: .

"": [] [] [] [] [] [] []
Peaa:
Litnet. !
Author.Today


Peaa
  • © Copyright (evgkoz@rambler.ru)
  • : 18/11/2010, : 18/11/2010. 48k. .
  • :
  :
  • :


  
  
  
   ,
,
,?
-?

,
,,
,
,
,


,
,


,

,?
  
  
   -
   ,
  
  
  
  
  
   ,
  
   ,
  
  
   -
  
  
   ,
  
  
  
  
  
  
   ,
  
  
   ,,...
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   , ,
   ,
   ,
  
  
   ,
   ,
   ,
  
  
   , ,
   ,
  
  
  
  
   ,
   ,
  
  
   ,
   ,
   ,
  
  
   ,
  
   ,
  
  
  
   ,
   ,
  
  
  
   ,
   ,
  
  
   ,
   ,
  
  
  
   ,
   ,
   ,
  
  
  
   ,
   ,
   ,
  
  
   ,
   ,
   ,
  
  
   ,
   ,
  
  
  
   ,
  
   ,
  
  
   ,
   ,
   ,
  
  
   ,
  
  
  
   Ѩ

,,


-
,
-
  
  
   ,
   ,
  
  
   ,
   ,
  
  
  
   ,
   ,
   ,
  
  
   , ,
   ,
   ,
  
  
  
   ,
   ,
   ,,
  
   ,
   ,
   ,
  
  
   ,
  
   , ,
   , ,
  
   ,
   ,
   ,
  
  
   ,
   ,
  
  
  
  
   ,
  
  
   ,
  
  
   ,
   ,
  
  
   ,
   ,
  
  
   ,
  
  
   ,
   ,
  
   ,
  
   ,
  
   ,
   ?
   ,
   ,
   ,
   -
  
   - ,
   ,
   ,
   ,
  
  
   ..
  
  
  
  
  
  
   ,
  
  
  
  
   -
  
  
  
  
  
  
  
   2
  
  
  
  
   ,
   ,
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ,
   ,
  
  
  
  
  
,
,
,


,
,
,
ƨ

,
,
,
Ψ

,

,

  
   ,
   -
   ,
  
   ,
   ,
   -
  
  
   ,
  
  
   ,
  
   ,
   ,
  
  
  
  
   ?
   ,
  
  
   ,
   -,
  
  
  
  
   ,
   ,,
  
  
  
   ,
   ,
  
  
   ,
  
   ,
  
  
   ,
   ,
   ,
  
  
  
   ,
  
   ,
  
   ,
   ,
   ,
  
  
   ,
  
  
  
  
   ,
  
   ,
  
  
   ˨
  
  
  
  
  
   ,
  
  
  
   Ѩ
  
  
   ,
  
  
  
  
  
  
  
   -
  
   ,
  
   -
  
  
  
  
   ,
   ,
   ,
  
  
   ,,
   ,
   -
   , ?
  
   ,
   ,
   ,
  
  
   ,
   ,
   ˨
   , Ψ
  
  
   , ,
   ""
  
  
   .
   ,
   -
  
  
   - ,
   ,
   ,
  
  
   ,-
   -,
   -
   -
  
  
   ,
  
  
  
  
   ,
   , ,
  
  
   , ,
   Ѩ ,
   ,
  
  
   ,
  
  
   , -
   ,
   ,-
   ,
  
  
   ,,
  
   ,,!!!!
   ,
   ,
  
  
  
   ,
   ,
   ,
  
  
   ,
   ,
   ,
  
  
  
  
  
  
  
   , ,
   ,
   ,
  
  
   ,
   ,
   ,
  
  
   ,
   ,
   ,
  
   ,
   ,
   ,
  
  
   ,
   , ,
   ,
  
  
   ,
   ,
   ,
  
  
  
   ,
   ,,
   -
  
  
  
  


,,
,
,
,
  
  
   ,
   , ,
  
  
   ,
   ,
   ,
   ,
  
   ,
   ,
  
  
  
   ,
   ,
   ,
  
  
  
   ,
   -
   -!!
  
  
  
   ר ,
  
  
  
   ,
   ,
   ,
  
  
  
   ר ,
  
   ,
  
  
  
   ,
   ,
  
  
   ,
   ,
   ,
  
  
   ,,
   ,
   ,
  
  
   , ,
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   -
   ,
  
  
  
  
   , Ψ
  
  
   ,
  
   10-
  
   -
   ,
   ,
  
  
  
   , ,
   ,
  
  
   ,
,,
,
,


,
,
,


,
,
,
  
  
   ,, ,
   ,
   ,
   ,,
  
   , ,
   ,
   ,-
   ,
  
   ,
   , ,
   ,
   , ?
  
   , ?
   ,
   ,
   ,
  
  
   ?
   ,
  
  
   ,
   ,
  
   ,
   ,
   ,
   ,
   ?
  
  
   ,
   ,
  
  
   ,
   ,
  
  
  
  
   ,,
   ,
   ,
   ,
   , ,
  
  
  
   , ,
   ,
   ,
  
  
   ,,
   ,,
  
  
  
  
   ,
   Ѩ ,
  
  
  
   -
  
  
  
   ,
   ,
  
  
  
   ,
   ,
   ,,
  
  
  
  
,
-
,
,
-

  
  
   ,
   ,,
  
  
   ,
   ,,,
  
  
  
  
   ,
   -,
   ,
  
  
   ,
   ,
   , ,
  
  
   ,
   ,
  
   ,
   , ,
   ,
  
  
  
   ,
   ,
  
  
   ,
   ,
   ,
  
  
  
   ,

,


,
,,
,
E- ,


,

  
   Ш
   -
  
  
  
  
   ,
  
  
  
   , ,
   ,
  
  
  
   ,
   , ,
   ,
  
  
   ,
   ,
   ,
  
   ,
   ,
  
  
  
   ,
   ,
  
  
  
   ,
   ,
   ,
  
  
   , ,
   Ҩ
   ,
  
   , ,
   ,
   ,
  
  
   ,,
   ,
  
   ?
   , ,
   ,
  
   , ,
  
   ,
   - ,
   ,
   ,
  
   ,
   , ,
   ,,
  
  
   ,
   ,
  
  
  
   , ,
   ,
  
  
  
   ,
   ,
   ?
  
  
   -,
  
   ,
  
   ,
  
  
  
   ,
   ,
  
  
   ,,
   ,
   ,
  
  
   ,
   ,
   , ,
  
  
   ,,
   , ,
   ,
  
  
   ,
  
   ,
  
   ,, ,
   ,
   ,
  
  
  
   ,
   ,
  
  
   ,
   ,
   -
  
  
   ,
   ,
   -
  
  
  
   ,
   ?
  
   , ,
   "",
   -,
  
  
   ,
   ,
   ,
  
  
  
   ,
   ,
  
   ,
   ,
   ,
  
  
   ,
   ,
   , ,
  
  
  
   ,
  
   ?
  
   ,
   ,
   ,
  
  
   ,
  
   ,
   ,
   17
-,
,
?

,
,
,,
Ψ
   ,
   ,
   , ,
   -
  
   ,
   ,
  
  
  
  
   ,
  
  
  
   ,
   ,
   ,
  
  
   ,
   ,
   ,
  
  
   ,
   ,
   -,
  
  
  
   ,
   , -
  
  
   ,
   -,
   ,
   ,,
  
   Ѩ ,
   ,
   , ,
  
  
  
  
   ,
   ,
   ,
  
  
   ,
   ,
   ,
  
  
  
   ,
  
  
  
   ,
   ,
  
  
  
   ,,
   ?
   ,
  
  
  
   ,
   -,
   -
  
  
   ,
  
  
  
  
   ,
  
  
  
  
   ,
   -
  
   C ,
   ,
   ,
  
  
   ,
   ,
  
  
  
   ,
   Ѩ
   ,
  
   -,,
   ,
   ,
  
  
   - ,
   ,
   ,
  
  
   -
   -,
   ,
  
  
   ,,
   ,
   ,
  
  
   , ,
   ,
  
  
  
  
   ,
  
  
  
  
  
   ,
   ,
   ,
   Ѩ
  
   -
   ,,,,
   ?
   ,,
  
  
   ,
  
   -
  
  
   ,
   ?,
  
  
   ,
  
   ?
  
  
  
  
   ,
  
  
  
   ,
   ,,,
   ,
  
  
   ,
   , ,
   ,
  
   ,
   ,
  
  
  
   ,
   ,
  
  
  
  
   ,
  
  
  
   ,
   ,
  
  
  
  
   ,
   ,
  
  
   ,
   , ,
  
  
  
  
  
,

, ,


,
,
, ,


Ѩ ,
,
,
  
   ,
   ,
  
  
  
   , ,
   ,
  
  
  
   ,
   -
  
  
   , ?
   ?
  
   ,
  
   ,
   ,
  
  
   ,
   ,
  
  
  
  
  
   , ,
  
   ,
   ,
   ,
  
   ,
   ,
   ,
  
  
   ,
   ,
   ,
  
  
   ,
   ,
   ,
   ,
   ,
   ,
  
  
  
   ,
   ,
   -,
   -
  
  
   ,
   -
   , !
  
  
   -,
   , ,
   ,
  
  
   ,
  
  
  
   ,
   ,
  
  
  
  
   ,
  
  
   - , ,
   ,
   , ,
   ,
  
   , ,,
   ,
   , ,,
   ,
  
   ,
   ,
   ,
   ,
  
   ,
   ,
  
  
  
   ,
   ,
  
  
  
  
   ,
  
   -!!!
   ¨,Ѩ ..
  
  
  
  
   ,
  
  
  
  
   ,
   ,Ҩ
   -
  
  

  • © Copyright (evgkoz@rambler.ru)
  • : 18/11/2010, : 18/11/2010. 48k. .
  • :
  :

LitNet.com . " . 1. "() . " "( ) ., " "( (Wuxia)) . " 2. "() . " "( ) . " -7"() . "-Vr"() . " . "( ) . " . "( ) . " "( )
.

, :
" ", ., . " .", . " "

o
- "" .. || .. ' ""