Современная Нереалистическая Проза-2009: другие произведения.

Обращение к участникам конкурса

Журнал "Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]
Peклaмa:

Конкурсы: Киберпанк Попаданцы. 10000р участнику!

Конкурсы романов на Author.Today
Женские Истории на ПродаМан
Рeклaмa
 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    От 27 октября 2009 года. Обновлено 30 октября 2009 года.


  
   26-27 октября 2009 года издатель журнала "Український фантастичний оглядач (УФО)" Роман Фернеза (издательство "Видавничий дім "Панорама" http://www.vdpanorama.com/), заместитель главного редактора журнала Радий Радутный (раздел на "Самиздате" http://zhurnal.lib.ru/r/radutnyj_r_w/) и редактор отдела новостей "Телескоп" Валерий Стрижеус (Валерий Верховский из Автономной республики Крым, Украина http://www.shana.org.ua/o_nas_ru.php) приняли решение об отказе в сотрудничестве с конкурсом "Современная нереалистическая проза", мотивируя это тем, что произведения, участвующие в конкурсе, не являются фантастикой и, по мнению Романа Фернезы, Радия Радутного и Валерия Верховского, не соответствуют критериям литературы высокого качества.
  
   В связи с этим организаторы конкурса приняли решение упразднить в этом году номинацию "Українська фантастика" и приносят извинения участникам, подавшим свои произведения в эту номинацию.
  
   Учитывая, что отказавшиеся сотрудничать с конкурсом люди категорически против переводов с русского языка на украинский http://www.litforum.net.ua/showthread.php?t=2271&page=22, просьба заинтересованным в публикации авторам направлять свои рассказы непосредственно по электронной почте ufo_ua@ukr.net или в адрес издателя.
  
   С уважением,
   организаторы конкурса
  
  
  
  
   Добавлено ---- 29.10.2009
  
   Да, как иногда вовремя горят щитовые в построенных еще в советское время домах. Невозможность появиться в Интернете раньше дала мне замечательный шанс увидеть, кто есть кто среди моих друзей и знакомых.
   Хотя количество лжи превышает даже виденный мною поток на некоторых украинских литературных сайтах.
  
   Необходимые пояснения.
  
   Роман Фернеза цитирует мое письмо не полностью. Вот полный вариант от 27.10.2009:
  
   "Оскільки ще вчора вранці Роман Фернеза виключив з розсилки Аллу Марковську, а вчора ввечері з розсилки вже Валерій Верховський прибрав мою адресу (раніше Валерій дозволяв собі таке саме з адресою Віталія Кривоноса, а Радій Радутний - з адресами усіх молодих письменників в редакції "УФО"), можу вважати це щирим проявом "поваги" вище згаданих людей до молодого покоління українських літераторів.
  
   Тому я цілком і повністю підтримую Тимура Литовченка і так само, як і він, залишаю редакцію "УФО".
  
   Щодо співпраці журналу "УФО" з конкурсом СНП.
   Після перемовин з усіма організаторами конкурсу ухвалено рішення про ліквідацію в рамках СНП-2009 номінації "Українська фантастика".
  
   Перевод:
   "Поскольку еще вчера утром Роман Фернеза исключил из рассылки Аллу Марковскую, а вчера вечером из рассылки уже Валерий Верховский убрал мой адрес (раньше Валерий позволял себе то же самое с адресом Виталия Кривоноса, а Радий Радутный с адресами всех молодых писателей в редакции "УФО"), могу считать это искренним проявлением "уважения" выше упомянутых людей к молодому поколению украинских литераторов.
  
   Поэтому я целиком и полностью поддерживаю Тимура Литовченко и точно так же, как и он, покидаю редакцию "УФО".
  
   Что касается сотрудничества журнала "УФО" с конкурсом СНП.
   После переговоров со всеми организаторами конкурса принято решение о ликвидации в рамках СНП-2009 номинации "Украинская фантастика".
  
  
   Если восстанавливать хронологию событий, то за три дня редакцию "УФО" покинули трое ведущих редакторов:
  
  
   Тимур Литовченко 27 жовтня, 11:09:01 (за київським часом)
   "Отже, зважаючи на всі нинішні обставини (від слів нашого шановного видавця "Якщо редакції це не подобається, вона вправі вибрати собі іншого видавця" до оцінки роботи Наталії Дев'ятко та Віталія Кривоноса, яких запросив працювати у часопис саме я), мені залишається єдине: з метою порятунку "УФО" негайно скласти з себе повноваження головного редактора. Можете не хвилюватися - наш шановний видавець тепер не відмовлятиметься фінансувати "УФО", бо відтепер його лінію визначатиме інший головний редактор!
  
   Лише враховуючи те, що ми перебуваємо на етапі остаточної комплектації та передачі видавцеві ЮВІЛЕЙНОГО "УФО" ?4(10)-09 (у якого під питанням опиняються частина рубрики "Проза" і вся рубрика "Конкурс"), я згоден тимчасово виконувати обов'язки головного редактора і в процесі його формування. Втім, якщо хтось (Валерій, Віталій, Наталя, Радій, Спейсер, а теоретично - Маріанна, Сашко Левченко чи будь-хто інший) погодиться негайно взяти на сбе ці обов'язки, я негайно ж і передам йому всі матеріали з усіма архівами. Але відтепер прошу вважати мене в.о.головного редактора - доки редакція та видавець не визначаться з кандидатурою нового головреда."
  
   Перевод:
   "Итак, учитывая все нынешние обстоятельства (от слов нашего уважаемого издателя "Если редакции это не нравится, она вправе выбирать себе другого издателя" до оценки работы Наталии Девятко и Виталия Кривоноса, которых пригласил работать в журнал именно я), мне остается только одно: с целью спасения "УФО" немедленно сложить с себя полномочия главного редактора. Можете не волноваться - наш уважаемый издатель теперь не будет отказываться финансировать "УФО", потому что теперь его линию будет определять другой главный редактор!
  
   Только учитывая то, что мы находимся на этапе окончательной комплектации и передачи издателю ЮБИЛЕЙНОГО "УФО" ?4(10)-09 (в котором под вопросом оказываются часть рубрики "Проза" и вся рубрика "Конкурс"), я согласен временно исполнять обязанности главного редактора и в процессе его формирования. Хотя, если кто-то (Валерий, Виталий, Наталия, Радий, Спейсер, а теоретически - Марианна, Сашко Левченко или кто-либо другой) согласятся немедленно взять на себя эти обязательства, я немедленно передам ему все материалы со всеми архивами. А с этого момента прошу считать меня и.о. главного редактора - пока редакция и издатель не определятся с кандидатурой главреда."
  
  
   Наталія Дев'ятко 27 жовтня, 22:55:04 (за київським часом)
   "...Тому я цілком і повністю підтримую Тимура Литовченка і так само, як і він, залишаю редакцію "УФО".
  
   Перевод:
   "...Поэтому я целиком и полностью поддерживаю Тимура Литовченко и точно также, как и он, покидаю редакцию "УФО".
  
  
   Віталій Кривоніс 28 жовтня, 21:02:18 (за київським часом)
   "Зважаючи на ситуацію, що склалася, вважаю своє перебування у складі редакції "УФО" недоцільним. "критику" на ювілейне число упорядкував і переслав, отже, складаю ці почесні повноваження."
  
   Перевод:
   "Учитывая ситуацию, которая сложилась, считаю свое пребывание в составе редакции "УФО" нецелесообразным. "критику" в юбилейный номер подобрал и переслал, так что, слагаю эти почетные полномочия."
  
  
   Так что к вечеру 28 октября из редакции журнала "УФО" вышли ведущие редакторы, делавшие этот журнал (некоторые на протяжении двух лет):
   главный редактор - Тимур Литовченко,
   редактор отделов "Прозы" и "Конкурс" - Наталия Девятко,
   редактор отдела "Критики" - Виталий Кривонос.
  
  
   В редакции остались:
   зам. главного редактора - Радий Радутный (вероятно будущий главред),
   редактор отдела новостей "Телескоп" - Валерий Верховский (вероятно будущий редактор отдела "Прозы"),
   литературный консультант - Алексей Спейсер Кацай,
   ушедшая из редакции, предыдущий редактор отдела "Критики"- Марианна Малина (вероятно будущий редактор отдела "Критики"),
   издатель - Роман Фернеза.
  
  
   Причин нашего ухода из журнала было несколько, хотя расторжение договоренностей с конкурсом СНП стало последней каплей.
  
   1. Юридически закрепленная дискриминация молодых авторов на страницах журнала.
  
   Валерий Верховский 27 жовтня 2009 09:55:18 (за київським часом)
   "Пропоную третину прози віддавати професійним українським фантастам, третину - початківцям (це з конкурсом включно), а третину - під перекладну прозу. При цьому варто дотримуватися паритету фантастики та фентезі/містики."
  
   Перевод:
   "Предлагаю треть прозы отдать профессиональным украинским фантастам, треть - начинающим (это с конкурсом включительно), а треть - под переводную прозу. При этом следует придерживаться паритета фантастики и фентези/мистики."
  
   Т.е. видно не только противопоставление НФ всем остальным фантастическим жанрам, но и попытка загнать всех "начинающих" (а для Валерия Верховского "начинающими" являются и авторы, получившие такие награды как "Кадуцей" или "Золотое перо России", и те, чьи рассказы печатаются в ведущих журналах фантастики в СНГ и других странах, и те, чьи книги выходят в крупных издательствах, подобных АСТ, а также личный враг - украинский писатель Сергей Батурин). В то же время "профессиональные украинские литераторы", к которым, вне всякого сомнения, Валерий Верховский относит себя и Радия Радутного, известны в довольно узких кругах украинской литературной тусовки.
  
   2. Сужение спектра жанров, которые могут быть представлены в журнале, до твердой НФ (ведущий жанр Валерия Верховского) и фантастических боевиков с политическим подтекстом (ведущий жанр Радия Радутного) - как признался мне в телефонном разговоре издатель Роман Фернеза, он фантастику "не читает, не любит и не понимает" и хочет публиковать исключительно то, что ему "нравится".
  
   3. Постоянные шантаж и провокации со стороны Радия Радутного и Валерия Верховского еще со времени формирования ?1 (7) 2009 при полном попустительстве со стороны Романа Фернезы, который всегда либо становился на сторону Радия Радутного, либо обходил проблему молчанием.
  
   4. Попытка Валерия Верховского и Радиея Радутного, раскрутивших в редакции крупный скандал в сентябре-октябре 2009-го года, сорвать презентацию журнала в крупной книжной сети "empik/Буква", которая предложила журналу провести ряд литературных вечеров в семи городах Украины с 23-го по 30 октября 2009-го года. Мне искренне жаль талантливых молодых авторов из Полтавы (Александр Пащенко) и Одессы (Остап Кушнир), которые готовятся к сегодняшним презентациям и еще ничего не знают о сложившейся в редакции ситуации.
  
   5. И конечно, отказ Романа Фернезы от договоренностей с конкурсом СНП.
   Благодаря конкурсу СНП-2007 журнал "УФО" удержался на плаву в 2008-м и взял высокую планку литературного качества. По договоренностям между редакцией "УФО" и конкурсом "СНП" в 2008-м году было выбрано и опубликовано 16 рассказов и миниатюр, к переводам как конкурсным, так и иным у издателя не было никаких претензий.
   В октябре 2008-го года журнал "УФО" в лице главного редактора подтверждает договоренности 2007-го года. В январе-феврале 2009-го из поданных на СНП-2008 произведений выбирается 11 рассказов и миниатюр. Семь из них были опубликованы, а четыре оставшихся были переведены и уже поставлены в макет юбилейного десятого номера.
   В сентябре 2009-го года также в лице главного редактора журнала договоренности снова подтверждаются, специально для журнала "УФО" на конкурсе СНП-2009 создается уникальная для русскоязычного пространства номинация "Украинская фантастика".
   Это было сделано с несколькими целями: 1. Вывести украиноязычную фантастику из изоляции, в которую она по ряду исторических причин попала; 2. Проложить мостик между русской и украинской литературой в плоскости фантастических жанров; 3. Создать прецедент качественного не самосудного объективного конкурса для украинских фантастических рассказов; 4. Привлечь в журнал новых авторов.
   Поскольку издатель считает договоренности между журналом "УФО" и конкурсом СНП недействительными (и даже "никогда не существовавшими", "плодом воображения и аферой редактора отдела "Прозы" - из телефонного разговора и комментариев на Литфоруме), то и организаторы конкурса СНП считают недействительными договоренности об украиноязычной номинации. Хотя да, не скрою, всем нам искренне жаль, что на СНП не будет украинской фантастики, поскольку все поданные рассказы уже были прочитаны, часть из них прошла предварительный отбор, о чем было бы сказано по окончанию приема. Кроме того, мы собрали для оценки украиноязычных произведений свой состав жури (носителей украинского языка), отличающийся от общего состава команды судей СНП. По замыслу организаторов каждый украиноязычный рассказ, прошедший предварительный отбор, получил бы не менее пяти отзывов профессиональных писателей или редакторов. Увы, не сложилось...
  
   Из общей редакционной переписки видно, что разговоры о конкурсе СНП и переводах начались только в начале октября 2009-го года. До этого никаких претензий ни по отношению к публикации рассказов с конкурса СНП, ни по отношению к любым иным переводам у издателя Романа Фернезы не возникало.
   Эту тему в ультимативном порядке поднял Радий Радутный (больше можно прочитать здесь http://zhurnal.lib.ru/o/otgoloski/pro_snp_2009.shtml), и издатель мгновенно его поддержал. Пока основной состав редакции и авторы готовились к всеукраинской презентации журнала, Радий Радутный и Валерий Верховский делили портфели и решали, кому остаться в редакции, а кому нет, что также может быть подтверждено документально (угрозы главреду со стороны зама, что главного могут и заменить, попытка Валерия Верховского на правах специалиста по НФ "взять себе" половину "Прозы" и т.д.).
   Закончилось же все тем, что издатель Роман Фернеза также ультимативно заставил снять из уже готового макета ?4(10) 2009 четыре уже переведенных рассказа-финалиста СНП. Заодно Фернеза требовал снять "все переводы с русского", т.е. и рассказ Г.Л. Олди, но в процессе скандала издатель передумал (решил оставить один перевод с русского языка в одном номере).
  
   Можно сказать еще о многом. И о том, что действительно я позвонила Роману Фернезе еще до полудня, а решение о снятии украинской номинации было принято и обнародовано уже вечером; и о том, что в этом разговоре речь не шла о "трех рассказах" с СНП-2010, а звучали обвинения, я что "уничтожаю украинскую фантастику" (сегодня на Литфоруме я также узнала, что, оказывается, беру немалые деньги за переводы участников СНП для публикации в "УФО", поскольку "переводы, как мы понимаем, никто не будет делать бесплатно" http://www.litforum.net.ua/showthread.php?t=2837&page=2 комментарий ?24); и о том, что, оказывается, издатель журнала Роман Фернеза не только не подписывал концепцию журнала, опубликованную в ?3(5) 2008, а и не видел ее...
   После этого говорить уже не о чем...
  
   Наши предки были мудрыми и считали, что сложнее всего пройти не огонь и воду, а медные трубы. Редакция "УФО" доказала, что в Украине фантастика есть и она может спокойно уживаться и сотрудничать с фантастами со всего мира. За два года мы опубликовали произведения более 70 авторов (треть из них - дебюты) из почти десятка стран. Постепенно журнал становился известным, в редакцию потянулись авторы, и предложение сделать ряд презентаций редакции журнала исходило от сети "empik/Буква", а не журнал "напросился" к ней в гости.
   Именно тогда зам. главного редактора Радий Радутный и редактор новостей Валерий Верховский решили "потолкаться". Мне очень жаль, что в свои игры они втянули и издателя Романа Фернезу, да и всех нас, так или иначе пострадавших от скандала.
  
  
   Я прошу прощения перед всеми участниками конкурса СНП, которые из-за скандала вокруг журнала "УФО" и технических проблем еще не получили ответы на заданные вопросы.
   Прием работ окончится 30 октября, первый тур начнется на несколько дней позже, чем запланировано.
  
   Как здесь было замечательно сказано: "Предложение, отличающееся новизной - а давайте просто продолжать конкурс? Мы ведь все здесь собрались ради фантастики, верно?"
  
   И действительно, не пора ли заняться тем, ради чего мы здесь все собрались?
  
  
   С уважением,
   один из организаторов конкурса,
   Наталия Девятко (Хищная Птица)
  
  
  

 Ваша оценка:

Популярное на LitNet.com Ю.Резник "Семь"(Антиутопия) В.Старский ""Темная Академия" Трансформация 4"(ЛитРПГ) Н.Жарова "Выжить в Антарктиде"(Научная фантастика) А.Лоев "Игра на Земле. Книга 2."(Научная фантастика) Э.Черс "Идеальная пара"(Антиутопия) А.Респов "Небытие Демиург"(Боевое фэнтези) L.Wonder "Ветер свободы"(Антиутопия) А.Лоев "Игра на Земле"(Научная фантастика) М.Атаманов "Искажающие реальность-4"(ЛитРПГ) Д.Лебэл "Имплант"(Научная фантастика)
Хиты на ProdaMan.ru Лили. Сезон первый. Анна ОрловаНевеста двух господ. Дарья ВеснаПодари мне чешуйку. Гаврилова АннаОфсайд. Часть 2. Алекс ДОфисные записки. КьязаКоролева теней. Сезон первый: Двойная звезда. Арнаутова ДанаP.S. Люблю не из жалости... натАша ШкотВолчий лог. Сезон 1. Две судьбы. Делия РоссиОсвободительный поход. Александр МихайловскийКнига 2. Берегитесь, адептка Тайлэ! Темная Катерина
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
С.Лыжина "Драконий пир" И.Котова "Королевская кровь.Расколотый мир" В.Неклюдов "Спираль Фибоначчи.Пилигримы спирали" В.Красников "Скиф" Н.Шумак, Т.Чернецкая "Шоколадное настроение"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"