газета "Одеські вісті" (Одеса) - N93 (23.05.2000), N95 (27.05.2000).
   Газета "Чорноморські новини" (Одеса) - N44 (08.07.2000), N52 (23.08.2000), N3 (11.01.2001), N35 (24.05.2001), N55 (16.08.2001), N74 (09.10.2003), N78 (23.10.2003).
   Газета "Сільська школа" (Київ) - N5 (20.09.2000).
   Журнал "Наша школа" (Одеса) - N4(2000), N5-6 (2000), N1 (2002), N2 (2002), N2 (2003).
   170. Громадсько-політичний тижневик "Освіта" (Київ) - N1 (1-8 січня 2003).
   171. Посвідчення автора від 17.05.2003. Архів автора.
   172. Тимофєєв В.Я. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання. Петрекс. Білгород-Дністровський. 2004.
   173. Джура та Дана. - 1998-2000. Архів автора.
   174. Річ про Адамівську Січ. - 2001-2003. Архів автора.
   175. Тимофєєв В.Я. Народе, виховуй сина! Советское Приднестровье. - 2002. - 18 липня.
   176. Тимофєєв В.Я. Організація учнівського самоврядування в школі козацько-лицарського виховання. Наша школа. - 2002. - N2. - 12-18 с.
   177. Тимофєєв В.Я. Сільська школа на зламі епох. Советское Приднестровье. - 2000. - 14 серпня; 2000. - 28 серпня.
   178. Тимофєєв В.Я. Школа козацько-лицарського виховання. Наша школа. - 2000. - N5-6. с. 11-21.
   179. Тимофєєв В.Я. Сільська школа на зламі епох. Советское Приднестровье. - 2000. - 14 серпня; 2000. - 28 серпня.
   180. Тимофєєв В.Я. Спомини. Архів автора.
   181. Тимофєєв В.Я. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання.
   182. Тимофєєв В.Я. Духовне виховання. Архів автора.
  
   ІХ. КОЗАЦЬКІ ХУДОЖНІ КОЛЕКТИВИ
  
   1. Козацький духовий оркестр.
   183. Радченко С.Ф. Спомини. Архів автора.
  
   2.Хор української народної пісні "Мрія".
   184. Зорило І.С. Спомини. Архів автора.
  
   3. Ансамбль української народної музики "Веселка".
   185. Тимофєєв В.Я. Спомини. Архів автора.
  
   4. Ансамбль української народної музики "Гроно".
   186. Нікіруй Б.М. Спомини. Архів автора.
  
  
   Х. СУЧАСНИЙ СТАН ЗАДНІСТРОВОГО КОЗАЦТВА
   187. Тимофєєв В.Я. Спомини. Архів автора.
   188. Задунайський В.В. Родові козаки і сучасне відродження української козацької спадщини.
   189. Тимофєєв В.Я. Спомини. Архів автора.
  

ЗМІСТ

  
   І. Козацька нація (1).
   ІІ. Відродження Українського козацтва (6).
   ІІІ. Всеукраїнські козацькі організації (10).
   ІУ. Одеські обласні (крайові) козацькі організації (20).
   У. Білгород-Дністровські козацькі товариства (24).
   1.Задністрове козацьке земляцтво. 2.Буджацька Січ (Буджацьке січове козацьке військо). 3.Білгород-Дністровське паланкове козацьке товариство. 4.Адамівський курінь Українського козацтва. 5.Білгород-Дністровський міський козацький Кіш. 6.Білгород-Дністровський міський Окружний полк ім. П. Орлика. 7.Білгород-Дністровський Окремий курінь ім. С. Білого. 8.Білгород-Дністровський курінь Війська Запорозького України. Монашівська сотня. 9.Жіноча громада Українського козацтва. 10.Білгород-Дністровське районне товариство Чорноморського козацького з'єднання. 11.Акерман-Дністровська Січ.
   УІ. Діяльність Задністрового козацтва (40).
   УІІ. Українська козацька педагогіка (44).
   УІІІ. Козацькі навчальні заклади Задністров'я (53).
   1.Білгород-Дністровське педагогічне училище. 2.Миколаївсько-Новоросійська школа. 3.Старокозацька та Молозька школи. 4.Випаснянська N1 школа. 5.Вигінська школа. 6.Долинівська школа. 7.Турлацька школа. 8.Адамівська школа.
   ІХ. Козацькі художні колективи (63).
   1.Козацький духовий оркестр. 2.Хор української народної пісні "Мрія". 3.Ансамбль української народної музики "Веселка". 4.Ансамбль української народної музики "Гроно".
   Х. Сучасний стан Задністрового козацтва (66).
   Література (72).
  
  
  
  
  

Тимофєєва С.В. Сучасне козацтво на півдні Одещини.

СПД СП. Замовлення N 27 від 12.06.2005.

м. Білгород-Дністровський.

  
  
  
  
  
  
  
   83
  
  
  
  

Оценка: 2.25*5  Ваша оценка:

Популярное на LitNet.com А.Минаева "Академия Высшего света"(Любовное фэнтези) К.Юраш "Процент человечности"(Антиутопия) Д.Сугралинов "Дисгардиум 4. Священная война. Том первый"(ЛитРПГ) В.Соколов "Мажор 4: Спецназ навсегда"(Боевик) М.Зайцева "Трое"(Постапокалипсис) В.Соколов "Мажор 3: Милосердие спецназа"(Боевик) Н.Жарова "Выжить в Антарктиде"(Научная фантастика) В.Чернованова "Невеста Стального принца"(Любовное фэнтези) А.Верт "Пекло"(Боевая фантастика) Д.Сугралинов "Дисгардиум 3. Чумной мор"(ЛитРПГ)
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Батлер "Бегемоты здесь не водятся" М.Николаев "Профессионалы" С.Лыжина "Принцесса Иляна"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"